• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 05/02/2010 in all areas

 1. Tận mắt thấy "Ông Ba Mươi" hóa cao Năm hết tết đến, nghe một ông bạn chuẩn bị đi xem một chỗ nấu cao hổ cốt, tôi gạ: Ông cho mình đi thực tế với xem cái khoản này nó ra làm sao? Nếu ngon lành, kỳ sau mình sẽ xin tham gia... Nhập cuộc Cũng phải mất vài ngày cân nhắc, xin ý kiến cả hội, bạn tôi mới đồng ý cho đi theo để chứng kiến cái công nghệ giúp cho việc “Một người khỏe hai người vui” vốn nhọc nhằn này. Bạn tôi bảo thế. Trước khi vào thực tế tôi tranh thủ lướt qua mạng để trang bị một vài vốn kiến thức xem cái món này nó được sách vở đề cập, thông tin như thế nào? Trên một vài trang mạng viết những dòng sau đây về cao hổ cốt: Tính vị: Vị mặn và ấm. Quy kinh: Vào kinh Thận và Can. Tác dụng: Bổ dưỡng gân cốt, trục phong hàn. Chủ trị: Trị phong thấp tê bại, thuốc mạnh xương cốt. Các công đoạn chuẩn bị đưa Ông ba mươi vào luyện cao. (Ảnh: PLT) Liều dùng: Ngày dùng 6 - 12g, thái miếng nhỏ ngậm cho tan trước khi đi ngủ, hoặc ngâm rượu nồng độ 25% để uống (ngâm rượu là tốt hơn cả).Theo quan niệm Á Đông, hổ cốt là loại thuốc quý. Theo hẹn, chúng tôi không hề biết trước về địa chỉ cần đến, như thời hoạt động bí mật, chỉ bác tài mà chúng tôi cũng không thể biết tên đưa về hội quân tại một thị trấn nhỏ vùng núi miền Trung. Tại đây, ông ba mươi đã được tập kết về, để trong một cái tủ đá, đêm trước đã rã đông, nghe đâu chủ xị đã rút điện ra cho tan hết đá. Không tiện hỏi nhưng cả hội chung chi chưa từng biết mặt nhau này cũng đoán ông ba mươi này chắc được chuyển từ nước ngoài về. Một ông ba mươi còn nguyên tất cả thủ vĩ và tứ chi. Ở bụng thấy một lỗ thủng, người ta đã mổ ra lấy ngũ tạng ra để khỏi thối... Dù được để trong tủ đá cẩn thận nhưng, bước đến bên cạnh vẫn nghe nặng mùi. Theo tay thợ nấu cao chuyên nghiệp thì ông này được bảo quản khá tốt, chưa đến nỗi bốc mùi. Sau một đêm mở nắp tủ đá, phải đợi tới hơn 9 giờ sáng, sáu tay thợ lực lưỡng mới tới nghiêng tủ đá để đưa ông ra được. Phải làm từ từ nhẹ nhàng bởi không cẩn thận sẽ rách mất bộ da. Họ khệ nệ khiêng ông đặt lên hai cái cân xác định trọng lượng để tính tiền các thành viên chung chi. Ông ba mươi nặng đúng 205 kg. Chúng tôi không tiện hỏi giá nhưng cũng đoán khoảng từ 3 tới 4 triệu đồng /kg chi đó theo thời giá hiện nay... Ông ba mươi chuẩn bị được đưa vào luyện cao Ông ba mươi nhanh chóng bị rạch một đường dưới bụng cho đến miệng, sau đó hai tay thợ lách dao lọc da từng bộ phận một. Kỳ công nhất là việc lóc da ra khỏi 4 chân hổ: giữ da không rách và giữ được móng của 4 chân. Khi da được lọc ra khỏi thân hổ thì hùm thiêng sa cơ trắng bạch nhão nhoẹt đến ghê người.Công đoạn lọc da đi kèm với xẻo thịt. Ông ba mươi này béo, nhiều mỡ và thịt nạc không khác gì thịt bò. Cánh thợ xẻ làm nhiệm vụ lọc da và róc thịt ra khỏi xương; thịt được dùng để trả công cho thợ xẻ thịt, còn xương giữ lại nấu cao. Áng chừng ông ba mươi này cũng được trên 100 kg thịt. Khi xẻ thịt, một trong những người tham gia chung chi đề nghị thợ xẻo 2 cái bánh chè nằm ở 2 khuỷu chân sau và cho vào túi cất, đề phòng bị mất. Theo như lưu truyền, một nồi cao hổ không thể thiếu xương bánh chè và gân, nếu thiếu thì nồi cao giảm giá trị. Theo như thợ nấu, nếu hổ giá trị 700-800 triệu thì riêng 2 cái xương bánh chè có thể bán riêng tới 100 triệu đồng. Công đoạn thứ hai là róc thịt cho bằng hết ra khỏi xương. Công đoạn tiếp theo, xương ông ba mươi được chuyển lên tầng thượng của một địa điểm khác. Tất cả xương được cho vào nồi quân dụng nấu nhừ bằng bếp ga, sau đó các tay thợ tỉ mẩn bóc thịt ra đằng thịt, gân ra đường gân. Sau đó, xương lại được cho vào nồi ninh, lần này thì có thêm dấm và gừng nhằm làm cho thịt bở và xương trắng ra. Có dấm và gừng thịt tự bung bở ra khỏi xương và phần thịt coi như đã bóc xong... Sau công đoạn này, thợ đem chặt, chẻ nhỏ xương ra; xương hổ cực kỳ cứng, nhất là xương đùi, không thể chặt mà phải chẻ như chẻ tre. Thợ đem chẻ ra và lại cho vào nồi ninh có thêm rượu, dấm để rửa sạch tủy trong xương. Nếu xương còn tủy thì cao để không được lâu. Xương được luộc và vớt bọt tủy, sau đó đổ ra và lần này sau khi rửa nước lã, thợ cho rượu và gừng vào tẩm và bắc lên sao... Công đoạn sao xương kéo dài độ 2-3 tiếng đồng hồ cho tới khi có mùi thơm. Sau công đoạn này, xương được cho vào nồi áp suất; mọi người cho lên cân được gần 19 kg xương; tất cả đều hể hả vì không dễ tìm mua được một ông ba mươi nhiều xương như vậy. Bên cạnh 19 kg xương hổ, nồi cao còn cho thêm 24 kg các loại xương khác như sơn dương, gạc nai, mu rùa để cân bằng âm dương. Hổ vượng dương, thêm mu rùa và các thứ khác để chế bớt dương... Nồi được bắc lên ninh được trên 10 tiếng thì bắt đầu được chắt nước ra; cứ lần lượt chắt nước ra, đổ nước vào đến 4 lần thì nước trong, công đoạn ninh xương coi như đã hoàn thành. Xương được vớt ra chia đều cho những người tham gia, một người một túi, đem về phơi khô, sấy lên và ngâm rượu tiếp để uống dần... Sau khi ninh và chắt 4 lần nước , số nước này được bắc lên bếp ninh để chuyển sang công đoạn 2, dân nghề gọi là cháo. Ninh để chuyển những thùng nước đùng đục thành sền sệt như cháo. Sau khi chuyển sang thể cháo, tiếp tục đun để nước ninh xương chuyển sang thể cô. Sau cô dân nghề gọi là cố. Đó là lúc đã thành một khối bùn, đến đây thì nồi được ninh cách thủy. Nồi cao sền sệt chưa hết nước được cho vào một nồi nước sôi cách thủy, tránh tiếp xúc trực tiếp nồi cao với lửa để khỏi cháy. Đây là giai đoạn mà 2 thợ phải thay nhau quấy liên tục để cho nước bay hơi bằng hết. Khi nồi cao đã nhăn nheo giống như da voi coi như nước đã bay hết thì được múc ra cho vào khuôn. Cái giai đoạn từ cô sang cố thợ phải liên tục quấy trên 3-4 tiếng đồng hồ nữa... Cao được múc ra vào cho vào khuôn, sau 2 tiếng đồng hồ thì đông cứng. Thợ đem cắt ra từng miếng, mỗi miếng đủ 1 lạng (100 gam). Tôi quan sát thành phẩm được trên 100 miếng, giá thành tính ra mỗi lạng suýt soát 10 triệu đồng; giá thị trường khoảng 13-15 triệu đồng/lạng. Thợ có tay nghề cao nên các miếng cao cắt ra đều suýt soát 1 lạng/miếng. Những người chung nhau chỉ đếm miếng ra chia nhau và tính tiền... Tất cả các công đoạn thợ làm đều được giám sát 24/24 giờ, những người chung cắt cử nhau, bao giờ cũng túc trực 3-4 người... Tôi quan sát thấy mọi người đều hể hả vì theo tay thợ nấu cao chuyên nghiệp, ông ba mươi này lớn, xương chắc nên lợi cao. Mọi người ra về còn lĩnh thêm một quả thực đó là rượu tráng chảo. Nồi cao vớt ra vẫn còn dính ít cao ở đáy nồi. Thợ cho nước vào đun sôi để cao tan vào nước, sau đó để nguội, cho thêm vào 15 lít rượu hoà ra mỗi suất được 1 chai rượu tráng chảo. Sau 3 ngày thay nhau túc trực bên nồi cao, mọi người hể hả mang quả thực về nhà. Đó là lúc trời đã nhá nhem tối. Cũng như lúc đến, trên chiếc xe cũ được dán các cửa kính bằng giấy mờ. Chúng tôi thật khó xác định nơi chúng tôi lưu lại 3 ngày qua chính xác là đâu. Theo Phúc Lộc Thọ
