• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 26/02/2010 in all areas

 1. Nói về Thủy - Hỏa,YC xin kể vài hoàn cảnh thực tế mà mình đã nghiệm như sau: 1) Chồng của một chị bạn yêu con hôm mùng 9 tết al vừa rồi đến nhà YC thu tiền bảo hiểm có buột miệng khoe với vợ chồng YC rằng từ khi sinh ra cu Bính Tuất (2006- thổ) đến nay gia đình anh ấy gặp nhiều may mắn, tự nhiên mọi cái đều thuận lợi, anh được cấp nhà, hai vợ chồng làm ăn khấm khá. yêu con tò mò hỏi tuổi của vợ chồng họ thì họ cho biết: Chồng: Giáp dần -1974; Vợ Ất Mão -1975 (tất nhiên là tuổi âm). Điều này mình nghĩ do 74 và 75 mạng Hỏa nên cha mẹ hỏa sinh thổ con, Thiên can Giáp Ất mộc sinh thiên can bính hỏa nên có thể phát ngay từ lúc chị mang bầu bé bính tuất. Mặc dù trước khi chị mang bầu bé Bính Tuất này vợ chồng anh chị vô cùng khốn đốn, đã có lần chị tâm sự định chia tay khi còn đang thuê nhà, rồi rắc rối với gia đình chồng... Nay chồng chị nói từ khi sinh ra thằng cu này nhà có lộc, tự nhiên mọi điều tốt đẹp tự đến. 2) Chị dâu YC sinh năm Ất Mão 1975 sinh bé trai Đinh Hợi 2007 cũng phát luôn, công danh lên như diều gặp gió, gia đình khấm khá, vừa làm công chức, vừa thành lập cty riêng, nhiều lộc lá. Mình nghĩ do Ất mộc sinh đinh hỏa, mệnh hỏa mẹ sinh thổ con, hợi mão mùi tam hợp nên mới được tốt đẹp thế. Cả hai trường hợp trên là do ngẫu nhiên, họ không hề tính toán khi mang bầu. Nếu theo tàu thì họ mệnh thủy, bị thổ con khắc thì sẽ không được tốt đẹp như vậy. Còn rất nhiều nhà khác nữa mình đã nghiệm thấy rất đúng với thuyết thủy hỏa ở lạc Việt hoa giáp.
  2 likes
 2. Năm nay có cơ hội tốt để bước thêm 1 bước nữa .
  2 likes
 3. Điều trị nấc Thanh bì - Trần bì - Bán hạ / Ảnh: K.Vy Nấc là do khí nghịch xông lên thành tiếng, có thể chỉ nấc 5 - 7 tiếng rồi thôi, cũng có thể nấc liên hồi. Nấc còn xuất hiện trong nhiều chứng bệnh cấp, mạn tính khác nhau. Theo y học cổ truyền, nấc ở trung tiêu thì tiếng nấc ngắn, đó là bệnh sinh ra vì khí nghịch. Còn phát nấc ở hạ tiêu thì tiếng nấc dài, đó là do hư tà va chạm nhau mà sinh ra bệnh. Ợ chua mà phát ra nấc là vị hỏa. Về nguyên nhân sinh nấc, có thể do hàn, do nhiệt, do thực tích, do đờm ngưng đọng phạm vị hoặc do hư. Cơ chế sinh nấc chủ yếu là khí nghịch. Phép điều trị chủ yếu là giáng nghịch, kết hợp với phép điều trị nguyên nhân. Chữa nấc 1. Nấc do hàn phạm vị: Nấc tiếng mạnh, thưa, cảm thấy lạnh ở dạ dày, ợ nước trong, nước tiểu trong và nhiều, rêu lưỡi trắng mỏng, thì dùng bài thuốc: tai quả hồng (sao vàng) 8g, riềng (sao vàng) 4g, đinh hương 8g. Cho các vị trên vào 300 ml nước, nấu kỹ, chắt lấy 100 ml nước thuốc chia uống 3 lần trong ngày khi thuốc còn nóng. 2. Nấc do nhiệt phạm vị: Tiếng nấc to vang, nấc liên tục hữu lực, miệng hôi, phiền khát, mặt đỏ, đi tiêu khó, rêu lưỡi vàng, thì dùng