• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 24/06/2017 in all areas

 1. 1 like
 2. Thưa ngài W. S. Hawking. Có lẽ ngài sẽ không vui, nếu như ngài đọc được bài viết này của tôi. Tôi xác định chắc chắn rằng ngài đã sai lầm, khi cho rằng có thể đi du hành vượt thời gian - nếu thông tin của bài báo này đúng. Bởi vì thời gian chỉ là quy ước của con người và nó không có thật. Cho nên không thể có cách nào vượt quả một ảo ảnh không thật. Tôi phát biểu điều này, nhân danh nền văn hiến Việt - cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương, một thời nhuy hoàng ở miến nam sông Dương tử. Tôi sẵn sàng chia sẻ nếu ngài quan tâm. http://khoahoc.tv/stephen-hawking-cach-tao-mot-co-may-du-hanh-vuot-thoi-gian-29307
  1 like
 3. THÔNG BÁO Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương và nhân danh cá nhân: nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương, là: Nguyễn Vũ Diệu; bút danh Nguyễn Vũ Tuấn Anh; ký danh Thiên Sứ - Xin trân trọng thông báo: Do tuổi già sức yếu vàcuộc sống có nhiều việc phải lo toan. Cho nên tôi đã chính thức làm đơn xin thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương và đề nghị như sau: 1_ Anh Hoàng Triều Hải, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện, phó giám đốc thường trực Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương, nay lên thay tôi làm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương. 2_ Anh Trần Minh Nhật, ký danh Mộc Bản. Làm Phó Giám đốc thường trực Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương; hoặc Trưởng văn phòng đại diện Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương, phụ trách bộ phận phía Nam. 3_ Anh Phạm Hùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghiên cứu Lý Học Đông Phương làm Chánh văn phòng TTNC LHDP Kèm theo thông báo này là quyết định đồng ý cho thôi chức Giám Đốc và bổ nhiệm Giám Đốc mới do các cơ quan có thẩm quyền đã ký. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương, sẽ do anh Hoàng Triều Hải và ban Giám Đốc mới chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chúc Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương dưới sự lãnh đạo của ban Giám Đốc mới, sẽ cùng những nhà nghiên cứu, các học giả trong nước và quốc tế, tiếp tục làm sáng tỏ Việt sử 5000 năm Văn Hiến và bản chất khoa học của nền văn minh Đông Phương huyền vĩ và đầy bí ẩn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đến thông báo này.
  1 like
 4. MỘT SỐ TIÊU CHÍ CƠ BẢN KHI NHẬN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG DƯỚI GÓC NHÌN TỪ ĐỊA LÝ PHONG THỦY LẠC VIỆT Tác giả: Longphibaccai – Nguyễn Quốc Duy Thành viên nghiên cứu Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương Hướng dẫn: Thầy Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh 1. Sơ lược Phong Thủy và Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt: Phong Thủy được sử dụng từ lâu trong nền văn minh Phương Đông, nó cũng như Tử Vi, Bốc Dịch, Đông Y, Xem Tướng... đều là những phương pháp ứng dụng với phương pháp luận của thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Bản thân lý thuyết này đã thất truyền và rất mơ hồ, trí thức hiện đại không hiểu được những thuật ngữ, khái niệm về những thực tại mà nó phản ánh. Bởi vậy – chính vì tính mơ hồ và thất truyền ấy – nên một thời gian rất dài khi tiếp xúc với nền văn minh Phương Tây, khoa Phong thuỷ đã bị liệt vào loại "mê tín dị đoan”. Mặc dù hiệu quả của nó trên thực tế chính là nguyên nhân để nó tồn tại hàng ngàn năm trong xã hội Đông phương. Trước sự tiến bộ ngày càng nhanh về tri thức của khoa học hiện đại, môn Phong Thủy được các nhà khoa học Tây Phương nhìn nhận như một đối tượng nghiên cứu khoa học. Họ đã tổng hợp lại từ khoa học thực nghiệm hình thành nên khoa học lý thuyết và thấy rằng: Phong Thủy là một bộ môn khoa học. Ngày nay nó được ứng dụng nhiều trong cuộc sống, từ các nước như Trung Quốc, Singapor, Malaysia, Anh, Pháp, Mỹ… cho đến Úc. Với các viện và các trường dạy Phong Thủy như: Australian Academy of Feng Shui, International Academy Of Feng Shui (UK), The American Feng Shui Institute (USA), Singapore Feng Sui Centre… Theo nhà nghiên cứu Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh – Giám đốc trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương: “Lịch sử của dân tộc Việt trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huyền vĩ ở miền nam sông Dương Tử. Người Việt tự hào là dòng dõi của Cha Rồng - biểu tượng của sức mạnh vũ trụ - và Mẹ Tiên - biểu tượng của trí tuệ siêu việt. Trí tuệ vũ trụ này chính là nội dung của danh xưng văn hiến Việt. Cùng với nền văn minh cổ đại huyền vĩ khác là văn minh Ai Cập, nền văn hiến huyền vĩ của dân tộc Việt cũng bị sụp đổ ở thế kỷ thứ III trước Công Nguyên ở bờ Nam sông Dương tử. May mắn cho văn minh Ai Cập đã để lại những chứng tích cho sự tồn tại của nó. Đó