• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 28/03/2012 in all areas

 1. BẤT ĐỘNG SẢN HIỆN NAY VỚI CÁI NHÌN TỪ PHONG THỦY LẠC VIỆT (Tiếp theo) Thổ sinh kim &Nguyên lý tương thừa Đấy là quy luật tiến hóa của Lý học Đông phương nhân danh cội nguồn văn hiến Việt được phân loại theo chu kỳ không/ thời gian. Nhưng rất tiếc! Nếu cứ nói theo ngôn từ Lý học thì chắc khó thể chia sẻ. Vì cái người xưa thấy được, không phải cái người thời nay thấy được. Nên cái người xưa đặt tên thì không phải cái người thời nay biết được. Thí dụ như khái niệm "Khí" chẳng hạn. Thật vớ vẩn khi nghe mấy vị Phoengshui Tàu bàn về khí. Híc! Nhưng thôi - tôi cứ nói theo cách hiểu của tôi và miễn tranh luận. Nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Và tôi cũng cố gắng tránh dùng từ chuyên môn của Lý học Việt cho dễ tương ứng với nhận thức phổ biến. Khi kinh tế phát triển để cân bằng với trạng thái phát triển đó và như là một sự cân đối trong phân phối thu nhập giá nhà đất sẽ phải tăng lên một cách tự nhiên - Trường hợp này tôi loại trừ yếu tố tăng dân số làm giá nhà tăng lên. Tất nhiên cộng với yếu tố tăng dân số, nhu cầu phát triển đô thị.....vv....thì việc tăng giá nhà đất là một trong những dấu hiệu của nền kinh tế phát triển. Nhưng đó phải là sự tăng trưởng tự nhiên với sự điều tiết của các chính sách ở mức độ cân đối và hài hòa, thông qua thuế, các dự án phù hợp với sự phát triển.....vv.... Đó là nguyên lý của Lý học gọi là "Vạn vật quy ư thổ" - kết thúc một chu kỳ phát triển. Đến đây mọi sự phát triển đạt đỉnh và chuyển hóa sang một chu kỳ mới gọi là: "Thổ sinh Kim" - tức là nền kinh tế tiếp tục phát triển sang một giai đoạn khác. Trong văn hóa dân gian Việt có câu "An cư lạc nghiệp" có ý nghĩa tương tự - Khi đến một giai đoạn nào đó của sự trưởng thành - phát triển - thì phải có nhà cửa ổn định thì mới có sự phát triển tiếp theo. Nhà đất - Lý học xếp vào hành Thổ trong sự phân loại theo Ngũ hành. Đến đây tôi muốn lưu ý quí vị khoa học là: Chỉ có thuyết Âm Dương Ngũ hành mới có tính phân loại rất cao cấp, chi tiết và trải rộng trong mọi lĩnh vực từ không gian, thời gian và mọi hiện tượng trong vũ trụ và trên quả Địa cầu này. Trong lịch sử tiến hóa của văn minh nhân loại đầy tự hào như hiện nay, chưa có một lý thuyết nào có sự phân loại sâu sắc như vậy để phân tích, đánh giá ảnh hưởng của những quan hệ tương tác như thuyết Âm Dương Ngũ hành - nhân danh nền văn hiến Việt. Nghịch lý Canto về tính chất của những tập hợp chỉ là một hiện tượng đã được ứng dụng trong học thuyết này. Bởi vậy, nó dễ dàng chấp nhận ngay lý thuyết của Canto và coi đó là lẽ đương nhiên. Tất nhiên cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay cũng không nằm ngoài những quy luật của học thuyết Âm Dương Ngũ hành với khả năng tiên tri. "Không có tính quy luật thì không có khả năng tiên tri". Cái gọi là Thuyết Bất định nổi tiếng hiện nay chỉ là một nhận thức thực tế của tự nhiên trong sự phát triển của tri thức hiện đại - chứ không thể coi là một lý thuyết. Tôi phát biểu như vậy - Kính thưa các quí vị khoa học. Bất động sản đã suy thoái nghiêm trong, không chỉ ở Việt Nam - dễ thấy nhất với tôi - mà còn ở cả các nước siêu cường như Hoa Kỳ, tuy mức độ khác hẳn nhau. Sự tăng giá nhà đất vượt qua giá trị thực của nó trong tính tăng giá tất yếu mang tính tự nhiên mà tôi trình bày ở trên, chính là nguyên nhân xảy ra khủng hoảng. Với đồng lương trung bình 5 triệu đồng một tháng, trừ các chi phí cần thiết và có tính tiết kiệm, một đời người không đủ sức mua một căn nhà giá rẻ giành cho người nghèo. Sự vô lý hơn, khi những căn hộ cao cấp giá hàng chục tỷ, hoặc cà vài triệu Dol xuất hiện giành cho những đại gia ảo, trong khi sự tăng giá nhà đất tự nhiên mang tính cân bằng thu nhập. Những căn nhà giá cao ngất ngưởng lại chứng tỏ sự phân hóa khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn . Đây là điều phi tự nhiên trong sự tăng giá có tính cân bằng thu nhập ở xét ở bình diện xã hội. Bởi vậy, tất yếu khủng hoảng xảy ra. Còn xảy ra chính xác vào lúc nào thể hiện qua những hiện tượng gì thì do....quẻ bói. Đến đây tôi xin phép được có một Bổ đề - tất nhiên không vĩ đại như bổ để toán học của ông Ngô Bảo Châu - rằng: Quẻ bói là một phương pháp khoa học thuộc về nền văn minh phương Đông. Tính khoa học của nó được thể hiện qua những vấn đề sau đây: * Quẻ bói là một phương pháp ứng dụng có thể lưu truyền trong nền văn minh qua các thế hệ. Có tính quy luật, tính khách quan, có hệ thống phương pháp luận và khả năng tiên tri. * Có yếu tố dự liệu đầu vào, gồm: Thời gian năm tháng ngày giờ lập quẻ - hay nói rõ hơn - yếu tố thời gian này liên hệ chặt chẽ với không gian vũ trụ tương ứng. * Có nội dung và phương pháp giải quẻ liên quan đến câu hỏi và khả nặng tiên tri có thể kiểm chứng trên thực tế của thời gian ứng nghiệm. Có nhà khoa học có tên tuổi cho rằng tính phi khoa học của quẻ bói vì nó mang tính cảm ứng nhiều hơn...?! Tôi cho rằng: Ngay cả một bài toán lớp 3 ở trường phổ thông trung học thì các học sinh giải toán cũng rất cần đến cảm ứng. Cháu nào cảm ứng tốt thì bài giải hay và xuất sắc. Cháu nào cảm ứng kém nhậy bén thì định hướng bài toán sai. Huống chi là một quẻ bói mà mọi hiện tượng thiên nhiên, xã hội cuộc sống cho đến từng hành vi của con người với hàng tỷ, tỷ trường hợp xảy ra trên thế gian thì tất yếu việc giải quẻ cần một cảm ứng sâu sắc. Tất nhiên ở đây tôi loại trừ đám thày bà vớ vẩn, bịp bợm lấy tiền. Không thể căn cứ vào đám này để hiểu sai về ý nghĩa đích thực của một gía trị ứng dụng thuộc nền văn minh Đông phương - vốn đã thất truyền những giá trị đích thực của nó, khi nền văn hiến Việt sụp đổ ở bờ nam sông Dương Tử từ hơn 2000 năm trước. Quẻ bói chỉ có tác dụng xác định thời điểm và hiện tượng xảy ra. Nó phản ánh tính quy luật của hiện tượng chứ không phải mô tả bản chất hiện tượng. Phân tích bản chất thật giữa các mối tương tác dẫn đến hiện tượng có thể tiên tri lại là một vấn đề khác. Trong nguyên lý của Lý học có nguyên lý tương thừa. Nguyên lý này xác định rằng: Thổ sinh Kim - hoặc bất cứ một hành nào sinh ra hành tiếp sau đó - nếu thổ quá vượng thì kim không thể sinh. Hiện tượng này gọi là nguyên lý tương thừa. Sự phát triển có phần bừa bãi các dự án và giá cao ngất ngưởng của nhà đất, xét về góc độ khác của thuyết Âm Dương Ngũ hành chình là hiện tượng Thổ quá vương, Kim không thể sinh, nên xảy ra bế tắc trong sự lưu chuyền mang tính quy luật tự nhiên phản ánh trong những khái niệm của học thuyết này. Phong thủy học cho rằng: Một khu đô thị hoặc một cụm cư dân lèo tèo vài ba căn nhà, đều phải là sự tụ khí tự nhiên và cuốn hút sự sinh hoạt tự nhiên của con người. Nhưng chính sự áp đặt các dự án không theo quy luật này đã xảy ra những sự phát triển phi tự nhiên. Và kết quả là những khu đô thị ma, nhưng siêu thị bỏ không và cho đến cả những chợ nông thôn dùng để chăn bò,..... Với những địa điểm phát triển khu đô thị không theo quy luật tự nhiên cần phải cắt bỏ. Ngoài những dự án đã thực thi hoàn chỉnh mang tính duy ý chí phi quy luật ra thì sự tồn đọng của những dự án treo các loại không đơn giản chỉ là chưa có tiền thì chưa làm. Mà nó là một vấn đề liên quan đến sự phát triển của vùng miền liên quan đến các dự án treo này. Thật là vô lý khi các dự án treo cả 10 năm khiến cho cuộc sống và sự phát triển tự nhiên của những người dân sống trong khu vực dự án gần như ngưng đọng sự phát triển tự nhiên. Họ không thể sang nhượng, phân đất xây cất, chuyển đổi mục đích sử dụng...vv...Nếu như chỉ có một vài cái dự án treo trong toàn lãnh thổ Việt Nam thì không có gì đáng quan tâm ở cấp độ quốc gia. Nhưng tiếc thay nó lại khá phổ biến đến mức độ chọi cục đá xuống ruộng chắc cũng chạm dự án. Đây chính là một trong những nguyên nhân quan trong trong việc góp phần thêm vào sự trì trệ của tính phát triển nền kinh tế. Những ý tưởng xây dựng dự án thuộc Dương. Nếu như những ý tưởng này thực sự xuất phát từ nhận thức nhu cầu phát triển tất yếu để xây dựng dự án thì "Âm thuận tùng Dương" - sự phát triển sẽ mang tính hài hòa . Nhưng nó lại không hoàn toàn như vậy. Không ít dự án xuất phát thuần túy một yếu tố lợi nhuận tưởng tưởng ra sau khi dự án hoàn tất, chứ không phải xuất phát từ nhu cầu tự nhiên. Kết quả là những khu đô thị ma, những siêu thị nuôi bò và sự ngừng trệ phát triển qua những dự án treo. Ý tưởng thuộc Dương - Thổ trước thuộc Dương , Kim sau thuộc Âm - Ý tưởng phát triển không theo quy luật tự nhiên - ngôn ngữ hiện đại gọi là "Duy ý chí - "Dương thịnh Âm suy tắc bế".
  4 likes
 2. Qua những bài viết và thực tế trên, anh chị em mới thấy được sư ưu việt của Phong Thủy Lạc Việt. Chỉ cần một yếu tố này - Phong thủy Lạc Việt cấm tuyệt đối để lân, sư trước cửa. trừ một số trường hợp...Điều này chỉ cần học đến Lớp nâng cao đã rõ. Bởi vậy, chỉ cần nhìn những tượng lân sư trước cửa nhà là nhiều anh em đã nhân ra thế sát của Đại gia này. Học lớp sơ cấp PTLV thôi, anh em cũng biết để tủ tiền ở đâu. Còn đối với anh chị em học lớp nâng cao thôi, cũng đủ không thiết kế nhà đại gia như trên. Hoặc tối thiểu cũng phản đối cách thiết kế trên. Tôi hy vọng anh chị em hãy cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu để bảo tồn và phát triển di sản của tổ tiên để lại cho chúng ta.
  2 likes
 3. NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ÂM Minh Chánh ghi chép Lời nói đầu Tháng 10/2002 Liên hiệp Khoa học công nghệ và Tin học ứng dụng (UIA) đã tổ chức thực nghiệm khoa học “Nói chuyện với người âm”, trong dân gian thường gọi là “Gọi hồn”. Đây là đè tài khoa học thực nghiệm của 3 cơ quan: Liên hiệp UIA, Viện khoa học hình sự Bộ Công An, Trung tâm văn hóa kỹ thuật, truyền thống. Địa điểm thực nghiệm: 93B đường Trung Kính xã Trung Hòa, điện thoại: 7845613 Đặc điểm của cuộc giao tiếp là: Mọi người đều có thể yêu cầu được gặp người quá cố từ 4 đời (tứ đại) trở lại. Nội dung thường hỏi: + Đất đai nhà ở. +Mồ mả. +Bàn thờ, việc thờ cúng. +Sức khỏe, việc làm ăn hiện tại +….. Và được người âm của gia đình mình trả lời. +Khi gặp không cần hoa quả, hương đèn, lễ bái như các nơi khác. +Khi gặp chỉ rõ họ tên của mình, địa chỉ và xin gặp ai (ông bà, bố mẹ, anh chị em, con …) thì lập tức được gặp ngay …. Tôi đã theo dõi những buổi “Nói chuyện với người âm” của hơn 30 gia đình. Tôi chỉ ghi chép những điều tôi quan tâm nghiên cứu về “cõi giới vô hình” như: -Cơ cấu tổ chức. -Sự lãnh đạo và chỉ huy ở cõi vô hình. -Sống và hoạt động của các linh hồn chết. -Những tục lệ thờ cúng, đi lễ của người âm với người còn sống trên cõi Trần, các hình thức, sự biểu hiện của các mối quan hệ đó? …. Trước đây tôi đã giới thiệu tài liệu “Nói chuyện với người chết” qua máy ghi âm điện tử ở Mỹ. Còn ở đây thì nói chuyện với người chết qua cỗ máy sinh học tinh vi là con người, vừa nhanh chóng, vừa thuận tiện, lại không tốn kém gì. Bạn đọc và các nhà nghiên cứu khoa học tâm linh muốn nghiên cứu “cõi giới vô hình” xin mời đến nghe các buổi nói chuyện với người chết của các gia đình rồi cùng tôi hợp tác viết tiếp các phần sau của tài liệu này./. Đại tá: Minh Chánh (TCCT Nguồn: nhatnam.com
  1 like
 4. BẤT ĐỘNG SẢN HIỆN NAY VỚI CÁI NHÌN TỪ PHONG THỦY LẠC VIỆT "Thị trường Bất động sản chết lâm sàng" - đấy là dự báo trong Lời Tiên tri 2012. Nhưng hậu quả của nó không phải từ bây giờ, mà từ lâu rồi. Trong khi cả cái thế giới này hồ hởi về những bước phát triển kinh tế thì Lý học Đông phương đã xác định một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ xảy ra bắt đầu vào năm 2008. Tất cả thế giới đang say sưa với những thành tích đạt được về kinh tế - mọi người từ phó thường dân đến các nhà doanh nghiệp tài ba và các quan chức - cứ ảo tưởng rằng đó là do tài kinh bang tế thế của mình. Những vị trí làm việc với lương cao ngất ngưởng đều thấy chưa xứng đáng, những tài sản kếch xù đều còn nhỏ với tham vọng của con người. Bởi vậy, chẳng ai thèm để ý đến tiếng nói lạc lõng đậm màu sắc huyền bí của Lý học Đông phương, mà một thời bị coi là "mê tín dị đoan" này. Nhưng đúng như dự báo, những ngân hàng loại hàng đầu thế giới sụp đổ kéo theo một hệ quả cho tất cả thế giới đến tận ngày hôm nay. Có thể xác định chắc chắn rằng: sự sụp đổ của những ngân hàng hàng đầu thế giới không phải là nguyên nhân chính dẫn tới khủng hoảng kinh tế toàn cầu một cách thảm hại như hiện nay. Mà nó chỉ là hiện tượng có thể dự báo được - phản ánh một nguyên nhân sâu xa hơn nhiều. Nguyên nhân sâu xa hơn cả là những thặng dư giá trị bởi những cuộc cạnh tranh để phát triển mang tính quy mô toàn cầu. Sự phát triển do cạnh tranh đã thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu trong những năm trước 2008 - (Tôi lấy năm này làm mốc, vì lời tiên tri của Lý học Đông phương xác định sự khủng hoảng toàn cầu bắt đầu từ năm này - Như một định mệnh - hay nói theo khoa học: như một quy luật ) - những giá trị hướng tới bất động sản. Điều mà Lý học gọi là "vạn vật quy ư Thổ". Giá bất động sản trên toàn thế giới được đẩy lên cao ngất ngưởng. Những công trình kiến trúc đồ sộ và hoành tráng của những kỹ sư đầy tài năng ở Dubai, ở Bắc Kinh...là những nước phát triển trong thời gian trước 2008. Khiến cho cả thế giới cứ ngỡ rằng cõi trần gian này sắp thành thiên đường như lời Chúa Jesu đã hứa trong kinh Thánh; hoặc trở thành cõi trời Dục giới với Đức Di Lặc giáng sinh..... Nhưng đó lại là dấu hiệu kết thúc một chu kỳ của sự phát triển theo Lý học Đông phương. Trong Lời tiên tri 2011, hay 2012 - tôi không nhớ chính xác - tôi đã nhân danh nền Lý học Đông phương có cội nguồn văn hiến Việt nhận định rằng: Đây là một cuộc lột xác để tiến hóa của nền văn minh toàn cầu. Nhưng - như những hiện tượng của tự nhiên - không phải cuộc lột xác nào cũng sẽ dẫn tới sự tiến hóa. Hay nói rõ hơn: Không phải tất cả các con nhộng đều lột xác một cách thành công để trở thành con bướm. Đừng ảo tưởng rằng cả cái nền văn minh nhân loại này vĩ mô và cao cả hơn con nhộng đang lột xác và nó không chết trong quá trình lột xác. So với cả vũ trụ mênh mông gần như vô tận này thì so sánh giữa con bướm với địa cầu tỷ lệ chênh lệch là không đáng kể. Hàng loạt những cuộc họp của các chuyên gia hàng đầu về kinh tế của các siêu cường - trong cái nhìn của Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt - là chỉ tốn bia. Cả thế giới đang tìm một xu hướng cái cách dưới các mức độ khác nhau và các danh từ khác nhau. Có quốc gia trở nên cấp thiết, có quốc gia thì tìm biện pháp....vv....Nhưng nó phải bắt đầu từ đâu thì tôi tin rằng chưa một ý kiến nào trên thế giới này được coi là khả thi và mang tính nhân văn. Bởi vậy, sự khủng hoảng vẫn đang tiếp diễn và có nguy cơ đẩy lùi sự tiến hóa của cả văn minh nhân loại và - tất nhiên - từng quốc gia sẽ suy kiệt và cho đến tận bà bán ve chai cũng có thể không còn gì để bán. Lời tiên tri 2012 đã xác định: "Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2012 sẽ ảnh hưởng đến tận đời sống hạ tầng xã hội". Đây cũng chỉ là dấu hiệu cận đáy của cuộc khủng hoảng và chưa phải là đáy. Và đấy cũng mới chỉ là nhìn từ góc độ kinh tế, chứ chưa phải gồm cả những nguyên nhân khác như: Thiên tai ngày càng xấu đi, chiến tranh quy mô lớn...vv.... Vậy làm thế nào để con bướm lột xác một cách hoàn hảo và tiếp tục chu kỳ tiến hóa? ========================== Không bán được nhà cho dân, nhiều doanh nghiệp BĐS đang phải tìm những "đầu ra" khác để thu hồi vốn. Mới đây, một đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã lần đầu tiên chào bán 120 căn hộ tại dự án Khu đô thị mới Sài Đồng cho UBND TP Hà Nội để làm nhà tái định cư. Họ chấp nhận mức lãi chỉ khoảng 10%, tức là thấp hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm của ngân hàng để nhanh chóng thu hồi vốn. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nhiều doanh nghiệp khác ở Thủ đô cũng đang "theo chân" đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội để chào bán nhà cho thành phố. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói: đây chính là lúc doanh nghiệp và Nhà nước cùng nhau chia sẻ khó khăn. Tuy nhiên, tiền mua nhà là tiền ngân sách, tiền đóng thuế của dân, vì vậy, khi mua nhà thành phố sẽ phải tính toán kỹ về giá thành, các chi phí hợp lý, doanh nghiệp trong trường hợp này không thể mong lợi nhuận cao được. Cũng loay hoay tìm lối ra, một số doanh nghiệp phía Nam lại tìm cách chuyển đổi các dự án nhà ở thành khách sạn, trường học, bệnh viện hay chuyển từ cao tầng sang thấp tầng cho dễ bán hơn. Vừa qua, khi thấy doanh nghiệp quá khó khăn, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương cho xem xét, điều chỉnh chức năng một số công trình từ văn phòng, khách sạn sang căn hộ (bán hoặc cho thuê) hoặc từ căn hộ cho thuê sang căn hộ thương mại nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án, thu hồi vốn trả nợ vay ngân hàng. Ông Trần Chí Dũng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM cho hay, hiện có gần 10 dự án đề xuất chuyển công năng và đều là những dự án đã được cung cấp thông tin quy hoạch nhưng chưa triển khai. Đây chắc chắn sẽ không phải là những dự án cuối cùng có ý định chuyển công năng, nếu thị trường nhà đất tiếp tục trầm lắng kéo dài. Theo Phương Mai Doanh Nhân
