• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

vudinhson1962

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  29
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About vudinhson1962

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Bổ xung trả lời cho câu hỏi của cháu . nếu anh này có vợ 2 thì kết hơp cung Nô bộc với Nhật Nguyệt
 2. Nhật tượng trưng cho ông , cha , chồng , em trai , con trai .... ( những người đàn ông trong một dòng họ , một gia đình ......) Nguyệt tượng trung cho bà , mẹ , vợ , em gái , con gái ....( những phụ nữ trong một dòng họ hoặc một gia đình.....) Nếu xét về ông hoặc bà hoặc những người trên nữa thì phối hợp cung phúc đức và nhật nguyệt Nếu xét về vợ , chồng , thì phối hợp cung phu thê và Nhật nguyệt Nếu xét về anh chị em , thì phối hợp cung huynh đệ và Nhật Nguyệt Nếu xét về con cái thì phối hợp cung tủ tức và Nhật Nguyệt Chứ không phải diễn giải đơn thuần như cháu hiểu đâu , ví dụ cung phụ mẫu đẹp mà Nhât hay Nguyệt bị nhiều sao mờ ám xấu xa thủ chiếu như trường hợp trên thì cũng không thể lý giải như thể được mà chỉ có thể kết luận là mẹ mất trước cha thôi Còn đây là do cung phu thê xấu mà Nhật Nguyệt còn bị nhiều sao mờ ám xâm phạm thì khác gì " đã Tuyết còn thêm Sương " vấn đề này cần người giải đoán phải linh động không nên khiên cưỡng Ví dụ như một người có Phúc , mệnh , thân , và hạn xấu nhưng cung điền trạch lại quá đẹp thì không thể luận là người này có đất đai , nhà của rộng rãi nguy nga được mà phải hiểu đó là người đi ở cho nhà giầu sang quyền quý vài lời gửi cháu THÂN ÁI
 3. Chào bạn , gần đây minh có việc phãi xa nhà một thời gian nên không thể đáp ứng được yêu cầu của bạn , vudinhson1962 rất xin lỗi bạn vì điều này , mới rồi , mình đã đọc hết topic của bạn và hầu hết , mình cũng cùng chung quan điểm như kết luận của bác haithieha , mình bổ xung xung quan điểm của mình về cung phu thê của bạn . Theo mình kết hợp cung phu thê của bạn và 2 sao Nhật , Nguyệt thì mình đưa ra quan điểm như sau : Chuyện " ông ăn chả , bà ăn nem " bác haithienha đã đề cập đến , ở đây mình chỉ so sánh 2 sao Nhật, Nguyệt để xem giữa 2 vợ chồng bạn , ai là tác nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ của gia đình bạn . Nhật ( chồng ) và Nguyệt ( vợ ) ở vị trí hãm địa nhưng đều được triệt + tuần phục hồi lại ánh sáng . Cung xung chiếu của Nhật (nô bôc) cũng là cung tam hợp của Nguyệt , và Cung tam hợp của Nhật (tật ách) cũng là cung xung chiếu của Nguyệt Ảnh hưởng của 2 cung này đối với Nhật và Nguyệt là ngang nhau Nên chỉ còn phải xét đến 2 cung tọa thủ của Nhật , Nguyệt và 2 cung tam hợp còn lại ( tử tức ) đối với Nguyệt và ( điền trạch ) đối với Nhật Đến đây , ta nhận thấy rất rõ khi so sánh các sao ở 2 cung có Nhật , Nguyệt tọa thủ rồi . Nhật (chồng) chỉ có Quan phù , Tử , Âm sát ; trong khi Nguyệt(vợ) thì rất nhiều sao xấu : thiên hư , thiên riêu , tuế phá , đại hao , tuyệt , hóa kỵ , Hóa quyền ở đây càng thêm ý nghĩa xấu Cung tam hợp còn lại của Nguyệt (tử tức) có Đồng hãm , Khốc , Hình , tang , võng , suy , kết hợp với các sao ở cung có