• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 29/11/2020 in all areas

 1. Xin phép được giới thiệu dự đoán Chứng khoán - Tài chính theo phương pháp Chiêm tinh Phương Tây của tác giả Trương Minh Huy ======================================================================= Thị trường giảm sâu trong tháng 8 Góc nhìn chiêm tinh tài chính Diễn biến thị trường tháng 7 quả đúng là không may mắn cho các nhà đầu tư Việt Nam khi tính đến thời điểm ngày 25.7.2012, các chỉ số giảm lần lượt 1.3% đối với VN-Index và 2.4% đối với HNX-Index so với cuối tháng trước. Thị trường tăng điểm trong nửa đầu tháng 7 nhưng càng về cuối tháng 7, các đợt giảm điểm mạnh xuất hiện xóa đi toàn bộ thành quả trước đó. Trong tháng 8, không có nhiều cặp góc chiêm tinh địa tâm ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng của VN-Index. Xu hướng của thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng của những cặp góc hình thành trong tháng 6 và 7. Như đã nói trong các bài viết “cẩn trọng bẫy tăng giá trong tháng 6” và “tháng 7 không may mắn”, một số góc hành tinh theo chiêm tinh tài chính địa tâm cho thấy thị trường đang ở trong xu hướng giảm giá ít nhất đến cuối tháng 8.2012 và sang cả tháng 9. Cụ thể, Mặt trời hợp góc waning square (270 độ) với Thổ Tinh vào ngày 15.7.2012 thường tạo nên sự giảm giá mạnh cho đến khi hai hành tinh này chuyển sang góc waning sextile (300 độ). Thời điểm hai hành tinh tạo góc 300 độ là 17.8.2012. Trong khi đó, vào ngày 20.6.2012, Thủy Tinh (Mercury) tạo góc waning square (270 độ) với Thổ Tinh (Saturn). Nghiên cứu của tôi cho thấy chỉ số VN-Index thường giảm điểm mạnh cho đến khi cặp hành tinh này tạo góc waning sextile (300 độ). Thời điểm hai hành tinh này đạt tới cặp góc waning sextile là vào ngày 30.8.2012. Do đó, thời điểm cuối tháng 8 mới có thể tìm thấy đáy cho đợt sụt giảm này. Theo góc nhìn nhật tâm, thời điểm quanh ngày 23.8.2012 là khoảng thời gian quan trọng. Tại thời điểm VN-Index đạt đỉnh vào ngày 10 tháng 10 năm 2007, vị trí Thổ Tinh theo nhật tâm là 0 độ 21 phút cung Xử Nữ (Virgo). Cộng 60 độ để tính chu kỳ 5 năm ta có vị trí 0 độ 21 phút cung Bọ Cạp (Scorpio), tức rơi vào ngày 23.8.2012. Vào ngày 3.9.2012, Kim Tinh lập góc 270 độ (waning square) với Thổ Tinh và tạo nên mẫu hình T-square với Diêm Vương Tinh, Thiên Vương Tinh và Thổ Tinh. Mẫu hình T-square thường gây ra sự đảo chiều đối với chứng khoán toàn cầu nên cần phải lưu ý. Do đó, tôi kỳ vọng thời gian từ 23.8.2012 đến 3.9.2012 sẽ xuất hiện một đáy cho VN-Index sau giai đoạn giảm mạnh trong tháng 8. Định lượng theo mô hình Neuro Network Tôi sử dụng mạng thần kinh nhân tạo (Neuro Network) nhằm dự báo xu hướng VN-Index. Theo đó, dữ liệu đầu vào gồm 15 cặp góc chiêm tinh tài chính địa tâm và dữ liệu đầu ra là Relative Price Oscillator (1,50,50, hàm mũ) (gọi tắt là Rel. Osc), một dạng chỉ báo dao động của giá đóng cửa VN-Index. Mô hình gồm 3 lớp: lớp đầu tiên nhận dữ liệu đầu vào, 1 lớp ẩn và lớp đầu ra xuất kết quả về Rel.Osc. Lớp ẩn gồm 32 neuro và sử dụng hàm kích hoạt dạng sigmoid khi kết nối với lớp đầu tiên. Trong khi đó, hàm kích hoạt giữa lớp ẩn và lớp cuối cùng có dạng tuyến tính. Tốc độ học hỏi (learning rate) là 0.05 và Xung lượng (momentum là 0.8). Khi sử dụng mô hình thần kinh nhân tạo dữ liệu được chia thành 3 phần: dữ liệu huấn luyện (training data); dữ liệu xác nhận (verifying data) và dữ liệu