• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 07/11/2018 in all areas

 1. Chào Bác Thiên Luân, tư vấn giúp con với ạ. - Chồng: ngày sinh 8/8/1984 AL-Hải Trung Kim - Vợ : ngày sinh 24/11/1987 AL-Giáng Hạ Thủy - Con đầu: con gái, ngày sinh 17/4/2016 AL - Thiên Hà Thủy Xin tư vấn sinh con thứ 2(con út) vào năm nào tốt nhất trong 3 năm 2019,2020,2021? Trong 3 năm đó có năm nào xấu không nên sinh không và có khác nhau giữa sinh con trai và gái không ạ. Cho hỏi thêm bé đầu sinh năm đó có xấu lắm không ạ. Cảm ơn Bác rất nhiều ạ.
  1 like
 2. Chuyên gia Phong thủy Hoàng Triệu Hải - Giám đốc Trung tâm thực hiện chương trình Talk show về các vấn để liên quan đến Lý học nói chung, bao gồm Phong thủy Lạc Việt, Luận tuổi Lạc Việt .... Số đầu tiên: Phong Thủy Nhà Đất - Mối Quan Hệ Giữa Phong Thủy Và Thiết Kế Nhà Ở Số thứ 2: Xem tuổi là một điều kiện bắt buộc hay chỉ cần tình yêu là đủ? Số thứ 3: Phong Thủy Trong Cưới Hỏi Số thứ 4: Phong Thủy Với Căn Bệnh Ung Thư
  1 like
 3. XIN MỌI NGƯỜI TƯ VẤN GIÚP. Nam đinh mão: 14/10/1987 . Nữ Nhâm Thân: 25/08/1992, sinh 21:15p Em đang băn khoăn quá, vì đi xem bảo không hợp tuổi Các bậc tiền bối cho e hỏi, 2 tuổi này kết hôn có tốt không? Và nên lấy năm nào? sinh con năm nào? Cảm ơn mọi người đã xem và giúp đỡ ạ
  1 like
 4. Gửi Bác Thiên Luân Nho Bác tư vấn: Chồng: sinh ngày 11/8/1982 ( Thiên Thượng Hoả) Vợ: sinh ngày 22/10/1990 ( Lộ Bàng Thổ) Bé trai: sinh ngày 28/6/2013( Tích Lịch Hoả) Bé gái: sinh ngày 22/9/2014 ( Sa Trung Kim) nhờ các bác tư vấn đinh con út vào năm nào thì hợp ạ?
  1 like
 5. Con út nên sinh 2019 Kỷ Hợi, vì mạng mẹ Thủy sinh con Mộc, lại được tam hợp Hợi Mão. Thiên can Giáp cha hợp Kỷ con. Đây là năm gần nhất để sinh rồi nhé. Thân mến
  1 like
 6. Anh Thiên Sứ thân mến! Nhân dịp diễn đàn nâng cấp hệ thống, em đề nghị cho em có quyền sửa bài trong topic "Sách cơ sở học thuyết Âm dương Ngũ hành" như anh đã đồng ý, em muốn pot lại toàn bộ sách này cho hoàn chỉnh hơn. Về vấn đề đăng nhập, Email trước kia em dùng đang ký là yahoo.com đã hủy bỏ từ lâu, em muốn sửa lại trên Gmail.com cho tiện liên lạc thì làm sao ? Kính anh! Vo Truoc.
