• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 01/03/2010 in all areas

 1. Thân gửi các bạn quan tâm !. Cám ơn các bạn đã có sự quan tâm tới các bài viết của tôi. Có một số bạn có lòng quan tâm hơn nữa về âm dương ngũ hành, thậm chí dịch lỹ nói riêng, đông phương học nói chung. Thú thực, Tôi cũng chỉ là một hậu bối. Có một lời tâm tư với các bạn thế này. Có nhiều người, thậm chí có nhiều - những người mà tôi đã gặp qua, cũng như đã đọc các trước tác, hay có trao đổi ý kiến - nhà khoa học, thật sự khoa học đó, cũng hiểu biết rất hạn chế về âm dương ngũ hành. Đó là do, âm dương ngũ hành thật sự không dễ học tý nào. Đó là lời phát biểu của tôi, khi tôi có giảng cho một số người, chứ không phải là do kinh nghiệm học từ tôi thì tôi không dám kết luận như vậy. âm dương ngũ hành có nhiều tầng. Tất cả những gì các bạn thấy qua các chủ đề trên hầu hết các diễn đàn cũng như sự giao thoa của nó với khoa học, với triết tây, chỉ là phần thấp nhất, phần cơ sở. Nhưng khi lên đến tầng cao hơn thì lại thấy tầng cơ sở này chỉ như là một trường hợp riêng mà thôi. Khi những người nghe tôi giảng, thoạt đầu có nghe được câu đó, đều có cảm giác bất phục. Nhưng khi thu nhận được một cách có hệ thống của tầng cơ sở, thì đã thấy "may mà chưa vội nhảy lên tầng cao" chứ không thì "ngã gãy chân, gãy tay mất". Đó là sự thật. Thành thử, Tôi có nói ở đây. Muốn học đông phương học cho có hệ thống, đúng đắn, thời phải có người truyền dạy, chứ không học linh tinh được đâu. Đấy là Tôi nói thực lòng. Bạn nào bất phục, cũng xin không cần phải phản ứng. Quyền kiểm nghiệm trên thực tế là của các bạn. Một khi đông phương học có khả năng kết nối với tây phương học, thì Tôi không dám nói to nhớn, bởi vì tôi chưa là gì so với cổ nhân cả, nhưng chí ít thì đối với cá nhân, cũng có thể giải thích được "thế giới quanh ta". Ví dụ như: Hiểu được tại sao Nguyên Trãi lại: Lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Hiểu được tại sao Trần hưng Đạo lại dặn vua trước khi đi xa: Xin bệ hạ lấy dân làm gốc, vua tôi đồng lòng, thì xã tắc bền vững muôn đời !. TQ thì có khổng tử, to nhớn đến nhường nào, mà lại phát biểu: Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Trong khí VN ta thì : Thuận vợ thuận chồng, bể đông cũng tát cạn ?. Phải chăng cái lẽ âm dương của Nam Việt ta sâu sắc hơn, sâu sắc ở chỗ nào ?. Thật vậy. Với quan niệm thời xưa, đàn bà là âm, tiểu nhân. Nhưng đã có bố con là dương âm, chồng vợ là dương âm, thì đàn bà là âm, âm thuận tùng dương, nên vợ theo chồng là phải lẽ. Song Mẹ - Con thì vốn là Tiền bối, Hậu bối, huống chi trong gia đình có tôn ti, lớn nhỏ. Lớn trọng nhỏ khinh. Trong khinh, tiền hậu bối đều là âm dương, thì tại sao Khổng tử lại cố ý nêu rằng: phu tử thì tòng tử !. Rõ ràng là sự lộn ẩu của họ nhà tôm !. Cho dù sự biện luận con trai trong nhà làm rường cột thì phải lấy đó làm chủ, mà chủ thì phải dương, đàn bà là thứ yếu nên khinh, thuộc âm, nên mới sinh chuyện mẹ cũng phải theo con, để ngăn cấm không cho mẹ xuất giá xây dựng hạnh phúc. Đó có phải là chuyện nghịch thường và ích kỷ của Khổng Tử không ?. Các bạn hãy so sánh với tiền nhân Việt: Thuận vợ thuận chồng bể đông tát cũng cạn. Có thấy vai trò âm dương cân bằng hay không ?. Đó có phải là hình vẽ thái cực không ?. Xét như thế, dù có muốn biện hộ cho Khổng Tử thế nào thì cũng thấy Việt ta đúng là có gốc, tuân theo quy luật, chứ không áp đặt chủ quan như Khổng Tử. Mặc dù đều hiểu âm dương chuyển hóa. Bởi vậy, văn hóa TQ là văn hóa bành trướng, văn hóa việt tộc là văn hóa ôn hòa, hòa bình chung sống !. Hiểu và nhận thức đúng đắn, trong một ví dụ âm dương như thế, tiền nhân ta dạy con cháu muôn đời mai sau rằng: Phải cảnh giác với ông bạn lớn phương Bắc. Đừng quên, văn hóa của họ là văn hóa bành trướng. Mà văn hóa dân tộc, thì trường tồn, không bao giờ mất đi cái bản chất của nó. Bởi vì, đã là văn hóa, thì nó ngấm vào máu thịt, nó là quốc hồn, quốc túy. Nên khi thấy anh phương Bắc mà nói Hảo Hảo, chìa tay ra bắt thì phải cảnh giác. Đấy là một ví dụ !. Tôi không có bất cứ tham vọng gì, thấy các Bạn quan tâm tới đông phương học thì cũng vui, xem như đó cũng là một nhu cầu tinh thần, như bao nhu cầu tinh thần của mọi người. Mà vào đây, dù là tranh luận, đôi lúc có phần gay gắt, cũng vẫn thấy vui. Có nhiều người muốn trao đổi, muốn tôi giảng bài, thì thực sự là tôi không có khả năng, mặc dù cũng đã có giảng bài cho một số người, một khi sách của tôi chưa công bố - xin thông cảm. Xin vui đâu chầu đấy thôi. Nhân đây cũng nhắc mấy bạn, những vấn đề mà các bạn nêu ra trong chủ đề này, như chuyện vẽ vòng tròn, xem chuyển hóa thế nào. rồi hai mặt của đồng tiền, mặt nào dương, mặt nào âm ?. ... đều thuộc về âm học cả. Song ngay từ cách đặt vấn đề các bạn đã sai. Từ Từ rồi các bạn sẽ rõ. Nhiều người hiểu âm dương ngũ hành không đúng, thành ra, càng học càng thấy rối, càng nghiên cứu, lại càng thấy vô lý, bất cập. Đó là vì ngay từ đầu, đã sai căn bản rồi !. Thân ái. Chúc các Bạn thành tựu.
