• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
  • Bá Kiến®

   Nâng cấp hệ thống diễn đàn   17/11/2016

   Hệ thống diễn đàn đang trong quá trình nâng cấp lên phiên bản mới, còn nhiều công việc chưa hoàn thiện.  Chúng tôi sẽ hoàn thành quá trình nâng cấp trong thời gian sớm nhất. Trân Trọng. Thành viên sử dụng địa chỉ email để đăng nhập Bá Kiến

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 27/04/2017 in all areas

 1. Thưa quý vị. Từ rất lâu ngay trong topic này, lão Gàn đã đề cập đến sự hợp tác Nga Mỹ. Nhưng có lẽ cả hai đều đều có sự tính toán với lợi ích riêng của mình, nên sự kiện chưa xảy ra. Phải chăng bà Vanga đã đúng khi nói rằng: " Một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại. Nhưng còn lâu lắm. Chỉ đến khi dân tộc Arxyria bị tiêu diệt". Trong lịch sử thế giới ghi nhận: Dân tộc Arxyria là một dân tộc hùng mạnh đã tồn tại ở Trung Đông vào thế kỷ thứ XII trc CN, nhưng sau đó đã biến mất một cách bí ẩn, sau cuộc chiến thất bại với đế quốc Ba Tư khoảng thế kỷ thứ IV BC. Nhà nước Xyria hiện nay có phải là hậu duệ của dân tộc Arxyria ngày xư không thì chưa có cơ sở nào để khẳng định. Nhưng có lẽ cuộc chiến hiện nay ở đây phải được giải quyết dứt điểm, mới có thể dẫn đến một khả năng hợp tác Nga Mỹ. Cũng hơi lâu để "một lý thuyết cổ xưa quay lại với nhân loại". http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-phai-ha-nhiet-voi-nga-vi-nhan-to-trung-quoc-3334343/
  3 likes
 2. Diễn đàn LHĐP mở topic dành cho năm 2017 cho các bạn quan tấm đến Luận Tuổi Năm Sinh Con, thay cho topic 2016 để các bạn tiện theo dõi. Chú ý khi tư vấn: Không gửi bài viết nhiều lần Tuân thủ nội quy diễn đàn Không trao đổi thảo luận các nội dung khác ngoài lề Không hỏi giúp người khác vì trong Lý Học có nhiều lí do tế nhị. Tư vấn và được tư vấn là do DUYÊN và TÙY DUYÊN và trên tình thần tự nguyện của các nhà nghiên cứu. Ưu tiên tư vấn cho các trường hợp mong muốn sinh con năm 2017 Trước khi tư vấn xem trước: Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Tuổi hợp - xung trong tình yêu Luận tuổi Lạc Việt Tham khảo các bài tư vấn cũ của 2013-2014-2015-2016 trong box Luận Tuổi Chú ý: TUYỆT ĐỐI KHÔNG XEM VÀ TƯ VẤN CHO CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG CÓ THAI VÀ TRƯỜNG HỢP HỎI GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC Khi tư vấn chúng tôi sẽ giúp chọn những năm tốt nhất, gần nhất và phù hợp nhất Những năm chúng tôi không chọn hoặc không tư vấn là không phù hợp nên đừng hỏi lại. Gửi nội dung tư vấn theo mẫu sau Chồng: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Vợ: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Nếu đã có con: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] ( đã có hơn một con thì mỗi con trên một dòng riêng) Nội dung xin tư vấn: Dự định sinh con năm xyz có tốt không? / Sinh con năm nào thì tốt Nội dung thêm: (lựa chọn, nếu cần thì đưa thêm để tiện việc tư vấn) Ví dụ: Chồng: 1-11-1984 âm lịch - Hải Trung Kim Vợ: 20/08/1988 âm lịch - Đại Lâm Mộc Con lớn: 15/05/2012 âm lịch Xin tư vấn: Sinh con út năm nào thì tốt
  1 like
 3. 2018 Mậu Tuất là tốt nhất nhé bạn, Bính của cha mẹ sinh Mậu con, Dần Ngọ Tuất Tam hợp, cha mẹ mạng Thủy dưỡng con Mộc, nếu ko kịp thì còn 1 năm 2019 cũng tốt. 1 trong 2 năm này là hợp, ko thì phải đợi hơi lâu đấy Thân mến.
  1 like
 4. Mạng cha sinh cho mạng mẹ và con? Lộc Thiên Aigia nên xem lại lý thuyết kĩ càng trước khi quyết định vào đây tư vấn nhé.
  1 like
 5. Bạn có thể sinh con đầu trong 3 năm 2017, 2018, 2019 đều tốt rùi đứa sau tính tiếp
  1 like
 6. Con đầu nên chọn Canh Tý 2020, năm Nhâm Thìn 2024 cũng rất tốt có thể chọn sinh trong 2 năm này rồi nghỉ
  1 like
 7. Chồng 1967 thì cũng lớn tuổi rồi, Sinh năm nay dc thì tốt Nhanh vẫn kịp vì năm nay nhuận 2 tháng 6, không thì để 2020 Canh tý cũng được
  1 like
 8. Thoát khỏi Ma Túy Đá, Thuốc Lắc, Cỏ… Tôi đã có cuộc đời mới Tôi là Lê Quốc Đăng. SĐT: 0943 633 262 “Trước đây tôi là một nhân viên quán Bar, tôi bầu bạn với ma túy đá, thuốc lắc, tiếng nhạc và những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Cuộc gặp của tôi với Pháp Luân Công là định mệnh, coi như ông Trời vẫn còn thương xót tôi, mở cho tôi một lối về thênh thang tươi đẹp, một cơ hội làm lại con người trọn vẹn, ý nghĩa. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình đến tất cả những người có duyên” Lê Quốc Đăng. SĐT: 0943633262 TRƯỚC KHI TU LUYỆN PHÁP LUÂN CÔNG: Năm 2014 tôi bước chân vào môi trường làm việc ở quán Bar. Tôi yêu thích công việc mình làm và đã nỗ lực trong công việc, rồi dần dần tôi được đề bạt vào vị trí phó tổng quản lý cho một quán bar chi nhánh cùng ông chủ. Từ lúc bắc đầu công việc tôi cũng hiểu rõ tính chất môi trường trong Bar là khá phức tạp , nhưng quả thật không thể trụ vững làm người tốt với những cám dỗ nơi ấy. Quán Bar, với những ánh đèn mờ ảo, âm nhạc náo nhiệt, bạn bè rủ rê cùng những quan hệ xã giao với khách hàngv.v… Ngày qua ngày tôi dần dần dấn thân vào những thứ rất nguy hiểm là ma túy! Hằng đêm cùng với bạn bè tụ tập hút cỏ Mỹ, cắn thuốc lắc, ma túy đá v.v… Tôi đắm chìm trong những ảo giác ma quái do những chất gây nghiện đó tạo ra. Sau một khoảng thời gian ngắn, tinh thần tôi càng ngày càng sa sút, thường hay nổi cáu, bạo lực , sức khỏe suy giảm dần…Tôi đã bị lệ thuộc vào ma túy lúc nào cũng không hay, lúc nào cũng nghĩ đến nó! Nhất là ma túy đá, nếu không có thì cảm thấy rất buồn chán ,bứt rứt , đờ đẫn người ra, vô cùng khó chịu. Những lúc tỉnh táo, tôi nhận ra nếu mình cứ như vậy mãi là không thể được. Do đó tôi đã cố gắng bỏ nhiều lần nhưng không tài nào bỏ được. Những ai đã từng dấn sâu vào những thứ đó chắc sẽ hiểu cái cảm giác từ bỏ nó khó khăn như thế nào! Dẫu biết đó là sai trái, là làm điều xấu, là đang tự hủy hoại bản thân và tương lai của mình nhưng tôi không thể bỏ được. Áp lực đó đè nặng lên tâm trí, tinh thần khiến tôi càng chán nản hơn. Nhiều lúc một mình tôi thường nghỉ sao cuộc đời nầy khổ quá vậy! Sống để làm gì? Chẵng lẽ để chịu khổ sao? Thật chán cuộc đời này, tôi chỉ muốn buôn bỏ hết tất cả để đi tìm vị thầy nào đó, ẩn náu tu luyện, không màng chuyện thế tục nữa! ĐIỀU MAY MẮN NHẤT CUỘC ĐỜI TÔI: Rồi một hôm, tôi vào Facebook để chia sẻ chương trình bán khuyến mãi của quán thì tình cờ nhấp vào trang Hoa Sen Khai Nở của những người tu luyện Pháp Luân Công viết chia sẻ. Tôi đọc thấy rất hay, cảm nhận rất thần thánh, đại khái nội dung là chia sẽ về tu luyện và những câu chuyện cổ xưa ý nghĩa. Lúc đó tôi tò mò muốn tìm hiểu xem Pháp Luân Công là gì mà sao thần kỳ quá vậy? Rồi tôi được họ hướng dẫn vào trang phapluan.org để tìm đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân và Đại Viên Mãn Pháp. Tôi chú tâm đọc các bài giảng càng đọc càng thích, càng đọc càng thấy cuốn hút! Những gì tôi đã từng thắc mắc ngay lập tức được giải khai! Tôi hiểu rõ nhiều vấn đề mà tưởng chừng không có lời giải đáp! Lúc đó tâm tôi chấn động, tôi hiểu ra ý nghĩa của sinh mệnh và nhiều bí ẩn mà khoa học không tài nào giải thích được. Tôi rất vui mừng và cảm thấy mình thực sự may mắn. Vào thời gian đó ông chủ điều chuyển tôi về lại Sài Gòn để đi học nâng cao nghiệp vụ. Trên chuyến xe về Sài Gòn, tôi đã nghĩ rất nhiều rằng mình phải làm người tốt, mình phải từ bỏ những thứ xấu mà bấy lâu nay đã làm khổ mình! Tôi cũng nghĩ, nếu mình còn làm môi trường quán Bar này thì rất khó mà thực hiện điều đó nên cuối cùng tôi quyết định từ bỏ tất cả để làm lại cuộc đời, làm một con người chân chính. Sau khi nghỉ việc ở quán bar, tôi trở về quê làm nghề hớt tóc để kiếm sống, xa rời môi trường ô tạp và đầy cạm bẫy kia. Hằng ngày, tôi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và sống theo nguyên lý Chân -Thiện -Nhẫn kết hợp với luyện năm bài công pháp, đã giúp tôi tốt lên rất nhiều về việc đề cao tâm tính, đạo đức và sức khỏe. Tính tình tôi trở nên ôn hòa và nhẹ nhàng hơn, không còn cảm giác nổi nóng, tức giận như trước nữa. Đặc biệc là tôi đã bỏ hẳn được ma túy và kể cả thuốc lá cùng rượu bia. Gia đình tôi thấy tôi thay đổi như vậy thì thật sự rất vui mừng. Tôi biết rằng tất cả những thay đổi mà tôi có được hôm nay là nhờ Đại pháp đã ban cho tôi cuộc đời mới thật tốt! Nhờ được hưởng lợi rất nhiều nhờ tu luyện Pháp Luân Công, tôi nghĩ rằng môn pháp tu luyện tốt như thế này cũng nên chia sẻ ra cho mọi người cùng biết về vẻ đẹp và những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, nhất là những ai đang ở trong nghịch cảnh mê mờ như tôi trước đây, giúp họ biết con đường tốt này mà quay đầu lại trở thành người chân chính để không uổng phí kiếp người. Con xin tạ ơn Sư Phụ, cám ơn Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chân Thiện Nhẫn là tốt!
  1 like
 9. Tiểu hạn đáo Tham Vũ, gia Sát Phá, rất dễ chuyển việc nghỉ việc. Mình nghỉ ở đây trong thế chủ động mình có quyền nghỉ, phía ngoài cũng không ai dám ý kiến gì, kể ra mình cũ ở thế ngẩng cao đầu. Năm nay chú ý vấn đề giữ gìn sức khỏe nhé, cuối năm có tin vui đấy!
  1 like
 10. Hóa giải xung mạng 2vc thì sinh con năm Nhâm Dần 2022 sẽ hóa giải được, nên chọn năm này sinh con út, còn con đầu cứ sinh 2018 Mậu Tuất hoặc 2019 Kỷ Hợi là ok, vẫn hợp. Thân mến.
  1 like
 11. Tuy Giáp hợp Kỷ nhưng mạng con lại khắc mạng cha mẹ, lại là con trai nên trong nhà lục đục. Muốn hóa giải thì sinh ngay 1 đứa năm nay Đinh Dậu 2017 là xong, còn ko thì phải đến 2024 Giáp Thân mới lại là năm tốt để sinh đấy nhé!
  1 like
 12. Năm nay Đinh Dậu sinh được thì rất tốt, hợp cha và mẹ rất nhiều, nhưng có thể sẽ ko kịp, do đó có thể chọn năm 2019 Kỷ Hợi để có sự chuẩn bị tốt hợp. Giáp cha hợp Kỷ con, Bính mẹ sinh Kỷ Con, con mạng Mộc được mạng mẹ sinh cho. Nếu sinh được bé trai thì càng tốt, có thể dừng ở 2 con để cân bằng. Thân mến.
  1 like
 13. Tui cố tình hỏi Kỷ Dậu là 2029 để bạn xem lại đấy! Bạn là khẳng định năm nay là Kỷ Dậu. Nhà này thì cứ Canh Tý 2020 hoặc Tân Sửu 2021 mà sinh con út thì mới hợp cha mẹ được nhé.
  1 like
 14. Mình sẽ để bài viết này ở đây và không nói thêm gì nữa. "(Viết riêng tặng nhóm “Vaccine nên hay không?”) Gần đây đã có nhiều thảo luận thú vị về các mặt lợi hại của việc tiêm chủng. Nhiều ý kiến đã được đưa ra, từ nhẹ nhàng tới mạnh bạo nhưng nhìn chung, có thể nói gốc gác vấn đề nằm ở niềm tin vào những điều bất định. Bất định (uncertainty) là một đặc tính và cũng là quy luật của cuộc sống. Chúng ta có thể nhận ra nó trong các tình huống đời thường như khi chọn công việc, chọn mua nhà, và nhiều trường hợp khác. Con người thường dựa vào các thông tin xung quanh để phán đoán, và có thói quen thích cho rằng/tin rằng cái quyết định của mình là đúng nhất. Như khi dành một số tiền lớn mua nhà, bạn sẽ hỏi “cò nhà”, hỏi bạn bè xem khu đất ấy môi trường có an toàn không hay tương lai kinh doanh được không. Mọi chuyện đều dựa trên cảm nhận, nhiều khi là tin đồn và ngay cả có khi số liệu hẳn hoi thì chúng vẫn có nguy cơ không đúng hay không hỗ trợ lựa chọn đã đưa ra. Dù gì thì bạn cũng vẫn phải ra những quyết định quan trọng dựa vào lượng thông tin có/input vào thời điểm đó, và cuộc sống sẽ lại trôi qua với những thử thách kế tiếp; đôi khi bạn chẳng có thời gian nhìn lại xem quyết định ngày xưa có đúng hay không. Một điều cần lưu ý nữa là chúng ta lại thích sự chắc chắn và thường đòi hỏi “ngầm” sự đảm bảo cho quyết định của mình....Đó là lý do người ta hay khư khư bám lấy khối thông tin mà mình đã dựa vào và có xu hướng không tin, bỏ qua hay phản bác những điều đi ngược lựa chọn đã quyết định. Các bạn hãy nghĩ về quá khứ, soi lại bản thân mình xem có đúng vậy không nhé. Bất định (uncertainty) cũng là một đặc tính quan trọng trong thực hành y học. William Osler, một trong những bác sĩ được kính trọng đã từng nói: “Y học là khoa học của bất định và là nghệ thuật của may rủi/ ngẫu nhiên”. Thật vậy, hầu như bất cứ nhận định nào trong y khoa cũng đều mang tính bất định và không chắc chắn. Chẩn đoán thật ra là một vấn đề xác suất. Ví dụ khi bạn đi xét nghiệm và có kết quả dương tính, bạn có thật sự bị bệnh? Nhiều người hiểu lầm là mắc bệnh, nhưng trong thực tế thì phải nói là “có khả năng mắc bệnh cao” mới chính xác. Chúng ta thích sự chắc chắn và ngắn gọn (cho dễ hiểu và khỏi phải suy nghĩ tiếp??), nên nhận định “khả năng mắc bệnh cao” giản lược thành thành “mắc bệnh rồi!” lúc nào không hay. Các can thiệp y khoa khác, từ tiêm chủng cho tới mổ xẻ đều như vậy, luôn kèm theo một sự bất định. Những phương pháp điều trị thật ra đều dựa trên các chứng cứ khoa học (evidence) và kèm theo xác suất nhất định. Khả năng thuốc A có tác dụng diệt khuẩn 60-80% là cách nói hay dùng. Thế nhưng con người chúng ta, nhất là trong xã hội hiện nay với kỳ vọng cao dường như đã quên đi tính bất định này. “Thuốc A có tác dụng diệt khuẩn!” tự nhiên thành một slogan và được truyền tai nhau như chân lý. Người ta còn ít chấp nhận rủi ro hơn, nên số liệu về tác dụng phụ, hay biến chứng (thật ra cũng là xác suất) nhiều khi rơi vào quên lãng hay bị thổi phồng quá mức. Y học là nghệ thuật của may rủi/ ngẫu nhiên là ở chỗ đó. Bác sĩ và nhân viên y tế không chỉ phải đối mặt với sự bất định trong khoa học (với số liệu cụ thể) mà còn phải chăm sóc cho con người với những cảm nhận về rủi ro khác nhau. Đối bệnh nhân A xác suất 1% (100 người thì 1 người bị) là bình thường, (khi nào bị tính tiếp) nhưng đối với bệnh nhân B thì 0.01% (10000 người 1 người bị) có thể cho là quá cao và không thể tưởng tượng nổi. Không ai trách ai được vì đó là cảm nhận, là trải nghiệm cá nhân. Chúng ta tôn trọng quyết định đó, không chỉ trích nhau theo hướng loại trừ lẫn nhau, mà hãy cùng tìm ra một giải pháp hòa giải sự bất an đó. Hòa giải bất đồng là một nghệ thuật mà không phải bao giờ cũng thực hiện được… Nhân viên y tế có nhiệm vụ cung cấp thông tin chính xác và đưa ra nhận định có tính chuyên môn nhằm HỖ TRỢ bệnh nhân đưa ra chọn lựa thích hợp nhất. Thông tin đó thường dựa trên khuyến cáo của các tổ chức y tế, hiệp hội y khoa có chuyên môn cao và được cập nhật thường xuyên. Dù tính bất định không né tránh được, những nguồn tham khảo này dù sao cũng chứa thông tin “chắc chắn hơn” những thứ bất định khác. Nghe theo Tổ chức y tế thế giới (WHO), nghe theo lời bác sĩ hay nghe theo lời khuyên của một bà hàng xóm tốt bụng là lựa chọn của bạn. Liên quan tới chuyện vaccine, xin phân tích 3 khía cạnh để các bạn tham khảo khi lựa chọn. 1. Bạn đã thực sự xem xét HẾT TẤT CẢ các nguy cơ liên quan hay chưa? Ví dụ, bạn có nghĩ nếu con bạn không chích vaccine thì con cháu bạn có thể gặp nguy cơ gì trong tương lai không? Xin lấy một ví dụ, nếu con bạn nhiễm rubella trong thời kỳ mang thai (vì chưa có miễn dịch qua tiêm chủng), thai nhi (tức là cháu bạn) có thể bị dị tật bẩm sinh, sẩy thay, điếc, bệnh võng mạc hay đục thủy tinh thể dẫn đến mù lòa. Đó là lý do khi mang thai bác sĩ thường chỉ định xét nghiệm để chắc chắn là thai phụ có sức đề kháng với Rubella. Chúng ta thường quan tâm tới chuyện trước mắt mà ít đắn đo về những thứ tương lai. Thôi kệ tới đời cháu rồi tính tiếp? Hãy đọc thêm thông tin chính thống để tìm hiểu các nguy cơ liên quan trước khi quyết định. 2. Bạn đã cân nhắc về QUYỀN LỢI TẬP THỂ chưa? Khi một cá thể gia nhập cộng đồng, quá trình sinh hoạt chung mang nguy cơ lây nhiễm và việc kiểm soát nguy cơ ở từng cá nhân mang lại sự an toàn cho cả cộng đồng. Chính vì thế nhiều nước đưa chương trình tiêm chủng thành chiến lược quốc gia và xem việc tiêm chủng như một nghĩa vụ công dân. Mặt khác, nhiều người nói rằng việc không tiêm chủng là không coi trọng lợi ích tập thể và có thể ảnh hưởng đến quyền lợi người khác. Sang Nhật mình mới biết người ta đề nghị chích ngừa HBV vì khi chơi chung ở nhà trẻ, các cháu có thể té ngã chảy máu và CÓ THỂ lây HBV từ đó! Nếu 10 cháu không chích và bị nhiễm thì có thể tăng khả năng lây nhiễm hơn là 1 cháu không chích không nhỉ? Cũng xin nói thêm, tỉ lệ nhiễm viêm gan siêu vi B ở Nhật Bản đã giảm nhiều nhờ tiêm vaccine nên số người mắc ung thư gan còn rất ít so với 10 năm trước. Nếu tất cả các trẻ em đều được chủng ngừa, hi vọng tương lai ở Việt Nam ít bị bệnh này hơn. Hãy cân nhắc thêm về lợi ích cộng đồng, về lâu về dài trước khi quyết định. 3. Bạn đã thực sự suy nghĩ về QUYỀN LỢI TRẺ EM chưa? Người lớn thường thay mặt trẻ em đưa ra các quyết định y tế. Khi trẻ em ốm nặng mà không được mang đi khám, đó là một dạng vi phạm nhân quyền, đôi khi bị quy kết thành ngược đãi. Việc không cho trẻ chủng ngừa những thứ mà cộng đồng/chính sách khuyến khích, CÓ KHẢ NĂNG CÓ LỢI NHIỀU HƠN cho trẻ em mang mầm mống vi phạm nhân quyền. Việc tự ý cho trẻ em theo các phương pháp chưa có chứng cứ rõ ràng, dẫn tới việc bỏ lỡ cơ hội tiếp cận các can thiệp y tế TIÊU CHUẨN cũng là một vấn đề cần cân nhắc. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, khi xảy ra sự cố thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Nỗi lo của các bà mẹ là hoàn toàn chính đáng khi có nhiều thông tin về biến chứng nặng hay tử vong có khả năng liên quan tới vaccine chưa được giải thích và hồi đáp thích hợp. Quyền lợi một người cao hơn quyền lợi nhiều người hay không cũng là một vấn đề cần bàn tiếp. ------------------------------------------------------------- Rốt cuộc thì chúng ta cũng phải ra quyết định vì thời gian không cho phép chờ đợi thêm nữa. Khi không có thời gian, việc tham vấn ý kiến những người xung quanh trở nên phổ biến mà bây giờ “Bác sĩ Google” hay “Bác sĩ Facebook” là tiện lợi nhất. Tiện lợi nhưng cũng kèm theo NGUY CƠ, vì nhiều thông tin không được kiểm chứng, không được soi rọi bằng lăng kính chuyên môn và đôi khi chỉ phản ánh một nhận định cá nhân mà không ai phải chịu trách nhiệm. Tiếc thay, những tin giật gân, giàu cảm xúc lại thường được phát tán nhanh và nhiều hơn, cho thấy phần lớn cộng đồng phản ứng theo cảm xúc hơn là lý trí. Chính vì thế, việc tranh luận sôi nổi này thật ra là một tín hiệu tốt. Nó nói lên sự quan tâm rất lớn của cộng đồng và ý kiến đối lập gắt gao âu cũng là hệ quả của việc bên nào cũng muốn điều tốt nhất cho con mình và những trẻ em khác. Cuối cùng, nên nhớ rằng chúng ta không ai sống được cuộc đời của người khác. Mọi lời khuyên nên có giới hạn và cũng cần tự nhìn lại mình xem có quá khích không, nhất là trước sự bất định của y học cũng như trong cuộc sống. Đừng đặt các mẹ vào tình thế phải chọn hai bên chiến tuyến như kiểu chích ngừa nguy cơ X% còn không chích ngừa nguy cơ Y%. Việc cung cấp thông tin xác thực từ các nguồn chính thống (nhân đây xin lưu ý báo chí VN đa số cũng là dạng lá cải thôi) là quan trọng, nhưng việc tư vấn để bệnh nhân yên tâm và biết cách đối phó với các rủi ro cũng quan trọng và nan giải hơn nhiều. Bs Phạm Nguyên Quý."
