• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 04/05/2022 in all areas

 1. Thưa các Ông, Bà, Bác, Cô, Chú và các anh chị! Phamhung được một người bạn già tặng Kinh phật bà quan âm, và nói là "Đức phật giáng điển", nay xin được chia sẻ với mọi người, cầu mong điều an lành sẽ đến với mọi người!!! NHỮNG LỜI VÀNG NGỌC TỰA NƯỚC CÀNH DƯƠNG MONG MAU CHÓNG ĐƯỢC THẤM TỚI MUÔN NGƯỜI NAM MÔ ĐƯƠNG LAI LONG HOA GIÁO CHỦ HẠ SANH DI LẶC TÔN VƯƠNG PHẬT NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI - ĐẠI TỪ ĐẠI BI, CỨU KHỔ CỨU NẠN , ĐẠI LINH CẢM BẠCH Y QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TỪ BI CỨU ĐỘ MUÔN LOÀI CẦM BÌNH CAM LỘ NGỰ NƠI NIẾT BÀN NGỒI TRÊN CHÍN PHẨM SEN VÀNG QUAN ÂM CỨU KHỔ GIÁNG ĐÀN DẠY KINH LỜI TỰA Các quý phật tử thân mến ! Sự nghiệp tu hành đức phật đã khai sáng nơi trần gian, để giải thoát cho muôn loài qua khỏi vòng sinh tử. Trong thời đại nạn mạt kiếp, người đã ban xuống cho thế gian với tất cả lòng đại từ đại bi và lòng hỉ xả không thể nghĩ bàn trong lời kinh tiếng kệ. Như mỗi hồi chuông thức tỉnh đưa chúng ta ra khỏi thế giới luân hồi khổ não si mê. Đã bao nhiêu kiếp nghiệp đời nay cứ mặc cho số phận sống chết buông trôi trong vòng lục đạo. Vậy muốn thoát khỏi mọi mê lầm, tất cả mỗi chúng sinh hay mỗi phật tử hãy phát tâm dấn thân vào cuộc tu hành để tự cứu lấy thân mình và giác ngộ cho tất cả cùng quay về bờ giác. Đó là sự nghiệp bỏ cái ác quay về cái thiện, để có một thân tâm bình đẳng, có một tinh thần yêu nước, yêu đồng loại và yêu ging nòi . Muốn vậy chúng ta hãy tự nhen lên cho mình ngọn lửa trong thân tâm, đó là ý chí tu hành và có một tư duy hiện đại, một tư tưởng tiến bộ lành mạnh. Trước tiên là hãy tự cứu mình ra khỏi thế giới mê hồn của phong tục tập quán phong kiến, mê tín dị đoan. Không sing bái chủ nghĩa thần thánh bằng các hình thức bói toán, xóc xăm, bùa ngải, đồng bóng và nặng về cầu cúng một cách tuỳ tiện thiếu ý thức. Đó là phương tiện giác ngộ để bảo vệ chân lý của đạo phật, nền văn hoá của đạo phật ra đời cách đây gần 30 thế kỷ. Trong quá trình thời gian của lịch sử, đạo phật ra đời luôn luôn thống trị tư tưởng ở một góc độ rất rộng lớn, kể cả không gian và thời gian. Luôn luôn thể hiện một tính cách văn minh bình đẳng và hoà bình đại chúng ở trong cõi tôn nghiêm. Đạo phật đã thấm sâu vào tư tưởng con người bằng lòng tự giác của thân tâm, một tâm hồn cao thượng trong sạch, luôn luôn đấu tranh cho công lý và lẽ phải, với một tinh thần sắc bén. Để đuổi hết tư tưởng xấu xa đồi bại, đó là những tư tưởng tiêu cực tham lam độc ác, sự lừa dối và cường bạo bất công, để tránh cảnh đầu rơi máu chảy, để tháo gỡ và vứt bỏ những chủ nghĩa thống trị nô lệ ở trong thế gian này. Các công trình văn hiến đền đài miếu mạo được bảo vệ và gìn giữ đến ngày nay, đó là nhờ ý thức tự giác của cha ông ta đã vượt qua sự mặc cảm của các triều đại phong kiến trong lịch sử để xây đắp lên những cảnh quan thể hiện sự tôn nghiêm của đạo phật. Đối với nước ta có một nền văn hiến vô cùng quý báu, đất nước chúng ta mang trên mình những dấu ấn đậm nét đặc trưng của thế giới tâm linh, vậy những ai muốn gần đức phật để có được những ước mơ thành đạt, có một cuộc sống bình yên và lành mạnh thì hãy nâng niu giữ gìn và bảo vệ nền văn hoá ấy như bảo vệ chính bản thân mình. Muốn vậy hàng ngày chúng ta phải tu nhân tích đức, phải hy sinh cống hiến sự nghiệp của mình vào con đường thiện nghiệp, hãy tránh xa những tội lỗi và không làm điều ác, để xây nên một xã hội văn minh, một loài người tiến bộ đi tới siêu văn minh, đó là lời dạy của đức phật để đưa loài người lên đại đồng thế giới. Cuốn kinh này ra đời là để thoả nguyện cho ai có chí hướng tu hành và mong cầu sự nghiệp giải thoá. Ví như người đang khát mà được đem nước tới, kẻ đói ăn mà gặp được tiệc tùng, người bệnh tật ốm đau sắp chết mà được hồi sinh. Trong thế giới hằng hà sa số chư phật và hằng hà sa bồ tát, có một vị phật ra đời thời quá khứ vị lai đã tu hành đắc quả thành tựu đến chính đẳng chính giác. Ngài là đệ tử thứ nhất của phật tổ Di Đà, nằm trên hàng Như Lai đứng đầu quả vị phật của đại A La Hán hiệu là Như Lai ứng cúng chính biến trị minh hành, tức thiện thể nan giải vô thượng sỹ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn, trong vô lượng hằng hà sa số kiếp đã thành phật viên mãn. Ngài là ĐỨC PHẬT QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT. Sinh thời trong quá khứ vị lai giáng sinh trên một hòn đảo ở vùng đông bắc Ấn Độ, tu hành ở một vùng biển có tên gọi là biển Nam Hải, nên thường gọi là Nam Hải Quan Âm. Ngài thường hiện thân trong khắp cõi ta bà, dùng ngìn mắt quan sát, dùng ngìn tay nâng đỡ chúng sinh, tuỳ duyên kêu cầu mà cứu độ chúng sinh nên gọi là: Quán tự tại Bồ Tát. Ngài có một đức hạnh đại từ đại bi không thể nghĩ bàn, có phép biến hoá thần thông quảng đại vô song. Có thể làm cho chấn động bảy cõi của vũ trụ. Vì thương xót thế gian mà đêm ngày không ngại ban bố tất cả phương tiện giáo hoá, thức tỉnh chúng sinh mau chóng tu hành giải thoát vòng khổ não của sinh tử luân hồi. Vì vậy người đã giáng bút ra quyển kinh này để làm phương tiện hằng ngày cho chúng sinh hãy gắng tu sửa. Hãy gắng trì niệm thì có một phúc đức vô lượng. Kẻ bệnh tật thì được tiêu trừ bệnh tật, kẻ đói nghèo thì mau được no ấm, kẻ dốt nát thì mau được mở trí thông minh. Có thể tiêu tan tất cả tội lỗi nghiệp chướng trong đời , dứt từ quả báo tội lỗi trong đường vị lai. Ai hàng ngày chuyên tâm trì niệm thì thân mệnh trọn đời yên vui, gia đình dòng tộc nội ngoại thuận hoà.Vạn sự trong đời sẽ mong cầu như ý. Vậy vào giai đoạn của thượng nguyên quyển kinh này cũng là một phương tiện cứu độ cho đại nạn mạt kiếp. Các ngày giới phật phải ăn chay, giữ giới, tắm mình sạch sẽ hoặc đến tịnh xá đền chùa hoặc tại tư gia dâng bày lễ vật, hương khói tôn nghiêm niệm kinh này rồi thỉnh cầu thì mọi việc vô cùng ứng nghiệm. Chỉ trừ những kẻ thiếu lòng chí thành và tâm can giả dối thì không thể thành tựu được. Khi vào khoá lễ tụng kinh không nhất thiết về thời gian, thời kinh tụng nhiều ít tuỳ theo điều kiện. Khi đọc tụng chậm rãi, chiết khúc, không làm cho người nghe khó hiểu, về trường độ âm thanh không cao thấp làm sai ý nghĩa kinh pháp. Vậy kính mong các quý phật tử hãy chuyên tâm trì niệm hàng ngày, lấy nghĩa lý trong kinh mà suy ngẫm, làm theo lời dạy của ngài, y theo đó mà thực hành thì lo gì không bước lên quả phật. Chúc các quý phật tử sớm đầy đủ nhân duyên trên đường tu thập thiện tinh tiến, vạn sự mong cầu bước lên chính quả, mau tới niết bàn, sở cầu như ý nguyện. Nam mô Nam Hải giáng sinh cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm bạch y Quán Thế Âm Tuyết sơn Bồ Tát. Ai mà ấn tống truyền kinh Muôn đời quả bốc nhân sinh phúc dầy Vị lai, hiện tại sau này Trường sinh thoát khỏi đoạ đầy khổ đau Chết về bờ giác rất mau Sống thường gặp được nhiệm mầu phật tiên. DÂNG HƯƠNG Phảng phất hương bay chốn phật đài Hướng về tam bảo niệm Như Lai Quang minh soi sáng đường rộng mở Cứu độ mê tâm giải thoát đời LỄ PHẬT Kính lễ phật từ bi vô lượng Đạo viên thông vô lượng vô biên Ánh hào quang soi khắp mọi miền Giúp đệ tử mau lên chính giác LỄ PHÁP Kính lạy pháp nương nhờ giải thoát Vớt nhân gian trong bể ái hà Bể trầm luân sớm tối mau qua Về cõi phật Di Đà cực lạc LỄ TĂNG Kính lạy tăng tu hành khổ hạnh Truyền đạo màu giải thoát mê tâm Khai mở đường giác ngộ lý chân Vì đại chúng thân tâm vô ngại LỄ CÚNG DƯỜNG TAM BẢO Chắp tay cung kính mười phương Chứng lòng đệ tử dâng hương nguyện cầu Ba ngôi tam bảo nhiệm mầu Giáng đàn độ thế bắc cầu xét soi Độ người đức thiện muôn nơi Luân hồi giảI thoát vì đời hy sinh Từ bi cảm ứng chứng minh Gọi là một chút lòng thành phát tâm Dâng lên tam bảo thập phương Hương hoa lễ vật cúng dường Tây Thiên Chắp