• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 11/05/2011 in all areas

 1. Mềnh sinh năm Hổ, thích lá số DẦN Bạn về hỏi bố mẹ xem có phải trước kia các cụ cũng thích ăn kem không. Mình hi vọng mình nhầm lẫn. Bạn nên cẩn thận trong các mối quan hệ của mình. Bệnh dễ bị các bệnh phụ khoa, khó sinh--> nhớ giữ gìn. Được cung phúc, nên là cứ tới đường cung thất bại sẽ có người giúp đỡ, đừng bao giờ thất vọng mà hãy nuôi dưỡng sự lạc quan yêu đời Cho dù như thế nào nhé. Bác Thiên Sứ hay dạy mọi người đi mua chim về thả cho có phước, cái đó cũng làm cung phúc đức đẹp lên đấy, và mình vì sinh mạng chúng sinh, thì sức khỏe của mình, của con cái cũng tốt hơn. E nuôi con vật trong nhà con nào con nấy lăn ra chết nên cứ mua vật phóng sinh về thì cho ngay lên chùa nhé. KHÔNG PHẢI TẠI TUỔI ĐINH Đôi khi chị nghĩ cuộc đời thực sự ko tốt với mình. Có nhiều người hông tốt với mình lắm chứ. THậm chí số đó nhiều hơn số tốt với mình. NHƯNG, chả nhẽ vì người ta ko tốt với mình, mà mình nên không tốt lại à. Lên diễn đàn này gặp nhau đã là cái DUYÊN, nữa là những người bạn ngoài đời, và bạn đời nữa. NGay cả chuyện người ta ko tốt với mình cugnx là cái DUYÊN, là Nhân quả mình phải trả... Nếu mình thuận duyên, thì sẽ làm đúng với những gì tiền định, và mình đi trả thù. Có ân thì báo ân, có oán thì báo oán... Chỉ có điều, chưa biết có trả đc tiền duyên ko, mình đã mắc nợ với người ta rồi. Lấy ân báo ân, ân mãi mãi còn Lấy ân báo oán, oán oán tiêu tan Đấy là kinh nghiệm của chị. :) E có thể ngẫm thêm. Cái sự YÊU nhau cũng là DUYÊN, NỢ, là ÂN, OÁN đấy Phi Duyên nợ bất thành phu phụ Phi Ân oán bất thành phụ tử Ai nợ ai, chưa chắc đã biết đâu nhé. Như trong nhà, có người vợ tài giỏi, nai lưng làm giúp chồng, toàn bảo chồng: là cái của nợ. Nhưng cũng có kiểu gia đình như thế, bà vợ lại đem lòng khinh chồng theo người khác, chẳng phải là nợ thêm chồng, mấy đời mới trả hết được đây. Ngày xưa có thời mẹ chị trách bố chị là bất tài, chị chỉ bảo: mẹ ko có tướng vượng phu ích tử... Khi giận thì chị cũng máu me trả thù chửi bới lắm. Chị nói kinh vì nhiều sao ăn nói, chửi nghe vừa cay vừa trí thức,vừa làm người ta thấy tủi và kém, Đó đúng là điều đáng ân hận, khi mình thấy mình giơ thì thấp mà đánh thì mạnh, mới hối. Còn e thì phải nói là gầm, tối mặt tối mũi mà nói thôi. Nhưng bình tĩnh lại mới thấy: Trách người phải nghĩ đến ta Ta còn hại họ gấp ba bốn lần. Trước khi nhắm mắt xuôi chân, (ko phải xuôi tay nhé, tay phải chuẩn bị sẵn sàng để gõ bàn phím tiếp chứ) Chỉ xin đc nói một lần cảm ơn Chị không biết các cao nhân khác luận giải thế nào. Nên để lơ lửng thế này vậy.
  2 likes
 2. Cái này thì liên quan tới việc các bạn sinh táng 4 tháng 10 sẽ chịu con không ở mệnh kiếp ở thân hoặc ngược lại. Đây có thể coi là ĐẶC CÁCH cho các bạn ý. Hoàn toàn nghiêm túc vì người như thế gan dạ quật cường ương bướng khó bảo, dễ làm việc lớn nếu gặp thời. Người ta hay bảo tháng 4 tháng 10 Kiếp không vô luận... nhưng mình nghĩ nó vẫn nhẹ nhàng len lỏi vào thói quen xử sự của các bạn sinh tháng này, khiến cho đời các bạn ko ít phen lên thác xuống ghềnh, thành bại ko chắc chắn. Ngày xưa ng ta kị gái như thế. Đầu óc ương bướng chồng bảo chả nghe, đặt bố mẹ vào cảnh Con cái đặt đâu bố mẹ ngồi đấy. Ngày nay thì Không kiếp rất có tác dụng, vì nó tượng trưng cho sự sáng tạo và đổi mới (hic, lão trâu rất là cổ hủ, hình thức) Hạn tới Không kiếp thì gặp tai họa, hạn gặp Không kiếp đắc thì hoạnh phát, lên nhanh khi vào hạn, phất như diều, cuối hạn làm lại từ đầu Không kiếp ko cần đủ bộ, chỉ cần một trong hai chú đấy là đủ làm người ta nghiêng ngả chao đảo rồi. Nhưng mình nghĩ còn con Thiên Không nữa cũng rất thú vị, như một nút restart lại. Mà Không Kiếp xét cho cùng cũng là điểm end của một vòng vô thường. Kết thúc xét cho cùng cũng là sự khởi đầu.
  2 likes
 3. E thi ngày xửa ngày xưa cũng đen và trắng. Bây giờ đen chẳng ra đen, trắng chẳng ra trắng, cách nhìn vẫn cứ cực đoan hơn người bình thường nhưng có đỡ hơn. Trót dại cũng có Thiên Hình, Quan Phù Quan phủ nên đúng nhiều lúc cũng nhìn mọi người bằng con mắt đao phủ thật. TUY NHIÊN, đối với người kinh doanh, người sống ngoài xã hội, KỂ CẢ công chức nhà nước, thì người nào nhìn đen thành đen, trắng thành trắng RẤT KHÓ thành công (theo thước đo thông thường) và RẤT KHÓ hạnh phúc và duy trì các quan hệ thông thường. Anh đọc Đạo đức kinh ý. Cây mềm nên nó sống, khi cây cứng là nó chết rồi. Người sống thì ấm áp, máu huyết lưu thông, già đi, lớn lên... giận hờn buồn tủi, chứ chết rồi thì: Lục bản mộc, nhị lạng ninh Ngâm tam thốn thổ bệnh tình khỏi ngay Nếu đi ra ngoài xã hội mà anh biết thích nghi thích ứng thì có thể làm nên, còn khả năng thay đổi kém, thích ứng kém, thì tới làm việc tiếp thị cũng khó. Giờ nghĩ đơn giản thế này thôi. Thằng nào biết nói rằng: may quá, hôm nay ta lại tìm ra đc một lý do của thất bại của ta, thằng đấy phải hơn cái thằng ngồi kêu: khổ quá, lại thất bại rồi chứ. Cách nhìn : tốt/xấu, thất bại/ thành công của người thành công cũng khác so với của người quá khiên cưỡng. Và tư duy thì dẫn tới hành động, hành động tạo tính cách, tính cách tạo số phận. Nhưng phải bàn tới các yếu tố khác ngoài nhân hòa ra. Trong các kĩ năng của một lãnh đạo, kĩ năng hàng đầu là Bán hàng. Cái này nếu a làm đc, thì có khả năng ra ngoài đc, không thì se phải mất một thời gian, và rất nhiều LỆ PHÍ NGU: thời gian, tiền bạc, mối quan hệ bị tan vỡ... nó cũng bình thường thôi. Nếu a quyết định ra, thì nên có bước chuyển tiếp phù hợp, như máy bay phải có chạy đà trước khi cất cánh. Còn giả như thiên thời không cho. (thực ra cách của anh có thể thành trong hung bạo, nhưng sợ ko có bền), bão tố mưa giăng, sóng thần động đất (thời kì kinh tế khủng hoảng này... haizzz) địa lợi không có mà nhân hòa cũng không (bản thân cái máy bay động cơ trục trặc, bơm đc có nửa bình nhiên liệu, phi công toàn lái máy bay kiểu trò chơi điện tử), khỏi nói , có cho free e cũng chả đi. Hình như có sách viết nếu cung mệnh và phu thê có sao dạng long trì - phượng các thì sẽ lấy nhau như có nợ từ kiếp trước. --> hiên giờ e biết các cách sau: Truyền cung Truyền tinh Đồng đại hạn , tiểu hạn Chịu cùng hạn (chồng số yểu vợ số góa- sợ nhất cái này, chồng lăng nhăng vợ hay ghen, hai vợ chồng "ca hát" cho hàng xóm nghe... blab, blab... năm hỉ thai, cảnh con cái... giống nhau) Các bộ sao này: Ân Quang, Thiên Quý, Hồng Loan- Không Kiếp (lương duyên tiền định, hay món nợ phải trả là tùy trường hợp) Còn chả cần phải biết xem tử vi cũng thấy ngoài đời các nàng tài giỏi hay kiếm những anh hơi yểu điệu, còn phụ nữ xinh nhưng ko tiện thì hay có chồng tốt... E đi xem tướng, người ta toàn bảo nhà phải chịu cảnh ánh chiều tà, mà nhà e đúng là hướng tây nam, phòng hướng tây chứ, lý do ý hả: người ta bảo là gái mà không nữ tính thì phải chịu nắng chiều, mà ko lấy đc chồng giàu với nam tính.... mà mình thực chất hay bị lừa, thật thà dễ dụ chứ có sắc sảo gì đâu Long phượng phu thê hàm ý vợ chồng xuất thân danh giá