  1 like
 15. Nên đi tìm việc mà làm không nên kinh doanh gì hết vì chưa đến lúc !
  1 like
 16. Nghi cháu sinh giờ khác, lúc cháu sinh ra bình thường hay sinh khó hay sinh non ngày tháng ?
  1 like
 17. không biết cháu có duyên với người đó hay không nhưng người vợ tương lai của cháu có dạng như sau : người cao nước da trắng, mặt hơi vuông,tánh nghiêm trang ít nói, hơi gầy là chị cả trong nhà có học nhà cũng khá giả có của, khi cưới xin cũng rất dễ dàng nhưng sau đó cũng có thời gian xa cách, nếu cưới xin khó khăn thì thời gian xa cách ngắn.
  1 like
 18. Kỷ Dậu là 2029 đó à? Năm này thì hợp mẹ, nhưng Thiên Can Quý cha khắc Đinh con, ko tốt lắm, nên chọn 2021 Tân Sửu là tốt nhất nhé! Thân mến.
  1 like
 19. http://baotintuc.vn/the-gioi/chien-tranh-hat-nhan-se-bung-no-vao-ngay-1352017-20170420112811600.htm Lão Gàn thì cho rằng phải đến tháng Một Đinh Dậu Việt lịch, mới có khả năng xảy ra. Không lẽ lão đoán sai?
  1 like
 20. Cựu nhân viên NASA tiết lộ bí mật về người ngoài hành tinh và nền văn minh trong lòng đất Trong Triển lãm Cuộc sống có Ý thức (CLE) năm 2017 được tổ chức ở Los Angeles, Corey Goode đã tiết lộ những chi tiết thú vị về các chương trình không gian bí mật của Mỹ, cuộc sống của người ngoài hành tinh và nền văn minh trong lòng đất. Corey Goode, một người đàn ông Mỹ có nhiều khả năng tâm linh bẩm sinh, được quân đội Mỹ tuyển dụng, huấn luyện để phục vụ cho nhiều chương trình quân sự bí mật cao cấp của quân đội Mỹ. (Ảnh: abzu2) Corey Goode là một cựu nhân viên NASA có nhiều khả năng tâm linh bẩm sinh. Trước đó, ông từng được chỉ định tham gia Chương trình Quân sự mật của quân đội Hoa Kỳ (MILAB) khi vừa lên 6 tuổi. Goode đã được đào tạo và phục vụ trong chương trình MILAB từ năm1976-1987. Trong Triển lãm Cuộc sống có Ý thức năm 2017 ở Los Angeles, Goode đã nói về những chi tiết thú vị liên quan đến cuộc sống của người ngoài hành tinh, cách liên lạc với họ, những nền văn minh tồn tại dưới lòng đất và nhiều lĩnh vực bị cấm phổ biến khác. 1. Liên hệ với người ngoài hành tinh Ông cho biết, hoạt động liên lạc với người ngoài hành tinh vẫn luôn diễn ra: “Lần đầu tiên tôi được tham dự các chương trình của MILAB, tôi thấy mình đang dần dần được làm quen với những người không phải người Trái Đất. Bạn sẽ tiến vào một môi trường thực tế ảo, ở đó họ để sẵn 1 kính 3D, bạn ngồi trên ghế và sẽ có rất nhiều quân nhân cùng bác sĩ trong phòng cùng bạn”. “…Và rồi, khi bạn tháo kính ra, một người ngoài hành tinh màu xám sẽ ngồi cạnh bạn. Vâng. Họ mất nhiều năm mới thích nghi được với sự hiện diện của những người ngoài Trái đất này, bởi vì cho dù bạn là ai, bạn cũng sẽ sốc khi chứng kiến điều này lần đầu. Chúng tôi được lập trình về mặt di truyền để phản ứng theo bản năng với những người ngoài hành tinh này”. 2. Chương trình không gian bí mật Corey Goode không phải là người duy nhất nói về sự tồn tại của những chương trình không gian bí mật. Điều thú vị là một cựu nhân viên NASA cũng tuyên bố rằng cách đây 20 năm, ông cũng từng thực hiện 1 nhiệm vụ bí mật trên sao Hỏa trong 1 chiếc phi thuyền có người lái. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Coast-to-Coast AM, một phụ nữ tên Jackie đã nói chuyện về con người trên sao Hỏa, điều đã được các nhân viên NASA bàn luận sôi nổi trong nhiều năm. “…Sau đó, tôi nhìn thấy hai người đàn ông trong bộ quần áo phi hành gia, không phải là những bộ quần áo cồng kềnh mà chúng ta thường sử dụng, họ trông có vẻ đề phòng. Họ đi về phía đường chân trời và đi bộ đến địa điểm Viking Explorer…”. Ngoài những điều trên, một cựu Hải quân thậm chí còn tuyên bố mình từng làm việc trên trên sao Hỏa. Người sĩ quan về hưu với bút danh là “Thuyền trưởng Kaye” nói rằng không những thật sự có sinh vật trên sao Hỏa mà họ còn phát triển 1 đội tàu vũ trụ trong 1 chương trình không gian bí mật. Theo cựu Hải quân, ông đã được đưa lên hành tinh Đỏ trong nhiều năm và nhiệm vụ của ông là bảo vệ 5 thuộc địa của con người khỏi những sinh vật bản địa trên sao Hỏa, ông đã phục vụ trên một tàu sân bay không gian khổng lồ trong 3 năm. Tuy nhiên có lẽ người tốt nhất để tiết lộ mọi thứ liên quan đến các chương trình bí mật và chính phủ trong bóng tối là thượng nghị sĩ Daniel K. Inouye, người đã từng nói: “Ở đó tồn tại một chính phủ với lực lượng không quân, hải quân riêng, cơ chế gây quỹ riêng, với khả năng theo đuổi những mục đích riêng về lợi ích quốc gia, mà không có luật pháp chi phối”. Trong Triển lãm Cuộc sống có ý thức (Conscious Life Expo 2017) Goode đã giải thích chi tiết về chương trình không gian bí mật như sau: “Khi tôi gần 17 tuổi, tôi đã được cho tham gia vào Chương trình không gian bí mật (SSP), nơi tôi đã được chăm sóc chu đáo trong suốt chương trình MILAB. Đó là vào dịp lễ Giáng sinh năm 1986″. “Họ đưa tôi đến một chiếc tàu nghiên cứu, và thuyền trưởng của họ không muốn tôi lên tàu. Trong quá khứ, họ từng đưa trẻ em lên tàu và những đứa trẻ đã kêu khóc vì hoảng sợ, phải mất 1 năm để chúng thích nghi và ông không muốn điều này lặp lại. Nó quá rắc rối. Thay vào đó, họ gửi tôi đến chương trình Người xâm nhập, Thẩm vấn, nơi họ sẽ sử dụng khả năng cảm thụ trực quan để thẩm vấn những sinh vật ngoài hành tinh mà họ bắt gặp trên Trái đất hoặc trong Hệ Mặt trời”. 3. Nền văn minh trong lòng đất Goode không phải là người duy nhất tin rằng có tồn tại nền văn minh nằm ở bên dưới phần vỏ Trái đất của chúng ta. Trong một cuộc phỏng vấn mới của Coast to Coast AM với tác giả và nhà nghiên cứu David Wilcock, ông tuyên bố rằng liên minh các nền văn minh cổ xưa đang sống trong lòng đất. Những nền văn minh cổ xưa này biến lòng đất trở thành ngôi nhà của họ trong một thời gian dài và không để lộ ra thế giới bên ngoài. Theo giải thích của Wilcock, trong quá trình hình thành các hành tinh có nước trong vũ trụ, các lỗ sâu rỗng sẽ được hình thành dưới bề mặt của lớp vỏ, với sinh vật trong lòng đất thì nơi đây sẽ cung cấp cho họ 1 nguồn sáng tự nhiên. Goode đã giải thích chi tiết về đề tài này trong CLE 2017: “Cuộc sống trong lòng đất. Có vẻ như đây là chủ đề phổ biến nhất mà tôi từng đề cập đến”. “Rất nhiều người nhớ rằng tôi từng nói về việc chứng kiến 1 thành phố trong một hang sâu. Đây là một hình ảnh mô phỏng thành phố này. Điều này thật tuyệt vời, sự khác biệt duy nhất của thế giới hang động này là nó chỉ có kích thước của một tiểu bang. Không có cách chính xác để miêu tả quy mô của nó. Thật không thể tin được. Có cả những làn sương mù dọc theo trần của các hang động”. “Nó giống như New York, hay Manhattan dưới lòng đất. Bên trong có những cột trụ, những cột trụ tự nhiên, và họ đã xây dựng thành những gì trông giống như một loạt các căn hộ… Họ không dùng tiền. Tôi sẽ gọi đó là nơi của những người giàu sinh sống. Họ đều không dùng tiền”.
  1 like
 21. HƯỚNG DẪN CÁCH CHỌN CỬA HÀNG ĐÚNG PHONG THỦY Đi tìm thuê cửa hàng, mặt bằng để kinh doanh là một trong những việc đầu tiên phải làm. Bên cạnh lựa việc chọn khu vực phù hợp với mặt hàng kinh doanh, chúng ta thường sẽ ít quan tâm tới việc lựa chọn và chỉnh sửa cửa hàng sao cho đúng với Phong thủy. Ngay cả việc kê, đặt giá, kệ, tủ, hàng hóa sao cho đúng Phong thủy cũng ít quan tâm mà phần lớn là chỉ quan tâm hướng tốt cho việc đặt ban thờ, két. Ở đây, chúng ta cũng nên hiểu rõ về việc thành công hay thất bại trong kinh doanh. Không nên nhầm lẫn rằng thất bại hay thắng lợi là do cửa hàng đó Phong Thủy đúng hay sai, hoặc do ngày tháng mở hàng không tốt , hay tại do người mở hàng. Trước tiên nên hiểu sự thành bại quyết định bởi số mệnh, là định mệnh (tức là phần định tính). Phong thủy đúng hay sai sẽ tác động tới định lượng (tức là phần số lượng):xấu sẽ đỡ xấu hơn, hơi xấu sẽ tốt, Tốt sẽ tốt hơn—tức là gia tăng phần định tính. Nếu phần định tính tốt mà định lượng xấu tức là phong thủy sai nghiêm trọng nên quyết định thành bại chính là việc làm sao cho Phong thủy thật đúng. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lựa chọn cửa hàng để KHÔNG PHẠM lỗi cơ bản trong Phong thủy. Còn việc đặt, sửa phong thủy thì các bạn sẽ không thể tự làm được bởi các bạn phải có kiến thức sâu về Phong thủy Địa lý. 1. Chọn vị trí: - Không nên chọn cửa hàng nằm sát cạnh các con ngõ ngỏ, đường nhỏ. Cửa hàng có vị trí như thế này sẽ khiến cho bạn không thể có lãi. - Không nên chọn cửa hàng mà hai bên nhà sát cạnh cao hơn. - Không nên chọn cửa hàng nằm ở góc cua của ngã ba, hoặc đối diện là ngõ, đường. (Trường hợp này có thể trấn yểm để hóa giải nhưng cũng không được coi là tốt). - Không chọn cửa hàng có các cột thu phát sóng di động trên nóc nhà. (Trường hợp này cũng có thể trấn yểm nhưng cũng không nên lựa chọn nếu còn có lựa chọn khác) - Có thể lựa chọn ở khu vực ngã ba, ngã tư nhưng còn tùy thuộc vào hướng lưu thông trên đường tại khu vực đó. - Không nên chọn các cửa hàng thấp hơn đường đi, hoặc có ao hồ phía sau. - Không nên chọn các cửa hàng trước cửa có cây to, cột điện (nếu không nằm giữa cửa thì không sao). - Không nên chọn cửa hàng có đường, ngõ đâm vào sau nhà. 2. Các yếu tố khác: - Chọn hướng tốt phù hợp với mệnh trạch: o Đông tứ trạch: Hướng Bắc, Nam, Đông và Tây Nam (theo PTLV) o Tây tứ trạch; Hướng Tây, Tây Bắc, Đông bắc và Đông nam (theo PTLV) - Nếu cửa hàng có hai cửa: một cửa vào và một cửa đi ra phía sau hoặc ra ngõ. Có nhiều cửa hàng chủ nhà ngăn phần mặt đường làm cửa hàng, rồi đi chung cửa thì trường hợp này cũng là hai cửa. Các trường hợp nếu trên Phong thủy cửa hàng của bạn đã sai Phong thủy, gọi là Thoát khí. - Không nên đặt ban thờ thần tài trực diện ra cửa, cầu thang. Đặt ban thờ ở góc tường có cửa chính đi vào cũng sai cho dù hướng tốt. - Màu sắc nên dùng các màu tương sinh cho mệnh cục của mình (ví dụ mệnh Hỏa nên dùng màu xanh lục, Thổ dùng màu đỏ, vàng...vv) - Trong cửa hàng không nên đặt Tì hưu, Nghê, Sư tử. Trên đây là một vài điều cơ bạn giúp các Bạn lựa chọn cửa hàng cho công việc kinh doanh của mình. Chúc các Bạn thành công và may mắn. Mạnh Đại Quân
  1 like
 22. Về phần luận tổng quát cho lá số như sau. Sao thiên lương thủ mệnh là người tử tế và có chút bảo thủ . Các sao xương khúc cùng với hoá khoa thiên khôi chiếu về cho thấy là người có năng khiếu về nghệ thuật và văn học cũng như là học hành. Bạn là người khá vui vẻ vì có hỉ thần tại mệnh. Cung mệnh của bạn đóng ở thế điếu khách cho thấy trong cuộc sống gặp nhiều điều trái ý bất mãn nhưng cứ giãi bày với ai đó thì lại qua thôi. Cái nguy hiểm nhất ở cung mệnh của bạn là có sao quả tú cùng sao cô thần chiếu về cho thấy bạn là người cô đơn có yêu ai cũng chóng chán, tình yêu lận đận. Về mặt tâm linh chúng tôi gọi là có tiền duyên theo. Về quan lộc ( tức là việc làm đó) thì tiền trở hậu thành có nhiều chán nạn buổi đầu nhưng bạn yên tâm về sau sẽ tốt thôi vì thái dương hãm nhưng có tuần thì lại sáng trở lại thôi có 1 số sát tinh bại tinh nhưng có tuần rồi không lo. Về tài bạch thì thái âm hãm nhưng dù sao thái âm cũng chủ về tài sản mà cái đáng lo là có song hao đóng tại đó thì bạn là người tiêu tiền nhiều khi quá tay. Chúng tôi khuyên các đương số nên đeo cái nhẫn vào ngón thứ 3, với bạn nên chọn cho mình cái nhẫn màu vàng( vàng là thổ thổ sinh hành kim của bạn mệnh). Về gia đạo thì đừng trông chờ nhiều vì sẽ rất xấu thôi. Sấu vì mệnh có quả tú cô thần, thân thì triệt cung chồng thì cự môn hãm( tuy được hành bản mệnh sinh xuất). Sau này lấy được ông chồng khắc khẩu lại có tính gia trưởng ( nhiều khả năng còn là con trưởng trong nhà chồng nữa). Để cải mệnh gia đạo tôi khuyên bạn một số việc như sau khi lấy chồng nên lấy một anh nào đó làm nghề liên quan đến ăn nói như luật sư, thầy giáo , bán hàng . Và điều quan trọng nhất là phải giải tiền duyên đi
  1 like
 23. Giờ sinh thì đúng rồi 2 dòng bố mẹ 2 dòng anh em hoá quyền tại mệnh con trưởng đúng rồi. Đây là lá số rất đẹp hội đủ khoa quyền lộc chỉ tiếc không đắc vòng thái tuế thôi (mệnh thế lùi thân thế tiến) sau này có chút bệnh về tiêu hoá với chân tay thôi
  1 like
 24. Thưa quý vị. Chép và đưa bài lên đây, rất mất thì giờ. Xin quý vị tham khảo thông tin qua các đường link dưới đây trên VNN.vn: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/my-danh-trieu-tien-tq-canh-bao-khong-dung-vu-luc-de-xu-trieu-tien-366662.html http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/kim-jong-un-ban-lenh-so-tan-khan-khoi-binh-nhuong-366498.html http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/trung-quoc-bao-dong-toan-quan-them-25-000-linh-toi-bien-gioi-366555.html ====================== Thưa quý vị. Có lẽ chỉ cần ba thông tin trên là đủ tổng quát thực trạng của bán đảo Triều Tiên. Hy vọng không có chiến tranh rất mỏng manh, nhưng không phải không còn hy vọng.
