• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard

There are no members to show


Popular Content

Showing most liked content since 14/10/2018 in Trạng thái cập nhật

 1. BÁT SÁT TRONG ĐỊA LÝ LẠC VIỆT. Trên cơ sở giả thuyết ban đầu xuất sắc của Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn. Chúng tôi đã thực hiện lại mối liên hệ giữa hướng và phương sát trong Bát sát với vòng Tràng sinh. Nhưng để quý vị và ACE thấy rõ được tính nhất quán và tính hệ thống của một lý thuyết nhân danh khoa học, chúng tôi cần nói rõ hơn về vấn đề Vòng Tràng sinh. I. VÒNG TRÀNG SINH TRONG LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG. Khái niệm "Vòng Tràng Sinh" trong ứng dụng của Lý học Đông phương, mô tả một chu kỳ gồm 12 thành tố. Các thành tố này lần lượt theo quy luật là: 1/Trường sinh. 2/ Mộc Dục. 3/ Quan đới, 4/ Lâm Quan, 5/ Đế Vượng, 6/ Suy. 7/ Bệnh. 8/ Tử. 9/ Mộ. 10/ Tuyệt. 11/ Thai. 12/ Dưỡng.... Vòng Trường sinh mô tả chu kỳ sinh trưởng và suy bại của mọi sự vật, sự việc trong cuộc sống, thiên nhiên, vũ trụ và con người. Cho nên, vòng Trường sinh ở trong nhiều hệ thống của các ngành ứng dụng thuộc Lý học Đông phương. Vòng Trường sinh trong ngành dự báo số phận con người là Tử Vi có chu kỳ trong 12 cung và là thành tố dự đoán của chu kỳ Đại Hạn 10 năm trong Tử Vi - Tức là vòng Tràng sinh chi phối 120 năm (Một trăm hai mươi năm) trong chu kỳ vận hạn của một đời người trong lá số Tử Vi. Trong ứng dụng của khoa Tử Vi, vòng Tràng Sinh Dương tính theo chiều thuận. Vòng Tràng sinh Âm tính theo chiều nghịch. Chu kỳ Âm Dương của vòng Trường Sinh là 24 năm. Đây chính nguyên lý chu kỳ 24 năm Sinh - Vượng - Mộ của một hành trong LẠC THƯ HOA GIÁP được thực hiện trên Hà Đồ - đã được Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh chứng minh nguyên lý lập thành bảng này trên Hà Đồ - với sự thay đổi vị trí hai hành Thủy Hỏa. Vòng Tràng sinh thể hiện sự tiêu trưởng của ngũ hành. Ngũ hành phân Âm Dương cho nên vòng Tràng sinh cũng theo Âm Dương và ứng dụng theo tam hợp cục của Địa chi. Vì Địa chi phân Âm Dương nên sự ứng dụng của Trường sinh cũng theo quy luật Dương thuận, Âm nghịch. Thí dụ: Tam hợp cục Hỏa là Dần - Ngọ - Tuất; Tam hợp cục Mộc là Hợi - Mão - Mùi.... ACE và quý vị lưu ý nguyên lý tam hợp cục của ngũ hành để đối chiếu với tính hợp lý trong việc ứng dụng vòng Tràng sinh trong Địa lý Phong thủy Lạc Việt. Quý vị và ACE xem hình minh họa dưới đây cho hai vòng Tràng sinh Âm Dương thuận nghịch. Vòng Tràng sinh Duong thuận Vòng Tràng sinh Âm nghịch Như vậy tôi đã trình bầy khái quát về những nguyên lý ứng dụng của vòng Tràng sinh trong mọi ngành ứng dụng của Lý học Đông Phương nói chung. Trên cơ sở những tri thức căn bản về vòng Tràng sinh này chúng ta ứng dụng tiêu chi khoa học cho một lý thuyết khoa học phát biểu như sau: Trên cơ sở tiêu chí khoa học này, chúng tôi ứng dụng giả thuyết hướng sát của Bát sát lệ thuộc vào vòng Tràng sinh xem có phù hợp với tiêu chí khoa học trên hay không. Vì vòng Tràng sinh có thể phân loại Âm Dương, cho nên chúng tôi cũng phân loại tám phương Bát quái theo Âm Dương, như sau: A/ Bốn quái tứ chính thuộc Dương, gồm: Khảm / - Chấn / - Ly / - Đoài / B/ Bốn quái tứ di thuộc Âm, gồm: Càn / - Khôn / - Cấn / - Tốn / Trên cơ sở này chúng ta một lần nữa áp dụng vòng Tràng sinh theo đúng như cổ thư chứ Hán mô tả về hướng sát của Bát sát để đối chiếu, so sánh. A/ Bốn quái tứ chính: 1/ Hướng Khảm Bát sát ở Thìn (Khảm Long)......................2/ Hướng Chấn Bát sát ở Thân (Chấn sơn Hầu) 3/ Hướng Ly Bát sát ở Hợi (Ly Trư).....................................4/ Hướng Đoài Bát sát ở Tỵ (Đoài Xà đẩu) B/ Bốn quái tứ di: 5/ Hướng Càn Bát sát ở Ngọ (Kiền Mã)..............................6/ Hướng Khôn ( Tốn theo sách Việt), Bát sát ở Mão (Khôn Thỏ 'mão') 7/ Hướng Cấn Bát sát ở Dần (Cấn Hổ)................................8/ Hướng Tốn (Khôn theo sách Việt). Bát sát ở Dậu (Tốn Kê). Thưa quý vị và ACE thân mến Như vậy qua hình mô tả ở trên, khi chúng ta áp vòng Tràng sinh theo giải thiết ban đầu để quán xét thì chúng ta nhận thấy rằng, ở bốn quái tứ chính (vòng Tràng sinh thuận), chỉ có hai quái Ly và Chấn có phương Bát sát nằm ở Tuyệt. Và ở bốn quái tứ Di (vòng Tràng sinh nghịch) thì chỉ có hai quái Càn và Khôn (Tốn theo sách Việt) có phương Bát sát nằm ở Tuyệt. Như vậy nếu theo giải thuyết ban đầu là đúng thì thể hiện phương sát theo cổ thư chữ Hán chỉ đúng được một nửa?! Chúng tôi cho rằng: Vì mối liên hệ chính xác "một nửa" đó - phương sát phải nằm ở vị trí Tuyệt của vòng Tràng sinh - thì tính hợp lý lý thuyết cho toàn bộ vấn đề, tất cả các phương sát đều phải nằm phương Tuyệt của vòng Tràng sinh - Tùy theo tứ chính hay tứ di mà ứng dụng vòng Tràng sinh thuận nghịch. trên cơ sở này chúng ta áp vòng tràng sinh trên cơ sở "Hậu thiên Lạc Việt (Đổi chỗ Tốn - Khôn) phối Hà Đồ" . Chúng ta sẽ được một sự hoàn hảo phù hợp với tiêu chí khoa học của phương sát trong Bát sát, như mô hình dưới đây: A/ Bốn quái tứ chính: 1/ Hướng Khảm Bát sát ở Tị (Khảm Xà/ Sách Hán: Long)......................2/ Hướng Chấn Bát sát ở Thân (Chấn sơn Hầu) 3/ Hướng Ly Bát sát ở Hợi (Ly Trư).....................................4/ Hướng Đoài Bát sát ở Dần (Đoài Hổ đẩu. Sách Hán: Xà) B/ Bốn quái tứ di: 5/ Hướng Càn Bát sát ở Ngọ (Kiền Mã)..............................6/ Hướng Khôn Bát sát ở Tý (Khôn 'Tý'. Sách Hán: Tốn Kê) 7/ Hướng Cấn Bát sát ở Dậu (Cấn Kê. Sách Hán: Dần)..........8/ Hướng Tốn Bát sát ở Mão (Tốn Mẹo. Sách Hán: Khôn tuyệt ở Mão). Thưa quý vị và ACE, trên cơ sở giả thuyết ban đầu chúng tôi xác định rằng: Tất cả các phương sát trong Bát sát đều phải nằm ở vị trí Tuyệt của vòng Tràng sinh. Trong đó, tứ chính là Dương, thuộc vòng Tràng sinh thuận; tứ Di là Âm thuộc vòng Tràng sinh nghịch. Và chúng tôi đã minh họa ở hình trên. Trên cơ sở này chúng ta thấy rằng: Hai quái tứ chính là Ly - Chấn hoàn toàn trùng khớp phương sát với Lạc Việt, tức giả thuyết của chúng tôi và hai quái tứ Di là Càn - Khôn (Tốn theo Lạc Việt) là hoàn toàn trùng khớp, còn lại như phần trên đã trình bầy thì phương pháp đặt phương sát của chúng tôi nhân danh nền Văn hiến Việt một thời huy hoàng ở bờ Nam sông Dương tử, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí khoa học về tính quy luật, tính khách quan, tính hệ thống, tính nhất quán và tính hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta đối chiếu tiêu chi khoa học mà chúng tôi đã trình bầy ở trên về tính hợp lý lý thuyết toàn diện nhân danh nền Văn hiến Việt: Tất cả những ai nghiên cứu về Lý học thì đều biết rất rõ thì trong 12 Địa chi thì Tý tuyệt Tị, Mão tuyệt Thân, Ngọ tuyệt Hợi, Dậu tuyệt Dần và ngược lại: Hợi tuyệt Ngọ, Tị tuyệt Tý, Dần tuyệt Hợi, Thân tuyệt Mão. Trên cơ sở này chúng ta quán xét lại toàn bộ những hướng và phương sát - nhân danh nền Văn hiến Việt - hoàn toàn phù hợp với cách Tứ Tuyệt trong Địa chi được mô tả trong Lý học Đông Phương, đồng thời phù hợp với phương Tuyệt của vòng Tràng sinh. Đây chính là tính hợp lý lý thuyết của mọi vấn đề liên quan đến nó phù hợp với tiêu chí khoa học. Đó là phù hợp với phương Tuyệt của vòng Tràng sinh; phù hợp với nguyên lý Tứ tuyệt của địa chi. Đó chính là một phương pháp nghiên cứu của chúng tôi căn cứ theo tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng. Đây là điều mà trong các cổ thư chữ Hán không mô tả được. Vấn đề không phải chỉ riêng một vấn đề phương sát trong Bát sát trong Địa lý Phong thủy. Mà là tất cả hầu hết các di sản từ cổ thư chữ Hán liên quan đến Thuyết Âm Dương ngũ Hành, thì chúng đều rất mơ hồ, mâu thuẫn và bất hợp lý ngay trong nội hàm cấu trúc của hệ thống này. Tính hợp lý lý thuyết phù hợp với tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng, chỉ thể hiện nhân danh nền Văn Hiến Việt một thời Huyền Vĩ ở bờ Nam sông Dương Tử, với nguyên lý căn để Hà Đồ phối Hậu thiên Lạc Việt. Mới đủ tư cách để xác định rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ Hành và Bát Quái chính là "Lý thuyết thống nhất vũ trụ" mà nền khoa học hiện đại đang mơ ước! Trên cơ sở này. Rất hy vọng bài viết mà tôi trình bầy trên đây sẽ được quý vị quan tâm. Riêng đối với ACE Địa lý Lạc Việt thì nhân danh một người thầy đang truyền đạt kiến thức và nhân danh nền Văn Hiến Việt, với tinh thần khoa học thực sự, ACE hãy áp dụng phương sát trong Bát sát đã được phục hồi từ nền Văn hiến Việt. Phương pháp ứng dụng nhân danh nền Văn hiến Việt, không chỉ ứng dụng trong Dương trạch để trổ cửa tùy theo hướng nhà, mà còn là ứng dụng trong Loan Đầu để chọn hướng nhà và vấn đề Âm trạch mà ACE sẽ tiếp tục được học tới đây. Xin cảm ơn quý vị và ACE đã đọc và quan tâm đến bài viết này.
  2 likes
 2. Chào Bác Thiên Luân, tư vấn giúp con với ạ. - Chồng: ngày sinh 8/8/1984 AL-Hải Trung Kim - Vợ : ngày sinh 24/11/1987 AL-Giáng Hạ Thủy - Con đầu: con gái, ngày sinh 17/4/2016 AL - Thiên Hà Thủy Xin tư vấn sinh con thứ 2(con út) vào năm nào tốt nhất trong 3 năm 2019,2020,2021? Trong 3 năm đó có năm nào xấu không nên sinh không và có khác nhau giữa sinh con trai và gái không ạ. Cho hỏi thêm bé đầu sinh năm đó có xấu lắm không ạ. Cảm ơn Bác rất nhiều ạ.
