• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 29/12/2013 in all areas

 1. Lời tiên tri từ 3/ 2011: Ba năm sau (Lấy theo cách tính thời gian của Việt lịch. Tức 2013),nước Nhật sẽ bắt đầu phục hồi lại địa vị của một siêu cường..... ============================ Thủ tướng Abe và giấc mộng Nhật Bản hùng cường Thứ bảy, 28/12/2013 20:21 GMT+7 Theo nhiều chuyên gia, chuyến thăm đền Yasukuni gây tranh cãi của Thủ tướng Shinzo Abe cho thấy, quyết tâm của ông trong việc kiến thiết Nhật Bản trở nên hùng mạnh hơn, tự tin hơn và sở hữu quân đội hoàn thiện. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến thăm đền Yasukuni hôm 26/12. Ảnh: AFP. Tháng 9/2012, ông Shinzo Abe một lần nữa trở thành Thủ tướng Nhật Bản, sau nhiệm kỳ ngắn ngủi 2006-2007. Dấu ấn mà ông để lại trong những ngày đầu tái cầm quyền là các chính sách kích thích kinh tế hiệu quả, được giới kinh tế học mệnh danh là Abenomics. "Nhưng trong mắt ông Abe, việc khôi phục thực lực nền kinh tế chỉ là công cụ để thực hiện một mục tiêu khác. Đó là kiến thiết một nước Nhật Bản hùng mạnh hơn, tự tin hơn, sở hữu quân đội hoàn thiện và niềm tự hào quốc gia như thời kỳ Thế chiến thứ hai", bình luận viên quốc tế Hiroko Tabuchi thuộc tờ New York Times nhận định. Trong những tuần qua, một loạt động thái của chính phủ Nhật cho thấy mục tiêu này đang được đặt lên nghị trình. Điển hình nhất là việc Thủ tướng Abe hôm 26/12 thăm đền Yasukuni, nơi thờ 2,5 triệu người Nhật thiệt mạng trong Thế chiến thứ hai, trong đó có hàng chục tội phạm chiến tranh. Chuyến thăm lần này của ông Abe vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc và Hàn Quốc. Quan chức hai nước chỉ trích thủ Tướng Nhật Bản có ý đồ che giấu tội ác của Tokyo trong Thế chiến thứ hai. Bà Caroline Kennedy, tân đại sứ Mỹ tại Nhật, cũng lên tiếng bày tỏ thái độ thất vọng trước hành động của nước đồng minh thân cận. Nhiều nhà phân tích nhận định, Thủ tướng Abe sẵn sàng chấp nhận rủi ro chính trị, để Nhật Bản có thể thoát ra khỏi con đường chủ nghĩa hòa bình sau Thế chiến thứ hai. Tháng 11, ông cho thông qua tại Hạ viện Luật bảo mật thông tin gây tranh cãi, bất chấp sự phản đối của đảng đối lập và giới truyền thông. Theo đó, chính phủ có nhiều quyền hạn hơn trong việc khống chế các thông tin cơ mật, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin tình báo với đồng minh và thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia kiểu Mỹ. Lần đầu tiên sau 10 năm, Thủ tướng Abe tăng mức dự toán ngân sách quốc phòng, đồng thời mở rộng hạn chế với việc xuất khẩu vũ khí. Một bản kế hoạch phòng vệ mới được thông qua, cho phép quân đội được trang bị máy bay không người lái và tàu khu trục, phòng khi mâu thuẫn Nhật - Trung bùng phát, kéo dài. Không ít chuyên gia cho rằng, ông Abe sẽ thúc đẩy tiến trình giải thích lại Hiến pháp hòa bình năm 1947, từ đó tạo đà cho việc sửa đổi hiến pháp. Ông từng công khai tuyên bố, đây là mục tiêu cả đời của mình. Nếu như Hiến pháp hòa bình được sửa đổi, Tokyo sẽ có quyền sở hữu quân đội thường trực và phát huy hơn nữa vai trò trên các vấn đề toàn cầu. "Một năm qua khiến Shinzo Abe có thêm tự tin để hành động nhiều hơn. Ông ấy đang gửi đến những người ủng hộ tín hiệu rằng, mình là một chính trị gia sẵn sàng đấu tranh vì niềm tin", Giáo sư Koji Murata, hiệu trưởng đại học Doshisha (Nhật), bình luận. Chiến lược được tính toán kỹ Thủ tướng Shinzo Abe có nhiều quyền lực hơn sau khi Hạ viện Nhật thông qua Luật bảo mật thông tin và thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia. Ảnh: AFP. Các động thái của Thủ tướng Abe được cho là có tính toán kỹ lưỡng, khi Trung Quốc đang gấp rút tăng cường sức mạnh quân sự và sức ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm dần. Mối quan hệ căng thẳng với Bắc Kinh và Seoul khiến người dân Nhật Bản dễ chấp nhận hơn đường lối chính sách cánh hữu của Abe, bao gồm việc xây