• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 18/03/2010 in all areas

 1. Từ chuyện người chèo bè nghĩ về lòng tự trọng của dân tộc. Một doanh nghiệp không có lòng tự trọng sẽ không bao giờ làm nên thương hiệu. Bởi thiếu tự trọng, họ sẽ cho ra đời những sản phẩm của sự vô trách nhiệm. Và những sản phẩm như thế sẽ không bao giờ tồn tại lâu dài hay có khả năng chinh phục xã hội. Một dân tộc không có lòng tự trọng sẽ mãi mãi phụ thuộc như một thứ nô lệ vào dân tộc khác. Một dân tộc không có lòng tự trọng không có khả năng hiện thực hoá giấc mơ độc lập, tự do, văn minh và phồn thịnh của mình. Một dân tộc đánh mất lòng tự trọng trước sau sẽ dẫn đến mất nước mà lại không hề hay biết gì. Mới đây, một bài báo trên Vietnamnet kể về một thanh niên làm nghề chèo bè chở khách du lịch ở thác Bản Giốc khi được khách cho thêm tiền đã không nhận. Câu chuyện tưởng như rất bình thường nhưng đã làm không ít người đọc xúc động. Lý do làm cho người chứng kiến hành động của người thanh niên kia phải cầm bút viết một bài báo khá dài và làm cho người đọc xúc động có lẽ bởi lâu nay lòng tự trọng của chúng ta đã và đang bị đánh mất trong cuộc sống thường nhật. Lâu nay, việc người ta tìm cách để " móc túi" người khác một cách phi lý và không một chút áy láy lương tâm như đã trở thành lẽ tự nhiên. Một sự thật mà hầu hết những người Việt Nam đều biết là cứ thấy ai là người nước ngoài thì rất nhiều những người tham gia làm dịch vụ du lịch từ khách sạn, nhà hàng đến xích lô, bán hàng lưu niệm... đều tìm cách lấy được từ những khách du lịch ngoại quốc này thêm đồng nào hay đồng ấy mà không cần nghĩ đến những ảnh hưởng xấu của việc làm đó. Sự "khôn lỏi" và sự "ăn xổi" để kiếm thêm một hai đồng lẻ chỉ riêng trong khu vực của những người tham gia làm các dịch vụ du lịch đã đánh mất đi những lợi ích lớn hơn rất nhiều và có tính lâu dài. Nó cho thấy chúng ta thiếu tư cách của những chủ nhân và thiếu một tư duy chiến lược cho sự phát triển lĩnh vực mình kinh doanh. Một lần, tôi thấy hai thanh niên đi hát rong mà chúng ta vẫn thường gọi là "ăn mày" đứng hát trước một quán cà phê. Họ ăn mặc sạch sẽ, có hệ thống âm thanh khá tốt, thuộc nhiều bài hát và hát khá đúng nhạc. Có những người dè bỉu họ "ăn mày" còn chơi sang. Nhưng tôi có suy nghĩ khác. Tôi gọi họ là "những người hát rong". Cho dù nghề hát rong kiểu này ở xã hội chúng ta vẫn coi là "ăn mày". Họ đứng hát nhưng không cầm cái mũ như thông thường dúi vào tay khách hay kỳ kèo ép khách phải cho tiền. Họ biểu diễn thực thụ cho dù chỉ là những người hát rong. Sự lao động một cách chân chính và trong sạch của họ đã chiếm được cảm tình của rất nhiều người uống cà phê ở đó. Nhiều người uống cà phê nói với họ hãy thường xuyên đến quán cà phê đó hát. Những người uống cà phê này không phải là những người mê giọng hát hay phong cách biểu diễn của họ hơn những ca sỹ chuyên nghiệp hay các DIVA trong nước mà là có cảm tỉnh với thái độ lao động của họ. Tôi đã hỏi hai thanh niên kia cần gì mà họ phải ăn mặc nghiêm chỉnh như thế, chuẩn bị đồ nghề kỹ như thế và có một "chương trình biểu diễn" khá phong phú như thế. Họ trả lời "Làm gì cũng phải cho đàng hoàng. Đói cho sạch, rách cho thơm chú ạ". Đấy chính là lòng tự trọng. Nếu không có lòng tự trọng ấy thì hai thanh niên "ăn mày" kia không được những người uống cà phê có cảm tình như thế. Lòng tự trọng của hai thanh niên "ăn mày" đã làm ra tư cách và thương hiệu của họ. Những người uống cà phê ở đó đã gọi họ là Ban nhạc hai chàng trai. Trên đây là những câu chuyện rất nhỏ của những cá nhân bé nhỏ trong xã hội. Nhưng câu chuyện của họ chính là câu chuyện về lòng tự trọng cho cả một quốc gia. Bản chất của vấn đề ấy không có gì khác giữa một cá nhân vô danh và một quốc gia cho dù rộng lớn đến nhường nào. Lòng tự trọng hay nói một cách khác là tư cách của một con người hay một quốc gia không phụ thuộc vào sự giàu ngèo của cá nhân đó hay quốc gia đó trong một giai đoạn nào đó. Trong những năm tháng chiến tranh, con người Việt Nam phải chịu biết bao mất mát, đau thương và sống trong đói ngèo, nhưng cũng trong những năm tháng ấy, lòng tự trọng của những cá nhân con người Việt Nam cho đến lòng tự trọng của dân tộc Việt Nam đã làm nên tư cách của mình. Một người trốn tránh nghĩa vụ của mình đối với tổ quốc như đóng thuế, tham gia quân đội... sẽ là sự hổ nhục của cả gia đình, dòng họ và cũng là sự hổ nhục của cộng đồng nhỏ anh ta sinh sống trong đó như làng xóm hoặc khối phố. Nùng Mạnh Hùng - người chèo đò tự trọng dưới chân thác Bản Giốc. Ảnh: K.Trung Có những đứa trẻ hồi đó nhặt được một chiếc bút chì hay một viên tẩy của bạn học cùng lớp nhưng không muốn trả lại đã bần thần suốt đêm chờ sáng hôm sau đến lớp thật sớm để lại những vật ấy vào bàn của người bạn có những vật ấy bị mất. Nhưng bây giờ, trong một đời sống vật chất có thể nói được cải thiện gấp cả trăm lần thì lòng tự trọng kia lại giảm đi cả trăm lần. Chúng ta từng chứng kiến có những người vi phạm luật pháp và ăn cắp