• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 28/09/2012 in all areas

 1. Về làng gốm sứ Bình Dương (Dân trí) - Từ hòn đất vô tri, qua bàn tay nhào nặn của các nghệ nhân, những sản phẩm gốm sứ tiêu dùng đậm chất nghệ thuật đã ra đời... Trong những năm qua, gốm sứ Bình Dương không những đã xuất ngoại để thu về nguồn lợi lớn, mà còn giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương. Cùng với các làng nghề gốm sứ Bát tràng, Tràng An, Biên Hoà… gốm sứ Bình Dương cũng nổi tiếng trong và ngoài nước. Bình Dương hiện có gần 200 cơ sở làm nghề gốm sứ ở xã Thuận Giao, huyện Thuận An, huyện Tân Uyên… Tuy nhiên, gốm sứ Bình Dương đang tồn tại 2 thái cực trái ngược nhau. Một bên là hàng trăm cơ sổ gốm sứ truyền thống với các lò nung bằng củi, than đá, sản xuất theo phương pháp thủ công. Một bên, đại diện là gốm sứ Minh Long, với những ứng dụng máy móc, dây chuyền sản xuất hiện đại. Việc bảo tồn một ngành nghề truyền thống và việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tân thời để đưa gốm sứ Bình Dương vươn ra thị trường quốc tế cũng là một bài toán nan giải. Nhằm tôn vinh giới thiệu một trong những nghề truyền thống có từ lâu đời và nổi tiếng đặc sắc của tỉnh Bình Dương; đồng thời khẳng định vị trí, tiềm năng của nghề gốm sứ trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương hiện tại và tương lai, UBND tỉnh đang lên kế hoạch tổ chức Festival Gốm sứ 2010 vào tháng 9/2010. Đây cũng là cơ sở, điều kiện hình thành Trung tâm bảo tồn gốm sứ Việt Nam sau này. Vừa qua, đi cùng với Sở Thông tin truyền thông khảo sát một số địa điểm để làm đề án cho “Festival gốm sứ Việt Nam - Bình Dương 2010”, PV Dân trí đã kịp ghi lại một số hình ảnh đẹp về nghề làm gốm sứ độc đáo tại địa phương này. Cổng của một lò gốm thủ công được trang trí bằng những sản phẩm bằng gốm sứ lỗi, hỏng. Quy trình làm gốm bắt đầu từ việc chọn mẫu đất. Đất lên khuông Mang bán thành phẩm đi phơi nắng Lựa chọn, kiểm tra rất kỹ trước khi đưa nung. Đưa vào lò nung Lò nung kiểu cũ vẫn đun bằng củi, than đá. Ra lò... Những công nhân đang tô điểm cho những sản phẩm đã ra lò. Các làng nghề gốm sứ đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động trong và ngoài địa phương. Thành quả cuối cùng là những sản phẩm đẹp mê hồn... ... sẵn sàng cho những cơ hội xuất ngoại. Công Quang - Thu Hà
  1 like
 2. Con út 2018 Mậu Tuất. Trai gái gì cũng được! Các năm trước đó ko nên sinh vì ko hợp cha lẫn mẹ! Thân mến.
  1 like
 3. 'Khu vực sông Tranh 2 sẽ có nhiều động đất mạnh hơn'Thứ sáu, 28/9/2012, 12:08 GMT+7 Thời gian tới, khu vực Bắc Trà My và lân cận - nơi có thủy điện Sông Tranh 2 - động đất kích thích vẫn tiếp tục xảy ra, thậm chí có thể mạnh hơn, nhưng khó có thể vượt quá 5,5 độ richter. > EVN ý thức được về sự an toàn của Sông Tranh 2' / Lại động đất 3,8 độ richter ở gần Sông Tranh 2 Sáng nay, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) phát đi kết luận về việc xử lý thấm, kiểm tra đánh giá an toàn, ổn định đập và động đất khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam). Theo đó, tháng 10/2011 - 9/2012 đã xảy ra nhiều trận động đất lớn nhỏ khác nhau, và đêm 3/9 xảy ra trận động đất lớn nhất có cường độ 4,2 độ richter. Vùng chấn động cấp 4, 5, 6 nằm ở khu vực Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức và Phước Sơn cùng xu thế kéo dài theo phương tây bắc - đông nam. Hội đồng Nghiệm thu đánh giá, xu thế kéo dài theo phương tây bắc - đông nam của các đường đẳng chấn cho thấy vai trò của hệ thống đứt gãy theo phương này đóng vai trò quan trọng như là nguồn phát sinh động đất. Các trận động đất xảy ra vừa qua ở khu vực Bắc Trà My là động đất kích thích liên quan tới việc tích nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2. Các vùng chấn động