• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 09/02/2013 in Bài viết

 1. Nhân dịp năm mới Quý Tỵ, thanhphuc xin chúc Sư phụ và các anh chị em diễn đàn một năm mới AN, NINH, KHANG, THÁI Xin chúc mọi người: - Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn bạn được ngọt ngào. - Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ bạn luôn kiên nhẫn. - Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ bạn thật sự tỉnh táo. - Vừa đủ HY VỌNG để cho bạn được hạnh phúc. - Vừa đủ THẤT BẠI để bạn mãi khiêm nhường. - Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ bạn mãi nhiệt tâm. - Vừa đủ BẠN BÈ để bạn được an ủi. - Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu vật chất của bạn. - Vừa đủ NHIỆT TÌNH để bạn cho đời thêm hân hoan. - Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan những thất vọng.
  3 likes
 2. NGÀY TỐT NĂM QUÝ TỴ Tuyetminhnguyen Sau khi được Sư phụ xem xét và chỉnh sửa, theo Việt lịch thì những ngày tốt được liệt kê như sau (loại bỏ ngày Hắc đạo): Tháng 1: Mồng 1, 4, 16, 25, 28 Tháng 2: 19 Tháng 3: 4 Ngày mồng 1 Ngày Ngọ trong mùa Xuân phạm ngày sát chủ, 29 ngày Tuất xung thái tuế tháng Thìn, 30 ngày Hợi xung Thái Tuế năm Tỵ đều xấu Tháng 4: 2, 19, 26 Tháng 5: 2, 9, 17, 26, 29 Tháng 6: 10 Tháng 7: 1, 6, 15, 25 Tháng 8: không có ngày nào tốt Tháng 9: 4, 17, 26, 29 Mồng 8 ngày hợi xung Thái Tuế năm Tỵ ,ngày 20 ngày Hợi xung Thái Tuế năm Tỵ đều xấu Tháng 10: 10 Tháng 11: không có ngày tốt nào tốt Mồng 6 ngày Thân trong mùa Đông phạm ngày Không phòng Tháng 12: 15 Ngày 16 ngày Hợi xung Thái tuế năm Tỵ, ngày 28 ngày Hợi xung Thái tuế năm Tỵ đều xấu Tuyết Minh kính chúc Toàn thể thành viên TT nghiên cứu LHĐP, và toàn thể các thành viên của diễn đàn một năm mới thành công và Hạnh phúc!
  3 likes
 3. Kính gửi bác haithienha. Cháu là nick Đại Lâm Mộc mà nhiều năm trước đã từng được bác tư vấn đây. Rất nhiều chuyện bác tư vấn trước kia cho cháu đã vô cùng chính xác. Cháu kính nhờ bác xem giúp cháu chi tiết tiểu hạn của năm 2013 & năm 2014 ạ! Đây là link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=M%E1%BB%99c+B%E1%BA%A3n&date=1989,10,5,17,10&year=2013&gender=m&view=screen&size=2 Ở năm 2013 này của cháu thấy có nhiều sao xấu. Bác xem giúp cháu là trong gia đình cháu có tang chế gì không? Bản thân cháu có bị bệnh tật hay tai nạn gì nguy hiểm đến tính mạng không ạ? Trong năm này, cháu làm ăn liên quan tới mua bán - phân phối dược phẩm Đông Y. Bác xem giúp cháu có bất trắc gì không ạ? Có thể phát tài lớn không? Cháu cám ơn bác haithienha rất nhiều.
