• Thông báo

  • Administrator

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

   NỘI QUY DIỄN ĐÀN NGHIÊN CỨU LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG Ngày 15/ 4 - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Diễn đàn thuộc trang thông tin mạng của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, được thành lập theo quyết định sô 31 - TT của giám đốc Trung tâm có mục đích trao đổi học thuật, nghiên cứu lý học Đông phương, nhằm mục đích khám phá và phục hồi những giá trị của nền văn hoá Đông phương theo tiêu chí khoa học hiện đại. Trang thông tin (website) chính thức của trung tâm là: http://www.lyhocdongphuong.org.vn http://www.vanhienlacviet.org.vn và tên miền đã được đăng ký là: lyhocdongphuong.org.vn vanhienlacviet.org.vn Trung tâm nghiên cưu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động hợp pháp theo quyết định của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam – Asian với giấy phép chấp thuận hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghê. Là một diễn đàn có nội dung văn hoá và những lĩnh vực học thuật thuộc lý học Đông phương, hoạt động trong điều lệ của Hội nghiên cứu khoa học Việt Nam - ASIAN, Ban giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương và Ban Quản trị diễn đàn mong mỏi được sự đóng góp tri thức và trao đổi học thuật của các quí vị quan tâm. Xuất phát từ mục đích của dIễn đàn, căn cứ vào điều lệ thành lập và giấy phép hoạt động, chúng tôi trân trọng thông báo nội quy của diễn đàn Lý học Đông phương. NỘI QUY DIỄN ĐÀN Là một diễn đàn nối mạng toàn cầu, không biên giới, nên hội viên tham gia diễn đàn sẽ gồm nhiều sắc tộc, thành phần xã hội và mọi trình độ tri thức với quan niệm sống và tư tưởng chính trị khác nhau thuộc nhiều quốc gia. Căn cứ thực tế này, nội qui diễn đàn qui định như sau: I – QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN. 1 – 1: Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn Lý học Đông phương những vấn đề chính trị, xúc phạm đến những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống, đả kích chia rẽ tôn giáo, sắc tộc và vi phạm pháp luật. 1 – 2: Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 1. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người, phản đối học thuật không có cơ sở. Mọi sự tranh luận, phản bác, trao đổi tìm hiểu học hỏi phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật. * Vi phạm đều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Tái phạm lấn thứ ba sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 2. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với mục đích trao đổi, nghiên cứu học thuật tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài cảnh cáo. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 2 – 3. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn bất cứ bài viết nào có nội dung lừa đảo, thô tục, thiếu văn hoá ; vu khống, khiêu khích, đe doạ người khác ; liên quan đến các vấn đề tình dục hay bất cứ nội dung nào vi phạm luật pháp của quốc gia mà bạn đang sống, luật pháp của quốc gia nơi đặt máy chủ cho website “Lý Học Đông Phương” hay luật pháp quốc tế. 2 – 4. Căn cứ vào mục đích nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, vào thực tế tồn tại của văn hoá truyền thống cổ Đông phương như: Cúng bái, đồng cốt, bùa chú, các hiện tượng đặc biệt trong khả năng con người và thiên nhiên … chưa được giải thích và chứng minh theo tiêu chí khoa học, những hiện tượng này tuỳ theo chức năng được qui định theo pháp luật và điều lệ của Trung tâm sẽ được coi là đối tượng, hoặc đề tài nghiên cứu. Tuyệt đối không được phổ biến mọi luận điểm, cách giải thích những hiện tượng nêu trên đang tồn tại trong văn hoá truyền thống Đông phương theo chiều hướng mê tín dị đoan. * Vi phạm đều này sẽ bị sửa bài, xoá bài. Vi phạm từ ba lần trở lên sẽ bị cảnh cáo và treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 1. Tuyệt đối không được đưa lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh trái với mục tiêu nghiên cứu, trao đổi học thuật, văn hoá của diễn đàn và trái với phạm vi chủ đề qui dịnh trên diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài và nhắc nhở. Vi phạm lần thứ ba sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên năm lần sẽ bị treo nick hoặc xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 3 – 2: Tránh việc đưa lên những bài viết không liên quan tới chủ đề và không phù hợp với đề tài, nội dung bài viết của các hội viên khác. * Vị phạm điều này bài viết sẽ được di chuyển đến các đề tài thích hợp và nhắc nhở. Vi phạm ba lần sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm trên ba lần thì tuỳ theo tính chất vi phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 4 - 1. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý của Ban điều Hành diễn đàn. * Vi phạm điều này sẽ bị xoá bài quảng cáo và nhắc nhở. Vi phạm đến lần thứ ba sẽ bị treo nick. Vi phạm trên ba lần sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn dàn. 5. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của diễn đàn Lý học đông phương và đại đa số hội viên của diễn đàn là người Việt. Trên thực tế diễn đàn thực hiện trên mạng toàn cầu và khả năng tham gia của các hội viên ngoại quốc, không biết ngôn ngữ và chữ Việt. Căn cứ vào thực tế này. Qui định như sau: 5 – 1 . Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu. Trong bài viết có thể sử dụng từ chuyên môn không phải tiếng Việt. Nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. * Vi phạm điều này sẽ được nhắc nhở và Quản trị viên có quyền sửa chữa bài viết, có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật để viết bài bằng tiếng Việt có dấu. Nhưng vi phạm từ năm lần liên tiếp sẽ bị treo nick, hoặc cảnh cáo. Tiếp tục tái phạm sẽ bị xoá bỏ mọi quyền lợi trên diễn đàn. 5 – 2. Những hội viên là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt có quyền gửi bài bằng tiếng Anh, Hoa, Pháp. Nhưng không được trực tiếp đưa bài lên diễn đàn và phải thông qua ban quản trị diễn đàn. Ban quản trị diễn đàn có quyền quyết dịnh dịch tiếng Việt, hoặc đưa trực tiếp trên diễn đàn kèm bản dịch tóm tắt nội dung, hoặc không đưa lên diễn đàn. 6 – 1. Ban điều hành diễn đàn hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bản quyền bài vở, sách và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn. Tác giả của những bài viết này, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả có trong nội dung bài viết. 6 – 2. Tất cả những bài viết được sao chép đưa lên diễn đàn đều phải ghi rõ xuất xứ nguồn và tác giả bài viết phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn hoặc bản quyền của những bài viết được sao chép. Khi thiếu sót điều này, hội viên đưa bài phải có trách nhiệm bổ sung khi được nhắc nhở, hoặc phải thông tin cho ban điều hành diễn đàn biết xuất xứ nguồn của bài sao chép. 6 – 3. Những đoạn trích dẫn có bản quyền trong bài viết, hoặc trong các công trình nghiên cứu của hội viên đưa lên diễn đàn đều cần ghi rõ xuất xứ nguồn trích dẫn. Bài viết sẽ không phải ghi rõ nguồn khi thuộc về tri thức phổ biến và hội viên tác giả bài viết sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung trích dẫn. * Vi phạm điều này bài viết sẽ bị xoá khỏi diễn đàn. Vi phạm trên ba lần sẽ bị cảnh cáo, hoặc xoá mọi quyền lợi trên diễn đàn, khi ban quản trị xét thấy sự vi phạm là có chủ ý. 7 – 1. Diễn đàn là một bộ phận của website nên ban quản trị được quyền biên tập và giới thiệu trên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương những bài viết có tính nghiên cứu về Lý học Đông phương đăng trên diễn đàn có giá trị học thuật mà không phải chờ xác nhận của hội viên tác giả bài viết. Hội viên tác giả bài viết có quyền từ chối tham gia phản biện hoặc đồng ý tham gia phản biện học thuật về nội dung bài viết của mình. 7 – 2. Những bài viết không cần biên tập sẽ được đưa thẳng lên trang chủ của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương. Hội viên tác giả có quyền yêu cầu Ban quản trị diễn dàn sửa chữa nội dung. Nếu hội viên tác giả có yêu cầu bổ sung, thể hiện lại nội dung bài viết thì bài cũ sẽ được thay thế bằng bài viết mới nhất do hội viên tác giả chuyển đên. 7 – 3. Những quản trị viên của diễn đàn đều có quyền đưa bài viết có giá trị lên trang chủ và chịu trách nhiệm về việc này. Bài viết chỉ bị tháo gỡ khi đa số các quản trị viên không đồng ý, hoặc do quyết định của ban giám đốc Trung Tâm. Những quản trị viên, hoặc giám đốc Trung tâm quyết định tháo gỡ sẽ có trách nhiệm thông báo với hội viên tác giả về việc tháo gỡ bài khỏi trang chủ của Trung Tâm. 8 - 1. KHÔNG đăng nhiều bài viết có cùng nội dung tại nhiều thời điểm (hoặc cùng thời điểm) trên diễn đàn. 8 - 2. KHÔNG dùng hình thức "SPAM" để đầy bài viết của mình lên đầu. (Dùng các câu quá ngắn, không mang nghĩa truyền tải thông tin) * Vi phạm: Xóa bài viết vi phạm, khóa chủ đề hoặc khóa tài khoản vi phạm. QUI ĐINH ĐĂNG KÝ GIA NHẬP DIỄN ĐÀN Diễn đàn nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Lý học Đông phương hoan nghênh sự tham gia của các bạn và các học giả, nhà nghiên cứu quan tâm đén Lý học Đông phương. 1. Các bạn sẽ được đăng ký trực tiếp tham gia diễn đàn trong các điều kiện tối thiểu sau: - Gửi thư điện tử (Email) qua hộp thư điện tử của diễn đàn đề nghị được đăng nhập theo địa chỉ hộp thư <info@lyhocdongphuong.org.vn> và cung cấp đầy đủ thông tin xác định danh tính cá nhân. - Được sự giới thiệu của một quản trị viên diễn đàn, hoặc thành viên Trung Tâm nghiên cứu lý học Đông phương. - Được sự giới thiệu của hội viên hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn. - Việc đăng ký này hoàn toàn tự nguyện.và miễn phí. 1 - 1. Mỗi một hội viên chỉ được đăng ký một ký danh (nick name) duy nhất. Ngoài ký danh đã đăng ký, hội viên có quyền đăng ký thêm bút danh ngoài tên hiệu, hoặc tên thật của mình. * Vi phạm điều này khi bị ban Quản trị phát hiện, sẽ bị nhắc nhở hoặc cảnh cáo và xoá các ký danh ngoài quy định, chỉ giữ lại ký danh đầu tiên. Trường hợp vi phạm lần thứ hai sẽ bị xoá mọi quyền lợi liên quan đến diễn dàn. 1 - 2. Tuyệt đối không sử dụng ký danh (nick mame) phản cảm, gây ấn tượng xấu với cách nhìn nhân danh những giá trị đạo lý truyền thống và xã hội. * Vi phạm trường hợp này sẽ được nhắc nhở hoặc từ chối đăng nhập. 1 – 3. Khi ghi danh để trở thành hội viên diễn đàn Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương, bạn phải cung cấp một hay nhiều địa chỉ điện thư (email address) của bạn đang hoạt động. 2. Trong trường hợp vi phạm nội quy bị kỷ luật mà hội viên vi phạm dùng ký danh (nickname) khác để đang nhập, nội quy vẫn được áp dụng như với một người duy nhất. III - QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN. 1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn trong phạm vi nội qui diễn dàn. 2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên. 3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình 4 . Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm. 5 – 1 . Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý học Đông Phương như Tử Vi, Tử Bình, v.v. đều có thể đề nghị với ban Quan trị thành lập một mục riêng để thể hiện các công trình nghiên cứu của mình. Ngoại trừ quản trị viên thi hành trách nhiệm, các hội viên khác không có quyền tham gia bài viết trong chuyên mục riêng. 5 – 2. Các hội viên có thắc mắc, phản biện bài viết trong chuyên mục riêng ở trên, có quyền mở thư mục (topic) khác liên quan dể thắc mắc và phản biện. Tác giả bài viết có quyền tham gia hoặc từ chối tham gia trả lời hoặc phản biện. 6. Hội viên có quyền đề nghị tư vấn dư báo về tương lai cá nhân hoặc các vấn đề cần quan tâm. Việc tư vấn sẽ do các nhà nghiên cứu trả lời và không phải điều kiện bắt buộc. 7 – 1 Hội viên có quyền tham gia tham khảo các bài viết trong các thư mục của diễn đàn và được quyền vào thư viện của Trung Tâm dể tham khảo các sách có trong thư viện. 7 – 2. Hội viên có quyền giới thiệu sách, bài nghiên cứu liên quan đến văn hoá sử cổ và lý học Đông phương. Ban quản trị diễn đàn và Trung tâm nghiên cứu lý học Đông phương không chịu trách nhiệm về sự giới thiệu này. 7 -3. Tuyệt đối không được phép giới thiệu những bài viết, trang web, blog, sách bị coi là vi phạm nội quy. IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC 1 . Nội quy của diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương có thể được thay đổi để thích hợp với hoạt động thực tế của Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương và diễn dàn. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và hoặc do quyết định của ban Quản trị với sự chấp thuận của ban Giám đốc Trung Tâm. 2. Quản Trị Diễn đàn có quyền xóa bài viết, cảnh cáo thành viên, khóa tài khoản của thành viên đối với các vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm của bài viết/nội dung bài viết/thành viên đó mà không cần báo trước. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2008. Tức 10 tháng 3 năm Mậu Tý. Trân trọng cảm ơn. Ban Quản Trị Trang thông tin mạng và diễn đàn Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương.
  • Bá Kiến®

   Nội quy Lý Học Plaza

   Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
   Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn: TQ: Toàn quốc
   HCM: TP Hồ Chí Minh
   HN: Hà Nội
   [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
   Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
   Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
   Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
   Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Tiểu Âm Dương

Thành viên diễn đàn
 • Số nội dung

  26
 • Tham gia

 • Lần đăng nhập cuối

Danh tiếng Cộng đồng

0 Neutral

About Tiểu Âm Dương

 • Rank
  Mới gia nhập
 • Birthday

Xem hồ sơ gần đây

330 lượt xem hồ sơ
 1. Giải mã hiện tượng thấy 'hồn lìa khỏi xác' VnExpress - Thứ Sáu, 9/4 Các nhà khoa học vừa có câu trả lời mới cho hiện tượng cận tử - những người lên cơn đau tim cảm thấy hồn mình "lìa khỏi xác'. Theo họ, khí CO có thể là tác nhân gây ra ảo giác này. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Maribor (Slovenia) đã kiểm tra 52 bệnh nhân bị đau tim, và phát hiện thấy 11 người từng trải qua cảm giác cận tử nói trên có hàm lượng khí thải CO trong máu cao hơn hẳn. Tuy nhiên, hàm lượng CO cao là do cơn đau tim gây ra hay có từ trước đó thì vẫn chưa rõ ràng. Hình ảnh mà những người này thường thấy có nhiều dạng, như một đường hầm ánh sáng, một thực thể bí ẩn, hoặc thấy mình đang bay trên trần nhà và nhìn xuống dưới... Các chuyên gia hy vọng lý giải này sẽ xóa bỏ được tranh cãi lâu nay về việc tại sao có quá nhiều người bị bệnh tim từng trải qua cảm giác "xuất hồn" như vậy (khoảng 1/10 đến 1/4 số bệnh nhân đau tim từng trải nghiệm những cảm giác này). Các nghiên cứu trước kia đã chỉ ra rằng việc hít phải khí CO có thể gây ra những ảo giác tương tự như những gì người ta nhìn thấy khi rơi vào trạng thái cận tử. "Có thể đây là một phần của câu hỏi khó này, mặc dầu cần phải làm thêm nhiều việc nữa", tác giả báo cáo Zalika Klemenc-Ketis cho biết trên BBC. Chuyên gia về tim mạch Pim van Lommel, người đã nghiên cứu kỹ cảm giác cận tử, cho rằng phát hiện này là "thú vị". Tuy nhiên, theo ông "họ chưa tìm thấy nguyên nhân của hiện tượng. Tôi nghĩ đây vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại. Công cụ mà giới khoa học hiện có đơn giản là không đủ để giải thích vấn đề này". T. An Nguồn: http://vn.news.yahoo.com/vne/20100408/ten-...oi-7143884.html
 2. Kính anh vudinhson 1962, Tiểu Âm Dương sẽ gởi email đến anh. Thân ái, :P TAD
 3. Kính anh Hải Thiên Hà, Tiểu Âm Dương không ngờ là được anh mau mắn giúp đỡ, rất cảm động. Em khá bối rối về lá số của mình, không phải vì kết quả thể hiện tốt hay xấu, mà về giờ sinh của em. Để tránh đi quá chệch hướng, em sẽ hỏi kỹ lại chỗ bà mẹ em. Một lần nữa Tiểu Âm Dương chân thành cảm ơn anh Hải Thiên Hà đã bỏ thời gian giúp cho. Rất trân trọng, TAD
 4. Việc này cần phải nhờ đến các thành viên ngoài Hà Nội mới được. Phần tôi (đang ở trong Sài gòn) sau khi biên soạn xong bài "Ai đã viết trên vách đá đầu nguồn sông A Vương", Tiểu Âm Dương đang bước vào phần thứ hai: thử dịch đoạn văn trên vách đá. Nếu có kết quả, thì tôi sẽ post lên đây để mọi người đọc chơi nhe. :P
 5. Chào bác Hải Thiên Hà, Nghe theo lời bác, đây là lá số em đã lùi lại một canh giờ: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 bác Hải Thiên Hà xem lại giùm cho.