cực đại của các trận động đất lớn nhất đã xảy ra đều không vượt quá cấp 6. Trong thời gian tới, tại khu vực Bắc Trà My và lân cận, động đất kích thích vẫn tiếp tục xảy ra, thậm chí có thể mạnh hơn, nhưng khó có thể vượt quá giá trị cực đại là 5,5 độ richter. Hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 nhìn từ phía thượng lưu. Ảnh: Trí Tín. Hiện tượng thấm nước cũng đã giảm mạnh. Đối với 10 khe nhiệt thấm lớn, tổng lưu lượng thấm giảm từ 26,2 lít xuống còn 0,02 lít một giây. Với 20 khe nhiệt còn lại lưu lượng thấm nhỏ (0,015 lít một giây). Riêng đối với nền đập, lưu lượng thấm đo được trước khi xử lý là 4,2 lít một giây và sau xử lý là 3,19 lít một giây. Sau khi xử lý thấm, ở mực nước hồ 144 m, tổng lưu lượng thấm còn 3,23 lít một giây, trong đó bao gồm cả lưu lượng thấm qua nền là 3,19 lít một giây, giảm 89,4% so với tổng lưu lượng thấm trước khi xử lý chống thấm. Tổng thể chất lượng bê tông thường và bê tông đầm lăn của đập đã được thi công đạt yêu cầu thiết kế, đập đã được tích nước theo 2 giai đoạn để kiểm tra trạng thái ứng suất, biến dạng và kiểm tra thấm qua thân đập. Tuy nhiên, chất lượng thi công xây dựng các khe nhiệt chưa được bảo đảm, chưa kiểm tra, nghiệm thu chặt chẽ. Thiết bị quan trắc chưa được lắp đặt đầy đủ trong quá trình thi công xây dựng, một số thiết bị bị hư hỏng chưa được kịp thời khắc phục. Việc này ngoài trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng còn có trách nhiệm của tổ chức giám sát. Công trình thủy điện Sông Tranh 2 được xây dựng tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Công trình có công suất lắp máy 190 MW (2 tổ máy), dung tích hồ chứa 730 triệu m3, kết cấu đập là bê tông trọng lực sử dụng công nghệ đầm lăn. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, Sông Tranh 2 đã xảy ra hiện tượng thấm nước qua đập và động đất bất thường, gây lo lắng cho nhân dân và chính quyền địa phương. Ngày 21/9, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận, việc chống thấm ở thủy điện sông Tranh 2 đạt kết quả tốt, lưu lượng thấm qua đập giảm gần 90%, thấp hơn mức cho phép theo tiêu chuẩn thiết kế. Đập thủy điện Sông Tranh 2 bảo đảm ổn định, an toàn, kể cả khi xảy ra động đất lớn hơn so với cấp động đất cực đại trong thiết kế. Động đất tại khu vực huyện Bắc Trà My thời gian qua là động đất kích thích, cấp động đất không vượt quá tiêu chuẩn thiết kế của đập thủy điện Sông Tranh 2. Đây là trường hợp phức tạp, xảy ra lần đầu tiên với tần suất cao, lại trong lúc mùa lũ đã tới, cho nên, để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, tính mạng, tài sản của người dân và an toàn công trình, nhất thiết không được chủ quan, lơ là. Vì vậy, chưa tích nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 mà cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá một cách nghiêm túc tác động của lũ, động đất đến công trình. Hoàng Lan ==================== Cái này lý học Lạc Việt đã dự báo từ đầu năm, "pha học" hiện đại giờ mới thống kê và tổng kết để đi đến kết luận.
  1 like
 4. Chị tuổi Mão ah? chị sinh con đầu năm 2014 (sinh con xong gia đình có thể gặp chút phiền phức), nhg con sinh năm này hợp bố mẹ. Tốt hơn 2013. Nếu chị muốn sinh sớm có thể sinh 2013. con út năm 2018 hoặc 2019.
  1 like
 5. Lâu nay bận ít việc riêng Wild ít vào diễn đàn nay trở lại xem qua Topic Thần Chú Wild chân thành tán dương công đức của Nha Khanh đã hoàn thành hạnh nguyện của mình vào việc phát triển Thần chú thay cho Cô, thật không có ngôn ngữ nào để có thể thay thế lòng cảm niệm tâm tin cậy của AE đạo hữu dành cho gia đình Nha Khanh khi hoàn thành Phật Sự. Mỗi thành viên đăng ký thỉnh nhận là một sự phát triễn Đạo Pháp ngày càng rộng rãi chúng ta nên nhất tâm kính niệm thành quả vi diệu này đến được với mọi người.
