• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 10/02/2010 in all areas

 1. Phongthuysinh thân mến. Đúng ra thì chú cũng bận lắm, nên định không tham gia topic này. Nhưng vì thấy phongthuysinh viết bài nên tham gia vài ý kiến. Giữa Phong thủy Lạc Việt và Phong thủy Tàu - Bao gồm tất cả các trường phái Tàu - chỉ là sự hiệu chỉnh vài yếu tố phương vị và độ số, chứ không phải tất cả. Sự phân biệt phong thủy Việt và Tàu chính là ở nguyên lý ứng dụng. Còn về phương pháp luận căn bản không khác. Do đó những phương pháp trấn yểm của phongthuysinh có thể rất hữu hiệu và chú xem xác định ngay đây là thực tế hiệu quả, chứ không phải là sự phóng đại. Nhưng những bí thuật mà bản thấn chú và các anh chị em học Phong Thủy Lạc Việt chưa biết, không có nghĩa là Phong Thủy Lạc Việt sai. Bởi vì chú và anh chị em ấy cũng có thể ứng dụng như vậy, khi học được những chiếu thức này. Chú thường khuyên anh chị em nghiên cứu Phong Thủy Lạc Việt rằng: Hãy tiếp thu tất cả những phương pháp và tư liệu liên quan đến phong thủy còn lưu truyền trong dân gian để làm giàu kiến thức phong thủy cho mình. Nếu Phongthuysinh có thời gian và đồng ý, chú sẵn sàng đề nghị ban quản trị mở riêng một mục để phongthuysinh viết về Phong thủy Huyền không theo sự hiểu biết của Phong thuysinh và giới thiệu các công trình mà Phongthuysinh đã thực hiện tại đây - Cho dù Phongthuysinh giữ quan điểm của trường phái Huyền Không Tàu. Nếu như phongthuysinh có trang web riêng có nội dung học thuật, chú cũng đề nghị tạo link liên kết để trao đổi học thuật. Chắc phongthuysinh cũng biết rằng: Chú và Dienbatn đã trấn yểm một ngôi mộ bị sụt lún trong mùa khô ở miến Nam và ngay sau đó xảy ra một cơn mưa lớn được dự báo trước bao phủ chỉ trong khu vực nghĩa trang (Trận của Dienbatn và trấn vào đâu là do chú quyết định) . Từ nay đến Tết, người chủ của ngôi mộ đó đến thăm chú. Nếu họ đến đúng hẹn, chú sẽ đề nghị họ chụp ảnh đưa lên đây - Nhưng chú không coi đó là bằng chứng Phong thuy Lạc Việt đúng. Bởi vì phương pháp của phong thủy còn lại từ cổ thư chữ Hán nếu học giỏi cũng sẽ làm y như vậy - khi không liên quan đến Tốn Khôn và khác biệt độ số Hà Đồ. Chú thật sự chỉ muốn phát triển học thuật và tập hợp những chuyên gia cùng nghiên cứu vấn đề này.
  3 likes
 2. Tôi đọc hơi vội, muốn sửa đoạn trên lại: Tôi thật sự không thích đem các cục mình đã coi ra nói lung tung, nếu tôi giỏi thì danh tự nhiên sẽ có, nếu không thì có cố cũng bằng không. Nhưng mà HTH hỏi câu này tôi cũng xin nêu ra một vài trường hợp; Có một nhà lên mạng nói là nhà đối diện treo kiến bát quái làm cho mỗi sáng đầu óc cứ nhức hai vợ chồng gây gỗ nhau, tôi mới tò mò xin sơ đồ nhà, xem hình nhà đối diện ra sao, sau đó chỉ thời gian mở cửa và dời vị trí máy lạnh thì người đó lại cho là hữu hiệu; lại có nhà đứa bé cứ tuổi hợi cứ tới 3 giờ sáng là khóc ré lên, có người bày treo dâu, để dao, treo bùa đứa bé vẫn khóc, tôi tới thấy phòng giường tọa đông hướng tây có hai vật, một là cái kiến lớn trang điểm, hai là cái tivi luyện trưởng ở tây nam, tôi chỉ khuyên tối đến che đi một cái, bạn nghĩ là tôi khuyên che cái gì? Có trường hợp người mới mở tiệm nhờ người bạn của tôi xem PT dùm nói rằng hai người chủ trước đều xập, người bạn này hỏi ý kiến của tôi và tôi chỉ khuyên đặt ba chậu nước, một tháng sau lại được thông báo là hàng vừa vào kho la` ra hết. Các trường hợp này chỉ là các trường hợp tôi vừa nhớ trong đầu sẳng phải sửa chử sai nên đem ra nói cho vui.
  2 likes
 3. Tôi không học và nghiên cứu về lĩnh vực này, chỉ cảm nhận qua thực tế và qua báo chí và nhất là sau khi học qua kỹ thuật và tin học!.Tuy vậy, cho đến bây giờ tôi vẫn có suy nghĩ của mình về việc này hình như có khác rất nhiều người mong được chia sẽ ý nghĩ của mình và hy vọng qua đây biết thêm nhiều điều mới. Tóm tắt một số ý như sau: - Theo tôi Linh hồn và thế giới tâm linh tồn tại, đó cũng là vật chất. - Nếu theo cách nghỉ trên thì tôi có thể giải thích được nhiều điều từ việc định mệnh, trục hồn, luân hồi, nhân quả, sự đầu thai,... - Cuối cùng thì thế giới, vũ trụ ta đang sống là thế giới thực đối với chúng ta và là ảo đối vói những thế giới khác:Ảo là tuyệt đối, thực chỉ là tương đối! Lần lượt tôi sẽ nêu từng vấn đề.
  1 like
 4. Chào bác Thiên Sứ! Nhờ bác xem dùm cho vợ chồng em, sinh thêm đứa nữa, năm nào thì tốt. Vợ: tuổi Bính Thìn (17/09/1976 dương lịch). Chồng: tuổi Bính Thìn (17/06/1976 dương lịch). Con đầu: gái Bính Tuất (22/05/2006 dương lịch). Cảm ơn bác nhiều. Mong tin của bác Các bài viết liên quan: Sinh Con Năm Nào Thì Tốt - 2013 Sinh Con Năm Nào Thì Tốt - 2014
  1 like
 5. Mẹ nằm chờ chết, 3 con thơ không Tết Cập nhật lúc 10:30, Thứ Ba, 09/02/2010 (GMT+7) , - Người đàn bà đón ổ bánh mì do bà con trong xóm cho, không dám ăn mà để dành cho Hải, cậu con út. Chị ráng lết đến cạnh nơi đặt ảnh thờ người chồng mới qua đời do căn bệnh ung thư, nước mắt trào ra ướt đẫm gương mặt xanh xao, thổn thức: “Mình ơi, mình phù hộ để tôi vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, đừng để đầu xuân 3 con thơ mồ côi nốt mẹ”... Cảnh tượng bi thương đó khiến người dân tại ấp 7, tổ 8, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM không kìm được nước mắt. Khi cả nước tràn ngập không khí đón Tết, tiệc tùng, tất niên, giữa chốn phồn hoa này vẫn có những mảnh đời không bao giờ biết Tết. Chồng chết không có nổi áo quan Những con người này chỉ mong tồn tại được đến ngày mai, mỗi khi nhắm mắt ngủ, rất có thể sáng ra người mẹ sẽ không thức dậy, 3 đứa con thơ chính thức bơ vơ, mất nốt điểm tựa cuối cùng. Nơi gia đình chị Nguyễn Thị Phước sống được bà con hàng xóm quyên tiền cất cho cái mái áp nhờ vào 2 bức tường của 2 căn nhà bên cạnh. Gia cảnh khó khăn, chỉ sống nhờ vào thu nhập ít ỏi từ nghề phụ hồ của người chồng. Bản thân chị Phước bị bệnh tim rất nặng, mất hết sức lao động. Họa vô đơn chí, cách đây không lâu, chồng chị Phước bị ung thư bao tử, dù được bà con giúp đỡ tiền phẫu thuật nhưng anh đã qua đời ngay sau đó. Chị Phước mắc phải bệnh hiểm nghèo chỉ còn trông chờ vào sự giúp đỡ của bà con hàng xóm. Ảnh: Thanh Huyền “Chồng nó chết còn không có nổi cái hòm. Nhà nó mười mấy năm nay là diện nghèo nhất trong các hộ cần xóa đói giảm nghèo của cả xã. Bà con chúng tôi cũng nghèo, mỗi người vì cám cảnh mà bớt miếng ăn, góp lại đủ mua cho chồng nó cái áo quan đem chôn cất. Tôi ở tận ấp trên nhưng thấy tội nghiệp mẹ con nó nên cũng xuống đóng góp mươi ngàn... Như cô thấy đấy, bệnh tim của Phước đang trở nặng thêm, ngày 29/1, nó đi khám ở bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, bác sĩ nói phải mổ hết 50 triệu mới sống được. Nó không có tiền nên xin về nhà. Bác sĩ lắc đầu đành ghi cho toa thuốc uống đỡ. Một tháng tiền thuốc hơn 300 ngàn, nhà nó lấy đâu ra nên chỉ còn chờ chết thôi". - chị Trần Thị Hoa, 47 tuổi, ngụ ấp 5, xã Xuân Thới Thượng nói. Chị Nguyễn Thị Bích, người hàng xóm, cầm sang 2 chiếc ghế đẩu để đóng góp, giúp mẹ con chị Phước có cái để ngồi. Thấy cảnh chị Bích nằm bẹp trên giường chờ chết, chi khóc nức nở: “Này, tao không ăn sáng, để dành cho mày, bệnh những chưa chết thì vẫn cố mà ăn chứ. Có ổ bánh mì không đây, ăn đi Phước ơi!”. Nhận ổ bánh từ chị hàng xóm, chị Bích định đưa lên miệng, nhưng rồi người đàn bà ấy sực nhớ cậu con út lên 10 vẫn chưa có gì vào bụng kể từ hôm qua đến giờ nên lại đặt ổ bánh xuống, bật khóc: “Con ơi, mẹ có lỗi với các con, mẹ bệnh tật thế này, chỉ sợ chết đi rồi con bơ vơ, côi cút.” Con thơ nhổ cỏ kiếm tiền nuôi mẹ Chị Phước thổn thức kể lại chuyện đời mình: “Vợ chồng tôi sanh được 3 đứa con thì nghèo quá nên các cháu phải nghỉ học ngay từ lớp 1, lớp 2. Sau khi bố chết, cháu trai lớn nhất chưa đầy 18 tuổi xin đi chà nhám gỗ kiếm tiền nuôi mẹ và hai em. Một tháng được có 1 triệu, chẳng có bữa no nên con bé thứ hai chưa đầy 16 tuổi cũng phải đi nhổ cỏ kiếm tiền. Vì nó còn nhỏ nên người ta trả lương nó thấp lắm, với lý do chưa đủ sức lao động. Hôm rồi tôi liên tục phải đi bệnh viện cấp cứu. Thằng con út tên Hải, lên 10 vì thương mẹ nên xin đi làm vườn mướn. Tội con tôi lắm cô ơi, cháu nó mắc tiểu trong giờ làm nên bị ông chủ đuổi việc. Cháu làm 3 ngày được 105 ngàn đồng thì đóng viện phí cho mẹ hết 100 ngàn. Còn 5 ngàn, cháu để dành chờ mẹ xuất viện, mua bánh mì cho mẹ ăn chứ không dám tiêu". Chỉ còn vài ngày nữa là Tết nhưng trong nhà mẹ, con chị Phước trống trơn, không có nổi chiếc bánh chưng. Ảnh: Thanh Huyền Bệnh tình chị Phước rất nặng, phải đi vệ sinh tại chỗ. Thấy chị nằm dưới đất lạnh lẽo nên cư dân gần đó đã giúp cho tấm nệm cũ. Tối về, bốn mẹ con chen chúc trên tấm nệm rộng 1,2 mét. Cậu bé lên 10 tên Hải mới trải qua cảm giác mất đi người cha, nay em lo sợ bị mất nốt mẹ. Hải ngồi bên mẹ, nắm chặt bàn tay gầy guộc. Em vừa khóc, vừa hỏi những câu nghe xé lòng: “Bây giờ phải làm gì mẹ ơi, con sợ lắm. Có phải mẹ sắp bỏ con không, mẹ sắp chết giống ba à?” Trước tình cảnh bi thương của mẹ, con chị Phước, chúng tôi đã trao đổi với ông Trịnh Văn Chê, tổ trưởng tổ 8, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, người nắm rõ nhất đời sống cư dân nơi gia đình chị Phước sinh sống. Suốt 15 năm là gia đình nghèo nhất xã Ông Chê nói: “Là người phụ trách tổ 8 và cũng là dân thổ cư ở đây hơn 40 năm nay nên tôi biết rất rõ hoàn cảnh của gia đình này. Nhà chị Phước nghèo nhất trong 7 hộ nằm trong diện cần xóa đói giảm nghèo suốt mười mấy năm nay. Tuy nhiên, hộ khẩu của Phước lại ở quận 12. Khi chị lấy chồng rồi mới theo chồng về đây. Gia đình chồng chị cũng nghèo rớt, phải sống nhờ lòng hảo tâm của làng xóm. Khi chồng Phước còn sống, thỉnh thoảng cũng được xã hỗ trợ cho ít gạo. Lúc anh qua đời thì gia đình chị không nhận được sự hỗ trợ này nữa. "Khi chính quyền có sự hỗ trợ thêm nào như quà Tết…, tôi đều chủ động đề xuất, ưu tiên cho gia đình nhà Phước nhưng chẳng thấm tháp gì. Khi cháu Hải, con út của chị Phước bỏ học, tôi đã vận động rất nhiều. Nhưng hoàn cảnh nhà tôi cũng khó khăn, tôi là công nhân hưởng lương 1,8 triệu/tháng thì biết giúp làm sao !” - ông Chê buồn bã nói. Hoàn cảnh của mẹ con chị Phước rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để chị Phước có đủ tiền làm phẫu thuật, vượt qua bệnh tật, cùng 3 con có một cái Tết ấm cúng, sum vầy. Hy vọng những đứa con thơ chưa kịp làm giỗ cha này sẽ không bao giờ lặp lại niềm đau mất mẹ. - Ngay sau khi VietNamNet khởi đăng tuyến bài "Đưa Tết về với người nghèo", rất nhiều độc giả đã gửi thư phản hồi và bày tỏ mong muốn được chung tay hỗ trợ những hộ nông dân nghèo được nêu trong tuyến bài này. Đơn vị tài trợ thực hiện chuyên đề này - Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành đã quyết định sẽ chuyển đến các hộ dân trong tuyến bài một số tiền để không khí Tết thực sự hiện hữu trong mỗi gia đình nghèo, không chỉ là tấm áo mới, nồi bánh chưng mà còn là niềm vui, sự ấm áp. - Bạn đọc có tấm lòng hảo tâm, muốn giúp đỡ các nhân vật trong tuyến bài "Đưa Tết về với người nghèo", có thể gửi theo các cách sau: 1 - Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148 Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Hà Nội 2 - Bạn đọc giúp đỡ theo địa chỉ trực tiếp của toà soạn xin liên hệ: Phía Bắc: Ban Bạn đọc, báo VietNamNet, số 141 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 65 Trương Định, Quận 3, TP.HCM. --------------------------------------- Quí vị có tấm lòng hảo tâm thân mến. Tôi nghĩ thật cay đắng khi cái chết từ từ đến mà nhận thấy một tương lại đen tối với đàn con của mình thì thật là một sự đau khổ cùng cực về nội tâm. Bởi vậy, tôi rất mong được quí vị quan tâm trợ giúp trường hợp này, để cho dù người mẹ nếo phải chết vì căn bệnh hiểm nghèo thì cũng yên tâm nhắm mắt do còn có niềm tin vào những tấm lòng sẽ quan tâm đến những đứa con của bà. Quí vị có thể gửi theo địa chỉ của báo VNN, hoặc vào tài khoản của từ thiên. Riêng trường hợp này, tôi sẽ đi cúng với anh chị em và Wildlavender. Dự định sẽ đi vào mùng 9 Tết, hoặc sớm hơn, nếu chúng ta gom được trên 5.000 000 VND. Thiên Sứ tôi xin được góp 500.000 VND (Năm trăm ngàn đồng chẵn)
  1 like
 6. **************************************************** Chào các bạn , Nếu xét về vấn đề xã hội con người bình thường thì ý kiến của bạn là hoàn toàn đúng vì nhiều năm trước đây mình cũng có suy nghĩ giống bạn " Phóng sinh như thế, bằng mười sát sinh " Nhưng bây giờ mình nghĩ khác đi , Nếu xét theo nhân quả của phật giáo khi một chúng sinh đã tao nghiệp ác thì trong tương lai đến thời điểm ác nghiệp chín mùi , thì nó phải thọ nghiệp không cách nào tránh khỏi cho dù là chúng sinh cấp cao hay cấp thấp.(Nên mới xuất hiện những người bắt nó và phải sinh ra trong vùng trời không được bảo vệ còn những con chim không có những ác nghiệp đó thì chúng nó được sinh ra ở những nơi được bảo vệ và người ta thương yêu nó ) Tóm lại do bản thân chúng sinh đó tự tạo ác nghiệp từ kiếp quá khứ nên không tránh khỏi , người bán chim chỉ là người thi hành nghiệp nếu trong tâm người đó làm mà không ham thích chỉ cho là công việc mình phải làm và có tâm sám hối thì ngay bản thân người đó cũng không đến nỗi bị ác nghiệp nặng nữa , Huống hồ chi là người phóng sanh, bản thân người phóng sanh sẽ được tăng từ tâm nếu việc làm đó do tâm cảm tháy tội nghiệp mà muốn phóng thích những con chim đó.Và cũng là ngừoi giúp những con chim đó giải ác nghiệp. .Cũng giống như người đang sắp gặp nạn (là mình phải trả ác nghiệp của quá khứ) mà hết lòng cầu khẩn được những đấng bề trên giải cứu .
