• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 08/09/2016 in all areas

 1. TRUNG TÂM NCLH ĐÔNG PHƯƠNG THÔNG BÁO CHIÊU SINH TTNC LHDP Tuyển sinh lớp PTLV ứng dụng do đích thân Sư phụ Thiên Sứ giảng dạy. Toàn bộ chương trình học sẽ được thực hiện qua Video do Sư phụ Thiên Sứ giảng. Các buổi offline thường xuyên sẽ do Hoàng Triệu Hải và Thiên Luân đảm nhiệm. Chương trình học sẽ chính thức đưa vào topic này sau khi đủ số học viên đăng ký, Thành viên trung tâm có nhu cầu tham gia học, có thể đăng ký tại topic này. Đề nghị khi đăng ký ghi rõ địa chỉ, tên thật, email và số đt liên lạc. Trân trọng MĐQ PS: Chỉ đăng ký. Chưa phải đóng tiền học phí.
  1 like
 2. Chắc chắn vào tháng 9 Âm lịch. Tôi soạn xong về các bài giảng, chỉ cần quay vài video gối đầu cho những bài giảng đầu tiên là xong.
  1 like
 3. Kính SP Thiên Sứ! Không biết SP đã định ngày khai giảng chưa ạ? Con hóng quá ạ, chắc là nhiều ACE cũng thế! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  1 like
 4. 1 like
 5. :) Cháu thấy rất nhiều thầy ở Việt Nam dùng bộ bài tây. :D Có người rất quý cháu, nên cháu hỏi thế nào, thì nói chung là nó linh tinh rắc rối mình chả hiểu gì cả. Nhưng vì cái bói tình củm cũng dễ nên cháu mới học lỏm được thôi. Nó hơi thiếu cách lý giải một chút, nguyên lời người xem bói bài là: mình tự quy định lấy con gì mang ý nghĩa gì , sau đó thì gieo quẻ rồi rút tỉa sẽ ra cách xem. Ví dụ như con Q bích có khi chính là bản mệnh của cách xem người này, lại là bà tổ cô trong cách xem của người khác. Túm lại là do mình thôi ạ. :) Cháu thấy có hàng chục cách tráo bài khác nhau, mỗi thầy sẽ đưa ra một kiểu khác nhau, cách xem cũng rất mơ hồ, nhưng thường mọi người lấy các con nhép là tiền bạc, các con bích là xui xẻo (K bích đôi khi lại là thầy xem bói hoặc thầy tu...) Bản thân mỗi sự việc hỏi thì một quân bài lại mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên bác cháu quen cũng giải thích là bác ấy dùng thêm cả bát quái để xác định nữa , nhưng dùng cho việc xem tháng hạn. Trong đoạn trên nghe hơi khó hiểu, vì cháu ko giải thích rõ. Khi lấy các con lớn hơn con J ra, thì lấy tới con nhỏ hơn con J thì dừng Như bộ bài có A, Q , 10, 9, thì chỉ lấy A , Q, còn lại thì gộp lại và chia bài tiếp. Nếu là lấy các quân đỏ ra, thì tới quân đen dừng lại, gộp hai tập bài, chia tiếp. Cụ thể cháu gieo quẻ cháu với bạn cháu bây giờ nhé: Tráo 7 chia 4 tụ 1 có: J b, lấy ra, dưới đó là 9n để nguyên sang 1 bên Tụ 2 có: A c, 10b, lấy A c ra, để tất cả số còn lại sang 1 bên, chồng lên tụ 1 tụ 3: An, Kb, lấy ra, còn 10n thì để nguyên, chồng lên tụ 2 (tất cả úp mặt xuống) tụ 3 : 7b ko lấy, chồng lên 3 tụ trên Chia 3 ko ra con nào phù hợp chia 2, cũng ko ra con nào phù hợp như vậy là K c, Q c ở trong đống nhiều con bài hơn, xem cac squana xung quanh Jr, Qc, Ab Jn,Kc,10b trúng hai con bích, nên là đang giận nhau....và có vẻ con Q cơ cáu tiết hơn con Kc, vì Ab chủ phá bại nặng nề haizzz, bác haithienha và anh Thiên đồng đang cá cược về vụ cãi nhau giữa cháu và bạn cháu đấy ạ. Bác Hà gọi bác Sứ vào làm chứng... Còn cách xem khác là tráo chín kinh đôi rút 8, có thể hỏi muôn vàn sự việc khác nhau, mà cháu cũng đang nghiên cứu nhưng chưa tìm ra được, ví dụ như hỏi thời gian, thấy bác kia cộng trừ trên lá bài, cháu chả hiểu trường hợp nào công với trừ cả. Đây là quẻ hỏi tình cảm hiện tại 10r, Qr, 9c,Qc, 7n, Qb, A r, 10n bác so lại ý nghĩa quân bài xem nó có giống cái gì đang xảy ra với cháu ko. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/bai-viet/18734-dau-xuan-kinh-mong-cac-bac-cac-anh-chi-em-xem-gium-tu-vi-cho-em-a/ Xem thì tùy thầy tùy bài, có người chỉ bói được tức thời, trong một thời gian, có người thì nhiều lúc sáng nói chiều ứng, cháu thấy cũng rất sợ. Thường ở miền nam người ta dùng vong, nếu vong hợp mạng thì bói ra được rất linh, còn không hợp mạng thì sẽ chả bói đúng được (bạn cháu dính chưởng rồi ạ) Người ta bảo ăn lộc thánh thì sẽ xem được, tới lúc sẽ phải xem và xem bất kể bằng cái gì cũng được, kể cả bằng cái kính. (bác kia thấy cháu đeo kính đen để gài trên tóc, lúc đó là vào tháng 7, bảo cháu có thẻ sẽ vào HCM, tháng 9 cháu vào thật) Về cách xem bói bài theo dịch thì cũng có đấy ạ, cái này cháu copy '' Trai xào 7 lần, nữ xào 9 lần, trai tay trái, gái tay phải, rút lấy một lá bất kỳ, xòe đều, kinh đôi, rồi, bắt đầu, hi hi..... 1.Nước Cơ 2. Nước Rô 3.Nước chuồn 4. Nước Bích Mỗi nước bài đại diện cho một vấn đề trong mệnh số của con người • Nước cơ : Chỉ sự vui mừng – tình ái • Nước rô : Chỉ sự đợi chờ tin tức –sự nghiệp công danh • Nước chuồn : Chỉ về tình bạn – lợi lộc • Nước bích : Chỉ sự phiền muộn – buồn rầu tai hoạ\ Người âu