• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Các Bài Viết Quan Trọng

42 chủ đề trong chuyên mục này

  • 3 trả lời
  • 2.262 views
  • 0 trả lời
  • 992 views
  • 50 trả lời
  • 54.397 views
  • 0 trả lời
  • 1.218 views
  • 3 trả lời
  • 1.866 views
  • 52 trả lời
  • 19.137 views
  • 30 trả lời
  • 15.962 views
  • 97 trả lời
  • 28.699 views
  • 15 trả lời
  • 8.160 views
  • 0 trả lời
  • 2.251 views
  • 36 trả lời
  • 21.000 views
  • 2 trả lời
  • 2.863 views
  • 1 trả lời
  • 2.179 views
  • 79 trả lời
  • 61.157 views
  • 1 trả lời
  • 4.116 views