  1 like
 7. hạn đến 22 coi chứng bị trộm cướp mà dẫn đến hình thương! lá số này không biết có bạn trai chưa? nếu chưa thì năm 22 sẽ có còn nếu đã có thì 22 sẽ cưới! nhưng tình duyên chỉ e không bền! bản mệnh lá số này mệnh cục tương khắc mệnh và cung an mệnhc ũng tương khắc thì đời người sẽ không được xuông chèo mát máy mà luôn có nhiều nghịch cảnh! lá số này toàn tâm toàn ý lo cho chồng làm lợi cho chồng nhưng phải luôn lệ thuộc vào chồng chịu nhiều tình duyên ngang trái!
  1 like
 8. Ơ cô này xinh nhể. Nên lấy chồng muộn muộn chút cho bền vững, vợ chồng xứng đôi phết. Tập trung chuyên môn đi, cố gắng học hành vì đây là một trong những thế mạnh của bạn, khoa bảng cao ngất ngưởng
  1 like
 9. Bước đường công danh thênh thang, tiếc rằng, cô nên chú tâm chuyện gia đình - chồng con thì hơn. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sang năm, cẩn thận chia tay người yêu nhé. Có thể lên đường đi xa.
  1 like
 10. Từ bài giới thiệu của VuongChu: Với 2 hình minh họa - Tại sao người ta (thế giới khác cùng tồn tại) có thể đi xuyên qua hàng rào,...nói chung là vật chất do chúng ta tạo ra!? Như vậy họ không bị tương tác bởi vật chất trong thế giới của chúng ta. - Nhưng tại sao họ đi đứng hoạt động trên vùng vật chất mà chúng ta nhận thấy, tương tác, tác động làm biến dạng? như thế họ cũng chịu sự tác động bởi bề mặt quả đất này?
  1 like
 11. Thật ra thì tôi không biết các Lạc ma xuất hồn đi chu du trong vũ trụ như thế nào, nhưng tôi cứ giả định như điều đó là đúng, có nghĩa là như bạn Vinh nói: “…như vậy linh hồn là một thể đơn nhất ,...” chỉ là trong trường hợp dặc biệt mà thôi. Trong Topic này, Tại bài viết 67 trang 4, Congly viết: Qua cầu…ăn cháo "tẩy nảo"! ”…. Linh hồn gồm vô số những phần tử mang mã thông tin, gặp gỡ, kết hợp với vô số những phần tử của vô số những linh hồn khác thì những "phần tử nhớ đã bị "phân mãnh" đến cùng cực, không thể "hệ thống lại được một tí gì của quá khứ, thế là quên tất cả! Nhưng điều này có thể có trường hợp đặc biệt xảy ra không? Khi mà việc "phân mãnh" ở tỉ lệ thấp thì liệu có thể ai đó nhớ về quá khứ của mình khi ở kiếp mới hay không? Tại bài viết 32, trang 2 ; -“Linh hồn” và sự “đầu thai”: Xem ra người ta hay nói “Ba hồn chín vía hay ba hồn bảy viá” không phải là không có cơ sở! Như đã phân tích ở trên, tập hợp các phần tử vật chất khi thoát ra khỏi một thể xác mà không có cơ may trở lại thì có thể xảy các trường hợp sau: a. Không phân tán. b. Phân tán một phần ít. c. Phân tán nhiều. d. Phân tán gần như toàn phần. e. Phân tán toàn bộ. Có lẻ quá trình phát tán đi cùng một sự hợp nhất nào đó, theo quy luật đặc biệt Khi phân tán toàn phần hoặc gần như toàn phần (d và e) thì “Linh hồn” xem như “tiêu diêu”, “Siêu thoát” Tại bài viết 33, trang 3 Congly viết: Nếu việc này có thật thì…phải chăng có “Đầu thai”? Đã từ lâu tôi có nghe tin: “1.- Một đứa nhỏ chào đời mới …2 tháng đã biết nói và còn khai ra mình tên gì sống ở đâu… Thật không thể kiểm chứng được nguồn tin, không đáng tin cậy. Nhưng điều đó có thể xảy ra không!? …” Một số Topic trong “TIỀM NĂNG CON NGƯỜI - TÂM LINH” có đề cập đến một số trường hợp đầu thai 1->1 như: anh mất sớm, đầu thai trở lại thể xác của người em, hồn người anh cũng chính là hồn người em chứ không phải trường hợp nhập hồn! - những chuyện của người anh trước đây, sau này người em người em đều biết) theo chuyện kể thì khó lòng mà không tin được. Như vậy từ trước, Congly tin là sự “phân mãnh” tạo ra linh hồn mới có thành phần linh hồn cũ là rất nhỏ, tuy nhiên cũng có một số rất ít có tỉ lệ hồn cũ cao trong đó có trường hợp đặc biệt đầu thai 1->1, rất khó và rất hiếm khi xảy ra.
  1 like
 12. Da thịt, lục phủ ngũ tạng con người... được cấu tạo nên bởi vật chất ở cấp độ Phân Tử. Thân thể con người nhỏ hơn nữa lại được cấu tạo bởi Pron, Electon... và bây giờ khoa học mới khám phá ra vật chất phản vật chất... Như vậy khi con người chết đi thì thành phần được cấu tạo bởi vật chất ở cấp độ phân tử chia tách ra. Còn thành phần cơ thể được cấu tạo bởi vật chất ở cấp độ proton, electon... cho đến vật chất siêu nhỏ có mất đi không? Chúng ta biết phân rã nguyên tử hạch cần năng lượng cực lớn mới có thể khiến hạt nhân tan rã. Lúc con người chết đi thành phần cơ thể ở cấp độ proton, eleton... cho đến thành phần siêu nhỏ có bị phân rã không? Các thành phần con người ở cấp độ vi mô không tan rã mà tồn tại ở một không gian khác, thời gian khác. Nói cách khác khi người ta chết thì nguyên thần không chết, linh hồn không chết... :P :( :lol: Dùng khoa học hiện đại để lý giải về nguyên thần, linh hồn thì dễ dàng hiểu hơn.
  1 like
 13. Thế giới luôn vận hành dao động quanh trục " cân bằng âm dương ". Vì lý do gì đó ( rất hiếm khi xẩy ra ) khiến nó vận hành lệch trục quá nhiều, mất cân bằng âm dương thì "tự nhiên" sẽ ra tay can thiệp tái lập bằng cách nhẹ thì điều chỉnh, năng thì " xoá bàn làm lại". Nói dễ hiểu có đen thì phải có trắng, có ăn cướp thì có an ninh, có ác quỷ thì có thiên thần ...v...v...Nếu có thế lực đen tối như Congly tưởng tượng thì chắc chắn đâu đó cũng tồn tại thế lực ánh sáng khắc chế nó thôi. Không cần quá lo. Quy tắc cân bằng âm dương là vậy.
  1 like
 14. ÂU LAC than mến! Cách đặt vấn đề như vậy rất logic và khoa học. Trong trang 2 chuyên mục này tôi đã đưa ra định nghĩa linh hồn, chắc bạn chưa tham khảo. Tôi xin tóm tắt lại cho dễ theo dõi như sau: Theo học thuyết ADNH – Vô Trước, mọi cái tồn tại được sinh ra và phát triển, vận động có nguồn gốc là Thái cực, do kết quả tương tác âm dương. Các hiện tượng vật chất (gồm cả không, thời gian, năng lượng … ) chỉ là một trong vô số các hiện tượng được sinh ra trong quá trình đó, mà con người chúng ta có thể nhận biết được thông qua các giác quan rất hạn chế của mình mà thôi. Còn vô số các hiện tượng khác, song song tồn tại, cũng là kết quả của tương tác âm dương, mà chúng ta không thể nhận biết được hoặc chỉ lơ mơ cảm thấy do giới hạn của mình (vì chúng không hàm chứa năng lượng, và giác quan của con người chỉ có khả năng nhận biết những hiện tượng hàm chứa năng lượng) gọi là phi vật chất. Tất cả các yếu tố đó (vật chất và phi vật chất) cùng tồn tại, liên kết chặt chẽ trong một thể thống nhất, tương tác với nhau thông qua các qui luật tương tác âm dương tạo nên Vũ trụ (trong cái nghĩa rộng nhất của từ này) ngày nay. Vậy, linh hồn cũng chỉ là một hiện tượng sinh ra từ tương tác âm dương mà thôi. “Linh hồn là gì? Linh hồn là tập hợp những yếu tố phi vật chất, hình thành qua các tương tác âm dương, song song tồn tại và kết hợp chặt chẽ, tương tác qua lại với những yếu tố vật chất hình thành cơ thể con người. Khi con người chết đi, các thành phần vật cấu tạo nên cơ thể con người mất liên kết, tan rã và phân tán vào thiên nhiên chứ không mất đi và lại tham gia vào những liên kết khác. Linh hồn cũng vậy, chúng mất liên kết với thể xác. Những yếu tố phi vật chất cấu tạo nên linh hồn cũng mất dần liên kết, tan rã và phân tán vào thiên nhiên phi vật chất (vốn song song tồn tại với thế giới vật chất) chứ không mất đi và lại tham gia vào những lên kết khác. Trong những trường hợp cụ thể và đặc biệt, khi thể xác chết đi, linh hồn không hoặc ít bị phân tán và tạo ra nhiều hiện tượng, hiệu ứng mà ta gọi là thần bí, tâm linh thông qua tương tác âm dương với người còn sống. Linh hồn chỉ là một phần rất nhỏ trong thế giới phi vật chất cũng giống như con người là rất nhỏ trong thế giới vật chất vậy. Cũng như vật chất, linh hồn và nói chung toàn bộ thế giới phi vật chất dù kỳ bí đến đâu cũng phải tuân thủ những qui luật của học thuyết ADNH, học thuyết tổng quát mà nhân loại đã có được mà tự đánh mất đi đến nay vẫn còn đang mày mò tìm kiếm lại. Xưa kia, khi học thuyết ADNH còn chưa bị thất truyền, tổ tiên ta có cả một hệ thống lý thuyết cũng như thực hành để có thể giao tiếp được với linh hồn. Nhưng theo thời gian, cùng với sự thất truyền của học thuyết ADNH, các phương pháp ấy cũng bị mai một, thất truyền theo, còn rơi rớt lại một số lễ nghi, hình thức (cầu đảo, gọi hồn, thần quyền, ...), nhiều khi bị lợi dụng và bị liệt vào mê tín dị đoan cũng tương tự như những mảnh còn sót lại của học thuyết ADNH vậy. Thân mến!
