• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 07/10/2011 in all areas

 1. Phá tướng cả cuộc đời vì hình xăm không đúng chỗ? Xăm hình còn được gọi là Thích thanh (dùng mực xanh chích lên người) là tục người xưa thường dùng khắc chữ lên mặt hoặc lên người phạm nhân... Xăm hình còn được gọi là Thích thanh (dùng mực xanh chích lên người) là tục người xưa thường dùng khắc chữ lên mặt hoặc lên người phạm nhân. Trước đây, chỉ những thành phần ra tù vào khám, “tiền án nhiều hơn tiền túi” mới xăm trổ đầy mình, vì vậy khi thấy ai đó có hình xăm trên người là bị liên tưởng ngày đến những thành phần bất hảo trong giới giang hồ. Ngày nay, hình xăm thậm chí còn được coi là mốt của 1 số bạn trẻ, nhưng ít ai biết có quan niệm cho rằng nếu xăm không đúng chỗ sẽ là một kiểu phá tướng. Mạng nhỏ đòi gánh… rồng Theo quan niệm của một số bạn trẻ ngày nay, hình xăm thậm chí đã trở thành một trào lưu trong giới trẻ, là một hình thức thẩm mỹ, gây ấn tượng, thể hiện đẳng cấp, ghi dấu tình yêu của các bạn trẻ hoặc xua đuổi vận hạn… Thế nhưng, một nhà nghiên cứu cho biết, nếu bạn nghĩ rằng mình có thể tùy tiện xăm lên cơ thể bất kỳ hình thù gì mình muốn thì nên bỏ ngay suy nghĩ đó, vì nó hoàn toàn sai lầm trong quan niệm của thuật phong thủy và nhân tướng học: Xăm hình thường là xấu nhiều tốt ít, xăm hình mà không thận trọng, hậu quả tai hại sẽ theo mình suốt đời. Bởi vậy, có người xăm hình xong thì mọi việc hanh thông thuận lợi (số này rất ít), có người xăm xong thì làm gì cũng gặp rắc rối, nhẹ thì có chút khó khăn rồi cũng qua, nặng thì tai nạn xe cộ phạm đến thân thể. Một nam thanh niên từng đến than thở với một chủ tiệm hình xăm tại Hà Nội: “Từ lúc xăm hình con rồng này, cháu thấy mình số đen lắm, làm gì cũng “chết”, chắc tại con rồng nhỏ quá. Chú xem cháu đang định sửa con rồng to hơn, xăm từ bắp tay đến ngực luôn có được không”. Chủ tiệm nhìn thoáng qua đã có thể nói được ngay, vấn đề ở chỗ không phải con rồng to hay nhỏ, mà chẳng qua vì mạng của bạn không thể gánh nổi con rồng đó thôi. Nói không gánh được tức là mệnh lý khắc, xăm lên xong không những không đem lại may mắn, mà ngược lại toàn đem đến những điều đen đủi. Vì vậy, dù sao mọi người cũng nên suy nghĩ trước vì xăm thì dễ mà xóa thì khó. Kỳ thực, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến cuộc sống của một con người, trên đây chỉ là một cách nhìn về hình xăm trên góc độ phong thủy học và nhân tướng học. Nói về xăm hình, không đơn thuần chỉ là người thợ xăm dán hình xăm lên người bạn rồi chấm mực di mũi kim mà nó có nguyên lý của nó, nguyên lý ấy là giữa người xăm và hình xăm. Theo những người trong nghề, trong dòng xăm chính thống, khó xăm nhất là hình Quan Công, Thanh Long, Tà Long vì không phải ai cũng gánh được mấy hình này. Có người xăm hình Thanh Long quá vai chưa đến 1 tháng thì bị ngã xe gãy tay, mọi ngày chạy bạt mạng thì không sao, hôm ấy chỉ đi từ từ một tay rút cái điện thoại trong túi quần, không để ý quệt vào đuôi xe đằng trước, ngã rất nhẹ mà gẫy tay. Một người khác sau khi xăm hình cá chép hóa rồng trên vai bỗng nhiên làm ăn rất thuận lợi, chưa đến 1 năm gặp lại mà đã mua nhà, mua xe. Nhưng từ khi xăm chữ nhẫn ở sau lưng thì lại xuống dốc