tay niệm Phật – Thánh – Tiên Linh thiêng độ xuống đàn tiền độ tha Tu hành đón hội Long Hoa Cúng dường Tam Bảo Di Đà Tây Phương Nam mô cập thập phương pháp giới thường trụ tam bảo Nam mô cập thập phương pháp giới thường trụ tam bảo Nam mô cập thập phương pháp giới thường trụ tam bảo SÁM PHÁT TÂM Thoảng qua như áng mây trôi Trải qua bao kiếp luân hồi trả vay Đã từng đắng chát chua cay Cơm chan nước mắt đến nay đã nhiều Đời như chuyến muộn đò cchiều Như hoàng hôn xuống cô liêu một mình Tối tăm trong cõi u minh Đoạ đày bao kiếp lai sinh cơ hàn Chìm trong bể khổ dây oan Nắng mưa vùi dập trái ngang đoạ đày Đã bao kiếp nghiệp cao dày Nên đời phải chịu trả vay vô thường Nhờ ơn phật thánh tây phương Từ bi tế độ mở đường vớt qua Về nương cửa phật di đà Biết đường quy chính cải tà từ đây Những mong qua khỏi kiếp này Bụi trần trút sạch trả vay dương trần Tháng ngày tích đức tu nhân Gắng công tích thiện giữ thân tu hành Xa rời ác mộng hôi tanh Trở về bờ giác đường lành thiện nhân Nương nhờ bóng mát phù vân Tắm mưa cam lộ Quan Âm nhiệm màu Cho đời hết cảnh thương đau Cho đời hết cảnh ngày sau đói nghèo Cho đời hết cảnh gieo neo Luân hồi sinh tử bọt bèo tấm thân Nguyện xin lấy đức báo ân Lấy tâm báo hiếu lấy bần độ sinh Trì trai , giữ giới, niệm kinh Sống nhờ thác gửi không sinh lòng tà Nguyện xin thánh phật độ tha Độ cho nhân loại mau qua niết bàn Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi , chứng quả đạo sư A Di Đà Phật KINH CÚNG CỬU HUYỀN THẤT TỔ Trước tam bảo kính dâng tiên tổ Cội nguồn xưa sinh nở giống nòi Gương trần mặt thịt khôn soi Những mong giải thoát cứu đời từ đây Xin nguyện được ơn dầy báo đáp Giải thoát vòng sống thác u minh Cho gia tiên thoát khỏi ngục hình Cho thất tổ cửu huyền chứng quả Để sinh linh yêu đương mồ mả Để âm hồn tiên tổ yên ngôi Được đắc quả giải thoát luân hồi Về đất phật đời đời thanh tịnh . Nhờ duyên quả ngàn năm đại định Nguyện trọn đời báo đáp tứ ân Xin hương linh soi tỏ lòng trần Nguyện trọn kiếp đền ơn báo hiếu Xin thất tổ cửu huyền thấu hiểu Chứng tâm con thanh tịnh lòng thành Trước đàn hương lễ vật tinh anh Nơi cửa phật đường lành khai sáng Mong thoát cửa hồn sầu lai láng Sống cơ bần , chết cũng đau thương Hồn giam trong địa ngục vô thường Thân thác gửi gió sương tàn lụi Thoảng qua như mây bay gió thổi Đắm chìm trong cát bụi trần gian Nơi suối vàng lệ tắm dây oan Đau xiết nổi gông cùm tù tội . Nay nhờ Phật khai đường mở lối Đại từ bi xá tội địa quan Nhờ hồng ân của các chư tăng Cầu siêu thoát mở mang cội đức. Ơn tam bảo quang minh Phật lực Địa Tạng vương mở ngục siêu sinh Đưa gia tiên qua khỏi ngục hình Về đất Phật tây phương nhờ cậy. Đời mặt thịt không trông khó thấy Công sinh thành mang nặng đẻ đau Ví chừng như tựa thái sơn cao Như trời biển nói sao hết được Đã bao đời truyền gia kế nghiệp Được truyền sinh kiếp kiếp vô song Đời cha ông không quản bão giông Cam sinh tử lòng không ngại khổ Cam làm ác bởi thương con nhỏ Nước mắt rơi bởi thấy con đau Mẹ ôm con ngồi suốt canh thâu Cam giá buốt vì thương con lạnh . Buổi sinh thành lòng cha canh cánh Kiếp đói nghèo tất cả cũng vì con Còng đôi vai thân xác hao mòn Quên sinh tử cũng vì con tất cả Lúc con đau mẹ cha như cắt dạ Mối tơ vò dằng dặc năm canh Nuôi dưỡng con chăm chút dỗ dành Từ tấm bé đến trưởng thành khôn lớn Công dưỡng nuôi không một ngày sung sướng Lúc hơi tàn nhắm mắt vẫn còn thương Vì thương con côi cút ở đời thường Khi thác xuống chẳng hề yên nhắm mắt Công ơn ấy chưa một ngày báo đáp Nghĩa sinh thành chưa một chút cù lao Bởi thời gian như một ngọn sóng trào Xoá đi cả công lao trời biển Bởi tham lam nên lòng người vô thiện Con đắm chìm trong biển si mê Có biết đâu công nuôi dưỡng cận kè Không báo đáp vô ơn thành tội ác Rơi chữ HIẾU thân con thành bội bạc Đem tiền tài khuê các đắp thân con Có biết đâu vạn vật chẳng thường còn Giờ nghĩ lại thấy vương đầy tội lỗi . Bởi có lúc tà tâm nói dối Nặng tình riêng không hối không thương Chữ báo đền không chút vấn vương Tâm ở bạc, trăm đường gây nên tội . Trước hương linh con quỳ sám hối Nguyện sớm chiều sửa tính tu tâm Không dối gian , độc ác , tà dâm , Không phụ bạc tình thâm nghĩa nặng. Vâng lời Phật từ nay đi đường thẳng Lấy tâm lành báo đáp tội ngày xưa Vâng theo lời Phật dạy sớm trưa Lòng mong những bồi vun dức hạnh . Theo chính pháp : Phật – Tiên – Thần thánh Sống trên đời xin báo bốn trọng ân . Dưới xin nguyền cùng các thánh nhân Tâm đức độ cứu ba đường khổ . Nơi tây phương nguyện cầu phật tổ Sau cầu xin giáo chủ long hoa Xin Quan Âm Bồ Tát Phật Bà Cùng pháp giới cầu như sở nguyện . Cầu tiên tổ cửu huyền linh hiển Nguyện xin cùng thất tổ anh minh Nguyện xin cùng tất cả chân linh Trên tam bảo lòng thành chứng giám Độ trì gia qua vòng u ám Hưởng thái bình vui khúc đoàn viên Cho cháu con hiếu thuận thảo hiền Cho gia tộc bình yên khang thái Cho tất cả thân tâm vô ngại Giác tâm thiền trai gái vững đường tu - Nam mô hội đồng gia tộc gia tiên tiền tổ liệt vị Chân linh cửu huyền thất tổ đồng lai chiếu giám. - Nam mô hội đồng gia tộc gia tiên tiền tổ liệt vị Chân linh cửu huyền thất tổ đồng lai chiếu giám. - Nam mô hội đồng gia tộc gia tiên tiền tổ liệt vị Chân linh cửu huyền thất tổ đồng lai chiếu giám. TUYẾT SƠN TÂM KINH Nam mô Nam Hải giáng sinh quang minh Chích phối thiên thủ thiên nhãn đại từ , đại bi , tầm thanh cứu khổ cứu nạn , cảm ứng chứng minh , linh cảm bạch y Quán Thế Âm tuyết sơn Bồ Tát Nam mô giáo chủ Long Hoa thế tôn Di Lặc tôn vương Phật Nam mô ta bà giáo chủ đại từ bi bổn sư hoà thượng Thích Ca Mâu ni Phật Nam mô A Di Đà Phật KHAI KINH Nước cam lộ cành dương tưới rửa Cứu muôn loài qua cửa trầm luân Đại từ bi Nam Hải Quan Âm Ban kinh Phật cứu Nhân độ thế Giải thoát đời qua vòng dâu bể Chiéu hào quang phổ tế muôn nhà Độ cho người về đến Long Hoa Vui cảnh Phật Di Đà bất diệt Bờ giác ngạn vui cùng nhật nguyệt Thuyền Tây phương Bát Nhã đón đưa Đặng qua vòng sinh tử nhớp nhơ Lên cảnh Phật nương nhờ tự tại Nam mô hiệu viên thông danh tự tại Quan Âm Như Lai đồng cam giải thoát nguyện linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát ( 3 lần ) PHẬT TUYẾT TÂM KINH Đường tích thiện thênh thang rộng mở Giang vòng tay che chở chúng sinh Đại từ bi vô lượng quang minh Cứu đại nạn thường sinh ba cõi Phật tế độ vớt người tội lỗi Lòng kính thành sám hối tu thân Dể trọn đời tích đức tu nhân Qua bể khổ trầm luân khổ ải Chắp tay niệm Quan Âm Nam Hải Lòng từ bi bác ái muôn phương Ngự đài sen đưa đẩy cành dương Tưới cam lộ ban thương làm phúc Khắp nơi nơi thường về dưới tục Cứu dân gian làm phúc cho đời Toả hào quang chiếu khắp nơi nơi Vầng thiên nhãn nhìn đời cứu khổ Trong mạt kiếp tơI bời dông tố Nhìn trần gian không nỡ buông trôi Lòng xót thương trong cuộc luân hồi Nên muốn cứu muôn loài vạn vật Như cuộc cờ ai thua ai mất Tựa đêm dài che lấp linh quang Muốn chúng sinh qua giấc mơ màng Trong bể khổ dây oan phiền não Nên Bồ Tát giáng về tam bảo Giáng truyền kinh điển báo thiên cơ đơa chúng sinh về chốn nương nhờ Nơi cửa phật đợi chờ đưa đón Đường nhân gian tuỳ ai có chọn Cửa từ bi chỉ có một đường Đó là đường chính giác tây phương Cứu đại nạn vô thường ba cõi . Này chúng sinh có nghe Phật nói Mấy ngàn năm gió thổi mây bay Dưới luân hồi bao kiếp trả vay Vòng sinh tử đêm ngày chẳng hết Cảnh vô thường sinh sinh diệt diệt Cảnh vui buồn sống chết lẫn nhau Miệng kêu trời mà chẳng thấy đâu Con tự cắt thịt mình mà chẳng biết Giờ đã đến kia rồi mạt kiếp 2000 năm báo trước trong kinh 2000 năm nhắc nhở chúng sinh Sao mê mải sự tình chẳng hiểu Nào có biết cao sâu huyền diệu Khi đất trời dông tố vần xoay Có biết đâu nay đã đến ngày Vòng mạt kiếp đắng cay tàn lụi . Giờ cát bụi lại trở về cát bụi Cơn tạo hoá buồn buồn tủi tủi Cuộc sinh ly còn mất dở dang Nay trước giờ khi lịch sử