  1 like
 5. Nên ăn trái cây khi bụng trống chỉ ăn trái cây trong 3 ngày để thanh lọc cơ thểKIWI, Táo, Dâu tây, Cam, Dưa hấu, Ổi & Ðu đủKhông uống nước đá lạnh sau bữa ăn. Bác sĩ Stephen Mak trị bệnh ung thư thời kỳ chót bằng những cách điều trị "không chính thống" nhưng rất nhiều bệnh nhân đã hồi phục. Trước đây, ông dùng năng lực mặt trời để chữa bệnh. Ông tin rằng cơ thể có khả năng tự hồi phục. Xin xem lời ông bên dưới Cám ơn đã gửi bài về trái cây và nước trái cây. Ðây là một cách điều trị ung thư. Gần đây, tỷ lệ thành công của tôi trong việc điều trị ung thư là khoảng 80% . Bệnh nhân ung thư lẽ ra không phải chết. Cách điều trị ung thư đã được tìm ra, chỉ là chúng ta có tin hay không. Tôi rất tiếc về việc hàng trăm bệnh nhân ung thư đã chết theo cách chữa trị truyền thống.Xin cám ơn và cầu Thượng Ðế gia hộ. Tất cả chúng ta cho rằng ăn trái cây chỉ có nghĩa là mua trái cây, cắt ra từng lát và bỏ vào miệng, nhưng không dễ như vậy. Ðiều quan trọng là phải biết ăn ra sao và khi nào. Ăn trái cây như thế nào mới đúng? Không ăn trái cây sau bữa ăn! Nên ăn trái cây khi bụng trống. Nếu ăn theo cách này, trái cây sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tẩy uế cơ thể, cho quý vị năng lực để chữa béo phì và những hoạt động khác. Trái cây là thức ăn quan trọng nhất. Thí dụ quý vị ăn hai lát bánh mì, rồi một lát trái cây. Lát trái cây đã sẵn sàng đi thẳng qua bao tử, rồi vào ruột, nhưng bị ngăn cản. Trong khi đó, toàn thể bữa ăn bị thối rữa, lên men, và biến thành axít. Khi trái cây gặp thức ăn trong bao tử và chất axít tiêu hóa, tất cả thức ăn bắt đầu thối rữa. Vậy hãy ăn trái cây khi bụng trống, hoặc trước bữa ăn! Quý vị đã nghe nhiều người than rằng - mỗi lần ăn dưa hấu, tôi bị ợ ; khi ăn sầu riêng, tôi bị sình bụng; khi ăn chuối, tôi cảm thấy muốn đi nhà vệ sinh v.v... Thật ra tất cả những điều này sẽ không xảy ra nếu quý vị ăn trái cây khi bụng trống. Trái cây hòa với những thức ăn thối rữa, sẽ tạo nên hơi gas, và làm quý vị bị sình bụng. Những việc như tóc bạc, hói đầu, tư tưởng bực bội, và bên dưới mắt bị quầng đen sẽ không xảy ra nếu quý vị ăn trái cây khi bụng trống. Không có chuyện vài thứ trái cây như cam và chanh có nhiều chất axít, bởi vì tất cả trái cây trở thành chất kiềm (alkaline) trong cơ thể, theo bác sĩ Herbert Shelton, nguời đã nghiên cứu vấn đề này. Nếu quý vị nắm vững việc ăn trái cây đúng cách, quý vị sẽ có được bí mật của sắc đẹp, trường thọ, sức khỏe, năng lực, hạnh phúc và không béo phì. Khi cần uống nước trái cây - hãy uống nước trái cây tươi, không uống từ đồ hộp. Không uống nước trái cây đã nấu ấm. Không ăn trái cây đã nấu chín, bởi vì quý vị sẽ không có những chất dinh dưỡng, mà chỉ thưởng thức hương vị của trái cây. Nấu chín làm mất tất cả sinh tố. Nhưng ăn trái cây vẫn tốt hơn là uống nước trái cây. Nếu quý vị phải uống nước trái cây, hãy uống từng ngụm, từ từ, bởi vì cần để nước trái cây hòa tan với nước bọt trước khi nuốt xuống. (Phép dưỡng sinh Osawa cũng khuyên phải nhai cơm gạo lức 100 lần trước khi nuốt, để gạo hòa với nước bọt). Quý vị có thể chỉ ăn trái cây trong 3 ngày để thanh lọc cơ thể. Chỉ ăn trái cây và uống nước trái cây trong suốt 3 ngày, và quý vị sẽ ngạc nhiên khi bạn bè cho biết quý vị nhìn thật tươi sáng! KIWI: Nhỏ mà rất mạnh. Có đủ các sinh tố potassium, magnesium, vitamin E & chất sợi. Lượng sinh tố C gấp 2 lần trái cam. Táo: Ăn một trái táo mỗi ngày, không cần đến bác sĩ? Dù táo có lượng sinh tố C thấp, nhưng có tính chống oxít hóa & flavonoids để giúp sự hoạt động của sinh tố C, do đó giúp hạ tỷ lệ ung thư ruột già, nhồi máu cơ tim và đứt mạch máu não. Dâu tây: (không phải là con dâu người Tây, mà là trái dâu tây) là loại trái cây bảo vệ. Dâu tây có tánh chống axít hóa cao nhất trong số các loại trái cây chính, bảo vệ cơ thể tránh ung thư, chống chất free radicals (gốc tự do) làm nghẽn mạch máu. Cam: Thuốc tiên. Ăn từ 2 đến 4 trái cam mỗi ngày giúp khỏi bị cảm cúm, hạ thấp cholesterol (mỡ trong máu), tránh và làm tan sạn thận cũng như là hạ thấp tỷ lệ ung thư ruột già. Dưa hấu: Hạ nhiệt làm đỡ khát. Chứa 92% nước, và nhiều chất glutathione giúp hệ miễn nhiễm. Dưa hấu cũng có nhiều chất lycopene chống ung thư. Những chất dinh dưỡng khác trong dưa hấu là sinh tố C & Potassium (Kali). Ổi & Ðu đủ: hạng nhất về sinh tố C, chứa rất nhiều vitamin C. Ổi có nhiều chất sợi, giúp trị bón. Ðu đủ có nhiều chất carotene tốt cho mắt. Uống nước lạnh sau bữa ăn có thể bị ung thư? Chuyện khó tin?? Cho những ai thích uống nước đá lạnh, bài này dành cho quý vị. Uống nước đá lạnh sau bữa ăn thật khoái khẩu. Tuy nhiên, nước lạnh sẽ làm đông đặc những chất dầu mỡ mà quý vị vừa ăn xong. Sẽ làm chậm tiêu hóa. Khi chất “bùn quánh” này phản ứng với axít, nó sẽ phân nhỏ và được hấp thụ vào ruột nhanh hơn là thức ăn đặc. Nó sẽ đóng quanh ruột. Chẳng bao lâu, nó sẽ biến thành chất béo và đưa đến ung thư. Tốt nhất là ăn súp nóng hay uống nước ấm sau bữa ăn (Ðông y luôn khuyên nên uống nước ấm.) Một điều nghiêm trọng về nhồi máu cơ tim: “thủ tục” nhồi máu cơ tim (Không phải chuyện đùa) Những quý vị nữ nên biết rằng, không phải tất cả những triệu chứng nhồi máu cơ tim đều bắt đầu từ việc tay trái bị đau. Hãy chú ý khi bị đau hàm dữ dội. Có thể quý vị sẽ không bao giờ bị đau ngực khi bị nhồi máu cơ tim. Buồn nôn và toát mồ hôi dữ dội cũng là những triệu chứng thường xảy ra. 60% những người bị nhồi máu cơ tim trong khi ngủ sẽ không thức giấc. Ðau hàm có thể khiến quý vị tỉnh dậy khi đang ngủ say. Hãy chú ý và để ý. Càng biết nhiều, chúng ta càng dễ sống sót.
  1 like
 6. 1 like
 7. Thưa anh Thiên Đồng, đúng như anh nói, em đã có điểm môn này, đc 5đ nhưng vẫn không qua vì điểm thành phần thấp. Nếu phúc khảo lên thành 5.5đ thì em sẽ qua môn này. Em xin hỏi là em làm đơn phúc khảo vào thứ 3 ngày 13/03/2012 ( chỉ nhận đơn vào ngày này) liệu có thể có kết quả tốt đẹp không ạ? Em mong đc anh xem giúp. Em là Nữ, tuổi Kỷ Tị , hỏi vào lúc 16h47 ngày 10/03/2012DL. Em cảm ơn anh ạ. Qua được, có khó khăn tí. @Hoasenvang Kính gửi anh Thiên Đồng, anh xủi cho em 1 quẻ với, em nữ Ất Sửu, sanh 25-09-1985 giờ Sửu, hỏi vào ngày 13/3 dương lịch lúc 10h30ph,anh em giúp em 2 vấn đề sau: 1.KHi nào tìm được công việc mới, vì cty em phá sản, hết tháng 3 dương lịch là em sẽ chính thức nghỉ việc, công việc mới sẽ ra sao, là công ty làm về gì? 2. Năm nay em có tiền không a? @FangmingXie Kính chào anh Thiên Đồng, chúc anh luôn thật dồi dào sức khỏe và vui vẻ Tuổi: kỷ tị ( 1989 - nam ) Hỏi vào lúc 10:37 sáng ngày 14/3/2012 1. Chuyện tình cảm sắp tới thế nào? Một mối tơ lòng đâu dễ đứt trăm vạn sét gầm khó mà tan 2. Chuyện công vịêc sắp tới ra sao? Cửa mở cho lòng hối hả bước quên sau trở ngại cỏ đan chân 3. Khi nào có thể xa nhà lập nghịêp đuợc ? Nhanh cuối năm nay, chậm 2019 Em cảm ơn anh nhiều !!! Chân thành cám ơn huynh. @vungocbaothy Nhờ anh Thiên đồng xem giúp cho: Hỏi lúc 21 giờ 5 phút ngày 16.3dl Nam sinh tại Hà Nội, ngày 18.2.1980 (1.3al) lúc 8 giờ 30 phút: 1. Năm nay có được lên chức Trưởng phòng tại cơ quan đang công tác hay không? Trong 2 tháng 4, 5 âm, nếu không lên được sang năm gắng chờ. 2. Năm 2012 có cát, hung nào cần phải chú ý không? miệng tiếng thì cần phải kiêng đi xa, tiền bạc, của riêng giữ gìn ngoại giao dễ dính lình xình gái gung cũng dễ làm mình vạ lay 3. Khi nào thì mua được nhà riêng? nhanh thì 4 5 năm chậm thì nhâm dần chịu khó hơi xa. Xin cảm ơn anh. @mitake em có vấn đề này nhờ anh xem giùm ạ Nữ, tuổi Canh Thân, sinh lúc 12h 30 ngày 2/10/1980 AL, hỏi vào lúc 00 h 33' ngày 18/3/2012 1/ em có qua được nạn té xe lần này không? Bình tâm mọi việc sẽ qua Lo lắng ở nhà, cho nó khỏe thân. 2/ em vừa mới chuẩn bị nộp hồ sơ du học ở Nhật, nếu đậu sẽ đi vào tháng 7 năm nay, em có đi được không ? Qua đó chỉ học thôi nghen Chớ có lèng phèng tình cảm níp pông. (Nippon) cảm ơn anh trước ạ :) @milulan Em chào anh Thiên Đồng! Mong anh dành chút thời gian xem cho em với ạh EM là nữ, Canh Ngọ. Em hỏi vào giờ 19:29PM ngày 18/3/2012 Câu 1:Em muốn hỏi là năm nay em có đi du học được không ạh? Thủ tục cho thiệt chỉnh chu đến ngày tốt đẹp là du (you) gâu liền Câu 2: Nếu như em không đi thì năm nay em có thể xin được việc luôn không ạh? hỏi chi phiền? Em cảm ơn anh nhiều! @Bùi Phương Nhung Cháu chào chú/ Em chào anh Thiên Đồng Cháu là Bùi Phương Nhung - Sinh ngày 08/6/1989 - Hỏi lúc 21:20 ày 18/03/2012 Cháu xin chú trả lời giúp cháu 2 câu hỏi: 1. Tháng 5 cháu thi cao học khoa Đầu tư, trường Đại học Kinh tế quốc dân. Cháu có đỗ không? Thi cao thì cứ việc thì đậu - rớt tới kỳ thì sẽ biết ngay 2. Cháu có tình yêu và đi tới kết hôn trong năm nay không? Việc này có vẽ thuận xuôi Lễ tiết trọn vẹn thì vui cả làng Cháu cảm ơn chú! @meouotnhep Chào chú Thiên Đồng, mong chú tư vấn cho cháu với những thông tin sau: - Sinh ngày: 14/11/1990 tức 28/09 năm Canh Ngọ - Hỏi vào lúc 13:34 ngày 19/03/2012 Câu 1: Cháu sắp tốt nghiệp ĐH, vậy chú cho cháu hỏi điểm tốt nghiệp của cháu có tốt không ạ (tháng 5 này cháu thi) Tốt nghiệp sao cũng tốt tươi điểm cao thấp để chơi vậy à Câu 2: Sau khi tốt nghiệp xong, khoảng bao lâu cháu có được việc làm và công việc có tốt không ạ? nhanh 4 tuần có việc làm, chậm 4 tháng có. Câu 3: Chú có thể nói tóm tắt về vấn đề tình duyên của cháu năm nay được không ạ? Bây giờ đang lúc buồn tình cuối năm nay bổng thình lình lại duyên Đang có sẽ thôi buồn phiền Chưa có thì sẽ găp liền nửa kia Theo quẻ thì đang chầu rìa Ế quá chừng ế chẳng ai chia buồn. hic Cháu cảm ơn chú Thiên đồng rất nhiều. Trân trọng! @ajinomoto Cháu chào chú TĐ, cháu muốn hỏi mấy thứ như sau,chú giúp cháu nhé: Tuổi gì: Mậu Thìn Hỏi vào ngày 19 tháng 3.năm. 2012 22h 30'' dương lịch. Câu hỏi 01: công ty cháu đang tham gia có phát triển đc ko ạ ? Ì ạch nhưng cũng làm ăn qua hết năm nay sẽ tăng tốc liền. Câu hỏi 02: tháng sau học hành của cháu thế nào ạ? Học thì ít hành thì nhiều điểm nợ môn học có chiều hướng tăng Câu hỏi 03: có chuyện gì đặc biệt trong thời gian tới ko ạ ? Đặc biệt cũng có sao không? Tình yêu tình báo lông bông khó lòng Cám ơn chú và chúc chú sức khỏe dồi dào @nguyenthikimphung Tình hình có vẻ như bác Thiên Đồng bận rộn roài, thui thì em cũng ham hố nhờ bác giải cho 1 quẻ! Em sinh ngày 25/04/1985, giờ Ngọ, hỏi lúc 12:40 ngày 20/03/2012. câu hỏi của em là: 1. Sắp tới em có chuyển việc không? công việc mới có ổn không? Việc cũ vẫn cứ y xì Chuyển sang việc mới chưa đi bây giờ 2. CUối năm nay em có lấy được bằng TN không? Việc này phải đặt hàng đầu nhín chút công việc để cầu thuận xuôi 3. Cuối năm nay em có được lên xe bông không? Xe bông đã đón từ lâu Cuối năm vui vẽ du gâu (you go) nhà chồng. Hì, nhờ bác giải quyết 3 théc méc của em ah! Em cám ơn bác nhiều ơi là nhiều! @thanh79 Chào chú ạ! Cháu sinh ngày 30/02 ất sửu, hỏi vào 16g06 ngày 20/3/2012 Mong chú xem giúp cháu năm nay cháu có em bé chưa ? Sẽ có nhanh thì 1 tháng nữa, chậm 3 tháng nữa Cháu có khoảng mấy đứa con ạ? có 2 hoặc 8 đứa! (về phong thủy nhà thì đã sắp xếp tương đối theo tư vấn ạ) Cảm ơn chú rất nhiều! @katze Chú Thiên Đồng xem giúp cháu 1 quẻ với ah. Cháu là Nữ, Mậu Thìn Ngày giờ hỏi: 2h43 chiều, ngày 21/3/2012 Câu hỏi: 1. Bà ngoại cháu đợt này mổ mắt có suông sẻ ko ah? Ca mỗ thành công suông sẽ 2. Có người nói có tình cảm với cháu, vậy tình cảm của họ là thật hay chỉ nói vui vậy thôi? Người này có chung thuỷ ko ah? Đừng đặt niềm tin 3. Bao giờ cháu có người yêu hả chú? Hơi lâu lâu, nhanh thì tháng 5 âm chậm thì năm sau. Chú xem giúp cháu. Cháu cám ơn ah. @ktsb Em xin lỗi lại làm phiền anh thêm một lần nữa. Em hiện đã nhận lời làm cho một công ty truyền thông? Cảm giác mình không hợp lắm, anh có thể cho em lời khuyên được không? Liệu em nên quay lại lĩnh vực phát triển em đang làm không anh? Khi nào thì em nên quay lại? Bây giờ thì không nên quay lại, bởi lực đã yếu. Nhanh thì năm sau, chậm thì cuối năm 2014 quay lại. Em chân thành cảm ơn anh @ nhugia Chào anh, Với câu 1 và câu 2 , em thấy đang dần dần ứng nghiệm. Nhưng với câu 3, em đang phân vân quá nhờ anh tư vấn thêm, khi em được tin người này ( kỷ mùi ) đang có ý định kết hôn trong năm nay với 1 người sinh năm 88. Em cố nên cố gắng nữa không? hay rút lui khi đó không phải là duyên của mình ? hỏi lúc 3:22 sáng ngày 11/3/2012 Quẻ này hơi xấu, để trời định, nhưng mình nên cũng cố gắng. @ thutrangnt Vào lúc : 13h:22 ngày 25-03-2012: Cháu chào bác Thiên Đồng, mong bác có thể bớt chút thời gian xem cho cháu được không ak Tuổi canh ngọ Dương Nữ Lá số tử vi : http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Cháu có 3 câu hỏi ak : 1. Cháu sắp tốt nghiệp ra trường, hiện tại đang có 1 công ty cần tuyển phiên dịch, ở miền trung, ở xa nhà cháu, và cháu đang dự định đi phỏng vấn, liệu cháu có thể qua được vòng phỏng vấn, vào làm việc tại công ty này được không ạ ? Sự nghiệp sau này của cháu có tốt đẹp và thành công không ak? thuận lợi, sẽ vượt qua. 2. Bệnh (hàng tháng con gái) của cháu không đều, thất thường. Hồi xưa có đi khám thì bsi nói không sao, vậy bác cho cháu hỏi việc sinh con cái có ảnh hưởng gì không ak ? Không gì phải lo. sẽ qua. Nên xem lại chức năng gan thận, đi điều trị cho tốt. thể dục cho đều sẽ ổn. 3. Cháu đang yêu 1 anh Giáp tý, liệu có điều gì ngăn cản chúng cháu đến với nhau không ạ? Và chúng cháu cưới nhau khi nào ak?. số cháu có nhờ chồng được không a ? Coi chừng mấy đấng sinh thành ...gây khó. Thương nhau cứ lấy. Đấu tranh tới giọt nước mắt cuối cùng! Mong bác hồi âm! @zero Cảm ơn anh Thiên Đồng đã trả lời em. Anh cho em hỏi thêm 3 câu nữa nhé: Hỏi lúc 22h42 ngày 25/3/2012. 1. Em đang có kỳ vọng công việc được thăng tiến (được thay đổi vị trí trong công việc, em đang hi vọng là năm nay hoặc sang năm). Vậy khi nào thì em đạt được? Xuân năm sau thăng 2. Em đang công tác trong cơ quan nhà nước và mong muốn làm thêm ở ngoài. Vậy bao giờ em có thể tìm đc việc ở ngoài? Việc đó là việc gì (hoặc liên quan đến cái gì )? Công tác liên quan ngoại giao, môi giới hoặc tiền tệ. 3. Em đang đi thuê nhà, bao giờ em có được nhà riêng? năm 38 hay 43 tuổi Em cảm ơn anh và chúc anh nhiều sức khỏe. @ thanh Tu Cháu chào chú Thiên Đồng Mong chú giải đáp giúp cháu thêm mấy câu ạ :D Tuổi: Giáp Tý, Nam. Sinh lúc 5h30 ngày 20 tháng 01 năm 1985 Giờ hỏi 22 giờ 45 phút ngày 27 tháng 3 năm 2012 Dương lịch 1/ Như chú nói lần trước là đã gặp. Vậy thì có dấu hiệu nào để nhận biết ko ạ? (tuổi, bạn bè hay đồng nghiệp, ....) người tóc ngắn hoặc mắt cận, đẹp, hơi hướng nội, nhưng tính tình rạch ròi. 2/ Cháu đang tính học về Dj (Chỉnh nhạc) để đi kiếm thêm thu nhập không bik có phù hơp ko? Hơi khó, nhưng việc này thu nhập cũng khá khá. Thiên Đồng
  1 like
 8. Năm nay Mậu phá Nhâm, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cha nhiều lắm. Tốt nhất thì nên để sang năm Quý Tỵ hãy sinh, là năm tốt nhất trong nhiều năm tới đấy! Thân mến.
