• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 17/05/2021 in all areas

 1. Như mọi năm, diễn đàn LHĐP mở topic dành cho năm 2020 cho các bạn quan tấm đến Luận Tuổi Năm Sinh Con, thay cho topic 2019 để các bạn tiện theo dõi. Chú ý khi tư vấn: Không gửi bài viết nhiều lần Tuân thủ nội quy diễn đàn Không trao đổi thảo luận các nội dung khác ngoài lề Không hỏi giúp người khác vì trong Lý Học có nhiều lí do tế nhị. Tư vấn và được tư vấn là do DUYÊN và TÙY DUYÊN và trên tình thần tự nguyện của các nhà nghiên cứu. Ưu tiên tư vấn cho các trường hợp mong muốn sinh con năm 2020 trở đi Trước khi tư vấn xem trước: Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Tuổi hợp - xung trong tình yêu Luận tuổi Lạc Việt Tham khảo các bài tư vấn cũ của 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 trong box Luận Tuổi Chú ý: TUYỆT ĐỐI KHÔNG XEM VÀ TƯ VẤN CHO CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG CÓ THAI VÀ TRƯỜNG HỢP HỎI GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC Khi tư vấn chúng tôi sẽ giúp chọn những năm tốt nhất, gần nhất và phù hợp nhất Những năm chúng tôi không chọn hoặc không tư vấn là không phù hợp nên đừng hỏi lại. Gửi nội dung tư vấn theo mẫu sau Chồng: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Vợ: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Nếu đã có con: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] ( đã có hơn một con thì mỗi con trên một dòng riêng) Nội dung xin tư vấn: Dự định sinh con năm xyz có tốt không? / Sinh con năm nào thì tốt Nội dung thêm: (lựa chọn, nếu cần thì đưa thêm để tiện việc tư vấn) Ví dụ: Chồng: 16/03/1983 âm lịch - Thiên Thượng Hỏa Vợ: 20/08/1988 âm lịch - Đại Lâm Mộc Con lớn: 15/05/2012 âm lịch Xin tư vấn: Sinh con út năm nào thì tốt
  2 likes
 2. BÀN LUẬN VỀ HẠN 49 &53 DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TỬ VIHôm nay người viết bài muốn bàn luận về hạn 49 tuổi và 53 tuổi. Trong dân gian ta thường có câu: “ Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới”. Câu này muốn nói lên 2 cái hạn liên tiếp trong đời người, vậy bản chất của cái hạn này là như thế nào? Đã có rất nhiều người viết đi tìm hiểu về cái hạn này, Có những người gán cho nó bằng những con số như 4+9 = 13; và 5+3 = 8; thêm cả độ số bát quái … huyễn hoặc nó lên, chẳng phải đó là gọt chân cho vừa giầy đó sao?Nhưng nếu ai biết sơ bộ về tử vi thì thực sự 49,và 53 không có gì lạ cả. Trước hết ai cũng phải thừa nhận : “ KHÔNG PHẢI NGƯỜI NÀO CŨNG MẮC HẠN 49,53 Và nếu ai hiểu về Tử vi sẽ quán xét điều sau: Các cụ ta thường có nói đến năm tuổi : 13,25,37,49,và 61 (tính theo tuổi âm lịch). Trong tử vi khi lập Cục tính hạn sẽ có Nhị cục, tam cục, tứ cục, ngũ cục, và lục cục. như vậy ứng với 10 năm đại hạn của từng người theo cục là 2,3,4,5,6. Nếu đại hạn 10 năm tính cho nhị cục thì tương đương là 2,22,32,42… tương tự như vậy thì lục cục sẽ là 6,16,26,36….Bây giờ ta lại quán xét đến cung tam hợp trong tử vi gồm có Tuất, Ngọ, Dần ; Mão, Mùi, Hợi ; Thân, Tý, Thìn; Tỵ, Dậu, Sửu . Như vậy cứ cách 4 cung ta sẽ được 1 tam hợp cung. Quán xét tiếp đến đại hạn từ : 40 trở đi ( thực ra là từ 42 đến 46 tuổi) so với tuổi mệnh từ 2-6 tùy theo cục lập tử vi của mỗi người, thì đại hạn ngoài 40 tuổi là 1 tam hợp cục với mệnh, như vậy ở tuổi ngoài 40 sẽ luôn tam hợp cục với mệnh đây chính là điểm mấu chốt để các cụ lấy gốc tuổi năm hạn vào 49 tuổi vì các năm 13,25,37, và 61 không phải là tam hợp cục với mệnh. Ta lại thấy, tuổi 53 cách tuổi 49 đúng 4 cung. Cũng là 1 tam hợp cục. Đến đây mọi người chắc sẽ hiểu là trong tử vi quan trọng nhất là tam hợp Mệnh, Tài Quan, thì năm 49 tuổi và 53 tuổi gốc hạn đều vào ở cung này. ( Duy chỉ có cục nhị thì tuổi 49, 53 sớm trước 1 năm, việc này cũng giải thích là có người hạn đến sớm vào cuối năm 48 tuổi và cuối năm 52 tuổi).Vậy số nào phải chịu hạn 49, 53 nặng nhất? Đó là những số người có Mệnh không vững, hay nói theo cách dân gian là nhỏ khó nuôi: từ 1-13 tuổi thường ốm đau, hoặc nạn tai nặng, thì đến năm 49 tuổi và 53 tuổi sẽ dễ bị lại, và tất nhiên hạn chính sẽ không nặng bằng hạn chiếu được.Điều xấu nhất của hạn 49,53 là trong cung hạn này có đủ bộ Không Kiếp có thể dẫn đến táng mạng. Vậy những ai có thể có hạn 49 53 đủ bộ này ?? đó là những người có cung tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu và Mão, Mùi, Hợi và phải là người sinh vào giờ Dần, Thân và giờ Thìn, Tuất . Tuy nhiên mọi người không nên lo lắng xác suất gặp được điều này là rất khó. 12 người mới có 4 người đóng cung mệnh tại đó trong 4 cung đó lại xác suất 12 người có cung đó mới có 4 người sinh vào giờ đó. Và mệnh yểu thì mới táng mạng được. Còn tuổi 49, 53 hạn thì thường vào những người tuổi nhỏ hay ốm đau dặt dẹo thì sẽ bị, nhưng bù lại thì từ tuổi 13 đến 48 người ta thường được thành công hơn người. Đây cũng chính là luật trời lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu. và hạn 49,53 có người nặng nhẹ khác nhau. Là số nên không ai giống ai. TL -26/12/2016
  2 likes
 3. Nội dung quẻ thẻ số 34 của cháu là: CẦU DANH Rồng ốm phun mưa gặp tai ách Bệnh tình đeo đẳng việc chưa nguôi Biến họa bay Cao rôì có lúc Hãy lên thủ cựu Đợi thời lai GIA TRẠCH Mộng là thường thường lo để Dạ Vì Đâu nên Rỉ Hại lứa châu Tự mình chỉ biết nhiêù vàng Ngọc Chẳng nghĩ tiền nong đọa ngục sâu CẦU TÀI Chưa Gặp ơn trời Kém thể lực Đương cơn đất phẳng nổi phong châu Xem người có tà Kinh luân đó Làm vụng Thì Thành Sự vụng thôi CẦU HÔN Nhân duyên 1 đoạn tự trời Định Đừng tin người Ngòai nói Đảo điên Muốn bẻ hoa đồng nên Để mắt Xin đừng nhầm lẫn với Hoa tiêu TẬT BỆNH Có bệnh nên cầu Phúc cho kẻ khó ăn mày XUẤT HÀNH Khi đi Hứa Hẹn chóng Quay về Mắc mứu sự gì đến thế nguy Trong khoảng Đường trường nhiều cách trở Kíp Cầu Thần giúp mới không nguy THẤT VẬT Ai hay tỏ lối lại Đi đừơng Biết chốn Mà tìm vốn nhẹ thương Chẳng Thấy Tự Nhiên rồi Khắc thấy Bụi trần hay chửa Gặp Mà hay BẢN MỆNH Thuyền đi Gió thổi Tạt ngang Nắng mưa thời tiết Rõ ràng đổi Thay Rồng thiêng ở chốn Bãi lầy Họa Tan phúc laị tới ngay ấy Mà
  2 likes
 4. TỔNG QUAN NĂM NHÂM DẦN 2022 VẬN KHÍ KIM BẠCH KIM QUẺ CHỦ ĐỖ TỐC HỶ Kính thưa Quí Vị, Chúng ta lại chuẩn bị tiễn một năm 2020 đầy khó khăn và dịch bệnh, hướng tới một năm Nhâm Dần tốt đẹp hơn. Theo thông lệ hàng năm thì cứ vào tháng Chạp, tôi luôn có những bài dự báo về các dù tốt hay xấu thì theo quan điểm của Tôi nó không phải là điềm gở nếu dự báo một điều gì đó không tốt. Vấn đề Vận của một năm là sự quyết định của “Thượng Đế” và chúng ta cũng chỉ cố gắng dựa vào những tri thức cổ kim để đoán định được những gì có khả năng xảy ra. Do đó, những dự báo sớm hàng năm đều là những thông tin giúp chúng ta có một sự ứng biến phù hợp với VẬN mang tính qui luật của tự nhiên Quẻ Chủ : ĐỖ - TỐC HỶ (ngày mùng 1 tháng Giêng năm NHÂM DẦN Quẻ Độn: Cảnh - Xích Khẩu Huyền không lạc việt phi tinh: Thuận Ngũ Hoàng nhập trung cung, nghịch Nhất Bạch nhập trung cung Thiên Can Nhâm-Thủy tương sinh Địa chi Dần –Mộc (Thiên can sinh Địa chi) Lạc thư hoa giáp : Vận khí KIM BẠCH KIM Điều đặc biệt của năm nay chính là Thiên Can sinh Địa Chi là sự hài hòa, thuận lợi và Huyền không phi tinh năm nay cho thấy vạn vật quay trở lại vị trí “chủ nhà” hay còn gọi là “PHỤC VỊ” Lý học đông phương có câu “Vạn vật qui ư thổ” nghĩa là mọi thứ kết thúc đều quay trở về với đất. Kết thúc để lại khởi đầu một chu kỳ mới và đó chính là ý nghĩa của năm nay. 1. Kinh tế - Dự báo xấu cho nền kinh tế toàn cầu và Việt nam chúng ta cũng không ngoại lệ. - Ngoài việc kinh tế lao dốc do dịch bệnh thì chiến tranh thương mại sẽ lại có xu hướng gia tăng. Các nền kinh tế lớn lao đao sẽ ảnh hưởng lớn tới thương mại và kinh tế toàn cầu - Kinh doanh theo lối cũ sẽ được thay thế bằng các phương cách mới, xu thế mới và sẽ là phương thức của những năm tiếp theo - Chứng khoán năm nay khả năng sẽ là một năm mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư nhưng trái lại tiền ảo sẽ rơi vào trạng thái bất ổn dễ phá sản. - Ngân hàng dự báo sẽ có một năm phát triển tốt từ sau quí 2 - Nghành du lịch tiếp tục gánh chịu thiệt hại tới ít nhất là quí 3. - Dịch vụ giải trí cũng sẽ cần tới ít nhất quí 2 bắt đầu trở lại hoạt động bình thường. 2. Bất động sản - Bất động sản năm nay vẫn sẽ là kênh đầu tư chính và sẽ rất tốt cho nhà đầu tư không dùng dòn bẩy tài chính từ ngân hàng. - Cho dù các dự án bds tiếp tục phát triển mạnh nhưng nó sẽ là năm bất lợi cho những dự án đang đình trệ trong năm 2021 bởi những dự án đó sẽ tiếp tục kéo dài tới ít nhất quí 4 năm 2022. - Các dự án nói chung ở các khu vực phía Tây và Nam của thành phố (tính theo thành phố chính của tỉnh) đều phát triển thuận lợi hơn cả. - Đối với các dự án phía Đông Nam và trung tâm thành phố sẽ gặp nhiều bất lợi như kiện cáo, thị phi. - Các dự án thuộc phía Bắc của thành phố tuy phát triển nhưng lợi nhuận để đầu tư thì không được như mong muốn - Riêng dự án khu vực Tây nam thành phố sẽ có biến động, tuy có lợi nhuận nhưng gặp các vấn đề nảy sinh về thủ tục, kiện cáo, thị phi - Phía Tây bắc thành phố sẽ có những qui hoạch tốt và đây có lẽ sẽ là hướng đầu tư dài hạn của các năm tiếp theo. 3. Nông nghiệp: - Có những cơ hội thuận lợi để phát triển nhưng việc thực thi lại chậm dẫn đến kết quả không như mong đợi - Nông nghiệp xuất khẩu sang thị trường phía Bắc gặp rất nhiều trục trặc,cản trở và có những thiệt hại đáng kể về kinh tế - Những sản phẩm xuất khẩu qua thị trường Đông bắc Á như Nhật bản hay phía Châu Âu phát triển tốt - Dịch bệnh cho lợn lại tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy cơ thiệt hại kinh tế - Các bệnh liên quan tới dịch sẽ ảnh hưởng tới Trâu, bò. - Gà và các loại gia cầm giá cả sẽ tốt hơn. 4. Thiên tai,dịch bệnh : - Có thể nói rằng đại dịch Covid diễn biến ngày càng phức tạp trên toàn cầu, nhưng năm nay chúng ta sẽ có thuốc trị căn bệnh này và dịch Covid sẽ bị đẩy lùi. Khả năng cao nhất là quí 4 năm 2022 chúng ta sẽ đón nhận tin vui. Tuy nhiên trước khi đón nhận tin vui thì khả năng rất cao dịch sẽ có những diễn biến rất xấu ngay sau Lập Xuân. - Khả năng có chiến tranh và xung đột tại các nước bắc Phi, vùng vịnh Persian. - Để phòng núi lửa sẽ gây đông đất mạnh và sóng thần - Dịch bệnh chủ đạo năm tới vẫn là các bệnh liên quan tới đường hô hấp, phổi. 5. Xã hội - Năm 2021 sẽ có những chính sách được sửa đổi cho phù hợp tình hình thực tế. - Nghành giáo dục sẽ lại có những biến động, những vụ việc gây tranh cãi. - Sẽ có những vụ scaldan lớn gây ra bởi mạng xã hội. Trên đây là dự báo các điểm chính của năm Nhâm Dần 2022, tôi hy vọng chúng ta sẽ đón những tin tốt đẹp về việc khống chế được Đại dịch sớm nhất. Chúc quí vị một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an trong năm 2021. Xin trân trọng cảm ơn Hà nội tháng 12 năm 2021 Việt lịch Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương Hoàng Triệu Hải tự Mạnh Đại Quân hiệu Bảo Quang
  1 like
 5. Đối với mỗi con người đất nước Việt Nam thì việc xây nhà là một trong những việc trọng đại trong cuộc đời. Để có thể sở hữu cho mình một ngôi nhà vừa ý, trong mỗi người không chỉ phải cố gắng làm việc và tích góp trong một khoảng thời gian rất nhiều năm. Do đó, khi chuẩn bị xây nhà, mọi người sẽ thường tìm hiểu trường tình quy trình xây dựng, các vấn đề về phong thủy, hướng nhà, tuổi xây nhà. Đặc biệt, phải tính toán, và chuẩn bị thật kỹ để sử dụng tài chính cho hợp lý, tránh tình trạng xảy ra kinh phí phát sinh vượt quá tầm kiểm soát.Do đó, rất nhiều khách hàng đã lựa chọn gói dịch vụ giá xây nhà trọn gói, vậy hiện nay giá xây nhà trọn gói 2022 được tính như thế nào. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!Giá xây nhà trọn gói 2022Tùy thuộc khối lượng thi công và điều kiện mặt bằng mà giá cả vật liệu xây dựng luôn bị dao động trong ngành xây dựng. Nếu khối lượng xây dựng lớn thì áp dụng theo giá tiêu chuẩn và khối lượng thi công nhỏ, địa hình khó khăn hơn, nhà trong hẻm nhỏ thì đơn giá sẽ được điều chỉnh lại.Đối với mặt bằng thi công gặp nhiều khó khăn như, trong hẻm nhỏ, chật chội, ảnh hưởng đến độ khó thi công và xe vận chuyển vật tư thì hệ số cũng theo đó mà chúng tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp khi khảo sát thực tế.Cách tính giá xây nhà trọn gói theo mét vuông cho một nhà phố điển hình với quy mô gồm: 1 trệt, 3 lầu, sân thượng, mái. Với chiều dài căn nhà 15(m), chiều rộng 5(m), ban công 1,2 (m). Mặt bằng thi công thông thoáng.Bạn có thể tham khảo báo giá xây nhà trọn gói tại đơn vị tại công ty TNHH thiết kế thi công xây dựng Nhà Đẹp. Đơn vị chuyên áp dụng các gói xây nhà từ mức tiết kiệm cho đến gói cao cấp, đơn giá xây nhà trọn gói áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh.Báo giá xây nhà trọn góiGói tiết kiệm 5.700.000đ/m2Gạch lát nền: Giá 300.000đ/m2Đá hoa cương: Giá 900.000đ/m2Sơn nước: MaxiliteCửa nhôm PMA: Giá 1.600.000đ/m2Lan can cầu thang: Giá 900.000đ/mdLan can ban công: Giá 800.000đ/mdTrần thạch cao: Giá 140.000đ/m2Thiết bị điện: SinoThiết bị vệ sinh: Bàn cầu Inax, Caesar, giá 3.000.000đ/cáiỐng đồng máy lạnh: Giá 250.000đ/mdChậu rửa chén giá 2.500.000đ/cáiTủ bếp: Gỗ MDF An Cường chống ẩmGói thông dụng 6.200.000đ/m2Gạch lát nền: Giá 400.000đ/m2Đá hoa cương: Giá 1.200.000đ/m2Sơn nước: JotunCửa nhôm Xingfa: Giá 2.000.000đ/m2Lan can cầu thang: Giá 1.100.000đ/mdLan can ban công: Giá 1.100.000đ/mdTrần thạch cao: Giá 150.000đ/m2Thiết bị điện: PanasonicThiết bị vệ sinh: Bàn cầu Inax, Toto, giá 4.000.000đ/cáiỐng đồng máy lạnh: Giá 250.000đ/mdChậu rửa chén giá 3.500.000đ/cáiTủ bếp: Gỗ MDF An Cường chống ẩmGạch lát nền: Giá 500.000đ/m2Đá hoa cương: Giá 1.500.000đ/m2Sơn nước: DuluxCửa nhôm Xingfa: Giá 2.500.000đ/m2Lan can cầu thang: Giá 1.500.000đ/mdLan can ban công: Giá 1.400.000đ/mdTrần thạch cao: Giá 160.000đ/m2Thiết bị điện: PanasonicThiết bị vệ sinh: Bàn cầu Inax, Toto, giá 5.000.000đ/cáiỐng đồng máy lạnh: Giá 250.000đ/mdChậu rửa chén giá 4.500.000đ/cáiTủ bếp: Gỗ MDF An Cường chống ẩm, cánh AcrylicNếu bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và báo giá xây nhà trọn gói chuẩn nhất nhéMọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG X Y DỰNG NHÀ ĐẸPTrụ sở: 12/8F/3 Đường số 8, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCMHotline: 0907 708 199Email: info@thietkenhadep.netWebsite: thietkenhadep.net
  1 like
 6. TẢN MẠN VỀ TỲ HƯU Trong phong thủy có một vật phẩm được tôn vinh là đệ nhất tài thần. Đó là con tỳ hưu. Nó được giới thiệu là một con vật chỉ có ăn và không hề đào thải, nó được coi là hình tượng của sự tích lũy và phát triển tài lộc vì chỉ có vào không có ra. Người ta đồn rằng chính Hòa Thân, một vị đại thần bậc nhất đời nhà Thanh có một con tỳ hưu bằng bạch ngọc rất lớn. Lớn đến nỗi ông ta phải xây cả một ngôi nhà để chứa con tỳ hưu. Nhưng nó được ông ta giấu rất kỹ, chỉ đến khi nhà ông bị khám, mọi người mới biết đến con tỳ hưu này. Bởi vậy, người ta đồn rằng sở dĩ ông ta giàu có đến bậc "Phú gia địch quốc" chính nhờ con tỳ hưu bằng bạch ngọc đồ sộ đó. Huyền thoại từ xa xưa đã nói đến con tỳ hưu. Theo truyền thuyết Tỳ Hưu là đứa con thứ chín của Long Vương, thức ăn của nó là kim ngân châu báu, vì thế toàn thân nó toát lên bảo khí một cách tự nhiên. Đem Tỳ Hưu ra so sánh với các con vật cát tường khác như Cóc vàng thì Tỳ Hưu luôn đứng đầu, vì thế nó rất được Ngọc Hoàng ưa chuộng. Nhưng ăn nhiều thì nặng bụng, cho nên có một lần vì không nhịn được nó đã đi bậy trên Thiên Đình khiến Ngọc Hoàng Đại Đế rất tức giận và cho một tát vào mông khiến cho hậu môn bị bịt kín luôn, từ đó kim ngân châu báu chỉ có thể vào mà không thể ra. Sau khi chuyện đó được truyền đi, Tỳ Hưu được xem như con vật chiêu tài tiến bảo cát tường. Bởi vậy, tỳ hưu bán đầy ở các cửa hàng phong thủy, người giàu thì mua con to giá đến vài trăm triệu, người làng nhàng thì cũng vài triệu một con, người có chút dư dả cũng mua loại nhỏ vài trăm một cặp. Trong lý học Đông phương thì ở trong vũ trụ này mọi sự vận động đều tuần hoàn theo quy luật tạo hóa. Sinh sinh diệt diệt chẳng có cái gì là sự vĩnh cửu. Có nhập thì phải có xuất đó là lẽ tự nhiên. Chẳng có cái gì chỉ có nạp mà không có thải. Những căn nhà, hoặc căn phòng bế khí là một thí dụ cho những hậu quả tai hại của những con người cư ngụ trong đó. Đó là hậu quả của sự có nạp mà không có thải. Cứ cho rằng con tỳ hưu mà hình tượng của nó chỉ nap khí và tụ lại trong hình tượng đó, không có thải ra theo nguyên tắc "hình nào khí đó". Và nếu đúng như vậy thì quả là sự nguy hại cho những ai sử dụng nó. Bởi vậy, tôi chẳng bao giờ khuyên thân chủ tôi mua tỳ hưu. Mua nó về, lúc đầu thì có vẻ như phát tài , phát lộc thật, Nhưng đến khi khí bế thì tài lộc không thể vào được nữa. Kinh doanh ngày càng lụn bại. Nếu đã lỡ mua rồi , tôi thường khuyên thân chủ của tôi tạo ra một cái hậu môn - cũng chỉ là hình tượng - phía dưới đuôi để thông khí.
  1 like
 7. BlackBerry Curve 9320 là chiếc điện thoại thông minh tầm trung của BlackBerry được ra mắt vào năm 2012. Sau khi được ra mắt sử dụng trên hệ điều hành BlackBerry OS 7 với giá khá phải chăng, điện thoại BlackBerry 9320 nhanh chóng đã thu hút sự quan tâm và sử dụng của hàng trăm triệu người trên toàn thế giới. Và sau đây là một số các thủ thuật và mẹo sử dụng chiếc Curve 9320 này sao cho dễ dàng và thuận tiện. Các mẹo và thủ thuật sử dụng điện thoại BlackBerry Curve 9320 1. Tự động Bật / Tắt Điện thoại di động BlackBerry có một số tính năng thông minh, theo đó chúng sẽ bật hoặc tắt vào những thời điểm cụ thể - bạn có thể muốn bật điện thoại để nó có thể bắt đầu tải xuống tin nhắn 10 phút trước khi bạn thức dậy. Đi tới Tùy chọn - Thiết bị - Tự động Bật / Tắt và sử dụng menu thả xuống để chọn thời gian Bật và Tắt cho các ngày trong tuần và cuối tuần. 2: Tùy chỉnh màn hình chủ Điện thoại di động BlackBerry có thể không cung cấp tính linh hoạt của hệ điều hành Android hoặc iOS, nhưng có một lượng tùy chỉnh đáng ngạc nhiên. Ví dụ, bạn có thể thay đổi kiểu và kích thước phông chữ bằng cách vào Options - Display - Screen Display. Xóa bất kỳ màn hình chính nào trong số năm màn hình chính (Đa phương tiện, Tải xuống, Thường xuyên và Yêu thích) bằng cách chuyển đến: Tùy chọn - Hiển thị - Tùy chọn màn hình chính - Quản lý bảng. 3. Tận dụng phím Convenience Key Theo mặc định, các Phím tiện lợi ở hai bên điện thoại được đặt thành Máy ảnh và BlackBerry Messenger, nhưng chúng hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Nhấp vào Cài đặt - Phím Tiện dụng và sử dụng menu thả xuống để gán các tính năng được sử dụng nhiều nhất của bạn cho một trong hai phím. Các lựa chọn bao gồm: Trình duyệt, Ứng dụng (bao gồm cả Facebook) và Tin nhắn. Cách để tăng thời gian sử dụng pin cho máy của bạn Đóng các ứng dụng khi bạn hoàn tất: Trong một ứng dụng, hãy nhấn phím và nhấp vào Đóng hoặc Thoát. Bật chế độ tiết kiệm pin. Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn. ⇝ Nhấp vào Thiết bị> Chế độ tiết kiệm pin. Chọn "Bật" Chế độ tiết kiệm pin khi mức pin yếu hộp kiểm: ⇝ Tắt các kết nối mạng bạn không sử dụng. ⇝ Trên màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở đầu màn hình hoặc nhấp vào biểu tượng "Quản lý kết nối". ⇝ Nhấp vào kết nối mạng để bỏ chọn hộp kiểm. Nếu điện thoại thông minh BlackBerry của bạn hỗ trợ Wi-Fi, hãy sử dụng Wi-Fi khi bạn đang ở trong khu vực có vùng phủ sóng không dây. ⇝ Trên màn hình chính, hãy nhấp vào khu vực kết nối ở trên cùng của màn hình hoặc nhấp vào biểu tượng "Quản lý kết nối". ⇝ Chọn hộp kiểm "Wi-Fi". Đặt điện thoại thông minh của bạn tự động bật và tắt. ⇝ Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn. ⇝ Nhấp vào "Thiết bị" và bật "Tự động Bật / Tắt". Với những chia sẻ sau đây, hi vọng các bạn sẽ có những thông tin để sử dụng chiếc máy BB Curve 9320 của bạn một cách tốt nhất nhé.