  2 likes
 4. Mời mọi người nghe khúc hát tuyệt vời về Đức Thích Ca VÌ CÓ PHẬT SÁNG TÁC: CHÂN QUANG - TRÌNH BÀY: HỢP CA http://www.youtube.com/watch?v=quijRfnnka4&feature=player_embedded#at=210 Mừng Đại Lễ Phật Đản Kể chuyện cuộc đời Đức Phật General Format : AVI Format/Info : Audio Video Interleave File size : 87.8 MiB Duration : 16mn 14s Overall bit rate : 755 Kbps Writing library : MPlayer Video ID : 0 Format : MPEG-4 Visual Format profile : Advanced Simple@L5 Format settings, BVOP : 2 Format settings, QPel : No Format settings, GMC : No warppoints Format settings, Matrix : Default (H.263) Codec ID : XVID Codec ID/Hint : XviD Duration : 16mn 14s Bit rate : 677 Kbps Width : 352 pixels Height : 240 pixels Display aspect ratio : 3:2 Frame rate : 29.970 fps Standard : NTSC Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Compression mode : Lossy Bits/(Pixel*Frame) : 0.268 Stream size : 78.7 MiB (90%) Writing library : XviD 1.1.2 (UTC 2006-11-01) Audio ID : 1 Format : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 3 Mode : Joint stereo Mode extension : MS Stereo Codec ID : 55 Codec ID/Hint : MP3 Duration : 16mn 14s Bit rate mode : Constant Bit rate : 64.0 Kbps Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 48.0 KHz Compression mode : Lossy Delay relative to video : 33ms Stream size : 7.43 MiB (8%) Alignment : Aligned on interleaves Interleave, duration : 24 ms (0.72 video frame) Interleave, preload duration : 816 ms MỪNG NGÀY PHẬT ĐẢN Trăng soi bên hiên Gió reo thênh thang từng miền Nơi nơi hoan ca Mừng Đức Thích Ca Đến với đời CA KHÚC HOLY VESAK SONG - VESAK THIÊNG LIÊNG SÁNG TÁC: CHÂN QUANG | TRÌNH BÀY: HỢP CA [V-Z] Hôm nay, ngày Phật Đản lại về, khắp đất trời như tưng bừng, vui lại niềm vui của hơn hai ngàn năm trăm năm về trước. Ngày mà Đấng Cha Lành của chúng sinh thị hiện vào cuộc đời đau khổ lầm lỗi này để gióng lên tiếng chuông từ bi giải thoát. Ngài lớn lên trong cung vàng điện ngọc rồi khước từ cung vàng điện ngọc để vào rừng hoang tu hành khổ hạnh. Ngài thực hiện sự khổ hạnh khủng khiếp chưa từng thấy đến nỗi thân Ngài tiều tuỵ, mạng sống Ngài mong manh như sương trước nắng. Rồi Ngài lại khước từ sự khổ hạnh sai lầm đó để thực hành thiền định và chính con đường thiền định tuyệt vời này đã mang đến ánh sáng cho mười phương thế giới.Từ muôn kiếp qua vì vô minh mà chúng sinh trôi lăn mãi trong luân hồi sinh tử. Trong đêm dài sinh tử triền miên, chúng sinh tạo vô số nghiệp nhân thiện - ác để rồi khi thì được vui, khi thì chịu khổ. Nhưng dù khổ hay vui, dù là ông hoàng bà chúa hay kẻ ăn xin lầm than cơ cực, tất cả đều bị ràng buộc trong luân hồi mênh mông vô tận, chìm đắm trong vô minh âm u tâm tối. Sống trong cuộc đời bụi bậm này mỗi người chúng ta đều phải lo toan vất vả về sinh kế, tranh nhau từng chút hư danh, giành nhau từng chút ảo lợi. Để rồi cơn lốc vô thường cuốn phăng đi tất cả. Giữa biển khơi mênh mông ấy, ta không biết tấp vào đâu để có được một bến bờ yên vui, hạnh phúc. May mắn thay Đức Phật ra đời, Ngài thắp lên ánh sáng Từ Bi, mở ra con đường Giải Thoát, chỉ lối về an vui. Từ đây, ta có Bậc Đạo Sư cao cả, Đấng Cha Lành bao dung, có đảo cồn để nương tựa giữa biến khởi, có ánh sáng mặt trời quang minh trong đêm tối... ĐÔI ĐIỀU TÂM SỰ Lễ Phật Đản năm nay cũng như mọi năm, nhưng có một chút đặc biệt: Duy được ba mẹ cấp "visa" cho đi dự lễ tại Thiền Tôn Phật Quang (Bà Rịa Vũng Tàu), nơi mà vị trụ trì - Thượng Toạ Giảng Sư Nhạc Sĩ Thích Chân Quang là người đã sinh ra Duy lần nữa. Duy muốn làm một CD mừng ngày Vesak để đáp trả một chút gì đó những ân tình, đạo lý mà Thầy đã san sẻ, và cũng muốn cùng mọi người nhìn lại quãng đời đẹp hơn mọi kiệt tác nghệ thuật của Sidhattha Gotama - một con người vĩ đại, một người không phải là đấng tối cao, cũng chẳng phải là đấng ban phước gián hoạ, mà Ngài - Đức Thích Ca là một Bậc Thầy của nhân loại, một bậc Thầy từ bi, trí tuệ, đã vạch cho con người trên hành tinh nhỏ bé này con đường đi đến HẠNH PHÚC TUYỆT ĐỐI - điều mà bất cứ ai trong chúng ta đều khát khao, mơ ước. Vậy sao ta không cất bước theo sau Ngài? Trong CD này là cả một kho tàng những mẩu chuyện sâu sắc, độc đáo về cuộc đời Đức Phật mà có lẽ bạn chưa từng biết đến. Từ lúc Ngài đến với con người trong khu vườn Lumbini cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn, đã có bao câu chuyện hay đáng để cho ta suy ngẫm. Và dĩ nhiên, có những bạn sẽ không thích xem video, cũng không thích nghe kể, mà lại thích đọc truyện tranh. Và bộ truyện tranh ĐỈNH NÚI TUYẾT - The White Peak (song ngữ Anh - Việt) dài 100 tập là sự đáp ứng hoàn hảo. Với nét vẽ trong sáng, rất Việt Nam của hoạ sĩ Hữu Tâm cùng chất lượng giấy rất tốt và thân thiện với môi trường, chắc chắn bạn sẽ có được những phút giây vừa thư giãn thoải mái sau giờ làm việc, vừa phải trầm trồ ngạc nhiên thích thú khi được từng trang sách dẫn đưa mình về nơi Ấn Độ hơn 2500 năm trước... Hiện đã xuất bản được tập 5 tập. Bạn nào muốn tìm đọc có thể liên hệ theo các địa chỉ sau: LINK DOWNLOAD BẢN XEM TRÊN DI ĐỘNG http://www.mediafire.com/?cclxle4coi1tv __________________________________________________ _____________ BẢN DVDRIP/ISO XEM TRÊN MÁY TÍNH Mặc dù khi tải về và nối lại bằng FFSJ thì mọi người sẽ nhận được một file .ISO. Tuy nhiên điều đó không thành vấn đề. Nếu bạn muốn xem CD này trên máy tính thì hoàn toàn có thể giải nén bằng Winrar file .ISO đó và thưởng thức. Còn trường hợp bạn thích xem trên đầu dân dụng để xem cùng cả nhà hay là để chép tặng người thân chẳng hạn, thì có thể dùng các phần mềm ghi đĩa để Burn ra CD. Mình khuyến cáo dùng Ultra ISO. http://www.mediafire.com/?8jjvx2uqs143f
  2 likes
 5. Mình thấp thủ, nên chả thấy như ông thầy kia nói gì cả. Ăn kem trước cổng liệu có ngon hơn là ăn kem trong nhà không nhỉ. Mình thích lấy chồng mà các cụ nhà mình cản thì mình cũng thích tới xem ông thầy bói kia Bảo ông ý xem cho cả hai người luôn để cả hai họ sợ xanh mặt, ăn cơm trước kẻng luôn.
  2 likes
 6. Sinh năm Đinh Dậu 2017 hoặc xa hơn thì có năm Canh Tý 2020! Thân mến. Sinh con út này ra khá tốt. Cha có nguy cơ đổi việc nhưng ko sao, vẫn kiếm tiền tốt mặc dù ko phát về đường công danh. Không cần phải hóa giải gì. Nếu cần chỉ nên làm lại phong thủy nhà để hỗ trợ cuộc sống. Luận Tuổi cũng chỉ là 1 yếu tố trong nhiều yếu tố tương tác. Thân mến. Con đầu sinh ra sẽ ốm yếu, hay bệnh tật, phải chăm sóc cho kĩ. Cha mẹ cũng sẽ gặp 1 số trở ngại trong công việc, nếu là con trai thì cha hoặc mẹ sẽ đổi việc ngay. Nên hỗ trợ thêm bằng 1 quả cầu Thạch Anh Tím trong phòng ngủ. Sinh con út năm Bính Thân 2016 thì sẽ hóa giải được. Thân mến. Năm Tân Mão này tốt để sinh nhưng chắc là ko còn kịp nữa rồi. Có thể sinh Nhâm Thìn, nhưng phải là con gái. Con trai út sinh Mậu Tuất 2018 là tốt nhất, và sẽ tốt về sau này! Thân mến.