  1 like
 7. Anh chị em trên diễn đàn thân mến! Do sơ suất, post bị lỗi mà không có chức năng sửa, trong topic "Sách Cơ sở học thuyết Âm dương Ngũ hành", Chương II/I/2/b đoạn: Như vậy, khi trong HQC-ζ tại vị trí có độ co dãn không thời gian ζ quan sát thấy một vi phân khoảng cách dl thì trong không gian địa phương, thực chất khoảng cách đó là dlζ = ζdl. Khi trong HQC-ζ quan sát thấy vi phân thời gian dt thì trong không thời gian địa phương vi phân đó mới là dtζ = dt/ζ. Nói cách khác, vi phân khoảng cách và vi phân thời gian trong HQC-ζ tại vị trí có độ co dãn không thời gian ζ là ζdl và dt/ζ. Do đó, vận tốc quan sát được của một hạt vật chất từ HQC-ζ là v = dl/dt thì, trong HQC-ζ địa phương của nó , vận tốc là vζ = dlζ/dtζ = ζ2vqs. Ta có quan hệ: ζa là hệ số hiệu chỉnh không thời gian của đại lượng vật lý A, là một hàm phụ thuộc ζ. ζa có thể thu được thông qua thứ nguyên của đại lượng vật lý khi thay M (mét) thành ζM, s (giây) thành s/ζ. ζa(1) = 1. Đề nghị thay bẳng: Như vậy, khi trong HQC-ζ tại vị trí có độ co dãn không thời gian ζ quan sát thấy một vi phân khoảng cách dl thì trong không gian địa phương, thực chất khoảng cách đó là dlζ = ζdl. Khi trong HQC-ζ quan sát thấy vi phân thời gian dt thì trong không thời gian địa phương vi phân đó mới là dtζ = dt/ζ. Nói cách khác, vi phân khoảng cách và vi phân thời gian trong HQC-ζ tại vị trí có độ co dãn không thời gian ζ là ζdl và dt/ζ. Do đó, vận tốc quan sát được của một hạt vật chất từ HQC-ζ là v = dl/dt thì, trong HQC-ζ địa phương của nó , vận tốc là vζ = dlζ/dtζ = ζ2vqs. Ta có quan hệ: ζa là hệ số hiệu chỉnh không thời gian của đại lượng vật lý A, là một hàm phụ thuộc ζ. ζa có thể thu được thông qua thứ nguyên của đại lượng vật lý khi thay M (mét) thành ζM, s (giây) thành s/ζ. ζa(1) = 1. Thành thật xin lỗi! Vo Trước
  1 like
 8. Tương quan tuổi thì tôi xem cho cô trong mục Xem Bói Tình yêu rồi thì phải. Còn năm sinh con thì nên chọn 2013 hoặc 2014 cho con đầu, con sau thì chọn 2015 Ất Mùi nếu muốn sinh liền, ko thì phải chọn 2022 Nhâm Dần hoặc 2023 Quý Mão nhé! Thân mến.
  1 like
 9. Chào bạn, Vo Truoc Vương An Thạch đời nhà Tống so ra với Vương Bật đời nhà Đường thì đã sau này ba trăm mấy chục năm và Vương Bật thì không có phẩy giữa chữ Vô và danh đâu. Do đó, chớ suy luận kiểu bắt chộp một vài cái không giống như mình suy nghĩ rồi phê bình người khác không hiểu Đạo Đức Kinh nông cạn vậy. Cần đọc cho nhiều, hiểu cho sâu rồi phê bình chẳng muộn. Đồng ý với Vo Truoc, nếu được vậy thì quá tốt rồi - chỉ sợ sự bóp chẹt tư tưởng dùng cường quyền đoạt lý thôi ... Ghi lại quan niệm của Vo Truoc như sau: Thực tại khách quan là thế giới vật chất tồn tại dù cho có ý thức hay không có ý thức của con người ghi nhận ... vì khi có ý thức con người ghi nhận thì đã có cái tên gọi, so sánh vì có cái chỗ "giông giống nào đó. Như vậy, khác nào cái tạm gọi đó vẫn làm ta hình dung hoặc liên tưởng được nó như Vo Truoc trích dẫn đó: Vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô. Vạn vật sinh từ Có, Có sinh từ Không ... ví dụ như: Cha Mẹ sinh ra Con Cái, Ông Bà Nội-Ngoại sinh ra Cha Mẹ v.v... và lần đến tận cùng của cái Có thủy tổ đầu tiên thì vẫn là Có. Nhưng trước khi Có con người hay vật chất thì dễ dàng suy ra là lúc ấy: Không có gì hay Chưa có gì cả! Thành ra, Vo Truoc viện dẫn: sự ĐỘT BIẾN lượng tử là đã thừa nhận Lượng Tử Có mặt rồi. Lúc chưa Có lượng tử thì vũ trụ này ra sao? Phải chăng, đó là chỗ bất khả tư nghị? Như vậy, có ý thức con người để ghi nhận mà cũng đến chỗ bất khả tư nghị thì tranh luận hay kết luận được gì? Sapa
  1 like
 10. Vâng! Hoàn toàn đúng như vậy. Câu nguyên bản trong Đạo đức kinh là thế này:Vô danh thiên hạ chi thủy. Hữu danh vạn vật chi mẫu. Nhưng Vương An Thạch - Tể tướng đời Tống bên Tàu - do không thể hiểu được bản chất sâu xa của hai câu này, nên ông ta đã thêm dấu phẩy vào và thành: Vô, danh thiên hạ chi thủy. Hữu, danh vạn vật chi mẫu. Và câu trên - do Vương An Thạch hiệu chỉnh được hiểu là: "Không" là tên gọi của nguồn gốc khởi thủy vạn vật trong thiên hạ. "Có" là tên gọi của vạn vật được sinh ra. Sau khi Vương An Thạch sửa như vậy thì được đám Tống Nho hoan nghênh nhiết liệt và khi ông ta làm Tể Tướng thì cách hiểu này được phổ biến rộng rãi. Cách hiểu đơn giản , mang tính hợp lý hình thức là cái có (Vạn vật) là sự đối đãi với cái không - khởi thủy. Từ cái "Không" đối đãi với cái "có". Việc Vương An Thạch sửa đổi lại nguyên bản của Đạo Đức Kinh được coi như một thành tựu sáng tạo và cho đến bây giờ, một số nhà nghiên cứu hiện đại vẫn còn ca ngơi. Nhưng nếu để nguyên văn của Đạo Đức kinh thì có thể hiểu khác đi. Vô danh thiên hạ chi thủy. Hữu danh vạn vật chi mẫu. Câu này , nếu hiểu thao đúng nguyên bản của Đạo Đức Kinh thì có thể hiểu là: Không thể gọi tên cái khởi nguyên của vũ trụ, nhưng nó là mẹ của vạn vật - Tức nó sinh ra vạn vật. Cách giải thích này hoàn toàn phủ hợp và nhất quán với cách giải thích của Đạo Đức Kinh về khái niệm Đạo. Anh Votruoc, Quasa và quí vị quan tâm thân mến. Trong cổ thư Đông phương, chỉ có ba cuốn sách viết về "Chính sự dùng lối thắt nút" thì một trong ba cuốn đó chính là "Đạo Đức Kinh:. Hai cuốn kia là: Chu Dịch và một cuốn nữa xác định nó thuộc Việt sử: Đó chính là cuốn Việt sử lược.