tây thường dùng lối bói bài này để đón vận mệnh quá khứ, hiện tại vị lai rất chính xác . Nay ta áp dụng tại Việt Nam, xếp bài 32 lá,rút ra chín lá ,rút ra chín lá bố trí theo CÀNG TƯỢNG BÁT QUÁI viễn đông vừa thích hợp đông tây, vừa thích ứng tâm nguyện dân Việt Nam muốn gieo quẻ xốc 32 lá bài cho đều ( gồm có cơ ,rô, chuồn, bích từ xì – đầm –bồi – 10-9-8-7 ) ( 8 x 4 = 32 ) rút ra may rủi 09 lá để sấp Đàn ông tay trái ,đàn bà tay phải,rút ra từng lá, đặt theo phương vị Cửu Cung , theo sự may rủi để sắp - Lá thứ 1 đặt ở cung càn - Lá thứ 2 Cung khảm - Lá thứ 3 Cung cấn - Lá thứ 4 Cung chấn - Lá thứ 5 Cung tốn - Lá thứ 6 Cung ly - Lá thứ 7 Cung khôn - Lá thưˆ8 Cung Đoài - Lá thứ 9 Thượng ương Sau khi bài trí theo hình bát quái xong hãy tập trung tư tưởng, bình tình nhìn thẳng vào trận đồ, tâm nguyện chọn 01 lá bài bổn mạng,dùng tay trái nếu là nam và tay phải nếu là nữ , lật ngược lái bài lên. Còn lại các cung khác, lần lượt lật ngửa lên hết ,trừ lá cung trung ương không được lật ngửa.Có được lá bài bổn mạng rồi, thì xem lá đó là gì và nước nào - Nếu là nước cơ thì xem bài thơ sau đây mà đoán : Mệnh cơ ngụ ở cung càn Bình minh chói lọi huy hoàng ánh dương Cơ nằm cung khảm,cung khôn Rô là ứng quẻ nổi lòng âu lo Cung ly,cung cấn bụi mờ Ơû vào cung tốn đợi chờ đón đưa Dòng sông nước chảy lặng lờ Vào cung đoài chấn bấy giờ bình yên Sự vui may hạnh phúc hay tai hoạ còn tuỳ theo lá bài nằm kế bên lá bài bổn mạng để giải đoán nếu là lá bài bên là nước cơ thì đại hỷ.Nếu là nước rô thì có sự thăng tiến công danh, mở mang sự nghiệp.Nếu là nước chuồn thì có tài lộc, làm ăn phát đạt. Nếu là nước Bích thì tuy bổn mạng có sự vui vẻ, nhưng phải đề phòng kẻ tiểu nhơn quấy phá. Giá trị tốt xấu, phải tuỳ thuộc vào nút bài lớn, nhỏ : Xì, Gìa, Đầm, Bồi,10, 9, 8,7. Nếu thuộc việc khánh hỷ, phát tài thì tính từ lớn đến nhỏ. Nếu buồn phiền phiền thất bại thì tính từ nhỏ đến lớn, theo thứ tự may ít rủi nhiều. Giả như : Việc vui ở nước Cơ Xì, thì là đại kiết. Nếu việc buồn ở nước Bích Xì thì buồn ít. Ở nước Bích 7 thì buồn nhiều. Tuy nhiên còn tuỳ lá bài nằm ờ cung nào trong bát quái. Nếu là bài Cơ bổn mạng nằm ở Cung Khảm và Khôn thì hiện đang gắp nhiều rắc rối, cần phải giải quyết. Nếu là bài bên trên là nước Bích, thì việc rắc rối đó giải quyết bất thành. Nếu nước Rô thì việc đó phải đi xa. Nếu nước Chuồn thì việc rắc rối đó có liên quan tiền bạc. Nếu nước cơ thì việc đó giải quyết vui vẻ an toàn. Quẻ bài Bát Quái dùng xem trong 12 tháng, theo hành vẻ ở đây , để nhận xét cho tháng đó lưu ý : 04 lá, mỗi lá 01 tháng 04 lá mỗi lá 02 tháng Tháng giêng : Tháng Giêng có là bài Cơ Việc làm vui vẽ nên thơ vô cùng Nếu là có lá bài Chuồn Tháng này tiền bạc có đường vui may Nước Rô nằm ở tháng này Đi xa phải nhớ xem ngày cát hung Nước Bích bịểu lộ sự buồn Nằm ở tháng đó luỵ tuôn hai hàng Tháng hai : Tháng hai có lá bài Cơ Ở xa ắt có tin thơ đưa về Nước Rô nằm đó đề huề Có đi có lại nhiều bề hạnh thông Nước Chuồn ứng việc kim ngân Bán buôn tiền bạc có phần hư hao Bích kia tháng đó nằm vào Ủ ê phận thiếp, mòn hao thân chàng Tháng ba : Tháng ba có lá bài Cơ Nội trong tháng đó người xa đi về Lá Rô chỉ sự đam mê Tháng ba phiền não lê thê đượm buồn Trong cung có lá bài Chuồn Tiền vô như nước trên nguồn chảy xuôi Bích mà nằn đó nghĩ ngơi Tháng này vô sự nhiều chơi ít làm Tháng tư : Lá Cơ nằm ở tháng tư Tình yêum danh nghiệp nên thơ vô cùng Lá Rô nằm đó lung tung Bao nhiêu bê bói dập dồn bực thay Chuốn kia đi đó đi đây Buôn tần bán tảo lo đầy nỗi lo Bìch e ngần ngại hững hờ Xem chừng thua thiệt phòng ngừa quân gian Tháng năm : Lá Cơ nằm ở tháng năm Bao nhiêu hỷ sự dập dồn tốt tươi Lá Rô nói nói cười cười Công danh sự nghiệp gặp thời làm nên Lá Chuồn tài lộc vững bền Bán buôn phát đạt bạc tiền thiếu chi Bích điềm tai hoạ một khi Đề phòng tai hoạ đường đi nẻo về Tháng sáu : Tháng sáu có là Cơ nằm Ấy là báo hiệu điềm lành chẳng sai Lá Rô ở đó là vui Ra đi một chuyến tốt tươi vô cùng Tháng sáu mà gặp bài Chuồn Khá nên thận trọng bán buôn hạp hùn Lá Bích tháng sáu đa hung Tiểu nhân đắc chí ung dung hại người Tháng bảy : Tháng bày mở hội đầu thu Lá C nằm đó bơ vơ vô cùng Lá Rô tình ái não nùng Có khi gia đạo lung tung phiền buồn Tháng bảy có lá bài Chuồn Tiền ra như nước để hùn bán buôn Lá Bích vốn thiệt bất trung Gia đình lộn xộn long đong phận mình . Tháng tám : Chức Nữ - Ngu Lang đợi tháng này Lá Cơ nằm đó thiết tha thay Tháng tám lá Rô nằm ở đó Công danh sự nghiệp có nhiều may Lá Chuồn tháng tám bạc tiền vô Phát tài phát lộc khá bất ngờ Lá Bích nằm đó không nên chuyện Toan tính việc gì ắt phải hư Tháng chín : Tháng chín có lá bài Cơ Đó là báo hiệu đôi ba