  2 likes
 7. Trả lời các câu hỏi trọng tâm của Bài 4: 1 – Vì sao có sự khác nhau về giờ (60’) khi xác định lệnh tháng giữa lịch Trung Quốc theo giờ Bắc Kinh với lịch Việt Nam theo giờ Hà Nội? Ðiều này tôi mới biết qua một nick ở trang web Lý Số VN thì phải, vì vậy tôi chưa có thời gian để kiểm tra chúng qua các ví dụ trong thực tế xem theo lịch nào thì đúng. Theo tôi về logic thì lệnh tháng cũng như thời điểm giao thừa phải là các điểm cố định trên quỹ đạo của trái đất quay quanh mặt trời. Do vậy chúng phải trùng với tất cả các múi giờ khi qua các vị trí đó (xét hình chiếu của các múi giờ lên quỹ đạo của trái đất). Từ đây suy ra rằng giờ giao lệnh của các múi giờ phải giống nhau chứ không thể lệch nhau như vậy được (một điều dễ hiểu là chả nhẽ tết của Việt Nam theo giờ Hà Nội và tết của Trung Quốc theo giờ Bắc Kinh cũng như của tất cả các nước trên thế giới cùng diễn ra tại một thời điểm hay sao?). 2 – Xác định Tứ Trụ theo giờ, ngày, tháng và năm sinh của một số người sau đây (xác định Tứ Trụ theo cả 2 loại lịch như đã nói ở trên): a - 26/3/1961 lúc 0,59’ a.m. Tứ trụ : Tân Sửu – Tân Mão – ngày Mậu Ngọ - Nhâm Tý (theo lịch TQ). ............Tân Sửu – Tân Mão – ngày Mậu Ngọ - Nhâm Tý (theo lịch VN). b – 3/13/1959 (tức 3/1/1960 dương lịch) lúc 1,01’ a.m. Tứ trụ : Kỷ Hợi – Ðinh Sửu – ngày Canh Dần - Ðinh Sửu (theo lịch TQ). ............Kỷ Hợi – Ðinh Sửu – ngày Canh Dần - Bính Tý (theo lịch VN). c – 5/3/1968 lúc 22,00’. Tứ trụ : Mậu Thân – Ất Mão – ngày Giáp Tuất - Ất Hợi (theo lịch TQ). ............Mậu Thân – Ất Mão – ngày Giáp Tuất - Ất Hợi (theo lịch VN). d – 7/7/2002 lúc 21,00’. Tứ trụ : Nhâm Ngọ - Ðinh Mùi - ngày Bính Tý - Kỷ Hợi (theo lịch TQ). ............Nhâm Ngọ - Ðinh Mùi - ngày Bính Tý - Mậu Tuất (theo lịch VN). e - 25/9/1990 lúc 12,59’ a.m. Tứ trụ : Canh Ngọ - Ất Dậu – ngày Quý Tị - Mậu Ngọ (theo lịch TQ). ............Canh Ngọ - Ất Dậu – ngày Quý Tị - Mậu Ngọ (theo lịch VN).
  1 like
 8. Năm nay có người ngỏ ý nhưng còn một vài cản trở mà chưa thành, năm Thìn lên xe hoa. Đề phòng tránh xa những nơi ao hồ sông nước năm nay nhé.
  1 like
 9. Người yêu em ý hả. Ai bảo cung thê lão kia đẹp??? Cái nhà này chắc là cố tình làm Wall's Kinh đô, Kem Tràng Tiền, Băng Kỳ Lân... giàu sú sụ đây. Thôi, ăn kem mùa hè này cũng mát nhỉ em nhỉ. Về hỏi duyên thì chị thấy bác haithienha trả lời nhiều vụ hay lắm đấy, vừa đọc đc một topic một anh bị người yêu bỏ về bắt đền bác ý vì bác ý đoán trúng đấy. Cụ còn rất giỏi xem tướng người qua tử vi nữa chứ. Chị vừa comment vào cái topic đấy cho lên đầu, chịu khó ngâm cứu đi. Nếu em là con một, mà biết nghĩ cho cha mẹ thì quá tốt rồi. Chồng vợ với nhau vài chcj năm, tới khi con đã lớn, đầu bạc phơ còn nở thói đào hoa bỏ nhau được. Nhưng cha mẹ thì từ lúc sinh em tới lúc chết vẫn một lòng tốt với em. Chị nghĩ tử vi như một con đường, nó có nhiều ngả rẽ , ở những khúc quanh, em có quyền đi sang đoạn đường hơi khác.... nhưng nó vẫn là chặng đường đấy thôi. Chị chỉ cố ko vẽ thêm NỢ cho tương lai đã là khó lắm rồi.
  1 like
 10. tykute cũng ko nhớ rõ up thế nào nữa.hồi đó trầy trật up mãi mơi được,lúc được rồi thì lại chả nhớ là làm sao mà được thế.làm đại nha,trước hết hoaichau up hinh lên trang nào đó,ví dụ như photobucket.com, rồi sau đó chọn ký hiệu chèn hình trong bài viết rồi paste cái direct link phía dưới bức hình trong photobucket mà hoaichau đã up .nhớ nhiêu đó thôi.chúc may mắn
  1 like
 11. Lá số giờ dần là đúng với các chi tiết trong quá khứ nhưng nhiều bệnh tật quá , chỉ hy vọng cung phúc tới cứu được .......
  1 like
 12. 1 like
 13. 1 like
 14. bạn lấy thêm lá số giờ tý và dần luôn để so sánh
  1 like
 15. Theo lá số này của anh thì xin góp ý một chút về sự tốt xấu. Lá số này ngoài 40t trở đi mới bắt đầu khá được. Dựa vào vợ phần nhiều mà trở nên khá giả. Cung thê xấu, vợ là người tháo vát, vợ chồng lấy nhau sau khá giả nhưng không hợp nhau thường hay to tiếng động thủ...Nếu khi cưới xin tới với nhau một cach bất ngờ, trong đám cưới có nhiều cản trở, cưới chay tang thì mới mong chung sống lâu. Dù vậy thì phu thê vẫn hình khắc, phải có 1 thời gian xa cách cũng lâu. Thân cư thê Liêm Tướng Kình cư ngọ tuổi bính, có phượng giải cứu nhưng không may lại gặp Tang Không thì nguy hiểm đấy... Càng khá giả thì tuổi thọ càng bị triết giảm, ngoài ra trong đời phải có lần phá sản khánh kiệt, từ nay tới đó cũng còn xa. Vài năm nữa làm ăn cũng khá mua tậu được nhà đất cao rộng...
  1 like
 16. Đi ra ngoài vấn đề lý số Mẹ e ngày trc cũng thế, mua đất xây nhà đều một tay mẹ, cũng chả bảo gì pâp cả. Nhưng về sau, tới thời tới hạn, khi mẹ xuống thì bố lên. Thời mà, mà đọc tử vi của mẹ e cũng thấy đc thời gian nào làm tiền - rất vất vả với cái thời hiện nay - làm bình thường(nhưng rất có thể vẫn khá hơn vợ a) nhưng lại đc nhàn thân. Phụ nữ mà, mà nói chung con người mà, hoàn cảnh thế nào thì thay đổi theo. Giờ mà đại gia phá sản , thì chân dài cũng té (chị gì trc làm vợ đại gia một, đại gia hai đều vào tù ý nhỉ, rồi giờ lại có đại gia 3, chồng bị bắt thì: Thời gian đó e đi nước ngoài biểu diễn , nên em vô can... hứt hứt, chắc chị ý có cung điền trạch đẹp nhắm ý nhỉ) Nói thế ko phải bảo xấu vợ a, mà đơn giản là CON NGƯỜI thì đa phần là thế, nếu ko thế, chắc ko phải vợ a. Phụ nữ cầm tiền đi chợ, với những chuyện này rất nhạy cảm. Còn đàn ông khi nghe vợ chê thì mang tâm lý Yếu trâu hơn khỏe bò... blab blab. Về chuyện nhàm chán, thì đó chính là lý do e xin làm công chức: thừa thời gian: -học ngoại ngữ -làm thêm -buôn bán gì đó -đam mê khác Trc mẹ e bán báo cho các bộ, các cty lớn... nên mới nuôi đc cả gia đình, bố e gửi tiền nuôi bố thôi, chả thừa đồng nào mua dồ ăn cả. Giờ thì cũng có tí danh phận, và cũng có tí lộc lá. xưa ko có vợ nuôi , thời khốn khó mệt nhọc, nghề thì lại thuộc loại thầy già con hát trẻ đợi làm sao tới đc lúc nở mặt với đời. Trong thời gian bán báo đó, bố mẹ e ko nghỉ việc nhà nước. Nếu a thấy rảnh quá, thử bán cái gì đó đi. A đừng nghĩ là thôi hẳn đã là hay. Chẳng biết a làm ở chỗ nào, nhưng cái DANH nhà nước giờ tuy mất thế so với trc, nhưng vẫn còn giá trị nhất định của nó. Còn nếu thấy quá bí bách, thì nghỉ hẳn rồi làm ngoài. Hàng xóm nhà e có nhà như thế đấy. Nghỉ hẳn thì thoát nghèo, và quan trọng hơn, là gia đình đầm ấm, các con đều rất ngoan, học thêm ít , mà ba đứa, có đứa vừa tốt nghiệp khá ftu, con thứ thì sắp đi Đức nhờ học bổng. Đường nào cũng có cái hay cái dở cả. Cơ quan tham mưu cấp tỉnh thì hồi trc các ông của e cũng làm đấy, và cũng liêm khiết lắm, thời các cụ mà. GIờ vẫn có nhiều cái có thể LÀM đc mà. Nếu thích làm thì e chỉ khuyên là làm cái gì phải NGHĨ, chứ đừng làm cái gì phải LÀM. Cách đây vài năm, vụ bạo loạn ở Thái Bình khiến nhiều người "được" một đại tướng "mời" về hưu non. Kết quả giờ có nhiều doanh nhân ra đời đấy. Về chuyện vợ. Hi hi, đôi khi chồng nên tốt bụng làm chỗ xả sì trét trong thời buổi bão giá tới mức sóng thần này chứ. anw, nếu vận trời cho a 100 đồng, a cố hết sức a đc 100, còn nếu ko cố a đc dưới 100. NHƯNG a ko thể đc tới 110 đồng, đc quá, sẽ bị đòi lại cho đủ. Có nhiều con trong một gia đình, nhưng ko phải đứa nào cũng giống đứa nào, vì phúc mỗi đứa mỗi khác. Cùng làm một chỗ, nhưng gia cảnh, khả năng phát đạt mỗi người mỗi khác. NGười Thân cư thê trc sau gì cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ Vợ thôi, và có khả năng lớn cùng xây dựng sự nghiệp với vợ. Đã bao giờ anh nghĩ anh sẽ cùng vợ đi nơi khác sống chưa
  1 like
 17. Chưa xem gì cả, nhưng nếu xem thì như thế nào? ;)
  1 like
 18. Thế có chắc cái đồng hồ đó đi đúng không?! Những lời chị mô tả trên là lá số giờ DẦN, chị nghĩ nếu em muốn chính xác thì nên lấy giờ DẦN. Tùy hỉ.
