• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 30/11/2021 in all areas

 1. Như mọi năm, diễn đàn LHĐP mở topic dành cho năm 2020 cho các bạn quan tấm đến Luận Tuổi Năm Sinh Con, thay cho topic 2019 để các bạn tiện theo dõi. Chú ý khi tư vấn: Không gửi bài viết nhiều lần Tuân thủ nội quy diễn đàn Không trao đổi thảo luận các nội dung khác ngoài lề Không hỏi giúp người khác vì trong Lý Học có nhiều lí do tế nhị. Tư vấn và được tư vấn là do DUYÊN và TÙY DUYÊN và trên tình thần tự nguyện của các nhà nghiên cứu. Ưu tiên tư vấn cho các trường hợp mong muốn sinh con năm 2020 trở đi Trước khi tư vấn xem trước: Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Tuổi hợp - xung trong tình yêu Luận tuổi Lạc Việt Tham khảo các bài tư vấn cũ của 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 trong box Luận Tuổi Chú ý: TUYỆT ĐỐI KHÔNG XEM VÀ TƯ VẤN CHO CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG CÓ THAI VÀ TRƯỜNG HỢP HỎI GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC Khi tư vấn chúng tôi sẽ giúp chọn những năm tốt nhất, gần nhất và phù hợp nhất Những năm chúng tôi không chọn hoặc không tư vấn là không phù hợp nên đừng hỏi lại. Gửi nội dung tư vấn theo mẫu sau Chồng: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Vợ: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] - Bảng tra mạng theo Lạc Thư Hoa Giáp Nếu đã có con: [ngày-tháng-năm sinh - Theo Âm Lịch] - [Mạng] ( đã có hơn một con thì mỗi con trên một dòng riêng) Nội dung xin tư vấn: Dự định sinh con năm xyz có tốt không? / Sinh con năm nào thì tốt Nội dung thêm: (lựa chọn, nếu cần thì đưa thêm để tiện việc tư vấn) Ví dụ: Chồng: 16/03/1983 âm lịch - Thiên Thượng Hỏa Vợ: 20/08/1988 âm lịch - Đại Lâm Mộc Con lớn: 15/05/2012 âm lịch Xin tư vấn: Sinh con út năm nào thì tốt
  2 likes
 2. Gem Sky World được Công ty Đất Xanh triển khai ngay khu vực trọng điểm huyện Long Thành, liền kề khu vực Dự án cảng hàng không và sân bay quốc tế Long Thành sắp khởi công. Địa chỉ chính xác của dự án: Quốc lộ 51, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51, nối liền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với Tp. Biên Hòa (Đồng Nai) và Tp. Hồ Chí Minh Đây là nút giao thông quan trọng, đóng vai trò kết nối với nhiều tuyến đường huyết mạch như: cao tốc khác là Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa - Vũng Tàu, Tỉnh lộ 769 Liền kề Cảng hàng không Quốc tế Long Thành Cách khu công nghiệp Long Thành 6km Cách Tp. Hồ Chí Minh 24km theo đường cao tốc đến nút giao An Phú Cách Tp. Biên Hòa 25km theo tuyến Quốc lộ 51 Quy mô Tổng diện tích dự án: 92,2ha Mật độ xây dựng: 50% Diện tích phân lô: 90m2 – 300m2 Quy mô dân số: hơn 18.000 người KDC sẽ được chia thành 6 khu với các giai đoạn thi công khác nhau, cụ thể: Khu Công viên cây xanh Khu phố thương mại Nhà ở liên kế Khu biệt thự Khu thương mại dịch vụ Khu Các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện đại Sản phẩm Theo thông tin ban đầu, dự án Gem Sky World sẽ đưa ra thị trường tổng cộng 4.022 sản phầm gồm: Đất nền: Hiện tại giá bán đất nền dự kiến: 25 triệu/m2 Nhà ở liên kế có sân vườn Nhà phố thượng mại Shophouse Biệt thự Song lập Biệt thự Đơn lập Căn hộ chung cư Các thông tin giá sản phẩm khác vẫn chưa được chính thức công bố. Pháp lý dự án Gem Sky World Đồng Nai sạch hay không? Dự án chỉ mới triển khai xây dựng đầu năm 2020, nhiều người vẫn lo ngại pháp lý dự án Gem Sky World đã đầy đủ chưa? Hiện tại, Đất Xanh Group đã làm việc xong về thủ tục pháp lý với sở xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai vừa chính thức cấp phê duyệt 1/500 cho dự án 92ha và chuẩn bị tiến hành mở bán giai đoạn 1. Sản phẩm được cấp sổ đỏ riêng từng căn >>>> Chi tiết xem tại: Dự án Gem Sky World
  2 likes
 3. BÀN LUẬN VỀ HẠN 49 &53 DƯỚI GÓC NHÌN CỦA TỬ VIHôm nay người viết bài muốn bàn luận về hạn 49 tuổi và 53 tuổi. Trong dân gian ta thường có câu: “ Bốn chín chưa qua, năm ba đã tới”. Câu này muốn nói lên 2 cái hạn liên tiếp trong đời người, vậy bản chất của cái hạn này là như thế nào? Đã có rất nhiều người viết đi tìm hiểu về cái hạn này, Có những người gán cho nó bằng những con số như 4+9 = 13; và 5+3 = 8; thêm cả độ số bát quái … huyễn hoặc nó lên, chẳng phải đó là gọt chân cho vừa giầy đó sao?Nhưng nếu ai biết sơ bộ về tử vi thì thực sự 49,và 53 không có gì lạ cả. Trước hết ai cũng phải thừa nhận : “ KHÔNG PHẢI NGƯỜI NÀO CŨNG MẮC HẠN 49,53 Và nếu ai hiểu về Tử vi sẽ quán xét điều sau: Các cụ ta thường có nói đến năm tuổi : 13,25,37,49,và 61 (tính theo tuổi âm lịch). Trong tử vi khi lập Cục tính hạn sẽ có Nhị cục, tam cục, tứ cục, ngũ cục, và lục cục. như vậy ứng với 10 năm đại hạn của từng người theo cục là 2,3,4,5,6. Nếu đại hạn 10 năm tính cho nhị cục thì tương đương là 2,22,32,42… tương tự như vậy thì lục cục sẽ là 6,16,26,36….Bây giờ ta lại quán xét đến cung tam hợp trong tử vi gồm có Tuất, Ngọ, Dần ; Mão, Mùi, Hợi ; Thân, Tý, Thìn; Tỵ, Dậu, Sửu . Như vậy cứ cách 4 cung ta sẽ được 1 tam hợp cung. Quán xét tiếp đến đại hạn từ : 40 trở đi ( thực ra là từ 42 đến 46 tuổi) so với tuổi mệnh từ 2-6 tùy theo cục lập tử vi của mỗi người, thì đại hạn ngoài 40 tuổi là 1 tam hợp cục với mệnh, như vậy ở tuổi ngoài 40 sẽ luôn tam hợp cục với mệnh đây chính là điểm mấu chốt để các cụ lấy gốc tuổi năm hạn vào 49 tuổi vì các năm 13,25,37, và 61 không phải là tam hợp cục với mệnh. Ta lại thấy, tuổi 53 cách tuổi 49 đúng 4 cung. Cũng là 1 tam hợp cục. Đến đây mọi người chắc sẽ hiểu là trong tử vi quan trọng nhất là tam hợp Mệnh, Tài Quan, thì năm 49 tuổi và 53 tuổi gốc hạn đều vào ở cung này. ( Duy chỉ có cục nhị thì tuổi 49, 53 sớm trước 1 năm, việc này cũng giải thích là có người hạn đến sớm vào cuối năm 48 tuổi và cuối năm 52 tuổi).Vậy số nào phải chịu hạn 49, 53 nặng nhất? Đó là những số người có Mệnh không vững, hay nói theo cách dân gian là nhỏ khó nuôi: từ 1-13 tuổi thường ốm đau, hoặc nạn tai nặng, thì đến năm 49 tuổi và 53 tuổi sẽ dễ bị lại, và tất nhiên hạn chính sẽ không nặng bằng hạn chiếu được.Điều xấu nhất của hạn 49,53 là trong cung hạn này có đủ bộ Không Kiếp có thể dẫn đến táng mạng. Vậy những ai có thể có hạn 49 53 đủ bộ này ?? đó là những người có cung tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu và Mão, Mùi, Hợi và phải là người sinh vào giờ Dần, Thân và giờ Thìn, Tuất . Tuy nhiên mọi người không nên lo lắng xác suất gặp được điều này là rất khó. 12 người mới có 4 người đóng cung mệnh tại đó trong 4 cung đó lại xác suất 12 người có cung đó mới có 4 người sinh vào giờ đó. Và mệnh yểu thì mới táng mạng được. Còn tuổi 49, 53 hạn thì thường vào những người tuổi nhỏ hay ốm đau dặt dẹo thì sẽ bị, nhưng bù lại thì từ tuổi 13 đến 48 người ta thường được thành công hơn người. Đây cũng chính là luật trời lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu. và hạn 49,53 có người nặng nhẹ khác nhau. Là số nên không ai giống ai. TL -26/12/2016
  2 likes
 4. Nội dung quẻ thẻ số 34 của cháu là: CẦU DANH Rồng ốm phun mưa gặp tai ách Bệnh tình đeo đẳng việc chưa nguôi Biến họa bay Cao rôì có lúc Hãy lên thủ cựu Đợi thời lai GIA TRẠCH Mộng là thường thường lo để Dạ Vì Đâu nên Rỉ Hại lứa châu Tự mình chỉ biết nhiêù vàng Ngọc Chẳng nghĩ tiền nong đọa ngục sâu CẦU TÀI Chưa Gặp ơn trời Kém thể lực Đương cơn đất phẳng nổi phong châu Xem người có tà Kinh luân đó Làm vụng Thì Thành Sự vụng thôi CẦU HÔN Nhân duyên 1 đoạn tự trời Định Đừng tin người Ngòai nói Đảo điên Muốn bẻ hoa đồng nên Để mắt Xin đừng nhầm lẫn với Hoa tiêu TẬT BỆNH Có bệnh nên cầu Phúc cho kẻ khó ăn mày XUẤT HÀNH Khi đi Hứa Hẹn chóng Quay về Mắc mứu sự gì đến thế nguy Trong khoảng Đường trường nhiều cách trở Kíp Cầu Thần giúp mới không nguy THẤT VẬT Ai hay tỏ lối lại Đi đừơng Biết chốn Mà tìm vốn nhẹ thương Chẳng Thấy Tự Nhiên rồi Khắc thấy Bụi trần hay chửa Gặp Mà hay BẢN MỆNH Thuyền đi Gió thổi Tạt ngang Nắng mưa thời tiết Rõ ràng đổi Thay Rồng thiêng ở chốn Bãi lầy Họa Tan phúc laị tới ngay ấy Mà
  2 likes
 5. Nhu cầu về thưởng thức cà phê ngày càng tăng cao do đó, rất nhiều những cơ sở kinh doanh cà phê lớn nhỏ đua nhau mọc lên. Với những quán cà phê, nhà hàng, khách sạn,… thì việc sở hữu chiếc máy pha cà phê chất lượng sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ của cơ sở mình. Nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện để đáp ứng được cho cơ sở kinh doanh của mình một dòng máy cao cấp, chất lượng nhất. Do đó bạn vẫn có thể lựa chọn những dịch vụ cho thuê máy pha cà phê để được trải nghiệm những dòng máy cao cấp và đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của mình. Vì sao bạn nên lựa chọn một chiếc máy pha cà phê? Việc sử dụng máy pha cà phê sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian để có thể làm được nhiều việc khác. Tiết kiệm được nguyên liệu khi những chiếc máy pha cà phê này có thể đo lường được số lượng nguyên liệu một cách lý tưởng với những công thức pha chế rõ ràng. Bạn sẽ không cần lo lắng việc lấy thừa hoặc thiếu nguyên liệu sẽ làm giảm chất lượng tách cà phê. Từ đó có thể tiết kiệm được nguyên liệu cho quán của bạn. Thành phẩm những tách cà phê được làm từ máy pha cà phê bao giờ cũng sẽ thơm ngon, đậm đà chuẩn vị và mang tính đồng đều nhau. Tiết kiệm được sức lao động. Nếu bạn mới mở quán kinh doanh cà phê mà chưa có đủ kinh phí để thuê nhân viên thì việc sử dụng máy pha cà phê sẽ giúp bạn được rất nhiều đấy. Trường hợp nào bạn nên thuê máy pha cà phê? Cùng tìm hiểu xem nên thuê máy pha cà phê trong những trường hợp nào để phù hợp: Khi bạn mới mở quán kinh doanh cà phê và chưa có kinh nghiệm Khi đầu tư vốn mở quán kinh doanh thì việc đầu tư một máy pha cà phê cũng chiếm một khoản khá lớn trong ngân sách của bạn. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm để lựa chọn dòng máy phù hợp hoặc chưa đủ kinh phí thì có thể cân nhắc đến phương án thuê máy pha cà phê. Vì nếu bạn mới mở quán thì vẫn chưa xác định được những yếu tố sau: – Lượng khách quán bạn thu hút được nhiều hay ít – Loại thức uống nào sẽ được thực khách ưa chuộng – Bạn có thể duy trì được việc kinh doanh của mình trong thời gian dài hay không Do đó, việc thuê máy pha cà phê không những giúp bạn tiết kiệm chi phí mà còn hạn chế được rủi ro trong kinh doanh. Tổ chức sự kiện ngắn hạn tại văn phòng hoặc khách sạn Những văn phòng công ty cũng có thể lựa chọn thuê máy pha cà phê trong những trường hợp sau: – Một sự kiện diễn ra trong thời gian ngắn tại công ty, nói không có sẵn máy pha cà phê để phục vụ. – Công ty sắp tới sẽ đón những vị khách quan trọng đến làm việc tạm thời,… Như vậy việc thuê máy pha cà phê cao cấp trong những trường hợp này sẽ hợp lý hơn là phải đầu tư mua một dòng máy chất lượng nhưng chỉ sử dụng trong một vài dịp ngắn ngủi. Giá thuê máy pha cà phê sẽ phụ thuộc vào chất lượng máy và thời hạn thuê Khi thuê máy pha cà phê, bạn có thể thuê được những dòng máy chuyên nghiệp, sản phẩm mới hoặc cũ, sao cho phù hợp nhu cầu của bạn. Do đó, mức giá thuê sẽ tùy thuộc vào chất lượng, thời hạn mà bạn thuê. – Thời hạn thuê theo ngày: Với thời hạn này mức gia sẽ giao động từ 700.000 đồng cho đến 1.000.000 đồng mỗi tháng (tùy thuộc vào giá trị của máy). Nếu bạn muốn thuê trong thời hạn dưới 12 tháng thì phí thuê sẽ giao động trong khoảng 1.000.000 đồng cho đến 6.000.000 đồng mỗi tháng. Bạn cần lưu ý rằng máy cho thuế thường sẽ là sản phẩm cũ. – Thời hạn thuê dài: Nếu thời hạn thuê dài hơn, bạn có thể thỏa thuận thuê máy mới với mức giá “thân thiện” hơn so với thuê ngắn hạn. Nếu cam kết sản lượng cà phê tiêu thụ khi thuê máy pha cà phê thì mang lại lợi ích gì? Nếu khi mua cà phê của công ty mà bạn thuê máy pha và có khả năng cam kết sản lượng thì với những tháng đạt được chỉ tiêu, bạn sẽ được thuê máy miễn phí. Còn nếu bạn không cam kết được thì có thể thương lượng để thuê máy với giá thấp hơn. Về những dịch vụ kèm theo khi thuê máy pha cà phê Khi thuê máy thì dù là sản phẩm mới hay cũ thì vẫn cần phải đảm bảo chất lượng và hoạt động tốt. Đây là vấn đề mà nhiều người sử dụng quan tâm và không muốn bất cứ rủi ro nào xảy ra khi đã bỏ một khoản tiền để thuê máy. Do đó, bạn cần thỏa thuận những điều kiện đi kèm chính đáng khi thuê máy với cơ sở cho thuê máy pha cafe nhé. Một chiếc máy pha cà phê hoạt động tốt hay bị lỗi cũng đều cần được chăm sóc, sửa chữa đúng cách. Do đó, chỉ những cơ sở cho thuê máy pha cà phê mà bạn đã thuê mới biết rõ được tình hình, thông tin về máy để hướng dẫn bạn làm tốt việc pha chế hay vệ sinh máy hằng ngày. Đồng thời họ cũng sẽ là kiểm tra định kỳ cũng như hỗ trợ bạn khi xảy ra sự cố về máy. Với bài viết trên đây hy vọng sẽ cung cấp được cho bạn những thông tin hữu ích khi đang băn khoăn có nên thuê máy pha cà phê hay không để có thể giúp bạn giải quyết được nỗi lo tài chính. Mọi thắc mắc hoặc có nhu cầu thuê máy pha cà phê, vui lòng liên hệ: Hotline: 0904 628 278 hoặc truy cập website: Devafood.vn để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí!
  1 like
 6. TỔNG QUAN NĂM NHÂM DẦN 2022 VẬN KHÍ KIM BẠCH KIM QUẺ CHỦ ĐỖ TỐC HỶ Kính thưa Quí Vị, Chúng ta lại chuẩn bị tiễn một năm 2020 đầy khó khăn và dịch bệnh, hướng tới một năm Nhâm Dần tốt đẹp hơn. Theo thông lệ hàng năm thì cứ vào tháng Chạp, tôi luôn có những bài dự báo về các dù tốt hay xấu thì theo quan điểm của Tôi nó không phải là điềm gở nếu dự báo một điều gì đó không tốt. Vấn đề Vận của một năm là sự quyết định của “Thượng Đế” và chúng ta cũng chỉ cố gắng dựa vào những tri thức cổ kim để đoán định được những gì có khả năng xảy ra. Do đó, những dự báo sớm hàng năm đều là những thông tin giúp chúng ta có một sự ứng biến phù hợp với VẬN mang tính qui luật của tự nhiên Quẻ Chủ : ĐỖ - TỐC HỶ (ngày mùng 1 tháng Giêng năm NHÂM DẦN Quẻ Độn: Cảnh - Xích Khẩu Huyền không lạc việt phi tinh: Thuận Ngũ Hoàng nhập trung cung, nghịch Nhất Bạch nhập trung cung Thiên Can Nhâm-Thủy tương sinh Địa chi Dần –Mộc (Thiên can sinh Địa chi) Lạc thư hoa giáp : Vận khí KIM BẠCH KIM Điều đặc biệt của năm nay chính là Thiên Can sinh Địa Chi là sự hài hòa, thuận lợi và Huyền không phi tinh năm nay cho thấy vạn vật quay trở lại vị trí “chủ nhà” hay còn gọi là “PHỤC VỊ” Lý học đông phương có câu “Vạn vật qui ư thổ” nghĩa là mọi thứ kết thúc đều quay trở về với đất. Kết thúc để lại khởi đầu một chu kỳ mới và đó chính là ý nghĩa của năm nay. 1. Kinh tế - Dự báo xấu cho nền kinh tế toàn cầu và Việt nam chúng ta cũng không ngoại lệ. - Ngoài việc kinh tế lao dốc do dịch bệnh thì chiến tranh thương mại sẽ lại có xu hướng gia tăng. Các nền kinh tế lớn lao đao sẽ ảnh hưởng lớn tới thương mại và kinh tế toàn cầu - Kinh doanh theo lối cũ sẽ được thay thế bằng các phương cách mới, xu thế mới và sẽ là phương thức của những năm tiếp theo - Chứng khoán năm nay khả năng sẽ là một năm mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư nhưng trái lại tiền ảo sẽ rơi vào trạng thái bất ổn dễ phá sản. - Ngân hàng dự báo sẽ có một năm phát triển tốt từ sau quí 2 - Nghành du lịch tiếp tục gánh chịu thiệt hại tới ít nhất là quí 3. - Dịch vụ giải trí cũng sẽ cần tới ít nhất quí 2 bắt đầu trở lại hoạt động bình thường. 2. Bất động sản - Bất động sản năm nay vẫn sẽ là kênh đầu tư chính và sẽ rất tốt cho nhà đầu tư không dùng dòn bẩy tài chính từ ngân hàng. - Cho dù các dự án bds tiếp tục phát triển mạnh nhưng nó sẽ là năm bất lợi cho những dự án đang đình trệ trong năm 2021 bởi những dự án đó sẽ tiếp tục kéo dài tới ít nhất quí 4 năm 2022. - Các dự án nói chung ở các khu vực phía Tây và Nam của thành phố (tính theo thành phố chính của tỉnh) đều phát triển thuận lợi hơn cả. - Đối với các dự án phía Đông Nam và trung tâm thành phố sẽ gặp nhiều bất lợi như kiện cáo, thị phi. - Các dự án thuộc phía Bắc của thành phố tuy phát triển nhưng lợi nhuận để đầu tư thì không được như mong muốn - Riêng dự án khu vực Tây nam thành phố sẽ có biến động, tuy có lợi nhuận nhưng gặp các vấn đề nảy sinh về thủ tục, kiện cáo, thị phi - Phía Tây bắc thành phố sẽ có những qui hoạch tốt và đây có lẽ sẽ là hướng đầu tư dài hạn của các năm tiếp theo. 3. Nông nghiệp: - Có những cơ hội thuận lợi để phát triển nhưng việc thực thi lại chậm dẫn đến kết quả không như mong đợi - Nông nghiệp xuất khẩu sang thị trường phía Bắc gặp rất nhiều trục trặc,cản trở và có những thiệt hại đáng kể về kinh tế - Những sản phẩm xuất khẩu qua thị trường Đông bắc Á như Nhật bản hay phía Châu Âu phát triển tốt - Dịch bệnh cho lợn lại tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy cơ thiệt hại kinh tế - Các bệnh liên quan tới dịch sẽ ảnh hưởng tới Trâu, bò. - Gà và các loại gia cầm giá cả sẽ tốt hơn. 4. Thiên tai,dịch bệnh : - Có thể nói rằng đại dịch Covid diễn biến ngày càng phức tạp trên toàn cầu, nhưng năm nay chúng ta sẽ có thuốc trị căn bệnh này và dịch Covid sẽ bị đẩy lùi. Khả năng cao nhất là quí 4 năm 2022 chúng ta sẽ đón nhận tin vui. Tuy nhiên trước khi đón nhận tin vui thì khả năng rất cao dịch sẽ có những diễn biến rất xấu ngay sau Lập Xuân. - Khả năng có chiến tranh và xung đột tại các nước bắc Phi, vùng vịnh Persian. - Để phòng núi lửa sẽ gây đông đất mạnh và sóng thần - Dịch bệnh chủ đạo năm tới vẫn là các bệnh liên quan tới đường hô hấp, phổi. 5. Xã hội - Năm 2021 sẽ có những chính sách được sửa đổi cho phù hợp tình hình thực tế. - Nghành giáo dục sẽ lại có những biến động, những vụ việc gây tranh cãi. - Sẽ có những vụ scaldan lớn gây ra bởi mạng xã hội. Trên đây là dự báo các điểm chính của năm Nhâm Dần 2022, tôi hy vọng chúng ta sẽ đón những tin tốt đẹp về việc khống chế được Đại dịch sớm nhất. Chúc quí vị một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an trong năm 2021. Xin trân trọng cảm ơn Hà nội tháng 12 năm 2021 Việt lịch Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương Hoàng Triệu Hải tự Mạnh Đại Quân hiệu Bảo Quang
  1 like
 7. Đối với mỗi con người đất nước Việt Nam thì việc xây nhà là một trong những việc trọng đại trong cuộc đời. Để có thể sở hữu cho mình một ngôi nhà vừa ý, trong mỗi người không chỉ phải cố gắng làm việc và tích góp trong một khoảng thời gian rất nhiều năm. Do đó, khi chuẩn bị xây nhà, mọi người sẽ thường tìm hiểu trường tình quy trình xây dựng, các vấn đề về phong thủy, hướng nhà, tuổi xây nhà. Đặc biệt, phải tính toán, và chuẩn bị thật kỹ để sử dụng tài chính cho hợp lý, tránh tình trạng xảy ra kinh phí phát sinh vượt quá tầm kiểm soát.Do đó, rất nhiều khách hàng đã lựa chọn gói dịch vụ giá xây nhà trọn gói, vậy hiện nay giá xây nhà trọn gói 2022 được tính như thế nào. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!Giá xây nhà trọn gói 2022Tùy thuộc khối lượng thi công và điều kiện mặt bằng mà giá cả vật liệu xây dựng luôn bị dao động trong ngành xây dựng. Nếu khối lượng xây dựng lớn thì áp dụng theo giá tiêu chuẩn và khối lượng thi công nhỏ, địa hình khó khăn hơn, nhà trong hẻm nhỏ thì đơn giá sẽ được điều chỉnh lại.Đối với mặt bằng thi công gặp nhiều khó khăn như, trong hẻm nhỏ, chật chội, ảnh hưởng đến độ khó thi công và xe vận chuyển vật tư thì hệ số cũng theo đó mà chúng tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp khi khảo sát thực tế.Cách tính giá xây nhà trọn gói theo mét vuông cho một nhà phố điển hình với quy mô gồm: 1 trệt, 3 lầu, sân thượng, mái. Với chiều dài căn nhà 15(m), chiều rộng 5(m), ban công 1,2 (m). Mặt bằng thi công thông thoáng.Bạn có thể tham khảo báo giá xây nhà trọn gói tại đơn vị tại công ty TNHH thiết kế thi công xây dựng Nhà Đẹp. Đơn vị chuyên áp dụng các gói xây nhà từ mức tiết kiệm cho đến gói cao cấp, đơn giá xây nhà trọn gói áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh.Báo giá xây nhà trọn góiGói tiết kiệm 5.700.000đ/m2Gạch lát nền: Giá 300.000đ/m2Đá hoa cương: Giá 900.000đ/m2Sơn nước: MaxiliteCửa nhôm PMA: Giá 1.600.000đ/m2Lan can cầu thang: Giá 900.000đ/mdLan can ban công: Giá 800.000đ/mdTrần thạch cao: Giá 140.000đ/m2Thiết bị điện: SinoThiết bị vệ sinh: Bàn cầu Inax, Caesar, giá 3.000.000đ/cáiỐng đồng máy lạnh: Giá 250.000đ/mdChậu rửa chén giá 2.500.000đ/cáiTủ bếp: Gỗ MDF An Cường chống ẩmGói thông dụng 6.200.000đ/m2Gạch lát nền: Giá 400.000đ/m2Đá hoa cương: Giá 1.200.000đ/m2Sơn nước: JotunCửa nhôm Xingfa: Giá 2.000.000đ/m2Lan can cầu thang: Giá 1.100.000đ/mdLan can ban công: Giá 1.100.000đ/mdTrần thạch cao: Giá 150.000đ/m2Thiết bị điện: PanasonicThiết bị vệ sinh: Bàn cầu Inax, Toto, giá 4.000.000đ/cáiỐng đồng máy lạnh: Giá 250.000đ/mdChậu rửa chén giá 3.500.000đ/cáiTủ bếp: Gỗ MDF An Cường chống ẩmGạch lát nền: Giá 500.000đ/m2Đá hoa cương: Giá 1.500.000đ/m2Sơn nước: DuluxCửa nhôm Xingfa: Giá 2.500.000đ/m2Lan can cầu thang: Giá 1.500.000đ/mdLan can ban công: Giá 1.400.000đ/mdTrần thạch cao: Giá 160.000đ/m2Thiết bị điện: PanasonicThiết bị vệ sinh: Bàn cầu Inax, Toto, giá 5.000.000đ/cáiỐng đồng máy lạnh: Giá 250.000đ/mdChậu rửa chén giá 4.500.000đ/cáiTủ bếp: Gỗ MDF An Cường chống ẩm, cánh AcrylicNếu bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và báo giá xây nhà trọn gói chuẩn nhất nhéMọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG X Y DỰNG NHÀ ĐẸPTrụ sở: 12/8F/3 Đường số 8, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCMHotline: 0907 708 199Email: info@thietkenhadep.netWebsite: thietkenhadep.net
  1 like
 8. BlackBerry Curve 9320 là chiếc điện thoại thông minh tầm trung của BlackBerry được ra mắt vào năm 2012. Sau khi được ra mắt sử dụng trên hệ điều hành BlackBerry OS 7 với giá khá phải chăng, điện thoại BlackBerry 9320 nhanh chóng đã thu hút sự quan tâm và sử dụng của hàng trăm triệu người trên toàn thế giới. Và sau đây là một số các thủ thuật và mẹo sử dụng chiếc Curve 9320 này sao cho dễ dàng và thuận tiện. Các mẹo và thủ thuật sử dụng điện thoại BlackBerry Curve 9320 1. Tự động Bật / Tắt Điện thoại di động BlackBerry có một số tính năng thông minh, theo đó chúng sẽ bật hoặc tắt vào những thời điểm cụ thể - bạn có thể muốn bật điện thoại để nó có thể bắt đầu tải xuống tin nhắn 10 phút trước khi bạn thức dậy. Đi tới Tùy chọn - Thiết bị - Tự động Bật / Tắt và sử dụng menu thả xuống để chọn thời gian Bật và Tắt cho các ngày trong tuần và cuối tuần. 2: Tùy chỉnh màn hình chủ Điện thoại di động BlackBerry có thể không cung cấp tính linh hoạt của hệ điều hành Android hoặc iOS, nhưng có một lượng tùy chỉnh đáng ngạc nhiên. Ví dụ, bạn có thể thay đổi kiểu và kích thước phông chữ bằng cách vào Options - Display - Screen Display. Xóa bất kỳ màn hình chính nào trong số năm màn hình chính (Đa phương tiện, Tải xuống, Thường xuyên và Yêu thích) bằng cách chuyển đến: Tùy chọn - Hiển thị - Tùy chọn màn hình chính - Quản lý bảng. 3. Tận dụng phím Convenience Key Theo mặc định, các Phím tiện lợi ở hai bên điện thoại được đặt thành Máy ảnh và BlackBerry Messenger, nhưng chúng hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Nhấp vào Cài đặt - Phím Tiện dụng và sử dụng menu thả xuống để gán các tính năng được sử dụng nhiều nhất của bạn cho một trong hai phím. Các lựa chọn bao gồm: Trình duyệt, Ứng dụng (bao gồm cả Facebook) và Tin nhắn. Cách để tăng thời gian sử dụng pin cho máy của bạn Đóng các ứng dụng khi bạn hoàn tất: Trong một ứng dụng, hãy nhấn phím và nhấp vào Đóng hoặc Thoát. Bật chế độ tiết kiệm pin. Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn. ⇝ Nhấp vào Thiết bị> Chế độ tiết kiệm pin. Chọn "Bật" Chế độ tiết kiệm pin khi mức pin yếu hộp kiểm: ⇝ Tắt các kết nối mạng bạn không sử dụng. ⇝ Trên màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở đầu màn hình hoặc nhấp vào biểu tượng "Quản lý kết nối". ⇝ Nhấp vào kết nối mạng để bỏ chọn hộp kiểm. Nếu điện thoại thông minh BlackBerry của bạn hỗ trợ Wi-Fi, hãy sử dụng Wi-Fi khi bạn đang ở trong khu vực có vùng phủ sóng không dây. ⇝ Trên màn hình chính, hãy nhấp vào khu vực kết nối ở trên cùng của màn hình hoặc nhấp vào biểu tượng "Quản lý kết nối". ⇝ Chọn hộp kiểm "Wi-Fi". Đặt điện thoại thông minh của bạn tự động bật và tắt. ⇝ Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn. ⇝ Nhấp vào "Thiết bị" và bật "Tự động Bật / Tắt". Với những chia sẻ sau đây, hi vọng các bạn sẽ có những thông tin để sử dụng chiếc máy BB Curve 9320 của bạn một cách tốt nhất nhé.