 6. Cản ơn sự chiếu cố của bác Hải Thiên Hà rất nhiều, em xin xác nhận lại như sau: - Em dạng người thấp (1,62 m), to ngang - hơi mập. Da thuộc loại trắng hồng - nay hơi ngâm vì hay đi lang thang ngoài đường. - Mắt trái kém hơn mắt phải. - Môi bình thường, không dầy. Da mặt không có vết nám hay tàn nhang. - Trong mình ít có nốt ruồi, không có nốt ruồi lạ. - Có hay nhức đầu vì áp huyết cao. - Chân mày không đậm. Không có râu quai nón. - Năm vừa rồi là thất nghiệp cho tới... bây giờ :) . Trong năm vừa rồi, gia đạo quả là không an; tiền tài hao hụt khá nhiều. --------------- Ngoài ra - vì để bác Hải Thiên Hà dễ làm việc, em xin xác nhận thêm: - Là con trưởng trong gia đình, bên dưới còn 3 em trai và 1 em gái - Tóc em xoăn. - Năm 1992, lấy bằng tốt nghiệp đại học chính quy. - Tháng 1/2000 DL, lấy vợ. - Hiện có 02 con. Tháng 11/ 2000 DL có con trai đầu lòng. Tháng 6.2002 DL, có con gái. - Cha mất năm 1993, còn mẹ. - Năm 39 tuổi – tháng 8/2006, bị đi tù. Được thả ra, hồi tháng 2. 2009. - Năm 32 tuổi AL, thành lập công ty đầu tiên. Năm 33 tuổi AL, thành lập công ty thứ hai. Trên là vài dòng tự sự, mong bác Hải Thiên Hà giúp cho em. Trân trọng. TAD
 7. Việc này, anh nên liên hệ chỗ: www.phahe.vn hoặc www.vietnamgiapha.com Theo tôi, nhóm dịch Gia phả Hán Nôm của www.vietnamgiapha.com thì có chất lượng tốt hơn. Thân ái.
 8. Đến hôm nay thì tôi đã bình tĩnh hơn bữa trước. Trạng thái tốt này là nhờ có nhiều Quý Vị giúp cho tôi tại mục Tư vấn Tử vi; có khi là cả một hướng vận động sống như anh vudinhson 1962, có khi chỉ đơn giản là một động thái đóng khung lời nhờ giúp như anh Như Thông. Tất cả những chia sẻ đó rất đáng quý, đối với Tiểu Âm Dương – đến nỗi, đến nay tôi quyết định sẽ học hành bài bản hơn MÔN KHOA HỌC này. Dưới đây là lá số của Tiểu Âm Dương: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Cao nhân haithienha cho em hỏi: 1/ Trong tháng 3 al tới, em đi làm mồ mả ông bà, có thuận lợi không ? Cũng trong tháng 3 al này, em dự định ra kinh doanh – cụ thể là ngành khách sạn (hotel), có trở ngại gì không ? 2/ Sang năm 2011, công việc làm ăn có đỡ hơn năm nay (2010) không ? 3// Có phải đại vận tốt của em là nằm từ 45 – 54 tuổi. Còn đại vận từ 55 – 64 tuổi thì sẽ đi xuống, đúng không ? Mong được giúp cho. Tiểu Âm Dương
 9. Ai đã viết trên vách đá đầu nguồn sông A Vương ? (3) III. Chủ nhân dòng chữ đầu nguồn sông A Vương ? Ngay tại thời điểm này, có thể bị cho là vội vã khi phát biểu ngay rằng: chủ nhân dòng chữ trên vách đá đầu nguồn sông A Vương là của cư dân Việt tộc. Nhưng quan sát hệ thống mô-típ hoa văn trang trí trên trang phục, nhà làng, cột lễ, nhà mồ... người ta sẽ thường thấy hàng loạt mô-tip bắt nguồn từ nghệ thuật trang trí Đông Sơn. Những tia mặt trời trên trống đồng Đông Sơn là hình ảnh được đồng bào ưa thích và dùng nó như một hình mẫu để trang trí trên các vật dụng như gùi, cái khiên, các công trình tín ngưỡng như cột lễ, cây nêu, nhà mồ, các công trình kiến trúc như nhà làng... Vậy với vai trò là văn hóa mẹ, văn hóa Đông Sơn là mạch nguồn làm nên văn hóa truyền thống các dân tộc vùng Trường Sơn. Tuy nhiên, bằng chứng trên vẫn có thể xem đó như kết quả của quá trình giao thoa giữa các nền văn hóa. Còn chịu khó đọc, ta sẽ thấy sử chép, năm 42 quân đội Hai Bà Trưng chiếm giữ 65 thành trì trong các quận Nhật Nam, Cửu Chân và Giao Chỉ. Đất Quảng Nam xưa thuộc huyện Tượng Lâm, quận Nhật Nam. Chi tiết chứng minh hùng hồn tinh thần đoàn kết giữa các bộ tộc Việt là đạo binh của hai Bà Trưng dùng voi xung trận - loại khí tài chiến tranh hoàn toàn xa lạ với người Hán. Dựa trên cơ sở địa danh “Tượng Lâm”, thì không có gì quá đáng nếu cho rằng: từ năm 42, cư dân Việt tộc Quảng Nam đã đưa voi ra đất Bắc tham chiến (?); vì luyện quân tượng không phải nghề phổ biến của nhóm dân cư đồng bằng sông Hồng. Về