• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 26/03/2018 in all areas

 1. ĐỊA LÝ PHONG THỦY LẠC VIỆT TRONG QUI HOẠCH KIẾN TRÚC KINH ĐÔ HUẾ Năm 1803 Hoàng đế Gia Long sau khi lên ngôi đã cho khảo sát địa thế và tiến hành xây dựng Kinh đô Huế cho triều đại kéo dài từ 1802 – 1945. Nhiều nhà Địa Sư nói Kinh đô Huế là “Vương đảo” quả cũng không sai, bởi Kinh thành Huế được bao bọc bởi dòng sông Hương phía trước và hai nhánh là sông Kim Long và sông Bạch Yến phía sau rồi cùng hội tụ tại hạ lưu. Kinh thành Huế được thiết kế và qui hoạch kiến trúc theo truyền thống hàng ngàn năm của người Việt. Kinh đô Huế được xây dựng trong suốt 30 năm – năm 1832 hoàn thành và tồn tại cho tới ngày nay. Ngành Địa lý phong thủy của người Việt hay Trung Hoa từ xa xưa vốn dĩ chỉ giành cho Vua Chúa, được lưu trữ và truyền lại trong Hoàng Tộc. Từ đời trước, khi Chúa Nguyễn từ Bắc vào “Đàng Trong” đã mang theo di sản của cha ông từ “Đàng Ngoài”, và sau này Kinh thành Huế là nơi được Hoàng Đế Gia Long áp dụng Địa lý cho qui hoạch kiến trúc cũng như Lăng mộ của chính mình. Tôi tin chắc chắn rằng, Vua Gia Long đã tiếp nối những tinh hoa của dân tộc và truyền thừa những di sản của tổ tiên để lại và Ngài đã tiếp tục truyền lại cho đời sau kiến thức từ công trình duy nhất còn tồn tại tới ngày hôm nay – Kinh đô Huế. Dưới góc nhìn Âm trạch thì lăng mộ của Hoàng Đế Gia Long cũng là một ẩn số bởi cách Ngài bố trí và xây dựng khu lăng mộ này, để triều Nguyễn là Một trong những vương triều trị vị lâu nhất trong lịch sử Việt nam. Lăng mộ hiện nay, theo quan điểm riêng của tôi là mộ gió, tức là phần hài cốt được táng ở một nơi bí mật. Câu chuyện bắt đầu từ ngày tôi được đọc bài viết về Địa lý phong thủy Lăng Mộ của Hoàng Đế Gia Long, nó cuốn hút tôi bởi những bí ẩn mà những người theo đuổi bộ môn này đều muốn khám phá. Tôi ước sớm có thể quay trở lại Huế chỉ với một mục đích: Tìm hiểu về ứng dụng Địa lý của người Việt vẫn còn được lưu lại trên Kinh đô Huế. Thật nhanh chóng chỉ sau đó 1 tuần, cơ duyên cho tôi được toại nguyện. Với sự giúp đỡ của những nhà nghiên cứu tại Huế, tôi được nghe kể và đưa tới những địa điểm mang dấu ấn của Hoàng Đế Gia Long: Lăng Mộ, Đàn tế Nam giao, Đại Nội. Tôi được quay lại các địa điểm Lăng Minh Mạng, lăng Thiệu Trị, Lăng Khải Định, đồi Vọng Cảnh và mỗi một nơi tôi đều được kể về lịch sử cũng như các câu chuyện của những nhà nghiên cứu văn hóa Huế. Nhìn bản đồ và hình ảnh từ vệ tinh của Kinh đô Huế, chúng ta cũng chưa nhận ra hết được sự đặc biệt của kiến trúc và qui hoạch dưới góc nhìn Địa lý phong thủy. Phải nói rằng, Kinh đô Huế đã mang lại cho tôi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Hướng của Kinh đô Huế được xác định là hướng của Đại Nội, nơi được coi là trung tâm đầu não của Kinh đô Huế. Hướng của cổng Ngọ Môn và Đại Nội là 142 độ : Càn sơn, tọa Khôn, hướng Khôn (theo Địa Lý Lạc Việt đổi chỗ Tốn tây nam –Khôn đông nam). Bản đồ của người Pháp vẽ đầu thế kỷ thứ 19 cũng mô tả chính xác hướng trục Bắc - Nam theo đúng hướng Bắc của la kinh Toàn bộ Kinh thành Huế được xây dựng mô tả theo 24 Sơn và Thủy pháp cực kì chuẩn. Sau khi phân cung chúng ta sẽ dễ hiểu vì sao tường hào bao quanh Kinh thành lại có những góc nhô ra và lượn vào như vậy. Và vì sao, lại có khu mang cá, khu vực được thiết kế như chiếc Vương Miện của Hoàng Đế. Kinh đô Huế được sử dụng Địa lý phong thủy Tam hợp , trong đó lấy trục Tây Bắc-Đông Nam là trục Đế Vương (chỉ có Địa lý Lạc Việt sau khi đổi chỗ Tốn-Khôn thì mới có hai trục được gọi là Phúc Đức bao gồm trục Bắc-Nam và Tây Bắc –Đông Nam) Trên cơ sở đó, toàn bộ các căn nhà bên trong kinh thành sẽ được lấy theo hướng Trường Sinh của Tứ Đại Cục:Kim –Mộc-Thủy-Hỏa là các sơn Dần- Thân- Tị -Hợi , Cấn-Khôn-Tốn-Càn. Toàn bộ kinh thành là Thủy Cục và Thủy pháp là hệ thống Sông , Hồ nhân tạo cực kỳ chuẩn xác. Chúng ta dễ dàng nhận thấy khi phân cung và định vị theo Địa Lý Lạc Việt, việc thiết kế khu vực Mang Cá chính là nơi toàn bộ nước được hội tụ về đây trước khi chảy thoát ra ở phương SUY . Phần sông Ngự Hà chạy thành nửa hình chữ nhật , toàn bộ nằm trong khu Trường Sinh và Đế Vượng , thoát ra ở Suy – Bệnh. Tôi sử dụng phần mềm phân cung và nếu theo lý thuyết phong thủy truyền thống thì việc bố trí ta thấy đã nằm ngoài thủy pháp trường sinh của Kinh đô Huế. Khi đã sai lệch thì không thể trấn yểm để phá hoại , quả thật quá cao siêu. Trích từ bài : Hệ thống thủy đạo kinh thành Huế: “Hệ thống 5: Nước thải trong khu vực Mang Cá theo các cống ngầm đổ ra hồ Hậu Bảo, hồ Kỳ Võ, hồ Trấn Bình Đài rồi mới thoát ra Ngự Hà và con hào phía đông bắc Kinh Thành.” Toàn bộ hệ thống Hồ nước, Sông được đào khi xây dựng Kinh thành Huế đều được bố trí rất chuẩn xác tại các Sơn theo bố cục Loan Đầu tự nhiên của Huế. Bí ẩn ở chỗ, rất nhiều Hồ được đặt đủ vào các sơn Canh- Dậu-Tân, Tuất-Càn- Hợi, Nhâm- Tí- Quí. Còn đây là lấy Trường Sinh theo phương pháp truyền thống là sơn Càn, hướng Tốn (đông nam) Trong Đại Nội có cung Trường Sanh, đó chính là vị trí Trường Sinh của Kinh Đô Huế Tôi không có đủ thời gian để khảo sát dòng chảy các con sông quanh Kinh thành Huế, nhưng theo bố cục này thì tôi có nhận định dòng chảy như sau: Tôi mong rằng sẽ có người nghiên cứu dòng chảy của Huế xác nhận thông tin này. Từ những thông tin tìm được từ Kinh thành Huế , tôi xác định rằng nơi đây chính là di sản bảo tồn những lý thuyết và phương pháp Địa lý phong thủy của dân tộc Việt, và cũng là nơi xác định tính chính xác của Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt (đổi chỗ Tốn-Khôn). Khả năng rất cao là phương pháp này cũng đã được áp dụng cho phong thủy của Tử Cấm Thành - công trình do Ông Nguyễn An người Việt thiết kế xây dựng. (còn tiếp) Hà Nội mùng 10 tháng 3 năm Mậu Tuất -Việt Lịch