bài thuốc gồm: lá tre 20g, gạo tẻ rang vàng 20g, tinh tre (trúc nhự) 20g, bán hạ (chế gừng) 8g, thạch cao nướng đỏ 30g, mạch môn 16g, tai quả hồng 10 cái. Cho các vị trên vào 300 ml nước, sắc kỹ, chắt lấy 100 ml nước thuốc chia uống 3 lần trong ngày khi thuốc còn nóng. 3. Nấc do khí uất: Nấc, đau tức ngực sườn, miệng đắng, dùng bài thuốc: củ gấu 30g, ô dước 16g, quả dành dành 4g, thanh bì (sao thơm) 20g, tai quả hồng sao vàng 10 cái. Cho các vị trên vào 300 ml nước, sắc kỹ, chắt lấy 100 ml nước thuốc chia uống 3 lần trong ngày khi thuốc còn nóng. 4. Nấc do thực tích: Nấc ợ hăng, không muốn ăn, dưới ngực (tâm hạ) tức khó chịu hoặc đầy bụng, rêu lưỡi vàng, dùng bài thuốc: sa nhân 12g, củ gấu 16g, trần bì 12g, chỉ xác 10g. Cho các vị trên vào 300 ml nước, sắc kỹ, chắt lấy 100 ml nước thuốc chia uống 3 lần trong ngày khi thuốc còn nóng. 5. Nấc do đờm ứ đọng: Nấc, dưới ngực tức ách khó chịu, đờm nhiều hoặc có ho, dùng bài thuốc: bán hạ (chế nước gừng) 12g, trần bì (sao thơm) 16g, gừng sống 10g. Cho các vị trên vào 300 ml nước, sắc kỹ, chắt lấy 100 ml nước thuốc chia uống 3 lần trong ngày khi thuốc còn nóng. 6. Nấc do vị âm bất túc: Tiếng nấc có vẻ gấp gáp, không liên tục, lưỡi khô, mồm khô, rạo rực (phiền táo) không yên, lưỡi đỏ ít tân dịch, dùng bài thuốc: sa sâm 12g, mạch môn 20g, sinh địa 20g, ngọc trúc 6g, đường phèn 6g. Cho các vị trên vào 300 ml nước, sắc kỹ, chắt lấy 100 ml nước thuốc chia uống 3 lần trong ngày khi thuốc còn nóng. 7. Nấc do tỳ vị dương hư: Tiếng nấc nhỏ yếu ngắt quãng, mặt sắc bệch, chân tay không ấm, ăn ít, mệt mỏi, chân yếu, dùng bài thuốc: phụ tử 10g, can khương 10g, nhân sâm 10g, bạch truật 12g, cam thảo 12g, thêm tai quả hồng 5 - 10 cái. Cho các vị trên vào 300 ml nước, sắc kỹ, chắt lấy 100 ml nước thuốc chia uống 3 lần trong ngày khi thuốc còn nóng. Vũ Quốc Trung nguònthanhnienonline
  1 like
 4. Như vậy chắc là giờ Mão đúng nhiều hơn ,vì lá số nầy thấy có sao Thai + đẫu quân ,lúc sanh ra có vấn đề hay khó nuôi lúc nhỏ , cha mẹ bình thường ,có anh chị là 2 người ,nếu mẹ vẫn còn số cháu khắc mẹ cháu sanh ban ngày mẹ sẽ mất trước cha ,về ở mặt có thể sau nầy cháu có thể bị tai nạn gì đó đễ lại sẹo hay vết tích [ tuổi cháu còn nhỏ nên có 1 vài chuyện chưa xẩy ra trong cuộc đời ] còn vấn đề mạng Thủy thành Hỏa hay ngược lại ,đây là do sự hiệu chỉnh của bác Thiên sứ vì theo thời gian nghiên cứu lâu dài về lý số bác cho rằng sách vỡ ngày xưa có sự sai sót hay do nhầm lẫn của người xưa [ vấn đề nầy vẫn còn đang tranh cãi với những cao thủ bảo thủ ở các nới khác cho là bác Thiên Sứ sai ,cũng đễ chứng minh sự hoán đổi mệnh áp dụng với trình tử vi Lạc Việt ,cũng đang trong thời gian trãi nghiệm nầy ,nếu xác xuất đúng cao hơn với những trình tử vi khác ,túc là luận điễm của bác Thiên Sứ là đúng .
