• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 08/08/2019 in all areas

 1. NGÀY GIỜ TỐT 2020 Năm CANH TÝ Vận khí Bích Thượng Thổ PHƯƠNG PHÁP: Phương pháp chọn ngày tốt xấu được lưu truyền từ hàng ngàn năm trong lịch sử dân tộc Việt nam là rất đa dạng. Chúng tôi sử dụng phương pháp loại trừ, tức là dùng tất cả các phương pháp chọn ngày giờ theo phong tục cổ truyền để chọn ra một ngày được coi là tốt nhất sau khi loại ra những ngày xấu dựa trên các phương pháp này. Các phương pháp Cổ bao gồm các phương pháp: - Sinh khắc của Can Chi - Nhị thập bát tú - 12 Chỉ Trực - Hoàng Đạo – Hắc Đạo - Sát chủ, Thọ tử, Dương Công Kị Nhật, Tam nương, Nguyệt kị, Vãng vong, Thiên Tai-Địa Họa Tống Cựu Nghênh Tân, tiễn năm cũ Kỷ Hợi 2019 và chào đón năm mới Canh Tý 2020. Theo truyền thống dân tộc Việt trải gần 5000 ngàn năm, các phong tục tập quán cho ngày Tết cổ truyền vẫn được chúng ta được gìn giữ . Phong tục truyền thống bao gồm ngày tất niên, xuất hành, xông đất, chọn ngày khai trương và chọn ngày xây sửa nhà để cầu may mắn, tài lộc, đón Lành tránh Dữ. Mạnh Đại Quân (tức Hoàng Triệu Hải) đề xuất về các ngày được coi là tốt để quý vị bạn đọc tham khảo. Toàn bộ ngày giờ dùng trong năm Canh Tý vận khí Bích Thượng Thổ theo Lạc Thư Hoa Giáp. Tất Niên: Đây là một nghi thức tổng kết và ghi nhận những thành quả sau 365 ngày lao động sản xuất của Gia Đình và Dòng Tộc. Thông thường sẽ diễn ra vào các ngày 29 và 30 tháng Chạp với một nghi lễ Cúng Thần Linh và Gia Tiên. - Ngày 24* tháng Chạp (12): giờ tốt 9-11h; 15-17h; 17-19h. - Ngày 26* tháng Chạp (12): giờ tốt 9-11h; 17-19h; 21-23h. - Ngày 30* tháng Chạp (12): giờ tốt 9-11h: 17-19h; 21-23h. Ngày Xuất hành, Mở hàng: Ngày xuất hành là ngày đi xa để làm việc hay thực hiện việc quan trong chứ không phải là đêm 30 tết hay sáng mùng 1. Tuy nhiên theo phong tục thì ngày mùng 1 tết là ngày xuất hành để chúc tết và tới Chùa cầu An, nên sẽ có khung giờ tốt . * Ngày mùng 1* tết năm nay là ngày Hoàng Đạo nên chúng ta có thể ra khỏi nhà để đi xông đất hoặc Lễ Chùa từ khung giờ 23-01h; 7h-9h; Ngày Tốt Khai Trương ,Mở hàng: - Mùng 6* tháng Giêng: 5h-7h; 17-19h - Mùng 9* tháng Giêng: 7h-9h; 11-13h. Hướng Xuất Hành: Hướng tốt xuất hành là hướng Tây Bắc Tuổi xông đất: Tục xông đất đầu năm là một nét đặc trưng của dân tộc Việt nam được lưu giữ qua hàng ngàn năm. Đây là tập tục không thể thiếu trong ngày đầu năm mới bởi đây là người đầu tiên bước vào nhà trong năm mới. Người xông đất được coi là người đại diện cho một năm mang tới cho chủ nhà sự may mắn và an lành cho một năm. Người được chọn phải là người không có tang, mạnh khỏe, tính tình cởi mở và vui vẻ. Năm 2020 thì người xông đất nên mặc áo màu vàng, đại diện cho màu của vận khí năm 2020 và những tuổi sau là những tuổi phù hợp nhất để xông đất : Mậu Dần(1998), Ất Sửu (1985); Mậu Thìn(1988), Tân Hợi (1971), Mậu Thân(1968). Riêng năm Ắt Sửu tuy tốt nhưng đang hạn tam tai, cho nên cần cân nhắc sử dụng Hướng Tốt Để Động Thổ: Phương vị động thổ cho năm 2020 là tại hướng Tây Bắc: 292.5 độ- 337.5 độ. Đây là phương vị tốt nhất trong năm Canh Tý, tại phương này chỉ cần cuốc 01 cuốc sâu xuống là xong. Lưu ý người động thổ không được cuốc thêm bất kì phương vị nào khác. Người được chọn động thổ phải là người không phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và là người bề trên có cùng huyết thống với chủ nhà –trong trường hợp mượn tuổi. Không được mượn tuổi người ngoài bởi đây là phương pháp sai. Các Phương xấu 2020 cần tránh: Năm 2020 các Phương xấu bao gồm: Thái Tuế đóng ở sơn Tý – Quí thuộc hướng Bắc, Xung Thái Tuế tại các sơn Ngọ-Đinh thuộc hướng Nam, Tuế phá ở sơn Mão - Ất thuộc hướng Đông, Tam sát bao gồm các sơn Tị – Ngọ –Mùi, Đại sát ở sơn Tý thuộc phương Bắc và Nhị hắc và Ngũ Hoàng tại lần lượt tại hướng Tây, và hướng Đông. Trung tâm hàng năm duy trì và phát huy những nghiên cứu của mình, chúng tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian, công sức nghiên cứu, chọn lọc theo đúng các tiêu trí "tốt" để thông tin đến cho Quí vị sử dụng. Chúng tôi mong quí vị quan tâm, động viên, chia sẻ với công sức của các nhà nghiên cứu bằng hình thức ủng hộ vào quĩ của Trung tâm (Số tiền là thì tùy tâm Quí vị) Mọi đóng góp xin chuyển vào: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG số Tài Khoản: 0021000411012 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội NGÀY GIỜ TỐT NĂM CANH TÝ 2020 Là những ngày Tốt dùng để Động thổ, khai trương, xuất hành, cưới hỏi và những việc quan trọng. Tuy nhiên danh mục dưới đây là những ngày dùng chung trong mọi việc nên có những ngày không nằm trong danh mục dưới đây vẫn có những ngày tốt khác dụng cho những công việc cụ thể. Do vậy, quí vị nên tham khảo thêm với chúng tôi cho những công việc và mục đích cụ thể. Theo Việt lịch thì những ngày tốt của các tháng là các ngày như sau với những ngày có đánh dấu (*) là ngày Hoàng Đạo 1. Tháng Giêng: a. Mùng 1* tháng Giêng: giờ tốt 23-01h;7-9h; 11-13h; 15-17h. b. Ngày 6* tháng Giêng: giờ tốt 15-17h; 17-19h. c. Ngày 9* tháng Giêng: giờ tốt 7-9h, 15-17h; d. Ngày 19 tháng Giêng: giờ tốt 7-9h, 11-13h; 19-21h 2. Tháng Hai : a. Mùng 1 tháng Hai: giờ tốt: 13-15h ;19-21h b. Mùng 2 tháng Hai: giờ tốt : 11-13h; 17-19h; c. Mùng 9* tháng Hai: giờ tốt 15-17h; 17-19h; 21h-23h d. Ngày 12* tháng Hai: giờ tốt 3-5h; 7-9h; 15-17h. e. Ngày 15 tháng Hai: giờ tốt 3-5h; 7-9h; 15-17h. f. Ngày 16 tháng Hai: giờ tốt. 7-9h; 15-17h g. Ngày 21 tháng Hai: giờ tốt 5-7h; 15-17h; 17-19h; 21h-23h h. Ngày 24* tháng Hai: giờ tốt 7-9h; 15-17h i. Ngày 26 tháng Hai: giờ tốt 11-13h; 17-19h;21h-23h j. Ngày 28 tháng Hai: giờ tốt 7-9h; 13-15h; 19-21h 3. Tháng Ba : a. Mùng 4 tháng Ba: giờ tốt; 5-7h ;17-19h; 21-23h b. Ngày 8 tháng Ba: giờ tốt; 13-15h c. Ngày 10 tháng Ba: giờ tốt; 5-7h ;9-11h; 17-19h d. Ngày 16*tháng Ba: giờ tốt: 5-7h; 9-11h; 13-15h e. Ngày 25* tháng Ba: giờ tốt 7-9h; 17-19h f. Ngày 28* tháng Ba: giờ tốt: 5-7h; 13-15h;17-19h 4. Tháng Tư: a. Mùng 10* tháng Tư : giờ tốt; 15-17h;19-21h b. Ngày 11 tháng Tư : giờ tốt: 5-7h; 17-19h c. Ngày 24* tháng Tư : giờ tốt 3-5h;17-19h. d. Ngày 30* tháng Tư :15-17h; 19-21h 5. Tháng Tư (Nhuận): a. Mùng 6* tháng Tư : giờ tốt; 7-9h; 15-17h b. Ngày 12* tháng Tư : giờ tốt: 9-11h; 15-17h;19-21h c. Ngày 15 tháng Tư : giờ tốt 5-7h;13-15h. d. Ngày 19* tháng Tư :15-17h; 17-19h e. Ngày 24* tháng Tư : giờ tốt 3-5h;17-19h;19-21h f. Ngày 25* tháng Tư :giờ tốt : 9-11h; 15-17h; 21-23h 6. Tháng Năm : a. Mùng 1 tháng Năm : giờ tốt; 7-9h;15-17h; 19-21h b. Mùng 4 tháng Năm : giờ tốt 7-9h; 9-11h. c. Ngày 8 tháng Năm : giờ tốt 5-7h; 9-11h; 15-17h. d. Ngày 17 tháng Năm : giờ tốt 7-9h; 15-17h; 19-21h e. Ngày 20* tháng Năm : giờ tốt 9-11h; 13-15h. f. Ngày 29*tháng Năm : giờ tốt 7-9h; 13-15h. 7. Tháng Sáu: a. Mùng 2* tháng Sáu: giờ tốt; 9-11h; 15-17h;19-21h. b. Mùng 8* tháng Sáu: giờ tốt 7-9h; 13-15h; 15-17h; 19-21h. c. Mùng 11* tháng Sáu : giờ tốt 9-11h; 13-15h;17-19h. d. Ngày 15* tháng Sáu: giờ tốt 17-19h e. Ngày 17* tháng Sáu: giờ tốt 13-15h; 17-19h; 19-21h. f. Ngày 24* tháng Sáu: giờ tốt 7-9h; 13-15h; 15-17h; 19-21h. 8. Tháng Bảy : a. Mùng 10 tháng Bảy : giờ tốt 13-15h; 19-21h. b. Ngày 11* tháng Bảy: giờ tốt 7-9h; 11-13h ;15-17h. c. Ngày 17* tháng Bảy: giờ tốt 11-13h; 15-17h; 19-21h. d. Ngày 19* tháng Bảy: giờ tốt 7-9h; 11-13h; 15-17h. e. Ngày 24 tháng Bảy: giờ tốt 5-7h; 13-15h; 17-19h; 21-23h f. Ngày 26* tháng Bảy: giờ tốt 7-9h;9-11h; 13-15h; 17-19h. 9. Tháng Tám : a. Mùng 1 tháng Tám : giờ tốt 5-7h; 11-13h; 19-21h. b. Ngày 9 tháng Tám: giờ tốt 5-7h; 13-15h. c. Ngày 12 tháng Tám: giờ tốt 7-9h; 11-13h; 19-21h. d. Ngày 19 tháng Tám: giờ tốt 5-7h; 13-15h; 19-21 e. Ngày 25* tháng Tám: giờ tốt 7-9h; 13-15h; 17-19h. f. Ngày 28* tháng Tám: giờ tốt 7-9h; 19-21h 10. Tháng Chín : a. Mùng 1* tháng Chín : giờ tốt 7-9h. b. Mùng 4* tháng Chín : giờ tốt 9-11h; 15-17h; 17-19h; 21-23h. c. Mùng 10* tháng Chín : giờ tốt 5-7h; 9-11h; 13-15h. d. Ngày 16* tháng Chín: giờ tốt 11-13h; 17-19h. e. Ngày 19* tháng Chín: giờ tốt 7-9h; 17-19h; 19-21h f. Ngày 29 tháng Chín: giờ tốt 3-5h;7-9h;19-21h. 11. Tháng Mười : a. Mùng 4* tháng Mười : giờ tốt 3-5h; 13-15h; 15-17h; 19-21h. b. Mùng 9* tháng Mười : giờ tốt 5-7; 9-11h; 21-23h. c. Mùng 15 tháng Mười: giờ tốt 9-11h: 13-15; 17-19h. d. Ngày 16 tháng Mười : giờ tốt 15-17h. e. Ngày 21* tháng Mười : giờ tốt 5-7h; 17-19h; 21-23h. f. Ngày 25 tháng Mười : giờ tốt 5-7h; 9-11h. g. Ngày 29 tháng Mười : giờ tốt 5-7h; 13-15h; 17-19h; 21-23h. 12. Tháng Một (11): a. Mùng 1* tháng Một (11): giờ tốt 9-11h; 15-17h; 19-21h. b. Mùng 10* tháng Một (11): giờ tốt 5-7h; 9-11h. c. Mùng 17* tháng Một (11): giờ tốt 7-9h; 11-13h; 19-21h. d. Ngày 26* tháng Một (11): giờ tốt 5-7h;9-11h; 21-23h. e. Ngày 29* tháng Một (11): giờ tốt 9-11h; 11-13h; 15-17h;19-21h. 13. Tháng Chạp (12): a. Mùng 6* tháng Chạp (12): giờ tốt 7-9h; 15-17h. b. Ngày 9* tháng Chạp (12): giờ tốt 9-11h: 17-19h. c. Ngày 12* tháng Chạp (12): giờ tốt 11-13h: 15-17h; 19-21h. d. Ngày 15* tháng Chạp (12): giờ tốt 9-11h; 13-15h. e. Ngày 21* tháng Chạp (12): giờ tốt 7-9h; 9-11h; 13-15h; 17-19h. f. Ngày 26* tháng Chạp (12): giờ tốt 7-9h; 15-17h; 19-21h. g. Ngày 28* tháng Chạp (12): giờ tốt 11-13h: 15-17h; 19-21h. CHÚC MỪNG NĂM MỚI, CHÚC QUÍ VỊ MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG Hà nội tháng 12 năm KỶ HỢI Việt Lịch Mạnh Đại Quân (tức Hoàng Triệu Hải)
  5 likes
 2. TỔNG QUAN NĂM CANH TÝ 2020 Kính thưa Quí Vị, Hàng năm cứ mỗi dịp đầu Xuân, Tôi đều có những bài dự báo tổng quan cho năm mới dựa trên học thuyết Âm Dương Ngũ Hành và nền tảng nguyên lý “Hậu Thiên Lạc Việt phối HÀ ĐỒ”. Phương pháp dự báo sử dụng của Tôi bao gồm Huyền Không Phi Tinh thuận-nghịch cùng phối hợp quẻ Lạc Việt Độn Toán và đây cũng sẽ luôn là phương pháp xuyên suốt cho tất cả các dự báo của Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương mà khởi sướng là nhà Nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh – chủ tịch Hội đồng khoa học của Trung tâm . Quẻ Chủ : ĐỖ - ĐẠI AN (ngày mùng 1 tháng Giêng năm CANH TÝ) Quẻ Độn: Cảnh - ĐẠI AN Huyền không lạc việt phi tinh: Thất Xích nhập trung cung. Thiên Can Canh- Kim và Địa chi Tý –Thủy tương sinh Lạc thư hoa giáp : Vận khí Bích Thượng Thổ Dựa trên sơ đồ phân cung của Địa Lý Lạc Việt phối hợp Lượng thiên Xích trên nền tảng Hà Đồ phối Hậu thiên Lạc Việt đổi chỗ Tốn-Khôn và độ số Đoài 9 – Ly 7 , chúng ta sẽ xem xét các tổ hợp Cát Hung như sau: - Phá Quân Thất xích 7 nhập trung: là thoái khí (theo HKPT) theo số Hà Đồ thuộc hành Hỏa. Vận khí Thổ cực thịnh tương sinh với Thất Xích Hỏa nhập trung nên trung cung vẫn được sự cát lợi của sao này - Tả Phù Bát bạch 8 đáo cung Càn: là Lệnh tinh (theo HKPT) theo số Hà Đồ thuộc hành Mộc lại ở Càn cung thuộc Kim nên cung này tuy có được cát khí nhưng cũng bị suy giảm. - Sao Hữu Bật Cửu Tử - 9 theo Huyền Không phi tinh là tiến Khí chính Thần – ngũ hành thuộc Kim (khác với HKPT truyền thống thì ngũ hành của Cửu tử 9 thuộc Hỏa) – sao này đáo cung Ly chính là đem lại sự hưng vượng cho phương Nam. Tuy nhiên do Tam sát và tương khắc tại phương Nam nên cát khí của sao này cũng bị suy giảm. - Liêm trinh Nhất bạch 1 đáo cung Cấn: là sao tiến khí trong vận 8, ngũ hành Thủy đáo cung Cấn thuộc Mộc tương Sinh nên đây là tổ hợp chiêu cát cho phương Đông Bắc. - Cự môn Nhị hắc 2 đáo cung Đoài: Là sao tử khí trong vận 8, ngũ hành thuộc âm hỏa đới thổ đáo cung Đoài thuộc Kim. Đây là cách cục chiêu hung của Nhị hắc tại phương Tây. - Lộc tồn Tam Bích 3 đáo cung Khảm: là sao tử khí trong vận 8, ngũ hành thuộc dương mộc đáo cung Khảm thuộc Thủy tương sinh nên đây là tổ hợp chiêu hung tại phương Bắc - Văn khúc Tứ lục 4 đáo cung Khôn: Là sao tử khí trong vận 8 ngũ hành Kim đáo cung Khôn ngũ hành Âm hỏa Đới thổ nên đây là tổ hợp chiêu Hung của phương Đông Nam. - Ngũ hoàng 5 đáo cung Chấn-Đông đây là chủ của Hung sự trong năm tại phương Đông. - Vũ Khúc Lục bạch 6 đáo cung Tốn –Tây Nam: là sao suy khí trong vận 8 lại được tương sinh từ Cung Tốn ngũ hành Kim nên nên đây là tổ hợp chiêu hung ở Tây Nam. Tôi xin đưa ra dự báo ngắn gọn nhất như sau: 1. Kinh tế - Năm Canh Tý sẽ là một năm Kinh tế bắt đầu đi vào hồi phục nhưng khó khăn ở đầu nămg và chỉ ổn định từ sau quí 3 của năm 2020. - Trong năm 2020 thì chúng ta sẽ tiếp tục phải chịu ảnh hưởng của những xung đột giữa các nền kinh tế lớn như Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc. Tuy nhiên căng thẳng đối với nền kinh tế của chúng ta sẽ giảm dần từ giữa năm 2020. - Bất động sản khởi sắc và sẽ là một năm tốt đẹp cho cả ngân hàng cũng như các nhà đầu tư BDS. 2. Xã hội : - Năm 2020 sẽ được dự báo là có những trào lưu mới xuất hiện , và mạng xã hội sẽ lại là một năm bùng nổ. - Y tế sẽ phải đối diện với một loạt các dịch bệnh như cúm, bệnh virus truyền nhiễm và ô nhiễm. - Nghành giáo dục với những cải cách chưa thực sự đúng đắn sẽ lại tạo ra những phản ứng trái chiều. - Một loạt các sự việc nghiêm trọng như tham nhũng và quan chức cao cấp sẽ lại được đưa ra ánh sáng. - Năm 2020 Chúng ta sẽ lại được đón tiếp những tin vui từ Thể thao, văn hóa. 3. Nông nghiệp: Nghành chăn nuôi đặc biệt như Lợn lại tiếp tục gặp vấn đề cho hậu quả từ năm 2019 và khả năng phục hồi phải tới cuối năm 2020. Các loại cá , tôm và thủy sản năm nay cần đề phòng dịch bệnh hoặc xuất khẩu sẽ kém. Hoa quả xuất khẩu đặc biệt là qua biên giới sẽ lại gặp trở ngại nên cần có sự điều chỉnh phù hợp để chúng ta không phải chứng kiến cảnh hoa quả thối bị vứt dọc biên giới. 4. Thiên tai : Cháy rừng, hỏa tai sẽ là hiện tượng trong năm 2020. Động đất lớn sẽ quay trở lại và các nước có Sóng thần như Nhật bản, Indonesia hết sức cẩn trọng. 5. Nhân họa , tai nạn: Hỏa hoạn sẽ là thứ chúng ta cần đề phòng trong năm 2020, đặc biệt là nhà ống cần hết sức lưu ý phòng trống hỏa hoạn. Các vụ tai nạn giao thông trên các quốc lộ lớn đặc biệt là trục Đông Tây sẽ gây ra nhiều hơn và đặc biệt thảm khốc. Dịch bệnh sẽ bùng phát từ mùa Xuân, các bệnh mang virus phát tán rộng rãi gây chết người hàng loạt. Chúng ta cần đề phòng và từng cá nhân phải cẩn trọng với những bệnh tưởng chừng như đơn giản. Trên đây là các cái nhìn tổng quan cho năm Canh Tý 2020 của Mạnh Đại Quân (tức Hoàng Triệu Hải). Tết đến Xuân sang, xin kính chúc quí vị một năm mới An Khang-Thịnh Vượng và thật nhiều Sức khỏe-Hạnh Phúc. Hà nội tháng 11 năm Kỷ Hợi Việt lịch Mạnh Đại Quân (tức Hoàng Triệu Hải)
  2 likes
 3. Gem Sky World được Công ty Đất Xanh triển khai ngay khu vực trọng điểm huyện Long Thành, liền kề khu vực Dự án cảng hàng không và sân bay quốc tế Long Thành sắp khởi công. Địa chỉ chính xác của dự án: Quốc lộ 51, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51, nối liền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với Tp. Biên Hòa (Đồng Nai) và Tp. Hồ Chí Minh Đây là nút giao thông quan trọng, đóng vai trò kết nối với nhiều tuyến đường huyết mạch như: cao tốc khác là Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu, Tỉnh lộ 769 Liền kề Cảng hàng không Quốc tế Long Thành Cách khu công nghiệp Long Thành 6km Cách Tp. Hồ Chí Minh 24km theo đường cao tốc đến nút giao An Phú Cách Tp. Biên Hòa 25km theo tuyến Quốc lộ 51 Quy mô Tổng diện tích dự án: 92,2ha Mật độ xây dựng: 50% Diện tích phân lô: 90m2 – 300m2 Quy mô dân số: hơn 18.000 người KDC sẽ được chia thành 6 khu với các giai đoạn thi công khác nhau, cụ thể: Khu Công viên cây xanh Khu phố thương mại Nhà ở liên kế Khu biệt thự Khu thương mại dịch vụ Khu Các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện đại Sản phẩm Theo thông tin ban đầu, dự án Gem Sky World sẽ đưa ra thị trường tổng cộng 4.022 sản phầm gồm: Đất nền: Hiện tại giá bán đất nền dự kiến: 25 triệu/m2 Nhà ở liên kế có sân vườn Nhà phố thượng mại Shophouse Biệt thự Song lập Biệt thự Đơn lập Căn hộ chung cư Các thông tin giá sản phẩm khác vẫn chưa được chính thức công bố. Pháp lý dự án Gem Sky World Đồng Nai sạch hay không? Dự án chỉ mới triển khai xây dựng đầu năm 2020, nhiều người vẫn lo ngại pháp lý dự án Gem Sky World đã đầy đủ chưa? Hiện tại, Đất Xanh Group đã làm việc xong về thủ tục pháp lý với sở xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai vừa chính thức cấp phê duyệt 1/500 cho dự án 92ha và chuẩn bị tiến hành mở bán giai đoạn 1. Sản phẩm được cấp sổ đỏ riêng từng căn >>>> Chi tiết xem tại: Dự án Gem Sky World
  1 like
 4. Năm tốt nhất là 2024 Quý Mão, Mậu cha hợp Quý con, mạng mẹ Thổ sinh mạng con Kim. Nhà có 3 tuổi dương rồi, nên sinh thêm 1 tuổi âm để cân bằng lại 1 ít. Sớm hơn thì có thể chọn 2021 Tân Sửu, nhưng ko tốt bằng, do mạng con và mẹ chỉ hợp trong hành Thổ, ko bằng mạng mẹ sinh mạng con, Thiên can Tân vẫn hợp Mậu của cha. Thân mến.
  1 like
 5. Năm nay Canh Tý - 2020 các tuổi sau phạm Thái tuế, xung thái tuế, tuế phá và tam tai - Tuổi TÝ phạm Thái tuế. - Tuổi NGỌ phạm xung Thái tuế. - Tuổi MÃO phạm Tuế phá - Các tuổi TỴ, DẬU, SỬU phạm tam tai (thông thường Nam tam tai nặng 2 năm đầu, Nữ tam tai nặng 2 năm cuối) Về hướng nhà: - Bắc 337,5 – 7,5 độ è phạm Thái tuế - Nam 157,5 – 187,5 độ è phạm xung Thái tuế. - Đông 67,5 – 97,5 độ è phạm Tuế phá. Vậy Thái tuế là gì? Tại sao Thái tuế chiếu lại có ảnh hưởng không tốt đến ngôi gia hay tuổi? Khoa học hiện đã đã chứng minh cho chúng ta thấy sao Mộc tinh và chu kỳ vận động của nó, sao này chính là Thái tuế và chính chu kỳ của sao Mộc tinh (Thái tuế) vận động trong thái dương hệ tương đương với 12 năm của trái đất cụ thể là 11,8 năm địa cầu; 12 năm địa chi bắt đầu từ Tý và kết thúc ở Hợi, sao Thái tuế cũng chính là sự vận hành của sao Mộc trong độ số của Hà Đồ. Khoa học hiện đại đã thống nhất với lý học về chu kỳ vận động của sao Mộc tinh (Thái tuế) chiếu hàng năm trong 12 địa chi là điều có thể kiểm chứng được bằng cách quan sát bầu trời qua sự vận động của sao mộc tương ứng với trái đất. Trong 360 độ vòng tròn của bầu trời Thái ất, nó được chia làm 24 cung trong đó có 12 cung địa chi trên cơ sở của Địa lý Lạc Việt thì mỗi năm Thái tuế sẽ chiếu 2 cung, năm 2020 này Thái tuế chiếu cung Nhâm, Tý ở phía Bắc, năm địa chi nào thì Thái tuế chiếu năm đó, năm nay Thái tuế chiếu cung Tý có nghĩa là nhà nào ở phương Nhâm; Tý hoặc ai có tuổi nào gặp Thái tuế thì sẽ bị tai tiếng, thị phi, quan tụng, tranh chấp, cữ cãi, thậm trí nặng thì bị tù hoặc là gặp các chuyện rất xui xẻo nặng về vấn đề tai tiếng và những tuổi hay phương vị nào gặp sao Thái tuế, xung thái tuế và tuế phá thì tuyệt đối không được động thổ; ngoài ra chúng ta cũng phải quan tâm đến các phương đối xung là 2 cung Bính, Ngọ theo Địa lý Lạc Việt; hai sơn Giáp và Mão bị tuế phá là hai sơn ở phía Đông vuông góc với Thái tuế và xung Thái tuế; Ví dụ: năm nào đó người nào có tuổi động thổ mà lại động thổ ở những phương vị bị Thái tuế, xung thái tuế; cụ thể năm nay là Bắc, Đông và Nam thì rất bị phạm vào Thái tuế, xung thái tuế và tuế phá đây là một điều rất kiêng kỵ; ngày tết mà xuất hành vào những phương vị này cũng rất xấu. Nói như vậy không có nghĩa đây là yếu tố duy nhất để những người bị Thái tuế đều gặp xui xẻo mà nó chỉ là một yếu tố trong nhiều yếu tố có tương tác xấu. Cụ thể: năm Canh Tý những người tuổi Tý, Mão, Ngọ năm nay bị Thái tuế, xung Thái tuế hoặc Tuế phá chiếu nhưng đây chỉ là yếu tố địa chi như trình bày ở trên, chúng ta còn phải quan tâm đến yếu tố Thiên can, ví dụ: thiên can của người nào xung với năm Canh thì mới thực sự xui xẻo, những người có thiên can hợp với chữ Canh thì chưa chắc đã bị xui (ví dụ: chữ Canh hợp với thiên can Tân, Ất); chữ Canh xung với những thiên can như Giáp, Kỷ .. thì tính chất của xung thái tuế mới phát tác. Theo nghiên cứu của chúng tôi thì Thái tuế tương tác mạnh, nó sẽ gây lên tác động mạnh, thực chất bản chất của sao Thái tuế chỉ là sự kích động, là tiếng ồn do vậy, nếu chúng ta hiểu rõ bản chất và khéo léo ứng dụng thì có thể xoay chuyển tình thế từ xấu thành tốt. Ví dụ: sao Thái tuế chiếu vào hướng cửa của doanh nghiệp, chiếu vào tuổi của chủ doanh nghiệp mà chúng ta biết ứng dụng, sử dụng các phương pháp hóa giải thì không những không xấu mà có thể còn gặp nhiều may mắn và nổi tiếng. Như trình bảy ở trên thì Thái tuế thuộc hành mộc vì vậy cái gì sinh ra hành mộc hoặc được hành mộc sinh ra thì sẽ tốt. Ví dụ: chúng ta có thể luôn đặt lọ hoa hồng đỏ, mặc áo màu đỏ, chậu cây có lá/quả màu đỏ hay để cố định thì chúng ta nên treo bức tranh TAM DƯƠNG KHAI THÁI đặc biệt là tranh hộp có đèn sáng rực sẽ có tương tác rất tốt như hình sau đây: Chúng ta cũng có thể đặt thêm bình LÔNG CÔNG... cả 2 sẽ tương tác rất tốt cho cá nhân/tổ chức. Trường hợp ngôi gia hay trụ sở đơn vị đã phù hợp với các điều kiện của Phong thủy để đón được sinh khí, đang vượng khí thì tương tác càng mạnh và hóa giải rất tốt những ảnh hưởng xấu. Vì Lông công đồng khí tương cầu với Thái tuế, nếu chúng ta trưng bày ở phòng lễ tân, phòng khách của đơn vị/gia đình, nó sẽ sẽ mang lại danh tiếng và sự truyền bá những giá trị mang tính trí tuệ. Trường hợp ngôi gia hay trụ sở đơn vị chưa phù hợp thì sẽ không phát huy hoặc sẽ phát huy rất chậm tác dụng. VỀ HẠN TAM TAI Trong 12 năm địa chi từ Tý đến Hợi luôn luôn có 3 năm tam tai, nó là chu kỳ lặp lại nó tương tự như cửu tinh La hầu, kế đô, mộc đức, thái bạch, thái dương .... nó là một yếu tố tương tác xấu hoặc tốt cần xem xét chứ không phải là duy nhất, nó giống như Thái tuế chúng ta có thể khéo léo vận dụng để phục vụ cho lợi ích của mình. Tam tai chia làm 4 loại dựa theo tam hợp đó là: Tam hợp thủy cục: Thân – Tý - Thìn, trong đó Thân kim sinh Tý thủy, mộ ở Thìn Tam hợp Hỏa cục: Dần – Ngọ - Tuất, trong đó Dần mộc sinh Ngọ Hỏa, mộ ở Tuất Tam hợp Mộc cục: Hợi – mão – Mùi, trong đó Hợi thủy sinh Mão mộc, mộ ở Mùi Tam hợp Kim cục: Tỵ - Dậu – Sửu, trong đó Tỵ hỏa sinh dậu kim và mộ ở sửu Năm nay là tam tai Kim cục và nguyên nhân liên quan đến tam tai này là bắt đầu từ cung Hợi - thủy là bắt đầu từ hành thủy vì kim bị sinh xuất. Để chống lại tam tai này thì chúng ta phải hiểu bản chất của tam tai, không phải năm tai tai nào cũng chỉ mang một tính chất xấu. Ví dụ: người đang bị hạn Tam tai thì đối với đàn ông không được chọn thời gian đó để cưới vợ; không lấy tuổi đó để động thổ.... Phạm Hùng Chánh Văn phòng – Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương SĐT 0902 089 389
  1 like
 6. Gia đình bạn muốn chọn năm sinh thật tốt thì khá xa, 2026 Bính Ngọ, Bính sinh Mậu, con mạng Hỏa hợp 3 ng mạng Mộc. Năm này là ok nhất rồi. Các năm trước đó hơi dở, sớm nhất cũng 2024 Giáp Thìn thì hợp mạng, Thủy sinh mộc, nhưng Giáp khắc Mậu, thì ảnh hưởng ko tốt đến công việc.