  1 like
 2. Thanh niên trẻ chia sẻ bản đồ Trung Quốc không hề có Trường Sa, Hoàng Sa Tấm bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ”do Trung Quốc xuất bản năm 1905 chỉ rõ lãnh thổ Trung Quốc dừng lại ở đảo Hải Nam. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Một thanh niên Việt Nam chia sẻ bản đồ cổ Trung Quốc không có Trường sa, Hoàng Sa trên mạng xã hội Chử Đình Phúc từng ra thăm quần đảo Trường Sa. Thạc sĩ Chử Đình Phúc, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, một thanh niên sinh năm 1984 đang thực hiện việc chia sẻ hơn 10 tấm bản đồ cổ của Trung Quốc trên mạng xã hội, mà theo những tấm bản đồ này Hoàng Sa, Trường Sa không nằm trong lãnh thổ Trung Quốc. Chử Đình Phúc từng là sinh viên ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, hiện đang công tác tại Viện khoa học xã hội Việt Nam. Công việc của anh có liên quan trực tiếp đến hoạt động thu thập thông tin, tài liệu về lịch sử Trung Quốc. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên Thạc sĩ Chử Đình Phúc có trong tay những tấm bản đồ cổ của Trung Quốc, Nhật Bản có thể chứng minh được rằng Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc về Trung Quốc. Hiện nay, trên trang cá nhân của Chử Đình Phúc có hơn 10 tấm bản đồ với chú thích đầy đủ, thể hiện rõ phân vùng lãnh thổ Việt Nam – Trung Quốc, đặc biệt những tài liệu cổ này cho thấy Hoàng lãnh thổ Trung Quốc không bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa. Xem “kho bản đồ” do Chử Đình Phúc chia sẻ trên trang cá nhân: Bản đồ tỉnh Quảng Đông với cực Nam của nó là tỉnh Hải Nam (năm 1850)- trích trong sách “1850 Thanh nhị kinh thập bát tỉnh dưa địa đồ” (1850清二京十八省舆地图) Bản đồ tỉnh Quảng Đông của nước Trung Quốc năm 1935 bao gồm cả đảo Hải Nam khi đó còn thuộc tỉnh này, không thấy cái gọi là Tây Sa, Nam Sa Bản đồ TQ có tên “Trung Hoa dân quốc toàn đồ” (中華民國全圖), vẽ trong khoảng thời gian 1911-1949, ko có Hoàng Sa, Trường Sa Bản đồ do người Nhật vẽ năm 1911 có tên “Thanh quốc đại địa đồ Cánh mạng (Tân Hợi) động loạn địa điểm chú”, vẽ rất chi tiết, hình ảnh sắc nét và tất nhiên là ko có Hoàng Sa, Trường Sa trong cương vực nước Trung Quốc. Tấm bản đồ trong sách “Đại Thanh đế quốc toàn đồ, Tuyên Thống nguyên niên (1908)” (大清帝国全图 宣统元年) Tỉnh Quảng Đông nước Trung Quốc với đảo Hải Nam năm 1908, trích “Đại Thanh đế quốc toàn đồ, Tuyên Thống nguyên niên” (大清帝国全图 宣统元年), Thương vụ ấn thư quán xuất bản năm 1908. Bản đồ 2 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây – nước Trung Quốc năm 1903 với đảo Hải Nam, trích “Đại Thanh đế quốc phân tỉnh tinh đồ” (大清帝國分省精圖). “Đại Thanh đế quốc phân tỉnh tinh đồ” (大清帝國分省精圖) – Bản đồ vẽ nước Tàu năm 1903 do người Nhật Bản ấn hành Bản đồ nước Tàu có tên là “Chính trị khu vực đồ”, in tận năm 1936 không có Hoàng Sa, Trường Sa và đường lưỡi bò Bản đồ Trung Quốc năm 1911 bằng chữ Hán không có Hoàng Sa, Trường Sa. Mạng xã hội tràn ngập hình ảnh tấm bản đồ Trung Quốc năm 1905, được xem như một bằng chứng thuyết phục rằng Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Bức ảnh chụp bản đồ Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ (theo Thanh niên) Tấm bản đồ do Tiến sĩ Mai Hồng lưu giữ trong nhiều năm qua và mới được đưa ra trước công chúng trong sự kiện ông tặng lại Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ cho Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam ngày 25/7. Thông tin về tấm bản đồ do chính Trung Quốc xuất bản không chỉ củng cố lý lẽ pháp lý cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh khẳng định chủ quyền, lãnh thổ đất nước mà còn khiến dư luận Trung Quốc trở nên hỗn loạn. Nắm bắt tình hình thời sự, cư dân mạng Việt Nam hiện đang tích cực chia sẻ hình ảnh, thông tin về tấm bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa với khẩu hiệu “Vì chủ quyền đất nước, vì Trường Sa, Hoàng Sa, hãy chia sẻ”. Bức ảnh chụp bản đồ Trung Quốc năm 1905 nhận được 1.500 lượt yêu thích và 700 lượt chia sẻ chỉ trong 1 giờ. Huy Khánh Theo phapluatso.org
  1 like
 3. Kính gửi tất cả các ACE đã và đang tham gia hai lớp học: ĐỊA LÝ LẠC VIỆT ỨNG DỤNG 1 & 2! Hiện nay aygia đang giúp Sư Phụ THIÊN SỨ và adm Bảo Ngọc quản lý hai lớp học. Vì thời gian qua Adm Bảo Ngọc có nhiều việc riêng bận rộn trong công việc cũng như gia đình (nuôi con nhỏ) nên rất mong nhận được sự thông cảm từ phía ACE. Vì tổ chức lớp học gồm 2 phần song song nhau đó là: 1/ Học các bài học hàng tuần ở trong Giàng đường của website. Do Sư Phụ THIÊN SỨ trực tiếp giảng dạy. 2/ ACE giao lưu, sinh hoạt, làm bài tập ví dụ trong nhóm FaceBook kín của lớp học. Ở đây cũng là nơi thường được Livestreams các bài giảng chuyên đề, các buổi offline hoặc là các hoạt động liên quan đến lớp học khác. Đây cũng là nơi gắn kết ACE, là nơi thông báo các hoạt động liên quan đến Trung tâm Nghiên cứu Lý Học Đông