• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

vudinhson1962

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  29
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Bài viết posted by vudinhson1962


 1. Nhật tượng trưng cho ông , cha , chồng , em trai , con trai .... ( những người đàn ông trong một dòng họ , một gia đình ......)

  Nguyệt tượng trung cho bà , mẹ , vợ , em gái , con gái ....( những phụ nữ trong một dòng họ hoặc một gia đình.....)

  Nếu xét về ông hoặc bà hoặc những người trên nữa thì phối hợp cung phúc đức và nhật nguyệt

  Nếu xét về vợ , chồng , thì phối hợp cung phu thê và Nhật nguyệt

  Nếu xét về anh chị em , thì phối hợp cung huynh đệ và Nhật Nguyệt

  Nếu xét về con cái thì phối hợp cung tủ tức và Nhật Nguyệt

  Chứ không phải diễn giải đơn thuần như cháu hiểu đâu , ví dụ cung phụ mẫu đẹp mà Nhât hay Nguyệt bị nhiều sao mờ ám xấu xa thủ chiếu như trường hợp trên thì cũng không thể lý giải như thể được mà chỉ có thể kết luận là mẹ mất trước cha thôi

  Còn đây là do cung phu thê xấu mà Nhật Nguyệt còn bị nhiều sao mờ ám xâm phạm thì khác gì " đã Tuyết còn thêm Sương "

  vấn đề này cần người giải đoán phải linh động không nên khiên cưỡng

  Ví dụ như một người có Phúc , mệnh , thân , và hạn xấu nhưng cung điền trạch lại quá đẹp thì không thể luận là người này có đất đai , nhà của rộng rãi nguy nga được mà phải hiểu đó là người đi ở cho nhà giầu sang quyền quý

  vài lời gửi cháu

  THÂN ÁI

  Bổ xung trả lời cho câu hỏi của cháu . nếu anh này có vợ 2 thì kết hơp cung Nô bộc với Nhật Nguyệt


 2. Thưa chú vudinhson,

  Cháu là người không hiểu nhiều lắm đâu ah, nhưng cháu có chút thắc mắc khi đọc bài của chú

  Vì cháu đọc trong sách thấy có viết là Nhật còn tượng trưng cho cha, Nguyệt còn tượng trưng cho mẹ. Như vậy chẳng lẽ cha mẹ của anh này cũng được diễn giải...như vậy ah. Hay làm sao và lúc nào mình có thể phân biệt được Nhật là cha hay người chồng; Nguyệt là mẹ hay người vợ ah? Và một điều nữa cháu hơi thắc mắc là nếu anh này có người vợ thứ 2 thì cũng xem vào Nguyệt sao chú...

  Sự hiểu biết của cháu còn hạn hẹp, mong chú đừng cười.

  Nhật tượng trưng cho ông , cha , chồng , em trai , con trai .... ( những người đàn ông trong một dòng họ , một gia đình ......)

  Nguyệt tượng trung cho bà , mẹ , vợ , em gái , con gái ....( những phụ nữ trong một dòng họ hoặc một gia đình.....)

  Nếu xét về ông hoặc bà hoặc những người trên nữa thì phối hợp cung phúc đức và nhật nguyệt

  Nếu xét về vợ , chồng , thì phối hợp cung phu thê và Nhật nguyệt

  Nếu xét về anh chị em , thì phối hợp cung huynh đệ và Nhật Nguyệt

  Nếu xét về con cái thì phối hợp cung tủ tức và Nhật Nguyệt

  Chứ không phải diễn giải đơn thuần như cháu hiểu đâu , ví dụ cung phụ mẫu đẹp mà Nhât hay Nguyệt bị nhiều sao mờ ám xấu xa thủ chiếu như trường hợp trên thì cũng không thể lý giải như thể được mà chỉ có thể kết luận là mẹ mất trước cha thôi

  Còn đây là do cung phu thê xấu mà Nhật Nguyệt còn bị nhiều sao mờ ám xâm phạm thì khác gì " đã Tuyết còn thêm Sương "

  vấn đề này cần người giải đoán phải linh động không nên khiên cưỡng

  Ví dụ như một người có Phúc , mệnh , thân , và hạn xấu nhưng cung điền trạch lại quá đẹp thì không thể luận là người này có đất đai , nhà của rộng rãi nguy nga được mà phải hiểu đó là người đi ở cho nhà giầu sang quyền quý

  vài lời gửi cháu

  THÂN ÁI


 3. Cung Thê mình vẫn còn chút hy vọng cải thiện. Mặc dù các sao an tọa xấu nhưng vớt vát được đôi chút nhờ các sao tốt từ các cung hợp chiếu. Cung điền trạch của mình bản thân các sao tọa cung đã xấu, xét thêm cả hợp chiếu thì cũng vẫn thấy xấu. Hội toàn sao xấu: Thiên la, Hỏa tinh, Bạch hổ, Đà la; thêm hợp chiếu Linh tinh, Địa võng, Thiên khốc, Thiên hình. Mình rất bi quan về cung này. Sau khi phá sản, bán nhà cửa cũng may là vẫn còn giữ được 1 căn nhà nhỏ ở tạm. Có lẽ giờ đến cuối đời cũng vẫn chỉ ở căn nhà ấy thôi. Nhờ các bác xem giúp có chút hy vọng nào khác không. Năm nay cơ quan mới xây thêm 1 siêu thị chuyên về sách và hàng tiêu dùng, nếu mình về làm quản lý siêu thị ấy liệu có tốt không?

  Mong các cao nhân tiếp tục luận giải và góp ý giúp mình cải thiện.

  Chào bạn , gần đây minh có việc phãi xa nhà một thời gian nên không thể đáp ứng được yêu cầu của bạn , vudinhson1962 rất xin lỗi bạn vì điều này , mới rồi , mình đã đọc hết topic của bạn và hầu hết , mình cũng cùng chung quan điểm như kết luận của bác haithieha , mình bổ xung xung quan điểm của mình về cung phu thê của bạn .

  Theo mình kết hợp cung phu thê của bạn và 2 sao Nhật , Nguyệt thì mình đưa ra quan điểm như sau :

  Chuyện " ông ăn chả , bà ăn nem " bác haithienha đã đề cập đến , ở đây mình chỉ so sánh 2 sao Nhật, Nguyệt để xem giữa 2 vợ chồng bạn , ai là tác nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ của gia đình bạn .

  Nhật ( chồng ) và Nguyệt ( vợ ) ở vị trí hãm địa nhưng đều được triệt + tuần phục hồi lại ánh sáng .

  Cung xung chiếu của Nhật (nô bôc) cũng là cung tam hợp của Nguyệt , và

  Cung tam hợp của Nhật (tật ách) cũng là cung xung chiếu của Nguyệt

  Ảnh hưởng của 2 cung này đối với Nhật và Nguyệt là ngang nhau

  Nên chỉ còn phải xét đến 2 cung tọa thủ của Nhật , Nguyệt và 2 cung tam hợp còn lại

  ( tử tức ) đối với Nguyệt và ( điền trạch ) đối với Nhật

  Đến đây , ta nhận thấy rất rõ khi so sánh các sao ở 2 cung có Nhật , Nguyệt tọa thủ rồi .

  Nhật (chồng) chỉ có Quan phù , Tử , Âm sát ; trong khi

  Nguyệt(vợ) thì rất nhiều sao xấu : thiên hư , thiên riêu , tuế phá , đại hao , tuyệt , hóa kỵ , Hóa quyền ở đây càng thêm ý nghĩa xấu

  Cung tam hợp còn lại của Nguyệt (tử tức) có Đồng hãm , Khốc , Hình , tang , võng , suy , kết hợp với các sao ở cung có Nguyệt tọa thủ thể hiện rất rõ cá tính của người phụ nữ này là đồng bóng viển vông , hình khắc , suy bại , đó là chưa kể đến ý nghĩa của thiên riêu

  Còn các sao trong cung tam hợp còn lại của Nhật ( điền ) kết hợp với các sao trong cung có nhật ( chồng ) tọa thủ thì ít mang tính chât kể trên (như tính chất của Nguyệt) rất nhiều .

  Nên Sơn đưa ra kết luận : người vợ là tác nhân chính gây nên sự đổ vỡ

  Cung phu thê có : cô , quả , Vù khúc , phi liêm thì dù 2 người có trở về chung sống với nhau đi nữa thì cũng chỉ là "đồng sàng dị mộng" thôi

  Những nhận xét Sơn đưa ra không hề mang tính chất gợi ý để bạn đưa ra quyết định đâu nhé bởi cung phu thê đã định sẵn như vậy rồi thì dù bạn có "tập 2" hay "tập 3" đi nữa cũng chỉ vậy thôi . tốt nhất , bạn hãy chấp nhận như một định mệnh mà gạt bỏ những phiền muộn để tập trung vào sự nghiệp nhưng cũng đừng quên bổn phận là người chủ gia đinh của bạn

  Chúc bạn mạnh khỏe , gặt hái được nhiều điều tốt đẹp ở đại hạn kế tiếp

  Thân ái


 4. Kính anh vudinhson 1962,

  Vừa rồi tôi có in ra một bản tử vi Lạc Việt của mình nhờ vào phần mềm của anh Thiên Sứ và TT Nghiên cứu Lý học Đông phương. Qua lời giảng của anh vudinhson, tôi hiểu được về hạn. Như vậy là tiểu hạn Canh Dần năm nay của Tiểu Âm Dương là nằm ở cung Mệnh. Tiểu hạn 1 năm này thuộc đại hạn 10 năm (35 – 44 tuổi) đóng tại cung Điền Trạch (bởi suy ra từ cung này có ghi số tuổi: 35, cung Quan Lộc kế đó có ghi số tuổi: 45).