  1 like
 7. Không rõ tuổi cha mẹ là ngày dương hay ngày âm?
  1 like
 8. Như mọi năm, diễn đàn LHĐP mở topic dành cho năm 2019 cho các bạn quan tấm đến Luận Tuổi Năm Sinh Con, thay cho topic 2018 để các bạn tiện theo dõi. Chú ý khi tư vấn: Không gửi bài viết nhiều lần Tuân thủ nội quy diễn đàn Không trao đổi thảo luận các nội dung khác ngoài lề Không hỏi giúp người khác vì trong Lý Học có nhiều lí do tế nhị. Tư vấn và được tư vấn là do DUYÊN và TÙY DUYÊN và trên tình thần tự nguyện của các nhà nghiên cứu. Ưu tiên tư vấn cho các trường hợp mong muốn sinh con năm 2018 Trước khi tư vấn xem trước: Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Tuổi hợp - xung trong tình yêu Luận tuổi Lạc Việt Tham khảo các bài tư vấn cũ của 2013-2014-2015-2016-2017-2018 trong box Luận Tuổi Chú ý: TUYỆT ĐỐI KHÔNG XEM VÀ TƯ VẤN CHO CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG CÓ THAI VÀ TRƯỜNG HỢP HỎI GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC Khi tư vấn chúng tôi sẽ giúp chọn những năm tốt nhất, gần nhất và phù hợp nhất Những năm chúng tôi không chọn hoặc không tư vấn là không phù hợp nên đừng hỏi lại. Gửi nội dung tư vấn theo mẫu sau Chồng: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Vợ: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Nếu đã có con: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] ( đã có hơn một con thì mỗi con trên một dòng riêng) Nội dung xin tư vấn: Dự định sinh con năm xyz có tốt không? / Sinh con năm nào thì tốt Nội dung thêm: (lựa chọn, nếu cần thì đưa thêm để tiện việc tư vấn) Ví dụ: Chồng: 16/03/1983 âm lịch - Thiên Thượng Hỏa Vợ: 20/08/1988 âm lịch - Đại Lâm Mộc Con lớn: 15/05/2012 âm lịch Xin tư vấn: Sinh con út năm nào thì tốt
  1 like
 9. Đồng ý với quan điểm của tác giả! Công nhận là nấm linh chi rất tốt tuy nhiên thì không phải là thuốc tiên. Nên uống hỗ trợ sức khỏe thì rất ổn còn mong chữa bệnh ung thư thì chắc còn khó
  1 like
 10. Tôi cũng nghĩ chẳng có thứ thuốc nào chữa được bệnh ung thư cả. Chỉ ngăn ngừa hoặc làm chậm lại quá trình thôi chứ nhỉ Bài viết này rất hay. Mọi người nên đọc để tránh mắc sai lầm
  1 like
 11. Trở lại với diễn đàn Lý Học Đông Phương tiếp tục phát triển khôi phục giá trị lý thuyết tượng số tương sinh tương khắc với Đồ Họa Vi Tính Rubi-Lê Đức Hồng [Phổ Thiện Huệ]-20191018. Những phát kiến khôi phục mới nhất sẽ công bố trong một hai ngày tới. Ps: Hé lộ: Bát quái trong Bát quái, qui luật trong qui luật, bào thai trong cơ thể [đúng dịp gần ngày phụ nữ 20-10]. Hà Nội ngày 18 tháng 10 năm 2019.
  1 like
 12. chào bạn, mình thấy là gia đình nên dừng lại ở bé 2016 là hợp lý rồi nhé. đủ nếp đủ tẻ, lại bé đầu gái, sau trai vào năm tốt vậy là quá okie rồi bạn vui lòng tìm đọc cuốn sách "thời hùng vương và bí ẩn của lục thập hoa giáp" - của thầy Nguyễn Vũ Tuấn Anh để hiểu thêm về vấn đề bạn đang thắc mắc
  1 like
 13. Xem ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 8 năm 2019. Có cụ nào tinh thông không cho em hỏi chút.
  1 like
 14. Vào ngày mùng 10/ 3 Mậu Tý là ngày khai trương diễn đàn. Thiên Sứ sẽ trả lời ba người, mỗi người ba câu hỏi, mỗi câu hỏi không quá 15 chữ, hoặc số về tất cả mọi chuyện trên đời. Thiên Sứ
  1 like
 15. chào bạn, đừng để những quan niệm dân gian làm mình hiểu sai lệch, phải tìm hiểu thêm bạn nhé. vấn đề bạn đưa theo dân gian đọc quen : Dần Thân Tỵ Hợi Tý Ngọ Mão Dậu, Thìn Tuất Sửu Mùi gọi là tứ hành xung. nhưng bạn thấy sao lại không đọc Dần Hợi, Dần Tỵ xung mà lại là Dần Thân, Tỵ Hợi. Đó là vì chúng chỉ là các cặp xung với nhau thôi, chớ không phải cả 4 Xung nhau. Dần hành Mộc, Thân hành Kim, Tỵ hành Hoả, Hợi hành Thủy - bạn có thể thấy Dần xung Thân vì Kim khắc Mộc, Tỵ xung Hợi do Hoả khắc Kim. Còn Hợi Thủy sinh Dần Mộc thì lại là 1 cặp nhị hợp. với trường hợp bạn hỏi thì Dậu Kim, Tý Thủy thì xung chỗ nào đây. trong luận tuổi lạc việt, chỉ xét tương quan Thiên Can cha con, địa chi và thân mạng Mẹ con, do vậy địa chi cha con hok cần xet tới đôi lời để các bạn hiểu và có cái nhìn khác hơn. thân mến!
  1 like
 16. THUYẾT ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH & TƯƠNG LAI CỦA KHOA HỌC. Thưa quý vị và các bạn. Thiên Sứ tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị và các bạn một bài viết về những vấn nạn của khoa học. Theo tôi đây là một bài viết đặt ra một vấn đề rất thời sự, ở đẳng cấp vĩ mô về một khái niệm đang thống trị nền văn minh của chúng ta hiện nay. Đó là vấn đề "Khoa học". Quý vị và các bạn có thể tham khảo toán bộ bài viết theo đường link dưới đây: http://nghiencuuquocte.org/2019/03/19/mo-neo-cho-khoa-hoc/?fbclid=IwAR2Y0rk9YVqE1oGT3LTq_olxOSD6U5wpw4z6ZljRbHlW5gjvzGZtuCpFP60 Nhưng qua bài viết này, một lần nữa, tôi có thể khẳng định với các bạn: Thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch - ba bộ phận cấu thành của một hệ thống Lý thuyết hoàn hảo, nhân danh nền văn hiến Việt - chính là Lý thuyết thống nhất. Mà nhân loại đang mơ ước. Mặc dù cho đến ngày hôm nay, chúng ta không thể tìm được một văn bản cổ chữ Hán nào - chỉ với hai trang A 4 - mô tả thuyết Âm Dương Ngũ hành bản chất cấu trúc nội hàm của nó như thế nào. Nhưng thực là buồn cười. Từ hàng ngàn năm qua, từ những triết gia khả kinh, như Trinh Di, Trình Hạo đời Hán....; Chu Đôn Di thời Tống...cho đến các nhà nghiên cứu hiện đại; rồi đến các thày bà bói toán, xem tướng số vỉa hè...đều xác định thuyết Âm Dương Ngũ hành là thuộc về văn minh Hán. Những định kiến, mặc định, sự chây ỳ của tư duy cố chấp, khiến người ta không thể nghĩ khác đi và gần như khó chấp nhận nó thuộc về nền văn hiến Việt. Nhưng thật kỳ diệu! Chính những giá trị văn hóa truyền thống Việt lại là nền tảng tri thức để phục hồi học thuyết này một cách thực sự hoàn hảo. Và chính học thuyết được phục hồi này (Nó đã phục hồi trong tôi, nhưng đang thể hiện bằng sách sắp xuất bản "Thuyết Âm Dương Ngũ hành - Lý thuyết thống nhất), sẽ giải thích những vấn nạn của cả nền văn minh, mà nền tảng tri thức của nó gọi là "KHOA HỌC" này. Thưa quý vị và các bạn. Tôi không biết ở nơi khác thế nào?! Nhưng ở Việt Nam, không ít người luôn nói đến khái niệm "khoa học"; hoặc "cơ sở khoa học"; "khoa học chưa công nhận"....Nhưng bản chất khái niệm khoa học là gì thì đến nay vẫn chưa có một định nghĩa rất ráo. Bài viết này, phần nào mô tả được vấn nạn của "khoa học", mà không ít người coi như một cứu cánh. Thực chất, cả nền văn minh này, cũng chỉ đang trện chặng đường tiến hóa và chưa hoàn chính. Bởi vậy, sự tuyệt đối hóa một cái chưa hoàn chỉnh, thì cũng chẳng khác gì đức tin của các tín đồ tôn giáo. Bạn có thể xem đoạn trích sau đây: Còn tiếp.
  1 like
 17. KHAI BÚT ĐẦU NĂM. Xin chia sẻ với các bạn, phần Lời nói đầu của cuốn sách sẽ xuất bản: Thuyết Âm Dương Ngũ hành - Lý thuyết thống nhất. Xin chân thành cảm ơn vì sự quan tâm, chia sẻ. =============================== LỜI NÓI ĐẦU. LỜI NÓI ĐẦU. Cùng các bạn đọc thân mến. Nhà tiên tri Vanga nổi tiếng, người Bulgaria đã có lời phán xét: "Một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại". Với những người không quan tâm nhiều đến các lý thuyết khoa học mũi nhọn, có vẻ như không ai quan tâm nhiều lắm đến lời tiên tri này của bà. Vì sao nhân loại lại cần đến một lý thuyết cổ xưa? Nó quay lại để làm gì? Trong khi nhân loại hiện đại với những tiến bộ khoa học kỹ thuật như vũ bão, đang mang lại cho cuộc sống phồn vinh và đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống con người. Một nền văn minh cổ xưa với những hệ thống tri thức lạc hậu, từ thời đồ đồng, đồ đá.... làm sao có thể có được một hệ thống lý thuyết, để nhân loại văn minh hiện nay có thể chấp nhận được nó? Nhưng về phía các nhà khoa học tinh hoa,những trí thức đầu bảng của nền văn minh hiện đại, lại đang có tham vọng đi tìm một lý thuyết của cái toàn thể. Một lý thuyết lớn, bao trùm tất cả mọi lý thuyết riêng phần, để có thể giải thích được tất cả mọi thứ, từ sự vận động của những Thiên hà khổng lồ, đến các hạt vật chất nhỏ nhất,giải thích được mọi hiện tượng thiên nhiên, vũ trụ, cuộc sống cho đến từng hành vi của con người. Họ gọi đó là Lý thuyết thống nhất - Grand Unification Theory. Nhưng đối với những nhà khoa học thì ngay cả Thượng Đế, cũng không phải là đối tượng để quán xét. Do đó, với những nhà khoa học thì những câu chuyện của các nhà tiên tri, như Nostradamus, Vanga, Edgar Cayce.... chỉ là những truyền thuyết, có tính giải trí. Và họ có thể không cần quan tâm lắm đến lời tiên tri của bà Vanga. Hoặc cũng chẳng cần biết đến lời tiên tri này. Tuy nhiên, cuốn sách này: 'Thuyết Âm Dương Ngũ hành - Lý thuyết thống nhất vũ trụ', lại là sự giới thiệu tính chính xác trong lời tiên tri của bà Babar Vanga về một lý thuyết cổ xưa, chính là một hệ thống lý thuyết, mà tất cả những nhà khoa học tinh hoa của nền văn minh hiện nay đang mơ ước. Cuốn sách này, sẽ chứng minh với các bạn đọc về một sự kết hợp tuyệt vời trước khả năng tiên tri huyền bí và những nhu cầu của tri thức khoa học hiện đại. Bởi vì, thuyết Âm Dương Ngũ hành và ký hiệu siêu công thức của nó là hệ thống Bát quái - nhân danh nền văn hiến Việt, với lịch sử trải gần 5000 năm, một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương tử - là một hệ thống lý thuyết hoàn chính, nhất quán, nhân danh khoa học, dù khái niệm khoa học được hiểu như thế nào. Và nó chính là Lý thuyết thống nhất, mà những tri thức tinh hoa của nhân loại đang mơ ước. Sẽ không bao giờ có hai lý thuyết thống nhất. Cho nên thuyết Âm Dương Ngũ hành và siêu công thức cùa nó là kinh Dịch, là ứng cử viên duy nhất cho lời tiên tri huyền vĩ của bà Vanga và là chân lý cuối cùng với mơ ước của hệ thống tri thức khoa học hiện đại. Tuy nhiên, Stephen Hawking trong cuốn sách Lược sử thời gian nổi tiếng của ông, đã nói về một nền tảng tri thức cần có, để xuất hiện một lý thuyết khoa học, hoặc một phát minh. Ông viết: "Einstein đã để phần lớn những năm cuối đời để đi tìm một lý thuyết thống nhất, nhưng vô vọng. Vì thời điểm chưa chín muồi. Mặc dù, lúc bấy giờ, người ta đã có lý thuyết riêng phần của Lực hấp dẫn; của điện tử, Nhưng người ta còn biết rất ít về lực hạt nhân. Hơn nữa, Einstein lại phủ nhận thực tại của Cơ học lượng tử. Mặc dù, ông đã đóng góp vai trò quan trọng xây dựng nên nó." Như vậy, ông Stephen Hawking đã xác định một chân lý hiển nhiên: Nếu không có một nền tảng tri thức tương ứng đủ hình thành nên một lý thuyết, hoặc một phát minh, thì sẽ không thể có cơ sở để hinh thành nên một lý thuyết vào thời đại xuất hiện nó. Điều này được xác định rõ hơn, bởi tiêu chí khoa học, làm chuẩn mực thẩm định một lý thuyết thuộc về một nền văn minh nào đó, thì nó phải thỏa mãn những điều kiện liên quan đến nó. Tiêu chí này phát biểu như sau: Một nền văn minh được coi là chủ nhân của một lý thuyết, thì nó phải có khả năng phục hồi lại chính lý thuyết đó. Vậy thì, đồng nghĩa với việc một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại, chính là thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch , cũng có nghĩa là phải chứng minh cho sự tồn tại của cả một nền văn minh đã có mặt trên Địa cầu, và có trước lịch sử nền văn minh của chúng ta nhận thức được. Điều đó cũng có nghĩa rằng: Nền văn minh đó phải có một nền tảng tri thức rất siêu việt, so với nền văn minh của chúng ta, mới có thể tạo dựng nên một lý thuyết thống nhất, mà tất cả những tri thức tinh hoa của nhân loại hiện đại mới chỉ đang mơ ước. Trong nhận thức lịch sử nền văn minh hiện nay, chúng ta chỉ thấy một sự phát triển, tiến hóa từ đơn giản, đến phức tạp, trong khoảng vài vạn năm cách ngày nay. Từ thời đồ đá, đồ đồng....Rõ ràng, không thể có một Lý thuyết thống nhất xuất hiện trong vài vạn năm tiến hóa của con người, trong lịch sử nhận thức được của chúng ta. Tất yếu, một lý thuyết thống nhất, được xác định là thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch, nhân danh nền văn hiến Việt, nó không thể từ trên trời rơi xuống. Vậy nó thuộc về nền văn minh nào trong toàn bộ lịch sử đã nhận thức được của nền văn minh hiện nay? Vậy thì việc xác định một lý thuyết cổ xưa, như thuyết Âm Dương Ngũ hành, là một lý thuyết thống nhất. Đồng nghĩa với việc xác định đây là một hệ thống lý thuyết vượt trội so với nền tảng tri thức của nền văn minh hiện nay, mới chỉ đang mơ ước về nó. Hay nói cách khác: Nó phải xuất hiện từ một nền văn minh đã phát triển hết sức cao cấp, so với nền văn minh của chúng ta ngay nay. Như vậy, trên cơ sở tiêu chí khoa học và luận điểm của ông SW Hawking, đã xác định nền tảng tri thức cần thiết để hình thành nên một học thuyết. Nói rõ hơn, là: Một nền văn minh được coi là chủ nhân của một học thuyết, thì nó phải thể hiện một nền tảng tri thức để có thể phục hồi lại học thuyết được coi là thuộc về nó. Và đây, cũng mới chỉ là một trong ba tiêu chí, nhằm thẩm định một lý thuyết thuộc về nền văn minh nào đó. Chứ chưa phải tất cả. Vậy thì, đồng nghĩa với việc chứng minh một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại, chính là thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch , cũng có nghĩa là phải chứng minh cho sự tồn tại của cả một nền văn minh đã có mặt trên Địa cầu, và có trước lịch sử nền văn minh của chúng ta nhận thức được. Điều đó cũng có nghĩa rằng: Nền văn minh đó phải có một nến tảng tri thức rất siêu việt, so với nền văn minh của chúng ta, mới có thể tạo dựng nên một lý thuyết thống nhất, mà tất cả những tri thức tinh hoa của nhân loại hiện đại mới chỉ đang mơ ước. Trong nhận thức lịch sử nền văn minh hiện nay, chúng ta chỉ thấy một sự phát triển, tiến hóa từ đơn giản, đến phức tạp, trong khoảng vài vạn năm cách ngày nay. Từ thời đồ đá, đồ đồng....Rõ ràng, không thể có một Lý thuyết thống nhất xuất hiện trong vài vạn năm tiến hóa của con người, trong lịch sử nhận thức được của chúng ta. Tất yếu, một lý thuyết thống nhất, được xác định là thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch, nhân danh nền văn hiến Việt, nó không thể từ trên trời rơi xuống. Vậy nó thuộc về nền văn minh nào trong toàn bộ lịch sử đã nhận thức được của nền văn minh hiện nay? Vậy thì việc xác định một lý thuyết cổ xưa, như thuyết Âm Dương Ngũ hành, là một lý thuyết thống nhất. Đồng nghĩa với việc xác định đây là một hệ thống lý thuyết vượt trội so với nền tảng tri thức của nền văn minh hiện nay, mới chỉ đang mơ ước về nó. Hay nói cách khác: Nó phải xuất hiện từ một nền văn minh đã phát triển hết sức cao cấp, so với nền văn minh của chúng ta ngay nay. Như vậy, trên cơ sở tiêu chí khoa học và luận điểm của ông SW Hawking, đã xác định nền tảng tri thức cần thiết để hình thành nên một học thuyết. Thì cũng phải chứng minh một nền văn minh siêu việt có trước lịch sử của nền văn minh của chúng ta. Mong các bạn hãy bình tĩnh và xem hết quyển sách này. Và người viết sẽ rất yên tâm, khi bạn đã xem hết quyển sách và sẽ có những nhận xét quý báu. Nhưng Đây là bước khó khăn đầu tiên mà người viết cuốn sách này phải vượt qua, sau khi chứng minh thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là Lý thuyết thống nhất, nhân danh nền văn hiến Việt. Tất nhiên để chứng minh được điều này là một việc cực kỳ khó khăn. Và nếu sự chứng minh được thừa nhân, thì việc đầu tiên là nó sẽ làm đảo lộn mọi nhận thức của chúng ta về lịch sử nhận thức được của nền văn minh hiện nay. Người viết đã khẳng định thuyết Âm Dương Ngũ Hành và Kinh Dịch là hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh và chính là Lý thuyết thống nhất, nhân danh khoa học, dù khoa học định nghĩa như thế nào. Như vậy, về nội dung cuốn sách này, mà người viết chia sẻ và chứng minh với bạn đọc, có mục đích chính là Thuyết Âm Dương Ngũ hành, chính là Lý thuyết thống nhất. Nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản khi hàng loạt những vấn đề được đặt ra sau đó: 1/ Về nền tảng tri thức của nên văn minh tạo ra hệ thống Lý thuyết thống nhất. Tất yếu dẫn đến việc phải chứng minh một nền văn minh toàn cầu siêu việt, đã từng tồn tại trên Địa cầu , có trước nền văn minh của chúng ta. Đây là công việc cực kỳ khó khăn. 2/ Phải hiệu chỉnh và định nghĩa lại rất nhiều khái niệm liên quan đến nhận thức phổ biến của khoa học hiện đại; và cả những nhận thức trở thành lối mòn, được mặc định, như một tiền đề để có thể chứng minh cho một Lý thuyết thống nhất đã tồn tại trên thực tế. Thí dụ, như bản chất khái niệm điểm, không gian ba chiều hay 'n' chiều, tốc độ ánh sáng và hằng số tốc độ vũ trụ, vấn đề vật chất tối, các vần đề liên quan đến Lý thuyết Dây, Hạt Higg, Big bang...vv... Như vậy, như tựa đề của cuốn sách 'Thuyết Âm Dương Ngũ hành - Lý thuyết thống nhất vũ trụ', và cũng là mục đích cuối cùng của nó; người viết sẽ phải giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan vô cùng phức tạp và hết sức đồ sộ. Thưa quý bạn đọc. Người viết không quản tài hèn, cũng ráng hết sức minh để chia sẻ với quý bạn đọc những ý tưởng trong cuốn sách này, nhằm chứng minh cho sự tồn tại trên thực tế của một hệ thống lý thuyết thống nhất vũ trụ từ một nền văn minh cổ xưa. Và cũng như tất cả các cuốn sách của người viết đã xuất bản, mục đích cuối cùng vẫn là chứng minh cội nguồn Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương tử và là cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương. Xin chia sẻ với các bạn đọc. Sài Gòn. Ngày mùng 1 tháng Giêng Kỷ Hợi Việt lịch. Nhằm ngày 5 - 2 - 2019. Nguyễn Vũ Tuấn Anh.
  1 like
 18. Tôi có cảm nhận nghiệp chướng là có thật. Và tính nhân quả là điều không sai. Nhưng có điều tôi không thể coi đây là một lý thuyết mà chỉ là một cảm nhận qua những gì tôi đã nhận thấy trong cuộc đời tối. Tôi kể những câu chuyện này là những gì tôi đã trải qua và chứng nghiệm bằng chính cuộc đời mình. Hy vọng rằng các bạn sẽ chia sẻ.
  1 like
 19. HỒ THỦY SINH TRONG PHONG THỦY NGÔI GIA DƯỚI GÓC NHÌN TỪ ĐỊA LÝ PHONG THỦY LẠC VIỆT PHẦN 2: BỐ CỤC HỒ THỦY SINH TRONG ĐỊA LÝ PHONG THỦY LẠC VIỆT Tác giả: Longphibaccai – Nguyễn Quốc Duy Thành viên nghiên cứu Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương Hướng dẫn: Thầy Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh Thay vì một ngôi gia khô khan với những đồ vật vô tri vô giác, sao ta không thiết kế hồ thủy sinh với khung cảnh thiên nhiên hài hòa trong ngôi gia của mình để ngôi gia trở nên sinh động? Hồ thủy sinh này nhỏ bé thôi Có cây có cỏ nắng chơi vơi Có đàn cá nhỏ tung tăng lội Có tâm hồn mình trong thú chơi. Thú chơi hồ thủy sinh ở Việt Nam chỉ mới phát triển hơn chục năm đổ lại đây, nhưng nó đã tạo nên một phong trào làm say đắm bao người với mong muốn đưa thiên nhiên vào ngôi nhà của mình, tăng sinh khí cho ngôi gia. Thú chơi nghệ thuật này được biết đến từ xứ sở hoa anh đào Nhật Bản với bậc thầy thủy sinh Takashi Amano(1), ông đã qua đời vào năm 2015 để lại bao tiếc nuối cho những người hâm mộ. Takashi Amano đã từng nói: “Rất khó giải thích, mô tả bằng lời về ảnh hưởng của Thiền trong nghệ thuật tạo thủy sinh cảnh. Khi sắp đặt bố cục thủy sinh cảnh, không chỉ đơn thuần là ta tái tạo - sao chép một sinh cảnh nào đó, mà là sáng tác, gợi được cảm xúc cho người xem. Nó là một môn nghệ thuật sinh động mà hồ kính được ví như khung lụa để vẽ tranh và người chơi đóng vai trò của một họa sĩ sáng tác. Hồ thủy sinh là tác phẩm mang phong cách tự nhiên hay phong cách ấn tượng như trong hội họa.” Ở Việt Nam, thú chơi này đã trở thành một thú vui tao nhã trong cuộc sống thị thành, từ một cậu bé, một cô bé cấp một được bố mẹ mua cho một bể cá với vài con cá và vài chậu cây thủy sinh nho nhỏ để giúp em biết yêu thiên nhiên, cây cỏ và động vật nhằm thỏa mãn niềm đam mê, đến những chú bác lớn tuổi với nhiều năm theo đuổi thú vui này. Dù họ có ít hay nhiều điều kiện thì đều có chung suy nghĩ là tìm thấy sự thư giãn, thoải mái tinh thần, thích thú khi nhìn vào hồ thủy sau một ngày học tập và làm việc căng thẳng. Đại thi hào Nguyễn Du có câu: "Nghề chơi cũng lắm công phu, Làng chơi ta phải biết cho đủ điều”. Dù bạn đam mê thú chơi gì: chơi chim, chơi hoa, chơi cây cảnh… hay chơi thủy sinh thì cũng đều cần có sự tỉ mẫn, kiên trì và óc sáng tạo. Đòi hỏi các Thủy Sinh Gia (Aquascaper) và người chơi luôn phải nghiên cứu, mày mò và tìm kiếm những loài động thực vật mới, họ có thể nhập khẩu từ nước ngoài về hoặc lặn lội từ ao, hồ lên đến rừng núi trong nước để thu thập bổ sung cho vốn kiến thức và thú chơi thủy sinh của mình, với mục đích cuối cùng là thiết kế cho mình một hồ thủy sinh ưng ý, với một bố cục đã lên kế hoạch từ trước đó. Trong phần một người viết đã trình bày “Sự tác động và vị trí đặt hồ thủy sinh” trong Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt. Trong Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt thì hồ thủy sinh là nơi tụ khí và truyền sinh khí trong ngôi gia, nên đặt hồ ở đâu cũng được. Nhưng ở những vị trí khác nhau, sẽ có những tương tác khác nhau. Đặt ở nơi mộ khí thì sẽ có tác dụng xua tan âm khí; đặt ở nơi sinh khí thì tốt cho sức khỏe; đặt ở nợi vượng khí thì tốt hơn nữa với điều kiện trong nhà phải thoát khí tốt. Còn ở phần này thì nói đến sự sắp xếp, xây dựng bố cục hồ thủy sinh theo Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt. Để có một bố cục đẹp tương đối khó khăn, vì động thực vật phục vụ cho thú chơi này khá đa dạng, mỗi loại có một đặc điểm riêng, quá trình sinh trưởng, phát triển và kết thúc chu kỳ sống cũng khác nhau theo quy luật vận hành của tự nhiên và vũ trụ. Trong Địa Lý Phong thủy Lạc Việt được phục hồi trên cơ sở tiêu chí khoa học đã xác định rằng: “Qui luật tương tác là yếu tố căn bản hình thành nên phương pháp ứng dụng của Phong thủy, và không có tính quy luật thì không có khả năng tiên tri”. Trên cơ sở nguyên lý “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, thầy Phong Thủy giỏi có thể dự báo phần nào tính cách, ảnh hưởng từ quá khứ, hiện tại và tương lai của gia chủ theo phong cách hồ thủy sinh mà gia chủ thiết kế cho ngôi nhà mình. Dù bạn là ai, dù bạn chơi thủy sinh theo trường phái hay phong cách nào: phong cách Iwagumi Nhật Bản (bố cục đá), phong cách Hà Lan, phong cách rừng rậm hay phong cách Biotope (2)…thì bạn vẫn không thoát được những quy luật vận động, tương tác của vũ trụ. Vậy bố cục hồ thủy sinh như thế nào là phù hợp theo Phong Thủy? Sau đây là một số tiêu chí cơ bản khi xây dựng bố cục hồ thủy sinh trong Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt: 1. Loại hồ và kích thước hồ: Để đảm bảo hồ thủy sinh cân đối với ngôi gia, nên lựa chọn kích thước hồ phù hợp, vừa phải và có tính thẩm mỹ. Hồ thủy sinh nên làm hồ kính không kiềng, mài vi tính, dán dấu keo trắng với hình dạng vuông, tròn hoặc hình chữ nhật. Dung tích càng lớn thì kính làm hồ sẽ càng dày để đảm bảo sức chứa một lượng nước phù hợp. Loại hồ này vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo về mặt thẩm mỹ. Không nên chọn những hồ có kiềng, phản chiếu như gương vì những loại hồ như vậy sẽ phản chiếu những bức xạ không tốt ảnh hưởng đến sức khỏe đối với những người sống trong ngôi gia đó. Một số kích thước tốt cơ bản của hồ thủy sinh trong Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt: 2. Ý nghĩa, chủ đề của bố cục: Trong Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt thì ý nghĩa, chủ đề của bố cục đối với hồ thủy sinh khá quan trọng, nó thể hiện nhân sinh quan trong cuộc sống của một gia chủ, của một vùng đất và rộng lớn hơn là có thể dự báo một phần tình hình kinh tế xã hội của thế giới. Thủy sinh gia hay người chơi có thể chọn cho mình một chủ đề hay một phong cách trang trí hồ thủy sinh mà mình thích để lên ý tưởng cho bố cục: phong cách Bonsai, phong cách hồ Hà Lan, phong cách cảnh thiên nhiên, phong cách ADA… nhưng dù chơi theo phong cách nào thì nên chọn chủ đề toát lên được những ý nghĩa hay, những hình ảnh tươi đẹp trong cuộc sống, tránh thiết kế những bố cục đá núi lưởm chởm và rừng rậm âm u sẽ nói trong phần dưới đây. 3. Tọa sơn hướng thủy, tả