• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 12/07/2016 in all areas

 1. Bổ sung thêm trường hợp II. Lấy con dao loại gọt trái cây, hoa quả, đốt thật nóng lên, rồi đâm vào hũ muối ngập lưỡi dao. Khi muối ngưng nổ lách tách thì quăng xuống gầm giường dưới chỗ bé ngủ.
  3 likes
 2. Có nhiều gia đình có con nhỏ ban ngày thì rất ngoan nhưng ban đêm thì lại hay khóc và có những đứa bé khóc như có người đánh. Sau khi xử lý bằng các mẹo và bằng phong thủy thì gia đình thấy trẻ không khóc đêm nữa và ngủ rất tốt. Có những đứa bé rất ngoan, ngày ăn uống tốt, nhưng cứ đêm xuống là cháu bé khóc to và không ngủ, cũng có những bé cả ngày hay khóc và rất khó nuôi. Hiện tượng trẻ khóc đêm xẩy ra ở những bé mới sinh cho đến tận 2 tuổi. Và khi trẻ khóc đêm nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bé cũng như mọi người trong gia đình. Nguyên nhân của hiện tượng trẻ khóc đêm? - Hiện tượng trẻ khóc đêm có 2 nguyên nhân chính sau: 1. Giờ sinh của trẻ phạm vào giờ Dạ Đề - Trẻ mà sinh vào giờ Dạ Đề thì hay khóc đêm, người hay mệt mỏi, hay co giật. - Giờ Dạ Đề tính như sau: + Mùa Đông sinh vào giờ Mão ( từ 5h – 7h sáng) + Mùa Xuân sinh vào giờ Ngọ (từ 11h – 13h trưa) + Mùa Hạ sinh vào giờ Dậu ( từ 17h -19h tối) + Mùa Thu sinh vào giờ Tí (từ 23h – 1h đêm) - Cách hóa giải: có 3 cách + Cách 1: Lấy xác con ve sầu chấm vào miệng và chân (trai thì 7 lần, gái thì 9 lần) sau đó sao chín ròn rồi pha nước cho bé uống + Cách 2: Lấy cỏ mọc qua thành giếng đào mang về dấu người mẹ đặt xuống bên dưới giường. + Cách 3: Lấy 2 tờ giấy màu hồng có tẩm hương thơm để vào áo của bé ( 2 ngày) sau đó mang ra phun ít nước và chờ cho khô thì viết 2 chữ to kín giấy ” Điệp An” và tẩm tiếp hương thơm. Xé làm 4 mành/ 1 tờ, mỗi mẹ con 1 nửa để vào người (1 ngày) sau đó đốt lấy tro bôi vào má, vào gót chân và ngực của bé. Kết quả: Vài ngày sau thì bé sẽ hết khóc ( Đây là bài thuốc mẹo trong dân gian rất hiệu quả mà lại có tác dụng nhanh) 2. “Địa khí phong thủy” trong ngôi nhà rất yếu, có nhiều ác xạ và âm khí ( có vong ) - Có nhiều trường hợp khi xem giờ sinh của bé thấy không phạm giờ Dạ Đề nhưng đêm bé hay khóc và con thét lên. Chính vì thế sau khi kiểm tra đại khí của đất tại căn nhà thì thấy địa khí rất âm khí (nhiều tia ác xạ bắn lên trên nhà, nhà có quá nhiều tà khí, có nhà còn có vong hồn vảng vất bên ngoài vào). Chính do địa khí và nhà có nhiều tà khí nên trẻ hay khóc đêm mặc dù sinh không phạm giờ Dạ Đề. - Cách hóa giải: + Dùng Cách thứ 3 như bên trên. + Trấn trạch lại ngôi nhà + Tẩy uế trừ tà + Nâng khí bằng đá phong thủy. Kết quả: Sau khi xử lý thì hai ngày sau trẻ hết khóc đêm và ăn uống rất tốt Theo mangphongthuy
  2 likes
 3. “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, ông bà xưa khuyên nhủ con cháu phải kiêng kỵ những điều cấm phạm phải trong tâm linh để tránh gặp những điều bất trắc. Dưới đây là danh sách những vật dụng không nên đem đốt vì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, vận may của bản thân theo kinh nghiệm của người xưa… 1. Hình chụp không nên đốt Nhiều người sau khi ly hôn thì những hình ảnh kết hôn trước đây không biết xử lý thế nào, cách mà nhiều người thường hay làm là dùng lửa đốt đi cho sạch sẽ không để lại dấu vết. Nhưng việc đốt hình thường sẽ gây những hệ quả không tốt như: tranh cãi, bệnh tật, tinh thần không còn phấn chấn… Vì thế phải thận trọng. 2. Quần áo không nên đốt Theo kinh nghiệm dân gian, quần áo rất không nên đốt, nếu quá cũ thì có thể mang cho hoặc bỏ đi chứ đừng đốt. Vận rủi của việc đốt quần áo là có thể bị đại nạn bất ngờ. Hãy lưu ý! 3. Sách không nên đốt Không quý trọng sách lại mang vứt bỏ hoặc đốt là việc đại bất kính, sẽ chịu hậu quả. Ví như có nhiều người con cái học hành không tốt hoặc đần độn… thường có quan hệ đến việc này. Nếu sách không đọc đến hay không thích thì có thể biếu tặng hoặc tích trữ lại, điều này nhất định bạn phải ghi nhớ. 4. Vật phẩm theo sát bên mình Những vật phẩm gần gũi với mình, hoặc dùng lâu chắc hẳn cũng mang lại cảm xúc, có phần linh tính trong đó, vì thế tốt nhất không nên đốt. Ví như có người đốt ví tiền, vận rủi của việc này thường là không giữ được tiền bạc, dễ xui xẻo về đường của cải. 5. Tóc không nên đốt Tóc là phần dư của máu, vì thế tóc rất quan trọng. Vận rủi của việc đốt tóc thường là hay bị đau đầu, bị lừa gạt, nghiêm trọng hơn có thể ảnh hưởng đến vận mạng về tình cảm. Cần nhấn mạnh đặc biệt là vào tháng Giêng âm lịch, tuyệt đối kỵ đốt những thứ này. Trong cuộc sống có những phong tục hoặc kinh nghiệm chú ý một chút vẫn hơn, chỉ có lợi cho công việc cũng như cuộc sống. Theo daikynguyenvn.com @ khi có người chết đuối chưa tìm thấy xác , người ta thường dùng các vật như quần áo , đồ dùng của người đó ném xuống sông .để sau 1 thời gian xác sẽ dc tìm thấy hoặc nổi lên tại khu vực đó đây là hiện tượng đồng thanh tương ứng , đồng khí tương cầu trong phong thủy ^_^
  2 likes
 4. Chính quyền Đài Loan có thể từ bỏ “đường 11 đoạn”, cho Mỹ thuê đảo Ba Bình sau phán quyết PCA?VietTimes 09/07/2016 09:53 GMT+71 đăng lại 2 liên quan VietTimes -- Nếu đây là sự thực thì rất đáng hoan nghênh, vì chính quyền Thái Anh Văn đã tôn trọng sự thực và luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, việc Đài Loan có từ bỏ tham vọng “chủ quyền chữ U” ở Biển Đông hay không còn chờ quan sát. Tân Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và người tiền nhiệm Mã Anh Cửu. Ảnh: tw.on.cc Tờ Tin tức bình luận Trung Quốc của Hồng Kông ngày 7/7 cho biết ngày 12/7 tới đây, Tòa trọng tài thường trực Liên hợp quốc (PCA) sẽ công bố kết quả phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Đối với vấn đề này, bài báo đã phỏng vấn ông Khâu Nghị, cựu Ủy viên Lập pháp (nghị sĩ) Đài Loan, thành viên Hội đồng Viện nghiên cứu Kinh tế Đài Loan. Để bạn đọc có thêm thông tin tham khảo khách quan, Viettimes đăng lại nội dung chính của bài viết để độc giả tham khảo: Một khi kết quả phán quyết không có lợi cho Trung Quốc, phủ nhận sự tồn tại của "đường chữ U" (đường chín đoạn, đường lưỡi bò phoi pháp) chính là thời cơ tốt nhất để lãnh đạo đảo Đài Loan, bà Thái Anh Văn từ bỏ chủ quyền Biển Đông và "cho Quân đội Mỹ thuê đảo Ba Bình" (đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiện do Đài Loan chiếm đóng). Muốn xem thái độ của bà Thái Anh Văn đối với Biển Đông thì phải trước tiên so sánh với người tiền nhiệm, ông Mã Anh Cửu để tìm hiểu sự khác biệt. Ông Mã Anh Cửu "có thái độ rõ ràng, kiên định" đối với Biển Đông, nhưng bà Thái Anh Văn lại có thái độ "tiêu cực, mơ hồ, kín tiếng". Về chi tiết, ông Mã Anh Cửu khăng khăng kiên trì yêu sách "đường 11 đoạn" (vô lý, phi pháp) thời kỳ chính quyền Quốc Dân, tức là yêu sách "đường chín đoạn" do Trung Quốc áp đặt hiện nay. Trong khi đó, bà Thái Anh Văn chưa từng đề cập đến vấn đề "đường 11 đoạn" hay "đường 9 đoạn". Bà chỉ nói đến luật pháp quốc tế, chỉ nói rằng tranh chấp này cần được giải quyết bằng "thể chế đa phương". Khâu Nghị, cựu Ủy viên Lập pháp Đài Loan, thành viên Hội đồng Viện nghiên cứu Kinh tế Đài Loan. Ảnh: CRNTT. Mã Anh Cửu đã bất chấp sự phản đối của Việt Nam và Philippines, quyết đẩy mạnh xây dựng và "phòng thủ" (phi pháp) đối với đảo Ba Bình. Nhưng bà Thái Anh Văn lại nói một cách mơ hồ, phụ tá của bà thậm chí nói có ý từ bỏ, hơn nữa tiết lộ khả năng cho Mỹ thuê làm căn cứ. Bà Thái Anh Văn không hề phản bác hoặc làm rõ đối với những tin đồn này. Đối với phán quyết sắp tới của PCA, ông Mã Anh Cửu nói rằng Đài Loan không thừa nhận, không chấp nhận. Trong khi đó, bà Thái Anh Văn không nói trực tiếp, song nói rằng muốn căn cứ vào cơ chế xử lý tranh chấp theo luật pháp quốc tế để quyết định vấn đề chủ quyền Biển Đông và đảo Ba Bình. Việc xử lý vấn đề Biển Đông của ông Mã Anh Cửu đã gây sức ép rất lớn cho bà Thái Anh Văn, vì vậy, khi nhậm chức bà Thái Anh Văn đã thể hiện lập trường bảo vệ chủ quyền "đường 11 đoạn", nhưng sau đó đã "buông lỏng". Hiện nay, Mỹ mạnh mẽ điều 2 cụm tấn công tàu sân bay đến Biển Đông, trong khi đó Trung Quốc tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn có sự tham gia của 3 hạm đội lớn. Như vậy, đối đầu Trung-Mỹ đang diễn ra gay gắt. Trong tình hình này, đảo Ba Bình có vị trí trọng yếu trên Biển Đông, lại đang nằm trong tay Đài Loan. Cho nên, đảo Ba Bình "trở thành nơi tất yếu tranh chấp của nhà binh", làm cho Đài Loan có giá trị chiến lược được các bên cố gắng tận dụng. Tân Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn. Ảnh: epochtimes. Để thực hiện "Đài Loan độc lập", phải dựa vào sức mạnh của bên ngoài như Mỹ và Nhật Bản. Vì vậy, chiến lược Biển Đông của bà Thái Anh Văn chính là "liên kết với Mỹ và Nhật Bản, kết nối ASEAN, đối kháng với Trung Quốc, thực hiện mong muốn Đài Loan độc lập". Trong đó, "lôi kéo ASEAN" chính là "chính sách hướng Nam mới"; "liên kết với Mỹ và Nhật Bản" chính là bà Thái Anh Văn hy vọng kết hợp "đồng minh quân sự Mỹ-Nhật-Đài" cộng với khả năng từ bỏ Biển Đông. Một khi kết quả trọng tài của PCA được công bố, không thừa nhận sự tồn tại của "đường chữ U", bà Thái Anh Văn có thể tuyên bố "đường chữ U" không liên quan đến Đài Loan, đảo Ba Bình có thể "cho Mỹ thuê làm căn cứ quân sự", nhưng Đài Loan vẫn giữ quyền lợi khai thác chung tài nguyên Biển Đông. Mỹ cho rằng trọng tâm bá quyền thế giới hiện nay ở Biển Đông, đối thủ chính ở Biển Đông là Trung Quốc. Mỹ muốn tiến hành hiện diện quân sự mạnh mẽ ở Biển Đông để các nước đông minh Đông Á đi theo Mỹ. Nhưng Mỹ thiếu căn cứ ở Biển Đông, vì vậy họ muốn xây dựng lại căn cứ ở vịnh Subic, Philippines, muốn có thể sử dụng cảng Cam Ranh Việt Nam, nhưng hai khu vực đều có biến số. Ngoài ra, ở Australia cũng có sự thay đổi về chính trị, Thủ tướng không còn thân Mỹ, cảng Darwin cũng có biến số. Singapore luôn thực hiện cân bằng giữa Trung-Mỹ, cho nên, trong tình hình này, đảo Ba Bình đã trở thành căn cứ quân sự lý tưởng nhất của Mỹ ở Biển Đông. Một khi tiến vào sẽ có sức mạnh tuyệt đối để áp chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Mỹ ngầm trợ giúp Philippines trong vụ kiện Biển Đông, nhưng Trung Quốc không thừa nhận. Mỹ từng chuyển sang yêu cầu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu (hiện đã rời nhiệm) từ bỏ chủ trương "đường chữ U" ở Biển Đông, nhưng Mã Anh Cửu không đồng ý, mà còn mạnh mẽ tuyên bố “chủ quyền” Biển Đông. Vì vậy, Mỹ muốn bà Thái Anh Văn từ bỏ chủ trương "đường chữ U" và nhận được đồng ý. Vì vậy, bà Thái Anh Văn và Đảng Dân Tiến đều cho rằng đây là việc của Quốc Dân Đảng và Tưởng Giới Thạch, từ bỏ "đường chữ U" chẳng có vấn đề gì. Đảo Ba Bình thuộc quân đảo Trường Sa, Việt Nam, hiện bị Đài Loan chiếm đóng bất hợp pháp. Ảnh: UDN. Nhưng sau khi từ bỏ “đường chữ U”, đảo Ba Bình sẽ trở nên “lẻ loi”... Do đó, nếu Đài Loan “cho Mỹ thuê đảo Ba Bình” thì vấn đề này sẽ được giải quyết. Vì vậy, kết quả trọng tài được công bố chính là thời cơ tốt nhất để bà Thái Anh Văn gửi món quà lớn cho Mỹ. Trên đây là nội dung chính của bài viết đăng tải quan điểm của một chuyên gia Đài Loan. Từ bài viết cho thấy, có thông tin cho rằng chính quyền Thái Anh Văn có khả năng từ bỏ yêu sách “đường 11 đoạn”. Nếu đây là sự thực thì rất đáng hoan nghênh, vì chính quyền Thái Anh Văn đã tôn trọng sự thực và luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, vấn đề lãnh thổ là một vấn đề nhạy cảm. Nếu chính quyền Thái Anh Văn từ bỏ yêu sách “đường 11 đoạn” thì chắc chắn họ phải cân nhắc tới một bộ phận người Đài Loan đại diện là Mã Anh Cửu vẫn có “tham vọng” phi pháp ở Biển Đông. Do đó, việc Đài Loan có từ bỏ “chủ quyền” ở Biển Đông hay không còn chờ quan sát. Nếu Đài Loan từ bỏ yêu sách “đường 11 đoạn” (đường chữ U) ở Biển Đông thì rõ ràng cũng sẽ tác động mạnh tới yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc. Trung Quốc đưa ra yêu sách này là dựa trên yêu sách của Đài Loan. Hy vọng chính quyền Thái Anh Văn sửa chữa sai lầm của người tiền nhiệm, từ bỏ yêu sách chủ quyền ở Biển Đông vốn không thuộc về mình, tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ và tích cực bảo vệ luật pháp quốc tế, góp phần bảo vệ hòa bình, an ninh và ổn định khu vực. Khả năng Đài Bắc “cho Mỹ thuê đảo Ba Bình” có thể đã là một phương án đã được chính quyền mới ở Đài Loan tính tới, nhưng điều này rõ ràng sẽ gây tranh cãi và phản ứng bởi đây là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Viettimes.vn ====================== Tốt lắm! Điều này rất hợp ý với lão Gàn. Và lão đã phán điều này trước khi lệnh bà Thái Anh Văn ứng cử Tổng Thống Đài Loan. Lão đã phân tích rồi, nhưng bây giờ nhắc lại kỹ hơn ở đây. Đài Loan sẽ ghi điểm cực lớn cho vị thế của mình khi tuyên bố hủy đường Lưỡi bò mà chính phủ Trung Hoa Dân Quốc tuyên bố vào năm 1947 (Hoặc 1948), bởi những nguyên nhân sau đầy: 1/ Trên thực tế, việc tuyên bố "Đường lưỡi bò" của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, không đem lại lợi ích thực tế cho chính thể này. Mà chỉ góp phần làm nguyên cớ cho chính phủ Trung Quốc Đại Lục chiếm hữu trên thực tế. Điều này không khác gì tiếp tay cho Trung Quốc Lục địa chiếm hữu và sử dụng đường lưỡi bò, chống lại chính Đồng minh của Đài Loan là Hoa Kỳ. 2/ Việc từ bỏ tuyên bố "Đường lưỡi bò", nhân danh chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, sẽ được sự ủng hộ của hầu hết các nước trên thế giới và cả khối ASEAN vì phù hợp với quyền lợi của họ. Từ đó nâng cao vị thế ngoại giao của Đài Loan trong những quan hệ quốc tế và đặc biệt trong quan hệ với Hoa Kỳ, một đồng minh lớn nhất của Đài Loan. Chính thể Đài Loan cần hiểu rằng: Họ đang có những cố gắng vô vọng để khôi phục vị trí của họ tại Liên Hiệp Quốc, thì đây chính là cơ hội lớn để khôi phục vị trí này, trong hoàn cảnh thời thế hiện nay. 3/ Việc tuyên bố từ bỏ "Đường lưỡi bò", về tính chính danh thì không thể là cái cớ để Trung Quốc động binh tấn công Đài Loan. Vì đó không phải là tuyên bố độc lập của Đài Loan tách khỏi Trung Quốc. Ngược lại - về tính chính danh - Trung Quốc phải thừa nhận chính phủ Đài Loan tuyên bố từ bỉ "Đường Lưỡi bò" là phù hợp với chính sách "Một quốc gia, hai chế độ". Tức là chính sách "Một quốc gia, hai chế độ" từ Trung Quốc Đại lục sẽ phải thừa nhận tính hợp pháp của chính phủ Trung Hoa Dân quốc, trong đất nước Trung Hoa, trong tuyên bố từ bỏ "Đường lưỡi bò", mặc dù họ có thể không thực hiện. Như vậy Đài Loan hoàn toàn có lợi trong việc tuyên bố từ bỏ "Đường lưỡi bò", xét về mọi phương diện. Ngược lại, khăng khăng giữ tuyên bố đường lưỡi bò" sẽ đầy Đài Loan vào thế khó và có thể nói là nguy hiểm trong thời thế hiện nay, khi cuộc đối đầu Mỹ Trung đến hồi quyết liệt. Nếu chính thể Trung Hoa Dân Quốc tuyên bố từ bỏ đường lưỡi bò, thì những khả năng xấu nhất có thể xảy ra là Trung Quốc Lục Địa tấn công đảo Ba Bình. Nếu Trung Quốc Lục địa thực hiện điều này thì không khác tấn công Đài Loan vốn được bảo vệ bởi những hiệp ước phòng thủ liên quan giữa Hoa kỳ và Trung Hoa Dân quốc. Nhưng xử lý thế nào với đảo Ba Bình thì việc trao cho Hoa Kỳ quản lý sẽ không chính danh. Riêng vấn đề này với lão Gàn là chuyện "Thiên cơ khả dĩ lộ từ từ...", nhưng lão tin những chính khách già dặn của thế giới sẽ có thể đưa ra một giải pháp hợp lý. PS: Lão biết Đài Loan còn lấn cấn một số vấn đề khi tuyên bố bãi bỏ "Đường Lưỡi bò". Lão cũng không tiện nói toẹt những lấn cấn này ra đây. Nhưng lão khuyên rằng: Những lấn cấn đó chỉ là những chi tiết có khả năng khắc phục và cần giải pháp khắc phục, không nên coi là nguyên nhân dừng lại.
