• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 03/04/2020 in all areas

 1. Anh chị em nên nghiên cứu trường hợp này. Theo tôi có vấn đề về Phong thủy. ============================= Nước mắt người chị trong gia đình bố mất, mẹ và em bạo bệnh (Dân trí) - Trong căn nhà nhỏ tềnh toàng, 3 chị em rạp mình bên chiếc bàn cũ kỹ để học bài. Người chị cả tên Nhàn ngồi đó nhưng không thể nhập tâm đến bài vở… Nỗi đau mất bố chưa qua, cô học trò đang chênh vênh với bao nỗi lo đang chờ mình phía trước. Cô gái “già trước tuổi” đó Thái Thị Thanh Nhàn, hiện đang HS lớp 12A1 trường THPT Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây (Tiền Giang). Cùng hai người em là Thái Thành Danh 16 tuổi và Thái Thị Thanh Xuân 7 tuổi. Đớn đau một gia cảnh Là thương binh trở về từ chiến trường K (Campuchia) với đôi chân không còn lành lặn, anh Thái Thành Sơn ở Gò Công Tây (Tiền Giang) nên duyên với chị Nguyễn Thị Thanh Hoa. Vợ chồng làm thuê làm mướn để sống nhưng gia đình họ vô cùng hạnh phúc cùng 3 đứa con lần lượt ra đời. Dù sức khỏe không được tốt nhưng để có tiền cho con ăn học, hàng ngày anh Sơn không kể nắng mưa chạy từng cuốc xe ôm. Quần quật lao động, người cha ấy vẫn luôn dạy các con: nghèo đến mấy cũng phải học. Ba chị em Nhàn bên bàn học Có lẽ nhờ vậy mà khi khó khăn đổ ập xuống, người cha vẫn cố gắng gượng. Đứa con thứ út của chị anh là cháu Xuân, khi lên 3 tuổi được phát hiện mắc bệnh sốt xuất huyết giảm tiểu cầu. Vợ chồng anh ôm con đi chữa khắp nơi, không có tiền lại chạy đi vay… 5 năm trời họ chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền thay máu và duy trì sự sống cho con. Cám cảnh gia đình thêm cơ cực nhưng người bố không than nửa lời, quyết không để các con dang dở học hành. “Những lúc bệnh, ho sặc sụa nhưng ba vẫn đi chở khách trong đêm. Mẹ và em chỉ biết nhìn cha lòng quặn đau… Hai đứa em giữ cha lại, cha cười: “Ba đi chút rồi về ngay mua bánh cho hai đứa”, Nhàn nhớ lại. Tai họa lại ập xuống gia đình anh Sơn khi người vợ mắc bệnh ung bướu. Tiền bạc hết, cũng chẳng thế vay mượn được thêm chị Hoa thể không đi chữa trị đành giao tính mệnh “phó thác cho trời”. Khối u đã di căn sang tim, sức khỏe của chị Hoa sa sút. Sau đó chị lại phải mổ ruột thừa nên tình trạng càng xấu. Không những chẳng thể đi làm mướn kiếm tiền nuôi con mà chị còn trở thành gánh nặng cho chồng - chị Hoa tự dằn vặt mình như vậy. Bởi sau đó không lâu chị Hoa lại phát hiện mình mắc bệnh u xơ tử cung. Từ ngày người bố ra đi, căn nhà mẹ con Nhàn lại càng thêm tiêu điều Số phận nghiệt ngã chưa dừng lại với người đàn ông ốm yếu đầy nghị lực và gia đình của anh. Bước qua tuổi bốn mươi chín, đang gồng mình cõng trách nhiệm lo cho vợ con trên vai thì đầu tháng 10 vừa rồi, anh Sơn bị đột quỵ và qua đời. Anh đi không kịp để lại trăn trối nhưng mọi người đều hiểu rằng anh mang theo nỗi đau đáu về đàn con thơ, người vợ bệnh và khoản tiền vay nợ chữa bệnh cho vợ con hơn 100 triệu đồng… Nỗi lòng người chị cả Từ ngày bố mất, Nhàn chông chênh vì chỗ dựa tinh thần, vật chất trong gia đình không còn mà còn quãng đường rất dài phía trước đang chờ người chị cả giờ trở thành “trụ cột” trong nhà. Thầy Lê Thiện Phước, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 trường THPT Vĩnh Bình cho hay, hoàn cảnh của học trò Thái Thị Thanh Nhàn vô cùng éo le. Đoàn trường đã phát động kêu gọi thầy cô, học sinh giúp đỡ Nhàn nhưng chỉ được một khoản tiền nhỏ để em có thể ổn định tạm thời sau khi bố qua đời. Gia cảnh của em quá bế tắc sau khi bố mất, mẹ và em