• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

choicon

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  26
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About choicon

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Hic, các cao nhân xem nốt giúp cháu với, bác Haithienha hay cô VIET HA mỗi người lại có 1 ý khác nhau, biết làm sao giờ :huh:
 2. Hic, cô có thể nói vài đặc điểm cụ thể để có thể xác định giờ sinh chính xác của cháu không? Khi mẹ cháu sinh cháu thì ông ngoại đã ghi lại giờ sinh này, nhưng có 1 chú ý là mẹ cháu phải nằm rất lâu mới có thể sinh cháu (khoảng 5-6 tiếng gì đó) nên khả năng sang giờ Ngọ cũng có thể xảy ra :rolleyes:
 3. Cháu cảm ơn chú Haithienha đã bớt thời gian xem giùm lá số của cháu. Chú có thể nói cho cháu biết tổng quát lá số của cháu không ạ, cháu thấy cô Việt Hà và chú mỗi người lại đánh giá khác nhau nên cũng khá hoang mang :rolleyes: Cháu cảm ơn cô rất nhiều, cô có thể giảng cụ thể cho cháu được không ạ? Còn sau năm 33 tuổi và các vấn đề về hôn nhân, cha mẹ thì thế nào ạ?
 4. Cháu xin cảm ơn chú (cô) Học trò, nhưng bọn cháu định đến Tết năm 2013 mới tổ chức đám cưới, để tránh 3 năm tam tai ạ. Nếu có lấy nhau và mọi việc trong tương lai gần mà như bọn cháu dự liệu (cả 2 đều quay lại LB Nga làm tiến sỹ) thì sẽ có những khoảng thời gian xa nhau.
 5. Bác có thể nói rõ hơn cho cháu 1 chút được không ạ? Nhà cháu là nhà 3 tầng, nhà hơi chật chỉ khoảng 23-24 m2 nên bếp phải đặt ở ban công tầng 2, nếu đặt con Rồng thì nên đặt ở tầng mấy, đặt ở vị trí cụ thể nào của nhà, đầu con rồng quay vào trong nhà hay ra ngoài và con rồng nên là màu gì, kích thước thế nào ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều.
 6. Kính chào các chú (cô). Trước hết cháu xin chúc các chú (cô) 1 năm mới nhiều sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc. Kính nhờ các chú (cô) xem giúp cháu lá số của cháu với ạ: Cháu sinh 13 giờ 15 phút ngày 02/12/1984 Dương lịch. Khi xem trên 2 website: http://www.lyhocdongphuong.org.vn và http://www.lyso.vn lại cho ra 2 kết quả, 1 là sinh tháng 10 âm, 2 là sinh tháng 11 âm. Như cháu được biết là có lẽ cháu sinh vào đúng tháng 10 nhuận Âm lịch nên mới có kết quả như vậy, không biết có đúng không ạ? http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cháu xin nói vài nét cơ bản về bản thân và gia đình để các chú (cô) xem được dễ dàng hơn: - Bố cháu sinh năm 1957 Âm lịch, còn mẹ cháu sinh 1960 Âm lịch, cả 2 đều đã nghỉ hưu, cháu có 1 em trai sinh năm 1986 Âm lịch, hiện nay đang học Học viện An ninh tại Hà Nội. Bố mẹ cháu đôi lúc có không hòa thuận nhưng đến thời điểm hiện tại thì gia đình tương đối hạnh phúc, kinh tế ổn định. - Cháu cao khoảng 1m70, dáng đậm, tính khá nóng nảy và có gì khó chịu trong lòng đều muốn nói hết ra, chính việc này nên đôi khi gây mất lòng nhiều người, học hành khá và có khả năng ăn nói. + Các năm học cấp 2,3 đều học lớp chuyên Toán tại Hà Nội và cháu tự thấy là mình cũng có năng khiếu về các môn tự nhiên và ngoại ngữ. + Năm 2002 thi đỗ Đại học, năm 2004 được học bổng sang học tại LB Nga 6,5 năm. + Năm 2007 cháu có yêu 1 bạn gái sinh 20/02/1987 Dương lịch (cũng học tại Nga) và cũng là người yêu cháu hiện tại. Lá số của bạn ấy: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Đôi khi 2 đứa cũng cãi nhau nhưng thường làm lành nhanh và khá hòa hợp nên chúng cháu cũng tính đến chuyện cưới xin khi học xong (Mặc dù cháu có xem các bài nghiên cứu trên diễn đàn thì thấy 2 đứa có nhiều cái không hợp nhau lắm) + Hiện tại cháu vẫn đang học tại Nga, có làm thêm cho 1 cty VN bên này và có buôn bán thêm, mọi việc khá thuận lợi. Kính mong các chú (cô) xem giúp cháu và bạn gái về sức khỏe, đường tài lộc sau này và cung phu thê, con cái thế nào, liệu cháu và cô bạn gái hiện tại có thể cưới nhau được không? Vì cháu còn có nhiều dự định dài hơi nên kính mong các chú (cô) xem kỹ 1 chút giúp cháu với ạ. Cháu cảm ơn các chú (cô) rất nhiều. Một lần nữa cháu kính chúc các chú (cô) và gia đình sức khỏe và hạnh phúc.