tin mừng Lá Rô xấu tốt khó lường Có phần vui vẽ có phần khổ đau Lá Chuồn tiền bạc trước sau Ở vào tháng chín không cầu cũng nên Lá Bích tháng chín ưu phiền Có khi tang chế đến liền thân gia Tháng mười : Lá cơ nằm ở tháng mười Tháng này có sự đổi đời đi xa Lá Rô xây đấp cửa nhà Lửa sang nõ trước, trồng hoa sau vườn Nếu mà có là bài Chuồn Chớ nên vội vã bán buôn hao tài Lá Bích nằm ở tháng mười Có khi bổn mạng có người dèm pha Tháng mười một : Mười một tháng vgiữa mùa đông Lá cơ nằm đó nỗi lòng âu lo Lá Rô xuống bến qua đò Xuất hành xe cộ phải ngừa nạn tai Là Chuồn mua một bán hai Sanh con thêm cháu vui cười bình an Bích kia chỉ sự gian nan Buồn vươn tình cảm thở than bực mình Tháng chạp : Tháng chạp có là Cơ vui Một nhà đoàn tụ tươi cười biết bao Là Rô bước thấp bước cao Mua may bán đặt danh cao nghiệp thành Lá Chuồn rực rỡ bình minh Nằm vào tháng chạp tiền tình đẹp đôi Bích chi thâm độc hại người Gây nên nạn dữ tày tròi hiểm nguy LÁ BÀI CUNG TRUNG ƯƠNG Lá Cơ nằm giữa cung trung Quanh nam tình cảm hạnh thông vô cùng Vui may hạnh phúc dập dồn Một nhà phước lộc tràn tuôn đượm nồng L1 Rô nằm ở cung trung Buồn vui lẫn lộn chập chùng đôi phen Đỗi thay di chuyển lắm lần Tình tài danh nghiệp có phần lao đao Lá Chuồn bay bướm làm sao Cung trung bát quái nằm vào tốt thay Một năm sự nghiệp nhiều may Cả nhà hưỡng phước tràn đầy đẹp tươi Lá Bích phiển muộn chẳng vui Nằm vào chính giữa ôi thôi hại người Thị phi khẩu thiệt thua lời Bán buôn lỗ lã, mệnh thời lao đao. Dùng cung trung tổng kết chung ( để đối chiếu với 12 tháng kết luận ) Ý NGHĨA CÁC LÁ BÀI LÁ XÌ CƠ : Tình duyên sáng đẹp tuyệt vời Gia đình hạnh phúc chói ngời ánh quang Đường mây nhẹ bước thênh thang Một nhà tốt phước huy hoàn lắm thay LÁ XÌ RÔ : Xì Rô di chuyển đỗi thay Khen người ăn ở thẳng ngay hữu tình Ra đời được phước nên danh Tiền tài sự nghiệp đắc thành lo chi LÁ XÌ CHUỒN : Đẹp xinh như đoá tường vi Xì Chuồn tài lộc lưu ly sáng ngời Bán buôn gặp vận nên thời Đường hoa nhẹ bước cuộc đời vinh quang LÁ XÌ BÍCH : Ghê thay dạ sói lòng lang Bích xì cấy lá bài gian vô cùng Rơi vào nạ hiểm tai hung Có khi tang chế ròng ròng lẹ rơi LÁ GIÀ CƠ : Phú ông trọn hưởng sang giàu Già Cơ đích thị ông hầu tướng quân Đường danh rực sáng trong ngần An vui toạ hưởng chim quyên báo mừng LÁ RÔ GIÀ : Khen thay một lão già Rô Công danh đến lúc phất cờ tiến lên Mái đông hoa nở ngoài thềm Một phen thăng hưởng chim quyên báo mừng LÁ GÌA CHUỒN : Bình minh chim hót ngoài vườn Gì Chuồn báo hỷ thương buôn phát tài Dựng nên cơ nghiệp một thời Sớm đồng mặt nhựt, tối đoài trăng lên LÁ BÍCH GÌA : Bích già nguy hiểm chẳng hiền Cho cho thân chủ ưu phiền thương đau Mưa trưa héo úa hao màu Gặp quân mặt ngựa đầu trâu phải phòng LÁ ĐẦM CƠ : Tin đưa một lá thư về Báo niềm hỷ sự hoa lê nỡ đầy Tình chồng nghĩa vợ xinh thay Giao loan hạnh phúc phòng khuê LÁ ĐẦM RÔ : Bỗng dưng tình ái vào đời Mưa hoa rưới xuống, duyên gười ai se Thiếp chàng hạnh phúc phòng khuê Trăm năm giữ vẹn lời thề thuỷ chung LÁ ĐẦM CHUỒN : Vầng nhật nguyệt, ánh hoa đăng Đầm Chuồn tài lộc thênh thang tuyệt vời Bán buôn vận đã tới thời Thêm phần tạo mãi lộc trời ban cho LÁ ĐẦM BÍCH : Mây đen cha lấp hằng nga Bích đầm chính thị gian tà xảo ngôn Tài bay vạ gởi dập dồn Giử phường trộm đạo ngừa quân chẳng lành LÁ CƠ BỒI : Chim oanh ca hót trên cành Bồi Cơ đứng đó đượm tình xiết bao Lương duyên thưởng thức hoa đào Vui may hạnh phúc dạt dào ý xuân LÁ BỒI RÔ : Đường đời đẹp sáng trong ngầm Công danh có sẵn được phần làm nên Một phen cất bước chinh yên Rời nơi trú sở đến miền xa xuôi LÁ CHUỒN BỒI : Bạc tiền túng quẫn lâu rồi Giờ đây tạm đủ vui cười tốt thay Chuồn bồi thới vận gặp may Vườn mai bướm lượn hoa đầy sắc hương LÁ BÍCH BỒI : Quân này xảo quyệt bất lương Ra đi thân trọng giữa đường gặp tai Bán buôn chớ có tin ai Có khi mất của hao tài đôi phen LÁ 10 CƠ : Hoa hồng nở rực ngoài sâu Tin vui đưa đến xa gần điều hay Mơn man làn gió vờn cây Ấm êm gia đạo vui vầy thê nhi LÁ 10 RÔ : Đường trần nhẹ bước chinh y Mười Rô báo hiệu ra đi giã từ Trước đèn xem một tờ thư Bình an thượng lộ nằng mưa ngại gì LÁ 10 CHUỒN : Mặc ai diệu võ dương uy Đường ta, ta cứ đi về mặc ta Bán buôn nên cửa nên nhà Mười Chuồn ăn được, làm ra có tài LÁ 10 BÍCH : Ốm đau ngày tháng lất lây Hao tài tốn của đắng cay buồn rầu Phòng khi xuống bến lên câu Nắng mưa sương gió, giải dầu tấm thân LÁ 9 CƠ : Việc kia đã định nên làm Tin vui sẽ đến đạt thành khó chi Cửa nhà êm ấm đề huề Có thêm chú nhỏ măn mê ẵm bồng LÁ 9 RÔ : Chín Rô báo sự lên đường Một phen di chuyển vấn vương giã từ Người đi, kẻ ở đợi chờ Công lên việc xuống chẳng nhờ được ai LÁ 9 CHUỒN : Ngoài sân nở đẹp cành mai