• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 28/02/2010 in all areas

 1. 1 like
 2. Một số loại hoa trị bệnh Trong y học cổ truyền, hoa được sử dụng để trị bệnh, phòng bệnh và tăng cường sức khỏe. Bài viết dưới đây đề cập về công dụng trị bệnh của một số loài hoa. Hoa cúc Có thể sử dụng với dạng nấu nước uống như nước trà; hoặc sắc uống để chữa đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, đau mắt, cao huyết áp, sốt. Mỗi ngày có thể dùng 10 - 16g, dưới dạng thuốc sắc, có thể ngâm rượu uống, hoặc giã nát đắp mụn nhọt. Hoa cúc, Hoa dâm bụt, Hoa sứ - Ảnh: Thanh Tùng Hoa nhài Thường dùng ướp trà uống, hoặc dùng 2 - 4g hoa khô sắc uống chữa kiết lỵ, chữa mất ngủ. Hoa sứ Có tác dụng hạ huyết áp, chữa ho, tiêu đờm, tiêu thũng, liều dùng 6 - 12g mỗi ngày dưới dạng thuốc sắc. Người ta còn dùng nước sắc hoa sứ chữa cảm sốt, kiết lỵ. Hoa sứ còn có tác dụng chữa viêm tắc động mạch, chữa hắc lào. Hoa hồng Có vị ngọt, tính ôn, có tác dụng hoạt huyết, điều kinh, giải độc, dùng để chữa kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, ho viêm họng, lở loét miệng, liều dùng 3 - 6g/ngày dưới dạng thuốc sắc. Tinh dầu hoa hồng pha nước tắm có tác dụng an thần. Hoa hòe Vị đắng trong hoa hòe có từ 6 - 30% rutin, một chất làm bền thành mạch, thường sử dụng để điều trị cao huyết áp, ngăn ngừa tình trạng xuất huyết do vỡ mao mạch, điều trị ho ra máu, tiểu ra máu, chảy máu cam. Liều dùng 5 - 20g mỗi ngày dưới dạng thuốc sắc. Có thể sao khô để dành pha uống như nước trà. Hoa bưởi Tinh dầu hoa bưởi có đến 41 thành phần, có tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm (phế cầu) tụ cầu vàng… Hoa cam Chứa nhiều tinh dầu, có tính kháng khuẩn; nước hoa cam uống để làm êm dịu thần kinh. Hoa dâm bụt Dùng lá và hoa giã nhỏ trộn với muối đắp lên mụn nhọt sẽ giúp giảm đau và chóng vỡ mủ. Hoa kim ngân Có tác dụng tiêu độc, trị ghẻ lở, nhọt độc ngứa, dị ứng, thấp khớp, nước sắc hoa kim ngân có tác dụng kháng sinh đối với tụ cầu khuẩn, vi khuẩn thương hàn… Liều dùng 10 - 20g mỗi ngày. Hoa mào gà Sắc uống mỗi ngày từ 8 - 16g, chữa đi tiểu ra máu; hoặc dùng 10g hoa sấy khô, tán nhỏ, chia nhiều lần uống trong ngày. Mỗi lần uống 1 - 2g chữa lỵ ra máu, tiêu ra máu, kinh nguyệt kéo dài. Ngoài ra, còn sử dụng hoa như một loại thực phẩm. Như, hoa chuối làm gỏi, làm rau ăn sống; hoa thiên lý xào hoặc nấu canh với thịt; dùng nước sắc hoa hồng, hoa cúc để ướp thịt... giúp êm dịu thần kinh, dễ ngủ. Tuy nhiên, cần lưu ý, có những loại hoa có độc, cần phải được bác sĩ chuyên khoa kê toa hoặc hướng dẫn sử dụng, như: hoa cà độc dược dùng để chữa ho hen, chống co thắt chữa các cơn đau dạ dày, nôn ói, có thể sắc uống, thuốc bột hoặc cuộn tròn thành điếu để hút; hoa sói dùng để ướp trà uống, cần lưu tâm về liều lượng, có thể gây độc… Lương y Hoài Vũ nguồn thanhnienonline
  1 like