Phương mà Sư Phụ THIÊN SỨ là người sáng lập và là Nguyên Giám Đốc Trung tâm. Hiện nay được chuyển giao điều hành bời anh Hoàng Triều Hải (nick diễn đàn là Mạnh Đại Quân). Aygia xin thông báo một số vấn đề liên quan đến lớp học như sau: (Vấn đề này đã thông báo trong nhóm FB của lớp học, nhưng vì nhiều ACE chưa từng vào lớp học nên thông báo lại ở đây) 01 - Những ACE đã từng là học viên của lớp học thì nick FB của ACE sẽ vẫn có thể để ở trong nhóm của lớp học, dù ACE không tiếp tục học nữa (còn việc ACE xin ra là quyền của ACE - cái này là nhắc lại) Vậy nên nếu ACE ai biết bạn nào là học viên cũ của lớp thì có thể add vào lớp và Loc Thien sẽ chịu trách nhiệm phê duyệt (Hiện trong nhóm có 6 quản lý là: Anh Hoàng Triệu Hải, Lien Thuy Nguyen, Thiên Luân, Hùng Nguyễn và SP. Vậy nếu ai rành và biết về người nào thì hãy duyệt và không duyệt nhé) 02 - Những nhóm cũ mà một số ACE nghỉ học thì những ACE còn lại tiếp tục tổ chức lại và tiếp tục học, chứ không tự ý đưa người ở nhóm khác sang, hoặc người bên ngoài vào. 03 - Những ACE ở nhóm cũ mà trưởng nhóm đã nghỉ, hoặc nhóm còn lại quá ít thì các bạn có thể báo lên, aygia (Loc Thien) sẽ xin với SP để tổ chức một hoặc nhiều nhóm mới cho các thành viên này, tuỳ vào số lượng ACE rơi vào trường hợp này. 04 - Những ACE của lớp 1 đã nghỉ lâu rồi (trước tháng 7 - 2017) nếu muốn học lại thì có thể vào học cùng lớp 2, vì nếu theo vào lớp 1 thì quá xa, và phải nộp bù học phí cũng nhiều. Lớp 2 hiện tại mới sang tháng thứ 5, và phần Bát trạch mới đi được 2/3. 05 - Những ACE nào mà đang theo học trong hai lớp học trên, vẫn học tập trong lớp mà chưa từng vào nhóm FB thì có thể kết bạn FB với Aygia qua địa chỉ sau: https://www.facebook.com/loc.thien.92, sau đó nhắn tin cho mình, mình sẽ xác minh và add bạn vào nhóm FB. Còn nếu có vấn đề gì gấp thì có thể gọi cho mình qua số 0964.717.868 06 - Vấn đề nộp học phí ACE sau khi nộp thì liên lạc với mình bằng hình thức tin nhắn qua FB hoặc điện thoại tuỳ ý, mình sẽ chờ tin nhắn xác thực từ chủ tài khoản để theo dõi việc nộp học phí của các bạn. Trân trọng/ Aygia. (FB: Loc Thien)
  1 like
 4. BÁT SÁT TRONG ĐỊA LÝ LẠC VIỆT. Trên cơ sở giả thuyết ban đầu xuất sắc của Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn. Chúng tôi đã thực hiện lại mối liên hệ giữa hướng và phương sát trong Bát sát với vòng Tràng sinh. Nhưng để quý vị và ACE thấy rõ được tính nhất quán và tính hệ thống của một lý thuyết nhân danh khoa học, chúng tôi cần nói rõ hơn về vấn đề Vòng Tràng sinh. I. VÒNG TRÀNG SINH TRONG LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG. Khái niệm "Vòng Tràng Sinh" trong ứng dụng của Lý học Đông phương, mô tả một chu kỳ gồm 12 thành tố. Các thành tố này lần lượt theo quy luật là: 1/Trường sinh. 2/ Mộc Dục. 3/ Quan đới, 4/ Lâm Quan, 5/ Đế Vượng, 6/ Suy. 7/ Bệnh. 8/ Tử. 9/ Mộ. 10/ Tuyệt. 11/ Thai. 12/ Dưỡng.... Vòng Trường sinh mô tả chu kỳ sinh trưởng và suy bại của mọi sự vật, sự việc trong cuộc sống, thiên nhiên, vũ trụ và con người. Cho nên, vòng Trường sinh ở trong nhiều hệ thống của các ngành ứng dụng thuộc Lý học Đông phương. Vòng Trường sinh trong ngành dự báo số phận con người là Tử Vi có chu kỳ trong 12 cung và là thành tố dự đoán của chu kỳ Đại Hạn 10 năm trong Tử Vi - Tức là vòng Tràng sinh chi phối 120 năm (Một trăm hai mươi năm) trong chu kỳ vận hạn của một đời người trong lá số Tử Vi. Trong ứng dụng của khoa Tử Vi, vòng Tràng Sinh Dương tính theo chiều thuận. Vòng Tràng sinh Âm tính theo chiều nghịch. Chu kỳ Âm Dương của vòng Trường Sinh là 24 năm. Đây chính nguyên lý chu kỳ 24 năm Sinh - Vượng - Mộ của một hành trong LẠC THƯ HOA GIÁP được thực hiện trên Hà Đồ - đã được Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh chứng minh nguyên lý lập thành bảng này trên Hà Đồ - với sự thay đổi vị trí hai hành Thủy Hỏa. Vòng Tràng sinh thể hiện sự tiêu trưởng của ngũ hành. Ngũ hành phân Âm Dương cho nên vòng Tràng sinh cũng theo Âm Dương và ứng dụng theo tam hợp cục của Địa chi. Vì Địa chi phân Âm Dương nên sự ứng dụng của Trường sinh cũng theo quy luật Dương thuận, Âm nghịch. Thí dụ: Tam hợp cục Hỏa là Dần - Ngọ - Tuất; Tam hợp cục Mộc là Hợi - Mão - Mùi.... ACE và quý vị lưu ý nguyên lý tam hợp cục của ngũ hành để đối chiếu với tính hợp lý trong việc ứng dụng vòng Tràng sinh trong Địa lý Phong thủy Lạc Việt. Quý vị và ACE xem hình minh họa dưới đây cho hai vòng Tràng sinh Âm Dương thuận nghịch. Vòng Tràng sinh Duong thuận Vòng Tràng sinh Âm nghịch Như vậy tôi đã trình bầy khái quát về những nguyên lý ứng dụng của vòng Tràng sinh trong mọi ngành ứng dụng của Lý học Đông Phương nói chung. Trên cơ sở những tri thức căn bản về vòng Tràng sinh này chúng ta ứng dụng tiêu chi khoa học cho một lý thuyết khoa học phát biểu như sau: Trên cơ sở tiêu chí khoa học này, chúng tôi ứng dụng giả thuyết hướng sát của Bát sát lệ thuộc vào vòng Tràng sinh xem có phù hợp với tiêu chí khoa học trên hay không. Vì vòng Tràng sinh có thể phân loại Âm Dương, cho nên chúng tôi cũng phân loại tám phương Bát quái theo Âm Dương, như sau: A/ Bốn quái tứ chính thuộc Dương, gồm: Khảm / - Chấn / - Ly / - Đoài / B/ Bốn quái tứ di thuộc Âm, gồm: Càn / - Khôn / - Cấn / - Tốn / Trên cơ sở này chúng ta một lần nữa áp dụng vòng Tràng sinh theo đúng như cổ thư chứ Hán mô tả về