kiểm tra (testing data). Tôi sử dụng dữ liệu huấn luyện từ ngày 3.1.2012 (ngày này gọi là vị trí đặt LBC) trở về 1,000 dữ liệu giá trước đó. Phần dữ liệu từ sau ngày 3.1.2012 đến nay được tách làm đôi cho dữ liệu xác nhận và dữ liệu kiểm tra. Sau 20,000 bước huấn luyện, kết quả cho thấy hệ số tương quan với dữ liệu kiểm tra và dữ liệu xác nhận là -26.3%. Đây là mức hệ số tương quan chưa cao nhưng có thể chấp nhận để giao dịch. Hình dưới là kết quả của việc chạy mô hình thần kinh nhân tạo và tôi nhận thấy, trong tháng 8 dự báo sẽ có một đợt giảm rất mạnh (đường màu đỏ, vì hệ số tương quan âm nên đường mày đỏ đi lên dự báo sự giảm giá). Mô hình của tôi có tính bền vững (robustness) khi kết quả backtest sau 30 lần thay đổi vị trí đặt LBC cho thấy hệ số tương quan trung bình là -59.3% cho khoảng thời gian dự báo là 150 bars sau LBC. Tín hiệu phân tích kỹ thuậtChỉ số VN-Index đang xuất hiện phân kỳ ẩn giảm giá giữa VN-Index và chỉ số RSI. Tức là đỉnh ngày 19.7.2012 thấp hơn khoảng 15 điểm so với đỉnh ngày 18.6.2012 trong khi đó chỉ báo RSI của ngày 19.7 lại cao hơn. Sự phân kỳ này cho tín hiệu giảm giá với mục tiêu giá là 390 điểm (lấy đáy 405 điểm trừ 15 điểm). Chỉ báo ADX/DMI cho tín hiệu bán khi –DMI cắt lên +DMI; chỉ báo Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán. Ngoài ra, chỉ báo Parabolic Sar chỉ cần thêm một phiên giảm điểm sẽ cho tín hiệu bán đối với VN-Index. Trên thực tế, chỉ báo này đã cho tín hiệu bán đối với HNX-Index. Trong tầm nhìn xu hướng dài hạn cho đến cuối năm, tôi theo dõi sự hình thành của mẫu hình cá mập tăng giá (bullish shark pattern), hiện nay mẫu hình này chưa hoàn tất nhưng diễn biến của VN-Index và HNX-Index (và do đó chưa đưa ra kết luận nào) từ đầu năm tới nay đang gợi ý khả năng hình thành mẫu hình này trong dài hạn. Cụ thể, đoạn AB gấp 1.618 lần đoạn XA và hiện nay đang sụt giảm. Đối với mẫu hình cá mập tăng giá, mức giảm tối thiểu phải là 88.6% đợt tăng giá OA, tức 353 điểm và tối đa 1.13 lần OA, tức 315 điểm. Điều này cũng phù hợp với tính toán về chu kỳ 4 năm 2009-2012. Đáy của chu kỳ 4 năm thường thấp hơn đáy của các chu kỳ con trước đó, tức phá đáy ngày 9.1.2012. Mọi chuyện đều có thể xảy ra khi các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế vẫn chưa được thực hiện quyết liệt Tham khảo tại đây:http://chiemtinhtaichinh.blogspot.com/
  1 like
 2. Sư phụ! Hôm trước đệ tử ngồi với mấy người bạn đàm luận về TTCK, nghi ngờ về sự tăng giá liên tục đệ tử có xủi quẻ với câu hỏi giá CK sẽ giảm chăng thì được quẻ Thương Vô vong - kết luận giá sẽ không giảm ít nhất từ 8 - 10 ngày nữa (đến nay diễn biến đang đúng với dự đoán). Nguyên nhân làm cho giá CK tăng: Đỗ Đại an - có thể do UBCKNN (Đại an) tăng biên độ, mức tăng sẽ từ 2% (Đỗ) -> 5% (Đại an). Vậy CK có tăng ổn định không: Cảnh Lưu niên - nhà đầu tư sẽ do dự (Lưu niên) trong nữa cuối tháng 7 và tình hình này sẽ kéo dài khoảng 2 tháng (Cảnh), do đó giá sẽ dao động theo hình răng cưa. Khi nào thì CK mới tăng mạnh: Tử Tốc Hỷ - khả năng đến tháng 9 (Tử) sẽ tăng mạnh (Tốc Hỷ), bản thân Hỏa khắc môi trường Kim nhà đầu tư sẽ quên đi nỗi sợ hãi mà lao vào TTCK. Kết quả cuối năm 2008: Kinh Tiểu cát - sẽ có một sự kiện nào đó chấn động (Kinh) làm ảnh hưởng đến thu nhập (Tiểu cát) Túm lại: đầu tư CK năm 2008 thua nhiều hơn thắng! Đệ tử luận vậy không biết có đúng không, mong Sư phụ chỉ giáo. Đệ tử
  1 like