• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 19/03/2010 in all areas

 1. Phần bạn viết ở trên thì mình không bàn đến bởi vì...chưa đủ tư cách để tranh luận, nhưng mình hoan nghênh tinh thần còn nước còn tát của gia đình người bệnh cũng như của PTLV. Không sợ thất bại, không ngại thành công, chỉ sợ không dám quyết tâm vào cuộc mà thôi, riêng trường hợp mười phần chết chín này có lẽ ngoài bác Thiên Sứ, không vị phong thủy sư nào dám nhận làm đâu. Biết đâu đấy, ơn trên run rủi lại cứu được người bệnh, thì có phải hàng trăm, hàng ngàn bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối lại được bừng lên hi vọng được sống không. Còn chuyện mang sách gì đi làm phong thủy, kể cả là sách Bát trạch minh cảnh, có sao đâu, với tinh thần gạn đục khơi trong, cái gì dùng được thì ta dùng, cái gì vô dụng thì ta bỏ, thế thôi.
  6 likes
 2. Đường D1 & D2 Quận Bình Thạnh qua góc nhìn của Phong Thuỷ Lạc Việt Do hay đi lại ở khu vực này, nên tôi hay để ý tới 2 tuyến đường trên. Trước đây, do chưa học lớp PTLV 2 nên tôi không hiểu tại sao 2 tuyến đuờng này nằm cách nhau không quá 500m, vậy mà giá đất, giá thuê mặt bằng cũng như các công ty thuê mặt bằng ở D2 thì rất phát triển, còn các cơ sở thuê mặt bằng ở đường D1 thì lại toàn gặp khó khăn. Hầu như cứ khoảng 6, 7 tháng trên đường này lại thấy biển của một cơ sở mới. Nay, duới góc nhìn của Phong Thuỷ Lạc Việt, qua quan sát trên cao (ảnh của Google Map) rất dễ dàng để thấy được sự khác biệt của 2 tuyến đường này. Để nuôi duỡng 2 tuyến này, ta có thể thấy tuyến đuờng Điện Biên Phủ từ cầu Sài Gòn đổ về có thể coi là cửa ngõ, nơi nạp dưõng khí cho cả 2 tuyến này. Mật độ lưu thông tại đoạn đuờng này là rất lớn, tốc độ lưu thông của xe cộ qua đây rất cao. Do vậy, khí lực dẫn vào đường D1 gần như không có (mặc dù trên phuơng diện thuận tiện về giao thông, có ngã tư D1 giao cắt với đuờng Điện Biên Phủ). Mặt khác, đoạn cuối của D1 dẫn tới điểm mồi Khí phía cuối D1 với đuờng Ung Văn Khiêm như hình một vòi nuớc uốn nguợc lại, kết hợp với mật độ lưu thông trên tuyến đuờng Ung Văn Khiêm ở khu vực này rất ít. Vô tình làm cho tuyến đuờng D1 đã ít khí, nay lại gần như không có dù đầu vào là ngã tư giao cắt. Xét về cốt đuờng, sau khi nâng cấp, cốt của mặt đuờng D1 gần như cao hơn so với đuờng Điện Biên Phủ. Cộng huởng với tạp khí của khu vực chợ Văn Thánh đổ sang làm cho gần như mang toàn Khí xấu vào chung cả tuyến đuờng. Xét tuyến đưòng D2. Cả tuyến có phương vị nằm rất hợp lý so với mạch dẫn Khí (đuờng Điện Biên Phủ); Cốt nền của mặt đường thấp hơn chút đỉnh so đường Điện Biên Phủ. Kết hợp với 3 điểm mồi Khí rất mạnh là tuyến đuờng D5, D2 nối dài & đuờng Ung Văn Khiêm (mật độ lưu thông trên đuờng U.V.K. ở khu vực này rất lớn) & đây chính là yếu tố then chốt hút dòng Khí rất mạnh làm cho cả tuyến đuờng này đều vuợng phát. Dù trong giao thông có thể không thuận tiện so với D1 (vì không có ngã tư giao cắt với đường Điện Biên Phủ). Như vậy, có thể thấy rằng, tại sao nằm sát nhau như vậy mà 2 tuyến đường này lại khác xa nhau đến thế về mọi phuơng diện. Đây là những kiến giải của tôi dưới góc nhìn của Phong Thuỷ Lạc Việt. Achau Chú thích: Mũi tên đỏ : đường điện biên phủ Màu đỏ: đường D1 Màu xanh lá cây: đường D2. Màu cam: đường D5. Màu xanh dương & màu tím: đường ung văn khiêm Màu hồng: đường D2 nối dài http://wikimapia.org/#lat=10.8009748&l...mp;l=38&m=b
  5 likes
 3. KHÓC MÙA HOA SIM Kính tặng hương hồn nhà thơ Hữu Loan. Khói hương nghi ngút nhạt màu sim. Biền biệt trong chiều lặng tiếng im. Đông Bắc chiến trường không tiếng súng. Hồn hoang trinh nữ mải đi tìm. Bình hoa ngày cưới khăn tang phủ. Áo vá sờn vai lạnh trái tim. Chinh chiến! Người ơi! Mùa ly biệt. Ngàn thu chiều tím phủ hoa sim * Người ôm chiều tím hoa sim. Khóc người xưa đã hồn chìm màu hoa
  3 likes
 4. Thánh mẫu hài đồng Nhà thơ Hữu Loan suốt đời mình luôn khắc ghi hình bóng người vợ đầu. Sau bài thơ Màu tím hoa sim bốn mươi hai năm, ông lại làm bài thơ này hồi tưởng lại đêm tân hôn đầu tiên của mình. Bài thơ vẫn đúng chất hồn và giọng điệu Hữu Loan, đầy ắp cảm giác cảm xúc đôi lứa tình yêu. Đây còn được gọi là bài Tục Màu tím hoa sim. Em ngả cánh tay còn nhiều ngấn sữa Cho ta làm gối gối đầu đêm tân hôn Sao lại không chính là tay ta đỡ trước lấy vai nàng Ta râu ria như râu thép gai như xương chổi Gân guốc sù xì phong sương như một gốc cây rừng Ta lo lắng sợ tay nàng gãy Tay nàng mảnh mai như một nhánh huệ trong bình! Nhưng lạ thay nàng ghì đầu ta như chẳng hề hấn chuyện gì! Chỉ có chuyện là ta thấy ta càng lúc càng thêm nhỏ bé trong vào ngực măng tơ Chà dụi Rúc tìm Tham lam Cuống quýt Ngẩn ngơ như một hài nhi khát mẹ Nàng càng riết chặt ta càng thấy bé Vòng tay nàng đánh đai Nàng thì thào thổn thức bên tai - Anh của em! - Anh vô cùng lớn của em! Nhưng trái lại Anh đang rất bé. Nàng: - Anh ơi anh! Ta: - Mẹ ơi mẹ! Bằng một giọng học nói Hài nhi bập bẹ (trong hơi thở trộn nhau bốc men) - Tôi đối thoại hay là vô thức nói. * * * Sau đêm ấy là em đi đi mãi! Em đi tím đất chiều hoang Ta như mất mẹ khóc tang hai lần! * * * Xin kính cẩn hôn chân Tất cả những đấng gái Việt Nam Đã sớm mang chất mẹ loài người. * * * Em trong mẹ Mẹ trong em em ngôi thánh mẫu hài đồng. Hữu Loan - 1991
  2 likes
 5. KHÓC MÙA HOA SIM Kính tặng hương hồn nhà thơ Hữu Loan. Khói hương nghi ngút nhạt màu sim. Biền biệt trong chiều lặng tiếng im. Đông Bắc chiến trường không tiếng súng. Hồn hoang trinh nữ mải đi tìm. Bình hoa ngày cưới khăn tang phủ. Áo vá sờn vai lạnh trái tim. Chinh chiến! Người ơi! Mùa ly biệt. Ngàn thu chiều tím phủ hoa sim * Người ôm chiều tím hoa sim. Khóc người xưa đã hồn chìm màu hoa
  2 likes
 6. Anh Thiên Sứ thân mến!Chính vì cách hiểu này của anh đã thay đổi hoàn toàn quan niệm của tôi trước kia về âm dương khi anh trình bày nó, chỉ bằng mấy dòng, trong tác phẩm "Thời Hùng Vương và bí mật Lục thập Hoa giáp" mà tôi hân hạnh đọc được vào quãng năm 2000. Chính nó làm tôi mạnh dạn nghiên cứu học thuyết ADNH mặc dù trước kia tôi không quan tâm mấy. Tuy anh có nhiều đóng góp trong nghiên cứu Lý học Đông phương, nhưng cá nhân tôi đánh giá, đây là đóng góp quan trọng nhất của anh. Một điều lý thú nữa là quan điểm này, như anh trình bày, được hướng dẫn từ những di sản văn hóa Việt qua câu "Mẹ tròn con vuông". Đó là điều rất có ý nghĩa. Kỳ lạ làm sao, nó trùng hợp với chi tiết trong Kinh thánh, Chúa Trời lấy mảnh xương sườn của Ađam để nặn ra Êva. Một lần nữa cám ơn anh!