đất Tượng Lâm, các sử liệu Trung Hoa xác quyết đó là phần đất ở vùng cực nam quận Nhật Nam xưa kia, trực thuộc quyền quản trị hành chánh của Giao Châu thời Bắc thuộc, ngày nay là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (có tài liệu ghi đến cửa Đại Lãnh, Phú Yên). Một số học giả người Chăm xác nhận lãnh thổ Tượng Lâm bao gồm : Indrapura (Bình Trị Thiên), Amavarati (Quảng Nam ) và Vijaya (Nghĩa Bình), sau này gọi chung là Bắc Chiêm Thành. Trong đời sống hằng ngày của người Cơ tu, quan niệm về “vạn vật hữu linh”, những tập tục kiêng cữ vẫn còn in đậm trong nếp nghĩ, được áp dụng khá khắt khe trong sinh hoạt và sản xuất. Họ có những lễ tục liên quan đến tô tem. Ngoài ra, người Cơ tu còn có các lễ tục thờ thần bản mệnh, ma thuật chữa bệnh, ma thuật làm hại, lễ hội. Lễ đâm trâu có nguồn gốc từ tục hiến sinh cầu mùa xa xưa (2). Tôi (người biên soạn - Tiểu Âm Dương) có nhiều băn khoăn khi nhớ đến một đoạn đề cập trong sử TQ: ". . .Thời vua Trang Vương nhà Chu: "... ở đất phía nam đất "Kinh Diệc" (Kinh Việt) có vị Tù Trưởng Bách Việt dùng ảo thuật thu phục rất nhiều Bộ Lạc quy tụ về cùng rồi tự xưng là Hùng Vương...". Những hoạt động huyền thuật xa xưa của Việt tộc không nằm ngoài thế giới quan vạn vật hữu linh. Dù được gọi bằng nhiều tên như Kha tu, Ka tu, K’ tu,... (là sự phiên âm và cách viết chệch của tộc danh Cơ tu) hoặc Cao, Hạ, Phương, Ca tang nhưng Cơ tu là tên gọi chính được đồng bào thừa nhận, với nghĩa là: người sống ở đầu ngọn nước. Vậy ai là chủ nhân của dòng chữ viết trên là đầu nguồn sông A Vương ? Ở đây có một sự trùng hợp “ngẫu nhiên” - họ là những người sống ở đầu ngọn nước, tổ tiên dân tộc Cơ tu ngày nay – một bộ phận cư dân Việt tộc chăng ? ------------ (1) Theo số liệu thống kê năm 1999, cả nước có khoảng 58.000 người dân tộc Cơ Tu. Cư trú tập trung tại huyện Đông Giang và Tây Giang thuộc tỉnh Quảng Nam; tây nam huyện A Lưới và tây huyện Phú Lộc thuộc tỉnh Thưa Thiên – Huế. Tại Lào, theo Ethnologue thì năm 1998 dân tộc Cơ tu có 14.700 người, cư trú chủ yếu tại thượng nguồn sông Xê Kông, trong các tỉnh Xekong, Saravan và Champasak. http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_C%C6%A1_Tu - Quá trình nghiên cứu tiếng Cơtu ở Quảng Nam (Nguyễn Thị Xuân Bốn, tạp chí Khoa học & Sáng tạo, số 07(08) – 2001). http://www.tuhai.com.vn/forums/index.php?action=printpage;topic=1259.0 (2) Dân tộc Cơ tu, chưa tìm ra tên tác giả. http://www3.thuathienhue.gov.vn/GeographyBook/Default.aspx?sel=3&id=748 ----------------------- Nguồn tham khảo: - Quá trình nghiên cứu tiếng Cơtu ở Quảng Nam (Nguyễn Thị Xuân Bốn, tạp chí Khoa học & Sáng tạo, số 07(08) – 2001) - Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam (Nguyễn Văn Huy) http://www.uvyd.com/forums/index.php?showtopic=999&st=25 - Xã hội Sa Huỳnh http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a_Sa_Hu%E1%BB%B3nh - Huyền thoại về ngôi nhà mồ Ctu http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=140124#ixzz0kLyMOoMt - Bảo tồn văn hóa dân tộc CơTu http://www.vae.org.vn/News_print.asp?id=4005 Hết
 10. Ai đã viết trên vách đá đầu nguồn sông A Vương ? (1) I. Chữ viết của người Chiêm thành Lịch sử xa xưa của đất Quảng Nam gắn liền với vương quốc Chiêm Thành cũ. Người Chăm vùng Quảng Nam xưa thuộc thị tộc Dừa (chữ Phạn là Narikela vam'sa), thị tộc Dừa có mặt từ thế kỷ đầu trước công nguyên bị nhà Hán đô hộ. Một cách gần chính xác, vùng đất Quảng Nam thuộc tiểu vương quốc Amaravati trong tập hợp vương quốc Chiêm Thành cũ (Campapura), ngoài ra còn khoảng 4 tiểu vương quốc tự trị khác. Những tài liệu có dấu vết thời gian rõ ràng (sử liệu cổ Trung Hoa và các bia ký) ghi nhận vương quốc cổ Chiêm Thành chính thức xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ II, năm 192 khi quốc gia Lâm Ấp ra đời. Đầu thế kỷ thứ III, đến