  2 likes
 5. Chiếc gương soi là vật dụng hằng ngày của con người nhưng nó lại ẩn chứa những bí ẩn mà không phải ai cũng biết. Những câu chuyện liên quan đến chiếc gương soi luôn khiến người ta phải nổi da gà. Chiếc gương luôn chứa nhiều bí ẩn mà cho đến nay khoa học chưa khám phá hết. Chuyên gia điều khiển học người Nga Vitaly Pravdivtsev nghiên cứu các bí ẩn của chiếc gương soi và đã đi đến kết luận rằng, nó có tác động rất lớn vào cuộc sống con người. Đã có nhiều hiện tượng huyền bí liên quan đến chiếc gương soi. Vitaly đưa ra 3 giả thuyết về chiếc gương soi. Đầu tiên, chiếc gương là công cụ mang con người vào trạng thái thay đổi ý thức. Thứ hai, chiếc gương là dụng cụ quang học giúp nhìn thấy những hình ảnh của thế giới huyền ảo. Và thứ ba, một chiếc gương là công cụ giúp người khác nhìn thấy những hình ảnh hình thành trong ý thức của một người. Người ta nói rằng những chiếc gương soi có thể ghi nhớ vài sự kiện. Vitaly Pravdivtsev kể câu chuyện về một cặp vợ chồng thích trang hoàng căn nhà mình với các món đồ cổ. Chiếc gương soi ghi nhớ sự kiện Tại St. Peterburg, cô vợ mua một chiếc gương rất cổ kính nguy nga của một người đàn bà bí ẩn. Về đến nhà, Chiếc gương được treo tại phòng ngủ của cặp vợ chồng, nhưng kỳ lạ vào những hôm sau đó họ bắt ngủ mở thấy mình bị thiêu cháy và bàng hoàng tỉnh giấc vì chính tiếng thét của họ trong giấc mơ! Vitaly Pravdivtsev khuyên họ nên treo chiếc gương đó trong một căn phòng khác. Và sau khi dời nó khỏi phòng ngủ, hai vợ chồng đã không còn gặp ác mộng nữa. Sau này khi trở lại St. Peterburg, họ gặp lại người đàn bà đã bán cho họ chiếc gương ám ảnh đó. Bà ta kể rằng, giai đoạn Leningrad bị vây hãm trong thế chiến II, chiếc gương được treo trong căn phòng mà người anh trai của bà ta đã bị thiêu cháy và chết vì bỏng quá nặng. Vì vậy, theo Vitaly Pravdivtse chiếc gương soi có thể “nhớ” lại các cảm xúc cũng như tình cảm và cuộc sống của những người đã sử dụng chúng. Một số nhà khoa học ghi nhận rằng, những sự phát xạ tinh thần của mỗi người có thể sắp xếp các phần tử nhỏ của thế giới thành các mô hình duy nhất, dấu vết của tư tưởng và cảm xúc của chúng ta. Món đồ mà người ta sử dụng có thể ghi nhớ dấu vết nói trên. Trong suốt 15 năm, các nhà nghiên cứu ở một trong các viện của New York đã nghiên cứu hiệu quả của chiếc gương soi đối với con người với sự giúp sức của thiết bị dò từ – âm cực nhạy. Những người đứng quá lâu trước gương có thể thấy mệt mỏi và trí nhớ trở nên sút kém. Các thí nghiệm tiết lộ rằng, chiếc gương soi có thể tích tụ năng lượng của con người. Những tác động của gương tới sự lão hóa Người ta sẽ mất năng lượng sau 3 phút nhìn vào gương. Và các nhà nghiên cứu cũng có một ghi nhận giật gân: Người nào thường xuyên soi gương sẽ chóng già hơn. Các chuyên gia sinh học năng lượng giải thích hiện tượng này như sau: Năng lượng chúng ta phát ra được chiếc gương phản ánh và sau đó phá hủy vầng hào quang bảo vệ chúng ta. Tuy nhiên, Vitaly Pravdivtsev nói rằng chiếc gương có thể làm trẻ con người lại nếu nó được làm bằng pha lê trong suốt chứ không phải kính thường. Mỗi ngày đứng trước chiếc gương soi này khoảng nửa giờ có thể làm mất đi các nếp nhăn trên mặt! Ngay từ thế kỷ 18, nhà bác học người Đức Kari Fon Feygenbakh (1788 – 1869) đã phát hiện thấy ở một số người có ánh mắt rất nguy hiểm đối với người khác. Những ánh mắt của họ có khả năng cực lớn (năng lượng trong ánh mắt có tên gọi là 00) và khi phản xạ qua gương có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ người bị luồng tia này hướng vào. Chiếc gương không chỉ phản chiếu hiện thực khách quan mà còn phản xạ năng lượng vô hình. Thử làm một thí nghiệm thì thấy, năng lượng cũng có khả năng phản xạ qua gương. Dùng bộ điều khiển ti vi từ xa cho hướng phản chiếu nhằm vào vô tuyến, thấy nó vẫn có tác dụng như thường. Điều đó có nghĩa gương có thể phản xạ năng lượng phát ra từ ánh mắt có thể gây nguy hiểm cho những ai bị nó phản chiếu vào qua gương. Thực hư chuyện gương soi giết người Nhà bác học người Pháp Kamill Flamarian (1848 – 1925) chuyên về các hiện tượng dị thường trong thiên nhiên khuyên những người nhút nhát sợ bóng tối thử nhìn vào cái gọi là “bóng ma” qua gương, hoặc bất cứ vật gì có độ bóng thì sẽ bớt sợ hơn rất nhiều. Có nhiều người bán tin bán nghi, thế nhưng qua thực tế thì thấy lời khuyên của Flamarinon rất hiệu nghiệm. Cũng như vậy đối với những chiếc gương cổ nổi tiếng thần bí được sản xuất tại vùng Venezia ở Italia. Như có phép màu nhiệm, loại gương này thường gây được tâm trạng phấn chấn đối với người soi. Ban đầu, người ta cho rằng, sự bí ẩn chính là chất liệu pha lê được phát minh năm 1516 bởi hai anh em nhà Andrea và Domenico thuộc vùng đảo Murana gần Venezia. Mãi sau này họ mới khám phá rằng, những người thợ Italia đã bổ sung thêm một ít mạt vàng vào trong chất phủ gương, làm cho sự phản chiếu của gương có sắc mầu ấm. Thông thường, sắc màu gam lạnh, chẳng hạn như ánh trăng, không có lợi cho sức khoẻ. Chính điều này đã lý giải bí ẩn tại sao vào thời kỳ trăng rằm, số lượng người bị trầm uất, động kinh, tự tử và các vụ phạm tội tăng lên đáng kể so với những ngày khác. Phong thủy trong việc đặt gương soi Trong phong thủy ứng dụng, phòng ngủ không nên có gương phản chiếu vào tường lúc ngủ. Trong trạng thái ngủ, cơ thể rất nhạy cảm với những nguồn năng lượng bất lợi đối với sức khỏe. Gương trong phòng ngủ nên che mặt phản chiếu bằng một tấm vải. Đây không phải là sự mê tín dị đoan mà điều này phần nào đã được lý giải dưới góc độ khoa học. Phủ mặt gương trong lúc ngủ đề phòng khả năng năng lượng của những người có tâm địa xấu, phản xạ qua gương chĩa vào người trong lúc ngủ. Dân gian khuyên không nên sử dụng gương cũ vì nó ám nhiều năng lượng và chất độc. Có trường hợp sau khi soi gương, người chủ có những hành vi bột phát cực kỳ nguy hiểm. Chẳng hạn như chiếc gương cổ nổi tiếng trong lịch sử với những vụ giết người, đột tử hay vẫn có đề dòng chữ “Lui arpo – 2743”. Năm 1997, các nhà buôn đồ cổ Pháp đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng thông báo cho mọi người biết không nên mua chiếc gương cổ này vì nó rất nguy hiểm với người mua nó về. Theo thống kê, chiếc gương Lui đã gây ra cái chết đối với 38 người chủ mua nó. Chiếc gương như có lời nguyền, hễ rơi vào tay người nào là người đó bị đột tử mà không lý giải được. Sau khi gây ra cái chết của hai người chủ cuối cùng vào năm 1910, chiếc gương được cảnh sát Pháp tịch thu và lưu giữ trong kho. Hiện nay vẫn chưa có lời giải thích khoa học thỏa đáng cho chiếc gương Lui bí ẩn. Theo Trí Thức Trẻ @ giờ mới biết vì sao phụ nữ già nhanh hơn đàn ông :lol: @ở vn vào thời kỳ trước ,sau khi những vị khách xấu bụng ra về , các cụ đều lau lại mặt gương bằng rượu gừng
  1 like
 6. PCA ra phán quyết không công nhận đường chín đoạn của TQ 12/07/2016 16:23 GMT+7 Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại La Hay (Hà Lan) vừa ra phán quyết không công nhận "đường chín đoạn" của Trung Quốc tại Biển Đông, dồng thời cho biết Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở vùng biển này. Tòa Trọng tài Thường trực (Nguồn: BBC) Ngày 12/7, PCA đã ra phán quyết về vụ kiện của Philippines đối với yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông sau 3 năm thụ lý. "Tòa Trọng tài Thường trực kết luận rằng không có căn cứ pháp lý nào để Trung Quốc đòi chủ quyền lịch sử, vượt quá các quyền mà Công ước về Luật Biển cung cấp, tại vùng biển thuộc phạm vi 'đường chín đoạn'," thông cáo báo chí của PCA viết. Phán quyết này được đưa ra sau quá trình thụ lý kéo dài 3 năm, đối với đơn kiện của Philippines nhằm bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Theo trình tự, các quốc gia quan sát quá trình tố tụng, nước thành viên PCA, các tòa thành viên của PCA, công chúng và các phương tiện truyền thông cũng nhận được e-mail về phán quyết kể trên. Sau khi e-mail đã được gửi đi, quyết định cũng sẽ được tải lên trang web của PCA. Philippines bắt đầu quá trình tố tụng tại PCA kiện Trung Quốc vào ngày 22/1/2013 sau nhiều năm bế tắc và căng thẳng trong việc giải quyết tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông mà không đạt được kết quả. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền toàn bộ Biển Đông bằng việc đưa ra “đường chín đoạn” bao gồm cả khu đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Trung Quốc đã từ chối tham gia vào quá trình tố tụng của PCA khi cho rằng PCA không có thẩm quyền giải quyết vụ kiện này và khẳng định mình có "chủ quyền không thể tranh cãi" trên Biển Đông. Tuy nhiên, PCA đã ra phán quyết trước đó khẳng định rằng PCA có thẩm quyền giải quyết vụ kiện này và đã thụ lý hồ sơ kiện Trung Quốc của Philippines. Tác động của vụ kiện tới Trung Quốc Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu ngày 30/10/2015 đã khẳng định lại quan điểm của Trung Quốc không chấp nhận và không tham gia vào vụ kiện do Philippines đơn phương khởi kiện. Đồng thời khẳng định, phán quyết về thẩm quyền của Toà Trọng tài không có giá trị pháp lý và không có giá trị ràng buộc với Trung Quốc. Quan điểm này chắc chắn sẽ tiếp tục được Trung Quốc theo đuổi với phán quyết cuối cùng của Toà Trọng tài. Trung Quốc có thể sẽ phản ứng quyết liệt, leo thang căng thẳng trong ngắn hạn để chứng minh cho quan điểm không tuân thủ phán quyết của mình sau phán quyết của PCA. Đặc biệt trong bối cảnh luật quốc tế không có cơ chế cưỡng chế thi hành, Trung Quốc sẽ có những hành động như đẩy mạnh hoạt động trong các lĩnh vực về nghề cá, dầu khí; xây dựng công trình trên biển; tuần tra, thiết lập và thực thi các quy định của nội luật Trung Quốc về hàng hải, hàng không, môi trường, nghiên cứu khoa học, hoạt động quân sự…. Tuy nhiên, trong dài hạn, Trung Quốc có thể sẽ tập trung tiến hành củng cố cơ sở tại các thực thể chiếm đóng ở Trường Sa được Trọng tài kết luận là đảo đá gồm: Gạc Ma, Châu Viên và Chữ Thập; đồng thời, thúc đẩy các hoạt động tại Hoàng Sa do quần đảo này nằm ngoài phạm vi phán quyết của Toà Trọng tài. Tác động của vụ kiện tới các bên tranh chấp khác và các nước thành viên ASEAN Với Malaysia, do các hành động leo thang đưa tàu chiến của Trung Quốc vào gần bãi cạn Luconia và yêu sách chủ quyền với bãi này, Malaysia đang dần chuyển thái độ công khai và tích cực hơn về