  1 like
 9. Hi hi! Chịu khó học hành và học hành rất giỏi là khác, không học thì thôi, đã học là lao đầu vào học, tốt nghiệp phải bằng khá hoặc giỏi nhỉ?, biết phân bổ thời gian giữa học hành và giao lưu bè bạn. Trong công việc nói chung chịu khó, năng động, nhanh nhẹn, thuôc dạng làm ra làm, chơi ra chơi nhưng cũng không được suôn sẻ lắm, thường gặp bế tắc mà không có cách tháo gỡ. Cũng nhiều cô gái thích đấy chứ, nhưng tình cảm cũng không phát triển được, thường gặp bế tắc mà không biết tháo gỡ như thế nào. Yêu ai thì yêu hết lòng, hay trăn trở suy nghĩ về tình cảm của mình. Thân mến
  1 like
 10. Số 1: đây là người nhiệt tình, năng động, cương trực, thẳng tính, được mọi người quý mến, quan hê rộng rãi. Tình cảm thuận hòa, tài lộc được, chỉ tiếc là tiền hay phải chi tiêu những khoản linh tinh, hay bị bạn mượn tiền bạc mà không trả. Trong công việc thì thường hay gặp xui xẻo do tính lơ đãng, hay quên của mình (các cụ nói là nhanh nhẩu đoảng). Dù đang làm gì rất siêng năng nhưng nghe bạn gọi là alehap .. chuồn . Bản tính rất thích học tập, nghiên cứu nhưng không tập trung được vì những chuyện đâu đâu. Số xấu, nên đổi. Số 2: với số này thì tình cảm thuận lợi, công việc thuận lợi, học hành được nhưng cũng hơi lơ đãng. Khắc khẩu với cha mẹ. Hay nóng tính vô cớ với mọi người. Mọi việc dường như thường bê tắc lúc ban đầu và hay gặp trục trặc vào phút cuối. Số trung bình Thân mến
  1 like
 11. Nữ đại gia vỡ nợ ‘say’ phong thủy Để đề phòng “tai họa” giáng xuống, nữ đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền đã không ngần ngại dốc túi sắm sang hàng loạt đồ theo phong thủy với hy vọng mang lại may mắn. Nhiều tuần qua, câu chuyện xung quanh đám cưới siêu xe và món nợ nghìn tỷ của Bianfishco do bà Phạm Thị Diệu Hiền làm chủ là chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên các báo. Song ít ai biết, bản thân bà Diệu Hiền là người rất mê phong thủy và sẵn sàng chi bạo tay để sắm sang nhiều đồ độc với hy vọng công việc kinh doanh vượng phát. Theo tìm hiểu, điều nữ đại gia ưng ý nhất ở ngôi nhà của mình chính là đôi sư tử đá ngay trước cửa với ý nghĩa tạo uy phong, chống sát khí và mang lại may mắn cho gia chủ. Chưa hết, trong nhà, bà Diệu Hiền còn chưng cá chép hóa long, tứ mã, bắp cải phong thủy… Đôi sư tử đá trước cổng nhà nữ đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền (Ảnh: Zing) Các chuyên gia phong thủy nhận định tất cả những đồ này đều hàm ý mang lại may mắn, sự gia tăng về tiền tài và thăng quan tiến chức. Trong đó biểu tượng bắp cải phong thủy được ngầm hiểu như chiếc túi chứa tiền tài, của cải. Khi tiền vào túi này sẽ sinh sôi, nảy nở cuồn cuộn không ngừng, thu hút tài lộc cho gia chủ. Tuy nhiên, dường như chừng đó chưa đủ để mang lại may mắn cho nữ chủ nhân. Bằng chứng là trước ngày cưới con trai ít ngày, nông dân đã giăng băng rôn đòi nợ ngay trước cổng nhà bà Diệu Hiền. Từ đây món nợ khổng lồ của công ty Bianfishco được phanh phui. Bức ảnh bà Hiền đang điều trị tại Mỹ được cho là ảnh cũ được chụp từ năm 2009 (Ảnh do gia đình cung cấp) Theo số liệu công bố mới nhất, tổng số nợ mà công ty của nữ đại gia thủy sản này nợ nông dân và ngân hàng lên tới gần 1.300 tỷ đồng.Giải thích về số nợ nói trên, ông Trần Văn Trí - chồng bà Diệu Hiền, người được ủy quyền TGĐ Bianfishco cho biết, nguyên nhân mắc nợ là do tình hình thắt chặt tín dụng đúng lúc công ty cần vốn đầu tư cho các hoạt động khác. Những thông tin bất lợi ngoài dư luận đã khiến tinh thần các hộ bán cá hoang mang, từ đó có người tập hợp những hộ dân đó lại để khởi kiện Bianfishco, gây mất ổn định cho doanh nghiệp. Về khả năng trả nợ, ông Trí khẳng định với số nợ nói trên, công ty hoàn toàn có khả năng cân đối được vì các số liệu đánh giá tài sản cố định của công ty hiện tại lên tới trên 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, ông Trí đã có báo cáo gửi Thủ tướng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục An ninh 2, UBND TP. Cần Thơ và BQL Khu Công nghiệp và chế xuất TP. Cần Thơ xin kéo dài thời gian trả nợ ngân hàng thêm 3 năm, tạm ngừng trả nợ gốc trong vòng 2 năm đồng thời ngưng phát sinh lãi và trả lãi đến tháng 4/2014. Xung quanh những nghi vấn cho rằng bức ảnh chụp bà Diệu Hiền đang trị bệnh tại Mỹ là ảnh cũ được chụp từ năm 2009, ông Trí cũng đã chính thức lên tiếng giải thích, cho rằng khi mua máy ảnh gia đình đã không cài lại ngày tháng nên ảnh chụp không đúng ngày. Song, những lời giải thích trên vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được dư luận. Trong chiều 25/3, tổ kiểm tra nợ của Công ty Cổ phần Bianfishco đã yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương mời bà Phạm Thị Diệu Hiều, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bianfishco về nước để có hướng giải quyết những khó khăn tài chính doanh nghiệp. Trong trường hợp bà Hiền bị bệnh hiểm nghèo thật sự buộc phải đi điều trị gấp như thông tin người thân gia đình nữ đại gia này cung cấp, thì cần thiết phải chuyển bệnh án về với sự xác nhận của chính quyền hai nước. M.Đức (tổng hợp) ============================================ Chả biết Thầy PT của Đại Gia này đang chữa bệnh ở đâu nhỉ? Tôi từng chứng kiến một gđ sai lầm trong PT thế là tự nhiên Thầy biến mất ko để lại tí khói náo ở khu vực tôi cư trú, việc này SP biết ! Khi nhìn đôi sư tử Đá là biết ngay bà có thầy phò trợ lâu rùi!
  1 like
 12. Thiết kế thế này được rồi đó. - Bố trí được bếp và chậu rửa nằm cùng một hàng thì tốt. Bếp ở phía trong, sát tường phía sau, chậu rửa nằm ở ngoài. - Cửa phòng ngủ ngoài không nên để quay như vậy, nên đặt cửa quay về phía Bắc nhé. - Tầng trên thế là ổn rồi Thân mến
  1 like
 13. Kính Chào Bác Thiên Sứ, Về việc đăng ký sử dụng: Bác nói Thiên Đồng download chương trình về và cài đặt vào trong máy, chạy chương trình lên và vào mục "Help >> About >> "Đăng Ký" để lấy Public Key và đăng ký public này trên website http://banvephongthu...m/register.html để được cung cấp License Key hợp lệ. Trong bản cài đặt này có phần hướng dẫn sử dụng chi tiết và có hướng dẫn xác định trung cung như tài liệu của Bác dạy về Phong Thủy Lạc Việt.
  1 like
 14. Chào bạn! Cô gái này là người sống khá phóng khoáng, thoải mái, thích đi chơi, du lịch, hội hè. Bản thân hay tự gây ra những rắc rối cho những người xung quanh và cho mình. Công việc không được thuận lợi, thường cảm áp lực nặng nề của công việc. về tình cảm thì tuy khá là hợp với mọi người nhưng cũng thường xảy ra xung khắc. Vẻ bên ngoài che giấu cuộc sống nội tâm của mình, có những chuyện, nhất là về tình cảm ít khi chịu thổ lộ cho người khác. Số xấu, nên đổi Thân mến
  1 like
 15. trên mặt anh có tỳ vết gì không? mặt nhiều mụn hay rỗ sẹo? có tín ngưỡng nào không? thưở nhỏ có khó nuôi? tính cách có bảo thủ lắm cơ mưu?
  1 like
 16. Chúng ta đang phục hồi một học thuyết đã từng tồn tại trên thực tế, chứ không phải tổng hợp từ những nhận thức và các lý thuyết riêng phần đã được kiểm chứng để làm ra một học thuyết tổng hợp những tri thức đã có. Đây là một trường hợp hy hữu chưa từng có trong lịch sử phát triển của văn minh nhân loại nhận thức được. Bởi vậy, công việc của chúng ta có những đặc thù của nó. Nếu chúng ta cứ phải chứng minh bằng thực chứng tất cả mọi hiện tượng thì có thể nói chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu những gì tiền nhân đã làm để có được thuyết Âm Dương Ngũ hành. Mong rằng anh chị em hãy cố gắng học và suy nghiệm tất cả những vấn đề từ lý thuyết căn bản liên quan đến Phong thủy Lạc Việt và chứng tỏ được tính hợp lý lý thuyết của học thuyết này cũng đủ là một kỳ công.
  1 like
 17. anh nói đúng rồi, lấy nhau nên có con luôn mới vui cửa vui nhà.
  1 like
 18. B. Nối mạng thông tin với tổ tiên, ông bà 1. Mục đích - Ứng dụng phương pháp cảm xạ vật lý sang cảm xạ phi vật lý để lập được hệ thống thông tin vô tuyến vũ trụ. - Nhận được thông tin của bà cô Tổ tứ đại và các vong linh trong dòng họ để giải quyết những vấn đề quan trọng của gia đình, của dòng họ. - Giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” , con cháu luôn phải biết ơn, nhớ tổ tiên, ông bà. Thấy người đã chết nhưng không chết; người chết và người còn sống đều có mối quan hệ với nhau mà lâu nay không được biết, không còn tư tưởng sợ chết. - Hướng dẫn mỗi gia đình đều biết quy trình nối mạng thông tin vũ trụ. Nhờ đó con cháu được Tổ tiên, ông bà giáo dục giúp đỡ nên tư tưởng, tình cảm, đạo đức có nhiều tiến bộ hơn trước. 2. Yêu cầu - Có tâm đức trong sáng, đoàn kết thương yêu mọi người, xóa bỏ vô minh tham sân si, luôn luôn làm điều thiện. - Tin tưởng kiên trì, quyết tâm tập rèn luyện để bắt nối được thông tin với tổ tiên ông bà, với bà cô Tổ tứ đại … - Gia đình nào cũng có Táo quân, Thổ công, thần Nam Tào và bà cô Tổ của dòng họ mình. Vì vậy khi ăn phải mời, khi đi phải thưa, khi về phải chào để luôn luôn được bà quan tâm giúp đỡ. C. Quy trình thao tác con lắc 1. Tập sử dụng con Lắc đạt mức độ chuyển động nhanh và chính xác: Để con Lắc trên lòng bàn tay, nói: “Cho con hình dạng sóng lòng bàn tay” (chuyển động ngay là đạt yêu cầu). Rồi lật qua lưng bàn tay. Nói “Cho biết hình dạng sóng lưng bàn tay” (chuyển động ngay sang dạng sóng khác là đạt yêu cầu). Khi nào đạt yêu cầu thể ứng dụng con Lắc trên bảng chữ cái A, B, C … 2. Để con Lắc trên bảng chữ cái A, B, C … Tư tưởng yên lặng vô thức: “Cho tôi gặp Táo quân của gia đình”. 1. Sau 1 -15 giây mà con Lắc không chuyển động thì tập luyện lại như điểm nói trên. 2. Nếu sau 4 – 5 giây, Lắc chuyển động tròn thì ta hỏi: Có phải Táo quân không? Nếu trả lời có thì ta hỏi tiếp … (Phải chuẩn bị nội dung nói chuyện với Táo quân. Đây là nội dung tôi đã nói chuyện với Táo quân, xin nêu ra để các bạn tham khảo). * Táo quân có thể cho tôi biết nhiệm vụ của Táo quân? * Chuyện cổ tích có kể Táo quân có 2 ông 1 bà, có đúng không? * Ngày 23 tháng Chạp Táo quân về trời, Táo quân có cần gì thì gia chủ sẽ giúp đỡ? - Nhà này có hài cốt, có ma quấy phá không? Nếu có thì ai có thể hóa giải được các con Ma này? Nhờ Táo quân mách bảo giúp. - Bố tôi là ông Lê Văn Đ … ốm, nằm bệnh viện X. Vậy triển vọng bệnh tình sẽ thế nào? Liệu ông có chết không? 3. Khi gặp bà cô Tổ tứ đại của dòng họ thì nên hỏi những điều chính, cần thiết như sau: * Dòng họ nhà mình ở cõi Âm có mấy bà cô Tổ tứ đại? * Họ tên các bà, chết lúc mấy tuổi, do bệnh gì, giỗ ngày bà là tháng nào? * Dòng họ mình ở cõi Âm hiện nay có bao nhiêu người? * Mỗi bà cô Tổ mặc quần áo khác nhau như thế nào? Nhiệm vụ của mỗi bà? * Từ ngày các bà cô Tổ mất đến đời con cháu hiện nay là cách bao nhiêu năm? * Các cụ và các bà cô Tổ xưa kia ở xã, huyện, tỉnh nào? * Về sau con cháu, các chi tộc đã di chuyển gia đình như thế nào? * Hệ thống mồ mả dòng họ nhà mình có điều gì sai sót không? Sau đó tùy mỗi gia đình có những vấn đề cụ thể khác nhau mà đặt câu hỏi để bà giải đáp. Qua nối mạng thông tin cho gần 100 gia đình, tôi thường biết các gia đình hay hỏi các vấn đề sau: - Ngày giờ sửa nhà, cất nhà. Đất xây nhà tốt hay xấu, có mồ mả? Ngày giờ đổ mái bằng. - Tìm mộ, bốc mộ, mộ liệt sĩ nằm đâu, hài cốt liệt sĩ bốc từ B, C, K … về địa phương, vậy linh hồn liệt sĩ ấy có về với gia đình, với tổ tiên ông bà không? (tôi biết đa số là linh hồn không về cùng hài cốt. Phải có người thầy có quyền năng tâm linh xin Thổ địa chuyển giao linh hồn cho Thổ địa ở quê hương thì mới trọn vẹn cả hài cốt và linh hồn). - Công tác, việc làm ăn, kinh doanh. Sự nghiệp hiện nay và tương lai. Con cháu đi học trong nước, nước ngoài như thế nào? - Chồng tương lai, vợ tương lai của con, cháu như thế nào? Gia đình con cháu mới xây dựng có sống hạnh phúc không? - Gia đình có thờ Phật, thờ Chúa. Vậy Phật, Chúa có về chứng? Hải Dương – 2007 Hết: Nguồn: nhatnam.com
  1 like
 19. 6. Sự kiện: Cúng giỗ nên cúng chay hay cúng mặn? Lý giải: Người cõi vô hình, tổ tiên ông bà mình không ăn như người ở dương trần. Họ ở thể năng lượng nên không ăn. Có lúc họ cũng cần hưởng hương sắc của hoa, vị của quả trong thiên nhiên thì họ hưởng bằng cảm nhận rung động sống của sắc hương vị hoa quả đó. Thức ăn chay là thức ăn thanh nhẹ. Họ hòa nhập vào cơ thể con cháu khi ăn để họ hưởng sự rung động đó. Thức ăn mặn, cá, thịt có sự rung động nặng, thô, trước. Họ sợ và khó chịu sống rung động của thức ăn mặn. Không nên cúng mặn (kể cả cúng ông Táo). Người âm hưởng thức ăn khi họ hòa nhập vào con cháu và cảm thụ sống rung động của thức ăn, hoa quả đó. 7. Sự kiện: Bà cô Tổ tứ đại có thể giúp con cháu tìm mộ người nhà liệt sĩ ở chiến trường B-K-C…. không? Lý giải: Tôi đã giúp một số gia đình về việc này. Các bà cô Tổ đã giải quyết một số trường hợp như sau: - Nếu vong linh liệt sĩ đó đã về với gia đình, được bà cô Tổ quản lý thì không cần phải tìm hài cốt nữa, vì đi xa tốn kém. - Nếu vong linh chưa về với gia đình, với bà cô Tổ thì sẽ liên hệ với Thổ địa nơi liệt sĩ hi sinh đã được chôn cất. Biết rõ thôn, xã, huyện, tỉnh, vùng, địa danh liệt sĩ hy sinh có thể tìm dễ dàng. 8. Sự kiện: Hiện nay có nhiều mộ liệt sĩ vô danh ở các nghĩa trang, có thể tìm biết tên, quê quán, của mộ vô danh đó không? Lý giải: Đã có nhiều người có khả năng ngoại cảm để làm việc này, đó là trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người ở 46 Nguyễn Văn Ngọc, Hà Nội. Riêng cá nhân tôi cũng có thể giúp cơ quan, đoàn thể, gia đình tìm trả tên lại cho liệt sĩ ở các mộ vô danh. Cơ chế việc của tôi là: Mời Thổ địa ở nghĩa trang đó làm việc trước vài ba hôm. Thổ địa chuẩn bị kiểm tra sổ sách, đối chiếu phần mộ, đảm bảo chính xác. Hôm sau đúng ngày hẹn, tôi gặp Thổ địa hỏi là được biết tên ngay. 9. Sự kiện: Bà cô Tổ có thể giúp con cháu sinh con trai, con gái theo ý muốn. Vậy theo cơ chế nào ở cõi âm đã làm được như vậy? Lý giải: Tôi đã được bà Quan Âm Bồ Tát giải thích như sau: Khi người mẹ đang mang thai được 01 tháng, kể từ ngày tắt kinh thì thai nhi chưa phân rõ con trai hay gái. Từ ngày 35 đến ngày thứ 40 thai nhi bắt đầu chuyển hóa thành con trai hay con gái, tức là bắt đầu hình thành bộ phận sinh dục nam hay nữ. Đúng thời gian đó ta dùng một phương pháp đặc biệt để tăng tính dương nhiều hơn (năng lượng dương) thì sẽ thành con trai, còn tăng tính âm nhiều hơn thì sinh con gái. Ngày nay khoa học cũng đã áp dụng phương pháp sinh con trai theo ý muốn. Tôi đã được cấp trên dạy cho bí pháp tác động vào người mẹ vào thời điểm trên trong 8 – 9 lần, mỗi lần từ 5 – 10 phút thì sẽ sinh con trai hay con gái theo ý muốn. 10. Sự kiện: Tại sao người âm có thể biết việc quá khứ, hiện tại và tương lai của mình? (qua cuộc thực nghiệm khoa học về Cô Thanh Hải ở 93B Trung Kính, Trung Hòa, Hà Nội). Lý giải: Mỗi đời sống con người đã trải qua nhiều kiếp từ quá khứ xa xưa (tiền kiếp) đến hiện tại. Thiên nhiên (tôn giáo gọi là Cha trời, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Chúa …) đã khéo gắn vào đầu óc con người máy vi tính lượng tử huyền bí tinh vi. Các nhà Thông Thiên học gọi là hạt nguyên tử trường tồn. Nó hoạt động như một máy quay phim tự động. Nó ghi tất cả ý nghĩ người nói và hành động của mỗi con người từ kiếp này đến kiếp khác. Đồng thời nó cũng có bộ phận lập sẵn chương trình hành động của người đó từ khi sinh đến khi chết căn cứ theo nghiệp lực của họ từ trước. Bà cô Tổ tứ đại, Táo Quân và Thần Nam Tào có trách nhiệm quản lý nên có thể đọc biết được đời sống của con cháu mình và người âm trong dòng họ mình cũng biết được điều đó. Vì vậy ở Trung Kính qua cô Hải các vong trẻ của mỗi gia đình đều nói được các điều về quá khứ, hiện tại và tương lai. 11. Sự kiện: Bệnh “ma làm” có những biểu hiện gì? Tại sao? Ai có thể chữa được bệnh ma làm? Lý giải: Thông thường có 3 loại bệnh: do tâm lý, do tính khí gây ra, do tổn thương thực tế, bị đánh, té ngã; do môi trường khí hậu, thời tiết gây ra. Phải đến bệnh viện khám và điều trị. Ngoài ra còn bệnh mà nhân dân ta thường gọi là bệnh “ma làm”. Biểu hiện hiện nay đau đầu, đau lưng, đau khớp, sôi ruột, ỉa chảy, trẻ con hay khóc ban đêm, người già ngủ không yên hay mơ mộng. Con trai thấy ma gái đến ngủ ban đêm, con gái thấy ma con trai đến nô đùa quấy rối. Đến bệnh viện khám bệnh, bác sĩ bảo không có bệnh gì. Qua kinh nghiệm tôi chữa các bệnh đó thì thấy có mấy nguyên nhân. Do nhà đang ở có hài cốt nên bị ma quấy, hài cốt đó từ xa xưa, ba bốn trăm năm về trước. Mồ mả là nhà ở của ma. Ta cất nhà trên đó nó quấy phá là không thể tránh và đuổi nó đi được. Với những nhà đó tôi đã độ trì cho nó đi về cõi Phật theo nguyện vọng. Thế là nhà sạch bóng ma, không ốm đau lặt vặt nữa. 12. Sự kiện: Mỗi gia đình thường có 2 vị thần nào? Lý giải: Thông thường chỉ có 2 vị thần: Táo Quân và Nam Tào. Thần Táo Quân theo dõi mọi hoạt động của các thành viên gia đình. Ngày 23 tháng Chạp về Trời báo cáo và nhận kế hoạch chỉ thị phúc hay họa cho gia đình năm sau. Thần Nam Tào có trách nhiệm không cho ma vào quấy phá gia đình. Bảo vệ gia chủ khi ra đường không bị ma làm hại. Biết ai ốm đau, sống chết. Nhà có người chết, Nam Tào làm điếu văn đọc cho người trong dòng họ ở cõi âm về nghe. 13. Sự kiện: Thiên nhiên có quy luật: Hễ có bệnh gì thì đều có cây cỏ chữa. Vậy có thuốc chữa các bệnh nan y: ung thư, AIDS, ma túy, di chứng chất độc màu da cam chưa? Lý giải: Bệnh nan y là do con người tạo nghiệp xấu gây nên. Phải sám hối, tu tâm dưỡng tính, làm điều thiện để giải nghiệp. Đã có thuốc chữa. Người đó là ai? Thuốc ở đâu? Còn đang giữ bí mật. Ai có duyên mới gặp thầy, gặp thuốc. ********************** Hằng đêm, khi mọi người đã ngủ, ta cầu xin: “ Xin bà cô Tổ tứ đại tiếp năng lượng cho con cháu đang ngủ để hóa giải bệnh tật, nâng cao sức khỏe. Nhận thong tin, bà sẽ về tiếp năng lượng cho cả gia đình. Cúng giỗ tổ tiên, ông bà bằng cơm chay. Không đốt vàng mã. Chỉ dâng tiền thật và khẩn: “Con xin dâng tiền cho bà cô Tổ chi tiêu ở cõi âm”; 10 – 15 phút sau cất tiền chi tiêu như thường lệ. Nhà nào thường xuyên thắp hương bàn thờ tổ tiên ông bà thì nên khấn: “Cầu xin tổ tiên ông bà, bà cô Tổ tứ đại độ trì cho con cháu … (ai? Điều gì đó nói rồi sau đó: “Con xin cầu nguyện cho bà cô Tổ tứ đại cùng dòng họ tu hành ở cõi Phật chóng đắc đạo về cõi niết bàn”. Nếu đã được tôi – Minh Chánh – độ cho cả dòng tộc ở cõi âm về tu nơi Tây Phương của Phật A Di Đà hoặc ở Nam Hảo của Phật Bà Quan Âm). Gia đình nào cũng có Táo Quân – Thổ công theo dõi việc làm của thành viên trong gia đình (thiện hay ác), sức khỏe, ốm đau, bệnh tật, nhà ở quang sạch hay có âm khí, hài cốt … Và thần Nam Tào lo việc sống – chết. 7 giờ sáng ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm, Táo Quân, Thổ Công về báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng Đế (khoa học gọi là năng lượng trí tuệ vũ trụ) những hành động của thành viên trong gia đình rồi nhận chỉ thị thi hành họa hay phúc cho gia đình đó. Trước 7 giờ sáng nên cúng chay và dâng tiền mặt tiễn đưa Táo quân về trời, không đốt vàng mã, bia, mũ, áo cho 3 người như tục lệ mê tín dị đoan lâu nay. Tro, chân nhang và thứ gì ở bàn thờ, khi đốt, hóa xong nên cho vào túi ném xuống sông, biển, ao, hồ, không được ném vào thùng rác, nơi ô uế, làm sai sẽ bị phạt đau, nhức đầu, đau lưng, đau bụng, tức ngực, chóng mặt, hoa mắt. Nếu biết cầu khấn, sám hối, xin lỗi thì có thể giải đau. Người chết vẫn sống cạnh con cháu, vì vậy khi ăn phải mời. Ngồi yên lặng nói thầm: “Mời Táo quân, Thổ công, bà cô Tổ tứ đại, các cụ ông, cụ bà, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, chú bác cô gì, anh, em, con, cháu … về ăn cơm” sau thương nhớ đến người đã khuất.
