• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 26/09/2016 in all areas

 1. CÂU CHUYỆN CÁI BẾP Bếp trong mỗi ngôi nhà luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng và đối với ĐLPT Lạc Việt thì việc bố trí Bếp cũng như không gian Bếp ở đâu trong ngôi nhà khi thiết kế phong thủy là một yếu tố đặc biệt quan trọng. Ý nghĩa cũng như tính chất đặc biệt quan trọng của Bếp trong ĐLPT Lạc Việt được giành riêng thành một bài giảng trong các khóa học của PTLV bởi nó không chỉ là tượng trưng cho tiền bạc mà còn là sức khỏe. Bếp cũng thay đổi theo khoa học hiện đại, từ bếp củi, bếp than, bếp dầu, bếp điện , bếp ga , bếp hồng ngoại rồi bếp từ. Các loại bếp hiện đại dù không có kiềng ba chân, không có cửa bếp nhưng được xác định theo tiêu chuẩn Sơn-Tọa -Hướng của ĐLPT Lạc Việt một cách thống nhất theo Âm Dương Ngũ Hành. Bếp Từ đang dần được thay thế các loại bếp Ga do tính an toàn cao cũng như chi phí sử dụng rẻ hơn. Tuy nhiên, bếp Từ được xếp là Âm Hỏa so với các loại bếp khác nên khi bố trí Bếp cũng như cách xử lý trong trường hợp Bếp Từ cũng có phần đặc biệt hơn. Câu chuyện thực tế xảy ra vào tháng 11 năm 2016 tại nhà Bố Mẹ Vợ của tôi, và lý do vì sao tôi lại sử dụng câu chuyện này chứ không phải của các ngôi nhà khác ? Đó chính là vì ngôi nhà này do chính tôi thiết kế và làm Phong Thủy toàn bộ nhưng vẫn có chuyện để viết cho Quí vị. Nhà của Ông Bà Nhạc nằm ngay sát nhà tôi, cách nhau một bức tường thấp và một cánh cửa. Nói vậy để hiểu rằng khoảng cách giữa hai nhà chỉ là phần không gian nhỏ giữa hai bên. Trước khi chuyển nhà vào năm 2015, ở nhà cũ do không thể chỉnh sửa phong thủy nên Mẹ Vợ tôi mắc chứng bệnh về mắt rất lạ: Có thể kéo được sợi như tơ từ mắt ra. Liên tục nhiều năm liền với các bác sỹ giỏi của viện Mắt TW, chỉ là việc gắp sợi và tra thuốc. Từ khi chuyển về nhà mới năm 2015 thì căn bệnh này đã gần như biến mất. Tất nhiên Bà vẫn có bệnh tiền đình và giãn tĩnh mạch nên vẫn có bệnh mỗi "trái nắng trở giời". Vào khoảng cuối tháng 10 năm 2016, sau khi bị ngộ độc thức ăn, thì Bà nằm ốm luôn hai tuần. Khỏi được vài hôm thì lại ốm và lần này ốm nặng hơn: Đau lưng , đâu đầu và chóng mặt. Bác sỹ chuyền nước, châm cứu, uống -tiêm thuốc cả chục ngày không những không khỏi mà còn không thuyên giảm. Tôi thì cho là do Bà bị tiền đình cộng thêm bị ngộ độc thức ăn nên cũng không nghĩ rằng vấn đề có nguyên nhân từ Phong Thủy. Trước đó hai tuần thì có người nói với Bà do khi làm nhà mượn tuổi chưa Cúng chuyển tên nên có bệnh. Bà làm lễ cúng ngay sau đó nhưng tất nhiên kết quả chỉ là thỏa mãn cho phần tâm lý. Tháng 10 thì Ông Bà cũng đặt thêm một tủ đông vào vị trí cung Tốn, và tất nhiên tôi cũng đặt nghi vấn vào sự việc này nhưng rất ít khả năng vì Tốn-Tây Nam trong hai tháng 10 và 11 đều không có vấn đề về Huyền Không. Tuy nhiên, tôi vẫn yêu cầu Ông Bà tắt tủ đông lạnh đi để kiểm tra ảnh hưởng của nó. Sáng hôm sau thì Ông thông báo là Bà đã hết đau lưng nhưng ngày hôm sau lại đau lại và đau hơn. Cho tới tuần cuối tháng 11 thì Bà gọi tôi sang nói rằng kiểm tra lại Phong Thủy xem có vấn đề gì không mà Bác sỹ nói là "rất kì lạ khi uống thuốc mà bệnh không giảm". Thực tế thì ngay khi Bà ốm, tôi đã sang kiểm tra Bếp và mọi thứ xung quanh. Không có gì thay đổi. Sau khi Bà yêu cầu, tôi lại xuống kiểm tra một lần nữa nhưng cùng Ông ngoại. Lần này, tôi hỏi Ông xem có thay đổi gì hoặc đặt thêm gì trong bếp không nhưng hoàn toàn không có gì mới. Tôi nhìn thấy bên cạnh bếp ga chính chuẩn PTLV, Ông Bà đặt cạnh là một cái bếp từ loại chuyên dùng ăn lẩu. Tôi cũng vẫn đinh ninh bếp này là ông bà để vì tiện dùng khi ăn lẩu , đỡ phải cất đi nên không hỏi. Vẫn cẩn thận đo lại Bếp chính một lần nữa vì bệnh của Bà như thế nhất định phải từ cái Bếp. Đo đi đo lại vẫn ổn, quay qua bếp lẩu Từ ngay sát bên cạnh đo thử thì thấy xung khí ngập tràn. Tôi quay qua hỏi Ông vì sao Ông không cất đi mà để đây, thì Ông bảo là Ông Bà thời gian gần đây thì dùng bếp lẩu từ để đun nấu chứ không đun bằng bếp ga chính. Lúc này thì tôi mới tá hỏa và yêu cầu ông đặt ngay bếp lẩu từ lên trên bếp ga chính, cho dù Ông Bà cũng rất cẩn thận khi đặt sát và song song cùng bếp chính. Tôi lập tức đặt một hũ tham sinh vào trung cung nơi có Nhị Hắc tinh đóng đô tháng 11, quay qua Tôi nói với Ông : "Mai Bà sẽ khỏi" Sáng hôm sau, Ông tươi cười dơ ngón tay cái "Thump -Up" nói với tôi: "Mẹ đã ngồi dậy và ăn hết bát phở". Sau hai tuần chỉ nằm và không ngồi được thì đây đã là tiến triển vượt bậc. Đến tối thì Bà đã xuống nhà ăn cơm thay bởi ăn cháo. Ông nói với Tôi:"Không biết là do Thầy PT cao tay hay bệnh tâm lý nhưng thế là tốt rồi", Tôi chỉ cười vì biết rằng nguyên nhân từ cái bếp ngập tràn xung khí và vì Phong Thủy mang tính qui luật nên khi đã nhìn thấy kết quả ắt sẽ tìm được nguyên nhân. Sang tới hôm sau thì Bác Sỹ đã dừng tiêm và chuyền nước, Bà bắt đầu đi ra đi vào bình thường tuy rằng Bà vẫn kêu đau lưng và chóng mặt.Tôi lại rằng là do hậu quả của việc nằm trên giường quá lâu và tiêm nhiều thuốc nên chưa thể hoàn toàn hết, nhưng đêm nằm nghĩ mới giật mình, rằng cái Bếp từ cần phải được tán hết khí. Vấn đề ở chỗ, do vị trí của bếp rất vượng khí nên khi có xung khí dồn vào lâu ngày gặp tháng 11 có sao Nhị Hắc đóng ở Trung Cung nên phát bệnh. Cho dù đã di chuyển bếp vào nơi không có xung khí nhưng bếp do vẫn tụ xung khí nên khi dùng bếp ở vị trí mới nó vẫn mang tới tác hại. Tôi yêu cầu ông mang bếp ra ngoài sân và tạm thời không dùng tới nó mà dùng bếp ga. Ngay khi ngồi viết bài viết này, Bà đã đi chợ nấu cơm và trở lại các hoạt động bình thường. Tôi yêu cầu Bà cất bếp lẩu từ vào kho và chỉ dùng khi ăn lẩu. Vậy là chỉ sau 4 ngày từ ngày phát hiện ra nguyên nhân, Bà đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Tôi hy vọng bài viết này sẽ thêm một kinh nghiệm khi quí vị đặt Bếp và bố trí không gian Bếp, bởi tác hại của nó khi có xung khí là rất mạnh và nhanh.Tất nhiên, khi không gian Bếp thoát khí hoặc vô khí thì tác hại của xung khí (nếu có) vào bếp sẽ giảm và ít tác dụng nhưng đối với ĐLPT Lạc Việt thì Bếp và không gian Bếp luôn phải vượng khí. Đó là yêu cầu bắt buộc bởi Bếp sẽ mang tới cho ngôi gia sức khỏe và sự thịnh vượng. Hà nội 06-12-2016 Mạnh Đại Quân
  13 likes
 2. ĐỊA LÝ PHONG THỦY LẠC VIỆT CHUYỂN ĐỘ SỐ ĐOÀI-LY TRONG ÂM TRẠCH Đối với Địa Lý phong thủy Lạc Việt thì nguyên lý lý thuyết nền tảng là “Hà Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt” : Quái Khôn ở Đông Nam và huyền không Thât Xích 7 -Hỏa thuộc quái Ly và Cửu Tử 9 -Kim thuộc quái Đoài. Đây chính là lý thuyết nền tảng bất di bất dịch của ĐLPT Lạc Việt. Trong Bát Trạch Tam Nguyên Lạc Việt, các trường hợp đặc biệt chính là gia chủ phi cung Đoài - 9 và Ly -7 sẽ hoán đổi so với Phong thủy cổ thư - tức là theo PTLV các trường hợp phi cung Đoài -Tây tứ trạch theo PT cổ thư sẽ là phi Cung LY-Đông tứ trạch, phi Cung LY-Đông tứ trạch theo PT cổ thư sẽ là phi cung Đoài -Tây tứ trạch. Trường hợp trong bài viết lần này là trường hợp rất đặc biệt , không phải chỉ bởi vì là trường hợp duy nhất hay đầu tiên đối với Mạnh Đại Quân khi ứng dụng lý thuyết PTLV trong đổi chỗ Tốn-Khôn và độ số Đoài-Ly cho cả ÂM và DƯƠNG trạch, mà điều đặc biệt chính là những thông tin các bạn tìm hiểu được sau khi đọc xong bài viết này của tôi. 1. Thời gian 7 Năm trước: Tôi nhận được một cuộc điện thoại nhờ tư vấn sửa chữa phong thủy cho căn hộ chung cư cao cấp nhất tại Hà Nội thời điểm đó. Anh có giới thiệu là thành viên của diễn đàn TTNC Lý Học Đông Phương và rất tin vào PTLV, và là một nhà khoa học có chức vị tại viện Vật Lý Nguyên Tử. Trước khi tới căn hộ của Anh, tôi đã biết khu vực Anh ở là môi trường của Ung thư bởi tôi đã tư vấn vài ca phong thủy tại khu vực này. Khi đo đạc tại căn hộ, ngoài việc căn hộ của Anh bế khí rất nặng, mà trường Địa khí cũng thấp khủng khiếp. Tôi xác định nhà Anh đang và sẽ có người bị Ung thư. Sau này tôi mới biết , chính vì kết luận đó mà Anh đặt niềm tin vào tôi, bởi vì lúc đó con gái lớn chưa tới 18 tuổi của Anh đang điều trị ung thư Máu. Sau khi hoàn thiện toàn bộ tư vấn sửa chữa, một thời gian sau thì Anh thông báo cháu đã khỏe và tiếp tục quay lại chương trình du học bị bỏ dở và đồng thời nhờ tôi tư vấn phong thủy cho căn biệt thự của Anh. Bẵng đi một thời gian hơn 4 năm, Anh gọi lại và thông báo con gái lớn của Anh đã qua đời vì căn bệnh ung thư khi đang du học tại Nước ngoài do đó việc xây dựng lại phải trì hoãn. Anh cũng dọn ra sống ở nơi khác và cháu thứ hai lại tiếp tục đi du học. 2. Tới nay: Sau một thời gian ổn định thì năm ngoái Anh lại gọi cho Tôi và quyết định xây căn biệt thự của Anh sau nhiều năm trì hoãn. Có rất nhiều thay đổi trong kế hoạch và cho tới hiện giờ, căn biệt thự mới đang trong quá trình hoàn thiện. Đầu tháng 9, Anh nhắn tin nhờ tôi xem quẻ về việc cháu gái út con Anh bị tai biến phải mổ cấp cứu. Tôi rất ngạc nhiên bởi căn bệnh này vốn thuộc về những người lớn tuổi. Tôi dùng Lạc Việt Độn Toán bốc được quẻ Khai -Tiểu Cát: ca phẫu thuật thành công và tôi nói sau một tuần sẽ ổn định.Sau ca mổ, Anh thông báo cho tôi cháu đã qua cơn nguy kịch.Bản thân tôi lúc đó cũng không thể ngờ cháu đang phải đối diện với sự sống và cái chết. 10 ngày sau, Anh nhắn tin cho tôi từ Nước ngoài thông báo tình hình khá phức tạp bởi trường hợp của cháu rất đặc biệt :tỉ lệ là 1/Một triệu trường hợp. Chuyển biến khá xấu và Anh rất lo lắng bởi cháu vẫn phải nằm trong phòng điều trị đặc biệt. Tôi gieo quẻ, vẫn là quẻ tốt.... Tôi yêu cầu anh gửi sơ đồ nhà, hình ảnh nơi cháu đang ở để khảo sát. Không nằm ngoài dự đoán, căn nhà cháu sinh sống có cửa nằm trực diện với đường vào khu đất và đối diện bên đường là tường hàng xóm. Đầu giường nằm trên trục tâm đường Ngay lập tức trong đêm, tôi hướng dẫn Anh cách xử lý phong thủy tại căn nhà này theo ĐLPT Lạc Việt. (phần này xin phép không công bố) Anh gửi cho tôi thông tin để xem tử vi cho cháu , tôi giật mình bởi cung Tật Ách, Đại hạn, Tiểu hạn, cung Phúc đức trên lá tử vi rất xấu. Đối với một lá số như vậy, khó lòng qua khỏi trọng bệnh. Tôi lập tức gọi điện thoại cho Anh đề nghị Anh đưa tôi về xem mộ phần của Ông Nội cháu, vì hai con của Anh một thì đã qua đời vì ung thư, một đang nguy kịch bởi căn bệnh lạ - một hiện tượng bất thường. Sau một ngày thu xếp từ nước ngoài, Anh nhờ người đưa tôi về quê Anh và câu chuyện về ngôi mộ đặt vào trục Đại không vong khi khảo sát đã được tôi đưa lên trang Facebook cá nhân. Mộ của Ông Nội cháu được đặt vào trục đại không vong, vốn là điều kị nhất trong địa lý phong thủy-link bài viết tại đây Cách duy nhất trong trường hợp này là phải xoay mộ, cả quách tiểu lẫn mộ đá. Ngoài việc chi phí lớn do ngôi mộ này đã sang cát (bốc mộ năm 2008) được xây vĩnh cửu bằng đá tảng, xung quanh đang mùa gặt khó vào mà đối với tôi hay bất kì ai thì khi mồ yên mả đẹp thì không ai muốn dỡ đi làm lại từ đầu. Việc đưa ra lời khuyên cho Anh với tôi rất nan giải. Bởi ngoài Anh ra thì Mẹ anh vẫn là người quyết định cuối cùng, khi phải giải thích với họ hàng làng xóm ở quê nhà. Sau khi xin ý kiến của sư phụ Thiên Sứ, tôi quyết định khuyên Anh và gia đình xoay mộ và đề nghị Anh cung cấp ngày, giờ mất Bố của Anh. Sau khi nhận được thông tin, một lần nữa tôi lại phát hiện ra Bố của Anh mất bị 2 trùng tang, trong đó trùng tang giờ Tam xa - tức là sẽ kéo theo hai đến ba người nữa trong dòng huyết thống. Trường hợp này không được phép cải táng - chôn vĩnh viễn cùng đồ trấn yểm, tuy nhiên thì bố của Anh mất 2003 và cải táng 2008. Sau khi cải táng xong thì nhà Anh bắt đầu có chuyện... Vậy là nguyên nhân đã được xác định, tôi thông báo cho Anh và đề nghị ngày 4-10 Âm sẽ thực hiện việc xoay mộ và trấn yểm. 3.Ngày 4-10: Ngày mùng 2-10, ngài Đại đức một chùa lớn tại Hà nội là bạn tôi đã làm lễ , mọi thứ đã sẵn sàng.Tôi được Mẹ của Anh đón về trong tâm trạng lo lắng. Bác nói với tôi đã gầy đi 3kg do suy nghĩ và căng thẳng, khi mà phải làm một việc chẳng đừng và cũng không biết liệu kết quả có được tốt hay không. Về tới Mộ, toàn bộ mộ Đá được dỡ ra nhưng chắc quí vị không tưởng tượng được rằng nó vỡ vụn kiểu như kính: đá tảng dầy cỡ 8-10cm nhưng nó nứt vỡ theo kiểu kính. Đặt la kinh lên mộ, một chiếc Kim la bàn đứng yên không hoạt động , giống y như hôm tôi khảo sát lần đầu. Sát khí quá mạnh ! Bố của Anh sinh năm 1937, theo bát trạch tam nguyên của cổ thư là số 9 phi cung Ly. Đây là hiện tượng khác biệt giữa nguyên lý ứng dụng giữa Địa Lý phong thủy Lạc Việt và cổ thư chữ Hán, mà tôi đã trình bày ở phần trên. Đối với ĐL PT Lạc Việt: “Hà Đồ phối hậu thiên Lạc Việt”thì số 9 thuộc cung Đoài. Sau khi đào hết đất và thấy tiểu quách, phía dưới quách được đặt hướng Nam chếch khỏi trục đại không vong khoảng 2 độ.Đối với ĐLPT Lạc Việt thì trục B-N là tuyệt mạng trạch với người Tây trạch và hơn thế nữa, mệnh trạch Kim không thể phối với hướng Ly- Hỏa. Tôi xoay mộ và trấn theo đúng phương pháp lý thuyết bí truyền từ sư phụ Thiên Sứ, thực hiện chính xác tới từng độ trên la kinh. Thật may mắn, huyệt mộ được xây hình chữ nhật khá rộng và khi quay hết cỡ thì quách tiểu được đặt chính xác theo độ số -điều lo lắng nhất của tôi được giải tỏa. Đặt đồ trấn yểm và lấp đất xong, tôi lại tiếp tục xác định chính xác hướng mộ đá. Ngôi mộ nặng 1,1 tấn được thợ đặt chính xác sau khi phá nát góc của một loại các ruộng đang tới vụ thu hoạch. Tôi và gia đình thở phào nhẹ nhõm vì công việc đã chu toàn ,tôi nhắn nhủ với Mẹ của Anh rằng gia đình sẽ có thêm sơn đinh ! Tôi quay về Hà Nội trước và gia đình ở lại để lo nốt phần cúng lễ tạ. Tới 8.20 tối, Mẹ của Anh gọi cho tôi thông báo với giọng đầy xúc động: " Cháu ơi, con bé nó vừa được rút hết ống xông và ống truyền rồi, có thể đưa thức ăn trực tiếp qua miệng. Bác cảm ơn cháu" . Tôi xúc động rớm nước mắt, bởi không thể ngờ được bởi chỉ trước đó một ngày, Anh nhắn tin thông báo cho tôi cháu mới chỉ co duỗi một chút bên tay trái (do tổn thương não bên phải nên toàn bộ nửa bên phải không cử động). Ba ngày sau, tôi lại được thông báo cháu đã chuyển từ tuyến trên xuống phòng điều trị hồi phục ! Mùng 7-10: Anh thông báo rất căng thẳng vì bệnh viện nói rất bi quan do tiến trình hồi phục chậm sau 5 tuần phẫu thuật. Họ nói nếu gia đình muốn đưa về Việt Nam sẽ tạo điều kiện ngay.Tôi gieo quẻ và nói với anh cứ yên tâm ở lại chữa bệnh. Mùng 8-10: Anh thông báo về với một video đầy cảm xúc, cháu có thể cười và nheo hai mắt. Xin nói lại là hai mắt chứ không chỉ mắt trái.Trạng thái tinh thần của Anh chị rất vui vì giải tỏa được căng thẳng. 11-10: Anh thông báo cháu đang tập mở mắt , thực sự là biến chuyển quá thuận lợi Tôi tin rằng, sau 10 ngày tức là sau 17-10-2016, cháu bé sẽ ổn định. Quẻ Lạc Việt độn toán khó sai ! Có thể sẽ có người nói "May thầy phước Chủ", có thể đúng khi mọi điều kiện để thực hiện được công việc xoay mộ rất thuận lợi. Nhưng tôi khằng định nhân danh nền Văn hiến Việt 5000 năm, Địa lý Phong Thủy Lạc Việt không có chỗ của sự may mắn mà chỉ có thể Đúng hoặc Sai. Sư phụ Thiên Sứ luôn nói rằng: “Chúng ta không thể tìm một cái Đúng từ một cái Sai!”. Và kết quả công việc của tôi đã chứng minh điều đó: Không thể làm đúng từ một cái sai ! Địa lý phong thủy Lạc Việt đáp ứng điều kiện CẦN & ĐỦ cho việc chữa bệnh cho cháu bé, giúp Cháu vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Tôi không xác định ĐLPT là thần thánh có thể cải tử hoàn sinh, nhưng nó luôn là điều kiện CẦN &Đủ , giúp cho mỗi chúng ta gặp được nhiều may mắn vượt qua khó khăn thử thách của định mệnh. Hà nội tháng 10 năm 2016 . Mạnh Đại Quân p/s: Thân gửi Anh và gia đình MĐQ cũng mong Anh và gia đình khi đọc được bài viết này của MĐQ sẽ hiểu và hoan hỉ khi đưa chuyện của cháu và gia đình lên diễn đàn. Bởi câu chuyện của gia đình Anh sẽ giúp được rất nhiều người tránh được những sai lầm không đáng có.Trong bài viết MĐQ xin dấu toàn bộ tên, số điện thoại cũng như thông tin chi tiết về gia đình Anh, về lá số tử vi của con gái Anh.Cảm ơn Anh !
  11 likes
 3. Lúc này, Nhật rất cần Ấn Độ nêu lập trường ở biển Đông Hải Võ | 24/10/2016 19:46 Báo China Times (Đài Loan) ngày 24/10 bình luận, Nhật Bản đang rơi vào tình huống bế tắc trong vấn đề biển Đông và Hoa Đông, buộc phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ nước thứ ba. Thủ tướng Shinzo Abe duyệt Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản (JGSDF) ngày 23/10/2016 Tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã tồn tại từ lâu. Nỗ lực thể hiện lập trường ở biển Đông của Tokyo cho thấy Nhật muốn hình thành sức ép quốc tế lên Trung Quốc, qua đó tạo ra cơ sở mới để xử lý tình hình biển Hoa Đông. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã trở thành nhân tố làm hỏng tất cả tính toán của nội các Thủ tướng Shinzo Abe - China Times đánh giá. Phán quyết vụ kiện biển Đông ngày 12/7 của Tòa trọng tài thường trực (PCA), quyết định pháp lý làm leo thang căng thẳng Bắc Kinh-Manila trong gần 3 tháng qua, gần như đã bị phớt lờ khi ông Duterte thăm Trung Quốc từ 18 đến 21/10 vừa qua, bất chấp Tokyo lên tiếng kêu gọi tuân thủ. Theo báo Asahi Shimbun, Tổng thống Duterte cũng được cho là "dội nước lạnh" lên nỗ lực duy trì khối đồng minh châu Á của Nhật. Ông cho biết trong chuyến công du Nhật Bản sắp tới "sẽ nói với Shinzo Abe rằng Trung Quốc và Philippines đã nhất trí kiềm chế, không dùng biện pháp vũ lực thay đổi hiện trạng tranh chấp". Lúc này Nhật Bản đang chuyển sự quan tâm lớn sang Ấn Độ. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (trái) gặp người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi tại Vientiane, Lào hồi đầu tháng 9. (Ảnh: PTI) Tờ The Times of India (Ấn Độ) ngày 23/10 dẫn lời Yuki Tamura, người phụ trách vấn đề biển Đông của Bộ ngoại giao Nhật: "Vấn đề an ninh trên biển rất quan trọng, do đó chúng tôi kêu gọi Ấn Độ nêu lên lập trường của mình về tình hình biển Đông." Ông Tamura cho hay, trước Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) hồi tháng trước, Nhật và Ấn Độ đã bắt tay và đưa hợp tác an ninh trên biển vào danh sách ưu tiên quan trọng của hội nghị. Kể từ đầu tháng 8, chính phủ Nhật chú ý đến sự gia tăng rất rõ rệt của các tàu cá và tàu hải cảnh Trung Quốc ở vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Bầu không khí bất ổn thậm chí khiến tàu cá của Nhật không dám tác nghiệp ở vùng biển này. Một quan chức địa phương cho hay, tàu cá Nhật Bản sợ xảy ra xung đột với tàu cá Trung Quốc, vốn được lực lượng chấp pháp "bảo vệ tận răng". Tokyo rất lo ngại việc Bắc Kinh không thừa nhận phán quyết PCA sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho bất kỳ nỗ lực nào của chính phủ Nhật nhằm giải quyết tranh chấp chủ quyền thông qua cơ quan trọng tài quốc tế. Với sự nhượng bộ từ chính quyền Duterte, mối lo này đã hiện hữu rất rõ. Các dân biểu từ thành phố Ishigaki, tỉnh Okinawa, Nhật Bản mới đây đã kiến nghị chính phủ nước này quyết định hành động theo cách của Philippines, đưa vấn đề tranh chấp với Trung Quốc ra trọng tài quốc tế. Bên cạnh đó, Nhật cáo buộc thái độ "hiếu chiến" của Trung Quốc sẽ làm trì hoãn lộ trình xử lý tình hình biển Hoa Đông. Trong khi "chiến tuyến đồng minh" của Mỹ, Nhật, Australia chưa đủ tạo thành bức tường bao vây Trung Quốc, Tokyo đang cần Ấn Độ đứng lên với một thái độ minh bạch để chỉ trích và kiềm chế sự bành trướng của Bắc Kinh ở biển Đông. ========================= Biển Đông không bao giờ là chiến trường chính trong "Canh bạc cuối cùng" cả. Điều này lão Gàn cũng đã xác định rất lâu rồi. Trong "Canh bạc cuối cùng" này, cũng không thể có chiến tranh ủy nhiệm, kiểu đá gà bắt cá độ như cuộc chiến Vùng Vịnh I, sau đó dẫn đến Liên Xô sụp đổ. Việt Nam và Phi Luật Tân điếu phải gà cho các siêu cường và họ cũng không thể đủ sức thực hiện. Lão cũng điếu muốn chiến tranh xảy ra bắt đầu ở biển Đông, để các nước lân bang có thể giăng miểng, trong đó có Việt Nam. Tất nhiên, các siêu cường ủng hộ tự do hàng hải ở biển Đông cũng biết rõ điều này: "Canh bạc cuối cùng" không thể dứt điểm ở biển Đông. Bởi vậy, chiến lược hợp tác với Ấn Độ là hoàn toàn phù hợp mang tính quy luật. và điều này lão cũng nói lâu rồi: Cô gái Ấn Độ sẽ tham gia canh bạc cuối cùng - Họa sĩ người Ca Na Đa đã vẽ thiếu cô gái Ấn Độ trong bức tranh. Mọi chuyện sắp đến hồi kết thúc. Không quá 2018. Nói trước để những ai wan tâm, liệu cơm gắp nước mắm Phan Thiết, hoặc Phú Quốc. Hì.
  11 likes
 4. BẢN ĐỀ DẪN TRONG TỌA ĐÀM Cho đến nay, lịch sử phương Đông được xây dựng từ hai nguồn tư liệu chính là cổ thư Trung Hoa và những nghiên cứu của Viễn Đông Bác Cổ. Học giả thế giới cho rằng: người Hoa Hạ từ phía Tây Bắc vào Nam Hoàng Hà dựng nhà nước Hoàng Đế và nền văn minh Hoa Hạ. Trong quá trình Nam tiến, người Hoa Hạ lai giống với các dân tộc bản địa phương Nam và mang văn hóa Hoa Hạ khai hóa vùng đất này. Từ đó dẫn tới quan niệm phổ cập hiện nay là: người Việt Nam bị Hán đồng hóa về máu huyết và văn hóa. Văn hóa Việt Nam là sự bắt chước văn hóa Hán chưa thành thục. Tiếng Việt muợn tới 70 % từ ngôn ngữ Hán. Tuy nhiên, từ năm 1998, đề tài nghiên cứu Quan hệ di truyền của dân cư Trung Quốc do chính phủ TQ tài trợ, các trường DH Hoa Kỳ thực hiện, phát hiện sự thật trái ngược: 70.000 năm trước, người tiền sử từ châu Phi theo ven biển Ấn Độ di cư tới Việt Nam. Tại VN, các chủng người gặp gỡ hòa huyết sinh ra người Việt cổ (Lạc Việt). Sau đó, người từ Việt Nam đi ra các đảo Đông Nam Á, chiếm lĩnh Ấn Độ, lên khai phá Hoa lục. Từ phát hiện này cùng với nhiều nguồn tư liệu khảo cổ, văn hóa, sự thực lịch sử phương Đông được khám phá như sau: I. Những thành tựu của người Việt trên đất Trung Hoa. 1. Về con người: 93% người Trung Quốc hiện nay là người Hán. Đó chính là hậu duệ người người Lạc Việt từng đi lên khai phá Trung Hoa, bắt đầu từ 40.000 năm trước. 2. Tiếng Lạc Việt của vùng Thanh-Nghệ-Tĩnh đưa lên Quảng Đông, Phúc Kiến thành ngôn ngữ gốc, sinh ra 8 phương ngữ Trung Hoa hiện nay, 3. 20.000 năm trước, người Lạc Việt đưa công cụ đá mới Hòa Bình lên Nam Dương Tử. Cũng thời gian này, người Lạc Việt ở Tiên nhân động tỉnh Giang Tây làm ra đồ gốm đầu tiên. Khoảng 12.400 năm trước, cũng tại đây người Lạc Việt thuần hóa thành công cây lúa nước. 4. Người Việt sáng tạo Âm Dương, Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, lịch pháp, bát quái, dịch lý, thiên văn và phong thủy, phổ biến khắp Đông Á. 5. Sáng tạo chữ tượng hình sớm nhất ở Giả Hồ, Hà Nam 9000 năm trước, 6000 năm trước ở Bán Pha Sơn Tây, ở Cảm Tang, Quảng Tây, Lương Chử Chiết Giang. II. Về nhà nước Hoàng Đế và người Hoa Hạ. Cho dến 4000 năm TCN, người Lạc Việt đã đông đúc, làm chủ Hoa lục với hai trung tâm kinh tế văn hóa lớn là lưu vực Dương Tử và lưu vực Hoàng Hà. Nhà nước sớm nhất ở phương Đông được xây dựng năm 3300 TCN mà kinh đô ở Lương Chử Chiết Giang. Năm 2698 TCN, người Mông Cổ vượt Hoàng Hà vào chiếm đất của người Việt, lập vương triều Hoàng Đế. Thắng trận nhưng do nhân số ít và văn hóa chưa phát triển, người Mông Cổ bị người Việt đồng hóa, sinh ra người Hoa Hạ. Học văn hóa từ ông cha Việt, người Hoa Hạ xây dựng các vương triều Nghiêu, Thuấn, Vũ dựa trên đức trị nhưng cũng chưa có thành tựu văn hóa nổi bật. Chỉ khi Bàn Canh chiếm đất Ân của người Dương Việt, bắt gặp chữ khắc trên giáp cốt mới phát triển loại chữ này, dẫn tới sự nhảy vọt của văn hóa thời Chu. Thực chất văn hóa vương triều Hoàng Đế là khai thác văn hóa của người Lạc Việt trong vùng bị chiếm. Nhưng văn hóa Việt ở lưu vực Hoàng Hà là ngọn, phát triển sau lưu vực Dương Tử. Thêm nữa, suốt trong thời kỳ dài, nhà nước Hoàng Đế bị cô lập với người Việt đông đúc phương Nam nên không có tiếp thu từ văn hóa Việt. Khi nhà Tần là một bộ tộc người Việt diệt lục quốc rồi Lưu Bang người Việt nước Sở diệt nhà Tần lập nhà Hán thì quyền lãnh đạo Trung Quốc thuộc về người Việt. Nhưng do uy danh của Hoa Hạ trong quá khứ nên các triều đình người Việt sau này đều nhận là Hoa Hạ Tuy tiếp thu tài liệu trước đó để san định kinh, thư nhưng do nguồn gốc như vậy, văn hóa Hoa Hạ rơi vào tình trạng tiên thiên bất túc: kinh Nhạc bị mất, kinh Thi thiếu sót, Kinh Dịch bị sai nhiều nên người Trung Hoa không hiểu đúng về Ngũ hành, Lục thập hoa giáp… Đặc biệt, chữ vuông là của người Việt chế ra để ký âm tiếng Việt. Nhưng sau này, người Trung Hoa đánh mất cách phát âm và cả nghĩa Việt cổ nên hiểu không đúng chữ vuông. III.Nhà nước Xích Quỷ và lịch sử phương Đông. Năm 1936 khảo cổ học phát hiện văn hóa Lương Chử ở Thái Hồ, Chiết Giang. Sau 80 năm khai quật và khảo cứu, năm 2016 các học giả Trung Quốc công bố: - Nhà nước Lương Chử xuất hiện khoảng 3300 năm TCN, là nhà nước sớm nhất trên đất Trung Hoa và phương Đông, có nền văn hóa nông nghiệp, đá mới, ngọc rất phát triển. Chủ nhân Lương Chử là người Lạc Việt, được gọi là Vũ nhân hay Vũ dân. - Do phát hiện văn hóa Lương Chử, lịch sử Trung Quốc phải thay đổi. Từ chỗ cho rằng đồng bằng miền trung Hòang Hà là cội nguồn của dân tộc và văn hóa Trung Hoa, nay thừa nhận: Văn hóa Lương Chử là cội nguồn của văn minh Trung Hoa. Điều này dẫn tới mâu thuẫn khó giải quyết: Vì sao một dân tộc phát tích ở Nam Hoàng Hà, suốt 2500 không bước chân qua Dương Tử mà cội nguồn văn hóa lại ở Nam Dương Tử? - Những mâu thuẫn như vậy chỉ có thể giải thích: Nhà nước Lương Chử chính là Xích Quỷ của người Việt. Người Việt từ nam Dương Tử đi lên khai phá lưu vực Hoàng Hà, mang theo văn hóa của mình. Dân cư lưu vực Hoàng Hà là hậu duệ của người Lạc Việt. Người của Hoàng Đế hòa huyết với người Lạc Việt sinh ra con cháu là Hoa Hạ. Người Hoa Hạ cùng với người Việt trong lãnh thổ vương quốc xây dựng văn minh Trung Hoa. Do vậy, văn hóa Lương Chử là cội nguồn của văn minh Trung Hoa. IV. Kết luận Là nơi phát tích của dân cư châu Á, Việt Nam cũng là cội nguồn của văn hóa châu Á. Do biến diễn của thời cuộc, người Việt bị mất đất, mất chữ viết nên mất luôn lịch sử, hàng nghìn năm phải sống trong cảnh vong quốc, bị coi như đám trôi sông lạc chợ, học nhờ đọc mướn sách vở ngoại bang. Nay nhờ khoa học nhân loại, sư thật lịch sử phương Đông được phát hiện. Người Việt Nam phải nhanh chóng nắm bắt sự thật này, không chỉ để tự hào về tổ tiên nòi giống mà còn có sứ mệnh lớn lao chấn hưng văn hóa dân tộc và dẫn dắt nhân loại trong kỷ nguyên mới, trong đó có những công việc sau: 1. Tập trung trí lực viết lại cuốn sử chân thực của tộc Việt, nhanh chóng dạy sử mới cho lớp trẻ. 2. Phục hồi kho tàng văn hóa của tổ tiên, lập nên tập đại thành của văn hóa dân tộc Việt. 3. Tập trung trí lực soạn thảo cuốn Đại từ điển Lạc Việt để nắm vững và sử dụng chính xác ngôn ngữ dân tộc, đồng thời hiệu đính những sai lầm trong chữ Hán nhằm hiểu đúng thông điệp của tổ tiên truyền lại bằng chữ vuông. 4. Tập trung trí lực hoàn chỉnh cuốn DỊCH LẠC VIỆT làm công cụ giải mã những bí mật của tự nhiên và đưa khoa học dự đoán phương Đông trở thành khoa học ứng dụng thực sự có hiệu quả. 5. Minh triết là sự khôn ngoan sáng suốt trầm tích trong chiều sâu nhất của văn hóa, tỏa ánh sáng và sức nóng nuôi dưỡng nền văn hóa dân tộc. Do vậy, cần tìm hiểu minh triết Việt để tìm con đường thích hợp dẫn dắt đất nước và nhân loại đi lên, vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện nay Hà văn Thùy Sàigon17.9. 2016 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC. Khai mạc 8 giờ 30 ngày 26-11-2016. -Tại phòng họp lớn Viện NC SENA 35 Điện Biên Phủ Hà Nội. -Lời mở đầu và giới thiệu đại biểu: Nguyễn khắc Mai. -Báo cáo của tác giả Hà văn Thùy. -Báo cáo của phản biện I: PGSTS Trương Sĩ Hùng.Nhà nghiên cứu sử học,Viện Hàn lâm KHXHVN. -Báo cáo của Phản biện II:NNC Nguyễn Vũ Tuấn Anh.TT Lý Học Phương Đông. -Báo cáo của phản biện III : -Giải lao 15 phút (dùng trà-tea time) -Các đại biểu phát biểu ý kiến, thảo luận. -Nghỉ trưa lúc 11 giờ 45.Các đại biểu dùng cơm cùng BTC. Chương trình buổi chiều. -1gio 45 :Tiếp tục Tọa đàm. -Tóm tắt một số vấn đề đã đặt ra cần thảo luận. -Các đại biểu phát biểu. -3gio 30 :Tác giả trả lời những câu hỏi. -4gio,00 :Lời sơ kết và bế mạc:Nguyễn Khắc Mai. Ban Tổ chức.
  10 likes
 5. Vì sao ông Trump bỗng chốc lạnh lùng với Trung Quốc? Thứ sáu, 03/02/2017 - 11:30 Dân trí Tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày sau nhậm chức khá bận rộn với những cuộc điện đàm với lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên, đường dây liên lạc giữa Phòng Bầu dục và Trung Nam Hải dường như vẫn khá im ắng, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) bình luận. >> Ông Trump chọn người am hiểu Trung Quốc làm tư lệnh hải quân >> Chính quyền của Tổng thống Trump tuyên bố ngăn Trung Quốc chiếm đảo ở Biển Đông Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty) Theo SCMP, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như không có bất cứ lời chào hỏi, chúc mừng tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay công chúng Trung Quốc dịp Tết cổ truyền - một động thái trái ngược hoàn toàn với những người tiền nhiệm. Thay vào đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon chỉ đưa ra một thông cáo báo chí với chỉ 91 từ trên trang chủ của Bộ Ngoại giao, thay mặt Tổng thống Trump, chúc mừng dịp Tết cổ truyền. Chỉ có ái nữ của Tổng thống, Ivanka Trump, cùng với cô con gái bé bỏng của mình tới Đại sứ quán Trung Quốc hôm 1/2 để gửi gắm lời chúc mừng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin về sự xuất hiện của Ivanka trong bản tin giờ cao điểm. Việc ông Trump bỏ qua những nghi thức ngoại giao truyền thống với Trung Quốc trái ngược với người tiền nhiệm Barack Obama. Trước kia, vào mỗi dịp Tết cổ truyền, ông Obama không chỉ là người đầu tiên gửi thiệp mừng viết tay để chúc mừng nhà lãnh đạo và công chúng Trung Quốc, mà còn làm hẳn video cho sự kiện này. Kể từ khi nhậm chức hôm 20/1, ông Trump đã tích cực điện đàm với lãnh đạo thế giới, trong đó có lãnh đạo Australia, Canada, Nga, Nhật Bản, Đức, Pháp, Israel, Ấn Độ, Mexico, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Ả rập Xê út và Hàn Quốc. Lãnh đạo quốc tế đầu tiên hội đàm trực tiếp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng là Thủ tướng Anh Theresa May. Trong khi đó, liên hệ cuối cùng giữa Tổng thống Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một tấm thiệp chúc mừng. Ông Trump chia sẻ với Thời báo Phố Wall hôm 13/1 rằng ông đã nhận được một tấm thiệp chúc mừng đẹp từ Chủ tịch Trung Quốc sau khi họ có một cuộc điện đàm hồi giữa tháng 11 để chúc mừng ông Trump đắc cử. Shi Yinhong, Giám đốc viện nghiên cứu Mỹ tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nhận định ông Trump “cố ý lạnh nhạt với lãnh đạo Trung Quốc” bằng việc điện đàm với tất cả lãnh đạo của các nước lớn khác, trừ lãnh đạo Trung Quốc. “Động thái của ông Trump ngụ ý ông muốn chỉ ra rằng ông ấy ở một vị thế cao hơn trong việc phân chia lại quyền lực thế giới”, chuyên gia Shi nói. Ông Shi cho rằng, động thái này cho thấy những bất định trong mối quan hệ Mỹ-Trung sau khi ông Trump đắc cử. Theo ông Shi, Tổng thống Trump sẽ giải quyết vấn đề quan hệ với Trung Quốc ngay sau khi những tranh cãi xung quanh sắc lệnh hạn chế nhập cư của chính quyền mới tạm lắng xuống. Minh Phương Theo SCMP ======================= Có gì đâu mà phải ngạc nhiên?! Cánh cửa ngoại giao đã khép lại từ khi những con tôm hùm Manie viên tịch trên bàn tiệc cùng với sốt nấm Đông Cô. Hành động của ngài Trumf chỉ việc thực hiện mục đích với phương pháp khác thôi. "Canh bạc cuối cùng" mà. Người Mỹ không thích hợp với cách giải quyết của ngài Obama. Hôm nay - Mùng 8 tháng Giêng Việt lịch - là ngày Lập Xuân của năm Đinh Dậu. Sao Thái Tuế bắt đầu chiếu những tia đầu tiên vào trục Tuyệt Mạng Đông Tây và được sự tương tác mạnh của Ngũ Hoàng Đô thiên sát (Theo Huyền không Lạc Việt. Huyền không Tàu ko có sao Ngũ Hoàng đóng ở phía Tây trong năm nay). Chỉ có nền văn hiến Việt mới đủ khả năng hóa giải sao Thái Tuế này. Đó là treo tranh cặp gà trống "Tam Dương khai thái", của làng tranh Đông Hồ, ở tường phòng khách đối diện với cửa. Hì. Đụng đến Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến. Tức là đụng đến "Tập hợp lớn nhất, trên tất cả các tập hợp, mà không có tập hợp nào lớn hơn nó".