tranh chấp Biển Đông. Với phán quyết này, Malaysia có thể quay trở lại với chính sách ngoại giao thầm lặng để hy vọng đạt được một giải pháp thoả hiệp và vẫn giữ được hoà khí trong quan hệ với Trung Quốc. Với Indonesia, Bộ trưởng các vấn đề Chính trị, Pháp lý và An ninh của Indonesia phát biểu ngày 11/11/2015 rằng Indonesia có thể kiện yêu sách “đường lưỡi bò” Trung Quốc ra Toà. Trong hội thảo về tình hình Biển Đông do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore tổ chức ngày 5-6/11/2015, Thứ trưởng Bộ các Vấn đề Hàng hải cũng khẳng định Indonesia không công nhận yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc, và cho rằng do “đường lưỡi bò” chưa được xác định, Indonesia không thừa nhận có chồng lấn giữa vùng biển do “đường lưỡi bò” tạo ra và vùng biển Natuna của Indonesia. Phản ứng của Indonesia sẽ dừng ở mức có chừng mực vì Trung Quốc đang khẳng định thiện chí đàm phán với Indonesia và trên thực tế, Trung Quốc cũng chưa bao giờ khẳng định tồn tại tranh chấp với Indonesia. Đồng thời, Indonesia cũng muốn tranh thủ nguồn vốn của Trung Quốc để phát triển sáng kiến Trục hàng hải nhằm tăng cường kết nối giữa các đảo thuộc Indonesia và giữa Indonesia và khu vực. Với các nước ASEAN khác, cho dù vụ kiện kết thúc thắng lợi cho Philippines, các nước này sẽ không tỏ thái độ rõ ràng do không có lợi ích trực tiếp với tranh chấp tại Biển Đông và không muốn làm mất lòng Trung Quốc. Tác động của vụ kiện đối với Việt Nam Về mặt pháp lý, bản chất của vụ kiện của Philippines và Trung Quốc không phải là vụ kiện về các vấn đề chủ quyền. Vì vậy, bất kỳ bên nào giành lợi thế sau phán quyết, vấn đề tranh chấp chủ quyền đối với Trường Sa vẫn chưa được giải quyết. Bản chất của vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc là nhằm thu hẹp các vùng biển tranh chấp qua 4 lập luận pháp lý chủ yếu: • Bác bỏ giá trị pháp lý của yêu sách lịch sử của Trung Quốc từ “đường lưỡi bò”. • Thu hẹp vùng biển tranh chấp về phạm vi 12 hải lý của các thực thể là đảo đá tại Trường Sa. • Quy thuộc các bãi nửa nổi nửa chìm nằm ngoài 12 hải lý của các đảo về vùng EEZ và thềm lục địa của quốc gia ven biển. • Từ đó, xác định các hành vi hiện thực hoá “đường lưỡi bò” của Trung Quốc tại Biển Đông là các hành vi vi phạm luật quốc tế. Việc tòa PCA bác bỏ giá trị pháp lý của “đường lưỡi bò” sẽ tạo ra tác động tích cực chung cho các quốc gia ven Biển Đông, buộc Trung Quốc phải đưa ra yêu sách về các vùng biển phù hợp với quy định của UNCLOS. Về mặt chính trị, khi PCA không công nhận đường lưỡi bò của TQ, dư luận quốc tế có cơ sở để thể hiện lập trường ủng hộ Philippines và qua đó ủng hộ Việt Nam, lên án “đường lưỡi bò” và các yêu sách, các hành động trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông. Trên thực địa, cho dù có phán quyết của PCA, Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành leo thang trên thực địa để khẳng định sự tồn tại của yêu sách “đường lưỡi bò” trên biển và trên không. Trong dài hạn, Trung Quốc có thể đẩy mạnh các biện pháp trên thực địa tại Hoàng Sa do quần đảo này nằm ngoài phạm vi phán quyết của Toà Trọng tài. Điều này sẽ tạo ra căng thẳng trực tiếp với ta, gây khó khăn cho ta do hiện Trung Quốc nắm giữ quyền quản lý thực tế tại Hoàng Sa, trong khi thế giới và khu vực thường nhìn nhận đây là vấn đề song phương giữa ta và Trung Quốc.
  1 like
 7. Sau Thế chiến I, một nước nọ muốn dùng phương pháp khoa học để tuyên truyền người dân không tin vào Thần Phật, họ mong muốn cả dân tộc thoát ly khỏi tín ngưỡng. Vậy là trong một buổi hội thảo, chính quyền mời ba vị Tiến sĩ lên thuyết giảng… Vị thứ nhất là Tiến sĩ về Thiên văn, sau khi ông bước lên sân khấu lý giải vô số lý do về thuyết vô thần, cuối cùng ông hô to: :ph34r: Tôi đã dùng kính viễn vọng quan sát vũ trụ hơn 20 năm nhưng chưa bao giờ trông thấy Thần, vì thế chắc chắn không có thần thánh :unsure: “ ”. Sau câu nói ông nhận được tràng pháo tay của số đông công chúng. Vị thứ hai là Tiến sĩ Y học, sau khi nói rất nhiều đạo lý cho rằng con người tuyệt nhiên không có linh hồn, ông kết luận: :angry: “ Tôi từng giải phẫu hàng trăm thi thể, quan sát tỉ mỉ các bộ phận, thế nhưng không phát hiện có nơi nào để linh hồn gửi gắm. Trong tim à? Trong đầu à? Trong máu à? Tôi đều giải phẫu nhiều lần rồi nhưng không thấy gì, vì thế chắc chắn không có linh hồn” :angry: . Nói xong lại nhận được tràng pháo tay vang dội. Vị thứ ba là một nữ Tiến sĩ, một nhà luận lý học. Cô từ từ bước lên sân khấu rồi phát biểu: “ Người chết giống như cái đèn bị tắt. Chết là hết, tuyệt đối không có cái gọi là Thiên đàng hay Địa ngục để phán xét. Tôi từng đọc qua các sách cổ kim đông tây nhưng không thấy ghi chép gì về chuyện này”. :wacko: Sau khi ba vị tiến sĩ thuyết giảng xong, người chủ trì hướng về phía công chúng nói: “Nếu trong tất cả mọi người có ai không thỏa mãn, hoặc muốn tranh luận, đều có quyền lên thảo luận công khai”. Sau một lúc lâu nhưng không có ai lên tiếng phản bác, buổi tuyên truyền chuẩn bị kết thúc trong sự đắc thắng. Bỗng một bà cụ bước lên sân khấu, nói với người chủ trì: “Tôi có thể hỏi thêm vài câu hỏi được không?” Vị chủ trì nói: “Rất hoan ngênh cụ!” Thế rồi bà cụ nhìn vị tiến sĩ đầu tiên, hỏi: “Anh dùng kính viễn vọng nhìn được hơn 20 năm, thế anh có nhìn thấy gió không? Nó có hình dạng thế nào?”. Vị tiến sĩ trả lời: “Kính viễn vọng sao có thể trông thấy gió được thưa cụ?” Bà cụ nói: Trên thế giới có gió không? Anh dùng kín viễn vọng nhìn không thấy gió, lẽ nào anh có thể dùng kính viễn vọng nhìn thấy Thần? Anh dùng kính viễn vọng nhìn không thấy Thần thì có nghĩa là không có Thần sao?”. :D “ Vị Tiến sĩ chỉ biết im lặng không thể nói lại được. Thế rồi bà cụ lại nhìn sang vị Tiến sĩ thứ hai, hỏi: “Anh có yêu vợ anh không?” Vị Tiến sĩ kia thưa: “Dạ, có yêu thưa cụ”. Bà cụ tiếp lời: “Vậy anh đưa con dao giải phẫu cho tôi, tôi thử mổ bụng anh xem thử cái gọi là ‘yêu’ đó nằm ở bộ phận nào? Trong gan? Trong dạ dày? Hay trong ruột?”. Bên dưới mọi người cười vang dội. :lol: Tiếp tục, bà cụ lại nhìn sang nữ Tiến sĩ hỏi: “Cô đã đọc quyển sách này chưa? Nó gọi là «Kinh thánh». Chẳng phải rõ ràng quyển sách này có nói mọi người sau khi chết đều chịu phán quyết sao? Cô đừng tưởng chết là hết, phải biết rằng việc sau khi chết còn nhiều và dài hơn lúc còn sống rất nhiều! Khi cô còn trong bụng mẹ, nếu có người nói với cô rằng ‘không lâu nữa cô sẽ có mặt trên trái đất, có trời trăng sơn thủy, phải ăn cơm mặc quần áo’, cô có tin không? Thế nhưng hôm nay cô không chỉ tin mà còn thực sự đã đang sống trong thế giới này. Thế giới vĩnh hằng cũng là như thế!” …..(khoảng lặng dài)…… Theo daikynguyenvn.com @cô tiến sĩ thứ 3 : chết là hết sao? với tư tưởng như vậy sẽ làm người ta sống ích kỉ ,và tiêu cực hơn .chẳng hiểu cô này định tuyên truyền cái gì ;)
  1 like
 8. Mỹ phát triển thành công tên lửa PAC-3MSE đánh chặn đa mục tiêu Chủ nhật, 10/07/2016 - 19:00 Chia sẻ 2 Ngày 9-7, Quân đội Mỹ lần đầu tiên đã phóng tên lửa Patriot Phân đoạn Tăng cường Khả năng Tấn công (MSE) đánh chặn thành công hàng loạt mục tiêu, Tập đoàn Lockheed Martin cho biết vào sáng 10-7. >> Tên lửa LRASM- vũ khí đánh chặn đa mục tiêu và chống chiến tranh điện tử của Mỹ >> Quân đội Mỹ thử thành công tên lửa đánh chặn ngoài khơi Hawaii PAC-3 MSE được phóng tại Trung tâm Thử nghiệm Hỏa tiến Sa mạc trắng (White Sands), bang New Mexico và đã hoàn thành chương trình Thử nghiệm Vũ khí sau Chương trình 8 MSE là một phiên bản nâng cấp của tên lửa PAC-3 do Lockheed Martin phát triển, tên lửa có tốc độ cao sử dụng công nghệ tìm-diệt mục tiêu chính xác để đánh chặn tên lửa đạn đao/hành trình và máy bay chiến đấu. Hình ảnh vụ phóng tên lửa PAC-3MSE. So sánh với “thế hệ đàn anh”, PAC-3MSE có một động cơ kép sung lực, vây kiểm soát hướng bay lớn hơn và hệ thống hỗ trợ được đổi mới để tăng gần gấp đôi tầm bắn, nhà phát triển cho biết. Bình luận về vụ thử, Lockheed Martin cho biết, tập đoàn rất tự hào về khả năng sáng tạo vượt trội, nhấn mạnh tên lửa được nâng cấp đã thành công trong việc phát hiện, theo dõi, tấn công/đánh chặn mục tiêu. “Vụ thử này chứng minh hiệu quả của PAC-3 MSE dò tìm và tiêu diệt/đánh chặn nhiều loại mục tiêu, bao gồm máy bay chiến đấu và tên lửa đạn đạo, ông Scott Arnold, phó giám đốc phát triển PAC-3 Phòng chế tạo và Kiểm soát Tên lửa Lockheed Martin cho biết. PAC-3MSE từng được thử nghiệm 3 lần vào năm ngoái, Báo tin tức Quốc phòng Mỹ đưa tin. Những phiên bản đánh chặn trước đây đang được sử dụng cho hệ thống tên lửa Patriot. Tên lửa đánh chặn mới sẽ sớm được chuyển giao cho quân đội Mỹ. Đồ họa mô phỏng kết quả vụ bắn thử tên lửa PAC-3MSE của Lockheed Martin. Lockheed Martin nhận được hợp đồng đầu tiên sản xuất tên lửa PAC-3 MSE vào tháng 4-2014 và hợp đồng tiếp theo vào tháng 7-2015 để cung vũ khí đánh chặn cho quân đội Mỹ, Qatar, Saudi Arabia và các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Theo Phạm Trúc Công an nhân dân =================== Hừm! Từ năm một ngàn chín trăm hồi đó, lão Gàn đã phán rằng: Trong chiến tranh hiện đại, nước nào phòng thủ chắc, nước đó sẽ chiến thắng sau cùng. Hoa Kỳ đã thực hiện đúng chủ trương của lão Gàn. Giỏi! Lão bày tỏ lời khen ngợi. Hì! Chém gió! Chém gió! Hừm! Mần răng mà Isarael, một đồng minh bồ te của Hoa Kỳ có một hệ thống phòng thủ "Vòm sắt" siêu hiện đại, mà Hoa Kỳ lại không thừa hưởng những kỹ thuật tiên tiến này. Nếu trí nhớ của lão Gàn chưa lẫn, thì từ cuối những năm 60 của thế kỷ trước, sau vụ ám sát Tổng Thống Kennedy, các nhà khoa học Hoa Kỳ đã nghiên cứu một hệ thống chống đạn, bằng cách tự động bắn ra những vật cản đường đi của những viên đạn bắn lén bị phát hiện. Tức là cách đây đúng nửa thế kỷ, khoa học quân sự của Hoa Kỳ đã nghiên cứu cơ chế đạn chống đạn, tiền thân của hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay. Cho nên, với lão thì sự ra đời của hệ thống "Vòm sắt" của Isarael và phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ hiện nay, không có gì là lạ. Đây cũng là nguyên nhân giải thích vì sao Nga nhảy dựng, mỗi khi Hoa Kỳ gạ giảm số lượng đầu đạn hạt nhân. Bởi vì, nếu số đầu đạn hạt nhân càng giảm thì khả năng phản đòn bằng hạt nhân của Nga càng tiệm tiến tới 0, trước hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ. Mựa! Chán đời thế chứ lỵ!