chính là những kỳ quan của thế giới hiện nay. Một trong những di sản kỳ vĩ đó là Kim Tự tháp, mà cho đến ngày nay, trí thực hiện đại đầy tự hào vẫn còn phải bàng hoàng chiêm ngưỡng. Nhưng văn minh Việt khi sụp đổ chỉ để lại những giá trị văn hoá phi vật thể, trong nền văn minh Đông phương kỳ bí đến huyền vĩ mà cho đến nay người ta cũng không thể hiểu nổi bản chất đích thực của nó. Một trong những sự kỳ bí huyền vĩ trải hàng thiên niên kỷ cho đến bây giờ, chính là phương pháp ứng dụng trong Phong Thủy.” Được phục hồi từ những mảnh vụn còn sót lại từ các tài liệu cổ xưa, nhà nghiên cứu Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã xây dựng lại bộ môn Phong Thủy đã thất truyền với danh xưng là Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt. Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt là một hệ thống tri thức chặt chẽ, nhất quán, hoàn chỉnh, mô tả những quy luật tương tác khách quan và giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề và sự kiện trong phạm trù của nó có khả năng tiên tri. Trong nền văn minh Hán có 4 trường phái: Loan Đầu, Bát Trạch, Hình Lý Khí, Huyền Không thực chất là 4 yếu tố tương tác cơ bản trong hệ luận nhất quán của Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt (1), bao gồm: a. Trường phái Loan Đầu: Cổ thư chữ Hán coi đây là một trường phái ứng dụng độc lập có thể tiên tri, chính là cảnh quan môi trường thiên nhiên chung quanh ngôi gia với những quy luật tương tác được mô hình hóa và ảnh hưởng đến ngôi gia. b. Trường phái Bát Trạch: Ảnh hưởng của địa từ trường trái đất lên con người thông qua ngôi gia. c. Trường phái Hình Lý Khí: Nói về cấu trúc hình thể ngôi gia. Tức là hình thể ngôi gia, bên ngoài và bên trong. Ảnh hưởng của những quy luật tương tác của yếu tố này với con người sống trong ngôi gia có tính quy luật có thể tiên tri. d. Trường phái Huyền Không: Ảnh hưởng của sự vận động các hành tinh gần gũi trái Đất lên ngôi gia vào thời điểm xây cất và nhập trạch. Dựa vào những yếu tố tương tác cơ bản trên, người xưa đã chọn thế đất tốt để xây dựng cung điện, nhà ở, đền thờ, lăng mộ… giúp cho một gia đình, một dòng họ và cả một cộng đồng dân cư ổn định và phát triển. Với sự phát triển của xã hội thì cấu trúc công trình hiện nay có nhiều thay đổi phù hợp với ngành kiến trúc và xây dựng hiện đại, nhưng những tiêu chí cơ bản trong Phong Thủy cho công trình đó vẫn không thay đổi theo thời gian. 2. Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt và Bất Động Sản Thế Chấp: Cùng với sự phát triển của nền khoa học hiện đại, thuật Phong Thủy càng được công nhận dưới góc độ khoa học, xóa tan màn mây mù về “mê tín dị đoan” như trước đây. Nhiều người xem đó như là cứu cánh cho những biến chuyển trong cuộc sống: kinh doanh phát triển thuận lợi, gia đạo êm ấm, ổn định… Người xưa có câu “Đất lành chim đậu” hay “An cư lạc nghiệp” để nói đến chỗ ở tốt, ổn định thì mọi việc mới suôn sẽ và thuận lợi. Nhu cầu của con người là cần một nơi tốt để ở, để kinh doanh thuận lợi… từ đó họ mới phát triển lên được. Khi thấy được Phong Thủy có ảnh hưởng và tác động lớn thì nhu cầu nhà ở tốt, hợp Phong Thủy trở thành một nhu cầu tất yếu. Trong lĩnh vực Ngân hàng, bất động sản được xem là tài sản thế chấp, đảm bảo cho khoản nợ của một cá nhân hay một pháp nhân. Tài sản thế chấp này là tốt hay xấu về mặt Phong Thủy cho đến nay vẫn chưa được ngân hàng nào trong lĩnh vực ngân hàng nhắc đến, mà vẫn chọn theo cách truyền thống: nên ưu tiên chọn nhà ở ngã 3, ngã 4, có mặt tiền rộng, không nên chọn những nhà đầu voi đuôi chuột… Vậy chọn bất động sản như thế nào là tốt hay xấu để từ chối hay nhận thế chấp? Theo Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt thì bất động sản có thiên hình vạn trạng, nếu nhận thế chấp một bất động sản tốt sẽ giúp cho Ngân hàng an tâm hơn về vấn đề rủi ro trong hoạt động cho vay, đồng thời chủ nhân của bất động sản đó sẽ có hướng phát triển trong tương lai. Và lựa chọn một bất động sản như thế nào là tốt, hợp Phong Thủy mà không ảnh hưởng về sau thì không đơn giản. Sau đây là một số tiêu chí cơ bản để xác định một bất động sản tốt khi nhận thế chấp: a. Đối với bất động sản là căn hộ, nhà ở: - Nên nhận những bất động sản có hình dạng vuông vắn: hình vuông, hình chữ nhật, nhà tóp hậu có đường ranh sau nhà lớn hơn 2/3 đường ranh trước nhà. - Không nên nhận những nhà có hướng xéo với hướng đường đi trước nhà và nhà có hình dạng chữ L, hình tam giác, hoặc hình nhiều góc cạnh lồi lõm. - Hạn chế nhận thế chấp với nhà ở không ở trong hẽm hốc, hẻm cụt, có quá nhiều sẹc và có đường đi ngoằn ngoèo. - Đối với các bất động sản ngay ngã 3 và ngã 4 đường tùy vị trí cụ thể có thể xem xét kỹ để lựa chọn. Những bất động sản tại các vị trí này phù hợp với hoạt động kinh doanh hơn là làm nhà ở. - Nên nhận nhà ở, căn hộ có không khí thoáng mát, không tù túng, ngột ngạt. - Không