  2 likes
 7. Hữu Loan- Màu tím hoa sim Nàng có ba người anh đi bộ đội Những em nàng có em chưa biết nói Khi tóc nàng xanh xanh Tôi người vệ quốc quân xa gia đình Yêu nàng như tình yêu em gái Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới Tôi mặc đồ quân nhân Đôi giày đinh bết bùn đất hành quân Nàng cười xinh bên anh chồng độc đáo Tôi ở đơn vị về cưới nhau xong là đi Từ chiến khu xa nhớ về ái ngại Lấy chồng đời chiến chinh mấy người đi trở lại Nhỡ khi mình không về thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê, Nhưng không chết người trai khói lửa mà chết người gái nhỏ hậu phương Tôi về không gặp nàng Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối Chiếc bình hoa ngày cưới thành bình hương tàn lạnh vây quanh Tóc nàng xanh xanh ngắn chưa đầy búi Em ơi giây phút cuối không được nghe nhau nói Không được trông nhau một lần Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím Áo nàng màu tím hoa sim Ngày xưa đèn khuya bóng nhỏ nàng vá áo cho chồng tấm áo ngày xưa! Một chiều rừng mưa ba người anh từ chiến trường Đông Bắc biết tin em gái mất trước tin em lấy chồng Gió sớm thu về rờn rợn nước sông Đứa em gái nhỏ lớn lên ngỡ ngàng nhìn ảnh chị Khi gió sớm thu về cỏ vàng chân mộ chí Chiều hành quân qua những đồi hoa sim những đồi hoa sim Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết Màu tím hoa sim tím chiều hoang biền biệt Nhìn áo rách vai tôi hát trong màu hoa: " Áo anh sứt chỉ đường tà Vợ anh mất sớm Mẹ già chưa khâu..." Khóc Tạ Thi Ninh
  2 likes
 8. * Liệu công danh sự nghiệp của Rin86 sẽ ra sao ạ? Đỗ Tiểu Cát: Tiểu Cát Mộc sinh Đỗ Hoả. Nội sinh ngoại. Việc thành đạt co cố gắng, Tiểu lợi. Mùa này vượng tướng cả thế thì Rin86 yên tâm rồi. Tuy nhiên kết quả không "Nhanh bước nhanh nhi đồng" đâu nhe mà hãy "Từ từ mà tốn". * Nhưng Rin86 chỉ quan tâm đến tiền thôi, chức to chức nhỏ không quan trọng :lol: Cảnh Vô Vong: Âm Hoả đới Thổ sinh Vô Vong Thổ. Ngoại sinh nội. Điều kiện thuận lợi cho hoàn cảnh tự thân vốn không khả quan. Chủ quý nhân phù trợ. Chớp lấy cơ hội ngay khi có thế.
  2 likes
 9. Thời gian gần đây quả là thời điểm nhạy cảm có tính quyết định trong quãng nhiệm kỳ của Tổng thống Obama. Ngoài những vụ lùm xùm với Trung Quốc (vấn đề Đài Loan, ...), một vấn đề nóng bỏng được đặt ra là: liệu Mỹ có tấn công Iran không? Trong khi các nỗ lực của IAEA đối với vấn đề hạt nhân của Iran vẫn dậm chân tại chỗ bởi các quyết sách (và ý tưởng) của cả 2 đều chưa gặp nhau. Nếu có thì (có thể) Mỹ sẽ dứt khoát không để Israel cùng tham chiến, còn nếu không thì có thể ông Obama không thể tại vị quá 1 nhiệm kỳ (?!) ------------------------------------------------- Thứ Năm, 18/03/2010, 14:01 (GMT+7) Tổng thống Mỹ dọa trừng phạt mạnh Iran TTO - Tối qua 17-3 (sáng nay 18-3, giờ VN), Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Washington sẽ áp dụng các biện pháp “trừng phạt mạnh mẽ” để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Hãng tin Reuters cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng Fox News, ông Obama khẳng định một trong những ưu tiên hàng đầu của Mỹ là đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. “Đó là lý do vì sao tôi đã nỗ lực vận động cộng đồng quốc tế cô lập Iran một cách thành công”. “Chúng tôi chưa loại bỏ bất cứ một phương án nào”, ông Obama tiết lộ. “Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trừng phạt”. Ông Obama cảnh báo nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, một cuộc chạy đua vũ trang ở Trung Đông sẽ bùng nổ, đe dọa nghiêm trọng lợi ích an ninh quốc gia Mỹ. ........................ Theo : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...amp;ChannelID=2 ------------------------------------------------ Thứ năm, 18/03/2010, 09:54(GMT+7)1 MỸ CHUẨN BỊ TẤN CÔNG IRAN ? .......... Chuyên gia quân sự Ian Davis thuộc Trung tâm nghiên cứu độc lập Nato Wach cũng cho rằng, việc vận chuyển bom đến đảo Diego Garsia quả thực chứng tỏ rằng Mỹ đang chuẩn bị cuộc tấn công bất ngờ vào Iran. Theo ông, chính quyền Mỹ cần "giải thích rõ kế hoạch sử dụng những vũ khí này”. Ông còn cho rằng, Bộ Ngoại giao Anh cần đưa ra lời giải thích về việc sử dụng đảo Diego Garsia để tấn công Iran. London từng tuyên bố nếu chính quyền Mỹ muốn sử dụng căn cứ Diego Garcia để thực hiện các cuộc tấn công phòng vệ hay nhằm vào một nước thứ 3 thì Washington phải có được sự chấp thuận của chính quyền Anh trước khi hành động. Tuy nhiên, trong cuộc chiến Iraq, chính quyền Bush đã sử dụng căn cứ này làm một trong những bàn đạp tấn công Iraq, còn việc có được London chấp thuận hay không vẫn là một bí ẩn. Về phần mình, chuyên gia Scotland Alan McKinnon nói thêm, lời nói văn hoa mới đây của Washington về Iran nhắc chúng ta nhớ lại rằng, những lời nói như vậy cũng đã vang lên trước khi Mỹ đưa quân sang Iraq vào năm 2003. Mỹ đã sử dụng đảo Diego Garsia trong cuộc chiến đó, cũng như trong cuộc chiến tại vùng Vịnh vào năm 1991. ............ Theo : http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/LA74284/default.htm --------------------------------------- Thứ năm, 18/03/2010, 10:41(GMT+7) Iran - Quân chốt trên bàn cờ thế VIT - Tờ Sunday Herald của Scotland cho biết, tháng 1 vừa qua, chính quyền Mỹ ký kết một hợp đồng vận chuyển 10 container chứa hàng trăm quả bom công phá hạng nặng tới đảo Diego Garcia của Anh. Cụ thể, có 195 quả Blu-110 và 192 quả Blu-117, loại bom không quân chuyên sử dụng để công phá các nhà máy kiên cố và các cấu trúc ngầm của đối phương. Sự tập trung lực lượng quân sự này được giới bình luận cho là Mỹ sẽ đơn phương tấn công Iran như họ đã từng làm với Iraq. Tuy nhiên khó có chuyện “tắm hai lần trên một khúc sông”. Mỹ chưa sẵn sàng cho một cuộc phiêu liêu quân sự mới một khi nền kinh tế của họ vẫn đang còn nằm trong nguy cơ bị Trung Quốc bóp chẹt. Hơn thế nữa, người dân Mỹ vẫn còn chưa tha thứ cho sự đê tiện của giới cầm quyền Anh và Mỹ khi họ dàn dựng chuyện Iraq sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt để lấy cớ tấn công một nước có chủ quyền. Xét về tổng thể thì người dân Mỹ không hoàn toàn tin và ủng hộ cuộc chiến của Mỹ đánh Iran Đảo Diego Garcia cách Iran khoảng 4000km Nhiều người sẵn lòng tin rằng Iran có thể trở thành quốc gia khủng bố hay ủng hộ khủng bố, nếu như họ sở hữu công nghệ chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt. Khái niệm về khủng bố là gì thì chưa rõ nhưng thực tế cho thấy các quốc gia hiện đang sở hữu công nghệ chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt vẫn đang gây áp lực lên các nước khác, áp lực này tạo ra sự "khủng bố" từ ngoại giao, cho đến quân sự, kinh tế. Như vậy, ngoại trừ những ám ảnh về sự cực đoan “Hồi Giáo”, cái cảm giác sợ hãi bị Iran khủng bố hiện tại mới chỉ là sự suy diễn "từ bụng ta suy ra bụng người". Người Israel thì thực sự lo ngại trước một Iran hùng mạnh và sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, đối với chính phủ Mỹ thì việc đánh chiếm Iran sẽ không có được một lợi ích kinh tế trực tiếp nào, trái lại, họ sẽ chuốc thêm sự thù hận của thế giới Hồi Giáo. Trải qua hàng nghìn năm bài xích Do Thái, người dân châu Âu cũng không mấy mặn mà với ý nghĩ về một nhà nước Do Thái quá hùng mạnh. Người Nga thì giữ một lập trường lấp lửng sau khi đã vét kiệt túi ông bạn “đồng minh” Iran bằng những hợp đồng bán vũ khí cho họ. Người Nga vốn không ưa gì các quốc gia theo đạo Hồi, hơn thế lại chủ quyền một vùng đất rộng mênh mông chứa đầy tài nguyên, về nguyên lý họ cũng chả ưa gì một đối thủ tiềm năng như Iran. Tuy vậy, về thực tâm, Nga thật có ý phản đối việc Mỹ đánh Iran, và điều này là do việc Mỹ cứ “đốn” dần các quốc gia sở hũu vũ khí hạt nhân, chẳng chóng thì chầy, sẽ tới lượt họ phải chịu đòn. Xét về bề ngoài, Trung Quốc luôn lấy việc ngăn cản cộng đồng quốc tế trừng phạt Iran ra để tôn vinh cho chính sách hòa bình của mình, nhưng trên thực tế Trung Quốc muốn Mỹ sa lầy vào Iran. Sự sa lầy này sẽ tạo cho Trung Quốc có được một thế chủ động để phát triển kinh tế và đánh lạc hướng dư luận để độc chiếm biển Đông. Những phân tích trên cho thấy hiện tại chưa có một lý do xác đáng nào khiến cho Mỹ tấn công Iran vào thời điển này. Thậm chí, ngay cả khi Iran có sở hữu công nghệ chế tạo vũ khí nguyên tử đi chăng nữa thì những vũ khí hủy diệt này cũng còn có nhiều cấp độ khác nhau. Mặt khác, hầu như mọi người đều tin rằng Mỹ sẽ nhanh chóng giành thắng lợi quân sự nếu họ tấn công Iran. Vậy thì việc Mỹ có đánh Iran hay không, không nên nhìn nhận dưới góc độ của nguyên nhân mà cần phải được nhìn nhận dưới góc độ hậu quả của sự việc. Nếu như Mỹ tấn công Iran và không bị sa lầy thì sẽ là bất lợi cho Trung Quốc trong chiến lược toàn cầu. Ngược lại, nếu Mỹ bị sa lầy trong cuộc chiến Iran thì đấy là cơ hội tốt để Trung Quốc ra mặt. Vậy là chìa khóa để giải quyết vấn đề Iran nằm ở mối tương quan chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ. Người ta thường nói về hiện tượng kinh tế Trung Quốc, và có nhiều người tin rằng sự đối đầu về kinh tế Mỹ - Trung là sự kiện chính của thế kỷ 21 này. Mâu thuẫn kinh tế là mâu thuẫn ở hạ tầng cơ sở dẫn đến sự bùng phát ở thượng tầng kiến trúc. Chả riêng gì Iran hay Triều Tiên, mà Thái Lan cũng đang là một trong số các điểm phun trào do sức nóng kinh tế chính trị toàn cầu tạo ra. Hiện tượng Iran, Triều Tiên, hay Thái Lan đều có sự dàn dựng giật kéo của dã tâm và các thế lực lớn trên thế giới. Cùng với việc Mỹ tăng cường lực lượng tấn công tại vùng biển Ấn Độ dương, Trung Quốc cũng đang lăm le tăng cường lực lượng tấn công ở biển Đông. Việc Mỹ có đánh Iran hay không, và đánh khi nào, là một sự tính toán phụ thuộc chủ yếu vào "kẻ chơi". Giữ nguyên hiện trang Iran như hiện nay, tức là sự quan tâm chủ yếu của Mỹ và Châu Âu đều dồn cả vào Trung Đông, điều này tao cho Trung Quốc một lợi thế để bành trướng kinh tế. Sự bành trướng kinh tế này, rốt cuộc, sẽ là một bất lợi cho Tây Âu và Mỹ. Có lẽ hiện trạng Iran như hiện nay chắc không thể kéo dài thêm, và có lẽ Trung Quốc cũng đã tính đến kết cục ấy nên đã tăng cường sức mạnh tấn công để hòng đục nước béo cò gây hấn ở biển Đông chăng? Sự phát triển công nghệ, nhất là công nghệ cao, đã mang lại sự bùng phát về sức sản xuất. Đây là áp lực chính đẩy thế giới về sự nhất thể hóa. Nếu chỉ suy xét về góc độ kinh tế xã hội thì sự nhất thể hóa này là cái mà Marx gọi là chủ nghĩa Cộng Sản. Tuy nhiên vạn vật tồn tại trong sự tương tác giữa các lực đối kháng. Đối kháng với lực nhất thể hóa là sức mạnh bảo tồn văn hóa dân tộc. Con người ta cần phải tìm thấy sự tồn tại, và sự tồn tại của một cộng đồng trong một tổng thể chung là sự khác biệt, và đó là văn hóa. Trong thế kỷ 21 loài người chắc phải tìm ra sự hòa hợp giữa sự nhất thể hóa toàn cầu và sự bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, chống lại mọi khuynh hướng cực đoan tôn giáo và phân biệt chủng tộc như tư tưởng của Hitle hay Đại Hán. Sóng Ngầm (Nguồn tin của VITINFO)
  1 like
 10. Hôm nay tôi lên google thì được biết trình Tử Vi Lạc Việt của chúng ta đã được ứng dụng và chứng tỏ tính hữu dụng, Xin cảm ơn Vô Tri - Hà Mạnh Hùng và Phạm Thái Hòa. Dưới đây là lời khen tặng của một bạn trên trang svdanang.com Đường link tham khảo: http://svdanang.com/...hp?t-16220.html