  1 like
 5. ĐỊNH NGHĨA VỀ ÂM DƯƠNG Tôi định nghĩa về Âm Dương như sau: Âm Dương là một khái niệm căn bản của thuyết Âm Dương Ngũ hành, mang tính so sánh đối đãi, phản ánh bản chất của mọi hiện tượng trong tự nhiên, xã hội, cuộc sống và con người, từ những hạt vật chất nhỏ nhất cho đến những thiên hà khổng lồ và mọi sự tồn tại trong không thời gian trong lịch sử hình thành vũ trụ sau Thái Cực là trạng thái khởi nguyên của vũ trụ theo thuyết Âm Dương ngũ hành.
  1 like
 6. Chào chị Wild, Chào em Art, Do đầu xuân, em Art chưa vào SG, nên Achau phải kiêm thêm việc của thư ký :rolleyes: . Hôm nay, Achau sẽ bàn giao phần quản trị topic này cho em Art. Trân trọng.
  1 like
 7. Điều này thì không sai. Nhưng việc "2 mặt phẳng giao nhau thì tập hợp các điểm chung là một đường thẳng" là định lý đấy ạ. Có thể chứng minh dễ dàng điều này. Còn ứng dụng của định lý này? Ứng dụng đơn giản nhất và dễ thấy nhất mà chúng ta hay dùng là: xé tờ giấy ra làm đôi mà lằn xé phải thẳng (gập đôi giấy lại, vuốt cho 2 phần giấy thật sát nhau sẽ hình thành nên "giao tuyến". Dĩ nhiên chúng ta xé giấy theo giao tuyến này!). Thôi, cháu cũng hiểu rằng tranh luận về việc này sẽ làm loãng chủ đề về việc hiểu và định nghĩa (khó đây, mà theo ý cháu là không thể) về Âm><Dương. Nên trả lại sự thông suốt cho chủ đề này. Cháu xin tiếp tục lắng nghe và học hỏi các ý kiến. Kính.
  1 like
 8. Đừng buồn Daretolead. Nếu cứ như thế thì bác BGB sẽ định nghĩa đường tròn là giao giữa mặt phẳng và mặt cầu - hoặc là giao giữa 2 mặt cầu, hình vuông sẽ là... một mặt của hình lập phương, tam giác vuông là... một nửa hình chữ nhật - chia 2 theo đường chéo,... Nếu theo cái mà gọi là định nghĩa như thế, thì Miêu có cả khối định nghĩa về điểm. Chẳng hạn: điểm là... một đỉnh của hình bình hành, điểm là... tâm của một đường tròn, là nơi giao của mặt phẳng và đường thẳng không nằm trên mặt phẳng,... và dĩ nhiên còn vô số! Thật buồn cười. Góp vui một chút như thế. Thân.
  1 like
 9. quý cậu chạy đôn, chạy đáo làm gì. vốn quý cậu có tính nông nổi, lại thêm trước mắt có nhiều điểm sáng quá hoặc tối quá. Tất cả chỉ là từ từ học và làm, tất cả chỉ là "khiêm cung tự hạ" ắt thành tài. chuyện của bố quý cậu trong năm nay, còn gặp nhiều khó khăn, vất vả, có khi phải to tiếng, cãi vã mới thành công. Hùn hợp hay kinh doanh thì nên suy nghĩ kỹ.
