• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 04/02/2010 in all areas

 1. Mỗi khoa học và bộ môn khoa học, đều bao hàm bốn thành tố cần thiết, trong sự thống nhất của chúng: 1- Chủ thể của khoa học - nhà khoa học - thể hiện là thành tố chủ yếu. Nhà khoa học có thể là một nhà nghiên cứu riêng biệt, một cộng đồng khoa học, một tập thể khoa học. 2- Khách thể của khoa khoa học - là cái mà khoa học hay bộ môn khoa học ấy nghiên cứu - đối tượng, lĩnh vực đối tượng 3- Hệ thống các phương pháp và thủ thuật đặc trưng cho một khoa học, hay một bộ môn khoa học cụ thể, và do đối tượng của chúng quy định. 4- Ngôn ngữ đặc biệt - ngôn ngữ tự nhiên hay ngôn ngữ nhân tạo (ký hiệu, biểu tượng, phương trình toán học, công thức hóa hoc, v.v... Khoa học với tư cách là một hình thức đặc biệt của nhận thức - loại hình đặc thù của sản xuất tinh thần và một thiết chế xã hội. Khoa học là một hiện tượng lịch sử cụ thể, tồn tại trước khoa học là "tiền khoa học" - giai đoạn Tiền cổ điển. Tại giai đoạn này, những yếu tố (tiền đề) của khoa học, như một chỉnh thể đã ra đời, với mầm mống từ Hy Lạp và La Mã, cho tới thời Trung cổ, rồi thời Cận đại thế kỷ XVII. Chính giai đoạn này, được coi là bắt đầu, xuất phát điểm của khoa học như một cơ cấu toàn vẹn, nghiên cứu có hệ thống về hiện thực khách quan. Tại giai đoạn này, sức mạnh của thế giới quan Tôn giáo không suy giảm, nhưng nội dung của nó đã biến đổi - đó là thuyết Liuter, thuyết Calvan, đạo Tin lành, thuyết Thiên Chúa giáo mới, v.v... Làn sóng cải cách mạnh mẽ đã lan sang châu Âu. Hệ tư tưởng Tin lành đã tái hiện và củng cố tư tưởng cơ bản đối với giai cấp Tư sản đang lên - tư tưởng về bình đẳng xã hội, tư tưởng về sự "bình đẳng phổ biến" đã kiên quyết khước từ, dứt bỏ quan điểm thời Trung cổ về thế giới, mà tồn tại sự phân tầng "chúng sinh". Thiếu những chuyển biến này, một bức tranh cơ học về thế giới, mà khoa học thừa nhận, là không thể có được. Tin Lành giáo đề cao tập trung sự quan tâm của con người vào sản xuất vật chất, định hướng cho con người vào việc: nhận được lợi nhuận. Trong điều kiện như vậy, việc nghiên cứu những quy luật của Tự nhiên, nhằm mục đích áp dụng chúng vào sản xuất, đã trở nên cấp bách. Thế giới quan Tin Lành giáo, lan truyền phổ biến rộng rãi tới mức, khi đó những nhà khoa học thế kỷ XVII như Decartes, Newton, Locke, Hobble, v.v... đã đưa ra những khái niệm thời gian, không gian, nguyên nhân, v.v... phù hợp với thế giới quan mới. Họ đã không còn hoài nghi rằng, các khái niệm này, sẽ được mọi người chấp nhận hay không. Ý thức xã hội sẵn sàng tiếp nhận quan điểm về giới Tự nhiên, mà chúng ta gọi là "quan niệm khoa học". Khoa học, theo nghĩa chặt chẽ của từ, thì hình thành muộn hơn. Khoa học - với đối tượng nghiên cứu khách thể, từng bước loại bỏ những gì có quan hệ với "chủ thể nhận thức". Sự loại bỏ như vậy, được xem là điều kiện cần thiết, để nhận được tri thức khách quan, chân thực về thế giới. Lấy phương pháp tư duy khách thể làm cơ sở, với ý muốn nhận thức khách thể tự thân nó, không có quan hệ với điều kiện nghiên cứu nó. Đây là điều mà, Phong Thủy đang từng bước giải quyết, mối quan hệ giữa "chủ thể nhận thức" với đối tượng nghiên cứu.
  3 likes
 2. Lại thêm một chuyện vui nữa, thế giới đang bàn tán Avatar bắt chước từ 1 phim khác ... và phim này tên là Vietnam Colony, một phim của Ấn Độ làm năm 1993: Mời ACE xem tại đây: http://indianterminal.com/forum/first-cut-...nam-colony.html Đại khái nói về một công ty xây dựng muốn chiếm đất của dân, nhưng ở trung tâm khu đất lại có nhóm người Vietnam nghèo nhưng không hèn ở nên không chiếm được và phải gửi gián điệp "Trọng Thủy" đến để phá từ trong phá ra. Tất nhiên cái so sánh này chỉ là chi tiết vụn vặt không mang nhiều tính minh triết và nhân sinh quan như so sánh với truyền thuyêt thời Hùng Vương, nhưng do tên phim cũng là Vietnam nên ta cũng nên châm chước. Một lần nữa nó khẳng định dù trực tiếp hay gián tiếp Avatar cũng là về Việt Nam mà thôi. Trân trọng Thế Trung
  3 likes
 3. Kính gửi các thành viên trên Diễn đàn Lý học Đông Phương: Với mục tiêu phát triển Diễn Đàn, Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương đang cơ cấu lại tổ chức, nhân sự nhằm chấn chỉnh và ổn định hoạt động. Thời gian qua việc đăng nhập và bổ nhiệm có quá nhiều bất cập cũng như tùy tiện gây ra một số hệ quả. Nay, chúng tôi xin thông báo chính thức về việc đã tạm cắt quyền Biên tập viên, Điều hành viên của một số anh, chị em trên Diễn đàn vì những lý do sau: 1. Một số Biên tập viên, Điều hành viên đã không thể hiện sự hợp tác cũng như sự tín nhiệm của Trung Tâm dành cho mình, không tham gia Biên tập, không Điều hành Diễn đàn trong thời gian rất dài mà không có thông báo chính thức nào cho Ban quản trị Trung tâm. 2. Một số Biên tập viên, Điều hành viên được bổ nhiệm mà không thông qua ý kiến của Tổng điều hành. Thậm chí, trong quá trình kiểm tra, Bộ phận Kỹ thuật không kiểm soát được Lý lịch của nhiều Biên tập viên, Điều hành viên đăng nhập ẩn. 3. Trung tâm đang sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, cũng như dời địa chỉ hoạt động của văn phòng Đại diện tại Hà nội do việc từ nhiệm đột xuất của anh Phạm Cương - Trưởng văn phòng Đại diện tại Hà Nội. 4. Bên cạnh đó, việc xây dựng lại tiêu chí, quyền hạn, cũng như trách nhiệm của các Biên tập viên, Điều hành viên. Do trước đây, các tiêu chí đó chưa được rõ ràng để thông báo chính thức cho Anh, Chị em. Do những yếu tố trên, chúng tôi đã có những biện pháp khẩn trương và đột ngột như vừa qua. Sự việc này xảy ra ngoài mong muốn của chúng tôi. Bản Thông báo này có giá trị như lời giải trình vụ việc. Rất mong Anh, Chị em thông cảm và có cái nhìn về sự cố gắng này của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi vẫn mong chờ một sự hợp tác hoàn toàn tự nguyện cũng như đóng góp tài đức của các Thành viên để Trung tâm ngày càng phát triển theo đúng tinh thần học thuật. Thay mặt BQT Diễn đàn, Artemisia kính báo.
  3 likes
 4. CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM: Căn cứ để tính: “Chi hợp Tuế niên, Can hợp mệnh Tài, Quan, Ấn, Phúc nhập nội đường Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ Xuân mãn Càn Khôn, phúc mãn môn” - Căn cứ vào Thái tuế. - Căn cứ vào mệnh chủ. 1. Căn cứ vào Thái tuế: Hàng chi của năm hợp với Chi của người xông nhà: - Chọn người có hàng Chi Lục hợp với Chi năm. - Chọn người có hàng Chi Tam hợp với Chi năm. Ví dụ:U Năm Quý Mùi chọn người có các chi: Ngọ (lục hợp với chi Mùi). Người có các Chi: Hợi, Mão, Mùi (tam hợp với Chi năm). 2. Hợp Mệnh chủ: a) Hàng Can của người xông đất: • Nếu muốn lợi cho công việc, quan chức thì chọn người có can hợp với Can mệnh chủ thành Quan (tránh hợp thành Sát): Can khắc Can mệnh chủ, khác âm dương. Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có can Mậu (dương). • Nếu muốn lợi cho tài lộc thì chọn người có can hợp với Can mệnh chủ thành Tài: Can mệnh chủ khắc Can của người xông đất. Ví dụ: mệnh chủ Quý chọn người có can Bính (chính tài), can Đinh (thiên tài). • Nếu muốn lợi cho học hành, thi cử, ấn tín thì chọn người có can hợp với can mệnh chủ thành Ấn (tránh hợp thành Kiêu): Can sinh Can của mệnh chủ, khác âm dương. Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có Can là Canh (ấn), không chọn người có can Tân (kiêu). • Nếu muốn lợi cho con cái thì chọn người có can hợp với can mệnh chủ thành Thực (tránh hợp thành Thương): Chọn người có can được can mệnh chủ sinh và cùng âm dương. Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có can là Ất (Thực), không chọn người có can Giáp (Thương). :P Tuổi người xông nhà ngoài việc chọn như ở phần trên thì nên tránh người xông nhà hình, xung với mệnh chủ: Ví dụ người tuổi Tý tránh chọn người tuổi Ngọ, tuổi Mão xông nhà. Người tuổi Sửu tránh chọn người tuổi Mùi xông nhà… c) Hợp thành Lộc, Mã, Quý nhân: Tuổi người xông nhà nên hợp thành Lộc, Mã, Quý nhân với chủ nhà, lục hợp hoặc tam hợp với mệnh chủ. Can Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý Lộc Dần mão Tị Ngọ Tị Ngọ Thân Dậu Hợi Tý Âm Quý Sửu Tý Hợi Dậu Mùi Thân Ngọ Dần Tị Mão Dương Quý Mùi Thân Dậu Hợi Sửu Tý Dần Ngọ Mão Tị Chi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Dịch mã Dần Hợi Thân Tị Dần Hợi Thân Tị Dần Hợi Thân Tị Ví dụU người chủ tuổi Nhâm Tuất thì Lộc tại Hợi, Quý nhân tại Mão thì có thể chọn người tuổi này Hợi, Mão… GHI CHÚ: Có thể kết hợp 2 đến 3 người xông đất: Ví dụ: chọn 2 người tuổi Ngọ và Mùi (Ngọ - Mùi lục hợp) Chọn 3 người tuổi Hợi, Mão, Mùi (tam hợp thành mộc cục): nhưng với tuổi Dậu thì bị tam hợp mộc cục xung không dùng được. Chủ nhà tuổi Thân, Tý, Thìn tránh chọn ba người Tị, Ngọ, Mùi xông một lúc vì là tam sát. Chủ nhà tuổi Hợi, Mão, Mùi tránh chọn ba người Tị, Ngọ, Mùi xông một lúc vì là tam tai
  2 likes
 5. Xin cẩn thận. Một cái bẩy khổng lồ của những người nghiên cứu mà giới khoa học luôn cảnh báo là " You see what you want to see "
  2 likes
 6. Chào Daretolead, Xin trao đổi lại một số ý bạn có hỏi: 1. Phim có nhiều thông điệp nhưng chỉ có 1 triết lý chủ đạo, việc này bạn tự suy xét thêm. 2. Hình ảnh Thánh Gióng lớn nhanh như thổi để chiến đấu với giặc chính là hình ảnh hợp sức của dân chúng nhanh chóng chống địch. 3. Hình ảnh chim: bạn xem bài của chú Thiên Sứ và nghĩ thêm về Lạc Việt.. 4. Tại sao Navi là Nam Việt thì đó là viết tắt và bạn xem thêm bài viết mới của tôi về phim Vietnam colony. Nhắc bạn riêng những đoạn thế này " Daretolead nghĩ cần gì phải đi tìm sự tương đồng này để tự hào là Việt Nam. ... " là không hợp lý khi trao đổi vì mang tính qui kết, mỗi người hành động theo minh triết của mình, không có nghĩa hành động giống nhau thì qui kết được việc đó là như nhau. Trân trọng Nguyễn Thế Trung
  2 likes
 7. Mời các bạn thưởng thức bài hát đầy ý nghĩa của ca sĩ Việt kiều Bỉ Phạm Quỳnh Anh Đây là bản có phụ đề tiếng Việt Bản thứ 2
  2 likes
 8. Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương xin trân trọng giới thiệu đế́n đông đảo bạn đọc tham khảo cuốn "Kỳ Môn Độn Giáp Nguyên Thủy" nghiên cứu về thuật số Độn Giáp do tác giả Nguyễn Thiện Nhơn biên soạn . Mặc dù vẫn dựa trên nguyên lý Lạc Thư phối Hậu thiên Văn Vương nhưng trong công trình nghiên cứu này tác giả vẫn có những nhật xét rất đáng chú ý trong việc làm sáng tỏ một số vấn đề tồn nghi . Xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Thiện Nhơn vì những đóng góp cho nền lý học Đông phương và gửi tặng sách cho diễn đàn LHĐP. Các bạn có thể down load sách từ link dưới đây (đọc bằng font VNI-Times). http://www.4shared.com/file/74634413/36f06...nThienNhon.html
  1 like
 9. XIN CHÚC MỪNG BÉ TRAI CỦA PHONGVAN - ĐÂY LÀ NGÔI NHÀ RIÊNG CỦA CHÁU. - Tuổi: Âm nam - Tổng số Âm: 38 - Tổng số Dương: 30 - Hoá công: Ly Xin chúc mừng cháu trai. - Thiên khí: Ly. Một lần nữa chúc mừng cháu. - Địa khí: Cấn chúc mừng, chúc mừng - Tiết khí: Tiểu thử - Quẻ không hợp mùa sinh - Mệnh theo Lạc viêt: Thuỷ (Tích lịch Hoả) Tiên thiên: Sơn Hoả Bí, nguyên đường ngồi hào 2. Một lần nữa chúc mừng cháu trai.
  1 like
 10. Chào các bác các chú trong diễn đàn Cháu có một thắc mắc muốn hỏi thế này ạ. Trong lá số của cháu có Thai ngộ Đào Hoa, ai xem tử vi cũng nói là cháu không còn là con gái trước khi lấy chồng" Sao Thai mà ngộ Đào Hoa/Tiềm dâm hậu thú mới ra vợ chồng". Sự thật thì cháu cũng chả băn khoăn gì đến chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân vì thời này thế là thường. Nhưng cháu nói thật, cháu vẫn là con gái 100% đến đêm tân hôn. vậy tại sao lại có kết quả thế ạ. Cháu sai (ngủ với ai mà không biết) hay tử vi sai ạ. Cả hai giờ sinh cháu lập lá số đều cho kết quả như vậy. Nhờ các bác, các chú giải thích giúp cháu với ạ.