  1 like
 15. Cho phép tôi có đôi điều góp ý về ý này . Theo điều nhận thức được , chúng ta nên phân biện rõ Linh Hồn là gì ? rồi sau đó hãy tìm đến rằng nó thuộc vật chất hay phi vật chất .Tất cả mọi thứ chúng ta hay biết bằng các giác quan , chúng đều chịu một giới hạn của chính chúng và cũng chính tự bản thân sự hay biết thông qua sự diễn dịch sai lầm của chính chúng ta . Khả năng của vật chất vươn ra đến đâu , có giới hạn hay vô hạn , ở trang thái nào ngoài trạng thái chúng ta đã biết , phải chăng tất cả do tâm nhận thức và diễn giải sai lệch . Vậy có nên chăng , câu hỏi được đưa ra là Linh hồn là gì ? Và quan niệm riêng của mỗi người về nó ? Thân ái
  1 like
 16. Qua những đoạn, những bài viết trước của Congly trong chủ đề này, tôi có giải thích những hiện tượng mà bạn quan tâm. Tất nhiên, tất cả chỉ là suy nghỉ của mình, dựa trên những kiến thức tích lũy trong cuộc sống, những thông tin trên báo chí,…tôi đưa ra giả thuyết là “thế giới tâm linh cũng là vật chất” vật chất bao gồm cả những mã, tín hiệu thông tin và từ đó đưa ra giải thích những hiện tượng như: - Sự “đầu thai”, trong đầu thai này tôi có giải thích tại sao thú vật có thể “tu” thành nguời và ngược lại, tại sao có người ta không nhớ gì về kiếp trước của mình (linh hồn phân mãnh, hoà trộn với vô số linh hồn người khác, linh con vật, thực vật,… thậm chí “sỏi đá vô tri cũng có linh hồn” để tạo ra vô số linh hồn mới tiếp tục đầu thai thành những con người, con vật mới,…Điều đó cũng là cách giải thích khác với “ăn cháu lú”. Và vô cùng ít nhưng có trường người ta biết về kiếp trước của mình (đầu thai gần trọn vẹn- nếu có!). - Luật nhân quả: qua cách giải thích về đầu thai, tôi lại có thể giải thích về nhân quả, tại sao người tốt suy nghĩ tốt, hành động việc làm tốt thì kiếp sao có thể là cuộc đời tốt hơn! - Có hay không có việc trục hồn, theo tôi thì việc trục hồn là có thực. Có nhiều người không tin bởi vì có nhiều người xấu giả danh…để cố ý lừa! Ngoài sự chủ ý của người cõi dương cố ý trục hồn, trong tự nhiên cũng có lúc, có thời điển hồn người tự tập hợp lại xảy ra hiện tượng “hồn ma xuất hiện”, có thể chỉ là hình, là bóng, là âm thanh hoặc chỉ là sự cảm nhận của một số ít người. Từ sự giải thích này tôi đưa ra mối liên quan của những hiện tượng “thất hồn”, sự mất tập trung của người đang sống khi đang lao động, làm việc…dễ dẫn đến tai nạn lao động, tai nạn giao thông,…và suy ra một điều là ta không nên trục hồn! Còn nhiều chuyện khác mà từ suy nghĩ “Thế giới tâm linh cũng là vật chất” tôi có thể giải thích được.
  1 like
 17. Kính gửi anh thiên sứ và toàn thể anh chị em thân mến trên diễn đàn. Theo cảm nhận của tôi ý kiến này của anh rất sáng suốt Theo cảm nhận từ kinh nghiệm của tôi, tất cả các giấc mơ tiếp cận tâm linh của tôi khi kiểm tra lại bằng biến dịch tương tác của bát quái đều đúng với quy tắc biến dịch của vật chất và như vậy một lần nữa anh lại đúng.Thân gửi.
  1 like
 18. linh hồn (hay còn gọi là : thể chí - một trong 3 dạng tồn tại của con người : thể xác , thể phách và thể chí) cũng là một dạng của vật chất ,nhưng có cấu trúc nguyên tử khác với cõi trần . ( nhẹ và thanh hơn cõi trần ) Theo các lạc ma hóa thân , khi con người chết , thể chí sẽ thoát ra từ huyệt bách hội trông giống như một đám mây vần vũ rồi tan biến trong không gian . (Giữa thể xác và thể chí liên kết vơi nhau bằng sợi dây "từ khí " ) khi chết ,thể chí sẽ đén một cõi giới khác và sử dụng các giác quan ở cõi giới đó .
  1 like
 19. Thể xác cũng luân hồi! Khi tôi chia sẽ:"Cuộc sống này là của Thân xác hay của Linh hồn!?", thằng con tôi nó lại bảo "Thể xác cũng luân hồi!" bởi vì thể xác mục rửa cũng ...bay vào không khí, cũng thành phân được cây cối hấp thu, súc vật ăn, người ăn lại tái tạo nên thể xác! À, hóa ra thể xác cũng luân hồi!
  1 like
 20. Giải thích 2: Sự trục hồn, nhập hồn, nhận thấy linh hồn và sự bất chợt bị thất hồn!. Như trong bài viết trước, tôi tin vào chuyện trục hồn là có thật mà tôi đã kể lại chuyện trục hồn trong gia đình bên vợ tôi (trong bài 49 trang 3) và tôi xin được lý giải như sau: Tại bài 67 trang 4 tôi có nói đến việc đầu thai sang kiếp khác, theo đó việc đầu thai đã làm linh tồn phân mãnh ra vô số, những phần tử mã hoá đó sẽ kết hợp với những phần tử của vô số những linh hồn khác (kể cả của thú vật hoặc giống loài thực vật, cỏ đá vô tri… có linh hồn). Như vậy trong ta, linh hồn khởi tạo đã có vô số phần tử linh hồn của người, vật đã quá cố khác (nếu linh hồn ta có tỉ lệ hồn của một người nào đó quá cao thì e rằng ta biết được quá nhiều điều mà người quá cố đó tích lũy được, thật may mắn, ta lớn lên từ một tâm hồn như tờ giấy trắng). Khi trục hồn, không có nghĩa là linh hồn của người đó vẫn còn vất vưởn ở trần gian hay bị giam cầm dưới địa ngục, hay chu vu nơi cõi thiên đàn. Bạn hãy lưu ý, không phải lần trục hồn nào cũng thành công, không phải lần trục hồn thành công nào cũng được trọn vẹn! vì lẻ đó dẫn đến có người tin người không tin hay thiếu lòng tin. Cái sự trục hồn thành công ở mức độ nào phụ thuộc vào: - Khả năng “giải mã”, khả năng “chiếm quyền điều khiển” để tập trung được linh hồn đó cũng là khả năng “thiên phú” của ông thầy. - Sự gắn kết phần tử linh hồn của người đang sống hiện tại. - Thời điểm thích hợp. - Yếu tố khác nữa (không nghỉ ra, không biết!). Hậu quả của việc trục hồn là gì? Đó là sự thất hồn bất chợt, sự đãng trí hay lơ đểnh của rất nhiều người khác mà trong họ có phần tử linh hồn bị trục. Tùy mức độ, có khi nguy hiểm gây tai nạn khi người đó tham gia giao thông hoặc đang lao động, thao tác trên cao, điều máy móc,… Như vậy, trục hồn chính là quá trình cưỡng bức tập trung linh hồn người quá cố. Trong tự nhiên, không bị cưỡng bức có khi vẫn xảy ra quá trình này và dó đó mà đôi khi người ta (một hay một số ít người nào đó) nhận thấy có linh hồn (người quá cố) xuất hiện, có thể là âm thanh có thể là hình ảnh,… nhất là vào những giờ “linh”. Người bị nhập hồn cũng có thể lý giải tương tự.
  1 like
 21. Theo tôi, có một thế giối Phi vật chất tồn tại song song, thậm chí không ngừng tương tác với thế giới con người chúng ta, mà ở đâu ta cũng thấy dấu vết của nó nhưng ta cứ cố chấp không tin, gọi đó là mê tín dị đoan. Thế giới đó cũng sôi động không kém thế giới chúng ta, nhung chúng ta còn rất thiếu hiểu biết về chúng (không nhất thiết "có những cách sống,có những quy tắc y hệt như trên trần", có thể cao hơn, thấp hơn hay có những cái ta chẳng có mảy may ý niệm nào). Vào thời xa xưa, Tổ tiên ta đã có thể có phương pháp chủ động giao thiệp với thế giới đó nhưng nay có lẽ đã thất truyền, chỉ còn rơi rớt lại một số nghi lễ mà ta bài xích. Hoặc có thể một số người bẩm sinh có năng lực đó hay do thế giới đó chủ động liên hệ với chúng ta thông qua các cá nhân đó.Những luận điểm trên tôi có được khi nghiên cứu học thuyết ADNH chú không phải hoàn toàn phi logic. Đừng cho rằng những gì ta không biết thì không tồn tại.
  1 like
 22. 2- Linh hồn có sống (tồn tại và nhận thức) hay không? KHÔNG. + Hoạt động nhận thức (sống) cần năng lượng và mối tương tác vật chất. Sinh vật thu năng lượng qua thức ăn để duy trì sự sống và nhận thức. + Nếu LH có nhận thức, hiện nay sẽ có một thế giới linh hồn tồn tại song song với thế giới con người chúng ta. Vì thế chắc chắn sẽ có để lại khá nhiều dầu vết vậy dấu vết vể thế giới đó đâu? Vậy linh hồn tồn tại nhưng không nhận thức nghĩa là LH chỉ là hình thức tàn dư sau khi thể xác bị hủy theo quá trình sinh học tự nhiên. Tính năng LH được hiểu một cách thô thiển giống như tính năng cuộn băng video hoặc đĩa cứng . GHI THÔNG TIN VÀO NẾU KHÔNG BỊ XÓA, TẤT CẢ THÔNG TIN ĐÓ VẪN CÒN THEO THỜI GIAN. Điều này làm nên sai lệch trong bản đồ định vị mộ. Khi con người chuẩn bị chết, họ sẽ thu vào những thông tin xung quanh vị trí nơi họ nằm xuống. Nếu họ từng là dân bản địa, thông tin vùng đất sẽ rộng hơn, chính xác hơn. Khi chết, LH mang thông tin về nơi họ từng sống. NNC dùng giác quan thứ 6 đọc thông tin chứa trong LH và vẽ lại ra giấy. ------------------------------------------------------------------------------ Nếu linh hồn không có nhận thức thì sao cô Phan thị bích Hằng có thể nói chuyện với người chết được? sao người chết có thể kể được tên của cháu chắt chút chít của cụ Trần Phương được, vì họ là những người sinh sau, các cụ đã chết từ đời nào rồi tất nhiên sẽ không thể biết được, vậy phải nói : Linh hồn cũng có thể nhận thức, và cũng có một thế giới như ở trên trần, cũng có những cách sống, có những quy tắc y hệt như trên trần, nhưng ở một dạng khác mà thôi, đây là ý kiến của riêng em, mong các tiền bối chỉ bảo
  1 like
 23. Phải hiểu như thế nào!? Trong bài "VỀ MỘT NGƯỜI VIỆT SIÊU PHÀM? Trong bài này từ cuốn sách “Chuyện lạ có thật về một con người” của tác giả-đại tá Cao Hùng (NXB Lao Động ấn hành năm 2006), chúng tôi sẽ trích giới thiệu những khả năng siêu phàm của một người Việt Nam tên là ĐVT, sinh ngày mồng 8 tháng Giêng năm Tân Hợi (1971) trong một gia đình nông dân đông anh em, thuộc tỉnh R. Những khả năng đó là: thu phục ma quỷ, biết trước sự vật, viết và đọc được chữ Phạn, điều khiển cảm nhận của người khác, chuyển đổi tâm năng thành cơ năng, chữa bệnh bằng khí v.v..." Đọc qua nghe phong thần quá! điều này thật sự có hay không có và phải hiểu như thế nào, giải thích như thế nào!?