  9 likes
 6. GIỚI THIỆU VIDEO CLIP MỘT BÀI GIẢNG TRONG KHÓA ĐỊA LÝ PHONG THỦY LẠC VIỆT ỨNG DỤNG.
  9 likes
 7. Duterte đẩy TQ vào thế bí khi đòi gia nhập "đội ngũ Nga-Trung" Hải Võ | 22/10/2016 13:39 Dường như ngay cả chính phủ Trung Quốc cũng không ngờ Duterte lại "hào hứng" đến mức tuyên bố muốn "nhập hội" với Nga, Trung. (Xử lý ảnh: SẤM) Duterte: Chấp hành phán quyết PCA là sự ngu ngốc sẽ dẫn đến Thế chiến 3 Các hãng truyền thông lớn ở Trung Quốc dẫn lời ông Duterte trong chuyến công du nước này: "Tôi sẽ gia nhập lại vào hàng ngũ ý thức hệ của các bạn. Có thể tôi sẽ tới Nga để gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin. Ba nước chúng ta sẽ cùng đương đầu với thế giới. Trung Quốc, Philippines và Nga." Chính phủ Trung Quốc không đưa ra bình luận nào về phát ngôn này. Trước đó, ông tuyên bố trong cuộc họp báo đầu tiên ở Bắc Kinh hôm 19/10: "Tôi sẽ không sang Mỹ nữa. Ở đó tôi chỉ có thể nhận được sự xúc phạm. Cho nên, đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi, bạn của tôi (nước Mỹ-PV)." Đa Chiều nhận định, khi Duterte kết thúc chuyến công du Trung Quốc vào ngày 21/10, ý định "xoay trục" sang Trung Quốc của nước này đã hoàn toàn sáng tỏ và dư luận có thể quên đi phát ngôn của ông vào nửa năm trước về việc "cắm cờ Philippines trên bãi cạn Scarborough". Trung Quốc nôn nóng cải thiện quan hệ với Manila nhằm vãn hồi cục diện bất lợi ở biển Đông nên thái độ của Tổng thống Philippines là tín hiệu Bắc Kinh mong muốn. Tuy nhiên, khi Duterte "vồ vập" đến mức đòi gia nhập phe Nga-Trung, liệu Trung Quốc có dám tiếp nhận? Đa Chiều chỉ ra, thứ nhất, Bắc Kinh không đặt mục tiêu kéo Philippines khỏi trận tuyến của Mỹ/đồng minh. Truyền thông phương Tây phổ biến nhận định Duterte ngả về Trung Quốc đã làm thay đổi tình hình biển Đông và gọi đây là "thành công của Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, Tổng thống Philippines cho đến nay chưa phủ nhận nguyên tắc mà ông đã nêu rằng đàm phán về biển Đông phải dựa trên cơ sở phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA), bất chấp ông gọi việc chấp hành phán quyết là "ngu ngốc" và "có thể dẫn đến Thế chiến 3". Duterte tìm kiếm sự ủng hộ từ Trung Quốc chủ yếu do những phản đối và quan ngại mà Mỹ nêu lên đối với chiến dịch chống ma túy đẫm máu của ông. Nếu Manila "bỏ Mỹ" thì Bắc Kinh... vô can, vì đó không phải chủ trương của chính phủ Trung Quốc - Đa Chiều nhận xét. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) tiếp đón Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters) Thứ hai, chính sách quan trọng trong cuộc bành trướng của Trung Quốc vẫn là hạn chế rủi ro đối đầu quân sự với Mỹ. Mỗi khi có động thái nhạy cảm, như cuộc tập trận hải quân với Nga ở biển Đông hồi tháng 9, Trung Quốc luôn ra thông cáo khẳng định "không nhằm vào nước thứ ba" để tránh ấn tượng đối đầu với Mỹ. Duy trì mối quan hệ "căng thẳng trong hòa bình", với những mâu thuẫn được kiểm soát chặt chẽ, là mục tiêu Bắc Kinh theo đuổi trong nỗ lực xây dựng "quan hệ nước lớn kiểu mới" với Washington. Theo Đa Chiều, tuyên bố "gia nhập với Nga-Trung" của ông Duterte có thể khiến cục diện đối đầu trong khu vực leo thang đến mức vượt ngoài tầm xử lý của Mỹ-Trung, làm gia tăng nguy cơ xung đột vũ trang. Đây là viễn cảnh mà Trung Quốc không muốn chứng kiến. Đông Nam Á và Ấn Độ Dương là các khu vực quan trọng mà "Con đường tơ lụa trên biển", một trong các di sản lớn của Chủ tịch Tập Cận Bình, đi qua. Tìm kiếm sự ủng hộ và hợp tác của các nước trong khu vực, hạ nhiệt căng thẳng là điều kiện tiên quyết mà Bắc Kinh hiểu rằng phải đạt được. Thứ ba, Trung Quốc cũng không muốn gây ấn tượng "tranh giành đồng minh" với Mỹ. Nếu công khai tán thành phát biểu của Tổng thống Duterte, Bắc Kinh sẽ đi ngược lại chính sách ngoại giao "không chọn phe" của mình và gánh hậu quả là sự tổn hại danh tiếng quốc gia, trong khi nước này vốn đã bị phương Tây chỉ trích là "chèn ép các nước nhỏ trong khu vực". Trung Quốc không thể để các bên cho rằng nước này "kéo bè kết đảng" đối đầu Mỹ/đồng minh, đồng thời không dám tạo ra một tiền lệ nguy hiểm về "chọn phe" ở biển Đông. Đa Chiều đánh giá, nếu tuyên bố của Duterte là có tính toán thì ông đã thành công lớn trong việc "đẩy quả bóng" cho Trung Quốc. Nếu không xử lý chính xác, Bắc Kinh sẽ tự tay làm hỏng chiến lược ở biển Đông nói riêng, và châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Tàu khu trục USS Decatur của Mỹ tuần tra gần Hoàng Sa, TQ cho 3 tàu ra đuổi theo Trí Thức Trẻ ===================== Bởi vậy. Cho nên lão Gàn mới phát biểu rằng thì là: "Việc ngài TT Phi Luật Tân tỏ ra ngả theo Tàu, lão đây không lấy gì làm lạ". Nhưng thôi! Các quý vị chính khứa quốc tế cứ việc tự nhiên diễn trò. Lão đây khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mọi chuyện cũng sắp đến giai đoạn kết. Nhân đây lão cũng nhắc lại là lão quảng cáo cho sự thể hiện sức mạnh vũ trụ tương tự như một thiên tai khủng sẽ xảy ra, trước ngày 16/ 9 Bính Thân Việt lịch. Đã có nhiều thiên tai để lão lựa chọn: Thiên thạch rơi ở New Dilan; Núi lửa phun cao 10 km ở Nhật Bản; Bão tàn phá Haiti, dự báo động đất hủy diệt ở Cali (Lão xác định các nhà khoa học Hoa Kỳ một lần nữa sai)....Gần đây nữa là hiện tượng mặt trời trắng, đe dọa một thời kỳ Băng Hà trên địa cầu...Nhưng lão không chọn được thiên tai nào vừa ý, nên chấp nhân sai. Tuy nhiên, không phải vì thế mà sự cảnh báo của lão với các siêu cường có ý đồ đen tối với Việt Nam là vô giá trị.
  8 likes
 8. Cựu Đô đốc: Mỹ có thể vô hiệu hóa tiền đồn Trung Quốc ở Biển Đông trong 10 phút Thứ hai, 03/10/2016 - 16:05 Dân trí Đô đốc Dennis Blair, cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, cựu tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, cảnh báo rằng nếu xảy ra xung đột, quân đội nước này có thể “vô hiệu hóa” các tiền đồn mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông trong vòng từ 10 - 15 phút, trang tin ABC đưa tin ngày 3/10. >> Singapore cảnh báo mối đe dọa từ tàu phi quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông >> Biển Đông trở thành vấn đề nóng với cử tri gốc Á trong bầu cử tổng thống Mỹ >> Biển Đông: Nguy hiểm xu hướng quân sự hóa Cựu Đô đốc Dennis Blair (Ảnh: ABC) Trang tin ABC của Australia dẫn lời cựu Đô đốc Dennis Blair nhận định rằng nguy cơ xảy ra xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông luôn tồn tại do những bất đồng cơ bản giữa hai nước. Theo cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ, cả Washington và Bắc Kinh đều không muốn lựa chọn chiến tranh để chấm dứt những bất đồng giữa hai bên. Tuy nhiên, cả hai đều đang mắc kẹt trong những lập trường đối lập tới mức gần như không thể thỏa hiệp. Ông Blair khẳng định những yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông là “không thể chấp nhận được” đối với Mỹ và sự bế tắc này đã tạo ra một tình huống mà ở đó không bên nào muốn lùi bước trước bên còn lại. Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố chủ quyền đối với 80% diện tích Biển Đông, tuy nhiên yêu sách phi lý này đã bị bác bỏ trong phán quyết của Tòa trọng tài thường trực ở La Hay (Hà Lan) hồi tháng 7, liên quan tới vụ kiện do Philippines khởi xướng từ năm 2013. “Tôi nghĩ rằng cả hai nước đều gần như không thể hiểu được những gì đang diễn ra với bên còn lại và cũng không thể tìm ra sự thỏa hiệp mà cả hai nước có thể trông cậy vào”, cựu tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ cho biết. “Điều đó có thể dẫn đến xung đột. Hiểu nhầm, sau đó tới sợ hãi và tới xung đột”, ông Blair nhận định. Cũng theo cựu đô đốc Mỹ, trong trường hợp xảy ra xung đột thực sự thì lực lượng quân đội Mỹ có thể “vô hiệu hóa” các tiền đồn của Trung Quốc, vốn được xây dựng phi pháp trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông, “trong vòng 10 đến 15 phút”. Ông Blair cũng kêu gọi Lực lượng Quốc phòng Australia cùng tham gia các cuộc tập trận chung với Mỹ tại khu vực Biển Đông. “Tôi nghĩ các tàu Australia và Mỹ nên tập trận cùng nhau ở Biển Đông nhằm thể hiện một điều rằng, khi cần thiết, hai nước có thể gửi lực lượng vũ trang tới các tuyến hàng hải và hàng không quốc tế”. Thành Đạt Theo ABC ================== Nhận định này không có gì mới. lão Gàn nói lâu rồi - Từ cuộc họp Thượng Đỉnh Hoa Kỳ - Trung Quốc: "cánh của ngoại giao đã khép lại". Cái này thì cứ từ từ, còn 12 ngày nữa mới hết giới hạn của lão Gàn (16/ 9 Bính Thân Việt lịch). Lão cũng nói rồi: Lão phải xóa sổ cái liên minh ma quỷ chống lại cội nguồn văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, một thời huy hoàng bên bờ nam sông Dương Tử. Cũng còn phải chờ sự cảnh cáo của sức mạnh vũ trụ sẽ xảy ra trước ngày 16/ 9 Bính Thân Việt lịch nữa chứ nhể!
  8 likes
 9. Diễn đàn LHĐP mở topic dành cho năm 2017 cho các bạn quan tấm đến Luận Tuổi Năm Sinh Con, thay cho topic 2016 để các bạn tiện theo dõi. Chú ý khi tư vấn: Không gửi bài viết nhiều lần Tuân thủ nội quy diễn đàn Không trao đổi thảo luận các nội dung khác ngoài lề Không hỏi giúp người khác vì trong Lý Học có nhiều lí do tế nhị. Tư vấn và được tư vấn là do DUYÊN và TÙY DUYÊN và trên tình thần tự nguyện của các nhà nghiên cứu. Ưu tiên tư vấn cho các trường hợp mong muốn sinh con năm 2017 Trước khi tư vấn xem trước: Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Tuổi hợp - xung trong tình yêu Luận tuổi Lạc Việt Tham khảo các bài tư vấn cũ của 2013-2014-2015-2016 trong box Luận Tuổi Chú ý: TUYỆT ĐỐI KHÔNG XEM VÀ TƯ VẤN CHO CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG CÓ THAI VÀ TRƯỜNG HỢP HỎI GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC Khi tư vấn chúng tôi sẽ giúp chọn những năm tốt nhất, gần nhất và phù hợp nhất Những năm chúng tôi không chọn hoặc không tư vấn là không phù hợp nên đừng hỏi lại. Gửi nội dung tư vấn theo mẫu sau Chồng: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Vợ: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Nếu đã có con: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] ( đã có hơn một con thì mỗi con trên một dòng riêng) Nội dung xin tư vấn: Dự định sinh con năm xyz có tốt không? / Sinh con năm nào thì tốt Nội dung thêm: (lựa chọn, nếu cần thì đưa thêm để tiện việc tư vấn) Ví dụ: Chồng: 1-11-1984 âm lịch - Hải Trung Kim Vợ: 20/08/1988 âm lịch - Đại Lâm Mộc Con lớn: 15/05/2012 âm lịch Xin tư vấn: Sinh con út năm nào thì tốt
  7 likes
 10. 7 likes
 11. Thứ hai, 24/10/2016 - 10:19 Quân đội Nhật Bản duyệt binh, nhận nhiệm vụ mới từ Thủ tướng Chia sẻ Dân trí Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (GSDF) ngày 23/10 đã tổ chức lễ duyệt binh hoành tráng với sự tham gia của hàng nghìn quân nhân và nhiều phương tiện quân sự. Cũng tại sự kiện, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố giao phó cho SDF những nhiệm vụ mới ở nước ngoài trong khuôn khổ luật an ninh. >> Anh lần đầu đưa tiêm kích "Cuồng phong" tới Nhật Bản tập trận Quân đội Nhật Bản duyệt binh, nhận nhiệm vụ mới từ Thủ tướng Theo Japan Today, phát biểu tại lễ duyệt binh ở căn cứ Asaka của Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố: “Các bạn sẽ được giao phó những nhiệm vụ mới theo luật. Đó là những nhiệm vụ bảo vệ nền hòa bình quý giá”. Thủ tướng Abe cũng đồng thời là Tổng tư lệnh Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF). Theo luật an ninh mới có hiệu lực từ tháng 3 năm nay, các nhiệm vụ của lực lượng SDF được mở rộng, bao gồm nhiệm vụ trợ giúp nhân viên Liên Hợp Quốc bị các nhóm vũ trang tấn công khi tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình. Lễ duyệt binh năm nay có sự tham gia của gần 4.000 thành viên của SDF, khoảng 280 phương tiện quân sự gồm xe tăng, thiết giáp và khoảng 50 máy bay. Chính phủ Nhật Bản đang xem xét liệu có giao nhiệm vụ mở rộng này cho đơn vị GSDF tiếp theo của nước này tới Nam Sudan để thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc hay không. Một số hình ảnh trong lễ duyệt binh hôm 23/10 của GSDF: Thủ tướng Shinzo Abe tham dự lễ duyệt binh của lực lượng SDF Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada (áo trắng) tham dự lễ duyệt binh hôm 23/10. Thủ tướng Abe cũng đồng thời là Tổng tư lệnh Lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Thủ tướng Abe phát biểu và giao nhiệm vụ mới cho các thành viên của SDF. Các máy bay chiến đấu của Nhật Bản trình diễn tại lễ duyệt binh. Khoảng 50 máy bay cùng tham gia lễ duyệt binh của SDF hôm 23/10. Các binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ hải quân Nhật Bản diễu hành qua lễ đài. Các phương tiện quân sự phô diễn sức mạnh tại lễ duyệt binh ở căn cứ Asaka hôm 23/10. Lính bộ binh thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia duyệt binh. Lực lượng không vận tham gia lễ duyệt binh thường niên ở căn cứ Asaka. Lực lượng thiết giáp tham gia duyệt binh hôm 23/10. Lực lượng binh sĩ nữ của SDF duyệt binh qua lễ đài. Nhiều quan chức cấp cao, các cựu chiến binh và người dân Nhật Bản đã tới dự lễ duyệt binh hoành tráng ở căn cứ Asaka. Lễ duyệt binh năm nay có sự tham gia của gần 4.000 thành viên của SDF và 280 phương tiện quân sự. Thành Đạt Ảnh & video: Reuters & CCTV =================== Sau trận sóng thần Nhật Bản 3/ 2011, lão Gàn đã tiên tri chính xác: Không quá ba năm, nước Nhật sẽ trở lại hùng mạnh như xưa". Ngày nay, nước Nhật đang chuyển mình theo đúng vai trò của siêu cường thứ III trên thế giới. Việc Nhật Bản sẽ thay đổi - hoặc giải thích lại Hiến pháp của họ - cũng không nằm ngoài lời tiên tri của lão Gàn. Ngày xưa, lúc Hoàng Đế đánh thắng Xuy Vưu, ghìm vó ngựa ở Bắc Dương Tử, đã phát biểu: "Phương Nam không thể đánh". Bởi vậy, Trung Quốc đã rất sai lầm, mang tính chiên lược, khi gây sự với Việt Nam. Sự trỗi dậy của Nhật Bản là một yếu tố cần, ngăn chặn âm mưu của Trung Quốc.
  7 likes
 12. 7 likes
 13. Ngày 17/ 9 Bính Thân Việt lịch sẽ khai giảng. Nhưng hết tháng 10 Bính Thân Việt lịch, anh chi em mới phải đóng tiền tháng thứ 2. Sẽ có quy định rõ và thông báo sau.
  7 likes
 14. Có thể nói, lời dự báo của lão đúng hoàn toàn ở hai đoạn đầu: "So với việc ngài Obama tiếp đón ngài Tập ở một trang trại nghỉ dưỡng trước đây, thì ngài Trumf đón tiếp lịch sự hơn nhiều. Nhưng kết quả vẫn cứ là con số "0". Hai bên không có một thỏa thuận cụ thể nào và không hề có tuyên bố chung. Chỉ có những hứa hẹn sáo rỗng và rất ngoại giao. Còn đoạn cuối "ngài Tập chỉ nhận được những cảnh báo khá quyết liệt của ngài Trumf trên nhiều mặt mà hai bên cùng quan tâm". Dự đoán này có vẻ sai về nhận thức bên ngoài. Nhưng có lẽ không sai nhiều đến mức chẳng có phần trăm nào cho dự đoán này, khi hơn 50 quả tên lửa tomahow bất ngờ tấn công Xyria, như một cách phô trương sức mạnh Mỹ, trước cuộc gặp của hai nguyên thủ chỉ vài tiếng đồng hồ. Chinh vì hơn 50 quả Tomahow đã "thay lời muốn nói" của ngài Trumf trên bàn hội nghị. Kết quả cuối cùng chỉ là họ hẹn gặp nhau ở tương lai gần, để bàn về phương pháp. Có thể nói, cuộc gặp mặt này chỉ là một cuộc thăm dò ý đồ của nhau giữa hai siêu cường. Bởi vậy, họ đã tránh nói đến những vấn đề nhậy cảm, trong đó có cả biển Đông. Cho nên, tất cả những vấn đề nhạy cảm đó, sẽ chính là điều kiện để kết thúc quan hệ ngoại giao Mỹ Trung. Cuộc gặp Mỹ Trung lần này, chỉ là sự hồi dương trước khi lâm chung cho quan hệ ngoại giao của hai siêu cường này, vốn đã chết lâm sàng từ hồi TT Obama.
  6 likes
 15. PHONG THỦY VÀ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI(*) Phương pháp nghiên cứu & Sự tích hợp giữa hai hệ thống tri thức NGUYỄN VŨ TUẤN ANH Bạn đọc đều biết rõ rằng: Địa lý Phong thủy là một hệ thống tri thức ứng dụng một cách có hiệu quả với cuộc sống con người thông qua các công trình trong kiến trúc, xây dựng. Tính hiệu quả với khả năng tiên tri của ngành Địa Lý phong thủy, đã chứng nghiệm trải qua hàng thiên niên kỷ trong xã hội Đông Phương. Điều này đã chứng tỏ rằng: Đằng sau hệ thống tri thức ứng dụng của Địa lý phong thủy, phải là một thực tại đáng tin cậy, được mô tả bằng hệ thống phương pháp luận ứng dụng của nó. Nhưng đó là thực tại nào? Thì cũng có thể nói luôn rằng: đây là điều hoàn toàn bí ẩn từ hàng ngàn năm qua cho đến tận ngày hôm nay. Cho nên để giải quyết vấn đề được đặt ra và cũng là chủ đề của bài viết này, là: Ngành kiến trúc xây dựng hiện đại, có thể tích hợp với hệ thống tri thức của ngành Địa lý phong thủy Đông phương hay không? Và phương pháp nghiên cứu như thế nào để tiếp cận những bí ẩn của nó? Người viết xin được bắt đầu bằng việc chứng minh bản chất của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương. I. Bản chất khoa học của ngành Địa lý phong thủy học Đông phương. Trong từ điển tiếng Trung đã định nghĩa phong thủy như sau: “Phong thủy là một tín ngưỡng cổ xưa trong truyền thống văn hóa của người Trung Hoa”. Như vậy, với định nghĩa này, người Trung Hoa đã xác định phong thủy là một tín ngưỡng. Hay nói một cách khác: Với định nghĩa này của người Trung Hoa thì chính họ đã xác định: Ngành Địa Lý phong thủy hoàn toàn không phải là một ngành khoa học. Nhưng nếu xét những tiêu chí để xác định một tín ngưỡng, thì Địa lý phong thủy học Đông Phương hoàn toàn không có một dấu ấn nào, có thể chứng minh được nó là một tín ngưỡng, hoặc một tôn giáo. Ngược lại, với những kiến thức sơ đẳng nhất của những người biết chút ít về phong thủy, cũng nhận thấy rằng nó mang dấu ấn của những lý thuyết khoa học, của tính quy luật vận động, có tính phân loại, tính khách quan và khả năng tiên tri. Tôi lấy ví dụ: Địa lý phong thủy học phân loại người làm Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh; mỗi loại Mệnh trạch này, lại phân làm tám trạng thái khác nhau, tương ứng với 8 hướng rất cụ thể và hoàn toàn mang tính quy luật, tính khách quan. Chính tính quy luật và khả năng tiên tri, đã chứng tỏ một hệ thống tri thức ứng dụng, phản ảnh sự tồn tại khách quan với một thực tại có thể kiểm chứng, qua những hiệu quả có thể tiên tri. Thực tế tồn tại từ hàng ngàn năm qua, đã chứng tỏ phong thủy là ngành khoa học phản ánh những quy luật khách quan, những thực tại mà chúng ta chưa biết. Trong những công trình nghiên cứu của chúng tôi, tôi xin được xác định rằng: Bản chất của Địa lý Phong thủy là một hệ thống tri thức ứng dụng, hoàn toàn có tính nhất quán, tính hoàn chỉnh, tính quy luật , tính khách quan và khả năng tiên tri. Hệ thống lý thuyết này, đã giải thích lại thế giới quan của con người trong lĩnh vực liên quan đến nó. Phong thủy là hệ quả của thuyết Âm Dương Ngũ hành - nhân danh nền văn hiến Việt trải gần 5000 lịch sử, một thời huy hoàng ở bờ Nam sông Dương tử. Tuy nhiên một điều rất đáng tiếc và cũng là một thực tế. Đó là: Hầu hết chúng ta đều không hiểu được những mô hình biểu kiến, những nguyên lý và quy ước của phong thủy xuất phát và phản ánh của những thực tại nào? Có thể nói: Hầu hết những phong thủy gia đã ứng dụng có hiệu quả, nhưng chưa hiểu được bản chất của nó. Tuy nhiên, như chúng tôi đã trình bày phong thủy chính là một hệ thống lý thuyết phản ánh những quy luật tương tác có tính khách quan, đang hằng ngày ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, dù chúng ta tin hay không tin. Những tri thức khoa học hiện đại đã xác định có tính nguyên lý , rằng: "Không có tính quy luật thì không có khả năng tiên tri". Cần phải khẳng định rằng: Chính khả năng tiên tri trong ngành Địa lý phong thủy Đông phương, đã xác định những tương tác mang tính quy luật qua những phương pháp ứng dụng của nó. Trong một thời gian bị giới hạn chúng tôi không thể trình bày sâu hơn về những kết luận chúng tôi đã trình bày với quý vị. Bởi vậy, chúng tôi coi kết luận của chúng tôi về Phong thủy, như là một tiền đề thứ nhất, mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị về bản chất của phong thủy. Vấn đề thứ 2, tôi xin được phép trình bày với quý vị là: II. Con người và sự giải thích mọi hiện tượng: Tất cả chúng ta đều có 2 cách giải thích cùng một hiện tượng, hoặc cùng một sự kiện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Đó là: II. 1/Giải thích bằng nhận thức trực quan: Trong cuộc sống hằng ngày, có thể nói rằng: hầu hết chúng ta đều giải thích mọi hiện tượng xung quanh chúng ta bằng nhận thức trực quan. Ví dụ, một vụ đụng xe xảy ra thì chúng ta đều có thể giải thích một cách rất cụ thể rằng: do anh A, chị B quẹo, rẽ mà không xinhan, hoặc phóng nhanh, vượt ẩu… nên đã khiến cho xảy ra sự kiện đụng xe. Hoặc một vụ cháy nhà, chúng ta có thể giải thích rằng: do chập điện, hoặc do không cẩn thận củi lửa… Tất cả cách giải thích đó đều đúng. Nhưng đó là cách giải thích bằng nhận thức trực quan. Và khi chúng ta giải thích bằng nhận thức trực quan, cho dù nó đúng thì nó cũng chỉ là việc mô tả một hiện tượng đã xảy ra. Cách giải thích này hoàn toàn không có khả năng tiên tri; hoặc chỉ là một khả năng tiên tri bị giới hạn. Ví dụ một người chuyên phóng nhanh, vượt ẩu, coi thường luật giao thông thì khả năng tiên tri chỉ hạn chế rằng: người đó thế nào cũng bị đụng xe. Nhưng thời điểm nào người đó sẽ bị đụng xe, lại không thể xác định được. Đó chính là tính tiên tri hạn chế của nhận thức trực quan. II. 2/ Giải thích bằng một hệ thống lý thuyết: Cách giải thích thứ 2 cho mọi sự kiện và hiện tượng, là giải thích bằng một hệ thống tri thức tổng hợp phản ánh những quy luật khách quan, qua hệ thống phương pháp luận của một lý thuyết, bằng những danh từ và khái niệm của hệ thống lý thuyết này. Với cách giải thích này thì chúng ta phải có kiến thức chuyên ngành, để hiểu những khái niệm ngôn ngữ mang tính chuyên ngành, được mô tả có tính tổng hợp những quy luật cho mọi hiện tượng. Và do đó, nó có khả năng tiên tri với những kết quả có thể kiểm chứng. Chính khả năng tiên tri được kiểm chứng của ngành Địa lý phong thủy học nói riêng và hầu hết những phương pháp ứng dụng của các ngành ứng dụng thuộc nền văn minh Đông Phương nói chung, như: Đông y, bốc Dịch, Tử vi, … đã là yếu tố rất quan trọng, để bảo đảm sự tồn tại của những phương pháp ứng dụng này, đã vượt thời gian tính bằng Thiên niên kỷ trong xã hội Đông phương của chúng ta. Chúng ta có thể xác định rằng: Nếu không có khả năng tiên tri với những hiệu quả được kiểm chứng - thì tất cả những ngành học thuộc về nền văn minh Đông phương như tôi đã trình bày ở trên – trong đó có ngành Địa lý phong thủy học - không thể tồn tại được. Trên cơ sở hai đề mục đã trình bày với quý vị, tôi xin được tiếp tục trình bày về: III. Tính khoa học và sự cần thiết của phong thủy trong kiến trúc hiện đại. Để diễn đạt phần này, tôi xin trình bày với quý vị vấn đề đầu tiên, là: III/ 1: Sự cần thiết của ngành Địa lý phong thủy và cuộc sống. Đã có nhiều người đặt vấn đề như sau: “Ở những nền văn minh không bị ảnh hưởng của văn minh Đông phương, như: văn minh Âu Mỹ, Trung Đông…vv…. không hề tồn tại ngành Phong thủy học. Nhưng họ vẫn có đầy đủ những yếu tố mà mục đích ngành phong thủy học đạt tới. Như ở những nền văn minh đó, cũng có người giàu, người có quyền lực. Họ cũng có những đại gia và những người khốn khổ..vv… Vậy phong thủy có thực sự cần thiết trong cuộc sống hay không?! Để giải thích vấn đề này - như tôi đã trình bày ở phần trên - chúng ta có 2 cách giải thích hiện tượng: Một là giải thích trực quan; hai là giải thích trên cơ sở lý thuyết. Và sự hình hành hệ thống lý thuyết để giải thích mọi hiện tượng với khả năng tiên tri, chính là biểu hiện của một nền văn minh rất phát triển. Còn nếu chỉ giải thích hiện tượng bằng nhận thức trực quan thì chúng ta không cần bất cứ một lý thuyết nào trong nền văn minh. Nếu như ngay bây giờ, chúng ta coi trái đất vuông và đứng yên, với mặt Trời, mặt Trăng và những vì tinh tú đang hằng ngày chạy qua bầu trời trái Đất, thì có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta cả. Tôi xin phép được chen lấn một chút vào lịch sử của nền văn minh hiện đại và so sánh với lịch sử của chính nó cách đây vài trăm năm trước. Chúng ta cũng nhận thấy rằng: không cần có những lý thuyết vật lý hiện đại, như học thuyết Vật lý Lượng tử, lý thuyết Dây, lý thuyết Tương đối..vv....Và cũng không cần cả những Bổ đề toán học….Và những xã hội của con người cách đây hàng trăm năm trong lịch sử của nền văn minh hiện đại, cũng có người giàu, người nghèo và cũng có tất cả những thứ quan hệ xã hội chủ yếu như hiện nay. Đây chính là câu trả lời của tôi cho vấn đề Phong thủy có cần thiết hay không?! Bởi vì, Phong thủy là một hệ thống lý thuyết tổng hợp tất cả mọi quy luật khách quan đang tác động đến cuộc sống của con người thông qua ngôi nhà của con người. Sự tồn tại một hệ thống lý thuyết Phong thủy, đã thể hiện một trình độ văn minh rất phát triển thuộc về nền văn minh cổ xưa. Và nền văn minh này đã giải thích cả thế giới với cuộc sống con người trên trái đất này, bằng những quy luật tương tác được tổng hợp và mô tả trong hệ thống lý thuyết ứng dụng của nó – trong đó có ngành Phong thủy học Đông Phương. Điều này có thể so sánh với sự phát triển của nền văn minh hiện đại của chúng ta, cần có những lý thuyết khoa học hiện đại để giải thích lại thế giới quan và nhân sinh quan, thay thế cách giải thích thê giới bằng nhận thức trực quan đơn giản. Chính vì tính quy luật được phản ánh đó, mà ngành Địa lý phong thủy Đông phương có thể xác định được sự thành công và thất bại của một đời người với khả năng tiên tri. Hay nói rõ hơn: Ngành Địa lý Phong thủy học Đông phương, đã giải thích cuộc sống của con người và xã hội, bằng một hệ thống lý thuyết có tính tổng hợp những thực tại khách quan đang tác động đến cuộc sống của con người. Do đó, khi chúng ta so sánh với những lý thuyết khoa học hiện đại nhất của chúng ta, đang cố gắng giải thích thế giới quan, nhân sinh quan của con người thuộc về nền văn minh hiện đại - Chúng ta mới thấy rằng: Để có được một hệ thống lý thuyết như ngành Địa lý phong thủy Đông phương thể hiện với khả năng tiên tri - thì nó phải là sản phẩm của một nền văn minh rất cao cấp. Từ vấn đề được đặt ra về sự liên quan giữa hệ thống tri thức của ngành Địa lý phong thủy với cuộc sống - là tiền đề, để tôi tiếp tục trình bày chủ đề chính của bài viết này, là: III/ 2: Hệ thống tri thức của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương và kiến trúc xây dựng hiện đại. Vấn đề đầu tiên mà tôi trình bày với quý vị ở đề mục này, chính là thực tại về tính giới hạn của ngành kiến trúc, xây dựng hiện đại. So với phương pháp kiến trúc và xây dựng từ hàng tram năm trước, chúng ta cũng thấy rằng: hệ thống tri thức của ngành kiến trúc, xây dựng hiện đại hiện nay, đang rất phát triển với những phương pháp tính toán ngày càng chính xác cho các công trình xây dựng. Nó đã sáng tạo ra những vật liệu xây dựng ngày càng bền, đẹp. Và nó cũng tạo ra các phương tiện kỹ thuật, các phương pháp xây dựng ngày càng hoàn hảo, cho các công trình nhà ở phục vụ cho cuộc sống của con người. Tất cả chúng ta ngồi đây, đều thấy rõ điều này trong cuộc sống hiện đại của chúng ta ở ngay nơi ta đang sống. Cho dù bạn đang sống ở đâu trên hành tinh này. Nhưng có lẽ bạn đọc cũng đồng ý với tôi rằng: Những tri thức của ngành kiến trúc, xây dựng hiện đại không chỉ bây giờ, mà cả sự phát triển trong tương lai, cũng sẽ chỉ giới hạn trong nội hàm của tính kỹ thuật và tính thẩm mỹ của các công trình kiến trúc. Hoặc giả cùng lắm, ngành kiến trúc, xây dựng hiện đại kết hợp với ngành Vật lý địa cầu để cho ra những ngôi nhà chống được động đất, chống được gió lốc, hoặc những tác động mang tính quy luật của thiên nhiên đến ngôi gia, mà con người của nền văn minh hiện đại có thể nhận thức được một cách đơn giản. Như vấn đề ổn định nhiệt độ, vấn đề ánh sáng, thông gió..vv... trong một công trình kiến trúc. Nhưng hệ thống tri thức của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương, có thể nói đã vượt qua những giới hạn này. Nó mô tả những quy luật tương tác hết sức phức tạp của mọi hiện tượng với một phạm trù rất rộng, từ vũ trụ, môi trường, cấu trúc hình thể nhà và cả ảnh hưởng của từ trường trái Đất lên ngôi gia, ảnh hưởng đến con người. Hệ thống Địa Lý phong thủy Đông phương - nhân danh nền văn hiến Việt - thể hiện điều này qua các hệ thống lý thuyết, mô tả các hệ quy chiếu riêng phần, gọi là: 1/ Bát trạch/Mô tả sự tương tác của bức xạ từ trường trái Đất. 2/ Loan đầu/ Mô tả ảnh hưởng và tương tác của môi trường chung quanh ngôi nhà. 3/ Hình lý khí Dương trạch/ Mô tả tương tác tương quan cấu trúc ngôi gia và ảnh hưởng của nó lên con người. 4/ Huyền không/ Mô tả sự tương tác của vũ trụ ảnh hưởng đến ngôi gia. Tất cả những hệ thống lý thuyết mô tả từng hệ quy chiếu riêng phần này, thống nhất một cách có hệ thống trong một tập hợp chung, là ngành Địa lý phong thủy Đông phương, được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt. Và tất cả đều có khả năng tiên tri có thể kiểm chứng. Một phong thủy gia giỏi chỉ cần nhìn cấu trúc bên ngoài tòa nhà, hoặc kỹ hơn là xem xét cấu trúc bên trong tòa nhà - thì họ có thể xác định mang tính tiên tri cho những con người trong tòa nhà đó sẽ đi về đâu. Cho nên, người viết cần xác định rằng: Cho dù chúng ta tin, hay không tin Địa lý phong thủy; cũng như ta tin hoặc không tin vào trái đất tròn hay vuông, thì thực tại khách quan đó vẫn đang ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Và Địa lý Phong thủy, chính là một hệ thống tri thức tổng hợp những quy luật khách quan, nhằm giải thích thế giới quan theo hệ thống lý thuyết của nó. Tất nhiên, nó phải hình thành trong một nền văn minh cực kỳ phát triển, nếu so sánh với nền văn minh của chúng ta. Kết luận của người viết trình bày với bạn đọc ở trên sẽ không hoàn chỉnh, nếu như không làm sáng tỏ được những quan điểm đang phổ biến, được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau, và lại rất sai lầm về ngành Địa lý phong thủy Đông phương. Những luận điểm phổ biến này, là: III/3. Những luận điểm về Địa lý phong thủy Đông phương từ các góc nhìn. III/ 3/ 1/ Góc nhìn tôn giáo. Người viết bài này, đã nhiều lần nghe được các vị chức sắc tôn giáo cho rằng: Không cần đến Địa lý phong thủy, mà chỉ cần tu tập đạt đến một cảnh giới nào đó thì sẽ vượt qua sự chi phối, tác động của Địa lý phong thủy. Đây là nhận định sai về bản chất của ngành Địa lý phong thủy Đông phương. Bởi vì, Địa lý phong thủy không phải là một tôn giáo. Điều mà người viết đã trình bày ở trên. Cho nên nó không hể làm thay đổi tín ngưỡng của chính các vị chức sắc tôn giáo đang thể hiện những luận điểm như vậy. Nhưng nếu như các vị chức sắc tôn giáo có luận điểm này, cũng thừa nhận rằng;: Hệ thống lý thuyết của ngành Địa lý phong thủy Đông phương - nhân danh nền văn hiến Việt - là sự tổng hợp của những tương tác mang tính quy luật của tự nhiên lên cuộc sống con người, thông qua ngôi gia của họ - thì - Với sự nhìn nhận này, nó sẽ chỉ là phương tiện, tương tự như chiếc DTDD, chiếc xe gắn máy, xe hơi.... - là sự tổng hợp của những tri thức những quy luật vật lý và tạo ra phương tiện mà chính các vị chức sắc tôn giáo đó đang sử dụng - dù bất cứ một tôn giáo nào trong cuộc cuộc sống hiện tại. Hay đơn giản hơn, những chiếc áo đang mặc, đồ sành sứ mà chúng ta sử dụng ...suy cho cùng, cũng chỉ là những phương tiện tổng hợp những kiến thức về những tương tác của tự nhiên nhằm phục vụ cuộc sống của con người. Bởi vậy, khi đủ mọi tôn giáo trên thê gian này, vẫn sử dụng những phương tiện khoa học, như: đèn điện, điện thoại, xe hơi, máy bay….thì tri thức Địa lý phong thủy Đông phương, cũng chỉ là một phương tiện trợ duyên cho các mục đích tu hành, đạt đến cảnh giới mong muốn của các vị có tín ngưỡng tôn giáo. III/3/2/ Góc nhìn nhân danh khoa học. Về góc nhìn này, tôi cũng cần nêu hai xu hướng khác nhau. A/ Xu hướng phản bác: Có lẽ mọi người đều biết rằng: Đã có một thời gian rất dài, giới khoa học cả trong nước và quốc tế, đều cho rằng: những di sản của nền văn minh Đông phương có khả năng tiên tri, đều bị xếp vào tập hợp gọi là "mê tín dị đoan". Hoặc ngay khi chúng tôi xác định: "Địa lý phong thủy là một ngành khoa học" trong cuộc hội thảo ngày 15/ 12/ 2009 tại Hanoi, cũng không ít nhà khoa học trong và ngoài nước cho rằng: "Phong thủy là hiện tượng giả khoa học". Người viết đã biện minh về luận điểm này. Xu hướng này, thể hiện việc những người phản bác, thiếu một kiến thức chuyên sâu về phong thủy và dựa trên căn bản nhận thức trực quan khi quán xét đối tượng. Nó không thể chỉ ra được tính “giả khoa học” của ngành Địa lý phong thủy Đông phương với những luận cứ mang tính phản biện một lý thuyết nhân danh khoa học. Khi hệ thống tri thức của ngành Địa lý phong thủy Đông phương, được hệ thống hóa, hiệu chỉnh và tập hợp một cách nhất quán, hoàn chỉnh nhân danh nền văn hiến Việt. B/ Xu hướng coi ngành Địa lý phong thủy Đông phương là một đối tượng nghiên cứu khoa học. Xu hướng này, ngược chiều với xu hướng trên trong giới khoa học. Những nhà khoa học theo xu hướng này, coi Địa lý phong thủy là một đối tượng nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, bản chất khoa học của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương thể hiện ở chỗ nào thì vấn đề vẫn còn rất mơ hồ. Bởi vậy, nó có vẻ vẫn chưa thuyết phục được một cách phổ biến sự nhìn nhận của con người về bản chất của ngành Địa lý phong thủy Đông phương. Giáo sư Lê Văn Sửu đã viết trong cuốn “Nguyên lý thời sinh học cổ Đông phương” của ông như sau: Gần đây, có rất nhiều nhà khoa học ở đủ mọi ngành và nhiều nơi trên thế giới, với những phương tiện khoa học hiện đại có những đặc tính ưu việt, như: tinh vi, nhanh chóng, chính xác trong tay, họ đã và đang nghiên cứu nền tảng di sản của nền văn minh Đông phương này. Thế nhưng, sự tiếp cận thực chất của nó, đang còn là một khó khăn to lớn. Qua nhận xét của Giáo sư Lê Văn Sửu đã cho thấy rằng: Ngay cả với những sự tiếp cận đầy thiện chí của các nhà khoa học thực sự. Họ coi những di sản của nền văn minh Đông phương – trong đó có ngành Địa lý phong thủy Đông phương – là đối tượng để nghiên cứu thì cũng chưa thể tiếp cận được bản chất của hệ thống tri thức của nền văn minh Đông phương nói chung, và ngành Địa lý Phong thủy nói riêng. Như vậy, với tất cả các góc nhìn được mô tả, và cả một quá trình tồn tại những gía trị của nền văn minh Đông phương, chúng ta thấy rằng: Ngay cả với một góc nhìn thiện chí của các nhà khoa học – như trích dẫn của giáo sư Lê Văn Sửu – thì những giá trị tri thức của nền văn minh Đông phương vẫn rất mơ hồ. Vậy thì bản chất của việc khám phá những giá trị của nền văn minh Đông phương nằm ở đâu? Khi nó không phải là một tín ngưỡng, tôn giáo, không phải giả khoa học? Đương nhiên, khi chúng ta bác bỏ các luận điểm: Địa lý phong thủy Đông phương là một “tín ngưỡng, tôn giáo”; hoặc “giả khoa học” và tạm thời chưa kết luận gì về hệ thống tri thức của nền văn minh Đông phương nói chung. Nhưng vẫn coi những giá trị của hệ thống tri thức của nền văn minh Đông phương là đối tượng nghiên cứu khoa học - thì vấn đề được đặt ra – nhằm đạt đến mục đích cuối cùng, là: khám phá bản chất những giá trị của nền văn minh Đông phương huyền vĩ. Vốn là một hệ thống tri thức vô cùng đồ sộ - bao trùm lên tất cả mọi lĩnh vực mà con người quan tâm. Đó chính là vấn đề của phương pháp nghiên cứu. Bởi vậy, phần tiếp theo đây, người viết tiếp tục trình bày về “Phương pháp nghiên cứu những giá trị của nền văn minh Đông phương”. IV. Phương pháp nghiên cứu những giá trị của nền văn minh Đông phương. Qua phát biểu của giáo sư Lê Văn Sửu, chúng ta cũng thấy rất rõ phương pháp nghiên cứu, tiếp cận của các nhà khoa học hiện đại. Đó là: họ đã sử dụng những phương tiện kỹ thuật hiện đại, để kiếm chứng những giá trị của nền văn minh Đông phương. Việc sử dụng những phương tiện kỹ thuật để khám phá những di sản của nền văn minh Đông phương, thực chất là các nhà khoa học đi theo phương pháp này, muốn có một nhận thức trực quan, thông qua những phương tiện hiện đại của nền văn minh này. Đây là một phương pháp nghiên cứu sai, so với trường hợp rất đặc thù, chưa hề có tiền lệ trong lịch sử của nền văn minh hiện đại. Bởi vì, di sản của nền văn minh Đông phương là một hệ thống lý thuyết tổng hợp và phản ánh những quy luật tương tác khách quan. Hay nói rõ hơn: Di sản của nền văn minh Đông phương là hệ quả của một tư duy trừu tượng phức hợp. Những khái niệm, thuật ngữ, cụm từ và cả hệ thống phương pháp luận của những di sản thuộc về nền văn minh này, chính là một hệ thống lý thuyết tổng hợp, nhằm giải thích toàn bộ lịch sử không/ thời gian của vũ trụ, thiên nhiên, cuộc sống, xã hội và con người với những quy luật tương tác với khả năng tiên tri. Nó tổng hợp những thực tại vận đông khách quan, nhưng nó lại không phải mô tả một thực tế tồn tại khách quan nào đó cụ thể, mà phương tiện kỹ thuật của nền văn minh hiện đại có thể kiểm chứng. Hay nói rõ hơn: Tất cả những phương tiện hiện đại nhất của nền văn minh hiện nay, không thể kiểm chứng khái niệm Âm Dương là một dạng tồn tại nào, cũng không thể chứng minh khái niệm Hỏa chỉ là Lửa, Mộc là cây…là những khái niệm mô tả Ngũ hành trong di sản văn minh Đông phương. Ở đây tôi chưa nói đến sự nhầm lẫn những khái niệm trong hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ hành. Do tính đặc thù, chưa hề có tiền lệ trong lịch sử văn minh hiện đại, Cho nên những di sản của nền văn minh Đông phương - mà nền tảng là hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ hành – trong đó có hệ thống lý thuyết ứng dụng của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương - không thể sử dụng những phương tiện kỹ thuật thông qua nhận thức trực quan để so sánh đối chiếu. Mà chúng ta phải lấy tiêu chí khoa học, làm chuẩn mực để thẩm định một lý thuyết nhân danh khoa học được coi là đúng. Có rất nhiều tiêu chí khoa học có tính chuẩn mực để thẩm định một lý thuyết nhân danh khoa học được coi là đúng. Nhưng tiêu chí căn bản nhất, được phát biểu như sau: Một lý thuyết, hoặc một giả thuyết nhân danh khoa học được coi là đúng, phải giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó, có tính hệ thống, tính nhất quán, tính hoàn chỉnh, có tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri. Trên cơ sở những tiêu chí khoa học làm chuẩn mực thẩm định một lý thuyết nhân danh khoa học được coi là đúng - kể cả những tiêu chí ngoài tiêu chí căn bản tôi đã trình bày ở trên - chúng tôi xác định rằng: Hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ hành - được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt, một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương tử - trong đó, có hệ quả ứng dụng của nó là ngành Địa Lý phong thủy Đông phương - hoàn toàn thỏa mãn các tiêu chí này. Điều này, mặc nhiên đã xác định bản chất khoa học của hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ hành – trong đó có ngành Địa Lý phong thủy học Đông phương - là một hệ thống lý thuyết hoàn toàn khoa học. Khi chúng ta đã giải quyết xong về “Phương pháp nghiên cứu những giá trị huyền vĩ của nền văn minh Đông phương” – là một trong những chủ đề đặt ra của bài viết này – và từ đó xác định giá trị khoa học của cả một hệ thống tri thức thuộc về những di sản của nền văn minh Đông phương – trong đó có ngành Địa lý phong thủy Đông phương – nhân danh nền văn hiến Việt - thì vấn đề cần giải quyết tiếp theo, là: Ngành kiến trúc xây dựng hiện đại có khả năng tích hợp với hệ thống lý thuyết của ngành Địa lý phong thủy Đông phương hay không? V. Sự tích hợp cần thiết của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương với kiến trúc, xây dựng hiện đại. Ngoài những góc nhìn của một số nhà khoa học, tôn giáo về ngành Địa lý phong thủy - mà người viết đã trình bày ở trên và đã biện minh - thì để bắt đầu vấn đề được đặt ra, người viết trình bày một quan niệm của chính các kiến trúc sư hiện đại, khi họ cho rằng: "Việc ứng dụng Địa lý Phong thủy Đông phương làm hạn chế tư duy sáng tạo". Đây lại là một cách hiểu sai. Chúng ta bác bỏ điều này khi xem xét lịch sử của ngành kiến trúc, xây dựng hiện đại. Tất cả mọi người sống trong thời đại hiện nay đều nhận thấy một quá trình phát triển của ngành kiến trúc, xây dựng. Nhân loại bắt đầu tạo ra chỗ ở của mình từ thời mông muội, bằng những túp lều, nhà tranh vách đất, nhà gỗ…cho đến những khu nhà có kiến trúc cực kỳ hiện địa như ngày nay. Tất nhiên, trong quá trình phát triển từ đơn giản đến phức tạp của ngành kiến trúc xây dựng, trong sự tiến hóa của nền văn minh, những tiêu chí, quy định và nguyên tắc trong hệ thống thiết kế kỹ thuật cũng ngày càng phức tạp và những kiến trúc sư hiện đại phải tuân thủ. Rõ ràng, nhưng tiêu chí này không làm hạn chế những sáng tạo của ngành kiến trúc xây dựng hiện đại. Vậy thì, nhân danh một ngành khoa học tổng hợp những quy luật tương tác của tự nhiên ảnh hưởng đến cuộc sống của con người, thông qua những công trình kiến trúc - tất nhiên ngành Địa Lý phong thủy Đông phương, cũng rất cần tuân thủ những tiêu chí, nguyên tắc, những quy định của nó và khi thiết kế các công trình kiến trúc liên quan. Đây chính là điều mà các kiến trúc sư Đông phương đã thực hiện từ hàng Thiên niên kỷ trước. Và họ đã để lại những công trình kiến trúc ngay nga tráng lệ đến tận ngày hôm nay.Đây chính là những bằng chứng sinh động, chứng minh một cách thuyết phục về khả năng sáng tạo của hệ thống tri thức của ngành Địa lý phong thủy Đông phương. Một bằng chứng sinh động nữa, là: Ngay cả các công trình xây dựng hiện đại nổi tiếng, cũng không ít những công trình có sự can thiệp của hệ thống tri thức thuộc về ngành Địa lý phong thủy Đông phương; hoặc chí ít, nó cũng được phân tích với hệ thống phương pháp luận của ngành cổ học này, qua lăng kính phong thủy của các phong thủy gia. Một thí dụ nữa, sinh động và cụ thể hơn, chính là hình ảnh ngài Tổng Thống Hoa Kỳ Donal Trumf và là nhà tài phiệt BDS có ảnh hưởng lớn của Hoa Kỳ, luôn có cố vấn Phong thủy trong các dự án BDS của ông ta. Đây chính là sự biện minh, để thấy rằng: Việc ứng dụng hệ thống tri thức của ngành Địa Lý phong thủy Đông phương, hoàn toàn không hề hạn chế tư duy sang tạo. Mặc dù nó có rất nhiều những quy tắc, nguyên lý hết sức phức tạp – từ tổng hợp đến từng chi tiết - phải tuân thủ, khi thiết kế một công trình kiến trúc, hoặc cả một khu đô thị trên cơ sở hệ thống tri thức của ngành Địa lý phong thủy Đông phương. Nhân danh một người kiếm sống lâu năm về nghề Địa lý phong thủy và có tìm hiểu sâu về ngành này – hoặc bạn đọc có ưu ái tặng cho tôi cái tên gọi là Phong thủy gia và nhà nghiên cứu – thì nó cũng không làm thay đổi nội dung, điều mà tôi trình bày sau đây: Hệ thống tri thức của Lý học Đông phương – mà cơ sở là thuyết Âm Dương Ngũ hành – nhân danh nền văn hiến Việt – nói chung, và của ngành Địa lý phong thủy Lạc Việt nói riêng, có khả năng tích hợp tất cả những tri thức của cả nền văn minh hiện nay trong hệ thống của nó. Cụ thể hơn: ngành Địa lý phong thủy Đông phương có thể tích hợp tất cả hệ thống tri thức của ngành kiến trúc xây dựng hiện đại, trong thiết kế và xây dựng của mọi thể loại công trình kiến trúc. Chính khả năng tích hợp này, đã chứng tỏ một cách sinh động tính cao cấp và vượt trội của hệ thống tri thức của ngành Địa lý phong thủy Đông phương. Có hai nguyên nhân để xác lập khả năng tích hợp này: 1/ Tính đồng đẳng của hệ thống tri thức. Trường hợp cụ thể của sự tích hợp kiến trúc và xây dựng hiện đại với Địa lý phong thủy Đông phương - chính là : bản chất khoa học của hai hệ thống. 2/ Một tập hợp cao cấp, có tính bao trùm, sẽ có khả năng tích hợp những tập hợp đồng đẳng thấp hơn nó. Đây chính là một dẫn xuất của “Nghịch lý toán học Cantor”. Bởi vậy, để có một sự tiếp tục phát triển của ngành kiến trúc và xây dựng hiện đại trong tương lai phát triển của nền văn minh; sự tích hợp một cách có hệ thống những tri thức của ngành kiến trúc và xây dựng hiện đại với hệ thống tri thức của ngành Địa lý phong thủy cổ Đông phương, là một vấn đề rất cần thiết. VI. Kết Luận Trong một tiểu luận ngắn, người viết không thể trình bày hết và chuyên sâu một cách có hệ thống của ngành Địa lý Phong thủy học Đông Phương. Tuy nhiên với những luận cứ ở trên thì chúng ta đã thấy rất rõ rằng: ngành Địa lý phong thủy Đông phương, chính là một hệ thống lý thuyết ứng dụng, tổng hợp tất cả những quy luật tương tác của thiên nhiên, vũ trụ, môi trường sống và của chính cấu trúc ngôi gia ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Hệ thống tri thức của ngành Địa Lý Phong thủy Đông phương, giải thích tất cả các hiện tượng trong cuộc sống của chúng ta bằng hệ thống lý thuyết với phương pháp luận chuyên ngành của nó với một khả năng tiên tri. Bởi vậy, việc tich hợp giữa hai hệ thống tri thức này, chính là sự tích hợp giữa một hệ thống tri thức của ngành kiến trúc xây dựng hiện đại thiên về cấu trúc kỹ thuật với một hệ thống tri thức phản ánh những quy luật tương tác của thiên nhiên với các đề án và công trình xây dựng. Sự tích hợp này, sẽ là một bước ngoặt quan trọng của ngành kiến trúc xây dựng hiện đại, thể hiện một cách tuyệt vời sự hòa nhập của những nền văn minh. Chân lý chỉ có một, cho nên không thể có mâu thuẫn giữa hệ thống tri thức của nền văn minh cổ xưa – thể hiện ở ngành Địa lý phong thủy học - và hệ thống tri thức của kiến trúc xây dựng hiện đại, khi cả hai hệ thống tri thức này đều có một mục đích phục vụ con người và cùng nhân danh khoa học. Đây chính là nguyên lý căn bản để chúng hoàn toàn có thể tích hợp một cách hoàn chỉnh và trở thành một hệ thống kiến thức duy nhất phục vụ cho con người, trong ngành kiến trúc, xây dựng hiện đại. Trong tiểu luận này, người viết nghĩ rằng và cũng cho là sự mong muốn chung của quý vị - với những luận điểm được trình bày, tôi rất hy vọng rằng: Những cơ quan chức năng có thẩm quyền của ngành văn hóa, giáo dục và khoa học, sẽ xem xét và cho phép giảng dạy chính thức ngành Địa lý phong thủy Đông phương trong các trường dạy kiến trúc và xây dựng. Và nếu sự mong muốn này thành hiện thực thì chí ít đó là một bước tiến lớn trong hệ thống tri thức của ngành kiến trúc xây dựng ở Việt Nam. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Sài Gòn ngày 25 tháng 12 năm 2016. Nguyễn Vũ Tuấn Anh.
  6 likes
 16. ỨNG DỤNG PHONG THỦY TRONG DOANH NGHIỆP NGUYỄN VŨ TUẤN ANH Nguyên Giám đốc trung tâm nghiên cứu lý học Đông Phương Bài viết tham gia tọa đàm: Ứng dụng Phong thủy & Doanh nghiệp. Kính thưa quý vị Tôi rất hân hạnh được ban Tổ chức.... cho phép tôi được trình bày quan điểm của mình về vấn đề “Ứng dụng phong thủy trong doanh nghiệp”. Đây là một trong những đề tài mà hiện nay được rất nhiều người, đủ mọi giới quan tâm. Đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất, hoặc kinh doanh. Kính thưa quý vị Chúng ta đều biết rất rõ rằng: Phong thủy là một hiện tượng đã được ứng dụng trong kiến trúc, xây dựng đã trải qua với thời gian tính bằng thiên niên kỷ trong xã hội Đông Phương. Từ ngàn xưa, người ta đã quan niệm rằng: phong thủy là một phương pháp ứng dụng, mang lại hiệu quả tốt trong cuộc sống và mọi sinh hoạt xã hội. Tất nhiên trong đó có cả vấn đề kinh doanh. Nhưng bản chất của phong thủy là gì? Và tại sao lại có hiệu quả như vậy? Thì cũng có thể nói luôn rằng: đây là một điều hoàn toàn bí ẩn từ hàng ngàn năm qua cho đến tận ngày hôm nay, khi tôi đứng đây trình bày với quý vị. Cho nên vấn đề đầu tiên, tôi xin được phép trình bày quan điểm của cá nhân tôi về phong thủy, để từ đó chúng ta mới xác định được bản chất của phong thủy và tác dụng lớn lao của hệ thống tri thức này trong đời sống xã hôi và con người, trong đó có sự tác động đến thành công hay thất bại của những doanh nghiệp. I. Bản chất của phong thủy: Kính thưa quý vị: Trong từ điển tiếng Trung đã định nghĩa phong thủy như sau: “Phong thủy là một tín ngưỡng cổ xưa trong truyền thống văn hóa của người Trung Hoa”. Như vậy, với định nghĩa này, người Trung Hoa đã xác định phong thủy là một tín ngưỡng. Nhưng rõ ràng, nếu xét những tiêu chí để xác định một tín ngưỡng, thì ngành phong thủy học Đông Phương hoàn toàn không có một dấu ấn phù hợp với tiêu chí cho một tín ngưỡng hoặc một tôn giáo. Ngược lại, với những kiến thức sơ đẳng nhất của những người biết chút ít về phong thủy, cũng nhận thấy rằng nó mang dấu ấn của quy luật vận động, tương tác, tính phân loại và khả năng tiên tri. Tôi lấy ví dụ: phong thủy phân loại người làm Đông Tứ Mệnh và Tây Tứ Mệnh; mỗi loại Mệnh trạch này, lại phân làm bốn trạng thái khác nhau tương ứng với 8 hướng rất cụ thể. Và nó đã chứng nghiệm từ hơn 2000 năm qua trong xã hội Đông Phương mang tính tiên tri. Chính tính quy luật và khả năng tiên tri, đã chứng tỏ phong thủy thể hiện những tri thức phản ánh một thực tại có thể kiểm chứng. Sự tồn tại của phong thủy với những hiệu quả của nó đã xác định một thực tại với kết quả có thể kiểm chứng trong bộ môn này, đã chứng tỏ phong thủy là ngành khoa học phản ánh những quy luật khách quan, những thực tại mà chúng ta chưa biết. Trong những công trình nghiên cứu của chúng tôi, tôi xin được xác định rằng: Chúng tôi cũng xác định rằng: phong thủy chính là một hệ thống tri thức tổng hợp tất cả những yếu tố tương tác tốt và xấu của môi trường, cảnh quan và cấu trúc ngôi gia, cũng như những hiện tượng tác động của vũ trụ lên con người sống trong một cơ cấu kiến trúc. Những thực tại mang tính quy luật khách quan, được mô tả trong phong thủy, cũng giống như một thực tại – mà ngày nay chúng ta nhận thấy rằng: trái đất tròn và đang quay quanh mặt trời, cho dù con người chúng ta tin hay không tin điều đó. Tuy nhiên một điều rất đáng tiếc và cũng là một thực tế. Đó là: cho đến ngày hôm nay, mặc dù những phương pháp ứng dụng của phong thủy vô cũng đồ sộ và đã có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đầu sách viết về phong thủy. Và cũng rất nhiều phong thủy gia đã thực hiện một cách có hiệu quả phong thủy trong đời sống với thời gian tính bằng Thiên niên kỷ; nhưng những phương pháp ứng dụng của phong thủy, vẫn hoàn toàn bí ẩn trong sự hiểu biết của con người. Hầu hết chúng ta đều không hiểu được những mô hình biểu kiến, những nguyên lý và quy ước của phong thủy xuất phát và phản ánh của những thực tại nào? Có thể nói: Hầu hết những phong thủy gia đã ứng dụng có hiệu quả, nhưng chưa hiểu được bản chất của nó. Kính thưa quý vị: Tuy nhiên, như chúng tôi đã trình bày phong thủy chính là một hệ thống lý thuyết phản ánh những quy luật tương tác có tính khách quan, đang hằng ngày ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, dù chúng ta tin hay không tin. Trong một thời gian bị giới hạn chúng tôi không thể trình bày sâu hơn về những kết luận chúng tôi đã trình bày với quý vị. Bởi vậy, chúng tôi coi kết luận của chúng tôi về Phong thủy, như là một tiền đề thứ nhất, mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị về bản chất của phong thủy. Vấn đề thứ 2, tôi xin được phép trình bày với quý vị là: II. Con người và sự giải thích mọi hiện tượng: Kính thưa quý vị Tất cả chúng ta đều có 2 cách giải thích cùng một hiện tượng, hoặc cùng một sự kiện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Đó là: II. 1/Giải thích bằng nhận thức trực quan: Kính thưa quý vị. Trong cuộc sống hằng ngày, có thể nói rằng: hầu hết chúng ta đều giải thích mọi hiện tượng xung quanh chúng ta bằng nhận thức trực quan. Ví dụ, một vụ đụng xe xảy ra thì chúng ta đều có thể giải thích một cách rất cụ thể rằng: do anh A, chị B quẹo, rẽ mà không xinhan, hoặc phóng nhanh, vượt ẩu… nên đã khiến cho xảy ra sự kiện đụng xe. Hoặc một vụ cháy nhà, chúng ta có thể giải thích rằng: do chập điện, hoặc do không cẩn thận củi lửa… Tất cả cách giải thích đó đều đúng. Nhưng đó là cách giải thích bằng nhận thức trực quan. Và khi chúng ta giải thích bằng nhận thức trực quan, cho dù nó đúng thì nó cũng chỉ là việc mô tả đúng một hiện tượng đã xảy ra. Cách giải thích này hoàn toàn không có khả năng tiên tri. Và giả thuyết chúng ta có một khả năng tiên tri bị giới hạn bởi cách giải thích này. Ví dụ một người chuyên phóng nhanh, vượt ẩu, coi thường luật giao thông thì khả năng tiên tri chỉ hạn chế rằng: người đó thế nào cũng bị đụng xe. Nhưng thời điểm nào người đó sẽ bị đụng xe, lại không thể xác định được. Đó chính là tính hạn chế sự tiên tri của nhận thức trực quan. II. 2/ Giải thích bằng một hệ thống lý thuyết: Cách giải thích thứ 2 cho mọi sự kiện và hiện tượng, là giải thích bằng một tri thức tổng hợp thể hiện bằng phương pháp luận của một hệ thống lý thuyết. Với cách giải thích này thì chúng ta phải sử dụng những khái niệm ngôn ngữ tổng hợp mọi sự kiện và hiện tượng, được mô tả như những quy luật được nhận thức và sự tổng hợp những quy luật cho mọi hiện tượng. Do đó, nó có khả năng tiên tri . Thưa quý vị! Tri thức khoa học hiện đại đã xác định rằng: “Không có tính quy luật thì không có khả năng tiên tri”. Thì đây chính là hệ thống phương pháp của các ngành học của nền văn minh Đông phương liên quan đến hệ thống lý thuyết ADNh, mà phong thủy là một ngành thuộc nền văn minh cổ Đông Phương. Chính khả năng tiên tri được kiểm chứng của ngành phong thủy học nói riêng và hầu hết những phương pháp ứng dụng của các ngành ứng dụng thuộc nền văn minh Đông Phương nói chung, trải qua hàng Thiên niên kỷ, như: Đông y, bốc Dịch, Tử vi, … đã là yếu tố rất quan trọng, để bảo đảm sự tồn tại của những phương pháp ứng dụng này, đã vượt thời gian hàng Thiên niên kỷ trong xã hội Đông phương của chúng ta. Có thể khẳng định rằng: nếu không có khả năng tiên tri với những hiệu quả được kiểm chứng thì tất cả những ngành học thuộc về nền văn minh Đông phương như tôi đã trình bày ở trên – trong đó có ngành Phong thủy học - không thể tồn tại được. Kính thưa quý vị. Trên cơ sở hai đề mục đã trình bày với quý vị, tôi xin được tiếp tục trình bày về: III. Tính khoa học và sự cần thiết của phong thủy trong kinh doanh. Đã có nhiều người đặt vấn đề như sau: Kính thưa quý vị. Để giải thích vấn đề này - như tôi đã trình bày ở phần trên - chúng ta có 2 cách giải thích hiện tượng: Một là giải thích trực quan; hai là giải thích trên cơ sở lý thuyết. Và sự hình hành hệ thống lý thuyết để giải thích mọi hiện tượng với khả năng tiên tri, chính là biểu hiện của một nền văn minh rất phát triển. Còn nếu chỉ giải thích hiện tượng bằng nhận thức trực quan thì chúng ta không cần bất cứ một lý thuyết nào trong nền văn minh. Kính thưa quý vị Nếu như ngay bây giờ, chúng ta coi trái đất vuông và đứng yên, với mặt Trời, mặt Trăng và những vì tinh tú đang hằng ngày chạy qua bầu trời trái Đất, thì có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta cả. Tôi xin phép được chen lấn một chút vào lịch sử của nền văn minh hiện đại và so sánh với lịch sử của chính nó cách đây vài trăm năm trước. Chúng ta cũng nhận thấy rằng: không cần có những lý thuyết vật lý hiện đại, như học thuyết Lượng tử, lý thuyết Dây, lý thuyết Tương đối....Và cũng không cần cả những Bổ đề toán học….Và những xã hội của con người cách đây hàng trăm năm trong lịch sử của nền văn minh hiện đại, cũng có người giàu, người nghèo và cũng có tất cả những thứ quan hệ xã hội chủ yếu như hiện nay. Đây chính là câu trả lời của tôi cho vấn đề Phong thủy có cần thiết hay không?! Bởi vì, Phong thủy là một hệ thống lý thuyết nó tổng hợp tất cả mọi quy luật khách quan đang tác động đến cuộc sống của con người. Chính hệ thống lý thuyết Phong thủy, đã thể hiện một trình độ văn minh rất phát triển thuộc về nền văn minh cổ xưa. Và nền văn minh này đã giải thích cái thế giới cuộc sống con người trên trái đất này, bằng những quy luật tương tác được tổng hợp và mô tả trong hệ thống lý thuyết ứng dụng của ngành Phong thủy học Đông Phương. Nó cũng như sự phát triển của nền văn minh hiện đại của chúng ta, cần có những lý thuyết khoa học hiện đại để giải thích lại thế giới quan và nhân sinh quan. Chính vì tính quy luật được phản ánh đó, mà nó có thể xác định được sự thành công và thất bại của một đời người với khả năng tiên tri. Ngành Phong thủy học Đông phương, đã giải thích cuộc sống của con người và xã hội, bằng một hệ thống lý thuyết có khả năng tiên tri. Một phong thủy gia giỏi chỉ cần nhìn cấu trúc bên ngoài tòa nhà, hoặc kỹ hơn là xem xét cấu trúc bên trong tòa nhà - thì họ có thể xác định mang tính tiên tri cho những con người trong tòa nhà đó sẽ đi về đâu. Cho nên, tôi đã trình bày với quý vị rằng: cho dù chúng ta tin, hay không tin phong thủy; cũng như ta tin hoặc không tin vào trái đất tròn hay vuông thì thực tại khách quan đó vẫn đang ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Và Phong thủy, chính là sự phát triển nhận thức của con người trong một nền văn minh. Và nó giải thích cuộc sống của con người qua hệ thống phương pháp luận của hệ thống lý thuyết đó. Đó là điều mà tại sao chúng ta cần đến sự hỗ trợ của phong thủy trong cuộc sống chúng ta. Tất nhiên đối với doanh nghiệp thì phong thủy lại là một tri thức rất cần thiết, để hổ trợ cho sự kinh doanh của chúng ta thành công hy thất bại. Trong phong thủy có những yếu tố và quy luật tương tác tốt và xấu có khả năng tiên tri. Do đó, một tri thức phong thủy hổ trợ khả năng kinh doanh là: khống chế những yếu tố xấu và phát huy những yếu tố tốt. Trong dân gian, tiền nhân thường gọi là: “Gần lành tránh dữ”, hoặc cụ thể hơn, các cụ vẫn nói: ”Có kiêng, có lành”. Đi vào sâu chi tiết và cụ thể một chút về những quy luật phong thủy, tôi có thể lấy ví dụ sau: Đó là một cách xấu trong cấu trúc hình thể nhà, mà trong Phong thủy học gọi là “Thiên Trảm Sát”. Thiên Trảm sát là danh từ mô tả những tổ hợp kiến trúc có từ 2 hoặc nhiều log nhà nhô cao lên, và có những hệ thống kiến trúc thấp hơn, làm bệ đỡ cho những log nhà nhô cao này. Cụ thể như: khu tổ hợp kiến trúc KoengNam, khu tổ hợp kiến trúc Gran Plaza (Hà Nội)…Hoặc Thuận Kiều Plaza (Sài Gòn)… Chúng ta thấy ngay rằng: hầu hết những cấu trúc kiến trúc này đều thất bại trong kinh doanh. Và đây là điều đã được tiên tri, bởi những tri thức của phong thủy. Vậy thì, nếu như những chủ doanh nghiệp nói trên có kiến thức về phong thủy, chắc chắn nó đã không mang lại hậu quả xấu được tiên tri như chúng ta thấy trên thực tế qua ví dụ về "Thiên Trảm sát". IV. Kết luận Kính thưa quý vị Trong một bài tham luận ngắn, chúng tôi không thể trình bày hết và chuyên sâu một cách có hệ thống của ngành Phong thủy học Đông Phương. Tuy nhiên với những ví dụ ở trên thì chúng ta đã thấy rất rõ rằng: phong thủy chính là một hệ thống lý thuyết ứng dụng, tổng hợp tất cả những quy luật tương tác của thiên nhiên, vũ trụ, môi trường sống và chính cấu trúc ngôi gia ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Phong thủy giải thích tất cả các hiện tượng trong cuộc sống của chúng ta bằng hệ thống lý thuyết với phương pháp luận của nó với một khả năng tiên tri. Bởi vậy, đối với các doanh nghiệp kinh doanh không thể không cần đến kiến thức phong thủy. Và – nếu - khi chúng ta thiếu những tri thức về phong thủy, thì mọi sự thành công, hay thất bại của chúng ta sẽ chỉ được giải thích bằng nhận thức trực quan. Trong trường hợp với cách giải thích trực quan đó, chúng ta chỉ có thể tổng kết sự thành công hay thất bại trong kinh doanh để….rút kinh nghiệm. Còn khi chúng ta có những hỗ trợ bơi những tri thức phong thủy, thì điều này sẽ loại trừ được những yếu tố xấu và phát huy những yếu tố tốt trong những quy luật tương tác khách quan đến cuộc sống và sự nghiệp kinh doanh của chúng ta. Tất nhiên, chúng ta cũng cần phải xác định rằng: để thành công trong sự nghiệp kinh doanh, cũng còn nhiều yếu tố tương tác khác ngoài Phong thủy. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng: Phong thủy là một trong những yếu tố không thể thiếu - nói theo ngôn ngữ khoa học – thì Phong thủy là một yếu tố cần, để góp phần thành công của các doanh nghiệp. Trong thực tế ứng dụng phong thủy của tôi, đã góp phần thành công cho các doanh nghiệp lớn, kể cả những doanh nghiệp đã bên bờ vực phá sản - thì tôi có thể khẳng định rằng: thiếu sự hiểu biết về phong thủy thì tương lai các doanh nghiệp đã hàm chứa yếu tố thất bại. Kính thưa quý vị. Trên đây tôi đã trình bày những biểu biết của tôi về bản chất của Phong thủy học Đông phương và giá trị của nó trong thực tế ứng dụng vào cuộc sống của con người và sự nghiệp của các doanh nghiệp. Tất nhiên, khi ứng dụng cụ thể thì nó lại còn phụ thuộc vào kiến thức cụ thể của những Phong thủy gia. Và cũng cần phải xác định rằng: Những thiếu hiểu biết về chuyên môn sâu, không phải là bằng chứng phủ nhận hệ thống lý thuyết của ngành Phong thủy học Đông phương. Cuối bài, xin quý vị nhận ở nới tôi lời chúc chân thành về sức khỏe của các vị đại biểu có mặt nơi đây. Và cũng chân thành chúc tất cả những doanh nghiệp nơi đây sẽ tìm được những phong thủy gia đích thực để hổ trợ cho kinh doanh và sự nghiệp lâu dài của quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm. Sài Gòn ngày 19 tháng 11 năm 2016. Nguyễn Vũ Tuấn Anh.
  6 likes
 17. Anh chị em trên diễn đàn thân mến! Đã lâu, vì nhiều lý do, không than gia diễn đàn thường xuyên cùng anh chị em được. Như trước đã từng hứa, tôi sẽ công bố một số kết quả nghiên cứu của mình về học thuyết ADNH trên diễn đàn để anh chị em tham khảo. Nay, tôi xin post một số kết quả đó. Đợt này, tôi xin post tập 1, chủ yếu tập trung vào nghiên cứu vật lý trên cơ sở học thuyết ADNH, những vấn đề khác của học thuyết tôi xin trình bày ở các tập tiếp theo. Tôi cho rằng, học thuyết ADNH là một học thuyết tổng quát, bao trùm Vũ trụ thì nó phải có hiệu lực trong một lĩnh vực rất quan trọng là Vật lý. Nếu ta áp dụng các nghuyên lý của học thuyết ADNH thành công trong Vật lý thì điều đó có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phục hồi và phát triển học thuyết đã thất truyền này cũng như công cuộc phục hồi văn hiến Việt. Tôi sẽ không trình bày nét tương đồng giữa vật lý và học thuyết ADNH như hầu hết các sách vở về đề tài này mà muốn tìm ra hầu hết các qui luật quan trọng nhất của vật lý bằng cách khai triển những luận điểm của học thuyết ADNH để tìm ra chúng. Kiến thức xử dụng để khai triển không quá cao mà chỉ cần toán vi tích phân là đủ. MỤC LỤC CHƯƠNG I CHÂN TƯỚNG CỦA THỰC TẠI I./ CHÂN TƯỚNG CỦA THỰC TẠI 1. Ba trụ cơ bản của Thực tại: Bản thể, Tướng, Lý 2. Thái cực và Âm Dương: 3. Sự vật – thành phần của Vạn tượng 4. Chân tướng của Thực tại: II. QUI LUẬT PHÁT TRIỂN CỦA VŨ TRỤ 1. Cơ chế vận động phát triển của Vạn tượng và trạng thái quân bình âm dương: a. Cơ chế vận động, phát triển của Vạn tượng: b. Trạng thái quân bình âm dương: 2. Qui luật tương tác âm dương a. Qui luật vận động, phát triển hướng tới trạng thái quân bình âm dương b. Qui luật đấu tranh tương tác âm dương, tương quan âm/dương luôn tăng: 3. Tính bất định trong tất định của tương lai: III./ THỜI KỲ TIÊN THIÊN VÀ HẬU THIÊN, QUAN HỆ TAM TÀI 1. Tam tài 2. Quan hệ tương sinh, tương khắc: 3. Thời kỳ Tiên thiên, Hậu thiên và quan hệ Tam tài 4. Trạng thái quân bình âm dương: 5. Vạn sự có sinh thì có tử IV. SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ TIÊU VONG CỦA VŨ TRỤ. 1. Sự hình thành và phát triển của Vũ trụ: 2. Sự kết thúc của Vũ trụ Bình luận CHƯƠNG II VŨ TRỤ VẬT LÝ (Thuyết Tuyệt đối) I. NHỮNG LUẬN ĐIỂM CHÍNH 1. Độ co dãn không thời gian 2. Hệ qui chiếu HQC-ζ: a. HQC-ζ, HQC địa phương. b. Hệ số hiệu chỉnh và qui tắc xác định những đại lượng vật lý trong HQC-ζ Bình luận 1 3. Mật độ vật chất phụ thuộc độ co dãn không thời gian. Áp suất và năng lượng tiềm tàng trong một khối lượng trường khí âm dương: a. Mật độ vật chất phụ thuộc độ co dãn không thời gian b. Áp suất trong trường khí âm dương c. Năng lượng tiềm tàng trong một khối lượng trường khí âm dương: Bình luận 2 II. CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT VẬT CHẤT 1. Chuyển động của hạt vật chất trong HQC-ζ tuyệt đối: a. Khoảng cách, thời gian, vận tốc trong HQC-ζ tuyệt đối. b. Động lượng và xu hướng vận động c. Chuyển động của hạt vật chất trong HQC-ζ tuyệt đối: 2. Chuyển động của hạt vật chất trong HQC-ζ tương đối: a. Hệ số co giãn không thời gian, vận tốc trong HQC-ζ tương đối b. Sơ đồ xác định vận tốc chuyển động trong các HQC: c. Chuyển động của hạt vật chất trong HQC-ζ tương đối: d. Khảo sát trường hợp α = 0o và α = 180o e. Hệ số co dãn thời gian trung bình trong HQC-ζ tương đối: 3. Sơ đồ năng lượng và động lượng: Bình luận 3 III. ĐỘNG TÍNH CỦA KHÔNG THỜI GIAN. 1. Động tính của không thời gian. 2. Lực tác dụng lên hạt vật chất trong không gian . 3. Lưỡng tính sóng hạt của một hạt vật chất: a. Lưỡng tính sóng hạt của hạt vật chất: b. Biến thiên năng lượng, khối lượng hạt vật chất đứng yên: c. Biến thiên năng lượng, khối lượng hạt vật chất chuyển động: 4. Hạt ánh sáng 5. Độ không tuyệt đối Bình luận 4 IV. TRƯỜNG KHÍ AD XUNG QUANH 1 HẠT VẬT CHẤT 1. Độ co dãn không thời gian xung quanh một hạt vật chất: 2. Lực tác dụng vào một chất điểm trong không gian quanh một hạt vật chất. a/ Lực Acsimed hạt vật chất tác dụng vào một khối lượng m dạng chất điểm: b/ Lực hấp dẫn hạt vật chất tác dụng vào một chất điểm khối lượng m: c/ Tổng lực hạt vật chất tác dụng vào một khối lượng m dạng chất điểm: d/ Động lượng rung lắc của một hạt vật chất khối lượng m: Bình luận 5 V. SỰ NỞ RA CỦA VŨ TRỤ 1. Sự hình thành và phát triền của Vũ trụ: 2. Phương trình độ co dãn không thời gian trong Vũ trụ: 3. Hệ số suy giảm độ co dãn không thời gian H: 4. Biến thiên của đại lượng vật lý trong HQC-ζ tuyệt đối 5. Sự suy giảm khối lượng theo thời gian 6. Sự thay đổi khối lượng của hạt vật chất trong không gian 7. Chuyển động của hạt vật chất trong không gian dưới tác động của một lực: a. Chuyển động tự do của hạt vật chất trong không gian dưới tác động của một lực: b. Chuyển động tự do của hạt vật chất trong trường co dãn không thời gian theo phương lực hấp dẫn: 8. Thế năng trong trường co dãn không thời gian Vũ trụ: 9. Tổng Năng lượng, Tổng Khối lượng của vũ trụ. a. Tổng Năng lượng Vũ trụ b. Tổng Khối lượng Vũ trụ 10. Về Entropy và định luật bảo toàn năng lượng a. Về Entropy b. Về định luật bảo toàn năng lượng 11. Hố đen Vũ trụ 12. Vũ trụ Vật lý – Sự hình thành và phát triển: a. Thời Tiên Thiên b. Thời Hậu Thiên 13. Tính toán các đại lượng vật lý Vũ trụ từ các thông số ban đầu: Bình luận 6 PHỤ LỤC: CHỨNG MINH SAI LẦM TRONG THUYẾT TƯƠNG ĐỐI KẾT LUẬN
  6 likes
 18. Việt Nam ủng hộ Mỹ và các bên can thiệp vào khu vực nếu đem lại hòa bình ổn định Hồng Thủy 14:22 19/10/16 Thảo luận (4) (GDVN) - Đây là một sự "chứng thực kịp thời" sự tiếp tục hiện diện của Mỹ trong khu vực, trong bối cảnh chiến lược xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ... “Rodrigo Duterte nối lại quan hệ với Trung Quốc lúc này là quá thông minh” Nga-Trung liên thủ phân tán sức mạnh Mỹ, Duterte tháo ngòi nổ Biển Đông Sam Rainsy bất ngờ chỉ trích chuyến thăm Campuchia của ông Tập Cận Bình South China Morning Post ngày 18/10 dẫn nguồn tin Reuters cho biết, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định rằng: Việt Nam ủng hộ Mỹ và các nước khác can thiệp vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương nếu nó giúp duy trì hòa bình và ổn định. Reuters cho rằng, đây là một sự "chứng thực kịp thời" sự tiếp tục hiện diện của Mỹ trong khu vực, trong bối cảnh chiến lược xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ tỏ ra không chắc chắn. Tướng Nguyễn Chí Vịnh đưa ra bình luận này khi gặp gỡ Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách Nam Á và Đông Nam Á, bà Cara Abercrombie hôm thứ Hai. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, ảnh: SCMP. Trong cuộc đối thoại, bà Abercrombie nói rằng Hoa Kỳ sẽ không thay đổi chiến lược xoay trục của mình. Sự không chắc chắn về hiện diện của Hoa Kỳ tại châu Á bắt nguồn từ thay đổi chủ nhân Nhà Trắng trong thời gian tới. Liệu Tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ có còn tiếp tục kiểm soát Trung Quốc trong bối cảnh nước này ngày càng hung hăng, bành trướng ở Biển Đông hay không? Liên minh phòng thủ truyền thống của Mỹ ở Đông Nam Á đang đứng trước những thách thức to lớn. Quan hệ Mỹ - Thái lạnh giá kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Quan hệ đồng minh hiệp ước Mỹ - Philippines cũng rất dễ "bay hơi" dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte. Ngược lại, quan hệ Mỹ - Việt lại ấm lên đáng kể trong 2 năm qua. Sự khẳng định mới nhất của quan hệ Mỹ - Việt diễn ra sau khi Washington dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Đầu tháng này hai tàu chiến Mỹ cũng đã cập cảng Quốc tế Cam Ranh mới dược xây dựng. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tuần trước đã thừa nhận có một chút "sụt giảm" sự năng động của Mỹ trong khu vực, nhưng vẫn có nhu cầu đối với sự hiện diện của Mỹ. Ông Ted Osius cũng cho biết, sẽ không có chuyện thay đổi trong quan hệ Mỹ - Việt vì cách tiếp cận của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte với Trung Quốc. Tài liệu tham khảo: http://www.scmp.com/news/asia/diplomacy/article/2029148/vietnam-gives-thumbs-us-regional-role-pivot-stumbles Hồng Thủy ========================= "Nếu tất cả mọi bí mật đưa ra ngoài ánh sáng. Thế giới này sẽ sụp đổ". Từ hơn 300 năm BC, Aristote đã phát biểu thật chí lý. Bởi vậy "Thiên cơ khả dĩ lộ từ từ". Lão ko có ý kiến gì với việc làm của ngài TT Phi Luật Tân cả. Nhưng lão không muốn chiến tranh xảy ra ở biển Đông và cũng không bao giờ Hoa Kỳ chọn biển Đông là chiến trường chính. Cái này lão nói lâu rùi - từ 2008. Nhưng Trung Quốc thì phải bắt đầu từ đây. Bởi vậy, việc Phí Luật Tân ngả theo Tàu với lão chẳng có gì là ngạc nhiên. Chống Tàu kịch liệt mới là lạ. Tuy nhiên Hoa Kỳ sẽ không thể buông bỏ. Lão ủng hộ chính sách ngoại giao của chính phủ. Rất đúng bài. Từ lò gạch làng Vũ Đại, lão bỏ 1 phiếu bầu cho bà Clinton. Nước Mỹ sẽ sụp đổ, nếu ông Trumf làm Tổng Thống. Ông Trumf đưa chính sách hạn chế người nhập cư. Nhưng ông ta quên mất rằng: Người Mỹ gốc ở đây chính là người da đỏ. Bản thân ông và các công dân Mỹ đang ủng hộ chính sách nhập cư của ông Trumf , nên nhớ rằng: Họ và tổ tiên họ toàn là người nhập cư và tạo nên đất nước Hoa Kỳ. Nhưng đây chỉ là chuyện vặt. Ông Trumf với chính sách co cụm sẽ dẫn nước Mỹ đến sự sụp đổ.