  1 like
 8. Fildena 100mg for erectile dysfunction is a regularly suggested drug for the treatment of erectile dysfunction and for male erectile dysfunction. Drugs for Fildena should be controlled orally. The oral prescriptions in these Sildenafil tablets contain a strong PDE-5 chemical inhibitor compound called Sildenafil that animates the blood course in the penis to make an erection. Men with erection conditions should contact a specialist and discover the measurement to follow the routineness of the dose. Showcased and delivered by Fortune Healthcare, the fildena super active are one of the most generally utilized among men with erection issues. It tends to be expressed that you can recover the sex-related hotness in your existence with your erection, just as the invasion capacity of the penis reestablished to ordinary. For individuals with an erection condition, one of the run of the mill issues is the failure to get seriously testing penile erections, paying little heed to all the assurance to have intercourse and excitement. Involving the dental tablet for this medication can recapture your powers, yet that works until the ordinary Sildenafil will toward the end in your body. Get more info…
  1 like
 9. Đối với các nhiếp ảnh gia, những chiếc túi đựng máy ảnh để bảo vệ phụ kiện quan trọng cũng như thể hiện phong cách riêng là việc rất cần thiết. Đặc biệt, túi đựng máy ảnh bằng da được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi vì vẻ ngoài cá tính, tinh tế và hiện đại. Hãy cùng BH Asia tham khảo ngay top 5 mẫu túi đựng máy ảnh vintage chất lượng dưới đây nhé! 1. TÚI MÁY ẢNH NATIONAL GEOGRAPHIC LARGE SHOULDER BAG Túi máy ảnh National Geographic Large Shoulder Bag là phụ kiện hữu ích và tiện dụng để các nhiếp ảnh gia bảo vệ tối ưu cho những chiếc máy ảnh, ngay cả khi phải di chuyển thường xuyên. Ngoài ra, với vẻ ngoài tinh tế và phong cách, đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các bạn yêu thích phong cách vintage nhưng vẫn muốn pha chút hiện đại, cá tính. Chi tiết sản phẩm: - Khả năng chứa : 1 máy Mirrorless hoặc DSLR, 1 Ống kính - Dây đeo vai của túi dễ dàng điều chỉnh, thích hợp với nhiều phong cách khác nhau tùy sở thích của bạn. - Ngăn nhỏ đặt phụ kiện để đựng các phụ kiện cơ bản ở ngoài để tiện lợi khi lấy ra - Chất liệu bằng vải dày dặn - Kích thước: 31 x 42.5 x 18cm Túi máy ảnh National Geographic Large Shoulder Bag có thể đựng được 1 máy ảnh DSLR với ống kính như Lens Sigma hoặc một máy quay phim mini DV và 1 ống kính. Ngoài ra, túi này có thêm nhiều ngăn phụ bên mặt trước để chứa các phụ kiện đi kèm dễ dàng. Do đó, đây được xem là chiếc túi đựng máy ảnh vintage rất đáng sở hữu. 2. TÚI NATIONAL GEOGRAPHIC AFRICA MEDIUM HOLSTER NG A2210 National Geographic Africa Medium Holster là một túi vai nhỏ gọn với nhiều tiện ích để các nhiếp ảnh có thể dễ dàng đặt vừa máy ảnh DSLR, kèm theo đó là 1 ống kính ví dụ của hãng sigma việt nam. Ngoài ra túi đựng máy ảnh này còn đủ để bạn đặt vừa máy tính bảng mini và các vật dụng nhỏ khác. Với lớp bảo vệ bên trong chắc chắn được làm từ đệm bông dày dặn và cứng cáp, bạn hoàn toàn có thể yên tâm với khả năng chống sốc hay va đập của túi máy ảnh National Geographic này. Tất cả hệ thống được đóng khép bằng dây kéo và đảm bảo mọi dụng vật được cất giữ cẩn thận bên trong mà không bị rơi ra ngoài. Về thiết kế của túi, nhằm mang lại tính tiện lợi cho người sử dụng, túi máy ảnh National Geographic đã thiết kế dây kéo mở túi ở trên đỉnh túi xách. Vì thế, nó rất dễ cho bạn thao tác đóng mở, lấy hoặc cất thiết bị ghi hình, đặc biệt trong trường hợp cần ghi hình nhanh thì tính năng này rất tiện dụng. 3. TÚI MÁY ẢNH Chiếc túi đựng máy ảnh vintage được săn đón nhiều nhất trong Bộ sưu tập túi của hãng National Geographic khi liên tục “cháy hàng” lúc vừa về Việt Nam, với thiết kế hiện đại và tinh tế để bạn có thể đặt vừa máy ảnh DSLR cùng ống kính kèm theo. Ngoài ra, bạn có thể mang thêm laptop 15", chân máy và các phụ kiện khác. Nhằm mang lại tiện lợi cho bạn trong những lúc thao tác nhiếp ảnh, túi máy ảnh National Geographic Africa Satchel S có thêm ngăn phía trước để bạn có thể lấy máy ảnh, ống kính một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bên hông túi với các giá treo chân máy, điểm này mang lại nhiều lợi ích cho việc mang theo chân máy. Tiện ích này giúp bạn có thể tự do hoạt động hai tay làm nhiều thao tác khác nhau mà không gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, ở bên trong túi được trang bị với các miếng lót mềm mại, bảo vệ các sản phẩm của bạn an toàn trên mọi chuyến đi và ngăn chứa laptop cũng được bao bọc khá kỹ lưỡng. Xem thêm: Chân máy ảnh Manfrotto chất lượng giúp nhiếp ảnh gia chụp ảnh, quay phim chất lượng và hoàn hảo. Túi, balo máy ảnh National Geographic chính hãng xả kho giảm giá hơn 50% đợt sale cuối năm 4. TÚI MÁY ẢNH MANFROTTO LIFESTYLE WINDSOR MESSENGER S Túi máy ảnh Manfrotto Lifestyle Windsor Messenger S là một túi máy ảnh với phong cách vintage nhẹ nhàng và vô cùng sang trọng, tinh tế. Không chỉ dừng lại ở chiếc túi máy ảnh, bạn hoàn toàn có thể sử dụng túi với chức năng như 1 túi đeo hàng ngày. Túi có thiết kế với các miếng ngăn dễ tháo rời, do đó, nó rất thuận tiện cho việc phân chia các ống kính và phụ kiện bên trong. Dây đeo của túi có phần đệm dày dặn, mang đến cảm giác êm ái khi đeo và hạn chế tối đa việc để lại vết hằn trên vai. Ngoài ra, dây đeo có thể điều chỉnh độ dài để phù hợp với vóc dáng của người dùng. Thiết kế túi tiện dụng có sử dụng khóa zipper dễ dàng đóng mở, giúp bạn thực hiện các thao tác lấy/cất ống kính như ống kính Lens Sigma,... 5. TÚI MÁY ẢNH NATIONAL GEOGRAPHIC AUSTRALIA HOLSTER NG AU 2250 Túi đựng máy ảnh National Geographic Australia Vintage được thiết kế màu đỏ và xanh chủ đạo lấy cảm hứng từ vùng biển tại đất nước Australia tạo sự chú ý đặc biệt cho người sở hữu. Với chất liệu cao cấp: màu đỏ đất cùng da thật của Ý, vải không thấm nước đã gợi lên phong cảnh và màu sắc của Úc vừa tinh tế, phong cách vừa có chút gì đó nhẹ nhàng. Ở bên trong túi có lớp lót in hình lá bạch đàn nhiều màu sắc gợi nhớ đến phong cảnh thiên nhiên đặc trưng của nước Úc. Ngoài ra, chiếc túi này có thể đồng hành cùng nhiếp ảnh gia ở mọi lúc mọi nơi. Nó phù hợp với máy ảnh nhỏ gọn như Olympus Pen Series, Fujifilm XE / M / a Series và Sony alpha 5000/6000 series với ống kính kit và ống kính zoom tiêu chuẩn bổ sung. Tuy nhiên, khi bạn tháo tấm ngăn bên trong ra, nó cũng có thể vừa với một chiếc máy ảnh DSLR hạng trung. Hơn nữa, túi còn có thêm một túi zip phía trước cung cấp thêm chỗ cho đồ đạc của bạn. Bạn hãy khám phá ngay những ưu đãi cực sốc tại BH Asia - Nhà phân phối chính hãng (trước đây là Shriro Vietnam) ngay hôm nay để không bỏ lỡ “sản phẩm nhiếp ảnh chất lượng giá tốt” nhé: 1. Xem thêm: Sale to cuối năm xả kho giảm hơn 50% túi, balo máy ảnh Manfrotto, NatGeo 2. Xem thêm: Sản phẩm Nhiếp ảnh mới nổi bật 3. Xem thêm: Top Ống kính Sigma "ngon-bổ-rẻ"
  1 like
 10. Với mục tiêu trở thành siêu thành phố biển du lịch nghỉ dưỡng giải trí với tổng quy mô lên đến 1000ha; lại sở hữu một vị trí đắc địa cùng tiềm năng phát triển bất động sản nóng nhất cả nước. Ngay từ những ngày đầu mới khởi công, Novaworld Phan Thiết đã tạo nên tiếng vang lớn thu hút đông đảo giới đầu tư trong và ngoài khu vực. Được đánh giá là một cơ hội đầu tư sinh lợi khó có thể bỏ qua cùng với mức thanh khoản luôn ở mức cao, có thể nói dự án Novaworld này đang trở thành tâm điểm hướng đến của thị trường bất động sản hiện nay. NovaWorld Phan Thiet – Bình Thuận được lấy cảm hứng thiết kế theo kiến trúc Florida, ngôi nhà sẽ được đảm bảo làm sao phù hợp với khí hậu đầy nắng và gió. Để chống lại các yếu tố trong khi cho phép không khí đi qua, thừa hưởng những đặc trưng của miền Tây nước Mỹ với những bãi biển ngập nắng, sôi động đầy cuốn hút. Phân khu được phát triển đồng với các sản phẩm nhà phố Florida, PGA Golf Villas, biệt thự biển, shophouse biển, boutique hotel, khu thương mại mang đến trải nghiệm đa dạng đầy phong cách.. Tên dự án: Novaworld Phan Thiết Vị trí dự án: Đường Lạc Long Quân, X. Tiến Thành, Tp. Phan Thiết, T. Bình Thuận Chủ đầu tư: Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận Nhà Phát Triển: Tập đoàn Novaland Group Quy mô: 1000ha Mô hình phát triển: Khu đô thị phức hợp nghỉ dưỡng – du lịch – giải trí. Loại hình sản phẩm: Golf Villas, Biệt Thự View biển, Nhà Phố Đơn lập & Song lập, Shophouse, Condotel, Boutique Hotel, Khách sạn 5 sao, Resort Đang mở bán: Boutique Hotel Novaworld Phan Thiết Pháp lý: Sổ hồng từng căn Tiêu chuẩn bàn giao: Hoàn thiện mặt ngoài – Thô bên trong Trên đây là một vài giới thiệu về dự án Novaworld Phan Thiết. Nếu quý khách hàng muốn tìm hiểu chi tiết hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CanhoExpress.com - Nhận ký gửi chuyển nhượng, cho thuê bất động sản căn hộ cao cấp, nhà phố, đất nền 996, Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7 (84) 0909 072 169
  1 like
 11. Cách làm đàn ông thèm khát yêu bạn say đắm Bộ ngực gợi cảm Không gì thích thú bằng việc được ngắm một bộ ngực tròn trặn và căng đầy. Chỉ cần vô tình chàng được chiêm ngưỡng 1 bộ ngực lấp ló sau làn áo mỏng hay đang phập phồng dưới chiếc cổ trễ tràng cũng khiến cho các chàng chẳng thể rời mắt. Làm cho chàng ngạc nhiên mỗi lúc ân ái làm tình Lúc hai bạn đã sống cùng nhau một thời gian, tần suất quan hệ có thể hàng tuần hoặc hàng tháng thì ham muốn của đối phương cũng sẽ giảm bớt. Do đó, quan hệ tình dục 1 phương pháp tự nhiên và tự phát sẽ làm cho chàng thích thú hơn nhiều. Dành không gian riêng cho 2 người nhiều hơn Tất nhiên chẳng người nào lại thèm muốn “chuyện ấy ” ở nơi đông người cả. 1 khoảng không gian riêng tư chỉ dành cho 2 người sẽ làm chàng không phải bận lòng vào các chuyện khác Chàng sẽ có đầy đủ thời gian để nghĩ tới bạn nhiều hơn, cùng có ánh nhìn gợi tình của bạn, anh đấy sẽ khó mà lắc đầu được. Cổ là điểm nhạy cảm của đàn ông Cổ là 1 trong số các điểm rất mẫn cảm của các quý ông. Phần da ở cổ rất mỏng và đựng nhiều dây thần kinh có tác dụng kích thích hormone Testosterone tăng mạnh. Nên chỉ cần các cử chỉ ve vuốt, hôn nhẹ hoặc sờ soạng của nàng thì chàng sẵn sàng vồ vập và “ăn” nàng ngay. Kích thích “cậu nhỏ” đàn ông Cách làm đàn ông thèm khát và yêu bạn say đắm đó là biết cách kích thích cậu nhỏ bắn nước. Chắc hẳn ai cũng biết dương vật chính là điểm kích thích quan trọng nhất để chàng lên đỉnh. Bạn có thể sử dụng gel bôi trơn để ve vuốt, âu yếm “cậu nhỏ”. Ngoài ra, đừng quên thực hành 1 số động tác như xoa trên đỉnh, vuốt dọc dương vật, kéo lên tụt xuống bao quy đầu,… Đảm bảo những hành động này sẽ khiến chàng mê mệt, xuất tinh liên tục và thăng hoa khi quan h
  1 like
 12. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Tư Vấn – Đầu Tư & Xây Dựng Hồng Phát đã khẳng định được vị thế của riêng mình trên thị trường thiết kế – thi công xây dựng nhà ở. Chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế kiến trúc và thi công xây dựng công trình, Công ty Hồng Phát đã thực hiện và đưa vào sử dụng nhiều công trình nhà ở tại các khu vực Thành phố Hồ Chí Minh,Thành Phố Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm thực tế và tinh thần hết mình cùng nghề nghiệp,… Công ty Hồng Phát luôn sẵn sàng nhận thiết kế và thi công các công trình khách sạn, chung cư mini, biệt thự, các công trình nhà ở dân dụng khác… Chúng tôi nhận thực hiện trọn gói từ khâu thiết kế, thi công phần thô đến hoàn thiện bàn giao; hoặc có thể tách riêng từng gói dịch vụ riêng biệt, … tùy theo yêu cầu của từng khách hàng. Bắt đầu từ ý tưởng và thông tin của Khách hàng, đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, thợ lành nghề của Hồng Phát sẽ phác thảo lên một không gian sống xanh với các phân khu chức năng liền mạch, tối ưu hóa công năng, hài hòa các yếu tố ánh sáng, gió,… và tính thẩm mỹ. Kiên định với yêu cầu CHẤT LƯỢNG LÀ TRÊN HẾT, chúng tôi tin rằng sẽ mang lại sự yên tâm cho Quý khách hàng về một không gian có năng lượng tối ưu, sống xanh như mơ ước – là nơi Quý khách sẽ mong mỏi để trở về sau ngày dài làm việc. HÃY TRAO CHO CHÚNG TÔI NIỀM TIN – CHÚNG TÔI SẼ CÙNG BẠN HOÀN THIỆN NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC! CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HỒNG PHÁT Trụ sở: DD8 Bạch Mã, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh tại: Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hà Nội, Tp. Thủ Đức, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Long An, Sóc Trăng, Bình Thuận. Hotline: 0967 374 466 – 0903 433 176 Email: hongphatcons@gmail.com Website: www.hongphatcons.vn
  1 like
 13. Trải qua một năm đầy sóng gió với đại dịch Covid, sức khỏe luôn được quan tâm hàng đầu. Và trong năm mới, khởi đầu mới năm Nhâm Dần 2022. Những giỏ quà tết mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe chắc chắn sẽ là món quà ý nghĩa được nhiều người yêu thích. Vậy đặt mua những giỏ quà tết tràn đầy ý nghĩa này ở đâu chất lượng và uy tín được rất nhiều bạn quan tâm. Với cuộc sống bình thường mới hiện nay luôn hướng tới xu thế mua sắm trực tuyến tiện lợi và nhanh chóng. Do đó Phố ông đồ ra đời nhằm giúp người tiêu dùng tối ưu trải nghiệm mua sắm tết nhâm dần 2022. Phố ông đồ online quà tết vị an khang – vàng son tô thịnh vượng Sản phẩm tốt cho sức khỏe đa dạng Bạn có thể tham khảo tại phố ông đồ những sản phẩm sạch, tốt cho sức khỏe. Những sản phẩm chất lượng, nông sản xanh, đặc sản thơm ngon… đa dạng từ Bắc vô Nam dùng trong dịp tết. Phố ông đồ bạn có thể chọn giỏ quà mình thích như: giỏ mây tre đan vuông, giỏ mây tre đan kiểu vali, giỏ mây tre đan kiểu xách tay, hộp giấy vững chãi… Phố ông đồ online bạn có thể lựa chọn những sản phẩm chất lượng cho vào giỏ quà tết như: đậu phộng rang tỏi ớt, mứt thanh trà sấy lạnh, hồng sấy dẻo Đà Lạt, hồng treo gió Đà Lạt, hạt điều gấc mật ong, mứt gừng dẻo, thanh gạo lứt và chà bông, đậu phộng sầu riêng đá sắc… Tại phố ông đồ online bạn còn có thể lựa chọn những sản phẩm về tết khác như: bao lì xì, thiệp tết, tò he ý nghĩa, nhang, trầm, trang trí tết… Bạn còn có thể order đặc sản bánh chưng Làng Chuồn, đặc sản Tiến Vua. Hay bạn có thể chọn tré đặc sản xứ Huế… Những quà tặng sức khỏe chuẩn chất lượng như: Atiso, nấm linh chi, thảo mộc Saffron, yến sào, đông trùng hạ thảo, tỏi đen, tinh bột nghệ… Giá thành cạnh tranh Các sản phẩm tại phố ông đồ không chỉ chất lượng cao, tốt cho sức khỏe mà còn có giá thành cạnh tranh hơn 90% sản phẩm được giảm giá từ 10% trở lên. Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, chiết khấu cao, có nhiều voucher giảm giá, những giải thưởng hiện vật… Hỗ trợ thanh toán linh hoạt với bất kỳ hình thức nào. Được hỗ trợ giao hàng miễn phí, chính sách linh động theo từng sản phẩm. Các sản phẩm tại phố ông đồ online là giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp đến khách hàng, tối tác, nhân viên một cách tốt nhất. Phố ông đồ trao tặng những sản vật tinh túy của đất Việt để tỏ lòng biết ơn sắc son. Nếu bạn có nhu cầu hãy lựa chọn ngày chúng tôi để có những trải nghiệm mua sắm online tốt nhất nhé! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO Trụ sở chính: 114 Đường 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CN Tân Phú: 284/5B Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CN An Giang: 218 Tổ 11, ấp Phú Hiệp, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang, Việt Nam Email: info@foodmap.asia Hotline: 02877702614 Website: foodmap.asia
  1 like
 14. nối tiếp bài review về top 3 nhà cái bậc nhất Châu Á mùa World Cup 2018, hôm nay Admin đánh bài casino trực tuyến sẽ tiếp diễn làm 1 bài review cũng như Nhận định về top 3 nhà cái online uy tín to nhất toàn cầu hiện nay. a đương nhiên là để Nhận định được xem nhà cái nào là lớn và uy tín nhất cũng còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Bài Phân tích này cũng hoàn toàn dựa vào cảm nhân cũng như trải nghiệm của vaobo sau lúc tham dự chơi cá cược tại không ít nhà cái quốc tế. cùng đọc và đưa ra Đánh giá với vaobo bạn nhé. Top 3 nhà cái lớn và uy tín nhất thế giới 3/ Nhà cái W88 – “Ông Vua Cá Độ” của Châu Á thành lập sau nhà cái m88 nhưng W88 đã vươn lên đứng ngôi đầu bảng danh sách nhà cái uy tín cá độ bóng đá online và đánh bài casino trực tuyến về tỷ lệ kèo cược, tốc độ nạp rút tiền, nhà sản xuất trông nom khách hàng, chương trình khuyến mãi… được xem là trang cá cược uy tín Chính vì những lí do trên mà W88 là 1 trong những nhà cái được thị phần Châu Á yêu mến nhất. Có thể kể phần nhiều thị trường cá độ Châu Á là của W88 với rất nhiều thị phần tiềm năng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, …. W88 hiện nay là đối tác, nhà tài trợ chính thức của CLB Leicerter City đang thi đấu ở mùa giải Ngoại Hạng Anh Premier League Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động và lấy thị trường Châu Á làm tâm điểm. Nhà cái W88 là 1 trong những nhà cái phù thống nhất với người chơi Việt Nam hiện nay. Website hỗ trợ tiếng Việt, phương thức đàm phán tiện dụng tương trợ phổ thông ngân hàng to ở Việt Nam là 1 Về ưu điểm to lúc so sánh với bet365 và William Hills giai đoạn đăng ký tài khoản tại W88 cũng cực kỳ dễ dàng với những chỉ dẫn cực kỳ chi tiết là 1 ưu điểm lớn. 1 điểm nốt bật nữa ở nhà cái W88 so với 2 nhà cái còn lại là dịch vụ tương trợ trực tuyến bằng tiếng việt. Admin ko nói rằng hai nhà cái bet365 và William Hills không có nhà cung cấp săn sóc quý khách tốt. Trái lại, William Hills và bet365 còn có 1 nhóm viên chức hỗ trỡ gần như với hơn 17 tiếng nói khác nhau. tuy thế tiếng nói tiếng Việt lại chưa được William Hills và bet365 tương trợ nên phần nào gây nên 1 vài cạnh tranh cố định cho người chơi Việt Nam. ví như là 1 người chơi hiểu và kể tiếng anh thuần thục thì William Hills và bet365 hoàn toàn là sự chọn lựa phù hơp, thậm chí có phần nhỉnh hơn W88. 1 lưu ý nữa là để Nạp/Rút tiền tại hai nhà cái William Hills và bet365 thì các bạn cần có thẻ nguồn hỗ trợ (Credit Card), hoặc là thẻ Visa tại các nhà băng quốc tế do 2 nhà cái này không tương trợ chuyển tiền về các ngân hàng Việt Nam. Còn ở nhà cái W88 thì có rất nhiều hình thức nạp/rút tiền khác nhau như chuyển khoản ngân hàng địa phương, chuyển tiền bằng thẻ game… Mời bạn tham khảo thêm về làm đại lý cho nhà cái để biết thêm thông tin 2/ Nhà cái William Hills – “Linh hồn” của giới cá độ Mỹ Latinh Là 1 trong những nhà cái lớn và danh tiếng không kém gì bet365, Wiliam Hills còn được xây dựng thương hiệu sớm hơn vào năm 1934 với nhà sản xuất cá cược qua thư tay và điện thoại. William Hills cũng là nhà cái Việc đầu tiên đưa ra dịch vụ cá cược thể thao trên toàn toàn cầu. mặc dầu có hội sở chính tại Anh Quốc nhưng thị phần chính của William Hills lại là Mỹ Latinh. Hầu hết các nước ở khu vực châu Mỹ đều có sự xuất hiện của William Hills. Với hơn 16,000 nhân viên và 2380 văn phòng được đặt khắp Anh Quốc, Wiliam Hills thực hiện hơn 1 triệu vụ cá độ 1 ngày và đặt doanh thu hơn 1 tỷ đô la trong năm 2017. Wiliam Hills cùng lúc cũng là nhà tài trợ chính cho CLB Malaga của Tây Ban Nha. Và cùng lúc cũng là 1 trong những nhà tài trợ thường niên của giải quán quân đất nước Scotland. Ngoài bóng đá thì boxing cũng là 1 môn thể thao được Wiliiam Hills tài trợ mạnh. Athony Joshua – Nhà vô địch thế giới hạng nặng, hiện đang là nhân vật đại diện cho William Hills. Williams Hill đồng thời cũng tài trợ cho rất nhiều trận boxing kinh điển trên thế giới. Hầu như những sự kiện can dự đến boxing đều có sự góp mặt của William Hills 1/ Nhà cái bet365 – Bá chủ thị trường cá độ Châu Âu Là 1 trong những nhà cái to và lâu đời nhất toàn cầu. Bet365 được ra đời năm 1974 và được cấp phép bởi hiệp hội cá độ Vương Quốc Anh Bet365 diễn ra từ có mặt trên thị trường đến nay luôn giữ vững được những ưu điểm của mình và đã phổ quát năm liền giữ vững vị trí nhà cái số 1 Châu Âu Với trên 900 viên chức và dùng cho hơn 2 triệu người chơi khắp thế giới, Bet365 cũng cung ứng đa số các loại hình từ Cá Độ Trực Tuyến đến Online Casino Game. Không những thế, nhà cái Bet365 còn trình bày được uy tín của mình khi là nhà tài trợ chính và được quyền gắn logo lên áo thi đấu của CLB Stoke City. Là 1 nhà cái toàn cầu nên khâu rút/ gửi tiền của Bet365 cũng cực kỳ nhanh gọn và chuẩn xác với các cổng thanh toán đa dang như: MonneyBooker, Visa/Master Card, Bank Wire, … . Bet365 trong năm 2017 cũng được rộng rãi người chơi công nhận là 1 trong 3 nhà cái hàng đầu về tốc độ nap/rút tiền. Mời bạn tham khảo thêm về sống bằng nghề cá độ bóng đá để biết thêm thông tin Kết Luận Xét về chừng độ quy mô đơn vị và lịch sử xây dựng thương hiệu thì William Hills và bet365 có phần nhỉnh hơn W88. Nhưng lúc xét về chừng độ thích hợp với người chơi Việt Nam thì Admin quan niệm rằng W88 mới là nhà cái Đứng thứ 1. Rút. Gửi tiền nhanh gọn – hỗ trợ tiếng Việt 24/7 – Cá cược thể thao, Casino online phổ biến, … cùng không ít những Về ưu điểm khác nữa khiến W88 trở thành 1 nhà cái được quan tâm nhất thị trường Việt Nam Hãy nhanh tay đăng ký và trải nghiệm những giờ khắc cá độ vui vẻ tại W88 các bạn nhé!
  1 like
 15. Giỏ quà tết đã không còn xa lạ trong ngày Tết Nguyên Đán của người Việt ta. Không những sang trọng về mặt hình thức mà giỏ quà tết còn mang những thông điệp ý nghĩa của người gửi trao tặng đối phương. Và đối với xu hướng quà tết năm 2022, năm mà trải qua nhiều biến động bởi dịch Covid thì tâm lý cũng như hành vi người tiêu dùng đã thay đổi ít nhiều. Những thay đổi trong năm mới được quan tâm đặt lên hàng đầu đó là: Sức Khỏe. Do đó, những giỏ quà tết như thế nào sẽ thu hút, biểu đạt tâm ý của người tặng thêm phần ý nghĩa. Hãy ghé ngay địa chỉ phố ông đồ nhé! Phố ông đồ Online vững chãi bình thường mới Để những giỏ quà tết năm Nhâm Dần 2022 với chủ đề vững chãi và vàng son đem đến những lời chúc ý nghĩa, đem đến sức khỏe cũng như những điều tốt lành nhất đến với mọi người. Giỏ quà tết lan tỏa điều bình an, hạnh phúc, thịnh vượng đến với mọi nhà mang đậm chất đặc sản địa phương. Giỏ quà tết vững chãi: Xin chúc nhau bình an, mạnh khoẻ tinh thần và thể chất để luôn tự tin vào chính mình, vào cộng sự mình, vào doanh nghiệp mình để làm nền tảng đạt được thành công và thịnh vượng; Giỏ quà tết Vàng Son: Xin chúc nhau đạt được những thành tựu đáng hâm mộ, bền vững như vàng và son, như mùa lúa bội thu, như đàn chim mang niềm hân hoan về khắp chốn. Phố ông đồ online quà tết vị an khang Với cuộc sống bình thường mới hiện nay luôn hướng tới xu thế mua sắm trực tuyến tiện lợi và nhanh chóng. Do đó Phố ông đồ ra đời nhằm giúp người tiêu dùng tối ưu trải nghiệm mua sắm tết nhâm dần 2022. Bạn có thể tham khảo tại phố ông đồ những sản phẩm sạch, tốt cho sức khỏe. Những sản phẩm chất lượng, nông sản xanh, đặc sản thơm ngon… đa dạng từ Bắc vô Nam dùng trong dịp tết. Phố ông đồ bạn có thể chọn giỏ quà mình thích như: giỏ mây tre đan vuông, giỏ mây tre đan kiểu vali, giỏ mây tre đan kiểu xách tay, hộp giấy vững chãi… Phố ông đồ online bạn có thể lựa chọn những sản phẩm chất lượng cho vào giỏ quà tết như: đậu phộng rang tỏi ớt, mứt thanh trà sấy lạnh, hồng sấy dẻo Đà Lạt, hồng treo gió Đà Lạt, hạt điều gấc mật ong, mứt gừng dẻo, thanh gạo lứt và chà bông, đậu phộng sầu riêng đá sắc… Tại phố ông đồ online bạn còn có thể lựa chọn những sản phẩm về tết khác như: bao lì xì, thiệp tết, tò he ý nghĩa, nhang, trầm, trang trí tết… Hãy tận hưởng tết ấm no, thịnh vượng, sức khỏe tại phố ông đồ online nhé. Sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt nhất và giá cả phải chăng nhất. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO Trụ sở chính: 114 Đường 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CN Tân Phú: 284/5B Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CN An Giang: 218 Tổ 11, ấp Phú Hiệp, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang, Việt Nam Email: info@foodmap.asia Hotline: 02877702614 Website: foodmap.asia
  1 like