  1 like
 24. Trước tiên TH không phủ nhận những gì chưa được hiểu và giải thích rõ ràng như linh hồn,... nhưng TH là dân nghiên cứu khoa học tự nhiên nên sẽ cố dùng hệ thống kiến thức đang có để giải thích những hiện tượng TH quan tâm => việc giải thích LH theo cách của TH chắc chắn còn chỗ hỏng. Th bàn về khả năng của Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hẳng : khả năng giao tiếp với Linh Hồn. Chắc chắc ace biết một điều rất cần thiết cho việc tìm mộ chính là : thông tin từ người sống về chết. Mộ sẽ không tìm được nếu như người sống không cố tìm thông tin về người thân đã khuất (gọi là không có lòng thành). Trong quá trình thu nhập thông tin người thân, người sống chắc chắn sẽ đưa rất nhiều thông tin vào não bộ của mình. Tùy theo khả năng mà NNC sẽ đọc được những luồng tin này trên cả người sống bởi người sống luôn phát ra năng lượng (sóng hồng ngoại,... và cả sóng chứa thông tin - Theo khoa học hiện nay, con người đã có thể mã hóa thông tin bằng quang học rồi.). NNC PTBH là người vô cùng đặc biệt: đọc được thông tin từ người sống và sóng tàn dư (Linh Hồn). Sóng tàn dư thường sẽ được chứa trong vật thể cụ thể (cây cối,...) vì thế chắc chúng ta đã từng nghe việc đốn cây không còn gặp Linh Hồn phá phách nữa. Giải thích trường hợp NNC PTBH: Từ những thông tin thu được từ sóng trong vũ trụ xung quanh, não bộ NNC PTBH sẽ tự tổng hợp và biên tập thành câu chuyện xuất hiện dưới dạng đối thoại. ĐÂY CHỈ LÀ LÝ GIẢI ẤU TRĨ của TH. :(
  1 like
 25. Các anh chị em trên diễn đàn thân mến! Trong chuyên mục "Lạc Việt động toán và Thị trường chứng khoán" có bài viết sau khá thú vị, tuy hơi dài: Học thuyết ADNH lý giải định luật Murphy như thế nào đây?Tôi xin trình bày lý giải của mình theo thuyết ADNH như sau: Theo thuyết ADNH sự vật vận động do trường khí ADNH thời điểm đó quyết định. Một qui luật quan trọng của vận động của trường khí là luật quân bình, âm dương hài hòa. Khi ta có nhiều khả năng như nhau sảy ra một sự kiện nào đó thì chứng tỏ trường khí ADNH đang quân bình, hài hòa cho khả năng sảy ra sự kiện đó, nói cách khác các phương án hỗ trợ cho các mầm mống sảy ra sự kiện là như nhau. Khi tư tưởng của ta khởi phát lo sợ một sự kiện nào đó sảy ra thì trường khí của tư tưởng đó tác động làm mất thế quân bình âm dương dẫn đến khả năng sảy ra một sự kiện nào đó trội hơn (trường hợp sự kiện xấu dễ sảy ra hơn). Như vậy, điều kiện của định luật Murphy là khả năng sảy ra các sự kiện là như nhau hay trường khí âm dương là quân bình giữa các sự kiện và sự lo sợ của chúng ta đủ lớn để trường khí do lòng lo sợ đó khởi phát đủ mạnh phá vỡ thế quân bình âm dương. Trong định luật Murphi, khi ta lo sợ sự kiện xấu sảy ra thì sự kiện đó sẽ sảy ra. Vậy khi ta thích thú một sự kiện nào đó sảy ra thì sự kiện đó sẽ sảy ra. Vì thế, tính lạc quan trong cuộc sống sẽ đưa ta đến may mắn. Tính bi quan trong cuộc sống sẽ đưa ta đến xui xẻo. Thực tế cho thấy, những người lạc quan trong cuộc sống thường gặp may mắn hơn những người bi quan. Nhưng hỡi ôi, sự lo sợ một sự kiện xấu nào đó sảy ra thông thường lớn hơn sự vui vẻ khi sự kiện tốt sảy ra. Khi lý giải được định luật Murphy theo học thuyết ADNH như trên, hy vọng rằng anh chị em có được sự lạc quan, vui vẻ trong cuộc sống!
  1 like
 26. Tại sao bà Phan Thị Bích Hằng có thể đàm thoại với linh hồn!? Trong chuyện tìm hài cốt liệt sĩ, có đoạn bà Phan Thị Bích hằng đã có cuộc trò chuyện với 2 liệt sỹ nghe như không thể tin được và trong câu chuyện có phần "vui vẽ" như đời thường vì "nhìn thấy" chị em trong nhà tắm, hai linh hồn liệt sỹ tiếp tục "sinh sống" ở đó thậm chí không muốn rước về! Điều này giải thích như thế nào đây, như từ trước tôi đã nói, dù không tin, khó tin nhưng vẫn tạm chấp nhận và tìm cách lý giải. Tôi đã lý giải như thế này xem sao: - Những thông tin đã được tiếp tục tồn tại (như thế nào đó tôi vẫn chưa biết, hay đúng hơn là chưa suy diễn được đầy đủ) và tiếp tục tiếp nhận những thông tin mới tại khu vực đó, có thể những tín hiệu thông tin liên tục tãi ra bên ngoài thể xác (như thể có bộ nhớ ngoài). - Ai trong chúng ta cũng đã có những giấc chiêm bao, cuộc cuộc trò chuyện với người khác là người thân quen, đang sống, những người đã khuất hay vô số những cảnh ở những nơi ta đã sống thậm chí những nơi ta chưa từng đến...tất cả đã diễn ra trong giấc ngũ của chúng ta. Như vậy, có thể trường hợp bà Phan Thị Bích Hằng là hoàn toàn đúng sự thật, trong bộ não của bà ấy có gì đó đặc biết mà tôi hay nói là "vô tình lượm được bí kíp" có thể tiếp nhận những thông tin ấy và cuộc hội thoại đã diễn ra ngày khi bà đang thức hoặc đang ở trạng thái đặc biệt nào đó. Tôi nghỉ rằng có thể lắm chứ...
  1 like
 27. Thiên Huy giải thích rất có lý, tạm thời không thể xác định được Linh hồn là vật chất hay phi vật chất, nhưng có điều là nó tồn tại và tồn tại dưới dạng nào cũng chưa biết nhưng rõ ràng là nó chứa đựng, mang rất nhiều thông tin mà tôi nói là "mã" thông tin, đó chính là dấu vết của Linh hồn. Nếu ta thừa nhận nó tồn tại với những mã thông tin (mà tôi xem nó là vật chất) thì có thể giải thích nhiều hiện tượng của …thế giới tâm linh! Giải thích số 1.- Nhân - quả; Đầu thai: Mọi hoạt động của thể xác (bao gồm cả ý thức, tư duy,…) đều được ghi nhận và đánh dấu vào mã thông tin của…Linh hồn. Đánh dấu thể nào thì không biết, nhưng chắc là có dấu "tốt" hay "điểm tốt" tương ứng với hành động tốt, ý nghĩ tốt. Tương tự có dấu "xấu" hay "điểm xấu" tương ứng với hành động xấu, ý nghĩ xấu…và còn nhiều cấp độ nhiều nhiều kiểu đánh dấu. Như vậy Linh hồn đã tích lũy rất nhiều phần tử mã thông tin trong suốt cuộc đời của mình, cũng có thể phần tử "chuyên" nhận điểm xấu, những phần tử "chuyên" nhận điểm tốt,…nói chung vô số phần tư chuyên nhận, tích lũy những mã thông tin tương ứng với hành động, ý nghĩ,…của con người, sinh vật ấy. Ngoài ra, mã di truyền mà khoa học đang nghiên cứu, phải chăng có sự tương tác, tương thích hoặc là phần còn lại (bổ sung) với mã thông tin của "linh hồn", tôi nghĩ là chắc chắn như vậy rồi. Linh hồn của muôn loài chắc sẽ có những mã thông tin riêng, tương thích và phù hợp nhau, đang xen và hoà lẫn vào nhau được? Chưa hiều về phong thủy nhưng có xem một ít bài về phong thủy của Thiên Sứ cũng gợi mở cho tôi nhìn thấy có sự liên quan theo quy luật đang tồn tại trong vũ trụ này!, phải chăng ở một khía cạnh nào đó nó cũng trực tiếp chi phối đến linh hồn? góp phần sắp xếp những phần tử linh hồn khi nó chuẩn bị hình thành một linh hồn mới? Ngoài ra có thể có những thành phần thông tin cũng được ghi nhận tồn tại bên ngoài thể xác, nhưng luôn có sự gắn kết với thể xác (nghe giống bộ nhớ ngoài của máy tính quá!). Tất cả những điều nói trên nếu đúng thì cho thấy "Nhân - quả" nếu không xảy ra trong cuộc đời mình (nói chung mọi sinh vật) cũng xảy ra trong những cuộc đời kế tiếp. Tại sao lại nói đến cuộc đời kế tiếp, có sự "đầu thai" đấy. Như trên đã nói về những "phần tử linh hồn" khi nó tồn tại trong thể xác luôn phát triển, khi cơ thể ngừng hoạt động, hồn lìa khỏi xác, những phần tử mã thông tin…có phần nào đó thoát ra khỏi thể xác, tồn tại bên ngoài thể xác, tồn tại và biến đổi, phát triển theo những quy luật riêng (không biết) để tạo ra thành linh hồn mới. Những linh hồn mới, ví dụ của người nhưng được kết hợp với những phần tử linh hồn của vô số người khác mang những mã thông tin phù hợp nhau (kể cả những phần tử linh hồn của thú nhưng được đánh dấu "tốt" trong quá trình sống của thú, phù hợp với người). Nếu linh hồn mới chứa nhiều phần tử linh hồn thú thì ý nghĩa việc thú "tu" thành người (và ngược lại) xem ra có phần hợp lý!. Người này tương lai tốt xấu ra sao thì do tập hợp những phần tử linh hồn (có khi, kể cả của thú) mã thông tin được đánh dấu tốt hay xấu (ở đây tốt, xấu là vô số kiểu loại mã thông tin chứ không chỉ 2 loại mã) và phải chăng "Phong thủy - địa lý" đã đưa những linh hồn đến những phôi thay mới hình thành "tam hợp hay …n hợp" : Tập hợp phần tử linh hồn – mã di truyền của phôi thay – phong thủy -... đã cho ra đời một sinh linh tại một vùng đất mà cuộc đời sẽ được bình yên, giàu có hạnh phúc hay nơi mà con người (sinh vật) bị ngược đãi, thù hận, chiến tranh, đói kém, thiên tai, hoặc phải đau khổ trong một xã hội lành mạnh hoặc hạnh phúc sung sướng trong một vùng đất không tương lai,…muôn hình vạn trạng! Qua cầu…ăn cháo "tẩy nảo"! Tôi có nghe người ta nhắc đến việc phải xuống âm phủ, đầu thai và trước khi đó phải qua cầu và ăn cháo…quên. Tôi thì không nghĩ như vậy, những việc này không phải là mê tín, nó có tác dụng giáo dục, răn đe, "hăm dọa" cho con người phải biết ăn hiền ở lành. Tuy tin vào nhân quả, sự đầu thai, … nhưng không tin vào "Thiên đình" hay "Âm phủ", không tin vào thần quyền nhưng tin có một sức mạnh "siêu nhiên" nào đó. Linh hồn gồm vô số những phần tử mang mã thông tin, gặp gỡ, kết hợp với vô số những phần tử của vô số những linh hồn khác thì những "phần tử nhớ đã bị "phân mãnh" đến cùng cực, không thể "hệ thống lại được một tí gì của quá khứ, thế là quên tất cả! Nhưng điều này có thể có trường hợp đặc biệt xảy ra không? Khi mà việc "phân mãnh" ở tỉ lệ thấp thì liệu có thể ai đó nhớ về quá khứ của mình khi ở kiếp mới hay không? (còn tiếp)
  1 like
 28. Do chưa có điều kiện tìm hiểu về lý học Phương Đông, Thiên Huy mới chỉ biết một khía cạnh cơ bản nhỏ nhoi về triết học. Với hiểu biết nhỏ của mình, Thiên Huy đóng góp chút ý kiến về khái niệm Vật chất (cái này Thiên Huy được học và thấy đúng). "Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác." + VC là cái tồn tại khách quan bên ngoài ý thức và không phụ thuộc vào ý thức, bất kể sự tồn tại ấy con người đã nhận thức được hay chưa nhận thức được. + VC là cái gây nên cảm giác của con người khi gián tiếp hoặc trực tiếp tác động lên giác quan của con người. + Cảm giác, tư duy, ý thức chỉ là sự phản ánh của vật chất. Không thể quy vật chất (VC) nói chung về vật thể Không thể đồng nhất VC nói chung với những dạng cụ thể của VC. Cái mang thuộc tính khách quan nghĩa là cái đang tồn tại độc lập với loài người và với cảm giác của con người. Chút hiểu biết thô thiển, mong rằng Thiên Huy sẽ hiểu được nhiều hơn khi được tiếp cận với lý học Đông Phương mà căn bản là học thuyết ADNH.
  1 like
 29. Tôi cũng chưa nhìn thấy linh hồn. Những điều kỳ lạ mà tôi nhìn thấy và đã biết thì chưa giải thích được. Nhưng với những người có khả năng đặc biệt họ đã chứng tỏ khả năng đó qua cái mà họ gọi là "giao tiếp với linh hồn" thì hoàn toàn trùng khớp với những thực tế mà "linh hồn" đó đã trải qua, được những người còn sống thừa nhận. Đó là một hiện thực khách quan. Mà hiện thực khách quan chưa giải thích được thì không thể phủ nhận mà nó phải là đối tượng của sự nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Nếu ai cũng có khả năng giao tiếp với linh hồn thì không còn gì để bàn , mà nó đã định hình thành một điều tất yếu trong cuộc sống con người. Trong điều kiện đó thì chính những ai không có khả năng giao tiếp với linh hồn sẽ bị coi là thần kinh có vấn đề. Trong quan niệm của tôi, linh hồn nếu có thật sẽ là một dạng tồn tại của vật chất và là đối tượng nghiên cứu khoa học.
  1 like
 30. Các bạn thân mến! Khi tôi nói:Tương lai chỉ là một xác suất mà thôi thì điều đó hoàn toàn không phủ nhận tính qui luật của tương lai. Mọi định luật vật lý cũng chỉ đúng trong một xác suất nào đó, cho dù rất cao. Qui luật tương lai do trường khí AD và các qui luật của nó quyết định. Tính xác suất của tương lai do tính ngẫu nhiên của các mầm mống tiềm ẩn trong vũ trụ quyết định. Do đó, định mệnh có thật trong một xác suất nào đó (có thể rất cao). Những luận điểm "trái lẽ thường" này là kết quả khi tôi nghiên cứu học thuyết ADNH chứ không phải là cảm nhận. Nói thực tôi cũng không thích thú gì với những luận điểm đó nhưng nó quá rõ ràng đối với tôi, không thể bác bỏ được. Vài lời bày tỏ.