  1 like
 19. Truyền tải câu thần chú này. Công đức và phước báu chị Wild được hưởng không phải nhỏ. Xin chúc mừng chị Wild.
  1 like
 20. Sống mà đàng hoàng, nghiêm khắc với bản thân, nghiêm khắc với người trong thời buổi này cũng hơi khó. Lá số này sinh ra trong thời loạn thì có cơ hội phát triển hơn. Thất Sát có đặc tính là DỤC TỐC, nhưng DỤC TỐC đôi khi bất đạt. Cổ nhân khuyên răn rằng, những người mệnh ThS nếu sớm thành công thì đừng vội mừng, nếu chưa thành công cũng đừng vội nản chí, nó là THANH KIẾM, thì nó phải được tôi luyện trong gian nan thử thách. Tôi nghĩ rằng, dù Anh có thất thế, thì chí ít cũng sẽ có được danh tiếng một phương!
  1 like
 21. Pepsi ơi ,cola đây nè . Cứ tấn công anh kia ác liện vào . Mà khéo giờ ,tầm này . Anh ấy sắp đổ rồi đấy .
  1 like
 22. Cô đã gởi cho jangyoobin sáng nay, chúc bạn sớm nhận được nhiều sự chuyển hóa từ Linh Chú.
  1 like
 23. "Ruộng sâu trâu nái ko bằng con gái đầu lòng", để sinh con trai út thì mới hợp cách về lâu dàu, sinh con gái đầu để cân bằng Âm Dương trong nhà! Thân mến.
  1 like
 24. Sáng tạo sáng tạo!!! Cái gì ở mệnh thân nó là CỦA MÌNH. Mệnh Không thân Kiếp... với các bạn sinh vào THÁNG 4 VÀ THÁNG 10, các tháng khác thuộc các cách khác. Đặc điểm của mệnh Không thân kiếp nói chung là ương gàn bảo thủ, dở chứng cấp kì, TAO LÀ BỐ THIÊN HẠ Cũng gan góc, mạo hiểm nhưng vì thế mà LÊN XUỐNG THẤT THƯỜNG. Hai tháng 4 và 10 sang horoscope nó là ucng gì tớ ko nhớ, nhưng nói chung là cũng GAN GÓC MẠO HIỂM, CHƠI BỜI ... Không kiếp là NGHIỆP BÁO, nên ở cung nào mang họa cung đó. Đắc địa chỉ làm giảm tính chất họa hại đi, còn hãm thì khỏi bàn rồi. Trừ số ít ngọa lệ còn bao giờ thủ cũng mạnh hơn chiếu, chiếu mạnh hơ tam hợp, mạnh hơn nhị hợp. Hèm, tớ mà biết xem số tử vi cách đây 8 năm thì tớ đã tránh xa những bọn MỆNH KHÔNG THÂN KIẾP May bác đã nói ra và gặp phản ứng, lần sau chịu khó lại luận giải post bài, kinh nghiệm để tiến bộ đấy. À, thế vợ bạn có triệu chứng này ko: lúc trc khi cưới thì một khác, cưới về lại thấy một con người khác hẳn. ANW, cuộc sống đâu phải chỉ có đen và trắng, 0% và 100%, giữa nó còn xám, ghi, 10%.... các kiểu mà Ra trường không dám bươn trải mà lại chọn làm công chức hạng quèn, chuyên làm công việc lặt vặt, nhìn chung là vất vả (mất khoảng 5 năm); --> bố e dự đoán e phải đổ nước chè 7 năm cơ, thế này là tốt rồi đấy. Công chức mà. - Đến nay cũng đã có vị trí ở mức độ bình thường (không phải là thấp, nhưng cũng không cao so với lứa tuổi); --> thế thế nào là cao ạ. :) Theo như e biết, công chức lên vụ phó trẻ nhất hiện nay là một anh ở bộ tài nguyên môi trường, sinh năm 80, còn lại thì phải tới 45 mới lên đc quan tứ phẩm - Em lấy vợ một cách khá tình cờ, ở tuổi 30 (phải chăng do long trì thủ mệnh và phượng cát ở thê); --> mệnh long thân phượng thì hình hài đẹp đẽ,bệ vệ, chả liên quan gì tới chuyện trảm tấu bất ngờ cả. Năm 30 lưu hạn tại tử tức, hội đủ đào hồng hỉ, khôi việt, đức....thái tuế tại phúc đức, tiểu hạn ở tài bạch nên mới thế.
  1 like
 25. 1 like
 26. Vì sao những em bé sinh năm 2010-2011 hay khóc đêm? Trong các gia đình ở miền bắc, khi có em bé ra đời, để tránh bị vía dữ của những người đến thăm bé, thường hay để một con dao ở đầu giường theo phong tục được các người già để lại. Việc để con dao ở đầu giường này cũng được áp dụng đối với những trường hợp hay mơ về ma quỷ. Theo người viết, việc để con dao đầu giường này chỉ có tác dụng tạo một tâm lý an tâm cho những người ngủ mà không có tác dụng gì khác, ngoài ra lại có thể gây nguy hiểm. Trong rất nhiều diễn đàn và đặc biệt là diễn đàn Webtretho, một diễn đàn dành cho bà mẹ và em bé cũng có nhiều người hỏi về trường hợp này nhưng các câu trả lời thường không rốt ráo vì hiểu sai nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên. Người viết trong một lần tư vấn cho một bạn về phương pháp hóa giải đối với những bé hay khóc đêm thì phát hiện có rất nhiều người để dao đầu giường để tránh vía dữ cho em bé nhưng lại vô hình chung làm em bé khóc nhiều hơn, đặc biệt là những em bé sinh năm Canh Dần - Tân Mão có mạng Tùng Bách Mộc này. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này chính là con dao thuộc hành kim, có thể gọi là Kiếm Phong Kim, đã khắc Tùng Bách Mộc nên những em bé có mạng môc bị khắc nên hay khóc đêm. Ban đêm, khi con người ngủ, lúc đó tinh thần và thân thể đều ít hoạt động nên nó rơi vào lúc thể trạng yếu nhất nên từ trường của con dao đã khắc từ trường của bộ não yếu ớt của em bé khiến em bé hay giật mình và khóc. Do vậy, khi có em bé, nhất là những em bé mạng mộc thì tuyệt đối không đươc để dao ở đầu giường. Những người đã để dao ở đầu giường thì phải cất ngay lập tức, bé sẽ không còn quấy khóc ban đêm nữa. Hạt gạo làng
  1 like
 27. Nếu có 1 bé trong năm nay thì gia đình sẽ khá hơn đó. Nhà bạn có phước rồi. Nếu là con trai thì về sau càng tốt! Chúc mừng gia đình bạn
  1 like
 28. Tổng kết năm vừa rồi thế nào? Được thưởng, kiếm nhiều lợi lộc? Hay có bị người đẹp nào móc túi hết sạch?
  1 like
 29. Bé ui, Mệnh Không Thân Kiếp hay Mệnh Kiếp Thân Không chỉ được nói khi 2 sao KK tọa thủ ngay cung. Khi ở cung khác cũng sẽ mang tính chất khác.
  1 like
 30. Nguồn gốc của Lễ tắm Phật bắt nguồn từ sự tích Đức Phật đản sinh. Theo Phật sử, khi Phật đản sinh, trên trời có chín vị rồng phun hai dòng nước nóng lạnh tắm rửa cho Ngài. Cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng Thái tử. Về sau, Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức long trọng trong lễ hội kỷ niệm Phật đản. Ở Ấn Độ và Tây Vực, các tự viện thường hay tôn trí tượng Phật để mỗi ngày tín đồ có thể tới viếng chùa và lấy nước rưới lên tượng Phật như là một hành động biểu trưng cho sự tẩy trừ ô nhiễm nơi thân mình. Vào dịp kỷ niệm Phật đản, tượng Phật sơ sinh được tôn trí trên kiệu hoa, xe hoa diễu hành khắp nơi trong nước. Khi Phật giáo truyền qua Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, trong ngày kỷ niệm Phật đản sinh, Lễ tắm Phật được vua chúa tổ chức cực kỳ trang nghiêm, trọng thể trong hoàng cung, về sau phổ biến ở tất cả chùa chiền trong dân chúng. Tắm Phật là nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh, ngoài mục đích kỷ niệm Phật đản sanh còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý của con người. Trước đây, ngày kỷ niệm Phật đản sanh là mùng 8 tháng Tư âm lịch nên lễ tắm Phật được tổ chức vào ngày này. Đến năm 1950, Phật giáo thế giới thống nhất kỷ niệm Phật đản vào ngày 15 tháng Tư âm lịch nên ngày lễ tắm Phật cũng được thay đổi, tùy theo hoàn cảnh có thể tổ chức lễ này trong các ngày từ mùng 8 đến 15 tháng Tư. Để thực hiện Lễ tắm Phật, trước phải trần thiết bàn thờ với đầy đủ hương hoa, thỉnh tôn tượng Phật sơ sinh để trong chậu hoặc thau lớn tinh sạch. Chuẩn bị nguyên liệu nấu nước thơm tắm Phật. Ở nước ta, các Phật tử thường nấu nước với hoa lài, hoa cúc, quế…, chờ nước nguội đổ vào chậu và rải thêm hoa lài vào nước tắm Phật. Có nơi giản tiện thì dùng nước mưa, nước lọc tinh sạch nấu chín (vì làm lễ xong có một vài người thọ dụng). Theo Dục Tượng Công Đức kinh: “Phải dùng các thứ diệu hương như Ngưu đầu, Chiên đàn, Tử đàn, Đa ma la hương, Cam tùng, Bạch đàn, Uất kim, Long não, Trầm hương, Xạ hương, Đinh hương... làm thành nước thơm đựng ở trong chậu sạch”. Nước tắm Phật phải là nước tám công đức, vì vậy người chuẩn bị nước cần phải thành tâm, tin tưởng trọn vẹn vào công đức tắm Phật mới thành tựu như nguyện. Đến giờ hành lễ, đạo tràng trì tụng kinh sám theo nghi thức Lễ tắm Phật. Đến đoạn tắm Phật, mọi người đồng tụng kệ và chú Tắm Phật rồi tuần tự đi đến lễ đài tôn trí tượng Phật sơ sinh chắp tay thành kính đảnh lễ, múc nước nhẹ nhàng tưới lên hai vai của Ngài. Trong lúc tắm Phật, mỗi người cần lắng lòng thanh tịnh quán tưởng dòng nước cam lộ tinh sạch này sẽ gội nhuần tâm tư. Những tâm niệm tham lam, sân hận và si mê của bản thân nhờ công đức này mà được tẩy sạch. Những suy nghĩ, lời nói và việc làm xấu ác cũng được xóa tan. Thân tâm trở nên thanh tịnh, mát mẻ, nhẹ nhàng. Đối với những ngôi chùa chưa có thầy trụ trì cũng nên tổ chức làm lễ tắm Phật trong mùa Phật đản. Tuy nhiên, vị Phật tử chủ lễ phải hết sức thành tâm, trang nghiêm và thanh tịnh. Cùng với sự chuẩn bị chu đáo và tâm thành kính của toàn thể đạo tràng, chắc chắn Lễ tắm Phật sẽ đem đến vô lượng công đức và pháp lạc cho toàn thể Phật tử.