  1 like
 11. Kính thưa quí vị quan tâm. Cuộc Hội Thảo khoa học "Tính Khoa học trong phong thủy" quy tụ gần 400 đại biểu đã cho thấy những tiêu chí khoa học xác định định tính khoa học của phong thủy. Tuy nhiên điều này chỉ thế hiện rõ trong các bản tham luận và nó không đủ lương cần thiết cho những luận cứ minh chứng điều đó trong một bài báo có tính phóng sự. Nhưng chính cuộc hội thảo đã gây chú ý cho các nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm. Bài viết trên blog dưới đây của một tri thức Việt kiều có tên tuổi trong giới khoa học, thể hiện cái nhìn của ông về phong thủy thông qua một bài phóng sự giới thiệu về cuộc hội thảo. Với sự giới thiệu của một thành viên tích cực của diễn đàn, tôi xin được đưa bài viết của ông lên đây để trao đổi. Rất hân hạnh được sự quan tâm của ông Nguyễn Văn Tuấn và được trao đổi với ông về vấn đề này với tư cách là người chủ trì cuộc hội thảo "Tính khoa học trong Phong thủy". ------------------------------------------------------------------------------------------ PHONG THỦY LÀ KHOA HỌC? Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Mấy hôm nay bận đi công tác xa nên không cập nhật hóa trang blog. Hôm nay xong việc và có dịp bàn về một chủ đề có lẽ sẽ đụng chạm đến nhiều người. Số là hôm nọ đọc bài “Phong thủy là khoa học chứ không phải tín ngưỡng” tôi hơi ngạc nhiên. Hình như đâu có ai nói phong thủy là tôn giáo; chỉ có người cho rằng phong thủy không phải là khoa học mà thôi. Đọc qua bài viết này tôi không thấy người viết chỉ ra khía cạnh khoa học của phong thủy là gì. Chỉ có một đoạn chung chung như thế này: “Những phân tích của các nhà nghiên cứu cho thấy, Phong thủy là một bộ môn khoa học xác định sự phù hợp với cảnh quan môi trường, thiên nhiên hài hòa với cuộc sống con người, chứ không phải là loại tín ngưỡng bí ẩn.” Không thấy giải thích thế nào là khoa học cả!Phong thủy, như chúng ta biết, là niềm tin cho rằng mỗi địa điểm có một năng lượng tự nhiên thiết yếu gọi là qi (hay khí), và các tòa nhà hay trang trí nội thất phải được bố trí sao cho hòa hợp với khí. Do đó, người ta mời các chuyên gia về phong thủy cố vấn cho cách đặt bàn ghế trong phòng với ước nguyện được dồi dào sức khỏe và … giàu có. Nhưng phong thủy không chỉ dừng ở đó, mà còn là những qui ước bố trí cửa, trồng cây, làm hồ chứa nước sao cho phù hợp với khí. Nghe nói ở các thành phố lớn như Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, không một tòa nhà cao tầng nào mà không có sự cố vấn của các chuyên gia phong thủy. Ngay cả các tòa nhà ở các thành phố phương Tây như Vancouver, Toronto, San Francisco, Los Angeles và Sydney đều có sự tư vấn của các chuyên gia phong thủy nếu chủ những tòa nhà đó là người Hoa. Quay lại chuyện khoa học: hai chữ “khoa học” thường nhận được nhiều sự kính mến trong công chúng. Ngay cả những người dù không am hiểu nhiều về khoa học cũng thấy có một cái gì đó đặc biệt trong khoa học và phương pháp khoa học. Chỉ cần đặt hai chữ “khoa học” vào trước một lời phát biểu hay một lí lẽ là người ta cảm nhận ngay rằng đây là những phát biểu hay lí lẽ có thể tin cậy được. Một quảng cáo về một sản phẩm hay hoạt động nào đó cho rằng đã được kiểm chứng bằng khoa học và cho thấy sản phẩm này tốt hơn các sản phẩm đang bày bán. Vậy thì câu hỏi đặt ra là: thế nào là khoa học? Trả lời câu hỏi này cần cả chục cuốn sách, nhưng ở đây tôi bạo gan thử lí giải vài nét chính và đối chiếu lại với phong thủy xem nó có phù hợp với hoạt động khoa học hay không. Nói một cách ngắn gọn, khoa học là tập hợp những phương pháp trí tuệ và phương pháp thực tiễn dùng để diễn tả và giải thích những hiện tượng quan sát được hay suy đoán được, trong quá khứ hay hiện tại, nhằm xây dựng một hệ thống tri thức mà chúng ta có thể bác bỏ hay xác nhận được. Khoa học là một phương pháp suy nghĩ và hành động nhằm vào mục đích hiểu và cảm nhận được thế giới chung quanh một cách trực tiếp hay gián tiếp, quá khứ hay hiện tại. Những phương pháp trí tuệ bao gồm linh cảm, ước đoán, tư tưởng, giả thuyết, lí thuyết, và mô hình. Những phương pháp thực tiễn bao gồm bối cảnh của nghiên cứu, thu thập dữ kiện, hệ thống hóa dữ kiện, cộng tác cùng đồng nghiệp, thí nghiệm, tìm tòi và khám phá, phân tích thống kê, viết báo cáo khoa học, trình bày trong các hội nghị khoa học, và công bố kết quả nghiên cứu. Khoa học dựa vào sự thật (facts). Những sự thật phải được quan sát hay thu thập bằng những phương pháp khách quan. Khoa học dựa vào những sự thật có thể thấy, có thể nghe, có thể sờ được, chứ không dựa vào kinh nghiệm cá nhân hay suy luận theo cảm tính. Điều quan trọng và cần thiết trong khoa học là không chỉ sự thật, mà là sự thật có liên quan đến vấn đề đang được điều tra. Những sự thật này phải được thu thập (i) có tổ chức, trực tiếp, và khách quan; (ii) độc lập với lí thuyết; và (iii) một cách tin cậy để làm nền tảng cho suy luận. Tôi không thấy phong thủy có những đặc tính "sự thật" nào cả. Đi sâu và cụ thể hơn, chúng ta có thể so sánh vài đặc điểm của khoa học và phong thủy để rõ hơn như sau: Đặc điểm thứ nhất của khoa học là công khai. Tất cả những phát hiện, khám phá của khoa học được lưu truyền chủ yếu trong các tập san chuyên khoa, những tập san này được giới chuyên môn quản lí và điều hành. Các báo cáo được chấp nhận công bố trong các tập san này đều được các đồng nghiệp kiểm tra về sự chính xác và phương pháp, bằng những tiêu chuẩn khách quan; do đó phẩm chất của chúng khá cao và đáng tin cậy. Còn đối với phong thủy, chúng ta không biết được chính xác những cách trang trí nội thất hay xây dựng nhà cửa theo phong thủy có thật sự có hiệu quả hay không. “Hiệu quả” ở đây là những “outcome” mà những người theo thuyết phong thủy tuyên bố như an bình thịnh vượng. Hầu như những bằng chứng về hiệu quả của phong thủy chỉ là những giai thoại, thậm chí huyền thoại, chứ chưa được phân tích một cách có hệ thống. Do đó, có thể nói rằng bằng chứng về hiệu quả của phong thủy không mang tính khoa học. Đặc điểm thứ hai của khoa học là tất cả kết quả nghiên cứu đều phải có khả năng tái xác nhận (repeatability). Nói một cách khác, nếu giả có một nghiên cứu đã được công bố bởi một nhà khoa học nào đó; nếu một nhà nghiên cứu khác lặp lại nghiên cứu đó bằng những phương pháp và với điều kiện đã được mô tả, phải đạt được những kết quả tương tự. Còn phong thủy, chúng ta không biết kết quả có khả năng lặp lại hay được kiểm tra hay không. Như nói trên, những thành công của phong thủy, nếu có, thường được mô tả một cách mù mờ, ỡm ờ, để cố tình không cho người khác biết rõ là họ đã làm gì và làm bằng cơ chế nào. Đặc điểm thứ ba của khoa học là logic. Khoa học thuyết phục bằng bằng chứng, bằng lí luận dựa vào logic hay lập luận của toán học, bằng cách dựa vào dữ kiện, không đi ra ngoài dữ kiện. Còn phong thủy thì hình như ngược lại: nó thuyết phục bằng niềm tin và những lí giải mù mờ, huyền bí. Ít ai biết khí là gì và tại sao sắp xếp bàn ghế trong nhà hợp với khí sẽ đem lại lợi ích sức khỏe cho chủ nhà, và nếu đem lại lợi ích thì cách giải thích là như thế nào. Danh sách so sánh đặc điểm trên có thể kéo dài đến vô tận, bởi vì giữa khoa học thật và khoa học dỏm không có một điểm nào tương đồng với nhau, nó giống như hai con đường song song không bao giờ gặp nhau. Trong việc tìm hiểu và học hỏi về thiên nhiên, khoa học thật và khoa học dỏm là hai phương pháp đối nghịch nhau. Khoa học thật đòi hỏi những phương pháp tìm hiểu nghiêm túc, có giả thuyết, có trình tự, khó khăn, tự chất vấn, và suy luận theo logic, theo lí trí, và đạo đức khoa học làm cho nhà khoa học rất khó bị nhầm lẫn trước sự thật. Còn khoa học dỏm thì ngược lại, luôn luôn gìn giữ những giá trị lỗi thời, phi lí, chủ quan, và có khi phi đạo đức khoa học hàng ngàn năm trước khi khoa học ra đời. Khoa học dỏm khuyến khích người ta tin vào bất cứ cái gì mà người ta cảm thấy cần phải tin. Khoa học dỏm sẵn sàng cung cấp những “bằng chứng” cho những tín đồ như thế để họ lầm tưởng rằng niềm tin của họ là khoa học, là chân lí. Khoa học thật bắt đầu bằng một phát biểu đơn giản là “Hãy bỏ qua và quên hết những gì chúng ta tin tưởng vào, và cố gắng điều tra, tìm hiểu xem sự thật là gì.” Phân tích như trên để thấy rằng phong thủy có vẻ gần với pseudoscience hay khoa học dỏm hơn là khoa học thật. NVT
  1 like
 12. Điêu Tàn Sự Nghiệp – Tang Thương Gia Đình Ghi chép lại từ một chuyến đi “Phong thủy cứu trợ” của Thiên Đồng và Achau tại Ban Mê Thuột, thượng tuần tháng Chạp năm Kỷ Sữu. Công ty sản xuất bia chai và nước suối tinh khiết hoạt động chưa đầy hai năm đã nợ nần, hàng hóa không tiêu thụ được, sản phẩm chất lượng kém do lỗi và yếu kém chuyên môn trong quy trình sản xuất, thế là vốn hàng trăm triệu bỏ ra mất trắng, sự nghiệp tiêu tan như làn khói bay. Nhưng điều mất mát đó không đau đớn bằng một mất mát người thân…Người vợ tự tử đã ra đi, bỏ lại hai đứa con gái, một 6 tuổi, một 2 tuổi với người cha, người chồng còn quá trẻ. Đó là câu chuyện của hơn nửa năm trước. *** “Anh Tuấn đó à? Anh khỏe không?” “Ừ, vẫn khỏe, em sao rồi?” “Vợ em mất rồi. Vợ em tự tử mất rồi anh ơi…” Tiếp đó là giọng đầu dây bên kia nghẹn lại. Tôi chợt sững người trước tin dữ… “Anh nói với Sư Phụ giúp em.” “Vài giờ nữa Sư Phụ lại đi Đà Nẳng, rồi ra Hà Nội, chắc lâu. Thôi vậy! Nếu Sư Phụ không có thời gian rảnh thì anh giúp em vậy. Nhưng để anh xin phép Sư Phụ trước đã.” “Dạ, anh cố gắng giúp em. Em rối trí quá rồi.” Tôi báo cho Sư Phụ tin dữ ấy, nhắc lại câu chuyện nửa năm trước, người này cũng nhờ sư phụ xuống xem Phong Thủy. Nhưng sư phụ lại không đi được. Đã giao cho Vothuong đến giúp. Nhưng gọi điện thoại cho anh ta thì không bắt máy. Cấu chuyện đã qua, nay nhắc lại, Sư Phụ chỉ biết thở dài. Tôi xin phép sư phụ Thiên Sứ thay thầy đi giúp người bạn đó. Sư Phụ bảo “Việc này nên hết sức cẩn thận, nếu có đi thì cũng phải có một người đi theo hổ trợ.” Vậy là tôi được phép và cơ duyên đưa đẩy thể nào ngay hôm đó, có anh Achau và anh Hatgaolang đến chơi. Tôi gợi ý cho hai người, anh Hatgaolang bận việc nên từ chối, còn anh Achau nhận lời ngay cho một chuyến “đi bụi”. Tôi hẹn với Achau đi vào tối chủ nhật 24/01/10, anh bảo lùi lại ngày khởi hành sang chủ nhật tuần sau. Nhưng ngay chiều hôm ấy anh Achau gọi lại đổi ý, chuyển đi ngay vào chủ nhật 24/01 như đã định. Thế là hai anh em khăn gói quả mướp đi trong đêm. 9 giờ tối chủ nhật khởi hành, 6 giờ sáng thứ hai thì tới nơi. Cảm nhận cái gió lạnh của vùng cao Ban Mê Thuộc bên ly café, sau khi đã lót dạ tô bún bò, để chờ khổ chủ đến, hai anh em vẫn nghĩ ngợi về cái phong thủy chưa biết đến. 7g thì anh V đến, tiều tụy hơn với gương mặt lộ thần sắc xám xanh biểu hiện sức khỏe thể chất yếu kém và tinh thần không mấy sáng hơn. Sau vài câu trao đổi, chúng tôi tống ba lên xe chạy về nhà V. Trước cổng vào, cây cỏ đã xác sơ tự lúc nào. Mở cánh cửa ra, khung cảnh điêu tàn bày ra trước mắt. “Đất của em đây, trước là nhà, sau là nhà xưởng.” V nói. Ba người đi thẳng qua khoản sân rộng đến cánh cửa chắn ngang lưng chừng khu đất, tôi chợt giật mình, bèn nói với anh Achau: “Xuyên tâm sát rồi anh ơi, chắc chắn phía sau sẽ thông tuột!” Vừa dứt lời, V mở cánh cửa ra, trước mắt hiện ra ngay một con đường giữa mảnh đất dài hun hút thông tuột từ trước ra sau, kết thúc bằng hai cánh cổng sắt to lớn. Quang cảnh xuống cấp và điêu tàn càng rỏ ràng hơn với hai dãy công trình hai bên là nhà xưởng, khu sản xuất và bồn chứa bia chỉ còn lại trống trãi, xơ xác, tiêu điều, không khí của sự mục nát nặng nề khó tả xốn xang lòng người. Tiếp theo sau cánh cửa cổng cuối là một khoản đất trống khá rộng lớn, cuối mảnh đất ấy là con suối chảy ngang từ phía Bạch Hổ qua phía Thanh Long. Do địa thế vùng cao, cao thấp chập chùng nên khu đất nhà V cũng trong thế ấy, nghĩa là thế đất từ mặt đường vào tới cổng thấp dần, xuống dốc, trôi tuột đến tận cửa cổng sau chót và lại thấp xuống một lần nữa ở bãi đất sau cùng. Thế đất quá rỏ ràng cho sự thoái khí trầm trọng không giữ lại được chút nào cho hai dãy công trình nhà xưởng hai bên. Một thế xuyên tâm kiệt lực báo trước sự sụp đỗ một cơ nghiệp trong giai đoạn ngắn ngủi. Tiếc thay gia chủ lại không biết gì về kiến trúc hay phong thủy. V hỏi tôi có sửa lại để làm khu vực cho thuê phòng trọ được không. Tôi bảo được và lên phương án cải tạo theo phong thủy theo hướng chuyển khu vực nhà xưởng thành nơi cho thuê ở trọ. Một hồi suy tính, anh Achau đề nghị chuyển hướng tư vấn vì xét thấy trên thực tế khổ chủ không còn khả năng tài chánh để cải tạo theo phong thủy và nếu có cải tạo thì khả năng hoàn vốn rất nhiêu khê trong một thời gian dài. Anh đề nghị một giải pháp cấp thời, bỏ hẳn khu nhà xưởng phía sau bằng cách xây chận hẳn một bức tường chặn ngang khu đất với mục đích chỉ tụ khí phần trước mảnh đất nhằm cải tạo sức khỏe của bố con và cải tạo kinh tế tạm thời, bởi trên thực tế V cũng không còn tiền để tính đến những việc lớn hơn mặc dù ý nghĩ kinh doanh vẫn còn nung nấu. Vậy là phương án chận bức tường là khả thi nhất với chi phí thật thấp phù hợp với khả năng, song song đó là việc tư vấn chỉnh sửa trong nội thất nhà V đang ở với vợ và hai con từ trước đến nay. Vậy là giải pháp gọn nhẹ và trơn