  1 like
 3. Diễn đàn LHĐP mở topic dành cho năm 2018 cho các bạn quan tấm đến Luận Tuổi Năm Sinh Con, thay cho topic 2017 để các bạn tiện theo dõi. Chú ý khi tư vấn: Không gửi bài viết nhiều lần Tuân thủ nội quy diễn đàn Không trao đổi thảo luận các nội dung khác ngoài lề Không hỏi giúp người khác vì trong Lý Học có nhiều lí do tế nhị. Tư vấn và được tư vấn là do DUYÊN và TÙY DUYÊN và trên tình thần tự nguyện của các nhà nghiên cứu. Ưu tiên tư vấn cho các trường hợp mong muốn sinh con năm 2018 Trước khi tư vấn xem trước: Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Tuổi hợp - xung trong tình yêu Luận tuổi Lạc Việt Tham khảo các bài tư vấn cũ của 2013-2014-2015-2016-2017 trong box Luận Tuổi Chú ý: TUYỆT ĐỐI KHÔNG XEM VÀ TƯ VẤN CHO CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG CÓ THAI VÀ TRƯỜNG HỢP HỎI GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC Khi tư vấn chúng tôi sẽ giúp chọn những năm tốt nhất, gần nhất và phù hợp nhất Những năm chúng tôi không chọn hoặc không tư vấn là không phù hợp nên đừng hỏi lại. Gửi nội dung tư vấn theo mẫu sau Chồng: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Vợ: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Nếu đã có con: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] ( đã có hơn một con thì mỗi con trên một dòng riêng) Nội dung xin tư vấn: Dự định sinh con năm xyz có tốt không? / Sinh con năm nào thì tốt Nội dung thêm: (lựa chọn, nếu cần thì đưa thêm để tiện việc tư vấn) Ví dụ: Chồng: 16/03/1983 âm lịch - Thiên Thượng Hỏa Vợ: 20/08/1988 âm lịch - Đại Lâm Mộc Con lớn: 15/05/2012 âm lịch Xin tư vấn: Sinh con út năm nào thì tốt
  1 like
 4. Chuyên gia Phong thủy Hoàng Triệu Hải - Giám đốc Trung tâm thực hiện chương trình Talk show về các vấn để liên quan đến Lý học nói chung, bao gồm Phong thủy Lạc Việt, Luận tuổi Lạc Việt .... Số đầu tiên: Phong Thủy Nhà Đất - Mối Quan Hệ Giữa Phong Thủy Và Thiết Kế Nhà Ở Số thứ 2: Xem tuổi là một điều kiện bắt buộc hay chỉ cần tình yêu là đủ? Số thứ 3: Phong Thủy Trong Cưới Hỏi Số thứ 4: Phong Thủy Với Căn Bệnh Ung Thư
  1 like
 5. XIN MỌI NGƯỜI TƯ VẤN GIÚP. Nam đinh mão: 14/10/1987 . Nữ Nhâm Thân: 25/08/1992, sinh 21:15p Em đang băn khoăn quá, vì đi xem bảo không hợp tuổi Các bậc tiền bối cho e hỏi, 2 tuổi này kết hôn có tốt không? Và nên lấy năm nào? sinh con năm nào? Cảm ơn mọi người đã xem và giúp đỡ ạ
  1 like
 6. Gửi Bác Thiên Luân Nho Bác tư vấn: Chồng: sinh ngày 11/8/1982 ( Thiên Thượng Hoả) Vợ: sinh ngày 22/10/1990 ( Lộ Bàng Thổ) Bé trai: sinh ngày 28/6/2013( Tích Lịch Hoả) Bé gái: sinh ngày 22/9/2014 ( Sa Trung Kim) nhờ các bác tư vấn đinh con út vào năm nào thì hợp ạ?
  1 like
 7. Mạng con hợp mẹ và Thiên Can hợp cha là điều kiền cần thiết để sinh con hợp tuổi. Tương tác với mẹ mạnh ở mạng, với cha thì lấy thiên can làm chủ đạo
  1 like
 8. Mạng vợ khắc chồng là tương tác ko tốt về tương quan mạng vợ chồng, Mậu và Nhâm cũng phá nhau, nên đến với nhau khó là đúng rồi. Nhưng bạn cũng biết rằng tuổi con mới là yếu tố quyết định hạnh phúc, gia đạo sau này. Sinh con 2016 Bính Thân mạng THủy rất tốt. Thiên can con Bính hợp cha Mậu, mạng con Thủy hóa giải được Kim khắc Mộc. TUy con gái thì tương tác lên cha mẹ không mạnh, nhưng sự lựa chọn sinh năm 2916 là rất sáng suốt vì hợp cả cha lẫn mẹ. Sinh đứa này ra thì trong nhà cũng thoải mái, và mọi việc cũng đang dần thuận lợi hơn cho 2 bạn. Nếu muốn sinh tiếp, thì bạn có 2 năm 2020 Canh Tý hoặc 2021 Tân Sửu, 2 năm này đảm bảo hơn 2019 vì mạng con Thổ tương sinh mẹ Kim, 2019 mạng Mộc bị mẹ khắc, sẽ rất dở. Thiên can Mậu của cha sinh Canh, Tân là rất tốt. Chỉ cần canh được vào 1 trong 2 năm 2020, 2021 thì khi còn càng lớn, gia đình sẽ càng vượng phát. Thân mến.
  1 like
 9. 1 like
 10. Các bạn tham khảo thêm: - Rối loạn cương dương nên ăn gì để nhanh lấy lại phong độ - Các bài thuốc chữa rối loạn cương dương bằng đông y tốt nhất - 6 biểu hiện rối loạn cương dương nam giới dễ “ngó lơ” Xem nhiều hơn tại Lương y Thu Hằng - đông y Chữa vô sinh hiếm muộn
  1 like
 11. 1 like
 12. Giải mã phiến đất sét tiết lộ hiểu biết phi thường của người Babylon BILLVN , THEO THỜI ĐẠI 14 GIỜ TRƯỚC Hóa ra người Babylon đã nghiên cứu lượng giác đến cảnh giới thượng thừa trước người Hy Lạp cổ đại đến 1.500 năm. Các nhà khoa học Úc đã tìm cách giải mã mã của một phiến đất sét 3.700 năm tuổi bí ẩn của người Babylon. Kết quả tiết lộ khả năng toán học trước thời đại của người Hi Lạp cổ đại đến 1.500 năm. Phiến đất sét Babylon này được gọi là Plimpton 322 – đây là bảng lượng giác lâu đời nhất và chính xác nhất theo kết quả nghiên cứu được công bố trong tuần này ở Historia Mathematica. Các nhà nghiên cứu tại Đại học New South Wales, Sydney nói rằng phiến đất sét này có thể đã được các nhà toán học sử dụng để tính toán góc khi thiết kế cung điện, đền, kim tự tháp và kênh. Khám phá này cho thấy những người Babylon cổ đại - chứ không phải người Hy Lạp - là người đầu tiên nghiên cứu lượng giác, nghiên cứu toán học về hình tam giác. Plimpton 322 được phát hiện vào đầu những năm 1900 ở miền nam Iraq bởi nhà khảo cổ học nổi tiếng Edgar Banks – nhân vật làm nguồn cảm hứng cho tác phẩm Indiana Jones. Có niên đại từ năm 1822 đến năm 1762 trước Công Nguyên, phiến đất sét này có khả năng bắt nguồn từ thành phố Larsa cổ đại của người Sumer. Phân tích từ nội dung của nó cho thấy người Babylon cổ đại biết về Định lý Pythagore từ lâu (trước cả thời đại của người Hy Lạp cổ đại) nhưng mục đích tạo ra phiến đất sét này vẫn còn là một bí ẩn. Current Time1:55 / Duration2:07 Auto Video về chiếc "tablet" cổ xưa nhất thế giới Một lý thuyết được nhiều người ủng hộ cho rằng đây là một học cụ dùng để giảng dạy và kiểm tra các phương trình bậc 2. Tuy nhiên, nghiên cứu mới được tiến hành bởi các nhà khoa học Daniel Mansfield và Norman Wildberger xác nhận các dấu hiệu trên bảng như là một bảng lượng giác. Sau khi tiến hành phân tích lịch sử về mục đích của chiếc phiến đất sét đặc biệt này, Mansfield và Wildberger đã xem xét kỹ hơn nó và các chữ khắc trên đó. Plimpton 322 có 4 cột và 15 hàng số. Quan trọng hơn, văn bản này được viết trong một hệ thống đánh số (hệ 60), còn được gọi là hệ thống giới tính (nó giống như phân chia 1 phút trên đồng hồ analog). 15 hàng của nó mô tả một chuỗi gồm 15 hình tam giác vuông góc, giảm đều theo độ nghiêng. Ngoài ra, cạnh trái của máy tính bảng bị hỏng, có nghĩa là các bộ phận của Plimpton 322 bị thiếu. Current Time0:01 / Duration0:02 Auto Plimpton 322 Dựa trên nghiên cứu trước đây, Mansfield và Wildberger thấy rằng có 2 cột và 23 hàng bị thiếu – phiến đất sét ban đầu chứa 6 cột và 38 hàng. Phiến đất sét chứa một mẫu đặc biệt của các con số được gọi là bộ ba Pythagore. Điều này gợi ý rằng Plimpton 322 mô tả các hình dạng của các hình tam giác vuông bằng cách sử dụng một dạng lượng giác mới dựa trên tỷ số, chứ không phải là các góc hoặc hình tròn. Do đó, người ghi chép có thể sử dụng bảng để thực hiện nhiệm vụ phức tạp của việc tạo ra và phân loại các con số trên phiến, họ có thể lấy một tỷ lệ đã biết của các cạnh của tam giác vuông để xác định hai tỷ lệ chưa biết khác. Mansfield cho biết: "Không có gì nghi ngờ đây là một công trình toán học hấp dẫn thể hiện sự thiên tài". Thật là điên rồ, Plimpton 322 không chỉ là bảng lượng giác lâu đời nhất mà các nhà nghiên cứu nói đó là bảng chính xác nhất trong lịch sử. Và như đã nói, nó cũng viết lại lịch sử. Nhà thiên văn học Hy Lạp Hipparchus, sống khoảng 120 TCN, thường được coi là cha đẻ của lượng giác nhưng công trình nghiên cứu này có thể thay đổi nhận thức của nhân loại. Wildberger nói: "Plimpton 322 có trước Hipparchus hơn 1.000 năm. Nó mở ra những khả năng mới không chỉ cho nghiên cứu toán học hiện đại mà còn cho giáo dục toán học. Với Plimpton 322 chúng ta thấy một hệ thống lượng giác đơn giản hơn, chính xác hơn, có lợi thế rõ ràng hơn so với hệ thống mà chúng ta đang sử dụng. Một kho báu của viên Babylon đã tồn tại nhưng đây chỉ là một phần nhỏ trong số những gì họ đã nghiên cứu. Thế hiện đại phải công nhận rằng nền văn hóa toán học cổ đại nhưng rất tinh vi này có nhiều điều để dạy chúng ta". Tham khảo: Gizmodo
  1 like
 13. Con út nên sinh 2019 Kỷ Hợi, vì mạng mẹ Thủy sinh con Mộc, lại được tam hợp Hợi Mão. Thiên can Giáp cha hợp Kỷ con. Đây là năm gần nhất để sinh rồi nhé. Thân mến
  1 like
 14. nhắm đến được năm đó thì hãy sinh, ko thì dừng ở 2 đứa này cũng ổn rồi! Thân mến.
  1 like
 15. Anh Thiên Sứ thân mến! Nhân dịp diễn đàn nâng cấp hệ thống, em đề nghị cho em có quyền sửa bài trong topic "Sách cơ sở học thuyết Âm dương Ngũ hành" như anh đã đồng ý, em muốn pot lại toàn bộ sách này cho hoàn chỉnh hơn. Về vấn đề đăng nhập, Email trước kia em dùng đang ký là yahoo.com đã hủy bỏ từ lâu, em muốn sửa lại trên Gmail.com cho tiện liên lạc thì làm sao ? Kính anh! Vo Truoc.