Nguyệt tọa thủ thể hiện rất rõ cá tính của người phụ nữ này là đồng bóng viển vông , hình khắc , suy bại , đó là chưa kể đến ý nghĩa của thiên riêu Còn các sao trong cung tam hợp còn lại của Nhật ( điền ) kết hợp với các sao trong cung có nhật ( chồng ) tọa thủ thì ít mang tính chât kể trên (như tính chất của Nguyệt) rất nhiều . Nên Sơn đưa ra kết luận : người vợ là tác nhân chính gây nên sự đổ vỡ Cung phu thê có : cô , quả , Vù khúc , phi liêm thì dù 2 người có trở về chung sống với nhau đi nữa thì cũng chỉ là "đồng sàng dị mộng" thôi Những nhận xét Sơn đưa ra không hề mang tính chất gợi ý để bạn đưa ra quyết định đâu nhé bởi cung phu thê đã định sẵn như vậy rồi thì dù bạn có "tập 2" hay "tập 3" đi nữa cũng chỉ vậy thôi . tốt nhất , bạn hãy chấp nhận như một định mệnh mà gạt bỏ những phiền muộn để tập trung vào sự nghiệp nhưng cũng đừng quên bổn phận là người chủ gia đinh của bạn Chúc bạn mạnh khỏe , gặt hái được nhiều điều tốt đẹp ở đại hạn kế tiếp Thân ái
 4. Chào bạn Tiêu Âm Dương . vudinhson1962 xin lỗi bạn vì sụ chậm trễ của mình bởi gần đây Sơn có một số công việc phải đi xa nên không có DK liên lạc với bạn . Sơn đã lập email riêng , khi nào bạn có điều kiện muốn trao đổi xin liên lạc với Sơn qua địa chỉ : thanhnhan90dn@yahoo.com Chúc bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe , an khang THÂN ÁI
 5. Thân gửi ban Tiêu Âm Dương Tôi thành thực cám ơn bạn vì những tình cảm trân trọng mà bạn đã dành cho tôi qua lá thư hồi âm trước ! và tôi cũng rất vui mừng khi đã phần nào giúp được bạn lấy lại được thăng bằng trong định hướng của cuộc sống hiện tại và tương lai sau này với bản thân bạn . Nhân đây , tôi xin được giải thích dùm bạn những thắc mắc về HẠN và đưa ra nhận định của riêng cá nhân tôi về cung phúc đức trong tử vi ngõ hầu giúp bạn có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống . HẠN trong tử vi nghĩa là kì HẠN hay một thời HẠN nào đó . HẠN có HẠN tốt , HẠN xấu tùy thuộc vào những cung và những sao thủ , chiếu về cung đó tốt hay xấu (Thủ là những sao đóng tại cung mình cần xem , Chiếu là những sao ở vị trí xung và hợp chiếu về cung đó) . ví dụ như năm nay bạn 43 tuổi , hạn đến cung mệnh của bạn thì có nhiều việc liên quan tới bản mệnh , tốt hay xấu tùy thuộc vào những sao đóng trong cung mệnh và những sao ở những cung có vị trí xung và hợp chiếu về cung mệnh . rồi sang năm , 44 tuổi , HẠN lại đến cung phụ mẫu là cung kế bên cung mệnh tính theo chiều thuận kim đồng hồ đối với dương nam , thì lại có nhiều việc liên quan đến bố , mẹ . rồi cứ như thế HẠN lần lượt đi hết 12 cung trong lá số . đến đây chắc bạn đã hiểu Nhận đinh định về cung phúc đức : Trong tử vi , cung phúc đức rất quan trọng , nó không chỉ ảnh hưởng ở một vài cung nào đó mà nó chi phối toàn bộ 12 cung trên lá số , bởi vậy , khi luận đoán bất kì một cung nào , người ta cũng phối hợp với cung phúc đức để đưa ra những kết luận chính xác . phúc đức trong tử vi có 2 loại : _Phúc đức về tiền kiếp : là phúc đức do ông bà , cha , mẹ để lại và do chính hệ quả tiền kiếp của bạn mà hiện kiếp bạn được thừa hưởng