• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Clb Nhiếp Ảnh

16 chủ đề trong chuyên mục này

  • 0 trả lời
  • 4.053 views
  • 0 trả lời
  • 1.129 views
  • 6 trả lời
  • 2.218 views
  • 0 trả lời
  • 1.683 views
  • 3 trả lời
  • 5.238 views
  • 6 trả lời
  • 4.352 views
  • 0 trả lời
  • 1.266 views
  • 66 trả lời
  • 11.153 views
  • 255 trả lời
  • 27.068 views
  • 3 trả lời
  • 1.873 views
  • 4 trả lời
  • 1.944 views
  • 0 trả lời
  • 1.747 views
  • 9 trả lời
  • 2.882 views
  • 33 trả lời
  • 5.590 views
  • 3 trả lời
  • 2.515 views