  1 like
 25. Nga-Trung: Cảnh báo nguy cơ xung đột khi Nhật Bản triển khai THAAD Thứ hai, 10/04/2017 - 22:00 Trước nguy cơ từ các vụ phóng tên lửa và thử vũ khí hạt nhân gần đây từ Triều Tiên cùng những căng thẳng với các nước láng giềng liên quan tới tranh chấp chủ quyền, Nhật Bản đang quyết tâm “dựng” thêm các “hàng rào tên lửa” để bảo vệ đất nước. Rất có thể Nhật Bản sẽ mua Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. >> Nhật Bản cân nhắc trang bị vũ khí tấn công đầu tiên sau hơn 70 năm >> Nhật Bản để ngỏ khả năng tấn công phủ đầu căn cứ đối phương Tính toán này ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc. Có THAAD để hoàn thiện quy trình đánh chặn Nguồn tin từ Nhật Bản cho hay, cuối tháng 3 vừa qua, các thành viên lãnh đạo cấp cao của đảng Tự do Dân chủ (LDP), đảng cầm quyền Nhật Bản đã đưa ra một bản kiến nghị lên Thủ tướng Shinzo Abe, yêu cầu Chính phủ Nhật Bản mua sắm Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. LDP cho rằng cần tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của Nhật Bản. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng cần nhanh chóng bố trí ngân sách để đổi mới và nâng cấp các trang bị quân sự có liên quan. Các nhà lãnh đạo của LDP cho rằng, với việc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo trong thời gian gần đây, Nhật Bản cảm thấy "mối đe dọa" từ Triều Tiên đã nâng cấp. Để ứng phó, ngoài hệ thống Aegis mặt đất, còn cần hợp tác với Mỹ triển khai trước hệ thống đánh chặn trên biển, xây dựng được khả năng đánh đòn phủ đầu đối với căn cứ tên lửa của đối phương. Ngay từ cuối năm 2016, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thành lập ủy ban do Thứ trưởng Quốc phòng đứng đầu để nghiên cứu khả năng nhập khẩu THAAD. Tháng 1-2017, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã đến thăm căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam (Mỹ), thị sát hệ thống THAAD của quân đội Mỹ. Bà Tomomi Inada coi THAAD là "một phương án lựa chọn để đổi mới hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản", đồng thời cho biết sẽ hoàn thành quy hoạch phòng thủ tên lửa trước mùa hè năm 2017. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự Nhật Bản, sở dĩ Nhật Bản muốn mua THAAD là để củng cố cho mạng lưới phòng không của nước này. Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch nâng cấp 2 tàu tên lửa đánh chặn Aegis và mua thêm 2 chiếc khác từ Mỹ. Nhật Bản hiện đang có 4 tàu khu trục Aegis, phóng được tên lửa đánh chặn SM-3 và có kế hoạch nâng cấp 2 chiếc còn lại vào năm 2018. Giờ đây, Chính phủ Nhật tiếp tục lên kế hoạch mua thêm 2 chiếc khác từ Mỹ vào năm 2020. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tới Guam xem xét THAAD. Ảnh: Asahi. Ngoài ra, Nhật Bản và Mỹ cũng đã nghiên cứu gần xong phiên bản tên lửa SM-3 Block 2A với tầm bắn lớn hơn, để thay thế cho Block 1A hiện nay. Với phiên bản mới của SM-3, Nhật Bản chỉ cần 2 tàu Aegis để bao phủ phòng không cho toàn bộ đất nước thay vì 3 chiếc như hiện nay. Các chuyên gia quân sự Nhật Bản đã tính toán, các hệ thống phòng không của Nhật Bản hiện nay bao gồm 2 lớp là các tên lửa SM-3 phóng từ tàu Aegis, có nhiệm vụ đánh chặn tên lửa tầm cao hơn 100km và hệ thống Patriot tiêu diệt mục tiêu ở tầm cao dưới 20km. Nếu SM-3 trượt mục tiêu, tổ hợp phòng không Patriot được cho là khó có thể đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo tầm trung như Nodong của Triều Tiên vì khi trở lại bầu khí quyển, nó sẽ đạt tốc độ từ 3 đến 7km/s, như vậy, hệ thống THAAD là cần thiết do nó sẽ tiêu diệt tên lửa ngay khi vừa trở lại khí quyển và chưa có tốc độ quá nhanh. Với việc nắm trong tay hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 cùng dàn tàu chiến trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, Nhật Bản hiện đã sẵn sàng đối phó với bất cứ cuộc tấn công nào liên quan tới tên lửa của Triều Tiên. Nhưng khi triển khai THAAD, phạm vi phòng thủ tên lửa của Nhật Bản sẽ được mở rộng hơn so với hiện nay. Một chuyên gia quân sự Nhật Bản phân tích, tháng 6-2016, tên lửa Musudan tầm trung đã đạt độ cao 1.000 km trên đường bay, đánh dấu một bước đột phá cho phép các đầu đạn của Bình Nhưỡng vượt ngoài tầm bắn của các tàu khu trục Aegis BMD đang tuần tra trên biển Nhật Bản. Do đó, các khẩu đội tên lửa Patriot PAC-3 cũ hơn sẽ trở thành hàng phòng vệ cuối cùng của Nhật Bản bảo vệ các thành phố lớn, trong đó có Tokyo. Theo các nguồn tin, một chương trình cải thiện tầm bắn và độ chính xác cho các khẩu đội pháo này trị giá 1 tỷ USD sẽ được bắt đầu sau tháng 3-2017, song phải tới tận Thế vận hội Tokyo 2020 mới có thể hoàn thành. Các đầu đạn từ các tên lửa như Rodong của Bình Nhưỡng, với tầm bắn ước tính 1.300 km, di chuyển với tốc độ tới 3km/s. Song các tên lửa như Musudan, bay xa tới 3.000km, sẽ lao xuống từ trên không trung với tốc độ tới 21km/s, có khả năng là quá nhanh so với Patriot hiện có. Bộ Quốc phòng Nhật Bản chưa chắc rằng các tên lửa SM-3 chặn được các đầu đạn ngay trên không trung, do đó, mua Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Hãng Lockheed Martin để bổ sung lớp giữa cho BMD là biện pháp hợp lý nhất. Một nguồn tin từ lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) nói: “Lựa chọn duy nhất của chúng tôi hiện nay có lẽ là phải dựa vào Mỹ để ngăn chặn nguy cơ từ các nước láng giềng”. Một mũi tên... nhiều mục đích Việc Nhật Bản có ý định nhập khẩu THAAD với mục đích phòng thủ tên lửa từ Triều Tiên chỉ là một phần nhỏ. Các chuyên gia nhận định rằng, tính chất triển khai THAAD của Nhật Bản khác với Hàn Quốc. Nhật Bản nhập khẩu THAAD thực chất là để nâng cấp khả năng phòng thủ quân sự của lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Đối với Nhật Bản, THAAD là một lá chắn phòng thủ. Hệ thống này một khi được hoàn thành xây dựng, sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với việc Nhật Bản tiến hành sửa đổi hiến pháp, xây dựng thành công hệ thống quân sự hoàn chỉnh, đạt được mục tiêu chiến lược trở thành nước lớn quân sự. Không chỉ có vậy, triển khai THAAD còn giúp điều chỉnh trách nhiệm phòng vệ của đồng minh Nhật - Mỹ. Triển khai THAAD cũng là một trong những biện pháp kéo gần quan hệ với Mỹ. Việc Nhật Bản mua hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ sẽ tăng cường quan hệ với chính quyền Donald Trump và các nhà sản xuất vũ khí Mỹ, làm cho việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ kiện toàn hơn. Từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay, quyền tự vệ quân sự của Nhật Bản bị hạn chế, chỉ dựa vào ô bảo vệ hạt nhân của Mỹ, dựa vào quân đội Mỹ để bảo vệ an ninh. Từ năm 2012 đến nay, Nhật Bản đã bắt đầu nới lỏng lệnh cấm xuất nhập khẩu vũ khí, tiến tới xóa bỏ trở ngại để Nhật Bản trở thành "quốc gia bình thường" về quân sự. Mô phỏng quy trình hoạt động của THAAD. Ảnh: TheStrategicTimes.com. Tờ Tin tức Asahi cho rằng chính quyền Shinzo Abe sẽ sớm xây dựng Kế hoạch chỉnh đốn lực lượng phòng vệ trung hạn, tiến hành nâng cấp mạng lưới phòng thủ tên lửa hai cấp hiện nay, có khả năng phòng thủ tên lửa như quân đội Mỹ. Tuy nhiên, cái lợi của Nhật Bản lại bị những nước khác cho là cái “hại”. Trung Quốc và Nga cho rằng, sự hợp tác giữa Mỹ và Nhật Bản trong triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đang thách thức cân bằng chiến lược của khu vực Đông Á. Đặc biệt là đối với khu vực Đông Bắc Á, xây dựng hệ thống THAAD thực sự đã làm trầm trọng hơn chạy đua vũ trang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là làm gia tăng mức độ theo dõi của Mỹ đối với các nước trong khu vực này, gây ra hậu quả mất cân bằng chiến lược. Trong cuộc phỏng vấn với với hãng tin Sputnik, chuyên gia Valery Kistanov tại Viện Viễn Đông ở Moscow nhận định: Trong chương trình triển khai lá chắn tên lửa trên khắp toàn cầu, Mỹ muốn đặt THAAD ở vùng Viễn Đông để ngăn chặn các đợt tấn công từ Nga. Trong khi đó, Hàn Quốc và Nhật Bản lại là những đồng minh thân thiết của Mỹ. Còn tại châu Âu, Mỹ đã đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa tại Romania và Ba Lan. Cũng theo ông Kistanov, kế hoạch triển khai THAAD của Mỹ tại Nhật Bản không chỉ nhằm kiềm chế lực lượng hạt nhân của Nga mà còn từ Trung Quốc. Chuyên gia quân sự tại Moscow, ông Vladimir Yevseyev lại cho rằng, việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc đã quá phức tạp và đang gây chia rẽ Hàn Quốc và Trung Quốc. Nếu Nhật Bản triển khai THAAD, chắc chắn Trung Quốc sẽ có phản ứng tương tự như với Hàn Quốc. Phân tích về những hệ lụy an ninh có thể xảy ra, Thiếu tướng Diêu Vân Trúc, từng làm việc tại Viện Khoa học quân sự Trung Quốc cho rằng chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ và đồng minh thực chất là xây dựng một "mạng lưới phòng thủ tên lửa" ở tuyến một gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia. Trung Quốc lo ngại hệ thống này có ảnh hưởng sâu xa tới Trung Quốc. Đồng thời, Trung Quốc lo ngại radar của hệ thống THAAD có thể dò tìm được hoạt động phóng của tên lửa Trung Quốc trong nội địa, giúp Mỹ có được khả năng cảnh báo sớm. Nói cách khác, hiện nay, Trung Quốc không chỉ phản đối việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc, mà còn phản đối việc triển khai loại radar này ở Nhật Bản, Australia và khả năng triển khai ở Đài Loan trong tương lai. Gần đây, Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn tuyên bố quân đội Trung Quốc không chỉ nói suông. Thậm chí, một viên tướng Trung Quốc đã nêu ra biện pháp đối phó với THAAD. Đối với radar AN/TPY-2 của hệ thống THAAD, Trung Quốc có thể sử dụng radar mảng pha cỡ lớn để tiến hành gây nhiễu. Ngoài ra, Trung Quốc có thể triển khai tên lửa kiểu cơ động như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông phong-41, diện tích phản xạ nhỏ hơn để răn đe. Thậm chí Trung Quốc còn cảnh báo có thể tiến hành tấn công "cứng" đối với radar AN/TPY-2, đây là biện pháp giải quyết có hiệu quả và nhanh chóng. Khi đó, Trung Quốc có thể bí mật sử dụng máy bay (như máy bay chiến đấu tàng hình) hoặc tên lửa hành trình để tiến hành tấn công chính xác. Trung Quốc cũng có thể sử dụng tên lửa đạn đạo có khả năng đột phá phòng không như Đông phong-16B lắp đầu đạn chùm để tấn công trận địa THAAD, tiêu diệt hệ thống radar. Nguy cơ xung đột giữa các siêu cường Đại diện quân đội Trung Quốc và Nga đã thống nhất quan điểm cho rằng việc Mỹ và Hàn Quốc quyết định bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc và tới đây có thể là Nhật Bản rõ ràng không phù hợp với những gì đã tuyên bố. Những cảnh báo của Trung Quốc và Nga cho thấy nguy cơ về sự căng thẳng ở Đông Bắc Á, đặc biệt là vùng biển Hoa Đông. Mới đây, mạng tin CNBC có đăng tải một bài viết cho rằng thế giới đang chứng kiến những căng thẳng leo thang trên biển Hoa Đông, thậm chí có thể dẫn đến một cuộc chiến lớn giữa các siêu cường do các nước ngày càng triển khai nhiều hơn các hoạt động quân sự ở khu vực biển Hoa Đông. Thực tế tại khu vực này đang khiến nhiều nước lo ngại. Các vụ máy bay chiến đấu chạm trán trên Biển Hoa Đông đang ngày càng gia tăng. Kể từ tháng 4/2016, trung bình Nhật Bản phải chặn máy bay Trung Quốc 2 lần/ngày, gần gấp đôi so với 12 tháng trước đó. Nhằm đối phó với việc Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự trong không phận Nhật Bản, lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) đã tăng gấp đôi số lượng máy bay chiến đấu tại căn cứ không quân Naha để ngăn chặn máy bay Trung Quốc. Điều này làm tăng nguy cơ dẫn đến một sự đối đầu bất ngờ và có thể kéo theo các nước khác, ví dụ như Mỹ, vào một cuộc xung đột. Thiếu tướng Thái Quân, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho biết, hệ thống phòng thủ tại châu Á - Thái Bình Dương là mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ. THAAD có ảnh hưởng lâu dài và sâu sắc đến mối quan hệ giữa các nước lớn, an ninh và hòa bình quốc tế cũng như tiến trình khống chế và giải trừ quân bị. Ông nhấn mạnh Mỹ và Hàn Quốc quyết định bố trí THAAD là không phù hợp với những gì họ tuyên bố, không giúp cho việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định ở bán đảo này. Ngoài ra, điều này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích an ninh của các nước liên quan, trong đó có cả Trung Quốc và Nga. Đại diện phía Nga, Trung tướng Viktor Poznihir cho biết, với việc mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa, trang bị khả năng tấn công cực mạnh, Mỹ đang hướng thẳng mục tiêu nhằm vào Nga và Trung Quốc. Hai giáo sư về quan hệ quốc tế, ông Barry Buzan và ông Ole Wover, khẳng định, THAAD đang gây chia rẽ bởi hai bên gồm Trung-Nga-Triều và Nhật-Mỹ-Hàn. Theo Hoa Huyền An ninh thế giới ===================== Ngay cả giang hồ trước khi thanh toán nhau cũng phải chuẩn bị vũ khí và lên kế hoạch. Huống chi là sự chạm trán quân sự giữa những quốc gia. Lão nói nhiều rồi, ròng rã từ 2013 trên topic này. Muốn biết cái gì sẽ xảy ra trong tương lai, chỉ cần xem lại những bài viết cũ , ngay trong topic này.
  1 like
 26. Tối hậu thư Trump gửi Tập Cận Bình: Thời gian cho Triều Tiên đã hết! Phương Đăng Thứ Tư, ngày 05/04/2017 11:01 AM (GMT+7) (Dân Việt) Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng tiết lộ, Tổng thống Donald Trump sẽ gửi tối hậu thư về vấn đề Triều Tiên tới Chủ tịch Tập Cận Bình khi 2 lãnh đạo gặp nhau cuối tuần này tại Florida. Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 4.4 Theo Time, trong cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc, ông chủ Nhà Trắng sẽ yêu cầu Bắc Kinh có thái độ cứng rắn hơn đối với Triều Tiên để ngăn chặn chương trình tên lửa hạt nhân của nước này và cảnh báo rằng, nếu Trung Quốc khoanh tay làm ngơ, Mỹ sẽ đơn phương hành động. "Thời gian cho Triều Tiên đã hết và tất cả các tùy chọn đều đã có sẵn trên bàn", một quan chức Nhà Trắng giấu tên tiết lộ tối hậu thư ông Trump sẽ gửi cho ông Tập trong cuộc "chạm trán" vào cuối tuần. Trước đó, các quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã cảnh báo rằng mối đe dọa từ Triều Tiên hiện rất "khẩn cấp' vì nước này đang ra sức thu nhỏ đầu đạn hạt nhân và cải tiến công nghệ tên lửa đạn đạo. Triều Tiên đã trở thành chủ đề "nóng" kể từ khi ông Trump nhậm chức. Các quan chức tình báo Mỹ tin rằng, Triều Tiên hoàn toàn có khả năng chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới Mỹ trong vòng 1 năm với tốc độ phát triển như hiện tại. Cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã cảnh báo người kế nhiệm về mối nguy hiểm đến từ Triều Tiên ngay trước khi ông rời nhiệm sở. Trung Quốc là đối tác thương mại chính và là đồng minh chính trị duy nhất của Triều Tiên nên Bắc Kinh được cho là duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ đối với nước này. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ cũng như Trump nhiều lần chỉ trích Trung Quốc chưa làm hết sức mình để ngăn Triều Tiên có tên lửa, hạt nhân. "Đôi khi chúng ta nghe chuyện ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc đối với Triều Tiên đã giảm. Tuy nhiên, rõ ràng đòn bẩy kinh tế của họ thì không. Kết quả tốt nhất sẽ là Trung Quốc thực hiện triệt để các biện pháp trừng phạt và các nghị quyết mà Liên Hợp Quốc đã áp đặt với Triều Tiên", vị quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh và cho biết thêm rằng, trong cuộc gặp với ông Tập, ông Trump sẽ yêu cầu Bắc Kinh tuân thủ nghiêm túc các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Về những gì ông Trump sẽ làm nếu Trung Quốc không hành động, quan chức Nhà Trắng trên nhấn mạnh: "Ông Trump không phải là người muốn phô bày tất cả chiến lược của mình trước nhất. Nhưng tôi cho rằng, ông sẽ gửi một tín hiệu rõ ràng". Trong khi đó, ông Tập được cho là sẽ phản đối việc Mỹ triển khai lá chắn tên lửa THAAD tới Hàn Quốc, vốn bị Trung Quốc coi là một mối đe dọa chiến lược. Ông Trump dự kiến sẽ bác bỏ những quan ngại này, theo vị quan chức Nhà Trắng: "Mỹ sẽ luôn hành động để bảo vệ các đồng minh của chúng tôi và bảo vệ đất nước của chúng tôi", ông nhấn mạnh. Ngoài ra, Trump dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề mất cân bằng thương mại Trung - Mỹ, việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông... trong cuộc gặp với ông Tập. Hai nhà lãnh đạo Trung - Mỹ sẽ gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Hai nhà lãnh đạo sẽ không chơi golf mà sẽ có một bữa ăn tối không chính thức vào tối ngày 6.4 và ăn trưa vào ngày 7.4. ========================== Ngày mai hai vị đứng đầu hai siêu cường mạnh nhất thể giới sẽ gặp nhau. Mặc dù có nhiều thông tin về khả năng có những thỏa thuận Mỹ Trung được thiết lập. Như: Con rể TT Hoa Kỳ cùng với vị quân sư hắc ám nhất mọi thời đại Henry Kissinge đang "đi đêm" với Trung Quốc; hoặc khả năng có sự thương lượng, điều chỉnh quan hệ kinh tế hai bên...vv...và... vv. Những lão Gàn vẫn xác định rằng: So với việc ngài Obama tiếp đón ngài Tập ở một trang trại nghỉ dưỡng trước đây, thì ngài Trumf đón tiếp lịch sự hơn nhiều. Nhưng kết quả vẫn cứ là con số "0' và ngài Tập chỉ nhận được những cảnh báo khá quyết liệt của ngài Trumf trên nhiều mặt mà hai bên cùng quan tâm. Còn về vấn đề Cao Ly. Từ lâu lão Gàn đã hết sức mong đợi một cuộc thống nhất trên đất nước này. Và đã cảnh báo rằng: Nếu trong năm Bính Thân 2016, hai miền Cao Ly ko thể thống nhất thì thật là một thảm họa cho họ. Mọi việc đã lỡ hẹn với thời gian được cảnh báo của lão Gàn. Cho nên, chẳng phải ngẫu nhiên Kim Jong Nam bị giết và lệnh bà Tổng Thống Hán Quốc bị phế truất - không đơn giản chỉ vì bà ấy tin vào thầy Phong thủy - trong năm nay. Chiến trường chính sẽ ko xảy ra ở biển Đông. Nhưng Việt Nam phải hết sức cảnh giác. Vì những quốc gia liên quan rơi vào cảnh ngộ "Đói ăn vụng, túng làm liều". "Thiên cơ khả dĩ lộ từ từ...". Tạm thời lão phát biểu đến đây.
  1 like
 27. Trung Quốc lên tiếng việc ông Trump nói cuộc gặp với ông Tập sẽ "rất căng" Thứ bảy, 01/04/2017 - 06:38 Dân trí Bắc Kinh tin rằng cuộc hội đàm đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra tích cực, suôn sẻ thay vì căng thẳng, “khó khăn” như bình luận của ông chủ Nhà Trắng. >> Tổng thống Trump đoán cuộc gặp ông Tập Cận Bình sẽ “rất khó khăn” Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters) Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua 31/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói: “Về các vấn đề tồn đọng trong quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, hai bên cần tìm ra các giải pháp thích hợp trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi, đảm bảo sự phát triển bền vững trong mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung”. Trước lo ngại về không khí căng thẳng trong cuộc hội đàm sắp tới giữa nhà lãnh đạo hai nước, ông Lục Khảng nói rằng Bắc Kinh mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại với Washington. Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump bình luận trên Twitter rằng, ông e cuộc hội đàm sắp tới với ông Tập sẽ “rất khó khăn”. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh, Mỹ sẽ không còn “nương nhẹ” vấn đề thâm hụt thương mại và mất việc làm trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Được biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hai ngày 6-7/4. Tổng thống Trump sẽ tiếp ông Tập tại khu nghỉ dưỡng của gia đình ở Mar-a-Laga, bang Florida hay còn được gọi là "Nhà Trắng mùa đông". Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và ông Tập kể từ khi tỷ phú New York nhậm chức từ hôm 20/1. Giới quan sát cho rằng, hai nhà lãnh đạo có thể sẽ thảo luận về vấn đề Triều Tiên, hay Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông. Về điều này, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer nói: “Chúng tôi còn rất nhiều vấn đề lớn, mọi thứ từ vấn đề Biển Đông, thương mại, đến Triều Tiên, an ninh kinh tế, an ninh quốc gia cần phải được giải quyết”. Minh Phương =========================== Chẳng giải quyết được việc gì. Nhưng mâu thuẫn Trung Mỹ trở nên căng thẳng hơn. Mặc dù ngài Trumf đối xử với ngài Tập lịch sự hơn so với ngài Obama ở cùng một ngoại cảnh tương tự.
  1 like
 28. Trung Quốc chĩa tên lửa đạn đạo tầm trung hiện đại nhất sang Đài Loan. Thứ hai, 20/03/2017 - 16:08 Dân trí Cơ quan Quốc phòng Đài Loan ngày 20/3 xác nhận rằng Trung Quốc đại lục đã triển khai tên lửa đạo đạo tầm trung hiện đại nhất có thể phát động các cuộc tấn công chính xác chống lại hòn đảo, hãng tin CNA hôm nay cho biết. >> Chính quyền Trump có thể phê chuẩn bán các vũ khí mới cho Đài Loan >> Đài Loan lên kế hoạch sản xuất 66 máy bay quân sự Tên lửa DF-16 của Trung Quốc trong một cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh năm 2015 (Ảnh: AP) Thời báo Hoa nam Buổi sáng dẫn thông tin từ CNA cho biết tên lửa DF-16 đã được Lực lượng tên lửa thuộc quân đội Trung Quốc triển khai trong bối cảnh đại lục gia tăng răn đe quân sự nhằm vào Đài Loan, người đứng đầu cơ quan quốc phòng Đài Loan Feng Shih-kuan hôm nay cho biết với Ủy ban quốc phòng và các vấn đề đối ngoại thuộc Cơ quan lập pháp Đài Loan. Trung Quốc đã công khai ra mắt tên lửa DF-16 tại một cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh vào năm 2015. Tên lửa này có tầm xa khoảng 1.000km, khiến Đài Loan, Philippines, Okinawa tại Nhật Bản, nơi có vài căn cứ quân sự của Mỹ, trong tầm bắn. Tên lửa DF-16 đã xuất hiện trong một video được Bộ Quốc phòng Trung Quốc đăng tải hồi tháng trước, với các tên lửa được đặt trên một phương tiện vận chuyển 10 bánh đang được triển khai tại một vùng rừng giữa cuộc tập trận quân sự dịp năm mới. Ông Feng cho hay Bắc Kinh đã tăng cường các khả năng chiến đấu và hiện đại hóa kho vũ khí kể từ năm ngoái trong bối cảnh quân đội hiện đại hóa lực lượng. Theo ông Feng, Bắc Kinh cũng gia tăng “sự hăm dọa” đối với Đài Loan bằng cách tiến hành 6 cuộc tập trận quân sự tại tây Thái Bình Dương, khi hải quân và không quân đại lục đi qua các khu vực quanh Đài Loan. Các cuộc tập trận cũng bao gồm việc điều tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc, Liêu Ninh, tiến hành tập trận tại vùng biển ở phía đông Đài Loan. Các cựu tướng lĩnh tại đại lục cũng thường xuyên phóng đại các nguy cơ quân sự tại eo biển Đài Loan, ông Feng nói thêm. Quan hệ xuyên eo biển Đài Loan đã trở nên căng thẳng kể từ khi đảng Dân Tiến lên nắm quyền tại Đài Loan hồi tháng 5 năm ngoái. Chính quyền do bà Thái Anh Văn đứng đầu đã thay thế Quốc Dân đảng, vốn thân thiện với Bắc Kinh. Bắc Kinh cũng có lập trường quân sự cứng rắn đối với hòn đảo sau cuộc điện đàm giữa bà Thái Anh Văn với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm ngoái. Trung Quốc vẫn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và không loại trừ dùng vũ lực để sáp nhập hòn đảo vào đại lục. An Bình ================== Bởi vậy, làm gì có chuyện uýnh nhau ở bể Đông cơ chứ?! Cái này lão Gàn phát biểu ý kiến lâu lắm rùi đấy nhá! Chứ không phải bi wờ mới nói nhá. Cùng lắm, bể Đông chỉ là dây dẫn làm nổ tung thùng thuốc nổ ở Hoa Đông thui. Nâu nắm rùi, lão không vào đây "chém gió". "Thiên cơ bất khả lậu". Nó chỉ có thể khả dĩ lộ tì tì. Hì. Lão nói rồi: "Việt sử 5000 năm văn hiến không được xác định tính chân lý, thì mọi việc loạn cào cào. Chỉ một cặp hoàng phi câu đối trên con tàu hải dắm - Í lộn! Hải giám - của Tàu, đủ để lão phân tích mối liên hệ giữa Đài Loan và Tàu lục địa sẽ diễn biến như thế nào, cho đến nay hoàn toàn chính xác. Huống chi lịch sử truyền thống của cả một dận tộc bị xóa sổ. Phải chi nó có "cơ sở khoa học" thật thì cũng chưa nói làm gì. Nhưng ở đây, nó lại là một âm mưu hoàn toàn không có "cơ sở khoa học". Híc.
  1 like
 29. Để đáp ứng nhu cầu cho một số bạn trẻ hôm nay TL lập topic này tư vấn trong điều điều kiện có thể và với mức độ tương đối trong tầm hiểu biết của mình : Các điều kiện : 1- Mọi người lấy lá số tử vi trên diễn đàn lý học đông phương. 2- Giờ ngày tháng năm sinh chính xác. nếu có sự nghi vấn cần báo trước. 3- Tử vi còn hạn chế không nên hỏi quá chi tiết sẽ làm khó người xem. 4- Chỉ nên hỏi khi gặp khó khăn thực sự trong cuộc sống hoặc khi không có định hướng, hay đứng trước sự lựa chọn, không nên đặt câu hỏi theo tính chất tò mò, biết cho vui hay có ý định bông đùa. (như vậy sẽ làm mất thời gian của người khác...).