  1 like
 20. Phần III Bắt đầu từ phần III: “Nói chuyện với người Âm”, những nội dung được đề cập đến được các bậc Đại giáo: Phật, Bồ Tát giải đáp, giảng dạy. Phương tiện để thu nhận thông tin thường nhờ nối mạng thông tin vũ trụ qua con lắc cảm xạ học hoặc Thần giao cách cảm, mở thiên nhĩ (giác quan thứ 6). Hoặc kết hợp đồng thời cả 2 phương tiện, phương pháp, để đảm bảo thông tin hoàn toàn chính xác. Những sự kiện nêu lên trong tài liệu này là do đa số quần chúng yêu cầu giải đáp và trong thực tế đã xảy ra trái với cuộc sống của Tổ tiên ông bà ở cõi bên kia, cần hướng dẫn sửa chữa nhanh để phù hợp với nguyện vọng của con cháu với những người đã khuất. Từ lâu nay có nhiều người nghĩ rằng chết là hết; thể xác biến thành cát bụi, còn linh hồn là ảo tưởng, huyễn hoặc, là quan niệm của các nhà duy tâm, tôn giáo. Việc thờ cúng Tổ tiên ông bà là việc làm tưởng niệm để nhớ công ơn người đã khuất, nhất là những dòng tộc đã có nhiều người, nhiều thế hệ có công lao to lướn trong xây dựng và bảo vệ làng xóm, đất nước. Họ không tin ngày thường và ngày cúng giỗ Tổ tiên ông bà, người khác đã khuất có thể linh ứng về với con cháu. Nhưng cũng có nhiều người khác lại cho rằng con người có 2 phần: phần thể xác và phần linh hồn, hay còn gọi là tâm thức, năng lượng sinh học. Mà đã là năng lượng hay cả phần vật chất (m) nữa thì nó không bao giờ mất đi mà chỉ chuyển trạng thái từ dạng này sang dạng khác theo định luật bảo toàn năng lượng, bảo toàn vật chất. Và điều này đã được A.Einstcin (1879 – 1955) nêu lên trong công thức tổng quát: E-m.c (E là năng lượng; m là khối lượng là vật chất, c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Vì vậy khi chết thể xác, vật chất hữu cơ; còn thể năng lượng, thể khí vẫn còn. Ngày nay trên thế giới với kỹ thuật điện tử, lượng tử, người ta đã sáng chế nhiều phương tiện kỹ thuật để nói chuyện với người âm. Người viết tài liệu này đã có công cụ đặc biệt đơn giản có thể nói chuyện với người âm. Ai cần học sẽ sẵn sàng hướng dẫn. Minh Chánh A. Sự kiện và lý giải của môn Thông Thiên Học 1. Sự kiện: Nói chung không cải được số! Hình như thiên nhiên đã cài sẵn phần mềm của một máy vi tính lượng tử trong óc người. Nó vận hành theo luật nhân quả của người đó. Người chết – ngày tận số, thì máy dừng lại. Nhưng cũng có người đột nhiên gặp trường hợp đã làm được một điều thiện như cứu người chết đuối, cứu sống bạn trong chiến đấu, đem tiền của bố thí người tàn tật nghèo đói … thì người đó được cải số, kéo dài tuổi thọ. Ngược lại kẻ nào làm điều ác, tham nhũng, hối lộ, cướp của giết người thì mạng sống sẽ thu ngắn lại, rút ngắn số đã định. 2. Sự kiện: Ý nghĩa của việc cúng 49 ngày và 100 ngày. Lý giải: khi chết linh hồn đến cõi âm. Linh hồn ở đó 49 ngày không được đi đâu cả, để xem lại băng ghi hình toàn bộ cuộc đời của mình từ ý nghĩ, lời nói và hành động, thiện ác thế nào, bên nào nặng bên nào nhẹ. Trong Phật nói là thời gian: “Hối quang phản chiếu”. Sau đó linh hồn tự thấy mình sẽ về cõi nào trong các cõi sau đây: Địa ngục, Súc sinh, Nga quỳ, Atula; Cõi thiên. Sau 100 ngày được tự do đi lại thì các vong đó bị một lực hút vô hình đưa về cõi giới của họ. Đó là lực hút của vũ trụ, còn gọi là của Cha trời của Ngọc Hoàng Thượng Đế (theo tên gọi của tôn giáo). 3. Sự kiện: Chết hỏa táng, chết chôn chặt 1 lần và có thay áo (cải táng), nên chôn cách nào là hợp với phong tục Việt Nam? Lý giải: Tùy theo phong tục tập quán của mỗi nước, mỗi miền trong cùng 1 nước (Trung Quốc, Nam, Bắc). Nhưng phải chú ý các điều kiện có quan hệ đến cuộc sống của người âm, của tổ tiên ông bà con cháu không được làm sai sẽ có ảnh hưởng không tốt đến người còn sống; ngày giờ chôn, huyệt mộ phải là đất tổ trí hưởng tốt. Ngày thay áo cũng phải chọn ngày giờ đất tốt. Nếu hỏa táng thì lọ tro cũng chôn như khi cải táng hoặc để thờ ở âm thờ nho nhỏ trước sân quay mặt theo hướng cửa chính cửa nhà ở. Tuyệt đối không đưa lọ hài cốt lên chùa hoặc để trên bàn thờ trong nhà, sẽ gây nhiều rắc rối tai họa trong gia đình. Nên hỏi bà cô Tổ tứ đại nhà mình về vấn đề này. Cần học nối mạng thông tin với bà cô Tổ. Chưa học thì nhờ các nhà cảm xạ tâm linh, các nhà thông thiên học giúp đỡ. 4. Tại sao khi viếng mộ người nhà thì không được cúng hoa quả, vải, cầu khấn vái, đốt vàng mã? Lý giải: Đốt vàng mã là mê tín dị đoan. Người âm không dùng loại vàng mã đó. Chỉ có loại ma lang thang, không được bà cô Tổ quản lý, nó sống gần người Trần hoặc có hài cốt trong nhà đang ở thì nó mới cần vàng mã. Ta hay cúng các vong ngoài sân, đốt vàng mã cho nó là vô hình ta đã tạo cho nó quen đến nhà mình đòi ăn, quấy phá … Tổ tiên, ông bà, dòng họ nhà ta hầu hết đều ở cõi Thiên tu hành để đạt tiêu chuẩn tái sinh về lại cõi Trần. Năng lượng cấu trúc linh hồn họ là thanh khí, là năng lượng tinh, thanh, nhẹ. Khi ra mộ khấn vái, họ cảm nhận linh ứng và về với người cầu khấn. Năng lượng còn lại (lưu xa) của hài cốt đã tác động phần nào đến tâm thức tinh anh của họ. Họ bị nhiễm năng lượng thô nặng, trước khí, làm họ phải tốn thời gian tu luyện trở lại. Vì vậy tối kỵ khi ra mộ khấn vái gọi tên người chết. Mọi sự cầu khấn đều làm ở bàn thờ gia tiên ở nhà. 5. Sự kiện: Có nên tập trung mồ mả về một nơi để con cháu dễ tìm? Lý giải: Ý định của con cháu là hợp lý, tốt. Nhưng có khi không hợp với người đã chết, có ảnh hưởng xấu đến con cháu dòng họ. Vì sao? * Có trường hợp mộ kết có lợi cho con cháu. * Họ đang tu luyện để đạt tiêu chuẩn đi đầu thai. Nay cải táng, tập trung làm xáo động đến linh hồn là điều tối kỵ. Muốn làm việc này phải xin phép bà cô Tổ tứ đại của dòng họ. Ngoài hai điểm trên còn có trường hợp này tôi đã gặp, đã giúp gia đình thân chủ giải quyết, cần nói rõ để bà con chú ý: Có gia đình bốc hài cốt liệt sĩ ở nghĩa trang Lắc ở tỉnh Đắc Lắc mang về cải táng ở quê nhà nghĩa trang Vĩnh Phúc. Khi hỏi bà cô Tổ tứ đại của gia chủ thì bà cô Tổ cho biết hài cốt có đấy nhưng linh hồn của cháu còn ở nghĩa trang Lắc vì không có người có quyền năng xin Thổ địa cho chuyển vong linh liệt sĩ về quê quán. Tôi đã mời Thổ địa nghĩa trang Lắc (Đắc Lắc), Thổ địa nghĩa trang Vĩnh Tường và bà cô Tổ đến trao đổi, xin chuyển linh hồn liệt sĩ về quê hương. Công tác bàn giao này diễn ra rất nhanh và lý thú.
  1 like
 21. D. Về giải hạn, bói toán, bùa, quẻ Cơ thể cá nhân có phần năng lượng. Cuối năm học căng thẳng hao hụt năng lượng. Đầu năm giải hạn là cân đối lại năng lượng trong cơ thể. Mỗi cá nhân đều bị 3 phần năng lượng bên ngoài tác động theo kiểu tốt hoặc xấu. Đó là do trong nội bộ gia đình. - Mồ mả của dòng họ. - Do công đức của cá nhân. Nếu 3 phần đó tốt thì có sức khỏe, cân bằng được năng lượng trong cơ thể. Còn ngược lại thì đau ốm luôn. Ta tự giải hạn là cân đối năng lượng trong cơ thể mình. Còn nếu “Cô Thiên đình” là thu nạp thêm năng lượng cho cơ thể mình. Ở nhà thì xin bà cô Tổ tứ đại và các vong trẻ tiếp năng lượng tinh, dành cho mình. Nếu người tâm đức kém thì không thu năng lượng … thanh, không được hạn (hạn là bệnh tật, tai nạn rủi ro), vậy tâm đức cá nhân là cơ bản, là quan trọng. Đi cúng sao, giải hạn là mê muội, cuồng tín. Sao là năng lượng con người khi dao động mức sinh lý thì có thể gặp năng lượng bên ngoài làm dao động không tốt thì gọi là tuổi hạn, vận hạn. Quá trình biến đổi sinh lý theo thời gian có tính chu kỳ, nếu gặp sự cơ động của năng lượng ngoài vũ trụ không thích hợp thì bị nạn. Đến đây nghe Cô nói, cô giải hạn cho người khác đồng thời mình cũng được giải hạn vì cô truyền cho năng lượng tốt để cân bằng tầng năng lượng xấu của mình. Trong phòng này đều là năng lượng tinh …. của cô phát ra. Ngồi nghe cũng được năng lượng tinh. Từ năm 2000, bùa chú không còn tác dụng. Trước kia trình độ người Trần còn thấp, Trời cho thầy làm bùa chú để giúp đỡ người Trần chữa bệnh, cúng lễ, trừ tà ma, giải hạn … Ngày nay luật thiên đình cho phép người âm tứ đại về Trần giúp đỡ con cháu. Không cần đến thầy pháp, thầy bùa chú nữa. Cõi âm luôn thay đổi theo thời tiết, theo thời thế. Đến thế kỷ này, thế kỷ của khoa học kỹ thuật, người TRần tiến bộ văn minh, theo luật, người âm phải tiến bộ nhanh hơn, mạnh mẽ hơn mới giúp người Trần được. Các sao không có giá trị với đời thường của con người. Chiêm tinh, xem sao giải hạn không còn hiệu ứng nữa vì thời tiết thay đổi không chuẩn xác như xưa. Tính Tử Vi theo thời giờ, ngày, tháng, năm sinh, không chuẩn xác đâu. Nếu có 10 người sinh trùng nhau cùng 1 giờ, cùng 1 ngày, cùng 1 tháng, 1 năm thì không bao giờ chuẩn xác theo sao, theo Tử Vi. Vì 10 người con đó do 10 bố mẹ khác nhau sinh ra. Họ khác nhau về thể lực, về tâm đức, về đời sống, về môi trường sống …. Thì họ không hề giống nhau. Có hiện tượng truyền bá “Khổng Dịch Tinh Hoa”, khi ta khấn đưa quẻ dịch vào tay phát sóng chữa bệnh. Đó là “Trời cho”, giáng xuống để người TRần hiểu có người âm độ. Nhưng làm việc này chỉ chữa bệnh đơn thuần chứ chưa giáo dục cái tâm đức. Khi vẽ quẻ Dịch là với từ tâm, là có sự độ của người âm trong gia đình. Không có tâm đức không dùng Dịch quẻ được. Khi vẽ phải cầu người âm nhà mình độ. Thế kỷ này đòi hỏi mọi mặt phải cao, nhanh nhạy hơn mới đáp ứng yêu cầu của thời đại kỹ thuật. Thay cho quẻ Dịch, ta dùng năng lượng của người âm độ trì, xin Thổ công, Táo quân và các bà cô Tổ tứ đại cho hóa giải năng lượng của Tử Vi khi phát sóng, có thể thay cho quẻ Thiên Địa bi trong Cảm xạ học. Ngày nay, đám cưới nên chọn ngày Mùi, ngày Thìn là tốt. Chú rể đi đón dâu vào giờ Thìn – tức 7 giờ rưỡi đến 8 giờ. Từ 11 giờ trở về chiều không nên đón dâu vì buổi chiều năng lượng xấu, không hợp với sinh lý con người. E. Thế giới người âm, cõi vô hình Khi chết, hồn tách xác, sau đó bắt đầu dao động để thanh lọc cặn bã ô trược ở Trần, qua một thời gian dài mới thanh sạch, vượt Thiên để đi đầu thai. Linh hồn nào ở cõi Trần tội tham sân si, tà dâm, trộm cắp, giết người thì phải rèn luyện gian khổ, bị va đập bởi các khối năng lượng của mưa gió, sương tuyết ... để rũ sạch tội lỗi mới vượt Thiên. Khi sinh, hồn nhập từ đầu đến chân. Khi chết, hồn xuất từ chân lên đến đầu rồi ra ngoài. Ở cõi âm, các vong phải tự học 360 cấp. Cấp học đầu tiên được học về giải phẫu sinh lý người từ 1 đến 100 tuổi. Ở cõi Trần có môn học gì là phải học hết. Học xong 360 cấp và rèn luyện để vượt Thiên đi đầu thai. Học về sự biến hóa của các vong sau khi chết. Học nhiều lắm, mới giúp được người Trần. Người Trần làm giáo sư, dạy học, chết về cõi âm vượt Thiên nhanh như người chết trẻ. Người âm rất trọng công tác giáo dục. Không mang kiến thức ở cõi Trần về cõi âm được. Về cõi âm phải học lại nhiều lắm. Âm, Trần gần nhau, nhờ thông xác Trần mà không biết. Âm không phủ nhận công việc người Trần đang làm mà luôn tôn trọng và giúp đỡ nếu có tâm và cầu xin người âm nhà mình. Trong gia đình người nào có tâm sẽ được người âm báo mộng hoặc nhập hồn vào người trong gia đình để mách bảo. Phải có tâm mới cảm … được. Thế giới âm luôn thay đổi theo thời tiết, theo thời thế. Ở thế kỷ XXI này người âm học tập chuyển biến nhanh hơn để giúp đỡ người Trần theo luật trời ban định. Thế giới âm cũng như ở Trần, có các cấp từ phường xã đến trung ương. Người âm cũng có công việc phải làm như người Trần. Người âm là gái thì có trách nhiệm giúp con cháu ở cõi Trần theo cái Tâm. Con trai giúp công việc của Nhà nước, lo phần lãnh thổ quốc gia. Con trai được học, đào tạo làm: Thổ công, táo quân, làm lính, công an, y tế, giáo dục … Người âm rất chú trọng công tác giáo dục. Người âm học giỏi mới làm thầy. Không như ở Trần, có tiền đút lót là đõ làm Thầy. Tâm khong chính, không nghiêm, khi chết sẽ nặng tội. Người TRần có 2 phần: xác và linh hồn. Người âm chỉ có phần hồn thôi. Linh hồn cũng có phần thô và phần tinh. Phần thô là phần tồn tại với xác lâu năm ở Trần đầy tội lỗi; khi chết về cõi âm thì linh hồn giống như ở cõi Trần. Người chết trẻ thì linh hồn thanh sạch hơn vì ở cõi Trần ít, nên ít nhiễm cái xấu, cái thô. Linh hồn thanh nên nhanh chóng thu lại phần thanh, phần năng lượng tinh. Người Trần có Tâm thì có thể giao tiếp với người âm. Khi rèn luyện vượt Thiên thì bay cao, xa, nhìn rộng, thấy nhiều, học được nhiều vấn đề nên có thể giúp người Trần nhiều việc. Ai bị tai nạn giao thông chết, vong cũng đau đớn lắm. Về cõi âm các bác sĩ chữa. Bệnh viện cõi âm làm việc, chữa bệnh cho các vong bị bệnh ở cõi Trần mà chết. Khi ốm, xin người âm nhà mình, xin bà cô Tổ tứ đại cho người chữa. Nếu tin tưởng, thành tâm thì người âm nhà mình linh ứng về chữa giúp. Người âm nhập vào người nào thì do năng lượng của người đó hợp với tần số năng lượng của người âm. Nếu thích hợp ít, thì chỉ đạt 10% hoặc 20% thôi. Khu sinh thái Thái Nguyên trước hết phục vụ nhân dân Thái Nguyên bảo tồn cái đã có, khôi phục cái đã mất như văn hóa truyền thống các dân tộc … Tiến tới xây dựng khu du lịch, xây dựng trung tâm nghiên cứu y học cổ truyền, nghiên cứu văn hóa tâm linh. Phấn đấu 5 năm hoàn thành. __________________
  1 like
