• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 16/03/2010 in all areas

 1. PHONG THỦY LẠC VIỆT VÀ CA UNG THƯ VÒM HỌNG Thiên Sứ tôi và Vietgo đã xuống Thái Bình làm phong thủy với hy vọng chữa bệnh cho một gia chủ ở đây. Ông ta bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Chúng tôi công khai điều này khi được sự đồng ý của gia chủ. Đồng thời với mong muốn cùng quí vị theo dõi diễn biến của căn bệnh với tác nhân Phong thủy Làm Phong thủy ở Thanh Hóa xong thì cũng chiều tối. Chúng tôi nghỉ lại ở Thanh Hóa. Sáng hôm sau, xem giúp thêm cho một trường hợp người anh của thân chủ tôi, mắc bệnh liên quan đến mạch máu não. Căn nhà rộng mênh mông, tính luôn cả vườn phải đến hàng ngàn mét vuông. Chúng tôi chỉ xem những nét chính vì không có sơ đồ thiết kế nhà. Tuy nhiên, tôi hy vọmg rằng: Chỉ với những sự sửa chữa căn bản như vậy, cũng đủ giảm thiểu bệnh tất của thân chủ. Sau này có dịp xuống Thanh Hóa, tôi sẽ xem chi tiết sau. Xong việc ở Thanh Hóa thì cũng hơn 9g sáng. Chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm và xuất phát về Thái Bình. Việtgo và Thiên Sứ Trên đường về, tôi chụp ảnh cầu Hàm Rồng. Một địa danh lịch sử, nổi tiếng trong cuộc chiến Việt - Mỹ. Sông Mã. Cá nhân tôi rất tự tin vào khả năng điều chính sức khỏe và bệnh tật của khoa phong thủy Lạc Việt. Một vài học trò của tôi như Hoàng Triều Hải, Achau ...cũng có khả năng làm điều này. Nhưng đây là một ca khó, bệnh viện đã trả về, giấy ra viện là nói cho lịch sự. Thực ra là về chờ "Thần Chết" đến thực thi Âm vụ . Bởi vậy, tôi cũng nói trước với Vietgo là tôi không chắc chắn sẽ hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng ít nhất cũng kéo dài tuổi thọ của thân chủ. Vietgo rất tin tôi. Bởi vì, anh ta đã chứng kiến tôi sửa Phong Thủy cho hai vợ chồng làm trong ngành cảnh sát tại Hanoi, để chữa bệnh cho con trai duy nhất của họ cũng bị xét nghiệm cho thấy hiện tượng ung thư. Tất nhiên là qua khỏi vì bệnh mới chớm. Chính cha của Viêtgo cũng được tôi dùng phong thủy thoát khỏi bệnh gan siêu vi. Việc dùng phong thủy Lạc Việt để chữa bệnh thì không phải tôi mới chỉ làm một vài trường hợp. Nhiều nhớ không hết. Cũng có ca không thành công, nhưng tỷ lệ rất này hạn chế. Nó rơi vào trường hợp rất nặng và giai đoạn cuối của bệnh. Cũng có trường hợp tôi từ chối, vì bệnh qúa nặng. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên tôi công khai việc chữa bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối bằng phong thủy lên mạng và blog của tôi, khi kết quả chưa xác định. Bởi vì, tôi muốn cùng mọi người thăm blog của tôi và trang web Lý hoc Đông phương cùng chứng nghiệm khả năng chữa bệnh bằng Phong Thủy Lạc Việt. Cũng có thể tôi thất bại, vì bệnh đã vào giai đoạn cuối, bệnh viện KII đã trả về. Nền khoa học hiện đại ngày nay cũng bó tay trước căn bệnh này. Mọi người có thể thông cảm cho tôi. Nhưng nếu thành công thì đây là một bằng chứng xác định tính khoa học của Phong Thủy Lạc Việt trên thực tế, mà chúng tôi đã chứng minh và giới thiệu trước công luận, ngay khi sự việc chưa có kết quả. Dưới đây là những hình ảnh chuyến đi Thái Bình, chữa bệnh cho thân chủ của tôi đã mắc bệnh ung thu vòm họng giai đoạn cuối. Người bệnh và cô con gái - Kế toán Cty Vietgo. Chúng tôi đến nơi thì đã gần 12g trưa. Gia đình mới chúng tôi ăn cơm. Nhưng vì ăn sáng muộn, nên chúng tôi chưa đói và lao vào làm việc ngay. Cô kế toán của Vietgo làm thư ký cho tôi. Sau khi đo đạc và vẽ sơ đồ nhà, phân cung, điểm hướng xong. Tôi phân tích mang tính dự báo diễn biến của bệnh gia chủ từ khi xây lại căn nhà này vào năm 2006. Mọi dự báo đều đúng hết và gia chủ có niềm tin vào tôi. Trong gia đình của gia chủ có ông bác có tìm hiểu về phong thủy, ông đặt ra nhiều câu hỏi với tôi. Tôi phân tích để gia đính nhận thức được tính khoa học của môn Phong thủy Lạc Việt. Tôi cho rằng: "Phong thủy được coi là huyền bí vì thiếu hiểu biết. Bản chất của Phong thủy là tương tác giữa cấu trúc nhà, cảnh quan môi trường, thiên nhiên, vũ trụ với con người. Người xưa đã nắm được quy luật tương tác đó và ứng dụng trong khoa phong thủy". Xong việc thì cũng gần 15giờ chiều. Gia đình mời một bữa cơm thân mật. Lúc này chúng tôi mới thấy bụng đói thật sự. Gia chủ đưa tôi xem hồ sơ bệnh án. Bệnh viện KII Văn Điển đã xác định bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và cho xuất viện. Hy vọng cuối cùng của gia chủ là Phong Thủy. Hôm ấy, là ngày 26 tháng Giêng năm Canh Dần 2010. Một ngày tốt, tôi đề nghị gia chủ khởi công sửa phong thủy lấy ngày. Gia đình sốt sắng làm ngay. Ông bác Phong thủy cùng con trai gia chủ chặt ngay cây dừa trong vườn theo yêu cầu của tôi. Tôi cũng yêu cầu gia chủ thả hết những con chim bị bắt làm cảnh nuôi trong nhà. Họ cũng thực hiện ngay. Xong việc, chúng tôi tạm biệt ra về. Gia đình tỏ ra rất cảm ơn chúng tôi. Họ hy vọng những biện pháp sửa chữa phong thủy của tôi sẽ giúp người cha, cột trụ của gia đình sẽ qua khỏi. Anh còn trẻ và là sự trông cậy của mọi thành viên gia dình này. Tôi cùng cầu mong như vậy với họ. Tôi hứa với họ rằng: Tôi sẽ đưa việc này công khai trên blog và cả trên diễn đàn, để xác định một phương pháp và chứng tỏ quyết tâm của tôi trong việc trị bệnh cho thân chủ của tôi. Trên đường về, chúng tôi ghé thăm chùa Keo. Chúng tôi về đến Hanoi và ăn cơm tối xong thì gần 21 giờ. Tôi qúa mệt vì lăn lóc hải hồ. Hết ngược Cao Bằng lại xuôi Thanh Hóa, rồi Thái Bình ....hàng ngàn cây số dặm trường. Tôi và Vietgo vào cơ sở massage của cụ Nguyễn Tài Thu, làm cho hai xuất đến 23 giờ khuya mới về đến nhà. Kính thưa quí vị. Diễn biến sức khỏe của chủ nhà sẽ được cập nhật trên topic này. Xin cảm ơn sự quan tâm của quí vị.
  6 likes
 2. Người ta cho rằng 12 con giáp tượng trưng cho 12 năm và nguồn gốc của nó dựa trên một câu truyện cổ tích của Trung Quốc về cuộc thi chạy giữa những con vật. Có người tin rằng người nào sinh vào năm con giáp nào thì mang tính cách na ná như con giáp đó. Riêng Rin86 thì nghĩ rằng 12 con giáp được người xưa sử dụng rất khoa học và thực dụng, nhằm phục vụ cho cuộc sống chứ không hề mê tín hay có chút gì cổ tích trong đó cả. Ta thấy con trâu, con hươu sao được nhắc đến trong những nền văn minh cổ. Đây là một bài viết về đặc tính kỳ lạ của trâu bò và hươu, chúng luôn quay đầu về hướng Bắc. Rất có thể nhờ những khả năng này mà trâu và hươu sao được dùng như một công cụ để người xưa tìm hiểu từ trường trái đất Xin mời đọc một số trích đoạn báo sau đây: Trâu bò luôn quay đầu về một hướng Nếu chẳng may bị lạc ở vùng nông thôn mà không có la bàn, bạn chớ vội hoảng. Theo các nhà khoa học Đức, bạn có thể xác định phương hướng bằng cách quan sát các đàn gia súc. Có bao giờ bạn để ý rằng những đàn gia súc luôn quay đầu về một hướng. Những hình ảnh từ Google Earth cho thấy trâu, bò có xu hướng đứng theo trục bắc-nam, trong đó đầu của chúng hướng về phía bắc. Những đàn hươu hoang dã cũng có hành vi tương tự, nhưng các thợ săn đã không chú ý tới hiện tượng này trong suốt hàng nghìn năm. Nhiều nhà khoa học nhận định rằng từ trường của Trái đất có thể tác động tới hành vi của những con vật. Gia súc quay đầu về phía bắc trong lúc ăn cỏ và nghỉ ngơi. Ảnh: Dailymail.co.uk. Trên thực tế, Trái đất là một cục nam châm khổng lồ, với cực bắc và cực nam nằm sát hai địa cực. Nhiều động vật - trong đó có chim và cá hồi - sử dụng từ trường Trái đất để định hướng trong quá trình di cư. Một số nghiên cứu cũng chứng minh rằng dơi, một động vật có vú, cũng có khả năng định hướng nhờ từ trường. Tiến sĩ Sabine Begall và cộng sự thuộc Đại học Duisburg-Essen (Đức) tiến hành nghiên cứu gia súc để tìm hiểu xem chúng có khả năng định hướng dựa vào từ trường Trái đất hay không. Họ thu thập ảnh của 8.510 con trâu, bò tại 308 đồng cỏ trên khắp hành tinh thông qua Google Earth. Các con vật được chụp ở nhiều tư thế: gặm cỏ, nằm nghỉ, đứng trong đàn, cho con bú. Do toàn bộ ảnh được chụp từ vệ tinh nên rất khó tìm được những ảnh có độ phân giải cao. Các chuyên gia không thể phân biệt được đầu và đuôi các con vật, nhưng họ nhận thấy chúng có xu hướng đứng theo trục bắc-nam. Những con hươu luôn đứng theo hướng bắc-nam. Ảnh: BBC. (con hươu được tìm thấy trên trống đồng Ngọc Lũ) "Ở châu Phi và Nam Mỹ, hướng đứng của gia súc có một khác biệt nhỏ. Thay vì đứng theo hướng nam - bắc, chúng thường quay mặt về phía đông bắc hoặc tây nam. Chúng ta đều biết rằng từ trường ở châu Phi và Nam Mỹ yếu hơn rất nhiều so với những khu vực khác", Sabine phát biểu. Kết quả nghiên cứu loại trừ giả thiết cho rằng vị trí của mặt trời và hướng gió ảnh hưởng tới tư thế đứng của động vật. Nhóm nghiên cứu cũng ghi lại tư thế của 2.974 con hươu hoang dã tại 277 địa điểm thuộc nước Cộng hòa Czech. Họ nhận thấy khoảng hai phần ba số chúng luôn quay đầu về hướng bắc khi ăn và ngủ, số còn lại quay đầu về phía nam. Theo Sabine, đó có thể là một hành vi giúp hươu đối phó với động vật ăn thịt. "Chúng tôi kết luận rằng từ trường của Trái đất là tác nhân chính khiến gia súc có xu hướng quay mặt về phía bắc. Điều đó giải thích tại sao tổ tiên của chúng có thể thực hiện những chuyến di cư dài hàng nghìn km từ châu Phi tới châu Á và châu Âu", Sabine nói. Việt Linh (theo BBC, Daily Mail) VNexpress Rất có thể trong những cuộc di cư xa, người cổ đã dùng trâu bò thay cho la bàn khi mang theo đàn gia súc của mình. Mói đây thôi khi xem chương trình về châu Phi phát trên VTV2, Rin86 thấy những thầy bói châu Phi dùng cua để dự báo tương lai. Họ quan niệm cua có thể trò chuyện với thần đất, họ cho cua vào một sa bàn, đậy nắp lại rồi dựa trên đường đi của con cua để dự đoán tương lai. Có thể cua cũng là một công cụ dự báo của người Việt cổ. Tại sao người cổ lại chọn 12 con vật làm biểu tượng cho chu kỳ thời gian 12 năm (12 tháng). Người xưa đã sống gần gũi với những con vật và tổng kết ra rất nhiều những đặc điểm của chúng. Có lẽ những mối liên quan của hành vi các loài động vật như chuột, trâu, hổ... đối với sự vận động của trái đất, sự tương tác giữa trái đất và vũ trụ, sự thay đổi những hành vi của những loài động vật theo chu kỳ thời gian 12 năm, giống như một công cụ để người xưa tìm hiểu quy luật vũ trụ. Ta có thể thấy loài chuột tìm đường rất tốt trong mê cung, loài trâu luôn đứng theo trục Bắc Nam (đầu hướng về phương Bắc), loài chim có thể đi cư hàng ngàn cây số nhờ định vị được phương hướng..... theo thời gian và sự đốt phá của quân giặc (do thiếu hiểu biết) những kiến thức đó đã không còn nữa. Những nhà khoa học nghiên cứu hành vi của động vật hiện nay chỉ đang lần lại những manh mối đó thôi. Không hiểu trong từng năm nhất định, hành vi của những loài động vật này có thay đổi nhiều không? ví dụ như trong năm Sửu thì loài trâu có thể thực hiện một số công việc đặc biệt hoặc định hướng tốt hơn? trong tháng Sửu của từng năm và giờ sửu của từng ngày? Đó chỉ là phỏng đoán. Có lẽ những nghiên cứu về động vật trong tương lai sẽ tiết lộ nhiều điều thú vị hơn. Loài mèo cũng là một con vật có khả năng dự báo động đất và khả năng tìm đường dựa vào từ trường trái đất. Chính vì vậy Rin86 nghĩ rằng nó hoàn toàn xứng đáng là con vật đứng trong hàng ngũ 12 con giáp (bài hơi dài nên chỉ cần đọc những đoạn in đậm): Theo Desmomd Morris, một chuyên gia về mèo, thì: làm thế nào mèo có thể tìm được đường về dù ở rất xa ?