  1 like
 30. Trung Quốc đã âm thầm nhượng bộ Donald Trump, Biển Đông sẽ lặng sóng? Hồng Thủy 10:29 07/02/17 Thảo luận (1) (GDVN) - Căng thẳng trên Biển Đông vốn do Trung Quốc khới lên, thì Bắc Kinh phải có trách nhiệm hạ nhiệt, đó mới là cách hành xử có trách nhiệm. "Ông Tập Cận Bình tìm cách tiếp cận ông Donald Trump từ phía sau" Về đánh giá mới nhất từ Trung Quốc với Biển Đông sau khi Trump nhậm chức Biển Đông: Mattis-Tillerson song kiếm hợp bích, Donald Trump im lặng là vàng Tờ báo Stars and Stripes, Mỹ ngày 6/2 đưa tin, những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis về Biển Đông từ Tokyo đã phần nào xoa dịu lo lắng của Bắc Kinh về khả năng xung đột, đối đầu Trung - Mỹ ở vùng biển chiến lược này. Sau khi các quan chức khác trong Nội các Tổng thống Donald Trump như Ngoại trưởng Rex Tillerson ám chỉ khả năng phong tỏa hải quân với các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông, tướng James Mattis kêu gọi nỗ lực hết khả năng có thể giải quyết tranh chấp bằng ngoại giao. Phát biểu của ông chủ Lầu Năm Góc như một viên thuốc an thần "định tâm đan" đã "xóa tan những đám mây chiến tranh mà nhiều người lo sợ chúng đang tích tụ trên bầu trời Biển Đông", tờ China Daily viết trong bài xã luận hôm thứ Hai. "Mattis đã truyền cảm hứng lạc quan ở đây rằng, những chuyện này có thể không phải xấu như mô tả trước đây", China Daily bình luận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng, ảnh: ecns.cn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cũng lập tức lên tiếng hoan nghênh bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Biển Đông là một "sự xác nhận rất xứng tầm". [1] Trần Phá Không, một nhà bình luận chính trị quốc tế Hoa Kỳ gốc Trung Quốc ngày 6/2 nhận định, dường như Bắc Kinh đang có những bước chuẩn bị thỏa hiệp và nhượng bộ với Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Về vấn đề Biển Đông, trong thời gian tranh cử ông Donald Trump rất ít khi nhắc đến. Nhưng ông cam kết sẽ tăng cường sức mạnh quân sự Mỹ, tăng số chiến hạm hiện có từ 274 chiếc lên 350 chiếc. Sau khi đắc cử, ông điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Có người chỉ trích ông, tại sao không bàn bạc với Bắc Kinh trước khi nghe điện của Tiến sĩ Văn, ông trả lời bằng cách hỏi ngược lại về Biển Đông: "Trung Quốc xây dựng các pháo đài quân sự quy mô lớn ở Biển Đông, họ có hỏi chúng ta không?" Ngày tướng James Mattis nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Donald Trump ký sắc lệnh Tổng thống yêu cầu tân chủ nhân Lầu Năm Góc: Đánh giá hiện trạng vũ khí trang bị, hoạt động huấn luyện quân sự, duy trì bảo dưỡng vũ khí đạn được, trình độ hiện đại hóa của vũ khí khí tài, cùng Bộ trưởng Tài chính lên kế hoạch mở rộng năng lực quân sự trong năm tài khóa 2017. Sắc lệnh này cho thấy Trump nói là làm, thực hiện cam kết tranh cử. Và cho đến nay, đây cũng là sắc lệnh rõ ràng duy nhất nhằm vào sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc. Cùng trong ngày 4/2 khi tướng James Mattis tuyên bố lập trường của Mỹ về Hoa Đông và Biển Đông tại Tokyo, thì ông Dương Khiết Trì đã điện đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, kêu gọi đảm bảo giữ ổn định quan hệ song phương. Nhà nghiên cứu người Mỹ gốc Trung Quốc Trần Phá Không, ảnh: Peoplenews.tw. Ông Trần Phá Không cho rằng, Trung Nam Hải đang tích cực lôi kéo quan hệ với chính phủ mới của Hoa Kỳ, âm thầm cam kết sẽ "tìm cách giải quyết" những vấn đề mà ông Donald Trump nêu ra, phía Mỹ đặc biệt quan tâm. Chắc chắn Trung Nam Hải đã tính toán kỹ những mối quan tâm, lưu ý của ông Donald Trump, bao gồm thương mại, tỉ giá đồng nhân dân tệ, vấn đề Bắc Triều Tiên và Biển Đông, nhưng Donald Trump "ngó lơ" vấn đề nhân quyền. Theo ông Không, Bắc Kinh cho đây là một thời cơ tốt, vì chỉ cần Washington không động đến vấn đề "an toàn chế độ", "an toàn chính quyền" thì mọi vấn đề khác đều có thể thương lượng được. Lâu nay Trung Quốc luôn xem Mỹ là "chủ mưu diễn biến hòa bình" tìm cách gây "bạo loạn lật đổ" chính quyền Trung Quốc. Nay Donald Trump công khai tuyên bố trong diễn văn nhậm chức: không can thiệp vào nội bộ nước khác, không áp đặt hệ giá trị Mỹ, nước nào thấy hay thì học. Trong cuộc họp báo với Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định thêm: "Thời kỳ Anh - Mỹ can thiệp vào các quốc gia có chủ quyền với ý đồ bắt cả thế giới phải theo mô hình của mình đã qua rồi". Hiển nhiên những phát biểu này của nguyên thủ Anh - Mỹ đã khiến Trung Nam Hải yên tâm hơn, tạm thời có thể kê cao gối nằm. Biển Đông: Mattis-Tillerson song kiếm hợp bích, Donald Trump im lặng là vàng (GDVN) - Chiến lược của Tổng thống Donald Trump ở Biển Đông thiên biến vạn hóa sẽ khiến cho Trung Quốc khó chống đỡ, quân sự chỉ là một kênh tạo thế thượng phong. Vì vậy theo ông Trần Phá Không, Trung Quốc đang tính toán, chỉ cần có những thỏa hiệp nhất định với Mỹ về Biển Đông, thương mại, hối đoái, Bắc Triều Tiên là có thể đổi lấy 2 điều cam kết từ nước Mỹ: Một là Mỹ sẽ không làm gì tổn hại đến vai trò lãnh đạo, cầm quyền của đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai là nước Mỹ dưới thời Donald Trump sẽ vẫn tiếp tục tôn trọng nguyên tắc "một nước Trung Quốc". Ông Không lưu ý một ví dụ thể hiện sự thỏa hiệp sau rèm của Bắc Kinh. Đó là trong cuộc gặp Tổng thống Donald Trump hôm 9/1, tỉ phú Trung Quốc Jack Ma cam kết trong 5 năm tới Tập đoàn Alibaba của ông sẽ tạo ra 1 triệu việc làm cho nước Mỹ. Thời báo Hoàn Cầu từng mỉa mai rằng, nếu so với cam kết của một doanh nghiệp phần mềm Nhật Bản sẽ tạo ra 50 ngàn việc làm cho Mỹ, Jack Ma rõ ràng đang "cống nạp" cho Hoa Kỳ. Nhưng theo Trần Phá Không, thực ra trong chuyện này chính Trung Quốc đang âm thầm "cống nạp" cho nước Mỹ. Về vấn đề Bắc Triều Tiên, sự nhượng bộ của Trung Quốc thể hiện qua việc đột ngột công bố với dư luận hôm 25/1 vừa qua: "Cấm xuất khẩu sang CHDCND Triều Tiên vật tư, linh kiện, kỹ thuật liên quan đến vũ khí sát thương quy mô lớn và các phương tiện chuyên chở chúng, các loại vũ khí thông thường được nêu trong bản công bố này". Bất luận đây là động tác giả hay động tác thật, nhưng ý đồ lấy lòng Donald Trump từ Trung Nam Hải thì đã quá rõ. Về vấn đề tỉ giá đồng nhân dân tệ, Bắc Kinh cũng đã âm thầm điều chỉnh. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Robert Casey lâu nay luôn chỉ trích gay gắt chính sách thương mại của Trung Quốc đã xác nhận điều này: "Trung Quốc gần đây đã có những chuyển biến trong chính sách ngoại hối, không còn tiếp tục cố ý dìm giá đồng nhân dân tệ như trước". Tuy nhiên áp lực với thương mại Trung Quốc không phải đã hết, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Charles Schumer kêu gọi: "Tổng thống Donald Trump, nếu ngài thực sự muốn tạo việc làm cho nước Mỹ thì hãy tuyên bố Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Nếu ngài thực sự coi nước Mỹ là trên hết, hãy tuyên bố Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ". Lần này Donald Trump không ra mặt, mà để ứng viên ông đề cử cho chức Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin giải thích: "Nếu Trung Quốc lại tiếp tục thao túng tiền tệ, có chính sách bất bình đẳng với đồng nhân dân tệ, khi đó sẽ kiến nghị Tổng thống Donald Trump chính thức liệt Trung Quốc vào nước thao túng tiền tệ". Nhà nghiên cứu Trần Phá Không kết luận: Trung Quốc đang âm thầm thỏa hiệp và nhượng bộ Hoa Kỳ, nhưng họ chỉ làm không nói. Trong khi thực ra đây không phải là thỏa hiệp hay nhượng bộ thực chất, bởi lẽ Bắc Kinh gây ra vấn đề và bây giờ họ dừng lại là nghĩa vụ phải làm. Căng thẳng trên Biển Đông vốn do Trung Quốc khới lên, thì Bắc Kinh phải có trách nhiệm hạ nhiệt, đó mới là cách hành xử có trách nhiệm. [2] Người viết cho rằng, những thông tin nhà nghiên cứu Trần Phá Không cung cấp rất đang lưu tâm, tham khảo trong quá trình tìm hiểu chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là Biển Đông và quan hệ Trung - Mỹ. Trung Quốc thực sự "quy thuận" hay chỉ giả vờ "quy thuận" Donald Trump có lẽ cần thời gian quan sát thêm. Nhưng ông Trần Phá Không có một luận giải hết sức chính xác: Kỳ thực, những tuyên bố và điều chỉnh chính sách của Trung Quốc nêu ra trong bài viết này nếu đúng, thì rất đáng hoan nghênh, nhưng đó là trách nhiệm của Trung Quốc phải làm, vì anh gây ra chuyện, ví dụ như vấn đề Biển Đông. Sở dĩ người viết chú ý đến bình luận này là bởi, trong một cuộc hội thảo tại Hà Nội giới thiệu sáng kiến "một vành đai, một con đường", học giả Trung Quốc Tiết Lực từng hỏi một nhà nghiên cứu Việt Nam: Nếu Trung Quốc nhượng bộ trong vấn đề (rút lại / hủy bỏ?) đường 9 đoạn ở Biển Đông, thì Việt Nam sẽ "nhượng bộ" gì? Rõ ràng đây là một cái bẫy ngôn từ, nó giống như một kẻ giật bát cơm trên tay người khác. Người kia không chịu, đòi lại thì kẻ này bảo: thôi, bây giờ chia đôi! Đó là lối "nhượng bộ khôn vặt" mà ông Tiết Lực muốn nói tới, bình luận của ông Trần Phá Không là câu trả lời đầy thuyết phục và đúng mực. Tài liệu tham khảo: https://www.stripes.com/news/pacific/china-protests-us-sanctions-on-iran-but-sees-clouds-of-war-dispersing-over-south-china-sea-1.452722 ============================ Đây cũng là một sự kiện đã được dự liệu trong bài viết từ 2008: "Việt sử 5000 năm văn hiến & Vấn đề biển Đông" - và kết luận đã được xác định: Chủ quyền Trường Sa và Hoàng sa phải thuộc về Việt Nam. Nhưng e rằng, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng cần lưu ý: Đây mơi chỉ là một khả năng, chứ chưa phải một hiện thực.
  1 like
 31. Vì sao ông Trump bỗng chốc lạnh lùng với Trung Quốc? Thứ sáu, 03/02/2017 - 11:30 Dân trí Tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày sau nhậm chức khá bận rộn với những cuộc điện đàm với lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên, đường dây liên lạc giữa Phòng Bầu dục và Trung Nam Hải dường như vẫn khá im ắng, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) bình luận. >> Ông Trump chọn người am hiểu Trung Quốc làm tư lệnh hải quân >> Chính quyền của Tổng thống Trump tuyên bố ngăn Trung Quốc chiếm đảo ở Biển Đông Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty) Theo SCMP, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không có bất cứ lời chào hỏi, chúc mừng tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay công chúng Trung Quốc dịp Tết cổ truyền - một động thái trái ngược hoàn toàn với những người tiền nhiệm. Thay vào đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon chỉ đưa ra một thông cáo báo chí với chỉ 91 từ trên trang chủ của Bộ Ngoại giao, thay mặt Tổng thống Trump, chúc mừng dịp Tết cổ truyền. Chỉ có ái nữ của Tổng thống, Ivanka Trump, cùng với cô con gái bé bỏng của mình tới Đại sứ quán Trung Quốc hôm 1/2 để gửi gắm lời chúc mừng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin về sự xuất hiện của Ivanka trong bản tin giờ cao điểm. Việc ông Trump bỏ qua những nghi thức ngoại giao truyền thống với Trung Quốc trái ngược với người tiền nhiệm Barack Obama. Trước kia, vào mỗi dịp Tết cổ truyền, ông Obama không chỉ là người đầu tiên gửi thiệp mừng viết tay để chúc mừng nhà lãnh đạo và công chúng Trung Quốc, mà còn làm hẳn video cho sự kiện này. Kể từ khi nhậm chức hôm 20/1, ông Trump đã tích cực điện đàm với lãnh đạo thế giới, trong đó có lãnh đạo Australia, Canada, Nga, Nhật Bản, Đức, Pháp, Israel, Ấn Độ, Mexico, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Ả rập Xê út và Hàn Quốc. Lãnh đạo quốc tế đầu tiên hội đàm trực tiếp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng là Thủ tướng Anh Theresa May. Trong khi đó, liên hệ cuối cùng giữa Tổng thống Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một tấm thiệp chúc mừng. Ông Trump chia sẻ với Thời báo Phố Wall hôm 13/1 rằng ông đã nhận được một tấm thiệp chúc mừng đẹp từ Chủ tịch Trung Quốc sau khi họ có một cuộc điện đàm hồi giữa tháng 11 để chúc mừng ông Trump đắc cử. Shi Yinhong, Giám đốc viện nghiên cứu Mỹ tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nhận định ông Trump “cố ý lạnh nhạt với lãnh đạo Trung Quốc” bằng việc điện đàm với tất cả lãnh đạo của các nước lớn khác, trừ lãnh đạo Trung Quốc. “Động thái của ông Trump ngụ ý ông muốn chỉ ra rằng ông ấy ở một vị thế cao hơn trong việc phân chia lại quyền lực thế giới”, chuyên gia Shi nói. Ông Shi cho rằng, động thái này cho thấy những bất định trong mối quan hệ Mỹ-Trung sau khi ông Trump đắc cử. Theo ông Shi, Tổng thống Trump sẽ giải quyết vấn đề quan hệ với Trung Quốc ngay sau khi những tranh cãi xung quanh sắc lệnh hạn chế nhập cư của chính quyền mới tạm lắng xuống. Minh Phương Theo SCMP ======================= Có gì đâu mà phải ngạc nhiên?! Cánh cửa ngoại giao đã khép lại từ khi những con tôm hùm Manie viên tịch trên bàn tiệc cùng với sốt nấm Đông Cô. Hành động của ngài Trumf chỉ việc thực hiện mục đích với phương pháp khác thôi. "Canh bạc cuối cùng" mà. Người Mỹ không thích hợp với cách giải quyết của ngài Obama. Hôm nay - Mùng 8 tháng Giêng Việt lịch - là ngày Lập Xuân của năm Đinh Dậu. Sao Thái Tuế bắt đầu chiếu những tia đầu tiên vào trục Tuyệt Mạng Đông Tây và được sự tương tác mạnh của Ngũ Hoàng Đô thiên sát (Theo Huyền không Lạc Việt. Huyền không Tàu ko có sao Ngũ Hoàng đóng ở phía Tây trong năm nay). Chỉ có nền văn hiến Việt mới đủ khả năng hóa giải sao Thái Tuế này. Đó là treo tranh cặp gà trống "Tam Dương khai thái", của làng tranh Đông Hồ, ở tường phòng khách đối diện với cửa. Hì. Đụng đến Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến. Tức là đụng đến "Tập hợp lớn nhất, trên tất cả các tập hợp, mà không có tập hợp nào lớn hơn nó".
  1 like
 32. Xoay trục về châu Á vẫn là trọng tâm trong chính sách của Mỹ (Vietnam+) 31/01/2017 06:21 GMT+7 Bản in Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN) Theo Đài RFA, Tham tán chính trị của Đại sứ quán Mỹ tại Australia, ông John Hennessey-Niland ngày 30/1 đã phát biểu trong cuộc thảo luận về quan hệ chiến lược Mỹ-Nhật Bản-Australia diễn ra tại Canberra rằng mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chính sách ngoại giao mới, nhưng nước này vẫn tiếp tục duy trì vai trò quan trọng ở châu Á-Thái Bình Dương để đảm bảo quyền lợi của Mỹ cũng như của các đồng minh. Trong bài phát biểu, ông Hennessey-Niland nói rằng chính sách có thể thay đổi nhưng quyền lợi của Mỹ và đồng minh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ không đổi, hứa hẹn những cuộc tập trận chung và mức độ chia sẻ tin tức sẽ gia tăng. Trong lúc vận động tranh cử, Tổng thống Trump từng nói rằng những quốc gia châu Á phải tự bảo vệ an ninh quốc phòng thay vì trông chờ vào sự giúp đỡ của Mỹ, đồng thời cũng chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một tổ chức lỗi thời. Tuy nhiên, khi đón Thủ Tướng Anh Theresa May hôm 27/1 tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump lại cho biết ông ủng hộ NATO 100%. Dựa vào sự kiện đó, bà Amy Searights, cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Nam Á và Đông Nam Á của Chính phủ Barack Obama cho rằng không nên quá chú trọng đến những gì Tổng thống Trump nói lúc vận động tranh cử, bằng chứng là tháng 2, tân Tổng thống Mỹ sẽ đón Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe để bàn thảo về quan hệ đồng minh chiến lược. Bà Amy Searights cũng nhắc lại tầm quan trọng của quan hệ chiến lược giữa Mỹ với Nhật Bản và Australia trong chiến lược xoay trục về châu Á mà cựu Tổng thống Obama thực hiện, gọi đó là chiến lược vẫn còn hữu ích để ngăn chặn mức độ bành trướng quân sự của Trung Quốc. Cũng theo bà Searight, Tổng thống Trump có kế hoạch giúp Hải quân Mỹ tăng số tàu chiến từ 270 chiếc lên 350 chiếc, đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ đưa thêm tàu chiến vào hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương và tại Biển Đông./. =========================== Bởi vậy! Làm gì có chuyện ngài Trumf từ bỏ châu Á Thái Bình Dương - Quyền lợi sát sườn của cả nước Mỹ. Cái này lão Gàn nói rồi đấy nhé. Còn TTP ấy hả? Việt Nam mà là Nhật Bản, Hàn Quốc, chí ít cũng Singapor , Đài Loan...là những nước có nền kinh tế hội nhập cao, có thể cần TTP. Còn Việt Nam, Lào ....chỉ cần những hiệp định thương mại riêng rẽ với những siêu cường là đủ xuất khẩu....không kịp làm - cầu vượt quá cung. TTP cứ từ từ để lúc khác đi. Hì...
  1 like
 33. Chính quyền của Tổng thống Trump tuyên bố ngăn Trung Quốc chiếm đảo ở Biển Đông Thứ ba, 24/01/2017 - 08:15 Dân trí Chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/1 tuyên bố Mỹ sẽ ngăn chặn Trung Quốc chiếm đóng ở các vùng biển quốc tế trên Biển Đông. Đây là động thái cho thấy chính quyền mới của Mỹ cứng rắn với Bắc Kinh ngay từ những ngày đầu tiên. >> Truyền thông Trung Quốc cảnh báo Mỹ về nguy cơ va chạm trên Biển Đông Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer. (Ảnh: AFP) Tại cuộc họp báo hôm qua 23/1, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer đã phát đi tín hiệu cho thấy chính quyền mới của Mỹ sẽ thay đổi chính sách thận trọng đối phó với việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý ở các vùng biển châu Á. “Nước Mỹ sẽ cam kết rằng chúng tôi sẽ bảo vệ các lợi ích của mình ở đó (châu Á)”, ông Spicer nói khi được hỏi liệu tân Tổng thống Trump có đồng tình với tuyên bố của ứng viên Ngoại trưởng Rex Tillerson mới đây rằng Trung Quốc sẽ không được phép tiếp cận các đảo xây dựng trái phép trên Biển Đông. “Đó thực tế là vùng biển quốc tế chứ không thuộc sở hữu của Trung Quốc. Chắc chắn chúng ta sẽ bảo vệ các lãnh thổ quốc tế để không nước nào có thể chiếm đoạt”, ông Spicer nói. Trước đó không lâu, ứng viên Ngoại trưởng Mỹ Tillerson trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ nói rằng, Washington cần gửi tín hiệu rõ ràng đến Bắc Kinh, cấm Trung Quốc lên các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Phản ứng về bình luận này, Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc lớn tiếng nói rằng, Mỹ cần “phát động một cuộc chiến tranh” mới ngăn Trung Quốc tiếp cận những đảo nhân tạo trái phép này. Tuy ông Tillerson không nêu rõ những hành động mà Mỹ có thể làm để ngăn chặn Trung Quốc, nhưng giới phân tích cho rằng, bình luận của ông cũng như của phát ngôn viên Spicer cho thấy Mỹ không loại trừ khả năng có hành động quân sự và thậm chí là cấm vận hàng hải để đối phó. Mặt khác, các chuyên gia quân sự nói rằng, mặc dù Hải quân Mỹ có năng lực lớn tại châu Á, nhưng việc triển khai các hoạt động như cấm vận hàng hải đối với các tàu thuyền, tàu ngầm và máy bay để đối phó với hạm đội ngày càng mở rộng của Trung Quốc có thể kéo theo leo thang căng thẳng nguy hiểm. Hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về tuyên bố từ chính quyền mới của Mỹ. Minh Phương Tổng hợp ============================= Thôi! Trả lại Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đi cho nó lành. Cái này lão nói lâu rùi - Từ 2008 lận. Dạo này lão ít nói vì nói đủ rùi. Hì. Làm gì có chiện vừa mún "Một Tàu" - Í lộn - Một Trung Quốc; vừa mún bá chửi thế giới; vừa mún bể Đông?! Nếu các người ko đụng đến Việt Nam thì hai điều trên là có thể. Nhưng sai lầm của các người là đã đụng tới Việt Nam. Sai lầm lớn hơn nữa - cho cả nền văn minh - chính là chưa nhận thức được tính chân lý của Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến. Làm điếu gì có chiện mún làm bá chửi thế giới, mà lại không công nhận Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở bờ nam sông Dương Tử. Nói rõ hơn cho những kẻ kiêu ngạo biết rằng: Điếu có lý thuyết thống nhất, tất cả mọi sự hội nhập đều tan rã. Hiểu không? Nhìn mấy cái mặt ngố thộn ra đấy, bít ngay là điếu hiểu gì cả. PS: Đến một lúc nào đó thì những kẻ ngố nhất sẽ hiểu điều này. Cũng như phải hơn 2000 năm trôi qua, thế nhân mới hiểu chính Việt tộc là cội nguồn của văn minh Đông phương, chứ điếu phải Tàu. Nhưng trong thời gian hơn 2000 năm đó, thế gian có qúa nhiều khốn khổ vì sự thăng trầm của lịch sử.
