• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Các Bài Nghiên Cứu Của Lãn Miên

Những bài viết của Lãn Miên

168 chủ đề trong chuyên mục này

  • 298 trả lời
  • 30.310 views
  • 11 trả lời
  • 3.522 views
  • 5 trả lời
  • 1.773 views
  • 20 trả lời
  • 4.490 views
  • 3 trả lời
  • 1.541 views
  • 1 trả lời
  • 3.744 views
  • 4 trả lời
  • 1.652 views
  • 0 trả lời
  • 1.535 views
  • 7 trả lời
  • 2.040 views
  • 0 trả lời
  • 2.890 views
  • 0 trả lời
  • 1.495 views
  • 0 trả lời
  • 1.192 views
  • 1 trả lời
  • 1.601 views
  • 27 trả lời
  • 7.171 views
  • 0 trả lời
  • 1.426 views