  1 like
 9. Squirt có nhẽ là từ ngữ rất lạ lẫm mang chúng ta, theo các chuyên gia cho biết squirt là hiện trạng xuất tinh âm đạo, tiết đa số chất lỏng sẽ tống xuất ra ngoài qua lỗ niệu đạo khi đã đạt được cảm giác hưng phấn trong khi quan hệ tình dục, sẽ phóng ra rất mạnh bắn thành từng tia nhỏ. Có thể nói là ở nữ giới cũng có khả năng xuất tinh như vậy như ở phái mạnh. Theo nghiên cứu của các chuyên gia thì thể tích chất lỏng sẽ giao động từ 30-150ml. Nó sẽ khiến cho 1 giọt hoặc gần như với thể khiến ướt cả ga trải giường, điều này còn tùy thuộc vào thể trạng của từng phụ nữ. Đây là một biểu thị sinh lý vô cùng thường ngày của phụ nữ, đừng quá sức ép hay suy nghĩ và giễu lúc những chị em bắn tinh nhé, hãy để nó bất chợt. Ví như các anh ko muốn thất đấy là lần cuối mà những chị em Squirt hay Squirting nhé. Squirt là gì? Squirt đây là 1 trạng thái cực kỳ bình thường ở thân thể của các chị em,nếu các anh đã từng thấy người tình hoặc vợ xuất tinh thì các chàng rất may mắn, vì đã trình bày rất khả quan mới với thể giúp đưa bạn tình của mình lên đỉnh, đạt cảm giác hưng phấn, thăng hoa. Squirt mang phải lên đỉnh Trong 1 số trường hợp các chị em vẫn có thể squirt mà vẫn chưa lên đỉnh, nó còn tùy thuộc vào cơ địa của những chị em, cảm hứng lúc ấy, khi tâm cảnh hưng phấn, chỉ cần sở hữu những loại âu yếm, vuốt ve nhẹ thì nàng cũng đã rên lên rồi. Việc phục nữ mang lên đỉnh hay không thì các chàng ko nên Quan sát miêu tả của những chị em, không chỉ dựa vào Squirt là được. Vì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều nguyên tố để cảm nhận được sự hưng phấn, ham muốn và cuồng nhiệt từ bạn tình. lúc NÀO XẢY RA SQUIRT Ở PHỤ NỮ? Đa phần đông người cho rằng squirt ở phụ nữ sẽ giống như nam giới chỉ xảy ra lúc lên đỉnh. Thế nhưng điều này hoàn toàn ngược lại, không phải đàn bà nào lúc lên đỉnh cũng xảy ra trạng thái squirt và trái lại cứ squirt là đạt cực khoái. Squirting là lúc niệu đạo của phụ nữ tiết dịch trong quá trình quan hệ dục tình. Nó mang thể xảy ra khi một đàn bà bị kích thích dục tình, nhưng không nhất định phải đi cùng có cực khoái . lúc nào xảy ra squirt ở phụ nữ khi đàn bà ái ân hoặc thủ dâm vẫn sở hữu thể xảy ra hiện tượng squirt thế nhưng vẫn không đạt được cực khoái. Sở hữu 1 số người nước sẽ phụt ra hồ hết nhưng 1 số khác chỉ ra một tí, ko đủ để gây chú ý.Việc lên đỉnh của chị em cũng khó hiểu ko kém chính bản thân họ. Những biểu thị cực khoái ở mỗi người cộng khá là khác nhau, không hề người nào cũng giống người nào. đông đảo mọi người thường cho rằng khi kích thích điểm G sẽ khiến cho những chị em Squirting thuận lợi hơn. Bởi vì đây là 1 điểm cực kỳ nhạy cảm trên cơ thể của đàn bà nó nằm cạnh niệu đạo, nên sẽ mang kết liên có nhau. Cho nên khi các chị em được kích thích điểm G sẽ với cảm giác như muốn đi tiểu. Nhưng đến nay vẫn chưa với một nghiên cứu nào cho biết rằng việc kích thích điểm G sẽ liên quan đến việc Squirting ở nữ giới. Thậm chí hiện tượng Squirt này với thể xảy ra khi chưa kích thích điểm G. Nguồn ** https://dakhoamientrung.vn/squirt-la-gi-va-nhung-bi-mat-ve-squirt.html
  1 like
 10. Fildena 100mg for erectile dysfunction is a regularly suggested drug for the treatment of erectile dysfunction and for male erectile dysfunction. Drugs for Fildena should be controlled orally. The oral prescriptions in these Sildenafil tablets contain a strong PDE-5 chemical inhibitor compound called Sildenafil that animates the blood course in the penis to make an erection. Men with erection conditions should contact a specialist and discover the measurement to follow the routineness of the dose. Showcased and delivered by Fortune Healthcare, the fildena super active are one of the most generally utilized among men with erection issues. It tends to be expressed that you can recover the sex-related hotness in your existence with your erection, just as the invasion capacity of the penis reestablished to ordinary. For individuals with an erection condition, one of the run of the mill issues is the failure to get seriously testing penile erections, paying little heed to all the assurance to have intercourse and excitement. Involving the dental tablet for this medication can recapture your powers, yet that works until the ordinary Sildenafil will toward the end in your body. Get more info…
  1 like
 11. Đối với các nhiếp ảnh gia, những chiếc túi đựng máy ảnh để bảo vệ phụ kiện quan trọng cũng như thể hiện phong cách riêng là việc rất cần thiết. Đặc biệt, túi đựng máy ảnh bằng da được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi vì vẻ ngoài cá tính, tinh tế và hiện đại. Hãy cùng BH Asia tham khảo ngay top 5 mẫu túi đựng máy ảnh vintage chất lượng dưới đây nhé! 1. TÚI MÁY ẢNH NATIONAL GEOGRAPHIC LARGE SHOULDER BAG Túi máy ảnh National Geographic Large Shoulder Bag là phụ kiện hữu ích và tiện dụng để các nhiếp ảnh gia bảo vệ tối ưu cho những chiếc máy ảnh, ngay cả khi phải di chuyển thường xuyên. Ngoài ra, với vẻ ngoài tinh tế và phong cách, đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các bạn yêu thích phong cách vintage nhưng vẫn muốn pha chút hiện đại, cá tính. Chi tiết sản phẩm: - Khả năng chứa : 1 máy Mirrorless hoặc DSLR, 1 Ống kính - Dây đeo vai của túi dễ dàng điều chỉnh, thích hợp với nhiều phong cách khác nhau tùy sở thích của bạn. - Ngăn nhỏ đặt phụ kiện để đựng các phụ kiện cơ bản ở ngoài để tiện lợi khi lấy ra - Chất liệu bằng vải dày dặn - Kích thước: 31 x 42.5 x 18cm Túi máy ảnh National Geographic Large Shoulder Bag có thể đựng được 1 máy ảnh DSLR với ống kính như Lens Sigma hoặc một máy quay phim mini DV và 1 ống kính. Ngoài ra, túi này có thêm nhiều ngăn phụ bên mặt trước để chứa các phụ kiện đi kèm dễ dàng. Do đó, đây được xem là chiếc túi đựng máy ảnh vintage rất đáng sở hữu. 2. TÚI NATIONAL GEOGRAPHIC AFRICA MEDIUM HOLSTER NG A2210 National Geographic Africa Medium Holster là một túi vai nhỏ gọn với nhiều tiện ích để các nhiếp ảnh có thể dễ dàng đặt vừa máy ảnh DSLR, kèm theo đó là 1 ống kính ví dụ của hãng sigma việt nam. Ngoài ra túi đựng máy ảnh này còn đủ để bạn đặt vừa máy tính bảng mini và các vật dụng nhỏ khác. Với lớp bảo vệ bên trong chắc chắn được làm từ đệm bông dày dặn và cứng cáp, bạn hoàn toàn có thể yên tâm với khả năng chống sốc hay va đập của túi máy ảnh National Geographic này. Tất cả hệ thống được đóng khép bằng dây kéo và đảm bảo mọi dụng vật được cất giữ cẩn thận bên trong mà không bị rơi ra ngoài. Về thiết kế của túi, nhằm mang lại tính tiện lợi cho người sử dụng, túi máy ảnh National Geographic đã thiết kế dây kéo mở túi ở trên đỉnh túi xách. Vì thế, nó rất dễ cho bạn thao tác đóng mở, lấy hoặc cất thiết bị ghi hình, đặc biệt trong trường hợp cần ghi hình nhanh thì tính năng này rất tiện dụng. 3. TÚI MÁY ẢNH Chiếc túi đựng máy ảnh vintage được săn đón nhiều nhất trong Bộ sưu tập túi của hãng National Geographic khi liên tục “cháy hàng” lúc vừa về Việt Nam, với thiết kế hiện đại và tinh tế để bạn có thể đặt vừa máy ảnh DSLR cùng ống kính kèm theo. Ngoài ra, bạn có thể mang thêm laptop 15", chân máy và các phụ kiện khác. Nhằm mang lại tiện lợi cho bạn trong những lúc thao tác nhiếp ảnh, túi máy ảnh National Geographic Africa Satchel S có thêm ngăn phía trước để bạn có thể lấy máy ảnh, ống kính một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bên hông túi với các giá treo chân máy, điểm này mang lại nhiều lợi ích cho việc mang theo chân máy. Tiện ích này giúp bạn có thể tự do hoạt động hai tay làm nhiều thao tác khác nhau mà không gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, ở bên trong túi được trang bị với các miếng lót mềm mại, bảo vệ các sản phẩm của bạn an toàn trên mọi chuyến đi và ngăn chứa laptop cũng được bao bọc khá kỹ lưỡng. Xem thêm: Chân máy ảnh Manfrotto chất lượng giúp nhiếp ảnh gia chụp ảnh, quay phim chất lượng và hoàn hảo. Túi, balo máy ảnh National Geographic chính hãng xả kho giảm giá hơn 50% đợt sale cuối năm 4. TÚI MÁY ẢNH MANFROTTO LIFESTYLE WINDSOR MESSENGER S Túi máy ảnh Manfrotto Lifestyle Windsor Messenger S là một túi máy ảnh với phong cách vintage nhẹ nhàng và vô cùng sang trọng, tinh tế. Không chỉ dừng lại ở chiếc túi máy ảnh, bạn hoàn toàn có thể sử dụng túi với chức năng như 1 túi đeo hàng ngày. Túi có thiết kế với các miếng ngăn dễ tháo rời, do đó, nó rất thuận tiện cho việc phân chia các ống kính và phụ kiện bên trong. Dây đeo của túi có phần đệm dày dặn, mang đến cảm giác êm ái khi đeo và hạn chế tối đa việc để lại vết hằn trên vai. Ngoài ra, dây đeo có thể điều chỉnh độ dài để phù hợp với vóc dáng của người dùng. Thiết kế túi tiện dụng có sử dụng khóa zipper dễ dàng đóng mở, giúp bạn thực hiện các thao tác lấy/cất ống kính như ống kính Lens Sigma,... 5. TÚI MÁY ẢNH NATIONAL GEOGRAPHIC AUSTRALIA HOLSTER NG AU 2250 Túi đựng máy ảnh National Geographic Australia Vintage được thiết kế màu đỏ và xanh chủ đạo lấy cảm hứng từ vùng biển tại đất nước Australia tạo sự chú ý đặc biệt cho người sở hữu. Với chất liệu cao cấp: màu đỏ đất cùng da thật của Ý, vải không thấm nước đã gợi lên phong cảnh và màu sắc của Úc vừa tinh tế, phong cách vừa có chút gì đó nhẹ nhàng. Ở bên trong túi có lớp lót in hình lá bạch đàn nhiều màu sắc gợi nhớ đến phong cảnh thiên nhiên đặc trưng của nước Úc. Ngoài ra, chiếc túi này có thể đồng hành cùng nhiếp ảnh gia ở mọi lúc mọi nơi. Nó phù hợp với máy ảnh nhỏ gọn như Olympus Pen Series, Fujifilm XE / M / a Series và Sony alpha 5000/6000 series với ống kính kit và ống kính zoom tiêu chuẩn bổ sung. Tuy nhiên, khi bạn tháo tấm ngăn bên trong ra, nó cũng có thể vừa với một chiếc máy ảnh DSLR hạng trung. Hơn nữa, túi còn có thêm một túi zip phía trước cung cấp thêm chỗ cho đồ đạc của bạn. Bạn hãy khám phá ngay những ưu đãi cực sốc tại BH Asia - Nhà phân phối chính hãng (trước đây là Shriro Vietnam) ngay hôm nay để không bỏ lỡ “sản phẩm nhiếp ảnh chất lượng giá tốt” nhé: 1. Xem thêm: Sale to cuối năm xả kho giảm hơn 50% túi, balo máy ảnh Manfrotto, NatGeo 2. Xem thêm: Sản phẩm Nhiếp ảnh mới nổi bật 3. Xem thêm: Top Ống kính Sigma "ngon-bổ-rẻ"
  1 like
 12. Với mục tiêu trở thành siêu thành phố biển du lịch nghỉ dưỡng giải trí với tổng quy mô lên đến 1000ha; lại sở hữu một vị trí đắc địa cùng tiềm năng phát triển bất động sản nóng nhất cả nước. Ngay từ những ngày đầu mới khởi công, Novaworld Phan Thiết đã tạo nên tiếng vang lớn thu hút đông đảo giới đầu tư trong và ngoài khu vực. Được đánh giá là một cơ hội đầu tư sinh lợi khó có thể bỏ qua cùng với mức thanh khoản luôn ở mức cao, có thể nói dự án Novaworld này đang trở thành tâm điểm hướng đến của thị trường bất động sản hiện nay. NovaWorld Phan Thiet – Bình Thuận được lấy cảm hứng thiết kế theo kiến trúc Florida, ngôi nhà sẽ được đảm bảo làm sao phù hợp với khí hậu đầy nắng và gió. Để chống lại các yếu tố trong khi cho phép không khí đi qua, thừa hưởng những đặc trưng của miền Tây nước Mỹ với những bãi biển ngập nắng, sôi động đầy cuốn hút. Phân khu được phát triển đồng với các sản phẩm nhà phố Florida, PGA Golf Villas, biệt thự biển, shophouse biển, boutique hotel, khu thương mại mang đến trải nghiệm đa dạng đầy phong cách.. Tên dự án: Novaworld Phan Thiết Vị trí dự án: Đường Lạc Long Quân, X. Tiến Thành, Tp. Phan Thiết, T. Bình Thuận Chủ đầu tư: Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận Nhà Phát Triển: Tập đoàn Novaland Group Quy mô: 1000ha Mô hình phát triển: Khu đô thị phức hợp nghỉ dưỡng – du lịch – giải trí. Loại hình sản phẩm: Golf Villas, Biệt Thự View biển, Nhà Phố Đơn lập & Song lập, Shophouse, Condotel, Boutique Hotel, Khách sạn 5 sao, Resort Đang mở bán: Boutique Hotel Novaworld Phan Thiết Pháp lý: Sổ hồng từng căn Tiêu chuẩn bàn giao: Hoàn thiện mặt ngoài – Thô bên trong Trên đây là một vài giới thiệu về dự án Novaworld Phan Thiết. Nếu quý khách hàng muốn tìm hiểu chi tiết hãy liên hệ ngay với chúng tôi: CanhoExpress.com - Nhận ký gửi chuyển nhượng, cho thuê bất động sản căn hộ cao cấp, nhà phố, đất nền 996, Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7 (84) 0909 072 169
  1 like
 13. Cách làm đàn ông thèm khát yêu bạn say đắm Bộ ngực gợi cảm Không gì thích thú bằng việc được ngắm một bộ ngực tròn trặn và căng đầy. Chỉ cần vô tình chàng được chiêm ngưỡng 1 bộ ngực lấp ló sau làn áo mỏng hay đang phập phồng dưới chiếc cổ trễ tràng cũng khiến cho các chàng chẳng thể rời mắt. Làm cho chàng ngạc nhiên mỗi lúc ân ái làm tình Lúc hai bạn đã sống cùng nhau một thời gian, tần suất quan hệ có thể hàng tuần hoặc hàng tháng thì ham muốn của đối phương cũng sẽ giảm bớt. Do đó, quan hệ tình dục 1 phương pháp tự nhiên và tự phát sẽ làm cho chàng thích thú hơn nhiều. Dành không gian riêng cho 2 người nhiều hơn Tất nhiên chẳng người nào lại thèm muốn “chuyện ấy ” ở nơi đông người cả. 1 khoảng không gian riêng tư chỉ dành cho 2 người sẽ làm chàng không phải bận lòng vào các chuyện khác Chàng sẽ có đầy đủ thời gian để nghĩ tới bạn nhiều hơn, cùng có ánh nhìn gợi tình của bạn, anh đấy sẽ khó mà lắc đầu được. Cổ là điểm nhạy cảm của đàn ông Cổ là 1 trong số các điểm rất mẫn cảm của các quý ông. Phần da ở cổ rất mỏng và đựng nhiều dây thần kinh có tác dụng kích thích hormone Testosterone tăng mạnh. Nên chỉ cần các cử chỉ ve vuốt, hôn nhẹ hoặc sờ soạng của nàng thì chàng sẵn sàng vồ vập và “ăn” nàng ngay. Kích thích “cậu nhỏ” đàn ông Cách làm đàn ông thèm khát và yêu bạn say đắm đó là biết cách kích thích cậu nhỏ bắn nước. Chắc hẳn ai cũng biết dương vật chính là điểm kích thích quan trọng nhất để chàng lên đỉnh. Bạn có thể sử dụng gel bôi trơn để ve vuốt, âu yếm “cậu nhỏ”. Ngoài ra, đừng quên thực hành 1 số động tác như xoa trên đỉnh, vuốt dọc dương vật, kéo lên tụt xuống bao quy đầu,… Đảm bảo những hành động này sẽ khiến chàng mê mệt, xuất tinh liên tục và thăng hoa khi quan h
  1 like
 14. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Tư Vấn – Đầu Tư & Xây Dựng Hồng Phát đã khẳng định được vị thế của riêng mình trên thị trường thiết kế – thi công xây dựng nhà ở. Chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế kiến trúc và thi công xây dựng công trình, Công ty Hồng Phát đã thực hiện và đưa vào sử dụng nhiều công trình nhà ở tại các khu vực Thành phố Hồ Chí Minh,Thành Phố Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm thực tế và tinh thần hết mình cùng nghề nghiệp,… Công ty Hồng Phát luôn sẵn sàng nhận thiết kế và thi công các công trình khách sạn, chung cư mini, biệt thự, các công trình nhà ở dân dụng khác… Chúng tôi nhận thực hiện trọn gói từ khâu thiết kế, thi công phần thô đến hoàn thiện bàn giao; hoặc có thể tách riêng từng gói dịch vụ riêng biệt, … tùy theo yêu cầu của từng khách hàng. Bắt đầu từ ý tưởng và thông tin của Khách hàng, đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, thợ lành nghề của Hồng Phát sẽ phác thảo lên một không gian sống xanh với các phân khu chức năng liền mạch, tối ưu hóa công năng, hài hòa các yếu tố ánh sáng, gió,… và tính thẩm mỹ. Kiên định với yêu cầu CHẤT LƯỢNG LÀ TRÊN HẾT, chúng tôi tin rằng sẽ mang lại sự yên tâm cho Quý khách hàng về một không gian có năng lượng tối ưu, sống xanh như mơ ước – là nơi Quý khách sẽ mong mỏi để trở về sau ngày dài làm việc. HÃY TRAO CHO CHÚNG TÔI NIỀM TIN – CHÚNG TÔI SẼ CÙNG BẠN HOÀN THIỆN NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC! CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HỒNG PHÁT Trụ sở: DD8 Bạch Mã, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh tại: Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hà Nội, Tp. Thủ Đức, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Long An, Sóc Trăng, Bình Thuận. Hotline: 0967 374 466 – 0903 433 176 Email: hongphatcons@gmail.com Website: www.hongphatcons.vn
  1 like
 15. Trải qua một năm đầy sóng gió với đại dịch Covid, sức khỏe luôn được quan tâm hàng đầu. Và trong năm mới, khởi đầu mới năm Nhâm Dần 2022. Những giỏ quà tết mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe chắc chắn sẽ là món quà ý nghĩa được nhiều người yêu thích. Vậy đặt mua những giỏ quà tết tràn đầy ý nghĩa này ở đâu chất lượng và uy tín được rất nhiều bạn quan tâm. Với cuộc sống bình thường mới hiện nay luôn hướng tới xu thế mua sắm trực tuyến tiện lợi và nhanh chóng. Do đó Phố ông đồ ra đời nhằm giúp người tiêu dùng tối ưu trải nghiệm mua sắm tết nhâm dần 2022. Phố ông đồ online quà tết vị an khang – vàng son tô thịnh vượng Sản phẩm tốt cho sức khỏe đa dạng Bạn có thể tham khảo tại phố ông đồ những sản phẩm sạch, tốt cho sức khỏe. Những sản phẩm chất lượng, nông sản xanh, đặc sản thơm ngon… đa dạng từ Bắc vô Nam dùng trong dịp tết. Phố ông đồ bạn có thể chọn giỏ quà mình thích như: giỏ mây tre đan vuông, giỏ mây tre đan kiểu vali, giỏ mây tre đan kiểu xách tay, hộp giấy vững chãi… Phố ông đồ online bạn có thể lựa chọn những sản phẩm chất lượng cho vào giỏ quà tết như: đậu phộng rang tỏi ớt, mứt thanh trà sấy lạnh, hồng sấy dẻo Đà Lạt, hồng treo gió Đà Lạt, hạt điều gấc mật ong, mứt gừng dẻo, thanh gạo lứt và chà bông, đậu phộng sầu riêng đá sắc… Tại phố ông đồ online bạn còn có thể lựa chọn những sản phẩm về tết khác như: bao lì xì, thiệp tết, tò he ý nghĩa, nhang, trầm, trang trí tết… Bạn còn có thể order đặc sản bánh chưng Làng Chuồn, đặc sản Tiến Vua. Hay bạn có thể chọn tré đặc sản xứ Huế… Những quà tặng sức khỏe chuẩn chất lượng như: Atiso, nấm linh chi, thảo mộc Saffron, yến sào, đông trùng hạ thảo, tỏi đen, tinh bột nghệ… Giá thành cạnh tranh Các sản phẩm tại phố ông đồ không chỉ chất lượng cao, tốt cho sức khỏe mà còn có giá thành cạnh tranh hơn 90% sản phẩm được giảm giá từ 10% trở lên. Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, chiết khấu cao, có nhiều voucher giảm giá, những giải thưởng hiện vật… Hỗ trợ thanh toán linh hoạt với bất kỳ hình thức nào. Được hỗ trợ giao hàng miễn phí, chính sách linh động theo từng sản phẩm. Các sản phẩm tại phố ông đồ online là giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp truyền tải thông điệp đến khách hàng, tối tác, nhân viên một cách tốt nhất. Phố ông đồ trao tặng những sản vật tinh túy của đất Việt để tỏ lòng biết ơn sắc son. Nếu bạn có nhu cầu hãy lựa chọn ngày chúng tôi để có những trải nghiệm mua sắm online tốt nhất nhé! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO Trụ sở chính: 114 Đường 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CN Tân Phú: 284/5B Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CN An Giang: 218 Tổ 11, ấp Phú Hiệp, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang, Việt Nam Email: info@foodmap.asia Hotline: 02877702614 Website: foodmap.asia
  1 like
 16. nối tiếp bài review về top 3 nhà cái bậc nhất Châu Á mùa World Cup 2018, hôm nay Admin đánh bài casino trực tuyến sẽ tiếp diễn làm 1 bài review cũng như Nhận định về top 3 nhà cái online uy tín to nhất toàn cầu hiện nay. a đương nhiên là để Nhận định được xem nhà cái nào là lớn và uy tín nhất cũng còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Bài Phân tích này cũng hoàn toàn dựa vào cảm nhân cũng như trải nghiệm của vaobo sau lúc tham dự chơi cá cược tại không ít nhà cái quốc tế. cùng đọc và đưa ra Đánh giá với vaobo bạn nhé. Top 3 nhà cái lớn và uy tín nhất thế giới 3/ Nhà cái W88 – “Ông Vua Cá Độ” của Châu Á thành lập sau nhà cái m88 nhưng W88 đã vươn lên đứng ngôi đầu bảng danh sách nhà cái uy tín cá độ bóng đá online và đánh bài casino trực tuyến về tỷ lệ kèo cược, tốc độ nạp rút tiền, nhà sản xuất trông nom khách hàng, chương trình khuyến mãi… được xem là trang cá cược uy tín Chính vì những lí do trên mà W88 là 1 trong những nhà cái được thị phần Châu Á yêu mến nhất. Có thể kể phần nhiều thị trường cá độ Châu Á là của W88 với rất nhiều thị phần tiềm năng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, …. W88 hiện nay là đối tác, nhà tài trợ chính thức của CLB Leicerter City đang thi đấu ở mùa giải Ngoại Hạng Anh Premier League Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động và lấy thị trường Châu Á làm tâm điểm. Nhà cái W88 là 1 trong những nhà cái phù thống nhất với người chơi Việt Nam hiện nay. Website hỗ trợ tiếng Việt, phương thức đàm phán tiện dụng tương trợ phổ thông ngân hàng to ở Việt Nam là 1 Về ưu điểm to lúc so sánh với bet365 và William Hills giai đoạn đăng ký tài khoản tại W88 cũng cực kỳ dễ dàng với những chỉ dẫn cực kỳ chi tiết là 1 ưu điểm lớn. 1 điểm nốt bật nữa ở nhà cái W88 so với 2 nhà cái còn lại là dịch vụ tương trợ trực tuyến bằng tiếng việt. Admin ko nói rằng hai nhà cái bet365 và William Hills không có nhà cung cấp săn sóc quý khách tốt. Trái lại, William Hills và bet365 còn có 1 nhóm viên chức hỗ trỡ gần như với hơn 17 tiếng nói khác nhau. tuy thế tiếng nói tiếng Việt lại chưa được William Hills và bet365 tương trợ nên phần nào gây nên 1 vài cạnh tranh cố định cho người chơi Việt Nam. ví như là 1 người chơi hiểu và kể tiếng anh thuần thục thì William Hills và bet365 hoàn toàn là sự chọn lựa phù hơp, thậm chí có phần nhỉnh hơn W88. 1 lưu ý nữa là để Nạp/Rút tiền tại hai nhà cái William Hills và bet365 thì các bạn cần có thẻ nguồn hỗ trợ (Credit Card), hoặc là thẻ Visa tại các nhà băng quốc tế do 2 nhà cái này không tương trợ chuyển tiền về các ngân hàng Việt Nam. Còn ở nhà cái W88 thì có rất nhiều hình thức nạp/rút tiền khác nhau như chuyển khoản ngân hàng địa phương, chuyển tiền bằng thẻ game… Mời bạn tham khảo thêm về làm đại lý cho nhà cái để biết thêm thông tin 2/ Nhà cái William Hills – “Linh hồn” của giới cá độ Mỹ Latinh Là 1 trong những nhà cái lớn và danh tiếng không kém gì bet365, Wiliam Hills còn được xây dựng thương hiệu sớm hơn vào năm 1934 với nhà sản xuất cá cược qua thư tay và điện thoại. William Hills cũng là nhà cái Việc đầu tiên đưa ra dịch vụ cá cược thể thao trên toàn toàn cầu. mặc dầu có hội sở chính tại Anh Quốc nhưng thị phần chính của William Hills lại là Mỹ Latinh. Hầu hết các nước ở khu vực châu Mỹ đều có sự xuất hiện của William Hills. Với hơn 16,000 nhân viên và 2380 văn phòng được đặt khắp Anh Quốc, Wiliam Hills thực hiện hơn 1 triệu vụ cá độ 1 ngày và đặt doanh thu hơn 1 tỷ đô la trong năm 2017. Wiliam Hills cùng lúc cũng là nhà tài trợ chính cho CLB Malaga của Tây Ban Nha. Và cùng lúc cũng là 1 trong những nhà tài trợ thường niên của giải quán quân đất nước Scotland. Ngoài bóng đá thì boxing cũng là 1 môn thể thao được Wiliiam Hills tài trợ mạnh. Athony Joshua – Nhà vô địch thế giới hạng nặng, hiện đang là nhân vật đại diện cho William Hills. Williams Hill đồng thời cũng tài trợ cho rất nhiều trận boxing kinh điển trên thế giới. Hầu như những sự kiện can dự đến boxing đều có sự góp mặt của William Hills 1/ Nhà cái bet365 – Bá chủ thị trường cá độ Châu Âu Là 1 trong những nhà cái to và lâu đời nhất toàn cầu. Bet365 được ra đời năm 1974 và được cấp phép bởi hiệp hội cá độ Vương Quốc Anh Bet365 diễn ra từ có mặt trên thị trường đến nay luôn giữ vững được những ưu điểm của mình và đã phổ quát năm liền giữ vững vị trí nhà cái số 1 Châu Âu Với trên 900 viên chức và dùng cho hơn 2 triệu người chơi khắp thế giới, Bet365 cũng cung ứng đa số các loại hình từ Cá Độ Trực Tuyến đến Online Casino Game. Không những thế, nhà cái Bet365 còn trình bày được uy tín của mình khi là nhà tài trợ chính và được quyền gắn logo lên áo thi đấu của CLB Stoke City. Là 1 nhà cái toàn cầu nên khâu rút/ gửi tiền của Bet365 cũng cực kỳ nhanh gọn và chuẩn xác với các cổng thanh toán đa dang như: MonneyBooker, Visa/Master Card, Bank Wire, … . Bet365 trong năm 2017 cũng được rộng rãi người chơi công nhận là 1 trong 3 nhà cái hàng đầu về tốc độ nap/rút tiền. Mời bạn tham khảo thêm về sống bằng nghề cá độ bóng đá để biết thêm thông tin Kết Luận Xét về chừng độ quy mô đơn vị và lịch sử xây dựng thương hiệu thì William Hills và bet365 có phần nhỉnh hơn W88. Nhưng lúc xét về chừng độ thích hợp với người chơi Việt Nam thì Admin quan niệm rằng W88 mới là nhà cái Đứng thứ 1. Rút. Gửi tiền nhanh gọn – hỗ trợ tiếng Việt 24/7 – Cá cược thể thao, Casino online phổ biến, … cùng không ít những Về ưu điểm khác nữa khiến W88 trở thành 1 nhà cái được quan tâm nhất thị trường Việt Nam Hãy nhanh tay đăng ký và trải nghiệm những giờ khắc cá độ vui vẻ tại W88 các bạn nhé!
  1 like
 17. Giỏ quà tết đã không còn xa lạ trong ngày Tết Nguyên Đán của người Việt ta. Không những sang trọng về mặt hình thức mà giỏ quà tết còn mang những thông điệp ý nghĩa của người gửi trao tặng đối phương. Và đối với xu hướng quà tết năm 2022, năm mà trải qua nhiều biến động bởi dịch Covid thì tâm lý cũng như hành vi người tiêu dùng đã thay đổi ít nhiều. Những thay đổi trong năm mới được quan tâm đặt lên hàng đầu đó là: Sức Khỏe. Do đó, những giỏ quà tết như thế nào sẽ thu hút, biểu đạt tâm ý của người tặng thêm phần ý nghĩa. Hãy ghé ngay địa chỉ phố ông đồ nhé! Phố ông đồ Online vững chãi bình thường mới Để những giỏ quà tết năm Nhâm Dần 2022 với chủ đề vững chãi và vàng son đem đến những lời chúc ý nghĩa, đem đến sức khỏe cũng như những điều tốt lành nhất đến với mọi người. Giỏ quà tết lan tỏa điều bình an, hạnh phúc, thịnh vượng đến với mọi nhà mang đậm chất đặc sản địa phương. Giỏ quà tết vững chãi: Xin chúc nhau bình an, mạnh khoẻ tinh thần và thể chất để luôn tự tin vào chính mình, vào cộng sự mình, vào doanh nghiệp mình để làm nền tảng đạt được thành công và thịnh vượng; Giỏ quà tết Vàng Son: Xin chúc nhau đạt được những thành tựu đáng hâm mộ, bền vững như vàng và son, như mùa lúa bội thu, như đàn chim mang niềm hân hoan về khắp chốn. Phố ông đồ online quà tết vị an khang Với cuộc sống bình thường mới hiện nay luôn hướng tới xu thế mua sắm trực tuyến tiện lợi và nhanh chóng. Do đó Phố ông đồ ra đời nhằm giúp người tiêu dùng tối ưu trải nghiệm mua sắm tết nhâm dần 2022. Bạn có thể tham khảo tại phố ông đồ những sản phẩm sạch, tốt cho sức khỏe. Những sản phẩm chất lượng, nông sản xanh, đặc sản thơm ngon… đa dạng từ Bắc vô Nam dùng trong dịp tết. Phố ông đồ bạn có thể chọn giỏ quà mình thích như: giỏ mây tre đan vuông, giỏ mây tre đan kiểu vali, giỏ mây tre đan kiểu xách tay, hộp giấy vững chãi… Phố ông đồ online bạn có thể lựa chọn những sản phẩm chất lượng cho vào giỏ quà tết như: đậu phộng rang tỏi ớt, mứt thanh trà sấy lạnh, hồng sấy dẻo Đà Lạt, hồng treo gió Đà Lạt, hạt điều gấc mật ong, mứt gừng dẻo, thanh gạo lứt và chà bông, đậu phộng sầu riêng đá sắc… Tại phố ông đồ online bạn còn có thể lựa chọn những sản phẩm về tết khác như: bao lì xì, thiệp tết, tò he ý nghĩa, nhang, trầm, trang trí tết… Hãy tận hưởng tết ấm no, thịnh vượng, sức khỏe tại phố ông đồ online nhé. Sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt nhất và giá cả phải chăng nhất. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UFO Trụ sở chính: 114 Đường 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CN Tân Phú: 284/5B Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam CN An Giang: 218 Tổ 11, ấp Phú Hiệp, Xã An Phú, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang, Việt Nam Email: info@foodmap.asia Hotline: 02877702614 Website: foodmap.asia
  1 like
 18. Kingdom 101 là căn hộ cao cấp Quận 10 tọa lạc ngay tại mặt tiền đường Tô Hiến Thành. Được đầu tư và phát triển bởi tập đoàn Hoa Lâm, dự án nằm trong phân khúc căn hộ chung cư cao cấp khu vực trung tâm. Chung cư Kingdom 101 có tiện ích gì? đặc điểm thế nào? Mời bạn hãy cùng kingdom-101.vn tìm hiểu một vài nét thú vị về dự án nhé! Tổng quan chung về dự án chung cư KingDom 101 Căn hộ KingDom 101 quận 10 là một trong những dự án thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới đầu tư cũng như khách hàng. Trước tiên là phải nói đến quy mô cũng như sự đầu tư mạnh mẽ đến từ Công ty Đông Dương. Dự án lần này được xây dựng trên khu đất rộng lớn lên đến 33.000m2. Đặc biệt là kết cấu căn hộ cao 30 tầng với diện tích sàn đạt hơn 100.000m2. Chắc chắn sẽ đảm bảo được kết cấu thẩm mỹ hiện đại. Đồng thời mang đến một không gian sống tiện nghi, đẳng cấp. Tổng thiết kế sẽ bao gồm 3 tháp, đi kèm với đó là những cảnh quan, nội thất đẹp mắt. Chung cư KingDom 101 được khởi công xây dựng từ ngày 29/09/2017. Với tổng thời gian xây dựng dự kiến trong vòng 22 tháng. Dự án lần này cũng được mong đợi sẽ làm thay đổi bộ mặt của trung tâm Quận 10 nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Tại sao nên chọn chung cư KingDom 101? Tiện ích vượt trội Không chỉ đảm bảo cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại. Mà bên cạnh đó, khi lựa chọn vị trí xây dựng căn hộ KingDom 101 quận 10, chủ đầu tư cũng cân nhắc đến rất nhiều lợi thế của khu vực quận 10. Đảm bảo mang đến cho cư dân nơi đây những sự hỗ trợ tuyệt vời. Cùng với đó là dễ dàng kết nối với những tiện ích đẳng cấp xung quanh. Chợ Bến Thành tại Quận 1: 10 phút di chuyển Sân Bay Tân Sơn Nhất tại Quận Tân Bình: khoảng 10 phút di chuyển Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Chợ Rẫy: 5 phút di chuyển Trường Đại học Bách Khoa: 3 phút di chuyển Ngoài ra, căn hộ KingDom 101 tô hiến thành cũng nằm gần kề với nhiều tiện ích hấp dẫn khác. Chẳng hạn như những khu chợ nổi tiếng xung quanh, cụ thể là Chợ Lớn, Chợ An Đông, chợ Kim Biên,… Bên cạnh đó, cũng chỉ cách các siêu thị lớn như Coopmart, trung tâm thương mại Parkson Hùng Vương tầm 5 phút di chuyển. Nhờ đó, mang đến những tiềm năng phát triển cũng như giúp nâng tầm cuộc sống của cư dân nơi đây. Vị trí vàng đắc địa Khu căn hộ KingDom 101 quận 10 được xây dựng tại số 334 đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là dự án được xây dựng ở một vị trí trung tâm. Không chỉ dễ dàng kết nối với phần còn lại của quận mà bên cạnh đó, còn dễ dàng di chuyển đến nhiều khu vực khác nhau trong thành phố. Quận 10 cũng là một trong những quận trọng điểm trên địa bàn thành phố. Giáp với các quận Tân Bình, Quận 5, Quận 3 và Quận 11. Vậy nên, từ đây cư dân của dự án chung cư KingDom 101 quận 10 có thể tiếp cận gần hơn với những tiện ích sôi động. Nhận được những lợi thế mạnh mẽ về mặt giao thông đi lại. Qua đó, không chỉ mở ra cơ hội giao thương mà còn giúp phát triển mọi mặt cuộc sống. Liên hệ tư vấn dự án KingDom 101 Nếu bạn quan tâm về dự án hấp dẫn KingDom 101 này, đừng chần chờ hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Hotline: 0901 374 744 Website: kingdom-101.vn Email: Duylong855@gmail.com Địa chỉ: Số 334 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh Chúng tôi rất sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ các bạn.
