• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 02/12/2021 in all areas

 1. Tiếp theo loạt bài về TRƯỜNG TƯƠNG TÁC VIỆT, thày Thiên sứ phân tích tiếp các vấn đề liên quan. NHÂN DANH NỀN VĂN HIẾN VIỆT: LÝ THUYẾT "TRƯỜNG TƯƠNG TÁC VIỆT" GIẢI THÍCH NHỮNG BÍ ẨN LỚN NHẤT CỦA KHOA HỌC HIỆN ĐẠI. I / VÌ SAO KHÔNG THỂ CÓ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH? Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Những trí thức tinh hoa của cả nền văn minh hiện đại với những thiên tài gồm đủ các chức danh khoa học và giải thưởng quốc tế lừng lẫy, trong những Viện Hàn Lâm tên tuổi...nhưng không đủ khả năng về tri thức lý thuyết tổng hợp, để có thể thẩm định tính bất hợp lý của Lý thuyết Higg. Hoặc có thể cũng có ý kiến phản biện, nhưng không đủ sức thuyết phục. Cho nên, cuối cùng, họ đành phải dùng một giải pháp khoa học cổ điển nhất, trong giai đoạn đầu của nền văn minh - cách đây vài trăm năm trước - là: Dùng kính hiển vi điện tử để đi tìm hạt Higg trong cỗ máy LHC với một chi phí khủng lên đến 100 tỷ Dollar. Nhưng - nhân danh nền văn hiến Việt - một thời huy hoàng bên bờ Nam sông Dương tử, trải gần 5000 năm lịch sử và chính là cội nguồn của những giá trị văn minh Đông phương huyền vĩ - tôi là người duy nhất xác định ý chí của mình một cách rất tự tin với quan điểm: "KHÔNG CÓ HẠT CỦA CHÚA!". Sau gần mưới năm chờ đợi với sự tự tin vào những hệ thống tri thức được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt - từ 2008, là thời điểm tôi lập topic trên dd lyhocdongphuong.org.vn - đến 2016. Các nhà khoa học tinh hoa đã thừa nhận: "Không có Hạt của Chúa". Tôi nhắc lại việc này, rất nhiều kẻ tầm thường, nhưng thích thể hiện, sẽ cho rằng tôi "khoe khoang", rằng: "Tôi gặp may", "háo danh"...vv....Nhưng tôi xin thanh minh với những người tử tế và anh minh với trí huệ hoàn hảo, rằng: Với tôi đây chỉ là những chuyện vặt, dùng làm thí dụ cho khả năng vượt trội của một hệ thống lý thuyết thống nhất vũ trụ - nhân danh nền văn hiến Việt - với một mục đích tối thượng, là: Xác định tính chân lý của Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng bên bờ Nam sông Dương tử, và là cội nguồn đích thực của văn minh Đông phương. Ngay cả sự xác định có tính hệ thống lý thuyết về "Trường tương tác Việt" - vốn chưa được "khoa học công nhận" - cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, của cả một hệ thống lý thuyết thống nhất vũ trụ vô cùng đồ sộ và đấy bí ẩn. Cách đây hai mươi năm về trước, khi tôi lên bãi đá cổ Sapa để tìm hiểu về nội dung bí ẩn của nó, nhằm phục vụ cho những mục đích tìm hiểu về nền văn hiến và cội nguồn Việt sử. Sau khi quan sát phần còn lại của những di sản đầy bí ẩn chạm, khắc trên bãi đá cổ Sapa, tôi đã viết thư về cho cụ Sơn Hồng Đăng - Thủ từ đền Quốc Tổ Lạc Hồng ở đường Nguyễn Thái Sơn. Quận Gò Vấp - Sài Gòn - với nội dung có đại ý như sau: ["Những gía trị của hệ thống tri thức Việt ghi nhận trên bãi đá cổ Sapa là những hệ thống tri thức vượt trội và vô cùng huyền vĩ. So