  6 likes
 19. Báo Hoàn Cầu hoạnh hoẹ Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long lên tiếng 02:07 PM - 29/09/2016 Thanh Niên Online Minh Quang Phát biểu từ Nhật Bản, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết Singapore không phải là nước có tranh chấp ở Biển Đông nhưng có những lợi ích quan trọng cần phải bảo vệ, đó là quyền tự do hàng hải và hàng không ở vùng biển này. Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore nhấn mạnh quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển ĐôngReuters Tin liên quan Hoạnh họe Singapore, sai lầm của Trung Quốc Xuyên tạc về Biển Đông, báo Hoàn Cầu tiếp tục công kích Singapore Đại sứ Singapore chỉ trích báo Trung Quốc xuyên tạc vụ Biển Đông “Những lợi ích đó cũng bao gồm cả trật tự quốc tế và khu vực trên cơ sở của luật pháp, một trật tự cần thiết để duy trì và bảo vệ các quyền, đặc quyền của tất cả các quốc gia cũng như thể hiện sự tôn trọng đầy đủ các quy trình pháp lý và ngoại giao trong việc giải quyết tranh chấp", Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu trong cuộc họp báo hôm 28.9 cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, theo Today Online ngày 29.9. Thủ tướng Abe đã tiếp lời người đồng cấp Singapore: “Chúng tôi khẳng định tầm quan trọng của luật pháp và sự hợp tác của cộng đồng quốc tế (trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông)”, theo Japan Times. Cả Thủ tướng Lý Hiển Long và ông Abe không nhắc đến tên Trung Quốc trong phát biểu của mình nhưng cuộc họp báo trong bối cảnh xảy ra tranh cãi giữa Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc và Đại sứ Singapore tại nước này. Hoàn Cầu thời báo được tiếp sức bởi cơ quan ngoại giao Trung Quốc, lên án Singapore thiên vị trong ứng xử. Singapore và Nhật lâu nay vẫn có quan điểm ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, chống các hoạt động quân sự hoá và yêu sách đòi chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Thủ tướng Singapore đang có chuyến thăm Nhật Bản AFP Đại sứ Singapore Stanley Loh hôm 27.9 đã phản bác những cáo buộc của Hoàn Cầu thời báo trong số báo ngày 21.9. Đại sứ Loh nói rằng tờ báo Trung Quốc đã xuyên tạc khi tường thuật hoạt động của Singapore tại hội nghị thượng đỉnh của Phong trào không liên kết (NAM) diễn ra hồi tuần qua ở Venezuela. Hoàn Cầu thời báo phủ nhận cáo buộc xuyên tạc và cho rằng "Singapore nên xấu hổ khi chống lại Trung Quốc, một đối tác thương mại lớn của Singapore". Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng bênh vực cho tờ báo này, theo South China Morning Post. "Sự thật là có một số nước khăng khăng đòi đưa nội dung liên quan đến Biển Đông vào tài liệu của NAM, nhưng đã thất bại bởi vì họ không có được sự chấp thuận của đa số thành viên NAM và những nội dung không đại diện cho sự đồng thuận của các bên liên quan đến vấn đề biển Đông (?)", ông Geng Shuang, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói khi được yêu cầu trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 27.9. Minh Quang ==================== Hôm nay đã là 30/ 8 Bính Thân Việt lịch. Còn 16 ngày nữa đến giới hạn của lão Gàn. Tuy lời tiên tri của lão Gàn phát biểu: "Năm nay bể Đông sôi sùng sục". Nhưng lão cảnh báo rằng: "Biển Đông không phải chiến trường dứt điểm. Mặc dù nó có thể là cái nguyên cớ của một cuộc chiến tranh kết thúc 'canh bạc cuối cùng'". Nếu bất cứ siêu cường nào chọn biển Đông là chiến trường dứt điểm, sẽ bị thua. Lão khẳng định điều này. Chỉ những cái đầu rất ngu, mới cho rằng lão phát biểu với "tinh thần dân tộc cực đoan".
  6 likes
 20. Thiên thạch cháy rực bầu trời khiến người dân Australia hoảng sợ Thứ ba, 27/9/2016 | 13:00 GMT+7 Người dân bang Queensland, Australia vô cùng sợ hãi khi một thiên thạch khổng lồ bốc cháy đâm xuống biển gây ra rung lắc nhẹ. Quả cầu lửa hiếm gặp sáng chói trên bầu trời Siberia Thiên thạch khổng lồ bốc cháy khiến mặt đất và nhà cửa ở bang Queensland, Australia rung chuyển. Ảnh minh họa: International Business Times. Nhiều người dân Gladstone, Queensland trông thấy quả cầu lửa sáng rực trên bầu trời vào hôm qua, trước khi nó đâm xuống đất gây ra chấn động nhẹ giống như động đất, theo International Business Times. Các nhân chứng mô tả quả cầu lửa lao xuống từ bầu trời, kèm theo ánh chớp sáng lòa trên đỉnh đầu và biến mất trên mặt biển. Cảnh sát nhận được nhiều cuộc gọi thông báo về quả cầu lửa, và các thành viên nhóm săn bão Higgins cho rằng thiên thạch đã đâm xuống biển. Một người đàn ông tình cờ trông thấy vật thể lạ trên bầu trời khi đang ngồi trong xe. "Nó trông giống như một ngôi sao băng và thắp sáng bãi biển, sau khoảng một phút, một tiếng nổ lớn vang lên và sóng xung kích lan tỏa trên mặt nước, khiến chiếc xe của tôi hơi rung lên", người đàn ông cho biết. "Tôi nghe thấy âm thanh lớn giống như vụ nổ siêu thanh, cảm giác như thứ gì đó di chuyển rất nhanh trong không khí. Tôi không biết nó là gì, thiên thạch hay mảnh rác vũ trụ. Tôi không cảm thấy rung chấn nhưng âm thanh cho thấy một vật thể đâm xuống đất", cư dân tên Lanky Jones chia sẻ. Miệng hố lớn nhất trên Trái Đất được phát hiện ở Australia do một thiên thạch khổng lồ đâm xuống hành tinh cách đây khoảng 300 triệu năm. "Những va chạm lớn kiểu này có vai trò quan trọng đối với quá trình tiến hóa của Trái Đất", tiến sĩ Andrew Glikson ở Trường Khảo cổ và Nhân chủng học thuộc Đại học Quốc gia Australia, nhận xét. Xem thêm: Quả cầu kiến lửa khổng lồ vượt qua mọi lực cản Phương Hoa ======================= Một bạn trên Fb đã gửi tôi đường link này và đặt vấn đề: Đây có thể coi là một thiên tai không gây hại như tôi đã dự báo trong topic này hay không? Tôi đã trả lời: "Để tôi suy nghĩ". Thưa quý vị và anh chị em quan tâm. Dự báo của tôi có hai vế chính: 1/ Một thiên tai có khả năng hủy diệt, nhưng không gây tác hại trên thực tế. 2/ Có tính cảnh báo với những âm mưu từ bên ngoài đến những gía trị và quyền lợi Việt. Như vậy, thiên thạch này mới chỉ đạt được một vế trong hai vế của nội dung dự báo. Nó không gây sự chú ý của dư luận. Bởi vậy, tôi không xác định sự kiện thiên thạch này là sự kiện trong dự báo của tôi. Tôi tiếp tục chờ đợi và hoặc là tôi sai. Giới hạn của dự báo là hết ngày 15/ 9 Bính Thân Việt lịch.
  6 likes
 21. Tối hậu thư Trump gửi Tập Cận Bình: Thời gian cho Triều Tiên đã hết! Phương Đăng Thứ Tư, ngày 05/04/2017 11:01 AM (GMT+7) (Dân Việt) Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng tiết lộ, Tổng thống Donald Trump sẽ gửi tối hậu thư về vấn đề Triều Tiên tới Chủ tịch Tập Cận Bình khi 2 lãnh đạo gặp nhau cuối tuần này tại Florida. Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 4.4 Theo Time, trong cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc, ông chủ Nhà Trắng sẽ yêu cầu Bắc Kinh có thái độ cứng rắn hơn đối với Triều Tiên để ngăn chặn chương trình tên lửa hạt nhân của nước này và cảnh báo rằng, nếu Trung Quốc khoanh tay làm ngơ, Mỹ sẽ đơn phương hành động. "Thời gian cho Triều Tiên đã hết và tất cả các tùy chọn đều đã có sẵn trên bàn", một quan chức Nhà Trắng giấu tên tiết lộ tối hậu thư ông Trump sẽ gửi cho ông Tập trong cuộc "chạm trán" vào cuối tuần. Trước đó, các quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã cảnh báo rằng mối đe dọa từ Triều Tiên hiện rất "khẩn cấp' vì nước này đang ra sức thu nhỏ đầu đạn hạt nhân và cải tiến công nghệ tên lửa đạn đạo. Triều Tiên đã trở thành chủ đề "nóng" kể từ khi ông Trump nhậm chức. Các quan chức tình báo Mỹ tin rằng, Triều Tiên hoàn toàn có khả năng chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới Mỹ trong vòng 1 năm với tốc độ phát triển như hiện tại. Cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã cảnh báo người kế nhiệm về mối nguy hiểm đến từ Triều Tiên ngay trước khi ông rời nhiệm sở. Trung Quốc là đối tác thương mại chính và là đồng minh chính trị duy nhất của Triều Tiên nên Bắc Kinh được cho là duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ đối với nước này. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ cũng như Trump nhiều lần chỉ trích Trung Quốc chưa làm hết sức mình để ngăn Triều Tiên có tên lửa, hạt nhân. "Đôi khi chúng ta nghe chuyện ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc đối với Triều Tiên đã giảm. Tuy nhiên, rõ ràng đòn bẩy kinh tế của họ thì không. Kết quả tốt nhất sẽ là Trung Quốc thực hiện triệt để các biện pháp trừng phạt và các nghị quyết mà Liên Hợp Quốc đã áp đặt với Triều Tiên", vị quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh và cho biết thêm rằng, trong cuộc gặp với ông Tập, ông Trump sẽ yêu cầu Bắc Kinh tuân thủ nghiêm túc các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Về những gì ông Trump sẽ làm nếu Trung Quốc không hành động, quan chức Nhà Trắng trên nhấn mạnh: "Ông Trump không phải là người muốn phô bày tất cả chiến lược của mình trước nhất. Nhưng tôi cho rằng, ông sẽ gửi một tín hiệu rõ ràng". Trong khi đó, ông Tập được cho là sẽ phản đối việc Mỹ triển khai lá chắn tên lửa THAAD tới Hàn Quốc, vốn bị Trung Quốc coi là một mối đe dọa chiến lược. Ông Trump dự kiến sẽ bác bỏ những quan ngại này, theo vị quan chức Nhà Trắng: "Mỹ sẽ luôn hành động để bảo vệ các đồng minh của chúng tôi và bảo vệ đất nước của chúng tôi", ông nhấn mạnh. Ngoài ra, Trump dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề mất cân bằng thương mại Trung - Mỹ, việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông... trong cuộc gặp với ông Tập. Hai nhà lãnh đạo Trung - Mỹ sẽ gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Hai nhà lãnh đạo sẽ không chơi golf mà sẽ có một bữa ăn tối không chính thức vào tối ngày 6.4 và ăn trưa vào ngày 7.4. ========================== Ngày mai hai vị đứng đầu hai siêu cường mạnh nhất thể giới sẽ gặp nhau. Mặc dù có nhiều thông tin về khả năng có những thỏa thuận Mỹ Trung được thiết lập. Như: Con rể TT Hoa Kỳ cùng với vị quân sư hắc ám nhất mọi thời đại Henry Kissinge đang "đi đêm" với Trung Quốc; hoặc khả năng có sự thương lượng, điều chỉnh quan hệ kinh tế hai bên...vv...và... vv. Những lão Gàn vẫn xác định rằng: So với việc ngài Obama tiếp đón ngài Tập ở một trang trại nghỉ dưỡng trước đây, thì ngài Trumf đón tiếp lịch sự hơn nhiều. Nhưng kết quả vẫn cứ là con số "0' và ngài Tập chỉ nhận được những cảnh báo khá quyết liệt của ngài Trumf trên nhiều mặt mà hai bên cùng quan tâm. Còn về vấn đề Cao Ly. Từ lâu lão Gàn đã hết sức mong đợi một cuộc thống nhất trên đất nước này. Và đã cảnh báo rằng: Nếu trong năm Bính Thân 2016, hai miền Cao Ly ko thể thống nhất thì thật là một thảm họa cho họ. Mọi việc đã lỡ hẹn với thời gian được cảnh báo của lão Gàn. Cho nên, chẳng phải ngẫu nhiên Kim Jong Nam bị giết và lệnh bà Tổng Thống Hán Quốc bị phế truất - không đơn giản chỉ vì bà ấy tin vào thầy Phong thủy - trong năm nay. Chiến trường chính sẽ ko xảy ra ở biển Đông. Nhưng Việt Nam phải hết sức cảnh giác. Vì những quốc gia liên quan rơi vào cảnh ngộ "Đói ăn vụng, túng làm liều". "Thiên cơ khả dĩ lộ từ từ...". Tạm thời lão phát biểu đến đây.
  5 likes
 22. ĐI TÌM NGUỒN GỐC PHONG THỦY Trước tiên chúng ta đi tìm dấu vết lịch sử của bộ môn Địa lý mà hiện nay chúng ta vẫn gọi là Phong Thủy ở các nền văn minh khác. Theo quan điểm thống nhất từ TTNC Lý học Đông Phương mà đứng đầu là giám đốc TT - Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh - nich Thiên Sứ đều xác định rằng: các bộ môn ứng dụng từ lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành mà chúng ta đang có hiện nay thuộc về một nền văn minh đã từng tồn tại và đã bị phá hủy.Người Việt với nền văn minh Lạc Việt gần 5000 năm phía Nam sông Dương Tử là dân tộc thừa hưởng và nắm giữ toàn bộ lý thuyết này. Tôi cố gắng đi tìm lại chứng cứ còn tồn tại để chứng minh một điều : Người Trung Quốc không phải là người tạo ra học thuyêt Âm Dương Ngũ Hành cùng các bộ môn ứng dụng như Địa Lý, Tử vi, Kinh Dịch... Cần khẳng định một điều rằng nếu từ PHONG THỦY - Fengshui mà hiện tại chúng ta đang sử dụng để mô tả bộ môn Địa Lý thì từ Phong thủy chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng 20 năm trở lại đây . Trong nền văn hóa của Việt Nam, từ xa xưa chúng ta đã dùng từ Địa Lý để nói tới bộ môn khoa học cổ trong thiết kế và xây dựng nhà cửa. Nếu tra cứu trên thư viện mở, chúng ta có thể thấy bộ môn Địa Lý mà chúng ta quen gọi là Phong Thủy đã xuất hiện trên trái đất từ khoảng ít nhất 6000 năm TCN qua các di tích và tài liệu bảo tồn tại ở Ấn Độ. Từ Fengshui tức là Phong Thủy được người người truyền giáo Tây Âu đặt ra thay cho từ Địa Lý vào khoảng thế kỷ thứ 19 khi họ tới Trung Quốc. Sở dĩ họ đặt tên như vậy là vì họ nhìn hình thức của các Pháp sư hay Linh mục bản đia vận dụng phương pháp của môn Địa Lý thường lựa chọn hướng của các dòng chảy, hướng của nguồn năng lượng dựa trên vị trí, địa điểm, địa thế, hình thể của sông núi hay các công trình xây dựng và khu đất. Do công việc này được thực hiện nhiều từ các Pháp sư địa phương nên những người Châu ÂU cho rằng bộ môn Phong Thủy có xuất phát từ Đạo giáo và cộng đồng khoa học cho rằng bộ môn Phong Thủy là giả khoa học cho dù nó là bộ môn nghiên cứu và thiết kế các công trình hướng tới sự cân bằng giữa con Người và Trái Đất. Thời gian gần đây, từ Phong Thủy được chấp nhận sử dụng rộng rãi thay thế từ Địa Lý và cũng được hiểu như là các hoạt động liên quan tới tâm linh, siêu hình hay các vấn đề khoa học thần bí. (wikipedia) Tại Ấn độ, cho tới hiện nay thì tên nguyên gốc Địa Lý được bảo tồn nguyên vẹn do người Ấn độ lưu giữ nó thông qua đạo Hindu, có tên là Vaastu Shatra. Cho dù bộ môn này không được biết tới nhiều ngoài biên giới Ấn Độ vì nó mang màu sắc tín ngưỡng tôn giáo truyền thống của người Ấn Độ (các Cung và phương Hướng cai quản bởi các vị thần theo Hindu giáo )nhưng lại được công nhận là bộ môn khoa học bởi các yếu tố mang tính khoa học được người Ấn Độ giải thích rõ ràng và trực quan. Tất cả các đền thờ Hindu cổ trong đó có đền Ankor là đền thờ Hindu cổ lớn nhất hiện nay còn bảo tồn được xây dựng theo lý của bộ môn Vastu shatra. Lịch sử và ngành khảo cổ cho rằng bộ môn khoa học này của người Ấn Độ có từ 6000 năm TCN. Dựa trên đồ hình Mandala, Vastu dùng sơ đồ 9x9 với trung tâm là hình vuông ở giữa. Người Ấn Độ công khai nói rằng, đồ hình 3x3 mà người Trung Quốc gọi là Lạc Thư xuất phát từ đồ hình này. Người Trung Quốc lấy lõi của đồ hình 8x8 ghép thêm với ma trận của tây phương để biến thành Lạc Thư. Ở chính giữa là thần Brahma, là trung tâm. Nữ thần lửa Agni ở phía Đông Nam, Thần Kuber ở phía Bắc là vị thần của Tiền bạc (theo Lý học Đông phương thì Thủy quản tiền bạc). Ở đây, chúng ta thấy sự sắp xếp theo theo bộ môn Bát Trạch và đặc biệtc Nữ thần Lửa ở Đông Nam theo Bát Trach Lạc Việt (ĐN quái Khôn-Âm Hỏa đới Thổ). Tại các nước Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Siberia thì Địa lý có tên là Kumalak được ứng dụng như một bộ môn bói toán. Bộ môn này tồn tại khoảng hơn 1000 năm tại khu vực này và hiện nay vẫn được sử dụng và lan tới các nước Đông Âu, Nga, và Tây Phi. Phương pháp sử dụng như trò chơi Ô ăn quan gồm 41 hòn đá, dùng trên sơ đồ 3x3 chia theo 4 hành là Nước, Lửa, Gió và Đất. Sự sắp xếp đồ hình 3x3 theo thứ tự từ phải qua trái, từ trên xuống dưới. Tại Hy lạp cổ đại thì Địa lý đã được sử dụng như một phương pháp tiên đoán về đất, đá, cát. Họ sử dụng công cụ và sơ đồ 12 ô như sau: Phương pháp này được dùng rất nhiều trong thời trung cổ và phục hưng tại Châu Âu và nhưng sau này thì bi coi là phản khoa học và mê tín. Tại các nước Ả Rập thì bộ môn này có tên là Sikidi và chủ yếu cũng dùng để bói toán. Họ vẽ trên cát đồ hình và dùng hạt đậu để chia trên sơ đồ, sau đó đếm số chẵn lẻ để bói toán. Điều đặc biệt, tượng số hoàn toàn sử dụng các dấu Chấm và được chia theo 5 hành nhưng là 5 hành theo văn hóa Tây phương và Ấn Độ tức là Đất, Lửa, Nước, Gió và Không Gian. Theo các nhà khảo cổ Tây phương thì dấu hiệu sớm nhất cho thấy người Trung Quốc sử môn Địa Lý trong công trình là vào đời nhà Chu ( 1122-249 TCN) qua sơ đồ thiết kế Minh Đường của Vương Mãng (45 TCN- 23 SCN). Thời nhà Hán (206 TCN-220 CN), việc tìm thấy các di chỉ khảo cổ cho thấy kinh đô Tràng An (194-190 TCN) đã sử dụng sự hiểu biết về địa lý và thiên văn học để thiết kế và xây dựng nên kinh thành này. Thành được xây theo hình thể chòm sao Bắc Đẩu Phía Bắc thành thiết kế theo chòm sao Bắc Đẩu là Tiểu Hùng Tinh, và phía Nam thành thì theo chòm sao Đại Hùng Tinh Thiên bàn đồ hình của TQ sớm nhất được tìm thấy trong lăng mộ của Lỗ Công nhà Tây Chu (168 TCN). Đối với các bộ môn ứng dụng học thuyết ADNH thì Lạc Thư và Hà Đồ có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Ngay đối với môn Địa Lý từ các nền văn minh khác cũng ứng dụng đồ hình 3x3 (không phải là ma phương có tổng các hàng =15). Chúng ta quay lại tìm hiểu về Cửu Cung Lạc Thư - Hà Đồ. Theo các nghiên cứu về toán học từ thời cổ đại, các nhà nghiên cứu toán học cho biết ma phương -magick square (là đồ hình có số ô hàng ngang bằng số ô hàng dọc trong đó tổng các số hàng dọc - hàng ngang đều bằng nhau) thì người Trung Quốc tuyên bố họ là người sáng tạo ra ma phương 3x3, có tổng hàng dọc và hàng ngang là 15. Người sáng tạo là ai thì không có tên nhưng có thể vào thế kỷ thứ nhất SCN. Đồ hình này người Trung Quốc nói rằng liên quan tới việc trị thủy trên sông và được ghi chép trên mai rùa. Nhà nghiên cứu Mark Swaney nói rằng về Ma phương 3x3 liên quan giữa toán học và Siêu nhiên .Ông ta không thể tìm thêm chứng cứ hay di chỉ khảo cổ nào liên quan giữa đồ hình -ma phương 3x3 với mai rùa, theo như truyền thuyết của người Trung Quốc nhằm làm sáng tỏ thêm tính khoa học của ma phương này. Ma phương này có liên quan rất chặt chẽ với Kinh Dịch và người ta nói ma phương này có liên quan tới sơ đồ của bản thiết kế Minh Đường của Vương Mãng. Mark nói rằng ông ta nghiên cứu rất nhiều về bản thiết kế này nhưng cũng không tìm thấy có sự liên quan nào tới ma phương 3x3 với kiến trúc thiết kế của Minh Đường.Ma Phương 3x3 là đồ hình của Sao Thổ theo chiêm tinh Tây phương và thường dùng làm bùa chú chứ không dùng để thiết kế. Mark nhấn mạnh rằng lịch sử hình thành ma phương của người Trung Quốc rất rời rạc và mù mờ, khi tài liệu sớm nhất có đề cập tới Lạc Thư là trong cuốn Kinh Thư (650TCN), và có vẻ như là ma phương 3x3 nhưng không có đồ hình. Tới các tài liệu 500-300 TCN cũng chỉ đề cập tới Lạc Thư - Hà Đồ là Bản đồ dòng Sông chứ không hề có chi tiết rõ ràng về bản đồ này. Chỉ tới năm 80 SCN thì người Trung Quốc mới đưa ra ma phương 3x3 và rõ ràng nhất là năm 570 SCN mới nói chi tiết về Lạc Thư là Ma Phương như ngày hôm nay. Sau khi tất cả các bài nghiên cứu phủ nhận câu chuyện huyền thoại về xuất xứ của Lạc Thư (Lo shou - 洛書) cũng như không có bằng chứng cụ thể nào về đồ hình này với mai Rùa hoặc Long mã -một linh vật chỉ có trong huyền thoại , hay liên quan tới dòng sông Lạc (LUO RIVER) hoặc (Yellow River Map) với dòng sông Hoàng Hà (Yellow River). Trong nền văn minh Lạc Việt -Âu Lạc, chúng ta đều biết dòng máu Lạc Hồng là nói về dòng giống con cháu Rồng Tiên Cha Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ. Lạc là tên gọi của một trong các dân tộc Bách Việt và tại thời kì đó, chữ Lạc biểu thị thời kì của Vua và chức danh như Lạc Hầu, Lạc Tướng, và con dân là Lạc Dân. Tôi nhận thấy rằng, người Châu Âu không tìm thấy dấu vết liên quan tới dòng sông Lạc bởi vì Lạc Thư chính là Thư của Lạc Việt tức là sách của Lạc Việt - Lạc Thư ! Hình Lạc Thư - Hà Đồ biểu thị các cặp số âm dương bằng các dấu chấm đen và trắng. Nếu ta thể hiện dấu chấm bằng các con số Ả rập như hiện nay thì sẽ có các cặp số 1-6; 3-8, 2-7, 4-9, 5-10. Trong hệ toán học cổ của người Trung Quốc thì số đếm được thể hiện bằng que hay còn gọi là Rod Counting Cho tới ngày nay thì người Trung Quốc vẫn dùng số bằng ký tự và dưới dạng đếm que (Rod Counting), hoàn toàn không có dấu Chấm. Lạc thư được cho là do vua Đại Vũ (2200-2010 TCN) tìm thấy trên mai Rùa Thần để trị thủy trên sông Lạc, và là ma phương toán học 3x3 đầu tiên trên thế giới. Vậy mà hệ số đếm đơn giản nhất được tìm thấy trên giáp cốt thư của nhà Thương (1600-1050 TCN) và toán học được ghi chép sớm nhất vào đời nhà Chu (1050-256 TCN). Ma phương là phép tính toán học lại xuất hiện trước hàng ngàn năm sự xuất hiện của số đếm và phương pháp toán học cổ đại Trung Quốc. Rõ ràng, nếu coi Lạc Thư - Hà Đồ là ma phương toán học hay hệ số đếm thì người Trung Quốc không phải là chủ nhân của Lạc Thư- Hà Đồ. Tượng số bằng Dấu chấm, gạch đã được thể hiện trên Trống Đồng của nền văn minh Lạc Việt cách 2500 TCN và tất nhiên hệ tượng số này cũng được thể hiện trên Lạc Thư-Hà Đồ. Khi nền văn minh Ấn độ tràn vào Trung Quốc, bùa của thần trí tuệ đầu Voi Ganesh chính là ma phương đồ hình 3x3 cùng với các ma phương khác như 4x4,...8x8. Do sự giống nhau về hình thức và tiếp thu không hoàn chỉnh sau khi nền văn minh Lạc Việt sụp đổ năm 258TCN, các tài liệu chỉ được ghi chép đề cập tới sự liên quan về đồ hình Lạc Thư - HÀ Đồ chứ không hề có đồ hình chi tiết nào được lưu lại. Dĩ nhiên , sự giống nhau qua dẫn tới việc ghép Lạc Thư - Hà Đồ với ma phương 3x3 của Chu Văn Vương để có Hậu Thiên Văn Vương ngày nay. Đây là mối thắt nút không thể lý giải nổi những mâu thuẫn khi sắp xếp các quái trong hậu thiên Văn Vương. Lạc Thư - Hà Đồ Hà Đồ theo các bằng chứng lịch sử được tìm thấy trong Kinh Thư của đời Chu . Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là sau cuộc phá hủy kinh sách của nhà Tần (201-206 TCN), thì cuốn Kinh này được sao chép viết lại bởi Phu Thăng ( 伏胜 268-178 TCN). Như vậy, Hà Đồ có thể được thêm vào Kinh Thư trong giai đoạn này hoặc cho dù xuất hiện sớm hơn của Kinh Thư vào thời Chu Khang Vương (1020-996 TCN) để giải thích cho ý nghĩa bát quái (theo nhà sử học Kuo-Cheng Wu) thì ý kiến này cũng chưa đủ thuyết phục. Trong cuốn " Legacy of the Luoshu: The 4,000 Year Search for the Meaning of the Magic Square of Order Three" của tác giả Frank J. Swetz , trang 14 : ...tới thế kỉ thứ 10, Zheng Xuan - Trịnh Huyền (906-989) là một Nho Sỹ nổi tiếng lần đầu tiên công bố sơ đồ bản vẽ sông Lạc và sông Hoàng Hà tức là Hà Đồ và Lạc Thư biểu thị bằng các Chấm đen và trắng." Cho tới thế kỷ thứ 12, phong thủy sư Cai Yuanding (Thái Nguyên Định 蔡元定mà nó tồn tại dưới hình thức bùa chú cũng như một công cụ để bói toán." 1145-1198) và Chu Hi cùng công bố về Cửu cung và Lạc Thư là một. Chu Hi dùng lý lẽ và kết luận về Cửu Cung Lạc Thư của Nguyên Định như một chứng cứ và được chấp nhận rộng khắp. Tuy nhiên thì tong suốt thời nhà Tống (960-1279), Hà Đồ Lạc Thư không còn mang ý nghĩa Vũ trụ quan Cho tới năm 1275, các nhà nghiên cứu lịch sử và toán học cũng không tìm thấy bất kỳ một Ma Phương nào lớn hơn 3 tạo ra từ Trung Hoa, và Norman Biggs- nhà toán học hàng đầu của Anh nói rằng: " Người Trung Hoa coi Ma Phương 3x3 là một đối tượng thuộc về siêu nhiên chứ không phải một đối tượng cho cho sự tò mò và khám phá của con Người. Điều này chứng tỏ rằng Ma Phương toán học cổ đại hoàn toàn không liên quan gì tới Hà Đồ và Lạc Thư và rõ ràng Hà Đồ không phải là Ma Phương :" Tài liệu cổ xưa nhất nói về Hà Đồ đều không rõ ràng, nhưng một trong những tài liệu cổ đề cập tới một bản đồ Sông Hoàng (Hoàng Hà) là của ShuChing 650 TCN. Bản đồ Sông này được nói tới có vẻ giống như là Ma Phương 3x3. Hà Đồ hay Bản Đồ Sông Hoàng được đề cập tới trong các tài liệu cổ ở từ các năm 500TCN- 350 TCN nhưng không rõ ràng ở chỗ mô tả nó có phải là ma phương 3x3 hay không. Cho tới tận năm 570 CN thì Hà Đồ được mô tả như Ma Phương 3x3 hiện nay. Hà Đồ được nói rằng nó có liên quan tới Kinh Dịch nhưng cũng chưa tìm được chứng cứ về sự liên quan này"Mark Swaney, nhà nghiên cứu về ma phương cổ đã viết trong một công trình nghiên cứu của mình về Hà Đồ Cho tới thời điểm này, không có bất cứ một tài liệu hay chứng cứ khảo cổ nào về việc Hà Đồ xuất hiện trên lưng Long mã để chứng minh cho nguồn gốc mà người Trung Hoa nói trong truyền thuyết và nguồn gốc của Hà Đồ. Lý do chính là sự đánh tráo nguồn gốc nhằm hợp thức hóa nguồn gốc theo truyền thuyết người Trung Quốc nghĩ ra. Từ Hà Đồ vốn đã bị thay đổi từ chữ Âu Đồ (Âu Lạc), bởi xoay ngược chữ Âu區, thay 2 chữ khẩu bằng dấu chấm thủy, thành chữ Hà 河 (Nền Văn Minh Việt Cổ - trang 58 - Gs. Hoàng Tuấn) Chúng ta lại lưu ý tới mốc quan trọng này : Hà Đồ theo các bằng chứng lịch sử được tìm thấy trong Kinh Thư của đời Chu nhưng điểm đáng lưu ý là thời điểm sau cuộc phá hủy kinh sách của nhà Tần (201-206 TCN), thì cuốn Kinh này được sao chép viết lại bởi Phu Thăng ( 伏胜 268-178 TCN). Nền văn minh Âu Lạc sụp đổ vào năm 258TCN , sự thay đổi nguồn gốc ÂU ĐỒ - LẠC THƯ có từ đây. Sở dĩ người ta các nhà nghiên cứu không tìm thây sự liên quan Lạc Thư với Rùa thần bởi vì đây chính là cách mà Tổ Tiên chúng ta truyền lại cho đời sau. Trong cuốn Trờ về Nguồn của nhà nghiên cứu dịch học Quang Thống xuất bản tại Mỹ năm 1996, tr30-31 được trích dẫn trong cuốn Nền Văn Minh Việt Cổ của tác giả GS, Hoàng Tuấn (tr 58-59) : "Thấy trước cái thế bị đánh tập trung, tổ tiên ta đã đoán trước được sự mất nước của nòi giống lôi kéo theo sự phá hủy cả một nền văn minh mà không thể một sớm một chiều khôi phục lại được. Muốn duy trì nền văn minh cho con cháu mai hậu,... tổ tiên ta dã dùng con rùa (con vật sống lâu nhất từ hai ngàn năm đến bốn ngàn năm mà khoa sinh vật học thế kỷ 20 này mới khám phá ra được tuổi đời của nó), để ghi khắc ký hiệu của một nền văn minh trên lưng nó, rồi đem thả xuống sông với hy vọng mai sau con cháu phải xuôi nam tìm nơi sinh sống sẽ gặp lại được vết tích của nền văn minh Lạc Việt., hầu khôi phục dân tộc. Từ đó những nơi nào tập trung dòng giống Lạc Việt được truyền tụng cho nhau, nhất là trước các đình, chùa, đền miếu, lăng tẩm, đều hay dựng bức bình phong đắp con rùa đội cuốn sách (Hà Đồ chỉ con rùa và lạc thư chỉ cuốn sách), là ý muốn nói tới nền văn minh Lạc Việt được ghi khắc trên lưng con Rùa." Tôi chưa đồng ý với ý kiến Hà Đồ chỉ con Rùa của tác giả Quang Thống, bởi Rùa chín tự bản thân đã có hình tượng là Rùa và trên lưng chở cuốn sách. Đây là lời nhắc nhở con cháu Âu Đồ -Lạc Thư có trên mai Rùa và chìa khóa của bí ẩn về Âu Đồ - Lạc Thư , và cũng là nguồn gốc của "trên lưng Rùa thần có khắc Lạc Thư" hoặc có thể bắt đầu từ 1-2-3-4-5-6-7-8-9) nhưng không có nghĩa BÁT QUÁI là con số biểu tượng của nó. Số đại diện cho Bát QUÁI có thể thay đổi nhưng BÁT QUÁI tượng không thay đổi. (Ví dụ: thứ tự quẻ tiên thiên bắt đầu từ 0-1-2-3-4-5-6-7-8đại diện cho BÁT QUÁIDấu chấm đen trắng trên ÂU ĐỒ- LẠC THƯ thể hiện thứ tự của Bát Quái, rồi tạo ra 64 trùng quái để mô tả quá trình vận động của vạn vật. Nó khác hoàn toàn với việc đem chữ số toán học thay vào Quái để mô tả sự vận động của vũ trụ. Các dấu Chấm trên ÂU ĐỒ - LẠC THƯ là ký hiệu số đếm Âu Đồ và Lạc Thư là nền tảng lý thuyết cơ bản của Địa Lý và khi đã bị sai lệch trong lý thuyết gốc thì việc ứng dụng trên cơ sở lý thuyết đó cũng bị sai lệch và nhầm lẫn. Hơn thế nữa, nó lại được hiểu sai về nguồn gốc và được nhìn nhận dưới góc độ tín ngưỡng hay đạo giáo nên bộ môn khoa học này trở thành giả khoa học. Qua các bằng chứng còn tồn tại, những lý thuyết cổ xưa của nền văn minh Lạc Việt được bảo vệ dưới vỏ bọc của tín ngưỡng tôn giáo ngày càng được làm sáng tỏ dưới góc nhìn khoa học Trong rất nhiều tài liệu cổ đề cập tới Lạc Thư là chiều ngũ hành tương khắc và Âu Đồ là mô tả chiều tương sinh ngũ hành. Thế nhưng do việc chấp nhất vào tính chất của ma phương đồ nên vẫn chấp nhận tính phi logic theo chiều ngũ hành tương sinh trên Âu Đồ. Chính vì thế chúng ta nhận thấy Âu Đồ hiện nay không thể hiện chiều ngũ hành tương sinh. Âu Đồ được sắp xếp theo chiều tương sinh ngũ hành của các quẻ mà ý nghĩa của số quẻ cũng như ngũ hành theo số của Lạc Thư được sắp xếp theo chiều ngũ hành tương Khắc của chữ Vạn) : 1-6 thuộc hành Thủy, 3-8 thuộc hành Mộc, 2-7 thuộc hành Hỏa và 4-9 thuộc Hành Kim. Ở đây đã có sự gượng ép khi đưa 4-9 vào hành Hỏa và 2-7 vào hành Kim khi mà Âu Đồ sắp xếp theo chiều ngũ hành tương Sinh. Rất nhiều cuốn sách và tác giả đã đề cập tới ý nghĩa và ngũ hành Âu Đồ và Lạc Thư, nhưng khi sắp xếp trên Bát quái cửu cung thì hoàn toàn không đề cập tới Âu Đồ. Nếu ta bỏ qua tượng số của Quái (số học gán vào quái) mà chỉ ghép các Quái theo chiều ngũ hành tương sinh, chúng ra sẽ có đồ hình Âu Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt. Trên Tiên thiên Bát Quái đồ, chúng ta sẽ thấy xuất hiện 8 tam giác đối nhau qua đỉnh. Mỗi cặp tam giác đối nhau có tổng số hào Âm và tổng số hào Dương luôn bằng nhau . Nếu chúng ta áp dụng định luật này đối với Lạc Thư phối Hậu thiên bát quái Văn Vương, định luật này bị phá bỏ hoàn toàn. Ví dụ : Càn - Tốn có tổng số 5 hào Dương+1 hào Âm, và đáy tam giác là hai vạch liền (hào Dương). Nếu chúng ta áp dụng định luật này đối với Âu Đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt: hoàn toàn thỏa mãn định luật của Tiên thiên bát quái đồ: Tổng số hào ÂM và hào Dương của các tam giác đối đỉnh bằng nhau. Ví dụ : Càn-Khôn có tổng 3 hào Dương + 3 Hào Âm “Không có gì xảy ra trên vòm trời xanh kia mà không có phần đối xứng lại ở quả đất này” Số trong ma phương có tổng là 15 ở các chiều dọc, chéo, ngang và con số này mặc dù không liên quan tới các con số của Lạc thư hay Hà đồ nhưng vẫn được đưa vào như một căn cứ xác định nguồn gốc của Âu Đồ - Lạc Thư, vốn là một yếu tố được coi là gốc rễ của Địa Lý Phong Thủy. Sự sai lệch ở đây là việc coi Ma Phương và Hà Đồ là như nhau nhưng thực chất đây là hai hệ qui chiếu hoàn toàn khác nhau: một là hệ thống toán học và một là mô hình biểu kiến của sự vận động của vũ trụ,. Lạc Thư - Hà Đồ trong Kinh Dịch: Trong tất cả các cuốn sách về Kinh Dịch (Book of Change) đều đề cập tới hai đồ hình Lạc Thư-Hà Đồ và đều có liên quan tới Kinh Dịch. Tuy nhiên, sau đó không có bất kì một dấu hiệu hay phân tích nào cho thấy sự liên quan này. Qua hàng ngàn năm, việc áp đặt toán học với số thứ tự của các quái vào ma phương , rồi sau đó ghép quái theo số thứ tự của nó vào ma phương đã làm sai lệch ý nghĩa. Khi xếp chồng hai Âu Đồ Bát Quái lên nhau, chúng ta sẽ có đủ 64 trùng Quái và đó chính là Kinh Dịch. Dấu chấm đen trắng thể hiện bát Quái qua tượng số và thứ tự số, xếp cặp với nhau theo các Quái cùng. Sự sắp xếp này hoàn toàn không mang ý nghĩa số học mà tuân thủ theo nguyên tắc Âm Dương Ngũ Hành. Chúng ta có thể nhận thấy có rất nhiều sự liên quan mật thiết của bộ môn Địa Lý cổ xưa còn tồn tại và lưu giư trong các nền văn minh khác với bộ môn Địa Lý của nền văn minh Lạc Việt mà chúng ta đang lưu giữ và thực hiện trong suốt 5000 năm lịch sử. Phong thủy một lần nữa là tên gọi sai lệch cho bộ môn Địa Lý và nó càng không thể hiện được tính khoa học của bộ môn này. Việc đi tìm lại nguồn gốc bộ môn Địa Lý Phong Thủy (tên gọi phân biệt với môn Đia lý cơ bản trong chương trình phổ thông) nhằm khẳng định tính khoa học của bộ môn này cũng như tìm ra những điểm sai lệch trong nền tảng lý thuyết gốc được ứng dụng bởi người Trung Quốc Phong thủy là tên gọi sai cho bộ môn khoa học cổ ĐỊA LÝ và bộ môn này không phải của người Trung Hoa sáng tạo ra, kể cả cái tên PHONG THỦY. Hà Nội 24 tháng 2 năm 2017 Mạnh Đại Quân
  5 likes
