• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 08/11/2011 in all areas

 1. Không biết là có thay đổi việc trong năm tới nữa hay không ! năm tới thấy có nhiều tốt đẹp cho công việc làm ,nhưng trong cái may có nhiều cái rũi ,có thể xung đột hay tranh chấp vơi 1 người nào đó ban bè hay người làm nam làm chung , ngoài ra có liên quan đến ông chồng coi chừng bị tai nạn bệnh hay thân quyến có tang ,có người bệnh nặng.
  2 likes
 2. Vào ngày mùng 10/ 3 Mậu Tý là ngày khai trương diễn đàn. Thiên Sứ sẽ trả lời ba người, mỗi người ba câu hỏi, mỗi câu hỏi không quá 15 chữ, hoặc số về tất cả mọi chuyện trên đời. Thiên Sứ
  1 like
 3. NEPAL KÝ SỰ. ================================================================================Cơ duyên đến với tôi sau dòng thông tin này, các bạn đạo hữu đã tổ chức chuyến đi Nepal vào dịp 49 ngày của Ngài, tôi nhanh chóng quyết định bởi Pháp tu Mật Tông đã mở cánh cửa trí tuệ cho tôi. Các vị RinPoche đã là Đức Bổn Sư của nhiều người có thể chăng tôi đã biết đến các Ngài là điều muộn màng? Chúng tôi lên đường vào ngày 16/10/2011, thật vội vàng và hối hả khi chưa có thông tin gì về nơi tôi sẽ đến, chỉ biết rằng khi đã hội đủ duyên ắt sẽ gặp, còn gặp ai làm gì tôi sẽ tùy cơ biến dịch. Tp Kathmandu là một thung lũng của vương quốc Nepal sẽ là điểm dừng mà tôi chỉ nghe qua tên và chỉ thấy qua hình ảnh Blog của vài người đi trước...ViSa được thị thực tại sân bay, không nhanh chóng bởi họ làm việc còn quá thủ công và cũng bởi đất nước họ quá nghèo Thật khó tưởng tượng bộ mặt của 1 quốc gia là sân bay lại có thể như SB Nepal, vẫn dãy nhà ngói đỏ quạch vẫn tường gạch thẻ và 1 nền lát gạch màu chì, với mùi amoniac nồng nặc và tất nhiên là không có điều hòa. Những dãy xe chờ khách có thể đoán từ 1980 hay xưa hơn nữa tương xứng với mức sống của Nepal. Nơi khách điền thông tin là những chiếc bàn bát giác...bừa bộn (còn nữa)
  1 like
 4. 1 like
 5. Chắc là 30 % ngoại lệ của tử vi vậy nguyen doan không xem được cho bạn nữa rồi
  1 like
 6. Làm cho tư nhân hay nhà nước thì công danh cũng khá, trong công việc hay được nâng đỡ sau cũng có chức vụ làm trưởng ban nghành gì đó. Nhưng số của bạn kiếm tiền khó khăn lại hay dính tới chuyện thị phi liên quan tới tiền bạc. Phải đi xa nhà lập nghiệp thì mới được khá giả no đủ, ban đầu lập nghiệp vất vả cuộc đời cũng nhiều sóng gió, tới lúc đứng tuổi ngoài 46t mới được hưởng an nhàn no đủ cho đến về già. Tình duyên lận đận, là người lãng mạn đa tình đa sấu đa cảm, cuộc đời hay phải sầu khổ vì tình, lụy tình nên yêu người hay bị dối gạt, nên kết hôn muộn không khó tránh khỏi 2 làn đạp chông. Chồng sau có dạng người hơi cao nở nang, da hồng hào, khá đẹp trai, tính kiêu ngạo và hay ưa khen nịnh, lấy chồng ít hơn tuổi và có thể là người quen biết nhau từ trước. Con cái sau hiển đạt, trai nhiều hơn gái, sinh nhiều nuôi ít hay có bỏ một đứa nếu ko cũng có đứa sức khỏe kém.
  1 like
 7. Công danh bình thường, cũng có chức vị nhưng không cao. Ở nơi làm việc thì hay được sếp quý mến trọng dụng, đánh giá cao. Nhưng hay bất hòa với đồng nghiệp không được lòng với những người làm chung. Thích hợp với công việc mang tính di chuyển đi lại nhiều cũng hay thay đổi công việc, người tháo vát lập nghiệp khá bôn ba vất vả. Cuối tháng 11 có tin vui việc làm đầu tháng chạp âm lịch có thể đi làm. Tháng tới trong nhà sức khỏe cha mẹ hơi yếu bệnh nhưng cũng không có gì đáng lo, bản thân bệnh vặt đi đứng nhìn trước ngó sau thôi.
  1 like
 8. Ko nhớ được thì chịu thôi, tử vi yêu cầu chính xác cả ngày giờ tháng năm ước lượng khoảng thời gian nào thì lấy canh giờ đó để xác nhận. Không thì cũng bó tay.
