• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 24/10/2017 in all areas

 1. Kim Lâu là cách tính để cho người nào đó mua nhà đất xây nhà chẳng có liên quan tẹo gì tới cưới gả hết an tâm đi,đừng nghe lời mấy thằng thầy bà nào đó hù dọa.
  2 likes
 2. Đừng nghe lời thằng thầy đó hăm dọa nói bậy ! dù giờ Dần hay Sửu cũng đền không phạm gờ kim sà thiết tỏa. Dù cho rằng nếu người nào đó sinh ra nhằm giờ kim Sà đi nữa chỉ có hiệu lực từ lúc sanh cho dần dần nhẹ đi ảnh hưởng cho đến 13t thì thì hết. Đứa trẻ nào dù nam hay nữ nếu bị phạm giờ Kim Sà thì chỉ kho nuôi thôi chứ không phải bị chết như lời nói bậy dọa nạt người khác của những thằng thầy bà bất nhân kiếm mớ tiền thất đức. An tâm đi đừng có nghe lời mấy thằng thầy đó mà lập đàn cũng kiến gì hết.
  2 likes
 3. Người đàn ông nào mà có 3 tiêu chuẩn trên cũng tốt . Nhưng tốt ở mức độ nào còn cần xem xét nhiều yếu tố khác như tôi đã trình bầy trong bài này .
  2 likes
 4. Sao Thầy bà không di cung hoán số cho nhà họ trước, di cung hoán số làm thủ tướng, chủ tịch nước có phải hơn không nào.
  1 like
 5. Có lẽ năm Tuất công việc của cháu mới tốt hơn và tài lộc dồi dào dễ kiếm nhưng sức khỏe xấu.
  1 like
 6. Dạ thưa bác, Cho đến hiện tại thì đúng ạ. Cảm giác nỗ lực và trắng tay. Kim ở đây cháu có thể luận tượng trưng cho Trắng, là màu blouse. Phần còn lại, cháu ngẫm mãi và kết hợp với hoàn cảnh hiện tại, có lẽ hướng cháu đi đã dần hiện rõ. Có lẽ gia đình muốn tránh nhưng số và cháu lại chọn. Vì cũng đã có nhiều người khuyên cháu cẩn thận tính mạng nếu theo vũ trang. Giờ đây cháu càng muốn hỏi thêm ở chỗ đại vận kế tiếp, tình cảm khổ khôn xiết. Cháu lại lo ở chỗ đó. Nghề hay thân khổ không sao. Nhưng cha mẹ, em gái và vợ con thì khác. Nên nếu được, bác có thể cho cháu biết hạn Thất Sát là năm bao nhiêu tuổi ạ ?! Và khổ tình cảm gia đình là cụ thể ảnh hưởng lên ai ạ ?! Cháu xin cám ơn và chúc bác mạnh khỏe ! Cháu xin hỏi vui ạ, với lá số này cháu có thể lên đến Thứ Trưởng được không ạ?! Câu này vì có người bảo cháu ạ. Nhưng giờ thì quá đỗi lận đận. Liệu có đức năng thắng số, mặc dù cháu biết bản thân còn chưa làm nhiều việc thiện. Không dám phiền bác nữa. Cháu chào bác ạ!
  1 like
 7. Cuộc đời sự nghiệp của cháu, cố công mài sắt nhưng mài hoài không thành Kim. Có chăng thì cũng dọn cổ sẳn cho người ta ăn xong rồi mình lại dọn dẹp. Hay sa trường xả thân hạn mã lãnh tên đạn cho người khác. Lúc khó khăn hiểm nguy thì đươcj người khác trọng dụng xong rồi thì phủi tay chẳng 1 lời cám ơn. lLà người có khả năng có tài trong vài lãnh vực nào đó người có trách nhiệm hay đãm nhân trọng trách tánh ngang bướng lời nói ngang tàng,nếu muốn đi vào 2 lãnhvực như cháu nói trên thì cũng thành công, nên nhìn lại những câu trên bác vừa nói đây. Nhưng đến hạn Thất sát thì coi chừng uổng mạng cũng vì sanh nghề tử nghiệp đó. Nói chung muốn được yên thân thì nên tìm nghề gì việc gì mang tính cách độc lập tự mình làm chủ, thì tài lộc sễ đến dễ dang dễ kiếm. thập niên đại vận kế công danh sự nghiệp dễ đắc nhưng gánh cái khổ về tình gia đình không xiết.
  1 like
 8. 1 like
 9. Dó là do thập niên đại vận của ông chồng trong hạn kỳ của Tuyệt+hao nghĩa là phải thay đổi chỗ ở công việc chẳng ra đâu lại phải tiền tài hao hụt gần như khánh kiệt,đây là thập niên đại bại nhất trong cuộc đời ráng nhẫn nhịn rồi cũng qua, không có ai hay có gì giải được đó là thập niên từ 26>35, qua hết chuỗi của các năm nầy rồi sẽ thịnh vượng đắc ý trỡ lại.
  1 like
 10. Chồng và con đều có nhưng đến hơi muộn, thời gian trùm mền còn hơi lâu... chắc phải qua người mối mai mới có.
  1 like
 11. 2 vợ chồng cùng tuổi thì không xung không khắc, sinh con đầu hợp đấy, nhưng con nhỏ nên chưa thể khá ngay được,con lớn lên thì gia đạo sẽ ổn theo. 2 tuổi này thì nên sinh thêm con năm Mậu Tuất 2018 hoặc Kỷ Hợi 2019 đều được, Đinh sinh Mậu, Kỷ, Tuất -Mão nhị hợp, Mão Mùi Tam hợp, cha mẹ mạng Thủy sinh con Mộc, như vậy là cực tốt, nên tranh thủ trong 2 năm này, đợi đến năm hợp nữa thì lại mất thêm mấy năm. THân mến.
  1 like
 12. Vợ chồng bạn nên để đến năm 2020 hoặc 2021 hãy sinh, như thế thì công việc và các điều kiện bên ngoài sẽ khá thuận lợi, kinh tế phát triển ở mức bình thường. bé sinh ra sức khỏe sẽ yếu và nuôi hơi vất vả, nhưng gia đình hạnh phúc Hai năm 2018 và 2019 thì năm 2018 là khá xấu không nên sinh, còn 2019 vẫn có thể sinh được, nhưng không bằng hai năm 2020 và 2021. Thân ái!
  1 like
 13. Cháu tên là Trịnh Thị Hoa sinh ngày 27 tháng 6 Dương Lịch vào 13g20 link lá số của cháu ạ : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Hoa&date=1998,6,27,13,20&year=2017&gender=f&view=screen&size=2 thông tin thêm: - họ hàng ông bà nội cháu có điều kiện kinh tế và khá giả nhưng từ bé cháu đã phải cùng bố mẹ bôn ba ở nhiều nơi, bị thiệt thòi rất nhiều mặc dù bố cháu là con trưởng -quan hệ trong gia đình và trong họ nhà cháu không đc tốt lắm, mẹ cháu hay bị ghẻ lạnh và ghét bỏ, bố cháu thì lại cờ bạc ăn chơi, không lo nghĩ gì tới vợ con - năm cháu học lớp 10 là rơi vào khoảng 2014 bố mẹ cháu ly hôn, ban đầu là ly hôn giả để bố cháu cưới vợ nc ngoài để có hộ tịch, nhưng sau vì quá nhiều xích mích nên thành ly hôn thật rồi ạ, quãng thời gian đó thực sự là địa ngục đối với cháu - hiện tại bây giờ là cháu đang học một trường công nghệ khá tốt ở vn , nhưng bên nội có ý muốn cho cháu sang bên kia cùng bố theo diện bảo lãnh (châu âu), cháu rất lo sợ vì bố cháu không được "tốt" như những ông bố bình thường nên là qua đó 80% là đi làm chứ đi học là rất khó .. cháu không biết mình nên làm gì bây giờ , ở lại Vn, có niềm tin vào bản thân, hay là sang xứ người đây ? - ngoài ra còn một số thông tin nữa ạ : cháu bị bệnh dạ dày, hồi bé từng bị tai nạn thập tử nhất sinh , vào khoảng năm 2005 , dưới cháu còn có một em trai nữa
  1 like
 14. Có 2 năm có thể sinh con út tốt, là năm 2018 Mậu Tuất, Mậu con sinh Tân cha, con mạng Mộc sinh mẹ mạng Hỏa, hoặc 2020 Canh Tý, Canh Tân hợp, con mạng Thổ được mẹ mạng Hỏa sinh cho. 2 năm này là gần nhất hợp cha hợp mẹ. Thân mến.
  1 like
 15. Điều này rất cần người làm thày phải có đủ trình độ, cảm nhận và Thực sự quan tâm, để ý và hiệu chỉnh với thực tế cuộc sống vì đôi khi trong sinh hoạt hàng ngày người ta cần cái này, cái kia và sẽ đặt vô tội vạ đồ dùng do vậy sẽ vô tình gây lên những tương tác không mong muốn. Tất cả những người có hiểu biết về tương tác thực tại của Khí sẽ hiểu điều mà Mr Mạnh Đại Quân chia sẻ, rất mong anh chia sẻ nhiều hơn để bà con, anh chị em những người nghiên cứu học hỏi và ứng dụng. Trân trọng cảm ơn Anh.!