  1 like
 31. Thật ra, khi nghiệm ra điều này (Định mệnh đã được an bài) Congly cũng mong muốn người ta không nghỉ như mình vì rõ ràng nó có ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và tư tưởng của nhiều người, rất may mắn là hiếm có ai tin vào điều đó. Trong mẫu chuyện nhỏ viết ở trang trước, một nhóm nhà khoa học (Y học) của Anh quốc đã nghiên cứu thấy sự trùng khớp đến kỳ lạ giữa định mệnh của những đối tượng nghiên cứu và sách chỉ tay của phương đông!, họ đã thất vọng và thốt lên "chẵng lẻ thành tựu nghiên y học cứu ý học của nhân loại không có ý nghĩ gì sao?"...Cũng chẵng cần phải lo lắng bởi vì cuộc sống, quy luật sinh tồn buộc con người ta vào guồng máy, mãi mãi đi tới...tương lai, không gì cưởng lại được!(sự cưởng cũng không nằm ngoài định mệnh). Trong một bài báo (không nhớ) có viết về những nguyến tố kim loại trong máu (hay trong nảo) ảnh hưởng của tính cách của con người, tính nóng, quá khích,...như vậy ngoài sự tác động môi trường xã hội, giáo dục xung quanh từ nhỏ, còn có yếu tố không mong muốn sẵn có. Hành động về tội lối là khách quan với vũ trụ này nhưng xét trong phạm vi hẹp, với xã hội loài người thì nó là phạm pháp và bị trừng phạt, tất cả là định mệnh. Con người ta sinh ra vốn đã có vô số yếu tố định sẵn về thể chất, trí nảo,...đã quyết định phần lớn đến định mệnh (thật không công bằng cho mọi người!). Khi xem tử vi, xác định định mệnh của một người rất chính xác đến không thể tin được (tất nhiên không thể đúng cho mọi trường hợp) cũng cho thấy định mệnh đã an bài. Không thể một người là an bài trong một cái vũ trụ không an bài, trong một cộng đồng người không an bài, trong một quá trình biến động không an bài!
  1 like
 32. Nếu nói theo học thuyết ADNH trong "Cơ sở học thuyết ADNH" - Vô Trước thì mầm mống của thuyết "tất định" cũng vốn tồn tại sẵn trong Vũ trụ (Đạo bao hàm và bao trùm tất cả). Gặp điều kiện thuận lợi nào đó về thời gian và địa điểm của trường khí AD (điều kiện lịch sử và xã hội) nó đã phát triển thành một học thuyết và gây ra không ít tranh luận ồn ào tốn nhiều giấy mực. Nhưng do không được hỗ trợ bởi trường khí AD vì không phải là chân lý nên những giá trị mới bổ xung cho nó không được tạo ra (xã hội không ủng hộ) đủ bù vào những giá trị cũ của nó bị mất đi (trở về dạng mầm mống tiềm ẩn) nên dần dần nó bị thui chột và sẽ bị quên lãng. Do đó: Tuy vậy, mầm mống của nó vẫn còn tồn tại hoặc do nó chưa mất hẳn nên khi gặp điều kiện thuận lợi của trường khí AD (ví dụ như gặp tư tưởng của bạn chẳng hạn - xin lỗi) nó có thể vẫn phục hồi do giá trị mới lại được tạo ra. Tuy nhiên, tôi tin rằng, do không phản ánh đúng tồn tại khách quan, rốt cục nó cũng mất đi mà thôi (nghĩa là lại trở về trạng thái mầm mống).Theo cách phân tích của tôi ở bài trước thì tương lai chỉ là một xác xuất nào đó cao hay thấp mà thôi. Về nguyên tắc không thể tiên tri một cách chính xác tuyệt đối cho dù trình độ cao tới đâu. Đó chính là cơ sở cho thế giới này phát triển, thú vị, những ý niệm hướng thiện làm tươi đẹp cho thế giới, những tư tưởng xấu xa sẽ tiêu biến dần đi. Con người có thể làm chủ vận mệnh của mình và tác động tới thế giới cho nó tươi đẹp hơn. Sự tương tác của trường khí AD với những mầm mống của vạn sự như vậy cũng chính là cơ sở của thuyết nhân duyên của nhà Phật. Ở đây, duyên chính là trường khí AD trong vũ trụ và các qui luật của nó còn nhân chính là các mầm mống của vạn sự trong vũ trụ. Vì vậy, tôi đã từng phát biểu, Phật học thực chất là sự khai thác tinh tế học thuyết ADNH trong nhân sinh quan, vũ trụ quan của con người. Học thuyết ADNH quả là học thuyết thống nhất tổng quát mà con người đã đánh mất và hiện đang tìm kiếm bởi vì đối tượng nghiên cứu và áp dụng của nó là toàn Vũ trụ tức là mọi thứ tồn tại.
  1 like
 33. Theo Congly (đã có nói ở các phần trên) số phận (không riêng gì con người) nó chính xác đến mức tuyệt đối! Môn tử vi được xem là một môn khoa học, có lẻ nó được tích lũy hàng ngàn năm, có thể đoán đúng số phận của một con người, nhưng những chi tiết, hành động nhỏ nhặt thường nhật tất nhiên là không thể biết được, nhưng nếu kết hợp với một “thế giới tâm linh…(theo quan niệm của Congly)” thì điều đó là có thể. Dường như những tín hiệu thông tin đã tạo ra ảnh của nó trong tương lai gần (tương lai gần hay xa còn tùy thuộc vào khả năng nhận biết) đã lộ diện và những người có khả năng thiên phú có thể nhìn thấy điều ấy (nhìn thấy như thế nào xin được nêu ý kiến vào lúc khác, tất nhiên cũng chỉ là suy luận của Congly!). Những chi tiết nhỏ thường nhật nếu không tạo ra một dấu ấn, một bước ngoặc của cuộc đời thì ít nhiều có cũng có ảnh hưởng và tích lũy đấy chứ, nó cũng có tác động cho tương lai chẳng qua là ta không nhận biết mà thôi. Như vậy, thực chất cho dù chỉ là sáng dậy bước ra bằng chân phải hay chân trái cũng…an bài!
  1 like
 34. Trong khi chờ đợi ý kiến đóng góp, tôi xin ghi lại một vài mẫu chuyện (chép lại từ tài liệu lưu trữ của mình) để thư giản và đồng thời nói lên sự "thấy" của mình. 1.- Định mệnh là không thể thay đổi (an bài). Nếu có một đấng quyền năng tối cao làm thay đổi định mệnh, thì đáng tôi cao ấy cũng nằm trong quy trình đã được an bài! Một người bạn cà phê khác của tôi cũng hơi thần quyền một chút: Anh ta nói có thể chuyển dịch tinh tú, có thề phù phép để điều chỉnh số mệnh của một người. Khi tôi nêu vấn đề định mệnh ra thì nhiều người khác lại cho tôi là mê tín giống ông bạn đó. Nhưng tôi cải chính là định mệnh mà tôi nói là khác với anh ấy. Ví dụ: Một người A có định mệnh (tương lai) là sẽ đến b, mà b là không tốt do đó cần anh ta (ông bạn tôi) phù phép để chuyển đến định mệnh là c (tốt). Còn tôi thì nói người A này có định mệnh là c chứ không phải là b, nếu điều mà anh bạn tôi nói và làm được là đúng thì anh bạn tôi và hành động đó cũng đã được an bài và đó là một trong những yếu tố khách quan tác động. Cũng vậy, mọi việc là khách quan, chỉ là ngẫu nhiên khi quy luật chưa được chúng ta xác định. Kể cả con số ngẩu nhiên tạo ra trên máy tính bỏ túi cũng phải có quy luật! 2.- Không nên trục hồn! Bài viết này không đồng tình với ý kiến cho là: Nhà nước bày ra chuyện tìm hài cốt liệt sỹ của các nhà ngoại cảm như trường hợp của bà Phan Thị Bích Hằng. .... Cũng nói thêm là tại sao tôi lại tin là việc trục hồn là có thật, từ nhỏ, tôi đã nghe nhưng chỉ nghỉ đó là chuyện mê tín dị đoan, một số thầy, bà bày trò kiếm tiền của người cả tin…nhưng sau này, có một lần đã xảy ra trong gia đình bên vợ tôi: Ông cha vợ tôi (thật ra không phải là cha ruột của vợ tôi, chỉ là chồng sau của mẹ vợ tôi) là người theo đạo Công giáo, các con tất nhiên cũng là đạo Công giáo, nhưng lúc ông ấy mất, vì mẹ vợ tôi là ngoại đạo nên ông ấy không được an táng trong đất Thánh của Nhà thờ. Không nhớ lý do gì, một ngày nọ mẹ vợ tôi và một đứa em đi tìm đến một ông thầy nhờ trục hồn (lúc bấy giờ chưa hề có thông tin gì về việc tìm mộ của các nhà ngoại cảm), ông thầy này hoạt động lén lút, việc này được xem là mê tín dị đoan và đồng bóng. Mẹ và đứa em vợ tôi phải khiếp đảm khi ông thầy trục hồn thành công, không ai khác được với điệu bộ, giọng nói và cách nói chính là ông ấy (cha vợ tôi), sau khi trả lời một số việc mà gia đình muốn hỏi, ông ấy có nói là đừng trục hồn ông ấy nữa vì nó gây cho ông ấy đau đớn và khó khăn lắm. Chính câu nói cuối cùng của “ông cha vợ” của tôi, đã giúp tôi suy nghĩ và đưa ra được lời giải về việc trục hồn trong cái giả thuyết “Thế giới tâm linh cũng là vật chất” của tôi. Chỉnh sửa lần cuối bởi trieucongly vào 22-09-2007 lúc 07:46 AM.
  1 like
 35. Thư giản bằng một số bài viết ngắn (nói lên những ý nghỉ của Congly): Mẩu chuyện 5:Con vật có muốn...tu thành người!? Một bữa nọ, ông bạn thần quyền của tôi (đã có lần nhắc đến ông ấy) ngồi uống café nói chuyện phong thần:Sau khi nói chuyện về tu hành đạo hạnh,…đủ thứ, đến đoạn ông ấy chỉ vào con Chó, nó đang quanh quẫn bên dưới, thỉnh thoảng nhóc mỏ lên như muốn xin ăn và ông ấy nói: con chó phải tu mấy kiếp mới được thành người…. Tôi không đồng ý và nói: Bất kỳ con người hay con vật nào, kể cả nó là con Thiêu thân, chẵng có con nào muốn tu thành người vì: - Tôi không thể biết nó có nghĩ đến ý muốn trở thành người hay không? - Mọi con vật đều đầy đủ “sinh-bệnh-lão-tử”, nó có niềm vui nỗi buồn, ăn ngon, ngũ ngon, sự sung sướng, hạnh phúc, sự đau đớn và buồn bực,…việc gì phải thành người! - Nếu quan niệm, có đầu thai qua kiếp khác thì sinh vật nào sống lâu sẽ sống được ít kiếp, ngược lại sinh vật nào kiếp sống quá ngắn thì nó lại được đầu thai và sống qua nhiều kiếp. Vậy thì người và chó cũng vậy thôi. - Nếu xem con người là cao cấp, có thể nuôi Heo, Gà, Chó,…muốn đánh chén lúc nào tùy thích…thì thật ra ở góc nhìn khác, tôi thấy con người mình hình như cũng được nuôi vỗ béo và thậm chí đang còn sống nhăn răng mà những con “vi khuẩn”, “vi rus” nó cũng đánh chén cơ thể mình đó, có gì khác đâu! …. Mẫu chuyện 4: Phải chăng mọi việc "An bài"! Tôi có một người bạn kỹ sư điện tử, sau một thời gian dài làm cho các DN, Công ty (kể cả nước ngoài) anh bạn đã làm chủ một cửa hàng máy tính tại TPHCM, nghe nói sau này mở rộng và làm ăn tại Vũng tàu.Hồi đó, trong một lần cà phê gặp gỡ, tôi có nói chuyện về “định mệnh an bài”, anh ta thể hiện sự tán thành và có kể lại tôi nghe một chuyện mà anh ta “không hiểu nổi!” như sau: Tôi từ nhỏ đến lớn chẵng mấy khi nằm chiêm bao, nên mỗi lần chiêm bao đã tạo cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Một lần gần đây nhất, tôi chiêm bao thấy mình đang đi cùng một người, vừa nói chuyện trao đổi vừa quan sát khung cảnh chung quanh,…nhiều thứ. Khi tĩnh vậy, tự tôi vẫn ghi nhớ kỹ trong đầu… và đấn một ngày nọ, tôi có nhận hợp đồng khảo sát thiết kế hệ thống điện…(hay hệ thống gì đó, tôi-người viết bài này quên rồi!) tại bệnh viện của huyện Long Đất tỉnh Bà rịa-Vũng tàu…tôi đã rùng mình khi toàn bộ đoạn “phim” chiêm bao đã hiện ra trước mắt tôi, vẫn khung cảnh đó, con người đó, vẫn âm thanh đó, vẫn những cuộc trao đổi đó…đã diễn ra! **** Phải chăng sự việc trong tương lai đã có thể phản ảnh lại ở những thời điểm trước đó!. Mọi việc phải chăng đã an bài! Mẩu chuyện 3 Có lần một anh bạn trẻ (viết tắt anh bạn trẻ: ABT), dân thành phố Hồ Chí Minh làm việc về công nghệ thông tin, than thở và nhờ tôi chỉ vẽ để khiếu nại, thưa kiện một anh Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã thổi phạt về lỗi vượt đèn đỏ. ABT bị lập biên bản phạt tiền và giam xe (xe mô tô) 15 ngày. ABT quả quyết là mình không vượt đèn đỏ, nhưng cố cải cho mấy cũng "vô hiệu". Tôi vốn cũng là dân kỹ thuật, chẵng quen ba cái chuyện khiếu nại (tính tôi ôn hoà, đã có vài lần va chạm xe cộ trên đường, không phải lỗi của mình, mặt dù có thiệt hại, nhưng vẫn bỏ qua, phát tay cho người vi phạm biết lỗi kia đi luôn cho xong, trong cuộc đời cũng có lúc xui xẻo, mình ráng chịu,...), nghe xong chuyện tôi phán luôn:Ông (ABT) hãy nghĩ xem, tại sao bao nhiêu người đi qua đó mà chỉ có một mình ông bị thổi? như vậy có 2 trường hợp xảy ra: 1. Đích thực