  Với phần luận của anh vudinhson về cung Phúc đức, tôi đã hiểu phần nào cái lý vận động của tiên đề " Đức năng thắng số ".

  Các cung trong lá số phản ánh nhiều lĩnh vực sinh hoạt của một số phận tương ứng với các bảng mã được thu xếp sẵn - phần tĩnh của mỗi lá số. Còn cung Phúc đức biểu hiện thành quả có được từ quá trình ứng xử của con người với nhau trong quá khứ (phúc đức của tiền kiếp) và khuynh hướng bản thân đang sống tạo nên ở hiện tại (phúc đức thực tại) – Đây là phần động của mỗi lá số.

  Tử vi phản ánh được cuộc đời mỗi chủ thể sinh hoạt trong nhân gian vì bao gồm cả hai phần có sẵn và đang tạo nên, tĩnh và động với nguyên tắc: vì là nền tảng nên cung Phúc đức tương tác (gia tăng hay chiết giảm mức độ tốt xấu) đến 11 cung còn lại qua mỗi tiểu hạn và đại hạn.

  Tiểu Âm Dương rất mừng trước việc anh vudinhson nhận truyền đạt kiến thức tử vi cho. Quả là anh có cái TÂM của một nhà mô phạm. Anh em mình sẽ trao đổi nhiều hơn.

  Chúc anh cùng quý quyến an khang.

  Trân trọng.

  Tiểu Âm Dương

  Chào bạn Tiêu Âm Dương . vudinhson1962 xin lỗi bạn vì sụ chậm trễ của mình bởi gần đây Sơn có một số công việc phải đi xa nên không có DK liên lạc với bạn . Sơn đã lập email riêng , khi nào bạn có điều kiện muốn trao đổi xin liên lạc với Sơn qua địa chỉ : thanhnhan90dn@yahoo.com

  Chúc bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe , an khang

  THÂN ÁI


 5. Tôi không biết xưng hô với Quý vị là thế nào cho phải, căn cứ theo Avatar thì tôi gọi là Chị nhe – nếu không phải cho tôi xin lỗi.

  Thưa chị VIETHA,

  Tôi không hiểu lắm chữ “hạn” chị VIETHA dùng theo nghĩa như thế nào: giai đoạn/biến cố/vận xấu (?). Tiểu Âm Dương tạm hiểu ở đây là biến cố vậy, xin trình bày cùng chị như sau:

  Trong giai đoạn 03 năm đó, cái nhìn cuộc sống (nhân sinh quan) của tôi khác bây giờ. Nay bình tâm xem xét lại, trong 03 năm đó, tôi thấy như sau:

  - Mặc dù làm việc rất chăm chỉ, vì công ty TNHH đó do tôi làm giám đốc, song tôi lại không quan tâm lắm đến thu nhập cá nhân. (Công ty đó tôi thành lập từ năm tôi 33 tuổi, trước đó tôi đã thành lập một công ty khác năm 32 tuổi).

  - Về thu nhập tiền bạc cá nhân trong 03 năm đó thì không có được bao nhiêu – chỉ đủ chi xài cho bản thân với khá ít nhu cầu (khoản chi bạo tay nhất của tôi là mua sách; cùng cà phê và thuốc lá, đôi khi cũng nhậu nhẹt) + phụ giúp gia đình chút đỉnh.

  - Vào năm 38 tuổi, tôi bị đứng tên 02 căn nhà ở q. PN, sở dĩ gọi là “bị” vì tôi không thích mua căn nào cả.

  - Về tâm trạng trong 03 năm đó rất phức tạp: rất buồn bực chuyện gia đình + có nhiều thành công trong lãnh vực ưa thích nhưng không chia xẻ với người thân được.

  - Nếu hiểu chữ “hạn” theo nghĩa vận xấu thì cái xấu nhất xảy ra với tôi vào năm 39 tuổi – tháng 8/2006, tôi bị đi tù.

  Trên là vài dòng ghi lại các biến cố trong cuộc đời tôi nhằm thưa lại cùng chị VIETHA.

  Tiểu Âm Dương cảm ơn chị VIETHA đã quan tâm đến lời cầu tương trợ này. Mong chị VIETHA vui lòng có ý kiến giúp cho.

  Trân trọng.

  Tiểu Âm Dương

  Thân gửi ban Tiêu Âm Dương

  Tôi thành thực cám ơn bạn vì những tình cảm trân trọng mà bạn đã dành cho tôi qua lá thư hồi âm trước ! và tôi cũng rất vui mừng khi đã phần nào giúp được bạn lấy lại được thăng bằng trong định hướng của cuộc sống hiện tại và tương lai sau này với bản thân bạn .

  Nhân đây , tôi xin được giải thích dùm bạn những thắc mắc về HẠN và đưa ra nhận định của riêng cá nhân tôi về cung phúc đức trong tử vi ngõ hầu giúp bạn có thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống .

  HẠN trong tử vi nghĩa là kì HẠN hay một thời HẠN nào đó . HẠN có HẠN tốt , HẠN xấu tùy thuộc vào những cung và những sao thủ , chiếu về cung đó tốt hay xấu (Thủ là những sao đóng tại cung mình cần xem , Chiếu là những sao ở vị trí xung và hợp chiếu về cung đó) . ví dụ như năm nay bạn 43 tuổi , hạn đến cung mệnh của bạn thì có nhiều việc liên quan tới bản mệnh , tốt hay xấu tùy thuộc vào những sao đóng trong cung mệnh và những sao ở những cung có vị trí xung và hợp chiếu về cung mệnh . rồi sang năm , 44 tuổi , HẠN lại đến cung phụ mẫu là cung kế bên cung mệnh tính theo chiều thuận kim đồng hồ đối với dương nam , thì lại có nhiều việc liên quan đến bố , mẹ . rồi cứ như thế HẠN lần lượt đi hết 12 cung trong lá số . đến đây chắc bạn đã hiểu

  Nhận đinh định về cung phúc đức :

  Trong tử vi , cung phúc đức rất quan trọng , nó không chỉ ảnh hưởng ở một vài cung nào đó mà nó chi phối toàn bộ 12 cung trên lá số , bởi vậy , khi luận đoán bất kì một cung nào , người ta cũng phối hợp với cung phúc đức để đưa ra những kết luận chính xác . phúc đức trong tử vi có 2 loại :

  _Phúc đức về tiền kiếp : là phúc đức do ông bà , cha , mẹ để lại và do chính hệ quả tiền kiếp của bạn mà hiện kiếp bạn được thừa hưởng hay gánh chịu . Tôi nói đây không phải là cung phúc của bạn xấu mà bởi một số các cung cường của bạn (mệnh , tài , thiên di , phu thê) bị vây bọc bởi nhiều hung , sát và hình tinh mà cung phúc đức và những cát tinh đóng tại những cung đó không đủ mạnh để hóa giải , nên bạn cần phải có thêm phúc đức thực tại kết hợp mới hóa giải được . Đây chính là " Đức năng thắng số " đó . hóa giải ở đây nghĩa là làm cho những năm bạn có hạn rất xấu thì được hóa giải làm cho bớt xấu đi rất nhiều . ví dụ đến năm hạn đến cung Phu thê mà cung đó xấu , đáng lý năm đó vợ chồng phải bỏ nhau hoặc chia lìa nhưng khi đã được hóa giải thì chỉ mang ý nghĩa là cãi cọ hoặc ly thân một thời gian mà thôi

  _ Phúc đức thực tại : là phúc đức do chính bản thân mình nỗ lực tích cóp lại từ trong ý nghĩ(tư tưởng) đến những công việc thiện hàng ngày của bạn . Tôi khuyên bạn nên hướng thiện không phải vì bạn là người xấu đâu bởi những người có chính tinh đắc địa thủ mệnh như bạn thì quyết họ không bao giờ là người xấu cả mà vì trong lá số của bạn có nhiều hung , sát tinh thủ , chiếu ở một số các cung cường như tôi đã nêu ở trên mà thôi .