tài sản của Nhà nước, của Nhân dân mà vẫn sống với thái độ như chẳng có chuyện gì. Cách đây mấy năm, báo chí nói về một cán bộ quản lý phạm tội tham nhũng khi bị Toà tuyên án vẫn "nở" một cái cười như chẳng có chuyện gì thậm chí là một cái cười nghênh ngang. Đó chính là một cú đấm thẳng mặt của sự xỉ nhục vào lòng tự trọng của toàn xã hội. "Cái cười" của kẻ ăn cắp đó tựa như lời tuyên bố láo xược và như một thách thức trắng trợn của một lối sống phi nhân cách trước xã hội. Trước kia, một người ăn cắp một ổ trứng gà bị phát hiện đã bỏ làng đi vì xấu hổ. Ngày nay, có những người ăn cắp hàng chục tỷ đồng của tập thể vẫn "nhe răng cười". Sự thật này nói với chúng ta một cách rõ ràng và logic rằng: lòng tự trọng của xã hội đang bị đưa ra làm trò cười. Pháp luật của Nhà nước đã không tha cho những hành động phạm pháp như thế. Nhưng chúng ta phải nhận thức ngay rằng: lòng tự trọng hay nói cách khác là nhân cách sống của xã hội đã và đang bị nhạo báng và phá vỡ ở những chỗ nào đó rất quan trọng trong cấu trúc đạo đức xã hội. Một bác sỹ bạn tôi đã nhận xét những "Cái cười" kia theo "bệnh nghề nghiệp" của mình là: Những vi khuẩn gây bệnh chỉ có thể ngang nhiên hoạt động trong một môi trường thiếu trong sạch. Và đến lúc này, chúng ta phải vứt đi lòng tự ái vặt để nói với nhau rằng: Môi trường sống của xã hội chúng ta đang có những vấn đề nhiễm độc trầm trọng. Chúng ta chỉ lấy ví dụ về hai thành phần của xã hội ở mọi quốc gia là thầy thuốc và thầy giáo. Đấy là hai thành phần mà cái xấu khó xâm nhập nhất. hai thành phần này là đại diện cho nhân cách của mọi quốc gia. Nhưng khoảng mươi năm trở lại đây, có những hình ảnh của thấy thuốc và thầy giáo đã làm cho cả xã hội kinh hoàng. Một giám đốc bệnh viện nói: số y, bác sỹ nhận tiền của bệnh nhân chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh. Một cán bộ quản lý giáo dục nói: số thầy, cô đánh đập học sinh, đổi tình lấy điểm... chỉ là những con sâu bỏ rầu nồi canh. Đúng vậy. Tỷ lệ theo số đếm của những thầy thuốc, thầy giáo mất nhân cách chiếm rất nhỏ so với số lượng thầy thuốc và thầy giáo hiện có. Nhưng thưa các vị, tỷ lệ của sự suy đồi thì tăng vọt. Nó cho thấy số lượng những con người suy đồi trong hai thành phần đặc biệt nhất của xã hội đang tăng lên còn mức độ suy đồi thì còn tăng hơn nữa. Chẳng lẽ hiện thực này không nói với các vị một điều gì ư? Đấy là những ví dụ cụ thể về lòng tự trọng của con người mà chúng ta có thể quy thành tội theo các điều khoản của luật pháp. Nhưng bên cạnh đó, sự thiếu tự trọng của chúng ta còn thể hiện ở nhiều nơi trong đời sống xã hội cho dù sự thiếu tự trọng đó chưa kết thành tội. Đó chính là một lối sống cẩu thả và bừa bãi mà mỗi người chúng ta nhắm mắt lại cũng có thể liệt kê ra một con số không nhỏ. Những điều đó được thể hiện trong lối sống và trong thái độ ở các công sở, ở rạp hát, ở công viên, ở đường phố, ở bến tàu, bến xe... và ở ngay cả những chốn linh thiêng như đền, chùa hay các di tích văn hoá và lịch sử khác. Tôi có nói đến lòng tự trọng sẽ làm nên nhân cách và thương hiệu của con người đó, của công ty đó hay của quốc gia đó. Sự cố của Toyota vừa qua đã đánh vào lòng tự trọng lớn nhất của những người thực sự có trách nhiệm của Hãng xe hơi lớn nhất thế giới này. Chính lòng tự trọng của người Nhật đã làm nên thương hiệu đó. Và cũng chính vì sự thiếu trách nhiệm trong một lúc nào đó đã làm cho thương hiệu của họ bị đổ vỡ qúa lớn. Trách nhiệm cũng chính là một yếu tố đặc biệt quan trọng làm nên lòng tự trọng. Một tập đoàn khổng lồ như Toyota mất vài tỷ đô la không làm cho ông Chủ tịch tập đoàn khóc. Ông đã khóc vì thương hiệu của tập đoàn đã bị đổ vỡ. Hay nói cách khác, lòng tự trọng của ông và những người làm nên danh tiếng của Toyota đã bị vấy bẩn. Một doanh nghiệp không có lòng tự trọng sẽ không bao giờ làm nên thương hiệu. Bởi thiếu tự trọng, họ sẽ cho ra đời những sản phẩm của sự vô trách nhiệm. Và những sản phẩm như thế sẽ không bao giờ tồn tại lâu dài hay có khả năng chinh phục xã hội. Một dân tộc không có lòng tự trọng sẽ mãi mãi phụ thuộc như một thứ nô lệ vào dân tộc khác. Một dân tộc không có lòng tự trọng không có khả năng hiện thực hoá giấc mơ độc lập, tự do, văn minh và phồn thịnh của mình. Một dân tộc đánh mất lòng tự trọng trước sau sẽ dẫn đến mất nước mà lại không hề hay biết gì. Tác giả: Nguyễn Quang Thiều nguồn tuanvietnamnet.vn
  2 likes