là ABT vượt đèn đỏ, khỏi bàn nữa! 2. Nếu đúng như lời ABT nói, không vi phạm, thì anh CSGT thổi phạt chỉ là một sự nhầm lẫn!. Tôi được biết là tại TPHCM các ngã tư quá đông, không thể nào tự dưng thổi phạt, trường hợp này không phải gây khó dễ để “kiếm tiền cà phê”. Có những lúc xe ôtô lỡ chết máy, CSGT cũng phải ráng “cong đít” phụ đầy xe đi,…dám đâu thổi bừa. Tôi nói tiếp: Theo tôi thì đôi khi trong trạng thái căng thẳng hoặc có một thoáng qua, bất chợt gì đó,…khiến cho trong mắt, nói đúng hơn là trong đầu của anh CSGT, ông đang vượt đèn đỏ, tức thì tiếng còi đã nổi lên, chiếc gậy chĩa thẳng vào mặt ông, thế là xong, hành trình bị gián đoạn! Nhưng ông đừng buồn, vì có những điều không thể hiểu được là biết đâu chính cái tiếng còi vô lý, gây ưu phiền ấy đã giúp ông tránh được một cái tai nạn nghiêm trọng xảy ra cho ông, nếu hành trình của ông tiếp diễn bình thường!. Thôi thì ông chịu khó nộp phạt cho rồi. Nghe xong, ABT thốt lên: À, cũng có lý, biết đâu trong cái xui, có cái hên. Thôi đành chịu vậy, khỏi khiếu nại nữa! Entry for March 21, 2006 Phần n-m (Tản mạn): Phải chăng con người cũng là loài..."Virus"!? Một ngày nọ, có một loài sinh vật thông minh, có lẻ là thông minh hơn con người nên gọi chung là “Họ” theo ngôi thứ 3 số nhiều mà không gọi là “Nó” như xưng hô với loài vật khác!. Họ đã chế tạo ra thiết bị đặc biệt và nghiên cứu phần tử vô cùng nhỏ…mà họ mới phát hiện ra. Phần tử mới phát hiện là một kỳ tích của họ, đặt tên là “ĐC” và họ tiếp tục nghiên cứu theo dõi. Do tiến bộ khoa học kỹ thuật không ngừng, họ quan sát “ĐC” ngày càng rõ ràng hơn. Thoạt đầu theo cảm quan, họ nhận thấy “ĐC” là phần tử thật hấp dẫn, như có sự phát triển…thời gian thấm thoát trôi qua, một ngày nọ khi quan sát lại họ cảm thấy có gì đó bất ổn. Càng nghiên cứu quan sát họ càng thấy phần tử nhỏ này hình nó bị biến màu, sẫm xấu, mù mờ và phát nhiệt, trên bề mặt như có ung bướu mụn nhọt. Phải tăng tốc nghiên cứu nó (“ĐC”) thôi, chậm biết đâu nó bị hủy, biến mất hoặc biến dị làm nguy hại tới môi trường vật chất, cuộc sống của họ thì sau. Sau một thời gian nghiên cứu, họ thấy rõ hơn. Quan sát vùng chưa bị đổi màu, có nhiều chủng loại “vi rus” khác nhau nhưng mật độ thưa thớt. Vùng bị đổi màu, phát hiện mật độ “virus” đồng nhất và khá cao, di chuyển nhanh hỗn loạn trên các chất liệu lạ trên bề mặt và trên khoảng không gần bề mặt của phần tử này, chui rút trong các mụn nhọt lộ lên trên bề mặt. Họ đã dùng thiết bị đặc biệt, lấy mẫu “virus” để nghiên cứu…đó là loài virus vô cùng lạ!. Các bạn có biết đó virus gì không? Tôi biết rồi đấy, chúng ta đấy, con người đấy. Nhìn từ xa mới thấy “con người” không khác gì loài virus. Thật sự là một lũ ăn hại nó đang phá tan “ĐC”, nguy hiểm quá! Nếu việc này có thật thì…phải chăng có “Đầu thai”? Đã từ lâu tôi có nghe tin: 1.- Một đứa nhỏ chào đời mới …2 tháng đã biết nói và còn khai ra mình tên gì sống ở đâu… Thật không thể kiểm chứng được nguồn tin, không đáng tin cậy. Nhưng điều đó có thể xảy ra không!? 2.- Trong thông tin ngắn trên tờ Thông tin Khoa học kỹ thuật – kinh tế thế giới của TTXVN phát hành khoảng thập niên 80 có đăng một mẫu tin, nội dung như sau: Tại một vùng xa xôi hẽo lánh (có địa danh nhưng tôi không nhớ) bên Liên Xô, một người đàn ông Nga đi ôtô và bị tai nạn. Khi ông ta tỉnh lại, ông ta nói toàn tiếng Pháp (cổ), may là ở đó có một cô y tá biết ít tiếng Pháp nên nhận ra được, thế là những nhà nghiên cứu ở Mat-xcơ-va đến, ông ta kể về những kiếp trước của ông ta, trong số hơn trăm lần chết thì có một lần chiến đấu trong đội quân của Napoléon…và không còn thông tin gì nữa sau đó. Nguồn tin mặc dù đăng trên tờ báo đáng tin cậy nhưng bản thân nó cũng không đáng tin cậy. Nhưng chuyện đó có hay không và điều đó có thể xảy ra không? Như từ đầu, tôi quan niệm là không nên vội vàng bác bỏ những thông tin nhận được, tạm chấp nhận, xem xét nếu không nghiệm không được thì …để đó tính sau!
  1 like
 36. Dưới đây là một số ý nghỉ sơ khai mà tôi đã ghi lại trên Blog vào ngày 18/04/2006, trong đây mới đưa ra một số (chủ yếu dàn ý) để có dịp nghiên cứu tìm hiểu tiếp, mãi từ thời gian đó đến nay chưa có thời gian bổ sung và cũng có phần bế tắc kiến thức...nay rất mong được sự tham gia và cung cấp tài liệu, ý kiến (kể cả phản bác ý tưởng này). Nếu trên diễn đàn không tiện thì đề nghị được tiếp nhận tại địa chỉ: trieu.congly@yahoo.com.vn . Chân thành cảm ơn. Tâm linh cũng là vật chất - Sự tồn tại của linh hồn như thế nào!? Khi tôi đang học (phổ thông) thì chỉ biết vật chất tồn tại ở 3 trạng thái: rắn, lỏng và khí. thập niên 80 tôi được biết Điện từ trường được xem là dạng đặc biệt của vật chất, sau này vật chất có thêm một trạng thái thừ 4 là plasma. Điều này có nghĩa là có thể còn nhiều trạng thái, nhiều dạng vật chất chưa được biết đến. Nói cách khác nó có tồn tại, nó có là vật chất hay không thì tùy thuộc vào trình độ phát triển của con người… như vậy tâm linh đã tồn tại thì tại sao không thể xem đó là một dạng vật chất? Nếu ta chấp nhận linh hồn là dạng vật chất nào đó thì có thể lý giải được nhiều hiện tượng tự nhiên bị đưa vào vùng mê tín. -“Linh hồn” sẽ là lĩnh vực nghiên cứu quan trọng, nếu thành công này thuộc về những “phái tà” thì hậu quả khó lường, có thể sai khiến “linh hồn” dẫn đến hành động của thể xác hoặc chế tạo ra những thiết bị nguy hiểm như thế, xa hơn nữa có thể phục hồi lại một con người đã khuất gây ra biến động khủng khiếp!!! -“Linh hồn” tồn tại và phát triển trong thể xác như thế nào? Linh hồn cũng già đi theo thời gian -“Linh hồn” thoát ra khỏi thể xác như thế nào? …. -“Linh hồn” phát tán bên ngoài thể xác như thế nào? …. -“Linh hồn” tồn tại và phát triển bên ngoài thể xác như thế nào? … -“Linh hồn” sự kết hợp và tái tạo một linh hồn mới? … -“Linh hồn” tiêu diêu (siêu thoát) như thế nào? … -“Linh hồn” có còn lại gì trên một xác chết và mục rửa theo thời gian? Không phải tự dưng mà người ta lại xem quan trọng hài cốt, lễ tang, nơi chôn cất,… cuả người chết … - Cái gì, điều gì đã chi phối, điều khiển (theo Hệ điều hành nào?) cuộc sống của “linh hồn”? … -“Linh hồn” là dạng vật chất đặc biệt, là tập hợp vô số phần tử có chứa rất nhiều thông tin phản ảnh về đầy đủ về hình ảnh của một thể xác mà nó tồn tại (kể cả những vật dụng chung quanh như quần áo, cây súng,…) trong đó (*), kiến thức nói chung là mọi thông tin mà nó thu nhận được trong suốt quá trình tồn tại và phát triển trong một thể xác(**), có thể phát tán ra (3*) và tập trung lại (*4), kết hợp(*5) và phát triển (*6) trong môi trường không gian quanh ta. Nói chung gọi là “linh hồn “ khi nó đã hoàn chỉnh và tồn tại độc lập trong một thể xác khác hoặc khi từ một thể xác thoát ra mà chưa bị phát tán cơ bản, hoặc đủ điều kiện để chuẩn bị vào một thể xác mới. “Linh hồn “ đích thực ra sao thì chưa thể biết được, nhưng đây là một giả thuyết có tính tiên đề cho việc nghiên cứu khảo sát. * Một số thông tin liên quan: Thông tin này được tiếp nhân để nghiên cứu lý giải nhưng chưa hẵn là thông tin chính xác. Dẫu sao thì cũng cố chấp nhận để xem xét mà không phản bác (vội phản bác khi chưa có cở sở là cực đoan) 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- -“Linh hồn” sự tập trung tạm thời sau khi đã phân tán hoặc khi đang tồn trong thành phần của một linh hồn khác tại trong một thể xác khác? Đã nhiều năm qua rồi (vài chục năm hoặc lâu hơn), theo như người ta hay nói là đã tiêu diêu nơi miền cực lạc, hay đã đầu thai qua kiếp khác rồi, đã phát tán rồi, nhưng tại sao lại có chuyện “trục hồn” được như nhiều thầy bà lên đồng để trục hồn(chỉ xét ở những trường hợp thực sự đáng tin cậy), như chuyện tìm hài cốt liệt sĩ của cô năm Nghiã ở Châu Đức (Tỉnh BR-VT) …Trong những trường hợp trục hồn thì thầy, bà lên đồng còn cho biết là việc trục hồn phải rất hạn chế và nói chung không tốt rất ảnh hưởng đến “linh hồn” người khuất! Sự cảnh báo này phải chăng cũng có cơ sở. Như đã nói ở trên, khi linh hồn còn phản phất trong không gian thì nó trở nên đơn giản, nhưng nếu linh hồn đã tiêu diêu hoá thân thành những linh hồn khác thì việc trục hồn thành công có nghiã là đã tập hợp lại được , cũng có nghĩa là những linh hồn kia đã tạm thời thiếu vắng thành phần nào đó trong mình (ở nhiều mức độ khác nhau), đây cũng có thể là hiện tượng lơ đễn, đãn trí, sự mệt mõi trong đầu (không có nguyên nhân) ở những người nào đó, nó làm cho người ta không thực hiện thành công những hành động của mình trong một giai đoạn tạm thời, nguy hiểm hơn có thể gây tai nạn… Muốn trục hồn được thì người thầy, bà đó phải có một khả năng thiên phú (vô tình lượm được bí kíp) và không nhất thiết phải do người chủ động trục hồn, biết đâu vào một thời điểm nào đó (gọi là giờ “linh”) thì những phần hồn đó lại tự tập hợp lại được cũng tạo ra cho người ta những trạng thái thất hồn như nói trên! -“Linh hồn” và sự “đầu thai”: Xem ra người ta hay nói “Ba hồn chín vía hay ba hồn bảy viá” không phải là không có cơ sở! Như đã phân tích ở trên, tập hợp các phần tử vật chất khi thoát ra khỏi một thể xác mà không có cơ may trở lại thì có thể xảy các trường hợp sau: a. Không phân tán. b. Phân tán một phần ít. c. Phân tán nhiều. d. Phân tán gần như toàn phần. e. Phân tán toàn bộ. Có lẻ quá trình phát tán đi cùng một sự hợp nhất nào đó, theo quy luật đặc biệt Khi phân tán toàn phần hoặc gần như toàn phần (d và e) thì “Linh hồn” xem như “tiêu diêu”, “Siêu thoát” Nếu không phân tán hoặc ít phân tán (a và b ) thì xem như “Linh hồn” còn vất vưởng đâu đó ở mức độ mà đôi khi người nào đó có khả năng cảm nhận thấy hoặc nghe bằng giác quan của mình. “Linh hồn” tồn tại trong một cơ thể cũng phát triển dần theo thời gian và nếu thoát ra ngoài cũng phát triển theo một cách khác, có thể biến đổi phụ thuộc môi trường không gian mà “Linh hồn” đó đang tồn tại hoặc từng phần phân tán ra và kết hợp với những phần tử vật chất của “linh hồn” khác (rất nhiều, vô số) gọi là cuộc sống của “linh hồn” bên ngoài thể xác, nó luôn phát triển. Biết đâu “Linh hồn người cũng có thể hoà trộn, kết hợp với những phần tử “linh hồn của súc vật”! nên mới có chuyện người đầu thai thành súc vật hoặc súc vật đầu thai thành người!. Có vô số “Linh hồn” trong không gian quanh ta, khi gặp một thể xác có điều kiện “ắt có và đủ” nào đó có thể sẽ chen vào trong một thời gian có giới hạn nào đó (người bị nhập hồn). Cũng vào một thời điểm thích hợp của quá trình sinh sản, phôi thai mới sẽ kết hợp được với một linh hồn mới tạo ra một con người mới. Như vậy linh hồn sẽ chưá những mã thông tin đặc biệt để có thể phù hợp với từng giống loài khác nhau và phù hợp với từng thể xác (phôi thai) để cho sinh vật hình thành và chào đời. Tiểu kết: Trong thể xác, linh hồn sống, thu nhận thông tin, phát triển về thể chất và mọi mặt. Có sự tương tác giữa linh hồn và thể xác. Linh hồn chi phối thể xác - Thể xác tác động lên linh hồn. Bên ngoài thể xác thì linh hồn phân hoá biến đổi về mặt “cơ - hoá – sinh-…-mã thông tin” gì đó. Có thể xem đây là giai đoạn “tái tạo, sinh sản” của linh hồn.