với hệ thống tri thức này, những tên lửa vũ trụ, vũ khí hạt nhân và cả những vệ tinh nhân tạo, chỉ là những đồ chơi trẻ em. Những thứ đồ chơi này sẽ bị móp méo với một trận động đất làm ví dụ! Nền văn hiến Việt huyền vĩ, không thể bị hủy diêt bởi chính hệ thống tri thức huyền vĩ này"]. Cho nên, chẳng phải ngẫu nhiên, khi tiên tri về trận động đất ở Indo - Phi Luật Tân năm 2004, tôi đã viết mô tả "trí thức tinh hoa của nhân loại phải ngơ ngác trước cơn thịnh nộ của đất trời!". Những lời lẽ này có từ trong tâm thức tiềm ẩn về những thứ đồ chơi trẻ em, mà nền khoa học hiện đại tạo ra, so với hệ thống vượt trội của nền văn hiến Việt. Việc thẩm định tính đúng sai của Lý thuyết Higg đơn giản hơn rất nhiều so với việc đi tìm "nền văn minh ngoài trái Đất" - Hay nói cách khác là "Đi tìm người ngoài hành tinh". Tính đơn giản dễ phát hiện ra sai lầm của Lý thuyết Higg, chính là nó được thiết lập từ nền tảng tri thức của nền văn minh hiện đại. Và chỉ cần một mắt xích sai trong chuỗi hệ thống lý luận của nó, mà người sáng tạo ra nó không thể biện minh được. Thế là đủ để nó sai! Chưa cần chứng minh cái đúng nằm ở đâu, nhưng chỉ cần chỉ ra một mắt xich sai và đúng là sai thì hệ thống lý thuyết đó sụp đổ. Vậy mà những tri thức tinh hoa của cả nền văn minh này, không thể chỉ ra cái sai của hệ thống lý thuyết Higg. Họ phải dùng đến biện pháp thực nghiệm để kiểm chứng. Đây là một sai lầm và sai lầm này được lặp lại ở những ý tưởng trở thành đề tài quan tâm của toàn bộ tri thức tinh hoa: Khi họ đặt vấn nạn - "Có hay không nền văn minh ngoài trái Đất"? Đây chưa phải chưa phải là một hệ thống lý thuyết. Bản chất của vấn đề về một nền văn minh ngoài trái Đất, xuất phát từ một sự hoài nghi, và hình thành bởi những lập luận đơn giản, căn cứ vào những hệ thống lý thuyết chưa hoàn hảo của nền văn minh hiện đại. Toàn bộ hệ thống tri thức của nền văn minh này ngây thơ như một đứa trẻ lên ba. Thích thì làm, không cần biết đúng sai. Và họ lại cố gắng dùng các phương tiện khoa học kỹ thuật mang tính thẩm định trực quan, để thỏa mãn trí tò mò của mình, khi tìm hiểu sự sống ngoài vũ trụ. Tức là lặp lại sai lầm khi tìm hiểu lý thuyết Higg bằng kính hiển vi điện tử để thỏa mãn cái nhận thức rất trực quan. Có thể việc này không quá quan trọng. Vì nó không mất cả cục tiền 100 tỷ Dollar. Nhưng nó lai rai, tiềm ẩn vào một sự vô bổ, để rồi tốn kém hơn rất nhiều. Sự vô định và mất thời giờ của việc tìm kiếm người ngoài hành tinh, chính là ở chỗ: Tất cả phương tiện khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, không thể lùng sục tất cả vũ trụ để phát hiện ra điều này. Cuộc tìm kiếm sẽ chỉ kết thúc, cho đến khi tất cả vũ trụ đều được "nhìn thấy" bằng mắt thường thông qua phương tiện kỹ thuật. Tất cả những chuyên gia viết sách về khoa học viễn tưởng, cũng chẳng bao giờ có thể nghĩ đến cái ngày, mà khoa học phát triển đến mức "nhìn thấy" một cách chi tiết mọi ngóc ngách của vũ trụ. Và ngay cả đến lúc đó, vấn đề vẫn còn để mở: "Có hay không người ngoài hành tinh?". Quả là ngây thơ. Tính "ngây thơ" của nền văn minh này, chính là nó vẫn đang tìm hiểu vũ trụ và thế giới chung quanh bằng những nhận thức trực quan, thông qua những phương tiện kỹ thuật. Nhưng với tôi, vấn đề có thể kiểm tra bằng một hệ thống lý thuyết tổng hợp những quy luật vận động và tương tác trong vũ trụ - nhân danh nền văn hiến Việt. Đấy là nội dung của bài viết này. (Còn tiếp)