  1 like
 9. Chúng ta vẫn tiếp nhận một cách vô ý những gì còn sót lại của tín ngưỡng Ai Cập phức tạp. Ví như đôi khuyên nơi lỗ tai hay hình xăm và bình xịt thơm họng đều đến từ nền văn hóa đã mê hoặc và ám ảnh chúng ta nghìn năm nay. Ảnh minh họa phép thuật trừ tà thuật, thần linh và ác quỷ thời Ai Cập cổ. Người Ai Cập tin rằng tai là cơ quan đặc biệt nhạy cảm, cho phép ác quỷ dễ dàng tiếp cận và đánh cắp linh hồn. Ít ai biết đôi hoa tai óng ánh của thiếu nữ được người Ai Cập phát minh để đánh lạc hướng ma quỷ ngăn chúng xâm nhập vào bên trong cơ thể. Người ta phải tham vấn những pháp sư quyền năng để tìm ra thiết kế phù hợp nhất nhằm đảm bảo ngăn chặn các thế lực đáng sợ. Mùi hương ngọt ngào có thể thu hút những linh hồn thánh thiện trái ngược với công dụng xua đuổi tà ác của tỏi. Con người hiện đại thấy thích thú khi ngắm nhìn bầy chim, nhưng người Ai Cập cổ thì không. Lý do là vì đối với họ loài chim mang vẻ huyền bí và siêu nhiên. Họ nhìn nhận sự chuyển động đồng bộ của đàn sáo đá là bằng chứng cho sự tồn tại của năng lực vô hình, ác độc đang điều khiển chúng. Sống trong nỗi lo sợ tột cùng, người Ai Cập cổ chỉ có thể xoa dịu bởi ma thuật và lễ nghi. Họ dùng đến những cây gậy ném ma thuật để giải tán đàn chim; những vũ khí tượng trưng cho trật tự vượt lên trên sự hỗn loạn. Người Ai Cập tin rằng những thế lực tà ác vô hình có thể hủy hoại hòa bình đột ngột và tàn nhẫn, cũng như cá sấu trong đầm lầy yên tĩnh có thể bất chợt vồ lấy con mồi đang vô tư vùng vẫy trên mặt nước. Với niềm tin này, người Ai Cập cổ luôn sống trong nỗi lo sợ vốn chỉ có thể xoa dịu bởi ma thuật và lễ nghi. Những ảo ảnh kì lạ trong tác phẩm kinh điển của Alfred Hitchcock, the Birds, có thể sẽ khuấy động tâm hồn người Ai Cập. Hình ảnh của hàng nghìn chú chim của một lực lương thần bí vô hình trực tiếp khơi gợi nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất đối với họ, nỗi sợ về sự hỗn loạn có thể chôn vùi cả vũ trụ mong manh này bất cứ lúc nào nếu không kịp đẩy lùi nó nhờ vào quyền năng ma thuật. Hình ảnh người Ai Cập săn bắt chim với một mũi nhọn, xung quanh là hình khắc như các vị Pháp sư cùng các loại động vật và chim cá. Người Ai Cập cổ đại có lẽ sẽ kinh hoàng nếu chứng kiến sự hỗn loạn được trình chiếu trong các chương trình điện ảnh hiện đại. Ác quỷ hoành hành trong phim Xác ướp và Vua bọ cạp có lẽ sẽ khiến họ bàng hoàng. Hiểu theo lẽ giản đơn, dù là thiện hay ác, thông qua lời nói, điệu vũ, âm nhạc, kịch nghệ đều được nhìn nhận là cách thức biến các ý tưởng thành hiện thực. Mục đích căn bản của nghệ thuật không phải là giải trí. Theo một quy trình sáng tạo, tất cả các dạng thức biểu hiện của nó đều được tôn trọng vì nghệ thuật được xem là một phần khăng khít của điều kì diệu được định hình để sáng tạo nên thế giới. Những ý tưởng vô tình chiêu mời ác quỷ hiện diện vào màn ảnh nhỏ có thể nói là sự thiếu thận trọng, ít nhất là như thế. Đại biểu cho cái ác dù là trong nghệ thuật cũng có thể khuyến khích bạo lực Theo đó, giảm tối thiểu mô tả về ác thần là điều hoàn toàn cần thiết. Họ không bao giờ được cấp thêm hơn quyền lực mà họ có thông qua những hình ảnh thuyết phục rằng họ mạnh hơn sự sống. Dòng phim ma cà rồng phổ biến hiện nay sẽ dễ dàng được chấp nhận. Chiến đấu chống ma quỷ bằng các nghi lễ và bùa ngải được xem là hành động bản năng. Thực vậy, phục trang với cái vòng đeo cổ bằng tỏi để xua đuổi tà ma bắt nguồn từ Ai Cập. Hình dạng của tép tỏi gợi hình tượng về chiếc răng nanh của quỷ. Ma thuật Ai Cập dùng độc trị độc. Pháp sư và linh mục Một cảnh Pháp Sư cùng những cô gái đang nhảy múa trong một buổi thờ cúng của người Ai Cập cổ đại. Vào đầu thế kỉ 20, phép thuật, khoa học, tôn giáo và thần thoại không thể tách riêng. Mỗi thứ mang một nét đặc trưng. Mỗi ngành có “chuyên gia” của ngành và học viên, những người canh chừng một cách đố kị cánh cổng dẫn đến những bí ẩn riêng của họ. Các nhà ảo thuật hiện đại là người biểu diễn hơn là người kể chuyện. Những câu chuyện của họ có phần đơn điệu so với các bậc tiền bối. Trái lại, vào thời Ai Cập cổ đại, những linh mục và pháp sư cùng tiếp nhận một nền giáo dục tri thức. Họ nghiên cứu những câu chuyện thần thoại giống nhau, kêu gọi cùng những vị nam thần và nữ thần trong pháp lực của mình. Thực tế, linh mục và pháp sư là cùng một người. Khi họ thực hiện các nghi lễ và đọc thần chú thì là cùng lúc thực hiện hai vai trò. Người Ai Cập nghiên cứu những câu truyện thần thoại để thực hiện các nghi lễ cúng tế vào những thời điểm đặc biệt trong năm. Các vai trò này thay đổi tùy thuộc vào đối tượng họ phục vụ. Khi họ tham dự vào hoàng tộc, đặc biệt là Pharaoh, họ được trọng vọng như là linh mục và nhận ủy thác thực hiện những nghi lễ quan trọng cần thiết cho sự tồn vong của Vương quốc. Những nhiệm vụ này nhấn mạnh điều được gọi là “phép thuật các vị thánh”; phép thuật này được thực hiện vào những thời điểm đặc biệt trong ngày hoặc trong năm. Cũng là vị linh mục này nhưng khi phục vụ cộng đồng, họ trở về vai trò là một pháp sư. Nhưng cũng cùng những vị thần được gọi đến và cũng một nghi lễ đã diễn ra tại ngôi đền hoàng gia. Pháp sư cổ đại là một phần không thể thiếu trong tôn giáo chính thống; đọc thần chú để bảo vệ hoàng tộc khi họ thực hiện công việc của mình. Dù thừa nhận sự tồn tại của thế lực tà ác nhưng họ cũng biết rằng thực hiện các nghi lễ cẩn trọng, buổi cầu nguyện thiêng liêng, kín đáo sẽ xuôi đuổi hết thảy cái ác và quỷ dữ. Một nghi lễ thần thánh như thế không được phép xảy ra sai sót hay gián đoạn. Một pháp sư hay linh mục tài ba không được đánh giá qua những phô trương bên ngoài mà thể hiện qua cách thức phục vụ tận tụy cho điều thiện và Pharaoh của họ cũng như cách họ mang lại sự thịnh vượng cho vùng đất đang sinh sống. Hình xăm cũng được ghi nhận là có nguồn gốc từ Ai Cập theo như Geraldine Pinch viết trong cuốn Pháp thuật tại Ai Cập Cổ đại, “Kẻ thù ban đầu của người Ki tô giáo cáo buộc Chúa Giê-su được huấn luyện bởi một pháp sư Ai Cập và triển khai phép thuật của mình thông qua các hình xăm ma thuật theo cách thức tại đó”. Tàn tích của ma thuật Ai Cập vẫn hiện diện cho đến ngày nay khi các ảo thuật gia hiện đại dùng đến mặt nạ, đũa phép hay đôi khi là rắn, sư tử và “vong” khi họ trình diễn. Mọt cảnh trong cuốn sách “Sát hại Mose” (KILLING MOSES), tác giả là pháp sư Reuel. Người tình nghi chủ yếu trong cuốn sách “Sát hại Mose” (KILLING MOSES) là pháp sư bậc thầy Reuel. Khi còn trẻ, ông đã làm chuyến hành trình về Ai Cập để tìm hiểu nền nghệ thuật giúp ông thăng hoa trong nghề nghiệp. Reuel được phép thực hành phép thuật bên trong thánh địa hoàng gia bất khả xâm phạm, và được tôn trọng như một pháp sư và linh mục. Dù là người ngoại quốc, nhưng ông được tin cậy và chấp nhận làm môn đệ của những pháp sư bậc thầy khiến ông trở thành độc nhất trong lĩnh vực bí ẩn và cạnh tranh cao. Nhưng Reuel có đoạn thời gian không rõ khi ở cùng người giám hộ tôn kính của ông trong Ngôi nhà Sự sống. Kỹ năng và thế giới quan mà ông nhận được trong suốt thời gian đắm mình trong nền văn minh cổ đại bí ẩn và nổi trội nhất đã hình thành nên nền tảng cho những kế hoạch chính xác để trả thù tàn bạo do cuộc đời cay đắng. Reuel nắm giữ kỹ năng tưởng tượng, diễn kịch và khủng bố được mài dũa tinh xảo với trí tưởng tượng và táo bạo. Nỗi ám ảnh này khiến ông thực hiện cam kết tội lỗi thay đổi hoàn toàn lịch sử, sát hại Mô-sê trên Đỉnh núi của Thần. Chúng ta không để bị lừa nếu nắm được bí mật của các pháp sư. Bằng cách vén màn bí mật đằng sau hậu trường, chúng ta có thể nhìn thấy các bậc thầy pháp thuật khi họ đang đọc những câu thần chú chết người. Thiên Hà, Hàn Mai – Theo Ancient-origions
  1 like
 10. Trong cuộc sống, chúng ta ai cũng từng có những trải nghiệm rất chân thực trong các giấc mơ. Những giấc mơ ấy có lúc đưa chúng ta đến một thế giới khác, có thể là quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Nhưng cho đến nay chưa có nhà khoa học nào giải thích rõ ràng về hiện tượng kỳ lạ này. 1. Những giấc mơ ‘xuất hồn’ (Lucidity) đầu tiên được ghi nhận bởi người Ai Cập cổ đại … Nền văn minh tiên tiến của người Ai Cập ra đời từ khoảng 3.150 trước Công nguyên – hơn 5.000 năm trước đây. Theo Jeremy Naydler, tác giả cuốn “Thánh đường của vũ trụ: Trải nghiệm thần thánh của người Ai Cập cổ đại” (Temple of the Cosmos: The Ancient Egyptian Experience of the Sacred), họ tin rằng con người sở hữu ba phần: thân xác (Shat), cơ thể vật chất sống (Ka) và linh hồn (ba). Linh hồn thường được đại diện trong chữ tượng hình như một con chim đầu người bay phía trên cơ thể đang ngủ hoặc xác chết. Naydler cho rằng “… Linh hồn là người nhưng dưới hình thức khác. Nó có thể được định nghĩa là một cá nhân dưới dạng thức tồn tại bên ngoài cơ thể”. Liệu những điều xảy ra trong giấc mơ rất chân thực và có thể ý thức được có phải chính là phần linh hồn của chúng ta trải qua? Robert Waggoner, biên tập viên của Lucid Dreaming Experience (Trải nghiệm giấc mơ xuất hồn), tin rằng: “…Tôi bị ấn tượng bởi khái niệm về phần linh hồn của con người bay đi trong khi ngủ, trạng thái hôn mê và sau khi chết… Nhiều người trong số chúng ta đã trải qua nó, dù chúng ta gọi đó là một trải nghiệm linh hồn rời khỏi thể xác (OOBE- out of body experience) hay một giấc mơ rất rõ ràng thấy mình bay đi khi cơ thể đang ngủ. “Đối với người có những giấc mộnng rõ ràng, những người trải qua hôn mê và trạng thái hồn rời khỏi thể xác, linh hồn có thể là tái hiện điều xảy ra trong quá khứ, mô tả đầu tiên của một ‘nhận thức di động tách ra từ cơ thể hữu hình. Điều thú vị là, nhận thức di động hay là linh hồn này, có vẻ kết nối với bay một cách rất tự nhiên – một phần phổ biến và phổ quát của giấc mơ chân thực. Mặc dù thời Ai Cập cổ đại tồn tại cách xa chúng ta hàng ngàn năm, có lẽ một số kiến thức cổ xưa của họ vẫn còn lưu lại trong tiềm ý thức của chúng ta … “ 2. Cứ 1 trong 5 người sẽ có ít nhất một giấc mơ ‘xuất hồn’ trong mỗi tháng Năm 1988, Snyder & Gackenback tiến hành một cuộc khảo sát khoa học đã phát hiện ra rằng 20% số người tuyên bố rằng họ có giấc mơ ‘xuất hồn’ thường xuyên (hàng tháng), trong khi 50% số người đã trải qua nó ít nhất một lần trong cuộc đời. Vì vậy, giấc mơ loại này không phải là quá hiếm, ngay cả khi hầu hết mọi người không biết tên chuyên môn của nó hay gặp phải những giấc mơ như vậy cố tình. Nó thực sự có vẻ khá bình thường để có giấc mơ tự nhiên kiểm soát được – đặc biệt là với trẻ em. Một lý do giải thích cho điều này là trẻ em dễ gặp phải những cơn ác mộng có thể rất sống động và căng thẳng về tinh thần. Điều này đánh thức một phần của não chịu trách nhiệm về sự tự nhận thức, và đem tới cho những đứa trẻ này một khoảnh khắc rất rõ ràng để nhận ra “Hêy – Chắc chắn là tôi đang mơ!” Một số trẻ em sử dụng cách ​​thức này để đánh thức mình dậy, trong khi một số người khác biến cơn ác mộng thành giấc mơ dễ chịu có chủ ý. Khi Rebecca Turner lần đầu tiên phát hiện ra giấc mơ xuất hồn ở tuổi thiếu niên của mình, bà đã vui mừng nói với người bạn thân nhất của Michelle về nó. Michelle đã nói với Rebecca: “Ồ, mình thường xuyên có những giấc mơ như vậy trong nhiều năm qua”. Theo trí nhớ của Michelle kể rằng cô sẽ sử dụng trí tưởng tượng khi bà đi ngủ và hình dung về bất cứ điều gì mà bà ấy muốn mơ tới. Sau đó, Michelle chỉ cần đi vào nó và có thể kiểm soát giấc mơ của mình một cách hết sức tự nhiên và hoàn hảo. Nó có thể khiến bạn ngạc nhiên khi biết số người