đời con cháu Khu Liên - người sáng lập vương quốc Lâm Ấp, người Chiêm thành có cử nhiều phái bộ sang Giao Chỉ triều cống, các văn thư đều viết bằng chữ Hồ (tức chữ Phạn cổ). Điều này chứng tỏ người Ấn Độ (tu sĩ và thương nhân) đã vào Lâm Ấp truyền giáo và giao thương trước thế kỷ thứ II và đã phổ biến chữ viết. Những địa danh và tên các vương triều từ thế kỷ thứ III trở đi đều mang tên Ấn Độ, kể cả tên nước (Campapura là tên một địa danh tại miền bắc Ấn Độ). Chữ Phạn trở thành chữ quốc ngữ của vương quốc Champa cổ từ thế kỷ II. Những bia ký tìm được vào giai đoạn này đều được khắc bằng chữ Phạn cổ (chữ sanskrit). Lâu dần chữ Phạn cổ có nhiều thay đổi. Người Chăm pha trộn và biến cải chữ Phạn cổ thành tiếng "Chăm mới", nhất là từ sau thế kỷ XV khi vương quốc miền Bắc bị tan rã, dân chúng Nam Chiêm Thành chỉ sử dụng chữ "Chăm mới" và còn áp dụng cho đến ngày nay. Chữ "Chăm mới" có nhiều trùng hợp với các loại chữ viết của các dân tộc hải đảo Đông Nam Á, nhất là với ngôn ngữ Malaysia và Indonesia . Từ thế kỷ thứ XI đến thế kỷ XV, đạo Hồi được đông đảo người theo và trở thành tôn giáo thứ hai của vương quốc Chiêm Thành, sau đạo Bà La Môn. Chữ Ả Rập được du nhập vào vương quốc Chiêm Thành cùng với đạo Hồi, nhưng không lấn át được chữ Phạn. Vị vua theo đạo Hồi được biết đến nhiều nhất là Po Alah (Po Ovlah, Po Âu Loah hay Po Allah), trị vì 36 năm (1000-1036) tại Sri Bini (Qui Nhơn). Po Alah học đạo ở La Mecque 37 năm rồi mới về nước trị vì. Dưới triều vua Po Alah, đạo Bà La Môn và đạo Hồi phát triển rất mạnh, nhiều đền thờ Siva và nhà thờ Hồi giáo được xây dựng tại Amavarati (Mỹ Sơn-Quảng Nam). Với truyền thống phát triển chữ viết như trên, liệu tác giả dòng chữ viết trên vách đá đầu nguồn sông A Vương thuộc đất Quảng Nam có phải là người Chăm không ? Ai đã viết trên vách đá đầu nguồn sông A Vương ? (2) II. Người Cơ tu Hiện nay xét về mặt thực địa, nơi có dòng chữ viết trên thuộc huyện Tây Giang. Huyện Tây Giang trước năm 2003 thuộc huyện Hiên, nằm phía tây bắc tỉnh Quảng Nam . Tính đến năm 2001, người Cơ tu chiếm toàn bộ dân số huyện Hiên (1). Huyện Hiên được xem là vùng đất phát tích của dân tộc Cơ tu. Với mật độ quần cư đậm đặc như vậy, cư dân bản địa của huyện Hiên chính là người Cơ tu chớ không phải người Chăm. Ta có thể hình dung tình hình vùng Trung bộ như sau: hồi đầu công nguyên, nhóm Chăm Nam Đảo từ biển tràn vào; trước đó đã có các nhóm Việt tộc bản địa cư trú. Nhóm sau cùng, hùng mạnh hơn, đã thu phục hay đồng hóa những nhóm có trước, để chỉ còn yếu tố Nam Đảo độc tôn, và thiết đặt quyền cai trị lâu dài. Một số cư dân bản địa thuộc hệ Mon-Khmer, không chấp nhận/không chịu nổi sự cai trị của nhóm di dân mới tới, đã di tản lên vùng rừng núi sinh sống. Nhóm cư dân Việt tộc bản địa này chính là những nhóm dân tộc thiểu số ngày nay, trong số đó có người Cơ tu. Nói cách khác, vương quốc Chiêm thành xưa là một cộng đồng nhiều chủng tộc và đa văn hóa. Về mặt ngôn ngữ học, tiếng Cơ tu (cùng tiếng Bru-Vân Kiều và tiếng Tà Ôi) thuộc nhóm Katu, nhánh Mon-Khmer. Khác với cộng đồng người Chăm với ngôn ngữ thuộc nhóm Malay-Polynesia, hệ ngôn ngữ Nam Đảo. Nhóm tiếng Việt-Mường cũng thuộc nhánh Mon-Khmer, có lẽ vì vậy người ta thấy một số từ Cơ tu giống tiếng Việt. Chẳng hạn, từ nước, tiếng Cơ tu là “đac”; từ khuất lấp tiếng Cơ tu là “lơơp”; để học bài tiếng Cơ tu là “dưr hoc bhơar”. Trong cộng đồng người Cơ Tu xác định những người có cùng một ông tổ chung, cùng dấu hiệu nhận nhau và liên quan đến một huyền thoại hay một tập tục kiêng kỵ nhất định, mối quan hệ này gọi là “tô”, giống như họ của người Việt.
 11. Bạn nên nhờ bên Tử Vi có các tiền bối xem giúp cho, tôi hiểu việc giải giấc mơ này có liên quan đến lá số của bạn có "Âm sát". Việc này sẽ ứng vào hạn tuổi của bạn - khi thấy những hiện tương phi vật lý.