  1 like
 9. Năm nay là năm giữa tam tai của cha và con gái (Thân tý thìn tam tai năm Dần, Mão, Thìn) + tháng 10 al là tháng Hợi, cha tuổi Thân gặp tháng Hợi là tháng tương Hình, cha lại là dương trong nhà chi phối âm (mẹ và con) nên cha xấu thì kéo theo cả nhà. Tuổi Tam Tai gặp Tháng Xấu, và xét thêm con út, theo đứa này thì Ất phá Mậu của cha, tuổi Dậu gặp năm Mão xung, Dần mẹ và Dậu con Tuyệt, kết hợp với Hợi với Dần - Hợi Nhị Hợp nên tuyệt mạnh hơn. Hạn càng thêm nặng cộng thêm Ất con trai gặp năm Tân thì bị khắc... Nhìn chung thì năm nay nhà này gặp hạn (định tính) còn mức độ như thế nào (định lượng) thì phải xét thêm một số yếu tố khác như CCB đề cập, ngoài ra còn các tương tác về nghề nghiệp, môi trường sống của nhà này nữa. Thân mến.
  1 like
 10. Cậu bé gốc Việt là giáo viên thỉnh giảng trẻ nhất ở Mỹ Thứ Hai, 07/11/2011 - 00:41 Từ đầu năm 2011, cậu học sinh gốc Việt Nguyễn Tường Khang vừa học xong lớp 6 ở Fairfax, Mỹ, đã được một trường đại học bang Virginia mời làm giáo viên thỉnh giảng. Khả năng của cậu bé gốc Việt khiến nhiều người Mỹ cũng phải bất ngờ. Nguyễn Tường Khang (thứ 2 từ trái sang) và các học trò tại bang Virginia, Mỹ. Nguyễn Tường Khang sinh tháng 2-1999, tại Mỹ. Từ nhỏ, Khang đã là một cậu bé ham học hỏi và được chọn theo học chương trình cấp tiến (một loại chương trình "chuyên" dành cho học sinh tài năng) tại trường tiểu học Hunters Woods ở Fairfax, bang Virginia. Lên 8 tuổi, Khang theo học thuyết trình tại Câu lạc bộ Diễn giả trẻ (Young Speaker Club) tại Fairfax, Virginia. Mỗi tuần, em đến lớp một giờ ở lớp cấp cao nhất của câu lạc bộ. Theo học thuyết trình, Khang có cơ hội mở rộng thêm kiến thức và tham gia các cuộc thảo luận.Vào năm 2010, trong cuộc thi tài năng diễn thuyết, do Hiệp hội Thăng tiến cho người da màu (NAACP) tại thành phố Suffolk bang Virginia tổ chức, cậu bé gốc Việt 11 tuổi Nguyễn Tường Khang khi đó đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và khán giả bởi tài hùng biện cộng với những hiểu biết sâu sắc. Tuy là một trong những thí sinh trẻ nhất tham gia cuộc thi, nhưng Khang đã đoạt giải nhất với bài thuyết trình "Hòa bình có ý nghĩa thế nào với tôi". Về quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, Khang cho biết: "Cháu dành từ 1 đến 4 tuần để nghiên cứu, soạn bài nói và luyện tập. Vì phải làm bài vở ở trường, thời gian rất eo hẹp, cháu phải luyện tập bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà cháu có dịp. Ví dụ như lúc ăn trưa, trên xe buýt, khi ăn sáng, hay lúc ngồi trên xe đi đây đó". "Cháu có ba bài dự thi gồm: "Sự tự nhận thức", "Hòa bình có ý nghĩa thế nào với tôi" và "Cảm hứng trong giáo dục". Bài thuyết trình được nhiều người quan tâm nhất là về Cảm hứng trong giáo dục. Dù bài này không đoạt giải, nhưng đó là bài quan trọng nhất của cháu. Sở dĩ cháu cho là quan trọng nhất vì cháu nhận thấy các bậc cha mẹ đã không dành đủ thời gian cho con cái. Bài diễn thuyết này như một thông điệp khuyến khích các bậc cha mẹ quan tâm đến việc học hành của con cái, chứ không thể coi đó chỉ là công việc của trường học và các thầy cô giáo", Khang chia sẻ. Sau khi đoạt giải nhất cuộc thi tài năng diễn thuyết trước công chúng, những ý tưởng của Khang được coi là đánh giá bổ sung vào bài phát biểu về giáo dục của Tổng thống Obama; đồng thời truyền đạt cho các bậc phụ huynh nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của giáo dục. Không những thế, cậu bé Nguyễn Tường Khang đã được một trường đại học ở Virginia mời làm việc trong vai trò là giáo viên thỉnh giảng. "Học trò" của Khang đều là những sinh viên lớn tuổi hơn cậu. Nguyễn Tường Khang được xem là một "thỉnh giảng" trẻ nhất Mỹ. Ngoài diễn thuyết trước công chúng, Khang cũng tham dự nhiều cuộc thi như: cờ vua, Violin, Wushu, Thái cực đạo, bơi lội... và đã có đai đen Thái cực đạo, cấp Xanh của môn Wushu. Dự định cho tương lai, cậu bé cho biết: "Cháu còn nhỏ và đang còn khám phá, nên chưa quyết định nghề nghiệp tương lai. Cháu còn phải học hỏi nhiều. Nhưng cháu biết chắc rằng nếu làm điều gì thì mình phải làm tốt việc ấy". Theo Vũ Anh Hà Nội Mới
  1 like
 11. Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: "Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?" Hasan đáp: "Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta. Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: "Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm." Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: "Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!" Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: "Có trộm được gì không?" và ông ta đều đáp: "Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ". Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc. Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hằng đêm vẫn quả quyết: "Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!" Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng đó là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động. Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến dã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: "Con tự thắp cây nến này phải không?" Đứa bé đáp: "Thưa phải." Đoạn ta hỏi: "Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?" Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: "Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?" Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình. Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi. Người thầy cũng như một hồ nước nơi chúng ta đang học bơi. Một khi chúng ta đã học được cách bơi, cả đại dương mênh mông là của chúng ta." STAM
  1 like
 12. nóng thì cũng là chớm ghê gớm rồi; tham hãm ngộ linh; tính nóng mà cũng kín đáo
  1 like
 13. Con đầu nên sinh con gái và năm nào cũng được, quan trọng là con út hợp tuổi, nên chọn năm Bính Thân 2016. Thân mến. Con út thì anh nên sinh 2012 hoặc 2016 thì tốt hơn các năm còn lại. Thân mến.