hay gánh chịu . Tôi nói đây không phải là cung phúc của bạn xấu mà bởi một số các cung cường của bạn (mệnh , tài , thiên di , phu thê) bị vây bọc bởi nhiều hung , sát và hình tinh mà cung phúc đức và những cát tinh đóng tại những cung đó không đủ mạnh để hóa giải , nên bạn cần phải có thêm phúc đức thực tại kết hợp mới hóa giải được . Đây chính là " Đức năng thắng số " đó . hóa giải ở đây nghĩa là làm cho những năm bạn có hạn rất xấu thì được hóa giải làm cho bớt xấu đi rất nhiều . ví dụ đến năm hạn đến cung Phu thê mà cung đó xấu , đáng lý năm đó vợ chồng phải bỏ nhau hoặc chia lìa nhưng khi đã được hóa giải thì chỉ mang ý nghĩa là cãi cọ hoặc ly thân một thời gian mà thôi _ Phúc đức thực tại : là phúc đức do chính bản thân mình nỗ lực tích cóp lại từ trong ý nghĩ(tư tưởng) đến những công việc thiện hàng ngày của bạn . Tôi khuyên bạn nên hướng thiện không phải vì bạn là người xấu đâu bởi những người có chính tinh đắc địa thủ mệnh như bạn thì quyết họ không bao giờ là người xấu cả mà vì trong lá số của bạn có nhiều hung , sát tinh thủ , chiếu ở một số các cung cường như tôi đã nêu ở trên mà thôi . Bạn cũng hỏi tôi là liệu bạn có học được tử vi không thì tôi xin được trả lời bạn là : bất cứ ai yêu thích môn khoa hoc thần bí này đều học được hết , tôi xin bật mí với bạn là Chính tinh thủ mệnh của tôi cũng là THAM LANG đắc địa như bạn đó . chỉ cần bạn cố gắng , không ngại khó thì bạn sẽ học được và nếu bạn không chê kiến thức hạn chế của tôi so với bể học mênh mông thì tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn nếu việc này không cản trở công việc của bạn và thời gian bạn dành cho gia đình thì khi nào bạn cần , tôi sẽ lập một email mới liên hệ riêng với bạn để tiện trao đổi với bạn qua môn khoa học thần bí này
 6. năm sinh HỎA (thượng thiên hỏa)họ Nuyễn : MỘC họ đệm (hoàng) : THỔ (Ngọc) : THỔ Tên : chưa xác định được ngũ hành Nhưng nếu họ đệm (THỔ)có sinh ra tên(KIM) Thì mối quan hệ về ngũ hành giữa bản mệnh và họ , họ đệm , và tên cũng không được tốt vì năm sinh (HỎA) khắc tên(KIM) mất rồi . kết luận : tên của cháu không được lợi cho lắm
 7. Cháu sinh năm 1981 có mệnh niên là Thạch Lựu mộc hành của tên cháu (hương) là Mộc hành của họ (nguyễn) cũng là mộc Xét theo ngũ hành thì Họ+tên+bản mệnh là bình hòa (không sinh cũng không khắc) Kết luận : tên này có thể châp nhận được Nếu cháu muốn thay họ đệm (hoài )bằng họ đệm khác thì theo chú nên lấy tên họ là nguyễn kiều hương thì tốt hơn bởi Kiều thuộc hành thủy sẽ sinh ra bản mệnh và họ , tên cho cháu (thủy sinh mộc) mà tên lại có ý nghia rõ rệt hơn . đây chỉ là gợi ý cua riêng chú , còn quyết định vẫn là ở cháu
 8. Theo quan điểm và suy luận của riêng tôi (có thể là không đúng) thì là thế này . vạn vật trong vũ trụ luôn luôn biến đổi ví như xuân qua thì phải sang hè , hết ngày thì đêm sẽ tới , âm , Dương khi đã đạt đến cực thịnh thì sẽ đến lúc suy vi , mà trước khi biến đổi từ dạng này sang dạng khác thì nó phải đạt đến mức cực thịnh hoặc cực suy tức là phải đạt đến con số cùng cực của nó mà con số 9 là con số cùng rồi , sau con số 9 thì lại trở về con số 0 rồi lại bắt đầu sang một giai đoạn mới . bởi vậy mà khi tính tuổi kim lâu , người ta phải chia cho 9 chứ không phải con số nào khác