Đó là nhờ trí nhớ thị giác và khứu giác , nhưng chúng cũng có khà năng tìm đường dựa vào từ trường trái đất . Nguồn: http://tuvi.tretoday.net/c6,nammeophan1.html Khả năng kỳ lạ của mèo http://camxahoc.vn/modules.php?name=News&a...le&sid=646# Loài mèo có thể không cần quan sát kỹ và ghi nhận con đường vào trí nhớ khi rời khỏi nhà mà sau đó chúng vẫn trở về "mái nhà xưa" một cách bình thường! Người ta vẫn thường biết rằng loài mèo có năng lực bí ẩn và khác thường - đây chính là loại thế giới ngoại cảm mà thú vật hay sử dụng để phục vụ cho sự sống còn của chúng. Theo nhà khoa học Konrad Lorenz, loài mèo tuy sống chung với con người song chúng vẫn giữ được bản sắc hoang dã. Do đó, mèo thuần hóa vẫn duy trì được khả năng khác thường để nhận thức thế giới như là đồng loại chưa được thuần hóa. Mèo nhìn thấy được bề mặt bao phủ bởi một mạng năng lượng do các trường địa từ phát ra từ mặt đất. Trường địa - từ này giống như tấm thảm với các hoa văn rắc rối. Một số nhân vật ngoại cảm nói rằng, đây là một mạng được sắp đặt rất ngăn nắp tựa như tổ ong. Số người khác cho rằng bề mặt trái đất được kẻ thành các ô vuông; và cũng không loại trừ trường hợp cũng có những đường song song đôi khi cắt ngang các khu vực lân cận. Các nhà động vật học tin rằng, loài ếch, thằn lằn, cá heo mỏ và chắc chắn cả loài mèo đều có năng lực tự định hướng rất tốt với sự hỗ trợ của mạng nói trên. Ngày xưa, con người thường hoài nghi trước những phóng sự báo chí kể rằng, mèo có thể trở về nhà cho dù trước đó bị bắt đi khỏi nhà đến hàng trăm kílômét! Ví dụ, con mèo mang tên Sugar ở California đã phóng khỏi xe chủ nhân trong một chuyến du lịch rồi mất tích; nhưng sau đó 1 năm Sugar đã tìm được đường trở về “mái nhà xưa” qua một khoảng cách lên đến... 2.400 km! Trường hợp khác, con mèo mun tên gọi Suti đã cùng với nữ chủ nhân dọn đến một căn nhà mới, song có lẽ do không khoái chỗ ở mới nên Suti đã quyết định phải quay về căn nhà cũ. Điều kỳ diệu là sau 5 tháng vượt quãng đường bộ dài trên 150 km, con Suti đã đặt chân đến “cố hương” của nó! Ngày nay, các nhà khoa học đã đạt được các tiến bộ rất lớn trong nghiên cứu và khám phá bí ẩn của thế giới loài mèo. Ký ức thị giác của mèo là rất tuyệt vời song chúng chỉ sử dụng khả năng này để tìm đường về nhà trong các khoảng cách ngắn, tại khu vực chúng sinh sống. Một khi ký ức thị giác tỏ ra bất lực, mèo ta sẽ được dẫn đường bởi mạng địa - từ trên bề mặt trái đất. Điều lý thú là loài mèo không cần phải nhìn con đường để ghi nhận vào ký ức khi chúng rời khỏi căn nhà. Một con mèo có khả năng nhớ con đường một cách dễ dàng ngay cả khi nó bị nhốt trong một cái túi trong lúc di chuyển đến một nơi nào đó cách nhà rất xa. Vậy thì, làm thế nào mà mèo nhà ta có thể cảm nhận được mạng các trường từ và điện từ của trái đất? Các nhà nghiên cứu khám phá hạt phân tử từ cực nhỏ trên các phần “cổ” của vuốt chân trước và sau của mèo nhà ta. Phân tử từ này chỉ nhìn thấy được qua kính hiển vi điện tử. Các nhà nghiên cứu ở Nhà bảo tàng tự nhiên ở Stockholm cũng phát hiện “vòng” từ tính trên hai chân mèo và các con thú khác cũng có khả năng tìm đường về nhà dễ dàng (ví dụ: con chó). Điều ngạc nhiên là chính nơi con người có lẽ cũng có vài cơ quan nhạy cảm từ: các phân tử từ cực nhỏ dạng vòng trong xương! Ngoài ra, loài mèo dễ thương còn có khả năng cảm nhận nguy hiểm rất tuyệt vời mà mọi người đều biết nhưng vẫn chưa giải thích được; do đó đôi khi mèo có thể cứu mạng con người. Đơn cử một trường hợp: Li Shuhua sống ở thành phố Fulin (Trung Quốc) giật mình thức giấc lúc 4 giờ sáng vì những âm thanh gừ gừ của con mèo: nó phóng từ cửa cái lên cửa sổ nhà, vừa cào mạnh cửa và rèm cửa. Không mấy chốc sau cả nhà phải chồm dậy vì những tiếng kêu la của con mèo nhà. Con mèo bất ngờ nhảy xổ đến cào vào người đứa cháu trai của chủ nhà. Sau đó, nó quay sang tấn công vợ chủ nhà và buộc người đàn bà sợ hãi phải lùi ra cửa cái. Ngay lúc đó, Li Shuhua nghe thấy tiếng răng rắc trên trần và tường nhà - căn nhà 2 tầng sụp đổ chỉ vài giây sau khi con mèo và cả gia đình đã bỏ chạy ra ngoài đường! Loài mèo nhận thức được áp lực phát sinh trong nhiều kết cấu xây dựng khác nhau cũng như con người có thể thấy được một miếng vải đầu tiên bị kéo căng ra hết mức đến mỏng đi trước khi rách toạc. Có một điều chắc chắn rằng, loài mèo có thể có “linh cảm” trước các cơn địa chấn cũng như các thiên tai khác. Nhiều người nuôi mèo chú ý thấy con vật cưng của họ bắt đầu tỏ vẻ bồn chồn khi động đất sắp xảy ra. Không chỉ có mèo, mà các con vật khác - ví dụ, chó, ngựa và dê (trong 12 con giáp) - cũng “dự đoán” được động đất. Do đó, con người có thể chú ý đến một vài hành vi của thú vật để biết trước tai họa sắp ập đến. Loài mèo cảm giác được động đất nhờ mạng địa - từ bao phủ trên bề mặt trái đất; và mạng này sẽ mỏng dần đi bởi vì lớp vỏ cứng của trái đất căng ra trước khi có động đất. Trong những trường hợp như thế mèo nhà ta sẽ mang các con của chúng đến nơi an toàn hơn. Không loại trừ khả năng có sự thay đổi trong các trường từ dẫn đến sự thay đổi về tĩnh điện. Nhiều quốc gia tin rằng, những con mèo phải được đưa vào các tòa nhà mới xây dựng để kiểm tra xem chúng có an toàn để con người sinh sống hay không. Thực tế, mèo “thấy” được phân tử địa - từ của sàn nhà và cũng cảm nhận được độ căng của trần và tường nhà. Nhiều chuyên gia ghi nhận rằng, mèo không bao giờ tự chuốc nguy hiểm cho bản thân và chỉ ngủ tại nơi an toàn mà thôi. Do đó, con vật nuôi này có thể giúp con người kiểm tra xem góc nhà nào an toàn và góc nhà nào có vấn đề. Một số nhà nghiên cứu cho biết mèo không chỉ dự đoán được động đất, mà còn cảm giác được các thiên tai khác như bão tố, hay thậm chí lửa và bom. Do khả năng ngoại cảm ngoại hạng này của mèo mà trong Thế chiến II quân đội Anh đã dành huy chương đặc biệt thưởng cho những con mèo cứu mạng người... Di An (Theo Công an Nhân dân) nguồn: http://camxahoc.vn/modules.php?name=News&a...cle&sid=646 khả năng dự báo động đất của loài mèo: Từ lâu, những người sống ở những vùng hay xảy ra động đất đã để ý đến việc những con mèo yêu quí của họ có cách cư xử đặc biệt trước khi xảy ra những trận động đất lớn. Các nhà khoa học đã điều tra được rằng có gần 70 loài động vật có khả năng dự báo động đất, nhưng loài mèo nhà đứng ở vị trí hàng đầu. Khả năng này của mèo lại càng quý vì chúng lại luôn ở bên con người. Trong lịch sử đã xảy ra không ít trường hợp mèo bỏ chủ chạy khỏi thành phố trước khi xảy ra động đất hay núi lửa phun và chỉ trở về nhà sau thảm họa. Qua rất nhiều quan sát, trước khi xảy ra thiên tai, mèo thường bị kích động, lông chúng xù lên, tai bị ép sát đầu. Chúng gào thét, cào cấu, run rẩy tìm nơi ẩn nấp mà người chủ không nhận thấy rõ một nguyên nhân đe dọa cụ thể nào, chúng đòi ra khỏi nhà và đôi khi đờ người ra. Có thể chúng cảm thấy đất rung chuyển mà các thiết bị không ghi nhận được. Có giả thiết khác cho rằng sở dĩ mèo nhà có thái độ khác thường như vậy là do chúng phản ứng với việc tăng trường điện tĩnh xảy ra trước khi có động đất. Cơ thể con người cũng cảm nhận được những thay đổi đó: mạch đập nhanh hơn, hệ thần kinh bị kích thích, nhưng con người không biết cách suy luận từ những tín hiệu đó để đoán biết sẽ xảy ra động đất. Ngoài ra, so với các ông bà chủ của mình thì mèo có phản ứng nhạy hơn đối với những thay đổi của từ trường trái đất và hạ âm. Hiện khoa học vẫn chưa xác định được chính xác trong những nhân tố trên thì nhân tố nào cho phép mèo có khả năng dự báo động đất. Nhưng chắc chắn là cả 4 nhân tố: đất rung nhẹ, tác động điện tĩnh, những dao động hạ âm và từ trường đều ảnh hưởng đến khả năng dự báo. Dù sao thì các nhà khoa học ở những nước thường xảy ra động đất đang nghiên cứu nghiêm túc vấn đề này. Họ cũng coi trọng việc điều tra dư luận dân địa phương về thái độ của mèo nuôi trong nhà trong những tình huống xảy ra thiên tai. (Theo KH&CN) Loài chó, một con vật trong 12 con giáp cũng có khả năng này: Khả năng dự báo động đất của chó http://vietbao.vn/index2.php?option=com_co...amp;id=10834922http://vietbao.vn/index2.php?option=com_co...op=1&page=0 Một nhà nghiên cứu Nhật Bản tuyên bố người bạn thân thiết của con người có thể cảm nhận được những trận động đất sắp xảy ra, và theo dõi hành vi của chúng có thể giúp con người đưa ra những dự đoán chính xác. Bác sĩ Kiyoshi Shimamura cho biết trong nhiều năm hành nghề, ông đã nhận thấy sự gia tăng