  1 like
 37. 3.- Sự phát triển, thành tựu của khoa học cũng là một định mệnh! Vào khoản thập niên 80, trong một bài báo đăng trên...hình như là tờ Thông tin khoa kỹ thuật và kinh tế thế giới (TTXVN) có một bài viết tóm lược ý như sau (không nhớ hết nổi): Một nhóm khoa học Anh quốc (về y học) đẽ nghiên cứu chỉ tay của những người đã mất (chết) còn lưu lại để đối chiếu với sách chỉ tay của phương đông. Mọi người "bật ngữa" vì nó trùng khớp đến thế và kêu lên rằng "Chẵng lẻ thành tựu của y học chẵng có ý nghĩa gì sau!". Riêng tôi nghe và suy diễn như sau: Nếu điều đó (bài báo nói) là đúng sự thật thì thành tựu của y học cũng là định mệnh, nó phát triển một cách khách quan và tác động vào số mệnh của con người.
  1 like
 38. Các bác và các anh chị thân mến, Đây là chủ đề tương đối lý thú, nhưng mỗi người đứng ở một góc nhìn khác nhau, nên rất khó thống nhất. Theo tôi, nên quy về khái niệm vật chất để nghiên cứu. Khái niệm vật chất có thể được hiểu rộng hơn, mà trong Vật lý học gọi là chất và trường. Khái niệm vật chất cần được làm rõ qua các khái niệm không gian và thời gian. Theo tôi, tâm linh là có thực, là một dạng vật chất đang tồn tại, có quy luật vận động riêng. Vấn đề là dạng vật chất đó tồn tại trong không gian và thời gian nào, quy luật vận động ra sao? Rất mong được mọi người quan tâm.
  1 like
 39. Chào chú Vo Truoc, Theo thuyết ADNH, đã có vật chất và phi vật chất, vũ trụ bao hàm chứa đựng vật chất và phi vật chất, nhưng đã có vũ trụ, thì phải có phi vũ trụ, nếu vũ trụ không có phi vũ trụ vậy ta có thể cho vũ trụ là thái cực vì chỉ có thái cực mới không có sự phân chia có và không. Nếu vũ trụ không phải là thái cực thì vũ trụ phải có phi vũ trụ vì ngoài thái cực ra tất cả đều từ thái cực mà ra. Đã từ thái cực mà ra thì đã có âm và dương, có bất phi và phi, vũ trụ và phi vũ trụ, cho nên VinhL nghĩ, theo thuyết ADNH, đã có vũ trụ thì phải có phi vũ trụ. Kính Mến
  1 like
 40. Anh Thiên Sứ kính mến. Thái cực tồn tại nhưng không thể Thái cực là vật chất. Nó là cái không thể mô tả, diễn đạt bằng ngôn từ. Thái cực không phân biệt, không có không gian, không có thời gian, không có tương tác, và cũng không có năng lượng, nhưng Thái cực chứa mầm mống của tất cả những thứ đó và những thứ khác nữa. Rõ ràng Thái cực không phải là là vật chất nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Thái cực vẫn là tồn tại nhưng không phải là vật chất và cũng không phải là phi vật chất. Tất cả những mô tả về Thái cực đều là "gượng" mà nói, tức là tương đối gần giống thôi. Do đó, em không thể đồng ý coi Thái cực là một thể chứa đầy năng lượng.Em đã trình bày trong chuyên mục "Cơ sở học thuyết ADNH" như sau: Điều kiện đầu tiên và duy nhất của tương tác là có sự phân biệt, nghĩa là có âm, dương. Trong quá trình tương tác mới xuất hiện năng lượng và những thứ khác nữa và gọi chung là Vạn tượng.Những thứ xuất hiện trong tương tác âm dương đó mà có năng lượng thì gọi là vật chất, những thứ cũng xuất hiện trong tương tác âm dương đó mà không có năng lượng gọi là phi vật chất. Tất cả chúng đều tương tác âm dương với nhau. Như vậy, trong vạn tượng, cái gì hàm chứa năng lượng gọi là vật chất. Cái gì không hàm chứa năng lượng gọi là phi vật chất. Chúng đều tồn tại và có thể tương tác được với nhau vì có sự phân biệt. Theo quan niệm này, định nghĩa của anh về vật chất hoàn toàn phù hợp, và em rất thống nhất: Nhưng: và: thì em không đồng ý.Trên cơ sở em đã trình bày ở trên, em vẫn cho rằng "phi vật chất" vẫn tồn tại và vẫn tương tác với Vật chất mà không cần năng lượng, miễn là có phân biệt âm dương. Vật chất, phi vật chất chẳng qua là những biểu hiện khác nhau của Thái cực - bản thể của Vũ trụ (tồn tại) - trong quá trình tương tác âm dương mà thôi. Chúng đều hàm chứa âm dương và do đó chúng phải tương tác với nhau Học thuyết ADNH không định nghĩa vật chất cũng như không định nghĩa năng lượng không phải cổ nhân không biết về nó mà là vì nó không có vai trò quan trọng trong với các vị ấy trong nghiên cứu của mình. Cái mà cổ nhân quan tâm hơn, cho là mấu chốt là các tương tác âm dương và những phát triển của nó là ngũ hành, bát quái, ... Kính anh!
  1 like
 41. VinhL hỏi: Đây chỉ là một trò chơi của chữ nghĩa. Không có khái niệm "phi vũ trụ". Thực ra là "vũ trụ" là danh từ tôi "gượng" dùng để chỉ tất cả những cái gì "tồn tại" mà thôi. Nếu VinhL lại hỏi cái gì là "phi tồn tại" thì biết trả lời ra sao? Chẳng nhẽ lại bảo "phi tồn tại" là cái "phi tồn tại"! Cái tồn tại phải thể hiện được sự tồn tại của nó thông qua khả năng tương tác với những cái khác.Anh Thiên Sứ viết: Nếu hiểu theo nghĩa vật chất là tất cả những cái gì tồn tại, có thể tương tác được với những cái khác (không đưa ra điều kiện năng lượng) thì em nhất trí. Như vậy, nếu vật chất được định nghĩa như sau thì em hoàn toàn thống nhất:Tất cả các dạng tồn tại tương tác được với nhau đều là vật chất. (Ở đây, "tương tác" được hiểu theo nghĩa là "làm thay đổi") Với định nghĩa này thì em hoàn toàn nhất trí với những diễn giải ở trên của anh về vật chất. Em chỉ kỵ cái chữ "năng lượng" mà thôi. Theo em, năng lượng không phải là đều kiện tiên quyết của vật chất. Nhưng tương tác là điều kiện tiên quyết.
  1 like
 42. Chào VinhL, trước lạ sau quen, Rubi có ý đối thoại với VinhL. Với một câu hỏi có vẻ Phi Phi Thường (đại loại giống như Phi Phi Tưởng ấy nhỉ) thì cách phát kiến cũng phải đột phá một chút thì mới đối thoại được. Câu hỏi có thể đúng, có thể sai, cho nên, nếu trả lời thì cũng có thể đúng hoặc sai. Đó là chuyện có thể xảy ra. Trong Phật Giáo có nói đến Thất Đại (7 Chất) là : Sắc Đại Thủy Đại Phong Đại Hỏa Đại Không Đại Thức Đại và Kiến Đại. 7 Đại theo Rubi, có thể chia thành hai phần là: Phần 1 gồm 5 Đại: Sắc, Thủy, Phong, Hỏa, Không. Phần 2 gồm 2 Đại : Kiến và Thức. Phần 1 ứng với Âm Dương Ngũ Hành-Vũ Trụ. Phần 2 ứng với Phi Âm Dương Ngũ Hành-Phi Vũ Trụ. Tạm thời đại cương như thế, có thể Rubi sẽ giải thích sâu về Phần 1 tiếp.
  1 like
 43. Anh Thiên Sứ kính mến! Chính tác phẩm đầu tiên của anh xuất bản "Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại" là nguồn cảm hứng cho em nghiên cứu học thuyết ADNH mà trước kia em không có ý định này. Do đó em rất biết ơn và kính trọng anh. Nhưng vì học thuật mong anh thông cảm cho những gì em có thể không thống nhất với anh. Bởi vậỵ, khi nghiên cứu học thuyết ADNH, em không cho rằng luận điểm:"Không thể có cái gì phi vật chất nhưng lại chứa đựng năng lượng để tương tác với vật chất" là chân lý hiển nhiên và điều này không mâu thuẫn với tiêu chí: Một lý thuyết được coi là khoa học sẽ không phủ nhận những chân lý được khoa học phát hiện trước đó, bởi vì nó ra đời sau học thuyết ADNH. Hơn nữa, hoàn cảnh ra đời của nó là khi học thuyết ADNH đã bị thất truyền. Em cũng không cho rằng khi mình nói tồn tại phi vật chất là do học thuyết ADNH không định nghĩa vật chất. Chẳng qua là khi nghiên cứu học thuyết ADNH em không thấy sự cần thiết có định nghĩa về vật chất, và do đó sự tồn tại của phi vật chất là kết luận rút ra trong nghiên cứu mà thôi (nếu cách đây 2 năm thì em không thể hình dung đến điều này và chắc chắn đồng ý với quan điểm trên của khoa học). Cũng giống như một nhả khoa học khi xưa trả lời Hoàng đế Napoleon khi ngài không thấy Thượng đế trong lý thuyết của ông này: "Tâu bệ hạ, thần không cần giả thiết này (Thượng đế) trong lý thuyết của thần". Học thuyết ADNH đã bị thất truyền và muốn phục hồi nó phải hết sức cẩn trọng đặc biết đối với những khái niệm cơ bản nhất, nếu không, sai một ly sẽ đi một dặm. Em vẫn cho rằng, vật chất, phi vật chất, năng lượng, tâm linh, ... là những biểu hiện khác nhau của bản thể vũ trụ là Đạo trong vận động tương tác âm dương ở những điều kiện khác nhau, những qui ước khác nhau tuân thủ những qui luật của học thuyết ADNH mà thôi. Những nguyên lý của học thuyết ADNH đúng cho tất cả mọi đối tượng dù nó là vật chất hay phi vật chất, hữu hình hay vô hình, khoa học hay phi khoa học, tự nhiên hay xã hội, vật lý hay toán học, .... Chỉ có như vậy, học thuyết ADNH mới có thể là học thuyết thống nhất vũ trụ. Mong anh tham khảo và lượng thứ. Kính anh!
  1 like
 44. Anh Votruoc thân mến: Tiêu chí khoa học phát biểu: Thuyết Âm Dương Ngũ hành là một học thuyết khoa học trước khi là lý thuyết thống nhất thì nó phải tuân thủ tiêu chí này. Bởi vậy khi khoa học đã xác định rằng : "Không thể có cái gì phi vật chất nhưng lại chứa đựng năng lượng để tương tác với vật chất" thì đó là chân lý, mà thuyết AD Ngũ hành không thể phủ nhận - nếu xác định thuyết Âm Dương Ngũ hành là một học thuyết khoa học. Bởi vậy, Không thể căn cứ rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành đúng là không đặt vấn đề năng lượng và cũng không có khái niệm năng lượng. Năng lương là một khái niệm hiện đại so với văn minh Đông phương. Nhưng bản thân quan niệm "thuyết Âm Dương Ngũ hành là một học thuyết hoàn chỉnh" mới chỉ là sự xác định định tính và là giai đoạn đầu cho sự phục hồi học thuyết này - khi nó đã thất truyền trải hàng ngàn năm sau khi nền văn minh Lạc Việt sụp đổ ở Nam Dương tử. Chứ bản thân những cơ sơ lý luận của học thuyết phản ánh mối liên hệ nhận thức thực tại của học thuyết này vẫn còn rời rạc và chưa hoàn chỉnh.Do đó, không thể vì nó "không luận điểm nào của học thuyết ADNH đòi hỏi phải có năng lượng cho các tương tác" mà cho rằng thế giới vô hình và phi vật chất là có thật.
  1 like
 45. Rubi xem và ngẫu hứng viết thêm vài lời. Thứ nhất, vật chất và phi vật chất hay sắc và vô sắc, hoặc là sắc và không. Sắc là hình tướng, không là hư không. Như vậy, qua phương tiện là con mắt có thể thấy biết có sắc và vô sắc. Thứ hai, Kinh và Khí. Kinh thì có đó nhưng khoa học không thấy được trực tiếp, nhưng cũng bằng cách này hoặc khác "họ" đã gián tiếp thấy được là có các đường Kinh. Theo một số nhận định khác, Kinh là sự giao thoa của tập hợp hệ thống các cơ thể vô hình. Các cơ thể vô hình cũng được khoa học gián tiếp thấy được nó dưới dạng từ trường. Trong vấn đề thứ hai nói trên, Rubi hình dung Kinh và Khí ứng với quỹ đạo và chất điểm. Ví dụ, quỹ đạo của trái đất giống như là Kinh (hoặc hơn thế có thể giống như là một Đại Chu Thiên và/hoặc Tiểu Chu Thiên); trái đất giống như là chất điểm. Trong trường hợp sự so sánh trên là hợp lý, giống nhau, vậy thì "chúng ta" không cần phải đợi đến khi thấy được những thứ ở trong thân thì mới có thể tiếp cận với cái "thế giới" tưởng như vô hình đó; Mà ngay đó, dựa vào sự quan sát Mặt Trời, Mặt trăng, các Hành Tinh, và các Vì Sao, đặc biệt là Hệ Mặt Trời; tiếp đó liên hệ với đường đi, quỹ đạo của chúng trong không gian, "chúng ta" có thể thấy được môi trường Kinh và Khí qua phương tiện bình thường nhất ngay nơi con người (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đặc biệt là Mắt và Ý). Hoặc nói một cách khác, không cần đợi đến khi trở thành siêu nhân có những khả năng nhìn thấy những cái mà bình thường không thấy được, mà ngay nơi thấy biết bình thường này, "chúng ta" có thể quan sát thế giới (Thiên Hà) để thấy biết về Kinh và Khí. Hai vấn đề trên, có lẽ cũng liên quan đến chủ đề, nhưng không liên quan đến sự hỏi đáp trực tiếp. Rubi ngẫu hứng, đặt vấn đề vậy thôi ạ.