nên nhận những nhà ở, căn hộ có người mất vì tự tử hay bị điên… - Những nhà ở, căn hộ mà người mua mua lại được từ chủ nhân trước mà người ở trong nhà đó có người đi nước ngoài định cư, hoặc xây nhà mới với giá trị cao hơn thì nhận làm bất động sản thế chấp khá tốt. b. Đối với bất động sản là dự án: chung cư, khu dân cư, khu du lịch nghĩ dưỡng, vui chơi giải trí, dự án tâm linh…cần chọn các dự án có hướng theo trục từ trường của trái đất (Bắc – Nam hoặc Tây Bắc – Đông Nam) để nhận được sinh khí tốt lành cho dự án. Nếu dự án đó được các thế như "Tọa sơn, hướng thủy", “Long chầu, Hổ phục", “Tả thanh long, Hữu bạch hổ” thì có thể giúp cho dự án đó có hướng phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó khi nhận dự án làm tài sản thế chấp nên xem xét các yếu tố sau: - Cổng chào/cửa của dự án không phạm các thế sát, hình thể xấu về mặt phong thủy, nó cần phải được cân đối và hài hòa. - Ngoài sự thuận tiện về giao thông thì đường lộ (không phải đường nội bộ của dự án) không được đi xuyên qua dự án dù theo bất kỳ hướng nào. - Môi trường xung quanh như cây cối, hồ bơi, hệ thống nước, vị trí tiêu thủy… cũng cần được xem xét kỹ càng. Có như vậy, mới tránh được những tương tác xấu đối với dự án, giúp dự án tăng sinh khí tốt lành. - Nhiều dự án lớn hiện nay thường làm ao hồ, thác nước, suối nhân tạo, rạch nhân tạo nhưng ít khi chủ đầu tư quan tâm vị trí ao hồ, suối nhân tạo và rạch được đặt ở vị trí nào trong dự án và đặt như vậy liệu có ổn không? Việc đặt ao hồ, thác nước, suối nhân tạo ở vị trí trung tâm dự án, khu vực Đông Nam (tính từ tâm dự án) hay đặt ao hồ, thác nước, suối nhân tạo sau lưng dự án đều phạm vào những qui tắc cơ bản trong phong thủy. - Về mặt kiến trúc xây dựng thì thiết kế của dự án cũng ảnh hưởng đến thịnh suy của dự án, nếu một dự án có thiết kế tốt, không bị bế khí, không bị các thế sát (Thiên trảm sát, liêm đao sát, cô cước sát…), không thiết kế nhiều góc cạnh, lộ cốt (trơ xương)… thì dự án bất động sản đó sẽ phát triển ổn định và phát triển bền lâu, nếu không thì chủ đầu tư có thể bị: lừa đảo, nội bộ lục đục, kiện tụng… gặp nhiều bất lợi, ảnh hưởng đến quá trình trả nợ vay cho Ngân hàng. 3. Kết luận: Bộ môn Phong Thủy là một phương pháp ứng dụng của học thuyết Âm Dương Ngũ Hành, tồn tại hàng ngàn năm trong nền văn minh Đông phương huyền vĩ vì hiệu quả ứng dụng của nó trong cuộc sống của con người, mặc cho sự phát triển liên tục của nền khoa học hiện đại. Và đó là một thực tế không thể phủ nhận, dù người ta nhìn nó với góc độ nào và kết luận nó là cái gì. Dưới góc nhìn từ Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt đối với lĩnh vực Ngân hàng khi nhận các tài sản đảm bảo là bất động sản thì nên xem xét các tài sản đó dưới góc độ Phong Thủy một cách kỹ lưỡng, vì nó ảnh hưởng đến thịnh suy của khách hàng, ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và hạn chế được rủi ro khi Ngân hàng thanh lý tài sản. Tp.HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2017 (1): Tài liệu Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt – Lưu hành nội bộ Hình ảnh: Nguồn Internet
  1 like
 5. Sáu con dấu hành chính bằng đất sét đã được đội khảo cổ trường Đại học bang Mississippi tìm thấy tại một di chỉ nhỏ ở Israel, cung cấp bằng chứng củng cố cho sự tồn tại của hai vị vua trong kinh Thánh – David và Solomon. Ngày nay rất nhiều học giả coi David và Solomon là các nhân vật thần thoại, khi cho rằng không một vương quốc nào có thể tồn tại trong khu vực này như trong Kinh Thánh kể lại. Tuy nhiên, các phát hiện gần đây lại cung cấp các bằng chứng cho thấy hoạt động chính phủ đã được tiến hành ở đây vào thời kỳ đó. Jimmy Hardin, phó giáo sư Khoa Khảo cổ và Văn hóa Trung Đông của trường nói rằng những dấu triện đất sét này đã được sử dụng để niêm phong các công văn, giống như khi dùng sáp để niêm phong các phong bì công văn vào các thời kì sau này. Ngày xưa vào thời Trung Cổ người ta không dùng cơm hoặc băng dính để đóng dấu các phong bì thư, mà là dùng sáp. Xem video minh họa cách đóng dấu bằng sáp ở dưới đây: Từ năm 2011, Hardin, đồng giám đốc Dự án Khu vực Hesi, đã tiến hành khai quật vào mỗi mùa hè tại Khirbet Summeily, một di chỉ phía đông Gaza ở miền nam Israel. Các phát hiện của Hardin đã được xuất bản trong ấn bản tháng 12 năm 2014 của tạp chí bình duyệt hàng đầu trong lĩnh vực này – tạp chí Khảo cổ Cận đông. “Các kết quả sơ bộ cho thấy di chỉ này đã được thống nhất dưới một thể chế chính trị đặc trưng bởi các hoạt động của giới chức cấp cao, từ đó cho thấy một quốc gia đã được hình thành vào thế kỷ thứ 10 TCN,” Hardin nói. “Chúng tôi tin rằng những con dấu niêm phong này có niên đại từ Thời kỳ Đồ sắt II, tức là từ thế kỷ thứ 10 TCN, và nó đã cung cấp bằng chứng lịch sử giúp xác thực sự tồn tại của vua David và Solomon trong các bộ kinh của người Do Thái. “Đây có vẻ như là những con