• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 28/01/2018 in all areas

 1. Chủ đề này được lập ra để mọi người đưa ra các thắc mắc cũng như trao đổi với nhau về nội dung các bài giảng của khóa học Tứ Trụ sơ cấp và trung cấp. Tôi sẽ cố gắng giải đáp mọi thắc mắc. Thân chào.
  1 like
 2. Mối liên hệ tương tác giữa con người với thiên nhiên là một quy trình vô cùng kì diệu, con người sử dụng, tương tác các dạng vật chất kim, mộc, thủy, hỏa, thổ để phục vụ các mục đích sinh tồn và phát triển của mình. Tôi vẫn chỉ có niềm yêu thích lớn nhất đối với nguyên tố "Thổ" (do học địa chất hơi bị lâu) nên giới thiệu với mọi người cách sử dụng đá sao cho lành nhất, tạo hiệu quả cao nhất. Quy trình sử dụng đá trong phong thủy. Gồm có 3 bước cơ bản: Bước 1: Tẩy rửa năng lượng cho đá Sử dụng các loại khoáng vật, cây cỏ có tính dương như muối, gừng thái lát pha với nước để tẩy rửa đá trước khi sử dụng. Nếu có thể, nên phơi nắng trong khoảng 7 ngày đêm là dùng được. Mục đích: để loại bỏ đi các năng lượng tạp nhiễm vào các dòng đá có trước đó, đôi khi ta không thể biết nó là loại năng lượng tích cực hay tiêu cực nên tốt nhất là tẩy rửa lại từ đầu để viên đá ở trạng thái năng lượng tự nhiên, lành nhất. Bước 2: Lập trình hóa (programming) năng lượng cho đá Đây là bước cao cấp hơn, có 2 lối suy nghĩ chính: 1 là nên nhờ những người cao tay hoặc nhà sư nạp năng lượng cho đá, lối này thường ở các nước phương Đông là nhiều; lối thứ 2 hay gặp ở các nước Châu Âu là tự mình nạp năng lượng cho đá, lúc đầu có thể yếu nhưng nó hợp với mình hơn và đi theo mình mãi mãi, quy chế giống như bình ắc quy- nạp năng lượng tích cực lúc mình đang khỏe mạnh, vui tươi, thành công và sử dụng dần lúc mình mệt mỏi, buồn rầu hoặc ko thành công lắm. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy sẽ tạo ra một mối liên kết giữa người chủ và viên đá của mình. Một số kinh nghiệm về cách thức nạp năng lượng cho đá của tôi như sau: 2 tay để trên viên đá đã được rửa sạch, tư thế lưng thẳng, lưỡi đóng vào huyệt ngân giao, hậu môn hơi nhíu để nối mạch nhâm- đốc; hít khí vào và nén lại tích tại huyệt thần đạo và xuất ra theo cả 2 tay đi vào huyệt đại lăng (nguyên huyệt, hành thổ kinh thủ quyết âm tâm bào) và xuất ra huyệt lao cung (huỳnh huyệt hành hỏa kinh thủ quyết âm tâm bào); lưu ý là phần huyệt lao cung của 2 tay phải áp thật sát viên đá, cảm giác có luồng khí liên tục đổ từ huyệt thần đạo (luân xa 4, chủ về tim) đổ vào lao cung 2 tay vào viên đá sao cho đến khi có cảm giác tay giống như có 1 lực từ viên đá đẩy ra là được. Bước 3: Tạo mối liên kết với đá Khi đã nạp năng lượng cho đá, cần hiểu hơn về hành vi năng lượng của từng loại. Có thể phân là 3 loại chính: 1. Loại có tính phát tán khí cao: dành cho người mới biết về đá- hoặc là người có khả năng điều khiển năng lượng cho mục đích riêng. Điển hình của loại này là thạch anh hồng, mã não, mắt hổ… những loại này dễ điều khiển, bảo gì nghe nấy, không có khả năng không nghe lời bởi chúng vốn lành, không cương mãnh quá. Với người mới biết về đá thì có thể sử dụng những loại như