 16. Xin lưu ý: Đây là dịch vụ mai mối kết hôn "trực tiếp" không liên quan đến online: 1. Hồ sơ của thành viên và khách hàng hoàn toàn được bảo mật và không đăng lên website hopdongtinhyeu.ndag.net (HDTY). 2. Bạn không cần đăng ký tài khoản online, hay gửi thư, nhận thư làm quen với người khác. Mọi hoạt động mai mối xem mặt, sắp xếp cuộc hẹn, xác minh sẽ đều do chuyên viên tư vấn của HDTY "hỗ trợ trực tiếp thực tế" cho khách hàng. I. Mô tả dịch vụ Bạn đã đến tuổi kết hôn và bạn đang muốn lập gia đình nhưng bạn chưa tìm được người vừa ý, những mối quan hệ xung quanh bạn như người thân, đồng nghiệp không giúp bạn được điều này. Bạn hãy sử dụng “Dịch vụ Xem mặt” của HDTY. Với dịch vụ này bạn sẽ được HDTY sắp xếp cho các buổi hẹn gặp xem mặt với những người khác giới cũng đang có nhu cầu kết hôn như bạn, để hai bên có thể tìm hiểu và qua đó đi đến hôn nhân. Với hơn 3.000.000 thành viên độc thân, đang có nhu cầu kết hôn mỗi ngày của HDTY, chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng tìm được người mà mình cảm thấy phù hợp. II. Lợi ích khi tham gia dịch vụ + Tìm đúng đối tượng, HDTY tìm kiếm cho bạn đối tượng phù hợp đáp ứng những yêu cầu của bạn (Độ tuổi, Chiều cao, Học vấn,...) đồng thời đảm bảo những đối tượng đó muốn kết hôn và đang quan tâm đến bạn ( Như thế hai bạn đã "bật đèn xanh" cho nhau trước khi gặp mặt) + Tiết kiệm tối đa chi phí, mua 60 năm hạnh phúc với một chi phí rất nhỏ + Tiết kiệm tối đa thời gian để tìm được người phù hợp, trước đây chỉ có một mình bạn tìm kiếm giữa biển người, với HDTY sẽ có hàng nghìn cộng tác viên cùng tìm kiếm cho bạn. + Chủ động tìm kiếm, Hopdongtinhyeu.vn không chỉ ghép đôi bạn với các thành viên có sẵn từ cơ sở 200.000 thành viên độc thân, và ngồi chờ khi không có người phù hợp. Hopdongtinhyeu.vn chủ động tìm kiếm người phù hợp cho bạn qua tất cả những kênh quan hệ của HDTY. + Giúp bạn vượt qua bước khó khăn nhất: hẹn đối tượng gặp mặt. Thay vì phải tự sắp xếp một cuộc hẹn hò với người bạn quan tâm, HDTY sẽ sắp xếp cho bạn cuộc hẹn tuyệt vời. + Giúp bạn không mệt nhọc, căng thẳng khi phải xác minh thông tin. Việc tìm hiểu, xác minh thông tin khi làm quen người mới luôn khiến bạn căng thẳng, nhưng giờ bạn đã có thể biết được thông tin đó trước khi gặp mặt. + Hỗ trợ bạn trong quá trình chinh phục người bạn cảm thấy phù hợp + Đảm bảo đi đến kết hôn thành công bạn sẽ được HDTY hỗ trợ cho đến khi bạn kết hôn thành công II. Triển khai dịch vụ: + Bước 1: Bạn liên hệ ngay tới hotline: 0942174666 để đăng ký sử dụng dịch vụ. + Bước 2: Bạn cung cấp cho HDTY những yêu cầu cơ bản về người bạn muốn kết hôn trong tương lai, click vào đây để xem chi tiết: https://goo.gl/mx3MF5 + Bước 3: Căn cứ vào phiếu thông tin bạn đời, HDTY sẽ gửi bạn hợp đồng dịch vụ (Bao gồm mức phí, ưu đãi, phương thức thanh toán + Bước 4: Trường hợp không có vấn đề gì cần điều chỉnh thì HDTY sẽ in ra, ký rồi scan và gửi cho bạn bản scan hợp đồng đã ký. Trường hợp bạn cần hợp đồng bản cứng thì HDTY sẽ chuyển phát nhanh cho bạn. + Bước 5: Bạn chuyển khoản cho HDTY phí dịch vụ (60% ngay khi ký, 40% sau khi tham gia cuộc hẹn lần 1 hoặc nhận đủ 3 hồ sơ phù hợp) + Bước 6: HDTY gửi lại cho bạn bản scan phiếu thu xác nhận bạn đã thanh toán + Bước 7: Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn để: Xây dựng chi tiết con người bạn bao gồm Ngoại hình, Hoàn cảnh gia đình, Điều kiện cá nhân, Tính cách (Lối sống, quan điểm sống, quan điểm chia sẻ tình cảm, quan điểm quan hệ sinh lý) và bắt đầu triển khai tìm kiếm đối tượng phù hợp, đồng thời xác minh hồ sơ của bạn. Bạn có thể đọc (*4) ở phần dưới đây để hiểu rõ hơn điểm này + Bước 8: HDTY sẽ gửi cho bạn đối tượng bạn đời phù hợp đầu tiên, nếu bạn đồng ý HDTY sẽ sắp xếp cuộc hẹn xem mặt cho hai bạn vào thời gian rảnh của hai người. II. Quyền lợi và mức phí: Dấu "V" chỉ những quyền lợi bạn sẽ được hưởng khi sử dụng từng gói dịch vụ khác nhau. (*1) Tìm kiếm theo yêu cầu: Bao gồm 04 yếu tố: + Ngoại hình: Chiều cao, dáng người,... + Hoàn cảnh gia đình: Về bố mẹ, anh chị em, gia cảnh,... + Điều kiện cá nhân: Độ tuổi, học vấn, nghề nghiệp,... + Cá tính: Lối sống, quan điểm sống, quan điểm về chia sẻ tình cảm, quan điểm về quan hệ sinh lý giữa hai vợ chồng (*2) Đối tượng phù hợp: Đối tượng phù hợp là đối tượng đáp ứng 03 tiêu chí: + Phù hợp với những điều kiện mà bạn mong muốn (Tuổi, Học vấn,...) + Quan tâm đến bạn (Như thế hai bên đều đã đồng ý những điều kiện cơ bản về Ngoại hình, Hoàn cảnh gia đình, Một phần tính cách của nhau trước khi gặp mặt. Qua đó giúp cả hai dễ dàng tiến đến với nhau hơn) + Chắc chắn có mong muốn, có chuẩn bị, xác định đi đến kết hôn. Muốn gặp bạn để tìm hiểu và tiến đến xây dựng gia đình (*3) Mọi chi phí trong cuộc hẹn xem mặt ( café,… ) bên sử dụng dịch vụ sẽ phải chi trả (4*) Xác minh hồ sơ thành viên: Quy trình xác nhận thông tin đối tượng bạn đời phù hợp được thực hiện làm 05 lần: 1. Xác thực lần 1 - Xác thực giấy tờ nhân thân: HDTY sẽ yêu cầu đối tượng phù hợp xác minh bằng cách công chứng hoặc scan hai trong những giấy tờ sau: chứng minh thư, bằng cấp, sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động, bằng lái xe. Sau đó gửi hồ sơ đối tượng phù hợp cho bạn. Nếu bạn đồng ý, HDTY sẽ sắp xếp cho bạn cuộc hẹn xem mặt. 2. Xác thực lần 2 - Xác thực nơi làm việc: Trước khi cuộc hẹn diễn ra, HDTY sẽ cử nhân viên đến trực tiếp hoặc gọi điện để xác thực nơi làm việc của đối tượng phù hợp. HDTY cam kết quá trình xác minh không ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của khách hàng và đối tượng VD: HDTY sẽ yêu cầu nhân viên bộ phận Fitness của NDA Group – một dự án trực thuộc công ty quản lý HDTY – liên hệ đến bộ phận lễ tân nơi bạn đang làm việc với nội dung sau: " Bạn đã đăng ký lịch tập luyện Fitness với huấn luyện viên của NDA Group nhưng do huấn luyện viên có việc riêng cần đổi lịch tập luyện mà nhân viên chăm sóc khách hàng Fitness của NDA Group không liên hệ được với bạn . Do vậy mới gọi điện đến lễ tân nơi bạn làm việc để nhờ lễ tân chuyển máy gặp bạn , thuộc vị trí này, bộ phận này như thông tin bạn đã ghi trên phiếu thông tin. Nếu lễ tân chuyển máy để nhân viên Fitness gặp bạn thì như vậy xác thực đã hoàn tất.” Lưu ý: chính nhân viên chăm sóc khách hàng Fitness của NDA Group này cũng không biết là đang xác thực nơi làm việc của bạn mà tưởng rằng bạn chính là khách hàng Fitness thật của NDA Group. Đây chỉ là VD, khi xác thực HDTY sẽ dùng nhiều phương thức gián tiếp hoặc trực tiếp để xác thực chứ không chỉ một cách này, nhưng đều đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của bạn. 3. Xác thực lần 3 - Xác thực giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân: Sau khi bạn gặp xem mặt đối tượng bạn đời phù hợp do HDTY mai mối. Bạn và đối tượng phù hợp cùng đi đến quyết định sẽ tìm hiểu đi đến xây dựng mối quan hệ tình cảm lâu dài với nhau. Trong vòng 15 ngày kể từ khi bạn phản hồi quyết định đó cho HDTY: - HDTY sẽ yêu cầu đối tượng phù hợp xin giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của bản thân do ủy ban nhân dân xã/ phường cấp cho đối tượng phù hợp. - HDTY sẽ yêu cầu đối tượng phù hợp xác minh bằng công chứng hoặc scan những giấy tờ còn lại. 4. Xác thực lần 4 - Xác thực thông tin thực tế: Trong vòng 30 ngày kể từ khi đối tượng phù hợp gửi giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân cho HDTY, HDTY sẽ cử nhân viên đến xác nhận trực tiếp với đối tượng phù hợp tại nơi đối tượng đang sinh sống. Việc xác minh sẽ được ghi lại bằng các bản ghi âm, hoặc ảnh chụp, hoặc quay video để phản hồi lại cho khách hàng. HDTY cam kết quá trình xác minh không ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của khách hàng và đối tượng VD: HDTY sẽ yêu cầu nhân viên bộ phận Từ thiện của dự án từ thiện thuộc NDA Group – một dự án trực thuộc công ty đang quản lý HDTY – cử nhân viên đến nơi bạn sinh sống với mong muốn viết một bài viết cảm ơn về việc bạn đã quyên góp từ thiện một số đồ cũ cho NDA Group. Nhân viên này sẽ trao đổi với tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, hàng xóm, người thân của bạn để hiểu về con người của bạn tại nơi bạn sinh sống và phản hồi thông tin đó về công ty. Như vậy xác thực thông tin thực tế đã hoàn thành. Lưu ý: chính bạn nhân viên từ thiện của NDA Group này cũng không biết là đang xác thực nơi sống của bạn mà tưởng rằng bạn chính là nhà hảo tâm từ thiện thật sự của NDA Group. Đây chỉ là VD, khi xác thực HDTY sẽ dùng nhiều phương thức gián tiếp hoặc trực tiếp để xác thực chứ không chỉ một cách này, nhưng đều đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của bạn. 5. Xác thực lần 5 - Xác thực sức khỏe tiền hôn nhân: HDTY yêu cầu hai bên đi khám sức khỏe tiền hôn nhân và gửi kết quả khám lại cho HDTY (*5) HDTY cử nhân viên đến tận nơi sinh sống của đối tượng phù hợp để xác minh: Việc xác minh sẽ được ghi lại bằng các bản ghi âm, hoặc ảnh chụp, hoặc quay video để phản hồi lại cho khách hàng. HDTY cam kết quá trình xác minh không ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của khách hàng và đối tượng (*6) Bảo đảm kết hôn thành công: Trường hợp hết thời gian triển khai hợp đồng mà HDTY chưa tìm được 09 hồ sơ đối tượng phù hợp hoặc sắp xếp đủ 03 cuộc hẹn xem mặt cho bạn, hoặc bạn không tìm được đối tượng phù hợp để đi đến kết hôn thì HDTY sẽ hỗ trợ cho bạn sử dụng gói dịch vụ bảo hành bảo đảm cho đến khi bạn kết hôn mới chấm dứt (*7) Điều kiện cá nhân của bạn: VD: Một bạn gái mong muốn chồng có mức lương tối thiểu là 10 triệu và một bạn gái mong chồng có mức lương tối thiểu là 20 triệu thì khi triển khai sẽ khác nhau hoàn toàn. Hoặc cùng là 35 tuổi, 1 anh độc thân và 1 anh ly hôn khi triển khai sẽ khác nhau tiếp. (*8) Mong muốn về người bạn đời tương lai: VD: Cùng là 2 bạn gái có nhà bố mẹ tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 1 bạn mong muốn tìm chồng nhà tại quận Hoàn Kiếm và 1 bạn mong muốn tìm chồng ở 9 quận nội thành khi triển khai sẽ khác nhau hoàn toàn. Hoặc một bạn trai muốn vợ có ngoại hình khá và một bạn trai muốn tìm vợ có ngoại hình xinh đẹp thì khi triển khai cũng sẽ khác nhau tiếp. (*9) Mật độ đối tượng đang có mong muốn tìm bạn đời vào thời điểm này: Nghĩa là thời điểm có nhiều người quan tâm đến vấn đề tìm bạn đời hơn thì mức phí sẽ thấp hơn và ngược lại. VD: + Vào tháng có những ngày lễ lớn như 30/4, 1/5, Valentine, Tết âm lịch thì số lượng đối tượng tìm bạn đời sẽ nhiều hơn gấp 3 - 4 lần thời điểm thông thường, nên ở những dịp này mức phí sẽ thấp hơn do HDTY sử dụng ít nhân viên và cộng tác viên hơn khi tìm bạn đời cho khách hàng + Tuy vậy điều này chỉ ở mức tương đối, vì có năm thì đối tượng tìm bạn đời vào dịp Giáng sinh còn nhiều hơn cả Tết âm thì mức phí dịp Giáng sinh sẽ thấp hơn dịp Tết âm. Do vậy để có mức phí chính xác nhất, tư vấn của HDTY sẽ hồi âm cho bạn. Phí dịch vụ trên chưa bao gồm VAT Ở HDTY không lưu giữ thông tin, thống kê số lượng khách hàng Giá trị tồn tại của HDTY là mang đến cho khách hàng cuộc hôn nhân thành công và hạnh phúc! Vì vậy HDTY không chụp ảnh đám cưới khách hàng để truyền thông và hủy toàn bộ thông tin của khách hàng khi khách hàng đi đến kết hôn. Đồng thời HDTY không thống kê chi tiết số lượng khách hàng độc thân để công bố ra ngoài, toàn bộ thông tin này đều được bảo mật. Dịch vụ mai mối kết hôn trực tiếp "Xem mặt kết hôn" chỉ dành cho chủ doanh nghiệp, nhân viên văn phòng và ngành nghề tương ứng như bác sỹ, giáo viên,... "Thành viên online và thành viên chờ duyên không phải là khách hàng của HDTY: Click vào đây để đọc thông báo chi tiết "Thành viên VIP" không phải là "Khách hàng sử dụng dịch vụ xem mặt": Thành viên VIP là một dịch vụ này đã dừng triển khai từ năm 2013, vì vậy việc tự nhận đã trao đổi với thành viên VIP của HDTY là không có thật Xin lưu ý: Tất cả thành viên, người truy cập đều không thể liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp với khách hàng sử dụng dịch vụ xem mặt. Mọi thông tin tự nhận rằng đã liên hệ với thành viên VIP là khách hàng xem mặt đều không chính xác, thành viên và khách hàng vui lòng phản hồi về HDTY khi nhận được thông tin này để HDTY tiến hành xử lý. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: Điện thoại: 0942174666 | Email: tv2@hopdongtinhyeu.com
  1 like
 17. hầu hết chị em đang độ tuổi quan hệ dục tình nhưng lại bị khô âm đạo, “cô bé” ko tiết đủ dịch bôi suôn sẻ khiến mỗi “cuộc yêu” trở nên cực hình. Cho nên, gel bôi trơn chính là biện pháp được phổ biến chị em mường tưởng. Mặc dầu trên thị trường với phổ quát sản phẩm gel bôi trót lọt, song nhiều chị em lại muốn tự tìm cách làm cho chất bôi trót lọt tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên. Dưới đây là những cách thức làm gel bôi trơn tuột tại nhà giúp cô bé ko còn “khô hạn” được phổ quát chị em chia sẻ. TÁC DỤNG CỦA GEL BÔI trơn tuột Gel bôi trơn (chất bôi trơn) là những chất sở hữu tác dụng thay thế dịch âm đạo, giúp “cô bé” ẩm ướt hơn, hỗ trợ các cặp thỉnh thoảng quan hệ được suôn sẻ và thoải mái, kích thích ham muốn dục tình của các cặp đôi.” Đối với những chị em bị khô âm đạo hoặc tiết dịch vùng kín ít, gây đau hoặc bỏng rát mỗi lần giao hợp thì phải cần đến sự hỗ trợ của gel bôi trơn để tạo môi trường ẩm ướt, sẵn sàng cho chuyện thâm nhập của “cậu nhỏ” cũng như giúp việc đi lại của tinh trùng, gặp trứng tiện lợi hơn. một số trường hợp khiến cho nữ giới bị khô âm đạo và cần tới sự tương trợ của gel bôi trơn: + Màn dạo đầu chưa kích thích để khiến nàng tiết dịch toàn bộ + đàn bà sau sinh, cho con bú bị khô rát âm đạo + Do tuổi tác gây ra trạng thái mãn kinh + Bị rối loàn nội tiết tố, găng tay, stress + cơ thể mắc bệnh phụ khoa: viêm âm đạo, nhiễm nấm âm đạo… + tiêu dùng thuốc hạn chế thai lâu ngày + Hẹp âm đạo Việc sử dụng gel bôi trót lọt sẽ hỗ trợ “đắc lực” giúp tiết kiệm được thời gian kích thích, giảm cảm giác đau rát lúc quan hệ, giúp phụ nữ chóng vánh đạt cực khoái. Đồng thời chất bôi suôn sẻ còn giúp hạn chế tỷ lệ rách bao cao su khi quan hệ. **Lưu ý: Đối với nữ giới tiết dịch âm đạo bình thường khi quan hệ thì ko quá cấp thiết sử dụng gel bôi trơn. Bởi việc lạm dụng sẽ làm giảm cảm giác cực khoái ở nam giới hoặc 1 số trường hợp gây kích ứng khi dùng. hướng dẫn cách thức làm GEL BÔI trót lọt TẠI NHÀ thuần tuý hiện giờ có phần nhiều sản phẩm gel bôi trơn được bán trên thị phần, tuy nhiên gần như các chị em lại tận dụng các nguyên liệu từ tự dưng để làm gel bôi trót lọt vừa thuần tuý, mau chóng vừa tốt tiền. Dưới đây là cách làm cho gel bôi trót lọt thuần tuý tại nhà: phương pháp làm cho gel bôi trơn tru đơn giản trong khoảng nha đam Nha đam được biết đến là thực vật tốt cho da. Hơn nữa, chất nhựa trong nha đam hơi trơn và nhớt nên rất thích hợp để làm chất bôi trơn tru, hữu ích cho những cô nàng đang bị “khô hạn”. cách thức khiến đơn giản như sau: + Lấy lá nha đam tươi, rửa sạch, để ráo nước. Tách phần vỏ và chỉ lấy phần ruột bên trong + Cắt nha đam thành khúc, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn + dùng lưới lọc hoặc rây để lọc lấy phần lệt sệt. Bỏ vào hủ thủy tinh, bảo quản và dùng dần trong vòng từ 3-5 ngày. + Trước mỗi lần quan hệ, hãy lấy một ít gel nha đam thoa vào “cậu nhỏ” hoặc phía bên ngoài mu âm đạo để ẩm thấp hơn. ** Sau khi quan hệ xong, hãy vệ sinh sạch sẽ lại cả “cô bé” và “cậu nhỏ”. Giả dụ một trong 2 thấy tín hiệu kích ứng, ngứa ngáy thì nên dừng tiêu dùng, đi tới hạ tầng y tế kiểm tra. cách khiến gel bôi trót lọt trong khoảng dầu oliu Dầu oliu được xem là cách “vàng” được sử dụng trong làm gel bôi trơn tru vừa thuần tuý vừa hiệu quả. Bởi trong chiếc dầu này đựng đa dạng omega 3, vitamin và chất chống oxy hóa nên dầu ô liu có tác dụng giảm đau rát, chống viêm rất tích cực. cách thức thực hiện đơn thuần như sau: + Vệ sinh sạch sẽ tay và vùng kín nam/nữ trước khi dùng dầu Oliu + sử dụng 1 thìa dầu oliu, cho vào tay và bắt đầu massage khắp thân dương vật + Sau khi quan hệ xong, cả hai nên vệ sinh lại 1 lần nữa để hạn chế nguy cơ bộ phận sinh dục bị viêm nhiễm, nấm, ngứa. chỉ dẫn khiến cho gel bôi suôn sẻ từ dầu dừa tại nhà Dầu dừa được rộng rãi chị em “săn lùng” để dưỡng da, làm cho mềm tóc. Đối với chị em bị khô âm đạo, thì sở hữu thể tận dụng dầu dừa để làm gel bôi suôn sẻ. Ngoài ra, hãy đảm bảo chọn lọc dầu dừa được nguyên chất, không pha lẫn tạp chất, chất lượng tốt… không gây kích ứng cho vùng kín vốn đã “nhạy cảm”. phương pháp khiến cho như sau: + Cho cùi dừa vào máy xay nhuyễn và đổ vào nồi đun sôi để lấy nước + Sau khi đun 20 phút bỏ hỗn hợp đã nấu ra vải lọc/ray lọc và chắt lấy nước. + Trước mỗi lần quan hệ, với thể lấy 1 lượng nhỏ dầu dừa cho vào tay và massage lên “cậu nhỏ”, hội tụ vào phần đầu và thân dương vật. Dầu hạt lanh – cách thức làm gel bôi trơn tru tự dưng Hạt lanh cũng là 1 trong những sản phẩm trong khoảng bất chợt với tác dụng rất khả quan cho hoạt động tình dục, khiến cho chất bôi suôn sẻ đơn giản, mau chóng an toàn cho thân thể và cả vùng kín, hỗ trợ nâng cao hưng phấn tình dục. bí quyết làm cho gel bôi trơn tru trong khoảng hạt lanh như sau: + Cho 50gr hạt lanh vào nồi nước khoảng 500ml và đun trên lửa vừa, khoảng 20 phút cho tới nước cạn còn 1 nửa. + dùng miếng vải lưới mỏng hoặc ray để lọc lấy phần nước. Cho vào hủ thủy tinh bảo quản và dùng dần. + Mỗi lần quan hệ, nam giới cho vài giọt dầu hạt lanh vào tay, tiến hành massage tiếp giáp với “cậu nhỏ”, tụ hội vào phần đầu và thân dương vật. Sau ấy quan hệ bình thường. khiến cho chất bôi suôn sẻ nhanh nhất trong khoảng nước miếng Trong quá trình làm tình, giả dụ thấy “cô bé” của bạn tình khô hạn, thì nước miếng sở hữu thể là chất thay thế dịch âm đạo đơn thuần và nhanh nhất. Các cặp đôi có thể khiến tình bằng miệng ở tư thế 69 hoặc nam giới sử dụng nước bọt trực tiếp để khiến ẩm “cô bé” để “cậu nhỏ” mang thể dễ dàng xâm nhập hơn. sở hữu NÊN dùng GEL BÔI trơn TỰ khiến cho HAY KHÔNG? các loại gel bôi trót lọt tại nhà vừa nhắc trên rất đơn thuần và ai cũng thể thực hành được, đây là biện pháp “cứu cánh” giúp các cuộc yêu diễn ra tiện dụng hơn, được phục vụ những trường hợp bất khả kháng. tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng “Cơ quan sinh dục hơi nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Cho nên các chuyên gia sẽ không khuyến khích việc các cặp đôi tự khiến cho chất bôi suôn sẻ và tiêu dùng tại nhà. Hãy chăm chút lúc bôi bất cứ thứ gì lên cơ quan sinh dục. những sản phẩm gel bôi trơn tự chế mặc dù là từ các vật liệu đột nhiên, dễ kiếm, tốt tiền… nhưng lại “tiềm ẩn” rất nhiều rủi ro, vi khuẩn và ko an toàn cho vùng kín như đa dạng bạn vẫn lầm tưởng. Bởi trong quá trình bào chế mang thể dính bụi bẩn, vi khuẩn mà mắt thường ko nhìn thấy được” 1 số ảnh hưởng tiêu cực lúc tiêu dùng gel bôi trót lọt tệ chế: ♦ Chất bôi trót lọt tự khiến tại nhà với thể gây trơn quá mức, làm rách bao cao su trong công đoạn quan hệ,… dẫn tới có thai ngoài ý muốn. ♦ với các người có cơ địa mẫn cảm hoặc hay bị viêm nhiễm phụ khoa thì việc sử dụng những chiếc gel tự chế không căn do cũng sẽ rất dễ gây kích ứng nặng nài. ♦ Đối sở hữu gel bôi trơn trong khoảng nước bọt thì chứa tương đối phổ quát vi khuẩn nên sở hữu khả năng gây viêm nhiễm hoặc nấm ngứa ở phòng ban sinh dục. ♦ Dầu dừa, lòng trắng trứng, dầu ăn, nha đam… không có nghiên cứu nào đảm bảo độ an toàn 100% cho cơ quan sinh dục của bạn. Hãy cân nói khi với ý định sử dụng. Nguồn ** https://dakhoamientrung.vn/cach-lam-gel-boi-tron-tai-nha-giup-co-be-khong-con-kho-han.html
  1 like
 18. Thịt bò là thực phẩm được ưa chuộng, đặc biệt là thịt bò Mỹ nhập khẩu đang gây sốt trong những năm gần đây. Tuy nhiên việc mua thịt bò nhập khẩu ở đâu uy tín Hà Nội thì nhiều người vẫn chưa biết. Vì vậy bài viết này sẽ bật mí cho bạn một nơi chuyên thịt bò Mỹ cao cấp để bạn có thể yên tâm mua và nấu những món ngon với thịt bò cho gia đình mình.Mua thịt bò nhập khẩu ở đâu uy tín Hà Nội?Hnf.com.vn là một trong những đơn vị chuyên thịt bò nhập khẩu tại Hà Nội. Khi mua thịt bò ở đây, bạn có thể yên tâm về chất lượng:Quy trình chế biến và bảo quản thịt đúng chuẩn. Thịt bò nhập khẩu của hnf được bảo quản lạnh nên đảm bảo giữ được mùi vị tươi ngon khi chế biến.Thịt bò được kiểm tra, kiểm định nghiêm ngặt. Đảm bảo giữ cho thịt bò Mỹ luôn tươi ngon và an toàn.100% từ loại bò Mỹ được chăn nuôi hoàn toàn bằng ngũ cốc với tiêu chí 2 không: Không thuốc kháng sinh và Không hóc môn tăng trưởng.Thịt bò nhập khẩu của chúng tôi có thể truy xuất nguồn gốc giúp khách hàng biết rõ xuất xứ của thịt, đảm bảo yên tâm khi mua sắm.Hãy gọi ngay hệ thống cửa hàng thực phẩm cao cấp HÀ NỘI FOOD để đặt mua thịt bò nhập khẩu Mỹ.
  1 like
 19. Trong quá trình vận hành, do quá trình ma sát của động cơ nên nhớt xe máy của bạn sẽ dính 1 số cặn bẩn, mạt sắt. Nếu để quả lâu và không xử lý, không thay nhớt sẽ khiến các cặn bận đó đóng váng rất dễ dẫn đến hỏng động cơ. Vì vậy, bạn cần phải thay nhớt xe máy định kỳ để lọc bớt cặn và chất bẩn trong nhớt. Đặc biệt, một số loại nhớt xe máy hiện nay có thêm thành phần phụ gia giúp tẩy rửa và phân tán, có thể giúp làm sạch những cặn bẩn dính trên động cơ của bạn. Hỗ trợ rất tốt cho động cơ hoạt động ổn áp cũng như kéo dài tuổi thọ. Vậy để tìm kiếm được loại nhớt nào thích hợp cho xe máy của bạn cũng là một phần giúp chiếc xe luôn trong tình trạng sức khỏe ổn định, vận hành bền bỉ hơn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhất nhé! Siêu thị nhớt Thành Phát Auto, nhà phân phối dầu nhớt xe máy uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm nhớt xe máy chất lượng cao, cam kết giá tốt cùng giấy kiểm định dành cho các loại dầu nhớt như: Dầu nhớt Repsol, dầu nhớt Essenza, dầu nhớt Motul, dầu nhớt Castrol, dầu nhớt Shell, dầu nhớt Fuchs, dầu nhớt Top 1, dầu nhớt Mobil, nhớt motul tay ga, nhớt xe máy castrol, dầu nhớt xe máy… Các sản phẩm chất lượng chính hãng bán chạy ● Nhớt Fuchs Silkolene Pro 4 10W40 1l cao cấp ● Nhớt Liqui Moly Scooter Race 10W40 1l cao cấp ● Nhớt Liqui Moly Street Race 10W40 1l cao cấp cho xe côn tay, xe số ● Nhớt Liqui Molygen 5W40 1l cao cấp cho xe tay ga ● Nhớt Liqui Molygen 5W30 1l cao cấp dành cho xe tay ga ● Nhớt Liqui Moly Motorbike Scooter 10W40 1l cao cấp cho xe tay ga ● Nhớt Liqui Moly Motorbike Street 4T 10W40 1L cho xe moto côn tay, xe số ● Nhớt MOTUL Scooter Power LE 5W40 0.8L ● Nhớt Repsol Moto Racing 10W40 1L ● Nhớt MOTUL 3100 Gold 1L ● Nhớt MOTUL 3100 Gold 10W40 0.8L ● Nhớt MOTUL H-Tech 100 10W40 1L Siêu thị nhớ Thành Phát Auto chuyên cung cấp nhớt xe máy chính hãng Đơn vị chuyên cung cấp các loại nhớt xe máy chính hãng các loại trên toàn quốc. Sản phẩm dùng tốt cho mọi loại xe máy. Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cam kết hàng chính hãng 100%. Các loại nhớt hoàn hảo cho cả tay ga và xe số, đơn vị chuyên phân phối sỉ và lẻ sản phẩm với giá cả canh tranh, chiết khấu ưu đãi cũng như áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Dịch vụ chất lượng cao, chúng tôi sẵn sàng bảo hành 1 đổi 1, đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày. Giao hàng miễn phí đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh cho đơn hàng từ 299k/1 đơn. Phí ship nội thành từ 15-25k tùy quận. Đối với những khách hàng ngoài khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì qua ship Cod chành xe hoặc bưu cục, tuy nhiên khách hàng sẽ trả phí vận chuyển. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: SIÊU THỊ NHỚT THÀNH PHÁT AUTO Showroom: 113 Đường 14, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. HCM Hotline: 097.146.90.39 - 0899.071.400 Kinh doanh sỉ - doanh nghiệp: ( Zalo Chat) 0899.071400 Hỗ trợ kỹ thuật / Bảo hành : 0899.071.400 Website: Sieuthinhot.com.vn
  1 like
 20. Can I load a Cash App card at Walmart has been a serious query among the cash app users? Every technical process takes some of the techniques and hence users should initiate with opening their ash app account and following the instruction as appears on the cash app screen. Apart from these, they can also ask for the assistance of the technical support team deployed for the cash app account solution.
  1 like
 21. Ngày 14 tháng 10 năm 2021-viết tiếp. Nghiên cứu mở đề tài chỉnh sửa Bát quái! Ngày 5 tháng 9 năm 2007 bắt đầu, nguyenle bên diễn đàn vietlyso-com (tức sau này 17/18-04-2008 là Rubi tại diễn đàn lyhocdongphuong-org-vn) viết bài nghiên cứu mở trên không gian mạng, chủ đề chỉnh sửa Bát quái. Khoảng thời gian 1999-2002 ở tại Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, Rubi có tham khảo một số cuốn sách về chủ đề triết học, sách mượn trong thư viện của Thiền Viện, trong Thiền Viện có 2 thư viện, thư viện Nội Viện Tăng và thư viện Ngoại Viện. Nhớ có đoạn, sách nói về Hà Đồ và Lạc Thư rồi sách nhấn mạnh sự liên quan giữa Hà Đồ và Lạc Thư: Hà Đồ là biểu thì Lạc Thư là lí, Lạc Thư là biểu thì Hà Đồ là lí. Sau khi xem sách thì Rubi có chú ý chung chung đến những thông tin như vậy và như có hành động tìm sách nào có chuyên đề về chủ đề này. Tìm nhưng có vẻ thấy không có ở trong thư viện của Thiền Viện, Rubi mới nhớ có một cuốn sách mang theo khi từ nhà vào Thiền Viện, đó là cuốn sách của Khí công sư Bùi Long Thành: HỘI NHẬP CON NGƯỜI THẬT. Nhớ rằng phần cuối sách có mục TÀI LIỆU THAM KHẢO, từ trang 481 đến trang 487, có tất cả 89 đầu sách: -thứ nhất là cuốn HOÀNG ĐẾ NỘI KINH (Dịch giả Ngô Tất Tố-Toàn tập. N.X.B Thành phố Hồ Chí Minh - 1991), -thứ 89 là cuốn KHÍ CÔNG VÀ Y HỌC HIỆN ĐẠI (Giáo sư thạc sĩ Ngô Gia Huy; Bùi Lưu Yêm và Ngô Gia Lương N.X.B Đồng Nai 1995) Rubi xem mục Tài Liệu Tham Khảo và có khoanh tròn đánh dấu một số đầu sách: -thứ 15. BẢN TIN KHOA HỌC NƯỚC NGOÀI (Việt nam Thông tấn xã và ủy Ban khoa học kỹ thuật Nhà Nước-phát hành) -thứ 48. DƯƠNG ÂM LỊCH CAN CHI VÀ LỊCH THỜI CHÂM CỨU BẤM HUYỆT THẾ KỶ XX (Bác sỹ Nguyễn Văn Thang. Câu lạc bộ châm cứu Hà Nôi - 1989) -thứ 49. DANH TỪ HUYỆT VI (Lê Quý Ngưu - Hội châm cứu - Viên y dược học dân tộc - thành phố: Hồ Chí Minh -1988) -thứ 56. VỀ THÔI MIÊN, ÁM THỊ PHÂN TÂM HỌC (Phó giáo sư Đại tá Bác sỹ quân y - Nhà giáo ưu tú: Phạm Gia Văn (Bài giảng cho lớp Đạo tạo hướng dẫn viên khí công dưỡng sinh Khóa I - Trung tâm khí công dương sinh: Bùi Long Thành)) -thứ 57. PHƯƠNG PHÁP SỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC DƯỠNG SINH VIỆT NAM/BÙI LONG THÀNH (Giáo sư - Tiễn sĩ: Trần Văn Hà- Bài giảng cho lớp đào tạo hướng dẫn viên KCDS khóa 1) -thứ 89. KHÍ CÔNG VÀ Y HỌC HIỆN ĐẠI (Giáo sư thạc sĩ Ngô Gia Huy; Bùi Lưu Yêm và Ngô Gia Lương N.X.B Đồng Nai 1995) -Rubi ghi thêm (bút mực đỏ) cuốn thứ 90. THIẾU LÂM KHÍ CÔNG: Nội kình nhất chỉ thiền (Khí công sư Khuyết Xảo Căn & Vương Thụy Đình - (TQ) - Người dịch: Mộ La và Trung Thuần, do NXB Hà Nội ấn hành - 1995) Các cuốn thứ 15, 56, 57, 89 đánh dấu tròn bút bi đỏ, các cuốn thứ 48, 49 đánh dấu tròn bút chì đen. Kết quả Rubi chọn cuốn thứ 53. TÍCH HỢP ĐA VĂN HÓA ĐÔNG TÂY CHO MỘT CHIẾN LƯỢC GIÁO DỤC TƯƠNG LAI (Nguyễn Hoàng Phương - N.X.B Giáo dục 1996). Cuốn 53 này Rubi không đánh dấu gì. Chọn nhưng chỉ là chọn thôi chứ chưa thể có sách, chưa biết làm thế nào để có sách xem. Trong Thiền Viện, tất nhiên là không ai được giữ tiền nhưng có một số sự việc đến nên Rubi có gặp Mẫu thân. Mẫu thân đưa cho Rubi 700 ngàn và Rubi giữ nên có. Rubi đã nhờ Thầy Tri Khố của Thiền Viện, khi Thầy đi chợ thì tranh thủ tìm xem có cuốn sách 53 đó hay không. Kết quả Rubi có được sách, giá sách đâu đó hình như 500 ngàn. Phiên bản sách 53 này so với một phiên bản khác thì bản này có thêm phần về Phong thủy. Thỉnh thoảng Rubi có giở sách ra xem, trong sách tích hợp các phần của triết lí âm dương như Bát quái, Hà đồ, Lạc thư, Độn giáp, Thái ất, Đông y Châm cứu, Tí Ngọ Lưu Chú, Linh Qui Bát Pháp, Kinh Dịch, Phong Thủy VÀ TOÁN HỌC CAO CẤP CỦA KHOA HỌC HIỆN ĐẠI, Đông Tây tích hợp vv. Có lần Rubi đang để sách trên bàn xem thì Thầy Tỉnh Nghiêm vào quan sát, Thầy quan sát và giở một số trang thì cũng thấy chỉ là về toán học cao cấp hiện đại, Rubi cũng chỉ để Thầy xem tự nhiên, cũng chỉ cười thôi không nói gì. Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, xây trên núi Phụng Hoàng. Thiền sư Thích Thanh Từ đặt tên cho núi này là Phụng Hoàng, đây hình như là ghép tên của hai người đã có công Hộ Pháp trợ đạo để góp phần bước đầu xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt. Phụng và Hoàng, một người miền Bắc, một người miền Nam. Như vậy, trong giai đoạn 1999-2002, trên núi Phùng Hoàng, Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, Rubi manh nha tiếp cận nội dung về triết lí âm dương. Được từ Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt ra ở Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử cho nên Rubi chuẩn bị hành lí, Rubi xin một Thầy chiếc thùng cát-tông to, cắt ra và chế tạo thành một thùng nhỏ hơn để đựng sách, thùng nhỏ hơn nhưng cũng khá to, 50-70 cm2. Đóng xong thùng, cho hết sách vào gọn gàng, nhưng cuối cùng lại tặng thùng sách này cho Thầy Sa-di Thích Trúc Thái Trí (Chí), Rubi chỉ mang theo một thùng sách nhỏ, một tay cũng ôm được. Trở ra Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử từ trước tết, đến 19 tháng Giêng năm Quí Mùi (lịch ta)-19-2-2003 thì Rubi xin về nhà. Sau một năm, đến năm 2004-2005 thì Rubi có vô tình mua được cuốn Tìm Về Cội Nguồn Kinh Dịch ở phố sách vỉa hè,vị trí cổng sau Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, số 2 phố Đinh Lễ. Sau Rubi cũng tìm đến cửa hàng sách cũ ở địa chỉ 180 phố Bà Triệu hỏi mua lại được cuốn Tích Hợp Đa Văn Hóa Đông Tây Cho Một Chiến Lược Giáo Dục Tương Lai (phiên bản cũ hơn), giá sách đâu đó 400 ngàn. Đọc cuốn Tìm Về Cội Nguồn Kinh Dịch nên Rubi chuyển hướng sang CHỈNH SỬA BÁT QUÁI, khoảng năm 2004-2005, đến 2006 thì viết nghiên cứu trên Yahoo! 360°blog, đến 2007 (ngày 5 tháng 9 năm 2007) thì viết nghiên cứu trên diễn đàn vietlyso-com, đến 2008 (17/18 tháng 4 năm 2008) thì viết nghiên cứu trên diễn đàn lyhocdongphuong-org-vn, ngày 7 tháng 5 năm 2009 thì Rubi nghiên cứu hướng chỉnh sửa thứ hai về đề tài Bát quái. Vừa rồi, ngày 8 tháng 8 năm 2021, tức mồng 1 tháng 7 năm Tân Sửu ["sinh nhật lần thứ 103-một trăm linh ba"], 2007-2021 Sau thời gian 14 năm thì Rubi quan sát và gọi tên Bát quái: BÁT QUÁI XUÂN THU.