  1 like
 31. - chuyện tù ngục và số chết yểu của cháu có đúng như những điều mà mẹ cháu được nghe không ạ? Điều này không đúng, yên tâm mà sống vui vẻ! - nếu đúng là cháu yểu số thì nên kết hôn và sinh con luôn không? Chồng cháu liệu có phải là bạn trai hiện tại của cháu không? Cháu xin post luôn lá số của ng yêu cháu để mọi người xem: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Năm nay, chậm thì năm sau lấy chồng. Nhưng mà số khổ về chồng con.
  1 like
 32. Số này cũng khá đó chứ. Ngoài 36t có cơ hội kiếm nhiều tiền nhanh chóng, mua tậu cũng khá nhá đất. Nhưng lúc này sức khỏe bà mẹ lại suy...Nên đi xa lập nghiệp
  1 like
 33. Thế thì tốt quá. Chú có một cái máy chụp hình dư, đi đâu nói cô W đưa đem đi chụp cho thêm phần sinh động.Tham khảo thêm ý kiến cô W.
  1 like
 34. Năm nay 2011 hoặc năm sau 2012 đều tốt, sinh con trai hay con gái đều tốt! Thân mến!
  1 like
 35. việc này không thể xem qua lá số của bạn được.
  1 like
 36. 1 like
 37. Nếu ls này đúng thì chị nttp có nói trên rồi, năm nay chồng con tốt ráo, thoát cảnh cô đơn. Để xem tháng 5,6, 8 âm lịch này có bị thần cupid bắn trúng không nhé :)
  1 like
 38. Xin đăng lại câu 3 và 4 ở trên lại cho rõ: 3 - Cách xác định Trụ ngày - Tức ngày sinh Trong một năm có các ngày 1/3, 30/4, 29/6, 28/8, 27/10, 26/12 và ngày 24/2 của năm sau có các can chi giống nhau. Cho nên chúng ta thấy can chi của ngày 24/2 và ngày 1/3 trong cùng một năm dương lịch là khác nhau bởi vì thường chúng chỉ cách nhau 5 ngày, còn đối với năm nhuận chúng cách nhau 6 ngày (bởi vì tháng 2 có ngày 29). Dựa vào yếu tố này nếu biết trước can chi của 1 ngày bất kỳ của 1 năm thì qua bảng 60 năm Giáp Tý chúng ta có thể tính được can chi của ngày 1/3 của năm đó, sau đó chúng ta tính được can chi của ngày 24/2 cùng năm và nó chính là can chi của ngày 1/3 của năm trước liền với năm đó. Cứ như vậy ta có thể biết được can chi ngày 1/3 của tất cả các năm (chú ý tháng 2 của năm 1900 mặc dù là năm nhuận nhưng nó chỉ có 28 ngày). Ví dụ : Ngày 14/7/1968 theo lịch can chi có can chi là gì? Ngày 1/3 của năm 1968 tra theo bảng là ngày Canh Ngọ. Vậy ngày 29/6/1968 cũng là ngày Canh Ngọ (ta chọn nó bởi vì nó gần nhất với ngày cần phải tìm), từ ngày 29/6 đến 14/7 cách nhau đúng 15 ngày, vì vậy theo bảng nạp âm 60 năm Giáp Tý, ngày Canh Ngọ (29/6) sau 15 ngày sẽ đến ngày Ất Dậu (14/7) . Đến đây ta có trụ thứ ba, đó là trụ ngày . Bảng tra can chi của ngày 1/3 trong các năm từ 1889 đến năm 2008 Dấu * trong bảng là năm nhuận, tức tháng 2 của các năm đó có 29 ngày. 4 – Cách xác định Trụ giờ - Tức giờ sinh Theo lịch Can Chi này họ đã xác định giờ đầu tiên trong một ngày của lịch Can Chi luôn luôn là giờ Tý và các giờ sau tuân theo thứ tự như sau : Tức là cứ 120 phút (hai tiếng) tương ứng với một giờ của lịch can chi. Ví dụ : 23 giờ 18 phút ngày 16/5 thuộc về ngày nào của lịch can chi? Theo lịch can chi thì từ 23,00’ ngày 16/5 trở đi thuộc về ngày hôm sau, tức là phải thuộc ngày 17/5. Khi đã biết Địa chi của giờ rồi thì hàng Can của nó hoàn toàn phụ thuộc vào Can của trụ ngày như sau : Các ngày có can là Giáp và Kỷ có các giờ lần lượt là : Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thì , ............. , Ất Hợi (các can tuân theo quy luật vòng tròn như đã nói ở trên) . Các can ngày là Ất và Canh có các giờ lần lượt: Bính Tý,.............., Đinh Hợi. Các................... Bính và Tân...........................: Mậu Tý,..............., Kỷ Hợi. Các ...................Đinh –Nhâm .........................: Canh Tý,.............., Tân Hợi. Các ...................Mậu – Quý ...........................: Nhâm Tý,............., Quý Hợi. Ví dụ : Các can của giờ Mão và Ngọ của ngày Đinh Dậu theo lịch can chi là gì ? Can của ngày Đinh theo như trên ta có các giờ lần lượt là : Canh Tý, Tân Sửu, Nhâm Dần, Quý Mão, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Đinh Mùi, ..... Vì vậy can của giờ Mão là Quý Mão và giờ Ngọ là Bính Ngọ. Đến đây ta có trụ thứ tư, đó là trụ giờ
  1 like
 39. Bài 4 : Đặc trưng của Tứ trụ Chương 3 Đặc trưng của tứ trụ I - Tứ trụ Mỗi người khi sinh ra đều có 4 thông tin là năm, tháng, ngày và giờ sinh. 4 thông tin này khi chuyển sang lịch can chi được gọi là tứ trụ . Tứ trụ này quyết định vận mệnh của người đó . Lịch Can Chi không giống với dương lịch hay âm lịch mà chúng ta vẫn thường sử dụng, nên ở đây thống nhất mọi thông tin về lịch phải dùng dương lịch để tính toán cho tiện lợi và tháng 1 dương lịch được gọi là tháng 13 của năm trước đó. 1 – Cách xác định Trụ năm - Tức năm sinh Theo bảng nạp âm 60 năm Giáp Tý thì năm nay 2008 là năm Mậu Tý, năm 2009 là năm Kỷ Sửu,........ . Các năm trước đây hay sau này cứ theo bảng này tra là ra hết. Nhưng năm của lịch Can Chi thường bắt đầu vào ngày 4/2 hoặc ngày 5/2 dương lịch, khác với dương lịch bắt đầu vào ngày 1/1, và càng khác so với Âm lịch tính năm mới theo lịch mặt Trăng. Muốn xác định chính xác năm mới hay các tháng theo lịch Can Chi bạn đọc phải tra theo bảng xác định lệnh tháng phía dưới. Bảng này xác định tháng, ngày, giờ và chính xác tới phút bắt đầu năm mới cũng như tháng mới (lệnh tháng) của lịch Can Chi từ năm 1898 đến năm 2018 (phần này được trích ra từ cuốn sách Lịch Vạn Niên) Bảng xác định lệnh tháng của lịch Can Chi . (Từ năm 1898 đến năm 2018 theo giờ Bắc Kinh) …………………………………………………… (Chú ý: Bảng xác định lệnh tháng này của Trung Quốc nên nó được tính theo giờ Bắc Kinh, còn “Ngày giờ Sóc (New Moons) và Tiết khí (Minor Solar Terms) từ 1000 đến 2999“ trên Google là của Việt Nam theo giờ Hà Nội nên giờ giao lệnh ít hơn của Trung Quốc 60’. Hiện giờ tôi chưa biết xác định lệnh tháng theo giờ Bắc Kinh hay Hà Nội là đúng. Phải chăng căn cứ theo múi giờ quốc tế thì cứ ít hơn múi giờ Bắc Kinh bao nhiêu múi thì lệnh tháng phải giảm đi từng ấy tiếng, cũng như cứ nhiều hơn múi giờ Bắc Kinh bao nhiêu múi thì phải cộng thêm từng ấy tiếng theo bảng xác định lệnh tháng ở trên ?) . Ví dụ : Ngày 4/2 /1968 theo lịch can chi thuộc năm nào? Nó vẫn thuộc năm Đinh Mùi (1967) nhưng tới 2,08’ (1,08’ theo giờ Hà Nội) ngày 05/2/1968 nó mới thuộc năm Mậu Thân (1968). Ví dụ : Lúc 7,59’ngày 04/2/1969 dương lịch thuộc năm nào của lịch can chi ?. Đã thuộc năm Kỷ Dậu (1969) ,còn trước 7,59’ vẫn thuộc năm Mậu Thân (1968) . Qua đây chúng ta thấy theo lịch Can Chi thì năm mới được tính chính xác tới phút khi trái đất quay hết một vòng xung quanh mặt trời (không như chúng ta thường tính lúc 0,00’ của đêm giao thừa). Nghĩa là chúng ta đã có một trụ đầu tiên, đó là trụ năm (tức năm sinh). 