hướng sát của Bát sát để đối chiếu, so sánh. A/ Bốn quái tứ chính: 1/ Hướng Khảm Bát sát ở Thìn (Khảm Long)......................2/ Hướng Chấn Bát sát ở Thân (Chấn sơn Hầu) 3/ Hướng Ly Bát sát ở Hợi (Ly Trư).....................................4/ Hướng Đoài Bát sát ở Tỵ (Đoài Xà đẩu) B/ Bốn quái tứ di: 5/ Hướng Càn Bát sát ở Ngọ (Kiền Mã)..............................6/ Hướng Khôn ( Tốn theo sách Việt), Bát sát ở Mão (Khôn Thỏ 'mão') 7/ Hướng Cấn Bát sát ở Dần (Cấn Hổ)................................8/ Hướng Tốn (Khôn theo sách Việt). Bát sát ở Dậu (Tốn Kê). Thưa quý vị và ACE thân mến Như vậy qua hình mô tả ở trên, khi chúng ta áp vòng Tràng sinh theo giải thiết ban đầu để quán xét thì chúng ta nhận thấy rằng, ở bốn quái tứ chính (vòng Tràng sinh thuận), chỉ có hai quái Ly và Chấn có phương Bát sát nằm ở Tuyệt. Và ở bốn quái tứ Di (vòng Tràng sinh nghịch) thì chỉ có hai quái Càn và Khôn (Tốn theo sách Việt) có phương Bát sát nằm ở Tuyệt. Như vậy nếu theo giải thuyết ban đầu là đúng thì thể hiện phương sát theo cổ thư chữ Hán chỉ đúng được một nửa?! Chúng tôi cho rằng: Vì mối liên hệ chính xác "một nửa" đó - phương sát phải nằm ở vị trí Tuyệt của vòng Tràng sinh - thì tính hợp lý lý thuyết cho toàn bộ vấn đề, tất cả các phương sát đều phải nằm phương Tuyệt của vòng Tràng sinh - Tùy theo tứ chính hay tứ di mà ứng dụng vòng Tràng sinh thuận nghịch. trên cơ sở này chúng ta áp vòng tràng sinh trên cơ sở "Hậu thiên Lạc Việt (Đổi chỗ Tốn - Khôn) phối Hà Đồ" . Chúng ta sẽ được một sự hoàn hảo phù hợp với tiêu chí khoa học của phương sát trong Bát sát, như mô hình dưới đây: A/ Bốn quái tứ chính: 1/ Hướng Khảm Bát sát ở Tị (Khảm Xà/ Sách Hán: Long)......................2/ Hướng Chấn Bát sát ở Thân (Chấn sơn Hầu) 3/ Hướng Ly Bát sát ở Hợi (Ly Trư).....................................4/ Hướng Đoài Bát sát ở Dần (Đoài Hổ đẩu. Sách Hán: Xà) B/ Bốn quái tứ di: 5/ Hướng Càn Bát sát ở Ngọ (Kiền Mã)..............................6/ Hướng Khôn Bát sát ở Tý (Khôn 'Tý'. Sách Hán: Tốn Kê) 7/ Hướng Cấn Bát sát ở Dậu (Cấn Kê. Sách Hán: Dần)..........8/ Hướng Tốn Bát sát ở Mão (Tốn Mẹo. Sách Hán: Khôn tuyệt ở Mão). Thưa quý vị và ACE, trên cơ sở giả thuyết ban đầu chúng tôi xác định rằng: Tất cả các phương sát trong Bát sát đều phải nằm ở vị trí Tuyệt của vòng Tràng sinh. Trong đó, tứ chính là Dương, thuộc vòng Tràng sinh thuận; tứ Di là Âm thuộc vòng Tràng sinh nghịch. Và chúng tôi đã minh họa ở hình trên. Trên cơ sở này chúng ta thấy rằng: Hai quái tứ chính là Ly - Chấn hoàn toàn trùng khớp phương sát với Lạc Việt, tức giả thuyết của chúng tôi và hai quái tứ Di là Càn - Khôn (Tốn theo Lạc Việt) là hoàn toàn trùng khớp, còn lại như phần trên đã trình bầy thì phương pháp đặt phương sát của chúng tôi nhân danh nền Văn hiến Việt một thời huy hoàng ở bờ Nam sông Dương tử, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí khoa học về tính quy luật, tính khách quan, tính hệ thống, tính nhất quán và tính hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta đối chiếu tiêu chi khoa học mà chúng tôi đã trình bầy ở trên về tính hợp lý lý thuyết toàn diện nhân danh nền Văn hiến Việt: Tất cả những ai nghiên cứu về Lý học thì đều biết rất rõ thì trong 12 Địa chi thì Tý tuyệt Tị, Mão tuyệt Thân, Ngọ tuyệt Hợi, Dậu tuyệt Dần và ngược lại: Hợi tuyệt Ngọ, Tị tuyệt Tý, Dần tuyệt Hợi, Thân tuyệt Mão. Trên cơ sở này chúng ta quán xét lại toàn bộ những hướng và phương sát - nhân danh nền Văn hiến Việt - hoàn toàn phù hợp với cách Tứ Tuyệt trong Địa chi được mô tả trong Lý học Đông Phương, đồng thời phù hợp với phương Tuyệt của vòng Tràng sinh. Đây chính là tính hợp lý lý thuyết của mọi vấn đề liên quan đến nó phù hợp với tiêu chí khoa học. Đó là phù hợp với phương Tuyệt của vòng Tràng sinh; phù hợp với nguyên lý Tứ tuyệt của địa chi. Đó chính là một phương pháp nghiên cứu của chúng tôi căn cứ theo tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng. Đây là điều mà trong các cổ thư chữ Hán không mô tả được. Vấn đề không phải chỉ riêng một vấn đề phương sát trong Bát sát trong Địa lý Phong thủy. Mà là tất cả hầu hết các di sản từ cổ thư chữ Hán liên quan đến Thuyết Âm Dương ngũ Hành, thì chúng đều rất mơ hồ, mâu thuẫn và bất hợp lý ngay trong nội hàm cấu trúc của hệ thống này. Tính hợp lý lý thuyết phù hợp với tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng, chỉ thể hiện nhân danh nền Văn Hiến Việt một thời Huyền Vĩ ở bờ Nam sông Dương Tử, với nguyên lý căn để Hà Đồ phối Hậu thiên Lạc Việt. Mới đủ tư cách để xác định rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ Hành và Bát Quái chính là "Lý thuyết thống nhất vũ trụ" mà nền khoa học hiện đại đang mơ ước! Trên cơ sở này. Rất hy vọng bài viết mà tôi trình bầy trên đây sẽ được quý vị quan tâm. Riêng đối với ACE Địa lý Lạc Việt thì nhân danh một người thầy đang truyền đạt kiến thức và nhân danh nền Văn Hiến Việt, với tinh thần khoa học thực sự, ACE hãy áp dụng phương sát trong Bát sát đã được phục hồi từ nền Văn hiến Việt. Phương pháp ứng dụng nhân danh nền Văn hiến Việt, không chỉ ứng dụng trong Dương trạch để trổ cửa tùy theo hướng nhà, mà còn là ứng dụng trong Loan Đầu để chọn hướng nhà và vấn đề Âm trạch mà ACE sẽ tiếp tục được học tới đây. Xin cảm ơn quý vị và ACE đã đọc và quan tâm đến bài viết này.