dựng quân đội hùng mạnh hơn. Tuy nhiên, tranh chấp Nhật - Trung xoay quanh chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến lộ trình chính sách của Tokyo. Sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo tranh chấp, tàu chiến và phi cơ của hai nước xuất hiện trong vùng lãnh hải, lãnh không liên quan với mật độ dày, kết hợp với việc Bắc Kinh đơn phương thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không trên biển Hoa Đông, càng dấy nên mối quan ngại về nguy cơ xung đột vũ trang do sự cố bất thường hay phán đoán sai lầm. Tranh chấp chủ quyền và mâu thuẫn lịch sử với Seoul, khiến quan hệ Nhật - Hàn rơi xuống đáy. Nhưng với nỗ lực hòa giải của Mỹ, hai nước có những động thái đáng kỳ vọng, như việc hai bên gần đây tổ chức hội đàm cấp thứ trưởng. Nhưng chuyến thăm Yasukuni của Thủ tướng Abe có thể dập tắt hy vọng này. "Shinzo Abe đang đổ dầu vào lửa. Đây chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt với quan hệ của Nhật với các nước trong khu vực châu Á", Giáo sư Takahashi Tetsuya thuộc đại học Tokyo cho biết. Theo các chuyên gia, chủ trương ngoại giao của ông Abe dường như mâu thuẫn với chính sách phục hồi kinh tế. Bởi, Trung Quốc hiện là bạn hàng thương mại lớn nhất của Nhật Bản và các động thái gần đây của Tokyo có thể khiến Bắc Kinh có các hành động đáp trả làm ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của Nhật. Mỹ hy vọng nước đồng minh Nhật Bản có thể phát huy tích cực hơn nữa tác dụng quân sự trong khu vực, nhằm cân bằng với một cường quốc Trung Quốc đang lên. Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel trong chuyến thăm Nhật hồi tháng 10, từng đến thăm một khu mộ tập thể, nơi lưu giữ hài cốt của các binh sĩ vô danh trong Thế chiến thứ hai. Hành động này được cho là tín hiệu cảnh báo Thủ tướng Abe không nên đi thăm đền Yasukuni "Nhưng cuối cùng, quan điểm lịch sử của Shinzo Abe và Mỹ mâu thuẫn với nhau. Nói cho cùng, ông ấy không tin vào trật tự mà Mỹ xây dựng sau chiến tranh", Giáo sư Takahashi bình luận. Ông ngoại của Thủ tướng Abe là cố thủ tướng Nobusuke Kishi, người từng là tội phạm chiến tranh. Do hiệu quả của kế hoạch phục hồi kinh tế, ông Abe giành được tỷ lệ ủng hộ lên đến hơn 50%, mức cao so với tiêu chuẩn trung bình tại Nhật. Tháng 7 vừa qua, đảng Tự do Dân chủ (LDP) do ông làm chủ tịch giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội, khiến đảng này có quyền kiểm soát tuyệt đối với lưỡng viện. Trước năm 2016, Thủ tướng Abe không phải đối mặt với thách thức bầu cử trên phạm vi cả nước. "Ông ấy rất thông minh khi trước hết tập trung vào việc khôi phục nền kinh tế và củng cố sự ủng hộ. Nhưng ông ấy luôn chờ đợi thời cơ để thực hiện nghị trình thực tế của bản thân. Thời cơ ấy chính là bây giờ", Giáo sư Eiji Yoshida thuộc đại học Kansai nhận định. Một số chuyên gia cho rằng, Thủ tướng Abe đã hạ thấp hết mức có thể ảnh hưởng tiêu cực của quyết định thăm đền Yasakuni. Thời điểm viếng thăm không vào các ngày lễ thường niên và cũng trùng với các dịp lễ kỷ niệm. Bản thân Abe cũng thừa nhận, ông suy ngẫm về "sự đáng quý của hòa bình" trong khi viếng thăm. Nhưng một điều gần như chắc chắn là nghị trình chính của ông Abe trong năm 2014 không phải là kinh tế. "Thông điệp mà chuyến thăm Yasukuni của Shinzo Abe gửi đi là, ông ấy không hạn định sứ mệnh chính trị của mình trong việc khôi phục kinh tế", ông Tobias Harris, chuyên gia chính trị Nhật Bản thuộc Công ty tư vấn tình báo Teneo, kết luận. Đức Dương (theo New York Times
  1 like
 2. Uh, anh nhầm rồi, 2024 Giáp Thìn mới tốt!
  1 like
 3. Nên sinh bé tiếp theo vào năm 2015 Ất Mùi hoặc nếu có thể chờ lâu hơn nữa sinh bé út vào năm 2019 Kỷ Hợi thì tuyệt vời
  1 like
 4. Vợ chồng bạn ko nên sinh vào năm 2015 Ất Mùi, đặc biệt nếu chọn làm con út, vì mệnh mẹ con khắc nhau. Nên sinh bé út vào năm 2017 Đinh Dậu, là năm rất tốt và gần nhất đó.
  1 like