không phanh, tài sản hầu như tiêu tán hết, may là còn giữ được cái mạng.Trước khi xăm, người này đã được cảnh báo là không hợp với chữ nhẫn nhưng không tin, thấy thích thì cứ xăm lên, giờ lại phải xóa hình đi, người chằng chịt vết xóa. Phải đến lúc đó, người này mới đi tìm hiểu và biết được ý nghĩa của chữ nhẫn: bên trên là cây đao đè lên tim, nhúc nhích là đao đâm vào tim ngay. Với những người tính hay vội vàng, dễ kích động và hơi có chút giảo hoạt không nên xăm chữ này. “Trước khi xăm chữ nhẫn tuyệt đối phải nên xem tính cách của mình có hợp với ý nghĩa hay không”, một nhà nghiên cứu phong thủy cho biết. Suýt chết vì “phạm thượng” Theo một chủ tiện xăm lâu năm am hiểu về phong thủy, hình xăm phải tương thích với thực lực, tính cách, mệnh lý của từng người, nếu không hiểu biết thì may mắn và đại họa chỉ cách nhau gang tấc. “Cách đây không lâu có một thanh niên cùng bạn đến tiệm nằng nặc đòi xăm hình “Quan âm ngồi đài sen” trên lưng, tôi hỏi liệu cậu có gánh được không, người thanh niên quát bảo tôi có tiền thích xăm gì chẳng được, ông cứ xăm cho tôi, không phải lằng nhằng. Lúc ấy, tôi nói không phải do vấn đề tiền nong mà thấy cậu còn trẻ giống một anh bạn giang hồ mới nổi chỉ nên xăm hình “hổ hạ sơn” là hợp lý, ra ngoài gặp giang hồ cộm cán thấy cậu chỉ là con hổ mới xuống núi, vừa bước chân vào xã hội thì họ cũng không gây khó dễ cho cậu. Cậu thanh niên kia nhất quyết không chịu, còn đe dọa quậy phá để cho tôi đóng cửa tiệm để xăm hình bằng được mới thôi, tôi cũng đã cảnh báo trước nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng trách không nói trước”, vị chủ tiệm này kể lại. Hôm đó, xăm mất 8 tiếng đồng hồ mới xong, chủ tiệm cũng đã nhắc nhở thanh niên đó phải tắm rửa sạch sẽ, thắp hương chay tịnh 1 tuần rồi sau làm gì thì làm. Ai ngờ, 4 hôm sau anh ta đi mát xa, thư giãn, đến lúc dẫm lưng bỗng nhiên thanh sắt là tay bám bên trên tuột ốc rơi xuống, cô gái mát xa trượt chân ngã, khuỷu tay của cô gái chống thẳng vào gáy cậu thanh niên kia. Hậu quả ai cũng đoán ra, cậu thanh niên đó bị tổn thương đốt sống cổ, điều trị hơn 3 tháng mới đỡ. Vị chủ tiệm xăm giải thích: “Anh thử nghĩ xem liệu có thể dẫm lên mặt Quan âm được không, như vậy là bất kính với Phật. Tuy cậu thanh niên kia đã xăm hình Phật lên người nhưng trong tâm niệm không có thần phật tồn tại, thường hay tà niệm, tính tình ngang ngược vốn đã không có duyên với Phật rồi, tôi đã biết trước thế nào cũng có ngày xảy ra chuyện nhưng cậu thanh niên kia không tin”. Một chủ tiệm xăm khác tại Hà Nội cũng cho rằng: “Chỉ lấy một vài ví dụ đa phần mang tính trùng hợp này để chứng minh thì không có tính thuyết phục lắm, bạn có thể tin hoặc không tin, chỉ muốn nhắc nhở các bạn rằng không phải cứ thích xăm hình gì là xăm, vì có nhiều cái mệnh của bạn không hợp, may mắn không thấy đâu, có khi còn bị nó…vật”. Ông giải thích: “Nghĩa là người như thế nào thì xăm hình ấy, không thể tùy tiện, cái này một phần có nguyên lý bắt nguồn từ Chu Dịch. Ví dụ người mệnh kim thì dương khí tương đối vượng nên không thể xăm Thanh Long (thuộc tính dương), nếu xăm lên sẽ thành ra lửa cộng lửa, âm dương không điều hòa, sớm muộn gì cũng tự… đốt chết mình. Một số quan niệm về xăm