 3. SẢN PHẨM CỦA VĂN MINH ATLANTIC? -*- Bí ẩn quanh những sọ người pha lê Tintuconline 22/02/2010 09:39 (GMT +7) Có rất nhiều bí ẩn siêu nhiên tồn tại quanh chiếc hộp sọ pha lê đã được ghi chép lại qua nhiều thế hệ như: Siêu năng lực, sự thay đổi màu sắc, sự lan toả của một loại hương vị khác thường cũng như sự hiện diện của tất cả những gì có tính chất ma thuật vẫn chưa được lý giải nổi. Một trong số các hiện vật còn tồn tại đến ngày nay ẩn chứa nhiều bí ẩn nhất, chắc chắn là chiếc sọ pha lê. Nguồn gốc của chúng từ đâu? Kỹ thuật nào để làm ra chúng một cách hoàn hảo? Chúng được làm ra với mục đích gì? Và một loạt các bí ẩn khác vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay thực sự là một câu đố lớn đối với những nhà khoa học hàng đầu thế giới. Chiếc hộp sọ đầu tiên được phát hiện mang tên "hộp sọ số phận". Có một giả thuyết lịch sử cho rằng "hộp sọ số phận" được phát hiện vào năm 1927 bởi cha con nhà thám hiểm người Anh Frederick A. Mitchell Hedges, trong các phế tích của ngôi đền Maya tại Lubaantun (nay là Belize), nhưng mãi tới những năm 1970 chúng mới được ra mắt công chúng. Nhưng trong một phiên bản khác lại cho rằng, thực chất Hedges đã mua chiếc đầu lâu này tại một cuộc đấu giá Sotheby’s ở London năm 1943. Bởi vậy, họ vẫn còn hoài nghi giả thuyết thứ nhất nói rằng nguồn gốc của chiếc sọ pha lê là do người Maya sáng tạo ra. Trên thực tế, chiếc hộp sọ là một tác phẩm nghệ thuật vô giá vì nó được chạm khắc rất tinh tế và hoàn hảo. Chiếc "hộp sọ số phận" về mặt kỹ thuật là không thể lý giải được. Sự hoàn hảo của nó đạt tới mức dùng công nghệ hiện đại cũng khó mà có thể tạo ra được. Với trọng lượng 5 kg, nó là bản sao chính xác của một hộp sọ nữ. Bề mặt hộp sọ này được đánh bóng không tì vết dù soi dưới kính hiển vi. Hàm tách biệt với phần còn lại của cấu trúc và được đính kèm theo bằng bản lề có thể cử động được. Hộp sọ được làm từ một mảnh đá thạch anh duy nhất có độ cứng ở mức 7 trên bậc thang Mohs (thang độ cứng khoáng sản được tính từ 0-10), mức độ chỉ kim cương mới có thể cắt được. Trong các nghiên cứu được tiến hành trong những năm 1970 của Công ty Mỹ Hewlett-Packard cho thấy, để đạt tới sự hoàn hảo như vậy, con người sẽ phải mất 300 năm lao động miệt mài. Nhưng nó được tạo từ một khối tinh thể hoàn chỉnh, nghĩa là mọi nỗ lực đẽo gọt viên đá đều có thể làm nó vỡ ra. Các kỹ sư và kỹ thuật viên cảm thấy vô cùng lý thú khi nghiên cứu chiếc hộp sọ bí ẩn này. Ẩn sâu bên trong một số sọ pha lê là sự sắp đặt rất khéo léo các ống kính, lăng kính và các rãnh. Khi thắp nến bên dưới hộp sọ, chiếc hộp sọ sẽ phát pha rất nhiều tia sáng mỏng lấp lánh và những hiệu ứng quang học kỳ lạ. Họ cũng đưa ra kết luận rằng không có một công nghệ hiện đại nào được biết đến có khả năng tạo ra bản sao chính xác của chiếc hộp sọ người làm từ đá thạch anh này. Món tiền thưởng nửa triệu đô la cho người có khả năng thực hiện được điều đó vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Nhưng cũng có rất nhiều bí ẩn siêu nhiên tồn tại quanh chiếc hộp sọ đã được ghi chép lại qua nhiều thế hệ như: Siêu