• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lý Học Đông Phương Và Báo Chí

22 chủ đề trong chuyên mục này

  • 0 trả lời
  • 705 views
  • 0 trả lời
  • 820 views
  • 2 trả lời
  • 1.125 views
  • 0 trả lời
  • 865 views
  • 0 trả lời
  • 1.415 views
  • 5 trả lời
  • 1.988 views
  • 0 trả lời
  • 1.453 views
  • 3 trả lời
  • 2.367 views
  • 1 trả lời
  • 2.691 views
  • 0 trả lời
  • 3.832 views
  • 0 trả lời
  • 1.461 views
  • 0 trả lời
  • 2.359 views
  • 0 trả lời
  • 47.439 views
  • 0 trả lời
  • 2.883 views
  • 2 trả lời
  • 2.917 views