• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 21/11/2017 in all areas

 1. Trên Trái đất có rất nhiều nguồn phát từ trường khác nhau, từ trường Bắc- Nam được áp dụng trong la kinh là loại từ trường được tạo ra từ nhân niken của Trái Đất. Một loại từ trường khác được quan tâm ít hơn do mới được tìm ra và bắt đầu phát triển vài chục năm nay và áp dụng trong địa khí nhiều hơn là từ trường do sấm sét tạo ra, hay còn gọi là cộng hưởng từ trường Schumann, tần số của nó có dải tần điển hình là 7,83hz và các bội số harmonic của nó. Xét hiện nay một số người sử dụng máy đo từ trường Trái Đất để xét địa khí đất tốt hay xấu, hay tìm vong v.v. như trong quảng cáo thì tôi khẳng định là sai lầm bởi lẽ nó đo từ trường tự nhiên do nhân của Trái Đất. Và hệ phương pháp của cách đo từ trường tự nhiên này đã được xây dựng có hệ thống và rất chặt chẽ với độ nhạy gấp từ 1000 đến 10000 lần các máy đo cầm tay mà một số người sử dụng.Các loại máy trên thông thường được xếp vào dòng đo các bước sóng điện từ trường tần số siêu thấp (Extreme low frequency) hay viết tắt là EMF, đơn vị là nT. các loại trên hiện nay được sử dụng trong thị trườngxác định trường sóng điện từ có hại do các thiết bị điện chứ không phải trường sóng EMF tự nhiên do như đã đề cập ở trên cần nhạy hơn 1000 đến 10000 lần và có thuật toán ngừng đọc số liệu khi bị nhiễu do ở gần vật liệu là sắt từ. Hệ phương pháp khoa học cơ bản của nó có thể được miêu tả ngắn gọn như sau: Phương pháp từ Mục tiêu Mục tiêu của phương pháp từ là thành lập bản đồ trường từ tổng T và dị thường từ DTa nhằm : - Xác định đặc điểm trường từ T và trường dị thường từ DTa. - Phát hiện và phân chia các thành tạo địa chất cổ, các đới cấu tạo và magma ở độ sâu lớn hơn độ sâu nghiên cứu của phương pháp địa chấn. - Phát hiện và theo dõi hệ thống đứt gãy kiến tạo. I. Thiết bị 1. Thiết bị đã sử dụng trong quá trình đo từ trên các tuyến là từ kế Proton vô hướng. Thiết bị có các đặc trưng kỹ thuật chính : - Giải đo từ 33000 nT đến 56000 nT. - Độ phân giải : 1 nT. - Chu kỳ đo : 5 giây. 2. Máy đo biến thiên từ tại trạm quan sát cố định(cách mặt đất vài chục cm nơi có từ trường ổn định, không bị ảnh hưởng bởi sắt và các thiết bị điện, các dây dẫn điện 60hz). Máy đo biến thiên từ được sử dụng là máy từ PM2 HT do công ty điện tử kỹ thuật cao sản xuất, là loại máy từ Proton. Máy thu thập dữ liệu từ trường ngày đêm Trái đất. Máy có các đặc trưng kỹ thuật chính sau: - Độ phân giải : 0,1 nT - Giải đo : 30000 đến 70000 nT. Tự động điều hưởng hoặc đặt cộng hưởng bằng tay. - Chu kỳ đo : 5s đến 180s. Các thiết bị đo từ biển và đo biến thiên từ trên đã được kiểm định trước khi sử dụng đo đạc, thu thập số liệu ngoài thực địa. II. Phương pháp xử lý số liệu từ Gồm các dạng công việc: - Tính giá trị hiệu chỉnh biến thiên, giá trị hiệu chỉnh Đeviaxia. - Tính trường từ tổng T theo công thức: T = Tđo – (dTbt + dTđe) Trong đó : dTbt: Giá trị hiệu chỉnh biến thiên từ. dTđe: Giá trị hiệu chỉnh Đeviaxia. Giá trị trường từ tổng T được tính cho các điểm dọc theo