• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 30/11/2020 in Bài viết

 1. NGÀY GIỜ TỐT 2021 Năm 2021 – TÂN SỬU Vận khí Bích Thượng Thổ Trung tâm hàng năm duy trì và phát huy những nghiên cứu của mình, chúng tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian, công sức nghiên cứu, chọn lọc theo đúng các tiêu trí "tốt" để thông tin đến cho Quí vị sử dụng. Chúng tôi mong quí vị quan tâm, động viên, chia sẻ với công sức của các nhà nghiên cứu bằng hình thức ủng hộ vào quĩ của Trung tâm (Số tiền là thì tùy tâm Quí vị) Mọi đóng góp xin chuyển vào: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG số Tài Khoản: 0021000411012 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội PHƯƠNG PHÁP: Phương pháp chọn ngày tốt xấu được lưu truyền từ hàng ngàn năm trong lịch sử dân tộc Việt nam là rất đa dạng. Chúng tôi sử dụng phương pháp loại trừ, tức là dùng tất cả các phương pháp chọn ngày giờ theo phong tục cổ truyền để chọn ra một ngày được coi là tốt nhất sau khi loại ra những ngày xấu dựa trên các phương pháp này. Các phương pháp Cổ bao gồm các phương pháp: ü Sinh khắc của Can Chi ü Nhị thập bát tú ü 12 Chỉ Trực ü Hoàng Đạo – Hắc Đạo ü Sát chủ, Thọ tử, Dương Công Kị Nhật, Tam nương, Nguyệt kị, Vãng vong, Thiên Tai-Địa Họa Tống Cựu Nghênh Tân, tiễn năm cũ Canh Tý 2020 và chào đón năm mới Tân Sửu 2021. Theo truyền thống dân tộc Việt trải gần 5000 ngàn năm, các phong tục tập quán cho ngày Tết cổ truyền vẫn được chúng ta được gìn giữ . Phong tục truyền thống bao gồm ngày tất niên, xuất hành, xông đất, chọn ngày khai trương và chọn ngày xây sửa nhà để cầu may mắn, tài lộc, đón Lành tránh Dữ. Mạnh Đại Quân (tức Hoàng Triệu Hải) đề xuất về các ngày được coi là tốt để quý vị bạn đọc tham khảo. Toàn bộ ngày giờ dùng trong năm Tân Sửu vận khí Bích Thượng Thổ theo Lạc Thư Hoa Giáp. Tất Niên: Đây là một nghi thức tổng kết và ghi nhận những thành quả sau 365 ngày lao động sản xuất của Gia Đình và Dòng Tộc. Thông thường sẽ diễn ra vào các ngày 29 và 30 tháng Chạp với một nghi lễ Cúng Thần Linh và Gia Tiên. a. Ngày 21* tháng Chạp (12): giờ tốt 7-9h; 9-11h; 13-15h; 17-19h. b. Ngày 26* tháng Chạp (12): giờ tốt 7-9h; 15-17h. c. Ngày 28* tháng Chạp (12): giờ tốt 11-13h: 15-17h; Ngày Xuất hành, Mở hàng: Ngày xuất hành là ngày đi xa để làm việc hay thực hiện việc quan trong chứ không phải là đêm 30 tết hay sáng mùng 1. Tuy nhiên theo phong tục thì ngày mùng 1 tết là ngày xuất hành để chúc tết và tới Chùa cầu An, nên sẽ có khung giờ tốt . v Ngày mùng 1* tết năm nay là ngày Hoàng Đạo nên chúng ta có thể ra khỏi nhà để đi xông đất hoặc Lễ Chùa từ khung giờ 23-01h; 7h-9h; Ngày Tốt Khai Trương ,Mở hàng: Ø Mùng 1*: giờ tốt : 5h-7h; 15h-17h Ø Ngày 8*: giờ tốt : 7-9h; 11-13h; 17-19h Hướng Xuất Hành: Hướng tốt xuất hành là hướng Nam Tuổi xông đất: Tục xông đất đầu năm là một nét đặc trưng của dân tộc Việt nam được lưu giữ qua hàng ngàn năm. Đây là tập tục không thể thiếu trong ngày đầu năm mới bởi đây là người đầu tiên bước vào nhà trong năm mới. Người xông đất được coi là người đại diện cho một năm mang tới cho chủ nhà sự may mắn và an lành cho một năm. Người được chọn phải là người không có tang, mạnh khỏe, tính tình cởi mở và vui vẻ. Năm 2021 thì người xông đất nên mặc áo màu vàng, đại diện cho màu của vận khí năm 2021 và những tuổi sau là những tuổi phù hợp nhất để xông đất : Các tuổi hợp vận khí của năm là : Ất Dậu (2005), Ất Mão (1975), Mậu Dần(1998), Mậu Thân(1968), Quí Dậu (1993), Quí Mão (1963) , Quí Hợi (1983) Hướng Tốt Để Động Thổ: Phương vị động thổ cho năm 2021 là tại hướng Nam từ: 160-190 độ hoặc hướng Tây từ : 250-290 độ. (Chỉ cần động thổ tại 1 trong hai hướng). Nếu động thổ tại hướng Nam thì cuốc 7 cuốc và nếu tại hướng Tây sẽ là 4 cuốc. Người được chọn động thổ phải là người không phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và là người bề trên có cùng huyết thống với chủ nhà –trong trường hợp mượn tuổi. Không được mượn tuổi người ngoài bởi đây là phương pháp sai. NGÀY GIỜ TỐT NĂM TÂN SỬU 2021 Là những ngày Tốt dùng để Động thổ, khai trương, xuất hành, cưới hỏi và những việc quan trọng. Tuy nhiên danh mục dưới đây là những ngày dùng chung trong mọi việc nên có những ngày không nằm trong danh mục dưới đây vẫn có những ngày tốt khác dụng cho những công việc cụ thể. Do vậy, quí vị nên tham khảo thêm với chúng tôi cho những công việc và mục đích cụ thể. Theo Việt lịch thì những ngày tốt của các tháng là các ngày như sau với những ngày có đánh dấu (*) là ngày Hoàng Đạo 1.Tháng Giêng: d. Mùng 1*: giờ tốt : 5h-7h; 15h-17h e. Ngày 8*: giờ tốt : 7-9h; 11-13h; 17-19h f. Ngày 9: giờ tốt 5-7h; 17-19h g. Ngày 11*: giờ tốt 5-7h; 13-15h; 17-19h h. Ngày 19 giờ tốt : 5-7h; 15-17h; 17-19h i. Ngày 20* giờ tốt : 11-13h; 15-17h; 17-19h j. Ngày 25* giờ tốt : 5-7h; 17-19h k. Ngày 26 giờ tốt 15-17h; 19-21h 2. Tháng Hai : a. Mùng 1 tháng Hai: giờ tốt: 3-5h ; 15-17h; 19-21h b. Mùng 2* tháng Hai: giờ tốt: 13-15h; 17-19h c. Mùng 9* tháng Hai: giờ tốt : 7-9h; 15-17h; 19-21h d. Ngày 15 tháng Hai: giờ tốt 7-9h; 19-21h e. Ngày 19 tháng Hai: giờ tốt. 7-9h; 15-17h f. Ngày 21 tháng Hai: giờ tốt 7-9h; 11-13h; g. Ngày 26 tháng Hai: giờ tốt 13-15h; 17-19h 3. Tháng Ba : a. Mùng 1* tháng Ba: giờ tốt 15-17h; 17-19h; 21-23h b. Mùng 4 tháng Ba: giờ tốt 7-9h c. Ngày 10* tháng Ba: giờ tốt 7-9h; 9-11h, 19-21h d. Ngày 11 tháng Ba: giờ tốt 9-11h; 13-15h; 17-19h e. Ngày 15* tháng Ba: giờ tốt: 5-7h, 9-11h, 17-19h f. Ngày 16* tháng Ba: giờ tốt 7-9h g. Ngày 20* tháng Ba: giờ tốt 7-9h; 11-13h h. Ngày 26 tháng Ba: giờ tốt 11-13h i. Ngày 28* tháng Ba: giờ tốt 7-9h 4. Tháng Tư: a. Mùng 6* tháng Tư : giờ tốt 5-7h; 17-19h; 21-23h b. Mùng 10 tháng Tư : giờ tốt tốt 9-11h; 13-15h c. Ngày 12* tháng Tư : giờ tốt: 5-7h; 9-11; 13-15h; 19-21h d. Ngày 24* tháng Tư : giờ tốt 9-11h; 13-15h; 17-19h; 21-23h e. Ngày 25 tháng Tư : giờ tốt 11-13h; 15-17h; 19-21h 5. Tháng Năm : a. Mùng 1* tháng Năm : giờ tốt 9-11h, 13-15h b. Mùng 2 tháng Năm : giờ tốt 7-9h c. Ngày 6 tháng Năm : giờ tốt 11-13h; 15-17h; 19-21h d. Ngày 10 tháng Năm : giờ tốt 7-9h; 11-13h, 17-19h, e. Ngày 11 tháng Năm : giờ tốt 5-7h; 9-11h, 13-15h, 17-19h f. Ngày 16 tháng Năm : giờ tốt 5-7h; 9-11h; 21-23h g. Ngày 25*tháng Năm: giờ tốt 5-7h; 9-11h; 13-15h h. Ngày 26tháng Năm: giờ tốt 7-9h i. Ngày 29*tháng Năm: giờ tốt 5-7h; 9-11h; 13-15h 6. Tháng Sáu: a. Mùng 2* tháng Sáu: giờ tốt 7-9h; 13-15h b. Mùng 8* tháng Sáu: giờ tốt 9-11h; 13-15h; 17-19h c. Mùng 11* tháng Sáu : giờ tốt 3-5h; 13-15h; 19-21h d. Ngày 15 tháng Sáu: giờ tốt 11-13h; 15-17h e. Ngày 17* tháng Sáu: giờ tốt 7-9h; 13-15h. f. Ngày 20* tháng Sáu: giờ tốt 9-11h; 15-17h g. Ngày 25 tháng Sáu: giờ tốt 7-9h; 15-17h h. Ngày 26* tháng Sáu: giờ tốt 9-11h; 13-15h; 19-21h 7. Tháng Bảy : a. Mùng 4 tháng Bảy : giờ tốt 13-15h, 15-17h b. Ngày 9 tháng Bảy: giờ tốt 9-11h; 13-15h; 21-23h c. Ngày 11* tháng Bảy: giờ tốt 5-7h; 9-11h, 17-19h. d. Ngày 16 tháng Bảy: giờ tốt 7-9h; 11-13h, 13-15h . e. Ngày 17* tháng Bảy: giờ tốt 5-7h; 11-13h; 21-23h f. Ngày 20 tháng Bảy: giờ tốt 9-11h; 13-15h ; 17-19h g. Ngày 29 tháng Bảy: giờ tốt 9-11h; 13-15h ; 17-19h 8. Tháng Tám : a. Mùng 1 tháng Tám : giờ tốt 3-5h; 7-9h; 11-13h; 17-19h. b. Mùng 6 tháng Tám : giờ tốt 7-9h; 13-15; 17-19h. c. Ngày 9* tháng Tám: giờ tốt 3-5h; 7-9h; 13-15; 19-21h. d. Ngày 12 tháng Tám: giờ tốt 5-7h;7-9h; 13-15;17-19h . e. Ngày 25* tháng Tám: giờ tốt 3-5h; 7-9h; 11-13h; 19-21h. f. Ngày 29 tháng Tám: giờ tốt 13-15; 19-21h. 9. Tháng Chín : a. Mùng 1 tháng Chín : giờ tốt 5-7h; 9-11h; 17-19h; 21-23h b. Mùng 6* tháng Chín : giờ tốt 5-7h; 9-11h; 11-13h; 17-19h. c. Mùng 10* tháng Chín : giờ tốt 3-5h; 9-11h; 19-21h. d. Ngày 12 tháng Chín: giờ tốt 3-5h11-13h; 17-19h. e. Ngày 16* tháng Chín: giờ tốt 3-5h; 9-11h; 11-13h; 19-21h f. Ngày 19* tháng Chín: giờ tốt 13-15h; 17-19h . 10. Tháng Mười : a. Mùng 1* tháng Mười : giờ tốt 5-7h; 7-9h; 13-15h; 17-19h b. Mùng 2 tháng Mười : giờ tốt tốt 5-7h; 11-13h;17-19h; 21-23h. c. Mùng 8 tháng Mười: giờ tốt 5-7h; 7-9h; 13-15h; 17-19h. d. Ngày 9* tháng Mười : giờ tốt 3-5h; 9-11h, 15-17h, 19-21h. e. Ngày 19* tháng Mười : giờ tốt 15-17h. f. Ngày 20 tháng Mười : giờ tốt 9-11h, 13-15h, 17-19h.. g. Ngày 21* tháng Mười : giờ tốt 15-17h. h. Ngày 26* tháng Mười : giờ tốt 5-7h; 11-13h;17-19h. 11. Tháng Một (11): a. Mùng 4* tháng Một (11): giờ tốt 5-7h; 7-9h; 15-17h . b. Mùng 11* tháng Một (11): giờ tốt 9-11h, 13-15h. c. Mùng 16* tháng Một (11): giờ tốt 15-17h; 19-21h . d. Ngày 19 tháng Một (11): giờ tốt 13-15h. e. Ngày 28* tháng Một (11): giờ tốt 5-7h; 7-9h; 15-17h. 12. Tháng Chạp (12): a. Mùng 8* tháng Chạp (12): giờ tốt 13-15h. b. Ngày 11* tháng Chạp (12): giờ tốt 7-9h; 13-15h. c. Ngày 17* tháng Chạp (12): giờ tốt 7-9h; 15-17h, 19-21h. d. Ngày 20 tháng Chạp (12): giờ tốt 9-11h ; 13-15h; 21-23h. e. Ngày 26* tháng Chạp (12): giờ tốt 7-9h, 9-11h ; 13-15h; 17-19h.. CHÚC MỪNG NĂM MỚI, CHÚC QUÍ VỊ MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG Hà nội tháng 12 năm Canh Tý Việt Lịch Mạnh Đại Quân (tức Hoàng Triệu Hải)
  3 likes
 2. TỔNG QUAN NĂM TÂN SỬU 2021 Kính thưa Quí Vị, Hàng năm cứ mỗi dịp đầu Xuân, Tôi đều có những bài dự báo tổng quan cho năm mới dựa trên học thuyết Âm Dương Ngũ Hành và nền tảng nguyên lý “Hậu Thiên Lạc Việt phối HÀ ĐỒ”. Phương pháp dự báo sử dụng của Tôi bao gồm Huyền Không Phi Tinh thuận-nghịch cùng phối hợp quẻ Lạc Việt Độn Toán và đây cũng sẽ luôn là phương pháp xuyên suốt cho tất cả các dự báo của Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương mà khởi sướng là nhà Nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh – chủ tịch Hội đồng khoa học của Trung tâm . Quẻ Chủ : ĐỖ - LƯU NIÊN (ngày mùng 1 tháng Giêng năm TÂN SỬU) Quẻ Độn: Cảnh - TỐC HỶ Huyền không lạc việt phi tinh: LỤC BẠCH nhập trung cung. Thiên Can Tân- Kim và Địa chi Sửu –Thổ tương sinh Lạc thư hoa giáp : Vận khí Bích Thượng Thổ Dựa trên sơ đồ phân cung của Địa Lý Lạc Việt phối hợp Lượng thiên Xích trên nền tảng Hà Đồ phối Hậu thiên Lạc Việt đổi chỗ Tốn-Khôn và độ số Đoài 9 – Ly 7 , chúng ta sẽ xem xét các tổ hợp Cát Hung như sau: Tôi xin đưa ra dự báo ngắn gọn nhất như sau: 1. Kinh tế - Năm 2021 Tân Sửu là một năm kinh tế phục hồi chậm và rất khó khăn. Đây là một năm vô cùng khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt nam nói riêng. - Những căng thẳng trong chiến tranh thương mại tiếp tục gây sức ép và ảnh hưởng tới kinh tế của chúng ta và tất nhiên chúng ta cũng tiếp tục chịu những tác động không nhỏ lên sự phục hồi kinh tế hậu COVID. - Bất động sẽ phải đối đầu với sự đổ vỡ ngay từ đầu năm 2021, tuy không lớn nhưng cũng làm các ngân hàng đối mặt với những khoản nợ xấu. - - Các loại giao dịch điện tử phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên đồng tiền ảo và chưng khoán sẽ lại có những diễn biến đi xuống. 2. Xã hội : - Năm 2021 sẽ được dự báo là có những vụ scandal về văn hóa, giáo dục. Sẽ là một năm khó khăn nữa đối với nghành giáo dục - Y tế sẽ phải đối diện với một loạt các dịch bệnh phát sinh từ COVID, các bệnh virus truyền nhiễm. Vắc xin codic cũng chỉ có thể có từ quí 4 năm 2021. - Việc chống tham nhũng năm 2021 sẽ ít hơn và nhẹ nhàng hơn so với 2020 khi chúng ta đón nhận rất nhiều lãnh đạo mới với những chính sách mới. - Nghành giải trí việt nam được một năm đón nhận nhiều niềm vui và có nhiều sự kiện mới được đón nhận nồng nhiệt 3. Nông nghiệp: - Nghành chăn nuôi Gà, Vịt , Chim (gia cầm) năm nay sẽ phải đối mặt với dịch bệnh như Cúm Gà có nguồn gốc từ Hàn Quốc hay Nhật bản, sẽ là một đại dịch giống như Lợn năm 2019 với dịch tả châu Phi. - Trâu bò cũng cần đề phòng dịch bệnh kéo dài. - Ngành nuôi trồng thủy sản năm nay cũng lại phải đề phòng , đặc biệt là Cá , tôm. Sẽ gặp khó khăn bởi thời tiết lũ lụt, dịch bệnh. 4. Thiên tai : - Đây sẽ là một năm thời tiết khó lường, lụt và hạn hán đều xảy ra không theo qui luật và khó dự báo. - Dịch cúm diễn biến phức tạp 5. Nhân họa , tai nạn: - Là thiên tai như lũ lụt bất thường, mưa bão khả năng sẽ nhiều hơn. - Hỏa hoạn, cháy nổ cũng sẽ nhiều hơn. Trên đây là các cái nhìn tổng quan cho năm Tân Sửu 2021 của Mạnh Đại Quân (tức Hoàng Triệu Hải). Tết đến Xuân sang, xin kính chúc quí vị một năm mới An Khang-Thịnh Vượng và thật nhiều Sức khỏe-Hạnh Phúc. Hà nội tháng 1 năm 2021 Việt lịch Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương Mạnh Đại Quân (tức Hoàng Triệu Hải)
  2 likes
 3. Ngày 14 tháng 10 năm 2021-viết tiếp. Nghiên cứu mở đề tài chỉnh sửa Bát quái! Ngày 5 tháng 9 năm 2007 bắt đầu, nguyenle bên diễn đàn vietlyso-com (tức sau này 17/18-04-2008 là Rubi tại diễn đàn lyhocdongphuong-org-vn) viết bài nghiên cứu mở trên không gian mạng, chủ đề chỉnh sửa Bát quái. Khoảng thời gian 1999-2002 ở tại Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, Rubi có tham khảo một số cuốn sách về chủ đề triết học, sách mượn trong thư viện của Thiền Viện, trong Thiền Viện có 2 thư viện, thư viện Nội Viện Tăng và thư viện Ngoại Viện. Nhớ có đoạn, sách nói về Hà Đồ và Lạc Thư rồi sách nhấn mạnh sự liên quan giữa Hà Đồ và Lạc Thư: Hà Đồ là biểu thì Lạc Thư là lí, Lạc Thư là biểu thì Hà Đồ là lí. Sau khi xem sách thì Rubi có chú ý chung chung đến những thông tin như vậy và như có hành động tìm sách nào có chuyên đề về chủ đề này. Tìm nhưng có vẻ thấy không có ở trong thư viện của Thiền Viện, Rubi mới nhớ có một cuốn sách mang theo khi từ nhà vào Thiền Viện, đó là cuốn sách của Khí công sư Bùi Long Thành: HỘI NHẬP CON NGƯỜI THẬT. Nhớ rằng phần cuối sách có mục TÀI LIỆU THAM KHẢO, từ trang 481 đến trang 487, có tất cả 89 đầu sách: -thứ nhất là cuốn HOÀNG ĐẾ NỘI KINH (Dịch giả Ngô Tất Tố-Toàn tập. N.X.B Thành phố Hồ Chí Minh - 1991), -thứ 89 là cuốn KHÍ CÔNG VÀ Y HỌC HIỆN ĐẠI (Giáo sư thạc sĩ Ngô Gia Huy; Bùi Lưu Yêm và Ngô Gia Lương N.X.B Đồng Nai 1995) Rubi xem mục Tài Liệu Tham Khảo và có khoanh tròn đánh dấu một số đầu sách: -thứ 15. BẢN TIN KHOA HỌC NƯỚC NGOÀI (Việt nam Thông tấn xã và ủy Ban khoa học kỹ thuật Nhà Nước-phát hành) -thứ 48. DƯƠNG ÂM LỊCH CAN CHI VÀ LỊCH THỜI CHÂM CỨU BẤM HUYỆT THẾ KỶ XX (Bác sỹ Nguyễn Văn Thang. Câu lạc bộ châm cứu Hà Nôi - 1989) -thứ 49. DANH TỪ HUYỆT VI (Lê Quý Ngưu - Hội châm cứu - Viên y dược học dân tộc - thành phố: Hồ Chí Minh -1988) -thứ 56. VỀ THÔI MIÊN, ÁM THỊ PHÂN TÂM HỌC (Phó giáo sư Đại tá Bác sỹ quân y - Nhà giáo ưu tú: Phạm Gia Văn (Bài giảng cho lớp Đạo tạo hướng dẫn viên khí công dưỡng sinh Khóa I - Trung tâm khí công dương sinh: Bùi Long Thành)) -thứ 57. PHƯƠNG PHÁP SỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC DƯỠNG SINH VIỆT NAM/BÙI LONG THÀNH (Giáo sư - Tiễn sĩ: Trần Văn Hà- Bài giảng cho lớp đào tạo hướng dẫn viên KCDS khóa 1) -thứ 89. KHÍ CÔNG VÀ Y HỌC HIỆN ĐẠI (Giáo sư thạc sĩ Ngô Gia Huy; Bùi Lưu Yêm và Ngô Gia Lương N.X.B Đồng Nai 1995) -Rubi ghi thêm (bút mực đỏ) cuốn thứ 90. THIẾU LÂM KHÍ CÔNG: Nội kình nhất chỉ thiền (Khí công sư Khuyết Xảo Căn & Vương Thụy Đình - (TQ) - Người dịch: Mộ La và Trung Thuần, do NXB Hà Nội ấn hành - 1995) Các cuốn thứ 15, 56, 57, 89 đánh dấu tròn bút bi đỏ, các cuốn thứ 48, 49 đánh dấu tròn bút chì đen. Kết quả Rubi chọn cuốn thứ 53. TÍCH HỢP ĐA VĂN HÓA ĐÔNG TÂY CHO MỘT CHIẾN LƯỢC GIÁO DỤC TƯƠNG LAI (Nguyễn Hoàng Phương - N.X.B Giáo dục 1996). Cuốn 53 này Rubi không đánh dấu gì. Chọn nhưng chỉ là chọn thôi chứ chưa thể có sách, chưa biết làm thế nào để có sách xem. Trong Thiền Viện, tất nhiên là không ai được giữ tiền nhưng có một số sự việc đến nên Rubi có gặp Mẫu thân. Mẫu thân đưa cho Rubi 700 ngàn và Rubi giữ nên có. Rubi đã nhờ Thầy Tri Khố của Thiền Viện, khi Thầy đi chợ thì tranh thủ tìm xem có cuốn sách 53 đó hay không. Kết quả Rubi có được sách, giá sách đâu đó hình như 500 ngàn. Phiên bản sách 53 này so với một phiên bản khác thì bản này có thêm phần về Phong thủy. Thỉnh thoảng Rubi có giở sách ra xem, trong sách tích hợp các phần của triết lí âm dương như Bát quái, Hà đồ, Lạc thư, Độn giáp, Thái ất, Đông y Châm cứu, Tí Ngọ Lưu Chú, Linh Qui Bát Pháp, Kinh Dịch, Phong Thủy VÀ TOÁN HỌC CAO CẤP CỦA KHOA HỌC HIỆN ĐẠI, Đông Tây tích hợp vv. Có lần Rubi đang để sách trên bàn xem thì Thầy Tỉnh Nghiêm vào quan sát, Thầy quan sát và giở một số trang thì cũng thấy chỉ là về toán học cao cấp hiện đại, Rubi cũng chỉ để Thầy xem tự nhiên, cũng chỉ cười thôi không nói gì. Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, xây trên núi Phụng Hoàng. Thiền sư Thích Thanh Từ đặt tên cho núi này là Phụng Hoàng, đây hình như là ghép tên của hai người đã có công Hộ Pháp trợ đạo để góp phần bước đầu xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt. Phụng và Hoàng, một người miền Bắc, một người miền Nam. Như vậy, trong giai đoạn 1999-2002, trên núi Phùng Hoàng, Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, Rubi manh nha tiếp cận nội dung về triết lí âm dương. Được từ Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt ra ở Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử cho nên Rubi chuẩn bị hành lí, Rubi xin một Thầy chiếc thùng cát-tông to, cắt ra và chế tạo thành một thùng nhỏ hơn để đựng sách, thùng nhỏ hơn nhưng cũng khá to, 50-70 cm2. Đóng xong thùng, cho hết sách vào gọn gàng, nhưng cuối cùng lại tặng thùng sách này cho Thầy Sa-di Thích Trúc Thái Trí (Chí), Rubi chỉ mang theo một thùng sách nhỏ, một tay cũng ôm được. Trở ra Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử từ trước tết, đến 19 tháng Giêng năm Quí Mùi (lịch ta)-19-2-2003 thì Rubi xin về nhà. Sau một năm, đến năm 2004-2005 thì Rubi có vô tình mua được cuốn Tìm Về Cội Nguồn Kinh Dịch ở phố sách vỉa hè,vị trí cổng sau Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, số 2 phố Đinh Lễ. Sau Rubi cũng tìm đến cửa hàng sách cũ ở địa chỉ 180 phố Bà Triệu hỏi mua lại được cuốn Tích Hợp Đa Văn Hóa Đông Tây Cho Một Chiến Lược Giáo Dục Tương Lai (phiên bản cũ hơn), giá sách đâu đó 400 ngàn. Đọc cuốn Tìm Về Cội Nguồn Kinh Dịch nên Rubi chuyển hướng sang CHỈNH SỬA BÁT QUÁI, khoảng năm 2004-2005, đến 2006 thì viết nghiên cứu trên Yahoo! 360°blog, đến 2007 (ngày 5 tháng 9 năm 2007) thì viết nghiên cứu trên diễn đàn vietlyso-com, đến 2008 (17/18 tháng 4 năm 2008) thì viết nghiên cứu trên diễn đàn lyhocdongphuong-org-vn, ngày 7 tháng 5 năm 2009 thì Rubi nghiên cứu hướng chỉnh sửa thứ hai về đề tài Bát quái. Vừa rồi, ngày 8 tháng 8 năm 2021, tức mồng 1 tháng 7 năm Tân Sửu ["sinh nhật lần thứ 103-một trăm linh ba"], 2007-2021 Sau thời gian 14 năm thì Rubi quan sát và gọi tên Bát quái: BÁT QUÁI XUÂN THU.
