• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 25/02/2010 in all areas

 1. Một khái niệm gây nhiều tranh luận, từ khi Khoa học lên ngôi. Ngôn - ngữ khó hiểu của biện - chứng - pháp, dùng những khái niệm: sự đồng nhất của những cực đối lập, hay khái niệm mâu thuẫn - hiểu như sự thống nhất của những cực đối lập. Gồm thêm có mối liên hệ: đấu tranh giữa những cực đối lập - hoặc là sự bổ khuyết giữa những cực đối lập. Mâu thuẫn nội tại, là mâu thuẫn giữa cái gì với cái gì ? Làm sao phát hiện cực dương và cực âm của mâu thuẫn ấy ? Chúng đấu tranh với nhau như thế nào ? Sự vận động của một vật thể - tự Nó - có nghĩa là ở mỗi thời điểm, Nó ở tại và không ở tại cùng một nơi. Đây có phải là khái niệm mẫu thuẫn về sự vận động, được định nghĩa là hoàn hảo không ? Mâu thuẫn nội tại, khi nghiên cứu về con Người thì như thế nào ? Nghiên cứu Con người lại như một "vật thể", mà loại bỏ mối quan hệ giữa con Người với con Người, không xác định - biện bạch mối quan hệ đặc biệt này, ví như khoa học kinh - tế, không chỉ là môn Khoa học không có đối tượng khoa học, mà còn là môn Khoa học không có chủ thể biết tư duy, không có con người khoa học. Nó mang tính ma thuật. Nhà Vật lý tin vào sự thật của điều mình tuyên bố, và không có tham vọng nào, đối với những lĩnh vực kiến thức khác, thường nhà vật lý giữ nguyên giá trị Nhân - Tính của mình. Sự thật mà nhà Vật lý tuyên bố, là sự thật, mà một Người nói với người khác - về mối quan hệ giữa những vật thể. "Điều khó hiểu nhất trong Vũ trụ, là khả năng hiểu về Nó, của chính ta" (Einstein). Mùa hoa nở: Lịch sử, Xã hội học, Kinh tế học, Tâm lý học, Ngôn ngữ học, ...v.v...Tất cả, đều đã trở thành Khoa học. Trong mớ khoa học đông đảo này, mỗi môn lại chia thành nhiều khoa chuyên môn, "Khoa" nào cũng khoa học hơn "Khoa" khác. !!! Bàn tán rằng: những thuyết trình kia của mỗi "Khoa", đều tự tô điểm với danh hiệu Khoa học. Rồi mặc nhiên kết luận: "Con người là một vật thể phức tạp, một vật thể có đặc điểm: Nó tự biết mình, tự hiểu mình, ..." Khoa học mang lại niềm tin cho con người, nếu phải vậy, thì tại sao (?) tính chủ quan của con người đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong tiến trình Lịch sử - Nó hoàn toàn không gắn liền với hoàn cảnh bên ngoài, mà trong quá khứ, đã đưa con người đến tư tưởng về "tận thế", xô đẩy con người vào nỗi sợ hãi, hoảng sợ thần bí. Con người tồn tại trong tính tự phát triển của Xã hội - Đó là, thế giới tự nhiên và thế giới các sự vật tồn tại không phụ thuộc vào ý chí và ý thức của con người, đây là thế giới khách quan và phục tùng các quy luật vật lý - Đó là, thế giới tồn tại của các sự vật và các đối tượng là sản phẩm hoạt động của con người, trước hết là của lao động - Đó là, tính chủ quan của con người, các bản chất tinh thần của con người, các luồng tư tưởng mà độc lập tương đối với thế giới bên ngoài, mang tính tự do tối đa. Đây là ba nguồn gốc sự tự phát triển Xã hội chăng ! Ba nguồn gốc trên, trong sự tự phát triển của Xã hội, sự tương tác giữa ba nguồn gốc này, được gọi là "mâu thuẫn nội tại". Tiến trình lịch sử đã cho thấy, "mâu thuẫn nội tại" của sự tự phát triển Xã hội, được giải quyết phục tùng theo một nhịp điệu xác định, được lặp lại sau một thời gian nhất định, như H.D.Kondratiev đã chỉ ra chu kỳ 4, 12, 36, 100, 144 năm!