sang trang Khi bốn biển loài người về 21 2000 năm thời trung nguyên đã hết Sử sang trang nào có biết hay chăng Thế kỷ 20 như một giấc mộng vàng đã kết thúc một thời sinh diệt. Người có biết tại sao sinh mạt kiếp ? Nay mở đường Phật cho biết thiên cơ Nếu một mai con có muốn qua bờ Hãy nghe phật truyền thơ dạy bảo Trước nguyên thuỷ đã có ngôi tam bảo Có Phật , Trời , Thánh đế , Thần tiên Có ma vương ,tà quỷ, thánh hiền Chung tất cả một bầu vũ trụ Trong bẩy cõi phân chia đầy đủ Các cõi trời địa hoá rất nghiêm minh Trên thiên đình có luật giới vô hình Theo nhân quả thường sinh mà thưởng phạt. Từ than ấy trong cõi trời Bồ Tát Và địa đồ của các thánh tiên Rất tôn nghiêm , đức độ , rất hiền Trong thế giới âm thiên bình đẳng Cõi vô sinh không hề mưa nắng Cả tứ thời thảo tiết vân hương Chỉ có người tích thiện hiền lương Sống tự tại trên đường chính giác Cứ mỗi kỳ Như Lai thuyết pháp Là thiên cung mở hội bàn đào Các Thánh tiên Bồ Tát thấp cao Hoa sen nở ngạt ngào thế giới Ngày không sâng , đêm không biết tối Nên không sinh không diệt bao giờ Không hề vướng chút bụi bẩn dơ Trong thế giới an vui thiền định . Cả thế giới là bầu thanh tịnh Phật thuyết pháp nhiệm mầu cung kính Các cõi trời đều đến nghe kinh Thường năng tu rèn luyện cho mình Để tu được mình vàng như Phật Đức Di Đà là người cao nhất Ngự toà sen thuyết pháp khai minh Độ mười phương trên cõi thiên đình Khai chính giác quang minh trí tuệ phép nhiệm mầu từ bi kế thế Đại thần thông phổ tế truyền trao Được truyền từ dưới thấp lên cao Mười hai bậc được vào chính đẳng Thập nhị địa thần thông vô quảng Soi thân tâm biến hoá vô cùng Có thể làm thế giới chuyển rung Hoặc biến hoá tận cùng bẩy cõi . Bỗng một ngày như cơn sang nổi Quỷ tham lam nên mới hiện hình Muốn làm vương trên cõi thiên đình Họ nhà quỷ phát sinh từ đấy Thường trêu chọc đêm ngày phá quấy Nhập vào ai kẻ ấy mê tâm Thường tham lam nên mắc sai lầm Gây tội ác tà tâm dục lạc Rồi sinh ra giả danh bội bạc Chuyên dối lừa kẻ khác đua tranh Đức Di Đà huyền diệu cao minh Ma quỷ cũng hiện hình trêu chọc Đại từ bi phật không hề chấp Biết ác nhân , biết kẻ tà ma Vẫn đức độ thứ tha không chấp ngã Quỷ được nước ngày đem quấy phá Làm không yên các giới của thần tiên . Đức Diêu Trì cung Mẫu thượng thiên Phật Địa Mẫu cao sâu vời vợi Cầm quyết linh biến hoá nhiệm mầu Sinh ra quả địa cầu bằng đất Cõi ta bà là nơi thấp nhất Đày quỷ về trái đất đi tu Từ THẾ GIAN hay chữ NGỤC TÙ Được sinh hạ ban ra từ đó Vì gian dối nên thân hình lông lá Thường sinh ra nơi rú thẳm rừng sâu Chịu nhân quả mưa nắng dãi dầu Thân xấu xí đủ màu đen trắng Hoá sinh làm loài vượn của rừng xanh Vì ác tâm nên chẳng được lành Nên đoạ kiếp súc sinh là vậy Vòng sinh tử luân hồi từ đấy Được sinh ra khắp cõi ta bà Đến ngày sau địa mẫu sinh ra Sáu thiên tử thay bà trị thế Nên luân hồi là nơi dâu bể Có tu nên mới được thành người Nên nhân gian mới sinh hạ hai nơi Một Âm giới , một là dương giới Hai ngàn năm mới một vòng thay đổi Luật trời sinh đã có tới vô niên Từ cõi Nhân , cõi Địa , cõi Thiên Luôn có một hình chân hợp nhất Luật báo ứng rành rành sự thật Từ cõi Người mới được về thiên Nếu không tu, không chịu đáp đền Nếu ác nữa vẫn nguyên thành là quỷ Nơi Địa ngục ngày đêm cai trị Khi luân hồi thác đã về âm Hồn nằm trong địa ngục giam cầm Sau sinh hạ phải hoá thành dã thú Phật thuyết pháp hãy nghe cho đủ : Tình dục nhiều tư tưởng không minh Phải đoạ vào làm kiếp súc sinh Trăm thứ giống mỗi loài một khác Cũng có kiếp sinh nằm trên thớt chịu cực hình kiếm bổ dao băm ở trên rừng thì phải mọc lông Xuống dưới nước mọc vây mỗi khác Thân mạng chịu trăm đường sống thác Vì kiếp xưa ở ác không hiền Phải đoạ vào sinh tử liên miên Hồn phải chịu dầu sôi lửa bỏng Thân thác gửi bùn lầy mưa nắng Nấm mồ hoang sớm vắng chiều tan . Sống không tu chết nắm sương tàn Trong bể khổ , dây oan là vậy . Luật sinh hoá rõ ràng đã thấy Đã thành người là gốc của thiên cung Chỉ khác nhau ở chỗ hoá thân Bên xác thịt , bên hồn tự tại Cõi Niết Bàn là vô diệt vô sinh Cõi dương gian là cõi ngục hình Sao chẳng tự cứu mình qua bể khổ . Nay nhìn lại trong thế gian còn đó Luật vô thường xem có hay không ? NơI thế gian ăn ở hai lòng Người hạ giới mới làm điều bội bạc Kẻ tục trần mới sinh ra tội ác Nên trong tâm mới có quỷ tà Thế nên đời đen trắng mới phân ra Bên Ác – Thiện cũng từ đây tất cả Khi đầu thai gửi về miền giới hạ (( Nhân chi sơ tính bản thiện )) ban đầu Khi lọt lòng nào ai có ác đâu Khi khôn lớn bắt đầu sinh tội lỗi . Lời Phật dạy ngàn năm đâu có đổi Xưa từng khuyên nên sám hối quy y Bỏ ác tâm lấy thiện hữu tu trì Lấy đức hạnh đền thay cho tội ác. Nếu được vậy thì lo gì đất nước Không tháI bình , không được yên vui. Nếu ai ai cũng giác ngộ đúng sai Không sân hận làm sao sinh loạn lạc . Nếu loài người không có tâm làm ác Thì làm sao đất nước có binh đao Có chiến tranh khói lửa thét gào Có máu chảy cảnh đầu rơi tan nát Có chia ly buồn đau trong nước mắt Chốn sa trường cỏ mọc nấm mồ hoang Súng nổ , bom rơi thiêu đốt những xóm làng Những đứa trẻ hồn lìa thân vô tội Vợ mất chồng bơ vơ trong đêm tối Mẹ khóc con không nổi bởi mòn khô Vì tham lam tiền của vô bờ Vì vật chất mới sinh binh biến Nên loài người mới sinh ra cuộc chiến Tranh giành nhau trên vũng máu hôi tanh Nên loài người mới có chiến tranh Trong súng nổ bom rơi nước mắt . Nếu loài người không tham lam vật chất Thì làm sao có lũ tham ô ? Không tà dâm thì làm sao có Si - Đa ? Không trộm cướp nhà tù sao có được ? Không sân hận làm sao sinh bạc nhược ? Không tham danh sao có kẻ cậy quyền ? Không sát sinh làm sao có oan khiên ? Sao có cảnh đầu rơi máu chảy . Không ngu si thì đời sao lại thấy : Con bỏ cha , vợ phải bỏ chồng Quên tổ tiên , quên hết cha ông Nỡ vứt bỏ nghĩa tình nên phụ bạc . Kẻ sang giàu coi nghèo như cỏ rác Kẻ anh hùng khinh suất những thường nhân Kẻ đức hạnh oan nhiều hơn kẻ ác Không mưu lược làm sao sinh kiếm chác Không gian manh sao có kẻ nịnh thần Không bất công sao kẻ sướng người bần Cũng ở tại trần gian nên tất cả . Nay Phật dạy truyền kinh giáng hạ Thức lòng người giữ dạ có nhân tâm Đừng dối gian độc ác tà dâm Gây tội lỗi non sông dầy sổ mạt . Theo thiên thời truyền kinh bồ tát Cho hay vòng mạt kiếp ở trần gian Hai ngìn năm cuộc dâu bể tuần hoàn Nay thấy rõ ác nhiều hơn chữ thiện . Luật nhân quả nay tới thời thiên biến Mở sổ trời thanh toán dưới trần gian Nên tam tai ác kiếp thấy rõ ràng Sinh mưa gió sấm vang rồi đất chuyển Sinh bệnh tật mạt ôn trong khí quyển Tràn về nơi trái đất chẳng sai đâu. Hết hai mươi vòng mạt kiếp bắt đầu Khi chấm hết hạ nguyên thời đại cũ . Trời diệt hết tham quan bè lũ Diệt ác nhân diệt hết tà gian Xưa sấm trời đã chép còn vang Vòng mạt kiếp sàng ba mất bẩy Ba còn một vẫn còn phải sẩy Người thiện nhân tất thảy đều nguyên Để bước vào lịch sử tam thiên Sang 21 đại đồng thế giới Sang 21 đưa loài người tiến tới Siêu văn minh của thế giới tự do . Vào thượng nguyên (2044) tất cả sẽ ấm no Với tất cả hoà bình đại chúng . Hội Long Hoa xưa Phật đài báo ứng Đầu thượng nguyên đại đạo sẽ ra đời Để cứu sinh cho tất cả loài người Ai đã biết tu thân về gốc thiện Trước giúp kẻ hiền lương tu niệm Đã đầy thuyền đức hạnh dưới đường tu Sau giúp người lầm lỡ âm u Giờ đã biết quay đầu trở lại Biết sám hối từ đây mãi mãi Nguyện quy y theo Phật tu hành Bỏ ác tâm quay lại đường lành Tu đắc quả để thành chính giác . Nay tâm kinh giáng linh từ bồ tát Là tây phương nam hải quan âm Giáng kinh này cứu độ mê tâm Đưa qua bể trầm luân khổ ải. Vô thỉ kiếp lòng từ bi vô ngại Cứu chúng sinh trong khắp cả hoàn cầu Dù núi cao , biển cả, sông sâu Khi cuộc sống có lâm vào đại nạn Lòng chí thành nếu chuyên tâm trì niệm Năng tu trì thì ứng nghiệm thấy ngay . Ngự toà sen bồ tát sẽ ra tay Mắt thiên nhãn hàng ngày soi quán xét Các chướng