trải qua giấc mơ xuất hồn – chỉ là bạn chưa bao giờ hỏi họ về nó mà thôi. Kể từ khi bà Rebecca đăng tải các trải nghiệm và nghiên cứu lên website của mình, rất nhiều bạn bè đã nói với bà rằng thỉnh thoảng họ có giấc mơ mà họ kiểm soát được theo ý muốn. Bạn của bà, Pete đã có thể kiểm soát giấc mơ của mình kể từ khi ông là một đứa trẻ – một thí dụ của người có giấc mơ xuất hồn một cách tự nhiên. Một mặt khác, một số người đã viết thư cho bà nói rằng họ luôn luôn gặp những giấc mơ như thế này hàng đêm từ khi còn nhỏ, họ thấy giấc ngủ của mình không chất lượng và cảm giác như não của họ liên tục hoạt động. Khi đó, bà thực sự chưa hiểu được vấn đề này; bởi đối với bà, giấc mơ chân thực luôn luôn là một sự lựa chọn có ý thức hay một tình huống được hoan nghênh, chứ không phải là một gánh nặng. Nhưng khi bất cứ hành vi nào gây rối loạn cuộc sống hàng ngày của bạn, thì đó là một vấn đề cần giải quyết – và bà mong bất cứ ai ở tình huống này nên tới gặp bác sỹ để được giúp đỡ. 3. Bạn có thể thức dậy khỏi giấc mơ xuất hồn bằng cách nhắm mắt lại Khi Rebecca còn nhỏ, trong các ác mộng bà luôn nhắm mắt để thoát khỏi chúng. Khi bà bị tê cứng lại vì sợ hãi, bà chợt nhận ra rằng điều đó không phải là thực, và trong một khoảnh khắc bà nhắm mắt chặt lại và hét lên “TỈNH DẬY!” Hiện giờ bà Rebecca không thể kết thúc giấc mơ xuất hồn như trước. Và những giấc mơ ấy là có tồn tại tuy không phải tất cả mọi người, nhưng chắc chắn là đúng đối với một số. May mắn thay, nếu chẳng may bạn tỉnh dậy, có một cách để tiếp tục giấc mơ còn dở dang của bạn. Miễn là bạn giữ nguyên vị trí cơ thể bất động (để không làm phiền các cơ chế tê liệt khi ngủ) và nhắm mắt lại ngay lập tức, bạn sẽ thấy mình trở lại trong giấc mơ hoàn toàn rõ ràng. Nó giống như việc đổi kênh trên TV. Trong một vài giây, thực tại trong mơ và lúc bạn tỉnh dậy đều tồn tại rất rõ và bạn có thể tự do chuyển đổi giữa chúng. 4. Những người gặp giấc mơ xuất hồn có thể “nói chuyện” với thế giới bên ngoài Năm 1975, nhà tâm lý học người Anh Keith Hearne đạt được một kết quả khá ấn tượng: Ông ghi lại những chuyển động mắt của Alan Worsley khi anh ngủ và rơi vào một giấc mơ trong trạng thái tỉnh táo tại phòng thí nghiệm. Trước khi tiến hành thí nghiệm hai người đã thoả thuận một số dấu hiệu qua các chuyển động mắt. Thông qua cử động mắt trong khi đi vào giấc mơ xuất hồn, Worsley đã có thể giao tiếp với Hearne ở thế giới bên ngoài. Thí nghiệm đáng chú ý này đã chứng minh rằng việc việc con người có thể ý thức trong giấc mơ là có thật. Sau đó, máy đọc EEG đã có thể ghi lại một tần số cao GAMMA sóng não khi mơ trong trạng thái tỉnh táo, trong đó cung cấp thêm bằng chứng về khả năng ý thức khi trong trạng thái giấc mơ. Tuy nhiên, đó là thí nghiệm của Hearne, sau đó thí nghiệm được mở rộng bởi Tiến sĩ Stephen Laberge tại Đại học Stanford, cho chúng ta thấy đây là điều hoàn toàn có thể khi một người nằm mơ “nói chuyện” với một người đang thức ở thế giới bên ngoài. Vậy có mối liên hệ ngược lại không? Chúng ta có thể gửi tin nhắn cho một người mơ mộng trong khi họ ngủ? Một cuộc trò chuyện hai chiều có thể đạt được? Trên thực tế, ở một mức độ nào đó, khi chúng ta ngủ, phần lớn não của chúng ta không biết hầu hết những gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, chúng ta có khả năng nhận thức một số loại kích thích bên ngoài khi đang mơ. Vì dụ, nếu một người nào đó nhẹ nhàng thúc vào xương sườn trong khi ngủ, bạn sẽ có thể cảm thấy chúng rõ ràng trong giấc mơ. Mặc dù trong giấc mơ nó sẽ được diễn đạt theo một cách khác (có lẽ bạn sẽ mơ thấy một cái gì đó ví dụ như một con chuột đang cắn bạn ở bên cạnh). Một ví dụ khác là khi trời mưa ầm ĩ ở bên ngoài, tôi mơ thấy gặp mưa lớn trong giấc mơ của mình. Rất dễ dàng để xác nhận điều này bằng các giấc mơ tương tự của mỗi chúng ta. 5. Những giấc mơ ‘xuất hồn’ phát sinh từ một phần đặc biệt của não Nhà thần kinh học, J Allan Hobson, đã đưa ra giả thuyết về những gì xảy ra trong não khi một người trong mơ rất tỉnh táo. Đầu tiên, chúng tôi nhận ra rằng chúng ta đang mơ, và điều này kích thích vỏ não một bên trán, bộ phận của não chịu trách nhiệm cho sự nhận thức và trí nhớ. Khu vực này thường bị vô hiệu hoá trong giai đoạn REM – điều này giải thích lý do tại sao chúng ta không nhận ra rằng chúng ta đang mơ hay có thể nhớ các chi tiết trong giấc mơ. Một khi bộ phận này được kích hoạt, người mơ từng bước bước vào một ranh giới giữa việc duy trì giấc ngủ, nhưng còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng họ đang mơ … 6. Thiền được liên kết chặt chẽ với sự tự nhận thức trong những giấc mơ Một người phụ nữ đang thực hành bài thiền định trong tiếng nhạc du dương giúp người tập định tâm và thanh tỉnh. (Ảnh: The Epoch Times) Có một liên kết giữa khoa học đã được chứng minh thiền định với những giấc mơ xuất hồn. Bà Rebecca nói rằng “Tôi thấy rằng khi tôi thiền thường xuyên hơn, tôi càng nhận thức rõ ràng khi đang mơ. Nhờ tất cả sự đơn giản và tinh tế của thiền (loại bỏ các suy nghĩ phiền muộn có ý thức) – thiền giúp tôi đạt được sự hạnh phúc qua việc thư giãn và đạt được nội tâm sâu sắc. Có một đề tài mà bà Rebecca rất quan tâm liên quan tới lĩnh vực này chính là sự kích thích sóng não. Đây chính là vấn đề then chốt trong cách bài học thiền. Kích thích sóng não là một chứng minh rất khoa học cho việc tạo tần số sóng não của bạn để hình thành trạng thái thay đổi ý thức theo yêu cầu. Ban đầu sử dụng các hình thức của âm thanh nổi qua hai tai (binaural beats- mỗi tai sẽ tiếp nhận một giai điệu có tần số khác nhau và kích thích não nhận ra và đồng hóa sự khác biệt tần số này), và sau đó là các hình thức mạnh mẽ hơn của giai điệu Isochronic (isochronic tones- nhịp đập thường xuyên của một giai điệu duy nhất được cho rằng có tác động mạnh mẽ tới não thông qua sự tương phản lớn của âm thanh thông qua sự tĩnh lặng). Các âm thanh kích thích sóng não được sử dụng rất phổ biến trong thiền định – điều này đưa chúng ta tới rất gần với trạng thái mơ tỉnh táo. Rebecca khuyên những người mới bắt đầu tập thiền nên đầu tư một bản MP3 hay đĩa CD với giai điệu kích thích sóng não để bắt đầu hành trình đi vào thiền định. Bản Mp3 ưa thích của bà là “Dreaming Lucid” với giai điệu Isochronic Meditation Power (Sức mạnh của Thiền định). Các bạn có thể lắng nghe giai điệu này qua video bên dưới: Ngọc Hồng @TinhHoa.net (Theo Awaken)
  1 like
 11. Hiện nay, con người thường không quan tâm đến sự liên kết tự nhiên giữa họ và mặt đất như thế nào, nên các bệnh vốn ngày xưa vô cùng ít, thì nay lại xuất hiện phổ biến hơn, đặc biệt là các bệnh mãn tính như viêm khớp, mệt mỏi, đau đầu. Trong ngành địa y học, các chuyên gia quan tâm đến sự tương tác giữa con người và mặt đất, nhằm tìm ra các đặc điểm về điện từ trường, các hợp chất trong đất nó có hại hay có lợi cho con người như thế nào. Một trong số các cơ chế các chuyên gia trong ngành rất quan tâm đó là “tiếp đất”. Tiếp đất là một trạng thái tự nhiên khi con người tiếp xúc với mặt đất qua da hoặc qua một vật liệu có độ dẫn điện tốt. Cơ chế này rất phổ biến trong các kỹ thuật điện, tuy nhiên để nó trở thành một cơ chế áp dụng thành một liệu pháp tăng cường sức khỏe và chữa một số bệnh, thì ở nước ta nói chung chưa phổ biến. Do ngày này, các thiết bị điện ngày càng nhiều, mật độ các thiết bị và tần suất sử dụng chúng trong sinh hoạt của người dân ngày càng tăng nhanh, kết hợp với sự phát triển phổ biến các vật liệu cách điện tốt như cao su, nhựa, các sản phẩm làm từ dầu mỏ… sử dụng trong sinh hoạt, khiến con người càng tiếp đất ít đi. Hình ảnh thể hiện nhiệt độ tại đầu gối của một bệnh nhân viêm khớp trước (hình bên trái) và sau (hình bên phải) khi tiếp đất trong 30 phút Có thể nêu một ví dụ khá phổ biến về quá trình sinh hoạt của một người như sau: Mọi người ngày nay ngủ trên giường gỗ, khi bước xuống thì đi trên thảm trong phòng hoặc đi giày, dép chế tạo từ cao su, sau đó di chuyển trên các phương tiện giao thông là xe máy, xe ô tô cũng tiếp đất là 2 bánh và 4 bánh cao su; khi làm việc thì ngồi trên ghế nhựa; khi ra ngoài đường cũng tiếp tục đi giày có đế bằng cao su… Như vậy, hiện nay chúng ta hầu hết không tiếp xúc trực tiếp được với đất thường xuyên như trước và nó khiến các bệnh hiện đại như đau xương khớp mãn tính, huyết áp không ổn định… xuất hiện nhiều hơn so với ngày xưa. Vậy khi tiếp đất thì có ý nghĩa gì? Khi tiếp đất, cơ thể của con người được cung cấp các dòng electron tự do tích điện âm từ lòng đất, giúp cân bằng, trung hòa lại các hạt điện tích dương có nguồn gốc từ các thiết bị điện tử, các kim loại nặng qua đường do ăn uống và qua đường thở do xăng dầu tạo ra. Các cảm giác ban đầu có thể nhận thấy được sau khoảng 20-30 phút tiếp đất là ấm áp, dễ chịu, nhẹ nhõm… Ngoài ra, trong y tế, nó làm giảm viêm nhức, giảm đau, tăng khả năng ngủ ngon trong đa số trường hợp, giảm strees, làm lưu thông máu, giảm đau đầu, tăng tốc độ hồi phục sức khỏe và bảo vệ cơ thể khỏi các sóng điện trường tần số siêu thấp (EMF). Các thí nghiệm khoa học của bác sỹ Maurice Ghaly (Mỹ) đã phân tích hàm lượng hormone cortisol – được biết đến là hormone stress. Khi con người lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn, quá căng thẳng, thì nồng độ hormone cortisol tăng lên và có thể gây ra chứng mất ngủ, hệ miễn dịch suy yếu, lượng đường trong máu không ổn định… Qua việc sử dụng các liệu pháp tiếp đất khi ngủ trong khoảng thời gian 8 tuần, những người bị stress đã có hàm lượng cortisol gần tương đương với người bình thường. Ngoài ra, còn rất nhiều thí nghiệm khác như đo nhiệt độ của các chỗ bị viêm khớp trước và sau nối đất trong thời gian nhất định, đều cho thấy các cải thiện về nhiệt độ ở chỗ bị viêm khớp. Ngoài ứng dụng trong y học, các chuyên gia của Trung tâm Ứng dụng Địa y học quan tâm đến khả năng ứng dụng các đặc tính vật lý trên của đất để áp dụng vào phong thủy hiện đại, như tạo ra các màn chắn bức xạ EMF do các thiết bị điện tạo nên để đảm bảo yếu tố điện từ trường không gây ra những tác hại lâu dài. Chẳng hạn, việc bố trí cây cối thế nào để có màn chắn bức xạ điện từ trường tốt là một nhiệm vụ rất quan trọng và chúng rất có ý nghĩa với những ngôi nhà có mạng lưới đường dây điện chằng chịt quanh nhà. Tác giả đã làm một thí nghiệm về tính chất chặn bức xạ điện từ trường liên quan đến việc các dạng vật chất như cây cối, mạng lưới dây dẫn điện, các bình gốm sứ, bình phong v.v. thì hầu hết chúng đều có khả năng cản bức xạ điện từ trường và căn nguyên chủ yếu là chính từ cơ chế tiếp đất này. Ngoài việc sử dụng các liệu pháp chữa trị bệnh vài cải thiện phong thủy dựa trên phương pháp tiếp đất, bản thân mỗi người cần hiểu hơn về sự cần thiết của việc tiếp xúc trực tiếp bàn chân với đất, bởi qua hàng triệu năm tiến hóa, cấu tạo bàn chân của con người đặc biệt là huyệt Dũng Tuyền nằm dưới lòng bàn chân được tiến hóa để có thể nhận nguồn electron tự do từ lòng đất, giúp con người khỏe mạnh hơn. Mỗi ngày, chỉ cần đi bộ chân trần khoảng 20-40 phút cũng là cách giúp nâng cao sức khỏe hữu hiệu, đơn giản và không tốn kém. Hotline :01677442597 Theo Thạc sỹ Địa chất Nguyễn Duy Tuấn
  1 like
 12. Thiên Luân Và Mộc Bản đi. Tốt lắm. Hy vọng người này qua khỏi. Họ làm xong thì xác định nha. "Nước đến chân mới nhảy". Bởi vậy, đây là trường hợp "còn nước, còn tát". Nếu tháng bảy qua được là an toàn. PS: Cái hầm cầu để đâu? Sao ko thấy thấy T. Luân và M. Bản đề cập?