  1 like
 16. Anh chị em trên diễn đàn thân mến! Do sơ suất, post bị lỗi mà không có chức năng sửa, trong topic "Sách Cơ sở học thuyết Âm dương Ngũ hành", Chương II/I/2/b đoạn: Như vậy, khi trong HQC-ζ tại vị trí có độ co dãn không thời gian ζ quan sát thấy một vi phân khoảng cách dl thì trong không gian địa phương, thực chất khoảng cách đó là dlζ = ζdl. Khi trong HQC-ζ quan sát thấy vi phân thời gian dt thì trong không thời gian địa phương vi phân đó mới là dtζ = dt/ζ. Nói cách khác, vi phân khoảng cách và vi phân thời gian trong HQC-ζ tại vị trí có độ co dãn không thời gian ζ là ζdl và dt/ζ. Do đó, vận tốc quan sát được của một hạt vật chất từ HQC-ζ là v = dl/dt thì, trong HQC-ζ địa phương của nó , vận tốc là vζ = dlζ/dtζ = ζ2vqs. Ta có quan hệ: ζa là hệ số hiệu chỉnh không thời gian của đại lượng vật lý A, là một hàm phụ thuộc ζ. ζa có thể thu được thông qua thứ nguyên của đại lượng vật lý khi thay M (mét) thành ζM, s (giây) thành s/ζ. ζa(1) = 1. Đề nghị thay bẳng: Như vậy, khi trong HQC-ζ tại vị trí có độ co dãn không thời gian ζ quan sát thấy một vi phân khoảng cách dl thì trong không gian địa phương, thực chất khoảng cách đó là dlζ = ζdl. Khi trong HQC-ζ quan sát thấy vi phân thời gian dt thì trong không thời gian địa phương vi phân đó mới là dtζ = dt/ζ. Nói cách khác, vi phân khoảng cách và vi phân thời gian trong HQC-ζ tại vị trí có độ co dãn không thời gian ζ là ζdl và dt/ζ. Do đó, vận tốc quan sát được của một hạt vật chất từ HQC-ζ là v = dl/dt thì, trong HQC-ζ địa phương của nó , vận tốc là vζ = dlζ/dtζ = ζ2vqs. Ta có quan hệ: ζa là hệ số hiệu chỉnh không thời gian của đại lượng vật lý A, là một hàm phụ thuộc ζ. ζa có thể thu được thông qua thứ nguyên của đại lượng vật lý khi thay M (mét) thành ζM, s (giây) thành s/ζ. ζa(1) = 1. Thành thật xin lỗi! Vo Trước
  1 like
 17. Phòng khách – không gian mở đón nhận cát tường Thiên Luân Tạp chí Mẹ Yêu Bé 11-2015 Phòng khách từ xưa đến nay luôn là một không gian đóng vai trò rất quan trọng trong ngôi nhà của bạn. Chính vì vậy, bài trí phòng khách như thế nào khi bạn xây dựng một căn nhà cũng khiến bạn tốn kém không ít giấy mực. Và để bố trí một căn phòng khách hợp Phong Thủy cũng đòi hỏi gia chủ phải tìm hiểu thật kỹ càng. Một căn phòng khách được bố trí hợp lý theo Phong Thủy sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, cuộc sống cân bằng mọi mặt. Vậy làm thế nào để bố trí phòng khách hợp Phong Thủy ? Một số lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn tự tay thiết kế cho mình một căn phòng như ý. Thông thường, khi bước vào nhà, căn phòng đầu tiên sẽ là phòng khách, cũng là nơi đầu tiên dòng sinh khí vào nhà bạn tụ hội trước khi lan tỏa ra khắp căn nhà của bạn. Do đó, bạn phải tận dụng phòng khách làm nơi tụ khí đầu tiên thật tốt để khí tốt có thể tràn ngập căn nhà của bạn, tạo sức sống, may mắn và thuận lợi cho mọi việc. Ánh sáng Điều kiện đầu tiên, căn phòng của bạn phải đầy đủ ánh sáng. Ánh sáng ở đây luôn ưu tiên là ánh sáng tự nhiên từ cửa chính hoặc cửa sổ. Trong trường hợp thiếu sáng như nhà ống, bạn nên trang bị thêm đèn để bù sáng kể cả ban ngày hoặc thiết kế một hệ thống đèn hợp lý để có thể chiếu sáng mọi góc tỏng phòng. Một phương án tốt hơn nữa là bố trí một đèn chùm ở giữa phòng, trong Phong Thủy gọi là Thiên Quang Tỉnh, vừa có tác dụng trang trí, vừa tạo nguồn Dương khí cung cấp cho nhà. Phòng khách sáng sủa sẽ tạo nên vận khí tốt cho gia đình bạn, tạo điều kiện cho một cuộc sống thịnh vượng, ấm cúng ngay từ khi bước vào nhà. Ngoài ra, bạn lưu ý không nên tận dụng không gian phòng khách để bày biện quá nhiều vật dụng, làm giảm sự thông thoáng và cản ánh sáng trong phòng. Tranh ảnh Tranh ảnh đóng vai trò rất lớn trong việc trang trí và tạo tính thẩm mỹ cao cho căn phòng khách hiện đại. Mặc dù vậy, không phải loại tranh ảnh nào cũng có thể đem vào phòng khách. Hãy lựa chọn những bức tranh hợp lý để tăng cường cát khí cho nhà của bạn. Tranh treo phòng khách nên tránh những bức tranh màu sác ảm đạm, buồn, tranh ảnh thiếu sức sống. Không nên treo nhiều tranh đơn sắc (trắng đen), tranh tuyết trắng xóa, hình ảnh thê lương cũng không phải là lựa chọn tốt. Bạn nên chọn những bức tranh tươi tắn, màu sắc hài hòa. Trong trường hợp này, tranh hoa cỏ cây cối mùa xuân là những lựa chọn hợp lý và dễ dàng, hoặc tranh phong cảnh hữu tình như sống suối hoa cỏ. Trong trường hợp treo tranh động vật như ngựa, nai, rồng, hổ thì lưu ý nên hướng phần đầu của những con vật này ra ngoài cửa, không nên hướng vào trong nhà và phải lựa chọn tranh động vật hiền hòa, tránh những con vật dữ tợn sẽ tạo sát khí không tốt cho gia chủ. Tivi Phòng khách trong gia đình đa phần ngoài chức năng tiếp khách còn đóng vai trò là nơi sinh hoạt quần tụ của cả gia đình. Và nhiều gia đình hay bố trí đặt tivi ở phòng khách để cả nhà cùng nhau thư giãn, xem phim, thưởng thức các chương trình truyền hình. Nhưng bạn lưu ý rằng, bề mặt của tivi cũng phản chiếu như một tấm gương. Vì thế, không nên bố trí tivi thẳng với cửa nhà. Tác dụng tấm gương của bề mặt sẽ đẩy khí ra ngoài và bạn đang làm giảm đáng kể tài lộc đổ vào nhà mình. Nên bố trí tivi sang 2 bên vách. Điều này giúp tivi không phải chiếu ra ngoài. Về mặt an ninh, gia đình bạn vẫn có thể quan sát bên ngoài nhà khi ngồi xem tivi thay vi ngồi quay lưng ra cửa khi xem tivi và không quan sát được những gì đang diễn ra trước nhà bạn, nhất là những tình huống bất ngờ. Hồ Cá Trang trí hồ cá đang là xu hướng đang lên trong nhiều năm gần đây, đặc biệt là các loại hồ Thủy Sinh vì tính thẩm mỹ hài hòa của nó. Về mặt Phong Thủy, hồ cá có tác dụng tạo sinh khí cho ngôi nhà của bạn rất mạnh. Việc bố trí trong phòng khách một hồ cá sẽ giúp không khí trong phòng đối lưu tốt hơn, tạo vượng khí cho phòng cũng như ‘’nước là tài lộc’’. Và nên đặt hồ cá ở nơi thông thoáng trong phòng khách để có được cát khí tốt nhất. Bàn thờ Một số nhà của người Việt ta hay có thói quen đặt bàn thờ ngay trong phòng khách, chính diện với cửa ra vào. Tuy nhiên, theo lý thuyết Âm Dương của Phong Thủy Lạc Việt, việc đặt bàn thờ ngay phòng khách đối diện cửa ra vào không phải lúc nào cũng hợp lý. Phòng khách là không gian mở, gắn liền với các hoạt động thường nhật của cả gia đình. Trong khi đó, việc thờ tự cần phải lựa chọn nơi yên tĩnh, trang nghiêm, tránh xa các hoạt động náo nhiệt. Do đó, theo Phong Thủy Lạc Việt, bạn nên lựa chọn một căn phòng riêng để thờ, tốt hơn là đặt bàn thờ ngay phòng khách. Một bên là cái Động của phòng khách, một bên là cái Tĩnh của bàn thờ, nên tách biệt ra để không ảnh hưởng lẫn nhau, tạo nên những xung đột không đáng có. Còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến căn phòng của bạn. Tuy nhiên, việc sắp xếp hợp lý một số yếu tố như trên cũng đảm bảo chon bạn có thể tự tay thiết kế cho mình một căn phòng khách hợp lý, vượng khí. Từ đó tăng cường cát khí vào nhà, thúc đẩy tài lộc, giúp bạn có cuộc sống nhiều may mắn và thành đạt hơn trong sự nghiệp. Thiên Luân
  1 like
 18. Địa không - Địa kiếp thuộc hành thủy trong tử vi Lạc Việt. Bất cứ ai đã từng đọc và một lần thử xem lá số tử vi cho mình thì đều biết đến 2 sao được mệnh danh là: Hung bạo nhất của tử vi. Hôm nay TL muốn bàn về 2 sao này qua topic này mong phần nào làm sáng tỏ điều này. Địa không - Địa kiếp (gọi tắt là Không - Kiếp) 2 sao này trước hết nói về tên gọi: Theo một số nhà nghiên cứu tử vi và cũng là theo sách của Tàu người ta thường gọi chúng là Thiên Không và Địa Kiếp- thuộc hành "hỏa" (ở đây bỏ qua sao Thiên không sau Thái tuế) vì lý do đơn giản là có Thiên thì phải có Địa. Nay lão say bỏ qua cách gọi của Tàu mà gọi theo đúng tên mà các cụ ta gọi: Địa Không và Địa Kiếp - Không Kiếp được an theo giờ sinh khởi tính từ cung Hợi . Kiếp thuận khởi , Không nghịch khởi. Miếu vượng ở Tỵ Hợi và bình địa ở Dần Thân (SĐD). Tử phủ gặp thời vua mất ngôi, quan mất hết quyền chức... Vậy rút cuộc Không Kiếp vì sao mà ghê gớm như vậy và KK thuộc hành nào? Ta đã biết hầu hết các sao cấp 2 và cấp 3 trong tử vi đều khởi nguồn từ các cung Thìn Tuất (dương thổ) với cái lý là vạn vật quy ư thổ - Và sự sinh sôi nảy mầm cũng từ đất mà ra nên các cụ có câu : Sinh ra từ đất chết cũng về với đất - Nhưng với cặp đôi Không Kiếp được khởi từ cung Hợi (thuộc âm Thủy) vậy có lý gì khi không kiếp thuộc hành "Hỏa" ?? ta cũng biết rằng: Cung hợi thuộc cung Âm Thủy ở đây là nơi âm cùng cực , đại diện cho thủy là màu đen - màu đen với cực âm nên ta hiểu là nơi tối tăm nhất thâm sâu nhất, mà từ đây không kiếp bắt đầu sinh ra Kiếp là nước đục màu đen nặng , chìm nên thuận khởi . Không là nước dạng thể hơi "lan tỏa" nhẹ hơn nên nghịch khởi. Do vậy nên ảnh hưởng của Kiếp thường bất ngờ và mang tính càn lướt, ảnh hưởng của Không thường trải rộng mang tính lâu dài (kéo dài). Người xưa có câu : " Thủy, Hỏa, Đạo tặc " như vậy người xưa đã xếp "Thủy" lên trước nhất để nói lên sự nguy hiểm và sức công phá của hành "Thủy" nguy hiểm hơn hành "Hỏa" nên sức mạnh phá tán của KK hung ác nhất tử vi là hành Thủy hay Hỏa bây giờ chắc quý vị đã rõ. KK đắc địa ở Tỵ, Hợi ? theo thiển ý của Lão Say : KK cũng tuân theo một quy luật Sinh, Trưởng , Thành , Tàng ,Tuyệt và Cha sinh mẹ dưỡng Khi KK ở Hợi là lúc này KK mới sinh ra, KK còn sơ sinh(cung hợi) KK lúc này không tác họa hay nói cách khác là cả Không và Kiếp còn chưa động nên chưa có biến - Mệnh thân ở đây đôi khi còn được kỳ tích bởi sự nhạy bén của không và kiếp . Sau khi KK sang cung Tý và Tuất lúc này KK kiếp đã ở thế động như những đứa trẻ đã thoát ra khỏi sự cương tỏa của gia đình (Hợi- Càn -Cha) lúc này KK bắt đầu tự tung tự tác nhưng Kiếp lúc này ở cung Tý mạnhhơn Không ở cung Tuất vì Không vào tuất Nhập Thổ (tôi luyện) để chuẩn bị Trưởng . Sau đó đến lượt Kiếp nhập thổ (cung sửu ) và Không về cung dậu lúc này Không tác họa hơn Kiếp - Cung Dần Thân- Ở đây KK đã trải qua 1 thời kỳ nhập thổ để Trưởng - Không về cung dương Kim để được tương sinh Kiếp về cung Dương mộc để được dưỡng mộc lúc này Không Kiếp kể như là được ở nơi phát huy sở trường. Thân mệnh đóng dần thân KK bạo phát bạo bại, lúc này KK đã phát triển - Trưởng - Tuy nhiên sự khắc nghiệt của nó vẫn còn hiển hiện, Phàm những người có thân mệnh tại đây làm việc gì khi đã có thành quả thì không được tham lam, vì tham lam sẽ bạo bại. Tiếp tục KK lại một lần qua cung thổ là Thìn và Mùi nữa để đến cung Tỵ (Tỵ- khôn-mẹ) tại đây ko kiếp được nuôi dưỡng để Thành tại đây KK mọt lần nữa đắc dụng Kiếp đã đạt đến cực của thủy để biến thành thể hơi và Không đạt đến cực để biến thành thể lỏng. Sau đó tiếp thêm một vòng nữa để trở về cung dần và cung thân lúc này không kiếp sang thể Tàng và 1 vòng cuối cùng qua cung thổ Mùi Tuất - Tuyệt để trở lại hồi sinh từ cung Hợi. Như vậy chúng ta có thể thấy ngay ở cung Hợi KK không bằng KK ở cung Tỵ , Ở cung Hợi KK có vẻ như không tác họa còn ở cung Tỵ KK lúc này đã đủ được mẹ dưỡng và qua 2 lần tôi luyện qua âm thổ và dương thổ. KK ở Tỵ mới chính là đắc địa nhất, vì vậy có ai đó có KK ở 4 cung Dần Thân Tỵ Hợi thì cũng không nên đáng lo lắm. Tuy nhiên đây mới chỉ là KK còn cuộc đời ra sao còn tùy thuộc vào chính tinh và bàng tinh đi theo nữa . Và không kiếp có đáng lo sợ như chúng ta tưởng?? (Kỳ sau : Tính chất KK và cách hóa giải). (Bài viết có tính chất nghiên cứu của Lão say )
