• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 22/02/2010 in all areas

 1. Theo LUận tuổi Lạc Việt thì năm cưới chỉ cần tránh 3 năm tam tai của người nam, còn tháng và ngày cưới thì xem tuổi người nữ. Năm Kim lâu chỉ tránh cho đàn ông xây dựng nhà cửa chứ không tránh cho người nữ đi lấy chồng.Cưới tháng 11 thì chọn ngày 11/11 nhé ! Linh Trang
  1 like
 2. - Bạn hỏi nhiều, nhưng chẳng thấy cám ơn gì cả. Có nút cám ơn rất tiện đó. - Tất cả những cái bạn hỏi đều đã trả lời hết ở trên. Nên chịu khó đọc kỹ
  1 like
 3. để phân tích thì rất dài mà tôi không có thời giờ. Đại loại nếu sinh con năm Nhâm Thìn hoặc Quý Tỵ thì khắc cả cha lẫn mẹ thì rất xấu. Khắc cả cha lẫn mẹ vì theo Luận tuổi Lạc Việt năm Nhâm Thìn mạng thuôc hành hỏa nên khắc hành kim của bố mẹ. Con trai khắc mạnh hơn con gái.
  1 like
 4. [quote name= Nếu hai bạn cưới năm nay thì sang năm nên sinh một đứa con gái rồi năm Giáp Ngọ sinh một đứa con trai là đẹp. chắc tại không đọc rõ nhỉ: nếu năm Canh Dần cưới thì sang năm, tức năm 2011 sinh con gái rồi đến năm Giáp Ngọ sinh một đứa con trai là đẹp. Sang năm cưới thì sinh luôn trong năm sau đi. - Năm Nhâm Thìn và Quý Tỵ cũng chỉ được sinh con gái nhưng không tốt bằng sinh trong năm Tân Mão Thân mến
  1 like
 5. - Đã nói rõ ở trên. Diễn đàn xem cho bạn bằng rất nhiều phương pháp. Như về mạng thì cả 2 cùng một mạng nạp âm, cùng thiên can và địa chi nên không xung khắc gì. Nhưng hôn nhân là việc của những con tim, chính những đứa con sinh ra hợp với cha mẹ thì mới tạo ra hạnh phúc, tiền tài, quan vận cho cha mẹ. Vì vậy tiêu chí của diễn đàn là Yêu Nhau cứ lấy, quan trọng là sinh con ra có hợp với tuổi của cha và mẹ hay không. - Ông thày bói mà mẹ bạn đi xem dùng phương pháp nào để xem thì tôi cũng nói ra được rồi, vậy thì tôi kém ông ấy chăng. Theo Phong thủy Lạc Việt thì vợ bạn thuộc cung Đoài, còn theo sách Hán cổ thì thuộc cung Ly. Bạn có cung Phi là Càn, Càn phối Ly là Tuyệt Mạng. Nhưng theo Phong thủy Lạc Việt, Càn phối Đoài là Sinh Khí. Nếu bạn tham gia điễn đàn này muốn biết tại sao lại có sự khác biệt giữa sách Hán cổ và Phong thủy Lạc Việt thì nên tham khảo cuốn Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt của bác Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh. - Ông thày bói mà bạn đi xem chỉ mới nói được mỗi hai đứa lấy nhau phạm Tuyệt mạng, tức là chỉ có mỗi một phương pháp thôi mà đã nói người ta không thể lấy nhau được, có thể dẫn đến chia ly hoặc chết một trong hai người. Nhưng nếu ông ấy hiểu là tình yêu không biên giới, chỉ vì lới nói của ông ấy có thể khiến hai người yêu nhau đi quyên sinh vì sự ngăn cấm của gia đình thì ông thày bói đó đúng hay sai, chỉ đoán chết một mà có khi lại thành chết cả 2, như vậy có thất đức quá không?? - Chúng tôi tư vấn cho bạn bao gồm rất nhiều phương pháp, trong đó đã nói rõ cả đến những năm mà bạn cần sinh con để có được gia đình hạnh phúc, làm ăn phát tài phát lộc. Ông ấy đã nói được như vậy chưa? Vài dòng để bạn tham khảm, không tự cho là đúng Thân mến
  1 like
 6. - Việc vợ chồng cùng tuổi thì càng tốt chứ sao. Các cụ chẳng đã có câu : Vợ chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn cơ mà. Cưới xin là việc của ông Tơ bà Nguyệt. Hôn nhân là việc của những con tim đối với nhau. Nếu hai bạn cưới năm nay thì sang năm nên sinh một đứa con gái rồi năm Giáp Ngọ sinh một đứa con trai là đẹp. - Ông thầy bói xem cho bạn dùng phương pháp tính cung phi để xem. Theo sách Hán cổ là Tuyệt mạng. Còn theo phương pháp của Phong thủy Lạc Việt là Sinh Khí thì rất tốt. Tin hay không tùy bạn. Thân mến
  1 like