 12. Gởi bạn Nguyễn Huỳnh Thái, Tính đến bữa nay là 41 ngày – kể từ bài post cuối cùng của bạn tại topic này (23/02/2010), tôi không thấy bạn trả lời nữa. Tiểu Âm Dương cảm thấy lo âu trong lòng mình, bởi trong bài post cuối cùng – tôi không thấy dấu hiệu chứng tỏ bạn sẽ dừng lại cách tập luyện của mình. Tôi gởi lên vài ý kiến như sau, hy vọng bạn sẽ đọc được. 1/ Căn cứ các hiện tượng bạn đã miêu tả, chứng tỏ bạn đang ở trong giai đoạn đầu tình huống: tẩu hỏa nhập ma ! 2/ Người bạn Nguyễn Huỳnh Thái có tố chất để đi theo con đường tu luyện liên quan đến hỏa xà, nhưng bạn không đủ căn cơ để tự luyện. Nói đơn giản là: chuyện người ta có đủ sức khỏe “như” một lực sỹ với chuyện người đó trở thành một vận động viên cử tạ là 2 chuyện khác nhau rất xa. 3/ Các ý kiến của anh/chú HaiThienHa, anh Thiên Đồng, anh Phương Thiên Hữu là rất quan trọng, bạn phải đặc biệt lưu tâm. 4/ Bây giờ tôi không bàn với bạn về lý do “do sự trói buộc vô hình hoặc là duyên nghiệp gì đó” – lúc nào bạn rảnh – thì ta sẽ nói về chuyện đó. Nhưng chắc chắn, đó không phải là lý do chính đáng để cho rằng: “không biết cách nào ngưng lại được”. Mà nên hiểu rằng: tự-bản-thân-bạn-không-biết-cách-nào-ngưng-lại-được. Bạn nên tìm đến ngôi chùa gần nhà bạn nhất để trình bày vấn nạn của mình, các nhà sư sẽ chỉ cho bạn cách giải quyết cụ thể. 5/ Kết luận: bạn nên ngưng hẳn việc tự tập luyện hỏa xà – cho đến khi bạn gặp trực tiếp một CHÂN SƯ (không hẳn là DANH SƯ) ----------------- Có lẽ anh Andy Nguyen từng học Yoga thuộc trường phái Sahaja Yoga. Cách kéo hỏa xà (cụ thể là kéo luồng năng lượng từ chỗ xương cụt đi lên dọc theo cột xương sống) mà anh Andy Nguyen nói thuộc phương pháp mở Kundalini Yoga; có chỗ thì chép là Kundallini Awakening Yoga. Trường phái Sahaja Yoga của Shri Mataji Nirmala Devi có đề cập đến tập hỏa xà (luồng năng lượng). Cũng cần phải phân biệt rõ là Sahaja Yoga gần với Ấn độ giáo (đạo Hindu), bởi trường phái Sahaja Yoga có đề cập đến thờ thần Ganesha (thần Voi). Theo Sahaja Yoga, thần Ganesha vốn quản lý và tương ứng luân xa số 1. Theo quan điểm của trường phái Sahaja Yoga, bạn Nguyễn Huỳnh Thái bị tẩu hỏa nhập ma vì đã mở Hỏa xà trước khi mở luân xa số 1. Trong Mật tông cũng có đề cập đến luyện hỏa xà, chẳng hạn Pháp tu Phowa (Mật chuyển Di Thần Thức). Pháp tu Phowa thuộc trong hơn 8 vạn pháp môn của nhà Phật. Người được tập luyện hỏa xà, trước tiên PHẢI thụ lễ Quán đảnh. Tôi nhận thấy, bạn Nguyễn Huỳnh Thái chưa hề đề cập đến việc thụ lễ này. Rất tiếc ! Vài lời rất chân tình đến bạn Nguyễn Huỳnh Thái, mong bạn có thể đọc được cùng tôi. Tiểu Âm Dương.
 13. Hôm nọ bằng đường dẫn khác, tôi lạc vào cái topic có hai vị cao thủ trao đổi về học thuật. Tôi thấy, mọi điều họ nói ra không hẳn đều đúng – cái này tôi biết chắc, vì tôi có được học hành bài bản về các vấn đề đó. Song hoàn toàn không khách sáo, tôi thừa nhận họ là cao thủ - vì cái cách họ tranh luận: bốc khói, tóe lửa, đôi khi (một cách không cố ý) lẫn lộn một tý sương mù… nhưng hoàn toàn mang tính cầu thị, tương kính – đúng tác phong là những học giả chuyên nghiệp. Rồi tôi lại nghĩ, không nhất thiết bước vào dải học thuật thì mới trao đổi được học thuật. Và tất nhiên, thành ngữ “Ba ông thợ may bằng một Gia Cát Lượng (tam cá xú bì tượng, thắng quá nhất cá Gia Cát Lượng)” sẽ đúng, trong điều kiện: mọi người biết/chịu làm việc tập thể với nhau. Đây là thế giới ảo nhưng cũng rất thực, bởi giọng văn sẽ thể hiện được chất người. Hơn nữa, ghé topic này không chỉ toàn là những “ông thợ may” – (như Tiểu Âm Dương chẳng hạn); chí ít, Tiểu Âm Dương biết có những vị từng viết báo giấy lấy tiền nhuận bút, hàng ngày tiếp xúc khá nhiều người nên có điều kiện tự kiểm tra kiến văn của mình. Vậy tại topic này, tôi mong Quý vị hãy thể hiện quan điểm của mình. Chắc vì là người đứng ra mở lời cầu giúp đỡ - nên tôi cũng là người được hưởng… nhiều nhất. Để tỏ lòng biết ơn chân thành của mình, tôi sẽ cung cấp những dữ kiện đối chiếu một cách khách quan và trung thực nhất – về cuộc đời mình – đến Quý vị nào yêu cầu. Tiểu Âm Dương chẳng muốn việc ghé qua topic này của các thành viên Diễn đàn Lý học Đông phương trở nên chuyến đi rông vô bổ, ra đi tay không. Từ góc độ của mình, ta có thể chứng nghiệm được điều gì đó chăng… Tiểu Âm Dương mong vậy. Mến gởi anh Quốc Tuấn, anh đoán đúng: vợ tôi là người có của; tướng nhìn lịch sự - đủ để người ta kính trọng; rất tháo vát trong công việc; nhanh nhẹn về suy nghĩ. Có điều là răng không thưa hoặc thiếu. Nhưng, vợ chồng tôi đúng đều là người phương xa gặp nhau mà nên duyên vợ chồng. Thân ái. Tiểu Âm Dương