  2 likes
 2. Thuật bùa chú và khí công Nguồn Thanhnienonline 23/02/2010 8:27 http://www.thanhnien.com.vn/thethao/Pages/...0223082744.aspx Vẽ bùa là trạng thái nhập tĩnh trong khí công Bùa chú là một bí thuật ra đời từ xa xưa và được sử dụng thường xuyên trong xã hội nông nghiệp truyền thống. Dưới ánh sáng khoa học ngày nay, nói đến bùa chú khiến người ta không tránh khỏi cảm thấy mê tín, lạc hậu… Nhưng mấy ngàn năm qua, bùa chú không vì xã hội tiến bộ mà bị đào thải, hẳn là nó có ý nghĩa và giá trị đặc biệt nào đó. Cho đến nay, nhất là ở các nước châu Á, trong các lễ động thổ, xây nhà, khai trương, cầu tự… nhiều người vẫn tìm đến đạo quán, miếu mạo xin một đạo bùa cầu mong mọi sự tốt lành. Các võ sĩ Thái Lan, Campuchia… thường ngậm hoặc vẽ bùa trên người để tăng cường khả năng chiến đấu. Kỳ thực, ở Trung Hoa, bùa chú khởi thủy không phải là tà thuật mà là một dạng khí công mang sắc thái tôn giáo. Đạo giáo Trung Hoa sử dụng bùa chú từ rất lâu đời và xem đây như là một trong các phương thức truyền đạo, thu phục tín đồ hiệu quả nhất thông qua công năng chữa bệnh, đuổi tà. Bùa chú là phương thức trị bệnh được đề xướng đầu tiên trong “Thái bình kinh”, bệnh nhân phải đeo trong người hoặc uống các lá bùa Minh đường, Ngũ thần vẽ bằng chu sa để “trừ bệnh tật, khai thông đường đạo”, đây là một liệu pháp của Đạo giáo dựa trên sự kết hợp giữa khí công-y dược-tự kỷ ám thị. Bùa vẽ trên người một võ sĩ Thái Thuật bùa chú có linh nghiệm hay không là do công phu tu luyện nội ngoại khí công và khả năng phát công của đạo sĩ vẽ bùa. Một tấm bùa có 2 tác dụng là tích trữ khí và truyền thông tin, tương tự như môn khí công-thư pháp. Người giỏi khí công khi viết thư pháp luôn phóng ra một trường khí trên giấy, trường khí này có ảnh hưởng nhất định đến vật chất xung quanh mà mức độ tùy thuộc vào công lực người viết. Các đại sư khí công Trung Hoa hiện nay như Nghiêm Tân, Chu Hạc Đình có thể phóng khí vào chữ viết để trị bệnh, là theo quy luật này. Các đạo sĩ khi luyện bùa đều phải trai giới, thành tâm, tập trung tư tưởng, vận khí, thổi khí… những thao tác bắt buộc này là để phát ngoại khí, truyền tải thông tin ra những dòng chữ trên giấy. Bùa chú và luyện tâm Lý Thiết Bút, tác giả cuốn “Linh phù hiển linh quang” nổi tiếng Trung Quốc, cho hay, nguyên động lực của vẽ bùa là ở hai chữ “Thành” và “Tín”. Thành là thành tâm thực ý, chí thành thì linh, động đến trời đất; tín là tin tưởng hết lòng, tự nhiên sáng suốt, pháp lực vô cùng. Đó là một dạng tĩnh công. Lòng tĩnh lặng thì tạp niệm tiêu trừ, tà niệm không sinh, ác niệm không khởi, tâm-thần-khí-lực hợp nhất. Mặt khác, để lá bùa trị bệnh hiệu nghiệm, các đạo sĩ phải biết kết hợp với tri thức y dược học. Các nhà khoa học Trung Quốc đã khám phá ra rằng các loại giấy, mực để vẽ bùa của các đạo sĩ là có công dụng trị bệnh theo đông y. Chẳng hạn, giấy ma chỉ có tác dụng cầm máu, giấy thanh chỉ làm lành vết thương, giấy thảo chỉ làm tan khối u… Các loại chu sa, hùng hoàng dùng vẽ bùa là các dược liệu có tác dụng dưỡng thần, trấn kinh… và còn rất nhiều phương pháp phối dược khác tùy theo trình độ của đạo sĩ. Bùa chú và tâm lý Mức độ linh nghiệm của bùa chú còn phụ thuộc vào khả năng nắm bắt liệu pháp tâm lý và tự kỷ ám thị của đạo sĩ hay thầy pháp. Người giỏi khí công hoặc có công năng đặc biệt lại biết lợi dụng sức mạnh của dược liệu và ý niệm để chữa bệnh thì hiệu quả rất cao, nhưng dạng này rất hiếm gặp. Có nhiều trường hợp thầy pháp không biết gì cả, chỉ áp dụng phương thức đốt bùa đọc chú sơ sài nhưng bệnh nhân vẫn khỏi bệnh. Mấu chốt nằm ở chỗ thầy pháp đã vận dụng liệu pháp tâm lý và tự kỷ ám thị để chữa bệnh, giải trừ tai họa… Nghiên cứu của tâm lý học cho thấy, trong con người luôn tồn tại dạng năng lực ám thị phổ biến. Trong tình huống không đối kháng, con người sẽ bị ảnh hưởng thông qua ngôn ngữ, ý đồ, biểu lộ, hành vi, ám hiệu của người khác, thể hiện trực tiếp