  3 likes
 2. Chiêu sinh lớp Phong thủy Lạc Việt cơ bản Khóa 3 Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương, thực hiện chức năng được phép. Nay chính thức chiêu sinh khóa đào tạo Phong thủy Lạc Việt cơ bản khóa 3, học online trên website www.lyhocdongphuong.org.vn. Lớp Phong Thủy Lạc Việt cơ bản khóa 3, dự kiến khai giảng vào đầu tháng 4 năm 2010. Thời gian chiêu sinh bắt đằu từ ngày 17 tháng 2 năm 2010 (tức là ngày 4 tháng 1 năm Canh Dần). Anh chị em thành viên diễn đàn Lý học Đông Phương và các bạn quan tâm có nhu cầu, có thể đăng ký học qua chủ đề này hoặc đăng ký qua hộp thư: info@lyhocdongphuong.org.vn. 1. Nội dung học: v Giới thiệu về Phong thủy Lạc Việt. v Giới thiệu về Lạc thư Hoa giáp, Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ., Âm, Dương ngũ hành. v Kiến thức cơ bản về Kiến trúc- Xây dựng nhà theo Phong Thuỷ Lạc Việt. v Một số điểm cần lưu ý khi thiết kế và xây dựng nhà cửa theo Phong Thuỷ Lạc Việt. 2. Thời gian đào tạo: 3 tháng. 3. Học phí: 350.000 đồng/ tháng. BQT
  2 likes
 3. Ko thấy có nhiều sao tốt liên quan đến học hành lắm, bạn chờ bác haithienha tư vấn cho chính xác, mình chỉ góp ý chút thôi, thân chào!
  1 like
 4. Điềm là bạn phải dọn xác nó và lau chỗ tường đó :rolleyes:
  1 like
 5. Muốn xem cho người khác thì phải có lá số của họ bạn àh, năm nay không thấy có sự di chuyển. Số phải chậm gia đạo, sau lấy được người vợ đảm đang tháo vát thuờng là trưởng nữ. Quan lộc ngoài 34t mới phát, càng về sau lại càng thăng tiến, sau giữ được chức vụ cao đừng trên nhiều người, buôn bán cũng tốt dễ kiếm tiền, ngoài 44 tuổi giàu có. Bạn nên chờ bác haithienha lên xem cho chính xác nhé, bác là người có kinh nghiệm. Thân chào !
  1 like
 6. nếu bạn bè giúp đỡ tốt mới có hi vọng.
  1 like
 7. ko nên nghĩ vậy, mệnh tốt, ko có gì phải lo, chỉ lo là bản tính hay đắn đo, suy đoán và áp đặt (địa ko, địa kiếp) quan lộc tốt, ko phải lo, chỉ lo do tính cách mà làm đường thăng tiến chậm chạp thôi. nên quan tâm tới đường vợ ấy. mà vợ có sao thì phần nhiều là do tính cách của quý cậu mà thôi.
  1 like
 8. các năm đó đều rất tốt, nên sinh con trai. Tốt nhất là năm Bính Thân Thân mến
  1 like
 9. có thể là sắc sảo, 2 khía cạnh này dễ bị hiểu nhầm nhau. mong quý cậu ko nên quá lo lắng. Do hạn chế của tử vi và trình tử vi của cá nhân nên ko thể nói chính xác.
  1 like
 10. Hai vợ chồng cô không sống gần nhau, Cô suốt ngày thương nhớ chồng mà nhỏ lệ ? Buồn thay cho cảnh vợ chồng trẻ mà phải xa nhau
  1 like
 11. năm nay, quý cô chắc chắn sẽ chia tay bạn trai, vì còn mải quay cuồng với tiền tài đang rộng mở. Năm nay, quý cô sẽ có rất nhiều tiền, với sự nỗ lực của bản thân. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có chuyện tình ái chứ ko phải tình yêu. năm 2011, ko phải là năm tốt lắm, nhưng tổng kết cũng ổn. 2012, quý cô sẽ cưới và có con. Cuộc đời của quý cô từ đây sang trang mới, giầu có và thành đạt.