  3 likes
 2. Mỗi khoa học và bộ môn khoa học, đều bao hàm bốn thành tố cần thiết, trong sự thống nhất của chúng: 1- Chủ thể của khoa học - nhà khoa học - thể hiện là thành tố chủ yếu. Nhà khoa học có thể là một nhà nghiên cứu riêng biệt, một cộng đồng khoa học, một tập thể khoa học. 2- Khách thể của khoa khoa học - là cái mà khoa học hay bộ môn khoa học ấy nghiên cứu - đối tượng, lĩnh vực đối tượng 3- Hệ thống các phương pháp và thủ thuật đặc trưng cho một khoa học, hay một bộ môn khoa học cụ thể, và do đối tượng của chúng quy định. 4- Ngôn ngữ đặc biệt - ngôn ngữ tự nhiên hay ngôn ngữ nhân tạo (ký hiệu, biểu tượng, phương trình toán học, công thức hóa hoc, v.v... Khoa học với tư cách là một hình thức đặc biệt của nhận thức - loại hình đặc thù của sản xuất tinh thần và một thiết chế xã hội. Khoa học là một hiện tượng lịch sử cụ thể, tồn tại trước khoa học là "tiền khoa học" - giai đoạn Tiền cổ điển. Tại giai đoạn này, những yếu tố (tiền đề) của khoa học, như một chỉnh thể đã ra đời, với mầm mống từ Hy Lạp và La Mã, cho tới thời Trung cổ, rồi thời Cận đại thế kỷ XVII. Chính giai đoạn này, được coi là bắt đầu, xuất phát điểm của khoa học như một cơ cấu toàn vẹn, nghiên cứu có hệ thống về hiện thực khách quan. Tại giai đoạn này, sức mạnh của thế giới quan Tôn giáo không suy giảm, nhưng nội dung của nó đã biến đổi - đó là thuyết Liuter, thuyết Calvan, đạo Tin lành, thuyết Thiên Chúa giáo mới, v.v... Làn sóng cải cách mạnh mẽ đã lan sang châu Âu. Hệ tư tưởng Tin lành đã tái hiện và củng cố tư tưởng cơ bản đối với giai cấp Tư sản đang lên - tư tưởng về bình đẳng xã hội, tư tưởng về sự "bình đẳng phổ biến" đã kiên quyết khước từ, dứt bỏ quan điểm thời Trung cổ về thế giới, mà tồn tại sự phân tầng "chúng sinh". Thiếu những chuyển biến này, một bức tranh cơ học về thế giới, mà khoa học thừa nhận, là không thể có được. Tin Lành giáo đề cao tập trung sự quan tâm của con người vào sản xuất vật chất, định hướng cho con người vào việc: nhận được lợi nhuận. Trong điều kiện như vậy, việc nghiên cứu những quy luật của Tự nhiên, nhằm mục đích áp dụng chúng vào sản xuất, đã trở nên cấp bách. Thế giới quan Tin Lành giáo, lan truyền phổ biến rộng rãi tới mức, khi đó những nhà khoa học thế kỷ XVII như Decartes, Newton, Locke, Hobble, v.v... đã đưa ra những khái niệm thời gian, không gian, nguyên nhân, v.v... phù hợp với thế giới quan mới. Họ đã không còn hoài nghi rằng, các khái niệm này, sẽ được mọi người chấp nhận hay không. Ý thức xã hội sẵn sàng tiếp nhận quan điểm về giới Tự nhiên, mà chúng ta gọi là "quan niệm khoa học". Khoa học, theo nghĩa chặt chẽ của từ, thì hình thành muộn hơn. Khoa học - với đối tượng nghiên cứu khách thể, từng bước loại bỏ những gì có quan hệ với "chủ thể nhận thức". Sự loại bỏ như vậy, được xem là điều kiện cần thiết, để nhận được tri thức khách quan, chân thực về thế giới. Lấy phương pháp tư duy khách thể làm cơ sở, với ý muốn nhận thức khách thể tự thân nó, không có quan hệ với điều kiện nghiên cứu nó. Đây là điều mà, Phong Thủy đang từng bước giải quyết, mối quan hệ giữa "chủ thể nhận thức" với đối tượng nghiên cứu.
  2 likes
 3. CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT ĐẦU NĂM: Căn cứ để tính: “Chi hợp Tuế niên, Can hợp mệnh Tài, Quan, Ấn, Phúc nhập nội đường Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ Xuân mãn Càn Khôn, phúc mãn môn” - Căn cứ vào Thái tuế. - Căn cứ vào mệnh chủ. 1. Căn cứ vào Thái tuế: Hàng chi của năm hợp với Chi của người xông nhà: - Chọn người có hàng Chi Lục hợp với Chi năm. - Chọn người có hàng Chi Tam hợp với Chi năm. Ví dụ:U Năm Quý Mùi chọn người có các chi: Ngọ (lục hợp với chi Mùi). Người có các Chi: Hợi, Mão, Mùi (tam hợp với Chi năm). 2. Hợp Mệnh chủ: a) Hàng Can của người xông đất: • Nếu muốn lợi cho công việc, quan chức thì chọn người có can hợp với Can mệnh chủ thành Quan (tránh hợp thành Sát): Can khắc Can mệnh chủ, khác âm dương. Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có can Mậu (dương). • Nếu muốn lợi cho tài lộc thì chọn người có can hợp với Can mệnh chủ thành Tài: Can mệnh chủ khắc Can của người xông đất. Ví dụ: mệnh chủ Quý chọn người có can Bính (chính tài), can Đinh (thiên tài). • Nếu muốn lợi cho học hành, thi cử, ấn tín thì chọn người có can hợp với can mệnh chủ thành Ấn (tránh hợp thành Kiêu): Can sinh Can của mệnh chủ, khác âm dương. Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có Can là Canh (ấn), không chọn người có can Tân (kiêu). • Nếu muốn lợi cho con cái thì chọn người có can hợp với can mệnh chủ thành Thực (tránh hợp thành Thương): Chọn người có can được can mệnh chủ sinh và cùng âm dương. Ví dụ: mệnh chủ Quý (âm) chọn người có can là Ất (Thực), không chọn người có can Giáp (Thương). :P Tuổi người xông nhà ngoài việc chọn như ở phần trên thì nên tránh người xông nhà hình, xung với mệnh chủ: Ví dụ người tuổi Tý tránh chọn người tuổi Ngọ, tuổi Mão xông nhà. Người tuổi Sửu tránh chọn người tuổi Mùi xông nhà… c) Hợp thành Lộc, Mã, Quý nhân: Tuổi người xông nhà nên hợp thành Lộc, Mã, Quý nhân với chủ nhà, lục hợp hoặc tam hợp với mệnh chủ. Can Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý Lộc Dần mão Tị Ngọ Tị Ngọ Thân Dậu Hợi Tý Âm Quý Sửu Tý Hợi Dậu Mùi Thân Ngọ Dần Tị Mão Dương Quý Mùi Thân Dậu Hợi Sửu Tý Dần Ngọ Mão Tị Chi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Dịch mã Dần Hợi Thân Tị Dần Hợi Thân Tị Dần Hợi Thân Tị Ví dụU người chủ tuổi Nhâm Tuất thì Lộc tại Hợi, Quý nhân tại Mão thì có thể chọn người tuổi này Hợi, Mão… GHI CHÚ: Có thể kết hợp 2 đến 3 người xông đất: Ví dụ: chọn 2 người tuổi Ngọ và Mùi (Ngọ - Mùi lục hợp) Chọn 3 người tuổi Hợi, Mão, Mùi (tam hợp thành mộc cục): nhưng với tuổi Dậu thì bị tam hợp mộc cục xung không dùng được. Chủ nhà tuổi Thân, Tý, Thìn tránh chọn ba người Tị, Ngọ, Mùi xông một lúc vì là tam sát. Chủ nhà tuổi Hợi, Mão, Mùi tránh chọn ba người Tị, Ngọ, Mùi xông một lúc vì là tam tai
  1 like
 4. Với kiến thức uyên bác của mình, những người như Kaka, Quasar...v..v..đều là vốn quí của diễn đàn, thật sự có các bác tham gia thì diễn đàn hùng mạnh hơn nhiều. Nhưng các bác có tranh luận với nhau thì cũng trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng cả người đọc chứ, có cải nhau toé lửa thì cũng nên biết điểm dừng, cùng lắm không ai chịu ai hết thì cứ ai giữ lập luận người đó, việc gì phải một mất một còn thế này. Còn nếu không xem cái diễn đàn này ra gì, chỉ là nơi giải trí, xả stress thì... tốt nhất đừng tham gia nữa, thế cho nó lành.