 22. B. Địa linh, nhà đất, mồ mả Sang thế kỷ XXI, làm nhà phải tính cả tuổi của bố mẹ. Con cháu cùng ở trong gia đình; không chỉ tính tuổi của bố. Cuộc sống thời đại văn minh khoa học kỹ thuật cao nên mọi tiêu chuẩn đều thay đổi. Đòi hỏi tâm đức phải cao hơn. Tâm là tâm thiện tâm lành, tốt với mọi người. Đức thể hiện ra hành động. Tâm đức là hành động việc thiện việc tốt lành từ trong gia đình ra ngoài xã hội và đến quốc gia. Đất, nhà ở, nhỡ xây không đúng hướng, không tốt thì phải lấy tâm đức bù lại. Làm điều tốt cho mọi người thì người âm trong dòng họ nhà mình độ trì hóa giải những cái xấu của nhà đất mình ở. Nhà ở có mộ, có hài cốt thì có thể phân thành 2 loại: một là vong hồn này đã siêu thoát, đầu thai rồi ở thì không sao cả. Hai là vong hồn này chưa siêu thoát, chưa đầu thai thì họ có quyền về trên mảnh đất, nhà mình đang ở. Sau 4 đời tu luyện đầy đủ, vượt Thiên thì họ đi đầu thai. Nếu người nhà mình biết thì làm lễ cầu nguyện cho họ thì họ sẽ được siêu thoát sớm. Người Trần hay nắn đường, lấp sông, làm không đúng. Để sông Tô Lịch ô uế, nắn đi, lấp lại, có chỗ khai ra – không có hình dáng như xưa. Xưa trên bến dưới thuyền, hai bên cây cối mát mẻ, chim muông đông đúc. Về địa linh thì Tô Lịch là mạch máu não, linh lắm, mà người trần không biết, tôn tạo như xưa. Đây là Trời cho, có giá trị quốc gia, là địa linh. Người Trần tham, cứ nắn sông, lấp sông. Người âm tiếc lắm. Tôn tạo làm tốt như xưa có giá trị du lịch. Sông Tô Lịch tạo môi trường khí tốt cho Hà Nội. Giải quyết sông Tô Lịch là giải quyết phần mệnh hệ quốc gia. Xưa có mạch nước trong làm sạch nước sông. Nay bị đào lấp nguồn nước nên không tẩy sạch sự ô uế của nước sông. Kẻ tà đạo bên ngoài đã yếm phá địa linh của con sông. Người có trách nhiệm quốc gia gặp cô Thiên Đình, cô sẽ hướng dẫn cách giải quyết. Nhưng cần có thời gian. Hoàn Kiếm là tìm lại cái gì đã mất và kiếm cái gì tốt cho đất nước. Việc rùa thần lấy lại gươm là chuyện người Trần đương thời đặt ra có tính huyền thoại chứ không có thật. C. Thờ cúng, đi lễ, cầu nguyện Thocoong, Táo quân là một. Táo quân, Thổ công quản lý nhà ở, bếp núc, Thổ địa quản lý tha ma, nơi người chết đường xá. Hà bá, Long vương, quản lý các vong chết sông. Thần linh là thần quản lý đất đai khu vực, như cơ quan Địa chính ở trên Trần. Hàng năm ngày 23 tháng Chạp âm lịch, Thổ công táo quân lên Trời báo cáo tình hình gia đình đất đai, tiền của, họa phúc của gia đình rồi quay về. Ba ngày Tết, Thổ công Táo quân vẫn ở trong nhà mình. Thánh, Trần, Tiên, Phật, Mẫu là người được người Trần kính trọng, tôn vinh thờ cúng đặt tên. Nếu trước họ là người Trần như mọi người thì khi chết họ phải theo luật mà tu hành rèn luyện để vượt Thiên đầu thai. Khi chưa đi đầu thai thì họ về nhà họ mà độ trì cho con cháu; dòng họ nào lo cho dòng họ đó. Đó là luật của Thiên đình, chứ họ không ở chùa, miếu, phủ, để ai đến cầu xin gì cũng cho, như người Trần đã hiểu – không đúng! Nhà nào cũng có bà cô Tổ tứ đại lo cho con cháu ở cõi âm và cả cõi Trần. Bà cô Tổ mặc áo vàng hoặc áo xanh, mỗi mầu đều có 3 cấp cao thấp khác nhau. Trên áo có gắn 9 hạt kim cương. Muốn cầu nguyện, dâng lễ, thì khấn Táo quân thổ công nhà mình và bà cô Tổ nhà mình thì sẽ được bà cô Tổ phân công người độ trì. Ai có tâm linh, tâm tốt thì được linh ứng, có hiệu quả. Táo quân được cõi âm đào tạo công tác quản lý năng lượng (khí) đất đai, nhà ở trong mỗi gia đình. Còn các thần khác trong gia đình thì là vong người nhà mình phụ trách. Thổ công Táo quân có năng lượng đồng dạng với người Trần. Ngoài ra thần còn có quyền năng khác nữa. Họ che chắn cho gia đình mình không cho mà ngoài vào nhà và các tầng năng lượng không hợp khác vào nhà mình. Phải nhớ công ơn họ. Khi ăn thì mời. Khi cần họ giúp thì cầu xin sẽ được linh ứng vì đồng dạng năng lượng. Sau năm 2000, giờ, ngày, tháng, năm của lịch cũ không còn đúng nữa, không còn chính xác vì thời tiết hiện nay đã thay đổi. Hiện nay buổi sáng là thời gian có năng lượng tốt nhất. Lần đầu muốn thỉnh mời các người âm, bà cô Tổ nhà mình về thì phải khấn cầu Thổ công cho phép bà cô Tổ và dòng họ tứ đại nhập gia như người Trần làm giấy nhập hộ khẩu vậy. Sau này có vong lạ thì bị Thổ công đuổi ra. Người Trần đến nơi Cô làm việc nghe các vong trao đổi với gia đình họ mà học, để hiểu biết cõi âm, học rèn luyện tâm đức. Không theo đạo nào cả, không đi lễ bái ở đâu cả. Tất cả đều ở tâm thành, tâm đức của mình mà thôi. Sang thế kỷ XXI, các Đạo đã chuyển hóa, lai căng, không còn như thủa nguyên thủy, ban đầu. Nay cô Thiên đình dạy Tâm đức là con đường rèn tâm cơ bản nhất. Tu tâm thì ai cũng tu được, người lớn trẻ con, có vợ, có chồng, ăn mặc bình thường, rất tự nhiên, không chạy theo hình thức, không lệ thuộc một phương pháp nào cả; không kiêng cữ, không ăn chay như các sư. Ngày 23 tháng Chạp, người làm nghề chài lưới thờ Hà Bá, Long vương thường chọn cá chép to để cúng lễ. Khi giết cá phải cầu xin hóa kiếp cho cá, để phần tinh đưa Hà bá, Long vương lên Thiên đình báo cáo nguồn nước, phúc lộc của gia đình và xin độ cho họ có phúc lộc của gia đình và xin độ cho họ có phúc lộc, làm ăn khá. Cô hướng dẫn cúng 3 ngày Tết: Chêif 30 cúng cơm mời Táo quân thổ công, bà cô Tổ tứ đại và gia tiên về nhà ăn tết với con cháu. Không cúng lúc giao thừa. Người âm rất kiêng kỵ việc cúng ngoài sân. Ba ngày Tết cúng hoa quả bánh kẹo. Mua sẵn, chia ba phần cho ba ngày. Ngày mồng 1 Tết: cúng 7 giờ rưỡi (giờ Thìn), hoa tươi và ngũ quả gồm có 3 quả chuối hoặc lá chuối Tây (chuối móc) không dùng chuối tiêu (chuối xanh), đu đủ, cam, táo, lê, hoặc hồng xiêm, trứng gà (tức quả lekima) kiêng cúng quất, quýt, mít. Mỗi thứ 1 quả thôi, bánh trưng cúng phải bóc lá. Nếu cúng cơm thì cơm, thức ăn nhiều ít, tùy gia đình. Cúng xong ăn cơm, còn hoa quả để đến chiều lấy xuống con cháu ăn lấy lộc. Ngày mồng 2 và mồng 3 cúng như mồng 1. Hoa quả phải thay mới. Sáng mồng 1 Tết có tục xông nhà. Tốt nhất là lúc đón giao thừa, mỗi gia đình dâng hoa quả mới, thắp hương Táo quân, Thổ công, bà cô Tổ và các vong gia tiên về xông nhà cho gia đình, xin tiếp năng lượng tinh cho cả năm, xin ban phúc lộc … khi sang năm mới. Xin Táo quân quản lý đất đai chặt chẽ, không cho vong lạ, năng lượng xấu vào nhà… Ngày Tết cấm sát sinh. Nếu mua gà, vịt, thịt ở ngoài chợ thì cầu nguyện, hóa kiếp cho nó đi đầu thai kiếp khác. Kỵ nhất là cúng ngoài sân. Cúng ngoài sân là kêu gọi vong lạ đến nhà mình. Người Trần thường đi cúng lễ các ngày rằm ở đền chùa. Không có thánh thần ở đó nên không linh ứng được. Có tâm thành cầu nguyện cúng ở nhà mình là tốt nhất. Các vong thấp còn có nhu cầu ăn uống. Họ hưởng hương vị thức ăn khi cúng. Còn vong cao thì không cần hưởng thứ gì của người Trần. Chỉ cần cái tâm nghĩ đến họ, cầu nguyện thì họ độ trì cho. Không đốt vàng mã giả mà cúng tiền thật – mới may, mới mua. Sau 10 phút, cúng xong thì lấy dùng bình thường. Người âm sẽ dao động theo bóng tiền, quần áo, đồ vật đó mà độ trì cho người sử dụng được tốt lành. Tiền hàng mà là giả, xuống âm phải quy đổi hạ giá nhiều so với tiền thật đã mua. Khi cầu ai, với nội dung gì thì niệm trong tâm, không nói ra miệng. Nhớ bố mẹ, ông bà … thì tâm niệm trong lòng. Con cháu ở đâu, cúng đấy. Không phải tập trung 1 ngày giỗ ở từ đường như lâu nay người Trần đã nghĩ. Người âm đi rất nhanh, con cháu cúng, nghĩ đến ông bà bố mẹ thì lập tức đến ngay. Ai không nghĩ thì không đến. Người âm đi bình thường một phút ứng với cõi trần là 1750 km. Khi cầu xin người âm nhà mình cho năng lượng tinh thì những người chết trẻ sẽ cho năng lượng tinh cho cá nhân hay cho cả gia đình tùy sự cầu xin của gia đình, tùy sự cầu xin của người nhà. Nếu cầu xin Thổ công Táo quân cho năng lượng tinh thì họ sẽ xua năng lượng các vong lạ trong nhà, trong vườn ra ngoài. Không phải cúng lễ, trừ yểm bùa gì cả. Vong con cái chết trẻ thường ở lại chờ - độ cho bố mẹ. Khi nào bố mẹ chết mới đi đầu thai. Nếu anh chị em biết cầu xin thì các vong đó ở lại chờ - độ trì cho anh chị em rồi mới đi đầu thai. Khi ra ngoài, cầu người âm nhà mình độ trì cho mình đi an toàn hoặc làm việc được may mắn. Nếu cầu xong cảm thấy khó chịu, đau đầu thì không nên đi. Nếu thấy thoải mái vui vẻ thì đi thuận lợi. Năng lượng thông tin của người âm báo cho người Trần có nhiều dạng. Cần để tâm quan sát chú ý suy ngẫm, theo dõi thực tế, rút kinh nghiệm thì biết trước được nhiều việc. Cụ thể như sau: - Chó ngủ trên giường là có vận hạn. - Chó nhảy lên ghế uống nước, thè lưỡi thở - là sẽ bị lừa, mất tiền. - Rắn vào nhà, vào giường, chui vào màn thì cầu xin bà cô Tổ tứ đại, các cụ cho nó ra, rồi ta lấy cây gạt nó ra. Nếu nó không ra hoặc ra rồi lại chui vào là báo trước có tai nạn. - Bướm đen vào nhà báo trước có tai nạn. Còn bướm nâu, bướm hoa thì không có việc gì phải lo ngại. - Gà lăn quay trước chủ: báo cáo có vận hạn. Các con vật: chó, gà, rắn, bướm … là do người âm xua nó để báo tin. Ai có tâm biết và luôn nghĩ đến người âm như còn sống thì khi nào có vận hạn, tai nạn sẽ được nhận báo tin trước. Ai nhạy cảm và có kinh nghiệm thì đoán biết, đề phòng tai nạn. Hoặc xin bà cô Tổ tứ đại độ trì thì xua tan tai nạn, giải hạn cho mình thì khỏi. Khi đi đâu, làm gì, xin bà cô Tổ nhà mình độ trì thì sẽ phân công người âm trong dòng họ có tần số năng lượng thích hợp với mình đi theo giúp đỡ. Khi gặp tai nạn, năng lượng người âm dao động độ trì thì có thể thoát nạn, hoặc bị nhẹ. Có người tai nạn nhẹ mà chết vì không có người âm theo độ trì. Khi mua nhà, mua ô tô, xe máy, xe đạp hoặc đồ dùng mới, mang về nhà thì trước tiên khẩn dâng Táo quân, Thổ công, bà cô Tổ chứng giám, độ trì cho an toàn khi dùng. Có nhà mới, lúc dọn về ở, thì trước tiên là thiết lập bàn thờ, mời Táo quân Thổ công, bà cô Tổ, các bà cô ông cậu, gia tiên dòng họ về ở và độ trì cho gia đình yên ổn, an lành. Đặt bàn thờ theo hướng chính cửa nhà, theo cửa chính. Bếp thì lật hướng ngược lại, làm sao người đứng nấu ăn – mặt quay ra hướng cửa chính. Ví dụ mặt nhà quay hướng Nam, thì bếp quay hướng Bắc, người nấu ăn – mặt quay ra hướng Nam. Thế là hợp, đúng hướng. Bếp nên để tầng cao nhất, không để phía sau cùng. Người âm không chịu mùi hành tỏi, nên bếp để trên, không bị mùi hành tỏi hôi tanh tỏa ra
  1 like
 23. Phần II Phần này nhằm bổ sung những ý – nói rõ thêm những điều đã nói ở phần I và những vấn đề mới. Tôi vẫn tiếp tục ngồi nghe các vong của các gia đình về nói chuyện với con cháu mà ghi lại những điều mà tôi tâm đắc như sau: sự quan trọng về việc rèn luyện tâm đức của người trần thế trong thế kỷ XXI. Rèn từ khi còn là bào thai. Phương pháp hình thức giao tiếp giữa người âm với người trần. Người âm trong dòng họ giúp con cháu là cán bộ khoa học kỹ thuật hoàn thành các đề tài khoa học nhanh chóng có hiệu quả … Tài liệu này được chia thành những đề mục nhỏ nhằm giúp đọc giả tìm hiểu và nhanh chóng. A. Về sinh lão bệnh tử - luân hồi Nếu 2 vợ chồng có tâm muốn con trai hay con gái, ngoan, học giỏi … thì luôn luôn cầu nguyện trong tâm mình: “Xin Táo quân, Thổ công, xin bà Cô Tổ tứ đại cho con sinh một con trai (hoặc con gái) khỏe mạnh, thông minh lớn lên có tâm đức, học giỏi để làm việc có ích cho gia đình cho xã hội và cho Tổ quốc này”, thì sẽ được như ý muốn. Khi có mang, xác ở trong cơ thể mẹ, linh hồn sẽ đầu thai nằm bên ngoài. Linh hồn là dạng năng lượng tinh (E) nó tác động cho thai lớn mạnh. Nếu bố mẹ và người xung quanh được giáo dục, có ý thức thì phải biết giữ gìn lời ăn tiếng nói và hành động có đạo đức, có tính thiện để linh hồn và cái thai tiếp nhận cái thiện cái tốt. Ngược lại thì ngay từ bào thai nó đã nhiễm tính xấu. Vì vậy khi thai nhi ra đời, linh hồn nhập vào nó khóc oe oe là nó thấy cuộc đời nó phải trả nghiệp xấu của bố mẹ và người xung quanh đã gieo hạt xấu từ lúc còn là bào thai. “Khoa học nói là di truyền là sự tương tác trường năng lượng giữa con người với môi trường xung quanh là phù hợp với điểm của người âm đã phát biểu như trên (C.CH). Khi thai nhi lọt lòng mẹ mà không khác thì đó là điều đánh mừng vì chứng tỏ bố mẹ cháu và những người gần cháu trong 9 tháng mang thai đã không gieo hạt giống xấu nào. Nhưng hiện tượng này hiếm lắm! Linh hồn chờ đợi nhập vào thai nhi cũng có phần tốt và phần xấu của tiền kiếp. Vợ chồng là người tốt có tâm đức thì năng lượng của người mẹ dao động đồng dạng đồng tần số với phần tốt của linh hồn mà bồi bổ cho phần thô thai nhi chóng lớn khôn. Còn nếu xấu nhiều hơn tốt thì lại tiếp nhận phần năng lượng xấu của linh hồn nhiều hơn ngay từ bào thai thân xác cũng nhiễm năng lượng xấu nhiều hơn. Khi linh hồn đầu thai thì đó là linh hồn trong sáng vì nó đã qua quá trình tu luyện cõi âm, đã rửa sạch những thói hư tật xấu đã nhiễm ở cõi Trần. Nhưng trong quá trình chờ đợi 9 tháng và sau này sống ở cõi Trần nó lại nhiễm cái xấu. Khi chết lại phải tu luyện lại từ đầu rồi lại đi đầu thai. Cứ thế luân hồi, tái sinh mãi mãi không biết đến kiếp nào mới dứt. Bố mẹ nào biết xin Trời đất, bà cô Tổ tứ đại nhà mình xin linh hồn trai hay gái, linh hồn có trí tuệ có đạo đức đầu thai vào nhà mình thì sẽ được như ý. Không cầu nguyện, không có người âm độ trì cho thì nhiều linh hồn khác đầu thai muốn về cõi Trần thì nó gặp lúc sinh nở nó nhập vào ngay. Đây là hạt giống không chọn lọc thì họa phúc của gia đình vì đứa con không biết mà lường. Thai là phần thô. Linh hồn là phần tinh – nằm bên ngoài, nên nó dễ tiếp nhận cái tốt cái xấu của môi trường xung quanh. Linh hồn là năng lượng. Ý nghĩ, lời nói và hành động tốt xấu đều là biểu hiện dao động trường điện từ nó có tần số dao động. Theo quy luật “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” mà năng lượng xấu hợp với tần số năng lượng xấu, còn tốt thì hợp với cái tốt. Nếu có đứa con chết trẻ mà bố mẹ còn sống thì nó đầu thai trở lại vì không phải trải qua thời kỳ tua luyện để vượt Thiên nữa. Con người ai cũng có giác quan thứ 6. Đó là sự nhận biết trực giác, sự cảm nhận linh ứng. Nhưng bố mẹ nuôi con không biết điều này đã bắt ép con đi học theo ý mình, làm việc này việc nọ, xuất phát từ lòng ham muốn, từ động cơ cá nhân chủ nghĩa, mà không chú ý dạy nó lao động làm điều tâm đức, làm điều thiện. Khả năng của con người được Trời cho khi đi đầu thai nên phải tôn trọng sở thích, cá tính của trẻ. Và phải chú trọng dạy trẻ về tâm đức, làm việc thiện chứ không bắt trẻ làm theo sở thích của mình. Làm ngược lại là sai quy luật trời đất. Người âm quan niệm giàu nghèo như sau: 1.Người giàu có là 2 vợ chồng ăn ở hòa thuận, biết tôn trọng, nhường nhịn nhau, con cái ngoan ngoãn, êm ấm. Được mọi người quý mến. 2.Nhà nghèo là nhà có vợ chồng bất hòa, con cái không đoàn kết, bất hiếu, bà con không quý mến. Khi ta ngủ là trao đổi năng lượng, trước khi ngủ ta tâm niệm xin Thổ công, Táo quân nhà mình, xin bà cô Tổ và các vong, nhất là vong chết trẻ. Trao đổi năng lượng tinh cho cháu nhà mình, cho cá nhân mình, cho vợ, chồng con cháu trong nhà mình, hoặc xin giúp đỡ mọt việc gì đó sẽ được người âm độ trì cho. Trong cuộc sống, ta gặp những người khốn khổ là do nghiệp quả kiếp trước. Ta phải thương và giúp đỡ họ. Trong đời có người tài, có người kém, ngu đần là vì sao? Người Trần phân biệt tài giỏi, hèn kém, tốt xấu có khác với người âm. Người nào có khối năng lượng hợp với công việc thực tế, thực hành thì họ sẽ tiến bộ về công việc đó. Ai thiên về lý luận, thì phát triển về mặt đó. Người âm phân biệt xấu, tài giỏi, hèn kém là ở tâm đức ngay trong công việc người đó đang làm. Làm quan, làm cán bộ, người có nhiều tiền của, nhà cao cửa rộng mà tâm đức xấu thì khi chết sẽ bị va đập của các khối năng lượng vũ trụ như cây cối, đất đá, mưa gió, sấm chớp, băng giá, rét buốt … qua một thời gian dài mới rũ được năng lượng xấu xa đó. Thời gian bị va đập đó là một cực hình đối với linh hồn chứ không phải bị nhốt, đánh đập tù đày như ở cõi trần. Gọi là Địa ngục là chỉ cái khổ mà linh hồn phải trải qua mà thôi. Khi sống, là một con người tốt, con người hoàn thiện thì phải làm thế này: Khi có vợ chồng thì 2 người phải biết cầu xin vũ trụ, trời đất, táo quân, Thổ công, bà cô Tổ tứ đại và các vong chết trẻ của nhà mình truyền năng lượng tinh, thanh cho gia đình mình, xua tan năng lượng xấu, năng lượng tinh hồn ngoài – ra khỏi nhà. Khi có con thì xin linh hồn tốt đầu thai vào nhà mình. Khi có thai chú ý về ăn ở, nói hành động phải tốt, có tâm đức. Khi dạy con cháu và mọi người trong gia đình là phải rèn luyện tâm đức. Tâm là tâm thiện, tâm thương yêu mọi người. Đức là hành động thực tế chứ không phải là nói suông. Có tâm có đức mới có hạnh phúc. Tâm linh là hình bóng của thực tế. Tâm linh là năng lượng. Không có thực tế là không có tâm linh. Con người có phần thực là cái xác và phần ảo, phần mờ là tâm linh, là năng lượng, là linh hồn. Con người sống phải ăn. Ăn là thu năng lượng của vật thô, của cái hữu hình. Khi Tâm thiền định thì thu năng lượng tinh của vũ trụ. Thiền trong Tâm, tập đạt “ Tâm – Không”, vắng lặng không là Thiền, không phải ngồi xếp hoa sen, khổ luyện. “Tâm - Không” là không vướng bận việc TRần mà sinh buồn phiền, tham sân si, ái dục. Làm gì tốt lợi cho dân là