  1 like
 4. Kính thưa quí vị hội viên. Ban giám đốc TTNC LHDP đã họp và nhất chí để Thiên Sứ tạm rút lui khỏi trách nhiệm Giám đốc TTNC LHDP. Từ nay, quyền giám đốc TTNC LHDP sẽ do anh Nguyễn Thế Trung Tổng Giám đốc Cty DTT, chịu trách nhiệm điều hành và chịu trách nhiệm trước TW Hội Đông Nam Á và pháp luật. Hai Phó giám đốc thường trực sẽ trợ lý cho anh Nguyễn Thế Trung là: 1/ Phó giám đốc TTNC Lý học Đông Phương - Hoàng Triệu Hải, kiêm trưởng đại diện VPTT tại Hanoi. Hỗ trợ Quyền giám đốc các hoạt động của TTNC LHDP tại Hanoi và các địa phương liên quan. Thay mặt quyền giám đốc trong mọi công việc khi Quyền giám đốc TT có công tác khác. 2/ Phó giám đốc TTNC Lý học Đông Phương - Nguyễn Đức Thông - Ký danh Hạt Gạo Làng, kiêm điều hành VPTT tại T/p HCM . Hỗ trợ Quyền giám đốc các hoạt động của TTNC LHDP tại T/ P HCM và các địa phương liên quan.Thay mặt quyền giám đốc trong mọi công việc khi Quyền giám đốc TT có công tác khác. Toàn bộ văn bản về sự ủy quyền pháp lý điều hành TTNC LHDP đã được gửi đến TW Hội Đông Nam Á theo đúng thủ tục hành chánh. Dưới đây là nội dung văn bản.
  1 like
 5. TƯ LIỆU THAM KHẢO Mỹ, Nhật, Australia tập trận rầm rộ trên Thái Bình Dương (Dân trí) – Ngày 7/2, các chiến đấu cơ Mỹ, Nhật và Australia đã đổ về Thái Bình Dương để tham gia cuộc tập trận tác chiến thường niên giữa 3 nước. Sự kiện này càng thu hút sự chú ý giữa lúc Trung Quốc không ngừng phô trương sức mạnh. Cuộc tập trận mang tên Cope North với sự tham gia của khoảng 1.700 binh sỹ nhằm chuẩn bị cho các lực lượng của Mỹ, Nhật và Australia sẵn sàng cùng tham chiến nếu có một cuộc khủng hoảng quân sự bùng phát. Trong cuộc tập trận, không quân Australia có 230 quân, Mỹ cử 1.000 quân còn Nhật Bản điều 350 quân. Nhiều máy bay hiện đại tham gia Cope North 2013 Về khí tài, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Australia, không quân nước này cử 7 chiến đấu cơ F/A-18A Hornet, 1 chiếc E-7A Wedgetail, 1 máy bay tiếp nhiên liệu KC-30A và 1 máy bay vận tải C-130J Hercules. Nhật cũng điều các chiến đấu cơ F-15J Eagle, máy bay hỗ trợ F-2, máy bay vận tải C-130 Hercules, máy bay tiếp nhiên liệu KC-767 và máy bay chỉ huy, cảnh báo sớm E-2C Hawkeye. Hùng hậu hơn cả là lực lượng của không quân Mỹ với các chiến đấu cơ F-16, máy bay ném bom B-52, chiến đấu cơ F-15 Eagle, máy bay vận tải C-130 Hercules… Theo AP, cuộc tập trận cũng được xem như một lời nhắc nhở rõ ràng tới Bắc Kinh rằng mối quan hệ đồng minh của Mỹ trong khu vực vẫn rất mạnh, dù quan chức của các bên tham gia đều tuyên bố họ không có ý định chọc giận quân đội Trung Quốc. Khoảng 1700 binh sỹ của 3 nước tham gia tập trận “Cuộc diễn tập này không nhằm chống lại một quốc gia cụ thể, ví dụ như Trung Quốc”, Thiếu tướng không quân Nhật Masayuki Hironaka tuyên bố. “Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng quan hệ đồng minh thân thiết giữa chúng tôi với Mỹ và Australia là một thông điệp mạnh mẽ”. Hồi đầu tuần này, cả 3 nước đã thực hiện những chuyến bay cùng nhau quanh đảo Guam của Mỹ trong một bài tập về cứu trợ nhân đạo, thả các gói hàng cứu trợ khẩn cấp bằng dù xuống các sân bay trong rừng. Máy bay