tuyến đo cách nhau 2 phút. -Thu thập số liệu trường từ bình thường To theo IGRF do Viện vật lý địa cầu cung cấp. - Tính giá trị ΔTa theo công thức: ΔTa = T – To. Trong đó : T : giá trị trường từ tổng. To : giá trị trường từ bình thường. - Sử dụng mạng lưới liên kết nội gồm các tuyến ngang và 2 tuyến dọc, tiến hành cân bằng mạng lưới theo phương pháp Virg. - Thành lập bản đồ và luận giải tài liệu từ: Các bản đồ từ gồm: + Bản đồ trường từ tổng T. + Bản đồ dị thường từ ΔTa. Trên cơ sở hai bản đồ trên, luận giải để góp phần xác định các đới cấu tạo, các hệ thống đứt gãy kiến tạo, các thể magma xâm nhập ẩn. Phân tích định lượng một số dị thường đặc trưng nhằm xác định vị trí không gian và bản chất của vật thể gây từ. Số liệu từ sau khi xử lý được sử dụng để thành lập bản đồ trường từ tổng T và bản đồ dị thường từ ∆Ta. Từ các bản đồ này tiến hành việc luận giải tài liệu từ dựa vào đặc điểm của trường từ như mức độ phức tạp của trường từ, giá trị trường từ, đặc điểm dị thường từ… nhằm xác định bản chất các dị thường từ, xác định các khối cấu trúc, xác định các hệ thống đứt gãy . Các dữ liệu từ gốc được hiệu chỉnh Deviaxia, biến thiên từ ngày đêm và được lọc dữ liệu 2 phút 1 lần ghi và lưu dưới dạng Excel. Các File Excel được đưa vào trong Surfer để Grid và tạo ra bản đồ trường từ tổng. Đường đẳng trị được vẽ với tiết diện 20 nT Từ dữ liệu trường từ tổng và dữ liệu trường từ bình thường thành lập ra bản độ dị thường từ ∆Ta bằng phương pháp trừ giá trị của 2 tập dữ liệu. Nhập dữ liệu Grid của 2 bản đồ trường từ tổng và bản đồ dị thường từ ∆Ta vào trong phần mềm Global Mapper để tạo đường đẳng trị có tiết diện 20 nT, làm trơn và xuất ra file Map Info. III. Đặc điểm trường từ tổng T - Trường từ tổng T có giá trị thay đổi từ 43220 đến 44140 nT, giá trị cao ở Bắc và yếu hơn ở Nam (nơi gần xích đạo hơn). - Phần diện tích phía Bắc trường từ tương đối bình ổn, mang dáng dấp của trường từ bình thường. - Phần diện tích còn lại trường từ bị nhiếu loạn hơn, các đường đẳng trị có sự thay đổi về phương so với phương của đường đẳng trị trường từ bình thường, đồng thời cũng xuất hiện nhiều dị thương với qui mô và giá tri nhỏ. Mức độ phức tạp nhất của trường từ nằm ở trung tâm diện tích nghiên cứu). Sự nhiễu loạn của trường từ và sự xuất hiện các dị thường từ có lẽ là do có các hoạt động của các hệ thống đứt gãy kiến tạo và hoạt động magma gây lên IV. Đặc điểm trường dị thường từ ∆Ta Trường dị thường từ ∆Ta có một số đặc điểm sau : - Giá trị dị thường từ ∆Ta đều mang giá trị âm, từ - 100 nT đến – 300 nT. - Phần diện tích trung tâm nghiên cứu trường dị thương từ có giá trị âm lớn nhất từ -160 đến -300 nT. Về phía Bắc và phía Nam trường dị thường từ mang giá trị âm nhỏ hơn, giá trị thay đổi từ -140 nT đến -100 nT. Với đặc điểm trường từ như trên có thể nhận thầy diện tích nghiên cứu nằm trọn trong trũng trung tâm bể sông Hồng. Tuy nhiên phần trung tâm diện tích nghiên cứu móng cenozoi nổi cao hơn và hạ thấp dần về hai phía. Ngoài ra tại vị trí trên tuyến “A” mặt cắt địa chấn nông