  Bạn cũng hỏi tôi là liệu bạn có học được tử vi không thì tôi xin được trả lời bạn là : bất cứ ai yêu thích môn khoa hoc thần bí này đều học được hết , tôi xin bật mí với bạn là Chính tinh thủ mệnh của tôi cũng là THAM LANG đắc địa như bạn đó . chỉ cần bạn cố gắng , không ngại khó thì bạn sẽ học được và nếu bạn không chê kiến thức hạn chế của tôi so với bể học mênh mông thì tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn nếu việc này không cản trở công việc của bạn và thời gian bạn dành cho gia đình thì khi nào bạn cần , tôi sẽ lập một email mới liên hệ riêng với bạn để tiện trao đổi với bạn qua môn khoa học thần bí này

  1 person likes this

 6. Cháu tên Nguyễn Hoàng Ngọc Thúy. Sinh ngày 17/2/1978 (DL). Kính nhờ bác phân tích tên của cháu. Cám ơn bác nhiều!

  năm sinh HỎA (thượng thiên hỏa)

  họ Nuyễn : MỘC

  họ đệm (hoàng) : THỔ

  (Ngọc) : THỔ

  Tên : chưa xác định được ngũ hành Nhưng nếu họ đệm (THỔ)có sinh ra tên(KIM) Thì mối quan hệ về ngũ hành giữa bản mệnh và họ , họ đệm , và tên cũng không được tốt vì năm sinh (HỎA) khắc tên(KIM) mất rồi .

  kết luận : tên của cháu không được lợi cho lắm


 7. Xin bác xem giúp tên của cháu là: Nguyễn Hoài Hương, sinh ngày 6/11/1981. Cháu cảm ơn bác.

  Cháu muốn đổi tên đệm "Hoài", bác xem có tên đệm nào tốt và hợp với tên Hương, bác xem giúp cháu.

  Cảm ơn bác nhiều ạ !

  Cháu sinh năm 1981 có mệnh niên là Thạch Lựu mộc

  hành của tên cháu (hương) là Mộc

  hành của họ (nguyễn) cũng là mộc

  Xét theo ngũ hành thì Họ+tên+bản mệnh là bình hòa (không sinh cũng không khắc)

  Kết luận : tên này có thể châp nhận được

  Nếu cháu muốn thay họ đệm (hoài )bằng họ đệm khác thì theo chú nên lấy tên họ là nguyễn kiều hương thì tốt hơn bởi Kiều thuộc hành thủy sẽ sinh ra bản mệnh và họ , tên cho cháu (thủy sinh mộc) mà tên lại có ý nghia rõ rệt hơn . đây chỉ là gợi ý cua riêng chú , còn quyết định vẫn là ở cháu


 8. Cháu chào các bác, các cô và các chú trong diễn đàn. Cháu xin được mạn phép hỏi về cách tính năm kim lâu vì cháu có đọc được cách tính như sau nhưng không hiểu lắm: Lấy tuổi ta chia cho 9 nếu dư lần lượt 1,3,6,8 thì đó là các năm kim lâu theo thứ tự ảnh hưởng là: Kim lâu thân; thê; tử tức và lục súc.

  VD năm cháu 28 tuổi ta, thì đó là năm cháu bị kim lâu thân - không nên xây nhà hay cưới gả; nhưng điều cháu không hiểu ở đây tại sao lại chia cho 9 mà không phải là một số khác vì chỉ có tám cung Phi như Khôn, Đoài, Cấn, Chấn, Khảm, Tốn, Ly,Càn...Đó là đối với nam giới, còn nữ giới thì tuổi mà có đuôi là 1,3,6,8 thì đó là kim lâu. Cũng kiêng kị cưới gả.Tất nhiên theo Lạc việt thì nam xem năm, nữ nhìn theo ngày tháng để cưới xin đã mang cuộc sống hạnh phúc cho bao nhiêu cặp uyên ương, nhưng tính cục bộ địa phương chỗ cháu thì nặng nề kinh khủng, rất khó thuyết phục, cháu đã quả quyết chỉ ra những suy nghĩ lạc hậu vì cháu tin mọi người ở diễn đàn của bác Thiên sứ ( sắp là sư phụ của cháu nữa), thậm chí dẫn chứng những điều của chú haithienha dạy mà hình như toàn những người nghe như vịt nghe sấm. Nên cháu xin các cao nhân giúp cháu với để cháu có thể chứng minh cho mọi người ở nhà cháu tin, cháu xin được chỉ giáo ạ. Kính thư

  Theo quan điểm và suy luận của riêng tôi (có thể là không đúng) thì là thế này . vạn vật trong vũ trụ luôn luôn biến đổi ví như xuân qua thì phải sang hè , hết ngày thì đêm sẽ tới , âm , Dương khi đã đạt đến cực thịnh thì sẽ đến lúc suy vi , mà trước khi biến đổi từ dạng này sang dạng khác thì nó phải đạt đến mức cực thịnh hoặc cực suy tức là phải đạt đến con số cùng cực của nó mà con số 9 là con số cùng rồi , sau con số 9 thì lại trở về con số 0 rồi lại bắt đầu sang một giai đoạn mới . bởi vậy mà khi tính tuổi kim lâu , người ta phải chia cho 9 chứ không phải con số nào khác

 9. Kinh gui bac haithienha, bac thiensu cung cac bac ACE,

  Chau tha thiet kinh mong 2 bac va cac ACE giup chau tu van voi. :D

  Nho cac bac xem giup chau:

  Khi nao chau lap gia dinh?

  Ong xa chau tuoi gi?

  Chau co may con?

  Tinh duyen nam nay cua chau the nao?

  Chau va nguoi yeu co quay lai voi nhau khong va co tro thanh vo chong khong?

  Chau co quy nhan phu ho hay nguoi am theo pha hay khong?

  La so cua chau la:

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

  Tran trong cam on cac bac,

  Chào cháu thienthien , chú đã kiểm tra lá số của cháu nhưng thông tin cháu đưa ra có trường hợp không khớp với lá số cho lắm , đó là cung phụ mẫu của cháu , theo như thông tin của cháu thì bố mẹ sông với nhau rất hạnh phúc nhưng cung phụ mẫu của cháu thì lại phản ánh ngược lại ( bởi sao CỰ MÔN hãm địa đóng cung phụ mẫu thì bố mẹ không được hòa thuận , vì CỰ MÔN là cái miệng lại hãm địa mà giáp cung lại có ĐỊA KHÔNG,ĐỊA KIẾP , cung nhị hợp lại có LINH , HỎA , ĐIẾU KHÁCH thì theo lý , bố mẹ hay có lời qua tiếng lại) nên chú sợ rằng cháu nhớ nhầm giờ sinh chăng , Nhưng để cháu khỏi phải mong đợi lâu chú sẽ luận giải đung theo lá số mà cháu đưa ra :

  Tính tình quảng đại , mau mắn vui vẻ , dễ hòa đồng , thông minh , có đầu óc kinh doanh và khéo tay trong các công việc thủ công , có tính ghen hơn người một chút , có sẹo ở lưng ,răng không được tốt , có cá tính riêng , con người cháu luôn đặt ra một chuẩn mực nhất định , nếu có ai phạm vào những chuẩn mực đó thì cháu sẽ rất bực mình và khó bỏ qua

  chú ví dụ cho cháu hiểu ( đây chỉ là ví dụ thôi nha ) ví dụ như cháu rất yêu bạn trai của mình , nhưng khi cháu phat hiện ra bạn trai cháu có biểu hiện không chung thủy thì điều này sẽ luôn ám ảnh cháu mà khó bỏ qua cho người ấy . cung huynh đệ và cung tật ách thì khớp với thông tin cháu đưa ra nên chú không bàn luận đến nữa . cung phúc đức có TƯỚNG QUÂN , BẠCH HỔ , TẤU THƯ (nghĩa là hổ đội hòm sắc) cho biết trong dòng họ đã có người làm nên . Cung điền trạch tốt , giữ được gia sản không bị hao hụt . cung quan lộc tốt nhưng hay phải thay đổi công việc hoặc chỗ làm.

  trong tử vi không xem được tuổi cho người hôn phối trong tương lai được đâu

  cháu chỉ có cùng lắm là 2 con trở về thôi

  Tình duyên của cháu trong năm nay không mấy gì suôn sẻ đâu

  Nhiều khả năng cháu và người yêu sẽ quay lai với nhau và sẽ cưới vào năm cháu 31 hoặc 32 tuổi

  cháu có quý nhân phù trợ nhưng không có chuyện người âm theo phá đâu


 10. xin nho cac chu trong ban tu van giup chau tuoi sinh con, chong chau sinh nam 1977, chau sinh nam 1984. Vay chau co the sinh nam nao cho thuan ca hai vo chong

  chau xin cam on cac chu

  Chồng sinh 1977 , đinh Tỵ mệnh Thổ , Vợ sinh 1984 , Giáp tý mệnh kim , mệnh chồng sinh cho mệnh Vợ , nếu sinh con mệnh Thủy tuy được mệnh của mẹ sinh trợ nhưng lại bị cha khắc , nếu sinh con mệnh hỏa thì mệnh con sinh cho mệnh cha nhưng lại khắc mệnh mẹ , nếu con mệnh mộc thì càng xấu nữa(vì mệnh mẹ khắc mệnh con , mệnh con lại khắc mệnh cha) tôt nhất nên sinh con vào năm 2015 , ất Mùi sa trung kim sẽ được mệnh cha là Sa trung thổ sinh trợ mà lại không bị khắc với mệnh mẹ

 11. Xin hỏi bác VIETHA, làm sao mình có thể nói "lúc chết không nhìn được mặt con"?

  cung ách của cháu có 2 sao LIÊM TRINH và THẤT SÁT đóng cung Sửu , sách có câu phú cho 2 sao này như sau :

  " ai người thượng lộ mai thi

  vì sao LIÊM , SÁT đồng quy sửu mùi

  ai người trận địa thây vùi

  vì sao KÌNH , SÁT đứng ngồi ngọ cung"

  giải thích cho cháu hiểu : "mai thi" nghĩa là mai táng thi thể , "thượng lộ mai thi" nghĩa là nghĩa là mai táng thi thể ngoài đường"thượng lộ" là đang đi trên đường

