• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 03/12/2016 in all areas

 1. p/s: trật tự khoa đẩu: chuỗi phụ âm đầu làm chuẩn, như điểm mốc tọa độ. Có 4 chiều bố trí nguyên âm: trên - dưới, trước - sau (trái - phải), riêng chiều "trên - dưới" thì điểm mốc làm chuẩn ở phụ âm cuối cùng của cụm phụ âm đầu, tức phụ âm tận cùng bân phải của cụm phụ âm đầu . Trật tự nguyên âm: trước - trên - dưới - sau, Cái thứ nào ứng với cái thứ ấy (như trước thứ nhất - trên thứ nhất - dưới thứ nhất - sau thứ nhất, rồi tới như trước thứ hai - trên thứ hai - dưới thứ hai - sau thứ hai, cứ vậy). Cụm phụ âm đầu thì không có đặc trưng về trật tự, nên cái cuối cùng (cái tận cùng bên phải của cụm phụ âm đầu) sẽ có quan hệ trực tiếp với nguyên âm. Tương tự với phụ âm cuối, nhưng cái đầu tiên (cái tận cùng bên trái cụm phụ âm cuối) sẽ có quan hệ trực tiếp với nguyên âm. Về vấn đề âm "khoe" hay "kheo" thì khác nhau ở khoảng cách của chữ v thấp (gần như w ở âm đệm và âm cuối). "e_kh_v" là "khoe", còn "e_kh v" là "kheo", còn "khoeo" là "e_kh_v v". Tương tự, "kh_ir(trên chữ kh) v "="khiêu", "kh_v_ir(trên chữ v)"=khuya. Thực tế chỉ chi viết các "văn bản xuyên quốc gia" (tức không biết trước ngữ âm tiếng các bên) thời cổ mới cần tuân thủ nghiêm ngặt, còn văn bản 1 thứ tiếng duy nhất thì lơi chút cũng được. Nhưng đừng lơi quá, để khỏi chệch âm vô ích (hiện tượng chệch âm vô ích rất phổ biến vào giai đoạn văn minh Việt tan rã, mỗi người 1 ngả). Cái này là mình phát hiện từ kinh nghiệm trong quá trình dùng chữ khoa đẩu thôi.
  1 like
 2. Cập nhật riêng về vấn đề trống Lũng Cú: Nguyên nhân chính mà mình nghi ngờ trong quá trình chuyển tự và rất mong các nhân vật uy tín khác trong đề tài "Chữ Việt cổ" chuyển tự vì không dám tin lắm vào nội dung dòng chữ. Thứ nhất, chữ Thái thống Nhất bây giờ "khập khiễng", gò ép rất nhiều theo tiếng Việt hiện đại nên thiếu rất nhiều chữ. Thứ hai, có font người ta ghi Tai Heritage, "heritage" là hàng kế thừa/ di sản. Xét qua thành phần mẫu tự và tự hình, font này tương đồng với chữ viết cổ hơn cả. Nếu mình nhìn không nhầm thì chuyển tự ra như sau (chưa tính dấu thanh): "Đ_ưa/ươ_ô Ng_aư/ơư C_r_a" (Lưu ý là chữ r khoa đẩu với la tinh viết tay có khác nhau nhé, chữ bên khoa đẩu có uốn lượn mềm mại hơn. Còn Chữ r thường viết tay vẫn thẳng băng gần như chữ pi tiếng hy Lạp vậy). Thêm yếu tố dấu thanh (Khinh âm, tức âm cao, ứng với: ngang, sắc, hỏi; Trọng âm, tức âm thấp, ứng với: ngã, huyền, nặng) thì gần như chỉ có khả năng ra: Đừờồ Ngờừ Crả Đọc chệch ra âm hiện đại: Đồ Người Cả Nghĩa là: vật dụng (đồ) dành cho người đứng đầu (cả). Về mảng chữ tượng hình, "Cả" này ứng với âm "KHA/Ca" (trong ca ca, đại ca) hoặc ứng với tự hình chữ "kỳ" (kỳ tích). Dựa theo nội dung dòng chữ, khả năng rất cao không phải là của người Kinh, do khá ngược tính cách. Người Kinh rất ít khi ghi chữ thẳng thừng như thế lên vật dụng, mà thường để lại các dấu hiệu daặc9 