2 – Cách xác định Trụ tháng - Tức tháng sinh (lệnh tháng) Theo lịch Can Chi thì tháng đầu tiên của một năm luôn luôn là tháng Dần sau đó là tháng Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Tháng trong lịch can chi được xác định khác với dương lịch. Muốn xác định chính xác tháng sinh (lệnh tháng) theo lịch can chi bắt buộc bạn đọc phải tra theo bảng xác định lệnh tháng ở trên. Ví dụ : Ngày 07/10/1968 thuộc tháng nào của lịch can chi? Tra bảng ta thấy nó thuộc tháng Dậu, còn từ ngày 08/10/1968 nó mới sang tháng Tuất. Khi đã biết địa chi của một tháng thì cách xác định can của tháng đó hoàn toàn phụ thuộc vào can của năm đó như sau: Các năm có can là Giáp và Kỷ thì các tháng của năm đó lần lượt là : Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tị, ...... Đinh Hợi (tức là các can chi phải tuân theo đúng quy luật của vòng tròn đã nói ở trên). Các năm Ất và Canh các tháng là : Mậu Dần, Kỷ Mão, .........., Kỷ Hợi. Các năm Bính và Tân ------------- : Canh Dần,........................., Tân Hợi. Các năm Đinh và Nhâm ----------- : Nhâm Dần, ......................, Quý Hợi. Các năm Mậu và Quý ------------- : Giáp Dần, ........................, Ất Hợi. Bảng tra can tháng theo can năm Ví dụ : Can của tháng Thìn của năm 1968 là gì? Tra theo bảng xác định lệnh tháng thì năm 1968 là năm Mậu Thân, vì vậy nó thuộc năm tra theo các can Mậu và Quý. Các tháng của nó lần lượt là : Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thìn, Đinh Tị, ........ Do vậy tháng Thìn là Bính Thìn. Đến đây ta có trụ thứ hai, đó là trụ tháng. 3 - Cách xác định Trụ ngày - Tức ngày sinh Trong một năm có các ngày 1/3, 30/4, 29/6, 28/8, 27/10, 26/12 và ngày 24/2 của năm sau có các can chi giống nhau. Cho nên chúng ta thấy can chi của ngày 24/2 và ngày 1/3 trong cùng một năm dương lịch là khác nhau bởi vì thường chúng chỉ cách nhau 5 ngày, còn đối với năm nhuận chúng cách nhau 6 ngày (bởi vì tháng 2 có ngày 29). Dựa vào yếu tố này nếu biết trước can chi của 1 ngày bất kỳ của 1 năm thì qua bảng 60 năm Giáp Tý chúng ta có thể tính được can chi của ngày 1/3 của năm đó, sau đó chúng ta tính được can chi của ngày 24/2 cùng năm và nó chính là can chi của ngày 1/3 của năm trước liền với năm đó. Cứ như vậy ta có thể biết được can chi ngày 1/3 của tất cả các năm (chú ý tháng 2 của năm 1900 mặc dù là năm nhuận nhưng nó chỉ có 28 ngày). Ví dụ : Ngày 14/7/1968 theo lịch can chi có can chi là gì? Ngày 1/3 của năm 1968 tra theo bảng là ngày Canh Ngọ. Vậy ngày 29/6/1968 cũng là ngày Canh Ngọ (ta chọn nó bởi vì nó gần nhất với ngày cần phải tìm), từ ngày 29/6 đến 14/7 cách nhau đúng 15 ngày, vì vậy theo bảng nạp âm 60 năm Giáp Tý, ngày Canh Ngọ (29/6) sau 15 ngày sẽ đến ngày Ất Dậu (14/7) . Đến đây ta có trụ thứ ba, đó là trụ ngày . Bảng tra can chi của ngày 1/3 trong các năm từ 1889 đến năm 2008 1889 – Bính Tý.............1929 - Ất Tị................1969 - Ất Hợi 1890 – Tân Tị...............1930 – Canh Tuất........1970 – Canh Thìn 1891 – Bính Tuất..........1931 - Ất Mão................1971 - Ất Dậu 1892 – Nhâm Thìn *......1932 – Tân Dậu *.............1972 – Tân Mão * 1893 – Đinh Dậu............1933 – Bính Dần.........1973 – Bính Thân 1894 – Nhâm Dần.........1934 – Tân Mùi............1974 – Tân Sửu 1895 – Đinh Mùi...........1935 – Bính Tý...........1975 - Bính Ngọ 1896 – Quý Sửu *........1936 – Nhâm Ngọ *..........1976 – Nhâm Tý * 1897 - Mậu Ngọ............1937 – Đinh Hợi......1977 – Đinh Tị 1898 – Quý Hợi............1938 – Nhâm Thìn.....1978 – Nhâm Tuất 1899 – Mậu Thìn...........1939 – Đinh Dậu......1979 – Đinh Mão 1900 – Quý Dậu............1940 – Quý Mão *.......1980 – Quý Dậu * 1901 - Mậu Dần............1941 - Mậu Thân......1981 – Mậu Dần 1902 – Quý Mùi............1942 – Quý Sửu.......1982 – Quý Mùi 1903 - Mậu Tý.............1943 - Mậu Ngọ.......1983 - Mậu Tý 1904 – Giáp Ngọ *.........1944 – Giáp Tý *.....1984 – Giáp Ngọ * 1905 - Kỷ Hợi.............1945 - Kỷ Tị..............1985 - Kỷ Hợi 1906 – Giáp Thìn..........1946 – Giáp Tuất.....1986 – Giáp Thìn 1907 - Kỷ Dậu.............1947 - Kỷ Mão...........1987 - Kỷ Dậu 1908 - Ất Ngọ *...........1948 - Ất Dậu *.........1988 - Ất Mão * 1909 – Canh Thân..........1949 – Canh Dần......1989 – Canh Thân 1910 - Ất Sửu.............1950 - Ất Mùi...........1990 - Ất Sửu 1911 – Canh Ngọ...........1951 – Canh Tý..........1991 – Canh Ngọ 1912 – Bính Tý *..........1952 – Bính Ngọ *....1992 – Bính Tý * 1913 – Tân Tị................1953 – Tân Hợi.......1993 – Tân Tị 1914 – Bính Tuất..........1954 – Bính Thìn.....1994 – Bính Tuất 1915 – Tân Mão..............1955 – Tân Dậu.........1995 – Tân Mão 1916 – Đinh Dậu *.........1956 – Đinh Mão *....1996 – Đinh Dậu * 1917 – Nhâm Dần...........1957 – Nhâm Thân.....1997 – Nhâm Dần 1918 – Đinh Mùi...........1958 – Đinh Sửu......1998 – Đinh Mùi 1919 – Nhâm Tý............1959 – Nhâm Ngọ......1999 – Nhâm Tý 1920 - Mậu Ngọ *..........1960 - Mậu Tý *..........2000 - Mậu Ngọ * 1921 – Quý Hợi............1961 – Quý Tị.............2001 – Quý Hợi 1922 - Mậu Thìn...........1962 - Mậu Tuất.......2002 - Mậu Thìn 1923 – Quý Dậu..............1963 – Quý Mão..........2003 – Quý Dậu 1924 - Kỷ Mão *.............1964 – Kỷ Dậu *.......2..004 - Kỷ Mão * 1925 – Giáp Thân..........1965 - Giáp Dần.......2005 – Giáp Thân 1926 - Kỷ Sửu...............1966 - Kỷ Mùi...........2006 – Kỷ Sửu 1927 – Giáp Ngọ............1967 – Giáp Tý..........2007 – Giáp Ngọ 1928 – Canh Tý *............1968 – Canh Ngọ *.....2008 – Canh Tý * Dấu * trong bảng là năm nhuận, tức tháng 2 của các năm đó có 29 ngày. 4 – Cách xác định Trụ giờ - Tức giờ sinh Theo lịch Can Chi này họ đã xác định giờ đầu tiên trong một ngày của lịch Can Chi luôn luôn là giờ Tý và các giờ sau tuân theo thứ tự như sau : Từ 23 giờ đến 1 giờ là giờ Tý . Từ 11 giờ đến 13 giờ là giờ Ngọ: Từ 1 --------3 ------------ Sửu Từ 13 --------15 ---------- Mùi Từ 3 ---------5 ----------- Dần Từ 15 ------- 17 ---------- Thân Từ 5 ---------7 ----------- Mão Từ 17 --------19 -----------Dậu Từ 7 ---------9 ----------- Thìn Từ 19 --------21 -----------Tuất Từ 9 --------11 ----------- Tị Từ 21 --------23 ----------Hợi Tức là cứ 120 phút (hai tiếng) tương ứng với một giờ của lịch can chi. Ví dụ : 23 giờ 18 phút ngày 16/5 thuộc về ngày nào của lịch can chi? Theo lịch can chi thì từ 23,00’ ngày 16/5 trở đi thuộc về ngày hôm sau, tức là phải thuộc ngày 17/5. Khi đã biết Địa chi của giờ rồi thì hàng Can của nó hoàn toàn phụ thuộc vào Can của trụ ngày như sau : Các ngày có can là Giáp và Kỷ có các giờ lần lượt là : Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thì , ............. , Ất Hợi (các can tuân theo quy luật vòng tròn như đã nói ở trên) . Các can ngày là Ất và Canh có các giờ lần lượt: Bính Tý,.............., Đinh Hợi. Các................... Bính và Tân............................. : Mậu Tý,..............., Kỷ Hợi. Các ...................