  1 like
 34. Mỹ chính thức bác yêu sách ‘đường 9 đoạn’ của Trung Quốc 05:20 PM - 09/12/2014 (TNO) Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo khẳng định yêu sách “đường 9 đoạn” (đường lưỡi bò) mà Trung Quốc đơn phương đưa ra tại Biển Đông là không phù hợp với luật pháp quốc tế về biển, theo tài liệu chính thức từ trang web Bộ Ngoại giao Mỹ. Đường 9 đoạn là yêu sách phi lý của Trung Quốc - Ảnh: chụp từ báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ Báo cáo dài 26 trang, được công bố ngày 5.12 do Cục Đại dương và Các vấn đề môi trường và khoa học quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành đã chỉ ra sự phi lý trong yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc. Báo cáo này được đưa ra ngay trước thời hạn 15.12 mà Toà trọng tài quốc tế yêu cầu Trung Quốc đưa ra tài liệu pháp lý về vụ kiện của Philippines đối với những tuyên bố chủ quyền phi lý và phi pháp của Trung Quốc tại biển Đông. Năm 2009, Trung Quốc gửi lên Liên Hiệp Quốc tấm bản đồ “đường 9 đoạn”, tuyên bố chủ quyền phi pháp ở biển Đông. Theo yêu sách này, Trung Quốc chiếm khoảng 2 triệu km2 diện tích biển và 13 km2 diện tích đất trên biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bãi cạn Scaborough. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc đưa ra nằm gần với đường bờ biển của các quốc gia tiếp giáp biển Đông, trong đó đoạn số 1 (theo báo cáo) chỉ cách bờ biển Việt Nam 50 hải lý và cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 36 hải lý. Các đoạn 3,4,5 lần lượt cách Indonesia, Malaysia, Philippines 75, 24 và 35 hải lý. Báo cáo cũng chỉ ra nhiều điểm không hợp lý trong tấm bản đồ của Trung Quốc. Các đoạn ở tấm bản đồ năm 2009 đều gần bờ biển các nước láng giềng hơn trong tấm bản đồ năm 1947, tấm bản đồ được cho là lần đầu tiên có “đường lưỡi bò”. Báo cáo dẫn chứng ở đoạn thứ 2 nằm gần bờ biển Việt Nam hơn 45 hải lý so với đoạn gần nhất trên bản đồ năm 1947 trong khi đoạn 1 gần hơn 15 hải lý. Tàu hải cảnh và giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc hoạt động phi pháp trong vùng biển Việt Nam tháng 5.2014 - Ảnh: Độc Lập Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Trung Quốc vẫn chưa làm rõ những đòi hỏi về biển liên quan đến “đường 9 đoạn” theo cách thức phù hợp với luật pháp quốc tế. Báo cáo cho rằng, các luật lệ, tuyên bố và hành động chính thức của Trung Quốc đều thể hiện sự mâu thuẫn đối với bản chất và phạm vi của các yêu sách mà nước này đưa ra. Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra 3 cách diễn giải khác nhau mà Mỹ cho rằng Bắc Kinh muốn thể hiện. Theo cách diễn giải thứ nhất, “đường 9 đoạn” là khu vực mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối với các đảo và vùng biển liên quan được xác lập dựa trên các đảo này theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển (UNCLOS). Báo cáo cho rằng nếu đường 9 đoạn thể hiện điều đó thì các đảo và vùng biển trong phạm vi đường 9 đoạn này phải phù hợp với các quy định của UNCLOS về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa được xác lập dựa trên bờ biển và các cấu trúc địa lý theo đúng định nghĩa về “đảo” trong điều 121 của công ước này Thế nhưng, theo Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn còn có tranh chấp ở các đảo và vùng biển liên quan đến các đảo ở biển Đông. Mặt khác, kể cả nếu Trung Quốc có chủ quyền đối với các đảo tại biển Đông thì ranh giới của bất kỳ vùng biển nào được xác lập dựa trên các đảo này theo điều 121 của UNCLOS cũng đều phải được phân định giữa các nước liên quan. Ở cách diễn giải thứ hai, “đường 9 đoạn” là các đường ranh giới quốc gia của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng những đoạn mà Trung Quốc đưa ra đều không có cơ sở pháp lý phù hợp với luật biển. Theo luật quốc tế, các ranh giới biển được xác lập dựa trên thỏa thuận giữa các quốc gia láng giềng và do vậy, một quốc gia không thể đơn phương xác lập ranh giới biển với một quốc gia khác. Thêm vào đó, một đường ranh giới quốc gia như vậy không phù hợp với thực tiễn giữa các nước và luật pháp quốc tế. Bởi lẽ, vị trí của ranh giới biển được xác định dựa trên đường bờ biển đối diện, dài và liên tục chứ không phải dựa trên các hòn đảo rất nhỏ và biệt lập như tại biển Đông. Tàu công trình hiện đại của Trung Quốc tại Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa - Ảnh: Mai Thanh Hải Ngoài ra, ở các đoạn 2,3 và 8 trên bản đồ phi pháp năm 2009 của Trung Quốc không chỉ nằm khá gần bờ biển của các nước khác mà tất cả hoặc một phần của những đoạn này đều nằm ngoài phạm vi 200 hải lý tính từ bất kỳ cấu trúc địa lý nào mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Ở cách diễn giải cuối cùng, “đường 9 đoạn” là ranh giới của cái gọi là “các đòi hỏi biển lịch sử” của Trung Quốc. Theo báo cáo, nếu đường 9 đoạn định thể hiện khu vực mà Trung Quốc đòi hỏi cái gọi là “vùng nước lịch sử” hay “quyền lịch sử” thì những yêu sách này cũng không nằm trong mục “đòi hỏi lịch sử” được quy định trong điều 10 và 15 của UNCLOS. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Trung Quốc không đáp ứng được các tiêu chí pháp lý đối với yêu sách về “vùng nước lịch sử”, bao gồm thực thi chủ quyền một cách công khai, được biết đến rộng rãi, liên tục và hiệu quả tại biển Đông và được các nước khác công nhận việc thực thi này. Với những phân tích trong 26 trang báo cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận rằng yêu sách hiện nay của Trung Quốc về đường 9 đoạn là phi pháp, không phù hợp với luật quốc tế về biển. Ngọc Mai ==================== Rất đúng quy trình. Hì.
  1 like
 35. Chúng ta chú ý về thiên văn cổ trong câu thơ: Thanh tịnh như sao Ngưu vận hành giữa hư không
  1 like
 36. Mời các bác tham khảo bài này Hòa thượng Thích Minh Châu, trong lời nói đầu tác phẩm “ Lịch sử Đức Phật Thích Ca là lịch sử một con người, do nhờ công phu tu tập bản thân đã trở thành một con người hoàn thiện, một bậc thánh giữa thế gian”. I- Đức Phật lịch sử 1. Sơ lược lịch sử Đức Phật Hòa thượng Thích Minh Châu, trong lời nói đầu tác phẩm “ Lịch sử Đức Phật Thích Ca là lịch sử một con người, do nhờ công phu tu tập bản thân đã trở thành một con người hoàn thiện, một bậc thánh giữa thế gian”. Đức Phật lịch sử là một con người như bao nhiêu con người, cũng sinh ra, lớn lên, lập gia đình nhưng nhờ ý thức được sanh, lão, bệnh, tử là khổ đau nên nhàm chán cuộc đời, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình và do nỗ lực cá nhân mà thành đạt quả vị giải thoát. Ngài sinh ra vào ngày 15 tháng Tư âm lịch, năm 623 trước Công Nguyên tại vườn Lumbini (Lâm Tỳ Ni) gần thành phố Kapilavatthu, nơi ranh giới Ấn Độ thuộc xứ Nepal ngày nay. Ngài là con vua Suddhoddana va hoàng hậu Maha Māyā, tên Ngài là Siddhattha họ Ngài là Gotama (Cồ Đàm). Ngài thuộc bộ lạc Sakya (Thích Ca) nên sau này có danh hiệu Sakya Muni, Muni là bậc thánh. Sakya Muni là bậc thánh thuộc bộ lạc Thích Ca. Bảy ngày sau khi sinh thái tử Siddhattha, hoàng hậu Maha Māyā qua đời và sinh về cõi trời Đâu Suất, thái tử được bà dì mẫu Mahapajapati Gotami trực tiếp nuôi dưỡng, dạy dỗ. Ngay sau ngày đản sanh vua Tịnh Phạn cho mời các Bà-la-môn đến để xem tướng Thái tử. Thái tử có 32 tướng tốt. Kinh Sutta Nipāta (Kinh tập) có viết đạo sĩ Asita xem tướng Thái tử: “Thấy Thái tử chói sáng Rực rỡ như vàng chói Trong lò đúc nấu vàng Được thợ khéo luyện thành Bừng sáng và rực rỡ Với dung sắc tuyệt mỹ Sau khi thấy Thái tử Chói sáng như lửa ngọn Thanh tịnh như sao Ngưu Vận hành giữa hư không Chói sáng như mặt trời Giữa trời thu mây tạnh Ẩn sĩ tâm hân hoan Được hỷ lạc rộng lớn” Và đạo sĩ Asita nói là Thái tử trong tương lai sẽ tu chứng Phật quả và truyền bá Giáo pháp: “Thái tử này sẽ chứng Tối thượng quả bồ đề Sẽ chuyển bánh xe Pháp Thấy thanh tịnh tối thắng Với lòng từ thương xót Vì hạnh phúc nhiều người Và đời sống phạm hạnh Được truyền bá rộng rãi”. Thái tủ được nuôi dưỡng, giáo dục một cách chu đáo cả hai phương diện văn chương và võ nghệ. Trong Tăng Bộ Chi Kinh I, trang 161-162, Đức Phật đã thuật lại cho các Tỷ kheo về quãng đời của Ngài như sau: “ Này các Tỷ kheo, ta được nuôi dưỡng tế nhị. Trong cung của Phụ vương ta, các hồ nước được xây lên, trong một hồ có hoa Sen xanh, trong một hồ có hoa Sen đỏ, trong một hồ có hoa Sen trắng, tất cả đều phục vụ cho ta. Không một hương Chiên Đàn nào ta dùng, này các Tỷ kheo, là không từ Kāsi đến. Y phục ta dùng, không y phục nào là không từ Kāsi đến, bằng vải Kāsi là khăn của ta, này các Tỷ kheo, bằng vải Kāsi là áo cánh, bằng vải Kāsi là áo lót, bằng vải Kāsi là áo khoác ngoài. Đêm và ngày một chiếc lọng trắng che trên đầu ta để tránh xúc chạm lạnh, nóng, bụi, cỏ hay sương. Này các Tỷ kheo, ba lâu đài được xây dựng cho ta, một cái mùa Đông, một cái mùa Hạ, một cái mùa mưa. Và này các Tỷ kheo, tại lâu đài mùa mưa, ta được các vũ công đờn múa hát xung quanh ta.” Thế nhưng Thái tử càng trưởng thành Ngài càng biết thế gian là đau khổ triền miên, dầu sống trong nhung lụa nhưng Ngài lại ý thức được rằng mỗi thời lặn mọc của mặt trời, mỗi thời vận hành của vũ trụ, tất cả đều vô thường biến đổi, thời gian vô thường, không gian vô thường, vũ trụ vạn hữu vô thường, tâm ý vô thường. Sự biến dịch và vận hành của thời gian và không gian đều liên quan đến sự vận hành và tiêu tán của kiếp người mà sự sống chỉ là bóng sương mờ giữa bình minh rực rỡ. Có ai kéo được mùa xuân khi thu về lá rụng, mỗi tích tắc, mỗi nhịp tim đều báo hiệu một biến dịch của thời gian. Nó không phải trôi qua vô tình như dòng nước bạc mà nó mang theo cả cuộc đời hoa mộng, những nét kiều diễm, những ân tình chưa thỏa, những mộng đời chưa tan. Trong cái xoay vần của nhân duyên sanh diệt, cái hạnh phúc của trần gian này không vĩnh viễn rồi một ngày kia chúng sẽ già yếu rồi xấu đi, thời gian sẽ phủ lên đầu lớp tro bạc. Ôi! Mắt rồi sẽ mờ đục, môi đỏ sẽ úa màu và hai bàn tay đẹp đẽ sẽ co quắp lại như những que củi khô mà thôi. Ngài đã nghe hơi thở của trần gian đang hấp hối, nhận rõ bóng huyễn hoặc của lạc thú, sự mãi mai của hạnh phúc, cái ảo não của những lao khổ nhọc nhằn. Thú vui mở đường cho đau khổ, trong hội ngộ đã nẩy mầm chia ly, trẻ trung đưa đến già yếu, sống đưa đến chết và chế đưa đến những cuộc sống vô định khác. Ngài đã hiểu rằng đời không phải là một dòng nước trong xanh chảy mãi giữa hai hàng hoa thắm, nước chỉ trong xanh trong chốc lát , bòe hoa hiện nhanh như làn chớp và đây dòng sông đang uốn mình quanh những đoạn bùn lấy để lăn nhào vào trong biển nhớp, một kiếp người qua như một hơi gió thoảng. Trong Kinh Thánh Cầu (Atiyapariyesanasuttaṃ) trang 161-163 Trung Bộ Kinh – HT Thích Minh Châu dịch, Đức Phật đã nói như sau: “ Này các Tỷ-kheo, Ta cũng vậy, trước khi Giác Ngộ, khi chưa chứng Chánh Ðẳng Giác, khi còn là Bồ-tát, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già, lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh... tự mình bị chết... tự mình bị sầu"... tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các Tỷ-kheo, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Tại sao Ta, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già... (như trên)... tự mình bi ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm? Vậy Ta, tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, hãy tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị già... cái không già... tự mình bị bệnh... cái không bệnh... tự mình bị chết... cái bất tử... tự mình bị sầu... cái không sầu... tự mình bi ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị nhiễm, hãy tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn. “
  1 like
 37. nội dung bài viết ko phạm nội quy thì không có vấn đề gì.
  1 like
 38. Chào các bô lão, bô lớn, bô bé ... trong diễn đàn :D . Tôi vừa đọc trang web: Một góc nhìn về phật giáo Đại thừa. http://mot-goc-nhin-ve-phat-giao-dai-thua.blogspot.com/ Trong trang đó có bài viết về kinh thật kinh giả, đặc biệt là các kinh điển xuất phát từ Trung Quốc là rất đáng ngờ, chúng ta có thể đang dùng kinh ngụy tạo mà không biết. Kinh ngụy tạo - Phần 1 (Gs Kyoko Tokuno, Đại học Washington) , nếu đúng như bài viết thì vấn đề quả thật là nghiêm trọng. Có vị bô nào biết thêm thông tin về vấn đề kinh thật giả xuất phát từ Trung Quốc không? xin hãy lên tiếng.
  1 like
 39. Link: http://chanhtuduy.com/kinh-vu-lan-bon-thuc-hay-gia/ http://chanhtuduy.com/ngo-nhan-ve-kinh-vu-lan-bon/ Kinh Vu Lan Bồn thực hay giả? Vào mùa tháng Bảy (âm lịch) ở chùa nào cũng khai hội Vu Lan báo hiếu. Nhưng tại sao chỉ nhắc đến Mẹ mà không báo hiếu Cha? Mà thôi, ai cũng được vì ai cũng là đấng sinh thành như người ta thường nói vậy! Mà tại sao chỉ có báo hiếu vào mùa này nhỉ? Còn mùa khác thì không báo hiếu sao? Mà tại sao lại phải vào tháng Bảy âm lịch mới có Vu lan thắng hội? Thực sự ra ngày 14 tháng Bảy âm lịch hằng năm là ngày cúng giỗ tổ tiên người Tàu. Tại sao có sự trùng hợp với lễ Vu lan bồn một cách kỳ lạ như thế? Có ai suy nghĩ về điều này không? Tôi cũng như quý vị chưa từng nghĩ như vậy cho đến khi đọc được khai thị của hoà thượng Tuyên Hoá, vị thánh tăng người Trung Quốc, người sáng lập Vạn Phật Thánh Thành tại nước Mỹ vào thập niên 80 của thế kỷ 20. Theo pháp ngữ của Ngài thì người Tàu ngụy tạo ra kinh “Vu lan bồn” nhằm củng cố sự chuyên chế của rường cột phong kiến, vốn lấy Trung Hiếu làm đầu, dầu là ngu trung và ngu hiếu! Ngoài ra còn nhằm vào những mục đích khác nữa! Thật choáng váng cho tôi lúc đọc đến chỗ này, nhưng niềm sùng kính của tôi đối với Ngài là tuyệt đối vào thời điểm đó, nên tôi hoàn toàn tin tưởng đây là sự thật. Giờ đây bình tâm mà xét lại quả nhiên kinh Vu lan bồn lộ ra nhiều sơ hở, trái với chánh tư duy của nhà Phật. Theo kinh điển đạo Phật, một người đắc thánh quả thì 9 đời tổ tiên dòng họ được siêu thăng. Tôn giả Mục Kiền Liên sau khi quy y đầu Phật, chỉ 18 ngày sau là đắc A la hán, thì tại sao mẹ Ngài vẫn còn ở địa ngục? Trong kinh Vu lan bồn, sau khi trở về từ địa ngục thăm mẹ, tôn giả Mục Kiền Liên được Đức Phật chỉ dẫn cách lập Vu lan bồn. Trong kinh này có ghi là đàn tràng này được thiết lập với sự cúng dường phẩm vật (còn gọi là cúng trai tăng), và nhờ đến 500 vị thánh tăng A la hán cùng chú nguyện vào, thì mẹ Ngài mới siêu thăng. Vậy thì tôn giả chúng ta bấy giờ lấy đâu ra nhiều phẩm vật cúng dường và mời đâu ra dễ dàng 500 vị A la hán cùng một lúc nhỉ? Được biết, sau khi Đức Phật nhập Niết bàn, cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất chỉ có 499 vị, về sau có ngài A nan bổ sung mới đủ 500 vị. Như thế, thời điểm tôn giả Mục Kiền Liên “cứu mẹ” làm sao có được nhiều thánh tăng A la hán vậy? Nếu tôn giả Mục Kiền Liên làm như vậy, thì các tôn giả khác cũng có mẹ hoặc cha hoặc tứ thân phụ mẫu bị đoạ địa ngục. Vậy thì tính sao đây? Lẽ nào làm được cho tôn giả Mục Kiền Liên mà vị khác lại không? Đây là sự thiếu công minh, chắc chắn không phải là chỉ dụ của Phật! Trong kinh “Địa tạng bổn nguyện” một người nữ Bà la môn, vì thương mẹ mình bị mất mà không biết thác sanh vào chốn nào, niệm tôn hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai chỉ một ngày một đêm thì người mẹ ấy từ địa ngục thác sanh vào cõi trời. Suy ra, 500 vị thánh tăng A la hán cùng chú nguyện chỉ bằng một người nữ Bà la môn? Phải chăng chỗ này lộ ra sự vô lý về đối tượng “cầu siêu” và “đạo lực” giữa một người phụ nữ với hàng trăm vị thánh tăng? Do những sơ hở này, chúng ta hiểu thêm về xác quyết của hoà thượng Tuyên Hoá. Đây không phải lần đầu người Tàu nguỵ tạo kinh điển. Hoà thượng Hư Vân cho biết, thời Võ Tắc Thiên, kinh “Đại Vân” được “sáng tác” nhằm phục vụ cho việc soán ngôi vua của bà ấy! Đối với người Tàu, cái gì cũng có thể nguỵ tạo, bịa đặt, vẽ rắn thêm chân. Các vị xem “Tây du ký” là truyện chương hồi của Ngô Thừa Ân, khác xa với chính sử về hình ảnh của Pháp sư Trần Huyền Trang còn gọi là Đường Tam Tạng. Xem truyện “Thuỷ Hử”, lại càng thấy tài hư cấu bịa đặt của người Tàu đối với chính sử mà Thi Nại Am đã phóng tác. Mới đây nhất, trong một bài viết đăng trên báo “Hôn nhân và Pháp luật”, tác giả Phong Nguyệt cho biết, hậu bối của dòng họ Võ, đòi kiện con cháu nhà văn Thi Nại Am vì đã bôi xấu tên tuổi của Võ Đại Lang, vốn thời đó là một vị quan thanh liêm, chứ không phải là chàng gù bán bánh tiêu trong truyện “Thuỷ Hử”. Dẫn chứng nóng hổi nhất, thời sự nhất là người Tàu cho rằng đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Trung Quốc, trong khi những tài liệu lịch sử đều không có. Còn đường “lưỡi bò” mà Trung Quốc tự vẽ ra, chỉ mới đây thôi, khẳng định vùng biển Đông là của Trung Quốc. Cả thế giới lên án, Việt Nam đã bác bỏ luận điểm trên bằng những chứng cứ lịch sử đầy thuyết phục. Trung Quốc không dám đưa vấn đề này ra Toà án Quốc tế. Trở lại kinh “Vu lan bồn”, chúng ta nên xét lại để mà minh bạch với đồ chúng, để nguỵ-chân, thực giả đưa ra ánh sáng Phật pháp chiếu soi. Đừng vì những gì gọi là truyền thống hay là những lợi ích gì đó mà không dám lên tiếng!
  1 like
 40. Hòa Thượng Tuyên Hóa có xá lợi hay không mình chưa kiểm chứng được và cũng chưa nhìn thấy tận mắt thì cũng nên biết vậy thôi, đừng khẳng định. Nghe nói có trường hợp người chết khi thiêu còn lại vài mẩu xương chưa cháy hết nhưng người ta vẫn bảo là xá lợi. Cụ Rubi cũng dễ tin đó há :lol:. Nhân cụ Rubi nói về Hòa Thượng Tuyên Hóa, tôi đọc được bài sau Hòa Thượng Tuyên Hóa nói kinh Vu Lan là kinh giả. Tôi trích ra đây để các cụ trong diễn đàn tham khảo (xem thêm trong đường link tôi đưa có các đối thoại đa chiều về vấn đề này). Như bác Rubi nói Hòa Thượng Tuyên Hóa có xá lợi, chắc bác cũng nghe người khác nói lại, tôi đây cũng thế chỉ tìm hiểu thông tin trên mạng nên không dám kết luận thế nào chỉ biết đọc vậy thôi chứ không có ý kiến gì (về tính Ngụy tạo của kinh Vu Lan). Nói thêm rằng kinh Vu Lan có nhiều điểm tốt, dạy con người hiếu thuận với cha mẹ theo quan niệm đạo Khổng (theo ý hiểu của tôi), nhưng Phật Giáo có lẽ có cái nhìn siêu vượt quá quan niệm đó, cái nhìn giải thoát. Tốt nhưng có đúng là Đức Phật đã thuyết không hay người Trung Quốc đưa vào rồi tự cho là Phật thuyết và nó có hàm chứa tinh thần giải thoát trong đó không vẫn là một nghi vấn.
  1 like
 41. Tình phàm khó dò thánh trí, nhưng chúng ta là phàm hết thì đành nhắm mắt tin tưởng mọi thứ kinh điển hay sao cụ Rubi :P. Ở đây tôi nghĩ vấn đề kinh thật kinh giả không đến như vậy đâu. Vấn đề kinh ngụy tạo hoàn toàn có thể được soi sáng, phơi bày sự thật qua sự nghiên cứu khoa học hiện đại (khảo cổ, lịch sử Phật Giáo, vv...), qua sự so sánh hay đối chứng cụ. Hãy để thời gian trả lời. Hòa thượng Thích Minh Châu là người dịnh các kinh Trung Bộ Kinh... đã viết: Thì vấn đề kinh ngụy tạo là có thể lắm lắm. Hãy để thời gian kiểm chứng vấn đề này, sự thật bị che dấu thì cuối cùng cũng được phơi bày, lâu hay là mau thôi :rolleyes: .