nạn thảy đều tiêu tán hết Kẻ tu hành mau đắc đạo viên thông Sẽ luôn luôn được thanh tịnh xác thân Sẽ đắc quả cứu nhân độ thế . Nếu chuyên tâm niệm trì kinh kệ Thì đi đâu cũng gặp được hiền nhân Trí tuệ thường đáng bậc minh quân Thường gặp Phật xuống trần linh ứng hiện . Dẫu có ác cũng mau về đường thiện Dẫu ngu đần cũng thoát khỏi mê tâm Kẻ đói nghèo mau no ấm xác thân Kẻ bệnh tật mau thoát vòng khổ ải Nếu có kẻ ác tâm làm hại Niệm kinh này diệu lực sẽ trừ ngay Vào thượng nguyên nên phải niệm kinh này Cho tất cả chúng sinh trong pháp giới . ĐẠI BI THẦN CHÚ Nam mô hội thượng phật bồ tát ( 3 lần ) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni Nam mô hắc ra, đát na, đá ra, dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế. Thước bát da ra, bồ đề tát đoá , bà da ma ha tát đoá bà da ma ha ca lô ni ca da án tát bàn ra phạt dụê. Số đát na đát tả nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da bà lô kiết đế thất phật ra lăng dà bà . Nam mô na ra cẩn trì, hệ rị ma ha bàn đá sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng a thể dung tát bà tát dá,na ma bà già ,ma phạt dạt dậu dát diệt tha án a bà lô hê. Lô ca dế, ca ra dế. Dị hê rị, ma ha bồ đề tát doả, tát bà tát bà, ma ra ma ra ma hê ma hê rị dà dựng cu lô,cu lô yết mông. Dô lô dô lô phạt xà ra dế. Ma ha phạt xà da dế. Đà la đà la, địa lỵ ni, thất phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục dế lệ, y hệ, y hệ thất na thất na. A ra sâm, phật ra xá lợi phạt sa phạt sâm. Phật ra xá dạ. Hô lô hô lô hê ri, ta ra ta ra, tất lị tất lị tô rô tô rô. bồ đề dạ bồ đề dạ bồ dà dạ bồ dà dạ di dế rị dạ, Na ra cẩn trì ,địa ri sắc ni la, ba dạ ma na. ta bà ha. Tất dà du nghệ. thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha.Ta bà ma ha a tất dà dạ, ta bà ha. giả cát a ra tất đà la, ta bà ha. Ba đà mạ yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ha cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da, nam mô a rị da, bà mô yết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha, án tất diện dô mạn đà ra, bạt đà da, ta bà ha. Nam mô Thập phương thường trụ tam bảo ( 10 lần ) Nam mô A di đà phật ( 10 lần ) Nam mô Hải hội bồ tát ( 10 lần ) Nam mô Giáo chủ long hoa thế tôn di lặc bồ tát ( 10 lần ) Nam mô Quán thế âm bồ tát (10 lần) Nam mô Tây thiên hội mẫu bồ tát ( 10 lần) Nam mô Linh sơn Hội thượng Phật Bồ Tát (10 lầ NIỆM PHẬT PHÁT NGUYỆN TU HÀNH Trước toà sen con niệm Tâm kính thỉnh phật đài Con niệm đức Như Lai Cùng mười phương bồ tát Khắp cõi trời bồ tát Hương lành thơm bát ngát Phảng phất trước cửa thiền Con niệm phật thánh tiên Giáng linh về tam bảo Ngự giáng về tam bảo Nguyện quy y phật đạo Xin trọn kiếp tu hành Giải thoát đời hôi tanh Qua khỏi vòng mạt kiếp Được qua vòng mạt kiếp Bao đời trong bể nghiệp Chìm đắm giữa luân hồi Đến nay được làm người Nhờ thiện duyên tái tạo Ơn phật trời tái tạo Ngước trông về tam bảo Lòng ân hận vô cùng Những mong được đầy công Tu hành nên chính quả Được viên thành chính quả Bởi chăng vòng nhân quả Trói chặt dưới luân hồi Vì xưa kiếp làm người Mà lòng không chính thiện Bởi con không làm thiện Ví bằng như nước biển Không gột hết tanh hôi Xưa bao kiếp làm người Đã làm nên tội lỗi Đã chất đầy tội lỗi Đời như cơn gió thổi Thoảng qua giữa chiều đông Hết, có , rồi lại không . Cứ vần xoay thế mãi Nơi tục trần thế mãi Đã bao lần dầu dãi Trong nước mắt chia ly Khi kẻ ở người đi Đắm chìm trong sinh tử Giữa luân hồi sinh tử Đã bao lần dang dở Sự nghiệp với giàu nghèo Sướng khổ với gieo neo Cam dập vùi xác thịt Mải mê vùi xác thịt Dấn mình vào tam nghiệp Thêm tội lỗi càng dầy Làm ác chẳng biết hay Dối lừa không hổ thẹn Chẳng biết điều hổ thẹn Vì tham lam bỏ thiện Vì tăm tối si mê Chịu quả báo trăm bề Giữa trần lao khổ ải Giữa trăm bề khổ ải Giờ bắt tay nghĩ lại Quá khứ thật hãi hùng Tội ác thật khó dung Lòng ân hận vô cùng Biết làm sao đây nữa Biết làm gì đây nữa Nay con về nương tựa Thanh tịnh trước cửa thiền Chắp tay niệm thánh tiên Niệm mười phương Bồ tát Niệm Di Đà Bồ tát Tay đưa vòng tràng hạt Lòng thanh tịnh như lông Cho con được qua vòng Vòng trầm luân khổ ải Qua khỏi vòng khổ ải Niệm quan âm Nam Hải Thường cứu khổ muôn nhà Con niệm đức phật bà Mau đưa qua bể khổ Thoát qua vòng bể khổ Chắp tay cầu Phật tổ Con niệm Đức Lưu Ly Đưa bàn tay diệu kỳ Nhiệm màu ban thuốc Phật Con nguyện cầu thuốc Phật Cho tiêu trừ bệnh tật Cho thân mệnh yên vui Cho cuộc sống trên đời Hưởng trường lai phúc Phật Được trường lai phúc Phật Niệm thế tôn Di Lặc Niệm giáo chủ Long Hoa Đưa sinh chúng gần xa Lên đại đồng thế giới Được đại đồng thế giới Niệm Văn Thù sư lợi Không thối chuyển thân tâm Đưa qua khỏi mê lầm Đắc thành nên chính quả Được mau thành chính quả Đại từ bi hỷ xả Con niệm đức Phổ Hiền Khai trí tuệ vô biên Xoá u mê phiền não Gột rửa lòng phiền não Tâm hướng về tam bảo Đệ tử niệm Diêu Trì Niệm địa Mẫu từ bi Mau giải đường kiếp nghiệp Mẹ giải đường kiếp nghiệp Lòng chí thành khẩn thiết Niệm tam bảo hội đồng Phép biến hoá thần thông Cho giang sơn gặp vận Cho loài người gặp vận Nguyện qua vòng đại nạn Niệm pháp giới thiên đình Niệm hội đồng cứu sinh Vớt loài người thoát nạn Cứu qua vòng đại nạn Lòng kính thành vô hạn Chắp tay niệm thánh hiền Con niệm toà kim liên Niệm linh sơn thánh mẫu Niệm tam toà thánh mẫu Dưới trần gian soi thấu Ban phúc khắp mọi miền Ban bút pháp thần tiên Dạy loài người tiến bộ Giúp loài người tiến bộ Gót xe loan đại độ Cứu vớt cảnh ba đào Cho khắp cả hoàn cầu Sớm đồng thân phật tánh Trọn đồng thân phật tánh Hội bàn đào tiên cảnh Con niệm đức tiên ông Nhờ quảng đại thần thông Cứu hiền nhân tích thiện Giúp kẻ hiền đức thiện Cảm lòng nhân ứng hiện Niệm thánh cậu tiên cô Dạo chơi khắp ngũ hồ Giúp thần dân trăm họ Cứu giúp cùng trăm họ Tâm nguyện cầu soi tỏ Chắp tay niệm mười phương Bồ Tát rộng lòng thương Ngự linh về tam bảo Giáng ngự về tam bảo Chứng lòng thành hiếu thảo Đệ tử nguyện quy y Nguyện kiếp kiếp tu trì Đắc lên thành quả Phật Được mau thành quả Phật Nguyện được thành bồ tát Cứu độ khắp muôn loài Độ cho cả loài người Được mau về chính giác Sớm trở về chính giác Nam mô Bốn sư hoà thượng Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần ) Án ma ni bát minh hồng ( 7 lần ) BÁT NHÃ TÂM KINH Khi hành Bát Nhã bà la Ngài quán tự tại soi ra tột cùng Thấy trong năm uẩn đều không Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua Nay xá lợi tử xét ra Không là Sắc đó – Sắc là Không đây Sắc cùng Không chẳng khác sai Không cùng Sắc cũng sánh tày như nhau Thọ , Tướng , Hành ,Thức ,Uẩn nào Cũng như Sắc Uẩn một màu Không Không . Này Xá Lợi tử ghi lòng : Không Không tướng ấy đều không tướng hình Không tăng giảm , không trược thanh Cũng không diệt , cũng không sinh pháp đồng Vậy nên trong cái chân không Vốn không năm uẩn cũng không sáu trần Mắt , tai , mũi , lưỡi , ý, thân Vị , hương , súc , pháp, cùng phần sắc , thanh Từ không giới hạn mắt nhìn Đến không ý thức vô minh cũng đồng Hết vô minh cũng vẫn Không Hết già , hết chết cũng không có gì Không khổ , tập ,diệt , đạo kia Trí tuệ chứng đắc cũng là không không Sở thành , sở đắc bởi không Các vị Bồ Tát nương cùng tuệ năng Tâm không còn chút ngại ngần Nếu không còn chút băn khoăn sợ gì Đảo điên mộng tưởng xa lìa Niết Bàn mới đến bên kia bến bờ Ba đời chư Phật sau xưa Đắc thành chính giác là nhờ huệ năng Trí tuệ năng lực vô ngần Đại minh vô lượng đại thần cao siêu Trí tuệ năng lực có nhiều Thật là thần chú trừ tiêu não phiền Trí tuệ năng lực vô biên Dẫn đường giải thoát qua bên giác ngàn Liền theo lời chú thuyết rằng : Độ tha giác ngộ khắp trần chúng sinh . Yết đế , yết đế , ba la yết đế , ba la tăng yết đế Bồ đề tát bà ha (3 lần ) Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh . NGUYỆN TIÊU TAM NGHIỆP NGHIỆP THÂN Trước