  1 like
 5. LY DỊ (phần 15) - Vấn đề cuối là câu: “Đéo nhờ được gì ? » Anh nói thật với P là lần đầu anh gọi cho em về việc này em cũng xưng tôi với anh là anh rất không bằng lòng, nhưng sau gọi điện cho anh C anh biết là em nhậu nên nói chung là anh không trách, nhưng vấn đề là em phải nhận thức rõ về vấn đề này. “Anh em đầu ai chấy nấy” việc mình là mình phải tự mà lo, tự giải quyết, còn không tự giải quyết được thì gọi điện trình bầy với anh em, để chia sẻ, giúp đỡ, nhưng ở đời các cụ nói rồi “Giúp được cái eo, chứ không ai giúp được cái nghèo” nếu như vợ chồng em không thương yêu nhau, không bảo ban nhau, chăm sóc nhau, xây dựng một gia đình đầm ấm hạnh phúc thì không ai giúp được bọn em cả. Hạnh phúc, tiền bạc và trưởng thành đều là tự mình trải nghiệm, xây dựng lấy, vợ chồng anh hay vợ chồng anh T có giúp thì cũng chỉ giúp được cái eo thôi, tức là bọn em ốm đau thì lên chăm vài ngày, bọn em mua nhà thì: “Anh ơi, em mua cái nhà này 1 triệu, em có 8 trăm rồi, anh cho em vay thêm 1 trăm, hai trăm nữa nhé” OK thì có thể được chứ anh cho em vay cả 5 trăm, một triệu luôn thì không ai giúp cho em được. Hay là ngay trong việc này của hai đứa, vì cãi nhau, vì đòi ly hôn thì anh chị và mọi người tập trung lại để bàn bạc tháo gỡ chứ anh chị thì ở Bình Dương, tuy không xa lắm nhưng cũng phải bỏ công bỏ việc, Anh chị T thì dưới tận Cần Thơ, cũng có công việc có con cái, cũng cẩu chỗ nọ, cũng chở chỗ kia, kiếm tiền bục mặt ra chứ đâu có thích mà lên can hai đứa đâu. (tôi ngừng một lát) - Đúng rồi anh, chúng nó mà mua nhà hỏi vay tiền thì lúc đó bọn em có thể giúp cho vay mượn.. được (T nói) - Trong gia đình lớn, có vợ chồng em, vợ chồng anh, bên phía H thì vợ chồng anh T, rồi sau này còn 2 em nữa, mình phải xác định là xây dựng cho gia đình nhỏ của mình vững mạnh lên để mình khỏe, thế là giúp đỡ được anh em rồi, vợ chồng anh hay vợ chồng anh T như vậy không phiền bọn em là đã giúp đỡ bọn em rồi chứ còn đòi hỏi gì thêm nữa. Vậy nên trách nhiệm của bọn em là phải sống sao cho hạnh phúc, kiếm tiền và xây dựng kinh tế, rồi trách nhiệm là con trưởng, dâu trưởng trong nhà nữa… Sống sao cho mẹ chồng con dâu nó hòa thuận… Chứ như hôm nay mọi người lên đây cũng là vì bị bọn em làm phiền rồi đấy, nhưng thôi không sao, có vậy anh chị em hai bên mới có dịp ngồi lại với nhau, hiểu nhau hơn. Hy vọng là những lần gặp nhau khác của ACE mình là việc vui… chứ không phải là việc buồn như thế này nhé. - Dạ (cô em dâu gật gật đầu) - Hy vọng là lần sau anh em mình gặp nhau là việc vui anh nhé (vợ T phụ thêm) - Cuối cùng là việc quăng đồ, anh nói thật, điện thoại nó là tiền, phải làm cực khổ mới kiếm được, thế bực lên mà ném thì lại phải mua, mà điện thoại giờ toàn điện thoại Tầu, cứ bực lên mà quăng là làm giầu cho Trung Quốc thôi… - Đúng, cưng quăng đi thì cưng lại phải bỏ tiền ra mà mua chứ làm gì có ai cho? - Ngoài vấn đề tiền bạc nó còn là vấn đề cảm xúc và lý trí trong đấy nữa. Anh còn nhớ là quê anh có một ông chú ngày xưa mà cáu với vợ quăng đồ, thời còn đèn dầu Hoa Kỳ ấy, ông ấy tháo bóng ra rồi mới ném… - Anh nói chuyện đùa chứ (mấy anh chị cười..) - Ồ, anh nói thật đấy, sau vợ chồng ông ấy giầu lắm.. - Hành động ở đây nó thể hiện là ông ấy không mất bình tĩnh, ném đồ chỉ để báo với vợ là “Tôi cáu lắm rồi đấy nhá, bớt cái mồm đi” Chứ ông ấy không mất kiểm soát. Kiểm soát cảm xúc đấy là đỉnh cao trí tuệ của đàn ông đấy, đàn ông vốn thuộc Dương mà, Dương là ngoài, là bao bọc, là ứng đối với bên ngoài, là sức mạnh mà, các cụ cũng có câu: “Có chí thì làm quan, có gan thì làm giầu” kiềm chế được cảm xúc chính là thi gan đấy, vậy nên ông chú mà anh kể trong chuyện sau ông ấy giầu là có lý của nó cả đấy… Thế nên trong gia đình, “Chồng nóng thì vợ bớt lời” đàn ông thì không được mất kiểm soát thì sẽ êm ấm thôi, mà êm ấm thì mới hạnh phúc được, thì mới có tiền có của được, mới có tương lai được. - Đồng ý với anh là đàn ông là phải hết sức kiềm chế (T nói) - Đúng vậy kiềm chế là sức mạnh mà… thôi thế nhé… muốn có sức mạnh thì phải ăn đã… - Giờ dừng lại ở đây, không nói đến chuyện hai đứa nữa, anh em mình ăn đã nhé, nguôi hết cả rồi (T nói). - Thôi mọi người nâng ly, chúc cho vợ chồng cưng sau buổi hôm nay hòa thuận vui vẻ, lần sau mọi người gặp nhau chỉ có vui thôi nhé. Mọi người nâng ly rồi bắt đầu ăn… Anh C đứng đậy xin uống với mọi người một ly rồi đi làm vì đã đến giờ công trường họ gọi, thế là ông mối chả dc miếng nào…hic. (Còn tiếp)
  1 like
 6. THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỢI DỤNG DANH NGHĨA PHONG THỦY LẠC VIỆT -ĐỆ TỬ THẦY THIÊN SỨ Hiện nay có rất nhiều người không thuộc TTNCLH ĐÔNG PHƯƠNG , hoặc đã từng tham gia và từng học Sư Phụ Thiên Sứ một thời gian rồi từ bỏ Trung Tâm và không đi theo nguyên lý căn để Hà đồ phối hậu thiên Lạc Việt, nhưng vẫn tiếp tục xưng danh là người của Trung Tâm, hoặc là đệ tử của PTLV để quảng bá tên tuổi . Những người này dựa vào uy tín của Trung tâm cũng như Sư phụ Thiên Sứ để gây lòng tin và kiếm tiền từ khách hàng, nhưng lại không theo bất cứ một qui định nào của Trung tâm cũng như về mặt chuyên môn. Thay mặt TTNCLH Đông Phương và Sư Phụ Thiên Sứ, tôi xin thông báo chính thức: 1. Tất cả những ai tuyên bố làm theo PTLV thì nhất định phải tuân thủ nguyên lý căn để : "Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Viêt", đổi chỗ Tốn - Khôn, hoán vị Thủy-Hỏa trong Lạc Thư hoa giáp. Quái Tốn theo PTLV được xác định ở Tây Nam, và Quái Khôn theo PTLV được xác định ở Đông Nam. Huyền Không Lạc Việt cũng xác định Cung LY độ số 7, cung Đoài độ số 9, Cung Khôn độ số 2 và Cung Tốn độ số 4. 2. Một số đệ tử của Sp Thiên Sứ tuy đã học PTLV, nhưng vẫn mơ hồ hoặc nghi ngại nguyên lý đổi chỗ Tốn -Khôn đều là những người mượn danh kiếm tiền . Chúng tôi trân trọng cảm ơn quí vị thông báo ngay với chúng tôi các trường hợp này để kịp thời xử lý. Chúng tôi xác nhận những người này KHÔNG phải là đệ tử của sp Thiên Sứ. Cũng thật tiếc, có một vài đệ tử trước đây của SP, quay lưng lại và rời bỏ Sư Phụ chỉ vì danh lợi, khi mà thời đó PTLV còn chưa hiểu được sự chứng minh đúng đắn, khi mà lúc đó PT cổ thư truyền thống kiếm được tiền nhiều hơn là việc phải đi giải thích và làm rạng danh PTLV. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người\ Trân trọng Mạnh Đại Quân
  1 like
 7. Bổ sung thêm trường hợp II. Lấy con dao loại gọt trái cây, hoa quả, đốt thật nóng lên, rồi đâm vào hũ muối ngập lưỡi dao. Khi muối ngưng nổ lách tách thì quăng xuống gầm giường dưới chỗ bé ngủ.