phân giải cao phát hiện được khối nhô là thành tạo gắn kết cổ trước Đệ tứ thì trường dị thường từ cũng xuất hiện một dị thường yếu dạng đẳng thước, giá trị dị thường từ -80 đến -140 nT. Kết hợp hai loại tài liệu có thể cho rằng dị thường từ nay phản ánh thành tạo gắn kết thấy được trên mặt cắt địa chấn và thành tạo này có thể là một khối magma xâm nhập bị chôn vùi bởi các thành tạo bở rời Đệ tứ. Dựa vào tài liệu từ, theo nguyên tắc xác định đứt gãy đã trình bày ở phần trên, trên diện tích nghiên cứu đã xác định được 6 đứt gãy phương Đông Bắc -Tây Nam, 2 đứt gãy phương Tây Bắc – Đông Nam, 2 đứt gãy này có thể là phần kéo dài của đứt gãy trên đất liền. Theo phương á kinh tuyến xác định được 2 đứt gãy, phương á vĩ tuyến xác định được 1 đứt gãy. Qua tài liệu trên, có thể kết luận như sau: 1. Từ trường Trái Đất có xu hướng yếu đi khi vào đường xích đạo, và mạnh hơn ở 2 cực của Trái Đất- theo trục Bắc- Nam. 2. Từ trường tạo ra bởi sự xoay theo hiệu ứng Devaxia có giá trị hơn nhiều so với việc di chuyển trong không gian(liên hệ với các môn phái khí công, nó tạo ra những phép tập luyện như xoay liên tục vài chục cái của yoga Tây tạng hay vài trăm- một mức tương đối cực đoan hóa, quá thừa của các môn phái hồi giáo). 3. Từ trường này sử dụng trong xác định dị thường từ trường do đứt gãy sâu, các thể dị thường địa chất bên dưới với điều kiện độ nhạy cao, giá trị thay đổi trong ngưỡng vài chục nT thôi. Các máy hiện nay dùng trong thị trường hoàn toàn không có đủ độ nhạy để làm công việc trên, không có thuật toán chặn tín hiệu nếu có nhiễu do sắt, không có cách để xử lý các hiệu ứng từ ngày đêm và devaxia thì không bao giờ đo được dị thường trái đất bên dưới và càng không thể xác định được địa khí đất. Những thiết bị đó chỉ đo được những loại từ trường có cường độ mạnh hơn rất nhiều là từ trường do thiết bị điện gây ra thì sử dụng được. 4. Các pháp phong thủy liên quan đến trục từ trường Bắc- Nam chính là một dạng của mượn lực từ trường tự nhiên này mà làm địa khí, làm tăng địa khí của đất lên. Dù gì tuy khác nguồn so với từ trường do sấm sét nhưng chúng cũng liên quan đến nhau. Việc tăng năng lượng theo từ trường nhân niken của trái đất cũng làm tăng năng lượng theo từ trường do sấm sét schumann resonance. 5. Một vấn đề quan trọng nữa đó là tính "lưỡng cực từ" tạo ra dị thường dương hay âm; trong 1 số tài liệu cổ của phương tây viết về nghệ thuật làm tăng địa khí đất... thì với các trường hợp đặc biệt cần làm những nơi thờ tự tâm linh lớn, tìm đất tốt thì không nói tuy nhiên có những trường hợp ở 1 vùng mà thường là tìm đất xấu rất nặng thì dễ hơn tìm đất rất tốt ở đẳng cấp tương đương, thì họ tìm những vùng đất càng nặng càng tốt, càng nhiều dạng mạch,đứt gãy, nước ngầm cắt ngang qua càng tốt sau đó họ lợi dụng tính chất lưỡng cực từ trên... đảo ngược cực từ, biến cái chí âm chí tà thành cái chí dương. Kỹ thuật này không rõ có liên quan tới pháp nào trong nền văn minh đông phương không? nhưng tôi coi là một kỹ thuật đỉnh cao trong mảng phong thủy địa khí.
  1 like