  1 like
 6. Nhã Khanh sẽ gởi đến Bạn số Linh Chú mà bạn muốn thỉnh nhé . Chào bạn . Chào Bạn ! Nhã Khanh sẽ thay Cô gởi đến bạn số Linh Chú bạn muốn thỉnh . Chúc bạn vui. Thân mến !
  1 like
 7. 2013 thì rất đẹp, hoặc chị có thể sinh 2018 nhé. Nếu chị thấy xa quá thì chọn 2017 (ko đc = 2 năm trên).
  1 like
 8. Một lần nữa xin cảm ơn nhiệt tình của anh chị em dành cho tôi. Chân thành chúc anh chị em một cuộc sống vạn sự an lành. Chà ! Cái hoa này nở bung bét quá. Nhưng khí lực yếu ớt. Đem tặng sư phụ hoa này thì Việt sử 5000 năm có thể được chú ý, nhưng không được quan tâm sâu sắc. Ít nhất trong lúc này. "Để con thay ảnh khác nha Sư Phụ"
  1 like
 9. Giờ sinh mổ tốt mà hiểu theo nghĩa để con có lá số tốt, sau này quan lộc thuận lợi hoặc nếu kinh doanh thì tiếng vang lẫy lừng thì KO BAO H CÓ CHỊ NHÉ. Chị có thể sang box Tử vi để hỏi về điều này. Lý do đó là mổ cưỡng bức, sau này đứa bé lớn, thấy khác hoàn toàn với những gì lá số cho biết (ví dụ: con chị gầy, nhưng trong cung Mệnh của lá số nói béo, bố mẹ thực tế làm kinh doanh, nhg cung Phụ Mẫu cho biết bố mẹ đứa bé làm công chức). Lúc đó còn ko xác định nổi lá số tử vi cho người đó nữa. Muốn định hướng gì cũng khó.
  1 like
 10. Phân tích thông tin mà anh Vô Trước cung cấp - tôi chỉ xem lướt qua đã thấy không thể chấp nhận được tính vô lý trong thông tin này. Trước hết nó xuất hiện một nhân vật lịch sử còn tranh cãi trong tiểu sử của ông ta. Đó là Chử Đồng Tử.Theo truyền thuyết lịch sử về thời Hùng Vương thì Chử Đông Tử xuất hiện vào đầu thời Hùng Vương thứ XVIII. Công Chúa Ngọc Hoa lấy Tản Viên Sơn thánh vào cuối thời Hùng Vương thứ XVIII. Vì tư duy "Ở trần đóng khố", vì coi thời Hùng Vương thứ XVIII chỉ là một đời vua, nên họ cho rằng Chử Đồng Tử và Tản Viên Sơn thánh là hai anh em cột chèo. Cũng chính vì vậy, đám âm mưu phủ nhận văn hóa Việt đã lợi dung việc này và xóa sổ văn hiến Việt bằng cách đổ thừa 18 ông vua không thể thọ được mỗi ông gần 150 năm tuổi. Tôi đã bác bỏ điều này. Nhưng với "tiểu sử" của Triệu Đà như tư liệu trên thì Chử Đồng tử còn sống đến cuối thời Hùng Vương để dạy cho ông Triệu Đà ,mà tên thật là Nguyễn Cẩn. Đây là điều mâu thuẫn với quan điểm Việt sử gần 5000 năm văn hiến. Mà quan điểm Việt sử gần 5000 năm văn hiến đã được minh chứng đúng theo tiêu chí khoa học cho một giả thuyết khoa học được coi là đúng - thì đầu thời Hùng Vương thứ XVIII đến cuối là khoảng 300 năm - Chử Đồng Tử không thể sống để gọi là "dạy nghề đánh cá" cho ông Triệu Đà Nguyễn Cẩn được. Mâu thuẫn với Việt sử 5000 năm văn hiến thì chưa hẳn đã sai - nếu chỉ xét hiện tượng cục bộ này. Nhưng chẳng may cho những tư liệu loại này là: Vào trước khi kết thúc thời Hùng Vương thứ XVIII, Chử Đồng Tử đã là phò mã lấy công chúa và về trời. Đâu còn "ở trần , đóng khố" đi bắt cá ven sông để truyền nghề cá cho Triệu Đà Nguyễn Cẩn và trông nom ông bà ngoại cho ông ta được? Bởi vậy, mâu thuẫn với Việt sử 5000 năm văn hiến là chỉ có từ sai trở lên (*). Chúng ta cũng biết rằng: Lợi dụng nhà Tần sụp đổ 207 BC thì quan thái thú Nhâm Ngao mới khuyên Triệu Đà xưng Vương. Tức là lúc đó Triệu Đà đã lớn tuổi thì mới có thể