 7. CON GÁI TUỔI DẦN CÓ THỰC SỰ CAO SỐ HAY KHÔNG? Lý học đông phương là học thuyết chủ đạo của nó là thuyết Âm Dương Ngũ hành đã thất truyền, chỉ còn những mảnh vụn rời rạc, rải rác khắp nhân gian. Cho đến tận ngày hôm nay, các nhà nghiên cứu có tên tuổi vẫn còn nghi hoặc: Thuyết Âm Dương Ngũ hành có phải là một học thuyết hoàn chỉnh hay không? Chính vì sự mơ hồ này, mà không thiếu những quan niệm sai lệch khiến thế nhân dở khóc dở cười. Trong hôn nhân thì phán tuổi này tuổi kia không thể lấy nhau được, khiến bao giọt nước mắt chia ly góp vào bể khổ trần gian. Trong quan hệ xã hội thì nào là "Trai Đinh Nhâm Quý thì tài. Gái Đinh Nhâm Quý lấy hai đời chồng". Đến nay lại có vấn nạn "Con gái tuổi Dần cao số", lấy con gái tuổi Dần thì nào là "Con hổ ăn thịt con Lợn", nếu chẳng may chú rể là "lợn", Hoặc "Con hổ giết con trâu" nếu chẳng may chú rể là con trấu...Phán cứ như thánh. Nhưng đâu biết rằng sau lời phán không hề xuất phát từ sự hiểu biết căn nguyên đó là những giọt nước mắt chia ly. Lý học Đông phương mà chủ đạo là thuyết Âm Dương Ngũ hành, bản chất là một học thuyết nhân bản, nó phát hiện ra những quy luật của vũ trụ, tự nhiên và của con người nhằm phục vụ cho cuộc sống của chính con người, đâu có phải mang lại kết quả bi thương cho con người như vậy. Trong Ngũ Đức - tương ứng với sự phân loại của Ngũ hành thì chữ Nhân đứng đầu. Tượng của Nhân là hành Thổ, nơi quy tập của Ngũ hành. Bởi vậy sự phán dựa trên những hệ quả của thuyết Âm Dương Ngũ hành (Xem tuổi theo can chi là hệ quả của học thuyết này) để mang lại đau buồn cho thế nhân là đi ngược lại với ước muốn hạnh phúc của con người và là sự xa lạ với học thuyết này. Trong Lý học Đông phương không hề có một văn bản cổ nào xác định con gái năm Dần cao số hoặc "Trai Đinh Nhâm Quý thì tài. Gái Đinh Nhâm Quý qua hai lần đò" cả. Tất cả chỉ là những câu phú dân dã lưu truyền một cách lệch lạc vì tính thất truyền của cả một hệ thống lý thuyết miêu tả đầy đủ những yếu tố tương tác làm nên số phân con người theo quan niệm của nền văn hóa cổ xưa. Trước hết nói về năm Dần. Đó chỉ là một khái niệm về giai đoạn thời gian của chu kỳ năm có liên hệ quy ước với sao Mộc với Trái Đất. Sao Mộc quay một vòng quanh mặt Trời gần bằng 12 năm chu kỳ quay của Trái Đất. Chúng tôi có quan niệm với giả thuyết cho rằng: Vị trí tương ứng khác nhau sẽ có sự tương tác khác nhau trong cấu trúc vị trí của các hành tinh trong Thái Dương hệ lên Địa Cầu và ảnh hưởng đến tính cách con người sinh ra trong cấu trúc đó. Nhưng với khái niệm thời gian của một Năm thì chỉ là một trong những yếu tố cấu thành tính cách và không phải là yếu tố duy nhất - Với điều kiện giả thuyết trên đúng. Trong quãng thời gian một năm đó, Trái Đất quay quanh Mặt trời, Với những vị trí khác nhau của Trái Đất tương ứng trong Thái Dương hệ, chúng lại có những hiệu ứng tương tác khác nhau, mà điển hình là thời tiết của bốn mùa. Bởi vậy, tháng sinh lại là một yếu tố tương tác quan trọng vì vị trí của Trái Đất trong tương quan mặt trời. Mối quan hệ của tháng lại phụ thuộc vào ngày trong mối liện hệ phức tạp hơn với vị trí tương quan của mặt trăng. Sự tương tác với mối liên hệ từ cac 1hànnhh tinh trong Thái Dương hệ, với mặt trời và mặt trăng (Âm Dương), nên yếu tố ngày sinh được coi là yếu tố trung tâm quan trong nhất. Nhưng không phải duy nhất. Một yếu tố quan trọng nữa chính là do ảnh hưởng của Trái đất tự quay quanh trục của nó chính là giờ sinh. Vị trí bề mặt trái Đất hướng về đâu là sự ảnh hướng tương tác cụ thể trong giờ đó. Như vậy, chúng tôi nhận thấy rằng: Hầu hết những khoa dự đoán Đông Phương đều gồm đủ bốn dữ kiện là: Năm, tháng, ngày và giờ sinh. Như vậy, năm sinh - dù là năm nào, cũng chỉ là một trong bốn yếu tố dữ kiện theo quan niệm của Lý học Đông phương tạo nguyên nhân đầu tiên định hình tính cách của con người sinh ra vào thời điểm đó và phát