luyện tâm đấy. Người Trần cứ đến cửa cô làm việc, tiếp cận các vong nhà mình, nghe các vong nhà mình và vong người nhà khác trao đổi mà học, mà rèn luyện cái Tâm. Ở đây, môi trường được thanh lọc, năng lượng khỏe mạnh và tẩy bớt năng lượng xấu trong người. Đạo Phật, đạo Thiên chúa đều dạy con người làm điều tốt nhưng họ tổ chức và phương pháp khác nhau nên tranh giành, đả kích nhau. Và vậy, chỉ có đạo Tâm đức là duy nhất, tự cá nhân rèn luyện. Khi sống là người xấu thì khi chết về cõi âm, linh hồn nặng trọc dao động chậm chạp bị các tầng năng lượng vũ trụ va đập. Phải trải qua thời gian dài mới rũ bỏ được cái nặng trọc, cái xấu để vượt Thiên rồi đi đầu thai kiếp khác, chứ không phải kẻ xấu, nhiều tội ác thì đi đầu thai thành súc vật: trâu, bò, ngựa dệ, chó, mèo. Ai nói thế là không đúng. Súc vật là súc vật. Người là người. Không đồng dạng về năng lượng thì không thể từ người mà biến thành súc vật được. Người chết trôi, bị tai nạn giao thông là tại số của họ chứ không phải là không may. Tuy xác được họ mang về nhà nhưng hồn còn ở đó vì Thổ địa ở đó quản lý. Nếu biết thì khẩn cầu: “Xin Thổ địa, Thần linh ở … (tên địa danh bị tai nạn) cho gia đình đưa xác là … (tên họ, tuổi, quê quán …) và linh hồn của xác cùng theo về. Rồi khấn cầu bà cô Tổ tứ đại nhà mình xin độ cho xác, hồn cùng về gia đình. Nếu không hồn vẫn luẩn quẩn ở đó. Đến Cô, muốn gặp vong nhà mình thì phải xin gặp bà cô Tổ tứ đại trước rồi mới gặp người còn trẻ, không làm ngược lại tôn ti trật tự. Cô đến đây chữa bệnh là để giúp người Trần rèn luyện cái Tâm. Có Tâm đức thì không bệnh. Bệnh nào bệnh viện trả mới chữa. Chữa phải có kết quả cụ thể, chính xác. Ở Hà Nội, chữa bệnh để nghiên cứu nên phải chọn bệnh nhân, còn về Thái Nguyên là vào cửa Cô thì Cô chữa mọi bệnh để cứu nhân dân. Bệnh không có nguyên nhân nào là do vi phạm phần âm, do mồ mả. Chữa là phải bốc năng lượng xấu đi, bốc về phía mặt trời, vất năng lượng xấu vào không trung, không vất xuống đất, người khác đi vướng phải mà sinh bệnh. Rồi thông tĩnh mạch nhỏ. Vì bệnh là bị tắc các vi mạch nhỏ, 36 siêu tĩnh mạch hợp thành 1 tĩnh mạch. Chữa cho trẻ nhỏ dễ hơn người già. Chữa trẻ 3 ngày, chữa người già phải 6 – 7 ngày. Chữa bệnh có 3 vấn đề: phải có tâm – có người âm giúp đỡ - chữa bằng năng lượng. Không hút thuốc, rượu, trà, bia, làm người âm không tiếp cận được, chữa khó lành. Người âm tu luyện thanh lọc trược trọc nên cấm tiếp xúc cõi Trần nặng trọc, ô uế, có mùi thuốc, rượu. Chữa bệnh ma túy, đầu tiên là phải rút khí độc của ma túy rồi sau đó mới nạp năng lượng tinh thanh vào. Nếu không rút khí độc của ma túy ra thì chữa xong, trở về nhà nó còn thích hút lại. Khi chữa bệnh người bị đau tay phải, thì mình chữa bằng năng lượng, dùng tay phải của mình tiếp năng lượng vào tay phải của người đó. Thu phát năng lượng để chữa bệnh là người có căn, có nhiệm vụ này. Không phải ai cũng đi học rồi chữa bệnh được đâu, sẽ chữa không có kết quả. Chữa bệnh là lập lại tần số năng lượng đồng dạng. Hợp tần số và đồng dạng năng lượng thì khỏi bệnh. Đến đây ngồi nghe và tiếp thu năng lượng thanh của cô phát trong phòng – khi ngồi chờ đợi thì cũng có kết quả nhất định.
  1 like
 24. G. Thông tin tâm linh cho người Trần Vong người con nói với mẹ: - Bướm bay vào nhà là con xua vào để mẹ vui, mẹ đỡ buồn mẹ có biết không? - Bướm đen, không có chấm trắng đen, bay vào nhà, bay trước mặt mình là báo trước tai nạn sẽ xảy ra, trước 1 ngày. Hôm sau không nên đi đâu cả. - Hễ bướm vào nhà là có vong về đấy. - Đang khỏe mạnh mà gà hoặc chim sa – lăn quay trước mặt là báo trước có tai nạn. - Chó leo lên ghế ngủ là điềm báo trước có người lừa nhà mình. - Xin độ cho làm việc gì thì tâm niệm khấn người âm nhà mình (bà cô Tổ, ông bà, con chết trẻ) độ giúp. Xin xong, thấy thoải mái thì làm; hễ đau đầu thì thôi. - Thế kỷ XXI là thế kỷ Tâm linh, tức là người Trần đã biết người âm 1 đời về với gia đình, là thời kỳ người Trần kết hợp với người âm làm nhiều việc – gọi là thần kỳ, như chữa AID … Việt Nam giác ngộ về tâm linh Việt Nam làm nhiều thần kỳ, thế giới nể phục. - Thế kỷ Tâm linh là thế kỷ chú trọng giáo dục cái tâm. Làm gì cũng phải có tâm đức là hàng đầu. Người Trần làm ăn gian dối, thất đức sẽ nhận hậu quả xấu. -Từ năm 2000 thầy pháp dùng bùa chú không còn có tác dụng nữa. Không đốt vàng mã, không làm hương hóa học, không thờ cúng rườm rà, linh đình. Không mời thầy đặt bát hương bàn thờ. Bàn thờ nên đặt theo hướng cửa chính của nhà ở, quay mặt ra cửa chính, đặt cao thấp là tự người nhà mình làm cho hợp với nhà (nhỏ, hẹp) và thuận tiện, đặt bàn thờ quá cao, ngã thì nguy lắm! Mọi việc đều do Tâm. Khi không có Tâm, khi đã không nghĩ đến người đã chết thì mọi hình thức cúng bái, mâm cỗ đều vô ích vì có ai chứng, ai độ cho đâu. Từ năm 2002, ai làm phúc nấy hưởng, ai gây ác thì nhận tai họa. Con cháu không phải trả nghiệp cho ông bà, bố mẹ như trước. Ở cõi thiên có nhiều máy phát tâm linh – có nhiều tần số khác nhau, người cõi Trần nhận kênh phát nào là tùy mức độ cái Tâm của người đó. Và người Trần thuộc 4 đời nhà mình cũng phát thông tin để độ cho con cháu. Các nhà cảm xạ học dùng con lắc làm việc nên nhớ điều này, người nhờ mình giúp việc gì, như tìm mộ, chữa bệnh … đều có người âm nhà họ đi theo, nếu phần âm phù trợ nhà cảm xạ học mà thấp hơn người kia thì họ gạt đi nên nói không đúng, con lắc chỉ, hoặc trả lời không chính xác. Người Trần quan hệ, nói chuyện, làm việc với nhau đều có liên quan đến phần âm hai bên. Người Trần dấu với nhau được, nhưng không dấu được người âm. Mới nghĩ trong tâm (não) thì người âm đã nhận biết rồi. Có người tò mò muốn đến đây hỏi thử, cô biết cô không nói đâu! Có người phát khí công để thử, chỉ hao khí và người âm theo người đó bị cô quở phạt. Người có Tâm linh, hiểu tâm linh là người giao tiếp với Tâm linh, chứ không phải đọc qua sách vở. Sách vở người Trần viết sai, không đúng về cõi giới Tâm linh. Mặt khác, qua nhiều thời gian ở cõi tâm linh cũng có những thay đổi như cõi Trần vậy. Nên ai đã nghe người âm nói trước đây thì bây giờ cũng khác rồi. Chồng hay vợ đã chết trước, vẫn độ cho người kia đi bước nữa, chứ không khắt khe như người trần đã nói. Không đúng đâu! Từ gia đình, cơ quan đến nhà nước nếu biết, cần đến người âm giúp chỉ dẫn trên mọi lĩnh vực thì sẽ có nhiều lợi ích. Khi “cô Thiên đình” và người âm làm việc ở đây, thì môi trường xung quanh là năng lượng thanh sạch. Người ngồi nghe, tiếp nhận năng lượng, sạch sẽ thanh tâm, khỏe mạnh. Cuộc đời người Trần nên phân chia 3 giai đoạn sau: 25 năm đầu là cho học hành, thu hoạch kiến thức, rèn luyện chuyên môn – 25 năm thứ hai, xây dựng gia đình, làm việc cho xã hội, đất nước – 25 năm thứ 3, chú ý đến cái Tâm, rèn tâm đức, làm điều thiện, hoạt động các công tác, tổ chức từ thiện, thì tâm được thanh thản, vui vẻ, khỏe mạnh. Từ 75 tuổi trở lên càng chú ý nhiều hơn việc làm từ thiện thì sẽ khỏe mạnh và chết an bình. Con cháu biết hỏi người âm nhà mình thì họ sẽ hướng dẫn, định hướng việc làm ăn, kinh tế khá hơn. Nhà nào làm động mồ mả, thì cô hướng dẫn làm lễ tạ mộ trong 4 – 5 phút là xong, là hóa giải được. Trong 1 ngày, mỗi người có 15 phút gọi là “hâm hâm”. Đó là lúc người âm nhập mà người Trần không biết. Có 2 lý do: một là độ, giúp một vấn đề gì đó. Hai là trừng phạt vì phạm âm hay phạm đạo đức. Xưa kia, tướng ra trận là chọn ngày để người âm nhập độ. Việt Nam hiện nay có nhiều lĩnh vực làm ăn ra tiền mà không biết đầu tư vào. Có người âm hướng dẫn thì làm ăn được. “Âm phù, dương trợ” thì nên mà. Người âm về nhà. Khi cả nhà đi ngủ, người âm, bay là là ở trên bố mẹ, con cháu; khi thời tiết xấu thì cản khí độc … mà người Trần không biết đấy thôi. Con cháu có chồng, theo gia đình bên chồng, phúc hay họa của nhà chồng, con dâu đều gánh chịu. Không nên đổ tội là do con dâu. Nếu sai, không đúng luật thiên đình. Đó là nói oan cho con dâu, sẽ bị tội khẩu nghiệp đấy. Trong cuộc sống, không được nói dối, nói điều xấu chưa có đủ, để đánh lừa người khác, như “tôi bị ốm, không đi họp” hoặc “xe tôi hỏng” nên đến trễ, thực tế không có như vậy. Hoặc bố mẹ mắng con: “Đồ ngu. Đồ điên. Đồ đần …” Người Trần tưởng đó là chuyện bình thường, nhưng đó là khẩu hiệu, sẽ có ngày, có lúc, diễn ra đúng điều mình vô tình đã nói. Người xưa đã dạy: “Đó là nói gở”. Vậy không được nói gở!. Khi chưa soi, tức là chưa mời hết người âm 4 đời nhà mình về, mà chỉ một mình con nói chuyện với gia đình, thì độ chính xác chỉ trong thời gian 10 ngày thôi. Sau cần, thì đến gặp, nói lại. Một vong con trai nói với bố: Khi bố làm hộ chiếu đi nước ngoài, con cũng đi theo làm “hộ chiếu” kiểu của người âm. Khi lên máy bay thì con đi nhanh hơn. Con đi bình thường 1 phút là 1752 km – chạy và bay thì càng nhanh hơn. Bố phải nói bà con mình làm ăn ở nước ngoài phải gửi tiền về nước, ủng hộ các quỹ từ thiện, như Cô nhi – viện, quỹ người khuyết tật, quỹ chống chất độc màu da cam … thì người âm mới độ cho làm ăn phát đạt lâu dài. Một vong nói với người anh: “Tại sao anh thích đi học thể dục thể thao, về môn thể hình? Người anh – lùn thấp thế kia, tập thể hình, eo ôi, buồn cười lắm (xung quanh cùng cười). Bây giờ anh nghe em – bố động viên anh đi bộ đội, nếu làm sĩ quan thì tốt, nếu không khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, em sẽ độ cho anh đi học nghề thích hợp, có tương lai. Rèn 2 -3 năm trong quân ngũ là tuyệt vời đấy, sẽ chững chạc, suy nghĩ tốt hơn là anh bây giờ. Đi bộ đội là đã được người âm dòng họ nhà mình chứng kiến anh có công đi bảo vệ Tổ quốc. Phần âm quan tâm vấn đề này lắm mà người TRần không hiểu, không biết đâu. Phải cho con cháu nhà mình vào bộ đội, sau đó mới học nghề làm ăn thì tốt hơn. Một vong là con, nói với bố mẹ: Tiền kiếp bố là bác sĩ. Hiện nay bố lại làm hành chính nghiệp vụ. Vì vậy bố phấn đấu mãi cũng không lên được. Bố đang phạm tội báo cáo láo. Chưa hoàn thành kế hoạch mà báo cáo đã hoàn thành và xin tiền thưởng. Còn mẹ làm bên giáo dục, mẹ nâng điểm cho đứa dốt được học. Ai cũng làm gian dối như thế làm sao đào tạo nhân tài cho đất nước …. Một vong khác là con nói với bố mẹ: Tại sao bố lấy sản phẩm làm ở nhà đem nhập vào sản phẩm của Xí nghiệp quốc phòng? Sản phẩm kém chất lượng làm mất uy tín của Xí nghiệp quốc phòng là bố có tội đấy. Bố có 4 tội, bố có biết không? Con kể bố nghe: một là uống rượu, hai là hút thuốc lá, ba là đi hát karaoke, bốn là lố bịch. Mẹ ốm nằm một mình ở nhà, bố không chăm sóc mẹ mà còn đi theo gái, hát karaoke … Bố nói “Bố nhận khuyết điểm, bố sẽ sửa chữa. Bố hỏi con tại sao mấy năm nay nhà mình làm ăn kém quá, con có thể giúp bố được không? Vong người con nói: Nhà mình có xương cốt người chết. Khi lấy đổ nền có lẫn xương cốt nên trong nhà có tà ma từ ngoài đưa vào. Khi dọn về ở, con đã báo tin: Bố làm rơi vỡ cốc nước, bố có nhớ không (Bố: có). Buổi chiều mẹ nấu cơm, tay gạt cái bát trên bếp, rơi mẻ 1 miếng, có đúng không? (Mẹ: đúng). Hôm sau, thanh giường bé để ở trên, lại để ở giữa, nên nằm bị sập, có đúng không? (bố mẹ: đúng). Con đã báo trước mà bố mẹ không biết. Một vong khác nói với bố mẹ: Cách đây 18 năm, 4 tháng, 12 ngày, người âm nhà mình nhập vào chị con, báo cho – nên đặt bàn thờ ông bà; bố mẹ không nghe, cho chị bị tâm thần, đưa đi bệnh viện Bạch Mai. Uống thuốc Tây nhiều quá chị bệnh tâm thần thật; đến nay gần 20 năm vẫn chưa khỏi … Bố mẹ hỏi: “Bây giờ chữa cho chị con bằng cách nào?”. Phải lên Thái Nguyên – như cô làm việc, thì có thể chữa được … Có người hỏi: Soi là làm như thế nào? Được hướng dẫn như sau: cả gia đình gồm bố mẹ và các con đến gặp Cô Thiên đình, xin gặp được người âm trong gia đình mình từ 4 đời. Có cho mời về để con cháu cả nhà gặp nhau. Rồi mời các cụ, ông bà về với gia đình. Bà Cô Tổ là người cao nhất trong dòng họ. Ta cầu xin gì, Bà sẽ cho người có khả năng công việc đó, độ trì cho con cháu. Không soi, chỉ gặp một hoặc hai, ba người thì việc giúp đỡ theo yêu cầu của con cháu có hạn chế. Về sự cố - ở 1 đoạn đào sông Tô Lịch: Ở đây bị ma ngoài yểm vào. Có người âm giữ, người Trần có cúng, tế lễ, làm theo sách hướng dẫn của người Trần, không đúng, không được đâu. Phải người âm cúng, người âm lôi vong giữ ở đó hỏi thì giải quyết được xong. Cô Thiên đình gọi Thổ công hỏi, rồi giải tà mới xong. Các cơ quan, Xí nghiệp, các nơi khác có phần âm giữ, nếu quấy phá cũng phải làm theo Cô Thiên đình hướng dẫn thì hóa giải được. Đâu cũng có Thổ công, Thần linh quản lý, phải hỏi họ mới biết. Sáng 23 tháng Chạp, Táo quân về Thiên đình báo cáo, đều đến gặp. Về cổ tư khắc trên bia đá ở Sapa: Giáo sư sử học Lê Trọng Khánh nghiên cứu chữ cổ trên bia đá ở Sapa đã 42 năm mà chưa đọc, chưa hiểu nghĩa các chữ cổ đó. Qua bà cô Tổ và vong người con trai của Giáo sư chết trẻ - đã giúp giáo sư đọc và hiểu nghĩa chữ cổ đó. Tôi chỉ ghi lại đoạn này để các nhà ngôn ngữ học tham khảo: Vong người con trai giáo sư Khánh nói: Bà cô Tổ bảo con nói với bố: “Hễ có sự sống là có ngôn ngữ, chữ viết. Không phải có từ thời Hùng Vương, mà có từ thời trước nữa. Xa lắm, lâu lắm. Lúc đó người âm hướng dẫn viết hoàn chỉnh. Trái đất bị tai họa đảo lộn, lộn đi, lộn lại nhiều lần. Tiếng Việt đã có nhiều dạng, không chỉ như thế này (chữ cổ Sâp). Mấy chục dân tộc có bấy nhiêu thứ tiếng và chữ viết. Qua biến cố, trái đất đảo lộn, chết hàng loạt, chỉ có một nhóm dân tộc ít người trên núi cao sống sót rồi tồn tại phát triển như ngày nay. Lúc người âm hướng dẫn người còn sống sót nghiên cứu tìm lại chữ viết. Như Ai Cập mất tiếng, mất chữ trong thời kỳ biến cố của trái đất. Sau 3000 năm mới được người âm dìu dắt tìm trở lại chữ viết. Người Trần nghiên cứu tìm thấy đến đâu thì chỉ nói ở mốc lịch sử lúc ấy thôi. Ví dụ có sự đảo lộn của trái đất người Việt Nam chết cả, chỉ còn một số ở núi cao. Hàng nghìn năm sau họ khai quật thấy có bia đá khắc chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ thì họ lại cho đó là chữ cổ của người Việt xa xưa khi dựng nước …. Muốn đọc chữ viết cổ phải nhờ người âm tìm người âm xưa kia đã sáng tạo hoặc giỏi về ngôn ngữ đó, để đọc và giải nghĩa thì mới chính xác. ******* Nhiều điều ghi chép trên là nội dung của các gia đình nói chuyện với người đã qua đời thuộc dòng họ 4 đời của nhà mình. Thời gian tôi dự nghe từ 12/10 đến 19/11/2002. Tôi ghi chép theo mục đích nghiên cứu riêng của tôi. Với các nhà nghiên cứu khác sẽ ghi chép nội dung khác hơn tôi. Vì vậy tôi mong có nhiều nhà nghiên cứu đến đây, theo dõi ghi chép để có thể giới thiệu với bạn đọc nhiều khía cạnh tìm hiểu khác nhau, phong phú hơn. Bà thầy Tâm linh của cô Thanh Hải có nói sẽ trao đổi với các nhà khoa học về thế giới tâm linh. Các nhà khoa học nêu câu hỏi, Bà sẽ trả lời và cùng nhau trao đổi nữa. Các nhà khoa học muốn tham dự buổi trao đổi đó phải làm 2 việc sau: 1.Phải dự nghe 3 buổi nói chuyện của các gia đình với người đã quá cố của gia đình họ. 2.Nếu từ 5 – 10 câu hỏi (nhiều hơn càng tốt) về thế giới tâm linh, về “Cõi giới vô hình”. Gửi về Văn phòng Liên hiệp Khoa học UIA, số 1 Đông Tác (chợ Kim Liên)./.