  1 like
 16. Trên Trái đất có rất nhiều nguồn phát từ trường khác nhau, từ trường Bắc- Nam được áp dụng trong la kinh là loại từ trường được tạo ra từ nhân niken của Trái Đất. Một loại từ trường khác được quan tâm ít hơn do mới được tìm ra và bắt đầu phát triển vài chục năm nay và áp dụng trong địa khí nhiều hơn là từ trường do sấm sét tạo ra, hay còn gọi là cộng hưởng từ trường Schumann, tần số của nó có dải tần điển hình là 7,83hz và các bội số harmonic của nó. Xét hiện nay một số người sử dụng máy đo từ trường Trái Đất để xét địa khí đất tốt hay xấu, hay tìm vong v.v. như trong quảng cáo thì tôi khẳng định là sai lầm bởi lẽ nó đo từ trường tự nhiên do nhân của Trái Đất. Và hệ phương pháp của cách đo từ trường tự nhiên này đã được xây dựng có hệ thống và rất chặt chẽ với độ nhạy gấp từ 1000 đến 10000 lần các máy đo cầm tay mà một số người sử dụng.Các loại máy trên thông thường được xếp vào dòng đo các bước sóng điện từ trường tần số siêu thấp (Extreme low frequency) hay viết tắt là EMF, đơn vị là nT. các loại trên hiện nay được sử dụng trong thị trườngxác định trường sóng điện từ có hại do các thiết bị điện chứ không phải trường sóng EMF tự nhiên do như đã đề cập ở trên cần nhạy hơn 1000 đến 10000 lần và có thuật toán ngừng đọc số liệu khi bị nhiễu do ở gần vật liệu là sắt từ. Hệ phương pháp khoa học cơ bản của nó có thể được miêu tả ngắn gọn như sau: Phương pháp từ Mục tiêu Mục tiêu của phương pháp từ là thành lập bản đồ trường từ tổng T và dị thường từ DTa nhằm : - Xác định đặc điểm trường từ T và trường dị thường từ DTa. - Phát hiện và phân chia các thành tạo địa chất cổ, các đới cấu tạo và magma ở độ sâu lớn hơn độ sâu nghiên cứu của phương pháp địa chấn. - Phát hiện và theo dõi hệ thống đứt gãy kiến tạo. I. Thiết bị 1. Thiết bị đã sử dụng trong quá trình đo từ trên các tuyến là từ kế Proton vô hướng. Thiết bị có các đặc trưng kỹ thuật chính : - Giải đo từ 33000 nT đến 56000 nT. - Độ phân giải : 1 nT. - Chu kỳ đo : 5 giây. 2. Máy đo biến thiên từ tại trạm quan sát cố định(cách mặt đất vài chục cm nơi có từ trường ổn định, không bị ảnh hưởng bởi sắt và các thiết bị điện, các dây dẫn điện 60hz). Máy đo biến thiên từ được sử dụng là máy từ PM2 HT do công ty điện tử kỹ thuật cao sản xuất, là loại máy từ Proton. Máy thu thập dữ liệu từ trường ngày đêm Trái đất. Máy có các đặc trưng kỹ thuật chính sau: - Độ phân giải : 0,1 nT - Giải đo : 30000 đến 70000 nT. Tự động điều hưởng hoặc đặt cộng hưởng bằng tay. - Chu kỳ đo : 5s đến 180s. Các thiết bị đo từ biển và đo biến thiên từ trên đã được kiểm định trước khi sử dụng đo đạc, thu thập số liệu ngoài thực địa. II. Phương pháp xử lý số liệu từ Gồm các dạng công việc: - Tính giá trị hiệu chỉnh biến thiên, giá trị hiệu chỉnh Đeviaxia. - Tính trường từ tổng T theo công thức: T = Tđo – (dTbt + dTđe) Trong đó : dTbt: Giá trị hiệu chỉnh biến thiên từ. dTđe: Giá trị hiệu chỉnh Đeviaxia. Giá trị trường từ tổng T được tính cho các điểm dọc theo tuyến đo cách nhau 2 phút. -Thu thập số liệu trường từ bình thường To theo IGRF do Viện vật lý địa cầu cung cấp. - Tính giá trị ΔTa theo công thức: ΔTa = T – To. Trong đó : T : giá trị trường từ tổng. To : giá trị trường từ bình thường. - Sử dụng mạng lưới liên kết nội gồm các tuyến ngang và 2 tuyến dọc, tiến hành cân bằng mạng lưới theo phương pháp Virg. - Thành lập bản đồ và luận giải tài liệu từ: Các bản đồ từ gồm: + Bản đồ trường từ tổng T. + Bản đồ dị thường từ ΔTa. Trên cơ sở hai bản đồ trên, luận giải để góp phần xác định các đới cấu tạo, các hệ thống đứt gãy kiến tạo, các thể magma xâm nhập ẩn. Phân tích định lượng một số dị thường đặc trưng nhằm xác định vị trí không gian và bản chất của vật thể gây từ. Số liệu từ sau khi xử lý được sử dụng để thành lập bản đồ trường từ tổng T và bản đồ dị thường từ ∆Ta. Từ các bản đồ này tiến hành việc luận giải tài liệu từ dựa vào đặc điểm của trường từ như mức độ phức tạp của trường từ, giá trị trường từ, đặc điểm dị thường từ… nhằm xác định bản chất các dị thường từ, xác định các khối cấu trúc, xác định các hệ thống đứt gãy . Các dữ liệu từ gốc được hiệu chỉnh Deviaxia, biến thiên từ ngày đêm và được lọc dữ liệu 2 phút 1 lần ghi và lưu dưới dạng Excel. Các File Excel được đưa vào trong Surfer để Grid và tạo ra bản đồ trường từ tổng. Đường đẳng trị được vẽ với tiết diện 20 nT Từ dữ liệu trường từ tổng và dữ liệu trường từ bình thường thành lập ra bản độ dị thường từ ∆Ta bằng phương pháp trừ giá trị của 2 tập dữ liệu. Nhập dữ liệu Grid của 2 bản đồ trường từ tổng và bản đồ dị thường từ ∆Ta vào trong phần mềm Global Mapper để tạo đường đẳng trị có tiết diện 20 nT, làm trơn và xuất ra file Map Info. III. Đặc điểm trường từ tổng T - Trường từ tổng T có giá trị thay đổi từ 43220 đến 44140 nT, giá trị cao ở Bắc và yếu hơn ở Nam (nơi gần xích đạo hơn). - Phần diện tích phía Bắc trường từ tương đối bình ổn, mang dáng dấp của trường từ bình thường. - Phần diện tích còn lại trường từ bị nhiếu loạn hơn, các đường đẳng trị có sự thay đổi về phương so với phương của đường đẳng trị trường từ bình thường, đồng thời cũng xuất hiện nhiều dị thương với qui mô và giá tri nhỏ. Mức độ phức tạp nhất của trường từ nằm ở trung tâm diện tích nghiên cứu). Sự nhiễu loạn của trường từ và sự xuất hiện các dị thường từ có lẽ là do có các hoạt động của các hệ thống đứt gãy kiến tạo và hoạt động magma gây lên IV. Đặc điểm trường dị thường từ ∆Ta Trường dị thường từ ∆Ta có một số đặc điểm sau : - Giá trị dị thường từ ∆Ta đều mang giá trị âm, từ - 100 nT đến – 300 nT. - Phần diện tích trung tâm nghiên cứu trường dị thương từ có giá trị âm lớn nhất từ -160 đến -300 nT. Về phía Bắc và phía Nam trường dị thường từ mang giá trị âm nhỏ hơn, giá trị thay đổi từ -140 nT đến -100 nT. Với đặc điểm trường từ như trên có thể nhận thầy diện tích nghiên cứu nằm trọn trong trũng trung tâm bể sông Hồng. Tuy nhiên phần trung tâm diện tích nghiên cứu móng cenozoi nổi cao hơn và hạ thấp dần về hai phía. Ngoài ra tại vị trí trên tuyến “A” mặt cắt địa chấn nông phân giải cao phát hiện được khối nhô là thành tạo gắn kết cổ trước Đệ tứ thì trường dị thường từ cũng xuất hiện một dị thường yếu dạng đẳng thước, giá trị dị thường từ -80 đến -140 nT. Kết hợp hai loại tài liệu có thể cho rằng dị thường từ nay phản ánh thành tạo gắn kết thấy được trên mặt cắt địa chấn và thành tạo này có thể là một khối magma xâm nhập bị chôn vùi bởi các thành tạo bở rời Đệ tứ. Dựa vào tài liệu từ, theo nguyên tắc xác định đứt gãy đã trình bày ở phần trên, trên diện tích nghiên cứu đã xác định được 6 đứt gãy phương Đông Bắc -Tây Nam, 2 đứt gãy phương Tây Bắc – Đông Nam, 2 đứt gãy này có thể là phần kéo dài của đứt gãy trên đất liền. Theo phương á kinh tuyến xác định được 2 đứt gãy, phương á vĩ tuyến xác định được 1 đứt gãy. Qua tài liệu trên, có thể kết luận như sau: 1. Từ trường Trái Đất có xu hướng yếu đi khi vào đường xích đạo, và mạnh hơn ở 2 cực của Trái Đất- theo trục Bắc- Nam. 2. Từ trường tạo ra bởi sự xoay theo hiệu ứng Devaxia có giá trị hơn nhiều so với việc di chuyển trong không gian(liên hệ với các môn phái khí công, nó tạo ra những phép tập luyện như xoay liên tục vài chục cái của yoga Tây tạng hay vài trăm- một mức tương đối cực đoan hóa, quá thừa của các môn phái hồi giáo). 