• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 03/02/2010 in all areas

 1. Kính gửi các thành viên trên Diễn đàn Lý học Đông Phương: Với mục tiêu phát triển Diễn Đàn, Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương đang cơ cấu lại tổ chức, nhân sự nhằm chấn chỉnh và ổn định hoạt động. Thời gian qua việc đăng nhập và bổ nhiệm có quá nhiều bất cập cũng như tùy tiện gây ra một số hệ quả. Nay, chúng tôi xin thông báo chính thức về việc đã tạm cắt quyền Biên tập viên, Điều hành viên của một số anh, chị em trên Diễn đàn vì những lý do sau: 1. Một số Biên tập viên, Điều hành viên đã không thể hiện sự hợp tác cũng như sự tín nhiệm của Trung Tâm dành cho mình, không tham gia Biên tập, không Điều hành Diễn đàn trong thời gian rất dài mà không có thông báo chính thức nào cho Ban quản trị Trung tâm. 2. Một số Biên tập viên, Điều hành viên được bổ nhiệm mà không thông qua ý kiến của Tổng điều hành. Thậm chí, trong quá trình kiểm tra, Bộ phận Kỹ thuật không kiểm soát được Lý lịch của nhiều Biên tập viên, Điều hành viên đăng nhập ẩn. 3. Trung tâm đang sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, cũng như dời địa chỉ hoạt động của văn phòng Đại diện tại Hà nội do việc từ nhiệm đột xuất của anh Phạm Cương - Trưởng văn phòng Đại diện tại Hà Nội. 4. Bên cạnh đó, việc xây dựng lại tiêu chí, quyền hạn, cũng như trách nhiệm của các Biên tập viên, Điều hành viên. Do trước đây, các tiêu chí đó chưa được rõ ràng để thông báo chính thức cho Anh, Chị em. Do những yếu tố trên, chúng tôi đã có những biện pháp khẩn trương và đột ngột như vừa qua. Sự việc này xảy ra ngoài mong muốn của chúng tôi. Bản Thông báo này có giá trị như lời giải trình vụ việc. Rất mong Anh, Chị em thông cảm và có cái nhìn về sự cố gắng này của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi vẫn mong chờ một sự hợp tác hoàn toàn tự nguyện cũng như đóng góp tài đức của các Thành viên để Trung tâm ngày càng phát triển theo đúng tinh thần học thuật. Thay mặt BQT Diễn đàn, Artemisia kính báo.
  4 likes
 2. Sơn La: Chuyện lạ về ngọn núi “nuốt” máy bay 06/06/2009 16:46 (GMT +7) Mấy chục năm nay đã có cả chục chiếc máy bay, bay đến khu vực này rồi không hiểu nguyên nhân vì đâu mà cứ đâm xuống núi... Cho đến nay, chưa có nhà khoa học nào nghiên cứu về vùng đất “nuốt” máy bay - núi U Bò ở Bắc Yên - Sơn La. Đồng bào Mông trong vùng cũng không hiểu vì sao lại có những chiếc máy bay lao xuống gần nơi họ đang ở. Khi tôi trình bày ý định đi tìm vùng đất "máy bay rơi", ông Đoàn Khiêu và Đại tá Mùi Trọng Bứng, những người trực tiếp tìm kiếm, lượm xác hai vụ máy bay rơi, đều khuyên giải: “Nhà báo không đi nổi đâu. Rừng rú hoang rậm lắm. Hồi trẻ, chúng tớ phải đi bộ 2 ngày mới đến lưng chừng ngọn núi đó đấy!”. Biết không ngăn cản được tôi, ông Bứng đã vẽ lại cụ thể đường vào núi U Bò, nơi có nhiều máy bay rơi rồi bảo đi cẩn thận nhé. Máy bay thành dao, cuốc, điếu cày… Ông Bứng và ông Khiêu cũng kể rằng, hồi truy tìm hai chiếc máy bay gặp nạn năm 1985 và 1994, hai ông cũng từng tận mắt một động cơ máy bay nằm rúm ró bên một con suối. Đồng bào đã vặt những bộ phận nhỏ về làm dao, cuốc, riêng chiếc động cơ quá nặng, không khiêng được, nên họ bỏ lại. Đỉnh núi U Bò lúc nào cũng chìm trong mây mù Con đường lên Tà Xùa dốc ngược như đường lên trời. Xe bò lên đến mỏm núi, nơi đặt trụ sở UBND xã, nhìn xuống phía thị trấn Bắc Yên, thấy mây bay dưới “hạ giới”. Trưởng Công an xã Giàng A Sê dắt tôi ra mỏm núi chỉ về hướng Bắc bảo: “Hôm nào trời trong veo mới nhìn thấy đỉnh U Bò mờ mờ ảo ảo. Lúc nào nó cũng chìm trong mây mù, hiếm khi trông thấy lắm!”. Tôi tiếp tục phóng xe leo dốc, thả đèo, đến nhập nhoạng tối mới vào tới xã Xím Vàng. Chủ tịch UBND xã Xím Vàng Sồng A Tong không tỏ vẻ ngạc nhiên gì khi tôi hỏi chuyện máy bay rơi. Sồng A Tong bảo: “Ngày trước thi thoảng lại có đoàn cán bộ lên đây hỏi han, rồi thuê người Mông chúng ta dẫn đường vào chân ngọn núi U Bò kia. Họ vác theo máy móc đo đạc cái gì ta cũng chả biết. Sồng A Vàng và chiếc điếu cày làm bằng nhôm lấy từ máy bay gặp nạn. Còn có cả những phái đoàn người Tây vào xã ta tìm hiểu chuyện máy bay rơi. Nhưng họ có tìm hiểu được gì không thì ta không biết, vì họ có nói đâu. Nghe các cụ già kể lại, từ chiến tranh chống Pháp, đến chống Mỹ, rồi thời hòa bình, đã có cả chục chiếc máy bay bay qua khu vực này rồi đâm xuống núi. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng nổ, bà con trong xã lại vào ngọn núi U Bò để tìm, trước hết là tìm những nạn nhân xấu số, sau đó là kiếm sắt thép về rèn dao, cuốc… Ta cũng có mấy cái dao, cái cuốc rèn bằng thép máy bay mà”. Hợp chất nhôm của máy bay rất dày song lại rất nhẹ Vừa nói dứt lời, Sồng A Tong chạy vào trong phòng lấy chiếc dao khoe với tôi. Theo lời Tong, chiếc dao này được rèn từ 40 năm trước song vẫn sắc lẹm, vung tay chém gỗ một nhát ngập lút lưng dao. Tong còn dẫn tôi vào nhà Sồng A Vàng để xem chiếc điếu cày rèn bằng nhôm của máy bay. Chiếc điếu cày lên màu nhôm sáng bóng, cầm nhẹ bẫng. Tôi hỏi mua về làm kỷ niệm, Vàng chỉ lắc đầu, nhất định không bán. Tôi quay sang hỏi Sồng A Tong: “Từ năm 1994 đến nay có thấy chiếc máy bay nào rơi nữa không?”. Tong hồn nhiên bảo: “Chắc cái máy bay nó sợ chúng ta rèn dao, rèn cuốc, nên không thấy bay qua nữa rồi!”. Thực tế, sau vụ rơi máy bay năm 1994, mặc dù các nhà khoa học vẫn chưa tìm được lời giải, song đường bay từ Hà Nội lên Sơn La, Điện Biên, Bắc Lào và ngược lại, xuyên qua khu vực xã Xím Vàng đã bị cấm. Do đó, 15 năm nay, không có tiếng động cơ máy bay vang lên trên bầu trời Xím Vàng nữa. Tận mắt ngọn núi “tử thần” Theo Sồng A Tong, sở dĩ đỉnh núi cao "ngất ngưởng" mây xanh kia được đồng bào Mông gọi là núi U Bò bởi trông từ xa, nó nhô lên như cái u trên vai của con bò mộng. Sau lưng tác giả là đỉnh U Bò quanh năm chìm trong mây mù. Còn người dân ở huyện Bắc Yên, đã nhiều phen náo loạn vì những xác chết cháy xém, không còn rõ hình hài được đưa ra từ rừng già thì gọi ngọn núi U Bò kia là “núi tử thần”, núi “nuốt máy bay”. Tôi trèo lên một mỏm núi gần trung tâm xã Xím Vàng, nhìn về phía đỉnh U Bò chỉ thấy tầng tầng mây trắng. Tong bảo, hiếm hoi lắm mới nhìn thấy đỉnh U Bò lộ ra khỏi mây mù. Sồng A Tong cũng chẳng rõ đỉnh núi ấy thuộc địa phận xã nào, bởi nó nằm giữa Khu bảo tồn thiên nhiên Phù Bắc Yên, nằm giữa địa phận hai huyện Bắc Yên (Sơn La) và Trạm Tấu (Yên Bái). Một số thợ săn người Mông kể rằng, chỉ đứng trên sườn núi cũng nhìn rõ thị trấn Trạm Tấu. Nếu trời trong veo, có thể nhìn thấy cả thị xã Nghĩa Lộ của Yên Bái. Phút hiếm hoi lộ ra khỏi mây của đỉnh U Bò Sồng A Tong bảo, chưa có con số chính xác, nhưng các nhà địa chất lên đo đạc đều khẳng định đỉnh núi đó phải cao trên 2.500m so với mặt nước biển. Loanh quanh suốt buổi tối rồi tôi cũng thuê được một thợ săn dẫn đường vào núi U Bò. Xuất phát từ trung tâm xã, tôi và người dẫn đường Sồng A Don cứ nhằm con đường mòn đi nương của đồng bào mà cuốc bộ. Xuyên qua lãnh địa pơ-mu, tôi được tận mắt cảnh tượng phá rừng hết sức đau lòng. Hàng trăm người dựng lều xẻ gỗ, vừa vác vừa kéo nhẩn nha suốt ngày đêm như đàn kiến tha mồi. Cứ tình trạng phá rừng như thế này, chẳng mấy chốc mà vùng đất được mệnh danh là “vương quốc pơ-mu” cũng sẽ sạch bách loài gỗ quý. Đi hết đường mòn thì đến dòng suối Chin. Tôi và Don cứ nhảy trên những mỏm đá giữa suối như loài dê núi mà đi. Đi hết suối Chin thì sẽ đến chân núi U Bò. Tuy nhiên, nếu cứ lội dọc suối thì phải cuốc bộ trung bình 10km mới được 1km đường chim bay, bởi suối chảy quá vòng vèo. Do vậy, đoạn nào suối chảy vòng thì lại phải cắt rừng mà đi. Theo Don, có tới 4 con suối bắt nguồn từ đỉnh U Bò này. Một con suối chảy sang Trạm Tấu, suối Phình Hồ và suối Sập chảy ra sông Đà, suối Chin nhỏ nhất chảy loanh quanh mãi, đổ ra đâu Don cũng chả biết. Chúng tôi cuốc bộ liên tục đến chiều, khi đôi chân đã rã rời thì ngọn núi U Bò hiện ra trước mắt. Ngọn núi nằm im lìm hàng triệu năm kia có gì đặc biệt mà nó đã “hóa kiếp” cả chục chiếc máy bay? Nếu so về độ cao thì nó chưa ăn thua gì so với đỉnh Fansipan. Theo GS-TSKH Đặng Vũ Khúc (Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam), tôi đang đứng trên một vùng đất có nhiều dị thường về địa chất, từ trường. Vùng đất này có từ trường rất cao, nên khi máy bay bay qua, những bộ phận điều khiển bằng điện tử dễ bị nhiễu loạn, gây nên những tai nạn thảm khốc? Theo lý giải của đồng bào Mông nơi đây, do ngọn núi U Bò quá cao, lại quanh năm chìm trong mây mù, trong khi phi công lại chủ quan khi lái máy bay qua khu vực này, nên đã đâm vào vách núi. Tuy nhiên, lại có một thực tế là ngoài một số máy bay đâm vào vách núi vỡ tan tành thì theo lời kể của các cụ già người Mông có nhiều máy bay không va vào vách núi mà rơi xuống chân núi. Nếu nói về độ cao thì đỉnh núi cách núi U Bò 5km đường chim bay, nằm trên địa phận giáp ranh giữa xã Hang Chú (Bắc Yên) và xã Bản Công (Trạm Tấu), cũng nằm trên đường bay cũ còn cao hơn nhiều. Theo bản đồ địa chất thì ngọn núi này có độ cao tới 2.879m. Thế nhưng, lại chưa có chiếc máy bay nào rơi ở ngọn núi cao này. Ngọn núi “tử thần” và những chiếc máy bay rơi không rõ nguyên nhân sẽ mãi mãi chìm trong bí ẩn nếu các nhà khoa học không vào cuộc tìm câu trả lời. Theo
  1 like
 3. Văn hóa chửi mắng 07/01/2010 10:27 (TNTT&GT) Nhân loại không mấy người không chửi mắng hoặc bị chửi mắng. Chửi mắng, rủa sả là thứ ngôn ngữ không thiếu trong cuộc sống, trong văn chương của mọi dân tộc. Vấn đề là xác định được ranh giới giữa văn hóa và phi văn hóa trong chửi mắng. TNTT&GT mở chuyên đề thú vị này để cùng bạn đọc đàm luận và tranh cãi. Chửi là la mắng, là nói những lời thô tục, cay độc để làm nhục người khác”, đó là theo từ điển tiếng Việt thông dụng. Cá nhân tôi cho rằng đôi khi cũng cần phải diễn đạt ngôn từ một cách mạnh mẽ, biểu cảm – đôi khi cũng cần phải chửi. Và rõ ràng khi không có đòn để đỡ, khi phải cam chịu ẩn nhẫn, khi yếu thế không làm được gì đối thủ, người ta có thể phải chửi. Chửi cho bõ tức. Chửi là cần thiết, vấn đề là chửi cũng cần có văn hóa, làm cho đối phương thấy nhục cũng phải có văn hóa. Nhiều người tự hào rằng ở Việt Nam có hẳn một cái gọi là văn hóa chửi – có nghĩa là người Việt chửi có vần có vè, có ve có vẩy; chửi có bài bản, lớp lang. Nếu văn hóa được định nghĩa như là những giá trị vật chất, tinh thần do con người tạo ra trong lịch sử hay lối sống, cách ứng xử có trình độ cao thì quả thật chửi cũng là một nét văn hóa. Trong cuốn Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam của Trần Ngọc Thêm có đoạn: “Với lối chửi có vần điệu, có cấu trúc chặt chẽ, người Việt Nam có thể chửi từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác mà không hề nhàm chán. Đó là một nghệ thuật độc nhất vô nhị mà không một dân tộc nào trên thế giới có được”. Nghệ thuật chửi Việt Nam chủ yếu xuất phát từ miền Bắc do nếp sống cộng đồng tình cảm, ưa tế nhị và để tránh cái thô tục không cần thiết, người ta có hàng trăm cách, trăm lối diễn tả xa xôi, bóng gió được coi là tao nhã mà vẫn làm đối