 2. PHONG THỦY LẠC VIỆT VÀ CA UNG THƯ VÒM HỌNG Thiên Sứ tôi và Vietgo đã xuống Thái Bình làm phong thủy với hy vọng chữa bệnh cho một gia chủ ở đây. Ông ta bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Chúng tôi công khai điều này khi được sự đồng ý của gia chủ. Đồng thời với mong muốn cùng quí vị theo dõi diễn biến của căn bệnh với tác nhân Phong thủy Làm Phong thủy ở Thanh Hóa xong thì cũng chiều tối. Chúng tôi nghỉ lại ở Thanh Hóa. Sáng hôm sau, xem giúp thêm cho một trường hợp người anh của thân chủ tôi, mắc bệnh liên quan đến mạch máu não. Căn nhà rộng mênh mông, tính luôn cả vườn phải đến hàng ngàn mét vuông. Chúng tôi chỉ xem những nét chính vì không có sơ đồ thiết kế nhà. Tuy nhiên, tôi hy vọmg rằng: Chỉ với những sự sửa chữa căn bản như vậy, cũng đủ giảm thiểu bệnh tất của thân chủ. Sau này có dịp xuống Thanh Hóa, tôi sẽ xem chi tiết sau. Xong việc ở Thanh Hóa thì cũng hơn 9g sáng. Chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm và xuất phát về Thái Bình. Việtgo và Thiên Sứ Trên đường về, tôi chụp ảnh cầu Hàm Rồng. Một địa danh lịch sử, nổi tiếng trong cuộc chiến Việt - Mỹ. Sông Mã. Cá nhân tôi rất tự tin vào khả năng điều chính sức khỏe và bệnh tật của khoa phong thủy Lạc Việt. Một vài học trò của tôi như Hoàng Triều Hải, Achau ...cũng có khả năng làm điều này. Nhưng đây là một ca khó, bệnh viện đã trả về, giấy ra viện là nói cho lịch sự. Thực ra là về chờ "Thần Chết" đến thực thi Âm vụ . Bởi vậy, tôi cũng nói trước với Vietgo là tôi không chắc chắn sẽ hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng ít nhất cũng kéo dài tuổi thọ của thân chủ. Vietgo rất tin tôi. Bởi vì, anh ta đã chứng kiến tôi sửa Phong Thủy cho hai vợ chồng làm trong ngành cảnh sát tại Hanoi, để chữa bệnh cho con trai duy nhất của họ cũng bị xét nghiệm cho thấy hiện tượng ung thư. Tất nhiên là qua khỏi vì bệnh mới chớm. Chính cha của Viêtgo cũng được tôi dùng phong thủy thoát khỏi bệnh gan siêu vi. Việc dùng phong thủy Lạc Việt để chữa bệnh thì không phải tôi mới chỉ làm một vài trường hợp. Nhiều nhớ không hết. Cũng có ca không thành công, nhưng tỷ lệ rất này hạn chế. Nó rơi vào trường hợp rất nặng và giai đoạn cuối của bệnh. Cũng có trường hợp tôi từ chối, vì bệnh qúa nặng. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên tôi công khai việc chữa bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối bằng phong thủy lên mạng và blog của tôi, khi kết quả chưa xác định. Bởi vì, tôi muốn cùng mọi người thăm blog của tôi và trang web Lý hoc Đông phương cùng chứng nghiệm khả năng chữa bệnh bằng Phong Thủy Lạc Việt. Cũng có thể tôi thất bại, vì bệnh đã vào giai đoạn cuối, bệnh viện KII đã trả về. Nền khoa học hiện đại ngày nay cũng bó tay trước căn bệnh này. Mọi người có thể thông cảm cho tôi. Nhưng nếu thành công thì đây là một bằng chứng xác định tính khoa học của Phong Thủy Lạc Việt trên thực tế, mà chúng tôi đã chứng minh và giới thiệu trước công luận, ngay khi sự việc chưa có kết quả. Dưới đây là những hình ảnh chuyến đi Thái Bình, chữa bệnh cho thân chủ của tôi đã mắc bệnh ung thu vòm họng giai đoạn cuối. Người bệnh và cô con gái - Kế toán Cty Vietgo. Chúng tôi đến nơi thì đã gần 12g trưa. Gia đình mới chúng tôi ăn cơm. Nhưng vì ăn sáng muộn, nên chúng tôi chưa đói và lao vào làm việc ngay. Cô kế toán của Vietgo làm thư ký cho tôi. Sau khi đo đạc và vẽ sơ đồ nhà, phân cung, điểm hướng xong. Tôi phân tích mang tính dự báo diễn biến của bệnh gia chủ từ khi xây lại căn nhà này vào năm 2006. Mọi dự báo đều đúng hết và gia chủ có niềm tin vào tôi. Trong gia đình của gia chủ có ông bác có tìm hiểu về phong thủy, ông đặt ra nhiều câu hỏi với tôi. Tôi phân tích để gia đính nhận thức được tính khoa học của môn Phong thủy Lạc Việt. Tôi cho rằng: "Phong thủy được coi là huyền bí vì thiếu hiểu biết. Bản chất của Phong thủy là tương tác giữa cấu trúc nhà, cảnh quan môi trường, thiên nhiên, vũ trụ với con người. Người xưa đã nắm được quy luật tương tác đó và ứng dụng trong khoa phong thủy". Xong việc thì cũng gần 15giờ chiều. Gia đình mời một bữa cơm thân mật. Lúc này chúng tôi mới thấy bụng đói thật sự. Gia chủ đưa tôi xem hồ sơ bệnh án. Bệnh viện KII Văn Điển đã xác định bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và cho xuất viện. Hy vọng cuối cùng của gia chủ là Phong Thủy. Hôm ấy, là ngày 26 tháng Giêng năm Canh Dần 2010. Một ngày tốt, tôi đề nghị gia chủ khởi công sửa phong thủy lấy ngày. Gia đình sốt sắng làm ngay. Ông bác Phong thủy cùng con trai gia chủ chặt ngay cây dừa trong vườn theo yêu cầu của tôi. Tôi cũng yêu cầu gia chủ thả hết những con chim bị bắt làm cảnh nuôi trong nhà. Họ cũng thực hiện ngay. Xong việc, chúng tôi tạm biệt ra về. Gia đình tỏ ra rất cảm ơn chúng tôi. Họ hy vọng những biện pháp sửa chữa phong thủy của tôi sẽ giúp người cha, cột trụ của gia đình sẽ qua khỏi. Anh còn trẻ và là sự trông cậy của mọi thành viên gia dình này. Tôi cùng cầu mong như vậy với họ. Tôi hứa với họ rằng: Tôi sẽ đưa việc này công khai trên blog và cả trên diễn đàn, để xác định một phương pháp và chứng tỏ quyết tâm của tôi trong việc trị bệnh cho thân chủ của tôi. Trên đường về, chúng tôi ghé thăm chùa Keo. Chúng tôi về đến Hanoi và ăn cơm tối xong thì gần 21 giờ. Tôi qúa mệt vì lăn lóc hải hồ. Hết ngược Cao Bằng lại xuôi Thanh Hóa, rồi Thái Bình ....hàng ngàn cây số dặm trường. Tôi và Vietgo vào cơ sở massage của cụ Nguyễn Tài Thu, làm cho hai xuất đến 23 giờ khuya mới về đến nhà. Kính thưa quí vị. Diễn biến sức khỏe của chủ nhà sẽ được cập nhật trên topic này. Xin cảm ơn sự quan tâm của quí vị.