đáng kể số nạn nhân bị chó cắn và các lời phàn nàn về loài vật nuôi này, vào thời điểm các trận động đất xảy ra. Sự chú ý đó đã khiến ông làm một cuộc điều tra hồ sơ bệnh nhân tại 12 trung tâm y tế ở miền tây Nhật Bản, nơi chịu thiệt hại nặng nề bởi trận động đất Kobe vào năm 1995, với hơn 6.000 người bị chết. Kết quả cho thấy những hành vi bất thường của chó như sủa dữ dội hơn, cắn bừa bãi... tăng 18% vào 2 tháng trước và sau cơn động đất có cường độ 7,2 richter. Hồ sơ tại 3 trung tâm ở đảo Awaji, ngay trên tâm chấn, thì cho thấy sự gia tăng là 60% vào một tháng trước khi có động đất. "Phát hiện này có thể cho thấy sự liên quan giữa hành vi của chó với khả năng nhận biết trước động đất", Shimamura nói. Kết quả của ông sẽ được công bố tại Hiệp hội địa chấn học Nhật Bản tháng tới. Tuy nhiên, một chuyên gia tại Cơ quan khí hậu Nhật Bản nhận xét: "Có rất nhiều ghi nhận về hành vi bất thường của động vật trong thời kỳ xảy ra động đất, nhưng việc liên hệ nói với khả năng dự đoán thì chưa có một cơ sở khoa học nào cả". Tokyo cũng đã dành nhiều năm trong thập kỷ trước để nghiên cứu liệu cá trê có thể dự báo được động đất, nhưng đã phải từ bỏ vì không có đủ kết luận. Nhật Bản là một trong những nước hứng chịu nhiều cơn động đất nhất. Minh Thi (theo AP) http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Cho-co-the-du-b...t/10834922/188/ Đây là bài báo về một số con vật có họ hàng với những con vật trong 12 con giáp hoặc được nhắc đến trong các nền văn minh cổ: Động vật có thể giúp dự đoán động đất? Đầu tiên là mực nước ở hồ bỗng sụt giảm nghiêm trọng. Kế đó, hàng nghìn con cóc nhảy lên trên đường phố. Cuối cùng, chỉ vài giờ trước khi trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Trung Quốc, nhiều loại động vật trong vườn thú có những hành vi kỳ lạ. Trên các blog và chatroom của Trung Quốc vài ngày nay tràn ngập câu hỏi: tại sao những dấu hiệu khác thường của thiên nhiên không được các cơ quan chức năng để ý để có thể cảnh báo về thảm họa động đất cho người dân. "Nếu cơ quan địa chấn có đủ chuyên môn, họ đã có thể dự đoán trước động đất khoảng 10 ngày, khi hàng nghìn mét khối nước trong một cái hồ ở Hồ Bắc (Hubei) biến mất chỉ trong một giờ, nhưng cơ quan này đã không nhận thấy điều đó", một blogger viết. Trên thực tế, các nhà địa chấn học khẳng định rằng không thể dự báo về địa điểm và thời điểm sẽ diễn ra động đất. Một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, đã tìm cách sử dụng những thay đổi của tự nhiên - thường là hành vi của động vật - làm dấu hiệu cảnh báo sớm. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có cách chắc chắn nào để dự báo động đất dựa trên sự thay đổi hành vi của động vật. Tuy nhiên điều đó không chặn được cơn bão những lời bàn tán trên mạng. Ngay cả báo chí chính thống cũng không đứng ngoài. Tờ China Daily số ra hôm thứ ba cũng đặt câu hỏi tại sao chính phủ không dự đoán động đất. Các thành viên cộng động mạng cho hay dấu hiệu đầu tiên xuất hiện từ ba tuần trớc, khi mực nước hồ Enshi ở tỉnh Hồ Bắc - cách tâm chấn chừng 500 km, sụt sâu. Sau đó, chỉ ba ngày trước khi cơn địa chấn kinh hoàng ập đến, hàng nghìn con cóc đã nhảy trên đường phố Miên Châu (Mianzhu), nơi bị ảnh hưởng nặn của động đất và có đến 2.000 người thiệt mạng. Người dân Miên Châu lo ngại rằng cóc nhảy là dấu hiệu cho thấy thiên tai sắp đến, nhưng văn phòng khí tượng địa phương khẳng định điều đó là bình thường, tờ Huaxi Metropolitan đưa tin hôm 10/5, hai ngày trước động đất. Vào hôm diễn ra động đất, những con ngựa vằn ở vườn thú thành phố Vũ Hán (Wuhan) đập đầu vào cửa sắt. Thành phố này cách tâm chấn 900 km. Cũng tại đây, nhiều con voi quay cái vòi của chúng một cách điên cuồng, suýt nữa đập phải nhân viên vườn thú. Khoảng 20 con sư tử và hổ - vốn thường ngủ trưa - cứ đi đi lại lại trong chuồng. 5 phút trước khi động đất bắt đầu, hàng chục con công cùng rít lên. (có một số con vật không trong hàng ngũ 12 con giáp nhưng chúng có họ hàng hoặc được nhắc đến trong các nền văn hóa cổ, tuy vậy 12 con giáp vẫn là những con vật nhạy bén nhất) Nhà địa chấn học Roger Musson thuộc Cơ quan nghiên cứu địa lý Anh quốc cho rằng có một số nguyên nhân khiến động vật thay đổi hành vi. Khả năng lớn nhất là do trước động đất, những khối đá lớn dưới lòng đất phát ra sóng điện từ mà động vật có thể tiếp nhận. Một giả thuyết khác là các con vật có khả năng cảm nhận các chấn động yếu xuất hiện trước động đất, điều mà con người không có được. Mùa đông năm 1975, giới chức Trung Quốc đã cho sơ tán một thành phố ở tỉnh đông bắc Liêu Ninh (Liaoning) một ngày trước khi trận động đất mạnh 7,3 độ richter, nhờ quan sát sự thay đổi hành vi của động vật và mực nước trong các ao hồ. Một số sự biến đổi đột ngột các hiện tượng tự nhiên như mực nước cũng được ghi nhận trước cơn địa chấn đẫm máu ở Đường Sơn (Tangshan) năm 1976 làm chết hơn 200.000 người. Khi đó, một nhóm các nhà địa chấn học Trung Quốc đã được điều tới khu vực nhưng không tìm thấy bằng chứng cho thấy khả năng xảy ra động đất. Trên đường trở về, họ dừng nghỉ qua đêm ở Đường Sơn và thiệt mạng trong thảm họa thiên nhiên đó Theo T. Huyền (VnExpress/ AP) Rin86 cũng tìm những bài báo nói về loài thỏ nhưng không có một tài liệu nào Rin86 biết nói về việc thỏ có những khả năng đặc biệt về cảm nhận từ trường hay dự báo động đất mà nó có thính giác phát triển, điều này cũng rất phổ biến trong thế giới động vật. Những con vật như chó, ngựa, dê cũng có khả năng dự báo động đất, con trâu có khả năng định hướng nhờ cảm nhận được từ trường. Vậy nếu sự hình thành nên 12 con giáp Việt Nam là do khả năng dự báo thời tiết của chúng thì con mèo mới là con vật đứng trong hàng ngũ 12 con giáp. Nhưng việc sắp xếp chúng theo thứ tự và sự tương ứng với từng năm và tháng trong năm có ý nghĩa gì? có mối liên quan gì đến sự vận động của trái đất? Điều này có lẽ phải chờ đợi sự nghiên cứu của các nhà sinh vật học, nhưng sẽ tốt hơn nếu họ có định hướng, ví dụ như năm con mèo thì loài mèo có điểm gì khác biệt không? Hầu hết những nhà sinh vật học đều cho rằng 12 con giáp chỉ mang tính biểu tượng văn hóa hoặc dùng trong tử vi mà thôi. Bài báo dưới đây cho thấy khả năng dự báo tai họa của loài vật trong đó có loài lợn: Khả năng dự báo tai họa của loài vật Hậu quả từ những trận động đất gần đây ở Đại Tây Dương, đợt sóng thần hồi tháng 12 năm ngoái và mới đây là cơn bão Katrina cho thấy con người quá nhỏ bé trước các cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Tuy nhiên, việc để ý đến các phản ứng về hành vi bản năng ở một số loài động vật có thể giúp chúng ta dự báo được những tai hoạ tự nhiên sắp xảy ra... Hậu quả từ những trận động đất gần đây ở Đại Tây Dương, đợt sóng thần hồi tháng 12 năm ngoái và mới đây là cơn bão Katrina cho thấy con người quá nhỏ bé trước các cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Tuy nhiên, việc để ý đến các phản ứng về hành vi bản năng ở một số loài động vật có thể giúp chúng ta dự báo được những tai hoạ tự nhiên sắp xảy ra... Thảm họa sóng thần hồi tháng 12 năm 2004 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 300.000 người tại các quốc gia có bờ biển tiếp giáp với Thái Bình Dương, trong khi rất nhiều động vật lại không hề hấn gì. Có rất nhiều giả thuyết giải thích cho hiện tượng tự nhiên bí ẩn này, và người ta để ý thấy rằng một số loài động vật có khả năng phản ứng nhanh trước các nguy cơ từ tự nhiên. Linh cảm bản năng Thảm họa thiên nhiên đầu tiên được ghi nhận là vào năm 2000 trước Công nguyên. Các tài liệu khảo cổ thu thập được cho thấy rằng con người ngày xưa đã biết khai thác khả năng dự báo ở nhiều loài động vật. Loài chồn biến mất khỏi nơi sinh sống trên đảo Crete ngay trước khi một trận động đất cực mạnh xảy ra. Và, một hiện tượng tương tự cũng xảy ra tại Trung Quốc vào năm 1975, đó là loài rắn bỗng nhiên biến mất trong những ngày mùa đông. Là động vật máu lạnh, nhưng chúng lại không di chuyển kiếm ăn như thường thấy mà đã trốn kỹ trong các hang như hiện tượng ngủ đông ở một số loài động vật máu nóng. May mắn là giới chức địa phương đã nhận ra được sự khác thường này và nhanh chóng sơ tán cư dân trong khu vực. Quả nhiên ngay sau đó, một trận động đất khủng khiếp với cường độ lên đến 7,3 độ Richter đã làm rung chuyển cả vùng, hủy hoại phần lớn các công trình xây dựng. Trong suốt thế kỷ XX, giới chuyên môn đã ghi nhận những sự kiện lịch sử về thảm họa tự nhiên, và họ cũng đã chứng minh được rằng nhiều loài động vật có khả năng dự báo hết sức ấn tượng về các tai họa thiên nhiên như động đất, sóng thần, đất trượt, tuyết lở... Thế nhưng, không chỉ có nhạy cảm sâu sắc về thảm họa tự nhiên, một số loài vật còn biết trước các thảm họa do con người gây ra. Cư dân London từng chứng kiến những hành vi khác thường ở mèo và chó như điềm báo trước các trận không kích trong suốt những năm Thế chiến thứ II... Nhiều loài động vật đã biết trước sóng thần? Một nhân viên trạm hải đăng thuộc miền Nam Ấn cho biết, vào tháng 12 năm ngoái anh ta thấy một đàn linh dương bỗng nhiên di chuyển qua khu vực bãi biển hướng về những khu đồi gần đấy chỉ vài giờ trước khi những cơn sóng thần từ tâm chấn ngoài khơi tấn công vào đất liền. Nhiều nhân chứng cho biết tại khu nghỉ mát Phuket Thái Lan, những chú voi phục vụ du lịch gần bãi biển đã rống lên và lồng lộn phá xích, chạy vào đất liền trước khi những cơn sóng dữ ập vào. Từ linh cảm về một tai họa tự nhiên sắp xảy ra, loài hồng hạc ở khu vực này cũng đã rời bỏ những vùng đất trũng để bay đến những vùng núi cao. Các công nhân tại một sở thú ở Malaysia lấy làm ngạc nhiên khi thấy hầu hết các loài động vật bỗng nhiên có những biểu hiện lạ như tìm chỗ ẩn nấp và từ chối ra ngoài mặc dù đã đến bữa ăn. Riêng tại Sri Lanka, thảm họa sóng thần năm ngoái đã giết chết hơn 30.000 người, nhưng hầu hết các loài động vật lớn như