  1 like
 11. Tác giả Màu tím hoa sim đã ra đi… Saigontiepthi.vn Nhà thơ Hữu Loan và vợ – bà Phạm Thị Nhu năm 2009. Ảnh: Hồ Trần Vào lúc 19g00 tối 18.3.2010, nhà thơ Hữu Loan, tác giả của bài thơ Màu tím hoa sim đã vĩnh viễn từ giã cõi đời khi chuẩn bị bước sang tuổi 95 (12.4.1916 – 18.3.2010). Trong lúc chờ đợi con cái về đông đủ, bà Nhu, vợ ông và các con ở quê đã khâm liệm đặt ông vào quan tài yên nghỉ vào lúc 23g cùng ngày. Sau khi con cháu đã đông đủ, gia đình làm lễ phát tang lúc 1g30 phút sáng ngày 19.3.2010. Lễ động quan diễn ra vào 15g 30 phút chiều cùng ngày và đưa ông về nghĩa trang của xã Nga Lĩnh, nơi yên nghỉ cuối cùng của ông. Nhà thơ Hữu Loan, tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Loan, quê làng Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông đậu tú tài nhưng về quê mở trường dạy học và hoạt động phong trào Mặt trận Bình dân. Năm 1943 , ông gây dựng phong trào Việt Minh. Cách mạng Tháng Tám nổ ra, ông làm Phó chủ tịch Uỷ ban khởi nghĩa huyện Nga Sơn. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông được cử làm Uỷ viên Văn hóa trong Uỷ ban hành chính lâm thời tỉnh Thanh Hóa, phụ trách các ty: Giáo dục, Thông tin, Thương chính và Công chính. Kháng chiến chống Pháp, ông thuộc Đại đoàn 304. Sau năm 1954, ông làm việc tại báo Văn Nghệ. Bài thơ Đèo cả mở đầu sự nghiệp thi văn của ông đã vang danh khắp chiến trường kháng chiến chống Pháp. Tiếp đó, người vợ đầu tiên Nguyễn Thị Ninh mất (1949) và ông nghe tin dữ khi đang trên đường hành quân khiến ông đã viết lên những vần thơ bất hủ Màu tím hoa sim đi sâu vào lòng người cho đến tận bây giờ, và có lẽ cũng là mãi mãi. Lấy người vợ thứ hai vào năm 1954, bà Nguyễn Thị Nhu, ông tiếp tục làm ở báo Văn Nghệ cho đến khi bị đi tù với nỗi oan nghiệt dính vào nghiệp văn chương. Ra tù, ông trở về quê đục đá kiếm sống nuôi 10 người con và sống với những ký ức vừa đẹp đẽ vừa đau thương cho đến ngày hôm nay, bên cạnh người vợ tần tảo, thủy chung. Xin thắp một nén hương thiêng vĩnh biệt linh hồn người thi sĩ đáng kính. Ngân Hà
  1 like
 12. Ấy là tôi diễn tả cho gọn như thế trong một bài viết trả lời ngắn trên diễn đàn. Chứ muốn hiểu cặn kẽ thì phải tốn giấy mực hơn.Đại khái tôi nói tương đối sơ lược như sau: Một cái "tính" quan trọng của Thái cực là hàm chứa mầm mống của tất cả mọi thứ. Khi có điều kiện thích hợp cái mầm mống ấy trở thành hiện thực. Khi âm dương tương tác thì cần thiết có cái môi trường để nó tương tác. Những mầm mống "môi trường" ấy gặp điều kiện thuận lợi phát triển thành hiện thực và được gọi là trường khí âm dương. Vậy trường khí âm dương là môi trường cho phép diễn ra tương tác âm dương, nó được sinh ra từ Thái cực bằng một đột biến lượng tử. Nói tổng quát, tất cả những cái gì tồn tại đều được sinh ra từ Thái cực, bắt đầu từ một mầm mống, xuất hiện như một đột biến lượng tử, gặp điều kiện thuận lợi phát triển thành hiện thực. Như vậy, Thái cực và trường khí âm dương hoàn toàn khác nhau, như mẹ khác với con vậy. Thân ái !
  1 like
 13. Cái nguyên lý cơ bản đó là Thái cực và cách mà nó sinh ra âm rồi tự mình thành dương khi đối đãi với cái âm vừa mới sinh ra đó. Sau đó âm, dương tương tác trong một một môi trường gọi là trường khí âm dương . Cái trường khí âm dương đó mới hình thành vạn vật trong quá trình tương tác âm dương. Vì thế, vạn vật mới "cõng âm và bồng dương".
  1 like
 14. Xin thắp một nén tâm hương THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT Bác HỮU LOAN!!! Màu tím hoa sim HỮU LOANNàng có ba người anh đi bộ đội Những em nàng Có em chưa biết nói Khi tóc nàng xanh xanh Tôi người Vệ quốc quân xa gia đình Yêu nàng như tình yêu em gái Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo mới Tôi mặc đồ quân nhân đôi giày đinh bết bùn đất hành quân Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo Tôi ở đơn vị về Cưới nhau xong là đi Từ chiến khu xa Nhớ về ái ngại Lấy chồng thời chiến binh Mấy người đi trở lại Nhỡ khi mình không về thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê... Nhưng không chết người trai khói lửa Mà chết người gái nhỏ hậu phương Tôi về không gặp nàng Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối Chiếc bình hoa ngày cưới thành bình hương tàn lạnh vây quanh Tóc nàng xanh xanh ngắn chưa đầy búi Em ơi giây phút cuối không được nghe nhau nói không được trông nhau một lần Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím áo nàng màu tím hoa sim Ngày xưa một mình đèn khuya bóng nhỏ Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa... Một chiều rừng mưa Ba người anh trên chiến trường đông bắc Được tin em gái mất trước tin em lấy chồng Gió sớm thu về rờn rợn nước sông Đứa em nhỏ lớn lên Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị Khi gió sớm thu về cỏ vàng chân mộ chí Chiều hành quân Qua những đồi hoa sim Những đồi hoa sim những đồi hoa sim dài trong chiều không hết Màu tím hoa sim tím chiều hoang biền biệt Có ai ví như từ chiều ca dao nào xưa xa Áo anh sứt chỉ đường tà Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu Ai hỏi vô tình hay ác ý với nhau Chiều hoang tím có chiều hoang biết Chiều hoang tím tím thêm màu da diết Nhìn áo rách vai Tôi hát trong màu hoa Áo anh sứt chỉ đường tà Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu... Màu tím hoa sim, tím tình trang lệ rớm Tím tình ơi lệ ứa Ráng vàng ma và sừng rúc điệu quân hành Vang vọng chập chờn theo bóng những binh đoàn Biền biệt hành binh vào thăm thẳm chiều hoang màu tím Tôi ví vọng về đâu Tôi với vọng về đâu Áo anh nát chỉ dù lâu...