trưng, vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa đảm bảo an ninh cho món đồ. Nhưng rõ ràng "Đồ người cả" là tiếng Kinh chứ không ra được tiếng Mường, Tày Thái, Lô Lô,... nào cả (không tin thì các bạn nào rành ngôn ngữ dân tộc ít người thử tra từng chữ xem, được mấy ngôn ngữ/phương ngôn/phương ngữ ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc, hay thậm chí cả Châu Á - Thái Bình Dương luôn, xem dễ gì gần như trùng âm đến thế). Và nếu điều này đúng, thì chỉ làm mình càng khó nghĩ hơn về gốc gác người Kinh nói riêng cũng như người Việt nói chung thôi. Đại khái rằng: họ vốn không phải là 1 dân tộc (theo nghĩa hẹp về quan hệ huyết thống / di truyền), mà là 1 cộng đồng (tức dân tộc theo nghĩa quốc gia ấy) hoặc khả năng cao hơn là 1 thế giới khác (gần như LHQ gây giờ). Bởi vì dấu hiệu "không Việt" có rất nhiều ở Việt Nam cổ đại, nhưng những dấu hiệu "rất Việt" cũng ở khắp nơi, không dừng lại ở phạm vi phát tích của người Kinh cũng như Bách Việt.
  1 like
 3. Để giữ lời hứa với anh Vô Trước, và tôi đã xác định rằng: 1/ Lập luận của tác giả Nguyễn Quang Nhật không chặt chẽ: Tôi chỉ cần đổi địa danh trong hệ thống luận cứ của tôi thì thành sự thể hiện quan điểm của tôi. 2/Chứng minh điều này. Tôi trích ngay đoạn đầu tiên của bài đầu tiên của anh Nguyễn Quang Nhật do anh Vô Trước trình bày. Nhưng vậy, anh Vô Trươc và quý vị cũng thấy đoạn trên bài viết của tác giả gồm 2 phần: 1/ Trich dẫn tư liệu (Hiển thị màu xanh Bleur) 2/ Phần trình bày luận cứ hoặc quan điểm. Trôi trình bày lại phần trích dẫn tư liệu như sau: Từ tư liệu trên tác giả xác định: Đến đây thì chưa có vấn đề gì. Tác giả chỉ lặp lại tư liệu và xác định địa danh liên hệ với 4 mùa mà tư liệu nói tới. Nhưng đoạn tiếp theo đã thấy dấu ấn của sự áp đặt khiên cưỡng, rất chủ quan của tác giả. Tính khiên cưỡng ấy thể hiện ở những đoạn tôi làm đậm và gạch dưới, là: 1/ thời Khởi thủy Trung hoa 2/ Dương thành này chính là kinh đô thứ 3 của nhà Hạ . Vân đề đặt ra ở đây là: 1/ Căn cứ vào đâu để tác giả cho rằng những địa danh ấy là từ "khởi thủy Trung Hoa"? Cho nên tôi chỉ cần thay từ "Trung Hoa" thành cụm từ "Địa danh của quốc gia Văn Lang thuộc về Việt tộc" thì cũng có kết quả tương ứng. Tất cả những ai chỉ cần có kiến thức trên trung bình đều xác định rằng: khái niệm "Trung Hoa" là khái niệm xuất hiện rất muộn về sau. Trong tất cả sách vở liên quan đến cổ thư chữ Hán và cả Sử Ký, chẳng thế nào tìm thấy khái niệm "Trung Hoa" xuất hiện chỉ 1 lần. Bởi vậy chẳng có căn cứ nào để tác giả xác định như vậy. Đến đây tôi đã thể hiện rằng: Tôi chỉ cần đổi địa danh thì đó chính là quan điểm của tôi. 2/ Chưa hết tác giả cũng áp đặt một cách rất khiên cưỡng khi cho rằng: Căn cứ vào đâu để tác giả gán Dương thành ở Quảng Châu thành "Kinh đô thứ 3 của nhà Hạ"? Chưa hết, chúng ta cùng xem đoạn cuối phần trích dẫn trên mà tôi đã trình bày: Bây giờ chúng ta xem lại hai cấu đối tư liệu mà tác giả trích