dấu niêm phong duy nhất được biết đến từ thế kỷ thứ 10 TCN, khiến phát hiện này càng trở nên đặc thù hơn,” ông nhận định. Các phát hiện này đã đóng góp đáng kể cho một cuộc tranh luận triền miên trong giới khảo cổ rằng liệu đã từng tồn tại các chính phủ hay quốc gia vào giai đoạn đầu của thời kỳ Đồ Sắt hay không. Ngày càng có nhiều học giả cho rằng một tổ chức chính trị như vậy xuất hiện rất lâu về sau so với thời điểm được đề cập trong kinh Thánh. Do đó, c ác cổ vật này có tác động sâu rộng đến họ. “Một số học giả và nhà khảo cổ học đã phủ nhận độ tin cậy lịch sử của Kinh Thánh xoay quanh hai vị vua David và Solomon. Ví dụ như nội dung được ghi chép trong Cuốn sách của các vị vua và trong Cuốn sách thứ hai về Samuel – được xác định là từ Thời kỳ Đồ Sắt II hoặc thế kỷ thứ 10 TCN,” Hardin nói. “Những dấu triện này đến từ các tư liệu viết tay đã được niêm phong, cho thấy nơi xa xôi này đã được thống nhất lại ở một mức độ vượt xa nhu cầu sinh sống tối thiểu,” ông nói. “Các hoạt động chính trị hoặc điều hành đã từng diễn ra ở một mức độ vượt xa một trang trại canh tác.” Bài viết trong tạp chí đã miêu tả di chỉ khai quật này là khu vực giáp ranh giữa trung tâm của hai quốc gia Judah và Philistia. Lúc đầu người ta cho rằng khu vực này từng là một trang trại quy mô nhỏ vào thời Thời kỳ Đồ Sắt. Tuy nhiên, việc tìm thấy con dấu niêm phong và các phát hiện khảo cổ khác gần đây đã chứng tỏ sự tồn tại của một cấu trúc chính trị vào thời điểm đó. “Chúng tôi tin rằng các di sản văn hóa vật thể tổng hợp được phát hiện ở Summeily đã thể hiện mức độ hoạt động kinh tế-chính trị không tưởng trong hậu thời kỳ Đồ Sắt và giai đoạn đầu thời kỳ Đồ Sắt II,” bài viết trong tạp chí cho hay. “Đặc biệt chính là như vậy nếu chúng ta tổng hợp dữ liệu từ di chỉ Hesi gần đó [một di chỉ khai quật với quy mô lớn hơn rất nhiều]. “Vấn đề đang được tranh cãi là, khi đặt các chi tiết lại cùng nhau đã cho thấy một sự thống nhất và phức tạp chính trị rộng lớn hơn nhiều, dọc theo dải đất chuyển tiếp giữa thời kỳ Đồ Sắt thứ Nhất và thứ Hai so với từng được đánh giá gần đây. Trước đây, các học giả thường có khuynh hướng phủ nhận sự hiện hữu của một thể chế chính trị (vd: sự thành lập quốc gia) diễn ra trước khi người Assyria xuất hiện trong khu vực vào giai đoạn sau của thế kỷ 8 TCN.” Hai trong số các con dấu được đội ngũ Hardin khai quật có vết ấn niêm phong hoàn thiện, hai cái khác có vết ấn niêm phong bán phần, và hai cái khác nữa thì lại không có gì cả. Hai con dấu đã bị lửa thiêu đen. Một con dấu có lỗ xỏ dây được bảo quản hoàn hảo, dây niêm phong tài liệu sẽ được xỏ qua lỗ này xuyên qua miếng đất sét. Các vết ấn trên cái dấu triện này không có chữ viết. Di chỉ khai quật đã được lựa chọn để cho phép các nhà nghiên cứu tìm hiểu về sự biến động biên giới giữa hai quốc gia Philistia và Judea trong khu vực trước đây từng được xác định niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 10 TCN. Jeff Blakely thuộc trường Đại học Wisconsin ở Madison là đồng giám đốc của Dự án Khu vực Hesi và đã nghiên cứu khu vực này trong 40 năm. Blakely giải thích cách thức xác định niên đại của con dấu niêm phong này. “Các số liệu niên đại của con dấu mà chúng tôi xác định được (vào khoảng thế kỷ 10 TCN) là dựa vào nhiều loại bằng chứng,” Blakely nói. “Kiểu dáng của con dấu, các loại đồ gốm cổ được tìm thấy trong cùng hoàn cảnh với con dấu, các loại trang sức hình bọ hung của Ai Cập được tìm thấy, và sự phân bổ địa tầng và phân lớp của từng di chỉ ,đều chứng tỏ niên đại khoảng thế kỷ thứ 10. “Hơn nữa, việc xác định niên đại bằng phương pháp khảo từ học (khảo cổ + từ tính), dựa vào cường độ và hướng của từ trường Trái Đất trong quá khứ, cũng cho thấy các tầng đất đá nơi tìm thấy các con dấu hẳn phải có từ thế kỷ thứ 10. Các nghiên cứu và phân tích về sau có lẽ sẽ chỉ thay đổi số liệu thập kỷ chứ không phải thế kỷ,” ông nói. Từ giai đoạn ban đầu của dự án, các nhà khảo cổ đã cố gắng xác định xem người dân đã làm nghề gì ở khu vực Khirbet Summeily này, Blakely nói. “Nhiều thế hệ học giả cho rằng có thể họ đã trồng trọt, nhưng trong một vài năm trở lại đây, chúng tôi dần dần nhận ra rằng con người hiếm khi canh tác trên khu vực này,” ông nói. “Đây từng là một đồng cỏ. Những người chăn cừu đã coi sóc cừu và dê dưới sự bảo hộ của chính phủ. Việc tìm thấy con dấu vào mùa hè vừa qua đã củng cố mạnh mẽ giả thuyết rằng Khirbet Summeily đã từng là một nơi có chính phủ cai trị.” Bài viết gốc của Mississippi State University Biên dịch: Quý Khải
  1 like
 6. 2017 sinh được thì rất tốt đấy, sẽ hóa giải mạng cha Kim khắc mẹ Mộc, thiên can hợp cha và mạng hợp mẹ. năm gần nhất và tốt nhất rồi. 2 vợ chồng ko hợp nhau cúng cũng ko giải quyết được gì, tốn tiền vô ích. Dùng tuổi con để hóa giải đấy! Tương tác mang tính tự nhiên như Tuổi tác thì ko thể hóa giải bằng tôn giáo cúng kiếng nhá!