voi, dê và nhiều loài động vật hoang dã khác ở khu vực này vẫn bình an vô sự. Trận sóng thần này cũng đã giết chết khoảng 2.000 động vật khác nhau tại một khu bảo tồn ở miền Nam Ấn, trong khi loài lợn lòi (họ hàng với lợn nhà) thì vô sự, bình an. Tại khu triển lãm hải dương học ở Florida, 14 con cá mập bỗng nhiên rời bỏ nơi sống khoảng 12 giờ trước khi cơn bão Charlie đổ bộ vào khu vực này hồi năm ngoái, trong khi nhiều năm qua chúng không hề đi xa hơn 1 km. Theo các nhà sinh vật học, loài cá mập đã di cư đến những vùng nước sâu ở đại dương để lánh nạn và chỉ quay lại 2 tuần sau mặc dù trước đó chúng chưa bao giờ có thói quen di cư tự nhiên này. Con người học được gì từ động vật? Rõ ràng là nhiều loài động vật đã biết được những mối nguy bí ẩn từ thiên nhiên mà con người có thể không bao giờ hiểu và học được. Thảm họa sóng thần tháng 12 năm 2004 đã giúp các nhà khoa học hiểu được phần nào bí ẩn này. Nhiều nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng các loài khác nhau sống trên trái đất đều sở hữu những khả năng thiên bẩm đáng ngạc nhiên, có thể biết trước những tai họa tự nhiên. Không như con người, các loài động vật hoang dã có thể nhận biết và lĩnh hội được nhiều thông tin hơn về thế giới chung quanh. Linh cảm của chúng thực sự siêu đẳng, có thể đánh thức cảm giác bản năng từ một khoảng cách rất xa, thậm chí một sự thay đổi nhỏ về áp suất khí quyển cũng sẽ tác động đến khả năng này. Lợi thế lớn nhất của chúng là khả năng “đọc" và "thấy" được những dấu hiệu nguy cơ từ tự nhiên, giúp chúng lánh nạn an toàn: Các nhà sinh vật học tin rằng con người không thể bắt chước hay học hỏi được khả năng này, mặc dù kinh nghiệm và bản năng của một số loài động vật có thể rất hữu ích cho chúng ta trong việc dự báo các hiện tượng tự nhiên nguy hiểm. Các nhà khoa học còn cho biết rằng động vật hoang dã có khả năng phản ứng tốt hơn trước những biến đổi có tính nguy cơ từ tự nhiên so với những vật nuôi trong nhà. Gia súc, gia cầm thường sống và chịu sự tác động mạnh mẽ bởi văn-hóa-con người. Dần dà theo thời gian, chúng sẽ tự tạo ra một hệ thống các quy luật, điều cấm kỵ và trở nên yếu ớt hơn về thể chất, không phòng thủ hiệu quả trước các tác động từ thiên nhiên. Nhiều nhà khoa học tin rằng con người cũng đã từng là một sinh vật hết sức nhạy cảm với những thay đổi tự nhiên, tương tự như các loài động vật hoang dã hiện nay. Tuy nhiên, trong suốt quá trình tiến hóa, con người đã mất đi khả năng nhận thức sinh học này. Do đó, chúng ta dường như không thể có sự phản ứng tương thích đối với những gì mà cơ thể sinh học nhận thức được, bất chấp các ý định cá nhân của mình. Chẳng hạn như một số người thường nhức mình nhức mẩy, sưng đau các khớp trước những trận đất lở, trong khi số khác lại có biểu hiện xuất huyết nội hay gia tăng thân nhiệt trước một thảm hoạ tự nhiên nào đó mà không rõ nguyên nhân. Trẻ em và một số đối tượng cực kỳ mẫn cảm là những “chuyên gia dự báo” tài tình, họ có thể biết trước những tai họa thiên nhiên sắp xảy ra... Theo Kiến Thức Ngày Nay http://www.khoahoc.com.vn/khampha/the-gioi...a-loai-vat.aspx Loài khỉ là kho thuốc Nam Các nhà khoa học đã ghi nhận khỉ ăn khoảng 198 loài cây, trái khác nhau. Trong đó đáng chú ý là loài cây Aspilia. Đó là cây mọc trên đồng cỏ thuộc loại hoa tán. Thái độ của những con khỉ đối với loài cây này khá lạ. Trên các đồng cỏ ở Tandania, khỉ không bao giờ phá phách loại cây này… Trong vòng 30 năm trở lại đây, các nhà khoa học đã quan sát các con khỉ từ một vài tuổi đến những con khỉ già tìm đến cây Aspilia và ăn những lá non, mặc dù có khi những cây này ở rất xa những nơi chúng thường đi kiếm ăn quen thuộc. Các con khỉ ở vườn quốc gia Gombi ăn lá cây Aspilia vào buổi sáng sớm và chọn loài cây màu đỏ có nhiều lông tơ. Còn những con khỉ ở Mekhâyle thì ăn ở bất cứ giờ nào trong ngày và ăn loài Aspilia Môdămbic. Các con khỉ hoàn toàn không đụng tới hai loài Aspilia khác. Một nhà nhân chủng học Mỹ nhận xét: Thông thường khi gặp lá cây ăn được thì con khỉ liền tống đầy vào mồm và nhai nuốt ngay. Nhưng ở cả hai vườn quốc gia, các con khỉ lựa chọn lá Aspilia rất cẩn trọng. Chúng dùng môi lướt trên lá vài giây và có khi bỏ lại không ăn lá đó. Khi gặp lá thích hợp, chúng vo tròn lá cho vào miệng và nuốt chửng xong mới đi tìm lá khác. Thông thường khỉ ăn rất nhanh, cứ một phút chúng có thể ăn được 44 lá đối với những cây non, nhưng đối với Aspilia chúng chỉ ăn được tối đa 5 lá. Các nhà động vật học chưa rõ khỉ ăn lá Aspilia để làm gì? Có thể đó là một món gia vị để tăng sự ngon miệng. Nhưng cũng không phải. Có thể nó là một loại ma túy. Ông Rangheen đã thử dùng lá này nhưng không thấy tác dụng gì cả. Hóa ra, nhân dân ở vùng nầy đã quen sử dụng rộng rãi lá Aspilia để chữa bệnh. Họ chỉ dùng những loài mà khỉ đã dùng và không đụng đến hai loài mà khỉ chừa ra. Người ta hái lá, sau đó vắt lấy nước để chữa lành các vết thương, vết bỏng, các bệnh ngoài da, hoặc đau bụng giun. Những nghiên cứu tiếp theo cho thấy trong lá Aspilia có chứa chất kháng sinh Tiarubrin-A với nồng độ cao. Đó là chất có màu đỏ rực rỡ. Trước đó chất này được tìm thấy trong rễ cây Henactica Duglaca thuộc họ hoa Tán. Thổ dân Canada dùng rễ Henactica để chữa các vết thương. Điều đáng chú ý là các con khỉ và cư dân châu Phi chỉ dùng các lá còn non, vì chúng có nhiều chất kháng sinh hơn. Mặt khác các con khỉ chỉ ăn lá này vào trước lúc bình minh, vì lúc ấy chúng có tác dụng chữa bệnh cao nhất. Có nghĩa là hàm lượng chất kháng sinh trong lá Aspilia thay đổi theo thời gian trong ngày. Các nhà khoa học cũng nhận thấy chất Tiarubrin-A có tác dụng diệt nấm và diệt trùng cao, ở nồng độ thấp nó đã có tác dụng tiêu diệt đối với nhiều loại giun. Nó cũng có tác dụng diệt vi khuẩn và diệt virus. Trong phòng thí nghiệm chúng có tác dụng chống ung thư mạnh hơn so với chất vinblastin. Các nhà khoa học còn nhận thấy khỉ ở Tandania còn sử dụng một số loài cây thuốc khác. Thí dụ cây Lippia, là loại cây bụi. Người ta quan sát thấy khỉ cái nhai nuốt lá cây này. Cư dân địa phương cũng nghiền nát lá Lippia để nấu nước uống chống đau dạ dày. Ở một số nơi khác thuộc châu Phi, cư dân đã dùng một loài Lippia khác để chữa kiết lỵ và sốt rét. Phân tích cho thấy trong lá các loài cây này có chứa một số chất Monotecpen, có hoạt tính kháng sinh. Một con khỉ cái ốm đã dùng cây Vernonia làm thuốc. Đó là một loài cây dại. Cư dân ở vùng châu Phi xích đạo đã dùng cây này làm thuốc kháng sinh. Phân tích cho thấy trong cây Vernonia có nhiều chất kháng sinh và chống virus, ngoài ra còn có các chất nâng cao khả năng miễn dịch bảo vệ cơ thể. Người ta đã mô tả một trường hợp tự chữa khỏi bệnh của con khỉ cái. Nó rất chậm chạp, yếu đuối do bệnh nhiễm khuẩn. Nó bỏ qua tất cả những cành cây mỡ màng, ngon lành để đến hút nhựa đắng của rễ cây Vernonia. Nó không ăn tất cả rễ mà chỉ hút lấy nhựa rồi nhả bã ra. Sau đó leo lên tổ trên cây. Chỉ một ngày sau con khỉ ốm đã hoạt động nhanh nhẹn như các con khỉ khác trong bầy. Ở Uganda và Tandania, khỉ cũng ăn một loại lá rất cứng của dây leo commelina. Trong lá cây này có chất Tanin và mủ. Cư dân địa phương đã dùng lá này để chữa sốt, đau nhức và cầm máu. Các nhà khoa học đã lên được danh sách gồm 27 loài cây mà khỉ đã ăn không phải vì đói. Nhưng tại sao khỉ lại có khả năng chọn đúng cây để làm thuốc? Tại sao khỉ cái ở Gombi lại ăn lá Aspilia 3 lần nhiều hơn khỉ đực? Các chất hữu hiệu ở những cây này có tác động độc lập hay là hiệu quả của chúng được các chất khác trong cây làm cho tăng thêm? Những câu hỏi đang dành cho các nhà khoa học giải đáp. THANH TÂM Nguồn http://www.baobinhdinh.com.vn/603/2004/1/8138 Rất có thể người cổ đã quan sát loài khỉ để tìm thuốc chữa bệnh và xếp chúng vào hàng ngũ 12 con giáp Rin86 cho rằng, các con vật trong 12 con giáp đều có khả năng giúp con người dự báo thiên tai, tìm phương hướng, có khả năng cảm ứng với mạng địa từ của trái đất, thời gian... Chứ không đơn thuần là những con vật đại diện cho chu kỳ 12 năm theo cách hiểu rằng đó chỉ là truyện cổ tích, phong tục tập quán và một nét văn hóa. Người Việt cổ có thể đã quan sát những con vật quanh mình để giúp ích cho cuộc sống. Bây giờ tới lượt con rắn :( Các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng quan sát hành vi của loài rắn có thể dự đoán được các trận động đất. Theo họ, rắn có khả năng cảm nhận một sự rung động của mặt đất cách xa 75 dặm (tương đương khoảng hơn 120km) trước 5 ngày trận động đất. Chúng dự báo tốt và chính xác nhất trong các loài động vật. Các chuyên gia tại cơ quan nghiên cứu động đất ở Nam Ninh, phía Bắc tỉnh Quảng Tây đã giám sát các khu nuôi rắn qua những hình ảnh internet trong 24 giờ. Phát biểu trên tờ nhật báo Trung Quốc, ông Jiang Weisong, giám đốc Cục nghiên cứu động đất Nam Ninh khẳng định: "Trong tất cả các loài vật trên trái đất thì rắn có lẽ là loài động vật nhạy cảm nhất đối với các trận động đất. Khi 1 cơn địa chấn sắp sửa xảy ra, chúng sẽ rời khỏi ổ, kể cả trong các ngày đông giá rét. Nếu sự rung động ấy là một cơn động đất có cường độ mạnh, rắn có khi sẽ đâm mạnh vào tường để tìm lối thoát". Ông bổ sung: "Bằng cách lắp đặt các camera bên ngoài tổ rắn, chúng tôi đã nâng cao thêm khả năng dự báo động đất của mình. Hệ thống này có thể được nhân rộng tới các địa phương khác trên đất nước Trung Hoa để giúp cho việc dự báo động đất chính xác hơn". (Theo VTV.vn) nguồn http://www.tin247.com/ran_du_bao_dong_dat_...3-21272878.html Như vậy Rin86 đã tìm ra công dụng của một số loài trong 12 con giáp phù hợp với giả thuyết của mình như con rắn, con khỉ, con gà, chó, ngựa, dê, con mèo và hổ (họ hàng nhà mèo) con trâu, và một số loài vật khác tuy không trong hàng ngũ 12 con giáp nhưng lại được nhắc đến trong những di vật cổ hoặc trò chơi dân gian như bầu cua cá cọc. Còn lại hy vọng sẽ tìm thêm được manh mối.