  1 like
 14. Nhâm Thìn có thể sinh được, hoặc đợi đến 2017 Đinh Dậu, nhưng chị em sau này xa cách, xa hơn thì có Mậu Tuất 2018. Các năm này là tốt so với các năm còn lại. Nếu sinh trong 3 năm này này thì về sau gia đình ổn định, chứ muốn phát tài phát quan thì khó. Thân mến.
  1 like
 15. “Rắn thần“ báo thù, hàng chục người theo nhau chết? Theo quan niệm dân gian, khi cải táng mộ, nếu gặp rắn nằm trong mộ thì tối kỵ việc bắt, giết. Thế nhưng, những người trong một dòng họ ở Thị xã Chí Linh (Hải Dương) khi cải táng ngôi mộ tổ, gặp sự việc bất thường này lại có hành động “bất thường”: Bắt hai con rắn nặng cả ký lô lên làm… mồi nhậu. Những chuyện lạ chưa thể giải thích từ đó cứ liên tiếp diễn ra trong dòng họ này. Chỉ trong một thời gian ngắn mà lần lượt những người trẻ chết tức tưởi, chết tai nạn vì những lý do cực kỳ lãng xẹt... Đã phạm điều tối kỵ lại còn “trùng tang”? Đầu những năm 2000, do mộ cụ tổ của cụ ông và cụ bà dòng họ nằm cách xa nhau, mộ của cụ bà lại bị người dân làm ruộng cuốc làm mất hết cả chân mộ dẫn đến nước ngập vào trong nên cả họ tiến hành họp những người cao tuổi trong dòng họ, bàn chuyện chuyển mộ cụ bà về gần cụ ông. Người ta kể lại, khi thợ xây tiến hành đào đất để di dời mộ của cụ bà thì phát hiện trong ngôi mộ có một con rắn lạ, nặng khoảng nửa ký nằm ở độ sâu khoảng 1,5 mét, lạ lùng là mình rắn có màu đỏ như lửa. Tiếp tục đào mộ cụ ông, người ta lại tiếp tục phát hiện một con rắn hổ mang nặng đến một ký nằm ở trên đầu ngôi mộ. Theo lời kể lại, sợ nhất là cả hai con rắn trên đầu đều có mào hình chữ thập, nhìn kỹ thì thấy một con trên đầu có hình chữ “Thọ”, một con trên đầu có hình chữ “Phúc”. Ảnh minh họa Có lẽ người ta nghĩ ở khu vực cánh đồng ngập nước này, chuyện gặp rắn thì “thường như cơm bữa” nên không ai lấy làm lạ. Cánh thợ xây liền mang con rắn hổ mang đi bán lấy tiền uống rượu. Con rắn có màu đỏ rực còn lại thì ông Điền là người trong họ mang về nhà để ngâm rượu, nhưng sau đó vợ ông không cho ngâm nên ông mang ra ruộng thả đi. Sau khi dòng họ di dời mộ cụ ông, cụ bà về với nhau, thời gian đầu mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, không có biến cố nào xảy ra. Bẵng đi một thời gian, vào khoảng năm 2007 vợ của ông trưởng họ bỗng nhiên bị bệnh đột ngột qua đời. Dân làng bỗng trở nên hoang mang hoảng sợ, kể từ đó câu chuyện về dòng họ bị “ma ám” bỗng trở nên xôn xao, náo động cả một vùng quê. Người trong họ cho biết, sau khi vợ ông trưởng họ bỗng nhiên bị bệnh đột ngột qua đời, con dâu trưởng của người chết liền đi xem bói thì được cho rằng: Khi làm mộ, nếu phát hiện có rắn ở trong thì đó là điều thịnh vượng và không nên đào lên nhưng mọi người vẫn cố làm dẫn đến bị động mả, do đó các cụ “về bắt” dần con cháu trong họ và người đầu tiên “bị bắt” chính là vợ trưởng họ. Bên cạnh đó, thầy bói còn “phán” thêm: Do bà vợ trưởng họ bị “bắt” đúng vào giờ “trùng tang” nên cứ thỉnh thoảng các vị “thần trùng” lại về lấy con cháu trong họ xuống để làm phục vụ cho các “thần”. Cả nhà theo nhau chết Chẳng biết cái chết của bà vợ ông trưởng họ có liên quan gì tới việc “động mồ mả tổ tiên” hay “trùng tang” hay không, nhưng kể từ khi cô con dâu cả đi xem bói về thì hàng loạt người trong dòng họ không kể già trẻ, gái trai cứ thế chết dần chết mòn. Hơn một tháng sau, cả họ suốt ngày “bận bịu” vì tiễn đưa bốn người gồm: Cô, dì, chú, bác, cháu trong dòng họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Một điều trùng lặp khác khiến mọi người vô cùng lo sợ: Chỉ trong vòng có hơn nửa năm trời, ba vợ con của một gia đình trong dòng họ đang mạnh khỏe bỗng nhiên đổ bệnh rồi từ biệt mọi người về thế giới bên kia. Trong vòng hơn một năm trời kể từ cái chết đầu tiên, tổng cộng gần chục người khác trong dòng họ cứ thế theo nhau chết, trong đó có những cái chết thuộc dạng lý do “cực dị”. Cái chết của anh L.V. Ngãi (SN 1972) là một trong số đó, lạ đến mức khi nhắc lại cả người trong và ngoài cuộc vẫn ngơ ngác không biết giải thích như thế nào cho hợp lý. Đó là một buổi chiều giữa tháng 9/2009 vào giữa mùa rươi nổi, anh Ngãi cùng vợ chở nhau bằng xe đạp ra sông Bích Thủy bắt rươi. Chị vợ kể lại: “Hôm đó, khi tới bờ đê sông anh Ngãi đưa điện thoại cho tôi, dặn đứng chờ rồi anh ấy bơi thuyền ra nơi bẫy rươi giữa sông”. Bóng anh Ngãi dần khuất trong bóng đêm giữa mênh mông sóng nước chỉ còn thấy leo lét ánh đèn pin. Đứng chờ trên bờ một hồi lâu, bỗng chị nhận được điện báo của anh chồng cũng đánh rươi cách đó vài trăm mét thông báo việc thấy đèn pin và chậu đựng rươi của anh Ngãi trôi lập lờ theo nước dòng mà không thấy người đâu. Có chút sững sờ nhưng chị vợ cố trấn an suy nghĩ vì biết chồng lớn lên trên sông nước, bơi lội nhất nhì làng không thể có chuyện chết đuối. Nhưng đợi mãi, gọi mãi không thấy, chị mới tá hỏa hô hoán mọi người đi tìm giúp. Vạch từng bụi cỏ quanh sông, theo dòng vài km cũng không thấy động tĩnh gì. Lúc bấy giờ, không hiểu linh tính thế nào người anh trai nạn nhân mới giật mình nói rằng: “Nó vẫn ngồi đâu đây thôi”. Quả thực, tất cả những người hôm đó sững sờ nhìn thấy thi thể anh Ngãi chợt bật lên khỏi mặt nước, xếp chân trong tư thế ngồi ngay cạnh mạn thuyền, không hề trôi đi dưới dòng nước đang cuồn cuộn chảy, trong khi không hề vướng mắc vào bất cứ vật cản nào. Nén lại đau thương và không thể giải thích được cái chết kỳ cục của nạn nhân, mọi người chỉ đoán già đoán non anh đã bị cảm đột ngột nên ngã đuối nước mà thiệt mạng. Đúng ngày giỗ 100 ngày anh Ngãi, người anh trai cũng đột ngột qua đời ngay trong buổi sáng giỗ em. Sáng hôm ấy, chị vợ anh dậy từ tinh mơ chuẩn bị gánh hàng cá đi chợ nhưng thấy chồng nằm im thin thít thì nhẩm nghĩ: “Chắc hôm qua đi làm nên mệt nhọc say giấc” và đã không đánh thức chồng. Sau khi chuẩn bị cơm sáng, đưa con đi học rồi đến khi tan chợ về nhà, chị vợ lấy làm lạ vì thấy chồng không đi dự giỗ trăm ngày em trai mà nằm bất động trên giường. Nấu cơm xong, gọi dậy ăn nhưng anh chồng chỉ lắc đầu. Ngỡ chồng giận mình vì lý do nào đấy nên chị không nói gì. Đến tận chiều, cả nhà mới hốt hoảng về tình trạng của anh. Gia đình vội vàng đưa đi cấp cứu, nhưng những dấu hiệu không lành về sức khỏe hiện tại của bệnh nhân đã báo trước cho dòng họ thêm một lần tang tóc. Anh trai anh Ngãi đã qua đời ít ngày sau đó tại bệnh viện Hải Dương sau cơn đột quỵ ấy. Nỗi đau trong họ mạc, gia đình còn chưa chấm dứt khi hai anh em ruột lần lượt qua đời cách nhau 100 ngày mà không có lý do thì một sự lạ khác lại tiếp diễn. Đúng 100 ngày sau cái chết của người con thứ 2, mẹ đẻ của hai anh cũng đột ngột qua đời. Khăn tang trắng lại chồng lên khăn tang, chỉ hơn 9 tháng trời mà gia đình chịu cảnh chia ly người thân 3 lần. Người trong họ kinh hãi, người trong thôn xôn xao. Thực hư không rõ như thế nào nhưng những sự lạ này cứ được đồn đại lên. Có người cho rằng “khi thấy người anh không dậy được thì mời thầy về cúng bái, cúng xong hôm sau nạn nhân bỗng tỉnh lại, nhưng kì quái là khi tỉnh dậy người này cứ đuổi bà vợ để cắn, rồi ngày hôm sau nữa thì chết”. Rồi chuyện lúc gia đình làm lễ gọi hồn người đó về hỏi thì người đó nhập hồn vào một người khác và cứ cười khanh khách: “Có phải một mình tao bắt đâu, thằng đấy nó khỏe lắm, tao phải gọi mấy người lừa lúc nó say rượu nên mới bắt được”. Trước hàng loạt cái chết của mọi người, dòng họ liền tìm xuống một ông thầy ở Quảng Ninh để “cầu cứu” thì được người này phán rằng: “Dòng họ bị trùng tang nên cứ khoảng 100 ngày là lại có một người ra đi, nếu muốn thoát được thì phải nhờ thầy cao tay lập đàn giải hạn”. (Còn nữa) (Theo Pháp luật & Thời đại)
  1 like
 16. Tức là có thể sinh trong 2 năm đó, nhưng theo tôi thì nên sinh Giáp Ngọ, chỉ có năm này hoặc Canh Tý 2020 mới thỏa điều kiện hợp cha hợp mẹ. Thân mến.
  1 like
 17. Rộng đường dư luận LX tôi mời mọi người tham khảo quan điểm dưới đây http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=139319&z=271 Chiều 19 tháng 10, 2011 vừa rồi, Phó Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp bàn phương án huy động tổng lực để bầu chọn vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Theo dự kiến, tổ chức NewOpenWorld sẽ công bố kết quả cuộc bầu chọn này vào ngày 11 tháng 11, 2011. Ðúng là nhàn rỗi và vớ vẩn, vì việc bầu chọn này lại làm kinh động đến chóp bu - chắc cũng là chóp bu duy nhất trong các quốc gia có kỳ quan được bầu chọn lần này - đứng ra làm việc này. Cuộc họp rình rang này có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Trung Ương MTTQ Việt Nam, Bộ Ngoại Giao, Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo, Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Bộ Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch, Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An, Trung Ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ðương nhiên cũng không thể thiếu Chủ Tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Ðọc và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Quảng Ninh. Nhiều báo đưa tin về buổi họp này như sau: “Phó Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các cơ quan ngang bộ, các tổ chức chính trị xã hội cùng với địa phương động viên cán bộ, công nhân viên chức trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, THPT... trong cả nước tích cực tham gia bầu chọn cho kỳ quan Vịnh Hạ Long, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cho kiều bào ở nước ngoài tham gia bầu chọn để tạo ra sức mạnh tổng lực mang lại kết quả cao nhất bầu chọn cho vịnh Hạ Long.” Ðây mới là bề nổi, còn bề chìm, từ tháng 8, 2007, Việt Nam đã có nhiều chiến dịch phát động rầm rộ và tốn kém. Thậm chí, họ còn dùng cả mạng Internet và điện thoại để làm kỹ thuật bầu chọn; có nhiều ý kiến nghi ngờ về khả năng dùng tin tặc để tăng chỉ số bầu chọn. Ðơn cử như tỉnh Tiền Giang từng khởi động chiến dịch 10 tháng bầu chọn, trong đó có việc hỗ trợ đường truyền Internet tốc độ cao miễn phí cho 35 trường trung học phổ thông trong tỉnh để giáo viên và học sinh tham gia bầu chọn nhiều lần. Cỡ phó thủ tướng mà đứng ra làm việc này, thì quả là nhàn rỗi và kệch cỡm; đúng là không còn giữ thể diện quốc gia gì cả, chẳng lẽ dân tộc Việt Nam lại hám danh như vậy sao? Chẳng lẽ cái tổ chức NewOpenWorld này lại đủ khả năng tạo sức ép lên chính