 23. DỰ BÁO NĂM ĐINH DẬU VIỆT LỊCH 2017 Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Kính thưa quý vị. Lời đầu tiên tôi xin gửi lời chúc mừng đến Ban tổ chức và quý vị có mặt nơi đây, cùng gia đình, một năm mới vạn sự an lành và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị. Bài dự báo của tôi trình bày với quý vị hôm nay, trên cơ sở những phương pháp dự báo nhân danh những giá trị thuộc về nền văn minh Đông phương, có cội nguồn từ nền văn hiến Việt. Phương pháp dự báo đầu tiên, mà tôi giới thiệu dưới đây là Huyền không Lạc Việt. Phương pháp này dựa trên những di sản còn lại của nền văn minh Việt bị Hán hóa một cách sai lệch, sau khi nền văn hiến Việt bị sụp đổ ở miền nam sông Dương tử. Phương pháp Huyền không Lạc Việt trong dự đoán các sự kiện quốc tế, mà tôi hân hạnh trình bày với quý vị sau đây, khác với những di sản ghi nhận trong cổ thư chữ Hán là sự hoán đổi độ số ở vị trí phương Tây/ Đoài với phương Nam/ Ly.Và độ số giữa Tây Nam/ Tốn 4 với Đông Nam / Khôn 2. Sở dĩ phương pháp dự báo mang tính quốc tế của Huyền không Lạc Việt thực hiện được, cũng xuất phát từ sự phục hồi phương pháp Định tâm trong Địa lý phong thủy,với bất cứ hình thể nào, được thể hiện bằng mặt phẳng quy ước. Do đó, sự phân bố các yếu tố tương tác là các vì sao trong Huyền Không có thể mô tả ở cấp độ toàn cầu. Từ đó là cơ sở cho việc dự báo. Sở dĩ phương pháp dự báo mang tính quốc tế của Huyền không Lạc Việt thực hiện được, cũng xuất phát từ sự phục hồi phương pháp Định tâm trong Địa lý phong thủy, Trên cơ sở phân bố các sao thuộc Huyền không Lạc Việt, quý vị cũng thấy các sao có tính chất xấu có số 5 - 2, phân bố ở các vùng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc và đặc biệt ở ngay trung tâm Địa cầu. Các phần còn lại tuy đỡ xấu hơn, nhưng - Ngoại trừ phương Nam - các phương vị còn lại Tính chất xấu của hai sao mang độ số 5 Ngũ Hoàng và 2 Nhị Hắc, còn được gia tăng bởi sao Thái Tuế chiếu trục Tuyệt Mang là Đông/ Tây. Chưa hết. Hai sơn Giáp Mão là phương vị của Tài Thần - tương trưng cho kinh tế lại bị xung Thái Tuế. Xin quý vị xem hình dưới đây: Phương pháp thứ hai mà chúng tôi ứng dụng trong dự báo này là Lạc Việt độn toán. Đây là một phương pháp dự báo được phục hồi, nhân danh nền văn hiến Việt, bằng cách kết hợp giữa hai phương pháp dự báo còn lưu truyền trong dân gian, là: Nhâm cầm độn toán và Lục nhâm đại độn. Quẻ đầu năm Đinh Dậu, theo Lạc Việt độn toán, vào giờ Tý. ngày mùng Một tháng Giêng là Đỗ Xích khẩu. Đây là một quẻ chủ về tranh chấp, cự cãi, mâu thuẫn, xung đột. Đặc biệt về kinh tế có nhiều biến động. Vì Xích khẩu thuần Kim. bằng cách kết hợp giữa hai phương pháp dự báo còn lưu truyền Phương pháp thứ hai mà chúng tôi ứng dụng trong dự báo này là Lạc Việt độn toán. Đây là một phương pháp dự báo được phục hồi, nhân danh nền văn hiến Việt, Nội dung dự báo năm Đinh Dậu của tôi trình bày với quý vị, có tham khảo hai bài dự báo của Hoàng Triều Hải và Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn, là hai thành viên nghiên cứu của TTNC Lý học Đông phương. Trên cơ sở của những phương pháp này, tôi trình bày với quý vị về những dự báo về nhiều mặt cho năm Đinh Dậu 2017 của thế giới, như sau. Về kinh tế thế giới: Có thể nói: Năm Đinh Dậu 2017, thế giới sẽ chứng kiến một sự suy thoái kinh tế nghiêm trọng, với một tính chất khác. Nếu coi năm 2008, là năm mở đầu cho một cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới, thì năm Đinh Dậu 2017 là một cuộc suy thoái do khủng khoảng của hầu hết những nền kinh tế chủ chốt của thế giới. Những biện pháp ổn định kinh tế mang tính cực đoan sẽ xuất hiện ở nhiều quốc gia. Và những biện pháp này lại là nguyên nhân đẩy sâu hơn sự suy thoái, do tính mất cân đối của nền kinh tế. Nhiều ngành nghề với những Cty lớn phá sản, kéo theo những hệ lụy xã hội. Và điều này bổ xung cho hậu quả thêm nặng nề của cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới lần này. Một sự bổ xung cho bức tranh u ám của nền kinh tế toàn cầu trong năm Đinh Dậu 2017, còn là những biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế quốc gia giữa các siêu cường, khiến cho nền kinh tế toàn cầu thêm phần bi đát. Một chính sách đúng đắn nhất của những chính phủ thông minh trong lúc này, là cân đối được tương quan kinh tế trong nội bộ quốc gia. Điều này sẽ tránh được những hệ lụy xã hội, do khủng khoảng kinh tế toàn cầu gây ra. Còn những mơ ước về sự phát triển, nên để khi khác. Về chính trị xã hội và ngoại giao. Năm Đinh Dậu 2017, là năm sẽ chứng kiến nhiều mâu thuẫn chính trị nội bộ ở nhiều quốc gia. Kể cả những quốc gia được coi là phát triển, như: Anh, Pháp, Đức...Mâu thuẫn và xung đột giữa tinh thần tôn giáo cực đoan vẫn tồn tại. Mặc dù về phương diện tổ chức của các tư tưởng cực đoan bị tan rã nghiêm trọng. Những điểm nóng trên thế giới do tranh chấp lãnh thổ sẽ tăng nặng, và mối đe dọa xung đột lớn rất có khả năng xảy ra. Đặc biệt vào cuối năm. Tuy nhiên, về ngoại giao, sẽ có cải thiện lớn ở cấp độ quốc tế mâu thuẫn giữa hai siêu cường là Nga và Hoa Kỳ. Tuy không hoàn toàn như mong đợi, nhưng đây sẽ là sự kiện ngoại giao tạo bước ngoặt làm thay đổi lịch sử phát triển của nền văn minh. Về văn hóa xã hội. Nhìn lên bản đồ Huyền không Lạc Việt, chúng ta thấy hai sao Tam Bích - gốc phương Đông/ Chấn Mộc cùng tọa phương Nam Ly Hỏa. Bởi vậy, có thể xác định được rằng: Những giá trị tri thức văn hóa xã hội và khoa học nói chung, được phát triển và được tôn trọng (Theo Huyền không từ cổ thư chữ Hán thì phương Nam có hai sao Ngũ Hoàng/ số 5 và Nhất Bạch/ số 1 tọa thủ, sự phân tích sẽ khác đi. Vì tính chất sao thay đổi). Những giá trị tri thức đích thức của nền văn minh Đông phương sẽ được sáng tỏ và bắt đầu được chú ý của giới khoa học quốc tế. tri thức văn hóa xã hội và khoa học nói chung, Nhìn lên bản đồ Huyền không Lạc Việt, chúng ta thấy hai sao Tam Bích - gốc phương Đông/ Chấn Mộc cùng tọa phương Nam Ly Hỏa. Bởi vậy, có thể xác định được rằng: Những giá trị Những giá trị văn hóa truyền thống của nhiều dân tộc được phục hồi. Trong Năm Đinh Dậu 2017, thế giới sẽ chứng kiến nhiều thành tựu về văn hóa, lịch sử, giáo dục và những giá trị nhân văn phát triển. Tuy nhiên. do tổng thể thế giới bị hạn chế bởi những sao xấu tọa thủ ở những phương vị quan trọng, cho nên các vấn đề phát triển văn hóa xã hội cũng chưa thể như mong đợi. Về tệ nạn xã hội. tính chất tàn bạo của tội phạm lại nghiêm trọng hơn. Những tệ nạn xã hội, như: lừa đảo, trộm cướp....nếu xét về số lượng thì có giảm, tuy không đáng kể. Nhưng cũng không tăng trong một bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái. Tuy nhiên, Về nhân họa. A/ Tai nạn: Những tai nạn như: Đắm tàu, rơi máy bay, lật tàu hỏa, đâm xe hơi....tuy giảm về số lượng, nhưng tăng nặng về mức độ nghiêm trọng, do chết nhiều người. Riêng về tai nạn hàng không, năm Đinh Dậu, tuy không khủng khiếp bằng cách đây vài năm trước, rớt đến 5 máy bay dân sự. Nhưng những vụ rớt máy bay thương tâm cũng sẽ xảy ra tương tư , nhưng ít hơn về số lượng, nếu so với số lượng 5 vụ so với vài năm trước đây. B/ Khủng bố: ra với những sự kiện thảm khốc. Từ đó dẫn đến tinh thần ứng phó ngày càng cực đoan hơn của chính phủ các nước liên quan. Các tổ chức khủng bổ bị thu hẹp về quy mô, dẫn đến tan rã. Nhưng hành động khủng bố vẫn diễn C/ Chiến tranh: và ngoại giao sẽ rất cực đoan vào cuối năm. Và đó là tiền đề dẫn tới nguy cơ chiến tranh giữa các siêu cường. Cá nhân tôi không thể khẳng định chiến tranh có thể xảy ra giữa các siêu cường hay không. Nhưng có thể xác định rằng: Mâu thuẫn dẫn đến bế tắc về kinh tế D/ Dịch bệnh: Cần đề phòng những bệnh liên quan đến thần kinh và hệ tiêu hóa. E/ Vệ sinh an toàn thực phẩm: Có nhiều cố gắng mang tính quyết liệt của chỉnh phủ các nước, khiến cho tệ nạn liên quan bị đẩy lùi một cách rất căn bản. Về Thiên tai. Đặc biệt sẽ có động đất nhiêm trọng xảy ra, mang tính hủy diệt. Tương tự như trận động đất ở Nepan, hoặc Nhật Bản vào năm 2011, hoặc Indo vào năm 2004 trước đây. Sự kiện sẽ xảy ra vào mùa Xuân ở phương Đông, hoặc mùa Thu ở phương Tây. Hạn hán, bão lũ đều tăng nặng và mang tính hủy hoại lớn về tài sản, người và của. Về khoa học kỹ thuật. A/ Khoa học kỹ thuật quân sự: Năm tới chỉ là sự hoàn thiện những loại vũ khí, khí tài quân sự tiên tiến đã công bố những năm trước đó. Không có phát minh gì nổi bật. B/ Khoa học kỹ thuật dân sự: Có lẽ đây là điểm sáng của năm Đinh Dậu 2017. Sẽ có nhiều phát minh mang tính đột phá trong các ngành khoa học kỹ thuậtdân sự. Những bệnh về tim mạch có những phát minh mang tình bước ngoặt. Công nghệ thông tin, điện, điện tử cũng rất phát triển về những phát minh mới. Kết luận. Thưa quý vị. Đinh Dậu Việt lịch 2017 thế giới không có mấy sáng sủa về nhiều phương diện. Ánh sáng lẻ loi của những thành tựu văn hóa, khoa học kỹ thuật, không làm sảng được bức tranh thế giới mờ mịt vào năm 2017. Như vậy, với những dự báo của chúng tôi thì năm Nhưng truyền thống của người Việt Nam chúng ta luôn hy vọng và tin tưởng vào một năm mới mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Mặc dù thế giới có sự suy thoái nghiêm trong trên đà tiến hóa của nền văn minh. Nhưng nước Việt với tinh hoa của gần 5000 năm lịch sử, hy vọng vẫn đạt những sự tiến bộ về nhiều mặt trong năm Đinh Dậu Việt lịch. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp, chúc tất cả quý vị có mặt nơi đây cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. ============================ Thưa quý vị và anh chị em. Đúng ra năm nay, phần do già yếu bệnh tật, tôi cũng định sẽ không tham gia các vấn đề dự báo hàng năm. Và nhường cho các anh chị em thuộc hàng cao thủ trong Địa Lý Lạc Việt là Hoàng Triều Hải và Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn, thay tôi tiếp tục thực hiện những lời tiên tri. Trên thực tế Hoàng Triều Hải và Thiên Đồng đã thực hiện một cách rất tự tin và có những dự đoán gần giống của tôi. Tuy nhiên, các đồng nghiệp vẫn tín nhiệm và đề nghị có những dự báo của tôi. Nên tôi đã tiếp tục tham gia với bài dự báo - mà tôi đã trình bày ở trên - tại Hội nghị Tổng kết cuối năm của TTNC Vắn hóa cổ Đông phương, vào trước Tết Đinh Dậu, tại Đồng Kỵ Bắc Ninh (Bài dự báo tiên tri của Hoàng Triều Hải cũng được đọc tại Hội nghị này). Đây là bản dự báo chính thức của tôi. Xin cảm ơn vì sự chia sẻ và quan tâm của quý vụi và anh chị em.
  5 likes
 24. Quân đội Trung Quốc thấy nguy cơ chiến tranh với Mỹ Đăng lúc: 28.01.2017 21:35 Một cuộc chiến tranh với Mỹ dưới thời chính quyền của ông Donald Trump không chỉ còn là "khẩu hiệu tuyên truyền" mà sắp trở thành "nguy cơ có thật", theo một quan chức quân sự cấp cao Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc cho rằng tình hiện tại có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh với Mỹ. Nhận xét trên được đăng tải trên trang web của quân đội Trung Quốc, rõ ràng là một dấu hiệu để đáp trả lại sự cứng rắn của chính quyền mới của Mỹ đối với Bắc Kinh. Tờ South China Morning Post đã phỏng vấn một nguồn tin trong Ủy ban Quân sự Trung ương, cơ quan đầu não của quân đội Trung Quốc về quan hệ Trung - Mỹ trong tương lai. "Một cuộc chiến trong 'nhiệm kỳ của Tổng thống' hay 'cuộc chiến nổ ra trong đêm' không còn là một khẩu hiệu tuyên truyền mà đã trở thành một nguy cơ có thật", nguồn tin từ Ủy ban Quân sự Trung ương nói. Quan chức này còn khẳng định rằng quân đội Trung Quốc sẽ gia tăng triển khai vũ khí đến Biển Đông, biển Hoa Đông và gần bán đảo Triều Tiên như là phương cách đối phó với tình hình. Nguồn tin trong Ủy ban Quân sự Trung ương Trung quốc cũng cho rằng để giảm bớt căng thẳng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương thì Mỹ cần xem xét lại chính sách của mình. Tổng thống Donald Trump và các thành viên nội các của ông đã liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc. Ông Trump nhiều lần gọi Trung Quốc là "kẻ thao túng tiền tệ" và công khai chỉ trích việc xây dựng "căn cứ quân sự khổng lồ trên Biển Đông" của Bắc Kinh. Ngoại trưởng Rex Tillerson thì ủng hộ giải pháp phong tỏa những hòn đảo nhân tạo phi pháp mà Trung Quốc xây dựng trên Biển Đông. Hành động này của Mỹ nếu xảy ra có thể là một "tuyên bố chiến tranh" với Trung Quốc. Thiên Hà (theo Independent) ============================== Ngay từ năm 2008, trong bài viết "Việt sử 5000 năm văn hiến và vấn đề biển Đông", lão đã xác định Hòa Kỳ sẽ can thiệp vào Biển Đông và Tây Thái Bình Dương nói chung. Phân tích rất kỹ và công phu. Lão cũng vạch ra sai lầm của Trung Quốc lục địa khi đụng tới Việt Nam. Lão lải nhải quá nhiều lần vì sai lầm dốt nát này từ những người cầm đồ - Í lộn! Cầm quyền - ở Bắc Kinh. Nhưng có vẻ họ không biết tiếng Việt và chẳng có tên tình báo Tàu nào vào đọc những bài viết của lão trên dd lyhocdongphuong.org.vn, để báo cáo với Bắc Kinh. Kết quả sau 9 năm tiên tri của lão Gàn là Chắc đến lúc này, nhà cầm đồ Bắc Kinh - Í lộn! Cầm quyền. Trí nhớ của lão già rùi, hơi lẩm cẩm. Híc - có lẽ cũng lờ mờ nhận ra sai lầm của họ vì kết quả của một chuỗi những sự kiện - bắt đầu từ hành vi cắt cáp tàu Bình Minh của Việt Nam - dẫn đến nguy cơ chiến tranh với Hoa Kỳ. Cá nhân lão và nhân danh cá nhân - Lão Gàn lấy hành vi cắt cáp tàu Bình Minh của Việt Nam trên biển Đông là sự kiện cột mốc của một giai đoạn lịch sử, làm thay đổi thế giới. Nguy cơ chiến tranh này, chính là sự xác định lời tiên tri của lão với Bắc Kinh. Bởi nó là một kết quả được tiên đoán vì khả năng xảy ra - và rõ ràng là không cần thiết cho ý đồ chi phối thế giới của Trung Quốc lục địa, khi nó phải bước qua một cuộc chiến như vậy. Nhưng, đã nhiều lần lão Gàn phát biểu rằng: "Những con ếch luôn có chứng lý khi mô tả bầu trời qua cái miệng giếng của nó". Đương nhiên, nó không đủ khả năng nhận ra sai lầm từ đâu, ngay cả khi kết quả của sai lầm đã hiện hữu. Nhân dịp đầu năm mới Đinh Dậu Việt lịch, lão muốn nhắc nhở rằng: Những tri thức đáng tin cậy nhất, là những tri thức có tính hệ thống và khả năng tiên tri. Hệ thống tri thức huyền vĩ này duy nhất chỉ có ở nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, một thời huy hoàng ở miền Nam sông Dương Tử. Nhân dịp đầu năm mới Đinh Dậu Việt lịch, lão Gàn Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh, xin chúc một cuộc sống an lành trên đất Việt.
  5 likes
 25. VÌ SAO CÚNG ÔNG TÁO VÀO NGÀY 23? Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng; Không nhất thiết phải cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23. Mà cúng vào ngày nào cũng được. Thậm chí có người còn cho rằng cúng vào 22 tốt ngày?! Bởi vậy, chúng tôi viết bài này để phân tích rõ: Vì sao tổ tiên ta chọn ngày 23 tháng Chạp hàng năm làm ngày tiễn "ông Công, ông táo" lên trời. Tại sao ông cha ta không chọn ngày 30 tháng Chạp cho nó tiện, cúng Tất Niên luôn một thể? Hoặc tại sao ông cha ta không chọn một ngày nào đó, mà cứ phải đúng 23 tháng Chạp? Và ông Táo cứ phải cưỡi cá chép, chứ không cưỡi chim, cưỡi ngựa...hay cưỡi rồng cho nó oách? Cá chép thì làm sao bay lên trời được?... Thưa các bạn. Tôi viết bài này, chia sẻ với các bạn về nguyên nhân dẫn đến tổ tiên Ta - người Lạc Việt - một thời huy hoàng ở miền Nam sông Dương tử, từ gần 5000 năm trước, đã chọn ngày 23 tháng Chạp làm ngày ông Công, ông Táo lên trời như thế nào. Về hình tượng ông Táo cưỡi cá chép, tôi đã có dịp trình bày với các bạn trong bài viết "Minh triết Việt trong sự tích Táo quân" ngay trong diễn đàn. Cho nên tôi chỉ xin nhắc lại rằng: Hình tượng Táo Quân cưỡi cá chép lên trời chính là hình tượng của quẻ của quẻ "HỎA THỦY VỊ TẾ". Dịch viết: Trong đó: Táo quân tượng quái Ly - quái này có hai hào DƯƠNG, một hào ÂM ở giữa. Đây chính là biểu tượng Táo quân: Hai ông (Hai hào dương) và một bà (Một hào Âm ở giữa). Xin xem hình dưới đây: Cá chép tượng trưng cho quái KHẢM, Sách xưa viết: "Thiên nhất sinh Thủy, Địa lục thành chi". Tranh dân gian Việt, cả Hàng Trống lẫn Đông Hồ đều mô tả điều này (Xin xem bài: "Minh triết Việt trong sự tích ông Táo") và xin xem hình dưới đây: . Bởi vậy, việc ông Táo cưỡi cá chép chính là biểu tượng của quái LY trên quái KHẢM. Đây chính là quẻ HỎA THỦY VỊ TẾ - quẻ cuối cùng trong hệ thống 64 quẻ Dịch của hệ thống Hậu Thiên. Hình tượng Táo quân cưỡi cá chép, bay về trời, chính là hình tượng kết thúc của một chu kỳ Dịch - qua hình tượng của quẻ Hỏa Thủy Vị tế - thể hiện bằng biểu tượng Táo Quân cưỡi cá chép về trời tồng kết một năm đã kết thúc. Xin xem hình dưới đây: Vấn đề là: TAI SAO LẠI CHỌN NGÀY 23 THÁNH CHẠP? Thưa các bạn và anh chị em. Thực ra điều này tôi đã trình bày sơ qua ở bài "Minh triết Việt trong sự tích ông Táo". Nhưng vì không phải chủ đề chính của bài viết, nên chưa nói sâu. Trong bài này, tôi xin trình bày rõ ràng: Thưa các bạn và ace. Trong truyền thống dân gian Việt thường nhắc đến các ngày KỴ trong tháng, là: Mùng 5/ 14/ 23. Đi chơi cũng lỗ, huống là đi buôn. Vì sao ông cha ta lại kiêng những ngày này và bắt đầu bằng số 5? Thưa quý vị và ace: Đây chính là độ số trung cung của Hà Đồ và Lạc Thư. Đồ hình này chia làm 9 ô - gọi là cửu cung và ô ở giữa có con số 5. Các bạn xem hình dưới đây: Chu kỳ lặp lại của số 5 chính là 9. Và các bạn cũng nhận thấy rằng ngày 14 tức 5 +9, ngày 23 tức là 14 + 9. Đây cũng chính là chu kỳ vận động trở về trạng thái ban đầu liên quan đến cion số 5 ở trung cung (Ô giữa) - (Điều này cũng liên quan đến Huyền không phi tính trạch Nhật, nhưng là một chuyên môn sâu trong chuyên ngành Địa lý phong thủy, chưa bàn vội). Ông cha ta thường bàn rằng: những ngày mùng 5/ 14/ 23 là những ngày của VUA ĐI. Trong cổ thư - kinh Thư - cũng xác định ô giữa mang độ số 5 là ngôi Hoàng Cực. Vị trí trung tâm thuộc về VUA. Đến đây, các bạn cũng nhận ra: Ngày 23 liên quan đến VUA BẾP - Chính là Táo Quân. Tháng Chạp, chính là tháng kết thúc một năm theo chu kỳ của trời đất . Đây chính là điều mà ông cha ta chọn ngày 23 - theo chu kỳ trạch nhật cuối cùng của năm - thuộc về HOÀNG CỰC - là 23 tháng Chạp, Cho nên chọn làm ngày VUA BẾP (HOÀNG CỰC) lên Trời. Đông thời biểu tượng của "Táo quân cưỡi cá", cũng chính là biểu tượng của quẻ Hỏa Thủy Vị tế, kết thúc chu kỳ 64 quẻ trong hệ thống Hậu Thiên của một năm. Thưa các bạn và anh chị em. Đây chính là nguyên nhân để tổ tiên ta, truyền lại, nhắc nhở cho con cháu những giá trị kỳ vĩ của nền văn minh Đông phương, thuộc về Việt tộc, một thời huy hoàng ở miền nam Dương tử. Ngày 22 là ngày TAM NƯƠNG SÁT cực kỳ nguy hiểm. Thiên Sứ tôi đã có hẳn một topic trên diễn đàn để kiểm chứng tính nguy hiểm của ngày này. Topic có tên gọi :"Thái Lan và ngày Tam Nương". Xin cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ của các bạn. ThíchHiển thị thêm cảm xúc
  5 likes
 26. BÀN LUẬN VỀ HẠN 49 &53 DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TỬ VIHôm nay người viết bài muốn bàn luận về hạn 49 tuổi và 53 tuổi. Trong dân gian ta thường có câu: “ Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới”. Câu này muốn nói lên 2 cái hạn liên tiếp trong đời người, vậy bản chất của cái hạn này là như thế nào? Đã có rất nhiều người viết đi tìm hiểu về cái hạn này, Có những người gán cho nó bằng những con số như 4+9 = 13; và 5+3 = 8; thêm cả độ số bát quái … huyễn hoặc nó lên, chẳng phải đó là gọt chân cho vừa giầy đó sao?Nhưng nếu ai biết sơ bộ về tử vi thì thực sự 49,và 53 không có gì lạ cả. Trước hết ai cũng phải thừa nhận : “ KHÔNG PHẢI NGƯỜI NÀO CŨNG MẮC HẠN 49,53 Và nếu ai hiểu về Tử vi sẽ quán xét điều sau: Các cụ ta thường có nói đến năm tuổi : 13,25,37,49,và 61 (tính theo tuổi âm lịch). Trong tử vi khi lập Cục tính hạn sẽ có Nhị cục, tam cục, tứ cục, ngũ cục, và lục cục. như vậy ứng với 10 năm đại hạn của từng người theo cục là 2,3,4,5,6. Nếu đại hạn 10 năm tính cho nhị cục thì tương đương là 2,22,32,42… tương tự như vậy thì lục cục sẽ là 6,16,26,36….Bây giờ ta lại quán xét đến cung tam hợp trong tử vi gồm có Tuất, Ngọ, Dần ; Mão, Mùi, Hợi ; Thân, Tý, Thìn; Tỵ, Dậu, Sửu . Như vậy cứ cách 4 cung ta sẽ được 1 tam hợp cung. Quán xét tiếp đến đại hạn từ : 40 trở đi ( thực ra là từ 42 đến 46 tuổi) so với tuổi mệnh từ 2-6 tùy theo cục lập tử vi của mỗi người, thì đại hạn ngoài 40 tuổi là 1 tam hợp cục với mệnh, như vậy ở tuổi ngoài 40 sẽ luôn tam hợp cục với mệnh đây chính là điểm mấu chốt để các cụ lấy gốc tuổi năm hạn vào 49 tuổi vì các năm 13,25,37, và 61 không phải là tam hợp cục với mệnh. Ta lại thấy, tuổi 53 cách tuổi 49 đúng 4 cung. Cũng là 1 tam hợp cục. Đến đây mọi người chắc sẽ hiểu là trong tử vi quan trọng nhất là tam hợp Mệnh, Tài Quan, thì năm 49 tuổi và 53 tuổi gốc hạn đều vào ở cung này. ( Duy chỉ có cục nhị thì tuổi 49, 53 sớm trước 1 năm, việc này cũng giải thích là có người hạn đến sớm vào cuối năm 48 tuổi và cuối năm 52 tuổi).Vậy số nào phải chịu hạn 49, 53 nặng nhất? Đó là những số người có Mệnh không vững, hay nói theo cách dân gian là nhỏ khó nuôi: từ 1-13 tuổi thường ốm đau, hoặc nạn tai nặng, thì đến năm 49 tuổi và 53 tuổi sẽ dễ bị lại, và tất nhiên hạn chính sẽ không nặng bằng hạn chiếu được.Điều xấu nhất của hạn 49,53 là trong cung hạn này có đủ bộ Không Kiếp có thể dẫn đến táng mạng. Vậy những ai có thể có hạn 49 53 đủ bộ này ?? đó là những người có cung tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu và Mão, Mùi, Hợi và phải là người sinh vào giờ Dần, Thân và giờ Thìn, Tuất . Tuy nhiên mọi người không nên lo lắng xác suất gặp được điều này là rất khó. 12 người mới có 4 người đóng cung mệnh tại đó trong 4 cung đó lại xác suất 12 người có cung đó mới có 4 người sinh vào giờ đó. Và mệnh yểu thì mới táng mạng được. Còn tuổi 49, 53 hạn thì thường vào những người tuổi nhỏ hay ốm đau dặt dẹo thì sẽ bị, nhưng bù lại thì từ tuổi 13 đến 48 người ta thường được thành công hơn người. Đây cũng chính là luật trời lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu. và hạn 49,53 có người nặng nhẹ khác nhau. Là số nên không ai giống ai. TL -26/12/2016
  5 likes
 27. Giới thiệu bài viết "Giải mã kiến trúc nhà ba gian" trong mối liên quan giữa Phong Thủy và Đông Y của anh +Achau+ Thành viên nghiên cứu của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương ============================== GIẢI MÃ KIẾN TRÚC NHÀ BA GIAN Văn hóa Việt dù đã trải qua hàng ngàn năm thăng trầm nhưng vẫn phảng phất đâu đây một nét gì đó tuy giản đơn, mộc mạc nhưng vẫn rất riêng, duyên dáng và đậm bản sắc! Trong số những di sản văn hóa đáng trân quý và còn được lưu trữ cho tới ngày nay không thể không nói tới nghệ thuật kiến trúc những ngôi nhà 3 gian đầy ấn tượng và rất đặc biệt trong kho tàng kiến trúc cổ và dân gian Việt Nam. Suốt một thời gian dài, kiến trúc kiểu này đã trở nên phổ biến và trở thành một lối kiến trúc rất độc đáo trong nhiều làng quê Việt. Nhà ba gian thường được chia làm 2 nhà tách rời và quay theo 2 hướng khác nhau. Thông thường, căn nhà chính được chia thành 3 khu vực: gian chính giữa thờ tổ tiên và tiếp khách, hai đầu hồi nhà là hai gian buồng và cũng vì điểm này mà dân gian quen gọi đây là nhà 3 gian. Theo lối kiến trúc này, căn nhà chính thường quay theo hướng Nam hoặc Đông nam, còn gian nhà bếp dựng riêng bên trái và vuông góc với nhà chính thì quay về hướng tây hoặc tây nam. Đến giờ có thể nói rằng, việc chọn các hướng trên khi thiết kế nhà ba gian hoàn toàn không hề mang tính ngẫu nhiên. Hơn thế, vì sự phổ biến kiểu nhà này ở khắp một vùng nông thôn rộng lớn và rất lâu đời đã chứng tỏ kiến trúc theo phong cách này hoàn toàn là một sự chọn lựa có chủ ý. Như mọi người đều biết, việc giải mã một di sản văn hóa không bao giờ là một chuyện dễ dàng và càng không phải là chuyện của một sớm một chiều...! Cũng không khác với các di sản văn hóa khác, kiến trúc nhà ba gian được giới nghiên cứu cổ học đặc biệt rất quan tâm và dày công nghiên cứu. Cho đến hôm nay, khi hậu học "hiểu" được đôi chút về kiến trúc này mới thấy ẩn chứa trong đó một mảng kiến thức về lục khí ứng dụng trong phong thủy rất quan trọng, có thể được coi như là một báu vật mà trong sách vở cổ thư hầu như đến nay đã không còn lưu trữ. Kiến trúc nhà ba gian có điểm rất rõ nét và riêng biệt là phòng khách thuộc bộ khí thì quay về hướng của huyết (theo phong thủy lục khí, trục nam bắc, đông nam - tây bắc là trục của huyết) và gian bếp thuộc bộ huyết lại quay theo hướng đón khí để quân bình khí huyết (trục đông tây, đông bắc - tây nam là trục của khí). Một điểm quan trọng nữa trong việc chọn lựa các hướng này là gian nhà chính tượng dương rất cần bổ sung âm huyết, năng lượng của sự nhẹ nhàng, trôi chảy, sâu sắc. Còn gian bếp tượng âm nên cần bổ sung dương khí, trường khí của sự hoạt bát, sôi động. Điều này cho thấy trong dương rất cần có âm, trong âm cũng cần có dương, trong khí cần có huyết và trong huyết cũng cần có khí để cho vạn vật giao hòa, sinh sôi, nảy nở, tươi tốt, ai ai cũng được minh mẫn và khỏe mạnh. Việc thiết kế 2 gian nhà trong một quần thể kiến trúc hướng theo 2 trục khác nhau như trên trên lại đắc được cách tọa càn khôn. Cho thấy, ở những gia đình đó vẫn còn lưu giữ được truyền thống nền nếp, tôn ti trật tự, mọi người trong nhà yêu thương, đùm bọc lẫn nhau và sống cởi mở với bà con lối xóm. Điểm sâu sắc nữa khi thiết kế nhà ba gian là cổ nhân đã chọn 2 huyệt vị quan trọng nhất của sân trước là MỘC huyệt và HỎA huyệt để trổ cửa chính và cửa bếp. Hơn nữa, việc chọn lựa 2 huyệt này lại có hành thuận sinh với THỬ huyệt của phòng khách và MỘC huyệt của gian bếp. Điều này đem tới cách của âm dương giao trì với rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Ngoài hệ thống kết cấu cột, kèo và độ dốc của mái nhà đều liên hệ đến nhau rất chặt chẽ với nhiều ý nghĩa thì không thể không đề cập tới sự tương quan về kích thước, tương quan về tỷ lệ giữa sân trước, gian nhà chính và gian bếp. Bởi vì, đây chính là yếu tố để xác định chính xác huyệt vị và là thành tố không thể thiếu quyết định nên việc " lợn béo, lợn gầy" và khí huyết cho nhà ba gian. Điểm rất đặc trưng và mang tính nhất quán nữa trong thiết kế như trước không gian thờ, người ta thường đặt một bộ trường kỷ hoặc bàn ghế tiếp khách, nhà lại được chia làm hai trái thì một bên kín đáo làm phòng ngủ, một bên buồng có cửa hông để ra vào làm nơi cất trữ thóc giống cho mùa sau cho thấy hình ảnh của THỦY thuận sinh THỬ, hình ảnh của tạng là nơi tàng tinh, chứa khí, phủ có công năng hấp thụ, chuyển hóa dưỡng chấp cung cấp sinh khí cho toàn bộ ngôi gia đã được vận dụng thật khéo léo và rất tinh tế. Một nét son nữa không thể không nói tới là sau khi "vọng" toàn bộ ngôi nhà, trên cơ sở Bộ Mạch Lục Khí (thổ, mộc, thủy và hỏa, kim, THỬ) cho ta hình ảnh của Bình mạch, hình ảnh của sự quân bình về âm dương, khí huyết rất nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng thật vô cùng quan trọng. Qua đây mới "thấy" được ẩn ý hết sức sâu sắc và vô cùng uyên bác của tổ tiên khi muốn giữ lại cho con Hồng, cháu Lạc những tinh hoa của nghệ thuật kiến trúc qua hình tượng nhà ba gian! Với cách thiết kế này tuy không thuộc loại phát phú nhưng cũng rơi vào hàng quý cách. Hơn thế, nó cũng nói nên được phần nào về nhân cách của người nông dân ở làng quê Việt, sống giản dị, thanh cao và rất giàu lòng vị tha, nhân ái. Xin bày tỏ tri ân tới những gia đình ở làng quê Việt, những người đã chung tay gìn giữ và bảo tồn một di sản văn hóa kiến trúc rất đáng trân quý cho con cháu! Một lần nữa, tính khoa học và sự liên quan mật thiết giữa Thiên, Địa, Nhân trong cổ phương học lại thêm phần minh chứng. Thật đáng quý vô cùng! +Achau+
  5 likes
 28. Clinton: TQ tuyên bố chủ quyền biển Đông bằng "mấy mảnh gốm vỡ" Linh Nguyễn | 13/10/2016 20:02 Trong bài phát biểu, ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton nói rằng Mỹ hoàn toàn có quyền gọi Thái Bình Dương là "Biển Mỹ" nếu Trung Quốc đòi chiếm toàn bộ Biển Đông. Đây là bài phát biểu trước nhóm giám đốc ngân hàng thuộc Goldman Sachs vào tháng 10/2013. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đăng tải một số phát ngôn về Biển Đông của cựu Ngoại trưởng Mỹ trong một email do WikiLeaks rò rỉ. Bà Clinton tuyên bố, Mỹ cần phải kìm hãm để ngăn Bắc Kinh "chiếm thế thượng phong trong thương mại thế giới." Bà nói: "Nếu không có bên nào đứng ra phản đối để tạo thế cân bằng, Trung Quốc sẽ chiếm giữ đường biển và cả những nước xung quanh Biển Đông." Cũng trong bài phát biểu trên, Clinton nói với khán phòng rằng Trung Quốc "cơ bản là muốn kiểm soát" toàn bộ Biển Đông, vốn bao gồm những con đường thương mại trên biển sầm uất nhất. Cựu ngoại trưởng Mỹ nói: "48% lưu lượng thương mại của toàn thế giới đi qua Biển Đông." Bà còn khẳng định đã nói với những người đồng cấp tại Bắc Kinh rằng các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông chỉ dựa vào "vài mảnh gốm vỡ" được "mấy tàu cá moi lên từ xó nào đấy", trong khi Mỹ đã bảo vệ Thái Bình Dương bằng "hàng đoàn tàu chiến" trong Thế chiến II. "Tôi tranh luận với họ là, các ông biết đấy, Mỹ nên yêu cầu sở hữu toàn bộ Thái Bình Dương. Chúng tôi đã giải phóng, chúng tôi đã bảo vệ vùng biển này. Chúng tôi có quyền chiếm cả Thái Bình Dương. Và ta có thể đặt tên nó là Mỹ Đại Dương, trải dài từ bờ Đông nước Mỹ đến tận Philippines." Bà Clinton còn miêu tả lời lẽ trên là "một trong những luận điểm tuyệt vời nhất của tôi." Theo CNN, tổ vận động tranh cử của Clinton chưa xác nhận cũng như phủ nhận tính xác thực của tài liệu này. Putin đáp trả cáo buộc tấn công tin tặc để "giúp" Trump: Nga có được lợi lộc gì đâu theo Thế giới trẻ =================== Thưa lệnh bà Clinton! Tôi là người đầu tiên ngoài nước Mỹ ủng hộ lệnh bà lên làm Tổng Thống Hoa Kỳ. Sự ủng hộ này ngay từ khi bà mới ra tranh cử Tông Thống, trong lúc mà gần như hầu hết người Mỹ đều ngả về ông Trumf với hy vọng ông ta sẽ cải thiện đồi sống của họ. Tôi cương quyết không tin tưởng ông Trumf! Sự ủng hộ của tôi với lệnh bà với hy vọng lệnh bà sẽ cương quyết và quyết liệt với sự bành trướng của Trung Quốc ở biển Đông.
  5 likes
 29. VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẶT RA? Thưa quý vị và anh chị em. Những đồ cổ đào đượcv ở Ân Khư, thủ đô nhà Ân Thương, thì người ta xác định rằng đó là sản phẩm của văn minh Ân Thương. Mặc dù học giả Nguyễn Hiến Lê hoài nghi những hình tượng mặt người trên các di vật này, mang tính đặc thù của người phương Nam. Và cá nhân tôi giải thích sự kiện này là: chiến lợi phẩm thu được của nhà Ân Thương, khi đem quân tấn công Bách Việt. Nưng với những sản phẩm trong bài viết do Thanhdc sưu tầm với tựa "Chiếc ấm đầu gà 4.000 năm tuổi được mua với giá đồng nát", rõ ràng tìm thấy ở trên đất Việt. Cụ thể là vùng núi Hòa Bình, thì người ta cũng lại vẫn gán cho văn hóa Ân Thương bên Tàu? Cho nên vấn đề được đặt ra trong bài viết này của tôi là: Có thật những di sản khảo cổ trong bài viết trên thật sự là của văn hóa Ân Thương không?. 1. Về niên đại. Trước hết, chúng ta không hề thắc mắc gì về niên đại đã được thẩm định, là những di vật khảo cổ này có hơn 4000 năm cách ngày nay. Tức là tương đương thời Hùng Vương thứ VI trong Việt sử và thời Ân Thương bên Tàu. 2/ Về nền văn minh cội nguồn của những di vật: Xin quý vị và anh chị em xem lại các hình dưới đây: Dấu ấn của hình Âm Dương Lạc Việt nằm ở phía dưới bên phải hình. Dấu ấn của hình Âm Dương Lạc Việt rất rõ nét trong họa tiết của di vật. Chim phượng, kỳ lân và rồng. Chiếc rìu bằng đá - biểu tượng của nền văn hiến Việt. Đây chính là hình tượng Tứ linh thuộc về nền văn minh Lạc Việt, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử. Sự xác quyết này hoàn toàn có luận cứ khoa học, căn cứ vào những sự kiện sau đây: a/ Tại Hồ Nam, tức Nam Dương tử, người ta đã phát hiện được "Mộ Rồng" có niện đại 6000 năm cách ngày nay. Tất nhiên vào thời điểm đo, nến văn minh Hán nói chung, chưa vượt quá Nam Dương tử. Việc phát hiện này không những dẫn đến sự xác định lịch sử Phong thủy thuộc về Văn Minh Lạc Việt, mà còn xác định rằng: Hình tượng rồng xuất hiện sớm nhất thuộc về văn minh này. b/ Dấu ấn của hình Âm Dương Lạc Việt trên di vật. Đồ hình Âm Dương Tàu xuất hiện rất muộn - sớm nhất từ thời Hán 2200 năm cách ngày nay - và muộn nhất vào thời Tống - 1000 năm cách ngày nay. c/ Nghề đúc đồng của người Lạc Việt đã được xác định rất cao cấp với những kỹ thuật tinh xảo. d/ Những di vật khảo cổ trên tìm thây trên đất Việt. Từ những bằng chứng trên, cho thấy một sự xác định hoàn toàn đúng đắn rằng: Những di vật khảo cổ trên, hoàn toàn có nguồn gốc từ nền văn hiến Việt. Căn cứ vào những di vật khảo cổ được xác định nguồn gốc từ nền văn hiến Việt, dẫn đến một bằng chứng hoàn hảo nữa chứng minh Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miền Nam sông Dương Tử và là cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương.