tru. Gần chiều, V đề nghị vào nhà mẹ của V tư vấn phong thủy cho cái nhà vừa xây xong. Ba anh em lại chở nhau trên một xe đến nhà mẹ V sau khi đã qua vài con dốc gập ghềnh khúc khuỷu. Sau việc tư vấn ở nhà V, tôi và anh Achau đi bộ ra đầu thôn nhâm nhi vài ly bia nghĩ ngợi. Anh Achau hỏi xét xem yếu tố nào của phong thủy dẫn đến việc người vợ tự tử không? Tôi võ đoán trả lời rằng “Có thể là hai yếu tố phạm nặng là giếng ở cung Khôn (Đông Nam) và trung cung bị xuyên tâm sát phần âm trạch do con mương thông dài đến cuối đất băng ngang trung cung. Vì cung Khôn và trung cung là tượng cho người nữ, người mẹ, nay bị phạm phương đào giếng và trung cung bị dương khí xâm hại, có thể đây là lý do chủ yếu nặng nhất”. Việc này đưa đến một suy nghĩ và quyết đinh nhanh chóng trong đầu Achau là nên khuyên bán mảnh đất đó đi, vì xét thấy rỏ ràng mảnh đất quá xấu về mặt phong thủy và có thể không tốt cho người con gái sau này. Vậy là anh em nhất trí. Trở lại nhà V sau vài ly bia, trời Ban Mê đã sập tối, cùng lúc ấy có mẹ của V ở nhà, anh Achau lại một phen dùng lời thuyết phục như một thuyết khách cho phương án chỉnh cho ở tạm và khi thấy ổn rồi thì bán. May thay cả mẹ V và khổ chủ đồng tình với ý ấy. Một buổi nhậu đơn sơ trong gió lạnh của Ban Mê trước giờ chia tay. Nhiều tâm sự và nhiều lời tư vấn sâu sắc của anh Achau về cuộc sống làm quên đi cái lạnh của những cơn gió thốc vùng cao. Có lẽ đây cũng là một duyên số cho cuộc hội ngộ muộn màng trong một hoàn cảnh không thể khác. Chúng tôi lại từ giả trong cái lạnh của đêm cao nguyên với nỗi niềm còn trĩu nặng về số phận và đời người. Tôi chợt nhớ lại cách đây hơn ba tháng, trong một chuyến đi công tác ở Ban Mê của Vothuong, tôi có nhắn Sư đệ này đến giúp đỡ V hòng gỡ gạt được gì không, Vothuong đồng ý, nhưng không hiểu sao các số điện thoại liên lạc đều không liên hệ được. Vothuong cũng đành buông câu “Chắc chưa tới duyên”. Cho đến khi tôi nhận được hung tin thì đã quá muộn. Sự mất mát lớn, cho dẫu là tài sản hay kim hoàn của thế gian thì không gì bằng một người thân. Một tài sản không bao giờ có lại được. Đêm cao nguyên cùng chuyến xe lao vút trong màn đêm bất tận… Cổng trước vào nhà Sân trong nhà bên màu xanh là nhà V... Từ trong nhìn ra cổng, chú cẩu giữ nhà. :P Cửa vào xưởng sản xuất Thông thẳng tuột! Cổng sau nhà Một góc sân Thiên Đồng và Achau vừa đi bụi vừa đi Phong Thủy cứu trợ :lol: Phân Tích Phong Thủy "Mảnh đất điêu tàn" Toàn khu đất có hình một lưỡi đao hoặc có thể nhìn ra là một con cá bị cụt phần đuôi. Khu đất bị thế xuyên tâm sát với con đường chạy gần như thẳng tuột ở giữa từ cửa trước thông ra cửa sau. Chính vì lý do này nên dương khí ở đây bị thoái hoàn toàn, không giữ lại được tí nào cho các công trình hai bên trái phải. Hơn nữa do địa hình Buôn Mê Thuộc là đồi núi chập chùng, đường đi lên đồi xuống dốc nên địa thế khu đất có thế xuống dốc dần so với điểm cao là mặt đường và nền nhà phía sau đến cửa cổng cuối thấp hơn so với mặt đường gần hơn 1,2m. mặt khác do địa lý vùng cao gió thổi rất mạnh và gió lộng nên khí dể bị tán đi, tản mác. Vì vậy thế "Xuyên Tâm Sát" của khu đất càng trở nên cực xấu khi dương khí bị thế đất thấp làm trôi tuột nhanh hơn cộng thêm đặc điểm khí hậu gió thổi mạnh thì lực phản khí hay tán khí càng mạnh. Vô khí. Thế bên trong thì thoái khí, còn bên ngoài cũng bị thoái khí mất.Từ trong khu đất nhìn ra, con đường trước khu đất thấp dần, trượt dốc từ trái qua phải, trong khi đó khu đất nhà hàng xóm bên tay Hổ có thế thất hơn tạo thành địa hình giống như một con hẽm, do vậy dương khí từ con đường đổ đến, chưa kịp đổ vào cổng của khu đất nhà Vinh thì đã thoái qua nhà hàng xóm. Đấy là phần dương trạch bị sát. Còn lại phần âm trạch vừa bị phạm phương và vừa bị sát không kém. Phương kiêng kị đào giếng là phương khôn thì nay lại có giếng ngay phương ấy. Một con mương, cũng là đường cống thoát nhước cho khu vực được đào thành một đường thông tuột giữa khu đất, xuyên qua trung cung cắt đứt trạch đất thải nước ra khu đất phía sau. Nghĩa là địa khí cũng một đường thông tuột trôi đi mất. Có thể tưởng tượng một con cá bị cắt phần thân đuôi, khí huyết và tinh tủy từ xương sống tuông ra chẳng giữ lại, nghĩa là sinh khí chẳng có gì. Khí mạch tiêu tán đến cạn kiệt đi hết không giữ lại được. Trung cung và phương Khôn đều là tượng thổ, đều tượng trưng cho người phụ nữ, nay bị phạm tất cả, đều là yếu tố nặng nề ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của nữ chủ nhân. Dương trạch và âm trạch đều bị phạm sát một cách khốc liệt tránh sao bại vong? Phía sau khu đất là một bãi đất cỏ rộng dài hơn 40m và cuối mảnh đất này là một con suối nhỏ chạy từ hướng Hổ sang hướng Long góp phần tạo thêm yếu tố xấu cho phong thủy khu đất nhà V. Yếu tố này cũng có thể gọi là “Thượng sơn hạ thủy” theo Loan Đầu. Dương khí trôi tuột ra sau đi trôi đi và tản đi càng nhanh hơn do dòng suối đưa đẩy. Xét theo Bát trạch, khu đất được hướng Phúc đức trạch theo Phong Thủy Lạc Việt, nhưng cũng không đỡ nỗi bởi thất bại về yếu tố dương trạch và Loan Đầu. Xét trên Lạc Việt Bát Tinh Biến Hóa thì cách của khu đất không bị thế “Nhị quỷ phù tang xa” (Hai quỷ kéo xe tang) nhưng Phần đất trước là Phục Vị Tả phù kim tinh, phần đất sau khu nhà xưởng là Họa Hại Lộc Tồn Tinh, nghĩa là đã phạm cách xấu theo kiểu “Hậu viên tàn họa”. Tuy vậy theo Thiên Đồng xét thấy thì khu này bị phạm thế tạm gọi là “Nhị Quỷ hầu Ma Đao”. Bởi theo Lạc Việt Bát Tinh Biến Hóa, con đường ở giữa ứng vào sao Phục Vị Tả Phù âm Kim đới Thủy tinh, dãy công trình bên Tay Long bị sao Họa Hại Lộc Tồn Tinh hãm chiếu, ẩn tàn tai họa bất ngờ, rủi ro rình rập, dãy công trình bên Tay Hổ bị cách Tuyệt Mạng Phá Quân kim tinh chủ quản hưng bại, tự ải. Con đường ở giữa khu đất hiển hiện ra như thanh Đại Ma Đao với tính sát khí nặng nề, theo nguyên lý “Hình Lý Khí”, hiển nhiên tính sát của thanh Đại Ma Đao này càng lớn không kém khi hai bên là hai Hung Tinh luôn hầu cận, vì vậy tính sát của thanh đao do Nhị Quỷ hầu cận càng trở nên nguy hiểm và kết cuộc là sự bại vong cho một cơ nghiệp chỉ tồn tại chưa đầy hai năm. Giải Pháp Phong Thủy Lạc Việt Đây là giải pháp được đưa ra dựa trên thực tế gia cảnh của gia chủ đang rất hạn chế và yếu kém về tài chánh, khả năng tái đầu tư là không có và do tính chất xấu của hiện trạng khu đất. Anh Achau đưa ra giải pháp chận bức tường ngăn, bỏ hẳn phần đất trước nhằm tụ khí cho nhanh giải quyết về mặt sức khỏe và ổn định công việc hoặc kinh tế cá nhân nếu có thể. Lợi dụng thế ấy Thiên Đồng cho cho hoán chuyển địa cuộc bằng một bức tường ở giữa ngay vị trí của vào khu nhà xưởng cùng với việc bịt hẳn cổng sau. Vậy là thế đất trở lại với tinh vận tốt do Phục Vị Tả Phù Kim tinh quản thủ tiên phong, khống chế Ác Tinh Họa Hại Lộc Tồn Mộc Tinh không cho gây tác hại, cùng với việc quản chuyễn cát tinh Thiên Y Cự Môn tinh yểm trấn và khống chế hậu đài của toàn khu nhà xưởng. Để kích hoạt tụ khí cho nhanh và hiệu quả, Thiên Đồng cùng khổ chủ ngay trong ngày thực hiện “Cẩu Ngọa Yếm Pháp” nhằm mau chống tụ địa khí thay cho phần dương khí tiêu tán. Phần trước cổng, bên tay Hổ cho xây một bức tường cao và dài ra gần đường nhằm đón khí của con đường dốc từ hướng Long chảy qua hướng Hổ vào khoản sân trước cổng nhà đất gia chủ để không bị thoái sang bên nhà hàng xóm. Đồng thời những cây mục nát tiêu đều trước cổng đều phải được dọn sạch để đón khí cát lành. Tuy vậy, điều đáng phải nghĩ tới là khi chặn tường bỏ hẳn phần đất sau thì chỉ còn xét yếu tố Bát trạch Lạc Việt ở phần đất trên như hình vẽ, lúc này Giếng sẽ rơi vào phương Càn, phương kiêng kị và sẽ hại chủ nhà về mặt sức khỏe, Quý nhân hay đau đầu. Do vậy giải pháp tình thế để tụ khí cải thiện tạm thời được đưa ra rồi sau đó phải bán toàn khu đất đi là rất hợp lý. Sau đó là việc chỉnh sửa bếp và cầu thang và một vài tiểu tiết trong nhà V, cái nhà cũng mang hình thể thiên thẹo lệch lạc bên ngoài và lệch tầng bên trong. Phàm những nhà thiên lệch, tâm tư tình cảm của gia chủ dễ khiến bất an, chưa kể đến chuyện khuyết cung hay thừa phương chênh lệch. Đó là những giải pháp tình thế chẳng thể nào khác hơn mà Thiên Đồng cùng Achau đưa ra theo quan điểm Phong Thủy Lạc Việt nhằm giải quyết cho một hoàn cảnh mà toàn phương thất bại. Chắc hẳn đây chưa phải là một giải pháp hoàn hảo , do vậy cũng nhằm trau dồi và học hỏi thêm nhiều điều quý báu, chúng mong các anh chị em quan tâm, yêu thích học thuật cùng các cao nhân trao đổi và chỉ dạy thêm. Kính bút, Thiên Đồng – AChau.
  1 like
 13. Con mèo có khả năng tiên đoán cái chết Cứ mỗi khi một bệnh nhân sắp lìa đời, mèo Oscar nhảy lên giường người đó và nằm bên cạnh. Nó đã báo trước cái chết của 50 người. Con mèo Oscar hiếm khi gần gũi bất kỳ người nào, trừ những bệnh nhân sắp lìa đời. Ảnh: AP. Telegraph cho biết, Trung tâm y tế Steere tại thành phố Providence, bang Rhode Island, Mỹ chuyên chăm sóc và điều trị những người mắc chứng suy giảm trí nhớ nặng. Các nhân viên trong trung tâm nuôi một con mèo 5 tuổi có tên Oscar. Con vật có bộ lông màu trắng pha lẫn đồi mồi này không hề tỏ ra thân thiện với con người. Trong phần lớn thời gian trong ngày nó chỉ dạo chơi hoặc ngủ trong các phòng. Mọi người nhận thấy nó hiếm khi chơi với bất kỳ ai. Nhưng nếu Oscar đột nhiên tới gần một bệnh nhân nào đó và nằm bên cạnh, vài giờ sau người ấy sẽ qua đời. Tiến sĩ David Dosa - chuyên gia về các bệnh tuổi già của trung tâm và cũng là giáo sư của Đại học Brown, Mỹ - công bố khả năng tiên đoán cái chết của mèo Oscar trên tạp chí Medicine vào năm 2007. Rosa khẳng định, trong suốt 5 năm qua, Oscar hầu như không mắc sai lầm khi tiên đoán ngày lìa đời của các bệnh nhân. Mỗi khi con mèo tới gần một bệnh nhân, các bác sĩ biết họ sẽ không còn cách nào để kéo dài sự sống của người đó. Kể từ đó tới nay nó đã dự đoán chính xác khoảng 50 trường hợp. Nếu một phòng nào đó có bệnh nhân sắp chết nhưng cửa phòng đóng chặt, Oscar sẽ cào cửa và tìm mọi cách để vào bên trong. Có một lần các y tá đoán một bệnh nhân nào đó sắp qua đời và bế Oscar tới giường của người đó. Nhưng nó lập tức bỏ đi và tới giường của một bệnh nhân khác. Thực tế chứng minh Oscar đúng: bệnh nhân thứ hai qua đời vài giờ sau đó, còn bệnh nhân thứ nhất sống thêm vài ngày nữa. Tiến sĩ Dosa và nhiều người khác trong trung tâm tin tưởng vào tiên đoán của Oscar đến nỗi họ thường gọi người thân của bệnh nhân tới trung tâm ngay lập tức mỗi khi con mèo nhảy lên một giường nào đó và nằm bên cạnh người bệnh. Theo Rosa, trung tâm còn nuôi 5 còn mèo nữa, nhưng không con nào có khả năng giống như Oscar. Trong một cuốn sách viết về Oscar - có tựa đề "Making rounds with Oscar: the extraordinary gift of an ordinary cat" - tiến sĩ Dosa không đưa ra bất kỳ lời giải thích chắc chắn nào về khả năng kỳ lạ của con mèo. Ông cho rằng giống như chó, Oscar có khả năng ngửi thấy mùi xeton - nhóm hợp chất hữu cơ mà các tế bào thải ra khi chúng sắp chết. Bệnh nhân trong trung tâm Steere và người thân của họ không hề sợ hãi hay tỏ ra khó chịu về sự hiện diện của Oscar. Thậm chí họ còn đánh giá cao khả năng của con mèo khi đăng cáo phó người chết. Dosa khẳng định rằng, giờ đây mọi người trong trung tâm đều nhận thức được tầm quan trọng của Oscar. "Thân nhân của người chết cảm thấy an ủi khi biết rằng Oscar đã ở bên cạnh người thân của họ trong những giây phút cuối cùng", Telegraph dẫn lời Dosa. Minh Long nguồn vnexpress.net
  1 like
 14. Phong thủy không phải là hành vi của niềm tin và tôn giáo. Về vấn đề này, chúng tôi đã xác định rõ trong tham luận Hội thảo khoa học tại Hội trường Khách sạn La Thanh ngày 15 - 12 - 2009. Quí vị có thể tham khảo bài số 6 theo đường link dưới đây: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...t=0&start=0 Để tránh phải link sang trang khác làm dứt mạch tư tưởng, chúng tôi trích đoạn bài tham luận này: Bây giờ chúng ta đặt vấn đề: I - Phong thủy có phải là một thứ tín ngưỡng hoặc tôn giáo không? I - 1: Tôn giáo và Phong Thủy. Chúng tôi đã giải quyết dứt điểm vấn đề này trong Hội Thảo 15 / 12 - 09. Nhưng cũng cần thấy có trách nhiệm phải trình bày rõ hơn trong bài viết này vì tính chuyên sâu của vấn đê đặt ra.Theo bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì có các định nghĩa tôn giáo như sau: Hoặc cũng có người định nghĩa tôn giáo như sau: Nguồn: http://vn.answers.yahoo.com/question/index...08AAqNT9wHoặc trong bài viết của ông Thích Tâm Thiện thì dẫn chứng một số định nghĩa như sau: Nguồn: http://www.lotuspro.net/tongiao.htmlCó rất nhiều định nghĩa tôn giáo khác. Nhưng đại loại tôi chỉ dẫn chứng những định nghĩa phổ biến, hoặc đáng chú ý và có thể được coi là tiêu chí để quán xét về một tôn giáo, từ đó so sánh với bộ môn Phong Thủy Đông phương. Còn tiếp
  1 like
 15. lần trước cháu có đọc qua tử vi nhưng ko nhớ ở cuốn nào cũng có câu này đào hồng mà ngộ sao thai tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng đồng hồng mà ngộ sao thai chồng ra khỏi cửa rước trai vào nhà ? ở lá số tử vi giờ thân của bạn metocvang cháu có thấy 2 sao tuần triệt chiếu về cung mệnh có phải vì vậy mà làm giảm bớt tính trăng gió của sao dào hoa ?? :) mộc dục ở đây có thể chỉ là sự hưng phấn :) ??