  1 like
 3. Thưa ACE, HTH làm nghề "cửu vạn" lâu năm, nay được Sư Phụ Thiên Sứ tin tưởng giao trách nhiệm chuyển một số sách của Sư Phụ từ miền bắc vào miền nam. Sách của Sư Phự đã được HTH đóng thùng chuẩn bị chuyển đi. HTH tôi nhìn thấy số sách của thầy in ra, để đó và không phát hành được, không bán được ở hiệu sách thì cảm thấy xót xa lắm. HTH tôi thấy rằng, tất cả sách của Sư Phụ đều post công khai trên mạng, trong khi vẫn tiếp tục viết và in sách ra rồi ....để trong kho. HTH đề nghị, tất cả chúng ta nên ủng hộ mua sách của Sư Phụ để cổ vũ cho Sư Phụ tiếp tục viết và in những cuốn sách tiếp theo. MUA để tặng bạn bè, MUA bởi chúng ta đã và đang đọc FREE những cuốn sách này của sư phụ trên mạng . Người ít thì một vài cuốn, người nhiều thì cả bộ sách của Sư Phụ và nếu có thể, ban quản trị để Sticky mục này tại tất cả các thread để khách và tất cả các thành viên đều có thể ủng hộ. Hiện tại, HTH thấy có những đầu sách sau: 1. Bản chất của ý thức - Đức phật khai ngộ về tính thấy 2. Thời Hùng vương và bí ẩn lục thập hoa giáp ( 27.000 đ) 3. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại (35.000 đ) 4. Hà Đồ trong văn minh lạc việt (96.000 đ) 5. Tính minh triết trong tranh dân gian việt nam (30.000 đ) 6. Tìm về cội nguồi kinh dịch (65.000 đ) Phí chuyển cả nước: 1 cuốn : 15.000 đ. Cả bộ: 30.000 đ. (khoảng 3kg) HTH cũng không biết thiếu thừa bao nhiêu, cứ làm đại như thế. Việc chuyển này, HTH sẽ lo. Các bạn PM cho HTH để cung cấp tên, đt và địa chỉ. Các bạn có thể chuyển trực tiếp tiền vào TK của SP hoặc của HTH (nếu SP đồng ý). MONG ANH CHỊ EM ỦNG HỘ HTH
  1 like
 4. Chàu chào bác haithienha cùng mọi người ạ! Cháu nhờ bác xem giúp cháu năm nay : - Việc học hành của cháu thế nào ạ ? ( cháu đang học năm 3, có thể năm 2012 cháu mới ra trường ) - Vận hạn nếu có của cháu và gia đình - Liệu ra trường công việc của cháu thế nào ạ, cháu có xin được việc đúng ngành ngân hàng cháu đang học không ạ, hay phải thất nghiệp mất 1 thời gian,cháu thấy tương lai mù mịt quá :rolleyes: Lá số : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu xin chân thành cảm ơn !
  1 like
 5. 10 điều kinh ngạc chưa biết về Trung Quốc vietnamnet.vnSắp trở thành trung tâm Thiên Chúa giáo thế giới, tiêu dùng 45 tỷ đôi đũa hàng năm, xây dựng 10 thành phố "cỡ" New York... có thể là những điều bạn chưa biết về Trung Quốc. Trung Quốc có số người bị tử hình so với phần còn lại của thế giới Theo ước tính của Tổ chức Ân xá Quốc tế (AL) thì các vụ tử hình tại Trung Quốc cao gần gấp ba lần các nước khác trên thế giới cộng lại. Trong năm 2008, tổ chức này xác định được 1.718 vụ thông qua thông tin báo chí và các tài liệu được công bố. Số lượng người Thiên Chúa giáo ở Trung Quốc đã vượt Italy và đại lục sắp trở thành trung tâm Thiên Chúa giáo thế giới Với sự tăng chóng mặt của các tín đồ Thiên Chúa tại Trung Quốc, người ta ước đoán có khoảng 54 triệu người Thiên Chúa giáo tại đây bao gồm 40 triệu người theo đạo Tin lành và 14 triệu tín đồ Công giáo. Trong khi đó, toàn bộ dân số Italy chỉ có khoảng 60 triệu người, trong đó 79% là người Thiên Chúa giáo, tức khoảng 47,4 triệu người, kém Trung Quốc 12%. Hơn 4000 trẻ em được đặt tên là "Áo Vận" khi đất nước chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008 Olympic Bắc Kinh không chỉ là một niềm tự hào của Trung Quốc, nó là một phần quan trọng trong nhận thức dân tộc khi hơn 4000 trẻ em được đặt tên theo sự kiện này. Hầu hết 4.104 trẻ em với cái tên "Áo vận" nghĩa là Olympics đều được sinh ra trong khoảng năm 2000, khi Trung Quốc đang "đấu tranh" giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2008. Hầu hết những đứa trẻ tên này đều là bé trai. Nhưng đây không phải là cái tên duy nhất liên quan đến Olympics. Hơn 4.000 người Trung Quốc khác được đặt tên theo 5 linh vật của Olympics. Trung Quốc dùng 45 tỷ đôi đũa mỗi năm Tại Trung Quốc, người ta ước tính được khoảng 45 tỷ đôi đũa bị vứt đi hàng năm. Con số này tương ứng với 1,7 tỷ m3 gỗ hay 25 triệu cây gỗ đến tuổi khai thác. 200 triệu người sống với thu nhập dưới 1 USD/ngày Những người nghèo tại Trung Quốc ứng với số người có thu nhập dưới ngưỡng nghèo khổ là 1,25 USD/ngày. Tỷ lệ đói nghèo tại Trung Quốc năm 1981 là 64% dân số. May mắn là tỷ lệ này giảm xuống còn 10% năm 2004, đồng nghĩa với khoảng 500 triệu dân phải