  2 likes
 3. Theo cháu Con Trẻ được giáo dục ngay trong mái ấm của mình từ ông bà, cha mẹ, anh chị rồi mới được gửi vào về thống giáo dục. Nên từ những năm tháng đầu đời Con Trẻ đã được giáo dục lễ nghi - gia phong qua cách ứng xử của ông bà, cha mẹ, anh chị với nhau và với cả tổ tiên dòng họ nữa.... sau khi tiếp thu những chuẩn mực đạo đức trong gia đình thì Con Trẻ mới bước chân ra với xã hội và đón nhận Ở các nước Âu Mỹ không nói là tất cả với mọi người nhưng nó là 1 quan niệm sống được chấp nhận khi cha mẹ lớn tuổi được gửi vào viện dưỡng lão. ------------------------------------ Ngàn đời nay mỗi người Việt Nam chúng ta lại được dạy dỗ từ tấm bé qua những câu ca dao tục ngữ sau: Ba đồng một khía cá buôi Cũng mua cho được để nuôi mẹ giàhttp://' target="_blank"> Cầm cần rau cá ngược xuôi Nấu canh rau bợ mà nuôi mẹ già Đói lòng ăn đọt chà là Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng Thương con tần tảo sớm hôm Cơm đùm chéo áo, cháo đùm lá môn Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương Đói lòng ăn trái ổi non Nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa Lên chùa thấy Phật muốn tu Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền Chiều chiều xách giỏ hái rau Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần Ví dầu con phụng bay qua Mẹ nói con gà, con cũng nói theo Vẳng nghe chim vịt kêu chiều Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau Thương thay chín chữ cù lao Tam niên nhũ bộ biết bao nhiêu tình Xin người hiếu tử lắng khuyên Kịp thì nuôi nấng cho toàn đạo con Kẻo khi sông cạn, đá mòn Phú nga phú ủy có còn ra chi Nuôi con chẳng quản chi thân Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn Mẹ già ở túp lều tranh Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con Mẹ già như trái chín cây Gió đưa mẹ rụng biết ngày nào đây? Mẹ già như chuối ba hương Như xôi nếp một, như đường mía lau Anh đi vắng cửa vắng nhà Giường loan gối quế mẹ già ai nuôi? Cá rô anh chặt bỏ đuôi Tôm càng bóc vỏ, anh nuôi mẹ già Xiết bao bú mớm bù chì Đến khi con lớn con đi lấy chồng Có con đỡ gánh đỡ gồng Con đi lấy chồng, vai gánh tay mang Còn cha gót đỏ như son Đến khi cha chết, gót con đen sì Trông lên thấy đạo cha già Lòng con tưởng nhớ xót xa rầu rầu Xa cha lòng những quặn đau Biết ngày nào mới cùng nhau quây quần Đêm đêm thắp ngọn đèn trời Cầu cho cha mẹ sống đời với con Ơn cha núi chất trời Tây Láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển Đông Trách ai đặng cá quên nơm Đặng chim bẻ ná quên ơn sinh thành Ơn cha trọng lắm ai ơi Nghĩa mẹ bằng trời mang nặng đẻ đau Mẹ cha trượng quá ngọc vàng Đền bồi sao xiết muôn vàn công ơn Chiều chiều lại nhớ chiều chiều Nhớ cha, nhớ mẹ chín chiều ruột đau Thương mẹ nhớ cha như kim châm vào dạ Nghĩ đến chừng nào, lụy hạ tuôn rơi Thuyền không bánh lái thuyền quày Con không cha mẹ, ai bày con nên Ơn cha nghĩa mẹ trìu trìu Mưa mai lòng sở, nắng chiều dạ lo Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời Cầu mong cha mẹ sống đời với con Gió thúc cội thung nhánh tùng khua rúc rắc Nhớ cha mẹ già ruột thắt gan teo Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ Nước chảy vào thương mẹ nhớ cha Lên non mới biết non cao Nuôi con mới biết công lao mẫu từ Có con mới rõ sự tình Xưa kia thầy mẹ thương mình thế nao! Ai bưng bầu rượu đến đó phải chịu khó bưng về Em đang ở hầu thầy mẹ cho trọn bề hiếu trung Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
  2 likes
 4. Sau khi đọc và suy nghiệm các lập luận của các bậc tiền bối và các bạn trong diễn đàn này (đặc biệt sự gợi mở của bác Quasar), tôi định nghĩa âm dương như sau : Định Nghĩa : Âm Dương là mối tương quan phụ thuộc lẫn nhau của nguyên lý âm và nguyên lý dương thành thể thống nhất, với sự biến đổi tiến hoá không ngừng trong vũ trụ càn khôn. Rút gọn : Âm Dương là mối tương quan thống nhất của nguyên lý âm và nguyên lý dương (nguyên lý lưỡng cực) trong cấu trúc tổng thể. Về mặt ứng dụng : Âm Dương (âm dương ngũ hành) là nguyên lý căn bản của một cấu trúc tổng thể.
  1 like
 5. Những điều chưa biết về quả đu đủ (Dân trí) - Ngọt ngào, căng mọng và quyến rũ, đu đủ được coi là loại quả của thiên thần. Hơn thế, đu đủ giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa, làm sạch đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ phổi và khớp và cũng là “vũ khí” chống ung thư hiệu quả. Những nghiên cứu mới nhất cho thấy nó có thể làm ngừng sự tăng trưởng của các tế bào ung thư vú, di căn và bình thường hóa vòng đời của tế bào Làm ngừng sự phát triển của ung thư vú Các nhà khoa học đã nghiên cứu 14 thực phẩm thực vật được ăn phổ biến ở Mexico để xác định khả năng làm ngừng sự phát triển của các tế bào ung thư vú. Những loại quả được nghiên cứu gồm có quả bơ, ổi, xoài, dứa, nho, cà chua và đu đủ… Đây đều là những thực phẩm rất giàu beta-carotene, phenol, axit gallic và các chất chống ôxy hóa. Họ phát hiện thấy chỉ duy nhất có đu đủ là có thể làm ngừng sự phát triển của tế bào ung thư vú. Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí quốc tế Journal Food Science & Nitrition vào tháng 5 năm 2009. Nguồn lycopene chống ung thư dồi dào Màu cam rực rỡ của đu đủ cho thấy sự hiện diện của chất chống ung thư cực mạnh carotenoids. Không chỉ beta-carotene, lycopene cũng được tìm thấy với lượng rất phong phú. Các nhà khoa học ở trường ĐH Illinois (Mỹ) cho rằng hoạt động của các chất chống ôxy hóa này có tác dụng chống ung thư. Các nghiên cứu cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa việc ăn nhiều lycopene và nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Họ chỉ ra rằng nạp càng nhiều lycopene màu cam thì thì nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt càng thấp. Nghiên cứu tại Australia trên 130 bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt cho thấy những nam giới ăn nhiều hoa quả và rau xanh giàu chất lycopene nhất như đu đủ sẽ giảm 82% nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt. Trong nghiên cứu này, trà xanh cũng được đưa vào như một chất kháng ung thư mạnh. Khi những thực phẩm giàu chất lycopene được kết hợp với trà xanh, hiệu quả sẽ tăng lên. Phục hồi sự tái tạo của tế bào để loại trừ ung thư Hợp chất organo-sulfur được gọi là isothiocyanates tìm thấy rất nhiều trong đu đủ. Thí nghiệm trên động vật cho thấy isothiocyanates bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư vú, ung thư phổi, ung thư ruột kết và tiền liệt tuyến cũng như bệnh máu trắng. Và thực tế là chúng có thể phòng ung thư ở người bởi isothiocyanates có khả năng ngặn chặn sự lan truyền và phát triển của tế bào ung thư. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã làm rõ được cơ chế hoạt động của 1 loại isothiocyanate tìm thấy trong đu đủ, có tên BITC, là cơ sở cho mối liên hệ giữa sự điều chỉnh của sự tái tạo và chết đi của tế bào. Khi tế bào ung thư chết đi, chúng sẽ không còn là vấn đề nữa. Đồng hóa các protein làm nhiệm vụ bảo vệ khối u ác tính Quả và một số bộ phận trên cây đu đủ như lá, có chứa papain và chymopapain, những enzym bảo vệ mạnh mẽ mà có thể tạo ra những phản ứng dễ dàng trong cơ thể. Chúng cải thiện hệ tiêu hóa bằng cách giúp bẻ gãy các protein trong thực phầm thành axit amino mà có thể được kết hợp để tạo ra các protein mới trong cơ thể. Enzym proteolytic bảo vệ cơ thể khỏi sự viêm nhiễm và giúp làm lành vết thương do bỏng. Chúng cũng hỗ trợ rất tốt cho quá trình liền sẹo thông qua hệ tiêu hóa, cho cả các vết thương trên bề mặt và dưới da. Nghiên cứu cũng cho thấy sức khỏe thể chất và tinh thần của con người phụ thuộc vào khả năng sản xuất các loại protein mà cơ thể cần. Tuy nhiên, khi có tuổi, cơ thể sẽ ít hấp thụ những enzym này từ thực phẩm và kết quả là lượng axi amino bị thiếu. Do lượng protein khó tiêu hóa nhiều lên sẽ dẫn tới sự tăng trưởng không mong muốn của các vi khuẩn trong đường ruột và càng khiến lượng axit amino cần thiết cho cơ thể bị thiếu. Ăn đủ đủ sau bữa ăn sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giúp phòng đầy bụng, trướng bụng và khó tiêu. Nó cũng rất hữu ích cho các trường hợp dùng kháng sinh vì nó cung cấp các vi khuẩn có lợi vốn đã bị tiêu diệt trong quá trình chống lại các vi khuẩn