thanh long hữu bạch hổ: Trong bố cục hồ thủy sinh việc xắp xếp bố cục hài hòa, cân đối khá quan trọng, đôi khi có những nét phá cách nhưng phá cách không đúng có thể tạo nên những thế sát, thế xấu trong bố cục hồ. Vậy trước tiên xây dựng bố cục hồ như thế nào? Nên thiết kế bố cục phía trước thấp, phía sau cao dần lên theo thế “tọa sơn hướng thủy” hay “tiền cái hậu đê”. Phía trước thấp có thể ta thiết kế con đường, dòng suối, cây thủy sinh tầm thấp… ở phía sau thì nâng nền đất dần cao lên, sử dụng những cây thủy sinh thân dài, có dáng cao. Bên cạnh đó, đối với bố cục phía trước hồ thấp ta có thể tạo hình với thế đất bằng phẳng hoặc bên phải có thể thiết kế thấp hơn so với bên trái theo thế “tả thanh long hữu bạch hổ”, như: một bãi đất bằng phẳng, một sườn núi, một ngọn dốc đổ xuống thoai thoải từ trái qua phải, hoặc có thể đó là một bãi cỏ xanh tươi mơn mởn với cách bố trí cây cao dần về phía bên trái, và thấp dần về phía bên phải… Bố cục hồ phía sau có thể tạo thế như bao quanh và ôm vòng bố cục hồ phía trước, tạo thành thế bao bọc, chở che. 4. Bố cục hài hòa cân đối theo tỷ lệ vàng hoặc tỷ lệ một phần ba: Tỷ lệ vàng trong tự nhiên mang lại một nét đẹp hài hòa, cân đối. Con người đã đưa tỷ lệ thần thánh của tự nhiên này vào cuộc sống và được ứng dụng nhiều trong kiến trúc, mỹ thuật, trang trí, hội họa, nhiếp ảnh…Khi tính tỷ lệ vàng của hồ thủy sinh ta lấy kích thước hồ với chiều dài (“a”+”b”) chia cho 2,618 từ đó ta đo ngang từ cạnh bên vào được khoảng cách “b” như hình trên, thì khoảng cảnh còn lại là “a”, tương tự như vậy đối với các kích thước nhỏ hơn của bể. Tại những vị trí thích hợp (điểm nhấn) ta có thể bố trí một cây cổ thụ, một khúc lũa, hay một ngọn đồi đầy cỏ… Ngoài ra, cũng có thể sử dụng tỷ lệ 1/3 trong nhiếp ảnh để bố trí bố cục trong hồ thủy sinh nhằm tạo chiều sâu, tạo ấn tượng bằng cách tạo ra 2 đường chiều ngang và hai đường thẳng đứng đều nhau, chủ thể sẽ được đặt trên các đường lưới hoặc trên các điểm giao nhau này. Thiết kế bố cục hợp lý theo tỷ lệ vàng hoặc 1/3 sẽ tạo nên sự cuốn hút bố cục và có sức hấp dẫn đối với người xem. 5. Động thực vật, hình dạng đá, lũa sử dụng: Nhờ sự tiến bộ của khoa học hiện đại, những loài động thực vật trước đây gọi là quý hiếm thì hiện nay đã được nhân giống đại trà với sự đa dạng và phong phú. Điều này cũng khiến người chơi cân nhắc, đắn đo, suy nghĩ nhiều hơn, nên chọn loại nào là phù hợp mà không ảnh hưởng xấu đến động thực vật trong hồ. Trong Phong Thủy Lạc Việt mỗi loài động thực vật, đá, lũa đều có sự tương tác đến hồ thủy sinh và đến ngôi gia. Vậy lựa chọn như thế nào? a. Tùy kích thước hồ lớn hay nhỏ thì tính số lượng và chọn những loài động vật thủy sinh hiền lành không gây hại cho động thực vật và bố cục của hồ: - Trong Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt để tính số lượng cá/tôm/tép nuôi thì phối hợp với thuộc tính ngũ hành của Hà Đồ để biết tốt xấu: * Số 1 và 6: thuộc hành Thủy, tăng cường Thủy khí, vượng tài, tốt * Số 2 và 7: thuộc hành Hỏa, hao tổn Thủy khí, không tốt * Số 3 và 8: thuộc hành Mộc, làm giảm Thủy khí, bất lợi * Số 4 và 9: thuộc hành Kim, làm vượng Thủy khí, tốt tài lộc. * Số 5 và 10: thuộc hành Thổ, khắc chế Thủy khí, bất lợi. Vì thủy vi tài nên nuôi số lượng động vật nuôi như sau: 1/4/6/9/11/14/16/19/21/24/26/29… sẽ giúp tài vận tốt hơn. - Tùy vào vị trí đặt hồ thủy sinh thì ta chọn màu cá phù hợp: * Nếu hồ đặt ở phía Nam/Đông Nam thì nên chọn những loài động vật có màu đỏ/hồng/cam/vàng. * Nếu hồ đặt ở phía Bắc/Tây Bắc thì nên chọn những loài động vật có màu xanh nước biển/xanh da trời. * Nếu hồ đặt ở phía Tây/Tây Nam thì nên chọn những loài động vật có màu trắng/bạc. * Nếu hồ đặt ở phía Đông/Đông Bắc thì nên chọn những loài động vật có màu xanh lá cây/xanh da trời/hồng nhạt. - Các loại cá phù hợp cho bể thủy sinh: cá neon, cá trâm, cá galaxy, cá diếc anh đào, cá tỳ bà, cá bống panda… b. Nên chọn những loài thực vật tươi tắn, xinh xắn, màu xanh, đỏ, tím, trắng, hồng, cành lá xum xuê, vươn lên: trân châu ngọc trai, trân châu cuba, ráy nana petite, bupcep, tân đế tài hồng, liễu răng cưa, dương xỉ trident, dương xỉ lá kim, dương xỉ lá nho, diệp tài hồng, rong bảo tháp, rong la hán, vẩy ốc, muỗng xanh … c. Nếu có sử dụng đá trong hồ thủy sinh nên chọn loại đá có hình tròn màu nâu, vàng, trắng, hồng. Hạn chế sử dụng những loại đá màu đen, đỏ với số lượng nhiều và những loại đá có hình thù sắc nhọn. Không nên thiết kế bố cục hồ nhiều âm khí, sát khí, hình ảnh rùng rợn, bố cục với núi đá, đá nhọn lởm chởm và đặc biệt là các loại đá có màu đen: Đá tiger, đá da voi, đá tai mèo, đá Phan Thiết… d. Tùy theo bố cục mà thủy sinh gia, người chơi muốn thực hiện thì chọn những loại lũa phù hợp: lũa linh sam, lũa đỗ quyên, lũa xương chùm... nhưng tốt hơn thì tạo thành các cây thế truyền thống của Việt Nam(3) (khác với bon-sai): thế phụ tử, thế mẫu tử, thế bạt phong hồi đầu, thế huyền chi lạc địa, thế tiều phu quải tử, hay thế phụ tử giao chi… là những thế cây chuyển tải những chuẩn mực đạo lý làm người của dân tộc đã được gìn giữ và vun đắp qua hàng ngàn năm lịch sử. Dù cây thế như thế nào thì gốc, tán cây phía dưới to hơn cành và tán cây phía trên, càng lên cao càng nhỏ gọn lại theo quy luật của tự nhiên như câu ca dao sau: “Cây có gốc mới trổ nhành xanh ngọn, Nước có nguồn mới biển rộng, sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu ? Tổ tiên có trước, rồi sau có mình.” 6. Chính thần hạ thủy và những vật có hình thù không tốt: Không nên thiết kế bố cục hồ thủy sinh có những tượng thần, phật, xương người, đầu lâu, những hình thù quái dị, ghê rợn…vì sẽ ảnh hưởng xấu đến tình cảm, sự nghiệp và gia đạo của những người sống trong ngôi gia có hồ thủy sinh đó. 7. Nguồn nước: Đối với một hồ thủy sinh, nguồn nước khá quan trọng vì nó quyết định động thực vật trong hồ sẽ tốt tươi hay phát triển kém, bị rêu hại. Trong các loại hồ thủy sinh thì hồ theo phong cách Biotop(2) cổ điển không tốt theo Phong Thủy, nếu chơi theo phong cách Biotop thì đáy hồ thường sẽ có những lá cây mục nát, không có hoặc ít có cây thủy sinh, nguồn nước có màu vàng, và đôi khi có nhiều rêu hại. Hồ thủy sinh theo phong cách này thể hiện sự khô khan, ảm đảm và thiếu sức sống. Nói về nguồn nước thì trong sách “Vân đoài loại ngữ”, nhà bác học Lê Quý Đôn có viết: “Người ở chỗ nuớc trong thì tiếng nói nhỏ nhẹ, người ở chỗ nuớc đục thì có tiếng nói to. Người ở chỗ nuớc chảy xiết thì nhẹ nhàng, người ở chỗ nuớc chảy chậm thì nặng nề”. Khoa học hiện đại đã chứng minh được rằng nguồn nước rất quan trọng. Trong một nghiên cứu của Tiến sĩ Masaru Emoto, giám đốc Viện Hado (tổ chức IHM) ở Tokyo, Nhật Bản, và nhóm nghiên cứu của ông đã phát hiện ra những tinh thể hình thành từ nước đóng băng có khả năng thay đổi để biểu lộ những suy nghĩ đặc biệt và tập trung hướng về chúng. Ông phát hiện ra rằng nước từ những dòng suối trong sạch và nước được tiếp xúc với những ngôn từ đáng yêu hiển thị những hình mẫu rực rỡ, phức tạp và dạng bông tuyết đầy sắc màu. Ngược lại, nước ô nhiễm, hay nước tiếp xúc với những suy nghĩ tiêu cực, hình thành những hình mẫu thiếu hoàn chỉnh, bất đối xứng có màu sắc mờ tối. Vì vậy, nước trong hồ thủy sinh phải trong, sạch, có thể thay nước định kỳ ít nhất 1 tháng/lần. Nguồn nước chảy vừa phải, nhẹ nhàng, êm dịu, không mạnh, cũng không yếu và phù hợp với thể tích của hồ là tốt nhất. Để tạo nên một bố cục hồ thủy sinh vừa phù hợp theo tiêu chí trong Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt vừa mang tính thẩm mỹ đòi hỏi người chơi, thủy sinh gia phải thường xuyên trau dồi kiến thức và tăng cường khả năng sáng tạo. Dù bạn thiết kế hồ thủy sinh như thế nào thì mục đích cuối cùng khi hoàn thành bố cục của một hồ thủy sinh đều thể hiện những ý nghĩa và vẻ đẹp trong trong cuộc sống, có như vậy sẽ giúp Phong Thủy trong ngôi gia của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Dù bạn là ai, dù bạn chơi thủy sinh theo trường phái, phong cách nào thì bạn vẫn không thoát khỏi những quy luật vận động, tương tác của vũ trụ. Tp.HCM, ngày 09 tháng 01 năm Mậu Tuất. Ghi chú: (1): Takashi Amano đã viết rất nhiều cuốn sách về Thủy sinh, ông đã tạo ra một trường phái thủy sinh đặc trưng mà khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ và học theo. Phong cách của ông sử dụng các kinh nghiệm làm vườn và bố cục sếp đá Zen của Nhật Bản. Mỗi tác phẩm của ông như tái hiện lại một không gian thật trong tự nhiên mà ông khám phá ra. Ông ghi lại những hình ảnh thực ngoài tự nhiên, nghiên cứu kỹ địa hình, thực vật rồi sau đó đưa tất cả vào một không gian thu gọn trong bể kính. Ông sử dụng các cây thủy sinh, rêu, ráy để tạo ra môi trường thực vật và cá thủy sinh, tép (tôm) để kiểm soát tảo và tạo ra hệ động vật tự nhiên. Còn gọi là phong cách và ý tưởng của hồ thuỷ sinh theo trường phái thiên nhiên (Nature Aquarium) (2): Biotope là phong cách hồ thủy sinh/cá cảnh mà sắp xếp đá lũa theo hình thức mô phỏng khung cảnh dưới nước (thường là dưới một đoạn suối, một dòng sông, một phần hồ tự nhiên) mà gần như không có sự hiện diện của cây thủy sinh. (3): Cây Thế Việt Nam: Nghệ thuật – kỹ thuật và đạo chơi. XNB Văn Hóa Dân Tộc Hình ảnh: Nguồn internet Tư liệu tham khảo: Minh Triết Việt Trong Văn Minh Đông Phương – Tác giả: Nguyễn Vũ Tuấn Anh – Xuất bản: 2014 http://lyhocdongphuong.org.vn http://thuysinh.nghiahoang.com/tinh-than-sir-takashi-amano-se-con-song-mai/ http://cacanh.vn/s11-thuy-sinh/be-thuy-sinh/90-cach-bo-cuc-ho-ca-thuy-sinh.html http://dkn.tv/khoa-hoc-cong-nghe/bi-an-ti-le-vang-%D1%84-mat-ma-cua-vu-tru-p2.html http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=32921 http://saigonaqua.com http://phukienthuysinh.com http://vinhaqua.com http://ssjjtt.com http://gizmodo.com.au http://sciencedaily.com
  1 like
 20. HỒ THỦY SINH TRONG PHONG THỦY NGÔI GIA DƯỚI GÓC NHÌN TỪ ĐỊA LÝ PHONG THỦY LẠC VIỆT PHẦN 1: SỰ TÁC ĐỘNG VÀ VỊ TRÍ ĐẶT HỒ THỦY SINH Tác giả: Longphibaccai – Nguyễn Quốc Duy Thành viên nghiên cứu Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương Hướng dẫn: Thầy Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh Ngày nay, phong trào chơi hồ thủy sinh trở nên khá phổ biến và trở thành niềm đam mê của nhiều người, từ một anh doanh nhân giàu có cho đến một cô bé học sinh trung học cơ sở… Thú chơi hồ thủy sinh còn đòi hỏi người chơi thể hiện sự sáng tạo và chinh phục những đỉnh cao mới. Từ việc đưa khung cảnh thiên nhiên, những nét đẹp bình dị của làng quê, sông núi, rừng già, đáy biển vào hồ cho đến việc nuôi những động vật thủy sinh khó nuôi, đòi hỏi cao về chất lượng môi trường nước và nhiệt độ. Thú chơi hồ thủy sinh là vậy, nhưng nhiều người vẫn có thắc mắc hồ thủy sinh có ảnh hưởng hay tác động như thế nào đến ngôi nhà của mình, tốt xấu ra sao, hay người mệnh Hỏa có chơi hồ thủy sinh được không và đặt tại vị trí nào là tốt? 1. Hồ thủy sinh tác động như thế nào đến ngôi gia? Hồ thủy sinh ngoài việc giúp cho những người trong nhà có cảm giác thư giãn, giảm stress sau một ngày làm việc căng thẳng, còn có tác dụng tốt trong Phong Thủy ngôi gia. Cổ nhân có câu: “Sơn quản nhân đinh, Thủy quản tài lộc” - Núi thì quản người, nước thì quản tài lộc và tạo sinh khí. Đối với không gian lớn như quán café, quán ăn, nhà hàng, khách sạn lớn … Nhiều Phong Thủy Gia đã dụng Thủy Pháp là các thác nước, các hồ nước, hồ nuôi cá cảnh lớn ngoài trời, và đối với không gian nhỏ hơn là trong gia đình, quán café, các quán ăn nhỏ là các hồ cá, hồ thủy sinh trong nhà … Ngoài việc làm đẹp cảnh quan, hồ thủy sinh còn có mục đích là chiêu tài tụ khí giúp cơ sở kinh doanh phát triển, tăng sự thịnh vượng của ngôi gia. 2. Người mạng Hỏa có nên chơi hồ thủy sinh? . Nên đối với những người mệnh Hỏa hay bất cứ mệnh gì trong ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Thổ) đều có thể chơi hồ thủy sinh trong ngôi gia của mình, vì mạng chỉ là sự phân loại trong Ngũ hành.có khả năng giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó, có tính hệ thống, nhất quán, hoàn chỉnh, tính khách quan, tính quy luật và có khả năng tiên tri (1) Thuyết Âm Dương Ngũ Hành là một học thuyếtTheo học thuyết Âm Dương Ngũ Hành được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt với lịch sử trải gần 5.000 năm, đã xác định rằng: 3. Hồ thủy sinh đặt tại vị trí nào là tốt? … Về nguyên tắc thì đặt hồ ở đâu trong nhà cũng được với điều kiện là ngôi gia phải tụ khí thì hồ thủy sinh mới phát huy hiệu quả của nó. Nhưng ở những vị trí khác nhau, sẽ có những tác động tốt xấu khác nhau. Đặt ở nơi mộ khí thì sẽ có tác dụng xua tan Âm khí. Ở nơi sinh khí và vượng khí có tác dụng kích hoạt sinh khí tốt, có lợi cho sức khỏe, nhưng trong nhà phải thoát khí tốt và hồ thủy sinh đặt trong nhà phải hài hòa, cân đối.(2)Trong Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt thì hồ thủy sinh là nơi tụ khí và luân chuyển sinh khí trong nhà, khí do hồ thủy sinh sinh ra là Âm khí, hồ thủy sinh có tác dụng kích hoạt sinh khí có lợi cho sức khỏe, kích hoạt tài lộc a. Các vị trí tốt đặt hồ thủy sinh: - Có thể đặt hồ thủy sinh tại vị trí hướng Bắc (cung Khảm), hướng Đông (cung Chấn) hoặc hướng Đông Nam (cung Khôn (3)) của ngôi gia sao cho phù hợp. Hướng Bắc thuộc cung Sự Nghiệp, tượng trưng cho sự vững bền, thuận lợi và thăng tiến trong công việc. Hướng Đông thuộc cung Sức Khỏe, Gia Đình, tượng trưng cho sinh lực, sự tươi trẻ, tình cảm và hạnh phúc gia đình. Hướng Đông Nam thuộc cung Phú Quý, tượng trưng cho tài lộc, sự sung túc, của ăn của để trong nhà… Đồ hình "Bát cung hóa khí" theo Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt. - Đối với các căn hộ chung cư có cửa ra vào đối xung với nhau, cửa chính đối xung với cửa thang máy, cầu thang chung cư đâm vào nhà thì ta có thể đặt một hồ thủy sinh để tránh xung sát khí. - Đối với nhà có các cửa thẳng hàng (cửa trước thẳng hàng với các cửa sau) thì ta đặt hồ thủy sinh để hóa giải xuyên tâm sát tác động xấu đến ngôi gia. - Đối với nhà nằm ngay ngã ba có con đường phía trước đâm thẳng vào nhà, tùy vị trí thích hợp có thể đặt một hồ thủy sinh ở phòng khách để hạn chế xung sát khí đâm vào nhà. - Hồ thủy sinh có thể đặt ở phòng bếp nhưng không được đối xung với bếp vì Thủy Hỏa tương khắc. - Hồ thủy sinh có thể đặt ở phòng làm việc, phía trước mặt người ngồi để giúp người làm việc giảm stress và tạo sinh khí cho căn phòng. b. Các vị trí không tốt đặt hồ thủy sinh: - Không nên đặt ở phòng ngủ vì không gian ngủ nghỉ cần sự yên tĩnh, tránh sự tác động của âm thanh do bộ lọc, máy sủi oxy, quạt trong hồ thủy sinh tạo nên. - Không nên đặt hồ thủy sinh ở phòng thờ tự ông bà, tổ tiên đối với nhà có phòng thờ riêng biệt. - Không nên đặt hồ thủy sinh gần nhà vệ sinh vì hồ thủy sinh để lâu ngày sẽ tích tụ xú khí, gây ảnh hưởng đến sức khỏe những người trong nhà. Tóm lại, tùy vào mục đích muốn hướng đến của gia chủ và hóa giải những yếu tố xấu tác động đến ngôi gia thì ta đặt hồ thủy sinh tại những vị trí thích hợp nêu trên, để nó có thể phát huy hiệu quả nhằm hạn chế những tác động xấu và tăng sự thịnh vượng của ngôi gia. Tp.HCM, ngày 9 tháng 9 năm Bính Thân. PHẦN 2: BỐ CỤC HỒ THỦY SINH TRONG ĐỊA LÝ PHONG THỦY LẠC VIỆT Tài liệu tham khảo: (1),(3): Sách Minh Triết Việt Trong Văn Minh Đông Phương – Tác giả: Nguyễn Vũ Tuấn Anh – Xuất bản: 2014 (2): Tài liệu Phong Thủy Lạc Việt – Lưu hành nội bộ
  1 like
 21. BÁT SÁT TRONG ĐỊA LÝ LẠC VIỆT. Trên cơ sở giả thuyết ban đầu xuất sắc của Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn. Chúng tôi đã thực hiện lại mối liên hệ giữa hướng và phương sát trong Bát sát với vòng Tràng sinh. Nhưng để quý vị và ACE thấy rõ được tính nhất quán và tính hệ thống của một lý thuyết nhân danh khoa học, chúng tôi cần nói rõ hơn về vấn đề Vòng Tràng sinh. I. VÒNG TRÀNG SINH TRONG LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG. Khái niệm "Vòng Tràng Sinh" trong ứng dụng của Lý học Đông phương, mô tả một chu kỳ gồm 12 thành tố. Các thành tố này lần lượt theo quy luật là: 1/Trường sinh. 2/ Mộc Dục. 3/ Quan đới, 4/ Lâm Quan, 5/ Đế Vượng, 6/ Suy. 7/ Bệnh. 8/ Tử. 9/ Mộ. 10/ Tuyệt. 11/ Thai. 12/ Dưỡng.... Vòng Trường sinh mô tả chu kỳ sinh trưởng và suy bại của mọi sự vật, sự việc trong cuộc sống, thiên nhiên, vũ trụ và con người. Cho nên, vòng Trường sinh ở trong nhiều hệ thống của các ngành ứng dụng thuộc Lý học Đông phương. Vòng Trường sinh trong ngành dự báo số phận con người là Tử Vi có chu kỳ trong 12 cung và là thành tố dự đoán của chu kỳ Đại Hạn 10 năm trong Tử Vi - Tức là vòng Tràng sinh chi phối 120 năm (Một trăm hai mươi năm) trong chu kỳ vận hạn của một đời người trong lá số Tử Vi. Trong ứng dụng của khoa Tử Vi, vòng Tràng Sinh Dương tính theo chiều thuận. Vòng Tràng sinh Âm tính theo chiều nghịch. Chu kỳ Âm Dương của vòng Trường Sinh là 24 năm. Đây chính nguyên lý chu kỳ 24 năm Sinh - Vượng - Mộ của một hành trong LẠC THƯ HOA GIÁP được thực hiện trên Hà Đồ - đã được Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh chứng minh nguyên lý lập thành bảng này trên Hà Đồ - với sự thay đổi vị trí hai hành Thủy Hỏa. Vòng Tràng sinh thể hiện sự tiêu trưởng của ngũ hành. Ngũ hành phân Âm Dương cho nên vòng Tràng sinh cũng theo Âm Dương và ứng dụng theo tam hợp cục của Địa chi. Vì Địa chi phân Âm Dương nên sự ứng dụng của Trường sinh cũng theo quy luật Dương thuận, Âm nghịch. Thí dụ: Tam hợp cục Hỏa là Dần - Ngọ - Tuất; Tam hợp cục Mộc là Hợi - Mão - Mùi.... ACE và quý vị lưu ý nguyên lý tam hợp cục của ngũ hành để đối chiếu với tính hợp lý trong việc ứng dụng vòng Tràng sinh trong Địa lý Phong thủy Lạc Việt. Quý vị và ACE xem hình minh họa dưới đây cho hai vòng Tràng sinh Âm Dương thuận nghịch. Vòng Tràng sinh Duong thuận Vòng Tràng sinh Âm nghịch Như vậy tôi đã trình bầy khái quát về những nguyên lý ứng dụng của vòng Tràng sinh trong mọi ngành ứng dụng của Lý học Đông Phương nói chung. Trên cơ sở những tri thức căn bản về vòng Tràng sinh này chúng ta ứng dụng tiêu chi khoa học cho một lý thuyết khoa học phát biểu như sau: Trên cơ sở tiêu chí khoa học này, chúng tôi ứng dụng giả thuyết hướng sát của Bát sát lệ thuộc vào vòng Tràng sinh xem có phù hợp với tiêu chí khoa học trên hay không. Vì vòng Tràng sinh có thể phân loại Âm Dương, cho nên chúng tôi cũng phân loại tám phương Bát quái theo Âm Dương, như sau: A/ Bốn quái tứ chính thuộc Dương, gồm: Khảm / - Chấn / - Ly / - Đoài / B/ Bốn quái tứ di thuộc Âm, gồm: Càn / - Khôn / - Cấn / - Tốn / Trên cơ sở này chúng ta một lần nữa áp dụng vòng Tràng sinh theo đúng như cổ thư chứ Hán mô tả về hướng sát của Bát sát để đối chiếu, so sánh. A/ Bốn quái tứ chính: 1/ Hướng Khảm Bát sát ở Thìn (Khảm Long)......................2/ Hướng Chấn Bát sát ở Thân (Chấn sơn Hầu) 3/ Hướng Ly Bát sát ở Hợi (Ly Trư).....................................4/ Hướng Đoài Bát sát ở Tỵ (Đoài Xà đẩu) B/ Bốn quái tứ di: 5/ Hướng Càn Bát sát ở Ngọ (Kiền Mã)..............................6/ Hướng Khôn ( Tốn theo sách Việt), Bát sát ở Mão (Khôn Thỏ 'mão') 7/ Hướng Cấn Bát sát ở Dần (Cấn Hổ)................................8/ Hướng Tốn (Khôn theo sách Việt). Bát sát ở Dậu (Tốn Kê). Thưa quý vị và ACE thân mến Như vậy qua hình mô tả ở trên, khi chúng ta áp vòng Tràng sinh theo giải thiết ban đầu để quán xét thì chúng ta nhận thấy rằng, ở bốn quái tứ chính (vòng Tràng sinh thuận), chỉ có hai quái Ly và Chấn có phương Bát sát nằm ở Tuyệt. Và ở bốn quái tứ Di (vòng Tràng sinh nghịch) thì chỉ có hai quái Càn và Khôn (Tốn theo sách Việt) có phương Bát sát nằm ở Tuyệt. Như vậy nếu theo giải thuyết ban đầu là đúng thì thể hiện phương sát theo cổ thư chữ Hán chỉ đúng được một nửa?! Chúng tôi cho rằng: Vì mối liên hệ chính xác "một nửa" đó - phương sát phải nằm ở vị trí Tuyệt của vòng Tràng sinh - thì tính hợp lý lý thuyết cho toàn bộ vấn đề, tất cả các phương sát đều phải nằm phương Tuyệt của vòng Tràng sinh - Tùy theo tứ chính hay tứ di mà ứng dụng vòng Tràng sinh thuận nghịch. trên cơ sở này chúng ta áp vòng tràng sinh trên cơ sở "Hậu thiên Lạc Việt (Đổi chỗ Tốn - Khôn) phối Hà Đồ" . Chúng ta sẽ được một sự hoàn hảo phù hợp với tiêu chí khoa học của phương sát trong Bát sát, như mô hình dưới đây: A/ Bốn quái tứ chính: 1/ Hướng Khảm Bát sát ở Tị (Khảm Xà/ Sách Hán: Long)......................2/ Hướng Chấn Bát sát ở Thân (Chấn sơn Hầu) 3/ Hướng Ly Bát sát ở Hợi (Ly Trư).....................................4/ Hướng Đoài Bát sát ở Dần (Đoài Hổ đẩu. Sách Hán: Xà) B/ Bốn quái tứ di: 5/ Hướng Càn Bát sát ở Ngọ (Kiền Mã)..............................6/ Hướng Khôn Bát sát ở Tý (Khôn 'Tý'. Sách Hán: Tốn Kê) 7/ Hướng Cấn Bát sát ở Dậu (Cấn Kê. Sách Hán: Dần)..........8/ Hướng Tốn Bát sát ở Mão (Tốn Mẹo. Sách Hán: Khôn tuyệt ở Mão). Thưa quý vị và ACE, trên cơ sở giả thuyết ban đầu chúng tôi xác định rằng: Tất cả các phương sát trong Bát sát đều phải nằm ở vị trí Tuyệt của vòng Tràng sinh. Trong đó, tứ chính là Dương, thuộc vòng Tràng sinh thuận; tứ Di là Âm thuộc vòng Tràng sinh nghịch. Và chúng tôi đã minh họa ở hình trên. Trên cơ sở này chúng ta thấy rằng: Hai quái tứ chính là Ly - Chấn hoàn toàn trùng khớp phương sát với Lạc Việt, tức giả thuyết của chúng tôi và hai quái tứ Di là Càn - Khôn (Tốn theo Lạc Việt) là hoàn toàn trùng khớp, còn lại như phần trên đã trình bầy thì phương pháp đặt phương sát của chúng tôi nhân danh nền Văn hiến Việt một thời huy hoàng ở bờ Nam sông Dương tử, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí khoa học về tính quy luật, tính khách quan, tính hệ thống, tính nhất quán và tính hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta đối chiếu tiêu chi khoa học mà chúng tôi đã trình bầy ở trên về tính hợp lý lý thuyết toàn diện nhân danh nền Văn hiến Việt: Tất cả những ai nghiên cứu về Lý học thì đều biết rất rõ thì trong 12 Địa chi thì Tý tuyệt Tị, Mão tuyệt Thân, Ngọ tuyệt Hợi, Dậu tuyệt Dần và ngược lại: Hợi tuyệt Ngọ, Tị tuyệt Tý, Dần tuyệt Hợi, Thân tuyệt Mão. Trên cơ sở này chúng ta quán xét lại toàn bộ những hướng và phương sát - nhân danh nền Văn hiến Việt - hoàn toàn phù hợp với cách Tứ Tuyệt trong Địa chi được mô tả trong Lý học Đông Phương, đồng thời phù hợp với phương Tuyệt của vòng Tràng sinh. Đây chính là tính hợp lý lý thuyết của mọi vấn đề liên quan đến nó phù hợp với tiêu chí khoa học. Đó là phù hợp với phương Tuyệt của vòng Tràng sinh; phù hợp với nguyên lý Tứ tuyệt của địa chi. Đó chính là một phương pháp nghiên cứu của chúng tôi căn cứ theo tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng. Đây là điều mà trong các cổ thư chữ Hán không mô tả được. Vấn đề không phải chỉ riêng một vấn đề phương sát trong Bát sát trong Địa lý Phong thủy. Mà là tất cả hầu hết các di sản từ cổ thư chữ Hán liên quan đến Thuyết Âm Dương ngũ Hành, thì chúng đều rất mơ hồ, mâu thuẫn và bất hợp lý ngay trong nội hàm cấu trúc của hệ thống này. Tính hợp lý lý thuyết phù hợp với tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng, chỉ thể hiện nhân danh nền Văn Hiến Việt một thời Huyền Vĩ ở bờ Nam sông Dương Tử, với nguyên lý căn để Hà Đồ phối Hậu thiên Lạc Việt. Mới đủ tư cách để xác định rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ Hành và Bát Quái chính là "Lý thuyết thống nhất vũ trụ" mà nền khoa học hiện đại đang mơ ước! Trên cơ sở này. Rất hy vọng bài viết mà tôi trình bầy trên đây sẽ được quý vị quan tâm. Riêng đối với ACE Địa lý Lạc Việt thì nhân danh một người thầy đang truyền đạt kiến thức và nhân danh nền Văn Hiến Việt, với tinh thần khoa học thực sự, ACE hãy áp dụng phương sát trong Bát sát đã được phục hồi từ nền Văn hiến Việt. Phương pháp ứng dụng nhân danh nền Văn hiến Việt, không chỉ ứng dụng trong Dương trạch để trổ cửa tùy theo hướng nhà, mà còn là ứng dụng trong Loan Đầu để chọn hướng nhà và vấn đề Âm trạch mà ACE sẽ tiếp tục được học tới đây. Xin cảm ơn quý vị và ACE đã đọc và quan tâm đến bài viết này.