  1 like
 8. TẢN MẠN VỀ TỲ HƯU Trong phong thủy có một vật phẩm được tôn vinh là đệ nhất tài thần. Đó là con tỳ hưu. Nó được giới thiệu là một con vật chỉ có ăn và không hề đào thải, nó được coi là hình tượng của sự tích lũy và phát triển tài lộc vì chỉ có vào không có ra. Người ta đồn rằng chính Hòa Thân, một vị đại thần bậc nhất đời nhà Thanh có một con tỳ hưu bằng bạch ngọc rất lớn. Lớn đến nỗi ông ta phải xây cả một ngôi nhà để chứa con tỳ hưu. Nhưng nó được ông ta giấu rất kỹ, chỉ đến khi nhà ông bị khám, mọi người mới biết đến con tỳ hưu này. Bởi vậy, người ta đồn rằng sở dĩ ông ta giàu có đến bậc "Phú gia địch quốc" chính nhờ con tỳ hưu bằng bạch ngọc đồ sộ đó. Huyền thoại từ xa xưa đã nói đến con tỳ hưu. Theo truyền thuyết Tỳ Hưu là đứa con thứ chín của Long Vương, thức ăn của nó là kim ngân châu báu, vì thế toàn thân nó toát lên bảo khí một cách tự nhiên. Đem Tỳ Hưu ra so sánh với các con vật cát tường khác như Cóc vàng thì Tỳ Hưu luôn đứng đầu, vì thế nó rất được Ngọc Hoàng ưa chuộng. Nhưng ăn nhiều thì nặng bụng, cho nên có một lần vì không nhịn được nó đã đi bậy trên Thiên Đình khiến Ngọc Hoàng Đại Đế rất tức giận và cho một tát vào mông khiến cho hậu môn bị bịt kín luôn, từ đó kim ngân châu báu chỉ có thể vào mà không thể ra. Sau khi chuyện đó được truyền đi, Tỳ Hưu được xem như con vật chiêu tài tiến bảo cát tường. Bởi vậy, tỳ hưu bán đầy ở các cửa hàng phong thủy, người giàu thì mua con to giá đến vài trăm triệu, người làng nhàng thì cũng vài triệu một con, người có chút dư dả cũng mua loại nhỏ vài trăm một cặp. Trong lý học Đông phương thì ở trong vũ trụ này mọi sự vận động đều tuần hoàn theo quy luật tạo hóa. Sinh sinh diệt diệt chẳng có cái gì là sự vĩnh cửu. Có nhập thì phải có xuất đó là lẽ tự nhiên. Chẳng có cái gì chỉ có nạp mà không có thải. Những căn nhà, hoặc căn phòng bế khí là một thí dụ cho những hậu quả tai hại của những con người cư ngụ trong đó. Đó là hậu quả của sự có nạp mà không có thải. Cứ cho rằng con tỳ hưu mà hình tượng của nó chỉ nap khí và tụ lại trong hình tượng đó, không có thải ra theo nguyên tắc "hình nào khí đó". Và nếu đúng như vậy thì quả là sự nguy hại cho những ai sử dụng nó. Bởi vậy, tôi chẳng bao giờ khuyên thân chủ tôi mua tỳ hưu. Mua nó về, lúc đầu thì có vẻ như phát tài , phát lộc thật, Nhưng đến khi khí bế thì tài lộc không thể vào được nữa. Kinh doanh ngày càng lụn bại. Nếu đã lỡ mua rồi , tôi thường khuyên thân chủ của tôi tạo ra một cái hậu môn - cũng chỉ là hình tượng - phía dưới đuôi để thông khí.
  1 like
 9. Cảm ơn Mộc Bản quan tâm. Sư phụ cũng nghĩ vậy. Hôm nào rảnh, thày trò "chém gió" về chuyên ngành : "Tử Vi trong phong thủy". Đây là một phương pháp rất độc đáo và hiệu quả đấy. Đào Hoa Trận là một ví dụ. Nhưng chuyên ngành này chỉ phát huy với những người biết về Tử Vi thôi và phối hợp với Huyền không. Cũng hay lắm. Có thể kích hoạt cái tốt, hạn chế cái xấu cho một cá nhân tùy theo nhu cầu của họ. Học được môn này sẽ có thêm khoản phụ thu. Sư phụ đi làm phong thủy, ngoài gía cả Phoengshui thông thường thì nếu thân chủ muốn gì thì cứ một cái muốn - gạch đầu dòng - lại thêm một khoản phụ thu - không đạt được như thế trong một thời hạn được thông báo trước, sư phụ trả lại tiền. Tất nhiên, không được đòi hỏi qúa đáng. "Ăn mày mà đòi ăn xôi gấc" thì không được. Hì.
  1 like
 10. Vật chất là một khái niệm mô tả tất cả những dạng tồn tại có tương tác - Đó là định nghĩa nhân danh nền văn hiến Việt - Do đó, nó có thể lớn vô cùng như cả cái vũ trụ này, hoặc nhỏ như khái niệm "điểm" trong toán học. Còn trong tương lai, khi con người nhận thức được tất cả những quy luật vũ trụ - tức là tìm ra được lý thuyết thống nhất - thì như SW Hawking đã nhận thức: "Lúc đó chúng ta sẽ ứng dụng những quy luật của vũ trụ để điều hành cuộc sống của chúng ta". Thuyết ADNh đã ứng dụng từ lâu rồi, trong đó "quy luật nhân quả " chỉ là một yếu tố cấu thành trong toàn thể quy luật vũ trụ. Thuyết ADNh có thể tiên tri đến từng hành vi của con người thì quy luật nhân quả chỉ nằm trong nội hàm của nó.