có hại. Khi hệ tiêu hóa sản xuất đủ các vi khuẩn thân thiện, hệ miễn dịch sẽ được tăng cường và bảo vệ cơ thể chống lại cảm cúm và ung thư tốt hơn. Là enzym proteolytic, papain có thể hủy diệt những ký sinh đường ruột. Để tẩy sạch các ký sinh trùng đường ruột, hãy uống một cốc nước đu đủ cùng với nước dưa chuột ép/nước đỗ xanh liên tục sau mỗi tiếng, kéo dài 12 tiếng liên tục. Đu đủ cũng chứa fibrin, một hợp chất hữu ích khác không dễ tìm trong nhiều loài thực vật. Fibrin giúp giảm nguy cơ máu vón cục và cải thiện chất lượng tế bào máu, giúp thông mạch. Fibrin cũng rất quan trọng trong vai trò giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn mạch máu ở chân. Do enzym proteolytic có chứa fibrin nêng những người ngồi bàn giấy cả ngày có thể bổ sung enzym proteolytic để bảo vệ hệ mạch. Enzym proteolytic còn có thể tiêu hóa và hủy diệt các tấm chắn bảo vệ các virus, các khối u ác tính, dị ứng, các loại men và một số khuẩn khác. Khi tấm chắn này bị phá hủy, các khối u và các vi sinh hoàn toàn có thể bị hệ miễn dịch tiêu diệt. Nghiên cứu mới nhất Chiết xuất từ đu đủ khô có thể làm chậm lại sự tăng trưởng của các tế bào ung thư trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết. Hiện chưa rõ liệu nó có cùng tác dụng trên tế bào ung thư ở người nhưng nhà nghiên cứu TS. Nam Dang, ĐH Florida và các cộng sự người Nhật cho biết chiết xuất đu đủ có ảnh hưởng đến sự điều chỉnh hệ miễn dịch và không gây ra các ảnh hưởng có hại cho các tế bào bình thường. Những phát hiện này đã phần nào phản ánh việc sử dụng đu đủ trong điều trị ung thư của dân bản địa ở Australia và Việt Nam, TS Dang nói. Nước lá đu đủ được cho là đã trị được ung thư ở nhiều trường hợp sống tại Gold Coast (Australia). “Dựa trên những gì tôi tìm hiểu từ các tài liệu y khoa, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy chiết xuất này gây độc và có vẻ như có thể uống lâu dài cho đến khi thấy có hiệu quả”, TS Dang cho biết. Các nhà nghiên cứu nhận thấy tác dụng cực mạnh của chiết xuất lá đu đủ (tới 1 triệu lần so với thuốc chống ung thư) có thể làm chậm sự phát triển của 10 loại tế bào ung thư, bao gồm ung thư tử cung, ung thư vú, ung thư gan, ung thư phổi và tuyến tụy. Nhân Hà Tổng hợp nguồn dantri.com
  1 like
 6. <br /><br /><br />Lấy lại lá số cho bạn để mọi người dễ xem Vợ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Chồng http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
  1 like
 7. Vậy cho hỏi cái tượng âm dương đàu tiên nó thuộc thể loại nào : nam nữ? nóng lạnh?trên dưới?âm điện dương điện?... Và xin hãy đối diện với vấn đè : Mối liên quan nào giữa nóng (lạnh), tiến (lùi),trên (dưới),trai (gái)…khiến chúng phải cùng đứng về một vế nếu không có một nguyên lý xác định battri
  1 like
 8. Theo tôi nghĩ lý học đông phương không phải quan niệm Thái cực là khởi thủy của vũ trụ mà là một khái niệm đầu tiên để mô tả vũ trụ : không gian vô tận, thời gian vô biên, không có thủy không có chung nên gọi là Thái cực Còn nếu cho rằng vũ trụ phải có khởi thủy thì thật khó hình dung cái nguyên nhân nào tạo nên cái thời điểm khởi thủy, một nguyên nhân hình thành từ một trạng thái bất động ? Quasar
  1 like
 9. chuyển đi được là hay nhất vì nếu trồng cây trong phòng ngủ thì cũng không hợp lý, vả lại giường ngủ quay đầu hướng vào cửa sổ thì sẽ khó ngủ đấy nhưng chỉ còn có hướng Tây, chẳng còn chỗ nào nữa. Có thể đặt cái tủ giường ở góc cung Thân, trên đó đặt chậu cây giả cũng được. Thân mến
  1 like
 10. <br /><br /><br />Không biết có lỗi gì với bài trả lời nên mình làm lại, sorry Có lấy giúp bạn lá số của 2 vợ chồng Chồng http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Vợ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Bạn copy link rồi post bài ở mục Tư vấn \ Tử vi rồi nhờ Bác Haithienha giúp dùm bạn Good luck nhé PS: Trước bạn, anh ấy có 1 đời vợ chưa?
  1 like
 11. - Xin trả lời với bạn là Phong thủy Lạc Việt nhất quán trong vấn đề chọn chủ nhân của căn nhà. Không có chuyện ai làm ra tiền thì người đó là chủ. - Sơn Thân là phần nằm giữa hai cái gạch, ghi chữ Thân - Phúc Đức (tức ở phần góc bên này trong phòng của bố mẹ bạn) thân mến
  1 like
 12. Đã có trường hợp PT Lạc Việt can thiệp cho một gia đình ở Huế có người anh bị điên từ mấy mươi năm nay, trở lại sinh hoạt tự chủ được. Ca này có lẽ hiệu ứng khá nhanh sau khi Anh Thiên Sứ trở về có nhận được đt của gia chủ thông báo về kết quả khả quan khi đương số nhận biết và hồi phục trí nhớ, chẳng biết Cụ có nhớ trường hợp này không?
  1 like
 13. - Bố mẹ bạn hiện đang nằm ngủ tại vị trí cung Ngũ Quỷ, quay đầu về hướng Nam nên hay xảy ra xích mích. Nên chuyển phòng ngủ của ông bà về vị trí có màu vàng. Do bản vẽ không được chi tiết nên không biết sắp xếp thế nào cho bạn. Tránh kê giường ở tầng trên, bếp phía dưới. Nên kê đầu giường theo hướng Tây. - Bàn thờ đặt ở sơn Dần, hướng bàn thờ (lưng người đứng cúng) là hướng Tây. - Cửa sổ hướng Đông luôn đóng kín hoặc bịt được là tốt nhất. Nếu đóng kín thì treo một cái chuông gió bằng gỗ có 8 thanh ở đó nhé. - Góc nhà cung Mùi (phòng ngủ của bố mẹ hiện nay) đặt một lọ lục bình ở đó) - Đặt một chậu cây ở sơn Thân (có chữ phúc đức màu đỏ). Thân mến
  1 like
 14. quý cô sinh ra trong trường hợp nào? - Gia đình giầu có - Gia đình học thức
  1 like
 15. Những bài thuốc cho người mỡ máu cao Cuống bí ngô / Râu bắp - Ảnh: K.Vy Dưới đây là hướng dẫn của lương y Như Tá và lương y Quốc Trung về cách dùng những bài thuốc dành cho người mỡ máu cao: Cách dùng chung: 1. Dùng 300g cuống bí ngô, 30g vị thuốc sơn tra - cả hai đem nấu lấy nước uống. 2. Dùng 30g lá dưa hấu, 30g vỏ đậu phộng đem nấu lấy nước uống. 3. Dùng hạt bắp, và hạt bí ngô (mỗi thứ 30g), đem nấu dùng luôn cả nước và cái. 4. Lấy 1 củ cà rốt, 30g đậu phộng. Nấu chung cả hai thứ để ăn trong ngày. 5. Lấy 100g bí đao, 30g cành lê nấu lấy nước uống. 6. Lấy vị thuốc sơn tra, và hà diệp (cùng 15g) đem nấu uống thay trà - bài thuốc này dùng trị mỡ máu và cao huyết áp rất hay. 7. Dùng 60g lá bắp, 30g hạch đào nhân nấu nước uống. Các bài thuốc dùng theo thể bệnh: 1. Thể thấp nhiệt uất kết - biểu hiện cơ thể nóng, thường khát nước, tiểu ít, người thì phù, bụng thì đầy... Với thể này cần thanh nhiệt, lợi thấp, dùng bài thuốc gồm các vị: bạch truật, bạch linh, trư linh, trạch tả, nhẫn đông đằng, ý dĩ (mỗi loại 10 - 15g), hà diệp, cúc hoa, râu bắp (cùng 10 - 12g), hoạt thạch 20 - 30g, cam thảo 4g, thảo quyết minh tươi 20g; đem tất cả nấu lấy nước uống. 2. Với thể khí trệ huyết ứ - có biểu hiện hay đau nhói trước ngực, lưỡi tím hoặc có điểm ứ huyết, có khi kèm theo thiếu máu cơ tim... Chữa trị trong trường hợp này là dùng bài thuốc gồm các vị như: sinh địa, đương quy, bạch thược (cùng 12 - 16g), đào nhân, ngưu tất, sài hồ (đều 10 - 12g), đơn sâm 12g, hồng hoa, sung quý tử, chỉ thực, hương phụ, xuyên khung (đều 8 - 10g). 3. Với thể tỳ hư đờm thấp - người sẽ có những biểu hiện chân tay mệt mỏi, chán ăn, bụng đầy, ho có nhiều đờm, đi tiêu phân lỏng, rêu lưỡi trắng dày... Phép trị trong trường hợp này là nhằm “kiện tỳ, hòa vị, hóa đàm, trừ thấp”, bài thuốc dùng cho thể này gồm các vị: đảng sâm, bạch truật, bạch linh, trúc nhự (cùng 10 - 12g), trần bì, bán hạ, chỉ thực, mộc hương, sa nhân, uất kim (6 - 10g), bạch phàn 2g, chích thảo 3g. Đem nấu lấy nước uống. 4. Với thể tỳ hư lưỡng thực - thể này thường gặp ở người cao tuổi, biểu hiện gồm: cơ thể mệt mỏi, bụng đầy, ăn uống kém, lưng gối mỏi, tai thì ù, mắt thì hoa, lưỡi thì đỏ... Phép trị trong trường hợp này là “bổ thận, kiện tỳ”, và bài thuốc dùng gồm có các vị: hà thủ ô đỏ (10 - 12g), thỏ ty tử (10 - 12g), tiên linh tỳ, sinh địa (10 - 12g), trạch tả (10 - 15g), bạch linh 12g, bạch truật 10g, đem sắc uống. Cách sắc (nấu) các bài thuốc trên như sau: nước đầu cho các vị thuốc vào cùng 4 chén nước, nấu còn lại 1 chén, rồi cho nước thuốc ra; nước thứ hai tiếp tục cho 3 chén nước vào và nấu còn lại nửa chén. Hòa hai nước lại, chia làm 3 lần dùng trong ngày. Khánh Vy thanhnienonline
  1 like
 16. 1 like
 17. Thoại nghe có vẽ rất hợp lý, nhưng xét kỹ lại, đó chỉ là cảm nhận của hữu hình mà quên đi yếu tố rất quan trọng đó là quyền năng và năng lượng vô hình nơi đó.