Chín Chuồn buôn bán phát tài khá hay Trăng luồn ra khỏi đám mây Vầng hồng chói lọi tuôn đầy ánh quang LÁ 9 BÍCH : Coi chứng trộm đạo quân gian Chờ khi đêm tối khuân nàng êm xuôi Xuất hành gặp chuyện lội thôi Có khi công việc buông trôi chẳng thành Lá 8 Cơ : Bao phên xuống thác lên ghềnh Giờ đây gặp hội yên lành xiết bao Đẹp trời sáng ánh trăng sao Ngoài hiên gió lướt, sóng đào duyên ưa Lá 8 Rô : Bấy lâu mòn mõi đợi chờ Công danh chợt đến như cờ vào tay Thênh thang nhẹ bước đường mây Ra đi sẽ được gặp nhau nhiều bề Lá 8 Chuồn : Chăm lo sớm tối đi về Số may đã tới cận kề một bên Dốc tâm quyết chí vững bên Tầm tay vói tới bạc tiền lo chi Lá 8 Bích : Coi chừng miệng tiếng thị phi Tiểu nhân đắc chí lâm le hại người Biết đâu một lá thư rơi Mà nung lấy tiếng chê cười thế gian Lá 7 Cơ : Trong cung bổn mạng bình an Nhưng sau tình cảm có phần lung lai Như trăng bị khuất vừng mây Như hoa nở muộn như ngày hư không Lá 7 Rô : Ra đi là sự phải phòng Kẻo đi tai ách nữa chứng đến nơi Pháp đình thưa kiện lôi thôi Chẵng qua bởi số, gặp thời không nên Lá 7 Chuồn : Đẹp thay một đoá hoa liên Nở ra giữa vũng bùn đen thơm nồng Bôn ba buôn bán tây đông Phát tài đắc lợi còn mong mỗi gì Lá 7 Bích : Khuyên ai chớ vội mê si Gặp phường gian trá có khi đau lòng Phải cần gạn đục lắng trong May ra mới thoát khỏi vòng oan khiên * Lưu ý : Nếu để ý hai lá bài trên và dưới lá bài bổn mạng, nếu lá bài bổn mạng là nước Cơ, mà 2 lá bài trên dưới nước Bích sự tốt cũng hoá xấu. Nếu lá bài bổn mạng là nước Bích mà 2 lá bài trên, dưới là Cơ thì tuy bổn mạng xấu, nhưng nhờ có quý nhơn phù trợ nên được an lành, tai qua nạn khỏi.. Nếu là bài bổn mạng là nước Rô mà trên Bích dưới Chuồn thì sự xuất hành bị hao tài, nếu ngược lại dưới Bích trên Chuồn thì tài lộc phát đi xa sẽ thành công… Nếu lá bài bổn mạng là nước Chuồn mà trên Cơ, Chuồn, Rô chẳng hạn, thì mọi sự đều tốt, nếu trên là Bích thì coi chừng bị ốm đau hao tài.. Nếu lá bài bổn mạng nước Cơ mà trên Chuồn dưới Chuồn hoặc trên Rô dưới Rô thì rất may về tình cảm và tiền bạc. NƯỚC CƠ : Bổn mạng có lá bài Cơ Bổn này ứng việc đợi chờ tin ai Xì cơ tin đã tới rồi Già Cơ tin ấy đang chơi vòng ngoài Đầm Cơ mong tối chờ mai Bồi Cơ tin đã nhạt phai ít nhiều Mười Cơ đơn chiếc quạnh hiu Tin mong chẵng tới ra chiều tiết thương Chín Cơ nước mắt hai hàng Tám Cơ duyện thiếp nghĩa chàng lung lay Bảy Cơ đi gió về mây Xem chừng bổn mạng gặp ngày bất an NƯỚC RÔ : Bổn mạng có bài Rô Quẻ này ứng việc gần xa đi về Xì Rô công việc đề huề Già rông công việc bộn bề lo toan Đầm Rô báo rõ việc quan Ra đi một chuyến khó khăn ngại gì Bồi Rô giao ước lời thề Mười Rô đến việc cận kề phải lo Chín Rô nhận của người cho Tám Rô gặp được người xa đi về Bảy Rô một lá thư đề Đọc xong nước mắt lâm ly đôi hàng NƯỚC CHUỒN : Xì Chuồn tiền bạc giàu sang Hạnh thông vận thái làm ăn phát tài Già Chuồn buôn bán trong ngoài Kinh doanh dường ngoài phũng thời ắt nên Đầm Chuồn tại lộc thênh thênh Vận tư mấy chốc vận nên mấy hồi Giờ đây tới lá Chuồn bồi Hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai Mười Chuồn tháng ngắn năm dài Chớ nên vội vã hao tài một khi Chín Chuồn tính chuyện ra đi Có phần tải lộc lúc về tốt thay Tám Cuồn có rủi có may Bạc tiền có nhập có bai ra ngoài Bảy Chuồn chớ vội vui cười Có khi gặp giả để rồi hư hao NƯỚC BÍCH : Mênh mang có lá Bích bài Quẻ này ứng việc bên ngoài hiềm nhau Bích xì chó việc nạn tai Có khi quan trọng tù đày cũng nên Bích già phòng bị tay chân Coi chừng tá ngã đau thân nhức mình Bích đầm có sự chẵng lành Phòng quân tiểu tốt lưu manh hại người Bích bồi công việc ngoài đôi Gặp nhiều trở ngại rã rời mệt thân Bích mười miệng tiếng xa gần Bạc tiền hao bớt đôi lần ốm đau Bích chín mưa nắng dãi dầu Bích tám gặp sự chua cay Trong phần gia đạo lung lai phiền buồn Bích bảy có sự ra đường Khuyên nên nhịn nhục những phường hung hăng. SAU ĐÂY GIẢI ĐOÁN 04 LÁ BÀI TRONG 04 TUẦN LỄ Tuẩn lễ I : Thứ nhất có lá bài Cơ Ấm êm gia đạo đẹp ưa vô cùng Một tuần khaon thoái hạnh thông Bao nhiêu vui vẽ tập trung vui mừng Thứ nhất có lá bài Rô Rõ là quẻ báo đi xe đôi ngày Ra đi huỷ sự tràn đầy Ngại chi mưa nắng goá mây mịt mùng Thứ nhất có lá bài Chuồn Bán buôn phát đạt như phường nở hoa Trên cành sáo hót oanh ca Việc làm tốt đẹp chan hoà biết bao Thứ nhất bài Bích trúng nhằm Tuần này chẳng tốt đừng ham thích nhiều Bán buôn tiền bạc tiêu hao Se mình nhứt mẩy ốm đau bực mình. * Sau khi biết được giá trị của lá bài tuần lễ thứ nhất xong đối chiếu với lá bài bổn mạng để xem sự tốt xấu nhiều hay ít. Nếu tuần lễ thứ nhất tốt mà lá bài bổn mệnh cũng tốt là quẻ đại cát. Nếu tuần lễ thứ nhất tốt mà lá bài bổn mệnh xấu là quẻ trung