  1 like
 5. Cá nhân tôi vẫn trân trong tất cả các phát kiến, dù đó là phát kiến sau đó bị chứng minh là sai, nhưng nó xuất phát từ tinh thần học thuật nghiêm túc. Bởi vậy tôi trân trọng ý tương 3ban đầu của anh Quasa và sẽ đề nghị Ban Kỹ Thuật mở riêng cho anh Quasa một chuyên mục để anh Quasa diễn đạt ý của mình. Anh sẽ có quyền xóa và sửa bài trong chuyên mục của anh. Tôi sẽ mở chuyên mục này vào ngày 24 Âm lịch, là ngày tốt cuối cùng trong năm này theo Âm Lịch Đông phương. Tôi hy vọng rằng anh Quasa sẽ chấp thuận đề nghị của tôi và cộng tác với diễn đàn. Còn việc một phát kiến và lý thuyết mới ra đời bị phản đối thì không có gì là lạ. Vấn đề là chân lý tự nó sẽ sáng tỏ. Mọi sự phản biện đó phải tuân thủ nội quy.
  1 like
 6. Trung Quốc nhận thức về tổng sản phẩm quốc nội GDP Thứ sáu, 05/02/2010, 16:11(GMT+7) Nguồn Vitinfo Dư luận Trung Quốc cũng như thế giới đang xôn xao bàn luận về việc năm 2009 nền kinh tế Trung Quốc đã nhanh chóng tiến lên vị trí thứ 3 toàn cầu và chắc chắn trong năm nay sẽ vượt Nhật Bản chiếm ngôi thứ 2, dự kiến năm 2030 sẽ vượt nốt Mỹ để nhảy lên vị trí nhất thế giới. Điều mọi người quan tâm hơn cả là sự “đổi ngôi” ấy sẽ dẫn đến những biến chuyển chính trị, quân sự nào trên vũ đài quốc tế. Các báo Trung Quốc phấn khởi đăng một loạt bài viết có đầu đề đại để như “30 năm nữa Trung Quốc và Mỹ sẽ đổi vai trò cho nhau”, “Con bướm đang đập cánh tại Trung Quốc”... Trong một cuộc điều tra mới đây, hơn một nửa nhà kinh tế Trung Quốc cho rằng năm nay kinh tế nước họ sẽ tăng trưởng từ 9 đến 10%, hơn một phần ba cho rằng sẽ vượt 10%. Đúng là GDP Trung Quốc đang tăng trưởng liên tiếp với tốc độ cao nhất thế giới và các dự đoán nói trên không có gì sai cả. Vừa qua Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc công bố: tổng sản phẩm quốc nội (tức GDP) năm 2009 của nước này đạt 33.535,3 tỷ Nhân Dân Tệ, tăng 8,7% so với năm 2008. Theo tỷ giá hối đoái hiện nay (1 Nhân Dân Tệ = 0,1466 USD; chú ý: phương Tây luôn cho là Trung Quốc đang cố kìm thấp tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ) con số đó tương đương 4916,275 tỷ USD, suýt soát bằng GDP Nhật Bản. Nhưng sự tăng trưởng ấy sẽ đem lại hiệu quả thực chất ra sao? – điều này còn là một dấu hỏi lớn. Một số người Trung Quốc có đầu óc tỉnh táo đã cảnh báo đồng bào họ chớ nên say sưa tới mức mụ mẫm với con số GDP đã và sẽ đạt được, với viễn cảnh cái ngày Trung Quốc “mở mày mở mặt”, “nói gì làm nấy”... mà nên chú ý tới các yếu tố khác quan trọng hơn - Đó là chất lượng GDP (cụ thể là các yếu tố cấu tạo nên tổng giá trị sản phẩm quốc nội) và GDP bình quân đầu người. Đấy là chưa nói về cái giá đã phải trả cho sự tăng trưởng vượt bậc GDP, nhất là cái giá trên lĩnh vực xã hội. Nhà bình luận quân sự nổi tiếng Trung Quốc – đại tá không quân Đới Húc mới đây nhắc lại một số sự kiện lịch sử liên quan tới GDP: năm 1840 GDP của Trung Quốc thời nhà Thanh chiếm 33% GDP toàn cầu, gấp 6 lần GDP nước Anh. Thế mà Trung Quốc lại bị các cường quốc châu Âu xâu xé. Quân đội triều đình nhà Thanh có hơn 1 triệu binh sĩ, thế mà bị 4000 lính viễn chinh Anh Quốc đánh cho đại bại, tới mức phải ký Hiệp ước Nam Kinh (tháng 8-1842) nhục nhã, nhận bồi thường cho nước Anh 21 triệu đồng bạc trắng. Năm 1894 dù đã bị các nước phương Tây xâm lược nửa thế kỷ, GDP của Trung Quốc vẫn lớn gấp 9 lần GDP của Nhật Bản, thế mà trong cuộc chiến tranh Trung-Nhật Bản năm ấy (còn gọi là Chiến tranh Giáp Ngọ) Trung Quốc vẫn thua to, bị Nhật Bản chiếm mất 2 đảo Đài Loan, Bành Hồ và phải bồi thường cho Nhật 200 triệu lạng bạc. Như vậy GDP lớn không có nghĩa là quốc lực lớn. Ngược lại, hiện nay GDP nước Mỹ chỉ chiếm 1/3 GDP toàn cầu mà vẫn là nước mạnh nhất thế giới. Vì sao vậy? Đó là do chất lượng GDP tốt. Cấu tạo ngành nghề làm nên GDP nước Mỹ gồm toàn những ngành quan trọng như hàng không, du hành vũ trụ, máy tính, công nghệ sinh học, đóng tàu, chế tạo máy, nông nghiệp hiện đại... Ưu thế quân sự số một thế giới của họ là nhờ vào các ngành đó. GDP của Nhật cũng gồm các ngành công nghiệp ô tô, điện tử... toàn là những thứ quan trọng đặt nền tảng cho vị trí cường quốc số 2 thế giới của họ. GDP nước Nga hiện nay cũng gồm các ngành chế tạo máy, công nghiệp hàng không, công nghiệp hạt nhân. Cho nên cho dù GDP Nga chỉ bằng nửa Trung Quốc nhưng thế giới vẫn coi họ là cường quốc. Đó cũng là nền tảng để nước Nga tất nhiên sẽ phục hưng. GDP Trung Quốc đời nhà Thanh thì toàn là những thứ không quan trọng như trà, tơ tằm, đồ sứ. Còn GDP các nước phương Tây hồi ấy là tàu chiến, đại bác. Chiến tranh là sự choảng nhau về chất lượng GDP của hai bên, chứ không phải là số lượng GDP; Trung Quốc đời nhà Thanh có GDP lớn hơn đối phương mà khi đánh nhau vẫn thua là vì thế. GDP Trung Quốc hiện nay na ná như đời nhà Thanh, cấu tạo chủ yếu của GDP là nhà đất, dệt may. Đới Húc cho rằng ngành kinh doanh nhà đất giờ đây là nơi mà tư bản độc quyền trong nước liên kết với tư bản quốc tế cướp bóc tài sản của nhân dân Trung Quốc. Ông Bạc Hy Lai (nguyên Bộ trưởng Thương mại, nay là Bí thư Thành uỷ thành phố Trùng Khánh trực thuộc Trung ương) từng nói một câu có tính hình ảnh về hàng xuất khẩu của Trung Quốc: “800 triệu cái quần mới đổi được một chiếc máy bay Âu Mỹ”. 