qua hệ thống thần kinh thực vật, như khiến xuất mồ hôi, tim đập nhanh, ảo giác… Hiện tượng ám thị này chúng ta thấy rõ ràng nhất qua một ca khúc, nếu được một ca sĩ nổi tiếng hát thì phạm vi lan tỏa của nó rất rộng. Mặt khác, nhân tố tâm lý sẽ có tác động rõ rệt đến sinh lý. Nếu cơ thể nhận được ám thị tâm lý tích cực thì cảm thấy tâm tình thoải mái, ngược lại nếu bị ảnh hưởng tâm lý tiêu cực sẽ phiền não, u uất, từ đó tác động đến hành vi. Các đạo sĩ chuyên nghiệp trong quá trình vẽ bùa niệm chú đã gây tác động ám thị tâm lý rất mạnh đến tín đồ. Vì vậy có thể nói một trong những thành quả nghiên cứu nhân thể của người xưa cũng là mặt khoa học của thuật bùa chú. Hàn Phong
  1 like
 3. Chúc mừng sinh nhật anh Thiên Đồng và Rubi @Mọi người ơi: Mấy hôm lu bu quá không vào mục sinh nhật, không biết mọi người chúc mừng sinh nhật mình. Rin86 xin cám ơn tất cả mọi người nhé ^^
  1 like
 4. Tận mắt chứng kiến việc giao đất rừng cho người nước ngoài Cập nhật lúc 08:00, Thứ Hai, 01/03/2010 (GMT+7) - Với lời hứa sẽ đền bù đất, cây, mở đường, đưa điện và tạo công ăn việc làm cho bà con thôn xóm, nhiều người dân ở xã Đông Quan (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) đã đồng ý giao đất giao rừng cho Công ty Innov Green (Hồng Kong – Trung Quốc, chi nhánh Lạng Sơn). Tướng Đồng Sỹ Nguyên cảnh báo việc cho nước ngoài thuê rừng Thế nhưng, chưa được hưởng lợi gì từ dự án thì họ đã thấy mình bị “hớ”. Tiền làm thuê trồng rừng bị nợ, những lợi ích khác thì không thấy… Một số ít người dân còn lại thì nhất quyết không đồng ý giao đất rừng cho doanh nghiệp nước ngoài này vì họ không biết con cháu họ sẽ sống bằng gì trên vùng đất khó khăn này? Tin lời hứa, dân mất đất trồng rừng? Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình là một xã miền núi nghèo, ngoài nghề trông lúa trên diện tích ruộng khô cằn thì đời sống của các hộ dân trong xã chủ yếu chỉ biết trông chờ vào diện đất đồi núi để trồng rừng, chăn thả trâu bò. Ngoài diện tích đất ruộng, các hộ dân ở thôn Song Sài xã Đông Quan chỉ biết trông chờ vào diện tích đất trồng rừng để mưu sinh. (Ảnh: Duy Tuấn). Đời sống của bà con xã Đông Quan cứ bình lặng trôi đi như cái nghèo “khó mà thay đổi được” thì bất ngờ năm 2007 Công ty Innov Green (Hồng Kông – Trung Quốc) vào thuê đất rừng với thời hạn 50 năm để trồng bạch đàn lấy gỗ công nghiệp. Khi vào xã Đông Quan, công ty có nguồn gốc nước ngoài này đã đem theo những lời hứa hẹn mở đường, đưa điện vào thôn và tạo công ăn việc làm cho bà con nên nhiều hộ dân đã tin tưởng giao đất rừng cho công ty và tiến hành trồng bạch đàn. “Nhiều hộ thận trọng lo cho công ăn việc làm của con cháu mai sau nên nhất quyết không giao đất rừng cho công ty”, ông Vi Văn Mài, trưởng thôn Song Sài, xã Đông Quan cho biết. Theo chỉ dẫn của ông Mài, chúng tôi được anh Lành Văn Nga, một người dân trong thôn chỉ đường đến nhà chị Lý Thị Thiết ở thôn Song Sài. Xung quanh hai bên đường rộng chừng 40 - 50 cm ngoằn ngoèo uốn lượn là những cây thông đã được người dân trồng từ năm 2004 nhờ dự án trồng thông làm giấy của tỉnh Lạng Sơn. Anh Nga bảo: “Đường sá khó khăn thế này nên khi nghe công ty vào mở đường, đem điện đến nên không ít bà con cả tin đã giao đất rừng cho công ty của người nước ngoài bất chấp những cây thông xanh tốt nhiều khả năng sẽ bị chặt phá”. Anh Nga không muốn dự án trồng bạch đàn của công ty người nước ngoài sẽ tàn phá đi những cây thông anh đã trồng được 4 - 5 năm nay. (Ảnh: Duy Tuấn). Trong căn nhà tuềnh toàng được làm bằng gạch đất của chị Lý Thị Thiết, khi nghe chúng tôi hỏi về chuyện giao đất rừng cho công ty Innov Green, chị Thiết với khuôn mặt buồn rượi cho biết: “Đã nhiều tháng nay tôi mất ăn mất ngủ vì đã trót giao 3,8ha diện tích đất rừng cho Công ty Innov Green trồng bạch đàn. Nhưng khi giao đất cho họ rồi đến nay tôi mới biết mình đã bị lừa…”. Chị Thiết kể: Đầu năm 2008 người của công ty này và cả