toà sen ứng hiện Đệ tử phát nguyện lành Tự giảI thoát hôi tanh cho nghiệp thân thanh tịnh An vui trong thiền định Không nhung gấm lụa là Không dục lạc trăng hoa Không điểm tô hình thức Chân như thường chẳng khác Không ngại khổ tu hành Cho thân xác yên lành An vui không bệnh tật NGHIỆP KHẨU Nguyện mười phương tam bảo Cùng Phật , Thánh ,Thần , Tiên Nguyện bỏ ác làm hiền Tiêu trừ thanh nghiệp khẩu Không ba hoa nói xấu Không buôn bán chuyện đời Không dối gạt với người Không nói điều ác độc Nguyện theo đường tu học Miệng chỉ nói điều lành Nguyện kiếp kiếp tu hành Chỉ nói điều chính pháp NGHIỆP Ý Nguyện cùng chư Bồ Tát Trong pháp giới mười phương Ở giới cõi vô thường Chân tâm không thối chuyển Ý tâm như lời nguyện Tu tích thiện lòng thành Nguyện diệt nghiệp thường sinh Không nghĩ làm điều ác Không làm điều bội bạc Không gian xảo dối lừa Không sân hận tranh đua Diệt tà tâm ác ý Nguyện tiêu trừ phiền luỵ Tam ngiệp đến tận cùng Tu thanh tịnh viên thông Đắc cầu như sở nguyện NGUYỆN SINH Nguyện sinh bờ giác tây phương Sinh về cực lạc dựa nương Niết Bàn Hoá sinh trong đoá Sen vàng Sinh về cõi Phật muôn vàn từ bi HỒI HƯỚNG Nguyện đem công đức tu hành Hồi hướng tất cả chúng sinh muôn loài Mau thành Phật quả Như Lai Được về chính giác phật đài tây thiên THỌ TRÌ NGŨ GIỚI GIỚI 1: ĂN CHAY Ăn chay là tự cứu mình Trì trai giữ giới niệm kinh hàng ngày Thân không bệnh tật thấy ngay Nhẹ nhàng xác thịt kiếp này thảnh thơi Nhanh khai trí tuệ tuyệt vời Sáng trong như ngọn đèn trời chẳng sai Mỗi khi học đạo Như Lai Làu làu chí tuệ trong ngoài đều thông Chóng mau tu tiến thân tâm Được lên quả Phật mê lầm độ qua Các ngày vía Phật tại gia ( tuần rằm , mùng 1 ) Gái , trai , già , trẻ , chớ mà sát sinh Súc vật cũng giống như mình Cũng là một kiếp súc sinh dưới trần Bởi xưa nhiều kiếp bất nhân Bây giờ phải chịu hoá thân muôn loài Khát khao sự sống ở đời Cũng như cuộc sống loài người cả thôi . Ham chi máu chảy đầu rơi Giết ăn chi để tanh hôi thân mình . Phạt khuyên rất kỵ sát sinh Đừng gây tội ác cho mình kiếp sau . Nếu còn chém giết lẫn nhau Đời sau quả báo mang vào thân ta . Mỗi loài mỗi bệnh sinh ra Ăn nhiều lắm bệnh tự ta mang vào . Bệnh nhiều thân xác đớn đau Cũng từ các nghiệp ban đầu sát sinh Ăn chay là tự cứu mình Tu được phước báu quang minh vô cùng Một lòng độ lượng bao dung Sát sinh xin nguyện đến cùng độ qua . GIỚI 2 : THAM LAM Đã đi theo Phật Di Đà Bỏ đi giới cấm ấy là tham lam Sướng khổ cũng một lòng cam Của người không nỡ lấy làm của ta Gian tham tâm lại biến tà Dễ vì dục vọng sinh ra hại người Đó là quả báo luân hồi Cũng là dây trói cho đời khổ đau Nguyện vì muôn kiếp mai sau Kiếp này giải thoát chẳng cầu tham lam . GIỚI 3 : TÀ DÂM Tà dâm truỵ lạc mê đam Say mê sắc đẹp tự làm khổ ta Chơi bời lêu lổng trăng hoa Loạn luân dạ thú - ấy là ác nhân Còn đâu đạo nghĩa dương trần Cũng vì dục lạc mà thân hao gầy . Nương thân cửa Phật kiếp này Nguyện tu diệt nghiệp trả vay luân hồi Tà dâm là gánh nợ đời Thề không sa đoạ ăn chơi dục tình Nguyện trì giữ giới nghiêm minh Đưa thân qua bể ái tình tà dâm . GIỚI 4 : NGHIỆP KHẨU Miệng người bởi lưỡi không xương Cho nên uốn có trăm đường sai ngoa Đúng sai cũng tự tâm ta Thiện nhân ác nghiệp điêu ngoa do mình Dối gian lừa gạt chúng sinh Cũng là do ở tâm mình mà ra Rồi ta tự dối lừa ta Vọng ngôn , loạn ngữ sinh ra vô nghì Mất nhân , mất đức cũng vì Nói năng chẳng nghĩ chẳng suy cho cùng Đoạ vào quả báo không dung Nhiều phen trả giá vô cùng khổ đau Nghĩ trước rồi mới nói sau Nói ngay , nói phải , chẳng đau ai nào Người khôn ăn nói thanh cao Thật thà , ngay thẳng trước sau rõ ràng Đừng như người dại nói quàng Điêu ngoa gian dối thế gian chê cười Muốn nên đức thiện trên đời Phải mau dứt bỏ xa rời vọng ngôn . GIỚI 5 : NGHIỆN NGẬP RƯỢU CHÈ , CỜ BẠC Rượu chè nhậu nhẹt say sưa Thân ví như chết mà chưa xuống mồ Thiện nhân thành kẻ côn đồ . Anh hùng thành kẻ ma cô bét nhè Cũng vì sa ngã rượu chè Nằm bờ ngủ bụi lên khe xuống hồ Sinh ra trộm cắp côn đồ Chửi con mắng vợ cũng do sa đà Cũng từ nghiện ngập sinh ra Làm con bất hiếu quên cha mẹ mình . Chửi bè chửi bạn linh tinh Còn đâu lễ nghĩa ân tình với ai . Bỏ con bỏ vợ đói dài Anh em làng xóm chẳng ai thương cùng Cửa nhà rách nát lung tung Áo quần hôi hám chân tay rã rời Thân đang sống ở trên đời Mà như kẻ đã chết rồi chưa chôn Trông ra như kẻ mất hồn Say sưa là đã tự chôn thân mình. Tham chi chè rượu linh đình Ham chi cờ bạc để sinh tội đời Cờ gian bạc lận rong chơi Say sưa chè rượu là đời đớn đau Rượu là thuốc độc sai đâu Rượu bia giới ấy là cầu ác nhân . Tu hành muốn được yên thân Phải trì ngũ giới chuyên cần mới nên . Trì trai . giữ giới Phật khuyên Tu từ dưới thấp tu lên cao dần Mới mong thanh tịnh xác thân Mới mong cuộc sống trọn phần yên vui Mói mau tinh tiến thảnh thơi Phải lo giữ giới cứu đời độ tha Hàng ngày tu niệm tại gia Ai mà tu được ắt là bình yên . NGUYỆN QUY Y Nguyện quy y đức Phật Mau giải thoát luân hồi Nguyện quy y chính pháp Mau thoát khỏi súc sinh Nguyện quy y chư tăng Sớm thoát vòng ngạ quỷ Nguyện cho tất cả chúng sinh Quy y cửa Phật đường lành gặp duyên Phát lòng vô lượng vô biên Độ cho tất cả mọi miền thế gian Quy y chính pháp đạo tràng Thấu rõ kinh luật mở mang cửa thiền Cao tăng hiệp chúng đồng tình Trọn đời tích thiện tu hành nên công Nguyện cho tất cả viên thông Mau lên chính giác đại đồng Long Hoa . Nam mô tây thiên cực lạc thế giới đại từ đại bi chứng quả đạo sư A Di Đà Phật (3 lần) Nam mô giáo chủ Long Hoa Thế TônDi Lặc Tôn Vương Phật (3 lần) Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ nguyện linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần) BÚT PHÁP TÂM THI – BẠCH Y TUYẾT SƠN GIẢNG ( Đọc bài này trước khi giải hạn ) Này đệ tử lắng nghe lời ta dặn Kẻo mai ngày ân hận bước đường tu, Bởi nhân gian như một đám mây mù Xem tựa đám phù du tan lại hợp . Giảng chân kinh mở mang đường sử học Muốn mai ngày khó nhọc bước mau qua Thì hôm nay khuyên hãy nhớ lời ta Lời dạy bảo hà sa cho chúng tử. Nay thế cuộc hãy còn đang chung thử Như nấu vàng trên ngọn lửa thiên sơn Chuyện nhân gian nào thua thắng thiệt hơn Trong bể nghiệp xem nào ai đã biết . Nay lẫn lộn đang trong vòng sinh diệt Bút thơ khuyên , kinh sách nói đã nhiều Mà chúng người tu có được bao nhiêu ? Nếu kết lại mười điều chưa được một . Nay ta khuyên đường làm điều dại dột Nhìn thế thời 21 hãy trông xa Khắp nơi đều thấy đạo Long Hoa Chính cũng có , tà rồi cũng có Phúc hay hoạ cũng chính từ chỗ đó Ngẫm cho cùng đen , đỏ cũng từ đây . Vậy ta khuyên tất cả tớ lẫn thầy đừng mê mải mai đây thành đại hoạ . Muốn thành công phải biết nuôi chí cả Phải tề gia trị quốc mới nên yên Phải từ bi ăn ở cho hiền Từ bạn bè đến đồng bào xã hội . Đừng chấp ngã dấn sâu vào tội lỗi Đừng sân si tăm tối mất thân tâm Đừng đưa nhau đến những sai lầm Gây nhân quả sau này e đã muộn . Lệnh pháp giới ban ra từ thiên thượng Vứi loài người bất kể với ai ai Không kể gì lớn, bé , gái hay trai Già hay trẻ làm sai đều phải chịu . Phật dạy nhiều sao các người không hiểu ? Bước đường tu thừa thiếu do tâm Nếu thấy ai sa ngã lỗi lầm Thì phải biết từ bi mà cứu vớt . Trời chưa định sao biết mình xấu tốt Đừng kiêu căng mai mốt sẽ thành suy. Trong ba điều ta dặn kỹ cơ vi Khuyên nhớ lấy mà trì trong chính pháp : Với thiên thời phải tịnh tâm nắm bắt Tìm thiên cơ mà dìu dắt chúng sinh Với địa lợi cũng phải cho tinh Phải biết lúc thịnh suy trong thời mạt Muốn giữ được thiên thời và địa cát Thì Nhân hoà nhất nhất phải làm xong Mất Nhân hoà mọi việc sẽ thành không Thì tất thảy khó qua vòng sụp đổ Đó là luật của Di Đà Phật tổ Phải chuyển luân cho hợp nhất mới thành . Ta khuyên đừng trái luật trời xanh Đểv mai mốt chóng thành nên vạ lớn. Nay ta báo có điềm trời linh ứng Xuống trần gian có quỷ khắp nơi nơi Báo