  1 like
 12. năm nay quý cậu mắc chuyện với người khác phái, nên nhiều việc bị chậm chễ, nhờ bạn bè mới thành công. cuối năm cũng có của ăn, của để về quê ăn tết. sau này cũng là người giầu có, nhưng thể nào cũng dính đến phá sản hoặc thua lỗ nặng. nên chú ý chuyện vợ con nhiều hơn. Vợ thì cứng tính, nếu ko nói là có vẻ ngoài sắc, ác. Con cái thì có khả năng khó sinh. chưa vợ, chưa con, dù phát triển đến đâu cũng chỉ là đủ ăn, đủ tiêu, ko có gì ghê gớm. Bùng lên ở những năm ngoài 40, một thời đó mà thôi. Âu cũng là giầu, ko nên nghĩ là ko ra gì.
  1 like
 13. 22-24-26 tuổi, quú cô có cơ hội lấy chồng, nếu may mắn, 26 tuổi sẽ lấy được chồng tốt. 28-30 là 2 năm lấy chồng ở thời điểm có cơ hội lấy chồng tốt nhất. tổng luận chuyện chồng của quý cô ko có gì là xấu cả, chỉ có điều là nên lấy chồng muộn, đừng vì sự xung sướng nhất thời mà thiếu sự chững chạc của bản thân, dẫn đến hạnh phúc bị ảnh hưởng chút ít mà thôi. Số quý cô ko giầu có, luôn có tiền tiêu, vì vậy ko nên coi trọng quá danh lợi làm gì.
  1 like
 14. Chào bạn, Rin86 Phải không? Rin86 có thể đọc ở đây một vài điều thú vị ... http://www.ehow.com/facts_5158431_do-shirt...ite-womens.html Sapa
  1 like
 15. Chào bạn MinhThuy, Achau đã cập nhật bạn vào Danh sách đăng ký. Trân trọng.
  1 like
 16. Công danh hay gặp nhiều trở ngai lúc đầu sau khá khá hiển hách có danh chức khá cao ,nên chuyên về hình luật ,nhưng lại hay bị kẻ dưới mưa hại ganh ghét .Tình duyên , vợ chồng khá giả và quí hiển nhưng trong gia đạo hay thường tranh cãi ,nhưng chung sống với nhau tới lúc mãn chiều xế bóng , người vợ dạng người không cao mặt tròn da hồng hào tướng uy nghi ,có khiếu ăn nói lại đa tài khéo léo ,phải gặp nhau ở xa mà nên duyên chồng vợ ,có thể vợ vợ là người khác chủng tộc hay lai 1/2 ,nếu không thì người vợ có thể người lớn tuổi hơn .
  1 like
 17. 1 like
 18. con đầu không được khắc mẹ. Con út tương sinh hòa hợp với mẹ và bố là tốt. ưu tiên cho mẹ Thân mến
  1 like
 19. Điều nầy cháu muốn biết ,cần phải học thuộc các đặc tính của các sao tronh tử vi thì dễ dàng nhận ra.
  1 like
 20. Mới mùng 4 Tết, tối đi thăm thầy cô về thì thấy trước nhà Tetpy tập trung rất nhiều người. Hỏi ra mới biết có em bé 5 tuổi mất tích từ chiều mùng 4. EM bé là ở nơi xa mới theo mẹ về quê thăm người thân, không biết đi đâu mà 9h đêm vẫn không ai tìm thấy bé. Ngay khu vực có người thấy bé lần cuối trước khi bé mất tích là trước ngõ nhà Tet. Bên kia đường là rặng tre khá và bụi rậm. Cả xóm chia nhau tìm kiếm, đến từng nhà hỏi thăm từ chiều, lên loa phóng thanh xã thông báo,...mà cũng không thấy bé đâu. :) Một số người lớn chia nhau đi xem bói. Nghe bảo có ông thầy kia rất giỏi, hàng xóm nhà Tet mất cái điện thoại mà ông ấy chỉ đúng chỗ để tìm lại được! :) Thầy phán: "bé bị ma chó (xó) bắt rồi, nhét giấu vào trong bụi tre (trước mặt nhà Tet :( ), phải tìm ra trước 10h đêm, không thì em bé sẽ không sống được. ma này sợ lửa. Vì vậy, trong xóm hãy cử ra 1 người lớn tuổi cầm đuốc và rựa, dẫn đầu đoàn tìm kiếm, tìm ra trước 10h đêm thì bé còn sống" Cả xóm đốt đuốc, lùng sục vào bụi rậm và rặng tre.....Một đêm không ngủ Tet và ba không tin, nhưng Tet lo quá, gọi ngay cho Sư phụ. SP ra quẻ : Sinh - Xích khẩu - Bé có an toàn không? - Bao giờ thì tìm thấy bé? SP trả lời: "An toàn- Nhanh thì sáng mai có thông tin, chậm thì đến ngày mốt, không có chuyên bắt cóc gì đâu" Ngoài đường, cả xóm vẫn tìm kiếm... 9h sáng ngày mùng 5 tết, ở xã gọi về, bảo đã tìm thấy bé. Cậu nhóc đi lạc, đến khuya thì có người đưa về nhà, dỗ ngủ, cách ... cái rặng tre trước nhà Tet chừng 5 km, hướng Tây-Tây bắc so với nơi cậu được nhìn thấy lần cuối trước khi đi lạc. Cậu khóc sưng bụp cả mắt. :( Chuyện vui đầu năm, góp bàn về 1 quẻ của LV ĐT đã ứng nghiệm!