chống chọi với đói nghèo trong suốt thời gian đó. Hơn 700 triệu người uống nước ô nhiễm Trung Quốc chiếm 20% dân số thế giới nhưng chỉ chiếm 7% nguồn nước toàn cầu. Thậm chí, theo thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB), 90% nguồn nước ngầm tại thành phố là 75% sông, hồ của Trung Quốc bị ô nhiễm. Điều đó đồng nghĩa với 700 triệu dân đang phải uống nước độc hại hàng ngày. Trung Quốc có thể là nơi phát minh ra kem và mì ống Một hỗn hợp đông lạnh gồm sữa và gạo đã được phát minh tại Trung Quốc khoảng năm 200 trước công nguyên, là nguồn gốc của món kem hiện đại. Hơn nữa, những tô mì có niên đại 4.000 năm đã được tìm thấy tại điểm khảo cổ phía tây Trung Quốc có thể chứng minh Trung Quốc phát minh ra mỳ ống trước cả Ý. Hơn 50% hàng giả tại châu Âu bắt nguồn từ Trung Quốc Tại châu Âu, Trung Quốc là quốc gia vi phạm các điều khoản về quyền sở hữu trị tuệ nhiều nhất (54%). CD/DVD là mặt hàng chiếm tỷ lệ nhiều nhất với số lượng lên tới 79 triệu chiếc (44% toàn bộ số hàng giả), tiếp theo là thuốc lá (23%) và may mặc, phụ kiện (10%). Trung Quốc chưa thoát khỏi các đại dịch châu Âu thời Trung cổ Năm 2009, Trung Quốc phải cách ly cả một thị trấn ở phía tây bắc do dịch hạch thể phổi bùng phát. Nguy cơ lây lan cao và một số trường hợp đã tử vong vì bệnh này ở Ziketan thuộc tỉnh Thanh Hải. Tuy nhiên, do không có báo cáo về các trường hợp lây nhiễm trong vòng 1 tuần, chính quyền đã quyết định dỡ bỏ quyết định cách ly. Tại Trung Quốc, sự bùng phát các dịch bệnh dễ lây nhiễm từ bọ chét hay loài gặm nhấm thỉnh thoảng lại xảy ra. Năm 2025, Trung Quốc sẽ xây dựng 10 thành phố cỡ New York Quy mô và tốc độ đô thị hóa của Trung Quốc hứa hẹn sẽ phát triển với tỷ lệ chưa từng có. Ước tính dân số thành thị của Trung Quốc sẽ tăng vọt từ 572 triệu dân năm 2005 lên đến 926 triệu năm 2025 và đạt mốc 1 tỷ dân năm 2030. Trong vòng 20 năm, các thành phố tại Trung Quốc sẽ tăng thêm khoảng 350 triệu người - nhiều hơn toàn bộ dân số nước Mỹ ngày nay. Tới năm 2025, Trung Quốc sẽ có 219 thành phố 1 triệu dân trong khi con số tại châu Âu hiện nay là 35 và 24 thành phố sẽ có hơn 5 triệu dân. Thêm nữa, 40 tỷ km2 sàn nhà sẽ được xây dựng cùng với khoảng 5 tỷ tòa nhà trong đó 50.000 sẽ là những tòa nhà chọc trời - bằng 10 lần thành phố New York. Đinh Huyền (Theo Oddee)
  1 like
 6. Sự khác nhau giữa Phong thủy Tàu và Việt thì chắc hẳn ACE lớp PTLV 1,2 và cả lớp PTCB 1,2 đều biết cả. Vì vậy với bất kỳ tài liệu hay sách nào có liên quan đến phong thủy đều cần thiết cho người ham mê nghiên cứu cũng như thực hành môn phong thuỷ, điều quan trọng là người đọc biết chắt lọc cái gì và gạt bỏ cái gì trong những thông tin mà tài liệu hay sách đó mang lại. Linh Trang
  1 like
 7. Ở Hanoi có bộ "Bát trạch Minh cảnh" còn hay hơn nhiều. Nếu ai tin Phong thủy Tàu thì cứ thế ôm về làm. Còn ai tin Phong Thủy Việt thì đổi chỗ Tốn Khôn và Đoài Ly. Xong.
  1 like
 8. OK, chiều nay hungisu ghé qua đó, nếu có mua luôn. Nhưng hth nói là học PTLV nên không quan tâm đến Bát trạch minh cảnh tớ thấy chưa chuẩn. Mỗi một tài liệu đều có giá trị tham khảo riêng của nó, kể cả chỉ là để đối chiếu xem nó....sai ở đâu :rolleyes: . Bác Thiên Sứ đi làm phong thủy vẫn mang Bát trạch minh cảnh đi để tham khảo cơ mà. Trước nay mình hâm mộ hai cụ Thái Kim Oanh và cụ Lê Văn Nhàn lắm lắm ( cụ nhàn viết bộ Tam ngươn tiểu - đại lược )
  1 like
 9. Mình thì thấy bạn bảo vệ thành công. Đừng tự làm rối loạn đội hình :rolleyes:
  1 like
 10. Người người tại nơi công tác đều mong có được sự ủng hộ để thăng quan tiến chức , chẳng may tự mình không có khả năng thăng tiến một cách thuận lợi, hoặc bị tiểu nhân hãm hại , hoặc việc thăng quan tiến chức rất chật vật mặc dù khả năng mình có , nhất thiết cần xem lại nơi phòng làm việc của mình có đúng không . Rồi theo đó mà bố trí công sở , rất có thể các bạn sẽ thuận lợi hơn trong việc thăng quan tiến chức ! Bàn làm việc kỵ đối diện cửa phòng 1. Bàn làm việc đối diện cửa, khẩu thiệt bất đoạn : Nếu bàn làm việc đối diện thẳng với cửa , nơi đó người qua người lại khiến bạn làm việc không chuyên tâm , lại dễ bị tiểu nhân gây chuyện phải trái , nếu muốn hóa giải nên đặt trên bàn làm việc các con vật Uy Vũ như Sư Tử , Kim Long , Kỳ Lân , Tỳ Hưu , Kim Tiền Báo... Cần bài trí cho quay mặt đối với cửa , ngoài việc có thể chiêu tài