• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Các Bài Nghiên Cứu Của Lãn Miên

Những bài viết của Lãn Miên

167 chủ đề trong chuyên mục này

  • 0 trả lời
  • 1.477 views
  • 1 trả lời
  • 1.719 views
  • 0 trả lời
  • 1.491 views
  • 0 trả lời
  • 6.385 views
  • 2 trả lời
  • 2.051 views
  • 3 trả lời
  • 1.994 views
  • 2 trả lời
  • 2.338 views
  • 0 trả lời
  • 1.379 views
  • 0 trả lời
  • 1.614 views
  • 0 trả lời
  • 1.768 views
  • 0 trả lời
  • 6.703 views
  • 1 trả lời
  • 1.530 views
  • 0 trả lời
  • 1.344 views
  • 0 trả lời
  • 1.415 views
  • 0 trả lời
  • 1.218 views