  1 like
 46. VinhL thân mến. Ngay từ thời cổ sơ trong lịch sử văn minh hiện đại đã có khái niệm vật chất trong minh triết Hy La. Trong quá trình hội nhập văn hóa Đông Tây khái niệm này xuất hiện trong văn hóa Đông phương. Trong quá trình nhận thức của nhân loại với khái niệm vật chất thì con người cũng đã nhiều lần thay đổi nội dung khái niệm này. Thí dụ - đã có một thời kỳ vật chất được khái niệm là tất cả những gì tác động đến giác quan của con người. Nhưng đến nay rõ ràng khái niệm này phải thay đổi, khi khoa học đã xác định được những dạng tồn tại của vật chất mà không hể tác động trực tiếp tới các giác quan của con người. Hay nói cách khác là giác quan của con người - những phương tiện nhận biết mà tự nhiên ban cho con người - không nhận thức được một số dạng tồn tại của vật chất mà phải thông qua những phương tiện nhân tạo. Bởi vậy, vấn đề được đặt ra là: liệu những phương tiện của nền khoa học hiện đại tạo ra đã nhận thức được hết tất cả các dạng tồn tại của vật chất không? Tất nhiên câu trả lời là không! Hay chính xác hơn là chưa! Vậy thì chúng ta có quyền đặt ra một giả thuyết hợp lý tiếp theo là: Có hay không những dạng tồn tại khác của vật chất mà khoa học cần khám phá. Trên thực tế, có những hiện tượng khách quan đang tồn tại mà con người quen gọi là "tâm linh" tác động đến cuộc sống của con người. Sự tác động đó đa số coi là "vô hình", là "phi vật chất". Nhưng quan niệm vô hình và phi vật chất đó có đúng là vô hình và phi vật chất không - Khi mà còn có những dạng tồn tại mà khoa học cần khám phá? Câu hỏi xâu chuỗi liên hệ được đặt ra là: Con người chúng ta là con người vật chất đang hoạt động, tại sao lại có thể chịu tác động bới những cái "vô hình" và "phi vật chất"? Liệu những cái "vô hình" và "phi vật chất" đó có năng lượng để tác động đến vật chất không? Trong vũ trụ này - đứng về vật lý học - thì có cái gì "phi vật chất" nhưng lại có năng lượng tác động vào vật chất? Vậy thì cái gọi là "vô hình" đó phải chăng vì chúng ta chưa thấy được nó bằng giác quan và các phương tiện hiện đại nên gọi nó là vô hình? Cái gọi là "phi vật chất đó" phải chăng vì quan niệm hạn hẹp của chúng ta về vật chất? Trong Lý học Đông phương không thấy có khái niệm "vật chất" nhưng có khái niệm "vật" và "chất" riêng rẽ. Và trong Lý học Đông phương có hàng loạt những khái niệm diễn tả những dạng tồn tại của vật chất mà khoa học hiện đại chưa xác minh được , mặc dù đã xác minh sự hiện hữu gián tiếp của nó thí dụ như "Khí' (*). Khoa học hiện đại thì chưa xác minh được bản chất của "Khí', nhưng lý học Đông phương thì đã ứng dụng trên thực tế - Thí dụ như khoa châm cứu trong Đông y. Chỉ cần hiện tượng này đủ cho thấy tính cao cấp và vượt trội của Lý học Đông phương với khoa học hiện đại. Bởi vậy, trên con đường phục hồi lại tri thức cổ Đông phương từ tri thức hiện đại, tôi định nghĩa lại vật chất như sau: Tất cả các dạng tồn tại có năng lượng và tương tác với nhau đều là vật chất. Trên cơ sở định nghĩa này thì không có cái gì là phi vật chất cả. ------------------------------- * Chú thích: 1) Vào giữa những năm 60 của thế kỷ trước, những nhà khoa học Pháp đã đưa chất đồng vị phóng xạ vào các đường kinh Lạc trên cơ thể người theo quan niệm của Đông y và dùng tia quang tuyến X để theo quan sát và họ đã thừa nhận sự tồn tại của những đường kinh lạc này. Bởi vậy, nước Pháp là nước phương Tây có khoa châm cứu phát triển hơn cả. Đây cũng một phần do công lao của giáo sư Nguyễn Văn Nghị - Phó chủ tịch hội Đông y quốc tế đóng góp cho sự phát triển Đông y ở quốc gia Tây phương này. 2) Trong Phong thủy Lạc Việt có định nghĩa về Khí. VinhL sẽ biết điều này khi tham gia khóa Phong Thủy Lạc Việt.
  1 like
 47. ĐẠO ĐỨC KINH viết về Đạo: "Đón nó thì không thấy đầu, theo nó thì không thấy đuôi, ở trên không sáng, ở dưới không tối,thâm viễn bất tuyệt" ."Nhưng nó (Đạo) có thực và rất đáng tin". Có thực tức là hiện hữu . Như vậy ngay bản thể của Đạo là một sự hiện hữu dưới dạng nào đó. Chính đức Phật cũng nói: "Không có hư không tuyệt đối. Cái hư không chẳng qua là sự đối đãi với cái không phảii hư không mà thôi. Trong ngay cả hư không cũng có tính Thấy. nếu trong hư không không có tính Thấy thì lấy cái gì để thấy hư không?". Tính Thấy trong Phật Pháp chính là Đạo của Lão Tử vậy. Cũng chính là Thái Cực của Lý học Đông phương. Trong diễn đàn của chúng ta có một bài viết của một vị giáo sư nào đó đặt vấn đề: "Một lý thuyết thống nhất phải giải thích được cả vấn đề tâm linh" (Tôi tìm lại bài này không được. Anh chị em nào post bài này hoặc giỏi vi tính xin tìm giúp. Trân trọng cảm ơn). Tất nhiên là như vậy! Nó còn giải thích đến cái gì ấy nữa chứ! Nếu không có năng lượng thì không thể có tương tác. Tâm linh sẽ không thể tương tác nếu không có năng lượng. Tất cả các dạng tồn tại có năng lượng và tương tác với nhau đều là vật chất. Vấn đề còn lại là dạng tồn tại đó như thế nào? Trước đây ngót 100 năm, khoa học đương thời cho rằng: "Nguyên tử là dạng tồn tại cuối cùng của vật chất". Đến bây giờ, ngay cả các nhà vật lý hàng đầu cũng ngơ ngác , vì với họ thì ngay cả các hạt cơ bản hình như cũng biến mất. Hic! Bởi vậy Congly rất chính xác khi cho rằng: Congly thân mến! Anh hãy nghiên cứu Lý học Đông phương đi. Tri thức của nền văn minh huyền vĩ Việt trải gần 5000 năm đã giải thích tất cả những mục tiêu mà anh đang tìm hiểu. Không phải ngẫu nhiên mà tôi tiên tri rằng: "Cuộc thí nghiệm khoa học lớn nhất của nhân loại sẽ thất bại trong việc tìm kiếm sự tồn tại của một dạng tồn tại nào đó (Tôi quên mất tên)". Nếu lời dự báo của tôi đúng thì tôi sẽ giải thích điều này nhân danh Lý học Đông phương (Xin xem : Lời Tiên tri 2008 - bài cuối cùng tính tới ngày hôm nay). Tạm thời tôi giải thích rằng: Họ đã làm một cuộc thí nghiệm bắt đầu từ một ý niệm sai về nguồn gốc vũ trụ. Nếu dự báo của tôi đúng thì hy vọng rằng sẽ có ai đó báo với các nhà khoa học khả kính ấy rằng: Ở đây, đã có người biết trước sự thất bại của họ. Nếu họ muốn biết tại sao họ thất bại thì hãy học tiếng Việt - ngôn ngữ cao cấp nhất của nhân loại - và tôi sẽ giải thích cho họ. Tôi tự tin như vậy. Rất tiếc! Nhà khoa học - Vật lý thiên văn - Trần Quang Vũ đã mất quá sớm. Nếu không ông ấy sẽ xác nhận tôi đúng, mà không cần phải thông qua lời tiên tri!
  1 like
 48. Trong tiểu luận "Định mệnh có thật hay không?" (Nxb Tôn Giáo 2006 xuất bản với tựa là: "Đức Phật khai ngộ về tính thấy") tôi đã phát biểu:Ý thức là một dạng tồn tại của vật chất. Tôi đồng ý với quan điểm của Congly: Tới đây thì tôi tạm kết luận, khái niệm vật chất là không giới hạn, có giới hạn chăng thì chính là giới hạn về trình độ của con người. Theo tôi không phải tạm kết luận mà là một kết luận chính xác. Tôi định nghĩa vật chất là: Tất cả các dạng tồn tại có năng lượng và tương tác với nhau đều là vật chất. Với định nghĩa này thì nếu tâm linh chưa năng lượng và tương tác với con người và các dạng tồn tại của vật chất thì tâm linh cũng chính là một dạng tồn tại của vật chất. Bởi nếu Tâm linh phi vật chất và phi năng lượng thì chúng sẽ không thể điều khiển và tương tác với chúng ta. Chúng ta sẽ không thể nghiên cứu tìm hiểu một cái gì đó và không là gì cả. Tôi đồng ý là khả năng nhận thức tự thân phổ biến của con người là có giới hạn qua phương tiện nhận biết là các giác quan. Nhưng khi khoa học kỹ thuật phát triển thì phương tiện nhận biết nhân tạo ra đời giúp cho con người nhận biết nhiều hơn về bản thể vật chất. Nhưng cũng chính do giới hạn của phương tiện mà con người mới chỉ nhận biết tới như hiện nay. Thực tại còn nhiều bí ẩn. Nhưng những bíii ẩn này đã được tri thức người xưa khám phá và đã khái niệm về nó và ứng dụng nó. Thí dụ như khái niệm khí trong lý học Đông phương..... Hy vọng được xem tiếp những ý tưởng của Congly
  1 like
 49. Có nhiều ý kiến không thuận, cũng xin được trình bày tiếp mong được nhiều sự quan tâm tham gia ý kiến. Tôi nghe người ta phân chia ra vật chất và ý thức, tâm linh,... Vật chất thì vốn dĩ đã rõ ràng, nhưng ý thức tâm linh thì mỗi người một ý, riêng tôi nhận thấy: Ngày xưa, khi học vật lý, tôi biết vật chất chỉ tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí ngoài ra điện từ trường được xem là dạng vật chất đặc biệt. Sau này lại xuất hiện trạng thái mới của vật là plasma. Tới đây thì tôi tạm kết luận, khái niệm vật chất là không giới hạn, có giới hạn chăng thì chính là giới hạn về trình độ của con người. Tóm lại, khái niệm vật chất là "mở" và sẽ còn tiếp tục. Tôi tự hỏi, tại sao ta thừa nhận có tồn tại ý thức, tâm linh hoặc hiện tượng gì đó mà ta gọi là tâm linh và nhiều nhười tin rằng có thế giới tâm linh. Nếu bạn bác bỏ thằng thừng điều đó thi tôi cho rằng đó là cực đoan, theo tôi nếu bạn không tin hoặc chưa tin thì hãy tạm tôn trọng ý kiến của nhiều người để lý giải hoặc bác bỏ bằng nhưng ý kiến xác đáng mà nhiều người chấp nhận được. Thật ra riêng tôi thì chấp nhận có sự tồn tại của tâm linh, tuy nhiên tôi hiểu và giải thích tâm linh theo một cách riêng của mình..."tâm linh cũng là một trạng và một đặc biệt của vật chất" bởi vì tôi thừa nhận nó tồn tại!.(còn tiếp)
  1 like
 50. Tại sao cái gì cũng qui về vật chất vậy? Chẳng nhẽ ngoài vật chất ra không còn cái gì khác nữa hay sao?Theo tôi, Linh hồn và thế giới tâm linh là ... Linh hồn và thế giớ tâm linh, vậy thôi. Và là đó định nghĩa chính xác nhất. Theo học thuyết ADNH, bản thể Vũ trụ là Đạo, trùm chứa và bao hàm tất cả. Cái tướng của nó là vạn tượng, cái lý của nó là các tương tác âm dương ("Cơ sở học thuyết ADNH" - Vô Trước). Do đó, thế giới vật chất hay tâm linh, Linh hồn, ... cũng không thể ngoài nó. Đó chẳng qua là những "tượng" trong vạn tượng mà thôi. Hoạt động của chúng cũng phải tuân thủ theo những qui luật tương tác âm dương ngũ hành. Chúng ta quen nhìn thế giới vật chất và tưởng rằng chỉ có vật chất mà thôi và cái gì cũng qui về vật chất cả. Và do đó, chúng ta không thể giải quyết được hết những mâu thuẫn nảy sinh từ tính khiên cưỡng đó. Học thuyết ADNH, về nguyên tắc, có khả năng giải quyết rốt ráo tất cả các vấn đề trong Vũ trụ này, kể cả các vấn đề bạn Congly nêu ra vì đó là học thuyết tổng quát, bao trùm vũ trụ. Còn giải quyết như thế nào thì lại là vấn đề khác, phụ thuộc vào mức độ am hiểu học thuyết đó của chúng ta. Phải nói là, trong thời điểm hiện nay, còn vô cùng khiêm tốn.
  1 like