người của UBND xã Đông Quan có vào nói với gia đình chị, nếu giao đất rừng cho công ty gia đình chị sẽ được nhận bồi thường tiền đất, tiền trồng thông, ngoài ra gia đình chị còn được nhận vào làm công nhân với mức lương cao. Tin lời công ty, chị Thiết đã giao 3,8 ha rừng trồng thông cho Công ty Innov Green và chấp nhận bất chấp mưa nắng mất hàng tháng trời đi đào hố, gánh phân lên đồi Pa Cà Nông để trồng bạch đàn cho công ty với mức lương 100 nghìn đồng/ ngày. Nhưng kể từ khi giao đất rừng, trồng bạch đàn cho công ty Inno Green xong đến nay đã hơn 5 tháng chị Thiết vẫn chưa được công ty trả tiền công chứ chưa nói gì đến tiền bồi thường từ đất rừng. Giao thông vào bản Song Sài quá khó khăn nên khi nghe công ty Innov Green mở đường vào bản nhiều hộ dân ở Song Sài đã cả tin giao đất cho công ty. (Ảnh: Duy Tuấn). “Công ty có hẹn tôi đến ngày 28/1 sẽ trả tiền công, nhưng cứ hết lần này đến lần khác tôi vẫn chưa được công ty trả tiền công đào hố trồng cây, chỉ có thỉnh thoảng nhận được vài trăm tiền tạm ứng. Trong khi đó tiền bồi thường đất và cây thông đến nay tôi vẫn không nhận được vì nay nghe cán bộ nói đất đó của gia đình sử dụng nhưng chưa cấp sổ”, chị Thiết bức xúc. Chị Thiết dẫn chúng tôi leo trèo hơn 30 phút trên nhiều quả đồi để đến địa điểm đất đồi đã được công ty nước ngoài này trồng bạch đàn. Số cây bạch đàn không thể đếm xuể, tuy đã trồng được 6 tháng nhưng cũng mới chỉ cao được 50cm. Chị Khiết cho biết, toàn bộ vùng bạch đàn này là công sức của chị và người dân Song Sài. Cũng như gia đình chị Thiết, gia đình chị Bế Thị Cầu cùng thôn Song Sài đã giao 3 ha diện tích đất rừng cho Công ty Innov Green và đi trồng thuê bạch đàn cho công ty nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền công. Giao đất, rừng cho công ty Innov Green chị Thiết trở thành người trắng tay. (Ảnh: Vũ Điệp). Chị Cầu bức xúc: “Giao đất cho công ty rồi chúng tôi phải đi làm thuê cho họ. Nhưng khi chúng tôi trồng cây xong thì tiền công họ cũng không trả đủ. Chúng tôi có hỏi tiền bồi thường từ đất và cây thì bất ngờ lại được xã cho biết đất không có sổ thì không được bồi thường. Cứ đà này không biết gia đình tôi phải làm gì để kiếm sống”. Được biết, hàng chục hộ dân khác ở thôn Song Sài giao đất, rừng rồi làm thuê cho công ty này cũng đang bị nợ. Và đến nay khi nghe thông tin không được đền bù đất nữa thì họ không muốn giao đất cho công ty của người nước ngoài. “Giao rừng cho họ con cháu tôi làm gì để sống?” Không “cả tin” như các hộ dân giao đất rừng cho công ty Innov Green, nhiều gia đình trong thôn Song Sài và cả thôn Nà Lâu, xã Đông Quan kiên quyết không giao đất rừng cho phía công ty Inno Green. Lý do mà các hộ dân không giao đất đưa ra: Tấc đất tấc vàng, mất đất mất việc làm. Anh Lành Văn Nga (27 tuổi), ở thôn Song Sài cho biết, cuối năm 2007 đầu năm 2008 công ty Innov Green và người của UBND xã có đến yêu cầu gia đình anh giao 3,1 ha diện tích đất rừng cho công ty, nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Anh Ý bức xúc: "Trước đây với diện tích đất rừng chăn thả rộng chúng tôi nuôi trâu nuôi bò thả rất thoải mái, nhưng kể từ khi công ty Inno Green tiến hành trồng 60 ha bạch đàn từ diện tích đất rừng thì việc chăn thả trâu bò của các hộ dân chúng tôi cũng hết sức khó khăn”. (Ảnh: Vũ Điệp) Anh Nga bảo: “Khi công ty vào lấy đất rừng tôi kiên quyết không đồng ý vì thời hạn thuê đất 50 năm thì đời tôi coi như đã hết, nhưng đến đời con cháu tôi lấy đâu ra đất rừng để làm. Không có đất rừng thì chúng tôi chết đói vì ngoài mấy sào ruộng làm không đủ ăn, chúng tôi chỉ biết trông chờ vào diện tích đất rừng để trồng rừng và chăn thả”. Người nông dân tên Nga này còn cho biết thêm, việc anh không đồng ý giao đất cho dự án không chỉ muốn giữ cho con cháu anh mà việc giữ đất còn là để giữ nước nữa. Cũng như anh Nga, gia đình anh Vy Văn Ý ở thôn Song Sài được giao 3 ha diện tích đất rừng trồng thông