  1 like
 19. Xin lưu ý: Đây là dịch vụ mai mối kết hôn "trực tiếp" không liên quan đến online: 1. Hồ sơ của thành viên và khách hàng hoàn toàn được bảo mật và không đăng lên website hopdongtinhyeu.ndag.net (HDTY). 2. Bạn không cần đăng ký tài khoản online, hay gửi thư, nhận thư làm quen với người khác. Mọi hoạt động mai mối xem mặt, sắp xếp cuộc hẹn, xác minh sẽ đều do chuyên viên tư vấn của HDTY "hỗ trợ trực tiếp thực tế" cho khách hàng. I. Mô tả dịch vụ Bạn đã đến tuổi kết hôn và bạn đang muốn lập gia đình nhưng bạn chưa tìm được người vừa ý, những mối quan hệ xung quanh bạn như người thân, đồng nghiệp không giúp bạn được điều này. Bạn hãy sử dụng “Dịch vụ Xem mặt” của HDTY. Với dịch vụ này bạn sẽ được HDTY sắp xếp cho các buổi hẹn gặp xem mặt với những người khác giới cũng đang có nhu cầu kết hôn như bạn, để hai bên có thể tìm hiểu và qua đó đi đến hôn nhân. Với hơn 3.000.000 thành viên độc thân, đang có nhu cầu kết hôn mỗi ngày của HDTY, chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng tìm được người mà mình cảm thấy phù hợp. II. Lợi ích khi tham gia dịch vụ + Tìm đúng đối tượng, HDTY tìm kiếm cho bạn đối tượng phù hợp đáp ứng những yêu cầu của bạn (Độ tuổi, Chiều cao, Học vấn,...) đồng thời đảm bảo những đối tượng đó muốn kết hôn và đang quan tâm đến bạn ( Như thế hai bạn đã "bật đèn xanh" cho nhau trước khi gặp mặt) + Tiết kiệm tối đa chi phí, mua 60 năm hạnh phúc với một chi phí rất nhỏ + Tiết kiệm tối đa thời gian để tìm được người phù hợp, trước đây chỉ có một mình bạn tìm kiếm giữa biển người, với HDTY sẽ có hàng nghìn cộng tác viên cùng tìm kiếm cho bạn. + Chủ động tìm kiếm, Hopdongtinhyeu.vn không chỉ ghép đôi bạn với các thành viên có sẵn từ cơ sở 200.000 thành viên độc thân, và ngồi chờ khi không có người phù hợp. Hopdongtinhyeu.vn chủ động tìm kiếm người phù hợp cho bạn qua tất cả những kênh quan hệ của HDTY. + Giúp bạn vượt qua bước khó khăn nhất: hẹn đối tượng gặp mặt. Thay vì phải tự sắp xếp một cuộc hẹn hò với người bạn quan tâm, HDTY sẽ sắp xếp cho bạn cuộc hẹn tuyệt vời. + Giúp bạn không mệt nhọc, căng thẳng khi phải xác minh thông tin. Việc tìm hiểu, xác minh thông tin khi làm quen người mới luôn khiến bạn căng thẳng, nhưng giờ bạn đã có thể biết được thông tin đó trước khi gặp mặt. + Hỗ trợ bạn trong quá trình chinh phục người bạn cảm thấy phù hợp + Đảm bảo đi đến kết hôn thành công bạn sẽ được HDTY hỗ trợ cho đến khi bạn kết hôn thành công II. Triển khai dịch vụ: + Bước 1: Bạn liên hệ ngay tới hotline: 0942174666 để đăng ký sử dụng dịch vụ. + Bước 2: Bạn cung cấp cho HDTY những yêu cầu cơ bản về người bạn muốn kết hôn trong tương lai, click vào đây để xem chi tiết: https://goo.gl/mx3MF5 + Bước 3: Căn cứ vào phiếu thông tin bạn đời, HDTY sẽ gửi bạn hợp đồng dịch vụ (Bao gồm mức phí, ưu đãi, phương thức thanh toán + Bước 4: Trường hợp không có vấn đề gì cần điều chỉnh thì HDTY sẽ in ra, ký rồi scan và gửi cho bạn bản scan hợp đồng đã ký. Trường hợp bạn cần hợp đồng bản cứng thì HDTY sẽ chuyển phát nhanh cho bạn. + Bước 5: Bạn chuyển khoản cho HDTY phí dịch vụ (60% ngay khi ký, 40% sau khi tham gia cuộc hẹn lần 1 hoặc nhận đủ 3 hồ sơ phù hợp) + Bước 6: HDTY gửi lại cho bạn bản scan phiếu thu xác nhận bạn đã thanh toán + Bước 7: Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với bạn để: Xây dựng chi tiết con người bạn bao gồm Ngoại hình, Hoàn cảnh gia đình, Điều kiện cá nhân, Tính cách (Lối sống, quan điểm sống, quan điểm chia sẻ tình cảm, quan điểm quan hệ sinh lý) và bắt đầu triển khai tìm kiếm đối tượng phù hợp, đồng thời xác minh hồ sơ của bạn. Bạn có thể đọc (*4) ở phần dưới đây để hiểu rõ hơn điểm này + Bước 8: HDTY sẽ gửi cho bạn đối tượng bạn đời phù hợp đầu tiên, nếu bạn đồng ý HDTY sẽ sắp xếp cuộc hẹn xem mặt cho hai bạn vào thời gian rảnh của hai người. II. Quyền lợi và mức phí: Dấu "V" chỉ những quyền lợi bạn sẽ được hưởng khi sử dụng từng gói dịch vụ khác nhau. (*1) Tìm kiếm theo yêu cầu: Bao gồm 04 yếu tố: + Ngoại hình: Chiều cao, dáng người,... + Hoàn cảnh gia đình: Về bố mẹ, anh chị em, gia cảnh,... + Điều kiện cá nhân: Độ tuổi, học vấn, nghề nghiệp,... + Cá tính: Lối sống, quan điểm sống, quan điểm về chia sẻ tình cảm, quan điểm về quan hệ sinh lý giữa hai vợ chồng (*2) Đối tượng phù hợp: Đối tượng phù hợp là đối tượng đáp ứng 03 tiêu chí: + Phù hợp với những điều kiện mà bạn mong muốn (Tuổi, Học vấn,...) + Quan tâm đến bạn (Như thế hai bên đều đã đồng ý những điều kiện cơ bản về Ngoại hình, Hoàn cảnh gia đình, Một phần tính cách của nhau trước khi gặp mặt. Qua đó giúp cả hai dễ dàng tiến đến với nhau hơn) + Chắc chắn có mong muốn, có chuẩn bị, xác định đi đến kết hôn. Muốn gặp bạn để tìm hiểu và tiến đến xây dựng gia đình (*3) Mọi chi phí trong cuộc hẹn xem mặt ( café,… ) bên sử dụng dịch vụ sẽ phải chi trả (4*) Xác minh hồ sơ thành viên: Quy trình xác nhận thông tin đối tượng bạn đời phù hợp được thực hiện làm 05 lần: 1. Xác thực lần 1 - Xác thực giấy tờ nhân thân: HDTY sẽ yêu cầu đối tượng phù hợp xác minh bằng cách công chứng hoặc scan hai trong những giấy tờ sau: chứng minh thư, bằng cấp, sổ hộ khẩu, hợp đồng lao động, bằng lái xe. Sau đó gửi hồ sơ đối tượng phù hợp cho bạn. Nếu bạn đồng ý, HDTY sẽ sắp xếp cho bạn cuộc hẹn xem mặt. 2. Xác thực lần 2 - Xác thực nơi làm việc: Trước khi cuộc hẹn diễn ra, HDTY sẽ cử nhân viên đến trực tiếp hoặc gọi điện để xác thực nơi làm việc của đối tượng phù hợp. HDTY cam kết quá trình xác minh không ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của khách hàng và đối tượng VD: HDTY sẽ yêu cầu nhân viên bộ phận Fitness của NDA Group – một dự án trực thuộc công ty quản lý HDTY – liên hệ đến bộ phận lễ tân nơi bạn đang làm việc với nội dung sau: " Bạn đã đăng ký lịch tập luyện Fitness với huấn luyện viên của NDA Group nhưng do huấn luyện viên có việc riêng cần đổi lịch tập luyện mà nhân viên chăm sóc khách hàng Fitness của NDA Group không liên hệ được với bạn . Do vậy mới gọi điện đến lễ tân nơi bạn làm việc để nhờ lễ tân chuyển máy gặp bạn , thuộc vị trí này, bộ phận này như thông tin bạn đã ghi trên phiếu thông tin. Nếu lễ tân chuyển máy để nhân viên Fitness gặp bạn thì như vậy xác thực đã hoàn tất.” Lưu ý: chính nhân viên chăm sóc khách hàng Fitness của NDA Group này cũng không biết là đang xác thực nơi làm việc của bạn mà tưởng rằng bạn chính là khách hàng Fitness thật của NDA Group. Đây chỉ là VD, khi xác thực HDTY sẽ dùng nhiều phương thức gián tiếp hoặc trực tiếp để xác thực chứ không chỉ một cách này, nhưng đều đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của bạn. 3. Xác thực lần 3 - Xác thực giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân: Sau khi bạn gặp xem mặt đối tượng bạn đời phù hợp do HDTY mai mối. Bạn và đối tượng phù hợp cùng đi đến quyết định sẽ tìm hiểu đi đến xây dựng mối quan hệ tình cảm lâu dài với nhau. Trong vòng 15 ngày kể từ khi bạn phản hồi quyết định đó cho HDTY: - HDTY sẽ yêu cầu đối tượng phù hợp xin giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của bản thân do ủy ban nhân dân xã/ phường cấp cho đối tượng phù hợp. - HDTY sẽ yêu cầu đối tượng phù hợp xác minh bằng công chứng hoặc scan những giấy tờ còn lại. 4. Xác thực lần 4 - Xác thực thông tin thực tế: Trong vòng 30 ngày kể từ khi đối tượng phù hợp gửi giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân cho HDTY, HDTY sẽ cử nhân viên đến xác nhận trực tiếp với đối tượng phù hợp tại nơi đối tượng đang sinh sống. Việc xác minh sẽ được ghi lại bằng các bản ghi âm, hoặc ảnh chụp, hoặc quay video để phản hồi lại cho khách hàng. HDTY cam kết quá trình xác minh không ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của khách hàng và đối tượng VD: HDTY sẽ yêu cầu nhân viên bộ phận Từ thiện của dự án từ thiện thuộc NDA Group – một dự án trực thuộc công ty đang quản lý HDTY – cử nhân viên đến nơi bạn sinh sống với mong muốn viết một bài viết cảm ơn về việc bạn đã quyên góp từ thiện một số đồ cũ cho NDA Group. Nhân viên này sẽ trao đổi với tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, hàng xóm, người thân của bạn để hiểu về con người của bạn tại nơi bạn sinh sống và phản hồi thông tin đó về công ty. Như vậy xác thực thông tin thực tế đã hoàn thành. Lưu ý: chính bạn nhân viên từ thiện của NDA Group này cũng không biết là đang xác thực nơi sống của bạn mà tưởng rằng bạn chính là nhà hảo tâm từ thiện thật sự của NDA Group. Đây chỉ là VD, khi xác thực HDTY sẽ dùng nhiều phương thức gián tiếp hoặc trực tiếp để xác thực chứ không chỉ một cách này, nhưng đều đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của bạn. 5. Xác thực lần 5 - Xác thực sức khỏe tiền hôn nhân: HDTY yêu cầu hai bên đi khám sức khỏe tiền hôn nhân và gửi kết quả khám lại cho HDTY (*5) HDTY cử nhân viên đến tận nơi sinh sống của đối tượng phù hợp để xác minh: Việc xác minh sẽ được ghi lại bằng các bản ghi âm, hoặc ảnh chụp, hoặc quay video để phản hồi lại cho khách hàng. HDTY cam kết quá trình xác minh không ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của khách hàng và đối tượng (*6) Bảo đảm kết hôn thành công: Trường hợp hết thời gian triển khai hợp đồng mà HDTY chưa tìm được 09 hồ sơ đối tượng phù hợp hoặc sắp xếp đủ 03 cuộc hẹn xem mặt cho bạn, hoặc bạn không tìm được đối tượng phù hợp để đi đến kết hôn thì HDTY sẽ hỗ trợ cho bạn sử dụng gói dịch vụ bảo hành bảo đảm cho đến khi bạn kết hôn mới chấm dứt (*7) Điều kiện cá nhân của bạn: VD: Một bạn gái mong muốn chồng có mức lương tối thiểu là 10 triệu và một bạn gái mong chồng có mức lương tối thiểu là 20 triệu thì khi triển khai sẽ khác nhau hoàn toàn. Hoặc cùng là 35 tuổi, 1 anh độc thân và 1 anh ly hôn khi triển khai sẽ khác nhau tiếp. (*8) Mong muốn về người bạn đời tương lai: VD: Cùng là 2 bạn gái có nhà bố mẹ tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 1 bạn mong muốn tìm chồng nhà tại quận Hoàn Kiếm và 1 bạn mong muốn tìm chồng ở 9 quận nội thành khi triển khai sẽ khác nhau hoàn toàn. Hoặc một bạn trai muốn vợ có ngoại hình khá và một bạn trai muốn tìm vợ có ngoại hình xinh đẹp thì khi triển khai cũng sẽ khác nhau tiếp. (*9) Mật độ đối tượng đang có mong muốn tìm bạn đời vào thời điểm này: Nghĩa là thời điểm có nhiều người quan tâm đến vấn đề tìm bạn đời hơn thì mức phí sẽ thấp hơn và ngược lại. VD: + Vào tháng có những ngày lễ lớn như 30/4, 1/5, Valentine, Tết âm lịch thì số lượng đối tượng tìm bạn đời sẽ nhiều hơn gấp 3 - 4 lần thời điểm thông thường, nên ở những dịp này mức phí sẽ thấp hơn do HDTY sử dụng ít nhân viên và cộng tác viên hơn khi tìm bạn đời cho khách hàng + Tuy vậy điều này chỉ ở mức tương đối, vì có năm thì đối tượng tìm bạn đời vào dịp Giáng sinh còn nhiều hơn cả Tết âm thì mức phí dịp Giáng sinh sẽ thấp hơn dịp Tết âm. Do vậy để có mức phí chính xác nhất, tư vấn của HDTY sẽ hồi âm cho bạn. Phí dịch vụ trên chưa bao gồm VAT Ở HDTY không lưu giữ thông tin, thống kê số lượng khách hàng Giá trị tồn tại của HDTY là mang đến cho khách hàng cuộc hôn nhân thành công và hạnh phúc! Vì vậy HDTY không chụp ảnh đám cưới khách hàng để truyền thông và hủy toàn bộ thông tin của khách hàng khi khách hàng đi đến kết hôn. Đồng thời HDTY không thống kê chi tiết số lượng khách hàng độc thân để công bố ra ngoài, toàn bộ thông tin này đều được bảo mật. Dịch vụ mai mối kết hôn trực tiếp "Xem mặt kết hôn" chỉ dành cho chủ doanh nghiệp, nhân viên văn phòng và ngành nghề tương ứng như bác sỹ, giáo viên,... "Thành viên online và thành viên chờ duyên không phải là khách hàng của HDTY: Click vào đây để đọc thông báo chi tiết "Thành viên VIP" không phải là "Khách hàng sử dụng dịch vụ xem mặt": Thành viên VIP là một dịch vụ này đã dừng triển khai từ năm 2013, vì vậy việc tự nhận đã trao đổi với thành viên VIP của HDTY là không có thật Xin lưu ý: Tất cả thành viên, người truy cập đều không thể liên hệ hoặc trao đổi trực tiếp với khách hàng sử dụng dịch vụ xem mặt. Mọi thông tin tự nhận rằng đã liên hệ với thành viên VIP là khách hàng xem mặt đều không chính xác, thành viên và khách hàng vui lòng phản hồi về HDTY khi nhận được thông tin này để HDTY tiến hành xử lý. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: Điện thoại: 0942174666 | Email: tv2@hopdongtinhyeu.com
  1 like
 20. hầu hết chị em đang độ tuổi quan hệ dục tình nhưng lại bị khô âm đạo, “cô bé” ko tiết đủ dịch bôi suôn sẻ khiến mỗi “cuộc yêu” trở nên cực hình. Cho nên, gel bôi trơn chính là biện pháp được phổ biến chị em mường tưởng. Mặc dầu trên thị trường với phổ quát sản phẩm gel bôi trót lọt, song nhiều chị em lại muốn tự tìm cách làm cho chất bôi trót lọt tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên. Dưới đây là những cách thức làm gel bôi trơn tuột tại nhà giúp cô bé ko còn “khô hạn” được phổ quát chị em chia sẻ. TÁC DỤNG CỦA GEL BÔI trơn tuột Gel bôi trơn (chất bôi trơn) là những chất sở hữu tác dụng thay thế dịch âm đạo, giúp “cô bé” ẩm ướt hơn, hỗ trợ các cặp thỉnh thoảng quan hệ được suôn sẻ và thoải mái, kích thích ham muốn dục tình của các cặp đôi.” Đối với những chị em bị khô âm đạo hoặc tiết dịch vùng kín ít, gây đau hoặc bỏng rát mỗi lần giao hợp thì phải cần đến sự hỗ trợ của gel bôi trơn để tạo môi trường ẩm ướt, sẵn sàng cho chuyện thâm nhập của “cậu nhỏ” cũng như giúp việc đi lại của tinh trùng, gặp trứng tiện lợi hơn. một số trường hợp khiến cho nữ giới bị khô âm đạo và cần tới sự tương trợ của gel bôi trơn: + Màn dạo đầu chưa kích thích để khiến nàng tiết dịch toàn bộ + đàn bà sau sinh, cho con bú bị khô rát âm đạo + Do tuổi tác gây ra trạng thái mãn kinh + Bị rối loàn nội tiết tố, găng tay, stress + cơ thể mắc bệnh phụ khoa: viêm âm đạo, nhiễm nấm âm đạo… + tiêu dùng thuốc hạn chế thai lâu ngày + Hẹp âm đạo Việc sử dụng gel bôi trót lọt sẽ hỗ trợ “đắc lực” giúp tiết kiệm được thời gian kích thích, giảm cảm giác đau rát lúc quan hệ, giúp phụ nữ chóng vánh đạt cực khoái. Đồng thời chất bôi suôn sẻ còn giúp hạn chế tỷ lệ rách bao cao su khi quan hệ. **Lưu ý: Đối với nữ giới tiết dịch âm đạo bình thường khi quan hệ thì ko quá cấp thiết sử dụng gel bôi trơn. Bởi việc lạm dụng sẽ làm giảm cảm giác cực khoái ở nam giới hoặc 1 số trường hợp gây kích ứng khi dùng. hướng dẫn cách thức làm GEL BÔI trót lọt TẠI NHÀ thuần tuý hiện giờ có phần nhiều sản phẩm gel bôi trơn được bán trên thị phần, tuy nhiên gần như các chị em lại tận dụng các nguyên liệu từ tự dưng để làm gel bôi trót lọt vừa thuần tuý, mau chóng vừa tốt tiền. Dưới đây là cách làm cho gel bôi trót lọt thuần tuý tại nhà: phương pháp làm cho gel bôi trơn tru đơn giản trong khoảng nha đam Nha đam được biết đến là thực vật tốt cho da. Hơn nữa, chất nhựa trong nha đam hơi trơn và nhớt nên rất thích hợp để làm chất bôi trơn tru, hữu ích cho những cô nàng đang bị “khô hạn”. cách thức khiến đơn giản như sau: + Lấy lá nha đam tươi, rửa sạch, để ráo nước. Tách phần vỏ và chỉ lấy phần ruột bên trong + Cắt nha đam thành khúc, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn + dùng lưới lọc hoặc rây để lọc lấy phần lệt sệt. Bỏ vào hủ thủy tinh, bảo quản và dùng dần trong vòng từ 3-5 ngày. + Trước mỗi lần quan hệ, hãy lấy một ít gel nha đam thoa vào “cậu nhỏ” hoặc phía bên ngoài mu âm đạo để ẩm thấp hơn. ** Sau khi quan hệ xong, hãy vệ sinh sạch sẽ lại cả “cô bé” và “cậu nhỏ”. Giả dụ một trong 2 thấy tín hiệu kích ứng, ngứa ngáy thì nên dừng tiêu dùng, đi tới hạ tầng y tế kiểm tra. cách khiến gel bôi trót lọt trong khoảng dầu oliu Dầu oliu được xem là cách “vàng” được sử dụng trong làm gel bôi trơn tru vừa thuần tuý vừa hiệu quả. Bởi trong chiếc dầu này đựng đa dạng omega 3, vitamin và chất chống oxy hóa nên dầu ô liu có tác dụng giảm đau rát, chống viêm rất tích cực. cách thức thực hiện đơn thuần như sau: + Vệ sinh sạch sẽ tay và vùng kín nam/nữ trước khi dùng dầu Oliu + sử dụng 1 thìa dầu oliu, cho vào tay và bắt đầu massage khắp thân dương vật + Sau khi quan hệ xong, cả hai nên vệ sinh lại 1 lần nữa để hạn chế nguy cơ bộ phận sinh dục bị viêm nhiễm, nấm, ngứa. chỉ dẫn khiến cho gel bôi suôn sẻ từ dầu dừa tại nhà Dầu dừa được rộng rãi chị em “săn lùng” để dưỡng da, làm cho mềm tóc. Đối với chị em bị khô âm đạo, thì sở hữu thể tận dụng dầu dừa để làm gel bôi suôn sẻ. Ngoài ra, hãy đảm bảo chọn lọc dầu dừa được nguyên chất, không pha lẫn tạp chất, chất lượng tốt… không gây kích ứng cho vùng kín vốn đã “nhạy cảm”. phương pháp khiến cho như sau: + Cho cùi dừa vào máy xay nhuyễn và đổ vào nồi đun sôi để lấy nước + Sau khi đun 20 phút bỏ hỗn hợp đã nấu ra vải lọc/ray lọc và chắt lấy nước. + Trước mỗi lần quan hệ, với thể lấy 1 lượng nhỏ dầu dừa cho vào tay và massage lên “cậu nhỏ”, hội tụ vào phần đầu và thân dương vật. Dầu hạt lanh – cách thức làm gel bôi trơn tru tự dưng Hạt lanh cũng là 1 trong những sản phẩm trong khoảng bất chợt với tác dụng rất khả quan cho hoạt động tình dục, khiến cho chất bôi suôn sẻ đơn giản, mau chóng an toàn cho thân thể và cả vùng kín, hỗ trợ nâng cao hưng phấn tình dục. bí quyết làm cho gel bôi trơn tru trong khoảng hạt lanh như sau: + Cho 50gr hạt lanh vào nồi nước khoảng 500ml và đun trên lửa vừa, khoảng 20 phút cho tới nước cạn còn 1 nửa. + dùng miếng vải lưới mỏng hoặc ray để lọc lấy phần nước. Cho vào hủ thủy tinh bảo quản và dùng dần. + Mỗi lần quan hệ, nam giới cho vài giọt dầu hạt lanh vào tay, tiến hành massage tiếp giáp với “cậu nhỏ”, tụ hội vào phần đầu và thân dương vật. Sau ấy quan hệ bình thường. khiến cho chất bôi suôn sẻ nhanh nhất trong khoảng nước miếng Trong quá trình làm tình, giả dụ thấy “cô bé” của bạn tình khô hạn, thì nước miếng sở hữu thể là chất thay thế dịch âm đạo đơn thuần và nhanh nhất. Các cặp đôi có thể khiến tình bằng miệng ở tư thế 69 hoặc nam giới sử dụng nước bọt trực tiếp để khiến ẩm “cô bé” để “cậu nhỏ” mang thể dễ dàng xâm nhập hơn. sở hữu NÊN dùng GEL BÔI trơn TỰ khiến cho HAY KHÔNG? các loại gel bôi trót lọt tại nhà vừa nhắc trên rất đơn thuần và ai cũng thể thực hành được, đây là biện pháp “cứu cánh” giúp các cuộc yêu diễn ra tiện dụng hơn, được phục vụ những trường hợp bất khả kháng. tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng “Cơ quan sinh dục hơi nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Cho nên các chuyên gia sẽ không khuyến khích việc các cặp đôi tự khiến cho chất bôi suôn sẻ và tiêu dùng tại nhà. Hãy chăm chút lúc bôi bất cứ thứ gì lên cơ quan sinh dục. những sản phẩm gel bôi trơn tự chế mặc dù là từ các vật liệu đột nhiên, dễ kiếm, tốt tiền… nhưng lại “tiềm ẩn” rất nhiều rủi ro, vi khuẩn và ko an toàn cho vùng kín như đa dạng bạn vẫn lầm tưởng. Bởi trong quá trình bào chế mang thể dính bụi bẩn, vi khuẩn mà mắt thường ko nhìn thấy được” 1 số ảnh hưởng tiêu cực lúc tiêu dùng gel bôi trót lọt tệ chế: ♦ Chất bôi trót lọt tự khiến tại nhà với thể gây trơn quá mức, làm rách bao cao su trong công đoạn quan hệ,… dẫn tới có thai ngoài ý muốn. ♦ với các người có cơ địa mẫn cảm hoặc hay bị viêm nhiễm phụ khoa thì việc sử dụng những chiếc gel tự chế không căn do cũng sẽ rất dễ gây kích ứng nặng nài. ♦ Đối sở hữu gel bôi trơn trong khoảng nước bọt thì chứa tương đối phổ quát vi khuẩn nên sở hữu khả năng gây viêm nhiễm hoặc nấm ngứa ở phòng ban sinh dục. ♦ Dầu dừa, lòng trắng trứng, dầu ăn, nha đam… không có nghiên cứu nào đảm bảo độ an toàn 100% cho cơ quan sinh dục của bạn. Hãy cân nói khi với ý định sử dụng. Nguồn ** https://dakhoamientrung.vn/cach-lam-gel-boi-tron-tai-nha-giup-co-be-khong-con-kho-han.html
  1 like
 21. Thịt bò là thực phẩm được ưa chuộng, đặc biệt là thịt bò Mỹ nhập khẩu đang gây sốt trong những năm gần đây. Tuy nhiên việc mua thịt bò nhập khẩu ở đâu uy tín Hà Nội thì nhiều người vẫn chưa biết. Vì vậy bài viết này sẽ bật mí cho bạn một nơi chuyên thịt bò Mỹ cao cấp để bạn có thể yên tâm mua và nấu những món ngon với thịt bò cho gia đình mình.Mua thịt bò nhập khẩu ở đâu uy tín Hà Nội?Hnf.com.vn là một trong những đơn vị chuyên thịt bò nhập khẩu tại Hà Nội. Khi mua thịt bò ở đây, bạn có thể yên tâm về chất lượng:Quy trình chế biến và bảo quản thịt đúng chuẩn. Thịt bò nhập khẩu của hnf được bảo quản lạnh nên đảm bảo giữ được mùi vị tươi ngon khi chế biến.Thịt bò được kiểm tra, kiểm định nghiêm ngặt. Đảm bảo giữ cho thịt bò Mỹ luôn tươi ngon và an toàn.100% từ loại bò Mỹ được chăn nuôi hoàn toàn bằng ngũ cốc với tiêu chí 2 không: Không thuốc kháng sinh và Không hóc môn tăng trưởng.Thịt bò nhập khẩu của chúng tôi có thể truy xuất nguồn gốc giúp khách hàng biết rõ xuất xứ của thịt, đảm bảo yên tâm khi mua sắm.Hãy gọi ngay hệ thống cửa hàng thực phẩm cao cấp HÀ NỘI FOOD để đặt mua thịt bò nhập khẩu Mỹ.