  1 like
 7. Thiên Đồng đang mắc chạy sô. Lão Gàn tư vấn vậy. Nam sinh Giáp Tý theo sách Tàu là cung Đoài thuộc Tây trạch. Nhưng tại sao lại thuộc cung Đoài Tây trạch thì chẳng ai hỉu được, đành phải nói: Tại sách xưa các bậc chân nhân như Trương Tam Phong bảo thế. Thánh bảo thì bố ai dám cãi - trừ lão Gàn. Lão bảo nam Giáp Tý thuộc cung Ly Đông trạch. Các hướng phù hợp với Giáp Tý nam là : Bắc , Nam, Đông và Tây Nam. Bởi vậy, nhà hướng Tây là phạm hướng xấu rùi. Nhưng lão cũng thường bảo rằng: Hướng nhà chỉ là một yếu tố cần, nhưng không phải quyết định. Okie theo Phoengshui Lạc Việt thì nói tiếp.
  1 like
 8. Người Việt có nhiều tôn giáo, tín ngưỡng, chứ không chỉ thờ Phật - xin lưu ý tôi là một Phật tử - Vậy nếu thờ Chúa, Đức Ala, Tam tòa Thánh Mẫu, rồi thờ đủ thứ tín ngưỡng khác thì bàn thờ sẽ như thế nào? Phong thủy là một ngành khoa học, phi tôn giáo tín ngưỡng, cho nên không nên nhầm lẫn giữa nghi lễ và các phương pháp ứng dụng của phong thủy. Nhà đủ ăn đủ mặc thì ban thờ có thể lớn, sơn son thiếp vàng...còn nhà nghèo thì sao? Bởi vậy, tôi xác định tâm thành là chính. Ngày xưa vào thời kháng chiến chống Pháp, dân làng chạy loạn, mang theo bài vị tổ tiên (Đơn giản), đến ngày giỗ thì ở đâu cúng đó. Nghi lễ cần đơn giản phù hợp và mang tính phổ biến. "Trí thì cao siêu, Lễ thì khiêm hạ. Cao là bắt chước Trời, thấp là bắt chước Đất". Đó là tinh thần của Việt Dịch. Nhà tôi thờ Mẫu Thoải (Thủy), tôi cũng chỉ đặt lên nóc tủ với một bát nhang. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi rất thành tâm.
  1 like
 9. Cái này chứng tỏ tính thất truyền của Lý học Đông phương và nó không thuộc về zdăng min Hán cô ạ. Khi chồng cô 35 tuổi thì cất nhà thoải mái. Ấy là Thiên Sứ bảo thế! Cô đừng hỏi tại sao nha. Không có thời gian giải thích. Mệt lắm rùi. Nhưng tôi lưu ý cô là: Chọn đúng tuổi cất nhà chỉ là tránh được một yếu tố xấu - nếu cất nhà phạm tuổi. Vấn đề còn nhiều thứ phức tạp lắm.