làm quan. Hay nói rõ hơn là ông ta đã ở tuổi trưởng thành. Còn cụ thể ông ta bao nhiêu tuổi thì vẫn còn là một tồn nghi lịch sử. Hiện chưa có một tư liệu nào đủ tin cậy để xác định tuổi của ông ta. Do đó, tôi thấy chưa đủ luận cứ xác đáng để chấp nhận tư liệu trên. Căn cứ vào tính hướng dẫn của truyền thuyết lịch sử thời Hùng và những truyền thuyết dân gian còn lại, tôi đã dựa vào những tư liệu ít ỏi , nhưng phân tích với sự tự thẩm định chặt chẽ theo tiêu chí khoa học để kết luận rằng: Thục Phán An Dương Vương đã được vua Hùng cuối thời Hùng Vương thứ XVIII nhường ngôi (tình tiết con rể trong Sơn tinh Thủy tinh) và tiếp nối sự nghiệp của các vua Hùng trong việc bảo vệ và phục hồi giang sơn đất Việt. Lý do để có cuộc nhường ngôi này, tôi đã xác định rằng: Do biết nếu chiến tranh dai dẳng thì khí lực dân tộc Việt sẽ suy yếu, vua Hùng đã theo lời khuyên của Đức Ngài Tản Viên Sơn Thánh nhường ngôi cho Thục Phán có điều kiện - nhằm tìm cách bảo tồn những giá trị văn hiến Việt. Đây cũng chính là lý do Đức Ngài Tản Viên Sơn Thánh được Việt sử tôn vinh là một trong những Tứ trụ Thiên Vương hộ quốc của Việt tộc. Những di sản phi vật thể lưu truyền có tính mật ngữ để phục hồi lại Việt sử và văn hóa Đông phương là công lao của Ngài. Những di sản này có tính kế thừa những di sản đã từng lưu truyền và phát triển trong văn hóa truyền thống Việt thời Hùng Vương. Chính vì vậy mà Triệu Đà chỉ được coi là một triều đại không chính thống khi so sánh với An Dương Vương Thục Phán trong sự phê phán lịch sử, giữa hai thế lực cầm quyền Việt tộc ở Nam Dương tử, chứ không phải coi Nam Việt Triệu Đà như là một thế lực ngoại bang thống trị. Anh Votruoc thân mến. Đây chính là những lý do mà tôi luôn rất thận trọng trong việc thẩm định và sử dụng tư liệu. Chỉ cần tôi sơ hở một chút là đám tư duy "ở trần , đóng khố" làm ầm ĩ lên ngay. Nhưng sở dĩ họ cắn răng im lặng đến bây giờ, chính vì lập luận của tôi không có kẽ hở. Nhưng đó cũng là lý do mà họ ngấm ngầm đập tôi. Do đó, tôi nhắc lại là tôi không dây dưa đến chính trị. Tôi không quan tâm đến sự ủng hộ bởi bất cứ một thế lực chính trị nào, trong nước cũng như quốc tế. Cho nên tôi công khai phát biểu rằng: Đừng có ngu mà chụp mũ chính trị cho tôi. Cá nhân tôi chỉ nhân danh chân lý và khoa học thật sự. Đấy là tính chính danh của vấn đề. Chính đám phủ nhận văn hiến Việt vẫn rêu rao như vậy - công khai cả trong nước và quốc tế . Vậy nếu tôi sai thì cứ việc phân tích chỉ ra cái sai đó. Toàn giáo sư tiến sĩ, lại còn cả "hầu hết các nhà khoa học trong nước" với "cộng đồng khoa học quốc tế" nữa chứ. "Oai như cóc" cả, chứ có phải đồ giẻ rách đâu. Việc gì phải làm cái trò bẩn thế? Nhìn vào nhà tôi làm gì? Vớ vẩn. ==============PS: Có một lần, một hội viên quan trọng của diễn đàn đặt vấn đề tranh luận khép kín về cội nguồn Lý học Đông phương và Việt sử. Tôi đồng ý về nguyên tắc cuộc tranh luận này, nhưng nếu không công khai được trên truyền hình trực tiếp thì tôi đề nghị quay camera và đưa lên diễn đàn. Anh ta kết luận: "Chẳng thằng nào dám". Bởi vậy, khoa học gì cái đám đó. Đó là lý do mà tôi chỉ tham gia tranh luận có tính dứt điểm.