  1 like
 4. Các chủ quán khi chọn mua máy pha cafe thường đưa tiêu chí giá thành là một yếu tố gần như quan trọng nhất để đưa ra quyết định, mà quên đi rằng nếu máy pha cà phê hay bị lỗi, hoạt động không ổn định thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh. Có 3 yếu tố quyết định đến chất lượng và độ bền khi chọn máy pha cà phê mà chủ quán thường bỏ qua.I. Yếu tố nào quyết định đến chất lượng của máy pha cafe?1. Bơm (Pump)Chủ quán nên chú ý khi lựa chọn máy pha cafe mini thường được trang bị bơm rung không có van khóa cố định áp suất giống máy pha công nghiệp. Nên khi máy thực hiện quá trình chiết suất cà phê sẽ không ổn định theo ngưỡng tiêu chuẩn, có lúc áp suất lên tới 16 bar khiến cho quá trình chiết suất cà phê gặp lỗi.Cà phê không đem lại chất lượng và hương vị như mong muốn. Vì là bơm mini với công suất chỉ 48W nên sau 6 tháng chủ quán cần kiểm tra và phải thay thế.2. Boiler:Là một trong những bộ phận rất quan trọng của máy pha cafe. Vậy nên khi lựa chọn máy pha cafe cho quán cần quan tâm đến boiler là đun nước trực tiếp hay gián tiếp.Nếu boiler đun nước gián tiếp thì sẽ có 1 lượng nước sôi được đun sẵn khi đạt đủ nhiệt độ cần thiết giúp cho máy luôn sẵn sàng hoạt động và nhiệt độ chiết xuất luôn ổn định.Ngược lại, nếu boiler đun nước trực tiếp thì theo nguyên lý chiết xuất cà phê: nước sẽ di chuyển qua boiler và được làm nóng trực tiếp. Do vậy sẽ dẫn đến tình trạng nhiệt độ thiếu đi tính ổn định, dẫn đến lượng chiết xuất cà phê không đồng đều giữa các ly cà phê.3. Công suất đáp ứng nhu cầu của quánKhi mua máy pha cà phê khách thường có tâm lý lo sợ chi phí đầu tư ban đầu nên đa phần thường ưu tiên chọn mua các dòng máy có giá thành rẻ, mà không quan tâm tới công suất của máy có đáp ứng được nhu cầu của quán hay không? Chất lượng cà phê như thế nào?Nên dẫn đến tình trường chủ quán thường ép máy pha mini phục vụ liên tục cho quán, hoạt động quá công suất mà đáng lẽ những chiếc máy pha này chỉ phù hợp cho gia đình, văn phòng.=> Vì vậy để chọn được đúng sản phẩm máy pha cà phê phù hợp cho quán, bạn cần xác định đúng nhu cầu sử dụng của quán để máy có thể đáp ứng được tránh làm cho việc kinh doanh của quán bị gián đoạn.
  1 like
 5. Chắc chắn bạn sẽ buồn và luyến tiếc ít hay nhiều khi chuyển nhà và rời khỏi nơi mình từng gắn bó lâu nay. Còn những người lớn tuổi, khi mà mọi thứ đã trở nên thân thuộc một cách sâu sắc, gắn liền với ký ức, kỷ niệm thì sự rời xa sẽ càng khó khăn hơn. Bạn yêu quý bố mẹ, ông bà của mình và luôn mong muốn mang đến cho họ những điều tốt đẹp nhất! Dịch Vụ Dọn Nhà thấu hiểu điều đó nên trong bài viết này, chúng tôi liệt kê ra những điều quan trọng cần làm để giúp người cao tuổi chuyển nhà có tâm lý và sức khỏe tốt nhất. Xem ngay 10 lưu ý tại: https://dichvudonnha.vn/luu-y-khi-chuyen-nha-co-nguoi-lon-tuoi/ Thông tin liên hệ: Địa chỉ: 179 Phan Đình Phùng P.1 - Q. Phú Nhuận, TPHCM Hotline: 0914.077.868 Website: https://dichvudonnha.vn/
  1 like
 6. Cách mở tài khoản forex demo và sử dụng Metatrader4 Có khá nhiều sai lầm và bẫy phổ biến đã gây ra cho các trader không ít những rắc rối trong quá trình trade của họ. Vì vậy, hãy cùng điểm qua những sai lầm khá phổ biến khiến cho các trader không kiếm được tiền trên thị trường hiện nay cũng như hướng dẫn mở tài khoản forex demo. Phân tích Có vô số các thông tin trên thị trường forex hiện nay có để đánh lạc hướng các trader, hay bất kì các hệ thống giao dịch, phần mềm giao dịch nào. Bạn cần sàng lọc ra tất cả các biến và tạo ra cho mình một chiến lược giao dịch đơn giản nhưng hiệu quả. Đây là một trong những nhiệm vụ rất khó khăn cho các trader hiện mới bắt đầu. Hầu hết các nhà đầu tư thường có suy nghĩ rằng càng nhiều thì càng tốt, nhưng trong thực tế nhiều hơn lại thật sự khiến tồi tệ hơn, vì nó có liên quan đến giao dịch ngoại hối. Thực tế bạn không cần phải suốt ngồi trước máy tính cả ngày để phân tích các tin tức ngoại hối hay các chỉ báo. Vì vậy việc dành thời gian và tiền bac vào các phần mềm hay hệ thống giao dịch, phân tích 1 cách mù quáng sẽ là một sự lãng phí. Xem thêm: sàn forex tốt nhất hiện nay Giao dịch quá nhiều Hầu hết các trader không kiếm được tiền trên thị trường dài hạn bởi vì một lý do hết sức đơn giản là vì họ giao dịch quá nhiều. Thực tế thì các trader đều làm rất tốt trên các tài khoản demo, nhưng khi bắt đầu giao dịch bằng tiền thật họ lại làm thật khủng khiếp. Lý do bởi vì khi giao dịch demo thì hầu như học không có liên quan đến cảm xúc bởi vì không phải là tiền thật. Vì vậy, cảm xúc chính là kẻ phá hoại cho sự thành công của các trader. Giao dịch mà bạn có hề có bất kỳ một kế hoạch hoặc không làm chủ được lợi thế của mình là giao dịch mù quáng. Về cơ bản, bạn cần phải biết chính xác những gì bạn đang tìm kiếm trên thị trường , sau đó giao dịch khi tín hiệu đã xuất hiện. Giao dịch quá nhiều sẽ làm cho bạn mất tiền nhanh chóng bởi vì bạn đang đánh bạc trên thị trường. Bạn cần phải bình tĩnh và suy nghĩ cách tiếp cận thị trường. Không áp dụng tỷ lệ Risk-Reward và quản lý tiền bạc một cách đúng đắn Quản lý rủi ro cũng là một trong những bước rất quan trọng để dẫn đến sự thành công trên thị trường. Quản lý rủi ro liên quan đến việc kiểm soát rủi ro của bạn trong mỗi lần giao dịch mà bạn có thể chấp nhận được. Hầu hết các nhà đầu tư đều bỏ qua điều rằng họ có thể thua ở bất kỳ giao dịch nào. Nếu bạn biết và chấp nhận rằng có thể mất tiền bất cứ lúc nào. Vậy tại sao bạn còn mạo hiểu nhiều hơn ngưỡng bạn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, các trader lại mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Sai lầm của việc mạo hiểm đó chính là giao dịch quá nhiều tiền trong mỗi lần giao dịch. Và chỉ cần một lệnh giao dịch và đòn bẩy cao sẽ đi ngược lại kỳ vọng sẽ thổi bay các tài khoản của bạn một cách nhanh hơn bạn nghĩ. Xem thêm: các hình thức nạp tiền XTB Không có kế hoạch giao dịch và không có kỷ luật Không có một kế hoạch giao dịch sẽ là sai lầm phổ biến nhất hiện nay của các trader mắc phải. Nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng họ có thể tạo ra một kế hoạch giao dịch sau này hoặc khi họ có bắt đầu kiếm tiền, đơn giản là họ không cần giữ hoặc có thể giữ trong đầu họ. Tất cả những giải thích lý do đó chỉ đơn thuần là ngăn cản họ đạt đến được thành công như họ mong muốn. Nếu như bạn không có bất kì một chiến lược cụ thể nào về những hành động trên thị trường thì bạn giống như hành động theo cảm xúc và có tư duy của một kẻ cờ bạc. Giao dịch tiền thật quá sớm hoặc xem nó như cờ bạc Sự thúc giục nhảy vào thị trường và giao dịch là cái mà hầu hết các trader thường khó có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, sự thật là cho đến khi bạn đã nắm vững được chiến lược hiệu quả, thì bạn thực sự không nên giao dịch bằng tiền thật. Bằng cách bạn làm chủ chiến lược, nghĩa là bạn sẽ đạt được sự thành công bền vững với nó trên tài khoản demo tầm từ 3 đến 6 tháng. Xem thêm: cách rút tiền xtb
  1 like
 7. Bạn có thể xem bói nốt ruồi hoặc xem tuồi vợ chồng để biết nên sinh năm nào nha. Nhưng cũng đừng qua tin, con cái là trời cho, sinh được thì sinh, đừng cố cãi mệnh trời bạn nha. Trong phong thuỷ có 2 cái gọi là Thiên mệnh và Nhân Mệnh, những thứ đã là thiên mệnh thì con người không thể nghịch thiên được, chỉ có thể bù lại bằng nhân mệnh, cách sống phúc đức, tích đức thôi bạn.
  1 like
 8. Gem Sky World được Công ty Đất Xanh triển khai ngay khu vực trọng điểm huyện Long Thành, liền kề khu vực Dự án cảng hàng không và sân bay quốc tế Long Thành sắp khởi công. Địa chỉ chính xác của dự án: Quốc lộ 51, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51, nối liền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với Tp. Biên Hòa (Đồng Nai) và Tp. Hồ Chí Minh Đây là nút giao thông quan trọng, đóng vai trò kết nối với nhiều tuyến đường huyết mạch như: cao tốc khác là Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu, Tỉnh lộ 769 Liền kề Cảng hàng không Quốc tế Long Thành Cách khu công nghiệp Long Thành 6km Cách Tp. Hồ Chí Minh 24km theo đường cao tốc đến nút giao An Phú Cách Tp. Biên Hòa 25km theo tuyến Quốc lộ 51 Quy mô Tổng diện tích dự án: 92,2ha Mật độ xây dựng: 50% Diện tích phân lô: 90m2 – 300m2 Quy mô dân số: hơn 18.000 người KDC sẽ được chia thành 6 khu với các giai đoạn thi công khác nhau, cụ thể: Khu Công viên cây xanh Khu phố thương mại Nhà ở liên kế Khu biệt thự Khu thương mại dịch vụ Khu Các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện đại Sản phẩm Theo thông tin ban đầu, dự án Gem Sky World sẽ đưa ra thị trường tổng cộng 4.022 sản phầm gồm: Đất nền: Hiện tại giá bán đất nền dự kiến: 25 triệu/m2 Nhà ở liên kế có sân vườn Nhà phố thượng mại Shophouse Biệt thự Song lập Biệt thự Đơn lập Căn hộ chung cư Các thông tin giá sản phẩm khác vẫn chưa được chính thức công bố. Pháp lý dự án Gem Sky World Đồng Nai sạch hay không? Dự án chỉ mới triển khai xây dựng đầu năm 2020, nhiều người vẫn lo ngại pháp lý dự án Gem Sky World đã đầy đủ chưa? Hiện tại, Đất Xanh Group đã làm việc xong về thủ tục pháp lý với sở xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai vừa chính thức cấp phê duyệt 1/500 cho dự án 92ha và chuẩn bị tiến hành mở bán giai đoạn 1. Sản phẩm được cấp sổ đỏ riêng từng căn >>>> Chi tiết xem tại: Dự án Gem Sky World
  1 like
 9. ĐỊA LÝ PHONG THỦY LẠC VIỆT MÁI NHÀ – YẾU TỐ TRONG HÌNH TƯỚNG HỌC Địa lý phong thủy là bộ môn ứng dụng từ học thuyết Âm Dương Ngũ hành và toàn bộ hệ thống lý thuyết về hình tướng học của Địa lý Phong thủy đã bị thất truyền và chỉ được lưu lại rất ít trong các sách vở tư liệu. Có một số coi hình tướng học Dương trạch (Nhà ở) thuộc về hình khí nhưng tài liệu về hình khí lại ít đề cập tới vấn đề hình tướng nhà. Xưa kia thì Hình tướng nhà ít được coi trọng bởi nhà cổ truyền như của Ông Cha chúng ta xây dựng là nhà ba gian, năm gian hay ba gian hai trái. Còn trong cuộc sống hiện đại thì ngôi nhà ngày nay ko chỉ có một tầng và hình thể ngôi nhà được các kiến trúc sư vẽ theo rất nhiều các phong cách và tất nhiên đa phần đều không tuân thủ theo nguyên tắc Âm Dương Ngũ hành. Trong hình tướng nhà thì hình thể bao gồm hình thể đất, hình thể nhà , mái và cột nhà. Sau đó là cửa ra vào và cửa sổ sẽ tạo ra hình thức bên ngoài của ngôi nhà. Vì thế, hình thể nào tạo ra khí chất đó nên từ đó chúng ta cũng nhận biết được cuộc sống bên trong ngôi nhà đó, cũng giống như bộ môn xem tướng người vậy Ông Cha ta có câu “Con không cha như nhà không Nóc”, hay “Dột từ nóc dột xuống”, dùng hình tượng mái nhà để mô tả về ngôi nhà và gia chủ. Mái nhà thuộc Dương, nguyên tắc phải sinh Âm mới là thuận lý nên nhà thuộc Thổ (hình thể vuông, chữ nhật) thì mái sẽ là tượng hình Hỏa (tương sinh với Thổ). Do đó mái tam giác có đỉnh vuông hay tù đều là tượng Hỏa, màu đỏ hoặc vàng cũng là màu tương sinh với hành Thổ . Hoặc giả như mái bằng thì tượng Thổ - tương đương thân nhà nên cũng là một ngôi nhà có mái tốt. Mái nhà cần che phủ đủ thân nhà, kín đáo, tỷ lệ hài hòa với cột(không to quá, không bé quá), tuân theo tỷ lệ vàng hay một tỷ lệ cân đối theo kiến trúc tức là một mái nhà hoàn hảo. Nếu mái bị cắt khoét tức là hình tượng “dột từ nóc”, hay quá to hoặc nhỏ so với thân nhà , cột cũng tạo ra sự mất cân bằng Âm và Dương. Trong kiến trúc hiện đại lại càng xuất hiện nhiều mẫu mái khoét lỗ, ba hoặc nhiều hơn các mái nhỏ trên mái nhà chính. Như thế có phải là người cha, người chồng trong gia đình hỏng, nát, thủng hay không ? Một thân nhà hai mái là hình tượng của hai đời chồng , hoặc một mái hai thân nhà cũng là tượng hai đời vợ. Nhiều mái nhà là hình tượng hỏa thiêu thiên môn, hay một phòng trên một mái khác lại là phạm cách Bốc tinh phòng. Mỗi hình tượng mái nhà tạo ra sẽ tạo ra nội khí Âm của ngôi nhà và từ đó sẽ biết được ảnh hưởng của Âm khí lên ngôi nhà đó. Chúng ta ai cũng đều biết “Góc ao Đao Đình “ là những thứ cần tránh đối diện với cửa. Thế nhưng kiểu mái Thái (mái huynh đệ) lại đang rất thịnh hành trong xây dựng hiên nay. Mái này có một cạnh chém ngang vào mái chính, cũng giống như Đao đình vào cửa nhà vậy , sẽ tạo ra sát khí như lưỡi đao chém vào mái nhà chính. Trong ĐLPT Lạc Việt thì mái nhà, hình tướng nhà cũng mới chỉ là một yếu tố cấu thành nên Phong thủy chuẩn của một ngôi nhà. Mỗi hướng, mỗi tuổi gia chủ tạo ra vận khí của một ngôi nhà và tốt hay xấu cũng đều theo vận số của ngôi nhà đó. Do vậy, cho dù một yếu tố sai trong khi các yếu tố khác đúng cũng sẽ là điểm trừ chứ ko phải là yếu tố quyết định. Một ngôi nhà xấu hay tốt cũng sẽ không xuất hiện ngay mà nó sẽ tích tụ theo năm tháng , cái mà chúng ta gọi là vận số ngôi nhà như đề cập ở trên. Vậy nên một ngôi nhà dù sai, có thể sau 9-12-14 năm nó mới phát tác nhưng một khi đã phát tác cái xấu thì không có cách gì chữa được. Địa lý Phong thủy không thể dùng quan lộc , tiền tài để làm thước đo bởi cuộc sống bên trong ngôi nhà đó không chỉ có Tiền và vì thế lá số tử vi mới có 12 cung. Có hàng trăm tỉ, nhưng sức khỏe và hạnh phúc không có thì phỏng có ích chi ? giàu có nhưng không biết phụng dưỡng báo hiếu Cha Mẹ, không lo tôn tạo công đức Tổ tiên thì giàu có ích gì ? Địa lý phong thủy là thực tế mô tả mọi trạng thái của con người khi xây dựng ngôi nhà bởi nó chính là hình ảnh phản chiếu số mệnh của chủ nhà tại giai đoạn đó và toàn bộ thời gian sống bên trong ngôi nhà đó. Chúng ta tạo ra ngôi nhà nhưng chính ngôi nhà lại nhào nặn nên số phận của con người sống bên trong nó, cho nên dù mái nhà mới là một yếu tố nhỏ trong yếu tố hình thể nhưng nó lại là một yếu tốt rất quan trọng. Tiếc răng, chúng ta thường bỏ qua việc tìm hiểu về mái nhà sao cho đúng thì lại đánh giá đúng sai dựa trên sự giàu có hay một vẻ đẹp mang tính xu hướng tức thời.
  1 like
 10. 7 kỳ quan thế giới cổ đại: Duy nhất một nơi còn nguyên vẹn nhưng chứa đựng nhiều bí ẩn chưa được khám phá Anh Việt | 05-10-2019 - 20:45 PM 7 kỳ quan thế giới cổ đại từng được xem như những công trình vĩ đại bậc nhất của thế giới cách đây hàng nghìn năm, nhưng chỉ có một công trình duy nhất còn tồn tại tới ngày nay, vốn ẩn chứa rất nhiều bí mật chưa được giải mã Khi nhà văn Hi Lạp Antipater chìm đắm trong kho tàng nghiên cứu các công trình cổ đại, ông đã lập ra một danh sách bao gồm 7 công trình vĩ đại nhất dựa trên tầm hiểu biết của người Địa Trung Hải lúc bấy giờ. Danh sách của Antipater trở nên nổi tiếng và được công nhận ở nhiều nơi tại Châu Âu ngày nay. Theo đó, kim tự tháp Giza, vườn treo Babylon, tượng thần Zeus Olympia, đền Artemis, lăng mộ của Mausolus, tượng thần Mặt Trời Helios ở Rhodes và hải đăng Alexandria chính là 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Cho tới ngày nay, chỉ còn sót lại duy nhất quần thể lăng mộ kim tự tháp Giza tại Ai Cập. Đây cũng là công trình ẩn chứa nhiều bí ẩn nhất trong số 7 kỳ quan thế giới cổ đại. 6 kỳ quan được tái hiện bằng hình vẽ, chỉ riêng khu lăng mộ Giza còn tồn tại tới ngày nay. Thiết kế không tưởng của quần thể kim tự tháp Giza Giza không phải là một kim tự tháp riêng biệt. Thay vào đó, đây là một quần thể lăng mộ với 3 kim tự tháp lớn, tượng Đại Nhân Sư khổng lồ và một số công trình vệ tinh khác. Vốn dĩ các kim tự tháp được xây dựng làm lăng mộ, nơi chôn cất cho pharaoh Cheops và gia đình hoàng gia. Thời gian trôi qua, giới quý tộc thuộc các triều đại Ai Cập đã xây dựng thêm những công trình và khu lăng mộ nhỏ hơn ngay trong diện tích của khu vực Giza. Các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải vì sao người Ai Cập cổ xây dựng được Giza Các kim tự tháp ban đầu, tiêu biểu là đại kim tự tháp Cheops chứa đựng rất nhiều bí ẩn trong cách thức xây dựng. Thiết kế của nó khiến cả những kiến trúc sư tài năng nhất hiện nay cũng phải kinh ngạc. Các khối đá chục tấn được mài nhẵn xếp khít với nhau lên tới độ cao hàng trăm mét. Cấu trúc kín tới độ một sợi tóc cũng không thể lách qua các khe giữa những khối đá. Với đặc điểm cấu trúc như vậy, dù ở ngay trên sa mạc nóng bức nhưng nhiệt độ bên trong kim tự tháp Cheops vẫn luôn được duy trì ở mức 20 độ C. Các đồ vật có thể được bảo quản rất lâu bên trong môi trường đặc biệt này. Các nhà khảo sát đã từng thử đặt sữa tươi, rau quả tươi vào bên trong kim tự tháp Cheops. Sau thời gian một tháng, màu sắc, mùi vị của chúng hoàn toàn không hề thay đổi. Có thể nói, kim tự tháp đã được xây dựng hoàn hảo cho mục đích chôn giữ xác của gia đình hoàng gia Ai Cập. Tượng Đại Nhân Sư và kim tự tháp Cheops. Không chỉ các nhà khảo cổ, các kiến trúc sư, các nhà toán học, vật lý học, thiên văn học cũng phải cúi đầu thán phục trước thiết kế bí ẩn của đại kim tự tháp. Quần thể kiến trúc khổng lồ này được đặt ở vị trí trung tâm của Trái Đất, chính là giao điểm của đường kinh tuyến và vĩ tuyến dài nhất (đường xích đạo) thế giới. Bên cạnh đó, một giả thiết khác về đại kim tự tháp vẫn còn gây tranh cãi tới ngày nay. Sử dụng phần mềm máy tính, 2 nhà khoa học Robert Bauval và Adrian Gilbert từng quay ngược bầu trời Trái Đất về thời cổ đại và nhận thấy sự trùng khớp của hình ảnh các kim tự tháp với hình ảnh chòm sao Orion. Ở thời điểm 10450 năm trước Công Nguyên, mỗi kim tự tháp thuộc quần thể Giza đều có đỉnh chóp chiếu thẳng vào một ngôi sao trên bầu trời. Các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải vì sao người Ai Cập cổ xây dựng được Giza Di tích quần thể Giza được cho là lí do dẫn tới sự mở rộng thành thị của người Ai Cập xuyên suốt từ thời cổ đại tới thời hiện đại. Ngày nay, với vị thế như kỳ quan cổ đại duy nhất còn tồn tại, quần thể Giza đã thu hút vô số người tới đây nhìn ngắm, thám hiểm, nghiên cứu và làm ăn. Cấu trúc bên trong kim tự tháp Ban đầu, di tích được xác định nằm tại một nơi xa xôi trong sa mạc để né tránh sự quấy nhiễu. Nhưng tới thập niên 1990, đô thị và các tuyến đường đã dần lan thẳng tới khu lăng mộ. Thủ đô Cairo Ai Cập giờ đây chỉ còn cách công trình cổ vĩ đại này chưa tới 14 km. Những người tới chiêm ngưỡng các kim tự tháp và tượng Đại Nhân Sư ngày nay sẽ choáng ngợp trước sự khổng lồ của các công trình, nhưng phần lớn không biết rằng nơi đây thuở xa xưa thực sự mang vẻ đẹp lộng lẫy. Các phiến đá tạo nên kim tự tháp nặng từ 2 tới 50 tấn được đẽo gọt vuông vức, nhẵn bóng và phủ bên ngoài một lớp đá vôi. Bề mặt đá vôi khi tiếp xúc với ánh sáng từ Mặt Trời hay Mặt Trăng đã tỏa ra ánh sách huyền ảo, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ hiếm thấy trên sa mạc nóng bỏng. Ở thuở ban đầu, khu vực kim tự tháp Giza từng được bao trùm bởi những luồng ánh sách kỳ ảo. Con người hiện đại ngày càng không tin vào cách giải thích truyền thống về việc xây dựng các kim tự tháp khổng lồ. Giả thuyết phổ biến nhất là các Pharaoh cổ đại đã bóc lột cùng cực sức lao động của nô lệ. Giới cai trị đã sử dụng các kỹ thuật khác nhau để vận chuyển các khối đá từ 2 tấn đến 50 tấn từ các mỏ đá xa tận 800 km dọc theo sông Nile và các kênh đào nhân tạo đến cao nguyên Giza trước khi chạm khắc, tạo hình, mài nhẵn bề mặt rồi xếp chồng chúng lên nhau tới độ cao 146,5m. Giải thích trên thật khó để được các nhà khoa học thời nay chấp nhận. Theo một tính toán cho thấy, để xây dựng được một trong ba kim tự tháp lớn phải cần tới 10 vạn nhân lực làm việc liên tục 24 giờ mỗi ngày trong vòng 200 năm. Và để xây dựng được toàn bộ quần thể công trình, các pharaoh phải chờ tới khoảng 800 năm. Trong khi đó, các pharaoh luôn muốn các công trình phải được hoàn thành ngay trong triều đại của mình. Chưa kể tới các tính toán thiết kế không chút sai sót mà ngay cả sức người ngày nay cũng khó có thể thực hiện được. Tổng hợp Nguồn Tri Thức Trẻ
  1 like
 11. Cháu cảm ơn bác Dong.Giang nhiều ạ, xin kính chúc bác sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống!
  1 like
 12. XÁC ĐỊNH NẠP ÂM CHO CÁC HÀNH TRONG LẠC THƯ HOA GIÁP Sau khi xác định thân mạng của các năm theo cách trên, để ý ta thấy, các hành Sinh Vượng Mộ đều theo vòng Tam Hạp, khởi từ Tý sẽ là Tý Thân Thìn, khởi từ Ngọ sẽ là Ngọ Dần Tuất (Ví dụ với hành Kim hình bên dưới). Từ đó ta có cách an như sau: Một số Vi dụ (lấy từ bài trên) và nên học thuộc lòng nạp âm. Cám ơn Quý vị quan tâm, rất mong phản hồi từ Quý vị. Thiên Bồng (sưu tầm và hiệu chỉnh)
  1 like
 13. Oh. Lâu quá mới thấy Tâm Giao vào lại diễn đàn. Việc đầu tiên tôi đề nghi Ban QT Kỹ thuật đưa nick Tâm Giao thành Hội viên chính thức của dd, được quyền viết bài trong các chuyên mục học thuật. Tâm Giao tham gia dd đã lâu và ko hề vi phạm nội quy, đóng góp hơn 60 bài viết. Đây là tính chính danh và sự công bằng cần có trong hoạt động của dd. Cảm ơn anh chị em.