năng lực, sự thay đổi màu sắc, sự lan toả của một loại hương vị khác thường cũng như sự hiện diện của tất cả những gì có tính chất ma thuật vẫn chưa được lý giải nổi. Trong cuốn sách “Sự nguy hiểm – người bạn của tôi” xuất bản năm 1954 của Mitchell Hedges có viết, hộp sọ pha lê phải đã tồn tại ít nhất là 3.600 năm. “Huyền thoại được thắp sáng bởi các linh mục người Maya trong các nghi thức bí truyền. Truyền thuyết kể rằng, khi họ muốn ai đó phải chết, chỉ cần cho người đó nhìn vào hộp sọ, một cái chết không thể tránh khỏi sẽ đến nhanh chóng”. Còn có một truyền thuyết đáng lưu ý khác kể về khả năng truyền tải bộ nhớ của những sinh vật sống. Phiên bản giả thuyết mới nhất cho rằng hộp sọ có khả năng lưu giữ hay truyền những kiến thức bất tử của các linh mục cũ cho người tiếp tục sứ mạng của họ. Trong một nghi thức long trọng, vị linh mục già và người kế nhiệm của ông cùng nhau đặt tay lên chiếc hộp sọ pha lê, và tất cả các thông tin được lưu giữ trong bộ não của người thầy sẽ được truyền sang cho người kế nhiệm mới của họ. Và “hộp sọ số phận” không phải là duy nhất. Một số chiếc tương tự khác cũng đã được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau trên Trái đất và chúng được tạo ra từ những tộc người khác nhau với những chất liệu khác nhau. Trong số đó có một bộ xương được tìm thấy ở Mông Cổ làm từ loại đá xanh (Shui Ting Er) có niên đại từ 3.500 – 2.200 năm trước Công nguyên, kích cỡ nhỏ hơn kích cỡ thật của con người hiện đại. Trong đầu thế kỷ 18, một chiếc hộp sọ hoàn hảo làm bằng thạch anh hồng (Baby Luv) có trọng lượng 7,5 kg cũng đã được phát hiện trong ngôi mộ cổ của một nhà sư Nga tại thành phố cổ Luv, Ukraine vào năm 1710. Một hộp sọ bí ẩn nữa được biết tới vào năm 1993 trong bộ sưu tập của nhà bán đấu giá nổi tiếng của Đức Hans Van Daiten. Còn trong truyền thuyết cổ xưa của người da đỏ có nói sơ lược về những chiếc hộp sọ pha lê cho hay, hộp sọ pha lê nguyên bản gồm có 30 chiếc, chúng là quà tặng của các vị thần cho loài người và trở thành biểu tượng của sức mạnh lẫn cái chết đối với người da đỏ. Theo Nguyễn Hường
  1 like
 4. Chào Anh Thiên Sứ Anh tham khảo khi định nghĩa: Khoa học là gì ? Khoa học là hoạt động sáng tạo thực tiễn, nhằm nhận được tri thức mới, dưới hình thức khái niệm, hình thành hệ thống toàn vẹn, trên cơ sở các nguyên tắc xác định. Khoa học là hình thức hoạt động tinh thần của con người, hướng vào việc sản xuất ra tri thức từ tự nhiên, xã hội và bản thân nhận thức. Mục đích trực tiếp của Khoa học là đạt tới chân lý, khám phá ra các quy luật khách quan, nhờ khái quát các sự kiện hiện thực trong mối quan hệ qua lại giữa chúng, là tiên đoán xu hướng phát triển của hiện thực dựa trên cơ sở đó. Anh tham khảo thêm. Hà Uyên. ............................................................ Tài liệu tham khảo: - Lý luận nhận thức. Tri thức luận - V.V.Ilin - Từ điển bách khoa thư - Phương pháp luận của khoa học. - Triết học Lomonoxop - E.E.Nexmeyanov.
