• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Những bài viết của dienban

122 chủ đề trong chuyên mục này

  • 0 trả lời
  • 2.761 views
  • 0 trả lời
  • 3.358 views
  • 0 trả lời
  • 2.974 views
  • 0 trả lời
  • 2.642 views
  • 0 trả lời
  • 12.357 views
  • 0 trả lời
  • 3.333 views
  • 0 trả lời
  • 2.406 views
  • 0 trả lời
  • 2.728 views
  • 0 trả lời
  • 3.263 views
  • 0 trả lời
  • 2.500 views
  • 0 trả lời
  • 4.680 views
  • 0 trả lời
  • 2.446 views
  • 0 trả lời
  • 2.016 views
  • 0 trả lời
  • 4.081 views
  • 0 trả lời
  • 2.639 views