  1 like
 22. mang đa dạng bạn còn thắc mắc về vấn đề dùng đai chống gù lưng có hiệu quả không? Sở hữu nên sử dụng đai chống gù lưng? Nên bữa nay, mình xin giải đáp câu hỏi này: Cột sống là bộ phận đặc biệt quan trọng của con người. Nó đóng vai trò như bộ khung nâng đỡ thân thể, giúp con người với dáng đứng thẳng, bảo kê tủy sống và những cơ quan nội tạng bên trong. Đai chống gù lưng là một phụ kiện với tác dụng điều chỉnh độ cong của cột sống, phê duyệt việc tạo lề thói cho trẻ lúc đeo luôn giữ lưng, đầu, cổ và vai ở một phong độ chuẩn giống như một cách trong y tế gọi là vật lý trị liệu. Có chứng gù lưng và cong vẹo cột sống thì việc tiêu dùng thuốc sẽ không mang đến hiệu quả trị bệnh tối đa. Vì thế, các thầy thuốc thường khuyên bệnh nhân nên sử dụng 1 số dụng cụ giúp hỗ trợ giảm hiện trạng cong cột sống như đai chống gù lưng. Nên xem qua bài viết: nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết người bị gù lưng sử dụng đai chống gù lưng khiến người bị gù lưng phải luôn phấn đấu ngồi thẳng lưng trong học tập và làm việc để phòng giảm thiểu chuyện bị gù lưng, cong vẹo cột sống hay cận thị. Trên thực tại liệu cái đai này sở hữu thật sự hiệu quả như những lời đồn thổi không? Đai chống gù lưng với thật sự hiệu quả? Đai trị lưng tôm mang vai trò tương trợ như một bài tập trong vật lý trị liệu, an toàn và không tác dụng phụ. Chỉ cần biết chọn dòng đai thích hợp và dùng đúng bí quyết, đây sẽ là công cụ rất đắc lực hỗ trong việc: Cải thiện phong thái đi đúng, giảm thiểu phong thái đi thõng vai, lưng còng. Giúp tạo phong thái ngồi thẳng lưng, đúng dáng Giảm triệu chứng đau lưng, đau mỏi vai gáy, ở người già, những người thường xuyên phải ngồi làm việc tại chỗ lâu, ít đi lại. Phòng chống thoát vị đĩa đệm và bệnh thoái hóa đốt sống. Định hình, giúp nắn chỉnh cột sống thẳng, dáng cong bất chợt. Giúp dáng đứng cao hơn, đẹp và thẩm mỹ hơn. Để biết thêm thông tin chi tiết về gù lưng có chữa được không, hãy truy cập ngay tại website này của chúng tôi mang nên tiêu dùng đai chống gù lưng cho trẻ thơ không? Trẻ nhỏ thường xuyên ngồi học tập từ thời kì kéo dài, ít đi lại đai chống gù lưng cho trẻ con với tác dụng ngừa cong vẹo cột sống. Đặc biệt là trẻ nhỏ lúc ngồi học. Đây là phương pháp tối ưu đối sở hữu con nhỏ ngồi sai tư thế lúc học bài, đọc sách, với cặp sách quá nặng, chơi game chỉ mất khoảng dài hình thành bệnh gù lưng. Vì trẻ em thường không ý thức được các lề thói mang hại này lâu ngày sẽ gây tác hại đến lưng, thẩm mỹ xấu. Đeo đai thường xuyên trừ khi ngủ để mang hiệu quả nhanh và thấp nhất. Hãy nhắc con mặc áo này trong lúc ngồi học tại nhà và trên trường. Trên thị trường hiện tại, các sản phẩm đai chống gù lưng, áo chống gù lưng khôn xiết nhiều về chủng loại, nguyên nhân. Điều đấy làm cho ba mẹ ko khỏi băn khoăn làm thế nào để lựa chọn cho bé yêu được đúng cái đai thích hợp với túi tiền của ba mẹ cơ mà vẫn đảm bảo được chất lượng, an toàn với bé yêu. lúc chọn tìm sản phẩm đai chống gù lưng cho bé, ba mẹ nên Nhận định kĩ về nguyên nhân, công dụng của sản phẩm. Chọn tậu đai chống gù trong khoảng những nhãn hiệu có uy tín trên thị trường. Với tương tự mới đảm bảo được sự lớn mạnh xương sống của bé. Đai chống gù lưng, trị lưng tôm John Boehner sẽ là sự chọn lọc hết sức sáng suốt. Xem thêm các đồ chơi công nghệ độc và lạ tại Ruby.vn
  1 like
 23. A college essay has an initial paragraph, some body paragraphs, and a concluding paragraph. you're telling the reader what you think that are the foremost significant points which require to be addressed in your essay. For this reason, you necessity to relate the introduction right to the question or topic. best essay writing service
  1 like
 24. “Vặt lông” ai? (TT&VH) - 1. Ngày bé mẹ nghe ầu ơ: Cái cò cái vạc cái nông/ Ba cái cùng béo vặt lông cái nào/ Vặt lông con cốc cho tao/ Ta nấu ta nướng ta xào ta ăn. Nghe mãi, nghe mãi thành thuộc từ thuở nằm nôi, lớn lên nhớ nằm lòng. Sau đó mấy câu ca dao đến lượt ru em tôi. Thời gian trôi, tôi lớn lên có gia đình. Đến lượt “cái cò cái vạc cái nông” lại lần nữa đem tặng vào giấc ngủ các con tôi… Tôi đọc và thuộc như cháo, đọc như một thói quen chơi chạy vòng tròn, như ăn bát cháo hoa thấy mát mẻ trong lòng mà không bao giờ tìm cảm nhận về khí vị của cháo. Nào có bao giờ nghĩ đến chuyện đi tìm cái lý trong câu ca dao đâu. 2. Một hôm nằm ngẫm lại từng câu bỗng phát hiện ra cái vô lý: Ba con cò, vạc, nông đều béo, được người ta tính đến sẽ chọn một con vặt lông đánh chén. Ba đối tượng này thì đối tượng nào sẽ bị đưa lên thớt? Bất ngờ, và bất ngờ lớn nhất ở câu cuối: Vặt lông con “cốc” cho tao! Ôi trời, cốc không hề xuất hiện trong dự án làm thịt nhưng cuối cùng lại là kẻ hiến tế. Tôi giật mình, giữ trong lòng nỗi băn khoăn. Một lần về quê hỏi thì nghe mẹ bảo: Là ca dao nó nói thế, ai biết là cái gì. Mẹ cũng nghe từ bé thế thì nhớ thế thôi… Ờ, đều là loài kiếm ăn mặt nước nhưng câu ca dao lại phân loại khác nhau: cò, vạc, nông được gọi là “cái”. “Cái” là mẹ, là bề thế. Trong nhà là người cai quản, ra đường là bậc phụ huynh. Còn nông là “con”, là nhỏ bé và phụ thuộc. Ba “cái” bỗng nhiên thoát cảnh vặt lông, còn “con” không được nhắc tới trong sự lựa chọn bỗng được lôi tuột ra để xử. Chuyện đời thật rắc rối. Vẫn chưa tìm ra ý nghĩa của cái cảnh tréo ngoe này. Tôi đã thấy con cốc trên trống đồng Ngọc Lũ, còn ngoài thiên nhiên thì chưa thấy bao giờ. Tuy vậy một hôm xem trên YouTube thấy ở nước ngoài, thuyền chài cốc để bắt cá. Chủ thuyền buộc dây lồng cái thòng lọng vào cổ cốc rồi thả cho cốc lặn xuống sông mò cá. Đớp được cá nhưng cốc không thể nuốt vì bị cái thòng chặn ngang cổ. Cốc ngoi lên thì chủ thuyền thu con cá rồi cho cốc lặn tiếp. Chỉ hết buổi, chủ tháo thòng lọng thì cốc mới nuốt được. Thân phận con cốc là như vậy. 3. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau nghĩ xem tại sao lại có chuyện này. Ca dao xưa đọc thấy như vu vơ nhưng bao giờ cũng ẩn dưới nó một câu chuyện khác. Chúng ta cùng ngẫm để lý giải xem tại sao cốc lại bị vặt lông. Phải chăng cốc nằm trong vị thế thấp cổ bé họng nhất nên thường là kẻ bị bắt nạt? =============================================== Mấy chuyện này thì xưa như trái đất, nhưng mà ngẫm thì thời nào cũng đúng Thấp cổ bé họng không phải là cái tội, nhưng mà ai bảo thấp cổ bé họng làm gì
  1 like
 25. THỨC TỪ SỚM. Ngồi đọc mấy cuốn kinh Dịch, để viết bài giảng về khóa Mai Hoa Việt Dịch. Một Lý thuyết thống nhất - mà cả nền văn minh này mới chỉ mơ ước - quả là không thể dễ hiểu. Vậy mà các tác giả cổ kim viết về Dịch, cứ như đúng rồi. Trong khóa Mai Hoa Việt dịch, không có thay đổi về phương pháp tìm quẻ với luận quẻ, so với Mai Hoa Dịch của Thiệu Khang Tiết. Nhưng thay đổi mô hình nguyên lý căn để của lý thuyết tổng quát. Đó là "Tiên Thiên Lạc Việt bát quái đồ" & "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ". Yếu tố bí ẩn thứ nhất: Dữ kiện đầu vào để dự báo là thời gian đã được lão Gàn giải thích: Đó chính là mô tả một không gian vũ trụ vận động và tương tác có tính quy luật của vũ trụ, tương ứng với thời gian. Chính tính quy luật này làm nên khả năng tiên tri. "Chúa không chơi trò xúc sắc!" Đấy là ngài Albert Einstein bảo thế. "Không có tính quy luật, không có khả năng tiên tri". Ấy là cái khoa học của nền văn minh hiện nay nó bảo thế. Nhưng yếu tố bí ẩn thứ hai, lại là: bản chất của tính quy luật tương tác nào, khi một thân chủ ngẫu nhiên đến xin quẻ của nhà tiên tri? Tại sao họ phải đến vào lúc này và không phải lúc khác? Họ muốn gặp thày vào 8g sáng. Nhưng kẹt xe mãi 10g mới tới. Sự khác nhau mang tính ngẫu nhiên về thời gian , khi thầy bói và thân chủ gặp nhau, sẽ cho ra quẻ bói khác nhau? Vậy tại sao quẻ vẫn nghiệm đúng với lời tiên tri, là nguyên nhân để nó lưu truyền hàng Thiên Niên kỷ đến nay? Tính quy luật nào để một cái gần như có vẻ ngẫu nhiên giữa thời gian gặp nhau và thời gian lên quẻ của nhà tiên tri? Cái nay liên quan đến quy luật và bản chất của "Trường Tương tác". Bản chất và quy luật của "Trường Tương tác" là gì? Đây chính là điểm mù của cả nền văn minh hiện đại. Lão Gàn nhắc lại: "Bản chất và quy luật của "Trường Tương tác" là gì? Đây chính là điểm mù của cả nền văn minh hiện đại". Tôi hy vọng những anh chị em theo học khóa Mai Hoa Việt Dịch, nên có 5 cuốn sách cốt lõi để tham khảo, mà tôi đã giới thiệu. Nếu ko thì học xong cũng chỉ biết xem bói theo kiểu Mai Hoa Việt Dịch. Đúng sai thế nào, còn tùy theo khả năng của thày bói. TIÊN THIÊN LẠC VIỆT BÁT QUÁI ĐỒ - Mô hình nguyên lý căn để của hệ thống Lý thuyết tổng quát: Thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch - nhân danh nền văn hiến Việt. Ứng dụng trong khóa MAI HOA VIỆT DỊCH. CÒN ĐÂY LÀ TIÊN THIÊN PHỤC HY BÁT QUÁI ĐỒ - Do Thiệu khang Tiết công bố. Đúng là "dở hơi, nhưng cũng biết bơi". CHỈ CÒN GẦN 1000 NĂM NỮA - Sao Thiên Cực Bắc Đại Hùng tinh sẽ được thay thế bởi Thiên Lang. Xin được nói rõ thêm: Chu kỳ một Đại Vận Hội của Thái Ất - một ngành ứng dụng cũa Thuyêt ADNh - là 12 960 năm. Phép tính Thái Ất từ con số trên 150 triệu năm. Do đó, không thể có việc - trích - "Điều đặc biệt là các nhà khoa học Xô Viết đã ước lượng chu kỳ đảo trục của Trái đất là khoảng 12 ngàn năm". Chính sử Việt của các triều đại Phong kiến Việt, ghi rõ: Trích: ["Nước Văn Lang lập quốc vào - NĂM THỨ 8 VẬN 7 HỘI NGỌ..."] Thực ra phải ghi rõ là: ĐẠI VẬN HỘI NGỌ. Một Đại Vận Hội là 12 960 năm. Một trong những sự bí ẩn của vũ trụ - khiến trái Đất không thể đảo trục - và là điểm mù của cả nền văn minh hiện nay, chính là "Trường tương tác"'. Bản chất của "Trường Tương tác" theo thuyết ADNh - có thể - sẽ là nội dung một buổi off trong khóa học "MAI HOA VIỆT DỊCH". VẤN ĐỀ TRƯỜNG TƯƠNG TÁC - Sẽ là một trong phần nhỏ của khóa học "Mai Hoa Việt Dịch". Trích: VII. IV. 1. 1. YẾU TỐ THỜI GIAN VÀ NHỮNG QUY LUẬT VẬN ĐỘNG CỦA KHÔNG GIAN VŨ TRỤ Tiêu chí khoa học đã xác định rằng: “Phải có tính quy luật mới có khả năng tiên tri”. Đây chính là nền tảng lý thuyết của tất cả các phương pháp tiên tri, thuộc tất cả các nền văn minh cổ đại, nếu nó có yếu tố thời gian là dự kiện đầu vào của các phương pháp tiên tri đó. Tiêu chí khoa học nói trên, là nền tảng lý thuyết của tất cả các phương pháp tiên tri, hoàn toàn dựa trên nền tảng của hệ thống tri thức của cả nền văn minh hiện đại. Tôi nhắc lại là “nền tảng Lý thuyết”, chứ chưa phải là một thực tại mà lý thuyết đó phản ánh. Trên cơ sở nền tảng lý thuyết này và tiêu chí khoa học căn bản, tôi đã hiệu chỉnh, phục hồi lại các mô hình biểu kiến của thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch và chứng minh sự phù hợp với tiêu chí khoa học của các mô hình này về tính quy luật của nó. Đó là: “Thiên Thiên Lạc Việt Bát quái đồ” và “Hậu Thiên Lạc Việt Bát quái đồ phối Lạc Thư”… Từ cơ sở này, chúng ta lại thấy yếu tố thời gian là dữ liệu đầu vào của các phương pháp tiên tri; tất yếu nó phải phản ánh một không gian vũ trụ liên quan đến nó. Và cũng rất tất yếu về mặt lý thuyết là sự vận động và tương tác của vũ trụ, phải hoàn toàn mang tính quy luật mới có khả năng tiên tri. Điều này tôi đã nói từ rất lâu trong các sách đã xuất bản và trong các bài viết của tôi trên diễn đàn của TTNC Lý Học Đông phương. Nhưng, một vấn đề được tiếp tục đặt ra, là: Tính thời gian của một quẻ bói, lại phụ thuộc vào những yếu tố ngẫu nhiêu giữa thày bói – người gieo quẻ – và “đối tượng coi bói”. Đến đây, chúng ta bàn riêng về khái niệm của cụm từ “đối tượng coi bói”. Nội hàm khái niệm “đối tượng coi bói”, được định nghĩa như sau: Tất cả các hiện tượng, sự kiện và vấn đề của mọi sự vận động trong thiên nhiên, cuộc sống, xã hội và mọi hành vi của con người, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, mà quẻ bói muốn biết; gọi là “đối tượng coi bói”. Trên cơ sở định nghĩa này thì ngay cả thân chủ đi xem bói, cũng không phải đối tượng coi bói. Mà vấn đề là thân chủ đó muốn hỏi để biết điều gì? Chính điều cần hỏi, mới là đối tượng coi bói. Trên cơ sở này, chúng ta thấy rằng: Ngay người thày cũng tự coi bói cho mình với vấn đề - đối tượng coi bói - được đặt ra. Trên cơ sở này, một vấn đề tiếp tục được đặt ra liên quan đến yếu tố thời gian, là: Nếu dự kiện đầu vào mang tính thời gian, sẽ phản ánh một không gian vũ trụ tương ứng với nó. Và chính tính quy luật của sự vận động tương tác của vũ trụ, làm nên khả năng tiên tri của những phương pháp tiên tri. Vậy thì, sự xuất hiện của những đối tượng coi bói, hoàn toàn ngẫu nhiên. Bao gồm thời gian gặp giữa thày bói và thân chủ; cảm ứng muốn biết sự kiện – đối tượng coi bói – của thày bói, điều này sẽ được giải thích như thế nào? Vấn đề này, sẽ tiếp tục được trình bày trong tiểu mục tiếp theo của bài này. VII. IV. 1. 2. “CHÚA KHÔNG CHƠI TRÒ SÚC SẮC” & “TRƯỜNG TƯƠNG TÁC”. Cần nói rõ thêm rằng: Không chỉ có hình thức có vẻ ngẫu nhiên của đối tượng coi bói và thày bói. Mà ngay trong phương pháp coi bói, cũng rất nhiều phương pháp bói toán phương Đông mang tính ngẫu nhiên, như: gieo ba đồng tiền, xóc thẻ, xin xâm...Xa xưa hơn nữa là Bói bằng cỏ thi, bói lá trầu quả cau, bói chân gà...Ở Tây phương còn có bói Bài Tây, bói quả cầu thủy tinh...Tất cả những phương pháp bói này, đều mang tính có vẻ như ngẫu nhiên. Nhưng dù có vẻ như ngẫu nhiên, tất cả các phương pháp tiên tri ấy, đều bền vững với thời gian. Điều này xác định rằng: Chúng phải có một quy luật đứng đằng sau nó. Quy luật đó là quy luật gì? Vấn đề đặt ra được giải thích bằng một khái niệm của chính nền văn minh hiện đại. Đó là "Trường tương tác". Đây là một khái niệm mới nhất, trên cơ sở những giả thuyết về những lý thuyết khoa học hiện đại nhất, là thuyết Lượng Tử và Lý thuyết Dây. Nhưng nền tảng tri thức của văn minh hiện đại vẫn chưa làm sáng tỏ được bản chất của chính khái niệm "Trường Tương tác " do họ đặt ra. Mà họ mới chỉ cảm nhận một cách mơ hồ về nó. Đây chính là "điểm mù" của nền văn minh hiện đại. Nhưng một nền văn minh cổ xưa - mà tôi đặt tên là "Văn minh Átlantic" - đã phát hiện ra nó từ lâu. Và họ đã ứng dụng ngay trong tất cả các phương pháp ứng dụng, hệ quả của thuyết Âm Dương Ngũ hành....Điều này sẽ được trình bày ngay tiếp theo đây. .... ------------------ Ghi chú: Những tiêu đề có thể thay đổi. TÔI CẦN PHẢI NÓI RÕ HƠN VỀ KHÓA HỌC MAI HOA VIỆT DỊCH. 1/ Tất nhiên vấn đề cuối cùng của khóa học này sẽ là anh chị em biết được phương pháp coi bói. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì mọi người đi mua sách về tự học cũng được. Sách viết đúng sai thế nào không cần biết. Vì phương pháp coi bói của Mai Hoa Việt Dịch với Mai Hoa Dịch của Thiệu Khang Tiết hoàn toàn giống nhau. Nó chỉ khác biệt ở mô hình biểu kiến - là công cụ coi bói - ở Mai Hoa Việt Dịch, là: Tiên Thiên Lạc Việt và Hậu Thiên Lạc Việt. Cho nên về lý thuyết quẻ tím được sẽ sai lệch ở hai quái Tốn/ Chấn. Cho nên vấn đề là ở chỗ: Khóa học này tôi chứng minh một thực tại vũ trụ liên quan đến mô hình toán học Nhị Phân mô tả thuyết ADNH, được hiệu chỉnh nhân danh nền văn hiến Việt. Và thực tại này tôi đã mô tả trong cuốn "TVCN Kinh Dịch" Nxb Hồng Đức 2020. Có điều nói rõ hơn một chút, mang tính liên hệ ứng dụng với các quẻ bói. Nếu ko nó thành mê tín dị đoan. 2/ Bởi vì có nhiều vấn đề cần giải quyết qua khóa học này, để chứng minh tính khoa học thật sự của một quẻ bói - vốn huyền bí trong toàn bộ lịch sử văn minh nhân loại - tôi "CÓ THỂ" phải viện dẫn đến những tri thức chỉ có ở nền văn minh Atlantic. Một trong những thí dụ về hệ thống tri thức này chính là, một khái niệm mới xuất hiện của những lý thuyết khoa học hiện đại nhất, gọi là "Trường Tương tác". Nền văn minh hiện nay đã đặt ra - chính xác chỉ là một ý niệm - về điều kiện tương tác của các vật thể, mà họ gọi là "Trường Tương Tác". Mặt Trăng và Trái Đất hút nhau. Cái đó thì cả làng Vũ Đại đều hiểu. Nhưng nó hút nhau trong một điều kiện môi trường như thế nào? Cái gì chuyển tải dẫn xuất của các vật thể có khối lượng trong vũ trụ này để chúng tương tác? Đấy chính là ý niệm về "Trường Tương Tác". Đây là "Điểm mù" của cả nền văn minh hiện nay. Có một nha khoa học tinh hoa của Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ Mỹ chi 10 tỷ Dollar để họ đem Chúa đến cho chính phủ Mỹ. Nhưng họ đã thất bại. Còn tôi đã đem Chúa đến trong cuốn "Tìm Về Cội nguồn kinh Dịch" có 800k/ cuốn. Nhưng nếu chính phủ Hoa Kỳ có gặp ngay đức Chúa, cũng chỉ để đảnh lễ và lui ra - với giá 10 tỷ Dolalr. Còn "Trường Tương tác" là quyền năng thật sự của Chúa. Nhưng nếu không trình bày về "Trương Tương Tác" - ít nhất về mô tả lý thuyết - thì khó giải thích tính - có vẻ - ngẫu nhiên của một quẻ bói vào thời điểm lên quẻ. Khóa học này đào tạo những nhà tiên tri, chứ không phải thày bói theo quan niệm cổ điển - dù là bói cho vua. Cho nên, khóa học này sẽ hơi dài dòng về vấn đề hệ thống lý thuyết tổng hợp và những thực trạng vận động vũ trụ liên quan đến nó. Xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm. Tính nhận biết - Tính Thấy - hoàn toàn khác "Trường Tương tác". Tính Thấy chính là Thượng Đế - ngay cả nước Mỹ muốn biết phải chi 10 tỷ Dol. Nhưng đã thất bại : "Không có Hạt của Chúa". Họ chưa thấy được Thượng Đế. Còn "Trường Tương Tác" chính là điều kiện để các dạng vật chất tương tác với nhau. Có thể dùng hình ảnh "Quyền năng của Thượng Đế" để minh họa. PS: Ah. mà con nói đúng đây. Có thể nói "Trường Tương tác" là "phương tiện nhận biết". Hoặc là một khái niệm gần như thế. Rất tiếc! Điều kiện kỹ thuật của nền văn minh hiện nay, chưa thể "nhìn thấy" được "trường tương tác". Nên chỉ có thể mô tả trên cơ sở hợp lý lý thuyết theo tiêu chí khoa học và chứng minh thực tế mang tính...thủ công
  1 like
 26. Vị trí này còn không? Xem thêm: hướng dẫn đăng ký sàn Kucoin
  1 like
 27. Nên sinh năm sau Tân Sửu Tân sinh Quý, Sửu - Dậu tam hợp, con mạng Thổ sinh cha mẹ Kim, khi con càng lớn thì gia đình sẽ càng phát. Hoặc trễ hơn thì sinh 2024 Giáp Thìn hoặc 2025 Ất Tỵ, cha mẹ Kim sinh con mạng Thủy, Quý sinh Giáp, Ất. 2024 hoặc 2025 sẽ phát sớm hơn! Có 3 năm này để cân nhắc nhé! Thân mến!
  1 like
 28. Em chào Anh Thiên Luân Em xin Anh tư vấn giúp gia đình em ạ! Chồng: 29/3/1988 âm lịch - Đại Lâm Mộc Vợ: 07/01/1990 âm lịch - Lộ Bàng Thổ Con lớn: 21/10/2016 âm lịch - Thiên Hà Thủy Xin anh tư vấn giúp: Sinh con năm nào là tốt, và con út năm nào được ạ! Em xin cảm ơn ạ!
  1 like
 29. CHƯƠNG V THUỘC TÍNH VÀ BẢN THỂ CỦA VẬT CHẤT. Khi lên mạng tìm hiểu về những thuộc tính của vật chất, chúng ta có ngay một loạt sự mô tả liên quan, từ nhận thức mới nhất có tính nền tảng của hệ thống tri thức của nền văn minh hiện nay, chon đến những mô tả cổ điển nhất về thuộc tính của vật chất. Phần dưới đây, được trích dẫn từ Bách khoa toàn thư mở Wikipedia: V.I. Sự phát triển của nhận thức những thuộc tình của vật chất: Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. 1/ Vật chất cùng với không gian và thời gian là những vấn đề cơ bản mà tôn giáo, triết học và vật lý học nghiên cứu. Vật lý học và các ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu cấu tạo cũng như những thuộc tính cụ thể của các dạng thực thể vật chất khác nhau trong thế giới tự nhiên. Các thực thể vật chất có thể ở dạng trường (cấu tạo bởi các hạt trường, thường không có khối lượng nghỉ, nhưng vẫn có khối lượng toàn phần), hoặc dạng chất (cấu tạo bởi các hạt chất, thường có khối lượng nghỉ) và chúng đều chiếm không gian. Với định nghĩa trên, các thực thể vật chất được hiểu khá rộng rãi, như một vật vĩ mô mà cũng có thể như bức xạ hoặc những hạt cơ bảncụ thể và ngay cả sự tác động qua lại của chúng. Đôi khi người ta nói đến thuật ngữ phản vật chất trong vật lý. Đó thực ra vẫn là những dạng thức vật chất theo định nghĩa trên, nhưng là một dạng vật chất đặc biệt ít gặp trong tự nhiên. Mọi thực thể vật chất đều tương tác lẫn nhau và những tương tác này cũng lại thông qua những dạng vật chất (cụ thể là những hạt tương tác trong các trường lực, ví dụ hạt photon trong trường điện từ). Các tính chất cơ bản của vật chất Khối lượng Khối lượng là một thuộc tính cơ bản của các thực thể vật chất trong tự nhiên. Quán tính Theo lý thuyết của Isaac Newton mọi vật có khối lượng đều có quán tính (định luật 1 và 2 của Newton, xem thêm trang cơ học cổ điển), do đó cũng có thể nói mọi dạng thực thể của vật chất trong tự nhiên đều có quán tính. Năng lượng Năng lượng là một thuộc tính cơ bản của tất cả các thực thể vật chất trong tự nhiên. Theo lý thuyết của Albert Einstein mọi vật có khối lượng đều có năng lượng (công thức E=mc², xem thêm trang lý thuyết tương đối), do đó cũng có thể nói mọi dạng thực thể của vật chất trong tự nhiên đều có năng lượng. Công thức ΔE=Δmc² không nói rằng khối lượng và năng lượng chuyển hóa lẫn nhau. Năng lượng và khối lượng đều là những thuộc tính của các thực thể vật chất trong tự nhiên. Không có năng lượng chuyển hóa thành khối lượng hay ngược lại. Công thức Einstein chỉ cho thấy rằng nếu một vật có khối lượng là m thì nó có năng lượng tương ứng là E=mc². Trong phản ứng hạt nhân, nếu khối lượng thay đổi một lượng là Δm thì năng lượng cũng thay đổi một lượng tương ứng là ΔE. Phần năng lượng thay đổi ΔE có thể là tỏa ra hay thu vào. Nếu là tỏa ra thì tồn tại dưới dạng năng lượng nhiệt và bức xạ ra các hạt cơ bản. Lưỡng tính sóng - hạt Lưỡng tính sóng hạt là một đặc tính cơ bản của vật chất, thể hiện ở điểm mọi vật chất di chuyển trong không gian đều có tính chất như là sự lan truyền của sóng tương ứng với vật chất đó, đồng thời cũng có tính chất của các hạt chuyển động. Cụ thể, nếu một vật chất chuyển động giống như một hạt với động lượng p thì sự di chuyển của nó cũng giống như sự lan truyền của một sóng với bước sóng λ là: λ = h/p - với: h là hằng số Planck. Các hạt có động lượng càng nhỏ thì tính sóng thể hiện càng mạnh. Ví dụ electron luôn thể hiện tính chất sóng khi nằm trong nguyên tử, và cũng bộc lộ tính chất di chuyển định hướng như các hạt khi nhận năng lượng cao trong máy gia tốc. Ánh sáng có động lượng nhỏ và thể hiện rõ tính sóng như nhiều bức xạ điện từ trong nhiều thí nghiệm, nhưng đôi lúc cũng thể hiện tính chất hạt như trong hiệu ứng quang điện. Tác động lên không thời gian Vật chất, theo thuyết tương đối rộng, có quan hệ hữu cơ - biện chứng với không-thời gian. Cụ thể sự có mặt của vật chất gây ra độ cong của không thời gian và độ cong của không thời gian ảnh hưởng đến chuyển động tự docủa vật chất. Không thời gian cong có những tính chất hình học đặc biệt được nghiên cứu trong hình học phi Euclide. Trong lý thuyết tương đối rộng, lực hấp dẫn được thay bằng hình dáng của không thời gian. Các hiện tượng mà cơ học cổ điển mô tả là tác động của lực hấp dẫn (như chuyển động của các hành tinh quanh Mặt Trời) thì lại được xem xét như là chuyển động theo quán tính trong không thời gian cong. Một Luận thuyết cho rằng Vật chất là do các nguyên tử chịu tác động của sự rung động (vibrations), hay chuyển động (motions), ở tần số hay vận tốc cao sinh từ trường (electro-magnetism) gây kết dính mà thành. Tất cả các dạng chất rắn, chất lỏng, chất khí; hay các dạng năng lượng như âm thanh, ánh sáng; cũng đều được tạo ra bằng các sóng rung động như thế. Albert Einstein đã phát biểu rằng: “Everything in life is vibration” (mọi thứ trên đời đều là rung động). Vật chất tối Hình dung về tỷ lệ thành phần vũ trụ: năng lượng tối 73%, vật chất tối 23%, khí Hidro, Heli tự do, các sao, neutrino, thành phần chất rắn và các phần còn lại 4% Vật chất tối là phần vật chất mà con người chưa thể quan sát, cân đo được mà chỉ biết đến nó thông qua tác động tới những vật thể khác. Có những tính toán cho thấy vật chất tối chiếm phần lớn khối lượng của các thực thể vật chất trong vũ trụ. Phản vật chất Phản vật chất cũng là vật chất, nhưng cấu thành bởi các phản hạt... Năm 1928, trong khi nghên cứu kết hợp thuyết lượng tử vào trong thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, Paul Dirac đã phát hiện ra rằng các tính toán không phản đối chuyện tồn tại các hạt cơ bản đặc biệt, có hầu hết mọi đặc tính cơ bản như các hạt cơ bản thông thường, nhưng mang điện tích trái dấu. Từ đó hình thành nên giả thiết tồn tại các hạt phản vật chất. Theo tính toán, nếu một hạt phản vật chất gặp (tương tác) hạt vật chất tương ứng, chúng sẽ nổ tung và tỏa ra 1 năng lượng rất lớn, theo phương trình Einstein. Một trích dẫn khác mô tả các công trình nghiên cứu hiện đại của Vật lý học, cho thấy những thuộc tình mới nhất của vật chất. Đoạn trích dẫn dưới đây trên web https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/sieu_hinh_vat_ly_tinh_than_vat_chat.html 2. Trường vật chất, Trường Thông tin Trong những cuộc bàn thảo “Vũ trụ là gì?”, nhà Vật lý lớn người Mỹ Heinz Pagels, đã nói: Cũng như phần đông các nhà Vật lý, Tôi cho rằng Vũ trụ là một thông điệp được soạn thảo bằng một mật mã - mã Vũ trụ - mà nhiệm vụ của các nhà Khoa học là giải thứ mã ấy. Quá trình tìm kiếm chiếc chìa để mở khóa thứ mã ấy, được triển khai với 3 giai đoạn: Vật chất, Năng lượng và cuối cùng là Thông tin. Làm rõ các giai đoạn đó, ta có thể hiểu như sau: bởi vì một hạt không phải tồn tại tự bản thân nó, mà chỉ là qua những hiệu ứng tương tác do nó đẻ ra. Tập hợp những hiệu ứng ấy được gọi là một “Trường”. Như vậy, những vật thể xung quanh ta chỉ là những tập hợp Trường: Trường điện từ, Trường hấp dẫn, Trường Proton, Trường électron, các Trường bức xạ v. .v.. Nghĩa là, hiện thực chủ yếu là một tập hợp của các Trường tác động lẫn nhau thường xuyên. Chúng dao động, và các hạt cơ bản với bản chất khác nhau được gắn vào. Đó là biểu hiện “chất” của Trường. Dao động làm cho chúng di chuyển trong không gian và đi vào sự tương tác lẫn nhau. Nhưng Trường bao giờ cũng gắn với Sóng. Vật chất, đó cũng là các Sóng ? - Đúng thể, Nhà Vật lý lý thuyết rất nổi tiếng Louis de Broglie đã chứng minh rằng, Vật chất của các vật thể, tự nó cũng bao gồm nhiều cấu hình sóng, do chúng giao thoa với năng lượng. Mà Sóng thì bao giờ cũng mang Thông tin. Đến đây, có vẻ như có một sự mâu thuẫn giữa vật lý cổ điển và vật lý hiện đại, về vấn đề liên quan đến thuộc tính của vật chất. Vật lý cổ điển cho rằng: Năng lượng Năng lượng là một thuộc tính cơ bản của tất cả các thực thể vật chất trong tự nhiên. Nguồn: Thư viện mở Wikipedia. Nhưng Vật lý hiện đại thì có vẻ như năng lượng tách rời thuộc tính của vật chất. Nhà Vật lý lý thuyết rất nổi tiếng Louis de Broglie đã chứng minh rằng, Vật chất của các vật thể, tự nó cũng bao gồm nhiều cấu hình sóng, do chúng giao thoa với năng lượng. Mà sóng thì bao giờ cũng mang Thông tin. Nguồn: chungta.com Đến đây, người viết cần xác định rằng: Năng lượng chính là một thuộc tính căn bản của vật chất. Những định luật của vật lý cổ điển, đến hiện đại đều xác định thuộc tính hàm chứa năng lượng của vật chất. Công thức nổi tiếng của thuyết Tương Đối rộng: E = m.c2 đã xác định điều này. Qua những trích dẫn trên, người viết xác định rằng: Trong quá trình phát triển của nhận thức về vật chất trong lịch sử văn minh nhân loại, con người ngày càng hiểu biết hơn về những thuộc tình của vật chất quan sát được. Do đó, chúng ta thấy rõ khái niệm ‘vật chất’ là một phạm trù mô tả những thuộc tính của nó, mà con người nhận thức được trong quá trình phát triển của nền văn minh. Bởi vậy, nội hàm khái niệm vật chất, cũng thay đổi qua các thời kỳ phát triển. Phần tiếp theo đây, chứng tỏ điều này. V.II. Những định nghĩa về phạm trù vật chất trong lịch sử nền văn minh. Ở đoạn trên, người viết đã chứng tỏ với bạn đọc về sự phát triển nhận thức về những thuộc tính của vật chất trong lịch sử văn minh nhân loại nhận thức được. Do đó, nội hàm khái niệm vật chất cũng thay đổi theo những nhận thức về thuộc tính của nó. Đoạn trích dẫn sau đây, xác định điều này: Khuynh hướng chung của các nhà triết học duy vật thời cổ đại là đi tìm một thực thể ban đầu nào đó và coi nó là yếu tố tạo ra tất cả các sự vật, hiện tượng khác nhau của thế giới, tất cả đều bắt nguồn từ đó và cuối cùng đều tan biến trong đó. Tức là họ muốn tìm một thực thể chung, là cơ sở bất biến của toàn bộ tồn tại, là cái được bảo toàn trong sự vật dù trạng thái và thuộc tính của sự vật có biến đổi và được gọi là vật chất (tiếng Latin là materia). Trong lịch sử triết học cổ đại, các nhà triết học duy vật cũng quan niệm vật chất rất khác nhau. Ví dụ Thales (624-547 trước Công nguyên) coi vật chất là nước, Anaximenes (585-524 trước Công nguyên) coi vật chất là không khí, Heraclitus (540-480 trước Công nguyên) coi vật chất là lửa, Democritus (460-370 trước Công nguyên) coi vật chất là các nguyên tử,... Nói chung các nhà triết học cổ đại quan niệm vật chất dưới dạng cảm tính và quy vật chất thành một thực thể cụ thể, cố định. Mặc dù có những hạn chế về mặt lịch sử, song những quan niệm trên lại có ý nghĩa tích cực trong việc đấu tranh chống lại quan niệm duy tâm thời bấy giờ. Đến thời kỳ cận đại, khoa học phát hiện ra sự tồn tại của nguyên tử, cho nên quan niệm của thuyết nguyên tử về cấu tạo của vật chất ngày càng được khẳng định. Quan niệm này tồn tại và được các nhà triết học duy vật cũng như các nhà khoa học tự nhiên nổi tiếng sử dụng cho đến tận cuối thế kỷ 19. Trong giai đoạn thế kỷ 17 - thế kỷ 18, mặc dù đã có những bước phát triển, đã xuất hiện những tư tưởng biện chứng nhất định trong quan niệm về vật chất, song quan niệm đó ở các nhà triết học duy vật thời kỳ này về cơ bản vẫn mang tính chất cơ giới, đó là khuynh hướng đồng nhất vật chất với nguyên tử hoặc với khối lượng. Quan niệm này chịu ảnh hưởng khá mạnh bởi cơ học cổ điển của Newton, một lĩnh vực của vật lý được coi là phát triển hoàn thiện nhất thời bấy giờ. Cơ học cổ điển coi khối lượng của vật thể là đặc trưng cơ bản và bất biến của vật chất; thế giới bao gồm những vật thể lớn nhỏ khác nhau, cái nhỏ nhất không thể phân chia nhỏ hơn là các nguyên tử; đặc trưng cơ bản của mọi vật thể là khối lượng; tính tất yếu khách quan trong hiện thực là tính tất yếu khách quan được thể hiện qua các định luật cơ học của Newton; vật chất, vận động, không gian và thời gian là những thực thể khác nhau cùng tồn tại chứ không có quan hệ ràng buộc nội tại với nhau. Nguồn Wikipedia. Định nghĩa cuối cùng và phổ biến nhất về vật chất, do V.I Lenin mô tả như sau: "vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác". Định nghĩa này của V.I. Lenin xuất hiện vào đầu thế kỷ XX. Sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật trong hơn 100 năm qua, đã bổ xung thêm những thuộc tính của vật chất, mà người viết đã trình bày ở trên. Những thuộc tính mới của vật chất đã vượt ra ngoài sự thực chứng của cảm giác. Một số nhà bác học đã phải thốt lên: “Phải chăng ‘vật chất’ đã biến mất?!” Do đó, một nhu cầu mới xuất hiện và đặt ra vấn đề cần phải định nghĩa lại bản thể của vật chất. V.III. Bản thể và nội hàm khái niệm vật chất. Sự phát triển của những tri thức nền tảng của nền văn minh hiện đại, cũng đã xác định rằng: “Tương tác là nguyên nhân hình thành tất cả mọi sự vật, sự việc. Bản chất của tương tác như thế nào thì sẽ hình thành sự vật, sự việc như thế đó”. Như vậy, một trong những thuộc tính quan trọng nữa của vật chất, cũng chính là sự tương tác giữa các thực thể vật chất. Trên cơ sở tất cả những vấn đề đã trình bày, người viết tổng hợp và mô tả một định nghĩa về ‘vật chất’, như sau: Khái niệm ‘vật chất’ là sản phẩm của tư duy trừu tượng tổng hợp, mà nội hàm của nó mô tả một phạm trù hàm chứa mọi sự tồn tại có chứa ‘năng lượng’ và ‘tương tác’ thì gọi là ‘vật chất’. Như phần trên, người viết đã trình bày: Nếu như định nghĩa mới nhất về phạm trù ‘vật chất’ của người viết, chưa được sự công nhận rộng rãi của các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, thì người viết sẽ coi như là một như một ‘tiền đề’, để tiếp tục chứng minh cho chủ đề được đặt ra cho bộ sách này, là: Thuyết Âm Dương Ngũ hành – Lý thuyết thống nhất vũ trụ. Và nếu như những tiền đề được đặt ra từ bộ sách này, tích hợp một cách hợp lý trong hệ thống luận cứ của nó, một cách nhất quán, hoàn chỉnh để xác định thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là Lý thuyết thống nhất, thì tiền đề đó được coi là đúng. Trên cơ sở tiền đề về phạm trù ‘vật chất’ đã được xác định, như một tiền đề, người viết tiếp tục mô tả về bản thế khái niệm ‘Không gian’.