trên. Ở phương Tây, các dòng này thường được xếp vào họ “enhance” tức tăng cường, bồi bổ… Những người hay phong thủy, nếu trong điều kiện muốn sử dụng khí lực của chính mình để cải thiện trường khí năng lượng cho ngôi nhà, bệnh nhân thì dùng loại này rất phù hợp bởi khả năng dễ điều khiển theo ý mình của nó. 2. Loại có tính chặn tà khí cao: dành cho người biết sâu hơn về đá. Loại này nó có mức level năng lượng cao hơn một bậc. Thường được xếp vào họ “ground” hay “protect”tức chặn tà. Điển hình là tourmaline đen. Bản thân loại này nó có sẵn khả năng chặn tà tự nhiên rất mạnh, nên đôi khi nó không thích bị điều khiển bởi một lực nào khác. Do đó với người làm phong thủy sẽ sử dụng tùy từng mục đích, lúc xác định các tình huống làm mạnh phong thủy chỉ bằng lực tự nhiên từ đá thì dùng loại này rất phù hợp, còn nếu sử dụng trong các mục đích cần thêm khí lực của mình mới đủ mạnh thì sẽ không sử dụng loại này. 3. Loại có linh tính : loại này xin phép không nói tên ra. Nó có tính liên kết rất chặt với người sử dụng, người khác thường khó cảm nhận khí của nó lúc đầu (nên đánh lừa cảm giác của rất nhiều người có chuyên môn phong thủy) nhưng khi có liên kết theo thời gian nhiều hơn thì độ cảm nhận năng lượng của nó bắt đầu mạnh lên và trở lên rất mạnh. Loại này tương tác với con người theo 2 cách: trực tiếp là chạm trực tiếp vào nó thì tôi gọi là tương tác đá- người: sử dụng để cân bằng khí thì như cách nạp khí tuy nhiên 1 tay là hút vào theo lao cung bên tay phải, tay trái phát khí vào viên đá tạo thành hình vòng tròn. Cách gián tiếp còn mạnh hơn cách trực tiếp, là lập tức đặt viên đá xuống dưới đất, với người nhạy lập tức có cảm giác rất đặc biệt là dòng khí từ đất đổ lên như được làm sạch, trở nên mạnh mẽ và dương khí, vượng khí hơn rất nhiều và con người gián tiếp được hưởng dòng khí này khi đứng trong phạm vi bán kinh ảnh hưởng của viên đá. Lưu ý là việc đặt trực tiếp xuống đất mạnh gấp 4,5 lần các bạn đặt viên đá trên bàn gỗ, hay là vị trí có vải. Điều này là do hệ nối đất giữa viên đá với đất tạo ra năng lượng cộng hưởng rất mạnh, nếu bị cách đi thì là cách gia giảm năng lượng sao cho phù hợp với người mình- nếu yếu thì đặt lên vật bằng gỗ hoặc vải- nếu muốn mạnh nhanh thì đặt luôn xuống đất hoặc chôn. Ngoài ra ở trình độ cao hơn có thể xoay hướng của viên đá sao cho trục Bắc- Nam trong viên đá trung với trục Bắc - Nam của từ trường Trái Đất, kỹ thuật này có thể làm năng lượng phong thủy của nhà tăng lên rất rất nhiều. Khi đã hiểu bản chất của các dòng đá mình đang sở hữu, thì chúng ta cần thời gian, cần mối quan tâm, cần sự tin tưởng vào sự trao đổi năng lượng giữa tự nhiên với con người thì những lực của tự nhiên mới tương tác trở lại và bồi bổ năng lượng cho con người. Những điều tôi viết ra chỉ mang giá trị tham khảo bởi đó chỉ là những trải nghiệm nghiên cứu của 1 cá nhân, và mỗi cá nhân thì đều có những trải nghiệm với thiên nhiên theo một cách khác nhau. Nếu các bạn có thể áp dụng được sau khi đọc bài viết này thì tôi rất vui còn nếu cảm thấy có gì thắc mắc đều có thể hỏi inbox cho tôi.