  1 like
 18. “Sự bất hiếu ngọt ngào” Có một sự thật là: tình thương yêu và hy sinh vô bờ của người mẹ cho những đứa con từ khi có loài người đến nay chẳng hề thay đổi, nhưng lòng hiếu thảo của những đứa con đối với mẹ mình càng ngày càng trở thành một nguy cơ trầm trọng. Hai bộ phim hành động Mỹ nổi tiếng mà tôi xem đi xem lại nhiều lần là Godfather và American Gangster. Và trong cả hai bộ phim đầy cảnh bắn giết này có một câu chuyện luôn luôn làm tôi thực sự xúc động. Đó là tình yêu của hai ông trùm Mafia Mỹ đối với người mẹ của mình. Lòng hiếu thảo là một chiếc thước đo đạo đức có giá trị nhất. Đó cũng là phần nhân tính cuối cùng của con người mà nếu đánh mất thì con người không còn gì để nói nữa. Có lẽ vì ý nghĩa ấy mà những nhà làm phim Hollywood đã cố níu giữ lại cho xã hội một niềm tin cuối cùng về nhân tính con người. Bởi phần nhân tính này với nhiều yếu tố là phần nhân tính khó bị suy đồi nhất. Lòng hiếu thảo là một chiếc thước đo đạo đức có giá trị nhất. Ảnh: vns.hnue.edu Những năm gần đây, chúng ta phải đau đớn chứng kiến những chuyện bất hiếu. Và có những chuyện bất hiếu đã trở thành những tội ác man rợ. Đó là những câu chuyện bất hiếu đã được các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin và lên tiếng cảnh báo. Nhưng còn có một phía khác của sự bất hiếu mà chúng ta chưa lên tiếng hoặc chưa ý thức rõ về nó mà có người gọi nó bằng một cái tên "Sự bất hiếu ngọt ngào". "Sự bất hiếu ngọt ngào" là chỉ những đứa con có đủ điều kiện vật chất để nuôi những người mẹ. Nhưng những đứa con đó không cho mẹ mình được tham gia vào những sinh hoạt tinh thần của gia đình. Sự thật là có những bà mẹ chỉ sống giữa những đứa con như một thực thể sống tự nhiên chứ không phải là một trung tâm của tình cảm. Với lý do công việc và với muôn vàn lý do khác, những đứa con đã để mẹ mình sống cô độc ở một làng quê gần, xa nào đó hoặc ngay trong chính thành phố mà họ đang sinh sống. Thay cho sự hiện diện của họ trước mẹ mình trong những ngày nghỉ là sự hiện diện của một gói quà và những đồng tiền. Thay cho những lời tâm sự của những đứa con với mẹ mình trong những buổi tối khó ngủ của người già là những người giúp việc được trả lương cao. Với đức hạnh của sự hy sinh vô bờ của mình, những người mẹ lại một lần nữa đã gánh chịu một cuộc sống cô đơn như vậy cho đến khi chết. Một thời gian chúng ta có nói đến việc những đứa con gửi cha mẹ vào nhà dưỡng lão trong các nước phương Tây hoặc châu Âu. Và có không ít người quan niệm đó là sự trốn tránh trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ khi cha mẹ về già. Nhưng sau một thời gian quan sát và có nghiên cứu thực tế ở các nước đó, tôi thấy đó là cách những đứa con tìm cho cha mẹ họ một không gian thích hợp và có ý nghĩa nhất với cha mẹ khi ở tuổi già và đó cũng là một trong những văn hoá sống của các nước đó. Nhất là khi cha mẹ họ có những vấn đề của tuổi tác, sức khoẻ và tâm lý. Nhưng hầu như hàng ngày, họ gọi điện trò chuyện với cha mẹ và hàng tuần, họ vẫn đến thăm cha mẹ trong nhà dưỡng lão. Họ ở lại với cha mẹ có khi cả ngày để trò chuyện và vui chơi cùng cha mẹ. Có không ít người mẹ đã bỏ về quê sống một mình trong ngôi nhà cũ của mình. Ảnh: namlo.conggiao.net Có những người mẹ trong những năm cuối đời chỉ mơ một giấc mơ giản dị nhưng thật đau đớn và thương cảm là có một cái Tết được ăn Tết với con cháu mình. "Con bận lắm. Nhiều khách khứa đến làm việc lắm. Mà nhà cửa bỏ đấy trộm nó vào nó khuân hết. Tết con không về được. Bà cần gì thì cứ bảo. Con sắm sửa đầy đủ cho bà". Đấy là những ngôn từ càng ngày càng trở lên quen thuộc của những đứa con nói với mẹ mình trong một ngày cuối năm về thăm mẹ vội vã. Những lý do trên chỉ là sự bao biện cho thói ích kỷ và sự hoang hoá tình thương yêu của những đứa con đối với mẹ mình. Còn vị khách nào quan trọng hơn mẹ mình nữa? Còn của cải nào quí hơn mẹ mình nữa? Và đối với những bà mẹ, tài sản duy nhất có ý nghĩa là những đứa con. Nhưng những đứa con đó không bao giờ hiểu được người mẹ của chúng không cần bất cứ quyền chức hay tiền bạc chúng đang có mà chỉ cần chúng ngồi xuống bên bà như thuở nhỏ đầy yếu đuối, sợ hãi và tin cậy trong sự che chở của bà hoặc thấy chúng lớn lên làm một người tốt. Nhưng chúng đã xa rời bà mà bà không có cách nào kéo chúng gần lại. Không phải chúng xa rời xa bà bởi không gian và thời gian do điều kiện sống và công việc mà chúng đang xa rời xa sự thiêng liêng của tình mẫu tử. Bà đã và đang mất chúng. Tôi đã chứng kiến một bà mẹ gần 90 tuổi mắt đã mờ lần mò làm một con gà cúng đêm giao thừa trong khi những đứa con của bà đang quây quần vui vẻ đón giao thừa với gia đình riêng của họ ở thành phố chỉ cách nơi bà ở không quá 30 km. Không có bất cứ lý do gì có thể biện minh cho những đứa con khi bỏ quên mẹ mình trong những ngày đặc biệt và quan trọng như thế. "Sự bất hiếu ngọt ngào" còn để chỉ những đứa con bỏ quên những người mẹ trong chính ngôi nhà của họ. Nhưng những người mẹ đó không bị bỏ đói mà ngược lại được "nuôi giấu" trong một đời sống vật chất đầy đủ. Trong không ít những ngôi nhà to, đẹp và đầy đủ tiện nghi, những đứa con đã "giấu" mẹ mình mà nhiều lúc chúng ta không làm sao có thể phát hiện ra là trong ngôi nhà đó có một bà mẹ. Có những người thi thoảng lại đến thăm bạn mình trong suốt mấy năm trời nhưng không bao giờ được gặp bà mẹ của anh ta. Anh ta đã "giấu" mẹ trong một căn phòng trên tầng 3, tầng 4 gì đó của ngôi nhà. Anh ta dậy sớm đi làm vội vã nhiều lúc không còn kịp leo lên tầng chào mẹ. Trưa thì đương nhiên anh ta không về nhà. Tối anh ta về muộn. Vợ anh ta hoặc người giúp việc đã cho bà mẹ ăn cơm trước với lý do để cụ đi nghỉ sớm kẻo mệt. Anh ta trở về nhà ăn tối cùng vợ con và chuyện trò rồi điện thoại và cuối cùng lăn ra ngủ. Có không ít ngày anh ta hoàn toàn quên mẹ mình đang sống trong cùng ngôi nhà và âm thầm mong nhìn thấy con mình và trò chuyện mấy câu với con. Càng ngày chúng ta càng được chứng kiến những đứa con khi có khách đến chơi thì khoe hết đồ này vật nọ đắt tiền, thậm trí khoe một con chim cảnh quí hàng ngàn đô la với một giọng nói thật "say đắm" mà chẳng thấy họ khoe một người mẹ vừa ở quê ra chơi hay đang ở đâu đó trong ngôi nhà to, rộng của họ. Có những người không bao giờ để mẹ ngồi ăn cơm cùng khi vợ chồng anh ta có khách. Có lẽ sự xuất hiện của người mẹ đã già nua không còn phù hợp với những thù tạc, những vui buồn của anh ta nữa chăng. Nhưng anh ta đâu biết rằng, có những đêm khuya bà mẹ không thể ngủ và đầy lo lắng khi nghe tiếng ho của anh ta hay khi vợ chồng anh ta to tiếng. Bà mẹ sống giữa con cháu mà như sống trong một thế giới xa lạ. Vì thế, có không ít người mẹ đã bỏ về quê sống một mình trong ngôi nhà cũ của mình. Bởi cho dù ở đó bà không được sống với những đứa con của mình thì bà cũng được sống với những gì vốn rất thân thương với bà như con chó, con mèo, cái cây, cái cối. Và thay vào sự chia sẻ, an ủi của những đứa con là sự chia sẻ và an ủi của những thứ kia kể cả những thứ vô tri vô giác. Và thực sự điều này làm cho chúng ta vô cùng xấu hổ và đau đớn. Đức Phật dạy: Tội lớn nhất của đời người là bất hiếu. Có những kẻ đánh đập, nhiếc mọc mẹ mình, có những kẻ bỏ đói, bỏ rét mẹ mình, có những kẻ xưng "bà" xưng "tôi" với mẹ mình như với một người qua đường, qua chợ... Tất cả những kẻ đó đều là kẻ có tội. Và những kẻ vẫn cho mẹ mình ăn ngon, mặc đẹp nhưng bỏ quên mẹ mình trong thế giới tình cảm của họ thì họ cũng mang tôi như những kẻ nói trên. Tác giả: Nguyễn Quang Thiều Bài đã được xuất bản.: 08/03/2010 06:10 GMT+7 nguồn tuanvietnamnet
  1 like
 19. Tôi cảm thấy có tội và ray rứt nhiều với bài viết này, cám ơn sự sâu sắc của tác giả đã đánh động sự thờ ơ xuống cấp của những người con đối với bậc sinh thành.
  1 like
 20. Chữa huyết áp thấp bằng quế 02/03/2010 18:25 Vỏ quế - Ảnh: K.V Những người có bệnh huyết áp thấp thường mệt mỏi, giảm tập trung trí lực... Huyết áp thấp là khi chỉ số đo của huyết áp trên dưới 90 mm Hg và chỉ số đo huyết áp dưới nhỏ hơn 60 mm Hg. Huyết áp thấp thường là biểu hiện của sự rối loạn chức năng vỏ não của trung khu thần kinh vận mạch. Những người huyết áp thấp thường mệt mỏi, tổng trạng yếu, giảm tập trung trí lực, hoa mắt, có hiện tượng ruồi bay, nhất là khi thay đổi tư thế có thể thoáng ngất hoặc ngất, nhịp tim nhanh... Huyết áp thấp là do hai yếu tố tác động chủ yếu là lưu lượng tim và sức cản ngoại vi; lưu lượng tim phụ thuộc vào sức co bóp cơ tim, chủ yếu là chức năng bóp của tâm thất trái, sức cản ngoại vi phụ thuộc chủ yếu vào độ đàn hồi của thành mạch máu. Có hai loại huyết áp thấp: huyết áp thấp tiên phát và huyết áp thấp thứ phát. Theo y học cổ truyền, quế là một vị thuốc điều trị huyết áp thấp rất hay. Quế có vỏ cây màu nâu, có mùi thơm... Bộ phận thường được sử dụng là vỏ cây và cành non. Người ta thường thu hái và chế biến quế chi (cành non) bằng cách: vào mùa xuân, mùa hạ chặt lấy cành non, bỏ lá cắt thành từng khúc dài đem phơi khô. Còn vào mùa thu người ta lấy nhục quế (vỏ cây) bằng cách bóc vỏ, phơi khô trong bóng râm. Công dụng và liều dùng quế chữa bệnh như sau: vỏ quế có vị cay, ngọt, tính ấm, đi vào các kinh tâm, phế, bàng quang. Quế có tác dụng phát hãn, giải cơ, ôn thông kinh mạch, trợ dương, hóa khí, giáng khí nghịch. Dùng quế để bổ trị hỏa dương, bổ hỏa mệnh môn, dẫn hỏa quy nguyên, tán hàn, chỉ thống. Liều lượng sử dụng từ 3-9g quế chi; 1-4g nhục quế dưới dạng thuốc sắc. Những bài thuốc (dùng một trong các bài) chữa huyết áp thấp từ quế gồm có: + Bài 1: Quế chi 12g, chích cam thảo 15g, hoàng kỳ 24g, đương quy 12g, can khương 10g. Đem sắc (nấu) uống ngày 1 thang, uống 2 lần trong ngày. + Bài 2: Nhục quế 40g, quế chi 40g, cam thảo 20g. Đem hãm lấy nước chia 3 lần uống hoặc sắc (nấu) uống trong ngày. + Bài 3: Quế chi 6g, cam thảo 6g, kê quan hoa 15g, hoàng kỳ 30g, đương quy 15g, trần bì 6g, đẳng sâm 20g, bạch truật 10g, thăng ma 6g. Đem nấu uống ngày 1 thang. + Bài 4: Quế chi 8g, cam thảo 6g, thược dược 6g, sinh khương 6g, táo đen 4 quả. Nấu uống nóng ngày 1 thang. Hoài Vũ nguồn thanhniên online
  1 like
 21. Năm nay ,công việc không được may mắn sự nghiệp bị lung lay có thể bị giáng chức hay bị thuyên chuyển ,ngoài ra trong gia đạo có thể có tang ,sức khỏe của mẹ hay bà nội rất kém ,không phải vậy thì đương số có bệnh về phụ nữ trong năm nay cần chú ý .