thủ tức đến hộc máu mồm. Bên cạnh chửi tục, người ta còn có lối nói mát, nói mỉa, nói xéo, chê bai cũng độc địa kinh khủng mà người ta cũng gộp luôn vào, mở rộng thuật ngữ chuyên “chửi”. Ở đây cũng cần phân biệt giữa “chửi thề” và “chửi”: chửi thề là văng tục, chửi vô tội vạ, chửi bất cứ lúc nào - kể cả lúc vui, chửi mà không có dụng ý bôi nhọ, không nhằm đối tượng nào; chửi thường nhắm đích danh người nào đó và thường trong lúc giận dữ, có dụng ý. Ngày xưa, chửi được coi là vũ khí của người nghèo bất khuất, người yếu bất khuất. Những kẻ thống trị có đầy đủ vũ khí, sức mạnh, còn những người bị trị luôn bị tước đoạt đến trần trụi cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng không phải vì thế mà kẻ bị trị chịu yên, họ biết dùng đến vũ khí độc tôn của mình để chống lại những cái trái với luân thường, trái với pháp luật, trái đạo đức. Mà đúng là “chửi” là vũ khí độc tôn của kẻ nghèo, khi trời dường như phú cho họ cơ quan phát thanh rất tốt, có thể vang khắp xóm cùng quê, có thể chửi từ giờ này sang giờ khác. Chửi, với các bài chửi điển hình như bài “Chửi đứa bắt gà” kéo dài hàng giờ, hàng ngày, dù kẻ bắt gà chắc gì đã mang gà ra trả, nhưng cái việc chửi vẫn phải được tiến hành, trước tiên để bõ tức, để giải tỏa tâm lý, sau đó là để phòng ngừa, để đánh thức lương tâm, đánh thức và nuôi dưỡng công lý. Có lẽ, đây cũng là một biểu hiện văn hóa trong cái sự chửi. Thật ra thì văn hóa chửi cũng không phải là đặc sản quá độc đáo của người Việt. Bộ sử thi tiểu thuyết hoành tráng Tam quốc chí đã kể rất kỹ về chuyện khi dàn trận đánh nhau các bên rất hay sử dụng một loại quân khá đặc biệt, đấy là những "mạ thủ". "Mạ thủ" thường chọn những người giọng tốt, ngữ điệu chắc chắn phải cong cớn, đứng ngay ở hàng đầu gào to những lời xỉ mắng đối phương. Khổng Minh Gia Cát Lượng của nhà Thục đã từng đích thân đanh đá mắng chết Tư đồ Vương Lãng của nhà Ngụy. Ở Ukraine hiện tại có cả cuộc thi chửi được tổ chức hàng năm có mục đích để thanh niên làm quen với văn hóa chửi của dân tộc và nâng cao tình yêu nước. Cuộc thi chửi được tiến hành theo hình thức hai người bước ra sàn đấu, lần lượt chửi nhau và bất cứ ai muốn đều có thể tham gia. Người dự thi có thể trích dẫn những câu nói từ văn học cổ Ukraine bao hàm các câu chửi rủa đậm màu sắc dân tộc. Người thắng cuộc là người có vốn từ vựng phong phú. Cách chửi thay đổi rất nhiều, tùy theo vùng miền văn hóa. Ngay cả ở Việt Nam, người Bắc có cách chửi khác người Trung, người Trung chửi khác người Nam. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều khi người ta quá lạm dụng "nghệ thuật" chửi, công cụ chửi, người ta chửi chỉ cốt để chứng tỏ mình chửi giỏi, người ta nói mát, nói mỉa, nói xéo người khác dù người đó chẳng làm gì mình – chỉ cốt để sướng miệng mà không hề nghĩ đến tác dụng độc địa của “lời nói-đọi máu”. Bàn về văn hóa chửi sẽ luôn là một đề tài thú vị và chắc hẳn cũng sẽ gây nhiều tranh cãi. Nguyễn Quang Lập (nhà văn) "Tôi thấy ở xứ mình vẫn chưa có văn hóa chửi thật sự. Chửi ở đây là chửi một cách văn minh, không phải là dùng những từ ngữ thô tục, kém văn hóa để chứi bới nhau, mà là sử dụng lý lẽ sắc bén để nói lên sự thật. Điều này thì cũng tồn tại ở nước ta lâu rồi, các cụ nhà văn nhà thơ nổi tiếng ngày xưa như Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Tú Mỡ… chửi những người tham ô tham nhũng qua chính ngòi bút của mình rất hay đó chứ. Tôi nhớ ngày bé được nghe các bà ngoài hàng chợ Bắc chửi cũng rất thích, vì họ chửi nghe đúng, sâu và sắc bén lắm. Các nhà văn của ta bây giờ cũng chưa lưu tâm đến chuyện này, thường thì bất bình chuyện gì thì lên tiếng chửi vậy thôi, tùy hứng, dẫn đến người bị chửi cũng không thấy thuyết phục...". Lê Minh Quốc (nhà thơ) "Dân tộc Việt Nam vốn nhiều chữ, giàu chữ, thâm thúy nên khi ghét, giận, tức ai đó đều có thể chửi một cách có vần có vè, và đầy “hoa mỹ”, ví như cái chửi bà già mất gà của xứ Bắc hoặc cách chửi của người Huế. Nhưng bản thân tôi nghĩ không nên khen ngợi cách chửi này. Với tôi, một bó lý không bằng một tí tình, khi chửi người ta tức là mình đã dùng lý rồi. Tôi thích những cách chửi như kiểu của Hồ Xuân Hương hơn". Chửi trong văn học "Bớ làng trên xóm dưới, bớ láng giềng láng tỏi … bên sau bên trước, bên ngược bên xuôi! Tôi có con gà mái xám mới ghẹ ở, nó mới lạc ban sáng mà thằng nào con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, nó dang tay mặt, nó đặt tay trái, nó bắt mất của bà, thì buông tha thả nó ra, có đứa nào trót nhỡ tay đánh cắp con gà mái ghẹ của bà thì hãy banh lỗ tai vạch lỗ nhĩ lên mà nghe bà chửi đây này… Chém cha đứa bắt gà nhà bà, chiều hôm qua bà cho nó ăn nó vẫn còn. Sáng hôm nay con bà gọi nó nó vẫn còn, mà bây giờ nó đã bị bắt mất. Mày muốn sống mà ở với chồng với con mày, thì buông tha thả nó ra cho nó về nhà bà, nhược bằng mày chấp chiếm, thì bà đào mả thằng tam tứ đại nhà mày ra, bà khai quật bật săng thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên. Ới cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia, mày mà giết gà nhà bà thì một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba. Mày xuống âm phủ thì quỷ sứ thần linh rút ruột ra... ". (Đoạn chửi của bà già mất gà, trích Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan) Trong Daghextan của tôi, nhà thơ Nga Raxun Gamzatop đã dành hẳn một chương có tên Ngôn ngữ để nói về chuyện chửi rủa ở những làng quê Daghextan. Ông viết “Mỗi làng quê đều có riêng những lời chửi rủa. Có lời rủa trói tay anh bằng những sợi dây vô hình; có lời rủa đẩy anh vào quan tài; có lời rủa làm mắt anh rơi vào đĩa canh đang húp, có lời rủa làm mắt anh lăn xuống khe sâu qua những tảng đá lởm chởm”. Dưới đây là một vài lời chửi rủa mà ông ghi lại: - Cầu trời nó bắt đi cái người biết dạy con mày học nói! Cầu trời nó bắt của con mày đi cái người mà con mày có thể dạy nói! - Cầu cho lưỡi mày khô đi, cho mày quên tên người yêu, cho người mày có việc cần gặp không hiểu lời mày nói. Cầu cho mày quên lời chào làng quê khi mày đi xa trở về, cầu cho gió lùa vào miệng mày khi mày rụng hết răng… "Trong quân đội xưa còn có một loại quân đặc biệt chuyên chửi mắng, đó là các "mạ thủ". Khổng Minh Gia Cát Lượng từng đích thân dùng thứ vũ khí này, ông đã dùng lời đanh đá cay độc mắng chết Tư Đồ Vương Lãng ngay tại trận." nguồn thanhnienonline
  1 like
 4. Điêu Tàn Sự Nghiệp – Tang Thương Gia Đình Ghi chép lại từ một chuyến đi “Phong thủy cứu trợ” của Thiên Đồng và Achau tại Ban Mê Thuột, thượng tuần tháng Chạp năm Kỷ Sữu. Công ty sản xuất bia chai và nước suối tinh khiết hoạt động chưa đầy hai năm đã nợ nần, hàng hóa không tiêu thụ được, sản phẩm chất lượng kém do lỗi và yếu kém chuyên môn trong quy trình sản xuất, thế là vốn hàng trăm triệu bỏ ra mất trắng, sự nghiệp tiêu tan như làn khói bay. Nhưng điều mất mát đó không đau đớn bằng một mất mát người thân…Người vợ tự tử đã ra đi, bỏ lại hai đứa con gái, một 6 tuổi, một 2 tuổi với người cha, người chồng còn quá trẻ. Đó là câu chuyện của hơn nửa năm trước. *** “Anh Tuấn đó à? Anh khỏe không?” “Ừ, vẫn khỏe, em sao rồi?” “Vợ em mất rồi. Vợ em tự tử mất rồi anh ơi…” Tiếp đó là giọng đầu dây bên kia nghẹn lại. Tôi chợt sững người trước tin dữ… “Anh nói với Sư Phụ giúp em.” “Vài giờ nữa Sư Phụ lại đi Đà Nẳng, rồi ra Hà Nội, chắc lâu. Thôi vậy! Nếu Sư Phụ không có thời gian rảnh thì anh giúp em vậy. Nhưng để anh xin phép Sư Phụ trước đã.” “Dạ, anh cố gắng giúp em. Em rối trí quá rồi.” Tôi báo cho Sư Phụ tin dữ ấy, nhắc lại câu chuyện nửa năm trước, người này cũng nhờ sư phụ xuống xem Phong Thủy. Nhưng sư phụ lại không đi được. Đã giao cho Vothuong đến giúp. Nhưng gọi điện thoại cho anh ta thì không bắt máy. Cấu chuyện đã qua, nay nhắc lại, Sư Phụ chỉ biết thở dài. Tôi xin phép sư phụ Thiên Sứ thay thầy đi giúp người bạn đó. Sư Phụ bảo “Việc này nên hết sức cẩn thận, nếu có đi thì cũng phải có một người đi theo hổ trợ.” Vậy là tôi được phép và cơ duyên đưa đẩy thể nào ngay hôm đó, có anh Achau và anh Hatgaolang đến chơi. Tôi gợi ý cho hai người, anh Hatgaolang bận việc nên từ chối, còn anh Achau nhận lời ngay cho một chuyến “đi bụi”. Tôi hẹn với Achau đi vào tối chủ nhật 24/01/10, anh bảo lùi lại ngày khởi hành sang chủ nhật tuần sau. Nhưng ngay chiều hôm ấy anh Achau gọi lại đổi ý, chuyển đi ngay vào chủ nhật 24/01 như đã định. Thế là hai anh em khăn gói quả mướp đi trong đêm. 9 giờ tối chủ nhật khởi hành, 6 giờ sáng thứ hai thì tới nơi. Cảm nhận cái gió lạnh của vùng cao Ban Mê Thuộc bên ly café, sau khi đã lót dạ tô bún bò, để chờ khổ chủ đến, hai anh em vẫn nghĩ ngợi về cái phong thủy chưa biết đến. 7g thì anh V đến, tiều tụy hơn với gương mặt lộ thần sắc xám xanh biểu hiện sức khỏe thể chất yếu kém và tinh thần không mấy sáng hơn. Sau vài câu trao đổi, chúng tôi tống ba lên xe chạy về nhà V. Trước cổng vào, cây cỏ đã xác sơ tự lúc nào. Mở cánh cửa ra, khung cảnh điêu tàn bày ra trước mắt. “Đất của em đây, trước là nhà, sau là nhà xưởng.” V nói. Ba người đi thẳng qua khoản sân rộng đến cánh cửa chắn ngang lưng chừng khu đất, tôi chợt giật mình, bèn nói với anh Achau: “Xuyên tâm sát rồi anh ơi, chắc chắn phía sau sẽ thông tuột!” Vừa dứt lời, V mở cánh cửa ra, trước mắt hiện ra ngay một con đường giữa mảnh đất dài hun hút thông tuột từ trước ra sau, kết thúc bằng hai cánh cổng sắt to lớn. Quang cảnh xuống cấp và điêu tàn càng rỏ ràng hơn với hai dãy công trình hai bên là nhà xưởng, khu sản xuất và bồn chứa bia chỉ còn lại trống trãi, xơ xác, tiêu điều, không khí của sự mục nát nặng nề khó tả xốn xang lòng người. Tiếp theo sau cánh cửa cổng cuối là một khoản đất trống khá rộng lớn, cuối mảnh đất ấy là con suối chảy ngang từ phía Bạch Hổ qua phía Thanh Long. Do địa thế vùng cao, cao thấp chập chùng nên khu đất nhà V cũng trong thế ấy, nghĩa là thế đất từ mặt đường vào tới cổng thấp dần, xuống dốc, trôi tuột đến tận cửa cổng sau chót và lại thấp xuống một lần nữa ở bãi đất sau cùng. Thế đất quá rỏ ràng cho sự thoái khí trầm trọng không giữ lại được chút nào cho hai dãy công trình nhà xưởng hai bên. Một thế xuyên tâm kiệt lực báo trước sự sụp đỗ một cơ nghiệp trong giai đoạn ngắn ngủi. Tiếc thay gia chủ lại không biết gì về kiến trúc hay phong thủy. V hỏi tôi có sửa lại để làm khu vực cho thuê phòng trọ được không. Tôi bảo được và lên phương án cải tạo theo phong thủy theo hướng chuyển khu vực nhà xưởng thành nơi cho thuê ở trọ. Một hồi suy tính, anh Achau đề nghị chuyển hướng tư vấn vì xét thấy trên thực tế khổ chủ không còn khả năng tài chánh để cải tạo theo phong thủy và nếu có cải tạo thì khả năng hoàn vốn rất nhiêu khê trong một thời gian dài. Anh đề nghị một giải pháp cấp thời, bỏ hẳn khu nhà xưởng phía sau bằng cách xây chận hẳn một bức tường chặn ngang khu đất với mục đích chỉ tụ khí phần trước mảnh đất nhằm cải tạo sức khỏe của bố con và cải tạo kinh tế tạm thời, bởi trên thực tế V cũng không còn tiền để tính đến những việc lớn hơn mặc dù ý nghĩ kinh doanh vẫn còn nung nấu. Vậy là phương án chận bức tường là khả thi nhất với chi