• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

dangthu79

Hội viên
 • Số nội dung

  76
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Everything posted by dangthu79

 1. chào chú Thiên Sứ và mọi người, Dù biết rằng "what would be will be", nhưng mà sau 3 tháng trời, gửi trên 30 đơn xin việc mà không có hồi âm gì, một người luôn lạc quan cũng phải cảm thấy thất vọng. dangthu hiện đang nghỉ việc ở nhà được 3 tháng rồi. Chú Thiên Sứ và mọi người có thể gieo giùm dangthu một quẻ, xem bao giờ dangthu có thể tìm được việc làm không? Cảm ơn chú Thiên Sứ và mọi người rất nhiều, dangthu
 2. chào Văn Lang, dangthu mới xin được việc làm rồi, thứ 2 tuần sau đi làm. Dangthu hoi Van Lang vào ngay 15/4, ngay bat dau di lam la 1/8, vay la 3.5 thang. Văn Lang gieo quẻ chuẩn quá.
 3. cảm ơn Văn Lang gieo quẻ giùm dangthu nhé. Dạo này bận chuyển nhà nên hôm nay mới vào mạng được. Hiện tại vẫn chưa có tin vui gì về công việc cả, hàng ngày dangthu vẫn gửi đơn xin việc đều đều.
 4. Thưa chú Thiên Sứ, Gia đình bạn cháu đang ở bên Nhật, vùng Kanagawa, gồm 2 vợ chồng và 1 con gái nhỏ. Đáng lẽ là sẽ bay về Việt Nam vào ngày 25/3 này nhưng tình hình động đất thế này không biết có về được không. Bạn cháu lo lắng suy nghĩ nhiều, muốn đưa lá số cả gia đình lên nhờ mọi người xem năm nay có hạn ảnh hưởng đến tính mạng không. Nhưng cháu khuyên là không nên thế vì chẳng ai lại xem hạn đó. Thế nên cháu muốn nhờ chú gieo hộ quẻ LVDT cho 2 câu hỏi: - Năm nay gia đình bạn cháu có bị nguy hiểm tính mạng không? - Ngày 25/3 này có bay về được Việt nam không, nếu không được thì bao giờ có thể về. Cảm ơn chú nhiều. dangthu Đây là thông tin ngày giờ sinh của gia đình bạn cháu: Con gái: sinh 17h40p ngày 29/4/2005 (Duong lich) Chồng: sinh khoảng 12h sáng ngày 29/8/1978 (Duong lich) Vợ: sinh khoảng 11h30 ngày 6/1/1980 (Duong lich)
 5. hi mọi người, cảm ơn mọi người đã gieo quẻ giùm. May mắn là đợt 25/3 vừa rồi gia đình bạn mình đã thuận lợi về được Hà Nội rồi. Quẻ gieo đúng 50% :).
 6. Cảm ơn 2 bạn đã gieo quẻ giùm bạn mình nhé. Mình sẽ báo để bạn mình đỡ lo lắng. dangthu
 7. Bạn của dangthu79 có ông chồng ham mê cờ bạc cá độ, cá độ bóng đá thua hết rất rất nhiều tiền. Cho dangthu hoi có cách sắp đặt phong thủy thế nào để khiến người chồng tu chí làm ăn, không chơi cá độ bóng đá và cờ bạc nữa. Xin chân thành cảm ơn, dangthu.
 8. Bây giờ cá độ bóng đá chỉ cần vào mạng một tí, hoặc là nhắn tin qua điện thoại cũng được, không cần phải đi đâu cả bạn ạ, nên không nhờ công an được. anh TrungNhan có thể giới thiệu vài cách cơ bản để dangthu có chút kiến thức được không? Xin cảm ơn
 9. dangthu xin đóng góp 2 triệu vào quỹ từ thiện. Tiền đã gửi từ hôm qua nhưng hôm nay dangthu mới vào diễn đàn thông báo. Mong chị wild thông cảm.
 10. Xin lỗi mọi người, mình viết ngắn gọn quá nên không diễn tả hết được sự việc thật sự xảy ra, nên nhiều người không rõ. bạn am_duong nói đúng, về vấn đề thị trường này, thì thường cuối năm và đầu năm bán chạy hơn, còn giữa năm thì bán túc tắc, không nhiều lắm. Trước khi sửa nhà thì gia đình mình buôn bán cũng như vậy. Chỉ là sửa nhà xong vào khoảng tháng 4, sau đây thì gần như không làm ăn được gì, đấy là so với cùng tháng của năm trước. Đến cuối năm buôn bán tốt hơn, cũng là so với cùng tháng của năm trước. Đến năm nay, lúc hiện tại này và vài tháng trước, đáng lẽ là thời điểm ế hàng của mọi năm, nhưng nhà mình vẫn bán hàng khá, là so với cùng kỳ của tất cả những năm trước. Mình đang đợi thêm 2 năm nữa xem thế nào.