800 triệu cái quần chất lại chiếm hết một quảng trường lớn, thế mà chỉ đủ đổi lấy một chiếc máy bay. Lại còn rượu, thuốc lá, đồ chơi nữa, GDP của Trung Quốc rặt là những của ấy, trong chiến tranh chúng không thể chuyển thành sức mạnh quốc phòng được. Sao có thể mang đồ chơi đi choảng nhau với người ta? Cho nên giả thử xảy ra chiến tranh thì Trung Quốc sẽ làm thế nào? Lại “Dùng xương máu của chúng ta dựng nên bức trường thành của chúng ta” (một câu trong quốc ca Trung Quốc) chứ gì nữa! - Đới Húc viết. Hiện nay tất cả máy bay chiến đấu của Trung Quốc đều dùng động cơ do nước ngoài chế tạo. Máy bay J-10 (Tiêm kích-10) dùng động cơ phản lực của Nga, máy bay Phi Báo (Con báo bay) dùng động cơ của Anh. Máy bay cảnh báo sớm EL76 vốn là máy bay của nước ngoài. Rất nhiều tàu chiến lớn của Trung Quốc đều dùng động cơ nước ngoài chế tạo. Sau vài năm nữa công nghiệp hàng không Trung Quốc sẽ đạt giá trị sản lượng một nghìn tỷ Nhân Dân Tệ (147 tỷ USD). Nhưng ngay cả đến cái động cơ mà còn chẳng làm được thì giá trị ngành công nghiệp cả nghìn tỷ ấy có gì hữu dụng, có ý nghĩa gì? Nếu chưa làm chủ được những công nghệ quan trọng nhất mà chỉ đơn thuần theo đuổi GDP thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết. Trên tờ Quảng Châu Nhật báo, tác giả Đảng Kiến Quân vạch rõ: cần nhận thức được tính phiến diện của chỉ tiêu GDP khi đánh giá thực lực của một quốc gia. Năm nay GDP Trung Quốc vượt Nhật, xếp thứ 2 toàn cầu; nhưng điều đó không có nghĩa là Trung Quốc cũng đứng thứ hai về quốc lực tổng hợp, tức thứ hai về sức mạnh khoa học kỹ thuật, sức mạnh quân sự và sức mạnh mềm. Dĩ nhiên, GDP vượt Nhật là một chuyển biến quan trọng trong so sánh lực lượng hai nước, điều đó không thể không ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai nước; Trung Quốc càng có lý do để thực thi một chính sách ngoại giao tự tin hơn trước. Song cần đặc biệt chú ý chớ nên khuếch đại sự thay đổi so sánh lực lượng ấy, càng không được quá lạc quan thậm chí mù quáng, dẫn đến sự thoát ly thực tế trong chính sách ngoại giao. GDP không phải là chỉ tiêu quan trọng nhất, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc còn kém xa Nhật. Trên vũ đài quốc tế, cái quyết định địa vị của một quốc gia không phải là GDP mà là quốc lực tổng hợp. Người Trung Quốc cần giữ đầu óc tỉnh táo trước việc GDP nước mình tăng trưởng nhanh và vượt nước khác. Cần thấy rõ tính hạn chế của chỉ tiêu GDP, có như vậy mới đánh giá khách quan, đúng đắn về sức mạnh thực sự của Trung Quốc và so sánh lực lượng quốc tế - tác giả kết luận. Trong cuộc họp báo công bố số liệu GDP Trung Quốc năm 2009, Cục trưởng Cục Thống kê Trung Quốc Mã Kiến Đường nói: “Dù GDP Trung Quốc xếp thứ mấy trên thế giới đi nữa nhưng GDP bình quân đầu người vẫn xếp thứ hạng sau 100. Tình hình cơ bản của Trung Quốc vẫn là người đông, vốn mỏng, tương đối thiếu tài nguyên, lắm người nghèo”. Cuối năm ngoái Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc công bố Sách Vàng Tình hình quốc tế năm 2010. Sau khi nghiên cứu đánh giá quốc lực tổng hợp của 11 quốc gia lớn trên thế giới (gồm G7 và 4 nước khối BRIC), Sách Vàng đưa ra bản xếp hạng quốc lực tổng hợp của 11 nước như sau: Mỹ, Nhật, Đức, Canada, Pháp, Nga, Trung Quốc, Anh, Ấn Độ, Ý và Brazil, tức là Trung Quốc xếp thứ 7. Đó là những nhận định tương đối khách quan về Trung Quốc. Theo Nhân Dân Tin đăng lại
  1 like
 7. Tôi thì thấy là TheTrung chỉ đặt vấn đề với những gì mình hiểu thôi chứ cũng không phải khẳng định gì cả. Cho dù Cameroon không có một sự liên quan gì đến các truyền thuyết thời Hùng Vương thì những điểm tương đồng đó cũng chứng tỏ những tính minh triết của Văn Hiến Việt cũng gần gũi với cái con người thời nay hướng tới và ca ngợi.
  1 like
 8. Chào các bác, Mình sn: 03/10/1977 Vợ mình sn: 18/08/1981 Con trai đầu: 21/02/2004 Vợ mình chỉ vài ngày nữa sinh thêm cháu trai nữa. Nhưng mình ko biết từ nay đến 30 tết thì ngày nào đẹp để sinh cháu và sinh trong năm có tốt không, tuổi của cháu có hợp với bố mẹ và anh nó không? Kính nhờ bác xem cho. Rất mong sớm nhận được sự giúp đỡ của bác. Cảm ơn nhiều. www.taichinh247.com
  1 like
 9. Ngôn ngữ của Nắng đáng nể thật. Xin bầu 1 phiếu Người teen nhất diễn đàn cho Nắng. Và người tình cảm nhất nữa. À, người diễn đạt hài hước nhất, ... ĐỌc bài nào của Nắng, Jingon cũng thấy rất tình cảm, rất hồn nhiên, ... Nắng ơi, làm thế nào để lạc quan mãi thế? Đừng tàn nhé Nắng. Nắng tàn, diễn đàn buồn lắm đấy. Tự dưng giờ thấy Nắng viết bài ở đâu là phải đọc ngay, sợ nguội. :D Anh nào ở dưới chữ ký của Nắng đây? Làm sao lại làm anh ta thấy Nắng vừa xa, vừa gần mà ko với tới thế? :P ;) :) Nắng gần, nắng ấm bàn tay Nắng xa, xa tận chân mây ngút ngàn Giơ tay tưởng hứng tình nàng Anh đi tới mãi mà tình vẫn xa Chúc mừng sinh nhật Bunny nhé.
  1 like
 10. Số cô sinh con gái đầu lòng, và tỷ lệ sinh con gái rất cao , Nếu sinh năm 2011 khả năng sinh được con trai cao nhất nhưng phải kết hợp với tháng sinh mới biết được nhưng khả năng con trai của năm này cao hơn cả. Đứa con đầu là Thiên Định khó có thể thay đổi được .