 7. Chú Haithienha nhiều người hỏi quá, hic. Cháu xin chú Vudinhson, cô Việt Hà hay các cô chú khác nếu có thời gian thì xem giúp cháu với ạ. Cháu xin cảm ơn các cô chú nhiều.
 8. Bác có thể nói rõ hơn cho cháu 1 chút được không ạ? Nhà cháu là nhà 3 tầng, nhà hơi chật chỉ khoảng 23-24 m2 nên bếp phải đặt ở ban công tầng 2, nếu đặt con Rồng thì nên đặt ở tầng mấy, đặt ở vị trí cụ thể nào của nhà, đầu con rồng quay vào trong nhà hay ra ngoài và con rồng nên là màu gì, kích thước thế nào ạ? Cháu cảm ơn bác nhiều.
 9. Chú Thiên Sứ đã nói nam nữ trên 30 tuổi thì yêu nhau cứ lấy nên anh chị cứ tiến tới hôn nhân, không phải ngại gì cả. Thậm chí 2 anh chị còn cùng tuổi nên mọi cái đều tốt cả. Khi nào cưới xong thì anh lên diễn đàn hỏi, các cô chú sẽ tư vấn cho năm sinh con. Theo tôi nếu anh chị cưới nhanh thì sinh đứa đầu năm 2012 Nhâm Thìn chắc ok. Chúc anh chị hạnh phúc.
 10. Kính chào chú Hatgaolang. Chú cho cháu hỏi 1 câu được không ạ? Gia đình cháu có 4 người: Bố cháu sinh năm Đinh Dậu (1957) Mẹ cháu sinh năm Canh Tý (1960) Cháu là nam sinh năm Giáp Tý (1984) Em trai cháu sinh năm Bính Dần (1986) Cháu đọc các bài trả lời của chú thường hay thấy chú nhắc tới Tuyệt giữa cha mẹ và con cái. Gia đình cháu thì có bố cháu Dậu và em trai cháu Dần là Tuyệt, vậy phải làm cách nào để khắc phục ạ. Chú có thể nói cho cháu biết những năm tới tương quan chung của gia đình cháu sẽ thế nào không ạ? Cháu cảm ơn chú nhiều.
 11. Cháu cũng có đọc bài trả lời của chú (anh) Thiên Huy về các trường hợp tốt của 2 tuổi này. Anh Thiên Huy có đưa ra 3 trường hợp: 1> Giáp Kỷ và Đinh Nhâm 1984 Giáp Tý Hải Trung Kim 1987 Đinh Mão Tuyền Trung Thủy 22 25 - 2009 Kỷ Sửu Giáng Hạ Thủy 25 28 - 2012 Nhâm Thìn Sơn Đầu Hỏa 2> Giáp Kỷ và Đinh Nhâm 1984 Giáp Tý Hải Trung Kim 1987 Đinh Mão Tuyền Trung Thủy 25 28 - 2012 Nhâm Thìn Sơn Đầu Hỏa 32 35 - 2019 Kỷ Hợi Bình Địa Mộc 3> Tứ chính Tý -Ngọ-Mão -Dậu 1984 Giáp Tý Hải Trung Kim 1987 Đinh Mão Tuyền Trung Thủy 27 30 - 2014 Giáp Ngọ Sa Trung Kim 30 33 - 2017 Đinh Dậu Đại khê Thủy Các chú cho cháu hỏi là 3 trường hợp này và trường hợp do chú Thiên Sứ trả lời cháu nó khác nhau thế nào? Trường hợp 3 có tên gọi là gì ạ? Mà tại sao cả nhà thành Tứ hành xung lại tốt ạ? Và nếu đẻ 2 đứa con như trường hợp 3 và thêm đứa Kỷ Hợi (2019) (hoặc thêm cả Nhâm Thìn) thì sẽ thế nào...? Cháu kiến thức hạn hẹp, xin các chú bỏ qua cho ạ. Cháu xin cảm ơn các chú nhiều. Kính chúc các chú và gia đình luôn mạnh khỏe.
 12. Kính chào chú Thiên Sứ, Hạtgạolàng và các chú trên diễn đàn. Cháu cũng sinh năm Giáp Tý (1984) và người yêu cháu cũng sinh năm Đinh Mão (1987) Bọn cháu định vào năm 2013 chờ qua tam tai và 2 đứa học hành, nghiên cứu ổn định thì se làm đám cưới. Bên topic của cháu, cháu đã hỏi chú Thiên Sứ về tuổi 2 đứa con nếu muốn sinh 2 đứa thì được chú Thiên Sứ trả lời là Ất Mùi (2015) và Kỷ Hợi (2019). Nhưng chắc do chú Thiên Sứ bận bịu nhiều việc nên cháu có hỏi nhưng chưa được chú giải thích cụ thể về tương tác giữa 2 năm này với tuổi bố mẹ. Các chú khi nào có thời gian thì giải thích giùm bọn cháu với ạ.
 13. Chú Haithienha nhiều người hỏi quá, hic. Cháu xin chú Vudinhson, cô Việt Hà hay các cô chú khác nếu có thời gian thì xem giúp cháu với ạ. Cháu xin cảm ơn các cô chú nhiều.
 14. Cháu cảm ơn chú Tuấn Anh đã xem giúp bọn cháu. Khi nào chú có thời gian thì có thể giải thích giúp cháu là 2 năm đó tốt xấu cụ thể thế nào được không ạ? Kính chúc chú luôn mạnh khỏe để có thể đóng góp được nhiều nữa cho diễn đàn và khôi phục lại nền văn hiến Lạc Việt của tổ tiên ta. Rất mong 1 ngày Đại Việt ta có thể ngẩng mặt. Mong lắm.