• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

CHỮ VIỆT CỔ

29 chủ đề trong chuyên mục này

  • 55 trả lời
  • 8.473 views
  • 0 trả lời
  • 541 views
  • 20 trả lời
  • 2.308 views
  • 4 trả lời
  • 3.664 views
  • 1 trả lời
  • 1.943 views
  • 32 trả lời
  • 12.900 views
  • 3 trả lời
  • 2.372 views
  • 3 trả lời
  • 2.979 views
  • 40 trả lời
  • 6.825 views
  • 9 trả lời
  • 3.143 views
  • 31 trả lời
  • 5.962 views
  • 6 trả lời
  • 5.441 views
  • 38 trả lời
  • 9.350 views
  • 0 trả lời
  • 2.046 views
  • 19 trả lời
  • 4.365 views