  1 like
 11. Kính chào bác Huyencodieuly, Từ trước đến giờ cháu chưa bao giờ xem Tử vi cả, nhưng nay cháu có nhiều việc đắn đo quá nên xin nhờ bác giúp cho một số hướng ạ. Link lá tử vi của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Đầu tháng 8 năm 2008 cháu bị tai nạn giao thông rất nặng. Tháng 12 năm 2009 cháu vừa kết hôn. Cháu có một số vấn đề dưới đây, kính xin bác xem giùm cháu: - Sau tết cháu định thay đổi công việc, không biết có nên không. - Trước giờ cháu rất hay thay đổi công việc dù thực sự không muốn và luôn cố gắng tìm 1 nơi ổn định. Nghề từ trước đến nay của cháu là Trợ lý Giám đốc. Bác cho cháu hỏi trong năm sau cháu đã có thể ổn định công việc được không ạ? - Cháu có một số dự định kinh doanh về bất động sản và nội thất, bác xem giúp năm sau cháu có thể làm được không ạ? Và một câu hỏi hơi lạc đề 1 tí, ngón út bàn tay trái của cháu có 4 lóng (bình thường là 3 lóng), xương thì vẫn 3 khấc nhưng chỉ tay chia làm 4 lóng rõ ràng, việc này có ý nghĩa gì không ạ? Cháu xin cảm ơn vì bác đã lập topic này và xin chân thành cảm ơn bác đã đọc những thỉnh cầu của cháu. Cháu đang rất mong đợi hồi đáp của bác.
  1 like
 12. Chẳng phải tử vi Tàu - Việt gì cả, đã là nền minh triết cổ đại, nó có sự ảnh hưởng rộng lớn, bao trùm cả khu vực Châu Á. Thực ra là các nhà tử vi học luận tử vi chưa tới nơi. Các câu phú kia là nói khi gặp ở cung Mệnh. Mà nó đang ở cung Phu, Kaka cũng chỉ nói về Phu chứ không nói về bản thân cô ta. Cô ta mệnh Cơ Âm, hội khoa quyền lộc nên tính cách khá tốt. Ngặt nỗi gặp cả cô thần lẫn quả tú, cung Phu có Đào Thai, Tả Phụ nên chỉ có thể nói là hơi phiền vì chồng. Tuy nhiên, Thái Dương vẫn là Quý tinh, đàn ông hơi chuyên quyền chút, có thêm tí Đào Thai thì chứng tỏ rất phong độ nên chưa hẳn đã là xấu. Nếu cứ lấy phú của cung mệnh mà gán vào cung khác thì tử vi thành của châu Phi mất :) Không biết Kakalota đưa link của lyso là có ý gì, vì hình như là bị cấm kị đưa link của lyso ở đây. Nếu Kaka muốn phản biện trình an sao thì rất hân hạnh được đón nhận ý kiến. Còn nếu so sánh thì không nên, vì là 2 luận điểm khác nhau: trình an sao của Lý số là an theo kiểu cổ và giờ thì theo múi giờ VN, còn trình an sao Lạc Việt thì an sao theo TV Lạc Việt và giờ thì theo múi giờ TQ. Sự ứng dụng là do lựa chọn của mỗi người thôi.
  1 like
 13. Vấn đề cần bàn ở đây là:Nếu theo tử Vi Lạc Việt thì cô gái này hoàn toàn trinh trắng đến lúc lấy chồng. Theo tử Vi Tàu thì như Kakalotta nói. Cô gái này xác định Tử Vi Tàu sai. Xét trên phương pháp an sao Trường Sinh trong lá số cụ thể này thì trong Tử Vi Việt không có cách Đào Hoa ngộ sao Thai. Với Tử Vi Việt thì chồng cô này không có tính lăng nhăng, người lại là người nghiêm túc. Trong việc dự báo không thể xác quyết là vì người ta không biết có hay không - sự lăng nhăng của ông chồng - mà mình đúng được. Nếu thân chủ đã xác quyết là mình đoán sai thì cần nghiên cứu kỹ các yếu tố tương tác khác, có thể chính người đoán chưa tới. Chúng ta đáng bàn về tính chính xác của phương pháp an Tràng Sinh giữa tử Vi Tàu và Tử Vi Lạc Việt qua lá số cụ thể của cô gái này, chứ không xem lá số cho cô gái này ở đây.
  1 like
 14. Nói linh tinh. Đào Hoa ở đấy, nhưng mà có Lộc tồn nó khử bớt tính trăng gió của Đào Hoa ròi chứ sao nữa. Thứ nhì là có Bác Sĩ. Thiên không gặp đào hoa có nghĩa là khéo léo thôi. Mà đây là nói về Phu, tức là chồng chị chứ có nói chị đâu. Truớc khi cưới chồng chị xơi bao nhiêu em, sao chị biết đuợc. http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/0/163003051977/1/E.jpg Nếu cái này ko có, thì chônngf chị cắm sừng chị đó. Đừng có nhe răng ra cười.
  1 like
 15. Cái này gọi là môn Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt ạ :) :) :) :P Nắng xin đính chính lại: Kỷ niệm ngày 30 năm trước ngày mẹ Bunny đau bụng, nãy sao lại viết thành Hôm nay là ngày mẹ Bunny đau bụng, chết thật, chết thật. Sr Bunny for my mistake nhé, by accident thui, hic.
  1 like
 16. Hohoho, thế thì tử vi bó tay. Em post dùm lá số hay cho giờ sinh nhá, biết đâu có cách gì chế hóa bộ Đào Thai chăng?
  1 like
 17. Kính gửi các thành viên trên Diễn đàn Lý học Đông Phương: Với mục tiêu phát triển Diễn Đàn, Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương đang cơ cấu lại tổ chức, nhân sự nhằm chấn chỉnh và ổn định hoạt động. Thời gian qua việc đăng nhập và bổ nhiệm có quá nhiều bất cập cũng như tùy tiện gây ra một số hệ quả. Nay, chúng tôi xin thông báo chính thức về việc đã tạm cắt quyền Biên tập viên, Điều hành viên của một số anh, chị em trên Diễn đàn vì những lý do sau: 1. Một số Biên tập viên, Điều hành viên đã không thể hiện sự hợp tác cũng như sự tín nhiệm của Trung Tâm dành cho mình, không tham gia Biên tập, không Điều hành Diễn đàn trong thời gian rất dài mà không có thông báo chính thức nào cho Ban quản trị Trung tâm. 2. Một số Biên tập viên, Điều hành viên được bổ nhiệm mà không thông qua ý kiến của Tổng điều hành. Thậm chí, trong quá trình kiểm tra, Bộ phận Kỹ thuật không kiểm soát được Lý lịch của nhiều Biên tập viên, Điều hành viên đăng nhập ẩn. 3. Trung tâm đang sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, cũng như dời địa chỉ hoạt động của văn phòng Đại diện tại Hà nội do việc từ nhiệm đột xuất của anh Phạm Cương - Trưởng văn phòng Đại diện tại Hà Nội. 4. Bên cạnh đó, việc xây dựng lại tiêu chí, quyền hạn, cũng như trách nhiệm của các Biên tập viên, Điều hành viên. Do trước đây, các tiêu chí đó chưa được rõ ràng để thông báo chính thức cho Anh, Chị em. Do những yếu tố trên, chúng tôi đã có những biện pháp khẩn trương và đột ngột như vừa qua. Sự việc này xảy ra ngoài mong muốn của chúng tôi. Bản Thông báo này có giá trị như lời giải trình vụ việc. Rất mong Anh, Chị em thông cảm và có cái nhìn về sự cố gắng này của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi vẫn mong chờ một sự hợp tác hoàn toàn tự nguyện cũng như đóng góp tài đức của các Thành viên để Trung tâm ngày càng phát triển theo đúng tinh thần học thuật. Thay mặt BQT Diễn đàn, Artemisia kính báo.
  1 like
 18. Hồi học đại học tôi có 1 anh bạn, học khá là chậm, tuy tôi không bao giờ đánh giá anh ấy là người dốt. Sau có chuyện ngồi chung nói chuyện thì anh ấy bảo anh ấy cảm thấy rất khó khăn khi phải chấp nhận và sử dụng những công thức thầy cô giảng mà anh ấy chưa hiểu. Và có thời gian anh ấy đã từng nghi ngờ rằng 1 + 1 = 2. Cái gì cũng có 2 mặt, nếu anh này mà có tố chất làm nhà khoa học thì cái tính trên là rất tốt, vì 1 trong số những vai trò của khoa học là đặt câu hỏi về những gì người đời coi như mặc nhiên và nặn óc ra tìm cách chứng minh nó đúng hay sai bằng THỰC NGHIỆM. Nhưng nếu anh không phải là nhà khoa học, không có điều kiện để thí nghiệm vv ... vv thì những nghi ngờ trên rất dễ làm cho mình trở nên "không giống ai" và nói túm lại là mình không biết cách "đứng trên vai những người khổng lồ". Anh bạn của tôi dù sao cũng không bị ai chê là ẩm ương vì: 1) tuy anh ấy có vấn đề áp dụng các công thức anh ấy chưa hiểu, anh ấy cũng không dám dõng dạc bảo là thầy cô sai, vì anh ấy cũng KHÔNG CHỨNG MINH ĐƯỢC là thầy cô sai. 2) Nói về công thức 1 + 1 = 2, thì không phải anh không có lý khi nghi ngờ nó, vì trên thực tế, không có 1 cái gì hoàn toàn giống 1 cái gì nói về mặt định tính, nhưng về mặt định lượng thì nó đúng, vì 1 con gà cộng với 1 con gà thì đương nhiên là ta có 2 con gà. Đó cũng là ý nghĩa toán học của 1 + 1 = 2, cho nên khoa học đương nhiên là không sai trong trường hợp này. 3) Anh bạn này về sau có vẻ như vô cùng hạnh phúc khi không phải đụng đến các thứ công thức làm anh khó hiểu nữa. Tên tuổi và thân sống, cái nào quí? Thân sống và của cải, cái nào cần? Được và mất, cái nào hơn? Cho nên, yêu lắm thì hao tổn nhiều, Cất chứa nhiều thì mất nhiều. Biết đủ không nhục, biết dừng không nguy, Có thể lâu dài. (Đạo đức kinh)
  1 like
 19. C­ưới ngày 20/2 Canh Dần : OK !Ăn hỏi ngày 26/1 Canh Dần : OK ! Linh Trang C­ưới ngày 6/2 Canh Dần nhé (đúng ngày Chủ nhật đấy !) Linh Trang
  1 like
 20. Tôi vốn bị hạn chế về kiến thức vật lý và thiên văn. Hôm nay tôi đã đọc bài của các bạn. Tôi thấy rất thú vị. Nên củng muốn góp một phần kiến thức theo cách tư duy của mình. Ở dây tôi muốn bàn đến vấn đề thời gian, mà một trong các bác có kể về hai anh em song sinh A và B, làm cho tôi nhớ lại một thắc mắc khi còn là một cậu bé học phổ thông. Đó là một thác mắc nghe có vẽ buồn cười. Đó là câu chuyện về hai quả chuối, được sinh ra từ một cây, trên cùng một nải và được hái suống cùng một ngày, không có gì khác nhau trước khi chúng được đưa đi bỏ vào ổ rơm và quả kia bỏ vào tủ lạnh (Về bản chất hóa học trong đối tương hai anh em song sinh với hai quả chuối là giống nhau). Đẻ 3 ngày sau lấy ra thì một quả đã ngã màu vàng (Quả đã chín) quả này để trong ổ rơm, còn quả để trong tủ lạnh thì vẩn còn xanh. Vậy về mặt thời gian là giống nhau, đáng nhẻ hai quả củng phải chín cùng khi. Vậy bản chất ở đây là gì, đó là sự vận động và quá trình hóa học trong hai quả chuối là khác nhau. Điều gì tạo ra quá trình đó, chính là năng lượng, năng lượng này có được ở đâu mà chúng lại khác nhau trong khi trước đó điều kiện của chúng là giống nhau. Đó chính là bản thân vật chất đó với môi trường xung quanh nó. Điều đó chứng tỏa thời gian chẳng có ý nghỉa gì. Một câu hỏi đặt ra cho mọi người, vậy thời gian là gì? theo tôi thời gian là không tồn tại, nó chỉ là một phép đếm mà con người quy ước. Để xác định số lần lặp lại của một vận động hoặc so sánh sự vạn động khác nhau của các đối tượng khác nhau. Theo tôi chúng ta nên vứt bọ khái niệm về thới gian mà thay vào đó là một khái niệm về năng lượng để giải thích cho hai anh em song sinh. Mong các bác thông cảm và chỉ giáo cho, Chân thành cảm ơn!
  1 like
 21. Như vậy xác định rằng: Với những hệ quy chiếu khác nhau thì cùng một hiện tượng sẽ có cách lý giải khác nhau. Điều này sẽ vô lý vì trong các hệ quy chiếu khác nhau để có cách lý giải khác nhau phải có một chân lý bao trùm và khách quan. Đây chính là tiền đề của một lý thuyết thống nhất. Bây giờ chúng ta đặt giả thiết rằng: Có hai phần tử có cùng một thời điểm xuất phát ban đầu và bắt đầu một chuyển động cong tương đối cùng chiều trong vũ trụ và tạo ra một quỹ đạo tròn có chiều dài bằng 50 năm ánh sáng. Mỗi phần tử đều mang một đồng hồ quy ước như nhau - thí dụ như cùng hãng Omega và cùng lô sản xuất - Một người vận động với tốc độ cực nhanh - mà tốc độ ánh sáng chỉ là giới hạn ban đầu. Còn một người vận động với tốc độ của người đi bộ trên trái đất. Người chạy nhanh đi một vòng vũ trụ với thời gian quy ước của con người là 50 năm ánh sáng, nhưng chỉ trong một năm theo đồng hồ của họ - giống đồng hồ người đi chậm - rồi quay lại địa điểm mà người đi chậm sẽ đến bằng đi bộ (Tức gặp nhau sau khi hoàn tất một vòng trên quĩ đạo chuyển động có chiều dài bằng 50 năm ánh sáng). Vậy thì nếu so hai đồng hồ - tất nhiên đồng hồ người đi bộ sẽ chỉ đúng thời gian 50 năm - còn người chạy nhanh thời gian sẽ là bao nhiêu? Giả thiết rằng sự vận động của hai đồng hồ không bị ảnh hưởng bởi tốc độ của riêng của hai người và giả thiết rằng người nhanh có vận tốc mà trung bình có tốc độ gấp 50 lần tốc độ ánh sáng? Bây giờ theo giả thiết tùy thuộc vào người quan sát - tức hệ quy chiếu. Vậy thì với giả thuyết này - người quan sát phải có một sự nhận thức vượt lên ngoài mọi tốc độ vũ trụ có giới hạn - dù là một giới hạn cực lớn gấp 50 lần tốc độ ánh sáng, hoặc hơn nữa. Bởi vậy có thể xác định rằng: Nếu con người không chấp nhận một tốc độ tuyệt đối với không thời gian bằng /0/ thì sẽ không có bài toán nào giải được. Tất cả chỉ là tương đối. Do đó theo tôi - việc chấp nhận một tốc độ vũ trụ tuyệt đối tức là xác nhận một lý thuyết thống nhất - trên cơ sở này sẽ quán xét tất cả: Quá khứ, hiện tại và tương lai với khả năng tiên tri. Đây chính là điều kiện đang có của Lý học Đông phương.
  1 like
 22. Thưa ngài Địa Kiếp! Tưởng ngài chỉ vô văn hóa, nếu thế tôi có thể không chấp với bọn mất gốc, còn có lẽ ngài cũng có học mót được chút nghề nghiệp chuyên môn nên ngài mới to mồm như thế. Ai ngờ, ngay cả đến ngể nghiệp chuyên môn hẹp của mình ngài cũng “dốt” (từ dùng của chính ngài) đến vậy! Thật là trò hề! Ngài hãy lắng nghe cậu “ học sinh cấp 3” giảng cho ngài rõ đây: Cái các lý giải của ngài hay ngài học mót được ở đâu đó là sai toét. Ngài không hiểu rằng cái trường hấp dẫn sinh ra do có sự gia tốc (tăng hoặc giảm) đó không làm cho thời gian trôi nhanh lên mà chỉ làm cho nó luôn luôn phải trôi chậm lại so với khi chưa có vận tốc cao mà thôi. Và do vậy, khi 2 anh em sinh đôi đó gặp lại nhau thì vẫn phải có một anh trẻ hơn anh kia chứ không có chuyện “Và do đó, gặp lại nhau thì họ vẫn vậy “ như ngài giải thích đâu. Đến cái sơ đẳng này ngài còn không biết thì dù rộng lượng đến đâu tôi cũng phải đánh điểm zero trừ cho kiến thức nghề nghiệp của ngài . Cái vấn đề nảy cũng chẳng có gì cao siêu đâu. Hàng ngàn năm trước người phương Đông đã biết rồi. Không tin ngài thử tìm đọc truyện Từ Thức gặp tiên hay dễ dàng hơn là đọc Tôn Ngộ Không là sẽ rõ. Thực ra, đây không phải là nghịch lý gì cả. Đó là một hiệu ứng có thực, hoàn toàn có thể sảy ra trong thực tế mà chẳng có sự vô lý nào cả. Hai anh em sinh đôi, già trẻ hơn nhau là bình thường do nhiều nguyên nhân kể cả cái nguyên nhân do thời gian trôi chậm lại khi anh ta du hành vào Vũ trụ trở về. Cái được coi là nghịch lý ở đây chỉ là thói quen của con người trong không thời gian tuyệt đối mà thôi. Trong khoa học, người ta đã đo đạc được sự khác biệt hẳn hoi. Ủa! mà cái này ngài phải biết chứ. Nếu ngài sỹ diện, cứ cố tình không chịu nghe “cậu học sinh cấp 3” giảng thì tôi xin trích ra đây câu này của vị thày các ông thày của Ngài: “… Khi trở về, nó sẽ trẻ hơn rất nhiều so với đứa ở lại Trái đất. Điều này được gọi là nghịch lỳ hai đứa trẻ sinh đôi, nhưng nó là nghịch lý chỉ nếu ý niệm về thời gian tuyệt đối vẫn còn lẩn quất trong đầu chúng ta. Trong lý thuyết tương đối, không có một thời gian tuyệt đối, duy nhất, mà thay vì thế, mỗi cá nhân có một độ đo thời gian riêng cho mình và độ đo đó phụ thuộc vào nơi họ đang ở và họ chuyển động như thế nào ” (Lược sử thời gian – Stephen hawking : Nhà xuất bản Trẻ 2008 trang 61) Nếu như lần trước, ngài không thừa nhận mà lại cho rằng ông này “lởm khởm” thì tôi cũng đành bó tay! Cái thùng rỗng kêu to đôi khi cũng làm người khác giật mình!