  1 like
 19. LÁ SỐ THAM KHẢO - KHI THIÊN LƯƠNG - BỆNH - VÀ KHÔNG KIẾP http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Di%E1%BA%BDm&ldate=7,3,10,21,1&year=0&gender=f&view=screen&size=2 Hoàn cảnh của đương số (Kênh 13) – “Con đã từng đến trong đời này, và con rất ngoan! “. Đấy là lời nói cuối cùng của một em bé tám tuổi, và được khắc lại trên bia mộ em.  Hồ Quỳnh Hương đẹp lộng lẫy trong đêm trở lại   Văn Mai Hương gây xúc động khi hát tặng Wanbi   Cảm động người phụ nữ xinh đẹp lấy người điên làm chồng  Bài văn đẫm nước mắt về người cha qua đời vì tai nạn gây xúc động mạnh  Sửng sốt lá thư “20 năm sau về thăm trường” của học sinh lớp 9 Cô bé Xa Diễm tám tuổi, đôi mắt đen lóng lánh và một trái tim thơ ngây non nớt, Xa Diễm mồ côi, cô bé chỉ sống trên đời vẻn vẹn 8 năm, câu cuối cùng cô nói là một lời thanh minh non nớt: “Con đã từng được sống! Và con rất ngoan!”. Xa Diễm hy vọng được chết vào mùa thu. Thân thể gầy gò của em giống một bông hoa nở theo mùa. Khi hoa vàng nở khắp mặt đất và những chiếc lá rơi chao liệng khắp nơi, em sẽ thấy cả những đàn nhạn di cư bay ngang trời xa. Em tự nguyện bỏ điều trị, và dùng toàn bộ 540 nghìn Nhân dân tệ (gần 1,1 tỷ đồng tiền VN) để chia thành 7 phần, mang sinh mệnh chính mình chia ra thành những phần bánh hy vọng tặng cho bảy người bạn nhỏ đang chiến đấu giữa lằn ranh của sự sống và cái chết khác. “Tôi tình nguyện từ bỏ điều trị” Xa Diễm không biết ai là cha đẻ của mình, em chỉ có “cha” là người thu nhận em về nuôi nấng. Ngày 30/11/1996 (20/10 âm lịch), “cha” Xa Sĩ Hữu phát hiện một hài nhi mới sinh bị vứt bỏ đang thoi thóp và lạnh toát trong đống cỏ bên chân một cây cầu nhỏ ở thị trấn Vĩnh Hưng, ngực hài nhi cài một mẩu giấy nhỏ, chỉ ghi vắn tắt “20 tháng 10, 12 giờ đêm”. Khi đó, cha Xa Sĩ Hữu tròn 30 tuổi, nhà ở tổ 2, thôn Vân Nha, thị trấn Tam Tinh, huyện Song Lưu, tỉnh Tứ Xuyên. Vì nhà nghèo quá, không cưới được vợ, nếu cha nhận nuôi thêm đứa trẻ này, có lẽ càng chẳng báo giờ có cô nào chịu lấy cha nữa. Vì vậy, nhìn đứa trẻ còi như con mèo bé vừa khóc vừa ngáp ngáp thút thít, Xa Sĩ Hữu mấy lần nhặt lên rồi lại đặt xuống, bỏ đi rồi lại ngoái lại nhìn, đứa bé thân mình đầy bùn đất lạnh, tiếng khóc yếu ớt, nếu không ai cứu, chả mấy mà đứt sinh mệnh! Cắn răng, anh ôm đứa bé lên lần nữa, thở dài nói: “Thôi thì tao ăn gì, mày ăn nấy!”. Xa Sĩ Hữu đặt tên cho đứa bé là Xa Diễm, vì bé sinh ra vào mùa thu, đúng mùa thu hoạch mùa màng hoa trái đủ đầy. Đàn ông một mình làm bố, không có sữa mẹ, cũng không có tiền mua sữa bột, đành bón con những thìa cháo hoa. Vì thế, Xa Diễm từ nhỏ đã còi cọc, yếu đuối, lắm bệnh, nhưng là một đứa trẻ vô cùng ngoan và hiểu biết. Xuân đi xuân lại, Xa Diễm như bông hoa nhỏ trên dây Khổ Đằng, lớn khôn dần, vô cùng thông minh và ngoan ngoãn. Hàng xóm đều nói, những đứa trẻ bị bỏ rơi được nhặt về nuôi, bao giờ trí óc cũng khôn ngoan thông minh hơn người. Và mọi người đều yêu Xa Diễm. Dù em từ nhỏ đã hay bệnh tật liên miên, nhưng trong sự nâng niu xót thương của cha, em cũng lớn lên dần. Những đứa trẻ số phận đau khổ thường khác người. Từ lúc 5 tuổi, em rất biết ý thức giúp cha làm việc nhà, giặt giũ quần áo, nấu cơm, cắt cỏ em đều biết làm thành thạo. Em biết thân phận mình không được như những đứa trẻ con nhà người khác, trẻ con hàng xóm có bố có mẹ, nhà mình chỉ có cha. Gia đình nhỏ này do hai bố con lụi hụi chống đỡ xây đắp, em cần phải thật ngoan, không để cha lo lắng thêm chút nào, hoặc giận em một lần nào. Vào học lớp Một, Xa Diệm biết mình phải cố gắng. Em xếp thứ Nhất trong lớp, làm người cha mù chữ của mình cũng mở mày mở mặt với làng xóm. Em chưa bao giờ để cha phải thất vọng. Em hát cho cha nghe, kể những chuyện vui vẻ ở trường cho cha nghe, những phiếu bé ngoan hay hoa điểm tốt em đều dán lên vách tường. Đôi khi em bướng bỉnh ra những đề bài khó để bắt cha phải giải được… Mỗi lúc nhìn thấy cha cười, em đều vui sướng. Dù con không có mẹ, nhưng con có thể sống vui vẻ cùng cha, đó là hạnh phúc! Lần đầu tiên trong đời được uống sữa, ảnh chụp sau khi Xa Diễm quay lại bệnh viện với số tiền được quyên góp giúp đỡ. Tháng 5/2005, Xa Diễm thường bị chảy máu cam. Một buổi sáng ngủ dậy định rửa mặt, đột ngột em phát hiện cả chậu nước rửa mặt đã biến thành màu hồng. Nhìn kỹ, là máu mũi đang nhỏ giọt xuống, không cầm máu được. Không còn cách nào khác, Xa Sĩ Hữu mang con đi tiêm ở bệnh xá địa phương, nhưng không ngờ, một vết mũi tiêm bé tí xíu cũng chảy máu mãi không ngừng. Trên đùi Xa Diễm cũng xuất hiện nhiều “Vết châm kim đỏ”. Bác sĩ nói, “Mau lên bệnh viện khám ngay!”, đến được bệnh viện Thành Đô, đúng lúc bệnh viện đang đông người cấp cứu, Xa Diễm không lấy được số thứ tự xếp hàng khám. Xa Diễm ngồi một mình ngoài ghế dài, tay bịt mũi, hai đường máu chảy thành hàng dọc từ mũi xuống, nhuộm hồng cả nền nhà, cha em cảm thấy ngại ngùng, chỉ biết lấy cái bô đựng nước tiểu để hứng máu, chỉ mười phút, cái bô đã lưng nửa. Bác sĩ phát hiện ra, vội cuống quýt ôm Xa Diễm đi khám. Sau khi kiểm tra, bác sĩ ngay lập tức viết đơn Thông báo khẩn cấp bệnh tình của em. Xa Diễm mắc bệnh máu trắng (Bạch cầu cấp – acute leucimia). Chi phí điều trị căn bệnh này vô cùng đắt đỏ, thông thường điều trị cơ bản đã cần 300 nghìn Nhân dân tệ (tương đương 600 triệu VND), Xa Sĩ Hữu choáng váng. Nhìn con gái nằm trên giường bệnh, ông không thể chần chừ suy nghĩ nữa, ông chỉ có một ý nghĩ: Cứu con! Vay khắp bạn bè họ hàng, chạy đông chạy tây tiền chỉ như muối bỏ biển, so với số 300 nghìn tệ cần có sao xa vời. Ông quyết định bán cái duy nhất có thể ra tiền là căn nhà xây bằng gạch mộc, gạch chưa nung của mình. Nhưng nhà thì quá rách nát, lúc đó không thể tìm ra ai muốn mua nó. Nhìn gương mặt gầy gò xơ xác và đôi mắt u uất của cha, Xa Diễm có một cảm giác đau xót. Một lần, Xa Diễm kéo tay cha lại, chưa nói nhưng nước mắt đã trào ra: ‘Cha ơi, con muốn được chết…” Đôi mắt Xa Sĩ Hữu kinh ngạc nhìn con gái: “Con mới 8 tuổi thôi, vì sao con lại muốn chết?” “Con chỉ là đứa bé bị bỏ rơi nhặt về, ai cũng bảo số con bạc bẽo, giờ bệnh này không chữa được, cha cho con ra viện đi…” Ngày 18/5, bệnh nhân tám tuổi Xa Diễm thay mặt người cha mù chữ, tự ký rành rọt tên vào trong cuốn bệnh án của chính mình: “Tự nguyện từ bỏ chữa trị cho Xa Diễm”. Đứa trẻ tám tuổi tự lo hậu sự: “Hôm đó về nhà, một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn chưa từng vòi vĩnh cha bất cứ điều gì, đã đòi cha hai yêu cầu: Em muốn có một tấm áo mới, và em muốn được chụp một bức ảnh. Em giải thích cho cha: “Sau này, khi con không còn nữa, nếu cha nhớ con, cha có thể nhìn con ở trong ảnh”. Ngày hôm sau, cha Xa Sĩ Hữu nhờ người cô đi cùng đưa cháu lên thị trấn, tiêu hết 30 tệ (60.000 VNĐ) mua một bộ quần áo mới, Xa Diễm tự mình chọn một chiếc quần cộc màu hồng phấn, người cô chọn cho Xa Diễm một chiếc váy trắng chấm đỏ, nhưng khi mặc thử Xa Diễm mặc thử, thấy tiếc rẻ nên lại cởi ra. Ba người đi đến tiệm chụp ảnh, Xa Diễm mặc bộ đồ màu hồng mới tinh, ngón tay đưa ra hình chữ V, cố gắng mỉm cười, nhưng cuối cùng cũng không kìm được để nước mắt chảy ra. Em đã không thể đến trường nữa, em xách cái cặp đứng trên con đường nhỏ đầu làng, mắt ươn ướt. Nếu không có một phóng viên tên là Truyền Diễm của tờ “Thành Đô buổi chiều”, thì chắc Xa Diễm sẽ chỉ như một phiến lá cây khô rụng xuống, lẳng lặng bị cuốn đi theo gió. Cô phóng viên này sau khi biết tin từ bệnh viện, đã viết một bài báo, kể lại toàn bộ câu chuyện của Xa Diễm. Sau khi bài báo “Đứa trẻ 8 tuổi tự lo hậu sự” được đăng, cả thành phố Thành Đô đều bị cảm động, cả mạng Internet toàn Trung Quốc cũng cảm động, có một phong trào lan truyền trên khắp Trung Quốc, trong cả đời sống thật của thế giới người Hoa lẫn trên mạng ảo, những người có lòng tốt bắt đầu quyên góp để cứu sinh mệnh mong manh của cô bé. Trong vòng mười ngày, con số quyên góp từ toàn thể người Hoa đã lên tới 560 nghìn Nhân dân tệ, đủ để chi phí phẫu thuật, và hy vọng cuộc sống của Xa Diễm lại được thổi bùng lên từ bao nhiêu trái tim nhân ái. Sau khi tuyên bố kết thúc quyên góp, vẫn còn nhiều khoản tiền chuyển về tài khoản quyên góp. Các bác sĩ cũng cố sức, dốc hết sức lực và tài năng chuyên môn để cứu chữa cho Xa Diễm, tất cả hàng triệu người đều hy vọng thành công. Trên internet, nhiều lời nhắn gửi: “Xa Diễm, cô bé yêu quý của tôi, tôi hy vọng em sớm mạnh khoẻ rời bệnh viện, tôi cầu chúc cho em quay lại trường học, tôi mong mỏi em bình an lớn lên, tôi khao khát tôi sẽ được vui sướng tiễn em về nhà chồng…” Ngày 21/6, Xa Diễm, cô bé đã từ bỏ trị liệu quay về nhà chờ thần Chết, đã lại được đưa về Thành Đô, vào bệnh viện Nhi. Tiền có rồi, sinh mệnh mỏng manh có hy vọng và có lý do để tiếp tục được sống. Xa Diễm chịu đựng đợt hoá trị khó chịu. Trong cửa kính, Xa Diễm nằm trên giường truyền dịch, đầu giường đặt một chiếc ghế, ghế để một cái âu nhựa, thỉnh thoảng em quay người sang đó nôn. Sự kiên cường cửa đứa bé khiến người lớn cũng kinh ngạc. Bác sĩ Từ Minh, người điều trị chính cho em giải thích, giai đoạn hoá trị, đường ruột và dạ dầy sẽ phản ứng kích liệt, thời gian đầu mới hoá trị, mỗi lần Xa Diệm nôn đều nhiều, nửa âu, nhưng đến “ho” một tiếng cũng không. Trong lúc kiểm tra tuỷ xương khi nhập viện, mũi tiêm đâm từ ngực, em “không khóc, không kêu la, cũng không chảy nước mắt, đến động đậy cũng không dám”. Từ khi ra đời cho tới lúc chết, em không có được một chút xíu tình yêu của mẹ. Khi bác sĩ Từ Minh đề nghị: “Xa Diễm, làm con gái bác đi!” mắt em sáng rực lên, rồi nước mắt tuôn xuống xối xả. Ngày hôm sau, khi bác sĩ đến đầu giường bệnh, Xa Diễm bẽn lẽn gọi: “Mẹ!”