theo dự án trồng thông làm giấy của tỉnh Sơn La từ năm 2004. Đến nay dù diện tích thông còn sống không nhiều nhưng đất rừng là nơi để anh chăn thả trâu bò và những hàng thông đang lớn dần sẽ là vốn liếng để anh để lại cho con cháu anh sau này. Anh Ý bức xúc: Trước đây với diện tích đất rừng chăn thả rộng chúng tôi nuôi trâu nuôi bò thả rất thoải mái, nhưng kể từ khi công ty Inno Green tiến hành trồng 60 ha bạch đàn từ diện tích đất rừng thì việc chăn thả trâu bò của các hộ dân chúng tôi cũng hết sức khó khăn”. Cùng quan điểm và kiên quyết như gia đình anh Nga, anh Vy, hàng chục hộ dân ở thôn Nà Lâu cũng kiên quyết không giao đất cho Công ty Innov Green. Bà Bế Thị Chấm, thành viên hội phụ nữ thôn Nà Lâu cho biết: “Năm ngoái khi chúng tôi bắt đầu trồng thuốc lá trên diện tích đất rừng thì UBND xã và người của công ty Innov Green vào bảo dân chúng tôi nhường đất và đi làm công nhân cho công ty. Nhưng chúng tôi không đồng ý. Vì mất đất là chúng tôi không còn gì cả”. Vũ Điệp – Duy Tuấn
  1 like
 5. Cho cháu được tham gia chủ đề này với, Cháu nghĩ các bác hãy lập một topic riêng chuyên môn việc dịch từ văn bản tiếng Việt sang tiếng Anh. Và các bài viết tiếng Việt là được gửi bởi bác Thiên Sứ và các vị cao nhân khác trong diễn đàn, Cháu cũng biết một it tiếng Anh, và đang học ở nước ngoài nhưng thực sự từ mới về lĩnh vực này cháu biết rất ít. Cháu hi vọng được tham gia thường xuyên trong lĩnh vực này để góp một phần sức nhỏ mọn quảng bá văn hóa Việt nam khắp thế giới. Bên cạnh đó cháu cũng có thể cải thiện vốn tiếng anh của mình, Kính gửi.
  1 like
 6. “Vén bức màn bí ẩn bao phủ nghệ thuật tại Việt Nam” (Dân trí) - Tác giả người Mỹ Souren Melikian vừa có bài “Vén bức màn bí ẩn bao phủ hàng thế kỷ nghệ thuật tại Việt Nam”, trầm trồ khen ngợi cuộc triển lãm cổ vật Việt Nam do Hội Asia Society tổ chức đang diễn ra tại New York cho đến tháng 5. Một cổ vật của Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam Cuộc triển lãm với chủ đề ''Nghệ thuật Việt Nam cổ xưa'' đã thu hút sự chú ý của dư luận Mỹ. Trong bài báo đăng trên tờ “New York Times”, Melikian viết: “Nghệ thuật có thể trực tiếp phơi bày những bí ẩn mà không một nhà nghiên cứu lịch sử nào giải đáp được. Cuộc triển lãm ''Nghệ thuật Việt Nam cổ xưa'' do Hội Asia Society tổ chức tại New York, cùng với quyển sách do bà Nancy Tingley viết ra sau 2 thập kỷ dày công nghiên cứu, đã vạch rõ một số giai đoạn đã dẫn đến sự hình thành của đất nước mà ngày nay được gọi là Việt Nam. Nhiều nền văn hoá khác nhau đã từng xuất hiện trên vùng lãnh thổ đó, mà dấu tích còn để lại chỉ là những cổ vật mà ngày nay không ai biết rõ ý nghĩa đích thực. Trong cuộc triển lãm, nhiều tác phẩm quan trọng đã đặt ra cho khán giả những câu hỏi rất khó tìm ra lời giải đáp. Tính chất tinh vi của các vật dụng bằng đồng tại vùng Đông Sơn ở Thanh Hoá phản ánh một nền văn hoá cực thịnh đã khởi đầu từ khoảng thế kỷ thứ V trước Công nguyên và kéo dài trong vòng ít nhất 600 năm. Nhưng rất tiếc là ngày nay, không ai biết gì về những người đã làm ra các vật dụng đó, thậm chí tính danh tác giả cũng không thấy. Giả sử rằng những người này có chữ viết, thì hệ thống mẫu tự đã hoàn toàn mai một. Người Trung Quốc đã nhắc đến vùng này trong sử sách của họ. Thật ngạc nhiên khi nhận ra một số cổ vật Đông Sơn không chỉ được tìm thấy ở Trung Quốc, mà còn ở xa hơn, như ở vùng Trung Đông hay tại Iran thế kỷ thứ I trước Công nguyên, hoặc tại Ai Cập vào thế kỷ thứ 2 trước Thiên Chúa. Điều đáng nói là dù bị đô hộ trong 900 năm, nền văn hoá ở vùng phía Nam này vẫn duy trì được những bản sắc rất mạnh. Thật ngạc nhiên khi không thấy dấu vết ảnh hưởng văn hoá của kẻ xâm lược đến từ phương Bắc trên nền văn hóa Đông Sơn, nhất là trong thời kỳ đầu.. Ngay cả những cố gắng bắt chước nghệ thuật Trung Quốc một cách chặt chẽ nhất cũng biến thành những công trình độc đáo của cư dân vùng Đông Sơn. Một chiếc bình