• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 21/10/2011 in all areas

 1. Với những nét vẽ điêu luyện trên tông màu tối kỳ ảo, những tác phẩm này được cộng đồng mạng đánh giá là không hề thua kém những tác phẩm đồ họa của các nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng… Từ lâu nay, trên các diễn đàn về game và đồ họa trong nước đã lưu truyền những tác phẩm đồ họa tuyệt đẹp tái hiện hình ảnh các vị anh hùng trong lịch sử, truyền thuyết của Việt Nam như Thánh Gióng, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thạch Sanh… Với những nét vẽ điêu luyện trên tông màu tối kỳ ảo, những tác phẩm này được cộng đồng mạng đánh giá là không hề thua kém những tác phẩm đồ họa nổi tiếng của các nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng. Tác giả của chúng là thành viên có nick Marooned, một nhân vật “đình đám” trên nhiều diễn đàn như Gamedev.vn, Zidean.com… Ngoài đời, Marooned có tên thật là Phan Vũ Linh, một chàng trai sinh năm 1975 tại Hà Nội. Là một họa sĩ, anh từng tốt nghiệp ĐH Mỹ Thuật TP HCM và Học viện nghệ thuật (Academy of Art University) ở San Francisco, Mỹ. Thạch Sanh trong cuộc chiến với Trăn Tinh,một tác phẩm của họa sĩ Phan Vũ Linh. Theo Phan Vũ Linh, trường phái vẽ của anh khá ít người theo và cũng không có đào tạo chính quy trong nhà trường, chỉ vì yêu thích mà anh theo đuổi, tự rèn luyện đi theo con đường này. Các tác phẩm của anh được thực hiện bằng các phần mềm đồ họa thông dụng như Photoshop, Corel Painter. Những bức vẽ công phu phải mất trên 10 giờ mới hoàn thành, trong khi những bức đơn giản ở dạng phác thảo thì 2-3 giờ là xong. Trong công việc cũng hiếm khi anh có dịp vẽ kiểu này, bởi chỉ cần vẽ đơn giản bằng 30% là cũng đủ đáp ứng yêu cầu khách hàng. Dù thể loại nghệ thuật mình đam mê vẫn chưa phổ biến ở Việt Nam, nhưng chàng họa sĩ tin rằng tương lai của thể loại này sẽ rất phát triển, đi theo xu hướng phát triển của đồ họa game, hoạt hình, điện ảnh… Phan Vũ Linh chia sẻ, từ lâu anh đã nung nấu ý tưởng hình thành một bộ sách thần thoại và cổ tích Việt Nam, qua đó mô tả lại những câu chuyện quen thuộc của dân tộc một cách sống động và công phu qua nét vẽ của mình. Điều này không chỉ bắt nguồn từ sở thích, đam mê mà còn còn là ý muốn khơi lại niềm tự hào dân tộc của giới trẻ. Lạc Long Quân với chiến công tiêu diệt quái vật Hồ Ly và Ngư Tinh. Cuộc chiến long trời lở đất giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh để giành nàng Mỵ Nương. Hình ảnh cận cảnh của Sơn Tinh. Thủy Tinh. Những loài vật đại diện cho hai lực lượng đối lập của đất và nước. Cưỡi ngựa sắt và dùng thân tre làm vũ khí, Thánh Gióng chôn vùi giặc Ân xâm lược. Thạch Sanh tiêu diệt yêu tinh đại bàng để cứu công chúa Quỳnh Nga. Những chiến công của Thạch Sanh được tái hiện trong một bức vẽ đầy chất sử thi. Hình ảnh cận cảnh. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và những chiến công lẫy lừng trên sông Bạch Đằng. Tùy tướng Yết Kiêu trước cuộc chiến với thủy quân Nguyên Mông. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản với bàn tay bóp nát quả cam và là cờ thêu sáu chữ vàng “Phá cường địch, báo hoàng ân”. (hoangsa.org)
  3 likes
 2. Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam xứng đáng tặng tám chữ vàng Diệu Dàng Chu Đáo Trung Hậu Đảm Đang Mến chúc các Cô, Chị, Em thành viên của diễn đàn lyhocdongphuong, cùng các Chị Em các lớp Phong Thủy Lạc Việt vui tươi và hạnh phúc. Thiên Đồng
  1 like
 3. um, tên này nghe quen quen; sau này xin việc chắc lại phải nhờ tới bố mẹ cạy cục cho rồi (chắc là ma ma bạn)
  1 like