  1 like
 14. 1 like
 15. Hi Mạnh Đại Quân, Bạn nên nói anh ấy ghi ra giấy nói cháu niệm 6 chữ số này để bồi dưỡng lại ngũ hành trong cơ thể : 640.380. Niệm liên tục mỗi ngày 30 phút. Nếu tin tưởng có thể nói anh ấy inbox thông tin cho Tôi : tên, tuổi, hình. Để mỗi Tối ngồi thiền tịnh tâm Tôi phát năng lượng hổ trợ trị bệnh từ xa để bé mau khỏi bệnh. Vài góp ý nhỏ.
  1 like
 16. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ chứng kiến được Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Vitinfo Thứ hai, 12/04/2010, 11:22(GMT+7) Theo Đại tá Huyên, sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp ổn định, tỉnh táo và Đại tướng sẽ có mặt trong dịp sinh nhật lần thứ 100 của mình (25-8), hơn nữa để được chứng kiến Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Cả nước đang rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tá Nguyễn Huyên, trợ lý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết năm nay, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bước sang tuổi 100. Tuổi cao, sức yếu, hiện Đại tướng đang được điều dưỡng tại viện quân y 108, sức khỏe ổn định tỉnh táo. Báo CAND dẫn lời dẫn lời Đại tá Huyên cho biết, 25/8 là sinh nhật của Đại tướng. Bệnh viện đang hết lòng chăm sóc, giữ gìn sức khỏe của Đại tướng để Đại tướng có mặt trong dịp sinh nhật của mình và hơn nữa là chứng kiến Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, như mong muốn của đồng bào và chiến sĩ cả nước". Theo Nhà báo & Công luận
  1 like
 17. Những giải mã bất ngờ về trống đồng Việt Nam Thần Đồng (trống đồng) của Việt Nam khởi nguyên là vật linh (ấn tín) hay nhạc khí? Thần Đồng (trống đồng) của Việt Nam khởi nguyên là vật linh (ấn tín) hay nhạc khí? Để trả lời được câu hỏi này, cần làm rõ một số vấn đề sau: Về nguyên tắc thì hợp kim của một loại nhạc khí là phải có 17% kim loại thiếc và không có kim loại chì: Thiếc có âm thanh đẹp, trong cứng, còn chì sẽ làm câm tiếng. Do đó, hợp kim đồng thau đúc Thần Đồng của Việt Nam kim loại thiếc chỉ có 0,5% tạo độ cứng, còn kim loại chì đến 25% - chì làm câm tiếng lại, nhưng chì mềm điền đầy các họa tiết hoa văn. Vậy Thần Đồng của Việt Nam không phải loại nhạc khí mà là Ấn tín của thời đại Hùng Vương. Vật linh ấn tín biểu tượng vương quyền Mỗi dân tộc trong thời tiền sử thường có một vật linh biểu tượng quyền uy của vị đứng đầu một tôn giáo hoặc tù trưởng: Có tộc, vật linh là chiếc gậy, có tộc vật linh là chiếc mũ. Vật linh ấy nếu kèm theo một câu Thần chú thì tạo nên sự linh nghiệm vô song như chiếc “Gậy”, cái “Nón” của Chử Đồng Tử – Tiên Dung. Về sau chiếc gậy, cái nón ấy là cây Vương trượng và chiếc mũ Niệm: Khi bị lột mũ Niệm, cất cây Vương trượng thì người đó không còn uy quyền gì nữa. Đó là giá trị của vật linh biểu chương Vương quyền. Đến thời cổ đại, có tổ chức Nhà nước thì xuất hiện loại vật linh Ấn tín của nhà vua như Đỉnh đồng của nhà Thương Trung Quốc và Thần Đồng - Ngọc Lũ của vua Hùng nhà nước Văn Lang. Đến thời đại có chữ viết thì vật linh của các tôn giáo là Sử thi nói về lịch sử của tôn giáo đó, như đạo Phật có Kinh Phật, đạo Cơ Đốc có Kinh Thánh, đạo Hồi có Kinh Koran... Sự ra đời của mỗi loại vật linh ấy là kết tinh – hệ quy chiếu về nền văn hóa tư tưởng của mỗi Tôn giáo và Nhà nước đó. Đặc biệt, hoa văn Thần Đồng - Ngọc Lũ từ thời chưa có chữ viết, bằng những ký hiệu mật mã tạo nên bản Sử thi của dân tộc Kinh - Giao Chỉ biểu đạt về khởi nguyên và tiến trình vòng đời của con người: Đồng thời qua đó, mà hình dung về lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc từ khởi thủy cho đến ngày vua Hùng tuyên bố thành lập nước Văn Lang (xem bài Ý nghĩa hoa văn “Thần Đồng” Ngọc Lũ Báo KH&ĐS số 122 - Thứ 6 (10/10/2014). Vào thời đại Hùng Vương, khi đội ngũ các “nhà khoa học”: Phù thủy, chiêm tinh, thầy bói phục vụ trong triều đình Văn Lang đã hoàn thành sứ mệnh, đúc vật linh Ngọc Lũ: Một hiện vật biểu tượng văn hóa mang tính quốc gia - kiệt tác có một không hai của nhân loại – hiện vật tâm linh, gọi là hèm. Hèm là từ khóa; kiêng dè, cấm kỵ, húy tiếng quốc tế gọi là Tapu, tiếng Thái ở Tây Bắc gọi là căm dam: linh thiêng, huyền bí, bí hiểm, điều không được nói ra động đến thánh thần, không phải dễ, ai cũng biết, muốn biết phải thông qua thần chú của thầy mo - khi đúc xong vật linh thì có lễ “hô thần nhập tượng” nên vật linh đã trở thành “thần”. Vì thế, vật hèm Thần Đồng Ngọc Lũ đó là biểu tượng quyền uy, Ấn tín và là báu vật truyền ngôi của thời đại Hùng Vương. Tương truyền, trong những lần Vua Hùng cầm quân đi dẹp loạn bảo vệ sự thống nhất lãnh thổ của nước Văn Lang, Thần Đồng đã hiện hình giúp nhà Vua thắng trận. Vì vậy, vua Hùng đã phong cho Thần là Đại vương, và lập đền thờ Ngài trên núi Khả Lao, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa - còn gọi là “núi Thần Đồng” - nơi tìm ra kim loại đồng đầu tiên. Kẻ thù thay đổi tên của ấn tín Người xưa cho rằng, cống nạp Ấn tín là tỏ lòng thuần phục, dùng sức mạnh đánh cướp Ấn tín là nước đó không còn Vua – mất Chủ, hoặc thay đổi tên của Ấn tín thì dù cư dân của nước đó có chôn giấu Ấn tín thì cũng không còn giá trị nữa. Vì thế, Mã Viện trong lần đưa quân sang Giao Chỉ đàn áp cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (40 - 43) biết giá trị của Ấn tín cho nên y gọi là “đồng cổ” – (trống đồng) thứ nhạc cụ. Chủ trương thâm hiểm đó của kẻ thù đã được chúng thực hiện thành công. Về sau này, khi chúng ta đào được Thần Đồng thì đều gọi là “đồng cổ” (trống đồng) thứ nhạc cụ, chứ không ai nghĩ đó là Ấn tín của thời đại Hùng Vương nữa. Tuy nhiên, để thực hiện được ý đồ xóa tinh thần Ấn tín, kẻ thù còn phải dùng một loạt biện pháp tiến hành triệt để nữa - tức là trong một ngàn năm Bắc thuộc, giới thống trị đã cho viết trên 40 đầu sách rêu rao, quảng bá thứ đồng cổ - trống đồng, và cho dân vùng Lưỡng Quảng biểu diễn tiết mục đánh trống đồng, nhưng phải kiên trì, lâu dài. Bởi lẽ, khi gọi hiện vật “đồng cổ” - (trống đồng) của Giao Chỉ là thứ nhạc cụ là mới mẻ quá, chưa đi vào nhận thức của cư dân ở vùng đó, cho nên nhà hào trưởng khi đúc trống đồng xong không dùng dùi đánh thử, để nghe tiếng kêu mà đặt trống đồng giữa sân, mở tiệc rượu mời đồng loại đến mừng. Người đến chật nhà, con trai con gái nhà hào phú dùng vàng bạc đúc thành thoa (hoa tai) dùng thoa gõ vào trống đồng rồi để lại cho nhà chủ - chỉ dùng thoa “gõ” thôi chứ không dùng dùi đánh thử (sách Quảng Châu ký của Bùi Thị khoảng năm 420 - 488). Phải đến sách Cựu Đường thư (940 - 946) mới xuất hiện việc đánh trống đồng và coi đó là một nhạc cụ. Từ giữa thế kỷ thứ X trở đi vùng Lưỡng Quảng mới chính thức đánh trống đồng thành tiết mục biểu diễn. Nghĩa là kể từ khi Mã Viện gọi thứ vật linh hèm Ấn tín của người Kinh - Giao Chỉ là “đồng cổ” thứ nhạc cụ thì sau 900 năm, sử của Trung Quốc mới chính thức gọi thứ vật linh hèm ấy là thứ nhạc cụ, đưa ra hai tiêu chí về đánh trống đồng cho vùng Lưỡng Quảng thực hiện. GS H.Loofs - Wwiosowa người Australia, gốc Đức, từng ở trong đội quân viễn chinh Pháp có nhiều hiểu biết về văn hoá Việt Nam, với thuyết Biểu chương vương quyền coi Trống Đồng là vật tượng trưng cho quyền lực hợp pháp. Ông cho rằng, có một quyền uy tôn giáo tồn tại ở Bắc Việt Nam trong thời cổ, tương tự với quyền uy của giáo hoàng phương Tây. Theo ông các tù trưởng bộ lạc ở nhiều vùng Đông Nam Á đã cử sứ bộ đến Bắc Việt Nam để xin ban các Trống Đồng mà với chúng, họ có thể làm vua hợp pháp. theo http://kienthuc.net.vn/di-san/nhung-giai-ma-bat-ngo-ve-trong-dong-viet-nam-407875.html ==================================================== Điều này hoàn toàn đã có thể xảy ra.
  1 like
 18. Dạ, sư phụ. Để khi nào con đến thăm sư phụ lại nhờ sư phụ chỉ điểm. Con cũng tìm cách kết hợp Tử Vi với Luận Tuổi Lạc Việt và kết quả rất là khả quan sư phụ ạ. Khi nào con chín muồi, con sẽ viết một bài trên diễn đàn để chia sẻ kiến thức với các ace.
  1 like
 19. PHẦN HAI: NHỮNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ ĐẶC BIỆT Thục Phán-An dương Vương Những nhận định và đánh giá về Thục Phán và thời đại của ông hầu hết đều thiếu bằng chứng lịch sử, nên phần lớn chỉ là những lời đồn đoán hoặc thêu dệt, đầy mâu thuẩn. Kết quả đó biến ông thành một nhân vật của truyền thuyết hay huyền thoại hơn là một nhân vật lịch sử có vai trò vô cùng quan trọng đối với dân tộc. Lịch sử là một chuỗi sự kiện tương quan biện chứng, vì vậy chỉ cần sắp xếp các sự kiện này theo mối quan hệ vốn có của nó, thì có thể làm sáng tỏ lịch sử của một thời kỳ nhất định. Và những mâu thuẫn như trường hợp trên sẽ không xảy ra. Chỉ khi nào không có những dữ liệu tối thiểu thì chuỗi biện chứng không thực hiện được. Lúc đó lịch sử sẽ chìm trong bóng tối, và huyền thoại lên ngôi. Thục Phán không nằm trong trường hợp này. Chúng ta có thể làm sáng tỏ những nghi vấn về Thục Phán thông qua các bằng chứng hiển nhiên của lịch sử. Nhiều tác giả căn cứ vào cái tên Thục Phán để xác quyết ông là người Hán, hơn nữa lại là vua nước Thục thời Chiến Quốc. Nhưng sau khi đối chiếu niên đại, thấy không phù hợp nên cho rằng ông chính là cháu nội của vua Thục, người bị nhà Tần tiêu diệt. Thân thế, sự nghiệp, và mối quan hệ của Thục Phán với Hùng Vương hầu như là những suy đoán thiếu bằng chứng nên không có tính thuyết phục. Không những thế còn tạo thêm nhiều nghi vấn: Làm sao một ông vua nước Thục ở Hoa bắc cách xa miền bắc Việt Nam cả 3000km, lại có thể biết được con gái của Hùng Vương, và đem lòng yêu mến? Thời Chiến Quốc là giai đoạn chiến tranh khốc liệt, bằng chứng là nước Thục bị Tần thôn tính. Vậy vua Thục thực hiện việc cầu hôn lúc nào, hành trình ra sao, mất bao nhiêu thời gian? Trong nội dung bài trước đã có nêu đầy đủ bằng chứng để khẳng định, đất nước Âu Lạc của Hùng Vương được thành lập trong vùng gần hồ Động Đình của dòng Trường Giang, vùng Hoa nam. Niên đại Hùng Vương kết thúc vào thế kỷ 11TCN. Giai đoạn tiếp theo là thời kỳ Bách Việt, hình thành từ sự tan rã nhà nước Âu Lạc của Hùng Vương. Thời kỳ Bách Việt cũng kết thúc vào năm 210TCN sau khi Đồ Thư cưỡng chiếm vùng Hoa nam. Như vậy hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp nào giữa Hùng Vương và Thục Phán, ngoài những lời đồn đoán mơ hồ không cơ sở. Tên người có khi mang dấu hiệu của nguồn gốc, hoặc thân thế. Nhưng nó không có tính qui luật, nên tên gọi có thể mang một ý nghĩa tượng trưng nào đó, hoặc đơn giản chỉ là sỏ thích ngẫu nhiên mà thôi. Không cần tìm kiếm nhiều bằng chứng để phủ nhận nguồn gốc Hán tộc của Thục Phán, chỉ việc ông bị Triệu Đà tiêu diệt chỉ vì cả tin và ngoại giao bằng tình cảm, cũng đủ xác định ông là người Việt, một thủ lĩnh tự phong, mang đậm tính cách của một nông dân chân chất quê mùa. Trong trường hợp này, tên Thục Phán cũng như vương hiệu An Dương Vương là do Cao Lỗ đặt cho vì Thục Phán không biết chữ Hán. Và Cao Lỗ có khả năng là hậu duệ của một đại thần trong triều nhà Thục. Để bảo vệ luận thuyết nầy, ta có thể xem xét tài năng cùng tính cách của mỗi người, vì những yếu tố này được hình thành từ nguồn gốc xuất thân của họ. Có thể tìm hiểu về Cao Lỗ trước sau đó đến Thục Phán, vì các biểu hiện của Cao Lỗ dễ nhận ra hơn từ đó giúp làm sáng tỏ vấn đề của Thục Phán. Những biểu hiện về nguồn gốc Hán tộc của Cao Lỗ: Trước Công Nguyên, người Việt chưa có họ, vì vậy Cao Lỗ đến từ phương bắc. Họ Cao tại miền bắc Việt Nam không tìm thấy mối liên hệ nào giữa thủy tổ của mình với Cao Lỗ, mặc dầu xuất hiện rất lâu sau Cao Lỗ. Như vậy Cao Lỗ không phải dân địa phương nên không có bà con, anh em, gia tộc tại miền bắc. Một mình ông chạy trốn quân Tần không mang theo gia đình vợ con, nên khi ông chết đi không có hậu duệ ở Việt Nam. Tài năng và kiến thức về kỹ thuật, quân sự, chính trị, kiến trúc xây dựng...mưu lược của Cao Lỗ có lẽ khó tìm được người thứ hai trên toàn lãnh thổ Bách Việt từ Hoa nam đến miền bắc Việt Nam, ngoại trừ những vùng lãnh thổ thuộc Sở, Ngô, Việt. Nếu ở Hoa nam cũng có thì quân Tần không thể nào dễ dàng và nhanh chóng san bằng vùng Hoa nam, nơi đất rộng người đông, chỉ trong vòng tám năm của cuộc chiến tranh xâm lược. Việc xây thành Cổ Loa cho thấy Cao Lỗ đã có kinh nghiệm bản thân hoặc học được trong sách vở về chiến tranh phòng thủ. Kỹ thuật chiến tranh này chỉ có ở phương bắc chứ chưa có ở phương nam, vì đên lúc đó vùng này chưa xảy ra kiểu chiến tranh qui mô như vậy. Điều này chứng tỏ Cao Lỗ là người Hán, và có thể là con cháu đại thần nước Thục, nên tích lũy kinh nghiệm chống Tần rất hiệu quả. Nỏ liên châu là một loại vũ khí có lực sát thương lớn hơn những cung nỏ thông thường, nhưng nó không phải là nỏ thần theo sự tưởng tượng. Nhưng chừng đó cũng đủ chứng minh Cao Lỗ là một chuyên gia về vũ khí, nhất là loại vũ khí tiêu diệt sinh lực địch tập trung, như khi công thành. Như vậy, Cao Lỗ đã lên kế hoạch phòng thủ hoàn hảo kết hợp thành lũy và vũ khí tương thích để đạt thắng lợi. Một người như vậy không thể xuất thân là nông dân nơi làng quê thanh bình của phương nam được. Khi xây thành Cổ Loa, Cao Lỗ đã kết hợp thuật bói toán cùng phép phong thủy. Thuật bói toán mà ông dùng được người Hán truyền tụng từ đời nhà Thương, đó là bói toán trên mu rùa. Dựa theo kết quả này ông tiến hành xây dựng thành, tức là theo hướng dẫn từ mu rùa. Từ đó, Cao Lỗ đã huyễn hóa ra câu chuyện thần Kim Qui đã hiện lên bò theo những đường mà theo đó để xây thành sẽ không bị đổ. Đồng thời thần Kim Qui cũng cho móng để làm nỏ. Đây là thuật mê hoặc dân chúng dựa vào lòng mê tín của họ nhằm tập trung, kích động tâm lý, tạo niềm tin để sai sử họ thực hiện những việc khó khăn, và lớn lao của xã hội. Phương pháp nầy được xử dụng khá phổ biến trong thời phong kiến. Ở Việt Nam thời Lê Lợi đã huyễn hóa ra câu chuyện thần Kim Qui trao kiếm Thuận Thiên. Hay như Nguyễn Trãi dùng mật đường viết chữ trên lá để tuyên cáo với dân chúng sự xuất hiện của anh hùng Lê Lợi, để khuyến dụ dân chúng tin đó là lời mách bảo của thần linh. Còn về phong thủy Cao Lỗ dựa vào phép ngũ hành sinh khắc để chọn địa bàn và phương hướng để xây thành, sao cho thuận hợp với ta và khắc chế với địch. Ông chọn xây thành trên nền đất yếu vùng trũng nên rất khó thi công. Thế nhưng địa bàn này quen thuộc với dân địa phương nên rất thuận lợi trong chiến tranh du kích. Trái lại, nơi đây là môi trường khắc chế với quân Tần, đặc biệt là đối với kỵ binh – đội quân tiên phong và tinh nhuệ của Đồ Thư. Do ông là người thiết kế và chỉ huy xây thành, nên tên Cổ Loa có thể là chữ Cao Lỗ đọc trại ra mà thành, giống như phép chiết tự sau này. Tóm lại những biểu hiện của Cao Lỗ chứng tỏ ông là một tài năng xuất chúng mà vùng bắc Việt Nam thời đó không thể đào tạo được. Hơn nữa ông còn tỏ ra hiểu tính cách người Hán qua việc can ngăn Thục Phán làm thông gia với Triệu Đà. Những nhận xét trên đủ cơ sỏ để nói rằng Cao Lỗ là một người Hán chạy trốn quân Tần về phương nam. Và rất có thể, Cao Lỗ đầu nhập vào lực lượng của Thục Phán để giúp ông chống Tần nhằm mục đích trả thù cho vua Thục, qua việc xây dựng hình tượng Thục Phán. Nhưng biểu hiện về xuất thân của Thục Phán không nhiều và không rõ ràng như Cao Lỗ. Nhưng việc ông bị bại vong bỡi Triệu Đà cho thấy ông không hiểu gì về đối thủ, và là kẻ thù của mình. Điều này đồng nghĩa ông không biết văn hóa Hán. Nó chứng tỏ ông không phải người Hán , và càng không phải là một vương tôn. Một người thuộc dòng dõi vua chúa, và có tiềm năng trở thành một vị vua, thì đầu tiên sẽ được đào tạo để có một bản lĩnh chính trị vững vàng, những vấn đề khác là thứ yếu. Nếu không như vậy, triều đại do người đó cầm quyền sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nhà nước Âu Lạc của Thục Phán chỉ tồn tại chưa đầy hai năm vì lý do này. Thục Phán thua Triệu Đà khi đang ở thế thượng phong. Lúc đó Thục Phán đã là An Dương Vương, là vua của nước Âu Lạc có binh hùng tướng mạnh, có thành Cổ Loa kiên cố bảo vệ, lại có quân sư xuất chúng Cao Lỗ phò tá. Còn triệu Đà chỉ là một quan chức nhỏ, từng nằm dưới quyền của Nhâm Ngao và đại tướng Đồ Thư. Danh tướng Đồ Thư bị giết và đại quân của ông đại bại dưới tay Thục Phán. Bản thân Triệu Đà và Nhâm Ngao cũng từng là bại tướng của An Dương Vương. Vì vậy lý giải cho việc sụp đổ và diệt vong của triều đại An Dương Vương không đơn giản. Nhưng với vị thế của một vị vua như Thục Phán lại dễ dàng chấp nhận quan hệ thông gia với Triệu Đà, bỏ ngoài tai lời can ngăn của Cao Lỗ là một sai lầm khó có thể chấp nhận. Sự việc nầy cho thấy Thục Phán không có bản lĩnh chính trị của một vị vua. Trong quan hệ ngoại giao cấp quốc gia, Thục Phán lại dựa vào tình cảm và niềm tin ngây thơ của mình dành cho một kẻ thù đầy mưu mô và thủ đoạn như Triệu Đà. Điều này chứng tỏ Thục Phán mang đậm bản chất của một nông dân quê mùa chân chất, chứ không phải là một vương tôn nhà Thục được đào tạo theo truyền thống. Có nhiều đồn đoán cho rằng Triệu Đà dùng kế thông gia để gài Trọng Thủy vào ở trong thành Cổ Loa, nhằm đánh cắp bí mật phòng thủ của Thục Phán. Và nhờ biết được những bí mật quân cơ của đối phương nên Triệu Đà đã phá được thành Cổ Loa và đánh bại Thục Phán. Lời đồn đoán này không có cơ sở, và sự thật Triệu Đà không có lập kế như vậy. Triệu Đà thắng Thục Phán hoàn tòan do may mắn, và sự may mắn đó đến từ sự non kém của Thục Phán, một người không được đào tạo trong môi trường quyền chính. Trong câu chuyện thông gia, có thể Triệu Đà qua mắt Thục Phán khi dùng một thuộc hạ đóng vai Trọng Thủy, là con trai trưởng của mình. Đây chỉ là nghi vấn nên nêu lên chỉ để tham khảo. Vì nếu nó là sự thực sẽ cho thấy Triệu Đà là người rất thủ đoạn, và Thục Phán là một người thật thà cả tin và mất cảnh giác. Có hai sự việc dẫn đến nghi vấn này: Sử Trung Quốc ghi Triệu Đà tham gia cuộc nam chinh vào năm hai mươi tuổi. Cuộc chiến xâm lăng Bách Việt do chủ tướng Đồ Thư thực hiện năm 218TCN. Năm 208 TCN, Triệu Đà diệt Âu Lạc, nghĩa là cùng năm đặt quan hệ thông gia với Thục Phán. Lúc đó Triệu Đà mới ba mươi tuổi. Không thể khẳng định, nhưng khả năng Triệu Đà có con trưởng thành như Trọng Thủy là rất thấp. Người kế vị Triệu Đà không phải là Trọng Thủy, mà được nói là con của Trọng Thủy(?) Riêng phần Trọng Thủy đã tự sát khi hay tin Mỵ Châu bị An Dương Vương giết chết. Chuyện tình Trọng Thủy – Mỵ Châu được thêu dệt với nhiều tình tiết lâm ly cảm động do tưởng tượng mà ra. Sự thật chỉ có Mỵ Châu lụy vì tình. Còn Trọng thủy không có chút nghĩa tình gì với người vợ trên danh nghĩa cả! Trọng Thủy đi làm nhiệm vụ con tin cho Triệu Đà để cầu hòa với An Dương Vương. Việc cầu hôn Mỵ Châu là kế giữ mạng cho Trọng Thủy, chứ không nhằm xây dựng gia đình tương lai. Hơn nữa, hai người cũng chỉ mới biết nhau trong thời gian rất ngắn chưa tạo được sự gắn bó tình nghĩa vợ chồng. Bỡi vậy, khi được Mỵ Châu dẫn đi trốn, Trọng Thủy chỉ lo cho thân mình, còn bỏ rơi Mỵ Châu. Mặc dù biết rằng Mỵ Châu ở lại sẽ đối mặt với nhiều hiểm nguy, và chắc chắn hai người sẽ không có cơ hội gặp lại. Do đó cái chết của Trọng Thủy không phải vì tình. Trọng Thủy chết vì đã hoàn thành nhiệm vụ, theo cách được thỏ thì giết chó. Nghĩa là Triệu Đà giết Trọng Thủy để bịt miệng, và để tránh lời dị nghị về việc Trọng Thủy không được nối ngôi. Việc này Triệu Đà gián tiếp xác nhận Trọng Thủy không phải con mình. Tuy nhiên đây chỉ là nghi vấn, và dù có hay không, nó cũng không phải là nguyên nhân của sự diệt vong nước Âu Lac. Có thể tìm hiểu nguyên nhân của biến cố này sau khi xác định niên đại của nhà nước này. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục, triều đại An Dương Vương bắt đầu từ 257-208 TCN, còn các sử gia hiện đại căn cứ vào Sử ký Tư Mã Thiên là tài liệu gần thời đại nước Âu Lạc nhất, cho rằng An Dương Vương và nước Âu Lạc tồn tại từ khoảng 208 TCN đến 179 TCN, tức là gần 30 năm (nguồn Wiki ). Những thông tin trên không những mâu thuẩn nhau mà còn không theo logic lịch sử. Trong phần một của bài viết(Truyền thuyết và lịch sử) đã khẳng định thời đại Hùng Vương kết thúc vào thê kỷ 11TCN, nên không có bất kỳ mối quan hệ trực tiếp nào giữa Hùng Vương với Thục Phán. Và trong đó cũng khẳng định Hùng Vương là tồn tai vô địch của thời đại, nên không có ai dám quấy nhiễu. Chỉ một lần duy nhất, giặc Ân tấn công Âu Lạc, vì chưa biết về Hùng Vương. Phần trên của bài viết đã chứng minh Thục Phán không phải là hậu duệ nhà Thục. Năng lực yếu kém của Thục Phán, và nhà nước non trẻ Âu Lạc không thể minh chứng cho việc ông làm vua và đất nước đã phát triển qua 50 năm ( 257-208TCN). Bằng cớ là Triệu Đà một thủ lĩnh ly khai, lực lượng chưa tập trung vẫn có thể dễ dàng và nhanh chóng tiêu diệt ông. Về năm mất của triều đại An Dương Vương, các tài liệu ghi chép khác nhau. Đa phần sách sử Việt Nam (Đại Việt Sử ký Toàn thư, Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, Việt sử Tiêu án) đều chép là An Dương Vương mất nước năm 208 TCN (nguồn Wiki). Thời điểm diệt vong của Âu Lạc là 208TCN là phù hợp với diễn trình lịch sử hơn niên điểm 179TCN(dựa vào Sử ký Tư mã Thiên). Theo Sử ký Tư mã Thiên, thì thời điểm nước Âu Lac diệt vong, lúc này Triệu Đà đã 60 tuổi mà con trai trưởng mới lập gia đình, còn con gái An Dương Vương mới đến tuổi lấy chồng thì cũng hơi lạ. Hơn nữa Âu Lạc được thành lập trước, và khởi đầu rất hùng mạnh(đánh thắng đại quân của Đồ Thư). Vì sao sau 30 năm lại trở nên suy yếu đến nổi thảm bại và bị diệt vong chỉ với một trận công kích của Triệu Đà. Để xác lập niên đại cùng nguyên nhân diệt vong của nước Âu Lạc, cần phải dựng lại bối cảnh cùng với những biến cố lịch sử trong giai đoạn đó: Sau khi thống nhất Hoa bắc, Tần thủy Hoàng muốn thâu tóm luôn lãnh thổ của Bách Việt ở Hoa nam và bắc Việt. Vào năm 218TCN, Đồ Thư được lệnh dẫn 50 vạn quân và Nhâm Ngao làm phó tướng sang đánh chiếm lãnh thổ của Bách Việt ở phương nam, Triệu Đà cũng có mặt trong đoàn quân đó. Sau gần tám năm, vào khoảng cuôi năm 211 TCN, Đồ Thư đã bình định xong vùng Hoa nam. Kế đến, đại quân kéo xuống đồng bằng sông Hồng theo hành lang đông bắc, với ý đồ tiêu diệt người Việt và thôn tính vùng lãnh thổ này. Điều không ngờ với Đồ Thư là trong lúc say men chiến thắng khi tiêu diệt hàng loạt các thủ lĩnh Bách Việt ở Hoa nam. Thì có một người Hán (có thể là hậu duệ của đại thần nước Thục) có thù với Tần, đã đào tẩu đến vùng đồng bằng sông Hồng, và đầu quân cho một thủ lĩnh địa phương với ý đồ giúp ông đánh Tần để trả thù. Người này có tên là Cao Lỗ, và vị thủ lĩnh đó sau này mang tên Thục Phán. Cao Lỗ là một tài năng xuất chúng, ông biết rõ nguyên nhân dẫn đến thảm bại của các thủ lĩnh ở vùng Hoa nam. Vì vậy ông đã giúp Thục Phán xây dựng một kế hoạch phòng thủ khoa học và hiệu quả. Trước hết ông xây thành Cổ Loa, kế đến là huấn luyện đội ngũ và cải tiến vũ khí. Điều may mắn với Thục Phán là trong khi quân số quá ít do cư dân trên địa bàn còn thưa thớt, đã được bổ sung bỡi một nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng đến từ Hoa nam. Một phần trong số này là những thủ lĩnh đương thời bị quân Tần đánh bại, nên dẫn thuộc hạ chạy về miền bắc Việt Nam để bảo toàn lực lượng. Một phần là con cháu của các thủ lĩnh thời Hùng Vương, có nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ linh vật trống đồng của tổ tiên. Để tránh cho trống đồng bị quân Tần hủy hoại, những người này đã mang bảo vật này về vùng đồng bằng sông Hồng để chôn dấu. Trống đồng là một vật cồng kềnh nặng nề, nên một người không thể mang nó vượt qua hàng ngàn cây số để đến nơi an toàn. Vì vậy một trống đồng phải có đến hàng chục người mạnh khỏe theo hộ tống. Thời ấy ước khoảng có hơn ngàn chiếc trống được mang về miền bắc. Từ đó suy ra số người chạy về vùng đồng bằng sông Hồng lên đến vài vạn người, và hầu hết là những tráng đinh khỏe mạnh biết chiến đấu. Những người này được chiêu mộ vào lực lượng của Thục Phán, làm cho quân số, và sức mạnh quân sự của ông tăng vọt, thừa sức để đối đầu với quân Tần. Con đường tiến quân thần tốc của Đồ Thư bị chận đứng bỡi thành Cổ Loa kiên cố và đội quân dũng cảm, thiện chiến của Thục Phán. Lần đầu tiên trong cuộc chiến tám năm, quân Tần phải công thành. Thành được xây trong vùng bùn lầy, nên lực lượng kỵ binh của Đồ Thư coi như bị loại khỏi vòng chiến. Bộ binh di chuyển chậm chạp khó khăn và trở thành nhưng tấm bia sống cho nỏ liên châu. Hoặc vô cùng chật vật và thua thiệt trước lối đánh du kích của dân quân Âu Lạc. Nhưng do sức ép của Tần thủy Hoàng, Đồ Thư phải dốc toàn lực để triệt hạ cho bằng được thành Cổ Loa. Thế nhưng mọi nổ lực đều không mang lại kết quả. Cuối cùng Đồ Thư bỏ mạng tại trận, và đại quân Tần bị thảm bại. Tàn quân rút chạy về Hoa nam. Trước đó, lực lượng kháng chiến ở Hoa nam đều bị quân Tần dễ dàng và nhanh chóng tiêu diệt vì lực lượng quá manh múm. Đặc biệt ở đây không có công sự phòng thủ để bảo vệ, và thành lũy để ngăn cản quân địch. Trong cuộc chiến này, lần đầu khi tiến vào vùng châu thổ sông Hồng, Đồ Thư phải đối mặt với một lực lượng chiến đấu can trường dũng mãnh, có tổ chức của Thục Phán. Lực lượng của ông được hổ trợ và bảo vệ nhờ thành Cổ Loa kiên cố, thêm vào đó là nỏ liên châu có khả năng sát thương lớn. Sức mạnh tổng hợp đó đã đánh tan quân Tần và giết chết Đồ Thư. Thiếu một trong ba yếu tố đó thì không thể nào ngăn được quân Tần, chứ nói gì giết được Đò Thư. Vì vậy có tác giả cho rằng thắng trận xong Thục Phán mới lịnh cho Cao Lỗ xây thành là không chính xác. Sau khi đánh bại quân Tần, Thục Phán mới có đủ tư cách lên ngôi vua. Đồ Thư bị giết vào khoảng đầu năm 210TCN (trước khi Tần thủy Hoàng chết mấy tháng), như vậy triều đại An Dương Vương được khởi lập vào năm 210TCN, chứ không phải năm 257TCN. Trước khi lên ngôi, vị vua nước Âu Lạc không mang họ. Họ tên của ông được đặt cho phù hợp với vương vị, để thống nhất cách xưng hô trong nước , và đồng thời làm cơ sở để truyền ngôi sau này. Tên Thục Phán có thể là hình tượng mà Cao Lỗ muốn phục dựng. Tên hiệu An Dương Vương nói lên kỳ vọng một đất nước thanh bình. Riêng quốc hiệu Âu Lạc phản ánh nguồn gốc hình thành quốc gia. Đó là một quốc gia tồn tại được nhờ vượt qua cuộc chiến tranh xâm lược. Thành quả này là sự đóng góp xương máu của nhân dân Âu và Lạc, một hình ảnh tái hiện nhà nước Âu Lạc thời Hùng Vương. Thục Phán là thủ lĩnh người Lạc(đàn ông), như vậy những người tham gia chiến đấu cùng ông là những người Âu và Lạc, hoặc đến từ vùng rừng núi Việt bắc, hoặc chạy về từ vùng Hoa nam. Sau khi Đồ Thư bị giết, tàn quân Tần chạy về Hoa nam. Lúc này trách nhiệm hoàn tất cuộc nam chinh được chuyển sang cho Nhâm Ngao và Triệu Đà. Nhưng Nhâm Ngao đã già yếu nên trách nhiệm chính là do Triệu Đà gánh vác. Một nhiệm vụ bất khả thi, vì cả Nhâm Ngao lẫn Triệu Đà đều không phải là đối thủ của Thục Phán, ngay cả chủ tướng danh chấn Đồ Thư của họ cũng đã bị tiêu diệt. Dù biết không phải đối thủ của An Dương Vương nhưng trước hung uy của Tần thủy Hoàng, Triệu Đà buộc lòng phải tập trung binh mã để sang khiêu chiến. Trong tâm trạng đó, Triệu Đà chỉ đánh cầm chừng, mỗi khi An Dương Vương phản công thì bỏ chạy. Triệu Đà muốn duy trì cuộc chiến giằng dai như vậy để chờ viện binh. Cuộc chiến này không kéo dài, vì chỉ vài tháng sau thì có tin báo Tần thủy Hoàng chết. Thế là Triệu Đà vội vã kéo quân chạy về Phiên Ngưng cố thủ chờ nghe ngóng tình hình Hoa bắc. Sau khi Tần thủy Hoàng chết, đế chế của ông bị lung lay. Đất nước bị rối ren do Trần Thắng, Ngô Quảng nổi loạn, tiếp đến Lưu Bang và Hạng Vũ tranh hùng. Tần nhị thế không đối phó nổi với các thế lực chống đối, bèn triệu hồi Triệu Đà về kinh cứu giá. Nhưng Triệu Đà là một người khôn ngoan lão luyện và nhiều thủ đoạn. Ông nhận định vận sồ nhà Tần đã chấm dứt, ông cũng không phải là một trung thần. Do đó ông kháng mệnh, vì không muốn quay về để để bị chôn chung cùng vương nghiệp của Tần vương. Quyết định này cũng đem lại cho Triệu Đà những khó khăn mới. Ông chỉ biết nhà Tần sẽ bị diệt vong, nhưng không thể biết ai là người chiến thắng sau cùng- Lưu Bang hay Hạng Võ. Chính vì lẽ đó mà Triệu Đà không quyết định được nên đầu nhập phe nào. Tình cảnh của Triệu Đà như chó nhà tang! Bỡi vì trước mắt ông phải đối mặt với vô cùng khó khăn: Triệu Đà còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu cũng như quản lý điều hành xã hội. Quân đội của ông khá yếu, do ông tiếp nhận từ sau khi Đồ Thư chết. Khởi đầu có 50 vạn quân, nhưng sau tám năm chinh chiến, số binh lính bị loại khỏi vòng chiến khá lớn do bị giết, thương tật, già yếu...và một số không nhỏ được chia ra đồn trú khắp vùng Hoa nam để kiểm soát và trấn áp các cuộc nổi loạn của dân Bách Việt. Lúc đó tại vùng Hoa nam, ngoài binh lính và quan chức người Hán, chỉ có hơn 50 vạn người dân Hoa bắc được ông khuyến dụ đưa sang để thực hiện kế hoạch đồng hóa Bách Việt là những người trung thành và ủng hộ ông vì quyền lợi của họ mà thôi. Trong điều kiện rất ít thuận lợi, Triệu Đà phải chuẩn bị đối phó với một nhà nước hùng mạnh sắp thành lập ở Hoa bắc trong tương lai rất gần, dù không biết đích xác lúc nào. Không những vậy, bên cạnh ông một nước Âu Lạc hùng mạnh ở phương nam là nỗi ám ảnh đe dọa thường xuyên. Do đó Triệu Đà một mặt ra sức củng cố lực lượng, dập tắt mọi cuộc nổi loạn của dân Bách Việt. Mặt khác tỏ ra hòa hoãn với An Dương Vương. Chính đường lối ngoại giao mềm dẽo, khôn khéo đã giúp Triệu Đà vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Hoàn cảnh khó khăn, bị cô lập và tương lai bấp bênh của Triệu Đà không thể nào che mắt được Cao Lỗ và các tướng lĩnh trong triều đình Âu Lạc. Họ nhận định đây là thời cơ để phản công tiêu diệt Triệu Đà, và giải phóng lãnh thổ Bách Việt. Đó là tâm nguyện của tất cả các thủ lĩnh và dân chúng ở Hoa nam đã chạy trốn Đồ Thư về miền bắc Việt Nam. Khi họ theo lời kêu gọi của Thục Phán kháng chiến chống Tần đến thành công, họ hoàn toàn không mong muốn được làm quan trong triều đình của Thục Phán. Họ chỉ mong Thục Phán giúp họ đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi quê hương, và giải cứu người thân của họ đang còn kẹt lại ở đó. Khi đã có thời cơ vô cùng thuận lợi để thực hiện nguyện vọng thiêng liêng đó, nhưng Thục Phán đã không đáp ứng thỉnh cầu của họ. Cuộc phản công mơ ước của các thủ lĩnh Bách Việt để đánh đuổi Triệu Đà không thực hiện được vì Thục Phán không ủng hộ. Tất cả đều thất vọng và phẩn uất, họ xem Thục Phán như một kẻ phủi ơn nên đã ly khai. Chỉ có một số rất ít nán lại chờ thời điểm phù hợp để ra đi. Có thể tầm nhìn của Thục Phán hạn hẹp,và không có tham vọng. Ông cũng thiếu sự chia sẻ, hy sính với những người anh em Bách Việt. Hơn nữa, trong quá khứ Triệu Đà chưa gây ra tội ác đáng kể trên lãnh thổ của ông. Vì vậy ông không mặn mà với việc gây chiến cùng Triệu Đà. Dù lý do thế nào đi nữa, nhưng sự ly khai của các thủ lĩnh Bách Việt là có thực. Sự kiện này làm cho thực lực của An Dương Vương trở nên suy yếu chưa từng thấy, vì sự phân hóa trong nội bộ, sự mâu thuẩn và chống đối ngấm ngầm. Từ vị thế của một vị vua hùng mạnh, so với Triệu Đà là một quan chức nhỏ mới ly khai. Nay thì vị thế đó đã bị đảo ngược. Tình trạng này tạo áp lực nặng nề cho Thục Phán. Cao điểm của sự khủng hoảng là khi ông không còn nghe lời khuyên can của Cao Lỗ, một người thân cận và giúp ông hết mình từ ngày đầu dựng nước. Quá thất vọng Cao Lỗ cũng bỏ đi. Khi không còn quân sư Cao Lỗ, An Dương Vương không đủ bản lĩnh và sự sáng suốt cần thiết của một vị vua, dẫn đến một quyết định sai lầm vô cùng tai hại, mà hậu quả của nó là mất nước và diệt vong. Có ý kiến cho rằng, Triệu Đà bày kế thông gia để đưa con là Trọng Thủy vào làm nội gián trong triều của An Dương Vương, điều này không đúng. Trước sau, Triệu Đà vẫn kiên sợ An Dương Vương, vì quân Tần từ Đồ Thư, đến Nhâm Ngao, Triệu Đà đều là bại tướng dưới tay ông. Hơn nữa dưới trướng An Dương Vương, ngoài quân sư đại tài Cao Lỗ còn rất nhiều dũng tướng, và nỏ liên châu đặc biệt nguy hiểm. Vì thế trong suy nghĩ của Triệu Đà, lực lượng của An Dương Vương đã tăng trưởng và mạnh lên gấp bội, chỉ sau vài năm. Trong khi đó lực lượng của ông không được bổ sung, lại bị kiềm chế bỡi những cuộc khởi loạn thường xuyên của người Bách Việt. Những suy nghĩ của Triệu Đà hoàn toàn có cơ sở, vì ông không biết được nội tình của Âu Lạc. Do đó vào năm 208TCN, cục diện ở Hoa bắc dần dần định hình. Triệu Đà thấy trước khả năng phải đối đầu với thế lực hùng mạnh của phương bắc. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh với phương bắc, điều làm Triệu Đà lo sợ nhất là An Dương Vương lợi dụng thời cơ sẽ tấn công phía sau. Rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch và với hai đối thủ đều mạnh, con đường diệt vong của Triệu Đà là tất yếu. Để tránh kết cục bi thảm đó, Triệu Đà đã chủ động cầu hòa với An Dương Vương. Theo thông lệ Triệu Đà phải đưa con trưởng là Trọng Thủy sang làm con tin. Nhưng Triệu Đà biết trong triều của An Dương Vương có rất nhiều người Bách Việt rất căm thù người Hán, như vậy tính mạng của Trọng Thủy sẽ gặp nguy hiểm. Một cách để giữ an toàn cho Trọng Thủy là cầu hôn con gái của An Dương Vương là Mỵ Châu cho anh ta. Một điều may mắn không ngờ cho Trọng Thủy là An Dương Vương đã chấp thuận lời cầu hôn. Quyết định của An Dương Vương do suy nghĩ sai lầm và nông cạn. Trong tình trạng triều thần có nhiều người bất phục và ngấm ngầm chống đối, ông không giải quyết sự việc từ nguyên nhân, mà lại đi tìm sự hổ trợ bên ngoài để làm đối trọng, để trấn áp những người bất phục. Điều này vô tình thổi bùng lên sự bất mãn và xé to sự mâu thuẩn trong nội bộ. Khi Trọng Thủy ra mắt triều đình, bất chấp sự có mặt của An Dương Vương, những tướng lĩnh Bách Việt chưa ly khai đều muốn giết Trọng Thủy để trả thù người Hán xâm lăng quê hương, tàn sát người thân của họ. Bản thân họ cũng phải chạy trốn thảm thương. Trong tình huống đó, An Dương Vương phải xử dụng uy quyền của vua để trấn áp những kẻ nổi loạn, bảo vệ con rễ cua mình. Trọng Thủy được an toàn nhờ có Mỵ Châu dẫn đi trốn và che dấu. Tuy nhiên sự việc đó đã làm đổ máu nhiều người và sự tan vỡ không bao giờ hàn gắn được giữa An Dương Vương với các triều thần. Nhất là với các tướng lãnh Bách Việt. Mỵ Châu là một thiếu nữ ngây thơ trong trắng nên đẽ dàng bị Trọng Thủy chinh phục để lợi dụng. Trước những lời đường mật, những lời van nài thề thốt của Trọng Thủy, Mỵ Châu đã bất chấp hậu quả, dấu cha và tìm cách mở cửa thành để Trọng Thủy chạy thoát. Khi Trọng Thủy chạy về tới Phiên Ngung, thì nội tình của An Dương Vương đã bị phơi bày, và Triệu Đà biết rõ từng chi tiết. Triệu Đà không hề bỏ qua cơ hội ngàn năm một thưở để tiêu diệt kẻ thù làm cho ông bao ngày đêm mất ăn mất ngủ. Triệu Đà lập tức điều binh tấn công An Dương Vương trong lúc ông còn chưa hết bàng hoàng và chưa kịp chấn chỉnh triều chính sau sự cố trên. Lúc đó, hầu hết các đại thần và tướng lãnh bỏ đi, Triều đình không còn người tài để ngăn giặc, binh lính hoảng loạn, đội ngũ tan rã. Vì thế hàng vạn mũi tên đồng vẫn nằm yên trong kho, không có người xử dụng. Tình cảnh đó làm cho An Dương Vương cũng mất hết tinh thần, nên bỏ thành dắt Mỵ Châu chạy trốn. Đến lúc hoàn hồn, An Dương Vương trực nhớ đến Trọng Thủy, ông muốn dùng làm con tin để đặt điều kiện với Triệu Đà. Lúc này Mỵ Châu không còn cách nào che dấu được lỗi lầm của mình đành phải thú thật. Thế là cái phao cứu mệnh cuối cùng cũng bị vuột mất. Quá đau khổ và tuyệt vọng An Dương Vương giết chết con gái rồi tự sát! Dù hậu thế có trách An Dương Vương để mắc phải sai đến mất nước, khiến dân tộc bị biến thành nô lệ cho ngoại bang. Nhưng công bằng mà nói, công lao của ông lớn hơn rất nhiều so với sai lầm phạm phải. Nếu vào thời điểm đó, không có Thục Phán xuất hiện, sẽ chẳng có ai ngăn được cổ máy hủy diệt Đồ Thư. Nếu để cổ máy đó quét ngang nơi nào thì phía sau nó chỉ còn hoang tàn và chết chóc. Và để hoàn thành công việc của Đồ Thư, thì không ai làm tốt hơn Triệu Đà. Ông sẽ đào sâu và chôn chặt tất cả những gì còn sót lại trên vùng đất đó, làm cho mọi thứ đều biến mất như chưa hề tồn tại trên thế giới này. Triệu Đà đã không làm được điều đó vì Đồ Thư chưa thực hiện được giai đoạn khởi đầu thì đã bị Thục Phán tiêu diệt. Tóm lại, sau Hùng Vương thì An Dương Vương là người thứ hai đã cứu dân tộc thoát khỏi họa diệt vong bỡi giặc ngoại xâm.