  1 like
 22. Bài viết sẽ gồm 3 phần: 1/ Thực trạng Ngày nay có quá nhiều người chết vì UNG THƯ, nó trở thành quốc nạn, làm tổn hại đến nguyên khí quốc gia.2/ Nguyên nhân: Có 3 nguyên nhân chính: - Môi trường tự nhiên bị tàn phá, làm mất cân bằng trong giới tự nhiên. Xây dựng và kiến trúc không hợp lý - Ăn uống không khoa học (dưới tiêu chí của Lý học) - Không vận động, tập thể dục để đào thải chất độc và để có cơ thể khỏe mạnh3/ Giải pháp 1/ Với cá nhân thì nên hàng ngày dành thời gian vận động, tập thể dục phù hợp, tập khí công, ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý theo giờ giấc sinh học để giúp cơ thể khỏe mạnh và thải độc thường xuyên. 2/ Với gia đình thì cần người nội trợ hiểu biết về ẩm thực và dinh dưỡng, hòng có các bữa ăn sạch, lành, bổ, vừa đủ không độc hại. Biết lựa chọn thực phẩm tươi sống, sạch, và hợp lý... 3/ Với Quốc gia thì nên có chủ trương để ngăn cản các hành vi tàn phá môi trường, quản lý chặt chẽ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý vấn đề nhập khẩu, sản xuất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vận dụng các phương pháp sinh học trong nông nghiệp để phòng chống bệnh dịch... Nếu các bạn chỉ cần ứng dụng thì đọc đến đây là đủ, không cần đọc các kiến giải bên dưới. Còn nếu các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn thì tôi sẽ nêu cụ thể rõ ràng ở bên dưới đây. Trân trọng/ Aygia! Phần 1: THỰC TRẠNG. Trong những ngày tết về quê thăm gia đình và đón tết Nguyên Đán 2018, tôi phải tham dự vào 2 đám tang. Một là Bố đẻ của anh bạn học từ vỡ lòng từ lớp 1 cho đến lớp 12. Và đám còn lại là ông chú lấy bà Dì ruột. Cả hai ông ra đi khi mà tuổi còn chưa quá thọ, hơn nữa lúc này con cháu lại đang thành đạt. Ngày xưa cực khổ trăm bề. Đến ngày hưởng phúc cụ thời ra đi. Trong khoé mắt con cháu, anh em, bè bạn họ hàng thật là có nhiều điều tiếc nuối. Giá mà.... vâng... giá mà các cụ tuổi trời hưởng phúc dăm mười năm nữa thì tốt biết mấy, sự chia ly sẽ bớt buồn đi biết mấy. Hai cụ đều bị bệnh UNG THƯ phổi, căn bệnh quái ác mà dân ta lâu nay cứ nghe thấy là coi như thần chết gõ cửa. Thật là đau xót biết nhường nào... và còn đau xót hơn khi theo thống kê không chính thức từ Bộ Y tế thì mỗi ngày trên đất nước hình chữ S này có khoảng trung bình là 80 người ra đi về với tiên tổ bởi chính căn bệnh quái ác này: UNG THƯ. Mà trong số đó rất nhiều người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại sau lưng là vợ trẻ, con dại, hay là cảnh chồng, con vắng bóng vợ hiền. Chúng tôi thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Lý Học Đông Phương: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/ Bấy lâu nay vẫn tâm tư, đau đáu một điều rằng làm sao có thể ứng dụng kiến thức LÝ HỌC - Học thuyết Âm - Dương Ngũ hành để giúp cho người dân trên đất nước này bớt khổ, làm sao ứng dụng Di sản của tổ tông của chính người LẠC VIỆT với lịch sử gần 5000 năm Văn Hiến, Một thời Huy Hoàng bên bờ Nam sông Dương Tử. Để có thể lý giải vấn đề này, Ngõ hầu giúp cho trăm họ có cái nhìn chính xác về vấn đề này, từ đó đưa ra giải pháp để chúng ta có thể Phòng, Chữa Trị và thoát khỏi căn bệnh mà Tây y cho là quái ác này. ĐÔNG Y - một chuyên ngành ứng dụng của Học thuyết Âm - Dương Ngũ Hành vào việc chữa bệnh từ lâu trong lý luận của mình đã có đề cập, lý giải, đưa ra nguyên nhân và phương pháp phòng, cũng như chữa căn bệnh UNG THƯ này cũng như nhiều căn bệnh khác. Càng đi sâu tìm hiểu chúng tôi càng thấy rằng Tổ tiên người LẠC VIỆT chúng ta, mà lập quốc trị dân chính là 18 Thời Vua Hùng, là chính thể duy nhất trên Thế giới công nhận Học thuyết Âm Dương - Ngũ Hành, thông qua Truyền thuyết về Bánh Chưng - Bánh Dầy. Đã xây dựng nên nền lý luận Y Thuật sâu sắc mà cho đến ngày nay có thể nói rằng, nó vượt trội hơn Tây Y hiện đại rất nhiều. ĐÔNG Y - Chỉ coi căn bệnh UNG THƯ theo Tây Y hiện nay trong cơ thể là các ĐIỂM BẾ KHÍ và là nơi TÍCH TỤ CHẤT ĐỘC trong cơ thể bệnh nhân. Và vì vậy Đông Y đã đề ra giải pháp để nhằm phòng và chữa bệnh hoàn toàn đơn giản, dễ hiểu. Và Đông Y coi rằng nó chỉ là một căn bệnh thông thường như bao căn bệnh khác, thậm chí là không trầm trọng như nhiều căn bệnh khác. (Tiếp theo Phần 2: Nguyên nhân)
  1 like
 23. A college essay has an initial paragraph, some body paragraphs, and a concluding paragraph. you're telling the reader what you think that are the foremost significant points which require to be addressed in your essay. For this reason, you necessity to relate the introduction right to the question or topic. best essay writing service
  1 like
 24. THỨC TỪ SỚM. Ngồi đọc mấy cuốn kinh Dịch, để viết bài giảng về khóa Mai Hoa Việt Dịch. Một Lý thuyết thống nhất - mà cả nền văn minh này mới chỉ mơ ước - quả là không thể dễ hiểu. Vậy mà các tác giả cổ kim viết về Dịch, cứ như đúng rồi. Trong khóa Mai Hoa Việt dịch, không có thay đổi về phương pháp tìm quẻ với luận quẻ, so với Mai Hoa Dịch của Thiệu Khang Tiết. Nhưng thay đổi mô hình nguyên lý căn để của lý thuyết tổng quát. Đó là "Tiên Thiên Lạc Việt bát quái đồ" & "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ". Yếu tố bí ẩn thứ nhất: Dữ kiện đầu vào để dự báo là thời gian đã được lão Gàn giải thích: Đó chính là mô tả một không gian vũ trụ vận động và tương tác có tính quy luật của vũ trụ, tương ứng với thời gian. Chính tính quy luật này làm nên khả năng tiên tri. "Chúa không chơi trò xúc sắc!" Đấy là ngài Albert Einstein bảo thế. "Không có tính quy luật, không có khả năng tiên tri". Ấy là cái khoa học của nền văn minh hiện nay nó bảo thế. Nhưng yếu tố bí ẩn thứ hai, lại là: bản chất của tính quy luật tương tác nào, khi một thân chủ ngẫu nhiên đến xin quẻ của nhà tiên tri? Tại sao họ phải đến vào lúc này và không phải lúc khác? Họ muốn gặp thày vào 8g sáng. Nhưng kẹt xe mãi 10g mới tới. Sự khác nhau mang tính ngẫu nhiên về thời gian , khi thầy bói và thân chủ gặp nhau, sẽ cho ra quẻ bói khác nhau? Vậy tại sao quẻ vẫn nghiệm đúng với lời tiên tri, là nguyên nhân để nó lưu truyền hàng Thiên Niên kỷ đến nay? Tính quy luật nào để một cái gần như có vẻ ngẫu nhiên giữa thời gian gặp nhau và thời gian lên quẻ của nhà tiên tri? Cái nay liên quan đến quy luật và bản chất của "Trường Tương tác". Bản chất và quy luật của "Trường Tương tác" là gì? Đây chính là điểm mù của cả nền văn minh hiện đại. Lão Gàn nhắc lại: "Bản chất và quy luật của "Trường Tương tác" là gì? Đây chính là điểm mù của cả nền văn minh hiện đại". Tôi hy vọng những anh chị em theo học khóa Mai Hoa Việt Dịch, nên có 5 cuốn sách cốt lõi để tham khảo, mà tôi đã giới thiệu. Nếu ko thì học xong cũng chỉ biết xem bói theo kiểu Mai Hoa Việt Dịch. Đúng sai thế nào, còn tùy theo khả năng của thày bói. TIÊN THIÊN LẠC VIỆT BÁT QUÁI ĐỒ - Mô hình nguyên lý căn để của hệ thống Lý thuyết tổng quát: Thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch - nhân danh nền văn hiến Việt. Ứng dụng trong khóa MAI HOA VIỆT DỊCH. CÒN ĐÂY LÀ TIÊN THIÊN PHỤC HY BÁT QUÁI ĐỒ - Do Thiệu khang Tiết công bố. Đúng là "dở hơi, nhưng cũng biết bơi". CHỈ CÒN GẦN 1000 NĂM NỮA - Sao Thiên Cực Bắc Đại Hùng tinh sẽ được thay thế bởi Thiên Lang. Xin được nói rõ thêm: Chu kỳ một Đại Vận Hội của Thái Ất - một ngành ứng dụng cũa Thuyêt ADNh - là 12 960 năm. Phép tính Thái Ất từ con số trên 150 triệu năm. Do đó, không thể có việc - trích - "Điều đặc biệt là các nhà khoa học Xô Viết đã ước lượng chu kỳ đảo trục của Trái đất là khoảng 12 ngàn năm". Chính sử Việt của các triều đại Phong kiến Việt, ghi rõ: Trích: ["Nước Văn Lang lập quốc vào - NĂM THỨ 8 VẬN 7 HỘI NGỌ..."] Thực ra phải ghi rõ là: ĐẠI VẬN HỘI NGỌ. Một Đại Vận Hội là 12 960 năm. Một trong những sự bí ẩn của vũ trụ - khiến trái Đất không thể đảo trục - và là điểm mù của cả nền văn minh hiện nay, chính là "Trường tương tác"'. Bản chất của "Trường Tương tác" theo thuyết ADNh - có thể - sẽ là nội dung một buổi off trong khóa học "MAI HOA VIỆT DỊCH". VẤN ĐỀ TRƯỜNG TƯƠNG TÁC - Sẽ là một trong phần nhỏ của khóa học "Mai Hoa Việt Dịch". Trích: VII. IV. 1. 1. YẾU TỐ THỜI GIAN VÀ NHỮNG QUY LUẬT VẬN ĐỘNG CỦA KHÔNG GIAN VŨ TRỤ Tiêu chí khoa học đã xác định rằng: “Phải có tính quy luật mới có khả năng tiên tri”. Đây chính là nền tảng lý thuyết của tất cả các phương pháp tiên tri, thuộc tất cả các nền văn minh cổ đại, nếu nó có yếu tố thời gian là dự kiện đầu vào của các phương pháp tiên tri đó. Tiêu chí khoa học nói trên, là nền tảng lý thuyết của tất cả các phương pháp tiên tri, hoàn toàn dựa trên nền tảng của hệ thống tri thức của cả nền văn minh hiện đại. Tôi nhắc lại là “nền tảng Lý thuyết”, chứ chưa phải là một thực tại mà lý thuyết đó phản ánh. Trên cơ sở nền tảng lý thuyết này và tiêu chí khoa học căn bản, tôi đã hiệu chỉnh, phục hồi lại các mô hình biểu kiến của thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch và chứng minh sự phù hợp với tiêu chí khoa học của các mô hình này về tính quy luật của nó. Đó là: “Thiên Thiên Lạc Việt Bát quái đồ” và “Hậu Thiên Lạc Việt Bát quái đồ phối Lạc Thư”… Từ cơ sở này, chúng ta lại thấy yếu tố thời gian là dữ liệu đầu vào của các phương pháp tiên tri; tất yếu nó phải phản ánh một không gian vũ trụ liên quan đến nó. Và cũng rất tất yếu về mặt lý thuyết là sự vận động và tương tác của vũ trụ, phải hoàn toàn mang tính quy luật mới có khả năng tiên tri. Điều này tôi đã nói từ rất lâu trong các sách đã xuất bản và trong các bài viết của tôi trên diễn đàn của TTNC Lý Học Đông phương. Nhưng, một vấn đề được tiếp tục đặt ra, là: Tính thời gian của một quẻ bói, lại phụ thuộc vào những yếu tố ngẫu nhiêu giữa thày bói – người gieo quẻ – và “đối tượng coi bói”. Đến đây, chúng ta bàn riêng về khái niệm của cụm từ “đối tượng coi bói”. Nội hàm khái niệm “đối tượng coi bói”, được định nghĩa như sau: Tất cả các hiện tượng, sự kiện và vấn đề của mọi sự vận động trong thiên nhiên, cuộc sống, xã hội và mọi hành vi của con người, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, mà quẻ bói muốn biết; gọi là “đối tượng coi bói”. Trên cơ sở định nghĩa này thì ngay cả thân chủ đi xem bói, cũng không phải đối tượng coi bói. Mà vấn đề là thân chủ đó muốn hỏi để biết điều gì? Chính điều cần hỏi, mới là đối tượng coi bói. Trên cơ sở này, chúng ta thấy rằng: Ngay người thày cũng tự coi bói cho mình với vấn đề - đối tượng coi bói - được đặt ra. Trên cơ sở này, một vấn đề tiếp tục được đặt ra liên quan đến yếu tố thời gian, là: Nếu dự kiện đầu vào mang tính thời gian, sẽ phản ánh một không gian vũ trụ tương ứng với nó. Và chính tính quy luật của sự vận động tương tác của vũ trụ, làm nên khả năng tiên tri của những phương pháp tiên tri. Vậy thì, sự xuất hiện của những đối tượng coi bói, hoàn toàn ngẫu nhiên. Bao gồm thời gian gặp giữa thày bói và thân chủ; cảm ứng muốn biết sự kiện – đối tượng coi bói – của thày bói, điều này sẽ được giải thích như thế nào? Vấn đề này, sẽ tiếp tục được trình bày trong tiểu mục tiếp theo của bài này. VII. IV. 1. 2. “CHÚA KHÔNG CHƠI TRÒ SÚC SẮC” & “TRƯỜNG TƯƠNG TÁC”. Cần nói rõ thêm rằng: Không chỉ có hình thức có vẻ ngẫu nhiên của đối tượng coi bói và thày bói. Mà ngay trong phương pháp coi bói, cũng rất nhiều phương pháp bói toán phương Đông mang tính ngẫu nhiên, như: gieo ba đồng tiền, xóc thẻ, xin xâm...Xa xưa hơn nữa là Bói bằng cỏ thi, bói lá trầu quả cau, bói chân gà...Ở Tây phương còn có bói Bài Tây, bói quả cầu thủy tinh...Tất cả những phương pháp bói này, đều mang tính có vẻ như ngẫu nhiên. Nhưng dù có vẻ như ngẫu nhiên, tất cả các phương pháp tiên tri ấy, đều bền vững với thời gian. Điều này xác định rằng: Chúng phải có một quy luật đứng đằng sau nó. Quy luật đó là quy luật gì? Vấn đề đặt ra được giải thích bằng một khái niệm của chính nền văn minh hiện đại. Đó là "Trường tương tác". Đây là một khái niệm mới nhất, trên cơ sở những giả thuyết về những lý thuyết khoa học hiện đại nhất, là thuyết Lượng Tử và Lý thuyết Dây. Nhưng nền tảng tri thức của văn minh hiện đại vẫn chưa làm sáng tỏ được bản chất của chính khái niệm "Trường Tương tác " do họ đặt ra. Mà họ mới chỉ cảm nhận một cách mơ hồ về nó. Đây chính là "điểm mù" của nền văn minh hiện đại. Nhưng một nền văn minh cổ xưa - mà tôi đặt tên là "Văn minh Átlantic" - đã phát hiện ra nó từ lâu. Và họ đã ứng dụng ngay trong tất cả các phương pháp ứng dụng, hệ quả của thuyết Âm Dương Ngũ hành....Điều này sẽ được trình bày ngay tiếp theo đây. .... ------------------ Ghi chú: Những tiêu đề có thể thay đổi. TÔI CẦN PHẢI NÓI RÕ HƠN VỀ KHÓA HỌC MAI HOA VIỆT DỊCH. 1/ Tất nhiên vấn đề cuối cùng của khóa học này sẽ là anh chị em biết được phương pháp coi bói. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì mọi người đi mua sách về tự học cũng được. Sách viết đúng sai thế nào không cần biết. Vì phương pháp coi bói của Mai Hoa Việt Dịch với Mai Hoa Dịch của Thiệu Khang Tiết hoàn toàn giống nhau. Nó chỉ khác biệt ở mô hình biểu kiến - là công cụ coi bói - ở Mai Hoa Việt Dịch, là: Tiên Thiên Lạc Việt và Hậu Thiên Lạc Việt. Cho nên về lý thuyết quẻ tím được sẽ sai lệch ở hai quái Tốn/ Chấn. Cho nên vấn đề là ở chỗ: Khóa học này tôi chứng minh một thực tại vũ trụ liên quan đến mô hình toán học Nhị Phân mô tả thuyết ADNH, được hiệu chỉnh nhân danh nền văn hiến Việt. Và thực tại này tôi đã mô tả trong cuốn "TVCN Kinh Dịch" Nxb Hồng Đức 2020. Có điều nói rõ hơn một chút, mang tính liên hệ ứng dụng với các quẻ bói. Nếu ko nó thành mê tín dị đoan. 2/ Bởi vì có nhiều vấn đề cần giải quyết qua khóa học này, để chứng minh tính khoa học thật sự của một quẻ bói - vốn huyền bí trong toàn bộ lịch sử văn minh nhân loại - tôi "CÓ THỂ" phải viện dẫn đến những tri thức chỉ có ở nền văn minh Atlantic. Một trong những thí dụ về hệ thống tri thức này chính là, một khái niệm mới xuất hiện của những lý thuyết khoa học hiện đại nhất, gọi là "Trường Tương tác". Nền văn minh hiện nay đã đặt ra - chính xác chỉ là một ý niệm - về điều kiện tương tác của các vật thể, mà họ gọi là "Trường Tương Tác". Mặt Trăng và Trái Đất hút nhau. Cái đó thì cả làng Vũ Đại đều hiểu. Nhưng nó hút nhau trong một điều kiện môi trường như thế nào? Cái gì chuyển tải dẫn xuất của các vật thể có khối lượng trong vũ trụ này để chúng tương tác? Đấy chính là ý niệm về "Trường Tương Tác". Đây là "Điểm mù" của cả nền văn minh hiện nay. Có một nha khoa học tinh hoa của Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ Mỹ chi 10 tỷ Dollar để họ đem Chúa đến cho chính phủ Mỹ. Nhưng họ đã thất bại. Còn tôi đã đem Chúa đến trong cuốn "Tìm Về Cội nguồn kinh Dịch" có 800k/ cuốn. Nhưng nếu chính phủ Hoa Kỳ có gặp ngay đức Chúa, cũng chỉ để đảnh lễ và lui ra - với giá 10 tỷ Dolalr. Còn "Trường Tương tác" là quyền năng thật sự của Chúa. Nhưng nếu không trình bày về "Trương Tương Tác" - ít nhất về mô tả lý thuyết - thì khó giải thích tính - có vẻ - ngẫu nhiên của một quẻ bói vào thời điểm lên quẻ. Khóa học này đào tạo những nhà tiên tri, chứ không phải thày bói theo quan niệm cổ điển - dù là bói cho vua. Cho nên, khóa học này sẽ hơi dài dòng về vấn đề hệ thống lý thuyết tổng hợp và những thực trạng vận động vũ trụ liên quan đến nó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm. Tính nhận biết - Tính Thấy - hoàn toàn khác "Trường Tương tác". Tính Thấy chính là Thượng Đế - ngay cả nước Mỹ muốn biết phải chi 10 tỷ Dol. Nhưng đã thất bại : "Không có Hạt của Chúa". Họ chưa thấy được Thượng Đế. Còn "Trường Tương Tác" chính là điều kiện để các dạng vật chất tương tác với nhau. Có thể dùng hình ảnh "Quyền năng của Thượng Đế" để minh họa. PS: Ah. mà con nói đúng đây. Có thể nói "Trường Tương tác" là "phương tiện nhận biết". Hoặc là một khái niệm gần như thế. Rất tiếc! Điều kiện kỹ thuật của nền văn minh hiện nay, chưa thể "nhìn thấy" được "trường tương tác". Nên chỉ có thể mô tả trên cơ sở hợp lý lý thuyết theo tiêu chí khoa học và chứng minh thực tế mang tính...thủ công
  1 like
 25. Tôi có cảm nhận nghiệp chướng là có thật. Và tính nhân quả là điều không sai. Nhưng có điều tôi không thể coi đây là một lý thuyết mà chỉ là một cảm nhận qua những gì tôi đã nhận thấy trong cuộc đời tối. Tôi kể những câu chuyện này là những gì tôi đã trải qua và chứng nghiệm bằng chính cuộc đời mình. Hy vọng rằng các bạn sẽ chia sẻ.
  1 like
 26. Nếu không sinh được nữa thì vẫn ổn vì dù sao tương tác hiện tại vẫn tốt, con gái hợp mạng mẹ và thiên can được cha sinh, nhưng vì là con gái nên tính hợp cũng ko mạnh, nhưng dù sao vẫn tốt, làm ăn có nhiều cơ hội hơn. Nếu 2022 Sinh được thì rất tốt, hoặc 2023 Quý Mão vẫn được, chỉ 2 năm này thôi. Còn ko thì đợi xa lắm! Thân mến.
  1 like
 27. Em chào Anh Thiên Luân Em xin Anh tư vấn giúp gia đình em ạ! Chồng: 29/3/1988 âm lịch - Đại Lâm Mộc Vợ: 07/01/1990 âm lịch - Lộ Bàng Thổ Con lớn: 21/10/2016 âm lịch - Thiên Hà Thủy Xin anh tư vấn giúp: Sinh con năm nào là tốt, và con út năm nào được ạ! Em xin cảm ơn ạ!