  1 like
 11. Phần 2. Lý học và sự phát triển CNTT 1/ Điều kiện của sự phát triển CNTT Nhà nước quyết tâm phát triển CNTT đấy là một dấu hiệu tốt đầu tiên cho ngành khoa học tiên tiến nhất thế giới hiện nay ở Việt Nam. Nhưng vấn đề còn lại là phương pháp quyết định cho sự phát triển ấy mà tiền bạc và tài nguyên không phải yếu tố quyết định. Trở lại với hiện tượng vào lúc khởi nghiệp hai Cty CNTT hàng đầu của Hoa Kỳ và thế giới hiện nay. Họ không hề được sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ, vậy tại sao họ lại có thể trở thành Cty hàng đầu của Hoa Kỳ và cả thế giới? Nói đến đây, có thể không ít người cho rằng: Tại vì ở Hoa Kỳ có tự do trong sáng tạo. Như giáo sư Ngô Bảo Châu đã cho rằng: "Phải có tư do trong sáng tạo khoa học". Cá nhân tôi không phủ nhận điều này. Nhưng đó chỉ là một yếu tố cần và không phải yếu tố quyết định cho sự tiến hóa. Đem thả bầy cừu vào rừng chúng cũng không thể xuất hiện một thiên tài. Nó chỉ là tiền đề cho sự tiến hóa sau này mà thôi. Vậy những yếu tố cần cho sự phát triển, tiến hóa nói chung và riêng cho ngành CNTT là gì? Để giải thích hiện tượng này, chúng tôi đề cập đến một loạt những mối quan hệ xã hội tương quan. A/1 Quy luật tiến hóa và nền tảng phát triển. A/1. a. Nền tảng phát triển. A/1.a.1. Nền tảng tri thúc Tôi đã có dịp đề cập đến những tiêu chí để xác định sự hình thành một lý thuyết thuộc về nền văn minh nào thì điều kiện tiên quyết là phải có những tiêu chí sau đây: * Lịch sử phát triển lý thuyết đó hình thành trong nền văn minh đó. * * Cấu trúc nội dung của học thuyết đó. * ** Tri thức phổ biến thuộc về nền văn minh đó, làm nền tảng cho sự phát triển của Lý thuyết. Và từ đó tôi đã chứng minh: Văn minh Trung Hoa không bao giờ là nền tảng của thuyết Âm Dương Ngũ hành. Bởi vì nó không thỏa mãn cả ba tiêu chí trên. Trong bài viết này (topic) chúng tôi ứng dụng tiêu chỉ thứ 3 (***) để phân tích vấn đề được đặt ra: "Tri thức phổ biến thuộc về nền văn minh đó, làm nền tảng cho sự phát triển của Lý thuyết". Nói cụ thể hơn qua một thí dụ dễ hiểu: Nhân loại sẽ không thể chế tạo ra cái hộp quẹt ga (Bật lửa ga), cho dù họ đã có gần như tất cả nền tảng kỹ thuật và tri thức về mọi phương diện để chế tạo ra nó, nếu như họ còn thiếu tri thức và phương tiện kỹ thuật để hóa lỏng khí ga. Tóm lại, một phát minh vượt trội - dù rất đơn giản như cái hộp quẹt ga - cũng đòi hỏi một nền tảng tri thức và phương tiện kỹ thuật đồng bộ. Tương tự như vậy, áp dụng tiêu chí đó vào sự phát triển CNTT ở Việt Nam chúng tôi nhận thấy chúng ta chưa có một nền tảng xã hội thích ứng đồng bộ cho sự phát triển CNTT. Chúng ta cùng lắm có thể chỉ tiếp thu được những tri thức nền tảng của ngành CNTT và còn thiếu những phương tiện kỹ thuật để đồng bộ với sự phát triển. Theo nguyên lý cân bằng Âm Dương của Lý học thì còn cần đến những quy định quy chế (Dương) phù hợp với sự hình thành những tri thức và sự xuất hiện những phương tiện đó (Âm) trong những mối quan hệ xã hội phức tạp liên quan. Bởi vậy, việc phát triển, chế tạo, phát minh phần cứng trong CNTT là điều không khả thi ở Việt Nam vì tính không đồng bộ cần có ở nền tảng phương tiện kỹ thuật. Trong trường hợp này dù tất cả những người làm trong ngành CNTT đều là thiên tài cũng bó tay. Cũng như việc sản xuất bật lửa ga thiếu công nghệ hóa lỏng khí ga vậy. Như vậy, để phát triển CNTT ở Việt Nam hiện nay chỉ có thể phát triển trong việc viết phần mềm, lập các chương trình tiện ích thỏa mãn trong các lĩnh vực của các mối quan hệ xã hội. Bởi vì để phát triển CNPM ở Việt Nam sẽ thiên về sự tiếp thu kiến thức chuyên ngành liên quan, ít lệ thuộc vào phương tiện kỹ thuật tiên tiến. Và việc tiếp thu kiến thức thì như nhau ở tất cả mọi con người có chỉ số IQ trung bình, không phân biệt giữa con người và robo. Nhưng ngay cả trong trường hợp này - mặc dù không chuyên ngành về CNPM - nhưng tôi có thể hiểu rằng khoảng cách về những khả năng viết phần mềm của chúng ta khá xa so với thế giới. Những bộ phim được vẽ bằng CNPM hết sức tinh xảo đã chứng tỏ điều này. Chưa hết, những chương trình phần mềm của những nước tiên tiến như Hoa Kỳ có thể mô phỏng thực tại và tạo ra những tình huống mang tính tiên đoán sự kiện sẽ xảy ra cho thấy một tri thức rất tổng hợp trong việc phát triển của CNPM. Do đó, một trong những ý tưởng của chúng tôi là cần phải có những học sinh Việt sang học tại các trường Đại học chuyên ngành của Hoa Kỳ để tiếp thu tri thức tiên tiến đó và đầu tư mua bản quyền, hay hợp tác với những quốc gia có những tri thức vượt trôi về ngành công nghệ này. Tóm lại cần có những thanh niên ưu tú xuất dương để tiếp thu kiến thức từ bên ngoài và cần đầu tư vào việc này; cũng như tăng cường hợp tác để phát triển. Ý tưởng của chúng tôi cho rằng: Ngay cả trong trường hợp này thành công thì chúng ta cũng mới chỉ được coi là có nền tảng tri thức về CNPM cân bằng với thế giới, chứ chưa phải là kiến thức vượt trội. Điều này sẽ phụ thuộc vào trí thông minh của những thiên tài phát triển sau đó.. A/1.a.2. Nền tảng nhu cầu Cty của thằng con trai tôi - "Giải pháp Việt" sẽ chẳng bao giờ bán được sản phẩm công nghiệp của nó nếu như các doanh nghiệp không có nhu cầu làm các trang web điện tử để giới thiệu. Các doanh nghiệp sẽ chẳng bao giờ dùng phần mềm kế toán nếu nó qua mắc tiền, trong trường hợp này họ dùng giấy và hóa đơn để tính toán. Tôi tin rằng: Nếu những cái máy tính Casino của Nhật mà bán mắc quá, người ta sẽ dùng cái bàn tính cổ điển bằng gỗ. Cá nhân tôi khi còn ở Bến Tre không biết sử dụng cái bút xóa và lúc mới lên Sài Gòn không hiểu máy vi tính dùng làm gì? Bởi vậy, nếu không có một nền tảng nhu cầu phổ biến thì những phát minh vượt trội, không có chỗ sử dụng. BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH
  1 like
 12. Rất nhiều người cả đời chẳng hại ai, nhưng bệnh tật triền miên, sống khổ cực. Cái tế vi của nghiệp chướng nằm ở chỗ đó. Bởi vậy, cả ngàn năm qua, chính Đức Phật nói mà thế gian thuộc làu, nhưng không mấy ai hiểu được cơ chế của nghiệp nên chỉ biết ăn chay và tụng kinh (vậy cũng còn hơn không). Nếu ăn chay thành Phật thì con bò thành Phật lâu rồi. Nếu tụng kinh thành Phật thì cái máy cassette cũng thành Phật.
  1 like
 13. Chào cô Haiphuong. Chúc cô và gia đình vạn sự an lành. Hôm nay tôi mới thấy lại topic này. Rất vui vì chồng cô có tiến triển tốt. Cô hãy yên tâm, theo quẻ của tôi - nhnh thì ngay tháng này. Chậm thì giữa tháng năm, âm lịch , chồng cô sẽ phục hồi. Cô nên làm hai việc sau đây: 1 - Tìm một thày giỏi về nhân điện (Hình như tôi có giới thiệu) để phụ giúp chồng cô. 2 - Thả chim phóng sinh, ngay tai căn nhà vợ chồng cô thuê. Phương pháp như sau: Ra chợ bán chim. Chọn lồng chim có nhiều chim nhất (Nếu không đủ tiền mua hết tất cả chim ở đó) - có quyền trả giá sát nhíp - nói họ chở về nhà, hoặc tự mình chở về và thả ở đó. Con nào yếu không bay được thì nuôi cho đến khi nó khỏe bay đi. Chết thì chôn. Sinh khí và sự giải thoát của chúng sẽ giúp cho chồng cô chóng khỏi. Cái này khó giải thích (Chứ không phải không giải thích được). Nhưng đây là điều có thật Tôi cũng thường xuyên thả chim.