  1 like
 21. Lá số giờ Thìn rất chính xác và đầy đủ những sự kiện cháu đã đưa ra /cung phụ mẫu có thái âm hãm địa đồng cung có tang môn- hóa kỵ -kiếp-thai-lộc tồn -bác sỹ ,đây là điều cho thấy mẹ cháu sanh khó hay khó sanh phải bỏ hay hư thai nhiều lần /năm 2008 ,là đại hạn của cháu nhập cung nầy ,nên cháu sinh khó cần phải mỗ ,và đồng năm nầy có,tang bà nội [ Thái Âm + tang ]
  1 like
 22. Kính bác Hà Uyên và anh em. Hôm nay tôi mới có dịp vào thăm thăm topic này. Kể từ khi cháu ra đời, đã có nhiều cao thủ xem. Riêng cá nhân tôi - do lý thuyết đổi Thủy Hỏa thì xác định cháu khuyết hai hành là Mộc Hỏa. Như vậy, vần đề là Mệnh khắc cục trong lá tử vi chứ không phải cục khắc mệnh. Cháu ra đời tuy hay đau yếu, nhưng sau khỏe mạnh. Cháu sẽ thành danh sau này trong cuộc đời. Vài lời góp ý, không dám tự cho là đúng. Xin để chứng nghiệm.
  1 like
 23. Xin lỗi nha mình chỉ mới học nghệ thui, nhờ thêm các bác, cô, chú, anh, chị giải dùm tiếp...
  1 like
 24. Theo cụ Thiệu Vĩ Hoa thì vào quân đội không chỉ để bổ trợ thêm mầu xanh của quần áo (ở ngoài luôn mặc quần áo mầu xanh thì có tốt hơn không) mà cụ Thiệu muốn nói tới cái chính là dùng kỷ luật nghiêm khắc của nhà binh để khống chế những ai trong mệnh có các thông tin về ngang bướng, liều lĩnh.... (thương quan, kình dương, tỷ kiếp nhiều....). Nhưng cháu bé không có các thông tin này mà Thân quá nhược lại còn có quan sát hỗn tạp thì nên tránh xa những nơi có địa vị, quan chức là tốt nhất. Thân chào.
  1 like
 25. Thế Trung và quí vị quan tâm thân mến. Trong nghệ thuật tạo hình - thì khi đạt đến khả năng cách điệu những hình tượng nghệ thuật là một trong những giai đoạn phát triển cao của nghệ thuật. Nó chứng tỏ một tư duy trừu tượng đã phát triển. Thí dụ như những bức tranh tả thực và tranh Bùi Xuân Phái vậy. Tương tự như vậy, những cái tượng ngọc ở trên là những bức tượng đã được cách điệu vè mặt nghệ thuật. Chỉ có cái tượng cuối cùng tính cách điệu không cao. Tuy nhiên nó lại miêu tả khá trung thực y phục của người ở niên đại mà nó ra đời. Tôi đã chứng kiến những bức tượng rất tinh xảo về thời Hùng Vương bằng ngọc ở nhà hàng trống đồng. Những bức tượng này gọi là "Đồ vớt", vì nó tìm được ở dưới dòng sông Lô, sông Đà. Những bức tượng và cổ vật bằng ngọc này hoàn toàn có thể minh chứng y phục thời Hùng Vương không hề "Ở trần đóng khố" là y phục dân tộc. Nhưng các chuyên gia về khảo cổ Việt Nam lại không thừa nhận những bức tượng ấy là những cổ vật đáng tin cậy. Mặc dù chủ nhân của nó - thách đố rằng: Cho 10. 000 USD cho ai chứng minh được đó là đồ giả cổ. Qua việc này, minh chứng rõ ràng luận điểm của tôi rằng: Di vật khảo cổ không phải là bằng chứng duy nhất chứng minh cho hiện thực lịch sử. Mà nó còn phụ thuộc vào việc nó có phù hợp với một luận điểm về lịch sử giải thích một cách hợp lý sự tồn tại của di vật đó trong thời đại của nó. Hay nói rõ hơn: Tự thân di vật khảo cổ không nói lên được điều gì, nó tùy thuộc vào sự giải thích hiện tượng của những nhà nghiên cứu. Thí dụ trên cho thấy: Khi di vật khảo cổ bất lợi cho quan điểm "Thời Hùng Vương ở trần đóng khố" thì họ không công nhận tính khách quan của di vật đó. Tất nhiên đó không phải là tinh thần khoa học.