phí thật thấp phù hợp với khả năng, song song đó là việc tư vấn chỉnh sửa trong nội thất nhà V đang ở với vợ và hai con từ trước đến nay. Vậy là giải pháp gọn nhẹ và trơn tru. Gần chiều, V đề nghị vào nhà mẹ của V tư vấn phong thủy cho cái nhà vừa xây xong. Ba anh em lại chở nhau trên một xe đến nhà mẹ V sau khi đã qua vài con dốc gập ghềnh khúc khuỷu. Sau việc tư vấn ở nhà V, tôi và anh Achau đi bộ ra đầu thôn nhâm nhi vài ly bia nghĩ ngợi. Anh Achau hỏi xét xem yếu tố nào của phong thủy dẫn đến việc người vợ tự tử không? Tôi võ đoán trả lời rằng “Có thể là hai yếu tố phạm nặng là giếng ở cung Khôn (Đông Nam) và trung cung bị xuyên tâm sát phần âm trạch do con mương thông dài đến cuối đất băng ngang trung cung. Vì cung Khôn và trung cung là tượng cho người nữ, người mẹ, nay bị phạm phương đào giếng và trung cung bị dương khí xâm hại, có thể đây là lý do chủ yếu nặng nhất”. Việc này đưa đến một suy nghĩ và quyết đinh nhanh chóng trong đầu Achau là nên khuyên bán mảnh đất đó đi, vì xét thấy rỏ ràng mảnh đất quá xấu về mặt phong thủy và có thể không tốt cho người con gái sau này. Vậy là anh em nhất trí. Trở lại nhà V sau vài ly bia, trời Ban Mê đã sập tối, cùng lúc ấy có mẹ của V ở nhà, anh Achau lại một phen dùng lời thuyết phục như một thuyết khách cho phương án chỉnh cho ở tạm và khi thấy ổn rồi thì bán. May thay cả mẹ V và khổ chủ đồng tình với ý ấy. Một buổi nhậu đơn sơ trong gió lạnh của Ban Mê trước giờ chia tay. Nhiều tâm sự và nhiều lời tư vấn sâu sắc của anh Achau về cuộc sống làm quên đi cái lạnh của những cơn gió thốc vùng cao. Có lẽ đây cũng là một duyên số cho cuộc hội ngộ muộn màng trong một hoàn cảnh không thể khác. Chúng tôi lại từ giả trong cái lạnh của đêm cao nguyên với nỗi niềm còn trĩu nặng về số phận và đời người. Tôi chợt nhớ lại cách đây hơn ba tháng, trong một chuyến đi công tác ở Ban Mê của Vothuong, tôi có nhắn Sư đệ này đến giúp đỡ V hòng gỡ gạt được gì không, Vothuong đồng ý, nhưng không hiểu sao các số điện thoại liên lạc đều không liên hệ được. Vothuong cũng đành buông câu “Chắc chưa tới duyên”. Cho đến khi tôi nhận được hung tin thì đã quá muộn. Sự mất mát lớn, cho dẫu là tài sản hay kim hoàn của thế gian thì không gì bằng một người thân. Một tài sản không bao giờ có lại được. Đêm cao nguyên cùng chuyến xe lao vút trong màn đêm bất tận… Cổng trước vào nhà Sân trong nhà bên màu xanh là nhà V... Từ trong nhìn ra cổng, chú cẩu giữ nhà. :P Cửa vào xưởng sản xuất Thông thẳng tuột! Cổng sau nhà Một góc sân Thiên Đồng và Achau vừa đi bụi vừa đi Phong Thủy cứu trợ :lol: Phân Tích Phong Thủy "Mảnh đất điêu tàn" Toàn khu đất có hình một lưỡi đao hoặc có thể nhìn ra là một con cá bị cụt phần đuôi. Khu đất bị thế xuyên tâm sát với con đường chạy gần như thẳng tuột ở giữa từ cửa trước thông ra cửa sau. Chính vì lý do này nên dương khí ở đây bị thoái hoàn toàn, không giữ lại được tí nào cho các công trình hai bên trái phải. Hơn nữa do địa hình Buôn Mê Thuộc là đồi núi chập chùng, đường đi lên đồi xuống dốc nên địa thế khu đất có thế xuống dốc dần so với điểm cao là mặt đường và nền nhà phía sau đến cửa cổng cuối thấp hơn so với mặt đường gần hơn 1,2m. mặt khác do địa lý vùng cao gió thổi rất mạnh và gió lộng nên khí dể bị tán đi, tản mác. Vì vậy thế "Xuyên Tâm Sát" của khu đất càng trở nên cực xấu khi dương khí bị thế đất thấp làm trôi tuột nhanh hơn cộng thêm đặc điểm khí hậu gió thổi mạnh thì lực phản khí hay tán khí càng mạnh. Vô khí. Thế bên trong thì thoái khí, còn bên ngoài cũng bị thoái khí mất.Từ trong khu đất nhìn ra, con đường trước khu đất thấp dần, trượt dốc từ trái qua phải, trong khi đó khu đất nhà hàng xóm bên tay Hổ có thế thất hơn tạo thành địa hình giống như một con hẽm, do vậy dương khí từ con đường đổ đến, chưa kịp đổ vào cổng của khu đất nhà Vinh thì đã thoái qua nhà hàng xóm. Đấy là phần dương trạch bị sát. Còn lại phần âm trạch vừa bị phạm phương và vừa bị sát không kém. Phương kiêng kị đào giếng là phương khôn thì nay lại có giếng ngay phương ấy. Một con mương, cũng là đường cống thoát nhước cho khu vực được đào thành một đường thông tuột giữa khu đất, xuyên qua trung cung cắt đứt trạch đất thải nước ra khu đất phía sau. Nghĩa là địa khí cũng một đường thông tuột trôi đi mất. Có thể tưởng tượng một con cá bị cắt phần thân đuôi, khí huyết và tinh tủy từ xương sống tuông ra chẳng giữ lại, nghĩa là sinh khí chẳng có gì. Khí mạch tiêu tán đến cạn kiệt đi hết không giữ lại được. Trung cung và phương Khôn đều là tượng thổ, đều tượng trưng cho người phụ nữ, nay bị phạm tất cả, đều là yếu tố nặng nề ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của nữ chủ nhân. Dương trạch và âm trạch đều bị phạm sát một cách khốc liệt tránh sao bại vong? Phía sau khu đất là một bãi đất cỏ rộng dài hơn 40m và cuối mảnh đất này là một con suối nhỏ chạy từ hướng Hổ sang hướng Long góp phần tạo thêm yếu tố xấu cho phong thủy khu đất nhà V. Yếu tố này cũng có thể gọi là “Thượng sơn hạ thủy” theo Loan Đầu. Dương khí trôi tuột ra sau đi trôi đi và tản đi càng nhanh hơn do dòng suối đưa đẩy. Xét theo Bát trạch, khu đất được hướng Phúc đức trạch theo Phong Thủy Lạc Việt, nhưng cũng không đỡ nỗi bởi thất bại về yếu tố dương trạch và Loan Đầu. Xét trên Lạc Việt Bát Tinh Biến Hóa thì cách của khu đất không bị thế “Nhị quỷ phù tang xa” (Hai quỷ kéo xe tang) nhưng Phần đất trước là Phục Vị Tả phù kim tinh, phần đất sau khu nhà xưởng là Họa Hại Lộc Tồn Tinh, nghĩa là đã phạm cách xấu theo kiểu “Hậu viên tàn họa”. Tuy vậy theo Thiên Đồng xét thấy thì khu này bị phạm thế tạm gọi là “Nhị Quỷ hầu Ma Đao”. Bởi theo Lạc Việt Bát Tinh Biến Hóa, con đường ở giữa ứng vào sao Phục Vị Tả Phù âm Kim đới Thủy tinh, dãy công trình bên Tay Long bị sao Họa Hại Lộc Tồn Tinh hãm chiếu, ẩn tàn tai họa bất ngờ, rủi ro rình rập, dãy công trình bên Tay Hổ bị cách Tuyệt Mạng Phá Quân kim tinh chủ quản hưng bại, tự ải. Con đường ở giữa khu đất hiển hiện ra như thanh Đại Ma Đao với tính sát khí nặng nề, theo nguyên lý “Hình Lý Khí”, hiển nhiên tính sát của thanh Đại Ma Đao này càng lớn không kém khi hai bên là hai Hung Tinh luôn hầu cận, vì vậy tính sát của thanh đao do Nhị Quỷ hầu cận càng trở nên nguy hiểm và kết cuộc là sự bại vong cho một cơ nghiệp chỉ tồn tại chưa đầy hai năm. Giải Pháp Phong Thủy Lạc Việt Đây là giải pháp được đưa ra dựa trên thực tế gia cảnh của gia chủ đang rất hạn chế và yếu kém về tài chánh, khả năng tái đầu tư là không có và do tính chất xấu của hiện trạng khu đất. Anh Achau đưa ra giải pháp chận bức tường ngăn, bỏ hẳn phần đất trước nhằm tụ khí cho nhanh giải quyết về mặt sức khỏe và ổn định công việc hoặc kinh tế cá nhân nếu có thể. Lợi dụng thế ấy Thiên Đồng cho cho hoán chuyển địa cuộc bằng một bức tường ở giữa ngay vị trí của vào khu nhà xưởng cùng với việc bịt hẳn cổng sau. Vậy là thế đất trở lại với tinh vận tốt do Phục Vị Tả Phù Kim tinh quản thủ tiên phong, khống chế Ác Tinh Họa Hại Lộc Tồn Mộc Tinh không cho gây tác hại, cùng với việc quản chuyễn cát tinh Thiên Y Cự Môn tinh yểm trấn và khống chế hậu đài của toàn khu nhà xưởng. Để kích hoạt tụ khí cho nhanh và hiệu quả, Thiên Đồng cùng khổ chủ ngay trong ngày thực hiện “Cẩu Ngọa Yếm Pháp” nhằm mau chống tụ địa khí thay cho phần dương khí tiêu tán. Phần trước cổng, bên tay Hổ cho xây một bức tường cao và dài ra gần đường nhằm đón khí của con đường dốc từ hướng Long chảy qua hướng Hổ vào khoản sân trước cổng nhà đất gia chủ để không bị thoái sang bên nhà hàng xóm. Đồng thời những cây mục nát tiêu đều trước cổng đều phải được dọn sạch để đón khí cát lành. Tuy vậy, điều đáng phải nghĩ tới là khi chặn tường bỏ hẳn phần đất sau thì chỉ còn xét yếu tố Bát trạch Lạc Việt ở phần đất trên như hình vẽ, lúc này Giếng sẽ rơi vào phương Càn, phương kiêng kị và sẽ hại chủ nhà về mặt sức khỏe, Quý nhân hay đau đầu. Do vậy giải pháp tình thế để tụ khí cải thiện tạm thời được đưa ra rồi sau đó phải bán toàn khu đất đi là rất hợp lý. Sau đó là việc chỉnh sửa bếp và cầu thang và một vài tiểu tiết trong nhà V, cái nhà cũng mang hình thể thiên thẹo lệch lạc bên ngoài và lệch tầng bên trong. Phàm những nhà thiên lệch, tâm tư tình cảm của gia chủ dễ khiến bất an, chưa kể đến chuyện khuyết cung hay thừa phương chênh lệch. Đó là những giải pháp tình thế chẳng thể nào khác hơn mà Thiên Đồng cùng Achau đưa ra theo quan điểm Phong Thủy Lạc Việt nhằm giải quyết cho một hoàn cảnh mà toàn phương thất bại. Chắc hẳn đây chưa phải là một giải pháp hoàn hảo , do vậy cũng nhằm trau dồi và học hỏi thêm nhiều điều quý báu, chúng mong các anh chị em quan tâm, yêu thích học thuật cùng các cao nhân trao đổi và chỉ dạy thêm. Kính bút, Thiên Đồng – AChau.
  1 like
 5. Chào ACE, Chắc ace ít nhiều đều nghe nói về Avatar phim bom tấn đang chiếu sắp vượt kỷ lục của Titanic trở thành phim có doanh thu cao nhất của mọi thời đại ( trên 1.2 Tỷ USD). Tôi mới xem hôm qua, nhưng trước khi xem Avatar 3D tôi đã được đọc bài dưới đây tại TuanVietnam (http://tuanvietnam.net/2009-12-20-xem-avatar-nho-no-than-) nên có phần chú ý. Và việc này không thừa, vì đúng là Avatar có quá nhiều sự trùng lặp với các truyền thuyết thời Hùng Vương. Ngoài cốt truyện lấy từ nỏ thần và vũ trụ quan hòa đồng với thiên nhiên, còn có những sự trùng hợp khác như sau: 1. Triết lý chủ đạo: Người Navi' tin rằng năng lượng tự nhiên cần được gìn giữ qua sự chung sống hài hòa và tuân thủ quá trình luân chuyển liên tục - thể hiện qua hình ảnh Eywa (Mẫu) nguồn của cây tinh thần và các bông hoa bay - các hình tượng được hình ảnh hóa của Thái Cực, tính thấy, và khí. Câu chủ đạo là "I see you" = Tôi 'thấy' bạn. 2. Cốt truyện: Nỏ thần ( xin đọc thêm bài dưới) 3. Người Navi' = Nam Việt, sống gần gũi với cây, rừng. 4. Hình ảnh chủ đạo: Người xanh cao và mũi tẹt 5. Biểu tượng: người Navi' là bạn, thuần phục và tôn thờ một loại chim giống như chim Hạc, chấp nhận cả những kẻ biết rằng đến từ phía kẻ thù. 6. Hành động: Cách chống lại kẻ thù bằng cách huy động sự ủng hộ rộng lớn của các loài = Truyền thuyết Thánh Gióng - đạo quân lớn nhanh như thổi ( cách giải thích của Thiên Sứ) 7. Có các bộ lạc khác: Có những bộ lạc khác chuyên săn bắn và đi ngựa rất giỏi - như người phương Bắc 8. Màu của chim theo ngũ hành: Chim chúa là Vàng ( Thổ) - Đỏ ( hỏa), chim quân là Xanh ( mộc) và xanh dương ( Thủy). Còn có thể có nhiều chi tiết khác nữa như vì Cameron đã viết kịch bản trong gần 10 năm, nên những ai quan tâm có thể đọc thêm http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_%282009_film%29 tất nhiên là sau khi xem phim ( không phải để quảng cáo cho phim đâu nhé) Phải chăng đây là 1 nghiệm nữa của "văn hiến Việt Nam đã điểm"? Trân trọng Thế Trung
  1 like
 6. Mời các bạn thưởng thức bài hát đầy ý nghĩa của ca sĩ Việt kiều Bỉ Phạm Quỳnh Anh Đây là bản có phụ đề tiếng Việt Bản thứ 2
  1 like
 7. huynh thiên đồng được đi đánh nam dẹp bắc thích thật :) khóa sau có lẽ đệ cũng đk lớp phong thủy cơ bản để được đi đây đi đó ,chứ cứ ngồi thiền như bây giờ chắc phôi hóa cột sống sớm :lol:
  1 like
 8. Thì cư bàn chơi cho vui. Tôi biết chẳng được cái tích sự gì. Thời gian để mần việc khác ra vấn đề hơn.
  1 like
 9. Trung Quốc: Đặt tên Avatar làm tên núi Thanh Niên Online 27/01/2010 14:34 Những ngọn núi treo lơ lửng trên không trong phim Avatar - Ảnh: Reuters Bị ấn tượng bởi vẻ đẹp hùng vĩ của những ngọn núi treo lơ lửng trên không - một trong những kỹ xảo tuyệt vời trong bộ phim bom tấn Avatar - khiến các nhà chức trách ở thành phố Trương Gia Giới thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc quyết định đổi tên ngọn núi thuộc thành phố này từ "Southern sky column" (Cột trời phía nam) thành tên "Avatar hallelujah mountain" vào 25-1 vừa qua, theo như trang web chính thức của chính quyền thành phố (www.zjj.gov.cn). Nhà chức trách lấy lý do là những ngọn núi lơ lửng trên không trong bộ phim được truyền cảm hứng từ "Cột trời phía nam" khi một nhà nhiếp ảnh Hollywood chụp hình ở đây vào năm 2008. Dịch vụ du lịch quốc tế Trung Quốc còn mời gọi du khách hãy tham gia "Chuyến du hành tuyệt diệu đến với vùng ngọn núi nổi hay Avatar - Pandora". Theo trang web điện ảnh Boxofficemojo.com, đến nay doanh thu Avatar đã lên đến 1,8437 tỉ USD trên toàn thế giới, vượt qua kỷ lục tưởng như không thể phá vỡ nổi 1,8428 tỉ USD của bộ phim Titanic. Theo Th.Phương - H.Chi, Reuters, Tuổi Trẻ
  1 like
 10. Đôi nét thêm về vị trí địa lí đảo Phục Sinh : Đảo Phục Sinh được đặt ở trung tâm qua phép chiếu trực giao Đảo Phục Sinh, theo tiếng bản địa là Rapa Nui ("Đại Rapa") hoặc Isla de Pascua trong tiếng Tây Ban Nha, là một hòn đảo ở phía Nam Thái Bình Dương thuộc Chile. Tọa lạc cách Chile lục địa khoảng 3600 km về phía Tây và 2075 km Đông của đảo Pitcairn, nó là một trong những hòn đảo cô lập nhất thế giới. Nó được gọi là đảo "Phục Sinh" vì đã được những người Hà Lan phát hiện ra trong ngày Chủ Nhật Phục Sinh năm 1722. Tọa độ 27°09′B, 109°27′T, với vĩ độ gần với vĩ độ của thành phố Caldera của Chile, phía Bắc của Santiago. Hòn đảo gần như hình tam giác với diện tích 163,6 km² và dân số 3791 người (theo điều tra dân số năm 2002), 3304 trong số đó sống ở thủ phủ Hanga Roa. Đảo này được tạo thành từ 3 núi lửa: Poike, Rano Kau và Terevaka. Đảo này nổi tiếng với các moai, các tượng người bằng đá đứng dọc theo bờ biển. Về mặt hành chính, đây là một tỉnh của Vùng Valparaíso. Có 2 loại thực vật ông Thor dùng để làm thuyền vượt Đại Tây Dương và Thái Bình Dương là cây sậy và cây gỗ ban-xa. Cây sậy ông tết lại thành thuyền của ngừoi AI-Cập cổ, cây ban-xa làm mảng vựot Thái Bình Dương theo gió mậu dịch. Cây này có lẽ ít người biết, xin giới thiệu : Cây Balsa sống ở đâu? Cây balsa sống tự nhiên trong rừng rậm nhiệt đới ở trung và nam Mỹ. Nhưng phần lớn gỗ balsa cho máy bay mô hình thường được cung cấp từ Ecuador ở bờ biển phía tây của Nam Mỹ. Balsa sống ở điều kiện ấm áp, nhiều mưa và khô ráo (không động nước). Chính vì lý do này và gỗ balsa tốt nhất thược mọc ở đất cao dọc theo dòng sông vùng nhiệt đới. Tên khoa học của balsa là Ochroma Lagopus. Chữ balsa là tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là bè gỗ, nó nổi dể dàng trên mặt nước. Ở Ecuador, nó được gọi tên là Boya có nghĩa là phao. Cây Balsa mọc như thế nào? Không có chuyện một rừng balsa, cây balsa mọc riêng lẻ hoặc từng khu vực nhỏ rải rác trong rừng. Trước đây người ta thường gọi cây balsa là cây dại. Cây balsa tái sinh bằng hạt của nó, gió thổ hạt của nó và phân bố rời rạc trong rừng. Hạt balsa rơi xuống đất đến khi có ánh sáng mặt trời thì nó bắt đầu phát triển thành cây, khi phát triển thì các cây nhỏ yếu sẻ chết chỉ còn những cây mạnh thì sống. Chính vì vậy mà theo số liệu trung bình thì 0.4 hecta rừng bạn có thể chỉ tìm thấy 1 hay 2 cây. Cây balsa trưởng thành trong bao lâu? Cây balsa mọc rất nhanh, sáu tháng sau khi nẩy mầm thì thân nó được 3.5 cm cao khoảng 3 đến 4 m. Trong vòng 6 đến 10 năm thì nó cao khỏang 20 đến 30 m và đường kính là 0.3 đến 1.3 m, lúc này ngừơi ta sẻ cắt nó. Nếu không cắt mà để cho nó tiếp tục mọc thì vỏ của cây sẽ trở nên cứng và ruột bị mục nát. Lá cây balsa giống như lá cây nho nhưng to hơn nhiều, khi còn trẻ thì lá cây balsa có thể dài đến cả mét, cây càng già thì lá càng nhỏ lại. Tại sao gỗ balsa nhẹ? Để biết được tại sao gỗ balsa nhẹ, bạn cần phải xem nó với kính hiển vi. Tế bào của nó rất to nhưng thành thì mỏng. Đa số các cây khác thì nó nặng do chất nhựa kết dính gọi là lignin dùng để kết hợp các tế bào lại với nhau. Với cây balsa thì lignin rất ít. Cây balsa chỉ có khỏang 40% là chất rắn, để có được sức mạnh đứng thẳng thì cây balsa chứa nước trong tế bào của nó làm cho nó trở nên cứng - giống như bạn bơm hơi cho bánh xe vậy. Với cây balsa còn xanh, so sánh về trọng lượng thì lượng nước trong cây balsa nặng gấp 5 lần phần gỗ của chính nó. Còn các cây gỗ cứng khác thì tỉ lệ nước trong gỗ ít hơn nhiều (so với chính bản thân cây gỗ đó). Chính vì vậy trước khi đem bán, gỗ balsa phải được nung trong lò trong 2 tuần để tách nước ra khỏi tế bào gỗ, cho đến khi lượng hơi ẩm chỉ còn 6%. Nung trong lò cũng để diệt côn trùng, vi khuẩn, nấm trong cây khi còn xanh.
  1 like
 11. Đây là một bộ sách cực kì hay viết về những cuộc khám phá các vùng đất châu Mỹ, châu đại dương, mô tả chân thực thế giới sinh vật biển. Hồi bé, cháu được đọc bộ sách này tiếng Việt do bố mua cho, ấn tượng nhớ mãi đến giờ. Bây giờ muốn tìm lại, chắc cũng phải mất chút thời gian. Đảo Phục Sinh chỉ là một mắt xích trong chuỗi hành trình chứng minh về nhân chủng học của tác giả. Xin giới thiệu tóm tắt như sau :(trích từ http://vi.wikipedia.org/wiki/Thor_Heyerdahl ) Thor Heyerdahl Sinh 6 tháng 10 năm 1914 Larvik, Na Uy Mất 10 tháng 4 năm 2002 (87 tuổi) Colla Micheri, Ý Quốc tịch Na Uy Ngành Nhân chủng học Thám hiểm Học trường Đại học Oslo Ngay từ khi còn trẻ Thor Heyerdahl đã bộc lộ niềm yêu thích các cuộc thám hiểm để kiểm chứng các giả thiết về nhân chủng học. Năm 1936 ông thực hiện chuyến du hành đầu tiên tới Quần đảo Marquise, những ghi chép của ông về chuyến đi này được tập hợp trong tác phẩm Paa Jakt efter Paradiset (Cuộc săn tìm Thiên đường, 1938). Sau khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, Thor Heyerdahl tạm ngừng công việc nghiên cứu để tham gia các chiến dịch phá hoại hậu cần Đức Quốc xã. Năm 1947, Thor Heyerdahl thực hiện chuyến du hành nổi tiếng nhất của mình trên chiếc bè Kon-Tiki. Với mục đích chứng minh mối liên hệ giữa thổ dân Polynésie với người da đỏ Nam Mỹ, Thor Heyerdahl cùng một số người bạn đã sử dụng một chiếc bè được chế tạo hoàn toàn bằng vật liệu tự nhiên để vượt Thái Bình Dương mà không nhờ tới sự trợ giúp của bất cứ phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại nào. Sau 101 ngày lênh đênh trên biển xuất phát từ Nam Mỹ, nhóm du hành của Heyerdahl đã tới đích ở Quần đảo Tuamotu ngày 7 tháng 8 năm 1947. Tổng cộng chiếc bè đã vượt qua quãng đường hơn 8.000 km và chứng tỏ rằng người da đỏ Nam Mỹ hoàn toàn có khả năng thực hiện những chuyến đi tương tự trong quá khứ. Cuốn sách ghi chép về chuyến đi có tên Hành trình Kon-Tiki của Heyerdahl sau này đã được dịch ra trên 50 thứ tiếng khác nhau, bộ phim tài liệu làm về chuyến đi cũng đã giành Giải Oscar cho phim tài liệu xuất sắc nhất vào năm 1951. Mặc dù chuyến du hành Kon-Tiki gây tiếng vang rất lớn nhưng giả thuyết của Heyerdahl về nguồn gốc thổ dân Polynésie không được giới nhân loại học đồng tình,[1] nhiều bằng chứng về sinh lý, văn hóa và di truyền cho thấy thổ dân ở đây có nguồn gốc từ lục địa châu Á chứ không phải Nam Mỹ,[2] còn thổ dân trên Đảo Phục Sinh thực tế lại có nguồn gốc chính từ quần đảo Polynésie.[3][4] Trong hai năm 1955-1956, Thor Heyerdahl dẫn đầu một đoàn nghiên cứu Na Uy tới khảo sát các di chỉ khảo cổ trên Đảo Phục Sinh.[5] Các ghi chép của Heyerdahl về cuộc nghiên cứu này được tập trung trong tác phẩm Aku-Aku, đây tiếp tục là một đầu sách ăn khách và được những độc giả yêu thích khám phá tìm đọc. Trong hai năm 1969 và 1970, Thor Heyerdahl thử nghiệm việc dùng thuyền làm bằng papyrus để vượt Đại Tây Dương từ Maroc thuộc Châu Phi. Dựa theo những thiết kế của người Ai Cập cổ đại, Heyerdahl đặt tên cho con thuyền đầu tiên là Ra tuy nhiên nó đã bị hỏng sau vài tuần trên biển. Không dừng lại, Heyerdahl tiép tục cho làm Ra II, lần này con thuyền đã đưa đoàn thám hiểm tới Barbados và chứng minh rằng người ta có thể vượt Đại Tây Dương bằng cách nương theo hải lưu Canary.[6] Năm 1978 Thor Heyerdahl thực hiện chuyến du hành trên biển bằng một con thuyền sậy có tên Tigris nhằm chứng minh cho mối liên hệ giữa vùng Lưỡng Hà và Nền văn minh Thung lũng Indus, nay là Pakistan. Ngày 3 tháng 4 năm 1978, sau năm tháng lênh đênh trên biển, chiếc Tigris đã bị đốt ở Djibouti dù còn đang ở tình trạng hoạt động tốt, đây là hành động của Heyerdahl nhằm phản đối chiến tranh leo thang ở Biển Đỏ và Vùng sừng châu Phi.[7] Về cuối đời, Thor Heyerdahl tiếp tục hoạt động tích cực trong nghiên cứu khoa học và đấu tranh bảo vệ môi trường. Ông qua đời năm 2002 ở tuổi 87 vì u não. Chính phủ Na Uy đã quyết định tổ chức quốc tang cho nhà thám hiểm tại Nhà thờ lớn Oslo vào ngày 26 tháng 4 năm 2002, tro hỏa táng của ông được đặt trong khu vườn của gia đình tại Colla Micheri.[8] Tham khảo Robert C. Suggs The Island Civilizations of Polynesia, New York: New American Library, p.212-224. Friedlaender, J.S. et al. (2008). "The Genetic Structure of Pacific Islanders". PLoS Genetics, 4(1):173-190. Kirch, P. (2000). On the Roads to the Wind: An archaeological history of the Pacific Islands before European contact. Berkeley: University of California Press, 2000. Barnes, S.S. et al. "Ancient DNA of the Pacific rat (Rattus exulans) from Rapa Nui (Easter Island)". Journal of Archaeological Science, 33:1536-1540. Gonzalo Figueroa Ryne, Linn. Voyages into History at Norway. Retrieved 2008-01-13. "Thor Heyerdahl's Final Projects". Azerbaijan International, 10:2. Heyerdahl, Thor. Aku-Aku: The Secret of Easter Island. Rand McNally. 1958. Heyerdahl, Thor. Kon-Tiki, 1950 Rand McNally & Company. Heyerdahl, Thor. Fatu Hiva. Penguin. 1976. Heyerdahl, Thor. Early Man and the Ocean: A Search for the Beginnings of Navigation and Seaborne Civilizations, February 1979. Bí Ẩn Đảo Phục Sinh Đảo Phục Sinh là quê hương của một nền văn minh trình độ cao, và những tác phẩm đá này được làm ra để báo điềm gở nhằm ngăn người lạ. Có sự tương quan rất lạ với những tu sĩ Druid ở khía cạnh tín ngưỡng riêng họ. Đó là hình thức hiến sinh cho các vị thần của họ và thậm chí là một kiểu tà thuật. Nơi đây luôn được coi là một trong những địa điểm bí ẩn nhất hành tinh. Nằm ở vùng Nam Thái Bình Dương, cách Chile và Tahiti khoảng 2.000 dặm, hòn đảo này không phải là nơi dễ tiếp cận. Được phát hiện vào ngày lễ Phục sinh năm 1722, đảo đã mang luôn tên đó cho tới ngày nay. Các nhà khảo cổ học đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy những người Đa đảo đã phát hiện ra hòn đảo này từ khoảng năm 400 sau Công nguyên. Và trong khi hầu hết các nhà khoa học đều đồng ý với quan niệm này thì một số người lại nói, thực tế những người từ vùng Nam Mỹ đã đến cư trú trên đảo trước tiên. Nhà thám hiểm Thor Heyerdahl, tác giả cuốn Kon Tiki, lại cho rằng những cư dân đầu tiên đến từ Peru. Lý do họ đưa ra là vì có những điểm tương đồng giữa các bức tượng trên đảo, gọi là moai, với các công trình bằng đá của người Peru. Những bức tượng moai trên đảo Phục Sinh. Kích cỡ các moai trên đảo thay đổi từ vài tấn và cao từ chưa đầy 1,2 m tới 21,6 m và nặng xấp xỉ 150-165 tấn. Đến nay, các nhà khoa học đã đếm được 887 bức tượng như thế này trên đảo, với chiều cao trung bình 3,9 m và nặng trung bình 13 tấn. Chỉ có 288 trong số 887 tượng được đặt đúng vị trí, số còn lại vẫn nằm ở bãi khai thác hoặc rải rác trên đảo trong tư thế đang vận chuyển. Hiện nay, vùng đất, con người và ngôn ngữ trên đảo Phục Sinh đều được cư dân của nó gọi là Rapa Nui. Những cư dân vùng đảo có một thứ ngôn ngữ viết gọi là Rongorongo mà thậm chí đến nay người ta vẫn không sao giải mã được toàn bộ. Chỉ còn lại 26 tấm thẻ gỗ có thứ ngôn ngữ này, và ý nghĩa của chúng vẫn chưa được xác định. Thêm vào đó, đảo còn có nhiều tác phẩm đá khắc mô tả hình ảnh chim chóc và cuộc sống thường ngày của những cư dân xa xưa. Đây giống như cuốn nhật ký, được làm ra để thể hiện xem các thế hệ nối tiếp nhau đã sống thế nào và làm những gì trong cuộc sống thường ngày của họ. Bộ phim Rapa Nui của đạo diễn Kevin Reynols dựa trên một số tác phẩm đá khắc này. Một trong những bí ẩn lớn của đảo Phục Sinh là tại sao người ta lại ngừng xây dựng moai một cách rất đột ngột. Các nhà khoa học cho rằng, cư dân của đảo đông đúc nên phá vỡ hệ sinh thái đến không thể nuôi nổi toàn bộ dân cư được nữa. Một số tự biện rằng những khu rừng trên đảo bị đốn sạch đến mức tuyệt chủng, vì gỗ được dùng để di chuyển các moai khổng lồ, và đất thì được dùng cho nông nghiệp. Họ còn quả quyết thêm rằng vì hết gỗ nên những cư dân trên đảo không còn chuyên chở nổi những tảng đá khổng lồ, do đó buộc phải đột ngột chấm dứt công việc xây dựng các bức tượng. Theo bằng chứng, cư dân đảo Phục Sinh sau đó bước vào thời kỳ suy thoái do cuộc nội chiến đẫm máu mà một số người tin rằng chấm dứt bằng hiện tượng ăn thịt đồng loại. Suốt thời kỳ này, tất cả các bức tượng bị cư dân trên đảo kéo đổ, chỉ mãi gần đây các nhà khảo cổ học mới cố gắng dựng lại các moai vào đúng vị trí của chúng. Chế độ nô lệ và bệnh tật do những người châu Âu đem tới đảo, như bệnh đầu mùa, giang mai đã làm giảm dân số bản xứ xuống còn 11 người vào năm 1877. Tuy nhiên sau khi Chile sáp nhập đảo vào năm 1888, dân số tăng lên xấp xỉ 3.800 người như ngày nay. Đảo Phục Sinh là quê hương của một nền văn minh trình độ cao, và những tác phẩm đá này được làm ra để báo điềm gở nhằm ngăn người lạ. Có sự tương quan rất lạ với những tu sĩ Druid ở khía cạnh tín ngưỡng riêng họ. Đó là hình thức hiến sinh cho các vị thần của họ và thậm chí là một kiểu tà thuật.