  5 likes
 30. "CANH BẠC CUỐI CÙNG": Một hành vi tố "Xì phé" đến con Át chủ. http://trandaiquang.org/chao-lua-trieu-tien-thuc-chat-chi-la-don-can-nao.html ===========================
  4 likes
 31. Thưa quý vị. Chép và đưa bài lên đây, rất mất thì giờ. Xin quý vị tham khảo thông tin qua các đường link dưới đây trên VNN.vn: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/my-danh-trieu-tien-tq-canh-bao-khong-dung-vu-luc-de-xu-trieu-tien-366662.html http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/kim-jong-un-ban-lenh-so-tan-khan-khoi-binh-nhuong-366498.html http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/trung-quoc-bao-dong-toan-quan-them-25-000-linh-toi-bien-gioi-366555.html ====================== Thưa quý vị. Có lẽ chỉ cần ba thông tin trên là đủ tổng quát thực trạng của bán đảo Triều Tiên. Hy vọng không có chiến tranh rất mỏng manh, nhưng không phải không còn hy vọng.
  4 likes
 32. Nga-Trung: Cảnh báo nguy cơ xung đột khi Nhật Bản triển khai THAAD Thứ hai, 10/04/2017 - 22:00 Trước nguy cơ từ các vụ phóng tên lửa và thử vũ khí hạt nhân gần đây từ Triều Tiên cùng những căng thẳng với các nước láng giềng liên quan tới tranh chấp chủ quyền, Nhật Bản đang quyết tâm “dựng” thêm các “hàng rào tên lửa” để bảo vệ đất nước. Rất có thể Nhật Bản sẽ mua Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. >> Nhật Bản cân nhắc trang bị vũ khí tấn công đầu tiên sau hơn 70 năm >> Nhật Bản để ngỏ khả năng tấn công phủ đầu căn cứ đối phương Tính toán này ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc. Có THAAD để hoàn thiện quy trình đánh chặn Nguồn tin từ Nhật Bản cho hay, cuối tháng 3 vừa qua, các thành viên lãnh đạo cấp cao của đảng Tự do Dân chủ (LDP), đảng cầm quyền Nhật Bản đã đưa ra một bản kiến nghị lên Thủ tướng Shinzo Abe, yêu cầu Chính phủ Nhật Bản mua sắm Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. LDP cho rằng cần tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của Nhật Bản. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng cần nhanh chóng bố trí ngân sách để đổi mới và nâng cấp các trang bị quân sự có liên quan. Các nhà lãnh đạo của LDP cho rằng, với việc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo trong thời gian gần đây, Nhật Bản cảm thấy "mối đe dọa" từ Triều Tiên đã nâng cấp. Để ứng phó, ngoài hệ thống Aegis mặt đất, còn cần hợp tác với Mỹ triển khai trước hệ thống đánh chặn trên biển, xây dựng được khả năng đánh đòn phủ đầu đối với căn cứ tên lửa của đối phương. Ngay từ cuối năm 2016, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thành lập ủy ban do Thứ trưởng Quốc phòng đứng đầu để nghiên cứu khả năng nhập khẩu THAAD. Tháng 1-2017, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã đến thăm căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam (Mỹ), thị sát hệ thống THAAD của quân đội Mỹ. Bà Tomomi Inada coi THAAD là "một phương án lựa chọn để đổi mới hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản", đồng thời cho biết sẽ hoàn thành quy hoạch phòng thủ tên lửa trước mùa hè năm 2017. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự Nhật Bản, sở dĩ Nhật Bản muốn mua THAAD là để củng cố cho mạng lưới phòng không của nước này. Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch nâng cấp 2 tàu tên lửa đánh chặn Aegis và mua thêm 2 chiếc khác từ Mỹ. Nhật Bản hiện đang có 4 tàu khu trục Aegis, phóng được tên lửa đánh chặn SM-3 và có kế hoạch nâng cấp 2 chiếc còn lại vào năm 2018. Giờ đây, Chính phủ Nhật tiếp tục lên kế hoạch mua thêm 2 chiếc khác từ Mỹ vào năm 2020. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tới Guam xem xét THAAD. Ảnh: Asahi. Ngoài ra, Nhật Bản và Mỹ cũng đã nghiên cứu gần xong phiên bản tên lửa SM-3 Block 2A với tầm bắn lớn hơn, để thay thế cho Block 1A hiện nay. Với phiên bản mới của SM-3, Nhật Bản chỉ cần 2 tàu Aegis để bao phủ phòng không cho toàn bộ đất nước thay vì 3 chiếc như hiện nay. Các chuyên gia quân sự Nhật Bản đã tính toán, các hệ thống phòng không của Nhật Bản hiện nay bao gồm 2 lớp là các tên lửa SM-3 phóng từ tàu Aegis, có nhiệm vụ đánh chặn tên lửa tầm cao hơn 100km và hệ thống Patriot tiêu diệt mục tiêu ở tầm cao dưới 20km. Nếu SM-3 trượt mục tiêu, tổ hợp phòng không Patriot được cho là khó có thể đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo tầm trung như Nodong của Triều Tiên vì khi trở lại bầu khí quyển, nó sẽ đạt tốc độ từ 3 đến 7km/s, như vậy, hệ thống THAAD là cần thiết do nó sẽ tiêu diệt tên lửa ngay khi vừa trở lại khí quyển và chưa có tốc độ quá nhanh. Với việc nắm trong tay hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 cùng dàn tàu chiến trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, Nhật Bản hiện đã sẵn sàng đối phó với bất cứ cuộc tấn công nào liên quan tới tên lửa của Triều Tiên. Nhưng khi triển khai THAAD, phạm vi phòng thủ tên lửa của Nhật Bản sẽ được mở rộng hơn so với hiện nay. Một chuyên gia quân sự Nhật Bản phân tích, tháng 6-2016, tên lửa Musudan tầm trung đã đạt độ cao 1.000 km trên đường bay, đánh dấu một bước đột phá cho phép các đầu đạn của Bình Nhưỡng vượt ngoài tầm bắn của các tàu khu trục Aegis BMD đang tuần tra trên biển Nhật Bản. Do đó, các khẩu đội tên lửa Patriot PAC-3 cũ hơn sẽ trở thành hàng phòng vệ cuối cùng của Nhật Bản bảo vệ các thành phố lớn, trong đó có Tokyo. Theo các nguồn tin, một chương trình cải thiện tầm bắn và độ chính xác cho các khẩu đội pháo này trị giá 1 tỷ USD sẽ được bắt đầu sau tháng 3-2017, song phải tới tận Thế vận hội Tokyo 2020 mới có thể hoàn thành. Các đầu đạn từ các tên lửa như Rodong của Bình Nhưỡng, với tầm bắn ước tính 1.300 km, di chuyển với tốc độ tới 3km/s. Song các tên lửa như Musudan, bay xa tới 3.000km, sẽ lao xuống từ trên không trung với tốc độ tới 21km/s, có khả năng là quá nhanh so với Patriot hiện có. Bộ Quốc phòng Nhật Bản chưa chắc rằng các tên lửa SM-3 chặn được các đầu đạn ngay trên không trung, do đó, mua Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Hãng Lockheed Martin để bổ sung lớp giữa cho BMD là biện pháp hợp lý nhất. Một nguồn tin từ lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) nói: “Lựa chọn duy nhất của chúng tôi hiện nay có lẽ là phải dựa vào Mỹ để ngăn chặn nguy cơ từ các nước láng giềng”. Một mũi tên... nhiều mục đích Việc Nhật Bản có ý định nhập khẩu THAAD với mục đích phòng thủ tên lửa từ Triều Tiên chỉ là một phần nhỏ. Các chuyên gia nhận định rằng, tính chất triển khai THAAD của Nhật Bản khác với Hàn Quốc. Nhật Bản nhập khẩu THAAD thực chất là để nâng cấp khả năng phòng thủ quân sự của lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Đối với Nhật Bản, THAAD là một lá chắn phòng thủ. Hệ thống này một khi được hoàn thành xây dựng, sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với việc Nhật Bản tiến hành sửa đổi hiến pháp, xây dựng thành công hệ thống quân sự hoàn chỉnh, đạt được mục tiêu chiến lược trở thành nước lớn quân sự. Không chỉ có vậy, triển khai THAAD còn giúp điều chỉnh trách nhiệm phòng vệ của đồng minh Nhật - Mỹ. Triển khai THAAD cũng là một trong những biện pháp kéo gần quan hệ với Mỹ. Việc Nhật Bản mua hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ sẽ tăng cường quan hệ với chính quyền Donald Trump và các nhà sản xuất vũ khí Mỹ, làm cho việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ kiện toàn hơn. Từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay, quyền tự vệ quân sự của Nhật Bản bị hạn chế, chỉ dựa vào ô bảo vệ hạt nhân của Mỹ, dựa vào quân đội Mỹ để bảo vệ an ninh. Từ năm 2012 đến nay, Nhật Bản đã bắt đầu nới lỏng lệnh cấm xuất nhập khẩu vũ khí, tiến tới xóa bỏ trở ngại để Nhật Bản trở thành "quốc gia bình thường" về quân sự. Mô phỏng quy trình hoạt động của THAAD. Ảnh: TheStrategicTimes.com. Tờ Tin tức Asahi cho rằng chính quyền Shinzo Abe sẽ sớm xây dựng Kế hoạch chỉnh đốn lực lượng phòng vệ trung hạn, tiến hành nâng cấp mạng lưới phòng thủ tên lửa hai cấp hiện nay, có khả năng phòng thủ tên lửa như quân đội Mỹ. Tuy nhiên, cái lợi của Nhật Bản lại bị những nước khác cho là cái “hại”. Trung Quốc và Nga cho rằng, sự hợp tác giữa Mỹ và Nhật Bản trong triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đang thách thức cân bằng chiến lược của khu vực Đông Á. Đặc biệt là đối với khu vực Đông Bắc Á, xây dựng hệ thống THAAD thực sự đã làm trầm trọng hơn chạy đua vũ trang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là làm gia tăng mức độ theo dõi của Mỹ đối với các nước trong khu vực này, gây ra hậu quả mất cân bằng chiến lược. Trong cuộc phỏng vấn với với hãng tin Sputnik, chuyên gia Valery Kistanov tại Viện Viễn Đông ở Moscow nhận định: Trong chương trình triển khai lá chắn tên lửa trên khắp toàn cầu, Mỹ muốn đặt THAAD ở vùng Viễn Đông để ngăn chặn các đợt tấn công từ Nga. Trong khi đó, Hàn Quốc và Nhật Bản lại là những đồng minh thân thiết của Mỹ. Còn tại châu Âu, Mỹ đã đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa tại Romania và Ba Lan. Cũng theo ông Kistanov, kế hoạch triển khai THAAD của Mỹ tại Nhật Bản không chỉ nhằm kiềm chế lực lượng hạt nhân của Nga mà còn từ Trung Quốc. Chuyên gia quân sự tại Moscow, ông Vladimir Yevseyev lại cho rằng, việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc đã quá phức tạp và đang gây chia rẽ Hàn Quốc và Trung Quốc. Nếu Nhật Bản triển khai THAAD, chắc chắn Trung Quốc sẽ có phản ứng tương tự như với Hàn Quốc. Phân tích về những hệ lụy an ninh có thể xảy ra, Thiếu tướng Diêu Vân Trúc, từng làm việc tại Viện Khoa học quân sự Trung Quốc cho rằng chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ và đồng minh thực chất là xây dựng một "mạng lưới phòng thủ tên lửa" ở tuyến một gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Australia. Trung Quốc lo ngại hệ thống này có ảnh hưởng sâu xa tới Trung Quốc. Đồng thời, Trung Quốc lo ngại radar của hệ thống THAAD có thể dò tìm được hoạt động phóng của tên lửa Trung Quốc trong nội địa, giúp Mỹ có được khả năng cảnh báo sớm. Nói cách khác, hiện nay, Trung Quốc không chỉ phản đối việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc, mà còn phản đối việc triển khai loại radar này ở Nhật Bản, Australia và khả năng triển khai ở Đài Loan trong tương lai. Gần đây, Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn tuyên bố quân đội Trung Quốc không chỉ nói suông. Thậm chí, một viên tướng Trung Quốc đã nêu ra biện pháp đối phó với THAAD. Đối với radar AN/TPY-2 của hệ thống THAAD, Trung Quốc có thể sử dụng radar mảng pha cỡ lớn để tiến hành gây nhiễu. Ngoài ra, Trung Quốc có thể triển khai tên lửa kiểu cơ động như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông phong-41, diện tích phản xạ nhỏ hơn để răn đe. Thậm chí Trung Quốc còn cảnh báo có thể tiến hành tấn công "cứng" đối với radar AN/TPY-2, đây là biện pháp giải quyết có hiệu quả và nhanh chóng. Khi đó, Trung Quốc có thể bí mật sử dụng máy bay (như máy bay chiến đấu tàng hình) hoặc tên lửa hành trình để tiến hành tấn công chính xác. Trung Quốc cũng có thể sử dụng tên lửa đạn đạo có khả năng đột phá phòng không như Đông phong-16B lắp đầu đạn chùm để tấn công trận địa THAAD, tiêu diệt hệ thống radar. Nguy cơ xung đột giữa các siêu cường Đại diện quân đội Trung Quốc và Nga đã thống nhất quan điểm cho rằng việc Mỹ và Hàn Quốc quyết định bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc và tới đây có thể là Nhật Bản rõ ràng không phù hợp với những gì đã tuyên bố. Những cảnh báo của Trung Quốc và Nga cho thấy nguy cơ về sự căng thẳng ở Đông Bắc Á, đặc biệt là vùng biển Hoa Đông. Mới đây, mạng tin CNBC có đăng tải một bài viết cho rằng thế giới đang chứng kiến những căng thẳng leo thang trên biển Hoa Đông, thậm chí có thể dẫn đến một cuộc chiến lớn giữa các siêu cường do các nước ngày càng triển khai nhiều hơn các hoạt động quân sự ở khu vực biển Hoa Đông. Thực tế tại khu vực này đang khiến nhiều nước lo ngại. Các vụ máy bay chiến đấu chạm trán trên Biển Hoa Đông đang ngày càng gia tăng. Kể từ tháng 4/2016, trung bình Nhật Bản phải chặn máy bay Trung Quốc 2 lần/ngày, gần gấp đôi so với 12 tháng trước đó. Nhằm đối phó với việc Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự trong không phận Nhật Bản, lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) đã tăng gấp đôi số lượng máy bay chiến đấu tại căn cứ không quân Naha để ngăn chặn máy bay Trung Quốc. Điều này làm tăng nguy cơ dẫn đến một sự đối đầu bất ngờ và có thể kéo theo các nước khác, ví dụ như Mỹ, vào một cuộc xung đột. Thiếu tướng Thái Quân, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho biết, hệ thống phòng thủ tại châu Á - Thái Bình Dương là mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ. THAAD có ảnh hưởng lâu dài và sâu sắc đến mối quan hệ giữa các nước lớn, an ninh và hòa bình quốc tế cũng như tiến trình khống chế và giải trừ quân bị. Ông nhấn mạnh Mỹ và Hàn Quốc quyết định bố trí THAAD là không phù hợp với những gì họ tuyên bố, không giúp cho việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định ở bán đảo này. Ngoài ra, điều này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích an ninh của các nước liên quan, trong đó có cả Trung Quốc và Nga. Đại diện phía Nga, Trung tướng Viktor Poznihir cho biết, với việc mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa, trang bị khả năng tấn công cực mạnh, Mỹ đang hướng thẳng mục tiêu nhằm vào Nga và Trung Quốc. Hai giáo sư về quan hệ quốc tế, ông Barry Buzan và ông Ole Wover, khẳng định, THAAD đang gây chia rẽ bởi hai bên gồm Trung-Nga-Triều và Nhật-Mỹ-Hàn. Theo Hoa Huyền An ninh thế giới ===================== Ngay cả giang hồ trước khi thanh toán nhau cũng phải chuẩn bị vũ khí và lên kế hoạch. Huống chi là sự chạm trán quân sự giữa những quốc gia. Lão nói nhiều rồi, ròng rã từ 2013 trên topic này. Muốn biết cái gì sẽ xảy ra trong tương lai, chỉ cần xem lại những bài viết cũ , ngay trong topic này.
  4 likes
 33. Dưới đây là bài viết Tổng quan 2017 được MĐQ trình bày tại buổi giao lưu Gặp mặt cuối năm Group Thảo Luận Phong Thủy Hà Nội và tại Hội Nghị Tiên Tri 2017 diễn ra hàng năm do Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Văn Hóa Á Đông tổ chức. Bên cạnh bài Dự báo của Sư phụ Thiên Sứ thì năm nay là năm đầu tiên, MĐQ được sư phụ tạo điều kiện lên trình bày bài viết của riêng của mình. Bài viết ngắn gọn bởi thời gian trình bày chỉ trong 10 phút nên sẽ còn nhiều điều cần bổ xung và rút kinh nghiệm, hy vọng năm tới MĐQ sẽ có bài viêt chi tiết hơn. TỔNG QUAN NĂM ĐINH DẬU 2017 Quẻ Chủ : ĐỖ - XÍCH KHẨU Quẻ Độn: Cảnh - Tốc Hỷ Huyền không lạc việt phi tinh: Nhất bạch nhập trung cung. Thiên Can Đinh Hỏa khắc Địa chi Dậu Kim Lạc thư hoa giáp : Vận khí Thiên Hà Thủy Kinh tế : Năm nay 2017 theo Huyền Không Lạc Việt phi thuận là Nhất bạch nhập trung cung. Sao Nhất bạch thuộc Khảm - Dương Thủy là cát tinh chủ về Tài Lộc, Văn Chương nhưng cũng là chủ sự của mưa bão, lũ lụt, trộm cướp, bệnh tật liên quan tới rượu bia và hao tổn người. Cho dù Nhất bạch trong vận 8 là Sinh Khí nhưng chưa đủ mạnh nhưng lại gặp năm Đinh Dậu nạp giáp Thiên Hà Thủy nên Thủy khí được kích hoạt tối đa. Nhất Bạch tương Sinh với Lệnh Tinh là Bát bạch nên Kinh tế thế giới bắt đầu trên đà hồi phục nhưng chỉ từ cuối năm 2017. Nửa đầu của năm 2017 thì nền kinh tế thế giới sẽ phải hứng chịu một đợt suy thoái và hỗn độn khiến cho nhiều chính phủ đau đầu. Tuy nhiên,nền Kinh tế Mỹ bắt đầu khởi sắc ngay do Ngũ Hoàng đóng tại cung Đoài -Kim do khả năng nước Mỹ sẽ có một chính sách tiền tệ và tài chính rất tốt từ ngài Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Sẽ có những tranh chấp và căn thẳng giữa Mỹ -Trung Quốc và Châu Âu liên quan tới chính sách mới của Mỹ và sẽ có rất nhiều các cuộc hội đàm cũng như tranh cãi nổ ra. Năm 2017 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thử thách khi hình tượng của năm nay là "Lửa thử Vàng". Các chính sách dù chưa được áp dụng hoặc còn tiếp tục gây tranh cãi khi đưa vào thực hiện nhưng nếu kiên định duy trì và theo đuổi những chính sách đúng đắn thì sẽ thu được kết quả tốt đẹp trong những năm tới. Các nhà Lãnh Đạo là nữ cần hết sức cẩn trọng bởi đây sẽ là một năm không thuận lợi cho họ. Nông Nghiệp: chúng ta sẽ có một năm thành công của các sản phẩm nông nghiệp khi xuất khẩu nhiều sản phẩm sang các thị trường tiềm năng. Tuy nhiên, do thiên tai lụt lội nên cũng sẽ là một năm cần lưu tâm tới vấn đề dự trữ lúa gạo lương thực Quốc Gia Ngân hàng tài chính: Do chính sách mới nên nền kinh tế Mỹ sẽ trên đà phục hồi mạnh mẽ. Đồng EU vì thế sẽ không còn giữ được khoảng cách xa với đồng USD . Như vậy, việc xuất khẩu sẽ có lợi hơn nhập khẩu và đây chính là thách thức với nền kinh tế nhập Siêu của Việt Nam. Sẽ vẫn tiếp tục một năm đầy thử thách và khó khăn cho Việt Nam trên đà phục hồi ngân sách. Các công ty đặc biệt có lãnh đạo là phụ nữ đều cẩn thận việc thất thoát tài chính, mất trộm hoặc phá sản. Do thiên tai lũ lụt nên sẽ có nhiều ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế. Thị trường bất động sản bắt đầu khởi động và trở nên sáng hơn. Năm nay là một năm thuận lợi cho các công ty chuyên về Gỗ, các sản phẩm nông nghiệp. Thiên tai: Lũ lụt hoành hành nhiều và ở diện rộng . Tai nạn hỏa hoạn: Các vụ cháy xe và cháy nhà cửa gây chết người tuy có giảm nhưng vẫn là một trong những tiếp tục xảy ra trong năm nay. Phụ nữ đã lập gia đình năm nay nhất thiết cẩn trọng đề phòng bị mất của hoặc hại thân. Văn Hóa: Sẽ là một năm thành công cho văn hóa truyền thống dân tộc. Trân trọng cảm ơn Quí Vị, xin chúc Quí Vị một năm mới An Khang - Hạnh Phúc Hà nội tháng Chạp năm Bính Thân. Mạnh Đại Quân
  4 likes
 34. NGÀY TỐT NĂM ĐINH DẬU 2017 Năm 2017 -Đinh Dậu -Vận khí Thiên Hà thủy Dùng cho Tất niên, xuất hành, khai trương, động thổ. Tống Cựu Nghênh Tân, tiễn năm cũ Bính Thân và chào đón năm mới Đinh Dậu. Theo truyền thống dân tộc Việt trải gần 5000 ngàn năm, các phong tục tập quán cho ngày Tết cổ truyền vẫn được chúng ta được lưu giữ . Phong tục truyền thống bao gồm ngày tất niên, xuất hành, xông đất, chọn ngày khai trương và chọn ngày xây sửa nhà để cầu may mắn, tài lộc, tránh hung tìm cát. Ban biên tập diễn đàn Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương sưu tầm, tìm hiểu so sánh, đối chiếu đề xuất về các ngày gọi là tốt để quý vị bạn đọc tham khảo. Dùng cho năm Đinh Dậu, vận khí (mệnh tuổi) Thiên Hà Thủy theo Lạc Thư Hoa Giáp. Tất Niên: Đây là ngày kết thúc một năm làm việc vất vả, ngày nhìn lại những thành quả lao động của năm cũ. Những ngày tốt theo Việt lịch hợp với lễ Tất Niên: Ngày 19**,28, 29…kỵ giờ Mão Trong đó những ngày tốt nhất có đáng dấu hai hoa thị (*). Các doanh nghiệp có thể chọn ngày19, 28, hoặc 29 để có một kết thúc tốt đẹp cho trăm nghiệp trăm nghề để chuẩn bị cho một năm mới vạn sự an lành. Ngày Lập Xuân: Ngày 08 tháng Giêng năm Đinh Dậu, tức là ngày 04/02/2017 Dương lịch. Ngày Xuất hành: Mồng 01 tháng Giêng năm Đinh Dậu,tức ngày thứ Bảy 28.01.2017 Dương lịch Đây là ngày Bảo Quang Hoàng Đạo là ngày tốt cho cầu công danh, sự nghiệp, học hành, thăng quan, phát tài, phát lộc và phát triển trong mọi sự. Giờ tốt trong ngày: Giờ Mão, từ 05h20 đến 7h19 Giờ Dậu, từ 17h20 đến 19h19 Hướng Xuất Hành: Hướng tốt xuất hành là hướng Nam và hướng Tây Nam Hướng Tốt Để Động Thổ: Trong năm 2017, theo Huyền Không Lạc Việt thì sao Nhất Bạch nhập trung Cung, Sao nhị Hắc ở Tây Bắc và sao Ngũ Hoàng ở phía Tây. Do đó, phương vị Tây và Tây Bắc không được phép động thổ. Năm 2017 nạp âm là năm Đinh Dậu, cho nên sao Thái Tuế tức là sao Mộc sẽ nằm ở hai sơn Canh-Dậu (hướng Tây), xung Thái Tuế ở hai sơn Giáp-Mão (hướng Đông) và Tuế Phá ở hướng Bắc. Phương Tam sát là các sơn Dần-Mão-Thìn Do đó, phương vị động thổ cho năm 2017 là tại hướng Tây Nam: 202,5 độ- 247,5 độ . Ngày Tốt Khai Trương: Mồng 01 tháng Giêng năm Đinh Dậu, tức ngày thứ Bảy28.01.2017 Dương lịch là ngày Bảo Quang Hoàng Đạo Giờ tốt trong ngày: Giờ Mão, từ 05h20 đến 7h19 Giờ Tỵ, từ 09h20 đến 11h19 Giờ Dậu, từ 17h20 đến 19h19 Hoặc Mồng 08 tháng Giêng năm Đinh Dậu, tức ngày thứ Năm 04.02.2016 Dương lịch là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo Giờ tốt trong ngày: Giờ Thìn, từ 07g20 đến 09g19 Giờ Ngọ, từ 11g20 đến 13g19 Giờ Tuất, từ 19g20 đến 21g19 Tuổi tốt để xông đất, mở hàng và khai trương: Chọn tuổi: Ất Mùi (1955), Bính Thân (1956), Giáp Thìn (1964), Ất Tỵ (1965), Ất Sửu (1985), Mậu Thìn (1988), Nhâm Thân (1992), Ất Hợi (1995) Những tuổi như trên được mời mua mở hàng khai trương đầu năm,động thổ xây sửa nhà. Cần lựa chọn người tử tế đàng hoàng, nhân cách đầy đủ, trí tuệ thông minh, hiền hậu nhân từ, khoáng đạt, không thọ tang, vợ chồng hạnh phúc. Lưu ý Nam nữ đều tốt. Người được mời xông đất, khai trương đâù năm kiêng mặc áo trắng hoặc đen. Áo mặc tông màu xanh biển, màu xanh da trời, xanh lá cây là thuận nhất với năm Đinh Dậu vận khí Thiên Hà Thủy. Năm Đinh Dậu vận khí Thiên Hà Thủy có lẽ là năm mà Lý học Đông phương và các nhà khoa học dễ nhất trí về một nền kinh tế toàn cầu vẫn còn khó khăn nhưng bắt đầu trên con đường phục hồi. Một năm dự báo sẽ có nhiều mưa bão và lụt lội hoành hành khắp nơi. * * NGÀY TỐT NĂM ĐINH DẬU 2017 Vận khí Thiên Hà Thủy Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương Dùng cho khai trương, động thổ, sửa chữa xây cất nhà cửa, nhập trạch (vào nhà mới), tân gia, cưới hỏi, an trang, ký kết hợp đồng, khởi sự, giao dịch, đi - về…những công việc quan trọng. Theo Việt lịch thì những ngày tốt của các tháng là các ngày như sau: Lưu ý: Các ngày có đánh dấu (**) là ngày Hoàng Đạo Tháng Giêng: Ngày 01**, 06, 08**,10**,11**,16,17**,29** kỵ giờ Dần Tháng Hai: Ngày 04,12**,24**,26 kỵ giờ Tỵ. Tháng Ba: Ngày 16**,24, 29 kỵ giờ Thân. Tháng Tư: Ngày 01, 06,12**,15,19**,30 kỵ giờ Thìn. Tháng Năm: Ngày 01**, 11**,19,29 kỵ giờ Dậu. Tháng Sáu: Ngày 06, 11**,19,20**,21**,29 kỵ giờ Mão. Tháng Bảy: Ngày 15**,16,25,26 kỵ giờ Dần. Tháng Tám: Ngày 8, 10, 24**,25, kỵ giờ Tỵ. Tháng Chín: Ngày 04, 06**, 16,20**,kỵ giờ Thân. Tháng Mười: Ngày 09, 12, 21, 24**, kỵ giờ Thìn. Tháng Một (11): Ngày 09, 10**, 11**, 16**,19**kỵ giờ Dậu. Tháng Chạp (12): Ngày 01, 09**, 15**, 29** kỵ giờ Mão. Hà nội 19-12-2016 Mạnh Đại Quân
  4 likes
 35. Nụ cười toả sáng của cháu bé nói lên tất cả. Cảm ơn quí vi theo dõi bài viết này
  4 likes
 36. Hàng của Trung Quốc rẻ đến mức độ thế này nhá! Nếu bạn ra phố Hàng Mã Hanoi và đặt làm vài trăm cái xe gắn máy bằng giấy để đốt xuống Âm phủ. Mà yêu cầu làm bề ngoài đúng như thật và giống thật (Những thợ mã lành nghề của Việt Nam đã từng làm những chiếc xe như vậy) - thì - thưa các bạn: đã có thời gian, những chiếc xe hàng mã đó, đắt hơn cả xe thật của Trung Quốc. Đã có lần, tôi hơi ngạc nhiên, vì sao các đại gia không mua luôn cái xe gắn máy của Trung Quốc về đốt cho nó rẻ, lại đặt thợ mã làm để làm gì? Tôi đã ít nhất một lần phát biểu ngay trong topic này: Đây là một thủ pháp chính trị, hơn là sự cạnh tranh thuần túy. Ngày Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh của VN, lão muốn điên cái đầu. Nhưng lão thở ra khoan khoái, khi biết thế nào Hoa Kỳ cũng phải can thiệp vào biển Đông và Châu Á nói chung, vì chính quyền lợi của họ (Xem "Việt sử và vấn đề biển Đông"). Trong qúa trình diễn biến, lão rất lo ngại nước Nga của ngài Putin bắt tay với Tàu. Nhưng nay thì không! Sai lầm nghiêm trọng của Tàu bắt đầu từ khi họ thò cái kéo, cắt cáp tàu Bình Minh của Việt Nam. Bây giờ lão có thể yên tâm viết sách được rùi. Ka. Ka. Ka. PS: Trước đây vì thiếu thông tin, lão ủng hộ bà Clinton. Nhưng khi được biết đầy đủ thông tin, lão kịp ủng hộ ông Trum vào phút chót: Chỉ còn 1, 5 ngày trước ngày bầu cử Hoa Kỳ.