 14. (II) Người cùng Trời & Đất II.1. Trước giờ hành quyết Ngày 17 tháng 5 năm 1916, nhằm ngày 16 tháng 4 năm Bính Thìn, ông cùng nhiều đồng chí của mình bị Pháp xử chém tại pháp trường An Hòa, phía Tây kinh thành Huế. Ông hưởng dương 51 tuổi. Trước giờ ra pháp trường bị hành hình, người anh hùng đó còn gởi lại cho đời bài thơ tuyệt mệnh: Trung lập kiền khôn bất ý thiên Việt Nam văn vật cổ lai truyền Quân dân cộng chủ tinh thần hội Thần tử tôn châu nhật nguyệt huyền Bách Việt sơn hà vô Bạch Sỹ Nhất trang trung nghĩa hữu thanh thiên Anh hùng đề cục hưu thành bại Công luận thiên thu phó sử biên (Đứng giữa càn khôn thế chẳng dời Việt Nam văn vật tự bao đời Vua dân chung dạ tinh sao hội Tôi tớ bền lòng nhật nguyệt soi Đất Việt dẫu không còn Bạch Sỹ Khí trung kia vẫn ngập bầu trời Anh hùng sá kể cơn thành bại Sử sách ngàn thu chép rạch ròi) (1) (Bản dịch của Nguyễn Văn Bính) Có thể thường ngày có những lời chưa chính xác, có những ý chưa thông suốt; nhưng trước khi bước sang bờ kia dương thế không thể không dốc cả ruột gan ra để bày tỏ tâm huyết. Tôi tin là vậy. Tam tài đồng thể thế đã định, tâm đạo và ý đời quyện vào mà không trộn lẫn trong hành trang ái quốc. Thiển nghĩ, đây là tấm gương tiêu biểu về một kẻ sỹ Việt đã thân chứng Lý học Việt. ------------------------- (1) Trong bài thơ này tôi có đối chiếu căn cứ vào hai bản: theo Lê Ngọc Trác (LNT) và theo vietsciences.org. Tôi có chỉnh lý một số chữ. Phần chữ âm Hán – Việt: - Bản LNT chép: “Nhất xan trung nghĩa hữu thanh thiên”, tôi chọn bản vietsciences.org. - Bản LNT chép: “Anh hùng để cục hưu thành bại, Công luận thiên thu khó sử biên”, tôi chọn bản vietsciences.org. - Bản vietsciences.org chép: “Công luận thiền thu phó sử biên”, theo tôi phải là: “Công luận thiên thu phó sử biên”. Phần dịch chữ quốc ngữ, còn có một bản khác của Hành Sơn: Giữa trời đứng sững không thiên, Nghìn năm nước Việt còn truyền sử xanh. Chu vương nhân chính đại hành Quân dân hợp sức lũy thành đắp xâỵ Người thù non nước còn đây, Trời xanh với tấm lòng nầy tương tri. Anh hùng thành bại sá gì, Nghìn thu lịch sử còn ghi lại đời
 15. Kính anh vudinhson 1962, Vừa rồi tôi có in ra một bản tử vi Lạc Việt của mình nhờ vào phần mềm của anh Thiên Sứ và TT Nghiên cứu Lý học Đông phương. Qua lời giảng của anh vudinhson, tôi hiểu được về hạn. Như vậy là tiểu hạn Canh Dần năm nay của Tiểu Âm Dương là nằm ở cung Mệnh. Tiểu hạn 1 năm này thuộc đại hạn 10 năm (35 – 44 tuổi) đóng tại cung Điền Trạch (bởi suy ra từ cung này có ghi số tuổi: 35, cung Quan Lộc kế đó có ghi số tuổi: 45). Với phần luận của anh vudinhson về cung Phúc đức, tôi đã hiểu phần nào cái lý vận động của tiên đề " Đức năng thắng số ". Các cung trong lá số phản ánh nhiều lĩnh vực sinh hoạt của một số phận tương ứng với các bảng mã được thu xếp sẵn - phần tĩnh của mỗi lá số. Còn cung Phúc đức biểu hiện thành quả có được từ quá trình ứng xử của con người với nhau trong quá khứ (phúc đức của tiền kiếp) và khuynh hướng bản thân đang sống tạo nên ở hiện tại (phúc đức thực tại) – Đây là phần động của mỗi lá số. Tử vi phản ánh được cuộc đời mỗi chủ thể sinh hoạt trong nhân gian vì bao gồm cả hai phần có sẵn và đang tạo nên, tĩnh và động với nguyên tắc: vì là nền tảng nên cung Phúc đức tương tác (gia tăng hay chiết giảm mức độ tốt xấu) đến 11 cung còn lại qua mỗi tiểu hạn và đại hạn. Tiểu Âm Dương rất mừng trước việc anh vudinhson nhận truyền đạt kiến thức tử vi cho. Quả là anh có cái TÂM của một nhà mô phạm. Anh em mình sẽ trao đổi nhiều hơn. Chúc anh cùng quý quyến an khang. Trân trọng. Tiểu Âm Dương