  1 like
 28. Tìm hiểu phong tục, văn hoá của tộc người Việt cổ ở Indonesia 31/08/2018 07:21 TĐO-Truyền thông quốc tế tán thành giả thuyết bộ tộc người Minangkabau sinh sống phía tây đảo Sumatra (Indonesia) có nguồn gốc từ Việt Nam. Giả thuyết lịch sử cho rằng sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, một bộ phận người Việt đã lên thuyền ra khơi đến eo biển Malacca, sau đó định cư tại phía tây đảo Sumatra, Indonesia. Cũng từ đó, dân tộc người Minangkabau sống tại quốc đảo này cho đến ngày nay. Theo The Daily Beast, từ lâu đời, tộc người Minangkabau theo chế độ thị tộc mẫu hệ như người Việt cổ. Người Minangkabau phần lớn theo đạo Hồi nhưng tín ngưỡng của họ là thuyết vật linh. Họ tin rằng vạn vật đều có linh hồn. Thuyết này cũng là tín ngưỡng đầu tiên của người Việt cổ trước khi các đạo khác du nhập vào đất nước. Tộc Minangkabau có những điệu nhảy và bản nhạc truyền thống mà họ luôn tự hào như điệu múa nến kinh điển. Nhắc đến đạo Hồi, nhiều người thường nghĩ đến các chế độ hà khắc và số phận nhỏ bé của người phụ nữ. Nhưng với tộc người Minangkabau, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội đặc biệt hơn cả. Đến đảo Sumatra, nếu hỏi người dân chắc chắn du khách sẽ nhận được câu trả lời: “Phụ nữ là chủ gia đình”. Theo đó, phụ nữ và nam giới trong gia đình chia sẻ quyền lực và tuân thủ nguyên tắc giữ trọn vẹn trách nhiệm, bảo vệ lẫn nhau trong xã hội. Người dân Minangkabau sinh sống bằng nghề trồng lúa nước với tục ăn trầu, nhuộm răng từ lâu đời. Họ còn có những nét văn hoá khác gần gũi với người Việt. Ảnh tư liệu về phụ nữ tộc Minangkabau thời xa xưa tại Indonesia. Phụ nữ cũng giữ trách nhiệm sở hữu mọi tài sản trong gia đình tộc Minangkabau. Cụ thể, đất đai, nhà ở, trại chăn nuôi… đều phải truyền từ mẹ sang con gái. Người cha trong gia đình có thể chuyển tài sản thừa kế cho con trai bằng thu nhập từ công việc kinh doanh của họ. Lễ cưới truyền thống của các cặp đôi Minangkabau. Mọi nghi thức, lễ hội quan trọng đều do phụ nữ chủ trì như lễ nhậm chức lãnh đạo trong gia tộc, đám cưới, thu hoạch mùa màng… Đám cưới của các cặp đôi Minangkabau được tổ chức, trang hoàng lộng lẫy với lễ phục truyền thống. Người Minangkabau trong trang phục truyền thống cổ đã sinh sống tại Indonesia từ lâu đời. Đàn ông và phụ nữ tộc người Minangkabau có những khái niệm bình đẳng như các xã hội khác. Dù căng thẳng có thể xảy ra đôi lúc, vị trí người phụ nữ vẫn được tôn trọng bởi toàn thể cộng đồng. Phụ nữ có thể tự do báo cáo, lên án mọi hành động bạo lực về tinh thần hay thể xác trong gia đình mình. Phụ nữ tộc Minangkabau được tôn vinh và giữ vị trí quan trọng trong xã hội. Khi một cặp vợ chồng kết hôn, chú rể sẽ chuyển đến sinh sống tại nhà cô dâu. Mọi quyết định trong gia đình đều được cân nhắc giữa ý kiến của cả vợ và chồng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, phụ nữ nắm quyền quyết định chính trong các vấn đề liên quan đến hoạt động gia đình, thu chi, mua sắm và giáo dục trẻ em… “Phụ nữ là mối liên hệ quan trọng của hiện tại và quá khứ. Nếu gặp một phụ nữ người Minangkabau đang mang thai, mọi người đều thực sự hy vọng cô ấy sẽ cho ra đời một bé gái đầu lòng”, cựu giáo sư Taufil Abdullah, chủ tịch Uỷ ban Khoa học Xã hội tại Học viện Khoa học Indonesia chia sẻ. Phụ nữ có vị trí quan trọng với tộc người Minangkabau. Ngôi nhà truyền thống của người Minangkabau với tên gọi Rumah Gadang sở hữu kết cấu đặc biệt, có mái cong vút như mái chùa cổ Việt Nam. Mái nhà được làm từ gỗ surian địa phương với cấu trúc hình vòm, cong vút như chiếc sừng trâu. Những bức tường dệt bằng tre là biểu tượng phong cách xây dựng nhà truyền thống của người Minangkabau. Kiến trúc bề thế đặc biệt của ngôi nhà này không chỉ giúp tộc người Minangkabau có nơi cư trú mà còn là không gian phục vụ các cuộc họp, nghi lễ trang trọng. Ngôi nhà truyền thống Rumah Gadang. N.H Tổng hợp từ báo chí nước ngoài Nguồn: Báo Thời Đại
  1 like
 29. Tiếp theo loạt bài về TRƯỜNG TƯƠNG TÁC VIỆT, thày Thiên sứ phân tích tiếp các vấn đề liên quan. NHÂN DANH NỀN VĂN HIẾN VIỆT: LÝ THUYẾT "TRƯỜNG TƯƠNG TÁC VIỆT" GIẢI THÍCH NHỮNG BÍ ẨN LỚN NHẤT CỦA KHOA HỌC HIỆN ĐẠI. I / VÌ SAO KHÔNG THỂ CÓ NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH? Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Những trí thức tinh hoa của cả nền văn minh hiện đại với những thiên tài gồm đủ các chức danh khoa học và giải thưởng quốc tế lừng lẫy, trong những Viện Hàn Lâm tên tuổi...nhưng không đủ khả năng về tri thức lý thuyết tổng hợp, để có thể thẩm định tính bất hợp lý của Lý thuyết Higg. Hoặc có thể cũng có ý kiến phản biện, nhưng không đủ sức thuyết phục. Cho nên, cuối cùng, họ đành phải dùng một giải pháp khoa học cổ điển nhất, trong giai đoạn đầu của nền văn minh - cách đây vài trăm năm trước - là: Dùng kính hiển vi điện tử để đi tìm hạt Higg trong cỗ máy LHC với một chi phí khủng lên đến 100 tỷ Dollar. Nhưng - nhân danh nền văn hiến Việt - một thời huy hoàng bên bờ Nam sông Dương tử, trải gần 5000 năm lịch sử và chính là cội nguồn của những giá trị văn minh Đông phương huyền vĩ - tôi là người duy nhất xác định ý chí của mình một cách rất tự tin với quan điểm: "KHÔNG CÓ HẠT CỦA CHÚA!". Sau gần mưới năm chờ đợi với sự tự tin vào những hệ thống tri thức được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt - từ 2008, là thời điểm tôi lập topic trên dd lyhocdongphuong.org.vn - đến 2016. Các nhà khoa học tinh hoa đã thừa nhận: "Không có Hạt của Chúa". Tôi nhắc lại việc này, rất nhiều kẻ tầm thường, nhưng thích thể hiện, sẽ cho rằng tôi "khoe khoang", rằng: "Tôi gặp may", "háo danh"...vv....Nhưng tôi xin thanh minh với những người tử tế và anh minh với trí huệ hoàn hảo, rằng: Với tôi đây chỉ là những chuyện vặt, dùng làm thí dụ cho khả năng vượt trội của một hệ thống lý thuyết thống nhất vũ trụ - nhân danh nền văn hiến Việt - với một mục đích tối thượng, là: Xác định tính chân lý của Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng bên bờ Nam sông Dương tử, và là cội nguồn đích thực của văn minh Đông phương. Ngay cả sự xác định có tính hệ thống lý thuyết về "Trường tương tác Việt" - vốn chưa được "khoa học công nhận" - cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, của cả một hệ thống lý thuyết thống nhất vũ trụ vô cùng đồ sộ và đấy bí ẩn. Cách đây hai mươi năm về trước, khi tôi lên bãi đá cổ Sapa để tìm hiểu về nội dung bí ẩn của nó, nhằm phục vụ cho những mục đích tìm hiểu về nền văn hiến và cội nguồn Việt sử. Sau khi quan sát phần còn lại của những di sản đầy bí ẩn chạm, khắc trên bãi đá cổ Sapa, tôi đã viết thư về cho cụ Sơn Hồng Đăng - Thủ từ đền Quốc Tổ Lạc Hồng ở đường Nguyễn Thái Sơn. Quận Gò Vấp - Sài Gòn - với nội dung có đại ý như sau: ["Những gía trị của hệ thống tri thức Việt ghi nhận trên bãi đá cổ Sapa là những hệ thống tri thức vượt trội và vô cùng huyền vĩ. So với hệ thống tri thức này, những tên lửa vũ trụ, vũ khí hạt nhân và cả những vệ tinh nhân tạo, chỉ là những đồ chơi trẻ em. Những thứ đồ chơi này sẽ bị móp méo với một trận động đất làm ví dụ! Nền văn hiến Việt huyền vĩ, không thể bị hủy diêt bởi chính hệ thống tri thức huyền vĩ này"]. Cho nên, chẳng phải ngẫu nhiên, khi tiên tri về trận động đất ở Indo - Phi Luật Tân năm 2004, tôi đã viết mô tả "trí thức tinh hoa của nhân loại phải ngơ ngác trước cơn thịnh nộ của đất trời!". Những lời lẽ này có từ trong tâm thức tiềm ẩn về những thứ đồ chơi trẻ em, mà nền khoa học hiện đại tạo ra, so với hệ thống vượt trội của nền văn hiến Việt. Việc thẩm định tính đúng sai của Lý thuyết Higg đơn giản hơn rất nhiều so với việc đi tìm "nền văn minh ngoài trái Đất" - Hay nói cách khác là "Đi tìm người ngoài hành tinh". Tính đơn giản dễ phát hiện ra sai lầm của Lý thuyết Higg, chính là nó được thiết lập từ nền tảng tri thức của nền văn minh hiện đại. Và chỉ cần một mắt xích sai trong chuỗi hệ thống lý luận của nó, mà người sáng tạo ra nó không thể biện minh được. Thế là đủ để nó sai! Chưa cần chứng minh cái đúng nằm ở đâu, nhưng chỉ cần chỉ ra một mắt xich sai và đúng là sai thì hệ thống lý thuyết đó sụp đổ. Vậy mà những tri thức tinh hoa của cả nền văn minh này, không thể chỉ ra cái sai của hệ thống lý thuyết Higg. Họ phải dùng đến biện pháp thực nghiệm để kiểm chứng. Đây là một sai lầm và sai lầm này được lặp lại ở những ý tưởng trở thành đề tài quan tâm của toàn bộ tri thức tinh hoa: Khi họ đặt vấn nạn - "Có hay không nền văn minh ngoài trái Đất"? Đây chưa phải chưa phải là một hệ thống lý thuyết. Bản chất của vấn đề về một nền văn minh ngoài trái Đất, xuất phát từ một sự hoài nghi, và hình thành bởi những lập luận đơn giản, căn cứ vào những hệ thống lý thuyết chưa hoàn hảo của nền văn minh hiện đại. Toàn bộ hệ thống tri thức của nền văn minh này ngây thơ như một đứa trẻ lên ba. Thích thì làm, không cần biết đúng sai. Và họ lại cố gắng dùng các phương tiện khoa học kỹ thuật mang tính thẩm định trực quan, để thỏa mãn trí tò mò của mình, khi tìm hiểu sự sống ngoài vũ trụ. Tức là lặp lại sai lầm khi tìm hiểu lý thuyết Higg bằng kính hiển vi điện tử để thỏa mãn cái nhận thức rất trực quan. Có thể việc này không quá quan trọng. Vì nó không mất cả cục tiền 100 tỷ Dollar. Nhưng nó lai rai, tiềm ẩn vào một sự vô bổ, để rồi tốn kém hơn rất nhiều. Sự vô định và mất thời giờ của việc tìm kiếm người ngoài hành tinh, chính là ở chỗ: Tất cả phương tiện khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay, không thể lùng sục tất cả vũ trụ để phát hiện ra điều này. Cuộc tìm kiếm sẽ chỉ kết thúc, cho đến khi tất cả vũ trụ đều được "nhìn thấy" bằng mắt thường thông qua phương tiện kỹ thuật. Tất cả những chuyên gia viết sách về khoa học viễn tưởng, cũng chẳng bao giờ có thể nghĩ đến cái ngày, mà khoa học phát triển đến mức "nhìn thấy" một cách chi tiết mọi ngóc ngách của vũ trụ. Và ngay cả đến lúc đó, vấn đề vẫn còn để mở: "Có hay không người ngoài hành tinh?". Quả là ngây thơ. Tính "ngây thơ" của nền văn minh này, chính là nó vẫn đang tìm hiểu vũ trụ và thế giới chung quanh bằng những nhận thức trực quan, thông qua những phương tiện kỹ thuật. Nhưng với tôi, vấn đề có thể kiểm tra bằng một hệ thống lý thuyết tổng hợp những quy luật vận động và tương tác trong vũ trụ - nhân danh nền văn hiến Việt. Đấy là nội dung của bài viết này. (Còn tiếp)
  1 like
 30. LỜI GIỚI THIỆU BÀI VIẾT CỦA HOÀNG TRIỆU HẢI. THƯA CÁC NHÀ KHOA HỌC, CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU. THƯA CÁC BẠN VÀ ANH CHỊ EM. Từ hai mươi năm nay, bằng sự phục hồi một hệ thống lý thuyết cổ xưa, nhân danh nền văn hiến Việt, tôi đã tha thiết trình bày về những giá trị của nền văn hiến Việt, một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương tử và là cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương với tất cả những ai quan tâm đến những gía trị văn hóa của nhân loại. Nhân danh nền văn hiến Việt, tôi đã xác định một nguyên lý căn để "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ" và phủ nhận nguyên lý "Hậu thiên Văn Vương phối Lạc thư", vốn được coi là thuộc nền văn hóa Hán. Nhưng, sự phức tạp của một hệ thống lý thuyết huyền vĩ - Lý thuyết thống nhất vũ trụ - mà toàn thể nền văn minh nhân loại hiện nay, đang mới chỉ dừng lại ở sự mơ ước. Tất nhiên, tôi rất hiểu rằng: sự tiếp nhận một quan niệm mới - trong khi suốt lịch sử của văn minh nhân loại, con người đã chấp vào một định kiến: nền văn minh Đông phương có xuất xứ từ Hán tộc - là một việc cực kỳ khó khăn. Huống chi, đó lại là một hệ thống lý thuyết - sản phẩm của cả một nền văn minh - tức sản phẩm của một hệ thống tư duy phức hợp, lại càng khó khăn hơn. Khi chính khái niệm "tư duy phức hợp", cũng mới chỉ manh nha xuất hiện trong nền văn minh hiện đại. Cho nên, cá nhân tôi chia sẻ và thông cảm với sự chưa tiếp thu được của không ít những học giả, đã lên tiếng phản bác. Nhưng với những con người cầu tiến và thông minh - những người không bị tính cố chấp với một tâm hồn và tư duy khoáng đạt, đã tiếp thu được những giá trị của nền văn hiến Lạc Việt. Bài nghiên cứu về "Địa Lý phong thủy kinh thành Huế" dưới đây của Hoàng Triều Hải, một nhà nghiên cứu về Lý Học Việt xuất sắc của Trung Tâm nghiên cứu Lý Học Đông phương, và là Giám đốc của Trung Tâm này. Qua công trình nghiên cứu của anh, chúng ta một lần nữa xác đinh chắc chắn bằng thực chứng, về sự hợp lý toàn diện của hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch - nhân danh nền văn hiến Việt - với nguyên lý căn để "Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ", trong việc xây dựng Kinh Đô Huế. Đây là một dẫn chứng tuyệt vời và rất trực quan, rất dễ hiểu, cho những ai còn hoài nghi những gía trị văn hiến Việt, một thời huy hoàng ở miền Nam sông Dương tử và là cội nguồn đích thực của nên văn minh Đông phương. Xin cảm ơn vì sự quan tâm và chia sẻ của các bạn. Ta về giữa cõi vô thường. Đào trong kỷ niệm, tìm hương cuối mùa. Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh.
  1 like
 31. ỨNG DỤNG PHONG THỦY TRONG DOANH NGHIỆP NGUYỄN VŨ TUẤN ANH Nguyên Giám đốc trung tâm nghiên cứu lý học Đông Phương Bài viết tham gia tọa đàm: Ứng dụng Phong thủy & Doanh nghiệp. Kính thưa quý vị Tôi rất hân hạnh được ban Tổ chức.... cho phép tôi được trình bày quan điểm của mình về vấn đề “Ứng dụng phong thủy trong doanh nghiệp”. Đây là một trong những đề tài mà hiện nay được rất nhiều người, đủ mọi giới quan tâm. Đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất, hoặc kinh doanh. Kính thưa quý vị Chúng ta đều biết rất rõ rằng: Phong thủy là một hiện tượng đã được ứng dụng trong kiến trúc, xây dựng đã trải qua với thời gian tính bằng thiên niên kỷ trong xã hội Đông Phương. Từ ngàn xưa, người ta đã quan niệm rằng: phong thủy là một phương pháp ứng dụng, mang lại hiệu quả tốt trong cuộc sống và mọi sinh hoạt xã hội. Tất nhiên trong đó có cả vấn đề kinh doanh. Nhưng bản chất của phong thủy là gì? Và tại sao lại có hiệu quả như vậy? Thì cũng có thể nói luôn rằng: đây là một điều hoàn toàn bí ẩn từ hàng ngàn năm qua cho đến tận ngày hôm nay, khi tôi đứng đây trình bày với quý vị. Cho nên vấn đề đầu tiên, tôi xin được phép trình bày quan điểm của cá nhân tôi về phong thủy, để từ đó chúng ta mới xác định được bản chất của phong thủy và tác dụng lớn lao của hệ thống tri thức này trong đời sống xã hôi và con người, trong đó có sự tác động đến thành công hay thất bại của những doanh nghiệp. I. Bản chất của phong thủy: Kính thưa quý vị: Trong từ điển tiếng Trung đã định nghĩa phong thủy như sau: “Phong thủy là một tín ngưỡng cổ xưa trong truyền thống văn hóa của người Trung Hoa”. Như vậy, với định nghĩa này, người Trung Hoa đã xác định phong thủy là một tín ngưỡng. Nhưng rõ ràng, nếu xét những tiêu chí để xác định một tín ngưỡng, thì ngành phong thủy học Đông Phương hoàn toàn không có một dấu ấn phù hợp với tiêu chí cho một tín ngưỡng hoặc một tôn giáo. Ngược lại, với những kiến thức sơ đẳng nhất của những người biết chút ít về phong thủy, cũng nhận thấy rằng nó mang dấu ấn của quy luật vận động, tương tác, tính phân loại và khả năng tiên tri. Tôi lấy ví dụ: phong thủy phân loại người làm Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh; mỗi loại Mệnh trạch này, lại phân làm bốn trạng thái khác nhau tương ứng với 8 hướng rất cụ thể. Và nó đã chứng nghiệm từ hơn 2000 năm qua trong xã hội Đông Phương mang tính tiên tri. Chính tính quy luật và khả năng tiên tri, đã chứng tỏ phong thủy thể hiện những tri thức phản ánh một thực tại có thể kiểm chứng. Sự tồn tại của phong thủy với những hiệu quả của nó đã xác định một thực tại với kết quả có thể kiểm chứng trong bộ môn này, đã chứng tỏ phong thủy là ngành khoa học phản ánh những quy luật khách quan, những thực tại mà chúng ta chưa biết. Trong những công trình nghiên cứu của chúng tôi, tôi xin được xác định rằng: Bản chất của Phong thủy là một hệ thống tri thức, hoàn toàn có tính nhất quán, tính hoàn chỉnh, tính quy luật , tính khách quan và khả năng tiên tri. Và đó một hệ thống lý thuyết ứng dụng, và là hệ quả của thuyết Âm Dương Ngũ hành. Chúng tôi cũng xác định rằng: phong thủy chính là một hệ thống tri thức tổng hợp tất cả những yếu tố tương tác tốt và xấu của môi trường, cảnh quan và cấu trúc ngôi gia, cũng như những hiện tượng tác động của vũ trụ lên con người sống trong một cơ cấu kiến trúc. Những thực tại mang tính quy luật khách quan, được mô tả trong phong thủy, cũng giống như một thực tại – mà ngày nay chúng ta nhận thấy rằng: trái đất tròn và đang quay quanh mặt trời, cho dù con người chúng ta tin hay không tin điều đó. Tuy nhiên một điều rất đáng tiếc và cũng là một thực tế. Đó là: cho đến ngày hôm nay, mặc dù những phương pháp ứng dụng của phong thủy vô cũng đồ sộ và đã có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đầu sách viết về phong thủy. Và cũng rất nhiều phong thủy gia đã thực hiện một cách có hiệu quả phong thủy trong đời sống với thời gian tính bằng Thiên niên kỷ; nhưng những phương pháp ứng dụng của phong thủy, vẫn hoàn toàn bí ẩn trong sự hiểu biết của con người. Hầu hết chúng ta đều không hiểu được những mô hình biểu kiến, những nguyên lý và quy ước của phong thủy xuất phát và phản ánh của những thực tại nào? Có thể nói: Hầu hết những phong thủy gia đã ứng dụng có hiệu quả, nhưng chưa hiểu được bản chất của nó. Kính thưa quý vị: Tuy nhiên, như chúng tôi đã trình bày phong thủy chính là một hệ thống lý thuyết phản ánh những quy luật tương tác có tính khách quan, đang hằng ngày ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, dù chúng ta tin hay không tin. Trong một thời gian bị giới hạn chúng tôi không thể trình bày sâu hơn về những kết luận chúng tôi đã trình bày với quý vị. Bởi vậy, chúng tôi coi kết luận của chúng tôi về Phong thủy, như là một tiền đề thứ nhất, mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị về bản chất của phong thủy. Vấn đề thứ 2, tôi xin được phép trình bày với quý vị là: II. Con người và sự giải thích mọi hiện tượng: Kính thưa quý vị Tất cả chúng ta đều có 2 cách giải thích cùng một hiện tượng, hoặc cùng một sự kiện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Đó là: II. 1/Giải thích bằng nhận thức trực quan: Kính thưa quý vị. Trong cuộc sống hằng ngày, có thể nói rằng: hầu hết chúng ta đều giải thích mọi hiện tượng xung quanh chúng ta bằng nhận thức trực quan. Ví dụ, một vụ đụng xe xảy ra thì chúng ta đều có thể giải thích một cách rất cụ thể rằng: do anh A, chị B quẹo, rẽ mà không xinhan, hoặc phóng nhanh, vượt ẩu… nên đã khiến cho xảy ra sự kiện đụng xe. Hoặc một vụ cháy nhà, chúng ta có thể giải thích rằng: do chập điện, hoặc do không cẩn thận củi lửa… Tất cả cách giải thích đó đều đúng. Nhưng đó là cách giải thích bằng nhận thức trực quan. Và khi chúng ta giải thích bằng nhận thức trực quan, cho dù nó đúng thì nó cũng chỉ là việc mô tả đúng một hiện tượng đã xảy ra. Cách giải thích này hoàn toàn không có khả năng tiên tri. Và giả thuyết chúng ta có một khả năng tiên tri bị giới hạn bởi cách giải thích này. Ví dụ một người chuyên phóng nhanh, vượt ẩu, coi thường luật giao thông thì khả năng tiên tri chỉ hạn chế rằng: người đó thế nào cũng bị đụng xe. Nhưng thời điểm nào người đó sẽ bị đụng xe, lại không thể xác định được. Đó chính là tính hạn chế sự tiên tri của nhận thức trực quan. II. 2/ Giải thích bằng một hệ thống lý thuyết: Cách giải thích thứ 2 cho mọi sự kiện và hiện tượng, là giải thích bằng một tri thức tổng hợp thể hiện bằng phương pháp luận của một hệ thống lý thuyết. Với cách giải thích này thì chúng ta phải sử dụng những khái niệm ngôn ngữ tổng hợp mọi sự kiện và hiện tượng, được mô tả như những quy luật được nhận thức và sự tổng hợp những quy luật cho mọi hiện tượng. Do đó, nó có khả năng tiên tri . Thưa quý vị! Tri thức khoa học hiện đại đã xác định rằng: “Không có tính quy luật thì không có khả năng tiên tri”. Thì đây chính là hệ thống phương pháp của các ngành học của nền văn minh Đông phương liên quan đến hệ thống lý thuyết ADNh, mà phong thủy là một ngành thuộc nền văn minh cổ Đông Phương. Chính khả năng tiên tri được kiểm chứng của ngành phong thủy học nói riêng và hầu hết những phương pháp ứng dụng của các ngành ứng dụng thuộc nền văn minh Đông Phương nói chung, trải qua hàng Thiên niên kỷ, như: Đông y, bốc Dịch, Tử vi, … đã là yếu tố rất quan trọng, để bảo đảm sự tồn tại của những phương pháp ứng dụng này, đã vượt thời gian hàng Thiên niên kỷ trong xã hội Đông phương của chúng ta. Có thể khẳng định rằng: nếu không có khả năng tiên tri với những hiệu quả được kiểm chứng thì tất cả những ngành học thuộc về nền văn minh Đông phương như tôi đã trình bày ở trên – trong đó có ngành Phong thủy học - không thể tồn tại được. Kính thưa quý vị. Trên cơ sở hai đề mục đã trình bày với quý vị, tôi xin được tiếp tục trình bày về: III. Tính khoa học và sự cần thiết của phong thủy trong kinh doanh. Đã có nhiều người đặt vấn đề như sau: “Ở những nền văn minh không bị ảnh hưởng của văn minh Đông phương, như: văn minh Âu Mỹ, Trung Đông…vv…. không hề tồn tại ngành Phong thủy học. Nhưng họ vẫn có đầy đủ những yếu tố mà mục đích ngành phong thủy học đạt tới. Như ở những nền văn minh đó, cũng có người giàu, người có quyền lực. Họ cũng có những đại gia và những người khốn khổ..vv… Vậy phong thủy có thực sự cần thiết trong cuộc sống hay không?! Kính thưa quý vị. Để giải thích vấn đề này - như tôi đã trình bày ở phần trên - chúng ta có 2 cách giải thích hiện tượng: Một là giải thích trực quan; hai là giải thích trên cơ sở lý thuyết. Và sự hình hành hệ thống lý thuyết để giải thích mọi hiện tượng với khả năng tiên tri, chính là biểu hiện của một nền văn minh rất phát triển. Còn nếu chỉ giải thích hiện tượng bằng nhận thức trực quan thì chúng ta không cần bất cứ một lý thuyết nào trong nền văn minh. Kính thưa quý vị Nếu như ngay bây giờ, chúng ta coi trái đất vuông và đứng yên, với mặt Trời, mặt Trăng và những vì tinh tú đang hằng ngày chạy qua bầu trời trái Đất, thì có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta cả. Tôi xin phép được chen lấn một chút vào lịch sử của nền văn minh hiện đại và so sánh với lịch sử của chính nó cách đây vài trăm năm trước. Chúng ta cũng nhận thấy rằng: không cần có những lý thuyết vật lý hiện đại, như học thuyết Lượng tử, lý thuyết Dây, lý thuyết Tương đối....Và cũng không cần cả những Bổ đề toán học….Và những xã hội của con người cách đây hàng trăm năm trong lịch sử của nền văn minh hiện đại, cũng có người giàu, người nghèo và cũng có tất cả những thứ quan hệ xã hội chủ yếu như hiện nay. Đây chính là câu trả lời của tôi cho vấn đề Phong thủy có cần thiết hay không?! Bởi vì, Phong thủy là một hệ thống lý thuyết nó tổng hợp tất cả mọi quy luật khách quan đang tác động đến cuộc sống của con người. Chính hệ thống lý thuyết Phong thủy, đã thể hiện một trình độ văn minh rất phát triển thuộc về nền văn minh cổ xưa. Và nền văn minh này đã giải thích cái thế giới cuộc sống con người trên trái đất này, bằng những quy luật tương tác được tổng hợp và mô tả trong hệ thống lý thuyết ứng dụng của ngành Phong thủy học Đông Phương. Nó cũng như sự phát triển của nền văn minh hiện đại của chúng ta, cần có những lý thuyết khoa học hiện đại để giải thích lại thế giới quan và nhân sinh quan. Chính vì tính quy luật được phản ánh đó, mà nó có thể xác định được sự thành công và thất bại của một đời người với khả năng tiên tri. Ngành Phong thủy học Đông phương, đã giải thích cuộc sống của con người và xã hội, bằng một hệ thống lý thuyết có khả năng tiên tri. Một phong thủy gia giỏi chỉ cần nhìn cấu trúc bên ngoài tòa nhà, hoặc kỹ hơn là xem xét cấu trúc bên trong tòa nhà - thì họ có thể xác định mang tính tiên tri cho những con người trong tòa nhà đó sẽ đi về đâu. Cho nên, tôi đã trình bày với quý vị rằng: cho dù chúng ta tin, hay không tin phong thủy; cũng như ta tin hoặc không tin vào trái đất tròn hay vuông thì thực tại khách quan đó vẫn đang ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Và Phong thủy, chính là sự phát triển nhận thức của con người trong một nền văn minh. Và nó giải thích cuộc sống của con người qua hệ thống phương pháp luận của hệ thống lý thuyết đó. Đó là điều mà tại sao chúng ta cần đến sự hỗ trợ của phong thủy trong cuộc sống chúng ta. Tất nhiên đối với doanh nghiệp thì phong thủy lại là một tri thức rất cần thiết, để hổ trợ cho sự kinh doanh của chúng ta thành công hy thất bại. Trong phong thủy có những yếu tố và quy luật tương tác tốt và xấu có khả năng tiên tri. Do đó, một tri thức phong thủy hổ trợ khả năng kinh doanh là: khống chế những yếu tố xấu và phát huy những yếu tố tốt. Trong dân gian, tiền nhân thường gọi là: “Gần lành tránh dữ”, hoặc cụ thể hơn, các cụ vẫn nói: ”Có kiêng, có lành”. Đi vào sâu chi tiết và cụ thể một chút về những quy luật phong thủy, tôi có thể lấy ví dụ sau: Đó là một cách xấu trong cấu trúc hình thể nhà, mà trong Phong thủy học gọi là “Thiên Trảm Sát”. Thiên Trảm sát là danh từ mô tả những tổ hợp kiến trúc có từ 2 hoặc nhiều log nhà nhô cao lên, và có những hệ thống kiến trúc thấp hơn, làm bệ đỡ cho những log nhà nhô cao này. Cụ thể như: khu tổ hợp kiến trúc KoengNam, khu tổ hợp kiến trúc Gran Plaza (Hà Nội)…Hoặc Thuận Kiều Plaza (Sài Gòn)… Chúng ta thấy ngay rằng: hầu hết những cấu trúc kiến trúc này đều thất bại trong kinh doanh. Và đây là điều đã được tiên tri, bởi những tri thức của phong thủy. Vậy thì, nếu như những chủ doanh nghiệp nói trên có kiến thức về phong thủy, chắc chắn nó đã không mang lại hậu quả xấu được tiên tri như chúng ta thấy trên thực tế qua ví dụ về "Thiên Trảm sát". IV. Kết luận Kính thưa quý vị Trong một bài tham luận ngắn, chúng tôi không thể trình bày hết và chuyên sâu một cách có hệ thống của ngành Phong thủy học Đông Phương. Tuy nhiên với những ví dụ ở trên thì chúng ta đã thấy rất rõ rằng: phong thủy chính là một hệ thống lý thuyết ứng dụng, tổng hợp tất cả những quy luật tương tác của thiên nhiên, vũ trụ, môi trường sống và chính cấu trúc ngôi gia ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Phong thủy giải thích tất cả các hiện tượng trong cuộc sống của chúng ta bằng hệ thống lý thuyết với phương pháp luận của nó với một khả năng tiên tri. Bởi vậy, đối với các doanh nghiệp kinh doanh không thể không cần đến kiến thức phong thủy. Và – nếu - khi chúng ta thiếu những tri thức về phong thủy, thì mọi sự thành công, hay thất bại của chúng ta sẽ chỉ được giải thích bằng nhận thức trực quan. Trong trường hợp với cách giải thích trực quan đó, chúng ta chỉ có thể tổng kết sự thành công hay thất bại trong kinh doanh để….rút kinh nghiệm. Còn khi chúng ta có những hỗ trợ bơi những tri thức phong thủy, thì điều này sẽ loại trừ được những yếu tố xấu và phát huy những yếu tố tốt trong những quy luật tương tác khách quan đến cuộc sống và sự nghiệp kinh doanh của chúng ta. Tất nhiên, chúng ta cũng cần phải xác định rằng: để thành công trong sự nghiệp kinh doanh, cũng còn nhiều yếu tố tương tác khác ngoài Phong thủy. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng: Phong thủy là một trong những yếu tố không thể thiếu - nói theo ngôn ngữ khoa học – thì Phong thủy là một yếu tố cần, để góp phần thành công của các doanh nghiệp. Trong thực tế ứng dụng phong thủy của tôi, đã góp phần thành công cho các doanh nghiệp lớn, kể cả những doanh nghiệp đã bên bờ vực phá sản - thì tôi có thể khẳng định rằng: thiếu sự hiểu biết về phong thủy thì tương lai các doanh nghiệp đã hàm chứa yếu tố thất bại. Kính thưa quý vị. Trên đây tôi đã trình bày những biểu biết của tôi về bản chất của Phong thủy học Đông phương và giá trị của nó trong thực tế ứng dụng vào cuộc sống của con người và sự nghiệp của các doanh nghiệp. Tất nhiên, khi ứng dụng cụ thể thì nó lại còn phụ thuộc vào kiến thức cụ thể của những Phong thủy gia. Và cũng cần phải xác định rằng: Những thiếu hiểu biết về chuyên môn sâu, không phải là bằng chứng phủ nhận hệ thống lý thuyết của ngành Phong thủy học Đông phương. Cuối bài, xin quý vị nhận ở nới tôi lời chúc chân thành về sức khỏe của các vị đại biểu có mặt nơi đây. Và cũng chân thành chúc tất cả những doanh nghiệp nơi đây sẽ tìm được những phong thủy gia đích thực để hổ trợ cho kinh doanh và sự nghiệp lâu dài của quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm. Sài Gòn ngày 19 tháng 11 năm 2016. Nguyễn Vũ Tuấn Anh.
  1 like
 32. Oh. Lâu quá mới thấy Tâm Giao vào lại diễn đàn. Việc đầu tiên tôi đề nghi Ban QT Kỹ thuật đưa nick Tâm Giao thành Hội viên chính thức của dd, được quyền viết bài trong các chuyên mục học thuật. Tâm Giao tham gia dd đã lâu và ko hề vi phạm nội quy, đóng góp hơn 60 bài viết. Đây là tính chính danh và sự công bằng cần có trong hoạt động của dd. Cảm ơn anh chị em.
  1 like
 33. Hi Mạnh Đại Quân, Bạn nên nói anh ấy ghi ra giấy nói cháu niệm 6 chữ số này để bồi dưỡng lại ngũ hành trong cơ thể : 640.380. Niệm liên tục mỗi ngày 30 phút. Nếu tin tưởng có thể nói anh ấy inbox thông tin cho Tôi : tên, tuổi, hình. Để mỗi Tối ngồi thiền tịnh tâm Tôi phát năng lượng hổ trợ trị bệnh từ xa để bé mau khỏi bệnh. Vài góp ý nhỏ.
  1 like
 34. Dạ, sư phụ. Để khi nào con đến thăm sư phụ lại nhờ sư phụ chỉ điểm. Con cũng tìm cách kết hợp Tử Vi với Luận Tuổi Lạc Việt và kết quả rất là khả quan sư phụ ạ. Khi nào con chín muồi, con sẽ viết một bài trên diễn đàn để chia sẻ kiến thức với các ace.
  1 like
 35. Cún nhà e nuôi mới mất đc 2 hôm. E đem chôn bé cách nhà 1 đoạn. Thương lắm, ko lúc nào e ko nghĩ đến, mà nghĩ đến lại khóc. Các bác cho e hỏi cún sau khi mất sẽ ra sao? Có đc hoá kiếp ngay ko hay trong 49 ngày. E có thể làm gì để cầu xin Trời Phật cho bé sớm đc đầu thai làm người ko ạ? E đang định ngày mai lên thắp hương tại nhà xin cho bé nếu có về thì đc về nhà. Rồi ra chỗ e chôn bé hoá ít tiền vành nén nhang xin các vị thần, quan cai quản khu đất đó chiếu cố, chăm sóc, đưa đg chỉ lối cho bé để sớm đc lên kiếp người. Ở nhà e cũg sẽ để riêng 1 góc nhỏ ngoài ban công thỉnh thoảng thắp nén hương với ít đồ ăn cho bé. Có nên làm như vậy ko ạ? E nói đừg ai cười nhé. E ko coi bé là vật nuôi mà như ng thân thật sự vậy? Mong các bác cho e lời khuyên với. E cám ơn nhiều.
