• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Những bài viết của dienban

122 chủ đề trong chuyên mục này

  • 0 trả lời
  • 3.414 views
  • 0 trả lời
  • 2.406 views
  • 0 trả lời
  • 2.662 views
  • 0 trả lời
  • 2.191 views
  • 0 trả lời
  • 2.554 views
  • 0 trả lời
  • 2.250 views
  • 0 trả lời
  • 2.536 views
  • 0 trả lời
  • 2.074 views
  • 0 trả lời
  • 10.879 views
  • 0 trả lời
  • 3.131 views
  • 0 trả lời
  • 1.325 views
  • 0 trả lời
  • 2.243 views
  • 0 trả lời
  • 3.412 views
  • 0 trả lời
  • 3.229 views
  • 0 trả lời
  • 3.634 views