bình. Căn cứ như vậy mà suy luận ở những cung tuần khác cũng thế. Tuần lễ 2 : Tuần 2 có lá bài Cơ Ắt là có được tin thơ đưa về Tin vui gia đạo đề huề Ngoài hiên nở đẹp hoa lê tràng đầy Tuần 2 có lá bài Rô Như ngư gặp thuỷ như cờ vào tay Ởø đi điều tốt điều hay Tuy nhiên cờ bạc ít may rủi nhiều Tuần hai có lá bài Chuồn Đừng nên vội vả bán buôn háp hùn Bỡi cung tài bạch chưa thông Đi xa thì lỗ ở trong có lời . Tuần 2 có lá Bích bài Phòng quân gian tặc bên ngoài cướp vô Cửa nhà sản nghiệp cơ đồ Khá nên thận trọng kẻo mà hao suy Biết được giá trị của lá bài tuần lễ thứ 2 rồi cũng áp dụng như tuần lễ thứ 1 Tuần lễ 3 : Tuần 3 có lá bài Cơ Trong cung gia đạo đợi chờ xốn xang Ắt là có chuyện buồn vươn Ai gây nên sự bi thương thế này Tuần 3 có lá bài Rô Khuyên ai chớ có đi xe thiệt mình Ở ăn gặp sự tốt lành Ra đi gặp sự bất thành hư hao Tuần 3 có lá bài Chuồn Tốt thya gia sự thanh thông vô cùng Tội gì lội suối trèo non Bạc tiền vừa lắm, bán buôn đắt tài Tuần 3 có là Bích bài Làm nhiều vô ít, công hoài mà chi Aâm thầm phiền não lâm ly Trách quân bạc ác, vô nghĩ gièm pha Tuần lễ 4 : Tuần 4 có lá bài Cơ Lá bài tình cảm nên thơ vô cùng Hồng hoa thơm ngát mùi hương Bao nhiêu hỷ sự dập dồn vui thay Tuần 4 có lá bài Rô Khác chi chim hót líu lo trên cành Bao nhiêu phiền toái bực mình Chẵng còn vướng bận, yên lành xiết bao Tuần 4 có lá bài Chuồn Chớ nên hùn hạp bán buôn thêm nhiều E khi trở ngại đôi điều Cứ lo việc cũ có nhiều lợi Tuấn 4 có lá Bích bài Lá bài nham hiểm,người ngoài hại chơi Tránh quan mặt chuột mồn dơi Lòng lang dạ sói, nói cười đảo điên. * Lưu ý : Đàn ông xóc bài tay trái, đàn bà xóc bài tay phải. Khi xóc bài phải thành tâm mới linh ứng QUẺ TỨ THỜI Quẻ bài gồm có 10 lá dùng cho 04 mùa Xuân – Hạ – Thu - Đông Mỗi lá bài xem cho một mùa trong năm đó.Mùa Xuân chỉ có một là nhưng là trụ cột. Mùa Hạ – Thụ – Đông có lá bài phụ thuộc. Muốn trang chỉ quẻ này, thành tâm xóc 32 lá bài, rút ra 10 lá may rũi và xấp ra thành hình như trên đây, đặt sấp lá bài xuống còn lại bao nhiêu bài thừa xếp sang một bên.Bắt đầu lật lá bài Mùa Xuân lên. NƯỚC CƠ : Nước Cơ báo hiệu điềm lành Xuân về hoa nở trên cành …… ca Xì Cơ hạnh phúc chan hoà Gìa cơ danh vọng khá cao Đẹp thay những nụ anh đào hồng tươi Đâm Cơ vận đã đến thời Thăng quan tiến chức, vui cười hân hoan Bồi cơ cây trổ lộc non Sanh con quý tử như lòng ước mơ Mười Cơ tháng đợi năm chờ Tin vui đã đến, phất cờ lên tay Chín cơ yến tiệc vui say Hôn nhân thắm đượm, tình đầy yêu thương. Tùm Cơ như đoán hoa hường Nỡ ra buổi sớm thơm hương dịu dàng Bảy Cơ thiếp thiếp cháng chàng Mai lên lầu mộng, điễm sang thuyền chèo. NƯỚC RÔ : Nước Rô hiểm đạt công danh Như trăng rằm sáng, vườn xuân trong lành Xì Rô chức tước nên danh Phong vân gặp hội, danh thành một khi Già Rô óng ánh lưu ly Như kim cương chiếu,tên ghi bảng vàng Đầm Rô chỉ sự lên đàng Đỗi thay vận đạt, vinh quan ngại gì Bồi Rô như đoá tường vi Danh thơm tiếng tốt một khi với đời Mười Rô nói nói cười cười Bạn bè tụ họp vui chơi rộn ràng Chín Rô lòng chẳn mơ màng Xem ra tình cảm vấn vương đợi chờ Tám Rô một chuyến đi xa Nghe lòng rộn rịp, nở hoa tưng bừng Bảy Rô hỹ sự đề phòng Coi chừng có kẻ bất trung rập rình NƯỚC CHUỒN : Nước Chuồn báo sự tiền tài Làm ăn sự nghiệp tốt tươi vô cùng Xì Chuồn tạo mãi thương trường Tiền vào như nước vinh sang hơn người Già Chuồn buôn bán gặp thời Phú ông toạ hưởng cuộc đời an vui Đầm Chuồn hùn hạp với người Bò ra một vốn hai lời thoã thê Bồi Chuồn công việc phải đi Mới mong ải quyếtmột khi an lành Mười Chuồn xướng thác lên gành Năm lo bảy liệu mới thành việc kia Chín Chuốn đi sớm về khuya Bán buôn hùn hạp lời chia khá nhiều Tám Chuồn có kẻ mời chào Đem cho tặng vật rạt rào niềm vui Bảy Chuồn lúc tiến lúc lui Phải theo con nước, đợi thời làm ăn NƯỚC BÍCH : Nước Bích đen tối lạ thường Báo niềm hoạn nạn tai ương phải phòng Xì bích tang chế phiền buồn E trong thân tộc cháu con lìa trần Già Bích tai nạn giữa đường Tay chân phế tật thảm thương vô cùng Đầm Bích chỉ sự lao lung Một phen phạm pháp ngục trung thọ hình Bồi Bích có kẻ gian manh Tính điều trộm cướp, cửa tiền mất hao. Mười Bích bước thấp, bước cao Ưùng vào số mạng lao đao nhọc nhằn Chín Bích đau ốm lằng nhằng Thước lang chữa trị thầy lang đốc tờ Tám Bích có việc kiện thưa Bên vành móng ngựa sự thua đã rành Bảy Bích việc nọ chẳng thành Công kia chẳng đạt, tranh giành mà chi. QUẺ BÀI MÙA HẠ NƯỚC CƠ : Nước Cơ báo hỷ điềm lành Sanh con quý tử thông minh khác người Công danh thi cử được thời Quý nhơn phù trợ, vui tươi xuốt mùa NƯỚC RÔ : Nước Rô chỉ sự lên đường Một phen di chuyển, dặm trường ra đi Trong tay sẵn có quyền uy Gian nan chẳng ngại, hiểm nguy chẵn sờn. NƯỚC CHUỒN : Nước Chuồn cất cánh bay xa Mừng vui như đoá hoa lài nở tươi Bán buôn một vốn hai lời Công danh sự nghiệp được tròi giúp cho NƯỚC BÍCH : Mê chi khanh tước công hầu Bích kia đứng đó lao đao vô cùng Coi chừng trộm đạo tiểu nhân Thị phi miệng tiếng có phần không may * Còn lại các là bài bên cạnh, nếu là Cơ, Rô, Chuồn, thì sự tốt càng tăng thêm. Nếu là Bích, thì dù bổn mạng có tốt còn sự đau ốm. QUẺ BÀI MÙA THU NƯỚC CƠ : Nước Cơ tình cảm rạt rào Yêu thương thắm đượm xiết bao ân tình Trời mai nắng sớm lung linh Trùng dương sóng lặn thuyền mành êm xuôi NƯỚC RÔ : Tin vui đem đến bất ngờ Thăng quan tiến chức như cờ vào tay Công danh gặp hội rồng mây Một phen yến ẩm mê say rượu nồng NƯỚC CHUỒN : Nước Chuồn tiền bạc hạnh thông Khuyếch trương thương mải có phần lợi to Tạo nên sự nghiệp dinh cơ Khác chi Hán Tín, Tử Nha gặp thời NƯỚC BÍCH : Bích đem báo sự buồn phiền Ốm đao chạy chữa bạc tiền tiêu hao Như đêm thiếu ánh trăng sao Như ngày không nắng mưa rào lê thê * Ngoài ra những lá bài bên cạnh, nếu là Cơ, Rô, Chuồn thì tốt thêm. Nếu là Bích chiếm đa số thì sự vui cũng hoá ra buồn. QUẺ BÀI MÙA ĐÔNG NƯỚC CƠ : Nước Cơ nghịa nặng tình nồng Gió đông chẵng lạnh, khuê phòng ấm êm Gia đình hạnh phúc triền miên Giữa lòng chung thuỷ, chồng hiền, vợ ngoan NƯỚC RÔ : Nước Rô vuông vắng chữ điền Công danh sự nghiệp một phen đạt thành Vui như chim hót trên cành Tươi như hoa nở bình minh đẹp màu NƯỚC CHUỒN : Vận nên đã đến bên mình Nước Chuồn may mắn bạc tiền làm ra Tránh đều cờ bạc tán gia Cho dù lắm lộc cũng ra như thường NƯỚC BÍCH : Bích nằm u ám thê lương Có khi mất sở, bán buôn hao tài Bạn bè tình phản như chơi Rõ ra cái số vận thời cũng nên QUẺ XUẤT HÀNH Dùng 32 lá bài xóc đều, chia ra 06 phần mỗi phần chọn một lá, dùng 06 lá bài đó xóc đều, đặt thứ tự theo hình vẽ ( nhớ úp sấp ) Lá bài số 1 Tượng trưng tháng Giêng Tháng 2 ………………………2 …………………………………………….Ba ……………….4 ………………………3 …………………………………………….Năm ……………….6 ………………………4 …………………………………………….Bảy ……………….8 ………………………5 …………………………………………….Chín ………………..10 ………………………6 …………………………………………….Mười một ……………….Chạp Lá bài số 1 : Giở ra thấy lá bài Cơ Aáy là bổn mạng nên thơ vô cùng Ra đi một chuyến hạnh thông Rõ cùng tình cảm chuyện lòng nở hoa Giở ra thấy là bài Rô Lá bài ắt phải đi xa lâu ngày Công danh đã đến vào tay Bình an thượng lộ tràn đầy vui tươi Giở ra thấy lá bài Chuồn Chuyến đi có sự bán buôn cầu tài Phòng nơi tiểu lộ tối trời Gặp phần gian tặc buôn trôi bạc tiền Giở ra thấy lá Bích liền Chuyện đời xích mích rối ren đề phòng Đường đi gay gốc hiểm hung Xuất hành lâm sự phải phòng tiểu nhơn Lá bài thứ 2 : Giở ra thấy lá bài Cơ Lá bài báo trước đi xa buồn nhiều Trong cung gia đạo có điều Lo âu phiền muộn, tuỵ tiều tấm thân Giở ra thấy lá bài Rô Lá bài tốt đẹp đi xa gặp lành Vầng dương báo hiệu bình minh Phải đi mới rõ ngọn ngành trước sau Giờ ra thấy lá bài Chuồn Chuyến đi lẫn lộn vui buồn kẽ xen Riêng cung bỗn mạng vững bền Trước sau, sau vậy an lành chớ lo Giở ra thấy lá Bích bài Chuyến đi ắt phải hao tài buồn hiu Khuyên ai chớ có vội liều Tạm thời đình bộ, ngặt nghèo lắm thay. Lá bài thứ 3 : Giở ra thấy lá bài Cơ Lá bài báo hiệu đi xa may nhiều Vui lên như nước thuỷ triều Đẹp tươi như thể thiên kiều trong tranh Giở ra thấy lá bài Rô Đi xa ắt phải phòng ngừa ốm đau Bỗng nhưng lòng những đeo sầu Than thân trách phận, nhịp cầu dở dang Giở ra thấy lá bài Chuồn Lá bài tiền bạc bán buôn phát tài Đường đi nào kể ngắn dài Bình an vui vẽ tốt tươi vô cùng Giở ra có là Bích bài Chuyến đi có sự nạn tai xứ người Phòng quân gian trá giữa đời Phòng ngừa xe cộ, kẻo thời mạng nguy Lá bài số 4 : Giở ra thấy lá bài Cơ Đi xa có chuyện âu lo nhơ nhà Xứ người hữu sự bôn ba Năm lo, bảy liệu thật là băn khoăn Giở ra thấy lá bài Rô Đi xa gặp sự bất ngờ mà nên Dù cho tốn bạc hao tiền Xem ra đại sự triền miên an lành Giở ra thấy lá bài Chuồn Lá bài báo sự lên đường chẳng vui Ra đi dạ luống ngậm ngùi Chân sa nhỏ giọt, lệ rơi đôi hàng Giở ra thấy lá Bích này Ra đi gặp việc không may buồn phiền Bích kia đen tối chẵng hiền Đi xa phòng sự bất lành tai ương Lá bài số 5 : Giở ra thấy lá bài Cơ Lá bài báo hiệu cửa nhà yên vui Xuất hành di chuyển đôi nơi Bình an vô sự cuộc đời ấm êm Giờ ra thấy lá bài Rô Để phòng nạn dữ bất ngờ xảy ra Xuất hành đây đó bôn ba Coi chừng tai nạn xông pha hiểm nghèo Giở ra thấy lá bài Chuồn Đi đi xa gặp phải chuyện buồn giận thay Bạc tiền không cánh mà bay Do quân trộm đạo đưa tay cầm rồi Bích kia tai nạn bất ngờ Giờ ra thấy nó, phải ngừa thị phi Xuất hành chớ khá khinh khi Công môn, pháp lý, nã tri phải phòng Lá bài số 6 : Giở ra thấy lá bài Cơ Tháng ngày có việc bất ngờ đi xa Đời tươi