  1 like
 5. Điều trị nấc Thanh bì - Trần bì - Bán hạ / Ảnh: K.Vy Nấc là do khí nghịch xông lên thành tiếng, có thể chỉ nấc 5 - 7 tiếng rồi thôi, cũng có thể nấc liên hồi. Nấc còn xuất hiện trong nhiều chứng bệnh cấp, mạn tính khác nhau. Theo y học cổ truyền, nấc ở trung tiêu thì tiếng nấc ngắn, đó là bệnh sinh ra vì khí nghịch. Còn phát nấc ở hạ tiêu thì tiếng nấc dài, đó là do hư tà va chạm nhau mà sinh ra bệnh. Ợ chua mà phát ra nấc là vị hỏa. Về nguyên nhân sinh nấc, có thể do hàn, do nhiệt, do thực tích, do đờm ngưng đọng phạm vị hoặc do hư. Cơ chế sinh nấc chủ yếu là khí nghịch. Phép điều trị chủ yếu là giáng nghịch, kết hợp với phép điều trị nguyên nhân. Chữa nấc 1. Nấc do hàn phạm vị: Nấc tiếng mạnh, thưa, cảm thấy lạnh ở dạ dày, ợ nước trong, nước tiểu trong và nhiều, rêu lưỡi trắng mỏng, thì dùng bài thuốc: tai quả hồng (sao vàng) 8g, riềng (sao vàng) 4g, đinh hương 8g. Cho các vị trên vào 300 ml nước, nấu kỹ, chắt lấy 100 ml nước thuốc chia uống 3 lần trong ngày khi thuốc còn nóng. 2. Nấc do nhiệt phạm vị: Tiếng nấc to vang, nấc liên tục hữu lực, miệng hôi, phiền khát, mặt đỏ, đi tiêu khó, rêu lưỡi vàng, thì dùng bài thuốc gồm: lá tre 20g, gạo tẻ rang vàng 20g, tinh tre (trúc nhự) 20g, bán hạ (chế gừng) 8g, thạch cao nướng đỏ 30g, mạch môn 16g, tai quả hồng 10 cái. Cho các vị trên vào 300 ml nước, sắc kỹ, chắt lấy 100 ml nước thuốc chia uống 3 lần trong ngày khi thuốc còn nóng. 3. Nấc do khí uất: Nấc, đau tức ngực sườn, miệng đắng, dùng bài thuốc: củ gấu 30g, ô dước 16g, quả dành dành 4g, thanh bì (sao thơm) 20g, tai quả hồng sao vàng 10 cái. Cho các vị trên vào 300 ml nước, sắc kỹ, chắt lấy 100 ml nước thuốc chia uống 3 lần trong ngày khi thuốc còn nóng. 4. Nấc do thực tích: Nấc ợ hăng, không muốn ăn, dưới ngực (tâm hạ) tức khó chịu hoặc đầy bụng, rêu lưỡi vàng, dùng bài thuốc: sa nhân 12g, củ gấu 16g, trần bì 12g, chỉ xác 10g. Cho các vị trên vào 300 ml nước, sắc kỹ, chắt lấy 100 ml nước thuốc chia uống 3 lần trong ngày khi thuốc còn nóng. 5. Nấc do đờm ứ đọng: Nấc, dưới ngực tức ách khó chịu, đờm nhiều hoặc có ho, dùng bài thuốc: bán hạ (chế nước gừng) 12g, trần bì (sao thơm) 16g, gừng sống 10g. Cho các vị trên vào 300 ml nước, sắc kỹ, chắt lấy 100 ml nước thuốc chia uống 3 lần trong ngày khi thuốc còn nóng. 6. Nấc do vị âm bất túc: Tiếng nấc có vẻ gấp gáp, không liên tục, lưỡi khô, mồm khô, rạo rực (phiền táo) không yên, lưỡi đỏ ít tân dịch, dùng bài thuốc: sa sâm 12g, mạch môn 20g, sinh địa 20g, ngọc trúc 6g, đường phèn 6g. Cho các vị trên vào 300 ml nước, sắc kỹ, chắt lấy 100 ml nước thuốc chia uống 3 lần trong ngày khi thuốc còn nóng. 7. Nấc do tỳ vị dương hư: Tiếng nấc nhỏ yếu ngắt quãng, mặt sắc bệch, chân tay không ấm, ăn ít, mệt mỏi, chân yếu, dùng bài thuốc: phụ tử 10g, can khương 10g, nhân sâm 10g, bạch truật 12g, cam thảo 12g, thêm tai quả hồng 5 - 10 cái. Cho các vị trên vào 300 ml nước, sắc kỹ, chắt lấy 100 ml nước thuốc chia uống 3 lần trong ngày khi thuốc còn nóng. Vũ Quốc Trung nguònthanhnienonline
  1 like
 6. Sơ đồ nhà theo ý của SP Thiên Sứ là em phải scan sơ đồ lên chứ không phải chụp hình như vậy. Theo như em mô tả, nhà này bị thoát khí do phần cầu thang và thiết kế của phòng ngủ chính là lý do ngủ không ngon giấc. Phần dầm cũng là một yếu tố để xem xét nhưng lý do chính không phải do cái dầm này. Nhà này sống chung với bố mẹ chồng, cho dù ăn riêng cũng vẫn theo bố mẹ chồng. Bố chồng phi cung Khảm thuộc Đông trạch nên hướng bếp tốt nhất là Bắc - Nam. Tuy nhiên việc đặt bếp ngoài lan can, trước cửa phòng thì không hay lắm. Tốt nhất nếu muốn đặt bếp thì xây một phòng bếp liền với phòng hiện tại. Vấn đề mấu chốt là nhà em phải sửa phong thủy toàn phần, chứ chỉ làm riêng tầng của em không thì cũng ko có tác dụng gì nhiều. Chúc vạn sự an lành
  1 like
 7. Trả lời cho cái ông duongminh này thấy đuối. Yêu thì cưới pa. Cưới xong rồi sinh con hóa giải tuổi cha mẹ pa. Đứa đầu không tốt, thì tiếp theo đứa nữa pa. Cứ thế mà làm. Năm 2011 mới cưới, thì đợi đến năm 2011 rồi xem ngày, xem tháng, chọn thời gian tốt rồi cưới pa.