  1 like
 11. long1984 '11 Tháng chín 2012 - 09:15 AM' Nhờ bác PCNDL tư vấn giúp cháu với ah lá số của cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Về bản thân: Ba mẹ đều là giáo viên. Có 1 chị gái và em trai. Tính tình hiền lành, từ nhỏ đến lớn học hành thuận lợi. Đã từng đỗ quốc gia. Hiện đang làm cho 1 công ty nước ngoài. Công việc tương đối ổn định. Cháu cũng tìm hiểu 1 chút về tử vi nhưng không biết nhiều. Nhìn sơ sơ về lá số của cháu thì thấy nhiều chính tinh hãm địa. Xin bác PCNDL tư vấn giúp cháu với. Xin chào bạn Long 1984 Một cách khái quát về bạn: Bạn ít khi ích kỷ và thường có xu hướng đón nhận gánh nặng của người khác một cách không cần thiết. Bạn yêu truyền thống và quan tâm nhiều tới sức khỏe. *Ưu Điểm:* Bạn tượng trưng cho sự nuôi dưỡng, sự thật, công lý, tính ngay thẳng và đời sống nội tâm. Có tính sáng tạo và yêu nghệ thuật, Bạn biết tán thưởng cái đẹp, nhất là cái đẹp xung quanh mình. Người ứng với Bạn có óc tưởng tượng phong phú và có cảm nhận xuất sắc về nghệ thuật. Bạn khiêm tốn nhưng lại có lòng tự hào sâu sắc về bản thân. Ngay từ khi nhỏ, Bạn đã thường tỏ ra can đảm, thông minh và có vẻ lớn trước tuổi. Nguyên tắc, ôn hòa và tin tưởng, đó là những điểm nổi bật nhất trong tính cách của bạn. Bạn sống lý tưởng và cảm thấy hạnh phúc khi giúp đỡ được mọi người. Những lời khuyên, sự lắng nghe, sự hỗ trợ, đó là những thứ mà bạn luôn sẵn sàng đem cho người khác mà không nghĩ tới việc mình nhận lại được điều gì. Bạn luôn muốn đưa vai đỡ gánh nặng của người khác và sẵn lòng giúp đỡ bất cứ khi nào có người cần. Thông thái, dễ thấu hiểu và luôn có mặt khi cần thiết khiến Bạn thường có được tiếng nói đáng kể khiến người khác phải nghe theo. Bạn dễ cảm thông và tốt bụng, hào phóng trong điều kiện của mình. Trong tình cảm, dù là tình bạn hay tình yêu thì bạn cũng cống hiến hết mình và là mẫu người chung thủy. Thường thì bạn bị cuốn hút bởi mẫu người yếu hơn mình và cần tới sự hỗ trợ của mình, một người mà bạn có thể chăm sóc và bảo vệ. Bạn không hợp với những mối quan hệ căng thẳng, thiếu mất sự hài hòa. Người xung quanh thường thấy bạn đáng tin cậy, dù đôi khi bạn có khuynh hướng áp đảo và điều khiển người khác. Trong gia đình, bạn dễ trở thành những người cha, người mẹ tuyệt vời, quan tâm tâm tới con trẻ. *Nhược Điểm:* Bạn có khuynh hướng quá quan tâm tới người khác mà bỏ quên nhu cầu của bản thân. Cuộc sống của bạn vì thế mà có thể thiếu đi sự cân bằng. Nếu lựa chọn bạn đời sai lầm, bạn dễ bị trói buộc vào đối tượng có tâm lý yếu đuối hay sa ngã hoặc các thói quen xấu khác. Với tính cách muốn bảo vệ, chăm sóc đối phương, trong trường hợp này nỗ lực của bạn đem lại tác dụng tiêu cực thay vì có ích, vì bạn nuông chiều và dẫn dắt đối phương từng bước một thay vì buộc đối phương phải tự đứng trên đôi chân của mình. Trách nhiệm và việc luôn phải quan tâm tới mọi người có thể khiến bạn nhiều khi cảm thấy mệt mỏi và quay sang chỉ trích người xung quanh. Điều này có thể dẫn tới sự cường điệu hóa, thái độ muốn áp đảo đối phương, tính tự cao tự đại hay muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Lời Khuyên: Bạn cần cảm thấy mình được cần tới, nhưng nên biết phân biệt giữa những người thực sự cần mình, những người muốn lợi dụng mình và những người mà sự giúp đỡ của mình chỉ khiến họ trở nên yếu đuối và phụ thuộc hơn. Bạn cần biết cách trân trọng mình hơn và hiểu rằng mình không thể cứu được thế giới này, và chỉ nên gánh vác trách nhiệm phù hợp với sức lực của bản thân. Vài dòng chia sẽ
  1 like
 12. 10 Tháng chín 2012 - 11:00 Cháu chào Bác PCNDL , chúc Bác có 1 ngày thật thoải mái đễ giúp đỡ cháu ạ kính nhờ Bác PCNDL giúp cháu xem về sự nghiệp và hôn nhân với. Đây là lá số của cháu ạ : http://www.lyhocdong...=1&lnam=1&year= Xin chào bạn PHUT Chúc mừng bạn có lá số ĐẸP. Lâu rồi mới có 1 cái. Cung MỆNH - THÂN của bạn có nhiều Cách tốt lắm, có nhiều sao rất tốt đi kèm hơn là những sao xấu xung chiếu. Do đó bạn không cần phải quan tâm tại sao, như thế nào,. Bạn chỉ cần biết : Bạn dể làm ra tiền, bạn giữ được những đồng tiền bạn làm ra và bạn biết cách biến 1 đồng thành 10 đồng . Như vậy vấn đề: MỆNH, TÀI , QUAN là rất tốt. Cung PHU THÊ: Bạn yêu sớm, tình đầu bất thành. Nam lấy vợ đẹp, hiền, thông minh hoặc xinh đẹp, vợ nhỏ tuổi và giúp đỡ được mình, vợ tính hào sảng, tính nóng vội, có chí khí nam nhi, kinh tế địa vị nhà vợ tốt, quý nhờ vợ, chung sống với nhau đến già, Cung TỬ TỨC: Bạn có con trai đầu lòng và nhiều trai hơn gái, con đẹp, ngoan và dể nuôi. Vài dòng chia sẽ
  1 like
 13. Đồng ý với huynh Thiên Luân. TH đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy rồi. Em bé ra được giờ nào thì định mệnh nó sẽ quyết định.