 9. Chào cháu thienthien , chú đã kiểm tra lá số của cháu nhưng thông tin cháu đưa ra có trường hợp không khớp với lá số cho lắm , đó là cung phụ mẫu của cháu , theo như thông tin của cháu thì bố mẹ sông với nhau rất hạnh phúc nhưng cung phụ mẫu của cháu thì lại phản ánh ngược lại ( bởi sao CỰ MÔN hãm địa đóng cung phụ mẫu thì bố mẹ không được hòa thuận , vì CỰ MÔN là cái miệng lại hãm địa mà giáp cung lại có ĐỊA KHÔNG,ĐỊA KIẾP , cung nhị hợp lại có LINH , HỎA , ĐIẾU KHÁCH thì theo lý , bố mẹ hay có lời qua tiếng lại) nên chú sợ rằng cháu nhớ nhầm giờ sinh chăng , Nhưng để cháu khỏi phải mong đợi lâu chú sẽ luận giải đung theo lá số mà cháu đưa ra : Tính tình quảng đại , mau mắn vui vẻ , dễ hòa đồng , thông minh , có đầu óc kinh doanh và khéo tay trong các công việc thủ công , có tính ghen hơn người một chút , có sẹo ở lưng ,răng không được tốt , có cá tính riêng , con người cháu luôn đặt ra một chuẩn mực nhất định , nếu có ai phạm vào những chuẩn mực đó thì cháu sẽ rất bực mình và khó bỏ qua chú ví dụ cho cháu hiểu ( đây chỉ là ví dụ thôi nha ) ví dụ như cháu rất yêu bạn trai của mình , nhưng khi cháu phat hiện ra bạn trai cháu có biểu hiện không chung thủy thì điều này sẽ luôn ám ảnh cháu mà khó bỏ qua cho người ấy . cung huynh đệ và cung tật ách thì khớp với thông tin cháu đưa ra nên chú không bàn luận đến nữa . cung phúc đức có TƯỚNG QUÂN , BẠCH HỔ , TẤU THƯ (nghĩa là hổ đội hòm sắc) cho biết trong dòng họ đã có người làm nên . Cung điền trạch tốt , giữ được gia sản không bị hao hụt . cung quan lộc tốt nhưng hay phải thay đổi công việc hoặc chỗ làm. trong tử vi không xem được tuổi cho người hôn phối trong tương lai được đâu cháu chỉ có cùng lắm là 2 con trở về thôi Tình duyên của cháu trong năm nay không mấy gì suôn sẻ đâu Nhiều khả năng cháu và người yêu sẽ quay lai với nhau và sẽ cưới vào năm cháu 31 hoặc 32 tuổi cháu có quý nhân phù trợ nhưng không có chuyện người âm theo phá đâu
 10. Chồng sinh 1977 , đinh Tỵ mệnh Thổ , Vợ sinh 1984 , Giáp tý mệnh kim , mệnh chồng sinh cho mệnh Vợ , nếu sinh con mệnh Thủy tuy được mệnh của mẹ sinh trợ nhưng lại bị cha khắc , nếu sinh con mệnh hỏa thì mệnh con sinh cho mệnh cha nhưng lại khắc mệnh mẹ , nếu con mệnh mộc thì càng xấu nữa(vì mệnh mẹ khắc mệnh con , mệnh con lại khắc mệnh cha) tôt nhất nên sinh con vào năm 2015 , ất Mùi sa trung kim sẽ được mệnh cha là Sa trung thổ sinh trợ mà lại không bị khắc với mệnh mẹ
 11. cung ách của cháu có 2 sao LIÊM TRINH và THẤT SÁT đóng cung Sửu , sách có câu phú cho 2 sao này như sau : " ai người thượng lộ mai thi vì sao LIÊM , SÁT đồng quy sửu mùi ai người trận địa thây vùi vì sao KÌNH , SÁT đứng ngồi ngọ cung" giải thích cho cháu hiểu : "mai thi" nghĩa là mai táng thi thể , "thượng lộ mai thi" nghĩa là nghĩa là mai táng thi thể ngoài đường"thượng lộ" là đang đi trên đường Nhưng cháu yên tâm , đây không phải là trường hợp của cháu đâu , vì trường hợp này chỉ xảy ra khi 2 sao này đóng cung thiên di mà thôi , còn lá số của cháu thì chúng nó đóng cung tật ách cơ mà