cho hay là quỷ của nhà trời Nay sai xuống thử người tâm ác thiện . Đối với quỷ là thành phần đại diện Cho ác tà ở dưới nhân gian . Còn Thánh Tiên hay Phật ngự đàn Nơi hạ giới chỉ coi phần thiện ngộ . Nếu đi sai con đường phật tổ Bỏ tam quy ngũ giới không trì Thì lập tức tà quỷ sẽ đưa đi Sau phải chịu nhưỡng gì trong tội lỗi Từ án mạng cho đến vòng tù tội Khi muộn màng sám hối cũng không dung Khó qua vòng pháp luật của dương trần Thì lúc ấy đừng trách ta chẳng bảo . Nếu sai luật lập tức thành tà đạo Thì không cầu tam bảo được đâu Nay ta về nhắn bảo mấy câu : 1 – Không được làm điều dối trá 2 – Thân tâm phải giữ đạo từ bi 3 – Phải tuyệt đối không : tham , sân , si 4 – Phải hết sức kiên trì nhẫn nhục 5- Sống ở đời phải chuyên năng làm phúc 6 – Hãy vì đời lấy đức để làm gương 7 – Không mê tâm chấp ngã ở đời thường 8 – Không cá thể để làm điều vụ lợi Nếu hành sai những điều ta nói Thì sau này đại bại sẽ vào thân Ắt ngày sau sụp đổ dưới dương trần Cũng đừng trách ta không phân lẽ phải. Bút Bồ Tát Quan Âm Nam Hải Độ kỳ viên ta dặn lại đôi câu Chữ Giác Tâm phải suy nghĩ cho sâu Lấy tự giác làm đầu cho tất cả . Hãy an phận thủ thường đi cái đã Nếu vội vàng sa ngã phải suy vong Thì mai sau e có chuyện đau lòng Sao vượt khỏi qua vòng chung thử được. Nhìn tà đạo cũng đủ tài thao lược Mọc lên đầy tất cả khắp nơi nơi Đó cũng là sắp đặt của trời Để phân định hai nơi : ác - thiện Nay cơ pháp đang vận hồi xoay chuyển Báo thiên cơ linh bút điểm từng canh Nay về đây ta báo rõ ràng Loạn bút pháp coi chừng gây đại hoạ Dễ xem chừng quỷ ma quấy phá Sự nghiệp này sẽ trả những đòn oan Ta xem chừng mấy chốc dễ mà tan . Nay lệnh ta truyền thẳng xuống thế gian Phải căn duyên đủ tuệ niết bàn Đâu có phải ai ai cầm cũng được Vậy cơ bút nay ta truyền báo trước Loạn tâm trần như nước tuôn ra Xem dễ có quỷ tà linh nhập đạo Cấm đồng bóng trước ngôi tam bảo Nơi dương trần sai luật chẳng dung đâu đừng tạo thêm cho kẻ cứng đầu Mắt theo dõi đâu đâu nhìn cũng có. Vòng số 8 đang rập rình con đó Phải dừng ngay nghe rõ lời ta: Là hạt nhân của đại đạo long hoa Phải hết sức văn minh và khoa học Nếu không nghe sau này đừng trách móc Khi thấy đời trả giá đau thương Không viét chữ thiện để làm phép vô thường Sẽ đến lúc làm gương cho pháp luật . Lời ta nói thế gian là sự thật Muốn thành công trong sự nghiệp mai sau Vì xưa kia trời thử có biết đâu Nay đến lúc phải dừng ngay tất cả Nay ta ban lòng từ bi hỷ xả Độ chúng sinh trong khắp cõi ta bà Vì đại đồng thế vận của Long Hoa Vậy hôm nay ta nhắc trẻ với già Để loạn pháp thì thiên cơ sẽ lộ Là đệ tử của tây phương Phật tổ Ta thay lời cho Giáo chủ Long Hoa Dặn chúng sinh tu đạo pháp Di Đà Y sắc lệnh Phật Bà phê bút ngọc Nay tất cả đang trong vòng sàng lọc Cả hoàn cầu trong bốn biển năm châu Chẳng riêng gì một chỗ nào đâu Không phân biệt một nơi nào tất cả Nay ta dạy chúng sinh trong bản ngã Dù trần gian hay bất cứ ai ai Đã được trao linh pháp của phật đài Cũng phải cố nay mai mà hành thiện Dù pháp sư cũng phải tròn lời nguyện Hay cứu sinh cũng phải biết đường tu Đừng sân si chấp ngã , hận thù Thành phá đạo tội tù e khó tránh Gương trước mắt đã bày ra trong cảnh Cờ quân đi đức thánh mới thử tâm Mà chúng sinh đã mắc sai lầm Sao qua được trầm luân , qua mạt kiếp Chính chúng con tự đoạ vào sinh diệt Vì trời sinh quả báo có từ ai Nếu thiện tâm đắc phúc chẳng hề sai Néu ác giả thì ác lai chẳng khỏi . Vậy hôm nay gắng nghe lời ta nói Kẻo sau này ân hận khó thành công Đại Long Hoa là thế giới đại đồng Từ cá thể đến đồng bào xã hội Lời thầy dạy từ khi xưa đã nói Lấy từ tâm mà cứu vớt nhau qua Lấy chính công mà độ kẻ ác tà Đừng phân biệt Quỷ ma hay Bồ Tát đừng phân biệt thiện nhân hay kẻ ác Nếu kẻ ác đến ngày rồi cũng giác Khi hiểu rồi tự ác sẽ rời xa Lấy từ bi mà độ kẻ tâm tà Lấy đức thiện để cứu người tội lỗi . Đạo muốn thịnh để ngày sau nên nổi Cứu được người là phúc đẳng hà sa Phải ngày đêm giành giật với Quỷ ma Đừng để chúng đưa người vào chỗ chết Ác hay thiện trời cao cũng biết Nên luân hồi quả báo có riêng ai Nếu muốn thành đệ tử của Như Lai Hãy tu lấy từ bi cái đã Mất từ bi là tiêu tan tất cả Mất công tâm chân lý sẽ mờ phai Mất đức nhân là tham luyến lợi tài Mất độ lượng một mai thành sân hận Tính cố chấp sẽ trở thành gay cấn Mất tình thương sinh tội oán thù Thì thà rằng đừng vội đi tu Thà làm kẻ mê u còn nhẹ tội . Thầy dạy trò không nên thầy mắc lỗi Trò vô tâm trò mắc lỗi với thầy Tự đưa nhau vào địa ngục cao dày Thì ta hỏi làm sao nên chính giác ? Sự nghiệp này có cầu mong cực lạc Có nguyện cầu bồ tát để ra tay Dù nơi đâu trong những phút giây này Hãy nhớ lấy lời ta khuyên dạy bảo Khoan hãy vội cho mình là có đạo Có hương đài là kẻ đi tu Xem Thần tiên như một ô dù Xem chính pháp của riêng mình tất cả Không phải thế từ xưa trong thiên hạ Cõi Bồng Lai nào riêng của ai đâu Phật giúp ai những kẻ có tâm cầu Dù khổ ải vẫn không thay lòng thiện Trước dù ác nay có lòng phát nguyện Sám hối đi tu luyện hàng ngày Gắng sửa tâm sửa tính cho ngay Cam nhẫn nhục cao dày mong chuộc tội Thì bồ tát mới cảm thương nông nổi Mà phù linh cứu vớt kẻ hiền lương Đừng tưởng rằng chén nước cây hương Hay lễ vật ngày đêm dâng cúng tiến Niệm kinh thỉnh là Thánh Tiên lại đến Phù cho ai theo ý của riêng mình Để buôn may . bán đắt , lợi sinh Để sung sướng thân mình hơn kẻ khác Để xa hoa đêm ngày trong dục lạc Lấy tiền tài khinh kẻ khác hay sao Vất tình người mà không biết thương nhau Thì ta hỏi còn đâu là đạo nữa Vậy ta mong muốn sớm hôm kề dựa Nương cửa thiền bồ tát ở Tây thiên Tỉnh lại đi hãy nhớ mấy lời khuyên Ta dạy bảo trăm miền nơi hạ giới Thương chúng sinh ngày đêm mong đợi Đón đưa về chờ hội Long hoa Đường gập ghềnh 21 chẳng còn xa Mau hối lại tỉnh ra mau còn kịp Đạo Long Hoa ta hé cho con biết Nếu sau này sang 21 còn ai Sẽ là người thập thiện không sai Là những kẻ đồng tâm không lay chuyển Không đói khổ , cũng không còn binh biến Không đầu rơi máu chảy thương tâm Không giàu nghèo cao thấp sâu thâm Không có kẻ nịnh thần hay tà đạo Thì lúc ấy ở trên ngôi tam bảo Không cầu kinh cũng thấy Phật hiện về Vì dương trần đã hết cảnh u mê Trong ba cõi đi về thành một . Đợi đến ngày Thiên - Địa – Nhân hợp nhất Giữa cõi trời và thế giới âm ty Cùng cõi người thành một chốn đi về Thì lúc ấy là ngày Long Hoa hội Có ngũ nhạc bổng trầm hương gió thổi Có phù vân bay nổi chốn không gian Sẽ có mưa hoa trong thế giới ngập tràn . Sẽ thấy được mình vàng đức Phật Dù huyền thoại chưa biến thành sự thật Vậy ai còn ai mất đến ngày sau Nên trời sinh mạt kiếp chẳng sai đâu Đó là luật từ lâu kinh đã báo Chẳng khác gì ví như người sàng gạo PhảI sàng ra chắc lép , phải riêng nhau PhảI phân ra thóc , gạo hai màu Còn cám bụi cũng cho vào một chỗ . Vậy Long Hoa là những ai chính quả PhảI tu lên đức độ cao dày PhảI quên đời nhẫn nhục đắng cay Thì mới được sau này còn lại . Bút tâm thi giáng linh từ Nam HảI Xuống dương trần để lại giúp mai sau NơI thế gian đã ban phép nhiệm màu Dù đó chỉ là phần ít ỏi Để thức tỉnh những ai còn nông nổi Quên đường về lạc lối giữa đêm đen Trang thơ khuyên như đã thắp ngọn đèn Nơi trần tục đang ngày đêm lẫn lộn Nay như đám bòng bong đang lộn xộn Hỏi ai người gỡ rối cho đây ? Bút truyền kinh ta để lại thơ này Ta nhắc cả tớ, thầy , sư lẫn sãi Đừng vui chi trong cuộc cờ mê mải E ngày sau khôn dại khó hòng qua Nay bước đầu chuẩn bị đón Long Hoa Nên tất cả phải vần xoay thiên mệnh Phép đã học ta khuyên nên cứu bệnh Luyện cho siêu chờ lệnh của tào sen Ta bảo rằng khi ở dưới nhân gian Đợi đến lúc bệnh tràn đây đó khắp Nhiều thứ bệnh nan y tấp nập Thuốc tây y không chữa được bệnh này Thì nhiệm màu khi ấy sẽ ra tay Cứu đại nạn từ đây sau sẽ rõ Thuốc đông dược sau này rồi cũng bỏ Nay tạm thời nam dược trị nam nhân Đợi đén khi thiên mênh xoay vần