rượu có vòi mang hình con gà trống nhỏ mượn từ Viện Bảo Tàng Lịch Sử Việt Nam chẳng hạn, với những gờ nổi, và nhất là với đầu gà sinh động, không hề giống bình mẫu của Trung Quốc chút nào. Bình đầu gà, thời Đông Sơn, thế kỷ thứ 3 Đi xuống phía Nam, là một nền văn hoá sinh động và bí hiểm khác. Một chiếc bông tai bằng ngọc thạch, đào được vào năm 1994 tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy cố gắng cách điệu hoá hình thù thú vật tiến gần đến phong cách trừu tượng. Đồ gốm tìm thấy ở nơi này cũng biểu hiện xu hướng nghệ thuật đó, chẳng hạn như một chiếc bình bằng đất sét nung với các mô típ đầy góc cạnh. Các cổ vật theo xu hướng gọi là ''trừu tượng'' đó tồn tại song song với những tác phẩm tượng hình. Một con tê tê bằng đồng tìm thấy ở vùng Đồng Nai được xác định là được làm ra trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, đến thế kỷ thứ hai sau Thiên chúa. Con tê tê rất sinh động và đẹp mắt này là một cổ vật độc nhất vô nhị, làm cho văn hoá Đông Sơn thêm kỳ bí. Các hiện vật từ hai nền văn hoá khác ở Việt Nam là văn hoá Phù Nam và Champa cũng đặt ra cho khán giả nhiều câu hỏi.” Nguyễn Viết Theo New York Times
  1 like
 7. Tuần này Tetpy nhận thêm được sự ủng hộ của Diễn đàn cho việc giúp đỡ người dân Phú Yên sau bão lũ năm 2009 với số tiền là 1.000.000 đ. Tetpy sẽ cùng 1 người bạn thân xác minh thông tin và chọn ra trường hợp cần giúp tại H. Sông Cầu (là huyện bị thiệt hại nặng nhất của tỉnh Phú Yên) và trao tặng khoảng cuối tuần này. Chân thành cảm ơn tấm lòng của ACE!
  1 like
 8. Thứ Hai, 01/03/2010 - 08:03 Sang Ấn Độ cung nghinh ngọc xá lợi Phật Thích Ca (Dân trí) - Đúng 1h20 sáng 3.3, chiếc chuyên cơ đặc biệt A320 cất cánh từ Nội Bài bay thẳng đến Gaya (Ấn Độ) để cung nghinh 3 viên ngọc xá lợi của Đức Phật Thích Ca và 6 viên xá lợi thánh tăng do Chủ tịch Hội Phật giáo thế giới tại Ấn Độ trao tặng. Đây là quà tặng của Giáo hội Phật giáo thế giới nhân chuyến thăm chính thức Ấn Độ (tháng 9/2009) của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Phó chủ tịch nước giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ tiếp nhận, cung nghinh về tôn thờ tại Bảo tháp Bái Đính, Ninh Bình - ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á. Ngay khi đến Ấn Độ, đoàn 140 hòa thượng do hòa thượng Thích Thanh Tứ (trụ trì chùa Bái Đính) dẫn đầu sẽ cùng Chủ tịch giáo hội Phật giáo thế giới tiến hành đại lễ rước Xá lợi Phật ngay tại vùng đất thiêng liêng: Bồ đề đạo tràng (Di tích văn hóa thế giới, nơi thái tử Tất - đạt - đa thành Phật). Xá lợi chính là phần di thể còn lại của đức Phật, các bậc thánh tăng sau khi hỏa thiêu. Ngọc xá lợi Phật được cung nghinh lần này là một phần kim thân còn lại của Đức Phật Thích Ca. Ngọc xá lợi Phật Thích Ca được phân thành 8 phần chia cho 8 nước cúng dường và thờ phụng. Phật lịch 218, đại đế Asoka đã tạo lập 84 nghìn ngôi Bảo tháp trên khắp các xứ ở Ấn Độ để tôn thờ xá lợi Đức Phật. Sau 5 tiếng hành lễ, đích thân Chủ tịch hội Phật giáo thế giới sẽ cùng đoàn Thánh tăng VN cung nghinh xá lợi Phật về nước. Dự kiến, 15h chiều cùng ngày xá lợi Phật sẽ về đến Việt Nam. Từ sân bay Nội Bài, ngọc xá lợi Phật được chở trên 5 chiếc xe Hammer H3 và Cadillac đặc dụng cùng với sự tháp tùng của 150 xe ô tô thẳng tiến về chùa Bái Đính, Ninh Bình. Đại lễ an vị ngọc xá lợi Phật tại điện Tam Thế chính thức bắt đầu lúc 19h, với sự tham dự của hơn 10.000 Phật tử. Sự kiện này có ý nghĩa tâm linh đặc biệt đối với Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước. Cung nghinh ngọc xá lợi Phật là một nghi thức tôn giáo thể hiện lòng thành kính với đức Phật, tôn vinh giá trị văn hóa Phật giáo và cầu nguyện an bình cho thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, xá lợi Phật được đưa trực tiếp từ thánh địa Phật giáo về nước. Và cũng là lần đầu tiên, Việt Nam Airlines đưa chuyên cơ bay thẳng từ Nội Bài đến sân bay Gaya (Ấn Độ), cách Bồ đề đạo tràng (nơi đức Phật Thành đạo) 15km. Sau đây là vài hình ảnh về Bồ đề đạo tràng - nơi sẽ diễn ra Đại lễ tiếp nhận ngọc xá lợi Phật ngày 3/3 tới đây: Tin: Hồng Tâm Ảnh: Văn Tường