  1 like
 42. Kinh Pháp Cú - Lời Giới Thiệu Tôi dịch tập Dhammapada ra tiếng Việt để cúng dường Phật đản 2513 (1969). Quyển kinh Dhammapada thuộc tập Khud daka Nikaya (Tiểu bộ kinh) được xem như quyển Thánh kinh trong Phật giáo và trở thành một trong những tập sách được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trong kinh sách Phật giáo. Không những 423 bài kệ trong kinh này tóm thâu tinh hoa giáo lý đức Phật, nhưng nhiều bài kệ đã trở thành những lời dạy chính đức Phật thân thuyết. Và đọc những bài kệ này, chúng ta cảm thấy như thân nghe chính lời Phật dạy từ hơn 2000 năm vang lại. Giá trị bất hủ của tập Dhammapada là ở chỗ này, và ta cảm thấy không còn sợ trung gian của các vị Tổ sư kết tập kinh điển. Chúng tôi cho dịch theo thể kệ năm chữ một, để thật trung thành với nguyên văn, và quí vị sẽ thấy rõ sự cố gắng của chúng tôi, đã dịch hết sức sát với nguyên văn, và nhiều bài kệ có thể xem không thêm, không bớt, một chữ Pali chúng tôi cũng cố gắng tôn trọng đến mức tối đa. Vì đây là thể kệ chứ không phải là thể thơ nên không có thi hóa trong bản dịch của tôi. Dịch tập Dhammapada này ra thể kệ, chúng tôi chỉ có một tâm nguyện mong sao những lời dạy này của đức Phật sẽ soi sáng dẫn đường cho mọi hành động, tâm tư, ngôn ngữ của chúng ta. Và ở trong một thời đại đầy máu lửa đau thương nước mắt, đầy những phân hóa, hỗn tạp, hận thù này, những lời dạy này của đức Phật xoa dịu một phần nào cho tâm tư đã quá căng thẳng hay buồn nản của con người Việt Nam, làm con người Phật tử trở lại con người Phật tử. Vạn Hạnh ngày Phật Đản 2513(1969) Tỳ Kheo Thích Minh Châu Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh. (http://linhsonphatgiao.com/21/4/2014/kinh-phap-cu.html)
  1 like
 43. Một nhận định về vấn đề thật kinh giả và các đề liên quan (tiếp). Tại sao lại có hiện tượng này? Muốn trả lời câu hỏi này, chúng ta phải lướt qua những giai đọan lịch sử quan trọng nhất của trường phái Phật giáo. Em xin tóm tắt sơ lược một số vấn đề cơ bản nhất, rất có thể quí độc giả đã biết rất rõ, nhưng vì bận rộn với cuộc sống có thể đã quên đi. Kiến trúc sư trưởng của trường phái Phật giáo là ngài Sakya Muni, người ta gọi ngài là Phật, thời gian tìm hiểu, thực hành chỉ có một mình, không hề có một cộng sự, một người nào chia sẻ cùng Ngài. Chúng ta không thể tìm thấy trong bất cứ tài liệu nào, là Sakya Muni có cộng tác viên! Cho đến khi Ngài công bố những hiểu biết của mình về vấn đề này, thì vẫn chỉ có một mình mình. Có một câu nói nổi tiếng mà nhiều người biết, mà mong cả quí độc giả cũng không nên quên: “Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn”. Hiểu theo nghĩa tích cực, Sakya Muni chỉ có một mình! Vậy mà sau này, chúng ta cũng lấy làm ngạc nhiên, không biết ở đâu xuất hiện ra đến “vạn Phật”, vậy mà được rất nhiều người chấp nhận một cách khá vô tư không thắc mắc gì cả, thật là một thái độ từ bi đáng kinh ngạc! Theo lịch sử thì dường như có khoảng 4 lần người ta sắp xếp, hệ thống hóa lại những gì được ghi lại từ lời nói của Sakya Muni. Qua những đợt đúc kết này, thì người ta cho là có khoảng 5 bộ kinh chánh, tài liệu quen gọi là Vi Diệu Pháp và các tài liệu gọi là giới luật. Chỉ cần nhìn vào những lần đúc kết kinh tạng nói trên, một người ngây thơ cho lắm cũng thấy chẳng có tài liệu nào là Tiểu Thừa, hay Đại Thừa cả, mà chỉ có kinh sách của Phật giáo. Theo em nghĩ, đây là một bằng cớ lịch sử về tư liệu kinh tạng cụ thể nhất, không cẩn gì phải tranh luận. Vậy thì những kinh sách Đại Thừa ở đâu mà ra? Số tài liệu kinh sách Đại Thừa nhiều vô số kể đã thực sự khống chế trường phái Phật giáo trên khắp thế giới. Em có thể đan cử một thí dụ, ai cũng biết đến tên các loại kinh: Pháp Hoa, Thủ Lăng Nghiêm, Vu Lan, Bát Nhã…. Vậy mà, có cả những người tự cho mình là tu sĩ Phật giáo, dường như không đọc thì chẳng nói làm gì, mà chưa nghe thấy tài liệu Vi Diệu Pháp bao giờ! Thực tế, ai cũng đọc “ nam mô a di đà Phật”. Một người Việt Nam chẳng cần phải là một tín đồ Phật giáo, họ cũng biết chân ngôn này. Thật vậy những từ ngữ phiên âm từ chân ngôn “ Na mô Amitaba Hari Soaha”…. Người ta không thể ngờ được rằng, vị Phật gọi là Amitaba, nếu gọi là một người, một vị Phật… thì hoàn toàn là một khách lạ đối với ngài Sakya Muni. Em xin đoan chắc một điều, nếu Sakya Muni tái sinh ở thế kỷ 21 này, thì chắc chắn ngài sẽ vô cùng kinh ngạc! Những nơi mà được gọi là cơ sở tôn giáo Phật giáo, tất nhiên là của chính bản thân mình (Sakya Muni), nay lại có những vị tên tuổi vô cùng xa lạ như: Đại Thế Chí, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Quán Âm Tự Tại, Địa Tạng Vương Bồ Tát….Ngài Sakya Muni tái sinh, chỉ còn một cách duy nhất là hỏi thăm các tu sĩ trong một cơ sở Phật giáo nào đó là các vị Phật, các vị Bồ Tát nói trên… là ai! Quí độc giả có thể tham khảo những tài liệu về kinh ngụy tạo Phật giáo và tất nhiên là các hệ phái ngụy tạo Phật giáo trong tài liệu “ Kinh ngụy tạo” ( Apocrypha). Tác giả: Kyoto Tokuno.Ph.D. Dịch sang tiếng Việt : Phạm Doãn. Kính thưa quí độc giả Minh Khánh! Em cho là cái đáng quan tâm nhất đó là hệ quả của việc tu tập theo những giáo trình “ Háng nhái”. Quí độc giả cũng như em, nếu chúng ta bỏ cả một cuộc đời học tập theo một giáo trình “dỏm” thì hệ quả sẽ ra sao? Nếu chúng ta hiểu được rằng giáo trình Phật giáo chính gốc có thể giúp con người thoát qua bể khổ bến mê, thì việc này chúng ta hoàn toàn có thể tự làm được một mình, “ Tự thắp đuốc mà đi” … Nay Tịnh Độ của trường phái Đại Sư Tuệ Viễn Trung Quốc, thì cách tu tập lại hoàn toàn khác hẳn, ông giới thiệu cho nhân loại một vị Phật mới tên là A Di Đà. Vị Phật này đưa ra tới mấy chục câu mà nội dung nói chung là có thể giúp đỡ cho bất cứ ai. Điều đáng sợ nhất là giúp đỡ vô điều kiện; nói một cách khác là bất chấp nhân - quả, cứ đọc tên vị Phật này liên tục ở những giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, thì có thể đến vương quốc do ngài quản lý. Em cho là cách nhập cảnh bất chấp quá trình dân sự và hình sự, thì có lẽ ngược lại với quan điểm nhân quả của Phật giáo. Thật vậy, một xã hội mà có quá nhiều thành phần phức tạp thì liệu có thể là một xã hội an ninh, thịnh vượng hay không? Cuối cùng em xin cám ơn quí độc giả Minh Khánh! Em xin trân trọng kính chào và hy vọng sẽ được gặp lại quý vị trong những dịp khác.
  1 like
 44. Ngày giờ Sóc và Tiết khí Các bảng dưới đây chứa dữ liệu ngày giờ Sóc (New Moons), Trung khí (Major Solar Term) và Tiết khí (Minor Solar Terms) cho các năm từ 1000 đến 2999. Những số liệu này được tính sẵn bằng máy tính điện tử sử dụng các lý thuyết thiên văn hiện đại VSOP-87 và ELP-2000 và công bố trên mạng để mọi người quan tâm có thể tra cứu dễ dàng. 1000-1799 (ZIP) 1800-1819 | 1820-1839 | 1840-1859 | 1860-1879 | 1880-1899 1900-1919 | 1920-1939 | 1940-1959 | 1960-1979 | 1980-1999 2000-2019 | 2020-2039 | 2040-2059 | 2060-2079 | 2080-2099 2100-2119 | 2120-2139 | 2140-2159 | 2160-2179 | 2180-2199 2200-2999 (ZIP) Các trang liên quan Trang âm lịch Việt Nam (Hồ Ngọc Đức) Dữ liệu về Tuần trăng của U.S. Naval Observatory Các điểm phân mùa (Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí) theo U.S. Naval Observatory Tra giờ mọc / lặn của mặt trời (U.S. Naval Observatory) Bảng ngày giờ các Sóc (New Moons) và Tiết khí (Solar Terms) 2000 - 2019 Ngày giờ theo múi giờ Việt Nam (UTC+7:00) 2000 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 06/01 08:01 - Tiểu hàn 07/01 01:14 21/01 01:23 - Đại hàn 04/02 19:40 - Lập xuân 05/02 20:03 19/02 15:33 - Vũ Thủy 05/03 13:43 - Kinh trập 06/03 12:17 20/03 14:35 - Xuân phân 04/04 18:32 - Thanh minh 05/04 01:12 20/04 01:40 - Cốc vũ 04/05 11:12 05/05 11:50 - Lập hạ 21/05 00:49 - Tiểu mãn 02/06 19:14 05/06 15:59 - Mang chủng 21/06 08:48 - Hạ chí 02/07 02:20 07/07 02:14 - Tiểu thử 22/07 19:43 - Đại thử 31/07 09:25 07/08 12:03 - Lập thu 23/08 02:49 - Xử thử 29/08 17:19 07/09 14:59 - Bạch lộ 23/09 00:28 - Thu phân 28/09 02:53 08/10 06:38 - Hàn lộ 23/10 09:47 - Sương giáng 27/10 14:58 07/11 09:48 - Lập đông 22/11 07:19 - Tiểu tuyết 26/11 06:11 07/12 02:37 - Đại tuyết 21/12 20:37 - Đông chí 26/12 00:22 2001 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 13:49 - Tiểu hàn 20/01 07:16 - Đại hàn 24/01 20:07 04/02 01:29 - Lập xuân 18/02 21:27 - Vũ Thủy 23/02 15:21 05/03 19:32 - Kinh trập 20/03 20:31 - Xuân phân 25/03 08:21 05/04 00:24 - Thanh minh 20/04 07:36 - Cốc vũ 23/04 22:26 05/05 17:45 - Lập hạ 21/05 06:44 - Tiểu mãn 23/05 09:46 05/06 21:54 - Mang chủng 21/06 14:38 - Hạ chí 21/06 18:58 07/07 08:07 - Tiểu thử 21/07 02:44 23/07 01:26 - Đại thử 07/08 17:52 - Lập thu 19/08 09:55 23/08 08:27 - Xử thử 07/09 20:46 - Bạch lộ 17/09 17:27 23/09 06:04 - Thu phân 08/10 12:25 - Hàn lộ 17/10 02:23 23/10 15:26 - Sương giáng 07/11 15:37 - Lập đông 15/11 13:40 22/11 13:00 - Tiểu tuyết 07/12 08:29 - Đại tuyết 15/12 03:47 22/12 02:22 - Đông chí 2002 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 19:44 - Tiểu hàn 13/01 20:29 20/01 13:02 - Đại hàn 04/02 07:24 - Lập xuân 12/02 14:41 19/02 03:13 - Vũ Thủy 06/03 01:28 - Kinh trập 14/03 09:03 21/03 02:16 - Xuân phân 05/04 06:18 - Thanh minh 13/04 02:21 20/04 13:20 - Cốc vũ 05/05 23:37 - Lập hạ 12/05 17:45 21/05 12:29 - Tiểu mãn 06/06 03:45 - Mang chủng 11/06 06:47 21/06 20:24 - Hạ chí 07/07 13:56 - Tiểu thử 10/07 17:26 23/07 07:15 - Đại thử 07/08 23:39 - Lập thu 09/08 02:15 23/08 14:17 - Xử thử 07/09 10:10 08/09 02:31 - Bạch lộ 23/09 11:55 - Thu phân 06/10 18:18 08/10 18:09 - Hàn lộ 23/10 21:18 - Sương giáng 05/11 03:34 07/11 21:22 - Lập đông 22/11 18:54 - Tiểu tuyết 04/12 14:34 07/12 14:14 - Đại tuyết 22/12 08:14 - Đông chí 2003 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 03/01 03:23 06/01 01:28 - Tiểu hàn 20/01 18:53 - Đại hàn 01/02 17:48 04/02 13:05 - Lập xuân 19/02 09:00 - Vũ Thủy 03/03 09:35 06/03 07:05 - Kinh trập 21/03 08:00 - Xuân phân 02/04 02:19 05/04 11:53 - Thanh minh 20/04 19:03 - Cốc vũ 01/05 19:15 06/05 05:11 - Lập hạ 21/05 18:12 - Tiểu mãn 31/05 11:20 06/06 09:20 - Mang chủng 22/06 02:10 - Hạ chí 30/06 01:39 07/07 19:36 - Tiểu thử 23/07 13:04 - Đại thử 29/07 13:53 08/08 05:24 - Lập thu 23/08 20:08 - Xử thử 28/08 00:26 08/09 08:20 - Bạch lộ 23/09 17:47 - Thu phân 26/09 10:09 09/10 00:01 - Hàn lộ 24/10 03:08 - Sương giáng 25/10 19:50 08/11 03:13 - Lập đông 23/11 00:43 - Tiểu tuyết 24/11 05:59 07/12 20:05 - Đại tuyết 22/12 14:04 - Đông chí 23/12 16:43 2004 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 06/01 07:19 - Tiểu hàn 21/01 00:42 - Đại hàn 22/01 04:05 04/02 18:56 - Lập xuân 19/02 14:50 - Vũ Thủy 20/02 16:18 05/03 12:56 - Kinh trập 20/03 13:49 - Xuân phân 21/03 05:41 04/04 17:43 - Thanh minh 19/04 20:21 20/04 00:50 - Cốc vũ 05/05 11:02 - Lập hạ 19/05 11:52 20/05 23:59 - Tiểu mãn 05/06 15:14 - Mang chủng 18/06 03:27 21/06 07:57 - Hạ chí 07/07 01:31 - Tiểu thử 17/07 18:24 22/07 18:50 - Đại thử 07/08 11:20 - Lập thu 16/08 08:24 23/08 01:53 - Xử thử 07/09 14:13 - Bạch lộ 14/09 21:29 22/09 23:30 - Thu phân 08/10 05:49 - Hàn lộ 14/10 09:48 23/10 08:49 - Sương giáng 07/11 08:59 - Lập đông 12/11 21:27 22/11 06:22 - Tiểu tuyết 07/12 01:49 - Đại tuyết 12/12 08:29 21/12 19:42 - Đông chí 2005 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 13:03 - Tiểu hàn 10/01 19:03 20/01 06:22 - Đại hàn 04/02 00:43 - Lập xuân 09/02 05:28 18/02 20:32 - Vũ Thủy 05/03 18:45 - Kinh trập 10/03 16:10 20/03 19:33 - Xuân phân 04/04 23:34 - Thanh minh 09/04 03:32 20/04 06:37 - Cốc vũ 05/05 16:53 - Lập hạ 08/05 15:45 21/05 05:47 - Tiểu mãn 05/06 21:02 - Mang chủng 07/06 04:55 21/06 13:46 - Hạ chí 06/07 19:03 07/07 07:17 - Tiểu thử 23/07 00:41 - Đại thử 05/08 10:05 07/08 17:03 - Lập thu 23/08 07:45 - Xử thử 04/09 01:45 07/09 19:57 - Bạch lộ 23/09 05:23 - Thu phân 03/10 17:28 08/10 11:33 - Hàn lộ 23/10 14:42 - Sương giáng 02/11 08:25 07/11 14:42 - Lập đông 22/11 12:15 - Tiểu tuyết 01/12 22:01 07/12 07:33 - Đại tuyết 22/12 01:35 - Đông chí 31/12 10:12 2006 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 18:47 - Tiểu hàn 20/01 12:15 - Đại hàn 29/01 21:15 04/02 06:27 - Lập xuân 19/02 02:26 - Vũ Thủy 28/02 07:31 06/03 00:29 - Kinh trập 21/03 01:26 - Xuân phân 29/03 17:15 05/04 05:15 - Thanh minh 20/04 12:26 - Cốc vũ 28/04 02:44 05/05 22:31 - Lập hạ 21/05 11:32 - Tiểu mãn 27/05 12:26 06/06 02:37 - Mang chủng 21/06 19:26 - Hạ chí 25/06 23:05 07/07 12:51 - Tiểu thử 23/07 06:18 - Đại thử 25/07 11:31 07/08 22:41 - Lập thu 23/08 13:23 - Xử thử 24/08 02:10 08/09 01:39 - Bạch lộ 22/09 18:45 23/09 11:03 - Thu phân 08/10 17:21 - Hàn lộ 22/10 12:14 23/10 20:26 - Sương giáng 07/11 20:35 - Lập đông 21/11 05:18 22/11 18:02 - Tiểu tuyết 07/12 13:27 - Đại tuyết 20/12 21:01 22/12 07:22 - Đông chí 2007 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 06/01 00:40 - Tiểu hàn 19/01 11:01 20/01 18:01 - Đại hàn 04/02 12:18 - Lập xuân 17/02 23:14 19/02 08:09 - Vũ Thủy 06/03 06:18 - Kinh trập 19/03 09:43 21/03 07:07 - Xuân phân 05/04 11:05 - Thanh minh 17/04 18:36 20/04 18:07 - Cốc vũ 06/05 04:20 - Lập hạ 17/05 02:27 21/05 17:12 - Tiểu mãn 06/06 08:27 - Mang chủng 15/06 10:13 22/06 01:06 - Hạ chí 07/07 18:42 - Tiểu thử 14/07 19:04 23/07 12:00 - Đại thử 08/08 04:31 - Lập thu 13/08 06:03 23/08 19:08 - Xử thử 08/09 07:29 - Bạch lộ 11/09 19:44 23/09 16:51 - Thu phân 08/10 23:11 - Hàn lộ 11/10 12:01 24/10 02:15 - Sương giáng 08/11 02:24 - Lập đông 10/11 06:03 22/11 23:50 - Tiểu tuyết 07/12 19:14 - Đại tuyết 10/12 00:40 22/12 13:08 - Đông chí 2008 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 06/01 06:25 - Tiểu hàn 08/01 18:37 20/01 23:44 - Đại hàn 04/02 18:00 - Lập xuân 07/02 10:45 19/02 13:50 - Vũ Thủy 05/03 11:59 - Kinh trập 08/03 00:14 20/03 12:48 - Xuân phân 04/04 16:46 - Thanh minh 06/04 10:55 19/04 23:51 - Cốc vũ 05/05 10:03 - Lập hạ 05/05 19:18 20/05 23:01 - Tiểu mãn 04/06 02:23 05/06 14:12 - Mang chủng 21/06 06:59 - Hạ chí 03/07 09:19 07/07 00:27 - Tiểu thử 22/07 17:55 - Đại thử 01/08 17:13 07/08 10:16 - Lập thu 23/08 01:02 - Xử thử 31/08 02:58 07/09 13:14 - Bạch lộ 22/09 22:44 - Thu phân 29/09 15:12 08/10 04:57 - Hàn lộ 23/10 08:09 - Sương giáng 29/10 06:14 07/11 08:11 - Lập đông 22/11 05:44 - Tiểu tuyết 27/11 23:55 07/12 01:02 - Đại tuyết 21/12 19:04 - Đông chí 27/12 19:22 2009 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 12:14 - Tiểu hàn 20/01 05:40 - Đại hàn 26/01 14:55 03/02 23:50 - Lập xuân 18/02 19:46 - Vũ Thủy 25/02 08:35 05/03 17:48 - Kinh trập 20/03 18:44 - Xuân phân 26/03 23:06 04/04 22:34 - Thanh minh 20/04 05:44 - Cốc vũ 25/04 10:23 05/05 15:51 - Lập hạ 21/05 04:51 - Tiểu mãn 24/05 19:11 05/06 19:59 - Mang chủng 21/06 12:46 - Hạ chí 23/06 02:35 07/07 06:13 - Tiểu thử 22/07 23:36 - Đại thử 22/07 09:35 07/08 16:01 - Lập thu 20/08 17:02 23/08 06:39 - Xử thử 07/09 18:58 - Bạch lộ 19/09 01:44 23/09 04:19 - Thu phân 08/10 10:40 - Hàn lộ 18/10 12:33 23/10 13:43 - Sương giáng 07/11 13:56 - Lập đông 17/11 02:14 22/11 11:23 - Tiểu tuyết 07/12 06:52 - Đại tuyết 16/12 19:02 22/12 00:47 - Đông chí 2010 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 18:09 - Tiểu hàn 15/01 14:11 20/01 11:28 - Đại hàn 04/02 05:48 - Lập xuân 14/02 09:51 19/02 01:36 - Vũ Thủy 05/03 23:46 - Kinh trập 16/03 04:01 21/03 00:32 - Xuân phân 05/04 04:30 - Thanh minh 14/04 19:29 20/04 11:30 - Cốc vũ 05/05 21:44 - Lập hạ 14/05 08:04 21/05 10:34 - Tiểu mãn 06/06 01:49 - Mang chủng 12/06 18:15 21/06 18:28 - Hạ chí 07/07 12:02 - Tiểu thử 12/07 02:40 23/07 05:21 - Đại thử 07/08 21:49 - Lập thu 10/08 10:08 23/08 12:27 - Xử thử 08/09 00:45 - Bạch lộ 08/09 17:30 23/09 10:09 - Thu phân 08/10 16:26 - Hàn lộ 08/10 01:44 23/10 19:35 - Sương giáng 06/11 11:52 07/11 19:42 - Lập đông 22/11 17:15 - Tiểu tuyết 06/12 00:36 07/12 12:38 - Đại tuyết 22/12 06:38 - Đông chí 2011 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 04/01 16:03 05/01 23:55 - Tiểu hàn 20/01 17:19 - Đại hàn 03/02 09:31 04/02 11:33 - Lập xuân 19/02 07:25 - Vũ Thủy 05/03 03:46 06/03 05:30 - Kinh trập 21/03 06:21 - Xuân phân 03/04 21:32 05/04 10:12 - Thanh minh 20/04 17:17 - Cốc vũ 03/05 13:51 06/05 03:23 - Lập hạ 21/05 16:21 - Tiểu mãn 02/06 04:03 06/06 07:27 - Mang chủng 22/06 00:17 - Hạ chí 01/07 15:54 07/07 17:42 - Tiểu thử 23/07 11:12 - Đại thử 31/07 01:40 08/08 03:33 - Lập thu 23/08 18:21 - Xử thử 29/08 10:04 08/09 06:34 - Bạch lộ 23/09 16:05 - Thu phân 27/09 18:09 08/10 22:19 - Hàn lộ 24/10 01:30 - Sương giáng 27/10 02:56 08/11 01:35 - Lập đông 22/11 23:08 - Tiểu tuyết 25/11 13:10 07/12 18:29 - Đại tuyết 22/12 12:30 - Đông chí 25/12 01:06 2012 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 06/01 05:44 - Tiểu hàn 20/01 23:10 - Đại hàn 23/01 14:39 04/02 17:22 - Lập xuân 19/02 13:18 - Vũ Thủy 22/02 05:35 05/03 11:21 - Kinh trập 20/03 12:14 - Xuân phân 22/03 21:37 04/04 16:06 - Thanh minh 19/04 23:12 - Cốc vũ 21/04 14:18 05/05 09:20 - Lập hạ 20/05 22:16 - Tiểu mãn 21/05 06:47 05/06 13:26 - Mang chủng 19/06 22:02 21/06 06:09 - Hạ chí 06/07 23:41 - Tiểu thử 19/07 11:24 22/07 17:01 - Đại thử 07/08 09:31 - Lập thu 17/08 22:54 23/08 00:07 - Xử thử 07/09 12:29 - Bạch lộ 16/09 09:11 22/09 21:49 - Thu phân 08/10 04:12 - Hàn lộ 15/10 19:03 23/10 07:14 - Sương giáng 07/11 07:26 - Lập đông 14/11 05:08 22/11 04:50 - Tiểu tuyết 07/12 00:19 - Đại tuyết 13/12 15:42 21/12 18:12 - Đông chí 2013 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 11:34 - Tiểu hàn 12/01 02:44 20/01 04:52 - Đại hàn 03/02 23:13 - Lập xuân 10/02 14:20 18/02 19:02 - Vũ Thủy 05/03 17:15 - Kinh trập 12/03 02:51 20/03 18:02 - Xuân phân 04/04 22:02 - Thanh minh 10/04 16:35 20/04 05:03 - Cốc vũ 05/05 15:18 - Lập hạ 10/05 07:28 21/05 04:09 - Tiểu mãn 05/06 19:23 - Mang chủng 08/06 22:56 21/06 12:04 - Hạ chí 07/07 05:35 - Tiểu thử 08/07 14:14 22/07 22:56 - Đại thử 07/08 15:20 - Lập thu 07/08 04:51 23/08 06:02 - Xử thử 05/09 