. Bác sĩ lặng đi một chút, rồi từ từ mỉm cười, ngọt ngào đáp lại: “Con gái, ngoan lắm!” Tất cả mọi người đều chờ đợi một phép lạ, tất cả đều hy vọng giây phút Xa Diễm được trở về với cuộc sống. Rất nhiều người từ thành phố vào bệnh viện thăm em, trên mạng nhiều người hỏi thăm em, số mệnh của Xa Diễm làm mạng Internet xa lạ trở nên đầy ắp ánh sáng. Trong phòng bệnh đầy hoa và trái cây, tràn đầy hương thơm Hai tháng hoá trị, Xa Diễm qua được chín cửa “Quỷ môn quan”, sốc nhiễm trùng, bệnh bại huyết septicemia, tan máu, xuất huyết ồ ạt đường tiêu hoá… lần nào cũng “hung hoá cát”. Những liệu trình đều do các bác sĩ huyết học Nhi hàng đầu của tỉnh và Trung Quốc chuẩn đoán quyết định, hiệu quả rất khả quan. Bệnh máu trắng căn bản đã được khống chế. Tất cả đang chờ tin Xa Diễm lành bệnh. Nhưng những bệnh tật đi theo những tác dụng phụ của hoá chất trị liệu rất đáng sợ. Và so với hầu hết những đứa trẻ bị bệnh máu trắng khác, thể chất Xa Diễm rất yếu ớt. Sau đợt phẫu thuật, sức khoẻ Xa Diễm càng kém. Buổi sáng ngày 20/8, em hỏi phóng viên Truyền Diễm: “Dì ơi, xin dì cho con biết, vì sao mọi người quyên góp tiền cho con?” “Bởi vì họ đều có lòng tốt!” “Dì ơi, con cũng làm người tốt.” “Bản thân con đã là một người tốt. Những người tốt sẽ giúp đỡ nhau, mới làm nên những điều càng thiện lương.” Xa Diễm móc từ dưới gối ra một cuốn vở bài tập, đưa cho Truyền Diễm: “Dì ơi, đây là di chúc của con…” Phóng viên Truyền Diễm kinh ngạc, vội vã mở vở ra, quả nhiên là những việc Xa Diễm thu xếp hậu sự. Đây là một đứa trẻ tám tuổi sắp về cõi chết, nằm bò trên giường bệnh dùng bút chì nắn nót viết ba trang “Di chúc”. Vì em còn nhỏ quá, còn nhiều chữ Hán chưa học nên chưa viết được hết, còn có những chữ viết sai. Xem có thể biết em không thể viết một mạch bức thư này, mà viết sáu đoạn. Mở đầu là “Dì Truyền Diễm”, kết thúc là “Tạm biệt dì Truyền Diễm”. Suốt cả bức thư, chữ “Dì Truyền Diễm” xuất hiện 7 lần, và 9 lần gọi tắt là Dì. Phía sau 16 chữ xưng hô này, tất cả là những điều “nhờ vả dì làm hộ” khi em lìa đời. Và còn cả lời muốn qua phóng viên “cảm ơn” và “tạm biệt” với cả thế giới. “Tạm biệt dì, chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ. Dì Truyền Diễm, nhà cha con sắp sập rồi. Cha đừng buồn, xin cha cũng đừng nhảy lầu. Dì Truyền Diễm xin dì trông coi bố con. Dì ơi, cái tiền của con cho trường con một ít ít, cảm ơn dì chuyển lời cảm tạ tới Hội trưởng Hội Hồng thập tự. Con chết xong, mang hết chỗ tiền còn lại chia ra cho những người mắc bệnh giống con, giúp họ đỡ bị bệnh hơn…” Bức di chúc làm Truyền Diễm giàn giụa nước mắt, khóc không thành tiếng. Ngày 22/8, vì đường tiêu hoá xuất huyết, dường như suốt một tháng trời Xa Diễm không được ăn mà chỉ sống bằng dịch truyền. Và lần đầu tiên em “ăn vụng”, em bẻ một mẩu nhỏ mì ăn liền khô bỏ vào mồm. Ngay lập tức đường ruột của em xuất huyết nghiêm trọng, bác sĩ y tá khẩn cấp truyền máu, truyền dịch cho em… Nhìn Xa Diễm đau bụng lăn lộn, bác sĩ và y tá đều bật khóc. Tất cả mọi người đều muốn gánh đau cho em, nhưng, không thể làm gì được. Tám tuổi. Xa Diễm đã thoát được cơn bệnh tật quái ác, và ra đi an lành. Không ai chấp nhận sự thật. Phóng viên Truyền Diễm vuốt vuốt gương mặt bé xíu lạnh dần đi của cô bé, khóc không thành tiếng, gương mặt sẽ không bao giờ gọi cô là Dì nữa, cũng sẽ không bao giờ cười nữa. Mạng TứXuyênonline , mạng 163 (mạng Internet nổi tiếng nhất TQ) ngập trong nước mắt, mạng Xinhuanet toàn nước mắt. “Đau lòng đến không thể thở được” sau đầu đề topic đó là hàng vạn lời nhắn cảm xúc của các công dân mạng TQ. Hoa viếng, điếu văn, một người đàn ông trung niên khẽ nói: “Con, con vốn là một thiên sứ nhỏ trên trời, con đã dang đôi cánh, thôi con cứ ngoan ngoãn bay đi..” Ngày 26/8, tang lễ diễn ra dưới một cơn mưa nhỏ, Nhà tang lễ ở ngoại thành phía Đông của thành phố Thành Đô chật ních những người dân Thành Đô đi viếng với nước mắt rưng rưng. Họ đều là những “người cha, người mẹ” của Xa Diễm mà Xa Diễm chưa có dịp gặp mặt. Để đứa bé mới sinh ra đời đã bị vứt bỏ, đã mắc bệnh máu trắng, đã từ bỏ chữa trị, đã chết… không còn cô đơn nữa. Rất nhiều “Cha-mẹ” đội mưa tiễn theo sau chiếc quan tài bé nhỏ. Bức ảnh trên đầu Entry trong blog Trang Hạ đã chụp bia mộ của Xa Diễm: Một bức ảnh Xa Diễm cười mím mím, tay cầm một bông hoa dại bé xíu. Mặt chính của bia chỉ ghi vỏn vẹn: ” Con đã từng được sống, con rất ngoan! (1996.11.30-2005-8.22)” Mặt sau bia có ghi vài lời đơn giản giới thiệu thân thế Xa Diễm, câu cuối cùng là: “Trong những năm Em sống, Em đã được nhận những ấm áp của con người. Xin Em yên nghỉ, thiên đường có Em nên thiên đường càng đẹp đẽ.” Theo đúng chúc thư, 540.000 Nhân dân tệ còn thừa lại chia thành những tặng vật chia cho những em bé khác bị mắc bệnh máu trắng. Bệnh viện còn ghi lại tên của 7 bệnh nhân Nhi này, Dương Tâm Lâm, Từ Lê, Hoàng Chí Cường, Lưu Linh Lộ, Trương Vũ Tiệp, Cao Kiện, Vương Kiệt. Những bệnh nhân này lớn nhất là 19 tuổi, nhỏ nhất là 2 tuổi, đều là những em gia đình quá nghèo, đang giãy dụa giữa sự sống và cái chết. Ngày 24/9, ca phẫu thuật đầu tiên thành công dành cho bệnh nhân được nhận viện phí từ Xa Diễm, là cô bé Từ Lê ở bệnh viện Hoa Tây. Sau phẫu thuật, Từ Lê mỉm cười với gương mặt trắng xanh, nói: ”Xa Diễm, hay yên nghỉ, về sau này, bia mộ của chúng tôi cũng sẽ ghi thêm một dòng như nhau: “Tôi đã từng đến trong đời này, và tôi rất ngoan!” Phong Vân
  1 like
 20. Địa Không Địa không tác sự hư không! Địa không như đã nói ở trên , Không hành sự khôn ngoan lọc lõi. Cũng là tham vị lợi nhưng Không khác Kiếp ở chỗ Không mưu mô tính toán để cầu lợi. Kiếp có thể là ăn cắp ăn trộm nhưng cũng là ăn cắp ăn trộm của Không cao hơn một bậc. Không là tham ô tham nhũng. Kiếp là tai nạn là mổ xẻ , tai biến đau đớn ... thì Không là những căn bệnh ủ ấp và chỉ có biểu hiện mà không rõ ràng. Kiếp ra trận là tên lửa , súng cối ... Không là hầm chông bãi mìn. Kiếp là tướng cầm thương xung trận thì Không là người lập mưu phá thành .. Cùng là mục tiêu nhưng Không Kiếp có các cách tiếp cận khác nhau. trong kinh doanh Kiếp là kẻ chụp giật mua nhanh bán nhanh thì Không là kẻ chuyên sát nhập thâu tóm , lợi ích nhóm. Không đi với các Văn tinh sẽ phủ nhận các văn tinh (như tử phủ ..Cơ nguyệt đồng lượng, hay cự nhật - Không nên gặp 2 lão KK) Bộ Sát Phá Tham thì đỡ hơn riêng với Tham và Sát chỉ nên gặp KK ở 4 cung dần thân tỵ hợi các cung khác không nên gặp. đối với Phá Quân thì Phá có thể dung được KK ở mọi nơi vì Phá trên tài KK một bậc chỉ sợ nếu trong cung đó có thêm một vài tiểu sát tính khác (sẽ nói ở sau) thì e rằng Phá lúc đó không vỡ KK mà thôi. nói đến KK thì thì không nên dùng tình nghĩa bản chất của Không động ngang với Kiếp nhưng Không kín đáo hơn.. nên Kiếp thì chỉ làm cho Thchj Sùng tan cửa nát nhà nhưng Không làm cho Hạng Vũ một lần sai lầm mà mất cả quốc gia về tay Lưu Bang. Như vậy mọi người cũng biết hạn KK qua các cung Sát Phá Tham thì đỡ qua các cung có văn tinh đoàn chịu không nổi. Và qua bài giới thiệu trên đây quý vị cũng biết cách giải hạn KK rồi chứ?? (kỳ sau: Kình Đà)
  1 like
 21. (tiếp theo) BẢN CHẤT CỦA ĐỊA KHÔNG ĐỊA KIẾP Địa không, Địa kiếp là bộ sao khá phức tạp dễ gây hiểu lầm cho người xem và người được xem. Nó làm cho người có nó trong cung Thân Mệnh lo lắng sầu muộn vì nó làm cho người xem rối loạn vì nó . Vậy hôm nay Túy Lão xin có mấy lời bàn thêm về KK , trong sự nghiên cứu hạn hẹp của mình không có ý bài bác tiền nhân cũng ko có ý tranh luận với ai . Chỉ là đem vấn đề trong sự hiểu biết của mình mà viết lên đây. Sách của cụ Việt Viêm Tử có nói KK thuộc hỏa bản chất là tranh đấu nên suốt đời lận đận chỉ có tranh đấu và bất mãn, Vua gặp thời mât ngôi quan gặp thời giáng chức KK chỉ có bộ Sát Phá Tham là không sợ còn lại các bộ sao khác thì ko chịu được KK đến tăng nhân còn muốn hoàn tục. Khác với cụ VVT cụ Thiên Lương thì cho rằng trong bộ lục sát tương đồng với bộ Sát, Phá, Tham cụ cho rằng trong bộ Sát Phá Tham chỉ có duy nhất là Phá Quân dung được KK , Thất sát dung được Kình Đà, Tham Lang dung được Hỏa Linh. ngoài ra một số sách khác cũng nói về KK nhưng đều mơ hồ và chung chung ít thấy ai nói về bản chất thực của KK nên khi xem về bộ sao này không khỏi có những sai lầm. Vậy bản chất của KK là gì ?? có cách gì khống chế được tác họa của KK??? Không Kiếp theo như Túy Lão : Kiếp được coi là tiểu nhân nhưng là "chân tiểu nhân" . Không được coi là quân tử nhưng là "ngụy quân tử" . Nói như vậy mọi người sẽ biết ngay là Kiếp hành xử mang tính chất thật thà đến ngu độn , còn Không hành sự mưu mô tính toán . Cả 2 có điểm chung đều là sát tinh hung tinh hành sự vị lợi nhưng vẫn có mặt đối lập nhau. Như Mỹ với Nato và cũng như Nga và Trung Quốc cùng phe XHCN nhưng mỗi người một chí hướng. Địa Kiếp : Kiếp chính là kiếp người , kiếp nạn, kiếp đời , là tai kiếp, thậm chí đến câu chửi thề cũng là "mẹ kiếp" đủ thấy kiếp là cái gì đó nó ngang trái , nó khó chịu và nó là định mệnh. Kiếp tác họa chính diện có tính bột phát, bản chất của Kiếp chính là sự liều lĩnh. Sự liều lĩnh đến bất cẩn kèm theo đó là ngang tàng ko biết nghe ai không chịu khuất phục ai nên gặp Kiếp thì thương mang rước tai hạo là thế để rồi lại chửi thân trách kiếp. Một kẻ uống rượu kém Lão Say nhưng