  1 like
 9. Kính bác Hà Uyên. Bác viết: Kính thưa bác. Có thể tôi có một định nghĩa khác về khái niệm khoa học. Sau khi cân nhắc mọi vấn đế liên quan, tôi sẽ trình bày một cách hoàn chỉnh ý nhiệm của tôi về khái niệm "Khoa học". Có thể định nghĩa của tôi về khái niệm "khoa học" chưa hẳn đã đúng. Nhưng tôi cho rằng định nghĩa về khái niệm "khoa học" mà bác đưa ra ở trên là một trong những trường hợp riêng của một khái niệm khác, mang tính tổng quát hơn. Bởi vì tôi nhận thấy định nghĩa trên chưa hoàn chỉnh. Tôi xin được trình bày rõ hơn v/d này như sau: Có những hoạt động khoa học chỉ là khám phá thực tiễn và không hề sáng tạo. Thí dụ như việc phát hiện ra hạt cơ bản chẳng hạn. Một hệ thống toàn vẹn được sáng tạo với những khái niệm và nguyên tắc xác định chưa hẳn đã là khoa học. Thí dụ một hệ thống tín ngưỡng hoặc tôn giáo. Chưa nói đến một hệ thông lý thuyết khoa học sai. Phần này không phải là một định nghiã trực tiếp về bản thân khái niệm khoa học, mà chỉ là nói về mục đích cùa khoa học và hệ quả của nó: Còn câu: Câu này lặp lại một hiện tượng đã phân tích của câu trên. Một cách giải thích sai nhân danh khoa học, hoặc tín ngưỡng, tôn giáo ....nhưng cũng có thể đáp ứng được tiêu chí này. Tóm lại, theo cái nhìn của tôi thì định nghĩa về khoa học như trên là chưa hoàn chỉnh cần bổ sung và cô đọng hơn.
  1 like
 10. Số cháu không thấy có cách kinh doanh hay đầu tư những gì táo bạo và nguy hiễm / trong cuộc đời sẽ có 2 lần gần như khánh tận hay phá sản [1] đầu thời kỳ trung vận [2] nhẹ hơn lần nhất sau thời trung vận .
  1 like
 11. Trao Huy hiệu Đảng cho Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên Chiều 26/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là một đảng viên trung kiên của Đảng, cán bộ lão thành xuất sắc của Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tên tuổi của Trung tướng gắn liền với con đường Trường Sơn huyền thoại, không chỉ được mọi người dân trong nước mà bạn bè quốc tế đều yêu mến và kính trọng. Đặc biệt, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là người học trò xuất sắc của Người. Trung tướng là tấm gương sáng cho các thế hệ học tập và noi theo. Bày tỏ sự trân trọng với những ý kiến đóng góp của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong Trung tướng tiếp tục có nhiều ý kiến góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trung tướng đã phát biểu bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về Đảng Cộng sản Việt Nam và “nguyện phục vụ Đảng đến hơi thở cuối cùng, đúng như lời thề khi vào Đảng năm xưa”./.
  1 like
 12. Rubi cảm ơn Moonlover !Nick này nếu Rubi không nhầm thì dịch là Yêu Trăng, chắc bạn là học viên PTCBII. Lời chúc của bạn chắc sẽ vô hình tác động tới vấn đề này :D . Sự thực tế của Song Ngư có vẻ riêng nhưng nó mà rơi vào thế tậu cả trâu lẫn nghé thì không biết còn thời gian để nghiên cứu lý học liền mạch hay không. Nhưng mà được cái nọ thì phái bớt đi cái kia. Năm này thì trâu nghé không có rồi nhưng mà thay vào đó có phát kiến gì mang tính quyết định thì cũng hay nhỉ. Rubi cảm ơn Kimphong nhé!Lời chúc thật là đầy thực tế bất ngờ. Rubi cảm ơn cậu Hoài Chân ! Cái vụ này á, có chúc thì tớ với cậu biết thôi, đừng để người khác biết, nhưng mà cảm ơn cậu lần nữa nhé.
  1 like
 13. Chúc mừng sinh nhật Huynh Thiên Đồng và Huynh Rubi! Đệ chúc hai huynh sớm lấy vợ nhé. Hai huynh oẳn tù tỳ xem ai lấy vợ trước đi nào :D Hoài Chân
  1 like
 14. 1 like
 15. Mừng Sinh nhật huynh Thiên Đồng, Rubi , chúc hai bạn luôn mạnh khỏe, tinh tấn .
  1 like
 16. Chúc mừng sinh nhật huynh Thieê Đồng và Rubi nhé. Mấy hôm em không vào được mạng nên gửi lời chúc muộn. Chúc 02 huynh năm nay tậu được cả trâu cả nghé, công lực ngày càng thâm hậu.