dẫn: Cặp câu đối trên không có một từ nào xác định lãnh thổ. Nó hoàn toàn chỉ có ý nghĩa như sau: 1/ “Thiên thư định phận, chính thống triệu Minh đô, Bách Việt sơn hà tri hữu tổ”. Sách trời đã định, Dân tộc Bách Việt có thủ đô ánh sáng (Minh đô) là nguồn gốc của đất nước, cai quản sơn hà từ thời xa xưa. 2/ “Quang nhạc hiệp linh cố cung thành tụy miếu, tam giang khâm đái thượng triều tôn”. Trên ngọn núi thiêng - có thể hiểu là nơi cố cung cũ - ở ngã ba sông, nơi sông núi linh thiêng này, đã chuyển đối thành miếu để hướng về nguồn cội. Thưa quý vị. Nhưng vậy nội dung của cặp câu đối này, xác định rằng: 1/ Người dân Bách Việt đã lập quốc với thủ đô ánh sáng (Hình tượng của nới tập trung văn hóa và của những nhà lãnh đạo sáng suốt) là gốc gác, nơi phát xuất tiến trình phát triển của Việt tộc từ thời xa xưa. Và - vế 2/- Mô tả việc lấy cố cung cũ của vua, nay lập thành miếu (Đền thờ) để tôn vinh và hướng về nguồn cội. Cố cung thì không có nghĩa là kinh đô đóng ở đấy. Sau này những cố cung của vua chúa Việt cũng đầy ra trên đất Việt. Nhưng đó ko phải Kinh Đô Việt. Thí dụ chùa Chân Tiên bờ hồ, Chùa Trấn Quốc ở Hồ Tây Hanoi.... đều có thể gọi là "cố cung", nhưng hoàng thành ko hề ở đó. Bởi vậy khi tác giả xác định: 1/ Rõ ràng chẳng có cơ sở nào trong tư liệu mà tác giả trích dẫn để đi đến kết luận như trên. Hơn nữa: "Bách Việt" để chỉ 1 dân tộc, còn "Trung Hoa" là một địa danh. Làm sao mà con gà cũng là cái chuồng gà được? Đoạn này, có lẽ tác giả nên viết lại cho rõ ý của mình. Còn đúng sai bàn tiếp. 2/ Vấn đề Vua Hùng chính là tổ tiên chung của Bách Việt. Điều này tổ tiên ta đã xác định từ lâu - Chỉ cần trích câu "Bách Việt tiên hiền Tổ" đã đủ thấy điều này. Nay tác giả nhắc lại cũng tốt thôi. Tôi ủng hộ điều này. Bởi vì một đám tư duy "ở trần đóng khố" phủ nhận cội nguồn chính thống, cũng đang ra rả như ve sầu, rằng: Lạc Việt chỉ là một nhánh của Bách Việt. Đúng là thứ tư duy "ở trần đóng khố". Xin lỗi nha! Tôi thách tất cả các viện nghiên cứu trên toàn Địa Cầu của nền văn minh hiện đại, chứng minh được rằng: Lạc Việt là một nhánh của Bách Việt. Cho dù họ dùng bất cứ hệ thống phương pháp luận nào trong lịch sử văn minh nhân loại - Từ mọi thứ khoa học cho đến cả tôn giáo, tín ngưỡng - thực hiện được điều này. Tóm lại, tôi không có thời gian nhiều. Ngày trước tôi cũng đọc các bài của anh Nhatnguyet, tôi thấy anh ấy có tinh thần hướng về cội nguồn, nên tôi không phản bác và nhưng cũng không thể ủng hộ. Cũng như đối với NNC Hà Văn Thùy tôi cho rằng: Về những bài viết ngắn, tiểu luận của NNC Hà Văn Thùy thì rất hay và sắc sảo. Đủ để vạch ra sự mâu thuẫn và cái sai của xu hướng phủ nhận cội nguồn dân tộc hiện nay. Nhưng nó chỉ mang tính cục bộ. Về khả năng tổng hợp trong sách xuất bản của NNC Hà Văn Thùy, có tựa là "Góp phần nhận thức lại lịch sử văn hóa Việt" thì lại có những mâu thuẫn cơ bản chưa giải quyết được. Tôi đã trình bày điều này trong tham luận