3. Từ trường này sử dụng trong xác định dị thường từ trường do đứt gãy sâu, các thể dị thường địa chất bên dưới với điều kiện độ nhạy cao, giá trị thay đổi trong ngưỡng vài chục nT thôi. Các máy hiện nay dùng trong thị trường hoàn toàn không có đủ độ nhạy để làm công việc trên, không có thuật toán chặn tín hiệu nếu có nhiễu do sắt, không có cách để xử lý các hiệu ứng từ ngày đêm và devaxia thì không bao giờ đo được dị thường trái đất bên dưới và càng không thể xác định được địa khí đất. Những thiết bị đó chỉ đo được những loại từ trường có cường độ mạnh hơn rất nhiều là từ trường do thiết bị điện gây ra thì sử dụng được. 4. Các pháp phong thủy liên quan đến trục từ trường Bắc- Nam chính là một dạng của mượn lực từ trường tự nhiên này mà làm địa khí, làm tăng địa khí của đất lên. Dù gì tuy khác nguồn so với từ trường do sấm sét nhưng chúng cũng liên quan đến nhau. Việc tăng năng lượng theo từ trường nhân niken của trái đất cũng làm tăng năng lượng theo từ trường do sấm sét schumann resonance. 5. Một vấn đề quan trọng nữa đó là tính "lưỡng cực từ" tạo ra dị thường dương hay âm; trong 1 số tài liệu cổ của phương tây viết về nghệ thuật làm tăng địa khí đất... thì với các trường hợp đặc biệt cần làm những nơi thờ tự tâm linh lớn, tìm đất tốt thì không nói tuy nhiên có những trường hợp ở 1 vùng mà thường là tìm đất xấu rất nặng thì dễ hơn tìm đất rất tốt ở đẳng cấp tương đương, thì họ tìm những vùng đất càng nặng càng tốt, càng nhiều dạng mạch,đứt gãy, nước ngầm cắt ngang qua càng tốt sau đó họ lợi dụng tính chất lưỡng cực từ trên... đảo ngược cực từ, biến cái chí âm chí tà thành cái chí dương. Kỹ thuật này không rõ có liên quan tới pháp nào trong nền văn minh đông phương không? nhưng tôi coi là một kỹ thuật đỉnh cao trong mảng phong thủy địa khí.
  1 like
 17. Chào bác haithienha và các ACE, Nếu nói về việc xem Tử Vi mà luận đoán về Vận số cũng như tương lai của TT Barack Obama thì e là có gì đó chưa thỏa đáng lắm, vì con người đó là Nguyên thủ của cả một cường quốc. Nhân đây luận bàn về tướng số của Ngài Obama một chút theo hiểu biết của chauthevinh để thấy sự liên quan cho vấn đề ông vẫn còn tại vị bên cạnh những phân tích về Tử Vi: - Tướng pháp của Ông Obama thực chất cũng có phần dính dáng đến Tử Vi vì theo mệnh VCD thì : "Không chết thì nghèo", đó là 2 cai lỗ tai của ông ta: là loại lỗ tai mỏng và "cắm" (không đồng nhất chất thịt với phần mặt và đầu) - theo tướng luật thì tướng này sẽ chết bất đắc kỳ tử, mặc dù tướng này kết hợp với 2 cái ấn lồ lộ trên trán thì rõ ràng là bậc đàn anh thiên hạ. Trong quá khứ, Ông Obama không ít lần bị nguy hiểm...Gần đây nhất, trong tháng 12/2013 có tin từ các mặt báo cho thấy có nữ diễn viên nào đó gửi thư có chất kịch độc để hạ sát ông Obama nhưng không thành công... Thế nhưng Obama vẫn bình yên vô sự, vì sao? Điều này có thể giải thích từ việc ảnh hưởng do tướng tốt của phu nhân ông ấy: Bà Obama có tướng hình cái chuông úp, theo tướng số, những người chồng nào có được người vợ có tướng này thì rất quý thì nó giúp được cho chồng rất nhiều (thực chất bà Obama cũng góp phần PR cho Đức lang quân rất nhiều như báo giới từng ca ngợi), ai có vợ tướng này mà bỏ là đi ăn mày liền, thậm chí mất mạng nếu có số chết yểu. Có thể khẳng định nếu Chỉ một mình ông Obama thôi và không có gia đình thì cho dù đắc cử TT, chắc chắn ông không thể có được vị thế như ngày hôm nay. Trong quá trình tiếp nhận kiến thức từ lý luận luận tuổi Lạc việt của SP Thiên Sứ, thì số mệnh của 1 người đều không chỉ chịu ảnh hưởng hoàn toàn bởi Tử Vi mà còn chịu tác động rất nhiều từ tập hợp của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là tuổi vợ/chồng và con út trong gia đình. Sau này có tìm hiểu sơ qua lý luận tướng học thì cũng thấy có sự liên quan của tướng pháp các thành viên trong gia đình, đặc biệt là tướng Vợ/chồng. Mặc dù không biết thông tin các thành viên khác của gia đình ông Obama,nhưng nếu theo Nguyên lý Luận tuổi Lạc Việt thì có lẽ là phúc của ông Obama chắc còn đến từ 2 cô con gái, nhất là con gái út. Nhân đây thấy có topic này thì vào bàn cho xôm tụ chút, không dám tự cho là đúng. ChauTheVinh
  1 like
 18. Hà Nội: Chất lạ trong áo ngực không độc hại (Dân trí) - Chi cục Quản lý Thị trường cho biết, kết quả phân tích các chất lạ trong áo ngực tịch thu được trong chợ Đồng Xuân và phố Hàng Đào là nhựa PS (Polysterene Composit) và dầu khoáng (Mineral seal Oil) không có hại cho sức khỏe con người. >> Viện Hoá học: Dịch lỏng trong áo ngực Trung Quốc có chất độc >> Đà Nẵng: Đã xác định được 2 chất trong áo ngực Trung Quốc >> Thêm 1 kết quả xét nghiệm khác về “chất lạ” trong áo ngực Ngày 8/11, Chi Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã tổ chức họp báo về những chất lạ trong áo ngực đã thu giữ được trên địa bàn quận Hoàn Kiếm ngày 31/10. Cụ thể đó là những mẫu áo ngực Trung Quốc có nhãn hiệu Yalichun và Mengnaeroi. Theo phân tích của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) mà Chi cục Quản lý Thị trường vừa thông báo các hạt tròn màu trắng trong các túi dung dịch không màu, trong suốt trên 4 áo lót nữ mang nhãn hiệu và chữ Trung Quốc đều là nhựa PS (Polystyrene Composit). Kết luận của Viện Khoa học hình sự cho thấy, nhựa PS trong các túi dung dịch trên các áo lót đều không ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Còn dung dịch không màu, không mùi, trong suốt đựng trong các túi polyme dẻo trong các mẫu phân tích là dầu khoáng (Mineral seal Oil), có tỷ trọng 0,84, không tìm thấy các chất độc và các chất có hại với sức khỏe con người. Dầu khoáng có loại tinh chế được phép sử dụng công nghệ sản xuất bao túi nilon, bao bì chứa thực phẩm, dầu massan không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Dầu khoáng trắng công nghiệp có nhiều loại, phân loại và dựa vào tỷ trọng từ 0,83 đến 0,877, thường dầu khoáng công nghiệp do các quá trình cất phân đoạn từ dầu mỏ còn nhiều tạp nhất là nhóm chất polycylic aromatic hydrocacbon (PAH). PAH gồm các chất có thể gây ung thư như: Anthracene, Benzopyrene, Chrysene… Vì vậy, dầu khoáng sử dụng trong y học và thực phẩm cần kiểm nghiệm chặt chẽ các thành phần này theo quy định quốc tế. Trước đó, sau khi dư luận phản ánh trình trạng áo ngực có chất lạ được bày bán rất nhiều trong các chợ ở Hà Nội, từ ngày 31/10, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã ra quân kiểm tra và tịch thu hơn 100 chiếc, trong đó có 92 cái có chứa chất lạ. Ngay sau đó Chi cục Quản lý Thị trường đã gửi những mẫu áo chứa chất lạ này sang Viện Khoa học hình sự phận tích xem. Trúc Linh - Hồng Hải ========================== Viện Hoá học: Dịch lỏng trong áo ngực Trung Quốc có chất độc Viện Hóa học (Viện KH&CN Việt Nam) vừa giải mã gần như toàn bộ thành phần các viên chất rắn và dịch lỏng trong áo ngực ghi nhãn xuất xứ từ Trung Quốc, khẳng định sự hiện diện của một chất có khả năng gây ung thư, rối loạn nội tiết… >> Đà Nẵng: Đã xác định được 2 chất trong áo ngực Trung Quốc >> Thêm 1 kết quả xét nghiệm khác về “chất lạ” trong áo ngực Dung dịch dầu khoáng chứa độc chất PAH lấy từ áo ngực TQ phát quang xanh lè dưới đèn tử ngoại. P V Tiền Phong phỏng vấn TS Vũ Đức Lợi, Trưởng phòng Hóa Phân tích (Viện Hóa học) - người trực tiếp chỉ đạo cuộc nghiên cứu kéo dài bốn ngày. Dầu khoáng không phải vô hại Xin ông cho biết kết quả phân tích bước đầu mẫu túi dịch lỏng trong áo ngực TQ? Các mẫu chúng tôi nhận được có nhãn hiệu Mengnaeroi với hai loại là màu đỏ và màu đen. Mỗi bên áo ngực đều có dung dịch trong suốt khoảng 7ml và ba viên chất rắn màu trắng, mỗi viên có đường kính khoảng 0,75mm. Thành phần của chất rắn màu trắng được phân tích và xác định là một loại nhựa tổng hợp polystyren, trên thị trường thường gọi là nhựa PS. Còn thành phần dung dịch màu trong suốt được xác định là dầu khoáng (mineral oil), một loại dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ. Các xác định này của chúng tôi trùng với công bố tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khu vực II ở thành phố Đà Nẵng. Chúng có nguy hại cho sức khỏe người dùng hay không? Không đơn giản vậy, dù kết luận cuối cùng sẽ thuộc về ngành y tế. Dầu khoáng là hỗn hợp của các hydro carbon. Thứ nhìn bề ngoài nom cũng giống silicon này (không màu, không mùi, không vị) thực ra không phải vô hại. Đã có tài liệu cho biết dầu khoáng tạo một lớp mỏng không thấm nước, làm giảm khả năng đào thải chất độc. Khi vào cơ thể, nó đọng lại ở gan và lấy đi hầu hết các vitamin trong gan. Nhiều nghiên cứu cho thấy nó giảm chức năng phổi, gây một số dạng viêm phổi. Vì thế, nó bị cấm dùng trong lĩnh vực dược. Với da, cũng theo các tài liệu nước ngoài, dầu khoáng tạo một lớp màng mỏng không thấm ướt trên da, phần nào làm da mịn và đầy đặn. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc da không thực hiện được chức năng thải độc qua lỗ chân lông hay đường mồ hôi và như vậy không tốt cho da. Chất phát quang xanh lè độc hơn dầu khoáng Các ông có tìm thấy cái gì khác ngoài dầu khoáng? Đây thực sự là một phát hiện quan trọng và thú vị của đợt nghiên cứu đột xuất này. Trong mẫu dầu khoáng mà chúng tôi phân tích, đáng chú ý, có thành phần polycyclic aromantic hydrocarbon (PAH) thông qua kết quả phân tích bằng sắc ký khí khối phổ. Không chỉ gây cảm giác ngứa, các tài liệu nước ngoài đã chứng minh nó có khả năng gây ung thư cao, cũng như gây rối loạn nội tiết. Vậy PAH từ đầu ra? Có phải do nhà sản xuất trộn vào dung dịch dầu khoáng? Tôi không nghĩ đến khả năng này. Tôi cho rằng, PAH vốn là một sản phẩm có trong dầu khoáng. Vì đặc tính độc hại của PAH cho sức khỏe, hàm lượng của nó trong dầu khoáng được kiểm soát rất nghiêm ngặt bởi các tiêu chuẩn quốc tế về y tế và thực phẩm. Thành phần trong mẫu dầu khoáng mà các ông nghiên cứu là bao nhiêu, liệu đã đến ngưỡng gây hại cho người dùng nếu có tiếp xúc? Chúng tôi mới dừng ở phát hiện định tính chứ chưa nghiên cứu định lượng. Để lượng hóa các chất PAH trong dung dịch dầu khoáng, cần có thời gian. Nhưng, như tôi vừa nói qua ở trên, dù chưa xác định chính xác hàm lượng, bản thân hàm lượng cho phép theo tiêu chuẩn quốc tế cũng vô cùng thấp. Các viên đá và dung dịch dầu khoáng có thể được sản xuất tại đâu? Có thể chế tạo các loại hóa chất ấy ở VN? Viên đá là nhựa nhiệt dẻo polystyerene (PS) tạo thành từ phản ứng trùng hợp styerene. PS là nhựa cứng, không mùi vị, không màu nhưng dễ tạo màu, hình thức đẹp, dễ gia công bằng phương pháp ép và ép phun, được dùng rất phổ biến trong sản xuất đồ dùng sinh hoạt. VN hoàn toàn có thể chế tạo được hạt nhựa PS. Còn dầu khoáng cũng tương đối phổ biến ở VN, giá thành không cao lắm. Theo ông, các viên đá và dung dịch ấy được đưa vào áo ngực để làm gì? Tôi nghĩ có thể dùng để mát-xa ngực. Tuy nhiên, tôi xin lưu ý lại, đây chỉ là một đối tượng mẫu mà chúng tôi nhận được. Thực tế có thể có nhiều loại khác nhau và cần có thời gian cũng như nhân lực của nhiều ngành khác phối hợp tìm hiểu. Để đánh giá một cách toàn diện, ngoài các dung dịch và hạt nhựa, cần có nghiên cứu cụ thể và sâu hơn về các loại vải xem chúng có tẩm các hóa chất gây dị ứng nào không như formol, phẩm nhuộm... Theo ông, cần ứng xử với phát hiện ở Viện Hóa học như thế nào? Cần hết sức thận trọng, không nên vội vàng quy chụp khi cỡ mẫu nghiên cứu chưa đủ lớn. Tôi muốn mọi người ứng xử với các phát hiện ở Viện Hóa học một cách bình tĩnh và có lý trí. Xin lưu ý bản thân nhãn hàng hóa có nói rõ trong áo nịt ngực có thành phần dung dịch và các hạt nhựa. Vấn đề là tại sao các dung dịch ấy được dùng, tại sao lại dùng dung dịch có chứa PAH, và hàm lượng PAH đã đủ gây hại cho người dùng chưa, thì cần không chỉ nghiên cứu ở các phòng thí nghiệm Việt Nam mà phải phối hợp với phía Trung Quốc. Cách đây mấy năm, một đồng nghiệp thuộc Văn phòng Công nhận Chất lượng (Bộ KH&CN) nhờ chúng tôi kiểm định chất lượng một loại son bôi môi xem loại màu (pigment) trong đó có thành phần chì hay không. Tôi rất ngạc nhiên, hỏi tại sao đàn ông lại quan tâm đến sản phẩm phụ nữ. Đồng nghiệp đó trả lời có tới một nửa son mà phụ nữ dùng là đi vào miệng đàn ông. Cho nên, nếu son môi độc hại thì không chỉ giới hạn ở phái đẹp. Tương tự như vậy, hy vọng mọi người sẽ hiểu đây không chỉ là câu chuyện áo nịt ngực phụ nữ nữa. Nó còn là vấn đề an toàn cho người tiêu dùng nói chung và, xin nói thẳng, cho cả nam giới (cười). Cảm ơn ông! Theo Quốc Dũng Tiền phong ======================= Hai cơ quan cùng cho ra một kết quả khác nhau, phải chăng là mẫu khác nhau hay trình độ khác nhau? Nhưng có vẻ như viện hóa học đáng tin cậy hơn. Ngày xưa nghe người lớn kể lại dép tổ ong nhập bằng đường tiểu ngạch được nhiều người dân ở một số tỉnh Bắc Miền Trung ưa chuộng, và sau 1 thời gian sử dụng đều bị ăn mòn gót chân.Kinh. Có ông bạn bên Ngân Hàng, năm 2010 sau khi đi thẩm định hồ sơ 1 khách hàng kinh doanh trà sữa Trân Châu ở Quận 6, thấy bột nhập toàn made in China không rõ nguồn gốc, còn hạt Trân Châu nhỏ xíu, ngâm trong nước phình to ra thấy mà ghê và khuyên đừng bao giờ uống trà sữa mà nguy hại đến sức khỏe, mà không biết trà sữa bỏ đường gì mà ngọt ngang đường hóa học? Kinh hơn. Từ đó về sau không bao giờ uống trà sữa nữa cả...