  1 like
 36. Bị ngăn cản kết hôn vì không hợp tuổi Tôi tuổi Dần và anh tuổi Hợi. Mẹ tôi và mẹ anh đã ra sức ngăn cản chuyện tôi và anh yêu nhau, rồi đưa ra các dẫn chứng vợ chồng kỵ tuổi lấy nhau, người chồng đã mất khi còn rất trẻ. Tôi đau khổ và bối rối vô cùng. From: Xuân Thu Sent: Thursday, November 25, 2010 2:44 PM Kính gửi các anh chị Ban biên tập mục Tâm sự! Tôi viết câu chuyện của tôi với mong muốn duy nhất là có thể chia sẻ lòng mình cả với những người tôi không hề quen biết dù câu chuyện của tôi có lẽ đã thuộc vào đề tài quá cũ. Hơn 4 năm trước đây tôi đã gặp và nhận lời yêu người yêu tôi bây giờ. Tình cảm của chúng tôi đã trải qua rất nhiều sóng gió với hiểu lầm, không liên lạc và xa cách. Nhưng khi gặp lại nhau vào năm ngoái, cả hai chúng tôi đã quyết định quay lại. Chúng tôi là tình yêu đầu đời trong sáng và đã có rất nhiều kỷ niệm vui buồn, những lúc vượt qua khó khăn luôn ở bên nhau. Giờ đây khi cả hai có công việc ổn định và có thể tiến đến hôn nhân thì tình yêu của chúng tôi cũng đang đi đến lúc bế tắc vô cùng chỉ vì một lý do duy nhất: tôi và anh kỵ tuổi nhau. Tôi tuổi Dần và anh tuổi Hợi. Mẹ tôi và mẹ anh đã ra sức ngăn cản chuyện tôi và anh yêu nhau, rồi đưa ra các dẫn chứng vợ chồng kỵ tuổi lấy nhau, người chồng đã mất khi còn rất trẻ. Đọc đến đây có thể rất nhiều người sẽ nói rằng thời buổi nào rồi mà còn coi trọng chuyện tuổi tác trong hôn nhân. Nhưng có thể các anh chị nằm trong số ít không coi trọng chuyện này. Trong khi đó người Việt Nam rất xem trọng chuyện tuổi tác trong hôn nhân. Nếu lấy nhau trong sự ngăn cản quyết liệt của gia đình 2 bên hẳn tôi và anh đều sẽ không thực sự hạnh phúc. Tôi có thể khẳng định chúng tôi yêu nhau rất nhiều và tình yêu đã đủ lớn, đã được thời gian chứng minh. Nhưng tôi cũng không hiểu sao giờ đây tôi đang quyết định không liên lạc với anh để chúng tôi suy nghĩ lại chuyện này. Tôi có cảm nhận rằng tình yêu của tôi sắp ra đi. Tôi đau khổ và bối rối vô cùng. Các anh chị ai đã có kinh nghiệm giải quyết vấn đề này xin hãy chia sẻ cùng tôi. Hiện tại tôi cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Rất mong Ban biên tập đăng bài viết này của tôi để tôi có thể tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân mình. Chân thành cảm ơn anh chị! Thu http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-s...10/11/3BA237EF/ Hai mối tình của tôi đều tan vỡ vì không hợp tuổi Khi cô ấy nghe nói không hợp như vậy thì tinh thần yêu đương tan biến đi đâu mất và xoay 180 độ. Cô ấy nói thôi mình chỉ có duyên phận tới đó, dừng lại là đúng mức rồi. Tôi nghe mà không tin vào tai mình nữa. (Hung) Xem tiếp : http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-s...10/12/3BA23EAB/ Đau khổ khôn nguôi sau mối tình kỵ tuổi Phải chia tay anh, tôi hụt hẫng, đau khổ, mất niềm tin. Hơn một năm đầu tiên tôi đã đi tìm anh, nấp ở một góc nào đó để đợi anh đi làm về, để thấy bóng dáng anh cho đỡ nhớ, cho đến ngày anh có người khác thì tôi không còn đến tìm anh nữa. (Hien) Xem tiếp : http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-s...10/12/3BA23E2C/ -------------------------------------- Bài trả lời của TTNC Lý Học Đông Phương Kính gửi ban biên tập mục Tâm sự và quý bạn đọc, Mấy hôm nay chúng tôi theo dõi mục tâm sự và cảm thấy khá bức xúc vì các vấn đề về tuổi hợp hay không hợp trong hôn nhân. Là những người đã và đang nghiên cứu văn hóa truyền thống, nghiên cứu hệ thống lý học Phương Đông nên chúng tôi cũng muốn có đôi lời chia sẻ với quý bạn đọc.Chúng tôi viết bài này nhằm cung cấp cho quý vị quan tâm một cái nhìn đúng đắn hơn về vấn đề tuổi và tương tác tuổi trong mối quan hệ nam nữ. Trong truyền thống văn hóa Á Đông, lúc cưới vợ gả chồng thì những người có tuổi trong gia đình đều quan tâm đến vấn đề luận tuổi. Nhưng qua thời gian cũng như thăng trầm của lịch sử, ngày nay, việc luận tuổi đã bi thất truyền dẫn tới những quan niệm chưa chính xác, lệch lạc và trở thành một nỗi lo sợ vô lý cho các cặp trai gái yêu nhau muốn tiến đến hôn nhân. Và cũng qua cả ngàn năm nay, sự thất truyền, tam sao thất bản đã dẫn đến những phương pháp luận tuổi không đầu không đuôi, gây ra những cảnh dở khóc dở cười, chia ly vô cớ và đầy nước mắt của những đôi yêu nhau. Phương pháp phổ biến hiện nay đa số các “thầy” xem tuổi đều áp dụng phương pháp cung phy. Có 8 cung phi cho nam (Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn) và 8 cung phi tương tự cho nữ, kết hợp lại sẽ cho ra 64 trường hợp, hay còn gọi là 64 cặp tương tác (Càn – Đoài, Càn – Khảm, Đoài – Ly, Cấn – Tốn…), và kết quả của 64 cặp sẽ tương ứng với các chữ : Sinh Khí – Diên Niên – Phúc Đức – Phục Vị - Ngũ Quỷ - Tuyệt Mạng – Lục Sát – Họa Hại. Như vậy chỉ có 64 trường hợp tương tác tuổi. Chúng ta thử làm phép tính nhỏ, với nhân loại mấy tỷ người mà chỉ có 64 trường hợp để xem tốt xấu thì xác xuất giống nhau là rất lớn. Cứ 64 cặp thì có 1 cặp giống nhau. Có thể thấy rằng đây là điều thiếu logic. Ngoài ra, còn có phương pháp ít phổ biến hơn, đó là phương pháp Cao Ly Đồ Hình. Phương pháp này lấy 10 thiên can theo tuổi nam phối 12 địa chi theo tuổi nữ, sau đó sẽ có 1 bảng phân loại và định tuổi cát-hung. Nếu ta lấy 6 tỷ người trên thế giới và giả định có 1 tỷ cặp vợ chồng với trung bình có 4 con một cặp (ứng với 6 tỷ), đem chia cho 120 trường hợp thì ta sẽ có: 1000. 000. 000: 120 = Gần 8.300.000 triệu cặp vợ chồng có chung một hoàn cảnh. Chỉ cần 3/ 10 trong số 120 trường hợp phối cung đó chia ly hoặc chết thì ta sẽ có 8.300.000 x 36 = 298. 800. 000 cặp vợ chồng ly tan. Và hơn 1 tỷ trẻ em mồ côi trên thế gian này. Phổ biến nhất hiện nay là tình trạng trong dân gian vẫn lưu giữ và truyền miệng những câu như “Dần Thân Tỵ Hợi” “Tý Ngọ Mão Dậu” “Thìn Tuất Sửu Mùi” là Tứ hành xung, hoặc “Canh cô Mậu Quả”, “gái tuổi Dần”, nhưng người ta quên rằng đằng sau những câu trên là cả 1 hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh các mối quan hệ của Thiên can, Địa chi, mạng. Qua các phương pháp trên, các bạn cũng có thể nhận thấy thiếu sự hợp lý và khập khiễng trong phương pháp luận tuổi. Nhưng đáng tiếc là sự coi tuổi khập khiểng này đã tồn tại trên thực tế và ăn vào tiềm thức của các bậc ông bà cha mẹ, làm họ tin một cách mù quáng. Các phương pháp coi tuổi vợ chồng khập khiễng trên từ những vị thầy nửa mùa, chẳng hiểu thấu lý, nên vô tình đã để lứa đôi tan nát. Để thay đổi những quan niệm sai lầm trên, chúng tôi cần thấy phải có một phương pháp hoàn chỉnh, logic, nhằm giúp cho những đôi lứa yêu nhau đến được với nhau. Chính vì vậy chúng tôi, những người làm công việc nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương đã tổng hợp, nghiên cứu và kiểm nghiệm để có được một phương pháp luận tuổi đúng đắn, hợp lý và mang tính khái quát cao nhất. Phương pháp này chúng tôi đặt tên là “Luận Tuổi Lạc Việt” với sự điều chỉnh mạng Thủy – Hỏa trong Lạc Thư Hoa Giáp so với Lục Thập Hoa Giáp của Trung Quốc nhằm chứng mính cách so tuổi vợ chồng còn sót lại trong dân gian hiện nay chỉ là những mảnh vụn rời rạc, không hoàn chỉnh dẫn đến những sai lầm tai hại. “Không có tuổi vợ chồng xấu trong tình yêu đôi lứa đích thực” và “yêu nhau cứ lấy” là quan điểm của chúng tôi. Ngoài ra, tương quan vợ chồng chỉ là những điều kiện ban đầu, khi gia đình có con thì tương quan này sẽ thay đổi tốt hoặc xấu phụ thuộc vào tuổi đứa con có hợp với cha mẹ hay không, đặc biệt là con út! Ông bà ta có câu “giàu con út, khó con út” Theo phương pháp này, tương tác giữa người với người xảy ra ở cả 3 yếu tố Thiên can, Địa chi và Mạng thông qua mối quan hệ về ngũ hành sinh khắc và nguyên lý âm dương. Như vậy, để dể hình dùng, ta có thể làm phép tính như sau : 60 tuổi nam phối 60 tuổi nữ, cùng với tuổi của 60 đứa con út có khả năng sinh ra theo tương quan tuổi vợ chồng, Tức là ta sẽ có: 60 x 60 x 60 = 216.000 trường hợp khác nhau. Xác xuất để tinh toán cao hơn nhiều lần so với các phương pháp trên. Ở đây, chúng tôi chưa nói đến các cách cục tốt trong việc phối tuổi vợ chồng và con cái trong gia đình. Nhưng vấn đề không dừng lại ở những con số khô khan và phương pháp lạnh lùng. Phương pháp “Luận tuổi Lạc Việt” còn có tính nhân bản ở chỗ là nó khẳng định một cách hợp lý theo thuyết Âm Dương Ngũ hành về tình yêu nam nữ -"Yêu nhau cứ lấy" và sinh đứa con chính là nguồn hạnh phúc gia đình, dù tuổi cha mẹ có khắc nhau đi chăng nữa. Và một vấn đề chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý bạn đọc, đó là “tuổi tác” là một trong những điều kiện tương tác mang tính căn bản ảnh hưởng đến một hoặc nhiều mối quan hệ giữa người với người, chứ không có nghĩa tuổi tác sẽ quyết định mọi thứ diễn ra xung quanh bạn. Có rất nhiều các yếu tố khác ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi các nhân, mỗi gia đình như : hoàn cảnh gia đình, công việc, thu nhập, tính cách cá nhân… Chính vì vậy khi gặp các vấn đề nan giải trong cuộc sống, các bạn không nên quy hết vào lý do… không hợp tuổi, để rồi có những đáng tiếc xảy ra và xã hội lại tiếp tục duy trì những quan niệm không chính xác về việc xem xét tương quan tuổi giữa người với người! Xin chân thành cám ơn quý báo và quý bạn đọc. Thiên Luân Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.
  1 like
 37. Nhược đài sư tử thượng. Thiên hạ thái bình phong. Cái này là sấm Trạng đấy. Có người bảo là sư tử tức đất nước Xinh ga bo. Khi đất nước này nổi lên như một siêu cường thì thiên hạ thái bình. Hi.
  1 like
 38. Đây là đường link lá số TỬ VI LẠC VIỆT của bé Các bạn tham khảo http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
  1 like
 39. (tiếp theo) 2. SỰ HOÀN CHỈNH CỦA HẬU THIÊN LẠC VIỆT PHỐI HÀ ĐỒ Trên cơ sở phân tích những bất hợp lý về hai trục Thiên Địa và Quỷ Môn từ đồ hình và tư liệu ghi lại từ cổ thư chữ hán, được dịch ra chữ Quốc ngữ ngày nay, người viết đi tìm một sự hợp lý cho những vấn đề tồn nghi. Và, người viết nhận thấy rằng những bí ấn, nghịch lý và tồn nghi được giải trừ, thay vào đó bằng sự lý giải hoàn toàn hoàn chỉnh trên cơ sở Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ, một nguyên lý được hiệu chỉnh dựa trên các cơ văn hóa phi vật thể thuộc nền văn hiến Việt có bề dày lịch sử 5000 năm huyền vĩ, nguyên lý ấy được giải thích và công bố trong các tác phẩm “ Tìm về cội nguồn Kinh Dịch”, “Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt”, “Tính minh triết trong tranh dân gian Việt Nam”(*)…tác giả công trình nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Với sự phục hồi hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành, nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã công bố một nguyên lý lý thuyết được hiệu chỉnh và phục hồi, từ những mật ngữ tồn tại trong văn hóa phi vật thể của Việt tộc, đó là nguyên lý căn để Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ. Theo tiêu chí khoa học hiện đại quyết định rằng: “Một giả thuyết khoa học được coi là đúng, nếu nó giải thích hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó một cách nhât quán, hoàn chỉnh, có tính hệ thống, tính khách quan, tính quy luật và có khả năng tiên tri.”. Nguyên lý lý thuyết căn để Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ chứng tỏ tính nhất quán và hợp lý của nó trong việc giải mã những bí ấn và nghịch lý của khái niệm trục Thiên – Địa và trục Quỷ Môn. Đầu tiên, hãy xem qua đồ hình Hậu thiên Lạc Việt với sự hoán vị hai vị trí Tốn – Khôn, đã được luận giải và chứng minh trong các tác phẩm đã nêu (*), xin miễn chứng minh, cùng với đồ hình Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ như sau: Hậu thiên Lạc Việt với hoán vị Tốn - Khôn. Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ. Từ đồ hình Hậu thiên Lạc Việt do nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh phục hồi, người viết họa lại đồ hình với hai trục khái niệm Thiên – Địa và Quỷ Môn như sau: Một sự phân hơp lý có thể nhân ra rằng phương Cấn – Đông Bắc vẫn là Quỷ môn với định danh là Nam quỷ môn có được sự đồng nhất giữa danh và quái khí là Nam quỷ môn với quái Cấn là tượng thứ nam trong nghĩa về tượng quái của 8 quái dịch, đồng thời đối lập, đối xứng cân bằng trong mối tương quan cân đối Âm dương với phương Tây Nam là quái Tốn, đăng đối với danh vị Nữ quỷ môn, bởi quái Cấn tượng là thiếu nam hợp, con trai út với định danh Nam quỷ môn lại đồng đẳng và đối xứng âm dương với quái khí Tốn tượng là trưởng nữ, con gái cả. CẤN - Nam Quỷ Môn TỐN - Nữ Quỷ Môn Tiếp theo, xét cặp khái niệm Thiên Môn - Đại Hộ với căp quái Càn - Khôn trong Hậu thiên Lạc Việt. CÀN - Thiên Môn KHÔN - Địa Hộ Giống như thế, phương Càn – Tây Bắc gọi là Thiên Môn nghĩa là cổng trời đồng nhất giữa danh và quái khí là Càn, tượng là trời là cha là lão ông trong nghĩa về tượng quái của 8 quái dịch môn đăng hậu đối với phương Đông Nam chủ quái là Khôn, được hoán vị hoàn toàn tương hợp với danh vị là Địa Hộ. Hai định danh Thiên Môn và Địa Hộ trong mối quan hệ đồng trục với ngôi nhà mới là Hậu thiên Lạc Việt đã cho thấy rỏ ràng tính đối lập, đối xứng, cân bằng âm dương trong mối tương quan trên bát quái thể hiện chặt chẻ tính đồng đẳng tương quan, bởi quái tượng Càn là trời, là cha, là lão ông với định danh Thiên môn đăng đối với quái khí Khôn tượng là đất, là mẹ, là lão bà hoàn toàn xứng hợp với định danh Địa hộ. Vì vậy tính đồng đẳng, tương quan so sánh được thể hiện ngay và hoàn chỉnh hợp lý với phương trục Thiên Địa mà cổ thư chữ không thể hiện được điều này! Ở phần chi tiết hơn, tính đối xứng, cân bằng âm dương thể hiện rỏ ràng qua từng hào của quái, ở các hào sơ, hào trung, hào thượng giữa hai quái Càn – Khôn. Bản thân ngay tượng quái Càn và Khôn cũng đã thể hiện đối lập âm dương và cũng hiển nhiên cũng là một cặp phạm trù thể hiện tính âm dương. Còn lại, ở hai trục Khảm – Ly, Chấn – Đoài thì không cần phải bàn đến, bởi đã thể hiện đầy đủ tính tương quan cân đối âm dương. Với nguyên lý lý thuyết Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ, tính nhất quán còn thể hiện ngay trong quy luật tương phối quái khí thể hiện trong phương pháp Bát trạch Lạc Việt và Phiên tinh Lạc Việt. Theo phương pháp Bát trạch Lạc Việt, một phần ứng dụng của khoa Phong thủy Lạc Việt, cũng xác định phi cung mệnh chủ của con người được chia thành hai phe, phe Đông trạch và phe Tây trạch. Nhưng do sự hoán vị Tốn – Khôn nên Đông trạch sẽ gồm bốn phương tốt là Bắc, Nam, Đông và Tây Nam và quái khí không đổi là Khảm, Ly, Chấn, Tốn, ngược lại Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc và Tây tương ứng với quái khí không đổi là Càn, Khôn, Cấn, Đoài thuộc Tây trạch. Từ đồ hình, vẫn nhận thấy trục Phúc Đức của phe Đông trạch vẫn là trục Khảm – Ly, Bắc – Nam theo phương pháp Bát trạch Lạc Việt và sơn hướng phối quái của phiên tinh Lạc Việt. Chính do sự chuyển đổi Tốn – Khôn, Hậu thiên Lạc Việt cho thấy sự xuất hiện trục Phúc Đức của người Tây trạch, ngay ở trục Thiên – Địa, trục Càn – Khôn, thể hiện một trục đồng tính chất quái khí tốt nhất của người Tây trạch mà Bát quái cổ thư không thể hiện được điều này. Một sự hoàn chỉnh hơp lý khác được mở ra khi quán xét hai trục còn lại trên đồ hình Hậu thiên Lạc Việt. Trục Đông Bắc – Tây Nam với hai quái Cấn – Tốn là trục Quỷ môn với định danh Nam quỷ môn và Nữ quỷ môn, khi được xét theo phương pháp Bát trạch Lạc Việt thì mệnh cung Tốn nhà hướng Cấn hay mệnh cung Cấn mà nhà hướng Tốn thì đều được Tuyệt Mạng và theo phương pháp Phiên tinh Lạc Việt, sơn hướng phối quái sơn hậu Cấn phối Tốn hướng hoặc sơn hậu Tốn phối Cấn hướng đều là Tuyệt Mạng, gọi là Tuyệt Mạng trạch và rỏ ràng đây là trục Tuyệt Mạng. Khái niệm trục Quỷ Môn đến lúc này trở nên thật tương xứng với tính chất nội tại của nó là trục Tuyệt Mạng và như vậy giữa danh và tính đã có sự hợp lý hoàn hảo mà Bát quái cổ thư cho đến thời điểm này vẫn không có thể nào tỏ rỏ tính hợp lý như vậy. Cùng một cách như vậy, trục Đông – Tây , Chấn – Đoài vẫn thể hiện là trục Tuyệt Mạng trên Bát quái Hậu thiên Lạc Việt. Một cách tổng thể nhận xét Hậu thiên Lạc Việt, lúc này phối với Hà đồ về việc phân bố trạch quái sẽ thấy rằng: Với hai trục trung tâm, hay gọi là đường trung tâm thì trục Thủy (Khảm) – Hỏa (Ly) hợp thành trục Phúc Đức vuông góc trục trung tâm Đông – Tây, Chấn – Đoài là trục Tuyệt Mạng thể hiện tính đối lập âm dương giữa một trạch – trục mang tính chất tốt nhất với một trach – trục mang tính chất xấu nhất. Cũng như vậy với trục tứ ngung Thiên – Địa là trục Phúc Đức vuông góc, đối lập với trục trục tứ ngung, là trục Quỷ môn với nội tính là trục Tuyệt Mạng thể hiện sự đối lập âm dương trên tổng thể đồ hình. Mặt khác, xét về tương quan quan ngũ hành giữa từng cặp phương đối xứng đồng trục thì tất cả đều tuân thủ theo nguyên lý ngũ hành tương khắc, như Thủy ( Khảm) – Hỏa (Ly), Kim (Đoài) – Mộc (Chấn), Cấn thuộc Mộc tương khắc với Tốn thuộc Kim, theo quan niệm Phong thủy Lạc Việt và Càn là âm kim đới thủy tương khắc với Khôn là âm hỏa đới thổ vẫn thể hiện lý tương khắc cho một căp hành quái trên nguyên lý bát quái Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ. Và chính ngay khi phối các các quái lên cung vị của Hà đồ thì tính chất tương khác về ngũ hành cung vị Hà đồ vẫn thể hiện được tính đồng nhất và tương hợp với bát quái, một cách tổng quát các quái khí đồng trục đều theo một lý tương khắc hoàn toàn nhất quán và hoàn chỉnh. Tính quy luật cân đối âm dương còn thể hiện trên Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ khi cho thấy hai trục, âm Phúc Đức với độ số Hà đồ là 6-2 và dương Phúc Đức với độ số là 1-7 cho phe Đông trạch và Tây trạch, cùng với hai trục âm Tuyệt Mạng với độ số 8-4 và dương Tuyệt Mạng với độ số 3-9 cho hai phe Đông – Tây trạch. Đây là thể hiện tính cân đối âm dương, có cặp có đôi trong nội hàm Phúc Đức và Tuyệt Mạng và cũng thể hiện lý âm dương trong ngay trên cặp phạm trù Phúc Đức và Tuyệt Mạng. Như vậy sự hoàn chỉnh tuyệt vời cho việc giải mã bí ẩn, nghịch lý trục Quỷ Môn và trục Thiên Môn – Địa Hộ tồn tại từ trong cổ thư và sư phân bố tổ chức hợp lý các phương quái thì không nguyên lý nào bằng nguyên lý Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ thuộc nền văn hiến Việt 5000 năm huyền vĩ. Hơn nữa, xét theo trục từ trường Trái Đất, trục Khảm - Ly trùng với trục từ trường Bắc - Nam của quả đất dành riêng cho phe Đông trạch. Trục Tây Bắc - Đông Nam tương hợp với trục nghiêng của Trái đất cũng thể hiện là một trục chính với chiều tương tác quan trọng đồng chất dành riêng cho phe Tây trạch. Một lần Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ thể hiện tính ưu việt của nó. 3. LỜI KẾT Để hiệu chỉnh một nguyên lý đã có sẳn thì cần phải đi từ một lý thuyết hoàn chỉnh và nếu như thế thì chỉ có chủ nhân đích thực của hệ thống lý thuyết đó mới thực hiện được điều này, với sự phục hồi học thuyết Âm Dương Ngũ Hành thuộc nền văn hiến Việt 5000 năm rực rỡ thì việc giải quyết tính bất hợp lý của những khái niệm như trục Thiên – Địa, trục Quỷ Môn cho thấy tính hoàn chỉnh của nguyên lý lý thuyết Hậu thiên Lạc Việc phối Hà đồ, được công bố bởi nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, thể hiện tính nhất quán, tính quy luật và có thể giải thích được nhưng hiện tượng hiên quan đã cho thấy sự hoàn chính và phù hợp với tiêu chí khoa học của nguyên lý lý thuyết ấy. 19 tháng Dậu năm Tân Mẹo (2011) Thiên Đồng ================================= Tham khảo: - Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, NXB Tổng Hợp TpHCM 2007 - Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, NXB Tổng Hợp TpHCM 2003 - Tính minh triết trong tranh dân gian Việt Nam. - Phong thủy Lạc Việt, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, lưu hành nội bộ. - Dịch học ngũ linh, tg Cao Từ Linh, NXB Văn Hóa Thông Tin, 2006. - Nhập môn chu dịch dư đoán học, tg Thiệu Vĩ Hoa, NXB Văn Hóa Thông Tin, 1996. - Phong thủy toàn thư, tg Thiệu Vĩ Hoa, NXB Thời Đại, 2009
  1 like
 40. Cám ơn anh Phamhung. Văn Lang thấy sẽ dễ đọc hơn nếu in ra giấy nên đã chuyển sang bản Pdf và up lên đây để chia sẻ cùng mọi người. http://www.mediafire.com/?zx7m44eardx44y9
  1 like
 41. BÙA NGẢI XỨ MƯỜNG - PHẦN 3 : GỠ THƯ YẾM . dienbatn và Sư phụ HT.VIÊN MINH Viện chủ Tổ đình Bửu Long - Trưởng ban Phật giáo Nam tông viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Tổ đình đang xây dựng . Một buổi chiều , gọi theo số điện thoại mà Thày Chàm đã cho , dienbatn hẹn gặp được chị Q.C tại nhà . Từ TP.HỒ CHÍ MINH , chỉ sau khoảng gần một giờ , dienbatn đã có mặt tại nhà chị , xung quanh là một khu vườn cây chôm chôm , sầu giêng , măng cụt ... mát rượi . Vừa dừng xe hơi ngoài ngõ , dienbatn đã thấy rất đông người ngồi chờ trên những băng đá ngoài hàng ba . Ngay trước sân là một ban thờ có thờ tượng của Phật bà trông thật rực rỡ . Bước qua hàng ba vào một căn phòng khá rộng , một đầu đặt các ban thờ Phật , Gia tiên , đầu kia kê một cái bàn mặt đá khá rộng là nơi làm việc của chị Q.C . Chị Q.C là một phụ nữ khoảng gần 60 tuổi , nhưng trông rất trẻ và hao hao giống chị Năm Nghĩa . Chị có cách giao tiếp rất giản dị , mộc mạc và rất Nam bộ . Sau khi tự giới thiệu và nói mục đích của mình , chị tươi cười mời dienbatn ngồi vào chiếc ghế tựa ngay cạnh chị để xem chị làm việc với điều kiện không được quay phim , chụp ảnh ( Híc - Tiếc quá ) . Khách đến với chị từ khắp các nơi trong cả nước , từ Yên Bái xa xôi đến những người dân sống tại miền Đông hay Tây của Nam bộ . Thôi thì đủ mọi thành phần : Cán bộ , dân làm ăn , buôn bán và cũng có một vài Thày bà hành nghề ở đâu đó bị trúng thư trúng ếm đến nhờ chị giải cho . Theo lời chị , hầu như khó có ai có thể tránh được khi người ta làm việc ác độc là thư ếm họ . Bị Thư ếm , nhẹ thì làm ăn thất bại , gia đình xào xáo , đổ vỡ , nặng thì có thể bệnh tật ốm đau rề rề , thuốc thang mãi không khỏi , để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng . Ngày trước , dienbatn cũng chỉ nghĩ là người ta phải căm thù nhau lắm mới dùng đến thuật Thư yếm để hại người , nhưng khi tận mắt trông thấy , dienbatn mới biết chuyện Thư ếm lẫn nhau là " chuyện thường ngày ở Huyện " . Thôi thì đủ mọi lý do người ta có thể thư ếm hại nhau : Cạnh tranh làm ăn , tranh giành chức tước , muốn chiếm đoạt tài sản hay vợ con người khác , thậm chí chỉ vì ghét nhau lời ăn tiếng nói người ta cũng đi kiếm Thày để Thư ếm hại nhau . Tại khắp nơi , đâu cũng có những ông bà Thày vì tiền mà thực hiện việc thư ếm người khác cho thân chủ của mình . Mới chỉ có một buổi chiều mà dienbatn đã tận mắt chứng kiến biết bao nhiêu hình thức Thư ếm hại người ta . Có loại dùng ba lá bùa Lỗ Ban vẽ trên vải vàng , chữ đỏ thư vào trong bụng người khác khiến cho họ mệt mỏi , đau đớn , làm ăn thất bại , gia đình xào xáo như trong nhà có ma có quỷ . Loại thư này có những ký hiệu hẹn ngày , thường là 30 , 50 hay 100 ngày tự nhiên phát bệnh mà chết . Có loại thư bằng đinh sắt 7 hay 10 phân , loại này thông thường khi lấy ra phải có đủ 3 chiếc mới là hết . Có loại thư bằng tóc rối vào trong bụng , thật kinh khủng khi lấy ra từ trong bụng người ta cả một nắm tóc rối to tướng còn dính lẫn máu . Một loại khác thì dùng những con bọ xít , bọ hung thư vào bụng người ta , lúc lấy ra khỏi thân thể người ta chúng hãy còn ngo ngoe sống . Một loại khác ác độc hơn là dùng những mũi kim gút thư vào người . Những mũi kim nhỏ xíu này theo đường máu chạy khắp cơ thể nên lấy được ra rất vất vả , có đi siêu âm cũng khó phát hiện vị trí chính xác vì nó không ở một chỗ cố định . Có thật là nhiều cách để người ta có thể thư ếm hại nhau, xin các bạn chớ có coi thường vì không biết lúc nào , chính mình lại là nạn nhân của thuật thư ếm đó . Để rộng đường hiểu biết , dienbatn xin trích bài viết sau của một Huynh đệ là Tamandieungo của THEGIOIVIHINH.COM về vấn đề này : " Tà thuật trù ếm và nguyền rủa có thể được sử dụng để hại người trực tiếp và gián tiếp. Người bị trù dập sẽ bị ốm đau, tai nạn, hay kể cả thiệt mạng. Trù ếm là một trong những tà thuật ghê sợ nhất, và rất ư là thông dụng ở dân gian. Mục đích trù ếm là để trả thù, hoặc để trấn an, bảo vệ một linh địa, một địa điểm chôn cất bảo vật hay nghĩa trang. Lời trù ếm có thể có hiệu lực ngay tức khắc, hoặc ngấm ngầm nhiều năm tháng. Có những lời trù ếm ám hại đến vài ba thế hệ, ảnh hưởng cả một đại gia tộc— chẳng hạn như Nhà Kennedy? Phương pháp trù ếm thông dụng nhất là dùng một hình nộm, tức là một tiêu biểu đại diện cho người bị trù. Hình nộm có thể được cấu tạo bởi sáp, đất sét, gỗ, vải hay giấy (những con rối nộm). Hình nộm sẽ được tác tạo giống hệt người bị trù ếm. Hình nộm càng giống đối tượng, càng có hiệu quả mãnh liệt. Người bị trù sẽ chịu chung số phận với hình nộm của họ, khi bị đánh đập, hành hạ, xúc phạm, hủy diệt qua những hình thức đốt, đâm, bẻ gãy, nhận nước, xúc phạm bởi đồ dơ bẩn hoặc chôn xuống đất. Tà thuật trù ếm, nguyền rủa, còn được những phù thủy, thầy bùa, thầy phép mang ra chợ đời buôn bán. Những người này có quyền năng đặc biệt để mua bán tà thuật hại người cũng như để giúp người. Họ có thể ban phép miễn phí hay đòi hỏi phải có giá trả, có khi giúp ích cho công lý, có khi tạo thêm nghiệp ác. Rất nhiều người có khả năng sử dụng tà thuật trù ếm, nhưng tác động và hậu quả còn tùy thuộc bản lĩnh và quyền năng của từng phù thủy, thầy bùa, thầy phép được chiêu cầu. Phải là hạng cao tăng, sư thầy, giáo chủ, với đầy đủ quyền lực huyền bí mới thật sự đạt tới công lực cực kỳ lợi hại và nguy hiểm. Thông thường những người nghèo khổ, bệnh hoạn, bất hạnh nhất của xã hội là những người hay cầu thầy để tìm công lý hay sự trả thù. Tự họ cũng có thể trù ếm nguyền rủa người khác, hiệu lực ghê gớm nhất là lúc họ trăng trối trước khi chết. Khi đối tượng bị trù ếm biết rằng họ đang bị ếm, sức khoẻ và tâm thần họ cảng bị suy sụp trầm trọng. Chính sự lo sợ của người bị trù ếm khiến cho họ đau khổ và hoang mang gấp bội. Tuy nhiên, trong trường hợp bị phù thủy cao tay ấn dùng tà thuật ếm, dẫu đối tượng không biết mình bị trù dập, kết cuộc cũng có thể bi đát y như họ biết. Nếu đối tượng cảm nhận rằng họ bị ếm, họ có thể tìm đến các thầy phép khác để gỡ bùa, diệt trù, và thường thì phải hao tốn một số tiền lớn để đối phó. Có khi người thầy mà họ cầu, chính là người đã trù ếm họ. Nếu là hai lực lượng khác nhau đối chọi, một cuộc chiến tà thuật gay go có thể xảy ra. Bên nào quyền thế hơn sẽ chiếm ưu vị. Phương pháp gỡ bùa, diệt trù rất ư là quyền biến, không thể bàn hết ở đây. Một điểm đặc biệt lưu ý, những đêm rằm sáng trăng là lúc quyền năng trù ếm mãnh liệt nhất. Ngược lại, những đêm trăng khuyết là lúc để đối phó trừ diệt bùa phép, trù ếm, hiệu lực nhất.ª Nói về bùa ngải người ta thường nói kèm theo là thư, ếm vậy thư ếm là gì? Thư là thường dùng hương, dùng bút, họa bùa để chữa bệnh hoặc đôi khi vì 1 mục đích nào đấy người ta sử dụng để hại người. Còn ếm, người ta dùng các vật dụng của thân chủ hay người bị hại thổi vào đấy 1 thần lực hoặc một ma lực để chữa bệnh hoặc hại người. Thông thường ếm có thể được gửi lên mây, xuống mép nước, theo ngọn gió, trong bờ cỏ, dưới ngọn cây, v..v. Hoặc còn được làm vào gia súc như gà, chó, lợn, v..v. Những người làm được thư ếm thật ra phải là những thầy có công lực thật sự mới có thể thực hiện được vì thế việc giải thư ếm là cả 1 vấn đề và phải được 1 người thầy có đủ công lực của Phật pháp mới có thể giải ra được không phải ai cũng có thể làm được điều này. Để giải thư ếm chủ yếu người ta dùng pháp cầu Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. ...Còn "thư" trong huyền môn là dùng linh phù sai khiển thần phù đưa vật vào trong người của đối tượng, làm cho đối tượng bị đau đớn lần hồi mà chết. Vật thư thường dùng là kim loại như kim, đinh, hiếm khi dùng đến lưỡi lam. Những vật thư khác như da trâu... thường có liên quan đến ngãi. ( Còn ếm, người ta dùng các vật dụng của thân chủ hay người bị hại thổi vào đấy 1 thần lực hoặc một ma lực để chữa bệnh hoặc hại người. Thông thường ếm có thể được gửi lên mây, xuống mép nước, theo ngọn gió, trong bờ cỏ, dưới ngọn cây, v..v. Hoặc còn được làm vào gia súc như gà, chó, lợn, v..v. Những người làm được thư ếm thật ra phải là những thầy có công lực thật sự mới có thể thực hiện được vì thế việc giải thư ếm là cả 1 vấn đề và phải được 1 người thầy có đủ công lực của Phật pháp mới có thể giải ra được không phải ai cũng có thể làm được điều này. Để giải thư ếm chủ yếu người ta dùng pháp cầu Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Thật ra, không cần vật dụng, thậm chí không cần biết tên tuổi của đối tượng pháp sư vẫn ếm được như thường. Việc ếm đối, không phải thổi vào đấy thần lực hay ma lực, pháp sư vận dụng ngũ hành sanh khắc hoặc lợi dụng vòng quay của từ trường thông qua linh phù và những phương pháp diệu dụng để "xử lý" đối tượng mà thôi. Người có đủ sức thực hiện phép ếm thường là mang sắc Hạ sư trở lên. Phép ếm, bùa ếm là tên gọi chung. Phương pháp ếm thì đa dạng không lường, hình thức nào cũng độc cả: ếm lư hương, ếm bếp lò, ếm ngã ba đường, ếm nghĩa địa, ếm cột nhà, ếm bụng cá, ếm miệng chim... Tùy theo khả năng, mục đích, tâm địa của ông thầy và bổn mạng nguyên thần của đối tượng như thế nào thì cách ếm sẽ biến đổi như thế ấy... Sở dĩ pháp sư sử dụng đến phép ếm là vì hám của, vì oan gia trái chủ, vì tự ái cá nhân, vì muốn khẳng định mình... tất cả không vượt ngoài cái TA quá lớn của mình. Việc làm này vô cùng tổn âm đức. Những người thầy nào dụng tâm bất chính, sử dụng phép ếm để hại người, trong tương lai không xa sẽ gánh chịu hậu quả vì những điều mình tác tạo. Phương pháp giải ếm cũng khá đa dạng... nhưng không ngoài quy luật ngũ hành sanh khắc. Riêng phép ếm bụng cá, ếm miệng chim thì phải nhờ đến Hà Bá, Sơn Thần giúp đỡ. Tamandieungo " . ( Nguồn : thanbihocdongtay.com ) . Trên bàn làm việc của chi Q. C rất đơn giản : Một sấp giấy đỏ và giấy trắng cắt sẵn thành những rẻo bằng 2 ngón tay , dài khoảng 20 cm để vẽ phù . Một chai nước phép để sẵn bên cạnh , một con dao Thái cán vàng dùng để mổ trứng . Tất cả chỉ có vậy . Những người bị trúng thư ếm thông qua điện thoại hoặc khám trực tiếp sẽ được sàng lọc ra và chỉ giữ lại những người nào đúng là bị trúng thư ếm mới ở lại , những bệnh khác không nhận chữa . Người bị thư ếm trước khi đến chị thì ghé đâu đó mua 3 quả trứng gà sống và mang theo . Khi đến lượt người nào , chị Q.C viết cho 3 lá bùa và đưa họ , bảo quấn xung quanh 3 quả trứng đã đem theo rồi lăn khắp người ( Lăn qua cả quần áo ) . Sau khoảng 10 phút , chị lấy mấy quả trứng đó từ tay bệnh nhân săm soi và đặt lên một mảnh ni lô ng trên bàn , lấy chai nước phép đổ lên quả trứng và dùng con dao Thái cán vàng đâm thủng vỏ quả trứng . Chỉ một phút sau , chị đã lôi ra từ trong quả trứng gà sống đó lúc thì đinh sắt , lúc thì tóc rối , lúc thì Bùa Lỗ Ban .....Những thứ đó đã xỉn màu khi nằm trong cơ thể người ta . dienbatn ngồi bên cạnh cố căng mắt ra xem có trò ảo thuật nào không hay chị có giấu đồ trong tay như người ta hay làm ảo thuật hay không . Tuyệt nhiên không vì chị mặc áo ngắn tay và thao tác trước mắt của cả chục khán giả ngay bên cạnh . Sau khi lấy ra xong , chị bảo người bị thư ếm mang trứng và những đồ thư ếm ra sông chỗ nước xiết thả trôi đi . dienbatn có tranh thủ làm mấy cuộc phỏng vấn mini những người đến chữa bệnh . Theo một chị bị thư đinh thì trước đó , chị luôn thấy bị đau nhói ở vùng ngực , đi khám và chụp MRI thì không phát hiện được điều gì . Nghe người ta chỉ , chi lên nhờ chi Q.C chữa và lấy trong người chị ra ba cây đinh mười phân . Mà thật lạ , tận mắt chứng kiến , dienbatn thấy mấy cái đinh dài hơn quả trứng , không biết làm sao nó lại chui vào trong đó được ???? Ngay sau khi lấy đinh ra , người bệnh thấy hết đau hẳn . Một người khác cho biết , do mâu thuẫn trong làm ăn nên anh ta bị người ta thư liên tục và anh trở thành khách " Mối " của chị Q. C . Hầu như cứ vài tháng anh lại phải chạy lên nhờ chi gỡ giúp . Hoàng hôn đã dần buông xuống trên những tàng cây trong vườn , lúc này đã hết khách nên dienbatn tranh thủ hỏi chuyện chị Q. C . Chị chỉ tay ra xung quanh tường , lúc này dienbatn mới để ý thấy rất nhiều những tấm liễng của những người bệnh khắp nơi gửi đến tri ân chị đã chữa cho khỏi thư ếm . Chị cho biết công việc rất bộn bề , chị mới sang Thái Lan , Hồng công , Cam Pu chia để giúp cho người ta . Qua tâm sự mới biết gia cảnh chị rất khổ : Chồng bị tai biến mạch máu , con trai thì hơi bị khìn khìn , đứa thì gặp tai nạn giao thông . Nghiệp lực và các đấng , các cõi trong vô hình như muốn thúc ép bắt chị phải đầu hàng không cho hành sự cứu đời nữa . Khuôn mặt chị chợt thoáng một nét buồn và chỉ giây lát sau , chị đã lấy lại được sự bình thản trên khuôn mặt . Chữa bệnh cứu người bị thư ếm phải chăng đố với chị là một THIÊN MỆNH ?