  1 like
 20. 1 like
 21. Cún nhà e nuôi mới mất đc 2 hôm. E đem chôn bé cách nhà 1 đoạn. Thương lắm, ko lúc nào e ko nghĩ đến, mà nghĩ đến lại khóc. Các bác cho e hỏi cún sau khi mất sẽ ra sao? Có đc hoá kiếp ngay ko hay trong 49 ngày. E có thể làm gì để cầu xin Trời Phật cho bé sớm đc đầu thai làm người ko ạ? E đang định ngày mai lên thắp hương tại nhà xin cho bé nếu có về thì đc về nhà. Rồi ra chỗ e chôn bé hoá ít tiền vành nén nhang xin các vị thần, quan cai quản khu đất đó chiếu cố, chăm sóc, đưa đg chỉ lối cho bé để sớm đc lên kiếp người. Ở nhà e cũg sẽ để riêng 1 góc nhỏ ngoài ban công thỉnh thoảng thắp nén hương với ít đồ ăn cho bé. Có nên làm như vậy ko ạ? E nói đừg ai cười nhé. E ko coi bé là vật nuôi mà như ng thân thật sự vậy? Mong các bác cho e lời khuyên với. E cám ơn nhiều.
  1 like
 22. Bạn không phải Như Lai Phật Tổ mong đừng giáo huấn người khác.Mình đọc nhiều bài của bạn thấy cách ăn nói của bạn thật sự có vấn đề.Bạn có nghe câu chúng sinh bình đẳng của Phật tổ chưa? Không biết thì đừng lên tiếng Dựa vào đâu nói câu đó vậy bạn ? Đọc kinh phật nhiều chút nhé. Hằng đêm bạn đọc kinh cho bé và cầu xin Địa Tạng Bồ Tát phù hộ cho em nó nhé.Còn tùy vào nghiệp mà em nó thành người hay không thôi. Mong bạn đừng buồn. Có gặp mặt ắt sẽ có chia lìa . Mọi sự tùy duyên.
  1 like
 23. Bạn ơi, bạn nhớ viết bài bằng tiếng Việt có dấu nhé, bạn cũng còn nhỏ tuổi lắm đấy!
  1 like
 24. Tôi chẳng có ý kiến gì trong lúc này. Tương tự như vụ việc Bầu Kiên, ầm ĩ các trang mạng. lề phải lề trái. Riêng LHDP cũng không bàn. Nhưng cũng phải nói rằng: Nhờ có vụ việc mà Trung Nhân báo lên tôi mới viết nột hoàn thành tiểu luận: "Việt sử 5000 năm văn hiến và vấn đề biển Đông".TTNC LHDP chẳng có vị trí hoặc vai trò nào trong xã hội cả. Nó chỉ là một trong ngót trên 50, dưới 100 các TT và Viện của hội Đông Nam Á. Ấy là chưa kể các TT và Viện của các Hội khác. Cũng không ít các TT thuộc Hội Đông Nam Á tự giải thể vì nhiều lý do. Câu chuyện cũng chẳng có gì mà ầm ĩ. Ấy là tôi nghĩ vậy.Còn nếu như nó có thành ầm ĩ hay không đó là chuyện của họ. Nếu không phải là Việt sử 5000 năm văn hiến, thế gian này cũng chẳng còn vấn đề gì tôi quan tâm nữa.
  1 like
 25. Trong thời gian qua có nhiều bạn muốn xem tướng pháp. vì nhiều lý do: 1- Không nắm rõ giờ sinh. 2- Muốn biết tướng mệnh , chỉ tay ... và tìm hiểu sự thay đổi của từng thời gian 3- Muốn biết tướng mệnh thay đổi như thế nào? con người nếu sống tốt, tướng mệnh có thay đổi không? 4- Trong tử vi số là định trong tướng pháp định hay biến? Vì vậy có nhiều người khi xem tử vi lại muốn xem thêm tướng pháp để khẳng định. Nay Lão say có mấy lời khuyên cho mọi người như sau: a- Tướng pháp khi xem qua ảnh đã gặp rất nhiều hạn chế. b- Mọi người khi post ảnh lên diễn đàn lưu ý không nên gửi các loại ảnh có tính chất nghệ thuật hay tạo dáng vì những ảnh này gây khó khăn cho người xem và không phản ánh được chân thực khách quan. c- Ảnh gửi lên nên thể hiện được toàn bộ khuôn mặt , không nên cười toe toét. tóc búi cao để lộ tai , trán ...nếu có thể thêm một ảnh chụp nghiêng khuôn hình để tiện cho người xem phần tai cốt, xương đầu (ngọc chẩm)... Dáng đứng thẳng tự nhiên để người xem xem phần cốt tướng không đứng ưỡn ẹo, tạo hình....(lưu ý Diễn đàn xem tướng chứ không xem hoa hậu hay người mẫu ảnh) d- Đói với bàn tay nên chụp rõ toàn bộ từ ngón tay, lóng tay , cạnh bàn tay các ảnh mờ chất lượng kém không nên gửi lên làm hao phí tài nguyên DĐ mà người xem không thể xem được. e- Ngoài ra người được xem phải hết sức cộng tác với người xem để đạt được kết quả. Không hỏi quá nhiều lạc chủ đề và quá sức đối với người xem. Nên nhớ tướng mệnh xem qua ảnh là rất khó vì ánh sáng đã làm mất đi tính chân thực của tướng mệnh vì vậy mọi người lưu ý . Chân thành cảm ơn! ......LÃO SAY CHẤP BÚT.
  1 like
 26. BÙA NGẢI XỨ MƯỜNG - PHẦN 3 : GỠ THƯ YẾM . dienbatn và Sư phụ HT.VIÊN MINH Viện chủ Tổ đình Bửu Long - Trưởng ban Phật giáo Nam tông viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Tổ đình đang xây dựng . Một buổi chiều , gọi theo số điện thoại mà Thày Chàm đã cho , dienbatn hẹn gặp được chị Q.C tại nhà . Từ TP.HỒ CHÍ MINH , chỉ sau khoảng gần một giờ , dienbatn đã có mặt tại nhà chị , xung quanh là một khu vườn cây chôm chôm , sầu giêng , măng cụt ... mát rượi . Vừa dừng xe hơi ngoài ngõ , dienbatn đã thấy rất đông người ngồi chờ trên những băng đá ngoài hàng ba . Ngay trước sân là một ban thờ có thờ tượng của Phật bà trông thật rực rỡ . Bước qua hàng ba vào một căn phòng khá rộng , một đầu đặt các ban thờ Phật , Gia tiên , đầu kia kê một cái bàn mặt đá khá rộng là nơi làm việc của chị Q.C . Chị Q.C là một phụ nữ khoảng gần 60 tuổi , nhưng trông rất trẻ và hao hao giống chị Năm Nghĩa . Chị có cách giao tiếp rất giản dị , mộc mạc và rất Nam bộ . Sau khi tự giới thiệu và nói mục đích của mình , chị tươi cười mời dienbatn ngồi vào chiếc ghế tựa ngay cạnh chị để xem chị làm việc với điều kiện không được quay phim , chụp ảnh ( Híc - Tiếc quá ) . Khách đến với chị từ khắp các nơi trong cả nước , từ Yên Bái xa xôi đến những người dân sống tại miền Đông hay Tây của Nam bộ . Thôi thì đủ mọi thành phần : Cán bộ , dân làm ăn , buôn bán và cũng có một vài Thày bà hành nghề ở đâu đó bị trúng thư trúng ếm đến nhờ chị giải cho . Theo lời chị , hầu như khó có ai có thể tránh được khi người ta làm việc ác độc là thư ếm họ . Bị Thư ếm , nhẹ thì làm ăn thất bại , gia đình xào xáo , đổ vỡ , nặng thì có thể bệnh tật ốm đau rề rề , thuốc thang mãi không khỏi , để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng . Ngày trước , dienbatn cũng chỉ nghĩ là người ta phải căm thù nhau lắm mới dùng đến thuật Thư yếm để hại người , nhưng khi tận mắt trông thấy , dienbatn mới biết chuyện Thư ếm lẫn nhau là " chuyện thường ngày ở Huyện " . Thôi thì đủ mọi lý do người ta có thể thư ếm hại nhau : Cạnh tranh làm ăn , tranh giành chức tước , muốn chiếm đoạt tài sản hay vợ con người khác , thậm chí chỉ vì ghét nhau lời ăn tiếng nói người ta cũng đi kiếm Thày để Thư ếm hại nhau . Tại khắp nơi , đâu cũng có những ông bà Thày vì tiền mà thực hiện việc thư ếm người khác cho thân chủ của mình . Mới chỉ có một buổi chiều mà dienbatn đã tận mắt chứng kiến biết bao nhiêu hình thức Thư ếm hại người ta . Có loại dùng ba lá bùa Lỗ Ban vẽ trên vải vàng , chữ đỏ thư vào trong bụng người khác khiến cho họ mệt mỏi , đau đớn , làm ăn thất bại , gia đình xào xáo như trong nhà có ma có quỷ . Loại thư này có những ký hiệu hẹn ngày , thường là 30 , 50 hay 100 ngày tự nhiên phát bệnh mà chết . Có loại thư bằng đinh sắt 7 hay 10 phân , loại này thông thường khi lấy ra phải có đủ 3 chiếc mới là hết . Có loại thư bằng tóc rối vào trong bụng , thật kinh khủng khi lấy ra từ trong bụng người ta cả một nắm tóc rối to tướng còn dính lẫn máu . Một loại khác thì dùng những con bọ xít , bọ hung thư vào bụng người ta , lúc lấy ra khỏi thân thể người ta chúng hãy còn ngo ngoe sống . Một loại khác ác độc hơn là dùng những mũi kim gút thư vào người . Những mũi kim nhỏ xíu này theo đường máu chạy khắp cơ thể nên lấy được ra rất vất vả , có đi siêu âm cũng khó phát hiện vị trí chính xác vì nó không ở một chỗ cố định . Có thật là nhiều cách để người ta có thể thư ếm hại nhau, xin các bạn chớ có coi thường vì không biết lúc nào , chính mình lại là nạn nhân của thuật thư ếm đó . Để rộng đường hiểu biết , dienbatn xin trích bài viết sau của một Huynh đệ là Tamandieungo của THEGIOIVIHINH.COM về vấn đề này : " Tà thuật trù ếm và nguyền rủa có thể được sử dụng để hại người trực tiếp và gián tiếp. Người bị trù dập sẽ bị ốm đau, tai nạn, hay kể cả thiệt mạng. Trù ếm là một trong những tà thuật ghê sợ nhất, và rất ư là thông dụng ở dân gian. Mục đích trù ếm là để trả thù, hoặc để trấn an, bảo vệ một linh địa, một địa điểm chôn cất bảo vật hay nghĩa trang. Lời trù ếm có thể có hiệu lực ngay tức khắc, hoặc ngấm ngầm nhiều năm tháng. Có những lời trù ếm ám hại đến vài ba thế hệ, ảnh hưởng cả một đại gia tộc— chẳng hạn như Nhà Kennedy? Phương pháp trù ếm thông dụng nhất là dùng một hình nộm, tức là một tiêu biểu đại diện cho người bị trù. Hình nộm có thể được cấu tạo bởi sáp, đất sét, gỗ, vải hay giấy (những con rối nộm). Hình nộm sẽ được tác tạo giống hệt người bị trù ếm. Hình nộm càng giống đối tượng, càng có hiệu quả mãnh liệt. Người bị trù sẽ chịu chung số phận với hình nộm của họ, khi bị đánh đập, hành hạ, xúc phạm, hủy diệt qua những hình thức đốt, đâm, bẻ gãy, nhận nước, xúc phạm bởi đồ dơ bẩn hoặc chôn xuống đất. Tà thuật trù ếm, nguyền rủa, còn được những phù thủy, thầy bùa, thầy phép mang ra chợ đời buôn bán. Những người này có quyền năng đặc biệt để mua bán tà thuật hại người cũng như để giúp người. Họ có thể ban phép miễn phí hay đòi hỏi phải có giá trả, có khi giúp ích cho công lý, có khi tạo thêm nghiệp ác. Rất nhiều người có khả năng sử dụng tà thuật trù ếm, nhưng tác động và hậu quả còn tùy thuộc bản lĩnh và quyền năng của từng phù thủy, thầy bùa, thầy phép được chiêu cầu. Phải là hạng cao tăng, sư thầy, giáo chủ, với đầy đủ quyền lực huyền bí mới thật sự đạt tới công lực cực kỳ lợi hại và nguy hiểm. Thông thường những người nghèo khổ, bệnh hoạn, bất hạnh nhất của xã hội là những người hay cầu thầy để tìm công lý hay sự trả thù. Tự họ cũng có thể trù ếm nguyền rủa người khác, hiệu lực ghê gớm nhất là lúc họ trăng trối trước khi chết. Khi đối tượng bị trù ếm biết rằng họ đang bị ếm, sức khoẻ và tâm thần họ cảng bị suy sụp trầm trọng. Chính sự lo sợ của người bị trù ếm khiến cho họ đau khổ và hoang mang gấp bội. Tuy nhiên, trong trường hợp bị phù thủy cao tay ấn dùng tà thuật ếm, dẫu đối tượng không biết mình bị trù dập, kết cuộc cũng có thể bi đát y như họ biết. Nếu đối tượng cảm nhận rằng họ bị ếm, họ có thể tìm đến các thầy phép khác để gỡ bùa, diệt trù, và thường thì phải hao tốn một số tiền lớn để đối phó. Có khi người thầy mà họ cầu, chính là người đã trù ếm họ. Nếu là hai lực lượng khác nhau đối chọi, một cuộc chiến tà thuật gay go có thể xảy ra. Bên nào quyền thế hơn sẽ chiếm ưu vị. Phương pháp gỡ bùa, diệt trù rất ư là quyền biến, không thể bàn hết ở đây. Một điểm đặc biệt lưu ý, những đêm rằm sáng trăng là lúc quyền năng trù ếm mãnh liệt nhất. Ngược lại, những đêm trăng khuyết là lúc để đối phó trừ diệt bùa phép, trù ếm, hiệu lực nhất.ª Nói về bùa ngải người ta thường nói kèm theo là thư, ếm vậy thư ếm là gì? Thư là thường dùng hương, dùng bút, họa bùa để chữa bệnh hoặc đôi khi vì 1 mục đích nào đấy người ta sử dụng để hại người. Còn ếm, người ta dùng các vật dụng của thân chủ hay người bị hại thổi vào đấy 1 thần lực hoặc một ma lực để chữa bệnh hoặc hại người. Thông thường ếm có thể được gửi lên mây, xuống mép nước, theo ngọn gió, trong bờ cỏ, dưới ngọn cây, v..v. Hoặc còn được làm vào gia súc như gà, chó, lợn, v..v. Những người làm được thư ếm thật ra phải là những thầy có công lực thật sự mới có thể thực hiện được vì thế việc giải thư ếm là cả 1 vấn đề và phải được 1 người thầy có đủ công lực của Phật pháp mới có thể giải ra được không phải ai cũng có thể làm được điều này. Để giải thư ếm chủ yếu người ta dùng pháp cầu Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. ...Còn "thư" trong huyền môn là dùng linh phù sai khiển thần phù đưa vật vào trong người của đối tượng, làm cho đối tượng bị đau đớn lần hồi mà chết. Vật thư thường dùng là kim loại như kim, đinh, hiếm khi dùng đến lưỡi lam. Những vật thư khác như da trâu... thường có liên quan đến ngãi. ( Còn ếm, người ta dùng các vật dụng của thân chủ hay người bị hại thổi vào đấy 1 thần lực hoặc một ma lực để chữa bệnh hoặc hại người. Thông thường ếm có thể được gửi lên mây, xuống mép nước, theo ngọn gió, trong bờ cỏ, dưới ngọn cây, v..v. Hoặc còn được làm vào gia súc như gà, chó, lợn, v..v. Những người làm được thư ếm thật ra phải là những thầy có công lực thật sự mới có thể thực hiện được vì thế việc giải thư ếm là cả 1 vấn đề và phải được 1 người thầy có đủ công lực của Phật pháp mới có thể giải ra được không phải ai cũng có thể làm được điều này. Để giải thư ếm chủ yếu người ta dùng pháp cầu Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Thật ra, không cần vật dụng, thậm chí không cần biết tên tuổi của đối tượng pháp sư vẫn ếm được như thường. Việc ếm đối, không phải thổi vào đấy thần lực hay ma lực, pháp sư vận dụng ngũ hành sanh khắc hoặc lợi dụng vòng quay của từ trường thông qua linh phù và những phương pháp diệu dụng để "xử lý" đối tượng mà thôi. Người có đủ sức thực hiện phép ếm thường là mang sắc Hạ sư trở lên. Phép ếm, bùa ếm là tên gọi chung. Phương pháp ếm thì đa dạng không lường, hình thức nào cũng độc cả: ếm lư hương, ếm bếp lò, ếm ngã ba đường, ếm nghĩa địa, ếm cột nhà, ếm bụng cá, ếm miệng chim... Tùy theo khả năng, mục đích, tâm địa của ông thầy và bổn mạng nguyên thần của đối tượng như thế nào thì cách ếm sẽ biến đổi như thế ấy... Sở dĩ pháp sư sử dụng đến phép ếm là vì hám của, vì oan gia trái chủ, vì tự ái cá nhân, vì muốn khẳng định mình... tất cả không vượt ngoài cái TA quá lớn của mình. Việc làm này vô cùng tổn âm đức. Những người thầy nào dụng tâm bất chính, sử dụng phép ếm để hại người, trong tương lai không xa sẽ gánh chịu hậu quả vì những điều mình tác tạo. Phương pháp giải ếm cũng khá đa dạng... nhưng không ngoài quy luật ngũ hành sanh khắc. Riêng phép ếm bụng cá, ếm miệng chim thì phải nhờ đến Hà Bá, Sơn Thần giúp đỡ. Tamandieungo " . ( Nguồn : thanbihocdongtay.com ) . Trên bàn làm việc của chi Q. C rất đơn giản : Một sấp giấy đỏ và giấy trắng cắt sẵn thành những rẻo bằng 2 ngón tay , dài khoảng 20 cm để vẽ phù . Một chai nước phép để sẵn bên cạnh , một con dao Thái cán vàng dùng để mổ trứng . Tất cả chỉ có vậy . Những người bị trúng thư ếm thông qua điện thoại hoặc khám trực tiếp sẽ được sàng lọc ra và chỉ giữ lại những người nào đúng là bị trúng thư ếm mới ở lại , những bệnh khác không nhận chữa . Người bị thư ếm trước khi đến chị thì ghé đâu đó mua 3 quả trứng gà sống và mang theo . Khi đến lượt người nào , chị Q.C viết cho 3 lá bùa và đưa họ , bảo quấn xung quanh 3 quả trứng đã đem theo rồi lăn khắp người ( Lăn qua cả quần áo ) . Sau khoảng 10 phút , chị lấy mấy quả trứng đó từ tay bệnh nhân săm soi và đặt lên một mảnh ni lô ng trên bàn , lấy chai nước phép đổ lên quả trứng và dùng con dao Thái cán vàng đâm thủng vỏ quả trứng . Chỉ một phút sau , chị đã lôi ra từ trong quả trứng gà sống đó lúc thì đinh sắt , lúc thì tóc rối , lúc thì Bùa Lỗ Ban .....Những thứ đó đã xỉn màu khi nằm trong cơ thể người ta . dienbatn ngồi bên cạnh cố căng mắt ra xem có trò ảo thuật nào không hay chị có giấu đồ trong tay như người ta hay làm ảo thuật hay không . Tuyệt nhiên không vì chị mặc áo ngắn tay và thao tác trước mắt của cả chục khán giả ngay bên cạnh . Sau khi lấy ra xong , chị bảo người bị thư ếm mang trứng và những đồ thư ếm ra sông chỗ nước xiết thả trôi đi . dienbatn có tranh thủ làm mấy cuộc phỏng vấn mini những người đến chữa bệnh . Theo một chị bị thư đinh thì trước đó , chị luôn thấy bị đau nhói ở vùng ngực , đi khám và chụp MRI thì không phát hiện được điều gì . Nghe người ta chỉ , chi lên nhờ chi Q.C chữa và lấy trong người chị ra ba cây đinh mười phân . Mà thật lạ , tận mắt chứng kiến , dienbatn thấy mấy cái đinh dài hơn quả trứng , không biết làm sao nó lại chui vào trong đó được ???? Ngay sau khi lấy đinh ra , người bệnh thấy hết đau hẳn . Một người khác cho biết , do mâu thuẫn trong làm ăn nên anh ta bị người ta thư liên tục và anh trở thành khách " Mối " của chị Q. C . Hầu như cứ vài tháng anh lại phải chạy lên nhờ chi gỡ giúp . Hoàng hôn đã dần buông xuống trên những tàng cây trong vườn , lúc này đã hết khách nên dienbatn tranh thủ hỏi chuyện chị Q. C . Chị chỉ tay ra xung quanh tường , lúc này dienbatn mới để ý thấy rất nhiều những tấm liễng của những người bệnh khắp nơi gửi đến tri ân chị đã chữa cho khỏi thư ếm . Chị cho biết công việc rất bộn bề , chị mới sang Thái Lan , Hồng công , Cam Pu chia để giúp cho người ta . Qua tâm sự mới biết gia cảnh chị rất khổ : Chồng bị tai biến mạch máu , con trai thì hơi bị khìn khìn , đứa thì gặp tai nạn giao thông . Nghiệp lực và các đấng , các cõi trong vô hình như muốn thúc ép bắt chị phải đầu hàng không cho hành sự cứu đời nữa . Khuôn mặt chị chợt thoáng một nét buồn và chỉ giây lát sau , chị đã lấy lại được sự bình thản trên khuôn mặt . Chữa bệnh cứu người bị thư ếm phải chăng đố với chị là một THIÊN MỆNH ?