  1 like
 8. Tôi nói với bạn này. bạn quá cầu toàn. Tối đã tư vấn bạn nên sinh con đầu lòng từ năm nay đến năm quý tỵ, là con gái. còn từ năm giáp ngọ đến năm Đinh Dậu nên sinh con trai là con út. Bạn có thấy rằng bạn hỏi nhiều hơn những bạn khác không mà cuối cùng chẳng đi tới đâu cả. Bạn xem có ai được trả lời nhiều như bạn không và có ai hỏi nhiều như bạn không?????????????/ Nên đọc kỹ những gì được tư vấn, sau đó có thắc mắc thì hỏi thêm. Tôi sẽ không trả lời thêm những cái tôi đã trả lời. Thân mến
  1 like
 9. Hồ Lô Tuy Nhỏ Mà Tác Dụng Lớn – Tiêu Tai Hóa Bệnh Quả Hồ Lô, có ngoại hình rất kỳ lạ, miệng nhỏ mà bụng lớn, người xưa đã rất thông minh khi sử dụng nó làm đồ chứa đựng, đựng nước, đựng rượu, lại dừng cất giữ linh đan diệu dược. Trong hiệu Y Dược, chỗ bán nước trà trên đài cao thường hay trưng bày một cái Hồ Lô bằng kim loại rất lớn. Nó có tác dụng quảng cáo rất lớn, chỉ cần thấy Hồ Lô thì hiểu ngay là chỗ làm về y dược. Trong tác phẩm Tây Du Ký , có các loại yêu tinh thường hay dùng Hồ Lô tu luyện thành Pháp Khí, là pháp bảo để chiến tháng đối thủ. Nói về hình dạng, Hồ lô không chỉ để ăn để sử dụng mà nó còn có các công hiệu Thần Bí vô cùng ! Trong Phong Thủy Học công dụng của Hồ lô rất lớn. Các bậc Tiên Hiền đã sớm phát hiện Hồ Lô không chỉ tiêu tai mà còn có thể hóa bệnh. Phàm trong nhà mà thường có người bị bệnh, có thể treo Pháp khí này, có thể trợ giúp mau lành bệnh, nam nữ già trẻ đều dùng được. Nếu như bạn không có nhiều kiến thức về Phong Thủy thì dùng Hồ lô treo ở đầu giường của Bệnh Nhân, tất nhiên sẽ có hiệu quả. Nếu cần có thể đọc trong các sách về Phong Thủy hoặc nhờ Phong Thủy Sư tính giúp cho phương vị Thiên y hoặc Diên Niên để treo thì kết quả rất tốt. Bệnh lớn hóa nhỏ, bệnh nhỏ sẽ hết, làm cho người bệnh yếu trở nên khỏe mạnh tinh thần khoan khoái. Hiện nay ngoài Hồ Lô thiên nhiên được xử lý để sử dụng còn có nhiều loại Hồ Lô với nhiều chất liệu được chế tác như gỗ, kim loại, ngọc. Trong nhà nếu vợ chồng bạc duyên, chung giường mà khác mộng, có thể treo thử một cái Hồ Lô đồng ở đầu giường, có thể sẽ nối lại sợi dây tình cảm, có khi đem lại những cảm xúc ngọt ngào như thời mới yêu nhau. Trong Huyền Không Phong Thủy, Nhị Hắc và Ngũ Hoàng là hai sao mang đến nhiều bệnh tật, nếu nó bay vào cửa hoặc Trung Cung ( Như năm nay 2007 là Nhị Hắc vào trung cung ) . Làm cho chủ nhà nhiều khi vô duyên vô cớ bị bệnh tật tai họa, đây chính là lúc phát huy tác dụng to lớn của Hồ Lô đồng. Nhị Hắc, Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc Thổ, dùng kim hóa giải. Đồng Hồ Lô thuộc kim, kim có thể tiêu hóa thổ, hồ lô lại có thể hóa giải bệnh tật, một vật dùng hai mục đích, hiệu quả sẽ rất tốt. Thuật Ngữ Phong Thủy có câu : “Tử hoán Mẫu hồi – Con gọi thì Mẹ đáp” đấy chính là nguyên tắc quan trọng để hóa giải Ngũ Hoàng và Nhị Hắc. Có một số người tuy rất có hứng thú với Phong Thủy và Kinh Dịch nhưng do bận rộn công việc hoặc lý do nào đó mà ít khi đọc sách vở để nghiên cứu, có khi đọc cũng không vào đầu, nhưng lại chỉ muốn có biện pháp gì đó thật nhanh gọn đề thấy hiệu quả, đây thật là một sai lầm. Tôi đã từng chứng kiến nhiều nơi chiêu mời học viên thu một số tiền lớn học trong ba tháng mà học để các loại môn học. Thật ra với thời gian ba tháng chỉ biết được lớp da của Chu Dịch mà thôi ! Vậy tôi xin cống hiến cho các bạn một tuyệt chiêu : Tại nhà của bạn bên phía Tây treo một cái Hồ lô, có thể sẽ hỗ trợ cho việc học Dịch của bạn. Tại sao lại như vậy !? bởi trong “Phi Tinh Phú” có chứng nhận : “Thất Hữu Hồ Lô Chi Dị, Y Bốc Hưng Gia” 7 ( Thất ) là quẻ Đoài, phương vị ở phía Tây, mà phương Tây có hình Hồ Lô thì xuất hiện người làm về Y, Bốc. “Tuyết Tâm Phú” cũng nói : “Hồ Lô xuất hiện, Thuật Sĩ Y Lưu” tức nói xung quanh nhà có sơn sa hình như Hồ lô thì trong nhà xuất hiện Y sư Thuật Sĩ cao minh. Thế Anh (tổng hợp)
  1 like
 10. Trong phong thuỷ thì hồ lô là vật khí không thể thiếu để hoá giải hung khí và tăng cường sức khoẻ. Hồ lô là vật dụng chuyên dùng để đựng rượu, đựng nước, thường có hình trái bầu.Chúng ta thường thấy ông Thọ luôn đeo hồ lô trên người. Vì vậy hồ lô là biểu tượng của sự an lành và sức khoẻ. Hồ lô được làm bằng thuỷ tinh trong vận 8 là cát khí mang lại sức khoẻ may mắn. Hồ lô treo có tác dụng rất lớn trong việc bảo vệ sức khoẻ chống lại bệnh tật. Tốt nhất là treo ở phương vị Thiên Y. Dùng hồ lô treo bên cạnh giường ngủ hoặc trong phòng ngủ, treo trên xe ô tô sẽ mang lại bình yên và sức khoẻ cho gia chủ, tránh được rất nhiều bệnh tật. Nếu trong nhà có người mắc bệnh lâu ngày, ngoài thuốc thang chăm sóc, các nhà phong thuỷ khuyên nên treo 3 hồ lô ở đầu giường người bệnh để chóng khoẻ mạnh. Hồ lô đặc biệt thích hợp dùng cho nhà có trẻ nhỏ hay quấy khóc, hãy treo hồ lô bên cạnh chiếc nôi của trẻ, sẽ tránh được bệnh tật và khóc dạ đề cho trẻ. Hồ lô cũng là quà tặng đầy ý nghĩa cho những gia đình có người ốm đau hoặc có người già với hy vọng mang lại sức khoẻ và trường thọ. Ngũ hành: Thổ Mẹo dùng dân gian: Treo ở giường ngủ, phòng ngủ, xe ôtô,… Theo Nettra
  1 like