  Nhưng cháu yên tâm , đây không phải là trường hợp của cháu đâu , vì trường hợp này chỉ xảy ra khi 2 sao này đóng cung thiên di mà thôi , còn lá số của cháu thì chúng nó đóng cung tật ách cơ mà


 12. tuấn dương thấy cung tài của bạn này có bộ sao tang mã khốc hư +đại hao tại dẫn như vậy là người này hay làm việc độc lập ,ít người trợ giúp

  hữu bật đóng ở cung này có thể là nỗ lực của bản thân chứ ko được nhờ người khác

  nhìn sang cung nô bộc thấy có cự môn gặp tuần ,lại gặp thái dương tại tị xung chiếu về .

  hồng loan thì gặp phi liêm ,khác gì hoa chưa kịp nở đã vội tàn ,tam hợp ngộ thiên đồng

  như vậy người này ít bạn bè ,còn đồng nghiêp thì hay dèm pha điều tiếng ,đến rồi lại đi ko giữ được

  vài lời luận bàn

  khi luận đoán bất kì một cung nào , trước hết bạn phải nhìn xem cung đó và những cung xung , hợp có những sao nào kết hợp thành bộ không . khi các sao đó đứng đơn phương rải rác không thành bộ thì mang ý nghĩa khác , nhưng khi chúng đủ bộ thì lại khác hoàn toàn ví dụ như cung tài bạch của Thanh thì mã+khôc +khách đã đủ yếu tố kết hợp thành bộ rồi (mã ngộ khốc+khách là bộ OAI VỆ đó , thử hỏi bạn đi đâu một mình mà không có ngựa , xe, không có khách cùng ngồi , không kèn , không trống thì có OAI VỆ được không? đàng này MÃ là có ngựa để cưỡi , khốc là kèn , trống , tiền hô hậu ủng , khách là có người đi cùng cho thêm phần long trọng) . hưu bật ở đây càng tăng thêm ý nghĩa đó , còn song hao ở đây ví như dòng nước thủy triều lúc lên lúc xuống , nó biểu tượng cho sự đi đi , lại lại liên tục như thủy triều vậy . Bạn nên nhớ Tả phù và hữu bật là 2 sao bàng tinh , nếu trong cung đó mà nhiều sao xấu thì nó sẽ vào hùa với nhưng sao xấu đó mà gây thêm tác họa , ngược lại , nếu cung đó nhiều sao tốt , nhất là những sao kết thành bộ thì nó lại bổ xung thêm ý nghĩa cho những bộ sao tốt đó , mà nguyên tắc trong thuật giải đoán tử vi thì quan trọng nhất là bản cung(cung cần xem) rồi sau đó mới nhìn đến những cung xung , hợp. giờ thì bạn hiểu rồi chứ?

 13. t

  Xin nhờ các thầy tư vấn, tôi tên là Huỳnh Văn A, Nam , sinh ngày 13/5/1968 DL lúc 1h09’.

  Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

  Thông tin thêm:

  - Tôi là con trưởng trong gia đình, bên dưới tôi còn 3 em trai và 1 em gái

  - Tóc tôi xoăn. Người to ngang, thấp, mập.

  - Năm 1992, tôi lấy bằng tốt nghiệp đại học

  - Tháng 1/2000 DL tối lấy vợ,

  - Hiện có 02 con. Tháng 11/ 2000 DL có con trai đầu lòng. Năm 2002, có con gái.

  - Tôi đã từng bị đi tù.

  Tôi thấy đời mình quá nhiều lận đận. Hiện tôi đang thất nghiệp. Tôi không biết mình nên làm nghề gì, trong lãnh vực nào cho thích hợp; nghĩa là tôi đang mất phương hướng.

  Tôi hy vọng qua Tử Vi, tôi sẽ tìm được hướng đi cho mình. Mong quý cao nhân giúp đỡ cho.

  Trân trọng.

  Tiểu Âm Dương. chào bạn , trước hết tôi xin được thành thật chia sẻ với bạn vì nhưng biến cố bạn đã trải qua trong cuọc sống . sau khi kiểm tra lá số cúa bạn , tôi khẳng định chắc chắn 100% đây là lá số của ban rồi . bởi 2 sao Thái Âm (mẹ) và Thái Dương(cha) đều lạc hãm , duy thái âm(mẹ) được TUẦN phục hồi được ánh sáng nên cha đã qua đời trước mẹ . thứ 2 là cuộc đời của bạn gặp nhiều trắc trở bởi cung mệnh , bạn có nhiều hung , sát tinh và bại tinh thủ chiếu (không , kiếp , đà , hình , tang , hổ , khốc , phù , phủ) trong khi đó cung thiên di , xung chiếu với mệnh có VŨ KHÚC (sao tài tinh) thì luôn luôn có hung tinh hãm địa(ĐỊA KHÔNG) đi kèm . Sách có câu :

  "Quan cung tối hỷ đào hồng

  thiên di tối kỵ KIẾP , KHÔNG lâm vào "

  Cung tài bạch thì luôn luôn ẩn chứa bộ sao tù tinh (hình , phù , phủ , kình , đà ,hổ) kết hợp với hung tinh (ĐỊA KIẾP) + TRIỆT gây tác họa , Sao TRIỆT đóng ở cung tài thì khuyên bạn không nên mạo hiểm trong làm ăn vì dù có cố gắng đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là con số không mà thôi bởi câu :

  " TRIỆT TUẦN lâm đến Phúc,tài

  uổng lòng nhọc phí công ai giữ tiền"

  Bạn còn phải chịu một bất hạnh nữa bởi cung phu thê có TỬ VI , THIÊN PHỦ gặp sao TUẦN mà sao THIÊN PHỦ sợ nhất sao TUẦN KHÔNG ( THIÊN PHỦ là cái kho , gặp sao TUẦN tức là kho rỗng) . còn TỬ VI mà gặp TUẦN thì khác gì Đế tinh gặp cướp (Vua gặp giặc). cho thấy sau này , bạn sẽ phải 2 đời chồng vợ đó , hạn mà đến cung này thì bạn sẽ bị phá sản .

  Sau đây là những lời khuyên dành cho bạn:

  bạn có sao THAM LANG thủ mệnh , sao này chủ về việc buôn bán , kinh doanh , mở của hàng , của hiệu (dù bạn có làm công chức nhà nước thì cũng liên quan đến việc kinh doanh buôn bán , ví dụ như làm ở phòng kinh doanh , giao dịch , tín dụng ...), lại chủ về người khéo tay trong những công việc thủ công , nhưng bất kể làm gì thì bạn cũng không được dính dáng đến MẠO HIỂM (bạn hãy hiểu câu MẠO HIỂM theo nghĩa bóng) và luôn luôn cẩn trọng trong quan hệ bạn bè bởi cung bạn bè xấu lắm , nó cũng là tác nhân đẩy bạn vào vòng lao lý đó . nhưng bạn cũng đừng bi quan bởi sao THAM LANG là bắc đẩu tinh , nó sẽ tốt đẹp vào nửa đời về sau và càng về sau cang đẹp đẽ . năm nay tiếu hạn nhập cung bản mệnh tại tứ mộ , nên bạn sẽ làm được chút it tiền tài nhưng cẩn thận đó vì năm nay nhiều tù tinh và hung tinh rình rập . ban cố gắng chịu đưng thêm vài năm nữa , chĩ cần trong công việc , và cuộc sống bạn làm ăn chính đáng , hướng thiện để tích lũy phúc đức thục tại cho bản thân thì bọn hung sat tinh và tù tinh kia không làm gì nổi bạn đâu . chúc bạn cam đảm chấp nhận và đối đầu với thực tại để đón nhận một tương lai tôt đẹp sau này . Còn bạn muốn học tử vi cũng tốt nhưng sao THAM LANG thì học để mà biết thôi chứ không thể theo nghiệp tử vi mà kiếm tiền được đâu .

  THÂN ÁI

  2 people like this

 14. Để luận tuổi được chính xác cần phải hội đủ những yếu tố sau :

  1_Can của tuổi ( như Giáp , Ất , Bính , Đinh ...) ví dụ người có Can là Giáp sẽ hợp với người có Can là Kỷ mà xung vói người có Can là Canh .

  2_chi của tuổi ( như Tí , Sứu , Dần , Mão .....) ví dụ người có chi là Tý thì hợp người có Chi là thân mà xung với người có chi là Ngọ.