 11. cái gì có thể lấn át được những tương tác xấu do phong thủy gây ra. Tương tác xấu đây cực mạnh chứ không nhỏ, đang 6 tháng không buôn bán gì được mà tự dưng sau đó thì bán hàng ồ ạt, 3 tháng cuối năm làm bù lại cho cả năm. Xung quanh nhà mình không có xây dựng, sửa chữa gì, nhà mình ở giữa đường, 10 con đường xung quanh cũng không có sửa chữa gì. Nói chung thì mình cũng không tung hô quá PTLV, cũng không phải không tin, mình vẫn cần thời gian nghiệm chứng . Hiểu biết có hạn thì đành dựa cột mà nghe thôi.
 12. Mình chưa học phong thuỷ, cũng không hiểu biết nhiều. Nhưng mình đoán như sau: - Nhà mình khi sửa thì thay đổi nhiều thứ, chủ yếu nhất và vị trí bếp (phá cũ đi, xây cái mới ở hướng hoàn toàn ngược lại), và cầu thang, thêm vào là treo gương ở một số nơi. - Mình nghĩ rằng khi thay đổi như vậy thì phải mất một thời gian để tán khí và tụ khí nên hiệu quả sẽ không thể thấy ngay được - sau khoảng 6 tháng, khí bắt đầu tụ đủ ở chỗ mới, mọi việc mới bắt đầu vào quỹ đạo - lúc mới sửa xong, gia đình mình làm ăn buôn bán, mà 6 tháng giời nhà mình ngồi chơi, gần như không buôn bán gì được, mà mình vẫn bình chân như vại, trong khi bố mẹ mình thì lo lắng lắm, nhưng bây giờ thì buôn bán tốt hơn xưa nhiều. Bố của mình bị bệnh kinh niên lâu năm, mà cách đây vài tháng, sau khi sửa phong thủy hơn 1.5 năm, thì bảo là bệnh có dấu hiệu thuyên giảm, còn nhiều lúc không thấy gì - Mình cảm ơn chú Thiên Sứ rất nhiều, nhưng mình chưa đưa lên diễn đàn việc nghiệm chứng này từ trước đến nay, vì mình nghĩ rằng gia đình mình mới sửa phong thủy được gần 2 năm, dù đã thấy nhiều điều tốt, nhưng mà mình vẫn muốn thêm 1-2 năm nữa để nghiệm chứng để cho chắc chắn - Đồng thời, mình cũng muốn tìm hiểu sự tương tác giữa số phận con người với phong thủy, có thật là phong thủy giúp cho gia đình mình tốt đẹp, hay là bố mẹ mình, bắt đầu đến vận đẹp, nên mọi thứ tốt đẹp, hay là do mẹ mình làm phước nhiều mà mọi việc tốt đẹp... hay là sự tương tác của tất cả mọi thứ Hy vọng sau khi học phong thủy và tử vi, mình có thể giải đoán phần nào.
 13. Không biết là Ledien đã sửa phong thủy được bao lâu rồi. Gia đình mình sửa phong thủy theo thầy Thiên Sứ, 6 tháng đầu biến chuyển tệ đi, nhưng sau 6 tháng đó thì mọi việc bắt đầu tốt lên và hiện tại thì đã rất tốt. Theo mình bạn nên kiên trì. Hiệu quả của phong thủy theo mình thường không thể thấy ngay lập tức được.
 14. Thưa BQT, không biết dangthu79 đã được add nick chưa ạ?
 15. dangthu79 đăng ký học phong thủy cơ bản. Ngày mai hoặc đầu tuần sau sẽ gửi tiền vào tài khoản, vì mình đang ở nước ngoài nên việc gửi tiền hơi phức tạp.
 16. Công ty cháu hiện không thắng được dự án nào. Nếu mà trong vòng 1, 2 tháng nữa mà không có dự án nào, cháu sẽ không có việc gì làm ở công ty và rất có thể sẽ bị đuổi việc. Chú ơi, chú xem cho cháu một quẻ xem bây giờ đến cuối năm và năm sau có bị đuổi việc không ạ. Cảm ơn chú rất nhiều. dangthu
 17. dangthu79 xin đóng góp vào quỹ từ thiện 2,000,000 VND. Đã gửi tiền vào tài khoản của cô widllavender. Mong cô kiểm tra giùm.