  1 like
 14. Giờ tốt có 2 cách hiểu : 1. Giờ tốt để mổ thuận lợi. 2. Chọn giờ để con có lá số tốt. Nhưng trước tiên bạn phải có thai đã, canh cho vào năm Tốt là được rồi, còn những cái về chi tiết, bạn ko chủ động được đâu. Đã từng có trường hợp chọn giờ mổ tốt, nhưng vừa lên bàn mổ thì có 2 ca mổ cấp cứu đột xuất cần phải ưu tiên, thế là phải dời lại gần 2h sau mới mổ được, thành ra giờ xấu. Vậy đấy! Thân mến.
  1 like
 15. Hình thù lạ của pháo hoa khi chụp phơi sáng Đảm bảo bạn sẽ bị choáng ngợp trước những chùm ánh sáng đa sắc nở bung giữa trời… Từ lâu, những màn trình diễn pháo hoa luôn là tâm điểm trong các lễ hội lớn trên thế giới. Pháo hoa tuy đẹp nhưng lại chỉ bừng sáng trong giây lát, bởi thế người ta đã nhờ tới nhiếp ảnh để mãi mãi lưu lại khoảnh khắc bừng sáng tuyệt vời của chúng. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng chùm ảnh pháo hoa đẹp mắt trong Lễ hội pháo hoa Quốc tế diễn ra vừa qua tại thủ đô Ottawa, Canada. Những chùm ánh sáng đa sắc nở bung giữa trời. Chùm pháo giống hệt vi sinh vật nhìn dưới kính hiển vi. 3 ngôi sao chổi đang “rượt đuổi” nhau. Nguyên một đóa sen hồng luôn nhé! Hàng năm, Lễ hội pháo hoa Quốc tế là dịp để công chúng đánh giá sản phẩm của những công ty pháo hoa hàng đầu thế giới. Lễ hội năm nay có sự góp mặt của 4 đội thi đến từ Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Tây Ban Nha. Khuôn mặt với đôi mắt “sáng ngời”. Chùm pháo trông giống một chú sứa biển đang bơi. Hai bông hoa có cánh hình rẻ quạt. Các nhiếp ảnh gia cũng không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. David Johnson, một nhiếp ảnh gia người Canada đã miệt mài tác nghiệp trong suốt tuần diễn ra lễ hội, để cho ra mắt bộ ảnh pháo hoa được chụp bằng kỹ thuật phơi sáng dài. Pháo hoa sáng rực một góc trời. Bó hoa màu xanh. Cơn mưa ánh sáng. Trái chôm chôm. Phơi sáng dài là kỹ thuật khá lý tưởng để chụp các điểm sáng chuyển động trong đêm. Đối với pháo hoa, thời gian phơi sáng thường dao động trong khoảng 4-10 giây, từ lúc vệt sáng được bắn lên đến khi pháo tàn. Trong đó thời điểm chùm pháo nổ bung ra là đẹp nhất, người chụp phải căn thời gian thật chuẩn mới nắm bắt được khoảnh khắc này. Khoảnh khắc đẹp nhất khi chùm pháo nổ bung. Khoảng thời gian giữa hai hành động bấm và nhả nút chụp chính là thời gian phơi sáng… Thời gian phơi sáng càng dài thì điểm sáng chuyển động trong hình càng mờ ảo. Tác giả tiết lộ “bí kíp” của mình như sau: “Ngay khi nghe tiếng “chiu” của pháo hoa được bắn lên không trung, tôi sẽ bắt đầu phơi sáng chệch nét*, đến khi có tiếng pháo nổ “bụp” thì nhanh chóng lấy lại nét”. Thủ thuật này gây ra một hiệu ứng độc đáo, tạo nên những hình thù lạ mắt như các bạn thấy trong hình. Hoa sen trắng. Hoa cúc màu hồng. Mặt trời và… quả dứa. Trái tim nằm giữa các điểm sáng lấp lánh trông thật giống hoa bồ công anh. Thật ấn tượng phải không nào? (*) Lấy nét là di chuyển ống kính cho đến khi hình ảnh của đối tượng hiện lên sắc nét nhất qua phim. Phơi sáng chệch nét chính là việc bấm giữ nút chụp, đồng thời di chuyển ống kính để làm chệch nét, khiến các điểm ảnh chệch khỏi vị trí ban đầu và do đó bị mờ đi. theo kenh14
