• Thông báo

  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

CHỮ VIỆT CỔ

29 chủ đề trong chuyên mục này

  • 0 trả lời
  • 516 views
  • 20 trả lời
  • 2.234 views
  • 4 trả lời
  • 3.607 views
  • 1 trả lời
  • 1.906 views
  • 32 trả lời
  • 12.748 views
  • 3 trả lời
  • 2.341 views
  • 3 trả lời
  • 2.929 views
  • 54 trả lời
  • 8.298 views
  • 40 trả lời
  • 6.721 views
  • 9 trả lời
  • 3.110 views
  • 31 trả lời
  • 5.861 views
  • 6 trả lời
  • 5.389 views
  • 38 trả lời
  • 9.229 views
  • 0 trả lời
  • 2.035 views
  • 19 trả lời
  • 4.328 views