  1 like
 16. Câu phú mà tôi nhớ thì như thế này: "Mộc Dục mà ngộ Đào hoa. Tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng". Không thấy nói đến sao Thai trong trường hợp này. Còn Thai ngộ Đào lại nằm trong câu phú sau: Đào Hoa mà ngộ sao Thai. Trai thời lãng tử, gái thời đa đoan. Tôi không nhớ chính xác câu này, nhưng đại loại vậy. Tuy nhiên lá số này của cô không có cách ấy theo Tử Vi Lạc Việt. Tại sao như vậy? Bởi vì trong Tử Vi Lạc Việt thì do luận điểm đổi chỗ Tốn Khôn - Khôn trong Tử Vi Lạc Việt quản cung Tỵ - Âm Hỏa đới Thổ. Sao Trường sinh người Thổ cục sách Tàu từ cung Thân (Khôn theo Hậu Thiên Tàu ở cung này, phi thuận nhập cung Phu, ngộ Đào Hoa). Nhưng sao Thai của Tử Vi Việt nằm ở cung Mão do Trường sinh từ cung Tỵ - chính vị Khôn Thổ. Đây cũng là lý do - Tỵ Dậu Sửu thuộc Kim: Tỵ chính vị Khôn Thổ sinh Dậu Âm Kim và mộ ở Sửu. Tôi không nói Tử Vi Tàu sai. Nhưng nó không đúng trong trường hợp này so với Tử Vi Lạc Việt là hệ quả của sự hiệu chính từ nguyên lý căn để "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ".
  1 like
 17. Mình cũng giống bạn, từ ngày lập gia đình đến nay đã 6 năm nhưng nghĩ lại vẫn thấy tức cười vì lời thầy xem tử vi cách đây 8 năm phán xanh rờn như vậy, chẳng nhẽ cãi thầy :)
  1 like
 18. Cô ơi lá số của cô là giờ Thân, Làm gì có cách cục đấy ?
  1 like
 19. Thế Trung thân mến. Hôm qua tồi đã xem đến 1g 30 sang phim này. Đồng ý với ý kiến của Thế Trung về những điểm tương đồng đến ngạc nhiên về những tình tiết chủ yếu của bô phim với triết lý Đông phương và tìnnhh tiết nỏ thần trong truyện. Nhưng người làm phim có một tư duy logic đến kinh ngạc khi họ thể hiện sự hợp lý đến từng mảng da của một sinh vật hoàn toàn tưởng tượng. Tất nhiên tôi rất khâm phục đất nước đã tạo ra những con người mlàmm bộ phim này. Những người Navi (Nam Việt hay Việt Nam) cưỡi một con vật về hình tượng thì giống chim Phương Hoàng, nhưng lại gọi là con rồng - Đây cũng là hai hình tượng huyền thoại của Việt Nam. Con phượng hoàng chúa tể mang sắc đỏ - Đây cũng là biểu tượng của phương Nam. Trong truyện tính Mỵ Châu Trong Thủy mà tôi phục chế lại và coi như một tác phẩm văn học thì Trong Thủy yêu Mỵ Châu thật sự và tự tử vì mối tình (Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại). Hoàn toàn giống với tình tiết của câu truyện này. Tuy nhiên, điều tôi phàn nàn là đoạn cuối tuy có hậu, nhưng bất hợp lý. Nhưng bí ẩn của vũ trụ mà quân xâm lăng muốn chiếm chưa được làm rõ để nâng tầm minh triết của bộ phim, mà phần lớn đoạn đầu đã đặt vấn đề: Một dân tộc sống gần gũi với thiên nhiên với những giá trị văn hóa nhân bản. Có một chi tiết này, khiến tôi nghĩ đến một giá trị văn hóa Việt: Đó là khi nhân vật chính giết một con vật đã coi là một việc bất đắc dĩ và mong nó tiếp tục một kiếp khác. Điều này làm tôi nghĩ đến các bà già xưa trên đất Viết, trước khi cắt cổ một con gà, hay vịt thường nói: "Tao hóa kiếp cho mày làm kiếp khác, đừng làm kiếp gà để bị ăn thịt". Sự lắng nghe ngôn ngữ tổ tiên trong qua khứ để tìm hương đi trong tương lai, chính là hình tượng về khả năng tiên tri trong quá khứ và vị lại. Tôi vẫn cho rằng "Tác phẩm Mỵ Châu Trong Thủy mang tính nhân bản, lên án chiến tranh và ca ngợi tình yêu con người".
  1 like
 20. Nhạc phẩm Bonjour Viet Nam-Men Yeu Viet Nam Music & Lyrics: Marc Lavoine Performer: Phạm Quynh Anh Photos: Hoang Nhiem (HNH Images), Doan Duc Minh, Phan Hong Hai, anhd others. Designer: Donny Truong Website: Visualgui Ao Dai Trang A Oi Music & Lyrics: Thuy Tien Performer: Thuy Tien Photagrapher: Hoai Nam Photos: ©AoTrang Designer: Donny Truong Website: Visualgui Sau khi kích hoạt đường dẫn, các anh chị cần đợi một chút thời gian khởi động. Phần giải trí 1-visualization 2-cubes-in-space
  1 like
 21. Nam tuổi ẤT Sửu cưới năm Canh Dần : OK ! Tôi chưa nghe thấy ai nói và cũng chưa đọc thấy sách nào con gái tuổi Sửu không được cưới năm Dần cả. Theo quan điểm của Luận tuổi Lạc Việt thì năm cưới chỉ tránh năm tam tai của người nam thôi, còn tháng, ngày giờ thì chọn theo tuổi người nữ.Chọn tháng 5,11 âl : đại lợi ; tháng 4,10 âl : tiểu lợi. Vậy chọn tháng nào ? Linh Trang
  1 like
 22. 1 like
 23. Theo quan điểm của tôi. Nếu một công trình kiến trúc nào đó, thường xảy ra nhiều tai nạn như vậy & mang tính lặp lại. Thì nhất định công trình đó or kiến trúc đó đã phạm vào một trong những điều cấm kỵ theo góc nhìn của Kiến trúc theo Phong thủy. Bạn nào có được bản vẽ xây dựng của tòa nhà này theo nhiều góc nhìn thì tốt biết mấy! Cảm quan của Achau là hiện nay đang trong quá trình xây dựng, nhiều người gặp nạn như vậy. Nhưng khi đưa vào sử dụng, thì những ai sinh hoạt & làm việc trong tòa nhà cao nhất kia cũng không hiệu quả & rất mệt mỏi. Những tầng trên cao của tòa nhà cao nhất đó thì lại càng tệ hại hơn, sửa chữa lung tung cả. Nếu cả 3 tòa nhà đang xây cùng một lúc, thì việc hoàn công của tòa nhà cao nhất rất mất nhiều thời gian không đáng có.
  1 like
 24. Chào amouruniversel. 1. Amouruniversel có xét thấy Lục Nhâm sử dụng khái niệm Tứ bản, không bàn tới Can Chi của Năm, mà thay bằng Vận niên không ? Tại sao vậy ? 2. Khi dùng Nguyệt tướng phối hợp với Giờ, thì thông pháp sử dụng tìm thông tin cho Vận nhân, chưa phân biệt rõ, khi nào thì dùng Năm - Tháng - Ngày - Giờ sinh của Vận nhân, khi nào thì dùng Năm - tháng - ngày - giờ hiện tại, để xác định. Tại sao vậy ? Theo cách tìm hiểu của tôi, khái niệm "tặc" và "khắc", đều lấy Ngũ hành (ngũ tinh) làm cơ sở để định Tứ khoá. Ví dụ như Mộc coi Kim là "tặc", nhưng Mộc cũng không thể thiếu Kim để mà "thành", để mà "dụng", khi Mộc sinh Hỏa - mùa Hạ - "Hỏa sinh ư Mộc, họa phát tất khắc" Vậy thì, khi lấy Nguyệt tướng làm căn bản để định Tứ khóa, trong một năm, khi Dương làm chủ - thì khái niệm "tặc" là đúng - đến khi Âm làm chủ - thì khái niệm "tặc" này có đúng nữa không ? Thay vì, với Dương làm chủ thì gọi là "tặc", với Âm làm chủ thì gọi là "khắc" !!! 3. Nguyệt tướng không được bàn rõ, mối quan hệ giữa Nguyệt tướng và Nguyệt lệnh như thế nào ? Nhịp chu kỳ của Mặt Trăng - Nguyệt (tướng - lệnh) - hội thông với 64 quẻ Dịch cơ sở từ đâu ? Đây là điều rất quan trọng bàn và định 64 quẻ Dịch, có phải là kết quả từ mặt Trăng không ? Như vậy, Nguyệt ứng theo nhịp chu kỳ của mặt Trăng, sản phẩm là 64 quẻ Dịch chăng ? "Nhật Nguyệt hữu số, đại tiểu hữu định Tự nhiên chi tĩnh, cố Thiên Địa vạn vật sinh" Amouruniversel tham khảo thêm. Hà Uyên.
  1 like
 25. Tiêu chí cuối cùng của ông Nguyễn Văn Tuấn là: Đặc điểm thứ ba của khoa học là logic. Khoa học thuyết phục bằng bằng chứng, bằng lí luận dựa vào logic hay lập luận của toán học, bằng cách dựa vào dữ kiện, không đi ra ngoài dữ kiện. Chúng tôi gọi đó là tính hợp lý trong tiêu chí khoa học mà chúng tôi đưa ra cho một phương pháp hoặc một giả thuyết khoa học là: Một giả thuyết khoa học được coi là đúng nếu nó giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề và hiện tượng liên quan đến nó một cách có hệ thống, nhất quán, hoàn chỉnh có tính khách quan, tính quy luật và khả năng tiên tri. Tính hợp lý này chỉ có thể thể hiện khi xác định nguyên lý căn để của Lý học Đông phương là "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ". Chúng tôi đã chứng minh điều này. Trong quá trình phát triển nghiên cứu các hiện tượng liến quan đến lý học Đông phương thì chúng cũng không hề mâu thuẫn với các lý thuyết khoa học hiện đại. Đây cũng là một trong những tiêu chí khoa học để thẩm định một lý thuyết hoặc một phương pháp khoa học. Tiêu chí này không thấy ông Nguyễn Văn Tuấn nhắc đến, nhưng chúng tôi tự sưu tầm và tự so sánh để thẩm định. Như vậy, chúng tôi đã minh chứng - có thể chưa thật hoàn chỉnh - nhưng ít nhất cũng trên nhưng giá trị khái quát bằng sự so sánh với chính các tiêu chí khoa học của nhà khoa học Nguyễn Văn Tuấn và các tiêu chí khoa học khác, để xác minh tính khoa học của phong thủy. Tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta cũng cần xác định rằng: bản chất nguồn gốc khách quan của khoa phong thủy nói chung là hoàn toàn phù hợp với tiêu chí khoa học. Nhưng do bị thất truyền, sai lệch về nguyên lý lý thuyết và hệ thống phương pháp luận của nó, nên nó trở thành mơ hồ và thiếu tính hệ thống, tính nhất quán và sự hợp lý. Bởi vậy, khi trải qua hàng ngàn năm lưu truềyynn trong văn minh nhân loại với những thăng trầm của lịch sử qua nhiều không gian văn hóa khác nhau, khiến nó đã bị giải thích một cách không phù hợp với tinh thân khoa học. Nhưng nếu nó không có một cội nguồn xuất xứ phù hợp với tiêu chí khoa học và bản chất khoa học của nó thì sẽ không ai có thể minh chứng được tính khoa học của phong thủy. Những bài tiếp theo đây tôi sẽ minh chứng rõ hơn về tính phi ý chí, phi tôn giáo và phi thần quyền của Phong thủy Đông phương.