  1 like
 23. Xin trích đoạn bài viết của anh Thiên Sứ về thuyết tương đối: Có 2 anh em sinh đôi. Nói chính xác ở đây là ta lấy ví dụ về 2 người coi như hoàn toàn giống nhau về thời gian cũng như hình dáng. Quá trình phát triển của cơ thể họ cũng là hoàn toàn như nhau. Và một ngày kia một trong hai người đó bay lên vũ trụ. Nghịch lí sắp nói tới ở đây là liệu có thể nào một trong 2 người này sẽ già hơn người còn lại khi gặp lại nhau hay không. Hãy giả sử 2 anh em này là A và B. Bây giờ là lúc B ở lại Trái Đất chờ người anh em của mình là A bay lên vũ trụ trên một con tàu có vận tốc khoảng 80% vận tốc ánh sáng chẳng hạn. A có nhiệm vụ đi đến một hành tinh cách rất xa Trái Đất mà theo như tính toán của cơ học Newton thì với vận tốc này anh ta phải mất 10 năm để đến nơi đó. Và cả đi cả về (coi như không tính thời gian ở lại hành tinh) anh ta phải mất những 20 năm. Vậy khi anh ta trở về để gặp lại người anh em song sinh của mình thì điều gì sẽ xảy ra? Trong rất nhiều bộ phim viễn tưởng và cả những câu chuyện tưởng tượng khác nữa mà chắc hẳn các bạn đã xem khá nhiều, các bạn đều có thể qua đó trả lời tôi rằng chắc chắn khi anh ta quay về thì người anh em nọ đã là một ông già, tuổi tác khi đó sẽ chênh lệch rất lớn. Vậy tại sao người ta lại có thể suy ra điều đó? Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này trước khi phân tích xem liệu những điều đó có đúng hay không. Chúng ta lại nhắc đến phép biến đổi Lorenzt đã nói ở trên, theo đó với γ: γ = (1 - v² / c²)½ Thì ta có hệ thức thời gian như sau: t' = t. γ Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng bài toán trên để tìm nghịch lí cho 2 anh em sinh đôi trên. Vì 2 anh em này có vận tốc hoàn toàn khác nhau. Ta cứ tạm nói theo ngôn ngữ thông thường là người A đang chuyển động còn người B thì đứng yên. Vậy ta có thể đặt cho 2 người này 2 hệ qui chiếu tương ứng có tên tương ứng cũng là A và B. Hệ A là hệ tại đó người A (người bay lên vũ trụ) là đứng yên vì hệ này luôn chuyển động cùng với anh ta. Tại hệ A người B là đối tượng chuyển động. Còn hệ B là hệ tại đó người B (ở lại Trái Đất) đứng yên còn người A lại là đối tượng chuyển động. Quay lại với các bộ phim viễn tưởng. Nếu như đặt vấn đề tôi đang nói tới ở đây vào một nhà đạo diễn chuyên nghiệp các bộ phim viễn tương hay một hoạ sĩ truyện tranh có học qua vật lí tương đối tính, hẳn một kết luận đuợc đưa ra ngay tức khắc là khi quay về chắc chắn người A sẽ rất trẻ so với người B vì đơn giản là theo phép biến đổi Lorentz nói trên thì thời gian của người A sẽ trôi chậm hơn trong hệ qui chiếu của người B. Điều này không phải không có lí khi xét quá trình chuyển động. Có điều những người đưa ra kết luận này đã quên mất rằng chuyển động luôn chỉ có tính tương đối mà thôi. Việc đưa ra kết luận như trên là vì nhà đạo diễn này đang tự đặt mình vào vị trí của người B ở lại Trái Đất. Khi đó tại hệ qui chiếu của ông ta, ông ta sẽ luôn thấy kẻ ra đi kia là trẻ trung một cách kì lạ. Có điều là nếu như một lần nhà đạo diễn thử đặt mình vào vị trí của người A, ông ta sẽ thấy gì. Khi đó ông ta sẽ sử dụng hệ qui chiếu mà tại đó ông ta hoàn toàn đứng yên (tức hệ qui chiếu A). Khi đó với ông ta, hệ qui chiếu B và do đó cả người B là đối tượng chuyển động với cùng vận tốc mà ông ta từng thấy người A chuyển động khi đứng tại hệ qui chiếu B. Và như thế có nghĩa là tại thời điểm này, ông ta hẳn phải ngạc nhiên khi thấy rằng mình đã sai lầm vì thực sự khi bay cùng với A thì ông ta sẽ thấy B trẻ lâu hơn ông ta nhiều. Và bây giờ khi mà chưa thể phanh được một trong 2 hệ qui chiếu này lại, nhà đạo diễn sẽ phải nghĩ xem vậy thì cuối cùng trong bộ phim của ông ta ai mới là kẻ già truớc, và thế là nghịch lí nảy sinh. Thuyết tương đối không chấp nhận sự tồn tại một vận tốc tuyệt đối riêng của mỗi hệ quy chiếu. Thế nhưng với sự ra đời của đồng hồ nguyên tử, chúng ta dễ dàng tính được vận tốc thực của mỗi vật hoặc ít nhất cũng xác định được sự chuyển động nhanh hay chậm hơn giữa các vật. Thí nghiệm về hai đồng hồ nguyên tử nêu trên là một phiên bản của nghịch lý hai anh em sinh đôi, nó đã xác định được người đi trên con tàu vũ trụ có vận tốc rất lớn đã trãi qua một khoảng thời gian ngắn hơn so với người ở trái đất nếu mỗi người có mang theo một đồng hồ nguyên tử. Riêng tôi với thí nghiệm tính được góc lệch của tia sáng khi hệ quy chiếu chuyển động cũng là một bằng chứng âm của thuyết tương đối
  1 like
 24. Vô cùng cảm ơn anh Thiên Sứ đã quan tâm. Khi đọc lý thuyết này chắc có lẽ sẽ có nhiều người cho rằng tôi đang cố gắng làm sống lại ý tưởng về môi trường ete vào thời Newton. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn mà chúng ta cần thấy rõ đó là : ete là một môi trường cùng tồn tại song song và tương tác với vật chất, là đồng dạng với vật chất. Còn ở đây, thực thể mà lý thuyết muốn nói đến là thứ vật chất thực sự, duy nhất, không phải là môi trường chứa đựng các sự vật, mà chỉ là môi trường thể hiện những trạng thái của năng lượng (những dao động nội tại), theo tôi, đó chính là Chân Như mà Đức Phật đã nói đến, thế giới mà chúng ta đang cảm nhận vốn chỉ là những dao động, và thực sự là vô ngã, là hư vọng. Thực ra, nếu như các nhà khoa học hiện nay nhận thức được rằng họ đang nhận cái hư làm thực, cho cái thực là hư thì thuyết tiến hóa của vũ trụ sẽ không còn bị bế tắc tại điểm kỳ dị của Bigbang...