  1 like
 22. Bài viết đã hoàn chỉnh. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và anh chị em.
  1 like
 23. VÌ SAO CÚNG ÔNG TÁO VÀO NGÀY 23? Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng; Không nhất thiết phải cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23. Mà cúng vào ngày nào cũng được. Thậm chí có người còn cho rằng cúng vào 22 tốt ngày?! Bởi vậy, chúng tôi viết bài này để phân tích rõ: Vì sao tổ tiên ta chọn ngày 23 tháng Chạp hàng năm làm ngày tiễn "ông Công, ông táo" lên trời. Tại sao ông cha ta không chọn ngày 30 tháng Chạp cho nó tiện, cúng Tất Niên luôn một thể? Hoặc tại sao ông cha ta không chọn một ngày nào đó, mà cứ phải đúng 23 tháng Chạp? Và ông Táo cứ phải cưỡi cá chép, chứ không cưỡi chim, cưỡi ngựa...hay cưỡi rồng cho nó oách? Cá chép thì làm sao bay lên trời được?... Thưa các bạn. Tôi viết bài này, chia sẻ với các bạn về nguyên nhân dẫn đến tổ tiên Ta - người Lạc Việt - một thời huy hoàng ở miền Nam sông Dương tử, từ gần 5000 năm trước, đã chọn ngày 23 tháng Chạp làm ngày ông Công, ông Táo lên trời như thế nào. Về hình tượng ông Táo cưỡi cá chép, tôi đã có dịp trình bày với các bạn trong bài viết "Minh triết Việt trong sự tích Táo quân" ngay trong diễn đàn. Cho nên tôi chỉ xin nhắc lại rằng: Hình tượng Táo Quân cưỡi cá chép lên trời chính là hình tượng của quẻ của quẻ "HỎA THỦY VỊ TẾ". Dịch viết: Trong đó: Táo quân tượng quái Ly - quái này có hai hào DƯƠNG, một hào ÂM ở giữa. Đây chính là biểu tượng Táo quân: Hai ông (Hai hào dương) và một bà (Một hào Âm ở giữa). Xin xem hình dưới đây: Cá chép tượng trưng cho quái KHẢM, Sách xưa viết: "Thiên nhất sinh Thủy, Địa lục thành chi". Tranh dân gian Việt, cả Hàng Trống lẫn Đông Hồ đều mô tả điều này (Xin xem bài: "Minh triết Việt trong sự tích ông Táo") và xin xem hình dưới đây: . Bởi vậy, việc ông Táo cưỡi cá chép chính là biểu tượng của quái LY trên quái KHẢM. Đây chính là quẻ HỎA THỦY VỊ TẾ - quẻ cuối cùng trong hệ thống 64 quẻ Dịch của hệ thống Hậu Thiên. Hình tượng Táo quân cưỡi cá chép, bay về trời, chính là hình tượng kết thúc của một chu kỳ Dịch - qua hình tượng của quẻ Hỏa Thủy Vị tế - thể hiện bằng biểu tượng Táo Quân cưỡi cá chép về trời tồng kết một năm đã kết thúc. Xin xem hình dưới đây: Vấn đề là: TAI SAO LẠI CHỌN NGÀY 23 THÁNH CHẠP? Thưa các bạn và anh chị em. Thực ra điều này tôi đã trình bày sơ qua ở bài "Minh triết Việt trong sự tích ông Táo". Nhưng vì không phải chủ đề chính của bài viết, nên chưa nói sâu. Trong bài này, tôi xin trình bày rõ ràng: Thưa các bạn và ace. Trong truyền thống dân gian Việt thường nhắc đến các ngày KỴ trong tháng, là: Mùng 5/ 14/ 23. Đi chơi cũng lỗ, huống là đi buôn. Vì sao ông cha ta lại kiêng những ngày này và bắt đầu bằng số 5? Thưa quý vị và ace: Đây chính là độ số trung cung của Hà Đồ và Lạc Thư. Đồ hình này chia làm 9 ô - gọi là cửu cung và ô ở giữa có con số 5. Các bạn xem hình dưới đây: Chu kỳ lặp lại của số 5 chính là 9. Và các bạn cũng nhận thấy rằng ngày 14 tức 5 +9, ngày 23 tức là 14 + 9. Đây cũng chính là chu kỳ vận động trở về trạng thái ban đầu liên quan đến cion số 5 ở trung cung (Ô giữa) - (Điều này cũng liên quan đến Huyền không phi tính trạch Nhật, nhưng là một chuyên môn sâu trong chuyên ngành Địa lý phong thủy, chưa bàn vội). Ông cha ta thường bàn rằng: những ngày mùng 5/ 14/ 23 là những ngày của VUA ĐI. Trong cổ thư - kinh Thư - cũng xác định ô giữa mang độ số 5 là ngôi Hoàng Cực. Vị trí trung tâm thuộc về VUA. Đến đây, các bạn cũng nhận ra: Ngày 23 liên quan đến VUA BẾP - Chính là Táo Quân. Tháng Chạp, chính là tháng kết thúc một năm theo chu kỳ của trời đất . Đây chính là điều mà ông cha ta chọn ngày 23 - theo chu kỳ trạch nhật cuối cùng của năm - thuộc về HOÀNG CỰC - là 23 tháng Chạp, Cho nên chọn làm ngày VUA BẾP (HOÀNG CỰC) lên Trời. Đông thời biểu tượng của "Táo quân cưỡi cá", cũng chính là biểu tượng của quẻ Hỏa Thủy Vị tế, kết thúc chu kỳ 64 quẻ trong hệ thống Hậu Thiên của một năm. Thưa các bạn và anh chị em. Đây chính là nguyên nhân để tổ tiên ta, truyền lại, nhắc nhở cho con cháu những giá trị kỳ vĩ của nền văn minh Đông phương, thuộc về Việt tộc, một thời huy hoàng ở miền nam Dương tử. Ngày 22 là ngày TAM NƯƠNG SÁT cực kỳ nguy hiểm. Thiên Sứ tôi đã có hẳn một topic trên diễn đàn để kiểm chứng tính nguy hiểm của ngày này. Topic có tên gọi :"Thái Lan và ngày Tam Nương". Xin cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ của các bạn. ThíchHiển thị thêm cảm xúc
  1 like
 24. PHONG THỦY LẠC VIỆT ỨNG DỤNG. Trong kiến trúc nhà riêng của Nguyễn Vũ Tuấn Anh Kính thưa quí vị và anh chị em quan tâm. Trong quá trình nghiên cứu Lý học Đông phương, nhân danh Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miến nam sông Dương tử, cá nhân tôi đã thay đổi nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành - "Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt" - thay thế cho "Lạc Thư phối Hậu Thiên Văn Vương". Từ sự thay đổi nguyên lý căn để này, tôi đã hiệu chỉnh, hệ thống hóa và xác định thuyết Âm Dương ngũ hành là một học thuyết hoàn toàn khoa học - căn cứ vào tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng của tri thức khoa học hiện đại. Thuyết Âm dương Ngũ hành tồn tại trong nền văn minh Đông phương qua những phương pháp ứng dụng bao trùm lên mọi lĩnh vực: Từ thiên nhiên, vũ trụ, xã hội, cuộc sống và cho đến từng hành vi của con người có khả năng tiên tri. Đó là các bộ môn dự báo cho mọi lĩnh vực, Đông y...trong đó có kiến trúc xây dựng - mà chúng ta quen gọi là phong thủy. Sự phổ biến của các phương pháp ứng dụng bao trùm lên tất cả cuộc sống xã hội Đông phương từ hàng thiên niên kỷ. Trong từ mỗi căn nhà, góc đình, phố chợ...gần như ngay cả những bà buôn thúng bán mẹt cũng có thể biết "Thìn , Tuất, Sửu, Mùi, tứ hành xung", sinh năm nào thì mạng gì..vv... cho đến một ông lang, hoặc thày bói trung bình cũng có thể kể vanh vách về lịch sử kinh Dịch, ý nghĩa của các quẻ, sự ứng dụng của kinh mạch và các huyệt đạo...vv...Nhưng tất cả những kiến thức đó và tất cả những bộ môn ứng dụng của thuyết Âm Dương Ngũ hành, không phản ánh bản chất của học thuyết này, khi nó bao trùm lên mọi lĩnh vực từ thiên nhiên, vũ trụ, xã hội cuộc sống cho đến từng hành vi của con người với khả năng tiên tri. Thuyết Âm dương Ngũ hành giải thích từ sự khởi nguyên của vũ trụ : "Thái cực sinh lưỡng nghi..." cho đến từng hành vi con người - với những phương pháp ứng dụng có hiệu quả trải hàng thiên niên ký - tạo nên giá trị tự thân của nó, để tồn tại một cách khách quan, vượt thời gian trải hàng thiên nên kỷ cho đến ngày hôm nay - Với thực tế đó, đã chứng tỏ học thuyết này phải là sự tổng hợp của những trí thức vô cùng đồ sộ, mà nhân loại của nền văn minh cổ xưa đã nhận thức được và hệ thống hóa trở thành một học thuyết bao trùm lên mọi lĩnh vực. Tri thức khoa học hiện đại - niềm tự hào của nền văn minh hiện đại - chưa hề có một lý thuyết nào có khả năng như vậy, cho dù, đã có thể sử dụng tất cả những tri thức vật lý, toán học...vv... để có thể đưa con người lên sao Hỏa. Nhưng đó chỉ là sự tổng hợp nhưng tri thức rất cục bộ và ứng dụng riêng lẻ - so với hệ thống lý thuyết của thuyết Âm Dương Ngũ hành thể hiện qua những phương pháp ứng dụng bao trùm lên mọi lĩnh vực. Nếu như chúng ta chỉ cần xét một trong nhiều bộ môn ứng dụng của học thuyết này, và nghiên cứu theo định hướng đi tìm bản chất đích thực của toàn bộ hệ thống học thuyết - là cơ sở phương pháp luận của hệ thống ứng dụng đó - thì cũng đủ nhận thấy một hệ thống tri thức rất bao la, kỳ vĩ của thuyết Âm Dương Ngũ hành. Trong bài viết này, tôi cố gắng mô tả một bộ môn ứng dụng rất phổ biến của thuyết Âm Dương ngũ hành, đó là ngành Phong Thủy của nền văn minh Đông phương - Nhân danh nền văn hiến Việt với danh xưng Phong Thủy Lạc Việt, một cách rất cụ thể là kiến trúc ngay trong căn nhà của tôi. Danh xưng Phong Thủy Lạc Việt, không phải là một trường phái mới trong phong thủy. Mà đó là sự xác định cội nguồn lịch sử của ngành học này trong văn minh Đông phương. Nó là kết quả của sự hiệu chính có tính học thuật, từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành - "Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt" và ứng dung thay thế cho nguyên lý "Lạc thư phối Hậu Thiên Văn Vương" - trong tất cả mọi lĩnh vực của học thuyết này và cụ thể trong Phong Thủy Lạc Việt. Chính sự hiệu chính này, đã xác định cội nguồn của ngành Phong thủy và hệ thống hóa toàn bộ những tri thức rời rạc, mâu thuẫn của bộ môn này - được miêu tả trong cổ thư chữ Hán, quen gọi là trường phái, còn lưu truyền trong nền văn minh Đông phương, khi nền văn minh Lạc Việt sụp đổ ở miền nam sông Dương tử - trở thành một ngành nghiên cứu có tính hệ thống,nhất quán và hoàn chỉnh, có tính quy luật, tính khách quan trong việc lý giải tất cả mọi hiện tương liên quan đến nó với khả năng tiên tri. Điều này hoàn toàn phù hợp với tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học và nhân danh khoa học. Đến đây, tôi cũng xin được lưu ý rằng: Sự hiệu chính nguyên lý căn để của thuyết Âm dương Ngũ hành và ứng dụng trong hệ thống phương pháp luận của ngành Phong thủy mang tính lý thuyết. Nó chỉ có tác dụng hiệu chỉnh rất cục bộ khi có sự sai lệch giữa hai nguyên lý ứng dụng. Nó không phải là sự phủ định những gía ứng dụng của ngành này. Những tuyệt chiêu bí truyền và những pho sách ứng dụng có giá trị của các cao thủ phong thủy vẫn là những vấn đề chúng tôi cần học hỏi và tham khảo. Tuy nhiên, sự hiệu chính này xác định tính khoa học về mặt lý thuyết của bộ môn này. Và nó chỉ xác định tính khoa học với Phong thủy Lạc Việt vì sự phủ hợp với tiêu chí khoa học của nó. Kính thưa quý vị và anh chị em quan tâm. Trước đây, chỉ hơn nửa thế kỳ, có thể nói rằng: tất cả các bộ môn ứng dụng của thuyết Âm Dương ngũ hành đều bị coi là "mê tín dị đoan". Yếu tố căn bản để có sự nhìn nhận sai lệch này chính vì cả một hệ thống lý thuyết liên quan đến hệ thống phương pháp luận trong các bộ môn ứng dụng đã thất truyền, nên nó trở nên mơ hồ và người ta không thể giải thích được mối liên hệ hợp lý của nó giữa những nền tảng lý thuyết là cơ sở tạo ra hệ thống phương pháp luận trong ứng dung. Nhưng khi tri thức khoa học hiện đại càng phát triển, thì sự nhìn nhận các bộ môn ứng dụng của nền văn minh Đông phương đã được xem xét lại. TTNC LHDP đã tổ chức một cuộc hội thảo quy mô và chứng minh "Phong thủy là một ngành khoa học". Nhưng cuộc hội thảo này, chúng tôi chỉ dừng lại ở sự so sánh những tiêu chí khoa học với một hệ thống những nguyên lý lý thuyết ứng dụng trong bộ môn này. Và chúng tôi chưa có sự thuyết trình sâu về nội dung của nó. Bài viết này như là một sự bổ sung phần nào cho khoảng trống của cuộc hội thảo nói trên. Người viết bài này, hy vong qua nội dung của nó, sẽ xác định những gía trị đích thực của ngành phong thủy, tính khoa học và cội nguồn lịch sử của nó - thuộc về nền văn hiến Việt với gần 5000 năm lịch sử. Hiện nay, rất nhiều người hiểu sai về bản chất của ngành học này. Họ gán ghép tất cả mọi thứ ăn theo phong thủy: Sim số cũng theo phong thủy, biển số xe, cũng theo phong thủy, đặt tên con cái, bảng hiệu cũng theo phong thủy....vv.....Thậm chí gần đây, bùa chú cũng được gán vào môn phong thủy. Thực ra , tất cả những hiện tượng đó, không liên quan gì đến những gía trị đích thực của ngành Phong Thủy học Đông phương. Nó cũng giống như ngành cơ khí chế tạo có thể làm ra những dụng cụ y học, nhưng nó không liến quan gì đến ngành y vậy. Tất cả những gì mà tôi đã trình bày là nội dung của bài viết này sẽ đề cập đến. Và để có sự liền mạch có tính hệ thống. Trong bài viết này, tôi sẽ lặp lại một cách tóm tắt nội dung của một số bài viết đã trình bày trong sách và các bài viết khác trên diễn đàn - liên quan đế Hà Đồ, Lạc thư và các nguyên lý khác của Phong Thủy - để quí vị và anh chị em quan tâm nhưng không có chuyên môn sâu về Lý học có thể đối chiếu, so sánh. Xin cảm ơn sự quan tâm của quí vị và anh chị em. Còn tiếp. .
  1 like
 25. HỒ THỦY SINH TRONG PHONG THỦY NGÔI GIA DƯỚI GÓC NHÌN TỪ PHONG THỦY LẠC VIỆT PHẦN 1: SỰ TÁC ĐỘNG VÀ VỊ TRÍ ĐẶT HỒ THỦY SINH Tác giả: Longphibaccai – Nguyễn Quốc Duy Thành viên diễn đàn Lý Học Đông Phương Hướng dẫn: Thầy Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh Ngày nay, phong trào chơi hồ thủy sinh trở nên khá phổ biến và trở thành niềm đam mê của nhiều người, từ một anh doanh nhân giàu có cho đến một cô bé học sinh trung học cơ sở… Thú chơi hồ thủy sinh còn đòi hỏi người chơi thể hiện sự sáng tạo và chinh phục những đỉnh cao mới. Từ việc đưa khung cảnh thiên nhiên, những nét đẹp bình dị của làng quê, sông núi, rừng già, đáy biển vào hồ cho đến việc nuôi những động vật thủy sinh khó nuôi, đòi hỏi cao về chất lượng môi trường nước và nhiệt độ. Thú chơi hồ thủy sinh là vậy, nhưng nhiều người vẫn có thắc mắc hồ thủy sinh có ảnh hưởng hay tác động như thế nào đến ngôi nhà của mình, tốt xấu ra sao, hay người mệnh Hỏa có chơi hồ thủy sinh được không và đặt tại vị trí nào là tốt? 1. Hồ thủy sinh tác động như thế nào đến ngôi gia? Hồ thủy sinh ngoài việc giúp cho những người trong nhà có cảm giác thư giãn, giảm stress sau một ngày làm việc căng thẳng, còn có tác dụng tốt trong Phong Thủy ngôi gia. Cổ nhân có câu: “Sơn quản nhân đinh, Thủy quản tài lộc” - Núi thì quản người, nước thì quản tài lộc và tạo sinh khí. Đối với không gian lớn như quán café, quán ăn, nhà hàng, khách sạn lớn … Nhiều Phong Thủy Gia đã dụng Thủy Pháp là các thác nước, các hồ nước, hồ nuôi cá cảnh lớn ngoài trời, và đối với không gian nhỏ hơn là trong gia đình, quán café, các quán ăn nhỏ là các hồ cá, hồ thủy sinh trong nhà … Ngoài việc làm đẹp cảnh quan, hồ thủy sinh còn có mục đích là chiêu tài tụ khí giúp cơ sở kinh doanh phát triển, tăng sự thịnh vượng của ngôi gia. 2. Người mạng Hỏa có nên chơi hồ thủy sinh? Theo học thuyết Âm Dương Ngũ Hành được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt với lịch sử trải gần 5.000 năm, đã xác định rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ Hành là một học thuyết có khả năng giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó, có tính hệ thống, nhất quán, hoàn chỉnh, tính khách quan, tính quy luật và có khả năng tiên tri (1). Nên đối với những người mệnh Hỏa hay bất cứ mệnh gì trong ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Thổ) đều có thể chơi hồ thủy sinh trong ngôi gia của mình, vì mạng chỉ là sự phân loại trong Ngũ hành. 3. Hồ thủy sinh đặt tại vị trí nào là tốt? Trong Phong Thủy Lạc Việt thì hồ thủy sinh là nơi tụ khí và luân chuyển sinh khí trong nhà, khí do hồ thủy sinh sinh ra là Âm khí, hồ thủy sinh có tác dụng kích hoạt sinh khí có lợi cho sức khỏe, kích hoạt tài lộc (2)… Về nguyên tắc thì đặt hồ ở đâu trong nhà cũng được với điều kiện là ngôi gia phải tụ khí thì hồ thủy sinh mới phát huy hiệu quả của nó. Nhưng ở những vị trí khác nhau, sẽ có những tác động tốt xấu khác nhau. Đặt ở nơi mộ khí thì sẽ có tác dụng xua tan Âm khí. Ở nơi sinh khí và vượng khí có tác dụng kích hoạt sinh khí tốt, có lợi cho sức khỏe, nhưng trong nhà phải thoát khí tốt và hồ thủy sinh đặt trong nhà phải hài hòa, cân đối. a. Các vị trí tốt đặt hồ thủy sinh: - Có thể đặt hồ thủy sinh tại vị trí hướng Bắc (cung Khảm), hướng Đông (cung Chấn) hoặc hướng Đông Nam (cung Khôn (3)) của ngôi gia sao cho phù hợp. Hướng Bắc thuộc cung Sự Nghiệp, tượng trưng cho sự vững bền, thuận lợi và thăng tiến trong công việc. Hướng Đông thuộc cung Sức Khỏe, Gia Đình, tượng trưng cho sinh lực, sự tươi trẻ, tình cảm và hạnh phúc gia đình. Hướng Đông Nam thuộc cung Phú Quý, tượng trưng cho tài lộc, sự sung túc, của ăn của để trong nhà… Đồ hình "Bát cung hóa khí" theo Phong Thủy Lạc Việt. - Đối với các căn hộ chung cư có cửa ra vào đối xung với nhau, cửa chính đối xung với cửa thang máy, cầu thang chung cư đâm vào nhà thì ta có thể đặt một hồ thủy sinh để tránh xung sát khí. - Đối với nhà có các cửa thẳng hàng (cửa trước thẳng hàng với các cửa sau) thì ta đặt hồ thủy sinh để hóa giải xuyên tâm sát tác động xấu đến ngôi gia. - Đối với nhà nằm ngay ngã ba có con đường phía trước đâm thẳng vào nhà, tùy vị trí thích hợp có thể đặt một hồ thủy sinh ở phòng khách để hạn chế xung sát khí đâm vào nhà. - Hồ thủy sinh có thể đặt ở phòng bếp nhưng không được đối xung với bếp vì Thủy Hỏa tương khắc. - Hồ thủy sinh có thể đặt ở phòng làm việc, phía trước mặt người ngồi để giúp người làm việc giảm stress và tạo sinh khí cho căn phòng. b. Các vị trí không tốt đặt hồ thủy sinh: - Không nên đặt ở phòng ngủ vì không gian ngủ nghỉ cần sự yên tĩnh, tránh sự tác động của âm thanh do bộ lọc, máy sủi oxy, quạt trong hồ thủy sinh tạo nên. - Không nên đặt hồ thủy sinh ở phòng thờ tự ông bà, tổ tiên đối với nhà có phòng thờ riêng biệt. - Không nên đặt hồ thủy sinh gần nhà vệ sinh vì hồ thủy sinh để lâu ngày sẽ tích tụ xú khí, gây ảnh hưởng đến sức khỏe những người trong nhà. Tóm lại, tùy vào mục đích muốn hướng đến của gia chủ và hóa giải những yếu tố xấu tác động đến ngôi gia thì ta đặt hồ thủy sinh tại những vị trí thích hợp nêu trên, để nó có thể phát huy hiệu quả nhằm hạn chế những tác động xấu và tăng sự thịnh vượng của ngôi gia. Tp.HCM, ngày 9 tháng 9 năm Bính Thân. PHẦN 2: BỐ CỤC HỒ THỦY SINH TRONG PHONG THỦY LẠC VIỆT Tài liệu tham khảo: (1),(3): Sách Minh Triết Việt Trong Văn Minh Đông Phương – Tác giả: Nguyễn Vũ Tuấn Anh – Xuất bản: 2014 (2): Tài liệu Phong Thủy Lạc Việt – Lưu hành nội bộ Hình ảnh: Nguồn Internet
  1 like
 26. Nhà này đã thuê một vài thày phoengshui Tàu ....dởm đến xem. Và đã sửa Phoengshui theo mấy ông thầy này. Kết quả thật bi đát. Chưa biết bên trong thế nào, nhưng nhìn cái cửa xéo lấy hướng đủ thấy dởm. Vì bị cột đâm vào cửa. Chưa bàn tới bên trong, do chưa biết.
  1 like
 27. GIẢI MÃ NGÀY TAM NƯƠNG VÀ NGUYỆT KỴ 1. Mở đầu Mặt Trăng và chu kì của nó ảnh hưởng rất lớn và rất quan trọng đối với cuộc sống trên Trái đất và đặc biệt đối với người Việt, chủ nhân của nền Văn minh Lúa nước. Chu kì con nước cho hoạt động sản xuất gắn liền với chu kì của Mặt Trăng gắn liền với người Việt từ thủa sơ khai, và do đó lịch Âm hay Âm Dương phối lịch, được người Việt sử dụng chính thức cho tới tận ngày hôm nay. Tất cả những việc liên quan tới cuộc sống từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, kinh doanh hay văn hoá, tâm linh chúng ta đều dùng tới Âm Dương lịch. Ông cha ta theo dõi chu kì Trăng đưa cả vào các câu thơ đồng dao, đủ thấy rằng từ xa xưa Người Việt đã làm chủ được chu kì và thời gian của Trăng, vừa dễ nhớ và lại vừa phổ cập, lưu truyền từ đời này qua đời khác: Mồng một lưỡi trai Mồng hai lá lúa Mồng ba câu liêm Mồng bốn lưỡi liềm Mồng năm liềm giật Mồng sáu thật trăng Mồng bảy thượng huyền Mười rằm trăng náu Mười sáu trăng treo Mười bảy sảy giường chiếu Mười tám rám trấu Mười chín đụn dịn Hăm mươi giấc tốt Hăm mốt nửa đêm Hăm hai hạ huyền Hăm ba gà gáy Hăm bốn ở đâu Hăm nhăm ở đấy Hăm sáu đã vậy Hăm bảy làm sao Hăm tám thế nào Hăm chín thế ấy Ba mươi chẳng thấy Mặt mày trăng đâu ? Từ việc gắn liền mọi hoạt động của cuộc sống tới lịch Âm lịch, việc chọn ngày tốt xấu để sản xuất nông nghiệp cho tới các hoạt động khác đã có từ xa xưa. Rõ ràng việc chọn ngày tốt xấu mang yếu tố khoa học, nhưng một thời bị xem là mê tín, bởi việc chọn ngày được thực hiện bởi những người làm những công việc tâm linh. Người ta không giải thích được sự việc hiện tượng vì sao lại có ngày tốt, ngày xấu liên quan tới công việc và cuộc sống hàng ngày. Một nguyên nhân nữa là vì những ngày xấu đó lại liên quan tới những truyền thuyết hay những câu chuyện huyền bí. Chúng ta coi đó là việc liên quan tới Tâm linh, mê tín và những câu chuyện xảy ra đều sẽ gắn liền với mê tín và Tâm linh. Chúng ta cũng mặc nhiên nghĩ rằng đang sử dụng Âm lịch của người Trung hoa. Nhưng lịch sử xa xưa cho thấy nông nghiệp của họ từ xưa là trồng Kê chứ không phải lúa nước. Cũng giống như nền nông nghiệp lúa mì hay ngô, chuyện con nước lên xuống không phải là điều quan trọng so với trồng lúa. Vậy thì vì sao người Hoa Hạ lại nghĩ ra được lịch Mặt Trăng và việc chọn ngày tốt xấu cũng thuộc “bản quyền” của họ? Người ta đã căn cứ vào truyền thuyết, những câu chuyện thần bí và những nhân vật lịch sử Trung Quốc được gán ghép với nguồn gốc và tên gọi, từ ngày tốt xấu tới kinh Dịch, phong thuỷ. Vậy là người ta dễ dàng tin ngày Tam Nương thuộc về văn hóa Hoa Hạ do nó liên quan đến truyền thuyết ba người đàn bà (Tam nương) nổi tiếng của Trung Quốc liên quan tới sự lụn bại của cả một triều đại; rồi vua Phục Hy tìm được rùa thần trên sông Hoàng Hà, để rồi sáng chế ra Hà đồ. Chúng ta dễ dàng tin vào điều hoang đường đó. Nhưng điều đơn giản tổ tiên người Việt là chủ nhân của nền Văn minh lúa nước, là cội nguồn của nền Văn minh Đông phương trực tiếp sử dụng và lưu truyền tới ngày nay thì chúng ta lại phủ nhận. Việc chọn ngày tốt, xấu để thực hiện công việc vốn có nguồn gốc từ việc Tổ tiên chúng ta chọn ngày gieo trồng lúa và các nghi thức tôn giáo, tâm linh. Việc chọn ngày tốt xấu bởi ảnh hưởng lớn của Mặt Trăng lên Trái đất và con người, đặc biệt đối với người Việt thì sản xuất nông nghiệp là chủ đạo. Trong một chu kì Trăng, tức là một tháng Âm lịch thì có tới ít nhất 1/3 số ngày là ngày xấu. Trong những ngày xấu đó, ngày Nguyệt kị được viết thành thơ “ Mùng 5-14-23, đi chơi còn lỡ nữa là đi buôn” để ai cũng nhớ mà tránh. Việc chọn ngày tốt để làm việc hay ngày xấu để tránh đi, đối với công việc và cuộc sống hiện đại lại bị coi là mê tín, bởi nhiều người cho rằng chỉ liên quan tới các công việc thuộc về tâm linh, chẳng liên quan tới trồng trọt hay con nước lên xuống. Trong các ngày xấu trong tháng, có các ngày cố định là 6 ngày Tam nương (3-7-13-18-22-27) và 3 ngày Nguyệt kị (5-14-23). Với Trung tâm lý học đông phương thì chúng tôi tránh tuyệt đối những ngày này cho các việc khởi sự hay kết thúc. Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh , Giám đốc trung tâm đã nhiều lần giải thích về ngày Tam nương và tôi đã đề nghị Ông giao cho tôi nghiên cứu và viết về chủ đề này từ vài năm trước. Để làm rõ vì sao ngày Tam nương lại mang tới những chuyện không hay, tôi xin viết những gì mình tìm hiểu về ngày đặc biệt này và nó chẳng liên quan tới việc xui xẻo của người Hoa Hạ gán với ba đại Mỹ nhân làm mất nước trong lịch sử của họ. 2. Ngày Tam nương và sự mơ hồ theo truyền thuyết. Ngày tam nương theo tín ngưỡng dân gian Trung Quốc là những ngày rất xấu. Do đó, mỗi khi khởi sự làm một việc quan trọng (như khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà, v.v...) để khỏi chuốc lấy thất bại, phải tránh khởi sự vào các ngày tam nương, gồm ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, và 27 trong mỗi tháng Âm lịch. Tam nương hiểu đơn giản là “ba người đàn bà”. Theo dân gian Trung Quốc, tam nương gồm ba nàng Muội Hỉ, Đát Kỷ và Bao Tự. Hầu hết sách sử Trung Quốc đều kết tội ba giai nhân tuyệt sắc này là nguyên nhân làm sụp đổ ba triều đại Hạ, Thương, Tây Chu trước Công nguyên (TCN). Các sử gia đều phỏng chừng ba sự kiện “tan nhà đổ nước” này lần lượt xảy ra trong các năm như sau: 1. Muội Hỉ (sinh ngày mồng 3 tử ngày mồng 7 ( ngày Mão )mê hoặc vua Kiệt (tức Lý Quý , cai trị? - 1600 TCN), làm sụp đổ nhà Hạ (khoảng 2100 TCN - 1600 TCN). 2. Đát Kỷ (người Việt quen gọi Đắc Kỷ)(sinh ngày 13 tử ngày 18 ( ngày Thìn ) (mê hoặc vua Trụ (tức Đế Tân, cai trị khoảng 1154 TCN - 1066 TCN), làm sụp đổ nhà Thương (khoảng 1600 TCN - 1066 TCN). Huyền thoại đề quyết nàng Đát Kỷ là con cáo cái thành tinh (hồ ly tinh), có phép hoá ra mỹ nhân. 3. Bao Tự (sinh ngày 22, tử ngày 27 ( ngày Mùi ) (?-771 TCN) mê hoặc vua U (tức Cơ Cung Niết , cai trị 781 TCN – 771 TCN), làm sụp đổ nhà Tây Chu (khoảng 1066 TCN - 771 TCN). Tuy nhiên thì không có truyền thuyết nào gắn với ngày nguyệt kỵ ngoài câu thơ lưu truyền trong dân gian: “Mùng 5, 14, 23, đi chơi còn lỡ nữa là đi buôn” Vậy 6 ngày tam nương có liên quan gì tới ba giai nhân này? Có người giải thích rằng là ngày sinh và ngày mất của ba giai nhân này - như chúng tôi đã trình bày ở trên - và điều này thật sự là cưỡng ép để giải thích nguồn gốc của ngày tam nương cũng như để hơp thức hoá chủ nhân của “ngày tốt xấu” trong tháng âm lịch. Đối với những ai là fan của www.lyhocdongphuong.com.vn đều biết ngày tam nương là ngày kiêng kị tuyệt đối để khởi hành hay bắt đầu hoặc kết thúc một công việc nào. Bây giờ chúng ta xem xét cơ sở thực tế của ngày Tam nương từ những tương tác của chu kỳ mặt Trăng. 3. Pha và chu kì của Mặt Trăng: Khoa học đã chứng minh ảnh hưởng của chu kì Mặt Trăng lên Trái Đất và cuộc sống của con người. 1-Trăng mới (Sóc) 2-Trăng lưỡi liềm đầu tháng (Trăng non) 3-Bán nguyệt đầu tháng (Trăng thượng huyền) 4-Trăng khuyết đầu tháng (Trăng trương huyền tròn dần) 5-Trăng tròn (Vọng, hay Trăng rằm) 6-Trăng khuyết cuối tháng (Trăng trương huyền khuyết dần) 7-Bán nguyệt cuối tháng (Trăng hạ huyền) 8-Trăng lưỡi liềm cuối tháng (Trăng tàn, trăng xế) 9-Trăng tối(Không trăng) Mặt Trăng cần 28 ngày (27,3 ngày làm tròn) đi hết quĩ đạo quanh Trái Đất và 30 ngày để đi hết một vòng 12 cung Hoàng đạo tức là trung bình 2,5 ngày đi qua một cung Hoàng đạo. Chúng ta nhận thấy rằng sẽ phải quán xét tới vị trí của Mặt trăng với các cung Hoàng đạo và vị trí đó ảnh hưởng tới Trái đất . Vấn đề ở đây chúng ta sẽ dùng 30 ngày -chu kì trăng hay 28 ngày-thời gian Mặt Trăng quay quanh Trái Đất để xem xét ảnh hưởng tốt xấu của Mặt Trăng tới Trái Đất ? Theo Âm Dương phối lịch từ truyền thống, chúng ta thường dùng lịch Âm (lịch Mặt Trăng) với 30 ngày theo chu kì từ ngày Rằm tháng này tới Rằm tháng sau. Ngày Rằm là 15 và kết thúc vào ngày 30 hàng tháng và với tục đi lễ ngày Rằm và Đầu tháng Âm thì chúng ta nhằm ngày 15 và mùng 1 của tháng 30 ngày. Cách tính ngày tốt-xấu cũng tính theo lịch 30 ngày và nếu là tháng Nhuận thì vẫn tính theo tháng nhuận 30 ngày chẵn. Sau rất nhiều năm tìm hiểu nghiên cứu để giải thích về ngày xấu mà đặc biệt là ngày Tam nương-Nguyệt Kị, cùng với thống kê các sự việc xấu xảy ra vào ngày Tam nương, tôi nhận thấy rằng một số sự kiện xấu lại xảy ra trước ngày Tam nương, tức là nhiều khi không chính xác vào các ngày tam nương: 3-7-13-18-22-27. Trên thực tế, trái đất chịu ảnh hưởng từ lực hấp dẫn của Mặt Trăng khi di chuyển quanh trái đất, do vậy đối với lĩnh vực Tâm Linh tây phương hay Ả rập họ vẫn dùng lịch mặt Trăng với ngày Trăng tròn là ngày thứ 14 và kết thúc vào ngày thứ 29(làm chẵn). Hình ảnh dưới đây mô tả chu kì và vị trí của Mặt Trăng với 12 cung Hoàng Đạo. Người Ả Rập sử dụng 28 ngày và gọi mỗi ngày của Mặt Trăng trên mặt phẳng Hoàng Đạo là một “Nhà”. Điều đặc biệt là khi sử dụng biểu đồ mô tả vị trí tương đối của Mặt Trăng với cung Hoàng Đạo, các nhà Chiêm tinh hay Tâm linh đều tránh các ngày Mặt Trăng nằm ở vị trí giao nhau giữa các cung Hoàng Đạo ! Khi nhìn vào Hình 2, chúng ta dễ dàng nhận thấy các ngày Tam nương và Nguyệt kị đều vào vị trí giao nhau giữa các cung Hoàng đạo. Tất nhiên là vị tri không chính xác theo biểu đồ bởi số ngày là lẻ (27,3 ngày) chia đều cho 12 cung, và chúng ta lại quán xét ngày xấu trên cơ sở lịch âm 30 ngày. Đây cũng là lý do vì sao có một số ngày Tam nương tới “sớm” hay “muộn” hơn một ngày. H1: 30 ngày Trăng với 12 cung Hoàng đạo H2: 28 ngày Trăng Tiếp theo, chúng ta lại xét tiếp tới Pha của măt Trăng. Tổng số là 29,5 ngày và theo Chiêm tinh, họ dùng ngày thứ 29 làm ngày kết thúc một chu kì Trăng thay bởi làm tròn thành 30 ngày như lịch Trăng của Đông Phương. Từ hình vẽ mô tả này, chúng ta cũng có thể nhận thấy ngày Tam nương cũng trùng với ngày kết thúc của một Pha mặt Trăng. Điều thú vị là có 8 Pha nhưng có hai Pha tương tự, do vậy có 2 ngày kết thúc của Pha có đặc tính giống nhau, thu gọn lại ta có 6 ngày kết thúc một Pha, trùng lặp với ngày Tam nương. H3: Pha của Mặt Trăng H4.(thuỷ triều với chu kì Trăng) Ngày Nguyệt Kị, tôi cho rằng đây chính là ngày đỉnh điểm của lực hấp dẫn của Mặt Trăng lên Trái Đất, gây ra hiện tượng thuỷ Triều mạnh nhất. Việc này cũng sẽ ảnh hưởng tới con Người bởi cơ thể chúng ta nước chiếm 78%. Hiện tượng này tạo cho chúng ta dễ mất kiểm soát cho nên công việc sẽ không thuận lợi nếu chúng ta đưa ra quyết định vào ngày này. Ngày Tam nương, là điểm chết vị trí của Mặt Trăng trên cung Hoàng Đạo và cũng là vị trí kết thúc Pha của Mặt Trăng, là vị trí của Mặt Trăng với Trái Đất. Do vậy, mọi sự bắt đầu và kết thúc đều ở điểm “chết” và khó để phát triển. Do vậy, theo Lý Học Đông Phương thì chúng ta không nên bắt đầu hay kết thúc một việc gì đó do tạm thời “mất” đi tương tác của Mặt Trăng lên Trái Đất và “mất” ý nghĩa của Mặt Trăng trong mặt phẳng Hoàng Đạo. Nền Lý Học của người Việt không gán ghép các nhân vật Lịch sử hay huyền sử vào nguồn gốc hay giải thích sự việc tốt xấu nhằm mục đích mê hoặc và đặc biệt để tạo nguồn gốc và sở hữu. Tổ tiên chúng ta truyền lại cho thế hệ sau qua ca dao, qua phong tục tập quán chứ không mê hoặc hay gán ghép vào chuyện thần tiên để mô tả nguồn gốc của lý thuyết thuộc về Lý học. 3. Ngôn ngữ.: Sẽ có người đặt câu hỏi vì sao có 6 ngày mà lại gọi là Tam nương. Theo lý học đông phương thì có 3 ngày cực Âm và cặp với nó là 3 ngày dương. Theo đồ hình chúng ta cũng có thể nhận ra điều này. Cũng là một cách đạt vấn đề về ngôn ngữ, cách gọi và đặt tên ngày Tam nương. Tam Nương theo cách nói và nghe được ghi lại và người Hoa hạ gán ghép với chuyện của ba đại Mỹ nhân trong lịch sử là nguyên nhân mất nước. Đối với người Việt thì từ Nương và Lương khi phát âm thì nhiều người Việt phát âm ý nghĩa của từ này là như nhau. Ví dụ: Nương rẫy Lương thực thì nhiều người phát âm thành “Lương rẫy, Nương thực” hoặc Lương rẫy, Lương thực hoặc Nương rẫy , Nương thực. Xa xưa, có lẽ ngôn ngữ có khác biệt khi sử dụng chữ tượng hình như chữ Nôm. Do đó ta sẽ xem xét ý nghĩa của từ Nương và Lương. 1. Nương: 娘 :Là cô, thiếu nữ, chị, mẹ, bà, vợ, bà chủ.. chỉ chung cho Nữ giới. 碭: Mang ý nghĩa nếu muốn qua thì phải vượt lên, như vượt qua cầu. 2. LƯƠNG:量 : Cân nhắc, coi xem nặng nhẹ Với người Việt, khi cân nhắc điều gì thường nói tới con số 3, ví dụ khuyên răn: Uốn lưỡi ba lần trước khi nói, hay tốt xấu: quá Tam ba bận Tam Lương: Hãy cân nhắc ba lần trước khi làm Phải chăng Tam Lương là cách tổ tiên chúng ra khuyên hãy cân nhắc trước khi làm việc gì vào những ngày này ? * đây chỉ là cách đặt nghi vấn của cá nhân tôi trong cách gọi tên ngày Tam nương Mạnh Đại Quân, 14-12-2015
  1 like
 28. Thưa quý vị và anh chị em. Để bổ sung cho topic "Ngày Tam nương và sự mơ hồ của truyền thuyết" của tác giả Mạnh Đại Quang, chúng tôi giới thiệu một sự kiện liên quan đến ngày Tam Nương và khả năng tiên tri, qua đường link dưới đây. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/21221-thai-lan-va-ngay-tam-nuong/
  1 like
 29. Cảm ơn Longphibaccai. Chiếc bàn gỗ của giới quý tộc Việt ngày xưa, không có hình Âm Dương Tàu. Cho nên: Như nước Đại Việt ta từ trước. Vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Non sông bờ cõi đã chia. Phong tục mỗi nơi mỗi khác. Chỉ có thứ tư duy giẻ rách, nô lệ mới cho rằng văn hóa Việt có nguồn gốc Tàu.