phủ Việt Nam vậy sao? Chẳng lẽ phó thủ tướng không còn việc nào có ích để làm hay sao? Vậy mà truyền thông nội địa lại xiển dương như đây là việc làm của lòng yêu nước, là bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. Ví dụ báo Tuổi Trẻ đã lập hẳn chuyên mục với khẩu hiệu: “Bầu chọn Việt Nam: Lá phiếu của lòng yêu nước.” Việc làm mông muội và gian dối này mà là yêu nước ư? Chẳng lẽ bản sắc Việt là vì hám danh mà làm bậy? Tại sao làm bậy? Bởi đáng lý đây là việc của những người làm du lịch, những chuyên gia lữ hành, khi mà họ có đủ trải nghiệm và thông tin về các kỳ quan, rồi bình chọn. Chứ người dân Việt Nam thì có mấy người biết đến các kỳ quan (trong 28 kỳ quan ứng viên) là như thế nào đâu mà bầu chọn? Thậm chí, phần đông cũng chưa biết Hạ Long là thế nào, vì chưa có dịp đến đó. Vậy là vì vô minh, vì háo danh mà bầu chọn bậy bạ. Ðiều này khiến ta liên tưởng đến việc bầu cử tại Việt Nam, người dân cũng bầu đại như vậy, chẳng mấy khi biết ai là ai. Việc bầu chọn bậy bạ này riết rồi trở thành thói quen cẩu thả, đánh mất tự trọng, vì xúi giục và tuyên truyền mà làm, chứ không làm vì hiểu biết, phân tích. Theo Wikipedia thì NewOpenWorld chỉ cần: “Mỗi địa danh tham gia phải có một ủy ban hỗ trợ chính thức, có đủ tư cách pháp lý, phải ký hợp đồng và được công ty NOW chấp thuận, và phải đóng lệ phí là 5,000 USD mỗi tháng.” Ðiều kiện đơn giản như thế này thì cần chi tới phó thủ tướng và các bộ ban ngành phải ra mặt? Bộ Trưởng Văn Hóa Farouq Hosni của Ai Cập phê phán cuộc bầu chọn này là “ngớ ngẩn”; phê phán Weber - nhà sáng lập NOWC - là “tự quảng cáo,” chỉ nhằm đánh vào sự háo danh để trục lợi. Xét về dân số, Việt Nam xếp thứ 14 trên thế giới, nếu người dân ai cũng vì cái danh hão và vì vô minh mà bầu một lần thôi, thì Hạ Long rất có thể là kỳ quan Top Ten của nhân loại - nếu nhân loại cũng chơi cách này giống như Việt Nam. Ðó là chưa nói, thử nhìn vào danh sách 27 kỳ quan vào chung khảo sau đây: Rừng Amazon (Nam Mỹ); đảo Bu Tinah (Ả Rập); đảo núi lửa Galapagos (Ecuador), thác Iguazu (Argentina-Brazil); công viên quốc gia Komodo (Indonesia); đảo Milford Sound (New Zealand); núi “chiếc bàn” (Nam Phi); thác Angel (Venezuela); vách đá Moher (Ai-len); hẻm núi Grand Canyon (Mỹ); hang động Jeita Grotto (Li-băng); dải san hô The Maldives; núi lửa bùn (Azerbaijan); núi đổi màu Uluru (Úc); vịnh Fundy (Canada); biển Chết (Israel-Jordan-Palestine); dải đá ngầm Great Barrier (Úc); đảo Jeju (Hàn Quốc); khu vực hồ Masurian (Ba Lan); sông ngầm Puerto Princesa (Philippines); núi lửa Vesuvius (Ý); rừng đen (Ðức); rừng quốc gia El Yunque (Puerto Rico, Mỹ); đỉnh núi Kilimanjaro (Tanzania); núi Matterhorn/Cervino (Thụy Sĩ-Ý); rừng Sundarbans (Bangladesh-Ấn Ðộ); núi Yushan (Ðài Loan)... Rõ ràng, về dân số thì Việt Nam chẳng thua mấy nước, chỉ xếp sau Ấn Ðộ, khu vực Nam Mỹ, Mỹ, Indonesia... nếu mỗi công dân được bỏ một lá phiếu cho kỳ quan nước mình, thì Việt Nam chắc chắn có mặt trong nhóm 7 nước, vì dân số áp đảo. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là bầu chọn tự do, ai thích thì bỏ, điều này mới làm lòi sự lố bịch của Việt Nam. Bởi Việt Nam thừa hiểu rằng, với lượng khách du lịch hàng năm đến Hạ Long như hiện nay, chuyện Hạ Long bị loại là có chắc, nên chính quyền mới vận động người dân “lấy thịt đè người” để thắng bằng mọi giá, ngay cả đánh mất thể diện quốc gia. Khi nhìn vào danh sách các kỳ quan vào chung khảo, sự u mê mang tính a dua cộng đồng của Việt Nam đã quá rõ. Bởi với kiến thức về du lịch hẹp hòi như Việt Nam thì làm sao có sự so sánh đẹp xấu, xứng đáng hoặc không... để mà bầu. Ðiều này dẫn tới tình trạng bầu về du lịch mà do những người không bao giờ đi du dịch hay chẳng biết gì về du lịch... đứng ra làm. Ðây không gọi là gian xảo và kệch cỡm thì còn gì. Hơn nữa, không biết những tổ chức NewOpenWorld có liêm minh hay không? Nếu quả thật họ liêm minh thì khi đặt chân đến những đất nước thể diện hão và bệnh thành tích như Việt Nam, sự công bằng và liêm minh này đã bị bóp méo kết quả. Nói như ngôn ngữ giang hồ, là bị hiếp dâm ngay trong trứng nước. Còn theo Wikipedia, thì “NewOpenWorld là một công ty tư nhân (đặt trụ sở tại Thụy Sĩ và do tỉ phú người Thụy Sĩ Bernard Weber điều hành), đứng ra tổ chức toàn cầu tiến hành ngay sau khi kết thúc cuộc bình chọn bảy kỳ quan thế giới mới. Tuy nhiên, cuộc bình chọn này không được tổ chức văn hóa, giáo dục Liên Hợp Quốc (UNESCO) ủng hộ và tất nhiên kết quả 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới cũng không được tổ chức này công nhận.” ”Tổ chức UNESCO cũng cho rằng nếu chỉ đánh giá trên góc độ cảm tính từng địa điểm thôi thì không đủ, mà phải có những đánh giá trên góc độ khoa học và được bảo vệ bằng những biện pháp chế tài đầy đủ. UNESCO đánh giá chương trình của Weber mới chỉ dựa vào ý kiến của những người tham gia mà thiếu các góc độ còn lại. Việc bỏ phiếu bị đánh giá là phần lớn mang tính cục bộ, dân tộc, thiếu các tiêu chí khách quan. Các nhà quan sát cho rằng các nhà tổ chức thiếu các biện pháp để tránh chuyện một người bỏ phiếu nhiều lần,” dẫn theo Wikipedia. Vậy có một mối dây liên hệ nào không giữa các chóp bu Việt Nam với một tỉ phú người Thụy Sĩ, nơi có nhiều ngân hàng bí mật, chuyên giữ tiền mà không cần biết đến nguồn gốc và nhân thân?
  1 like
 18. 1 like
 19. Anh Thiên Sứ nói câu này thật là chí lý !
  1 like
 20. Thích Đủ Thứ thân mến.Thế giới này đang hội nhập. Nó đang phải lột xác để tiến hóa. Đó chính là nguyên nhân sụp đổ trong giai đoạn hiện nay được bổ sung thêm bằng thiên tai. Tất cả những điều này đều đã được "bói " trước. Vì tính hội nhập, nó cần một lý thuyết thống nhất. Thất bại càng nhanh, sụp đổ càng lớn thì buộc con người phải chú ý đến nền văn hiến Việt và phải công nhận nó. Đây là điều kiện bắt buộc và tiên quyết, là tiên đề phải tuân thủ. Còn không nó sẽ bị hủy diệt và trở lại thời kỳ "Liên minh bộ lạc" với những người dân "Ở trần đóng khố" đúng nghĩa đen. Nó có thể công nhận điều đó ngay bây giờ - sau khi tôi gõ xong hàng chữ này hoặc vài trăm năm nữa. Mọi chuyện đều được quyết định bởi một lý thuyết thống nhất. Nếu quả thực có một lý thuyết thống nhất thì chính nó sẽ quyết định chúng ta tìm ra nó hay không! SW. Hawking Tôi bổ sung thêm vào câu của Hawking: Con đường đi tới lý thuyết thống nhất thông qua Việt sử 5000 năm văn hiến. Chúa Jesu nói: Hãy gõ! Cánh cửa sẽ mở! .
  1 like
 21. Công danh chức vị nhỏ thấp, công việc thường phải đôn đáo và thay đổi luôn. Chỉ tốt nếu đi về kinh doanh, có tay kinh doanh lớn liều lĩnh và táo bạo, có thể là hàng cấm... Sau 30t cũng được giàu có ổi danh một thời. Nhưng cuộc đời sẽ có lần phải dính vào vòng lao lý./ Tình duyên ít nhất là 2 đời vợ, tính đa tình lãng mạn hơi thích làm dáng với chị em, được nhiều người khác phái để ý, cuộc đời hay dính phải chuyện đào hồng.