vận tải C130 Sang ngày hôm qua, ngoài các chiến đấu cơ tham gia tập trận còn có sự tham gia của các máy bay ném bom, máy bay vận tải, máy bay tiếp nhiên liệu trên không. Lần đầu tiên các máy bay tiếp nhiên liệu của Nhật cùng tham dự. Các quan chức Mỹ cho biết họ tin rằng sẽ còn có nhiều đồng minh hơn, nhất là New Zealand và Philippines, sẽ sớm tham gia cuộc tập trận này. Các cuộc tập trận như Cope North được xem là một yếu tố then chốt trong việc điều chỉnh chiến lược hướng tới Thái Bình Dương của Washington. Theo chiến lược “tái cân bằng Thái Bình Dương”, Mỹ sẽ đưa thêm nhiều máy bay và tàu chiến hiện đại hơn tới khu vực này trong vòng vài năm tới, và hàng chục nghìn lính Mỹ đang đồn trú chủ yếu tại Nhật và Hàn Quốc sẽ được điều động, phân bổ rộng hơn. Máy bay vận tải dầu đa dụng KC-30A Những thay đổi này phản ánh mối lo ngại chiến lược ngày càng gia tăng của Mỹ đối với sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Điều này có thể ảnh hưởng tới khả năng can thiệp của Washington khi có khủng hoảng, nhất là quanh khu vực Đài Loan hoặc các đảo ở Đông và Nam Hoa Đông mà Bắc Kinh đang có tranh chấp với các đồng minh của Mỹ. "Mỹ và các đối tác đang đưa mối quan hệ hợp tác tới một tầm cao mới", chỉ huy lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, Tướng Herbert Carlisle khẳng định. “Khối lượng hàng hóa thương mại đi qua đây, GDP của khu vực và nếu bạn nhìn vào tỷ lệ dân số thế giới sống trong khu vực này, rõ ràng tầm quan trọng của Thái Bình Dương là không thể bàn cãi”. Thanh Tùng Tổng hợp ============================= Đúng rùi! Cần phải luôn tôn trọng "Hòa bình thế giới"! Hì! Thưa Tướng Quân Hironaka! Ngài gửi thông điệp này đến ai vậy? Chắc là cho toàn thế giới và Trung Quốc chỉ là "ví dụ". Hì! Thật hân hạnh cho "thảo dân" Thiên Sứ tui. Gửi cho toàn thế giới thì chắc chắn trong đó có tui. Hì! Duyệt! Tôi đã nhận được thông điệp của ngài. Ấy là Lão gàn này cứ giàu trí tưởng bở vậy!
  1 like
 6. Biết đâu rằng giờ Mão vẫn còn tệ hơn, vì tử phủ rất kỵ không kiếp đắc địa lại thêm bệnh và bại tinh đi kèm .
  1 like
 7. Ngày tốt năm Quý Tỵ 2013 Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương Dùng cho khai trương, động thổ, sửa chữa xây cất nhà cửa, nhập trạch (vào nhà mới), tân gia, cưới hỏi, an trang, ký kết hợp đồng, khởi sự, giao dịch, đi - về…những công việc quan trọng. Theo Việt lịch thì những ngày tốt của các tháng là các ngày như sau: Lưu ý: Các ngày có đánh dấu (**) là ngày Hoàng Đạo Tháng giêng: ngày 01, 02, 04**, 15, 16**, 17, 25**, 28**, 29, kỵ giờ Dần Tháng hai: ngày 08, 19**, 20, kỵ giờ Tỵ. Tháng ba: ngày 01, 29**, 30**, kỵ giờ Thân. Tháng tư: ngày 06, 09, 19**, 26, 29**, kỵ giờ Thìn. Tháng năm: ngày 01, 02**, 17, 25, 26**, 29**…kỵ giờ Dậu. Tháng sáu: ngày 10** …kỵ giờ Mão. Tháng bảy: ngày 01**, 06**, 15**, 25**, 28…kỵ giờ Dần. Tháng tám: ngày 11, 20, 25, 26…kỵ giờ Tỵ. Tháng chín: ngày 02, 04**, 08**, 16, 17**, 19, 20**, 26**…kỵ giờ Thân. Tháng mười: ngày 04, 10**, 15**, 16, 28…kỵ giờ Thìn. Tháng Một (11): ngày 06**, 09, 15…kỵ giờ Dậu. Tháng Chạp (12): ngày 04,11, 12, 15**, 16**, 28**, 29…kỵ giờ Mão Thiên Đồng
  1 like