  1 like
 10. Bài viết đăng báo Thế giới Gia Đình số 17, ngày 09/5/2012 ============================================== Tuổi nào hợp hướng nào? Thiên Đồng - Bùi Anh Tuấn - Thành viên nghiên cứu Phong thủy Lạc Việt Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương Tuổi nào nên chọn hướng nào là phù hợp theo quan niệm phong thủy, đó là vấn đề thường quan tâm đối với mọi người. Dân gian Việt Nam có câu ca dao: “Anh tới nơi đây nhắm hướng đắp nền Lập vườn trồng đậu, giả đò quên không về.” Hay “Lấy vợ hiền hòa, xây nhà hướng Nam” Cho thấy việc chọn hướng là vấn đề quan tâm hàng đầu cho những công việc nhà cửa và đất đai. Bát trạch Lạc Việt Trong quan niệm Học thuật cổ đông phương, tuổi của con người dùng trong việc quán xét phong thủy được chia là hai nhóm tuổi, gọi là nhóm thuổi Đông trạch và nhóm tuổi Tây trạch. Mỗi một nhóm tuổi có bốn hướng tốt và bốn hướng xấu riêng cho từng nhóm. Phong thủy Lạc Việt xác định nhóm thuộc Đông trạch có các tên là Khảm, Ly, Chấn, Tốn, ứng với bốn hướng tốt là Nam, Bắc, Đông và Tây Nam, còn lại nhóm Tây trạch có các tên Càn, Khôn, Cấn và Đoài ứng với các hướng tốt là Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc và Tây. Tám hướng tốt xấu phân chia cho hai nhóm như thế được gọi là Bát trạch Lạc Việt. Xem đồ hình thể hiện. Bát trạch là phương pháp quán xét sự tương tác của hệ từ trường quả đất, hay là gọi phân môn nghiên cứu về quy luật tác động của địa khí từ địa cầu. Mỗi một hướng gồm 45 độ, được tính theo phân độ trên la bàn. Chính hướng của Nam, Bắc, Đông và tây là 0 độ, 180 độ, 90 độ và 270 độ, còn lại Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc và Tây Nam là 315 độ, 45 độ, 135 độ và 225 độ. Đồ hình Bát trạch Lạc Việt Làm thế nào để biết hợp hướng nào? Từ đồ hình Bát trạch Lạc Việt trên, một phép toán để tính tuổi được đặt ra như sau: Đối với tuổi sinh vào những năm 19xx…thì “dùng hai số cuối của năm dương lịch cộng lại cho đến khi còn một số gọi là A, tiếp theo lấy 10 – A, nếu là tuổi nam, còn lại lấy 5 + A, nếu là tuổi nữ” Ví dụ: tính tuổi sinh năm 1965. Bài tính như sau: Lấy 6 + 5 = 11, lại cộng tiếp 1 + 1 = 2 Nếu là nam: 10 – 2 = 8. Nhìn đồ hình bên ta thấy 8 ứng với ô có tên là Cấn, vậy thuộc nhóm Tây trạch nên hướng tốt là Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc và Tây. Nếu là nữ: 5 + 2 = 7. Nhìn đồ hình bên ta thấy 8 ứng với ô có tên là Ly, vậy thuộc nhóm Đông trạch nên hướng tốt là Nam, Bắc, Đông và Tây Nam Đối với tuổi sinh vào những năm 20xx…thì “dùng hai số cuối của năm dương lịch cộng lại cho đến khi còn một số gọi là A, tiếp theo lấy 9 – A, nếu là tuổi nam, còn lại lấy 6 + A, nếu là tuổi nữ” Ví dụ: tính tuổi sinh năm 2023 Bài tính như sau: Lấy 2 + 3 = 5 Nếu là nam: 9 – 5 = 4. Nhìn đồ hình bên ta thấy 4 ứng với ô có tên là Tốn, vậy thuộc nhóm Đông trạch nên hướng tốt là Nam, Bắc, Đông và Tây Nam Nếu là nữ: 6 + 5 = 11, lại thực hiện tiếp 1 + 1 = 2 Nhìn đồ hình bên ta thấy 2 ứng với ô có tên là Khôn, vậy thuộc nhóm Tây trạch nên hướng tốt là Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc và Tây. Cần ghi nhớ: Đối với kết quả cuối cùng là 5, thuộc ô giữa thì phân biệt tên gọi bằng câu sau “nam Khôn nữ Cấn”, tức nam thuộc Khôn, còn nữ thuộc Cấn, nhìn chung cả hai đều thuộc nhóm Tây trạch. Ví dụ: tính tuổi người nữ sinh năm 1954 Bài tính: Là nữ: 5 + 4 = 9, lấy 5 + 9 = 14, lại lấy 1 + 4 = 5. Theo nguyên tắc trên thì 5 ứng với người nữ là Cấn, thuộc nhóm Tây trạch, nên hướng tốt là Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc và Tây. Đây là toàn bộ cách tính được gọi là tính Phi cung mệnh tuổi theo Bát trạch Lạc Việt (*). Bát trạch là một trong bốn yếu tố của phong thủy Lạc Việt gồm Loan đầu (nghiên cứu về cảnh quan môi trường), Dương tạch Lạc Việt (cấu trúc hình thể công trình xây dựng), Huyền Không lạc Việt (Hiệu ứng tương tác từ vũ trụ) và Bát trạch Lạc Việt (địa từ trường của tám hướng). Tuy nhiên hướng Bát trạch cũng chỉ là một yếu tố quán chiếu mà chưa phải là yếu tố duy nhất quyết định tốt xấu của một ngôi nhà hay một công trình kiến trúc, ít nhất nó phải là sự tổng hợp của các yếu tố còn lại. Kết: Sự chọn lựa nhà theo hướng tốt hay xấu chỉ là điều kiện cần và do là hiện tượng phổ biến trong đời sống dân gian, có sức ảnh hưởng lâu dài cho nên sự lầm tưởng hướng là yếu duy nhất, hay xem hướng nhà mới là phong thủy thì đó là một sai lầm căn bản. Một ví dụ cụ thể được nêu ra như sau: Một ngôi nhà được thiết kế hoàn chỉnh hợp hướng và hợp tuổi của gia chủ hoàn toàn, tuy nhiên ngôi nhà ấy được đặt ngay tại sa mạc, câu hỏi được đặt ra, rằng con người ấy trong ngôi nhà ấy có tồn tại và phát triển được không? Vì vậy, Bát trạch hay là hướng nhà chỉ là điều kiện tham khảo đối với đối tượng phong thủy. (*) Tham khảo “Tìm về cội nguồn kinh Dịch” hay “ Hà đồ trong văn minh Lạc Việt”, tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh.