  1 like
 42. Ðể tiện cho việc học và nghiên cứu của mọi người, tôi đăng các bài viết mang tính chất tham khảo vào đây. Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn và ngày tận thế (các đoạn trích trong cuốn “Hãy chú ý đến Lời Tiên Tri của Ða-Ni-Ên!” của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội NW). Theo Kinh Thánh thì lịch sử loài người bị hủy diệt sau khi xuất hiện đủ 7 cường quốc. 7 cường quốc này ngày nay người ta đã xác định (?) như sau: “1 – Ê-díp-tô (thủ phủ chính là vùng Ägypt bây giờ) bắt đầu từ ? 2 – A-si-ri (…vùng Syri bây giờ) bắt đầu từ ? 3 – Ba-by-lôn (….vùng Irak bây giờ) bắt đầu từ 607 trước công nguyên (TCN) 4 – Mê-đi Phe-rơ-sơ (…vùng Iran bây giờ) bắt đầu từ 539 TCN 5 – Hy Lạp bắt đầu từ 331 TCN 6 - La-Mã (….vùng Itali bây giờ) bắt đầu từ 30 TCN 7 - Anh-Mỹ bắt đầu từ 1763 sau công nguyên”. Nếu như các câu giải mã trên là đúng thì ngày nay chúng ta đang ở trong giai đoạn cuối cùng của cuốn Kinh Thánh. Ngày tận thế của thế giới được mô tả trong cuốn Kinh Thánh qua bức tượng trong giấc chiêm bao của vua Nê-bu-cát-nết-sa (thuộc cường quốc Ba-by-ôn mặc dù ông ta không nhớ lại được giấc mơ đó) được nhà tiên tri Đa-ni-ên giải nghĩa cho chính ông vua đó như sau: “Hỡi vua, vua nhìn xem này có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường, nó đứng trước mặt vua và hình dạng dữ tợn. Đầu pho tượng bằng vàng ròng, ngực và cách tay bằng bạc, bụng và vế bằng đồng, ống chân bằng sắt và bàn chân thì một phần bằng sắt còn một phần bằng đất sét. Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải tay đục ra, đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng, và làm cho tan nát. Bấy giờ sắt, đất sét, đồng, bạc, vàng đều cùng nhau tan nát cả, trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ, phải gió lùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó, nhưng hòn đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất“: - Đa-ni-ên 2:31-35. Và Đê-ni-ên đã giải thích…..Tóm tắt thì ngày nay chúng ta hiểu như sau: Cái đầu bằng vàng đại diện cho cường quốc của ông vua này (thuộc cường quốc Ba-by-lôn). Phần bạc đại diện cho cường quốc Mê-đi Phe-rơ-sơ. Phần đồng cho cường quốc Hy Lạp. Phần sắt cho cường quốc La Mã và phần sắt lẫn đất sét cho cường quốc Anh Mỹ. Đa-ni-ên giải thích tiếp cho vua Nê-bu-cát-nết-sa: “Còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân nửa bằng đất sét nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia, nhưng trong nước đó có sức mạnh của sắt, theo như vua thấy sắt lộn với đất sét. Những ngón chân nửa sắt nửa đất sét , nước đó cũng nửa mạnh nửa giòn. Vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng lộn với nhau bởi giống loài người, song không dính liền nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét“. – Đa-ni-ên 2:41-43. Điều này cho chúng ta thấy vào thời kỳ cuối cùng này thế giới bị phân chia ra thành các nước có các thể chế chính trị khác nhau và luôn luôn muốn thôn tính nhau….. như ngày nay. Còn hòn đá đập vào chân bức tượng làm cho bức tượng vỡ tan tành thì theo tôi hiểu đơn giản là đó là sự va chạm giữa thiên thạch với trái đất dẫn đến ngày tận thế của thế giới mà Kinh Thánh gọi là trận chiến Ha-ma-ghê-đôn của Đức chúa trời để lập lên một thiên đường trên trái đất chỉ cho những người tôn thờ chúa. Vậy thì khi nào trận chiến này sẽ xẩy ra. Trong các trang của Kinh Thánh còn lại mà các sự kiện chưa thấy xuất hiện trên thế giới có câu đáng chú ý là: ““Những tin tức từ phương bắc và phương đông sẽ tới làm cho người bối rối, người sẽ giận lắm mà đi đến để tàn phá và hủy diệt nhiều người. Người sẽ đặt các trại của cung mình ở khoảng giữa biển cùng núi vinh hiển và thánh. Song người sẽ đến sự cuối cùng mình, và chẳng có ai đến giúp đỡ người cả”. – Đa-ni-ên 11:44,45.” (Nói chung giải mã các câu trong Kinh Thánh cũng như các câu trong sấm Trạng Trình là giống nhau đều tùy theo ý của người giải, chỉ có khác là các bản Kinh Thánh gốc cách đây trên 2000 năm đã được tìm thấy gần đây khi so với các bản ngày nay thì các ý chính hầu như không thay đổi còn sấm Trạng Trình của ta thì chưa tìm được bản gốc hoặc gần gốc và dĩ nhiên người ta sẽ đặt ra câu hỏi nếu không có Mô Li Phê bản gốc đi để nhằm ý đồ gì đó thì cần gì phải cất dấu các bản gốc kỹ đến như vậy). “Vào thời Đa-ni-ên thì “biển“ là Địa Trung Hải và “núi“ thánh là Si-ôn từng là nơi có đền thờ của Đức Chúa Trời (thuộc đất Israel bây giờ). Còn “Những tin tức từ phương bắc và phương đông sẽ tới làm cho người bối rối…“ là những tin tức gì và “người“ ở đây là ai?” Các câu có liên quan: ”Đức Chúa Trời nói với Sa-tan “Ta sẽ…đặt những móc trong hàm ngươi, khiến ngươi ra“ và “Ta sẽ …khiến ngươi đến từ phía cực bắc, và đem ngươi lên trên các núi của Y-sơ-ra-ên“. – Ê-xê-chi-ên 38:4;39:2.” Ở đây tôi chỉ mang máng hình dung ra các sự kiện chính có thể xẩy ra như sau: Càng ngày Nga và Trung Quốc sẽ quan tâm hơn nữa tới Iran (bởi vì họ thấy TT. Obama quá hiền mà), bằng cách bán cho Iran nhiều hệ thống tên lửa hịên đại để Iran “phòng thủ“ trước sự đe dọa của Mỹ và phương tây. Trong khi Iran tuyên bố không chế tạo vũ khí hạt nhân nhưng lại tuyên bố “xóa sổ Israel trên bản đồ thế giới“ mà rõ ràng Iran biết Israel đã có vũ khí hạt nhân từ lâu rồi. Chiến tranh giữa Israel và Iral sẽ xẩy ra và dĩ nhiên Mỹ sẽ nhảy vào giúp Israel, sự hủy diệt ở Iral là có thể và khi đó Putin sẽ bị móc sắt lôi ra từ phía cực bắc và Trung Quốc từ phương Đông quyết định cứu Iral (đã có ý đồ tuyên chiến với Mỹ từ lâu rồi). Thế là đại chiến 3 nổ ra đã hủy diệt loài người. Dĩ nhiên ở dưới nghĩa địa thì mới có Thiên Đường của Đức Chúa Trời cho những ai tôn thờ chúa và địa ngục cho những người còn lại. Vì vậy nguyên nhân tận thế của thế giới có thể không phải do sự va chạm của thiên thạch với trái đất mà là vũ khí hạt nhân. Tôi phải nói các điều này ra chỉ hy vọng Thiên Cơ đã bị lộ thì hiện tượng sẽ không xẩy ra như vậy nữa (nếu nó đúng là Thiên Cơ) bởi vì con người khi đã biết trước nó thì họ sẽ biết phải làm gì có lợi cho chính bản thân họ, nếu không chả nhẽ họ toàn là những người đánh bom “liều chết“ như các chiến binh của Bin-Laden hay sao? Hy vọng có ai dịch giúp bài viết này ra tiếng Anh để gửi tới tất cả các trang web trên thế giới, nếu không e rằng sẽ quá muộn. Các bài sau trích trong cuốn "Giải Mã Tứ Trụ", phần Phụ Lục. II - Những điều cần biết về Vũ Trụ A - Lỗ đen, lỗ trắng và sự hình thành của chúng 1 - Các phân tích định lượng dẫn đến việc tiên đoán một ngôi sao (như mặt trời) có khối lượng ít nhất gấp ba lần (?) khối lượng Mặt Trời của chúng ta, tại thời điểm cuối cùng trong quá trình tiến hóa (tức khi mặt trời không còn khả năng cháy) thì hầu như chắc chắn nó sẽ co lại tới một kích thước tới hạn cần thiết để xảy ra suy sập hấp dẫn, và một lỗ đen được tạo thành. 2 - Lỗ đen là một vùng trong không gian có trường hấp dẫn lớn đến mức lực hấp dẫn của nó không để cho bất cứ một dạng vật chất nào, kể cả ánh sáng thoát ra khỏi mặt biên của nó (Chân Trời Sự Kiện, tức ranh giới mà mọi vật, kể cả ánh sáng không thể thắng được lực hấp dẫn của Lỗ Đen để có thể quay trở lại vũ trụ). 3 - Các lỗ đen siêu lớn có thể có khối lượng gấp hàng triệu, hàng tỷ lần khối lượng Mặt Trời. Chúng có thể được hình thành khi có một số lớn các ngôi sao bị nén chặt trong một vùng không gian tương đối nhỏ, hoặc khi có một số lượng lớn các ngôi sao rơi vào một lỗ đen ban đầu, hoặc khi có sự hợp nhất của các lỗ đen nhỏ hơn. 4 – Cũng giống như những Lỗ Đen chỉ được hình thành từ những Mặt Trời chết (chúng không còn cháy) có khối lượng đủ lớn thì một Lỗ Trắng (phun ra vật chất) cũng chỉ được tạo ra khi một Lỗ Đen lớn tới mức độ M. Lỗ Đen có khả năng lớn tới mức M được gọi là Lỗ Đen M (có thể nó phải hút nhiều hơn số lượng các Lỗ Đen đang khống chế khoảng 170 tỷ Thiên Hà mà hiện nay chúng ta đã phát hiện trong Vũ Trụ). B - Hệ mặt trời, thiên hà và siêu thiên hà 1 - Một hệ mặt trời thường chỉ có một mặt trời và các vệ tinh bay xung quanh nó theo các quỹ đạo khác nhau (như hệ mặt trời của chúng ta có 8 hành tinh). 2 – Các mặt trời (tức hệ mặt trời) trong vũ trụ thường quần tụ gần nhau tạo thành từng đám được gọi là các thiên hà (như hệ mặt trời của chúng ta nằm trong thiên hà Miky Way - còn gọi là Ngân Hà - có khoảng 300 tỷ mặi trời). 3 - Các kính thiên văn hiện đại ngày nay đã cung cấp bằng chứng cho thấy có khoảng một trăm bảy mươi tỷ thiên hà trong vũ trụ. Trong đó các thiên hà cũng quần tụ gần nhau tạo thành những đám có số lượng khác nhau (khoảng vài chục hay vài trăm và thậm trí tới vài nghìn) và người ta đã gọi chúng là các siêu thiên hà. 4 - Tại tâm của mỗi thiên hà hay mỗi siêu thiên hà có một lỗ đen siêu lớn, cùng với thời gian nó dần tiêu diệt (hút) các mặt trời và các thiên hà vệ tinh xung quanh bằng lực thủy triều (?) và cướp lấy khối lượng của chúng. III - Âm Dương và Ngũ Hành là các tiên đề trong mệnh lý học Đông Phương (?) A – Các tiên đề trong mệnh lý học Đông Phương (?) Mệnh học Đông Phương cũng tương tự như trong toán học nó phải được xây dựng trên một số tiên đề. Do vậy qua lăng kính Vật Lý, tôi thừa nhận Âm Dương và Ngũ Hành là các tiên đề xuất phát từ 2 khái niệm cơ bản trong Vật Lý Học hiện đại là Lỗ Đen và Lỗ Trắng như sau: Trong vật lý thiên văn, một Lỗ Trắng là một thiên thể giả định phóng ra vật chất, ngược lại với nó là một Lỗ Đen vốn hút mọi vật chất kể cả ánh sáng. Tôi xin trình bầy từng bước quan điểm này như sau: 1 – Qua định luật vạn vật hấp dẫn cổ điển của Newton mà loài người đã biết đến sự tồn tại của hệ mặt trời bởi sự tương tác hấp dẫn của mặt trời với 8 hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta không thể tách rời nhau qua vài tỷ năm. 2 – Các mặt trời ở gần nhau đã tạo thành Thiên Hà (hay Ngân Hà khoảng 300 tỷ mặt trời). Vậy thì chắc chắn phải có một lực hấp dẫn nào đó đã giữ chúng tồn tại gần với nhau qua bao tỷ năm như vậy, nếu không thì chúng đã trôi nổi trong vũ trụ giống như nếu không có lực hấp dẫn giữa mặt trời với 8 hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta thì hệ mặt trời của chúng ta đã không thể tồn tại tới ngày nay. Qua sự giúp đỡ của các kính thiên văn hiện đại người ta dự đoán có vật thể bí ẩn đã hấp dẫn giữ các mặt trời lại để tạo thành Thiên Hà và vật thể bí ẩn này người ta gọi là Lỗ Đen. Từ đây chúng ta có thể suy ra trong mỗi trung tâm của mỗi Thiên Hà phải có một Lỗ Đen là một điều hợp lý. 3 – Giống như các Thiên Hà, tâm của mỗi siêu Thiên Hà cũng phải tồn tại một Lỗ Đen rất lớn để giữ các Thiên Hà không bị tản mát trong vũ trụ bao la. Vậy thì các Lỗ Đen chỉ có một nhiệm vụ hút mọi vật, kể cả ánh sáng khi chúng không may đi qua “Chân Trời Sự Kiện“. Nếu chỉ có các Lỗ Đen thì vũ trụ ngày nay chắc rằng chỉ còn là một mầu đen bởi vì tất cả mọi vật đều bị Lỗ Đen nuốt hết nếu chúng ta thừa nhận thời gian là vô tận. Để giải quyết mâu thuẫn này, người ta bắt buộc phải đưa ra khái niệm về Lỗ Trắng. Mặc dù người ta không thể nhìn thấy các Lỗ Đen mà chỉ dự đoán được sự tồn tại chúng qua lực tương tác của chúng với các vật xung quanh còn các Lỗ trắng thì người ta có thể nhìn thấy được chúng nhưng tại sao người ta lại chưa phát hiện được chúng trong vũ trụ? Vậy thì Lỗ Đen và Lỗ Trắng là hai vật thể khác nhau hay không? Theo tôi chúng chỉ là một bởi vì chả có vật nào như Lỗ Đen cứ hút mãi và cũng chả có vật nào như Lỗ Trắng cứ phun mãi. Điều này có thể giải thích là khi một Lỗ Đen hút mãi tới một mức độ nào đó thì nó sẽ tới một giá trị tới hạn M và khi đó nó phải phun ra để trở về trạng thái (Lỗ Đen) bình thường của nó (các Lỗ Đen này được gọi là Lỗ Đen M). Các vật bị nó phun ra không thể bay theo chiều đó vào vũ trụ mãi được mà chúng chỉ bay tới một giới hạn nào đó thì chúng phải dừng lại bởi lực hấp dẫn của các Lỗ Đen M đã khống chế chúng (ngày nay người ta nhận thấy vũ trụ đang giãn nở ngày càng nhanh chứng tỏ tàn dư của Lỗ Trắng chưa kết thúc). Lỗ Trắng và Lỗ Đen M của nó cũng như các vật thể bị Lỗ Đen M này khống chế đã tạo thành một Vũ Trụ Nhỏ (bởi vì ai mà biết được trong Vũ Trụ có bao nhiêu Lỗ Đen M?) tồn tại với thời gian vô tận. Từ mô hình Vũ Trụ Nhỏ này mà tôi đã suy luận rằng Thái Cực chỉ là một khái niệm để mô tả tại thời điểm khi mà Lỗ Đen M bắt đầu trở thành Lỗ Trắng. Còn Âm Dương và Ngũ Hành là các tiên đề trong mệnh học Đông Phương của cái Vũ Trụ Nhỏ này, trong đó Âm và Dương là nói đến cặp phạm trù đối lập, theo cách hiểu đơn giản nhất. B – Tiên đề Âm Dương Người ta có thể ứng dụng các tiên đề Âm và Dương để giải thích các khái niệm cơ bản trong cái Vũ Trụ Nhỏ này mà tôi tạm thời phân chúng thành 3 dạng : Đơn tính, lưỡng tính và vô tính. 1 - Đơn tính (có nghĩa là chỉ cần một trong 2 phạm trù đối lập của Âm và Dương có thể sinh sản được). Đây chính là các trường hợp mà Âm và Dương đại diện cho các cặp phạm trù đối lập có thể chuyển hóa cho nhau mà trong thực tế người ta đã biến khối lượng thành năng lượng (bom nguyên tử) và năng lượng biến thành khối lượng theo đúng phương trình năng lượng và khối lượng có thể chuyển hóa cho nhau của nhà bác học thiên tài Albert Einstein: E = mc² ( trong đó E là năng lượng , m là khối lượng, c là vận tốc ánh sáng). Nếu ta quy ước gọi khối lượng (m) mang phạm trù Dương thì năng lượng (E) sẽ mang phạm trù Âm Hiện giờ qua cỗ máy Large Hadron Collider (Máy gia tốc hạt lớn - gọi tắt là LHC) các nhà Vật Lý đang đi tìm “Hạt của Chúa” (tức một dạng “hạt” cụ thể mà các nhà Vật Lý gọi là hạt Higgs) đã đóng vai trò trong việc chuyển năng lượng thành khối lượng. Ngay cả khái niệm bên phải và bên trái cũng có thể xếp vào loại này bởi vì nếu một người khi đi mãi về phía tay phải thì sau khi đi vòng quanh quanh trái đất, người đó dĩ nhiên sẽ tới bên trái của đối tượng làm mốc xuất phát lúc trước. Tương tự như bên trên và bên dưới cũng có tính chất này nếu chúng ta thừa nhận mọi điểm trên mặt đất đều có một trục từ trường ảo như trục từ trường bắc nam của trái đất. Nếu như vậy thì bất kỳ vật nào đi lên phía trên mãi mãi rồi sẽ phải trở về mặt đất ở một điểm bên đối diện của trái đất và rồi nó nó đi theo trục của trái đất tại điểm đó sẽ đến bên dưới của đối tượng làm mốc mà từ đó nó đã bắt đầu đi lên phía trên. Lỗ Đen và Lỗ Trắng cũng là một cặp phạm trù đối lập của Âm và Dương. Chúng có thể chuyển hóa cho nhau, đó chính là cuộc đời của các Vũ Trụ Nhỏ đang tồn tại mà ngày nay chúng ta vẫn đang nhìn thấy bằng mắt thường. 2 – Lưỡng tính (có nghĩa là phải có sự kết hợp cả hai phạm trù đối lập của Âm và Dương mới sinh sản được). Đây chính là các trường hợp Âm và Dương được áp dụng cho các cặp phạm trù đối lập không thể chuyển hóa được cho nhau mà chúng muốn tồn tại và phát triển phải có sự tác động của cả hai phạm trù đối lập này. Một trong các ví dụ hiển nhiên là con người hay động vật. Âm và Dương ở đây được đại diện cho giống đực và giống cái. Chính có sự tác động giữa hai đối tượng này mà con người và động vật mới có thể tồn tại tới ngày nay. Âm và Dương còn có thể đại diện cho cả động vật và thực vật bởi vì phải có sự tác động của cả 2 đối tượng này thì chúng mới có thể cùng tồn tại và phát triển tới ngày nay (xem giải thích ở dưới). 3 - Vô tính (có nghĩa đây là các dạng phạm trù đối lập của Âm và Dương không có khả năng sinh sản) : Đây là các trường hợp mà Âm và Dương không thể chuyển hóa và tác động được với nhau. Một trong các ví dụ này là các khái niệm như đen và trắng; tốt và xấu; …… C – Tiên đề Ngũ Hành Ngũ hành là Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ và Kim. Chúng có các tính chất tương sinh như Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy và rồi Thủy lại sinh cho Mộc… .Và tính chất tương khắc như Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy và rồi Thủy lại khắc Hỏa….. Người ta đã ứng dụng các tiên đề này để mô tả gần như mọi quy luật phát triển của thế giới tự nhiên đều tuân theo quy luật của một vòng tròn khép kín. 1 - Các ví dụ về quy luật của vòng tròn khép kín : a - Chu kỳ Sinh Thành Lão Tử của con người và động thực vật (chúng đều được sinh ra, trưởng thành, suy yếu, chết rồi lại được đầu thai để sinh ra…). b - Chu kỳ của động vật và thực vật (động vật ăn rau, hoa quả, thu O2 và thải ra phân, khí CO2 , còn thực vật thì ngược lại. Rõ ràng chúng đã tạo ra quy luật của một vòng tròn khép kín). c – Chu kỳ của nước biển nóng do mặt trời chiếu đã bốc hơi lên cao, được gió thổi vào đất liền, khi tới độ cao đủ lạnh, hơi nước ngưng tụ thành nước rơi xuống chẩy thành các dòng sông ra biển và rồi chúng lại bốc hơi…..