  1 like
 17. Cô chúc Sinh Nhật muộn Rubi nhé! Viên hồng ngọc năng mài sẽ sáng!
  1 like
 18. CẦU CHÚC HUYNH THIÊN ĐỒNG, HUYNH RUBI SINH NHẬT VUI VẺ, HẠNH PHÚC, TIẾN TRIỂN TRÊN CON ĐƯỜNG HỌC THUẬT.
  1 like
 19. Chúc Mừng Sinh Nhật RUBI Chúc RUBI có nhiều thành công trong cuộc sống và nghiên cứu lý học.
  1 like
 20. Chúc mừng sinh nhật Thiên Đồng và Rubi ! Chúc hai bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống!
  1 like
 21. CHÚC MỪNG SINH NHẬT THIÊN ĐỒNG VÀ RUBI. CHÚC MỘT CUỘC ĐỜI VẠN SỰ AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC
  1 like
 22. Mr Rubi tuy đã tạm biệt diễn đàn, nhưng dù ở đâu Miêu vẫn chúc cho Huynh một tuổi mới với tương lai rộng mở, đạt được những hoài bão bấy lâu và... một năm mới hạnh phúc, an khang!
  1 like
 23. Trước hết xin kính chúc trang nhà cùng toàn thể các bác hội viên một năm mới tràn đầy thành công và may mắn. Gia đình tôi có việc này kính mong nhận được sự quan tâm của các bác hội viên: Thông tin về gia đình: Chồng: Giờ Tị ngày 16 tháng 11năm 1975 (Dương lịch) Vợ: Giờ Thân ngày 02/07/1978 (Dương lịch) Con trai: Giờ Tuất ngày 30/11/ 2005 (DL) Việc cần được tư vấn: Đầu năm nay, vợ chồng tôi được một thầy tử vi phán như sau: - Nếu sinh được con trai năm Canh Dần: Sẽ rất tốt cho cả chồng (Ất Mão) và con trai cả (Ất Dậu). Và thầy bấm là 90% có con trai thứ 2 - Nếu sinh năm Mão (2011): chỉ tốt cho chồng - Nếu sinh năm Thìn (>2012): Chỉ tốt cho con trai cả Thực sự nghe xong thì vợ chồng chúng tôi mông lung lắm, vì năm nay kinh tế chưa ổn định nên nếu sinh con sẽ khá vất vả; ngoài ra nếu chẳng may sinh con gái thì sao? Chuyện của nhà tôi quá nhỏ so với vấn đề của nhiều bạn khác cũng đang cần được tư vấn, nhưng vợ chồng tôi vẫn rất hy vọng nhận được sự lưu tâm của các bác hội viên để có quyết định chính xác nhất. Rất mong nhận được sự tư vấn và quan tâm của các cao nhận. Trân trọng cảm ơn!
  1 like
 24. Chúc mừng sinh nhật Rin68! Chúc Rin mãi trẻ trung & xinh đẹp + Thành Công Trong Mọi Lĩnh Vực!!!
  1 like
 25. E Rin à Chúc mừng SN e nha TL sinh tại năm nao Diễn đàn ta có 1 người thật hay Mừng SN bé hôm nay Chị xin chúc bé càng ngày càng xinh Lại thêm trời phú thông minh Tử vi, độn toán, thông tinh tỏ tường Bao giai săn đón cưa nàng Rin e kiêu nhé, mặc chàng, e đi :) :( :(
  1 like
 26. Chúc mừng Sinh nhật em Rin86! Chúc Rin86 luôn Trẻ! Khoẻ! & Hạnh phúc!
  1 like
 27. CHÚC MỪNG SINH NHẬT RIN86 CHÚC RIN86 MỘT CUỘC ĐỜI HẠNH PHÚC, BÌNH AN VÀ VẠN SỰ TỐT ĐẸP
  1 like
 28. Chúc mừng Sinh Nhật Rin86. Hạnh Phúc và May mắn trong cuộc sống!
  1 like
 29. Chúc Mừng Sinh Nhật Rin86. Chúc Thành đạt và luôn vui tươi trong cuộc sống. :)
  1 like
 30. MỪNG SINH NHẬT RIN86 Chúc em mãi mãi tươi, trẻ, tràn đầy hanh phúc, thành đạt trong cuộc sống và sự nghiệp
  1 like
 31. CHÚC MỪNG SINH NHẬT RIN86 !, Chúc em luôn hạnh phúc và thành đạt
  1 like
 32. CHÚC MỪNG SINH NHẬT RIN86 CHÚC SINH NHẬT RIN86 VÀ MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY SỨC SỐNG VẠN SỰ HANH THÔNG THÀNH ĐẠT TRONG CUỘC SỐNG
  1 like
 33. Có Tuần - Triệt cũng đỡ, ko đến nỗi nào. Dùng tiền để giải quyết, cũng ko phải là vấn đề đau đầu. Ko ăn được, thuyết phục được thì đạp đổ, san bằng, bỏ qua, quên luôn .v.v... cũng là cách giải quyết để đạt được mục đích.Năng động, chịu chi, ắt giải quyết được nhiều việc.
  1 like
 34. sắp đi xa đến nơi còn khóc lóc cái nỗi gì!
  1 like
 35. E rằng năm Dần vui ít buồn nhiều. Bạn nên cố gắng gạt bỏ cái tôi của mình trong thời gian ngắn khi thăm nhà, kiệm lời và làm tất cả những gì mình có thể để các cụ vui lòng. Theo lá số, năm Dần kô được tốt, tớ kô dám luận vì kinh nghiệm còn hạn chế. Bạn chờ các bác trong diễn đàn tư vấn nhé
  1 like
 36. 1 like