vận tốt từ bên ngoài , còn có thể thay bạn kháng cự đẩy lùi vận xấu , giảm bớt tiểu nhân đến phạm vào bạn ! ( Các Thần Vật tất nhiên phải được khai quang điểm nhãn hoặc chọn ngày giờ chính xác mới có hiệu lực mạnh mẽ ) 2. Góc Tường khắp nơi : Ở nơi phòng làm việc mà khắp nơi đều có các cạnh góc tường lộ ra , cần cẩn thận với khí trường có nhiều mũi , cạnh nhọn này dễ dẫn đến sự rối ren giữa đồng nghiệp với nhau , thiếu sự kiên nhẫn , cá tính biến thành vội vã không yên . Lúc ấy có thể dùng năm viên thủy tinh theo ngũ hành đặt tại nơi góc tường , Ngũ hành thủy tinh ( Ngũ Hành Trận Đồ ) nguyên có thể chiêu phúc kháng sát , nên có thể hóa giải sát khí của mũi nhọn , làm cho các đồng sự vui vẻ , làm cho yên ổn tâm thần , làm cho mọi việc dần tốt hơn . ( Dùng Ngũ Hành Trận Đồ hoặc Thất Tinh Trận Đồ tất nhiên phải tuân thủ các phương pháp lập Trận Pháp của Kỳ Môn ) 3. Ý Tưởng Cạn Kiệt - Văn Xương Diệu Bút Đến Lại Hồi Sinh : Tinh thần sáng tạo của người ta không phải lúc nào cũng như dòng suối tuôn trào , tất nhiên sẽ có lúc khô kiệt , thử tính mà xem ngày nào cũng chăm chăm chú chú nhìn vào màn hình máy tính tất sẽ có lúc chẳng bới ra được ý gì hay . Muốn giải trừ điều này nên đặt ở bên trái của bàn làm việc ( Tính theo người ngồi ) một cây Bút Văn Xương ( Loại bút lông viết chữ Hán cổ ) . Đó là nhờ Thần Văn Xương để đại khai trí tuệ , bổ sung nguồn trực giác . Làm cho sức sáng tạo không lúc nào ngừng . Tất nhiên tiền tài cũng đến ầm ầm . ( Bút Văn Xương làm bằng nhiều chất liệu như lông thỏ , lông sói , sợi hóa học nhưng nếu được một cây Thai Bút là tốt nhất ) . 4. Phong Ấn Tiểu Nhân - Khai Vận Ấn Chương Làm Tất Được . Mỗi cá nhân đều có rất nhiều các loại ấn ( Ở Trung Quốc , Hồng Kông , Đài Loan các Đại Gia thường dùng ấn ngọc để thay cho chữ ký ) . Nếu như là quan chức hoặc đại gia mà thường hay bị một tiểu nhân nào đó quấy phá . Nên dùng ấn bằng đá ngọc thạch ( Thiên Nhiên ) khắc tên họ của mình đề lên tiểu nhân đó . Đầu tiên viết trên giấy tên họ tiểu nhân 49 lần , rồi liên tiếp đóng dấu của mình lên tên họ của tiểu nhân đó 49 cái . Làm thế có thể có hiệu quả cái tai ách tiểu nhân đó . Ưu phiền từ đó cũng được hóa giải . ( Tất nhiên khi chế tạo ấn tất nhiên phải tuân theo các phép Kỳ Môn thì mới có hiệu quả và tốt nhất Ấn phải khắc bằng chữ Hán ). Nguồn: ST. ________________________ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn !!!
  1 like
 11. Để luận đoán được lá số, yêu cầu bắt buộc là giờ sinh phải chính xác bạn ah. Theo lá số của ông chồng bạn, ngoài một số chi tiết bạn đã mô tả, xin hỏi ông chồng bạn lông tóc rậm, ăn mặc rất chỉnh chu - thường thích mặc đồ xịn. Trong công việc là người có trách nhiệm cao, rất gắn bó với công việc. Bạn có nghĩ ông xã mình đào hoa? Năm 2009 chồng bạn có thiệt hại về tiền bạc rất lớn? Đây là lá số ông chồng bạn tính theo ngày dương lịch (vì bạn nhớ chính xác của chồng ngày dương mà) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Còn bạn cũng khéo ăn nói, tính tình cứng rắn nhưng dễ xúc động và mau nước mắt? Trong gia đình 2 vợ chồng thường xung khắc, ít ai chịu nhường ai.
  1 like
 12. Những tháng sau đây dễ có thai; 1/2 đầu tháng 02 âl ,1/2 cuối tháng 06 âl .
  1 like
 13. <br /><br /><br />Lấy lại lá số cho bạn để mọi người dễ xem Vợ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Chồng http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2
  1 like
 14. 1 like
 15. Chào bạn Stormy Bạn có thể cho biết: "Tính dễ tổn thương" - thì bạn quan niệm - hiểu, và hành sử như thế nào trong cuộc sống đời thường ? Tại sao vậy ? Một cách nói: Tính dễ tổn thương từ chính lập trường của bạn - cái được sinh ra ở bên trong mà được gọi là "nội sinh" - là ở chỗ, bạn không đánh giá, xem xét đến các nguyên nhân biến đổi từ văn hóa tinh thần với những đối tượng mà bạn quan tâm. Hà Uyên.
  1 like
 16. Phần câu hỏi sau của bạn về mộ phần, chắc ở đây chỉ có bác cao tuổi như bác Hà Uyên, bác Haithienha, bác Liễu mới có thể trả lời thấu đáo được. Chúc bạn may mắn
  1 like
 17. Stormy ơi là Stormy, bạn phải thấy cái :P sau "35 tuổi" chứ, ai lại dại dột thế, tớ có 60 chắc cũng kô lấy cô vợ ngoài 35 đâu :) . Năm nay của bạn rất thuận lợi và sáng sủa và nhiều thay đổi. Cẩn thận trong quan hệ nam nữ, cho dù anh bạn có đưa ý định kết hôn, dễ để lại hậu quả kô tốt.