18:36 07/09 18:16 - Bạch lộ 23/09 03:44 - Thu phân 05/10 07:34 08/10 09:58 - Hàn lộ 23/10 13:10 - Sương giáng 03/11 19:50 07/11 13:14 - Lập đông 22/11 10:48 - Tiểu tuyết 03/12 07:22 07/12 06:08 - Đại tuyết 22/12 00:11 - Đông chí 2014 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 01/01 18:14 05/01 17:24 - Tiểu hàn 20/01 10:51 - Đại hàn 31/01 04:38 04/02 05:03 - Lập xuân 19/02 00:59 - Vũ Thủy 01/03 15:00 05/03 23:02 - Kinh trập 20/03 23:57 - Xuân phân 31/03 01:45 05/04 03:47 - Thanh minh 20/04 10:55 - Cốc vũ 29/04 13:14 05/05 20:59 - Lập hạ 21/05 09:59 - Tiểu mãn 29/05 01:40 06/06 01:03 - Mang chủng 21/06 17:51 - Hạ chí 27/06 15:08 07/07 11:15 - Tiểu thử 23/07 04:41 - Đại thử 27/07 05:42 07/08 21:02 - Lập thu 23/08 11:46 - Xử thử 25/08 21:13 08/09 00:01 - Bạch lộ 23/09 09:29 - Thu phân 24/09 13:14 08/10 15:47 - Hàn lộ 23/10 18:57 - Sương giáng 24/10 04:57 07/11 19:07 - Lập đông 22/11 16:38 - Tiểu tuyết 22/11 19:32 07/12 12:04 - Đại tuyết 22/12 06:03 - Đông chí 22/12 08:36 2015 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 23:20 - Tiểu hàn 20/01 16:43 - Đại hàn 20/01 20:14 04/02 10:58 - Lập xuân 19/02 06:50 - Vũ Thủy 19/02 06:47 06/03 04:56 - Kinh trập 20/03 16:36 21/03 05:45 - Xuân phân 05/04 09:39 - Thanh minh 19/04 01:57 20/04 16:42 - Cốc vũ 06/05 02:52 - Lập hạ 18/05 11:13 21/05 15:45 - Tiểu mãn 06/06 06:58 - Mang chủng 16/06 21:05 21/06 23:38 - Hạ chí 07/07 17:12 - Tiểu thử 16/07 08:24 23/07 10:30 - Đại thử 08/08 03:01 - Lập thu 14/08 21:53 23/08 17:37 - Xử thử 08/09 05:59 - Bạch lộ 13/09 13:41 23/09 15:20 - Thu phân 08/10 21:43 - Hàn lộ 13/10 07:06 24/10 00:47 - Sương giáng 08/11 00:59 - Lập đông 12/11 00:47 22/11 22:25 - Tiểu tuyết 07/12 17:53 - Đại tuyết 11/12 17:29 22/12 11:48 - Đông chí 2016 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 06/01 05:08 - Tiểu hàn 10/01 08:30 20/01 22:27 - Đại hàn 04/02 16:46 - Lập xuân 08/02 21:39 19/02 12:34 - Vũ Thủy 05/03 10:43 - Kinh trập 09/03 08:54 20/03 11:30 - Xuân phân 04/04 15:27 - Thanh minh 07/04 18:24 19/04 22:29 - Cốc vũ 05/05 08:42 - Lập hạ 07/05 02:29 20/05 21:36 - Tiểu mãn 05/06 12:48 - Mang chủng 05/06 09:59 21/06 05:34 - Hạ chí 04/07 18:01 06/07 23:03 - Tiểu thử 22/07 16:30 - Đại thử 03/08 03:44 07/08 08:53 - Lập thu 22/08 23:38 - Xử thử 01/09 16:03 07/09 11:51 - Bạch lộ 22/09 21:21 - Thu phân 01/10 07:11 08/10 03:33 - Hàn lộ 23/10 06:45 - Sương giáng 31/10 00:38 07/11 06:48 - Lập đông 22/11 04:22 - Tiểu tuyết 29/11 19:18 06/12 23:41 - Đại tuyết 21/12 17:44 - Đông chí 29/12 13:53 2017 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 10:56 - Tiểu hàn 20/01 04:23 - Đại hàn 28/01 07:07 03/02 22:34 - Lập xuân 18/02 18:31 - Vũ Thủy 26/02 21:58 05/03 16:33 - Kinh trập 20/03 17:28 - Xuân phân 28/03 09:57 04/04 21:17 - Thanh minh 20/04 04:27 - Cốc vũ 26/04 19:16 05/05 14:31 - Lập hạ 21/05 03:31 - Tiểu mãn 26/05 02:44 05/06 18:36 - Mang chủng 21/06 11:24 - Hạ chí 24/06 09:31 07/07 04:51 - Tiểu thử 22/07 22:15 - Đại thử 23/07 16:45 07/08 14:40 - Lập thu 22/08 01:30 23/08 05:20 - Xử thử 07/09 17:38 - Bạch lộ 20/09 12:30 23/09 03:02 - Thu phân 08/10 09:22 - Hàn lộ 20/10 02:12 23/10 12:27 - Sương giáng 07/11 12:38 - Lập đông 18/11 18:42 22/11 10:04 - Tiểu tuyết 07/12 05:32 - Đại tuyết 18/12 13:30 21/12 23:28 - Đông chí 2018 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 16:49 - Tiểu hàn 17/01 09:17 20/01 10:09 - Đại hàn 04/02 04:28 - Lập xuân 16/02 04:05 19/02 00:18 - Vũ Thủy 05/03 22:28 - Kinh trập 17/03 20:11 20/03 23:15 - Xuân phân 05/04 03:13 - Thanh minh 16/04 08:57 20/04 10:12 - Cốc vũ 05/05 20:25 - Lập hạ 15/05 18:48 21/05 09:14 - Tiểu mãn 06/06 00:29 - Mang chủng 14/06 02:43 21/06 17:07 - Hạ chí 07/07 10:42 - Tiểu thử 13/07 09:48 23/07 04:00 - Đại thử 07/08 20:30 - Lập thu 11/08 16:58 23/08 11:08 - Xử thử 07/09 23:29 - Bạch lộ 10/09 01:01 23/09 08:54 - Thu phân 08/10 15:15 - Hàn lộ 09/10 10:47 23/10 18:22 - Sương giáng 07/11 18:32 - Lập đông 07/11 23:02 22/11 16:01 - Tiểu tuyết 07/12 11:26 - Đại tuyết 07/12 14:20 22/12 05:23 - Đông chí 2019 Ngày giờ Sóc Ngày giờ các Tiết khí 05/01 22:39 - Tiểu hàn 06/01 08:28 20/01 15:59 - Đại hàn 04/02 10:14 - Lập xuân 05/02 04:03 19/02 06:04 - Vũ Thủy 06/03 04:10 - Kinh trập 06/03 23:04 21/03 04:58 - Xuân phân 05/04 08:51 - Thanh minh 05/04 15:50 20/04 15:55 - Cốc vũ 05/05 05:45 06/05 02:03 - Lập hạ 21/05 14:59 - Tiểu mãn 03/06 17:02 06/06 06:06 - Mang chủng 21/06 22:54 - Hạ chí 03/07 02:16 07/07 16:20 - Tiểu thử 23/07 09:50 - Đại thử 01/08 10:12 08/08 02:13 - Lập thu 23/08 17:02 - Xử thử 30/08 17:37 08/09 05:17 - Bạch lộ 23/09 14:50 - Thu phân 29/09 01:26 08/10 21:05 - Hàn lộ 24/10 00:20 - Sương giáng 28/10 10:38 08/11 00:24 - Lập đông 22/11 21:59 - Tiểu tuyết 26/11 22:05 07/12 17:18 - Đại tuyết 22/12 11:19 - Đông chí 26/12 12:13
  1 like
 45. TƯ LIỆU THAM KHẢO Địa đàng ở phương Đông Chủ nhật, 09 Tháng 1 2011 11:44 Nguyễn Văn Tuấn Lời giới thiệu Tìm hiểu cội nguồn văn minh và văn hóa dân tộc hiện đang là một đề tài thời sự nóng trên thế giới, bởi vì trong xã hội hiện đại và thế kỉ 21, văn hóa sẽ là một yếu tố nhận dạng của một dân tộc. ở nước ta, sách vở và các công trình nghiên cứu khoa học về văn hóa dù đã và đang phát triển,nhưng nói chung vẫn còn khiêm tốn. Trong bối cảnh đó, bạn đọc đang cầm trên tay một cuốn sách rất quan trọng về lịch sử văn minh và văn hóa Đông Nam Á. Cuốn sách thực chất là một công trình nghiên cứu văn minh và văn hóa thời tiền sử, và có liên quan mật thiết đến Việt Nam. Cuốn sách này đã làm cho Tây phương, và sẽ làm cho bạn đọc, thay đổi cái nhìn cố hữu về văn minh và văn hóa Đông Nam Á. Để làm sáng tỏ hơn câu phát biểu trên, tôi muốn có vài hàng thưa chuyện cùng bạn đọc về những diễn biến dẫn đến sự ra đời và ý nghĩa của tác phẩm này. Trước thập niên 1960, thế giới nói chung vẫn xem Đông Nam Á là một vùng nước đọng của lịch sử nhân loại, nơi mà các cơn lốc văn minh và văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ, hay thậm chí Đông Âu, đi qua và thỉnh thoảng để lại dấu tích. Một quan điểm gần như “chính thống” của đại đa số giới học giả Tây phương là văn hóa Đông Nam Á chỉ là một sự pha trộn văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa, và văn minh Đông Nam Á chẳng có phát kiến gì đáng kể. Cuốn sách này sẽ làm cho bạn phải suy nghĩ lại, và sẽ thay đổi những định kiến trên. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy người Đông Nam Á có lẽ là một tộc người cổ nhất thế giới, và là tổ tiên của người miền Nam Trung Quốc ngày nay. Qua những dữ kiện dồi dào được thu thập một cách công phu từ nhiều ngành nghiên cứu khác nhau được trình bày trong sách, bạn đọc sẽ nhận thức rằng Đông Nam Á là nơi phát triển nền nông nghiệp sớm nhất, và có thể là quê hương của kĩ nghệ kim loại đầu tiên trên thế giới. Những kĩ thuật này đã được truyền đi khắp thế giới qua làn sóng di cư vĩ đại xuất phát từ Đông Nam Á. Những khám phá mà nói theo nhà khảo cổ học danh tiếng người Mỹ, Wilhelm G. Solheim II, làm cho người ta phải suy nghĩ lại vai trò và vị trí của người phương Tây trong quá trình tiến hóa của văn hóa thế giới, bởi vì có nhiều bằng chứng cho thấy một cách hùng hồn rằng Đông Nam Á (chứ không phải Trung Quốc hay Ấn Độ) có thể là nơi đã đặt một số nền tảng đầu tiên cho văn minh của nhân loại. Trước đây, Đông Nam Á là một lục địa nhỏ chạy dài từ miền Nam Trung Quốc và một phần đất của Ấn Độ ngày nay đến gần châu Úc. Vào thời đó, biển Đông, vịnh Thái Lan và biển Java là một vùng đất khô nối liền các khu vực của lục địa. Nói cách khác, phần đất phía Nam sông Dương Tử thuộc Trung Quốc ngày nay cũng được xem là một phần đất của Đông Nam Á cổ. Sau khi kỉ Băng hà chấm dứt khoảng 10.000 năm về trước, Đông Nam Á bị ngập bởi nước biển. Những vùng đất thấp của lục địa trở thành đáy biển Đông ngày nay, và những vùng cao phía Nam lục địa nay là các quần đảo thuộc Indonesia. Những vùng đất liền hiện nay thuộc Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar (Miến Điện), Thái Lan và Malaysia. Do đó, Địa đàng ở phương Đông bắt đầu bằng một giả thuyết rằng nền văn minh Đông Nam Á cổ hiện nay đang nằm dưới lòng biển. (Khoảng 5 năm trước đây, người ta phát hiện một công trình xây cất, tòa nhà được kiến trúc rất độc đáo dưới lòng biển thuộc Đài Loan). Giả thuyết này có nhiều cơ sở khoa học mà chúng ta sẽ thấy trong sách.Người Tây phương, dẫn đầu là người Bồ Đào Nha, bắt đầu biết đến Đông Nam Á từ thế kỉ 16, khi họ đến đây và thành lập những trạm tìm kiếm hương liệu hiếm để buôn bán. Người Bồ Đào Nha trở thành độc quyền trong việc mua bán hương liệu (như hạt nhục đậu khấu, cây đinh hương, câychùy... ) cả trăm năm liền. Đến đầu thế kỉ 17, Anh và Hà Lan dùng lực lượng hải quân của họ đẩy lui người Bồ Đào Nha, và lập các trang trại để bành trướng khai thác hương liệu sang khai thác cao su, trà (chè) và thiếc. Các đế quốc lần lượt xâm chiếm Đông Nam Á: Anh chiếm Ấn Độ và Miến Điện, Hà Lan chiếm đóng Java và Sumatra ở Indonesia, Pháp thì chiếm đóng Việt Nam, Campuchia và Lào, một vùng đất mà họ đặt tên là "Indochina". (Qua cách đặt tên của thực dân Pháp, chúng ta cũng có thể thấy định kiến của người Pháp lúc đó xem ba nước Việt, Miên, Lào chỉ là phần phụ của văn minh Ấn Độ và Trung Hoa ! ) Chỉ có một phần đất duy nhất không bị thuộc địa hóa là Siam hay Thái Lan ngày nay. Năm 1858, trong khi người Pháp đã thiết lập ảnh hưởng của họ tại Đông Nam Á, một học giả tên là Henri Moubot tiến hành một cuộc thám hiểm khoa học vào các vùng đất liền Đông Nam Á. Những ghi chép trong cuộc hành trình này được ông sắp xếp cho xuất bản vào năm 1864 (sau khi ông qua đời) làm cho thế giới bắt đầu chú ý đến những di tích lịch sử quan trọng như đền Angkor phía Bắc Biển Hồ (Tonle Sap), lúc đó đang bị bỏ hoang và bị cây rừng bao phủ, nhưng qua kiến trúc hoành tráng và nghệ thuật điêu khắc độc đáo nó nói lên sự thịnh vượng của một nền văn minh tiên tiến. Song, Moubot chỉ ghi lại chi tiết và đề nghị nghiên cứu thêm, chứ không diễn dịch, những gì ông thấy. Bốn thập niên sau chuyến thám hiểm của Moubot, năm 1898, Nhà cầm quyền thuộc địa Pháp cho thành lập trường Viễn Đông Bác Cổ (École Française d’Êxtrême Orient, hay EFEO) và nhiều cuộc nghiên cứu về văn minh và văn hóa Đông Nam Á được tiến hành. Qua nhiều nghiên cứu khảo cổ, các học giả thuộc trường Viễn Đông Bác Cổ mới phát hiện ra một số thành phố Khmer bị chôn vùi trong rừng, và Angkor từng là thủ đô của đế quốc hùng mạnh Khmer vào đầu thiên niên kỉ (khoảng 2000 năm về trước). Họ còn phát hiện thêm rằng một nền văn minh rực rỡ khác, Văn minh Chăm, cũng hiện hữu cùng thời với nền Văn minh Khmer. Một trong những học giả danh tiếng thời đó là Georges Coedès, giám đốc trường Viễn Đông Bác Cổ từ thập niên 1920 đến 1950, bỏ ra nhiều năm để phiên dịch những văn bia tiếng Phạn mà ông tìm thấy ở các tháp Chăm tại Việt Nam. Coedès và nhiều đồng nghiệp của ông thời đó tin rằng văn minh nhân loại khởi nguồn từ vùng Lưỡng Hà (Mesopotamia) đến Ai Cập, rồi lan sang Hy Lạp và La Mã. Niên đại của các tượng đài tại Ấn Độ và Trung Quốc cho thấy đây là hai nền văn minh phát triển sau nền văn minh Lưỡng Hà. Coedès từ đó suy luận rằng Đông Nam Á chỉ là hậu thân của hai nền văn minh lớn Ấn Độ và Trung Quốc mà thôi. Năm 1966, Coedès còn viết: người Đông Nam Á "có vẻ thiếu thiên tư sáng tạo và năng khiếu tiến bộ”. Mãi đến năm 1971, nhà sử học người Anh Grahame Clark vẫn đánh giá thấp văn minh Đông Nam Á. Ông cho rằng người tiền sử Đông Nam Á chưa bao giờ thoát khỏi Thời đại Đồ đá (Stone Age) để tiến lên Thời đại Đồ đồng như các nền văn minh khác. Clark viết rằng không như văn minh Lưỡng Hà hay Trung Hoa, "người Đông Nam Á vẫn tiếp tục sử dụng công cụ bằng đá cho đến thời đại Kitô giáo”. Từ năm 1879, trước một số di vật được sản xuất bằng đồng và một số đồ gốm thuộc thời tiền sử được tìm thấy ở Đông Nam Á, Clark vẫn bác bỏ sự hiện hữu của một nền văn minh Đông Nam Á: ông cho rằng đó chỉ là những phát hiện "khác thường" và tin rằng đó là những công cụ do các nền văn minh khác đem lại cho Việt Nam mà thôi. Vào thập niên 1920, Nhà khảo cổ học người Pháp Madeleine Colani bắt đầu khảo cứu các vùng duyên hải Việt Nam và qua các di vật thu thập được, bà chứng minh rằng tại đây đã có cư dân sống qua từ Thời đại Đồ đá. Tiếp theo phát hiện đó, bà Colani tiến hành khai quật quanh vùng Hòa Bình và phát hiện một nền văn hóa săn bắt cá biệt mà bà gọi là "Văn hóa Hòa Bình". Sau này, qua bằng chứng về các công cụ săn bắt làm bằng đá từ Văn hóa Hòa Bình được phát hiện tại nhiều nơi dọc theo bờ biển Nam Hải chạy dài đến Mã Lai Á, các nhà khảo cổ học kết luận rằng những di chỉ từ Văn hóa Hòa Bình không phải xuất phát từ một nhóm người mà từ một công nghệ đồ đá. Thoạt đầu, những phát hiện của Colani có vẻ xác định những giả thuyết của Grahame Clark và Georges Coedès rằng văn minh Đông Nam Á lạc hậu so với hai nền văn minh lớn Ấn Độ và Trung Hoa, nhưng mặt khác Colani còn phát hiện đồ gốm từ Văn hóa Hòa Bình có niên đại 8000 năm về trước - tức còn cổ hơn thời kỳ mà các nhà khảo cổ tin rằng cư dân Đông Nam Á vẫn còn học cách làm đồ gốm! Thế rồi, đến khi những trống đồng lớn có hoa văn tinh vi được phát hiện tại Đông Sơn cho thấy một công nghệ luyện kim khá hoàn chỉnh từ thời tiền sử đã được hình thành. Phải diễn dịch sao cho hợp lí trước những phát hiện này ? Năm 1932, Nhà nhân chủng học người Áo Robert Heine-Geldern đề ra một giả thuyết để giải thích những sự thật trên như sau: Đông Nam Á là vùng đã kinh qua nhiều "làn sóng văn hóa”, và một làn sóng di cư liên tục đem đến cho Đông Nam Á những kĩ thuật hiện đại. Ông tin rằng những cái rìu mang hình lưỡi vòm hay những người thợ làm ra chúng chắc chắn phải xuất phát từ miền Bắc Trung Quốc. Thế còn trống đồng Đông Sơn? Heine-Geldern đề ra giả thuyết rằng đó là thành quả của một làn sóng văn hóa khác, lần này thì xuất phát từ người Đông Âu, những người - theo ông - di cư về phía Nam vào khoảng 1000 năm trước CN và đến Đông Nam Á vào khoảng 500 năm sau đó. Mặc dù giả thuyết của Heine-Geldern, ngày nay mới đọc qua ai cũng phải lắc đầu về sự thiếu cơ sở khảo cổ và phi lí của nó, cực kỳ sơ sài, nhưng được chấp nhận như là một cách giải thích khoa học nhất thời đó ! Nhưng nhiều bằng chứng thu thập sau đó cho thấy giả thuyết “làn sóng văn hóa" của Heine-Geldern không thể đứng vững được. Năm 1930, học giả người Hà Lan F. D. K. Bosch tái thẩm định những văn bia được khắc trên các đền đài ở Nam Dương, và ông khám phá rằng các văn bia này không hề đề cập đến sự xâm nhập hay chinh phục của Ấn Độ. Những ảnh hưởng của Ấn Độ trong ngôn ngữ và biểu tượng thường thấy trong các vương quốc trong lục địa hơn là trong các vùng duyên hải. Nếu ảnh hưởng của Ấn Độ đến Đông Nam Á có thật thì nó phải biểu hiện ở các vùng duyên hải hơn là các vùng trong đất liền. Do đó, phát hiện này cho thấy cách diễn giải của Heine-Geldern và vài học giả trước đó như Coedès hay Clark là không đúng. Ngoài ngành khảo cổ học và nhân chủng học, giới thực vật học cũng thu thập nhiều bằng chứng cho thấy giả thuyết của Heine-Geldern thiếu cơ sở khoa học. Các nhà thực vật học nghiên cứu nguồn gốc của cây cỏ và cây ăn trái từng suy luận rằng Đông Nam Á là quê hương của một số loài thực vật như cây lúa, khoai mỡ, khoai nước, mía và chuối. Năm 1952, nhà địa lí học người Mỹ Carl Sauer, qua quan sát khí hậu và nhiều giống cây trồng, đưa ra ý kiến rằng Đông Nam Á có thể là nơi phát sinh nền nông nghiệp trên thế giới. Nhưng lúc đó, chưa có bằng chứng khoa học nào để làm cơ sở cho đề xuất này. Năm 1965, Chester Gorman, một học trò của Wilhelm Solheim II, quyết chí đến Thái Lan truy tìm những di chỉ về nông nghiệp Thời đại Đồ đá để làm bằng chứng cho giả thuyết của Sauer. Để làm việc này, Gorman phải học tiếng Thái và bỏ ra nhiều năm tháng sống với người Thái trong các làng xã xa xôi. Ông lang thang từng thôn làng và hỏi thăm có ai biết bất cứ di chỉ nào từ các hang động cổ hay không. Tháng 4/1966, một người thợ săn làng Mai Sang Nam dẫn ông đến một hang động đá vôi gồm có ba ngăn. Ông bèn đi ngay đến hang động và đặt tên là Động Linh hồn (Spirit Cave). Qua những phương pháp khảo cổ hiện đại, Gorman và các cộng sự nghiên cứu viên ước đoán rằng Động Linh hồn đã được con người sử dụng khoảng 10.000 năm trước CN. Tại đây, Gorman phát hiện một cây rìu và dao có niên đại 7.000 năm trước CN (niên đại này còn cổ hơn các cây rìu tìm thấy ở Trung Quốc đến 2.000 năm. Trước đó, người ta vẫn cho rằng các công cụ như thế do Trung Quốc "xuất cảng" sang Đông Nam Á khoảng 3.000 năm trước CN). Cũng tại Động Linh hồn, Gorman còn phát hiện con người tại đây đã biết nấu ăn và đã bắt đầu dùng (hay sản xuất) đồ gốm có trang trí hoa văn. Sau ba năm phân tích và viết về khám phá từ Động Linh hồn, Gorman quay lại Thái Lan vào năm 1972 để khai quật các hang động chung quanh. Ông tìm thấy hai động khác, và có thể kết luận rằng có một quá trình định cư tại đây khoảng 10.000 năm trước CN đến 1.000 năm sau CN. Ông đặt tên nền kinh tế thịnh vượng này là nền kinh tế Hòa Bình (vì các công cụ dùng có cùng hình dạng với công cụ tìm thấy tại Hòa Bình trước đó). Năm 1966, một học trò khác của Solheim là Donn Bayard tiến hành khai quật một nghĩa trang thời tiền sử có tên là Non Nok Tha (Thái Lan). Tại đây, dù chỉ đào xuống 1,5 mét, ông đã phát hiện 800 bình, lọ làm bằng gốm được chôn cất cùng với những chủ nhân của chúng. Qua phân tích cẩn thận, Bayard ước tính niên đại của các di chỉ này từ 3.500 trước CN đến 2.000 năm trước CN (thời gian này cũng là lúc các thành phố vùng Lưỡng Hà bắt đầu xuất hiện). Ngoài ra, Mayard còn khám phá một số công cụ như rìu, vòng đeo tay làm bằng đồng và thiếc. Những công cụ tìm thấy ở đây hoàn toàn không có dấu hiệu thô sơ chút nào; ngược lại, chúng cho thấy người sản xuất đã nấu chảy kim loại và đổ khuôn. Những phát hiện tại Động Linh hồn và nghĩa trang Non Nok Tha là một thách thức nghiêm trọng đến những giả thuyết từng được lưu hành và chấp nhận trước đây. Wilhelm Solheim II không ngần ngại tuyên bố rằng Đông Nam Á là cái nôi đầu tiên của văn minh nhân loại. Nhưng quan điểm của Solheim và những phát hiện quan trọng vừa trình bày trên có ít người trên thế giới biết đến, vì những tài liệu khảo cổ thường chỉ lưu hành trong giới chuyên môn, chưa được truyền bá đến mức độ đại chúng. Cuốn Địa đàng ở Phương Đông là một tác phẩm được viết ra cho quần chúng. Kế tiếp sự nghiệp của Solheim và những người trước đó, qua cuốn sách bạn đang cầm trên tay, Stephen Oppenheimer, một bác sĩ nhi khoa, đã bỏ ra 15 năm trời để thu thập, phân tích và tổng hợp dữ kiện từ các ngành nghiên cứu như di truyền học, nhân chủng học, thần thoại học, văn học dân gian, ngôn ngữ học, hải dương học và khảo cổ học để cho ra đời một tác phẩm làm cho nhiều nhà nghiên cứu Đông Nam Á học và khảo cổ học phải ngẩn ngơ! Giả thuyết mà Oppenheimer trình bày trong cuốn sách này lần đầu tiên đặt Đông Nam Á vào trung tâm của các nguồn gốc văn hóa và văn minh thế giới. Oppenheimer chứng minh rằng khoảng 9.000 đến 10.000 năm về trước, một số dân vùng Đông Nam Á đã là những nhà canh nông chuyên nghiệp, không chỉ là những người sống bằng nghề săn bắn ban sơ như giới khảo cổ học Tây phương mô tả. Vào khoảng 8.000 năm trước đây, mực nước biển tăng một cách đột ngột và gây ra một trận đại hồng thủy, và trận lụt vĩ đại này đã làm cho những nhà nông đầu tiên trên thế giới này phải di tản đi các vùng đất khác để mưu sinh. Trong quá trình di cư đến các vùng đất mới, họ đem theo ngôn ngữ, truyền thuyết, quan niệm tôn giáo, kinh nghiệm thiên văn, yêu thuật và đẳng cấp xã hội đến vùng đất mới. Thực vậy, ngày nay, dấu vết của cuộc di dân trên vẫn còn ghi đậm trong các quần đảo Melanesia, Polynesia và Micronesia; dân chúng những nơi này nói tiếng thuộc hệ ngôn ngữ Nam Đảo (Austronesian) có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Theo Oppenheimer, những "người tị nạn" này có thể là những hạt giống cho những nền văn minh lớn khác mà sau này được phát triển ở Ấn Độ, Lưỡng Hà, Ai Cập và Địa Trung Hải. Những kết luận và phát biểu của Oppenheimer cũng phù hợp với hàng loạt nghiên cứu di truyền học mới được công bố gần đây. Chẳng hạn như qua phân tích DNA, các nhà khoa học Mĩ đã có thể tái xây dựng quá trình di cư thời tiền sử. Con người hiện đại di dân khỏi châu Phi đến châu Á vào khoảng 100.000 năm trước đây. Có thể trong đợt di dân đầu tiên họ đến vùng Trung Đông, nhưng không thể định cư được vì thời tiết khắc nghiệt, sau đó có thể họ phải làm thêm một hành trình thứ hai từ Trung Đông đến tận vùng Đông Nam Á. Cũng có thể họ đi thẳng từ Đông Phi, dọc theo đường biển ả rập ngày nay băng ngang qua Ấn Độ, và đến định cư ở Đông Nam Á. Từ Đông Nam Á, họ lại di cư một lần nữa: nhóm một đi về hướng nam ra châu Úc và Tân Guinea; nhóm hai đi về hướng bắc đến Trung Quốc và Nhật Bản, và cuộc di dân này xảy ra vào khoảng 55.000 năm trước đây. Điều này cũng phù hợp với các dữ kiện di truyền gần đây cho thấy người Trung Hoa ngày nay, nhất là người Trung Hoa ở phía Nam Trung Quốc rất gần và có tổ tiên ở vùng Đông Nam Á. Nhưng những phát hiện mới nhất về văn minh Đông Nam Á có ý nghĩa gì đến đời sống tinh thần của người Việt chúng ta? Để trả lời câu hỏi này, có lẽ chúng ta cần phải nói rõ rằng tọa độ văn hóa Việt Nam nằm trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á. Là người Việt, chúng ta cần phải hiểu và biết về nguồn gốc văn minh và văn hóa nước nhà, bởi vì văn hóa là tài sản quí báu nhất mà tổ tiên ta đã truyền lại qua bao thế hệ. Nếu thế kỉ 20 là thế kỉ của ý thức hệ, thì thế kỉ 21 là thế kỉ của văn hóa. Suốt 100 năm tranh chấp dai dẳng trong thế kỉ 20, người ta phân biệt các quốc gia qua chủ nghĩa, và cao điểm của sự phân biệt đó là cuộc " Chiến tranh lạnh". Trong tương lai, các quốc gia trên thế giới có thể sẽ quy tụ với nhau thành nhiều nhóm dựa trên văn hóa và tôn giáo. Trong thế kỉ 21, người ta sẽ hỏi "Anh là ai" thay vì "Anh thuộc phe nào" như trong thời Chiến tranh lạnh. Tức là một sự chuyển biến về nhận dạng từ phe phái sang diện mạo. Câu trả lời trước tiên là dựa vào diện mạo văn hóa, bởi vì văn hóa gắn liền với con người trong thế giới hiện đại. Cuốn sách bạn đang cầm trên tay góp phần trả lời cho câu hỏi đó. Người viết lời giới thiệu này có may mắn đã đọc Eden in the East và đã có dịp giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc Việt Nam qua Tạp chí Tia Sáng vài năm trước đây. Nay, có cơ hội viết lời giới thiệu cho bản tiếng Việt của một cuốn sách viết bằng tiếng Anh là một vinh hạnh cho người viết, bởi vì tôi thấy những câu trả lời khoa học của cuốn sách đã vượt biên giới quốc gia, âu cũng là một ước muốn của tác giả và những người tổ chức dịch và xuất bản cuốn sách này sang tiếng Việt. Trước khi viết những dòng giới thiệu này, người viết đã đọc hết bản dịch, và người viết rất phấn khởi thấy bản dịch có chất lượng cao, vì người dịch tỏ ra trân trọng với tiếng Việt và cẩn thận với các thuật ngữ chuyên môn. Cuốn sách quả xứng đáng có trong tủ sách văn minh và văn hóa của bạn đọc. Cuốn sách tuy cung cấp cho chúng ta câu trả lời đầy đủ cho toàn vùng, những vẫn chưa cụ thể cho người Việt chúng ta. Tổ tiên gần nhất của chúng ta xuất phát từ đâu, hay họ đến Việt Nam bằng cách nào vẫn còn là những vấn đề khoa học “nóng”, đòi hỏi nhiều nghiên cứu về di truyền học, khảo cổ học, và ngôn ngữ học. Tuy nhiên, với sự tiến bộ phi thường về khoa học di truyền và công nghệ sinh học trong khoảng mười năm trở lại đây, chúng ta có thể tin rằng việc nghiên cứu quá trình lịch sử di truyền của người Việt sẽ đem lại nhiều kết quả thích thú và làm sáng tỏ hơn về nguồn gốc tổ tiên của chúng ta. Nhưng muốn làm sáng tỏ vấn đề, xã hội cần đến sự đóng góp của nhiều người, kể cả bạn đọc. Vì thế bạn đọc không nên chỉ đọc sách, mà cần phải bỏ thì giờ để suy nghiệm về những dữ kiện trong sách, để đặt vấn đề và giả thuyết, để tự mình tiến hành nghiên cứu thêm. Tôi thực sự hân hạnh mời đón bạn đọc cùng tác giả và dịch giả đi ngược thời gian để tìm về cội nguồn của một nền văn hóa và văn minh huy hoàng ở Đông Nam Á và Việt Nam, để tìm thấy hình dáng tổ tiên mình trong những trang sách kế tiếp.
  1 like
 46. Người Việt có nhiều tôn giáo, tín ngưỡng, chứ không chỉ thờ Phật - xin lưu ý tôi là một Phật tử - Vậy nếu thờ Chúa, Đức Ala, Tam tòa Thánh Mẫu, rồi thờ đủ thứ tín ngưỡng khác thì bàn thờ sẽ như thế nào? Phong thủy là một ngành khoa học, phi tôn giáo tín ngưỡng, cho nên không nên nhầm lẫn giữa nghi lễ và các phương pháp ứng dụng của phong thủy. Nhà đủ ăn đủ mặc thì ban thờ có thể lớn, sơn son thiếp vàng...còn nhà nghèo thì sao? Bởi vậy, tôi xác định tâm thành là chính. Ngày xưa vào thời kháng chiến chống Pháp, dân làng chạy loạn, mang theo bài vị tổ tiên (Đơn giản), đến ngày giỗ thì ở đâu cúng đó. Nghi lễ cần đơn giản phù hợp và mang tính phổ biến. "Trí thì cao siêu, Lễ thì khiêm hạ. Cao là bắt chước Trời, thấp là bắt chước Đất". Đó là tinh thần của Việt Dịch. Nhà tôi thờ Mẫu Thoải (Thủy), tôi cũng chỉ đặt lên nóc tủ với một bát nhang. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi rất thành tâm.
  1 like
 47. Anh chị em tìm hiểu Phong Thủy Lạc Việt thân mến. Tôi tin rằng anh chị em phần nhiều có cái nhìn nghiêm túc hơn cả với Phong Thủy Lạc Việt, mặc dù tùy trình độ - mà Lý học gọi là "căn cơ" có thể có nhiều điều chưa hiểu hết. Nhưng đây là một bài viết rất quan trọng của tôi, nhằm so sánh nền tảng tri thức căn bản giữa hai nền văn minh, trên cơ sở tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học. Và tôi cũng nói thẳng là chuyện phân tích cặp câu đối, hoành phi của Tàu chỉ là cái cớ. Với tôi nó chỉ là chuyện vặt, khi mà bản thể những yếu tố tương tác cốt lõi trong một tập hợp lớn hơn đã an bài. Mong anh chị em hãy chép về và suy ngẫm kỹ với tất cả nhiệt tình mà tôi đã nghĩ tới anh chị em khi viết bài này và đã sửa lại một lần cuối với mong muốn anh chị em dễ hiểu hơn.
  1 like
 48. Độc đáo nghệ thuật và trò chơi dân gian thời Trần Thiên Trường xưa - nay là Nam Định, vùng đất quê hương của các đời vua nhà Trần, là nơi “khai sinh” của nhiều loại hình dân ca, dân vũ độc đáo, đồng thời cũng là mảnh đất có nhiều cuộc thi thể hiện trí thông minh, lòng quả cảm, sức mạnh của con người chiến thắng thiên nhiên và giặc ngoại xâm. Những loại hình nghệ thuật, trò chơi dân gian đó đều gắn với lịch sử vùng miền, phản ánh quá trình lao động khai phá đất đai của con người, trong đó độc đáo nhất phải kể đến múa bài bông, thi bơi chải và thi đánh cờ người. Múa bài bông Hàng năm cứ vào dịp từ tháng Giêng đến tháng Ba và tháng Tám âm lịch, nhân dân các nơi lại nô nức kéo về làng Phương Bông dự hội múa bông, đông nhất là vào dịp mồng 10 tháng 3 âm lịch. Hội múa bông thực chất là một phần của lễ tưởng niệm Trần Quang Khải, một danh tướng dòng dõi quý tộc thời Trần. Tương truyền, ông cũng chính là người dạy dân làng cách trồng bông, dệt vải và là tác giả của điệu múa bài bông nổi tiếng. Sau chiến thắng quân Nguyên-Mông, Trần Quang Khải trở về quê cũ Tức Mặc. Ông dạy dân Phương Bông (còn gọi là Hương Bông, thuộc hương Tức Mặc - hành cung Thiên Trường năm xưa, nay là xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc) biết cách trồng bông. Từ đó, Phương Bông trở thành vườn bông của triều đình. Bài hát, điệu múa bài bông cũng ra đời từ đó. Điệu hát múa này trước kia được biểu diễn trong các dịp khánh lễ ở sân rồng và đặc biệt không thể thiếu trong những ngày ăn mừng chiến thắng. Về sau, múa bài bông trở thành một phần quan trọng trong nghi lễ cúng tế Trần Quang Khải và chỉ có ở làng Phương Bông, do đó nó mang đậm sắc thái địa phương và mang tính dân tộc sâu sắc. Đình làng Phương Bông đã tôn Trần Quang Khải làm Thành hoàng, coi ông như vị tổ sư nghề ca kỹ. Để thực hiện múa bài bông, những người tham gia vào đội múa được dân làng tuyển chọn kỹ càng. Họ phải là những cô gái trẻ, đẹp và có giọng hát hay. Trang phục để múa bài bông hết sức rực rỡ, nhiều màu sắc, chủ yếu là áo màu đỏ thắm, thắt lưng bao xanh hoặc đỏ. Trên vai người múa là một cái cần, hai đầu cần là hai cái giỏ buộc dải lụa điều, đầu cần tròn có cuốn giấy màu xanh đỏ theo hình rắn lượn. Trong mỗi giỏ lại đựng đầy hoa tươi (chủ yếu là hoa huệ) được xếp tròn và cao tượng trưng cho bông hoa khi nở rộ, ở giữa mỗi giỏi hoa có một ngọn nến cháy sáng. Điểm đặc biệt của điệu múa này là số người tham gia múa bao giờ cũng là số chẵn, người múa đứng xếp thành hàng, tạo hình như các ô vuông tượng trưng cho thửa ruộng. Căn cứ vào số người tham gia điệu múa và địa điểm biểu diễn mà người ta chia múa bài bông ra làm ba hạng: Thiên tử, Chư hầu và Đại phu. Điệu múa, lời ca khúc hát bài bông được diễn diễn tấu trong sự hòa âm từ các nhạc cụ như đàn, sáo, nhị, hồ…; động tác múa mô phỏng theo các động tác lao động như trồng bông, hái bông, quay tơ, dệt vải… được nghệ thuật hóa cao độ. Do yêu cầu của nội dung bài múa phải sử dụng ánh sáng lung linh từ những ngọn nến như một yếu tố tạo nên vẻ huyền ảo nên người ta chỉ biểu diễn múa bài bông vào ban đêm. Dưới ánh sáng của những ngọn nến, tiếng đàn, tiếng hát cất lên, hòa quyện trong mùi hương hoa ngây ngất, người múa quần áo rực rỡ, phất phơ dải bao lưng xanh…, tất cả tạo nên một bầu không khí thiêng liêng mà thanh khiết. Những cô gái vừa hát, vừa múa uyển chuyển nhịp nhàng trong tiếng nhạc chừng hai mươi phút, sau đó từng người tiến lên phía trước, quỳ xuống và đặt hai giỏ hoa của mình lên ban thờ. Cứ thế cho tới người cuối cùng và họ kết thúc điệu múa bằng một bản hợp ca ca ngợi vị tướng đã có công giúp dân giúp nước. Thi bơi chải ở Đệ Nhị Một trong số các cuộc thi được nhân dân Thiên Trường xưa ưa thích là thi bơi chải trên sông Vĩnh Giang của thôn Đệ Nhị ( hay còn gọi là Đệ Nhì -thuộc hành cung Thiên Trường xưa, nay thuộc xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc). Sông Vĩnh Giang là con sông chảy quanh co uốn khúc, ôm lấy đồng ruộng, làng mạc, men theo làng Đệ Nhất rồi chảy xuôi xuống Đệ Nhị, nơi ngã ba sông có đền thờ Đệ Nhị hay còn gọi là đền thờ Thánh Bơi. Thuyền bơi (chải) được làm bằng gỗ, dài chừng 12m, để mộc không sơn; đầu chải hơi vót, chải có khoang và chia làm tám phách để 16 người ngồi bơi. Người gõ mõ đứng ở giữa chải, người cầm chải đứng cuối, người đứng ở đầu chải cầm sào để đẩy chải khác ra xa chải của mình trong khi bơi. Trong các cuộc thi bơi, thông thường Lý trưởng của làng đứng ra cầm chải. Nhân dân địa phương quan niệm rằng nếu ông Lý trưởng nào cầm chải thắng trong cuộc thi thì dân làng đó sẽ làm ăn phát đạt trong ba năm liền. Mỗi hiệp thi có hai chải cùng bơi, chải nào thắng thì được vào thi bơi tiếp với các chải còn lại. Khoảng cách giới hạn trong cuộc thi là từ khúc sông làng Thanh Khê ra đến chợ Viềng. Chải giành chiến thắng là chải bơi nhanh và đẹp nhất sẽ được nhà vua trao giải. Có một điểm đặc biệt, đó là trong lúc ngoài sông thi bơi thì trong đền cũng diễn ra nghi lễ cầu thánh và lễ tế. Cuộc thi bơi chải ở Đệ Nhị phục vụ hai mục đích, vừa là nghi lễ tế thánh, vừa là trò vui trong ngày hội. Thi đánh cờ người ở Đệ Tứ Cũng như múa bài bông, bơi chải, đánh cờ người là một hình thức giải trí, vui chơi được nhân dân Thiên Trường xưa hết sức ưa thích, đặc biệt là trong các dịp lễ hội. Thi đánh cờ người ở Đệ Tứ có những nét rất riêng, từ cách bày quân đến cách đánh đều mang sắc thái, phong tục tập quán của người dân Thiên Trường. Để chuẩn bị cho cuộc thi, người ta bày quân chia thành hai bên nam và nữ. Tướng cờ bên nam là một cụ ông, tướng cờ bên nữ là một cụ bà, chỗ ngồi của tướng cờ đều được trang trí hết sức lộng lẫy, tướng cờ hai bên đều mặc áo thêu kim tuyến vàng óng ánh. Phục sức của mỗi quân cờ cũng rất trang trọng, các quân sỹ, tượng, xe, pháo… đều mặc áo màu sặc sỡ không giống nhau để phân biệt quân của hai bên. Trước mặt mỗi quân cờ đều cắm tấm biển có tua rua bay phấp phới, mang tên chính quân cờ đó. Khi đánh, các quân cờ vẫn ngồi im, người đánh chỉ di chuyển tấm biển trước mặt các quân cờ người. Chính vì thế trông bàn cờ vẫn rất đẹp dù nhìn ở mọi góc độ, hàng ngũ ngay ngắn từ khi bắt đầu tới khi kết thúc mà không hề bị lộn xộn. Do khoảng đất làm bàn cờ rất rộng nên đòi hỏi người chơi phải có hình dung tốt, quan sát thật nhanh và nắm chắc luật chơi. Ngoài các trò chơi đã đi vào các câu ca dân gian, ở Nam Định còn vô số những trò chơi khác vẫn còn được lưu lại đến nay trong các dịp lễ hội của nhân dân các vùng như: thi bắt vịt, dệt vải, đấu vật, thổi cơm niêu, bắt trạch trong chum… Những lễ hội và trò chơi dân gian đã tồn tại, lưu truyền trên mảnh đất Thiên Trường-Vị Hoàng qua nhiều thế hệ, tiềm ẩn bên trong những sinh hoạt dân gian ấy là nội dung lịch sử sống động và sâu sắc, phản ánh đời sống của người dân qua lao động, sản xuất với nhiều sắc thái tinh thần phong phú./. http://www.tinmoi.vn
  1 like
 49. Kính gửi bác Học Trò. Vì tôi xem Tử Vi cũng không giỏi và nó cũng không phải mục đích tìm hiểu của tôi, nên ít vào những topic này. Hôm nay mới vào bài viết của bác, tôi thật sự sốc trước vài ý kiến của những người đã nhờ vả bác và nay làm cho bác phiền lòng. Rất mong bác không vì thế mà bỏ diễn đàn. Trân trọng cảm ơn bác vì những lời tâm huyết giành cho tuổi trẻ.
  1 like
 50. Các anh chị em trẹn dễn đàn thân mến! Một quẻ Dịch gồm 2 quái thượng và hạ. Có 64 quẻ chia làm 8 nhóm tượng Càn Kim, Khảm Thủy, Chấn Mộc, Cấn Thổ, Khôn Thổ, Ly Hỏa, Tốn Mộc, Đoài Kim với các quái tượng lần lượt tương ứng là Càn, Khảm, Chấn, Cấn, Khôn, Ly, Tốn. Đoài. Trong mỗi nhóm có 8 quái được đánh số theo thứ tự là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hào tương ứng của các nội và ngoại quái trong quẻ nghịch nhau gọi là hào động của quái. Một quái có 3 hào đánh số từ dưới lên là 1,2,3. Như vậy, có 8 trường hợp hào động của quái là: 1;2;3; 1,2; 1,3; 2,3; 1,2,3; và không có hào nào của quái động. Khi gieo được một quẻ Dịch, ta có thể xác nhanh định được một số thông số của quẻ (Quái tượng, Số thứ tự của quẻ trong quái tượng, hào Thế, hào Ứng) bằng cách xét các hào động mà không phải tra bảng bằng phương pháp sau: Qui tắc trên đồ hình: - 3 đỉnh tam giác thể hiện 3 hào động của nội quái và ngoại quái là hào 1 hay 2 hay 3 - 3 cạnh tam giác thể hiện 2 hào động tương ứng từ các hào 1,2, 3 ở đỉnh tam giác. - Các số trong tam giác (không có dấu “*”)chỉ vị trí của hào Thế và số thứ tự của quẻ trong nhóm quẻ tượng. Hào Ứng cách hào Thế 3 hào. - Khi hào Thế rơi vào vị trí có dấu”*” thì số thứ tự của quẻ trong nhóm tượng là số bù 10 của số đó (ví dụ: Thào Thế ở vị trí 3* hay 4* thì quẻ có số thứ tự là 7 hay 6 trong nhóm tương). - Các trường hợp tương ứng chữ “ngoại”, “nội” hay “ nghịch nội” chỉ quái tượng của quẻ là ngoại quái, nội quái hay lấy nghịch đảo âm dương tất cả các hào của nội quái. Khi quẻ không có quái hào nào động ==> quẻ thuần, là quẻ đầu của tượng quẻ, quẻ số 0, hào thế là 6 Khi cả 3 hào đều động ==> Ngoại quái là tượng của quẻ, què số 3, hào Thế là 3 (Biểu tượng số 3 ở giữa tam giác). Ví dụ1: Quẻ thuần Chấn: - Không có hào nào động, là quẻ số 0 nhóm quái tượng Chấn Mộc. Thế 6, Ứng 3. Ví dụ 2: Quẻ Thiên Địa Bĩ: - Hào động của quái: 1, 2, 3, là quẻ số 3, nhóm quái tượng Càn Kim (ngoại quái). Thế 3, Ứng 6. Ví dụ 3: Quẻ Thiên Hỏa Đồng nhân: - Hào động của quái: 2, là quẻ số 7 (bù 10 của 3*), nhóm quái tượng Ly Hỏa (nội quái), Thế 3 (3*), ứng 6. Ví dụ 4: Quẻ Thiên Lôi Vô vọng: - Hào động 2,3, là quẻ số 4 , nhóm tượng Tốn Mộc (nghịch nội quái Chấn-Lôi thành Tốn), Thế 4, Ứng 1. Ví dụ 5: Thủy Thiên Nhu: - Hào động: 1,3, là quẽ số 6 (bù 10 của 4*), nhóm tượng Khôn Thổ (nghịch nội quái Càn-Thiên thành Khôn), Thế 4 (4*), Ứng 1. Thân mến!
  1 like