  1 like
 11. Vì bạn viết thiếu dấu phẩy nên đã hiểu khácĐạo khả đạo phi thường đạo Danh khả danh phi thường danh. Vô, danh thiên địa chi thủy; -- không, là tên gọi ban đầu của trời đất Hữu, danh vạn vật chi mẫu. -- có, là tên của mẹ muôn vật do đó 'vô' không phải là cái khởi thủy, cũng không phải là thái cực, 'vô' và 'hữu' chỉ là tạm đặt tên cho cho cái thể và dụng của vũ trụ bởi vì Thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh, đồng dị chi huyền. Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn. Hai cái đó, xuất hiện cùng nhau mà khác tên nhau, vừa giống lại vừa khác nên mới gọi là Huyền. Một Huyền lại một Huyền, nên gọi là Diệu; cảnh giới Huyền diệu của Sự thật thường hằng. còn đột biến lượng tử chỉ là một giả định của khoa học, không thể lấy làm căn cứ huống chi đã có nhiều lý thuyết thay thế nó quasar
  1 like
 12. Anh quasar thân mến!Tôi nghĩ không tương đồng. Bởi Lý học phương Đông quan niệm khởi thủy Vũ trụ là Thái cực vốn không có cấu trúc, không có phân biệt. Do đó, không thể mô tả cấu trúc của nó như trên (bao gồm âm dương và các thuộc tính đó) Hơn nữa, những khái niệm cứng rắn, rỗng không, năng lượng ... phải xác định là như thế nào đã, có như quan niệm thông thường không ? Tại sao những cái đó phải "biến dịch tuần hoàn" ? tại sao dương phải biến trước, chứ không phải là ngược lại ? ... Tóm lại còn phải lý giải hợp lý rất nhiều thứ, tương đương với việc xây dựng cả một học thuyết lớn ! Khi xây dựng học thuyết, những khái niệm phải công nhận cần cố làm sao cho ít nhất, dễ nhận ra nhất và chỉ nằm ở một vài chỗ ban đầu thôi. Những cái còn lại phải được dẫn dắt một cách logic từ những cái được công nhận đó, hạn chế tối đa các phép gán không lý giải. Như vậy, tính thuyết phục mới cao. Ví dụ như bạn gán cho các quái những ý nghĩa về thời kỳ Vũ trụ có các độ cứng khác nhau như trên rất khó thuyết phục và có lẽ không tương đồng với Lý học Phương Đông về cách hiểu các Quái. Có thể những vấn đề đó bạn đã giải quyết hết, nhưng chưa tiện đưa lên. Nhưng vì chưa được đọc nên tôi có vài nhận xét nông cạn đó mong bạn đừng cười. Dù sao tôi cũng cám ơn bạn vì qua các bài viết tôi có được một số thông tin bổ ích cho mục tiêu của mình. Thân ái !
  1 like
 13. Xin được sửa chửa lại như vầy : Bản thể vô hạn và vĩnh hằng của vũ trụ, chứa đựng hai đại lượng : -dương : thể hiện tính cứng rắn ( sự thể hiện của thực thể ) -âm : thể hiện cái rỗng không (sự thể hiện của năng lượng) Hai yếu tố âm dương biến dịch tuần hoàn tạo nên sự sinh hóa của của vạn vật Cái dương chủ động biến dịch trước, cái âm theo đó mà tăng giảm, tuy đồng thời nhưng lệ thuộc - "Dương trước Âm sau - Âm thuận tùng Dương". Một vũ trụ như vậy liệu có tương đồng với lý học đông phương không vậy? Xin quý vị minh xét.
  1 like
 14. SỰ TƯƠNG ĐỒNG CỦA LÝ THUYẾT BIẾN DỊCH VỚI THUYẾT ADNH (Ở cấp độ vĩ mô) Thái cực- Bản thể vô hạn và vĩnh hằng của vũ trụ, chứa đựng hai yếu tố : -dương : thể hiện tính cứng rắn -âm (năng lượng) : thể hiện cái rỗng không Hai yếu tố âm dương biến dịch tuần hoàn tạo nên những biến đổi của vạn vật qua các thời kỳ: Thái dương -Tại độ cứng cực đại, năng lượng tiềm ẩn hoàn toàn - quái Càn Khi độ cứng giảm, những tia sáng bé nhỏ được sinh ra với độ rỗng ngày càng tăng.-quái Đoài Thiếu dương- Độ cứng tiếp tục giảm cho đến khi các tia sáng trở nên đồng đều bởi giới hạn rỗng.-quái Ly Khi độ rỗng các tia sáng đủ lớn và chậm hơn, chúng tương tác với nhau và cuộn xoắn lại thành những cấu trúc ‘vật chất’ .-quái Chấn Thái âm -Tại độ cứng cực tiểu, toàn bộ năng lượng đều ngưng đọng thành ‘vật chất’ với một độ rỗng cực đại -quái Khôn Khi độ cứng tăng, độ rỗng của tia cấu tạo giảm, lực liên kết hạt nhân giảm -quái Cấn Thiếu âm- Lực liên kết hạt nhân yếu dần cho đến khi xảy ra phản ứng phân hạch, .-quái Khảm Khi độ rỗng của tia cấu tạo quá nhỏ, tất cả chúng vượt thoát khỏi ràng buộc của cấu trúc và bức xạ thành ánh sáng- quái Tốn Cho đến khi độ cứng của vũ trụ đạt cực đại và tiếp nối một chu kỳ tuần hoàn khác.