  1 like
 19. Tiếp theo phần Sắc thái bàn tay . B/ NGÔI SAO TRONG LÒNG BÀN TAY NÓI LÊN ĐIỀU GÌ ? C / CÁC CÙ LAO TRONG LÒNG BÀN TAY NÓI LÊN ĐIỀU GÌ CHƯƠNG BA CÁC ĐƯỜNG CHỈ CHÍNH TRONG LÒNG BÀN TAY Thường thì các nhà xem tướng tay ít khi xem các phần tôi đã trình bầy ở trên mà chỉ đi sâu vào các đường chỉ tay . Đó là một thiếu sót mà chúng ta cần lưu ý không được bỏ qua . Các ngôi sao , các cù lao . các hình tam giác . . . thường không xuất hiện trong suốt cả cuộc đời mà chỉ xuất hiện trong một thời gian nhất định , nó là điềm báo trước vận hạn hoặc điềm may mắn của người đó , nếu người xem phát hiện , nắm bắt được thì phần luận đoán mới chính xác . Ngay cả các đường chỉ tay tôi trình bầy tiếp theo đây cũng có thay đổi theo thời gian , cứ sáu tháng ta nên xem lại . Duy có các đường chỉ chính ít thay đổi ( Ít thay đổi chứ không phải là không ). Những đường chỉ chính là : _ĐƯỜNG SINH ĐẠO _ĐƯỜNG TRÍ ĐẠO _ ĐƯỜNG TÂM ĐẠO Sau đó là đường Định Mạng , đường Sinh Đạo Đôi . Và như tôi đã trình bầy ở phần đầu , ta phải lưu ý xem cả hai bàn tay . Có nhiều người ở bàn tay không thuận xuất hiện đường Định Mạng ( Nhiều người còn cho là Đườnh Sinh Đạo Đôi ) , nhưng ở bàn tay thuận lại xuất hiện đường này . Vậy ta phải luận đoán là thời kỳ còn nhỏ ít được gia đình quan tâm ( Có thể do hoàn cảnh nhà nghèo , hoặc lý do nào đó . . . ) nhưng lớn lên , bước ra cuộc sống lại có sự giúp đỡ của nhiều người . . .Hoặc có nhiều người ở bàn tay không thuận 3 đường Sinh Đạo , Trí Đạo , Tâm Đạo tách bạch , riêng rẽ từng đường . Nhưng ở bàn tay thuận thì hai đường Trí Đạo và Tâm Đạo lại hòa nhập thành một dường , lại chạy xuyên suốt ngang bàn tay . ta phải hiểu rằng đây là một người sẽ và đã làm nhiều công việc mà người khác không dám làm . ( Cộng với nhiều yếu tố khác tại khuôn mặt , đôi mắt .v . v.mà ta luận đoán mức độ việc làm của họ : Nhẹ thì buôn lậu , trộm cắp , nặng thì dám cướp của , giết người . . .Có những người 3 dường nói trên tách bạch nhưng có một đường chỉ nhỏ nối từ Tâm Đạo sang Trí Đạo , người này khi ra cuộc sống sẽ có ngững mối tình ngang trái , ở bàn tay không thuận cũng như vậy thì người này chắc chắn cũng đồng ý , thuận lòng với mối tình đó . Hoặc sẽ có những việc làm lẫn lộn giữa lý trí với tình cảm . Trước khi đi vào phần chi tiết của các đường chỉ tay , tôi sẽ trình bầy khái quát về các đường chỉ đó . 1/ Đường chỉ rộng : Người này thiếu chiều sâu của sự xét đoán , sự suy nghĩ không sâu sắc , kiến thức có thể rộng nhưng chung chung . 2/ Đường chỉ mập mờ : Người này trong cuộc sống không xác định dứt khoát , thiếu ý chí , không nhất định . Tuổi thọ có thể ngắn ngủi . 3/ Đường chỉ sâu : Là người dám làm , gan góc , dám lăn lộn trong cuộc sống , già dặn kinh nghiệm . Nếu chẳng may bị vấp ngã cũng tự mình vượt qua được . 4/ Đường chỉ mỏng , nhưng tất cả các đường đều như vậy :Cuộc sống của người này thanh thản , ít gập trở ngại trong cuộc đời .( Tất nhiên là phải cộng với yếu tố có ít đường cắt ngang các đường chỉ chính .) 5/ Đường chỉ rõ ràng : Người có suy nghĩ và công việc , việc làm tốt , ít bị sai lệch . 6/ Đường chỉ vừa mờ vừa ngoằn nghoèo : Là người đa nghi , thâm hiểm , thiếu dứt khoát . 7/ Đường chỉ hay bị cắt : Là người lắm tai họa , hay gập nguy nan , lắm bênh nhiều tật . CÒN TIẾP . . .
  1 like
 20. Phần tiếp theo . . . TƯỚNG MẠO 10 _ BỘ RÂU : * Râu dài như tơ : Là người phong lưu , vinh hiển .nhàn hạ . * Râu tốt , cắt lại mau dài : Về già mới nhàn hạ . * Râu sáng ánh như bạc : Người này sớm thành đạt . * Râu cứng như mác : có quyền cao chức trọng . * Râu tía , lông mày hinh lưỡi kiếm cộng với tiếng nói như chuông , thần cốt thanh kỳ : Người này có biểu hiện của sự thành đạt , chức tước cao về nghành quân chính . *Râu xoắn chôn ốc : Người thông minh , khoáng đạt . * Râu rậm mày thưa hoặc ngược lại mày rậm râu thưa : Không tốt . CHÚ Ý : 10 điều kỵ về bộ râu : _ Râu mọc dài không đúng chỗ ( Cổ , má . .). _ Không có râu ở nhân trung . _ Lông mũi thò ra tiếp với ria ( Vận khó hanh thông ) _ Râu phủ xuống miệng : bất đắc chí , khó làm ăn . _ Râu nhiều ria ít : Bôn ba , lao khổ . _ Râu rậm phủ cả xuống kín yết hầu : Người thô tục , đói khổ . _ Râu rẽ ra như đuôi chim : Người này hay gặp tai nạn . _ Râu mọc ngược cộng vối chân mày xoắn : Người hung ác . _ Râu vàng khè , khô khan : lắm bệnh , nhiều tật . _ Râu đỏ như bị cháy : Dễ bị cô độc . 11 _ PHÁP LỆNH Pháp lệnh hay còn có tên gọi khác đôn giản là Râu Thịt . Đó là một đường hằn bắt đầu từ hai cánh mũi kéo vòng cung xuống hai bên khóe miệng , có thể còn xuống nữa hai bên cằm . Vì Lốc Cốc Tử tôi “rất khiêm tốn “ về sử dụng máy vi tính, cho nên đành vẽ và viết ra giấy. Mong quý độc giả bỏ quá cho. PHẦN BA TƯỚNG PHỤ NỮ A- TƯỚNG QUÝ NHÂN . Đầu ngăy ngắn, trán tròn và rộng . Tóc đen va mượt . Mắt trong sáng lông mày thanh tú kéo dài đến cuối đuôi mắt . Quyền cốt bằng phẳng không nhô cao . Tai đầy đủ thành quách. Nhân trung rõ rệt . Răng trắng , môi hồng . Ngón tay nhỏ dài thuôn . Lúc nói , nhìn, đi, đứng , ngồi . . .mỗi cử chỉ đều dứt khoát , rõ ràng không bao giờ tất tưởi hoặc lả lơi . Thái độ cẩn trọng là tốt nhất , đẹp hay xấu là phụ . Có được những điểm trên là là điều lý tưởng đối với đàn bà . A_ TƯỚNG PHÚC HẬU . Người phụ nữ có tướng phúc hậu là người có đôi mắt sáng và dài thần thanh tú, không lộ thần .Hai tai như ép vào đầu đầy đận . Hai cánh mũi phân minh . Nhân trung dài hơi sâu . Địa các nở . Gò má rộng . Góc miệng triều thượng ( hơi nhếch lên ). Đôi bàn tay hồng nhuận . Cổ tròn . lưng đầy .Thân thể tương đối mập mạp ( Không nên nhầm lẫn với béo phì ) Đó là người phụ nữ phúc hậu và giầu có . Nhưng đang mập mạp mà tự nhiên gầy đi ( Không do bệnh tật ) thì phải đề phòng vì đó là trệu chứng sẽ mất của trong những ngày tới . C _ TƯỚNG TRINH TIẾT : Người phụ nữ có tướng trinh tiết là người có cặp mắt hai lòng đen và lòng trắng phân minh. Cái mũi đày đặn mà ngay ngắn . Tai đầy đặn . Khi cười không lơi lả . Dáng đi thong thả , bước nhẹ , thân thể ngay ngắn . tính tình nhu thuận . tiếng nói nhẹ và dễ nghe . D_ TƯỚNG KHÔNG BIẾT CAI QUẢN GIA ĐÌNH . _ Nói rụt rè như có gì mắc trong cổ họng . _ Đầu hai chân mày giao nhau. _ Sống mũi bẹt . _ Sơn căn gẫy , nói năng hàm hồ . _ Ham chơi , ham đánh bạc , hay tụ tập để mục đích “ Buôn Dưa Lê “. _ Cặp mắt lúc nào cũng như khiếp sợ . E _ TƯỚNG KHẮC PHU . - Tóc cứng cuốn rối , tóc khô hay hay vàng ệch . Lúc thiếu thời mà tóc đã rụng . - Trán dài hoặc vuông mà hẹp, trán lệch hay trán có xoáy. Trán có 3 vệt ngang chạy dài hoặc có vết dọc chạy giữa thiên trung .Trán bóng, cặp lông mày lớn . - Cặp lông mày lớn , mi thưa lông mi dựng ngược . phần cốt ở chân mày gồ cao . - Mắt đỏ , mắt vàng ,mắt cực lớn , mắt rất tròn , mắt ốc nhồi . Mắt bốn phía có lông mi trắng. - Mắt hình tam giác , da thịt quanh mắt khô . - Mũi bẹp dí , sống mũi gẫy khúc . Sơn căn có nốt ruồi . - Môi cong răng lộ , miệng rúm . - Bàn tay cực lớn , mặt vênh , xương thô . - Tiếng nói như đàn ông . - Quyền ngang , quyền cốt cao . CÒN TIẾP . . . NGUYỄN THỨC – ĐẶNG THẾ QUANG
  1 like
 21. Bác đoán đúng quá Cháu sinh đầu năm vào ban đêm. Giọng nói thì nhỏ, Pháp lệnh thì xấu nên bị la hoài, kêu sửa mà vẫn chưa sửa được. Cám ơn bác đã chỉ bảo.