  1 like
 27. Ðể tiện cho việc học và nghiên cứu của mọi người, tôi đăng các bài viết mang tính chất tham khảo vào đây. Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn và ngày tận thế (các đoạn trích trong cuốn “Hãy chú ý đến Lời Tiên Tri của Ða-Ni-Ên!” của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội NW). Theo Kinh Thánh thì lịch sử loài người bị hủy diệt sau khi xuất hiện đủ 7 cường quốc. 7 cường quốc này ngày nay người ta đã xác định (?) như sau: “1 – Ê-díp-tô (thủ phủ chính là vùng Ägypt bây giờ) bắt đầu từ ? 2 – A-si-ri (…vùng Syri bây giờ) bắt đầu từ ? 3 – Ba-by-lôn (….vùng Irak bây giờ) bắt đầu từ 607 trước công nguyên (TCN) 4 – Mê-đi Phe-rơ-sơ (…vùng Iran bây giờ) bắt đầu từ 539 TCN 5 – Hy Lạp bắt đầu từ 331 TCN 6 - La-Mã (….vùng Itali bây giờ) bắt đầu từ 30 TCN 7 - Anh-Mỹ bắt đầu từ 1763 sau công nguyên”. Nếu như các câu giải mã trên là đúng thì ngày nay chúng ta đang ở trong giai đoạn cuối cùng của cuốn Kinh Thánh. Ngày tận thế của thế giới được mô tả trong cuốn Kinh Thánh qua bức tượng trong giấc chiêm bao của vua Nê-bu-cát-nết-sa (thuộc cường quốc Ba-by-ôn mặc dù ông ta không nhớ lại được giấc mơ đó) được nhà tiên tri Đa-ni-ên giải nghĩa cho chính ông vua đó như sau: “Hỡi vua, vua nhìn xem này có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường, nó đứng trước mặt vua và hình dạng dữ tợn. Đầu pho tượng bằng vàng ròng, ngực và cách tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt và bàn chân thì một phần bằng sắt còn một phần bằng đất sét. Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải tay đục ra, đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng, và làm cho tan nát. Bấy giờ sắt, đất sét, đồng, bạc, vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ, phải gió lùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó, nhưng hòn đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất“: - Đa-ni-ên 2:31-35. Và Đê-ni-ên đã giải thích…..Tóm tắt thì ngày nay chúng ta hiểu như sau: Cái đầu bằng vàng đại diện cho cường quốc của ông vua này (thuộc cường quốc Ba-by-lôn). Phần bạc đại diện cho cường quốc Mê-đi Phe-rơ-sơ. Phần đồng cho cường quốc Hy Lạp. Phần sắt cho cường quốc La Mã và phần sắt lẫn đất sét cho cường quốc Anh Mỹ. Đa-ni-ên giải thích tiếp cho vua Nê-bu-cát-nết-sa: “Còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân nửa bằng đất sét nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia, nhưng trong nước đó có sức mạnh của sắt, theo như vua thấy sắt lộn với đất sét. Những ngón chân nửa sắt nửa đất sét , nước đó cũng nửa mạnh nửa giòn. Vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng lộn với nhau bởi giống loài người, song không dính liền nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét“. – Đa-ni-ên 2:41-43. Điều này cho chúng ta thấy vào thời kỳ cuối cùng này thế giới bị phân chia ra thành các nước có các thể chế chính trị khác nhau và luôn luôn muốn thôn tính nhau….. như ngày nay. Còn hòn đá đập vào chân bức tượng làm cho bức tượng vỡ tan tành thì theo tôi hiểu đơn giản là đó là sự va chạm giữa thiên thạch với trái đất dẫn đến ngày tận thế của thế giới mà Kinh Thánh gọi là trận chiến Ha-ma-ghê-đôn của Đức chúa trời để lập lên một thiên đường trên trái đất chỉ cho những người tôn thờ chúa. Vậy thì khi nào trận chiến này sẽ xẩy ra. Trong các trang của Kinh Thánh còn lại mà các sự kiện chưa thấy xuất hiện trên thế giới có câu đáng chú ý là: ““Những tin tức từ phương bắc và phương đông sẽ tới làm cho người bối rối, người sẽ giận lắm mà đi đến để tàn phá và hủy diệt nhiều người. Người sẽ đặt các trại của cung mình ở khoảng giữa biển cùng núi vinh hiển và thánh. Song người sẽ đến sự cuối cùng mình, và chẳng có ai đến giúp đỡ người cả”. – Đa-ni-ên 11:44,45.” (Nói chung giải mã các câu trong Kinh Thánh cũng như các câu trong sấm Trạng Trình là giống nhau đều tùy theo ý của người giải, chỉ có khác là các bản Kinh Thánh gốc cách đây trên 2000 năm đã được tìm thấy gần đây khi so với các bản ngày nay thì các ý chính hầu như không thay đổi còn sấm Trạng Trình của ta thì chưa tìm được bản gốc hoặc gần gốc và dĩ nhiên người ta sẽ đặt ra câu hỏi nếu không có Mô Li Phê bản gốc đi để nhằm ý đồ gì đó thì cần gì phải cất dấu các bản gốc kỹ đến như vậy). “Vào thời Đa-ni-ên thì “biển“ là Địa Trung Hải và “núi“ thánh là Si-ôn từng là nơi có đền thờ của Đức Chúa Trời (thuộc đất Israel bây giờ). Còn “Những tin tức từ phương bắc và phương đông sẽ tới làm cho người bối rối…“ là những tin tức gì và “người“ ở đây là ai?” Các câu có liên quan: ”Đức Chúa Trời nói với Sa-tan “Ta sẽ…đặt những móc trong hàm ngươi, khiến ngươi ra“ và “Ta sẽ …khiến ngươi đến từ phía cực bắc, và đem ngươi lên trên các núi của Y-sơ-ra-ên“. – Ê-xê-chi-ên 38:4;39:2.” Ở đây tôi chỉ mang máng hình dung ra các sự kiện chính có thể xẩy ra như sau: Càng ngày Nga và Trung Quốc sẽ quan tâm hơn nữa tới Iran (bởi vì họ thấy TT. Obama quá hiền mà), bằng cách bán cho Iran nhiều hệ thống tên lửa hịên đại để Iran “phòng thủ“ trước sự đe dọa của Mỹ và phương tây. Trong khi Iran tuyên bố không chế tạo vũ khí hạt nhân nhưng lại tuyên bố “xóa sổ Israel trên bản đồ thế giới“ mà rõ ràng Iran biết Israel đã có vũ khí hạt nhân từ lâu rồi. Chiến tranh giữa Israel và Iral sẽ xẩy ra và dĩ nhiên Mỹ sẽ nhảy vào giúp Israel, sự hủy diệt ở Iral là có thể và khi đó Putin sẽ bị móc sắt lôi ra từ phía cực bắc và Trung Quốc từ phương Đông quyết định cứu Iral (đã có ý đồ tuyên chiến với Mỹ từ lâu rồi). Thế là đại chiến 3 nổ ra đã hủy diệt loài người. Dĩ nhiên ở dưới nghĩa địa thì mới có Thiên Đường của Đức Chúa Trời cho những ai tôn thờ chúa và địa ngục cho những người còn lại. Vì vậy nguyên nhân tận thế của thế giới có thể không phải do sự va chạm của thiên thạch với trái đất mà là vũ khí hạt nhân. Tôi phải nói các điều này ra chỉ hy vọng Thiên Cơ đã bị lộ thì hiện tượng sẽ không xẩy ra như vậy nữa (nếu nó đúng là Thiên Cơ) bởi vì con người khi đã biết trước nó thì họ sẽ biết phải làm gì có lợi cho chính bản thân họ, nếu không chả nhẽ họ toàn là những người đánh bom “liều chết“ như các chiến binh của Bin-Laden hay sao? Hy vọng có ai dịch giúp bài viết này ra tiếng Anh để gửi tới tất cả các trang web trên thế giới, nếu không e rằng sẽ quá muộn. Các bài sau trích trong cuốn "Giải Mã Tứ Trụ", phần Phụ Lục. II - Những điều cần biết về Vũ Trụ A - Lỗ đen, lỗ trắng và sự hình thành của chúng 1 - Các phân tích định lượng dẫn đến việc tiên đoán một ngôi sao (như mặt trời) có khối lượng ít nhất gấp ba lần (?) khối lượng Mặt Trời của chúng ta, tại thời điểm cuối cùng trong quá trình tiến hóa (tức khi mặt trời không còn khả năng cháy) thì hầu như chắc chắn nó sẽ co lại tới một kích thước tới hạn cần thiết để xảy ra suy sập hấp dẫn, và một lỗ đen được tạo thành. 2 - Lỗ đen là một vùng trong không gian có trường hấp dẫn lớn đến mức lực hấp dẫn của nó không để cho bất cứ một dạng vật chất nào, kể cả ánh sáng thoát ra khỏi mặt biên của nó (Chân Trời Sự Kiện, tức ranh giới mà mọi vật, kể cả ánh sáng không thể thắng được lực hấp dẫn của Lỗ Đen để có thể quay trở lại vũ trụ). 3 - Các lỗ đen siêu lớn có thể có khối lượng gấp hàng triệu, hàng tỷ lần khối lượng Mặt Trời. Chúng có thể được hình thành khi có một số lớn các ngôi sao bị nén chặt trong một vùng không gian tương đối nhỏ, hoặc khi có một số lượng lớn các ngôi sao rơi vào một lỗ đen ban đầu, hoặc khi có sự hợp nhất của các lỗ đen nhỏ hơn. 4 – Cũng giống như những Lỗ Đen chỉ được hình thành từ những Mặt Trời chết (chúng không còn cháy) có khối lượng đủ lớn thì một Lỗ Trắng (phun ra vật chất) cũng chỉ được tạo ra khi một Lỗ Đen lớn tới mức độ M. Lỗ Đen có khả năng lớn tới mức M được gọi là Lỗ Đen M (có thể nó phải hút nhiều hơn số lượng các Lỗ Đen đang khống chế khoảng 170 tỷ Thiên Hà mà hiện nay chúng ta đã phát hiện trong Vũ Trụ). B - Hệ mặt trời, thiên hà và siêu thiên hà 1 - Một hệ mặt trời thường chỉ có một mặt trời và các vệ tinh bay xung quanh nó theo các quỹ đạo khác nhau (như hệ mặt trời của chúng ta có 8 hành tinh). 2 – Các mặt trời (tức hệ mặt trời) trong vũ trụ thường quần tụ gần nhau tạo thành từng đám được gọi là các thiên hà (như hệ mặt trời của chúng ta nằm trong thiên hà Miky Way - còn gọi là Ngân Hà - có khoảng 300 tỷ mặi trời). 3 - Các kính thiên văn hiện đại ngày nay đã cung cấp bằng chứng cho thấy có khoảng một trăm bảy mươi tỷ thiên hà trong vũ trụ. Trong đó các thiên hà cũng quần tụ gần nhau tạo thành những đám có số lượng khác nhau (khoảng vài chục hay vài trăm và thậm trí tới vài nghìn) và người ta đã gọi chúng là các siêu thiên hà. 4 - Tại tâm của mỗi thiên hà hay mỗi siêu thiên hà có một lỗ đen siêu lớn, cùng với thời gian nó dần tiêu diệt (hút) các mặt trời và các thiên hà vệ tinh xung quanh bằng lực thủy triều (?) và cướp lấy khối lượng của chúng. III - Âm Dương và Ngũ Hành là các tiên đề trong mệnh lý học Đông Phương (?) A – Các tiên đề trong mệnh lý học Đông Phương (?) Mệnh học Đông Phương cũng tương tự như trong toán học nó phải được xây dựng trên một số tiên đề. Do vậy qua lăng kính Vật Lý, tôi thừa nhận Âm Dương và Ngũ Hành là các tiên đề xuất phát từ 2 khái niệm cơ bản trong Vật Lý Học hiện đại là Lỗ Đen và Lỗ Trắng như sau: Trong vật lý thiên văn, một Lỗ Trắng là một thiên thể giả định phóng ra vật chất, ngược lại với nó là một Lỗ Đen vốn hút mọi vật chất kể cả ánh sáng. Tôi xin trình bầy từng bước quan điểm này như sau: 1 – Qua định luật vạn vật hấp dẫn cổ điển của Newton mà loài người đã biết đến sự tồn tại của hệ mặt trời bởi sự tương tác hấp dẫn của mặt trời với 8 hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta không thể tách rời nhau qua vài tỷ năm. 2 – Các mặt trời ở gần nhau đã tạo thành Thiên Hà (hay Ngân Hà khoảng 300 tỷ mặt trời). Vậy thì chắc chắn phải có một lực hấp dẫn nào đó đã giữ chúng tồn tại gần với nhau qua bao tỷ năm như vậy, nếu không thì chúng đã trôi nổi trong vũ trụ giống như nếu không có lực hấp dẫn giữa mặt trời với 8 hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta thì hệ mặt trời của chúng ta đã không thể tồn tại tới ngày nay. Qua sự giúp đỡ của các kính thiên văn hiện đại người ta dự đoán có vật thể bí ẩn đã hấp dẫn giữ các mặt trời lại để tạo thành Thiên Hà và vật thể bí ẩn này người ta gọi là Lỗ Đen. Từ đây chúng ta có thể suy ra trong mỗi trung tâm của mỗi Thiên Hà phải có một Lỗ Đen là một điều hợp lý. 3 – Giống như các Thiên Hà, tâm của mỗi siêu Thiên Hà cũng phải tồn tại một Lỗ Đen rất lớn để giữ các Thiên Hà không bị tản mát trong vũ trụ bao la. Vậy thì các Lỗ Đen chỉ có một nhiệm vụ hút mọi vật, kể cả ánh sáng khi chúng không may đi qua “Chân Trời Sự Kiện“. Nếu chỉ có các Lỗ Đen thì vũ trụ ngày nay chắc rằng chỉ còn là một mầu đen bởi vì tất cả mọi vật đều bị Lỗ Đen nuốt hết nếu chúng ta thừa nhận thời gian là vô tận. Để giải quyết mâu thuẫn này, người ta bắt buộc phải đưa ra khái niệm về Lỗ Trắng. Mặc dù người ta không thể nhìn thấy các Lỗ Đen mà chỉ dự đoán được sự tồn tại chúng qua lực tương tác của chúng với các vật xung quanh còn các Lỗ trắng thì người ta có thể nhìn thấy được chúng nhưng tại sao người ta lại chưa phát hiện được chúng trong vũ trụ? Vậy thì Lỗ Đen và Lỗ Trắng là hai vật thể khác nhau hay không? Theo tôi chúng chỉ là một bởi vì chả có vật nào như Lỗ Đen cứ hút mãi và cũng chả có vật nào như Lỗ Trắng cứ phun mãi. Điều này có thể giải thích là khi một Lỗ Đen hút mãi tới một mức độ nào đó thì nó sẽ tới một giá trị tới hạn M và khi đó nó phải phun ra để trở về trạng thái (Lỗ Đen) bình thường của nó (các Lỗ Đen này được gọi là Lỗ Đen M). Các vật bị nó phun ra không thể bay theo chiều đó vào vũ trụ mãi được mà chúng chỉ bay tới một giới hạn nào đó thì chúng phải dừng lại bởi lực hấp dẫn của các Lỗ Đen M đã khống chế chúng (ngày nay người ta nhận thấy vũ trụ đang giãn nở ngày càng nhanh chứng tỏ tàn dư của Lỗ Trắng chưa kết thúc). Lỗ Trắng và Lỗ Đen M của nó cũng như các vật thể bị Lỗ Đen M này khống chế đã tạo thành một Vũ Trụ Nhỏ (bởi vì ai mà biết được trong Vũ Trụ có bao nhiêu Lỗ Đen M?) tồn tại với thời gian vô tận. Từ mô hình Vũ Trụ Nhỏ này mà tôi đã suy luận rằng Thái Cực chỉ là một khái niệm để mô tả tại thời điểm khi mà Lỗ Đen M bắt đầu trở thành Lỗ Trắng. Còn Âm Dương và Ngũ Hành là các tiên đề trong mệnh học Đông Phương của cái Vũ Trụ Nhỏ này, trong đó Âm và Dương là nói đến cặp phạm trù đối lập, theo cách hiểu đơn giản nhất. B – Tiên đề Âm Dương Người ta có thể ứng dụng các tiên đề Âm và Dương để giải thích các khái niệm cơ bản trong cái Vũ Trụ Nhỏ này mà tôi tạm thời phân chúng thành 3 dạng : Đơn tính, lưỡng tính và vô tính. 1 - Đơn tính (có nghĩa là chỉ cần một trong 2 phạm trù đối lập của Âm và Dương có thể sinh sản được). Đây chính là các trường hợp mà Âm và Dương đại diện cho các cặp phạm trù đối lập có thể chuyển hóa cho nhau mà trong thực tế người ta đã biến khối lượng thành năng lượng (bom nguyên tử) và năng lượng biến thành khối lượng theo đúng phương trình năng lượng và khối lượng có thể chuyển hóa cho nhau của nhà bác học thiên tài Albert Einstein: E = mc² ( trong đó E là năng lượng , m là khối lượng, c là vận tốc ánh sáng). Nếu ta quy ước gọi khối lượng (m) mang phạm trù Dương thì năng lượng (E) sẽ mang phạm trù Âm Hiện giờ qua cỗ máy Large Hadron Collider (Máy gia tốc hạt lớn - gọi tắt là LHC) các nhà Vật Lý đang đi tìm “Hạt của Chúa” (tức một dạng “hạt” cụ thể mà các nhà Vật Lý gọi là hạt Higgs) đã đóng vai trò trong việc chuyển năng lượng thành khối lượng. Ngay cả khái niệm bên phải và bên trái cũng có thể xếp vào loại này bởi vì nếu một người khi đi mãi về phía tay phải thì sau khi đi vòng quanh quanh trái đất, người đó dĩ nhiên sẽ tới bên trái của đối tượng làm mốc xuất phát lúc trước. Tương tự như bên trên và bên dưới cũng có tính chất này nếu chúng ta thừa nhận mọi điểm trên mặt đất đều có một trục từ trường ảo như trục từ trường bắc nam của trái đất. Nếu như vậy thì bất kỳ vật nào đi lên phía trên mãi mãi rồi sẽ phải trở về mặt đất ở một điểm bên đối diện của trái đất và rồi nó nó đi theo trục của trái đất tại điểm đó sẽ đến bên dưới của đối tượng làm mốc mà từ đó nó đã bắt đầu đi lên phía trên. Lỗ Đen và Lỗ Trắng cũng là một cặp phạm trù đối lập của Âm và Dương. Chúng có thể chuyển hóa cho nhau, đó chính là cuộc đời của các Vũ Trụ Nhỏ đang tồn tại mà ngày nay chúng ta vẫn đang nhìn thấy bằng mắt thường. 2 – Lưỡng tính (có nghĩa là phải có sự kết hợp cả hai phạm trù đối lập của Âm và Dương mới sinh sản được). Đây chính là các trường hợp Âm và Dương được áp dụng cho các cặp phạm trù đối lập không thể chuyển hóa được cho nhau mà chúng muốn tồn tại và phát triển phải có sự tác động của cả hai phạm trù đối lập này. Một trong các ví dụ hiển nhiên là con người hay động vật. Âm và Dương ở đây được đại diện cho giống đực và giống cái. Chính có sự tác động giữa hai đối tượng này mà con người và động vật mới có thể tồn tại tới ngày nay. Âm và Dương còn có thể đại diện cho cả động vật và thực vật bởi vì phải có sự tác động của cả 2 đối tượng này thì chúng mới có thể cùng tồn tại và phát triển tới ngày nay (xem giải thích ở dưới). 3 - Vô tính (có nghĩa đây là các dạng phạm trù đối lập của Âm và Dương không có khả năng sinh sản) : Đây là các trường hợp mà Âm và Dương không thể chuyển hóa và tác động được với nhau. Một trong các ví dụ này là các khái niệm như đen và trắng; tốt và xấu; …… C – Tiên đề Ngũ Hành Ngũ hành là Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ và Kim. Chúng có các tính chất tương sinh như Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy và rồi Thủy lại sinh cho Mộc… .Và tính chất tương khắc như Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy và rồi Thủy lại khắc Hỏa….. Người ta đã ứng dụng các tiên đề này để mô tả gần như mọi quy luật phát triển của thế giới tự nhiên đều tuân theo quy luật của một vòng tròn khép kín. 1 - Các ví dụ về quy luật của vòng tròn khép kín : a - Chu kỳ Sinh Thành Lão Tử của con người và động thực vật (chúng đều được sinh ra, trưởng thành, suy yếu, chết rồi lại được đầu thai để sinh ra…). b - Chu kỳ của động vật và thực vật (động vật ăn rau, hoa quả, thu O2 và thải ra phân, khí CO2 , còn thực vật thì ngược lại. Rõ ràng chúng đã tạo ra quy luật của một vòng tròn khép kín). c – Chu kỳ của nước biển nóng do mặt trời chiếu đã bốc hơi lên cao, được gió thổi vào đất liền, khi tới độ cao đủ lạnh, hơi nước ngưng tụ thành nước rơi xuống chẩy thành các dòng sông ra biển và rồi chúng lại bốc hơi…..
  1 like
 28. Bài 2 có một vài sai sót, nay xin đăng lại. Thành thật xin lỗi mọi người.
  1 like
 29. Các bài giảng cho khóa học Tứ Trụ sơ cấp Bài 1: Vận mệnh và dự đoán vận mệnh Trích cuốn “Có một Ðấng Tạo Hóa quan tâm đến bạn không?“ của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội NW: “Vào năm 1905, tức là 40 năm trước năm 1945, Einstein đã tiên đoán có một quan hệ giữa vật chất và năng lượng. Nhiều người biết phương trình E = mc² (trong đó E là năng lượng, m là khối lượng, c là vận tốc ánh sáng) của ông. Chẳng bao lâu sau khi quan hệ đó được Einstein công thức hóa thì các nhà bác học có thể giải thích được là làm sao mặt trời tiếp tục chiếu sáng hàng tỷ năm. Trong mặt trời có những phản ứng nhiệt hạch liên tục. Bằng cách này, mỗi giây, mặt trời biến khoảng 564 triệu tấn hyđro thành 560 triệu tấn heli. Ðiều này có nghĩa là cứ trong mỗi giây có khoảng 4 triệu tấn vật chất đã biến đổi thành năng lượng mặt trời mà một phần tỏa xuống mặt đất bảo toàn sự sống. Ðiều đáng chú ý là quá trình có thể đổi ngược lại. Cuốn The World Book Encyclopedia giải thích : “Năng lượng đổi thành vật chất khi những hạt bên trong nguyên tử va chạm nhau ở tốc độ cao tạo ra các hạt mới nặng hơn“. Các nhà khoa học đã thực nghiệm được điều này trong một phạm vi giới hạn, dùng máy khổng lồ gọi là máy gia tốc hạt, trong đó những hạt bên trong nguyên tử va chạm nhau ở vận tốc cực cao, để tạo ra vật chất. Nhà vật lý học đoạt giải thưởng Nobel, tiến sĩ Carlo Rubbia giải thích: “Chúng tôi đã tái tạo một trong các phép lạ về vũ trụ - biến năng lượng thành vật chất““. ………………………….. “Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo ra các vật này? Ấy là Ðấng khiến các cơ-binh ra theo số nó, và đặt tên hết thẩy, chẳng một vật nào thiếu, vì sức-mạnh Ngài lớn lắm, và quyền-năng Ngài rất cao (Ê-sai 40:26). Vâng, Kinh-thánh nói rằng một nguồn năng lượng vô biên - Ðấng Tạo Hóa – đã hình thành vũ trụ vật chất. Ðiều này hoàn toàn phù hợp với kỹ thuật tân tiến“. Qua 2 đoạn trích trên cho chúng ta thấy rằng câu đầu tiên của Kinh-thánh: “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất“ (Sáng-thế Ký 1:1) có thể được hiểu chính xác là : Ban đầu Ðức Chúa Trời đã dùng sức mạnh vô biên của mình để dựng nên vũ trụ trong đó có mặt trời và trái đất của chúng ta. Cho nên khi các ngôi sao (như mặt trời của chúng ta) cháy mãi hết nhiên liệu rồi sẽ phải tắt thì ở trong một môi trường đặc biệt nào đó như Hố Trắng chẳng hạn sẽ phun ra vật chất (tham khảo chủ đề “Những điều cần biết về Vũ Trụ học“ trong mục “Lý Học Ðông Phương“ tại trang web này), trong đó xuất hiên các ngôi sao mới. Chính điều này có thể chứng minh được vì sao trên bầu trời của chúng ta tới nay vẫn tồn tại ti tỷ các ngôi sao tỏa ánh sáng - năng lượng - vào vũ trụ rộng bao la trong khi thời gian là vô tận. “Nhà địa chất học nổi tiếng Wallac Pratt bình luận : “Nếu có ai yêu cầu tôi, với tư cách là một nhà địa chất học, giải nghĩa cách vắn tắt các tư tưởng tân thời của chúng ta về nguồn gốc của trái đất và sự phát triển của sự sống trên đó cho những người mộc mạc, quê mùa như các chi phái mà sách Sáng-thế Ký được viết cho, thì tôi không thể làm gì hay hơn là theo sát phần lớn lối diễn tả và ngôn ngữ trong chương một của Sáng-thế Ký“. Môi-se là người viết quyển đầu tiên của Kinh Thánh là Sáng-thế Ký khoảng năm 1513 TCN (vì cuốn Kinh Thánh là một bộ gồm 66 cuốn sách nhỏ được viết trong một khoảng thời gian hơn 1.500 năm từ 1513 TCN đến khoảng năm 80 SCN - có khoảng 40 người đã tham gia viết). Ông Wallac Pratt cũng nhận xét rằng thứ tự các biến cố mô tả trong sách Sáng-thế Ký: Nguồn gốc của đại dương, việc đất trồi lên, sự xuất hiện các loài sống dưới biển, chim chóc và các động vật hữu nhũ, thực chất là thứ tự của các giai đoạn chính yếu của thời đại địa chất. Chúng ta thử xem xét: Cách đây 3500 năm, làm sao Môi-se biết được thứ tự chính xác như thế nếu như tin tức đó không phải bắt nguồn từ Ðấng Thiết Kế (Ðức Chúa Trời)“. Ðể phù hợp với khoa học chúng ta thừa nhận rằng Môi-se vào thời gian đó chỉ là người “Ở Trần Ðóng Khố“ trong một xã hội còn rất lạc hậu trên trái đất của chúng ta đã ghi chép lại những tri thức mà các vị khách thuộc một nền văn minh ngoài trái đất ghé thăm chúng ta (có thể gọi họ là các sứ giả của Ðức Chúa Trời) truyền đạt cho. Chính vì vậy mà ngôn ngữ diễn đạt rất mộc mạc, đơn sơ, hầu như Môi-se và những người tham gia viết Kinh-thánh chỉ diễn đạt được các tri thức của Họ theo nghĩa đen mà thôi, vì vậy mới có nhiều sai sót. Ðó là lý do vì sao có sự kiện Galileo bị đưa lên ngọn lửa của giàn thiêu. Một điều quan trọng nữa là cuốn Kinh-thánh không những đã nói tới nguồn gốc hình thành, sự kiến tạo địa chất của trái đất và sự phát triển của sự sống trên trái đất mà cuốn Kinh-thánh còn dự đoán các sự kiện đã và chưa xẩy ra. Ðó là dự đoán sự xuất hiện của 7 cường quốc trên trái đất trước khi trái đất bị hủy diệt bởi sự va chạm với thiên thạch. Phần này xin mời các học viên đọc chủ đề: “Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn và ngày tận thế“ trong mục “Dự Báo và Chứng Nghiệm“ tại trang web này. Ðiều này đủ cho chúng ta nhận thấy rằng cuốn Kinh-thánh không chỉ dừng lại ở mục đích truyền bá về hệ tư tưởng, đạo đức mà nó còn dự đoán vận mệnh của trái đất của chúng ta. Vận mệnh trái đất, Họ (tức người ngoài hành tinh của chúng ta) còn dự đoán được, vậy thì vận mệnh của con người chúng ta Họ không dự đoán được sao? Cho nên theo tôi học thuyết Âm Dương Ngũ Hành và bảng Nạp Âm sáu mươi năm Giáp Tý đã xuất hiện trên trái đất của chúng ta khoảng 3 đến 4 nghìn năm hoàn toàn phù hợp với khoảng thời gian xuất hiện cuốn Kinh-thánh cũng là món quà mà những vị khách này đã viếng thăm và tặng chúng ta. Ðây chính là lý do mà tôi đã nghiêm túc nghiên cứu môn Tử Bình qua lăng kính của Vật Lý học. Ở bài 1 này tôi không đòi hỏi mọi người phải tin rằng con người nói riêng hay vạn vật nói chung có vận mệnh và dự đoán được vận mệnh… mà tôi khuyên mọi người chưa nên tin bất cứ cái gì ngay được. Mọi cái cứ từ từ nghiên cứu xem sao đã, chỉ đến khi có được sự suy luận có lý cộng thêm các ví dụ trong thực tế kiểm nghiệm lý luận đó đúng thì mới có thể tin được mà thôi. Các câu hỏi trọng tâm: 1 - Bạn hãy thử chứng minh học thuyết Âm Dương Ngũ Hành cùng với bảng Nạp Âm sáu mươi năm Giáp Tý (hoàn toàn theo nhận thức đã có của bạn không dựa theo nội dung bài viết trên) là do người Trung Quốc nói riêng hay của người trên trái đất chúng ta nói chung phát minh ra chứ không phải do những người thuộc nền văn minh ngoài trái đất tặng. 2 – Theo bạn khái niện Lỗ đen và Lỗ trắng để giải thích sự tồn tại vĩnh hằng của Vũ Trụ có tính thuyết phục (hợp lý) hay không? 