  3_mệnh cung ( như : Càn , Khảm ,Cấn , Chấn...) ví dụ người có mệnh cung là Càn (kim)thì hợp với người co mệnh cung là Cấn (thổ) mà không hợp với người có mệnh cung là Tốn(mộc)

  4_Mệnh niên ( theo ngũ hành : ví dụ người sinh năm 1982 có mệnh niên là Đại hải thủy thì hợp với người sinh năm 1980 vì có mệnh niên là thạch lựu Mộc

  5_Mệnh can ( theo ngũ hành sinh , khắc : Kim , Mộc , Thủy , Hỏa , Thổ)

  Lưu ý : khi luận những đôi vợ chồng bằng tuổi nhau thì đều có mệnh niên giống nhau nhưng cũng có trường hợp tốt xấu khác nhau chứ bạn đừng hiểu lầm câu " bằng tuổi nằm duỗi mà ăn " đâu nhé . Ví dụ vợ chồng cùng sinh năm 2000 Đều có mệnh niên là Bạch lạp kim thì không sao nhưng nếu vợ chồng mà sinh cùng năm 1992 Đều là kiếm phong kim thì lại không tốt rồi vì (lưỡng kim , kim khuyết đó)

  Sau khi tổng hợp đầy đủ 5 trường hợp trên , bạn hãy đưa ra kêt luận cho các trường hợp đó như sau :

  _vợ chồng hợp nhau cả 5(điều này khó xảy ra) thì vô cùng tốt đẹp

  _4 hợp 1 khắc _ rất tốt

  _3 hợp 2 khắc _tôt hoặc một hợp mà không có khắc cũng tôt

  _2 hợp 2 khắc hoặc không hợp không khắc _ trung bình

  _2 hợp 3 khắc _ dưới trung bình

  _1 hợp 4 khắc _ xấu

  Đây chỉ đưa ra cách luận tuổi để mọi người cùng tham khảo chứ không khuyến khích các bạn áp dụng trong hôn nhân đâu nha , vì không có lý do gì khi các bạn yêu nhau mà phải chia tay chỉ vì chuyện tuổi tác cả
  1 person likes this

 15. Để luận tuổi được chính xác cần phải hội đủ những yếu tố sau :

  1_Can của tuổi ( như Giáp , Ất , Bính , Đinh ...) ví dụ người có Can là Giáp sẽ hợp với người có Can là Kỷ mà xung vói người có Can là Canh .

  2_chi của tuổi ( như Tí , Sứu , Dần , Mão .....) ví dụ người có chi là Tý thì hợp người có Chi là thân mà xung với người có chi là Ngọ.

  3_mệnh cung ( như : Càn , Khảm ,Cấn , Chấn...) ví dụ người có mệnh cung là Càn (kim)thì hợp với người co mệnh cung là Cấn (thổ) mà không hợp với người có mệnh cung là Tốn(mộc)

  4_Mệnh niên ( theo ngũ hành : ví dụ người sinh năm 1982 có mệnh niên là Đại hải thủy thì hợp với người sinh năm 1980 vì có mệnh niên là thạch lựu Mộc

  5_Mệnh can ( theo ngũ hành sinh , khắc : Kim , Mộc , Thủy , Hỏa , Thổ)

  Lưu ý : khi luận những đôi vợ chồng bằng tuổi nhau thì đều có mệnh niên giống nhau nhưng cũng có trường hợp tốt xấu khác nhau chứ bạn đừng hiểu lầm câu " bằng tuổi nằm duỗi mà ăn " đâu nhé . Ví dụ vợ chồng cùng sinh năm 2000 Đều có mệnh niên là Bạch lạp kim thì không sao nhưng nếu vợ chồng mà sinh cùng năm 1992 Đều là kiếm phong kim thì lại không tốt rồi vì (lưỡng kim , kim khuyết đó)

  Sau khi tổng hợp đầy đủ 5 trường hợp trên , bạn hãy đưa ra kêt luận cho các trường hợp đó như sau :

  _vợ chồng hợp nhau cả 5(điều này khó xảy ra) thì vô cùng tốt đẹp

  _4 hợp 1 khắc _ rất tốt

  _3 hợp 2 khắc _tôt hoặc một hợp mà không có khắc cũng tôt

  _2 hợp 2 khắc hoặc không hợp không khắc _ trung bình

  _2 hợp 3 khắc _ dưới trung bình

  _1 hợp 4 khắc _ xấu

  1 person likes this

 16. người này tính tình nóng nảy nhưng bộc trực thẳng thắn , có khả năng xét đoán tinh vi và chính xác , ngay thẳng đoan chính , chí công vô tư

  hạn năm nay nhập mệnh có hung tinh đắc địa độc thủ (hung trấn cát phù) , Nhật Nguyệt chiếu hư vô (tuy nhiên Nhật hãm , Nguyệt hãm tuy được tuần làm cho sáng lại nhưng lai bị Hóa kỵ nên tuy có cách Nhật Nguyệt chiếu hư vô nhưng cũng không được hưởng nhiều ánh sáng của nhật nguyệt . dù sao năm nay cũng không xấu đâu vì tuy Thái Tuế nhập hạn nhưng cung hạn tương sinh cho bản mệnh , lại có hung tinh đắc địa độc thủ . khả năng tháng 7 sẽ xin được việc làm . công việc tốt , tài lộc dồi dào

  đính chính , đây không phải cach hung tinh độc thủ , tại tôi nhầm không nhìn ra sao Đà La , thành thật xin lỗi


 17. Kính gửi các anh chị trong diễn đàn. Em là thành viên mới của diễn đàn và rất mong các anh chị giúp đỡ. Từ đầu năm 2010, em bị thất nghiệp vì dự án em tham gia hết thời hạn. Từ đó đến nay em đã nộp đơn và phỏng vấn nhiều nơi nhưng chưa được. Nhờ các anh chị xem giúp hộ em:

  - Tháng mấy em sẽ xin được việc?

  - Công việc sắp tới có tốt không?

  - Nếu không xin được việc, em định mở quán cà phê không biết có làm được ko?

  Rất mong các anh chị giúp cho.

  http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

  người này tính tình nóng nảy nhưng bộc trực thẳng thắn , có khả năng xét đoán tinh vi và chính xác , ngay thẳng đoan chính , chí công vô tư

  hạn năm nay nhập mệnh có hung tinh đắc địa độc thủ (hung trấn cát phù) , Nhật Nguyệt chiếu hư vô (tuy nhiên Nhật hãm , Nguyệt hãm tuy được tuần làm cho sáng lại nhưng lai bị Hóa kỵ nên tuy có cách Nhật Nguyệt chiếu hư vô nhưng cũng không được hưởng nhiều ánh sáng của nhật nguyệt . dù sao năm nay cũng không xấu đâu vì tuy Thái Tuế nhập hạn nhưng cung hạn tương sinh cho bản mệnh , lại có hung tinh đắc địa độc thủ . khả năng tháng 7 sẽ xin được việc làm . công việc tốt , tài lộc dồi dào


 18. Các bác cho cháu hỏi, nếu 1 đứa trẻ không sinh ra ở vn (sinh tại Mỹ, Úc, pháp .v..v..v) thì khi lấy lá số tử vi giờ là giờ địa phương hay phải đổi sang giờ việt nam lúc đó dựa vào múi giờ ạ ?

  Cháu cám ơn các bác nhiều

  Văn hóa cổ phương đông thì bất cứ môn nào cũng dựa trên cơ sở Âm Dương và Ngũ Hành làm trọng , nếu cháu ở nước ngoài mà cứ khiên cưỡng lấy giờ sinh theo giờ trung quốc hay giờ việt nam là không ổn rồi , vì có những nước có múi giờ lệch hẳn với việt nam ta hàng 12h thì 12h trưa bên đó ( ban ngày) bằng 12h đêm ở việt nam , nếu lấy theo giờ Việt Nam thì mất đi yếu tố Âm Dương (ngày và đêm) rồi . bởi vậy , khi sinh ra ở đâu thì phải lấy giờ ở đó mới hợp lẽ Âm Dương và lá số mới đúng nha cháu

 19. Theo chú thì nên đặt tên cho bé là :Hà Minh Chi , vì Hà là tượng của một dòng sông ( theo ngũ hành thì thuộc hành thủy ) Minh là ánh sáng , còn có nghĩa là thông minh , Chi là một loại cây cỏ quý hiếm (theo ngũ hành thì thuộc hành Mộc) , như vậy tên (Chi) và họ(Hà) tương sinh với nhau (Thủy sinh Mộc) . Như vậy tên Hà Minh Chi vừa được về mặt Âm Dương (Hà là Âm ;Minh là Dương) tượng trưng cho 2 khí của trời Đất (cũng là của Cha , Mẹ) mà tên và họ lại tương sinh với nhau , ý nghĩa của tên này là :một loại cây phát sáng dưới nước .

  gợi ý thêm cho các cháu một cái tên nữa : Hà Quế Chi . ý nghĩa là Cành quế thơm và quý

  Đây là hiểu biêt chủ quan của riêng chú , bể học mênh mông không tránh khỏi hạn chế , cẩn thận , cháu nên tham khảo thêm các bậc cao thủ khác nữa nhé
  1 person likes this

 20. Hai vợ chồng cháu bằng tuổi nhau.

  Chồng: Hà Dũng sinh 14/12/1983 giờ sinh 23h.

  Vợ: Trần Thị Thuý sinh 24/08/1983 giờ sinh 5h.

  Hai vợ chồng cháu rất hạnh phúc vì mới sinh con gái đầu lòng, nhưng đắn đo mãi mà chưa đặt được tên cho cháu mặc dù đã tham khảo rất nhiều trên mạng và nhờ người thân. Rất mong bác giúp đặt tên cho con gái cháu một tên gọi sao cho phù hợp với cháu.