Đinh –Nhâm ........................... : Canh Tý,.............., Tân Hợi. Các ...................Mậu – Quý ............................. : Nhâm Tý,............., Quý Hợi. Ví dụ : Các can của giờ Mão và Ngọ của ngày Đinh Dậu theo lịch can chi là gì ? Can của ngày Đinh theo như trên ta có các giờ lần lượt là : Canh Tý, Tân Sửu, Nhâm Dần, Quý Mão, Giáp Thìn, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Đinh Mùi, ..... Vì vậy can của giờ Mão là Quý Mão và giờ Ngọ là Bính Ngọ. Đến đây ta có trụ thứ tư, đó là trụ giờ Chúng ta đã có đủ bốn trụ của một người. Ví dụ 1 : Một người sinh ngày 12/11/1965, lúc 8,00 am, có tứ trụ : Năm Ất Tị - tháng Đinh Hợi - ngày Canh Ngọ - giờ Canh Thìn. Ví dụ 2 : Nữ sinh ngày 5/2/1968 lúc 2,07’ có tứ trụ: Đinh Mùi - Quý Sửu - ngày Ất Tị - Đinh Hợi. Ví dụ 3 : Nữ sinh ngày 5/2/1968 lúc 2,08’ có tứ trụ : Mậu Thân - Giáp Dần - ngày Ất Tị - Đinh Hợi. Qua ví dụ 2 và 3 chúng ta thấy hơn nhau 1 phút là sang năm khác, tháng khác và tứ trụ sẽ khác nhau. Cho nên giờ và phút để xác định lệnh tháng là vô cùng quan trọng trong việc xác định tứ trụ. Nếu theo cách xác định mặt trời ở đúng đỉnh đầu tại địa điểm nơi người đó được sinh là 12,00’ thì cách xác định giờ sinh ở bảng trên chỉ đúng với những người được sinh ở vị trí đúng giữa múi giờ đó, còn những người được sinh trong cùng một múi giờ mà ở càng xa điềm giữa của múi giờ đó về hai bên thì sai số về phút càng lớn (có thể từ -60’ tới +60’). Cho nên trong các trường hợp này tốt nhất là lấy cả hai tứ trụ để dự đoán. Đến khi trong thực tế xẩy ra các sự kiện phù hợp với tứ trụ nào thì tứ trụ đó mới được xem là chính xác cho người đó. Bảng tra can giờ theo can ngày Theo tôi chỉ khi nào con người xác định được trụ thứ 5, tức trụ phút này thì môn dự đoán theo Tứ Trụ mới thật sự là hoàn hảo. Bởi vì như chúng ta thấy bốn trụ không có tính đối xứng mà trụ ngày phải ở giữa và mỗi bên phải có hai trụ mới hợp lý. Hơn nữa chúng ta thấy cách xác định trụ tháng và trụ giờ giống nhau bởi đơn vị 12 (12 tháng, 12 giờ), còn cách xác định trụ năm và trụ ngày giống nhau bởi đơn vị 60 (tuân theo bảng nạp âm 60 năm Giáp Tý) thì không có lý do gì để không sử dụng trụ phút cũng được xác định theo đơn vị 60 (cứ hai phút bình thường được tính thành một phút theo lịch Can Chi và nó cũng tuân theo bảng nạp âm 60 năm Giáp Tý). Theo sự suy luận của tôi thì cách xác định phút nó cũng giống như cách xác định năm và ngày của lịch can chi, nhưng chúng ta không biết Họ đã dựa vào nền tảng nào để xác định chúng. Bởi vậy muốn xác định phút theo lịch can chi, chúng ta phải có một vài ví dụ của những cặp sinh đôi chỉ cách nhau vài phút. Dùng phương pháp suy luận ngược, chúng ta dựa vào những sự kiện lớn đã phát sinh ra của các cặp sinh đôi này như tai nạn, ốm đau, ... , nhất là cái chết của họ và nếu chúng ta sử dụng phương pháp tính điểm hạn này để tính các điểm hạn thì may ra có thể xác định được chính xác can chi của phút sinh của mỗi người này. Sau đó các phút khác sẽ được xác định theo bảng nạp âm 60 năm Giáp Tý, hoàn toàn tương tự như xác định năm và ngày. Các câu hỏi trọng tâm của Bài 4: 1 – Vì sao có sự khác nhau về giờ (60’) khi xác định lệnh tháng giữa lịch Trung Quốc theo giờ Bắc Kinh với lịch Việt Nam theo giờ Hà Nội? 2 – Xác định Tứ Trụ theo giờ, ngày, tháng và năm sinh của một số người sau đây (xác định Tứ Trụ theo cả 2 loại lịch như đã nói ở trên): a - 26/3/1961 lúc 0,59’ a.m. b – 3/13/1959 (tức 3/1/1960 dương lịch) lúc 1,01’ a.m. c – 5/3/1968 lúc 22,00’. d – 7/7/2002 lúc 21,00’. e - 25/9/1990 lúc 12,59’ a.m.
  1 like
 40. Trả lời các câu hỏi trọng tâm Bài 3 : ( Ðây chỉ là điều giải thích qua trình độ hiểu biết về Vật Lý thiên văn của riêng tôi tại thời điểm này, có gì chưa đầy đủ xin mọi người đóng góp thêm). (Câu hỏi 2 và 3 của Bài 1). 2 – Theo bạn khái niện Lỗ đen và Lỗ trắng để giải thích sự tồn tại vĩnh hằng của Vũ Trụ có tính thuyết phục (hợp lý) hay không? 3 – Âm Dương Ngũ Hành là các tiên đề trong mệnh học Ðông Phương có hợp lý không? Tạm thời chúng ta hãy suy nghĩ thật đơn giản là khi các ngôi sao như mặt trời của chúng ta đang không ngừng đốt cháy nhiên liệu của nó để tạo ra ánh sáng (là một dạng của năng lượng) thì dĩ nhiên đến một lúc nào đó số nhiên liệu dùng để cháy của nó rồi phải hết. Khi đó mặt trời hết cháy, hết chiếu sáng là một điều ai cũng có thể tin được. Vậy thì thử hỏi với thời gian là vô tận thì tại sao tới bây giờ vẫn còn ti tỷ ngôi sao (như mặt trời) vẫn còn cháy tỏa ánh sáng vào vũ trụ rộng mênh mông mà hàng đêm chúng ta vẫn nhìn thấy ? Ðể trả lời câu hỏi này thì dĩ nhiên chúng ta phải đặt vấn đề là nếu có một nơi phát ra năng lượng (như ánh sáng) thì phải có một nơi thu (hút) năng lượng lại (kể cả ánh sáng), để mà rồi lại tạo ra mặt trời mới hợp lý được chứ. Mà một vật thể thu (hút) được cả ánh sáng thì làm sao chúng ta có thể nhìn thấy được nó. Chính lý do này mà người ta không nhìn thấy nó nhưng người ta có thể xác định được nó là có thực và đang tồn tại trong vũ trụ thông qua lực hấp dẫn của nó qua các vật thể (trong đó có các ngôi sao) đang quay quanh nó theo các quỹ đạo khác nhau. Chính vì vậy mà người ta gọi vật thể này là Lỗ đen. Chúng ta suy luận tiếp, về logic thì không có vật thể nào có thể Hút được mọi vật mãi mãi, cũng như không thể có mặt trời nào cháy được mãi mãi. Do vậy để giải quyết điều này thì người ta phải đưa ra khái niện Lỗ trắng là một vật thể Phun ra vật chất và năng lượng. Dĩ nhiên là Lỗ đen và Lỗ trắng phải cùng là một vật thể chứ không thể là hai vật thể khác nhau được. Ðể giải thích vì sao Lỗ trắng lại xuất hiện thì chúng ta cứ nghĩ đơn giản là nó Hút (ăn) mãi rồi thì nó phải Bội Thực (tức quá lo) nên Phun ra để bảo toàn Mạng sống của nó nếu không thì Vỡ Bụng mà chết mất, có vậy thôi. Trong cái bụng Bội Thực của nó mọi thứ vật chất và năng lượng (như ánh sáng) hòa lần với nhau trở thành một nồi Súp chất lỏng, khi Phun ra dĩ nhiên sẽ có cả khối lượng (vật chất) và năng lượng. Một phần khối lượng (vật chất) đặc biệt có thể cháy đã tạo ra các ngôi sao. Hiện tại các nhà Vật Lý có đưa ra lý thuyết “Ðường hầm lượng tử“ gì đó, nói rằng vật chất bị Lỗ đen Hút sẽ chạy qua một đường hầm để tới đầu bên kia thì được Phun ra nhờ Lỗ trắng. Theo tôi điều này vô lý bởi vì nếu như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy Lỗ trắng này luôn Phun ra vật chất từ một điểm cố định trong vũ trụ. Nếu đúng như vậy thì làm sao người ta giải thích được mọi vật thể trong vũ trụ hiện đang giãn nở ra theo hướng càng xa nhau hơn theo mọi hướng chứ không phải xuất phát từ một điểm nào đó trong vũ trụ mà chỉ bay theo một hướng. Một bản đồ của bức xạ nền vũ trụ (CMB) trong vũ trụ với những hình tròn có thể biểu hiện các sự kiện diễn ra trước vụ nổ Big Bang. Ảnh: Daily Mail. Mỗi vòng tròn đồng tâm trên bản đồ bức xạ nền vũ trụ (CMB) ở trên có thể hiểu là nó tương ứng với một lần Lỗ đen biến thành Lỗ trắng. 