  1 like
 18. Xem sai thì anh bảo xem sai, ý em là anh phải nói giảm nói tránh à? :) Đó ko phải là thói quen của anh. Thưa Ms Ba phải :lol: và đồng bóng Nói chugn theo quan điểm của tôi, chồng của em tốt, giống kiểu văn nhân ngày xưa, là người nho nhã có học vấn. Chắc là em chọn một người cùng nghề. Về tính cách của em này, tôi cho rằng mặc dù em này có sao Thai đi với Đào Hoa, phụ giúp bởi thiên không nên khá là khao khát yêu đuơng, hừng hực xuân sức. Để đến năm 35 tuổi thì em chắc là chửa hoang nạo thai tới 3 lần, hat trick nếu nghe một số người ở đây xui em "kiềm chế".. (Không kiếp Kình Hỏa Hao.) Mặc dù vậy, em này vẫn rất là đứng đắn, biết cách cư xử. Có Lộc tồn khử được tính cách hoa nguyệt của Đào Hoa, có Bác Sỹ làm tăng thêm phần đoan trang. EM có thêm Quang quý, thiên đức phúc đức long đức nguyệt đức, tức là đủ cả tứ đức chiếu mệnh, tức là một người rất có đạo đức. Chính vì vậy, khi tương tác với các sao kiểu Đào thai tại mệnh, tôi cho rằng em này chỉ "hừng hực" với chồng, người yêu của mình. Năm nay em có hồng loan đào hoa nguyệt đức Thiên Hỉ nhập hạn, tiếc là ngộ tuần, nên anh phán là sẽ có người yêu chứ không đã cưới rồi. Vè công danh của năm Dần, đầu tiên sẽ có cản trở do tướng quân gặp Tuần, nhưng xuống rồi sẽ lên do có Hóa KHoa chiếu cung tiểu hạn tại Tuất. Nói chung năm nay, ai tán em thì em sẽ dễ đổ lắm vì nhập hạn. Nên cho anh xin một chân nhé. :P
  1 like
 19. 1 like
 20. Công danh gia đạo bình thường , sự nghiệp được hưởng của thừa tự , nhà cửa trước ít sau nhiều /tiền bạc vất vã mới kiếm được tiền ,thường lúc ít tuổi tiền tài không tụ ,hay phá tán nhưng thường được quí nhân giúp đỡ về tài chánh ,lúc đứng tuổi mới khá giả và sung túc ,vận sau 32t bắt đầu trong thập niên nầy tạo dựng nên cơ nghiệp .Năm nay hạn về phía chồng hay bên chồng ,có chuyện xẩy ra ,có thể liên quan đến sức khỏe cha chồng ,bắt đầu sau tháng 07 âl ,công việc làm ăn của chồng có chiều sa sút hay có liên quan đến cha chồng...qua năm tới sẽ có hỷ tín ,có thể có thai ,công việc làm ăn khá giả đi lên ,nhưng đến năm Mão thì khó khăn ,tiền bạc hao hụt thất thoát xuống dốc ...
  1 like
 21. NẾU năm nay sức khỏe cha chồng kém ( đây là ý tôi muốn hỏi bên chồng ) thì lá số thứ 2 có chiều thích hợp hơn .
  1 like
 22. Có thể cung cấp thêm nhiều sự kiện nào đó liên quan về bản thân gia đình (khác thường ,đặc biệt ) vì 2 lá số đều gần gần giống nhau theo tin tức đã cho /có phải năm 25t lập gia đình không? nếu vậy năm vừa qua có điều gì khác thường xẩy đến trong cuộc sống vợ chồng ,năm nay bên chồng có gì xẩy ra không ?
  1 like
 23. Anh chị em thành viên diễn đàn cần tư vấn Tử Vi thân mến. Website lyhocdongphuong.org.vn là một trang web phục vụ cho việc nghiên cứu học thuật và văn hóa lịch sử cổ Đông phương. Điều tất yếu là những nghiên cứu cần phải có chứng nghiệm thực tế. Tử Vi Lạc Việt là hệ quả của công trình nghiên cứu xác định một nguyên lý căn để của Lý học Đông phương là: Hậu Thiên lạc Việt phối Hà Đồ và xác định tính hợp lý từ nguyên lý căn để này của Lạc Thư Hoa giáp. Nhưng vì Tử Vi Lạc Việt chưa được phổ biến rộng rãi, nên việc dùng trình Tử Vi Lạc Việt - nếu không là điều kiện qui ước sẽ có khả năng xảy ra những thành viên cần tư vấn sẽ không sử dụng. Như vậy, điều kiện thẩm định tính chính xác của Tử Vi Lạc Việt sẽ khó xác định. Bởi vậy việc dùng trình Tử Vi Lạc Việt để dự báo diễn biến có khả năng xảy ra trong cuộc đời là điều kiện qui định cho những ai cần tư vấn trong mục Tư Vấn Tử Vi. Chúng tôi sẽ từ chối tư vấn với những thành viên cần tư vấn, nhưng lại đưa trình Tử Vi phi Lạc Việt vào mục này. Nhưng, để có tính khách quan trong nghiên cứu khoa học và so sánh với phương pháp an sao cổ điển có nguồn gốc từ những bản văn chữ Hán. Chúng tôi tán thành việc những nhà tư vấn Tử Vi chưa tin vào độ chính xác của Tử Vi Lạc Việt, hoặc không quen dùng trình Tử Vi Lạc Việt có thể dùng trình Tử Vi từ các trang web khác để để dự báo giúp những thành viên có nhu cầu. Nhưng việc dùng trình Tử Vi phi Lạc Việt chỉ dành cho các nhà tư vấn. Cảm ơn sự quan tâm của quí vị và anh chị em.