  1 like
 22. Người đàn ông mà có 3 tiêu chuẩn như trên cũng tốt . Nhưng tốt ở mức độ nào còn phải xem xét thêm các yếu tố tôi đã trinh bầy trong bài viết này . Những người như trên phần lớn rơi vào một trong hai trạng thái sau : _Một là sinh vào khoảng đầu năm hoặc cuối năm . _Hai là sinh vào ban đêm ( từ 16h đến 4h sáng hôm sau ) Nhũng người đàn ông này muốn thành công họ phải để ria . chậm nhất là đến năm 40 tuổi phải để . Như vậy mới gọi là Tu mi nam tử . Còn nếu cho là 3 trắng . . là tốt nhưng tai như tai Dơi , Pháp lệnh xấu , âm thanh the thé . . thì sao mà thành đạt được . Cám ơn bạn đã tin tưởng . Người đàn ông mà có 3 tiêu chuẩn như trên cũng tốt . Nhưng tốt ở mức độ nào còn phải xem xét thêm các yếu tố tôi đã trinh bầy trong bài viết này . Những người như trên phần lớn rơi vào một trong hai trạng thái sau : _Một là sinh vào khoảng đầu năm hoặc cuối năm . _Hai là sinh vào ban đêm ( từ 16h đến 4h sáng hôm sau ) Nhũng người đàn ông này muốn thành công họ phải để ria . chậm nhất là đến năm 40 tuổi phải để . Như vậy mới gọi là Tu mi nam tử . Còn nếu cho là 3 trắng . . là tốt nhưng tai như tai Dơi , Pháp lệnh xấu , âm thanh the thé . . thì sao mà thành đạt được . Cám ơn bạn đã tin tưởng .
  1 like
 23. LÒNG BÀN TAY VÀ NHỮNG CHI TIẾT LIÊN HỆ TIẾP THEO . TƯỚNG MẠO PHẦN BÀN TAY . A_ SẮC THÁI BÀN TAY . 1/ Bàn tay ướt mềm : ( Trông giống như được thoa tẩm chất dầu ) Đây là bàn tay của những người lười biếng , ham khoái lạc , dễ bị cám dỗ vì vật chất , dễ bị cảm xúc . _Phụ nữ có bàn tay này dút dát , dễ bị sa ngã . _ Đàn ông thích hưởng thụ , ưa an bình . tuy thụ động nhưng lại bướng bỉnh, thích hào nhoáng . 2/ Bàn tay khô , cứng : Là người lạnh nhạt , làm ngơ trước đau khổ của mọi người , không biểu lộ cảm xúc trước mọi sự việc . tính trầm , giầu tâm linh nhưng ích kỷ . 3/ Bàn tay nóng (không nên lầm với sốt nóng ) : Đây là người tốt , có lòng khoan dung với những sai trái của mọi người . Là người hoạt bát , tự kiêu , ham nói , nhưng đôi khi nóng nẩy . 4/ Bàn tay lạnh : Là người dễ dãi , không hề từ chối điều gì . Đủ nết , đủ tật nhưng kín đáo , thầm kín trong ái tình . Là người trung thành , dám hy sinh vì người thân , người yêu . Nhưng người có bàn tay này cũng rất nhẹ dạ và dễ xúc động . 5/ Bàn tay quá cứng : Là người gan dạ nhưng hơi hung bạo , liều lĩnh nhưng thiếu thông minh . Không thích nghe chuyện ái tình . Là người khó lung lạc . Đây là một bàn tay của người thực tế , có thể hơi ít nói và kiêu căng . 6/ Bàn tay mềm : Là người mơ mộng , thờ ái tình , giầu tưởng tượng .Lười biếng gần như gàn dở . Nhưng ngừoi này hay may mắn về ái tình và về tiền bạc . 7/ Bàn tay dầy : Là người phóng túng , lười và hơi tham lam nhưng cương quyết đạt được tham vọng . Nếu vừa dầy lại cứng thì là người biết vận dụng mọi khả năng để đạt được tham vọng ,đạt được ý muốn của mình . 8/ Bàn tay gầy và mỏng : Loại người này sống thuần về trí óc , biết tìm những thú vui về tinh thần . Tôn thờ ái tình và tôn trọng ái tình đó . nhiều khi hơi bủn xỉn . Là người biết chờ cơ hội , kiên nhẫn và âm thầm . Nếu gầy cộng với gò Đồng Hỏa tinh đầy ( Giữa lòng bàn tay không trũng )là người sẽ gập cơ hội đó. 9/ Người mà bàn tay có Đồng Hoả Tinh bị lõm : Đây là người suốt đời phải tranh đấu , phải làm việc và có nhiều lo toan . Nhưng ngừơi này nếu sinh ra trong hoàn cảnh giầu hoặc có thời kỳ giầu thì lại rất phóng túng và phung phí . Nếu lòng bàn tay trũng lại cộng với những đường chỉ tay xấu sẽ nghèo và nhiều bệnh tật , chắc chắn là bệnh phổi .. . . Còn tiếp ...
  1 like
 24. CHƯƠNG HAI . TƯỚNG MẠO BÍ ẨN CỦA CÁC ĐƯỜNG CHỈ TAY . Lốc cốc tử - Nguyễn Thức biên soan. LỜI NÓI ĐẦU: Đã nhiều lần, khách hàng tìm đến nhà tôi để coi Tử Vi , tôi thường coi bàn tay trước , tôi nói :” Chị đưa bàn tay tôi coi !” . Người phụ nữ đó đưa bàn tay phải ra . Tôi hỏi :”Tại sao chị đưa tay phải ? “. Chị ta nói :” Trai tay trái , gái tay phải mà ! “. Tôi liền nói :” Chị xem bàn tay trái của chị , đường chỉ tay có khác chỉ tay của bàn tay phải không ?” . Chị ta nhìn một lúc và nói :” Vâng quả là có khác .” Tôi lại hỏi :” Chị thuận tay nào ?”. Chị ta nói :” Em thuận tay phải .” ­_Và nhiêu lần tôi nói với đàn ông thì ngược lại _ Lúc này tôi mới giải thích mà cũng để nói chuyện với các độc giả nghiên cứu về bàn tay . Khi nghiên cứu về bàn tay của một con người ta cần lưu ý xem cả hai tay. Bàn tay nào không thuận là bàn tay ‘định mệnh”hoặc có thể nói là bàn tay Jen được di truyền của người đó , các đường chỉ ở bàn tay không thuận nói lên thời kỳ còn phụ thuộc gia đình và nội tâm của ngừoi đó . Còn bàn tay thuận thì các đường chỉ tay cho biết những kết quả của ý nghĩ đó , của ý chí , lòng quyết tâm đó có thành công hay không ? Hoặc nói một cách khác là những đường chỉ tay ở bàn tay thuận nói lên thực tế ở ngoài đời . Thí dụ khi xem ở bàn tay không thuận của một cháu gái tôi thấy gò Thủy tinh ( dưới ngón út ) nhô cao , nhưng ở bàn tay thuận gò đó lại bằng phẳng , tôi khẳng định :” Cháu là người ham thích văn chương nghệ thuật ,cháu thuộc tên nhiều ca sĩ và những bài họ hay hát , ở nhà