  1 like
 14. Gửi Haiphuong, Mình ko biết về LHDP, chỉ biết chia sẻ với bạn. Nắm tay bạn thật chặt, cầu mong bạn và gia đình vững lòng và được nhiều ơn phúc lành. Bạn ơi, cách đây khoảng 12 năm, ba của mình trên đường đi công tác đã bị 1 xe máy chở hàng cồng kềnh vướng vào tay lái và kéo lê ba mình trên 1 đoạn dài. Mình còn nhớ lúc đó là ngay ngày khai giảng năm học mới của mình. Ngay lúc đó, vào đúng giờ phút đó (sau này công an lập biên bản nên mình biết chính xác giờ), mình đang đứng tại sân trường mà thấy rõ ràng cảnh ba mình bị té ngã xuống đường. Mình đã gần như khóc thét lên. Bạn biết ko, mấy tháng trời.....cả nhà mình bàng hoàng và đau đớn. Nhưng rồi khi bác sĩ nói phải thấy dịch trong tủy ở lưng của ba để xét nghiệm tình trạng của ba thế nào...Thì bạn biết ko, kỳ tích đã xãy ra....Thật sự đã xảy ra! Đến cả bác sĩ cũng phải sửng sốt vì tiến triển bệnh của ba mình. Đang còn rất ko ổn mà giờ đã cho kết quả vô cùng bất ngờ....Bác sĩ nói là trong 100 người thì chỉ có 1 trường hợp thức dậy. Nhưng thức dậy có tỉnh táo hay ko còn là 1 chuyện khác nữa. Bạn ơi, trong suốt mấy tháng đó...ko lúc nào mình để niềm tin lạc mất trong lòng. Mình luôn luôn...và luôn luôn tin là ba sẽ qua được khỏi. Dù cho ngay lúc tình trạng tồi tệ nhất, ngay lúc bác sĩ lắc đầu...mình vẫn tin. Mình đã cầu nguyện, cầu nguy6e5n và cầu nguyện. Và cái ngày ba lần đầu mở mắt ra lại, ba đã biết chính xác để nói "con gái của ba" trong từng câu chữ bập bẹ. GIờ đã là 12 năm hơn, trí não ba mình vẫn rất bình thường. Ba vẫn đi làm và sống bình thường. CHỉ thỉnh thoảng vào lúc trời nóng, đầu ba chỉ bị đau đau mà thôi.... Haiphuong ơi, mình kể chuyệ nnày vớ ibạn, chỉ mong có 1 điều. Bạn hãy giữ vững niềm tin, hãy làm hế tmình có thể. Hãy nói chuyện với chồng của bạn. Lúc này là lúc, anh ấy đang phải chiến đấu giữa lằn ranh mong manh. Giữ vững niềm tin và cầu nguyện bạn nhé. CHú Thiên Sứ kính, Qua đây lại thêm 1 lần nữa, cháu nghiêng mình cảm phục Chú. Cảm phục cái tâm vì người của Chú. Xin nguyện cầu cho chú và gia đình luôn được mạnh khỏe và tâm an lành cùng vạn sự như ý. Kính
  1 like
 15. Nhìn cô em gái vặt lông sống những con cò. Những con cò bị vặt lông trụi thùi lụi run rẩy trong đau đớn, chờ con người lấy hai thanh tre kẹp cổ, nướng trên lửa cho trụi hết lông con, xong mới làm thịt. Vợ tôi bảo: "Sao mày ác thế? Mày nhìn những con chim bị vặt lông kìa. Mày tưởng tượng nó đau đớn thế nào trước khi chết? Rồi mày lại sắp thiêu sống nó. Khủng khiếp quá!". Cô em vợ tôi tỉnh ngộ, đem cả chục con chim vừa có lông vừa trụi thùi lụi đi cho. Cô ta nói: "Từ nay em sẽ chẳng bao giờ ăn cò nữa". Nghe được câu chuyện này, tôi nói: "Con Liên sẽ sinh con trong năm nay và trở nên khá giả". Chẳng là cô ta đang có bầu, theo sự tính toán của tôi - nếu cô ta sinh con năm nay thì tốt và sang năm thì xấu mà bác sĩ dự sinh là vào khoảng trước hoặc sau Tết vài ngày. - Tại sao thế hả anh? Chính nhờ em khuyên nó mới không nướng những con cò đấy chứ? - Việc giết cò vì vô ý thức, nên không thể coi cô ta là ác. Nhưng chính sự thức tỉnh - chợt ngộ - từ trong tâm khiến cô ấy không ăn cò nữa, chứng tỏ cô ấy có tâm hiền. Lời khuyên chỉ là tác động bên ngoài mà thôi. Sự việc nghiệm, cô Liên sinh con trước Tết và khá giả. Câu chuyện cách đây cũng khoảng 15 năm rồi. Vũ trụ huyền vĩ mênh mông, hư ảo. Nghiệp chướng trùng trùng, không dễ mấy ai ngộ được.
  1 like
 16. Nàng có chồng Việt kiều vốn con nhà tử tế và chỉ chờ đi Hoa Kỳ. Với tôi nàng cũng có mối quan hệ dây mơ rễ má, nên nàng thường hỏi tôi: -"Bao giờ em xuất ngoại?". -"Năm nay chưa được!". Chồng nàng đã định cư ở Hoa Kỳ đến lúc cưới nàng là đã 16/ 17 năm sống nới đất khách. Nhưng vẫn chưa thi nhập quốc tịch. Khi lấy vợ, người chồng cũng chí thú làm ăn và thi quốc tịch để bảo lãnh vợ. Câu trả lời của tôi vẫn đều đặn là: -"Năm nay chưa đi được". Ròng rã cũng 9 năm trời. Nàng thiếu điều muốn chửi tôi. Thật xui cho nàng, lúc thì chồng thi trượt, lúc thì "đánh piano" vân tay lại bị nước vôi ăn do làm nghề thợ nề. Năm thì say rượu đụng xe...Rồi thì hồ sơ bào lãnh cũng đến thì nàng lại bị cật vấn sao lấy chồng gần 10 năm chưa có con? Cuối cùng tôi phải khuyên nàng thả chim phóng sinh. Nhưng ở tỉnh lẻ như nàng chẳng có chỗ nào bán chim phóng sinh cả? Lên Sài Gòn đi tìm cả ngày trời cũng chẳng có. Không hiểu tại sao lại như vậy? Nàng vẫn loay hoay bổ sung giấy tờ. Bên Hoa Kỳ thì nhờ luật sư. Tất cả anh em bên chồng ở Hoa Kỳ đứng ra bảo lãnh và cam kết, nàng vẫn chưa đi được. Cuối cùng, nàng phải lên tận núi Bà Đen ở Tây Ninh mới mua được chim phóng sinh để thả. Nàng đến nói với tôi : -"Em đã thả chim rồi. Em mua hết chim tốn cả gần 2.000.000đ, tính cả tàu xe đấy!". Tôi hơi buồn và nói với nàng: -"Em sẽ đi trong năm nay". Khi nàng ra về với sự vui vẻ, tôi nói với vợ tôi:"Người này không nhân hậu và ích kỷ. Có ra nước ngoài cũng không khá được". "Sao thế anh? Cô ấy vất vả lên tân núi Bà cầu phước mà?". "Đây là một cuộc đổi chác chứ làm phước gì! Làm phước thật thì chẳng tốn đến thế". Đến nay nàng vẫn chưa có con. Làm ở đâu cũng đành hanh nên chẳng bền. Thật tội nghiệp.
  1 like