hình trong phong thủy và nhân tướng học Xăm hình “tứ thú” có thể gây tổn nguyên khí: Nhiều bạn trẻ lý giải về xăm hình “tứ thú” trong thuật phong thủy và cho rằng khi đã xăm thì phải là: tả Thanh Long, hữu Bạch hổ, tiền Chu tước, hậu Huyền vũ (bên cánh tay trái xăm hình rồng xanh, cánh tay phải xăm hình hổ trắng, ngực trước xăm hình chim công, sau lưng xăm hình Huyền vũ (Huyền vũ là một trong tứ tượng của thiên văn học Trung Quốc, là linh vật thiêng liêng có tượng là hình con rắn quấn quanh con rùa màu đen)). Nhưng trước khi xăm, bạn nên cân nhắc kỹ vì tuy nó là 4 linh vật thánh đem lại may mắn nhưng không phải cho tất cả mọi người, chỉ một số người gánh được 4 linh vật này, còn lại với đa số người thì được coi là hung. Xăm ngực hoặc phần dưới cơ thể dễ loạn hậu thế: Hiện nay có nhiều người xăm vào ngực, bụng, eo, đùi,… quả thật những hình xăm rất tinh tế, nhưng trong quan niệm của thuật phong thủy thì những hình xăm phá tướng đó khiến phần hạ thế, nơi cất giữ phong khí lớn nhất của con người bị tổn hại, khí thoát ra ngoài nên nếu chưa có gia đình thì ảnh hưởng đến tình duyên, nếu không thì sau này ảnh hưởng đến sinh nở hoặc sẽ phát sinh rắc rối trong mối quan hệ giữa con cái và bản thân. Xăm hình ở ngón tay sẽ khắc chồng, khắc vợ. Nữ xăm hình ở ngón tay của cánh tay trái, chồng bạc duyên; xăm ở ngón tay của cánh tay phải thì nhân duyên kém; con trai thì ngược lại. Xăm vào mông có thể gặp nhiều điều thị phi: Theo vị lý học phong thủy thường đề cập đến các “luân đầu”, phần mông trên cơ thể người là nơi “luân đầu” quan trọng nhất của con người, một khi luân đầu này bị “tấn công”, bị cắt đứt, thị phi cũng theo đó mà đến (giống như bị triệt long mạch). Đi đến đâu bạn cũng sẽ gặp “quỷ con – chỉ vận hạn nhỏ nhưng thường xuyên”, khó mà dứt ra được. Xăm hoa văn bên đùi khiến đường đời gập ghềnh: Nếu bạn vốn có vận may rất tốt bỗng nhiên trở nên gặp khó khăn sau khi xăm hình trên đùi thì có thể bạn bị phạm rồi. Xăm hình để che vết sẹo: Nhiều bạn vì trên cơ thể có vết sẹo xấu nên xăm hình nhằm che đi chỗ xấu ấy nhưng lại không biết rằng sẹo trong phong thủy vốn dĩ đã là chỗ gây tổn hại đến khí, xăm hình lên chỗ sẹo thành ra là loạn lại càng thêm loạn; nếu vết sẹo không ảnh hưởng nhiều thì không nên can thiệp. Xăm ở vai, ở cổ gây mệnh khổ: Xăm hình sau lưng biểu thị cả đời lúc nào cũng vất vả, gánh vác, áp lực lớn. Trong nhân tướng học, vai, cổ là đại diện cho hệ thống hô hấp vì vậy khi xăm hình lên bộ phận này dễ gặp vấn đề liên quan đến hệ hô hấp. Xăm hình động vật dễ gây hỗn loạn trong tâm tưởng: Xăm hình nhân vật, động vật hoặc côn trùng biểu thị suốt đời bị người khác sai khiến, chỉ huy, không có chủ kiến. Đồng thời khi xăm hình động vật cần chú ý đến vấn đề xung khắc các con giáp. Người tuổi Thìn, Tuất, Mão, Hợi đặc kị xăm hình Rồng; người tuổi Thân, Tỵ đặc kị xăm hình Hổ; người tuổi Mão, Dậu, Tuất đặc kị xăm hình bướm. Xăm thực vật, cây cỏ: Thực vật thuộc hành Mộc, da thuộc hành Thổ, Mộc khắc Thổ vì vậy dễ gây ra sự cố bất thường, tai bay vạ gió, bị thương tích. Xăm hình thần phật: Một số người thích xăm hình thần phật trên người vì nghĩ rằng làm như vậy sẽ luôn được thần phật bên cạnh phù hộ, nhưng thử nghĩ xem, lúc