cháu hay véo von hát một mình, hồi nhỏ cháu đã có quyết tâm phải học một môn hoặc một thể loại âm nhạc như PIANO chẳng hạn nhưng thực tế cuộc sống không cho phép cháu thực hiện được .” Cháu gái đó cười và nói :” Đúng ạ ! Hồi nhỏ cháu rất thích chơi đàn Ghita và đã tập , nhưng sau này bận học và bây giờ đi làm cháu phải bỏ dở dang .” *** 1_ GÒ MỘC TINH . Gò này nằm dưới ngón tay chỏ xác định tính tự phụ , tham lam , áp đảo . _Gò MT cao cộng với ngón tay chỏ trội : Xác định tính tự phụ , phách lối ,là người giầu tin tưởng ở thiêng liêng . _Gò MT đầy đặn,ngón tay trỏ lại thon : Là người có nhiều kỳ vọng ,nhiều ham muốn . Người này sẽ hạnh phúc nếu có một tâm hồn cao thượng. _Gò MT nếu đầy đặn cộng với ngón trỏ dài , đầu ngón trỏ lại có hình bầu dục : Đó là người can đảm , có tài điều khiển trong binh nghiệp , nếu công tác trong nghành quân chính sẽ thành công . _Gò MT trũng : Là người tầm thường không có lòng ham muốn , tự kỷ . 2_GÒ THỔ TINH . Gò này nằm dưới ngón giữa nói lên tính cương nghị , cẩn thận của con người . _Gò T .T đầy đủ cộng với ngón giữa mảnh : Là người hay ảo tưởng . _Gò T T đầy đủ , ngón giữa trội : Người này chỉ giao dịch khi có lợi cho mình. _Gò T.T cao : người đa sầu đa cảm . _Gò T.T đầy đặn cộng với các đốt ngón giữa đầy ; Đó là người tinh khôn , có nhiều tài . _Gò T .T cao lóng chót ngón giữa to : Người này keo kiệt , bần tiện . _ Gò T T đầy đặn , ngón giữa thon cộng với tâm đạo mờ : Là người bạc nhược , có thể tự tử vì buồn . _Gò T .T trũng : Là người hèn hạ , không có cá tính , dễ sai khiến . _Gò T.T to hơn tất cả các gò khác dầy đặn : Là người trường thọ , có phúc . 3 _ GÒ THÁI DƯƠNG . Nằm dưới ngón tay đeo nhẫn , gò này xác định sự sáng suốt , minh mẫn lòng ham muốn danh vọng , quyền lực . _Gò T .D no tròn, ngón đeo nhẫn dài : Người này có lòng ham muốn tận cùng , ham cờ bạc ,ham nghệ thuật nhưng có cuộc sống bồng bềnh , trôi nổi . _Gò T.D đầy đặn, lóng giữa ngón đeo nhẫn dài cộng với một đường trí đạo thẳng đậm : Người này có khả năng kinh doanh rất tốt .. 4_ GÒ THỦY TINH . Gò này xác định lòng ham thích nghệ thuật , sự hoạt bát , sử sự mọi việc linh động , tài xã giao . _Gò Thủy Tinh đầy đặn, nhô cao nói lên người này có tâm hồn yêu thích nghệ thuật , nếu cả hai bàn tay đều như vậy thì chắc chắn rằng người này thành công trong nghệ thuật . _ Gò Thủy Tinhnổi cao , ngón út trội : Là người xảo quyệt , dễ dàng phản trắc chỉ vì một cớ nhỏ . _Gò Thủy Tinh trũng : Là người đần độn,yếu kém trong kinh doanh , ham cờ bạc . 5_ GÒ THÁI ÂM . Gò này nằm ở rìa bàn tay ,hướng về phía trong kéo dài từ cổ tay lên phía trên cách ngón út một đoạn ( phía trên gò này là gò Hỏa Tinh Âm , trên nữa là gò Thủy Tinh đã nói ở phần trên ) .Gò này xác định trí tưởng tượng , tâm linh , mơ mộng . _Gò T.ÂM cao rộng : Là người thích phiêu lưu , mơ mộng , ham sông nước , nhưng cũng là người có óc sáng tạo. _Gò T. ÂM cao mềm nhũn : là người bất nhất và đầy tham vọng . _Gò T.ÂM nẩy nở quá : Rất giầu tưởng tượng , mê tín đến cuồng nhiệt . 6_ GÒ KIM TINH . Gò này nằm dưới ngón tay cái , kéo xuống tận cườm tay , được bao bọc bởi đường Sinh Đạo . Gò này xác định về sức khỏe sinh mạng và tình cảm của con người . _Gò KT nẩy nở đầy đặn : Người này giầu lòng nhân ái, đức độ ,dồi dào tình ái . Nếu lại có đường Sinh Đạo rõ ràng , đậm sẽ được sống thọ , khỏe mạnh . _Gò KT nổi cao : Người này thể hiện giới tính rõ ràng , luôn ham muốn gần người khác phái . _Gò KT nổi cao gần cổ tay :Người này cực dâm , cuồng bạo . _Gò KT đầy đặn : Mê sắc đẹp , có duyên , vừa lòng người khác phái .Ngừoi này đa tình chứ không đa dâm. 7_Gò HỎA TINH . Hỏa Tinh được chia làm 3 khu vực a / Gò Hỏa Tinh Dương : Nằm ở dưới gò Mộc Tinh cuối ngón cái, phía trên gò Kim Tinh .Néu cả hai gò đều nẩy nở thì người này là ưa thích hoạt động thực tế .Sẵn sàng lao vào công việc không nề hà , sẵn sàng đi trước mọi khó khăn . b / Hỏa Tinh Âm : Nằm ở dưới gò Thủy Tinh phía trên gò Thái Âm .Có thể xác định tiềm lực sẵn có . Cả hai gò đều đầy , nẩy nở ; Người này có thể làm xáo trộn hoàn cảnh , khắc phục được khó khăn của hoàn cảnh . Người nào lại có gò Đồng Hỏa Tinh đầy đặn cộng với có đường Tâm Đạo và Trí Đạo nhập làm một đậm chạy dài vắt qua ngang bàn tay , đó là người dám làm nhưng việc mà người khác không dám làm hoặc không thể làm được, những công việc có tính chất hung bạo . Về đường tình cảm người đó còn có nhiều cuộc tình ngang trái . c / Đồng Hỏa Tinh : Nằm ở giữa hai gò Hỏa Tinh Âm và Hỏa Tinh Dương dưới hai gò Thổ Tinh và Thái Dương . CÒN TIẾP . . .
  1 like
 25. Amour thấy rằng học tập mà có thể cùng bạn bè trao đổi, các bậc tiền bối vào chỉ bảo cho thì nhanh thành tựu. Nay muốn lập topic này để post bài học lên đây, qua đó mọi người cùng trao đổi, không biết có nên chăng? Nếu được thì Amour xin đánh liều post từng bài theo dạng giáo án, căn cứ vào bộ NHÂM ĐỘN ĐẠI TOÀN mà tiến hành, ACE thấy sao? xin cho biết ý kiến
  1 like
 26. Hay quá, cảm ơn Amour, mong Amour có lời luận giải thêm, như ví dụ giờ Ngọ ngày Giáp Thân chẳng hạn, để khi bình giải được thêm phần rõ nghĩa.