  1 like
 15. Xin trích đoạn bài viết của anh Thiên Sứ về thuyết tương đối: Có 2 anh em sinh đôi. Nói chính xác ở đây là ta lấy ví dụ về 2 người coi như hoàn toàn giống nhau về thời gian cũng như hình dáng. Quá trình phát triển của cơ thể họ cũng là hoàn toàn như nhau. Và một ngày kia một trong hai người đó bay lên vũ trụ. Nghịch lí sắp nói tới ở đây là liệu có thể nào một trong 2 người này sẽ già hơn người còn lại khi gặp lại nhau hay không. Hãy giả sử 2 anh em này là A và B. Bây giờ là lúc B ở lại Trái Đất chờ người anh em của mình là A bay lên vũ trụ trên một con tàu có vận tốc khoảng 80% vận tốc ánh sáng chẳng hạn. A có nhiệm vụ đi đến một hành tinh cách rất xa Trái Đất mà theo như tính toán của cơ học Newton thì với vận tốc này anh ta phải mất 10 năm để đến nơi đó. Và cả đi cả về (coi như không tính thời gian ở lại hành tinh) anh ta phải mất những 20 năm. Vậy khi anh ta trở về để gặp lại người anh em song sinh của mình thì điều gì sẽ xảy ra? Trong rất nhiều bộ phim viễn tưởng và cả những câu chuyện tưởng tượng khác nữa mà chắc hẳn các bạn đã xem khá nhiều, các bạn đều có thể qua đó trả lời tôi rằng chắc chắn khi anh ta quay về thì người anh em nọ đã là một ông già, tuổi tác khi đó sẽ chênh lệch rất lớn. Vậy tại sao người ta lại có thể suy ra điều đó? Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này trước khi phân tích xem liệu những điều đó có đúng hay không. Chúng ta lại nhắc đến phép biến đổi Lorenzt đã nói ở trên, theo đó với γ: γ = (1 - v² / c²)½ Thì ta có hệ thức thời gian như sau: t' = t. γ Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng bài toán trên để tìm nghịch lí cho 2 anh em sinh đôi trên. Vì 2 anh em này có vận tốc hoàn toàn khác nhau. Ta cứ tạm nói theo ngôn ngữ thông thường là người A đang chuyển động còn người B thì đứng yên. Vậy ta có thể đặt cho 2 người này 2 hệ qui chiếu tương ứng có tên tương ứng cũng là A và B. Hệ A là hệ tại đó người A (người bay lên vũ trụ) là đứng yên vì hệ này luôn chuyển động cùng với anh ta. Tại hệ A người B là đối tượng chuyển động. Còn hệ B là hệ tại đó người B (ở lại Trái Đất) đứng yên còn người A lại là đối tượng chuyển động. Quay lại với các bộ phim viễn tưởng. Nếu như đặt vấn đề tôi đang nói tới ở đây vào một nhà đạo diễn chuyên nghiệp các bộ phim viễn tương hay một hoạ sĩ truyện tranh có học qua vật lí tương đối tính, hẳn một kết luận đuợc đưa ra ngay tức khắc là khi quay về chắc chắn người A sẽ rất trẻ so với người B vì đơn giản là theo phép biến đổi Lorentz nói trên thì thời gian của người A sẽ trôi chậm hơn trong hệ qui chiếu của người B. Điều này không phải không có lí khi xét quá trình chuyển động. Có điều những người đưa