  1 like
 16. Bạn NK ơi mình nhận được rồi. Cám ơn bạn nhiều nhé.
  1 like
 17. Rất hoan hỷ với Tâm phát triển Linh Chú của Bạn. NK đã gởi cho bạn 20 Bản Linh Chú ngày 24/9/2012 Mong bạn sẽ sớm nhận được . Cám ơn bạn trước về chuyện ăn kem nhé. Đọc thôi, đã thấy thích rồi.hi..hi! Chúc bạn luôn vui vẻ, thân mến !
  1 like
 18. Mới có 5 ngày thôi mà, Bạn chờ thêm vài ngày nữa nhé. Thân mến !
  1 like
 19. Bạn NK ơi mình vẫn chưa nhận được. Bạn gửi lại cho mình nhé. Cám ơn bạn.
  1 like
 20. rất cảm ơn chị nhã khánh đã quan tâm đến thành viên ở miền núi tây nguyên như em , có lẽ là em đã tham quá chăng, hihi, vậy chị gửi cho em 10 bản chị nhé, nóng lòng chờ linh chú, em hồi họp lắm và cảm ơn chị nhiều nhiều, có dịp xuống 'xì gòn" em mời chị ăn kem nhé. bi bi chị
  1 like
 21. Hic Hic...bạn viết như vậy làm sao NK biết bạn muốn thỉnh bao nhìu ! Bạn cho NK biết số Linh Chú bạn muốn thỉnh sáng mai NK sẽ gởi . ( nếu tặng cho người thân và hàng xóm thì bạn ước lượng đi nhe ,VD: 10 Bản, 20 Bản hay 30 Bản..chứ càng nhìu,càng ít thì ).
  1 like
 22. cháu kính chào cô wildlavender, kính chào chị nhakhanh, đọc được topic cháu rất mừng,cháu cũng xin được vài bản linh chú được ko ạ? chả là cháu muốn xin thêm cho mọi người ở gần nhà nữa ạ, khoảng vài bản ( càng nhiều càng ít ạ vì cháu sẽ chia cho mọi người ạ.) được không cô và chị? xin cảm ơn cô và chị nhiều, địa chỉ: nguyễn thị như UBND phường Nghĩa Phú thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đak nông. kính chúc cô và chị sức khỏe ạ,
  1 like
 23. Uhm.chắc phải đợi thêm vài ngày nữa thôi ! NK cũng không biết sao nữa, những thành viên ngoại tỉnh đã comment lại rằng khoảng từ 13 đến 15 ngày thì đến, trong thành phố thì có thành viên lại nhận được sau 2 ngày thôi. NK đoán có khi Bác đưa thư 2 hay 3 ngày mới lục hộp thư 1 lần. Bạn đợi thêm nhé, đến tuần sau mà Bạn chưa nhận được thì NK gởi tiếp chuyển phát nhanh đến Bạn. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé!
  1 like
 24. Sẽ gởi cho bạn vào sáng mai luôn. Mong bạn sớm nhận được . Thân mến.
  1 like
 25. Sẽ gởi cho bạn vào sáng Mai nhé ! Thân mến!
  1 like
 26. Cháu chào cô WildLavender, Chị NK, Cháu xin cô 5 bản linh chú tới địa chỉ số nhà 48 ngách 143/79 Phố Nguyễn Chính Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội được không ạ. Cháu cám ơn cô. Cháu Nguyễn Thắng.
  1 like
 27. Thưa Cô Wild ! Cho phép Nhã Khanh gieo duyên cùng các thành viên. Hôm nay ngày 20/9/2012 Tây Lịch nhân ngày Thánh Sonam Tenzin Rinpocher sang VN làm lễ Hoả Tịnh tại Chùa Lâm Huê. Quận Bình Thạnh. cũng tại đây NK đã thỉnh từ Cô một số Linh Chú được Thánh gia trì. Xin chia sẽ cùng tất cả thành viên, NK sẽ gởi tặng tất cả các thành viên có thành ý thỉnh nhận. Trân trọng !