  1 like
 10. Nhờ bác xem giùm cho cháu gái đầu vợ chồng em : Lê Thủy Tiên sinh ngày 22/11/2006 (dương lịch ). Cám ơn bác.
  1 like
 11. :rolleyes: :lol: :rolleyes: biết trước mình thế thì cố gắng điều chỉnh.Nói chung công danh lận đận, cố gắng học hỏi là chính Phải từ 44 tuổi trở đi bạn mới thành đạt, kể cả về công danh và tiền bạc.
  1 like
 12. - Nhà này sinh con năm Tân Mão quá tốt.
  1 like
 13. Đầu giường là hướng của đầu người nằm về phía đó. Thường chọn hướng giường ngủ được cả đầu giường và đuôi giường vào hướng tốt, Giường nằm ở vị trí tốt là tốt nhất. Còn chỉ có một trong hai (đầu giường và đuôi giường) xoay về hướng tốt thì chỉ tạm được thôi. Ưu tiên quay đầu giường về hướng tốt. Thân mến
  1 like
 14. Kính bác Hà Uyên, Cái vụ bác nói trên là tâm lý tự huyễn của ai đó thôi bác ạ ( có thể số này cũng rất đông và chắc họ chưa từng nghe các cụ ta đã từng nói rằng " so bì mồ hóng với vôi , bì lẫn bì lộn bì tôi với nàng " )
  1 like
 15. 1 like
 16. Những phần trên anh Quốc Tuấn đã nói gần hết ,bác chỉ thêm cho cháu vài điều ,vì cung quan của cháu có xương- kỵ cho nên học nhiều nhưng cũng không hiển đạt ,đường quan lộ không mấy hài lòng ,hay sinh nãn lòng bất chí , cảm thấy không làm đúng với bản năng riêng của mình ,theo như lá số của cháu nên đi về sư phạm thì hay hơn ,mệnh cháu nhờ Tuần mà hoán cãi số mệnh nhưng nên xa xứ mà lập nghiệp mới tốt ,đừng tham gia vào chính trường mà mang cảnh tù tội khó lòng tránh khỏi /nói chung về đường chồng con đều tốt ,số cháu có thể lập gia đình sớm .
  1 like
 17. Achau đã cập nhật: - bạn Saigonmemory. - bạn nấu xào vào Danh sách đăng ký. * bạn hoangtuden369: Chúng tôi không mở lớp dự thính hay dự bị, bạn nên đọc kỹ lại nội dung chiêu sinh của Lớp PTLV cơ bản Khóa 3. Nếu thấy phù hợp thì đăng ký theo học. Trân trọng.
  1 like
 18. Thưởng thức tạo hình nghệ thuật từ rau củ Vietnamnet.vn Cập nhật lúc 19:02, Thứ Năm, 25/02/2010 (GMT+7) Sự tưởng tượng và khả năng sáng tạo của nhiều người thật khó hình dung nổi. Từ những loại rau củ hàng ngày, họ đã tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Kỳ Thư (Theo naturez)
  1 like
 19. Cám ơn bác đã chỉ dạy, cháu đã ngộ ra được khá nhiều rồi ạ. Mong được bác chỉ dạy thêm... chúc bác luôn vui vẻ
  1 like
 20. Tôi đồng ý với QT điễm nầy > phần gạch dưới ở trên / phần sau thì tôi có nghĩ hơi khác ... có vấn đề liên quan đến cung mệnh và cung phu ,có thể hơi đi vào riêng tư trong cuộc sống ...nhưng thấy 2 người kết hôn đã lâu và cũng có khá tuổi ,cho nên tôi đưa vài ý nghĩ riêng nếu đúng có thể giúp đương số cãi thiện cuộc sống giữa 2 vợ chồng và cũng giúp cho người nghiên cứu tử vi có thêm kinh nghiệm học hỏi [ những điều dưới đây cần nhờ đương