  1 like
 3. Cộng hưởng từ schumann là loại từ trường tự nhiên thứ 2 của trái đất và nó do sấm sét tạo ra. Sấm sét khi phóng điện ra sẽ phát sinh một bước sóng điện từ trường đập xuống bề mặt đất với điện thế=0; và sau đó phản ngược lại lên tầng điện ly với điện thế = 500.000volt. Do Trái Đất trong bất cứ khoảng khắc nào cũng có vài chục đến vài trăm cơn sét nên chúng tạo ra một màn từ trường riêng biệt và tất cả các sinh vật, vật thể vô cơ đều sẽ chịu lực tương tác từ trường này. Tần số của loại bước sóng này được tính bằng số lần chúng đi vòng quanh Trái Đất trong 1s nên nó là hàm của vận tốc ánh sáng/ chu vi trái đất = 7,83hz. Chúng có các bước sóng cộng hưởng harmonic với chúng và phổ cập là 7 tần số chính (có khả năng liên quan đến con số 7 của 7 luân xa trên cơ thể người). Do chúng là 1 loại loại từ trường nhỏ nhỏ hơn từ trường do nhân niken của Trái đất cỡ 10 triệu lần nên việc xác định ra loại từ trường này mới chỉ được vài chục năm trở lại đây. Tuy có cường độ yếu nhưng chúng lại có lực tương tác riêng tương tác rất mạnh đến các hoạt động của hệ thống tuần hoàn, và thần kinh của con người; biểu hiện qua lâm sàng rõ nét thì là hệ xương khớp. Xét trên thế giới sinh vật theo quan điểm của tôi có thể phân ra làm 2 loại; loại dương và âm. Ví dụ như con người và các động vật có vú trừ họ nhà mèo là dương- tượng trưng cho thích hợp sinh sống trong môi trường có schumann không bị biến đổi. Và loài âm như vi khuẩn, virus, rêu nấm mốc, mèo- tượng trưng cho các loài thích hợp sống ở nơi có trường schumann bị biến đổi, lệch đi theo xu hướng tăng tần số cao hơn. Tôi quan niệm thế giới tự nhiên luôn luôn ưu ái cho cả 2 loài này, có vùng đất ưu ái cho loài này và có vùng đất ưu ái cho loài kia; do đó với con người là loài dương thì cần phải sinh sống tại nơi có đất phù hợp là dương tức là nơi có từ trường schumann không bị biến đổi. Vậy nguyên nhân gì khiến cho có các vùng đất bị biến đổi và đang tốt trở thành xấu: Nó gồm rất nhiều nguyên nhân nhưng tôi sẽ phân tích 2 nguyên nhân chủ đạo đó là nước ngầm và đứt gãy. Trong bài này tôi nói về Đứt gãy, hoặc khe nứt Đứt gãy ở đâu cũng có, ngay bản thân chỗ đất đồng bằng ta đứng trên thực ra ở dưới có các hệ tầng cổ hơn có độ gắn kết chắt, mặt cắt gồ ghề và nó chính là các hệ thống núi non; chúng có các hệ thống đứt gãy tạo nên sự gồ ghề của địa hình đấy. Và bản thân các hệ thống này cũng tạo ra sự nhiễu loạn schumann khác nhau tùy từng thời điểm. Ví dụ như sau: Khi có 1 hệ thống đứt gãy trẻ hoạt động và tạo ra 1 vết nứt lớn và ảnh hưởng lên mặt đất- đất chỗ đó là địa khí kém. Tuy nhiên theo thời gian tôi nhận ra tự nhiên nó có khả năng tự làm lành vết thương- bằng cách là các hợp chất sét rất nhỏ, và do các mạch thạch anh nhiệt dịch thừa mứa bên dưới liên tục đùn lên qua các hệ thống khe nứt và trám nó lại- thì nó lại làm cho địa khí tốt dần lên. Cơ chế tự làm lành(tự trám bằng cách vật liệu siêu