  1 like
 2. NHÂN DANH NỀN VĂN HIẾN VIỆT: LÝ THUYẾT "TRƯỜNG TƯƠNG TÁC VIỆT" GIẢI THÍCH NHỮNG BÍ ẨN LỚN NHẤT CỦA KHOA HỌC HIỆN ĐẠI. Tiếp theo. BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH. A/ VÌ SAO MỖI QUẢ TRỨNG CỦA GIỐNG CÁI LẠI CHỈ CÓ THỂ TIẾP THU MỘT TINH TRÙNG CỦA GIỐNG ĐỰC? Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Lý thuyết "Trường tương tác Việt" chưa được "Khoa học công nhận". Nhưng nó là hệ quả và là một bộ phận cấu thành của một hệ thống tri thức vượt trội hơn hẳn tất cả nền tảng tri thức của nền văn minh hiện nay. Bởi vậy, nếu mô tả bằng chính hệ thống lý thuyết mà nền văn minh hiện nay chẳng hiểu gì về nó, thì cũng không khác gì nói chuyện những quyết định của Thượng Đế với các Thiên Thần trên Thiên đường và người ta có quyền không tin. Bởi vậy, cần một dẫn xuất làm thí dụ cho vấn đề được đặt ra trong bài viết này. Từ đó dẫn tới mối liên hệ hợp lý lý thuyết của các vấn đề liên quan. Đó là sự giải thích hiện tượng: Vì sao mỗi quả trứng của giống cái lại chỉ có thể tiếp nhận một tinh trùng của giống đực? Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Nền khoa học hiện đại cũng chưa thể giải thích được điều này. Và đó cũng là một vấn nạn trong thế giới sinh học, liên quan đến sự hình thành tiếp nối của sự sống. Đó là vấn đề: Vì sao mỗi quả trứng của giống cái lại chỉ có thể tiếp thu một tinh trùng của giống đực? Và điều này sẽ được giải thích bằng chính định nghĩa về khí - trong "Trường tương tác Việt". Thưa quý vị và các bạn. Định nghĩa về "KHÍ" đã xác định rằng: Đó là hệ quả được hình thành của tương tác vật chất và tương tác trở lại với vật chất. Điều này giải thích: một quả trứng của giống cái và tinh trùng của giống đực sẽ mang hai loại khí chất khác nhau. Do đó, khi chúng tương tác với nhau thì quả trứng tuy về hình thức không đổi, nhưng đã trở thành một đơn nguyên hàm chứa một khí chất hoàn toàn khác quả trứng ban đầu. Chính sự khác biệt về khí chất - do tương tác giữa khí chất của tinh trùng và quả trứng ban đầu - cho nên quả trứng ko còn khả năng thu hút tính trùng tiếp theo. Hay nói cách khác: Trường tương tác Việt trong điều kiện tiếp dẫn quả trứng (Nguyên thủy) và tinh trùng, đã dẫn đến hình thành một loại 'KHÍ" do chính sự tương tác vật chất của hai đơn nguyên hàm chứa khí chất khác nhau và tạo ra trong một đơn nguyên (quả trứng sau thụ tinh). Điều này khiến vô hiệu hóa cho tất cả những tương tác tiếp theo của các tình trùng sau đó. Trên cơ sở này, Thiên Sứ tôi liên hệ với ở một quy mô lớn hơn của toàn thể vũ trụ khí sự sống bắt đầu xuất hiện. (Còn tiếp)
  1 like