triển trong quy luật tuần hoàn của vũ trụ. Nhưng cũng theo chính quan niệm của Lý học Đông phương lại qui ước làm ba yếu tố khác. Đó là: Thiên Can, Địa chi và vận khí của năm. Thiên can gồm thập Thiên can từ Giáp đến Quý; Địa chi gồm 12 năm trong đó có năm Dần, mà các thày rùa dùng hình ảnh con Cọp để hù dọa nhưng chàng trai yếu bóng vía và các bậc phụ huynh nhà trai tin một cách mù quáng. Cuối cùng là vận khí mỗi mà người ta quen gọi là mạng gì phân theo Ngũ hành. Như vậy, ngay cả đến năm Dần - dù chỉ là một trong bốn yếu tố dữ kiện gồm năm, tháng, ngày giờ - thì với ngay yếu tố năm đó nó cũng không phải là thành tố duy nhất cấu tạo nên tính cách, mà nó còn gồm ba thành tố khác. Thí dụ, cũng là năm Tỵ, nhưng Tân Tỵ sẽ khác Ất Tỵ.... Cũng với sự phân tích như vậy thì chúng ta cũng nhận thấy câu khẩu quyết: Trai Đinh Nhâm Quý thì tài. Gái Đinh Nhâm Quí qua hai lần đò. Cũng chỉ phản ánh một trong nhiều yếu tố tương tác hình thành tính cách theo quan niệm của văn hóa cổ Đông phương và không phải yếu tố quyết định. Như vậy, chúng ta cũng thấy rằng: Khái niệm năm Dần để xác quyết yếu tố tạo nên sự cao số của của người nữ là một quan niệm hoàn toàn lệch lạc, khi nó chỉ là một trong những yếu tố hình thành tính cách, theo quan niệm của Lý học. Trên thực tế chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều người nữ - chưa muốn nói là hầu hết - sinh năm Dần thành đạt và hoàn toàn hạnh phúc trong gia đình. Nếu chúng ta có thể làm được một sự thống kê những hoàn cảnh rủi ro cho các cô gái đã được đăng tải trên báo chỉ, thì chúng tôi có thể xác định rằng: Tỷ lệ rơi vào người tuổi Dần rất thấp. Điều này, thực tế quanh ta cũng có thể tự kiểm chứng. Bài viết này, chúng tôi hy vọng rằng, những bậc cha mẹ và những vị hôn phu sẽ thấy rằng tuổi Dần chỉ là một khái niệm phân loại thời gian trong Lý học Đông phương, phản ánh một trong những yếu tố tương tác không có tính quyết định trong việc hình thành tính cách theo quan niệm của nền văn hóa cổ này. Mùng một Tết Canh Dần 2010.
  1 like
 8. Thân chào các ACE thành viên diễn đàn, Thay mặt BĐH diễn đàn BW xin trân trọng thông báo về việc đăng ký thành viên mới như sau: Hiện này để đăng ký thành viên mới vào diễn đàn ACE cần thực hiện những việc sau: 1. Hoàn tất thủ tục đăng ký sau khi bấm vào nút Đăng ký. 2. Kích hoạt tài khoản thông qua địa chỉ email của mình để xác nhận email của ACE là có thực. Trong trường hợp hoàn tất bước 1 mà không có email đến thì ACE có thể dùng chính email đã đăng ký gửi đến địa chỉ webmaster@lyhocdongphuong.org.vn để nhờ Quản Trị Kỹ Thuật kiểm tra giúp. 3. Sau khi kích hoạt thành công Quản trị kỹ thuật sẽ xem xét và hoàn tất. Sau bước này ACE bắt đầu có thể tham gia gửi bài lên diễn đàn. Nếu trong vòng 1-2 ngày tài khoản vẫn chưa được QTKT kích hoạt ACE có thể gửi email như trên để yêu cầu được kích hoạt. * Lưu ý: - Các email gửi đến webmaster@lyhocdongphuong.org.vn phải dùng chính email đã khai báo lúc đăng ký. Riêng các ACE đã là thành viên của diễn đàn và có bạn muốn tham gia diễn đàn nhưng không rành để thực hiện các thủ tục đăng ký có thể gửi email đến webmaster@lyhocdongphuong.org.vn hoặc gửi tin nhắn thông quan diễn đàn đến BabyWolf với các thông tin sau: 1. Tên tài khoản đăng nhập yêu cầu. 2. Tên hiển thị (nếu có yêu cầu). Nếu không yêu cầu tên hiển thị thì QTKT sẽ set trùng với tên tài khoản đăng nhập. 3. Email đăng ký. 4. Họ tên. 5. Số điện thoại. Sau khi nhận được thông tin này QTKT sẽ kiểm tra và tạo tài khoản đồng thời gửi đến email đã đăng ký về thông tin đăng nhập. Trân trọng! BabyWolf
  1 like
 9. Cưới năm Canh Dần : OK !Nữ tuổi Bính Dần cưới tháng 2, 8 âl : đại lợi - tháng 3,9 âl : tiểu lợi. Vậy chọn tháng nào ? Linh Trang
  1 like