mịn và giàu thạch anh) và cũng tự làm xấu (động đất, đứt gãy) này là liên tục và tạo ra 1 vòng tuần hoàn giống như vòng tuần hoàn sinh- tử của đá vậy (phun trào lên từ miệng núi lửa là giai đoạn sinh ra đá; và bị vùi theo năm tháng hàng tỉ năm dưới lớp vỏ thạch quyển đến nơi có đủ nhiệt độ nung chảy nó thì là giai đoạn chết của đá). Vậy đứt gãy, khe nứt này nhìn trên thực địa có thể thấy như thế nào? Đầu tiên ta nhìn hình dạng một hòn núi, do cơ chế phong hóa là cơ chế bóc mòn tự nhiên làm cho đá bị vỡ vụn, vỡ nát ra thành các hạt nhỏ hơn thì tùy vào công thức hóa học mà mỗi loại đá nó có độ chống chịu với thiên nhiên khác nhau. Các dãy núi đá có hình thù lởm chởm, gai góc, dựng đứng thành vách thì ở nước ta chắc chắn là núi đá vôi. Bản thân loại đá này do hình thành từ trầm tích biển có xác động vật chết nhiều nên tôi quan niệm nó không mạnh về trường năng lượng cho lắm. Do hệ khe nứt của loại này chằng chịt nên địa khí cũng bị phân bố theo khe nứt thành các đường tuyến tính có bán kính tác động tương đối nhỏ và lặp đi lặp lại liên tục. Có thể xác định được hướng của khí mạch dựa vào giá trị đường phương của đứt gãy. Loại thứ hai điển hình khi nhìn là tạo ra các đồi thoai thoải, hình tròn hay bầu dục, không có góc cạnh, thành vách thì là granit hoặc bazan. Những loại đất ở núi thế này năng lượng cũng tốt hơn so với đất gần đá vôi. Lưu ý một số nơi có granit có phóng xạ cao thì mới phải tránh. Loại này địa khí nếu xấu thường to hơn loại đá vôi; thỉnh thoảng có những mạch rất mạnh vì có thạch anh cộng sinh với vàng, pyrite chui vào các khe nứt đứt gãy theo dạng nhiệt dịch. loại này xem hệ đứt gãy khó hơn vì đá phong hóa thành đất lấp hết đứt gãy ở dưới. Kết luận 1. Quy luật chung về địa khí liên quan đến đứt gãy: vì đứt gãy không thể đang chạy mà lại mất ngay được nên các mạch địa khí loại này có thể nói gọn trong từ "có đầu vào và có đầu ra"; xấu cũng theo mạch mà tốt cũng phải theo cái mạch đó. 2. Đứt gãy thường có tính tuyến tính cao, ví dụ như hệ đứt gãy Tây Bắc- Đông Nam thì cũng chỉ cần nắm quy luật đó đo 1 đường vuông góc là ra hệ mạch tốt- xấu xen kẽ nhau tạo ra hình sin của biểu đồ năng lượng địa khí. 3. Theo kinh nghiệm của tôi, các đứt gãy sâu thường thì được trám lại hết rồi, nhưng các khe nứt nhỏ hơn, lan toản khó lường hơn và nông chỉ vài chục m mới được hình thành vài ngàn đến vài trăm ngàn năm thì lại là đối tượng chính gây ra vùng có địa khí xấu. 4. Đặc tính tuyến tính có thể bị sai lệch nếu vùng đó có các loại khoáng sản đặc biệt như đá quý corindon, ruby,saphia, thạch anh nhiệt dịch và tinh thể, vàng v.v. Lúc này địa khí tốt theo dạng vùng, kết hợp với tuyến tính. 5. Việc luyện tập đo địa khí có thể dễ dàng hơn rất nhiều cho người mới tập nếu đo trong vùng có đá vôi do có thể nhìn được bằng mắt hệ thống đứt gãy lộ ra; tương đối khó với môi trường đồng bằng vì không nhìn thấy gì và không biết cảm giác nào là đúng sai.
