• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 31/08/2014 in all areas

 1. hic em đọc hết topic mà thấy đồng cảm với chị quá. Không biết nói gì hơn chúc chị gặp nhiều may mắn....
  1 like
 2. Người Trung Quốc ở Iraq 30/08/2014 18:22 (GMT + 7) TTCT - Tại sao Trung Quốc lại sớm lên tiếng tán đồng Mỹ không kích Iraq song lại hục hặc với Mỹ chuyện Thủ tướng Nouri Maliki? 11 năm sau khi chế độ độc tài của Saddam Hussein cáo chung, mọi thứ đều đảo lộn ở đây. Công ty Trung Quốc khai thác dầu tại Iraq bằng kỹ thuật không quá phức tạp - Ảnh: New York Times Tối thứ năm 7-8 (sáng thứ sáu giờ Bắc Kinh), Tổng thống Obama từ phòng dạ tiệc Nhà Trắng loan báo: “Hôm nay, tôi đã cho phép hai chiến dịch quân sự ở Iraq, các cuộc không kích nhắm mục tiêu đã chọn nhằm bảo vệ nhân viên người Mỹ, và mục đích nhân đạo nhằm giúp cứu hàng ngàn thường dân Iraq đang bị kẹt trên một ngọn núi không chút thức ăn, nước uống và đang đối diện với cái chết chắc chắn”. Hôm sau, China Daily cho biết: “Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ sáu đã nói với China Daily trước khi có các cuộc không kích rằng Bắc Kinh đã chọn một “thái độ mở” đối với mọi hành động nào nhằm tạo thuận lợi cho việc đảm bảo an ninh, ổn định ở Iraq và với điều kiện tiên quyết là tôn trọng chủ quyền của Iraq… Bộ Ngoại giao cho biết thêm rằng Trung Quốc hi vọng Iraq sẽ sớm trở lại ổn định và bình thường”. Chi tiết “trước khi có các cuộc không kích” trong bản tin trên rất đáng chú ý. Có phải do Trung Quốc được Mỹ báo trước? Không! Việc Mỹ sửa soạn không kích Iraq trở lại là việc có thể dự đoán, trước đà tiến như vũ bão của Nhà nước Hồi giáo (IS). CNN ngày 27-6 đã bình luận rằng chuyện Mỹ không kích Iraq để giải cứu Iraq khỏi IS là nhất định rồi, vấn đề là chờ đến khi có một chính phủ mở rộng được thành lập. Coi như một đòn cân não buộc Thủ tướng Maliki sớm rời nhiệm sở sau hai nhiệm kỳ. Thành ra, chuyện “Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu với China Daily trước các cuộc không kích” chỉ là một thủ thuật ngôn ngữ trịch thượng, ý nói “chúng tôi bật đèn xanh cho các người đấy nhé”, kèm theo nhấn mạnh “với điều kiện tiên quyết là tôn trọng chủ quyền của Iraq” hàm chứa một mâu thuẫn với Mỹ về số phận ông Maliki. Phần của "kẻ đến sau" Sở dĩ Trung Quốc ủng hộ việc Mỹ quay trở lại Iraq là do Trung Quốc có rất nhiều lợi ích tại quốc gia vùng Vịnh này. Mới hôm 12-8 đây thôi, khi nội tình Iraq còn chao đảo vì Thủ tướng Maliki chưa chịu ra đi, thì China Daily chạy tít: “Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) hoàn thành đường ống dẫn dầu Iraq bất chấp xung đột” và đưa chi tiết: “CNPC, nhà sản xuất dầu khí lớn nhất đất nước, hôm qua cho biết đã hoàn thành một đường ống xuất khẩu dầu thô tại Iraq. Đường ống dẫn dầu này là dự án xuất khẩu dầu thô đầu tiên của Iraq tái thiết sau chiến tranh, sẽ cải thiện hợp tác giữa Trung Quốc và Iraq trong lĩnh vực năng lượng… Đường ống dẫn dầu mới, có công suất vận chuyển hằng năm là 50 triệu tấn, sẽ giúp các công ty dẫn dầu thô từ các mỏ dầu Halfaya và Burzugan ở miền nam Iraq đến cảng Al-Fao. CNPC hoạt động ở Halfaya, hiện đạt sản lượng 106.000 thùng dầu/ngày, nhưng mục tiêu đề ra sau sáu năm tới là 535.000 thùng/ngày. Đường ống dẫn dầu mới dài 272km này là một liên doanh giữa CNPC và CNOOC… CNOOC, nhà phát triển dầu khí lớn thứ ba ở