như lá hồng hoa Bình an thượng lộ rõ là vui may Giở ra thấy lá bài Rô Đi xa để tạo cơ đồ nghiệp danh Đợi chờ ngày tháng qua nhanh Vui buồn lẫn lộn, dữ lành khó phân Giở ra thấy lá bài Chuồn Lá bài báo trước, lên đường gặp may Khỏi lo phòng sự nạn tai Thêm tiền thêm bạc phát tài bán buôn Lá Bích nằm ở chốn này Đi xa ắt phải trắng tay trở về Ốm đau thất bại ê chề bao nhiêu biến cố não nề đắng cay. * Lưu ý : Nước bài be6n cạnh yểm trợ một phần sấu tốt cho lá bài chính - Nếu nước Cơ thì tuy xấu, nhưng có quý nhơn phù trợ - Nếu nước Rô không nguy hiểm lắm - Nếu nước Chuồn không ảnh hưỡng đến bổn mạng, mà chỉ bị hao tài - Nếu nước Bích rất nguy hiểm, coi chừng gặp tai hoạ QUẺ MAI HOA CÀN TƯỢNG Dùng 13 lá xocù bài cho đều. Đặt một lá chính giữa làm bổn mạng. Còn 12 lá kia, sắp bài theo hình trên, theo một số thứ tự : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - Lá bài 5 – 7 – 9 – 11 là lá bài tứ trụ - Lá bài 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 là lá bài bát tiên. Trước hết lật lá bài bổn mạng lên xem.Rồi đến 4 lá bài tứ trụ – tiếp đến 8 lá bát tiên. LÁ BỔN MẠNG : Bổn mạng có lá bài Cơ Bao nhiêu hy vọng ước mơ hình thành Tin như đưa đến bên mành Mở ra xem thủ công danh thế nào Nước Rô Lá Rô bổn mạng nằm vào Mãi chờ, mãi đợi nôn nao tất lòng Lắng lo trong dạ phập phồng Trường giang sóng dợn chập chồng quân reo Nước Chuồn Thêm hai bớt một kỳ kèo Toàn tin thất thiệt, lắm điều hoan mang Khá nên tỉnh trí bình an Lo chi ra thở vào than nhọc lòng Nước Bích cho hay chưa hẳn là buồn Xin đừng vội vã lên đường ra đi Nghe chi tiếng bất tiếng chì Chẵng qua là tiếng thị phi ở đời. * Xem xong lá bài bổn mạng, lật tiếp lá bài tứ trụ - Nếu Bích chiếm đa số thì khỏi cần xem tiếp, vì thất bại rồi. - Nếu Bích chiếm một nữa, cũng là không tốt. - Nếu Cơ nhiều không có Bích trong tứ trụ là quẻ đại cát, cũng khỏi cần xem tiếp. BÀI ĐOÁN TỨ TRỤ Tứ trụ Cơ, Rô, Bích, Chuồn Đồng đều 4 nước thành công khó gì Cơ, Rô hai nước đề huề Hồng hồng tứ trụ trọn bề đẹp xinh Cơ điều 4 lá hiển vinh Quẻ này đại cát điềm lành hiếm thay Tứ trụ 4 lá Rô bày Cũng là quẻ tốt tràn đầy thoã vui Tứ trụ bốn lá Chuồn ngồi Báo niềm đại lợi sáng ngời nghiệp danh Tứ trụ bốn lá Bích đen Quẻ này lung hiểm, chẳng nên chẳng lành Ôi thôi ! nát nghiệp hư danh Trường giang sóng dậy, thuyền mành ngữa nghiêng * Sau khi xem tứ trụ thấy xấu, là sự bất thành thì bỏ đi. * Nếu điềm tốt hiện ra thì xem tới phần bát tiên để tìm hiểu thêm. Lá 1 xem chung với lá 6 Lá 3 xem chung với lá 10 . . . .2 . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 BÀI ĐOÁN BÁT TIÊN LÁ SỐ 1 VÀ 6 : Một sáu hai lá toàn Cơ Có phần xuất ngoại đẹp thơ vô cùng Rô đều hai lá đỏ hồng Tốt thay bổn mạng cõi lòng nở hoa Chuồn bay một cặp là đà Tiệc vui yến ẩm thêm quà tặng cho Bích đen hai lá tối mò Quẻ này tuy tốt phải ngừa quân gian LÁ SỐ 2 VÀ 8 : Cả hai cùng một nước cờ Có phần xuất ngoại đẹp thơ vô cùng Rô đều hai lá đỏ hồng Tốt thay bổn mạng cõi lòng nở hoa Chuồn bai một cặp là đà Tiệc vui yến ẩm thêm quà tặng cho Bích đen hai lá tối mò Quẻ này tuy tốt phải ngừa quân gian LÁ SỐ 3 VÀ 10 : Song song hai lá bài cơ Bao nhiêu phước không chờ mà nên Tốt thay hai lá Rô hiền Chỉ điều êm ấm chẵng phiền luỵ ai Chuồn chuồn hai cánh lượn bay Ai đem tiền bạc trao tay chớ mừng Nước Bích hai lá đi chung Bỗng dưng có kẻ bất trung giựt đồ LÁ SỐ 4 VÀ 12 : Cơ nằm hai lá hai cung Đem thêm hỷ sự vui mừng hát ca Song song hai lá bài Rô Ra đi lòng những âu lo ngại ngùng Bài Chuồn hai lá đi chung Thêm tiền thêm lộc cõi lòng nở hoa Bích đen hai lá gian tà Một phen lặng lội xông pha hiểm nghèo. Can/ Chi TÝ SỬU DẦN MẸO THÌN TỴ NGỌ MÙI THÂN DẬU TUẤT HỢI Giáp 4 54 44 34 24 14 Ất 5 55 45 35 25 15 Bính 16 6 56 46 36 26 Đinh 17 7 57 47 37 27 Mậu 28 18 8 58 48 38 Kỷ 29 19 9 59 49 39 Canh 40 30 20 10 60 50 Tân 41 31 21 11 1 51 Nhâm 52 42 32 22 12 2 Quí 53 43 33 23 13 3 * Cách tìm năm DƯƠNG LỊCH ra năm ÂM LỊCH Trước hết muốn biết năm dương lịch đó là năm nào của âm lịch, ta hãy lấy năm dương lịch chia cho 60 ( Không chia số lẻ ) số còn dư lại tức là số chỉ năm âm lịch trong bản kê trân vậy. Ví dụ : Muốn biết năm 1968 là năm nào của Aâm lịch. Ta lấy số 1968 chia cho 60 được 32 còn thừa 48. lấy số 48 này đem chiếu bản kê trên. Ta thấy : Hàng dọc trên đầu ô 48 là chỉ Thân Hàng ngang của ô 48 là con Mậu - > vậy năm 1968 là năm Mậu Thân. TAM THẬP NHỊ QUẺ XÌ CƠ : Là vị mộc tinh Tánh hay bảo an ninh cho người GIÀ CƠ : Là vị hoả tinh Quới nhân hộ mạng ban ơn cho người Có tài có lộc có dư Cầu việc danh lợi số 10 thiếu 2 DẦM CƠ : Là gái mỹ danh Thật là vợ chính thất trung của mình Hoặc là gái đúng tiết trinh Hiếu trung thê thiếp