số xác nhận ] nếu nhận định của tôi không đúng vui lòng đương số bỏ qua ]/ mệnh liêm trinh vượng >như đào hoa thứ 2 , cho nên có chồng nhưng vẫn thường có người đễ ý ngó rộm ,không có nghĩa là do đương số nhưng do dáng dấp và tư cách của người nầy mà hấp dẫn người khác phái, trong cuộc sống gia đạo vì cả 2 bản tính cương cường nên thường hay va chạm không ai chịu nhường ai ,chính vì bản tính đó mà có sự xa cách về tâm lý tình cảm ở nội tâm chứ không có sự xa cách về khoãng không gian ,cả 2 đều có những tình cảm lãng mạn bên trong nhưng cả 2 lại ngại nói ra do đó mà đi đến sự lãnh cảm , có thể thiếu thông cảm giữa 2 tâm hồn ,trong cuộc sống sau cánh cửa phòng ngũ ...cả 2 đều nghĩ rằng nếu mình triều mến quá có thể vợ mình hay chồng đánh giá thấp tư cách của mình ? năm nay công việc làm ăn thuận lợi phát đạt ,nếu có hùng hạp làm ăn với người khác cũng tốt ,nhưng sự tiếp xúc hay ngoại giao qua rộng rãi sẽ dễ đưa đến sự hiểu lầm của ông chồng [ ghen]
  1 like
 21. 1 like
 22. Tôi nghĩ rằng“Mâu thuẫn là điều tất nhiên mà ta không thể tách ra được, ta phải chấp nhận, điều quan trọng khôngphải là giải quyết mâu thuẫn mà là phải hiểu rõ bản chất, nguồn gốc của mâu thuẫn”.
  1 like
 23. Chào bạn Nuyen thuh, Achau đã cập nhật bạn vào Danh sách. Trân trọng.
  1 like
 24. năm nay, quý cô nên cẩn thận trong việc quan hệ với bạn khác phải bởi có thể liên quan đến chuyện tình dục. Khả năng quý cô bị cưỡng bức nhiều hơn là dâng hiến, vì vậy cũng nên tránh tới chỗ nhạy cảm. năm nay, thu nhập của quý cô rất khá. chưa chắc năm nay đã cưới, có thể cưới, sang năm 2011 mới đăng ký kết hôn, khả năng 2011 cưới hỏi và đăng ký kết hôn hoàn thành là chắc cú. quý cô có nhiều khả năng xung đột với cha mẹ trong năm nay. cố gắng lắm, cũng tạm tạm, chồng cũng vậy.
  1 like
 25. tầm 40 tuổi mới thịnh đạt. nhưng ko giầu, vì số nó thế rồi, vất vả với tiền bạc. quý cô là người văn nói hay văn viết đều tốt nên nhiều người nhìn đó mà run. năm nay quý cô bội thu, dù rằng bị chọc gậy bánh xe rất dữ dội. quý cô vẫn có nhiều bằng chứng để chứng minh mình đúng, kết hợp với tài nói năng, thành công là khó tuột tầm tay.
  1 like
 26. Quý cậu vẫn nên cẩn thận kẻo cuối con đường lại là trắng tay.
  1 like
 27. Chào anh Thiên Sứ và QTV3, Chỉ là nhắc chừng thôi, vì có lần anh Thiên Sứ đã viết: nên nay lại nhắc không biết khi nào thì anh Thiên Sứ lại tiếp tục để Sapa còn chỉ ra nhiều khiếm khuyết khác nữa? QTV có thể xóa hay anh Thiên Sứ sau khi đọc lời nhắc này rồi xóa để cho tranh luận được đảm bảo liền mạch. Cám ơn. Sapa
  1 like
 28. Tốt nhất nên đợi tháng 02 âl thời mới tốt và thuận lợi /năm Dần dù muốn dù không cũng phải thay đổi công việc hay dời đổi chổ ở đi xa .
  1 like