  1 like
 26. Kính thưa quí vị quan tâm. Chúng ta tiếp tục quán xét các tiêu chí tiếp theo của ông Nguyễn Văn Tuấn nhằm xác định tính khoa học của một lý thuyết hoặc một phương pháp được coi là khoa học và so sánh với phương pháp ứng dụng của môn phong thủy. Ông Nguyễn Văn Tuấn viết: Quan điểm của tôi cho rằng: Về vấn đề này có lẽ ông Nguyễn Văn Tuấn nhầm lẫn giữa hình thức phổ cập một đề tài khoa học và nội dung của một lý thuyết hoặc phương pháp được coi là khoa học. Tôi có thể thí dụ như các ấn phẩm tôn giáo - hoàn toàn không mang tính khoa học, nhưng nó vẫn có thể công khai, lưu truyền. Nó cũng có những báo cáo và nghiên cứu của giớii lãnh đạo tôn giáo về các đề tài liên quan. Trong tiêu chí này, chỉ có câu: "kiểm tra về sự chính xác và phương pháp, bằng những tiêu chuẩn khách quan" là thể hiện được sự so sánh và thẩm định tính khoa học của phương pháp hoặc một lý thuyết khoa học. Về vấn đề này, tôi minh chứng tính khoa học của Phong Thủy nói chung với tiêu chí trên như sau: Trong tất cả các phương pháp ứng dụng của phong thủy - mà các nhà nghiên cứu quen gọi là trường phái có nguồn gốc từ cổ thư chữ Hán - đều có dữ kiện ban đầu mang tính khách quan so với lý thuyết - đã trình bày ở trên. Trên cơ sở những dữ kiện này, thì sự ứng dụng của phong thủy có những nguyên tắc khách quan mà phong thủy gia phải tuân thủ. Còn về tính chính xác và khách quan thì chính hiệu quả trái hơn 2000 năm trong lịch sử con người biết được của sự tồn tại khoa Phong thủy là một bằng chứng cho sự thẩm định tính khách quan của nó , mà không thể giải thích bằng lý do tín ngưỡng - Tôi đã trình bày điều này trong tham luận hội thảo khoa học về phong thủy, nhưng sẽ phân tích cụ thể hơn ở bài sau trong topic này. Tiêu chí tiếp theo mà ông Nguyễn Văn Tuấn đưa ra là: Đặc điểm thứ hai của khoa học là tất cả kết quả nghiên cứu đều phải có khả năng tái xác nhận (repeatability). Nói một cách khác, nếu giả có một nghiên cứu đã được công bố bởi một nhà khoa học nào đó; nếu một nhà nghiên cứu khác lặp lại nghiên cứu đó bằng những phương pháp và với điều kiện đã được mô tả, phải đạt được những kết quả tương tự. Về tiêu chí này - thì khi chúng ta coi các phương pháp phong thủy là kết quả nghiên cứu thì chính sự lưu truyền và ứng dụng trải hàng ngàn năm của phong thủy với hiệu quả của nó là sự tái xác nhận của phương pháp phong thủy. Sự tái xác nhận này không phải chỉ ở một hay hai nhà nghiên cứu mà là hàng vạn phong thủy gia trên khắp thế giới từ hàng ngàn năm ứng dụng nó một cách hiệu quả. Như vậy, xét theo tiêu chí này của nhà khoa học Nguyễn Văn Tuấn đưa ra thì khoa phong thủy hoàn toàn không hề mâu thuẫn với nó. Còn tiếp
  1 like
 27. Con mèo đưa người xấu số lên thiên đường VnExpress Một cháu trai của bà K hỏi mẹ: “Con mèo làm gì ở đây vậy?”. Người mẹ, cố kìm nén nước mắt, nói với cậu bé: “Nó ở đây để giúp bà lên thiên đường”. > Con mèo có khả năng tiên đoán cái chết Mèo Oscar dành phần lớn thời gian trong ngày vào việc lang thang trong trung tâm y tế Steere và sưởi nắng. Ảnh: wordpress.com. David Dosa là giáo sư của Đại học Brown, thành phố Providence, bang Rhode Island, Mỹ. Ngoài ra ông cũng làm việc tại Trung tâm y tế Steere – nơi chăm sóc và điều trị những người mắc chứng mất trí nhớ trầm trọng – trong cùng thành phố. Oscar là một trong 6 con mèo được nuôi tại trung tâm Steere. Trong những lần đầu tiên Dosa gặp Oscar, vị giáo sư đã bị con mèo cắn. “Khi tôi gặp Oscar lần đầu tiên, nó chẳng muốn làm bất kỳ điều gì với bất kỳ ai. Con vật dành phần lớn thời gian vào việc lẩn trốn người hoặc tìm một chỗ yên tĩnh để tận hưởng ánh nắng mặt trời”. Có vẻ như Oscar không muốn giao tiếp với con người. Trên thực tế nó đang để dành sức lực cho một công việc quan trọng hơn nhiều: Báo trước cái chết của các bệnh nhân. Tài năng này đã khiến Oscar nổi tiếng khắp thế giới. Giáo sư Dosa đã miêu tả hành vi khác thường của con vật trong một bài báo trên tạp chí Medicine. Giáo sư David Dosa và mèo Oscar. Ảnh: uvamagazine.com. Bà K đang nằm im trên giường. Bệnh nhân này thở đều nhưng không sâu. Đột nhiên Oscar nhảy lên giường của bà và ngửi không khí. Nó xoay theo hình vòng tròn hai lần trước khi nằm bên cạnh bà K. Một y tá bước vào phòng và kiểm tra sức khỏe bà K. Cô ngừng lại khi nhìn thấy Oscar. Với vẻ mặt lo lắng, người y tá lấy phiếu theo dõi bệnh nhân rồi gọi điện thoại. Chỉ trong vòng nửa giờ người thân của bà K xuất hiện. Oscar không hề nhúc nhích. Thay vào đó nó kêu khẽ và dụi đầu nhẹ nhàng vào cơ thể người bệnh. Một cháu trai của bà K hỏi mẹ: “Con mèo làm gì ở đây vậy?”. Người mẹ, cố kìm nén nước mắt, nói với cậu bé: “Nó ở đây để giúp bà lên thiên đường”. 30 phút sau bà K trút hơi thở cuối cùng. Oscar ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Nó đi nhanh và nhẹ nhàng đến nỗi những người thân của bà K không hay biết. Bài báo của Dosa khiến mèo Oscar trở thành đối tượng được giới truyền thông quốc tế chú ý. Thậm chí nó còn có hẳn một trang riêng trên Wikipedia. Những câu chuyện của Oscar được tập hợp trong một cuốn sách có tựa đề “Making Rounds With Oscar: The Extraordinary Gift of an Ordinary Cat” (tạm dịch: Gặp gỡ Oscar: Khả năng phi thường của một con mèo bình thường). Cuốn sách sẽ được xuất bản trong tháng 2. Tác giả cuốn sách chính là David Dosa – giáo sư y khoa và sức khỏe cộng đồng của Đại học Brown. Vị giáo sư 37 tuổi hy vọng rằng khi đọc chuyện về Oscar, độc giả cũng sẽ hiểu thêm về hội chứng suy giảm trí nhớ và việc chăm sóc người bệnh lúc cuối đời. Giờ đây Oscar vẫn sống trên tầng 3 của Trung tâm y tế Steere. Tầng 3 là nơi dành cho những người già mắc bệnh Alzheimer và nhiều dạng suy giảm trí nhớ khác. Dù độc giả của cuốn sách về Oscar có tin khả năng kỳ lạ của con mèo hay không thì sự hiện diện của nó bên cạnh những người sắp chết vẫn là món quà vô giá. Nó được coi là niềm an nủi đối với những bệnh nhân phải đối mặt với những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời họ. Một người phụ nữ có tên Donna Richards nói với giáo sư Dosa rằng cô cảm thấy có lỗi vì để mẹ trong trung tâm y tế và không thăm nom thường xuyên. Nhưng khi chăm sóc mẹ, Richards lại cảm thấy có lỗi với con trai vì không đưa cậu bé tới bể để tập bơi. Richards liên tục tới trung tâm y tế Steere khi biết mẹ sắp lìa đời. Nhưng sau ba ngày, một y tá thuyết phục cô về nhà để nghỉ ngơi. Dù do dự, Richards vẫn đồng ý. Một lúc sau mẹ cô qua đời. Nhưng nữ bệnh nhân già không đơn độc khi chuẩn bị rời bỏ thế giới này, bởi Oscar nằm bên cạnh bà. Minh Long
  1 like
 28. Đồng ý với ý kiến của Hungnguyen.Chúng ta phải tiếp cận với một hiện tượng tam gọi là: "Sự phát triển ngược do thất truyền". Vấn đề là như thế này: Trong quá trình phát triển của "Lịch sử nhận thức được" thì chúng ta thấy văn minh nhân loại phát triển từ thấp đến cao. Trong sự phát triển của tri thức khoa học thì chúng ta cũng dễ dàng nhận thức thấy rằng: Bắt đầu từ sự nhận thức trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng rồi mới đến các lý thuyết và phương pháp khoa học. Khi các lý thuyết khoa học hình thành thì các phương pháp ứng dụng trên thực tế mới xuất hiện trên cơ sở phương pháp luận và hệ thống lý thuyết khoa học đó. Thuyết Âm Dương Ngũ Hành và Phong thủy cũng không nằm ngoài quy luật trên. Nhưng nó thuộc về một bnềnn văn minh trước chúng ta mà tôi gọi là "lịch sử nhận thức được". Nền văn minh này đã bị hủy diệt và thất truyền, sau đó thất truyền lần thứ hai khi văn minh Việt sụp đổ ở Nam Dương tử. Bởi vậy, hệ thống lý thuyết rất mơ hồ - cho đến ngày nay, người ta vẫn còn cho rằng "Thuyết Âm Dương và Ngũ hành là hai học thuyết riêng biệt". Vậy thì phương pháp ứng dụng của nó - dựa trên nền tảng của học thuyết này từ đâu mà ra? Bởi vậy, nó tạo ra một hiệu ứng "phát triên ngược do thất truyền". Nền lịch sử nền văn minh hiện nay đã ứng dụng thành quả trước khi phục hồi lý thuyết cơ sở của nó. Trong khí đó - theo quy luật tất yếu - những thực tại nhận thức được của nền văn minh thất truyền đó lại không như nhận thức hiện tại. Thí dụ như "Khí" là một thực tại nhận thức được của tri thức thuộc văn minh trước. Nhưng văn minh hiện đại lại không hiểu nó là cái gì. Thực tại nhận thức được của nền văn minh trước và hiện nay không giống nhau. Từ đó dẫn đến những khái niệm được nhận thức rất rõ của nền văn minh trước, nhưng với tri thức của nền văn minh này thì mơ hồ. Bởi vậy, nếu chỉ theo "quy trình" là phải từ nhận thức trực quan đến tư duy trừu tượng và phương pháp ứng dụng - thì - việc này phải xét từ nền văn minh trước của quy trình này. Đây là điều rất khó minh chứng. Đó là lý do tại sao tôi phải căn cứ vào tiêu chí khoa học làm cơ sở để kết luận. Riêng với phong thủy thì thực tê hiệu quả ứng dụng trải hàng ngàn năm là thực tế khách quan. Những vấn đề liên quan đến sự tồn tại hàng ngàn năm, như: Tính tôn giáo, tính mơ hồ....sẽ giải quyết bằng loại suy và những biện luận khác.
  1 like
 29. Chào bạn amouruniversel. Để trả lời câu hỏi từ bạn, chúng ta lấy cơ sở từ Nguyệt lệnh và Nguyệt tướng: - Nguyệt lệnh căn cứ theo Tiết --> Khí. - Nguyệt tướng căn cứ theo Khí --> Tiết. - Kiến Tý - Kiến Sửu - Kiến Dần: đều do Đất - Khôn làm nguyên nhân tác động từ bên ngoài, còn đối với cái bên trong, thì biến động theo nhịp: Chấn --> Đoài --> Càn - Kiến Mão - Kiến Thìn - Kiến Tị: đều do Trời - Càn làm nguyên nhân tác động từ bên ngoài, đối với bên trong thì biến động theo nhịp: Chấn -- Đoài --> Càn - Kiến Ngọ - Kiến Mùi - Kiến Thân: đều do Trời - Càn làm nguyên nhân, làm chủ ở bên ngoài, đối với bên trong thì biến động theo nhịp: Tốn --> Cấn --> Khôn. (Nguyên nhân của Tam hình) - Kiến Dậu - Kiến Tuất - Kiến Hợi: bên trong không thay đổi, --> tĩnh --> đều do Khôn - Đất làm chủ, còn bên ngoài thì biến động theo nhịp: Tốn --> Cấn --> Khôn -> Hợi - Tý - Sửu: ngoài "tĩnh" = trong "động" -> Dần - Mão - Thìn: ngoài "động" = trong "tĩnh" -> Tị - Ngọ - Mùi: Ngoài "tĩnh" = trong "động" -> Thân - Dậu - Tuất: ngoài "động" = trong "tĩnh" Hệ số "NĂNG ĐỘNG" theo chu kỳ nhịp: 1 + 32 = 33 + 16 = 49 + 8 = 57 + 4 = 61 + 2 = 63 = Trị số Càn nội quái = 9 x 7
  1 like
 30. Hồi học đại học tôi có 1 anh bạn, học khá là chậm, tuy tôi không bao giờ đánh giá anh ấy là người dốt. Sau có chuyện ngồi chung nói chuyện thì anh ấy bảo anh ấy cảm thấy rất khó khăn khi phải chấp nhận và sử dụng những công thức thầy cô giảng mà anh ấy chưa hiểu. Và có thời gian anh ấy đã từng nghi ngờ rằng 1 + 1 = 2. Cái gì cũng có 2 mặt, nếu anh này mà có tố chất làm nhà khoa học thì cái tính trên là rất tốt, vì 1 trong số những vai trò của khoa học là đặt câu hỏi về những gì người đời coi như mặc nhiên và nặn óc ra tìm cách chứng minh nó đúng hay sai bằng THỰC NGHIỆM. Nhưng nếu anh không phải là nhà khoa học, không có điều kiện để thí nghiệm vv ... vv thì những nghi ngờ trên rất dễ làm cho mình trở nên "không giống ai" và nói túm lại là mình không biết cách "đứng trên vai những người khổng lồ". Anh bạn của tôi dù sao cũng không bị ai chê là ẩm ương vì: 1) tuy anh ấy có vấn đề áp dụng các công thức anh ấy chưa hiểu, anh ấy cũng không dám dõng dạc bảo là thầy cô sai, vì anh ấy cũng KHÔNG CHỨNG MINH ĐƯỢC là thầy cô sai. 2) Nói về công thức 1 + 1 = 2, thì không phải anh không có lý khi nghi ngờ nó, vì trên thực tế, không có 1 cái gì hoàn toàn giống 1 cái gì nói về mặt định tính, nhưng về mặt định lượng thì nó đúng, vì 1 con gà cộng với 1 con gà thì đương nhiên là ta có 2 con gà. Đó cũng là ý nghĩa toán học của 1 + 1 = 2, cho nên khoa học đương nhiên là không sai trong trường hợp này. 3) Anh bạn này về sau có vẻ như vô cùng hạnh phúc khi không phải đụng đến các thứ công thức làm anh khó hiểu nữa. Tên tuổi và thân sống, cái nào quí? Thân sống và của cải, cái nào cần? Được và mất, cái nào hơn? Cho nên, yêu lắm thì hao tổn nhiều, Cất chứa nhiều thì mất nhiều. Biết đủ không nhục, biết dừng không nguy, Có thể lâu dài. (Đạo đức kinh)
  1 like
 31. Tiếp theo. Như vậy, chúng tôi đồng ý căn cứ vào ngay tiêu chí của ông Nguyễn Vắn Tuấn cho một phương pháp hoặc một lý thuyết khoa học để xác định tính khoa học của phương pháp luận và các nguyên tắc ứng dụng của Phong thủy, để quán xét xem nó có thỏa mãn những tiêu chí khoa học mà ông Tuấn đưa ra hay không? Mặc nhiên, nếu nó thóa mãn những tiêu chí này thí phong thủy sẽ được xác nhận la 2mộtt môn khoa học ít nhất theo tiêu chí khoa học của ông Tuấn. Chúng ta lần lượt xét các tiêu chí này. Trong đoạn thứ nhất, ông Tuấn viết: 1 * khoa học là tập hợp những phương pháp trí tuệ và phương pháp thực tiễn dùng để diễn tả và giải thích những hiện tượng quan sát được hay suy đoán được, trong quá khứ hay hiện tại, nhằm xây dựng một hệ thống tri thức mà chúng ta có thể bác bỏ hay xác nhận được. 2 * Khoa học là một phương pháp suy nghĩ và hành động nhằm vào mục đích hiểu và cảm nhận được thế giới chung quanh một cách trực tiếp hay gián tiếp, quá khứ hay hiện tại. Những phương pháp trí tuệ bao gồm linh cảm, ước đoán, tư tưởng, giả thuyết, lí thuyết, và mô hình. Những phương pháp thực tiễn bao gồm bối cảnh của nghiên cứu, thu thập dữ kiện, hệ thống hóa dữ kiện, cộng tác cùng đồng nghiệp, thí nghiệm, tìm tòi và khám phá, phân tích thống kê, viết báo cáo khoa học, trình bày trong các hội nghị khoa học, và công bố kết quả nghiên cứu. 3 * Khoa học dựa vào sự thật (facts). Những sự thật phải được quan sát hay thu thập bằng những phương pháp khách quan. 4 * Khoa học dựa vào những sự thật có thể thấy, có thể nghe, có thể sờ được, chứ không dựa vào kinh nghiệm cá nhân hay suy luận theo cảm tính. Điều quan trọng và cần thiết trong khoa học là không chỉ sự thật, mà là sự thật có liên quan đến vấn đề đang được điều tra. Những sự thật này phải được thu thập (i) có tổ chức, trực tiếp, và khách quan; (ii) độc lập với lí thuyết; và (iii) một cách tin cậy để làm nền tảng cho suy luận. Căn cứ trên các tiêu chí này chúng ta thấy yêu cầu như sau: TIÊU CHÍ I 1 * khoa học là tập hợp những phương pháp trí tuệ và phương pháp thực tiễn dùng để diễn tả và giải thích những hiện tượng quan sát được hay suy đoán được, trong quá khứ hay hiện tại, nhằm xây dựng một hệ thống tri thức mà chúng ta có thể bác bỏ hay xác nhận được. Từ yêu cầu này, chúng ta so sánh với phương pháp ứng dụng của phong thủy: - Phong thủy Lạc Việt là một hệ thống tri thức nhất quán, có nguyên lý căn để là Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ (Đây cũng là nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành). Và một hệ thống phương pháp luận liên quan đến thuyết Âm Dương Ngũ hành, mô tả và giải thích thực tiễn - là những hiện tượng quan sát được - theo khái niệm của nó. Hay nói cách khác nó có một hệ thống tri thức mô tả thực tại khách quan theo phương pháp luận và khái niệm của nó. Tất nhiên điều này chỉ có ở Phong Thủy Lạc Việt, Những di sản phong thủy còn lại từ cổ thư chữ Hán không có tính hệ thống. Chính vì tính không nhất quán và phi hệ thống trong các di sản Phong thủy từ cổ thư chữ Hán, khiến nó tự mâu thuẫn qua những phương pháp không nhất quán - quen gọi là trường phái và làm cho những khái niệm của nó trở nên mơ hồ trong việc phản ánh thực tại khách quan. TIÊU CHÍ I 2 * Khoa học là một phương pháp suy nghĩ và hành động nhằm vào mục đích hiểu và cảm nhận được thế giới chung quanh một cách trực tiếp hay gián tiếp, quá khứ hay hiện tại. Những phương pháp trí tuệ bao gồm linh cảm, ước đoán, tư tưởng, giả thuyết, lí thuyết, và mô hình. Những phương pháp thực tiễn bao gồm bối cảnh của nghiên cứu, thu thập dữ kiện, hệ thống hóa dữ kiện, cộng tác cùng đồng nghiệp, thí nghiệm, tìm tòi và khám phá, phân tích thống kê, viết báo cáo khoa học, trình bày trong các hội nghị khoa học, và công bố kết quả nghiên cứu. Từ sự so sánh khoa Phong Thủy Lạc Việt với tiếu chí I thì chính hệ thống phương pháp luận của thuyết Âm Dương Ngũ hành xác định phương pháp suy nghĩ và hành động trong ứng dụng phong thủy với đối tượng của nó là nhà ở của con người. Phong thủy Lạc Việt có đầy đủ những yếu tố mà tiêu chí trên xác định: Những phương pháp trí tuệ bao gồm linh cảm, ước đoán, tư tưởng, giả thuyết, lí thuyết, và mô hình. Tất nhiên nó cũng có bối cảnh nghiên cứu - phải nói thêm là rất phong phú gồm: Cảnh quạn môi trường, hình thể kiến trúc, bố cục không gian căn hộ, mối tương quan của con người với căn nhà....vv....