  1 like
 22. 1 like
 23. Người này yêu nhiều nhưng chưa có duyên vợ chồng , đợi đến năm 27 tuổi mới lấy vợ lấy nhau trong hoàn cảnh cũng đặc biệt
  1 like
 24. Cuộc sống vây quanh di tích của thánh địa vẫn là con người với những bể khổ trầm luân mà đất nước nào cũng phải dành cho họ một ngăn dù đó là vách ngăn tăm tối nhất, mà muốn thoát ra đó là điều dịch chuyển nghiệp báo của 1 kiếp hay vô lượng kiếp? Nhưng ở đâu nơi nào những kẻ khốn cùng cũng phải thích nghi với nếp sinh hoạt nơi đó để đánh động hay kêu goi lòng vị tha của khách qua đường, và đặc biệt ở đây họ đã tận dụng những thần chú, mật chú với giai điệu ngân nga cùng nền nhạc không chuyên cũng đủ tạo cảm giác thiêng liêng huyễn hoặc được người nghe. Đa phần họ là những người khiếm thị với băng rôn giới thiệu rõ ràng là họ nằm trong 1 tổ chức nhân đạo và cần sự bảo trợ của mọi người may mắn hơn họ hôm nay. và những nhóm nhỏ lẽ hơn.. dọc theo vòng tròn của tháp ... còn nhiều hình ảnh về những con người sống nhờ lòng thương của du khách bởi ngày tôi ghi lại hình ảnh này là ngày 30/8 Tích Ca Mâu Ni theo Lịch Tạng thì phước báu thiện ác tăng trưởng 900 triệu lần nên người dân quanh đây họ cũng mở lòng nhiều hơn.
  1 like
 25. VÔ LÝ !âm dương là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau ,làm gì có duyên âm ? xảo thuật của mấy tay bốc sư phù thủy vườn muốn kiếm tiền ... tình duyên lận đạn là do cái số của mình từ kiếp trước ,người phối ngẫu trong cuộc đời mình cũng phải có tiền duyên cho nên kiếp nầy mới có cơ hội gặp nhau mà gọi là duyên ,chung sống với nhau gọi là nợ , chính vì 2 chử duyên nợ mà người ta mới nên đôi vợ chồng được ,dù trong hoàn cảnh hay thời thế lúc nào cũng sẽ đến với nhau ,đừng nghe lời thầy bói ma mà đi cắt duyên âm ,lỡ có cắt thiệt thì suốt đời ở giá !
  1 like
 26. Nghĩ bạn sinh giờ Ngọ, nhưng hông hiểu sao tiền bạc của bạn lại kiếm khó khăn @.@ Thui đợi Bác Haithienha vậy nhé
  1 like
 27. Có sẹo hay nốt rùi nào cạnh miệng? Lưng có hơi khòm hay gù? KN thường không đều?
  1 like
 28. Nặng xương có nghĩa là xương to, dày, nhìn dáng người tương đối dày, nở nang. Còn gầy trơ xương là khác nhé. Giờ Ngọ: Tiền bạc kiếm khá dễ dàng, hay nhận được sự giúp đỡ của người khác. Hiện giờ chắc cũng có kha khá? Giờ Mùi: Tiền bạc kiếm tương đối khó khăn, thường hay bị hết tiền. Làm trong công quyền, công việc thường phải đi lại nhiều hay phải thay đổi luôn
  1 like
 29. Thấy công việc của chị sang năm gặp nhiều thuận lợi ,thăng tiến trong công việc ,nhưng sang năm chị có vấn đề về sức khỏe nhất bệnh về phổi . trong nhà cũng có chuyện không vui , có thể có tang trong họ
  1 like
 30. Theo lá số của cô ,năm nay lưu đại hạn có lưỡng tướng phục binh + thiên không ,tháng 10 al nầy nguyệt hnaj có không -kiếp ,tốt nhất khong nên cho ,dẫu họ không lường gạt nhưng thây khó đòi hay lâu trả .[ hình như có tới 2 người định vay hỏi ? ]
  1 like
 31. Giờ Ngọ: Người thấp, nhỏ con, khuôn mặt đầy đặn, da mịn, hơi gầy, da hơi xanh, cận thị, cười có duyên có thể có lúm đồng tiền, ít giận lâu, giận thường nói ngay, khắc khẩu với anh chị em trong gia đình, trong người có bệnh về khí huyết, đau nhức xương khớp. Giờ Mùi: Người thấp, nhưng nặng xương, khuôn mặt hơi dài, má hóp, mắt hơi to lộ, da mặt sần sùi, không mịn, tính hay ganh đua, đố kỵ, thâm trầm, giận hay để bụng, ra ngoài hay dễ lưu luyến với phái nam. Có chi tiết nào phù hợp với bạn?
  1 like
 32. cái nầy tôi khó trả lời vì nếu tôi nói cho mượn được ,lỡ mai người ta giựt nợ thì cô nói tôi xem dỡ ,còn nói không thì ông chồng cô lại oán tôi ! bây giờ tôi chỉ cô cách xin săm ,lấy 1 đòng tiền dán 1 bên màu đen 1 bên màu trắng ,bỏ vào cái lon lắc cho nó nhảy ra ,nếu mặt ngữa mà đen thì xiết hầu bao lại dù ông nhà có đòi ,nếu màu trắng mặt ngữa thì cứ cho mượn , như vậy thì cô tự quyết định bề nào tôi cũng đứng bên ngoài ,ha ha !
  1 like
 33. Tôi sẽ gởi đến bạn vào ngày mai theo đường chuyển Phát Nhanh mong bạn sớm nhận được sự chuyển biến nếu có lòng thành kính !
  1 like