ra kết luận này đã quên mất rằng chuyển động luôn chỉ có tính tương đối mà thôi. Việc đưa ra kết luận như trên là vì nhà đạo diễn này đang tự đặt mình vào vị trí của người B ở lại Trái Đất. Khi đó tại hệ qui chiếu của ông ta, ông ta sẽ luôn thấy kẻ ra đi kia là trẻ trung một cách kì lạ. Có điều là nếu như một lần nhà đạo diễn thử đặt mình vào vị trí của người A, ông ta sẽ thấy gì. Khi đó ông ta sẽ sử dụng hệ qui chiếu mà tại đó ông ta hoàn toàn đứng yên (tức hệ qui chiếu A). Khi đó với ông ta, hệ qui chiếu B và do đó cả người B là đối tượng chuyển động với cùng vận tốc mà ông ta từng thấy người A chuyển động khi đứng tại hệ qui chiếu B. Và như thế có nghĩa là tại thời điểm này, ông ta hẳn phải ngạc nhiên khi thấy rằng mình đã sai lầm vì thực sự khi bay cùng với A thì ông ta sẽ thấy B trẻ lâu hơn ông ta nhiều. Và bây giờ khi mà chưa thể phanh được một trong 2 hệ qui chiếu này lại, nhà đạo diễn sẽ phải nghĩ xem vậy thì cuối cùng trong bộ phim của ông ta ai mới là kẻ già truớc, và thế là nghịch lí nảy sinh. Thuyết tương đối không chấp nhận sự tồn tại một vận tốc tuyệt đối riêng của mỗi hệ quy chiếu. Thế nhưng với sự ra đời của đồng hồ nguyên tử, chúng ta dễ dàng tính được vận tốc thực của mỗi vật hoặc ít nhất cũng xác định được sự chuyển động nhanh hay chậm hơn giữa các vật. Thí nghiệm về hai đồng hồ nguyên tử nêu trên là một phiên bản của nghịch lý hai anh em sinh đôi, nó đã xác định được người đi trên con tàu vũ trụ có vận tốc rất lớn đã trãi qua một khoảng thời gian ngắn hơn so với người ở trái đất nếu mỗi người có mang theo một đồng hồ nguyên tử. Riêng tôi với thí nghiệm tính được góc lệch của tia sáng khi hệ quy chiếu chuyển động cũng là một bằng chứng âm của thuyết tương đối
  1 like
 16. Vô cùng cảm ơn anh Thiên Sứ đã quan tâm. Khi đọc lý thuyết này chắc có lẽ sẽ có nhiều người cho rằng tôi đang cố gắng làm sống lại ý tưởng về môi trường ete vào thời Newton. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn mà chúng ta cần thấy rõ đó là : ete là một môi trường cùng tồn tại song song và tương tác với vật chất, là đồng dạng với vật chất. Còn ở đây, thực thể mà lý thuyết muốn nói đến là thứ vật chất thực sự, duy nhất, không phải là môi trường chứa đựng các sự vật, mà chỉ là môi trường thể hiện những trạng thái của năng lượng (những dao động nội tại), theo tôi, đó chính là Chân Như mà Đức Phật đã nói đến, thế giới mà chúng ta đang cảm nhận vốn chỉ là những dao động, và thực sự là vô ngã, là hư vọng. Thực ra, nếu như các nhà khoa học hiện nay nhận thức được rằng họ đang nhận cái hư làm thực, cho cái thực là hư thì thuyết tiến hóa của vũ trụ sẽ không còn bị bế tắc tại điểm kỳ dị của Bigbang...