  4 likes
 37. Cập nhật riêng: sau khi tra tìm chữ viết của hầu hết các giống dân khác có thể xa gần với người Việt về ít nhất 1 mặt nào đó (địa lý, di truyền, văn hóa,...) thì thấy tổng quát như sau: 1./Chữ khoa đẩu là VĂN TỰ CHỮ CÁI DUY NHẤT viết rõ nét và đúng hầu hết nét trên oscilloscope. Trường hợp cuồng thảo như người nhà Đường hay người Nhật không tính vì đó là viết thảo qua chứ không còn bất kỳ sự tương đồng nào với lối viết chính văn. 2./Về mảng chữ tượng hình, chữ Nho Việt là VĂN TỰ TƯỢNG HÌNH DUY NHẤT đồng thời đảm bảo tối thiểu 4~5 quy tắc hình thành nên chữ tượng hình: tượng hình, chỉ sự, hội ý (tức 3 quy tắc vẽ nên chữ - nhóm quy tắc chấp dính) với hài thanh, giữa 1 bức tranh chấp dính và khả năng chiết tự. Ở các chữ ít nét, điều này ít khi hiện rõ, nhưng ở chữ nhiều nét thì hiện rất rõ. Nếu vẽ nên 1 con chữ chấp dính sẽ ra bức hình khá đến rất chính xác về đối tượng, nhưng sự ký họa của người Việt còn hay ở chỗ khi cắt nhỏ bức tranh đồng nhất ấy thì sẽ hiện ra hình ảnh những đối tượng nhỏ hơn nhưng vẫn có liên quan về âm, hình hoặc nghĩa, hay thậm chí là 2 hoặc cả 3mảng liên quan (cắt nhỏ đến bộ chữ hay nét chữ mới thôi). Nguyên lý liên quan phương pháp hình thành văn tự của người Việt cô có lẽ sẽ trình bày ở những bài sau, có lẽ sẽ liên quan đến nguyên lý chế tạo vô hạn văn tự của người Việt cổ
  4 likes
 38. Hoành phi bốn chữ LÊ ĐỨC DIỆU MINH 黎 德 耀 明 Giải thích ẩn ý của việc chọn và sắp xếp trật tự của bốn chữ LÊ ĐỨC DIỆU MINH: Về mặt hiện tại thì: 1/ Số 4 biểu ý bốn ven tạo nên hình vuông như cái Bánh Chưng tượng trưng cho Trái Đất có đầy đủ Ngũ Hành: Kim (màu theo ngũ hành là Trắng – của nếp) Mộc (màu theo ngũ hành là Xanh – của lá) Thủy (màu theo ngũ hành là Đen – của sự ướt là nước) Hỏa (màu theo ngũ hành là Đỏ - của sợi lạt nhuộm hồng) Thổ (màu theo ngũ hành là Vàng – của nhân đậu), mong ước Trái Đất nguyên vẹn môi trường sinh thái như vốn có từ khi Vũ Trụ hình thành, tức là nó vẫn luôn là Bốn Đủ = Bổn = Vốn, là cái vốn tài nguyên quí báu cho sự sống của muôn loài mà không ai có quyền hủy hoại tàn phá môi trường. Số 4 có nghĩa là Vẹn Tròn = Trọn. Mỗi con người đều sống Trọn một cuộc đời có ý nghĩa trên trần gian trải đủ 4 cảnh là Sinh (lao động để kiếm sống) Lão (mưu cầu hạnh phúc) Bệnh (an nhiên vượt mọi khó khăn) Tử (mưu cầu sống có ích cho cộng đồng). 2/ Chữ LÊ 黎 là họ Lê, nhưng chữ LÊ 黎 là nghĩa chung, có biểu ý là Người Dân (chữ nhân人) xứ nhiệt đới của Viêm Đế Thần Nông (biểu trưng bằng tia nắng mặt trời 易) làm nông nghiệp trồng Lúa (chữ hòa禾là cây lúa) trên những cánh đồng ruộng Nước (chữ thủy 水là nước). Chính giai đoạn văn minh biết dùng Nước để Trồng lúa là giai đoạn hoàn chỉnh chữ Nho , là “vuông 方 Trữ 貯 Nho 孺 nhỏ 孺” gọi vo là “Chữ 貯,字 Nho 儒”, để có đạo Nho 道 儒, nhà Nho 者 儒, nhấn 'Nho 儒 Dã 也" = Nhã 雅 =Nho Nhã儒 雅, và để có thư tịch lưu lại (mà Khổng Tử gọi là "Nhã ngữ 雅 語") viết về cổ sử như ngày nay dùng tra cứu, cũng là giai đoạn xuất hiện chữ “Nước Trồng” = Nông 農, gọi là nghề Nông 農. Trước đó là giai đoạn canh tác đốt nương làm rẫy chỉ gọi là Trồng Trọt 種 植 tuy đã biết lấy hột cây hay khúc cây tươi làm Giống. Khúc cây tươi làm giống gọi là cái Hom = Hôn 本 (tiếng Nhật) = Bổn 本 = Pủn 本 (tiếng Quảng Đông) = Vốn = Vzốn (tiếng Nam Bộ) = Giống, cái Hom cũng còn gọi là cái Hom Giống , chữ Bổn 本 gồm chữ Mọc 木 (theo <Thuyết Văn Giải Tự>) thêm gạch ngang dưới ý là mặt đất, còn phần dưới mặt đất là rễ cây. Giống = Trồng = Trủng 種 = Chủng 種, trồng bằng cách dùng gậy chọc lỗ xuống đất là Trọt =Chọt = Chọc, Trồng = Tra 插 = Hạ 下 = Sạ = Xà = Xuống = Xáng = Giáng 降, gọi chung là Xuống Giống hay Sạ Hột, Tra Hột, nhà Nho gọi phương thức canh tác này là Hỏa Chủng (dùng Lửa mà Trồng - đốt lửa đầu gậy để mài đầu gậy cho nhọn mà chọc lỗ xuống đất khô) khác với dùng Nước mà Trồng. Văn minh “Nước Trồng” = Nông ngày nay đã tiến lên công nghệ dùng Nước mà không dùng đất gọi là phương thức Thủy Canh trong nhà kính (nhưng vẫn giữ nguyên tắc như tục ngữ nêu là “nhất Nước nhì phân tam cần tứ Giống”). Vùng nhiệt đới ẩm ướt nhiều sông suối nên chữ Lê 黎còn mang nghĩa màu đen, thuộc âm. 3/ Chữ MINH 明 nghĩa là luôn luôn sáng tỏ (minh bạch) như mặt trời (chữ nhật 日- sáng suốt ban ngày) mặt trăng (chữ nguyệt 月 – sáng suốt ban đêm) nên chữ Minh là thuộc dương. 4/ Hai chữ LÊ MINH 黎明 có nghĩa là lúc đang chuyển từ âm sang dương như đang chuyển từ đêm sang ngày, là lúc mặt trời mọc, nên chữ LÊ MINH 黎明dùng chỉ lúc bình minh. 5/ Hai chữ ĐỨC DIỆU 德耀 như hai tố là tố dương (chữ ĐỨC 德 thuộc dương, sáng mạnh như mặt trời) và tố âm (chữ DIỆU 耀 thuộc âm, sáng dịu như mặt trăng) nằm bên trong cái vòng tròn ngoài cũng làm bằng hai tố là tố âm (chữ LÊ 黎) và tố dương (chữ MINH 明). 6/ Trật tự bốn chữ LÊ ĐỨC DIỆU MINH 黎德耀明mang ẩn ý là cái vòng tròn Đồ Hình Âm Dương. Trong đó vòng ngoài theo chiều kim đồng hồ (CW) đọc từ trái sang phải là hai chữ LÊ MINH tương ứng kết cấu Â/D, nghĩa đen của LÊ MINH là đang dần dần lóe sáng bình minh, tương đương với từ đối Le /Lói = Â/D. Chữ LÊ mang nghĩa màu đen, Lê = Lọ = Lem = Lấm-Lem = Lem-Nhem = Nhèm (tiếng Tày, “Nhèm” nghĩa là màu đen) = “Nhèm Dạ 夜” = Nhá = Nhá-Nhem (nghĩa là đang chập tối); Lê = Lọ, Le = Nghẹ, Lọ Nghẹ (tiếng Huế gọi “Lọ Nghẹ” chỉ bồ hóng). Chữ MINH là sáng mạnh, như đã giải thích ở trên. Vòng trong theo chiều ngược kim đồng hồ (CCW) đọc từ phải sang trái là hai chữ DIỆU ĐỨC, cũng là kết cấu Â/D, nghĩa đen của DIỆU ĐỨC là đang dần dần sáng từ sáng dịu ( “Dịu Chiếu” = DIỆU ) đến sáng mạnh (chữ ĐỨC). [Nếu đọc bằng cách di ngòi bút theo CW thì sẽ hoàn thành được vòng tròn ngoài là từ chữ LÊ (âm) sang chữ MINH (dương), rồi di tiếp theo CCW thì sẽ hoàn tất được phần trong là từ chữ DIỆU (âm) sang chữ ĐỨC (dương) sẽ chia được hình tròn thành hai con Nòng-Nọc bằng nhau mà quay đầu ngược nhau. Đó chính là cái Đồ Hình Âm Dương]. Chữ “Dịu Chiếu” = Diệu mang nghĩa sáng nhẹ như Trăng, còn gọi là sáng trắng hay sáng bạc (thuộc âm), không mạnh như sáng vàng (nắng vàng, thuộc dương). Chữ Diệu 耀 gồm: (1) bộ Quang 光 là sáng, Sáng = =Quang = Coóng (tiếng Quảng Đông), đồ mới thì màu còn sáng nên gọi là mới coóng, (2) bộ Vũ 羽 là lông vũ, (3) bộ Chuy 隹 là chim; biểu ý của chữ Diệu 耀 là cái sáng dịu của con chim màu trắng, đó là loài Cò hoặc loài chim Bạc = Bạch Hạc (câu đối tiễn người dương về cõi âm: “Mây xe cánh hạc về tiên cảnh. Để lại cháu con nỗi nhớ thương”). Chữ Đức mang nghĩa là sáng mạnh, vì Đức là “Đầy Ức 酭” = Đức, nghĩa đen là đầy tiếng thơm, Ức 酭 là thơm, “Nồng 濃 Ức 酭” = Nức, là thơm nức, sực nức, nức tiếng khen. Bởi vậy chữ Đức 德 chỉ dành cho người cực sáng về trí tuệ, gọi là Đức Ngài. Nhưng để giành được tiếng “Đức” thì người ấy đã phải đi nhiều, học nhiều, gom được một bồ trí tuệ để một lòng vì “Đất Nước” = Đức: Chữ Đức 德 gồm: (1) bộ Xích 彳 nghĩa là đi (“Xê Dịch” = = Xích 彳; chữ Hành 行 cũng có bộ Xích 彳) , (2) bộ Thập 十 nghĩa là mười phương, đại diện cho vũ trụ (thành ngữ “chín phương Trời, mười phương Phật” có nghĩa là Vũ Trụ), (3) bộ Tứ 四 nghĩa là cái vựa bốn vách, vuông như cái bồ đựng kiến thức gom góp được, câu tục ngữ “đi một đoạn đàng học một sàng khôn”, sàng là cái đựng kiến thức nhưng đựng có chọn lọc, cái dở không đáng học thì cho nó lọt qua mắt sàng mà vứt đi), (4) bộ Nhất 一 là một, ý là giữ nguyên bản sắc người Việt, (5) bộ Tâm 心 nghĩa là tâm nguyện vì đất nước. Nhưng đọc từ trái sang phải thì LÊ ĐỨC DIỆU MINH có nghĩa là: người dân thường (chữ LÊ, đại diện nhân dân, lê dân ( "dân đen, con đỏ” trong <Bình Ngô Đại Cáo> của Nguyễn Trãi viết) là người có đức (chữ ĐỨC) chiếu soi (chữ DIỆU) sự minh bạch (chữ MINH). Còn đọc từ phải sang trái thì ý nghĩa là: sự minh bạch của pháp luật (chữ MINH 明) mới có thể rọi soi cho thấy được (chữ DIỆU 耀) cái đức (chữ ĐỨC 德 - sáng về trí tuệ) của nhân dân (chữ LÊ 黎) Về mặt tâm linh (nhìn theo chiều sâu lịch sử) thì: LÊ (đức diệu) MINH thiết LINH >>> có ẩn chữ LINH (nghĩa: linh thiêng, Mê Linh) MINH (diệu đức) LÊ thiết MÊ >>> có ẩn chữ MÊ (nghĩa: ngưỡng mộ, Mê Linh) MÊ LINH thiết MINH >>> có ẩn chữ MINH (nghĩa: Đế Minh) MINH DIỆU thiết MIẾU >>> có ẩn chữ MIẾU (nghĩa: điện thờ) ĐỨC LÊ thiết ĐẾ >>> có ẩn chữ ĐẾ (nghĩa: Đế Minh) LÊ ĐỨC thiết LỰC >>> có ẩn chữ LỰC (nghĩa: Hùng mạnh) DIỆU MINH thiết DINH >>> có ẩn chữ DINH (nghĩa: cơ nghiệp) Dịch nghĩa: (Nôm na: “nhân dân có đức chiếu sáng” đó là truyền thống tự ngàn xưa) Bốn chữ LÊ ĐỨC DIỆU MINH còn hàm nghĩa ẩn là: MIẾU ĐẾ vương LỰC cường DINH tráng Thủy Tổ xưa sáng rạng ĐẾ MINH Trưng Vương oanh liệt MÊ LINH LÊ dân có ĐỨC DIỆU MINH muôn đời. Thượng Đế 上帝 là “từ Hán Việt” ? Bầu Trời là mái nhà chung Chữ nho xưa vẽ nó bằng bộ Miên 宀 [“Mái che không thủng mà Liền” = Miên] Hình dung nó giống cái Vòm Nó đang ôm ủ muôn trùng hành tinh “Vòm 宀 Ủ 于” = Vũ 宇 , là cái không gian “Trời 宀 Du 由” = Trụ 宙, gọi bằng thời gian Vũ Trụ 宇 宙: diễn biến mênh mang Chữ Vũ Trụ 宇 宙, của Việt Nam xưa dùng Trời / Đất: cặp đối Dương/Âm Trời = Trên = Thiên 天 = Thượng 上 là chung nội hàm. Đế 帝 là nhấn chữ Đất Hề! “Đất Hề” thiết Đế 帝, cũng là Đất thôi Trời Đất = Thượng 上 Đế 帝,đây rồi Dân gian có trước, sau thời hàn lâm Thượng Đế 上 帝 - “từ Hán Việt” là lầm Thượng Đế phán rằng: nói vậy là ngu. Trời Đất diễn biến lu bù, Tế bào cũng biến mặc dù ngày đêm “Chống diễn biến” – trái Tự Nhiên Cho nên sống phải thuận Tiên là lành. [“Tự nhiên” thiết Tiên] Lúa gạo quí như ngọc ngà “Gạo châu, củi quế” khi là hiếm hoi “Thay Ngọc” = Thóc, đây rồi Thóc chỉ hột lúa khi hồi đã khô “Im như thóc” giống trong bồ “Các Thóc” = Cốc 谷 là từ dùng chung Các loại hột giúp no lòng Đều gọi Ngũ Cốc 五 穀, ăn mong khỏe người “Cốc ăn ban Sớm” = Cơm “Cốc Hôm” = Cốm, ăn đêm ấm lòng Cốm làm để cúng Trăng Rằm [dịp Chuôn Chnăm Thmây: chào năm mới, Khơme] Dần thành quà vặt để ăn hàng ngày Sớm/Hôm, chữ viết Thần 晨 / Hôn 昏 Nửa “Vằn” là Bán: Ban đêm, Ban ngày [Ngày+Đêm = “Vằn” = Vận, tiếng Tày] Dân gian, hàn lâm, xưa nay Đều là thuần Việt, thẳng ngay mà rằng! Đóng/Mở như là Âm/Dương Thời đại tiến hóa Chum/Chuông rõ ràng Cổ đại làm gốm có Chum Gọi “Chum” môi khép như “Âm” vậy mà Thời đồ đồng lại có Chuông Gọi “Chuông”, môi mở như “Dương” ấy mà Âm/Dương = Không/Phải = Ừm/Hầy Phải! (Việt) = Hai! (Nhật) = Hầy! (Quảng Đông) Ngược với khủ định là Không! 1/ 0 = Mở/Đóng, môi phân rõ ràng Chum im ắng chụm gia đường Ngửa mặt đựng thóc hay thường nước mưa Chuông treo Úp mặt xuống chùa Chum – Âm, thế Ngửa, đúng là hướng dương Hướng dương đến kỷ nguyên Chuông Chuông – Dương, thế Úp, lại là hướng âm Thuyền Trống Đồng chải hướng dương Hình thành Đất Nước mênh mông Hồng Bàng [Hồng: rộng, Bàng: rộng] Hồng Bàng “tịch hậu” Nước tàn Thành “tổ chim chích” như còn ngày nay. Điện Thái Hòa cố đô Huế có bài thơ của vua Minh Mạng: “Văn hiến thiên niên quốc Xa thư vạn lý đồ Hồng Bàng khai tịch hậu Nam phục nhất Đường, Ngu” 文獻千年國 車書萬里圖 鴻龐開闢后 南復一唐虞 Bản dịch của nhà sử học Dương Trung Quốc: “Nước nghìn năm văn hiến Vạn dặm một sơn hà [thiếu “Lạc Thư 洛書” , “Hà Đồ 河圖” và “Xa 車” là chuyển] Từ Hồng Bàng mở nước [thiếu “Khai 開” là ra đời và “Tịch 闢” là kết thúc] Thịnh trị nước Nam ta” [thiếu“Phục 復” là dựng lại, thiếu Nghiêu, Thuấn] Bản dịch của Lãn Miên: “Ngàn năm văn hiến nước Ta “Thư”, “Đồ” truyền bá chở xa nghìn trùng [ma trận Lạc Thư 洛書, Hà Đồ 河圖] Hồng Bàng : một thủa Việt Hùng [nước Việt thời đại các vua Hùng] Đại Nam: dựng lại lẫy lừng Thuấn, Nghiêu”. Chú thích: “Nghiêu Thuấn” thiết Nguyễn. Nguyễn 阮 là ông tổ đầu tiên của người Việt, chữ nho viết là Nguyên 元Phụ 阝, chữ Nguyên 元 nghĩa là đầu tiên, chữ Phụ 阝nghĩa là cái Gò. Bố = Bọ (tiếng Quảng Bình) = Gò = Phò (tiếng Lào) = Phu = Pu (tiếng Thái, là hòn núi) = Phụ. Gò là “Đất Gò” = “Đụn Gò” = Đọ, là núi Đọ, di chỉ khảo cổ về thời tiền sử của người Việt. 21/1/2017 Bói chữ năm Đinh Dậu 1. Bính Thân = Bấn quá làm Thinh Việc cần giải quyết mặc tình bỏ lơ (1) Đinh Dậu là Người và Gà (2) Đậu Dinh = Đạt Thắng, sức ta lên đà Bính Thân = Sáng Khỉ ra ma (3) Đinh Dậu = Người Gà chung sức dựng xây Người chăm lập xưởng, trồng cây (5) Gà chăm vén ổ đẻ sây trứng vàng (6) Chọn năm Đinh Dậu khai trương Ắt được tài phú mãn đường quí vinh (7) 2. Đinh Đỉnh Đính Đĩnh Định Đình (8) Dậu Dâu Dẫu Dấu Dẩu Giầu Đậu Dinh (9) Làm người quí ở cái tình Truyền thống trí tuệ chuyển mình âm dương (10) 3. Đầu tư tạo phước vô lường (11) Gây nền thế hệ kiên cường Việt Nam (12) Công ty văn hóa huy hoàng (13) Giữ bền nghĩa xóm tình làng ngàn năm Mượt mà tiếng Việt mênh mông (14) Lòng người nhân hậu thắm trong miếng trầu (15) Mười câu Lục bát (16) (Đoạn 2 và 3) Chúc Tết mọi nhà Chú thích: (1) Mặc tình: vô cảm. Mặc = Mô Chắc = 0 + 1 = 0 = Không (không tình cảm) (2) Đinh: con người. Liên quan: Đông Đinh = Đình (nổi đình nổi đám). Đứa Kinh = Đinh. Con vật nhất thông Minh = Kinh = Con Minh = Kinh: con người. Trong con người là hai thể âm dương cân bằng, hai thể này đều là Sống = Sáng, như hai con mắt tinh, “Mắt Tinh” = Minh, nên Minh nghĩa là sáng. Chữ Minh 明 viết bằng hai con mắt sáng là Mặt Trời 日 và Mặt Trăng 月, nghĩa là “Mắt 日 mắt 月 đều Tinh” = Minh 明. Hai thể âm dương trong một con người là “Ta Âm” = Tâm (không nhìn thấy được) và “Ta Dương” = Tướng (nhìn thấy được trên nét mặt ngoài). Tâm là cái “Sáng Âm” = Sấm (khả năng tiên đoán do tâm thức), Sáng Âm viết bằng chữ Minh 冥 âm gồm Mịch 冖 + Và 曰 + Lâu 六 (phải hiểu bằng thế giới ảo tức nói lái “Mịch Và Lâu” là “Mầu Và Linh”) . Tướng là cái “Sáng Dương” = Sướng (hanh thông trong đời sống), Minh 明 dương viết bằng chữ Nhật 日(Trời) + Nguyệt 月(Trăng).Người Kinh tự xưng Ta là “Một Kinh” = Mình. Trong Mình tức trong Kinh có hai cái Minh (Minh 冥 âm và Minh 明 dương), logic với dấu thanh điệu: Minh + Minh = 0 + 0 = 1 = Mình (dấu “không” thuộc âm, dầu “huyền” thuộc dương). Mình = Mệnh = Mạng, là một mạng người. Người Kinh cũng tự xưng là Ta. Trong chữ Ta cũng gồm hai tố là tố âm (thiếu – tức Tá, mang nghĩa phải vay mượn để bù đắp) và tố dương (thừa – tức Tả, mang nghĩa thái quá), đó là: Tá + Tả = 1 + 1 = 0 = Ta (dấu “sắc” “hỏi” “huyền” thuộc dương = 1, dấu “không” “ngã” “nặng” thuộc âm = 0). Dậu: con gà. Ví gà là con người gồm Nữ (con Gái) và Nam (con Gáy) đều ví như Gà, chăm bới việc mà làm. Liên quan: gà dầu, con dâu, phong tục ví chàng rể như con gà trống, phong tục chàng rể mang lễ lại mặt nhà gái bằng một con gà trống. 3.Bính: sáng (“Bừng Minh” = Bính). Liên quan: sáng bừng, bừng tỉnh, bình minh. Thân: con khỉ. Con = Kô (tiếng Nhật) = Cò (tiếng Thái) = Cu (tiếng Vân Kiều) = =Tu (tiếng Tày) = Tử = Tí = Nhi = Nhỏ = Nhóc = Nhắt = Oắt = Út = Oa (Oắt Con = “Oa Kai”, tiếng Nhật nghĩa là nhỏ bé). Con khỉ, tiếng Tày là Tu Linh. “Tu Linh” = =Tinh = Tinh Tinh = Khỉnh = Khỉ. Từ liên quan: khỉ thật!, phá như khỉ! Sáng Khỉ: tôn bọn nịnh thần phá phách. Lời TS Nguyễn Khắc Niêm khuyên vua Thành Thái: “Tôn tộc đại qui. Tôn lộc đại suy. Tôn tài đại thịnh. Tôn nịnh đại suy”. Ra ma: xã hội suy thoái. 4. Người Gà: người và gà. Người gà: người bày vẽ cho. Gợi = “Gợi Ạ!” = Gà, như gà nước cờ, người giỏi gà cho người dốt. Liên quan: Gà mờ. “Gà Mờ” = Gở = Dở = Dốt. 5. Lập xưởng: làm công nghiệp, xây hạ tầng Trồng cây: làm nông nghiệp, bảo vệ môi trường. Trồng cây: ám chí đào tạo nhân. 6. Vén: vun vén ổ đẻ, thu vén cho doanh nghiệp 7. Tài phú mãn đường: nhân tài và của cải đầy nhà. Qúi và vinh dự. 8. Con người (Đinh) là nhân tố thượng tôn (Đỉnh) trong làm ăn giữ tín (Đính) khẳng định đĩnh đạc (Đĩnh) khi mọi giải pháp (Định) đều được phản biện KHKT mà thông qua thành quyết định chung (Đình). 9. Làng quê Việt Nam (Dậu Dâu) dù khiêm nhường Dẫu Dấu vẫn tiềm tàng nổi lên (Dẩu) sự giàu có (Giầu) đạt được (Đậu) cách chắc thắng (Dinh) 10. Chuyển mình âm dương: bỏ tư duy cũ sang tư duy mới. 11. Vô lường: không thể đong lường, ý nói rất to lớn 12. Kiên cường: bền bỉ và mạnh mẽ 13. Huy hoàng: phát huy (Huy) sáng (Hoàng) tạo 14. Tiếng Việt: tiếng nói Việt Nam, ngôn ngữ việt, văn hóa Việt.Tiếng Việt: tiếng tăm của Việt Nam. 15. Miếng trầu: cũng còn gọi là miếng Giầu (giầu tình cảm) 16. Mười câu: là Cầu mươi (mong muốn có nhiều) Lục bát: là Lạt búc. Lạt Búc = Lạt Buộc = Law Book, tiếng Anh nghĩa là sách luật. Liên quan: “nói như lạt buộc” nghĩa là nói đúng luật, nói có sách mách có chứng, “nói chắc như đinh đóng cột” nghĩa là thượng tôn pháp luật.”Lạt mềm buộc Chật” = Luật. ĐINH DẬU có nghĩa là thượng tôn (ĐINH) thiên nhiên (DẬU) cũng là thượng tôn pháp luật.
  4 likes
 39. 4 likes
 40. Hi! chính trường quốc tế cũng lắm chuyện hài. "Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử lải nhải là quân tử khôn". Ấy là giới giang hồ Giao Chỉ phát biểu như vậy. Bởi vậy, lão Gàn không tham gia vào cái trò hài quốc tế này, bằng cách ko hề phê phán ngài Tồng Thống Phi Luật Tân. "Thiên cơ khả dĩ lậu từ từ....". Hì.
  4 likes
 41. Giờ Tỵ 9g - 11g sáng hôm nay 17/ 9 Bính Thân Việt lịch, tôi bắt đầu đưa bài giảng đầu tiên vào lớp. Bảo Ngọc đưa ních Pham Hùng với tư cách chủ nhiệm Câu Lạc Bộ Phong thủy - có quyền xóa bài trong topic liên quan vào giảng đường cho sp. Cảm ơn Bảo Ngọc.
  4 likes
 42. Đáng nhẽ ra đề tài này phải đưa vào topic "Lý học và khoa học hiện đại". nhưng tôi còn mệt mỏi quá, nên tư duy không mấy linh hoạt. Tôi xác định rằng: "Thuyết tiến hóa hoàn toàn chính xác". Sự xác định này nhân danh tri thức cỉa nền văn minh Đông phương , có cội nguồn văn hiến Việt. Tôi xác định rằng: Tất cả những vấn đề đặt ra trong bài viết này là những yếu tố cần được tiếp tục giải quyết, chứ không phải yếu tố phản biện thuyết tiến hóa. Tất cả vũ trụ này đang tiến hóa, ngay cả tác giả bài viết này. Ông ta đã phát triển từ một quả trứng với một con tinh trùng và trở thành nhà khoa học. Trước đây, các nhà khoa học cũng không ít người ầm ĩ về thuyết Bất Định. Và họ cho rằng không thể có một quy luật cho sự vận động của vũ trụ. Và rằng nhận thức của con người với vũ trụ là Bất khả tri, bởi cái thuyết Bất Định này. Tôi cũng phản đối nhiệt liệt. Đơn giản thôi: Thuyết Bất Định mà đúng và là chân lý thì toàn bộ những tri thức của nền văn minh Đông phương sụp đổ. Thiên Sứ sai. Xin lỗi! Điếu có chuyện đó. Bởi vì, tri thức của nền văn minh Đông phương hình thành trên nền tảng của từ nhận thức sự vận đông và tương tác có tính quy luật của vũ trụ. Nó giải thích từ sự hình thành vũ trụ đến mọi hành vi của con người - đến từng chi tiết - với khả năng tiên tri. Bởi vậy, thuyết Bất Định phải sai. May quá! Thiên Sứ đúng. Điếu mựa! Các nhà khoa học đầu bảng xác định rằng: Thuyết Bất Định chỉ là một giai đoan nhận thức, điếu phải một lý thuyết khoa học. Xong. Đến bây giờ một số nhà khoa học lại nhảy chồm chồm lên về thuyết Tiến hóa sai. Đúng là vớ vẩn thật. Xin lỗi! Tôi điếu thấy một luận cứ nào trong bài viết trên đủ sức lật đổ thuyết tiến hóa. Cấu trúc của ADN (Tôi quen viết vậy. thông cảm nha) dù có tinh vi đến mấy - như hiện nay , hoặc hơn thế nữa - thì nó cũng chỉ củng cố cho thuyết Di truyền. Và hoàn toàn không phải luận cứ phản biện thuyết Tiến hóa sai. Nó chỉ là hiện tượng đặt vần đề cần bổ sung của Thuyết Tiến hóa - (tức là cần tìm ra cơ chế tiến hóa để bổ sung cho học thuyết Tiến hóa) - và không phải luận cứ bác bỏ thuyết Tiến hóa. Theo những nguyện lý của thuyết ADNH - có cội nguồn văn hiến Việt, một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương tử, trải gần 5000 năm văn hiến - thì Tiến hóa và Di truyền chỉ là hai mặt của một vấn đề: "Tồn tại và phát triển". Ngay cả lịch sử cái nền văn minh này cũng đã và đang trải qua những chặng tiến hóa. Cả cái vũ trụ này cũng trải qua một lịch sử tiến hóa.
  4 likes
 43. Đây là điều mà lão Gàn đã xác định từ rất lâu trên dd Lý học Đông phương và ngay trong topic này. Đến nay, vị tướng Hoa Kỳ chỉ là người có thẩm quyền xác nhận, qua lời tuyên bố của ông: Lão không đơn giản chỉ là một thầy bói, chỉ biết lên quẻ và phán - tức mang tính ứng dụng - những sự xác định của lão Gàn từ lâu rằng: 1/ Không có chiến tranh thế giới thứ III, hiểu theo nghĩa các phe tham chiến , như hai cuộc chiến tranh thế giới ở thế kỷ trước. Nhưng nó sẽ là một cuộc chiến tranh lớn và thảm khốc. 2/ Chiến tranh sẽ xảy ra rất nhanh. Nhanh đến mức mà phóng viên không kịp đưa tin. Và ngay cả các tư lệnh quân đội không kịp nhận ra quân đội của họ đã thua. 3/ Những thứ vũ khí hiện đại sẽ xuất hiện, mà người ta không biết đặt tên nó là gì. Bài báo trên là sự xác nhận của những vị tư lệnh của quân đội mạnh nhất hành tinh, tức có thẩm quyền và nó đã xác nhận những sự xác định của lão Gàn hoàn toàn đúng. Vì không phải đơn giản chỉ là một thày bói gieo quẻ và phán "theo quẻ này thì Thánh đã dạy rằng...". Nên lão thừa biết nguyên nhân nào để có thể xảy ra chiến tranh. Lão đã nhiều lần xác định răng: Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến là chân lý cần phải sáng tỏ thì sẽ hóa giải được nguyên nhân dẫn đến chiến tranh này và lão đã nhiều lần nói điều này. Tuy nhiên, lão cũng đã nhiều lần nói rằng: "Trong cõi Hậu Thiên này, cái gì cũng có giới hạn của nó". Mọi việc đã vượt qua giới hạn, để chân lý Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến khi tỏa sáng sẽ hóa giải chiến tranh và thế giới hội nhập trong hòa bình. Thậm chí giới hạn cuối cùng trong thời gian tháng 8 Bính Thân Việt lịch, cũng đã qua. Chẳng ai muốn một cuộc chiến tranh khốc liệt - vì là "canh bạc cuối cùng" - xảy ra cả, trong đó có lão Gàn. Bây giờ làm sao? Thế gian này muốn cái gì? Chỉ có Việt sử trải gần 5000 văn hiến, một thời huy hoàng ở miền Nam sông Dương tử được xác nhận tính chân lý, mới là hy vọng cuối cùng, dù rất mong manh, để hóa giải cuộc đại chiến này. Cầu xin Thượng Đế - "Tập hợp lớn nhất của mọi tập hợp và không thể có tập hợp lớn hơn" - sẽ thể hiện sức mạnh vũ trụ, trước ngày 16/ 9 Bính Thân Việt lịch. Với một hy vọng cảnh tính thế gian khốn khổ này. PS: Hai ngàn năm trước, khi Đức Jesu sắp chết trên Thập Tự giá, ngài nhìn lên trời và nói: "Xin Đức Chúa Cha hãy tha thứ cho họ. Thế gian này họ không hiểu gì cả!'. Hai ngàn năm sau, vẫn chưa thấy ai hiểu gì cả. Lão Gàn chỉ là phó thường dân dự khuyết hạng II Nam Bộ, Chủ tịch Hội chém gió, ăn thịt chó có trụ sở là cái lò gạch ở làng Vũ Đại. Nên lão chẳng cầu xin được Thượng Đế tha thứ cho ai cả. Nhưng lão xác định vậy.
  4 likes
 44. Biệt thự tuyệt đẹp trên đỉnh Tam Đảo và bóng dáng Trịnh Xuân Thanh Thứ năm, 06/10/2016 - 05:00 Chia sẻ Dân trí Những người dân ở thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) hầu như ai cũng biết đến ngôi biệt thự tuyệt đẹp trên đỉnh Tam Đảo mà họ vẫn quen gọi là "Toà nhà dầu khí". Khi vụ việc về Trịnh Xuân Thanh om sòm trên báo chí, mạng xã hội, nó càng được chú ý hơn bởi, nhiều người đã thấy ông Thanh đã nhiều lần đến nghỉ, đãi tiệc bạn bè ở toà nhà này. >> Trịnh Xuân Thanh đã bay sang châu Âu >> Không có sự bao che, bảo kê để Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn >> Chủ tịch nước: "Trịnh Xuân Thanh trốn đi đâu cũng bị lôi ra ánh sáng" Toà nhà luôn được khách du lịch đến Tam Đảo trầm trồ vì vẻ đẹp nổi bật của nó so với xung quanh Biệt thự đế vương trên đỉnh núi Mới nghe thông tin ngôi biệt thự này đang được ngầm rao bán với những người quen của chủ nhân của nó, chúng tôi đã tìm đến xem. Hôm đó, chỉ có một người quản lý và một người được thuê làm vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh trong nhà. Tỏ ý ngạc nhiên với đề nghị cho xem nhà "vì có lời rao bán" của chủ nhân ngôi nhà là D.T, nhưng những người này cũng mở cửa cho chúng tôi vào trong. Từ phòng khách có thể trông thẳng xuống thị trấn Tam Đảo và trông ra xa hàng chục km Gần như đúng 100% lời tả của một số người mà chúng tôi có quen biết đã từng đến biệt thự này (theo lời mời của ông Trịnh Xuân Thanh), đây quả là một toà biệt thự tuyệt đẹp. Nằm trên một diện tích đất khá rộng rãi, có thể lên tới hàng ngàn m2, toà nhà này có thế tựa lưng vào vách núi, phía trước trông xuống thị trấn Tam Đảo và có tầm nhìn rất xa...Không biết có ngoa không, có người nói, vào ngày nắng, ít sương mù, đứng từ đây có thể trông về tới...Hà Nội. Nhưng có lẽ nên gọi đó là một toà nhà lớn thì hợp lý hơn biệt thự. Toà nhà này gồm 3 tầng, được thiết kế theo phong cách châu Âu, nhiều cửa sổ rộng, lắp đặt bao quanh bằng những tấm kính lớn, dày, trong suốt. Mặt cầu thang, nền nhà đều được ốp gỗ. Trên tầng 3 có một bể bơi lớn, thiết kế đẹp mắt. Chủ nhà cầu kỳ đầu tư cả một bể bơi trên tầng 3 Cách không xa là phòng khách rộng rãi, nội thất sang trọng và gần đó, có phòng ngủ, và một phòng lớn trông có vẻ khá đặc biệt. Theo như lời kể của những người đã đến đây, đó chính là phòng chiếu phim 3D của gia chủ. Tuy nhiên, người trông nhà đột ngột quyết liệt ngăn cản, không cho chúng tôi đi vào khu vực này. Phía trước nhà có diện tích đất rất rộng. Chủ nhân của toà nhà tỏ ra rất chịu chơi khi đưa về nhiều loại cây, hoa rất có giá trị về trồng. Nhiều nhất là các cây hoa hồng. Theo lời cô gái trông nhà thì mấy cây hoa hồng ở đây đã có giá từ 5-7 triệu đồng là thấp nhất như bụi hồng leo Pháp, khóm hồng cổ Sapa...mà chủ nhà rất mất công để mua, thuê người đưa về đỉnh của dãy Tam Đảo này. Phía trước sân, còn có khoảnh đất rộng rãi, trồng cỏ dày làm khu vui chơi cho trẻ em. Biệt thự của ai? Có vẻ như người trông nhà càng lúc càng thiếu thân thiện, chúng tôi bèn chào họ và đi xuống thị trấn. Ở đây, dường như ai cũng biết đến toà nhà trên. Nói chuyện với chúng tôi, H- một chủ khách sạn nói: "Toà nhà đó thì nổi tiếng rồi. Hồi xây dựng cách đây 5-6 năm cũng đã gây bàn tán xôn xao cả thị trấn này vì không biết chủ nhân là ai mà xây dựng, mua sắm thiết bị, vật liệu dường như không cần quan tâm đến việc hết bao nhiêu tiền, chỉ quan trọng là xây làm sao phải cho đẹp là được". Nội thất trong toà nhà cũng rất khác biệt "Toà nhà đó chúng tôi vẫn gọi là Toà nhà dầu khí bởi trước có do một Công ty Dầu khí mua, mới đây đã bán lại cho người khác. Nhưng có vẻ rất kín đáo vì tuy rộng, chẳng cần cho thuê làm gì. Thỉnh thoảng, vào cuối tuần, chúng tôi thấy có những chiếc xe biển xanh ra vào", H nói. Một góc khác của toà nhà Chúng tôi tìm đến Uỷ ban nhân dân thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), Phó Chủ tịch UBND thị trấn, ông Trần Quang Thà cho biết, trước đây khoảng 6 năm, Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc mua lại mảnh đất mà hiện có toà nhà trên từ Công ty Preprimex, sau đó vào năm 2012, Công ty này lại bán lại cho Công ty TNHH Mai Phương. "Hiện nay, tôi cũng không biết chủ nhân thực sự của nó là ai, không biết nó có bán lại cho ai nữa không. Chỉ biết mới đây, sau khi có vụ Trịnh Xuân Thanh xảy ra thì cảnh sát điều tra có đến làm việc với UBND thị trấn và yêu cầu không cho thực hiện các hoạt động giao dịch liên quan đến khu đất, toà nhà này. Thì về mặt giấy tờ sở hữu, nó vẫn là tài sản của Công ty TNHH Mai Phương. Còn tôi cũng không biết ông Trịnh Xuân Thanh liên quan gì đến ngôi nhà này", ông Thà cho biết. Tra cứu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, chúng tôi dễ dàng tìm thấy Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC-KBC)- một đơn vị liên kết của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí (PVC) mà ông Trịnh Xuân Thanh khi đó đang làm Chủ tịch. Năm 2010, Công ty này từng công bố kế hoạch đầu tư 190 tỷ đồng để xây dựng Khu nghỉ dưỡng cao cấp dầu khí Kinh Bắc tại chính địa điểm mà chúng tôi đã nêu ở trên. Tiếp tục tìm đến địa chỉ Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Kinh Bắc tại 119, đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh, tiếp xúc một cán bộ của Công ty này, chúng tôi được biết vào thời điểm 2012, do khó khăn, Công ty này đã không thực hiện được dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng trên nên đã bán lại cho Công ty TNHH Mai Phương. "Khi đó chúng tôi bán được với giá 28 tỷ đồng, bằng giá lúc trước chúng tôi đã mua. Thực sự chúng tôi rất mừng và đây là phi vụ thành công vì lúc đó thị trường bất động sản đóng băng, việc mua bán rất khó khăn. Ở thời điểm bán, chúng tôi gần như chưa làm được gì ở mảnh đất này (rộng 3.400 m2), chủ yếu mới san gạt mặt bằng tạm thời thôi", ông này cho biết. Về thông tin ngôi nhà này từng được rao bán với giá 52 tỷ đồng, ông này cho rằng, mức giá thực tế có thể cao hơn rất nhiều bởi vì khu nhà này có vị trí phong thủy rất đặc biệt, đã được đầu tư lớn, hơn nữa, giá vật liệu, thiết bị vận chuyển lên tận đỉnh Tam Đảo để xây dựng là rất đắt đỏ. Điều bất ngờ lớn nhất được tiết lộ: Chủ tịch của Công ty TNHH Mai Phương chính là ông Trịnh Xuân Giới, nguyên Phó ban Dân vận Trung ương- cha đẻ của ông Trịnh Xuân Thanh (người đã được xác nhận, vượt biên, trốn thoát sang châu Âu và hiện nay đang bị Cơ quan điều tra, Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế). Ông Trịnh Xuân Thanh liên quan gì? Mặc dù toà nhà trên từng được coi là tài sản của Công ty TNHH Mai Phương do ông Trịnh Xuân Giới làm Chủ tịch nhưng đã có nghi ngờ đặt ra đó chính là tài sản của ông Trịnh Xuân Thanh, do ông này bỏ tiền ra mua và đầu tư, xây dựng.. Một góc của biệt thự trên đỉnh nui Theo lời một quan chức của một cơ quan nhà nước lớn tại Hà Nội đã từng qua nhà ông Trịnh Xuân Thanh, cách đây khoảng hơn 4 tháng, ông từng được mời lên đây tham gia buổi tiệc mà ông Thanh tổ chức thết đãi nhiều người, mừng việc ông Thanh trúng cử Đại biểu Quốc hội (đạt tỷ lệ phiếu bầu 75%). Ông này cho biết, ông Thanh thường xuyên lên, nghỉ ở đây như với vai trò của chủ nhà. Theo như lời của chủ nhân ngôi nhà nói với khách thì toà nhà này, được đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng và tổng giá trị của nó (bao gồm cả giá trị tiền sử dụng đất) xấp xỉ 100 tỷ đồng. Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Kinh Bắc-doanh nghiệp đã bán khu đất trên cho Công ty TNHH Mai Phương do ông Trịnh Xuân Giới- bố đẻ ông Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch Tuy nhiên, cho đến nay, như xác minh của nhóm phóng viên Dân trí tại toà nhà trên, khối tài sản này đang do một người có biệt danh là D.T quản lý. Tuy nhiên, UBND thị trấn Tam Đảo lại không xác nhận điều này vì trên giấy tờ, nó vẫn thuộc về Công ty TNHH Mai Phương do ông Trịnh Xuân Giới là Chủ tịch và ông này tái khẳng định là hiện cơ quan chức năng yêu cầu chính quyền địa phương không làm thủ tục để cho phép thực hiện giao dịch với toà nhà, khu đất này, chờ kết luận điều tra. Ở đây, có nhiều câu hỏi đặt ra: Toà nhà trên thực tế có phải là tài sản thực của ông Trịnh Xuân Thanh, nhờ người thân (ông Trịnh Xuân Giới) đứng tên? Nguồn tiền đầu tư ở đâu?. Công ty Cổ phần Dầu khí Kinh Bắc- khi còn là thành viên của Tổng công ty PVC do ông Thanh làm Chủ tịch lại bán toà nhà trên cho chính Công ty do bố đẻ ông Thanh làm Chủ tịch có gì không minh bạch?. Liệu có phải do lường trước khả năng bị khởi tố, ông Trịnh Xuân Thanh cách đây vài tháng đã có dấu hiệu bán toà nhà này, tẩu tán tài sản để chạy ra nước ngoài?. Hiện nay, thực tế ai đang sở hữu, quản lý toà nhà này? Tất cả những vấn đề này đều cần cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Mạnh Quân-Tuấn Hợp ============= Phong thủy dặc biệt cái con khỉ! Đường đi cao hơn nóc nhà, nhà sát núi. Đó là thế "Thiên cước đạp thủ sát" - "Trời đạp lên đầu". Híc. Chưa kể sát sạt ngay núi - phạm cách "Âm Sơn cước sát" - bị cấp dưới, hoặc người trong nhà không ưa. Ấy là chưa nói kiến trúc nội thất - Hình Lý Khí - cứ như "dở hơi, nhưng biết bơi". Phong thủy tốt về địa hình mà lão đã gặp chính là nhà - ở trong một cao ốc gần phủ Tây Hồ - của một đại gia họ Trần (Lão wên mất tên). Lão chỉ bàn về phoengshui, còn mọi chuyện lão không liên quan.
  4 likes
 45. Chữ Phúc Cùng dùng một chữ Phúc mà sự hiểu lại khác nhau. Thủa trước nghe ông thầy người Trung Quốc đến Chợ Lớn dạy Hán văn giảng rằng chữ Phúc 福 là thể hiện ước mơ giàu có, muốn Thấy ( 示) ruộng đất của mình thẳng cánh cò bay, nhìn gần thì có một Điền (田), nhìn xa thấy có Vuông (口) ruộng nữa, nhìn xa nữa thấy ruộng mình còn tít tắp như Nhất (一) gạch của đường chân trời. Đấy chỉ là một cách giải thích, cách giải thích này thể hiện lối tư duy dựa vào tượng hình, nhìn các bộ thủ Thị 示 ,Điền 田, Vi 口, Nhất 一 xếp thành chữ Phúc 福 mà luận ra cái ý như vậy. Do hiểu Phúc là ước muốn gặp may để thành giàu nên những người TQ mê tín thường dán chữ Phúc đảo ngược lộn trên dưới ở trước cánh cửa chính để mong đón được Phúc đáo (chữ “đảo”- ngược và chữ “đáo” – đến là đồng âm), nhất là vào dịp đón xuân mới. Chú ý “Bộ Thủ 部 首” là theo cú pháp Việt, nghĩa là cái bộ 部đầu tiên 首 (để xếp nên một vuông chữ nho nhỏ), nếu nói theo cú pháp Hán thì phải gọi là Thủ Bộ, vậy mà Hán ngữ vẫn phải dùng gọi theo kiểu Việt là “Bộ Thủ” phát âm lơ lớ là [“Bu Shou 部 首”]. Tên các bộ thủ là tên gốc Việt, ví dụ Thấy thì do nhấn “Thấy Chi!” = Thị 示, nên gọi bộ thủ Thị 示nghĩa là thấy; “Vuông” thì do nhấn “Vuông Chi!: = Vi 口, nên có bộ thủ Vi 口nghĩa là vuông; cánh Đồng là do nhiều Ruộng = Vuông liền nhau, gọi là “Đồng Liền” = Điền 田, nên bộ thủ Điền 田 nghĩa là ruộng đất. Chữ Phúc là chữ của Việt Nho nên cái ý của nó khác với diễn đạt như trên của ông thầy người TQ. Chữ Phúc của người Việt nghĩa là : may mắn được thần linh hay tổ tiên Phù hộ cho như Dục vọng của mình, gọi tắt là “Phù Dục” = Phúc. Đó là nguyên do tạo ra âm “phúc”, logic với cái nghĩa là phù hộ cho dục vọng. Còn diễn đạt chữ Phúc theo các bộ thủ tạo nên nó là: Thấy 示 Trời 一 Đất 口 chứng giám cho cái Tư 田 của chính mình. Trời biểu thị bằng bộ thủ Nhất 一 = 1 = Dương. Đất biểu thị bằng bộ thủ Vi 口 =Vuông. Tư biểu thị bằng bộ thủ Điền 田 thể hiện cái tư hữu mà trong đó tư hữu ruộng đất chỉ là một trong các quyền được Tư. Bốn cái quyền được Tư thể hiện bằng bốn Vuông (phạm Vi – lĩnh Vực) là: tư hữu thân thể, tư hữu suy nghĩ, tư hữu lao động, tư hữu phân phối thành quả do chính mình làm ra. Bốn lĩnh vực Tư hữu ấy đều coi nặng cả nên con người là “Tư Nặng” = Tự 自, là có quyền tự do tư hữu mà Trời Đất (Thượng Đế) đã ban cho khi ra đời và chứng giám, gọi nôm na là quyền con người, gọi văn vẻ là nhân quyền. Chữ Điền 田vừa là hình ảnh cụ thể vừa có ý nghĩa trừu tượng. Cụ thể của chữ Điền 田 thì đó là bốn Vuông 口 = Ruộng (mà là ruộng nước có đắp bờ khoanh thành Vùng = Vuông = =Ruộng, tiếng Tày –Thái gọi ruộng Nước là Nà hay Na, như xứ Xịp Xoong Bản Na (thập song bản nà) của người Thái, Vân Nam. Chữ Điền 田 là cánh “Đồng nhiều ruộng Liền” = Điền, nên có từ ghép đồng điền. Trừu tượng thì bốn vuông của chữ Điền thể hiện bốn cái Vuông 口 (tức bốn phạm Vi 口) tư hữu của con người: tư hữu thân thể, tư hữu suy nghĩ, tư hữu lao động, tư hữu tài sản do mình làm ra và phân phối nó. Cho nên bộ thủ Điền 田 dùng tạo thành phần của chữ “Tư 思 tưởng 想”, “Tư 思 duy 維”. Mỗi con người như mỗi cây lúa độc lập nhưng cùng sống chung trong một mảnh ruộng, nên chữ “Tư 私 nhân 人” có bộ thủ cây Lúa 禾. Của cải do mỗi con người làm ra là tư hữu của chính người đó nên chữ “Tư 資 sản 產” có bộ thủ Bối 貝 biểu ý của cải (cổ đại dùng vỏ Hàu làm tiền trong trao đổi, Hàu = Báu = =Bối 貝 = Bảo 寶 = Bảo Bối 寶貝, văn minh thương mại bắt đầu từ vùng biển). Hán ngữ hiện đại dùng chữ Bảo Bối 寶貝(“baobei”) để ký âm từ Baby – “beibi” (Bé Tý = “beibi” - trẻ sơ sinh, tiếng Anh) nghe Bảo Bối 寶貝 cũng dễ thương mà có ý nghĩa càng dễ thương(đương nhiên hơn hẳn dùng chữ “beibi 被婢” để ký âm, tuy sát âm đọc hơn nhưng ý nghĩa lại là Bị 被 làm nô Tỳ 婢, tương lai ấy mà của Baby thì quá thảm) Người Việt nói: may phúc có nhân quyền, vô phúc mất nhân quyền. Phúc đi liền với May. Vận May viết bằng chữ Hạnh Vận 幸 運, May Phúc viết bằng chữ Hạnh Phúc 幸 福. Tiêu chí là Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. Hai lúa luận chữ Phúc như viết ở trên rồi, giờ mới tra mạng <TVGT 說 文 解 字> để kiểm chứng. Hơn hai nghìn năm trước, <Thuyết Văn Giải Tự 說 文 解 字> chỉ rõ cái âm đọc chữ Phúc là : “thiết Phương 方 Lục 六” = Phúc 福. Nếu mà theo phát âm của Hán ngữ hiện đại thì là “Fang 方 Lìu 六” = Fiu, trật, đâu thành “Fu 福” như của Hán ngữ hiện đại. Còn nghĩa chữ Phúc 福 thì <TVGT> giải thích: “福,神灵保祐” (Phúc, thần linh bảo hựu – Phúc nghĩa là được thần linh phù hộ). Tra <TVGT> thấy đúng chữ Phúc 福 là của người Việt, là “Phù 扶 Dục 欲” = =Phúc 福. Còn biểu ý chữ thì là: Thượng Đế phù hộ nhân quyền. (Từ điển Yếu tố Hán Việt thông dụng NXB khxh HN 1991, trang 318: “Phúc 福 là tố gốc Hán”). Chữ Dục 欲,慾 lại đồng nghĩa với cái gốc của nó là Ước Ao hay Ao Ước cũng vậy, tức là cái ý muốn. Cái muốn nhất của mỗi cơ thể sống là cái mà ở đó thoạt khởi thủy sự sống đã sinh ra, đó là Nước, từ Nước (để uống) cũng đã chuyển nghĩa chỉ sự muốn, tức “Nỗi lòng mong Ước” = Nước, Nước là cái Nôi (vật chất) của sự sống và nỗi lòng mong ước cũng là cái Nôi (tinh thần) của sự sống, thơ văn nho nhã hay viết ước lệ (dùng từ đại diện) là từ Nước hay chữ Thủy 水 để ám chỉ Ước Mong = Dục Vọng 欲 望. Nôi = Nước = Ước = Ướt = Tướt = =Tưới = Té = Tắm = Đằm = Dầm = Châm = Chan = Tràn = Trào 潮 = Triều 潮. . Dầm cho đẫy nước là “Dầm Túc” = Dục 浴, chữ Dục 浴 này có bộ thủ nước 氵nên chữ Dục 浴 mang nghĩa là tắm, tiếng Triều Châu lại gọi tắm là “Chan Ét"(= Châm Ướt)như là chan nước cho ướt hết người vậy (chứ không phải là chan canh cho ướt hết cơm). Vậy những chữ Nho như chữ Dục 慾 (ham muốn )và chữ Dục 浴 (tắm)cũng lại đều là từ gốc Việt nốt, không phải là những tố gốc Hán.