  1 like
 26. Đọc các bài trên tiêudao em thấy cũng mỏi quá, sao mà nhiều cái cách tư duy cứng nhắc, hẹp hòi và nông cạn thế. Người Việt có tục đóng khố, đúng vậy. Ví như chuyện Chử Đồng tử có ghi 2 cha con chỉ có 1 cái khố. Nhưng như vậy không có nghĩa cả xã hội lúc đó chỉ đóng khố. Cũng như dân Khme có tục quấn xà rông, nhưng không có nghĩa vua cũng chỉ có mỗi cái xà rông. Nhưng là phong tục, thì vẫn phong tục, như quần áo Tây Nguyên truyền thống nay làm rất đẹp, đắt, nhưng không thể bỏ qua cái khố, vì đó là 1 dạng thức có tính dân tộc. Và nói chuyện đương đại như Arajp Xếut hiện đại rất giàu có, nhưng vua và các quan chức vẫn mặc quần áo kiểu Hồi giáo, không phải học thiếu tiền mua com lê cravat. Do vậy, cái khố không phải chỉ mang 1 nghĩa là lạc hậu, nghèo hèn. Ta thấy các quần áo dân tộc thiểu số nay làm khá công phu, dệt ra cũng tốn công, thêu rất mất thời gian, nhưng họ vẫn làm và làm đúng theo kiểu cách, hoa văn cổ truyền, vì 1 niềm tin vào truyền thóng tổ tiên, chứ không phải họ không làm khác được. Tiêudao nhớ các cụ có nói về bộ quốc phục trước đây, chính là bộ áo dài, khăn đóng, và bộ này có đặc điểm dễ nhớ là có 2 vạt dài trước sau, và tay áo bó sát chứ không rộng lùng thùng. Nếu soi kỹ, người trên trống đồng mặc là cái áo có 2 vạt dài trước sau, còn tay áo không thấy tả, nhưng khả năng là bó sát. Bởi vì nếu không nhầm thì cái khố chỉ có 1 vạt ở trước và nhỏ, ngắn thôi chứ đâu có tung bay ngạo nghễ như hình trên trống đống tả. Vậy thì có lẽ cần có sự tư duy hình tượng lại cái bộ trang phục trên trống đồng đã, trước khi cứ nói tràn là đóng khố, lạc hậu nghèo nàn. Đúng là trước đây nước ta nghèo nàn và lạc hậu thật, nhưng đó là v/đ kinh tế, còn về văn hóa, văn minh, thì khác hẳn, như tieudao từng nghĩ, người xưa đúc được trống đồng và có nghề làm gốm và trồng dâu nuôi tằm ...., không lý gì không biết dệt. Đến như các dân tộc miền núi cổ xưa còn tự dệt vải được, dù dệt rất thô sơ như lấy tay đưa thoi, thì vẫn là dệt. Huống chi, như hiện nay tính đúc 1 cái trống đông (ví dụ trống tặng đ/t Võ Nguyên Giáp...) chi phí hàng trăm triệu đ, thì người xưa đúc được cái trống phải là những nhà có tiền, có lực, không lý gì họ không mua nổi vài cái quần áo, hoặc họ không biết tạo ra cái trang phuc đẹp tương xứng. Nói về chuyện cổ, hẳn nhiều chuyện cổ tich và thơ ca có nhắc tới cái chăn sui, mọi người chắc còn nhớ. Và cái áo tơi, một loại trang phục cổ nữa. Nói thế để moị người thấy việc tận dụng môi trường chế tác ra vật dụng thì tổ tiên ta đã khéo như thế nào. Chăn sui, vì chưa có vật liệu khác, nhưng là cái chăn chứ không phải là miếng vỏ cây vứt đi. Vậy thì không lẽ người cổ chỉ cần ấm áp khi đi ngủ, còn ban ngày lạnh giá thì cứ cởi trần à, liệu đó là con người của nền văn hóa Đông Sơn, hay của nền văn hóa Trâu Quỳ (BV tâm thần ấy mà) ??????????? Tiếc thay, sao mà có những học vị cao quý thế để giành cho những tư duy kém cỏi thế, có thể cho là kém hơn cả những người thời Đông Sơn chăng...... Nhà em ít chữ, có gì mong các bác chỉ giáo.