  1 like
 13. Hiếm có câu chuyện nào nổi tiếng như chuyện Đại Hồng Thủy và con tàu Noah trong quyển sách Bible. Suốt nhiều thời kỳ lâu dài nó đã từng được xem là một phần của lịch sử. Điều đáng quan tâm hơn nữa, là sự kiện Đại Hồng Thủy hiện diện trong rất nhiều sách cổ của vô số dân tộc và các nền văn minh tiên tiến cổ đại, như Olmecs tiền châu Mỹ, Sumer Lưỡng Hà, cổ Ai Cập, cổ Hy Lạp, thung lũng Indus-Sarawati Ấn Độ, vv… Tất cả các “huyền thoại” ấy đều giống nhau một cách đáng kinh ngạc ở nhiều chi tiết, cho thấy chúng phải có nguồn gốc chung dựa trên một sự kiện thực tế ở quy mô toàn cầu. Câu chuyện trong sách Bible đại ý kể rằng: Có một thời loài người đã từng phát triển văn minh rực rỡ, nhưng đạo đức của họ suy đồi, trái tim họ trở nên ích kỷ và độc ác. Họ thường xuyên có những ý nghĩ gian ác và mưu tính xấu xa. Thần đã kiên nhẫn chờ đợi loài người thay đổi tốt hơn lên, nhưng vô vọng, vì vậy Thần quyết định hủy diệt loài người đã tha hóa biến chất bằng cơn Hồng Thủy, đồng thời tẩy sạch địa cầu. Thần lựa chọn Noah vì ông còn đạo đức tốt đẹp và cho ông biết trước Đại thảm họa sắp xảy ra. Thần dạy ông đóng một con tàu để cứu bản thân, gia đình, những người khác và các cặp đôi động vật, đồng thời tích trữ nhiều thức ăn trên tàu. Rồi cơn Hồng Thủy thình lình xuất hiện, mưa liên tục suốt 40 ngày đêm, nước ngập tràn trái đất ngập cả những đỉnh núi cao. Tất cả mọi sinh vật trên trái đất đều bị hủy diệt.Rồi Noah thả chim bồ câu ra để thử xem nước rút chưa, lần đầu tiên chim quay về vì không có gì ngoài mặt nước mênh mông. Lần thứ 2 chim ngậm cành ôliu bay về nghĩa là nước đang rút dần. Lần thứ 3 bồ câu không bay về nữa vì nước đã rút và nó đã tìm thấy đất liền. Sau cơn Hồng Thủy, Noah và những người sống sót khác đã sinh sôi lại loài người. Những câu chuyện Đại Hồng Thủy của các dân tộc và các nền văn minh thượng cổ đều rất tương đồng với “huyền thoại” trên. Ví dụ: Sự cảnh báo về Trận Lụt sắp tới, một số người được mách bảo đóng một con tàu trước khi sự việc xảy ra, tồn trữ chuẩn bị trước nhiều cặp đôi của các loài động vật, và đặc biệt là Dùng cách thả chim để xác định xem liệu mực nước đã rút xuống hay chưa. Trong một sự kiện kiểu như Đại Hồng Thủy khi tất cả các thiết bị phương tiện cao cấp đều đã bị hủy, thả chim có lẽ là cách đặc thù duy nhất để xác định xem đất liền đã xuất hiện hay chưa. Nếu không trải qua thực tế, người ta không thể tưởng tượng ra được phương pháp này. Bản phân tích sơ bộ 35/~600 câu chuyện Đại Hồng Thủy khắp thế giới Một vài câu chuyện trong kho tư liệu Đại Hồng Thủy toàn cầu Châu Phi Tây nam Tanzania Xưa kia các con sông bắt đầu trận lụt. Thần bảo 2 con người hãy lên một con tàu. Ông bảo họ hãy mang theo nhiều hạt giống và nhiều loài động vật. Nước lụt thậm chí bao phủ cả những ngọn núi. Cuối cùng nước đã ngừng. Sau đó, một trong 2 người ấy, muốn biết xem liệu nước đã rút khô chưa, bèn thả 1 con chim bồ câu ra. Chim bồ câu bay trở lại. Rồi, ông ta thả 1 con quạ ra, nhưng nó đã không trở về. Sau đó 2 người ấy rời tàu, mang theo các loài động vật và hạt giống. Châu Á Babylon Gilgamesh đã gặp một ông già tên là Utnapishtim. Ông già kể Gilgamesh nghe câu chuyện sau đây: Các vị Thần đã cảnh báo Utnapishtim về một trận lụt khủng khiếp sắp sửa xảy ra để hủy diệt toàn nhân loại, bởi loài người đã vô cùng thối nát và vô đạo. Họ hướng dẫn Utnapishtim tháo dỡ căn nhà của mình để đóng một con tàu lớn. Con tàu 8 tầng hình lập phương, mỗi cạnh khoảng 60m. Utnapishtim phủ con tàu bằng hắc ín. Nghe theo lời các Thần, ông đã đưa vợ và gia đình, các đôi động vật thuộc nhiều loài, thực phẩm dự trữ, vv… lên tàu. Khi con tàu đã chuẩn bị xong xuôi, mưa bắt đầu tuôn xối xả xuống. Mưa suốt trong sáu ngày đêm liền.Cuối cùng mọi thứ đã yên ắng, và con tàu neo đậu trên đỉnh núi Nisir. Sau khi con tàu nghỉ lại đó được bảy ngày, Utnapishtim đã thả một chú chim bồ câu ra. Bởi vì mặt đất còn chưa khô ráo, chim bồ câu đã trở về. Tiếp theo, ông đã thả một con chim nhạn, và nó cũng bay trở lại. Sau đó, ông lại thả một con quạ, và con quạ không bao giờ trở về bởi vì mặt đất đã khô ráo.Thế là Utnapishtim rời tàu. Người Chaldea Có một người đàn ông tên là Xisuthrus. Thần Chronos cảnh báo Xisuthrus về một trận lũ sắp xảy đến và bảo ông đóng một con tàu. Con tàu dài 5 stadium rộng 2 stadium (1 stadium = 185m). Trong con tàu, Xisuthrus mang theo cả gia đình, bạn bè và các cặp đôi của nhiều loài động vật. Lũ đến. Khi nước bắt đầu rút, ông thả vài chú chim ra. Chúng đã trở lại và ông nhìn thấy bùn trên đôi chân của chúng. Ông lại thả chim một lần nữa, và kết quả vẫn như vậy.Khi ông cố gắng thả chim lần thứ ba, chúng không trở về nữa. Biết rằng nước đã rút khô, mọi người ra khỏi tàu. Người Chaldea là dân tộc thời thượng cổ, ở Lưỡng Hà, nay thuộc miền Nam Iraq. Ấn Độ Từ thuở xa xưa có một người tên là Manu. Manu, trong khi đang tắm sông, đã cứu được một con cá nhỏ thoát khỏi hàm răng của một con cá lớn. Cá nói với Manu, “Nếu anh chăm sóc cho tôi cho đến khi tôi đủ lớn, tôi sẽ cứu anh thoát khỏi những điều khủng khiếp sắp xảy ra”. Manu hỏi điều khủng khiếp ấy là gì. Cá nói với Manu rằng một trận lũ lớn sẽ sớm đến và hủy diệt mọi thứ trên Trái đất. Cá bảo Manu hãy bỏ nó vào trong một cái bình bằng đất nung. Cá lớn dần lên và mỗi khi nó lớn quá, Manu lại dành cho nó một cái bình mới lớn hơn. Cuối cùng con cá đã trở thành một ghasha, một trong những loài cá lớn nhất thế giới. Con cá hướng dẫn Manu đóng một con tàu lớn bởi vì trận lụt sẽ xảy ra rất sớm. Khi những cơn mưa bắt đầu, Manu dùng dây thừng buộc tàu với con cá ghasha. Con cá đã hướng dẫn con tàu đi khi nước biển dâng tràn. Toàn bộ trái đất ngập tràn bởi nước. Khi nước bắt đầu rút dần, cá ghasha dẫn tàu của Manu đến một đỉnh núi. Trung Quốc Phục Hy được xem là ông tổ của dân tộc Trung Hoa. Truyền thuyết kể rằng, xưa kia đã từng có một Trận Lụt lớn, toàn bộ Trái Đất chìm ngập trong biển nước, kể cả những ngọn núi cao. Tất cả mọi thứ đều bị quét sạch, không ai và không thứ gì sống sót. Tuy nhiên có một gia đình đã thoát được Đại hồng thủy nhờ một chiếc thuyền. Đó là Phục Hy cùng vợ, ba người con trai, và ba người con gái. Sau đó, ông và gia đình – những người duy nhất trong thiên hạ còn sống sót, đã sản sinh ra dân tộc Trung Hoa. Châu Âu Hy Lạp cổ đại Xưa kia, trước khi thời đại hoàng kim kết thúc, con người đã rất suy đồi và ngạo mạn. Thần Zeus rất phiền muộn khi thấy họ càng ngày càng trở nên xấu xa hơn. Cuối cùng, Zeus quyết định rằng ông sẽ tiêu diệt tất cả loài người. Trước khi thần Zeus làm điều đó, thì thần Prometheus, vị đã sáng tạo ra loài người, cảnh báo đứa con trai tên là Deucalion và vợ anh ta Pyrrha, biết về tai họa kinh khủng sắp giáng xuống thế giới loài người. Sau đó thần Prometheus bèn đặt đôi vợ chồng vào trong một cái rương bằng gỗ lớn. Những cơn mưa bắt đầu trút xuống và kéo dài 9 ngày đêm cho đến khi toàn thế giới bị chìm trong biển nước. Thứ duy nhất không bị ngập lụt là 2 đỉnh núi Parnassus và đỉnh Olympus. Cái rương bằng gỗ trôi tới và nằm lại gần đỉnh núi Parnassus. Deucalion và vợ Pyrrha bước ra và thấy rằng mọi thứ đã bị ngập lụt. Họ sống nhờ vào thực phẩm dự trữ có trong cái rương, cho đến khi nước rút xuống. Nhờ được thần Zeus hướng dẫn, họ lại sinh sôi nảy nở loài người trên trái đất. Châu Mỹ Người Aztec Ngày xưa có một người đàn ông tên là Tapi. Tapi là một người rất trọng đạo. Đấng Sáng Thế đã bảo Tapi đóng một con tàu làm nơi sinh sống bên trong. Đấng Sáng Thế còn bảo ông nên mang vợ, cùng với mọi loài động vật mỗi thứ một cặp đưa lên chiếc tàu này. Đương nhiên tất cả mọi người nghĩ rằng ông điên. Sau đó, cơn mưa bắt đầu và trận lũ đã đến. Con người và động vật đã cố gắng leo lên những ngọn núi, nhưng cả những ngọn núi ấy cũng bị ngập lụt. Cuối cùng mưa cũng tạnh. Tapi thả một con chim bồ câu, nhưng nó không trở về, cho nên ông biết là nước đã rút rồi. Hoa Kỳ Những người bản địa Ojibwe từng sinh sống ở Minnesota Hoa Kỳ cũng có một câu chuyện về sự Sáng Thế và Trận lụt, có nhiều nét hết sức giống với nội dung của cuốn Bible. “Từng có một thời kỳ, khi ấy cuộc sống đã không còn hòa hợp nữa. Đàn ông và phụ nữ không biết tôn trọng lẫn nhau, các gia đình cãi cọ nhau, và chẳng mấy chốc mọi người đều đấu đá với nhau. Điều đó làm Đấng Sáng Thế là Gitchie Manido rất phiền lòng, nhưng ông kiên nhẫn chờ đợi… Cuối cùng, khi tình hình tỏ ra không còn chút hy vọng nào nữa, Đấng Sáng Thế đã quyết định thanh tẩy Mẹ Trái đất bằng cách dùng nước. Nước lụt đã đến, làm ngập tràn trái đất, quét sạch tất cả mọi thứ. Chỉ còn một vài sinh vật của mỗi giống loài là còn sống sót”. Sau đó, câu chuyện kể rằng Waynaboozhoo đã sống sót bằng cách trôi nổi trên một “khối gỗ” lớn trong nước cùng với nhiều loài động vật khác nhau. Người Inca Trong suốt thời kỳ Pachachama con người đã trở nên rất xấu xa. Họ mải mê phát minh ra và làm nhiều điều tội lỗi, và bỏ quên các vị thần. Chỉ có những người trong dãy núi Andes cao kia là vẫn không biến chất. Hai anh em sống trên vùng cao nguyên ấy nhận thấy những con lạc đà không bướu của họ có nhiều hành vi lạ thường. Họ hỏi bầy lạc đà tại sao lại thế, và chúng nói là các ngôi sao đã bảo với chúng rằng, một Trận lụt lớn đang tới. Trận Lụt này sẽ tiêu diệt tất cả sự sống trên trái đất. 2 anh em đưa gia đình và các bầy vật nuôi của họ vào một hang động trên núi cao. Trời bắt đầu mưa và mưa mãi liên tục trong bốn tháng. Cuối cùng mưa đã ngừng lại và nước rút đi. Họ đã sinh sôi phục hồi dân cư trên trái đất. Đám lạc đà không bướu nhớ mãi Trận Lụt ấy, và đó là lý do tại sao chúng thích sống ở các vùng cao nguyên. Mexico Những thổ dân Toltec bản địa có một truyền thuyết nói rằng Trái đất đã từng bị hủy diệt bởi một trận lụt cực lớn và chỉ có một gia đình sống sót. Châu Úc Đơn cử câu chuyện của một bộ lạc thổ dân miền Tây nước Úc. Vào thời hết sức xa xưa, có một người đàn ông tên là Gajara sống cùng vợ và những người con trai, con dâu của ông. Một ngày nọ, có đám trẻ hành hạ và ngược đãi một con cú tên là Dumbi. Sau khi thoát được Dumbi báo việc đó với Ngadja, Đấng Tối Cao. Ngadja rất đau lòng. Ông chỉ thị cho Gajara, “Nếu ngươi muốn sống, hãy mang vợ, con trai và con dâu của ngươi theo và làm một cái bè thật lớn. Bởi vì vụ việc Dumbi, ta dự định sẽ làm cho cả loài người chết đuối. Ta sẽ làm mưa và lụt biển”, ông bảo họ. “Hãy đem lên bè những thứ đồ ăn giữ được lâu ngày, những thực phẩm như là gumi, banimba, và ngalindaja, tất cả những thực phẩm trên mặt đất ấy”. Thế là Gajara đã trữ tất cả những thực phẩm này. Ông cũng tập trung đủ giống chim trời như chim cu, chim ăn tầm gửi, chim cầu vồng, chim mào và chim sẻ. Ông đưa chúng lên bè, và cả một con kangaroo cái nữa. Gajara tập hợp các con trai làm người điều khiển bè, và cả vợ và con trai, con dâu nữa. Sau đó Ngadja giáng mây mưa xuống, những đám mây bao trùm khắp bầu trời. Trận lụt biển đến từ phía bắc-đông bắc, và con người đã bị chộp lấy trong cơn lũ lụt của biển cả. Ngadja làm nước lũ cuộn trào và lòng đất mở ra, san bằng tất cả và làm mọi sinh vật chết đuối. Trong khi đó, dòng nước đưa tất cả những người trên bè cùng với Gajara đi thật xa, tới nơi có tên là Dulugun. Cuối cùng, dòng nước cũng mang Gajara trở lại. Ông đã thả vài chú chim ra, trong đó có một con chim cúc cu. Con chim cúc cu đã tìm thấy đất liền và không quay trở lại nữa. Nước đang rút xuống dần dần.Sau đó, các loài chim khác trở lại với Gajara và ngày hôm sau ông lại thả chúng ra. Đất đã khô ráo và các sinh vật sống đã tìm thấy nhà và thực phẩm cho chúng. (nhận xét những chỗ in đậm nghiêng): Ở các phiên bản khác: do con người tha hóa suy đồi về đạo đức nên bị trừng phạt – hợp lý, còn ở phiên bản này con cú bị vài trẻ em ngược đãi dẫn đến cả loài người bị phạt – không hợp lý lắm. Có lẽ những người đời sau chỉ còn biết đến sự kiện Hồng Thủy qua lời truyền miệng, còn nguyên nhân căn bản là sự suy đồi đạo đức thì họ không hiểu nên chi tiết này dần bị lạc đi. Đoạn nói về việc thả chim: thứ tự thả chim và chi tiết con chim quay trở về bị đảo ngược. Đó là do những người thời sau không còn hiểu việc thả chim có mục đích là để dò xem nước đã rút hay chưa, cho nên chi tiết đó đã càng ngày càng bị lệch đi. Do truyền miệng quá lâu đời và sự thêm thắt của người kể chuyện nên phiên bản này tuy còn giữ được nhiều chi tiết nguyên thủy, nhưng độ chính xác của chi tiết đã kém đi so với các phiên bản Đại hồng thủy khác). Theo Minh Trí (tổng hợp) tin180.com @ ở vn cũng có 1 truyền thuyết gần giống như vậy ,nói về giai đoạn con người sống ích kỷ tham lam nên bị trừng phạt chỉ còn 1 gia đình tử tế được thần cho 1 hạt thóc , khi lũ lụt kéo đến liền bẻ đôi hạt thóc ..rồi lập tức hóa thành cái thuyền lớn ...và tránh được họa --đi giúp những người xung quanh . lâu quá nên td cũng quên mất tên câu truyện rồi
  1 like
 14. Báo Trung Quốc hô hào chuẩn bị xung đột vũ trang sau phán quyết vụ kiện Biển Đông Thứ ba, 05/07/2016 - 11:06 Dân trí Một tuần trước khi tòa trọng tài quốc tế đưa ra phán quyết về vụ kiện yêu sách “đường lưỡi bò”, tờ Thời báo Hoàn cầu nói rằng Trung Quốc nên chuẩn bị sẵn cho kịch bản xung đột quân sự ở Biển Đông. >> G7 sẽ yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết vụ kiện Biển Đông >> Mỹ-Trung sẽ gia tăng đối đầu ở Biển Đông sau phán quyết của PCA? >> Mỹ sẽ đáp trả thẳng tay nếu Trung Quốc tiếp tục khiêu khích ở Biển Đông Một tàu chiến Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Reuters) Trong một bài viết đăng tải hôm nay 5/7, tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times) thuộc tờ Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - nói rằng, căng thẳng tranh chấp ở Biển Đông có thể sẽ leo thang hơn nữa sau phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực (PCA). Thời báo Hoàn cầu viện dẫn việc Mỹ điều đến 2 cụm tàu sân bay tác chiến tới Biển Đông. Thừa nhận rằng Trung Quốc không thể đuổi kịp năng lực quân sự của Mỹ trong ngắn hạn, Thời báo Hoàn cầu nói rằng, Trung Quốc cần đẩy nhanh phát triển năng lực phòng vệ quân sự, buộc Mỹ phải “trả giá” nếu can thiệp vào vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Tờ báo cũng biện minh rằng, mặc dù Bắc Kinh hy vọng có thể giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán nhưng vẫn phải chuẩn bị cho kịch bản xung đột vũ trang. Những bình luận trên được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Trung Quốc trắng trợn tuyên bố tiến hành tập trận hải quân trong 1 tuần từ ngày 5-11/7 ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Cuộc tập trận diễn ra ngay trước thềm PCA công bố phán quyết vào ngày 12/7 tới về vụ Philippines kiện yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông. Trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 4/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh, hành động của phía Trung Quốc một lần nữa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). “Việt Nam phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm, chấm dứt ngay và không có những hành động đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông hay làm gia tăng căng thẳng tại khu vực này”, Người Phát ngôn nêu rõ. Minh Phương Tổng hợp ========================= Giỏi! Rất "hảo hán"! Rất Lý Quỳ. Tỏ ra không sợ "ngoáo ọp"! Lão đây quảng cáo cho mấy tay con cháu hảo hán Lương Sơn Bạc biết rằng: Hoa Kỳ đem hai hạm đội đến Tây Thái Bình Dương, không phải để tranh chấp ở Biển Đông. Hai hạm đội này cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vấn đề không phải thắng hay thua ở biển Đông , mà là "Ai sẽ là bá chủ thế giới?!". "Hảo Hán" (Người Hán tốt) làm sao sánh được với "Việt Lang" (*) đích thực. * Chú thích: "Lang" là một từ Việt cổ, để mô tả những người đàn ông Việt xuất sắc. Ngày nay dấu ấn còn lại chính là "Ông Lang" (Thày thuốc. Tàu gọi là "Đại phu" - người đàn ông lớn), "lang quân" (Tàu gọi là "phu quân"); "quan Lang" (Người đứng đầu một đơn vị hành chính miền núi). Bởi vậy, với tên nước Văn Lang xác định đất nước của những người đàn ông xuất sắc với những giá trị tri thức (Văn). Cho nên, mấy nhà ngâm cứu nửa mùa, cứ ra rả thời Hai Bà Trưng là "chế độ Mẫu hệ", chỉ là thứ tư duy đất sét. Nền văn hiến Việt vẫn xác định nam nữ bình đẳng.
