• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

alvy

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  12
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About alvy

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday
 1. Trí nhớ Thấy cơ thể đột nhiên có nhiều thay đổi, Phụng lon ton chạy ra phòng mạch khám bệnh. Sau một hồi chọc ngoáy, siêu âm, xét nghiệm, bác sĩ La-văng-đơ phán:- Chúc mừng chị. Gia đình chị sắp có thêm một thành viên. Phụng đột nhiên nổi cơn tam bành, mắng cho bác sĩ một trận và một mực cho rằng điều đó không thể xảy ra vì chồng mình đã đi công tác nước ngoài hơn 1 năm. Một tuần lễ sau, nàng lại đến phòng mạch và nhỏ nhẹ: - Thưa bác sĩ, lần trước tôi quên khuấy mất là cách đây 2 tháng chồng tôi có về phép! Ông bác sĩ tủm tỉm cười: - Nghe có vẻ khá hơn rồi đấy, nhưng cô cần nhớ kỹ lại một chút nữa, vì cái thai đã sang tháng thứ tư rồi.
 2. Ích lợi của hôn nhân Trong lễ kỷ niệm 50 năm chung sống, bạn bè đề nghị Luke phát biểu về những gì ông đã thu lượm được trong cuộc hôn nhân bền vững đến nhường ấy. Vẻ tự hào, Luke bắt đầu diễn thuyết. - Ồ! Tôi đã nghiệm ra rằng, hôn nhân là người thầy tốt nhất, dạy cho ta tất cả: sự chung thuỷ, nhẫn nại, tự kiềm chế, tha thứ, tính nhu mì, ngoan ngoãn... và vô khối những phẩm chất khác mà nếu bạn ở vậy, bạn sẽ không bao giờ cần đến. Nói đoạn, Luke quay sang khuyên nhủ Lake-con trai : - Con đã gần 30 rồi đấy, lấy vợ đi kẻo sau này muốn uống một cốc nước cũng không có người lấy cho đâu con ạ! 40 năm sau, Lake - nay đã là ông già 70 tuổi - nằm ôm đầu, lấy gối bịt chặt hai tai vì lũ cháu mở nhạc ầm ĩ, nhảy nhót nô đùa ở nhà ngoài. Ông rền rĩ: "Ôi! Chỉ vì một cốc nước mà thân ta khốn khổ thế này đây!"
 3. Phụng đang nằm trên giường cùng Ba, hàng xóm mới thì nghe thấy tiếng đập cửa của ông chồng. Nàng vội vã lôi Ba vào góc nhà, bôi dầu xức trẻ em và rắc phấn rôm lên người chàng ta. - Đứng yên ở đây nhé! - nàng thì thầm. - Hãy giả vờ anh là một pho tượng. Hoàng bước vào nhà và nhìn thấy "pho tượng": - Gì thế, cưng? - À, một pho tượng thôi mà. - Phụng trả lời không chút bối rối. - Em thấy gia đình anh Ba hàng xóm mua về một bức tượng bày phòng ngủ rất đẹp. Em thích lắm bèn mua một bức tương tự cho chúng mình. Cả hai vợ chồng không đả động gì đến pho tượng nữa và lên giường đi ngủ. Khoảng 2 giờ sáng, Hoàng ra khỏi giường, xuống bếp và một lát sau quay lại với một ổ bánh mì và một ly sữa. - Ê! - Chàng nói với "pho tượng". - Ăn chút gì đó đi. Cậu may mắn lắm đấy vì tớ đã đứng như một thằng đần ở nhà thằng Ba suốt 3 ngày đêm mà chẳng được ai mời lấy một ngụm nước.
 4. Nhà khoa học trẻ Gấu bông cùng với Gấu nhựa, Gấu trúc và Gấu vải vào một quán nhậu. Sau khi bánh xèo tôm thịt, lươn xiên nướng, cá quả hấp bia, phở xào bò và vang Bordeau được bày lên bàn, Gấu vải hỏi Gấu bông: - Nhân sự kiện gì mà cậu nhớ ra tụi tui thế? - Tôi vừa nhận liền một lúc tiền nhuận bút của 2 nghiên cứu khoa học được đăng báo. - Ồ, ngon à nha. Đề tài zì zậy ta? - Một là bài "Tác hại của rượu". - Còn bài kia? - "Bàn về khoa học ăn chay". - !!!