  1 like
 43. Các bài giảng cho khóa học Tứ Trụ sơ cấp Bài 1: Vận mệnh và dự đoán vận mệnh Trích cuốn “Có một Ðấng Tạo Hóa quan tâm đến bạn không?“ của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội NW: “Vào năm 1905, tức là 40 năm trước năm 1945, Einstein đã tiên đoán có một quan hệ giữa vật chất và năng lượng. Nhiều người biết phương trình E = mc² (trong đó E là năng lượng, m là khối lượng, c là vận tốc ánh sáng) của ông. Chẳng bao lâu sau khi quan hệ đó được Einstein công thức hóa thì các nhà bác học có thể giải thích được là làm sao mặt trời tiếp tục chiếu sáng hàng tỷ năm. Trong mặt trời có những phản ứng nhiệt hạch liên tục. Bằng cách này, mỗi giây, mặt trời biến khoảng 564 triệu tấn hyđro thành 560 triệu tấn heli. Ðiều này có nghĩa là cứ trong mỗi giây có khoảng 4 triệu tấn vật chất đã biến đổi thành năng lượng mặt trời mà một phần tỏa xuống mặt đất bảo toàn sự sống. Ðiều đáng chú ý là quá trình có thể đổi ngược lại. Cuốn The World Book Encyclopedia giải thích : “Năng lượng đổi thành vật chất khi những hạt bên trong nguyên tử va chạm nhau ở tốc độ cao tạo ra các hạt mới nặng hơn“. Các nhà khoa học đã thực nghiệm được điều này trong một phạm vi giới hạn, dùng máy khổng lồ gọi là máy gia tốc hạt, trong đó những hạt bên trong nguyên tử va chạm nhau ở vận tốc cực cao, để tạo ra vật chất. Nhà vật lý học đoạt giải thưởng Nobel, tiến sĩ Carlo Rubbia giải thích: “Chúng tôi đã tái tạo một trong các phép lạ về vũ trụ - biến năng lượng thành vật chất““. ………………………….. “Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo ra các vật này? Ấy là Ðấng khiến các cơ-binh ra theo số nó, và đặt tên hết thẩy, chẳng một vật nào thiếu, vì sức-mạnh Ngài lớn lắm, và quyền-năng Ngài rất cao (Ê-sai 40:26). Vâng, Kinh-thánh nói rằng một nguồn năng lượng vô biên - Ðấng Tạo Hóa – đã hình thành vũ trụ vật chất. Ðiều này hoàn toàn phù hợp với kỹ thuật tân tiến“. Qua 2 đoạn trích trên cho chúng ta thấy rằng câu đầu tiên của Kinh-thánh: “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất“ (Sáng-thế Ký 1:1) có thể được hiểu chính xác là : Ban đầu Ðức Chúa Trời đã dùng sức mạnh vô biên của mình để dựng nên vũ trụ trong đó có mặt trời và trái đất của chúng ta. Cho nên khi các ngôi sao (như mặt trời của chúng ta) cháy mãi hết nhiên liệu rồi sẽ phải tắt thì ở trong một môi trường đặc biệt nào đó như Hố Trắng chẳng hạn sẽ phun ra vật chất (tham khảo chủ đề “Những điều cần biết về Vũ Trụ học“ trong mục “Lý Học Ðông Phương“ tại trang web này), trong đó xuất hiên các ngôi sao mới. Chính điều này có thể chứng minh được vì sao trên bầu trời của chúng ta tới nay vẫn tồn tại ti tỷ các ngôi sao tỏa ánh sáng - năng lượng - vào vũ trụ rộng bao la trong khi thời gian là vô tận. “Nhà địa chất học nổi tiếng Wallac Pratt bình luận : “Nếu có ai yêu cầu tôi, với tư cách là một nhà địa chất học, giải nghĩa cách vắn tắt các tư tưởng tân thời của chúng ta về nguồn gốc của trái đất và sự phát triển của sự sống trên đó cho những người mộc mạc, quê mùa như các chi phái mà sách Sáng-thế Ký được viết cho, thì tôi không thể làm gì hay hơn là theo sát phần lớn lối diễn tả và ngôn ngữ trong chương một của Sáng-thế Ký“. Môi-se là người viết quyển đầu tiên của Kinh Thánh là Sáng-thế Ký khoảng năm 1513 TCN (vì cuốn Kinh Thánh là một bộ gồm 66 cuốn sách nhỏ được viết trong một khoảng thời gian hơn 1.500 năm từ 1513 TCN đến khoảng năm 80 SCN - có khoảng 40 người đã tham gia viết). Ông Wallac Pratt cũng nhận xét rằng thứ tự các biến cố mô tả trong sách Sáng-thế Ký: Nguồn gốc của đại dương, việc đất trồi lên, sự xuất hiện các loài sống dưới biển, chim chóc và các động vật hữu nhũ, thực chất là thứ tự của các giai đoạn chính yếu của thời đại địa chất. Chúng ta thử xem xét: Cách đây 3500 năm, làm sao Môi-se biết được thứ tự chính xác như thế nếu như tin tức đó không phải bắt nguồn từ Ðấng Thiết Kế (Ðức Chúa Trời)“. Ðể phù hợp với khoa học chúng ta thừa nhận rằng Môi-se vào thời gian đó chỉ là người “Ở Trần Ðóng Khố“ trong một xã hội còn rất lạc hậu trên trái đất của chúng ta đã ghi chép lại những tri thức mà các vị khách thuộc một nền văn minh ngoài trái đất ghé thăm chúng ta (có thể gọi họ là các sứ giả của Ðức Chúa Trời) truyền đạt cho. Chính vì vậy mà ngôn ngữ diễn đạt rất mộc mạc, đơn sơ, hầu như Môi-se và những người tham gia viết Kinh-thánh chỉ diễn đạt được các tri thức của Họ theo nghĩa đen mà thôi, vì vậy mới có nhiều sai sót. Ðó là lý do vì sao có sự kiện Galileo bị đưa lên ngọn lửa của giàn thiêu. Một điều quan trọng nữa là cuốn Kinh-thánh không những đã nói tới nguồn gốc hình thành, sự kiến tạo địa chất của trái đất và sự phát triển của sự sống trên trái đất mà cuốn Kinh-thánh còn dự đoán các sự kiện đã và chưa xẩy ra. Ðó là dự đoán sự xuất hiện của 7 cường quốc trên trái đất trước khi trái đất bị hủy diệt bởi sự va chạm với thiên thạch. Phần này xin mời các học viên đọc chủ đề: “Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn và ngày tận thế“ trong mục “Dự Báo và Chứng Nghiệm“ tại trang web này. Ðiều này đủ cho chúng ta nhận thấy rằng cuốn Kinh-thánh không chỉ dừng lại ở mục đích truyền bá về hệ tư tưởng, đạo đức mà nó còn dự đoán vận mệnh của trái đất của chúng ta. Vận mệnh trái đất, Họ (tức người ngoài hành tinh của chúng ta) còn dự đoán được, vậy thì vận mệnh của con người chúng ta Họ không dự đoán được sao? Cho nên theo tôi học thuyết Âm Dương Ngũ Hành và bảng Nạp Âm sáu mươi năm Giáp Tý đã xuất hiện trên trái đất của chúng ta khoảng 3 đến 4 nghìn năm hoàn toàn phù hợp với khoảng thời gian xuất hiện cuốn Kinh-thánh cũng là món quà mà những vị khách này đã viếng thăm và tặng chúng ta. Ðây chính là lý do mà tôi đã nghiêm túc nghiên cứu môn Tử Bình qua lăng kính của Vật Lý học. Ở bài 1 này tôi không đòi hỏi mọi người phải tin rằng con người nói riêng hay vạn vật nói chung có vận mệnh và dự đoán được vận mệnh… mà tôi khuyên mọi người chưa nên tin bất cứ cái gì ngay được. Mọi cái cứ từ từ nghiên cứu xem sao đã, chỉ đến khi có được sự suy luận có lý cộng thêm các ví dụ trong thực tế kiểm nghiệm lý luận đó đúng thì mới có thể tin được mà thôi. Các câu hỏi trọng tâm: 1 - Bạn hãy thử chứng minh học thuyết Âm Dương Ngũ Hành cùng với bảng Nạp Âm sáu mươi năm Giáp Tý (hoàn toàn theo nhận thức đã có của bạn không dựa theo nội dung bài viết trên) là do người Trung Quốc nói riêng hay của người trên trái đất chúng ta nói chung phát minh ra chứ không phải do những người thuộc nền văn minh ngoài trái đất tặng. 2 – Theo bạn khái niện Lỗ đen và Lỗ trắng để giải thích sự tồn tại vĩnh hằng của Vũ Trụ có tính thuyết phục (hợp lý) hay không? 3 – Âm Dương Ngũ Hành là các tiên đề trong mệnh học Ðông Phương có hợp lý không? Sau đây xin mời các học viên cùng tôi khám phá các bí ẩn của thuyết Âm Dương Ngũ Hành và bảng Nạp Âm sáu mươi năm Giáp Tý qua con mắt của các nhà Vật Lý học xem chúng thuộc lĩnh vực Duy Vật hay Duy Tâm
  1 like
 44. Thiên Luân biên tập lại cho tôi toàn bộ luận đề "Luận tuổi Lạc Việt", Tôi sẽ in thành sách với người biên soan là Thiên Luân. Rất cần thiết đề giúp các đôi nam nữ yếu nhau sẽ đến được với nhau.
  1 like
 45. Tử vi phương Tây! Zen 17/03/2011 Cũng như người phương Đông, người phương Tây họ cũng có cách dự đoán tương lai; số phận của mỗi con người, giống như việc bói toán rất phổ biến ở ta, gọi là "Horoscope" . Tuy vậy, tử vi phương Tây không bị lợi dụng một cách cực đoan như ở các nước phương Đông. Họ chỉ nhận những lời khuyên từ Horoscope như một sự tham khảo, chứ không biến nó thành "kim chỉ nam", thành "phương châm sống"... Theo Zodiac phương Tây, mỗi người sinh ra, dựa theo ngày tháng sinh, sẽ thuộc một cung hoàng đạo, ứng với một chòm sao (zodiacal constellation). Cụ thể như sau: Aries - Bạch Dương (21/3-19/4): Biểu tượng của Bạch dương là hình ảnh phá cách cái đầu của con cừu đực. Trong truyền thuyết Hy Lạp, Bạch dương là con cừu mang bộ lông vàng luôn bị nhà thám hiểm Jason săn đuổi trên con thuyền Argo. Tuy vậy, Bạch dương không bao giờ chịu để người ta tước đi bộ lông của mình. Cũng như truyền thuyết, người thuộc cung Bạch dương ít khi bỏ cuộc. Taurus - Kim Ngưu (20/4-20/5): Hình ảnh cách điệu cái đầu của con bò đực là biểu tượng của Kim ngưu. Trong xã hội tôn thờ các vị thần, bò đực được tôn vinh như biểu tượng của sự phì nhiêu. Sức mạnh và sự kiên định của bò đực giúp người thuộc cung này phát triển bền vững trong cuộc sống. Gemini - Song Tử (21/5-21/6): Biểu tượng của Song tử là 2 cậu bé sinh đôi đứng cạnh nhau. Cặp song sinh đó là Castor và Pollux, con trai của Leda và Swan (Zeus cải trang). Tính cách của cặp song sinh hoàn toàn trái ngược nhau, vì vậy người thuộc cung này dường như có 2 khuôn mặt đối lập. Cancer - Cự Giải (22/6-22/7): Biểu tượng của Cự giải là bộ càng cách điệu của con cua. Nữ thần Hera đã gửi con cua tới ngăn cản anh hùng Hercules giết rắn nước Hydra. Thay vào đó, Hercules đã giết con cua, và con vật đã được lên thiên đường. Sự hy sinh của con cua vẫn còn sống đến ngày nay, thể hiện ở tình thương yêu vô bờ bến của các người mẹ - ngự trị trong những người thuộc cung Cự giải. Leo - Sư Tử (23/7-22/8): Biểu tượng của cung này là cái đầu của con sư tử. Thử thách đầu tiên của Hercules là tiêu diệt sư tử Neman - con quái vật có lớp da dày đến nỗi không mũi tên nào xuyên thủng. Herucles đã dùng tay bóp chết con vật và linh hồn nó bay lên trời. Ngày nay, giống như bản chất, Sư tử là cung của sức mạnh, sự thông thái, và ý chí không dễ gì khuất phục. Virgo - Xử Nữ (23/8-22/9): Biểu tượng chữ M của Xử nữ là viết tắt của Mary - đức mẹ đồng trinh sinh ra chúa Jesus; hoạ tiết bên cạnh đại diện cho bó lúa. Người ta cho rằng bó lúa tượng trưng cho dấu tích còn sót lại của thời ngoại giáo trong giai đoạn hoàng kim của đạo thiên chúa giáo: sự kết hợp cái trong trắng bên trong với sự sung mãn của loài người - cả hai đều là tính cách của Xử nữ ngày nay. Libra - Thiên Bình (23/9-22/10): Biểu tượng của Thiên bình là chiếc cân đĩa cách điệu - tượng trưng cho chiếc cân của Astraea, nữ thần công lý thời La Mã. Người thuộc cung Thiên bình ngày nay có thể đưa ra những phán quyết chính xác và là nhà đàm phán tài ba khi nhìn rõ 2 mặt lợi hại của bất kỳ vấn đề nào. Scorpio - Bò Cạp /Thiên Ất/Thần Nông/ (23/10-21/11): Biểu tượng của Bò cạp là chữ M, viết tắt của Mars - vị thủ lĩnh truyền thống của bọ cạp, với cái đuôi tượng trưng cho ngòi độc. Thợ săn cổ đại Orion từng khoác lác rằng không có con quái vật nào đủ lớn để giết ông ta. Bọ cạp đã chứng minh rằng ông ta sai.người thuộc cung Bò cạp có thể phát huy sức mạnh trong các cuộc đấu và sử dụng nó để đương đầu với mọi thử thách. Sagittarius - Nhân Mã (22/11-21/12): Biểu tượng của Nhân Mã là mũi tên của cung thủ. Nhân Mã, ban đầu là quái vật đầu người mình ngựa hung dữ, đến từ truyền thuyết Sumeria. Tuy vậy, trong truyền thuyết thành Rome, nó lại trở thành một Chiron dịu dàng và đáng yêu. Vì vậy người thuộc cung này có thể rất vui đùa, nhưng cũng là đối thủ đáng gờm trong bất cứ cuộc xung đột nào. Capricorn - Nam Dương (22/12-19/1): Biểu tượng của Nam dương thể hiện cái đầu và đuôi của con dê. Theo truyền thuyết Hy Lạp, Nam dương là tên của vị anh hùng trong cuộc chiến Titans đã hoảng loạn và nhảy xuống dòng sông Nile, biến thành con vật nửa cá nửa dê. Ngày nay, Nam dương sử dụng sự khôn ngoan của vị anh hùng đó để vươn lên trong cuộc sống. Aquarius - Bảo Bình (20/1-18/2): Biểu tượng của Bảo bình đến từ chữ tượng hình Mu của Ai Cập cổ, có nghĩa là nước. Người Ai Cập cổ cũng có vị thần nước tên là Hapi, thường đổ nước xuống trái đất bằng 2 bình lớn. Ngày nay, những người thuộc cung Bảo bình truyền bá dòng chảy thông thái của mình đi toàn thế giới. Pisces - Song Ngư (19/2-20/3): Biểu tượng của Song ngư là cách điệu của 2 con cá. Truyền thuyết của cung này có từ thời Sumer, nhưng câu chuyện được biết đến nhiều nhất có từ thời Hy Lạp. Aphrodite và người con trai Eros đã bị con quái vật Typhon rượt đuổi. Họ thoát chết trong gang tấc khi nhảy xuống nước và biến thành cá. Người Song ngư ngày nay thường trốn mình trong những biển cả của trí tưởng tượng.
  1 like
 46. Phapvân thân mến.Khi người ta phản biện tôi, luôn bắt đầu từ tôi ấn tượng phải sai đã. Bởi vây, bằng mọi cách chứng minh Thiên Sứ sai.Hoặc cố tình văn vẹo để tôi phải sai hoặc không hiểu nên cho rằng tôi sai. Trong việc cải tổ diễn đàn lấn này sẽ theo xu hướng nghiên cứu học thuật thuần túy. Tết này nếu Phapvan rảnh ghé anh chơi. Chúng ta cùng bàn một số công việc.
  1 like
 47. Hi, cháu còn đi học nên chưa có thời gian viết thành hệ thống, cháu chỉ nếu ra những suy nghĩ của cháu, biết đâu các cô bác có thể như Newton thấy quả táo rơi <_< Cháu lại có 1 nghi ngờ nữa. Kinh Dịch dùng thuật toán chính là hệ nhị phân. Như thế, ta có âm dương là 2^1, tứ tượng là 2^2, bát quái là 2^3, 64 trùng quái là 2^6. Vậy còn 2^4 và 2^5 ở đâu? Nếu chúng ta chú ý đến quy tắc rút quẻ Hỗ của Mai Hoa Dịch, sẽ thấy rằng cứ 4 quẻ có chung 1 quẻ Hỗ, ví dụ như quẻ Cấu, Quẻ Càn, Đại Quái, Quải đều có chung quẻ hỗ là Thuần Càn. Như vậy, chúng ta có tất cả 16 quẻ hỗ. 16 quẻ hỗ này thực ra là sự hoán đổi của 4 vạch âm dương ( 2^4). 8 quái đơn là hoán đổi 3 vạch âm dương. 64 trùng quái là hoán đổi của 6 vạch âm dương. Tại sao bắt đầu từ 2 vạch âm dương, kết thúc ở 6 vạch âm dương. Hay nói cách khác, tứ tượng, 16 quẻ hỗ, 64 trùng quái là sự mô tả và hệ thống lại rất nhiều sự kết hợp giữa 2 mặt đối lập ( âm và dương). Đặt vấn đề : 16 quẻ hỗ có liên quan gì tới 14 chính tinh và 2 sao Tuần Triệt. Phân tích tiếp, ta phân tích độ số ngũ hành của các quẻ cùng 1 quẻ Hỗ. Lấy ví dụ quẻ hỗ là quẻ Thuần Càn, có 4 quẻ cùng chung quẻ hỗ này là Thuần Càn, Đại Quá, Quải và Cấu. Ta thấy trong 4 quẻ này xuất hiện các quẻ đơn sau : Càn, Đoài, Tốn. Trong đó quẻ Càn xuất hiện 4 lần, Đoài 2 lần và Tốn 2 lần. Độ số ngũ hành : Kim : 4+2 =6 Mộc : 2 Tổng độ số là 8. Phân tích như thế 16 quẻ hỗ, đều thấy tổng độ số luôn bằng 8. Phân tích sâu hơn, cháu đặt vấn đề sao Phá Quân tính Hỏa hình Thủy. Chính vì sự xung đột ngũ hành giữa tính và hình như vậy nên Phá quân mới gọi là "Nhất diệu tính nan minh", và tại 2 vị trí Thìn và Tuất, Tính và Hình của nó nhập mộ. Tại Thìn, Hình thủy nhập mộ, tại Tuất, tính Hỏa nhập mộ. Tiếp đó, Cự môn tính thủy hình hỏa. Chính vì thế mà trong quy tắc an sao, Cự Môn và Phá Quân không thể đứng chung. Bản chất của Cự môn là thủy nên đa mưu hơn Phá Quân, bản chất Phá quân là Hỏa nên nóng hơn. Hình của Phá quân là thủy nên giao tế uyển chuyển, đôi khi xảo. v..v.... Tại 2 vị trí Tý và Ngọ, 1 cái là vượng địa của Thủy, 1 cái là vượng địa của Hỏa, chính vì thế cả 2 sao Phá Quân và Cự Môn khi ở thế Tý ngọ đều hay. Tiếp tục, nếu ta lại rút ruột 16 quẻ hỗ để có những quẻ hỗ mới, ta sẽ chỉ còn 4 quẻ là thuần càn, thuần khôn, ký tế và vị tế. 4 quẻ này 1 kim, 1 thổ và 2 thủy hỏa giao tranh. Ta đặt vấn đề 4 quẻ này ứng với tứ hóa, quẻ Càn với 4 đức nguyên , hanh, lợi, trinh ứng với hóa khoa, hành kim nên hóa khoa mùa thu đắc địa. Vài dòng lan man. Mong các cô bác bình giải.
  1 like
 48. Định tính không đổi, nhưng định lượng đổi. Thày Phong Thủy cũng là một cái duyên mà thôi.
  1 like
 49. Vậy không biết trong quẻ ông già từ phương Tốn và thanh niên từ phương Ly tới Thiệu Tử đã lấy quẻ ra sao nhỉ? Hỏi vui vậy thôi chứ mỗi người một ý không thể ép được. Nhân tiện có chủ đề này tôi xin mạo muội đóng góp một chút cho vui. TRONG ÂM CÓ DƯƠNG, TRONG DƯƠNG CÓ ÂM. TRONG CÁI BẤT DỊCH CÓ CÁI BIẾN DỊCH, TRONG CÁI BIẾN DỊCH CÓ CÁI BẤT DỊCH, ĐÓ LÀ CÁI ĐẠO CỦA DỊCH. Số Ứng Nghiệm Của Mai Hoa Dịch ____KIỀN Mùa thu, giao thời giữa tháng chín và tháng 10, năm tháng ngày giờ Tuất Hợi, năm tháng ngày giờ ngũ kim. Số 1-4-9. ___ĐOÀI Mùa thu tháng 8, ngày giờ tháng năm Kim, ngày giờ tháng năm 2-4-9. ___LY Cuối tháng 5, năm tháng ngày giờ Ngọ hoả, năm tháng ngày giờ 3-2-7. ___CHẤN Mùa Xuân tháng ba, năm tháng ngày giờ Mão, số 4-3-8. ___TỐN Giao thời giữa mùa Xuân Hạ, năm tháng ngày giờ 5-3-8. ___KHẢM Mùa Đông tháng 11, ngày giờ tháng năm Tý, số 1-6. ___CẤN Tháng Đông Xuân, tháng 12, năm tháng ngày giờ Sửu Dần, số 7-5-10. ___KHÔN Năm tháng ngày giờ Tuất Sửu Thìn Mùi, số 8-5-10
  1 like
 50. Lục địa Atlantis: Huyền thoại hay sự thật? Hình ảnh lục địa Atlantis, một quốc gia vĩ đại và hùng cường, mà sự thống trị đối với thế giới cổ đại đột ngột chấm dứt chỉ sau một thảm họa, đã kích thích nhiều nhất trí tưởng tượng của nhân loại suốt hơn hai nghìn năm qua. Tất cả bắt đầu từ một huyền thoại về Atlantis. Mặc dù Atlantis được xem là đạt tới đỉnh cao vinh quang hơn 11 nghìn năm trước, nhưng nó chỉ xuất hiện trong thư tịch khoảng 2.350 năm trước, từ 359 đến 347 năm trước Công nguyên. Cái tên đầy gợi cảm Atlantis xuất hiện trong các cuộc đối thoại của nhà triết học Hy Lạp cổ đại lừng danh Plato, Timaeus và Critias, vốn được đặt theo tên các nhân vật trong hai cuộc trao đổi tưởng tượng giữa Socrates và học trò. Thành phố Atlantis qua mô tả của Plato (Ảnh: unmuseum.org) Mở đầu phần đối thoại Timaeus, Socrates nhắc tới cuộc thảo luận hôm trước về một xã hội “hoàn thiện”. Ở đây Plato nhắc tới cuộc đối thoại nổi tiếng nhất của ông, Nền cộng hòa, mà ông đã viết từ nhiều năm trước. Và Plato mượn lời Socrates để kể ra hàng loạt đặc điểm cần có của một chính phủ hoàn hảo mà ông đã mường tượng trong Nền cộng hòa: thợ thủ công và nông dân tách khỏi quân đội; quân nhân kỷ luật cao, được huấn luyện thể lực và âm nhạc, sống cộng đồng và không có tài sản riêng. Socrates không dừng cuộc tranh luận ở mặt lý thuyết mà yêu cầu học trò đánh giá trên khía cạnh triết học thực hành. Ông cho rằng họ cần xem xét tính hoàn thiện của một xã hội phù hợp với các quan niệm viết trong Nền cộng hòa bằng cách đặt nó đối diện với một cuộc chiến tranh. Critias kiểm tra đề xuất của người thầy bằng đề nghị: “Xin (thầy Socrates) hãy nghe một câu chuyện tuy lạ nhưng có thật”. Critias nói rằng, ông nội cũng tên là Critias kể cho anh nghe câu chuyện, và ông nội anh thì nghe người cha là Dropides kể lại. Dropides biết chuyện nhờ nhà hiền triết Hy Lạp Solon, còn Solon được các tu sĩ Ai Cập kể cho biết khi ông ở Ai Cập vào khoảng năm 600 trước Công nguyên. Theo những gì Plato viết trong Critias, cái mà chúng ta biết chính là một dị bản của câu chuyện có nguồn gốc từ hơn 200 năm trước đó. Quốc gia hoàn thiện, đó là Athens chứ không phải Atlantis Các tu sĩ Ai Cập kể cho Solon nghe câu chuyện về thành phố Athens cổ, “được quản lý tốt nhất trong tất cả các thành phố trên thế giới”. Đó chính là Athens cổ từ 9.300 năm trước thời Plato, được ông dùng làm mô hình của một quốc gia lý tưởng. Các tu sĩ kể với Solon về chiến công anh dũng nhất của người Athens, họ đã đánh bại một thế lực hùng mạnh đang chuẩn bị tiến hành cuộc viễn chinh chống lại cả châu Âu và châu Á. Họ mô tả quốc gia đang bành trướng đó nằm rất xa giữa Đại Tây Dương (Atlantic). Và đó là lý do của cái tên Atlantis. Người Atlantis đã tràn qua Bắc Phi trên đường tiến về Ai Cập. Nhưng sau thất bại trước Athens, Atlantis bị các vị thần phá hủy hoàn toàn trong những cơn động đất và đại hồng thủy khủng khiếp, đó là theo lời kể của Critias. Đảo quốc Atlantis bị phá hủy một phần vì thảm họa tự nhiên Đảo quốc Atlantis bị phá hủy một phần vì thảm họa tự nhiên (Ảnh: occultopedia.com) Khi thuật lại câu chuyện về Atlantis, Critias thưa với Socrates: “Hôm qua khi thầy kể về một thành phố trong câu chuyện đã ăn sâu trong óc con, con rất ngạc nhiên nhận thấy rằng, không hiểu vì sự tình cờ bí ẩn nào mà chuyện của thầy trùng khớp với lời kể của Solon”. Trên thực tế, mô tả của Critias về xã hội Hy Lạp cổ trùng hợp hoàn hảo – và không hề ngẫu nhiên – với quan niệm nhà nước lý tưởng của Plato trong tác phẩm Nền cộng hòa. Nguồn gốc lịch sử của Atlantis? Plato mô tả đảo quốc Atlantis hay Athens cổ đại dựa trên bằng chứng lịch sử hay chỉ dựa vào hư cấu? Trên thực tế có một nền văn minh rực rỡ tại Địa Trung Hải - đảo Crete của người Minoan, thậm chí còn xa xưa hơn xứ Hy Lạp của Plato - và nó cũng bị phá hủy một phần vì thảm họa tự nhiên. Nhiều học giả hiện đại cho rằng, mặc dù quy mô và vị trí của Atlantis kém chính xác trong Critias (có thể do dịch sai), câu chuyện của Plato dựa trên vụ núi lửa phun khủng khiếp tại Thera, hòn đảo nằm ở phía đông Hy Lạp và phía bắc Crete trong biển Aege. Miệng núi lửa của lần phun nham thạch tại Thera thế kỷ XVII hay XVI trước Công nguyên có kích thước lớn gấp hai lần dấu vết tại Krakatoa, mà lần phun vào năm 1883 thì đã giết chết hàng chục ngàn người. Tai họa tại Thera chắc chắn thảm khốc hơn nhiều, đến mức mà ngay tại Ai Cập, là nơi chỉ phải chịu ảnh hưởng gián tiếp, người ta cũng nhận biết được. Với một số người, đảo Crete của người Minoan chính là Atlantis và trong Critias, Plato đưa ra một bức tranh có phần không chính xác về sự tàn phá nó như một hệ quả của núi lửa phun tại Thera. Tuy nhiên, để khẳng định điều đó, ta cần bỏ qua những chi tiết thực tế, hay ít nhất cần giải thích tại sao Crete lại được đặt sai vị trí địa lý, sai kích thước, sai tên, chưa bao giờ gây chiến với Athens và không bị phá hủy trong một thảm họa nào. Chứng cứ khảo cổ học cho thấy, mặc dù các cộng đồng người Minoa sống dọc bờ biển bị sóng thần tàn phá nặng nề sau vụ nổ tại Thera, nền văn minh Minoan không chỉ sống sót mà còn phát triển rực rỡ hơn trong khoảng hai trăm năm nữa. Nhiều tác giả khác cho rằng, chế độ thuộc địa kỳ diệu của người Minoan tại Thera là mô hình của Atlantis. Rõ ràng là sự định cư của người Minoan tại đây đã bị tàn phá vì núi lửa, nhưng cũng hoàn toàn rõ ràng là, Plato không nói về sự suy tàn của một nền văn minh cổ đại. Trong khi đó, Thera cũng là một địa chỉ sai, quy mô và niên đại sai nên không thể là mô hình trực tiếp của Atlantis. Atlantis như tưởng tượng của thời hiện đại Không cuộc tranh luận nào về Atlantis được xem là đầy đủ nếu không nhắc tới những tuyên bố mang tính tưởng tượng trong thế kỷ XIX và XX về lục địa đã mất tích. Hơn bất cứ ai, nghị sĩ bang Minnesota Ignatius Donnelly, người đã hai lần thất bại trong cuộc chạy đua vào chức phó tổng thổng Mỹ và là một nhà sử học nghiệp dư, đã làm huyền thoại sống lại bằng cuốn sách Atlantis: một thế giới trước thời hồng thủy vào năm 1881. Theo Donnelly, Atlantis của Plato là ngọn nguồn của mọi thành tựu văn hóa và mọi nền văn minh tại Ai Cập, Tây Á, Ấn Độ và châu Âu, cũng như Namvà Bắc Mỹ. Lập luận của Donnelly không dựa trên khoa khảo cổ hay địa lý và không hề có bằng chứng nào về nguồn gốc chung của mọi nền văn hóa. Tuy nhiên so với một số nhà tư tưởng cuối thế kỷ XIX khác, Donnelly vẫn là khuôn mẫu của sự tự kiềm chế. Phong trào Theosophy (thần triết học) của Helena Blavatsky, một phụ nữ gọi hồn “nổi tiếng” nước Mỹ, giả thuyết rằng cư dân Atlantis di chuyển bằng máy bay và trồng trọt hoa lợi thu được từ người ngoài hành tinh. Gần đây hơn, các nhà tâm linh thế kỷ XX tuyên bố tiếp xúc được với các linh hồn từ lục địa đã mất tích và được họ khuyên nhiều điều hay để giải quyết những bế tắc của cuộc sống hiện đại. Tất nhiên không thể có bằng chứng ủng hộ những tuyên bố huyễn hoặc như thế. Đã có nhiều câu chuyện về thảm họa tự nhiên tàn phá một quốc gia hùng mạnh hơn 1.000 năm trước thời Plato (Ảnh: occultopedia.com) Đảo quốc Atlantis bị phá hủy một phần vì thảm họa tự nhiên (Ảnh: occultopedia.com) Quan điểm của Plato Đã có nhiều câu chuyện về thảm họa tự nhiên tàn phá một quốc gia hùng mạnh hơn 1.000 năm trước thời Plato Đã có nhiều câu chuyện về thảm họa tự nhiên tàn phá một quốc gia hùng mạnh hơn 1.000 năm trước thời Plato (Ảnh: occultopedia.com) Không thể nghi ngờ một sự thật là Plato đã dùng kiến thức lịch sử để dựng nên các cuộc đối thoại về lục địa Atlantis của ông. Dường như đã có nhiều câu chuyện về thảm họa tự nhiên tàn phá một quốc gia hùng mạnh hơn 1.000 năm trước thời Plato, và ông đã dùng chúng để chuyển bức thông điệp của mình. Tuy nhiên, những người ủng hộ việc thảo luận chỉ riêng trên khía cạnh văn học của Critias cũng nhận thấy rằng, Plato không định viết sử, nhưng một số phần trong truyện đã được dùng có chủ ý như những ẩn dụ đạo đức mà ông muốn thảo luận. Chẳng hạn trong cuốn Atlantis bị phá hủy, Rodney Castleden cho rằng, Atlantis của Plato là tổng hợp của đảo quốc Crete và Thera, cũng như cần nhận thấy rằng, một phần câu chuyện dành để kể về lịch sử đương thời của Hy Lạp, gồm cả cuộc chiến tranh giữa Athens và xứ Sparta. Cuối cùng cần phải thấy rằng, mô tả Atlantis trong Critias tuy rất gần với thực tiễn của các xã hội cổ đại nhưng lại nằm ngoài chủ đích của Plato. Với Plato, Atlantis không phải là một nền văn minh, mà là một phương tiện truyền bá tư tưởng. Những gì ông đặt vào miệng Critias không được sáng tạo như những bằng chứng lịch sử, mà được dùng cho một chức năng quan trọng hơn đối với ông, vốn là triết gia chứ không phải là nhà sử học. Để lập thuyết, Plato cần hư cấu Atlantis như một đối thủ không thể vượt qua. Mô tả chi tiết về Atlantis là cách Plato gây ấn tượng với người đọc về sự giàu có vật chất, sức mạnh công nghệ và lực lượng quân sự. Vậy câu chuyện về một Athens nhỏ hơn, nghèo nàn hơn, công nghệ lạc hậu và thế lực yếu hơn mà lại chiến thắng cái đảo quốc hùng mạnh ấy đã chuyển đến cho chúng ta bức thông điệp gan ruột của Critias: Cái quyết định lịch sử không phải là của cải hay sức mạnh mà quan trọng hơn là cách thức quản lý xã hội và con người. Đối với Plato, thành tựu trí tuệ của một xã hội có vai trò quan trọng hơn và luôn luôn vượt trên của cải hay sức mạnh vật chất. Đó chính là điều mà Plato muốn nói với chúng ta. Theo An ninh thế giới
  1 like