  1 like
 12. Bí ẩn đảo Phục Sinh VIT-Đảo Phục Sinh (Isla de Pascua) là một trong nhiều hòn đảo ở Chilê được biết đến với vẻ bí ẩn của nó. Đảo này cô lập với Hoa Kỳ và Pôlinêdi cả về vị trí địa lý và nền văn hóa. Hòn đảo này nằm cô đơn giữa Thái Bình Dương , cách phần Tây bờ biển Chilê chừng 3800 km. Đảo phục Sinh là một trong những hòn đảo mang nhiều vẻ bí ẩn nhất hành tinh. Nơi đây chứa đựng một bề dày lịch sử cùng với những bí ẩn thần bí của hòn đảo. Những người châu Âu nhận ra dấu vết của một nền văn minh cao hơn đã từng phát triển trên đảo với gần 1.000 tượng đá khổng lồ. Moai, tên gọi những tượng đá khổng lồ được dựng trên Ahu - những bệ đá lớn, hay nằm ngả nghiêng trên những sườn đồi hướng ra biển. (Moai lớn nhất như El Gigante có chiều cao tới hơn 21m và nặng khoảng 150 tấn). Sau chuyến thám hiểm của Tur Heyerdahl đến khu vực này đã vén tấm màn bí mật đến Rapa Nui, đảo Phục Sinh trở nên nổi tiếng với vẻ thần bí và quyến rũ đối với nhiều cư dân trên thế giới. Thật may mắn cho những ai có dịp đặt chân tới hòn đảo xinh xắn này. TH (Theo Pravda)
  1 like
 13. Xin cám ơn tất cả mọi người! Phạm Cương sinh đúng vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, nhưng năm nay với tất cả tấm lòng tình cảm của anh chị em trên diễn đàn, ngày SN vào mùa đông năm nay đã ko còn lạnh lẽo mà thật sự ấm áp quá chừng !!! Thật bất ngờ và vui mừng khi nhìn thấy tấm thiệp của Thanh Vân, e đúng là hoa hậu thân thiện của diễn đàn và lúc nào cũng rất phong cách. (Tranh này phong thủy quá, e nhớ dành 1 bức để đặt trận đào hoa nhe). Một bức hình rất Âm dương Ngũ hành và bức tượng La hán giàu ý nghĩa triết lý của em Rubi cũng thật sự gây ấn tượng. Cám ơn nha. Rất vui và hơi chóang trước tài nghệ thơ phú của lớp trưởng Nắng hè kiêm Giám đốc nông trường thơ, cả Ha-ji và anh Vietlight nữa cũng toàn nông trường viên tích cực cả. :) Những câu thơ rất vui và giản dị nhưng chân tình của Hkeikun có tí chất giảng đừong hoặc lôi từ thời KTX BK thì phải. :) Cả bài thơ của anh Minh châu nữa, trẻ trung và rất nice đấy àh. Lớp trửởng Bunny thì đúng là thỏ tai dài nhanh nhẩu, luôn xí phần đầu dzưng mà...vẫn chậm chân so với mèo già Miêu mập. Mà cũng lạ sao bác này biết sớm ghê. Thật nể anh quá! Chân thành cám ơn tới các anh chị em trên diễn đàn mặc dù cận tết rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian ưu ái cho Phạm Cương, người thì nhắn tin, người thì PM hay alo. Điều hành viên thì thật vui khi có Chị Queen từ nơi xa xôi, Bác cả Linhtrang nữa, Chị Wild, chị Mai Tím cũng đã lâu, Ran dom, a Kim phong, anh Vothuong, Hoai chân, em Phạm thái Hòa. Còn có ngừoi sáng nay hoảng hồn vì bị công an Giao thông tóm nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm rất chu đáo như em Huongktl :P. Cám ơn hai công sự đắc lực là thuki22 và milano với "công trình" chiều nay. Cám ơn tới các ACE tập thể lớp PTCB 01 như Vusonganh, Hoangtrieuhai, Famix, Thiên luân, KTS. Huytran, Memphis Tuấn, Vuminhanh và cả tintin nữa mặc dù lớp ko còn thường xuyên giao lưu nhưng vấn thể hiện sự quan tâm đầy đủ. Cảm ơn những ACE lớp PTLV 02 như anh Hungisu, Phuong2t, hung303, những ACE của PTCB 02 như a Giaback, Turn on, chị Smoolygirl, Moonlover, em gái nhỏ của lớp Thảo phương. Cả những thành viên cả cũ như em Dim và cũng khá mới của diễn đàn như chị jingon nữa, mọi ng nice quá. Chân thành và trân trọng Cám ơn tất cả mọi người nhiều!
  1 like
 14. Lại nói chiện về "nghệ thuật chửi". Số là trời còn sớm lắm. Chợ lúc ấy lèo tèo có vài người. Mấy chị bán rau ngáp ngủ với mấy bác nhà quê gánh lồng gà đang đứng xở rớ chờ bỏ mối cho mấy bạn hàng ngoài chợ. Hàng cá mới chỉ có mỗi một bà. Cách đấy vài bước là một bà bán trà 5 xu, tụ điểm ăn chơi vào thời bấy giờ cũng đang lục cục dọn hàng. Bác tài xế của chúng ta đã đi chợ khí sớm. Chẳng phải "Trăm người bán, vạn người mua" gì. Duy nhất chỉ có một người bán và mới chỉ có một người mua. Bác tài thì thấy rõ lợi thế của mình: Không bán cho ông thì ma nó mua của bà, đợi đến sáng cứ gọi là cá ươn mẹ nó hết. Còn bà bán cá thấy cái liếc liếc của bác tài thì biết ngay là dân "giặc lái" đi chợ sớm - Ấy là cái thời đó người ta gọi cánh lái xe như vậy. Gặp đại gia rồi, phen này thì mở hàng chắc là trúng to. Có mình bà bán ở đây, không mua của bà thì xuống chợ Âm phủ quỷ sứ nó bán cho mày. Ấy là người nào cũng giàu trí tưởng bở về cái thế thương phong, độc quyền mua và độc quyền bán của mình. Mong quí vị độc giả cũng cảm thông sâu sắc cho Thiên Sứ tôi, trong câu chiện này cũng có thêm chút gia vị, mà từ chiên môn gọi là hư cấu chút đỉnh cho nó có chất zdăng chương. Chứ câu chiện này là thật một "chăm phần chăm". Mạn đàm về một loại hình văn hóa ...chửi mà không có chất hư cấu thì thiếu chất văn chương. Một trong những đặc thù của văn chương là tính hư cấu. Ấy là các cụ bảo thế. Vâng, Bác tài đi chợ khí sớm. Bác tiến lại bà hàng cá đang quay mặt đi ra cái vẻ không thèm đếm xỉa đến bác tài..... - Này! Cá này bán thế nào đây? Con cá quả kia bao nhiêu một cân? - Ối giời ơi! Quí hóa quá! Nhà em mới ra chợ được ngay ông anh đến mở hàng. Em nói thật để bác mua cho em. Chứ nhà em chẳng dám nói thách bác. Cá của em tươi rói, giãy đành đạch. Cứ gọi là làm sạch vảy cho vào nồi nó còn ve vẩy đuôi nữa cơ đấy. Bác cho em năm đồng một cân nhớ. Em bán rẻ cho bác. - Rẻ cái con khỉ! Nói thách bỏ mẹ. ba đồng một cân, bán thì tôi mua. - Hả! Bác nói thể tôi nghiệp nhà em. Thôi thì chỗ mở hàng , nhà em bớt bác năm hào một cân. Bác mua mở hàng giúp em. - Tội nghiệp! Bà mà tội nghiệp cái gì. Nói thách bỏ mẹ. Bình thường có ba đồng một cân cá. Ba đồng rưởi là đắt. Nói xong bác tài quay người làm bộ bước đi. - Này thằng kia! Bà mới ra bán hàng sớm, mày mở hàng nhà bà mà mày ăn nói thế à? Mày nói ai bỏ mẹ? Có cái thần hồn nhà mày bỏ mẹ nghe chưa? Thánh tổ tiên sư bố nhà mày. Bà bán mở hàng bán rẻ cho nhà mày mà mày không mua. Bà thức khuya dậy sớm, bà mua con tép, bà bán con tôm, bà đem tiền về nuôi ông nội bà ngoại nhà mày. Vậy mà mày mở hàng đem cái đen đủi đến cho bà. Bà mua giấy tiền vàng bạc, bà đốt hết ba hồn chín vía của mày. Bà đốt lục phủ ngũ tạng, bà đốt gan đốt ruột mày ra cho khỏi cái đen đủi mày đem đến cho bà. Bà đốt hết mồ mả tổ tiên thần phả nhà mày. Bà đem tro bà đổ xuống sông, bà tuôn xuống cống cho nhà mày tiệt nòi tiệt giống, cho mày chưa cái thói mua rẻ, ăn không, ăn hỏng của bà. Bà bán hàng hôm nay mà không được thì thánh tiên sư cả nhà, cả họ chín đời mười kiếp nhà mày chết đói.....bà thì cho mày ăn cái..... Bà vừa chửi vửa nhảy tưng tưng, đập tay vào đùi vào háng phành phạch. Bà day tay mặt, đặt tay trái...vửa chửi vửa xỉa xói, như để cho những câu chửi thêm phần sinh động. Những câu chửi của bà hàng cá chợ Bắc Qua vào cái "thời xa vắng " ấy, phải nói không câu nào trùng với câu nào. Nếu cứ kê toa ra đây thì chí ít là hết trang A4 với kiểu chữ verdana sai 10 theo qui chuẩn của Word. Vâng chỉ riêng cái mà bà ta cho bác tài và gia đình nhà bác ấy ăn, tôi bảo đảm loài người chưa thấy được trong thực đơn của các nhà hàng từ cực kỳ sang trọng ở Dubai cho tới quán ăn bình dân giá rẻ, nhưng rất phong phú, hơn cả cái mơ nuy tổng hợp các món Á, Âu nhiều. Bởi vậy, các học giả khả kính ngày này không nâng tầm lên thành một loại hình văn hóa sao được. Ngày ấy, những đám chửi nhau cứ như là chuyện thường ngày ở huyện. Trẻ con người lớn đứng vây quanh xem, xúm đông xúm đỏ, khiến các nhân vật trong sự kiện cứ la hét để giành chân lý, với những diễn xuất cực kỳ hấp dẫn. Càng đông người xem, tức là lực lương khách quan càng lớn thì cái nghệ thuật chửi càng sinh động. Phải khó công, nhọc sức lắm cái xã hội văn miêng bi vờ mới không còn cảnh tượng ấy nữa,. Nên các thế hệ X bi vờ chăng hiểu thế nào là ...chửi. E rằng chúng nó coi "Chửi" là loại hình văn hóa thật thì cũng rách việc quá. Một ông Trần Quốc Vượng đề xướng cái văn hóa ăn, mà ông gọi chữ là "Ẩm thực". Nhưng không phải nội dung là tư thế trong khi ăn, cách ăn, sự nhường nhin, khiêm cung khi ăn. Mà là chú trọng vào làm thế nào để ăn cho sướng. Bây giờ cái văn hóa ẩm thực ấy nó cũng theo ông về nơi chín suối. Chẳng thấy ai nhắc đến. Thế thì bây giờ lại xuất hiện cái "văn hóa chửi". Không biết bao giờ các học giả khả kính ấy tổ chức hội thảo bàn về văn hóa chửi nhể. Thiên Sứ tôi tài hèn cũng xin góp bài gọi là tham luận. Chỉ nội thống kê bài chửi điển hình của bà hàng cá chợ Bắc Qua, có thể xếp vào dòng "văn học hiện thực", thuộc trường phái gọi là "tự nhiên chủ nghĩa", chứ cũng không xếp vào dòng văn học "hiện thực phê phán". Nếu phê phán thì chắc chẳng ai quan tâm đến "Văn hóa chửi" cả. Thiên Sứ tôi hy vọng rằng: Bài tham luận này sẽ làm Thiên Sứ trở nên nổi tiếng. Ấy, lại lan man không đúng chủ đề. Vâng! Bà hàng cá chửi với cường độ âm thanh ngày càng lớn lên, chợ vắng nên nó oang oang lan tỏa trong không gian. Nhưng cũng vì cái sự vắng vẻ đó nên chẳng có ai chứng kiến. Hàng phố thì nửa thức nửa ngủ, cũng chẳng quan tâm. Nên bà hàng cá càng tức, tâm trạng giống như một ca sĩ lên sân khấu mà khách lèo tèo vài mống vậy. Bác tài tức lắm, một cuộc đời từng trải giang hồ như bác mà để con mẹ bán cá xúc phạm như vậy. Ngày ấy người ta bảo rằng: "Hòn đất mà dính vào cái vô lăng nó cũng biết nói", huống chi là bác tài. Nhưng bác ấy lại nín mới tài chứ. Bác chỉ buông thõng một câu: - Mày nhớ cái bản mặt bố mày nhá. Bây giờ bố mày đang bận. Ngày mai bố mày cho mày biết tay. Nói xong, bác tài quay đi, bỏ mặc đằng sau bà hàng cả nhảy chốm chồm chửi bới.... Thế mới biết: Mua cá không xong - Ông cha lừng lẫy bốn phương trời. Bán buôn chẳng được - Văn chương bay bổng chín tầng mây. Muốn biết bác tài rửa hận thế nào . Xin xem hồi sau sẽ rõ.
  1 like
 15. Nghệ thuật chửi. Tôi thì chưa dám cho rằng: Chửi là một loại hình văn hóa. Nhưng nó có thể đạt đến "chình độ" nghệ thuật. Vâng! Tôi xin kể hầu quý vị và anh chị em một câu chuyện có thật sau đây. Số là đám lái xe vào thời chiến tranh, vốn là tầng lớp thương lưu bấy giờ. Có một câu chuyên vào thời đó như sau: Có một cô dâu mới cưới, hôm sau khóc hu hu. Bố mẹ hỏi, cô ấy nói là mình bị chồng lừa. Bởi lúc quen nhau chồng cô bảo với cô ấy là làm lơ xe. Đến khi lấy về thì ra là tiến sĩ. Đủ hiểu lái xe thời ấy có thớ như thế nào. Vậy mà có một anh lái xe bị chửi. Nhưng chính vì nghệ thuật chửi lại của anh lái xe đó, nên mới có câu chiện này. Số là đám lái xe của một đội xe Hanoi thời bấy giờ đi công tác về thì trời đã tờ mờ sang. Mệt mỏi, anh em hùn tiền cử một trự đi ra chợ Bắc Qua mua con cá quả về nấu cháo cải thiện. Ra chợ anh ta hỏi mua cá của một bà bán cá. Để nói rõ hơn, tôi xin nói thêm về vấn đề bà hàng cá. Ở miến Bắc thời xưa có câu thành ngữ "Đanh đá như con mẹ hàng cá". Chỉ với một bà nhà quê vùng sâu, vùng xa như nhân vật trong truyện của Nguyễn Công Hoan đã làm tốn bao giấy mực của các nhà ngâm cứu và lấy đó làm ví dụ thực tiễn của các công trình nghiên cứu về văn hóa Chửi, thì với một đỉnh cao của "chửi" chính là các bà bán cá, ở nơi tập trung dân cư ồn ào náo nhiệt chốn thị thành văn minh. Nói vậy để quí vị thấy nhân vật mà tôi nói đến trong câu chuyện này thuộc đẳng cấp như thế nào, khi nhìn từ góc độ chửi bới ở tầm mức nghệ thuật hoặc văn hóa. Và cũng so sánh như thế để thấy rằng: Chính bác lái xe mới là đỉnh cao của nghệ thuật chửi và minh chứng cho một chân lý là "Cái bất biến, thắng cái vạn biến", "Vô chiêu thắng hữu chiêu" trong lý học Đông phương. Đúng là: Cá quả vẫy đuôi: Lung linh Càn Khôn thiên hạ. Lái xe dở quẻ: Chấn động cả chợ Bắc Qua. Vâng! Câu chuyện thế nào xin xem hồi sau sẽ rõ.