 5. Sự thật phũ phàng Kỷ niệm lễ cưới lần thứ 100, Phụng dốc hết số tiền tiết kiệm dành được đưa Hoàng đi quán dùng bữa.Đang sì sụp vừa chan vừa húp , chợt Hoàng ngây người bỏ ăn mà nhìn vợ chăm chăm. Rồi chàng vươn qua cái bàn ăn để lỉnh kỉnh những chai lọ nào tương ớt,nào dấm...ghé sát về phía nàng và nhẹ nhàng nói: "Em yêu, có một điều anh cần hỏi em". "Từ lâu anh đã băn khoăn rằng thằng con thứ 10 của mình không giống như các anh chị của nó. Bây giờ anh muốn khẳng định với em: 100 năm qua là khoảng thời gian tuyệt vời nhất anh từng có. Câu trả lời của em sẽ không thể nào làm nó tan biến. Nhưng anh vẫn cần phải biết, thằng bé có một người cha khác phải không?". Phụng gục đầu xuống đống thức ăn, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng, nhưng luống cuống hồi lâu rồi nàng cũng thú nhận: "Vâng, đúng vậy". Chàng sững sờ, dù đã có dự tính từ trước nhưng sự thật phơi bày vẫn làm chàng choáng váng. Nước mắt rưng rưng trên khoé mắt, chàng run rẩy hỏi: "Ai? Ai là cha thằng bé? Có phải lão trùm sò chuyên cắt tiền duyên cho các bà các cô chả chừa ai phải không?". "Không,lão ấy thì còn nước non gì đâu anh" Nàng nghẹn ngào đáp. "Hay thằng Ma Đầu quắt queo?" Anh biết em cũng bám nó lắm. "Thằng ấy nó cáo lắm,nó sớm nhận ra em định bẫy nó ".Nàng sướt mướt. "Nhứt Long?" Chàng gầm lên. "Hu hu..cha tẩu hỏa ấy nó chê em già". Nàng thổn thức. "Vậy hắn là ai?" Chàng đã mất hết cả kiên nhẫn quát vào mặt nàng. Phụng gục đầu xuống, nàng không thể thốt ra điều gì cho đến khi thu hết can đảm để nói ra sự thật với chồng: "Đó là anh".
 6. Xem bói Đầu xuân năm mới, Phụng tung tăng lên đường trẩy hội. Khi lên đến lưng chừng núi, nàng ngồi nghỉ chân quán nước bên đường. Vừa hay, đệ nhất cao thủ LVĐT Sư Thín cũng đang dừng bước để nạp năng lượng. Phụng nhận ra "Người nổi tiếng" trên các báo internet suốt mấy tuần qua, nàng hớn hở đến làm quen rồi xin mấy quẻ tình diên, gia đạo. Đại cao thủ Sư Thín bấm tay xem quẻ rồi phán: - Nửa đầu cuộc đời, quý nương luôn khổ sở vì tiền,tình thiếu tùm lum cả, sau đó... sẽ đỡ hơn nhiều. Mắt Phụng hấp háy: - Anh ơi,vì em sẽ kiếm được một ông chồng giàu có phải không? - Không, vì quý nương sẽ quen đi.
 7. Phương Ly học tiếng Anh Phương Ly mới theo chồng xuất ngoại qua bển, cuộc sống tương đối an nhàn. Chồng ngày ngày đi làm. Vợ ở nhà chờ chồng :lol: . Một ngày nọ, Ly ta tự nhủ "Nhàn cư vi bất thiện, các cụ dạy rồi. Mình cần kiếm việc gì làm mới được". Hôm sau, Ly lên mạng in tờ nét, tìm kiếm một hồi, thấy lớp dạy tiếng Anh online do madame Laviedt dạy miễn phí. Ly mừng lắm, đăng ký học ngay. Học tiếng Anh khó lắm, nhưng Ly tự nhủ không thể vì ngại mà bỏ học, nên cố gắng tìm cách vượt khó. Dưới đây là một ví dụ về cách Ly học đọc các ngày trong tuần, vừa đơn giản, vừa dễ nhớ: Nhìn vào cái mâm thì nói "Mâm đây": thứ hai (Monday). Nhìn vào hũ tiêu và nói "Tiêu đây": thứ ba (Tuesday). Nhìn vào cái chổi và nói "Quét đây": thứ tư (Wednesday). Nhìn vào cái thớt nói " Thớt đây": thứ năm (Thursday). Nhìn vào con dao, nói "Phay đây": thứ sáu (Friday). Nhìn vào hũ rượu rắn của chồng và nói "Xà tửu đây": thứ bảy (Saturday). Còn Chủ nhật thì: "sướng đây" (Sunday).
 8. Luke làm Tourist guide Sếp tổng ở Mỹ sang, chàng Luke đẹp trai dẫn đi tham quan một vòng ở TP HCM. Đi ngang nhà thờ Đức Bà, Sếp hỏi: "Chỗ này là gì vậy?". Luke toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì nên trả lời đại: "Jesu die here" (Chúa Jesu chết ở đây). Nghe xong sếp choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, sếp hỏi: "Chỗ này là gì, sao đông người vậy?". Lần này đã có kinh nghiệm, Luke trả lời: "America (chỉ vào sếp) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here" (Mọi người chết ở đây). Sếp há hốc mồm: "Oh my God!" (Ôi chúa ơi.). Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: "Luke, chỗ này là đâu vậy?". Luke lại nhíu mày ra chiều suy nghĩ suy nghĩ: "Men - women, pằng pằng, Baby born here" (Đàn ông và phụ nữ... bọn trẻ sinh ra ở đây).