Thì đông dược ta mở ra vòng khác Ta quảng đại chỉ trong vòng giây lát Thì huyền vi mầu nhiệm sẽ vô song Nay đang hồi chờ đợi nhớ nghe không Cứu được ai thì thêm quả phúc hồng Cũng là quả trời cho con đó vậy Dù hôm nay mắt con nhìn chẳng thấy Đợi ngày mai thì mới rõ lời ta Muốn gia đình dòng tộc được vớt qua Thì phúc đức hãy lo mà tích lại Tâm cứu khổ gắng lên đường có ngại Nếu chùn chân sau quay lại khó lòng Muốn sau này sự nghiệp thành công Phải sáng suốt nhìn trông trong vận mệnh Trong mạt kiếp sẽ sinh trăm thứ bệnh Lời ta khuyên tỉnh táo gắng lên đi Gắng cho chăm mà nhẫn nhục từ bi Mai mới được mong cầu như sở nguyện Gắng nghe ta tu tích thiện cho dày Đừng thấy đời thua thiệt đắng cay Mà sớm vội quay lưng vứt bỏ Là chính tự con trói mình lại đó Thì sau này chớ trách Phật , Thánh , Tiên Không từ bi trong phút cuối hạ nguyên Đổ mạt kiếp toà sen không báo trước . Tựa bàn cờ chuyển xoay tong nước Theo thiên thời đến lúc mới truyền trao Theo thiên cơ cho địa lợi ứng vào Đó là chuyển vần xoay trong hạ giới . Vậy còn lại trong những ngày tháng tới Có điều gì trong quá khứ đã qua Phải sửa đi mau giữ lấy nhân hoà Nếu không sửa e có thành vạ lớn . Đôi phút ngự giáng về linh báo ứng Độ dương trần trong những bước đường tu Xuống thế gian ta vén đám mây mù Giúp đệ tử quy tu cho chính đạo Soi thiên nhãn chiếu mười phương tam bảo Nhìn trần gian giáng bút báo tâm thi Cho chúng sinh tìm được chốn đường về Mau qua khỏi sông mê thời mạt kiếp Vì đại chúng ta dựng xây sự nghiệp Cứu muôn loài qua cảnh đau thương Nơi trần gian loạn biến vô thường Trong mạt kiếp đam mê mùi tục luỵ Nay ta bảo đang có vòng đại thuỷ Bắc trung nam điểm chỉ có sai đâu Nước của trời đã đổ tới nơi đâu Thì nơi ấy sẽ sinh ra dịch bệnh Âu đó cũng là do trong vận mệnh Vì thiên cung có lệnh sắc giang hà Thế cho nên thuỷ hoả phải can qua Rồi sẽ thấy lời ta trong bút pháp Thu chưa hết , đông về còn bão táp Thấy dập dồn khắp các địa châu Cho chúng tử khuôn thân mà giữ đạo Nay nhân lúc truyền kinh trên tam bảo Dặn mấy lời điểm báo nhắc nhân sinh Hãy thức tâm mà tự cứu lấy mình Lời ta dạy độ sinh cho tất cả . 5 giờ sáng ngày 21 tháng 9 năm Kỷ Mão (1999) NAM HẢI QUAN ÂM HUẤN THỊ PHÁP Linh bút phật giáng từ Nam Hải Giúp đàn con trong buổi ra đi Khi thế gian đang trong cuộc cờ mê Trong bóng tối tràn trề mạt kiếp Buổi sáng nhân ta tìm người kế nghiệp Cho non sông mong đợi cậy nhờ Học phép màu ta tự tại giáng thơ Cho con biết nước cờ tạo hoá Hỡi này con ! nay trong vòng bản ngã Cuộc luân hồi có có lại không không Cầu chữ đồng con đừng cậy thế đông Phép mầu nhiệm không thành sự thật Bao căn kiếp con theo đời ẩn dật Bao quê hương trong tong mỗi con người Giáng sinh từ muôn nẻo muôn nơi Theo thiện quả đạo trời ta xe lại Nay dưới trần con chớ vui chi mãi Luật trời cao khuyên con hãy ghi tâm Sách có câu : Khẩu , ý , Thân , Tâm Giữ cho sạch dùi mài cho kỹ Nay mở cửa tìm sao trong cát vị Khi bước vào lớp học hôm nay Ta nhắc cho những đạo luật này Con nhớ kỹ kẻo mê lầm mắc tội Trong ngũ giới tam quy ngày tới Kể từ đây đến mãi mãi mai sau Trong cuộc vui nào mải miết hay đâu Nhiều bia rượu , ngày sau thân con khổ Sách kinh xưa nhớ lời phật tổ : Chim tham ăn sa võng lưới tan tành Luyện phép màu con muốn được cho nhanh Thì bia rượu dứt từ con phải bỏ Mầm tẩu hoả nhập ma sinh từ đó RơI minh tâm thì vạn sự chẳng còn Sự nghiệp này ta trông cậy ở nơi con Lòng nhẫn nhục , từ bi và đức hạnh Đạo từ bi là đời không tranh cạnh Đức từ bi vô lượng dưới trần gian Lòng nhẫn nhục là không sợ dây oan Tu hạnh phật phải muôn vàn độ lượng Nơi trần gian đâu phải một tháng ngày Dễ gì con tu được kiếp này Mà đã có từ lâu trong tiền kiếp Bao kiếp rồi con vùi chôn trong bể nghiệp Ta nhân từ dìu dắt con ra Theo thiện duyên chờ đón cuộc long hoa Theo thế cuộc ta đưa về gặp lại Đạo chính quả muốn vững bền mãi mãi Để sau này khỏi trở lại đầu thai Vậy hôm nay ta truyền đạo Như Lai Nghiêm luật giới từ nay con phải giữ Theo thế vận sàng thiên còn chung thử Nghiêm môn quy ta định giới rõ ràng Trước vận thời khi 21 sang trang Nếu phạm luật thân con mang đại hoạ · Điều thứ nhất : Hội hè trong bản ngã Không được dùng tửu chén kim bôi · Đièu thứ hai : Khi vào lớp học rồi Theo ngũ giới tam quy con phải giữ Với điều này thiện nam hay tín nữ Luật trai chay , giữ giới phải nghiêm minh · Điều thứ ba : trong luật giới vô hình Khi truyền phép không vương vào ngũ dục Thân uế tạp thường sinh ra uẩn khúc Nặng tâm thiền trong lúc hành môn · Điều thứ tư trong mỗi lúc luyện ôn Khi hành đạo con phải luôn nhớ kỹ Không kiêu căng , không mơ hồ chức vị Không xa hoa , không lãng phí ngoài đời · Điều thứ năm : khi sử dụng phép mầu Khi cứu chữa cho người trần tục Không tham lợi , không đam mê sắc dục Không sân si trong lúc cứu sinh Xem bệnh nhân là bệnh của chính mình PhảI hết mực tận tình cứu chữa · Điều thứ sau : Không nặng lời hay sinh tính lửa Không khoe khoang , doạ nạt người đời Không đạp chà trên danh dự đẻ ăn chơi Không lợi dụng người đời bằng vật chất · Điều thứ bẩy : Vớt cứu sinh không hờn giận Không cậy tài hay gian lận trong tâm Phải từ bi hỷ xả mọi lỗi lầm Không thoái biến , suy tâm khi hành đạo · Điều thứ tám : Ngoài đời không hỗn láo Phải nhân từ với kẻ dưới người trên Không kể công , không đòi hỏi bạc tiền Không danh lợi , không cầu ai báo đáp · Điều thứ chín : Không uống ăn hỗn tạp Khi giúp đời hoặc sau lúc cứu sinh Không sợ gian lao uế bẩn thân mình Vì đạo quả phải hy sinh tất cả · Điều thứ mười : Không lọc lừa gian trá Không manh tâm phản bạn lừa thầy Phải hy sinh bằng tâm đức dắp xây Gieo phật quả hằng ngày bằng đạo nghĩa · Điều thứ 11 : Không sát sinh xâm xỉa Gặp tiểu nhân phải giữ nghĩa trượng phu Không âm mưu bè phái hận thù Không ràng buộc ô dù haycậy thế Không xu nịnh , không gây điều khó dễ Không làm điều thất lễ với chúng sinh Không cúi luồn , không cá thể vì mình Với đồng chúng phải hết mình kính nể · Điều thứ 12 : Khgi cứu sinh dâng lễ Chỉ hương hoa trà quả trước bàn thờ Một lòng thành không gợn chút bẩn dơ Phải hết mực lòng từ bi trong sạch · Điều thứ 13 : Phải biết sống cuộc đời thanh bạch Đạo thiện duyên xem như cũng một nhà Không kể gì kẻ ngái hay người xa Dầu mới cũ phải xem người là bạn Phải chia sẻ buồn đau khi hoạn nạn Hoặc buồn vui trong mỗi lúc thanh bình Nghĩa thanh cao là chia sẻ nỗi ưu phiền Không so sánh bạc tiền bằng công đức · Điều thứ 14 : Phải tự cường tự lực Không ỷ vào công đức của thập phương Dẫu lưng cơm đI mấy choc dặm đường Không chùn bước trong gió sương bão táp PhảI luyện tôI khi mưa sa gió tạt NuôI chân tâm bằng ý chí con người Không lợi dụng cơ hội để ăn chơi Không lấy của người đời tô thân sắc · Điều thứ 15 : Khi chúng sinh công đức Không suy bì nài ép một ai Dẫu đi trên danh vọng tiền tài Không tư lợi của ai trong trần tục Tuỳ hảo tâm khi chúng sinh làm phúc Giúp chư tăng trong lúc đi xa Hoặc gieo neo giúp đỡ việc nhà Thì phải đến trước toà xin pháp giới Không lợi dụng lòng dân làm vụ lợi Phải hết lòng hướng thiện quy y Nếu cầu xin người công đức những gì Phật đồng chứng mới là cho chấp thuận · Điều 16 : Dẫu đói nghèo hay cuộc đời lận đận Dẫu gian lao , mang áo vải che thân Cũng phải thanh cao trong sạch bội phần Không sa ngã đem thân vào dục lạc · Điều 17 : Không rượu chè cờ bạc Không dối lừa trộm cắp điêu ngoa Không tà dâm , không bất hiếu với mẹ cha Không phụ bạc ông bà cùng tiên tổ · Điều 18 : Phải tận tình cứu khổ Phải hết lòng đại độ thương yêu Đạo cứu sinh không ngại sớm chiều Không phân biệt giàu nghèo , khổ hạnh Không thiên vị ruột rà hay bè bạn Đạo tây phương phải hết mực trung thành Phải hết lòng cứu đại nạn chúng sinh Dẫu gian khổ phải hết lòng cứu khổ . · Điều 19 : Việc thiên cơ không để lộ Việc thiên traểctong mỗi lúc đi về Không làm quà buôn chuyện dưới sông