 18. Chào chú Thiên Sứ, Cháu có 28 cái răng, mà một cái mọc bên trong lợi, không mọc ra ngoài, vừa mới chụp X-ray xong mới nhìn thấy. Răng của cháu thô, dài và hô ra ngoài. Cháu đến gặp bác sĩ răng và yêu cầu kẹp răng, để cho răng bớt hô. Bác sĩ răng bảo rằng để cho răng có thể đi vào bên trong, thì phải nhổ đi 2 cái răng (hic hic) để có chỗ cho răng nó chui vào (vì hàm thì bé mà răng thì to). Mài răng đi thì cũng không đủ vì chỉ có thể mài đến một giới hạn nhất định không thì răng sẽ bị hỏng. Nếu nhổ mất 2 cái thì còn mỗi 26 cái răng thì còn thua cả tướng nghèo hèn. Cháu thật không biết có nên nhổ răng không? Bác sĩ bảo là nếu không nhổ răng cũng được, nhưng mà khi kẹp răng thì sẽ không có hiệu quả nhiều, tức là răng sẽ không lùi vào trong được mấy. Chú Thiên Sứ ơi, nếu cháu nhổ răng để kẹp răng cho đẹp thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này không hả chú? Bây giờ cháu có cuộc sống cũng khá sung sướng an nhàn. Theo chú cháu có nên nhổ răng không? Mong chú giúp cháu, cảm ơn chú nhiều. dangthu
 19. Hi chị, em đang ở Kuala Lumpur, nên đi gặp bác sĩ ở đây, la người Malaysia. Em nói chuyện lại với bác sĩ rồi, bác sĩ bảo là nếu không muốn nhổ răng thì sẽ mài đi cho răng nhỏ lại một chút, và nẹp răng lại. Thực ra bộ răng của em cũng không xấu lắm, chỉ là 2 cái răng đầu tiên rất to và hô ra ngoài. Em mà không cười thì cũng không ai biết là răng hôm cười thì mới lộ ra. hi bác haithienha, cháu lúc nào cũng nghĩ là chỉ có 28 cái răng, sau đấy đi gặp bác sĩ, chụp x-ray, nhìn trong hình mới thấy tự dưng có một cái nữa mọc trong lợi, chưa chui ra ngoài. Mà cũng không biết nó ở trong đấy bao nhiêu lâu rồi, vì đây là lần đầu tiên cháu chụp x-ray. Thật không hiểu sao có người có tới 36 cái răng, chứ theo cháu hiểu biết thì chỉ có 28 cái, và 4 cái răng khôn thì mãi sau mới mọc, có người còn không mọc răng khôn. Mọi người nói đẹp với không đẹp thì dễ lắm, vì mình có xấu đâu... chỉ những người xấu mới thấy mình bị thiệt thòi nhiều cái. Đấy là cháu không nói cháu, cháu tự thấy mình không xấu (hi hi), nhưng cháu nói hộ những người phụ nữ bị thiệt thòi về nhan sắc.
 20. cảm ơn mọi người và chú Thiên Sứ đã có lời khuyên. Cháu quyết định không nhổ răng nữa ạ, chỉ nẹp thôi.
 21. vâng, thực sự là cũng không xấu lắm, môi miệng vẫn khép kín được. Chỉ là phụ nữ thì ai cũng muốn đẹp. Có phải là cháu chỉ nên kẹp chỉnh bộ răng cho vào một tí và đỡ khấp khểnh, chứ không cần phải nhổ tận 2 cái đi. Kể ra nếu nhổ 2 cái răng thì cũng sẽ đau lắm, hic hic.
 22. ở phần trên cháu viết nhầm, 28 cái răng mọc ra ngoài, thêm một cái nữa mọc trong lợi, nên tổng cộng là có 29 cái.
 23. dangthu xin đóng góp 1 triệu đồng vào quỹ từ thiện.
 24. Xin chào mọi người, Mình có vấn đề này muốn hỏi, mong những người hiểu biết về phong thủy giúp mình. Một căn nhà ở hướng tây bắc, bàn thờ đặt ở hướng tây nam ở trên tum và cầu thang đi lên tum hướng thẳng vào. Bàn thờ từ trước vẫn để hướng Đông Nam nhưng mới xoay sang hướng Tây Nam trong 1 năm nay. Gia chủ nam sinh năm 1943 phát hiện bị bệnh ung thư gần đây. Việc xoay hướng bàn thờ có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người sống ở nơi này không. Mong mọi người tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn.
 25. Tôi cũng không rõ là gia chủ sinh năm 1943 có thường gặp chuyện xấu không. Nói chung thì người khác trong gia đình chỉ làm công nhân viên chức bình thường, không làm ăn gì, nên thấy cuộc sống cũng ổn định. Chỉ có gia chủ thì bị ung thư, và người con trai lớn thì dạo này thường hay đau bụng.