  4 likes
 46. Mối liên hệ tương tác giữa con người với thiên nhiên là một quy trình vô cùng kì diệu, con người sử dụng, tương tác các dạng vật chất kim, mộc, thủy, hỏa, thổ để phục vụ các mục đích sinh tồn và phát triển của mình. Tôi vẫn chỉ có niềm yêu thích lớn nhất đối với nguyên tố "Thổ" (do học địa chất hơi bị lâu) nên giới thiệu với mọi người cách sử dụng đá sao cho lành nhất, tạo hiệu quả cao nhất. Quy trình sử dụng đá trong phong thủy. Gồm có 3 bước cơ bản: Bước 1: Tẩy rửa năng lượng cho đá Sử dụng các loại khoáng vật, cây cỏ có tính dương như muối, gừng thái lát pha với nước để tẩy rửa đá trước khi sử dụng. Nếu có thể, nên phơi nắng trong khoảng 7 ngày đêm là dùng được. Mục đích: để loại bỏ đi các năng lượng tạp nhiễm vào các dòng đá có trước đó, đôi khi ta không thể biết nó là loại năng lượng tích cực hay tiêu cực nên tốt nhất là tẩy rửa lại từ đầu để viên đá ở trạng thái năng lượng tự nhiên, lành nhất. Bước 2: Lập trình hóa (programming) năng lượng cho đá Đây là bước cao cấp hơn, có 2 lối suy nghĩ chính: 1 là nên nhờ những người cao tay hoặc nhà sư nạp năng lượng cho đá, lối này thường ở các nước phương Đông là nhiều; lối thứ 2 hay gặp ở các nước Châu Âu là tự mình nạp năng lượng cho đá, lúc đầu có thể yếu nhưng nó hợp với mình hơn và đi theo mình mãi mãi, quy chế giống như bình ắc quy- nạp năng lượng tích cực lúc mình đang khỏe mạnh, vui tươi, thành công và sử dụng dần lúc mình mệt mỏi, buồn rầu hoặc ko thành công lắm. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy sẽ tạo ra một mối liên kết giữa người chủ và viên đá của mình. Một số kinh nghiệm về cách thức nạp năng lượng cho đá của tôi như sau: 2 tay để trên viên đá đã được rửa sạch, tư thế lưng thẳng, lưỡi đóng vào huyệt ngân giao, hậu môn hơi nhíu để nối mạch nhâm- đốc; hít khí vào và nén lại tích tại huyệt thần đạo và xuất ra theo cả 2 tay đi vào huyệt đại lăng (nguyên huyệt, hành thổ kinh thủ quyết âm tâm bào) và xuất ra huyệt lao cung (huỳnh huyệt hành hỏa kinh thủ quyết âm tâm bào); lưu ý là phần huyệt lao cung của 2 tay phải áp thật sát viên đá, cảm giác có luồng khí liên tục đổ từ huyệt thần đạo (luân xa 4, chủ về tim) đổ vào lao cung 2 tay vào viên đá sao cho đến khi có cảm giác tay giống như có 1 lực từ viên đá đẩy ra là được. Bước 3: Tạo mối liên kết với đá Khi đã nạp năng lượng cho đá, cần hiểu hơn về hành vi năng lượng của từng loại. Có thể phân là 3 loại chính: 1. Loại có tính phát tán khí cao: dành cho người mới biết về đá- hoặc là người có khả năng điều khiển năng lượng cho mục đích riêng. Điển hình của loại này là thạch anh hồng, mã não, mắt hổ… những loại này dễ điều khiển, bảo gì nghe nấy, không có khả năng không nghe lời bởi chúng vốn lành, không cương mãnh quá. Với người mới biết về đá thì có thể sử dụng những loại như trên. Ở phương Tây, các dòng này thường được xếp vào họ “enhance” tức tăng cường, bồi bổ… Những người hay phong thủy, nếu trong điều kiện muốn sử dụng khí lực của chính mình để cải thiện trường khí năng lượng cho ngôi nhà, bệnh nhân thì dùng loại này rất phù hợp bởi khả năng dễ điều khiển theo ý mình của nó. 2. Loại có tính chặn tà khí cao: dành cho người biết sâu hơn về đá. Loại này nó có mức level năng lượng cao hơn một bậc. Thường được xếp vào họ “ground” hay “protect”tức chặn tà. Điển hình là tourmaline đen. Bản thân loại này nó có sẵn khả năng chặn tà tự nhiên rất mạnh, nên đôi khi nó không thích bị điều khiển bởi một lực nào khác. Do đó với người làm phong thủy sẽ sử dụng tùy từng mục đích, lúc xác định các tình huống làm mạnh phong thủy chỉ bằng lực tự nhiên từ đá thì dùng loại này rất phù hợp, còn nếu sử dụng trong các mục đích cần thêm khí lực của mình mới đủ mạnh thì sẽ không sử dụng loại này. 3. Loại có linh tính : loại này xin phép không nói tên ra. Nó có tính liên kết rất chặt với người sử dụng, người khác thường khó cảm nhận khí của nó lúc đầu (nên đánh lừa cảm giác của rất nhiều người có chuyên môn phong thủy) nhưng khi có liên kết theo thời gian nhiều hơn thì độ cảm nhận năng lượng của nó bắt đầu mạnh lên và trở lên rất mạnh. Loại này tương tác với con người theo 2 cách: trực tiếp là chạm trực tiếp vào nó thì tôi gọi là tương tác đá- người: sử dụng để cân bằng khí thì như cách nạp khí tuy nhiên 1 tay là hút vào theo lao cung bên tay phải, tay trái phát khí vào viên đá tạo thành hình vòng tròn. Cách gián tiếp còn mạnh hơn cách trực tiếp, là lập tức đặt viên đá xuống dưới đất, với người nhạy lập tức có cảm giác rất đặc biệt là dòng khí từ đất đổ lên như được làm sạch, trở nên mạnh mẽ và dương khí, vượng khí hơn rất nhiều và con người gián tiếp được hưởng dòng khí này khi đứng trong phạm vi bán kinh ảnh hưởng của viên đá. Lưu ý là việc đặt trực tiếp xuống đất mạnh gấp 4,5 lần các bạn đặt viên đá trên bàn gỗ, hay là vị trí có vải. Điều này là do hệ nối đất giữa viên đá với đất tạo ra năng lượng cộng hưởng rất mạnh, nếu bị cách đi thì là cách gia giảm năng lượng sao cho phù hợp với người mình- nếu yếu thì đặt lên vật bằng gỗ hoặc vải- nếu muốn mạnh nhanh thì đặt luôn xuống đất hoặc chôn. Ngoài ra ở trình độ cao hơn có thể xoay hướng của viên đá sao cho trục Bắc- Nam trong viên đá trung với trục Bắc - Nam của từ trường Trái Đất, kỹ thuật này có thể làm năng lượng phong thủy của nhà tăng lên rất rất nhiều. Khi đã hiểu bản chất của các dòng đá mình đang sở hữu, thì chúng ta cần thời gian, cần mối quan tâm, cần sự tin tưởng vào sự trao đổi năng lượng giữa tự nhiên với con người thì những lực của tự nhiên mới tương tác trở lại và bồi bổ năng lượng cho con người. Những điều tôi viết ra chỉ mang giá trị tham khảo bởi đó chỉ là những trải nghiệm nghiên cứu của 1 cá nhân, và mỗi cá nhân thì đều có những trải nghiệm với thiên nhiên theo một cách khác nhau. Nếu các bạn có thể áp dụng được sau khi đọc bài viết này thì tôi rất vui còn nếu cảm thấy có gì thắc mắc đều có thể hỏi inbox cho tôi.
  4 likes
 47. Trước tiên xin kính chào các quý ông quý bà cùng toàn thể quý cô chiêu và quý cậu ấm. Hiện nay, mục Tử vi luận giải này rất đông khách, đại bộ phận khách khứa là quý cậu ấm và quý cô chiêu, mới 19 đôi mươi nên còn nhiều sự đời chưa hiểu, thiết tưởng mình đỗ đại học đã là nhớn, biết Hun đã là khôn nhưng khi lạc vào thế giới tiên đoán thì đúng là một kiến thức mới. Hiện nay, theo như tôi quan sát, hầu hết các anh chị, cô bác luận giải ở diễn đàn đều dùng từ ngữ tân thời, rất ít từ ngữ cổ hoặc cũ. Nhưng xem ra nhiều người Trẻ không hiểu và nhiều người xấu số (lá số không đẹp như ý) hay hỏi đi hỏi lại, người này trả lời không ưng thì tưng tưng chạy qua hỏi người khác. Giá mà khi đi học mà chăm chỉ chịu khó như thế thì tốt cho nước nhà quá. Vì vậy tôi xin mạn phép mở ra mục này để các cô bác, anh chị luận giải lá số đóng góp các kiến giải vào đây để các quý ông bà, quý cô ấm cậu chiêu đọc hiểu một vài vấn đề cơ bản. Với các quý vị nhờ bình giải lá số thì chỉ nên đọc hiểu chứ đừng View như người Anh. Bởi quý vị viết vài dòng cảm xúc vào đây thì sẽ có nhiều điều không cần thiết. Nếu thấy nhất thiết phải viết thì nên đọc kỹ trước khi đặt tay gõ phím hỏi về vấn đề mình chưa hiểu. Rào trước, Chắn sau như vậy thiết nghĩ cũng đã cạn lẽ. Xin phép quý vị cho tôi vào thẳng vấn đề cần vào như sau: 1/ Không còn là trinh nữ trước khi động phòng hoa trúc: Việc này không nhất thiết cứ phải là quan hệ với người ngoài rồi mới lấy chồng. Hoàn toàn có thể quan hệ với người chồng trước khi cưới và đăng ký kết hôn. 2/ Phải lập gia đình muộn mới tránh được hình khắc chia ly: Muộn là từ tầm 30 tuổi trở đi, Sớm là từ 24 tuổi trở về trước, Trung bình là tự hiểu. 3/ Giải pháp để tránh hình khắc ly dị: muộn lập gia đình, làm lẽ, cưới hỏi dở dang người này rồi lấy người khác, cưới đi và cưới lại 4/ Cưới đi và cưới lại: Là việc hi hữu, ví như vì ở xa nhau nên phải tổ chức cưới ở 2 nơi, bái gia tiên 2 lần, hoặc cưới chui trước khi cưới thật, tức là ra phường làm đăng ký kết hôn hoặc lấy được giấy đăng ký kết hôn rồi về nhà làm lễ bái gia tiên ở 1 trong 2 họ, Hiện nay thiên hạ rất chuộng cái vụ cưới đi rồi cô dâu lẳng lặng bỏ về nhà đẻ, sau đó chú rể mới lóc cóc đi đón dâu về lần nữa. Để gọi là qua 2 lần đò đểu. Vì là đò đểu nên chẳng có gì đảm bảo cái sự giả dối cố ý được biện hộ là chữa mẹo với chẳng méo này có tác dụng gì cả. Chồng 5 thê 7 thiếp vẫn cứ diễn ra, vợ thì có cả bộ sưu tập người tình thì vẫn chẳng tránh khỏi. Thế thì chọn giờ lành tháng tốt làm gì hay tại thầy bói dốt? 5/ Kim lâu đối với nữ nên không được lấy chồng: 1 lần ân ái cũng nên vợ chồng, nếu nói dại chỉ 1 lần nghịch dại mà có thai, vậy lúc nghịch dại ấy ai xem ngày xem giờ cho? Yêu thì Cưới, đó là nét văn hóa của dân tộc Việt, "Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên?", "Ngày xưa ai cấm duyên bà, mà nay bà già bà cấm duyên tôi?", "Hùng Vương kén rể thời nay: Xe bốn bánh, Cánh 2 bên, Lên thang máy (nhà biệt thự cao hơn 5 tầng phải đi thang máy chứ ko phải loại trung cư vớ vỉn) Như vậy Kim lâu hay không, không quan trọng trong việc cưới chồng, bởi nếu quan trọng thế thì sao lúc đẻ con ko tính chuyện kim lâu, chồng thì chỉ sống được vài chục năm cùng mình (lâu hơn cha mẹ mình) nhưng thường thì chồng không sống lâu hơn con mình (Ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con cái). Vậy rõ ràng cái chuyện trăm năm kia là sống với con, con cái lo ma chay - hiếu hỉ cho cha mẹ, quan trọng thế sao không Kiêng? hay sướng quá nên quên mất việc kiêng cữ? 6/ Cải số: Quả có vài trường hợp lá số phán Tử vong, đương số quả nhiên có nhìn thấy Quỷ Môn Quan. Nhưng được cứu giải. Nên không phải xuống mười mấy tầng địa ngục an dưỡng. Đó là những trường hợp hi hữu và không phải tất cả những người có cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đó đều được cứu giải như thế. Mình không chết thì người khác chết, số trời đã định ngày hôm đó Tử thần với lưỡi hái Đầu lâu phải gom đủ 3000 đầu lâu vào cái túi đen ngòm, nếu không đủ thì bị phạt, không nhẽ cái lão Sư cọ mốc với lưỡi hái dài ngoằng đó nhận hối lộ của quý vị để giết người khác thế thân cho quý vị hoài? Rõ là không rồi. Như vậy việc cải số cũng giống như việc thi Hoa hậu thế giới vậy, cả năm chỉ có 1 người đăng quang ngôi vị cao nhất mà thôi. Chứ cải được số thì sao không làm cho lá số đẹp cả 12 cung số luôn đi, chỉ cải mỗi cái cung Phu Thê hay Tử tức xấu hoắc để làm gì? vậy cung này tốt lên thì cung nào sẽ xấu đi đây? Tử vi không phải là cái để mọi người xoay chuyển càn khôn mà chỉ để con người nhìn vào đó để chuẩn bị tâm lý cũng như cách ứng xử sao cho tốt nhất trong hoàn cảnh đó mà thôi. Nhưng không có nghĩa là khoanh tay chịu trói, Tức biết được tháng này mình bị mất tiền có thể do bị cướp hoặc bị vay đểu. Thì mình phải tự đưa ra đối xách là cướp thì phải truy hô, vay đểu thì chỉ cho vay ít thôi. 7/ Giầu có đừng vội mừng, nghèo khó đừng vội lo: Biết số mình nghèo, bon chen cũng chẳng lợi gì thì đừng lấy đó làm buồn, mà hãy nghĩ đến việc mình sống có hạnh phúc không, người ta giầu có mà con cái ăn tàn phá hại thì có hạnh phúc không? kiếm tiền nhiều để vợ chồng nem chả mà vẫn chung giường, con cái hút sách mà vẫn đi du học thì khi về già có sướng không? Giầu mà không sang chẳng bằng nghèo khó mà đứng đắn. Sống ở trên đời, cần có 1 cái tâm cùng với cái tầm chứ không phải tiền bạc và địa vị. 8/ Tuổi còn trẻ quá (dưới 25) thì không nên tìm hiểu quá sâu về tương lai xa: Tầm tuổi này chỉ nên biết tương lai gần trong 5 năm tới chứ đừng tham lam mà hỏi thông cả đến lúc vào hòm. Cuộc đời này chỉ có 18% là những điều tuyệt vời, với 2% may mắn, còn lại có đến 80% những điều không may. Vì thế hầu hết xem số nói về điềm gở nhiều và dễ hơn điềm lành. Nhưng với số lượng điềm lành nhỏ bé ấy lại làm lên cả 1 kỳ tích về cuộc sống con người. Vì vậy, hãy nhìn gần để dễ làm, đừng nhìn xa quá mà thêm mệt mỏi. 9/ Tỷ phú tại Thiên, Triệu phú nhờ tích góp, đổi giờ sinh để làm gì?: Giầu không phô, nghèo không xấu hổ. Nếu đã biết số mình nghèo thì cố mà tích góp, để một mai mưa gió đau ốm còn có cái dùng, chứ nợ nần là tự mình bán danh dự của mình đi rồi. Bởi nhỡ một mai chết đi, gánh nợ đó đổ lên đầu ai nếu ko phải là người thân ruột thịt trong nhà? Vì vậy dù giầu hay nghèo thì cũng nên khiếm tốn. Đừng xừng sực đổi giờ sinh, ngày sinh. Nếu đã không biết thì cần làm rõ trước, khi đăng tin lên cần kiểm tra lại kẻo đến lúc người giải đã luận giải cả tràng rất dài rồi mà cuối cùng là sai giờ sinh. Nếu quý vị đi xem mất phí, sẽ có bao nhiêu người nhìn quý vị? người ta đang xếp hàng chờ đến lượt mà lại bị 1 kẻ lãng nhách xếp trước. Như thế là không lịch sự. Đổi giờ sinh, chắc gì đã có lá số tốt hơn 10/ Vợ chồng có ngày xa cách: Xa cách không có nghĩa là ly dị, nhưng lại có ý nghĩa là chia ly tạm thời. vì dận nhau hoặc vì công tác, không thể luận giải chính xác được là vì sao. 11/ Bị làm sao đó: Làm sao là làm sao thì có nhiều trường hợp, nhưng tựu chung là muốn biết nguyên nhân và kết quả, Tử vi không thể chỉ rõ được vấn đề, ví như đụng xe hay đâm xe? đụng thì chỉ là va quệt nhẹ, còn đâm xe thì nặng rồi. Nhưng ai đâm ai và xe đâm là xe gì thì chịu nhé, chỉ có Chúa mới biết nó là cái gì và như thế nào. Khoa học cũng như Tử vi không bao giờ trả lời Tại sao mà chỉ giải thích như thế nào. Đừng hỏi tại sao con người lại sinh ra trên trái đất này mà không phải là ở 1 Ngôi sao cô đơn nào đó trong vũ trụ. Không ai và không bao giờ bạn có câu trả lời. 12/ Sao này và sao kia: Nếu quý vị chưa thông tường hoặc chưa thuộc được ý nghĩa cũng như sự phối kết hợp giữa các sao thì không nên đưa ra những câu hỏi về các vì tinh tú này để tránh chuyện tranh cãi nhiều hơn là trao đổi học thuật. Người luận giải thực sự không có hứng thú đàm đạo với quý vị về vấn đề này (hầu hết là thế) 13/ Học giỏi không đồng nghĩa với giầu có và ngược lại: Cuộc đời là thế đó, quý vị có 1 quá khứ học hành siêu việt, nhưng chẳng có gì đảm bảo là quý vị có 1 tương lai sáng về tiền bạc cả. Tiền và Tài không phải lúc nào cũng song hành với nhau Ngày hôm nay có thu nhập cao thì đừng vội mừng, bao giờ nghỉ hưu ở tuổi 60 thì hãy phán xét việc bói toán là trò nhảm nhí. 14/ Giầu nứt đố đổ vách mà không bền: Ai cũng có 1 thời kỳ 10 năm phát đạt, nhưng không phải cả 10 năm đều phát mà có năm được năm hòa. Nhưng tổng kết là tốt và rất tốt. Cái ngưỡng 10 năm tốt đó nó thể hiện ở con số dưới đáy và ở giữa mỗi cung số. Quý vị có thể xác định được cho mình ở khoảng tuổi nào, ví như Mệnh là số 3 và khoảng thời gian tốt nhất cho mọi vấn đề của cuộc sống có thể là từ 23 đến 32 tuổi bởi cung kế tiếp là cung 33, nếu vận hạn tốt ở cung 43 thì thời kỳ tốt đẹp đó là từ 43 đến 52 tuổi. v.v... Đời người thường chi có 1 thời ký 10 năm này thôi, thường thì chỉ có một vài trường hợp đắc cách mới có 2 vận tốt, có thể là ở cung 33 và cung 53 tuổi, tức cung 43 tuổi ko tốt hoặc hơi xấu so với bình thường. 15/ Mất điện thoại có tìm lại được không? hay các câu hỏi đại loại như thế: Vậy mất người yêu có lấy lại được không? đâu cần bói toán gì cũng đoán được mà. Rất ít trường hợp Tử vi có thể đoán được, nên đi tìm các phương pháp tiên đoán khác thì hơn. Mong các quý vị giải số tiếp phím
  4 likes
 48. MỘT SỐ TIÊU CHÍ CƠ BẢN KHI NHẬN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG DƯỚI GÓC NHÌN TỪ ĐỊA LÝ PHONG THỦY LẠC VIỆT Tác giả: Longphibaccai – Nguyễn Quốc Duy Thành viên nghiên cứu Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương Hướng dẫn: Thầy Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh 1. Sơ lược Phong Thủy và Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt: Phong Thủy được sử dụng từ lâu trong nền văn minh Phương Đông, nó cũng như Tử Vi, Bốc Dịch, Đông Y, Xem Tướng... đều là những phương pháp ứng dụng với phương pháp luận của thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Bản thân lý thuyết này đã thất truyền và rất mơ hồ, trí thức hiện đại không hiểu được những thuật ngữ, khái niệm về những thực tại mà nó phản ánh. Bởi vậy – chính vì tính mơ hồ và thất truyền ấy – nên một thời gian rất dài khi tiếp xúc với nền văn minh Phương Tây, khoa Phong thuỷ đã bị liệt vào loại "mê tín dị đoan”. Mặc dù hiệu quả của nó trên thực tế chính là nguyên nhân để nó tồn tại hàng ngàn năm trong xã hội Đông phương. Trước sự tiến bộ ngày càng nhanh về tri thức của khoa học hiện đại, môn Phong Thủy được các nhà khoa học Tây Phương nhìn nhận như một đối tượng nghiên cứu khoa học. Họ đã tổng hợp lại từ khoa học thực nghiệm hình thành nên khoa học lý thuyết và thấy rằng: Phong Thủy là một bộ môn khoa học. Ngày nay nó được ứng dụng nhiều trong cuộc sống, từ các nước như Trung Quốc, Singapor, Malaysia, Anh, Pháp, Mỹ… cho đến Úc. Với các viện và các trường dạy Phong Thủy như: Australian Academy of Feng Shui, International Academy Of Feng Shui (UK), The American Feng Shui Institute (USA), Singapore Feng Sui Centre… Theo nhà nghiên cứu Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh – Giám đốc trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương: “Lịch sử của dân tộc Việt trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huyền vĩ ở miền nam sông Dương Tử. Người Việt tự hào là dòng dõi của Cha Rồng - biểu tượng của sức mạnh vũ trụ - và Mẹ Tiên - biểu tượng của trí tuệ siêu việt. Trí tuệ vũ trụ này chính là nội dung của danh xưng văn hiến Việt. Cùng với nền văn minh cổ đại huyền vĩ khác là văn minh Ai Cập, nền văn hiến huyền vĩ của dân tộc Việt cũng bị sụp đổ ở thế kỷ thứ III trước Công Nguyên ở bờ Nam sông Dương tử. May mắn cho văn minh Ai Cập đã để lại những chứng tích cho sự tồn tại của nó. Đó chính là những kỳ quan của thế giới hiện nay. Một trong những di sản kỳ vĩ đó là Kim Tự tháp, mà cho đến ngày nay, trí thực hiện đại đầy tự hào vẫn còn phải bàng hoàng chiêm ngưỡng. Nhưng văn minh Việt khi sụp đổ chỉ để lại những giá trị văn hoá phi vật thể, trong nền văn minh Đông phương kỳ bí đến huyền vĩ mà cho đến nay người ta cũng không thể hiểu nổi bản chất đích thực của nó. Một trong những sự kỳ bí huyền vĩ trải hàng thiên niên kỷ cho đến bây giờ, chính là phương pháp ứng dụng trong Phong Thủy.” Được phục hồi từ những mảnh vụn còn sót lại từ các tài liệu cổ xưa, nhà nghiên cứu Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã xây dựng lại bộ môn Phong Thủy đã thất truyền với danh xưng là Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt. Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt là một hệ thống tri thức chặt chẽ, nhất quán, hoàn chỉnh, mô tả những quy luật tương tác khách quan và giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề và sự kiện trong phạm trù của nó có khả năng tiên tri. Trong nền văn minh Hán có 4 trường phái: Loan Đầu, Bát Trạch, Hình Lý Khí, Huyền Không thực chất là 4 yếu tố tương tác cơ bản trong hệ luận nhất quán của Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt (1), bao gồm: a. Trường phái Loan Đầu: Cổ thư chữ Hán coi đây là một trường phái ứng dụng độc lập có thể tiên tri, chính là cảnh quan môi trường thiên nhiên chung quanh ngôi gia với những quy luật tương tác được mô hình hóa và ảnh hưởng đến ngôi gia. b. Trường phái Bát Trạch: Ảnh hưởng của địa từ trường trái đất lên con người thông qua ngôi gia. c. Trường phái Hình Lý Khí: Nói về cấu trúc hình thể ngôi gia. Tức là hình thể ngôi gia, bên ngoài và bên trong. Ảnh hưởng của những quy luật tương tác của yếu tố này với con người sống trong ngôi gia có tính quy luật có thể tiên tri. d. Trường phái Huyền Không: Ảnh hưởng của sự vận động các hành tinh gần gũi trái Đất lên ngôi gia vào thời điểm xây cất và nhập trạch. Dựa vào những yếu tố tương tác cơ bản trên, người xưa đã chọn thế đất tốt để xây dựng cung điện, nhà ở, đền thờ, lăng mộ… giúp cho một gia đình, một dòng họ và cả một cộng đồng dân cư ổn định và phát triển. Với sự phát triển của xã hội thì cấu trúc công trình hiện nay có nhiều thay đổi phù hợp với ngành kiến trúc và xây dựng hiện đại, nhưng những tiêu chí cơ bản trong Phong Thủy cho công trình đó vẫn không thay đổi theo thời gian. 2. Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt và Bất Động Sản Thế Chấp: Cùng với sự phát triển của nền khoa học hiện đại, thuật Phong Thủy càng được công nhận dưới góc độ khoa học, xóa tan màn mây mù về “mê tín dị đoan” như trước đây. Nhiều người xem đó như là cứu cánh cho những biến chuyển trong cuộc sống: kinh doanh phát triển thuận lợi, gia đạo êm ấm, ổn định… Người xưa có câu “Đất lành chim đậu” hay “An cư lạc nghiệp” để nói đến chỗ ở tốt, ổn định thì mọi việc mới suôn sẽ và thuận lợi. Nhu cầu của con người là cần một nơi tốt để ở, để kinh doanh thuận lợi… từ đó họ mới phát triển lên được. Khi thấy được Phong Thủy có ảnh hưởng và tác động lớn thì nhu cầu nhà ở tốt, hợp Phong Thủy trở thành một nhu cầu tất yếu. Trong lĩnh vực Ngân hàng, bất động sản được xem là tài sản thế chấp, đảm bảo cho khoản nợ của một cá nhân hay một pháp nhân. Tài sản thế chấp này là tốt hay xấu về mặt Phong Thủy cho đến nay vẫn chưa được ngân hàng nào trong lĩnh vực ngân hàng nhắc đến, mà vẫn chọn theo cách truyền thống: nên ưu tiên chọn nhà ở ngã 3, ngã 4, có mặt tiền rộng, không nên chọn những nhà đầu voi đuôi chuột… Vậy chọn bất động sản như thế nào là tốt hay xấu để từ chối hay nhận thế chấp? Theo Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt thì bất động sản có thiên hình vạn trạng, nếu nhận thế chấp một bất động sản tốt sẽ giúp cho Ngân hàng an tâm hơn về vấn đề rủi ro trong hoạt động cho vay, đồng thời chủ nhân của bất động sản đó sẽ có hướng phát triển trong tương lai. Và lựa chọn một bất động sản như thế nào là tốt, hợp Phong Thủy mà không ảnh hưởng về sau thì không đơn giản. Sau đây là một số tiêu chí cơ bản để xác định một bất động sản tốt khi nhận thế chấp: a. Đối với bất động sản là căn hộ, nhà ở: - Nên nhận những bất động sản có hình dạng vuông vắn: hình vuông, hình chữ nhật, nhà tóp hậu có đường ranh sau nhà lớn hơn 2/3 đường ranh trước nhà. - Không nên nhận những nhà có hướng xéo với hướng đường đi trước nhà và nhà có hình dạng chữ L, hình tam giác, hoặc hình nhiều góc cạnh lồi lõm. - Hạn chế nhận thế chấp với nhà ở không ở trong hẽm hốc, hẻm cụt, có quá nhiều sẹc và có đường đi ngoằn ngoèo. - Đối với các bất động sản ngay ngã 3 và ngã 4 đường tùy vị trí cụ thể có thể xem xét kỹ để lựa chọn. Những bất động sản tại các vị trí này phù hợp với hoạt động kinh doanh hơn là làm nhà ở. - Nên nhận nhà ở, căn hộ có không khí thoáng mát, không tù túng, ngột ngạt. - Không nên nhận những nhà ở, căn hộ có người mất vì tự tử hay bị điên… - Những nhà ở, căn hộ mà người mua mua lại được từ chủ nhân trước mà người ở trong nhà đó có người đi nước ngoài định cư, hoặc xây nhà mới với giá trị cao hơn thì nhận làm bất động sản thế chấp khá tốt. b. Đối với bất động sản là dự án: chung cư, khu dân cư, khu du lịch nghĩ dưỡng, vui chơi giải trí, dự án tâm linh…cần chọn các dự án có hướng theo trục từ trường của trái đất (Bắc – Nam hoặc Tây Bắc – Đông Nam) để nhận được sinh khí tốt lành cho dự án. Nếu dự án đó được các thế như "Tọa sơn, hướng thủy", “Long chầu, Hổ phục", “Tả thanh long, Hữu bạch hổ” thì có thể giúp cho dự án đó có hướng phát triển trong tương lai. Bên cạnh đó khi nhận dự án làm tài sản thế chấp nên xem xét các yếu tố sau: - Cổng chào/cửa của dự án không phạm các thế sát, hình thể xấu về mặt phong thủy, nó cần phải được cân đối và hài hòa. - Ngoài sự thuận tiện về giao thông thì đường lộ (không phải đường nội bộ của dự án) không được đi xuyên qua dự án dù theo bất kỳ hướng nào. - Môi trường xung quanh như cây cối, hồ bơi, hệ thống nước, vị trí tiêu thủy… cũng cần được xem xét kỹ càng. Có như vậy, mới tránh được những tương tác xấu đối với dự án, giúp dự án tăng sinh khí tốt lành. - Nhiều dự án lớn hiện nay thường làm ao hồ, thác nước, suối nhân tạo, rạch nhân tạo nhưng ít khi chủ đầu tư quan tâm vị trí ao hồ, suối nhân tạo và rạch được đặt ở vị trí nào trong dự án và đặt như vậy liệu có ổn không? Việc đặt ao hồ, thác nước, suối nhân tạo ở vị trí trung tâm dự án, khu vực Đông Nam (tính từ tâm dự án) hay đặt ao hồ, thác nước, suối nhân tạo sau lưng dự án đều phạm vào những qui tắc cơ bản trong phong thủy. - Về mặt kiến trúc xây dựng thì thiết kế của dự án cũng ảnh hưởng đến thịnh suy của dự án, nếu một dự án có thiết kế tốt, không bị bế khí, không bị các thế sát (Thiên trảm sát, liêm đao sát, cô cước sát…), không thiết kế nhiều góc cạnh, lộ cốt (trơ xương)… thì dự án bất động sản đó sẽ phát triển ổn định và phát triển bền lâu, nếu không thì chủ đầu tư có thể bị: lừa đảo, nội bộ lục đục, kiện tụng… gặp nhiều bất lợi, ảnh hưởng đến quá trình trả nợ vay cho Ngân hàng. 3. Kết luận: Bộ môn Phong Thủy là một phương pháp ứng dụng của học thuyết Âm Dương Ngũ Hành, tồn tại hàng ngàn năm trong nền văn minh Đông phương huyền vĩ vì hiệu quả ứng dụng của nó trong cuộc sống của con người, mặc cho sự phát triển liên tục của nền khoa học hiện đại. Và đó là một thực tế không thể phủ nhận, dù người ta nhìn nó với góc độ nào và kết luận nó là cái gì. Dưới góc nhìn từ Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt đối với lĩnh vực Ngân hàng khi nhận các tài sản đảm bảo là bất động sản thì nên xem xét các tài sản đó dưới góc độ Phong Thủy một cách kỹ lưỡng, vì nó ảnh hưởng đến thịnh suy của khách hàng, ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và hạn chế được rủi ro khi Ngân hàng thanh lý tài sản. Tp.HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2017 (1): Tài liệu Địa Lý Phong Thủy Lạc Việt – Lưu hành nội bộ Hình ảnh: Nguồn Internet
  3 likes
 49. Chuyên gia khí tượng lý giải nguyên nhân bão số 7 suy yếu nhanh (TTXVN/Vietnam+) 19/10/2016 19:59 GMT+7 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (19/10), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 đã đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Vị trí và đường đi của bão Haima. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương) Thời điểm 16 giờ 19/10, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Đây là tin cuối cùng về bão số 7. Bão số 7 đã gây gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11 trên vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, sóng biển cao 3-4m. Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng đã có mưa to (lượng mưa từ 16h ngày 18/10 đến 16 giờ ngày 19/10 từ 50-150mm). Tuy nhiên, bão số 7 cũng đã suy yếu nhanh trở thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là vùng áp thấp. Nhận định về lý do này, tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó trưởng phòng dự báo khí tượng hạn ngắn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho rằng khi bão số 7 vào Vịnh Bắc Bộ, bằng việc kết hợp phân tích ảnh mây phân giải cao 10 phút/ảnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương phân tích ảnh radar thời tiết (5 phút/ảnh) và các trạm đo gió, mưa, khí áp tự động (10 phút/lần) ở ven bờ nên đã ước lượng và đánh giá được quá trình suy yếu của bão số 7 sớm hơn các trung tâm quốc tế khác. Đến nay, chỉ Việt Nam xác định là áp thấp nhiệt đới, các trung tâm quốc tế vẫn xác định bão. Bên cạnh đó, theo quy luật hằng năm, vào giữa tháng 10, bão thường đổ bộ vào miền Trung nhưng cơn bão số 7 năm nay hoạt động rất trái quy luật khi di chuyển lên phía Bắc, đi vào Vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh. Không chỉ có sự phức tạp về hướng di chuyển của bão trái mùa, cường độ bão cũng diễn biến bất thường, khó dự đoán khi suy yếu rất nhanh do nhiều nguyên nhân như ma sát với địa hình đảo Hải Nam, đi lên phía Bắc nên chịu tác động của không khí lạnh và đặc biệt là có sự xuất hiện của siêu bão Haima (sức gió cấp 17, tức 210km/giờ) ở phía Đông Philippines. Siêu bão Haima có tốc độ di chuyển đặc biệt nhanh (30-40km/giờ) và áp sát vào Biển Đông đã gây ra tương tác và ảnh hưởng rất nhiều đến cường độ và hướng di chuyển của bão số 7 theo hướng lệch Bắc và yếu nhanh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ đêm nay còn có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động. Ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ đêm nay còn có mưa vừa, có nơi mưa to. Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở khu vực vùng núi thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 19/10, vị trí tâm siêu bão Haima ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, siêu bão Haima di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 16 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 16 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc Hong Kong. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17. Biển động dữ dội. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó là Bắc Đông Bắc mỗi giờ đi được 20-25km. Dự báo thời tiết các khu vực chiều tối và đêm 19/10: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-4, riêng vùng ven biển Quảng Ninh đến Thái Bình đêm có gió giật mạnh cấp 6-7, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-4, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C./. 19/10/2016 19:59 GMT+7Bản in Vị trí và đường đi của bão Haima. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (19/10), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 đã đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Thời điểm 16 giờ 19/10, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Đây là tin cuối cùng về bão số 7. Bão số 7 đã gây gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11 trên vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, sóng biển cao 3-4m. Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng đã có mưa to (lượng mưa từ 16h ngày 18/10 đến 16 giờ ngày 19/10 từ 50-150mm). Tuy nhiên, bão số 7 cũng đã suy yếu nhanh trở thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là vùng áp thấp. Nhận định về lý do này, tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó trưởng phòng dự báo khí tượng hạn ngắn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho rằng khi bão số 7 vào Vịnh Bắc Bộ, bằng việc kết hợp phân tích ảnh mây phân giải cao 10 phút/ảnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương phân tích ảnh radar thời tiết (5 phút/ảnh) và các trạm đo gió, mưa, khí áp tự động (10 phút/lần) ở ven bờ nên đã ước lượng và đánh giá được quá trình suy yếu của bão số 7 sớm hơn các trung tâm quốc tế khác. Đến nay, chỉ Việt Nam xác định là áp thấp nhiệt đới, các trung tâm quốc tế vẫn xác định bão. Bên cạnh đó, theo quy luật hằng năm, vào giữa tháng 10, bão thường đổ bộ vào miền Trung nhưng cơn bão số 7 năm nay hoạt động rất trái quy luật khi di chuyển lên phía Bắc, đi vào Vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh. Không chỉ có sự phức tạp về hướng di chuyển của bão trái mùa, cường độ bão cũng diễn biến bất thường, khó dự đoán khi suy yếu rất nhanh do nhiều nguyên nhân như ma sát với địa hình đảo Hải Nam, đi lên phía Bắc nên chịu tác động của không khí lạnh và đặc biệt là có sự xuất hiện của siêu bão Haima (sức gió cấp 17, tức 210km/giờ) ở phía Đông Philippines. Siêu bão Haima có tốc độ di chuyển đặc biệt nhanh (30-40km/giờ) và áp sát vào Biển Đông đã gây ra tương tác và ảnh hưởng rất nhiều đến cường độ và hướng di chuyển của bão số 7 theo hướng lệch Bắc và yếu nhanh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ đêm nay còn có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động. Ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ đêm nay còn có mưa vừa, có nơi mưa to. Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở khu vực vùng núi thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 19/10, vị trí tâm siêu bão Haima ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, siêu bão Haima di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 16 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 16 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc Hong Kong. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17. Biển động dữ dội. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó là Bắc Đông Bắc mỗi giờ đi được 20-25km. Dự báo thời tiết các khu vực chiều tối và đêm 19/10: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-4, riêng vùng ven biển Quảng Ninh đến Thái Bình đêm có gió giật mạnh cấp 6-7, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-4, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C./. ========================== Chỉ có trên diễn đàn TTNC LHDP thì "lý giải" từ trước khi nó xảy ra và tính chịu trách nhiệm về uy tín trong dự báo: kết quả đúng! Còn các vị xong rồi mới giải thích thì chỉ là giải thích mang tính trực quan và không có khả năng dự báo. Điều này chứng tỏ nhận thức về thời tiết của khoa học hiện đại còn chưa đạt tới yếu tố tổng hợp các quy luật, nên không có khả năng tiên tri. Hay nói đúng hơn là khả năng tiên tri cực kỳ hạn chế. Khoa học hiện đại đã xác định rằng: "Không có tính quy luật thì không có khả năng tiên tri". Qua đó mới thấy được sự huyền vĩ siêu đẳng của nền văn minh Đông phương, khi nó đã chứng tỏ được sự tổng hợp những quy luật vận động và tương tác của vũ trụ, thiên nhiên, xã hội, cuộc sống và con người. Nên nó mới có thể tiên tri được đến từng chi tiết, cho từng hành vi của con người và mọi hiện tượng. Đây ko phải lần đầu tiên và duy nhất TTNC LHDP dự báo đúng.
  3 likes
 50. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VĂN HÓA MINH TRIẾT THƯ MỜI TỌA ĐÀM KHOA HỌC KHÁM PHÁ MỚI VỀ LỊCH SỬ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG Kính gửi:…………………………………….. Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh triết kết hợp với Trung tâm Lý học phương Đông tổ chức Tọa đàm khoa học KHÁM PHÁ MỚI VỀ LỊCH SỬ VĂN HÓA PHƯƠNG ĐÔNG, dựa trên hai cuốn sách Khám phá lịch sử Trung Hoa và Góp phần nhận thức lại lịch sử văn hóa Việt của nhà văn Hà Văn Thùy vừa được NXB Hội Nhà văn ấn hành. Sau hơn 10 năm nghiên cứu, hai cuốn sách vừa ra đời công bố những phát hiện rất mới về lịch sử, văn hóa phương Đông, mở ra chương mới trong việc nhận thức, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc Việt. Kính mời các học giả, các nhà nghiên cứu và các bạn trẻ quan tâm, đọc sách và viết tham luận trao đổi trong cuộc tọa đàm. Tham luận xin gửi về địa chỉ thư điện tử của TTMT:maiminhtriet@gmail.com.Trước ngày 15 tháng 11 năm 2016. Thời gian cùng địa điểm cụ thể : Khai mạc vào hồi 8 giờ 30, ngày 26 tháng 11 năm 2016. Tại Phòng họp lớn Viện NC SENA 35 Điện biên Phủ Hà nội. Thay mặt Ban tổ chức Giám đốc Trung tâm Minh triết Nguyễn Khắc Mai
  3 likes