• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Lý Học Đông Phương Và Báo Chí

22 chủ đề trong chuyên mục này

  • 3 trả lời
  • 3.542 views
  • 0 trả lời
  • 1.320 views
  • 1 trả lời
  • 4.356 views
  • 1 trả lời
  • 19.471 views
  • 0 trả lời
  • 3.632 views
  • 0 trả lời
  • 4.551 views
  • 0 trả lời
  • 1.298 views
  • 0 trả lời
  • 2.500 views
  • 0 trả lời
  • 3.900 views
  • 1 trả lời
  • 3.433 views
  • 2 trả lời
  • 1.683 views
  • 0 trả lời
  • 1.956 views
  • 0 trả lời
  • 1.981 views
  • 0 trả lời
  • 15.124 views
  • 1 trả lời
  • 8.226 views