tắm rửa, đi vệ sinh và các hoạt động phòng the thì sao? Thực ra là toàn cho thần “xơi” những thứ xú uế, trần tục. Xăm lên xong mà không biết chay tịnh, kiềm chế thì ắt rước họa vào thân. Xăm lên tay chân gây điều tiếng thị phi: Khi xăm lên tay chân, bất kể là màu sắc gì đều đem lại thị phi suốt đời, phong ba luôn ập tới bất ngờ, làm việc gì cũng không được thuận lợi. Xăm ở bắp chân trở xuống dễ gây tranh chấp trong chuyện tình cảm nam nữ, luôn trong trạng thái bị áp lực, căng thẳng, tài vận đi xuống. Tục xăm hình xuất hiện cách đây vài chục ngàn năm, tồn tại song song cùng nhiều làn sóng văn minh nhân loại. Xăm hình không chỉ thể hiện sự nhận dạng sắc tộc, mà trong nhiều trường hợp còn là phương cách chữa bệnh. Tại eo biển Bering, nhà dân tộc học George B. Gordon từng gặp nhiều người ở đảo Diomede với vết xăm ở gò má và thái dương đó là những sẹo nhỏ sau khi người ta châm ra hút máu độc. Ở Alaska, hiện vẫn có tục chích da để “rút máu độc” cho vài căn bệnh. Dân Chugach Eskimo cũng có cách chữa tương tự. Khi bị đau mắt, họ chích ra lấy máu ở chóp mũi và thái dương…. (Theo Pháp luật & Thời đại)
  2 likes
 2. Tên người Ngữ pháp chân chính của tiếng Việt là như trong các câu Kiều, tức như cách nói năng hàng ngày của người dân Việt hàng ngàn năm xưa nay vẫn thế. Bởi vậy Phạm Quỳnh mới nói: “Truyện Kiều còn, tiếng Việt còn; tiếng Việt còn, dân tộc Việt còn”. Cao Xuân Hạo đã nêu ra cái ngữ pháp đó của tiếng Việt là qui tắc “Đề và Thuyết”. Có nghĩa là trong câu nói của người Việt không có chia ra theo kiểu “Chủ ngữ-Vị ngữ-Tân ngữ” như ngữ pháp tiếng Pháp, mà chia ra theo kiểu “Đề và Thuyết”. “Đề” là cái người nói cần đề cập đến, “Thuyết” là cái có đề rồi mới nói tới để giải thích cho đề. Ví dụ so sánh hai câu: “Tên đặt hay quá” và “Đặt tên hay quá”.Trong câu đầu “Tên đặt hay quá” thì “Đề” là Tên, là cái người nói muốn đề cập đến, muốn nêu ra để bình, còn xuất xứ của nó từ đâu không quan tâm, nó được “Thuyết” là Hay. Ý ở câu này là người nói muốn khen cái tên.Trong câu sau “Đặt tên hay quá” thì “Đề” là Đặt, và nó được “Thuyết” là Hay. Ý ở câu này là người nói muốn khen ai đó là người đã hoàn thành cái việc đặt này. Nếu cứ căn cứ vào ngữ pháp nước ngoài làm chuẩn để chấm điểm cho hai câu nói trên thì sẽ cho chúng điểm kém vì bị “đổ tội” cho là “câu cộc lốc”. Về kết cấu từ ghép thì theo ngữ pháp tiếng Việt là phải nói “xuôi” tức chính trước phụ sau, cái To có trước mới đẻ ra cái Nhỏ sau, cũng như vũ trụ có trước mới đẻ ra các thứ nhỏ hơn. Một con người được đặt một cái tên. Người=Ngôi=Tôi=Tui=Tau=Tên=Tâm=Tay=Ta=Ngã=Người. Một Tên là phải do hai Họ mới sinh ra được một tên, nên Họ trước Tên sau là ngữ pháp Việt. Dân tộc nào đặt tên người theo kiểu Họ trước Tên sau (kiểu chính trước phụ sau ) là do họ đã được thừa hưởng cái ngữ pháp tiếng Việt có trước ngôn ngữ của họ mà thôi. Do quá trình Hán hóa, từ ghép của tiếng Việt có rất nhiều từ đã bị ép ghép theo kiểu ngữ pháp Hán, phụ trước chính sau, những từ ấy gọi chính xác là từ Việt Hán, vì cái tố của từ là cái có trước, nó là của Việt , còn cái qui tắc ghép theo “ngược”, phụ trước chính sau kiểu Hán là có sau, bởi vậy phải gọi theo logic Trước- Sau là từ Việt - Hán. Ví dụ từ “Kinh Luân” (văn học còn dùng ám chỉ mặt trăng) thực gốc nó là từ “Lăn Quay” đã bị ép ghép ngược. Cái tố của nó vẫn còn là Việt: Lăn quanh quẩn=(lướt)=Luân, Quay theo trình=(lướt)=Kinh. Nhưng những từ Việt-Hán ấy được nâng ý lên thành “trang trọng” hơn (do tâm lý) nên đã đóng góp làm phong phú thêm tiếng Việt. Còn ba từ trong kết cấu Họ Tên của chính người Hán trong Hán ngữ hiện đại mới chính xác gọi là từ Hán- Việt, vì cái tố của nó là chữ Hán phát âm như người Hán phát âm, còn cách ghép thì lại Họ trước Tên sau như ngữ pháp Việt (chính trước phụ sau) trong khi người Hán nói năng theo ngữ pháp Hán là phụ trước chính sau (đáng lý ra họ phải viết Tên trước Họ sau như người Anh vậy). Do bị quán tính lịch sử (vốn xưa họ có Tên trước Họ sau) trước khi họ bị Việt hóa ở Trung Nguyên 5000 năm trước, nên khi đã theo văn Việt mà viết Họ trước Tên sau rồi thì họ vẫn quen xưng Họ, gọi Họ (vì quán tính nghĩ đó là cái Tên, đứng trước, theo ngữ pháp tiếng họ), và người đời, với tâm lý Hán hóa lại cho rằng “gọi thế cho nó trang trọng”. Ví dụ gọi cụ Hồ là gọi bằng Họ. Ở nhà quê “kính lão đắc thọ” người ta không gọi các cụ bằng tên vì nghĩ rằng như vậy “xược”, cũng chẳng gọi các cụ bằng họ, nên họ gọi thay bằng thứ,cụ Hai, cụ Ba, hoặc gọi thay là cụ “Chắt” nếu có con trưởng là trai, cụ “Hoe” nếu có con trưởng là gái. Vì nghĩ rằng nó là “trang trọng” nên người Việt cũng hay dùng từ Việt Hán để đặt tên. Hiểu được nghĩa của nó sẽ thấy đẹp. Ví dụ: KINH LUÂN: trải ánh trăng vàng HỒNG THANH: nổi tiếng Hồng Bàng văn minh THANH PHONG: xanh thắm quê mình HOÀNG DUY: giữ mãi lung linh sáng ngời MINH THIÊN: bài lý tuyệt vời THANH MY: tiếng Việt muôn đời nhạc vang LỆ THANH: tươi đẹp giang san VŨ MINH: sạch sẽ thênh thang bầu trời
  1 like
 3. Giờ Mão: Dạng người cao vừa, gầy, da tối, tóc dày chân mày đậm, vẻ mặt hôi buồn, là người sống nội tâm ít nói ít giao thiệp, có suy nghĩ gì hay để trong lòng. Tháo vát làm gì cũng nhanh, từ nhỏ tới giờ nhiều vất vả bươn chải hơn so các bạn cùng lứa, tính chi tiêu dè xẻn căn cơ. Cha mẹ khá giả nhưng không hợp nhau, trong cha mẹ có duyên chắp nối, có anh chị em cùng cha khác mẹ. Trên người có nhiều tỳ vết sẹo do té ngã, hay bị căng mạch máu và đổ mồ hôi trộm, có bệnh về tim mạch? Trước năm 16t trong nhà có cái tang lớn? Dòng họ mấy đời trước từng làm mưa làm gió trên quan trường hay cũng thuộc tầng lớp cường hào địa chủ? Giờ Thìn: Dạng người cao vừa đến thấp, da trắng hồng hào, người đầy đặn bụng hơi to, mặt mày sáng sủa thanh tú, chân mày mảnh đẹp, cằm vuông hay chẻ,tướng mạo khá sang, là người dễ gần và nói nhiều. Cha mẹ vất vả nghèo khó, không hợp nhau cũng không hợp con cái, anh em ít người ở gần thì hay cãi vã. Lá số này là người tính tình tiêu xài phóng khoáng, lúc nào cũng thấy nhàn nhã, thích ăn ngon mặc đẹp, thích văn thơ cũng hay mơ mộng lãng mạn,nhưng theo lá số này phải là người học giỏi, công việc luôn dễ dàng và nhàn nhã. Người khỏe mạnh ít khi nào bệnh tật, thỉnh thoảng hay bị đau xương khớp, trên đầu mặt phía trái có tỳ vết hay cái sẹo? Trong họ có người chết vì thủy tai hay có người bị tâm thần bất ổn? Bạn xem giờ nào đúng với mình thì xác định mới có thể luận đoán, chỗ nào đúng thì bôi đen!