Trung Quốc, cũng đang hoạt động ở khu vực Burzugan”. Gọi là “đường ống dẫn dầu mới” do lẽ đường ống dẫn dầu cũ được xây từ những năm 1970 với công suất 200.000 thùng/ngày đã bị hư hại trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq 1980-1988. Các hãng dầu Trung Quốc không chỉ mở đường ống dẫn dầu. Hôm 22-7, khi chiến sự với IS đang lên đến cao điểm, China Daily loan tin: “Iraq cho biết đã thông qua một hợp đồng 607 triệu USD với Công ty Đường ống dầu khí Trung Quốc (CPP) để xây dựng một kho chứa dầu mỏ gần Nassiriya ở phía nam Iraq”. Ở Iraq - hậu Saddam, song song với tham gia đấu thầu khai thác dầu mỏ từ năm 2009, Trung Quốc còn tập trung khai thác cơ sở hạ tầng xuất khẩu vốn là rào cản chính đối với các nước thành viên OPEC trong việc giữ xuất khẩu ổn định. Chiến sự ảnh hưởng đến các công ty Trung Quốc, theo China Daily, khi hơn 1.000 công nhân Trung Quốc ở miền bắc Iraq đã được sơ tán trên tổng số 10.000 người ở Iraq, còn các doanh nghiệp Trung Quốc ở phía nam, bao gồm cả các dự án trong tỉnh Maysan, làm việc bình thường. Từ Baghdad, Tim Arango của New York Times mô tả cách các công ty dầu hỏa Trung Quốc “phá giá” đầu tư vào Iraq như thế nào: “Các chuyên gia năng lượng quốc tế cho biết Trung Quốc có một lợi thế cạnh tranh so với các công ty dầu phương Tây tại Iraq. Họ lưu ý rằng không giống như nhiều công ty dầu khí phương Tây, người Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận các hợp đồng dịch vụ với chi phí cho mỗi thùng dầu rất thấp mà không cần có hứa hẹn gì về quyền khai thác các nguồn dầu dự trữ trong tương lai. Trong khi các công ty dầu tư nhân Âu - Mỹ cần phải liệt kê trữ lượng dầu trên sổ sách kế toán của họ để đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển của các cổ đông, các công ty dầu Trung Quốc không cần phải trả lời câu hỏi đó cho các cổ đông”. Lợi thế vô song đó đến từ nguồn vốn “không đáy” của “chủ nợ thế giới”. Badhr Jafar, chủ tịch của Crescent Petroleum - một công ty dầu khí độc lập có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và là một nhà sản xuất khí đốt lớn ở Iraq, phát biểu: “Họ cung cấp rất nhiều vốn và sẵn sàng để có được dầu một cách nhanh chóng bất chấp rủi ro. Họ không cần phải đi qua trung tâm tài chính thế giới để huy động vốn mà làm việc”. Nhờ đó, theo nhấn mạnh của Tim Arango, các công ty Trung Quốc và công nhân của họ dễ dàng giành chiến thắng trong các vụ đấu thầu khai thác, miễn là đừng có đòi hỏi trình độ kỹ thuật quá phức tạp. Tim Arango còn bổ sung lợi thế “bẩm sinh” của các công ty dầu Trung Quốc mà các công ty dầu Âu - Mỹ không thể nào có: “Tình hình an ninh không ổn định có thể khiến nhân viên gặp nguy hiểm. Một số công ty như Statoil của Na Uy đã bỏ đi hoặc cắt giảm hoạt động của mình. Tuy nhiên, Trung Quốc, vốn là đối tác với các công ty châu Âu khác như BP (Anh) và công ty dầu mỏ của Thổ Nhĩ Kỳ, đã lấp đầy khoảng trống. Và họ được hạnh phúc để tập trung vào dầu mà không can dự vào các vấn đề khác của địa phương. Một quan chức Bộ Dầu Iraq cho biết: Người Trung Quốc rất đơn giản. Họ là những người thực tế. Họ chẳng dính dáng gì tới chính trị hay tôn giáo. Họ chỉ việc ăn và ngủ”. Kẻ thù chung Còn một lý do sống còn khác khiến Bắc Kinh tán đồng việc Mỹ không kích IS ở Iraq là do IS đang có liên hệ với các tổ chức Hồi giáo quá khích ở Tân Cương. Bắc Kinh đã nhiều