  1 like
 25. quasar thân mến! Lý thuyết của bạn đưa ra như trên cũng chỉ là một cố gắng giải quyết những khó khăn, mâu thuẫn trong khoa học khi nghiên cứu tự nhiên ở một mức độ đủ sâu mà thôi. Phương pháp luận vẫn như cũ, tất yếu đến một lúc nào đó, sau khi bạn đã tốn rất nhiều sức lực vả tâm huyết, cũng sẽ vấp phải những mâu thuẫn không thể giải quyết được và bạn lại phải nghĩ ra một cách nhìn mới chung số phận. Muốn giải quyết các vấn đề như thế thì phải thay đổi phương pháp luận, thay đổi cách nhận thức thế giới hiện tượng. Theo tôi, học thuyết ADNH (khi chưa bị thất truyền) mới có khả năng giải quyết những vấn đề đó. Phục hồi học thuyết ADNH qua những gì còn sót lại với cách nhìn mới, phương pháp mới, theo tôi, hiệu quả hơn là phát minh ra lý thuyết mới. Theo những nghiên cứu của tôi về học thuyết ADNH thì: Bản chất thế giới này chỉ lả trường khí ADNH với những cấu trúc đa dạng có khởi thủy là Thái cực mà thôi. Các hạt vật chất cho tới các hành tinh khổng lổ chỉ là trường khí AD với mức độ tập trung cao của Khí dương. Khối lượng là đại lượng mô tả mức độ tập trung của Khí dương. Không thời gian là những khái niệm mô tả sự vận động của khí Âm Dương. Cái gọi là lực là đại lượng mô tả xu thế vận động của trường khí AD. Năng lượng là đại lượng mô tả kết quả của sự vận động đó. Định luật bảo toàn năng lượng chỉ đúng trong trạng thái âm dương hài hòa của sự vật và không còn đúng trong trạng thái âm dương chưa hài hòa. Độ cong của không thời gian do khối lượng thực chất là do tác động của Khí dương có tính tịnh, bảo toàn trạng thái ban đầu tập trung cao mà ra... Đại khái một vài quan niệm của học thuyết ADNH (mà tôi nghiên cứu) như thế. Và tôi thấy chẳng có thứ gì không thể giải quyết được với học thuyết này. Tôi biết những dòng này của tôi sẽ bị phản đối ghê lắm, nhưng bạn mời thảo luận nên tôi mới nói. Nếu có gì không vừa ý bạn thì xin bỏ qua, coi như tôi chưa viết. Thân mến!
  1 like
 26. Bước 3-Mở chương trình phần mền Corel Mở một chương trình phần mềm thì cõ lẽ ai cũng biết, vì sau khi cài đặt phần mềm thì biểu tượng của nó đã được hiển thị ở Desktop, chỉ việc kích chuột vào một biểu tượng của một chương trình là nó lập tức hiển thị giao diện làm việc. Nhưng đối với hai chương trình phần mềm Corel và Photoshop, sau khi cài đặt, biểu tượng của nó không xuất hiện sẵn ở Desktop, cho nên, chúng ta phải biết cách tìm biểu tượng chương trình của nó và gửi nó đến Desktop. Sau đây là 2 cách để gửi biểu tượng phần mềm hiển thị trên Desktop. Thứ nhất là tìm biểu tượng và thứ hai là gửi một bản sao biểu tượng đến hiển thị trên Desktop. Cách 1: Theo đường dẫn này C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Programs để tìm biểu tượng phần mềm Corel. Tức là vào ổ C, vào tiếp thư mục Program Files, vào tiếp thư mục Corel, vào tiếp thư mục Corel Graphics 12, xem hình minh hoạ 1. Hình 1 Và tìm biểu tượng của phần mềm trong thư mục Corel Graphics 12 đó. Biểu tượng này có hình tượng là một cái ngòi bút chì và có tiêu đề là CorelDRAW. Khi đã tìm thấy biểu tượng, kích phải chuột vào nó, một hộp thoại sẽ bật lên bên cạnh, trong đó hãy chọn lệnh Send To. Khi đưa chuột đến lệnh này, một hộp thoại nhỏ khác lại bật lên, trong đó hãy chọn và kích chuột vào lệnh Desktop (create shortcut), xem hình minh hoạ 2. Hình 2 Sau đó, kiểm tra trên Desktop, sẽ thấy biểu tượng phần mềm Corel. Kích đúp chuột vào nó, chương trình sẽ khởi động và giao diện làm việc của Corel sẽ hiển thị.Cách 2: Trên thanh Taskbar (phía dưới của giao diện), chọn nút lệnh Start, trong đó chọn lệnh All Programs, sẽ thấy một hộp thoại bật lên, trong đó, tìm chọn biểu tượng biểu tượng thư mục Corel, thư mục này có tiêu đề CorelDRAW Graphics Suite 12, lại thấy một hộp thoại bật lên, trong đó có các lệnh là các biểu tượng của các ứng dụng Corel và phụ trợ cho Corel. Xem hình minh hoạ 3. Hình 3 Trong các biểu tượng đó, có tất cả khoảng 10 biểu tượng lệnh, hãy tìm biểu tượng có hình ngòi bút chì (viết chì) có tiêu đề là CorelDRAW, thấy một hộp thoại mới bật lên, trong đó, chọn lệnh Send To, lại thấy một hộp thoại bật lên, trong đó hãy chọn và kích chuột vào biểu tượng có tiêu đề Desktop (create shortcut), xem hình minh hoạ 4. Hình 4. Sau đó, kiểm tra trên Desktop, sẽ thấy biểu tượng phần mềm Corel, xem hình 5. Hình 5 Kích đúp chuột vào biểu tượng phần mềm Corel trên Desktop, chương trình sẽ khởi động và giao diện làm việc của Corel sẽ hiển thị, xem hình 6. Hình 6 Hình 6 là hộp thoại Welcome to CorelDRAW® 12, và có 3 mục cần biết qua:-1 là mục có tiêu đề Open, kích vào nó để tìm đến một tài liệu Corel trong máy tính. -2 là mục có tiêu đề Recently Used, chọn các lệnh ở mục này để mở một trong nhưng tài liệu mới làm việc gần đây nhất. -3 là mục có tiêu đề New, kích vào nó để mở một trang làm việc mới của Corel, xem hình minh hoạ 7. Hình 7 Như vậy là xong phần hướng dẫn mở chương trình phần mềm Corel.
  1 like
 27. Thân gửi các Hội viên của Diễn đàn ! Kể từ khi trang Web chính thức đi vào hoạt động cho đến nay, diễn đàn trao đổi học thuật đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp cũng như các bài viết có giá trị học thuật của các Hội viên. Ban Điều hành xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đóng góp tích cực của các Hội viên ! Để Diễn đàn ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xiển dương nền Văn hiến Lạc Việt mà Tổ tiên đã để lại cho hậu thế, Ban Điều hành xin đề nghị các Hội viên khi post bài cần lưu ý mấy vấn đề sau : 1> Nếu bài viết được sao chép nguyên văn ở nơi khác thì cần ghi rõ NGUỒN GỐC và TÁC GIẢ để người xem không bị nhầm lẫn giữa bài viết của Diễn đàn này với các Diễn khác về cùng một vấn đề. 2> Nếu bài viết thuộc dạng nghiên cứu của cá nhân Hội viên thì cũng ghi rõ. 3> Không làm loãng chủ đề khi một bài được post trên nhiều topic *Bài viết nào không tuân theo nội quy của Diễn đàn cũng như các yêu cầu trên sẽ được di chuyển vào vị trí thích hợp .Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị ban/xóa nick ngay để ngăn chặn mà không cần thông báo. *Những thành viên cố ý dùng lời lẽ thô tục hoặc hàm ý thóa mạ thành viên khác sẽ lập tức bị xóa nick mà không cần thông báo. *Những nick thành viên đăng nhập chỉ để quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào cũng sẽ bị xóa nick ngay mà không cần thông báo. Rất mong nhận được sự đóng góp của toàn thể Hội viên ! Chân thành cảm ơn ACE Hội viên. Thay mặt BĐH. Hoàng Long
  1 like