  1 like
 16. Bão sét sao Thổ phá vỡ kỉ lục trong Thái dương hệ Cập nhật lúc 17:34, Thứ Sáu, 25/09/2009 (GMT+7), Cơn bão sét có bề ngang 3.000km với những luồng sét mạnh gấp 10.000 lần so với các cơn bão Trái đất. Hoạt động suốt 8 tháng qua tại sao Thổ, cơn bão sét đã ghi kỉ lục trong Thái dương hệ về cơn bão kéo dài nhất. Sao Thổ được chụp bởi tàu vũ trụ Cassini. Theo các nhà thiên văn, trận bão sét cuồng nộ trên sao Thổ từ giữa tháng 1 đến nay là cơn bão kéo dài nhất từng được biết đến trong Thái dương hệ. Thành viên nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Áo, Georg Fischer cho biết, sét ở sao Thổ có cường độ mạnh gấp 10.000 lần so với ở Trái đất. Cơn bão sét cũng lớn hơn nhiều so với bão sét Trái đất với bề ngang khoảng 3.000km. Mắt bão Storm Alley Mặt trăng sao Thổ Tethys được thấy gần vùng bão Storm Alley. Bão sét ở sao Thổ thường xảy ra ở khoảng 350 phía nam xích đạo Sao Thổ, tại nơi mà các nhà khoa học gọi là Dường Bão (Storm Alley). Trình bày trong Hội nghị Khoa học Vũ trụ Châu Âu diễn ra tại Potsdam, Đức; Fischer cho biết người ta vẫn chưa hiểu được vì sao bão hình thành tại vị trí này. Chuyên gia thời tiết vũ trụ Ingersoll của Caltech (Viện Công nghệ California) cho biết, các nhà nghiên cứu chưa từng thật sự nhìn thấy sét ở sao Thổ. Đúng hơn là, họ đã phát hiện những đợt sóng vô tuyến do sét tạo ra nhờ những thiết bị trên tàu vũ trụ Cassini, đang quay quanh quỹ đạo sao Thổ và những mặt trăng của nó từ tháng 7/2004. Tất nhiên ở sao Thổ tồn tại những luồng sét có thể thấy bằng mắt thường nhưng không thể quan sát được bởi vì ánh sáng mặt trời được phản chiếu bởi vành đai sao Thổ đã làm sáng nửa tối của hành tinh này và làm mờ những ánh chớp. Cũng có thể những tia sét xảy ra sâu bên dưới khí quyển của sao Thổ và ngăn những ánh sáng có thể quan sát được. Bão sét kéo dài Dường Bão Storm Alley với chiều ngang hơn 3.000km. Các nhà khoa học chưa rõ bằng cách nào bão sét hình thành ở sao Thổ hay những hành tinh khổng lồ khác như sao Mộc. Ingersoll cho biết đáng lý bão ở sao Thổ và sao Mộc phải tương tự nhau nhưng bão trên sao Mộc chỉ kéo dài vài ngày. Fischer cho rằng năng lượng bên trong của sao Thổ tạo ra năng lượng bão và tạo ra sự đối lưu thẳng đứng hoặc sự trao đổi nhiệt của những đám mây chứa nước. Tương tự ở Trái đất, điều này dẫn đến sự tích điện của những phân tử nước và những đám mây dông phát triển. Mặc dù các nhà khoa học vẫn chưa biết điều gì duy trì những cơn bão, nhưng những cơn bão kéo dài hơn nhiều so với Trái đất là đặc trưng tiêu biểu của sao Thổ. Chi Giao (Theo National Geographic)
  1 like
 17. Ngôi làng ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn Khám phá ngôi làng bát quái của Gia Cát Lượng (24h) - Nhiều nhà khoa học chuyên nghiên cứu về môi trường và kiến trúc trên thế giới đang tập trung khảo sát một mô hình thôn trang kỳ bí theo bố cục bát quái ở Trung Quốc. Thôn này có tên là thôn Gia Cát hay Bát Quái, tọa lạc tại thị trấn Lan Khê, tỉnh Triết Giang, được mệnh danh là "Trung Quốc đệ nhất thôn". Đây cũng chính là trung tâm sinh sống của hậu duệ Khổng Minh Gia Cát Lượng nổi tiếng thời Tam Quốc. Dựa theo Bát quái trận đồ lập nên thôn Vào cuối đời Tống, đầu nhà Nguyên (khoảng năm 1300), hậu duệ đời thứ 27 của Gia Cát Lượng là Gia Cát Đại Sư bắt đầu lập thôn Bát Quái tại Lan Khê, Triết Giang. Theo sử chép, Gia Cát Lượng từng lập ra một trận pháp thần kỳ gọi là Bát trận đồ, biến ảo khôn lường, uy lực vô cùng, từng vây khốn cả 10 vạn tinh binh của đại tướng Đông Ngô Lục Tốn. Thôn nhìn từ trên cao. Gia Cát Đại Sư đã vận dụng học thuyết Kham dư (phong thủy) vào Bát quái trận đồ của ông tổ mình, thiết lập thôn trang án theo Cửu cung bát quái. Thôn lấy cái hồ lớn (chung trì, nửa nước nửa đất) hình thái cực làm trung tâm, 8 con đường từ hồ toả ra thành "nội bát quái". Phía ngoài thôn lại đắp 8 tòa núi nhỏ hình thành "ngoại bát quái" bao bọc. Các sảnh, đường, nhà ở phân bố dọc theo 8 đường. Gia Cát Đại Sư trước khi qua đời có để di huấn là không được thay đổi nguyên dạng. Trải qua hơn 800 năm dâu bể, lượng người trong thôn tăng lên nhiều, nhưng tổng thể cửu cung bát quái không hề thay đổi. Hồ thái cực ở trung tâm thôn. Trong thôn có đền thờ Thừa tướng Gia Cát Lượng, hoa viên, 3 nhà bia, 18 sảnh đường, 18 giếng, 18 ao, hơn 200 phòng ốc đều là kiến trúc cổ đời Minh, Thanh rất độc đáo. Con cháu Gia Cát đời đời đều theo lời giáo huấn của tổ phụ "không làm lương tướng, tất làm lương y" nên nhiều đời theo nghề thuốc. Trong thôn có cả Nhà triển lãm trung y dược, vườn thảo dược... Nơi đây, riêng đời Minh, Thanh đã có 5 tiến sĩ, 11 cử nhân, hàng trăm tú tài. Các chuyên gia, học giả Trung Quốc đang đề nghị đổi Lan Khê thành TP Võ Hầu. "Đêm không cần đóng cửa, ngoài không nhặt của rơi" Theo nhiều nhà nghiên cứu, kiến trúc bát quái này có công năng phòng vệ và cải tạo môi trường rất cao. Thôn Gia Cát đặc biệt mát mẻ, sạch sẽ, thông thoáng. Kiến trúc trong thôn. Nhà kiến trúc Từ Quốc Bình cho rằng, kiểu kiến trúc của thôn này hoàn toàn khác với phong cách thôn trang truyền thống Trung Quốc, không lấy trung tuyến làm chủ mà bức xạ ra 8 hướng. Các nhà trong thôn mặt đối nhau, đuôi liền nhau, đường nối nhau, rất thoáng mà kỳ thực kín đáo. Địa hình xung quanh nhìn giống như cái nồi, bốn phía cao, giữa thấp. Người ngoài vào thôn, nếu không có người quen dẫn đường thì lẩn quẩn không biết lối ra. Nhà thư pháp Gia Cát Cao Phong, cháu đời thứ 42 của Gia Cát Lượng cho biết, trong thôn "đêm không cần đóng cửa, ngoài không nhặt của rơi". Năm 1925, chiến tranh ác liệt, quân đội của Quốc dân đảng là Tiêu Kính Quang đánh nhau với quân phiệt Tôn Truyền Phương 3 ngày dữ dội sát bên thôn Bát Quái nhưng không có viên đạn nào lọt vào thôn. Khi quân Nhật tấn công xuống phía nam, đại quân kéo qua đại lộ Long Cương nhưng không phát hiện ra thôn này. Duy có 1 lần máy bay Nhật ném bom trúng 1 phòng trong thôn.
  1 like
 18. Dương khí từ trời, hợp với Âm khí của đất, sinh ra tượng là "khí mạch", ra hình là nước - (Âm Dương tương giao - Thiên nhất sinh thủy). Bởi vậy nhìn nước chảy mà đoán khí mạch. Vì hình là nước, tượng là khí, nên chặn nước thì bế khí. Vạn vật trong trời đất này, khi khí đã bế thì tuyệt. Những bí ẩn của đất trời không dễ gì mà nhận thức được.
  1 like
 19. Đập "giết" sông Mekong, trầm tích sẽ "giết" đập. Liên hợp quốc đã đưa ra cảnh báo, việc Trung Quốc xây dựng một loạt đập thủy điện trên sông Mekong sẽ là mối đe dọa lớn cho tương lai của Đông Nam Á. Xin giới thiệu phần kết những đánh giá của Tiến sĩ Tyson R. Roberts đăng trên Internationalrivers: Các đập thủy điện Lan Thương sẽ giết chết sông Mekong và rồi trầm tích sẽ làm tiêu tan các đập thủy điện ấy. Những nước hạ nguồn và cả Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt cho dự án phát triển “ngông cuồng” và thiếu thận trọng này. Lợi ích đáng ngờ Ủy ban sông Mekong về cơ bản đã xem xét lại quan điểm của mình về hệ thống đập trên dòng chính Mekong. Một trong những sự cân nhắc ấy là dự án “nắn dòng” quy mô lớn. Các dự án nắn dòng vẫn khá phổ biến với giới chính khách Thái Lan khi họ mong muốn nó sẽ hỗ trợ cho các khiếm khuyết từ hệ thống đập ở Thái. Nhưng đó là suy nghĩ không đúng đắn, và chính khách Thái với quan điểm như vậy thường bị gọi là “khủng long”. Những dự án thuỷ lợi trong mùa khô ở đông bắc Thái Lan thường làm suy thoái chất lượng đất do quá trình kiềm hoá và muối hoá. Dự án thủy điện Nam Theun 2 của Lào cũng đang gây tranh cãi. Nó có thể giết chết cá và nghề cá ở ba lưu vực sông: Nam Theun, Nam Hinboun, và Xe Bang Fai. Kế hoạch tái định cư và trồng rừng phòng hộ là phi hiện thực. Việc dự án sẽ mang lại các lợi ích như các nhà thúc đẩy dự án hứa hẹn là điều đáng ngờ. Nam Theun 2 sẽ để lại những hậu quả và tranh cãi về môi trường, xã hội như đập Pak Moon của Thái Lan. Xâm nhập mặn ở tiểu vùng Mekong cơ bản là một hiện tượng tự nhiên. Hệ sinh thái cửa sông Mekong dựa trên đặc tính thuỷ triều bao gồm “xâm nhập mặn”. Đời sống thực vật, động vật cửa sông và ven biển đã cùng “hoà hợp” với thuỷ triều, với sự thay đổi độ mặn. “Gạo hương nhài” – sản phẩm của Thái Lan nổi tiếng trên thị trường quốc tế, đã thích hợp với loại đất trồng độ mặn cao. Những loại cây trồng tương tự rất phổ biến ở tiểu vùng Mekong. Việc tưới tiêu trong tiểu vùng phụ thuộc phần lớn vào thuỷ năng thuỷ triều tận dụng để đưa nước ngọt vào kênh thuỷ lợi và ra các cánh đồng. Do dòng chảy giảm trong mùa mưa và giảm bớt khả năng rửa đất, sự muối hoá và kiềm hoá ở các đồng bằng cửa sông, bao gồm những vựa lúa lớn của tiểu vùng Mekong, sẽ trở nên trầm trọng hơn bởi sự “kiểm soát” của Trung Quốc với dòng chảy Mekong trong mùa mưa, mùa khô. Lợi ích lớn nhất mà các đập thuỷ điện Lan Thương (Trung Quốc) có thể mang lại cho những quốc gia hạ nguồn, đặc biệt là Campuchia và Việt Nam, có thể là kiểm soát lũ lụt và ngăn chặn hoặc giảm nhẹ khô hạn. Lũ lụt Mekong trở nên thường xuyên và mạnh mẽ hơn trong vài năm gần đây, và xu thế này dường như vẫn tiếp tục. Nguyên nhân chính là do phá rừng và sự ấm nóng toàn cầu. Về ngắn hạn, các đập thuỷ điện Lan Thương, đặc biệt là hai đập lớn, trên thực tế sẽ cung cấp một biện pháp ngăn chặn lũ lụt nếu nước được giữ lại trong các hồ chứa. Tuy nhiên, về dài hạn, các đập Tiểu Loan và Nuozhadu có thể gây ra lũ lụt lớn hơn thời điểm trước khi chúng được xây dựng. Mục đích chính của các con đập này là cung cấp điện cho tiến trình công nghiệp hoá của Trung Quốc. Điều này không phù hợp với vai trò ngăn chặn lũ lụt lớn bất thường. Trong một viễn cảnh tồi tệ, các đập thuỷ điện này sẽ gây ra lũ lụt lớn hơn nhiều trước đây. Gây thêm hạn hán, lũ lụt ở các nước hạ nguồn Người dân ở tiểu vùng Mekong và đặc biệt là tại các nước hạ nguồn như Campuchia và Việt Nam đặc biệt lo lắng về lũ lụt. Hạn hán thậm chí đe doạ hơn. Về mặt lý thuyết, người dân có thể chuẩn bị và đối phó với lũ lụt tốt hơn là hạn hán. Sự thương vong và tổn thất từ lũ lụt gây chú ý lớn nhưng hạn hán có thể kéo dài hơn, hậu quả tàn phá lớn hơn và thậm chí làm mất khả năng tự cung cấp lương thực cho một quốc gia hay một khu vực. Hạn hán có lẽ là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới sự huỷ diệt những loài cá nước ngọt trong các lưu vực sông nhiệt đới. Những loài cá rất khác nhau về khả năng tránh được tác động của hạn hán cũng như khả năng chống chọi hạn hán. Trong khi một số loài cư ngụ ở đầm lầy có sức kháng cự cao với khô hạn, thì rất nhiều loài khác không thể sống mà không có dòng chảy liên tục. Đa số loài cá nước ngọt sống ở những môi trường dòng chảy từ các dòng sông lớn nhất tới con suối nhỏ nhất. Dòng chảy sẽ ngừng lại nếu thiếu nước hoặc hạn hán. Các loài cá ven sông sẽ có sự thích nghi khi đối mặt với hạn hán bằng cách theo dòng chảy ra khỏi khu vực thượng hoặc hạ nguồn. Số khác ẩn sâu vào bãi ngầm hoặc lòng sông nơi chúng ít hoạt động cho tới khi dòng chảy khôi phục trở lại. Con người sống ở các khu vực dân cư đông đúc với nhiều thành phố lớn có lượng nước bề mặt hoặc lượng mưa phong phú (như Bangladesh, Campuchia và Việt Nam) đặc biệt rất dễ tổn thương với sự đe doạ của lũ lụt cũng như hạn hán. Đập thủy điện Lan Thương của Trung Quốc và lịch trình nắn dòng Mekong thành tuyến đường thủy có thể góp phần gây ra hạn hán bằng nhiều cách khác nhau. Trong thời gian ba năm trữ đầy hồ chứa tương đối nhỏ (1993-1996), đập Manwan của Trung Quốc là nguyên nhân khiến các dòng chảy mùa khô thấp hơn mức thông thường tại hạ nguồn Bắc Thái Lan và Lào từ Chiang Saen. Ảnh hưởng tới giao thông đường thủy do dòng chảy giảm thậm chí còn tác động tới cả những tàu thuyền nhỏ trên sông và tác động tới nông nghiệp, nhưng chưa quá lớn. Trữ đầy các hồ chứa khổng lồ của đập Tiểu Loan và Nuozhadu có thể là nguyên nhân gây ra ảnh hưởng tiêu cực với mùa khô hạ nguồn, tàn phá nông nghiệp, nghề cá và cả cuộc sống con người. Kết quả rõ ràng khi nước giữ lại trong các hồ chứa lớn là sự bay hơi. Lượng nước bay hơi từ hồ chứa có thể khá lớn. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm diện tích bề mặt hồ chứa, nhiệt độ nước, vận tốc gió, độ ẩm và áp lực không khí. Những thực vật sống ở nước như dạ lan hương nước với tỉ lệ thoát hơi nước cao có thể khiến một lượng lớn bay hơi từ hồ chứa. Loại thực vật ngoại lai gây hại này giờ đây khá phổ biến ở các vùng trung và thấp trong lưu vực Mekong và tràn vào các hồ chứa cũng như dòng chính Mekong và đồng bằng châu thổ Campuchia gồm cả Tonle Sap. Kế hoạch điều khiển dòng chảy Mekong của Trung Quốc sẽ làm gia tăng sự xâm nhập của dạ lan hương nước, với hậu quả trực tiếp là nước bay hơi cũng như bị giảm chất lượng. Tạo ra và duy trì một hệ thống đường thuỷ trong dòng chính Mekong cũng sẽ góp phần gia tăng những thảm hoạ bất ngờ như hạn hán, lũ quét. Khô hạn đặc biệt nghiêm trọng sẽ xảy ra ở những đồng bằng nằm sâu trong nội địa của Campuchia (gồm cả Biển Hồ) và tiểu vùng Mekong tại Việt Nam. Dòng nước lụt Mekong không đủ khả năng tới những khu vực này, hoặc giảm lưu lượng, thời gian tồn tại cũng như quy mô, sẽ góp phần làm hạn hán gia tăng và mở rộng hơn. Điều đáng lo ngại là số phận của mực nước ngầm. Trong vòng sáu tháng hoặc hơn thế mỗi năm, hầu hết các đồng bằng cửa sông của Campuchia bị khô hạn, rất ít hay không có mưa. Nước trở nên khan hiếm, con người bị ảnh hưởng, và khó tiến hành gieo trồng. Thu hoạch mùa màng phụ thuộc vào nhiều yếu tố may mắn. Trong một năm, nơi này có thể bội thu, nhưng nơi khác lại thất bát do lũ lụt, hoặc hạn hán. Việc Trung Quốc kiểm soát Mekong và hạn chế lũ lụt ở vùng đồng bằng châu thổ - nơi nông nghiệp và hoạt động nghề cá của Campuchia phụ thuộc, sẽ có hai chọn lựa: lượng mưa giảm không thể lường trước và ảnh hưởng tới mức nước ngầm. Nước ngầm duy trì ở một số khu vực bằng mùa lụt hàng năm của Mekong. Mực nước ngầm sụt giảm sẽ là một tác động tiêu cực khác về lâu dài của đập thuỷ điện cũng như lịch trình nắn dòng Mekong của Trung Quốc với các nước vùng hạ nguồn. Các nỗ lực giải quyết việc cung cấp nước cho nông nghiệp tại các vùng đồng bằng thấp ở Mekong bằng cách hút nước ngầm tưới đất sẽ không thành công, hoặc không đáng tin cậy. Những khó khăn dự đoán trước bao gồm những vấn đề về kiềm hoá, muối hoá, phí tổn và thảm hoạ lũ lụt phơi bày. Vấn đề nước ngầm nhiễm thạch tín (như ở Bangladesh) có thể nảy sinh. Đoạn kết Câu hỏi cuối cùng sẽ là “vấn đề gì lớn nhất?”: Duy trì số lượng, chất lượng cá và sự đa dạng sinh thái, hoặc cung cấp một cuộc sống tốt hơn cho con người (hiện tại và tương lai) ở hai quốc gia vào loại nghèo nhất thế giới là Lào và Campuchia? Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận ngầm với Thái Lan là sẽ cung cấp điện từ dự án thủy điện Jinghong. Bản “ghi nhớ về việc phát triển tài nguyên nước ở Vân Nam và xuất khẩu điện” đã được ký giữa Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và Thái Lan năm 1993. “Thỏa thuận Hợp tác phát triển các dự án thủy điện và xuất khẩu điện sang Thái Lan” ra đời tiếp theo vào tháng 2/1994. Chính phủ hai nước đã ký kết “thỏa thuận xuất khẩu điện sang Vương quốc Thái Lan từ Cộng hoà nhân dân Trung Hoa” vào tháng 11/1998. Trung Quốc cũng giành được sự chấp thuận ngầm từ Myanmar, Lào và Thái Lan để đảm nhận sứ mệnh mở rộng “cải tổ đường thuỷ” trên 300km dòng chính Mekong đoạn chảy qua biên giới giữa Lào và Myanmar. Tuy nhiên, những tài liệu này không nên hiểu là thoả thuận của các nước vùng hạ nguồn để Trung Quốc tiếp tục chương trình thuỷ điện Lan Thương. Thái Lan nên xem xét việc thu hồi thỏa thuận mua điện Jinghong. Myanmar, Lào và Thái Lan cũng nên cân nhắc khả năng thực thi kế hoạch đường thủy Mekong khi dự án này không có sự thảo luận công khai nào bao gồm cả những đánh giá về ảnh hưởng môi trường và xã hội. Campuchia và Việt Nam – hai nước vùng hạ nguồn nên phản đối các thiết kế phát triển Mekong của Trung Quốc bằng sự mạnh mẽ nhất có thể. Về dài hạn, sự phát triển nóng vội, thiếu thận trọng với Mekong của Trung Quốc sẽ bất lợi cho các lợi ích tốt nhất của tất cả quốc gia liên quan. Trung Quốc cũng không thoát khỏi hậu quả tiêu cực từ dự án thủy điện và nắn dòng Mekong. Khi cái giá khổng lồ về môi trường và xã hội trở nên rõ ràng, thì mọi trách nhiệm sẽ đổ trực tiếp vào Trung Quốc. Các kế hoạch thủy điện Lan Thương và nắn dòng Mekong của Trung Quốc sẽ đẩy Mekong vào sự suy giảm về mặt sinh học, ô nhiễm nặng nề, trở thành “dòng sông chết” như Dương Tử và nhiều con sông lớn khác ở Trung Quốc. Những lợi ích dài hạn từ các dự án này là đáng ngờ. Trung Quốc sẽ không thể điều khiển dòng Mekong như từng làm với Dương Tử, như châu Âu với dòng Danube, hay Mỹ với Mississippi. Thủy điện Lan Thương và hướng Mekong thành một tuyến đường thuỷ sẽ buộc các nước hạ nguồn phải nỗ lực một cách kiệt sức nhằm tự bảo vệ khỏi các tác động môi trường, với những tổn thất về nông nghiệp, nghề cá và sinh kế. Các đập thủy điện Lan Thương sẽ giết chết Mekong và trầm tích sẽ làm tiêu tan các đập thủy điện ấy. Những nước hạ nguồn và cả Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt cho dự án phát triển “ngông cuồng” và thiếu thận trọng này. Nguồn: http://vietnamnet.vn/thegioi/hoso/2009/08/863123/
  1 like
 20. NHỮNG BÀI HỌC VỀ GIỮ NƯỚC Lời giới thiệu. Thần núi Tản Viên là một trong những huyền thoại in đậm trong ký ức người Việt từ rất nhiều đời. Đó là cả một chùm sự tích xâu chuỗi với nhau, từ câu chuyện một chàng trai trẻ khởi đầu cắm gậy ở núi Tản Viên, trải qua việc chàng cưới con gái vua Hùng, rồi cuộc tranh tài cao thấp “năm năm báo oán đời đời đánh ghen” giữa hai vị thần Sơn Tinh và Thủy Tinh, cho đến những hệ quả của trận thư hùng chưa bao giờ dứt ấy đưa đến sự hình thành địa mạo một quốc gia Việt Nam uốn lượn như con Rồng ngày nay mà mắt Rồng là Hồ Tây với bao nhiêu kỳ tích còn để lại trong địa danh và truyền thuyết: Đầm Xác Cáo, Đầm Trâu Vàng… Trong vòng mấy thập niên lại đây, Hồ Tây đã và đang bị con người xâm hại bằng nhiều cách, làm cho mặt Hồ bị co dần lại từng tháng từng ngày. Rừng đào Nhật Tân đỏ thắm hàng năm gần ngay ven hồ đã không còn dấu vết, thay vào đấy là những dãy nhà cao tầng Made in In Đô lạnh lùng sừng sững. Giờ đây, lại đang có nguy cơ rừng hồng xiêm Xuân Đỉnh sẽ bị triệt hạ để cho phía Tây Hồ Tây dựng lên một bức tường bê tông kiểu Hàn còn trơ tráo hơn thế, ngang nhiên che khuất Tản Lĩnh hàng nghìn năm luôn soi bóng xuống lòng Hồ như một sự chiếu ứng linh thiêng mà nhà thơ nổi tiếng đời Trần Phạm Sư Mạnh đã nhắc tới trong thơ. Những việc ấy sẽ để lại hậu quả gì? Chúng có liên quan gì đến cái cơ thể con Rồng đang ngày một lở loét đau nhức vì mọi sự chặt phá, bới đào… mà kẻ hưởng lợi quyết không phải là dân tộc này, một dân tộc không ngu xuẩn cũng không hám lợi? Và khi bị đâm thọc vào lưng – vào tử huyệt – thì Rồng có cam lòng chịu chết không hay là sẽ quẫy? Và quẫy như thế nào? Bằng kiến thức nhiều mặt của một nhà kiến trúc am hiểu sâu môi trường học (environnement), cùng với cái học về phong thủy, về Kinh Dịch, và với bản lĩnh của một người hàng chục năm nay quyết dấn thân bảo vệ bằng được sự nguyên vẹn của Hồ Tây, Kiến trúc sư Trần Thanh Vân đưa ra vài lời giải đáp với chúng ta về những “động loạn trái lẽ trời” do ai đó gây ra mà lịch sử đất nước từng chứng kiến hoặc đang hứng chịu. Trang mạng bauxite xin giới thiệu ý kiến của chị, để bạn đọc cùng thử suy ngẫm về ý nghĩa thực tiễn nằm phía sau những lời giải đoán tưởng như rất huyền vi này. Nguyễn Huệ Chi Từ truyền thuyết xa xưa… Dân tộc nào cũng có những câu chuyện truyền thuyết và truyền thuyết nào cũng xuất phát từ một hiện tượng có thật xảy ra ở đâu đó, được nhân dân lưu truyền và kiểm chứng. Có những câu chuyện rất xác thực, được kể lại với những tình tiết rất xúc động, được nhân dân truyền tụng râm ran, nhưng chỉ một thời gian sau, chuyện đó bị lãng quên. Không ai phê phán, không ai nghi ngờ, nhưng có lẽ do tính tiêu biểu của câu chuyện không cao, kể cả thời gian lẫn phạm vi ảnh hưởng, nên mọi người tự cho phép mình được quên đi. Ngược lại có những chuyện nghe ra thật phi lý, nhưng không ai thắc mắc về những điều phi lý đó, câu chuyện luôn luôn được nhắc lại, được bổ sung nhiều tình tiết diệu kỳ và được sống mãi trong lòng dân. Chuyện giao tranh giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh với sự tích Vua Hùng kén rể là một trong những truyền thuyết sống đời trong lòng dân như thế. Hàng ngàn năm qua, Sơn Tinh là nhất đẳng Sơn Thần, là Tản Viên Sơn Thánh, là vị Thánh đứng đầu trong Tứ Bất Tử, được nhân dân cả nước mãi mãi tôn thờ là như vậy. Đền Thượng, nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh ở trên trục tọa độ 21 độ 3’ 28’’ Bắc Vĩ tuyến và 105 độ Kinh Đông 21’ 57’’, đỉnh núi này cao 1226 m so với mặt biển và là một trong ba đỉnh núi cao tạo nên Cụm núi Ba Vì. Có lẽ đã được bàn tay tạo hóa khéo léo sắp đặt, nên cũng trên 21 độ 3’ 28’’ Bắc Vĩ tuyến này, dịch sang phía Đông khoảng 25Km, tại 105 độ 49’ 9’’ Kinh Đông, có một địa điểm rất đặc biệt mà trong dân gian lưu truyền rằng đó là huyệt đạo quốc gia. Huyệt đạo quốc gia này là gì? Đóng vai trò gì trong việc thịnh suy của dân tộc mà tại sao cả người trong nước và kẻ ngoại bang đều quan tâm đến nó như vậy? Xin phép điểm qua một số sự kiện mà đến nay sách vở vẫn còn lưu truyền. 1. Gần 2000 năm trước, khi Mã Viện được triều đình Đông Hán cử sang dẹp cuộc khởi nghĩa của Hai bà Trưng thì ông ta đã là một vị tướng già đầy tài năng. Cuộc chiến diễn ra thật không cân sức, Mã Viện đã nhanh chóng đánh tan được đội quân của Trưng nữ Vương ở Kinh đô Mê Linh, hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị quyết không chiụ rơi vào tay giặc, để bảo toàn khí tiết, hai bà nhảy xuống dòng Hát Giang tự vẫn. Chiến thắng mà không cảm thấy vẻ vang, trên đường thu quân trở về, tướng Mã Viện nghỉ lại bên bờ Hồ Dâm Đàm (tức là Hồ Tây ngày nay), ở đó ông ta đã nếm trải những ngày khiếp sợ và thấy hôí hận về hành động tận truy, tận diệt của mình. Hình ảnh “mặt hồ đầy khí lam chướng, đến nỗi đàn diều hâu bay lượn trên hồ đều bị lộn cổ rớt xuống nước” chứng tỏ Mã Viện đã đến vùng trung tâm của Hồ Dâm Đàm tức Bán đảo Tây Hồ ngày nay, nơi đó có huyệt đạo quốc gia mà ngày nay nhân dân ta thường nhắc tới, đàn chim mà ông ta nhìn thấy trong tâm trạng thảng thốt đó chắc không phải là diều hâu mà là Sâm Cầm, cho đến ngày nay, đêm đêm Sâm Cầm vẫn thường bay về sà xuống Hồ Sen nơi đây, đã từng khiến nhiều kẻ có tà tâm khiếp sợ. 2. Sau Mã Viện 800 năm lại có viên quan Tiết độ sứ của vua Đường Trung Tông là Cao Biền. Ông này là một thầy phong thủy kỳ tài, khi sang nước ta nhận chức, ông thầy phong thủy này đã đi khắp nơi trên đất nước ta để tầm long điểm huyệt, ông ta đã viết hẳn một cuốn sách có tên là Cao Biền tấu thư địa lý kiểu tự. Cao Biền không ngờ rằng trên đất nước nhỏ bé này lại có nhiều báu huyệt sản sinh ra nhiều hiền tài đến thế. Theo chỉ đạo của vua Đường, Cao Biền đã cố công trấn yểm rất nhiều nơi, nhưng ông ta đều thất bại. Chuyện kể rằng ở quanh thành Đại La, nơi Cao Biền đã xây dựng “Kinh đô” cho mình và đã tự xưng là Cao Vương, ông ta đã cho yểm rất nhiều bùa huyệt, nhằm củng cố vị trí cai trị vững chắc của mình và nhằm ngăn cản thế lực nổi dậy của nhân dân Giao Chỉ, nhưng ông ta đã uổng công. Không