  1 like
 15. Anh Vuivui thân mến.Nếu Thái Cực giữ nguyên trạng thái của nó thì không có chúng ta luận bàn về vũ trụ ngày hôm nay. Chính vì tự nó sinh ra cái đối đãi với nó, phân biệt với nó - nên gọi là "lưỡng nghi". Thái Cực so sánh, đối đãi với chính cái nó sinh ra, tương tác với chính cái nó sinh ra và phát triển đến ngày nay - trong tiến hóa của vũ trụ. Bởi vậy, người xưa mới dùng khái niệm Âm Dương sau Thái cực. Chính vì vậy, Lý học Đông phương là một lý thuyết phản ánh thực tại từ khởi nguyên vũ trụ cho đến mọi hiện tượng. Chỉ có điều đó - cái tuyệt đối của Thái Cực - mới giải thích được sự nhận thức thế giới vật chất này. Thế giới vật chất là Âm - từ những thiên hà khổng lồ đến hạt vật chất nhỏ nhất mà con người đã tìm ra hay chưa nhận thức được - thí Dương chính là Thái cực để nhận thức nó. Là tính thấy trong Phật học. Thái cực sinh lưỡng nghi - chính là "Tiếng vỗ tay của một bàn tay" đấy anh Vuivui ah. Ai hiểu được điều này thì đại ngộ. Bởi vậy, nó là công án của Phật pháp.
  1 like
 16. Thứ Sáu, 19/03/2010 - 06:53 “Không đặt vấn đề trục Thăng Long là trục tâm linh” (Dân trí) - Trong khi các tư vấn đặt vấn đề xây dựng trục Thăng Long thành đại lộ “thẳng tắp”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo lại cho rằng, phải làm rõ có cần thiết làm trục này không? Thêm nữa, cũng không nên coi đây là “trục hoàng đạo”, “trục tâm linh”… Rất nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn về đồ án quy hoạch chung Hà Nội đã được lãnh đạo UBND TP, các sở ngành Hà Nội nêu lên với Liên danh tư vấn quốc tế PPJ và tư vấn trong nước vào chiều 18/3. Sẽ có những công trình nổi tiếng thế giới! Giới thiệu “đôi nét” về đồ án quy hoạch, ông Ngô Trung Hải, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quy hoạch, Bộ Xây dựng cho biết, trước đây đồ án dự kiến dân số Hà Nội năm 2050 là 12 triệu dân, nhưng đến nay đã rút xuống 10,7 triệu dân (năm 2030 là 9,1 - 9,3 triệu dân). Theo đó, trong giai đoạn từ 2010 đến 2020 sẽ hạn chế dân cư nhập vào Hà Nội do cơ sở vật chất chưa đảm bảo. Trong giai đoạn này, tăng dân tự nhiên khoảng 75 vạn và nhập cư khoảng 25 vạn… Đến sau năm 2020 khi điều kiện đã tốt hơn, Hà Nội có khả năng để đón nhận thêm dân nhập cư và đạt số dân 9,1 triệu vào năm 2030. Cũng theo ông Hải, Hà Nội sẽ đạt 68% đô thị vào năm 2030 và sẽ dừng lại ở con số 70%... Sau 10 năm hệ thống metro (tàu điện ngầm) hoàn thành, các đô thị vệ tinh có cư dân mới, dân cư bên trong sẽ giảm dần. Về giao thông, ông Hải tin tưởng khi các đường vành đai hoàn thành sẽ giải quyết được 50% ùn tắc. Tổ chức không gian Hà Nội trong tương lai Giải đáp những ý kiến băn khoăn về các công trình “đặc biệt” của Thủ đô, ông Hải cho biết, trên trục Thăng Long sẽ có các công trình văn hoá như bảo tàng, công viên… “Sẽ có những công trình trên trục này được thiết kế bởi những Kiến trúc sư nổi tiếng trên thế giới và đó là những công trình chỉ có ở Việt Nam”, ông Hải cho hay. Góp ý với đồ án, Nguyên Kiến trúc sư trưởng thành phố, Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, dự báo dân số Hà Nội của tư vấn đã thay đổi rất nhiều, nhưng luận cứ vẫn chưa thuyết phục. Thêm nữa, thu nhập đầu người 11.000 USD/năm liệu đã thực tiễn chưa khi đồ án chưa đề cập nguồn lực nào của thành phố để giúp đạt được con số đó. Chưa hết, đồ án đặt vấn đề Hà Nội là Thủ đô bền vững hàng đầu thế giới vào năm 2050, liệu thực tế có được như vậy. “Lạc quan là cần thiết, nhưng cũng phải đúng mức”, ông Nghiêm góp ý. Về vấn đề giao thông, PGĐ Sở Giao thông Hà Nội Trần Danh Lợi cho rằng, theo quy chuẩn, quỹ đất cho giao thông đô thị phải đạt 16 - 20%, nhưng với đồ án quy hoạch này sẽ không đảm bảo con số trên. Đáng nói nữa, cách tổ chức giao thông theo hướng “mạng nhện” cũng sẽ dẫn tới… ùn tắc. Ông Lợi dẫn chứng, Matxcơva với các tuyến đường vành đai, xuyên tâm như cách đặt vấn đề của đồ án cũng đã lâm vào tình cảnh tắc nghẽn. Những năm qua thành phố này phải đầu tư rất lớn vào hệ thống metro để giải quyết vấn đề cho giao thông trên mặt đất. Theo ông Lợi, Matxcơva giao thông ngầm dưới mặt đất chiếm tới 60%, Hà Nội cũng phải đạt được 50% mới giải quyết được vấn đề. Đừng để đô thị vệ tinh thiếu lực hút Vấn đề giãn mật độ ở khu trung tâm theo Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh vẫn thiếu điều kiện khả thi. Ông Khanh cho rằng, phải xác định được các khu giãn dân và dành các vị trí thuận lợi cho việc giãn này. Cụ thể khu vực cho giãn dân phải nằm từ vành đai 4 trở lại và cần phải xác định rõ vị trí. Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo đề nghị tư vấn mở các đô thị mới, trong đó dùng các vành đai xanh hoặc tận dụng các dòng sông để giãn cách với đô thị trung tâm. Biện pháp này nhằm không để “nén” tiếp vào khu vực trung tâm, từ đó chống bệnh “đầu to”. Đối với đô thị vệ tinh, ông Thảo cho rằng, tư vấn cần làm rõ định hướng không gian, mật độ bởi nếu ở đó vẫn gồm toàn những toà nhà, công trình và điều kiện sống vẫn không bằng đô thị trung tâm sẽ không có sức hút. “Nếu định hướng không gian cũng vẫn như Từ Liêm sẽ không lôi kéo được ai”, ông Thảo nhấn mạnh. Riêng với vấn đề trục Thăng Long, tư vấn đặt quyết tâm sẽ làm thẳng băng từ đường Hoàng Quốc Việt đến chân núi Ba Vì (không cong như nhiều tuyến đường hiện nay) và sẽ là một đại lộ. Góp ý về trục này, Chủ tịch thành phố cho rằng, không nên đặt vấn đề trong đồ án là “trục hoàng đạo, trục tâm linh”. Đặc biệt, theo ông Thảo, vấn đề quan trọng là có cần thiết làm trục Thăng Long không? Nếu trục này thực sự phục vụ cho nhu cầu, cho phát triển thì rộng đến mấy trăm mét cũng sẵn sàng làm. Cấn Cường -------------------------------------- Nhời bàn của Thiên Sứ: Trục Tâm linh; trục Hoàng Đạo.....là nhửng cái quái gì thế nhỉ?
  1 like
 17. Cho tôi hỏi vài điều đễ xác nhận giờ sinh của ông chồng ; có hình dạng như sau , thấp nhưng nở nang ,mắt lộ mặt dài nhỏ ,da hơi ngâm hay xám ,tóc hoe vàng hay có tóc bạc sớm ,tính tình hời hợt ham vui thích đi chơi và không biết lo xa / nếu mẹ chồng phát hiện ra bệnh ung thư tử cung có phải vào năm Tý ? nếu những dữ kiện tôi nêu ra là đúng thì ông chồng sanh vào giờ MÙI .