2 - Bạn có biết người Ðông Phương (các thầy thuốc Ðông y) đã dùng học thuyết Âm Dương Ngũ Hành này vào chữa bệnh cho con người từ bao giờ ? Cổ nhất có bộ y thư “Hoàng Đế Nội Kinh Tố Vấn“ cách đây khoảng 3 đến 4 nghìn năm. “Định mệnh có thật hay không Phần 18 Thứ ba 20/05/2008 12:00:00 (GMT +7) Tác giả: Nguyễn Vũ Tuấn Anh Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương * Chú thích: Hoàng Đế-có niên đại ước tính hơn 3000 năm trước CN. “Trên thực tế, Hoàng Đế nội kinh trong lịch sư Trung Quốc đối với văn hoá Hán học có ảnh hưởng sâu sắc không thể mất đi, nó cấu thành một truyền thống văn hoá Trung Hoa. Nếu như truyền thống văn hoá thiếu khuyết phần này, chúng ta không thể tưởng tượng tình cảnh của nó vô lý đến mức nào. Thậm chí ở Trung Quốc cổ đại, người ta còn đem Hoàng Đế Nội Kinh với Đạo Đức kinh của Lão Tử, Nam Hoa kinh của Trang Tử, Chu Dịch ra so sánh với nhau, mọi người không chỉ xem nó là một cuốn sách ý học bình thường. Người xưa xem Hoàng Đế Nội Kinh là: “Thượng cùng ở Trời hạ cực ở Đất, xa xét vạn vật, gần nắm bản thân, biến đối khó lường”. cơ hồ như mọi việc trời đất không gì là không bao lấy”.(**) ** Chú thích: Trích dẫn trong “Hoàng Đế nội kinh và suy đoán vận khí”. Đàm Hiền Mậu biên soan. Nxb Văn Hoá Thông Tin 1998 Trong cuốn “Hoàng Đế nội kinh tố vấn” hoàn toàn sử dụng phương pháp luận của thuyết Âm dương Ngũ hành. Để chứng tỏ điều này, xin bạn đọc xem đoạn sau đây trong phần Lục Nguyên chính kỷ đại luận: “ Trước lập năm ấy, lấy tỏ khí ấy, số của vận hành của Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Là lạnh, nóng khô, ẩm gió, hoả đến ngự thì đạo trời có thể thấy, dân khí có thể điều, Âm dương co duỗi, gần mà không cảm, có thể đếm số ấy”. Bạn đọc có thể tìm thấy dấu ấn của Thuyết Âm dương Ngũ hành và phương pháp luận của nó trong khắp cuốn sách, tự thân nội dung của nó đã chứng tỏ thuyết Âm dương Ngũ hành đã được ứng dụng từ thời Hoàng Đế (khoảng 3.000 năm tr.C.N). Nhưng các nhà nghiên cứu hiện đại lại cho rằng: Cuốn Hoàng đế nội kinh tố vấn ra đời vào thời Xuân Thu Chiến Quốc (?!). Đoạn sau đây được trích trong cuốn “Hoàng Đế Nội Kinh và suy đoán vận khí” (sách đã dẫn). “Hoàng Đế nội kinh được viết thành sách vào khoảng thời kỳ Xuân thu Chiến Quốc, nên trong sách tư tưởng chỉ là chủ nghĩa duy vật cổ đại, xuất phát từ quan niệm chỉnh thể và tổng kết của người xưa qua kinh nghiệm phong phú đấu tranh với bệnh tật, xây dựng nền cơ sở lý luận của y học Trung Quốc”. Như vậy, qua các đoạn trích dẫn trên bạn đọc cũng nhận thấy rằng: Nội dung của cuốn “Hoàng Đế nội kinh tố vấn” là sự ứng dụng của thuyết Âm dương và Ngũ hành đã có từ thời Hoàng Đế, tức là trước thời vua Đại Vũ phát hiện ra Lạc thư trên lưng rùa ghi dấu ấn của Ngũ hành hơn 1.000 năm. Các nhà nghiên cứu đã đặt thời điểm xuất hiện của cuốn sách này vào thời Xuân thu Chiến Quốc, tức là sau đó hơn 2000 năm so với thời điểm nội dung của nó (?). Và vấn đề cũng không dừng lại ở đây.“. 3 - Tại sao lại chỉ có 5 hành ? Bạn có thể Phát Minh ra hành thứ 6 được không (cùng với câu 3 của Bài 1) ? Tôi phải công nhận Âm Dương Ngũ Hành là các tiên đề trong cái Vũ Trụ này bởi vì tôi không thể tìm được hành thứ 6 và theo tôi Âm Dương - “Là cặp phạm trù đối lập“ - một khái niệm đặc trưng của vật chất, còn Ngũ Hành đại diện cho 5 dạng vật chất cấu tạo nên Vũ Trụ này.
  1 like
 41. Vành mắt có bị hơi thâm? trong người dễ có bệnh trí nhớ nhiều khi kém nhưng học hành thì rất tốt? số lận đạn buổi đầu sau này sẽ khá ( càng về sau càng tốt)
  1 like
 42. RĂng đã sâu hay đã rụng cái nào chưa mắt cận hay loạn thị? Chân tay đã gãy hay trẹo khớp bao giờ?
  1 like
 43. 1 like
 44. Nguyệt Nương ơi, Hiện nay, các nước trong khối Asean chưa thực sự trở thành một khối thống nhất như khối liên minh châu âu, các nước Asean vẫn quản lý đường biên rất chặt chẽ thậm chí còn tranh chấp đường biên lãnh thổ. Vì vậy, xe ô tô các nước muốn qua lại nước kia phải xin phép và được cấp phép mới được lưu hành. Thân chào bạn! Cám ơn ban quản trị hỗ trợ tôi trong việc trả lời câu hỏi của thành viên.
  1 like
 45. Chào bạn Nguyệt Nương Hiện nay, pháp luật nghiêm cấm các hành vi bói toán, Nghị định 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định về xử phạt vi phạm hành chánh đối với hành vi tổ chức hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức khác có tính chất mê tín dị đoan sẽ bị phạt từ 1-3 triệu đồng. Ngoài ra, việc hành nghề mê tín di đoan bị xem là tội phạm được quy định tại Điều 247 Bộ Luật Hình sự năm 1999, nội dung cụ thể như sau: 1. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Phạm tội làm chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng. Tốt nhất bạn hãy khuyên cô bạn đó không nên trưng bảng hiệu để tránh gặp rắc rối với pháp luật bạn nhé. Thân mến chào bạn!
  1 like
 46. Cô này Nìu tìu bỏ thầy đi được. Trên nói là Tối, thế mà dưới táng ngay là Sáng. Đúng là ỡm ờ. Tưởng ở đây ko có Thầy cao tay đấy hử? Thầy đây tuy tay ngắn nhưng sắn ống tay áo hơi bị CAO đấy. Đừng tưởng dưa bở dễ lừa nhá. Tự lần mò sang nhà bác Thiên Đồng mà dò hỏi thêm nhé. Vợ chồng đúng là ly dị 1 phát rồi. Số cô chỉ vất vả lúc mới đầu đời thôi, sau giầu thấy cố nội cố ngoại luôn còn gì, giờ chẳng ăn ngon mặc diện là gì, lại muốn giầu nữa cơ à. Cả đời xung túc hơn nhiều người rồi, yên tâm mà tiến thân. 38 cái xuân xanh mà còn muốn thêm đứa nữa thì cũng có khó gì, quan trọng là trước đây trác táng có quá đà để ảnh hưởng tới Tử cung và buồng trứng ko thôi. Vậy nên đi kiểm tra trước đi rồi hẵng hỏi là nên sinh con năm nào. Mà gớm, giầu có, phấn son đẹp đẽ vậy mà làm phúc cứu đời gì mà lười thế, năng làm phúc cứu đời đi. Sau này con cái nó đỡ Bật và cũng dễ bề có con, sinh nở, nuôi dạy.
  1 like
 47. Nghe nói, tuổi Khỉ là ko nên mê tuổi CHuột, vì chuột là chỉ thích xa vào chĩnh gạo thôi. Hết gạo là chuột lượn. chỉ khổ Khỉ tất bật năng nhặt để mong chặt bị. Nhưng Chuột nó rút ruột hết. Lần sau đừng dại mà dây vào Chuột nữa nhé, kể cả là làm ăn.
  1 like
 48. Đến năm 33t mới ổn định và lập gia trong năm nầy , trước năm nầy vẫn còn vương vấn ,nhưng mà không thành /người vợ tương lai có hình dạng như sau ,cao gầy,nước da không được tuơi nhuận,tánh hay ương ngạnh và cố chấp lại thích du lịch đi xa,ăn xài tiêu rộng ,vợ chồng sống trong sự sung túc và giúp đỡ nhau trong nhiều việc nhưng hay gây gỗ với nhau,cưới xin dễ dàng không cần mối lái hay nghi lễ phiền phức .
  1 like
 49. Đây là lời chẩn đoán của tôi cho cô ta cũng cách nay không lâu ,như vậy cháu thấy có đúng như lời giải của tôi không sau khi 1 chuyền đi Úc về ? âu cũng là duyên của mình nhưng nợ của người khác ,hãy cứ vui vẽ mà sống tìm ý trung nhân khác mà vui ,số cháu năm nay cũng tránh không khỏi cái cảnh thất tình , duyên tình còn lận đận nhiều năm nữa rồi mới đi đến được hôn nhân .
  1 like
 50. Chú bé đi hỏi mấy ômng thầy đó là: Tại sao chồng lại là cung Đoài mà không phải cung Khảm, hay cung Tốn...vv...mà cứ phải cung Đoài? Nếu sách xưa nói thê thì hỏi xem sách đó căn cứ vào đâu? Nếu các thày trả lời thế nào thì đưa lên đây tôi sẽ hỏi tiếp.Tôi khẳng định lại là: "yệu nhau cứ lấy". Ai hỏi thì nói là thầy Thiên Sứ bảo thế. Vợ chồng này nên sanh đưa con út Bính Thân 2016 sẽ rất hạnh phúc. Tuối Giáp Tý phải cưới năm nay, chứ năm tới có lấy tiên cũng khổ đấy.
  1 like