  1 like
 24. Gửi Storrmy: LÁ số của cháu, bác haithienha đã có giải đáp. Cháu có thể tham khảo ý kiến đó. Còn nếu cháu hỏi Lão Nông về Lá số của cháu (ở đây), thì, ta có lời như sau: 1. Về nghề nghiệp tương lai: Cháu chọn thiên hướng xã hội, từ thiện là đúng với lá số của cháu. Nếu cháu không thích làm từ thiện thì có thể làm về tài chính, hoặc công tác xã hội. Nguyên nhân bởi cung Mệnh của cháu giữ Văn Xương, nên tính tình ưa với công tác xã hội, giữ Lộc tồn (có thể làm về tài chính, hoặc sinh ra trong gia đình có tiềm lực kinh tế, tuy đến đời cháu có bị suy suyển ít nhiều nhưng không phải là không có tiền); trong khi cung Tật tuy có Vũ Tham Hóa Quyền Hóa Lộc, nên thực tế thì trong tâm tính luôn bị dằn vặt bởi nỗi ham mê quyền lực và tiền bạc, nhưng theo tôi, thì đó là con đường nhanh nhất dẫn đến sự tuyệt vọng về tâm hồn, cháu khó có khả năng thỏa mãn mong ước sâu kín về quyền lực và tiền bạc. Sự mong ước này không hề thể hiện ra ngoài, bản thân cháu có thể không tự nhận thấy, nhưng trong con người cháu nó tồn tại như một thứ bản năng (Chú ý Mệnh cung Vô chính diệu, Lộc Tồn lại kèm Thiên Không). Do không tự thỏa mãn được vấn đề này nên nếu cháu cố lao theo nó, sẽ phải trả giá, bằng ngay danh dự bản thân, khi đó bộ Đào Thai Thiên Không tại Mệnh sẽ khiến cho người ta đánh giá rằng "Nữ nhân mà ngộ đào thai, đưa người cửa trước rước người cửa sau". 2. Về đường chồng con: Tôi chẳng thấy cách cục nào bảo là cháu phải 2, 3 đời chồng, phải lấy chồng sau 35 tuổi mới yên... Hiện nay cháu còn trẻ tuổi, hãy sống nhiệt thành với chính mình, cuộc đời sẽ dành cho cháu nhiều đam mê hạnh phúc. Tuy nhiên, để giải thích tại sao các thầy phán như thế, thì tôi thấy thế này: Mệnh của cháu Vô chính Diệu hội Nhị Không (Thiên Không thủ mệnh và Tuần Không bàng chiếu), chưa đủ cách tốt nhât của lá số Vô chính diệu, trong khi Mệnh cung lại giữ Văn Xương, ý nói cháu được cách thông minh nhưng lại có tính lãng mạn, bồng bột, sách vở, lý thuyết. Đặc biệt khi có Thái Âm chiếu về và hội cùng Đào Hoa, Thai thì lại là cách lả lơi vô định, dễ mắc họa tình duyên, do đó khuyên lấy chồng muộn sau 35 tuổi để đương số thực sự ổn định về mặt tính cách và nhìn nhận cuộc đời ... Tuy nhiên, luận giải này có phần chưa xác đáng, vì tuổi xuân rực rỡ, bắt cháu chờ đến 35 tuổi mới cho lấy chồng thì quả là không nên, và nếu cháu thực sự bị ảnh hưởng bởi cách cục tạp nham kia, thì ai dám chắc rằng cháu sẽ giữ đoan chính mãi cho đến tận 35 tuổi, ta không tin lắm ở cách này. 3. Về việc đi học nước ngoài: Năm Sửu đến đã có tiêu thức báo cho cháu có thể được đi du học, thứ nhất là Tiểu hạn tại Hợi (cung Nô) có Song Mã giao trì. Thứ hai, lưu niên đại hạn năm 21 tuổi gặp Cơ Lương Khoa và Hỷ tại cung Thìn. Cơ + Lương là cách học hành, Hóa Khoa lại càng là việc học hành, đi kèm với Hỉ là báo tin vui đến về được học hành. Tiểu hạn có song Mã báo là phải di chuyển mạnh mẽ, kết hợp với tin báo việc đi học thì có nghĩa là được đi học xa, tức là đi du học. Nhưng vì ngộ Tuần nên việc này bị chậm lại, không được suôn sẻ ngay từ đầu. Nhưng cơ bản cháu cứ yên tâm, sẽ được đi thôi. Như vậy, là 3 thắc mắc của cháu, lão Nông đã trả lời, đúng sai thế nào thì lão cũng chịu. chẳng biết. Mong cháu hạnh phúc mà thỏa mãn ước mơ du học.
  1 like
 25. 1 like
 26. Bác Haithienha đã nêu trên rồi, nếu bạn muốn giàu: "Đúng đấy ,các ông đó nói cũng hay ,tôi cũng thấy thế ! theo tôi nghĩ sau nầy cháu sẽ chuyển hướng may ra mới giàu có được ,vì số cháu phải đứng trong lãnh vực kinh doanh thì mới giàu có ." Kinh doanh đâu phải cần khiếu, nhiều khi sự may mắn mang lại những kết quả bất ngờ. Tôi nghĩ bạn nên giành chút thời gian nghiên cứu thêm về kinh doanh - Tài Chính - Thương mại để chuẩn bị đón nhận cơ hội, nếu lấy thêm được bằng ĐH nữa thì quá tốt. Thông minh, học giỏi, khéo ăn nói, lại đào hoa thì tình duyên có gì mà chán nhể :lol: . Còn cái "mốc" muộn của bạn chắc là 35 tuổi :lol:
  1 like
 27. 1 like
 28. 1 like
 29. Thân gửi các Hội viên của Diễn đàn ! Kể từ khi trang Web chính thức đi vào hoạt động cho đến nay, diễn đàn trao đổi học thuật đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp cũng như các bài viết có giá trị học thuật của các Hội viên. Ban Điều hành xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và đóng góp tích cực của các Hội viên ! Để Diễn đàn ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xiển dương nền Văn hiến Lạc Việt mà Tổ tiên đã để lại cho hậu thế, Ban Điều hành xin đề nghị các Hội viên khi post bài cần lưu ý mấy vấn đề sau : 1> Nếu bài viết được sao chép nguyên văn ở nơi khác thì cần ghi rõ NGUỒN GỐC và TÁC GIẢ để người xem không bị nhầm lẫn giữa bài viết của Diễn đàn này với các Diễn khác về cùng một vấn đề. 2> Nếu bài viết thuộc dạng nghiên cứu của cá nhân Hội viên thì cũng ghi rõ. 3> Không làm loãng chủ đề khi một bài được post trên nhiều topic *Bài viết nào không tuân theo nội quy của Diễn đàn cũng như các yêu cầu trên sẽ được di chuyển vào vị trí thích hợp .Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị ban/xóa nick ngay để ngăn chặn mà không cần thông báo. *Những thành viên cố ý dùng lời lẽ thô tục hoặc hàm ý thóa mạ thành viên khác sẽ lập tức bị xóa nick mà không cần thông báo. *Những nick thành viên đăng nhập chỉ để quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào cũng sẽ bị xóa nick ngay mà không cần thông báo. Rất mong nhận được sự đóng góp của toàn thể Hội viên ! Chân thành cảm ơn ACE Hội viên. Thay mặt BĐH. Hoàng Long
  1 like
 30. Kính quí vị quan tâm và anh chị em Website của Trung tâm nghiên cứu lý học Đông Phương - lyhocdongphuong.org.vn đã bổ sung thêm công cụ tiện ích tạo điều kiện cho việc nghiên cứu lý học là Trình tử vi Lạc Việt và Trình chuyển đổi lịch ở trang chủ website. Hy vọng sẽ được quí vị và anh chị em quan tâm sử dụng. Trình mới thành lập, không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được quí vị và anh chị em khi sử dụng phát hiện sai sẽ đóng góp ý kiến cho chúng tôi hoàn thiện để công cụ dùng tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn. Thiên Sứ
  1 like