  1 like
 18. Tư liệu tham khảo Siêu động đất rình rập Mỹ và Canada Cách bờ biển phía tây bắc của Thái Bình Dương có một đường đứt gãy địa chất. Đường đứt gãy này có thể làm rung chuyển nhiều thành phố của Mỹ và Canada với sức mạnh tương đương trận động đất tại Chile. > Ngày ngắn hơn vì động đất Chile Một cây cầu tại thành phố Talca, Chile sập vì trận động đất ngày 27/2. Ảnh: Reuters. AP cho biết, đường đứt gãy (đường phay) nói trên không hoạt động trong hơn 300 năm, nhưng khi nó tỉnh giấc – có thể vào ngày mai hoặc vài chục năm nữa – hậu quả có thể rất khủng khiếp. Những mô hình giả lập trên máy tính gần đây cho thấy một cơn địa chấn có cường độ từ 9 độ Richter trở lên và kéo dài 2-5 phút có thể phá hủy các công trình xây dựng, đường cao tốc và cầu từ tỉnh British Columbia của Canada tới khu vực phía bắc bang California, Mỹ. Cơn địa chấn như vậy cũng có thể tạo nên những đợt sóng thần mạnh trong vài phút. Những thành phố lớn như Portland và Seattle của Mỹ có thể chống được sóng thần, song những khu vực thấp dọc bờ biển sẽ không may mắn như vậy. “Khu vực tây bắc của Thái Bình Dương từng xảy ra những đợt rung lắc giống hệt trận động đất vừa xảy ra tại Chilie. Vấn đề là cơn địa chấn tiếp theo sẽ xảy ra vào khi nào”, Brian Atwater, một nhà địa chất của Cục Địa chất Mỹ và Đại học Washington, phát biểu với AP. Trận động đất gần đây nhất ở vùng tây bắc trên Thái Bình Dương có cường độ 9 độ Richter và xảy ra vào năm 1700. Nó gây nên những đợt sóng thần có độ cao từ 1 tới 1,2 m. Sóng thần ập sang phía châu Á, phá hủy nhiều làng mạc ven biển của Nhật Bản. Đoạn cuối đường phay ở phía nam bang Oregon và phía bắc bang California của Mỹ sẽ gãy trong 50 năm tới và tạo ra một trận siêu động đất. Đó là khẳng định của Chris Goldfinger, một chuyên gia về động đất của Đại học Oregon, Mỹ. Goldfinger cho rằng xác suất của hiện tượng này là 80%. Minh Long ----------------------------------------------------------- Cổ thư viết: "Động đất do Âm khí bế sinh ra". Nếu được coi là đúng thì về lý thuyết, khi ta giải phóng lượng Âm khí này sẽ không xảy ra động đất.Thiên Sứ
  1 like
 19. Tất nhiên là có. Nhưng hiện nay gia chủ đang giữ để thực hiện theo ý tôi. Sau thời gian thực hiện có kết quả như thế nào, tôi cũng sẽ công khai lên đây.Hiện tôi đang ở Hoa Kỳ. Khoảng ba tuần sau tôi mới về. Cảm ơn Phongthuysinh nhắc nhở. Vietgo thân mến. Nếu Vietgo có vào topic này, nhắc cô thư ký yêu cầu gia đình giữ lại những bản vẽ phân cung,điểm hướng và phương án giải quyết của tôi.Sau khi tôi về sẽ tổ chức một chuyến đi tiếp theo xuống Thái Bình để kiểm tra những gì đã thực hiện và bổ sung một số chi tiết. Hoàng Triều Hải thân mến! Tôi sẽ tổ chức một buổi quan sát thực nghiệm cho tất cả anh chị em lớp Phong Thủy Lạc Việt khóa II với trường hợp này, sau khi về nhà. Hải sắp xếp và có thể anh chị em nào ở Hanoi có điều kiện thì sẽ cùng đi với tôi xuống Thái Bình.
  1 like
 20. Chào anh Miêu mập, Daretolead nghĩ anh có thể đọc thêm ở đây: http://www.quangduc.com/khoahoc/05tuongdoi.html và đọc thêm ở đây http://vietsciences.free.fr/ vào mục "danh ngôn và giai thoại", tìm đến mục Einstein. Daretolead cũng chỉ mới đọc để tìm hiểu thêm nhưng cũng chưa nắm rõ ràng vì dài quá. Để trả lời câu hỏi của anh, anh cần phải thật hiểu thế nào là tương đối. Nếu đã hiểu thuyết tương đối thì sẽ không còn cái tuyệt đối để mà so sánh hệ quy chiếu nào là chính xác hơn hệ quy chiếu nào. Một người đứng trên tàu vũ trụ cũng sẽ hỏi y chang như anh hỏi về cái đồng hồ mà anh đang dùng nếu người này không biết về thuyết tương đối. :rolleyes: Chúc anh thấy được điều tuyệt vời khi đọc về thuyết tương đối qua các tài liệu trên.
  1 like
 21. Vậy lá số của chồng bạn giờ Thân. Nhìn cả 2 lá số, vợ chồng bạn cũng khá giả đấy chứ, đặc biệt hậu vận sau này. Nói chung về kinh tế như các bạn là khỏi phải nghĩ. Duy chỉ có điều, đó là sự xung khắc 2 vợ chồng. Lá số của bạn Thân cư Phu, Thiên tướng hãm địa - vợ chồng hay xung khắc, ít ai chịu nhường ai, chứ kô phải do kô hợp tuổi hay cưới vào ngày xấu. Lá số của ông chồng cung Thê cũng gần tương tự :lol: . Tình trạng này sẽ giảm dần theo thời gian, thêm vài năm nữa. Bạn cũng nên tự điều chỉnh để giảm bớt sự xung khắc này, cơm sôi nhỏ lửa nhá :rolleyes: Copy lại link 2 lá số để bác Haithienha dễ xem: Vợ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Chồng: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Bạn chờ bác Haithienha nhé
  1 like
 22. Từ chuyện người chèo bè nghĩ về lòng tự trọng của dân tộc. Một doanh nghiệp không có lòng tự trọng sẽ không bao giờ làm nên thương hiệu. Bởi thiếu tự trọng, họ sẽ cho ra đời những sản phẩm của sự vô trách nhiệm. Và những sản phẩm như thế sẽ không bao giờ tồn tại lâu dài hay có khả năng chinh phục xã hội. Một dân tộc không có lòng tự trọng sẽ mãi mãi phụ thuộc như một thứ nô lệ vào dân tộc khác. Một dân tộc không có lòng tự trọng không có khả năng hiện thực hoá giấc mơ độc lập, tự do, văn minh và phồn thịnh của mình. Một dân tộc đánh mất lòng tự trọng trước sau sẽ dẫn đến mất nước mà lại không hề hay biết gì. Mới đây, một bài báo trên Vietnamnet kể về một thanh niên làm nghề chèo bè chở khách du lịch ở thác Bản Giốc khi được khách cho thêm tiền đã không nhận. Câu chuyện tưởng như rất bình thường nhưng đã làm không ít người đọc xúc động. Lý do làm cho người chứng kiến hành động của người thanh niên kia phải cầm bút viết một bài báo khá dài và làm cho người đọc xúc động có lẽ bởi lâu nay lòng tự trọng của chúng ta đã và đang bị đánh mất trong cuộc sống thường nhật. Lâu nay, việc người ta tìm cách để " móc túi" người khác một cách phi lý và không một chút áy láy lương tâm như đã trở thành lẽ tự nhiên. Một sự thật mà hầu hết những người