cố uống để cho bằng Lão say đó là kiếp. Uống xong say nếu ngủ thì ko sao nhưng cố mà lái xe về để bị tai nạn đó là Kiếp. Kiếp biết là chết vẫn lao vào đó là kiếp, ai chẳng biết cưa bom bán sắt vụn là nguy hiểm "Bùm" thân xác tan tành đó là Kiếp. Kiếp chính là sự liều lĩnh. Khi ta đánh liều làm một điều gì đó mà biết là rất khó để thành công đó chính là kiếp. Chỉ mới đây thôi một thành viên DĐ biết là tay bác sỹ ko có chuyên môn thẩm mỹ . Nhưng vẫn chi tiền lớn để nâng cái Đào Hoa cho to thêm kết quả là dính kiếp nạn, Kiếp là thế đó bản chất của kiếp là sự liều lĩnh biết là không thành nhưng kiếp vẫn liều. Kiếp là chân tiểu nhân- nên kiếp hành động không suy tính thấy lợi là làm Kiếp mang tính chất tham nhưng chỉ là cái tham nhất thời không suy tính. không lưu giữ nên kiếp đồng với Cướp sẵn sàng cướp 1 vài trăm ngàn để đi uống rượu với bạn, hậu quả là Kiếp tù, kiếp hận sát nhân hơn thì Lê Văn Luyện cướp ít vàng và sẵn sàng chém cả đứa trẻ còn chưa biết gọi mẹ đó là Kiếp. Vậy kiếp có gì tốt?? cái tốt của kiếp vẫn là sự liều lĩnh nhưng nếu biết dùng Kiếp sẽ là anh hùng. Lấy thân mình chèn pháo, lấp lỗ châu mai ôm bom ba càng đó đều là những người có thể qua hạn Kiếp biết là chết mà vẫn làm nhưng tên các anh đã lưu sử xanh. Trong chiến trận có những Kiếp tiên phong lập công nhưng chưa chắc đã chết. Nói về kiếp còn nhiều lắm chưa hết. Vậy bản chất của Kiếp chính là sự liều lĩnh . Người có kiếp cũng vì lợi nhưng là cái lợi trước mắt cái lợi của người không tính toán. Nên Kiếp vào chiến trường thì xông pha hòn tên mũi đạn dễ lập công kiểu anh hùng bắn 8 quả B40 để rồi sau này lại chìm nghỉm. Kiếp xấu sẵn sàng giết người cướp lấy 200 ngàn đồng để chơi Game. Sẵn sàng chặt tay người để lấy 1 cái ĐT iphone 4. Kiếp tốt là kiếp đương đầu trên chiến trường giết giặc lập công , hay truy bắt tội phạm hình sự , hoặc trên thương trường phát triển thị trường chiếm lĩnh thị trường nhưng dù sao thì ở thương trường Kiếp vẫn mang tính chất chụp giật. Giống như sốt nhà đất thì có rất nhiều kiếp xông vào cố gắng làm 1 quả rồi rút lẹ đó cũng là những Kiếp. Để rồi sau đó mang "Kiếp nợ" và bài ca "Kiếp không nhà". Cho nên trên đời này vẫn có người chửi những kẻ Kiếp đó là gì: " Liều lĩnh" một kể biết là mình say nhưng vẫn cưỡi xe phóng ầm ầm kết quả là đống bầy nhầy trên đường.. thoát một 'Kiếp" người vẫn bị người đời mắng cho Ngu mà còn Liều . Kiếp khi vào việc chỉ biết phía trước ko biết phía sau. Nên muốn dụng được Kiếp phải biết dụng nếu không chỉ mang lại tai kiếp mà thôi. (tiếp theo sẽ là Không)
  1 like
 22. Topics dành cho chú Học Hỏi đưa bài về Tứ trụ Cách đây gần 1 tháng tôi có viết xin phổ biến trên diễn đàn một phương pháp "Mã hóa Tứ trụ" . Chắc Bác và Ban điều hành bỏ xót chưa xem nên chưa trả lời . Tôi xin hỏi lại , tôi có được phép không ? Nếu có thí phổ biến trên trang nào ? Tôi xin kèm theo bảng Mục lục tôi đã viết về phương pháp này . Mục lục Chương một Những tiên đề cơ bản vận dụng vào số hóa 1- Ảnh hưởng của không thời gian……………………………………4 2- Ảnh hưởng của qui luật Âm Dương………………………………..6 3-Ảnh hưởng của qui luật Ngũ hành…………………………………7 4- Ảnh hưởng của vòngTrường sinh………………………………… 8 5- Hệ 10 thiên can……………………………………………………..10 6- Hệ 12 địachi………………………………………………………...12 6.1- Địa chi tam hội hóa hay khônghóa…………………………..13 6.2- Địa chi tam hợp hóa hay khônghóa………………………….14 6.3- Địa chi bán hợp hóa hay khônghóa………………………….15 6.4- Địa chi lục hợp hóa hay khônghóa…………………………..16 6.5- Qui luật tươngxung…………………………………………...17 6.6- Qui luật tươnghình……………………………………………17 6.7- Qui luật tươnghại……………………………………………..17 7- Hệ 60 hoa giáp……………………………………………………….18 Chương hai Sự tương đồng giữa Tứ trụ và khoa học hiện đại 1- Luật Mâu Thuẫn và học thuyết Âm dương………….…………...19 2- Luật tương tác giữa 2 năng lượng và các mối tương quanở TT..20 3- Tứ trụ với luật Cân bằng động…………………………………… 26 4- Tứ trụ với Ngưỡng tương tác..……………………………………..22 5- Tứ trụ và Ma trận trong toán học..………………………………...23 Chương ba Cách mã hóa Tứ trụ 1- Độ vượng nguyên thủy của các cấu tửtrong mỗi hệ………………30 2- Độ vượng theo lệnh tháng hay chi vận ,hạn (ĐVtt1)……………...38 2.1- Độ vượng theo lệnhtháng……………………………………...39 2.2- Độ vượng theo chi vận ,hạn…………………………………... 40 2.3- Bậc thang vòng trường sinh và ngưỡngtương tác…………...41 3- Sự tăng giảm độ vượng khi 2 can lộ ,tàng tương tác với nhau ở Những vị trí khácnhau……………………………………………... 44 3.1- Hai can lộ , tàng tương tác cùngcột hay cùng hàng………… 46 3.2- Hai can lộ , tàng tương tác kháccột hay khác hàng………… 47 4- Độ vượng sau tương quan trợ giúp , sinhphù , khắc chế (ĐVtt2)..49 4.1- Năm luật tương quan và 9 lầntương tác của hệ thập can…...49 4.2- Hai can tương tác cùng tính âm ,tính dương hay khác tính Âm dương………………………………………………………50 4.3- Lực tương tác giữa 2can……………………………………….51 5- Độ vượng của hội , hợp (ĐVtt3)……………………………………..53 6- Thay đổi độ vượng do bị xung (ĐVtt4)……………………………..58 7- Thay đổi độ vượng do bị hình (ĐVtt5)……………………………...59 8- Thay đổi độ vượng do bị hại (ĐVtt6)……………………………….60 9- Thay đổi độ vượng do hoa giáp gặp nhaumà hợp , kị (ĐVtt7)…...60 10- Vấn đề cát thần , sát thần trong Tứtrụ…………………………. .62 11- Trình tự tiến hành tinh độ vượng chomỗi can lộ , tàng…………63 11.1- Việc cần làmtrước…………………………………………… 63 11.2- Nguyên tắc……………………………………………………..63 11.3- Trình tự tính độ vượng cho mỗican lộ, tàng………………...64 11.4- Tính độ vượng cho các can lộ, tàng ởvận hạn và sự tương tác của chúng với các can lộ,tàng ở Tứ trụ………………....65 12- Ứng dụng độ vượng của 10 thần, 10 can,10 hành vào dự đoán... 66 12.1- Những việc cần làm trước…………………………………….66 12.2- Dựa trên độ vượng của 10 thần để xác định Dụng , Kị…….. 68 12.3- Dự đoán gặp phúc hayhọa………………………………….. 74 12.3.1- Dự đoán những phúc hayhọa được định hướng trong Tứtrụ………………………………………………………………...75 12.3.2- Dự đoán thời gian xuất hiệnphúc hay họa được định hướngtrong Tứ trụ…………………………………………………..76 Lời kết…………………………………………………………………. 8o Chương bốn Các ví dụ đã chứng nghiệm kèm theo
  1 like
 23. Tương quan tuổi thì tôi xem cho cô trong mục Xem Bói Tình yêu rồi thì phải. Còn năm sinh con thì nên chọn 2013 hoặc 2014 cho con đầu, con sau thì chọn 2015 Ất Mùi nếu muốn sinh liền, ko thì phải chọn 2022 Nhâm Dần hoặc 2023 Quý Mão nhé! Thân mến.
  1 like
 24. Cháu thấy hình như hậu vận của cháu không được tốt lắm, mong các bác chỉ giáo thêm về sự nghiệp , gia đạo và tình duyên ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn.[/img]
  1 like
 25. Thời buổi sư giả nhiều như sư thật, cùng phi SP phóng DyLan thì biết đằng nào mà lần, an toàn nhất là thấy sư xin thì cứ cho thôi, chẳng biết tội lỗi đâu, ta cứ cho cái đã, đứa nào sai thì Trời (1 mắt và ko có tay) - Phật (Ngàn tay &ngàn mắt - ko rõ mấy ngàn) sẽ phạt đứa đó vì cái tội nhận mấy ngàn mà ko chịu nhận đồ chay.Cho nên nếu có rất nhiều quý bà môi son đỏ như vừa hút máu, áo quần lòe loẹt như vừa diễn tuồng xong chen nhau, đẩy nhau vào lễ chùa và tự nhận mình là đệ tử Phật môn, Phật phải có nghĩa vụ và trách nhiệm để quý bà nào đó ko bị hạn đen nọ, vận xấu kia vấy vào mình trần của họ thì cũng là điều tự nhiên. Ghét mỗi cái là người như vậy được gọi là khách, chẳng nhẽ lại ko tiếp hay đuổi khéo thì thành ra mình ko lịch sự. Âu chắc kiếp trước mình làm gì sai quấy nên kiếp này hay gặp cảnh suy tư.
  1 like
 26. Hôm nay lão say này đọc được bài của bác HT- Lão say này chợt nghĩ sao người ta cứ gán câu Tu hành vào cuộc đời mình mà ko hiểu cái sự tu hành . Lão Say chỉ xác nhận lá số không áp dụng với người tu hành có tính cách tu như sau: Rũ sạch bụi trần không vương vấn chuyện công danh, vì đã đi tu thì còn công danh làm gì lớn thì cụ sư...nhỏ thì ông sư nhỏ nữa thì bác sư....còn cái loại anh Sư thì giờ cũng đầy rẫy Thịt chó xơi cả tảng nhìn các cháu lên chùa mắt vẫn liếc nhoang nhoáng (loại này cũng ko tính trong giới tu có nghĩa là lá số vẫn có tác dụng..) khà khà ...lão say này nói có đúng ko? Còn như quý bà của bác HT chẳng qua chỉ là mượn danh tu mà cái danh tu thì ai cũng có thể mượn đã là cái danh tu thì mọi nợ trần còn chưa dứt thì hỏi làm sao mà thay số đổi phận ( như vậy loại này vẫn nằm trong vòng của các tinh tú ) Loại này giờ kể ra 5 ngày ko hết....thế nên loại này ko thể tính vào tu hành mà ko có số được. Người tu hành mà lá số ko xem được nữa chỉ khi như sau: 1- có cung phu thê : nhưng thực tế ko có vợ (hoặcchồng) hoặc có rồi sau đó đi tu và không còn luyến ái nữa. 2- Cung tài bạch: Đã tu thì đâu cần tiền tài hay công việc tốt .Có gì ăn nấy , tiền bạc chỉ là để giúp người giúp đời. giúp cho chúng sinh.. 3-Cung quan lộc : Không còn giá trị khi mà sự đời ko màng danh lợi ko còn bon chen nơi chốn quan trường. 4-Cung phúc , bào, tử, phụ....tuy vẫn có nhưng những cung đó ko còn chi phối được. có nghĩa là với một người tu hành thì mọi người trong gia tộc anh em họ hàng không thể yêu cầu bắt buộc bằng bất cứ giá nào công việc gì lên người tu hành. Như vậy lá số của người tu hành lúc này ko còn giá trị....(nghĩa là ko thể xem được nữa).... Trở lại với quý bà : của anh HT. Quý bà này thân cư quan nên cả cuộc đời chỉ muốn làm lãnh đạo dù chỉ là hư danh. lại có linh tinh cư nơi âm hỏa nên tư tưởng này vô cùng mãnh liệt ko bao giờ rời bỏ ( nói như các nhà khoa học thì đến giờ khi nghiên cứu não của Hittler vẫn có ý đồ thôn tính toàn thế giới)...vậy thì quý bà này có chết cũng vẫn chưa hết mộng. Đồng ý với Tuấn dương là các hạn của bà này hoàn toàn vào cách dâm tinh nhưng cách năm nay xuất ngoại thì chưa chắc đã đi được. Năm nay lưu tiểu hạn cung mùi có liêm sát khôi việt là cách bị dò xét về giấy tờ. Đối cung là thiên phủ là có người bảo lãnh nhưng chình ình một ông địa kiếp cộng triệt thì khó đi xuất ngoại được. Quý bà này thì học cũng thế mà ko học cũng vậy bằng cấp thì treo nơi chuồng gà. lại còn rách ố hoen thì ...học hành gì. Theo lão say tôi quý bà này chỉ 46-47 là ra đi vĩnh về cõi vĩnh hằng nơi xứ người chứ ko phải xứ ta . e rằng khi đi còn dứt cả áo quần mà ra đi cho mát mẻ. Vài lời lão say lạm bàn ..... kính các cao nhân !