của tôi trong tọa đàm về cuốn sách của tác giả và đã đưa lên diễn đàn. Tôi mới chỉ phân tích đoan đầu của tác giả Nguyễn Quang Nhật. Có thể nhắc lại một lần nữa quan điểm của tôi với công trình của tác giả là: - Xác định khối lượng tư liệu của tác giả sưu tầm rất đồ sộ. Nhưng tác giả chưa có khả năng liên hệ từ những tư liệu đó để minh chứng cho luận điểm, có nhiều sai lầm của ông. - Phương pháp chứng minh không chặt chẽ. Và như tôi đã nói: Tôi chỉ cần đổi tên thì thành những kết quả ngược lại. Tôi cần xác định một lần nữa quan điểm của tôi rằng: 1/ Việt tộc có nguồn gốc từ Nam Dương tử và quốc gia đầu tiên đã thành lập ở đây. Sau 2622 năm trị vì của Thời Hùng Vương tính từ 2879 BC đến 258 BC, nước Văn Lang đã sụp đổ và bị Hán tộc (Tên gọi chung cho các dân tộc ở Bắc Dương Tử) lấn chiếm từng phần quốc gia Văn Lang trong tiến trình bành trướng xuống phương Nam. Địa danh nước Việt hiện nay là do hậu duệ của Bách Việt rút xuống đây, quật khởi hưng quốc vào thế kỷ thứ X AC. Trước đây - trên 5000 năm, những diễn biến của quá trình tiến hóa của nhân loại nói chung, dẫn đến hình thành các chủng tộc và các dân tộc trên thế giới, nằm ngoài các hệ thống luận điểm của tôi. 2/ Nền văn hiến Bách Việt một thời huy hoàng trên bờ nam sông Dương Tử, chính là cội nguồn của nền văn minh Đông phương. Mà nền tảng chính là thuyết ADNH và Bát quái. Đây chính là lý thuyết thống nhất mà nhân loại mơ ước. Nguyên lý căn để "Hà Đồ phối hậu Thiên Lạc Việt" là cơ sở để phục hồi toàn bộ những giá trị nội hàm của học thuyết này. Tôi cũng cần xác định rằng: Chân lý chỉ có một mà. Nên hoặc tất cả đều sai, hoặc chỉ minh tôi đúng. Tôi cũng cần xác định rằng: Từ những thực tại khách quan (Trên mọi phương diện) người ta có thể đưa ra nhiều cách giải thích, nhiều giả thuyết và những lý thuyết khoa học, nhằm giải thích bản chất của các thực tại khách quan đó. Nhưng để thẩm định một giả thuyết hoặc một lý thuyết khoa học đúng hay sai, phải có chuển mực. Chuẩn mực đó là tiêu chí khoa học cho một giả thuyết danh khoa học được coi là đúng. Tiêu chí căn bản này phát biểu rằng: Một giả thuyết hay một lý thuyết khoa học được coi là đúng, phải giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề và hiện tượng liên quan đến nó, một cách có hệ thống , nhất quán, hoàn chỉnh có tính khách quan, tính quy luật và khả năng tiên tri. Cảm ơn vì sự quan tâm.
  1 like
 4. Thường vào hạn đó, không mượn tiền kinh doanh, không đầu tư quá nửa số vốn có, khi đã thua là thua đừng cố gỡ gạt, không nhận hợp đồng mà tiền phạt quá 1/3 số vốn. Tôi ko thể cho cậu biết cụ thể là năm nào, vì lười xem. Xem hạn 1 năm tôi cân nhắc nhiều thuật nhiều môn. Xem cho cậu hết 10 năm để biết năm nào xấu nhất, thì tôi không có nhiều thời gian. Cậu chỉ là người lo công danh sự nghiệp, ít đặt nặng vấn đề về vợ con, ko quan tâm nhiều về vợ và nghiêm khắc với con. Sợ có một lần gãy đỗ hoặc đính ước rồi sau đó huỷ hôn?!
  1 like