  Vợ chồng cháu cũng định đặt cho con tên như sau mong bác xem giúp, nếu không được nhờ bác tư vấn cho tên khác sao cho phù hợp.

  1. Hà Minh Chi

  2. Hà Thảo Chi

  3. Hà Thanh Hương.

  4. Hà Thanh Vân.

  Vợ chồng cháu cảm ơn bác nhiều.

  Địa chỉ email của chúng cháu là: hadungqn@gmail.com

  Theo chú thì nên đặt tên cho bé là :Hà Minh Chi , vì Hà là tượng của một dòng sông ( theo ngũ hành thì thuộc hành thủy ) Minh là ánh sáng , còn có nghĩa là thông minh , Chi là một loại cây cỏ quý hiếm (theo ngũ hành thì thuộc hành Mộc) , như vậy tên (Chi) và họ(Hà) tương sinh với nhau (Thủy sinh Mộc) . Như vậy tên Hà Minh Chi vừa được về mặt Âm Dương (Hà là Âm ;Minh là Dương) tượng trưng cho 2 khí của trời Đất (cũng là của Cha , Mẹ) mà tên và họ lại tương sinh với nhau , ý nghĩa của tên này là :một loại cây phát sáng dưới nước .

  gợi ý thêm cho các cháu một cái tên nữa : Hà Quế Chi . ý nghĩa là Cành quế thơm và quý


 21. Trước hết cháu xin được chúc các bác, các cô chú, anh chị sức khỏe dồi dào, cuộc sống bình an hạnh phúc và tiếp tục có nhiều những đóng góp, chia sẻ hữu ích cho diễn đàn của chúng ta!

  Đã nhiều lần cháu định lập lá số gửi lên điễn đàn mong nhờ các cao nhân xem giúp nhưng rồi cứ mãi đến hôm nay mới thực hiện được.

  Cháu đang đứng trước việc phải ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời, có những sự việc sẽ là những bước ngoặt rất lớn lao đối với cháu. Việc phải lựa chọn thật là khó khăn quá.

  Bản thân cháu thời gian vừa qua cũng cảm thấy mình trượt dài trên những sai lầm, những quyết định vội vã. Tình trạng này có lẽ là bắt đầu từ những tháng đầu của năm 2007 và kéo dài cho đến tận bây giờ, cháu luôn gặp phải những trắc trở, dường như có 1 lực cản vô hình nào đó, cháu không lý giải được nhưng có những điều tưởng chừng đã chắc chắn mà rồi lại đổ vỡ vào phút cuối. Tuy rằng không nản lòng, không chịu đầu hàng trước những thất bại, nhưng cháu cảm thấy rất mệt mỏi và nhận ra mình đã rơi vào tình trạng trầm cảm mất rồi.

  Cháu hay bị vướng vào những chuyện thị phi, bị người khác đặt điều, dù rằng luôn luôn cố gắng để không bị cuốn vào những va chạm kiểu như thế. Điều này lại càng khó tránh khỏi vì công việc của cháu trong 1 môi trường đặc thù chỉ toàn có nữ, dù mình khéo hay không khéo, làm tốt hay không làm tốt thì vẫn luôn có những sơ hở để người khác có thể mang ra bàn tán.

  Cháu sợ phải sống cuộc sống như hiện nay. Và cháu đang thực sự muốn thay đổi, cháu nghĩ mình cần phải thay đổi.

  Cháu xin được post lá số tử vi của mình lên diễn đàn, rất mong các cao nhân quan tâm lý giải về lá số của cháu; giúp cháu có được những thông tin, định hướng cần thiết để thêm phần tự tin trong việc ra những quyết định nhằm thay đổi tình trạng hiện nay.

  Cháu đặc biệt kính mong bác Haithienha quan tâm và cho cháu biết rõ về những vận hạn trong năm Canh dần này; ở những thời điểm nào thì cháu sẽ có thể gặp phải những tai ương để mà phòng tránh và thời điểm nào thì nên ra những quyết định về công việc làm ăn hay học hành phấn đấu.

  Đây là lá số tử vi của cháu ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

  (Cháu sinh ra lúc 18h10 phút ngày 10 tháng 12 năm 1983 dương lịch ạ)

  1, Đầu tiên cháu rất muốn hỏi cho người thân trong gia đình, cho cha mẹ và em gái cháu.

  - Cha mẹ cháu kết hôn muộn và cũng không hợp tuổi, cha cháu tuổi Bính Tuất, mẹ tuổi Nhâm Thìn. Hiện nay cha mẹ cháu cũng đã lớn tuổi, sức khỏe cũng không được tốt lại bị huyết áp cao, bệnh về thận và xương khớp. Xin các bác hãy cho cháu biết về cung Phụ Mẫu của cháu, về tình hình của cha mẹ cháu trong năm nay với ạ.

  - Cháu có em gái nhỏ hơn 3 tuổi, hiện đang đi học và sẽ ra trường cuối năm nay. Lúc nào cháu lúc nào cũng mong những điều tốt đẹp dành cho em ấy, nếu như cuộc sống có những gian truân gì thì thà rằng cứ để cho cháu chịu tất cả để cho đường đi của em cháu được nhẹ nhàng hơn. Mong các bác coi giúp cháu xem tình hình học hành, thi cử và công việc của em cháu năm nay ra sao ạ.

  2, Cháu có ý định thay đổi công việc từ cuối năm ngoái và cũng đang có những động thái chuẩn bị cho việc thực hiện ý định này. Mong các cao nhân xem giúp cháu xem có thể thay đổi công việc không ạ và nếu vậy thì vào thời điểm nào là thích hợp nhất?

  Thực ra cháu đã có ý định nghỉ việc ở cơ quan hiện nay trong tháng 3 âm lịch tới này, cháu cũng đang có sự ràng buộc tài chính với cơ quan nhưng cháu sẽ chủ động giải quyết trước khi đi khỏi đây.

  Việc cháu xin thôi việc có gặp phải những giằng dai, trở ngại gì không ạ (công việc cháu đang làm chưa có người thay thế được ạ). Và khi nghỉ việc rồi thì cháu có thể dễ dàng có được công việc mới tốt hơn không ạ, nếu được thì cháu sẽ bắt đầu cái mới đấy vào thời gian nào ạ?

  Cháu tham gia đầu tư trong lĩnh vực tài chính trong năm nay thì khả năng thành công là như thế nào ạ?

  3, Cháu hiện giờ vẫn đang theo đuổi việc học hành tiếp lên nữa. Suốt thời gian qua cháu theo đuổi việc phấn đấu ra nước ngoài học nhưng lại không chuyên tâm ôn tập được, việc thi cử cũng gặp nhiều trục trặc, có những khi rất vững tin vào khả năng của mình rồi song lại vẫn chưa thể thành công. Cháu rất băn khoăn về vấn đề này, việc học tiếp lên nữa là chuyện đương nhiên nhưng giờ đây cháu cần phải nhìn vào cái thực tế nhất đề mà quyết định; cháu không muốn để mất thời gian và lỡ mất các cơ hội phấn đấu nữa. Xin các cao nhân chỉ cho cháu rõ cháu có khả năng xuất ngoại du học không ạ? Và nếu có sớm nhất là khi nào? Nếu cháu chọn khóa học trong nước thì việc thi cử vào tháng 8, tháng 9 dương lịch năm nay có đạt được kết quả như mong muốn không ạ?

  4, Cháu muốn hỏi nữa là về vấn đề tình duyên.

  Thực ra đến tuổi này rồi cũng là lúc nên nghĩ đến 1 sự ổn định, suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống gia đình sau này.

  Bản thân cháu cũng nhận ra mình sẽ phù hợp là con người của gia đình; cũng mong muốn được yên bề gia thất, an tâm vun vén cho gia đình rồi phấn đấu cho sự nghiệp. Nhưng có vẻ chuyện tình duyên của cháu nhiều trắc trở quá.

  Cháu chia tay bạn trai đầu tiên vào giữa năm 2007 rồi từ đấy đến nay cứ giằng dai không dứt khoát được. Đến bây giờ người bạn trai cũ hiện đang đi học ở xa vẫn thỉnh thoảng tìm cách liên lạc với cháu. Cháu biết bạn cháu ở bên đấy cũng đã từng có bạn gái khác rồi và nếu có quay trở lại thì mọi việc cũng sẽ chẳng đi đến đâu vì mâu thuẫn trước đây của 2 bên gia đình không thể dàn xếp được.

  Cháu có gặp 1 người thứ hai vào thời điểm giữa năm ngoái nhưng mọi chuyện cũng nhanh chóng kết thúc khi chưa đâu vào đâu.

  Hiện tại cháu cũng thấy mình có tình cảm với 1 người bạn thân, nhưng cháu sợ vì cái tình cảm nảy sinh này mà đánh mất tình bạn của tụi cháu nên cũng dằn lòng mình lại để mọi thứ qua đi.

  Cháu rất băn khoăn về chuyện lập gia đình của mình quá. Cháu cũng muốn biết đến khi nào thì cháu có thể yên bề gia thất, gặp được người sẽ lấy làm chồng, có được mái ấm nho nhỏ cho riêng mình. Người chồng tương lai của cháu sau này sẽ thế nào, cuộc sống rồi việc làm ăn, sự nghiệp của 2 vợ chồng sẽ ra sao, con cái thế nào? Mong các cao nhân giúp cháu đoán giải vấn đề này với ạ!