 4. Đại ý: Khủng hoảng kinh tế năm 2011 ảnh hưởng đến hạ tầng xã hội.... ========================================== Thất nghiệp trong thanh niên, ILO cảnh báo: “Một thế hệ bất hạnh”: bế tắc và vô vọng Thứ Sáu, 21/10/2011, 07:03 (GMT+7) TT - Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), suy thoái kinh tế toàn cầu đang tạo ra một “thế hệ đen đủi” của những người trẻ thất nghiệp hoặc phải làm những công việc có mức lương quá thấp, không đủ sống. ILO ước tính năm 2011, khoảng 74,6 triệu thanh niên trên toàn thế giới đang thất nghiệp, chiếm 12,6% trên tổng số thanh niên ở độ tuổi 15-24. Như vậy tính từ năm 2007 đến nay, thế giới đã có thêm 4,6 triệu người trẻ không có công ăn việc làm. “Với tình trạng bất ổn kinh tế hiện nay, người trẻ sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn để tìm kiếm việc làm trong vài năm tới” - báo cáo về tình trạng thất nghiệp của ILO khẳng định. So với năm 2010 (75,1 triệu người, tương đương 12,7%), con số thanh niên thất nghiệp năm 2011 thấp hơn một chút. Thế nhưng theo nhà kinh tế ILO Sara Elder, nguyên nhân là do nhiều người trẻ, đặc biệt ở châu Âu và Mỹ, đã tự rút khỏi thị trường lao động. “Rất nhiều thanh niên đã bỏ cuộc, họ nghĩ rằng tìm việc mà làm gì khi chẳng có việc mà làm” - chuyên gia Elder cho biết. Họ buộc phải sống dựa vào bố mẹ hoặc đi học tiếp. “Những người này trì hoãn sự trưởng thành bởi tương lai quá u tối”. 1.000 euro/tháng là giấc mơ Sylvia, 24 tuổi, sống ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, có bằng thạc sĩ ngành quan hệ công chúng (PR), nhưng đã làm thực tập sinh tại một công ty PR suốt hai năm qua với mức lương vỏn vẹn 300 euro (411 USD)/tháng. Chỉ riêng tiền đi xe buýt và ăn trưa hằng ngày đã ngốn sạch khoản lương còm này. Do đó Sylvia vẫn phải sống nhờ bố mẹ, “nhưng tôi vẫn còn may mắn. Lớp thạc sĩ của tôi có 30 người, và tôi là một trong số ít có công ăn việc làm”. Ở Tây Ban Nha, tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên lên tới hơn 40%. Ở Ý, Bồ Đào Nha, các nước Nam Âu và cả Mỹ, bức tranh cũng tương tự. Tại Rome, Ý, Federico, 27 tuổi, đã làm hàng loạt công việc tạm bợ kể từ khi tốt nghiệp ngành lịch sử năm 2009. Một công việc với mức lương 1.000 euro (1.370 USD)/tháng trước đây bị coi là bèo, giờ trở thành giấc mơ lớn của anh. “Tôi vừa được mời phỏng vấn, nhưng nhà tuyển dụng chỉ muốn trả tôi 500 euro/tháng với điều kiện tôi phải làm việc 10 giờ mỗi ngày” - Federico cho biết. Anh cũng không muốn sống chung với bố mẹ nhưng đành bất lực, và giờ “tôi cứ phải gửi hàng loạt hồ sơ xin việc, kể cả tới những công ty tôi không thích”. Theo ILO, hiện trạng ở các nền kinh tế đang phát triển cũng không khá hơn. Ở các nước này, tăng trưởng vẫn cao nên tỉ lệ thất nghiệp không quá lớn, nhưng mức lương của lao động trẻ quá thấp. Ví dụ, phần lớn lao động trẻ ở châu Phi, thuộc tiểu vùng Sahara, vẫn sống dưới mức nghèo khổ 1,25 USD/ngày. Sẽ phải thay đổi Báo cáo của ILO cảnh báo nạn thất nghiệp ở giới trẻ đang dẫn đến hiện tượng tỉ lệ tội phạm gia tăng tại nhiều quốc gia, bao gồm nạn sử dụng ma túy. “Nhẹ thì thế hệ trẻ sẽ rơi vào cảnh vỡ mộng, nặng thì xảy ra tình trạng trầm cảm, giận dữ, dẫn đến hành vi bạo lực”. Các chuyên gia ILO cho rằng cuộc nổi loạn, phá phách, cướp bóc ở London và nhiều thành phố khác tại Anh hồi tháng 8 vừa qua xuất phát từ nguyên nhân này. Cũng theo ILO, một điều chắc chắn là với tình hình hiện tại, các cuộc biểu tình chống chính quyền kiểu “Mùa xuân Ả Rập” hay chống các tập đoàn như phong trào “Chiếm lấy Phố Wall” sẽ tiếp tục nổ ra và lan rộng. “Khi người trẻ không có việc gì để làm, họ sẽ bắt đầu mất niềm tin vào hệ thống chính trị và kinh tế. Nếu sự bất công càng lớn, họ sẽ càng dễ đi biểu tình” - chuyên gia Elder dự báo. Bà cho rằng sẽ đến thời điểm các hệ thống buộc phải thay đổi, và có thể một tương lai tốt đẹp hơn sẽ được thiết lập. SƠN HÀ (Theo ILO.org, Reuters, Guardian) ===================================== nghe thì hấp dẫn. Nhưng làm thế nào để thay đổi mới được chứ?! Ai mà chẳng muốn giàu có, công việc ổn định, lương cao.....Câu này có nội dung là một ước mơ hơn là một thực tế .