3 – Âm Dương Ngũ Hành là các tiên đề trong mệnh học Ðông Phương có hợp lý không? Sau đây xin mời các học viên cùng tôi khám phá các bí ẩn của thuyết Âm Dương Ngũ Hành và bảng Nạp Âm sáu mươi năm Giáp Tý qua con mắt của các nhà Vật Lý học xem chúng thuộc lĩnh vực Duy Vật hay Duy Tâm
  1 like
 30. ĐỊA LÝ TẢ AO BÍ TRUYỀN ĐỊA ĐẠO DIỄN CA MỤC LỤC 1. Nguyên văn địa đạo diễn ca của cụ Tả Ao (120 câu thơ) 2. Chương 1: Điều kiện cần thiết để học khoa địa lý 3. Chương 2: Tầm long mạch 4. Chương 3: Huyệt trường 5. Chương 4: Chứng ứng cần thiết 6. Chương 5: Phân biệt Đất phát văn hay võ. Huyệt Chát hay huyệt hung 7. Chương 6: Các chứng khác thêm tôn quý cho cuộc đất 8. Chương 7: Phước duyên của người được đất 9. Chương 8: Lý khí Chương 9: Kết luận Phần phụ khảo – Cao Biền Tấu thư đại lý kiều tự. ĐẠI LÝ TẢ AO NGUYÊN VĂN ĐỊA - ĐẠO - DIỄN - CA CỦA CỤ TẢ AO 1. Mấy lời để truyền hậu thế 2. Ai học địa lý theo học Tả Ao 3. Một là hay học càng cao 4. Hai là cố ý, cứ lời phương ngôn 5. Ba là học thuộc dã đàm 6. Bốn là mở sách La Bàn cho thông 7. Chẳng qua ra đến ngoài đồng 8. Tỏ mạch, tỏ nước, tổ long mới tường 9. Mạch có: mạch âm, mạch dương 10. Mạch nhược, mạch cường mạch tử, mạch sinh 11. Sơn cước mạch đi rành rành 12. Bình dương mạch lần, nhân tình không thông 13. Có mạch qua ao, qua sông 14. Quan đầm, qua núi, qua đồng, qua non 15. Lại có mạch phát ngội dương 16. Nhìn xem cho tường, ấy mạch làm sao? 17. Mạch thô di chẳng khép vào 18. Vốn di một chiều ấy mạch phát dương 19. Ba mươi sáu mạch cho tường 20. Trước là cứ sách, sau y lời truyền 21. Ruộng cao uốn xuống thì mạch táng trên 22. Ruộng thấp uốn lên thì mạch táng dưới 23. Bình Dương mạch chẳng nề châm gối 24. Hề chính long thì tả hữu chiều lai 25. Đâu có chính long thì có sơn thủy gối kề 26. Nhưng trên sơn cước non cao 27. Cường long thổ mạch, thế nào mới hay? 28. Tìm nơi mạch nhược long gầy 29. Nhất thời ca huyệt, nhị thời tàng phong 30. Đất có cát địa chân long 31. Táng cho phải phép anh hùng giầu sang 32. Nọ như dưới đất bình dương 33. Mạch thích giác điền xem tường mới hay 34. Bình dương lấy nước làm thầy 35. Thứ nhất khai khẩu thứ nhì nhũ long 36. Thứ bao mạch thắt cổ bồng 37. Thứ tư sơn chỉ hồi long càng tài 38. Muốn cho con cháu tam khôi 39. Phương Nam có bút phương Đoài có nghiên 40. Muốn cho con cháu Trạng Nguyên 41. Thời tìm bút lập hai bên sắp bầy! 42. Nhất là Tân, Tốn mới hay 43. Bính, Đinh, Đoài, Cấn sắp bầy đặt lên 44. Bút lập là bút Trạng Nguyên 45. Bút thích giác điền là bút thám hoa 46. Nhìn xem cho kỹ sẽ là đất hay 47. Khuyên ai học làm thầy Địa lý 48. Trước phải đọc sách, sau là lượng cao 49. Dù ai khôn khéo thế nào 50. Học mà chẳng xét ấy là vô tông 51. Thắt cổ bồng phồng ra huyệt kết 52. Xem cho biết Mộc tiết Kim loan 53. Mộc tiết văn đỗ Trạng Nguyên 54. Kim Loan võ được tước quyền Quận Công 55. Con Mộc vốn ở phương đông 56. Con Kim vốn nó về dòng phương tây 57. Xem cho biết nó mới hay 58. Táng cho phải phép thực dày vinh hoa 59. Thắt cuống cà phì ra mới kết 60. Xem cho biết huyệt cát huyệt hung 61. Huyệt cát nước tụ vào lòng 62. Đôi bên Long, Hổ uốn vòng chiều lai 63. Huyệt hung Minh – Đường bất khai 64. Sơn tà thủy Sạ hưởng ngoài tà thiên 65. Táng xuống kinh sảng bất yên 66. Con cháu thường thường phát bệnh ốm đau 67. Muốn cho con cháu sống lâu 68. Tìm nơi Huyền – Vũ cao dầy 69. Long Hổ bằng như chân tay 70. Chẳng có Tả, Hữu bằng ngay chẳng lành 71. Kìa như đất có ngũ tinh 72. Nhận xem cho biết tương sinh loan hoàn 73. Muốn cho con cháu nên quan 74. Thì tìm Thiên Mã phương Nam đứng chầu 75. Muốn cho kế thế công hầu 76. Thì tìm cờ trống dàn chầu hai bên 77. Ngũ tinh cách tú chiều nguyên 78. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa bốn bên loan hoàn 79. Thổ Tinh kết huyệt trung ương 80. Ấy đất sinh Thánh sinh Vương đời đời 81. Thiên sơn vạn thủy chiều lai 82. Can chi bát quái trong ngoài tôn nghinh 83. Nhị thập bát tú thiên tinh 84. Tại thiên chiếu huyệt rành rành chẳng sai 85. Ngôi Đế Vương mặc Trời chẳng giảm 86. Huyệt công khanh chẳng kiếm ai cho 87. Đất khai hoa nhìn xem cho kỹ 88. Thấy thì làm chớ để lưu tâm 89. Trên sơn cước xa xăm cũng táng 90. Dưới bình dương nửa tháng cũng đi 91. Minh sinh, ám tử vô di 92. Coi đi coi lại quản chi nhọc nhằn 93. Quả nhiên huyệt chính long chân 94. Tiêu sa nạp thủy chớ lầm một ly 95. Táng thôi phúc lý tuy chi 96. Trâm anh bất tuyệt thư thi gia truyền 97. Muốn cho con trưởng phát tiên 98. Thì tìm long nội đất liền quá cung 99. Thanh long liên châu cao phong 100. Kim tinh, thổ phục, phát giòng trưởng nam 101. Con gái về bên hồ sơn 102. Hổ cao thì phát, sơn bàn cho thông 103. Phản hồ con gái lộn chồng 104. Phản long trai nó ra lòng bất nhân 105. Vô long như người vô chân 106. Vô hổ như đứa ở trần không tay 107. Trông Long – Hổ lấy làm thầy trước. 108. Sau sẽ tìm lấy chỗ huyệt chôn, 109. Nước chẳng tụ đường kể chi 110. Kiếm ăn cũng khá xong thì lại không 111. Con trai thì ở bất trung 112. Con gái thất tiết chả dùng cả hai 113. Thấy đâu Long – Hổ chiều lai 114. Minh Đường thủy tụ huyệt tài mới hay 115. Tiên quan, hậu quỷ sắp bầy 116. Án dầy muôn tháp, chiếu dày phải cao 117. Xem huyệt nào làm cho phải phép 118. Chớ đào sâu mà thiệt như không 119. Kìa ai Địa lý vô tông 120. Chẳng cử đúng phép cũng dòng vô sư TẢ AO CHƯƠNG THỨ NHẤT ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ HỌC KHOA ĐỊA LÝ (1)MẤY LỜI ĐỂ TRUYỀN HẬU THẾ (2)AI HỌC ĐỊA – LÝ THEO HỌC TẢ AO (3)MỘT LÀ HAY HỌC CÀNG CAO (4)HAI LÀ CỐ Ý, CỨ LỜI PHƯƠNG NGÔN (5)BA LÀ HỌC THUỘC DÃ ĐÀM (6)BỐN LÀ MỞ SÁCH LA – BÀN CHO THÔNG (7)CHẲNG QUA RA ĐẾN NGOÀI ĐỒNG (8)TỎ MẠCH, TỎ NƯỚC, TỎ LONG MỚI TƯỜNG Theo cụ Tả Ao thì muốn học cho giỏi khoa Địa lý phải học 4 cách: Một là phải luôn luôn học cho giỏi mỗi ngày một tiến thêm lên: (3) MỘT LÀ HAY HỌC CÀNG CAO Hai là phải suy ngẫm cho kỹ những lời lẽ giản dị của Địa – Đạo – Diễn – Ca này. Mới nghe nó nhẹ nhàng như ca dao phương ngôn xong hàm chứa rất nhiều căn bản của khoa Địa –lý. (4)HAI LÀ CỐ Ý CỨ Y LỜI PHƯƠNG NGÔN Ba là sau khi hiểu kỹ những cơ bản về phép Tầm Long ở 120 câu Địa – Đạo Diễn – Ca này thì học đến quyển Dã Đàm Địa Lý Tả Ao để phép điểm huyệt được giỏi. (5)BA LÀ HỌC THUỘC DÃ – ĐÀM Bốn là phải biết dùng La bàn cho giỏi: La-Bàn này hình tròn như cái đĩa, chính giữa có một kim chỉ nam và xung quanh có vẽ nhiều vòng, mỗi vòng chia ra làm nhiều ô. Trong vòng có ghi chữ và mỗi vòng dùng vào công việc khác nhau. Người mới học chỉ cần dùng 3 vòng là: 1. Vòng thiên bàn 2. Vòng địa bàn 3. Vòng nhân bàn Sau học giỏi có thể dùng thêm nhiều vòng khác. Địa bàn cỡ trung có 13 vòng. Cỡ nhỏ ít hơn và cỡ lớn nhiều hơn 13 vòng Trong 3 vòng thường dùng thì: 1- Vòng ngoài cùng là thiên bàn, ứng dụng vào: hướng thu thủy, phóng thủy. 2- Vòng trong cùng là Địa –Bàn, dùng ấn định long mạch. 3- Vòng giữa là nhân bàn, dùng vào việc tiêu sa để xem sa nào tốt, sa nào xấu. Cả 3 vòng đều được chia làm 24 ô, thì mỗi ô có 15 độ, vì mỗi ô có 15 độ vì một vòng tròn là 360 độ. Các chữ trong ba vòng đều giống nhau nó chỉ khác nhau ở chỗ nếu lấy vòng trong cùng, vòng địa – bàn làm đích thì vòng thiên –bàn lệch sang bên phải nửa ô và vòng nhân bàn lệch sang trái nửa ô. Chính Đông trùng vào chữ Mão Chính Tây trùng vào chữ Dậu Chính Nam trùng vào chữ Ngọ Chính Bắc trùng vào chữ Tý Nếu kể theo chiều kim đồng hồ quay (chiều thuận) từ Mão trở đi ta có 24 chữ như sau: MÃO ẤT, THÌN TỐN TỴ, BÍNH NGỌ ĐINH, MÙI, KHÔN, THÂN, CANH DẬU TÂN, TUẤT CÀN HỢI, NHÂM TÝ QUÝ, SỬU CẤN, DẦN, GIÁP. Nếu phân làm tám hướng thì: 1- ĐÔNG có GIÁP MÃO ẤT 2- ĐÔNG NAM có THÌN TỐN TỴ 3- NAM có BÍNH NGỌ ĐINH 4- TÂY NAM có MÙI KHÔN THÂN 5- TÂY có CANH DẬU TÂN 6- TÂY BẮC có TUẤT CÀN HỢI 7- BẮC có NHÂM TÝ QUÝ 8- ĐÔNG BẮC có SỬU CẤN DẦN Nếu phân tích 24 hướng này ta lại thấy có 12 hướng thuộc địa chí là: TÝ, SỬU, DẦN, MÃO, THÌN, TỴ, NGỌ, MÙI, THÂN, DẬU, TUẤT, HỢI. 8 hướng thuộc thập can là: GIÁP, ẤT, BÍNH, ĐINH, MẬU, KỶ, CANH, TÂN, NHÂM, QUÝ. 4 hướng thuộc bát quái là: CÀN KHÔN CẤN TỐN. Rồi cụ Tả Ao nhấn mạnh về sự quan trọng của thực hành TẦM LONG trong khoa Địa lý. (7) CHẲNG QUA RA ĐẾN NGOÀI ĐỒNG (8) TỎ MẠCH, TỎ NƯỚC, TỎ LONG MỚI TƯỜNG Những người học được sách địa lý chính tông cũng đã là hay lắm rồi. Tuy nhiên học ở sách mới là học lý thuyết mà không thực hành bổ túc thì lý thuyết đó cũng không đạt được kết quả cụ thể Trong khóa học Địa lý người ta chia ra làm hai phần là Loan đầu và Lý khí. Lý khí là phép quyết định ảnh hưởng kết quả của huyệt kết; Văn, Võ, Phú, Quý, Thọ cao bay thấp, chóng hay chậm. Phép này nặng về lý thuyết hơn phép, Loan Đầu. Trong khoa địa lý phép Tầm Long ta Loan Đầu vì nó là phép thực hành đi tìm long mạch ở ngoài đồng. Tầm Long là phép xem hình thể đất đai lồi lõm, đốn khởi mà tìm làm sao cho tới huyệt trùng là nơi có đất kết. Không phải chỉ xem sách xong ra ngoài đồng là biết Tầm Long ngay. Thực ra sách chỉ có thể cho ta một số yếu tố cần thiết. Muốn giỏi phải thực hành đi tìm long mạch ở ngoài đồng, ngoài trời một thời gian lâu nữa mới thấu hiểu được. (7)CHẲNG QUA RA TỚI NGOÀI ĐỒNG Địa lý là một khoa học cũng như các khoa học khác, mà việc thấu hiểu một khóa học nào cho kỹ lưỡng không ngoài phép phân tích và tổng hợp. Ngay học Tầm Long ở ngoài đồng cũng thế, trước tiên ta phải biết phân tích rồi sẽ tổng hợp sau. Việc Tầm Long ta phải biết phân tích đâu là đại cuộc, đâu là tiêu cuộc, thế nào là Thái Tổ Sơn, Thiếu Tổ Sơn. Long đi như thế nào nước chảy làm sao. Chỗ nào long nhập thử, đâu là huyệt tràng, huyền, vũ, thanh long, bạch hổ án sa minh hướng thủy hầu Thế long sinh, nay từ cường hay nhược… Cũng nên định nghĩa những danh từ địa lý này để dễ phân tích. Long mạch: Long mạch là mạch đất chạy trên mặt đất trong có khí mạch (cũng như cành cây trong có nhựa cây). Long có thể đi cao như những dãy đồi núi và cũng có thể đi rất thấp, nó là những thớ ruộng có khi chỉ cao độ 4 phân tây. Nước: Nước từ long chảy ra lại chạy theo nuôi dưỡng và hộ vệ long. Những chỗ có nước tụ có khi là minh đường và có khi chỉ là hộ tống thủy (nước dẫn long). Long nhập thủ: Long mạch chạy băng qua rừng núi, đồng bằng đến chỗ nào nhập thủ kết huyệt ở đó. Huyệt tràng: Là một khi chỗ ấy là huyệt kết. Huyền vũ: Thế đất đàng sau huyệt trưởng trước khi đến huyệt trưởng. Thanh Long: Thớ đất ở bên trái huyệt mọc ra ôm chầu vào huyệt. Bạch hổ: Thớ đất ở bên phải huyệt mọc ra ôm chầu vào huyệt. Án: Đất nổi lên trước mặt huyệt, bó đỡ cho huyệt. Án với huyệt như bàn giấy trước mặt người ngồi. Sa: Là các gò đống, chứng ứng nổi lên hiện ra, xung quanh huyệt (kể cả trước tản sau huyệt) Sa là nói chung: Bút, bảng, chiêng, trống, voi, ngựa, kiếm, ấn.. Thủy khẩu: Nơi nước đến Minh Đường về nơi nước từ Minh Đường đi. Minh Đường: Nước tụ trước huyệt để nuôi dưỡng khí mạch của huyệt kết. Long sinh: Long mạch sống động, trông nó bó ngoằn ngoèo, quay đầu, vẫy đuôi như con thú, con rắn sống đang bò. Long tử: Long mạch nằm ngay đơ, đuỗn đuỗn như con lươn, con cá chết. Long cường: Long mạch nổi lên to lớn, đứng hùng vĩ ngạo nghễ. Long nhược: Long mạch nhỏ nhắn, dài, sắc thái thư thả, ung dung. Phân tích ra chi tiết thì như thế nhưng nếu hiểu thấu đáo rồi mà tổng hợp lại thì rất giản dị. Cái gì có nước là thủy và cái gì có thớ đất là long, long đi theo mạch đi theo, long chỉ khi mạch tụ lại (chỉ tức là dừng lại). Do đó cụ Tả Ao đã tổng hợp tất cả các chi tiết mà ta cần biết về phép học Tầm Long ở ngoài đồng vào một câu: (8) TỎ MẠCH, TỎ NƯỚC, TỎ LONG MỚI TƯỜNG Nom đất thì khó biết long đi cách nào. Nên phải mượn nước theo chiều nước chảy từ cao đến thấp thì biết chỗ long đi. Nếu nước hai bên dừng lại mà gặp nhau thì biết long đình. Mà long đình thì khi chỉ tụ lại đó mà kết huyệt. HÌNH CÁC CON KIM – MỘC - THỦY – HỎA – THỔ Kim đứng (Hình minh họa) Kim nằm (Hình minh họa) Thủy đứng (Hình minh họa) Thủy nằm (Hình minh họa) Mộc đứng (Hình minh họa) Mộc nằm (Hình minh họa) Thổ đứng (Hình minh họa) Hỏa đứng (Hình minh họa) Thổ nằm (Hình minh họa) Hỏa nằm (Hình minh họa) (55) Con Mộc vốn ở phương đông (56) Con Kim vốn có về giòng phương tây (57) Xem cho biết nó mới hay (58) Táng cho phải phép thực đầy Vinh hoa (71) Kim như đất ý ngũ tinh (72) Nhận xem cho biết tương sinh loan hoàn (Còn tiếp)
  1 like
 31. Hôm nay xem kỹ lại ý này của anh Vô Trước, tôi thấy Đức Phật có nói đến một ý tương tự:"Tính thấy có trong vạn vật" - gồm cả Hư không - Bởi vậy khái niệm Tâm Vũ trụ trùng với mọi đối tượng là tương tự. Nhưng sự tương tự, không có nghĩa là hoàn toàn giống nhau. Đức Phật có căn dặn rất kỹ: "Sau này sẽ có những lời nói giống ta, nhưng không phải ý của ta....." (Tôi ko nhớ trong bộ Kinh nào và ko thể nói hết ý vì ngại hiểu nhầm, nhưng đại loại vậy).
  1 like
 32. Tâm vũ trụ là một cách gọi khác của Thái Cực - theo cách diễn giải của tác giả - có nhiều điểm trùng hợp với Lý Học. Nhưng cách hiểu Tâm vũ trụ của tác giả khác với tôi. Thậm chí ngay với những người cũng tìm hiểu về Thái cực từ hàng ngàn năm nay - kể cả Chu Hy - cũng khác tôi xa. Mặc dù cùng gọi là Thái Cực.
  1 like
 33. Nhân đây tôi cũng xin đề cập đến một vài sự sự khác biệt giữa luận điểm của tôi so sánh với luận điểm của tác giả "Tâm Vũ trụ": - Tôi cho rằng: Thái cực là trạng thái khởi nguyên của vũ trụ - khác Bigbang. Từ trạng thái Thái Cực cũng dẫn đến sự lý giải một hiện trạng bùng nổ trong giai đoạn đầu của vũ trụ. Đây là một cách lý giải khởi nguyên của vũ trụ và phủ nhận Bigbang. Trong khi tác giả "Tâm vũ trụ" thừa nhận bigbang. - Trong tiểu luận "Định mệnh có thật hay không?", tôi phủ nhận khái niệm "ý thức" phi vật chất. - Tác giả xác định sự phát minh ra "Tâm vũ trụ" hoàn toàn thuộc về "Minh triết Việt", bởi do tác giả phát minh. Mặc dù tôi xác định Thái cực thuộc về minh triết Việt. Nhưng khác nhau là: Nền minh triết ấy có nguồn gốc từ một văn minh toàn cầu trước lịch sử văn minh hiện đại - tôi gọi là Atlantic - tôi chỉ là người hiệu chỉnh và phục hồi chưa hoàn mỹ. Như vậy, nếu tôi đúng, thì đây là di sản của chung của nhân loại, vì nguồn gốc xuất xứ của nó - nó chỉ xác nhận một thực tế lịch sử 5000 năm văn hiến của người Việt, thông qua quá trình tồn tại của nó - Thuyết Âm Dương Ngũ hành - trong lịch sử văn minh nhân loại.
  1 like
 34. Tôi trinh bày về điểm bất hợp lý trong tiểu luận của tác giả, khi tác giả vẫn thừa nhận Bigbang trong "tâm vũ trụ" và khái niệm ý thức. Vấn đề được đặt ra là: * " Tâm vũ trụ" sẽ tạo ra trạng thái vật chất cô đặc trước bigbang như thế nào? Trạng thái đó với " Tâm vũ trụ" là hai thực tại cùng song song tồn tại trong mọi thời gian vô tận của vũ trụ hay "Tâm vũ trụ" có trước? * Ý thức được tác giả định nghĩa như sau: Như vậy, sẽ có một trạng thái ý thức bao trùm tất cả mọi đối tượng trong vũ trụ. Tức là ta gọi Ý thức của cả vũ trụ. Vấn đề sẽ đặt ra là: Giữa ý thức vũ trụ và tâm vũ trụ là một hay là hai? - Nếu là một thì ý thức của tất cả mọi đối tượng trong vũ trụ chính là "Tâm vũ trụ". Điều này vô lý. Vì ý thức và tâm vũ trụ không đồng nhất bởi chính định nghĩa của tác giả. - Nếu ý thức của tất cả mọi đối tượng trong vũ trụ và Tâm vũ trụ là hai trạng thái tồn tại thì một trong hai trạng thái này phải chi phối nhau và Tâm vũ trụ với Ý thức sẽ tạo ra một ý thức mới, do chính mối liên hệ của nó. Vậy bản chất vũ trụ là gì? Do đó, theo tôi - một ý tưởng đúng nhưng diễn giải sai, sẽ dẫn đến không minh chứng được chân lý. Trong minh triết Phật giáo, Đức Phật đã nói: 'Thế tính lẫn lộn, thế gian không thành lập được". Vài lời góp ý. Không tự cho là đúng. Xin để tham khảo.
  1 like
 35. Thực ra, có thể coi như đây là một giả thuyết về một thực tại được gọi là "Tâm vũ trụ". Thực tại này theo giả thuyết trên có mối liên hệ tương tác với tất cả mọi đối tượng trong vũ trụ. Về một khái niệm tương tự như vậy, đã có trong minh triết Đông phương. Đó là "Tính thấy", "Như Lai tạng tính", "Đạo" và một khái niệm mang tính hoàn chỉnh hơn về mối tương tác đó trong Lý học, có tính ứng dụng - đó chính là Thái cực.Thái Cực, Đạo và Tính thấy được xác định là trạng thái khởi nguyên của vũ trụ. * Đạo: Có trước trời đât. * Tính thấy: Có từ vô thủy đến vô chung. * Thái Cực: Dịch hữu Thái Cực. Còn "Tâm vũ trụ" thì không. Bởi vậy, tiểu luận "Tâm Vũ trụ" vẫn thừa nhận bigbang và cho rằng: Bigbang lặp lại nhiều lần trong các chu kỳ co dãn của toàn vũ trụ. Trong tiểu luận này vẫn phân biệt ý thức của các đối tượng vật chất. Đây là hai điểm bất hợp lý nhất của tiểu luận này (Tôi không đi sâu vào các chi tiết và sẽ chứng minh sau bài này, hoặc ngay trong bài này, tùy tình trạnh sức khỏe). Tuy nhiên, tôi vẫn xác định rằng: Việc đặt vấn đề "tâm vũ trụ" là một phát hiện trùng lặp có tính chứng nhân cho các ý tưởng minh triết cổ Đông phương về trạng thái khởi nguyên của vũ trụ. Daretolead thân mến. Từ khởi nguyên vũ trụ cho đến cuộc sống của chúng ta hiện nay là một khoảng cách vô cùng to lớn. Nó cần một sự bổ sung kiến thức để minh chứng toàn bộ diễn biến lịch sử vũ trụ - tất nhiên ở trạng thái suy luận hợp lý . Cho nên, đòi hỏi tính ứng dụng của một ý tưởng mới manh nha là không thực tế. Điều này, cần nhiều thời gian và tri thức của nhiều người. Có thể nói rằng: Mọi phát kiến nó cần cho sự phát triển trong tương lại của xã hội và con người , chứ không phải cho thực tại. Ở thế kỷ XV, trái Đất tròn , hay vuông không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người nông dân cả. Vấn đề chỉ cần là xem tính hợp lý của nó trong mối liên hệ nội tại và các vấn đề nó đề câp đến và khả năng phát triển của lý thuyết này, có hay không mà thôi.