  Được viết ra đây những trăn trở của mình cháu cũng cảm thấy với đi được phần nào. Thiết nghĩ những điều cháu viết ra cũng giống như phần lớn những nỗi băn khoăn của các thành viên tìm đến với diễn đàn. Ai cũng mong muốn có được cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, mưu cầu những điều tốt lành không chỉ cho mình mà còn cho gia đình, những người thân yêu của mình. Thế nên đoán nhận về tương lai để từ đó có được những định hướng giúp mỗi người vững tin theo đuổi con đường mình đã chọn hay phòng tránh, giảm thiểu những rủi ro trong cuộc sống thật là điều có ý nghĩa vô cùng to lớn. Một lần nữa cháu xin chân thành cảm ơn việc làm đầy ý nghĩa của các cao nhân, các bác, các cô chú, anh chị đã dùng kiến thức, sự hiểu biết và tâm huyết của mình mang đến nhiều lời khuyên trên diễn đàn; giúp cho mọi người giải tỏa được rất nhiều những áp lực nặng nề trong cuộc sống, bớt đi những âu lo và hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Cháu cũng xin chân thành cảm ơn các cao nhân đã quan tâm đến chủ đề của cháu. Cháu rất mong sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ để có thể định cho mình một lối đi đúng nhất.

  Chào cháu , trước hết chú xin chia sẻ với cháu vì những nỗi buồn mà chau gặp phải trong cuộc sống , và sau đây là những hiểu biết của chú khi xem lá số của cháu :

  Cháu là người thông minh , tháo vát trong mọi công việc , bất cứ làm việc gì , ở đâu cháu cũng hơn nhiều người (về quyền hành), luôn phấn đấu , không chịu thua kém ai . mệnh cung của cháu rất tốt nhưng thiên di và cung bạn bè thì không tốt . tất cả những việc như chú đã nói trên đều là tác nhân gây cho cháu mọi buồn phiền . năm 2007 hạn nhập cung phu thê tưởng chừng sẽ lập gia đình nhưng vì gặp phải 2 sao TUẦN KHÔNG và TRIỆT KHÔNG mà không thành , đến năm 2008 thì có ĐÀO HOA chủ về việc tình duyên nhưng lại gặp phải sao LỘC TỒN và TUẦN , TRIỆT làm lỡ làng cho cháu . năm 2008 là năm cháu gặp phải nhiều tai hoa. nhất (may mà đã qua rồi) không những cháu gặp phải chuyện éo le về tình duyên mà còn tổn thất rất lớn về tiền của , xui sẻo về mọi mặt . năm nay cháu cũng nên đề phong mât của và sức khỏe của cháu và bố mẹ , gia đình sẽ có chuyện buồn . nếu muốn xuất ngoại cũng rất khó trong năm nay mà phải sang năm thì cơ hội xuất ngoại mới nhiều hơn .

  Chú có vài lời khuyên cháu . bởi cung phu the của cháu có TUẦN TRIỆT thì cháu nên muộn lập gia đình mới tránh được chuyện buồn về gia đạo (ngoài 30 tuổi), vả lại , chuyện vợ chồng là duyên số thì cháu cũng không nên tự gò ép mình cho nặng lòng

  còn vài năm nữa không được tốt cho lắm nhưng chú hy vọng cháu hãy dũng cảm đương đầu với thực tại mà đừng bao giờ nản lòng nhụt chí . ngoài 30 tuổi trở đi , tương lai của cháu sẽ sán lạn hơn rất nhiều . Chúc cháu luôn yêu đời và đừng bao giờ làm tắt đi niềm tin trong cuộc sống


 22. Con xin hỏi thêm một số vấn đề như sau:

  1.Con đã lập gia đình vào ngày 10/10/2005, vợ con sinh năm Tân Dậu(1981) hơn con 1 tuổi, tụi con có một cháu trai sinh năm Đinh Hợi(4h53' ngày 21/06/2007 ÂL). Nhưng hiện tại hôn nhân đang đứng trên bờ tan vỡ(một chân đã xuống), con thấy hai tụi con rất không hợp nhau, làm gì cũng không thành, nợ nần nhiều, nhưng hễ xa nhau thì mọi chuyện có vẻ ổn hơn ==> cho con xin hỏi tuổi này với con như thế nào ạ?

  2. Với lá số như trên con nên theo đuổi nghề nghiệp công việc gì thì tốt ạ?(con có khả năng giao tiếp, thuyết trình, tiếp xúc nhiều đối tượng khác nhau, có khả năng nói trước đám đông, con đang chuẩn bị học ngành Quản trị kinh doanh).

  3. Công việc kinh doanh của con đang gần hoàn tất, chỉ chờ hoàn thiện xong một vài vấn đề nữa là con khai trương quán, nếu như bác nói năm nay con làm ăn thua lỗ, khó khăn, vậy con xin hỏi con muốn nhờ người khác đứng tên làm chủ giùm có được không ạ? con có bạn SN Mậu Ngọ-1978 và Tân Dậu-1981 thì tuổi nào đứng tên giùm được ạ?

  Cửa hàng con thuê quay về hướng Đông Bắc, con muốn lập bàn thờ Thần Tài thì nên xoay về hướng nào cho tốt ạ?

  Con cảm ơn rất nhiều ạ!

  cháu có số đào hoa , sang năm cẩn thận không thì có con dị bào đó (con cùng cha khác mẹ ) , hiện tại cháu đang trong đại hạn 10 năm xấu(từ 23 đến 32 tuổi) , hao tiền tốn của , khẩu thiệt , năm nay có sự thay đổi về chỗ ở hoặc chỗ làm , nhưng hao hụt nhiều về kinh tế , nên ít chơi bời nhậu nhẹt đi , cứ đi với bạn (nhất là bạn gái)là lại tiêu tiền như "đổ dế" là sao? trong vòng đại hạn từ 23 đến 32 tuổi không làm ăn được gì đâu , nhờ người khác đứng tên cung vậy thôi , từ 33 tuổi trở đi mới được xứng ý toại lòng , sẽ được thừa hưởng nhà cửa , đất đai của cô , dì , chú bác hoac cha mẹ để lại . lá số của chau thì không nên theo đuổi công danh làm gì , nên theo về đường doanh thương buôn bán hoặc kinh doanh , mở cửa hàng của hiệu là hợp nhất . cháu tuổi Nhâm tuất mà cửa hàng quay về hướng đông bắc là không ổn rồi (đó là hướng Họa Hại với tuổi của cháu đó) , chú cho cháu 2 hướng tốt với tuổi của cháu nè :

  _hướng chính đông (được sinh khí)

  _hướng chính nam (được phục vị)

  thờ thần tài cũng phải theo 2 hướng đó

  Cháu có mệnh cung là Ly _đông tứ mệnh (thuộc từ trường phía đông)

  vợ cháu mệnh cung là Cấn_Tây tứ mệnh (thuộc từ trường phía tây ) thì 2 người khác nhau về quan điểm là đúng rồi Nhưng nếu cháu mà bỏ vợ thì kinh tế sẽ xa xút hơn rât nhiều đó bởi tuy mệnh cung 2 người có khắc nhau nhưng mệnh niên và nhất là mệnh Can thì vợ cháu lại sinh trợ cho cháu rất nhiều đó

  Chú khuyên cháu còn nước còn tát cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình .


 23. Chào em . Anh cũng có đôi chút hiểu biết về tử vi , nhưng tự nhận thấy trình độ còn non kém nhiều so với các bậc tiền bối nhưng , nhân đây anh cũng đưa ra vài nhận xét chủ quan của mình để em suy ngẫm và mọi người cùng tham khảo . Nếu có gì sai sót mong được sự chỉ dạy của các bậc tiền bối :

  _thứ nhất , em sinh năm mậu thìn , ( năm dương ) , tháng 9 âm lịch (tháng dương ) , ngày 28 âm là ngày Bính dần (dương ), giờ thìn (Dương) . như vậy là năm tháng ngày giờ của em đều là dương (thuận lý) là rất tốt , ít người có được sự thuận lý giữa năm , tháng , ngày , giờ như em , điều này làm tăng thêm độ số tốt cho lá số của em , tăng độ số tốt về vấn đề gì thì anh sẽ noi ở phần sau . Thứ hai là em mệnh Mộc , cục thủy lại thêm một độ số tốt nữa vì cục sinh mệnh (thủy dưỡng Mộc ) , thứ 3 là mệnh Mộc , cư cung Ngọ ( hỏa) , tuy không được sinh,vượng địa nhưng cũng không bị khắc hãm bởi các cung bại , tuyệt địa . anh liệt kê các vị trí lợi địa và bất lợi địa của mệnh Mộc cho em hiểu rõ thêm :

  +mệnh Mộc : sinh địa ở cung hợi (âm thủy_nước lạnh)

  +vượng địa ở cung Dần (dương mộc),và cung Mão(âm mộc)

  +bại địa ở cung tý (dương thủy_nước nóng)

  +và tuyệt địa ở cung thân(dương kim_kim cứng) .

  lá số của em có đủ cách SÁT_PHÁ_LIÊM_THAM (phá quân tại mệnh ;thất sat tại thân (cư tài bạch );tham lang tại quan ;liêm trinh tại thiên di) đều là miếu , vượng địa (tuy 2 sao Tham Lang và Liêm Trinh bị Tuần , triệt làm cho khắc , hãm) nhưng dù sao cũng đủ cách . cho thấy em , tich cách mạnh mẽ , suy nghĩ định làm việc gi là làm ngay , không muốn dây dưa qua ngày , ưa những lời nói ngọt , thấy sự bất công thì không nhẫn nhịn được , và phản kháng mạnh mẽ , không chịu khuất phục trước sức mạnh nhưng lại hay động lòng trắc ẩn trước những cảnh ngộ éo le của người đời . Những người có bộ sao SÁT_PHÁ LIÊM_THAM như em thường là làm nhưng công việc lưu động (hay phải đi lại nhiều) vì SAT_PHÁ_LIÊM_THAM là bộ võ cách nhất là lại có Kình Dương tại mệnh (mã đầu đới kiếm) , đây ví như ông tướng xung trận thì không thể ở cố định một chỗ được , chứ không phải mã đầu đới kiếm (kiếm treo đầu ngựa) là nghèo khổ và chêt yểu đâu , chỉ những người lá số có các cung PHÚC_MỆNH_THÂN kém thì mới ăn vào cách này nhưng cũng còn tùy thuộc vào các sao giải và cung hạn tốt hay xấu nữa .