  1 like
 5. @ hồng lam Bây giờ cháu xin đăng ký học thì có gặp trở ngại gì không? Không gặp trở ngại gì cả, cứ làm thủ tục, tuy chậm nhưng vẫn tốt Liệu có khó khăn gì không ạ? Hồ sơ giấy tờ, mình không quen biết ai nên có khó khăn, nên tìm người nam cao to, từng cấp pho trong giải quyết vụ việc liên quan giúp hay nhờ người này. Liệu cháu có thể hoàn thành chương trình và ra trường trong khoảng cuối tháng 12 dương lịch này ko thưa chú? Được, nhưng tháng 12 âm hoặc trể là tháng 2 âm năm Thìn. Chúc thành công Thiên Đồng Táo đỏ và Engineer cứ thử, thoải mái à.
  1 like
 6. Phụ nữ sướng thiệt... 04 ngày cho nàng mà TB không thể quên trong năm... Bản thân nàng: ngày Sinh nhật Gia đình nàng: ngày cưới (ai chưa cưới thì dính ngày 14-02) Quốc gia nàng: ngày 20-10 Quốc tế nàng: ngày 08-03 Bản thân TB "ngậm ngùi" nhận hết 361 ngày còn lại cho mình... Híc... Chúc mừng chị em nhân ngày 20-10 Chúc Mừng Chúc Mừng...
  1 like
 7. Nhân ngày 20-10 này, YPN mới nhận ra rằng các chị em phụ nữ nói chung là hơn các đấng mày râu. Lý do: là đã biết lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt nam từ ngày 20-10-1930 (ghê chưa) Đến này đã trải qua 71 năm kinh nghiệm. Kính nể và chúc các chị em khỏe và trẻ như có gái hà lan
  1 like
 8. Chúc các chị em thật sung trong ngày phụ nữ, anh em ăn ngủ được trong ngày này...hì hì...
  1 like
 9. Chúc toàn thể chị em một ngày 20/10 thật là ý nghiã,vui tuơi tràn ngập hạnh phúc Chúc toàn thể chị em từ hôm nay sẽ xinh đẹp hơn bao ngày truớc đây và cứ đẹp mãi không nghỉ ngơi. Chúc chị em nhận đuợc nhiều quà, nhiều hoa nhiều lời khen lời chúc từ phái nam trong ngày hôm nay.
  1 like
 10. Lẳng lơ cũng nghĩa đôi 3 đường, lẳng lơ với người không phải là chồng thì đúng là hư thân, trắc nết, nhưng nếu lẳng lơ với chồng thì có tội tình gì nhỉ?! Theo lá số này, Tham-Hồng-Kình thì chắc nhu cầu sinh lý của bạn khá mạnh, ra ngoài cũng có nhiều người liếc ngang ngó trộm, nhưng để xem 1 người có ngoại tình hay không cần phải xem hoàn cảnh người ấy sống, cần phải dựa thêm nhiều yếu tố khác. Xem theo lá số này, khi bạn gặp người khác, trong giao tiếp xã hội thường luôn có những niềm không vui, thường ít để ý quan tâm đến những mối quan hệ bên ngoài, kể cả cùng phái hay khác phái. Không biết có đúng không?? Vợ chồng tuy có nhiều điều không vui, cãi vả, nhưng cung Phu này thì khó mà 2 chồng, có xa cách, chia tay thì ông tơ bà nguyệt cũng thắt dây buột kéo về.
  1 like
 11. Trường hợp này là Thiên Khắc địa xung, Bính phá Canh và Dần Xung Thân, tuy nhiên không phải là quá xấu, mạng hợp, vợ Thủy sinh chồng Mộc là rất tốt. Nhà này vợ là người có tiếng nói và hay lấn lướt chồng. Sinh con 2011 hợp tuổi và có thể hóa giải tuổi vợ chồng rồi. Con út có thể sinh năm Ất Mùi 2015 hoặc Mậu Tuất 2018 là hóa giải triệt để, ưu tiên con trai nhé. Thân mến.
  1 like
 12. 1 like
 13. Đoạn trên đọc thấy có ý chê ông Quỳnh Liên và cũng chê luôn cây thước của ông ấy. Đại ý là không "pha học" ở chổ cúng bái và số đo 5 tấc 3 chia cung thì không hợp lý. Tạm miễn bàn Nhưng ngay trong đoạn trích sau: vẫn không đưa ra được sự xác đáng là cây thước sau đó "pha học" ở chổ nào, mặc dù đưa ra được sự chia cung, và có vẻ âm dương, nhưng sự quyết định là Thái Tai là Hỏa Hay Kim cục đều mang tính cảm tính chủ quan, không dựa trên một nguyên lý nào, hơn nữa cây 51 cm cũng không phản ánh một thực tại nào. và cũng là một sự ngộ nhận, sai lầm.Tạm xóa phần này nhe Thiên Đồng. Nên tôn trọng người khác chút nhe. Họ đều là bậc tiền bối cả đó. Thân mến Thiên Đồng
  1 like