  1 like
 28. Bạn viết rõ họ tên người nhận dùm NK nhé. NK sẽ gởi ngay cho bạn khi có thông tin . Thân mến!
  1 like
 29. Cháu chào cô WildLavender, Cháu xin cô 5 bản linh chú tới địa chỉ số nhà 48 ngách 143/49 Phố Nguyễn Chính Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội được không ạ. Cháu cám ơn cô. Cháu N.Đ.Thắng.
  1 like
 30. Năm tốt để sinh con út là Ất Mùi 2015 có Ất sinh Đinh, Mão Mùi tam hợp, con mạng Kim sinh mẹ Thủy (theo Lạc Thư Hoa Giáp) hoặc Mậu Tuất 2018 nhé, Đinh sinh Mậu, Tuất Mão nhị hợp, mạng mẹ Thủy sinh con Mộc ( Theo Lạc Thư Hoa Giáp). 2 năm này đều sinh tốt, các năm khác ko nên sinh. Thân mến.
  1 like
 31. có thể ý của khigia là sinh đầu năm 1990 thì năm âm vẫn tính Kỷ tỵ
  1 like
 32. Nếu 1990 phải là canh ngọ chứ k phải là kỷ tỵ đâu. Năm 1989 mới là kỷ tỵ
  1 like
 33. 2013 ccon Quý Tỵ, Dần và Tỵ hình nhau, con mạng Hỏa bji mẹ Kim khắc (theo Lạc Thư Hoa Giáp), năm này không nên sinh, nên sinh năm 2015 con mạng Kim hợp mẹ mạng THủy, Canh cha hợp Ất con, năm này là gần và tốt nhất rồi, muốn xa hơn thì đợi đến Kỷ Hợi 2019 nhé. Thân mến.
  1 like
 34. Câu trả lời nằm trong phần phát biểu của bạn đó, sinh con ưu tiên mạng và địa chi hợp mẹ, thiên can phải hợp cha.
  1 like
 35. Bác Thiên Luân ơi, bác có thể giải thích kỹ hơn tương tác giữa các tuổi trong gia đình cháu nếu cháu sinh con út năm 2018 được không ạ? Cháu còn có 1 băn khoăn là: mậu hợp quý tuy nhiên mậu (thổ) lại khắc quý (thuỷ). Tuy nhiên, theo cháu hiểu thì tương tác tuổi mẹ, tuổi con thì coi trọng mệnh và địa chi hơn thiên can nên chắc vấn đề này cũng không quan trọng lắm bác nhỉ. Cháu cám ơn bác.
  1 like
 36. Nhà chị nên sinh con năm 2015, 2018, 2019. Nếu muốn sinh con đầu sớm thì cũng cố kiêng năm 2013 ra. Để 2014 sinh.
  1 like
 37. Kính chào các anh chị. Nhờ các anh chị tư vấn giúp. Vợ sinh năm: 1982 (Nhâm Tuất) Chồng sinh năm: 1978 (Mậu Ngọ) Con gái sinh năm: 2009 (Kỷ Sửu). Nhà em thì hay xảy ra xung khắc, muốn sinh thêm con nữa vào năm 2013 (Quý Tỵ), nhưng em không biết năm này có tốt cho bố mẹ và con cái không, có giữ được cho gia đạo bình yên đỡ lục đục không, em biết tính trên Hà Đồ thì Mậu hợp Quý hoá Hoả nhưng lại lăn tăn vì nếu tính theo Tiên Thiên thì Mậu Thổ thuộc dương không khắc sát với Quý Thuỷ thuộc âm nhưng về lý thì Thổ vẫn khắc Thuỷ mà nếu tính theo Thiên can cha con thì xấu nhất là Cha khắc Con có phải không thưa các anh chị ? Còn tính theo mẹ thì chẳng có gì tốt hay xấu vì không khắc cũng chẳng sinh giữa Nhâm Tuất với Quý Tỵ. Mà trong nhà mẹ em đi xem thì bà lại bảo nghiêm cấm sinh năm 2013 vì cực xấu ảnh hưởng đến mạng, còn người bảo 2014 được người bảo 2015 được. Các anh chị tư vấn giúp em xem với tuổi bố mẹ và con cái như gia đình em thì sinh thêm con vào những năm nào tốt nhất cho công việc của bố mẹ và các con cũng như cho gia đình sống bên nhau hạnh phúc, yêu thương trọn đời. Em dự định sinh 2 - 3 con có đủ cả trai và gái :) Cám ơn các anh chị nhiều.
  1 like