  1 like
 4. Tôi thấy vô cùng vui khi các bạn tham gia học và tìm hiểu môn Tứ Trụ này. Mặc dù nội dung dậy sẽ không khác nhau nhưng cách tiếp cận với môn Tử Bình của tôi không giống với cách tiếp cận (dậy) của các sách của các cổ nhân để lại. Phương châm của tôi là phải tìm được cách nhanh nhất và đơn giản nhất để dự đoán được các tai họa và tìm cách giải cứu các tai họa đó. Ðể thực hiện được mục đích quá khó khăn này thì không còn cách nào khác là phải toán học hóa nó như các định luật Vật Lý chẳng hạn. Nếu cứ theo cách trình bầy (dậy) của các cổ nhân thì các bạn cũng thừa biết nhiều cao thủ Tử Bình đã nghiên cứu có thâm niên tới 3 đến 4 chục năm mà xác định Thân vương hay nhược còn sai bét nhè thì còn nói gì đến dự đoán đúng được nữa. Tôi đồng ý theo ý kiến của đa số các bạn là mỗi tuần một bài (nếu gặp bài ngắn và dễ thì có thể chỉ cần 3 đến 4 ngày). Tôi hy vọng chỉ sau 4 tháng học các bạn sẽ có được trình độ trung cấp, sau đó các bạn sẽ cùng tôi học và nghiên cứu Tử Bình ở trình độ cao cấp. Ở trình độ cao cấp (dự đoán về Tài Quan Ấn) thì hiện nay tôi gặp khó khăn là không có bản dịch toàn bộ tiếng Việt 2 cuốn "Tử Bình Chân Thuyên Bình Chú" và "Trích Thiên Tủy" (theo tôi chỉ cần 2 cuốn này là đủ). Bởi vì muốn nhanh và không mất thì giờ vô ích thì phải "Ðứng trên vai những người khổng lồ" mới có chút hy vọng thành công được. Hiện tại tôi chỉ biết một vài thông tin về mệnh quý hiển mà trần Viên (học trò của cụ Thiệu) đã tổng kết trong sách "Dự Ðoán Theo Tứ Trụ" mà thôi. Còn 2 cuốn này nghe nhiều người nói các cách cục quý hiển đã được trình bầy chi tiết thì phải. Do vậy nếu bạn nào có bản dịch 2 cuốn này đưa lên đây cho mọi người cùng nghiên cứu thì xin cám ơn vô cùng. (Những ai không đăng ký được nick ở đây thì xin mời sang chủ đề "Giải đáp các thắc mắc" trong mục "Trao đổi về Tứ Trụ" bên trang web Lý Số Việt Nam để đăng ký nick. Ở đó tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn như ở đây). Thân chào.
  1 like
 5. Chào Thầy Thật sự, mới học thường tham, cái gì cũng muốn nhiều, nhưng thật sự có kịp ngấm vào đầu đâu. Cuộc sống còn phải mưu sinh kiếm ăn, cơm áo gạo tiền nữa, không thể dành nhiều thời gian để nghiên cứu, vậy nên theo de vuong thì cứ 1 tuần nên thảo luận 1 bài là đủ Thầy ạ. Kính.
  1 like
 6. Sao lại phải ghi danh? Tôi đã đưa Bài 1 và Bàì 2 lên đây rồi còn gì nữa, có gì không hiểu (thắc mắc) thì cứ hỏi tại chủ đề này, có vậy thôi. Tôi định mỗi tuần đưa lên đây một bài, không biết thời gian như vậy có hợp lý không ? Hy vọng mọi người sẽ cho biết ý kiến. Thân chào.
  1 like
 7. 1 like
 8. Xin cám ơn bác VUILONG, cháu cũng đang muốn nghiên cứu về Tứ Trụ nhưng chưa biết bắt đầu như thế nào đây !
  1 like