  1 like
 27. Amour lập ra topic này, trước là tự học, sau là hi vọng những anh chị em yêu thích thuật số nếu chưa biết qua môn Lục nhâm có thể cùng nhau học hỏi, và khoe cái dốt của mình để các bậc tiền bối chấn chỉnh giúp cho. Do amour cũng mới học môn này chưa tới đâu nên nội dung chắc chắn sẽ có vô vàn sai lầm, amour tự thấy là gan mình hơi bị to mới dám lập topic này, nhưng do mong muốn được học hỏi nên đành liều post lên. Các bài học về môn lục nhâm nơi đây được rút tỉa từ bộ "Bí tàng đại lục, Nhâm độn đại toàn" của tác giả Bùi Ngọc Quảng, cũng như bộ sách lục nhâm (nội dung tương tự) của ông Nguyễn Ngọc Phi. Nói là soạn theo hình thức giáo án cho oai, chứ thực tế chỉ là nhai lại từ bộ sách trên theo sự hiểu thiển cận của amour mà thôi. BÀI 1: DẪN NHẬP Mục tiêu học tập: sau khi đã đọc qua bài học này, chúng ta cần phải đạt được mục tiêu sau: • hiểu định nghĩa lục nhâm là gì, và công dụng của môn lục nhâm • hiểu một cách tổng quát cấu trúc của môn lục nhâm • có thể lập được một quẻ nhâm sơ khởi (mà chưa giải đoán được) NỘI DUNG BÀI HỌC: 1.1 ĐỊNH NGHĨA VỀ MÔN LỤC NHÂM 1.2 CẤU TRÚC CỦA MÔN LỤC NHÂM 1.3 CÁCH LẬP THÀNH QUẺ LỤC NHÂM 1.3.1 LẬP ĐỊA BÀN 1.3.2 AN TỨ BẢN 1.3.3 AN THIÊN BÀN 1.3.4 LẬP TỨ KHÓA 1.3.5 AN THIÊN TƯỚNG 1.3.6 LẤY TAM TRUYỀN 1.4 PHẦN THỰC HÀNH 1.1 ĐỊNH NGHĨA VỀ MÔN LỤC NHÂM Trong sách "Bí tàng đại lục, nhâm độn đại toàn" của ông Bùi Ngọc Quảng có nói về môn Lục nhâm như sau: "Lục nhâm là 6 chữ Nhâm trong lục thập hoa giáp, bao gồm Nhâm Dần, Nhâm Tý, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Thân, Nhâm Tuất. Môn Đại Lục Nhâm kết hợp âm dương ngũ hành, 10 can, 12 chi, 24 tiết khí trong năm để tìm ra nguyệt tướng, lấy giờ chiêm quẻ để lập ra thiên bàn và địa bàn, 12 thiên thần, 12 thiên tướng, sử dụng sự chế hóa sinh khắc của âm dương ngũ hành, vượng tướng hưu tù (nói về thiên thời), sinh - vượng - mộ - tuyệt (nói về vòng tràng sinh hay quy tắc vòng đời), hình - xung - phá - hại (nói về sự tương tác qua lại). Tất cả những cái đó dệt nên một tấm lưới của tại hóa... vô cùng rộng lớn, vô cùng sâu sắc" Lời bàn: môn Lục nhâm chính là một môn bói toán hiểu nôm na, hiểu một cách khác thì môn Lục nhâm chính là một hệ quy chiếu, hay là một hình thức "lập bản đồ" để miêu tả thế giới tự nhiên và các quy luật vận hành của nó. Lập quẻ lục nhâm chính là hành động vẽ bản đồ, giải quẻ lục nhâm chính là hành động xem bản đồ để hiểu vị trí của sự vật/sự việc ở đâu, qua đó mà người sử dụng có thể ra được quyết định. Đây chính là nghĩa của câu nói "tri thiên mệnh để tận nhân lực". 1.2 CẤU TRÚC CỦA MÔN LỤC NHÂM Nhìn một cách giản dị nhất, một bản đồ lục nhâm được xây dựng từ các vật liệu sau: 1. Bảng lục thập hoa giáp: bao gồm 10 can, 12 Chi để thể hiện các đơn vị thời gian năm - tháng - ngày - giờ 2. Vòng Hoàng đạo được chi tiết hóa bằng quy tắc về Nguyệt tướng và 24 tiết khí, Nguyệt kiến (kiến trừ 12 thần) 3. Vòng Quý nhân: quy tắc căn bản nhất về khuynh hướng sự việc cát hung qua 12 thiên tướng (Quý nhân, Đằng xà, Chu tước, Thiên hợp, Câu trận, Thanh long, Bạch hổ, Thái thường, Huyền vũ, Thái âm, Thiên hợp). 4. Các thần sát đủ loại 1. Bảng lục thập hoa giáp: là một chu kỳ thời gian 60 đơn vị cấu thành từ sự vận hành của 10 Can và 12 Chi. Bảng Lục thập hoa giáp này dùng để miêu tả sự vận hành của thời gian (Năm - Tháng - Ngày - Giờ). TUẦN THỦ Tuần Giáp Tý Tuần Giáp Tuất tuần Giáp Thân tuần Giáp Ngọ tuần Giáp Thìn tuần Giáp Dần TUẦN ẤT Ất Sửu Ất Hợi Ất Dậu Ất Mùi Ất Tị Ất Mão TUẦN BÍNH Bính Dần Bính Tý Bính Tuất Bính Thân Bính Ngọ Bính Thìn TUẦN ĐINH Đinh Mão Đinh Sửu Đinh Hợi Đinh Dậu Đinh Mùi Đinh Tị TUẦN MẬU Mậu Thìn Mậu Dần Mậu Tý Mậu Tuất Mậu Thân Mậu Ngọ TUẦN KỶ Kỷ Tỵ Kỷ Mão Kỷ Sửu Kỷ Hợi Kỷ Dậu Kỷ Mùi TUẦN CANH Canh Ngọ Canh Thìn Canh Dần Canh Tý Canh Tuất Canh Thân TUẦN TÂN Tân Mùi Tân Tị Tân Mão Tân Sửu Tân Hợi Tân Dậu TUẦN NHÂM Nhâm Thân Nhâm Ngọ Nhâm Thìn Nhâm Dần Nhâm Tý Nhâm Tuất TUẦN VĨ Quý Dậu Quý Mùi Quý Tị Quý Mão Quý Sửu Quý Hợi 2. Vòng Hoàng đạo: theo Amour hiểu thì vòng hoàng đạo (các bạn nào chưa biết về thuật ngữ vòng hoàng đạo thì vui lòng lên google tra cứu) chính là nơi phát xuất các khái niệm sau: • Nguyệt tướng: chỉ vị trí của trái đất so với mặt trời trong vòng hoàng đạo, vì vậy trong môn Lục nhâm Nguyệt tướng còn được gọi là "Thái dương". Nguyệt tướng có liên quan tới tiết khí của một năm • Nguyệt kiến: quy định về lệnh tháng, khi cán của chòm sao bắc đẩu chỉ vào cung nào của vòng hoàng đạo • 28 tinh tú (nhị thập bát tú): theo amour hiểu thì trong môn Lục nhâm dùng để tính ra một thần sát tên là "nguyệt tú" • Thái tuế: tên của năm, về bản chất của nó amour không hiểu quy tắc nào để lập ra Thái tuế, xin các cao thủ chỉ dạy. 3. Vòng Quý nhân: amour hoàn toàn không hiểu quy tắc nào lập thành, chỉ biết nó là thần sát cao nhất để đoán cát hung trong môn lục nhâm. 4. Các thần sát đủ loại: bao gồm các thần sát được lập thành theo năm (ví dụ như vòng Thái tuế), lập thành theo tháng, lập thành theo Can ngày, Chi ngày; thần sát lập thành theo giờ (Thân hậu, Đại cát, Công tào, Thái xung, Thiên cương, Thái ất, Thắng quang, Truyền tông, Tòng khôi, Hà khôi, Đăng minh). Các thần sát này được sử dụng tùy theo mục đích của người học Lục nhâm (ví dụ: muốn coi người ta có nói dối mình không thì đi tìm sao Man thần) 1.3 CÁCH LẬP THÀNH QUẺ LỤC NHÂM C. CÁCH LẬP THÀNH QUẺ LỤC NHÂM Trong mục "Khởi dụng thời tiết" của sách Lục nhâm dạy rằng, lập quẻ phải dùng Nguyệt tướng gia lên Nhật thời - có nghĩa là tháng này Nguyệt tướng là gì thì lấy nó làm thiên bàn đè lên giờ đang coi quẻ. Để lập quẻ lục nhâm đầy đủ cần phải trải qua các bước sau: Bước 1: lập địa bàn Bước 2: an tứ bản Bước 3: an thiên bàn Bước 4: lập tứ khóa Bước 5: an thiên tướng Bước 6: lấy tam truyền 1.3.1 LẬP ĐỊA BÀN bước 1: lập địa bàn cố định bao gồm 12 cung (Tý - Sửu - Dần - Mão .. tới Hợi). Địa bàn này luôn cố định và không bao giờ thay đổi như sau: Uploaded with ImageShack.us 1.3.2 AN TỨ BẢN bước 2: xác định "tứ bản" tức là 1) Can ngày xem, 2) Chi ngày xem, 3) Bản mệnh của người muốn coi, 4) Hành niên của người muốn coi. • An Can ngày xem: can ngày xem chỗ chi địa bàn cần phải an vào Giáp chi Dần địa bàn Ất chi Thìn địa bàn Bính chi Tị địa bàn Đinh chi Mùi địa bàn Mậu chi Tị địa bàn Kỷ chi Mùi địa bàn Canh chi Thân địa bàn Tân chi Tuất địa bàn Nhâm chi Hợi địa bàn Quý chi Sửu địa bàn An chi ngày xem: tức là biên tên chi ngày xem khít ngay cạnh cung địa bàn tương ứng, ví dụ, ngày chi Tý thì biên chữ "chi Tý" ngay khít tại cung Tý địa bàn. Tên chi ngày xem chỗ chi địa bàn cần phải an vào Tý chi Tý địa bàn Sửu chi Sửu địa bàn Dần chi Dần địa bàn Mão chi Mão địa bàn Thìn chi Thìn địa bàn Tị chi Tị địa bàn Ngọ chi Ngọ địa bàn Mùi chi Mùi địa bàn Thân chi Thân địa bàn Dậu chi Dậu địa bàn Tuất chi Tuất địa bàn Hợi chi Hợi địa bàn An Bản Mệnh Vấn Nhân: biên tên năm sinh âm lịch của vấn nhân vào khít chi địa bàn tương ứng. Vd: sinh năm Thân thì biên chữ "Bản Mệnh = Thân" ngay cạnh chi Thân địa bàn. ũng giống như quy tắc an địa bàn, an thiên bàn cũng dùng 12 chi để đặt lên 12 cung thể hiện 12 cung của thiên bàn. Vì bầu trời luôn ở trên mặt đất nên cung thiên bàn luôn ở bên trên cung địa bàn. Cách an thiên bàn: AN TÊN CỦA NGUYỆT TƯỚNG LÊN TÊN CỦA GIỜ ĐANG XEM QUẺ ví dụ: trong tiết Mang Chủng, nguyệt tướng = Thân, xem vào giờ Dần thì lấy chi Thân viết lên trên cung địa bàn Dần:
  1 like