  1 like
 22. Kính chào Bác Hà Uyên, Cảm ơn Bác đã chỉ ra xuất phát điểm từ : "Khí" Khí là gốc của mọi vấn đề, mong Bác định hướng theo nội dung trên. Phapvan
  1 like
 23. Chào Sapa Phapvan định dùng cụm "tương quan mật thiết" thay cho "tương quan phụ thuộc". Nhưng xét thấy chỉ cần dùng "tương quan" là đủ. Trong quá trình nghiên cứu và thực nghiệm thông qua quan sát các hiện tượng thiên nhiên và xã hội chính là khám phá những "tương quan" giữa nguyên âm và nguyên dương. Do vậy (giả thuyết) Định nghĩa trên có được chuẩn hay không phụ thuộc vào sự quan sát các sự kiện, các thí nghiệm (Tiền nhân đã kiểm chứng) để kiểm chứng giả thuyết đó. Nếu sai, Định nghĩa phải chỉnh sửa lại. Cám ơn Sapa Phapvan
  1 like
 24. Chào Phapvan, Có thể, chúng ta xuất phát điểm từ: "Khí" bốn mùa âm dương trong Trời Đất. - Khí được hiểu theo nghĩa như thế nào ? - Khí có những nội dung - hình thức gì ? - Khí gồm những quy định gì ? Hà Uyên.
  1 like
 25. Phap van xin chỉnh lại : Định Nghĩa : Âm Dương là mối tương quan giữa nguyên âm và nguyên dương thành thể thống nhất, với sự biến dịch không ngừng trong vũ trụ càn khôn.
  1 like
 26. Bác Hà Uyên kính mến Như Bác đề xuất theo bước một, Phapvan nghĩ bắt đầu từ Nguyên Âm và Nguyên Dương, tìm những tính chất và đặc trưng cơ bản của sự vật hiện tượng theo qui ước thống nhất ban đầu (qui ước như người xưa đã tìm ra và ấn định), giới hạn được mở rộng đến ngày nay và tiếp tục tới tương lai. Cái gì được gọi là Cổ Điển (cổ mà còn trong sáng) thì chúng ta lưu giữ, còn cái gì thuộc Cổ Hũ (mục nát) chúng ta loại bỏ. Kính mong Bác đề ra khởi điểm. Phapvan
  1 like
 27. Bác Hà Uyên kính mến 1. Chữ Nguyên Âm và Nguyên Dương, Phapvan dùng hiểu theo nghĩa tập hợp của Âm và tập hợp của Dương có những đặc tính chung. Đồng thời Nguyên nơi khởi đầu, đi ra diễn dịch và trờ về nghĩa qui nạp. 2. Cụm từ "tương quan phụ thuộc", ý của Phapvan nghĩa: "tương quan" giữa sự vật này (sự vật, hiện tượng của thế giới tự nhiên, xã hội) so với sự vật kia, trong chính mỗi sự vật hiện tượng. "phụ thuộc" có nghĩa có Âm bởi có Dương và ngược lại. Nếu ở đâu có Âm thì nơi đó có Dương và ngược lại. "Tương quan phụ thuộc" , hễ Dương trưởng thì Âm tiêu và ngược lại. Hễ Dương chuyển thành Âm thì Âm chuyển thành Dương và ngược lại .v..v.. 3. Chữ mối, là đầu mối then chốt của Tương quan phụ thuộc. Kính mong Bác sửa giúp Trân trọng cám ơn Bác Phapvan
  1 like
 28. Chào Phapvan. Tôi nghĩ, chúng ta nên chỉ ra những nội dung mà người xưa viết về âm dương, sau đó cùng nhau bình giải, rồi có thể từng bước nhận thức về Âm Dương. Nên chăng, đây là bước một. - Ví như một cụm từ trong Hoài nam tử viết: "Sử nhân hữu dĩ ngưỡng thiên thừa thuận, nhi bất loạn kỳ thường dã". (Người ngẩng lên trời thừa nhận cái thuận lợi, không làm loạn chí thường của nó) - Ví như một cụm từ trong Quan chế tượng thiên - Xuân Thu phàm lộ viết: "Hòa giả, thiên chi chính giã, âm dương chi bình giã" (Hòa chính là sự ngay thẳng của trời, là sự cân bằng âm dương) - Ví như một cụm từ trong Đạo thư viết: "Âm chính Dương, Dương chính Âm, tự bản, tự căn vậy". .................. Sau khi chúng ta cùng bình giải, rồi tiến thêm một bước, theo cách nói ngày nay là "Định - Nghĩa" Hà Uyên.
  1 like
 29. Phapvan thân mến, Chữ "nguyên" này, khi lấy theo chữ "nguyên" của quẻ Càn: Nguyên - Hanh - Lợi - Trinh, thì chỉ có "một". Do bởi cụm từ của Dịch: Nguyên - Hanh - Lợi - Trinh Cát - Hung - Hối - Lẫn - Không hiểu Phapvan lấy theo ý - nghĩa của từ "nguyên" này ! - Tôi hiểu: nên có chữ: "chi" theo nghĩa "và" giữa Âm Dương. Cụ thể: Âm và Dương - Chữ: "mối" này, cần xem lại => khi viết: Âm Dương là mối.... - Cụm từ "tương quan phụ thuộc", tôi chưa hiểu sát ý của Phapvan. Hà Uyên
  1 like
 30. Kính chào Bác Hà Uyên Phapvan xin được dùng cụm từ thuộc về Đông Phương học theo gợi ý của Bác. Định Nghĩa : Âm Dương là mối tương quan phụ thuộc lẫn nhau của nguyên âm và nguyên dương thành thể thống nhất, với sự biến dịch không ngừng trong vũ trụ càn khôn. Kính mong Bác sửa giúp.
  1 like
 31. Chào PhapVan Phapvan có thể dùng cụm từ nào đó, thuộc về Đông Phương học, để định nghĩa được không ? Có nghĩa rằng: đại loại những cụm từ như: cấu trúc, nguyên lý, bản chất, ...v.v... thì tạm chưa dùng những cụm từ này để định nghĩa.
  1 like
 32. 1 like
 33. Chủ đề Tuổi cha mẹ, con cái và hạnh phúc gia đình được anh Hkeikun (chắc là anh Hkeikun của nhà ta) mở trên một diễn đàn gia đình, và rất rất rất đông người xếp hàng chờ đợi. Do đó, hôm nay em mạo muội lập chủ đề này, mong anh Hkeikun, anh Thiên Đồng, các anh chị xem giúp em: - Quan hệ giữa cha mẹ và con cái như thế nào? - Quan hệ hai vợ chồng? - Bé thứ 2 nên sinh năm nào thì tốt? Dữ liệu như sau ạ: - Chồng - 1974 Quí sửu (theo Âm lịch) - Vợ - 1981 Tân Dậu - Con gái - 2007 Đinh Hợi. - Cưới tháng 4/2006 (Âm lịch) Cảm ơn các anh chị nhiều.
  1 like
 34. QUI LUẬT HOÀN HẢO CỦA HẬU THIÊN LẠC VIỆT PHỐI HÀ ĐỒ Trong tương quan quái mệnh và Bát Trạch Lạc Việt. Quí vị quan tâm thân mến. Tính quy luật là một trong những yếu tố cần trong tiêu chỉ khoa học cho một phương pháp và lý thuyết khoa học. Hình dưới đây biểu diễn tương quan quái mệnh và Bát trạch trong Bát trạch Lạc Việt. Các quái mệnh và tám phương vị tương quan được biểu diễn theo thuận tự chiều kim đồng hồ - qui luật của Hà Đồ - bắt đầu từ Càn Kim. Quí vị quan tâm cũng sẽ nhận thấy tính quy luật hoàn hảo của mối tương quan này. Điều này không thể có trong Hậu Thiên Văn Vương phối Lạc Thư dù được sắp xếp như thế nào. ĐỒ HÌNH TƯƠNG QUAN QUÁI MỆNH VÀ BÁT TRẠCH. VinhL Hkeikun thể hiện Học viên khóa II Phong Thủy Lạc Việt.
  1 like
 35. Về chủ đề này tôi xin mạn phép có vài ý kiến. Qua chiêm nghiệm cũng như qua thực tiển mà bản thân tôi gặp phải, đúng là đời người có vận - hạn, có may mắn và xúi quẩy. Câu "Phúc bất trùng lai - Họa vô đơn chí" là điều đầu tiên tôi muốn nói đến. Khi gặp phúc hoặc những điều may mắn mong các bạn hảy ghi nhớ "Phúc bất trùng lai" mà nên cố gắng giữ cho tâm thật trong sáng để bình tâm mà hưởng phúc, bình tâm mà phát huy. Không nên vì quá đắc ý thành ra thách thức mà sanh ra di hận lên các mối quan hệ, tức là vô tình đã tạo nên mầm móng của những di họa mà chính mình hoặc người thân sẽ hứng lấy nó ngay sau đó rất đáng tiếc. Đây là những việc hết sức cụ thể, có hệ lụy cụ thể, không hề có yếu tố mơ hồ hay siêu hình nào can thiệp vào đây cả. Những đức tính khiêm tốn, tự tin, hợp tác, biết ơn và thân thiện là hết sức quí báu để phát huy "phúc ấm". Những tật tính như tự đắc, tự mãn, kiêu ngạo, coi trời bằng vung, chỉ có ta là khôn, là nhất, chỉ mình ta làm được, không cần ai hết, bất hợp tác, vô ơn... là điều cố gắng tránh vì chúng rất dễ lớn mạnh để thành lực lượng khống chế bản thân khi ta đang thành công, và sự di họa từ chúng là điều chắc chắn. Ngược lại, khi gặp họa hoặc những điều xúi quẩy hay ngay những năm được cho là xui rủi như "hạn tam tai"..., mong mọi người hảy ghi nhớ câu "Họa vô đơn chí" mà nên bình tâm tu thân dưỡng tánh, nghĩ thiện làm thiện, chủ động nhường nhịn để từng bước hóa giải tai họa, giảm thiểu thiệt hại. Không nên vì quá bất đắc chí hoặc quá lo lắng thành ra liều lĩnh mà sanh ra sân hận hoặc làm tăng thêm sự rối rắm, phức tạp không đáng có lên các mối quan hệ. Tức là vô tình đã tăng thêm nguy cơ làm tăng nặng và đa dạng, đa phương thêm hệ lụy của các tai họa, xúi quẩy... Để hóa giải tốt nhất phải học cách chấp nhận, nên xem đó là những thử thách của đời người để tu thân dưỡng tánh mà vượt khó. Cần phải tránh việc đổ thừa cho số phận hoặc chỉ nhìn thấy lỗi của người khác, của xã hội mà sinh ra thụ động, mê tín, hận đời, hận người, bất cần đời... Vì nếu làm như vậy vô tình ta đã nuôi dưỡng tai họa và giữ chúng ở lại với ta càng lâu hơn. Những câu nói hoặc hành động sân hận kiểu như "ngu sao chịu..., phải cho nó biết tay ...., tôi đâu có ngu..." trong những năm hạn hoặc lúc xúi quẩy hầu như chỉ góp phần đốt cháy thân chủ của nó. Thay cho hành động mê tín, cúng vái khắp nơi khi vào các năm hạn mà kết quả của nó vốn không ai có thể nắm chắc được, ta làm theo cách vạn năng và chắc chắn hơn nhiều đó là: "Học cách chấp nhân, bình tâm tu thân dưỡng tánh, suy nghĩ thiện, làm việc thiện, biết nhường nhịn, biết tha thứ, biết quên đi, biết vui vẻ với những cái mình đang có, thận trọng hơn trong mọi việc nhưng không lo lắng vu vơ và sống thân thiện với mọi người...". Làm được điều này không một tai họa hay điều xui rủi nào mà không hóa giải triệt để. Đó cũng là sự tu tập, hành thiện, tích thiện, là cách sống bản lĩnh thì khó khăn, thử thách nào mà không vượt qua được phải không các bạn... Thân mến
  1 like