  1 like
 30. 'Đức năng thắng số': Hiểu sao cho đúng và những câu chuyện nhân quả Thứ bảy 10/10/2015 12:00:00 (GMT +7) Nguồn: Sưu tầm Chép lại từ trang chủ Lý học Đông phương. Trong cuộc sống, khi gặp những điều không may hoặc tai ương, tật ách chúng ta thường nghe những lời khuyên như "Đức năng thắng số", hoặc "Tu thân tích đức" thì sẽ qua khỏi. Vậy tại sao, người đời lại có những lời khuyên như vậy? Và hiểu thế nào cho đúng về câu "Đức năng thắng số"! "Đức năng thắng số" có thể hiểu là Phúc Đức thắng số mệnh. "Đức năng" ở đây chính là sự Đức độ và tình yêu thương giữa con người với con người. Ngay cả trong các tôn giáo lớn như Phật giáo hay Thiên chúa giáo cũng đều nhấn mạnh đến phần Đức lên hàng đầu. Chữ “Đức” được mọi người nhắc đến thường xuyên trong cuộc sống, trong sự dạy dỗ con cái, khuyên răn con người sống cho phải đạo, đẹp đời. Trong kinh Dịch xem việc tu dưỡng “Đức” còn quan trọng hơn nuôi dưỡng hình hài, vì thế mới nói “Dữ thiên đồng đức” có nghĩa “Đức” có giá trị vai trò ngang bằng với trời. Còn trong giáo lý phương Đông, "Đức năng thắng số" hay "Nhân định thắng Thiên" đều nhấn mạnh đến cái Đức và Đạo, bao trùm trong cuộc sống và trên mọi lãnh vực của văn hóa Đông Phương, ngay cả trong triết ly hiện sinh và trong lãnh vực binh pháp, từ cổ chí kim đến hiện đại. Ngay trong môn khoa học Tử vi, tất cả những nguyên lý đạo giáo được thấy trong Tử vi qua cung Phúc Đức và những bộ Phúc Tinh chuyên đi cứu giải. Cái mờ ảo của "Đức năng thắng số" là khi xem 1 lá số. Chọn con đường hướng thiện "lấy đức thắng số" đòi hỏi sự bền bỉ lâu dài cho đến cùng của con người, để đến hướng đến cái Chân - Thiện, tìm thấy hạnh phúc cho chính mình. Ở bên kia phương trời Tây, Rene Descartes một nhà toán học, nhà vật lý cũng còn là triết gia nổi tiếng vào thế kỷ thứ 17 đã nói một câu đã được ghi mãi mãi trong lịch sử tư tưởng nhân loại bằng tiếng La Tinh “Cogito ergo sum” (I think, therefore I am; Je pense, donc Je suis) có nghĩa “tôi có suy nghĩ do đó tôi hiện hữu”. Descartes đã nói một điều con người là sinh vật biết tư duy, có suy nghĩ, phân biệt phải trái, hiểu rõ sự hiện hữu kiếp nhân sinh, từ đó con người cần phải sống sao cho có ý nghĩa. Phải chăng câu nói của Descartes cũng đồngnghĩa với chữ “Đức” trong tư tưởng Đông Phương, là “tu đức” để có sống một cuộc sống cao thượng, trong sạch và hợp với đức trời. Còn trong cuộc sống đời thường, ta có thể thấy và gặp nhiều người nghèo khó, nhưng lúc nào họ cũng đầy bình an và hạnh phúc. Tiêu biểu nhất trong lich sử Việt Nam là Thọ Tường Tử Nguyễn Công Trứ, cuộc đời thăng trầm lên voi xuống chó, ông vẫn sống tự tại và để lại một triết lý sống cho hậu thế đáng ngưỡng mộ: "Tri túc, tiện túc, đãi túc hà thời túc/ Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn". Dưới đây là một số câu chuyện về “Đức năng thắng số” mà chuyên mục Lý Dịch tổng hợp và chia sẻ: Câu chuyện 1: Việc thiện nên làm, tránh làm điều ác Vào triều Bắc Tống, ở một làng nọ có một cậu bé tàn tật chừng mười tuổi, gãy chân, sống một cuộc sống ăn xin nghèo khổ. Trước làng là một con suối lớn. Vì không có cầu, nên dân làng muốn qua suối là phải lội, rất bất tiện, nhất là đối với những người già vào mùa nước lũ. Nhiều năm đã qua đi như vậy, cho đến một hôm người ta thấy cậu bé ăn xin bị tật gom những tảng đá về bên suối. “Cháu muốn xây cầu để mọi người đi lại thuận tiện”, cậu giải thích. Người làng cho đó là chuyện khôi hài của một cậu bé khùng nên không để ý đến. Nhưng đống đá dần dần lớn lên qua tháng năm trở thành một cái gò, và dân làng bắt đầu hiểu ra. Nhiều người cũng góp thêm sức vào, chẳng mấy chốc đã đủ đá xây cầu. Rồi người ta thuê thợ xây dựng đến làm. Trong quá trình cùng làm, cậu bé bị mảnh đá bắn vào mắt và mù cả hai mắt. Người dân lấy làm thương cảm lắm. Nhưng cậu bé, mặc dù đã què lại thêm mù, vẫn không một lời ca thán và cố gắng trong khả năng của mình cùng góp sức xây cầu với dân làng. Cuối cùng, sau những tháng ngày nhọc nhằn vất vả, cây cầu đã được xây xong. Dẫu không nhìn thấy gì, nhưng trên khuôn mặt của cậu hiện một nụ cười rạng rỡ. Đột nhiên một tiếng sấm nổ vang dù trời quang mây tạnh. Và người ta thấy rằng cậu bé ăn mày đáng thương đã bị sét đánh chết ngay trên chiếc cầu mới xây. Bấy giờ đúng lúc Bao Công đi thị sát qua làng. Dân làng kéo ra kêu oan với Bao Công, rằng tại sao trời xanh lại hại người tốt. Trước câu chuyện quá thương tâm, và cảm thấy quá bất công, Bao Thanh Thiên chẳng cầm nổi lòng mình, bèn viết câu: Ninh hành ác vật hành thiện (tức thà làm điều ác còn hơn làm điều thiện). Trở về Kinh thành sau chuyến công du, Bao Công cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhất là về những gì ông đã viết trong lúc không dằn được lòng mình. Trong bản tấu trình, ông đã không tâu lên Hoàng thượng về sự kiện hy hữu đó. Hoàng thượng hôm ấy mời Bao Công đến chơi và dẫn Bao Công đến gặp hoàng tử mới ra đời trong lúc Bao Công đi thị sát ngoại tỉnh. Hoàng tử trông khôi ngô nhưng mắc tật khóc suốt ngày. Hoàng thượng cũng muốn hỏi Bao Công xem có cách nào cho hoàng tử hết khóc. Bao Công thấy hoàng tử da dẻ trắng trẻo mịn màng, và trong lòng bàn tay dường như có một hàng chữ. Ghé mắt vào nhìn kỹ thì chính là câu Ninh hành ác vật hành thiện: thà làm điều ác còn hơn làm điều thiện). Quá bất ngờ và xấu hổ, Bao Công lấy tay để xoá, và kỳ lạ thay, ông vừa vuốt qua thì dòng chữ biến mất. Hoàng tử nín khóc tức thì. Hoàng thượng rất đỗi ngạc nhiên, hỏi tại sao lại như thế. Bao Công sợ hãi quỳ xuống kể lại hết đầu đuôi câu chuyện, và xin Hoàng thượng xá tội vì đã không báo cáo về chuyện này trong bản tâu trình. Hoàng thượng bèn ra lệnh Bao Công phải điều tra cho rõ vụ việc. Đêm ấy Bao Công ngả đầu lên chiếc gối “âm dương địa phủ” và lập tức trong mộng đi đến cõi âm gian. Diêm Vương kể cho ông rằng hoàng tử đó vào mấy đời trước từng làm việc đại gian ác, nên Thần đã an bài phải trả nghiệp ác ấy trong ba đời: Đời thứ nhất què cụt, đời thứ hai mù lòa, và đời thứ ba bị sét đánh chết. Nhưng khi què quặt xin ăn, cậu bé đã luôn vì người làm việt tốt, nên Thần đã rút lại thời gian trả nghiệp và khiến cậu bé ăn xin bị mù. Sau khi mù, cậu bé đã không những không oán thán ai hết mà vẫn luôn vì người làm điều thiện. Vì lý do ấy mà Thần đã an bài lại một lần nữa để cậu bé trả hết nghiệp trong một đời. Diêm Vương nói với Bao Công: “Một đời trả hết nghiệp thay cho ba đời, lại còn được chuyển sinh làm đương kim Thái tử, hưởng thụ phúc phận của Thiên tử”. Việc thiện nên làm, việc ác nên tránh. “Đức năng thắng số” là vậy! Câu chuyện 2: Tướng mạo thay đổi tùy theo hành động Một tay bán dầu tên Bùi Độ (đời vua Hán Cảnh Đế) nghèo khổ lang thang, được thầy tướng số cho biết sẽ chết đói vì có hai đường chỉ chạy xéo từ cằm lên mép miệng. Ngày kia Bùi Độ gặp một thiếu nữ ngồi khóc bên giếng sâu. Hỏi ra sự tình mới biết thiếu nữ mang vàng đi để chuộc tội oan của cha, chẳng may bị đánh rơi xuống giếng. Ai cũng nói dưới giếng có con trăn to. Thiếu nữ đang tuyệt vọng muốn quyên sinh. Bùi Độ thương tình, nghĩ mình trước sau cũng chết đói nên liều mạng leo xuống tìm được vàng cho thiếu nữ. Nhờ đó gia đình thiếu nữ được phục hồi danh dự và quyền thế. Sau một thời gian, nhà tướng số gặp lại Bùi Độ và kinh ngạc nói rằng tướng chết đói của Bùi Độ đã biến mất mà thay vào đó là tướng công khanh phú quý rực rỡ. Đúng vậy, sau khi được cứu sống thiếu nữ tên Ngọc Hà đền ơn, đem Bùi Độ về dạy học và giao ước vợ chồng rồi mới thưa với phụ thân. Cha nàng gửi gắm Bùi Độ sang một người bạn khác để nhờ tiến cử. Thời gian xa cách Ngọc Hà, Bùi Độ đã lạc lòng với những hình bóng giai nhân khác. Trên bước đường tiến quan, Bùi Độ ghé vào thăm nhà tướng số cũ để tạ ơn, nhưng ông bảo Bùi Độ đã hiện lại tướng chết đói. Bùi Độ tức giận bỏ đi. Sau khi được làm quan, Bùi Độ đánh mất nhân cách, chỉ lục lạo, cưỡng bức các cô gái đẹp, bị triều đình hạ lệnh bắt về kinh trị tội. Bùi Độ sợ hãi trốn vào rừng rồi chết đói cạnh một mỏm đá. Ngọc Hà đau khổ tìm chồng, trông thấy bộ xương và cũng gục chết bên cạnh. Cái phước của Bùi Độ xuất hiện do tâm niệm liều mạng tìm vàng cứu cô gái. Phước đó quá lớn đến nỗi chuyển hẳn tướng mạo và số mệnh để cho Bùi Độ trở thành quan chức vinh hiển. Nhưng rồi, tư cách tầm thường tham dục đã phá vỡ phước cũ để cho nghiệp chết đói đủ cơ duyên xuất hiện trở lại. Như vậy, tướng mạo tùy thuộc vào nghiệp chứ không cố định. Nếu chúng ta thường xuyên biết “liều mạng” cứu giúp mọi người, ắt hẳn tướng mạo và số kiếp chúng ta sẽ thay đổi một cách tốt đẹp. Câu chuyện 3: Tướng thay đổi tùy Tâm Tào Bân là vị đại tướng nổi tiếng triều Tống, giúp Tống Thái Tổ bình định thiên hạ, có công lao chinh chiến rất lớn. Có một lần, Tào Bân gặp Trần Hi Di là một người có học vấn rất uyên bác, giỏi xem tướng thuật. Ông này xem qua tướng mạo của Tào Bân rồi nói: Hai bên thành xương của ông lồi lên, ấn đường rộng, mắt dài phóng ánh sáng, chắc chắn sớm trở nên giàu có, song có tướng xấu là quai hàm cao, miệng trệ, xem ra ông không được hưởng phước khi tuổi già. Cứ theo đây mà nói, mỗi khi xuất binh chinh chiến ông nên đối xử khoan hồng, gieo trồng phước đức cho lúc tuổi già. Tào Bân nghe Trần Hi Di nói liền cúi đầu cảm tạ, ghi nhớ lời ấy. Một lần, khi Tào Bân xuất trận, phó tướng Toại Ninh và rất nhiều tướng sĩ thuộc hạ đều chủ trương giết sạch dân trong thành để thị uy. Tào Bân biết được liền ra lệnh nghiêm cấm giết hại dân lành, cấm xâm hại phụ nữ hoặc cướp bóc tài sản của dân. Sau khi chiến sự kết thúc, ông còn cấp lương thực cho những người xa quê muốn trở về, dân chúng không ai không cảm tạ tấm lòng nhân đức của ông. Sau đó, Tào Bân nhận lệnh dẫn binh đánh Giang Nam. Bởi không nỡ nhìn thấy cảnh dân tình khốn khổ lầm than vì chiến cuộc nên ông cáo bệnh không đi. Các võ tướng dưới quyền ông lúc đó đều kéo đến thăm hỏi bệnh tình của ông trước khi xuất chinh. Tào Bân nói với tất cả những người đến thăm bệnh: Bệnh của tôi không thuốc gì chữa khỏi, nhưng chỉ cần tất cả anh em thành tâm thành ý cùng thề rằng ngày tiến công Giang Nam tuyệt đối không được tùy tiện giết hại dân lành, như thế thì bệnh của tôi sẽ tự nhiên thuyên giảm thôi. Các tướng sĩ vốn hết sức kính trọng Tào Bân, nên họ liền cùng nhau phát lời thệ nguyện đúng như vậy. Đến ngày đánh Giang Nam, nhờ đó mà có vô số dân thường được thoát khỏi sự lạm sát. Tấm lòng từ bi của vị tướng quân họ Tào được truyền rộng khắp Giang Nam, dân chúng ai nấy đều cảm kích. Vì thế, mọi người cùng rủ nhau mang lương thực đi đón quân triều đình. Sức chống cự của phản quân vì thế rất yếu ớt. Nhờ vậy mà trận chiến này không phải tốn hao nhiều nhân mạng, hơn nữa còn bảo vệ được tài sản của nhân dân không bị tàn phá. Sau đó ít lâu, Tào Bân có dịp tình cờ gặp lại Trần Hi Di. Ông ta nhìn tiên sinh một lúc rồi nói: Lạ thật! Năm trước tôi xem tướng của ông thấy quai hàm cao miệng trệ, lúc đó tôi khẳng định ông không có phước về già, nhưng hiện tại đã biến đổi, miệng mép đầy đặn xinh đẹp, ánh kim quang thù diệu nhìn thấy khắp mặt và râu tóc, nhất định sẽ được sống lâu nhiều phước lộc. Tào Bân hỏi lại: Sao gọi là kim quang? Đó là ánh sáng hiển hiện của phước đức, nếu người có âm đức thì mặt hiện ánh sáng màu vàng y, mắt sáng, cả khuôn mặt đều tỏa ra khí sắc tốt lành. Người như vậy không chỉ tăng tuổi thọ, con cháu nhiều đời về sau cũng đều hưởng nhờ phước đức. Quả nhiên, về già Tào Bân sống trong cảnh an nhàn thư thái, lúc ra đi cũng hết sức nhẹ nhàng, thọ 69 tuổi, sau khi chết được truy phong tước hiệu Tể Dương quận vương. Tiên sinh có cả thảy 9 người con trai, con trưởng là Vĩ, con thứ là Tông, con thứ ba là Xán, đều là những tướng lãnh nổi tiếng; nhiều đời con cháu về sau đều vinh hiển không ai sánh. ============================== Quan điểm của tôi thì số phận không thể thay đổi về định tính. Đức năng chỉ thay đổi về định lượng của số phận. BAI CHƯA HOÀN CHỈNH
  1 like
 31. Phương pháp chữa bách bệnh cực lạ của lương y Nguyễn Hữu KhaiTuyết Anh (T.H) 10/09/2015 10:31 Phương pháp niệm số trị bệnh của Thầy thuốc ưu tú, Lương y, TS. Nguyễn Hữu Khai đang được nhiều người quan tâm, chia sẻ cùng với những phản hồi về tác dụng chữa bệnh rất hiệu quả. Hiệu ứng về "bài thuốc" niệm số Gần đây trên mạng xã hội đang chia sẻ 1 "bài thuốc lạ" không sử dụng thuốc mà dùng thuật niệm số để chữa bệnh. Phương pháp chữa bệnh không cần thuốc này được nhiều người áp dụng và thu được kết quả như ý: Bạn T.H: "Thầy ơi con đã áp dụng theo hướng dẫn của thầy gần tháng nay lúc nào cũng khụt khịt do xoang đau đầu nữa tôí qua nằm mãi không ngủ được nhớ ra bài thầy hướng dẫn con đã niệm 60 và ngủ lúc nào không hay. Trong người dễ chịu hẳn thầy ạ. Con cảm ơn thầy nhiều ạ. Con chúc thầy sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trên con đường phía trước a." Bạn H.P: "Con cảm ơn Thầy đã đăng bài này. Hiện trong người con lắm loại bệnh quá, làm con luôn đau và mệt mỏi. Con sẽ học bài niệm của Thầy để bớt ốm yếu ạ!"... Và còn rất nhiều bình luận khác về xin tư vấn,chia sẻ bài viết cho người thân của họ sử dụng,... Nhiều người đã chia sẻ niềm vui và lòng biết ơn của mình đến thầy Khai. Nhờ "bài thuốc" này mà nhiều người bệnh đã sớm thoát khỏi những chứng bệnh phiền toái thường gặp hàng ngày mà không mất một đồng nào để mua thuốc. Chân dung Thầy thuốc ưu tú, TS. Nguyễn Hữu Khai Thực chất, thuật niệm số hay còn gọi là liệu pháp tượng số là một trong những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc rất hiệu quả do Lý y sư nghiên cứu dựa vào thuyết Chu Dịch, thuyết Âm dương ngũ hành và triết lý y học Đông phương. Niệm số có thể chữa được các loại bệnh khác nhau với những con số khác nhau. Có bệnh chỉ cần niệm một vài lần là khỏi, có bệnh phải niệm vài ngày, cũng có bệnh phải niệm hàng tháng (sau mỗi lần niệm bệnh sẽ giảm dần). Đôi điều về Thầy thuốc ưu tú, TS. Nguyễn Hữu Khai Nguyễn Hữu Khai sinh năm 1952, là một võ sư, thầy thuốc ưu tú, tiến sĩ y học, doanh nhân tại Việt Nam, chủ tịch Tập đoàn Y dược Bảo Long với hàng chục cơ sở sản xuất từ Nam ra Bắc. Ông là tác giả của hơn 200 sản phẩm Đông dược và Mỹ phẩm Bảo Long. Trong lĩnh vực chuyên môn, Ông được mệnh danh là “Người làm rạng danh nền y dược cổ truyền Việt Nam” và “Người thầy thuốc của thể thao Việt Nam” khi có rất nhiều đóng góp cho ngành. Với nỗ lực và sự cống hiến hết mình cho ngành thầy thuốc nước nhà năm 2010 Lương y Nguyễn Hữu Khai đã được phong danh hiệu Thầy thuốc ưu tú và nhiều huân huy chương lao động giá trị khác. 15/6/2013 tại trụ sở Công ty TNHH Đông Nam dược Bảo Long, có địa chỉ tại Ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đã bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Khai 3 tháng để điều tra về tội "Sử dụng trái phép tài sản". Trải qua thời gian nhiều khó khăn và biến động đến hiện tại, Thầy thuốc ưu tú, TS. Nguyễn Hữu Khai đã trở về và vẫn đang miệt mài với nghề thầy thuốc cứu đời, cứu người, vẫn nhận được sự yêu mến,cảm phục của nhiều người. Mới đây ông đã chia sẻ một phương pháp niệm số chữa bệnh không dùng đến thuốc được nhiều người áp dụng rất công hiệu. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn về phương pháp điều trị bệnh này. Phương pháp niệm số chữa bệnh của Thầy thuốc ưu tú, TS. Nguyễn Hữu Khai Thầy thuốc ưu tú, Ts. Nguyễn Hữu Khai xem mạch kiểm tra sức khỏe cho Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh Thầy thuốc ưu tú, Lương y, TS. Nguyễn Hữu Khai xem mạch kiểm tra sức khỏe cho Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh Niệm số rất dễ thực hiện bạn có thể làm bất cứ lúc nào khi rảnh rỗi, lúc nghỉ ngơi là thời điểm tốt nhất để áp dụng phương pháp niệm số này. Tùy vào từng loại bệnh sẽ có các con số niệm khác nhau. Những bình luận về bài thuốc niệm số trên trang cá nhân của Thầy thuốc ưu tú, TS. Nguyễn Hữu Khai Ví dụ: Để chữa bệnh hoa mắt, chóng mặt (thiểu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình) bạn sẽ niệm số: 820.650 Cách Niệm: Niệm trầm (không cần ra tiếng), niệm là: Tám hai không. Sáu năm không. Lại tiếp, tám hai không. Sáu năm không. Niệm liên tục khoảng 5 đến 10 phút mỗi lần. Ngày niệm 2-3 lần. Khi gặp dấu chấm thì tạm ngưng giống như đọc đoạn văn dừng lại ở dấu chấm. Khi niệm nhiều lần sau đó thì ngưng lâu hơn khi gặp dấu chấm. Niệm từ từ, niệm đến số nào thì phải tưởng tượng ra số đó. Có thể niệm ở tư thế ngồi, nằm hoặc vừa đi vừa niệm. Nếu bị nhiều chứng bệnh thì niệm chữa chứng bệnh cấp kỳ trước hoặc có thể hôm nay niệm chữa bệnh này, mai niệm chữa bệnh khác. Niệm số không gây phản ứng phụ, không công phạt với các loại thuốc, có thể kết hợp vừa dùng thuốc vừa niệm số càng nhanh khỏi bệnh. Niệm số chữa bệnh thường gặp Một số chứng bệnh có thể chữa khỏi bằng phương pháp niệm số như sau: 1, Viêm họng, sưng đau trong họng, ho: 5000.20 2, Viêm mũi, viêm xoang, mặt mũi đau nhức, ngạt mũi, sổ mũi: 60 3, Đau đầu: 6050 4, Đau đầu kèm theo hoa mắt chóng mặt, có thể buồn nôn (Thiểu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình): 820.650 5, Đau một bên đầu, mắt căng, mờ mắt, có thể nôn ói: 260 6, Mắt đau sưng, không mở ra được: 5.650 7, Mắt đau , sưng đỏ, đắng miệng lòng buồn bực: 003 8, Viêm giác mạc,đau đầu, nhức mắt: 2000 9, Viêm phế quản, ho, khó thở: 20.640 10, Đau Tim, đau vùng ngực trái: 380 11, Đau tim, kèm theo cao huyết áp: 720.60 12, Đau dạ dày: 820.40 13, Tiểu rắt, buốt, bụng dưới đau tức: 600.50 14, Tiểu són, tiểu nhiều , tiểu không tự chủ: 200.50 15,Mề đay, mẩn ngứa, dị ứng: 0002 16, Vú có u cục, viêm tuyến vú(mới bị): 640.20 17, Vú có u cục,viêm tuyến vú (bị đã lâu): 640.000.720 18, Sau khi sinh con bị mất sữa: 38000.40 19, Trẹo khớp cổ tay, đau khớp cổ tay: 70 20,Trẹo cột sống, đau lưng không quay người được: 6000 21, Trấn thương ở đùi đau: 000.000.70 22, Trấn thương ở sườn ngực đau: 5000.80 23, Trấn thương ở hông, đùi đau: 720.60.430 23, Trấn thương đau vai, đùi, bắp chân: 8000.70 21, Viêm khớp, chân nặng nề, vô lực: 00100.00700 22, Viêm đau khớp gối: 1000.7000 23, Đau lưng như có vật đè nặng: 640.720 24, Đau lưng do thoái hóa cột sống: 1000.60 25, Đau lưng lan xuống hông, đùi(viêm đau thần kinh tọa): 70.20 26, Đau cánh tay, có thể không nhấc lên được: 650.000 27,Gót chân sưng đau: 4000.370 28, Chân đùi đau tê: 650.30.80 29, Trĩ, Đại tiện ra máu: 00100.800 30, Phù, đau lưng, đau đùi: 650.000.3820 31, Viêm tử cung, đau bụng, nhiều khí hư: 6000 32, Sỏi thận: 720.40.60 33, Sỏi bàng quang đau tức bụng dưới: 60.2000 34, Sỏi mật,viêm túi mật: 40.60.3800 35, Vã mồ hôi, mồ hôi bàn tay, bàn chân, run tay: 650.3820 36, Phong thấp, viêm phụ khoa, viêm niệu đạo, kém ăn, khó ngủ: 20.650.380 37, Thoái hóa đốt sống cổ, đau vai gáy, đau đầu: 2650.380 Ngày 08 tháng 9 năm 2015 TS y học Nguyễn Hữu Khai http://soha.vn/song-khoe/phuong-phap-chua-bach-benh-cuc-la-cua-luong-y-nguyen-huu-khai-20150909211022094.htm
  1 like
 32. Xin Kính hỏi các Quý Cao nhân ? Hiện nay chọn ngày Bất Tương có nhiều tài liệu sai khác nhau, cụ thể như sau: Bảng lập thành ngày Bất tương: 1.Theo Ngọc hạp chánh tông - Tháng Giêng: Bính Dần, Đinh Mẹo, Bính Tý, Kỷ Mẹo, Mậu Tý, Canh Dần,Tân Mẹo. - Tháng Hai: Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Sửu, Bính Tuất, Mậu Dần, Kỷ Sửu. Mậu Tuất, Canh Tuất. - Tháng Ba: Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Tỵ, Đinh Dậu. - Tháng Tư: Giáp Tý, Giáp Tu ất, Bính Tý, Ất Dậu, Bính Tuất, Mậu Tý, Bính,Thân, Đinh Dậu, Mậu Tuất. - Tháng Năm: Quý Dậu, Giáp Tuất, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Tuất, Ất Mùi, Bính Thân, Mậu Thân, Kỷ Mùi. - Tháng Sáu: Nhâm Thân, Quý Dậu, Giáp Tuất, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, GiápThân, Ất Dậu, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Nhâm Tuất. - Tháng Bảy: Nhâm Thân, Quý Dậu, Nhâm Tuất, Quý Mùi, Giáp Thân, Ất Dậu, Giáp Tuất, Ất Mùi, Quý Tỵ, Kỷ Mùi. - Tháng Tám: Mậu Thìn, Tân Mùi, Giáp Thân, Nhâm Thìn, Quý T ỵ, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Mậu Ngọ, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Quý Mùi. - Tháng Chín: Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Tân Mùi, Ất Mẹo, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Quý Tỵ, Quý Mẹo, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi. - Tháng Mười: M ậu Thìn, Canh Ngọ, Canh Thìn, Nhâm Ng ọ, Canh Dần, Tân Mẹo, Nhâm Thìn, Nhâm Dần Quý Mẹo, Mậu Ngọ. - Tháng Mười Một: Đinh Mẹo, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Đinh Sửu, Kỷ Mẹo, Canh Thìn, Tân Tỵ, Nhâm Thìn, Tân Sửu, Đinh Tỵ. - Tháng Chạp: Bính Dần, Đinh Mẹo, Mậu Thân, Đinh Sửu, Mậu Dần, Kỷ Mẹo, Canh Thìn, Ất Mẹo, Canh Dần, Tân Mẹo, Tân Sửu, Bính Thìn. 2. Theo Hòa thượng Thích Hoàn Thông: Tháng Giêng: Bính, Nhâm: tý; Ất, Kỷ, Tân, Quý: mẹo. Tháng Hai: Bính, Canh, Mậu: tý, tuất; Ất, Đinh, Kỷ: sửu. Tháng Ba: Ất, Đinh, Kỷ: dậu, sửu. Tháng Bốn: Giáp, Bính, Mậu: tý; Giáp, Bính: thân; Ất Đinh: dậu; Giáp, Mậu: tuất. Tháng Năm: Kỷ Mùi, Mậu Tuất; Ất, Quý: mùi, dậu; Giáp, Bính: thân, tuất. Tháng Sáu: Giáp, Nhâm: ngọ, thân, tuất; Ất, Quý: mùi, dậu; Mậu tuất, Kỷ mùi. Tháng Bảy: Ất, Kỷ, Quý: tỵ, mùi; Giáp, Nhâm, Mậu: ngọ; Ất, Quý: dậu; Giáp, Nhâm: thân. Tháng Tám: Giáp, Nhâm, Mậu: ngọ, thìn; Giáp Tuất; Tân, Kỷ, Quý: tỵ, mùi. Tháng Chín: Kỷ, Tân: tỵ, mùi; Canh, Nhâm, Mậu: ngọ; Quý; Tân: mẹo; Quý mùi. Tháng Mười: Mậu tý; Mậu, Canh, Nhâm: dần, thìn; Kỷ, Tân, Quý: mẹo. Tháng Một: Canh, Nhâm, Mậu: thìn; Đinh, Kỷ: mẹo; Đinh,Tân, Kỷ: tỵ, sửu. Tháng Chạp: Đinh, Tân, Kỷ: sửu, mẹo; Bính, Canh, Mậu: dần, thìn. 3. Theo Thái Kim Oanh Bảng lập thành ngày Bất tương Tháng Giêng: Canh, Bính: Dần, Tý- Kỷ, Tân, Đinh: Mão, Sửu. Tháng Hai: Bính, Canh: Dần, Tý, Tuất - Ất, Đinh, Kỷ: Sửu. Tháng Ba: Ất, Đinh, Kỷ: Dậu, Sửu – Giáp, Bính: Tuất. Tháng Tư: Giáp, Bính, Mậu: Tý, Tuất, Thân - Ất, Đinh: Dậu. Tháng Năm: Ất, Quý: Mùi, Dậu – Giáp, Bính, Mậu: Thân, tuất. Tháng Sáu: Mậu, Giáp, Nhâm: Ngọ, Thân, Tuất - Ất, Quý: Mùi, Dậu. Tháng Bảy: Ất, Quý: Tỵ, Mùi, Dậu - Giáp, Nhâm, Mậu: Ngọ, Thân. Tháng Tám: Giáp, Nhâm, Mậu: Thân, Ngọ, Thìn - Tân, Quý: Tỵ, Mùi. Tháng Chín: Canh, Nhâm, Mậu: Thìn, Ngọ - Quý, Tân: Mão, Mùi. Tỵ Tháng Mười: Canh, Nhâm: Dần, Ngọ - Kỷ, Tân, Quý: Mẹo, Tỵ. Tháng Một: Canh, Nhâm: Thìn - Đinh, Tân, Kỷ: Tỵ, Sửu, Mão. Tháng Chạp: Bính, Canh: Dần, Thìn - Đinh, Tân, Kỷ: Sửu, Mão; 4.Trên nhiều trang Web và Diễn đàn Lý Số Phương đông: - Lập Xuan và Vũ Thủy : Bính Dần , Đinh Mẹo , Bính Ty , Kỷ Mẹo , Mậu Ty , Canh Dần , Tan Mẹo. - Kinh Trập và Xuan Phan : Ất Sửu , Bính Ty , Đinh Sửu , Bính Tuất , Mậu Ty , Kỷ Sửu , Mậu Tuất , Canh Ty , Canh Tuất. - Thanh Minh và Cốc Vũ : Ất Sửu , Đinh Sửu , Ất Dậu , Kỷ Sửu , Đinh Dậu , Kỷ Dậu. - Lập Hạ và Tiểu Mãn : Giáp Ty , Giáp Tuất , Bính Ty , Giáp Than , Ất Dậu , Bính Tuất , Mậu Ty , Bính than , Đinh dậu , Mậu Tuất. - Mang Chủng và Hạ Chí : Quy Dậu , Giáp Tuất , Quy Mùi , Giáp Than , Ất Dậu , Bính Tuất , Ất Mùi , Bính Than ,Mậu Tuất , Kỷ mùi. -Tiểu Thử và Đại thử : Nham than , Quy Dậu , Giáp Tuất , Nham Ngọ , Quy Mùi , Giáp Than , Ất Dậu , Giáp Ngọ , Ất Mùi , Mậu Tuất , Kỷ Mùi , Nham Tuất. - Lập Thu và Xử Thử : Kỷ Tị , Nham Than , Quy Dậu , Nham Ngọ , Quy Mùi , Giáp Than , Ất Dậu , Quy Tị , Giáp Ngọ , Ất Mùi , Ất Tị , Mậu Ngọ , kỷ Mùi. - Bạch Lộ và Thu Phan : Mậu Thìn , Kỷ Tị , Tan Mùi , Tan Tị , Nham Ngọ , Quy Mùi , Giáp than , Nham Thìn , Quy Tị , Giáp Ngọ , Giáp Thìn , Mậu Ngọ. - Hàn Lộ và Sương giáng : Kỷ Tị , Canh Ngọ , Tan Mùi , Tan Tị , Nham Ngọ , Quy Mùi , Quy Tị , Quy Mẹo , Mậu Ngọ , Kỷ Mùi. _ Lập Đông và Tiểu Tuyết : Mậu Thìn , Canh Ngọ , Mậu Dần , Kỷ Mẹo , Canh Thìn , Nham Ngọ , Canh Dần , Tan Mẹo , Nham Thìn , Nham Dần ,Quy Mẹo , Mậu Ngọ . _ Đại Tuyết và Đông Chí : Đinh Mẹo , Mậu Thìn , Kỷ Tị , Đinh Sửu , Kỷ Mẹo , Canh Thìn , Tan Tị , Nham Thìn , Tan Sửu , Đinh Tị _ Tiểu Hàn và Đại Hàn : Bính Dần , Đinh Mẹo , Mậu Thìn , Đinh Sửu , Mậu Dần , Kỷ Mẹo , Canh Thìn , Canh Dần , Tân Mẹo , Tân Sửu , Bính Thìn. 5- Trên Web BAO LA VAN SU Giêng Bính Dần - Đinh Mão - Bính Tý - Kỷ Mão-Mậu Tý - Canh Dần - Tân Mão Hai Ất Sửu - Bính Dần - Đinh Sửu - Bính Tuất-Mậu Dần - Kỷ Sửu - Mậu Tỵ - Canh Tuất Ba Ất Sửu - Đinh Sửu - Kỷ Tỵ - Đinh Dần Tư Giáp Tý - Giáp Tuất - Bính Tý - Mậu Tý-Ất Dậu - Bính Thân - Mậu Tuất - Đinh Dậu Năm Kỷ Mùi - Mậu Thân - Bính Thân - Bính Tuất-Ất Mùi - Quý Dậu - Giáp Tuất - Giáp Thân - Ất Dậu Sáu Giáp Ngọ - Ất Mùi - Ất Dậu - Nhâm Tuất-Giáp Thân - Nhâm Ngọ - Quý Mùi - Quý Dậu-Nhâm Thân - Giáp Tuất Bảy Giáp Thân - Quý Mùi - Nhâm Thân - Quý Dậu-Ất Dậu - Ất Mùi - Kỷ Mùi - Quý Tỵ-Ất Tỵ - Giáp Tuất Tám Nhâm Ngọ - Quý Mùi - Mậu Ngọ - Tân Tỵ-Giáp Ngọ - Giáp Thìn - Nhâm Thìn - Quý Tỵ-Mậu Mùi - Giáp Thân Chín Mậu Ngọ - Kỷ Mùi - Quý Mão - Quý Tỵ-Quý Mùi - Tân Tỵ - Nhâm Ngọ - Kỷ Tỵ-Canh Ngọ - Tân Mùi - Ất Mão Mười Nhâm Dần - Quý Mão - Mậu Ngọ-Nhâm Thìn - Canh Ngọ - Canh Thân-Mậu Thìn - Nhâm Ngọ - Canh Dậu - Tân Mão Mười một Canh Thìn - Tân Tỵ - Nhâm Thìn - Tân Sửu-Đinh Tỵ - Đinh Mão - Mậu Thìn - Kỷ Tỵ-Đinh Sửu - Kỷ Mão Mười hai Canh Dần - Tân Mão - Tân Sửu - Bính Thìn-Mậu Dần - Kỷ Mão - Ất Sửu - Canh Thìn-Bính Dần - Đinh Mão - Mậu Thìn - Đinh Sửu. Trong đó, bảng 1 và 4 giống nhau nhưng bảng 1 theo tháng, bảng 4 ghi theo tiết khí, Xem kỹ thì không bảng náo giống nhau cả, Vậy thì thế nào là đúng??? Mong các Cao Nhân chỉ giáo, Xin Cám ơn nhiều !