  1 like
 30. Bạn vui lòng kết bạn với người quản lý trên FaceBook để trao đổi nhé. Lớp học đó chỉ học trong Group của FB thôi.
  1 like
 31. Tìm hiểu phong tục, văn hoá của tộc người Việt cổ ở Indonesia 31/08/2018 07:21 TĐO-Truyền thông quốc tế tán thành giả thuyết bộ tộc người Minangkabau sinh sống phía tây đảo Sumatra (Indonesia) có nguồn gốc từ Việt Nam. Giả thuyết lịch sử cho rằng sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, một bộ phận người Việt đã lên thuyền ra khơi đến eo biển Malacca, sau đó định cư tại phía tây đảo Sumatra, Indonesia. Cũng từ đó, dân tộc người Minangkabau sống tại quốc đảo này cho đến ngày nay. Theo The Daily Beast, từ lâu đời, tộc người Minangkabau theo chế độ thị tộc mẫu hệ như người Việt cổ. Người Minangkabau phần lớn theo đạo Hồi nhưng tín ngưỡng của họ là thuyết vật linh. Họ tin rằng vạn vật đều có linh hồn. Thuyết này cũng là tín ngưỡng đầu tiên của người Việt cổ trước khi các đạo khác du nhập vào đất nước. Tộc Minangkabau có những điệu nhảy và bản nhạc truyền thống mà họ luôn tự hào như điệu múa nến kinh điển. Nhắc đến đạo Hồi, nhiều người thường nghĩ đến các chế độ hà khắc và số phận nhỏ bé của người phụ nữ. Nhưng với tộc người Minangkabau, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội đặc biệt hơn cả. Đến đảo Sumatra, nếu hỏi người dân chắc chắn du khách sẽ nhận được câu trả lời: “Phụ nữ là chủ gia đình”. Theo đó, phụ nữ và nam giới trong gia đình chia sẻ quyền lực và tuân thủ nguyên tắc giữ trọn vẹn trách nhiệm, bảo vệ lẫn nhau trong xã hội. Người dân Minangkabau sinh sống bằng nghề trồng lúa nước với tục ăn trầu, nhuộm răng từ lâu đời. Họ còn có những nét văn hoá khác gần gũi với người Việt. Ảnh tư liệu về phụ nữ tộc Minangkabau thời xa xưa tại Indonesia. Phụ nữ cũng giữ trách nhiệm sở hữu mọi tài sản trong gia đình tộc Minangkabau. Cụ thể, đất đai, nhà ở, trại chăn nuôi… đều phải truyền từ mẹ sang con gái. Người cha trong gia đình có thể chuyển tài sản thừa kế cho con trai bằng thu nhập từ công việc kinh doanh của họ. Lễ cưới truyền thống của các cặp đôi Minangkabau. Mọi nghi thức, lễ hội quan trọng đều do phụ nữ chủ trì như lễ nhậm chức lãnh đạo trong gia tộc, đám cưới, thu hoạch mùa màng… Đám cưới của các cặp đôi Minangkabau được tổ chức, trang hoàng lộng lẫy với lễ phục truyền thống. Người Minangkabau trong trang phục truyền thống cổ đã sinh sống tại Indonesia từ lâu đời. Đàn ông và phụ nữ tộc người Minangkabau có những khái niệm bình đẳng như các xã hội khác. Dù căng thẳng có thể xảy ra đôi lúc, vị trí người phụ nữ vẫn được tôn trọng bởi toàn thể cộng đồng. Phụ nữ có thể tự do báo cáo, lên án mọi hành động bạo lực về tinh thần hay thể xác trong gia đình mình. Phụ nữ tộc Minangkabau được tôn vinh và giữ vị trí quan trọng trong xã hội. Khi một cặp vợ chồng kết hôn, chú rể sẽ chuyển đến sinh sống tại nhà cô dâu. Mọi quyết định trong gia đình đều được cân nhắc giữa ý kiến của cả vợ và chồng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, phụ nữ nắm quyền quyết định chính trong các vấn đề liên quan đến hoạt động gia đình, thu chi, mua sắm và giáo dục trẻ em… “Phụ nữ là mối liên hệ quan trọng của hiện tại và quá khứ. Nếu gặp một phụ nữ người Minangkabau đang mang thai, mọi người đều thực sự hy vọng cô ấy sẽ cho ra đời một bé gái đầu lòng”, cựu giáo sư Taufil Abdullah, chủ tịch Uỷ ban Khoa học Xã hội tại Học viện Khoa học Indonesia chia sẻ. Phụ nữ có vị trí quan trọng với tộc người Minangkabau. Ngôi nhà truyền thống của người Minangkabau với tên gọi Rumah Gadang sở hữu kết cấu đặc biệt, có mái cong vút như mái chùa cổ Việt Nam. Mái nhà được làm từ gỗ surian địa phương với cấu trúc hình vòm, cong vút như chiếc sừng trâu. Những bức tường dệt bằng tre là biểu tượng phong cách xây dựng nhà truyền thống của người Minangkabau. Kiến trúc bề thế đặc biệt của ngôi nhà này không chỉ giúp tộc người Minangkabau có nơi cư trú mà còn là không gian phục vụ các cuộc họp, nghi lễ trang trọng. Ngôi nhà truyền thống Rumah Gadang. N.H Tổng hợp từ báo chí nước ngoài Nguồn: Báo Thời Đại
  1 like
 32. NHÂN DANH NỀN VĂN HIẾN VIỆT: LÝ THUYẾT "TRƯỜNG TƯƠNG TÁC VIỆT" GIẢI THÍCH NHỮNG BÍ ẨN LỚN NHẤT CỦA KHOA HỌC HIỆN ĐẠI. Tiếp theo. BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH. A/ VÌ SAO MỖI QUẢ TRỨNG CỦA GIỐNG CÁI LẠI CHỈ CÓ THỂ TIẾP THU MỘT TINH TRÙNG CỦA GIỐNG ĐỰC? Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Lý thuyết "Trường tương tác Việt" chưa được "Khoa học công nhận". Nhưng nó là hệ quả và là một bộ phận cấu thành của một hệ thống tri thức vượt trội hơn hẳn tất cả nền tảng tri thức của nền văn minh hiện nay. Bởi vậy, nếu mô tả bằng chính hệ thống lý thuyết mà nền văn minh hiện nay chẳng hiểu gì về nó, thì cũng không khác gì nói chuyện những quyết định của Thượng Đế với các Thiên Thần trên Thiên đường và người ta có quyền không tin. Bởi vậy, cần một dẫn xuất làm thí dụ cho vấn đề được đặt ra trong bài viết này. Từ đó dẫn tới mối liên hệ hợp lý lý thuyết của các vấn đề liên quan. Đó là sự giải thích hiện tượng: Vì sao mỗi quả trứng của giống cái lại chỉ có thể tiếp nhận một tinh trùng của giống đực? Thưa quý vị và các bạn quan tâm. Nền khoa học hiện đại cũng chưa thể giải thích được điều này. Và đó cũng là một vấn nạn trong thế giới sinh học, liên quan đến sự hình thành tiếp nối của sự sống. Đó là vấn đề: Vì sao mỗi quả trứng của giống cái lại chỉ có thể tiếp thu một tinh trùng của giống đực? Và điều này sẽ được giải thích bằng chính định nghĩa về khí - trong "Trường tương tác Việt". Thưa quý vị và các bạn. Định nghĩa về "KHÍ" đã xác định rằng: Đó là hệ quả được hình thành của tương tác vật chất và tương tác trở lại với vật chất. Điều này giải thích: một quả trứng của giống cái và tinh trùng của giống đực sẽ mang hai loại khí chất khác nhau. Do đó, khi chúng tương tác với nhau thì quả trứng tuy về hình thức không đổi, nhưng đã trở thành một đơn nguyên hàm chứa một khí chất hoàn toàn khác quả trứng ban đầu. Chính sự khác biệt về khí chất - do tương tác giữa khí chất của tinh trùng và quả trứng ban đầu - cho nên quả trứng ko còn khả năng thu hút tính trùng tiếp theo. Hay nói cách khác: Trường tương tác Việt trong điều kiện tiếp dẫn quả trứng (Nguyên thủy) và tinh trùng, đã dẫn đến hình thành một loại 'KHÍ" do chính sự tương tác vật chất của hai đơn nguyên hàm chứa khí chất khác nhau và tạo ra trong một đơn nguyên (quả trứng sau thụ tinh). Điều này khiến vô hiệu hóa cho tất cả những tương tác tiếp theo của các tình trùng sau đó. Trên cơ sở này, Thiên Sứ tôi liên hệ với ở một quy mô lớn hơn của toàn thể vũ trụ khí sự sống bắt đầu xuất hiện. (Còn tiếp)
  1 like
 33. LỜI GIỚI THIỆU BÀI VIẾT CỦA HOÀNG TRIỆU HẢI. THƯA CÁC NHÀ KHOA HỌC, CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU. THƯA CÁC BẠN VÀ ANH CHỊ EM. Từ hai mươi năm nay, bằng sự phục hồi một hệ thống lý thuyết cổ xưa, nhân danh nền văn hiến Việt, tôi đã tha thiết trình bày về những giá trị của nền văn hiến Việt, một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương tử và là cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương với tất cả những ai quan tâm đến những gía trị văn hóa của nhân loại. Nhân danh nền văn hiến Việt, tôi đã xác định một nguyên lý căn để "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ" và phủ nhận nguyên lý "Hậu thiên Văn Vương phối Lạc thư", vốn được coi là thuộc nền văn hóa Hán. Nhưng, sự phức tạp của một hệ thống lý thuyết huyền vĩ - Lý thuyết thống nhất vũ trụ - mà toàn thể nền văn minh nhân loại hiện nay, đang mới chỉ dừng lại ở sự mơ ước. Tất nhiên, tôi rất hiểu rằng: sự tiếp nhận một quan niệm mới - trong khi suốt lịch sử của văn minh nhân loại, con người đã chấp vào một định kiến: nền văn minh Đông phương có xuất xứ từ Hán tộc - là một việc cực kỳ khó khăn. Huống chi, đó lại là một hệ thống lý thuyết - sản phẩm của cả một nền văn minh - tức sản phẩm của một hệ thống tư duy phức hợp, lại càng khó khăn hơn. Khi chính khái niệm "tư duy phức hợp", cũng mới chỉ manh nha xuất hiện trong nền văn minh hiện đại. Cho nên, cá nhân tôi chia sẻ và thông cảm với sự chưa tiếp thu được của không ít những học giả, đã lên tiếng phản bác. Nhưng với những con người cầu tiến và thông minh - những người không bị tính cố chấp với một tâm hồn và tư duy khoáng đạt, đã tiếp thu được những giá trị của nền văn hiến Lạc Việt. Bài nghiên cứu về "Địa Lý phong thủy kinh thành Huế" dưới đây của Hoàng Triều Hải, một nhà nghiên cứu về Lý Học Việt xuất sắc của Trung Tâm nghiên cứu Lý Học Đông phương, và là Giám đốc của Trung Tâm này. Qua công trình nghiên cứu của anh, chúng ta một lần nữa xác đinh chắc chắn bằng thực chứng, về sự hợp lý toàn diện của hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch - nhân danh nền văn hiến Việt - với nguyên lý căn để "Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ", trong việc xây dựng Kinh Đô Huế. Đây là một dẫn chứng tuyệt vời và rất trực quan, rất dễ hiểu, cho những ai còn hoài nghi những gía trị văn hiến Việt, một thời huy hoàng ở miền Nam sông Dương tử và là cội nguồn đích thực của nên văn minh Đông phương. Xin cảm ơn vì sự quan tâm và chia sẻ của các bạn. Ta về giữa cõi vô thường. Đào trong kỷ niệm, tìm hương cuối mùa. Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh.
  1 like
 34. BÁT SÁT TRONG ĐỊA LÝ LẠC VIỆT. Trên cơ sở giả thuyết ban đầu xuất sắc của Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn. Chúng tôi đã thực hiện lại mối liên hệ giữa hướng và phương sát trong Bát sát với vòng Tràng sinh. Nhưng để quý vị và ACE thấy rõ được tính nhất quán và tính hệ thống của một lý thuyết nhân danh khoa học, chúng tôi cần nói rõ hơn về vấn đề Vòng Tràng sinh. I. VÒNG TRÀNG SINH TRONG LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG. Khái niệm "Vòng Tràng Sinh" trong ứng dụng của Lý học Đông phương, mô tả một chu kỳ gồm 12 thành tố. Các thành tố này lần lượt theo quy luật là: 1/Trường sinh. 2/ Mộc Dục. 3/ Quan đới, 4/ Lâm Quan, 5/ Đế Vượng, 6/ Suy. 7/ Bệnh. 8/ Tử. 9/ Mộ. 10/ Tuyệt. 11/ Thai. 12/ Dưỡng.... Vòng Trường sinh mô tả chu kỳ sinh trưởng và suy bại của mọi sự vật, sự việc trong cuộc sống, thiên nhiên, vũ trụ và con người. Cho nên, vòng Trường sinh ở trong nhiều hệ thống của các ngành ứng dụng thuộc Lý học Đông phương. Vòng Trường sinh trong ngành dự báo số phận con người là Tử Vi có chu kỳ trong 12 cung và là thành tố dự đoán của chu kỳ Đại Hạn 10 năm trong Tử Vi - Tức là vòng Tràng sinh chi phối 120 năm (Một trăm hai mươi năm) trong chu kỳ vận hạn của một đời người trong lá số Tử Vi. Trong ứng dụng của khoa Tử Vi, vòng Tràng Sinh Dương tính theo chiều thuận. Vòng Tràng sinh Âm tính theo chiều nghịch. Chu kỳ Âm Dương của vòng Trường Sinh là 24 năm. Đây chính nguyên lý chu kỳ 24 năm Sinh - Vượng - Mộ của một hành trong LẠC THƯ HOA GIÁP được thực hiện trên Hà Đồ - đã được Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh chứng minh nguyên lý lập thành bảng này trên Hà Đồ - với sự thay đổi vị trí hai hành Thủy Hỏa. Vòng Tràng sinh thể hiện sự tiêu trưởng của ngũ hành. Ngũ hành phân Âm Dương cho nên vòng Tràng sinh cũng theo Âm Dương và ứng dụng theo tam hợp cục của Địa chi. Vì Địa chi phân Âm Dương nên sự ứng dụng của Trường sinh cũng theo quy luật Dương thuận, Âm nghịch. Thí dụ: Tam hợp cục Hỏa là Dần - Ngọ - Tuất; Tam hợp cục Mộc là Hợi - Mão - Mùi.... ACE và quý vị lưu ý nguyên lý tam hợp cục của ngũ hành để đối chiếu với tính hợp lý trong việc ứng dụng vòng Tràng sinh trong Địa lý Phong thủy Lạc Việt. Quý vị và ACE xem hình minh họa dưới đây cho hai vòng Tràng sinh Âm Dương thuận nghịch. Vòng Tràng sinh Duong thuận Vòng Tràng sinh Âm nghịch Như vậy tôi đã trình bầy khái quát về những nguyên lý ứng dụng của vòng Tràng sinh trong mọi ngành ứng dụng của Lý học Đông Phương nói chung. Trên cơ sở những tri thức căn bản về vòng Tràng sinh này chúng ta ứng dụng tiêu chi khoa học cho một lý thuyết khoa học phát biểu như sau: Trên cơ sở tiêu chí khoa học này, chúng tôi ứng dụng giả thuyết hướng sát của Bát sát lệ thuộc vào vòng Tràng sinh xem có phù hợp với tiêu chí khoa học trên hay không. Vì vòng Tràng sinh có thể phân loại Âm Dương, cho nên chúng tôi cũng phân loại tám phương Bát quái theo Âm Dương, như sau: A/ Bốn quái tứ chính thuộc Dương, gồm: Khảm / - Chấn / - Ly / - Đoài / B/ Bốn quái tứ di thuộc Âm, gồm: Càn / - Khôn / - Cấn / - Tốn / Trên cơ sở này chúng ta một lần nữa áp dụng vòng Tràng sinh theo đúng như cổ thư chứ Hán mô tả về hướng sát của Bát sát để đối chiếu, so sánh. A/ Bốn quái tứ chính: 1/ Hướng Khảm Bát sát ở Thìn (Khảm Long)......................2/ Hướng Chấn Bát sát ở Thân (Chấn sơn Hầu) 3/ Hướng Ly Bát sát ở Hợi (Ly Trư).....................................4/ Hướng Đoài Bát sát ở Tỵ (Đoài Xà đẩu) B/ Bốn quái tứ di: 5/ Hướng Càn Bát sát ở Ngọ (Kiền Mã)..............................6/ Hướng Khôn ( Tốn theo sách Việt), Bát sát ở Mão (Khôn Thỏ 'mão') 7/ Hướng Cấn Bát sát ở Dần (Cấn Hổ)................................8/ Hướng Tốn (Khôn theo sách Việt). Bát sát ở Dậu (Tốn Kê). Thưa quý vị và ACE thân mến Như vậy qua hình mô tả ở trên, khi chúng ta áp vòng Tràng sinh theo giải thiết ban đầu để quán xét thì chúng ta nhận thấy rằng, ở bốn quái tứ chính (vòng Tràng sinh thuận), chỉ có hai quái Ly và Chấn có phương Bát sát nằm ở Tuyệt. Và ở bốn quái tứ Di (vòng Tràng sinh nghịch) thì chỉ có hai quái Càn và Khôn (Tốn theo sách Việt) có phương Bát sát nằm ở Tuyệt. Như vậy nếu theo giải thuyết ban đầu là đúng thì thể hiện phương sát theo cổ thư chữ Hán chỉ đúng được một nửa?! Chúng tôi cho rằng: Vì mối liên hệ chính xác "một nửa" đó - phương sát phải nằm ở vị trí Tuyệt của vòng Tràng sinh - thì tính hợp lý lý thuyết cho toàn bộ vấn đề, tất cả các phương sát đều phải nằm phương Tuyệt của vòng Tràng sinh - Tùy theo tứ chính hay tứ di mà ứng dụng vòng Tràng sinh thuận nghịch. trên cơ sở này chúng ta áp vòng tràng sinh trên cơ sở "Hậu thiên Lạc Việt (Đổi chỗ Tốn - Khôn) phối Hà Đồ" . Chúng ta sẽ được một sự hoàn hảo phù hợp với tiêu chí khoa học của phương sát trong Bát sát, như mô hình dưới đây: A/ Bốn quái tứ chính: 1/ Hướng Khảm Bát sát ở Tị (Khảm Xà/ Sách Hán: Long)......................2/ Hướng Chấn Bát sát ở Thân (Chấn sơn Hầu) 3/ Hướng Ly Bát sát ở Hợi (Ly Trư).....................................4/ Hướng Đoài Bát sát ở Dần (Đoài Hổ đẩu. Sách Hán: Xà) B/ Bốn quái tứ di: 5/ Hướng Càn Bát sát ở Ngọ (Kiền Mã)..............................6/ Hướng Khôn Bát sát ở Tý (Khôn 'Tý'. Sách Hán: Tốn Kê) 7/ Hướng Cấn Bát sát ở Dậu (Cấn Kê. Sách Hán: Dần)..........8/ Hướng Tốn Bát sát ở Mão (Tốn Mẹo. Sách Hán: Khôn tuyệt ở Mão). Thưa quý vị và ACE, trên cơ sở giả thuyết ban đầu chúng tôi xác định rằng: Tất cả các phương sát trong Bát sát đều phải nằm ở vị trí Tuyệt của vòng Tràng sinh. Trong đó, tứ chính là Dương, thuộc vòng Tràng sinh thuận; tứ Di là Âm thuộc vòng Tràng sinh nghịch. Và chúng tôi đã minh họa ở hình trên. Trên cơ sở này chúng ta thấy rằng: Hai quái tứ chính là Ly - Chấn hoàn toàn trùng khớp phương sát với Lạc Việt, tức giả thuyết của chúng tôi và hai quái tứ Di là Càn - Khôn (Tốn theo Lạc Việt) là hoàn toàn trùng khớp, còn lại như phần trên đã trình bầy thì phương pháp đặt phương sát của chúng tôi nhân danh nền Văn hiến Việt một thời huy hoàng ở bờ Nam sông Dương tử, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí khoa học về tính quy luật, tính khách quan, tính hệ thống, tính nhất quán và tính hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta đối chiếu tiêu chi khoa học mà chúng tôi đã trình bầy ở trên về tính hợp lý lý thuyết toàn diện nhân danh nền Văn hiến Việt: Tất cả những ai nghiên cứu về Lý học thì đều biết rất rõ thì trong 12 Địa chi thì Tý tuyệt Tị, Mão tuyệt Thân, Ngọ tuyệt Hợi, Dậu tuyệt Dần và ngược lại: Hợi tuyệt Ngọ, Tị tuyệt Tý, Dần tuyệt Hợi, Thân tuyệt Mão. Trên cơ sở này chúng ta quán xét lại toàn bộ những hướng và phương sát - nhân danh nền Văn hiến Việt - hoàn toàn phù hợp với cách Tứ Tuyệt trong Địa chi được mô tả trong Lý học Đông Phương, đồng thời phù hợp với phương Tuyệt của vòng Tràng sinh. Đây chính là tính hợp lý lý thuyết của mọi vấn đề liên quan đến nó phù hợp với tiêu chí khoa học. Đó là phù hợp với phương Tuyệt của vòng Tràng sinh; phù hợp với nguyên lý Tứ tuyệt của địa chi. Đó chính là một phương pháp nghiên cứu của chúng tôi căn cứ theo tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng. Đây là điều mà trong các cổ thư chữ Hán không mô tả được. Vấn đề không phải chỉ riêng một vấn đề phương sát trong Bát sát trong Địa lý Phong thủy. Mà là tất cả hầu hết các di sản từ cổ thư chữ Hán liên quan đến Thuyết Âm Dương ngũ Hành, thì chúng đều rất mơ hồ, mâu thuẫn và bất hợp lý ngay trong nội hàm cấu trúc của hệ thống này. Tính hợp lý lý thuyết phù hợp với tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng, chỉ thể hiện nhân danh nền Văn Hiến Việt một thời Huyền Vĩ ở bờ Nam sông Dương Tử, với nguyên lý căn để Hà Đồ phối Hậu thiên Lạc Việt. Mới đủ tư cách để xác định rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ Hành và Bát Quái chính là "Lý thuyết thống nhất vũ trụ" mà nền khoa học hiện đại đang mơ ước! Trên cơ sở này. Rất hy vọng bài viết mà tôi trình bầy trên đây sẽ được quý vị quan tâm. Riêng đối với ACE Địa lý Lạc Việt thì nhân danh một người thầy đang truyền đạt kiến thức và nhân danh nền Văn Hiến Việt, với tinh thần khoa học thực sự, ACE hãy áp dụng phương sát trong Bát sát đã được phục hồi từ nền Văn hiến Việt. Phương pháp ứng dụng nhân danh nền Văn hiến Việt, không chỉ ứng dụng trong Dương trạch để trổ cửa tùy theo hướng nhà, mà còn là ứng dụng trong Loan Đầu để chọn hướng nhà và vấn đề Âm trạch mà ACE sẽ tiếp tục được học tới đây. Xin cảm ơn quý vị và ACE đã đọc và quan tâm đến bài viết này.
  1 like
 35. THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC *** CỘI NGUỒN KINH DỊCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CỦA TƯƠNG LAI. Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Văn hiến Việt Nam, chìa khóa khám phá chân lý cuối cùng của vũ trụ, cho sự phát triển bền vững. Kính thưa quí vị Hôm nay, chúng ta họp mặt nơi đây, để trao đổi và khám phá bản chất và cội nguồn của kinh Dịch với hệ thống ký hiệu quen gọi là Bát quái. Chúng ta cũng dễ dàng thống nhất ý kiến về tính bí ẩn huyền vĩ của bộ sách gọi là Chu Dịch này, vốn được coi là "tứ đại ký thư" của nền văn minh Đông phương. Vào thế kỷ trước, chính phủ Trung quốc, vốn tự nhận là cội nguồn của văn minh Đông phương, đã phổi hợp với UNESCO cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc, bốn lần tổ chức hội thảo quốc tế về kinh Dịch, nhưng vẫn chưa thể khám phá được bản chất và cội nguồn của nó. Nhưng để tìm ra bản chất đích thực của sự kiện và vấn đề thì quy mô tổ chức không phải là yếu tố quyết định. Mà nó còn lệ thuộc vào phương pháp tiếp cận, khám phá bản chất hiện tượng.Cho nên, mặc dù với quy mô nhỏ hơn và bất cập về nhiều phương diện, chúng ta vẫn đủ tự tin để tổ chức một cuộc hội thảo về những bí ẩn của nền văn minh Đông phương. Nếu cuộc hội thảo khoa học về kinh Dịch lần này của chúng ta thành công với những kết luận của nó, thì đây chính là một đóng góp quan trọng, vì làm sáng tỏ bản chất của nền văn minh Đông phương kỳ vĩ và đầy huyền bí, đang sừng sững thách đố trí tuệ của toàn thể nhân loại. Ra ngoài khoa học, bà Vanga nhà tiên tri nổi tiếng người Bungari đã nói: "Một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại trong tương lai". Lý thuyết cổ xưa đó nằm ở đâu trong lịch sử phát triển của văn minh nhân loại và nó có thật hay không? Phải chăng đó chính là một lý thuyết thống nhất vũ trụ còn tiềm ẩn trong lịch sử văn minh nhân loại, mà con người chưa khám phá ra? Từ những vấn đề được đặt ra, chúng tôi tin tưởng vào ý nghĩa của việc tìm kiếm những bí ẩn của nền văn minh Đông phương huyền vĩ. Mà một trong những bí ẩn lớn nhất chính là "Cội nguồn kinh Dịch", để chúng ta có mặt nơi đây ngày hôm nay. Chúng ta cũng đã biết rằng: mục tiêu của những khoa học gia hàng đầu, vẫn quan sát và tìm kiếm để tạo ra một lý thuyết thống nhất cho con người nắm bắt và làm chủ được cuộc sống của mình. S.W Hawking đã giúp lý giải cho động cơ của các nhà khoa học: “Nếu chúng ta thực sự tìm ra được một lý thuyết tối hậu về vũ trụ, thì điều đó có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn hoàn toàn rằng quả chúng ta đã tìm ra được một lý thuyết hoàn chỉnh. Song nếu lý thuyết chặt chẽ về mặt toán học và luôn đưa ra được những tiên đoán phù hợp với quan sát, thì chúng ta có thể tin một cách hợp lý rằng đó là một lý thuyết đúng đắn. Nó sẽ kết thúc một chương dài và vinh quang trong lịch sử đấu tranh trí tuệ của con người để tìm hiểu vũ trụ. Đồng thời nó cũng cách mạng hóa sự hiểu biết các định luật vũ trụ của con người bình thường". Tuy nhiên, cũng chính Hawking đã viết “Đến thời điểm này, đa số các nhà khoa học quá bận rộn vào việc phát triển những lý thuyết để trả lời câu hỏi như thế nào và chưa bận tâm tới câu hỏi vì sao? Mặt khác, những triết gia là những người mà công việc là đặt ra câu hỏi vì sao, lại không đủ điều kiện để thông tuệ được các lý thuyết hiện đại.” Và để tiếp tục cho những vấn được đặt ra, tôi xin được bắt đầu trình bày với tiêu mục: I.Thế giới tìm hiểu những giá trị của văn minh Đông phương. Đã có nhiều công trình nghiên cứu, tài liệu và hội thảo về Kinh Dịch trên khắp thế giới, nhưng kết quả vẫn là sự huyền bí kỳ vĩ của nền văn minh Đông phương, sừng sững thách đố trí tuệ nhân loại, trong sự hội nhập của lịch sử các nền văn minh.. Giáo sư Lê Văn Sửu – một học giả có nhiều công trình nghiên cứu văn hóa cổ Đông phương của Việt Nam – đã nhận xét trong tác phẩm "Nguyên lý thời sinh học cổ phương Đông" của ông như sau: "Gần đây có rất nhiều nhà khoa học ở đủ mọi ngành và ở nhiều nơi trên thế giới, với các phương tiện hiện đại có nhiều đặc tính ưu việt như: tinh vi, nhanh chóng, chính xác trong tay, họ đã và đang nghiên cứu nền tảng của di sản văn minh phương Đông này. Thế nhưng, sự tiếp cận thực chất của nó còn đang là một khó khăn to lớn". Người ta không thể tìm ra một cái đúng từ một cái sai. Cái sai lớn nhất, chính là con người trong lịch sử nền văn minh đã mặc định kinh Dịch thuộc về nền văn minh Hán. Chính vì sự mặc định này, cho nên hệ quả tất yếu của nó là: Mặc nhiên xác định