nữ vẹn toàn BẦU CƠ : là người thông minh Anh em ruột thịt hoặc tình bạn thân Ai có tai nạn xuất thân cứu liền MƯỜI CƠ : Thuộc hoả Tây Phương Tháng 6 tháng 7 tình duyên đến mình CHÍNH CƠ : Thuộc mộc Đông Phương Trong tháng 11 gặp đường lợi danh Tháng chạp tháng 4 an lành Đang không mà gặp duyên lành đưa vô TÁM CƠ Tháng 5 tháng 6 có đường thanh danh Trong hai tháng tương sanh vô cùng Mộc năng sanh hoả có danh có tài Việc làm số 1 đặng hai Không có tai nạn đức tài bình an BÀY CƠ : Tháng 10 tháng 11 gặp đường lợi danh Tháng 3 tháng chạp yên lành Mộc năng sinh hoả tương sanh vô cùng Lại sanh quí tử tiết trung Tai qua nạn khỏi được cùng mẹ cha XÌ RÔ : Là vị hoả tinh Thủ việc tin tức cho mình biết danh Xì Rô là ứng điềm lành Quan môn không sợ dữ lành không lo GIÀ RÔ : Là vị hoả tinh Thường đem xảo nguyệt cho mình lắm thay Ban đầu nghe nói tưởng hay Nghĩ lại sau này chẵng biết quả chi ĐẦM RÔ : Là giá hữu tình Muốn gần quân tử giao tình gió trăng “ Tính cách cang cường lố lăng ” Tầm quyền quân tử vậy mà không nên. BẦU RÔ : Trung trực một khi Ngang vai với bạn ai bì cho qua Bầu Rô cách trở mẹ cha Vợ con Nam – Bắc cửa nhà Đông – Tây Thấy ai mắc nạn thương thay Báo tin rõ rệt giúp ngay cho mình Cả văn cả võ đương thời, dầu có tiền của Cũng thời tay không ! MƯỜI RÔ : Thuộc hoả Nam Phương Tháng 3 đắp đỗi có đường du phương Tháng 2 việc không vừa lòng Của đâu đem đến phải phòng mà chơi Cho hay vận mạng gặp thời Trai thời chức gái thời của vô Tháng 10 tháng 9 của vô, chớ nghe lời bạn cơ đồ si vi. CHÍN RÔ : Thuộc hoả Nam Phương Tháng 10 tháng 8 sẵn dành trong tay Đến khi tới đó mới hay Chớ nên nóng giận khó thành việc ta Tháng 10 tin tức phải tai ương TÁM RÔ : Tháng 2 thời vận có đường làm ăn Tháng 6 tháng 7 làm ăn có thời BẢY RÔ : Tháng 2 tháng 7 tình duyên đến mình Biết thơ tin tức đến may Đề phòng kẻo bị gian manh gạt lường. XÌ CHUỒN : Là kim tinh thuỷ tinh Chắp việc tài lộc duyên tình ban cho GIÀ CHUỒN : Là bậc hiền từ Thường đem hộ mạng cho đời vinh hoa ĐÀM CHUỒN : Là gái giữ gìn Tánh tình chân thật thông minh việc đời Cũng có quyền với đôi nơi Quân từ nhờ đó sau thời được nên BẦU CHUỒN : Tánh cách ăn chơi Công danh quan lộc cũng thời không ngon Tính tình ăn nói hiền lành Ra tay cứu tử độ sanh giúp đời Cầu tài cầu lộc cho người liên vô MƯỜI CHUỒN : Mùa thu gặp được tinh hoa Mùa đông tài lộc thuộc là tương sanh Giái thì buôn bán đắc thành Trai thì thượng thanh danh tước quyền Giái lại gặp tình duyên Trai gặp vợ hiền nối nghiệp lại CHÍN CHUỒN : Tháng 9 tháng 11 gặp đường công danh Tháng 8 gặp được việc lành Bước qua tháng chạp thanh danh đắc tài Tháng chạp bị tiếng bị tai Trai gặp duyên tài, gái gặp trượng phu TÁM CHUỒN : Tháng 10 tháng 8 thì thường Tơ hồng hoặc là thi cữ thành công Gái được gặp chồng, trai lại có đôi Hận thời hết lúc nổi trôi Làm ăn tấn phát gặp hồi vinh hoa BẢY CHUỒN : Tháng 7 tháng 8 gặp đường công danh Có thai sanh gặp đẹp lành . Gặp nơi cầm sắc tỏ mình tơ duyên XÌ BÍCH : Xuôi cho cả mọi đường Tam ngôn thất tử lai lường tay không Hoặc là lên núi xuống sông Trong nhà ngoài ngõ ghe thuyền ghê thay Thường hay xuôi khuyến thình lình cho ta GIÀ BÍCH : Là thần nghinh ngang Xuôi người những việc gian nan nhiều bề Một là sơn cước suối khê Hai là ly tuyết phu thê bất hoà Khiến cho xa mẹ lìa cha Đệ huynh Nam – Bắc cửa nhà Đông – Tây. ĐẦM BÍCH : Là gái không nên Lối lăng mâu thuẫn cướp chồng người ta Xuôi cho tang phú ốm đau Hao tài tốn của vậy mà không nên BẦU BÍCH : Là bạn điêu ngoa Cố tâm phản hại không mai thì chiều Khiến cho tai nạn đủ điều Hoặc sơn hoặc thuỷ sơn chiêu ngục hình MƯỜI BÍCH : Xuôi cho bổn mạng gia đình chẵng yên Khiến cho hao của tốn tiền Dầu có sanh đẻ cũng không yên gì Khiến cho cách mẹ lìa cha Phu thê Nam – Bắc cửa nhà Đông – Tây. Có phước sẽ đặng qua rày Nếu mà không phước tháng ngày chịu tang CHÍN BÍCH : Tháng 4 tháng 8 sợ đường suối sông Làm quan cẩn thận việc công Dù có sanh đẻ cũng không ra gì Gia đình chịu những ai bi Ra đường xuôi những tai nguy đến mình TÁM BÍCH : Làm chi bệnh tật phận vân Tang môn xuôi tới mấy lần cho ta Có mạng thai nghén hao tài xiết chi Sợ e sơn thuỷ hoặc là tai tiếng trong nhà Hay là kiện cáo xảy ra thình lình BẢY BÍCH : Là sự bất bình Hoá công cay nghiệt cho mình lắm thay Đông 24/10/2001 TT 10. Cơ – Chuồn hai nước theo ra Quí nhơn độ mạng cho ta lắm rồi Năm náy ý muốn sửa sang Hay là thay đỗi công việc làm ăn 2. Cơ – Chuồn hai nước theo ra Qúi nhơn độ mạng cho ta lắm tiền Năm nay vận mạng được liền Hay là buôn bán có tiền đặng dư 3. Cơ – Chuồn hai nước theo ra Quí nhơn độ mạng cho ta có tiền Năm nay vận mạng được liền Hay là buôn bán có tiền đặng nhanh
  1 like