- nó cũng gồm đầy đủ những yếu tố mà một phong thủy gia phải thực hiện bao gồm: Thu nhập dữ kiện, bối cảnh nghiên cứu (Gồm đối tượng nghiên cứu theo tiêu chí phong thủy: Hướng nhà, con người, cảnh quan, thời gian và không gian...vv). Tất nhiên , một phong thủy gia cũng cần có tìm tòi, khám pha 1theo tiêu chí của Phong thủy. Còn các phần sau mà tiêu chí đưa ra gồm: "viết báo cáo khoa học, trình bày trong các hội nghị khoa học, và công bố kết quả nghiên cứu" chúng tôi đã thực hiện trong hội thảo khoa học vừa qua. TIÊU CHÍ III 3 * Khoa học dựa vào sự thật (facts). Những sự thật phải được quan sát hay thu thập bằng những phương pháp khách quan. Về vấn đề này, chúng tôi có thể xác định rằng: Chính hiệu quả của sự tồn tại trải hàng Thiên Niên kỷ của khoa Phong Thủy trong thực tế ứng dụng đó chính là sự thất khách quan được quan sát từ thực tế. TIÊU CHÍ IV 4 * Khoa học dựa vào những sự thật có thể thấy, có thể nghe, có thể sờ được, chứ không dựa vào kinh nghiệm cá nhân hay suy luận theo cảm tính. Điều quan trọng và cần thiết trong khoa học là không chỉ sự thật, mà là sự thật có liên quan đến vấn đề đang được điều tra. Những sự thật này phải được thu thập (i) có tổ chức, trực tiếp, và khách quan; (ii) độc lập với lí thuyết; và (iii) một cách tin cậy để làm nền tảng cho suy luận. Với cách thể hiện của tiêu chí này - chúng tôi xác định rằng: Những phương pháp ứng dụng của Phong Thủy Lạc Việt hoàn toàn khách quan và có những quy chuẩn khách quan từ những dữ liệu và thực tại quan sát được mà những phong thủy gia phải tuân thủ. Họ không thể áp đặt ý chí chủ quan vào phương pháp ứng dụng của họ. Những dữ kiện thu nhập được: Tuổi chủ nhà, hướng nhà, hình thế cảnh quan, hình thể cấu trúc nhà là hoàn toàn khách quan và độc lập với phương pháp luận của khoa phong thủy và đó chính là nền tảng để ứng dụng phương pháp phong thủy - "Những sự thật này phải được thu thập (i) có tổ chức, trực tiếp, và khách quan; (ii) độc lập với lí thuyết; và (iii) một cách tin cậy để làm nền tảng cho suy luận". Như vậy, qua sự so sánh những phương pháp ứng dụng của khoa Phong Thủy Đông phương với tiêu chí cho một phương pháp khoa học của học giả Nguyễn Văn Tuấn, chúng ta thấy chúng hoàn toàn thỏa mãn. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày sự so sánh với các tiêu chí tiếp theo. Còn tiếp
  1 like
 32. Thưa quí vị quan tâm Từ lâu chúng tôi đã xác định rằng: Không thể minh chứng được tính khoa học trong lý học Đông phương nói chung - trong đó có bộ môn Phong Thủy - nếu chỉ căn cứ vào những gì còn lại của thuyết Âm Dương Ngũ hành được ghi nhận trong các bản văn chữ Hán cổ. Bởi tính thiếu nhất quán, thiếu hệ thống và bất hợp lý với những sự giả thích hoàn toàn mơ hồ. Nhưng chúng tôi cũng chứng minh rằng: Nguồn gốc và lịch sử thuyết Âm Dương Ngũ hành từ nền văn hiến Việt và căn cứ trên những di sản còn lại của nền văn hiến này, đã hiệu chỉnh và phục hồi lại học thuyết này cùng với tất cả những vần đề liên quan đến nó thì mọi việc sẽ hoàn toàn khác hẳn và nó đã minh xác một giá trị tri thức khoa học thật sự và hoàn toàn phù hợp với tiêu chí khoa học. Quí vị có thể tham khảo bài viết này qua đường link dưới đây: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...showtopic=10221 Tiêu chí khoa học mà chúng tôi luôn tuân thủ là: Một giả thuyết khoa học được coi là đúng nếu nó giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề và hiện tượng liên quan đến nó một cách có hệ thống, nhất quán, hoàn chỉnh có tính khách quan, tính quy luật và khả năng tiên tri. Căn cứ vào tiêu chí khoa học này, chúng tôi đối chiếu với những giá trị đích thực của Thuyết Âm Dương Ngũ hành phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử thì chúng hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng với những kết quả ban đầu của các công trình nghiên cứu liên quan, chúng hoàn toàn chưa được phổ biến một cách rộng rãi. Bởi vậy, sẽ hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi nó chưa được chia sẻ và sự quan tâm phổ biến với các nhà khoa học thuộc tri thức khoa học hiện đại, vốn nhìn nhận nền Lý học Đông phương qua những giá trị của nó từ các bản văn chữ Hán cổ. Dó đó, chúng tôi coi việc trao đổiu với ông Nguyễn Văn Tuấn - là một nhà khoa học có tên tuổi - tuy không được hân hạnh trực tiếp - nhưng sẽ là một cơ hội để làm sáng tỏ chân lý. Trong bài viết của mình, ông Nguyễn Văn Tuấn đã đưa ra những khái niệm khoa hoc để nhận xét so sánh với Lý học Đông phương, mà cụ thể là môn Phong Thủy - một trong những bộ môn ứng dụng quan trong của nền Lý học Đông phương. Ông Nguyễn Văn Tuấn viết: Trên đây là đoạn trích dẫn quan trong trong bài viết của ông Nguyễn Văn Tuấn, có thể coi tiêu chí khoa học cho một lý thuyết hoặc một phương pháp được coi là khoa học. Để khỏi phải biện minh, đối chiếu và so sánh với tiêu chí khoa học mà chúng tôi đã trình bày. Chúng tôi chấp nhận tiêu chí của ông Nguyễn Văn Tuấn và lấy chính tiêu chí đó để so sánh với phương pháp ứng dụng của phong thủy Đông phương và chứng minh tính khoa học của phong thủy ngay trên tiêu chí mà ông đã đưa ra. Còn tiếp
  1 like
 33. Theo đề nghị của ban quản lý diễn đàn, mời anh chị em vào xem video hội thảo phong thủy đã được đưa lên tại: http://www.youtube.com/profile?user=trungdtt#g/u Nhân dịp này mời ace xem lại tin VTV1: Trân trọng Thế Trung
  1 like
 34. Một người bạn tôi có nhắc đến là đã kịp có tranh cãi về núi bay trong phim không phải là Vịnh Hạ Long mà là núi Huang Shan ở Trung Quốc. Các bạn TQ nhanh thật đã kịp đưa lên: http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_%282009_film%29
  1 like
 35. Daretolead nghĩ ông đạo diễn cảm ơn người xem phim Việt Nam vì đây là lần đầu tiên một bộ phim đạt doanh thu lớn hơn 1 triệu USD ở thị trường Việt Nam thôi. Điều này chứng tỏ người xem đánh giá cao phim của ông, không xem phim lậu. Ông cám ơn là đúng thôi. Học trò chưa hiểu ý thầy Thiên Sứ về chữ Thủy ở trên. Học trò có đọc được một bài rất hay về từ "nước", xin trích đăng trực tiếp trên diễn đàn.
  1 like
 36. 12 con giáp gốc Việt GiadinhNet - Xưa nay nhiều người vẫn lầm tưởng rằng 12 con giáp có xuất xứ từ Trung Hoa. Tuy nhiên, mới đây, trong một công trình nghiên cứu về ngôn ngữ Việt cổ - nhà nghiên cứu ngôn ngữ học Nguyễn Cung Thông phát hiện ra nguồn gốc 12 con giáp có xuất xứ từ Việt Nam. Ngôn ngữ là “lá bùa” tổ tiên để lại Theo văn hóa Phương Đông, lịch được xác lập theo chu kỳ thay đổi đều đặn của Mặt trăng. Do đó 12 con giáp ứng với 12 giờ trong ngày, 12 tháng trong năm, 12 năm trong một giáp – đó là những nền tảng quan trọng để tính lịch và là dấu hiệu để nhận đoán về số mệnh của từng người theo cung Hoàng Đạo. Trong lịch sử, Việt Nam và Trung Hoa có một thời kỳ giao lưu văn hoá ít nhất 2000 năm. Những đợt giao lưu văn hóa cứ tiếp biến và chồng chất lên nhau khiến cho dấu hiệu nhận biết nét riêng của từng dân tộc rất khó khăn. Thêm vào đó, các tài liệu xưa không còn nhiều, nếu còn cũng chỉ trong kho thư tịch Hán cổ khiến cho việc nghiên cứu hết sức rắc rối và phức tạp. Chính điều này đã đốc thúc nhà nghiên cứu ngôn ngữ Nguyễn Cung Thông cố công đi tìm cho bằng được những bí ẩn ngôn ngữ của tổ tiên mà theo ông đó là những “lá bùa” con cháu cần tìm lời giải. 12 con giáp Việt trong cung Hoàng Đạo Ông Thông cho biết, ông bắt đầu việc nghiên cứu tiếng Việt của mình vào những năm đầu thập niên 1970 tại nước Australia. Trong một lần nghiên cứu về nguồn gốc 12 con giáp để lần tìm cội nguồn tiếng Việt ông đã phát hiện ra một số từ Việt cổ mà người Việt đã dùng để chỉ về 12 con giáp có nguồn gốc lâu đời trước khi 12 con giáp xuất hiện ở Trung Hoa. Vào những ngày cuối năm con trâu, tại Viện Việt học ở thành phố Westminster (California, Mỹ) ông đã có một buổi thuyết trình những khám phá thú vị của mình với chủ đề “Vết tích của tiếng Việt cổ trong tiếng Hán”. “Tìm hiểu về gốc của tên mười hai con giáp là một cơ hội để ta tìm về cội nguồn tiếng Việt. Tên 12 con giáp là Tý/Tử, Sửu, Dần, Mão/Mẹo, Thìn/Thần, Tỵ, Ngọ, Mùi/Vị, Thân/Khôi, Dậu, Tuất, Hợi. Thoạt nhìn thì thập nhị chi trên có vẻ bắt nguồn từ Trung Quốc vì là những từ Hán Việt, nhưng khi phân tách các tiếng Việt, và thấy có những khác lạ, tôi đem so sánh trong hệ thống ngôn ngữ vay mượn thì sự thật không phải vậy” – ông Thông nói. Theo ông Thông thì tên 12 con giáp nếu đọc theo tiếng Bắc Kinh và bằng cách ghi theo phiên âm (pinyin): zi, chou, yín, măo, chén, sì, wè, wèi, shèn, yòu, xù, hài... hoàn toàn không liên hệ đến cách gọi tên 12 con giáp trong tiếng Trung Quốc hiện nay. Ngay cả khi phục hồi âm Trung Quốc thời Thượng Cổ thì vẫn không tương đồng với các cách gọi tên thú vật thời trước. Như vậy nếu có một dân tộc nào đó dùng tên 12 con thú tương tự như tên 12 con giáp ngày nay thì dân tộc đó phải có liên hệ rất khăng khít với nguồn gốc tên 12 con giáp này. Từ điều này, khởi đầu cho việc nghiên cứu ông đi tìm nguyên do vì sao trong 12 con giáp của Trung Quốc, con Mèo bị thay bởi Thỏ. “Người Trung Quốc dùng thỏ thay cho mèo (biểu tượng của chi Mão/Mẹo) vì trong văn hóa người Trung Quốc thỏ là một loài vật rất quan trọng và thường được ghi bằng chữ tượng hình là Thố, giọng Bắc Kinh, là từ viết bằng bộ nhân không có từ để chỉ mèo. Hầu như chỉ có dân Việt mới dùng mèo cho chi Mão: nguyên âm e hay iê là các dạng cổ hơn của a như kẻ/giả, vẽ/hoạ, xe/xa, khoe/khoa, hè/hạ, chè/trà, keo/giao, beo/báo... Vì thế mà mèo cũng là loài vật hiện diện trong đời sống dân Việt thường xuyên hơn” – ông Thông lý giải. Nhà nghiên cứu Nguyễn Cung Thông và vợ ở Viện Việt học Thời tiền Hán, tiếng Việt không có nhiều thanh điệu như bây giờ, nên sự khác biệt về thanh điệu không có gì lạ. Trong khẩu ngữ người Việt có cách dùng “chờ một tý” hay “chờ một chút”, “đưa chút tiền”, “đưa tý tiền”... vào thời tiền Hán, các câu trên đọc như giọng Huế (ít thanh điệu hơn so với giọng Hà Nội) thì thấy chút hay chụt/chuột chính là các cách đọc của Tý sau này. Vì sao Việt Nam không giữ được “thương hiệu”? Thực tế, đã từng có nhiều công trình của nhiều tác giả cố gắng chứng minh văn hóa Trung Quốc có xuất phát từ văn hóa Việt Nam như tác giả Lê Mạnh Mát qua cuốn “Lịch sử âm nhạc Việt Nam - từ thời Hùng Vương đến thời kỳ Lý Nam Ðế” hay tác giả Nguyễn Thiếu Dũng với cuốn “Nguồn gốc Kinh Dịch”... Hầu hết các cuốn sách này đều cho thấy chiều vay mượn văn hóa là từ phương Nam vào thời thượng cổ, chứ không phải là từ Bắc xuống Nam (cũng như các nước chung quanh) vào các đời Hán, Ðường lúc văn hoá Trung Quốc cực thịnh. Tuy nhiên không tác giả nào đề cập đến nguồn gốc tên 12 con giáp, và rất ít dùng cấu trúc của chữ Hán, Hán cổ cùng các biến âm trong cách lý giải. 12 con giáp cổ. Theo ông Thông, ngoài hai chi Tý/Tử/chuột, Mão/ Mẹo/mèo là dễ nhận thấy nhất thì những chi còn lại khi so sánh trong tương quan ngữ âm, ngữ nghĩa cũng đều cho ra những kết quả khá bất ngờ. Ví dụ với trường hợp của Thân là chi thứ 9 trong bản đồ Hoàng Đạo. Nếu xem cách viết chữ Thân bằng bộ điền với nét giữa dài hơn với cách viết chữ Khôn (một căn bản của Kinh Dịch có từ thời Thượng cổ) thì ta thấy bộ thổ hợp với chữ Thân hài thanh. Đây là liên hệ trực tiếp giữa Thân và Khôn, tuy nhiên tiếng Việt cổ có chữ khọn là con khỉ (người Huế hay người xứ Nghệ hiện nay một số chỗ vẫn còn những câu cửa miệng “tuồng mặt con khọn” để ám chỉ những người vô tích sự, chẳng làm chẳng nên trò trống gì). Thành ra, Thân chính là khỉ, tiếng Việt cổ dù biến âm th-kh rất hiếm gặp trong tiếng Việt ngày nay nhưng nó vẫn còn dấu tích của những từ cặp đôi như: thân- cận- gần, thận- cẩn (thận trọng, cẩn trọng). Tương tự với trường hợp của con Rồng. Xưa nay nhiều người vẫn cho rằng rồng là một con vật tiêu biểu cho vương quyền của phương Bắc và sau đó nó được chọn làm một trong 12 con vật có mặt trong 12 con giáp của cung Hoàng Đạo. Nhưng ít ai biết được rằng rồng thực sự là con vật chủ của người Việt cổ và ngày xưa người Việt đã có những từ ngữ riêng để nói đến rồng hay thìn. Thìn/Thần dấu tích còn lại trong giọng Bắc Kinh hiện nay chỉ còn chén – âm này có thể tương ứng với các âm trần, trầm, thần của Hán Việt. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Cung Thông thì nếu phục hồi âm cổ của Thìn/Thần là tlan (Tiếng Việt cổ - âm r chuyển thành l) và trăn, lươn (âm ts - mất đi), rắn, trình (loài cá giống con lươn), rồng/long (nguyên âm o thay cho a như nôm/nam, vốn/bản...) và khuynh hướng đơn âm hoá để cho ra các dạng từ ghép như tlăn - thằn lằn, tlian - thuồng luồng... cho thấy vết tích của rồng trong các ngôn ngữ phương Nam. Lý giải về nguyên nhân dẫn đến việc bị “lẫn lộn” về nguồn gốc 12 con giáp, ông Thông cho rằng “Với ảnh hưởng quan trọng của nền văn hoá Trung Quốc, từ đời Hán và sau đó là Đường, Tống... với sức ép của giai cấp thống trị từ phương Bắc tên 12 con vật tổ đã từ từ được thay thế bằng hình ảnh con người, mang nặng màu sắc văn hoá Trung Hoa hơn. Từ tính chất cụ thể của các loài vật láng giềng, 12 con giáp đã trở nên trừu tượng và còn ảnh hưởng đến vận mạng con người nữa (bói toán). Tuy nhiên, cái vỏ hào nhoáng của chữ Hán, Hán Việt không thể thay đổi được nền văn hoá bình dân (khẩu ngữ) trong đời sống người Việt” Sự phát hiện mới mẻ này đã chứng minh cho sự phát triển của người Việt xưa trong cách tính lịch và làm nên một nền văn minh lúa nước rực rỡ ở phía Nam Đông Nam Á. Hà Tùng Long - GiadinhNet
  1 like
 37. Về điểm này thì BBTL hiểu sai rồi. Không có cái gì là tánh thấy - Đức Phật nói câu này vì: Tính thấy không nhận thấy được nó.Đức Phật giảng rất kỹ điều này trong Kinh "Thần Chú Phật đỉnh Thủ Lăng Nghiêm".