những yếu tố cấu thành nên nội dung của những giá trị phương Đông là những thành tựu của nền văn minh này và coi là đối tượng nghiên cứu, không cần biết đúng hay sai, ngay trong nội hàm của nó. Hay nói cách khác: Sự hiểu sai về nguồn gốc của nền tảng tri thức, tạo nên một hệ thống tri thức sản phẩm của nó là kinh Dịch, đã tạo ra sự bế tắc - khi không thể hiểu được những phạm trù, thuật ngữ khái niệm... cấu thành nên hệ thống tri thức của kinh Dịch. Tất nhiên, khi ngay cả nội hàm những cấu trúc và câu từ mô tả trong kinh Dịch, còn mờ mịt khó hiểu thì không thể có khả năng hiểu toàn bộ hệ thống. Cái sai thứ hai chính là phương pháp nghiên cứu. Nhận định của Giáo sư Lê Văn Sửu trong cuốn "Nguyên lý thời sinh học cổ phương Đông" của ông, đã cho thấy định hướng một phương pháp nghiên cứu sai. Kinh Dịch là sản phẩm của tư duy tổng hợp trừu tượng, những quy luật tương tác của tự nhiên, vũ trụ, cuộc sống và con người có thể tiên tri. Hay nói rõ hơn: Kinh Dịch là sản phẩm của hệ thống tư duy trừu tượng và là thành tố trong cấu trúc của một hệ thống lý thuyết. Trong khi đó, tất cả các phương tiện kỹ thuật, chỉ hỗ trợ cho sự nhận thức trực quan những trạng thái tồn tại của vật chất của con người. Nói một cách đơn giản hơn: Chúng ta không thể đi tìm bản chất các ký hiệu Bát quái bằng kính hiển vi. Dù đó là kính hiển vi hiện đại nhất. Và đó là nguyên nhân để những phương tiện kỹ thuật hỗ trợ cho nhận thức trực quan của việc khám phá cấu trúc thế giới vật chất, không phải là điều kiện đủ để thẩm định một hệ thống lý thuyết đúng hay sai. Chúng tôi xác định rằng: Bất cứ một học thuyết, một hệ thống lý luận nào, dù nhân danh khoa học hay tôn giáo, đều phải có những điều kiện cho sự hình thành và phát triển của nó. Những tiêu chí xác định một học thuyết, một hệ luận thuộc về nền văn minh nào phải gồm tối thiểu ba yếu tố sau đây: 1/ Lịch sử phát triển và hình thành học thuyết được mô tả một cách hợp lý thuộc về lịch sử của nền văn minh đó. 2/ Tính hệ thống, hoàn chỉnh, nhất quán và hợp lý nội tại của một học thuyết hình thành trong một nền văn minh. 3/ Nền tảng tri thức của một nền văn minh là cơ sở cho sự hình thành một học thuyết thì nó phải có khả năng phục hồi lại học thuyết đó. Trên cơ sở những tiêu chí này, chúng tôi trình bày lần lượt các vấn đề liên quan để chứng minh quan điểm của chúng tôi và là cơ sở để tìm về cội nguồn kinh Dịch và bản chất của nó. Chúng tôi xin bắt đầu từ tiêu chí thứ 1: I/ 1.Lịch sử phát triển và hình thành học thuyết mô tả một cách hợp lý thuộc về lịch sử của nền văn minh đó. Từ vấn đề này, chúng tôi lần lượt trình bày lịch sử kinh Dịch mô tả qua bản văn chữ Hán và rất phổ biến từ hàng ngàn năm qua, như sau: I. I. 1/ Hà Đồ và Thiên thiên Bát quái. Theo truyền thuyết được ghi nhận trong các bản văn cổ chữ Hán: Vua Phục Hy - được coi là xuất hiện vào khoảng 6500 cách ngày nay - đi tuần bên sông Hoàng Hà, thấy con Long mã xuất hiện. Trên lưng Long Mã có những vòng xoáy. Căn cứ vào vòng xoáy trên lưng Long Mã, vua Phục Hy làm ra Hà Đồ và tạo ra Tiên thiên bát quái. Tuy nhiên đồ hình Hà Đồ và Tiên Thiên Bát quái chính thức xuất hiện vào cuối thời Tống - 1000 năm cách ngày nay - do Thiệu Khang Tiết công bố. Tức là nó chỉ chính thức xuất hiện vào 5500 năm sau khi được coi là do vua Phục Hy phát hiện theo truyền thuyết. I.I. 2/ Lạc Thư. Theo truyền thuyết được ghi nhận trong các bản văn cổ chữ Hán: Vua Đại Vũ - được coi là 4000 năm cách ngày nay, (tức 2500 năm sau vua Phục Hy phát minh ra Hà Đồ phối Tiên Thiên Bát quái) - đi trị thủy ở sông Lạc Thủy, thấy một con rùa thần, trên lưng , đầu tứ chi và đuôi có những chấm lạ. Dựa trên những chấm này, vua Đại Vũ phát minh ra đồ hình Lạc Thư và làm ra Hồng Phạm cửu trù. Trù thứ nhất chính là sự mô tả Ngũ hành. I. 1. 3/ Hậu Thiên bát quái và bản văn Chu Dịch. Theo truyền thuyết được ghi nhận trong các bản văn cổ chữ Hán: A/ Vua Văn Vương - được coi là 3000 năm cách ngày nay , (Tức sau vua Đại Vũ 1000 năm và vua Phục Hy 3500 năm) - bị vua Trụ Vương giam ở ngục Dữu Lý 7 năm (Có sách chép 2 năm). Trong thời gian bị giam giữ, đã căn cứ vào đồ hình Lạc Thư của vua Đại Vũ, phát minh ra Hậu Thiên Bát quái và viết Soán Từ mô tả tính chất 64 quẻ Dịch Hậu Thiên bát quái. B/ Con của Chu Văn Vương là Chu Công Đán soạn ra Hào Từ. C/ Khổng tử - được coi là 2500 năm cách ngày nay , (Tức sau vua Phục Hy 3500 năm; sau vua Đại Vũ 1500 năm và cha con Chu Văn Vương 500 năm - soạn ra Thuyết quái, Thập Dực, Thoán từ thượng hạ truyện. Đến đây cuốn Chu Dịch được coi là hoàn tất theo truyền thuyết được ghi nhận trong các bản văn cổ chữ Hán. I. I. 4/ Một điều rất đáng lưu ý là: Theo những bản văn cổ sưu tầm được thì cả những đồ hình như "Tiên Thiên Bát quái phối Hà Đồ" (Được coi là do vua Phục Hy sáng tạo từ trên lưng Long Mã); "Hậu Thiên Văn Vương phối Lạc Thư" (Được coi là do vua Văn Vương sáng tạo từ Lạc Thư trên con rùa thần), đều chỉ được công bố vào đời Tống do các Đạo gia thực hiện. Tức là khoảng cách thời gian, từ khi ghi nhận sự sáng tạo của Phục Hy và Văn Vương, đến khi những đồ hình này được chính thức công bố vào đời Tống, lần lượt là: A/ Đồ hình Tiên Thiên Bát quái phối Hà Đồ (Do vua Phục Hy sáng tạo), đến thời Tống là hơn 5000 năm (?!). B/ Đồ hình Hậu Thiên Bát quái phối Lạc Thư (Do vua Văn Vương sáng tạo), đến thời Tống là hơn 2500 năm (?!). I. II - Lịch sử hình thành kinh Dịch theo bản văn chữ Hán - Những vấn đề được đặt ra. Như vậy, ở phần 1. I, chúng tôi đã trình bày lịch sử kinh Dịch theo truyền thuyết và các văn bản cổ chữ Hán. Trên cơ sở này chúng tôi ứng dụng tiêu chí thứ nhất để phân tích các vấn đề liên quan Những vấn đề được đặt ra cho lịch sử kinh Dịch mà nền văn minh Hán tự nhận là của họ, có những điều hoàn toàn không thể thuyết phục dưới bất cứ một góc nhìn nào, là: I.II,1/ Nguyên nhân sự phát hiện ra Bát quái - căn nguyên của kinh Dịch, lại bắt nguồn từ hai linh vật thần thoại là con Long Mã trên sông Hoàng Hà và con Thần Quy trên sông Lạc Thủy. I.II,2/ Khoảng cách thời gian lịch sử quá dài cho tính ứng dụng và lưu truyền, là: A/ Từ thời vua Phục Hy đến thời Chu Văn Vương là hơn 3000 năm, đồ hình Tiên thiên Bát quái phối Hà đồ đã dùng để làm gì trong cuộc sống và xã hội, để có điều kiện tồn tại vượt thời gian như vậy? B/ Từ thời kinh Dịch được coi là hoàn chỉnh vào thời Khổng tử, đến khi hai đồ hình 'Hà đồ phối Tiên Thiên Bát quái" và "Hậu Thiên Văn Vương phối Lạc Thư", lại chỉ chính thức xuất hiện vào thời Tống. Tức là cách thời Không Tử đúng 1500 năm. Vậy từ thời Khổng Tử cho đến Tống, người ta dùng kinh Dịch để làm gì, ngoài việc bói toán? C/ Cho đến tận ngày hôm nay, khi tôi đang ở đây trình bày với quý vị với bản tham luận này thì ngay các học giả Trung Hoa và các nhà nghiên cứu trên thế giới, vẫn chưa thể xác định được: "Mục đích ra đời của kinh Dịch". Và một vân đề đau đầu cho các nhà nghiên cứu cổ kim, là: Thuyết Âm Dương Ngũ hành ra đời vào lúc nào trong lịch sử văn minh Hán? Khi mà thuyết Ngũ hành được cho rằng ra đời vào đời vua Đại Vũ - 4000 năm cách ngày nay - thì từ thời Hoàng Đế - hơn 5000 năm cách ngày nay, tức trước cả vua Đại Vũ hơn 1000 năm - thuyết Âm Dương Ngũ hành đã ứng dụng trong cuốn "Hoàng Đế nội kinh tố vấn"- vốn là một cuốn sách lý luận kinh điển của Đông Y?! Hay nói rõ hơn: Sự ứng dụng của thuyết Âm Dương Ngũ hành với hệ Can Chi ra đời trước khi lý thuyết này được phát hiên hàng Thiên Niên kỷ. Kính thưa quý vị. Như vậy, chúng ta có thể xác định ngay rằng: Lịch sử hình thành kinh Dịch theo truyền thuyết và các bản văn chữ Hán, hoàn toàn mơ hồ và không đủ tin cậy. Bây giờ, chúng ta xét đến tiêu chí thứ II: II. Tính hệ thống, hoàn chỉnh, nhất quán và hợp lý nội tại của một học thuyết hình thành trong một nền văn minh. II.1/ Tính chất Ngũ hành của các quái trong Bát quái Tiên Thiên và Hậu Thiên trong tương quan đồ hình tích hợp với nó là Hà Đồ và Lạc Thư. Để mở đầu cho phần này, chúng tôi xin dẫn lời của nhà nghiên cứu học giả Nguyễn Hiến Lê trong cuốn: "Kinh Dịch - Đạo của ngươi quân tử", trong phần nói về Hà đồ, Lạc thư, đã viết như sau: Nhất là so sánh hai hình đó (Hà Đồ và Lạc Thư) với bát quái, thì dù giàu tưởng tượng tới mấy, cũng không thể bảo rằng bát quái phỏng theo hai đồ hình đó được. Có thể học giả nhà nghiên cứu Nguyễn Hiến Lê hiểu theo cách của ông. Nhưng tôi xin trình bày với quý vị góc nhìn của tôi như sau: A/ Tất cả những ai đã đọc kinh Dịch, đều thấy rất rõ rằng Bát quái có thuộc tính được mô tả trong Thuyết Quái truyện do Khổng Tử san định như sau: Càn là Trời, Khảm là Thủy, Cấn là Núi,là Thổ, Chấn là Mộc, Khôn là Thổ, Ly là Hỏa, Tốn là Mộc, là gió, Đoài là Kim, là đầm trạch....Nhưng trong kinh Dịch thì không có một chữ nào nói tới Ngũ hành. B/ Cũng theo sách Hán thì chúng được tích hợp trong hai mô hình là Tiên Thiên Bát quái phối Hà Đồ và Hậu Thiên Bát quái Văn Vương phối Lạc Thư. Xin quý vị xem hình dưới đây: TIÊN THIÊN BÁT QUÁI PHỐI HÀ ĐỒ. HẬU THIÊN BÁT QUÁI PHỐI LẠC THƯ - C/ Chúng ta cũng biết rằng theo độ số Ngũ hành trong bài khẩu quyết lưu truyền từ thời Tống trong cổ thư chữ Hán, ghi rõ: Thiên cửu (9) sinh Kim, Địa tứ (4)thành chi Thiên Thất (7) sinh Hỏa, Địa nhi (2)thành chi. Trong Hồng Phạm cửu trù theo bản văn chữ Hán cũng ghi rõ: Trong trù thứ nhất là Ngũ hành, như sau:Thiên nhất sinh thủy, Thiên nhị sinh Hỏa, Thiên Tam sinh Mộc, Thiên tứ sinh Kim. Xin nói rõ hơn: Các bản văn cổ đều xác nhận hành Kim có độ số 4 - 9. hành Hỏa có độ số 2 - 7. Nhưng so sánh nguyên lý căn để sử dụng trong các phương pháp ứng dụng từ cổ thư chữ Hán, là "Hậu Thiên Văn Vương phối Lạc thư", thì không có tính nhất quan, tính hệ thống của đồ hình này. Đoài Kim theo bản văn kinh Dịch thì lại ở độ số của hành Hỏa 7; ngược lại quái Ly Hỏa lại ở độ số của hành Kim 9. Đây là một thí dụ sắc xảo cho thấy sự bất cập ngay từ cấu trúc nguyên lý căn để liên quan đến Kinh Dịch và Ngũ Hành trong các bản văn chữ Hán. Bây giờ chúng ta xét đến tiêu chi thứ 3: 3/ Nền tảng tri thức của một nền văn minh là cơ sở cho sự hình thành một học thuyết thì nó phải có khả năng phục hồi lại học thuyết đó. Kính thưa quý vị Từ hơn 2000 năm nay, tính từ khi nền văn minh Lạc Việt - theo chính sử Việt ghi nhận - sụp đổ ở miền Nam sông Dương tử, thì nền văn minh Hán vẫn không thể phục hồi được học thuyết Âm Dương Ngũ hành và hiểu được bản chất của kinh Dịch. Có lẽ tôi không cần chứng minh. Vì đó là điều hiển nhiên. Những bí ẩn của nền văn minh Đông phương vẫn sừng sững một cách huyền vĩ thách đố tri thức của toàn nhân loại, cho đến tận ngày hôm nay, khi chúng ta đang ngồi đây để tìm về cội nguồn kinh Dịch.. Sự xác định: nền văn minh Hán không phải chủ nhân đích thực của nền Lý học Đông phương, mà nền tảng của nó là Lý thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch. sẽ tiếp tục với nội dung "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch". Chúng tôi cũng căn cứ vào những tiêu chí khoa học đã trình bày, tôi xin được phép tiếp tục chứng minh cho vấn đề này: II. Cội nguồn và nội dung của kinh Dịch. Kính thưa quý vị. Kinh Dịch và thuyết Âm Dương Ngũ hành không thể từ trên trời rơi xuống. Đương nhiên phải có một nền văn minh sở hữu hệ thống tri thức huyền vĩ này thuộc về nền văn minh Đông phương. Và chúng tôi cần xác định ngay rằng: Dân tộc Việt chính là chủ nhân của thuyết Âm Dương Ngũ hành va kinh Dịch.Căn cứ vào tiêu chí thứ nhất, chúng tôi đã xác định là: II.I/ Lịch sử phát triển và hình thành học thuyết mô tả một cách hợp lý thuộc về lịch sử của nền văn minh đó. Lịch sử dân tộc Việt được ghi nhận trong chính sử Việt, kéo dài từ năm 2879 Trước CN, đến nay trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huyền vĩ bên bờ Nam sông Dương tử. Và dân tộc này đã bị một đêm dài lịch sử thời Bắc thuộc hơn 1000 năm. Đây không phải là một con số vô cảm chỉ đọc trong một giây. Không một dân tộc nào đã mất nước, nhưng vẫn có chính sử ghi nhận cả. Không có một trường hợp ngoại lệ nào trong lịch sử văn minh nhân loại. Do đó, chúng ta không thể dẫn chứng bằng những bản văn lịch sử liên quan để chứng minh cho vấn đề này. Nhưng những dấu ấn còn lại của truyền thống văn hóa Việt lại xác định lịch sử hệ thống tri thưc của nền văn minh Đông phương là thuyết Âm Dương Ngũ hành và bát quái thuộc về Việt tộc, như: "áo cài vạt bên trái" Nam tả , nữ hữu"; hoặc những danh từ mô tả Bát quái là những từ phổ biến trong sinh hoạt cuộc sống của người Việt, như: "Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Khôn, Ly, Tốn, Đoài"...Đây là chúng tôi chỉ dẫn chứng những ví dụ. Chúng tôi đã chứng minh trong các sách đã xuất bản, các bài viết liên quan trên các diễn đàn mạng...thì những di sản này vô cùng đồ sộ. Điều này chứng tỏ rằng: Những tri thức huyền vĩ của nền văn minh Đông phương, đã rất phổ biến trong xã hội Việt từ những ngày xa xưa của Việt sử. nên độ dày của nó vẫn tiếp tục thể hiện đến ngày hôm nay. Cho dù dân tộc Việt phải vượt qua những thăng trầm khốc liệt của lịch sử. Và chính những di sản văn hóa truyền thông Việt lại chứng tỏ một khả năng phục hồi lại thuyết Âm Dương Ngũ hành và bát quái. Để chứng minh tiếp tục điều này, chúng tôi trình bày tiếp tục tiêu chí thứ hai, là: .II. II/ Tính hệ thống, hoàn chỉnh, nhất quán và hợp lý nội tại của một học thuyết hình thành trong một nền văn minh. Kính thưa quý vị. Những di sản văn hóa truyền thống của Việt tộc, xác định rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành và Bát quái - tức kinh Dịch - là một hệ thống lý thuyết vũ trụ quan hoàn chỉnh, nhất quán. Chứ không phải là ba bộ phận rời rạc và xuất hiện từng phần trong lịch sử phát triển của nền văn minh Hán, như các bản văn chữ Hán mô tả. Và chọ đến ngày hôm nay, các nhà nghiên cứu lịch sử văn minh Đông phương, kể cả Trung Hoa, cũng không xác định được học thuyết này ra đời vào giai đoạn nào trong lịch sử văn hóa Hán. Mặc dù, những hệ luận của học thuyết này trong tất cả các phương pháp ứng dụng của nền văn minh Đông phương, như Đông Y, Kiến trúc xây dựng (Địa Lý phong thủy), dự báo...vv....đều xác định thuyết Âm Dương Ngũ hành và bát quái là một hệ thống hoàn chỉnh cho những ứng dụng của nó và ra đời trước các hệ thống ừng dụng. Bát quái rõ ràng là những ký hiệu phi ngôn ngữ. Đương nhiên nó chỉ có thể là những ký hiệu Toán học của một nền văn minh xa xưa. Các nhà khoa học hiện đại đã xác định rằng: "Một lý thuyết khoa học thì phải có một mô hình toán học mô tả được nó". Đối với các nhà nghiên cứu lịch sử văn minh Đông phương và kinh Dịch, cho đến ngày hôm nay, vẫn căn cứ vào các bản văn chữ Hán, để xác định rằng: Bát quái là những phát hiện độc lập và không liên quan gì đến thuyết Âm Dương và Ngũ hành. Vậy thì ký hiệu Bát quái trong Dịch học - khi không phải là ký hiệu mô tả ngôn ngữ - tất yếu nó phải là những ký hiệu toán học mô tả thuyết Âm Dương Ngũ hành và là một bộ phận hữu cơ của học thuyết này. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học mà chúng tôi đã trình bày ở trên. Và chúng ta có thể xác định ngay rằng: Chình những bản văn cổ chữ Hán, khi mô tả bát quái Hậu Thiên hay Tiên Thiên - một cách hết sức quái dị thì đều phải thừa nhận cơ sở của nó là Lạc thư, hay Hà Đồ. Mà Lạc Thư hay Hà Đồ, đều là mô hình biểu kiến mô tả một nội hàm của thuyết Âm Dương Ngũ hành, đ6y là điều không cần phải tranh luận. Như vậy, chúng tôi đã xác đinh tính hệ thống, hoàn chỉnh, nhất quán và sự liên hệ mang tính hữu cơ của mô hình bát quái với thuyết Âm dương, Ngũ hành. Đương nhiên nó thuộc về Việt tộc. Và chỉ có những di sản văn hóa truyền thống của Việt tộc, mới có khả năng phục hồi lại học thuyết Âm Dương Ngũ hành và Bát quái, tức kinh Dịch. Chúng tôi xin tiếp tục trình bày tiêu chí thứ ba. Tiêu chí này phát biểu rằng: III/ Nền tảng tri thức của một nền văn minh là cơ sở cho sự hình thành một học thuyết thì nó phải có khả năng phục hồi lại học thuyết đó. Kính thưa quý vị. Có thể nói đây là tiêu chí quan trọng nhất và là nền tảng chứng minh cho cội nguồn Kinh Dịch, thuyết Âm Dương Ngũ hành thuộc về nền văn minh Việt. Chính từ những di sản văn hóa truyền thống Việt với bề dày gần 5000 năm lịch sử. đã hiệu chỉnh, làm rõ những khái niệm và hệ thống hóa toàn bộ thuyết Âm Dương ngũ hành và kinh Dịch. Những di sản văn hóa truyền thống Việt đã xác định rằng: Nguyên lý căn để trong Lý học Đông phương mà nền tảng là thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là "Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt" (Đổi vị trí Tốn/ Khôn so với Hậu thiên Văn Vương). Chứ không phải là "Lạc Thư phôi Hậu thiên Văn Vương", như cổ thư chữ Hán mô tả. Xin quý vị xem hình dưới đây: HÀ ĐỒ PHỐI HẬU THIÊN LẠC VIỆT Từ sự hiệu chỉnh với nguyên lý căn để "Hà đồ phối Hậu Thiên Lạc Việt", chúng tôi đã hiểu chỉnh tất cả mọi vấn đề liên quan đến thuyết Âm Dương Ngũ hành, theo đúng tiêu chí khoa học làm chuẩn mực để thẩm định một lý thuyết khoa học, là: Một lý thuyết, hay một giả thuyết khoa học được coi là đúng thì nó phải giải thích một cách hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó, có tính hệ thống, nhất quán, hoàn chỉnh, tính quy luật, tính khách quan và khả năng tiên tri. Trên cơ sở này, chúng tôi đã chứng minh nguyên lý lập thành bảng Lạc thư hoa giáp, thay thế cho sự bí ẩn của bảng Lục Thập hoa giáp lưu truyền trong cổ thư chữ Hán; hệ thống hóa toàn bộ kiến thức Địa Lý Phong thủy, vốn rời rạc, tản mạn và đầy mâu thuẫn trong các bản văn chữ Hán...vv... Xuất phát từ sự phục hồi từ nguyên lý căn để "Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt" đã dẫn đến sự phục hồi toàn bộ cấu trúc của học thuyết này. Kính thưa quý vị. Chính sự phục hồi, hiệu chỉnh trên cơ sở văn hóa truyền thống Việt với bề dày lịch sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng bên bờ Nam sông Dương tử, đã chứng minh nền văn hiến Việt là chủ nhân đích thực của nền văn minh Đông phương và là cội nguồn kinh Dịch. Như vậy, chúng ta có thể kết luận hai vấn đề: 1/ Nền văn hiến Việt, một thời huy hoàng bên bờ nam sông Dương tử, chính là cội nguồn của Thuyết Âm Dương Ngũ hành và kinh Dịch. 2/ Bát quái trong kinh Dịch là những siêu công thức toán học mô tả nội hàm của thuyế Âm Dương Ngũ hành về những chu kỳ của sự vận đông vũ trụ. Sự phục hồi lý thuyết Âm Dương Ngũ hành - nhân danh nền văn hiến Việt - thỏa mãn tất cả những tiêu chí khoa học làm chuẩn mực thẩm định một lý thuyết khoa học được coi là đúng. Kính thưa quý vị. Chình từ sự phục hồi nhân danh khoa học và thuộc về nền văn hiến Việt, đã dẫn đến một kết luận của chúng tôi là: Thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là lý thuyết thống nhất mà các nhà khoa học tinh hoa đang tìm kiếm. Để thay thế cho phần kết luận, chúng tôi xin trình bày tiếp theo là phần: Kết luận: Thuyết Âm Dương Ngũ hành - lý thuyết thống nhất vũ trụ. Thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt, cũng hoàn toàn thỏa mãn những tiêu chí cho một lý thuyết thống nhất, mà các tri thức tinh hoa của nhân loại đang tìm kiếm. Thuyết Âm Dương Ngũ hành,lý giải từ sự hình thành khởi nguyên của vũ trụ cho đến mọi vấn đề liên quan đến sự vận động của vũ trụ, thiên nhiên, xã hội và cuộc sống với khả năng tiên tri đến từng chi tiết cho hành vi của con người. Trên cơ sở những chuẩn mực của một lý thuyết thống nhất khoa học , mà con người đang tìm kiếm, thì thuyết Âm dương ngũ hành hoàn toàn thỏa mãn những tiêu chí cho một lý thuyết thống nhất. Do đó, tôi có thể kết luận ngay rằng: Thuyết Âm dương Ngũ hành chính là lý thuyết thống nhất mà nhân loại đang tìm kiếm. SW Hawking đã viết: Nếu quả thực có một lý thuyết thống nhất thì chính nó sẽ quyết định chúng ta tìm ra nó hay không? Kính thưa quí vị. Cả một nền văn minh hiện đại trong thời đại chúng ta đang sống - và chúng ta cũng đang rất tự hào về sự phát triển của nền văn minh này. Nhưng những trí thức tinh hoa của cả một nền văn minh, còn chưa xác định được có hay không một lý thuyết thống nhất. Vậy thì sự kết luận về một lý thuyết thống nhất không lẽ lại ra đời vào thời kỳ lịch sử mà các nhà khoa học lịch sử hiện đại cho rằng: chỉ xấp sỉ thời Đồ Đá. Điều này có vẻ trái ngược với tiêu chí thứ ba mà tôi đã trình bày ở trên?! Cần phải khẳng định rằng: Nền tảng tri thức của thời đại đồ đá từ 5000 năm trước, không thể tạo ra một lý thuyết thống nhất. Vậy thì một cách giải thích hợp lý nhất và phù hợp với tiêu chí khoa học, chính là một kết luận xác định rằng: Đã có một nền văn minh toàn cầu kỳ vĩ tồn tại trên trái Đất này. Nền văn minh này đã bị hủy diệt vì một nguyên nhân nào đó, thí dụ là một trận Đại Hồng Thủy chẳng hạn - Và dân tộc Việt chính là một bộ phận còn sống sót và gìn giữ được học thuyết này trong xã hội cổ xưa. Những di sản khảo cổ phát hiện được, ngày càng nhiều và củng cố cho sự xác định của chúng tôi về một nền văn minh toàn cầu đã tồn tại trước nền văn minh của chúng ta. Kính thưa quý vị. Như vậy - về lịch sử - , chúng tôi đã trình bày về cội nguồn lịch sử gần gũi của Kinh Dịch và thuyết Âm Dương Ngũ hành, thuộc về nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, một thời huyền vĩ bên bờ nam sông Dương tử. Chúng tôi cũng xác định rằng: Cội nguồn xa xưa của Kinh Dịch và thuyết Âm Dương Ngũ hành thuộc về một nền văn minh toàn cầu kỳ vĩ đã tồn tại trên trái Đất này. Về nội dung học thuật, chúng tôi cũng xác định rằng: những mô hình Bát quái trong Kinh Dịch, chính là hệ công thức toán học mô tả nội hàm của thuyết Âm Dương Ngũ hành. Kính thưa quý vị. Trong xu thế thới đại của một cuộc hội nhập quy mô toàn cầu đang diễn ra, việc tìm hiểu bản chất đích thực và làm sáng tỏ giá trị của một hệ thống tri thức của nền văn minh Đông phương vốn huyền bí và kỳ ảo hàng thiên niên kỷ, sẽ là một đóng góp quan trọng trọng của nền văn hiến Việt, cho sự phát triển trong tương lai của toàn bộ nền văn minh của chúng ta. Cho nên, để kết thúc, chúng tôi hy vọng được sự quan tâm, chia sẻ và đóng góp trí tuệ của các bậc trí giả, nhằm mục đích phục hồi một cách hoàn chỉnh những gía trị đích thực của nền văn minh Đông phương, khi mà khả năng cá nhân và nhóm người quả là rất khó khăn khi thực hiện và phục hồi một lý thuyết cổ xưa vô cùng đồ sộ và huyền vĩ. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị có mặt nơi đây. Xin kính chúc quý vị, ban tổ chức và gia đình một cuộc sống an lành, đầy hạnh phúc. T/ p HCM 20/ 10 2017. Nguyễn Vũ Tuấn Anh.