  1 like
 15. Đón Tết cùng Phong Thủy Lạc Việt Một năm nữa đang dần khép lại và một năm mới sắp đến… mọi người, mọi nhà đều rộn ràng chuẩn bị chào đón một năm mới đầm ấm, quay quần với gia đình. Năm Ất Mùi sẽ nhường chỗ cho năm Bính Thân với nhiều vận hội mới và may mắn đang chào đóni. Và cũng như thường niên, dịp cuối năm chính là thời điểm mọi người, mọi gia đình cùng chung tay dọn dẹp, trang trí nhà cửa, mua sắm vật dụng mới. Dưới dóc nhìn Phong Thủy, năm mới chính là vận hội mới, thời vận mới đang đến. Mỗi gia đình sẽ có cơ hội đón nhận luồng sinh khí mới đang dần đến, thay thế cho năm cũ. Đó cũng là ý nghĩa ‘’Tống Cựu Nghinh Tân’’ mà ông bà ta thường nhắc đến. Việc thay thế, dọn dẹp, sắp đặt nhà cửa chính là động tác chuẩn bị cho sự ‘’thay vận’’ cho căn nhà, giúp chúng ta sẵn sàng đón tiếp một năm mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc, tiếng cười và mây mắn, quên đi những muộn phiền lo âu của năm cũ. Một vận hội mới bắt đầu. Trang hoàng nhà cửa Việc dọn dẹp trang trí nhà cửa đã trở thành truyền thống trong những ngày giáp Tết. Không khó để nhận ra rằng ai ai cũng tất bật trong những ngày nay. Tất bật nhưng không ai cảm thấy mệt mọi, vì tâm thế của năm mới đang đến. Những niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nữa khi chúng ta biết rằng, những gì chúng ta sắp xếp trong căn nhà của mình mang thêm ý nghĩa Phong Thủy tốt đẹp, để năm mới luôn tràn ngập niềm vui, cát tường. Vì vậy luôn có những điều chúng ta nên và không nên làm trong những ngày này, để đảm bảo cho một năm mới nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Sơn sửa nhà cửa Về màu sắc, hãy đảm bảo rằng nhà của bạn luôn tươi sáng. Hãy sử dụng những gam màu sáng, tươi tắn và tránh khoác lên nhà mình tấm áo của những gam màu lạnh nhạt như đen, xám hoặc một màu trắng muốt. Những màu sắc u buồn sẽ làm giảm sinh khí và may mắn vào nhà bạn trong những ngày đầu năm mới. Trang trí cây cảnh, hoa Tết Người Việt ta rất thích trang trí cây hoa ngày Tết và điều này đã trở thành truyền thống tốt đẹp. Tuy vậy, chỉ nên sử dụng những loại cây hoa màu sắc trang nhã, hài hòa. Những loại cây lá tròn, có hoa, có trái chính là sự kết Lộc, biểu trưng cho một năm mới nhiều Tài Lộc vào nhà. Bên cạnh đó, việc trang trí bằng cây cảnh cũng nên hạn chế những loại cây có lá ủ rũ, lá nhọn quá nhiều, xương rồng. Đôi khi màu sắc đẹp nhưng hình ảnh cây hoa hạn chế cũng tiết giảm đi lượng sinh khí vào nhà, tạo âm khí và những xung sát khí không cần thiết. Những loại hoa tốt về mặt Phong Thủy như Hoa Mai, Hoa Đào là những lựa chọn truyền thống và ý nghĩa nhất trong những ngày Tết. Quả Quất, hình tròn, tượng trưng cho sự viên mãn, hình tròn cũng là Kim hình, tượng trưng cho Tài Lộc… Sửa soạn bàn thờ gia tiên Tục thờ cúng gia tiên là truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa của ông cha ta vẫn được các thế hệ con cháu gìn giữ và phát huy. Những ngày giáp Tết là thời điểm mọi nhà chăm lo cho bàn thờ gia tiên nhiều nhất: đánh bóng lư đồng, thay bát nhang, lau bụi bám… Tất cả xuất phát từ một tiềm thức sâu xa về việc ghi nhớ tổ tiên và giáo dục con cháu nhớ về cội nguồn. Tuy mọi việc xuất phát từ tấm lòng, nhưng cũng nên đảm bảo một số nguyên tắc khi sửa soạn bàn thờ gia tiên. Ngoài sự sạch sẽ, tươm tất, trang trí đẹp với mâm ngũ quả, hoa thơm, mọi người nên lưu ý khu vực bàn thờ gia tiên cần phải thông thoáng, trước bàn thờ không nên bày biện nhiều đồ vật không cần thiết. Khi thay bát nhang, nên giữ lại 1 phần cát cũ trước khi thay cát mới, và giữ lại ít nhất 3 chân nhang cũ cho bát nhang mới. Chọn người xông đất, xuất hành đầu năm Thông thường, mọi người luôn muốn chọn người xông đất thật hợp để có thể mang lại may mắn cho gia đình trong năm mới. Năm Bính Thân 2016 có hành khí năm là Thủy (theo Lạc thư Hoa Giáp), vì vậy những tuổi sau đây nếu xống đất sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia đình của bạn : Giáp Tý, Ất Sửu, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Giáp Tuất… Quote : Theo nghiên cứu của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương, năm Bính Thân 2016 có hành khí Thủy theo Lạc Thư Hoa Giáp, phục hồi lại từ nên văn minh thất lạc của người Lạc Việt căn cứ vào nguyên lý căn để Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ, khác với Lục Thập Hoa Giáp đang sử dụng rộng rãi hiện nay là hành khí Hỏa. Chọn hướng xuất hành đầu năm cũng mang ý nghĩa đem lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ trong cả năm mới sắp đến. Năm Bính Thân 2016 nên chọn xuất hành các hướng Bắc, Đông, Nam, Tây Bắc và Tây. Ngoài ra, năm mới đến là lúc mọi người nên dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, để may mắn vận vào gia chủ và những người xung quanh, để mọi người cùng chào đón một năm an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý.
  1 like
 16. Kính gửi Quý vị quan tâm, Hôm nay, Thiên Luân và Mộc Bản đã đến tận nhà để xem và tư vấn về việc sửa chữa Phong Thủy cho gia đình, nhằm hỗ trợ cho bệnh nhân. Sau khi xem xét đã đưa ra 1 số nhận định như sau : - Nhà được Phúc Đức Trạch (Tọa Khôn hướng Càn - gia chủ Nhâm Dần Phục Vị theo Phong Thủy Lạc Việt), nhưng bố trí sai phạm nhiều - Nhà thoái khí Bạch Hổ, khí đi thẳng ra sau nhà và tụ tại vị trí nhà vệ sinh, không tụ trong nhà - Bên trong nhà vô khí - Bếp tù khí và sai hướng - Nhiều hầm hố tự đào, nước tù không thoát Cổng nhà gây thoái khí Hố tù đọng Cây trồng ở vị trí cung Cấn Và đã đưa phương án để xử lý : - Sửa lại cổng, lối đi trong nhà - Đổi hướng bàn thờ gia tiên - Phá bỏ nhà vệ sinh hiện tại, dời đi vị trí khác - Sửa bếp - Đào đi những cây và gốc cây ở vị trí cung Cấn - Lấp những hố tù đọng Thứ 7, ngày 9/7/2016, vào giờ Thìn 7-9h sáng, gia chủ sẽ tiến hành sửa chữa (nếu chuẩn bị kịp). Chúng tôi sẽ theo sát gia chủ trong khi tiến hành sữa chữa, và sẽ kiểm tra khi gia chủ thực hiện xong. Kính báo.
  1 like
 17. Bạn tin không, phát minh "thần thánh" này sẽ giải quyết tình trạng thiếu nước của 1,1 tỉ người dân trên toàn thế giới. Bảo bối bay giống của Doremon sắp ra đời để giải quyết "đại nạn" nhiều nước mắc phải Thật khó tin nhưng đây là những gì được tạo ra từ chính cây bút chì bé tí xíu Hãy xem người Nhật và Đức đã tái phát minh hộp đựng giấy vệ sinh sáng tạo như thế nào Bạn biết không, trong khi chúng ta có thể dùng nước thoải mái, thì trên Trái đất vẫn còn có tới 1,1 tỉ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch và an toàn. Và họ chủ yếu nằm ở những quốc gia đang phát triển tại châu Phi. Tại đây, có những nơi người dân phải đi hàng cây số để đến được nơi có nước, và mỗi ngày họ phải đi đến hàng chục lần như vậy. Đối với họ, quan trọng là có nước, và nước uống vào không bệnh, không chết là đủ rồi. Thế nhưng, nhân loại cuối cùng lại nghĩ ra một phát minh phải nói là trên cả tuyệt vời, được đánh giá có ý nghĩa rất to lớn, có thể giải quyết triệt để vấn đề thiếu nước đang nổi cộm tại nhiều nơi trên thế giới. Phát minh đó có tên Wakar Water. Và muốn biết Wakar Water là gì, hãy theo dõi video dưới đây để có câu trả lời. 1,1 tỉ người trên Trái đất sẽ được cứu rỗi bằng phát minh trên cả tuyệt vời này Như đã thấy, Warka Water đúng là một phát minh dành riêng cho người nghèo. Nó được làm từ những nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên và dễ kiếm: tre hoặc trúc, lại có cấu tạo cực kỳ dễ di chuyển nên có thể lắp đặt cả ở những nơi thiếu nguyên vật liệu sẵn có. Ý tưởng Warka water cũng xuất phát từ tự nhiên. Tác giả của ý tưởng - kiến trúc sư Arturo Vittory đã lấy cảm hứng từ cơ chế hút nước của cây xương rồng, sự ngưng tụ nước trên mạng nhện, và cơ chế gom nước của cánh hoa sen. Cuối cùng, Warka water ra đời, với khả năng gom nước từ sương mù, hơi ẩm trong không khí, đẩy quả một màng lọc xuống bể chứa nước. Và bạn biết không, Wakar Water có thể gom tới 1000 lit nước mỗi ngày. Thế nhưng, thứ phát minh này mang lại không chỉ là nước, mà còn tác động lớn hơn đến vấn đề bảo vệ môi trường. Vì nước ở đây sẽ được dùng để tưới tiêu, trồng rừng và xây dựng hệ sinh thái. Các chuyên gia đã hy vọng rằng với nó, người dân tại các nước nghèo có thể nhận thức được tầm quan trọng của môi trường, qua đó hạn chế những hành động tàn phá rừng vốn đang là vấn nạn tại những quốc gia này. Nước ngưng tụ sẽ được chuyển xuống một màng lọc rồi đi vào thùng chứa Hạn chế duy nhất của Warka water có lẽ là giá thành - khoảng 1000 USD, tương đương hơn 22 triệu VNĐ. Đây là một con số không lớn, nhưng cũng không nhỏ đối với những ngôi làng còn nghèo trên thế giới. Hơn nữa, Warka water vẫn đang dừng ở giai đoạn thử nghiệm. Những công trình đầu tiên đã được xây dựng vào giữa năm 2015 tại Ethiopia, một trong những quốc gia khan hiếm nước sạch trầm trọng trên thế giới, và cho kết quả rất khả quan. Dù vẫn chưa thể nói trước được điều gì, nhưng chúng ta có thể hy vọng vào một tương lai tươi sáng, khi Warka water cữu rỗi cả Trái đất, bao gồm cả Việt Nam của chúng ta. Dành cho những ai chưa biết, có tới hơn 20% dân cư nước ta chưa được tiếp cận nguồn nước sạch. Còn bạn, bạn có tin vào tương lai đó không? Hãy cùng thảo luận nhé! Nguồn: Business Insider
  1 like
 18. Nhưng thôi. "Thiên cơ khả dĩ lộ từ từ...". Xin xem hồi sau sẽ rõ. Cũng không lâu lắm đâu. Tổng thống Philippines đề nghị Trung Quốc đàm phán về phán quyết vụ kiện Biển Đông Thứ ba, 05/07/2016 - 18:26 Dân trí Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay 5/7 đề nghị Trung Quốc cùng đàm phán hòa giải về phán quyết sắp tới của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay, Hà Lan, liên quan tới vụ kiện do Manila khởi xướng về yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý của Bắc Kinh tại Biển Đông. >> Trung Quốc dụ dỗ Philippines đàm phán nếu bỏ qua phán quyết về “đường lưỡi bò” >> Báo Trung Quốc ngang ngược dọa kéo tàu quân sự của Philippines ở Biển Đông Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: EPA) Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay cho biết ông hoàn toàn lạc quan về kết quả vụ kiện do Manila khởi xướng chống lại yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông tin rằng phán quyết của PCA, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 12/7 tới, sẽ có lợi cho Philippines, AFP đưa tin. “Nếu điều đó có lợi cho chúng ta, hãy cùng đàm phán”, ông Duterte phát biểu trước Lực lượng Không quân Philippines tại căn cứ quân sự Clark, cách Manila khoảng một giờ lái xe. Khác với Tổng thống tiền nhiệm Benigno Aquino, người đã quyết định khởi kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Thường trực và theo đuổi chính sách thắt chặt quan hệ với Mỹ, ông Duterte nói ông muốn duy trì mối quan hệ thân thiện với Trung Quốc. Chính quyền cựu Tổng thống Aquino cho rằng việc Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông và xây dựng phi pháp các đảo nhân tạo là vi phạm luật pháp quốc tế. Ông Aquino cũng từ chối đàm phán trực tiếp với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Cựu Tổng thống Philippines lo ngại rằng nếu đàm phán với Bắc Kinh, Manila sẽ gặp bất lợi vì có ít nguồn lực ngoại giao. Ngược lại với ông Aquino, Tổng thống Duterte tuyên bố để ngỏ khả năng đối thoại với Trung Quốc, thậm chí còn có thể hợp tác với Bắc Kinh và chia sẻ tài nguyên tại Biển Đông. Phát biểu của ông Duterte hôm nay là lần đầu tiên tân Tổng thống Philippines xác nhận để ngỏ khả năng đối thoại với Trung Quốc. Đây cũng là điều Bắc Kinh ủng hộ từ lâu vì cho rằng sẽ đạt được lợi thế từ việc này. Nhà lãnh đạo Philippines nói ông sẽ không “khen ngợi hay chê bai” một phán quyết có lợi cho Manila. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh “sẽ không ngại rắc rối” trong khi truyền thông trong nước kêu gọi chuẩn bị cho cuộc “đối đầu quân sự” ở Biển Đông. Trong khi đó, Tổng thống Philippines nhấn mạnh ông phản đối xung đột vũ trang. “Chúng tôi không muốn có chiến tranh. Chiến tranh là một từ bẩn thỉu”, ông Duterte tuyên bố. Ông cũng nói thêm rằng chính phủ của ông sẽ tuân thủ phán quyết của tòa dù cho phán quyết đó gây bất lợi cho Philippines. Thành Đạt Theo AFP ========================= Hì! Không nằm ngoài dự đoán của lão Gàn.