  1 like
 36. Anh Vô Trước thân mến. Tôi nhận thấy ý tưởng của tác giả có nhiều điều trùng hợp với Lý học Đông phương. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi ủng hộ hoàn toàn ý tưởng của tác giả. Tôi cho rằng tác giả sẽ đi đến chỗ - hoặc là phải hiệu chỉnh lại lý thuyết và phương pháp, hoặc là bế tắc trong việc triển khai ý tưởng.
  1 like
 37. Anh Vô Trước thân mến. Định lý 4: Tâm thức Vũ trụ là duy nhất Tôi cho rằng đây là ý tưởng đúng! Còn phương pháp chứng minh của tác giả thì tôi thấy khó hiểu. Có thể tại tôi không chuyên sâu về toán cao cấp. Nhưng trong kinh "Thần chú Phật đỉnh thủ Lăng Nghiêm", Đức Phật chứng minh điều này rất rõ. Ngài gọi là "Tính thấy", Như Lai tạng tính. Tôi chỉ có thể minh chứng qua sự liên hệ hợp lý và nhất quán: Nếu trong vũ trụ này có sự giới hạn của tốc độ vũ trụ, bằng hoặc nhanh hơn tốc độ ánh sáng - thì sự nhận thức được nó phải nhanh hơn tốc độ giới hạn đó. Cái nhanh nhất chính là sự Tuyệt đối. Không thể có hai cái tuyệt đối. Đức Phật cũng nói: Không thể có cái tính thấy này thấy được cái tính thấy kia. Đôi khi ý tưởng đúng, nhưng cách diễn giải sai, hoặc không chuẩn, sẽ bị phản bác.
  1 like
 38. Anh Vo Trước ah. Đúng là tôi có cái tật xem lướt những ý chính. Trang 7 của topic "Tâm vũ trụ" có một bài nhắc đến tôi và ....bị chê. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...amp;#entry74943 Trong khi đó ông Đỗ Xuân Thọ lại không nhận thấy sự trùng hợp giữa những ý tưởng của Lý học Đông phương - qua cái nhìn của tôi - có nhiều trùng hợp với ông ta. Còn tôi thì tôi nhận thấy ngay điều này. Bài viết của ông Thọ không giải thích sự khởi nguyên vũ trụ, mà đặt vấn đề về một khái niệm gọi là "Tâm Vũ trụ" với mối liên hệ với các đối tượng vật chất trong vũ trụ. Còn tôi thì căn cứ vào những cái đã có sẵn - Lý học Đông phương - giải thích, hiệu chỉnh, bổ sung những phần thiếu sót mà thôi. Không thể bắt tất cả những ý tưởng ban đầu phải đúng tuyệt đối và hoàn chỉnh ngay lập tức. Tôi rất muốn tham gia để ủng hộ tác giả và có lời chia sẻ trực tiếp với ông Thọ. Nhưng tôi không biết cách đăng nhập. Chắc phải chờ vậy.
  1 like
 39. Nếu bknavn có tinh thần khách quan và muốn tìm hiểu thì nên tìm đọc sách của chú Thiên Sứ trước cho biết rồi hãy hỏi. - Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, NXB Tổng Hợp TpHCM 2007 - Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, NXB Tổng Hợp TpHCM 2003. bknavn sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị trong những công trình nghiên cứu này và dễ dàng hơn khi tìm hiểu Lý học. Đây là chia sẻ riêng cá nhân. Tùy bạn. Tùy duyên. :D Thiên Đồng :(
  1 like
 40. BÀI THAM KHẢO Kính thưa quí vị quan tâm. Bài viết dưới đây của Thiên Đồng, một học viên có học lực trung bình khá trong lớp Phong Thủy Lạc Việt, đã làm giúp cho một nhà Thờ Kito giáo. Có thể Thiên Đồng làm đúng theo các tiêu chí phong thủy, hoặc có thể đưa ra những giải pháp sai. Nhưng vấn đề mà chúng tôi muốn trình bày ở đây là: "Phong thủy không phải là một tôn giáo, hoặc tín ngưỡng". Nó là một phương tiện và chúng tôi đã ứng dụng điều này cho nhà Chùa từ lâu và bây giờ là nhà Thờ. Vì những lý do tế nhị, chúng tôi không thể công bố địa chỉ của nhà thờ này. Nhưng với những nhà nghiên cứu thật sự và được sự đồng ý của Đức Giám Mục chúng tôi có thể trao địa chỉ để kiếm chứng. Cảm ơn sự quan tâm của quí vị. ---------------------------------------------- Phong Thủy Lạc Việt và Nhà Thờ Thiên Đồng. Ghi lại sau một Phong thủy giúp cho nhà thờ T vào những ngày cuối năm Kỷ Sữu 23 tháng chạp năm Kỷ Sữu Câu chuyện có nguyên do từ bốn tháng trước, đồng môn Phongphongthay than với tôi rằng con của anh đi học ở nhà trẻ nhưng sức khỏe của bé cũng như những trẻ khác đều không được tốt và anh cảm giác có sự khác lạ gì đó ở tại Trường mẩu giáo X về mặt phong thủy. Vốn cũng thường gặp gỡ cô hiệu trưởng trường nên anh cũng đề cập về chuyện phong thủy. Cô M, hiệu trưởng trường, tỏ vẻ quan tâm và cho biết mặc dù cô là người đạo Công Giáo nhưng vẫn tin phong thủy là vấn đề khoa học. Được sự gợi mở, anh Phongphongthay, sắp xếp một cuộc hẹn cho tôi và anh gặp cô M để bày tỏ ý định muốn giúp nhà trường về mặt phong thủy nhằm cải thiện sức khỏe các bé. Cô M liền bày tỏ sự nhiệt tình muốn cải tạo theo phong thủy. Và tôi đã đưa ra các phương án cải tạo, cô M triệt để làm theo ngoài mong đợi của tôi. Kết quả như ý, chỉ sau hơn 3, tuần các trẻ đều ổn định được sức khỏe rỏ rệt, mạnh khỏe và năng động, hơn nữa công việc của nhà trường cũng trở nên ổn định hơn trước. Từ hiệu quả này, cô M đã một lần nữa nhờ Thiên Đồng đến giúp Cha xứ nhà thờ T cải thiện về mặt phong thủy, sau khi đã thuyết phục Cha với bằng cớ hiệu quả phong thủy tại trường của mình. Tôi gặp Cha trong sự hoan hỷ, đón tiếp giản dị của người tu, kẻ tục. Qua câu chuyện tôi hiểu mục đích của việc cải tạo theo phong thủy nhằm một là cải thiện sức khỏe cho Cha Sứ, hai là sự bình an và ba là giải quyết về một vấn đề hơi nhạy cảm về tâm linh, đó là di chuyển nhà thờ hài cốt đến nơi mới sao cho thích hợp và an lạc. Theo lời cha thuật, các đời cha sứ đến đảm nhiệm ngôi nhà thờ này đều không được an lạc, luôn có chuyện bất thường xảy ra và các cha đều bị bệnh hoạn đau yếu, cũng như hiện nay Cha đang bị bệnh về tim mạch và huyết áp. Sau lời thuật như lời trần tình, tôi xem sơ đồ mảnh đất do Cha đưa, ngạc nhiên thay, rỏ ràng mảnh đất mang hình con dao phay và theo đúng quan niệm “Hình Lý Khí” thì chính hình thể đất là nguyên nhân cho cớ sự. Tuy mảnh đất đều có sổ đỏ sổ hồng, nhưng sự bất an luôn thường trực. Vậy là kế hoạch cải tạo theo phong thủy được vạch ra và “tổng đạo diễn” cũng như ngươi trực tiếp đưa tay chỉ việc, hướng dẫn thực hiện là cô M, được Thiên Đồng chỉ định và Cha xứ tinh tưởng giao “trong trách” cho, góp phúc thiện cho nhà thờ. Bởi, một mặt cô M đã có kinh nghiệm trong việc chỉnh sửa tại trường của cô, mặt khác cũng thể hiện phong thủy không phải là bùa chú, cúng kiến, hay lễ nghi tôn giáo phải do các thầy “thổi phù phù”, mà ngược lại, vấn đề ở đây đơn thuần chỉ là kiến trúc mà thôi. Tuy vậy, về phương diện “cộng đồng xã hội”, việc chỉnh sửa vài chổ trong nhà thờ cũng cần phải mang “lý do hợp lý” và có nhiều sự hạn chế, vì vậy việc thực hiện cũng rất nhẹ nhàng và có những vấn đề như chuyển hướng bếp, cải tạọ phòng ốc phải được sự đồng ý của “ý kiến chung” và phải có “lý do hợp lý” nên vài ý định không thực hiện được, cho nên chỉ giới giới hạn trong việc có thể và rất “kín kẻ”. Mặt khác, một lý do khách cũng gây khó khăn cho việc cải tạo sửa chữa nhà thờ là tài chánh. Khi đi quan sát một vòng nhà thờ, Thiên Đồng hỏi Cha: - Có phải sự đóng góp về tài chánh của giáo dân ở đây rất nghèo và giáo dân đến với nhà thờ cũng ít, mặc dầu nhà thờ tọa lạc nơi thành phố dân cư đông đúc, dân cư xung quanh cũng khá giả? Cha xác định: “Đúng vậy!”. Phân tích địa thế Nhà Thờ Nhà thờ được hướng Phúc Đức trạch theo trục Càn Khôn, Tây tứ trạch, theo Phong thủy Lạc Việt. Cha xứ mạng Khôn cũng chuẩn trạch Phúc Đức. Tuy nhiên Càn cung bị khuyết hãm, do trên thực tế từ cổng vào đến cửa nhà thờ đã trở thanh lối đi chung của khu phố, do vậy Càn cung bị khuyết, chứng tỏ sự ủng hộ hay trợ giúp của giáo dân hay những mạnh thường quân cũng như sự nâng đỡ của các Cha bề trên đối với nhà thờ rất kém. Hình thể của mảnh đất một cách vô tình đã tạo thành hình con dao phay, do vậy theo quan niệm “Hình nào khí đó” thì tính sát của con dao phay này đã và đang phát tác rất mạnh, vì vậy mà các đời Cha xứ đảm nhiệm ở đây đều vướng phải những chuyện không hay về tinh thần cũng như sức khỏe. Thêm nữa con dao phay này lại thêm một cán ở hông, tức hẽm hông, theo như Cha xứ cho biết thì đây cũng là một lối đi chính của giáo dân khi viếng lễ nhà thờ, tạo cho thế đất thêm phần xấu. Do vậy nhiều chuyện rối rấm là hợp lẽ. Ngoài ra, đất có hẽm hông đâm vào là chủ về việc dễ dính dán chuyện thị phi, quan sự hay kẻ tiểu nhân ám hại, có thể chính lẽ đó mà tuy nhà thờ có sổ hồng sổ đỏ nhưng vẫn vướng chuyện không yên. Khởi thủy khu đất có hình như trên ,nhưng dân cư phát triển đất đai thu hẹp lại, nhà thờ đành chừa một khoản sân làm lối đi chung cho khu phố để vào con hẻm bên hông tay Long của nhà thờ và vòng ra sau hậu sơn. Chính bởi cách này mà khu vực nhà thờ bị thoái khí qua con hẻm bên tay Long. Và cũng lại thêm con hẽm hong chọc nách nhà thờ cũng là một yếu làm thoái khí một lần nữa, từ lý do này mà Thiên Đồng xác định số lượng giáo dân ở đây không đông đúc và về mặt tài chánh cũng như quyên góp của giáo dân đều “bèo”, như đã khẳng định, bởi dương khí vận chuyển vào nhà thờ đều thoái đi hết qua các lối này. Toàn thể khu đất được thế nghiêng Càn Khôn nên được cách Phúc Đức theo Bát Trạch Lạc Việt, do vậy toàn khu đất xét trên mặt trệt, mặt sàn sẽ là thừa khí Phúc Đức Vũ Khúc Dương Kim tinh, theo quy luật Lạc Việt Bát Biến Phiên Tinh, khi lấy sơn phối hướng, bởi do tính chất công sở công cộng của công trình. Theo lẽ đó, tầng lầu một của công trình thừa khí Lục Sát Văn Khúc Thủy Tinh và tầng lầu 2 của nhà thờ là Sinh Khí Tham Lang Dương Mộc Tinh quản lý, vì vậy công trình nhìn chung được cách “Thượng hạ cát tinh, Phúc Đức bát trạch”, tuy nhiên về mặt Phiên Tinh tầng sàn từ ngoài vào tới hậu sơn thì không được tốt, bởi khu vực nhà nguyện và nhà việc là khối công trình liền kề thừa hưởng Hung tinh Ngũ Quỷ Liêm Trinh Dương Hỏa tinh tọa thủ, chủ hại chuyện phiền toái bất ổn và tai ương. Cải tạo nhà thờ theo Phong Thủy Lạc Việt. Do nhà thờ có hạn chế về mặt điều kiện khách quan nên các phương án cải tạo đưa ra cũng rất hạn chế. Về mặt xã hội thì việc sửa chửa phải sắp xếp bằng việc “ngụy trang kiểu…nhà thờ” sao cho bàng quan chỉ nhận biết đó là việc sửa chửa vụn vặt bình thường về mặt kiến trúc hay ý thích thẩm mỹ và về mặt tài chánh thì hạn chế mức thấp nhất trong kinh phí eo hẹp của một nhà thờ khó khăn. Do vậy các phương án đập phá, xây dựng hay thiết kế thêm đều không khả thi mà chỉ thực hiện 3 mục đích chính là sức khỏe Cha xứ được khá hơn, nhà thờ không bị xáo trộn nữa và chọn vị trí thích hợp để an vị nơi lưu hài cốt của giáo dân cho an ổn về mặt tâm linh. Đầu tiên, ưu tiên cho việc ổn định sức khỏe Cha xứ, Thiên Đồng cho điều chỉnh lại dòng khí vào nơi Cha ở và làm việc bằng các biện pháp chận các ngạch nơi thích hợp. Việc này khá đơn giản và không ai nhận ra rằng nhà thờ làm…phong thủy. Tiếp đến Thiên Đồng đưa ra một giải pháp bịt và bán đi phần đất hẽm hông nhà thờ. Nhưng chủ ý này không được vì theo Cha, đó là lối vào thường xuyên của giáo dân khi đi lễ nhà thờ và việc bán bỏ đi một phần đất công thì vượt quá khả năng trách nhiệm trong công việc nên ý định này là không khả thi. Do vậy Thiên Đồng đành sự dụng biện pháp khác nhằm tránh thoái khí. Để an ổn về chuyện nhà thờ, Thiên Đồng cho dùng cách án sát, gọi là “Tam sơn án sát đao”. Cuối cùng là chọn vị trí thích hợp để là nơi lưu hủ cốt của giáo dân. Việc này là phần quan tâm và lo lắng nhất của Cha vì liên quan đến mặt tâm linh mà Cha lại không muốn có chuyện chẳng lành. Đầu tiên tôi nghĩ đến việc di dới đến vị trí khu nhà việc, nhưng khi hỏi lại với Sư Phụ Thiên Sứ thì Sư Phụ bảo nơi ấy không được. Bởi vậy Thiên Đồng chọn phương án khác, cả đôi bề là không cần phải cơi nới hay xây mới gì thêm chỉ cần chuyển đến đó là gọn ghẽ. Vậy là các phương án đều đơn giản, kinh tế và ổn thỏa, riêng phần bếp cũng quan trọng, Thiên Đồng có gợi ý nhưng ý định không thực hiện được vì lại vướng đến chuyện phải hội ý trong nội bộ nhà thờ, vậy là thôi. Qua việc được may mắn tư vấn giải pháp phong thủy cho nhà thờ, có thể nói đây là việc ít có, Thiên Đồng nhận thấy rằng Phong thủy là một yếu tố độc lập đứng ngoài các niềm tin và tôn giáo, bởi yếu tố phong thủy là sự phản ánh thực tại khách quan tương tác trong vũ trụ với tính quy luật của nó, nằm ngoài ý thức chủ quan của con người và ngoài cả ý thức của thượng Đế, nếu có. Điều này đủ để nhận biết tính khoa học của phong thủy trong hiệu quả tương tác thường hằng của nó, dù muốn hay không. Và tiêu chí để xác định vấn đề là khoa học thì lý thuyết xác định cho vấn đề đó phải có tính khách quan, tính quy luật, có thể giải thích mọi hiện tượng liên quan và có khả năng tiên tri thì Phong Thủy Lạc Việt thỏa mãn hoàn toàn tiêu chí này. Thiên Đồng
  1 like
 41. Người xưa nói: "nhơn ư trung xuất hình ư ngoại" nghĩa là : "lòng con người ra sao, phát hiện ra ngoài như vậy". Đó là câu nói chỉ rõ về hình tướng. Biết xem tướng rất có ích cho mọi việc ở đời, dù không phải là chuyên nghiệp các nhà tướng sổ xem tướng nhận tiền thù lao, nhưng biết xem thần (tinh thần) tướng để giao thiệp với bạn bè hay là chọn ý trung nhân tưởng không phải là vô ích. Phép xem tướng căn cứ theo các sách xưa như Ma Y, Thủy Cảnh, Liễu Trang, Thiết Quan Đạo, vv... đều là các sách chuyên nghiệp về tướng pháp. Những sách nầy giúp người học trở thành một tướng thuật gia sanh sống bằng nghề tướng số. Riêng Hy Di tiên sinh tức Trần Đoàn Tiên Sư là Tử Vi Tinh Đẩu học. Tiên sư giỏi về chiêm tinh, Tượng kỳ (cờ tướng từng đánh cờ với Triệu Khuôn Dẫn lúc còn luân lạc chưa làm vua Thái Tổ nhả Tổng) và tướng pháp. Tuy nhiên sách Tướng của Hy Di chỉ có bút lưu (chép tay lưu truyền) chớ không có khắc ấn bản. Do đó không thấy có sách in ra. Nay chúng tôi nhờ nhiều năm hành nghề, chỗ giao du rất rộng, và do sự lưu lạc giang hồ nhiều nước, nên đã hữu duyên hội ngộ với khả đông dị sĩ kỳ nhơn, hơn nữa khi về lập nhà Tịnh Tâm Đường ở Phú Lâm, chúng tôi phụ tạo thêm viện Tàng thư các nên bao nhiêu sách quí thâu thập được đều đem về đó phiên dịch. Phép xem tướng, nếu viết rành chỉ rõ, xem đúng thì nhìn trăm ngàn người không sai. Tuy nhiên sách tướng nào cũng có câu: "Hữu tướng vô tâm tướng tùng tâm diệt. Hữu tâm vô tướng tướng tự tâm sanh" nghĩa là có tướng mà không có lòng tốt thì tướng lần lần mất : Có lòng tốt mà không có tướng thì cái tướng quí lần lần sanh ra. Và sách nho cũng có dạy "Tâm hảo mạng hựu hảo phát đạt vinh hoa tảo. Tâm mạng đô bất hảo cùng khổ trực đáo lão" như vậy. Cho nên thấy tướng xấu chưa chắc gặp xấu, thấy tướng tốt chưa chắc người gặp tốt, ấy là do cái tâm tốt hay tâm xấu của người mà biến đổi thế thôi. Vậy xin quí thân chủ xem phép coi tướng của tôi cần phải chú ý đặc biệt về điểm đó. KHÁI QUÁT VỀ TƯỚNG DIỆN Đúng theo sách dạy coi tướng chuyên nghiệp thì nội cái mặt của con người nam hay nữ cũng đều chia ra rất nhiều bộ vị như Thiên Trung, Thiên Đình, Tư Không, Trung Chánh. Ấn Đường, Biên Địa, Dịch Mã, Sơn Lâm, Dao Dã, Hạng Lộ, Sơn Căn, Niên Thượng, Thọ Thượng, Chuẩn Đầu, Thiên Thượng, Kim Qui, Giáp Qui, Viên Thượng, Nhơn Trung, Hải Khẩu, Thừa Tương, Địa Các, Trù Táo, Tin Khổ, Điền Trang, Phi Trì. Xong các bộ vị rồi tới ngũ hành tinh là: Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ Tinh, rồi tới 6 sao là lục tinh Thái Dương, Thái Âm, Nguyệt Bột, Tử Khí, La Hầu, Kế Đô. Đoạn lại tới Ngũ nhạc là Đông Nhạc Hoa Sơn. Tây Nhạc Thái Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn và Trung Nhạc Tung Sơn. Lại thêm 12 học đường và 12 cung như lá số tử vi. Đó là đại cương phép coi tướng chuyên nghiệp. Cần phải học thuộc kỹ. Còn ở đây tôi xin soạn thảo yếu chỉ là toàn phép bí yếu, để quí vị ai ai cũng xem được. Chỉ cần phân rõ tam đình là từ trán chỗ chơn tóc xuống tới giáp mí lông mày là Thượng đình, từ chỗ giáp lông mày tới chót lổ mũi là Trung đình, từ chót lổ mũi xuống tới cằm là Hạ đình. Câu khái quát nói rằng : "Tam đình bình đẳng nhứt sinh y thực vô khuy, "Ngũ nhạc triều qui kim thế tiền tài tự vượng." Nghĩa là: "Tam đình bằng phẳng suốt đời cơm áo khỏi lo, "Ngũ nhạc cùng hướng vào nhau, đời này tiền tài phát đạt." Trích từ khongtu.com
  1 like
 42. Hội thảo đã thành công tốt đẹp! Chúc mừng sư phụ, cùng các thầy : KTS Phạm Cương, Hà Hùng, Linh Trang ... và phong thủy Lạc Việt!
  1 like
 43. oh, tôi không cần tư vấn cho căn nhà trong trường hợp nêu trên, tôi chỉ muốn biết là khái niệm "xấu" là như thế nào Nguyên nhân: chủ căn nhà này năm 2005 có tư vấn với Thiên Sứ, Thiên Sứ nói căn nhà "xấu", cần "giải", trong đó có đề nghị đặt hồ cá hoặc hòn non bộ ngay góc nhà, mục đích là sẽ giúp công việc làm ăn khấm khá lên tôi đã khuyên chủ nhà không nên làm vì nó sai về nguyên tắc Thủy Pháp, và cung Phi hoàn toàn phù hợp với hướng nhà Kết Quả: đến nay gia chủ vẫn bình an, làm ăn tạm tạm, thu nhập cơ bản vẫn đều đặn đạt trung bình khoảng 25 tr/tháng, cái này không phải "nói phong long", nếu không tin tôi chỉ nhà cho đến xem, có người thật, việc thật, còn chuyện người Tàu không tin Phong Thủy Tàu là ai, có nhân chứng thật xin cho phép tôi đến gặp (trong phạm vi 3 thành phố Hà nội, đà nẵng, HCM), chứ nói phong long thì .. hihihi, ai nói sao cũng được, chúc cuối tuần vui vẻ
  1 like
 44. Cảm ơn anh Liêm Trinh. Đúng là như vậy! Lúc tôi ngất nghểu ở nhà hàng đệ nhất Giang Nam, nhậu lưỡi chim sẻ với rượu Mao đài; hoặc đang uống bia với con lobster ở Hoa Kỳ, hay ăn rau muống chấm nước mắm ở Việt Nam tôi cũng nghĩ đến 5000 năm văn hiến Việt. Không phải vì tinh thần dân tộc cực đoan - như thế nhân ác miệng gán cho tôi - mà vì chân lý.
  1 like
 45. Rubi, Thấy mọi người thích độn toán, vậy tại hạ độn một quẻ cho Rubi cho vui. Theo quẻ thì tên "Rubi" là hòn ngọc đỏ. Theo Tử Vi là Cự Môn an tại cung Tý. Đây là hòn ngọc quý còn ẩn trong đá. Nếu tại hạ đoán không lầm, Rubi còn trong lứa tuổi 20. Với tuổi tác còn trẻ mà học thức đã đạt tới mức nầy là một phước đức cho nền lý học đông phương. Những lời viết của tại hạ không phải là chỉ trích Rubi mà đó là những lời khen ngợi vì muốn Rubi có nhiều tiến triển trên con đường lý học. Rubi là một nhà có căn tu hành kiếp trước. Mỗi khi Rubi cảm thấy rốn loạn thì Rubi cứ ngồi thiền một canh giờ, cho tâm an lạc, cho trí thảnh thơi. Nếu tại hạ tiếp tục làm phiền Rubi thì sẽ làm cho tâm hồn của Rubi rối loạn. Tại hạ sẽ để cho Rubi vài ngày suy nghĩ lại những câu hỏi của tại hạ. Hãy ghi nhớ những luật sau đây. Lưỡng nghi gồm có (1) Âm cực dương sinh Quẻ Khôn đổi sang quẻ Chấn Tượng trưng cho mùa Đông đổi sang mùa Xuân Quẻ Hưu sang quẻ Sinh (2) Dương cực âm sinh Quẻ Càn đổi sang quẻ Tốn Tượng trưng cho mùa Hạ đổi sang mùa Thu Quẻ Cảnh sang quẻ Tử Sau khi Rubi suy nghĩ lại 2 luật âm dương nầy thì những luật ngũ hành sẽ rơi đâu vào đó
  1 like