  1 like
 36. CÂU CHUYỆN CÁI BẾP Bếp trong mỗi ngôi nhà luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng và đối với ĐLPT Lạc Việt thì việc bố trí Bếp cũng như không gian Bếp ở đâu trong ngôi nhà khi thiết kế phong thủy là một yếu tố đặc biệt quan trọng. Ý nghĩa cũng như tính chất đặc biệt quan trọng của Bếp trong ĐLPT Lạc Việt được giành riêng thành một bài giảng trong các khóa học của PTLV bởi nó không chỉ là tượng trưng cho tiền bạc mà còn là sức khỏe. Bếp cũng thay đổi theo khoa học hiện đại, từ bếp củi, bếp than, bếp dầu, bếp điện , bếp ga , bếp hồng ngoại rồi bếp từ. Các loại bếp hiện đại dù không có kiềng ba chân, không có cửa bếp nhưng được xác định theo tiêu chuẩn Sơn-Tọa -Hướng của ĐLPT Lạc Việt một cách thống nhất theo Âm Dương Ngũ Hành. Bếp Từ đang dần được thay thế các loại bếp Ga do tính an toàn cao cũng như chi phí sử dụng rẻ hơn. Tuy nhiên, bếp Từ được xếp là Âm Hỏa so với các loại bếp khác nên khi bố trí Bếp cũng như cách xử lý trong trường hợp Bếp Từ cũng có phần đặc biệt hơn. Câu chuyện thực tế xảy ra vào tháng 11 năm 2016 tại nhà Bố Mẹ Vợ của tôi, và lý do vì sao tôi lại sử dụng câu chuyện này chứ không phải của các ngôi nhà khác ? Đó chính là vì ngôi nhà này do chính tôi thiết kế và làm Phong Thủy toàn bộ nhưng vẫn có chuyện để viết cho Quí vị. Nhà của Ông Bà Nhạc nằm ngay sát nhà tôi, cách nhau một bức tường thấp và một cánh cửa. Nói vậy để hiểu rằng khoảng cách giữa hai nhà chỉ là phần không gian nhỏ giữa hai bên. Trước khi chuyển nhà vào năm 2015, ở nhà cũ do không thể chỉnh sửa phong thủy nên Mẹ Vợ tôi mắc chứng bệnh về mắt rất lạ: Có thể kéo được sợi như tơ từ mắt ra. Liên tục nhiều năm liền với các bác sỹ giỏi của viện Mắt TW, chỉ là việc gắp sợi và tra thuốc. Từ khi chuyển về nhà mới năm 2015 thì căn bệnh này đã gần như biến mất. Tất nhiên Bà vẫn có bệnh tiền đình và giãn tĩnh mạch nên vẫn có bệnh mỗi "trái nắng trở giời". Vào khoảng cuối tháng 10 năm 2016, sau khi bị ngộ độc thức ăn, thì Bà nằm ốm luôn hai tuần. Khỏi được vài hôm thì lại ốm và lần này ốm nặng hơn: Đau lưng , đâu đầu và chóng mặt. Bác sỹ chuyền nước, châm cứu, uống -tiêm thuốc cả chục ngày không những không khỏi mà còn không thuyên giảm. Tôi thì cho là do Bà bị tiền đình cộng thêm bị ngộ độc thức ăn nên cũng không nghĩ rằng vấn đề có nguyên nhân từ Phong Thủy. Trước đó hai tuần thì có người nói với Bà do khi làm nhà mượn tuổi chưa Cúng chuyển tên nên có bệnh. Bà làm lễ cúng ngay sau đó nhưng tất nhiên kết quả chỉ là thỏa mãn cho phần tâm lý. Tháng 10 thì Ông Bà cũng đặt thêm một tủ đông vào vị trí cung Tốn, và tất nhiên tôi cũng đặt nghi vấn vào sự việc này nhưng rất ít khả năng vì Tốn-Tây Nam trong hai tháng 10 và 11 đều không có vấn đề về Huyền Không. Tuy nhiên, tôi vẫn yêu cầu Ông Bà tắt tủ đông lạnh đi để kiểm tra ảnh hưởng của nó. Sáng hôm sau thì Ông thông báo là Bà đã hết đau lưng nhưng ngày hôm sau lại đau lại và đau hơn. Cho tới tuần cuối tháng 11 thì Bà gọi tôi sang nói rằng kiểm tra lại Phong Thủy xem có vấn đề gì không mà Bác sỹ nói là "rất kì lạ khi uống thuốc mà bệnh không giảm". Thực tế thì ngay khi Bà ốm, tôi đã sang kiểm tra Bếp và mọi thứ xung quanh. Không có gì thay đổi. Sau khi Bà yêu cầu, tôi lại xuống kiểm tra một lần nữa nhưng cùng Ông ngoại. Lần này, tôi hỏi Ông xem có thay đổi gì hoặc đặt thêm gì trong bếp không nhưng hoàn toàn không có gì mới. Tôi nhìn thấy bên cạnh bếp ga chính chuẩn PTLV, Ông Bà đặt cạnh là một cái bếp từ loại chuyên dùng ăn lẩu. Tôi cũng vẫn đinh ninh bếp này là ông bà để vì tiện dùng khi ăn lẩu , đỡ phải cất đi nên không hỏi. Vẫn cẩn thận đo lại Bếp chính một lần nữa vì bệnh của Bà như thế nhất định phải từ cái Bếp. Đo đi đo lại vẫn ổn, quay qua bếp lẩu Từ ngay sát bên cạnh đo thử thì thấy xung khí ngập tràn. Tôi quay qua hỏi Ông vì sao Ông không cất đi mà để đây, thì Ông bảo là Ông Bà thời gian gần đây thì dùng bếp lẩu từ để đun nấu chứ không đun bằng bếp ga chính. Lúc này thì tôi mới tá hỏa và yêu cầu ông đặt ngay bếp lẩu từ lên trên bếp ga chính, cho dù Ông Bà cũng rất cẩn thận khi đặt sát và song song cùng bếp chính. Tôi lập tức đặt một hũ tham sinh vào trung cung nơi có Nhị Hắc tinh đóng đô tháng 11, quay qua Tôi nói với Ông : "Mai Bà sẽ khỏi" Sáng hôm sau, Ông tươi cười dơ ngón tay cái "Thump -Up" nói với tôi: "Mẹ đã ngồi dậy và ăn hết bát phở". Sau hai tuần chỉ nằm và không ngồi được thì đây đã là tiến triển vượt bậc. Đến tối thì Bà đã xuống nhà ăn cơm thay bởi ăn cháo. Ông nói với Tôi:"Không biết là do Thầy PT cao tay hay bệnh tâm lý nhưng thế là tốt rồi", Tôi chỉ cười vì biết rằng nguyên nhân từ cái bếp ngập tràn xung khí và vì Phong Thủy mang tính qui luật nên khi đã nhìn thấy kết quả ắt sẽ tìm được nguyên nhân. Sang tới hôm sau thì Bác Sỹ đã dừng tiêm và chuyền nước, Bà bắt đầu đi ra đi vào bình thường tuy rằng Bà vẫn kêu đau lưng và chóng mặt.Tôi lại rằng là do hậu quả của việc nằm trên giường quá lâu và tiêm nhiều thuốc nên chưa thể hoàn toàn hết, nhưng đêm nằm nghĩ mới giật mình, rằng cái Bếp từ cần phải được tán hết khí. Vấn đề ở chỗ, do vị trí của bếp rất vượng khí nên khi có xung khí dồn vào lâu ngày gặp tháng 11 có sao Nhị Hắc đóng ở Trung Cung nên phát bệnh. Cho dù đã di chuyển bếp vào nơi không có xung khí nhưng bếp do vẫn tụ xung khí nên khi dùng bếp ở vị trí mới nó vẫn mang tới tác hại. Tôi yêu cầu ông mang bếp ra ngoài sân và tạm thời không dùng tới nó mà dùng bếp ga. Ngay khi ngồi viết bài viết này, Bà đã đi chợ nấu cơm và trở lại các hoạt động bình thường. Tôi yêu cầu Bà cất bếp lẩu từ vào kho và chỉ dùng khi ăn lẩu. Vậy là chỉ sau 4 ngày từ ngày phát hiện ra nguyên nhân, Bà đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Tôi hy vọng bài viết này sẽ thêm một kinh nghiệm khi quí vị đặt Bếp và bố trí không gian Bếp, bởi tác hại của nó khi có xung khí là rất mạnh và nhanh.Tất nhiên, khi không gian Bếp thoát khí hoặc vô khí thì tác hại của xung khí (nếu có) vào bếp sẽ giảm và ít tác dụng nhưng đối với ĐLPT Lạc Việt thì Bếp và không gian Bếp luôn phải vượng khí. Đó là yêu cầu bắt buộc bởi Bếp sẽ mang tới cho ngôi gia sức khỏe và sự thịnh vượng. Hà nội 06-12-2016 Mạnh Đại Quân
  1 like
 37. Thưa quý vị và anh chị em. Để bổ sung cho topic "Ngày Tam nương và sự mơ hồ của truyền thuyết" của tác giả Mạnh Đại Quang, chúng tôi giới thiệu một sự kiện liên quan đến ngày Tam Nương và khả năng tiên tri, qua đường link dưới đây. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/21221-thai-lan-va-ngay-tam-nuong/
  1 like
 38. GIẢI MÃ NGÀY TAM NƯƠNG VÀ NGUYỆT KỴ 1. Mở đầu Mặt Trăng và chu kì của nó ảnh hưởng rất lớn và rất quan trọng đối với cuộc sống trên Trái đất và đặc biệt đối với người Việt, chủ nhân của nền Văn minh Lúa nước. Chu kì con nước cho hoạt động sản xuất gắn liền với chu kì của Mặt Trăng gắn liền với người Việt từ thủa sơ khai, và do đó lịch Âm hay Âm Dương phối lịch, được người Việt sử dụng chính thức cho tới tận ngày hôm nay. Tất cả những việc liên quan tới cuộc sống từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, kinh doanh hay văn hoá, tâm linh chúng ta đều dùng tới Âm Dương lịch. Ông cha ta theo dõi chu kì Trăng đưa cả vào các câu thơ đồng dao, đủ thấy rằng từ xa xưa Người Việt đã làm chủ được chu kì và thời gian của Trăng, vừa dễ nhớ và lại vừa phổ cập, lưu truyền từ đời này qua đời khác: Mồng một lưỡi trai Mồng hai lá lúa Mồng ba câu liêm Mồng bốn lưỡi liềm Mồng năm liềm giật Mồng sáu thật trăng Mồng bảy thượng huyền Mười rằm trăng náu Mười sáu trăng treo Mười bảy sảy giường chiếu Mười tám rám trấu Mười chín đụn dịn Hăm mươi giấc tốt Hăm mốt nửa đêm Hăm hai hạ huyền Hăm ba gà gáy Hăm bốn ở đâu Hăm nhăm ở đấy Hăm sáu đã vậy Hăm bảy làm sao Hăm tám thế nào Hăm chín thế ấy Ba mươi chẳng thấy Mặt mày trăng đâu ? Từ việc gắn liền mọi hoạt động của cuộc sống tới lịch Âm lịch, việc chọn ngày tốt xấu để sản xuất nông nghiệp cho tới các hoạt động khác đã có từ xa xưa. Rõ ràng việc chọn ngày tốt xấu mang yếu tố khoa học, nhưng một thời bị xem là mê tín, bởi việc chọn ngày được thực hiện bởi những người làm những công việc tâm linh. Người ta không giải thích được sự việc hiện tượng vì sao lại có ngày tốt, ngày xấu liên quan tới công việc và cuộc sống hàng ngày. Một nguyên nhân nữa là vì những ngày xấu đó lại liên quan tới những truyền thuyết hay những câu chuyện huyền bí. Chúng ta coi đó là việc liên quan tới Tâm linh, mê tín và những câu chuyện xảy ra đều sẽ gắn liền với mê tín và Tâm linh. Chúng ta cũng mặc nhiên nghĩ rằng đang sử dụng Âm lịch của người Trung hoa. Nhưng lịch sử xa xưa cho thấy nông nghiệp của họ từ xưa là trồng Kê chứ không phải lúa nước. Cũng giống như nền nông nghiệp lúa mì hay ngô, chuyện con nước lên xuống không phải là điều quan trọng so với trồng lúa. Vậy thì vì sao người Hoa Hạ lại nghĩ ra được lịch Mặt Trăng và việc chọn ngày tốt xấu cũng thuộc “bản quyền” của họ? Người ta đã căn cứ vào truyền thuyết, những câu chuyện thần bí và những nhân vật lịch sử Trung Quốc được gán ghép với nguồn gốc và tên gọi, từ ngày tốt xấu tới kinh Dịch, phong thuỷ. Vậy là người ta dễ dàng tin ngày Tam Nương thuộc về văn hóa Hoa Hạ do nó liên quan đến truyền thuyết ba người đàn bà (Tam nương) nổi tiếng của Trung Quốc liên quan tới sự lụn bại của cả một triều đại; rồi vua Phục Hy tìm được rùa thần trên sông Hoàng Hà, để rồi sáng chế ra Hà đồ. Chúng ta dễ dàng tin vào điều hoang đường đó. Nhưng điều đơn giản tổ tiên người Việt là chủ nhân của nền Văn minh lúa nước, là cội nguồn của nền Văn minh Đông phương trực tiếp sử dụng và lưu truyền tới ngày nay thì chúng ta lại phủ nhận. Việc chọn ngày tốt, xấu để thực hiện công việc vốn có nguồn gốc từ việc Tổ tiên chúng ta chọn ngày gieo trồng lúa và các nghi thức tôn giáo, tâm linh. Việc chọn ngày tốt xấu bởi ảnh hưởng lớn của Mặt Trăng lên Trái đất và con người, đặc biệt đối với người Việt thì sản xuất nông nghiệp là chủ đạo. Trong một chu kì Trăng, tức là một tháng Âm lịch thì có tới ít nhất 1/3 số ngày là ngày xấu. Trong những ngày xấu đó, ngày Nguyệt kị được viết thành thơ “ Mùng 5-14-23, đi chơi còn lỡ nữa là đi buôn” để ai cũng nhớ mà tránh. Việc chọn ngày tốt để làm việc hay ngày xấu để tránh đi, đối với công việc và cuộc sống hiện đại lại bị coi là mê tín, bởi nhiều người cho rằng chỉ liên quan tới các công việc thuộc về tâm linh, chẳng liên quan tới trồng trọt hay con nước lên xuống. Trong các ngày xấu trong tháng, có các ngày cố định là 6 ngày Tam nương (3-7-13-18-22-27) và 3 ngày Nguyệt kị (5-14-23). Với Trung tâm lý học đông phương thì chúng tôi tránh tuyệt đối những ngày này cho các việc khởi sự hay kết thúc. Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh , Giám đốc trung tâm đã nhiều lần giải thích về ngày Tam nương và tôi đã đề nghị Ông giao cho tôi nghiên cứu và viết về chủ đề này từ vài năm trước. Để làm rõ vì sao ngày Tam nương lại mang tới những chuyện không hay, tôi xin viết những gì mình tìm hiểu về ngày đặc biệt này và nó chẳng liên quan tới việc xui xẻo của người Hoa Hạ gán với ba đại Mỹ nhân làm mất nước trong lịch sử của họ. 2. Ngày Tam nương và sự mơ hồ theo truyền thuyết. Ngày tam nương theo tín ngưỡng dân gian Trung Quốc là những ngày rất xấu. Do đó, mỗi khi khởi sự làm một việc quan trọng (như khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà, v.v...) để khỏi chuốc lấy thất bại, phải tránh khởi sự vào các ngày tam nương, gồm ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, và 27 trong mỗi tháng Âm lịch. Tam nương hiểu đơn giản là “ba người đàn bà”. Theo dân gian Trung Quốc, tam nương gồm ba nàng Muội Hỉ, Đát Kỷ và Bao Tự. Hầu hết sách sử Trung Quốc đều kết tội ba giai nhân tuyệt sắc này là nguyên nhân làm sụp đổ ba triều đại Hạ, Thương, Tây Chu trước Công nguyên (TCN). Các sử gia đều phỏng chừng ba sự kiện “tan nhà đổ nước” này lần lượt xảy ra trong các năm như sau: 1. Muội Hỉ (sinh ngày mồng 3 tử ngày mồng 7 ( ngày Mão )mê hoặc vua Kiệt (tức Lý Quý , cai trị? - 1600 TCN), làm sụp đổ nhà Hạ (khoảng 2100 TCN - 1600 TCN). 2. Đát Kỷ (người Việt quen gọi Đắc Kỷ)(sinh ngày 13 tử ngày 18 ( ngày Thìn ) (mê hoặc vua Trụ (tức Đế Tân, cai trị khoảng 1154 TCN - 1066 TCN), làm sụp đổ nhà Thương (khoảng 1600 TCN - 1066 TCN). Huyền thoại đề quyết nàng Đát Kỷ là con cáo cái thành tinh (hồ ly tinh), có phép hoá ra mỹ nhân. 3. Bao Tự (sinh ngày 22, tử ngày 27 ( ngày Mùi ) (?-771 TCN) mê hoặc vua U (tức Cơ Cung Niết , cai trị 781 TCN – 771 TCN), làm sụp đổ nhà Tây Chu (khoảng 1066 TCN - 771 TCN). Tuy nhiên thì không có truyền thuyết nào gắn với ngày nguyệt kỵ ngoài câu thơ lưu truyền trong dân gian: “Mùng 5, 14, 23, đi chơi còn lỡ nữa là đi buôn” Vậy 6 ngày tam nương có liên quan gì tới ba giai nhân này? Có người giải thích rằng là ngày sinh và ngày mất của ba giai nhân này - như chúng tôi đã trình bày ở trên - và điều này thật sự là cưỡng ép để giải thích nguồn gốc của ngày tam nương cũng như để hơp thức hoá chủ nhân của “ngày tốt xấu” trong tháng âm lịch. Đối với những ai là fan của www.lyhocdongphuong.com.vn đều biết ngày tam nương là ngày kiêng kị tuyệt đối để khởi hành hay bắt đầu hoặc kết thúc một công việc nào. Bây giờ chúng ta xem xét cơ sở thực tế của ngày Tam nương từ những tương tác của chu kỳ mặt Trăng. 3. Pha và chu kì của Mặt Trăng: Khoa học đã chứng minh ảnh hưởng của chu kì Mặt Trăng lên Trái Đất và cuộc sống của con người. 1-Trăng mới (Sóc) 2-Trăng lưỡi liềm đầu tháng (Trăng non) 3-Bán nguyệt đầu tháng (Trăng thượng huyền) 4-Trăng khuyết đầu tháng (Trăng trương huyền tròn dần) 5-Trăng tròn (Vọng, hay Trăng rằm) 6-Trăng khuyết cuối tháng (Trăng trương huyền khuyết dần) 7-Bán nguyệt cuối tháng (Trăng hạ huyền) 8-Trăng lưỡi liềm cuối tháng (Trăng tàn, trăng xế) 9-Trăng tối(Không trăng) Mặt Trăng cần 28 ngày (27,3 ngày làm tròn) đi hết quĩ đạo quanh Trái Đất và 30 ngày để đi hết một vòng 12 cung Hoàng đạo tức là trung bình 2,5 ngày đi qua một cung Hoàng đạo. Chúng ta nhận thấy rằng sẽ phải quán xét tới vị trí của Mặt trăng với các cung Hoàng đạo và vị trí đó ảnh hưởng tới Trái đất . Vấn đề ở đây chúng ta sẽ dùng 30 ngày -chu kì trăng hay 28 ngày-thời gian Mặt Trăng quay quanh Trái Đất để xem xét ảnh hưởng tốt xấu của Mặt Trăng tới Trái Đất ? Theo Âm Dương phối lịch từ truyền thống, chúng ta thường dùng lịch Âm (lịch Mặt Trăng) với 30 ngày theo chu kì từ ngày Rằm tháng này tới Rằm tháng sau. Ngày Rằm là 15 và kết thúc vào ngày 30 hàng tháng và với tục đi lễ ngày Rằm và Đầu tháng Âm thì chúng ta nhằm ngày 15 và mùng 1 của tháng 30 ngày. Cách tính ngày tốt-xấu cũng tính theo lịch 30 ngày và nếu là tháng Nhuận thì vẫn tính theo tháng nhuận 30 ngày chẵn. Sau rất nhiều năm tìm hiểu nghiên cứu để giải thích về ngày xấu mà đặc biệt là ngày Tam nương-Nguyệt Kị, cùng với thống kê các sự việc xấu xảy ra vào ngày Tam nương, tôi nhận thấy rằng một số sự kiện xấu lại xảy ra trước ngày Tam nương, tức là nhiều khi không chính xác vào các ngày tam nương: 3-7-13-18-22-27. Trên thực tế, trái đất chịu ảnh hưởng từ lực hấp dẫn của Mặt Trăng khi di chuyển quanh trái đất, do vậy đối với lĩnh vực Tâm Linh tây phương hay Ả rập họ vẫn dùng lịch mặt Trăng với ngày Trăng tròn là ngày thứ 14 và kết thúc vào ngày thứ 29(làm chẵn). Hình ảnh dưới đây mô tả chu kì và vị trí của Mặt Trăng với 12 cung Hoàng Đạo. Người Ả Rập sử dụng 28 ngày và gọi mỗi ngày của Mặt Trăng trên mặt phẳng Hoàng Đạo là một “Nhà”. Điều đặc biệt là khi sử dụng biểu đồ mô tả vị trí tương đối của Mặt Trăng với cung Hoàng Đạo, các nhà Chiêm tinh hay Tâm linh đều tránh các ngày Mặt Trăng nằm ở vị trí giao nhau giữa các cung Hoàng Đạo ! Khi nhìn vào Hình 2, chúng ta dễ dàng nhận thấy các ngày Tam nương và Nguyệt kị đều vào vị trí giao nhau giữa các cung Hoàng đạo. Tất nhiên là vị tri không chính xác theo biểu đồ bởi số ngày là lẻ (27,3 ngày) chia đều cho 12 cung, và chúng ta lại quán xét ngày xấu trên cơ sở lịch âm 30 ngày. Đây cũng là lý do vì sao có một số ngày Tam nương tới “sớm” hay “muộn” hơn một ngày. H1: 30 ngày Trăng với 12 cung Hoàng đạo H2: 28 ngày Trăng Tiếp theo, chúng ta lại xét tiếp tới Pha của măt Trăng. Tổng số là 29,5 ngày và theo Chiêm tinh, họ dùng ngày thứ 29 làm ngày kết thúc một chu kì Trăng thay bởi làm tròn thành 30 ngày như lịch Trăng của Đông Phương. Từ hình vẽ mô tả này, chúng ta cũng có thể nhận thấy ngày Tam nương cũng trùng với ngày kết thúc của một Pha mặt Trăng. Điều thú vị là có 8 Pha nhưng có hai Pha tương tự, do vậy có 2 ngày kết thúc của Pha có đặc tính giống nhau, thu gọn lại ta có 6 ngày kết thúc một Pha, trùng lặp với ngày Tam nương. H3: Pha của Mặt Trăng H4.(thuỷ triều với chu kì Trăng) Ngày Nguyệt Kị, tôi cho rằng đây chính là ngày đỉnh điểm của lực hấp dẫn của Mặt Trăng lên Trái Đất, gây ra hiện tượng thuỷ Triều mạnh nhất. Việc này cũng sẽ ảnh hưởng tới con Người bởi cơ thể chúng ta nước chiếm 78%. Hiện tượng này tạo cho chúng ta dễ mất kiểm soát cho nên công việc sẽ không thuận lợi nếu chúng ta đưa ra quyết định vào ngày này. Ngày Tam nương, là điểm chết vị trí của Mặt Trăng trên cung Hoàng Đạo và cũng là vị trí kết thúc Pha của Mặt Trăng, là vị trí của Mặt Trăng với Trái Đất. Do vậy, mọi sự bắt đầu và kết thúc đều ở điểm “chết” và khó để phát triển. Do vậy, theo Lý Học Đông Phương thì chúng ta không nên bắt đầu hay kết thúc một việc gì đó do tạm thời “mất” đi tương tác của Mặt Trăng lên Trái Đất và “mất” ý nghĩa của Mặt Trăng trong mặt phẳng Hoàng Đạo. Nền Lý Học của người Việt không gán ghép các nhân vật Lịch sử hay huyền sử vào nguồn gốc hay giải thích sự việc tốt xấu nhằm mục đích mê hoặc và đặc biệt để tạo nguồn gốc và sở hữu. Tổ tiên chúng ta truyền lại cho thế hệ sau qua ca dao, qua phong tục tập quán chứ không mê hoặc hay gán ghép vào chuyện thần tiên để mô tả nguồn gốc của lý thuyết thuộc về Lý học. 3. Ngôn ngữ.: Sẽ có người đặt câu hỏi vì sao có 6 ngày mà lại gọi là Tam nương. Theo lý học đông phương thì có 3 ngày cực Âm và cặp với nó là 3 ngày dương. Theo đồ hình chúng ta cũng có thể nhận ra điều này. Cũng là một cách đạt vấn đề về ngôn ngữ, cách gọi và đặt tên ngày Tam nương. Tam Nương theo cách nói và nghe được ghi lại và người Hoa hạ gán ghép với chuyện của ba đại Mỹ nhân trong lịch sử là nguyên nhân mất nước. Đối với người Việt thì từ Nương và Lương khi phát âm thì nhiều người Việt phát âm ý nghĩa của từ này là như nhau. Ví dụ: Nương rẫy Lương thực thì nhiều người phát âm thành “Lương rẫy, Nương thực” hoặc Lương rẫy, Lương thực hoặc Nương rẫy , Nương thực. Xa xưa, có lẽ ngôn ngữ có khác biệt khi sử dụng chữ tượng hình như chữ Nôm. Do đó ta sẽ xem xét ý nghĩa của từ Nương và Lương. 1. Nương: 娘 :Là cô, thiếu nữ, chị, mẹ, bà, vợ, bà chủ.. chỉ chung cho Nữ giới. 碭: Mang ý nghĩa nếu muốn qua thì phải vượt lên, như vượt qua cầu. 2. LƯƠNG:量 : Cân nhắc, coi xem nặng nhẹ Với người Việt, khi cân nhắc điều gì thường nói tới con số 3, ví dụ khuyên răn: Uốn lưỡi ba lần trước khi nói, hay tốt xấu: quá Tam ba bận Tam Lương: Hãy cân nhắc ba lần trước khi làm Phải chăng Tam Lương là cách tổ tiên chúng ra khuyên hãy cân nhắc trước khi làm việc gì vào những ngày này ? * đây chỉ là cách đặt nghi vấn của cá nhân tôi trong cách gọi tên ngày Tam nương Mạnh Đại Quân, 14-12-2015
  1 like
 39. Bị ngăn cản kết hôn vì không hợp tuổi Tôi tuổi Dần và anh tuổi Hợi. Mẹ tôi và mẹ anh đã ra sức ngăn cản chuyện tôi và anh yêu nhau, rồi đưa ra các dẫn chứng vợ chồng kỵ tuổi lấy nhau, người chồng đã mất khi còn rất trẻ. Tôi đau khổ và bối rối vô cùng. From: Xuân Thu Sent: Thursday, November 25, 2010 2:44 PM Kính gửi các anh chị Ban biên tập mục Tâm sự! Tôi viết câu chuyện của tôi với mong muốn duy nhất là có thể chia sẻ lòng mình cả với những người tôi không hề quen biết dù câu chuyện của tôi có lẽ đã thuộc vào đề tài quá cũ. Hơn 4 năm trước đây tôi đã gặp và nhận lời yêu người yêu tôi bây giờ. Tình cảm của chúng tôi đã trải qua rất nhiều sóng gió với hiểu lầm, không liên lạc và xa cách. Nhưng khi gặp lại nhau vào năm ngoái, cả hai chúng tôi đã quyết định quay lại. Chúng tôi là tình yêu đầu đời trong sáng và đã có rất nhiều kỷ niệm vui buồn, những lúc vượt qua khó khăn luôn ở bên nhau. Giờ đây khi cả hai có công việc ổn định và có thể tiến đến hôn nhân thì tình yêu của chúng tôi cũng đang đi đến lúc bế tắc vô cùng chỉ vì một lý do duy nhất: tôi và anh kỵ tuổi nhau. Tôi tuổi Dần và anh tuổi Hợi. Mẹ tôi và mẹ anh đã ra sức ngăn cản chuyện tôi và anh yêu nhau, rồi đưa ra các dẫn chứng vợ chồng kỵ tuổi lấy nhau, người chồng đã mất khi còn rất trẻ. Đọc đến đây có thể rất nhiều người sẽ nói rằng thời buổi nào rồi mà còn coi trọng chuyện tuổi tác trong hôn nhân. Nhưng có thể các anh chị nằm trong số ít không coi trọng chuyện này. Trong khi đó người Việt Nam rất xem trọng chuyện tuổi tác trong hôn nhân. Nếu lấy nhau trong sự ngăn cản quyết liệt của gia đình 2 bên hẳn tôi và anh đều sẽ không thực sự hạnh phúc. Tôi có thể khẳng định chúng tôi yêu nhau rất nhiều và tình yêu đã đủ lớn, đã được thời gian chứng minh. Nhưng tôi cũng không hiểu sao giờ đây tôi đang quyết định không liên lạc với anh để chúng tôi suy nghĩ lại chuyện này. Tôi có cảm nhận rằng tình yêu của tôi sắp ra đi. Tôi đau khổ và bối rối vô cùng. Các anh chị ai đã có kinh nghiệm giải quyết vấn đề này xin hãy chia sẻ cùng tôi. Hiện tại tôi cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Rất mong Ban biên tập đăng bài viết này của tôi để tôi có thể tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân mình. Chân thành cảm ơn anh chị! Thu http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-s...10/11/3BA237EF/ Hai mối tình của tôi đều tan vỡ vì không hợp tuổi Khi cô ấy nghe nói không hợp như vậy thì tinh thần yêu đương tan biến đi đâu mất và xoay 180 độ. Cô ấy nói thôi mình chỉ có duyên phận tới đó, dừng lại là đúng mức rồi. Tôi nghe mà không tin vào tai mình nữa. (Hung) Xem tiếp : http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-s...10/12/3BA23EAB/ Đau khổ khôn nguôi sau mối tình kỵ tuổi Phải chia tay anh, tôi hụt hẫng, đau khổ, mất niềm tin. Hơn một năm đầu tiên tôi đã đi tìm anh, nấp ở một góc nào đó để đợi anh đi làm về, để thấy bóng dáng anh cho đỡ nhớ, cho đến ngày anh có người khác thì tôi không còn đến tìm anh nữa. (Hien) Xem tiếp : http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-s...10/12/3BA23E2C/ -------------------------------------- Bài trả lời của TTNC Lý Học Đông Phương Kính gửi ban biên tập mục Tâm sự và quý bạn đọc, Mấy hôm nay chúng tôi theo dõi mục tâm sự và cảm thấy khá bức xúc vì các vấn đề về tuổi hợp hay không hợp trong hôn nhân. Là những người đã và đang nghiên cứu văn hóa truyền thống, nghiên cứu hệ thống lý học Phương Đông nên chúng tôi cũng muốn có đôi lời chia sẻ với quý bạn đọc.Chúng tôi viết bài này nhằm cung cấp cho quý vị quan tâm một cái nhìn đúng đắn hơn về vấn đề tuổi và tương tác tuổi trong mối quan hệ nam nữ. Trong truyền thống văn hóa Á Đông, lúc cưới vợ gả chồng thì những người có tuổi trong gia đình đều quan tâm đến vấn đề luận tuổi. Nhưng qua thời gian cũng như thăng trầm của lịch sử, ngày nay, việc luận tuổi đã bi thất truyền dẫn tới những quan niệm chưa chính xác, lệch lạc và trở thành một nỗi lo sợ vô lý cho các cặp trai gái yêu nhau muốn tiến đến hôn nhân. Và cũng qua cả ngàn năm nay, sự thất truyền, tam sao thất bản đã dẫn đến những phương pháp luận tuổi không đầu không đuôi, gây ra những cảnh dở khóc dở cười, chia ly vô cớ và đầy nước mắt của những đôi yêu nhau. Phương pháp phổ biến hiện nay đa số các “thầy” xem tuổi đều áp dụng phương pháp cung phy. Có 8 cung phi cho nam (Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn) và 8 cung phi tương tự cho nữ, kết hợp lại sẽ cho ra 64 trường hợp, hay còn gọi là 64 cặp tương tác (Càn – Đoài, Càn – Khảm, Đoài – Ly, Cấn – Tốn…), và kết quả của 64 cặp sẽ tương ứng với các chữ : Sinh Khí – Diên Niên – Phúc Đức – Phục Vị - Ngũ Quỷ - Tuyệt Mạng – Lục Sát – Họa Hại. Như vậy chỉ có 64 trường hợp tương tác tuổi. Chúng ta thử làm phép tính nhỏ, với nhân loại mấy tỷ người mà chỉ có 64 trường hợp để xem tốt xấu thì xác xuất giống nhau là rất lớn. Cứ 64 cặp thì có 1 cặp giống nhau. Có thể thấy rằng đây là điều thiếu logic. Ngoài ra, còn có phương pháp ít phổ biến hơn, đó là phương pháp Cao Ly Đồ Hình. Phương pháp này lấy 10 thiên can theo tuổi nam phối 12 địa chi theo tuổi nữ, sau đó sẽ có 1 bảng phân loại và định tuổi cát-hung. Nếu ta lấy 6 tỷ người trên thế giới và giả định có 1 tỷ cặp vợ chồng với trung bình có 4 con một cặp (ứng với 6 tỷ), đem chia cho 120 trường hợp thì ta sẽ có: 1000. 000. 000: 120 = Gần 8.300.000 triệu cặp vợ chồng có chung một hoàn cảnh. Chỉ cần 3/ 10 trong số 120 trường hợp phối cung đó chia ly hoặc chết thì ta sẽ có 8.300.000 x 36 = 298. 800. 000 cặp vợ chồng ly tan. Và hơn 1 tỷ trẻ em mồ côi trên thế gian này. Phổ biến nhất hiện nay là tình trạng trong dân gian vẫn lưu giữ và truyền miệng những câu như “Dần Thân Tỵ Hợi” “Tý Ngọ Mão Dậu” “Thìn Tuất Sửu Mùi” là Tứ hành xung, hoặc “Canh cô Mậu Quả”, “gái tuổi Dần”, nhưng người ta quên rằng đằng sau những câu trên là cả 1 hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh các mối quan hệ của Thiên can, Địa chi, mạng. Qua các phương pháp trên, các bạn cũng có thể nhận thấy thiếu sự hợp lý và khập khiễng trong phương pháp luận tuổi. Nhưng đáng tiếc là sự coi tuổi khập khiểng này đã tồn tại trên thực tế và ăn vào tiềm thức của các bậc ông bà cha mẹ, làm họ tin một cách mù quáng. Các phương pháp coi tuổi vợ chồng khập khiễng trên từ những vị thầy nửa mùa, chẳng hiểu thấu lý, nên vô tình đã để lứa đôi tan nát. Để thay đổi những quan niệm sai lầm trên, chúng tôi cần thấy phải có một phương pháp hoàn chỉnh, logic, nhằm giúp cho những đôi lứa yêu nhau đến được với nhau. Chính vì vậy chúng tôi, những người làm công việc nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương đã tổng hợp, nghiên cứu và kiểm nghiệm để có được một phương pháp luận tuổi đúng đắn, hợp lý và mang tính khái quát cao nhất. Phương pháp này chúng tôi đặt tên là “Luận Tuổi Lạc Việt” với sự điều chỉnh mạng Thủy – Hỏa trong Lạc Thư Hoa Giáp so với Lục Thập Hoa Giáp của Trung Quốc nhằm chứng mính cách so tuổi vợ chồng còn sót lại trong dân gian hiện nay chỉ là những mảnh vụn rời rạc, không hoàn chỉnh dẫn đến những sai lầm tai hại. “Không có tuổi vợ chồng xấu trong tình yêu đôi lứa đích thực” và “yêu nhau cứ lấy” là quan điểm của chúng tôi. Ngoài ra, tương quan vợ chồng chỉ là những điều kiện ban đầu, khi gia đình có con thì tương quan này sẽ thay đổi tốt hoặc xấu phụ thuộc vào tuổi đứa con có hợp với cha mẹ hay không, đặc biệt là con út! Ông bà ta có câu “giàu con út, khó con út” Theo phương pháp này, tương tác giữa người với người xảy ra ở cả 3 yếu tố Thiên can, Địa chi và Mạng thông qua mối quan hệ về ngũ hành sinh khắc và nguyên lý âm dương. Như vậy, để dể hình dùng, ta có thể làm phép tính như sau : 60 tuổi nam phối 60 tuổi nữ, cùng với tuổi của 60 đứa con út có khả năng sinh ra theo tương quan tuổi vợ chồng, Tức là ta sẽ có: 60 x 60 x 60 = 216.000 trường hợp khác nhau. Xác xuất để tinh toán cao hơn nhiều lần so với các phương pháp trên. Ở đây, chúng tôi chưa nói đến các cách cục tốt trong việc phối tuổi vợ chồng và con cái trong gia đình. Nhưng vấn đề không dừng lại ở những con số khô khan và phương pháp lạnh lùng. Phương pháp “Luận tuổi Lạc Việt” còn có tính nhân bản ở chỗ là nó khẳng định một cách hợp lý theo thuyết Âm Dương Ngũ hành về tình yêu nam nữ -"Yêu nhau cứ lấy" và sinh đứa con chính là nguồn hạnh phúc gia đình, dù tuổi cha mẹ có khắc nhau đi chăng nữa. Và một vấn đề chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý bạn đọc, đó là “tuổi tác” là một trong những điều kiện tương tác mang tính căn bản ảnh hưởng đến một hoặc nhiều mối quan hệ giữa người với người, chứ không có nghĩa tuổi tác sẽ quyết định mọi thứ diễn ra xung quanh bạn. Có rất nhiều các yếu tố khác ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi các nhân, mỗi gia đình như : hoàn cảnh gia đình, công việc, thu nhập, tính cách cá nhân… Chính vì vậy khi gặp các vấn đề nan giải trong cuộc sống, các bạn không nên quy hết vào lý do… không hợp tuổi, để rồi có những đáng tiếc xảy ra và xã hội lại tiếp tục duy trì những quan niệm không chính xác về việc xem xét tương quan tuổi giữa người với người! Xin chân thành cám ơn quý báo và quý bạn đọc. Thiên Luân Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.
  1 like
 40. Nhược đài sư tử thượng. Thiên hạ thái bình phong. Cái này là sấm Trạng đấy. Có người bảo là sư tử tức đất nước Xinh ga bo. Khi đất nước này nổi lên như một siêu cường thì thiên hạ thái bình. Hi.