  1 like
 27. Bác Học Trò ạ, có người người kinh thuộc làu làu, miệng ra rả giáo lý mà cũng có thành Phật được đâu? Trước mặt thì làm bộ tử tế, sau lưng thì chửi rủa, bôi nhọ thanh danh người khác, lừa thầy phản bạn... người như thế có thuộc cả ngàn bộ kinh, bỏ cả núi tiền ra làm công đức thì cũng không thể mua được sự lương thiện đâu! Thiết nghĩ phàm đã là con người thì ko có ai là hoàn hảo cả, ai cũng có cái nghiệp của mình, vì vậy tốt hơn là lo tu thân dưỡng tính cho bản thân mình để mà giải nghiệp, chứ không nên mang chuyện người khác ra chỉ trích. Làm thế thì chỉ lại gieo thêm nghiệp vào thân thôi. Xin lỗi các bác em múa rìu qua mắt thợ 1 tí, nếu có quá lời mong các bác lượng thứ!
  1 like
 28. Cuộc sống chật vật và tham vọng quá sức đã khiến con người ta đâm ra Stress nặng. Thiết nghĩ dẫu có là đệ tử ruột của Phật mà kinh không thạo, kệ chẳng hay thì sao lại phải giữ cái tên Phật ban làm gì cho Đức Phật nặng gánh nhỉ? Nhục Dục nhiều khác gì Nghiệp chướng nặng thì làm sao mà thoát khỏi Nhân Giới để vào Phật Giới? Có lẽ vị sư Trụ trì kia cũng Phàm tục mất rồi.
  1 like
 29. Có một vị hòa thượng trả lời đệ tử rằng: "Thành Phật thì không còn bị ràng buộc bới nghiệp chướng", lập tức xuống núi tu lại.
  1 like
 30. Chào bạn! Rất cảm ơn bạn về những hướng dẫn đó. Đúng như bạn nói có những lúc mình thấy đau đầu lắm. Mấy hôm nay thấy căng và đau bên trái đầu, luồng điện hay khí gì đó mạnh lắm. Nó cứ như cái vòng Kim cô xiết đầu mình lại vậy. Có nhưng hôm nhắm mắt lại vân thấy sáng trước mặt. Hôm nay ra ngoài ngồi 1 chút thấy nhiều đốm sáng quá. Khôgn biết thế nào nữa. Bạn chỉ rõ cho mình cách luyện tập nhé. Chân thành cảm ơn. GmaiL: hoangthanhland@gmail.com
  1 like
 31. Mấy cái hạt li ti màu trắng đó là hạt vật chất ở cõi vô hình. Còn linh hồn thì nó có đốm sáng lớn hơn. Như tớ đã nói ở trên, nếu bạn có sự kết nối với Chân sư thì trong giai đoạn này bạn sẽ trải qua một sự kiện nữa. Đó là, các vị ấy xuất hiện bên cạnh trực tiếp truyền năng lượng và khai mở các huyệt đạo trên người bạn. Cảm giác để bạn nhận biết là lúc nào cũng có luồng điện rất mạnh trên đầu bạn, những lúc bạn ít có sự hoạt động thì cảm nhận càng mạnh hơn, và bạn sẽ trải qua cơn đau đầu dữ dội. Cơn đau đầu này không giống như triệu chứng của một cơn bệnh thông thường của thể xác, mà nó như đầu bạn bị một sợi xiết chặt lại và có luồng điện chạy trong đó. Hoặc có sự đau buốt một phần nào đó trên đầu, hai bên thái dương, phía sau đầu. Cơn đau này sẽ hết khi các huyệt đạo trên đầu của bạn được thông. Bạn không cần phải làm gì và lo sợ cả, nếu rãnh rổi hãy ngồi yên (đừng thiền) để các vị ấy khai mở giúp bạn. Các vị này sẽ chẳng bao giờ nói với bạn họ đang làm gì với bạn, họ làm việc trong im lặng và làm trong lúc có cơ hội cần thiết, bạn có trốn tránh cũng không được. Nếu bạn tiến sâu hơn trong giai đoạn này, bạn sẽ biết mình được thay phiên trực tiếp chăm sóc bởi những vị có đạo hạnh cao hơn. Kết thúc giai đoạn này bạn đã an toàn, bạn nhận được chút ít sự tĩnh lặng, và đặt một chân mình trên đường đạo. Khi ngủ bạn xuất hồn và đôi lúc bạn thăng lên các cõi cao hơn, bạn sẽ nhận được sự sung sướng tột độ, cảm giác này tồn tại cả ngày mới hết. Bạn tự do bay nhảy, cảm thấy mình rất nhẹ nhàng, và không muốn mang lấy cái thể xác nặng nề hiện tại nữa. Bạn kiểm tra thần nhãn của mình bằng cách nhắm mắt lại, nhìn về phía trước, nếu thấy có một khoản sáng thì đích thị bạn đã được mở con mắt thứ ba. Bạn có thể qua blog của tớ, tớ sẽ mở chế độ private để trao đổi: dobatnhi.wordpress.com (Xin lỗi Quản trị cái này mình không phải quảng cáo, nếu cần xin hãy xóa nó sau khi anh bạn này lấy được địa chỉ blog này)
  1 like
 32. Chào bạn, Vo Truoc Vương An Thạch đời nhà Tống so ra với Vương Bật đời nhà Đường thì đã sau này ba trăm mấy chục năm và Vương Bật thì không có phẩy giữa chữ Vô và danh đâu. Do đó, chớ suy luận kiểu bắt chộp một vài cái không giống như mình suy nghĩ rồi phê bình người khác không hiểu Đạo Đức Kinh nông cạn vậy. Cần đọc cho nhiều, hiểu cho sâu rồi phê bình chẳng muộn. Đồng ý với Vo Truoc, nếu được vậy thì quá tốt rồi - chỉ sợ sự bóp chẹt tư tưởng dùng cường quyền đoạt lý thôi ... Ghi lại quan niệm của Vo Truoc như sau: Thực tại khách quan là thế giới vật chất tồn tại dù cho có ý thức hay không có ý thức của con người ghi nhận ... vì khi có ý thức con người ghi nhận thì đã có cái tên gọi, so sánh vì có cái chỗ "giông giống nào đó. Như vậy, khác nào cái tạm gọi đó vẫn làm ta hình dung hoặc liên tưởng được nó như Vo Truoc trích dẫn đó: Vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô. Vạn vật sinh từ Có, Có sinh từ Không ... ví dụ như: Cha Mẹ sinh ra Con Cái, Ông Bà Nội-Ngoại sinh ra Cha Mẹ v.v... và lần đến tận cùng của cái Có thủy tổ đầu tiên thì vẫn là Có. Nhưng trước khi Có con người hay vật chất thì dễ dàng suy ra là lúc ấy: Không có gì hay Chưa có gì cả! Thành ra, Vo Truoc viện dẫn: sự ĐỘT BIẾN lượng tử là đã thừa nhận Lượng Tử Có mặt rồi. Lúc chưa Có lượng tử thì vũ trụ này ra sao? Phải chăng, đó là chỗ bất khả tư nghị? Như vậy, có ý thức con người để ghi nhận mà cũng đến chỗ bất khả tư nghị thì tranh luận hay kết luận được gì? Sapa
  1 like
 33. Vâng! Hoàn toàn đúng như vậy. Câu nguyên bản trong Đạo đức kinh là thế này:Vô danh thiên hạ chi thủy. Hữu danh vạn vật chi mẫu. Nhưng Vương An Thạch - Tể tướng đời Tống bên Tàu - do không thể hiểu được bản chất sâu xa của hai câu này, nên ông ta đã thêm dấu phẩy vào và thành: Vô, danh thiên hạ chi thủy. Hữu, danh vạn vật chi mẫu. Và câu trên - do Vương An Thạch hiệu chỉnh được hiểu là: "Không" là tên gọi của nguồn gốc khởi thủy vạn vật trong thiên hạ. "Có" là tên gọi của vạn vật được sinh ra. Sau khi Vương An Thạch sửa như vậy thì được đám Tống Nho hoan nghênh nhiết liệt và khi ông ta làm Tể Tướng thì cách hiểu này được phổ biến rộng rãi. Cách hiểu đơn giản , mang tính hợp lý hình thức là cái có (Vạn vật) là sự đối đãi với cái không - khởi thủy. Từ cái "Không" đối đãi với cái "có". Việc Vương An Thạch sửa đổi lại nguyên bản của Đạo Đức Kinh được coi như một thành tựu sáng tạo và cho đến bây giờ, một số nhà nghiên cứu hiện đại vẫn còn ca ngơi. Nhưng nếu để nguyên văn của Đạo Đức kinh thì có thể hiểu khác đi. Vô danh thiên hạ chi thủy. Hữu danh vạn vật chi mẫu. Câu này , nếu hiểu thao đúng nguyên bản của Đạo Đức Kinh thì có thể hiểu là: Không thể gọi tên cái khởi nguyên của vũ trụ, nhưng nó là mẹ của vạn vật - Tức nó sinh ra vạn vật. Cách giải thích này hoàn toàn phủ hợp và nhất quán với cách giải thích của Đạo Đức Kinh về khái niệm Đạo. Anh Votruoc, Quasa và quí vị quan tâm thân mến. Trong cổ thư Đông phương, chỉ có ba cuốn sách viết về "Chính sự dùng lối thắt nút" thì một trong ba cuốn đó chính là "Đạo Đức Kinh:. Hai cuốn kia là: Chu Dịch và một cuốn nữa xác định nó thuộc Việt sử: Đó chính là cuốn Việt sử lược.
  1 like
 34. Vì bạn viết thiếu dấu phẩy nên đã hiểu khácĐạo khả đạo phi thường đạo Danh khả danh phi thường danh. Vô, danh thiên địa chi thủy; -- không, là tên gọi ban đầu của trời đất Hữu, danh vạn vật chi mẫu. -- có, là tên của mẹ muôn vật do đó 'vô' không phải là cái khởi thủy, cũng không phải là thái cực, 'vô' và 'hữu' chỉ là tạm đặt tên cho cho cái thể và dụng của vũ trụ bởi vì Thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh, đồng dị chi huyền. Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn. Hai cái đó, xuất hiện cùng nhau mà khác tên nhau, vừa giống lại vừa khác nên mới gọi là Huyền. Một Huyền lại một Huyền, nên gọi là Diệu; cảnh giới Huyền diệu của Sự thật thường hằng. còn đột biến lượng tử chỉ là một giả định của khoa học, không thể lấy làm căn cứ huống chi đã có nhiều lý thuyết thay thế nó quasar
  1 like
 35. Anh quasar thân mến!Tôi nghĩ không tương đồng. Bởi Lý học phương Đông quan niệm khởi thủy Vũ trụ là Thái cực vốn không có cấu trúc, không có phân biệt. Do đó, không thể mô tả cấu trúc của nó như trên (bao gồm âm dương và các thuộc tính đó) Hơn nữa, những khái niệm cứng rắn, rỗng không, năng lượng ... phải xác định là như thế nào đã, có như quan niệm thông thường không ? Tại sao những cái đó phải "biến dịch tuần hoàn" ? tại sao dương phải biến trước, chứ không phải là ngược lại ? ... Tóm lại còn phải lý giải hợp lý rất nhiều thứ, tương đương với việc xây dựng cả một học thuyết lớn ! Khi xây dựng học thuyết, những khái niệm phải công nhận cần cố làm sao cho ít nhất, dễ nhận ra nhất và chỉ nằm ở một vài chỗ ban đầu thôi. Những cái còn lại phải được dẫn dắt một cách logic từ những cái được công nhận đó, hạn chế tối đa các phép gán không lý giải. Như vậy, tính thuyết phục mới cao. Ví dụ như bạn gán cho các quái những ý nghĩa về thời kỳ Vũ trụ có các độ cứng khác nhau như trên rất khó thuyết phục và có lẽ không tương đồng với Lý học Phương Đông về cách hiểu các Quái. Có thể những vấn đề đó bạn đã giải quyết hết, nhưng chưa tiện đưa lên. Nhưng vì chưa được đọc nên tôi có vài nhận xét nông cạn đó mong bạn đừng cười. Dù sao tôi cũng cám ơn bạn vì qua các bài viết tôi có được một số thông tin bổ ích cho mục tiêu của mình. Thân ái !
  1 like
 36. Xin được sửa chửa lại như vầy : Bản thể vô hạn và vĩnh hằng của vũ trụ, chứa đựng hai đại lượng : -dương : thể hiện tính cứng rắn ( sự thể hiện của thực thể ) -âm : thể hiện cái rỗng không (sự thể hiện của năng lượng) Hai yếu tố âm dương biến dịch tuần hoàn tạo nên sự sinh hóa của của vạn vật Cái dương chủ động biến dịch trước, cái âm theo đó mà tăng giảm, tuy đồng thời nhưng lệ thuộc - "Dương trước Âm sau - Âm thuận tùng Dương". Một vũ trụ như vậy liệu có tương đồng với lý học đông phương không vậy? Xin quý vị minh xét.