đều bệnh nặng. Những ngày này, Nhàn thường đứng bên bàn thờ của cha mà khóc như tìm niềm an ủi cho mình. Nhàn viết những dòng tâm sự: “Trong cuộc sống, ai cũng có một ước mơ và em cũng vậy. Ước mơ của em là rất nhỏ bé là được sống cùng cha mẹ và các em trong một ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc đầy tiếng cười và hạnh phúc. Nhưng ước mơ nhỏ bé đó của em không thành sự thật khi cha đã đi thật xa không bao giờ trở lại. Em cảm thấy rất hụt hẫng, ngỡ ngàng và không tin đó là sự thật”. Nhàn ví mình “Như một con chim nhỏ đang lạc vào rừng sâu mà không tìm ra ánh sáng”. Nhiều lần Nhàn muốn ngã quỵ theo cha buông xuôi tất cả nhưng nghĩ đến người mẹ bệnh tật, cô em út vẫn cần tiền để duy trì sự sống rồi cậu em trai vừa vào lớp 10… Nhàn tự nhủ mình phải mạnh mẽ. “Em cũng không thể buông xuôi vì cha em khi sống đã luôn dặn dù thế nào các con cũng không được nghỉ học. Nếu em không thể đến trường thì phải cố gắng em Danh và Xuân có thể thực hiện mong ước của cha”, Nhàn chia sẻ. Nếu vậy, Nhàn sẽ phải xếp gọn sách vở, xếp cả những ước mơ của mình để lao vào cuộc mưu sinh mới mong tìm được lối thoát cho gia đình. Cô gái đấu tranh, dằn vặt vì chưa tìm được định hướng lối thoát trước khó khăn của cuộc đời ập đến quá sớm. Đúng với lứa tuổi, Nhàn ước mơ sẽ có một phép màu nào đó đến với mình… Hoài Nam - Huỳnh Như
  1 like
 2. PHONG THỦY LẠC VIỆT VÀ VỊ TRÍ NGỒI NƠI LÀM VIỆC Thiên Đồng - Bùi Anh TuấnThành viên nghiên cứu Phong thủy Lạc Việt Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương. Vị trí ngồi ngoài ý nghĩa tiện ích, tiện lợi cho công việc trong một không gian nhất định, còn thể hiện vị thế, năng lực và uy quyền của người ngồi, của cấp quản lý, của người chủ doanh nghiệp, của cấp lãnh đạo. Nhất là trong các cơ quan làm việc, công sở, doanh nghiệp, hội nghị…vị trí ngồi thể hiện tầm quan trọng của người ngồi. Tuy vậy ,một vị trí gọi là tốt theo quan niệm Phong thủy Lạc Việt không những giúp cho ngồi nơi ấy làm việc có hiệu quả tốt đẹp mà còn mang lại những thuận lợi, những phát triển trong vị thế công việc. Như Thế Nào Là Vị Trí Tốt? Vị trí tốt theo quan niệm của Phong thủy Lạc Việt, trước tiên là cần tránh những vị trí sau đây: 1.Ngồi đối diện cửa ra vào: Người quản lý đối diện của ra vào thường sẽ chịu những áp lực trong công việc, bị động và chịu nhiều khó khăn trong công việc, hiệu quả kém. 2. Lưng hướng ra cửa phòng, cửa bên hông: Kém hiệu quả và năng lực trong công việc, cấp dưới lấn lướt và thường chủ quan trong quyết định. 3. Cửa ra vào đâm hông: Công việc nhiều rắc rối, chịu áp lực vô cớ, quyết định bộp chộp, hiệu quả công việc kém hay thời vụ. 4. Ngồi đối diện cửa toillette: Người quản lý ngồi đối diện cửa toa lét thường có những quyết định sai lầm trong công việc và dễ thất bại trước đối tác. 5. Ngồi đối diện cửa thoát hiểm: Sẽ không có những ý tưởng mới, quyết định sai lầm hay trì trệ trong hành động. 6. Sau lưng ngồi là cửa toillette: Thường gặp thất bại về tài chính, công nợ không giải quyết được và vị thế trong công việc có nguy cơ lung lay. 7.Sau lưng ngồi là cửa thoát hiểm: Dễ có ý tưởng biển thủ, hiệu quả công việc kém, không được lòng cấp dưới và vị thế thăng tiến gặp nhiều nguy cơ. 8.Sau lưng ngồi là cửa sổ. Thường gặp những quyết định sai lầm, chịu nhiều áp lực hay kẻ tiểu nhân cản trở, dễ thất thế trong ngoại giao, thất bại với đối tác hay cạnh tranh. 