  1 like
 33. Thực ra để trấn Xuyên môn sát có nhiều phương pháp. Thí dụ như: treo Phong linh,gương chiếu hướng, bình phong, tường chặn.....Nhưng như thế nó "phong thủy" quá. Một phong thủy gia thực sự thì khi ứng dụng phong thủy không thể để lại dấu ấn. Tất nhiên trừ trường hợp bất đắc dĩ.
  1 like
 34. Chào bạn, Chồng Tân Dậu vợ Quý Hợi, tương quan tuổi tốt, thiên can và mạng chồng sinh cho vợ (Tân sinh Quý, mạng Mộc sinh Hỏa theo Lạc Thư Hoa Giáp), 2 vợ chồng hợp tính và chồng rất chiều vợ. Con gái đầu 2008 Mậu Tý Thiên Can hợp cha, nhưng mạng Thủy khắc mẹ Hỏa. Từ khi sinh bé này thì công việc của cha có phần cực hơn, con thì bướng với mẹ! Con sau 2011 Tân Mão hợp mẹ, mạng Mộc sinh mẹ Hỏa, bình hòa mạng Cha, Thiên can Tân Tân bình hòa. Có thể thấy từ 2011 thì gia đình bình ổn hơn so với thời gian từ 2008-2011, nhưng con gái sau hay đau ốm lặt vặt, đến lúc cháu khoảng 8t thì sẽ khỏe. Nếu muốn sinh thêm con, phải đến 2018 Mậu Tuất mới là năm tốt nhất, từ 2014-2017 con khắc cha và mẹ, không nên sinh. Không biết bạn lập gia đình năm nào, nếu 2 vợ chồng cưới nhau trong khoảng thời gian thừ 2007-2008 thì phạm năm Tam Tai của chồng, nếu vậy thì cuộc sống sẽ chật vật hơn! Trong 3 năm từ 2013-2015 là Tam Tai của mẹ và con gái sau, nên cẩn thận hao của! Thân mến.
  1 like
 35. PHONG THỦY LẠC VIỆT ỨNG DỤNG. Trong kiến trúc nhà riêng của Nguyễn Vũ Tuấn Anh KẾT LUẬN II. Sự khác biệt trong cấu trúc nội hàm của Phong thủy Lạc Việt và những di sản liên quan trong cổ thư chữ Hán. Thông qua bài viết này về việc ứng dụng Phong Thủy Lạc Việt, quí vị và anh chị em cũng nhận thấy rằng: Đó là sự tổng hợp có tính hệ thống tất cả những hệ quy chiếu mô tả 4 yếu tố tương tác căn bản nhất. Tính khoa học của Phong Thủy Lạc Việt được xác định trên cơ sở tiêu chí khoa học cho một lý thuyết, giả thuyết khoa học....vv.... được coi là đúng. Tiêu chí khoa học căn bản nhất xác định tính khoa học cho một lý thuyết khoa học - tôi đã nhiều lần trình bày là: Lấy tiêu chí khoa học làm chuẩn mực để đối chiếu thì toàn bộ hệ thống Phong Thủy Lạc Việt hoàn toàn phù hợp. Trong khi đó, sự ứng dụng phong thủy theo cổ thư chữ Hán là sự ứng dụng riêng phần - gọi là "trường phái". Cái gọi là "Trường phái" phong thủy xuất hiện trong lịch sử văn minh Hán, được mô tả như một hệ thống phương pháp ứng dụng độc lập,không liên quan gì đến nhau. Thậm chí mâu thuẫn nhau. Những cái bếp quay như chong chóng bởi các phong thủy gia khác nhau theo cổ thư chữ Hán đến làm phong thủy cho các ngôi gia đã chứng tỏ điều này. Như vậy, xét theo chuẩn mực là "tiêu chí khoa học" cho một hệ thống lý thuyết khoa học thì tất cả những di sản liên quan đến ngành Phong Thủy theo cổ thư chữ Hán thiếu tính hệ thống, tính nhất quán. Ở đây tôi chưa nói đến những phương pháp ứng dụng còn lưu truyền trong dân gian mà chưa biết nó nằm trong cái gọi là "trường phái" nào?! Hoặc với một cái nhìn với một góc độ lớn hơn thì Phong Thủy Hàn Quốc - đang xin Liên Hiệp Quốc công nhận - chắc chắn không thuộc về "lịch sử văn minh Hán". Thật là một sự hết sức vô lý rất rõ ràng như vậy, những vì một lối mòn tư duy từ hàng ngàn năm nay, người ta cứ rầm rầm mặc định cho rằng: Lý học Đông phương và ngành phong thủy học có nguồn gốc Hán. Chẳng bao giờ một học thuyết lại sinh ra những sản phẩm hệ quả của nó lại tự mâu thuẫn nhau và cùng một mục đích và đối tượng ứng dụng - nhà ở - lại đầy những mâu thuẫn , quen gọi là "trường phái". Đúng là vớ vẩn! Trở lại vấn đế phong thủy - trên những ý tưởng đã trình bày - người viết xác định tính khoa học của ngành phong thủy được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt - cội nguồn đích thực của văn minh Đông phương - chính là một hệ thống phương pháp luận ứng dụng chuyên ngành mà đối tượng của nó chính là con người sống trong những ngôi gia, chịu ảnh hưởng của những quy luật tương tác từ môi trường xung quanh. Vì là một hệ thống phương pháp luận mang tính lý thuyết, cho nên để xác định tính khoa học của nó phải cần so sánh đối chiếu với tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng. So sánh với tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học và thỏa mãn với nó, giữa Phong Thủy Lạc Việt và những di sản từ cổ thư chữ Hán thì chỉ có Phong thủy Lạc Việt hoan toàn thỏa mãn. Bởi: 1/ Tính hệ thống. Phong thủy cổ thư chữ Hán không mang tính hệ thống. Cụ thể: các cái gọi là "trường phái" mang tính độc lập và mâu thuẫn nhau với sự hoàn toàn khác biệt trong phương pháp ứng dụng. - Trong khi đó Phong Thủy Lạc Việt hoàn toàn mang tính hệ thống trong mối liên hệ hệ quả với thuyết Âm Dương Ngũ hành và các mối liên hệ liên quan đến các nguyên tắc, tiêu chí và các khái niệm.vv..trong hệ thống phương pháp luận và những mô hình biểu kiến của nó. Nó tổng hợp được bốn yếu tố tương tác - gọi là "trường phái" từ những di sản trong cổ thư chữ Hán. Trong Phong Thủy Lạc Việt, bốn hệ thống mô tả 4 yếu tố tương tác căn bản đúng trong hệ quy chiếu của nó và không mâu thuẫn với các hệ thống mô tả các yếu tố khác;mà là chỉ có sự khác biệt liên quan đến từng hệ quy chiếu. Thí dụ: Hướng Tây Bắc là tốt với người Tây Trạch - theo sự mô tả của yếu tố Bát trạch. Nhưng nó có thể xấu trong trường hợp cụ thể vào một khoảng thời gian liên quan đến vận Huyền Không - theo sự mô tả của yếu tố Huyền Không. 2/ Tính nhất quán. Tất nhiên Phong thủy cổ thư hoàn toàn không mang tính nhất quán, mà điều thể hiện rõ nhất chính bởi sự cấu thành căn bản của nó là cái gọi là bốn trường phái mâu thuẫn nhau và mâu thuẫn ngay trong nội tại của hệ thống ứng dụng trong từng trường phái. Thí dụ ngay trong cái gọi là phương pháp tính tuổi cất nhà - không biết thuộc "trường phái" nào - cũng có nhiều cách khác nhau và mâu thuẫn lẫn nhau để tính. Hoặc như phương pháp phi tinh sơn, hương trong huyền không cũng có nhiều cách, chẳng biết cách nào đúng. Hoặc liên quan đến những di sản Lý học nói chung là môn Tử Vi, cũng có nhiều phương pháp an sao khác nhau và tính chất một số sao cũng mâu thuẫn. Cái nào đúng? Chẳng ai trả lời được điều này. Nhưng trước sự hiệu chỉnh và hệ thống hóa để phục hồi lại toàn bộ những gía trị di sản đó thì nhao nhao phê phán, chỉ trích rất phi học thuật. - Ngược lại Phong thủy Lạc Việt hoàn toàn mang tính nhất quán - về tính tổng hợp thì tất cả mọi cái gọi là "trường phái" mang tính độc lập trong cổ thư chữ Hán , chỉ được coi là bốn yếu tố tương tác căn bản trong tính hệ thống của ngành Phong Thủy Lạc Việt. Chúng là những hệ thống phương pháp luận riếng phần mô tả cụ thể quy luật tương tác từ hệ quy chiếu của nó, được mô hình hóa, biểu kiến hóa và không mâu thuẫn lẫn nhau. Cụ thể: Tất cả các yếu tố này đều ứng dụng trong một ngôi gia là nhà tôi. Tính nhất quán này không chỉ ở chi tiết là một căn nhà nhỏ bé của tôi - so với cả cái vũ trụ bao la này và so với những căn nhà lớn hơn. Mà nó nhất quán vì nhân danh khoa học theo tiêu chi cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng. Ở mức độ tổng quát liên quan đến toàn bộ thuyết ADNH - mà Phong thủy Lạc Việt, cũng như tất cả ngành học khác của Lý học Việt - tôi muốn nói đến một ví dụ nữa, là: Đã xác định bản chất của Hà Đồ - chính là một hình biểu kiến quy luật vận hành của Mặt trời, mặt trăng và Ngũ Tinh (được phân loại theo thuyết Ngũ Hành) trong mối quan hệ tương tác với địa cầu. Một trong những tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học xác định rằng: Đây là một mô hình biểu kiến mô tả mối liên hệ giữa Hà Đồ và Địa Cầu, nhân danh nền văn hiến Việt. - Còn những di sản từ cổ thư chữ Hán lại xác định Hà Đồ là đồ hình do con Long Mã hiện lên trên sống Hoàng Hà và vua Phục Hi "chợt ngộ tâm linh" làm ra Hà Đồ. Tất nhiên nó không có cái gọi là "cơ sở khoa học" - cho dù cái "cơ sơ khoa học" do ông Phan Huy Lê nêu ra đó , nó được hiểu theo bất cứ cách nào. Cá nhân tôi cũng đang chờ cái nội dung khái niệm "cơ sở khoa học" của ông Phan Huy Lê , để đối chiếu, so sánh với những luận cứ của mình trong việc chứng minh Việt sử 5000 năm văn hiến, nó có điểm nào chưa trùng khớp với cái "cơ sở khoa học" của ông. Đương nhiên, với con Long mã trên sông Hoàng Hà và con thần Quy trên sông Lạc thủy thì không thể lấy bất cứ một tiêu chí khoa học nào để có được tính nhất quán - trên phương diện khoa học - mô tả những gì còn lại trong cổ thư chữ Hán - ngay từ tính khởi nguyên của nó. Chưa nói đến sự lộn xộn trong lịch sử của học thuyết này và tính mơ hồ,mâu thuẫn ngay trong nội dung không thể phục hồi từ hơn 2000 năm qua. 3/ Tính hoàn chỉnh. Do xuất phát từ hai nền văn minh khác nhau từ nền tảng tri thức và cơ sở phương tiện kỹ thuật, xã hội khác nhau. Nên khổng thể gọi là hoàn chỉnh - nếu xét một cách chi tiết đến từng khái niệm liên quan - trong qúa trình phục hồi toàn bộ hệ thống của thuyết Âm Dương Ngũ hành nói chung và phong Thủy Lạc Việt nói riêng. Nhưng những gía trị được phục hồi đã xác định tính hoàn chỉnh của học thuyết này và cụ thể ở ngành Phong Thủy Lạc Việt trong quá khứ. Và nó chứng tỏ được rằng một khả năng hoàn chỉnh hoàn toàn trong tương lai. Bởi chính tính hệ thống và nhất quán đã được chứng tỏ. Tính hoàn chỉnh và khả năng hoàn chính của Phong Thủy Lạc Việt nói chung và của tất cả mọi ngành ứng dụng liên quan đến học thuyết Âm Dương Ngũ hành, như: Tử Vi, Kinh Dịch.... chính là sự xác định từ tính hệ thống và nhất quán của nó với khả năng phục hồi hoàn chỉnh. - Ngược lại, những di sản từ cổ thư chữ Hán liên quan đến Lý học nói chung - kể cả Đông y - không có khả năng phục hồi và phát triển về tính hoàn chỉnh - chưa nói đến phát triền. Tất nhiên nó chìm đắm trong bức màn huyền ảo, huyền bí. Không phải bây giờ mà đã hơn 2000 năm đã trôi qua. Tất cả tri thức của nền văn minh nhân loại vẫn đang bị thách đố bởi những bí ẩn của văn minh Đông phương. Ngay cả những nhà khoa học của chính Trung Quốc - nơi tự nhận là cái nôi của nền văn minh Đông phương kỳ vĩ, cũng bất lực khi tìm hiểu về những gía trị thật của nó. Sự bất lực này thể hiện ở sự tự phủ nhận những di sản tự nhận là của chính họ. Đây là một ví dụ: Qua bài viết trên, quí vị và anh chị em cũng thấy rằng: Ngay cả người phản đối và ủng hộ Đông Y, cũng chỉ là dạng "Thờn bơn méo miệng, chê trai lệch mồm". Họ chẳng có một cơ sở nào để chỉ ra cái đúng và sai trong hệ thống luận cứ của nhau. Nhưng chủ đề bài viết này không phục vụ cho môn Đông Y. Nên người viết chỉ coi là một ví dụ. 4/ Tính hợp lý khi giải thích các vấn đề liên quan. Chính sự phục hồi toàn bộ những giá trị của nền văn minh Đông phương , nhân danh nền văn hiến Việt với lịch sử gần 5000 năm (2879 BC - 2012), cho nên những khái niệm mơ hồ, như "Khí" trong Lý học....vv...được định danh và sử dụng như một gía trị để quán xét đối chiếu và hệ thống hóa một cách nhất quán và lý giải một cách hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan trong tính hệ thống và nhất quán trong từng khái niệm ứng dụng trong hệ thống. Sự ứng dụng những nguyên tắc, tiêu chí ....trên từng chi tiết trong căn nhà của tôi là một ví dụ cụ thể. 5/ Tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri. Tiêu chí khoa học phát biểu rằng: . Chính khả năng tiên tri của Lý học Đông phương đã chứng tỏ một quy luật vũ trụ được tổng hợp và mô tả qua những mô hình biểu kiến, siêu công thức của nó, đã xác định những quy luật vũ trụ và cơ chế tương tác của toàn thể vũ trụ liên quan đến con người. Tính quy luật trong Lý học Việt hoàn hảo hơn nhiều so với di sản cổ thư chữ Hán. Một ví dụ trong trường hợp này là Tử Vi Lạc Việt và bảng Lạc Thư hoa giáp.... Xét về toàn cục thì tất cả những bộ môn khác nhau của Lý học Đông phương, được hiệu chỉnh nhân danh nền văn hiến Việt là một hệ thống hoàn chỉnh và phù hợp với tiêu chí khoa học. Khả năng tiên tri và tính khách quan rõ ràng được xác định hoàn toàn minh bạch và rõ nét. Bởi vậy, thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là Lý thuyết thống nhất mà nhân loại đang tìm kiếm. Bởi vì nó thỏa mãn tất cả những gì cần có của lý thuyết thống nhất khoa học. Có một vị giáo sư phát biểu rằng: "Một lý thuyết thống nhất phải lý giải được cả vấn đề tôn giáo và tâm linh". Hoàn toàn chính xác! Thuyết Âm Dương Ngũ hành chinh là nguyên nhân của một tôn giáo cổ Đông phương: Đạo Giáo, chính là căn nguyên của Tứ Phủ công đồng và cả Đạo Mẫu của Việt Nam. Bạn hãy xem kỹ lại tất cả những y phục Ngũ sắc và ký hiệu Âm Dương, bát quái trên y phục của các đạo sĩ và trên những lá bùa của cac thuật sĩ, đạo sĩ Đông phương.... Giáo sư Bùi Văn Nguyên đã chứng minh trong tác phẩm của ông - "Cội nguồn trăm họ" - rằng: Kinh Dương Vương chính là Thượng Đế. Không chỉ Đông Phương mà thuyết ADNH còn lý giải những hình tượng tôn giáo của tất cả các nền văn minh cổ xưa: Phật giáo; Thiên Chúa giáo, Do Thái Giáo, Ấn độ giáo...vv...., Còn tiếp
  1 like
 36. PHONG THỦY LẠC VIỆT ỨNG DỤNG. Trong kiến trúc nhà riêng của Nguyễn Vũ Tuấn Anh Tiếp theo Hữu Bạch Hổ I. Những tiêu chí và nguyên tắc trong Phong thủy Lạc Việt Một công trình nghiên cứu khoa học bị lãng quên. Cách đây nhiều thập kỷ, đã có một nhà khoa học Hoa Kỳ xác định rằng: "Trái đất là một sinh thể sống". Kết luận này được đăng tải trên một tờ báo chính thống - Nhưng vì quá lâu, hơn nữa ngày ấy, tôi cũng không quan tâm lắm đến những thông tin loại này, nên không nhớ chính xác nguồn tin. Nhưng kết luận này đã gây ấn tượng trong tôi. Và khi tìm hiểu về Lý học Đông phương với ngành phong thủy, tôi đã rất ngạc nhiên khi Lý học Đông phương đã ứng dụng từ hàng ngàn năm trước quan niệm này. Tổng hợp từ những mảnh vụn trong cổ thư còn lại, Phong Thủy Lạc Việt xác định rằng: Một trong những sự ứng dụng của ngành Phong thủy Lạc Việt và coi là yếu tố căn bản bao trùm chính là sự vận động của dòng "Khí". Những khái niệm trong phong thủy, như: Thoái khí, thoát khí, suy khí, bế khí, tù khí...vv....đều là những khái niệm mô tả sự vận động , hay thông thoáng của dòng "khí" lưu thông trong nhà. Và nguyên lý coi một ngôi gia như là một sinh thể sống, chính là quán xét nguyên lý vận động của dòng khí ( Tức là chi tiết hơn rất nhiều và đã mang tính ứng dụng, chứ không cần vĩ mô như việc coi "Trái Đất chính là một sinh thể sống" của khoa học gia Hoa Kỳ và ông cũng mới chỉ có tính đặt vấn đề). Sự định nghĩa về "khí", tôi đã xác định trong Phong Thủy Lạc Việt và công bố trong Hội thảo "Phong thủy là khoa học", bạn đọc có thể tham khảo trong chuyên đề: "Hội thảo phong thủy", ngay trong mục Phong thủy của diễn đàn. Ở đây tôi cần xác định rõ ràng và công khai một lần nữa rằng: Sở dĩ tôi cần xác định công khai, minh bạch, chính vì có những sự "phản biện" sau lưng tôi, cho rằng: Cổ thư chữ Hán có định nghĩa về "khí". Nhưng tôi cấn khẳng định rằng: Trong tất cả các cổ thư chữ Hán từ hàng ngàn năm nay, không hề có sự định nghĩa về khái niệm "Khí" nói chung. Mặc dù tôi không thể xem tất cả các sách chữ Hán từ hàng ngàn năm nay có nội dung liên quan đến thuyết Âm Dương Ngũ hành. Nhưng sự mơ hồ khi ứng dụng khái niệm "khí" và những cố gắng tìm hiểu bản chất của "khí" của các nhà nghiên cứu cổ kim từ hàng ngàn năm nay, đã xác định điều này. Trện cơ sở định nghĩa về khí, đối chiếu với những mảnh vụn còn sót lại của nền văn hiến Việt - - sau khi sụp đổ ở miến nam Dương Tử từ hơn 2000 năm trước và ghi nhận trong cổ thư chữ Hán trong quá trình Hán hóa nền văn hiến này - chúng tôi thẩm định và phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt - thì - những tiêu chí và nguyên tắc cần trong phong thủy Lạc Việt được xác định như sau: I. 1. Cầu thang trong phong thủy Lạc Việt: Diễn đàn lyhocdongphuong.org.vn đã có bài viết mô tả một cầu thang chuẩn theo Phong thủy Lạc Việt là phải có tính dẫn khí. Căn cứ theo bài nghiên cứu của Hà Mạnh Hùng - trong Hội thảo Phong thủy, có tựa là: "Khí và mô hình đồng dạng chất lưu" - chúng tôi xác định như sau: Một cầu thang chuẩn về khí phải bảo đảm rằng: Khi đổ nước ở tầng trên cùng thì nước phải chảy theo hàng lang và cầu thang, như một nguồn nước liên tục xuống phía dưới nhà. Với một cầu thang như vậy, mới bảo đảm tính "dẫn khí" lên các lầu trên. Những loại cầu thang model, như: Cầu thang xương cá, hở thành một hoặc hai bên, đều không có tính dẫn khí. Do đó một cầu thanh chuẩn theo Phong thủy Lạc Việt phải có hai bờ cầu thang. Dưới đây là cầu thang được xây cất theo chuẩn phong thủy Lạc Việt trong nhà của tôi: Đây là một tiêu chí bắt buộc thep Phong thủy Lạc Việt. Nếu không thực hiện tiêu chí này thì các tầng càng cao, càng bị vô hiệu hóa chức năng sử dụng. Vì "khí" không được dẫn lên các tầng trên. Chính sự hài hòa và vận động có tính quy luật của "Khí" mang lại sự sống trong ngôi gia. I.2. Nền nhà phải có tính dẫn khí. Phong Thủy Lạc Việt căn cứ vào sự tổng hợp những mảnh vụn còn sót lại trong cổ thư và lưu truyền trong dân gian, đã xác định rằng: Nền nhà trong cùng một tầng nhà phải bằng phẳng từ đằng trước ra đằng sau, không được phép có sự chênh lệch, tạo những khoảng cao thấp . Do đó, Phong thủy Lạc Việt hoàn toàn không chấp nhận các kiểu nhà lệch tầng, tạo hồ cá giữa nhà, hoặc khoảng trũng khi vào những căn phòng. Với một nền nhà phẳng từ trước ra sau là điều kiện để dòng khí luân chuyển dễ dàng, tránh được sự bế khí, hay khí tù hãm.. Hình dưới đây chụp từ phòng sau nhà (Nhà tôi có hai phòng mỗi tầng) cho thấy: Nền nhà hoàn toàn bằng phẳng. Tất cả các tầng trong nhà đều được thiết kế như vậy. Còn tiếp
  1 like
 37. PHONG THỦY LẠC VIỆT ỨNG DỤNG. Trong kiến trúc nhà riêng của Nguyễn Vũ Tuấn Anh Tiếp theo Hữu Bạch Hổ Toàn bộ căn nhà và cấu trúc trong sự tương quan với Thanh Long là Bạch Hổ. Trong nội thất căn nhà so với hành lang thì bên phải là Bạch Hổ, so với hồ cả ngoài sân thì căn nhà là Bạch hổ, so với hẻm bên trái nhà - nếu có - thì căn nhà là Bạch Hổ...vv.... Bạch Hổ là một khái niệm trừu tương, mô tả tất cả những thực tại hiện hữu bên phải cân đối với Thanh Long, hoặc qua tâm nhà, căn nhà. Trong bài viết này - nếu so với bề cá trong sân thì nó chính là căn nhà. Nếu so với hành lang trong nhà thì nó chính là cấu trúc phía bên phải nhà. Thanh Long và Bạch hổ phải uy nghi, nhưng không hung sát. Phong Thủy Lạc Việt - cũng như Lý học - lấy sự hài hòa, cân đối làm chuẩn mực, không thái quá, không bất cập. Tức là tính cân bằng Âm Dương trong mối quan hệ của các yếu tố Thanh Long - Bạch Hổ; Huyền Vũ - Chu tước. Tính cân bằng âm dương trong bố cục kiến trúc, không cực đoan như nhiều người lầm tưởng theo kiểu bên phải và bên trái phải giống y như nhau. Có một câu chuyện hài có thật như sau: Đám học sinh chúng tôi sơ tán chiến tranh. Về một vùng quê. Một thằng trong lớp hỏi: "Mày đến nhà bà Năm Gánh cuối xóm chưa?".Mặc dù chưa đến nhà bà này bao giờ, nhưng thằng bạn láu cá của tôi trả lời: "Tao đến rồi! Nhà bà ấy ở giữa có bàn thờ và hai bên có hai cái giường chứ gì!". Thực ra thì bố cục nội thất trong các nhà ở nông thôn Bắc Việt Nam hầu hết đều như vậy. Ngay đến bây giờ, bạn cũng có thể thấy cách bổ cục này ở những căn nhà xưa. Điều này cho thấy tính phổ biến văn hóa Lý học về sự cân bằng Âm dương trong sinh hoạt của từng gia đình Việt Nam. Nhưng đó chỉ là cách hiểu đơn giản nhất về tính cân bằng Âm dương trong sự cân đối. Thí dụ như tính hài hòa trong bức tranh thủy mặc dưới đây - chính hàng chữ bên trái bức tranh làm cân bằng bố cục toàn bộ bức tranh,mà không phải là sự cân đối cơ học theo kiểu: "Ở giữa bàn thờ, hai bên hai cái giường". Quí vị và anh chị em thân mến. Trong sự tiến hóa của muôn loài thì tính phân loại xuất hiện ngay từ khi xuất hiện giới sinh vật. Sinh vật càng cao cấp thì khả năng nhận thức để có thể phân loại mọi hiện tượng càng phát triển. Ngay con cá cũng biết phân loại - và động vật càng cao cấp thì khả năng nhận thức và phân loại giữa mọi sự kiện và hiện tượng càng phát triển. Đấy là một thực tại khách quan. Do đó, một lý thuyết khoa học càng cao cấp thì phải phản ánh được sự phân loại mọi hiện tượng và sự vật, sự việc - tức là phản ánh hiện thực khách quan này. Trong tri thức của khoa học hiện đại chưa có một lý thuyết nào đạt đến khả năng phân loại tổng hợp mọi hiện tượng, sự vật, sự việc...Kể cả thuyết Tương đối của Einstein. Ngoại trừ lý thuyết toán của Cantor, gọi là "nghịch lý Cantor". Nhưng lý thuyết này cũng chỉ mới chạm tới khả năng phân loại khi mô tả các tập hợp. Nhưng chính thuyết Âm Dương Ngũ hành thuộc về nền văn minh cổ xưa lại là một lý thuyết có tính phân loại cực kỳ cao cấp: Phân loại tất cả mọi hiện tượng, sự kiện, sự vật, sự việc trong vũ trụ, cả không gian và thời gian. Tính phân loại được mô tả ngay trong khái niệm Âm Dương và Ngũ hành. Ngành phong thủy Lạc Việt là hệ quả của học thuyết này. Do đó nó cũng phải mang yếu tố phân loại. Trong phong thủy Lạc Việt - và Lý học nói chung - bao giờ cũng phải xét đến tính tổng thể trước, hay còn gọi là Đại cục. Tức là yếu tố bao hàm. Sau đó mới xét đến các yếu tố hàm chứa trong đó. Trong những yếu tố hàm chưa lại tiếp tục xét đến yếu tố căn bản rồi mới xét đến tiểu tiết - tức là những yếu tố trong yếu tố căn bản hàm chứa nó...Nói theo thuật toán Cantor thì đó là những phần tử trong một tập hợp. Và luôn có một tập hợp lớn hơn hàm chứa các tập hợp con. Trong phong thủy Lạc Việt thì yếu tố lớn nhất chính là yếu tố Loan đầu, tức cảnh quan môi trường - Khí có vượng thì các yếu tố khác trở thành thứ yếu. Khí trong Phong thủy Lạc Việt lại chia làm hai loại Âm Khí và Dương khí. Tôi xin lưu ý một lần nữa là: Khái niệm Âm Dương khí chỉ mang tính phân loại, so sánh. Âm khí không hàm chứa ý nghĩa xấu. Âm Khí chỉ mang ý nghĩa xấu khi mang lại tính tương tác xấu với con người trong từng trường hợp cụ thể. Thí dụ như trong nghĩa trang - "Âm khí nặng nề"....Thì Âm khí ở đây mang hàm ý xấu. Cho nên một cảnh quan - loan đầu - tốt thì Âm khí vận động trong lòng đất vùng đó phải tụ và hài hòa với Dương khí - Cây cỏ, non nước phải thuận hòa và tươi tốt là hình tướng thể hiện của Khí thịnh vương. Ở những nơi vượng khí thì các yếu tố khác trở thành thứ yếu. Cho nên Phong thủy Lạc Việt lấy "khí" làm trọng. Thí dụ: Một cái dù với một chiếc xe đẩy bán nước giải khát bình dân lề đường, ở một phố đông đúc trong Quận 1 Sài gòn, đôi khi thu nhập còn nhiều hơn một tiệp chạp pô đúng phong thủy ở vùng quê hẻo lánh. Ngoài yếu tố Loan đầu thì yếu tố tiếp theo chính là Vận của vị trí xây cất. Đó là yếu tố Huyền không. Yếu tố này sẽ quyết định nhiều thành tố khác trong việc xây cất nằm trong tập hợp của nó, như: Vị trí động thổ, hình thể nhà, ngày động thổ và còn phải kết hợp với tuổi gia chủ...vv...Người viết sẽ phân tích yếu tố này ở cuối bài - Tất nhiên, trên cơ sở Huyền Không Lạc Việt với nguyên lý căn để của thuyết Âm dương ngũ hành phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt là "Hà Đồ phối Hậu thiên Lạc Việt". Từ những yếu tố căn bản này, và thực tế cuộc đất hình Thổ (Chữ nhật), Sơn hướng đều thuộc Thổ và là cửa Thiên Môn, Địa hộ (Thìn - Tuất), lại có Thái Tuế - Mộc - chiếu năm 2012 (Năm nay 2013 - Thái Tuế chiếu Khôn/ Tỵ và đối xung