lần tố cáo rằng các tay súng Hồi giáo Tân Cương đang tham chiến ở Iraq. Một khi “rảnh tay” ở Iraq, IS sẽ tham chiến ở Tân Cương là chuyện có thể dự kiến. Cùng hòa giọng với China Daily, cũng hôm 8-8, tuần báo Phượng Hoàng, một tạp chí tin tức của Hong Kong được phát hành rộng rãi ở Trung Quốc, nêu bật mối đe dọa của IS đối với Trung Quốc. Theo tạp chí Foreign Policy 11-8, bài báo này được đưa lại rộng rãi trên các trang web tin tức của Trung Quốc khiến người dân “bình thường” trước kia còn cho rằng các cuộc thảm sát của IS ở Iraq là xa xôi, nay cảm thấy sát rạt trước cửa nhà mình. Bài báo này trích phát biểu hôm 4-7-2014 tại Mosul, Iraq, của lãnh đạo IS là Abu Bakr Al-Baghdadi, theo đó ông này cáo buộc rằng người Hồi giáo đang bị cầm tỏa ở Trung Quốc, Ấn Độ và hơn một chục quốc gia khác, đang chờ IS cứu viện. Tuần báo Phượng Hoàng lưu ý chi tiết Trung Quốc được đề cập đầu tiên trong danh sách của Giáo vương Baghdadi, cùng một bản đồ gọi là lãnh thổ mà IS lên kế hoạch chiếm trong năm năm tới, trong đó bao gồm một phần quan trọng của Tân Cương. Chuyện báo chí Trung Quốc “nặn ra” tùy thích những cáo buộc hay quả quyết để giật dây dư luận là điều không xa lạ, như đã và sẽ còn thấy trên biển Đông. Từ đó có thể hiểu tại sao Trung Quốc tán đồng việc Mỹ không kích IS ở Iraq. Mỹ và Trung Quốc có thể đang tranh giành nhau Thái Bình Dương, song vẫn có một kẻ thù chung là khủng bố Hồi giáo, và nay cụ thể là IS ở Iraq. Xúc ốc cò xơi! Tai họa ngày nay xuất phát từ hai cuộc chiến tranh Iraq. Năm 2003, khi loan báo chiến thắng Iraq, tổng thống Bush “con” đâu ngờ rằng sẽ có ngày người đã từng chống kịch liệt chiến tranh Iraq là ông Obama nay lại phải vất vả tung máy bay F-18 trở lại Iraq từ tàu sân bay mang tên tổng thống Bush “bố”, và rằng nay Trung Quốc đã nhảy vào Iraq làm ăn và trúng đậm! Russ, một độc giả của New York Times từ Monticello, Florida, chua chát phản hồi bài phóng sự của Tim Arango: “Hóa ra chúng ta vay bạc tỉ từ Trung Quốc, hàng ngàn người đã chết trong một cuộc chiến tranh không cần thiết, mà kết quả là Mỹ cung cấp và bảo vệ một nguồn cung cấp năng lượng mới cho Trung Quốc, để cho họ sản xuất chiếm chỗ của chúng ta. Trong khi đó, chúng tôi đã đặt các đồng minh của Iran lên nắm quyền ở Iraq, cho phép việc chuyển giao vũ khí và máy bay chiến đấu để bảo vệ kẻ thù của chúng ta là chế độ Assad ở Syria, mở rộng ảnh hưởng của Iran, giảm chi phí quốc phòng của Iran (với việc Saddam ra đi)… Có vẻ như Bush, Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz đã thiết kế một thất bại chiến lược quan trọng cho nước Mỹ: tổn thất nhân mạng, khả năng quân sự, hàng tỉ đôla, ảnh hưởng và cả sự an toàn! Khi nào thì Bush, Cheney, Rumsfeld và Wolfowitz sẽ được đề cử cho các giải thưởng mà họ xứng đáng?”… Có lẽ người lao động Trung Quốc ở Iraq chỉ biết có “ăn và ngủ” như Tim Arango nghĩ, song những “ông chủ” ở Bắc Kinh lại không thế! Ngay giữa lúc dầu sôi lửa bỏng bên ngoài Baghdad vào đầu tháng 7, một đặc phái viên của Trung Quốc tên Wu Sike đã đến Iraq và đưa ra một thông điệp ủng hộ “các nỗ lực của Iraq trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, độc lập và đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố”. Wu cam kết “Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ chính trị, tinh thần và vật chất đối với chính phủ của ông Maliki”. Việc