  1 like
 19. Với mong muốn tiễn đưa linh hồn người quá cố sang thế giới bên kia một cách bình an, người xưa ở các vùng miền khác nhau lại có những phong tục khác nhau. Người xưa tin rằng tồn tại thế giới bên kia, và có các cách đưa linh hồn về nơi đó. (Ảnh: Internet) Người Maya Người Maya tin rằng, thế giới bên kia tồn tại và gọi là Xibalba. Đó là một nơi rùng rợn, có những vị thần cai quản và các kẻ săn mồi khát máu. Xibalba là nơi chỉ dành cho những linh hồn người chết nếu như vượt qua được một loạt thử thách. Trong văn hóa của người Maya, phong tục tang lễ đóng vai trò quan trọng. Theo đó, người ta thường đặt ngô vào bên trong miệng người chết. Ngô được coi như là một dưỡng chất dành cho linh hồn người quá cố trong chuyến hành trình gian khó để đến được nơi an nghỉ vĩnh hằng Xibalba. Ngô cũng được coi là biểu tượng tái sinh của linh hồn. Bên cạnh ngô, người ta còn đặt vào trong miệng người quá cố hạt ngọc. Một số người dân tin rằng, những viên ngọc đó được linh hồn người chết sử dụng như một loại tiền tệ trong chuyến hành trình đến Xibalba. Cũng có quan niệm cho rằng, viên ngọc duy nhất đặt trong miệng người chết tương đương với nguồn năng lượng vô tận của hạt ngô. Địa ngục Xibalba trong văn hóa Maya. (Ảnh: Internet) Bùa hộ mệnh Người Ai Cập cổ đại tin những lá bùa hộ mệnh có sức mạnh kỳ diệu trong việc bảo vệ khỏi những cái ác và mang lại may mắn cho chủ nhân. Do vậy, họ đeo những lá bùa ở cổ, cổ tay, các ngón tay và mắt cá chân từ khi còn trẻ. Không chỉ sử dụng bùa khi còn sống, người Ai Cập còn sử dụng chúng cho người quá cố khi sang thế giới bên kia. Hàng trăm bùa hộ mệnh được người Ai Cập sử dụng trong tang lễ. Tuy nhiên, việc sử dụng loại bùa nào tùy thuộc vào sự giàu có và sở thích của mỗi người. Theo đó, những bùa hộ mệnh được lựa chọn sẽ được đặt cẩn thận lên trên các bộ phận khác nhau của xác ướp trong quá trình chôn cất. Một số bùa hộ mệnh có thể được đặt ở bất cứ nơi nào nhưng cũng có loại bùa được đặt ở vị trí chính xác. Một điều quan trọng đó là các linh mục sẽ đọc lời cầu nguyện và thực hiện các nghi lễ để đặt những bùa hộ mệnh đó trong thời gian diễn ra tang lễ. Một trong những loại bùa phổ biến nhất của người Ai Cập sử dụng đó là lá bùa trái tim hình bọ hung. Loại bùa này sẽ được đặt vào vị trí trái tim của người quá cố để nó không tách rời khỏi linh hồn người chết khi sang thế giới bên kia. Những người sợ xảy ra điều không mong muốn đó có thể đọc câu thần chú ghi trên lá bùa đó để ngăn chặn việc trái tim đó phản bội lại chủ nhân. Một bùa hộ mệnh quan trọng khác đối với người chết là “bùa đường đi” giúp người đã khuất đi đường một cách an toàn sang thế giới bên kia. Những bùa thường được đề cập đến trong “Book of the Dead” (Cuốn sách của người chết). “Cuốn sách của người chết” chứa tất cả những thông tin cần thiết nhằm hướng dẫn người chết sang thế giới bên kia. Theo đó, những linh hồn người quá cố sẽ phải vượt qua các phiên tòa xét xử, các cuộc kiểm tra để có thể sang thế giới bên kia một cách bình an. (Ảnh: Internet) Giấy đặc biệt – Amatl Trong thời kỳ hoàng kim của nền văn minh Aztec, khi một người dân ở tầng lớp thấp hoặc trung bình qua đời, thầy tế sẽ thực hiện nghi lễ mai táng và chuẩn bị cho người chết sang thế giới bên kia. Theo đó, thầy tế sẽ chủ trì những nghi lễ bao gồm: đổ nước lên đầu của người quá cố cũng như mặc quần áo cho người quá cố tùy theo điều kiện, tài sản hoặc nguyên nhân tử vong. Cụ thể, nếu người quá cố chết vì uống quá nhiều rượu thì người đó sẽ mặc trang phục với những biểu tượng của Tezcatzoncatl – vị thần rượu và những người say rượu. Người ta cũng đặt 1 bình nước bên cạnh thi hài người quá cố để người chết không bị khát nước trong chuyến hành trình sang thế giới bên kia. Một trong những nghi lễ quan trọng nhất đối với người Aztec đó là là bọc cơ thể người quá cố trong giấy làm từ vỏ cây được gọi là amatl (hay còn gọi là amate). Việc sử dụng loại giấy đặc biệt này có những lý do riêng. Theo đó, người đã khuất sử dụng amatl lần đầu tiên để vượt qua 2 ngọn núi một cách an toàn. Thứ hai, người ta sử dụng amatl để giúp người chết không gặp bất cứ nguy hiểm nào khi đi qua con đường được con rắn khổng lồ bảo vệ. Thứ ba là giấy amatl giúp linh hồn người chết đi qua một ngã tư. Thứ 4, amatl giúp linh hồn người chết vượt qua 7 sa mạc và 8 ngọn đồi. Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, Amatl giúp bảo vệ người chết trước gió Bắc. Thêm vào đó, để vượt qua các thử thách, người Aztec còn đốt quần áo và cánh tay của người chết để hơi ấm từ cơ thể bị đốt cháy có thể bảo vệ linh hồn người đã khuất khỏi những trận gió Bắc lạnh giá. Giết chết một con chó Techichi cũng là một phần quan trọng của tang lễ bởi vì người ta tin rằng con vật sẽ trở thành bạn đồng hành của người chết trong hành trình sang thế giới khác. Theo kienthuc.net
  1 like
 20. SGK Trung Quốc: Việt Nam và 12 nước láng giềng là "lãnh thổ bị đánh cắp"?! Hồng Thủy 06:42 01/07/15 Thảo luận (14) (GDVN) - Lập luận tuyên truyền (xuyên tạc) này của Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu bành trướng lãnh thổ với danh nghĩa "thu hồi" nhằm củng cố địa vị... Báo đảng Trung Quốc lại xuyên tạc "Việt Nam cất quân xâm lược Trường Sa" Trung Quốc do thám phi pháp Việt Nam trên Biển Đông suốt 6 năm qua Thượng tá Trung Quốc: Tên lửa đã gióng lên ở Trường Sa Giáo sư Tomohide Murai. Giáo sư Tomohide Murai từ đại học Tokyo ngày 1/7 cho biết trên tờ Sankei, năm 1952 sách giáo khoa lịch sử Trung Quốc từng dạy (tuyên truyền nhồi sọ) học sinh cấp 2 của họ rằng các nước Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Nepal, Sikkim, Bhutan, Myanmar, Việt Nam, Lào, Campuchia, Hàn Quốc, quần đảo Ryukyu của Nhật Bản và các vùng lãnh thổ Nga như Khabarovsk, Primorsky Krai đều là "một phần lãnh thổ Trung Quốc"?! Lập luận tuyên truyền (xuyên tạc) này của Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu bành trướng lãnh thổ với danh nghĩa "thu hồi" nhằm củng cố địa vị của đảng Cộng sản Trung Quốc và giải quyết các vấn đề bất mãn nội bộ. Trung Quốc thừa hiểu, quân đội Hoa Kỳ đang nắm giữ sức mạnh áp đảo so với PLA nên Bắc Kinh có xu hướng tránh đối đầu trực tiếp với người Mỹ. Như vậy theo giáo sư Tomohide Murai, đối với các nước láng giềng bị Trung Quốc liệt vào danh sách cái gọi là "lãnh thổ bị đánh cắp", quan hệ với Hoa Kỳ là một điểm tựa quan trọng về an ninh. Ngoài ra trong danh sách này, Bắc Kinh cũng không thể đối đầu với Nga về quân sự, vốn chỉ đứng sau Mỹ. Các quốc gia khác ở Trung Á là sân sau chiến lược của Nga và bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào của Bắc Kinh vào đây đều phải cân nhắc khả năng can thiệp quân sự từ Moscow. Một cường quốc quân sự trong khu vực như Ấn Độ cũng có nguy cơ lớn trong việc đối đầu quân sự với Bắc Kinh. Tuy nhiên ngày nay Trung Quốc ngày càng bành trướng sức mạnh hải quân ở Hoa Đông và Biển Đông hơn là trên đất liền. Trên biển Hoa Đông, Nhật Bản có lực lượng quân sự lớn, đồng thời lại là liên minh an ninh, quân sự với Hoa Kỳ và được Washington cam kết bảo vệ nếu bị tấn công. Còn các nước Đông Nam Á vừa không phải đối thủ quân sự của Trung Quốc, vừa không có sự đảm bảo an ninh nào trở thành mục tiêu lựa chọn của Trung Quốc. Mỹ cũng không đặt căn cứ quân sự lớn nào tại Đông Nam Á trong giai đoạn hiện nay, do đó quân đội Trung Quốc cho rằng bành trướng xuống Biển Đông là ít rủi ro nhất. Tuy nhiên, chiến lược quốc gia của Mỹ cơ bản là bảo vệ tình trạng của một siêu cường. Có một thực tế đối với Hoa Kỳ là rất khó duy trì ưu thế quân sự ở mọi nơi trên thế giới. Nhưng các tuyến thương mại hàng hải chiếm tới 90% tổng kim ngạch thương mại toàn cầu phải được hải quân Hoa Kỳ ưu tiên duy trì quyền lực tối cao. Trung Quốc lập luận rằng Hoa Kỳ không nên can thiệp vào Biển Đông. Tuy nhiên nếu nhìn vào hoạt động thống trị các vùng biển thế giới của hải quân Hoa Kỳ, Biển Đông vẫn là lợi ích quốc gia chiến lược quan trọng đối với Mỹ. Mỹ vẫn muốn vẫn là một siêu cường thống trị các vùng biển chiến lược của thế giới, khả năng Mỹ rút khỏi Biển Đông rất thấp. Do đó Hoa Kỳ sẽ can thiệp vào Biển Đông để bảo vệ lợi ích quốc gia của họ. Hồng Thủy ================== Qua sự kiện này thì quý vị và anh chị em thấy rõ Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến quan trọng như thế nào, trong việc phản biện lại tư tưởng Đại Hán đang tuyên truyền trong các thế hệ tiếp nối của họ. Mặc dù vấn đề chứng minh Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến hoàn toàn khoa học, nhưng nó đang vấp phải một âm mưu chính trị hóa việc này. Âm mưu này không phải mới có từ bây giờ, mà nó có từ những năm 70 của thế kỷ trước trong một liên minh ma quỷ giữa Kissinger và Bắc Kinh. Những thế lực hắc ám đang chống lại chân lý Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến.Sức mạnh hắc ám đó so với cá nhân Thiên Sứ là tuyệt đối. Từ đó, quý vị cũng thấy rõ việc chứng minh Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến đầy khó khăn và cực kỳ gian khổ. Nhưng có lẽ tôi phải nhắc lại một sự kiện khoa học như sau: Các nhà khoa học đầu bảng của thế giới này vào nửa cuối thế kỷ trước đã cho rằng: Vũ trụ này cần những sinh vật có trí tuệ để có thể hiểu được nó. Do đó - theo tôi - nó cũng có thể hiệu chỉnh sự tiến hóa của một nền văn minh đi theo chiều hướng này. Bởi vậy, tôi vẫn hy vọng rằng: Sự hiệu chỉnh những khả năng tư duy của những sức mạnh tuyệt đối trong vũ trụ, để có thể nhận thức chân lý Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, như là một giải pháp nhân đạo, vẫn được ưu tiên hơn việc hủy diệt cục bộ, hoặc hoàn toàn một nền văn minh để đạt tới một cân lý tuyệt đối trong quá trình tiến hóa. PS: Có lẽ tôi cần nhắc lại lời tiên tri Bính Thân Việt lịch - Đại ý: Động đất lớn vẫn xảy ra trong năm nay, nhưng không mang tính hủy diệt, Nhưng thủy tai sẽ rất nặng nề.
  1 like
 21. Tôi thường xuyên thắc mắc là tại sao có một số người luôn luôn quảng đại, trong khi đó có một số người không thể như thế được. Tôi xem xét ở nhiều khía cạnh khác nhau, như là tính cách của người đó, giới tính, kinh nghiệm sống và học vấn, nhưng tôi không thể tìm thấy mối liên hệ nào cả. Một ngày, tôi khám phá ra rằng, một người quảng đại là có liên hệ đến thiện niệm hay tư tâm của người đó. Nếu bạn là một người lương thiện, thì dù không có quyền hành, sự giàu có, hay danh tiếng, bạn vẫn có thể cho người khác rất nhiều điều. Nhưng nếu bạn là người ích kỷ và có tư tâm, thì dù có rất nhiều thứ, bạn vẫn không thể cho ai một thứ gì. Cổ nhân có câu: “Tâm để vô tư thiên địa khoan, tư tâm điền hung thốn bộ nan” (Với một người vô tư, trời đất trở nên rộng rãi vô cùng; với một người ích kỷ, mỗi bước đi đều thật nặng nề). Tính lương thiện bao gồm sự khoan dung và quảng đại. Nó bao gồm luôn luôn nghĩ đến người khác trước, vui vẻ khi người khác được hạnh phúc. Định Bình Với người đại thiện vô tư, họ sẽ coi việc tạo phúc cho thiên hạ như là việc làm của họ vậy. Họ bao dung vạn sự vạn vật, lấy khổ làm vui, đội trời đạp đất, tạo phúc cho thế gian, và để lại tiếng thơm muôn đời. Khi người với lòng từ thiện thấy người khác đau khổ, họ cho phép người đó dùng mọi thứ mà họ có thể cho được. Họ càng quan tâm tới người khác, họ càng được nhiều hơn, và người khác càng gần gũi họ. Vì thế, đối với những người có lòng từ thiện, con đường trước mặt họ rộng lớn vô cùng và cuối cùng họ hoà tan vào cùng trời đất. Mục đích của người ích kỷ là chiếm lấy và cất giữ. Họ muốn đoạt những gì mà người khác có. Họ làm tổn hại đến người khác vì quyền lợi của bản thân mình. Họ đẩy những khó khăn của mình cho người khác, và lòng ham muốn của họ sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Niềm vui sướng của người ích kỷ chính là nỗi đau của người khác, và họ đau khổ khi mọi người vui sướng. Họ ăn không ngon, ngủ không yên. Thậm chí cả trong giấc mơ họ cũng lo sợ bị mất quyền lợi, và tranh đấu trong cả giấc mơ của họ. Họ tự hào về những lợi lộc mà mình giành được, và đau khổ vì những mất mát nhỏ nhoi. Họ đau khổ cả tâm lẫn thân, và không còn nhìn thấy tương lai. Người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Họ không thể cho ai một chút gì, và chỉ cố gắng chiếm lấy. Nhưng những việc đó làm cho chính họ bị mất mát. Con đường của họ càng trở nên hạn hẹp. Cuối cùng, họ mất tất cả. Người Trung Quốc có câu: “Lùi một bước biển rộng trời trong”. Bước lùi này chính là một trận chiến giữa tính đại lượng và lòng ích kỷ. Lòng từ thiện là lùi một bước, và tính ích kỷ là tiến một bước. Khi bạn lùi một bước, dường như là bạn bị mất đi cái gì đó, nhưng thực ra là đang nhường bước cho người khác, con đường của bạn sẽ trở nên thênh thang hơn, và vì thế bạn có cảm giác như trời đất bao la hơn xưa. Nếu bạn tiến thêm một bước, dường như bạn chiếm được cái gì đó, nhưng thực ra bạn đang tranh giành của người khác và con đường của bạn trở nên chật hẹp hơn. Vì thế bạn cảm thấy cuộc đời đen tối hơn. Lòng từ thiện và tính ích kỷ giống như thiên đàng và địa ngục trong tâm. Thể hiện lòng từ thiện hay tính ích kỷ là sự chọn lựa của mỗi cá nhân, và nó quyết định tương lai của một người. Hướng theo lòng từ bi, bạn đã chọn lựa lên thiên đàng! Hướng theo tính ích kỷ, chắc chắn là bạn đã chọn xuống địa ngục. Tác giả: Định Bình Theo Chanhkien.org
  1 like