  1 like
 25. E. Giáo dục tâm đức việc học hành của con cháu Con cháu học chỉ mới lý thuyết thôi. Quan trọng là hành, là lao động. Bố mẹ không rèn lao động từ việc nhỏ trong gia đình như lau nhà, quét nhà, nấu cơm, rửa bát là không tốt, là tai họa đó. Một vong nói với bố là người khai thác đá quý như sau: “Bố lợi dụng sơ hở của Nhà nước để khai thác, làm lợi cho cá nhân mình. Đó là tham nhũng. Làm như thế người âm nhà mình không độ cho bố đâu, làm ác không có kết quả. Chống tham nhũng là phải chống từ mỗi gia đình ngay từ lúc bé. Ông bà, cha mẹ phải có tâm đức. Ngay từ bào thai, nó đã tiếp nhận các hành động và các suy nghĩ, tư tưởng tốt xấu của bố mẹ, ông bà, những người thân trong gia đình. Tham nhũng có nguồn gốc sâu xa từ gia đình, từ lúc còn là bào thai. Hiện nay có nhiều gia đình lo việc cho con ăn học, đi học nước ngoài, tốn mấy cũng lo. Cha mẹ lo mọi việc trong gia đình, còn con thì không làm gì cả. Của ngon vật lạ cũng giành tất cả cho con. Vô tình tạo cho nó thói ăn tham từ bé, nó chẳng biết mời, biết nhường cho ông bà, bố mẹ. Lớn lên ra xã hội nó vẫn quen thói ăn tham, thói ỷ lại vào người khác. Tham nhũng bắt nguồn từ đó.”. Gieo quả nào ăn quả đó. Bố mẹ làm thế nào con sẽ trả quả đó. Kiếp trước tốt, nay được hưởng. Nay làm điều xấu, kiếp sau sẽ khốn nạn. Nhìn cách sống thiện hay ác hôm nay sẽ đoán biết kiếp sau khốn nạn hay hạnh phúc. Vậy trước mắt, dù thế nào, đau khổ hay hạnh phúc cũng phải lo rèn cái tâm đức, lo làm điều thiện, thương người, giúp đỡ những người khó khăn, nhờ vả đến mình. Vong người con nói với bố: “Bố phá rừng khai thác đá quý mà bố ăn tất nên phải nạn. Tiền lãi bố phải chia ba phần: 1 phần cúng tổ tiên, ông bà, 1 phần cúng chúa Thượng ngàn, cúng đền chùa để tạ ơn thì mới tồn tại và phát triển. Hoặc như khi Nhà nước trồng cây gây rừng nơi đã bị phá hủy thì bố phải ủng hộ tiền cho việc trồng đó. Nên nhớ “một lộc Thánh bằng một gánh lộc Trần”. Ai làm ăn kinh tế phải chú ý chia lãi 3 phần như trên. Rốt cuộc là 3 phần tiền đó cũng là của mình tiêu dùng cả. Nhưng đó là biểu hiện cái Tâm nhớ ơn Thần linh, Tổ tiên ông bà đã độ cho mình. Đó là người Trần kết hợp với phần âm. Thực tế là như vậy. Không hiểu, con cháu không khá lên được. Không nên mắng trẻ con hay nghịch. Con trai, con gái nghịch là tốt. Nghịch để phát triển sức khỏe và tư duy. Nhưng phải giáo dục, hướng nó biết lao động những việc nhỏ trong gia đình. Bố mẹ không bao biện, nuông chiều con, làm thay mọi thứ cho con. Con trai, con gái bắt đầu yêu, mẹ phải sâu sát con gái, bố sâu sát con trai, tâm tình như bạn, không nên ngăn chặn. Yêu là học, học mà yêu. Hướng dẫn con cái biết yêu, có lý tưởng. Nếu ngăn cấm, nó sẽ yêu trộm, nói dối bố mẹ, rồi vụng trộm, làm việc xấu. Phải tạo cho chúng nó gặp nhau, trao đổi tâm tình công khai, chính đáng. Tại cha mẹ không biết cách giáo dục mà làm cho con hư! Hằng ngày có quà bánh, món ăn ngon, nên dạy con: Phần này cho ông bà, phần này của bố mẹ, phần này của con. Phải giáo dục cụ thể như vậy mà rèn cái tâm, cái đức cho con cái. Phải hiểu từ con cái: Con là đứa ngoan. Cái là đứa bất hiếu, ngỗ nghịch. Trong con có cái, trong cái có con. Con vừa có cái hư cái xấu, vừa có nhiều cái ngoan. Cha mẹ phải biết rõ mà giáo dục con. (Nhân người âm giải thích từ con cái, tôi xin nói bổ sung về từ Con người. Con là thú vật, do bản năng sinh tồn mà ăn thịt lẫn nhau; tham ăn; ăn thịt nhau là bản năng thú vật. Người là động vật, đã tiến hóa, đi 2 chân, có 2 tay, lao động, có bộ óc phát triển mà con vật không có, có ngôn ngữ, biết dùng lửa … Người là có trí tuệ, là tinh thần tập thể, biết yêu thương, có tâm thiện “nhân chi sơ, tánh bản thiện”. Trong ta, vừa có cái con, vừa có cái là người. Ai biết tu tâm thì bản chất người mạnh hơn, nhiều hơn. Ai không chịu tu tâm thì bản năng thú vật ngự trị trong anh ta nhiều hơn. M.Chánh). Phải dạy con cái khi ăn nhớ mời cả người chết người sống. Người chết 4 đời, - nhất là người chết trẻ, đều về với gia đình. Ai nhớ đến họ, nhắc đến họ, cầu nguyện họ, thì họ độ cho. Người Trần dạy: “Uống nước nhớ nguồn” là phải làm từ việc nhỏ hàng ngày trong bữa ăn như thế đấy. Một vong là con anh Bá, nhắc chị dâu có mặt ở đó như sau: “Con dâu không được đem chuyện nhà chồng ra bàn tán, mách phía nhà mẹ đẻ mình, nhất là chuyện ấy không đúng sự thật. Thế là phạm Luật ở âm nhà chồng mình. Chị phạm khuyết điểm đó nên em phạt, nên chị đau bụng mãi mà không khỏi, có đúng không?”. Người chị dâu nói: “Đúng.” Bây giờ chị biết khuyết điểm thì sẽ khỏi. Chị xem đã khỏi chưa? Người chị dâu sờ bụng, nắn bụng một lúc rồi vui vẻ nói: Khỏi rồi! Vong người em trai nói tiếp: “Chị còn le te mách lẻo nữa thì sẽ đau bụng trở lại đấy”. * Trước đây có luật ông bà, cha mẹ làm ác, khi còn sống, trả không hết nghiệp thì con cháu phải gánh chịu. Từ nay – bắt đầu từ 2002, ai làm ác nấy chịu, con cháu không phải trả nghiệp quả nữa. Thời thế cõi âm thay đổi. Ai làm nấy chịu!. * Một vong chết trẻ nói với bố: “Bố than phiền con trai đi học nước ngoài mà không có đủ tiền cho con … Bố đang làm Công ty đá quý … Người con nói: “Con sẽ độ cho bố 10 ngày nữa sẽ có 2 người lạ mang đá quý đến, hàng thật chứ không phải rởm đâu. Bố bán có tiền lo cho anh con đi học nước ngoài. Từ nay đến Tết bố cần xin bao nhiêu triệu?” Bố xin có độ 50 – 70 triệu. Con độ cho bố có lãi 80 triệu. Được chưa? Nếu không đúng như vậy, sau Tết, Bố không cần gặp con nữa. Người Trần thường đi bà Chúa Kho, đi đền mẫu cầu xin đủ thứ. Hiểu sai rồi! Các vị Thánh cũng có nghĩa vụ với gia đình họ theo luật cõi âm. Không ai chứng cho mình và giúp cho mình đâu. Phúc lộc tại tâm. Phúc lộc tại gia. Không đi cầu xin bà Chúa Kho nào cả. Không xin cành vàng lá ngọc nào cả. Chỉ có người âm trong gia đình mình, dòng họ mình mới độ cho gia đình mình thôi. Luật Thiên đình đấy! Tâm của mình đối với tổ tiên ông bà dòng họ nhà mình mà không có, không tưởng nghĩ đến, nhất là vong chết trẻ, thì đi tìm ở đâu mà linh ứng được? Mỗi gia đình đều có bà Cô tổ tứ đại. Vì chết trẻ, được tu luyện lâu nên nhiều quyền năng, thiêng lắm, nên tìm gặp Bà. F. Bệnh tật, chữa bệnh bằng nhân điện, cảm xạ học Đau ốm, bệnh tật có 2 nguyên nhân sâu xa: một là do cơ thể suy yếu, môi trường xấu, thời tiết bất thường mà vi khuẩn, vi trùng làm điều ác, trộm cắp, vi phạm pháp luật hoặc vi phạm luật âm trong gia đình mà không biết, đã bị người âm phạt, cảnh cáo. Phải chịu cầu khấn người âm tha thứ cho thì mới khỏi, như trường hợp cô dâu nhà anh Bá nói trên. Còn bệnh do vi trùng thì phải đi bệnh viện, phải có bác sĩ khám điều trị. Chữa bệnh phải chuẩn đoán đúng nơi có bệnh. Nơi đó các tế bào bị hao hụt năng lượng; độc tố, tà khí ở đó mạnh, dương khí suy. Vậy trước hết phải rút tà khí ra sau đó mới tiếp năng lượng. Chữa bằng thuốc hay năng lượng cũng phải đúng quy tắc đó. Chữa bệnh theo y học năng lượng rất tố (người âm trả lời câu hỏi của Giáo sư Lê Trọng Khánh). Làm sao để phát triển y học năng lượng? Năng lượng là vô hình. Năng lượng là linh hồn là Tâm linh. Y học năng lượng có người âm hướng dẫn thì mới tốt. Cơ thể ví như xơ mướp, năng lượng có thể thâm nhập, xuyên qua. Thâm nhập đều khắp thì khỏe mạnh và tồn tại. Trong khi chữa bệnh bằng y học năng lượng, phải biết kết hợp các nhà ngoại cảm với nhau để hiểu nhà cửa, đất đai, mồ mả của bệnh nhân. Vì nguyên nhân hậu quả là do vi trùng hoặc vi phạm phần âm. Hiểu rõ nguyên nhân rồi thì cần phải biết bệnh ở chỗ nào, cơ quan, tạng phủ nào, mức độ thì mới chữa tốt. Không phát khí, truyền khí lung tung. Đầu tiên là rút khí độc ở tế bào, cơ quan bị bệnh. Rút khí phải làm chính xác, nhanh, người khác dẫm phải là mắc bệnh. Người ta thường nói: “Trời sinh, đất dưỡng”. Trời sinh bệnh thì trả lại bệnh cho không trung; tan hòa theo không khí. Sau đó mới tiếp năng lượng vào ổ bệnh. Có một số nhà ngoại cảm, chữa bệnh bằng năng lượng mà không hiểu rõ nguyên tắc này, đã làm không đúng, nên bệnh tạm thời khỏi, rồi đau trở lại, vì chưa trục hết tà khí ra. Trong chữa bệnh y học năng lượng có 2 loại nhà ngoại cảm: I. Những người khổ luyện thành tài: Là người Trần tự học, tự tu luyện kiên trì, gian khổ thành tài. Loại này khi đạt kết quả thì thường xuất hiện cái Tôi, nảy sinh lòng ham muốn danh lợi … Vì vậy, tâm họ không kiên định, một thời gian thì khả năng suy kém hoặc vì thời gian tuổi tác. II. Loại ngoại cảm Tâm linh: thì không có cái tôi, họ không học hành, không khổ luyện mà Trời cho cái thần nhãn, có nhĩ thông. Khi làm việc họ thư giãn, vô thức thì người âm giáng độ, giảng dạy, chữa bệnh … Cấp nào có cho Thầy cấp đó, cao thấp khác nhau, như thầy dạy cấp I, cấp II, cấp III vậy. Các phương pháp dưỡng sinh ở Trần chỉ thích ứng một thời gian. Cái chính là rèn luyện cái tâm sáng, mới cân bằng trạng thái, mới khỏe mạnh. Năng lượng là phần tối, phần sáng, có phần thô, có phần tinh, có phần thiện và phần ác. Phần xác vật chất thu nhận năng lượng bên ngoài vào. Còn linh hồn thì lọc cặn bã của năng lượng. Khi Tâm ác, tâm bất chính, tâm suy thì linh hồn không lọc cặn bã của năng lượng bên ngoài vào cơ thể nên phát sinh bệnh về thần kinh, Stress bệnh thuộc về Tâm linh. Tâm không trong sáng thì linh hồn không thanh lọc trược khí, tà khí được. Cách chữa bệnh Tâm linh: Trước hết là rèn cái Tâm, cái Đức (từ trong gia đình ra ngoài xã hội) để linh hồn lọc được các tà khí, đọc khí trong năng lượng bên ngoài lọt vào cơ thể. Sau đó cầu người âm nhà mình giúp tác động năng lượng vào chỗ đau thì khỏi. Mỗi gia đình có 4 đời người âm theo dõi giúp đỡ trên các mặt kể cả chữa bệnh, mà ta không biết. Người Trần kết hợp với người âm thì làm gì cũng tốt, cũng thuận lợi. Luật cõi Trời là khi người âm giúp người Trần thì phải tôn trọng pháp luật người Trần. Còn khi người Trần nhờ người âm thì phải làm đúng luật cõi âm. Đi tìm mộ bằng cảm xạ học, bằng trứng đũa … thì phải khấn người âm nhà có mọ làm đúng luật cõi âm. Đứng trước mộ hỏi: - Vong ở đây phải tên là …. Tôi giúp gia đình ông (bà) đây. Xin độ cho con lắc … (hoặc cho trứng đũa trả lời: phải, không, đúng, sai …). Cách chữa viêm phế quản, hen suyễn (người nhà bác Hà), người âm trong gia đình hướng dẫn như sau: “Hai lá bỏng. Sau đứng mặt quay hướng Đông, chiều đứng quay mặt hướng Tây mà hái. Khi hái khẩn người âm độ trì xin chữa hen, ho, viêm phế quản … cho người bệnh là … Hít hơi dài, nín hơi, hái lá (nam 7 lá, nữ 9 lá). Rửa sạch, nhai nuốt. Nhai liền mấy hôm thì khỏi. Lâu, mau, tùy bệnh mới hay mãn tính. Chữa đau dạ dày (người nhà anh Bá). Hái một nắm lá chè xanh sạch (không phun thuốc hóa học) đặt vào đĩa để lên bàn thờ. Khấn xin người âm nhà mình độ để chữa bệnh dạ dày. Sau đó đem chè đun nước đủ 1 cốc, uống buổi sáng, uống nóng. Sau 10 – 15 phút mới ăn sáng. Uống liền 1 tháng, 2 tháng thì khỏi.