Trung Quốc ra mặt “động viên” Thủ tướng Maliki “bảo vệ chủ quyền quốc gia, độc lập” trước cả “đấu tranh chống khủng bố” vào lúc mà Mỹ đang khản cổ kêu gọi ông này mở rộng chính phủ cho các thành phần khác vào chẳng khác gì xúi ông này ở lại càng lâu càng tốt, đã có Bắc Kinh đứng sau! Bởi thế, hôm 8-8, trả lời phỏng vấn của “ông thế giới phẳng” Thomas Friedman, Tổng thống Obama mới trách rằng: “Trung Quốc, vốn hưởng lợi nhiều nhất về kinh tế từ chiến tranh Iraq, nên gánh vác chung với cộng đồng quốc tế gánh nặng Iraq”, China Daily 13-8 thuật lại vụ việc và hỏi ngược lại: “Trung Quốc hưởng lợi như thế có gì sai không?”! HỮU NGHỊ =============== Ngày xưa, khi ông SD Hussen bị kết án tử hình, Lão Gàn là người công khai trên mạng, tỏ ý lấy làm tiếc cho quyết định này của chính phủ Iraq và đồng minh Hoa Kỳ. Lão Gàn đã có lời khuyên công khai trên mạng rằng thì là mà: nếu tử hình ông SD Hussen, mọi chuyện sẽ rất rắc rối về sau. Đến nay quả nhiên đúng như vậy. Tất nhiên, cái nhìn mang màu sắc trực quan và cái nhìn từ Lý học có một khoảng cách rất lớn. Nhưng thôi, mọi chuyện đã rồi theo định mệnh. Lão Gàn cũng chỉ "chém gió, đập ruồi" sau những tiệc nhậu chuối xanh, muối ớt trong cái lò gạch làng Vũ Đại. Bây giờ là cái hiện tại nó vốn dĩ như thế. Dạ! Cứ theo Lão Gàn thì hổng có gì sai, khi chú Ba Tàu sài dầu hỏa ở Iraq. Nhưng cái zdấn đề còn lại là: "gánh vác chung với cộng đồng quốc tế gánh nặng Iraq" mới là cái zdấn đề được đặt ra. Không chỉ vậy mà còn phải thể hiện vai trò một siêu cường có trách nhiệm khi ứng xử trong quan hệ quốc tế. Nhưng đằng này chú Ba chỉ nghĩ đến lợi và ứng xử theo kiểu "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi". Tuy nó hơi đểu một tý, nhưng vẫn chấp nhận được. Đằng này còn ra mặt đòi chia chác quyền lợi lớn hơn với Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương, thách thức quyền lợi Hoa Kỳ ở đây với những tham vọng lãnh thổ và biển đảo. Họ chấm dứt giai đoạn "ẩn mình chờ thời" sớm quá. Do đó, trên thực tế, họ đã chấm dứt quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ. Dạ vơơng! Đấy mới là cái zdấn đề zdĩ mô cần bàn. Do đó, cho nên, Hoa kỳ phải nhanh chóng rút quân khỏi Iraq và Afganixtan để kéo quân về châu Á - Tây Thái Bình Dương vì vị đồng minh tráo trở. Tất nhiên, mặc dù chưa ra khỏi cái lò gạch làng Vũ Đại, nhưng Lão Gàn dễ dàng nhận thấy điều này với những lời tiên tri. Đó cũng là nguyên nhân để ngài Obama tiếp đón một cách hờ hững với ngài Tập Cận Bình ở một trang trại nghỉ dưỡng. Tất nhiên, cũng không nằm ngoài lời tiên tri của Lão Gàn (Khoe một tý). Đấy là vài cái zdí zdụ để thấy rằng: chú Ba đang "mất cả chì lẫn chài". Cái zdấn đề dầu hỏa ở Iraq, cũng chỉ là một cái zdí zdụ nữa cho thêm phần sinh động cho "giấc mộng Trung Hoa" nó đi về đâu. "Giấc mộng Trung Hoa" là một mục đích có tính đại cuộc của chú ba Tàu và họ cũng hay nói tới cái "đại cuộc". Nhưng cái zdấn đề còn lại để đặt ra cái zdấn đề, chính là cái zdấn đề tầm nhìn cái "đại cuộc" đó đến đâu. Nếu tầm nhìn của Lão gàn không vượt quá giới hạn cái lò gạch làng Vũ Đại, thì tầm nhìn của chú ba Tàu chắc có hơn thì cũng không vượt quá tường rào nhà Bá Kiến, cũng quanh quẩn trong làng Vũ Đại cả. ================= PS: Tham vọng gì cũng nên vừa phải. Tham vọng quá đến mức đòi làm chủ cả con cá vàng thì quay trở về cái máng lợn.
  1 like