  1 like
 41. Đây là đường link lá số TỬ VI LẠC VIỆT của bé Các bạn tham khảo http://www.lyhocdong...w=screen&size=2
  1 like
 42. (tiếp theo) 2. SỰ HOÀN CHỈNH CỦA HẬU THIÊN LẠC VIỆT PHỐI HÀ ĐỒ Trên cơ sở phân tích những bất hợp lý về hai trục Thiên Địa và Quỷ Môn từ đồ hình và tư liệu ghi lại từ cổ thư chữ hán, được dịch ra chữ Quốc ngữ ngày nay, người viết đi tìm một sự hợp lý cho những vấn đề tồn nghi. Và, người viết nhận thấy rằng những bí ấn, nghịch lý và tồn nghi được giải trừ, thay vào đó bằng sự lý giải hoàn toàn hoàn chỉnh trên cơ sở Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ, một nguyên lý được hiệu chỉnh dựa trên các cơ văn hóa phi vật thể thuộc nền văn hiến Việt có bề dày lịch sử 5000 năm huyền vĩ, nguyên lý ấy được giải thích và công bố trong các tác phẩm “ Tìm về cội nguồn Kinh Dịch”, “Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt”, “Tính minh triết trong tranh dân gian Việt Nam”(*)…tác giả công trình nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Với sự phục hồi hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành, nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã công bố một nguyên lý lý thuyết được hiệu chỉnh và phục hồi, từ những mật ngữ tồn tại trong văn hóa phi vật thể của Việt tộc, đó là nguyên lý căn để Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ. Theo tiêu chí khoa học hiện đại quyết định rằng: “Một giả thuyết khoa học được coi là đúng, nếu nó giải thích hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó một cách nhât quán, hoàn chỉnh, có tính hệ thống, tính khách quan, tính quy luật và có khả năng tiên tri.”. Nguyên lý lý thuyết căn để Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ chứng tỏ tính nhất quán và hợp lý của nó trong việc giải mã những bí ấn và nghịch lý của khái niệm trục Thiên – Địa và trục Quỷ Môn. Đầu tiên, hãy xem qua đồ hình Hậu thiên Lạc Việt với sự hoán vị hai vị trí Tốn – Khôn, đã được luận giải và chứng minh trong các tác phẩm đã nêu (*), xin miễn chứng minh, cùng với đồ hình Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ như sau: Hậu thiên Lạc Việt với hoán vị Tốn - Khôn. Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ. Từ đồ hình Hậu thiên Lạc Việt do nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh phục hồi, người viết họa lại đồ hình với hai trục khái niệm Thiên – Địa và Quỷ Môn như sau: Một sự phân hơp lý có thể nhân ra rằng phương Cấn – Đông Bắc vẫn là Quỷ môn với định danh là Nam quỷ môn có được sự đồng nhất giữa danh và quái khí là Nam quỷ môn với quái Cấn là tượng thứ nam trong nghĩa về tượng quái của 8 quái dịch, đồng thời đối lập, đối xứng cân bằng trong mối tương quan cân đối Âm dương với phương Tây Nam là quái Tốn, đăng đối với danh vị Nữ quỷ môn, bởi quái Cấn tượng là thiếu nam hợp, con trai út với định danh Nam quỷ môn lại đồng đẳng và đối xứng âm dương với quái khí Tốn tượng là trưởng nữ, con gái cả. CẤN - Nam Quỷ Môn TỐN - Nữ Quỷ Môn Tiếp theo, xét cặp khái niệm Thiên Môn - Đại Hộ với căp quái Càn - Khôn trong Hậu thiên Lạc Việt. CÀN - Thiên Môn KHÔN - Địa Hộ Giống như thế, phương Càn – Tây Bắc gọi là Thiên Môn nghĩa là cổng trời đồng nhất giữa danh và quái khí là Càn, tượng là trời là cha là lão ông trong nghĩa về tượng quái của 8 quái dịch môn đăng hậu đối với phương Đông Nam chủ quái là Khôn, được hoán vị hoàn toàn tương hợp với danh vị là Địa Hộ. Hai định danh Thiên Môn và Địa Hộ trong mối quan hệ đồng trục với ngôi nhà mới là Hậu thiên Lạc Việt đã cho thấy rỏ ràng tính đối lập, đối xứng, cân bằng âm dương trong mối tương quan trên bát quái thể hiện chặt chẻ tính đồng đẳng tương quan, bởi quái tượng Càn là trời, là cha, là lão ông với định danh Thiên môn đăng đối với quái khí Khôn tượng là đất, là mẹ, là lão bà hoàn toàn xứng hợp với định danh Địa hộ. Vì vậy tính đồng đẳng, tương quan so sánh được thể hiện ngay và hoàn chỉnh hợp lý với phương trục Thiên Địa mà cổ thư chữ không thể hiện được điều này! Ở phần chi tiết hơn, tính đối xứng, cân bằng âm dương thể hiện rỏ ràng qua từng hào của quái, ở các hào sơ, hào trung, hào thượng giữa hai quái Càn – Khôn. Bản thân ngay tượng quái Càn và Khôn cũng đã thể hiện đối lập âm dương và cũng hiển nhiên cũng là một cặp phạm trù thể hiện tính âm dương. Còn lại, ở hai trục Khảm – Ly, Chấn – Đoài thì không cần phải bàn đến, bởi đã thể hiện đầy đủ tính tương quan cân đối âm dương. Với nguyên lý lý thuyết Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ, tính nhất quán còn thể hiện ngay trong quy luật tương phối quái khí thể hiện trong phương pháp Bát trạch Lạc Việt và Phiên tinh Lạc Việt. Theo phương pháp Bát trạch Lạc Việt, một phần ứng dụng của khoa Phong thủy Lạc Việt, cũng xác định phi cung mệnh chủ của con người được chia thành hai phe, phe Đông trạch và phe Tây trạch. Nhưng do sự hoán vị Tốn – Khôn nên Đông trạch sẽ gồm bốn phương tốt là Bắc, Nam, Đông và Tây Nam và quái khí không đổi là Khảm, Ly, Chấn, Tốn, ngược lại Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc và Tây tương ứng với quái khí không đổi là Càn, Khôn, Cấn, Đoài thuộc Tây trạch. Từ đồ hình, vẫn nhận thấy trục Phúc Đức của phe Đông trạch vẫn là trục Khảm – Ly, Bắc – Nam theo phương pháp Bát trạch Lạc Việt và sơn hướng phối quái của phiên tinh Lạc Việt. Chính do sự chuyển đổi Tốn – Khôn, Hậu thiên Lạc Việt cho thấy sự xuất hiện trục Phúc Đức của người Tây trạch, ngay ở trục Thiên – Địa, trục Càn – Khôn, thể hiện một trục đồng tính chất quái khí tốt nhất của người Tây trạch mà Bát quái cổ thư không thể hiện được điều này. Một sự hoàn chỉnh hơp lý khác được mở ra khi quán xét hai trục còn lại trên đồ hình Hậu thiên Lạc Việt. Trục Đông Bắc – Tây Nam với hai quái Cấn – Tốn là trục Quỷ môn với định danh Nam quỷ môn và Nữ quỷ môn, khi được xét theo phương pháp Bát trạch Lạc Việt thì mệnh cung Tốn nhà hướng Cấn hay mệnh cung Cấn mà nhà hướng Tốn thì đều được Tuyệt Mạng và theo phương pháp Phiên tinh Lạc Việt, sơn hướng phối quái sơn hậu Cấn phối Tốn hướng hoặc sơn hậu Tốn phối Cấn hướng đều là Tuyệt Mạng, gọi là Tuyệt Mạng trạch và rỏ ràng đây là trục Tuyệt Mạng. Khái niệm trục Quỷ Môn đến lúc này trở nên thật tương xứng với tính chất nội tại của nó là trục Tuyệt Mạng và như vậy giữa danh và tính đã có sự hợp lý hoàn hảo mà Bát quái cổ thư cho đến thời điểm này vẫn không có thể nào tỏ rỏ tính hợp lý như vậy. Cùng một cách như vậy, trục Đông – Tây , Chấn – Đoài vẫn thể hiện là trục Tuyệt Mạng trên Bát quái Hậu thiên Lạc Việt. Một cách tổng thể nhận xét Hậu thiên Lạc Việt, lúc này phối với Hà đồ về việc phân bố trạch quái sẽ thấy rằng: Với hai trục trung tâm, hay gọi là đường trung tâm thì trục Thủy (Khảm) – Hỏa (Ly) hợp thành trục Phúc Đức vuông góc trục trung tâm Đông – Tây, Chấn – Đoài là trục Tuyệt Mạng thể hiện tính đối lập âm dương giữa một trạch – trục mang tính chất tốt nhất với một trach – trục mang tính chất xấu nhất. Cũng như vậy với trục tứ ngung Thiên – Địa là trục Phúc Đức vuông góc, đối lập với trục trục tứ ngung, là trục Quỷ môn với nội tính là trục Tuyệt Mạng thể hiện sự đối lập âm dương trên tổng thể đồ hình. Mặt khác, xét về tương quan quan ngũ hành giữa từng cặp phương đối xứng đồng trục thì tất cả đều tuân thủ theo nguyên lý ngũ hành tương khắc, như Thủy ( Khảm) – Hỏa (Ly), Kim (Đoài) – Mộc (Chấn), Cấn thuộc Mộc tương khắc với Tốn thuộc Kim, theo quan niệm Phong thủy Lạc Việt và Càn là âm kim đới thủy tương khắc với Khôn là âm hỏa đới thổ vẫn thể hiện lý tương khắc cho một căp hành quái trên nguyên lý bát quái Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ. Và chính ngay khi phối các các quái lên cung vị của Hà đồ thì tính chất tương khác về ngũ hành cung vị Hà đồ vẫn thể hiện được tính đồng nhất và tương hợp với bát quái, một cách tổng quát các quái khí đồng trục đều theo một lý tương khắc hoàn toàn nhất quán và hoàn chỉnh. Tính quy luật cân đối âm dương còn thể hiện trên Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ khi cho thấy hai trục, âm Phúc Đức với độ số Hà đồ là 6-2 và dương Phúc Đức với độ số là 1-7 cho phe Đông trạch và Tây trạch, cùng với hai trục âm Tuyệt Mạng với độ số 8-4 và dương Tuyệt Mạng với độ số 3-9 cho hai phe Đông – Tây trạch. Đây là thể hiện tính cân đối âm dương, có cặp có đôi trong nội hàm Phúc Đức và Tuyệt Mạng và cũng thể hiện lý âm dương trong ngay trên cặp phạm trù Phúc Đức và Tuyệt Mạng. Như vậy sự hoàn chỉnh tuyệt vời cho việc giải mã bí ẩn, nghịch lý trục Quỷ Môn và trục Thiên Môn – Địa Hộ tồn tại từ trong cổ thư và sư phân bố tổ chức hợp lý các phương quái thì không nguyên lý nào bằng nguyên lý Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ thuộc nền văn hiến Việt 5000 năm huyền vĩ. Hơn nữa, xét theo trục từ trường Trái Đất, trục Khảm - Ly trùng với trục từ trường Bắc - Nam của quả đất dành riêng cho phe Đông trạch. Trục Tây Bắc - Đông Nam tương hợp với trục nghiêng của Trái đất cũng thể hiện là một trục chính với chiều tương tác quan trọng đồng chất dành riêng cho phe Tây trạch. Một lần Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ thể hiện tính ưu việt của nó. 3. LỜI KẾT Để hiệu chỉnh một nguyên lý đã có sẳn thì cần phải đi từ một lý thuyết hoàn chỉnh và nếu như thế thì chỉ có chủ nhân đích thực của hệ thống lý thuyết đó mới thực hiện được điều này, với sự phục hồi học thuyết Âm Dương Ngũ Hành thuộc nền văn hiến Việt 5000 năm rực rỡ thì việc giải quyết tính bất hợp lý của những khái niệm như trục Thiên – Địa, trục Quỷ Môn cho thấy tính hoàn chỉnh của nguyên lý lý thuyết Hậu thiên Lạc Việc phối Hà đồ, được công bố bởi nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, thể hiện tính nhất quán, tính quy luật và có thể giải thích được nhưng hiện tượng hiên quan đã cho thấy sự hoàn chính và phù hợp với tiêu chí khoa học của nguyên lý lý thuyết ấy. 19 tháng Dậu năm Tân Mẹo (2011) Thiên Đồng ================================= Tham khảo: - Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, NXB Tổng Hợp TpHCM 2007 - Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, NXB Tổng Hợp TpHCM 2003 - Tính minh triết trong tranh dân gian Việt Nam. - Phong thủy Lạc Việt, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, lưu hành nội bộ. - Dịch học ngũ linh, tg Cao Từ Linh, NXB Văn Hóa Thông Tin, 2006. - Nhập môn chu dịch dư đoán học, tg Thiệu Vĩ Hoa, NXB Văn Hóa Thông Tin, 1996. - Phong thủy toàn thư, tg Thiệu Vĩ Hoa, NXB Thời Đại, 2009
  1 like
 43. Cám ơn anh Phamhung. Văn Lang thấy sẽ dễ đọc hơn nếu in ra giấy nên đã chuyển sang bản Pdf và up lên đây để chia sẻ cùng mọi người. http://www.mediafire.com/?zx7m44eardx44y9
  1 like
 44. Tử vi phương Tây! Zen 17/03/2011 Cũng như người phương Đông, người phương Tây họ cũng có cách dự đoán tương lai; số phận của mỗi con người, giống như việc bói toán rất phổ biến ở ta, gọi là "Horoscope" . Tuy vậy, tử vi phương Tây không bị lợi dụng một cách cực đoan như ở các nước phương Đông. Họ chỉ nhận những lời khuyên từ Horoscope như một sự tham khảo, chứ không biến nó thành "kim chỉ nam", thành "phương châm sống"... Theo Zodiac phương Tây, mỗi người sinh ra, dựa theo ngày tháng sinh, sẽ thuộc một cung hoàng đạo, ứng với một chòm sao (zodiacal constellation). Cụ thể như sau: Aries - Bạch Dương (21/3-19/4): Biểu tượng của Bạch dương là hình ảnh phá cách cái đầu của con cừu đực. Trong truyền thuyết Hy Lạp, Bạch dương là con cừu mang bộ lông vàng luôn bị nhà thám hiểm Jason săn đuổi trên con thuyền Argo. Tuy vậy, Bạch dương không bao giờ chịu để người ta tước đi bộ lông của mình. Cũng như truyền thuyết, người thuộc cung Bạch dương ít khi bỏ cuộc. Taurus - Kim Ngưu (20/4-20/5): Hình ảnh cách điệu cái đầu của con bò đực là biểu tượng của Kim ngưu. Trong xã hội tôn thờ các vị thần, bò đực được tôn vinh như biểu tượng của sự phì nhiêu. Sức mạnh và sự kiên định của bò đực giúp người thuộc cung này phát triển bền vững trong cuộc sống. Gemini - Song Tử (21/5-21/6): Biểu tượng của Song tử là 2 cậu bé sinh đôi đứng cạnh nhau. Cặp song sinh đó là Castor và Pollux, con trai của Leda và Swan (Zeus cải trang). Tính cách của cặp song sinh hoàn toàn trái ngược nhau, vì vậy người thuộc cung này dường như có 2 khuôn mặt đối lập. Cancer - Cự Giải (22/6-22/7): Biểu tượng của Cự giải là bộ càng cách điệu của con cua. Nữ thần Hera đã gửi con cua tới ngăn cản anh hùng Hercules giết rắn nước Hydra. Thay vào đó, Hercules đã giết con cua, và con vật đã được lên thiên đường. Sự hy sinh của con cua vẫn còn sống đến ngày nay, thể hiện ở tình thương yêu vô bờ bến của các người mẹ - ngự trị trong những người thuộc cung Cự giải. Leo - Sư Tử (23/7-22/8): Biểu tượng của cung này là cái đầu của con sư tử. Thử thách đầu tiên của Hercules là tiêu diệt sư tử Neman - con quái vật có lớp da dày đến nỗi không mũi tên nào xuyên thủng. Herucles đã dùng tay bóp chết con vật và linh hồn nó bay lên trời. Ngày nay, giống như bản chất, Sư tử là cung của sức mạnh, sự thông thái, và ý chí không dễ gì khuất phục. Virgo - Xử Nữ (23/8-22/9): Biểu tượng chữ M của Xử nữ là viết tắt của Mary - đức mẹ đồng trinh sinh ra chúa Jesus; hoạ tiết bên cạnh đại diện cho bó lúa. Người ta cho rằng bó lúa tượng trưng cho dấu tích còn sót lại của thời ngoại giáo trong giai đoạn hoàng kim của đạo thiên chúa giáo: sự kết hợp cái trong trắng bên trong với sự sung mãn của loài người - cả hai đều là tính cách của Xử nữ ngày nay. Libra - Thiên Bình (23/9-22/10): Biểu tượng của Thiên bình là chiếc cân đĩa cách điệu - tượng trưng cho chiếc cân của Astraea, nữ thần công lý thời La Mã. Người thuộc cung Thiên bình ngày nay có thể đưa ra những phán quyết chính xác và là nhà đàm phán tài ba khi nhìn rõ 2 mặt lợi hại của bất kỳ vấn đề nào. Scorpio - Bò Cạp /Thiên Ất/Thần Nông/ (23/10-21/11): Biểu tượng của Bò cạp là chữ M, viết tắt của Mars - vị thủ lĩnh truyền thống của bọ cạp, với cái đuôi tượng trưng cho ngòi độc. Thợ săn cổ đại Orion từng khoác lác rằng không có con quái vật nào đủ lớn để giết ông ta. Bọ cạp đã chứng minh rằng ông ta sai.người thuộc cung Bò cạp có thể phát huy sức mạnh trong các cuộc đấu và sử dụng nó để đương đầu với mọi thử thách. Sagittarius - Nhân Mã (22/11-21/12): Biểu tượng của Nhân Mã là mũi tên của cung thủ. Nhân Mã, ban đầu là quái vật đầu người mình ngựa hung dữ, đến từ truyền thuyết Sumeria. Tuy vậy, trong truyền thuyết thành Rome, nó lại trở thành một Chiron dịu dàng và đáng yêu. Vì vậy người thuộc cung này có thể rất vui đùa, nhưng cũng là đối thủ đáng gờm trong bất cứ cuộc xung đột nào. Capricorn - Nam Dương (22/12-19/1): Biểu tượng của Nam dương thể hiện cái đầu và đuôi của con dê. Theo truyền thuyết Hy Lạp, Nam dương là tên của vị anh hùng trong cuộc chiến Titans đã hoảng loạn và nhảy xuống dòng sông Nile, biến thành con vật nửa cá nửa dê. Ngày nay, Nam dương sử dụng sự khôn ngoan của vị anh hùng đó để vươn lên trong cuộc sống. Aquarius - Bảo Bình (20/1-18/2): Biểu tượng của Bảo bình đến từ chữ tượng hình Mu của Ai Cập cổ, có nghĩa là nước. Người Ai Cập cổ cũng có vị thần nước tên là Hapi, thường đổ nước xuống trái đất bằng 2 bình lớn. Ngày nay, những người thuộc cung Bảo bình truyền bá dòng chảy thông thái của mình đi toàn thế giới. Pisces - Song Ngư (19/2-20/3): Biểu tượng của Song ngư là cách điệu của 2 con cá. Truyền thuyết của cung này có từ thời Sumer, nhưng câu chuyện được biết đến nhiều nhất có từ thời Hy Lạp. Aphrodite và người con trai Eros đã bị con quái vật Typhon rượt đuổi. Họ thoát chết trong gang tấc khi nhảy xuống nước và biến thành cá. Người Song ngư ngày nay thường trốn mình trong những biển cả của trí tưởng tượng.
  1 like
 45. Phapvân thân mến.Khi người ta phản biện tôi, luôn bắt đầu từ tôi ấn tượng phải sai đã. Bởi vây, bằng mọi cách chứng minh Thiên Sứ sai.Hoặc cố tình văn vẹo để tôi phải sai hoặc không hiểu nên cho rằng tôi sai. Trong việc cải tổ diễn đàn lấn này sẽ theo xu hướng nghiên cứu học thuật thuần túy. Tết này nếu Phapvan rảnh ghé anh chơi. Chúng ta cùng bàn một số công việc.
  1 like
 46. Ruby (nguyenle), Trong lứa tuổi người nghiên cứu về lý học đông phương, em là một trong người đứng đầu. Trước khi ra đi, tại hạ không biết tặng em món quà gì. Anh có nhìn qua hình của em vẽ. Tấm hình mà em gọi là "Nghi bieu ADNH Tiên Thiên Hong Duc", em coi hình tặng của anh, nó sẽ giúp em trong việc nghiên cứu "nghi bieu" đó ============================================ Anh VoTruoc, Người thật dũng cảm là những chiến sĩ hải quân đã hy sinh trong trận chiến 1974 và 1988 Hoàng Sa. Dũng cảm của những người con của những chiến sĩ hay những đứa bé không cha phải sống trong sự ấm ức của xã hội qua những lời quyền rũa và những phim nói xấu đối với những người cha đã hy sinh cho sự bảo tồn lãnh thổ nước nhà. Những đứa bé không cha mới thật là dũng cảm. Cám ơn tình bạn quý hữu của anh ! ==================================== Ammay, Trên đời có những con dao có tới 2 lưỡi. Như abcd nói, tại hạ là người thiếu hiểu biết, cho nên tại hạ mới đưa lên bài nguyên văn của cựu tổng thống, để cho những người hiểu biết giải thích cho tại hạ hiểu. Mặt dù sự thật nhưng vì không thích nên xoá bỏ. Trong khi bài viết chỉ trích cá nhân và luôn cả những lời chiêm chỉa đối chiến sĩ đã hy sinh để bảo tồn lãnh thổ thì vẫn được ca tụng. Trước khi ra đi tại hạ cám ơn bạn đã ra lời. ==================================== Các anh chị em trên diễn đàn, Tại hạ tới diễn đàn nầy qua sự giới thiệu của một người bạn tri âm. Ngoại trừ diễn đàn nầy tại hạ không có ghi danh vào diễn đàn khác. Trong đây không ai biết mặt thật của tại hạ cho nên khi tại hạ ra đi cũng thoải mái, không có gì ái ngại. Từ đây về sau, biệt danh DaoHoa sẽ hoàn trả lại cho diễn đàn. Đào Hoa như áng mây trôi Phiêu bồng vô định có rồi lại không Trên thế gian còn nhiều việc để tại hạ phải làm. Thân chào tạm biệt các anh chị em
  1 like
 47. Hi, cháu còn đi học nên chưa có thời gian viết thành hệ thống, cháu chỉ nếu ra những suy nghĩ của cháu, biết đâu các cô bác có thể như Newton thấy quả táo rơi <_< Cháu lại có 1 nghi ngờ nữa. Kinh Dịch dùng thuật toán chính là hệ nhị phân. Như thế, ta có âm dương là 2^1, tứ tượng là 2^2, bát quái là 2^3, 64 trùng quái là 2^6. Vậy còn 2^4 và 2^5 ở đâu? Nếu chúng ta chú ý đến quy tắc rút quẻ Hỗ của Mai Hoa Dịch, sẽ thấy rằng cứ 4 quẻ có chung 1 quẻ Hỗ, ví dụ như quẻ Cấu, Quẻ Càn, Đại Quái, Quải đều có chung quẻ hỗ là Thuần Càn. Như vậy, chúng ta có tất cả 16 quẻ hỗ. 16 quẻ hỗ này thực ra là sự hoán đổi của 4 vạch âm dương ( 2^4). 8 quái đơn là hoán đổi 3 vạch âm dương. 64 trùng quái là hoán đổi của 6 vạch âm dương. Tại sao bắt đầu từ 2 vạch âm dương, kết thúc ở 6 vạch âm dương. Hay nói cách khác, tứ tượng, 16 quẻ hỗ, 64 trùng quái là sự mô tả và hệ thống lại rất nhiều sự kết hợp giữa 2 mặt đối lập ( âm và dương). Đặt vấn đề : 16 quẻ hỗ có liên quan gì tới 14 chính tinh và 2 sao Tuần Triệt. Phân tích tiếp, ta phân tích độ số ngũ hành của các quẻ cùng 1 quẻ Hỗ. Lấy ví dụ quẻ hỗ là quẻ Thuần Càn, có 4 quẻ cùng chung quẻ hỗ này là Thuần Càn, Đại Quá, Quải và Cấu. Ta thấy trong 4 quẻ này xuất hiện các quẻ đơn sau : Càn, Đoài, Tốn. Trong đó quẻ Càn xuất hiện 4 lần, Đoài 2 lần và Tốn 2 lần. Độ số ngũ hành : Kim : 4+2 =6 Mộc : 2 Tổng độ số là 8. Phân tích như thế 16 quẻ hỗ, đều thấy tổng độ số luôn bằng 8. Phân tích sâu hơn, cháu đặt vấn đề sao Phá Quân tính Hỏa hình Thủy. Chính vì sự xung đột ngũ hành giữa tính và hình như vậy nên Phá quân mới gọi là "Nhất diệu tính nan minh", và tại 2 vị trí Thìn và Tuất, Tính và Hình của nó nhập mộ. Tại Thìn, Hình thủy nhập mộ, tại Tuất, tính Hỏa nhập mộ. Tiếp đó, Cự môn tính thủy hình hỏa. Chính vì thế mà trong quy tắc an sao, Cự Môn và Phá Quân không thể đứng chung. Bản chất của Cự môn là thủy nên đa mưu hơn Phá Quân, bản chất Phá quân là Hỏa nên nóng hơn. Hình của Phá quân là thủy nên giao tế uyển chuyển, đôi khi xảo. v..v.... Tại 2 vị trí Tý và Ngọ, 1 cái là vượng địa của Thủy, 1 cái là vượng địa của Hỏa, chính vì thế cả 2 sao Phá Quân và Cự Môn khi ở thế Tý ngọ đều hay. Tiếp tục, nếu ta lại rút ruột 16 quẻ hỗ để có những quẻ hỗ mới, ta sẽ chỉ còn 4 quẻ là thuần càn, thuần khôn, ký tế và vị tế. 4 quẻ này 1 kim, 1 thổ và 2 thủy hỏa giao tranh. Ta đặt vấn đề 4 quẻ này ứng với tứ hóa, quẻ Càn với 4 đức nguyên , hanh, lợi, trinh ứng với hóa khoa, hành kim nên hóa khoa mùa thu đắc địa. Vài dòng lan man. Mong các cô bác bình giải.
  1 like
 48. Định tính không đổi, nhưng định lượng đổi. Thày Phong Thủy cũng là một cái duyên mà thôi.
  1 like
 49. Vậy không biết trong quẻ ông già từ phương Tốn và thanh niên từ phương Ly tới Thiệu Tử đã lấy quẻ ra sao nhỉ? Hỏi vui vậy thôi chứ mỗi người một ý không thể ép được. Nhân tiện có chủ đề này tôi xin mạo muội đóng góp một chút cho vui. TRONG ÂM CÓ DƯƠNG, TRONG DƯƠNG CÓ ÂM. TRONG CÁI BẤT DỊCH CÓ CÁI BIẾN DỊCH, TRONG CÁI BIẾN DỊCH CÓ CÁI BẤT DỊCH, ĐÓ LÀ CÁI ĐẠO CỦA DỊCH. Số Ứng Nghiệm Của Mai Hoa Dịch ____KIỀN Mùa thu, giao thời giữa tháng chín và tháng 10, năm tháng ngày giờ Tuất Hợi, năm tháng ngày giờ ngũ kim. Số 1-4-9. ___ĐOÀI Mùa thu tháng 8, ngày giờ tháng năm Kim, ngày giờ tháng năm 2-4-9. ___LY Cuối tháng 5, năm tháng ngày giờ Ngọ hoả, năm tháng ngày giờ 3-2-7. ___CHẤN Mùa Xuân tháng ba, năm tháng ngày giờ Mão, số 4-3-8. ___TỐN Giao thời giữa mùa Xuân Hạ, năm tháng ngày giờ 5-3-8. ___KHẢM Mùa Đông tháng 11, ngày giờ tháng năm Tý, số 1-6. ___CẤN Tháng Đông Xuân, tháng 12, năm tháng ngày giờ Sửu Dần, số 7-5-10. ___KHÔN Năm tháng ngày giờ Tuất Sửu Thìn Mùi, số 8-5-10
  1 like
 50. Lục địa Atlantis: Huyền thoại hay sự thật? Hình ảnh lục địa Atlantis, một quốc gia vĩ đại và hùng cường, mà sự thống trị đối với thế giới cổ đại đột ngột chấm dứt chỉ sau một thảm họa, đã kích thích nhiều nhất trí tưởng tượng của nhân loại suốt hơn hai nghìn năm qua. Tất cả bắt đầu từ một huyền thoại về Atlantis. Mặc dù Atlantis được xem là đạt tới đỉnh cao vinh quang hơn 11 nghìn năm trước, nhưng nó chỉ xuất hiện trong thư tịch khoảng 2.350 năm trước, từ 359 đến 347 năm trước Công nguyên. Cái tên đầy gợi cảm Atlantis xuất hiện trong các cuộc đối thoại của nhà triết học Hy Lạp cổ đại lừng danh Plato, Timaeus và Critias, vốn được đặt theo tên các nhân vật trong hai cuộc trao đổi tưởng tượng giữa Socrates và học trò. Thành phố Atlantis qua mô tả của Plato (Ảnh: unmuseum.org) Mở đầu phần đối thoại Timaeus, Socrates nhắc tới cuộc thảo luận hôm trước về một xã hội “hoàn thiện”. Ở đây Plato nhắc tới cuộc đối thoại nổi tiếng nhất của ông, Nền cộng hòa, mà ông đã viết từ nhiều năm trước. Và Plato mượn lời Socrates để kể ra hàng loạt đặc điểm cần có của một chính phủ hoàn hảo mà ông đã mường tượng trong Nền cộng hòa: thợ thủ công và nông dân tách khỏi quân đội; quân nhân kỷ luật cao, được huấn luyện thể lực và âm nhạc, sống cộng đồng và không có tài sản riêng. Socrates không dừng cuộc tranh luận ở mặt lý thuyết mà yêu cầu học trò đánh giá trên khía cạnh triết học thực hành. Ông cho rằng họ cần xem xét tính hoàn thiện của một xã hội phù hợp với các quan niệm viết trong Nền cộng hòa bằng cách đặt nó đối diện với một cuộc chiến tranh. Critias kiểm tra đề xuất của người thầy bằng đề nghị: “Xin (thầy Socrates) hãy nghe một câu chuyện tuy lạ nhưng có thật”. Critias nói rằng, ông nội cũng tên là Critias kể cho anh nghe câu chuyện, và ông nội anh thì nghe người cha là Dropides kể lại. Dropides biết chuyện nhờ nhà hiền triết Hy Lạp Solon, còn Solon được các tu sĩ Ai Cập kể cho biết khi ông ở Ai Cập vào khoảng năm 600 trước Công nguyên. Theo những gì Plato viết trong Critias, cái mà chúng ta biết chính là một dị bản của câu chuyện có nguồn gốc từ hơn 200 năm trước đó. Quốc gia hoàn thiện, đó là Athens chứ không phải Atlantis Các tu sĩ Ai Cập kể cho Solon nghe câu chuyện về thành phố Athens cổ, “được quản lý tốt nhất trong tất cả các thành phố trên thế giới”. Đó chính là Athens cổ từ 9.300 năm trước thời Plato, được ông dùng làm mô hình của một quốc gia lý tưởng. Các tu sĩ kể với Solon về chiến công anh dũng nhất của người Athens, họ đã đánh bại một thế lực hùng mạnh đang chuẩn bị tiến hành cuộc viễn chinh chống lại cả châu Âu và châu Á. Họ mô tả quốc gia đang bành trướng đó nằm rất xa giữa Đại Tây Dương (Atlantic). Và đó là lý do của cái tên Atlantis. Người Atlantis đã tràn qua Bắc Phi trên đường tiến về Ai Cập. Nhưng sau thất bại trước Athens, Atlantis bị các vị thần phá hủy hoàn toàn trong những cơn động đất và đại hồng thủy khủng khiếp, đó là theo lời kể của Critias. Đảo quốc Atlantis bị phá hủy một phần vì thảm họa tự nhiên Đảo quốc Atlantis bị phá hủy một phần vì thảm họa tự nhiên (Ảnh: occultopedia.com) Khi thuật lại câu chuyện về Atlantis, Critias thưa với Socrates: “Hôm qua khi thầy kể về một thành phố trong câu chuyện đã ăn sâu trong óc con, con rất ngạc nhiên nhận thấy rằng, không hiểu vì sự tình cờ bí ẩn nào mà chuyện của thầy trùng khớp với lời kể của Solon”. Trên thực tế, mô tả của Critias về xã hội Hy Lạp cổ trùng hợp hoàn hảo – và không hề ngẫu nhiên – với quan niệm nhà nước lý tưởng của Plato trong tác phẩm Nền cộng hòa. Nguồn gốc lịch sử của Atlantis? Plato mô tả đảo quốc Atlantis hay Athens cổ đại dựa trên bằng chứng lịch sử hay chỉ dựa vào hư cấu? Trên thực tế có một nền văn minh rực rỡ tại Địa Trung Hải - đảo Crete của người Minoan, thậm chí còn xa xưa hơn xứ Hy Lạp của Plato - và nó cũng bị phá hủy một phần vì thảm họa tự nhiên. Nhiều học giả hiện đại cho rằng, mặc dù quy mô và vị trí của Atlantis kém chính xác trong Critias (có thể do dịch sai), câu chuyện của Plato dựa trên vụ núi lửa phun khủng khiếp tại Thera, hòn đảo nằm ở phía đông Hy Lạp và phía bắc Crete trong biển Aege. Miệng núi lửa của lần phun nham thạch tại Thera thế kỷ XVII hay XVI trước Công nguyên có kích thước lớn gấp hai lần dấu vết tại Krakatoa, mà lần phun vào năm 1883 thì đã giết chết hàng chục ngàn người. Tai họa tại Thera chắc chắn thảm khốc hơn nhiều, đến mức mà ngay tại Ai Cập, là nơi chỉ phải chịu ảnh hưởng gián tiếp, người ta cũng nhận biết được. Với một số người, đảo Crete của người Minoan chính là Atlantis và trong Critias, Plato đưa ra một bức tranh có phần không chính xác về sự tàn phá nó như một hệ quả của núi lửa phun tại Thera. Tuy nhiên, để khẳng định điều đó, ta cần bỏ qua những chi tiết thực tế, hay ít nhất cần giải thích tại sao Crete lại được đặt sai vị trí địa lý, sai kích thước, sai tên, chưa bao giờ gây chiến với Athens và không bị phá hủy trong một thảm họa nào. Chứng cứ khảo cổ học cho thấy, mặc dù các cộng đồng người Minoa sống dọc bờ biển bị sóng thần tàn phá nặng nề sau vụ nổ tại Thera, nền văn minh Minoan không chỉ sống sót mà còn phát triển rực rỡ hơn trong khoảng hai trăm năm nữa. Nhiều tác giả khác cho rằng, chế độ thuộc địa kỳ diệu của người Minoan tại Thera là mô hình của Atlantis. Rõ ràng là sự định cư của người Minoan tại đây đã bị tàn phá vì núi lửa, nhưng cũng hoàn toàn rõ ràng là, Plato không nói về sự suy tàn của một nền văn minh cổ đại. Trong khi đó, Thera cũng là một địa chỉ sai, quy mô và niên đại sai nên không thể là mô hình trực tiếp của Atlantis. Atlantis như tưởng tượng của thời hiện đại Không cuộc tranh luận nào về Atlantis được xem là đầy đủ nếu không nhắc tới những tuyên bố mang tính tưởng tượng trong thế kỷ XIX và XX về lục địa đã mất tích. Hơn bất cứ ai, nghị sĩ bang Minnesota Ignatius Donnelly, người đã hai lần thất bại trong cuộc chạy đua vào chức phó tổng thổng Mỹ và là một nhà sử học nghiệp dư, đã làm huyền thoại sống lại bằng cuốn sách Atlantis: một thế giới trước thời hồng thủy vào năm 1881. Theo Donnelly, Atlantis của Plato là ngọn nguồn của mọi thành tựu văn hóa và mọi nền văn minh tại Ai Cập, Tây Á, Ấn Độ và châu Âu, cũng như Namvà Bắc Mỹ. Lập luận của Donnelly không dựa trên khoa khảo cổ hay địa lý và không hề có bằng chứng nào về nguồn gốc chung của mọi nền văn hóa. Tuy nhiên so với một số nhà tư tưởng cuối thế kỷ XIX khác, Donnelly vẫn là khuôn mẫu của sự tự kiềm chế. Phong trào Theosophy (thần triết học) của Helena Blavatsky, một phụ nữ gọi hồn “nổi tiếng” nước Mỹ, giả thuyết rằng cư dân Atlantis di chuyển bằng máy bay và trồng trọt hoa lợi thu được từ người ngoài hành tinh. Gần đây hơn, các nhà tâm linh thế kỷ XX tuyên bố tiếp xúc được với các linh hồn từ lục địa đã mất tích và được họ khuyên nhiều điều hay để giải quyết những bế tắc của cuộc sống hiện đại. Tất nhiên không thể có bằng chứng ủng hộ những tuyên bố huyễn hoặc như thế. Đã có nhiều câu chuyện về thảm họa tự nhiên tàn phá một quốc gia hùng mạnh hơn 1.000 năm trước thời Plato (Ảnh: occultopedia.com) Đảo quốc Atlantis bị phá hủy một phần vì thảm họa tự nhiên (Ảnh: occultopedia.com) Quan điểm của Plato Đã có nhiều câu chuyện về thảm họa tự nhiên tàn phá một quốc gia hùng mạnh hơn 1.000 năm trước thời Plato Đã có nhiều câu chuyện về thảm họa tự nhiên tàn phá một quốc gia hùng mạnh hơn 1.000 năm trước thời Plato (Ảnh: occultopedia.com) Không thể nghi ngờ một sự thật là Plato đã dùng kiến thức lịch sử để dựng nên các cuộc đối thoại về lục địa Atlantis của ông. Dường như đã có nhiều câu chuyện về thảm họa tự nhiên tàn phá một quốc gia hùng mạnh hơn 1.000 năm trước thời Plato, và ông đã dùng chúng để chuyển bức thông điệp của mình. Tuy nhiên, những người ủng hộ việc thảo luận chỉ riêng trên khía cạnh văn học của Critias cũng nhận thấy rằng, Plato không định viết sử, nhưng một số phần trong truyện đã được dùng có chủ ý như những ẩn dụ đạo đức mà ông muốn thảo luận. Chẳng hạn trong cuốn Atlantis bị phá hủy, Rodney Castleden cho rằng, Atlantis của Plato là tổng hợp của đảo quốc Crete và Thera, cũng như cần nhận thấy rằng, một phần câu chuyện dành để kể về lịch sử đương thời của Hy Lạp, gồm cả cuộc chiến tranh giữa Athens và xứ Sparta. Cuối cùng cần phải thấy rằng, mô tả Atlantis trong Critias tuy rất gần với thực tiễn của các xã hội cổ đại nhưng lại nằm ngoài chủ đích của Plato. Với Plato, Atlantis không phải là một nền văn minh, mà là một phương tiện truyền bá tư tưởng. Những gì ông đặt vào miệng Critias không được sáng tạo như những bằng chứng lịch sử, mà được dùng cho một chức năng quan trọng hơn đối với ông, vốn là triết gia chứ không phải là nhà sử học. Để lập thuyết, Plato cần hư cấu Atlantis như một đối thủ không thể vượt qua. Mô tả chi tiết về Atlantis là cách Plato gây ấn tượng với người đọc về sự giàu có vật chất, sức mạnh công nghệ và lực lượng quân sự. Vậy câu chuyện về một Athens nhỏ hơn, nghèo nàn hơn, công nghệ lạc hậu và thế lực yếu hơn mà lại chiến thắng cái đảo quốc hùng mạnh ấy đã chuyển đến cho chúng ta bức thông điệp gan ruột của Critias: Cái quyết định lịch sử không phải là của cải hay sức mạnh mà quan trọng hơn là cách thức quản lý xã hội và con người. Đối với Plato, thành tựu trí tuệ của một xã hội có vai trò quan trọng hơn và luôn luôn vượt trên của cải hay sức mạnh vật chất. Đó chính là điều mà Plato muốn nói với chúng ta. Theo An ninh thế giới
  1 like