9.Cửa toillette đâm hông: Tài chính kém, người xấu dễ làm hại, cơ hội trong ngoại giao hay công việc dễ vuột mất, vị trí thăng tiến kém. 10.Cửa thoát hiểm đâm hông: Cấp dưới dễ chống đối, công việc chịu nhiều áp lực và cơ hội thăng tiến kém. 11.Hai cửa hai bên tường sau: Có thể gọi là "nhị quỷ trương khẩu" (hai quỷ há miệng). Hoàn toàn thất thế, sẽ là cấp quản lý hay lãnh đạo bù nhìn, thường quyết định sai lầm, năng lực kém và không tồn tại lâu trong vị thế đảm nhiệm, thuộc cấp coi khinh hay tiếm quyền. 12. Cửa phòng thông cửa hậu: Hiệu quả công việc kém, không phát huy được năng lực cá nhân, nhân sự luôn bất ổn, biến động, luôn trong tình trạng đối phó với công việc, vị trí công việc dễ gặp nguy cơ. 13. Phòng làm việc có trần thấp: Dầu cho vị trí ngồi tốt, nhưng trần nhà thấp cũng sẽ tạo ảnh hưởng xấu đối với người ngồi. Với vị trí ngồi như thế thì người ngồi không có sáng kiến năng động hay táo bạo, kém quyết đoán và thường ở "dưới cơ" đối với thuộc cấp hay đối tác trong công việc. Vị Trí Lý Tưởng Theo Phong Thủy Lạc Việt Vị trí lý tưởng cho cấp quản lý, người chủ hay cấp lãnh đạo ngoài việc tránh những sai phạm nêu trên thì phải là vị trí cát vượng, phía sau có tường dựa và nền sàn nơi ngồi hay phòng riêng phải cao hơn nền sàn chung ít nhất 3cm. Có thể nâng nền sàn cao hơn hoặc chỉ cần trải một thảm dầy và quan trọng hơn nữa là trần nhà phải cao thoáng hài hòa với không gian làm việc. Vị trí góc chéo với cửa luôn là vị trí vượng cát, vị trí lý tưởng tạo mọi sự tốt lành theo quan niệm Phong thủy Lạc Việt. Tóm lại: Theo quan niệm Phong thủy Lạc Việt có nguồn gốc là Văn hiến Việt 5000 năm huyền vĩ, phong thủy cho vị trí ngồi là thể hiện quy luật tương tác mang hiệu quả tốt xấu với không gian và môi trường nhất định, tận dụng quy luật tương tác tốt phục vụ cho mục đích của con người là một cách hòa hợp với quy luật tự nhiên khách quan đầy uyển chuyển. ngày 24 tháng 10 năm 2011 Thiên Đồng Tham khảo: - Phong thủy Lạc Việt, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, lưu hành nội bộ. - Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, NXB Tổng Hợp TpHCM 2007 - Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, NXB Tổng Hợp TpHCM 2003 - Tính minh triết trong tranh dân gian Việt Nam.
  1 like
 3. Cháu đồng ý với bác Thiên Đồng, đây là một vấn đề tế nhị và chính vì việc làm này xuất phát từ tấm lòng của các thành viên gạo cội của diễn đàn nên cháu cũng mong là tất cả mọi ngươi, khi cần được tư vấn, hãy suy nghĩ thấu đáo một chút. Cháu cũng tin là Ban quản trị sẽ có cách thức điều tra hợp lý để lựa chọn đối tượng được tư vấn miễn phí. Cháu thiêt nghĩ, nếu chỉ là một vài trở ngại trong cuộc sống thì nên xem lại bản thân mình trước chứ đừng vội lợi dụng lòng tốt của người khác. Mong mọi người hiểu.
  1 like
 4. Theo Thiên Đồng nghĩ, tư vấn phong thủy từ thiện thì phải nhắm tới những đối tượng thật sự khó khăn, nghèo khó, bế tắt trong cuộc sống và nếu đến độ bi đát thì trung tâm kết hợp cung cấp chi phí cho việc sửa chữa như trường hợp ở Bảo An Ni Tự, chứ không phải ai cũng từ thiện được. Những trường hợp ưu tiên cho phong thủy từ thiện là bệnh hoạn, ốm đau, bệnh năng...như trường hợp Trung tâm đã tư vấn cho gia đình nhà có mẹ bệnh đâu tim và Trung tâm cũng giúp việc làm cho con gái của bệnh nhân này. Vì người mẹ nhà này là kinh tế chính mà lâm bệnh hiểm nghèo. Đã là từ thiện thì phải đúng đối tượng, chứ không thể để những đối tượng không xứng đáng lợi dụng. Ngay cả những học viên đang theo học lớp Phong thủy Lạc Việt, Trung tâm cũng không làm miễn phí cho ai để tránh đi những đối tượng lợi dụng. Vài hàng trao đổi. Thiên Đồng
  1 like