  1 like
 11. 1 like
 12. Các phương pháp tính kim lâu: hiện tại tôi biết có tất cả 6 cách tính kim lâu 1. Cách tính theo dân gian: Dân gian ta thường có câu : “Lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông”. “Xem tuổi” ở đây ngụ ý chỉ tuổi Kim Lâu. Lại có câu : Một, ba, sáu, tám Kim Lâu Làm nhà, cưới gả hàng đầu phải kiêng - Nam: Lấy số tuổi chia cho 9, số dư mà = 1, 3, 6, 8 thì là phạm Kim Lâu (tính để xem tuổi làm nhà, sửa nhà) + Nếu dư 1 là phạm Kim lâu thân (Gây tai hoạ cho bản thân người chủ); + Nếu dư 3 là phạm Kim lâu thê (Gây tai hoạ cho vợ của người chủ); + Nếu dư 6 là phạm Kim lâu tử (Gây tai hoạ cho con của người chủ); + Nếu dư 8 là phạm Kim lục súc (Gây tai hoạ cho con vật nuôi trong nhà); Riêng cái này có phạm cũng không sao nếu bạn không phải người kinh doanh chăn nuôi hoặc quá yêu quý động vật . - Nữ: hàng đơn vị của tuổi mà = 1, 3, 6, 8 là phạm Kim Lâu (tính để xem tuổi lấy chồng) 2. Cách tính theo sách “Thông thư” của Trung quốc: Trong sách “Thông thư” lý giải như sau : Lấy 24 phương vị gồm 4 quẻ, 8 thiên can và 12 địa chi, sắp xếp thành : phương Bắc gồm Nhâm– Tí – Quý ; Đông Bắc gồm Sửu – Cấn – Dần ; phương Đông gồm Giáp – Mão – ất ; Đông Nam gồm Thìn – Tốn – Tị ; phương Nam gồm Bính – Ngọ - Đinh ; Tây Nam gồm Mùi – Khôn – Thân ; phương Tây gồm Canh – Dậu – Tân và Tây Bắc gồm Tuất – Càn – Hợi. Bắt đầu tính khởi 1 ở góc Tây Nam, 2 đến Tây, 3 đến Tây Bắc, 4 đến Bắc, 5 vào cung giữa (trung cung), 6 ở Đông Bắc, 7 ở Đông, 8 ở Đông Nam, 9 ở Nam, đến 10 lại về cung giữa rồi tiếp hàng đơn vị 1 ở hướng Tây Nam v.v... Tính như vậy thì luôn luôn ta thấy 1 – 3 – 6- 8 ở các phương, góc có Tứ Mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) có Tứ Sinh (Dần, Thân, Tị, Hợi). Vừa có “Mộ”, lại vừa là “Sinh” nên gọi Kim Lâu, ẩn chứa nhiều hung nguy hơn cát tường nên cần phải kiêng tránh. 3. Cách tính theo Kim Oanh Ký Tính Kim Lâu trước 50 Tuổi Khẩu quyết: khôn - đoài - càn - khảm - cấn - chấn - tốn - ly. Tính Kim Lâu sau 50 tuổi.(Tính từ 50 trở đi). Khấu quyết: Trung cung - khôn - đoài - càn - khảm - cấn - chấn - tốn - ly. Phạm cung Khôn: Nhất Kim lâu thân: Chính kỵ nhất. Phạm cung Càn: Nhị Kim Lâu thê: kỵ người vợ. Phạm cung Cấn: Tam Kim Lâu tử: kỵ cho con cái Phạm cung Tốn: Tứ Kim Lâu lục súc: kỵ súc vật nuôi. Có tám tuổi không cấm kỵ kim lâu khi tạo tác, và khi chết cũng không sợ trùng là tuổi : KỸ SỮU - TÂN SỮU KỸ MÙI - TÂN MÙI CANH DẦN - CANH THÂN NHÂM DẦN - NHÂM THÂN 4. Cách tính theo phương pháp của Hoà thượng Thích Hoàn Thông Hoà Thượng Thích Hoàn Thông có cách tính và lập luận thống nhất với tuyệt đại đa số cách sách và "thày", Cụ chỉ nêu mọt điểm khác biệt là tuổi nhập "trung cung". Cụ cho rằng nhập trung cung không chỉ có tuổi 50 mà còn các tuổi lẻ 5 cũng nên cho nhập trung cung. Cụ viết: "Đại, tiểu số đều liên tiết, thuận hành. Khi gặp số 5 và 50 thì nhập Trung cung (chỗ này, các nhà chỉ cho con số 50 mới nhập Trung cung còn các con số 5 khác thì đi luôn, nhưng xét kỹ thì đã gọi là cung Ngũ trung thì con số 5 phải nhập Trung cung mới đúng)". 5. Cách tính đổi chỗ Tốn Khôn và khởi từ cung Cấn của chú Thiên Sứ: 6. Một dị bản khác còn lưu truyền: Có sách lưu hành cũng khá rộng rãi, nhưng sách này không có tên tác giả, không nhà xuất bản thì dạy tính tuổi kim lâu: Tính 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi vào cung Khôn, số lẻ của tuổi vào cung Đoài, Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, tổi gặp các cung Đoài, Khảm, Chấn, Ly là tốt, không phạm Kim lâu. Như vậy, với cách tính này thì các tuổi 21, 23, 25 và 27 tuổi là tuổi tốt, không phạm kim lâu. Ai sử dụng cách tính này thì có kết luận như vậy Các sách nói về thuật trạch cát của Trung Quốc không thấy đề cập đến khái niệm Kim Lâu. Kim Lâu chỉ có các cụ ta ngày xưa tính và coi trọng. Công thức Hoang ốc tính theo số tuổi của chủ nhân tại thời điểm muốn xây dựng, tu tạo. Từ năm muốn xây cất, tính lui về năm sanh âm âm lịch để tìm số tuổi. Số tuổi chẵn khởi tại vị trí A, B, C, D, E, F. Qúa 60 thì tại A = 70, tại B = 80, nhưng thường