  1 like
 26. C. Bàn thờ, thờ cúng, đi lễ. Bàn thờ để quay mặt ra hướng cửa chính. Cao thấp, to, bé, tùy nhà. Để bát hương sát bàn thờ, 1 bát hương, 1 lọ hoa, thế thôi. Không nên mời Thầy đặt bát hương, bàn thờ. Tự mình làm lấy. Dùng hương thường, không dùng hương tẩm hóa chất, nguy hiểm lắm! Nhất là trẻ con hít phải. Mời thầy – họ yểm vào bát hương, nguy hiểm! Tổ tiên, ông bà yêu cầu con cháu có cái tâm. Tâm đây là tin vào tâm linh. Tâm linh là tâm trong sáng, tâm có đức tin, có tổ tiên ông bà. Con người có phần xác và phần hồn – là linh hồn, có linh hồn là tâm linh. Tổ tiên tồn tại 4 đời. Ở bên cạnh con cháu mà không biết đấy thôi! Lúc ăn thì mời như khi còn sống, đó là có cái tâm nhớ tổ tiên, ông bà. Không phải đến ngày giỗ tổ mới về. Khi cúng phải khấn xin Thổ công nhà mình cho vong linh người chủ nhà mình về thì mới được vào nhà. -Người chết già - ở cõi Trần, chưa được tu luyện lâu, sự rung động năng lượng linh hồn còn gần cõi TRần, nên họ còn hưởng mùi hương của hoa quả, thức ăn khi con cháu cúng giỗ. -Còn người chết trẻ, chưa có tội lỗi ở cõi Trần (sảy thai 1,2 tháng; chết trẻ khi còn bú …) thì thời gian siêu thoát để “vượt Thiên” rất ngắn, nên các vong chết trẻ rất thiêng, không cần cúng lễ, hương hoa làm gì cả vì các linh hồn này không có nhu cầu hưởng thụ. Họ chỉ cần cái Tâm, luôn nghĩ đến họ là họ có mặt độ trì cho người thân trong gia đình. -6 giờ rưỡi sáng 23 tháng Chạp hàng năm, cúng tiễn đưa Táo quân về Trời. Không nên đốt vàng mã: áo quần giấy, cá chép sống. Táo quân không dùng những thứ đó. Cúng bằng tiền thật, Táo quân chứng cho cái Tâm của người cúng rồi báo cáo lại với Thiên đình cái Tâm thành đó. Ý nghĩa là vậy. Còn đổi tiền thật, lấy tiền giả, áo quần mũ giả, rồi đốt đi, thì Táo quân đâu có dùng, và cũng không có hình bóng để báo cáo. -Tiền thật, áo quần thật, cúng xong thì ta dùng, tiêu, mặc áo quần đó. Người Trần của dòng họ mình, nương theo bóng đồng tiền, áo quần đó mà độ cho con cháu làm ăn nhiều tiền, mặc áo đó sẽ được khỏe mạnh, bình an. Sau đó đốt chân hương, lau dọn sạch sẽ. Chân hương đốt, gói tro ném xuống ao hồ. Bát hương, bàn thờ, thay mới, thì cái cũ cũng vứt xuống ao hồ. Cấm vứt vào sọt rác. Làm sai sẽ bị đau, nhức đầu. -Người âm chỉ cần cái Tâm của con cháu. Không cần có bàn thờ hay không. Cầu khấn ngay cả ở bàn uống nước, nơi làm việc, khi nằm, khi đi ngoài đường, khi ra khỏi nhà. Cầu khấn ai, xin gì, người đó sẽ độ trì cho mình. -Khi cúng phải có 6 bát, 6 đôi đũa: 2 bát cho các cụ tứ đại, 2 bát cho bố mẹ (nếu đã qua đời), 2 bát cho họ hàng. Người già hưởng mùi hương, điều khiển, mùi hương thức ăn vào bát. Người chết trẻ không cần. Cúng khấn 5 -10 phút thôi, không để lâu. Cúng xong là lộc nhà mình, con cháu hưởng, không mang cho người khác. Phải cúng tiền thật, chia làm 3 phần: một phần cho người được cúng, một phần cho Thổ địa, Thần linh và Táo quân (đủ 3 vị) và một phần cho các cụ tứ đại, ông bà. Cúng xong dùng tiền bình thường. Tiền dùng vào việc có ích thì được người âm độ. Nếu dùng vào việc phi nghĩa như buôn lậu, đánh bạc, rượu chè be bét … thì người âm không chứng, họ khó chịu, bực mình và còn bị quở phạt nữa. -Bán vong cho Chùa hoặc bố mẹ chết đưa lên chùa để “ăn mày cửa Phật” là hiểu sai lầm. Chùa để người Trần tu hành, không thu nạp hồn người chết. Sau khi chết một thời gian, họ về với gia đình, sum họp với con cháu như khi còn sống, người Trần không biết mà thôi. Họ giúp đỡ con cháu để tu sửa cái Tâm, làm ăn lương thiện. Ai biết thì “âm phù dương trợ” con cháu sống làm ăn khá lên. Đi đền, chùa, cũng phải đúng quy tắc người âm: trước khi đi, trình tiền đi lễ lên bàn thờ nhà mình, xin tổ tiên ông bà chứng cho lòng thành của con cháu lên chùa (đền, mẫu) lễ Phật, Thánh, Mẫu. Khi đến chùa, đền phải đi ngay vào bàn thờ chính, đặt tiền khấn: tên con … lòng thành xin công đức nhà chùa (thánh, mẫu) số tiền là … xin Thánh, Thần, Phật, Mẫu chứng giám; người Trần có gì sai trái xin … tha thứ. Sau đó cầm tiền bỏ vào hòm xông đức thì người âm mới chứng cho. Tức là người âm nhà mình gặp, nói với người âm quản lý cái chùa đó (tức Thổ công) chứ không phải Phật, Thánh, Mẫu luôn có mặt ở đó để minh chứng. Lâu nay người Trần hiểu sai làm sai. Đi cúng lễ cũng vô ích, có ai chứng cho đâu? -Các anh em ruột là con trai, ai soi trước, mời các cụ tứ đại về thì các vong về nhà người đó trước. Không phải cứ là con trai trưởng thờ cúng thì các cụ về đâu. -Người âm trong dòng họ, trọng người con trai đứng đầu dòng họ. Không phải là con trai trưởng mà là người con trai nào có tâm đức, thành tâm tưởng nhớ ông bà, cầu khấn thì họ về. Khi về thì các vong ngự (đứng) trên hoa tươi đang nở. Vậy dòng họ phải chọn người có tâm đức chứ không nhất thiết là con trai trưởng. Nhà không có con trai (chết cả) thì chọn con dâu, cũng chọn có tâm đức. Để lo việc thờ cúng tổ tiên, ông bà (đây là sự hướng dẫn của người âm cho các gia đình hỏi vấn đề này, khác với tục lệ lâu nay). -Bàn thờ đang đặt ở tầng 3, định đưa xuống tầng 1 là không được. Khi cúng đặt ở bàn riêng tầng 1 rồi khấn cầu thì được. Nếu chuyển ở nhà mới thì có thể xin đặt ở tầng 1. Một vong nói với bố chuẩn bị khi bà nội mất: “Bố nên làm thế này, đặt tiền thật lên bàn thờ, khấn bà cô Tổ 4 đời nhà mình, xin gửi số tiền để bà cô Tổ lo phần âm cho bà nội khi chết. Rồi khấn: Trước nay bà nội có gì sai trái xin bà cô Tổ và dòng họ xóa bỏ cho. -Xin cho linh hồn ra khỏi xác. Sau đó 3 – 5 phút, cất tiền, rồi báo họ hàng biết có tang và tìm lễ tang”. -Khi hồn thoát khỏi xác thì khiên áo quan thấy nhẹ. Khi hồn chưa ra khỏi xác thì khiên áo quan thấy nặng. Hồn đã thoát xác có hỏa táng cũng không cảm ứng nóng. Ngược lại, khi hồn chưa thoát xác mà đưa đi hỏa táng thì linh hồn bị đốt nóng. Vì vật tất cả gia đình phải cầu khấn như trên để linh hồn được độ ra khỏi xác. -Không đặt bàn thờ Thổ địa, Thần tài dưới đất. Sai lầm! Đặt cúng bàn thờ tổ tiên. Chỉ 1 bát hương thôi. Cúng ai khấn người đó, có tâm thành thì được linh ứng, chứng giám _____ D. Cái chết, chết già, chết trẻ Khi mang thai dưới 100 ngày thì chỉ còn non yếu. Linh hồn đầu thai ở bên ngoài tác động vào cái thai bên trong như những đợt sóng năng lượng. Thai còn yếu nên dễ sảy thai. Từ trên 100 ngày, linh hồn tác động với cường độ ngày càng mạnh hơn nên thai nhi ít bị sảy. Nếu người mẹ bị ngã thì không có cảm giác đau vì linh hồn nâng đỡ. Linh hồn chờ sẵn bên ngoài nên thường bị nhiễm tật xấu, lời nói, hành động xấu của bố mẹ và người trong gia đình. Khi đứa bé thoát khỏi bụng mẹ, linh hồn đầu thai liền nhập vào xác và đứa bé liền cất tiếng khóc. Vì bắt đầu từ đây, xác này phải trả hậu quả xấu của bố mẹ và người xung quanh đã tiêm nhiễm cho nó. Và cũng từ đây linh hồn đi đầu thai không còn nhớ tiền kiếp của mình nữa. Chết là rời bỏ các xác vật chất để sống ở cõi phi vật chất, nên nó nhẹ nhàng, thanh sạch hơn. Vì vậy ai chết trẻ, chết sớm thì đâu có chuyện gì là vô phúc? Chết trẻ là chết lúc hình hài được 1 tháng trở lên. Nó đã có duyên nợ với gia đình nên về với gia đình. Nhưng bố mẹ không biết, không tư tưởng nghĩ đến con, coi như không có con, không đặt tên, không tưởng nhớ ngày cúng bái. Vì vậy các vong trẻ mới kiện lên thiên đình. Nay Thiên Đình mở cửa cho các vong trẻ về với gia đình. Chết càng trẻ thì càng không có sai lầm ở cõi Trần, nên thời gian ở cõi âm tu luyện rất ngắn, là “vượt Thiên” đi đầu thai. Có vong xin ở lại để hướng dẫn ông bà, bố mẹ chết sau – tu luyện. Phải qua 4 kiếp sau, vong trẻ mới đi đầu thai. Cho nên chỉ gọi hồn 4 kiếp không gọi kiếp trước nữa vì theo quy luật họ đi đầu thai cả rồi. Ở cõi Trần ai đẻ trước là anh là chị. Khi về cõi âm thì cũng thế. Ai về trước là anh là chị. Ông bà, bố mẹ chết sau con cháu, khi về cõi âm, con cháu trở thành người huấn luyện để mau chóng “vượt Thiên” thì lại gọi con cháu là anh là đại ca (xung quanh cười). Người chết già, sống cõi Trần bao nhiêu năm thì về cõi âm phải tu luyện bấy nhiêu năm để rửa hết tội lỗi, tật xấu, mới thanh thoát “vượt Thiên” đi đầu thai kiếp khác. Những vong chết trẻ, siêu thoát sớm, được học nhiều, hiểu biết rộng có thể giúp gia đình cõi Trần nhiều việc, nhiều mặt. Còn người già, còn phải lo tu luyện, chỉ biết những việc trong gia đình, nhỏ hẹp thôi. Vì vậy xin gặp người chết trẻ thì được hướng dẫn cho nhiều điều. Mỗi gia đình khi về cõi âm đều có bà cô Tổ của dòng họ mình. Xưa kia bà cô Tổ 4 đời đó chết trẻ. Bà cô Tổ sẽ độ trì cho con cháu trong dòng họ tu luyện ở cõi âm. Ở cõi Trần ai biết, đến đay xin gặp bà cô Tổ dòng họ mình, đều gặp được. Bà sẽ độ trì cho gia đình dòng họ trong cuộc sống hiện tại. Người âm trong mỗi gia đình đều có người biết đủ các ngành nghề như cõi Trần. Con cháu cần giúp việc gì thì người âm có ngành nghề chuyên môn đó sẽ bày vẽ cách làm ăn. Không phải chỉ có một người âm phán bảo, hướng dẫn, mà nhiều người có khả năng nào thì sẽ giúp con cháu về khả năng đó. Cách giúp của người âm cụ thể như sau: một vong nói với bố: Ví dụ ngày mai bố đi nằm viện. Bố cầu xin con hoặc mẹ theo giúp để bác sĩ chữa chóng khỏi và phục vụ tận tình. Con sẽ đến gặp người âm là người nhà đi theo bác sĩ, yêu cầu giúp đỡ. Người âm đó tác động vô hình để bác sĩ đó tận tình giúp đỡ. Đó là cách làm việc, quan hệ của người âm với nhau để giúp đỡ người Trần khi họ yêu cầu. Chỉ có một bà cô Tổ tứ đại, còn 3 đời về sau gọi Ông cậu, Bà cô (chết trẻ). Đất có Thổ công, sông có Hà bá. Thổ công quản lý, linh hồn chết ở hầm hố, trấn đất. Hà bá quản lý vong chết ở sông nước. Chết tai nạn giao thông là khổ lắm. Chết ở đâu, Thổ địa nhận xác ở đó. Sau 100 ngày linh hồn về với gia đình. Đến ở đâu, để tìm người âm nhà mình, thì phải khẩn cầu Thổ địa, Thần linh ở đó để giúp đỡ, cho gặp. Tại sao có nhà trùng tang? Vì mời thầy cúng, thầy pháp đến yểm bùa chú, cúng trừ tà ma. Thầy thấy mệnh người chết lớn hơn Thầy, nên Thầy yểm, ảnh hưởng con cháu, chết trùng tang! Trẻ chết non nhiều, không phải là vô phúc đâu, vì “chết trẻ, khỏe ma”. Những vong trẻ tu luyện hoàn thiện, chưa muốn đi đầu thai mà muốn về với gia đình thì phải làm phép về gia đình như đăng ký hộ khẩu ở cõi Trần vậy.
  1 like
 27. Phần I A. Về đất cát – nhà ở Đất cát của ai, ở đâu kể cả cơ quan, xí nghiệp đều có người âm quản lý. Không hỏi phần âm, phạm sai lầm khó gỡ. Hỏi phần âm là hỏi những người trong gia đình mình đã chết. Họ liên hệ với phần âm người chết từ 4 đời (tứ đại) đều được về với gia đình, ai về nhà nấy. Con cháu có tâm – luôn luôn tưởng nhớ tổ tiên ông bà, cầu xin thì được các cụ tứ đại, ông bà về độ trì cho. Ai không nghĩ đến thì ông bà không về, họ có công việc ở phần âm. Ai thích học nghề thanh sạch được lên cõi cao là cõi Thiên, trong thời gian 4 đời sau thì đi đầu thai trở lại cõi Trần. Việc đất đai, nhà ở của chủ gia đình nào thì thuộc Thổ công nhà ấy quản lý. Nếu phạm phần âm như có mồ mả, đất của miếu mạo, đền chùa chì phải nhờ phần âm của gia đình liên hệ hỏi Thổ công mới biết rõ nguyên nhân và cách hóa giải. Khoa học như cảm xạ học, bói toán, thầy pháp, thầy cúng không giải quyết được. Vì chuyện người âm thì chỉ có người âm hiểu luật cõi âm mới giải quyết đúng. Người Trần giải quyết theo sách vở của người Trần đều sai lầm, không đúng luật ở cõi âm. Luật của cõi âm cũng theo thời gian có thay đổi, giống như cõi Trần, theo như cũ cũng là không đúng. Khi người chủ gia đình chết thì Thổ công cũng thay đổi. Thổ công mới – thay thế, điều đó có quan hệ đến số mệnh, đến tâm đức của người chủ gia đình. Lâu nay người Trần hiểu Thổ công là quản lý đất đai tài sản khu vực đó một cách vĩnh viễn là không đúng. Thổ công khác Thần linh. Thần linh như công an khu vực của người Trần vậy. Xây dựng nhà, mua đất đai phải chọn ngày giờ, xây dựng đúng hướng, cửa chính quan trọng lắm đấy, phải đúng kích thước. Phải hỏi người âm nhà mình hướng dẫn cho, dùng thước Lỗ Ban không chính xác đâu. Tuyệt đối không nhờ người khác động thổ. Mượn họ thì họ là người chủ, tức người âm nhà họ làm chủ, mình và người âm nhà mình lại là người ở nhờ. Xảy ra trường hợp mượn người động thổ thì người âm dòng họ bực tức lắm mà con cháu ở cõi Trần không biết. Vì người âm nhà người đó đến tranh giành quyền nhà ở. Đất, nhà ở có âm tà vì có hài cốt ở dưới, hoặc khi đổ đất làm nền tuy không có xương cốt nhưng là đất có phần máu thịt tan rữa thì phần âm vẫn nhập vào quấy phá. Đất, nhà ở mà động là do nhiễm mấy điều sau đây: +Có xương cốt mồ mả, thịt máu của người âm. +Mồ mả của dòng họ đào bới có sai phạm. +Đất ở (cơ quan) là nền đất chùa, miếu mạo. +Tâm đức của người nhà mình có sai phạm với người phần âm. +Tâm đức của ông cha sai trái, nay con cháu gánh chịu. Làm nhà không nệ Kim – Lâu, năm Kim Lâu vẫn có ngày trực, tháng tốt, giờ tốt. Hỏi người âm nhà mình, sẽ chỉ ngày giờ tốt mà xây nhà. Tuyệt đối không mời thầy pháp, thầy cúng yểm bùa chú ở nhà mình. Có gia đình mời thầy trừ ma, yểm bùa chú. Sau đó bị tai họa ngay. Một cong là con – nói với mẹ: “Mẹ mời thầy về yểm 4 hướng nhà mà con vẫn về được đấy. Ma là các vong người trong gia đình 4 đời của nhà mình chứ không phải ma – là người khác, mà vào được đâu. Theo luật cõi âm phải có Thổ công quản lý, không ma nào được ra vào nhà người khác cả”. Đất nhà ở của 3 gia đình: Hưng Yên (10 người bệnh kinh giật) Thái Bình (6 người chết trong thời gian ngắn), Quảng Trạch, Quảng Bình (có 6 người điên) là bị phạm âm, đất đền chùa và ông cụ của họ xưa kia là tên đao phủ độc ác, con cháu phải trả nghiệp quả. Họ đến trực tiếp gặp “Cô Thiên Đình” sẽ được cô giúp cách hóa giải. Nhà đất nào cũng có ma ở quấy phá thì nhà ngoại cảm, thầy bùa, cảm xạ học không giải quyết được. Ở cõi âm cũng có từ Xã đến Trung ương. Phải có người âm có quyền chức cao mới gọi Thổ công và người âm ở đó hỏi nguyên nhân và có cách giải quyết đúng thì mới hóa giải được. Nếu nhà nào bị bùa yểm thì có gọi người âm nhà bị yểm hỏi và giải quyết là xong ngay. Làm nhà có 3 lần rất quan trọng: một là động thổ, hai là đổ mái, 3 là ngày dọn về nhà ở. Nhà hoàn hảo, loại một là: con cái hòa thuận – làm ăn đúng hướng, đúng khả năng và phát triển – không ai tranh giành kiện cáo (trong nhà và người ngoài) – Nội bộ đoàn kết. Ngược lại là nhà có vấn đề. Một vong là con nói với bố: “Cơ quan bố làm trên đất, xưa kia là đình cổ, là miếu, lại còn đập phá miếu làm nhà máy. Nên xảy ra tai nạn lao động. Muốn giải hạn, Giám đốc nhà máy phải xin gặp “Cô Thiên Đình” giải hạn thì mới yên ổn. Một vong khác nói với mẹ về việc ông bác là anh mẹ và mẹ là con ruột, hai anh em tranh giành nhau về nhà đất. Vong người con nói: “Bác tranh chấp với mẹ. Mẹ cứ giao nhà cho bác. Người Trần không tranh chấp được đâu. Con sẽ độ cho mẹ mua một nhà nhỏ khác mà ở. Con vẫn ở lại nhà cũ. Người âm với người âm sẽ giải quyết Gia đình bác về ở, không ở được đâu. Bác tâm không tốt, xấu bụng, phạm âm. Hễ ngủ thì con dựng giuuwongf lên, đó là việc ma làm mà. Bác sợ, không ở được, sẽ trả lại cho mẹ thôi”. Đất nào cũng có người âm cả. Chỉ có là nó đã vượt Thiên đi đầu thai hay chưa mà thôi. Phải hỏi người âm nhà mình mới biết. Nhà mình mà cho thuê, cho người ta ở nhờ là phải chọn ngày. Nếu trúng ngày người thuê ở nhờ mà mệnh lớn, lấn át mình thì hậu quả rắc rối, gay go lắm! Nhà ở tất thì người âm trong gia đình cũng thích ở. Nếu bổ bán đi thì khác nào đuổi người âm nhà mình đi chỗ khác: “Ấm tổ mới đẻ trứng, đẻ con”. Nếu bổ bán nhà hiện đang ở thì anh con đang học nước ngoài không thành tài mà còn hư hỏng và bố làm ăn sẽ gặp lụi bại đấy! …. *************************** “Cô Thiên Đình” là thể ánh sáng, không phải là đàn ông đàn bà, gọi và xưng cô là để hợp với tâm lý người cõi Trần (lời cô giải thích). B. Về mồ mả Mồ mả trong 4 đời phải chôn kín cố định. Chọn đất, hướng, nguyệt xây gạch, đặt áo quan rồi cất kín. Sau đó không xây, không ốp gì cả. Nếu xây, bới, động mộ sẽ gây tai họa đấy, vì làm xáo trộn vong linh người âm đang yên tĩnh tu luyện ở cõi âm để mau chóng vượt Thiên đi đầu thai kiếp khác. Đến thăm mộ chỉ khấn xin phép Thổ địa, Thần linh. Không thắp hương ở mộ, không khấn gọi tên người chết ở tại mộ. Việc ấy chỉ làm tại nhà mình trước khi đi thăm mộ. Nếu ra mộ khóc lóc, gọi họ, thì hồn họ ở cõi cao, đi xuống, nhập lại hài cốt thì tốc độ rung động của năng lượng linh hồn sẽ chậm chạp, nặng nề, phí công tu luyện những thời gian qua. Họ phải tu luyện lại. Nguy hiểm lắm! Mặt khác, như vậy là làm xáo trộn quy luật cõi âm nên có liên quan tác động đến cõi Trần. Có gia đình không biết – cất mộ xong, thì con cháu gia đình đau ốm, gặp tai nạn … Chọn ngày, địa điểm, chôn chặt một lần là bảo đảm. Nếu chính quyền bắt dời mộ thì phải chấp hành theo pháp luật. Nhưng phải biết cách làm như sau: Khấn: 1. Khấn Thổ địa, Thần linh khu vực có mộ sắp di dời. 2. Bà cô Tổ dòng họ nhà mình cho dời mộ của … (tên họ). 3. Và chôn cất nơi nào (địa điểm). 4. Nếu có gì con cháu không biết xin bỏ qua, tha thứ. 5. Còn sai phạm điều gì về phần âm thì người ra lệnh phải chịu trách nhiệm. Đến nơi mới cũng làm đủ thủ tục như khi chôn cất người chết. Không nên mua đất làm mộ giả trước. Làm xong thì con cháu có người chết. Nơi đào huyệt có Thổ địa, Thần linh, Con cháu, người nhà đi đào huyệt phải khấn như sau: Con tên là … ở … xin Thổ địa, Thần linh quản lý đất ở đây cho phép con gửi xác mẹ (ông, bà) tên là … ở nơi đây. Khi nhập áo quan cũng nhắc lại. Và nói thêm: Nếu người Trần trong gia đình có gì sai xót, xin Thổ địa, Thần linh, Thần hoàng ở đây tha thứ, bỏ qua cho. Một vong nói với mẹ: “Các bác quy tập mộ ông bà là động đấy, làm xáo trộn mồ mả là mang họa. Mẹ đứng ngoài, không góp tiền tham gia quy tập thì mẹ không liên đới mang họa. Tốt nhất là mẹ nên khuyên các bác không nên quy tập mộ các cụ nữa”. Người âm tồn tại 4 đời tu luyện rồi mới “vượt Thiên” đi đầu thai. -Mồ mả, bia, phải dùng tiếng Việt, không dùng chữ Hán, chữ Nôm. -Tối kị là yểm bùa trong quan tài. -Mất mộ là mất phần xác không ảnh hưởng đến linh hồn, không cần tìm mộ. Không nên quy tập mộ về một chỗ. Ai có tâm nhớ ông bà, tổ tiên thì thờ trong Tâm. Vong người con nói với bố: “Nhà mình đón thày sửa mộ. Thầy yểm đầu chó, vì mệnh thầy nhỏ hơn người âm nhà mình. Sau 3 tháng anh con chết. Đúng không? (Ông bố gật đầu , đúng). Gia đình mình xảy ra tai nạn; vợ xa chồng, con xa bố mẹ, có người thay đổi công tác đi nơi xa. Phải nghiêm cấm việc động mộ. Mời thầy đi coi bốc mộ nguy hiểm lắm!”. Đào mộ, dời xương cốt đi; nhưng còn máu, da thịt ở đó. Người âm không đồng ý. Nên làm khó khăn cho con cháu. Đó làm phạm quy luật âm. Cảm xạ học tìm mộ là không không phải là phúc đâu. Là phạm âm đấy. Phần linh hồn thoát ra về với con cháu rồi. Ai không biết mời họ về thì họ ở cõi âm, tu luyện, học tập. Trẻ thì ở Cô – nhi – viện. Từ khi bố dùng cảm xạ học, con lắc, trứng đũa tìm mộ người khác thì buôn bán làm ăn lung tung, vắng khách đi, có đúng không (ông bố: (Đúng). Cách đây 5 năm, nhà mình dời mộ ông, nhưng nhầm mộ người khác, vì trẻ con đã nghịch dời bia trên mộ sang mộ khác. Vậy là ma nhà người khác vào nhà mình đấy, gây trong nhà lạc đàn, nhiều khó khăn. Mặt khác, khi cúng, nó hưởng, người âm nhà mình không về. Nó hưởng xong, nó về nhà có độ cho con cháu nhà nó. Có láo không chứ?! (xung quanh nghe cười). Tại người Trần hay đào mồ mả, mà bốc nhầm là tai hại lắm. (còn tiếp)
  1 like