  1 like
 4. Bài thuốc chống lão hóa từ lá dâu tằm 07/10/2011 14:30:46 - Nam dược thần hiệu đại danh Y Tuệ Tĩnh có bài thuốc từ lá dâu tằm - "Phù tang chi bảo" chống lão hóa cho người già rất tốt. Cành dâu (tang chi) Cành dâu (tang chi) vị đắng, tính bình vào kinh cang, tác dụng khu phong, tán tà, lợi quan quan tiết (xương khớp) dùng chữa phong thấp, thủy khí, cước khí, chân tay co quắp... đặc biệt là để bồi bổ, chống lão hóa. Bài thuốc: Lá dâu (bánh tẻ không quá già, quá non), rửa sạch, phơi khô sao vàng tán bột (lá dâu hái lúc mặt trời chưa mọc càng tốt). Vừng đen: xát sạch vỏ 9 lần đồ, 9 lần phơi; Khô giòn tán bột. Lượng lá dâu và vừng đen bằng nhau cho vào mật ong luyện thành viên to hơn hạt đậu đen. Mỗi ngày uống 100 viên, chia hai lần vào lúc đói, chiêu bằng nước cơm hoặc nước sôi; Uống 3 tháng có thể da nổi mụn mẩn đỏ. Nếu có hiện tượng trên vẫn không ngại, uống tiếp đến 6 tháng có thể nghỉ nửa tháng hoặc một tháng rồi lại uống tiếp như trên. Tác dụng: Bồi bổ khí huyết, sinh lực dồi dào, tai mắt tinh thông. Chống lão hóa phù hợp với tuổi già; Thuốc hòa hoãn không độc, phù hợp với nhiều thể trạng, độ tuổi khác nhau. Lương y Nguyễn Văn
  1 like
 5. @ Linh Nga, Vậy chọn 15/9 âm 9g20 - 11g20. hay 21/9 âm, 9g20 - 11g20. hay 13g20 - 15g20. Chúc vạn an. Thiên Đồng
  1 like
 6. Thế thì bạn sinh giờ thìn; tôi ko biết xem chỉ tay ; bạn up ảnh bạn lên xem mặt mũi thế nào số bạn sau này cũng không khổ đâuCó điều việc chồng con chắc cũng phải qua một số mối tình mới thành được
  1 like
 7. Giờ sinh còn chưa chắc chắc thì xem cái gì hả bạn bạn cũng không hợp em trai lắm?
  1 like
 8. Khả năng nấu nướng của bạn tốt chứ hả? Biết thưởng thức tinh tế về ăn uống? Có thể bạn sinh giờ thìn; bạn nêu một số dữ kiện nữa đi; học hành thi cử, bệnh tật...(có mốc thời gian nhé) ui cha, mà giờ mão thì thấy khắc khẩu với cha mẹ . hi hi
  1 like
 9. bạn cũng nhỏ người , mắt kém? khuân mặt hơi dài? chân tay cũng to, có cơ bắp? có ria mép hơi rõ ?