ở tuổi qúa cao thì ít ai phải xây dựng. Tại A là nhứt kiết Tại B là nhì nghiTạiC là tam sát Tại D là tứ tấn tài Tại E là ngũ thọ tử Tại F là lục hoang ốc Ý nghĩa : Nhứt kiết an cư thông vạn sự Nhì nghi tấn phát địa sanh tài Tam sát nhơn do giai đắc bệnh Tứ tấn tài phước lộc lai Ngũ thọ tử ly thên phòng tử biệt Lục ốc tạo gia bất khả thành Đối với số tuổi lẽ ngoài 10, ngoài 20, ngoài 30, ngoài 40, ngoài 50, ngoài 60 thì khởi từ hàng chục đó, theo chiều kim đồng hồ với mỗi lóng tay một tuổi cho đến số tuổi xây dưng. Chỗ dừng gặp phải A, B, C, D, E, F có ý nghĩa tại đó. Nguồn my.opera.com/NgVanTruong
  1 like
 13. Chào chú Thiên Sứ, Rất hoan nghin chú gia nhập đề tài này. Trong Wikipedia có nói là người sáng tạo ra Tử Vi Đẩu Số là đạo sỉ Lã Thuần Dương, sau đó Trần Đoàn đời Tống, và La Hồng Tiên đời Ming, phát triển và quảng bá. Trong quyển Chinese Astrology của tác giã Derek Walters (một người Anh nghiên cứu sâu về các môn Lý Học Đông Phương). Theo sự nghiên cứu của ông ta thì 2 quyển sách cổ nhất nói đến thiên văn học TQ là quyển Nghiêu Điển đời Nghiêu và quyển Hạ Tiểu Chính đời Hạ. Ông Walters căn cứ vào cách nhìn sao vào lúc hoàng hôn và bình minh trong quyển Hạ Tiểu Chính, mà phán đoán là tác gỉa phải là người miền nam của TQ, ở những vĩ tuyến này thì gần đường xích đạo (equator) hơn nên vào lúc hoàng hôn và bình minh sẻ dề nhìn sao hơn. Người miền bắc thì nhìn sao vào đêm khuya vì hoàng hôn và bình minh rất ngắn. Trở lại vấn đền cung Mệnh, để hiểu tại sao cung Mệnh an theo tháng (nguyệt kiến) và giờ, thì trước chúng ta cần hiểu vòng nguyệt kiến là gì, tại sao tháng giêng kiến dần, tháng 2 kiến mão, vv... Đây chính là đầu mối quan trọng để giải mã bí ẩn cách an cung Mệnh của Tử Vi.
  1 like
 14. VinhL và quí vị quan tâm đến nền văn hiến huyền vĩ Việt thân mến. Tôi khẳng định rằng: Sẽ không có một cuốn sách nào của Trung Hoa - hay nói rõ hơn là ghi bằng tiếng Hán và thuộc về văn minh Hán giải thích được điều này. Rất đơn giản vì khoa Tử Vi không thuộc về văn minh Hán, mà nó thuộc về nền văn hiến Lạc Việt đã thất truyền. Khi nền văn minh Lạc Việt sụp đổ ở Nam Dương Tử vào thế kỷ thứ III trước CN thì tất cả những giá trị nguyên lý lý thuyết của thuyết Âm Dương Ngũ hành cũng bị thất truyền. Nhưng những phương pháp ứng dụng của nó vẫn lưu truyền trong dân gian bằng văn tự Việt - chữ Khoa Đẩu - và được coi là bí ẩn của nền văn hiến huyền vĩ Việt - cội nguồn của văn minh Đông phương vốn được coi là huyền bí. Thời gian trôi đi trải hàng ngàn năm. Tất nhiên một đế quốc thống nhất sẽ phải thống nhất về ngôn ngữ và chữ viết. Ngôn ngữ thống nhất qui ước đó là Hán tự và tiếng Hán của đế chế Hán. Bởi vậy, để tiếp tục lưu truyền nền văn minh sau hàng ngàn năm bị Hán hóa, một số những giá trị ứng dụng của nền văn minh huyền vĩ Việt phải chuyển ngữ sang văn tự Hán. Trong đó có Tử Vi. Người chuyển ngữ phương pháp ứng dụng dự báo Tử Vi từ Việt ngữ khoa đẩu ra chữ Hán là Trần Đoàn. Ông ta chỉ có công dịch ra chữ Hán và tiếp tục lưu truyền môn này trong đế chế Hán. Vì chỉ là phương pháp ứng dụng và nguyên lý xuất phát từ một nhận thức thực tại đã thất truyền, nên mọi phương pháp và luận đoán của Tử Vi cứ như trên trời rơi xuống, trong đó câu hỏi của VinhL chỉ là một trường hợp. Trong cuốn "Hà Đồ trong nền văn minh Lạc Việt" và các sách và tiểu luận khác, tôi đã chứng minh rằng: Bản chất của môn Tử Vi này xuất phát từ hiện thực tương tác của vũ trụ gần trái đất, Nên nó là kết quả nghiên cứu của một tri thức vật lý thiên văn siêu việt - mà trí thức của nhân loại hiện đại chỉ khiêm tốn như quả bóng bàn bên cạnh một con voi Mamut khổng lồ. Chỉ có nền văn hiến Lạc Việt mà cội nguồn là quốc gia Văn Lang với hậu duệ là người Việt hiện nay với lịch sử trải gần 5000 năm văn hiến mới trả lời được câu hỏi của VinhL. Tôi hứa - sau khoảng từ 7 đến 10 ngày, hoặc có thể sớm hơn, hoặc lâu hơn tùy hứng - sẽ trả lời câu hỏi của VinhL để một lần nữa minh chứng cho một "học thuyết thông thái và cổ xưa" thuộc về nền văn hiến huyền vĩ Việt trải gần 5000 lịch sử.
  1 like