  1 like
 17. Anh Vuivui thân mến. Trong những khái niệm, ngôn từ được diễn đạt thuộc thuyết Âm Dương Ngũ hành - cũng như những lý thuyết khoa học khác - tôi cũng thống nhất với anh là: Có những khái niệm là sự khái quát hóa hiện tương khách quan, như Âm Dương, Ngũ hành, Sinh - Vượng - Mộ ....Nhưng cũng có những khái niệm miêu tả thực tại khách quan, như: Động tĩnh, khí....Bởi vậy, trong việc tìm hiểu, phục hồi học thuyết này rất cần phân loại các khái niệm và danh từ. Mà điều chúng ta bàn ở đây là khái niệm Âm Dương. Đây là danh từ tổng hợp và khái quát hóa mọi hiện tượng vũ trụ từ khởi nguyên, mà khái niệm của nó là đối đãi, so sánh. Và điều chúng ta đang bàn ở đây là một trong những mệnh đề thuộc tính của nó là tính tịnh - Động của Âm Dương. Vì Âm Dương mang tính khái quát mọi hiện tượng, nên tính chất động tĩnh liên hệ với Âm Dương, cũng mang tính khái quát và tính tương đối sau khi vũ trụ vận đông và phát triển từ khởi nguyên. Từ cơ sở này, chúng ta xét đến vấn đề Dương tịnh - Âm động trong mối quan hệ giữa ngày và đêm. "Dương tịnh Âm Động" trong văn hiến Việt - giải thích vần đề ngày và đêm trên Địa cầu. Ban ngày hầu hết muôn sinh vật động, ban đêm hầu hết muôn sinh vật tĩnh; ban ngày là Dương, ban đêm là Âm - điều này ai cũng biết. Nhưng việc muôn sinh vật động vào ban ngày và tĩnh vào ban đêm có phải là cơ sở để kết luận Dương tịnh và Âm đông khi ứng dụng thuộc tính của Âm Dương trong việc lý giải các hiện tượng trên Địa Cầu không? Hoàn toàn không? Tại sao vậy? Bởi vì sự hoạt động và tĩnh lặng của sinh vật trên địa cầu là một thực tại vận động, không phải là khái niệm được khái quát hóa của Dương và Âm trong vũ trụ với thuộc tính động và tĩnh. Ban thân khái niệm "ban ngày" và "ban đêm" được phân Âm Dương, trong đó ban ngày thuộc Dương và ban đêm thuộc Âm cũng chỉ là sự phân loại hiện tượng trong khái niệm Âm Dương của thuyết Âm Dương Ngũ hành - nhân danh nền văn hiến Việt. Ban ngày là kết quả của ánh sáng mặt trời - Dương quang. Ban đêm là ảnh hưởng của mặt Trăng - Nguyệt ảnh. Bây giờ chúng ta xét mối quan hệ của mặt Trời , mặt Trăng và Trái đất với sự vận động tương đối của nó trong Thái Dương hệ với trái Đất là chủ thể vì chính con người sống vtrên trái Đất này quan sát và nhận thức vũ trụ - trong một quan niệm nhất quán là: Thuyết Âm Dương Ngũ hành là một một lý thuyết Vũ trụ - thì chúng ta thấy rằng: Với trái Đất thì mặt trời - Dương tịnh: Trái đất quay quanh nó và mặt trăng Âm động quay quanh trái Đất. Như vậy chúng vta thấy rằng: Quan niệm Dương tịnh - Âm động nhân danh nền văn hiến huyền vĩ Việt một thời hoàng Kim ở bờ nam sông Dưiơng tử là hoàn toàn nhất quán, hoàn chỉnh trong việc giải thích vũ trụ. Nhưng qua một hiện tương này, chúng ta lại càng thấy trí tuệ siêu việt của tổ tiên khí khái quát hóa mọi hiện tượng vũ trụ trong khái niệm Dương tịnh - Âm động trong sự vận động của Thái Dương hệ, mà mới cách đây 500 năm, người tiên phoing của thiên văn học hiện đại chút xíu thì lên dàn hỏa. Dương tịnh - Âm động trong việc giải thích mối quan hệ này chỉ là một hiện tượng rất nhỏ trong muôn ngàn bí ẩn của vũ trụ trong thuyết Âm Dương Ngũ hành một thời huyền bí. Vài lời tường sở ngộ. Cuộc đời bận rộn, nói không hết ý. Cảm ơn sự quan tâm của anh và quí vị.
  1 like