Việt Nam đều biết là cứ thấy ai là người nước ngoài thì rất nhiều những người tham gia làm dịch vụ du lịch từ khách sạn, nhà hàng đến xích lô, bán hàng lưu niệm... đều tìm cách lấy được từ những khách du lịch ngoại quốc này thêm đồng nào hay đồng ấy mà không cần nghĩ đến những ảnh hưởng xấu của việc làm đó. Sự "khôn lỏi" và sự "ăn xổi" để kiếm thêm một hai đồng lẻ chỉ riêng trong khu vực của những người tham gia làm các dịch vụ du lịch đã đánh mất đi những lợi ích lớn hơn rất nhiều và có tính lâu dài. Nó cho thấy chúng ta thiếu tư cách của những chủ nhân và thiếu một tư duy chiến lược cho sự phát triển lĩnh vực mình kinh doanh. Một lần, tôi thấy hai thanh niên đi hát rong mà chúng ta vẫn thường gọi là "ăn mày" đứng hát trước một quán cà phê. Họ ăn mặc sạch sẽ, có hệ thống âm thanh khá tốt, thuộc nhiều bài hát và hát khá đúng nhạc. Có những người dè bỉu họ "ăn mày" còn chơi sang. Nhưng tôi có suy nghĩ khác. Tôi gọi họ là "những người hát rong". Cho dù nghề hát rong kiểu này ở xã hội chúng ta vẫn coi là "ăn mày". Họ đứng hát nhưng không cầm cái mũ như thông thường dúi vào tay khách hay kỳ kèo ép khách phải cho tiền. Họ biểu diễn thực thụ cho dù chỉ là những người hát rong. Sự lao động một cách chân chính và trong sạch của họ đã chiếm được cảm tình của rất nhiều người uống cà phê ở đó. Nhiều người uống cà phê nói với họ hãy thường xuyên đến quán cà phê đó hát. Những người uống cà phê này không phải là những người mê giọng hát hay phong cách biểu diễn của họ hơn những ca sỹ chuyên nghiệp hay các DIVA trong nước mà là có cảm tỉnh với thái độ lao động của họ. Tôi đã hỏi hai thanh niên kia cần gì mà họ phải ăn mặc nghiêm chỉnh như thế, chuẩn bị đồ nghề kỹ như thế và có một "chương trình biểu diễn" khá phong phú như thế. Họ trả lời "Làm gì cũng phải cho đàng hoàng. Đói cho sạch, rách cho thơm chú ạ". Đấy chính là lòng tự trọng. Nếu không có lòng tự trọng ấy thì hai thanh niên "ăn mày" kia không được những người uống cà phê có cảm tình như thế. Lòng tự trọng của hai thanh niên "ăn mày" đã làm ra tư cách và thương hiệu của họ. Những người uống cà phê ở đó đã gọi họ là Ban nhạc hai chàng trai. Trên đây là những câu chuyện rất nhỏ của những cá nhân bé nhỏ trong xã hội. Nhưng câu chuyện của họ chính là câu chuyện về lòng tự trọng cho cả một quốc gia. Bản chất của vấn đề ấy không có gì khác giữa một cá nhân vô danh và một quốc gia cho dù rộng lớn đến nhường nào. Lòng tự trọng hay nói một cách khác là tư cách của một con người hay một quốc gia không phụ thuộc vào sự giàu ngèo của cá nhân đó hay quốc gia đó trong một giai đoạn nào đó. Trong những năm tháng chiến tranh, con người Việt Nam phải chịu biết bao mất mát, đau thương và sống trong đói ngèo, nhưng cũng trong những năm tháng ấy, lòng tự trọng của những cá nhân con người Việt Nam cho đến lòng tự trọng của dân tộc Việt Nam đã làm nên tư cách của mình. Một người trốn tránh nghĩa vụ của mình đối với tổ quốc như đóng thuế, tham gia quân đội... sẽ là sự hổ nhục của cả gia đình, dòng họ và cũng là sự hổ nhục của cộng đồng nhỏ anh ta sinh sống trong đó như làng xóm hoặc khối phố. Nùng Mạnh Hùng - người chèo đò tự trọng dưới chân thác Bản Giốc. Ảnh: K.Trung Có những đứa trẻ hồi đó nhặt được một chiếc bút chì hay một viên tẩy của bạn học cùng lớp nhưng không muốn trả lại đã bần thần suốt đêm chờ sáng hôm sau đến lớp thật sớm để lại những vật ấy vào bàn của người bạn có những vật ấy bị mất. Nhưng bây giờ, trong một đời sống vật chất có thể nói được cải thiện gấp cả trăm lần thì lòng tự trọng kia lại giảm đi cả trăm lần. Chúng ta từng chứng kiến có những người vi phạm luật pháp và ăn cắp tài sản của Nhà nước, của Nhân dân mà vẫn sống với thái độ như chẳng có chuyện gì. Cách đây mấy năm, báo chí nói về một cán bộ quản lý phạm tội tham nhũng khi bị Toà tuyên án vẫn "nở" một cái cười như chẳng có chuyện gì thậm chí là một cái cười nghênh ngang. Đó chính là một cú đấm thẳng mặt của sự xỉ nhục vào lòng tự trọng của toàn xã hội. "Cái cười" của kẻ ăn cắp đó tựa như lời tuyên bố láo xược và như một thách thức trắng trợn của một lối sống phi nhân cách trước xã hội. Trước kia, một người ăn cắp một ổ trứng gà bị phát hiện đã bỏ làng đi vì xấu hổ. Ngày nay, có những người ăn cắp hàng chục tỷ đồng của tập thể vẫn "nhe răng cười". Sự thật này nói với chúng ta một cách rõ ràng và logic rằng: lòng tự trọng của xã hội đang bị đưa ra làm trò cười. Pháp luật của Nhà nước đã không tha cho những hành động phạm pháp như thế. Nhưng chúng ta phải nhận thức ngay rằng: lòng tự trọng hay nói cách khác là nhân cách sống của xã hội đã và đang bị nhạo báng và phá vỡ ở những chỗ nào đó rất quan trọng trong cấu trúc đạo đức xã hội. Một bác sỹ bạn tôi đã nhận xét những "Cái cười" kia theo "bệnh nghề nghiệp" của mình là: Những vi khuẩn gây bệnh chỉ có thể ngang nhiên hoạt động trong một môi trường thiếu trong sạch. Và đến lúc này, chúng ta phải vứt đi lòng tự ái vặt để nói với nhau rằng: Môi trường sống của xã hội chúng ta đang có những vấn đề nhiễm độc trầm trọng. Chúng ta chỉ lấy ví dụ về hai thành phần của xã hội ở mọi quốc gia là thầy thuốc và thầy giáo. Đấy là hai thành phần mà cái xấu khó xâm nhập nhất. hai thành phần này là đại diện cho nhân cách của mọi quốc gia. Nhưng khoảng mươi năm trở lại đây, có những hình ảnh của thấy thuốc và thầy giáo đã làm cho cả xã hội kinh hoàng. Một giám đốc bệnh viện nói: số y, bác sỹ nhận tiền của bệnh nhân chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh. Một cán bộ quản lý giáo dục nói: số thầy, cô đánh đập học sinh, đổi tình lấy điểm... chỉ là những con sâu bỏ rầu nồi canh. Đúng vậy. Tỷ lệ theo số đếm của những thầy thuốc, thầy giáo mất nhân cách chiếm rất nhỏ so với số lượng thầy thuốc và thầy