Càn / Hợi). Tất cả những yếu tố này quyết định hình thể nhà từ mái nhà đến mái cổng đều thuộc Hỏa hình (Hình nhọn) và mái ngói đỏ. Bậc tam cấp đầu tiên qua cổng phần giữa cũng lót đá granit đỏ. ở giữa. Mục đích của hình tượng Hỏa này là hóa giải Thái Tuế. Đây cũng là ý nghĩa của quả cầu đỏ phía sau nhà. Những tiêu chí phong thủy tiếp theo trong ứng dụng kiến trúc nhà của tôi, sẽ được tiếp tục mô tả tiếp tục trong các bào viết tiếp theo. Nhằm chứng tỏ một cách cụ thể chứng minh rằng: 1 . Cội nguồn ngành Phong thủy học của nền văn minh Đông phương là một ngành học hoàn toàn khoa học có tính ứng dụng. Cụ thể: Đó là một hệ thống nhất quán, hoàn chỉnh, có tính hệ thống, tính khách quan, tính quy luật hết sức phức tạp và có khả năng tiên tri - Tức là hoàn toàn phù hợp với tiêu chí khoa học hiện đại cho một lý thuyết khoa học. Trong yếu tố thứ nhất này, tôi lưu ý quí vị và anh chị em quan tâm rằng: Ngành phong thủy và thuyết Âm Dương Ngũ hành là những hệ thống lý thuyết, tổng hợp thực tại và mô tả thực tại bằng những khái niệm trừu tượng và những mô hình biểu kiến. Cho nên việc quán xét tính chân lý của nó, phải căn cứ trên tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học - tức là quán xét trên một tổng thể bao quát cho một lý thuyết nhân danh khoa học. Chứ không thể so sánh với chính cổ thư chữ Hán nói về một hiện tượng cục bộ liên quan. Hay nói rõ hơn: Khi phân biệt đúng sai thì phải có một chuẩn để phân biệt. Chứ không thể phán xét sự đúng sai trên cơ sở chi tiết trong một trường hợp ứng dụng cục bộ. Tôi sẽ không mất thì giờ để tranh luận vô bổ với những kiến thức loại này trên diễn đàn. Chuẩn phân biệt này chính là những tiêu chí khoa học cho một lý thuyết nhân danh khoa học được coi là đúng. 2. Nội dung của ngành học này mô tả những quy luật của tự nhiên gây ảnh hưởng đến cuộc sống con người trong ngôi gia và có cội nguồn từ nền văn minh toàn cầu cổ xưa đã từng tồn tại trên trái Đất này mà văn hiến Lạc Việt - một thời huy hoàng ở miến nam sông Dương Tử - chính là chủ thể tiếp nối những gía trị của nó, sau khí nền văn minh toàn cầu này bị hủy diệt bởi một thiên tai trên toàn cầu. Những kiến thức này bổ sung cho kiến thức của ngành kiến trúc và xây dựng mang tính cơ học của nền khoa học hiện đại. Danh xưng Phong thủy Lạc Việt chỉ nhằm xác định cội nguồn của ngành học này. Sự hiệu chính từ nguyên lý căn để "Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt" - có tính hệ thống, tính nhất quán, tính hoàn chỉnh, tính hợp lý khi giải thích mọi hiện tượng liên quan thể hiện tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri - phù hợp với tiêu chí khoa học cho một hệ thống lý thuyết nhân danh khoa học xác định điều này. Còn đối với "Hậu Thiên Văn Vương phối Lạc Thư" và tất cả mọi thay đổi vị trí bát quái của những nhà nghiên cứu sau này trong lịch sử văn minh Đông phương - sau khi nền văn minh Việt sụp đổ miến nam Dương tử cách đây hơn 2000 năm - cho đến tận ngày hôm nay, khi tôi đang viết bài này - đều không thỏa mãn được những tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng. Tôi cũng xin lưu ý quí vị và anh chị em quan tâm là: Cho dù phong thủy ngôi gia căn nhà của tôi là tuyệt hảo và thỏa mãn tất cả các yếu tố phong thủy (Huống chi nó chưa phải tuyệt hảo) - thì - nó cũng chỉ là một phần tử trong một tập hợp của môi trường tự nhiên. Cho nên nó vẫn phụ thuộc vào những diễn biến mang tính quy luật - quen gọi là định mệnh - giành cho tập hợp hàm chưa nó. Tôi vẫn luôn xác định rằng: Kiến thức phong thủy cũng như kiến thức Dược học trong việc dùng thuốc. Uống phải thuốc độc - cũng như phong thủy sai - thì chắc chắn chết. Nhưng uống thuốc bổ - cũng như phong thủy đúng - thì mọi việc có vẻ bình thường. Sở dĩ tôi nhận xét vậy - mọi việc bình thường - vì có thể nói ngay rằng: Tất cả những tri thức của nền khoa học học hiện đại, không có một hệ thống kiến thức nào có thể giải thích hiện tượng trên cơ sở lý thuyết - có mối liên hệ có tính hệ thống với mọi hiện tượng liên quan. Điều này, chính các nhà khoa học hàng đầu đẳng cấp quốc tế cũng thừa nhận. Cụ thể và chi tiết hơn: Người ta chỉ giải thích hiện tượng mang tính trực quan sau khí hiện tượng xảy ra. Thí dụ: Một sự cố đụng xe. Người ta có thể giải thích nguyên nhân sau khí sự cố xảy ra. Nhưng chỉ với một thày Tử Vi giỏi của Lý Học, sẽ căn cứ vào các đại lượng trên lá số Tử Vi Đông phương có thể tiên tri trước hiện tượng tai nạn xảy ra cho đương số. Hay nói rõ hơn: Giữa sự giải thích trực quan phổ biến trong cuộc sống và sự giải thích trên cơ sở một hệ thống phương pháp luận của một lý thuyết rõ ràng hoàn toàn khác nhau và là một khoảng cách cực kỳ lớn lao. Do đó, khi phong thủy tốt thì người ta thấy bình thường là vậy. Và ngay cả phương pháp xem Tử Vi Đông Phương cũng chỉ là mô hình biểu kiến, hệ quả có tính ứng dụng riêng phần của một nền tảng trí thức được mô tả trong thuyết Âm Dương ngũ hành, chứ không phải bản chất và nội dung của lý thuyết đó. Qua đó thì bạn đọc cũng thấy giá trị thực chất của hệ thống lý thuyết này - mà tất cả các ngành ứng dụng của nó, từ Đông y, Tử Vi, Thái Ất, Phong thủy...vv...chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Mặc dù chỉ cần thế thôi, cũng đủ là sự bí ẩn huyền vĩ hàng thiên niên kỷ trong văn minh nhân loại, chưa nói đến bản chất tri thức của học thuyết đó. Mà một ví dụ nhỏ và không phải là duy nhất: "Không có Hạt của Chúa" - nếu "chẳng may" tôi đúng - thì đây là một điều rất rõ ràng và rất trực quan cho tất cả nhưng ai quan tâm đến Lý học. Còn tiếp
  1 like
 38. Kính gửi thầy Thiên Sứ! tnd là học viên PTLV CB 11. Đọc chủ đề PTLV ứng dụng trong kiến trúc nhà riêng của Nguyễn Vũ Tuấn Anh của thầy, do kiến thức còn hạn hẹp nên chưa rõ một số điểm sau mong thầy chỉ giáo: 1- Tọa của bếp sao lại đặt ở vị trí Ngũ Quỷ! 2- Hầm cầu như vậy liệu có quá nhỏ? 3- Căn nhà này của thầy không thiết kế bể nước ngầm sao? Đây là những yếu tố rất khó sắp xếp trong nhà phố hiện đại do kích thước hình học, vậy tnd rất mong thầy bớt chút thời gian chỉ bảo cho học trò! Kính Thầy. 1- Tọa của bếp sao lại đặt ở vị trí Ngũ Quỷ! Tôi thường giảng rằng: Bếp tối ưu phải thỏa mãn ba yếu tố: Tọa tốt, sơn tốt và hướng tốt. Bếp này nếu xét về tính quy ước thì chỉ đạt hai yếu tố là: Sơn và hướng. Yếu tố thứ ba là tọa không đạt. Nhưng đấy là vị trí tốt nhất về khí. 2- Hầm cầu như vậy liệu có quá nhỏ? Không! 2x2,5m là diện tích lớn chứ! 3- Căn nhà này của thầy không thiết kế bể nước ngầm sao? Có: Ở ngay cung Càn. Rất khó có thể đạt được sự tuyệt đối tốt trong phong thủy. Nhưng phải chọn phương án tối ưu. Các anh chị học đến hết chương trình nâng cao thì sẽ rõ hơn. Đến đây tôi cũng muốn lưu ý anh chị em tham khảo Phong Thủy Lạc Việt rằng: Tất cả các phương pháp ứng dụng, như: các yếu tố sơn, hướng, tọa, phân cung, điểm hướng, phiên tinh phòng và cả mô hình Huyền không...vv...Kể cả các khái niệm Âm - Dương - Kim; Mộc...đều chỉ là sự tổng hợp từ thực tại khách quan và mô tả thực tại với những quy luật tương tác của nó bằng những khái niệm, sự quy ước và mô hình biểu kiến hóa của một hệ thống lý thuyết. Nó phản ánh thực tại, nhưng không phải thực tại. Tôi giả thiết: Với một căn nhà chuẩn về mọi yếu tố trong phong thủy về sơn, hướng, tọa, bố trí phòng ốc...vv...nhưng ở giữa sa mạc thì kết quả sẽ như thế nào?! Anh chị em cần nghiên cứu sâu để hiểu rõ mọi vấn đề liên quan. TND đang học lớp cơ bản, cũng như đang học toán lý cấp II vậy. Khi lên đến cấp cao hơn sẽ thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa kiến thức cơ bản học hồi cấp II là sai. Thí dụ: Ở lớp cao cấp, tôi yêu cầu anh chị em tuyệt đối không dùng non bộ trấn trước cửa (Đây là một yếu tố tạo ra sự thất bại của một số ứng dụng theo Phong thủy Tàu - điển hình là Trụ sở Tổng Cty Vinashin). Nhưng chính nhà tôi lại có cả một dãy núi?! Có điều khác là dãy núi cao ngất ngưởng về hình tượng ấy ở khu vực mộ khí. ================ PS: Một trong những yếu tố khó khăn của việc nghiên cứu Lý học Đông phương mà nền tảng là thuyết Âm Dương Ngũ hành, ở chỗ: Đó là một lý thuyết khoa học hết sức cao cấp - tri thức của khoa học hiện đại chỉ là một chặng tiến hóa để đạt được những gì mà Lý học đã đạt được trong lịch sử của nó. Nhưng tính ứng dụng của Lý học thì lại hết sức phổ biến đến từng hành vi của con người, Do đó, một trong những yếu tố hoài nghi sẽ là khoảng cách giữa nhận thức trực quan và lý thuyết, trong khi bản chất nội dung lý thuyết đó đã thất truyền. Chính người Tàu - vốn tự nhận là chủ nhân của lý thuyết này cũng không thể xác định được nó ra đời vào lúc nào trong lịch sử văn minh Hán.
  1 like
 39. PHONG THỦY LẠC VIỆT ỨNG DỤNG. Trong kiến trúc nhà riêng của Nguyễn Vũ Tuấn Anh Tiếp theo Về yếu tố Loan đầu - Cảnh quan môi trường - thì trên thực tế của cuộc sống hiện đại rất khó lựa chọn theo ý muốn. Thế đất của tôi còn bị một yếu tố xấu nữa: Đó chính là mỗi khi triều cường, lòng đường lại ngập nước. Xét tương quan ngôi nhà và môi trường lại phạm cách "Dương thịnh, Âm suy". Về mặt kỹ thuật thì Thiên Anh (Hoàng Anh) - Học viên khóa Phong thủy Lạc Việt cao cấp - Giám đốc Cty xây dựng và Nội thất Gia Phúc - bảo đảm làm rất kỹ nền móng. Tất nhiên Thiên Anh sẽ hiểu tôi muốn gì và biết cần phải làm gì với ngôi gia của tôi theo Phong Thủy Lạc Việt. Kết quả của sự xây dựng này về mặt phong thủy chính là nội dung của bài viết này. Về mặt lý thuyết của thuyết Âm Dương Ngũ hành ứng dụng trong phong thủy - thì - việc đóng cọc, gia cố nền móng , cũng chính là một biện pháp cân bằng Âm Dương ở những cuộc đất nền không cứng chắc (Âm suy). Việc quy hoạch đường nội bộ trong tương lai sẽ nâng cao mặt đường lên khoảng nửa mét (Âm vượng) - Do đó, để cân bằng Âm Dương trước quy hoạch thì nền nhà phải cao - trường hợp này lại phạm cách "Cô Âm" cho chính ngôi gia, khi nền đường chưa nâng cao. Để khắc phục các cách phạm tiêu chí phong thủy này, cũng còn có cả chút may mắn. Đó là xung quanh ngôi gia của tôi, đều đã có nhà xây cất từ trước. Nền của họ khá cao. Nên cách "cô Âm" của ngôi gia của tôi không hoàn toàn cô Âm. Có thể nói rằng: nếu như ngôi gia của tôi được xây đầu tiên trong cuộc đất này và xung quanh trống trải thì chắc chắn tôi không thể mua miếng đất ở đây để xây nhà. Qua đó, bạn đọc cũng thấy rất rõ rằng: Chỉ riêng về yếu tố cảnh quan môi trường tác động lên ngôi gia, cũng cho thấy những liên hệ tương tác từ tổng hợp cảnh quan khu vực rộng, cho đến chi tiết chung quanh ngôi gia đều cần phải xét đến. Trên thực tế thì yếu tố cảnh quan xấu, chỉ có thể khắc phục bởi chính cấu trúc hình thể nhà tương quan. Phần tiếp theo đây là phần nội dung ứng dụng chính của Phong Thủy Lạc Việt trong kiến trúc ngôi gia của tôi. Bát trạch Lạc Việt & Cấu trúc hình thể - Hình Lý khí Lạc Việt Ứng dụng trong kiến trúc ngôi gia Nguyễn Vũ Tuấn Anh Trong cấu trúc hình thể nhà được quán xét trên cơ sở hai yếu tố tương tác căn bản - mà cổ thư chữ Hán gọi là "trường phái Bát Trạch" và trường phái "Dương trạch tam yếu", có cân nhắc và tham chiếu với yếu tố cảnh quan môi trường (Loan đầu). Sự nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy đây chính là hai yêu tố tương tác có mối liên hệ khá chặt chẽ và hoàn toàn không hề mâu thuẫn nhau. Mặc dù chúng có hệ quy chiếu khác nhau và hệ thống phương pháp luận ứng dụng riêng; nhưng chúng hoàn toàn hỗ trợ và bổ sung cho nhau khá chặt chẽ. Nó tương tự như ngành "gây mê hồi sức" và ngành mổ xẻ trong y học vậy. Không thể coi đây là hai "trường phái" trong y học được. Chính vì tính tương tác phức tạp của các yếu tố trên trong phong thủy và là hệ quả của sự thống nhất từ hệ thống lý thuyết căn bản là thuyết Âm Dương ngũ hành - cho nên có thể sử dụng ưu thế của hệ quy chiếu của yếu tố tương tác này, để khắc phục những yếu tố xấu xét từ một hệ quy chiếu của yếu tố tương tác khác. Sự mâu thuẫn giữa các "trường phái" trong phong thủy; sự mơ hồ về những khái niệm cũng như nội dung từ cổ thư chữ Hán và tính bất hợp lý trong sự xuất hiên của chính những cái gọi là "trường phái" trong lịch sử phong thủy từ văn minh Hán, thì chúng tôi đã có nhiều bài viết chứng minh trên diễn đàn, bạn đọc có thể tham khảo. Ở đây, chúng tôi chỉ trình bày về sự ứng dụng của Phong Thủy Lạc Việt, nhằm thể hiện tính nhất quán, hoàn chỉnh, tính hệ thống tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri của ngành học này - hoàn toàn phù hợp với tiêu chí khoa học cho một hệ thống phương pháp luận ứng dụng, nhân danh khoa học - thuộc về một nền văn minh cổ xưa, được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt. Sơ đồ mặt bằng nhà, phân cung theo Bát Trạch Lạc Việt - Tức nhất quán với nguyên lý căn để "Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt " (Đổi chỗ Tốn/ Khôn). Cấu trúc hình thể - Hình Lý khí Lạc Việt " - tương đương "Dương trạch tam yếu" Sơ đồ phiên tinh phòng. Cấu trúc hình thể nhà. Từ sơ đồ kiến trúc nhà và hình ảnh bạn đọc cũng nhận thấy những tiêu chí và nguyên tắc ứng dụng trong phong thủy đều được ừng dụng triệt để và hoàn toàn nhất quán với nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt - Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt trong việc phân cung, điểm hướng và kiến trúc. Quí vị và anh chị em quan tâm thân mến. Nếu như tri thức khoa học hiện đại xác định được rằng: Bản chất của mọi vật thể có khối lượng trong vũ trụ, đều có cấu trúc từ những hạt vật chất vi mô, gọi là những hạt cơ bản. Thuyết Lượng tử của Vật Lý hiện đại nhận thấy sự giống nhau giữa cái chìa khóa lạnh ngắt và bông hồng đầy cảm xúc. Nhận thức của khoa học hiện đại mới chỉ đạt tới tính trực quan - thông qua các phương tiện kỹ thuật - và mang tính cơ học. Nhưng trong Lý học Đông phương, nền tảng nhận thức không những hoàn toàn tương đồng như tri thức khoa học hiện đại, khi xác định rằng: "Vạn vật đông nhất thể";mà còn tỏ ra vượt trội hơn rất nhiều khi ứng dụng trong cuộc sống của con người - cụ thể là ngành phong thủy. Phong thủy Lạc Việt xác định rằng: Mọi ngôi gia, thậm chí từng căn phòng trong ngôi gia đều có thể coi như những sinh thể sống. Tính biểu tượng và mối liên hệ giữa các biểu tượng với ngôi gia đều được ứng dụng triệt để. Thí dụ như tính tương sinh của Ngũ hành - mái nhà nhọn, đỏ thuộc Hỏa sinh căn nhà vuông ,màu vàng thuộc Thổ; hoặc nhà hình cái ấn: hình "lộ cốt phòng"....vv....Tất cả những cái đó đều mang tính biểu tượng và mối liên hệ tương quan với những biểu tượng đó trong việc tương tác với con người trong ngôi gia. Qua đó, bạn đọc cũng thấy rằng: Khi khoa học hiện đại mới chỉ dừng lại ở tính nhận thức thì nền văn minh cổ xưa không những cũng có sự tương đồng về nhận thức, mà còn tỏ ra vượt trội khi ứng dụng cụ thể trong cuộc sống của con người, qua mối liên hệ giữa các biều tượng trong sự ứng dụng trong phong thủy. Do đó, việc nghiên cứu và ứng dụng Phong Thủy Lạc Việt - và Lý học Đông phương nói chung - đòi hỏi một tư duy trừu tượng rất phong phú và phát triển, để quán xét mối liên hệ giữa mọi hiện tượng. Còn tiếp
  1 like
 40. PHONG THỦY LẠC VIỆT ỨNG DỤNG. Trong kiến trúc nhà riêng của Nguyễn Vũ Tuấn Anh Tiếp theo Phong Thủy Lạc Việt là một hệ thống phương pháp ứng dụng, hệ quả trực tiếp của thuyết Âm Dương ngũ hành với nguyên lý căn để "Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt", được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử - có một nội dung, nhất quán , hoàn chỉnh, có tính hệ thống, phản ánh tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri; hoàn toàn phù hợp với tiêu chí khoa học cho một hệ thống lý thuyết khoa học. Đây là sự khác biệt căn bản với những tri thức rời rạc, mâu thuẫn, mơ hồ từ các mảnh vụn còn sót lại về tri thức của ngành học này vốn ghi nhận trong các bản văn cổ chữ Hán. Nếu như những tri thức khoa học hiện đại trong kiến trúc và xây dựng là sự thể hiện những nhận thức kỹ thuật kiến trúc và kết cấu xây dựng với tính thẩm mỹ theo nhãn quan thẩm mỹ thời đại - thì - Phong Thủy Lạc Việt chính là một hệ thống tri thức, mô tả quy luật tương tác của tự nhiên với ngôi nhà, được hệ thống hóa, chuẩn hóa và phân loại thành những quy tắc, nguyên lý, tiêu chí và các mô hình biểu kiến trong sự ứng dụng của từng hệ quy chiếu, để quán xét ảnh hưởng của những tương tác này đối với ngôi gia và con người có khả năng tiên tri. Căn cứ vào những tiêu chí và nguyên tắc, quy ước này, các phong thủy gia sẽ thiết kế, bài trí nội thất và tiến hành xây dựng căn nhà, hoặc các công trình xây dựng khác. Tùy theo sự hiểu biết và khả năng của các phong thủy gia, mà có thể cùng một hệ thống kiến thức về phong thủy, căn nhà vẫn có những thể hiện kiến trúc hình thức khác nhau. Tương tự như cùng một khóa kiến trúc sư ra trường và cùng thiết kế một ngôi nhà với chức năng sử dụng như nhau, mỗi người vẫn có thể đưa ra phương án kiến trúc khác nhau. Miễn là đồ án của họ phù hợp với những tiêu chí trong kiến trúc và xây dựng. Kiến thức phong thủy và kiến trúc hiện đại hoàn toàn không hề có mâu thuẫn như nhiều người lầm tưởng. Nhưng nếu chỉ sử dụng kiến thức của kiến trúc và xây dựng hiện đại thì người kiến trúc sư sẽ thiết kế dễ hơn rất nhiều. Vì họ không bị buộc phải tuân thủ một số tiêu chí, và quy định bởi kiến thức phong thủy vốn khá chặt chẽ. Nhưng trong trường hợp này, nếu phạm phải những tiêu chí xấu trong phong thủy thì gia chủ, hoặc người thân của họ có thể gặp phải những điều không may mắn có thể tiên tri. Những phương pháp ứng dụng trong phong thủy hoàn toàn khách quan và đầy đủ tính chất khoa học theo tiêu chí khoa học. Nó không vì quan lớn, hoặc dân đen mà thay đổi tiêu chí và những nguyên tắc của nó. Do đó, tuân thủ theo đúng những nguyên tắc và tiêu chí phong thủy thì cũng như uống đúng thuốc, hoặc thuốc bổ, phạm vào các tiêu chí xấu thì cũng như uống thuốc độc và đều có khả năng tiên tri - chứng tỏ tính quy luật khách quan phản ánh trong các qui định và mô hình biểu kiến của phương pháp này. Bởi vậy, hoàn toàn bất hợp lý khi cùng là hệ quả của một hệ thống lý thuyết mà lại có đến bốn trường phái phong thủy khác nhau và đầy mâu thuẫn được miêu tả trong cổ thư chữ Hán. Phong thủy Lạc Việt là sự hiệu chỉnh và đã xác định cái gọi là bốn trường phái trong cổ thư chữ Hán thực chất là 4 yếu tố tương tác căn bản trong Phong thủy. Chúng có những phương pháp đặc thù với một hệ quy chiếu riêng trong hệ tương tác của nó và hoàn toàn không hề có mâu thuẫn về mặt lý thuyết. Bốn yếu tố tương tác chủ yếu đó là: 1 - Loan Đầu - Cấu trúc môi trường thiên nhiên chung quanh ngôi gia với những quy luật tương tác được mô hình hóa và ảnh hưởng đến ngôi gia, có thể tiên tri. Cổ thư chữ Hán coi đây là một trường phái ứng dụng độc lập. 2 - Cấu trúc hình thể ngôi gia - bao hàm những cơ sở của Dương trạch Tam yếu . Tức là hình thể ngôi gia, bên ngoài và bên trong. Ảnh hưởng của những quy luật tương tác của yếu tố này với con người sống trong ngôi gia có tính quy luật có thể tiên tri.Cổ thư chữ Hán coi đây là một trường phái ứng dụng độc lập 3 - Ảnh hưởng của địa từ trường trái đất lên con người thông qua ngôi gia. Cổ thư chữ Hán gọi là trường phái Bát trạch. 4 - Ảnh hưởng của sự vận đông các hành tinh gần gũi trái Đất lên ngôi gia vào thời điểm xây cất và nhập trạch. Cổ thư chữ Hán gọi là trường phái Huyền không. Những trường phái này theo mô tả trong các bản văn chữ Hán là những phương pháp tách rời, ứng dụng một cách độc lập và không có sự liên hệ với nhau. Nội dung của các trường phái này đều có những yếu tố mơ hồ về khái niệm, mâu thuẫn với nhau và có lịch sử ra đời muộn nhất là phái Huyền Không vào thế kỷ XV AC và hoàn thiện vào thế kỷ XIX AC. Sớm nhất là Bát trạch vào thế kỷ thứ II BC. Phong thủy Lạc Việt coi đây là sự phát hiện riêng phần trong lịch sử Hán hóa các tri thức Việt khi sụp đổ ở miền nam Dương tử và xác định đó chính là bốn yếu tố tương tác với những hệ quy chiếu riêng và là hệ quả thống nhất của thuyết Âm Dương Ngũ hành. Sự ứng dụng một cách thống nhất và có hệ thống cả 4 yếu tố tương tác này trong kiến trúc nhà ở của người viết là một minh họa cho quan niệm trên. Và không phải là duy nhất. Còn tiếp
  1 like
 41. Anh chị em nên nghiên cứu trường hợp này. Theo tôi có vấn đề về Phong thủy. ============================= Nước mắt người chị trong gia đình bố mất, mẹ và em bạo bệnh (Dân trí) - Trong căn nhà nhỏ tềnh toàng, 3 chị em rạp mình bên chiếc bàn cũ kỹ để học bài. Người chị cả tên Nhàn ngồi đó nhưng không thể nhập tâm đến bài vở… Nỗi đau mất bố chưa qua, cô học trò đang chênh vênh với bao nỗi lo đang chờ mình phía trước. Cô gái “già trước tuổi” đó Thái Thị Thanh Nhàn, hiện đang HS lớp 12A1 trường THPT Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây (Tiền Giang). Cùng hai người em là Thái Thành Danh 16 tuổi và Thái Thị Thanh Xuân 7 tuổi. Đớn đau một gia cảnh Là thương binh trở về từ chiến trường K (Campuchia) với đôi chân không còn lành lặn, anh Thái Thành Sơn ở Gò Công Tây (Tiền Giang) nên duyên với chị Nguyễn Thị Thanh Hoa. Vợ chồng làm thuê làm mướn để sống nhưng gia đình họ vô cùng hạnh phúc cùng 3 đứa con lần lượt ra đời. Dù sức khỏe không được tốt nhưng để có tiền cho con ăn học, hàng ngày anh Sơn không kể nắng mưa chạy từng cuốc xe ôm. Quần quật lao động, người cha ấy vẫn luôn dạy các con: nghèo đến mấy cũng phải học. Ba chị em Nhàn bên bàn học Có lẽ nhờ vậy mà khi khó khăn đổ ập xuống, người cha vẫn cố gắng gượng. Đứa con thứ út của chị anh là cháu Xuân, khi lên 3 tuổi được phát hiện mắc bệnh sốt xuất huyết giảm tiểu cầu. Vợ chồng anh ôm con đi chữa khắp nơi, không có tiền lại chạy đi vay… 5 năm trời họ chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền thay máu và duy trì sự sống cho con. Cám cảnh gia đình thêm cơ cực nhưng người bố không than nửa lời, quyết không để các con dang dở học hành. “Những lúc bệnh, ho sặc sụa nhưng ba vẫn đi chở khách trong đêm. Mẹ và em chỉ biết nhìn cha lòng quặn đau… Hai đứa em giữ cha lại, cha cười: “Ba đi chút rồi về ngay mua bánh cho hai đứa”, Nhàn nhớ lại. Tai họa lại ập xuống gia đình anh Sơn khi người vợ mắc bệnh ung bướu. Tiền bạc hết, cũng chẳng thế vay mượn được thêm chị Hoa thể không đi chữa trị đành giao tính mệnh “phó thác cho trời”. Khối u đã di căn sang tim, sức khỏe của chị Hoa sa sút. Sau đó chị lại phải mổ ruột thừa nên tình trạng càng xấu. Không những chẳng thể đi làm mướn kiếm tiền nuôi con mà chị còn trở thành gánh nặng cho chồng - chị Hoa tự dằn vặt mình như vậy. Bởi sau đó không lâu chị Hoa lại phát hiện mình mắc bệnh u xơ tử cung. Từ ngày người bố ra đi, căn nhà mẹ con Nhàn lại càng thêm tiêu điều Số phận nghiệt ngã chưa dừng lại với người đàn ông ốm yếu đầy nghị lực và gia đình của anh. Bước qua tuổi bốn mươi chín, đang gồng mình cõng trách nhiệm lo cho vợ con trên vai thì đầu tháng 10 vừa rồi, anh Sơn bị đột quỵ và qua đời. Anh đi không kịp để lại trăn trối nhưng mọi người đều hiểu rằng anh mang theo nỗi đau đáu về đàn con thơ, người vợ bệnh và khoản tiền vay nợ chữa bệnh cho vợ con hơn 100 triệu đồng… Nỗi lòng người chị cả Từ ngày bố mất, Nhàn chông chênh vì chỗ dựa tinh thần, vật chất trong gia đình không còn mà còn quãng đường rất dài phía trước đang chờ người chị cả giờ trở thành “trụ cột” trong nhà. Thầy Lê Thiện Phước, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 trường THPT Vĩnh Bình cho hay, hoàn cảnh của học trò Thái Thị Thanh Nhàn vô cùng éo le. Đoàn trường đã phát động kêu gọi thầy cô, học sinh giúp đỡ Nhàn nhưng chỉ được một khoản tiền nhỏ để em có thể ổn định tạm thời sau khi bố qua đời. Gia cảnh của em quá bế tắc sau khi bố mất, mẹ và em đều bệnh nặng. Những ngày này, Nhàn thường đứng bên bàn thờ của cha mà khóc như tìm niềm an ủi cho mình. Nhàn viết những dòng tâm sự: “Trong cuộc sống, ai cũng có một ước mơ và em cũng vậy. Ước mơ của em là rất nhỏ bé là được sống cùng cha mẹ và các em trong một ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc đầy tiếng cười và hạnh phúc. Nhưng ước mơ nhỏ bé đó của em không thành sự thật khi cha đã đi thật xa không bao giờ trở lại. Em cảm thấy rất hụt hẫng, ngỡ ngàng và không tin đó là sự thật”. Nhàn ví mình “Như một con chim nhỏ đang lạc vào rừng sâu mà không tìm ra ánh sáng”. Nhiều lần Nhàn muốn ngã quỵ theo cha buông xuôi tất cả nhưng nghĩ đến người mẹ bệnh tật, cô em út vẫn cần tiền để duy trì sự sống rồi cậu em trai vừa vào lớp 10… Nhàn tự nhủ mình phải mạnh mẽ. “Em cũng không thể buông xuôi vì cha em khi sống đã luôn dặn dù thế nào các con cũng không được nghỉ học. Nếu em không thể đến trường thì phải cố gắng em Danh và Xuân có thể thực hiện mong ước của cha”, Nhàn chia sẻ. Nếu vậy, Nhàn sẽ phải xếp gọn sách vở, xếp cả những ước mơ của mình để lao vào cuộc mưu sinh mới mong tìm được lối thoát cho gia đình. Cô gái đấu tranh, dằn vặt vì chưa tìm được định hướng lối thoát trước khó khăn của cuộc đời ập đến quá sớm. Đúng với lứa tuổi, Nhàn ước mơ sẽ có một phép màu nào đó đến với mình… Hoài Nam - Huỳnh Như