  1 like
 27. Thưa bác Hà Uyên, Bé này còn nhỏ, bình luận thì chỉ có thể nói về chuyện ăn uống, sức khỏe, tính khí. Mà những chuyện này thì chỉ có thể nhìn vào Mệnh mà xem. - Cuối năm nay cần cẩn thận cho sức khỏe, đặc biệt là tháng 11 khi trời trở rét. - Năm sau vẫn cần đề phòng lúc chuyển mùa Xuân-Hạ - Sang 3 tuổi khả năng có thể bị bệnh gì đó, có thể phải nằm viện hoặc phải đi đâu đó để tránh bênh (chữa bệnh) một thời gian ngắn. Vì bé quá, khó xem, lớn quá cũng khó xem. Năng lực của Đình thì có hạn, nên ko thể soi tỏ được. Kính bác!
  1 like
 28. Chào Liễu Ngân Đinh Liễu Ngân Đinh có thể bớt chút thời gian, cùng tham gia bình giải, để chuyên mục này được thêm sinh động. Cảm ơn.
  1 like
 29. Giờ Ngọ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...rint&size=2 Giờ Tị theo mùa http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Xét về 2 lá số thì thấy giờ Tị sẽ có bệnh nhẹ hơn giờ Ngọ, mà còn được cứu giải đúng lúc, kịp thời, luôn gặp thầy gặp thuốc khi có bệnh. Xin có vài lời chen ngang các bác như vậy thôi ạ!
  1 like
 30. Chào Thieukim. Trên diễn đàn này, chúng ta cùng bình đẳng nhau trước học thuật. Trong mỗi cá nhân đều hướng tới cái có ích, cho cuộc sống được tốt đẹp hơn. Từ ngày lập chủ đề này, trường hợp cháu bé con của PhongVan là Hà Uyên quan tập hơn cả. Bởi do sang năm 2010, Canh Dần, vào tháng Ba tháng Tư, những ngày Canh Tân sợ có biến động mà chưa lường hết được. Trong khuôn khổ của kiến thức mà người xưa để lại, nhiều gia đình, rất nhiều mà Hà Uyên được biết và thường xuyên để mắt tới, cũng cho nhận làm con nuôi, cũng bán khoán lên chùa, cũng mời cúng bái cầu siêu, ... , mà kết quả vẫn để lại những điều không mong muốn. Do vậy, mà Hà Uyên hết sức thận trọng khi tư vấn, mặc dù đây chỉ là một diễn đàn Lý học. Khi biết thêm được ngày giờ sinh của Bố Mẹ cháu bé, hướng suy nghĩ của Hà Uyên đang thiên về sinh học của cháu khi về thăm ông bà, trong thời điểm tháng Ba tháng Tư âm lịch năm 2010, bị mất thăng bằng về Thận âm (cấu tạo), Thận dương(mối quan hệ giữa Phổi - Thận - Gan) có thể là một nguyên nhân. Ngày giờ sinh của Bố cháu bé thấy không có vấn đề gì làm ảnh hưởng tới cháu. Còn đối với ngàygiờ sinh của Mẹ cháu bé, cũng là một tác nhân khi chăm sóc con, phải rất cẩn thận. Đây là điều không ai mong muốn, một sự vô ý, một sự vô tình mà ân hận. Đặc biệt vào những ngày Canh Tân của tháng Ba, tháng Tư âm lịch năm 2010 Canh Dần. Thieukim cùng anh chị em cho thêm ý kiến, để làm sao tìm được hướng tối ưu từ những kiến thức học thuật Phương Đông.