  1 like
 10. Bạn lấy thêm lá số dương lịch và thêm vào giờ mão và thìn. Lá này không phải của bạn
  1 like
 11. Vi vu sáo thổi lòng ta Minh là tiếng hót đưa ra, gọi Mừng Minh Vi thành tiếng My chung Họa My Hoàng Hậu nhất vùng nhạc ca Hoàng là vua của muôn nhà My là nét đẹp rõ ra dáng người
  1 like
 12. 1 like
 13. @Linh Nga Chào Thiên Đồng, nhờ Thiên Đồng dự báo giúp Tôi tuổi Kỷ Hợi,nữ Hỏi lúc 15h45, ngày 30/9/2011 Tôi đi khám mắt 2 ngày trước và bác sĩ kết luận là bị đục thủy tinh thể. Câu 1: Nhờ Thiên Đồng xem giúp khi nào tôi phẫu thuật là tốt đẹp nhất ? Chọn ngày 9/9 âm, 17g20 đến 19g20, phẫu thuật. Câu 2: Tôi đang gặp chút rắc rối về tài chính với 1 công ty bảo hiểm, liệu tôi có nên đơn phương chấm dứt hợp đồng hay vẫn tiếp tục theo? Càng chấm dứt sớm càng tốt, để lâu thì thất thế và lỗ. Câu 3: Chồng tôi từ giờ đến cuối năm sức khỏe có sao không? Cơ bản là không có gì nghiêm trọng, bình thường, nhưng hay ăn chua, gan yếu, bao tử không ổn do gan không ổn. Nên đi khám bệnh. Cảm ơn Thiên Đồng Hong có gì. @ Hoàng My Dạ,mẹ nuôi sinh ngày 29.08.1968 ba nuôi sinh ngày 20.10.1964 dạ,mẹ muốn hỏi là tương lai mẹ còn có em bé nữa không em cám ơn anh ạ! Hỏi lại xem mẹ nuôi có phẩu thuật buồng trứng lần nào không? Theo quẻ thì có đụng chạm dao kéo lúc khoản 34-38 tuổi.Nếu có thì hơi khó đó. Thiên Đồng
  1 like
 14. Được một lúc thì trời đổ mưa, tình huống này chúng tôi không lường trước vì khi đên trời còn chói chang nắng....chúng tôi di chuyển thùng quà để bảo vệ nó qua một xe nước mía ven đường, dòng người túa theo chúng tôi, khung cảnh thật quá tầm kiểm soát của chúng tôi các chị em ai cũng ướt, hình ảnh ấy như đoạn phim hoạt hình tận dụng tất cả cái gì che được để làm nắp cho thùng thức ăn và bánh mì, ngay lúc này đây tôi chạnh lòng nghĩ ngợi sao đời người khổ quá ! Chỉ 1 ổ bánh mì có nhân mà con người ta vẫn chờ đợi để được nhận đúng tiêu chuẩn của mình. Lý do mà có con số 330 ph là bởi vì khi đặt bánh mì với số lượng lớn chúng tôi được tặng 30 ổ, thế là phải thêm 30 phần nhân Xíu mại và 30 phần nước V Fresh. Quả là không dễ khi mọi việc luôn là ẩn số phía trước khi đi vào thực tế chúng ta vẫn phải có những phép toán ngoài kế hoạch, lò bánh mì mà chúng tôi hợp đồng đến khoảng 13g 30 họ báo lại không cung ứng đủ số lượng... a di đà phật. Lại có lỗi kỷ thuật rồi ! Không đươc phép để cho những người khốn khó ấy chờ đợi, tôi phải tìm nhanh 1 lò bánh khác với tiêu chí ngon ra bánh đúng số lượng và đúng giờ...nan giải đây thử thách cũng là đây! Trời không phụ lòng người với 1 địa bàn không thông thuộc mà tôi nhanh chóng tìm được lò bánh ngon đủ số lượng và đúng giờ...phù :P khỏe một mẻ mừng một mẻ. Cứ như thế đảm bảo hoàn thành kế hoạch mong muốn ACE ai cũng vui dù ướt mưa dù bị chen lấn xố đẩy mà vẫn có nụ cười, hình như chúng ta không cần phải làm những điều to tát chỉ cần những công việc nhỏ nhoi 1 giá trị cũng nhỏ nhoi nhưng với tất cả tấm lòng yêu tha nhân thì nơi cho và nơi nhận đều hoan hỷ. Chuyến từ thiện này đối với chúng tôi thật thiết thực thật ý nghĩa và cũng thật xót lòng! Các bạn đừng thắc mắc vì sao không thấy hình ảnh của Wild trong hoạt động này bởi vì phải nhận nhiệm vụ ghi ảnh và giải thích cho họ về công năng của thần chú giải thoát và cũng kiêm luôn vãn hồi kêu gọi trật tự.
  1 like
 15. THÔNG BÁO Về việc thay đổi Trụ sở VPDD Hà Nội Từ tháng 6/2010, Văn Phòng Đại Diện TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG tại Hà Nội chuyển về Trụ sở mới, Địa chỉ : Số 1A- Phố Đặng Dung - Quận Ba Đình - Hà Nội. Tel: 04-37160606 Mobile: 0903420020 Kính báo
  1 like