  1 like
 38. Long Bộ thảo luận vui với Anh/chị Artemisia được chứ ạ ? Cách hiểu như vậy thì Long Bộ không bàn đến đúng sai. Nhưng Long Bộ nhớ thì không phải Đức Phật đã nói như thế, mà Long Bộ chỉ nhớ đại ý câu nói trong Kinh điển là: Không có cái gì là Tánh thấy nhưng không cái gì vượt ra ngoài Tánh thấy, ví như không cái gì là Hư không nhưng không cái gì vượt ra ngoài Hư không, :huh: . Thân mến!
  1 like
 39. ĐD James Cameron gửi lời cám ơn người hâm mộ Việt Nam http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/201001/DD-...iet-Nam-892088/ Cập nhật lúc 08:32, Thứ Sáu, 29/01/2010 (GMT+7), - "Phù thủy phim ảnh" James Cameron, đạo điễn siêu phẩm ’Avatar’ xuất hiện trong đoạn video clip đặc biệt được thực hiện riêng cho người hâm mộ Việt Nam. J ames Cameron gửi thông điệp riêng tới khán giả VN.Nhân dịp ’Avatar’ trở thành bộ phim Hollywood đầu tiên phát hành tại thị trường VN đạt doanh thu 1 triệu USD, đạo diễn James Cameron đã gửi một thông điệp đặc biệt riêng tới khán giả VN. "Xin chào, tôi là James Cameron, đạo diễn bộ phim ’Avatar’. Tôi muốn gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành tới các bạn khán giả Việt Nam. Bộ phim ’Avatar’ đã đạt doanh thu phòng vé trên 1 triệu USD tại đất nước các bạn. Đây là một kỷ lục, một kết quả tuyệt vời trên cả mong đợi. Và vì thế, từ tận đáy lòng tôi cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều". Được biết đoạn clip này được thực hiện ngay sau lễ trao giải Quả cầu vàng và bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của đoàn làm phim ’Avatar’ tại hãng Fox hôm 17/1. ’Avatar’ cũng đã vượt qua ’Titanic’ của chính đạo diễn James Cameron để trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại.Đại diện hãng phát hành ’Avatar’ tại Việt Nam đã nhờ tới sự giúp đỡ của hãng 20th Century Fox để sắp xếp một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với đạo diễn James Cameron nhằm thực hiện video clip trên. Ngày 15/1, ’Avatar’ đã cán mốc doanh thu 1 triệu USD tại thị trường Việt Nam. Không chỉ tạo nên cơn sốt tại thị trường VN, ’Avatar’ là bộ phim thống trị các phòng vé suốt 7 tuần qua. Tính đến thời điểm này (sáng 29/1), ’Avatar’ đã thu về 1,897 tỉ USD trên toàn cầu kể từ thời điểm phát hành 18/12/2009. . Hạnh Phương
  1 like
 40. Trong Phật Pháp, Đức Phật cho rằng tính thấy có trong muôn vật và muôn vật đều có tính thấy dù từ những hạt vật chất nhỏ nhất đến Thiên hà khổng lồ và cả trong hư không. Chính Tính thấy có trong muôn vật và cả hư không, nên con người mới nhận thức được, mới thấy được. Trong khái niệm tính thấy của Phật pháp là tồn tại từ khởi thủy đến vô chung, điều này cũng hoàn toàn phù hợp với khái niệm chân không khởi nguyên theo vật lý hiện đại; hoặc là Thái Cực theo quan niệm của thầy Thiên Sứ về thuyết Âm Dương Ngũ hành. Đó chính là một dạng năng lượng tuyệt đối và nó vẫn còn tiếp tục tồn tại, bởi vì tính tuyệt đối, tính vô lượng vô biên của nó. Tất nhiên nó vẫn tiếp tục tồn tại trong mọi sự tồn tại của vật chất, dù dưới dạng hạt, dạng phân tử, dạng nguyên tử….; hoặc những cấu trúc lớn hơn như cấu trúc của những sinh vật; hoặc Thiên hà thì vẫn có sự tương tác của tính thấy. Tính thấy là cái nhận thức cuối cùng mà Đức Phật kêu gọi là con người trở về, coi như sự giải thoát cuối cùng. Trong Avatar, "tính thấy" này được thể hiện qua câu nói "I See You" được lặp lại rất nhiều lần. Thể hiện qua việc gắn kết với tổ tiên, ông bà, những người đã mất; sự gắn kết với thiên nhiên và dòng năng lượng vô hình mà bộ tộc Na'Vi "mượn" sử dụng và đến một ngày nào đó sẽ trả lại cho đất Mẹ. Cây Linh Hồn biểu trưng cho gốc rễ con người, cho những giá trị tinh thần khởi thủy và là suối nguồn của vạn vật, là nơi gắn kết nối liền giữa cái Thấy và cái không Thấy. Vậy phải chăng I See You là "Tính Thấy" là cái đích cuối cùng mà con người đang hướng tới?
  1 like
 41. Thêm một chi tiết đáng chú ý nữa và có lẽ chính là chi tiết quan trọng nhất: Tên gọi của mỏ quặng siêu quí ( 20tr USD/kg) - mục tiêu của cuộc xâm chiến của con người lên Pandora - Na'Vi là: Unobtainium - dịch là chất của thứ vượt ra ngoài khả năng lấy được Và tất nhiên con người đã thất bại, nhưng có vẻ như họ cũng thành công trong việc lấy được I 'see' you, trong đó 'see' = thấy Thế Trung
  1 like
 42. BÁT CHƯƠNG DỊCH SỐ .........................CÀN.........<>............KHÔN ..............Động.............Tĩnh..........Động..............Tĩnh Hào 6:.....288...............256............192.................224 Hào 5:.....144..............128..............96.................112 Hào 4:......72................64..............48..................56 Hào 3.......36................32..............24..................28 Hào 2.......18................16..............12..................14 Hào 1........9..................8...............6....................7 ........................CHẤN.........................................TỐN.......................................................... ............ĐỘNG.............TĨNH...........ĐỘNG...........TĨNH Hào 6......192..............224..............288................256 Hào 5.......96..............112...............144..............128 Hào 4.......72................64................48...............56 Hào 3......24................28.................36...............32 Hào 2......12................14.................18...............16 Hào 1.......9.................8....................6.................7 ......................KHẢM...........................................LY......................................................... ............ĐỘNG...........TĨNH..............ĐỘNG........TĨNH Hào 6......192.............224................288............256 Hào 5......144.............128..................96...........112 Hào 4.......48...............56..................72.............64 Hào 3.......24...............28...................36.............32 Hào 2.......18...............16...................12.............14 Hào 1.........6...............7.....................9...............8 .........................CẤN..........................................ĐOÀI........................................................... ...........Động.............Tĩnh...................Động..........Tĩnh... .............................................................. Hào 6.....288..............256.....................192............224 Hào 5......96...............112....................144.............128 Hào 4......48................56......................72..............64 Hào 3......36................32......................24..............28 Hào 2......12................14......................18..............16 Hào 1.......6.................7.........................9...............8 QUẺ KHÔN - ĐẤT: Tiên thiên Nội tĩnh - Ngoại động - Thuần Khôn: 336 + 42 = 378 - Lôi Địa Dự 360 + 42 = 402 - Thủy Địa Tỷ 384 + 42 = 426 - Trạch Địa Tụy 408 + 42 = 450 - Sơn Địa Bác 432 + 42 = 474 - Hỏa Địa Tấn 456 + 42 = 498 - Phong Địa Quán 480 + 42 = 522 - Thiên Địa Bĩ 504 + 42 = 546 QUẺ KHÔN - ĐẤT : Hậu thiên Nội động - Ngoại tĩnh - Thuần Khôn: 336 + 42 = 378 - Địa Lôi Phục 336 + 45 = 381 - Địa Thủy Sư 336 + 48 = 384 - Địa Trạch Lâm 336 + 51 = 387 - Địa Sơn Khiêm 336 + 54 = 390 - Địa Hỏa Minh di 336 + 57 = 393 - Địa Phong Thăng 336 + 60 = 396 - Địa Thiên Thái 336 + 63 = 399
  1 like
 43. Tôi vốn bị hạn chế về kiến thức vật lý và thiên văn. Hôm nay tôi đã đọc bài của các bạn. Tôi thấy rất thú vị. Nên củng muốn góp một phần kiến thức theo cách tư duy của mình. Ở dây tôi muốn bàn đến vấn đề thời gian, mà một trong các bác có kể về hai anh em song sinh A và B, làm cho tôi nhớ lại một thắc mắc khi còn là một cậu bé học phổ thông. Đó là một thác mắc nghe có vẽ buồn cười. Đó là câu chuyện về hai quả chuối, được sinh ra từ một cây, trên cùng một nải và được hái suống cùng một ngày, không có gì khác nhau trước khi chúng được đưa đi bỏ vào ổ rơm và quả kia bỏ vào tủ lạnh (Về bản chất hóa học trong đối tương hai anh em song sinh với hai quả chuối là giống nhau). Đẻ 3 ngày sau lấy ra thì một quả đã ngã màu vàng (Quả đã chín) quả này để trong ổ rơm, còn quả để trong tủ lạnh thì vẩn còn xanh. Vậy về mặt thời gian là giống nhau, đáng nhẻ hai quả củng phải chín cùng khi. Vậy bản chất ở đây là gì, đó là sự vận động và quá trình hóa học trong hai quả chuối là khác nhau. Điều gì tạo ra quá trình đó, chính là năng lượng, năng lượng này có được ở đâu mà chúng lại khác nhau trong khi trước đó điều kiện của chúng là giống nhau. Đó chính là bản thân vật chất đó với môi trường xung quanh nó. Điều đó chứng tỏa thời gian chẳng có ý nghỉa gì. Một câu hỏi đặt ra cho mọi người, vậy thời gian là gì? theo tôi thời gian là không tồn tại, nó chỉ là một phép đếm mà con người quy ước. Để xác định số lần lặp lại của một vận động hoặc so sánh sự vạn động khác nhau của các đối tượng khác nhau. Theo tôi chúng ta nên vứt bọ khái niệm về thới gian mà thay vào đó là một khái niệm về năng lượng để giải thích cho hai anh em song sinh. Mong các bác thông cảm và chỉ giáo cho, Chân thành cảm ơn!
  1 like
 44. Chào anh Liêm Trinh. Anh Liêm Trinh nói "...của người Việt nam bằng chữ Việt nam thì dễ...." Tôi xin dẫn chứng sách Thái ất thần kinh - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, giấy phép xuất bản số 117 - 1378/XB-QLXB cấp ngày 11/10/2001, tại trang 53 dòng 7 từ dưới lên viết: "Số dư khởi âm dương chín bảy sáu ba (9 x 7 = 63) là toán Hội ách." Sách của người Việt nam bằng chữ Việt nam đấy, đọc như vậy thì anh Liêm Trinh có hiểu được không ? Chựu trách nhiệm xuất bản là PGS-TS Hoàng Nam sao không đề nghị giải thích cho cụ thể hơn, để tôn trọng người đọc, giải thích cụ thể hơn cho con cháu sau này còn biết mà "nghiền ngẫm". Ở bài trên, tôi cũng viết: "không biết có đúng với ý của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm không ? Đáng nhẽ ra, khi biên soạn sách viết: "Quẻ Càn có trị số nội quái là 9 x 7 = 63. Trị số của hào Thượng quẻ Thuần Càn là 288 = 9 x 32, lấy trị số này để định số hội thông cho hạn Dương Cửu - Bách lục. Nhưng khi phải phối hợp với Thời gian, thông qua Hệ thống Can Chi thì: Giáp Tý là 1, Giáp Tuất là 11, Giáp Thân là 21, Giáp Ngọ là 31, Giáp Thìn là 41, Giáp Dần là 51, trởi lại Giáp Tý là 61. Cho nên, âm dương của hệ thống Can Chi là số 31 nhân với 1 vòng Thái Ất thì được 744 mà trừ đi trị số hạn Dương Cửu của quẻ Ly 744 - 456 = 288. Do bởi nhịp điệu của hệ số rủi ro cho hạn Dương Cửu Bách Lục là: 456 - 288 - 456 - 288 - 456 ...vv...Cho nên tổng của hệ số rủi ro là 744 năm. Khi chỉ lấy trị số hào Thượng (hào 6) quẻ Càn là 288 định số tính toán cho vận hạn, thì không gép nối được với thời gian." Tôi nghĩ, đọc như vậy thì con cháu nhận thức được sáng tỏ. Theo anh Liêm Trinh thấy viết như vậy ý tứ có ngọn ngành không ? Anh thấy như thế nào ? Hà Uyên.