  1 like
 37. SỰ TƯƠNG ĐỒNG CỦA LÝ THUYẾT BIẾN DỊCH VỚI THUYẾT ADNH (Ở cấp độ vĩ mô) Thái cực- Bản thể vô hạn và vĩnh hằng của vũ trụ, chứa đựng hai yếu tố : -dương : thể hiện tính cứng rắn -âm (năng lượng) : thể hiện cái rỗng không Hai yếu tố âm dương biến dịch tuần hoàn tạo nên những biến đổi của vạn vật qua các thời kỳ: Thái dương -Tại độ cứng cực đại, năng lượng tiềm ẩn hoàn toàn - quái Càn Khi độ cứng giảm, những tia sáng bé nhỏ được sinh ra với độ rỗng ngày càng tăng.-quái Đoài Thiếu dương- Độ cứng tiếp tục giảm cho đến khi các tia sáng trở nên đồng đều bởi giới hạn rỗng.-quái Ly Khi độ rỗng các tia sáng đủ lớn và chậm hơn, chúng tương tác với nhau và cuộn xoắn lại thành những cấu trúc ‘vật chất’ .-quái Chấn Thái âm -Tại độ cứng cực tiểu, toàn bộ năng lượng đều ngưng đọng thành ‘vật chất’ với một độ rỗng cực đại -quái Khôn Khi độ cứng tăng, độ rỗng của tia cấu tạo giảm, lực liên kết hạt nhân giảm -quái Cấn Thiếu âm- Lực liên kết hạt nhân yếu dần cho đến khi xảy ra phản ứng phân hạch, .-quái Khảm Khi độ rỗng của tia cấu tạo quá nhỏ, tất cả chúng vượt thoát khỏi ràng buộc của cấu trúc và bức xạ thành ánh sáng- quái Tốn Cho đến khi độ cứng của vũ trụ đạt cực đại và tiếp nối một chu kỳ tuần hoàn khác.
  1 like
 38. Xin trích đoạn bài viết của anh Thiên Sứ về thuyết tương đối: Có 2 anh em sinh đôi. Nói chính xác ở đây là ta lấy ví dụ về 2 người coi như hoàn toàn giống nhau về thời gian cũng như hình dáng. Quá trình phát triển của cơ thể họ cũng là hoàn toàn như nhau. Và một ngày kia một trong hai người đó bay lên vũ trụ. Nghịch lí sắp nói tới ở đây là liệu có thể nào một trong 2 người này sẽ già hơn người còn lại khi gặp lại nhau hay không. Hãy giả sử 2 anh em này là A và B. Bây giờ là lúc B ở lại Trái Đất chờ người anh em của mình là A bay lên vũ trụ trên một con tàu có vận tốc khoảng 80% vận tốc ánh sáng chẳng hạn. A có nhiệm vụ đi đến một hành tinh cách rất xa Trái Đất mà theo như tính toán của cơ học Newton thì với vận tốc này anh ta phải mất 10 năm để đến nơi đó. Và cả đi cả về (coi như không tính thời gian ở lại hành tinh) anh ta phải mất những 20 năm. Vậy khi anh ta trở về để gặp lại người anh em song sinh của mình thì điều gì sẽ xảy ra? Trong rất nhiều bộ phim viễn tưởng và cả những câu chuyện tưởng tượng khác nữa mà chắc hẳn các bạn đã xem khá nhiều, các bạn đều có thể qua đó trả lời tôi rằng chắc chắn khi anh ta quay về thì người anh em nọ đã là một ông già, tuổi tác khi đó sẽ chênh lệch rất lớn. Vậy tại sao người ta lại có thể suy ra điều đó? Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này trước khi phân tích xem liệu những điều đó có đúng hay không. Chúng ta lại nhắc đến phép biến đổi Lorenzt đã nói ở trên, theo đó với γ: γ = (1 - v² / c²)½ Thì ta có hệ thức thời gian như sau: t' = t. γ Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng bài toán trên để tìm nghịch lí cho 2 anh em sinh đôi trên. Vì 2 anh em này có vận tốc hoàn toàn khác nhau. Ta cứ tạm nói theo ngôn ngữ thông thường là người A đang chuyển động còn người B thì đứng yên. Vậy ta có thể đặt cho 2 người này 2 hệ qui chiếu tương ứng có tên tương ứng cũng là A và B. Hệ A là hệ tại đó người A (người bay lên vũ trụ) là đứng yên vì hệ này luôn chuyển động cùng với anh ta. Tại hệ A người B là đối tượng chuyển động. Còn hệ B là hệ tại đó người B (ở lại Trái Đất) đứng yên còn người A lại là đối tượng chuyển động. Quay lại với các bộ phim viễn tưởng. Nếu như đặt vấn đề tôi đang nói tới ở đây vào một nhà đạo diễn chuyên nghiệp các bộ phim viễn tương hay một hoạ sĩ truyện tranh có học qua vật lí tương đối tính, hẳn một kết luận đuợc đưa ra ngay tức khắc là khi quay về chắc chắn người A sẽ rất trẻ so với người B vì đơn giản là theo phép biến đổi Lorentz nói trên thì thời gian của người A sẽ trôi chậm hơn trong hệ qui chiếu của người B. Điều này không phải không có lí khi xét quá trình chuyển động. Có điều những người đưa ra kết luận này đã quên mất rằng chuyển động luôn chỉ có tính tương đối mà thôi. Việc đưa ra kết luận như trên là vì nhà đạo diễn này đang tự đặt mình vào vị trí của người B ở lại Trái Đất. Khi đó tại hệ qui chiếu của ông ta, ông ta sẽ luôn thấy kẻ ra đi kia là trẻ trung một cách kì lạ. Có điều là nếu như một lần nhà đạo diễn thử đặt mình vào vị trí của người A, ông ta sẽ thấy gì. Khi đó ông ta sẽ sử dụng hệ qui chiếu mà tại đó ông ta hoàn toàn đứng yên (tức hệ qui chiếu A). Khi đó với ông ta, hệ qui chiếu B và do đó cả người B là đối tượng chuyển động với cùng vận tốc mà ông ta từng thấy người A chuyển động khi đứng tại hệ qui chiếu B. Và như thế có nghĩa là tại thời điểm này, ông ta hẳn phải ngạc nhiên khi thấy rằng mình đã sai lầm vì thực sự khi bay cùng với A thì ông ta sẽ thấy B trẻ lâu hơn ông ta nhiều. Và bây giờ khi mà chưa thể phanh được một trong 2 hệ qui chiếu này lại, nhà đạo diễn sẽ phải nghĩ xem vậy thì cuối cùng trong bộ phim của ông ta ai mới là kẻ già truớc, và thế là nghịch lí nảy sinh. Thuyết tương đối không chấp nhận sự tồn tại một vận tốc tuyệt đối riêng của mỗi hệ quy chiếu. Thế nhưng với sự ra đời của đồng hồ nguyên tử, chúng ta dễ dàng tính được vận tốc thực của mỗi vật hoặc ít nhất cũng xác định được sự chuyển động nhanh hay chậm hơn giữa các vật. Thí nghiệm về hai đồng hồ nguyên tử nêu trên là một phiên bản của nghịch lý hai anh em sinh đôi, nó đã xác định được người đi trên con tàu vũ trụ có vận tốc rất lớn đã trãi qua một khoảng thời gian ngắn hơn so với người ở trái đất nếu mỗi người có mang theo một đồng hồ nguyên tử. Riêng tôi với thí nghiệm tính được góc lệch của tia sáng khi hệ quy chiếu chuyển động cũng là một bằng chứng âm của thuyết tương đối
  1 like
 39. Vô cùng cảm ơn anh Thiên Sứ đã quan tâm. Khi đọc lý thuyết này chắc có lẽ sẽ có nhiều người cho rằng tôi đang cố gắng làm sống lại ý tưởng về môi trường ete vào thời Newton. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn mà chúng ta cần thấy rõ đó là : ete là một môi trường cùng tồn tại song song và tương tác với vật chất, là đồng dạng với vật chất. Còn ở đây, thực thể mà lý thuyết muốn nói đến là thứ vật chất thực sự, duy nhất, không phải là môi trường chứa đựng các sự vật, mà chỉ là môi trường thể hiện những trạng thái của năng lượng (những dao động nội tại), theo tôi, đó chính là Chân Như mà Đức Phật đã nói đến, thế giới mà chúng ta đang cảm nhận vốn chỉ là những dao động, và thực sự là vô ngã, là hư vọng. Thực ra, nếu như các nhà khoa học hiện nay nhận thức được rằng họ đang nhận cái hư làm thực, cho cái thực là hư thì thuyết tiến hóa của vũ trụ sẽ không còn bị bế tắc tại điểm kỳ dị của Bigbang...
  1 like
 40. Anh Vuivui thân mến. Trong những khái niệm, ngôn từ được diễn đạt thuộc thuyết Âm Dương Ngũ hành - cũng như những lý thuyết khoa học khác - tôi cũng thống nhất với anh là: Có những khái niệm là sự khái quát hóa hiện tương khách quan, như Âm Dương, Ngũ hành, Sinh - Vượng - Mộ ....Nhưng cũng có những khái niệm miêu tả thực tại khách quan, như: Động tĩnh, khí....Bởi vậy, trong việc tìm hiểu, phục hồi học thuyết này rất cần phân loại các khái niệm và danh từ. Mà điều chúng ta bàn ở đây là khái niệm Âm Dương. Đây là danh từ tổng hợp và khái quát hóa mọi hiện tượng vũ trụ từ khởi nguyên, mà khái niệm của nó là đối đãi, so sánh. Và điều chúng ta đang bàn ở đây là một trong những mệnh đề thuộc tính của nó là tính tịnh - Động của Âm Dương. Vì Âm Dương mang tính khái quát mọi hiện tượng, nên tính chất động tĩnh liên hệ với Âm Dương, cũng mang tính khái quát và tính tương đối sau khi vũ trụ vận đông và phát triển từ khởi nguyên. Từ cơ sở này, chúng ta xét đến vấn đề Dương tịnh - Âm động trong mối quan hệ giữa ngày và đêm. "Dương tịnh Âm Động" trong văn hiến Việt - giải thích vần đề ngày và đêm trên Địa cầu. Ban ngày hầu hết muôn sinh vật động, ban đêm hầu hết muôn sinh vật tĩnh; ban ngày là Dương, ban đêm là Âm - điều này ai cũng biết. Nhưng việc muôn sinh vật động vào ban ngày và tĩnh vào ban đêm có phải là cơ sở để kết luận Dương tịnh và Âm đông khi ứng dụng thuộc tính của Âm Dương trong việc lý giải các hiện tượng trên Địa Cầu không? Hoàn toàn không? Tại sao vậy? Bởi vì sự hoạt động và tĩnh lặng của sinh vật trên địa cầu là một thực tại vận động, không phải là khái niệm được khái quát hóa của Dương và Âm trong vũ trụ với thuộc tính động và tĩnh. Ban thân khái niệm "ban ngày" và "ban đêm" được phân Âm Dương, trong đó ban ngày thuộc Dương và ban đêm thuộc Âm cũng chỉ là sự phân loại hiện tượng trong khái niệm Âm Dương của thuyết Âm Dương Ngũ hành - nhân danh nền văn hiến Việt. Ban ngày là kết quả của ánh sáng mặt trời - Dương quang. Ban đêm là ảnh hưởng của mặt Trăng - Nguyệt ảnh. Bây giờ chúng ta xét mối quan hệ của mặt Trời , mặt Trăng và Trái đất với sự vận động tương đối của nó trong Thái Dương hệ với trái Đất là chủ thể vì chính con người sống vtrên trái Đất này quan sát và nhận thức vũ trụ - trong một quan niệm nhất quán là: Thuyết Âm Dương Ngũ hành là một một lý thuyết Vũ trụ - thì chúng ta thấy rằng: Với trái Đất thì mặt trời - Dương tịnh: Trái đất quay quanh nó và mặt trăng Âm động quay quanh trái Đất. Như vậy chúng vta thấy rằng: Quan niệm Dương tịnh - Âm động nhân danh nền văn hiến huyền vĩ Việt một thời hoàng Kim ở bờ nam sông Dưiơng tử là hoàn toàn nhất quán, hoàn chỉnh trong việc giải thích vũ trụ. Nhưng qua một hiện tương này, chúng ta lại càng thấy trí tuệ siêu việt của tổ tiên khí khái quát hóa mọi hiện tượng vũ trụ trong khái niệm Dương tịnh - Âm động trong sự vận động của Thái Dương hệ, mà mới cách đây 500 năm, người tiên phoing của thiên văn học hiện đại chút xíu thì lên dàn hỏa. Dương tịnh - Âm động trong việc giải thích mối quan hệ này chỉ là một hiện tượng rất nhỏ trong muôn ngàn bí ẩn của vũ trụ trong thuyết Âm Dương Ngũ hành một thời huyền bí. Vài lời tường sở ngộ. Cuộc đời bận rộn, nói không hết ý. Cảm ơn sự quan tâm của anh và quí vị.
  1 like