 9. Luke học tiếng Anh Chiện kể rằng Luke luyện tiếng Anh đã lâu. Sau vài năm làm việc ở một hãng nọ, sếp đặc biệt tin tưởng cậu nhân viên chăm chỉ cần mẫn này. Dịp nọ, Luke được xách cặp theo sếp qua Mẽo tham dự hội nghị của tổng công ty. Sau khi mướn phòng ở khách sạn, Luke ta đi ra đường dạo chơi thì thấy một đám cưới linh đình đi ngang. Chàng bèn hỏi một người bộ hành đang đứng bên cạnh: - Who? Người kia: - I don't know. Chàng gật gù ra chiều đã hiểu, xong đi dạo tiếp. Đến chiều chàng mới đủng đỉnh đi bộ về khách sạn thì lại thấy một đám ma rất lớn đi ngang. Chàng lại hỏi người đứng gần đó: - Who? Người kia trả lời : - I don't know. Luke chép miệng than: - Tội quá, mới làm đám cưới sáng nay mà chiều đã... chết rồi.
 10. Sáng sớm vươn vai thức dậy, Phụng trẻ thủ thỉ với Hoàng, ông xã vô vàn thương mến của nàng: - Anh yêu, anh có khỏe hôn? Sáng dậy đi làm, em nhớ anh. Trưa cầm chén cơm, em cũng nhớ anh. Chiều ngồi bên bàn làm việc, em lại nhớ anh. Tan sở về nhà gặp anh, em sung sướng, em hạnh phúc. Đêm đến đi vào giấc ngủ, em lại mơ về anh. Em nằm mơ thấy anh đã tặng em một chiếc nhẫn kim cương thật lớn trong ngày lễ tình nhân, điều đó có nghĩa là gì anh yêu nhỉ? - Cưng, em sẽ biết vào tối nay! - Hoàng ho húng hắng. Tối mịt, Phụng nhấp nhổm không yên đợi chàng về. Hào hứng, nàng đón chàng với nụ cười trên môi và hồi hộp mở gói quà được gói cẩn thận. Khi gói quà được mở, nàng tìm thấy tờ giấy nhỏ ghi: " Em hãy vào ngay địa chỉ email mà ngày xưa em thường dùng để gửi thư cho anh." Phụng lạch bạch chạy vào bàn tơn-on máy tính, mở hòm thư. Và đây rồi, email của chàng mới gửi đến với tựa đề : Gửi em yêu. Nàng hồi hộp mở thư, thấy nội dung thư chỉ có một đường link duy nhất. Nàng nhủ thầm "Chắc link này để đến shop online nào đây. Chàng thật là chu đáo và kín đáo." Nàng hí hửng nháy vào đó. Ồ, một cửa sổ mới lập tức mở ra. Đó là đường link dẫn đến mục giải đáp “Ý nghĩa của những giấc mơ” của queen laviedt.
 11. Mở tivi chỉ thấy một màu xanh ngắt của font nền và bộ complet đen của đại biểu, cảm ứng được quẻ Khai Lưu Niên. Tình trạng lộn xộn, ngổn ngang của gia chủ đã có từ lâu, hiện nay là đỉnh cao của sự bừa bộn để lắp đặt thêm máy móc ( Hưu Tốc Hỷ), phải mất một thời gian khá lâu nữa mới có thể trở nên gọn gàng ngăn nắp hơn nhưng rồi lại đâu vào đó (Sinh Xích khẩu), bừa lại hoàn bừa.
 12. Hà Hùng và Xeda hì hục đào mương nước. Chợt Hà Hùng phì phò: - Ta không hiểu vì sao trong khi huynh đệ bọn ta phải cắm đầu cắm cổ đào mương thì lão sư phụ Thiên Sứ lại được ngồi trên kia uống nước dưới bóng cây cơ chứ! Thật bất công! - Được rồi, huynh chờ, đệ sẽ lên hỏi lão ấy. Nói rồi Xeda kia trèo lên mặt đất rồi tiến lại gần Sư Thín, hỏi điều cần hỏi. Sư Thín nghe xong thì trả lời: - Vì ta có trí thông minh. - Trí thông minh ư? Sư phụ hãy chứng minh một cách thật pha học xem? Sư Thín liền đặt bàn tay lên cái cây rồi yêu cầu Xeda đấm thật mạnh vào tay mình. Nhưng tất nhiên là Sư Thín đã nhanh chóng thu tay về và anh chàng Xeda tội nghiệp đấm thẳng vào thân cây một cách đau điếng. Sư Thín nhếch mép cười: - Đó là trí thông minh. Xeda lui cui đi xuống mương, nói với Hà Hùng: - Ông ta có thể ngồi trên kia mà không phải làm gì vì ông ta có trí thông minh sư huynh ạ. - Tức là như thế nào? Xeda liền đặt tay lên mặt mình rồi nói: - Giả sử đệ là một cái cây nhé. Bây giờ thì sư huynh hãy đấm thật mạnh vào tay đệ xem nào.