  1 like
 45. 5/- Khi 8 quẻ Đoài ở Ngoại quái 33- Trạch Thiên Quải................408 + 63 = 471 34- Trạch Phong Đại quá...........408 + 60 = 468 35- Trạch Hỏa Cách..................408 + 57 = 465 36- Trạch Sơn Hàm...................408 + 54 = 462 37- Thuần Đoài........................408 + 51 = 459 38- Trạch Thủy Khốn.................408 + 48 = 456 39- Trạch Lôi Tùy......................408 + 45 = 453 40- Trạch Địa Tụy......................408 + 42 = 450 ..............................................------------------- ..............................................................3684 6/- Khi 8 quẻ Khảm ở Ngoại quái: 41- Thủy Thiên Nhu....................384 + 63 = 447 42- Thủy Phong Tỉnh...................384 + 60 = 444 43- Thủy Hỏa Ký tế.....................384 + 57 = 441 44- Thủy Sơn Khiển.....................384 + 54 = 438 45- Thủy Trạch Tiết.....................384 + 51 = 435 46- Thuần Khảm.........................384 + 48 = 432 47- Thủy Lôi Truân......................384 + 45 = 429 48- Thủy Địa Tỷ..........................384 + 42 = 426 ................................................--------------------- ................................................................3492 7/- Khi 8 quẻ Chấn ở Ngoại quái: 49- Lôi Thiên Đại tráng................360 + 63 = 423 50- Lôi Phong Hằng.....................360 + 60 = 420 51- Lôi Hỏa Phong.......................360 + 57 = 417 52- Lôi Sơn Tiểu quá....................360 + 54 = 414 53- Lôi Trạch Quy muội.................360 + 51 = 411 54- Lôi Thủy Giải.........................360 + 48 = 408 55- Thuần Chấn...........................360 + 45 = 405 56- Lôi Địa Dự.............................360 + 42 = 402 .................................................------------------- .................................................................3300 8/- Khi 8 quẻ Khôn ở Ngoại quái: 57- Địa Thiên Thái.........................336 + 63 = 399 58- Địa Phong Thăng......................336 + 60 = 396 59- Địa Hỏa Minh di........................336 + 57 = 393 60- Địa Sơn Khiêm..........................336 + 54 = 390 61- Địa Trạch Lâm...........................336 + 51 = 387 62- Địa Thủy Sư..............................336 + 48 = 384 63- Địa Lôi Phục..............................336 + 45 = 381 64- Thuần Khôn...............................336 + 42 = 378 .....................................................------------------- .....................................................................3108 3108 + 3300 + 3492 + 3684 + 3876 + 4068 + 4260 + 4452 = 30240. Như vậy tổng trị số của 64 quẻ Dịch là 30.240 Xét thấy 16 cung của Thái ất nhân với 192 hào âm hoặc dương, sau đó cộng thêm với một chu 36, 360, 3600 thì ta tìm được trị số của 8 "khối", hay 8 cách cục như sau: 16 x 192 = 3072 + 36 = 3108 là trị số 8 quẻ Khôn ở ngoại quái. 17 x 192 = 3264 + 36 = 3300 18 x 192 = 3456 + 36 = 3492 19 x 192 = 3648 + 36 = 3684 20 x 192 = 3840 + 36 = 3876 21 x 192 = 4032 + 36 = 4068 22 x 192 = 4224 + 36 = 4260 23 x 192 = 4416 + 36 = 4452 là trị số 8 quẻ Càn ở Ngoại quái. Lại xét thấy sách viết hạn "Dương cửu bách lục" gồm chu kỳ 374 năm là không đúng, thực chất phải là trị số của quẻ Khôn là 378 năm, thì mới đúng khi chúng ta thực hiện các phép toán Thái ất.
  1 like
 46. Dịch Kinh cấu tạo gồm 8 quẻ: Càn, Chấn, Khảm, Cấn, Đoài, Ly, Tốn Khôn, được phân định làm hai cặp Âm và Dương. Trong đó Dương gồm 4 quẻ Càn, Chấn Khảm Cấn, Âm gồm 4 quẻ Đoài, Ly, Tốn, Khôn. Mỗi một quẻ trong Âm hay Dương đều có 3 biến, cho nên Âm gồm 12 quẻ giao biến, Dương gồm 12 quẻ giao biến. Thể của Dương có 4 quẻ, giao biến mà thành 12 quẻ, hợp lại thành 16 quẻ hay 16 cung. Tương tự Thể của Âm có 4 quẻ, giao biến thành 12 quẻ, hợp thành 16 cung của thể Âm. Hình thành mối quan hệ 16 cung tính toán số Thái Ất, được quy định thông qua 16 thần cho mỗi một cung Thái Ất. TAM THỨC: LỤC NHÂM Âm và Dương đắp đổi giao biến thăng giáng, bao gồm 12 quẻ cho mỗi Thể âm dương. Sự quan hệ của 12 quẻ giao biến này, hình thành 12 cung, được định danh là: Lục Nhâm. Mỗi một cung của Lục Nhâm được thông qua một Thần và một Tướng, như vậy sẽ có 12 Thần và 12 Tướng. Khi Dương làm chủ, thì Dương làm 12 Thần còn Âm làm 12 Tướng. Ngược lại khi Âm làm chủ thời Âm làm 12 Thần còn Dương làm 12 Tướng. Lục Nhâm chỉ quan tâm tới 12 quẻ giao biến của mỗi Thể âm dương, để truy tìm "sự kết thúc". Đối với 4 quẻ chủ của mỗi Thể, thì Thái Ất gộp lại hình thành 16 cung khi tính toán. TAM THỨC: LỤC GIÁP (KỲ MÔN ĐỘN GIÁP) Dịch Kinh có 8 quẻ, mỗi quẻ có 3 biến, mỗi một biến là một dữ liệu khi ta lập trình, để truy tìm "sự khởi đầu". Ví dụ như lấy quẻ Khảm làm hình tượng tượng trưng cho số 1 là can Giáp, quẻ Khảm chứa 3 quẻ: Đoài, Khôn, Tốn. Ba quẻ Đoài Khôn Tốn đại diện cho ba thời kỳ, hoặc 3 giai đoạn thông tin: đang đến, sắp đến, sẽ đến. Ba kỳ hay ba giai đoạn thông tin này, chúng ta có thể tùy chọn dữ liệu để lập trình. Có thể là Ất, Bính, Đinh. Có thể là Mệnh, Tài, Quan. Có thể là Phúc, Di, Thê của số Tử vi. Độn Giáp và Lục Nhâm được ví như hai chân, còn Thái Ất được ví như trung tâm thần kinh điều khiển, được gọi trung là Tam thức hay Tam minh.
  1 like
 47. Anh cần quan tâm tới sao Thiên Sứ hơn cả, vì sao này mới là sao đáng sợ, và xem Hóa Khoa có cứu giải nổi ko. Sao Thiên Sứ đóng ở vị trí cố định là cung Tật. Sao này là hung tinh, chỉ dùng để xem hạn, đặc biệt là tiểu hạn, chứ không có ý nghĩa lắm trên toàn cuộc đời. Họa sớm đến nếu: Thiên Sứ ở Tý, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi; Thiên Thương ở Sửu, Mão, Thìn, Dậu, Tuất. Những sao cứu giải hạng trung bình đối với Thiên Sứ: Hóa Khoa, Hóa Lộc, Tả Phù, Hữu Bật, Quang Quý, Khôi Việt. Thiên Sứ có nghĩa là buồn thảm, xui xẻo, không may, ngăn trở mọi công việc, mang lại tang thương, bệnh tật, tai họa. Ý nghĩa này chỉ có khi xét vận hạn. Nếu Phúc có nhiều sao tốt và mạnh thì sẽ chế giải khá mạnh và toàn diện. nhưng không có nghĩa là sự việc đó hoàn toàn không xảy đến, mà là nếu có đến, chuyện chẳng may đó không tác họa đúng mức, nếu gặp sao giải hiệu lực. KÌNH DƯƠNG: Thường có bệnh kín như trỉ, xuất huyết dạ dày, hoặc phải mổ xẻ, chân tay có tì vết. Ngoài ra ý nghĩa của Tuần và Triệt cũng rất quan trọng. Tuần thì Ủ bệnh Triệt thì lại làm bệnh tan nhanh. Nhưng quan trọng nhất là việc các sao cứu giải cũng như Phúc tính xung chiếu. Nếu xét ở giờ Tị thì nhẹ bệnh hơn bởi xung chiếu là Tử Vi và THiên Phủ là 2 sao có sức cứu giải cực mạnh (mạnh nhất)
  1 like
 48. Như vậy xác định rằng: Với những hệ quy chiếu khác nhau thì cùng một hiện tượng sẽ có cách lý giải khác nhau. Điều này sẽ vô lý vì trong các hệ quy chiếu khác nhau để có cách lý giải khác nhau phải có một chân lý bao trùm và khách quan. Đây chính là tiền đề của một lý thuyết thống nhất. Bây giờ chúng ta đặt giả thiết rằng: Có hai phần tử có cùng một thời điểm xuất phát ban đầu và bắt đầu một chuyển động cong tương đối cùng chiều trong vũ trụ và tạo ra một quỹ đạo tròn có chiều dài bằng 50 năm ánh sáng. Mỗi phần tử đều mang một đồng hồ quy ước như nhau - thí dụ như cùng hãng Omega và cùng lô sản xuất - Một người vận động với tốc độ cực nhanh - mà tốc độ ánh sáng chỉ là giới hạn ban đầu. Còn một người vận động với tốc độ của người đi bộ trên trái đất. Người chạy nhanh đi một vòng vũ trụ với thời gian quy ước của con người là 50 năm ánh sáng, nhưng chỉ trong một năm theo đồng hồ của họ - giống đồng hồ người đi chậm - rồi quay lại địa điểm mà người đi chậm sẽ đến bằng đi bộ (Tức gặp nhau sau khi hoàn tất một vòng trên quĩ đạo chuyển động có chiều dài bằng 50 năm ánh sáng). Vậy thì nếu so hai đồng hồ - tất nhiên đồng hồ người đi bộ sẽ chỉ đúng thời gian 50 năm - còn người chạy nhanh thời gian sẽ là bao nhiêu? Giả thiết rằng sự vận động của hai đồng hồ không bị ảnh hưởng bởi tốc độ của riêng của hai người và giả thiết rằng người nhanh có vận tốc mà trung bình có tốc độ gấp 50 lần tốc độ ánh sáng? Bây giờ theo giả thiết tùy thuộc vào người quan sát - tức hệ quy chiếu. Vậy thì với giả thuyết này - người quan sát phải có một sự nhận thức vượt lên ngoài mọi tốc độ vũ trụ có giới hạn - dù là một giới hạn cực lớn gấp 50 lần tốc độ ánh sáng, hoặc hơn nữa. Bởi vậy có thể xác định rằng: Nếu con người không chấp nhận một tốc độ tuyệt đối với không thời gian bằng /0/ thì sẽ không có bài toán nào giải được. Tất cả chỉ là tương đối. Do đó theo tôi - việc chấp nhận một tốc độ vũ trụ tuyệt đối tức là xác nhận một lý thuyết thống nhất - trên cơ sở này sẽ quán xét tất cả: Quá khứ, hiện tại và tương lai với khả năng tiên tri. Đây chính là điều kiện đang có của Lý học Đông phương.
  1 like
 49. Thưa ngài Địa Kiếp! Tưởng ngài chỉ vô văn hóa, nếu thế tôi có thể không chấp với bọn mất gốc, còn có lẽ ngài cũng có học mót được chút nghề nghiệp chuyên môn nên ngài mới to mồm như thế. Ai ngờ, ngay cả đến ngể nghiệp chuyên môn hẹp của mình ngài cũng “dốt” (từ dùng của chính ngài) đến vậy! Thật là trò hề! Ngài hãy lắng nghe cậu “ học sinh cấp 3” giảng cho ngài rõ đây: Cái các lý giải của ngài hay ngài học mót được ở đâu đó là sai toét. Ngài không hiểu rằng cái trường hấp dẫn sinh ra do có sự gia tốc (tăng hoặc giảm) đó không làm cho thời gian trôi nhanh lên mà chỉ làm cho nó luôn luôn phải trôi chậm lại so với khi chưa có vận tốc cao mà thôi. Và do vậy, khi 2 anh em sinh đôi đó gặp lại nhau thì vẫn phải có một anh trẻ hơn anh kia chứ không có chuyện “Và do đó, gặp lại nhau thì họ vẫn vậy “ như ngài giải thích đâu. Đến cái sơ đẳng này ngài còn không biết thì dù rộng lượng đến đâu tôi cũng phải đánh điểm zero trừ cho kiến thức nghề nghiệp của ngài . Cái vấn đề nảy cũng chẳng có gì cao siêu đâu. Hàng ngàn năm trước người phương Đông đã biết rồi. Không tin ngài thử tìm đọc truyện Từ Thức gặp tiên hay dễ dàng hơn là đọc Tôn Ngộ Không là sẽ rõ. Thực ra, đây không phải là nghịch lý gì cả. Đó là một hiệu ứng có thực, hoàn toàn có thể sảy ra trong thực tế mà chẳng có sự vô lý nào cả. Hai anh em sinh đôi, già trẻ hơn nhau là bình thường do nhiều nguyên nhân kể cả cái nguyên nhân do thời gian trôi chậm lại khi anh ta du hành vào Vũ trụ trở về. Cái được coi là nghịch lý ở đây chỉ là thói quen của con người trong không thời gian tuyệt đối mà thôi. Trong khoa học, người ta đã đo đạc được sự khác biệt hẳn hoi. Ủa! mà cái này ngài phải biết chứ. Nếu ngài sỹ diện, cứ cố tình không chịu nghe “cậu học sinh cấp 3” giảng thì tôi xin trích ra đây câu này của vị thày các ông thày của Ngài: “… Khi trở về, nó sẽ trẻ hơn rất nhiều so với đứa ở lại Trái đất. Điều này được gọi là nghịch lỳ hai đứa trẻ sinh đôi, nhưng nó là nghịch lý chỉ nếu ý niệm về thời gian tuyệt đối vẫn còn lẩn quất trong đầu chúng ta. Trong lý thuyết tương đối, không có một thời gian tuyệt đối, duy nhất, mà thay vì thế, mỗi cá nhân có một độ đo thời gian riêng cho mình và độ đo đó phụ thuộc vào nơi họ đang ở và họ chuyển động như thế nào ” (Lược sử thời gian – Stephen hawking : Nhà xuất bản Trẻ 2008 trang 61) Nếu như lần trước, ngài không thừa nhận mà lại cho rằng ông này “lởm khởm” thì tôi cũng đành bó tay! Cái thùng rỗng kêu to đôi khi cũng làm người khác giật mình!
  1 like
 50. quasar thân mến! Lý thuyết của bạn đưa ra như trên cũng chỉ là một cố gắng giải quyết những khó khăn, mâu thuẫn trong khoa học khi nghiên cứu tự nhiên ở một mức độ đủ sâu mà thôi. Phương pháp luận vẫn như cũ, tất yếu đến một lúc nào đó, sau khi bạn đã tốn rất nhiều sức lực vả tâm huyết, cũng sẽ vấp phải những mâu thuẫn không thể giải quyết được và bạn lại phải nghĩ ra một cách nhìn mới chung số phận. Muốn giải quyết các vấn đề như thế thì phải thay đổi phương pháp luận, thay đổi cách nhận thức thế giới hiện tượng. Theo tôi, học thuyết ADNH (khi chưa bị thất truyền) mới có khả năng giải quyết những vấn đề đó. Phục hồi học thuyết ADNH qua những gì còn sót lại với cách nhìn mới, phương pháp mới, theo tôi, hiệu quả hơn là phát minh ra lý thuyết mới. Theo những nghiên cứu của tôi về học thuyết ADNH thì: Bản chất thế giới này chỉ lả trường khí ADNH với những cấu trúc đa dạng có khởi thủy là Thái cực mà thôi. Các hạt vật chất cho tới các hành tinh khổng lổ chỉ là trường khí AD với mức độ tập trung cao của Khí dương. Khối lượng là đại lượng mô tả mức độ tập trung của Khí dương. Không thời gian là những khái niệm mô tả sự vận động của khí Âm Dương. Cái gọi là lực là đại lượng mô tả xu thế vận động của trường khí AD. Năng lượng là đại lượng mô tả kết quả của sự vận động đó. Định luật bảo toàn năng lượng chỉ đúng trong trạng thái âm dương hài hòa của sự vật và không còn đúng trong trạng thái âm dương chưa hài hòa. Độ cong của không thời gian do khối lượng thực chất là do tác động của Khí dương có tính tịnh, bảo toàn trạng thái ban đầu tập trung cao mà ra... Đại khái một vài quan niệm của học thuyết ADNH (mà tôi nghiên cứu) như thế. Và tôi thấy chẳng có thứ gì không thể giải quyết được với học thuyết này. Tôi biết những dòng này của tôi sẽ bị phản đối ghê lắm, nhưng bạn mời thảo luận nên tôi mới nói. Nếu có gì không vừa ý bạn thì xin bỏ qua, coi như tôi chưa viết. Thân mến!
  1 like