  1 like
 42. PHONG THỦY LẠC VIỆT VÀ VỊ TRÍ NGỒI NƠI LÀM VIỆC Thiên Đồng - Bùi Anh TuấnThành viên nghiên cứu Phong thủy Lạc Việt Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương. Vị trí ngồi ngoài ý nghĩa tiện ích, tiện lợi cho công việc trong một không gian nhất định, còn thể hiện vị thế, năng lực và uy quyền của người ngồi, của cấp quản lý, của người chủ doanh nghiệp, của cấp lãnh đạo. Nhất là trong các cơ quan làm việc, công sở, doanh nghiệp, hội nghị…vị trí ngồi thể hiện tầm quan trọng của người ngồi. Tuy vậy ,một vị trí gọi là tốt theo quan niệm Phong thủy Lạc Việt không những giúp cho ngồi nơi ấy làm việc có hiệu quả tốt đẹp mà còn mang lại những thuận lợi, những phát triển trong vị thế công việc. Như Thế Nào Là Vị Trí Tốt? Vị trí tốt theo quan niệm của Phong thủy Lạc Việt, trước tiên là cần tránh những vị trí sau đây: 1.Ngồi đối diện cửa ra vào: Người quản lý đối diện của ra vào thường sẽ chịu những áp lực trong công việc, bị động và chịu nhiều khó khăn trong công việc, hiệu quả kém. 2. Lưng hướng ra cửa phòng, cửa bên hông: Kém hiệu quả và năng lực trong công việc, cấp dưới lấn lướt và thường chủ quan trong quyết định. 3. Cửa ra vào đâm hông: Công việc nhiều rắc rối, chịu áp lực vô cớ, quyết định bộp chộp, hiệu quả công việc kém hay thời vụ. 4. Ngồi đối diện cửa toillette: Người quản lý ngồi đối diện cửa toa lét thường có những quyết định sai lầm trong công việc và dễ thất bại trước đối tác. 5. Ngồi đối diện cửa thoát hiểm: Sẽ không có những ý tưởng mới, quyết định sai lầm hay trì trệ trong hành động. 6. Sau lưng ngồi là cửa toillette: Thường gặp thất bại về tài chính, công nợ không giải quyết được và vị thế trong công việc có nguy cơ lung lay. 7.Sau lưng ngồi là cửa thoát hiểm: Dễ có ý tưởng biển thủ, hiệu quả công việc kém, không được lòng cấp dưới và vị thế thăng tiến gặp nhiều nguy cơ. 8.Sau lưng ngồi là cửa sổ. Thường gặp những quyết định sai lầm, chịu nhiều áp lực hay kẻ tiểu nhân cản trở, dễ thất thế trong ngoại giao, thất bại với đối tác hay cạnh tranh. 9.Cửa toillette đâm hông: Tài chính kém, người xấu dễ làm hại, cơ hội trong ngoại giao hay công việc dễ vuột mất, vị trí thăng tiến kém. 10.Cửa thoát hiểm đâm hông: Cấp dưới dễ chống đối, công việc chịu nhiều áp lực và cơ hội thăng tiến kém. 11.Hai cửa hai bên tường sau: Có thể gọi là "nhị quỷ trương khẩu" (hai quỷ há miệng). Hoàn toàn thất thế, sẽ là cấp quản lý hay lãnh đạo bù nhìn, thường quyết định sai lầm, năng lực kém và không tồn tại lâu trong vị thế đảm nhiệm, thuộc cấp coi khinh hay tiếm quyền. 12. Cửa phòng thông cửa hậu: Hiệu quả công việc kém, không phát huy được năng lực cá nhân, nhân sự luôn bất ổn, biến động, luôn trong tình trạng đối phó với công việc, vị trí công việc dễ gặp nguy cơ. 13. Phòng làm việc có trần thấp: Dầu cho vị trí ngồi tốt, nhưng trần nhà thấp cũng sẽ tạo ảnh hưởng xấu đối với người ngồi. Với vị trí ngồi như thế thì người ngồi không có sáng kiến năng động hay táo bạo, kém quyết đoán và thường ở "dưới cơ" đối với thuộc cấp hay đối tác trong công việc. Vị Trí Lý Tưởng Theo Phong Thủy Lạc Việt Vị trí lý tưởng cho cấp quản lý, người chủ hay cấp lãnh đạo ngoài việc tránh những sai phạm nêu trên thì phải là vị trí cát vượng, phía sau có tường dựa và nền sàn nơi ngồi hay phòng riêng phải cao hơn nền sàn chung ít nhất 3cm. Có thể nâng nền sàn cao hơn hoặc chỉ cần trải một thảm dầy và quan trọng hơn nữa là trần nhà phải cao thoáng hài hòa với không gian làm việc. Vị trí góc chéo với cửa luôn là vị trí vượng cát, vị trí lý tưởng tạo mọi sự tốt lành theo quan niệm Phong thủy Lạc Việt. Tóm lại: Theo quan niệm Phong thủy Lạc Việt có nguồn gốc là Văn hiến Việt 5000 năm huyền vĩ, phong thủy cho vị trí ngồi là thể hiện quy luật tương tác mang hiệu quả tốt xấu với không gian và môi trường nhất định, tận dụng quy luật tương tác tốt phục vụ cho mục đích của con người là một cách hòa hợp với quy luật tự nhiên khách quan đầy uyển chuyển. ngày 24 tháng 10 năm 2011 Thiên Đồng Tham khảo: - Phong thủy Lạc Việt, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, lưu hành nội bộ. - Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, NXB Tổng Hợp TpHCM 2007 - Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, NXB Tổng Hợp TpHCM 2003 - Tính minh triết trong tranh dân gian Việt Nam.
  1 like
 43. Cháu đồng ý với bác Thiên Đồng, đây là một vấn đề tế nhị và chính vì việc làm này xuất phát từ tấm lòng của các thành viên gạo cội của diễn đàn nên cháu cũng mong là tất cả mọi ngươi, khi cần được tư vấn, hãy suy nghĩ thấu đáo một chút. Cháu cũng tin là Ban quản trị sẽ có cách thức điều tra hợp lý để lựa chọn đối tượng được tư vấn miễn phí. Cháu thiêt nghĩ, nếu chỉ là một vài trở ngại trong cuộc sống thì nên xem lại bản thân mình trước chứ đừng vội lợi dụng lòng tốt của người khác. Mong mọi người hiểu.
  1 like
 44. Bí ẩn Atlantis và nền văn minh Maya (II) Rất hiển nhiên, tất cả những kiến thức của họ đã vượt xa ngoài khả năng giải thích của nhân loại thời nay. Trình độ Toán học và Thiên văn học rất cao Người Maya tinh thông đối với thiên văn lẫn toán học khiến chúng ta vô cùng thán phục và kinh ngạc. Khu di tích Chichen Itza nằm ở phía bắc Bán đảo Yucatan, Mexico ngày nay. Kim tự tháp ở Chichén Itzá cao trội hẳn lên trên các ngọn cây trong rừng rậm, bên trong có một cầu thang tròn dẫn lên tận đỉnh Phần đông các dân tộc căn cứ vào con số ngón tay để sáng tạo ra phép đếm cơ số 10. Còn người Maya lại căn cứ vào số ngón tay và ngón chân cộng lại để sáng tạo ra phép đếm cơ số 20. Ngoài ra họ còn sử dụng thêm cả phép đếm cơ số 18, phép đếm này gợi ý về cái gì? Lấy cái gì làm căn cứ? Người Maya còn là dân tộc đầu tiên trên thế giới nắm vững khái niệm số “0″ trong toán học, sớm hơn những người châu Âu ít nhất 800 năm. Hệ thống số theo cơ số 20 của người Maya là rất hoàn chỉnh và khoa học, với khái niệm về số 0 đã có từ bao giờ Một “Tinh quan Maya” ở Chicanna tại bán đảo Yucatan với nhiều nét hoa mỹ kỳ lạ Nền văn minh Maya có một kiến thức không thể tin được về thiên văn. “Bản chép tay Dresden” là một trong số 4 quyển sách chép tay duy nhất còn sót lại trước sức tàn phá của những kẻ xâm lược Tây Ban Nha. Những bản chép tay này mô tả chính xác các dữ liệu quỹ đạo của tất cả các hành tinh trong Thái Dương Hệ chúng ta trong mối quan hệ tham chiếu lẫn nhau. Điều này chỉ được chứng minh bằng các kỹ thuật khoa học tối tân của chúng ta hiện nay. Bảng Venus – Sao Kim nằm trong Bản chép tay Dresden. Người Maya tính được năm sao Kim cũng như các tinh cầu khác với độ chính xác kinh ngạc Một minh chứng khác là tri thức của họ về sự dịch chuyển của trục trái đất lặp lại theo chu kỳ cứ mỗi 25.920 năm một lần, và vì vậy kéo theo sự dịch chuyển hằng năm của các chòm sao khoảng 14/1000 độ. Điều này nghĩa là mỗi năm các ngôi sao mọc sớm hơn 3,4 giây so với cùng thời điểm đó của năm trước. Các câu chuyện cổ của họ kể rằng những kiến thức này được trao truyền cho họ từ nền văn minh khác. Dải Ngân Hà người Maya gọi là “zac beh” nghĩa là “Con đường trắng” Theo một số nhà nghiên cứu, Kim tự tháp Maya là đài quan trắc thiên văn. Cửa sổ kim tự tháp tại Chichén Itzá không hướng về những vì sao sáng nhất mà hướng về nơi màn đêm trầm lặng bên ngoài dải Ngân Hà. Còn lịch pháp của họ thì có thể duy trì được đến 400 triệu năm sau. Làm thế nào người Maya có thể biết trước được, tính toán chính xác tất cả những điều phức tạp đó trước đây hàng ngàn năm? Rất hiển nhiên, tất cả những kiến thức của họ đã vượt xa ngoài khả năng giải thích của nhân loại thời nay. Sự liên quan giữa Con dấu Vĩ đại và Baktun 13 Công nguyên năm 755, tiên tri của một vị tăng Maya: Sau năm 1991, nhân loại sẽ trải qua 2 sự kiện trọng đại: Sự tỉnh giác của nhân loại về vũ trụ và sự tịnh hóa tái sinh của Địa cầu. Người Maya đã gọi 20 năm cuối cùng của Baktun thứ 13 – Baktun cuối cùng (từ năm 1992 đến năm 2012) là « Thời kỳ Địa Cầu tái sinh » hoặc « Thời kỳ làm sạch Địa Cầu ». Những lời nhắc nhở từ bên trên vẫn mãi luôn tồn tại xung quanh mỗi con người, vấn đề ở chỗ họ có nhận thấy hay không. Thông điệp ở mặt sau tờ giấy bạc 1 USD thực ra là một tiên tri khác. Đó là con dấu hình Kim Tự Tháp 13 tầng, ở đỉnh có một con mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tượng trưng cho sự tỉnh giác của nhân loại sau khi đi hết 13 lần Baktun. Trong thông điệp ấy: Annuite Coeptis nghĩa là: “Thần đang quan tâm đến những việc chúng ta làm”, còn Novus Ordo Seclorum có nghĩa là: “Trật tự mới của các thế kỷ”. Hiện giờ nhân loại tôn thờ vật chất, hầu hết chỉ quan tâm đến danh lợi, truy cầu đủ loại dục vọng càng ngày càng hỗn tạp và biến dị. Sự băng hoại của thế giới tinh thần làm cho con người càng ngày càng tầm thường hơn, mọi giá trị nhân văn xã hội bị đảo lộn và hủy diệt. Rất hiếm người có thể trụ vững, còn lại đều dần dần ô nhiễm và thoái hóa theo dòng chảy ấy. Chỉ có cách đảo ngược quá trình này con cháu của chúng ta mới có tương lai. Người Maya đã từng xây dựng nhiều thành phố lớn Theo thống kê, trước lúc đột ngột biến mất, nền văn minh Maya đã dựng lập khoảng hơn 100 thành thị khác nhau, với tổng dân số có thể lên tới khoảng 14 triệu người. Từ trên đỉnh của một ngôi đền, ta nhìn bao quát xung quanh. Những kiến trúc lớn tại đây cao đến 70m lên trên những ngọn cây Tại Palenque, thuộc vùng cao nguyên Chiapas Tại Tikal, Guatemala Các tàn tích giữa rừng hoang vu Uxmal, Yucatan, Mexico Tại Caracol Ngay cả đến ngày hôm nay hàng mấy trăm năm sau cuộc tàn phá của những kẻ thập tự chinh, chỉ có một phần nhỏ trong khu vực rộng lớn của nền văn minh Maya được khám phá và nghiên cứu vì “thiếu kinh phí”. Những người đi tìm sự thật vẫn đang phải chập chững trên cuộc hành trình tìm lại Atlantis – tổ tiên của những nền văn minh bí ẩn ở Trung và Nam Mỹ mà một trong số đó là nền văn minh Maya. Nguyên nhân tại sao những bóng ma đen tối cố gắng phá hoại tất cả các di sản của nền văn minh một thời rực rỡ này vẫn là điều bí mật cho đến tận ngày nay. Những văn bản hiếm hoi của người Maya còn sót lại vẫn “chưa thể giải mã xong”, nhưng thực tế là đã có một số người dịch được, nhưng họ bị giới khảo cổ học chủ lưu phớt lờ và ém nhẹm, bởi vì nội dung có liên quan đến Đại Hồng Thủy và Atlantis. (còn tiếp) Minh Trí (tổng hợp)
  1 like
 45. Chú đang ký ít nhất một cái. Tạm thời vậy đi. Mặc dù chú đã có một cái Laido tăng và theo chú đi khắp thế giới. Chú sắp sửa mở một lớp Phpong Thủy Lạc Việt do chú trực tiếp giảng, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì mỗi học viên sẽ mua một cái.
  1 like
 46. Theo Luận tuổi Lạc Việt thì đối với việc cưới hỏi : - Chọn năm xem tuổi người chồng, tránh 3 năm tam tai - Chọn tháng, ngày theo tuổi người vợ. Linh Trang.
  1 like
 47. Anh Vuivui thân mến. Việc chứng minh Kinh Dịch là của Việt tộc khó khăn, tôi xin bổ xung thêm một ý nữa: Cái khó không phải không chứng minh được - ít nhất là với tôi - huống chi còn có những người giỏi hơn - Mà là có điều kiện để chứng minh không? Ngày trước Hội Sử học Việt đã ồn ào về việc sẽ lập hội thảo để phản biện ông Lê Mạnh Thát v/v ông chứng minh Việt sử 5000 năm văn hiến qua các bản văn của Phật giáo. Cứ tưởng phen này nuốt chửng cụ Thát. Nhưng rồi im re. Bởi vậy, bài báo này cũng có thể viết cho vui thôi. Có lần có người hỏi ý kiến mấy vị cao thủ trong làng sử học về việc Thuyết Âm Dương Ngũ hành và Kinh Dịch thuộc người Việt - tất nhiên điều này có nghĩa là Việt sử 5000 năm văn hiến - thì các vị cao thủ khả kính trong làng Sử học - thành viên của cái đám "hầu hết" - phát biểu: "Hổng có chuyên môn" - nên đi gam lờ. Vậy thì làm sao mà Hội Sử Học đủ tư cách chuyên môn mà mở hội thảo về cội nguồn Kinh Dịch được. Ngay bản thân danh xưng của Bát quái cũng đủ cho thấy nguồn gốc Việt tộc của nó - được phiên âm ra tiếng hán. Xập xí xập ngầu với hơn 2000 năm thành của Hoa tộc. Nực cười châu chấu đá xe, Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng :) .
  1 like
 48. Anh chị em tham khảo Lạc Việt độn toán thân mến. Bài viết dưới đây của Luke - học viên sáng giá trong khóa đầu tiên của Lạc Việt độn toán. Người đã đoán chính xác cuộc đảo chính với chính phủ của Thủ Tướng Thái là ông Thaksin Shinawatra trước sự kiện xảy ra 5 tháng và số phận của ông - tính đến lúc này - cuối năm 2008. Trong quá trình nghiệm lý khoa dự báo Lạc Việt độn toán, Luke đã nhận thấy rằng quẻ Lạc Việt độn toán có thể ứng dụng vào dự đoán cho cuộc đời của một cá nhân. Quan điểm này lần đầu tiên định hướng nghiên cứu do đề nghị của Pháp Vân - một thành viên của Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương đề xuất. Nhưng có thể nói Luke là người đã ứng dụng và chứng nghiệm trên thực tế và tiểu luận này thể hiện sự tích lũy suy nghiệm của Luke về vấn đề này. Tiểu luận này Luke đã gửi cho tôi từ lâu, nhưng có cho tôi biết là chưa hoàn chỉnh. Bởi vậy tôi chờ và chưa đưa lên mạng ngay. Hôm nay tôi xem kỹ lại thì ít nhất tiểu luận này đã hoàn chỉnh có tính cục bộ. Do đó có thể đưa lên để anh chị em nghiệm lý. Cảm ơn sự quan tâm của anh chị em. * QUẺ MỆNH TRONG LẠC VIỆT ĐỘN TOÁN Người viết: Luke Các bạn nghiên cứu LVDT thân mến, Sau một thời gian ứng dụng và nghiệm lý LVDT trong nhiều phương diện của cuộc sống đồng thời so sánh, áp dụng những phương pháp luận của những môn thuật số Âm Dương khác, tôi đã đúc kết và rút ra phương pháp luận và ứng dụng sử dụng cho mình. Với tôi, LVDT thật đẹp, ý nghĩa nội hàm của từng quẻ thật sâu xa, huyền diệu. Môn học này lại đặc biệt chú trọng đến cảm ứng của người luận quẻ, thế nên việc hướng dẫn cho từng cá nhân bước vào môn này thật là khó khăn vì phần cảm ứng thiên phú, tư chất của mỗi cá nhân đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong luận đóan của Lạc Việt Độn Tóan. Với khả năng hạn hẹp, tôi xin vắn tắt trình bày những đúc kết của mình đề cùng được các anh chị em nghiêm cứu LVDT quán xét và chiêm nghiệm. Các phương pháp úng dụng của LVDT còn nhiều, cần được phát triển và khám phá, cách ứng dụng của tôi còn đang đuợc nghiệm lý chưa phải là hòan chỉnh, chỉ mong góp được phần nhỏ hướng con đường nghiên cứu của các anh chị em mới làm quen với LVDT và làm giàu những case study và point of view trong việc luận quẻ của các anh chị em yêu thích môn dự đóan kỳ diệu này. Quẻ Mệnh: a. Phương pháp luận của quẻ Mệnh – Một vài kinh nghiệm b. Thân và Mệnh trong quẻ Mệnh LVDT Quẻ Vợ Chồng – Sự bổ trợ cho phương pháp luận tuổi LV Quẻ Mệnh Như bất kỳ phương pháp lý học nào thì thời khắc đầu tiên của sự việc thể hiện định mệnh của sự việc đó. Ngòai phương pháp hòan tòan dựa vào ngẫu nhiên và cảm ứng tượng quẻ thì quẻ LVDT thông thường được lấy theo năm tháng ngày giờ của người hỏi hoặc khi ngừơi lấy quẻ động tâm về sự việc. Như vậy thời mệnh của một cá nhân cũng sẽ được phản ánh qua quẻ LVDT được lấy vào thời khắc ra đời của cá nhân đó. Từ suy nghĩ này, tôi đã nghiệm lý về vấn đề quẻ LVDT chủ Mệnh. Ví dụ: Người nữ sinh ngày 06 tháng 1 năm Mậu Ngọ giờ Mão Quẻ mệnh là Đổ - Vô Vong(*) - Tốc Hỷ --------------- * Chú Thích: là quẻ Lục Khí theo ngày 6 (tháng 1 năm Mậu Ngọ) Với người nữ mang quẻ mệnh là Đổ Tốc Hỷ này thì chúng ta đã có thể mô tả khái quát được hình tướng, tính cách cũng như khái quá về cuộc đời của cô ta. Ở đây, qua nghiệm lý chứng tỏ sự hiệu nghiệm, tôi sử dụng thêm quẻ Lục Khí của ngày – trong trường hợp này là Vô Vong – là nguyên tố bổ trợ và qua nghiệm lý, tỏ ra vô cùng hiệu quả cho việc luận đóan. Việc sử dụng quẻ Lục Khí của ngày theo sách cổ trong việc luận quẻ, đã được sư phụ Thiên Sứ đề cập trong phần lý thuyết của LVDT, nhưng trong thực tế luận đoán cho sự việc có phần rối lọan, chưa thể hiện rõ vai trò và ý nghĩa. Nhưng trong quá trình nghiệm lý cho quẻ mệnh, quẻ Lục Nhâm ngày lại thể hiện được phần sâu xa trong tính cách của cá nhân đó. Tốc Hỷ lúc này sẽ là kết quả thể hiện cuối cùng của tính cách con người mà người khác cảm nhận được, nhưng Vô Vong chính là phần bên trong của phần tính cách kia. Chi tiết luận đóan về tính cách của người này đã quá rõ chắc không cần phải bàn ở đây. Như vậy vấn đề của quẻ Lục Nhâm ngày và giờ đóng vai trò cụ thể như thế nào trong cách cục của cá nhân này ? Trong Tử Vi, vị trí của cung Mệnh và cung Thân ký gởi thể hiện được sự mâu thuẩn hay đồng nhất của tính cách nội tại và sự thể hiện tính cách của cá nhân này đối với môi trường (mệnh). Tôi cho rằng quẻ Lục Nhâm ngày chính là Thân, Lục Nhâm giờ chính là Mệnh của cá nhân đó và tính tương tác của thân và mệnh đóng vai trò rất quan trọng cho việc luận đoán. Ta thử quán xét trường hợp sau: người nam sinh ngày 21 tháng 10 năm Canh Thân giờ Ngọ quẻ mệnh là Kinh – Lưu Niên – Lưu Niên người nữ sinh ngày 4 tháng 11 năm Giáp Ngọ giờ Ngọ quẻ mệnh là Tử - Lưu Niên – Lưu Niên Thân và mệnh của cả 2 người này nằm ở vị trí Lưu Niên Thủy, và khi liên hệ với lá số Tử Vi cho thấy thân và mệnh họ đều đồng cung. Với tôi việc xác định được Thân và Mệnh trong quẻ Lạc Việt rất quan trọng. Từ đây sẽ mở ra rất nhiều con đường nghiệm lý và tiến xa trong việc hòan thiện phần lý thuyết ứng dụng cho Lạc Việt Độn Tóan Một vài hướng đế nghiệm lý 1 - Vai trò của các quẻ Lục Nhâm năm, tháng và ngày trong tổ hợp của quẻ mệnh. Trong bốc dịch, các hào cấu thành quẻ đóng vai trò của các thành phần trong lục thân: Thân/Huynh Đệ, Phụ Mẫu, Quan Quỷ, Thê Tài và Tử Tôn. Vậy các quẻ lục nhâm và bác môn cấu thành quẻ Lạc Việt có đóng vai trò nào của các vấn đề trong nội hàm việc quán xét hay không ? và như thế nào ? 2. Quay trở lại phần nghiệm lý quẻ mệnh liên hệ với Tử Vi, có thể chia thành 2 nhánh để tiến xa hơn: 2 - 1. Quẻ mệnh của một người chỉ thể hiện tính cách của cá nhân đó hay 2 - 2. thể hiện cách cục tổng quát định mệnh của cá thể đó Tôi cho rằng, quẻ mệnh là sự liên hệ của cả 2 điều trên, thể hiện tính chất của tam hợp trọng yếu nhất Mệnh-Tài-Quan. Nhưng vì tính đơn giản của quẻ Lạc Việt, thì sự cô đọng này cần một cảm ứng thăng hoa nhất định mới thể hiện được khái quát số mệnh của người kia ở cả 3 cung tam hợp này. LVDT quả thật rất đơn giản trong các yếu tố tương tác, phương pháp lập quẻ. Sự đơn giản này vừa là điểm yếu vừa là điểm mạnh. Sự đơn giản và thâm sâu trong ý tứ của từng quẻ sẽ giúp cảm ứng người luận được thăng hoa, rèn luyện phần cảm ứng dễ dàng hơn các phương pháp khác. Nhưng hầu hết chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua những yếu tố tương tác khác lên quẻ ví như lý ngũ hành của ngày, giờ, tháng và năm lúc lập quẻ. Ví dụ: Người sinh giờ Dần ngày 19 tháng 8 năm Quý Tỵ với quẻ mệnh là Tử - Lưu Niên sẽ có cuộc đời và tính cách khác nhiều với nguời có cùng quẻ mệnh Tử - Lưu Niên nhưng sinh năm Kỷ Sữu hay người tuổi Quý Tỵ, quẻ mệnh Tử Lưu Niên sinh vào mùa Thu Kim vượng. Sự tương tác của Can Chi năm là khái quát nhất đến, tháng, ngày và giờ, hành khí của mùa chính là sự gia giảm độ số và mức độ phát huy của tính chất quẻ. Với phương pháp ứng dụng này thì việc xác định giờ sinh một cá nhân sẽ đơn giản hơn nhiều so với dùng Tử vi,nhất là đối với những trường hợp rối tắm và quá tương đồng. Tương tác quẻ Lạc Việt độn toán và vấn đề hạnh phúc gia đình Các bạn yêu thích ứng dụng LVDT chắc ít nhiều đều am hiểu phương pháp luận tuổi Lạc Việt đối với quan hệ vợ chồng và hạnh phúc gia đình. Ưu điểm của phương pháp này, tôi không cần phải trình bày nữa. Điểm yếu ở đây của phương pháp, vẫn là sự cô đọng của chính phương pháp này. Ví dụ các đôi tuổi Kỷ Mùi cưới nhau làm vợ chồng sẽ có khái quát thăng trầm giống nhau. Nhưng mức độ thăng trầm và tính chất quan hệ của mỗi cặp Kỷ Mùi khác nhau lại sẽ khác nhau hòan tòan. Tôi phát hiện thấy với quẻ mệnh LVDT, chúng ta dễ dàng hơn khi luận đoán theo phương pháp luận tuổi Lạc Việt Lấy ví dụ : Nam sinh giờ Dần ngày 10 tháng 10 năm Kỷ Mùi quẻ mệnh là Khai – Tiểu Cát - Xích Khẩu cưới vợ sinh giờ Tuất ngày 7 tháng 7 năm Kỷ Mùi với quẻ mệnh Sinh – Lưu Niên - Vô Vong Quán xét tương tác giữa 2 quẻ mệnh này: Khai Thủy sinh cho Sinh Mộc Vô Vong Âm Thô sinh cho Xích Khẩu Âm Dương Kim Lưu Niên Thủy sinh cho Tiểu Cát Mộc Như vậy mối quan hệ của cặp Kỷ Mùi này đã rõ ràng hơn rất nhiều khi chỉ quán xét tương quan bình hòa của tuổi vợ chồng. Sự yêu thương gắn kết hay khó khăn hiếm muộn về con cái cũng được thể hiện cụ thể cho cặp này. Luke - Nguyễn Tri Bửu Thuyết
  1 like
 49. Thái Hòa lưu ý: Sau khi chuyển đổi Trình Tử Vi Lạc Việt sang dang khác . Nếu lấy từ trình cũ do chú và Lê Quang Trị (Vô Tri) thì cần ghi rõ là: Phần mềm Tử Vi Lạc Việt được xây dựng trên cơ sở phục hồi thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt do Thiên Sứ hiệu chỉnh và tổng hợp với Vô Tri - Lê Quang Trị thực hiện kỹ thuật vi tính và Phạm Thái Hòa chuyển đổi sang trình ....... Những hàng chữ trên có thể cho chạy trên màn hình. Theo chú dù do Phạm Thái Hòa tự lập trình mới hoàn toàn - chú không am hiểu về vi tính lắm - thì cũng phải nhắc đến tên anh Vô Tri - Lê Quang Trị như là người đầu tiên lập trình Tử Vi Lạc Việt. Thiên Sứ
  1 like
 50. Không sao. cuối năm sẽ vượng trở lại. Chúc vạn sự an lành. Thiên Sứ
  1 like