  1 like
 31. Trước hết là chào bác Hà Uyên. Nghe nói bác đã có tuổi cao, nên phần học thuật xin nhường bác ở ghế trên, tôi cũng xin học hỏi thêm. Tôi rất thích xem các số trẻ con nên mới dám vào bàn. Tôi đã mò ra rồi, chính là bác xem thuyết Tứ đại không vong, sinh tuần Giáp Tí nên bác nói rằng ngũ hành Thủy thiếu. Chỗ này tôi không có kinh nghiệm, nhưng chính thực ra cũng không khác gì mấy với môn Tứ trụ. Vì sinh tháng Sửu và chuẩn bị sang Xuân, thủy không còn sức lực nữa, nó giống như đi nghỉ hưu thế mà. Còn về có bán lên chùa không hay tìm mẹ nuôi thì để bố mẹ cháu nhỏ quyết, chứ cả hai thứ này cũng là để dựa vào một lực lượng khác nuôi dưỡng cháu nhỏ cho thêm sinh khí. Theo bát tự tử bình thì cho rằng Mộc và Thủy là dụng hỉ thần thì đúng, nhưng 2 đại vận đầu đâu có mộc và thủy? nên thuận theo hành thổ mà đi cái đã, mãi tới Mậu Thìn (24 tuổi) mới thấy có thủy và Đinh mão (34 tuổi) mới có mộc thủy đều hòa, cuộc sống khởi sắc lên.
  1 like
 32. Chào Thieukim. Cháu bé thật có phúc khi Thieukim đã quan tâm và tới thăm cháu bé. Lời chỉ dạy của Thieukim với Hà Uyên tôi thật sâu sắc, cũng cứ băn khoăn khi cháu bé còn chưa thay răng sữa. Ngay trong phép chữa "Ấu ấu tu nhi", cũng chỉ dùng tới giải pháp vuốt, thanh Thiên hà thuỷ, mà cũng chưa dùng tới bấm huyệt châm cứu. Bởi vậy mà Uyên này, cân nhắc cũng chưa dám bàn tới Địa nguyên và Nhân nguyên, trẻ nhỏ sáng còn nô nghịch mà tới trưa đã sốt cao, Biểu Lý vẫn chưa được hoàn thiện, chưa tới 7 tuổi cũng thật là khó. Mẹ của cháu bé là Phongvan cũng đang rất quan tâm, thật là mừng có thêm lời chỉ dạy từ Thieukim. Thay mặt cho mẹ của em bé, cảm ơn Thieukim.
  1 like
 33. Phongvan thân mến Phongvan chủ động gửi thư cho VinhL đề nghị quan tâm là được. Hà Uyên nói điện thoại cho VinhL cũng với dụng ý để VinhL quan tâm thêm tới chuyên mục này. Phongvan mở chủ đề mới cho cháu về bình giải số Tử bình cũng được.
  1 like
 34. Bát tự của cháu trai: - Năm: Kỷ Sửu - Tháng: Tân Mùi - Ngày : Giáp Tý. - Giờ: Canh Ngọ Năm Canh Dần - 2010, tháng Canh Thìn (tháng Ba âm), ngày 7/3 âm (C.Tý), ngày 17/3 âm (C.Tuất), ngày 27/3 âm (C.Thân) Hà Uyên sẽ điện thoại nhờ VinhL.
  1 like
 35. Về môn Tử bình, thì PhongVan hướng tới Dụng thần thứ nhất là Mộc, tiếp đến dụng thần thứ hai là Thủy. Còn KHÍ CHẤT BẨM SINH chỉ xét tới hành Thuỷ. Chúng ta cần phải hội thảo, để tìm giải pháp tối ưu cho cháu. Hà Uyên rất mong muốn đề nghị, không biết các Bác trên diễn đàn có nhận lời hội thảo giúp cháu bé không ?
  1 like
 36. "...Trong tứ trụ này, trụ ngày yếu, lại bị quan sát hỗn tạp, cháu cũng chưa tìm được giải pháp để cân bằng được âm dương ngũ hành..." Những Đại vận, hoặc những năm có can Canh - Tân, đúng là cũng phức tạp. Chúng ta cần phải hội thảo, để tìm giải pháp tối ưu cho cháu. Hà Uyên rất mong muốn đề nghị, không biết các Bác trên diễn đàn có nhận lời hội thảo giúp cháu bé không ?