mê Không nài ép giao thề hay bội ước Không ngộ nhận những điều chưa biết trước Lỡ thiên cơ là lỡ bước tu hành Mười chín điều thiên luật của trời xanh Nghiêm giới luật rõ rành cho tổng hội Phải nhập tâm những điều ta nói Theo môn quy không được phép làm sai Thiên cơ mở một mai con về hội Đang loạn thời phúc tội biết là đâu Đạo tây phương vạn kiếp khó nan cầu Vận thiên khởi ta bắc cầu đạo quả Thương trần tục tối tăm trong bản ngã Màng vô minh che lấp linh quang Nay thiên cơ đang trên bước lọc sàng Ai còn mất trên đường vàng còn lại Thân nhẹ nhàng là thân tâm vô ngại Khẩu thiện tâm là khẩu có thần linh Khẩu thiện thanh luôn nói những điều lành Thân bồ Tát tự luyện thành kim sắc ý con lành là ý tâm Bồ tát Phải tu lên từ nước mắt khổ đau Bằng mồ hôi , bằng xương thịt dãi dầu Bằng bất hạnh , bằng đớn đau khổ nhục Đổi tất cả để tìm về cõi phúc Thì thân tâm con nhẹ nhõm muôn phần Tâm từ bi là độ thế cứu nhân Tâm thanh tịnh là muôn phần tự tại Tâm Bồ Tát là thân tâm vô ngại Bụi trần gian trút sạch nỗi chua cay Con tu nhân tích đức cho dày Tâm tích thiện thì sau nên thiện quả Con làm sai , ác quả chẳng sai đâu. Trong lục căn trí tuệ đứng hàng đầu Tu chính giác là cao sâu hơn tất cả Nguyên tử tuệ soi đường trong bản ngã Soi cho con trong bóng tối của màn đêm Nhân đức kia là cánh võng êm đềm Ru con ngủ lớn lên từ tấm bé Ru cho con suốt một thời thơ trẻ Từ bầu thai con khôn lớn thành người Bàn tay lành ấp ủ bên nôi Trong tiền kiếp mấy ngàn năm rồi đó Dẫu kiếp này đã ngàn năm ấp ủ Ta sinh ra trong bọc giống tiên rồng Khắp năm châu tiền kiếp đã đủ vòng Nay đất Việt quê hương ta về lại Giáng sinh từ Nam Hải về đây Đò nhân duyên tích thiện đã gần đầy Con cố gắng đắp xây nên con nhé Gắng lên con ! để ngày mai con khoẻ Khổ hôm nay , mai con được nhẹ nhàng Đạo viên thông là bẩy sắc hào quang Ta luôn mở soi đường cho con đó Gắng lên đi ! Hỡi những đứa con bé nhỏ Kiếp giáng sinh phải chịu khó tu hành Phải nghe ta mọi sự mới viên thành Phải tôi luyện theo ta về 21 Ta dìu dắt con cho tới giờ phút chót Dẫu mạt thời tạo hoá có vần xoay Con nghe ta chăm chỉ tháng ngày Trong mạt kiếp ta ra tay nuôi dưỡng Ta dắt dìu các con về nguyên thượng Trên cõi trời ta đứng đầu vương tướng Dẫn đưa con hướng tới toà sen Hãy quên đi những vật chất đua chen Còn vướng bận hỏi con về sao được ? Biết không con ? cuộc trần là bể nghiệp Muốn song toàn con phải diệt giặc sân Lũ giặc kia đang ngự trị trong tâm Chúng đang muốn giết dần con đó Nay ta cho những đứa con bé nhỏ Thanh gươm thần cầm chắc sẵn trong tay Phải trừ đi giết hết lũ giặc này Thì thân xác con đời đời thanh tịnh Chờ khởi sự ta cho con cầm lệnh Giúp loài người trong bốn biển năm châu Cho non sông đất nước đẹp giàu Cho trăm họ thần dân qua mạt kiếp Cho ba cõi khởi hành thiên hội hiệp Ta xoá đi bể nghiệp của trần gian Cho chúng sinh cởi bỏ hết thân tàn Cho oan nghiệp thế gian trong sạch Hội rồng mây đang lập trình danh sách Đợi thuyền tâm trong bối cảnh thiên cơ Tiểu Long Hoa khởi vận hãy còn chờ Mai bến hẹn thiên cơ con về lại Ta chăm chút dẫn đưa con đừng ngại Trong vòng quay biến loạn của thiên thời Loạn âm phần tà đạo mọc khắp nơi Nên tà quỷ ma vương quấy phá Bởi thiên sinh vòng này trong bản ngã Để lọc phân ra rõ chính hay tà Vậy giới trần phải nhìn rộng trông xa Trì chính pháp thì quỷ tà cũng sợ Có ngìn tay trên đài ta bảo trợ Sẽ quy y hết lũ tà thần Mạt kiếp này trừ hết lũ buôn dân Mặc áo Phật để buôn thần bán thánh Trừ giặc dốt cho thế gian trong sạch Trừ gian tham cho thế giới đại đồng Không loại trừ những kẻ đã dày công Nợ nhân thế giờ tích thành quả báo . Dù một bậc thượng sư nên đại lão Tu xuất gia dẫu được bách niên Đến hôm nay chưa tích được đạo thiền Không ngộ đạo vẫn não phiền : Thân , Khẩu , ý Còn tham luyến ngôi cao chức vị Với tiền tài danh vọng để cao sang Dẫu trăm năm không dứt được lòng tham Thì công ấy ví bằng như cũng bỏ Đến hôm nay trong cuộc cờ đen đỏ Cũng trở về ngã quỷ mà thôi ! Tự đem thân vào địa ngục luân hồi Trong bóng tối thay ngôi cho quỷ dữ Đạo sàng nhân đang trong vòng chung thử Nhìn gương đời cho kỹ nghe con ! Vì thế gian vạn vật chẳng thường còn Vì đạo quả ta khuyên con gắng sức Những đứa con theo ta về 21 Đại Long Hoa đến phút trót trần gian Kẻ bình thường cũng đáng bậc siêu nhân Của thế kỷ 20 là chuyện thật . Giờ phút chót khuyên con đừng để mất Đạo vô lượng tiền bạc dễ mua sao ? Nay ta khuyên hãy mạnh dạn bước vào Vòng chung thử tầm quyền trao ấn quyết Không lạc đạo là thân tâm bất diệt Tội không vương căn số tựa vừng hồng Tạo hoá đền cho những kẻ có công Là tội phúc hà sa vô tận Vậy hành trang con bước vào chiến trận Là thân , tâm , khẩu , ý phải viên thông Dẫu đời chỉ manh áo vải che thân Giữa thời loạn phải tu nhân con nhé ! Dẫu 50 đời con còn quá trẻ Đại Long Hoa ta chia sẻ niềm vui Ta trả lại cho con bao năm tháng ngậm ngùi Thì lúc ấy là xem đời chẳng đắt Vậy một mai sự nghệp còn hay mất Việc có thành còn nhờ ở tâm con Muốn tu nên cho đạo quả vuông tròn Khuyên hãy gắng nghe lời ta dạy bảo Theo năm tháng ta khuyên con tần tảo Dẫu đói nghèo con giữ lấy thân tâm Trong cuộc thế thăng trầm đừng ngại khổ Bẩy ngàn năm đến hôm nay phật tổ Mới ban trao ấn quyết một lần Ban cho con độ thế cứu dân Xem mấy kẻ dưới trần nào đã được Ngày mở cửa ta giáng về báo trước Theo thiên thời nay được lệnh truyền trao Đạo học này mỗi lúc được nâng cao Theo thế vận để truyền trao linh phép Tựa thiên hà lòng ta không nông hẹp Chăm tinh rồng ta ấp ủ thiện nhân Trí thanh cao là trí tuệ thiên thần Chân như thường không thay đổi chân nhân Thì đạo quả sẽ muôn phần bền vững Đạo quả ấy là điềm trời báo ứng Cứu người hiền trong mạt kiếp can qua Con có quyền cứu được mẹ cha Cùng ruột thịt ông bà thân quyến thuộc Cùng máu mủ hay đạo đồng ruột thịt Học đạo này là pháp môn vô diệu Độ cho con ấn quyết cứu sinh Trang thơ này ta mở huệ khai minh Giúp đệ tử tự mình ngộ đạo . Bút ta cho giáng linh từ tam bảo Gắng tu hành giữ lấy nghe con Để một mai khi đạo quả vuông tròn Ban trí tuệ ta giúp con thành đạo . Hẹn ngày sau thiên cơ về ta báo Giáng linh chỉ mở lối đưa đường Gúp chúng sinh trong mười cõi thập phương Về hội ngộ trên đường hành thập thiện . Nam mô Nam Hải giáng sinh, cảm ứng giáng linh, cứu khổ, cứu nạn, đại từ, đại bi Linh cảm Bạch Y Quan Thế Âm Tuyết Sơn Bồ Tát ( Giáng bút năm 1999 – Kỷ Mão ) GIẢI THÍCH VỀ CÁC NGUYÊN - Một nguyên là 60 năm, kể từ năm Giáp Tý đến năm Quý Hợi . - Ba nguyên ( tam nguyên ) gồm 180 năm được phân ra: Thượng nguyên – Trung nguyên – Hạ nguyên, khi luân chuyển hết một vòng lại quay trở lại như cũ. Trong mỗi nguyên 60 năm lại chia ra làm ba phần, mỗi phần 20 năm gọi là tiểu vận, mỗi một tiểu vận lại có một sao chủ tể cho tiểu vận đó. Như thời gian xuất hiện cuốn kinh này (năm 1999) là cuối thế kỷ 20, thuộc về hạ nguyên thất vận. Vòng tam nguyên này bắt đầu từ năm1864 đến năm2043. Bao gồm : Từ năm 1864 – 1923 : Thượng nguyên Từ năm 1924 – 1983 : Trung nguyên Từ năm 1984 – 2043 : Hạ nguyên Trong Hạ nguyên 1984 – 2043 phân chia ra tiểu vận như sau: Từ năm 1984 – 2003 là hạ nguyên thất vận Từ năm 2004 – 2023 là hạ nguyên bát vận Từ năm 2024 – 2043 là hạ nguyên cửu vận. Từ năm 2044 trở đi là bước vào thượng nguyên của một vòng tam nguyên mới. Chúng ta hiện đang sống ở hạ nguyên cuối thế kỷ 20, bước sang thế kỷ 21, từ nay tới năm 2043 chính là thời kỳ mạt kiếp của hạ nguyên, ứng với lời sấm sàng lọc: Mười phần chết bẩy còn ba Đến khi vua ra chết hai còn một (2044) Từ năm 2044 bước vào thượng nguyên mới là thuộc về thế giới siêu văn minh, bình đẳng, bác ái. L . Đ . A
  1 like
 2. Cám ơn anh Phamhung. Văn Lang thấy sẽ dễ đọc hơn nếu in ra giấy nên đã chuyển sang bản Pdf và up lên đây để chia sẻ cùng mọi người. http://www.mediafire.com/?zx7m44eardx44y9
  1 like