 12. khi luận đoán bất kì một cung nào , trước hết bạn phải nhìn xem cung đó và những cung xung , hợp có những sao nào kết hợp thành bộ không . khi các sao đó đứng đơn phương rải rác không thành bộ thì mang ý nghĩa khác , nhưng khi chúng đủ bộ thì lại khác hoàn toàn ví dụ như cung tài bạch của Thanh thì mã+khôc +khách đã đủ yếu tố kết hợp thành bộ rồi (mã ngộ khốc+khách là bộ OAI VỆ đó , thử hỏi bạn đi đâu một mình mà không có ngựa , xe, không có khách cùng ngồi , không kèn , không trống thì có OAI VỆ được không? đàng này MÃ là có ngựa để cưỡi , khốc là kèn , trống , tiền hô hậu ủng , khách là có người đi cùng cho thêm phần long trọng) . hưu bật ở đây càng tăng thêm ý nghĩa đó , còn song hao ở đây ví như dòng nước thủy triều lúc lên lúc xuống , nó biểu tượng cho sự đi đi , lại lại liên tục như thủy triều vậy . Bạn nên nhớ Tả phù và hữu bật là 2 sao bàng tinh , nếu trong cung đó mà nhiều sao xấu thì nó sẽ vào hùa với nhưng sao xấu đó mà gây thêm tác họa , ngược lại , nếu cung đó nhiều sao tốt , nhất là những sao kết thành bộ thì nó lại bổ xung thêm ý nghĩa cho những bộ sao tốt đó , mà nguyên tắc trong thuật giải đoán tử vi thì quan trọng nhất là bản cung(cung cần xem) rồi sau đó mới nhìn đến những cung xung , hợp. giờ thì bạn hiểu rồi chứ?
 13. Đây chỉ đưa ra cách luận tuổi để mọi người cùng tham khảo chứ không khuyến khích các bạn áp dụng trong hôn nhân đâu nha , vì không có lý do gì khi các bạn yêu nhau mà phải chia tay chỉ vì chuyện tuổi tác cả
 14. Để luận tuổi được chính xác cần phải hội đủ những yếu tố sau : 1_Can của tuổi ( như Giáp , Ất , Bính , Đinh ...) ví dụ người có Can là Giáp sẽ hợp với người có Can là Kỷ mà xung vói người có Can là Canh . 2_chi của tuổi ( như Tí , Sứu , Dần , Mão .....) ví dụ người có chi là Tý thì hợp người có Chi là thân mà xung với người có chi là Ngọ. 3_mệnh cung ( như : Càn , Khảm ,Cấn , Chấn...) ví dụ người có mệnh cung là Càn (kim)thì hợp với người co mệnh cung là Cấn (thổ) mà không hợp với người có mệnh cung là Tốn(mộc) 4_Mệnh niên ( theo ngũ hành : ví dụ người sinh năm 1982 có mệnh niên là Đại hải thủy thì hợp với người sinh năm 1980 vì có mệnh niên là thạch lựu Mộc 5_Mệnh can ( theo ngũ hành sinh , khắc : Kim , Mộc , Thủy , Hỏa , Thổ) Lưu ý : khi luận những đôi vợ chồng bằng tuổi nhau thì đều có mệnh niên giống nhau nhưng cũng có trường hợp tốt xấu khác nhau chứ bạn đừng hiểu lầm câu " bằng tuổi nằm duỗi mà ăn " đâu nhé . Ví dụ vợ chồng cùng sinh năm 2000 Đều có mệnh niên là Bạch lạp kim thì không sao nhưng nếu vợ chồng mà sinh cùng năm 1992 Đều là kiếm phong kim thì lại không tốt rồi vì (lưỡng kim , kim khuyết đó) Sau khi tổng hợp đầy đủ 5 trường hợp trên , bạn hãy đưa ra kêt luận cho các trường hợp đó như sau : _vợ chồng hợp nhau cả 5(điều này khó xảy ra) thì vô cùng tốt đẹp _4 hợp 1 khắc _ rất tốt _3 hợp 2 khắc _tôt hoặc một hợp mà không có khắc cũng tôt _2 hợp 2 khắc hoặc không hợp không khắc _ trung bình _2 hợp 3 khắc _ dưới trung bình _1 hợp 4 khắc _ xấu