chỉ có vậy, nghe nói ở chính trên đỉnh Tản Viên Sơn, Cao Biền định thực hiện một âm mưu gì đó nên cũng đã bị Tản Viên Sơn Thánh tát vào mặt và hốt hoảng bỏ chạy. Vào lúc cuối đời, số phận con người có tài nhưng thâm hiểm này chẳng ra gì, điều đó cho thấy độc ác, tàn bạo thì trước tiên bị vận vào thân. 3. Mùa xuân năm 1010, sau khi lên ngôi ở Hoa Lư, Vua Lý Thái Tổ đã đi thuyền ngược sông Hồng vào thăm thành Đại La của Cao Vương để lại từ 200 năm trước. Nhờ có sự dìu dắt của Thiền sư Vạn Hạnh về phong thủy được phát hiện từ thời Cao Biền để lại, nhà vua đã đỗ thuyền giữa Hồ Tây để chứng kiến hiện tượng Rồng cuốn nước mà sách phong thủy goị là Long quyển thủy được phát tích tại chính huyệt đạo quốc gia là vị trí Đền Kim Ngưu cạnh Phủ Tây Hồ ngày nay. Người quyết định dời đô về La Thành, lấy tên là Thăng Long và tự tay viết bản Thiên Đô Chiếu ngắn gọn chỉ có 214 chữ với tứ văn quan trọng: “Ở giữa khu vực trời đất, được thế Rồng cuộn Hổ chầu, chính giữa Nam, Bắc, Đông, Tây, tiện nghi núi sông sau trước”. Một quyết định trọng đại được nhà vua ban ra một cách nhanh chóng và được quần thần nhất trí thông qua chỉ dựa trên những phát hiện về phong thủy đã từng bị kẻ thù Phương Bắc nhăm nhăm triệt phá, chứng tỏ sự táo bạo và sáng suốt của Vua-Tôi thời bấy giờ. Lịch sử diễn biến ngót 1.000 năm qua chứng tỏ sự lựa chọn đó là vô cùng chuẩn xác. Hai trăm năm trở lại đây với việc kinh đô dời vào Phú Xuân-Huế (1802-1945) và việc lập ra Tỉnh Hà Nội và xây dựng Thành phố Hà Nội (1831- 2009) đã đẩy đất nước vào cảnh lao đao. Vậy về phong thủy, về âm dương ngũ hành có vi phạm điều gì cấm kỵ không? Thiết nghĩ lúc này phải nhận thức được căn nguyên của sự lao đao đó để tìm quyết sách và từng bước vãn hồi. Đến truyền thuyết thời nay 1. Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời và chọn Hà Nội là Thủ đô, nhưng có lẽ hai chữ Hà Nội và hai chữ Việt Nam không “tương sinh” nên Chính phủ VNDCCH thành lập chưa được bao lâu thì toàn quốc kháng chiến nổ ra. Chính phủ và nhân đã phải bỏ Hà Nội ra đi, lên trú ngụ ở chiến khu Việt Bắc để trường kỳ kháng chiến. 2. Ngày 1/1/1955 Chính phủ VNDCCH chính thức ra mắt quốc dân mười năm trước đã trở về lại Thủ đô Hà Nội, “Hòa bình đã lập lại” nhưng nửa nước vẫn còn trong tình trạng chiến tranh. 3. Ngày 2/9/1955, lần đầu tiên ở quảng trường Ba Đình diễn ra cuộc mít tinh trọng thể và biểu tình mừng Quốc khánh sau 9 năm thành lập nước. Người ta thấy đội quân nhạc danh dự mặc lễ phục mầu trắng, giầy da mầu đen, mũ kê-pi, ngù tua vàng… đứng ngay trước lễ đài. Sau đội quân nhạc là các cháu thiếu nhi quần xanh, váy xanh, áo trắng, khăn quàng đỏ, tay cầm cờ và hoa. Trước đội quân nhạc là khoảng trống cho các đoàn quân duyệt binh, các đội diễu hành và đặc biệt đó cũng là “sân khấu” cho các đoàn văn công dừng lại biểu diễn. Ai đã được chứng kiến cảnh đó sẽ không bao giờ quên được các cô văn công vừa đi vừa múa, nổi trội nhất là điệu múa Hoa sen của đoàn văn công Tề Tề Cáp Nhĩ đến từ Trung Quốc. Váy áo xiêm y cực kỳ lộng lẫy và cô nào cũng đẹp như những nàng tiên. 4. Chiều ngày 11/9/1955 ở Hồ Tây nổi lên một cơn lốc dữ dội, trong phút chốc cướp đi 4 mạng người, trong đó có cô diễn viên chính trong điệu múa Hoa sen của đoàn Tề Tề Cáp Nhĩ tên là Khương Nãi Tuệ và chàng nghệ sĩ thổi sáo Phùng Tử Tồn. Còn hai người nữa là ai thì không thấy nói tới. Ngày đó tình hữu nghị Việt – Trung – Xô thắm thiết lắm, đến đâu người ta cũng thấy thanh niên nam nữ nắm tay nhau xếp thành vòng tròn cùng vỗ tay múa hát tập thể bài Thắm thiết tình Việt Trung Xô. Đế quốc càng nhiều mối lo, Đó là tình người lao động, Mối tình tràn ngập núi sông… Nhưng không hiểu sao sau cơn lốc dữ dội chiều hôm đó, khắp Hà Nội lại râm ran bàn về một âm mưu yểm huyệt để phá Long mạch ở Hồ Tây nhưng không thành. Chuyện đó thực hư thế nào không ai biết, báo chí không hề đăng, thủ phạm không bị vạch mặt, nhưng chỉ biết cơn lốc là có thật, người chết là có thật và những người chứng kiến là có thật và nhiều người trong số họ đang còn sống khoẻ mạnh. 5. Đầu năm 1979, không cần giấu mặt, người bạn phương Bắc từng thân thiết như môi với răng ngang nhiên tấn công biên giới nước ta. Đúng là môi hở thì răng lạnh, nhưng răng cắn thì môi đau. 6. Năm 1998, dự án Thủy Cung Thăng Long sử dụng hơn 20 ha đất thiêng ở Tây Hồ. Đúng tại nơi xưa kia Vua Lý Thái Tổ đã dừng thuyền quyết định viết Thiên Đô Chiếu (21 độ vĩ bắc 3’ 28’’). Dự án đã được một Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt và một phó Thủ tướng nữa ký quyết định cấp 21 ha đất thiêng. Đây là một dự án được hình thành do lòng tham lam và sự ngu dốt chứ chưa hẳn đã có dụng ý phá hoại. Nhưng cho dù vì động cơ gì mà một kẻ có chức có quyền lại vi phạm vào vùng đất thiêng của huyệt đạo quốc gia, kẻ đó sẽ nếm đủ đòn trừng phạt. Bởi vậy tuy dự án này mới bắt đầu, hậu quả tai hại chưa kịp gây ra, nhưng đã có kẻ phải vào tù, một Phó Thủ tướng mất chức, mất luôn cả chân Đại biểu Quốc hội và Ủy viên Trung ương; một Phó Chủ tịch thành phố Thủ đô mất chức và mất tất cả. Hình phạt quả là nặng. Phải chăng đó là lời nhắc nhở cho những ai có quyền, có chức, biết sai mà vẫn cố tình làm và còn định hại người khác? 7. Ngày 29/5/2008 Quốc hội đã thông qua nghị quyết mở rộng địa giới hành chính Thủ đô theo cấu trúc phong thủy “TỰA NÚI NHÌN SÔNG – RỒNG CUỘN HỔ NGỒI”. Nếu chúng ta hiểu ý nghĩa của trục phong thủy đó, khơi thông dòng nước để phục hồi Long mạch, và nếu Thủ đô ta nhanh chóng lấy lại tên Thăng Long để ta có quan hệ Hỏa – Thổ tương sinh thì tình hình sẽ dần tốt đẹp lên. Nhưng hôm nay đang có 3 dự án xằng bậy uy hiếp sự an ninh của quốc gia: Một là dự án KHU ĐÔ THỊ TÂY HỒ TÂY 100% VỐN HÀN QUỐC MANG PHONG CÁCH HÀN QUỐC RỘNG 210,43ha Ở TRÊN TRỤC LONG MẠCH 21 độ 3’ 28’’, TRÊN ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐỀN THƯỢNG NÚI TẢN VIÊN VỀ TỚI ĐẦM TRỊ BÊN PHỦ TÂY HỒ. Hai là dự án NHÀ HÁT THĂNG LONG Ở NGAY TRÊN KHU ĐẤT ĐỊNH LÀM THUỶ CUNG THĂNG LONG 10 NĂM TRƯỚC. Ba là dự án BAUXTE Ở TÂY NGUYÊN. Xin hãy nhìn vào hình Con Rồng Việt Nam do Tiến sĩ Phạm Gia Minh cung cấp. Nếu dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây và Dự án Nhà hát Thăng Long ở đầu con Rồng nước Việt, thì dự án Bauxite lại ở phần đuôi Rồng. Con Rồng nước Việt. Phạm Gia Minh vẽ Trước tiên xin hãy bảo vệ cái đầu. Nếu một cơ thể có cái đầu sáng suốt, lành mạnh, thì các bộ phận khác cũng sẽ lành mạnh, thậm chí khi đuôi Rồng quẫy một cái thì những kẻ bám theo ở phần đuôi, ở phần ngoài rìa như biên giới, hải đảo sẽ rơi rụng. Nhưng nếu cái đầu bị rỗng nát, LONG MẠCH bị triệt thì nước mất nhà tan. Thưa quý độc giả, Tôi viết những dòng này hết sức chân thành với mong muốn khai minh mở tuệ cho những ai đầu óc đang u tối. Mong hãy tin rằng Tản Viên Sơn Thánh Ngài rất công bằng và rất sáng suốt. Xin hãy hết sức lưu tâm đến lời nhắc nhở hôm nay. TTV HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập
  1 like
 21. Tục thôi miên rắn lạ lùng ở Ấn Độ (Dân trí) - Cũng giống như bao đứa trẻ khác sinh sống trong bộ lạc Vadi tại miền Tây Ấn Độ, cô bé Rekha Bae, 6 tuổi, tiếp xúc với rắn hổ mang bành khi mới lên 2. Tất cả trẻ em bộ lạc Vadi phải trải qua 10 năm đào tạo tại một ngôi trường chuyên nghiệp để trở thành những người thôi miên rắn thuần thục. Rekha Bae đối mặt với một con rắn hổ mang. Các lớp học tại trường đào tạo này được xếp loại theo giới tính của học sinh. Thông thường, con trai sẽ được đào tạo để trở thành những người thôi miên rắn chuyên nghiệp còn con gái chỉ được dạy cách chăm sóc và trông coi lũ rắn khi không có chồng, cha, hoặc anh trai ở nhà. Trẻ em tộc Vadi đang chơi với rắn - một hoạt động nằm trong chương trình đào tạo của trường. Ông Babanath Mithunath Madari, 60 tuổi, tù trưởng của bộ lạc Vadi cho biết: “Việc đào tạo bắt đầu khi trẻ lên 2 tuổi. Chúng được dạy mọi cách để thôi miên 1 con rắn cho đến khi chúng sẵn sàng thực hiện vai trò của mình trong cộng đồng của chúng tôi. Khi đến tuổi 12, mọi đứa trẻ trong bộ lạc này biết tất cả mọi thứ liên quan đến rắn. Chúng sẽ là những người nối tiếp truyền thống hàng ngàn năm của bộ lạc Vadi”. Những cô bé được dạy cách chăm sóc rắn, còn những cậu bé được học cách thôi miên rắn. Bộ lạc Vadi không bao giờ ở một chỗ quá 6 tháng và luôn tự hào về khả năng thích ứng với môi trường toàn rắn độc, đặc biệt là rắn hổ mang bành. “Ban đêm, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau trên sa mạc rộng lớn và kể cho nhau nghe những truyền thuyết về tổ tiên và chúa rắn. Chúng tôi giải thích cho lũ trẻ về tầm quan trọng của việc thôi miên rắn, giúp lũ rắn có một cuộc sống đoàn kết hơn trong tự nhiên. Đối với chúng tôi, rắn vô hại giống như trẻ con. Từ khi tiếp xúc với chúng khi còn là cậu bé nhỏ xíu đến giờ, tôi mới biết duy nhất 1 trường hợp rắn cắn người thôi”, ông Madari nói thêm. Ông Babanath Mithunat Madari thể hiện tài năng của mình. Theo kinh nghiệm của những người dân trong bộ tộc, những con rắn hổ mang hung dữ nhất cũng chỉ được lưu giữ ở bên con người nhiều nhất là 7 tháng. Sẽ rất nguy hiểm nếu quá thời gian đó, con rắn vẫn chưa được tự do. Kể từ khi việc thôi miên rắn bị coi là bất hợp pháp vào năm 1991, bộ lạc Vadi chịu nhiều sức ép từ chính quyền Ấn Độ. Ông Madari cay đắng nói: “Cảnh sát rà soát chúng tôi ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến. Hiện tại, chúng tôi ở cách thị trấn Rajkot 25km và bất cứ khi nào chúng tôi tìm cách vào thị trấn để mua thức ăn và nước uống là lại bị người dân đuổi đi”. Cộng đồng người Vadi bên ngoài thị trấn Rajkot. Mặc dù việc thôi miên rắn bị cấm nghiêm ngặt nhưng bộ lạc này vẫn giữ truyền thống của họ. Buồn thật! Đúng là quán vắng. Chẳng ai vào cả. Chắc tại phong thủy không tốt :D . Hàng ngàn năm trước bộ lạc này đã biết thôi miên rắn?! Đó là do kinh nghiệm truyền từ đời này sang đời khác, hay đó là một phương pháp có tính hệ thống từ một nguyên lý đã thất truyền? Không thể coi đó là kinh nghiệm được, người ta không thể tích lũy kinh nghiệm khi chợt nhìn vào con rắn trong một trạng thái bất ngờ nào đó , rồi rút kinh nghiệm để truyền sang người khác. Người khác tập luyện rồi chợt rút kinh nghiệm, sau đó phát huy. Đây là câu chuyện của những thằng gàn. Thuật thôi miên không phải chì người với rắn, mà còn là giữa người với người, nó có phương pháp hẳn hoi. Bởi vậy, nó mới có thể truyền đạt. Cách chẩn bệnh của Đông Y chỉ bằng sự bắt mạch - tất nhiên cũng tùy theo ông lang dốt thích nói chữ, hay tài năng thật sự. Nhưng phương pháp thì không thể phủ nhận. Phương pháp coi mạch chẩn bệnh của Đông Y không thể coi là một kinh nghiệm được tích lũy. Vậy phương pháp thôi miên từ đâu mà ra? Ấn độ - một trong những nền văn minh cổ đại và lâu đời trên thế giới. Những di sản còn lại ở đây đã minh chứng điều này. Có một lần tôi xem bói cho một cô người Srilanca. Cô ấy rất mê xem bói. Đã từng sang Ấn Độ xem bói. Tôi có giới thiệu cô ta hình Hà Đồ và nói với cô ấy rằng: Đây chính là đồ hình căn để của mọi học thuật cổ Đông Phương thuộc về nền văn hiến Việt. Cô ấy nói:n "Ở Ấn Độ, tôi cũng thấy người ta dùng hình giống như của ông để coi bói!". Như vậy, nền văn minh Ấn Độ đang giữ gìn một phần di sản của văn minh cổ mà tôi đặt tên là Atlantic (Mượn tên Atlantic của một nhà hiền triết Hy Lạp, chứ không phải là theo ông ta). Nếu biết được bí ẩn của thuật thôi miên, dù là thôi miên rắn, thì sẽ biết được những bí ẩn của thiên nhiên - và tất nhiên không dùng để thôi miên rắn làm xiếc kiếm xu. Rất tiếc, hình như bộ Văn Hóa, hoặc Khoa Học Ấn Độ không chú ý đến điều này. Tôi chia sẻ nỗi cay đắng của ông Madari
  1 like