  Thất Sát tại Thân(cư tài bạch) đóng ở cung Dần , thân được gọi là Thất Sát triều đẩu lại miếu địa lại càng tăng thêm tính chất về công việc (lưu động) của em , trong khi cung tài cua em còn có MÃ_KHỐC_KHÁCH (thien mã,thiên khốc,điếu khách) hữu bật ngộ song hao(đại hao và tiểu hao xung chiếu) cho thấy trong công việc , em không bao giờ làm đơn độc một mình , một chỗ cố định mà luôn có đồng nghiệp làm cùng , từ trung niên trở đi em sẽ kiếm tiền dễ dàng nhưng tiêu cũng dễ như kiếm chứ không phải là nghèo khổ đâu vì phúc mệnh thân của em đều tốt ,còn cách thất sat cư tài hãm địa cộng thêm phuc , mệnh , thân xấu thì mói ăn vào cách nghèo khổ đó em à .

  Quan lộc có THAM LANG gặp tuần thì đương công danh trắc trở lận đận , nếu có thì cũng không được cao.còn tật ách mà gặp tuần hay triệt thì em yên tâm mà nghe câu phú này nhé : " ách cung tuần triệt tại tiền . Tai nào cũng khỏi, nạn nào cũng qua " nhưng theo như lá số của em thì sao TRIỆT chỉ ảnh hưởng 3/10 thôi vì theo nguyên tắc Dương hành tam thất mà . Còn về chuyện tương sinh giữa năm,tháng ngày giờ , cuc sinh mệnh tăng thêm độ số tốt cho em ly' giải vì sao em học hành "khá tệ" nhưng vẫn ..... và ra trường còn bắt đầu đi thực tập nữa

  Năm nay tiểu hạn của em nhập cung phuc đưc có TỬ_PHỦ_VŨ_TƯỚNG , LỘC MÃ ngộ SONG HAO cho thấy năm nay em hay phải đi lại nhiều , được người nhà chu cấp tiền bạc nhiều nhưng cũng phải chi tiêu tốn kém rất nhiều về mọi mặt cung ĐIỀN TRẠCH có THÁI ÂM miếu địa thì lo gì nữa

  kết luận chung : đây là lá số trên trung bình

  đính chính : đây là cục hỏa chứ không phải cục thủy , lá lố này , mệnh sinh cục chứ không phải cuc sinh mệnh , cũng là tương sinh nhưng không tốt bằng cục sinh mệnh .


 24. Bạn lấy lá số ngoài trang chủ đó, cho hợp lệ dd

  Chào em . Anh cũng có đôi chút hiểu biết về tử vi , nhưng tự nhận thấy trình độ còn non kém nhiều so với các bậc tiền bối nhưng , nhân đây anh cũng đưa ra vài nhận xét chủ quan của mình để em suy ngẫm và mọi người cùng tham khảo . Nếu có gì sai sót mong được sự chỉ dạy của các bậc tiền bối :

  _thứ nhất , em sinh năm mậu thìn , ( năm dương ) , tháng 9 âm lịch (tháng dương ) , ngày 28 âm là ngày Bính dần (dương ), giờ thìn (Dương) . như vậy là năm tháng ngày giờ của em đều là dương (thuận lý) là rất tốt , ít người có được sự thuận lý giữa năm , tháng , ngày , giờ như em , điều này làm tăng thêm độ số tốt cho lá số của em , tăng độ số tốt về vấn đề gì thì anh sẽ noi ở phần sau . Thứ hai là em mệnh Mộc , cục thủy lại thêm một độ số tốt nữa vì cục sinh mệnh (thủy dưỡng Mộc ) , thứ 3 là mệnh Mộc , cư cung Ngọ ( hỏa) , tuy không được sinh,vượng địa nhưng cũng không bị khắc hãm bởi các cung bại , tuyệt địa . anh liệt kê các vị trí lợi địa và bất lợi địa của mệnh Mộc cho em hiểu rõ thêm :

  +mệnh Mộc : sinh địa ở cung hợi (âm thủy_nước lạnh)

  +vượng địa ở cung Dần (dương mộc),và cung Mão(âm mộc)

  +bại địa ở cung tý (dương thủy_nước nóng)

  +và tuyệt địa ở cung thân(dương kim_kim cứng) .

  lá số của em có đủ cách SÁT_PHÁ_LIÊM_THAM (phá quân tại mệnh ;thất sat tại thân (cư tài bạch );tham lang tại quan ;liêm trinh tại thiên di) đều là miếu , vượng địa (tuy 2 sao Tham Lang và Liêm Trinh bị Tuần , triệt làm cho khắc , hãm) nhưng dù sao cũng đủ cách . cho thấy em , tich cách mạnh mẽ , suy nghĩ định làm việc gi là làm ngay , không muốn dây dưa qua ngày , ưa những lời nói ngọt , thấy sự bất công thì không nhẫn nhịn được , và phản kháng mạnh mẽ , không chịu khuất phục trước sức mạnh nhưng lại hay động lòng trắc ẩn trước những cảnh ngộ éo le của người đời . Những người có bộ sao SÁT_PHÁ LIÊM_THAM như em thường là làm nhưng công việc lưu động (hay phải đi lại nhiều) vì SAT_PHÁ_LIÊM_THAM là bộ võ cách nhất là lại có Kình Dương tại mệnh (mã đầu đới kiếm) , đây ví như ông tướng xung trận thì không thể ở cố định một chỗ được , chứ không phải mã đầu đới kiếm (kiếm treo đầu ngựa) là nghèo khổ và chêt yểu đâu , chỉ những người lá số có các cung PHÚC_MỆNH_THÂN kém thì mới ăn vào cách này nhưng cũng còn tùy thuộc vào các sao giải và cung hạn tốt hay xấu nữa .

  Thất Sát tại Thân(cư tài bạch) đóng ở cung Dần , thân được gọi là Thất Sát triều đẩu lại miếu địa lại càng tăng thêm tính chất về công việc (lưu động) của em , trong khi cung tài cua em còn có MÃ_KHỐC_KHÁCH (thien mã,thiên khốc,điếu khách) hữu bật ngộ song hao(đại hao và tiểu hao xung chiếu) cho thấy trong công việc , em không bao giờ làm đơn độc một mình , một chỗ cố định mà luôn có đồng nghiệp làm cùng , từ trung niên trở đi em sẽ kiếm tiền dễ dàng nhưng tiêu cũng dễ như kiếm chứ không phải là nghèo khổ đâu vì phúc mệnh thân của em đều tốt ,còn cách thất sat cư tài hãm địa cộng thêm phuc , mệnh , thân xấu thì mói ăn vào cách nghèo khổ đó em à .

  Quan lộc có THAM LANG gặp tuần thì đương công danh trắc trở lận đận , nếu có thì cũng không được cao.còn tật ách mà gặp tuần hay triệt thì em yên tâm mà nghe câu phú này nhé : " ách cung tuần triệt tại tiền . Tai nào cũng khỏi, nạn nào cũng qua " nhưng theo như lá số của em thì sao TRIỆT chỉ ảnh hưởng 3/10 thôi vì theo nguyên tắc Dương hành tam thất mà . Còn về chuyện tương sinh giữa năm,tháng ngày giờ , cuc sinh mệnh tăng thêm độ số tốt cho em ly' giải vì sao em học hành "khá tệ" nhưng vẫn ..... và ra trường còn bắt đầu đi thực tập nữa

  Năm nay tiểu hạn của em nhập cung phuc đưc có TỬ_PHỦ_VŨ_TƯỚNG , LỘC MÃ ngộ SONG HAO cho thấy năm nay em hay phải đi lại nhiều , được người nhà chu cấp tiền bạc nhiều nhưng cũng phải chi tiêu tốn kém rất nhiều về mọi mặt cung ĐIỀN TRẠCH có THÁI ÂM miếu địa thì lo gì nữa

  kết luận chung : đây là lá số trên trung bình