giáo hiện có. Nhưng thưa các vị, tỷ lệ của sự suy đồi thì tăng vọt. Nó cho thấy số lượng những con người suy đồi trong hai thành phần đặc biệt nhất của xã hội đang tăng lên còn mức độ suy đồi thì còn tăng hơn nữa. Chẳng lẽ hiện thực này không nói với các vị một điều gì ư? Đấy là những ví dụ cụ thể về lòng tự trọng của con người mà chúng ta có thể quy thành tội theo các điều khoản của luật pháp. Nhưng bên cạnh đó, sự thiếu tự trọng của chúng ta còn thể hiện ở nhiều nơi trong đời sống xã hội cho dù sự thiếu tự trọng đó chưa kết thành tội. Đó chính là một lối sống cẩu thả và bừa bãi mà mỗi người chúng ta nhắm mắt lại cũng có thể liệt kê ra một con số không nhỏ. Những điều đó được thể hiện trong lối sống và trong thái độ ở các công sở, ở rạp hát, ở công viên, ở đường phố, ở bến tàu, bến xe... và ở ngay cả những chốn linh thiêng như đền, chùa hay các di tích văn hoá và lịch sử khác. Tôi có nói đến lòng tự trọng sẽ làm nên nhân cách và thương hiệu của con người đó, của công ty đó hay của quốc gia đó. Sự cố của Toyota vừa qua đã đánh vào lòng tự trọng lớn nhất của những người thực sự có trách nhiệm của Hãng xe hơi lớn nhất thế giới này. Chính lòng tự trọng của người Nhật đã làm nên thương hiệu đó. Và cũng chính vì sự thiếu trách nhiệm trong một lúc nào đó đã làm cho thương hiệu của họ bị đổ vỡ qúa lớn. Trách nhiệm cũng chính là một yếu tố đặc biệt quan trọng làm nên lòng tự trọng. Một tập đoàn khổng lồ như Toyota mất vài tỷ đô la không làm cho ông Chủ tịch tập đoàn khóc. Ông đã khóc vì thương hiệu của tập đoàn đã bị đổ vỡ. Hay nói cách khác, lòng tự trọng của ông và những người làm nên danh tiếng của Toyota đã bị vấy bẩn. Một doanh nghiệp không có lòng tự trọng sẽ không bao giờ làm nên thương hiệu. Bởi thiếu tự trọng, họ sẽ cho ra đời những sản phẩm của sự vô trách nhiệm. Và những sản phẩm như thế sẽ không bao giờ tồn tại lâu dài hay có khả năng chinh phục xã hội. Một dân tộc không có lòng tự trọng sẽ mãi mãi phụ thuộc như một thứ nô lệ vào dân tộc khác. Một dân tộc không có lòng tự trọng không có khả năng hiện thực hoá giấc mơ độc lập, tự do, văn minh và phồn thịnh của mình. Một dân tộc đánh mất lòng tự trọng trước sau sẽ dẫn đến mất nước mà lại không hề hay biết gì. Tác giả: Nguyễn Quang Thiều nguồn tuanvietnamnet.vn
  1 like
 23. Sự khác nhau giữa Phong thủy Tàu và Việt thì chắc hẳn ACE lớp PTLV 1,2 và cả lớp PTCB 1,2 đều biết cả. Vì vậy với bất kỳ tài liệu hay sách nào có liên quan đến phong thủy đều cần thiết cho người ham mê nghiên cứu cũng như thực hành môn phong thuỷ, điều quan trọng là người đọc biết chắt lọc cái gì và gạt bỏ cái gì trong những thông tin mà tài liệu hay sách đó mang lại. Linh Trang
  1 like
 24. Vấn đề không phải chỉ là hình AD Tàu hay Việt. Mà đồ hình đó còn kèm theo tính minh triết của nó. Hình Âm Dương Việt mang tính minh triết và thể hiễn rõ bản chất của mối quan hệ Âm Dương. Còn Tàu thì không. Tôi đã chứng minh điều này trong tiểu luận "Tính minh triết trong tranh dân gian Việt Nam".
  1 like
 25. Cô cho tôi hỏi năm 6 tuổi năm 1984 (Giáp tý) Cô có bị tai nạn hay gia đình cô có việc gì không vui không
  1 like
 26. Nhất trí với bác Haithienha về giờ sinh đầu tiên đúng hơn. Văn của Quý cô như thể người già, như thể sắp thành chính quả thì quả lại rụng vậy. Xét thấy năm nay vướng mắc tình trần, khó mà cất bước ra đi được. Nếu không thoát được cái họa tình ai này thì sẽ cưới năm nay, có con năm sau, con 3 tuổi thì bỏ nhà ra đi hoặc bỏ chồng, nếu không thì 2016 sẽ làm việc này. Tuy nhiên xét 1 vế thì có thể như vậy. Nếu xem được lá số của hôn phu, thì sẽ có kết luận sát thực hơn. Nếu thực sự thoát được (khá mong manh) cái nợ tình tang thì cần người đứng ra dàn sếp, vì bản thân việc cưới hỏi hay tìm hiểu này đều có người đứng ra. 2011 sẽ được thỏa mãn đường Tu. Sẽ đi xa, rất xa. Xem ra, quý cô cũng có căn tu. Ko thèm khát của phù du phấn xáp. Nhưng lửa trong lòng khó mà dập tắt bằng kinh kệ được. Năm 34 tuổi trở đi, cô mới tịnh được. Chứ giờ này mở mắt hay nhắm mắt cũng chẳng Thiền được. Mà đạo Phật căn bản là Thiền Tịnh, lấy Thiền Tịnh làm gốc để phát triển.
  1 like
 27. Các hình Âm dương Việt đương nhiên vẫn tồn tại trong các công trình đền chùa cổ ở Việt Nam ta do dân ta xây dựng, việc du nhập đồ hình Âm Dương của TQ (do Chu Đôn Di vẽ ra từ đời Tống) đã có từ lâu nhưng thật sự chỉ nở rộ gần đây - nhờ vào sự phát triển của truyền thông thông tin - báo chí - sách nhập từ TQ - phim chưởng HK và về sau là Internet! TL còn nhớ lúc nhỏ có 1 số chén bát vẽ hoa văn âm dương không thấy 2 chấm nhỏ thiếu âm thiếu dương, càng về sau này mới càng thấy nhiều, nhưng lúc đó nhỏ nên không quan tâm, chỉ thấy có chấm thì ... đẹp hơn :rolleyes: Làm nhớ đến truyện Trê Cóc :lol: "Vợ chồng cá Trê vốn không có con. Một hôm gặp bầy Nòng Nọc, chúng bắt về nuôi, nhận làm con của mình. Cóc đi tìm con, biết cá Trê đã bắt con của mình bèn đi kiện quan. Trê nói rằng Nòng Nọc sống dưới nước và giống Trê hơn giống Cóc. Cóc không còn sống dưới nước, mà lại chẳng giống Nòng Nọc. Quan xử Trê thắng kiện. Cóc đau khổ vì mất con, chỉ còn nghiến răng uất hận kêu trời. Nhái Bén an ủi Cóc đừng buồn, hãy chờ đợi, vì khi Nòng Nọc lớn lên sẽ lại trở thành Cóc. Lúc ấy, con của Cóc sẽ lại trở về với Cóc."
  1 like
 28. Vừa qua, nhân chuyến về quê giỗ Cụ tổ, thanhphuc có chụp được vài kiểu ảnh có hình âm - dương Lạc Việt trên cái giá đặt văn tế (Đền thờ tướng quân Lê Thành - một vị tướng thời Lê Lợi , Làng Định Hòa - Đông Cương - Thanh Hóa) Làng
  1 like
 29. Bác ơi xem giúp dùm cháu, cháu tên Nguyễn Thị Phương Thảo, Nữ, Cháu cảm ơn Bác
  1 like
 30. 1 like
 31. 1 like
 32. Nhờ bác xem hộ cháu tên: Nguyễn Thị Hoa Lý sinh 1977 Cảm ơn bác Haithienha.
  1 like
 33. 1 like