  1 like
 37. Về cá nhân Hà Uyên rất tôn trọng 8 điều "tâm thiện" của người xưa, môt trong tám điều này là: không bấm số khi cháu còn nhỏ. Hà Uyên quan tâm nhiều tới Khí chất bẩm sinh được không ? PhongVan thông cảm.
  1 like
 38. Khi tìm hiểu về Điều hầu và Bổ cứu, Hà Uyên thấy còn nhiều lúng túng, vì tính thực tiễn mang lại hiệu quả chưa cao, không mấy thiết thực. Mỗi một cá nhân, đều nằm trong mối quan hệ tổng hoà, của sự vận động Không gian, được tính bằng đơn vị là Thời gian. Sự tương tác giữa chúng với con người, trên nền tảng học thuyết Âm Dương - Ngũ hành, đưa ra những giá trị tương ứng, thì gặp phải mâu thuẫn với chuyên ngành Thống kê. Mục đích hướng tới tối ưu hoá cho mỗi cá thể trong Không gian là một điều kiện còn phải nghiên cứu, và phải chỉ định nếu có thể, phải định lượng cho được sự tương tác, sự tương ứng giữa con người với Không gian. Về lý thuyết, những thông tin người xưa để lại về "điều hầu và bổ cứu" còn tồn tại rất nhiều câu hỏi. Vì nó chưa đạt được tính chính xác mang độ tin cậy cao.
  1 like
 39. Khí chất bẩm sinh của cháu trai khuyết hành Thuỷ trong ngũ hành. Những giải pháp nào để giúp ích cho cháu phát triển được cân bằng về Âm Dương Ngũ hành (?)
  1 like
 40. Đến thăm cháu trai của PhongVan, mời các bác, chúng ta cùng vào thăm cháu. KHÍ CHẤT BẨM SINH - Năm: Kỷ Sửu - Tháng: Tân Mùi - Ngày : Giáp Tý. Chúc mừng cháu sinh ngày Giáp Tý. - Giờ: Canh Ngọ + Sinh giờ Ngọ: Đường kinh khí của Tâm vận hành vào giờ Ngọ, về phương diện tim mạch cần phải quan tâm hơn cả, đặc biệt chú ý. Thần kinh 3-5-7 có thể ảnh hưởng tới mắt. + Sinh ngày 26 âm lịch, ứng vào can Kỷ, kinh khí Thiếu dương Tam tiêu phía bên phải thường bị mất thăng bằng về khí. + Tổ hợp năm - tháng - ngày - giờ sinh, về Ngũ hành khuyết hai hành là Thuỷ - Hoả, do sinh vào tiết Tiểu thử, nên hành Thuỷ trong Ngũ hành hoàn toàn bị khuyết. (mực nước ngầm bắt đầu rút => Quý thuỷ tàng ẩn trong ngày Tý) - Những điều nên quan tâm: tuyến thượng thân. Sinh ngày 26 ảnh hưởng của kinh khí Tam tiêu nên nhu động ruột yếu, hay bị rối loạn tiêu hoá.
  1 like
 41. Chào bạn , Tên hai bé nhà bạn có ý nghĩa : 1. Nguyễn Mỹ Linh - Về ngũ cách : tốt - Về tính cách : + người lịch sự , mang vẻ điềm đạm + khéo về nữ công gia chánh + có duyên ngầm trong ăn nói , cách cư xử ... nên dễ được mọi người quý mến . - Về vận số : + ra ngoài xã hội may mắn , dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh + cuộc đời trung và hậu vận tốt ., cuộc sống riêng hạnh phúc . 2. Nguyễn Mỹ Anh - Về ngũ cách : có địa vận không tốt - Về tính cách : + thông minh , đầu óc nhanh nhạy + tính cứng cỏi và lanh lẹ hơn cô chị . + là type người hướng ngoại . - Về vận số : + có tài thuyết phục nên dễ được người khác tín nhiệm . + tính rạch ròi , thíhh tranh đấu để đòi quyền lợi ... nên nói chung làm ở lĩnh vực nào cũng hay có bè phái . + thành công , nhưng hay tự mãn .
  1 like